Antikvariat Bryggen - Katalog 106 - Norske Førsteutgaver

Page 1

ANTIKVARIAT BRYGGEN

N o r ske Fø rste utg ave r | 539 titler |

Katalog 106

F O R M I D L E R AV B Ø K E R F O R S A M L E R E S I D E N 2 0 0 7


Kjære bokvenn. Denne gang presenteres over 500 norske førsteutgaver innen alle prisklasser. Jeg håper utvalget kan inspirere både etablerte og nye samlere. Bøkene er førsteutgaver så fremt ikke annet er beskrevet. God lesning! Bibliofil hilsen Fredrik Delås

Antikvariat Bryggen

Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


GODE ENKELTOBJEKTER OG SAMLINGER FORMIDLES

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med Fredrik Delås Mobil 930 22 712 / E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


[Benedicte Agerup] Mathilde 1) I Skumring og Daggry.

Kristiania. P. T. Mallings Boghandels Forlag. 1886. [4], 108 sider. Forlagsbind. Velholdt. 150 NOK

Ingar Ambjørnsen 2) 23-salen. Roman.

Oslo: Forfatterforlaget, 1982. 237, [1] sider. 8vo. Omslag. Omslagets sorte bakgrunn noe ”mattet”. For øvrig et velholdt eksemplar av første pocketutgave av Ambjørnsens debutroman som utkom året før, 1981. 250 NOK

3) Heksenes kors.

Oslo: Cappelen, 1987. 175, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 200 NOK

4) Bellona. Gudinna som ble vaktbikkje.

Oslo: Cappelen, 1988. 120, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK

5) Sorte mor. Noveller.

Oslo: Cappelen, 1994. 117, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK

Christian B. Apenes 6) Den forunderlige have.

Sarpsborg, Frank Vardings Trykkeri, 1963. 16, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Radiokåseri. Hilsen til venner og forbindelser av trykkeriet. Grafisk utforming: Storm Andersen/Trygve Mosebekk. Opplag 500. 150 NOK


Kjell Askildsen 7) Davids bror.

Oslo: Aschehoug, 1957. 134 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Den tynne vareomslaget med meget svak bruntone enkelte steder i det hvite feltet. For øvrig et velholdt og rett bind. Askildsens tredje bok. 400 NOK

8) Kulisser. Noveller.

Oslo: Aschehoug,1966. 103, [1] sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Svakt brunet i nedre del av bakre omslags hvite del, her også lite stempel “Fra forleggeren”. For øvrig velholdt. 400 NOK

9) Thomas F’s siste nedtegnelser for almenheten.

Oslo: Aschehoug,1983. 89 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 250 NOK

10) Et stort øde landskap.

Oslo: Oktober,1991. 89 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK


Per Arneberg 11) Debuten med antagelsesbrev fra Aschehoug, signert av William Nygaard. Dagen og natten. Oslo: Aschehoug, 1939. 67 sider. Originalt omslag. Velholdt. DEBUT. VEDLAGT II: En del avisutklipp vedrørende Per Arneberg og hans forfatterskap. „Herr Tandlæge Per Arneberg“. Brevet er maskinskrevet og signert av forlagssjef William M. Nygaard. I brevet refereres det til konsulentens bemerkning om at det her er snakk om en „[...] moden mann, en merkelig og egenartet dikter [...]. og [...] forlaget bør sikre seg retten]“. Nygaard ber Arnesen ta kontakt med konsulenten for å vurdere dikt som bør ut og eventuelt andre som bør inn i samlingen.” Samme år utkommer Arnebergs debut „Dagen og natten“. 300 NOK

12) P. Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Kristiania: Gyldendal, 1896. Andet Oplag. XVI, 384 sider. 8vo. Originalt dypt burgunder forlagsbind. Bleket rygg. For øvrig et meget velholdt, friskt og tiltalende eksemplar med plettfri materie. 1 000 NOK Henning Østberg: Asbjørnsen og Moes Eventyr og Sagn, nr. 81c “Nissebindet”.


13) [P. Chr. Asbjørnsen] Norske Sagn. Efter forskjellige kilder.

Kristiania: Cammermeyer, 1902. Anden Udgave. [8], 256 sider. 8vo. Forlagets kartonasjebind. Frontispiece av Th. Kittelsen. Ryggtittel noe ”flasset”. Forsatsblad mangler. For øvrig et godt eksemplar. Henning Østberg: Asbjørnsen og Moes Eventyr og Sagn, nr. 88. Heri av Asbjørnsen: Den vilde jagt, Aasgaardsreien, Jutulen og Johannes Blessom, Peer Gynt og troldene, Hahaugen, Skravene fra Udrøst, Tuftefolket paa Sandflæsen, Dragonen som ble gift med en hulder, Kaproning med nøkken. 300 NOK

14) P. Chr. Asbjørnsen & Jørgen Moe Asbjørnsens Eventyr. Dansk Udgave. Første + Anden Samling. Med illustrationer af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendal, 1916. 90 + 92 sider. 8vo. Forlagets kartonasjebind. 400 NOK


Elise Aubert 15) Kirsten. En Fortælling af E-e. Forf. Til “Hjemmefra”.

Kristiania: P. T. Mallings Boghandels Forlag, 1880. [4], 239 sider. Forlagsbind. Meget svak slitasje ved kapitèler. Svak brist i deler av forsatspapir i indre fremre fals. Dette påvirker ikke fastheten i bindet. Fast og plettfri materie. 200 NOK

16) Glimt.

Kristiania: Aschehoug,1904. [4], 172 sider. Forlagsbind. Svak transparent plett på fordekkel. Hilsen på tittelblad. For øvrig velholdt. 100 NOK

17) Tidens Tegn.

Kristiania: Aschehoug,1906. [4], 202 sider. Forlagsbind bundet med fremre omslag. Meget velholdt. 200 NOK

18) Da bedstemor var ung. Udvalgte fortællinger. I+II.

Kristiania: Aschehoug, 1910. Portrett, V, [2], 270 + [6], 269 sider. Forlagsbind. Et godt sett. 150 NOK


Kjell Aukrust 19) Folk og fe.

23) Tre små venner.

20) Folk og fe.

24) Lykkelig er den. Erindringer.

Oslo: Helge Erichsen, 1959. 8vo. Originalt omslag. Svak brett i bakre øvre hjørne (lukket rift i papiromslaget). For øvrig meget velholdt. 250 NOK Oslo: Helge Erichsen, 1959. 8vo. Originalt omslag. Den hvite bakgrunnen enkelte steder noe ufrisk. For øvrig velholdt. 150 NOK

21) Flåklypa Tidende. Redigert av Rolv Høiland.

Oslo: Helge Erichsen, 1959. 8vo. Originalt omslag. Bakre øvre hjørne svakt støtt. Rygg svakt “skrukket” i øvre del, ikke sår i papiret. For øvrig meget velholdt. 150 NOK

22) Ludvig. Med tegninger av forfatteren.

Oslo: Helge Erichsen, 1977. 108, [1] sider. Liten 8vo. Forlagsbind. Bleket rygg. Meget svak avskrapning langs deklers ytterkanter. 150 NOK

Oslo: Helge Erichsen / Den Norske Bokklubben, 1980. 253, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag.Små bruksspor langs omslagets ytterkanter. Hilsen på forsatsblad, for øvrig velholdt. 100 NOK

Oslo: Helge Erichsen, 1988. 144, [3] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Minimale bruksspor langs omslagets ytterkanter. Velholdt. 150 NOK

25) En liten og en små. Minner og inntrykk. Tegninger av forfatteren.

Oslo: Cappelen, 1995. 110, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Liten lukket rift i øvre kant av fremre omslag. Velholdt. VEDLAGT: Avisutklipp vedrørende boken + Aukrusts dødsannonse. 150 NOK


Olav Aukrust 26) Himmelvarden.

[Ola Bauer] Jo Vendt 29) Graffiti. Roman.

27) Solrenning.

Olaf Benneche 30) Og nye leirbaal tændtes.

Kristiania: Cammermeyer, 1916. 8vo. Forlagsbind. Et godt eksemplar. DEBUT 350 NOK

Oslo: Gyldendal, 1930. Stor 8vo. Forlagsbind. Noe støtte hjørner.22 Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, sjirtingryggbind. 100 NOK

28) Emne.

Oslo: Gyldendal, 1941. 2. opplag. 8vo. Originalt omslag. Navntrekk på tittelblad. 100 NOK

Oslo: Gyldendal, 1976. 127 sider. Originalt omslag. En tanke skjevlest. For øvrig et velholdt eksemplar. DEBUT 300 NOK

Oslo: Aschehoug, 1925. 252 sider. 8vo. Originalt omslag. Rygg forsterket med tape i nedre kant. Omslag med svake bretter. 100 NOK

31) Og nye leirbaal tændtes.

Oslo: Aschehoug, 1925. 252 sider. 8vo. Forlagsbind. Meget svak fargeavskrapning ved kapitéler. For øvrig velholdt. 150 NOK


André Bjerke 32) Fakkeltog. Dikt.

Oslo: Aschehoug, 1942. 111 sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe mørknet. Navntrekk på smusstittel- og tittelblad. For øvrig et godt eksemplar. 150 NOK

33) En midjesmal frue fra Grue.

Oslo: Aschehoug, 1958. 118, [2] sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. Omslag noe hakket i ytterkant. Plett på bakre omslag. Fast eksemplar med god materie. 100 NOK

34) I syklonens sentrum. Fem essays om diktere - Rilke-Shakespeare-Poe-Wessel-Wildenvey. Oslo: Aschehoug, 1970. 100, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Nær usprettet. Velholdt 150 NOK

35) Spillet i mitt liv. En amatør ved sjakkbrettet.

Oslo: Aschehoug, 1975. 159, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Øvre hjørne svakt brøyd og med plett i snittet. God materie. 150 NOK

Eilert Bjerke 36) Gjøglere. De samfundsløse.

Kristiania: Aschehoug, 1924. 310 sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK


Jens Bjørneboe 37) Dikt.

Oslo: Aschehoug,1951. [2], 61 sider. Originalt omslag. Omslag noe rynket i nedre og fremre kant. Liten slitasje nederst på ryggstripe. Ryggstripen slipper litt mot materien. Frisk og plettfri materie. Fredrik Wandrup opplyser i sin bok om Bjørneboe at boken etter tredje opplag var trykket i 2200 eksemplarer til sammen, så førsteopplaget kan ikke ha vært stort. DEBUT 600 NOK

38) Før hanen galer.

Oslo: Aschehoug, 1952. 220 sider. Forlagsbind med vareomslag. Vareomslagets rygg med mindre “rynker” og meget lite papirtap i nedre kant. Et “over snittet” eksemplar av hva man ser når boken først dukker opp med det uvanlige vareomslaget. Uvanlig med vareomslag. Omslag tegnet av Knut Yran. Opplag: 3000 eksemplarer. Bjørneboe underskrev kontrakten for boken med Aschehoug i august 1952. I boken skildrer Bjørneboe medisinske eksperimenter utført mot jøder og sigøynere i nazistenes konsentrasjonsleire. Tematikken rundt overgrep mot enkeltpersoner og grupper av mennesker vil prege mye av hans forfatterskap, og peker tydelig frem mot hans trilogi om “Bestialitetens historie”. 1 250 NOK

39) Ariadne.

Oslo: Aschehoug, 1953. [2], 61 sider. Originalt omslag. Meget velholdt. Kom kun i omslag. Opplaget skal ha vært på 1500 eksemplarer. 500 NOK

40) Jonas.

Oslo: Aschehoug, 1955. 343 sider. Forlagsbind med vareomslag. Fremre omslag montert mot indre marg før smusstittel. Velholdt. Omslag tegnet av Knut Yran. Opplag: 5000. Bjørneboes “skoleroman” vakte stor debatt. Rundt 160 anmeldelser og betraktninger kommer boken til del i løpet av året. Bjørneboe peker i boken på skolesystemets manglende evne til å ta seg av de svakeste og utfordringene rundt fellesskapets krav til individets tilpasningsdyktighet. Mange så på boken som ren Steiner-reklame, og skolefolk anklaget Bjørneboe for å ikke inneha den mest elementære kunnskap om dagens skole. Ved siden av Bestialitetens historie, er nok “Jonas” den mest leste av Bjørneboes bøker i dag. 1 250 NOK


41) Under en hårdere himmel.

Oslo: Cappelen, 1957. 276, [3] sider. Forlagsbind med vareomslag. Meget velholdt! Omslag tegnet av Ø. Jørgensen.

43) Vinter i Bellapalma. Av forfatteren Hans Berlows efterlatte papirer.

Cappelen. 1958. 231, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Kun minirifter enkelte steder i ytre kant av vareomslag. For øvrig meget velholdt. Bjørneboes oppgjør med landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig. Aschehoug Omslag tegnet av Odd Børretzen. refuserte manuskriptet til boken, blant annet på grunn av dens kontroversielle innhold. Bjørneboe gikk videre til Cappelen for å få den utgitt. Forlagsdirektør Bjørneboe hadde befunnet seg i utlendighet siden utgivelsen av “Under en Henrik Groth handlet raskt, og fikk boken utgitt. Den førte med seg en enorm hårdere himmel”. Hans tredje og siste bok på Cappelen Forlag fikk hard offentlig diskusjon, og forlaget slet med å forsvare sin forfatter i stormen som medfart blant kritikerne.”Vrøvl i Bellapalma” var en av anmelderoverskriftene. fulgte. 1 200 NOK 1 500 NOK

42) Den store by.

Oslo: Cappelen,1958. 47, (1) sider. Originalt omslag. Kun meget svake bretter ytterst på hjørner. Meget svakt støtt øverst på ryggstripe. For øvrig velholdt. Kom kun i omslag. 500 NOK

44) Blåmann

Aschehoug. 1959. 182, (3) sider. Forlagsbind med vareomslag. Meget velholdt. Omslag tegnet av Knut Yran. Bjørneboes “comeback” på Aschehoug forlag ble ingen stor suksess. Selv skrev han til sin kjæreste Tone en ukes tid før boken kom ut: “Jeg er ikke fornøyet med dette, hele boken er et svakhetstegn, tror jeg.” 900 NOK


45) Den onde hyrde.

Aschehoug. 1960. 231, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Vareomslag svakt mørknet og med lite papirtap nederst på ryggstripe. I 1957 ble Bjørneboe idømt en fire ukers promilledom etter fyllekjøring. Han forlot da landet rundt utgivelsen av Under en hårdere himmel. 1. september 1959, en stund etter tilbakekomsten til Norge, blir han hentet i sitt hjem av politiet og kjørt til soning i Oslo Kretsfengsel. På sykesalen i fengselet møtte han en del fanger som fortalte ham om avstrafningsmetoder bak murene som var ukjente for offentligheten. Disse fortellingene resulterer i en rekke artikler, og de legger også grunnlaget for romanen “Den onde hyrde” og skuespillet “Til lykke med dagen”. 650 NOK

I april 1962 kjøpte Jens og Tone den gamle landhandelen i Ekebergdalen i Enebakk. På nabotomten, Øvre Solbakken, hadde forfatteren Ragnhild Jølsen (1875-1908) femti år tidligere endt sitt liv. Han blir svært opptatt av Jølsens melankolske, lidens- kapelige og splittede kunstnernatur. I august 1964 skrev han to artikler om Jølsen i Arbeiderbladet, og i november forelå “Drømmen og hjulet“ i bokhandelen. 1 000 NOK

46) Drømmen og hjulet. Roman.

Dette var Bjørneboes første separat trykte teaterstykke. Handlingen er basert på temaet fra Den onde hyrde. Bjørneboe gir et intervju i Arbeiderbladet dagen før premieren, hvor han redegjør for stykkets budskap. Dramatiker- debuten går ikke upåaktet hen, og det vies sogar et innslag i Dagsrevyen, hvor Bjørneboe intervjues og det vises bilder fra prøvene. 250 NOK

Aschehoug. 1964. 230 sider. Forlagsbind med vareomslag. Ørlite papirtap i nedre fremre hjørne av vareomslaget. For øvrig meget velholdt. Omslag tegnet av Stein Davidsen. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant D, senere pappbind med lyseblå sjirtingrygg og sort tittelfelt.

47) Til lykke med dagen.

Pax. 1965. 105, (15) sider. Originalt omslag. Velholdt. Omslag tegnet av Arild Kristo.


49) Uten en tråd. 48) Uten en tråd.

Scala. 1966. 176 sider. Forlagets helsjirtingbind. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, den egentlige førsteutgaven. Beslaglagt. 8. oktober 1966. Boken ble utgitt anonymt (norsk forfatter). Den kom som lyn fra klar himmel, og den offentlige debatt tok av fra første stund. Førstestatsadvokat Dorenfeldt er tilbake på banen. Kriminalpolitiet får forhørsrettens tillatelse til å besla- glegge boken som ingen enda vet med sikkerhet har skrevet. Er det Agnar Mykle eller Axel Jensen?Hos forlaget besla- glegges 1380 ferdige eksemplarer, samt et antall uferdige og falsede eksemplarer. Totalt ca 1500. Rundt 1500 eksemplarer skal da allerede ha kommet ut på markedet. Hjemme hos forleggeren finner man en mappe merket “Jens”, og det er ikke lenger tvil om hvem som har forfattet boken. Boken og beslagleggelsen førte til en av samtidens største kulturdebatter. 1 500 NOK

IBA, International Book Automation. Scala Forlag, Oslo. Uddevalla. 1967. 176 sider. Forlagets helsjirtingbind. En anelse skjevlest. Brist i papiret i indre bakre fals. Siste legg løst. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant C, med “Jens Björeboe” på tittelbladet. 200 NOK

50) [Bjørneboe] En tråd. Seks innlegg om pornografi.

Pax. 1966. 118, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 200 NOK

51) [Bjørneboe] Saken om “Uten en tråd” i Oslo byrett 1.-14. juni 1967. Pax. 1967. 199, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 200 NOK


52) Frihetens øyeblikk. Heiligenberg-manuskriptet.

Gyldendal. 1966. 225, (2) sider. Forlagsbind med vareomslag, radering av Jacques Callot. Omslagets rygg noe mørknet. Omslagets ryggstripe meget svakt gulnet. Lukket minirift i øvre kant av bakre omslag. For øvrig velholdt. Første bind i trilogien om Bestialitetens historie. 600 NOK

53) Fugleelskerne.

Gyldendal. 1966. 76 sider. Originalt omslag. Usprettet. Velholdt. Stykket utkom i Gyldendals grønne serie våren 1960. Emnet kretser igjen rundt hvor menneksets ondskap kommer fra. To av hans mest kjente dikt inngår i styk- ket; “Dødssangen” og “Mea maxima culpa”. Henki Kolstad og Wenche Foss spilte hovedrollene ved oppføringen på Nationaltheatret. 750 NOK

54) Aske, vind og jord.

