Antikvariat Bryggen - Katalog 107 - Fotografier

Page 1

ANTIKVARIAT BRYGGEN F O R M I D L E R AV B Ø K E R F O R S A M L E R E S I D E N 2 0 0 7

H å n dko l o re r te g l a sspo sitive r

Katalog 107

MOLDE


Kjære bokvenn. Denne gang presenteres et gløtt av Norge gjennom kameralinsen tidlig på 1900-tallet. Fotografiene foreligger som såkalte glasspositiver [mål:10x8cm]. Samtlige motiver er håndkolorerte og har blitt benyttet i undervisnings- og opplysningsøyemed. Slike glassplater omtales ofte som Magic Lantern Slides. Amerikanske museer lånte i stort omfang ut kassetter med slike fotografier til skoler og institusjoner rundt i hele USA som et bidrag til undervisningen, innen områder spennende fra geologi og naturlære til arkeologi og geografi. Motivene ble prosjektert på vegg eller lerret med en såkalt Magic Lantern, sin tids lysbildefremviser [slide projector]. Denne presentasjonsmetoden ble også med stort hell benyttet av polfarere og oppdagelsesreisende ved seminarer og i sponsorsammenheng. De kolorerte motivene ga publikum en enestående opplevelse av nærhet til de ukjente territorier. Det har ikke lykkes antikvariatet å komme til bunns i fotografene bak motivene. Samlingen ble tidligere i år avhendet fra Reading Public Museum. Hovedparten av glasspositivene er merket “Reading Public Museum and Art Gallery”, et større antall “Underwood & Underwood N.Y.” og et lite antall er håndbeskrevet. Fotografiene selges samlet: Pris på forespørsel

Bibliofil hilsen Fredrik Delås

Antikvariat Bryggen

Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


GODE ENKELTOBJEKTER OG SAMLINGER FORMIDLES

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med Fredrik Delås Mobil 930 22 712 / E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


KRISTIANIA


Christiania’s largest marketKristiania from Ekeberg
Emigrants starting for America, Kristiania


Near Kristiania


BUSKERUD

Nesbyen


Nesbyen


Ă…l, Hallingdal


District of Ringerike


Province of Christiania-Tyrifjord


TELEMARK

When the Lake Steamer calls at Tinoset pier


Rjukan Fos


Rjukan Fos


Rainbow in the spray of the Rhjukafos


Halt of a stolkjaerre beside the foaming little Rjukan Falls


Steam boat climbing a hill, Bandak Nordsjo Canal


Mt. Gausta, Maan Valley


Haukeli Mts.


Spinning as we see it in a Telemarken home


ROGALAND

Stavanger


Lysefjord


Lysefjord


Lysefjord


Bratlandsdal


Stavanger


HORDALAND

Bergen - Fishmarket


The great market place of busy Bergen


Bergen harbour


Bergen from the Floifjeld


Bergen - Warehouses along the quay


Bergen


Bergen


Bergen


Bergen


Bergen


Bergen, Sandviken - Bessemer Converter


Bergen - Little homes on islands


Odda


Odda - Traveling musicians


Odda


Near Finsenuten


Hardanger glacier and lake where it melts


Hardanger Road - Homes of peasants


Hardanger - Drying hay


Hardanger


Hardanger


Hardanger - The Buar Farm


Hardanger peasant girls (Over motivet: “Won’t take paint”)


Mt. shelf high above Merok village


Merok - Old fisher huts along the shore


Making hay near Vossevangen


Tvinde Waterfall near Vossevangen


Roldal


Seljestad


Seljestad


Roldal


Roldal


Hisfjord


Stalheim Hotel


Road to Voringsfos [?]


Voringsfos


Buar Brae


Skarsfos & Lotefos


Skiaggedals falls


Bratlandsdalen


Hjelmaas - Oster fjord


Skjaervefos


Espelandsfos


SOGN & FJORDANE

Nordfjord bride & groom, Brigsdal


Perilous crevasses of Brigsdals glacier


Enormous crevasses of Brigsdals glacier


Ragged ice-masses of Kjendal glacier


Melkedalsbrae [Uradalen]


Looking across Stryns lake to Mt. Skaala


Grytereids glacier above the clouds, Lake Olden


Fisherman arranging salmon nets at Balestrand


Looking across Lake Olden to the mountains


Lake Olden to Maelkevold Glacier


Farmers water-power grist mill, Olden Valley


Harvesting barley on Mindresunde farm in the valley near Olden


Where the road creeps under the jutting cliffs by the waters of Naerofjord


Naerofjord, near Gudvangen


Gudvangens outlook over Naerofjord


Mundal, fishermen at work


Mundal


Young farmers of the Nordfjord in front of their cottage home


Old mill, near Grodaas


Looking across Essefjord from Tjugum to ice-covered Kjeipen


Great zigzag loops of road descending from Dyreskard Pass


Jordalsnut, from beside the road filled with tourists carts


Farmhouses of Yri


Down the Vidde valley, mt. Skaala


The zigzag mt. road up to Stalheims Hotel on a cliff above Naerodal


Laerdal, digging potatoes


Kiln-hut and peasants, Blaaflaaten


MØRE & ROMSDAL

Ragged range of the Troldtinder from valley road


The sharp pinnacles of the Romsdalshorn above Rauma River


Geiranger Fjord from Udsigten Hotel


The 7 sisters of Gejrangerfjord


Romsdalsbrae


Receiving fish & packing for export in a warehouse at Aalesund


Kristiansund


Kristiansund


TRØNDELAG & HEDMARK

Trondheim


Old barn at Leistad


Roros


Roros


Lille Elvedal [Alvdal]


Lille Elvedal [Alvdal]


NORDLAND

SvolvĂŚr - Landing from a steamer


Rafstund


SvolvĂŚr


LAPPLAND


TROMS & FINNMARK

Tromsø


Narvik


Narvik


Hammerfest


Hammerfest


Hammerfest


Hammerfest - Cod fish drying


Lyngenfjord - En route to the North Cape


North Cape from the West

Midnight sun - North Cape
NORGE GENERELT

Berry merchants at Osen [?]


Country girls in haying time


Interior of Norwegian farm bedroom


A woman weaving on a hand loom


Making hay, Skejalden [?]


Making hay by the roadside


Dragging logs to sea


A Norwegian farm


Norway - small home


Norway - small home


Norway - farmers home


Norway - pastoral scene


Herd of goats


Goar herd in the mountains of Norway


One of Norway’s splendid highways


Rustoen falls [?]


Fjord in the south west


Norway - the oceanwoon rock


Groll [?]


Norway - Landscape


Mountains of Norway


Through a great snow tunnel on a midsummer journey


Snow tunnel


GALDHØPIGGEN

Gode enkeltbøker og samlinger kjøpes. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

www.antikvariat-bryggen.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.