Gyldendal. 1968. (2), 178, (1) sider. Originalt omslag, tegnet av Kari Nordby. Eierinitialer på første side. STEMPLET: “Fra forleggeren” på første side. VEDLAGT: Lapp med “Til anmeldelse”. Bjørn Ringstrøms eksemplar, med hans registreringslapp. Et utvalg av sanger, viser og dikt. 200 NOK

55) Semmelweiss.

Gyldendal. 1968. 289, (6) sider. Originalt omslag. En liten tanke skjevlest. Ignaz Philipp Semmelweis (1818 - 1865) var en foregangsmann i medisinens historie, særlig kjent for sin forskning omkring barselfeberens årsaker. Jens Bjørneboes skuespill beskriver den sterke motstanden Semmelweis møtte hos autoritetene. 600 NOK


56) Uden en trævl 2.

Stig Vendelkærs Forlag. København. 1968. 143, (16) sider. Originalt omslag. Velholdt. Utkom ikke i Norge. Under rettssaken rundt “Uten en tråd”, forutsa Bjørne- boe at det skulle komme en oppfølger av boken. Den kom i Danmark i 1968, og har aldri senere utkommet i Norge. I boken følges Lillian (fra “Uten en tråd)” i konflikt med politi, påtalemyndighet og rettsvesen på en slik måte at disse herrers hemmelige seksualliv på ingen måte hemmeligholdes for leseren. Boken er på fribladet dedisert til “Den norske højesteret”. Boken inneholder 8 illustrasjoner i Bjørneboes hånd, visende rettens forskjellige tjenere i obskure positurer. 500 NOK

57) Krutttårnet. La Poudriére.

Gyldendal. 1969. 215, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag, radering av Jacques Callot. Liten rift i vareomslagets fremre øvre kant. For øvrig velholdt. Andre bind i trilogien om bestialitetens historie. 600 NOK

58) Vi som elsket Amerika.

Pax. Oslo. 1970. 220, (1) sider. Originalt omslag. Et lest eksemplar av en bok som ikke er så lett å finne i førsteutgave.

Bjørneboes andre essaysamling. Samlingen var først planlagt som festskrift fra Pax til Jens Bjørneboe på hans 50-årsdag, men de rakk ikke få samlingen ferdig til dagen. Samlingen inneholder en del av hans nyeste essays, samt flere av hans anmeldelser av Pax-utgivelser. 250 NOK

59) Amputasjon.

Gyldendal. 1970. 62, (1) sider. Originalt omslag. Lite stempel “fra Forleggeren” nederst på første side. Uroppføringen av stykket fant sted 1. april 1970 ved Årsta Teater. Martha Vestin har oversatt stykket og sto for både scenografi og regi. Stykket fikk meget gode kritikker i de store avisene. 400 NOK

60) Politi og anarki.

Pax. 1972. 371, (7) sider. Originalt omslag, Bjørn Roggenbihl. Svak lesetripe på rygg. Navntrekk på smusstittelblad. Bjørneboes tredje og siste essaysamling. I kjølvannet av Fasting Torgersen-saken, innehar boken en større avdeling relatert til denne. Samlingen fikk en større mottakelse enn hans to foregående essay-samlinger. 200 NOK


61) Hertug Hans. En novelle. Gyldendal. 1973. 108, (3) sider. Originalt omslag, radering av Jacques Callot. Rygg med svake lesestriper og liten slitasje i nedre kant. Stemplet “fra Forleggeren” i nedre kant av smusstittelblad. Hertug Hans var Bjørneboes første større refuserte prosjekt. Han skal ha skrevet dette i 1948/49, men ingen ville utgi romanen. Nær 25 år etter at han først skrev dette børster han støvet av manuskriptet og leverer det til Gyldendal. I april 1972 tegnet Bjørneboe kontrakt om et førsteopplag på 3000 eksemplarer. 250 NOK

62) Stillheten. En anti-roman og absolutt aller siste protokoll.

Gyldendal. 1973. 199, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag, radering av Jacques Callot. Vareomslagets rygg svakt mørknet og med liten lukket rift i øvre kant av bakre del. Navntrekk på forsatsblad. Tredje og siste bok i trilogien om bestialitetens historie. 600 NOK

63) Tilfellet Torgersen. Rekonstruert av aktstykke. Scénario ved Jens Bjørneboe.

Pax. 1973. 116, (4) sider. Originalt omslag, Bjørn Roggenbihl. Et godt eksemplar. Forlagets arbeidsutvalg forbigikk sin skjønnlitterære konsulent, da de mente at manuskriptet var “...en dokumentasjon, og når vi har fått tilbud om å utgi det, bør vi bare gjøre det, og det så snart som mulig.” 200 NOK

64) [Fredrik Fasting Torgersen] Særmelding. Dikt. (Med 3 siders forord av Bjørneboe). Gyldendal. 1972. 66 sider. Originalt omslag. Bleket ryggstripe. Plett i ytre kant av foromslag. DEBUT. 100 NOK

65) Samlede skuespill.

Pax. 1973. 395 sider. Originalt omslag, Bjørn Roggenbihl. Et godt eksemplar. 200 NOK


66) Haiene. Fortellingen om et mannskap og et forlis.

69) Under en mykere himmel. Brev og bud fra en Steinerskole.

Gyldendal. 1974. 213, (2) sider. Forlagsbind med vareomslag. Redaksjon og innledning ved André Bjerke. Vareomslaget kun med meget små bruksspor. Velholdt bind. Gyldendal. 1976. 144, (2) sider. Originalt omslag. Velholdt. Bjørneboes siste roman får udelt positive tilbakemeldinger i pressen og blant 150 NOK anmel- derne. Den blir en enorm salgssuksess. Den største han har opplevd. 20 000 eksem- plarer ble solgt i løpet av de to første måneder. Enda 10 000 til 70) Jens Bjørneboe. Samlede dikt. Redaksjon og innledning ved før året var omme. I 1974 tildeles Bjørneboe Oslo Riksmålsforenings litterære André Bjerke. pris for boken. Gyldendal. 1977. 198, (2) sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 450 NOK 150 NOK

67) Den unge Øverland. Utvalg og forord ved Jens Bjørneboe. Gyldendal. 1975. 80sider. Originalt kartonasjebind. Noe bleket rygg. 100 NOK

68) Dongery.

Pax. 1976. 49, (15) sider. Originalt omslag, Bjørn Roggenbihl. Velholdt. Boken ble til på forespørsel fra Oslo Kommunes informasjonskontor. I forbindelse med en utstilling om reklame ønsket de seg et stykke om samme tema. Omslagsbildet er det samme som Pax gjorde til hans varemerke, og som han selv omtaler som sitt Emma Goldman-portrett (se omslag neste side). Boken får slett omtale. Det slås fast at Dongery knapt nok hadde fortjent noen omtale hvis ikke forfatteren selv hadde vært såpass interessant. Seks dager etter anmeldelsen trer Bjørneboe ut av dette livet. 200 NOK


71) Om Brecht. Forord av Tone Bjørneboe.

Gyldendal. 1977. 152 sider. Originalt omslag. Velholdt. 200 NOK

72) Om Teater. Forord av Tone Bjørneboe.

Gyldendal. 1978. 273 sider. Originalt omslag. Meget svak fargeavsetning på omslag. For øvrig velholdt. 150 NOK

73) Bøker og mennesker. Artikler 1947-1975 i utvalg ved Aud Gulbransen og Jadwiga Teresa Kvadsheim Innledning ved Tone T. Bjørneboe. Gyldendal. 1979. 228, (8) sider. Originalt omslag. Velholdt. 200 NOK

74) En sangfugl i en snare gikk. Jens Bjørneboe i utvalg ved André Bjerke. Bokklubbens lyrikkvenner. 1981. 88 sider. Forlagsbind. Velholdt. 100 NOK

75) [Kaj Skagen] Jens Bjørneboe om seg selv.

Gyldendal. 1984. 199, (1) sider. Originalt kartonasjebind. Velholdt. 100 NOK

76) [Håvard Rem] Samtaler med Jens Bjørneboe. Redigert av Håvard Rem. Dreyer. 1987. 251, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Ryggstripe svakt mørknet. Velholdt. 100 NOK

77) Og jeg som skulle være en pil! Utvalgte dikt.

Gyldendal. 1999. 158, (1) sider. Forlagsbine med vareomslag. Velholdt. 100 NOK

78) [Håvard Rem] Jens Bjørneboe. Brev i utvalg. Redaksjon og innledning ved Tore Rem. Pax. 2006. 352sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK


Bjørnstjerne Bjørnson 79) Halte-Hulda. Drama i 3 Akter.

Bergen: Geelmuydens Enke, 1858. 8vo. 156 sider. Originalt omslag. Ubeskåret. Navntrekk på fremre omslag. Papirtap på ryggstripe og ytre marg av fremre omslag. Omslag for øvrig noe “hakket”. Første legg i ferd med å løsne. UVANLIG i omslag. BAKRE OMSLAG er viktig i så måte at Bjørnson her oppgir noen tanker rundt sin skrivemåte: “Oprindelig havde jeg tenkt at sige lidt om den forandrede Skrivemaade, som er kommen frem ud igennem Bogen; men vil vente til min næste Bog, hvor jeg agter at tage med, hvad den Kyndige vil se her er satt efter. Inntil da bør maaske ogsaa Kritiken vente”.

750 NOK

80) Fiskerjenten.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1868. 8vo. [2], 194, [1] sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Meget svak slitasje ved øvre kapitél. Rygg og fordekkel noe falmet. Ex libris og samtidig navntrekk på forsats. For øvrig et fast bind med plettfri materie. 700 NOK

81) Studentermødet, Christiania 1869. Sang ved Festen paa Akershus. Søndag den 20de Juni. Kristiania: J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri. Falset blad. Velholdt. PROVENIENS: Jonas Skougaard. 300 NOK

82) Syttende Mai 1870.

Kristiania: H. Tønsbergs Bogtrykkeri. Falset blad. To vsake pletter. For øvrig velholdt. Bjørnsons bidrag: EfterTalen - “Der ligger et land mod den evige sne”. Melodi av Nordraak. Før Talen: “Blant alle Lande i Øst og Vest”, av Ole Vig. Melodi av Lindemann. Første separattrykk av denne omarbeidede tekst. 450 NOK


83) Kongen.

København: Gyldendal 1877. 206 sider. 8vo. Forlagsbind, grått. En tanke skjevlest. Rygg svakt mørknet. Navntrekk på tittelblad. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant C, med svart dekor rundt ”K’en” med krone og med ”af ” i små bokstaver. 450 NOK

84) Leonarda. Skuespil i frie handlinger.

København: Gyldendal, 1879. 8vo. 119, [1] sider. Forlagsbind. Meget svak fargeavskrapning ved kapitéler. Meget svakt støtte hjørner. Ørlite papirtap i ytre marg av forsatsblad. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, Med “AF” på fordekkelen. Bjørnson med ”ø”. 350 NOK

85) Kaptejn Mansana. En Fortælling fra Italien.

København: Gyldendal, 1879. 8vo. 125 sider. Forlagsbind. Liten slitasje ved kapitéler. Svakt bleket rygg. Samtidig hilsen med myk blyant på forsats. Side 6/7 noe plettet. For øvrig et godt eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med “j” i “Kaptejn”. 350 NOK

86) En Hanske. Skuespil.

København: Gyldendal, 1883. 8vo. 151, [1] sider. Forlagsbind. Meget svak slitasje ved kapitéler. Øvre hjørner svakt støtt. Stempel på fremre friblad. Et fåtall meget svake pletter på dekler. For øvrig et velholdt eksemplar med faste indre falser. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B1,tynne typer på rygg med rundt punktum etter ”En hanske”. Med friblad. 450 NOK


87) Over Ævne. Første Stykke.

København: Gyldendal, 1883. 98, [2] sider. 8vo. Forlagsbind, grønt. Meget svak slitasje ved kapitéler og ytterst på hjørner. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, det vanlige helsjirtingbindet med samme ramme som En hanske. Stort forleggermerke på bakdekkelen. 300 NOK

88) Over Ævne. Første Stykke.

København: Gyldendal, 1883. 98, [2] sider. 8vo. Forlagsbind, orange. Rygg noe mørknet. Navnstempel på forsatsblad. Meget liten lukket rift i forsatsblad. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, det vanlige helsjirtingbindet med samme ramme som En hanske. Stort forleggermerke på bakdekkelen. 250 NOK

89) Over Ævne. Første Stykke.

København: Gyldendal, 1883. 98, [2] sider. 8vo. Rødt helskinnbind medbundet begge omslag. To mindre svake pletter på bakre omslag. Et tiltalende eksemplar. 500 NOK

90) Geografi og Kærlighed.

København: Gyldendal, 1885. 166, [1] sider. 8vo. Enkelt rødt helsjirtingbind bundet med begge omslag. Rygg noe mørknet og med noe fargeavskrapning langs ytre falser. 300 NOK


91) Om Retfærdiggørelsen. Efter professor Gisle Johnsons systematiske teologi. Særskilt aftryk af “Nyt Tidsskrift”. Kristiania: Huseby, 1887. 8vo. 36 sider. Originalt omslag. Svak mørkere rand mot ytterkant av omslag. For øvrig velholdt. 150 NOK

92) På Guds Veje.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1889. 8vo. 398, [1] sider. Forlagsbind, brunt. En anelse skjevlest. Svak slitasje ved kapitéler og på hjørner. Hilsen på friblad. For øvrig et fast bind. 200 NOK

93) Paul Lange og Tora Parsberg.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1898. 8vo. 248 sider. Forlagsbind. Navntrekk på friblad. Velholdt. 300 NOK

94) Mine brev til Petersburgskija Vjedomosti m.m.

Kristiania: Olaf Norli, 1899. 8vo. 86, [1] sider. Originalt omslag. Uoppsprettet. Minihakk i ytterkant av omslag. For øvrig velholdt. 350 NOK


95) Mary. Fortælling.

København & Kristiania: Gyldendal, 1906. 8vo. 216 sider. Forlagsbind. Meget svak fargeavskrapning ved kapitéler. Et meget godt eksemplar av denne boken som faktisk er vanskelig å finne velholdt som dette. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, det ordinære helsjirtingbindet i format 18,5 x 13,5 cm. 400 NOK

96) Vort Sprog.

København & Kristiania: Gyldendal, 1907. Liten 8vo. 15 sider. Originalt omslag. Velholdt. 100 NOK

97) Når den ny vin blomstrer.

Kristiania: Gyldendal, 1909. 8vo. 230 sider. Forlagsbind, burgunder. Hilsen på friblad. Velholdt. 300 NOK

98) Århundredernes Legende.

Kristiania & Kjøbenhavn: Gyldendal, 1911. 8vo. 142 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Meget velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, portretter i hvitt med blomsterdekor i grønt og gull på fordekkelen. 250 NOK


Johan Bojer 99) Hvide Fugle. Eventyr.

Kristiania: Gyldendal, 1904. 222, [1] sider. 8vo. Halvskinnbind bundet med omslag. Rygg noe bleket og med mindre sår i skinnets overflate. For øvrig velholdt. 150 NOK

Johan Borgen 100) Mot mørket. Noveller.

Oslo: Gyldendal, 1925. 160 sider. 8vo. Originalt omslag. Delvis usprettet. Svak plett på ryggstripe. Bakre omslag svakt plettet. DEBUT 200 NOK

101) Når alt kommer til alt.

Oslo: Gyldendal, 1934. 205 sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Velholdt. 150 NOK


Emil Boyson 102) Brev+2 brevkort fra Emil Boyson til Per Arneberg. I 1966 utga Per Arneberg antologien “Norsk lyrikk Mellomkrigstiden”. 2 av brevene er relatert til Arnebergs diktutgavlg fra Boysons produksjon. Boyson har mottatt et utkast, og skriver blant annet, i et brev datert 14/5-66): [...] Jeg må takke Dem for den staselige representasjon jeg er tiltenkt i Deres nye antologi (Gyldendal’sk Lanternebok). Utvalget synes sobert, vel overlagt, og omfatter, på én undtagelse nær, dikt som – håper jeg – muligens kan tåle en påkjenning. [...] Likevel må jeg be Dem så pent om at få slippe „Foran et Ansikt“, det er „undtagelsen“ jeg nevnte; jeg synes at dette dikt fremdeles ikke er kunstnerisk forløst. Det fortjener ikke at komme med. (Vil de isteden ha et meget bedre dikt som sier akkurat det samme, så tillater jeg mig at peke på „HjemkomstI“ [...] Det er et av mine beste.[...]“ Arneberg har tatt høyde for Boysons innspill, og har erstattet „Foran et ansikt“ med „Hjemkomst I“ i den endelige versjonen. I et brev datert 17/6-66 takker Boyson Arneberg for hans imøtekommende velvilje på dette punkt.

VEDLAGT: - Norsk Lyrikk – Mellomkrigstiden. Oslo: Gyldendal, 1966. 159, [1] sider. Bundet i enkelt helgranitolbind. - Brevkort signert Boyson (15/10-65), hvor han takker for „vakre ord“ i Vinduet nr 3. 500 NOK


Jacob B. Bull 103) Alvorsmænd. Skuespil i fem akter.

Kristiania og Kjøbenhavn: Alb. Cammermeyer,1891. 8vo. 286 sider. Originalt omslag. Rift med noe papirtap i fremre omslags øvre hjørne mot ryggstripe. Lite papirtap nederst på ryggstripe. Stempel på fremre omslag. 300 NOK

104) Peter Wessel. En historisk Roman.

Kristiania og København: Gyldendal,1905. 8vo. 203 sider. Forlsgsbind, rødt. Bleket rygg, for ølvrig velholdt. 250 NOK

Olaf Bull 105) Digte.

Kristiania og Kjøbenhavn: Gyldendal,1909. 8vo. 139 sider. Originalt omslag.Halvskinnbind. Rygg bleket og med enkelte svake sår i skinnet. For øvrig velholdt. DEBUT 250 NOK


Hans Børli 106) Vinden ser aldri pü veiviserne. Dikt.

Oslo: Aschehoug,1976. 90 sider. Originalt omslag. Velholdt. 250 NOK

107) Hver liten ting- Dikt.

Oslo: Aschehoug, 1964. 80, [1] sider. Originalt omslag. Velholdt. 600 NOK


Theodor Caspari 108) Norsk Høifjeld. Stemninger og Skildringer.

Kristiania: P. T. Malling, 1898. [4], 176 sider. 4to. Nyere helgranitolbind med forfatternavn og tittel på fordekkel. Tiltalende! DEDIKASJON fra Caspari på tittelblad. 600 NOK

109) Fra Syd og Nord. Nyere Digte.

Kristiania: Det norske Aktieforlag, 1899. [8], 127 sider. Stor 8vo. Forlagsbind, brunt. Meget svak slitasje ved kapitéler. Svakt “buklet” ryggstripe. Svak plett på bakdekkel. Navntrekk på smusstittelblad. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, bundet uten frontispiece av slottet ”Wartburg”. 200 NOK

110) Fra Syd og Nord. Nyere Digte.

Kristiania: Det norske Aktieforlag, 1899. [8], 127 sider. Stor 8vo. Forlagsbind, blått. Noe plettet i øvre kant av dekler. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, bundet uten frontispiece av slottet ”Wartburg”. 250 NOK


Lars Saabye Christensen 111) Jaktmarker.

Oslo: Cappelen, 1979. 68 sider. 8vo. Originalt omslag. Bleket ryggstripe. Velholdt. 250 NOK

112) Herman.

Oslo: Cappelen,1988. 216, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Minimale bruksspor på vareomaslag. Navntrekk på forsatsblad. For øvrig velholdt. 250 NOK

113) Bly.

Oslo: Cappelen,1990. 299, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Minirift i øvre del av omslagets fremre del mot ryggstripe. For øvrig et meget velholdt og tilsynelatende ulest eksemplar. 250 NOK

114) Gutten som ville være en av gutta.

Oslo: Cappelen, 1992. 131, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. Ulest. 250 NOK

115) Ingens. Noveller.

Oslo: Cappelen,1992. 152, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Meget svakt bleket øverst og nederst på omslagets rygg. Som ny. Ulest. 200 NOK


116) Den akustiske skyggen. Dikt.

Oslo: Cappelen,1993. 81 sider. Originalt omslag. Liten limrest etter prislapp på omslag. Stempel på tittelblad. For øvrig velholdt. 100 NOK

117) Mekka. Skuespill.

Oslo: Cappelen,1994. 103, [1] sider. Originalt omslag. Som ny. Ulest. 200 NOK

118) Jubel.

Oslo: Cappelen, 1995. 263, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. 150 NOK

119) Falleferdig himmel. Dikt.

Oslo: Cappelen, 1999. 63, [1] sider. Originalt omslag. Som ny. Ulest. 150 NOK

120) Noen som elsker hverandre. Noveller.

Oslo: Cappelen, 1999. 147, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. Ulest. 150 NOK


121) Dracula. Fritt etter Bram Stokers roman.

Oslo: Solum, 2000. 218, [3] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK

122) Pinnsvinsol. Dikt.

Oslo: Cappelen, 2000. 80, [2] sider. Originalt omslag. Som ny. Ulest. 150 NOK

123) Halvbroren. Roman.

Oslo: Cappelen, 2001. 340, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. Ulest. 300 NOK

124) Maskeblomstfamilien. Roman.

Oslo: Cappelen, 2003. 650, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Diskret navntrekk pĂĽ forsatsblad. Som ny. Ulest. 150 NOK

125) Halvbroren. Roman.

Oslo: Cappelen, 2005. 321, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. Ulest. 150 NOK


126) Bisettelsen.

Oslo: Cappelen, 2005. 413, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. Ulest. 150 NOK

127) Visning.

Oslo: Cappelen, 2009. 340, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. Ulest. 150 NOK

128) Bernhard Hvals forsnakkelser. Roman.

Oslo: Cappelen, 2010. 586, [2] sider. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. 150 NOK

Erling Christie 129) Drøm om havet.

Oslo: Aschehoug, 1954. 61 sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Velholdt., DEBUT 250 NOK


Olav Duun 130) Gamal Jord. Sogoer fraa Namdalen.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1911. 213 sider. 8vo. Originalt omslag. Delvis usprettet. Et par meget svake pletter på omslag. Velholdt. PROVENIENS: Jonas Skougaard. 500 NOK

131) Hilderøya.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag,1912. 220 sider. 8vo. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Rødt. Noe bleket rygg med fargeavskrapning ved kapitéler. Transparent limrest på forsatsblad. Navntrekk på smusstittelblad. 650 NOK

132) I Stormen.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1923. 253 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Rødt. Meget lite fargetap ved kapitéler. Et absolutt godt eksemplar av denne boken som utkom i 3000 eksemplarer og utgjør 6. bind i fortellingen om Juvik-folket. 800 NOK

133) Strobrylloppe.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1920. 237 sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Ryggstripe noe mørknet. Velholdt. 400 NOK


134) Straumen og evja.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1926. 247 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Grønt. Velholdt. 200 NOK

135) Olsøygutane.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1927. 199 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Grønt, med vareomslag. Vareomslagets ryggstripe noe mørknet. Smal plett langs øvre snitt i deler av materien. Sprakende bind! 600 NOK

136) Olsøygutane.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1927. 199 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Grønt. Velholdt. 200 NOK

137) Carolus Magnus.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1928. 260 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Grønt. Navnestempel. Velholdt. 200 NOK

138) Carolus Magnus.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1928. 260 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Rødt. Rygg meget svakt bleket. Velholdt. 150 NOK

139) Medmenneske.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1929. 260 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Blått. Svak fargesavskrapning ved kapitéler og ytre fals. 100 NOK


140) Medmenneske.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1929. 260 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Blått. Velholdt. 200 NOK

141) Ragnhild.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1931. 227 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Grønt. Velholdt. 200 NOK

142) Siste leveåre.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1931. 227 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Rødt. Velholdt. 200 NOK

143) Siste leveåre.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1931. 227 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Blått. Velholdt. 200 NOK

144) Samtid.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1936. 239 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Rødt med vareomslag. Vareomslagets ryggstripe noe mørknet og med liten slitasje øverst og nederst. Sprakende bind. 600 NOK


Peter Egge 145) Almue. Roman.

Kristiania: Olaf Norli, 1891. 245 sider. 8vo. Forlagsbind (senere). Velholdt. DEBUT 400 NOK

146) Oddvar Hage og hans venner. Skildringer.

Kristiania: Gyldendal, 1905. 275, [1] sider. 8vo. Forlagsbind . Velholdt. 200 NOK

147) Døden.

Særtryk af “Tilskueren”, 1919. Pag. 44-45. 8vo. Originalt omslag. Bretter. DEDIKASJON fra Peter Egge, datert 64 januar 1919, til Johanne Dybwad. 200 NOK

148) Det svære valg.

Kristiania: Gyldendal, 1924. 144 sider. 8vo. Originalt omslag. Omslag ufriske. DEDIKASJON fra Peter Egge, datert 6. september 1924, til Johanne Dybwad på smusstittelblad. “Boken udkommer 1. oktober dette Aar”. 250 NOK

149) Manns ære. Skuespill.

Oslo: Gyldendal, 1937. 108 sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. DEDIKASJON fra Peter Egge, datert januar 1940, til Johanne Dybwad. 250 NOK


Magli Elster 150) En pike av tre. Dikt.

Oslo: Gyldendal, 1959. 82, [5] sider. 8vo. Originalt omslag. Meget velholdt. DEDIKASJON fra Elster, datert november 1959, på smusstittelblad. VEDLAGT: Maskinskrevet dikt “1973” signert Magli Elster, 1973. 450 NOK

Knut Faldbakken 151) Maude danser.

Oslo: Gyldendal, 1971. 229 sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt 150 NOK


Kristian Elster 152) Samlede Skrifter.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1898. [4], frontispiece, 314, [1] + [4], 299, [3] sider. Forlagsbind med lesesnor i silke. Velholdt. 300 NOK

153) Samlede Skrifter.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1904. Andet Oplag. [4], 348 + [4], 323 sider. Forlagsbind. Rygger meget svakt mørknet. Velholdt. 200 NOK


Sven Elvestad 154) De fortaptes hus. Fortælling.

Kristiania: Aschehoug, 1912. [4], 151 sider. Forlagsbind. Meget svak ringformet plett på bakdekkel. Navntrekk på smusstittelblad. For øvrig velholdt. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 58a. Omslag tegnet av Salicath. 1 000 NOK

155) Aar og dag. Stemninger og skildringer.

Kristiania: Parmannske Bogtrykkeri og Forlag, 1913. 229 sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet! Ryggstripe svakt skjoldet. Ørlite papirtap i øvre bakre hjørne. For øvrig et godt usprettet eksemplar. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, side 104. Omslag tegnet av Salicath. Boken er en samling av Elvestadske artikler, de fleste opprinnelig trykt i Tidens Tegn. 350 NOK

156) Himmel og hav. Kristiania: Gyldendal, 1927. 197 [1] sider. 8vo. Elegant skinnryggbind bundet med begge omslag. Toppsnitt stenket, for øvrig nær ubeskåret. PROVENIENS: Den danske krimforfatteren Tage la Cour, med hans ex libris på forsats. La Cour var blant annet æresmedlem av Rivertonklubben. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, side 105. Omslag Per Rom (?). 500 NOK 157) Himmel og hav. Oslo: Gyldendal, 1927. 197 [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Vareomslagets og bindets rygg mørknet. For øvrig et velholdt eksemplar med det uvanlige vareomslaget. Schiötz/Ringstrøm/Delås: Norske Førsteutgaver: Bindvariant B, Sjirtingryggbind. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, side 105. Omslag Per Rom (?). Boken er en samling av noveller og artikler som i tiden 1921-26 var trykt i Skappels Magasin, Tidens Tegn, Aftenposten, Politiken, Ukens Revy og Rivertons Magasin. 600 NOK


[Sven Elvestad] Stein Riverton 158) Den dødes værelse.

Kristiania: Helge Erichsen, 1917. 116 sider. Helsjirtingbind bundet med begge omslag. Ubeskåret. Velholdt. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 18b. 500 NOK

159) De røde hunde.

Kristiania: Helge Erichsen, 1917. 98 sider. Originalt omslag. Velholdt. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 43b. 750 NOK

160) Den fortapte søn.

Kristiania: Helge Erichsen, 1918. 95 sider. Originalt omslag. Lesestriper på rygg. Velholdt. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 31b[?]. Syversen nevner utgivelsesår 1917 og 104 sider. 400 NOK

161) En hemmelighet mellem to.

Kristiania: Helge Erichsen, 1926. 181 sider. Originalt omslag (tegnet av List?). Svake lesestriper på rygg. Bakre omslag svakt smusset. Side 171-176 uvørent oppskåret, men uten teksttap. Et rett og fast eksemplar. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 97b. Gikk først som føljetong i Aftenposten, 1925. 300 NOK


162) Damen i rullestolen.

Kristiania: Helge Erichsen, 1918. 190 sider. Forlagsbind. Svak slitasje ved kapitéler. Noe kantslitasje langs dekler og ved hjørner. Bakdekkel svakt plettet. For øvrig et fast bind. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 57c. 350 NOK

163) Fjerdemand.

Kristiania: Helge Erichsen, 1920. 181, [3] sider. Originalt omslag (tegnet av Blessum). Svak brett i nedre hjørne. Nedre del av ryggstripe svakt plettet. For øvrig et rett og fast eksemplar som foreligger helt usprettet! Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 90a. 600 NOK

164) Mörkrets röster.

Göteborg: Åhlen och Åkerlund, 1912. 272 sider. Grønt halvsjirtingbind bundet med begge omslag. Velholdt. Odd M. Syversen: Stein Riverton - En bibliografi, nr. 56c. Første utgave i bokform. Syversen nevner utgivelsesår 1917 og 104 sider. 600 NOK


Øvre Richter Frich 165) De knyttede næver. En storforbryders roman.

Kristiania: Narvesens Kioskkompani, 1911. 104 sider. Kartonasjebind bundet med begge omslag. Ubeskåret. Noe papirtap mot øvre og nedre hjørne av fremre omslag. Lukket rift i ytre marg av bakre omslag. For øvrig velholdt. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 7a. 500 NOK

166) De knyttede næver. En storforbryders roman.

Kristiania: Narvesens Kioskkompani, 1911. 104 sider. Kartonasjebind bundet med begge omslag. Ubeskåret. Velholdt. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 18a. 600 NOK


167) Morgenrødens vinger. En moderne smuglerroman.

Kristiania: Helge Erichsen, 1921. 147 sider. Originalt omslag. Velholdt. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 26a. 500 NOK

168) De Fædrelandsløses Ø.

Oslo: Trykt i det Forrige Lehmannske Boktrykkeri, 1927. 131 sider. 8vo. Originalt omslag. Meget liten plett på fremre omslag. Bakre omslag pent forsterket med transparent tape i nedre del mot ryggstripe. Det uvanlige særtrykket fra Morgenposten. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 39a. 850 NOK

169) Den flyvende koffert.

Kristiania: Steenske Forlag, 1930. 187 sider. Originalt omslag. Svake lesestriper og lite papirtap i nedre kant av ryggstripe. Minihakk i ytterkant av omslag. For øvrig et godt eksemplar. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 48a. 300 NOK

170) Men Rocambole var ikke død--!

Kristiania: Steenske Forlag, 1930. 172 sider. Originalt omslag. Svake lesestriper på ryggstripe. Minihakk i nedre kant av omslag. For øvrig et godt eksemplar. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 48b. Første utgave i ordinær bokform. 300 NOK


171) Lucifers Öga.

Helingfors: Holger Schildt, 1924. 176 sider. Originalt omslag. Noe “rufsete” nederst på ryggstripe og i ytterkant av omslag. Skjevlest. For øvrig fast med god materie. UREGISTRERT UTGIVELSE Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi: Under 25c nevner Schiötz en utgave trykket i Helsingfors 1924 , men utgitt av Bonniers - Stockholm. Herværende eksemplar er UTGITT i Helsingfors og på Holger Schildts Förlag. 200 NOK

172) Den heliga Källan. Äfventyrs och Detektivroman.

Stocholm: B. Wahlström, 1930. 1 sider. 8vo. Originalt omslag. Noe “rufsete” nederst på ryggstripe. Skjevlest. For øvrig fast med god materie. UREGISTRERT UTGIVELSE Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 14h. 100 NOK

173) Dimbanditerna. Kriminalnoveller.

Göteborg: Romanförlagets 95 öres böcker, 1936. 113, [3] sider. Originalt omslag. Noe lesestriper og svak slitasje langs omslagets ytterkanter. Boken utkom IKKE på norsk. MEGET SJELDEN! Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 58. 900 NOK

174) Två män på en flotte i söderhavet.

Stockholm: Allas, 1941. 96 sider. Originalt omslag. Et godt eksemplar. Eiler Schiötz: Øvre Richter Frich, En bio-bibliografi, nr. 63a. Norsk utgave utkom året etter. 250 NOK


Johan Falkberget 175) Ungdomsfortellinger. I+II.

Oslo: Aschehoug, [1919]. 8vo. Forlagsbind i halvskinn. Liten misfarging i brun nyanse på rygg. Liten kantslitasje enkelte steder langs overtreksspapiret. For øvrig et velhldt. Bind I: Vidden. Fortællinger. - Svarte fjelde. [5. opl.], Ved den evige sne. To fortællinger. [3. opl.]. 1910. - Urtidsnat. Fortælling. [3. opl.]. 1910. Bind II: Vargfjeldet. Fortællinger. [2. opl.] 1910. - Fimbulvinter. Fortælling. [2. opl.] 1911. - Barkebrødstider. Nye fortællinger. [1919] Utkom i halvskinnbind (25,-) og helsjirtingbind (17,-) 750 NOK

176) Ungdomsfortellinger. II.

Oslo: Aschehoug, [1919]. 8vo. Forlagsbind i helsjirting. Et godt eksemplar. Bind II: Vargfjeldet. Fortællinger. [2. opl.] 1910. - Fimbulvinter. Fortælling. [2. opl.] 1911. - Barkebrødstider. Nye fortællinger. [1919] Utkom i halvskinnbind (25,-) og helsjirtingbind (17,-) 250 NOK

177) Der stenene taler.

Oslo: Aschehoug, 1933. 8vo. Forlagsbind, blått. Velholdt. 200 NOK


Constantius Flood 178) Smaastykker.

182) Familien i Lyvik.

179) Løst og bundet. Skisser og studier.

Just. W. Flood 183) Sjøbris og Landluft. Fem fortællinger. Med xylograferet Titelbillede.

Kristiania: P. T. Malling, 1880. [4] 199 sider. 8vo. Forlagets dekorerte bind. Bleket rygg. Svakt støtte hjørner. 150 NOK Kristiania: P. T. Malling, 1885. Andet Tusind. [8], 179, [5] sider. 8vo. Forlagets dekorerte bind. Svakt plettet bind. Hilsen på friblad. Plett i nedre kan av side 177-180. 100 NOK

180) Stærke Jansen.

Kristiania: P. T. Malling, 1887. Første Tusind. [6], 183, [5] sider. 8vo. Forlagets dekorerte bind. Noe bleket rygg. Svak slitasje ved øvre kapitél og ytterst på hjørner. Brist i forsatspapiret i øvre del av indre fremre fals. Fast bind med god materie. 150 NOK

181) Udvalgte Fortællinger. I+II.

Kristiania: P. T. Malling, 1893. [10] 399 + [19], 407, [1] sider. 8vo. Forlagets dekorerte bind. Navnetrekk på friblad i begge bind. Et meget velholdt sett. Første Bind med Tittelbillede og 14 Illustrationer. Andet Bind med Tittelbillede og 11 Illustrationer.

400 NOK

Kristiania: P. T. Malling, 1897. [4] 205, [3] sider. 8vo. Forlagets dekorerte bind. Noe bleket rygg. Navntrekk på tittelblad. For øvrig meget velholdt. 150 NOK

Kristiania. P. Omtvedts Forlag. 1885. (6), 166, (6) sider. 8vo. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Bleket rygg. Svak smuss på dekler. Diskret stempel på tittelblad.. Inneholder blant annet fortellingen “I Nordmarken”. 150 NOK

184) Fra Sjølivet. Tre fortællinger.

Kristiania. P. Omtvedts Forlag. 1890. 174, (1) sider. 8vo. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Ex libris på forsats. For øvrig et særdeles friskt bind! 200 NOK


Mikkjel Fønhus 185) Det skriker fra Kverrvilljuvet.

Kristiania: Aschehoug,1920. [2], 157, [1] sider. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. Noe ufriskt men intakt omslag. Navntrekk på friblad. Et fast eksempar. 200 NOK

186) Troll-Elgen. Roman.

Kristiania: Aschehoug,1921. [4], 171 sider. Originalt omslag. Noe ufriskt omslag med enkelte hakk i omslagets ytterkant. Lite papirtap ytters i nedre hjørne av fremre omslag. 100 NOK

187) Vandringen mot nord. Fortellinger.

Oslo: Aschehoug. 1927. [4], 228, [1] sider. Originalt omslag. Noe ufriskt, men intakt omslag. 150 NOK

188) Skogenes eventyrer. Fortellingen om en rev. Oslo: Aschehoug, 1929. 178 sider. Originalt omslag. Noe ufriskt, men intakt omslag. 100 NOK

189) Fjellkongen. Folkelivsroman.

Oslo: Aschehoug, 1930. 160 sider. Originalt omslag. Mørknet og noe plettet ryggstripe. Et par bretter i omslagets hjørner. 100 NOK


190) Der vildmarken suser. Fortælling.

Kristiania: Aschehoug, 1919. [4], 194 sider. Grønt forlagsbind. En tanke skjevlest. Noe fargeavskrapning ved kapitéler. Navntrekk på forsatsblad. Utradert navntrekk på tittelblad. For øvrig et fast og godt eksemplar. 250 NOK

191) Det skriker fra Kverrvilljuvet.

Kristiania: Aschehoug,1920. [2], 157, [1] sider. Rødt forlagsbind. Rygg svakt bleket. For øvrig velholdt. 250 NOK

192) Troll-Elgen. Roman.

Aschehoug. 1921. [4], 171 sider. Rødt forlagsbind. Rygg meget svakt bleket. Bakdekkel noe plettet. For øvrig velholdt. 100 NOK

193) Under Polarlyset. En fortælling fra Spitsbergen.

Kristiania: Aschehoug,1922. [6], 160 sider. Blått forlagsbind. Navntrekk på forsatsblad. Svak fargeavskrapning ved øvre og nedre kapitél. For øvrig velholdt. 250 NOK


194) Raudalsdansen. To fortellinger fra Valdres.

Kristiania: Aschehoug, 1924. [6], 118 sider. Rødt forlagsbind. Rygg noe bleket. For øvrig et meget frisk og velholdt eksemplar. 200 NOK

195) Reinsbukken på Jotunfjell. Fortelling.

Oslo: Aschehoug, 1926. [6], 206 sider. Blått forlagsbind. Reinsbukken fra omslaget oppklebet på forsatsbladets verso. Velholdt. 150 NOK

196) Vandringen mot nord. Fortellinger.

Oslo: Aschehoug, 1927. [4], 228, [1] sider. Grønt forlagsbind. Velholdt. 250 NOK

197) Vandringen mot nord. Fortellinger.

Oslo: Aschehoug, 1927. [4], 228, [1] sider. Rødt. forlagsbind. Rygg en anelse bleket, for øvrig velholdt. 150 NOK

198) Ontarioskogen. Skildringer fra Nordmenns skogarbeiderliv i Canada. Oslo: Aschehoug, 1934. 164, [1] sider. Blått forlagsbind. En tanke skjevlest. Mindre fargeavskrapning ved kapitéler. For øvrig velhold. 100 NOK


199) Elge-Knut. Fortellinger fra Skogsbygda.

Oslo: Aschehoug, 1942. 188, [1] sider. Forlagets strieryggbind med vareomslag. Mindre rifter et par steder i vareomslagets ytterkant. Det kritthvite papiret noe mørknet enkelte steder. For øvrig velholdt. 200 NOK

200) Tredalsmåren.

Oslo: Aschehoug, 1950. 184 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 250 NOK

201) Mannen med ormeøynene.

Oslo: Aschehoug, 1951. 152 sider. Forlagets pappbind med vareomslag (Omar Andréen). Lite hakk i øvre og nedre kant av vareomslagets fremre del. Noe smuss i den hvite bakgrunnen på bakre omslag. For øvrig velholdt. 250 NOK

202) Tømmerfløterne.

Oslo: Aschehoug, 1952. 141 sider. Forlagets pappbind med vareomslag (Knut Yran). Kun meget liten slitasje i øvre og nedre kant av ryggstripe samt ytterst på hjørner. For øvrig velholdt. 250 NOK


203) Leoparden. Fortelling fra Øst-Afrikas høgland.

Oslo: Aschehoug, 1956. 183 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Omslaget med mindre kantslitasje. Bakre omslag noe smusset i den hvite bakgrunnen. 250 NOK

204) Snøen fyker over Nøsfjell.

Oslo: Aschehoug, 1957. 196 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Kun et par mindre lukkede rifter i omslagets ytterkant. Omslagets ryggstripe svakt mørknet mot nedre del. For øvrig velholdt. 150 NOK

205) Jerv. Fortellingen om Treføtningsjerven og Heine Juvet.

Oslo: Aschehoug, 1959. 140, [1] sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Svak fargeavsmitting mot den hvite bakgrunnen på bakre omslag. For øvrig velholdt. 200 NOK

206) I hine hårde dage. Roman.

Oslo: Aschehoug, 1960. 119 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Noe ufriskt omslag. For øvrig velholdt. 100 NOK


207) Av ulveslekt. Fortelling om en grønlandshund.

Oslo: Aschehoug, 1961. 115 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Et par mindre pletter på ryggstripe. Et fåtall minirifter i omslagets ytterkant. For øvrig velholdt. 100 NOK

208) Gullgraverne på Finnmarksvidda. Roman.

Oslo: Aschehoug, 1962. 115 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Meget liten slitasje øverst og nederst på ryggstripe. 100 NOK

209) Eventyreren fra Skredalselvi.

Oslo: Aschehoug, 1963. 122 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK

210) Urskogene. Fortellinger fra Canadas villmark.

Oslo: Aschehoug, 1964. 192 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK


211) Det raser i Haukefjellet.

Oslo: Aschehoug, 1965. 132 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Lukket rift i øvre kant av fremre omslag. Det gule feltet på omslagets ryggstripe svakt bleket. 100 NOK

212) Gaupe. Fortelling om den store skogskatten.

Oslo: Aschehoug, 1966. 128 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Ryggstripe meget svakt bleket. Velholdt. 150 NOK

213) Gjemt i villskogen. Roman.

Oslo: Aschehoug, 1967. 176 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK

214) Skogsfolket i bjønnemarka.

Oslo: Aschehoug, 1969. 138 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK


215) Det hendte i Virdalsfjellet. Fortelling.

Oslo: Aschehoug, 1970. 137 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK

216) Hubroen roper.

Oslo: Aschehoug, 1971. 120 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK

217) Villmarksoteren.

Oslo: Aschehoug, 1972. 132 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK

218) Under Skagsnuten. Fortelling.

Oslo: Aschehoug, 1973. 144 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Ryggstripe noe bleket. Velholdt. 100 NOK


219) I susen av Storelva.

Oslo: Aschehoug, 1974. 169 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Den hvite bakgrunnen på omslaget noe mørknet. For øvrig velholdt. 75 NOK

220) Halling-Svarten.

Oslo: Aschehoug, 1975. 160 sider. Forlagets pappbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK

221) Rein og Varg.

Oslo: Aschehoug, 1986. 121, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK

222) Gråbeinstad.

1993. 107 sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 100 NOK


Arne Garborg 223) I Helheim. (Haugtussa II).

Kristiania: Aschehoug, 1901. [4], 272 sider. Liten 8vo. Forlagets dekorerte bind. Særdeles svak plett mot nedre kapitél. Navnetrekk på tittelblad. For øvrig et friskt eksemplar! 300 NOK

224) Straumdrag. Litterære utgreidingar fraa atti- og nitti-aari

Kristiania: Aschehoug, 1920. [4], 173, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Liten slitasje nederst på ryggstripe. For øvrig et fast og gosdt eksemplar. 150 NOK

Hulda Garborg 225) Mens dansen gaar.

Kristiania: Aschehoug, 1920. [4], 153 sider. 8vo. Forlagets helsjirtingbind, rødt. Velholdt. 200 NOK

226) Grågubben.

Oslo: Aschehoug, 1925. [4], 239 sider. 8vo. Forlagets helsjirtingbind, rødt. Velholdt. 200 NOK

227) Trollheimen. Av en prestesøns dagbok. Oslo: Aschehoug, 1927. [4], 149 sider. 8vo. Forlagets helsjirtingbind, blått. Velholdt. 200 NOK

228) Helenes historie.

Oslo: Aschehoug, 1929. [4], 260 sider. 8vo. Forlagets helsjirtingbind, grønt. Håndskrift i øvre kant av for- og baksats. For øvrig velholdt. 150 NOK

229) Hildring.

Oslo: Aschehoug, 1931. [4], 226 sider. 8vo. Forlagets helsjirtingbind, grønt, med vareomslag. Noe bretter i vareomslag. Sprakende bind. Velholdt. 200 NOK


Nordahl Grieg 230) Atlanterhavet. Skuespill.

Oslo: Gyldendal, 1932. 111 sider. 8vo. Originalt omslag. Svake pletter på titteletikett. For øvrig velholdt. 100 NOK

231) Nederlaget. Skuespill. Et skuespill om Pariser-Kommunen.

Oslo: Gyldendal, 1937. 204 sider. 8vo. Originalt omslag. Liten slitasje øverst og nederst på ryggstripe. For øvrig velholdt. 100 NOK

232) Our Honor and Our Power. Translated by Eric V. Youngqvist.

University of Wiscionsin: 1951. 4to. Helsjirtingbind. TEATERMANUSKRIPT / STENSILERT ROLLEHEFTE med flere korreksjoner. PROVENIENS: - Harald Grieg, Nordahls bror, med hans signatur på forsatsblad. - Bjørn Ringstrøm. 750 NOK


233) Ingen vei gĂĽr utenom.

Oslo: Aschehoug, 1935. 236 sider. 8vo. Originalt omslag. Et meget velholdt av eksemplar av siste bok i Gulbranssens Bjørndal-trilogi. Velholdte førsteutgaver av denne boken dukker sjelden opp, spesielt gjelder dette omslagene. 900 NOK


Inger Hagerup 234) Videre. Norske dikt.

Stockholm: Nordstedt, 1944. 64 sider. 8vo. Originalt omslag. Rygg meget svakt mørknet. Navntrekk på fremre omslag. Velholdt. 250 NOK

235) Hilsen fra Katarina. Tre hørespill.

Oslo: Aschehoug, 1953. 171sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Meget velholdt. 150 NOK

236) Den syvende natt. Dikt.

Oslo: Aschehoug, 1959. 53, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Meget velholdt. 250 NOK

Johan Halmrast 237) Fabrikgutten.Christianiafortælling.

Malmø: Brødrene Hanches Bog og Nodetrykkeri, [uten år]. 256 sider. 12mo. Forlagsbind. Meget svake transparente pletter på bakdekkel. Smal avklippet stripe i øvre kant av tittelblad. For øvrig meget velholdt. 350 NOK


Knut Hamsun 238) Redaktør Lynge. Roman.

København: P. G. Philipsen, 1893. 8vo. [3], 332 sider. Halvskinnbind [Fredie Kaas Ibsen], bundet med begge omslag. Stenket toppsnitt. For øvrig nær ubeskåret. Det lyse omslaget med kun et par meget svake toneanmerkninger. For øvrig et meget tiltalende eksemplar bundet av den særdeles dyktige kunstbokbinderen Kaas Ibsen, som virket store deler av sin karriere i Gamlebyen i Fredrikstad. En av Hamsuns sentrale bøker som er uvanlig i omslag! 3 500 NOK

239) Ved Rigets Port. Forspil.

København: P. G. Philipsen,1895. [4], 301 sider. 8vo. Rødt helskinnbind bundet med begge omslag. Topp gullsnitt, for øvrig kun meget lett stusset snitt. Navntrekk på smusstittelblad. For øvrig velholdt. 1 200 NOK

240) Livets Spil.

København: Ernst Bojesen,1896. 201sider. 8vo. Sjirtingryggbind bundet med begge omslag. Fremre omslag med liten forsterkning på verso. Bakre omslag med lite papirtap mot indre marg og forsterket på verso. 450 NOK

241) Aftenrøde. Slutningsspil.

København: Gyldendal,1898. [4], 201 sider. 8vo. Rødt helskinnbind bundet med begge omslag. og ryggstripe. Topp gullsnitt, for øvrig lett stusset snitt. Ørlite papirtap i nedre hjørne av fremre omslag. For øvrig velholdt. 1 000 NOK


242) Munken Vendt.

København: Gyldendal,1902. [6], 427, [1] sider. Brunt halvskinnbind bundet med begge omslag. Noe svake riper i skinnet ved hjørner. 800 NOK

243) Munken Vendt.

København: Gyldendal,1902. [6], 427, [1] sider. Forlagets skinnryggbind. Rygg bleket. Skinnet med mindre rifter i øvre kant mot øvre kapitèl. PROVENIENS: Tidligere medlem av Bibliofilklubben Arvid Østby. 450 NOK

244) Kratskog. Historier og Skitser.

København: Gyldendal,1903. 289, [3] sider. 8vo. Brunt halvskinnbind bundet med begge omslag. Noe smårifter i skinnet på hjørnene. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med forlagsannonse på bakomslaget. 600 NOK


245) Dronning Tamara. Skuespil i tre akter.

København: Gyldendal,1903. 183, [1] sider. 8vo. Forlagsbind. Smusset bind. For øvrig et fast bind med god materie. Det sjeldne forlagsbindet! DEDIKASJON: Til Zaïdata fra Abbeden. PROVENIENS: Bjørn Ringstrøm, med hans notat på forsats og vedlagt registeringslapp: “Skriften ligner ikke helt på Hamsuns, men flere av bokstavene f.eks T, A og t er fullstendig maken til dem vi finner i Hamsun-dedikasjoner og brev, så alt tyder på at Abbeden er Hamsun. Men hvem var Zaïdata?” Man kan langt på vei være enig med Ringstrøms resonnement, men det har ikke vært mulig for antikvatiatet å komme til bunns i dette. Boken prises derfor for hva den er; det uvanlige forlagsbindet. 4 000 NOK


246) Dronning Tamara. Skuespil i tre akter.

København: Gyldendal,1903. 183, [1] sider. 8vo. Lys brunt helskinnbind bundet med begge omslag og ryggstripe. Usprettet og ubeskåret! Svak brett i øvre hjørne av bakre omslag, for øvrig tiltalende! Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med lyseblå/gråblå bokstaver på foromslaget. 1 750 NOK

247) Dronning Tamara. Skuespil i tre akter.

København: Gyldendal,1903. 183, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Mørknet rygg med lesestripe. Meget lite papirtap øverst og nederst på rygg. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med lyseblå/gråblå bokstaver på foromslaget. 450 NOK

248) Dronning Tamara. Skuespil i tre akter. København: Gyldendal,1903. 183, [1] sider. 8vo. Nydelig halvskinnbind, bundet av Petersen & Petersen. Skinnet nor tørt på rygg og med mindre slitasje på hjørner. 450 NOK


249) Sværmere. Roman illustreret af Louis Moe.

København: Gyldendal,1904. [2], 133, [1] sider. Forlagets pappbind med helt gullsnitt. Meget svak papirslitasje ved kapitéler. Diskret navntrekk. For øvrig velholdt. PROVENIENS: Tidligere medlem av Bibliofilklubben, Olav Basberg, med hans ex libris på baksatspapir. Ex libriset er en ORIGINAL RADERING utført av ROLF NESCH. 1 500 NOK

250) Under Høststjærnen. En vandrers Fortælling.

København: Gyldendal,1906. 189 sider. 8vo. Brunt halvskinnbind bundet med begge omslag. Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Meget svake pletter på fremre omslag, for øvrig velholdt. 600 NOK

251) Børn av Tiden.

København: Gyldendal,1913. 448 sider. 8vo. Rødt halvskinnbind bundet med begge omslag. Stenket toppsnitt, for øvrig ubeskåret. Bakre omslag pent reparert ytterst i nedre hjørne. For øvrig velholdt. PROVENIENS: Tidligere medlem av Bibliofilklubben, Otto Engelschiøn. 900 NOK

252) Konerne ved vandposten.

København: Gyldendal,1920. 559 sider. 8vo. Originalt blågrått forlagsbind. En meget svak plett på fordekkel. For øvrig et velholdt eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås viser til at fargen skal være mellomgrønn på denne helsjirtingutgaven. Fargen på ovenstående eksemplar avviker fra de øvrige vanlige mellomgrønne helsjirtingbindene til Hamsun. Intet forleggermerke på bakdekkel. 400 NOK


253) Dikte.

Kristiania: Gyldendal,1921. 169, [3] sider. 8vo. Grønt halvskinnbind [Refsum] bundet med begge omslag. og ryggstripe. Ubeskåret. Svak slitasje ved hjørner, for øvrig velholdt. 750 NOK

254) August.

Oslo: Gyldendal, 1930. Forlagets rødbrune halvskinnbind. Meget velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A2, halvskinnbind med 5 sirkelformede blindtrykk. 500 NOK

255) Artikler og Taler.

Oslo: Gyldendal, 1939. 234, (3) sider. Forlagets halvskinnbind med topp gullsnitt. For øvrig ubeskåret. Noe mørknet i skinnet mot nedre kapitél. For øvrig velholdt. 300 NOK

[Knut Hamsun, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie, Arne Garborg, Georg Brandes m.fl.] 256) En bok om Strindberg. Karlstad: Forsels Boktryckeri, 1894. Granitolryggbind bundet med fremre omslag og Strindbergs portrett. DEDIKASJON fra “forleggeren”. Kan det være Birger Mörner, som var en av initiativtagerne til skriftet? 350 NOK

Marie Hamsun 257) Barnebilleder. Tegninger av Bernt Grønvold.

Oslo: Gyldendal, 1925. 47, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Meget velholdt. 300 NOK


Erik Fosnes Hansen 258) Falketårnet.

Oslo: Dreyer, 1985. 188, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Enkelte minirifter langs vareomslagets øvre kant. For øvrig velholdt. Stemplet “LESEEKSEMPLAR” i nedre snitt. DEBUT 200 NOK

Gunnar Heiberg 259) Det store Lod. Skuespil i fem Akter.

København: P. G. Philipsens Forlag, 1895. [6], 159 sider. Forlagsbind med vareomslag. Sprakende bind! 250 NOK

Jacob Hilditch 260) Fagert er landet. Tre fortællinger.

Kristiania og Kjøbenhavn. Gyldendal. 161 sider. 1913. Forlagsbind. 150 NOK

261) Fagert er landet. Fortællinger og skildringer.

Navntrekk på friblad. Velholdt. Kristiania: Gyldendal, 1917. 167 sider. 8vo. Originalt omslag. Meget velholdt! Omslaget illustrert av Thorolf Holmboe. 250 NOK

262) Unge aar. En fortælling om unge sind og viljer. Kristiania. Gyldendal. 231 sider. 1921. Forlagsbind. Et friskt bind. 150 NOK


Gunvor Hofmo 263) Hva fanger natten.

Oslo: Gyldendal, 1976. 44 sider. Originalt omslag. Velholdt. 150 NOK

Åsta Holth 264) Gamle bygdevegen. Finnskog-fortellinger.

Oslo: Arthur Rosén, 1944. 92 sider. Originalt omslag. Svak fargeavsetning på bakre omslag. Velholdt. PROVENIENS: Bjørn Ringstrøms ex libris på fremre omslags verso. 450 NOK

Sigurd Hoel 265) Tanker i mørketid.

Oslo: Gyldendal, 1945. 262, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Et meget velholdt eksemplar av denne boken hvor Hoel har samlet sine artikler og foredrag fra perioden 1933-45. 200 NOK


Henrik Ibsen 266) Kjærlighedens Komedie. Komedie i tre Akter.

Christiania: 1862. 140 sider. Nyere halvskinnbind. Navntrekk på friblad. Et fåtall pletter i materien, for øvrig velholdt. Illustreret Nyhedsblads Nytaarsgave for 1863. 1 000 NOK

267) Kongs-Emnerne. Historisk Skuespil i fem Akter.

Christiania: Johan Dahls Forlag, 1864. [4], [1]-217, [5] pp. Nyere halvsjirtingbind med tittelfelt i rødt skinn. Bundet med “Margretes Vuggesang”. Navntrekk på tittelblad. Plettet materie. Velholdt bind. 1 000 NOK

268) Kæmpehøjen - dramatisk Digning i En Akt. / Olaf Liljekrans - Skuespil i tre Akter.

Kjøbenhavn & Kristiania. Gyldendal. 1904. [4], [1-5]-191, [1 blank] sider. Helsjirtingbind bundet med begge omslag. Svakt bleket rygg. Liten plett på bakdekkel. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, den ordinære bokutgaven fra 1904. Omslagsvariant 1, det originale omslaget fra 1904. 300 NOK


Rolf Jacobsen 269) Jord og Jern. Dikt.

Oslo: Gyldendal,1933. 92, [2] sider. Originalt omslag. Noe slitasje langs omslagets kanter. Navntrekk på friblad. Et fast eksemplar med god materie. 400 NOK

270) Vrimmel. Dikt.

Oslo: Gyldendal,1935. 74, [1] sider. Originalt omslag. Bleket rygg. For øvrig velholdt. 350 NOK

271) Stillheten efterpå...

Oslo: Cappelen,1965. 49, [1] sider. Originalt omslag. Et godt eksemplar. 300 NOK

272) Headlines. Dikt.

Oslo: Gyldendal,1969. 38, [2] sider. Originalt omslag. Navntrekk på smusstittelblad. Velholdt. 200 NOK

273) Pusteøvelse.

Oslo: Gyldendal,1975. 54, [2] sider. Originalt omslag. Et godt eksemplar. 200 NOK


Axel Jensen 274) Og resten står skrivd i stjernene. Illustrasjoner ved Pushwagner.

Oslo: Cappelen, 1995. 340, [1] sider. Pappbind med vareomslag (Terje brofoss/Pushwagner). Velholdt. Tilsynelatende ulest. DEDIKASJON fra Axel Jensen og hans kone Pratibha. Jensen var på dette tidspunkt fullstendig lammet av ALS og dikterte hilsenen for sin kone. Det finnes ikke mange hilsener fra Jensen fra denne tiden. Boken har nærmest oppnådd kultstatus, og er vanskelig å finne særdeles velholdt i førsteutgave.

3 000 NOK

En nær venn av Axel Jensen, Jan Christian Mollestad, forteller følgende om utgivelsen av “Og resten står skrivd i stjernene”: Boken er selve samleverket om Jensens kølsvarte fremtidsscenario, formet som en rekke beretninger om beboerne i Oblidor: Epp (1965), Lul (1993), Fob, Nin, Ofi (disse var aldri tidligere utgitt) - med kronen på verket: Lem, som på mange måter er Axel Jensens lekne parafrase av sitt eget liv. Ettersom Jensen på dette tidspunkt ikke kunne røre seg, var det hans hjelpere som måtte grave frem manuskriptene, hvorav mange hadde ligget lagret 20 år i skipet Shanti Devi, hvor ekteparet Jensen bodde ombord i flere år - først i Vaxholm utenfor Stockholm og siden ved Aker Brygge. I 1992 - rett før Axel ble syk, kjøpte paret en vakker, men nedslitt skolestue i Ålefjær, innerst i Topdalsfjorden ved Kristiansand. Dermed kunne skipssekkene med gulnede papirer komme på land, og hjelperne kunne redde dette mesterverket fra fukt og muselort. Enkelte kapitler var sikkert lengre, men dem hadde musene spist. Utallige versjoner av upaginerte og udaterte sider som lå hulter til bulter gjorde arbeidet umåtelig vanskelig. Først måtte man sette sammen et troverdig manus - så måtte Jensen (som lå i et annet rom, da han ikke tålte mugglukten fra papirene) godkjenne disse gamle skriftene. Det gjorde han sjelden. I realiteten ble de 30 år gamle manusene kun startpunkt for nye, friske tekster.


I 1995 kunne vi ringe forlaget og fortelle at endelig var verket fullendt. Jeg dro inn til Cappelen slik at de kunne starte layoutarbeidet - og deretter opp til NRKs radioteater, der direktør Nils Heyerdahl ga rollene til blant andre Wenche Foss og Toralv Maurstad. Eneste uenighet var at de valgte å bruke Espen Skjønberg til å lese Epp, mens Axel og jeg ønsket at statsmeteorolog Vidar Theisen skulle lese denne tørreste av alle tørre tekster. Da jeg dro fra Ålefjær, flyttet en ny person inn: Terje Brofos. Nå bedre kjent som Pushwagner. Terje formet illustrasjonene som gir boken dobbelt dybde. Etterhvert som man leser, går det også opp for leseren at veldig mye av det Pushwagner har tegnet siden han traff Jensen i 1968 er hans vidunderlige visualisering av Axel Jensens litterære landskap. Og bak hele denne artistiske prosessen stod Pratibha Jensen, Axel indiske kone - vokst opp i nær kontakt med Gandhi og som ambassadørdatter i Japan rett etter 2 verdenskrig. Pratibha arbeidet som psykolog inntil Jensen var ute av stand til å bevege seg. Fra 1993 til hans død i 2003 forlot Pratibha huset når hun måtte til tannlegen og eller en ytterst sjelden gang - når vennene formelig dro henne ut av døren for at hun skulle få hvile seg litt. Etter hard drakamp gikk kommunen etterhvert med på at Axel kunne være pleipasient hjemme. Med store bilder av Widerberg og Pushwagner på de blå veggene og med det uvanlig inspirerende personalet av vakre langhårede svartkledde kjederøkende sykepleiere med tatoveringer og strålende humør, klarte Axel å diktere 10 bøker de siste 10 årene av sitt liv. I filmene “Trollmannen Axel Jensen” 1 & 2 (www.mollywood.no) kan man se mer om Jensens liv - og i del 2 får man både Jensens innføring i verket og Pratibhas fortelling om den vakre kjærligetshistorien deres. “Og resten står skrivd i stjernene” er på en måte teksten til de aller fleste av Pushwagners motiver. Hvis du leser boken så vil du kunne kjenne igjen veldig mange av titlene på bildene hans fra 30 år tilbake i tid og frem til de han produserer i dag.“ Petter Mejlænder, “Pushwagners Verden”, Mollywood Productions.


Georg Johannesen 275) Kassandra. En komedie i tre avdelinger, om Kassandra som dommer i en rettssak mellom Gud og Satan, om hvem som styrer verden. Oslo: Gyldendal,1967. 84 sider. Originalt omslag. Usprettet. Som ny. 450 NOK

276) Tredje kongebok.

Oslo: Gyldendal,198. 91, [1] sider. Forlagsbind. Velholdt. 150 NOK

Axel Jensen 277) Epp.

Oslo: Cappelen,1965. 119, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. [(Lena Folke-Olsson). Meget svake pletter på rygg. Ørlite papirtap i øvre kant av vareomslagets bakre del. For øvrig velholdt. ”Epp” representerer et vendepunkt i Jensens forfatterskap. Fra mer tradisjonell litteratur som dannelsesreisen i “Ikaros” og borgerskapsopprøret i “Line” begynner han å konstruere sitt eget språk og skriver flere bøker i grenselandet mot science fiction med en sterk samfunnsrettet kritikk. For “Epp” mottok han Abraham Woursells internasjonale litteraturpris. Morten Auklend omtaler “Epp” i sin ”EIN systm total”? Utopier og dystopier i norsk etterkrigs-litteratur” (2010) som en av de viktigste fremtidsromanene i moderne norsk litteraturhistorie. 300 NOK


Hans Jæger 278) Hans Jægers sidste Ord i Bohêmesagen, eller Den tale, som ikke blev holdt i Højesteret.

Kristiania: Chr. H. Knudsen, 1888. 8vo. 72 sider. Rødt mykt helskinnbind bundet med fremre omslag. Fremre omslag med papirtap, forsterket på verso. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med trykkfeilen ”Jæger” isteden for ”Jægers” - Hans Jæger (!) sidste Ord i Bohêmsagen (antagelig førstetrykket). 500 NOK

Hans Jæger & Haakon Nyhuus 279) Kristiania-Billeder.

Kristiania: Eget Forlag, 1888. 8vo. 125 sider. Papirbind med pergamentrygg og skinntittelfelt på fordekkel [Petersen & Petersen]. Bundet med begge omslag. Stusset toppsnitt, for øvrig kun lett beskåret. Fremre omslag noe plettet i nedre kant. Et tiltalende bind. Jægers bidrag «En dag af mit Liv» er trykket på side [3]-72. «Sonja» av Nyhuus er på side [73]-125. 600 NOK


Alexander Kielland 280) Jacob.

København: Gyldendal,1891. 271 sider. Forlagsbind, burgunder. Bleket rygg. Svak fargeavskrapning ved kapitéler og på hjørner. Navntrekk på smusstittelblad. For øvrig velholdt. 500 NOK

281) Jacob.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1891. 8vo. 6te Tusind. Burgunder halvskinnbind. Nydelig bind med rikelig gulldekor på rygg (utført av Petersen & Petersen). Velholdt! INNKLEBET: Brev fra Alexander Kielland til Einar Christiansen, datert 27. august 1892. PROVENIENS: Einar Christiansen (1861-1939) med hans ex libris på forsats. I årene 1892-1899 redigerte han Illustreret Tidende. 1899-1909 ledet han Det Kongelige Teater. Christiansens store boksamling gikk under hammeren på auksjon i 1939. Kiellands brev til Christiansen, datert 1892, gjelder sannsynligvis en forespørsel om å levere en artikkel til Illustreret Tidende: «[…] Dessværre kommer der vist ikke mere af den Art fra min Haand; men skulde Aanden mod Formodning- […?…] jeg ialfald ikke love noget […]». 2 500 NOK

282) Omrking Napoleon.

København/Kristiania: Gyldendal,1905. 468 sider. Forlagsbind, grønt. Meget svakt mørknet rygg. For øvrig velholdt. 300 NOK


Hans E. Kinck 283) Huldren. Et Vestlandsbillede.

286) Den sidste gjest. Drama fra barokkens første aar.

Kristiania: Aschehoug, 1910. 8vo. Rødt forlagsbind. Svakt mørknet mot nedre kapitél. For øvrig et velholdt eksemplar av Kristiania: Aschehoug,1892. 242 sider. Originalt omslag. Svakt smussede omslag. Håndskrift på fremre omslag og ryggstripe. Navn- denne tykke boken. trekk på tittelblad. Et ikke helt friskt, men allikevel fast eksemplar av Kincks 250 NOK DEBUT i det noe uvanlige omslaget. 500 NOK 287) Bryllupet i Genua. Kristiania: Aschehoug, 1911. 8vo. Grønt forlagsbind. 284) Italienere. Nedre kant av dekler svakt misfarget. For øvrig velholdt. Kristiania: Aschehoug, 1904. 8vo. Grønt forlagsbind. 100 NOK Navntrekk på smusstittelblad. Blyantnotater på bakre friblad. For øvrig velholdt. 288) Bryllupet i Genua. 200 NOK Kristiania: Aschehoug, 1911. 8vo. Grønt forlagsbind. Velholdt. 285) Gammel jord. TIDLIGERE UREGISTRERT VARIANT: Kristiania: Aschehoug, 1907. 8vo. Grønt forlagsbind. Nå registrert som variant B, blindstemplet uten forgylling på fordekkel. Smusstittelblad limt sammen med forsatsblad. For øvrig velholdt. Uten marmorering i snittet. TIDLIGERE UREGISTRERT VARIANT: 250 NOK Nå registrert som variant B, “Gammel jord” med små bokstaver på fordekkel. 200 NOK


289) Fru Anny Porse. Fortælling.

Kristiania: Aschehoug, 1900. 8vo. Grønt halvskinnbind bundet med begge omslag og ryggstripe. Nær ubeskåret materie. Baksatspapir noe “skrukket”, for øvrig velholdt. 200 NOK

290) Spanske Høstdøgn.

Kristiania: Aschehoug, 1912. Stor 8vo. Rødt helsjirtingbind med Harry Fetts super ex libris nederst på rygg. Bleket rygg og svak plett på fordekkel. For øvrig velholdt. PROVENIENS: Harry Fett med hans super ex libris på rygg og ex libris på forsats. DEDIKASJON fra Kinck til Harry Fett på friblad. 350 NOK

291) Mot Karneval.

Kristiania: Aschehoug, 1915. 8vo. Rødt helsjirtingbind bundet med begge omslag. Velholdt. 300 NOK


292) Mot Karneval.

295) Fra Fonneland til Svabergsveen. Noveller og humoresker.

293) Rormanden overbord. Opbyggelser og artikler fra krigsaarene.

296) Fra Fonneland til Svabergsveen. Noveller og humoresker.

Kristiania: Aschehoug, 1915. 8vo. Grønt forlagsbind. Ex libris på forsats. Navntrekk på forsatsblad. Velholdt. 200 NOK

Kristiania: Aschehoug, 1920. 8vo. Grønt forlagsbind. Navntrekk på forsatsblad. Blyantnotater på baksats. For øvrig velholdt. 100 NOK

294) Mange slags kunst.

Kristiania: Aschehoug, 1921. 8vo. Rødt forlagsbind. Noe mørknet mot nedre kapitél, for øvrig velholdt. 100 NOK

Kristiania: Aschehoug, 1922. 8vo. Blått forlagsbind. Svak slitasje ved kapitéler. 100 NOK

Kristiania: Aschehoug, 1922. 8vo. Rødt forlagsbind. Meget svake pletter på rygg. Navntrekk på forsatsblad. For øvrig velholdt. TIDLIGERE UREGISTRERT VARIANT: Nå registrert som variant B, uten forlagsstempel på bakdekkel. 200 NOK

297) Steder og folk.

Kristiania: Aschehoug, 1924. 8vo. Grønt forlagsbind. Velholdt. 200 NOK


298) Paa Rindalslægret. Dramatisk efterspil i tre dele. Oslo: Aschehoug, 1925. 8vo. Grønt forlagsbind. Velholdt. 200 NOK

299) Mands hjerte. Digt.

Oslo: Aschehoug, 1927. 8vo. Grønt forlagsbind. Navntrekk på tittelblad. Velholdt. 100 NOK

Nils Kjær 300) Essays. Fremmede Forfattere.

Kristiania: Bertrand Jensens Forlag,1895. 173 sider. Forlagets halvsjirtingbind med rødt snitt. Svakt bleket rygg. DEBUT. 250 NOK

301) Nye epistler.

Kristiania: Gyldendal,1912. 173 sider. Originalt omslag. Noe mørknet rygg. For øvrig velholdt. 100 NOK


Jan Kjærstad 302) Oppdageren.

Oslo: Aschehoug,1999. 538, [1] sider. Forlagsbind med “magebelte”. Velholdt. 200 NOK

Charlotte Koren 303) Før og nu. To fortællinger.

Kristiania: Alb. Cammermeyer, 1886. (4), 211 sider. Forlagsbind. Meget svak fargeavskrapning ved kapitèler og langs ytre falser. Hilsen på friblad. For øvrig et friskt og velholdt bind 250 NOK


Thomas P. Krag 304) Edvard Cherson Fældejægeren eller Skovløberens Forræderi. Fortælling fra Colorados Vildnis. Kristiania: Nikolai Olsens Bogtrykkeri,1891. 60 sider. Originalt omslag. Usprettet! Mindre papirtap i øvre kant av fremre omslag og nedre kant av bakre omslag. DEBUT. SUPPRIMERT: Flere år etter denne publikasjonen ville ikke Krag vedkjenne seg sin lille “Indianerbok”, og kjøpte tilbake opplaget og tilitetgjorde det. Se Thuesens bok om beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge side 159. 1 500 NOK


305) Jon Græff.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1891. 153 sider. Forlagsbind. Ex libris på forsats ( Johannes Seiersted Bødtker). Velholdt. Krags første bok under eget navn. 350 NOK

NB! Thomas P. Krags bøker står i en noe annen rekkefølge på fotografiene.

306) Fra den gamle by og andre skildringer.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1892. [4], 208 sider. Privatbind. Navntrekk på smusstittelblad. 100 NOK

307) Mulm.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1893. [4], 208 sider. Forlagsbind. Navntrekk på tittelblad. Meget svake pletter på de første sider. For øvrig et velholdt bind. 250 NOK

308) Ensomme mennesker.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1893. 113 sider. Forlagsbind. Ex libris på forsats. Navntrekk på tittelblad. Svak plett i øvre kant av fordekkel, for øvrig velholdt. 250 NOK

309) Kong Aagon. Drama i tre akter.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1894. 112 sider. Privat halvskinnbind. Noe bleket rygg. 100 NOK


310) Kobberslangen. Roman i tre bøger.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1895. 217 sider. Forlagsbind. Noe matt forgylling i nedre kant av rygg. Navntrekk på friblad. For øvrig velholdt. 250 NOK

NB! Thomas P. Krags bøker står i en noe annen rekkefølge på fotografiene.

311) Ulf Ran.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1897. 236 sider. Nydelig papirryggbind [Ahrenkiel] bundet med begge omslag. Tiltalende bind! 250 NOK

312) Vesterfra. Fortællinger, Skildringer og Eventyr. Med Illustrationer af Thorolf Holmboe. Kjøbenhavn: Gyldendal,1897. 155 sider. Mykt helsjirtingbind. Svak plett på fordekkel. 150 NOK

313) Ada Wilde.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1896. 325, [3] sider. Forlagsbind. Svak plett på fordekkel. Svak fargeavskrapning ved kapitéler. Navntrekk på friblad. Fro øvrig velholdt. 200 NOK

314) Tusmørke. Noveller.

Kjøbenhavn: Gyldendal,1898. 213 sider. Privat halvskinnbind. Noe bleket rygg. 100 NOK


315) Fru Beates Hus. Roman.

København: Gyldendal,1898. 226 sider. Forlagsbind. Velholdt. 250 NOK

NB! Thomas P. Krags bøker står i en noe annen rekkefølge på fotografiene.

316) Enken. Roman.

København: Gyldendal,1899. 496 sider + erratalapp. Forlagsbind med lesesnor. Et godt eksemplar. 200 NOK

317) Hjem. Sang i prosa.

København: Gyldendal,1900. 168 sider. Forlagsbind. Velholdt. 200 NOK

318) “Det glade hjørne”. Vestlandsromanm [sic].

København: Gyldendal,1901. 228 sider. Forlagsbind. Velholdt. 250 NOK

319) Daudmandsholmen. En historie om Ivar og Aanon Eigens livsskjæbne.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag,1903. 195 sider. Forlagsbind. Illustrert av Carl Dørnberger. Liten plett på bakdekkel. For øvrig et godt eksemplar. 200 NOK

320) Sorte Skove.

Kristiania: Gyldendal,1903. 310, [1] sider. Forlagsbind. Meget svakt mørknet rygg. For øvrig velholdt. 150 NOK


321) Gunvor Kjeld. Præstens datter.

Kristiania: Gyldendal,1904. 384 sider. Forlagsbind. Meget svakt mørknet rygg. For øvrig velholdt. 150 NOK

NB! Thomas P. Krags bøker står i en noe annen rekkefølge på fotografiene.

322) Ildliljen. Wanda Høgs syn.

Kristiania: Gyldendal,1905. 327 sider. Forlagsbind. Svake pletter på dekler og første sider. Fast eksemplar. 100 NOK

323) Stenbænken. Illustreret af Sverre Knudsen.

Kristiania/København: Gyldendal,1905. 127 sider. Forlagsbind med helt gullsnitt. Velholdt. 200 NOK

324) Maagereden. Novelle.

København: Det Schubotske Forlag,1906. 63, [1] sider. Forlagets kartonasjenbind. Ryggstripe med noe slitasje. 200 NOK

325) Fortællinger. Folkeudgave I+II.

Kristiania/København: Gyldendal,1906. 297, [3] + 275, [1] sider. Forlagsbind. Svakt blekede rygger og noe kantslitasje. 200 NOK


326) Det allerhelligste.

Kristiania: Gyldendal,1907. 271 sider. Forlagsbind. Svakt smusset bind. Navntrekk. 100 NOK

NB! Thomas P. Krags bøker står i en noe annen rekkefølge på fotografiene.

327) Tubal den Fredløse. Natskygger fra en verdensby.

Kristiania: Gyldendal,1908. 249, [3] sider. Forlagsbind. Navntrekk på smusstittelblad. Velholdt. 200 NOK

328) Mester Magius.

Kristiania: Gyldendal,1909. 248 sider. Forlagsbind. Velholdt. 200 NOK

329) Vej og vidde.

Kristiania: Gyldendal,1910. 252 sider. Forlagsbind. Velholdt. 200 NOK

330) Fortællinger fra Kakkelovnskrogen.

Kristiania: Gyldendal,1911. 238 sider. Privat halvskinnbind [Anker Kyster]. 100 NOK

331) Frank Hjelm. Historien om en hjemløs.

Kristiania: Gyldendal,1912. 347, [8 sider bio-bibliografi] sider. Forlagsbind. Noe falmet rygg. For øvrig velholdt. 200 NOK

332) En Øgleræde.

København: Kunstforlaget,1915. 252 sider. Forlagsbind. Bakdekkel svakt plettet. 200 NOK


Vilhelm Krag 333) De gode gamle. To enaktere. De gamles juleaften – Solnedgang.

Kristiania: Aschehoug,1895. [1 blank], [4], 98, [1 blank] sider. Forlagsbind, gråblått. Lite papirtap i overtrekkspapiret på fordekkel. For øvrig velholdt. 250 NOK

334) Den glade løitnant. Lyrisk Fortælling.

Kristiania: Aschehoug,1895. [2 blanke], [6], 199, [1] sider. Forlagsbind, brunt. Dekor og friser av Thorolf Holmboe. Et par meget svake pletter i øvre kant av bindet. Velholdt. 350 NOK

335) Den glade løitnant. Lyrisk Fortælling.

Kristiania: Aschehoug,1895. [2 blanke], [6], 199, [1] sider. Forlagsbind, grått. Dekor og friser av Thorolf Holmboe. Et fåtall svake pletter på dekler. For øvrig velholdt. 250 NOK

336) Fra de lave stuer.

Kristiania: Aschehoug,1897. [1 blank], [4], 220, [1 blank] sider. Forlagsbind, brunt. Velholdt. 400 NOK

337) Jul i Skrivergaarden. Novellecyclus.

Kristiania: Aschehoug,1899. [1 blank], [4], 224, [1 blank] sider. Forlagsbind, rødbrunt. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, det vanlige forlagsbindet. 350 NOK


338) Livet en leg. Skuespil i fire akter.

Kristiania: Aschehoug,1901. [4], 158, [1 blank] sider. Rødt halvskinnbind [REFSUM] bundet med begge omslag. Velholdt bind. Fremre omslag oppforet på verso. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, forlagsbind tegnet av Th. Holmboe bundet med foromslag. 250 NOK

339) Vandringsmand.

Kristiania: Aschehoug,1905. [2], 241, [1] sider. Forlagsbind, burgunder. Rygg beleket. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, forlagsbind tegnet av Th. Holmboe bundet med foromslag. 250 NOK

340) Vandringsmand.

Kristiania: Aschehoug,1907. [6], 216 sider. Forlagsbind, blått. Rygg en ørliten tanke mørknet. For øvrig velholdt. 250 NOK

341) Fra det blaa Bryggerhus. Af en digters optegnelser. Kristiania: Aschehoug,1911. [4], 227, [1] sider. Forlagsbind, grønt. Velholdt. 250 NOK

342) Verdensbarn.

Kristiania: Aschehoug,1920. [4], 195, [1] sider. Forlagsbind, brunt. Bakdekkels hjørner meget svakt støtt. En side er noe større en den øvrige materie. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, forfatternavn og tittel i gull på fordekkel. Forlagsstempel i blindtrykk på bakdekkel. 100 NOK


343) Dengang vi var tyve aar.

347) Digte.

344) Dengang vi var tyve aar.

348) Denne taalmodigheda.

Oslo: Aschehoug,1927. [4], 196, sider. Forlagsbind, blått. Velholdt. 150 NOK

Oslo: Aschehoug,1927. [4], 196, sider. Forlagsbind, rødt. Rygg en liten tanke mørknet. Velholdt. 100 NOK

345) Heirefjæren.

Oslo: Aschehoug,1928. [4], 255, [1], sider. Forlagsbind, blått. Lite portrett av Krag oppklebet på smusstittelblads verso. Velholdt. 100 NOK

346) Heirefjæren.

Oslo: Aschehoug,1928. [4], 255, [1], sider. Forlagsbind, grønt. Meget svake riper i sjirtingens overflate på fordekkel. Velholdt. 100 NOK

Oslo: Aschehoug,1933. 252 sider. Forlagsbind, lys grått. Velholdt. 100 NO

Oslo: Aschehoug,1933. [2], 188, [2 blanke] sider. Forlagsbind, blått. Velholdt. 150 NOK

349) Denne taalmodigheda.

Oslo: Aschehoug,1933. [2], 188, [2 blanke] sider. Forlagsbind, rødt. Rygg en ørliten tanke falmet. Velholdt. 100 NO


KRIGSLYRIKK 350) The Spirit of Norway. Norwegian War Poems. Translated by G. M. Gathorne-Hardy. With a preface by Professor A. H. Winsnes. London: 1944. 4to. 44 sider. Originalt omslag. Velholdt. PROVENIENS: Tidligere medlem av Bibliofilklubben, Eiler Schiøtz. One thousand numbered copies of this volume are printed on hand-made paper and sold for the benefit of King Haakon’s Fund for Relief in Norway. Dette er nummer 936. BIDRAG av: Nordahl Grieg (6 dikt), Arnulf Øverland (3 dikt), Gunnar Reiss-Andersen (2 dikt), Sigmund Skard (2 dikt). Videre: Inger Hagerup, Odd Berset og Aake Ording. 400 NOK


Christian Krohg 351) Albertine. Öfversättning. Eftertryck förbjudes.

Malmø: Socialdemokratiska Föreningens Förlag, 1889. 155, [4] sider. 8vo. Helgranitolbind med grønt tittelfelt i skinn. Ex libris påforsats. Meget velholdt. Boken utkom 3 år etter den norske førsteutgaven og ble ikke beslaglagt. Vedlagt 2 siders tekst vedrørende bokens skjebne. 1 000 NOK

352) Dissonantser. Med vignetter af Per Krohg.

Kristiania: Gyldendal,1906. 225, [3] sider. Sort halvskinnbind. Velholdt. 250 NO


Louis Kvalstad 353) Magnhild.

Namsos: A. S. Namdalens Folkeblads Bogtrykkeri, 1924. 48 sider. 8vo. Originalt omslag. Fremre omslag med liten brett i nedre kant. Bakre omslag med mindre hakk mot fremre snitt. DEBUT. PROVENIENS: Bjørn Ringstrøm, med hans notat på tittelblad “Betalt 12 000,- Mars 2011”. SÆRDELES SJELDEN. I følge Schiøtz/Ringstrøm/Delås skal det kun kjennes 4 eksemplarer av boken. LANG DEDIKASJON fra Kvalstad på fremre omslags verso: Kjære Hammen! Med hjertelig takk for den bok De ihøst sendte mig, sender jeg dem en av mine istedet. “Magnhild” vil nok bukke for min kritikk nu - men den går kanskje an å lese for andre for det. De må bare “synge” videre, la tonen stige mot solen og lyset! Med beste hilsen: Deres Louis Kvalstad. 10 000 NOK


Louis Kvalstad 354) Sordin. Dikte.

Steinkjer: Inntrøndelagens Trykkeri, 1928. 70 sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe noe “fliset”, men det meste av papiret intakt. Vil kunne la seg reparere. Bakre omslag med et par “minihakk” og meget små papirtap. For øvrig fast og med god materie. Kvalstads andre bok er sjelden. 3 500 NOK


Alf Larsen 355) Alf Larsen / Digte & Axel Salto / 5 raderinger

København: 1919. 4to. 78 sider. Forlagets pappbind. Som vanlig noe overflateslitasje på det skjøre bindet. Trykket i kun 60 eksemplarer. Dette er en unummerert overløper. DEDIKASJON fra Axel Salto på smusstittelblad. SAMTLIGE raderinger håndsignert av Salto. 1 500 NOK

356) I jordens lys.

Dreyers Forlag. [1959]. 8vo. 78, [1] sider. Originalt omslag. Dreyers Forlag. 1946. 8vo. 279 sider. Originalt omslag. Svake lesestriper. DEDIKASJON til Sofus Berg fra Alf Larsen på smusstittelblad. 200 NOK

357) En tangkrans. Dikt.

Dreyers Forlag. [1959]. 8vo. 78, [1] sider. Originalt omslag. Usprettet. Velholdt. DEDIKASJON til Arve Moen fra Alf Larsen på smusstittelblad. 200 NOK


Bernt Lie 358) I Eventyrland. Fortælling fra det nordligste Norge.

361) Vildfugl.

Kristiania: Aschehoug, 1905. [4], 237 sider. Forlagsbind. Navntrekk på tittelblad. For øvrig velholdt. Cammermeyers Forlag. [1892]. 8vo. [6], 191 sider. Brunt forlagsbind. En tanke skjevlest. Samtidig hilsen på friblad. For øvrig et godt eksemplar av 100 NOK denne boken som kan være vanskelig å finne velholdt. 362) Mod overmagt. Fortælling fra midten af forrige Aarhun300 NOK drede. Kristiania. Aschehoug. 279 sider. 1907. Forlagsbind. Miniplett på bakdekkel, for øvrig velholdt. 359) Kasper Bugge. Kristiania: Aschehoug, 1898. 168 sider. Forlagsbind, grått. 100 NOK Velholdt. 250 NOK 363) Thalja.

360) Kasper Bugge.

Kristiania: Aschehoug, 1898. 168 sider. Forlagsbind, brunt. Velholdt. Variant av ovenstående, Kasper med “C” på fordekkel. 250 NOK

Kristiania. Aschehoug. (4), 217 sider. 1910. Forlagsbind. Kun svak fargeavskrapning enkelte steder langs ytre falser. Navntrekk på smusstittelblad. 100 NOK


Erik Lie 364) Hans Ulrichs død.

Kristiania: Gyldendal, 1904. 197 sider. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. En bok som faktisk er noe uvanlig, og sorterer i krimkategorien. 250 NOK

365) Naadigherren. et billede fra gamle dage. Kristiania: Aschehoug, 1921. 207 sider. Forlagsbind. Velholdt. 100 NOK

366) Mirakeldoktoren.

Kristiania: Aschehoug, 1922. 198 sider. Forlagsbind. Velholdt. m 100 NOK

367) Erindringer fra et dikterhjem [Jonas Lie].

Oslo: Aschehoug, 1928. 205 sider. Forlagsbind. Svak fargeavskrapning ved kapitéler og hjørner. For øvrig velholdt. 100 NOK


Jonas Lie 368) Faustina Strozzi.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1875. [1 blank], frontispiece, 148, [2], [1 blank] sider. Forlagsbind grønt. Liten slitasje ved øvre kapitél. Nedre hjørner svakt støtte. Brist i indre fremre fals, allikevel fast bind. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant C, rektangulær ramme med avrundede hjørner på fordekkel, og samme ramme i blindtrykk på bakdekkel. UTEN punktum etter Lie, og dekor mellom ”Jonas Lie” og Faustina Strozzi”. Brunt matt forsatspapir. 200 NOK

369) Faustina Strozzi.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1875. [1 blank], frontispiece, 148, [2], [1 blank] sider. Forlagsbind grønt. Ryggforgylling en anelse matt. Et par minipletter på dekler. Ex libris [Gunnar Nyhus] på forsats. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med ramme i blindtrykk på for- og bakdekkelen. Hvitt ruglete forsatspapir. 350 NOK

370) Thomas Ross. Fortælling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1878. [6], 322, [2] sider. Forlagsbind, blått. Lesebånd intakt. Svak slitasje ved nedre kapitél. For øvrig et velholdt eksemplar med god blåfarge på ryggen. PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater på forsats. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: : Variant A1, det ordinære bindet med punktum etter Lie. 450 NOK

371) Grabows Kat. Skuespil i tre Akter.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1880. 162 sider. Originalt omslag. Usprettet. Lite sår nederst på ryggstripe. 250 NOK


372) Gaa paa! Sjøfortælling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1882. [2], 344 sider. Rødbrunt forlagsbind. Kun svak fargeavskrapning langs ytre falser. Lite ex libris på forsats. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, det ordinære bindet med smusstittelblad. 500 NOK

373) Familjen paa Gilje. Et Interieur fra Firtiaarene.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1883. [1 blank], [4], 282, [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, koboltblått. Ryggen noe mørknet. Navntrekk på friblad. For øvrig et fast og godt eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, uten forleggerstempel på bakdekkelen og med Gyldendal nederst på ryggen. MØRK GRØNT forsatspapir. 350 NOK

374) Familjen paa Gilje. Et Interieur fra Firtiaarene.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1883. [4], 282, [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, brunt. En tanke skjevlest. Meget svakt støtte hjørner. For øvrig et fast og godt eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, uten forleggerstempel på bakdekkelen og med Gyldendal nederst på ryggen, MEN UTEN friblad foran. BRUNTONET FORSATSPAPIR MED DRUEKLASER, Marmorert snitt. 350 NOK


375) En Malstrøm. Fortælling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1884. [1 blank], [4], 243, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, gråbrunt. Lesebånd løst, men vedlagt. Meget svak fargeavskrapning ved kapitéler. Miniplett på fordekkel. Ex libris (Gunnar Nyhus) på forsats. For øvrig velholdt med god materie. Dyp grønt forsatspapir med hjerteformet blomsterdekor. Marmorert snitt. 350 NOK

UREGISTRERT 376) En Malstrøm. Fortælling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1884. [2 blanke], [4], 243, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, grønt. Lesebånd løst men vedlagt. Ryggdekor en liten tanke matt. En anelse skjevlest. For øvrig et godt eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: UREGISTRERT variant med 2 friblad foran i boken. Dyp grønt forsatspapir med hjerteformet blomsterdekor. Marmorert snitt. 350 NOK

377) En Malstrøm. Fortælling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1885. [4], 252 sider. Forlagsbind, grått. Rygg mørknet. Mørknet mot deklers ytterkanter. For øvrig et fast bind med god materie. Dyp grønt forsatspapir med hjerteformet blomsterdekor. Marmorert snitt. 100 NOK


378) Otte Fortællinger.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1884. [1 blank], [4], 243, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, beige. Lesebånd intakt. Navnestempel på smusstittelblad. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, det opprinnelige bindet fra Gyldendal med dekor. Blomstermønstret (burgunder på hvit bakgrunn). forsatspapir. Marmorert snitt. 500 NOK


379) Kommandørens Døttre.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1886. [1 blank], 323, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, brunt. Rygg en tanke mørknet mot nedre del av rygg. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, Med lenke i bindfarge på sort bakgrunn i nedre del av fordekkel. ”Off white” forsatspapir med rød/brun blomsterdekor i slynger. Marmorert snitt. 550 NOK

380) Kommandørens Døttre.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1886. [1 blank], 323, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, gråblått. Noe fargeavskrapning langs ytre falser og på hjørner. Rygg en anelse mørknet. Mini transparent plett på bakdekkel. Ex libris på forsats (Gunnar Nyhus).Navntrekk på friblad. For øvrig et fast bind med god materie. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, Med lenke i bindfarge på sort bakgrunn i nedre del av fordekkel. ”Off white” forsatspapir med rød/brun blomsterdekor i slynger. Marmorert snitt. 400 NOK

381) Kommandørens Døttre.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1886. [1 blank], 323, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, grått. Rygg og fordekkel en liten tanke ufriske. For øvrig et fast bind med god materie. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, Med lenke i bindfarge på sort bakgrunn i nedre del av fordekkel. ”Off white” forsatspapir med rød/brun blomsterdekor i slynger. Marmorert snitt. 300 NOK

382) Kommandørens Døttre.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1886. [1 blank], 323, [1], [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, lyst gågrønt. Noe ufriske dekler. Noe plettet på første og siste sider. For øvrig et fast eksemplar med god materie. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, Med lenke i bindfarge på sort bakgrunn i nedre del av fordekkel. ”Off white” forsatspapir med rød/brun blomsterdekor i slynger. Marmorert snitt. 200 NOK


383) Et Samliv.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1887. [1 blank], [4], 255, [1 blank] sider. 8vo. Forlagsbind, brunt. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, med sølvfarvet ramme på fordekkel. Stivt forsatspapir med dekor av trær, blader, edderkopp og kinesiske tegn. 450 NOK

384) Trold. En tylvt eventyr.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1891. [1 blank], [4], 236, [2], [1blank] sider. Forlagsbind, blått. Svak plett i nedre kant av for- og bakdekkel. Ex libris (Gunnar Nyhus) på forsats. For øvrig velholdt. Lys brunt forsatspapir med mørk brun kvadratisk blomsterdekor. Marmorert snitt. 350 NOK

385) Trold. En tylvt eventyr.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1891. [1 blank], [4], 236, [2], [1blank] sider. Forlagsbind, lys brunt. Svak plett i nedre kant av for- og bakdekkel. Svak slitasje ved øvre kapitel, meget svak ved nedre. For øvrig velholdt. Lys brunt forsatspapir med mørk brun kvadratisk blomsterdekor. Marmorert snitt. 350 NOK

386) Trold. En tylvt eventyr. Ny samling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1892. [4], 202, [1] sider. Forlagsbind, dyp grønn/blått. Ex libris (Gunnar Nyhus) på forsats. Meget svak hvit plett på bakdekkel. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, med punktum etter “Ny saml” på rygg, innholdfortegnelse bak i boken, UTEN friblad bak. Marmorert forsatspapir. Marmorert snitt. 350 NOK

387) Trold. En tylvt eventyr. Ny samling.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1892. [4], 202, [1] sider. Forlagsbind, gulbrunt. Navnestempel på smusstittelblad. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, med punktum etter “Ny saml” på rygg, innholdfortegnelse bak i boken, UTEN friblad bak. Marmorert forsatspapir. Marmorert snitt. 350 NOK


388) Lystige koner. Skuespil i tre akter.

Gyldendal: Kjøbenhavn, 1894. [8], 110 sider.Forlagsbind, lys brunt. Samtidig navntrekk i øvre hjørne av friblad. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1,det ordinære bindet med dekor i gull. Kremgult forsatspapir med gullmarmorering. Helt gullsnitt. 350 NOK

389) Lystige koner. Skuespil i tre akter.

Gyldendal: Kjøbenhavn, 1894. [8], 110 sider.Forlagsbind, grønt. Svak plett i nedre kant av fordekkel, noe større samme sted på bakdekkel. Ex libris [Gunnar Nyhus] på forsats. Samtidig navntrekk i øvre hjørne av friblad. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1,det ordinære bindet med dekor i gull.. Kremgult forsatspapir med gullmarmorering. Helt gullsnitt. 200 NOK

390) Dyre Rein. En Historie fra Oldefars hus.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1896. [1 blank], [4], 256, [1 blank] sider. Forlagsbind, brunt. Liten slitasje ved nedre kapitél. Nedre hjørner svakt støtte. Navntrekk på friblad. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med svart rektangulær ramme på fordekkel. Marmorert forsatspapir. Marmorert snitt. 200 NOK

391) Dyre Rein. En Historie fra Oldefars hus.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1896. [1 blank], [4], 256, [1 blank] sider. Forlagsbind, okergult. En tanke skjevlest. Svake pletter på dekler. Navntrekk på friblad [Nini Anker]. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med svart rektangulær ramme på fordekkel. Marmorert forsatspapir. Marmorert snitt. 150 NOK


392) Faste Forland.

Gyldendal. Kjøbenhavn. 1899. [1 blank], [4], 257, [1] sider. Forlagsbind, blått. Lesebånd intakt. Samtidig navntrekk i øvre hjørne av tittelblad. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant C, uten friblad bak. Grønt forsatspapir med brune fugler. Marmorert snitt. 250 NOK

393) Faste Forland.

Gyldendal. Kjøbenhavn. 1899. [1 blank], [4], 257, [1] sider. Forlagsbind, blått. Lesebånd intakt. Svakt bleket rygg. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant C, uten friblad bak. Grønt forsatspapir med brune fugler. Marmorert snitt. 150 NOK

394) Wulffie & Comp.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1900. [6], 132 sider. Beige/rosa forlagsbind. Tilskrift på friblad. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A1, med friblad bak. Blomstret forsatspapir. Marmorert snitt. 250 NOK

395) Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Babylons Taarn! Streif paa jagtgebetet.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1905. [1 blank], 159, [1] sider. Forlagsbind, olivengrønt. Ex libris på forsats [Gunnar Nyhus]. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, vanlig slett sjirting. 250 NOK

396) Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Babylons Taarn! Streif paa jagtgebetet.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1905. [1 blank], 159, [1] sider. Forlagsbind, grønt. Navntrekk på friblad. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, sjirting med skinnstruktur. 250 NOK


Erlend Loe 397) Tatt av kvinnen.

Oslo: Cappelen, 1993. 158, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. DEBUT 300 NOK

398) Doppler.

Oslo: Cappelen, 2004. 158, [5] sider. Originalt omslag. Som ny. DEDIKASJON fra Loe pĂĽ smusstittelblad. 200 NOK


Aslaug Låstad Lygre 399) No blømer alle rosene-

Oslo: Gyldendal, 1943. 84, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Meget små hakk i omslagets ytterkant, da dette er større enn materien. Blindstemplet “Fra forleggeren” i nedre kant av fremre omslag. For øvrig et meget velholdt eksemplar av debutboken. DEBUT 350 NOK

400) Eld av steinar.

Oslo: Gyldendal, 1948. 88, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Stemplet “Fra forleggeren” i nedre kant av fremre omslag. Svake lesestriper på rygg. For øvrig et godt eksemplar av Låstad Lygres andre bok. 200 NOK

401) Den einsame roaren.

Oslo: Gyldendal, 1952. 85, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Omslag noe bruntonet. Låstad Lygres tredje bok. 150 NOK

402) Rit di rune.

Oslo: Gyldendal, 1957. 85, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Ørlite papirtap i nedre kant av bakre omslag. For øvrig et velholdt eksemplar av Låstad Lygres fjerde bok. 150 NOK

403) Fest i september.

Oslo: Gyldendal, 1960. 51, [5] sider. 8vo. Originalt omslag. Det krittvite bakre omslag med svak overflatesmuss. For øvrig et usprettet og velholdt eksemplar av Låstad Lygres femte bok. 150 NOK

404) Primulakveld.

Oslo: Gyldendal, 19604 54 sider. 8vo. Originalt omslag. Et meget velholdt eksemplar av Låstad Lygres sjette og siste bok. 150 NOK


LYRIKK - KORREKTUR 405) Fire profiler 1955-1965. Stein Mehren, Georg Johannesen, Per Bronken, Peter R. Holm

407) Gobelion Europa. Dikt.

Oslo: Aschehoug, 1965. 78, [2] sider. 8vo. Originalt omslag. Liten “knekk” på ryggstripe. 100 NOK

Oslo: Den Norske Bokklubben, 1965. Forlagsbind. Noe gulnet på rygg. VEDLAGT: Tredje korrekturtrykk til boken (kun én håndskrevet korrektur) 408) Aurora Det Niende Mørke. Hymne og myte. + Peter R. Holms eget korrekturtrykk til side 81-91 (med korrektur). Oslo: Aschehoug, 1969 155, [3] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. 250 NOK Meget liten slitasje i vareomslaget øverst og nederst på ryggstripe. For øvrig velholdt. 100 NOK

409) Den store frigjøringen eller hva som hendte meg på siste sommerseminarium en dag jeg forsøkte å krype ut av sangkassen min. Oslo: Aschehoug, 1973. 106 sider. 8vo. Originalt omslag. Velholdt. 100 NOK

Stein Mehren 406) Mot en verden av lys.

Oslo: Aschehoug, 1963. 95, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Rygg svakt mørknet. 200 NOK

410) Den store frigjøringen eller hva som hendte meg på siste sommerseminarium en dag jeg forsøkte å krype ut av sangkassen min. Oslo: Aschehoug, 1973. 106 sider. 8vo. Originalt omslag. Velholdt.


Sven Moren 411) Aust or markom. Skildringar fraa Skogane.

Kristiania: Aschehoug, 1909. 145 sider. 8vo. Forlagsbind, grønt. Liten slitasje ved kapitéler. Ufrisk badekkel. 200 NOK

412) Dei morlause gutane i Skardfjellet. Forteljingar for Born.

Kristiania: Aschehoug, 1915. 123, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Liten knekk i nedre hjørne av fremre omslag. Ex libris fjernet fra omslags verso. Navn fjernet fra smusstittelblad. 350 NOK

413) Den gamle skogen.

Kristiania: Aschehoug, 1920. 159 sider. 8vo. Forlagsbind, grønt. VEDLAGT fremre omslag. En ørliten tanke skjevlest. For øvrig velholdt. 200 NOK

414) Fela.

Kristiania: Aschehoug, 1922. 143 sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Plett på fremre omslag. Noe mørknet ryggstripe. Omslag noe “rynket” mot fremre snitt. 100 NOK


Agnar Mykle 415) Largo.

Oslo: Gyldendal, 1967. 122, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Liten rift ved ryggstripens øvre kant. For øvrig velholdt. 500 NOK

Torborg Nedreaas 416) Før det ringer tredje gang.

Oslo: Halvorsen og Larsen, 1945. 173 sider. 8vo. Originalt omslag. Bjørn Ringstrøms ex libris på fremre omslags verso. Et velholdt eksemplar av debutboken. 350 NOK

417) Bak skapet står øksen.

Oslo: Aschehoug, 1945. 188, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 200 NOK

418) Av måneskinn gror det ingenting.

Oslo: Aschehoug, 1947. 245, [2] sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. DEDIKASJON fra Nedreaas til Gunnar Larsen. 300 NOK


Rudolf Nilsen 419) SAMLEBIND På Gjensyn. Dikte

Oslo: Andelsforlaget Ny Tid, 1926. 92 sider. 8vo. Bundet uten omslag.

+ På Stengrunn. Dikte. Annet oplag. Ny utgave.

Oslo: Andelsforlaget Ny Tid (Overstemplet Gyldendal Norsk Forlag), 1927. Annet oplag. Ny utgave. 60 sider. 8vo. Bundet med omslag.

+ Hverdagen.

Oslo: Gyldendal, 1929. 112 sider. 8vo. Bundet med omslag. Fint halvskinnbind med Nilsens tre diktsamlinger. 450 NOK

Olav Nygard 420) Ved vebande. dikt.

Oslo: Det Norske Samlaget,1923. 63, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. Et par mindre svake pletter på omslag. For øvrig et godt eksemplar av Nygards fjerde og siste bok. 600 NOK

Gert Nygårdshaug 421) Liljer fra Jerusalem.

Oslo: Cappelen, 2001. 245, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Som ny. 200 NOK

422) Fortellerens marked.

Oslo: Cappelen-Damm, 2008. 243, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 150 NOK


Arild Nyquist 423) Ringer i et sommervann.

Oslo: Aschehoug, 1963. 167, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Et ørlite lukket hakk i papiret på omslagets øvre kant. For øvrig et velholdt og tilsynelatende ulest eksemplar. 400 NOK

424) Dexter & dotater.

Oslo: Aschehoug, 1970. 103, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Meget svak hylleslitasje langs vareomslagets ytterkanter. 200 NOK

Sigbjørn Obstfelder 425) To noveletter.

John Griegs Forlag. Bergen. 1895. 66 sider. Pappbind [Hedberg] med skinntitteletikett. Bundet med fremre omslag. Stenket snitt. Ryggen noe mørknet. For øvrig velholdt. Bindet signert den svenske Kongelige Hoffbok binder Gustaf Hedberg. 600 NOK


Arthur Omre 426) Smuglere.

Oslo: Gyldendal, 1935. 187 sider. 8vo. Forlagsbind. Rygg meget svakt bleket. For øvrig et meget velholdt og ulest eksemplar av debutboken, som er vanskelig å finne i førsteutgave. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, det vanlige forlagsbindet. 450 NOK

427) Flukten

Oslo: Gyldendal, 1936. 296 sider. 8vo. Forlagsbind (helsjirting). Ex libris på forsats. For øvrig velholdt. 250 NOK

428) Flukten

Oslo: Gyldendal, 1936. Syvende tusen. 296 sider. 8vo. Forlagsbind (helgranitol) med vareomslag. Det hvite bakre omslag med noe overflatesmuss. Velholdt. 200 NOK

429) Det onde øie.

Oslo: Gyldendal, 1940. 296 sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. Orange “bred” sjirtingrygg. 150 NOK

430) Det onde øie.

Oslo: Gyldendal, 1940. 296 sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. Grønn “smal” sjirtingrygg. 150 NOK

431) Skiftende bris. Noveller og skisser.

Oslo: Gyldendal, 1950. 200, [1] sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. 150 NOK


Per Petterson 432) I kjølvannet.

Oslo: Oktober, 2000. 189, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. 300 NOK

433) Jeg forbanner tidens elv.

Oslo: Oktober, 2008. 234, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Rift i vareomslagets indre fremre “flapp”. Velholdt. 150 NOK

Kristofer Randers 434) Med Lyre og Lanse.

Kristiania: Aschehoug, 1879. 150 sider. 8vo. Forlagsbind. Mindre slitasje ved kapitéler. Svakt støtte hjørner. DEBUT 300 NOK

435) Unge Sange.

Kristiania: Cappelen, 1885. 144 sider. 8vo. Forlagsbind. Noe ufriskt bind, dog fast og med god materie. 100 NOK

436) En Kjærlighedsvaar.

Kristiania: Cappelen, 1894. 166 sider. 8vo. Forlagsbind. Hilsen på friblad. Navntrekk på smusstittelblad. Meget svak slitasje ved nedre kapitél. Velholdt. 200 NOK


Gunnar Reiss-Andersen 437) Indvielsens Aar. Tegninger av forfatteren.

Kristiania: Gyldendal, 1921. 91 sider. 8vo. Originalt omslag. Omslag svakt brettet i ytterkant, da dette er noe større enn materien. DEBUT. 200 NOK

438) Himmelskrift. Nye vers.

Oslo: Gyldendal, 1928. 109 sider. 8vo. Grønt halvskinnbind bundet med fremre omslag. Bleket rygg. Velholdt. 100 NOK

439) Lykkens prøve.

Oslo: Gyldendal, 1931. 193 sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. For øvrig velholdt. 100 NOK

440) Horisont.

Oslo: Gyldendal, 1934. 133, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Svak slitasje øverst på ryggstripe. Rygg svakt bleket, for øvrig velholdt. 100 NOK

441) Dikt fra krigstiden.

Oslo: Gyldendal, 1945. 137, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Velholdt. 150 NOK

442) Prinsen av Isola og andre dikt.

Oslo: Gyldendal, 1949. 48, [4] sider. Stor 8vo. Originalt omslag. Velholdt. 100 NOK


Gunnar Reiss-Andersen 443) 1 brev + 2 brevkort fra Gunnar Reiss-Andersen til Per Arneberg. År på en strand. Oslo: Gyldendal, 1962. 84, [4] sider. Originalt omslag. VEDLAGT I: Korrespondanse vedrørende et utkast til omtale som Arneberg har sendt Reiss-Andersen. 1 brevkort, datert 1/10-62 VEDLAGT II: Aftenpostens kronikk 19/10, 1962: Gunnar Reiss-Andersens „År på en strand“ av Per Arneberg. 500 NOK

Kjære venn – På denne papirlappen bare TAKK - med større bokstaver enn her synlig“. Jeg skriver et ordentlig brev snarest. Men ville ikke la være å sende et lite signal. Fra din hengivne Gunnar R. A. 1 brev (4 maskinskrevne sider), datert 19/10, 1962. Kjære Per. [...] Forhåpentlig vet du at jeg aldri ville ha funnet på å be deg skrive om disse diktene, like så litt som jeg ville bedt noen annen for den saks skyld. [...] I motsetning til så mange rutineanmeldelser, mer eller mindre velskrevne, går det gjennom din artikel en rød tråd, og noe av det som gjør tråden rød oppfatter jeg som en personlig varme som ikke kann annet enn å røre og glede meg. [...] Men her sitter jeg snart og skriver en anmeldelse av en kritikk, og det er jo bort i veggene. [...] Men la meg tvers gjennom denne atmosfæriske grøt få meddele deg et ærlig håndtrykk som bedre enn dette brev skulle uttrykke hva jeg har lyst til å si deg. Din hengivne Gunnar R. A. Artikkelen trykkes 19/10, og Reiss-Andersen sender umiddelbart nedenstående brevkort til Arneberg. Kjære Per. Har fått Aftenposten i dag. Atter takk! Så lite – stilistisk, skulle det til. Jeg er stolt og glad over denne første kritikk. Din hengivne Gunnar.


Nils Johan Rud 444) Gutter på skoggang. En fortelling om to gutters liv i frisk luft, skog og mark.

Oslo: Aschehoug, 1928. 108 sider. 8vo. Originalt kartonasjebind. Meget svakt støtte hjørner. DEBUT Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, med forlagsannonser på bakdekkel. 200 NOK

445) Speidersaga. Litt om landsens speidergutter.

Oslo: Windju Simonsens Forlag, 1929. 149 sider. 8vo. Originalt kartonasjebind. Noe støtte hjørner. Svak slitasje langts overtrekkspapirets ytterkanter. Ruds andre bok. 150 NOK

Ole Edvard Rølvaag 446) Fortællinger og Skildringer.

Minneapolis. (1932?). Augsburg Publishing House. 128 sider. 8vo. Originalt omslag. Ex Libris på fremre omslags verso. For øvrig som ny! Innledende karakterskildring av den Fredrikstadfødte Waldemar Ager. Historiene har tidligere kun vært trykket i det norsk-amerikanske tidsskriftet “Symra” og juleheftet “Jul i Vesterheimen”. Boken var ukjent ved trykkingen av forrige utgave av Schiøtz/Ringstrøms “Norske Førsteutgaver”. 800 NOK

Ove Røsbak 447) Husimellom. Noveller

Oslo: Cappelen, 1984.132, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Velholdt. DEDIKASJON fra Røsbak, datert 2006. 150 NOK


[Aksel Sandemose] Johannes V. Jensen [Utg.] 448) Forum. Tidsskrift for Litteratur, Biologi og Samfundsspørgsmaal. 1-6. [Komplett].

451) Brudulje.

Aksel Sandemose 449) Fortællinger fra Labrador.

452) September.

Kjøbenhavn: 1923. Liten 4to. Halvskinnbind bundet med alle omslag, ubeskåret. Minihull i første omslag. Et par understrkninger. For øvrig velholdt. Sandemoses bidrag: “Den blinde gde” og “Matrosen gaar i Land”. 600 NOK

Kristiania/København: Gyldendal,1923. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe noe plettet. Lite ex libris på fremre omslags verso. For øvrig et godt eksemplar. DEBUT 450 NOK

450) Ross Dane.

København: Gyldendal,1928. 8vo. Originalt omslag. Svake pletter på omslag. 450 NOK

Oslo. 1938. Tiden Norsk Forlag. 224 sider. Originalt omslag. Noe ufrisk nederst på rygg og på bakre omslag. For øvrig et fast eksemplar med god materie. Omhandler blant annet Håkon Nyhus, Ivar Mortensson Egnund, Helge Væringsaasen, Rasmus Løland og Sigbjørn Obstfelder. 200 NOK

Oslo. Tiden Norsk Forlag. 1939. 175, (1) sider. Forlagsbind med vareomslag. Pent omslag med kun et lite papirtap nederst og en ørliten rift øverst på rygg. 300 NOK


453) Fesjå.

Fesjå 1-4 + Subskripsjonsinnbydelse. Komplett Fesjå + Et efterskrift til En flyktning krysser sitt spor (80 sider). Siste side av Fesjå 2 har en liten blyanttegning. For øvrig velholdt. Fesjå og “Efterskriftet” er begge vedlagt et ark med HILSEN fra Sandemose til Grundt Tanum. Fesjå er den mest sjeldne av Sandemoses publikasjoner. 5 000 NOK


Olav Sande 454) Innestengt. Forteljing.

Gabriel Scott 456) Sverdliljer. Vers.

[Johan Scharffenberg] Kai Lykke 455) Hjemløse sange.

457) Alkejægeren. Et menneskesind.

Bergen: Mons Litleré, 1889. [4], 142, [2] sider. Brunt forlagsbind. Liten slitasje ved øvre kapitél. Navnestempel på friblad. 350 NOK

Kristiania: Huseby 1889. 102 sider. 8vo. Originalt omslag. Mesteparten av ryggstripe mangler. DEBUT og eneste skjønnlitterære utgivelse. Meget sjelden! 750 NOK

Kristiania: Aschehoug, 1912. 83, [3] sider. Liten 8vo. Originalt omslag. Svak plett på ryggstripe, og et par meget små pletter på omslag. For øvrig meget velholdt! 750 NOK

Oslo: Gyldendal, 1933. 293 sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Svak plett i nedre kant av vareomslagets rygg. Ex libris fjernet fra forsats. For øvrig meget velholdt! 600 NOK

458) De vergeløse. Et barns historie.

Oslo: Gyldendal, 1938. 327 sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Usedvanlig velholdt! 800 NOK


Einar Skjæraasen 459) Den underlige våren. Dikt.

Oslo: Aschehoug, 1941. 82 sider. 8vo. Originalt omslag. Meget svake lesestriper på rygg. Navntrekk på smusstittelblad. For øvrig velholdt. 350 NOK

460) Så stiger sevjene. Dikt.

Oslo: Aschehoug, 1945. 83 sider. 8vo. Originalt omslag. Svak brett i nedre hjørne av fremre omslag. Miniplett på ryggstripe. For øvrig velholdt. 150 NOK

461) Danse mi vise. Gråte min sang.

Oslo: Aschehoug, 1949. 67 sider. 8vo. Originalt omslag. Ryggstripe mørknet. For øvrig velholdt, 200 NOK

462) Og alle mine viser- Musikk av Arve Lillevold, arrangert av Kåre Siem. Oslo: Aschehoug, 1956. 44, [1] sider. Stor 8vo. Originalt omslag. Velholdt. 200 NOK

463) Bumerke. Dikt i utvalg.

Oslo: Aschehoug, 1966. 121, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Meget velholdt. 200 NOK


Elling Solheim 464) Jeg lever idag. Dikte.

467) Elskere.

Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1934. 70 sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Oslo: Gyldendal, 1960. 208 sider. 8vo. Forlagsbind bundet med begge omslag. Velholdt. Meget velholdt. 100 NOK DEBUT 400 NOK

468) Kjærlighet.

Odd Solumsmoen 465) Nikolaisen. Noveller.

Oslo: Aschehoug 1962. 130, [1] sider. 8vo. Originalt omslag. Svak plett på rygg, for øvrig velholdt. DEDIKASJON i form av et visdomsord til Rolv Thesen: “Det ein plent lyt bruke, skjer ein or sin egen lagnad”. 150 NOK

Terje Stigen 466) To døgn.

Oslo: Gyldendal, 1950. 211, [1] sider. 8vo. Forlagsbind med vareomslag. Bundet med begge omslag. DEBUT 250 NOK Følgende bøker av Stigen er fra Francis Bulls bibliotek og har omslagene medbundet fra forlaget.

Oslo: Gyldendal, 1962. 269, [2] sider. 8vo. Forlagsbind bundet med begge omslag. Velholdt. 100 NOK

469) De tente lys.

Oslo: Gyldendal, 1968. 252, [3] sider. 8vo. Forlagsbind bundet med begge omslag. Velholdt. 100 NOK

470) Min Marion.

Oslo: Gyldendal, 1972. 210, [1] sider. 8vo. Forlagsbind bundet med begge omslag. Svak avflasset i tittelfelt, for øvrig velholdt. 100 NOK

471) Skumsøylene.

Oslo: Gyldendal, 1973. 161, [2] sider. 8vo. Forlagsbind bundet med begge omslag. Svak avflasset i tittelfelt, for øvrig velholdt. 100 NOK


Kaj Skagen 472) Gatedikt.

Oslo: Tiden Norsk Forlag,1971. 64 sider. Originalt omslag. Velholdt. Ulest. DEBUT 250 NOK

Gunnar Stålesen 473) Uskyldstider.

Oslo: Pax Forlag, 1969. 8vo. 202 sider. Originalt omslag. Svake rynker på rygg. Den blanke overflaten med svake sår et par steder langdsomslagenes ytterkanter. For øvrig et velholdt og tilsynelatende ulest eksemplar. DEBUT 500 NOK

Ole Robert Sunde 474) Kontrapunktisk.

Oslo: Gyldendal, 1987. 8vo. 221, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. Ørliten lukket rift i øvre kant av vareomslag. For øvrig velholdt. 250 NOK

475) All verdens småting.

Oslo: Gyldendal, 1996. 8vo. 111, [1] sider. Forlagsbind med vareomslag. . Mindre lukkede rifter i øvre kant av vareomslag. For øvrig velholdt. 150 NOK

Harald Sverdrup 476) Sang til solen.

Oslo: Aschehoug, 1964. 79 sider. 8vo. Originalt omslag. Velholdt. 150 NOK


Amalie Skram 477) Constance Ring. Roman.

Kristiania: Huseby, 1885. 507 sider. 8vo. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Burgunder. Rygg noe bleket. Stedvis svak fargeavskrapning ved ytre falser og kapitéler. Fast bind med intakte indre falser. Ingen navntrekk. Plettfri materie. DEBUT Et absolutt godt eksemplar av Skrams debut i det sjeldne forlagsbindet, som når det først dukker opp er meget vanskelig å finne velholdt. VEDLAGT: Arne Garborgs anmeldelse av boken, fra Nyt Tidsskrift. 9 000 NOK


478) Sommer. Smaa Fortællinger.

København: Gyldendal, 1899. 152 sider. 8vo. Halvskinnbind [Juul-Lassen] bundet med begge omslag og ryggstripe. Stenket toppsnitt, for øvrig kun meget lett beskåret. Lite ex libris på forsats (Harald Pedersen). Bakre omslag meget svakt smusset. Et særdeles velholdt eksemplar bundet ved, etter antikvariatets mening, et av Danmarks beste bokbinderverksteder. Valg av skinn, forgylling og overtrekkspapir nærmest roper “Sommer”! 2 500 NOK


Sigrid Undset 479) Vaaren.

Kristiania: Aschehoug, 1914. 395 sider. 8vo. Forlagsbind. (blått). Rygg svakt “buklet”, ikke uvanlig på dette bindet. For øvrig velholdt. 1 000 NOK

480) Vaaren.

Kristiania: Aschehoug, 1914. 395 sider. 8vo. Forlagsbind. (brunt). Rygg noe mørknet mot nedre del. Navntrekk på smusstittelblad, for øvrig velholdt. 700 NOK

481) De kloge Jomfruer.

Kristiania: Aschehoug, 1918. 183 sider. 8vo. Forlagsbind (blått). Nedre hjørner svakt støtte. Forsatser noe brunet. For øvrig et godt eksemplar av denne boken som kan være vanskelig å finne velholdt. 400 NOK


482) Et Kvinde-synspunkt.

Kristiania: Aschehoug, 1919. 177 sider. 8vo. Forlagsbind (blått). Svak slitasje ved øvre kapitél. Navntrekk på tittelblad. 250 NOK

483) Olav Audunssøn i Hestviken. I+II.

Oslo: Aschehoug, 1925. 362, 276 sider. 8vo. Forlagsbind (rødt). Bundet med fremre omslag. Et godt eksemplar. 250 NOK

484) Olav Audunssøn i Hestviken. I+II.

Oslo: Aschehoug, 1925. 362, 276 sider. 8vo. Forlagsbind (blått). Bundet med fremre omslag. Navntrekk på forsatsblad. Velholdt. 350 NOK

485) Olav Audunssøn og hans børn. I+II.

Oslo: Aschehoug, 1927. 237, 334 sider. 8vo. Forlagsbind (blått). Ex libris på forsats. Velholdt. VEDLAGT: “Ordforklaringer til “Sigrid Undset: Olav Audunssøn og hans børn”. Falset ark. Noe plettet. 350 NOK


486) Gymadenia.

Oslo: Aschehoug, 1929. 432 sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, skinnryggbind (blått). 350 NOK

487) Etapper.

Oslo: Aschehoug, 1929. 249, [1] sider. 8vo. Blått helsjirtingbind [REFSUM] bundet med begge omslag og ryggstripe. Ubeskåret. Meget velholdt. 450 NOK

488) Den brændende busk. I+II.

492) Ida Elisabeth.

489) Den brændende busk.

493) Etapper. Ny række.

490) Hellig Olav. Norges Konge.

494) Etapper. Ny række.

Oslo: Aschehoug, 1930. 330, 167 sider. 8vo. Forlagsbind. Svake pletter på rygg, for øvrig velholdt Schiøtz/Ringstrøm/Delås:Variant A: Helsjirtingbind (blått). 100 NOK

Oslo: Aschehoug, 1930. 330, 167 sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås:Variant B: Skinnryggbind (blått). 350 NOK Oslo: Some & Co., 1930. 63 sider. 8vo. Rødt granitolbind [REFSUM] bundet med begge omslag og ryggstripe. Usprettet. Velholdt. 350 NOK

491) Ida Elisabeth.

Oslo: Aschehoug, 1932. 447 sider. 8vo. Forlagsbind. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås:Variant B: Skinnryggbind (blått). 300 NOK

Oslo: Aschehoug, 1932. 447 sider. 8vo. Forlagsbind. Rygg svakt bleket og med mindre overflateslitasje. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, skinnryggbind (rødt). 100 NOK

Oslo: Aschehoug, 1933. 224, [1] sider. 8vo. Forlagsbind. Meget svakt bleket rygg. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, helsjirtingbind (rødt). 200 NOK Oslo: Aschehoug, 1933. 224, [1] sider. 8vo. Forlagsbind. Kun meget små sår i skinnet. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, halvskinnbind (blått). 200 NOK


495) Den trofaste hustru.

Oslo: Aschehoug, 1936. 342 sider. 8vo. Forlagsbind. Et godt og fast eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, helsjirtingbind (blått). 200 NOK

496) Den trofaste hustru.

Oslo: Aschehoug, 1936. 342 sider. 8vo. Forlagsbind. Kun meget små sår i skinnet. Velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, skinnryggbind (blått). 250 NOK

497) De søkte gamle stier.

Oslo: Aschehoug, 1936. 96 sider. Originalt omslag. Ryggstripe noe mørknet. Svake bretter i omslagets ytterkanter. Navntrekk på smusstittelblad. 250 NOK

498) Norske helgener.

Oslo: Aschehoug, 1937. 301, [3] sider. 8vo. Blått helgranitolbind [REFSUM] bundet med begge omslag og ryggstripe. Ubeskåret. Velholdt. 400 NOK

499) Selvportretter og landskapsbilleder.

Oslo: Aschehoug, 1938. 247, [2] sider. 8vo. Forlagsbind. Meget lite sår i ytre kant av fordekkel. For øvrig et godt eksemplar. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant A, helsjirtingbind (blått). 150 NOK

500) Selvportretter og landskapsbilleder.

Oslo: Aschehoug, 1938. 247, [2] sider. 8vo. Forlagsbind. Mindre rifter i skinnet. For øvrig velholdt. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, halvskinnbind (blått). 150 NOK

501) Selvportretter og landskapsbilleder.

Oslo: Aschehoug, 1938. 247, [2] sider. 8vo. Blått helgranitolbind [REFSUM] bundet med begge omslag og ryggstripe. Ubeskåret. Meget velholdt. 450 NOK

502) Madame Dorthea.

Oslo: Aschehoug, 1939. 296 sider. 8vo. Forlagsbind. Kun meget små sår i skinnet. Øvre hjørne svakt støtt, materie med svak brett i øvre hjørne som resultat av dette. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Variant B, skinnryggbind (blått). 150 NOK

503) Vers l’avenir. L’odyssèe d’une Norvègienne. Oslo – Lillehammer – Stockholm – Moscou – Vladivostok – Kobe – Kyoto – New York. Lausanne: Marguerat, 1944. 200, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Fuktflekk i nedre hjørne på bakre omslag. For øvrig et godt eksemplar. Ida Packness nevner kun en annen fransk utgave, utgitt 1947. Denne franske oversettelsen (1944), utkom altså året før den norske. 250 NOK


504) Happy times in Norway.

New York: Alfred A. Knopf, 1943. VIII, [4 ], 224, [3] sider. Forlagsbind med vareomslag (i plastomslag). Vareomslaget med mindre overflateslitasje i ytterkanter samt med lukket rift i øvre kant på bakre del (berører ikke tekst eller foto). Omslaget (price clipped) ligger meget pent i plastomslag. Meget velholdt og sprakende bind! Ida Packness Sigrid Undset Bibliografi side 64: Happy Times in Norway utkom på norsk hos Aschehoug under tittelen Lykkelige dager 4 år senere (1947). Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Utenlandske utgaver av særlig interesse. 1 000 NOK


505) Sigurd and his brave companions. A tale of medieval Norway. Illustrated by Gunvor Bull Teilman New York: Alfred A. Knopf, 1943. VIII, [4 ], 224, [3] sider. Forlagsbind med vareomslag (i plastomslag). Uvanlig med vareomslag. På vareomslagets bakre klaff står trykket: “After you finished reading this book, why not send it to some man in the service who needs good reading…..Use label below or copy it on front of package. Your bookstore will be glad to wrap and mail the book for you, if you wish.” Ida Packness Sigrid Undset Bibliografi side 67: Sigurd and his brave companions. [...] utkom i 1943, og var en bearbeidelse av Die Saga von Vilmund Vidutan [...], 1931. Denne utkom på norsk ved Signe Undset Thomas under tittelen Sigurd og hans tapre venner på Aschehoug i 1953. Schiøtz/Ringstrøm/Delås: Utenlandske utgaver av særlig interesse. 600 NOK


Jens Tvedt 506) Ættarvende. Nesja-Tye og Heljesane.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag,1923. 256 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Meget svak plett i øvre kant av ytre fremre fals (se foto), Rygg meget svakt falmet. Velholdt. LYS BLÅ / SLETT sjirting. 400 NOK

507) Ættarvende. Nesja-Tye og Heljesane.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag,1923. 256 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Svak plett på for- og bakdekkel. For øvrig velholdt. MØRK BLÅ / STRIPET sjirting. Bjørn Ringstrøms eksemplar med hans registreringslapp innlagt. 400 NOK

508) Madli und’ Apalen. Ny utgaava.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1925. 288 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Svak plett på bakdekkel. Navntrekk på smusstittelblad. Velholdt. 150 NOK

509) Laam og Leid. Ættarvende, anre boki.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag,1928. 230 sider. Forlagets dekorerte helsjirtingbind. Et par “miniprikker” på sjirtingen. Velholdt. 400 NOK


Kristofer Updal 510) Uversskyer.

Risør: Erik Gunleikson.1917. 8vo. 181 sider. Originalt omslag. Usprettet. Velholdt. 200 NOK

Tarjei Vesaas 511) Menneskebonn.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1923. 8vo. 111 sider. Originalt omslag. Meget velholdt. DEBUT 450 NOK

512) Menneskebonn.

Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1923. 8vo. 111 sider. Senere forlagsbind. Svak plett ved ytre bakre fals. For øvrig meget velholdt. DEBUT 300 NOK

513) Guds bustader-

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1925. 73 sider. Originalt omslag. Usprettet. Svakt mørknet rygg. Velholdt. 200 NOK

514) Ultimatum.

Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1934. 100 sider. Originalt omslag. Usprettet. Bleket rygg. Velholdt. 200 NOK


Johanne Vogt 515) Fortællinger.

Kristiania. Alb. Cammermeyers Forlag. 1887. (4), 221 sider. Forlagsbind. Lite rift I sjirtingen ved øvre kapitèl. Hvit transparent plett (1x2 cm) på bakdekkel. Svakt støtte hjørner. Stempel “Til anmeldelse” på forsatsblads verso. 100 NOK

516) Dagligdags. Novelle.

Kristiania. P. T. Mallings Boghandels Forlag. 1896. Plansje, (2), 163, (1) sider. Grått forlagsbind. Et godt eksemplar. DEDIKASJON fra forleggeren. 100 NOK

517) Spredt og Samlet. Smaa Fortællinger.

Kristiania. P. T. Mallings Boghandels Forlag. 1897. 178 sider. Lys brunt forlagsbind. Et godt eksemplar. 100 NOK


Nils Collett Vogt 518) Musik og Vaar.

Kristiania: Olaf Norlis, 1896. 8vo. 105, [3] sider. Originalt omslag. Noe hakket i ytterkant av omslag. 150 NOK

519) Det dyre brød.

Kristiania: Olaf Norlis, 1900. 8vo. 132, [2] sider. Originalt omslag. Liten slitasje nederst på ryggstripe. 150 NOK

520) Mennesker.

Kristiania: Aschehoug, 1903. 8vo. 173, [3] sider. Forlagsbind. Bleket rygg, for øvrig velholdt. 300 NOK

521) Fra Kristiania. Vers.

Kristiania: Aschehoug, 1904. 8vo. 86 sider. Originalt omslag. Meget velholdt. 300 NOK


522) Fra Kristiania. Vers.

Kristiania: Aschehoug, 1904. 8vo. 86 sider. Halvsjirtingbind [Refsum], bundet med omslag. Meget velholdt. 200 NOK

523) SpĂŚndte Sind. To Skuespil.

Kristiania: Aschehoug, 1910. 8vo. 232 sider. Halvskinnbind bundet med omslag. Bleket rygg med noe overflateslitasje i skinnet. 100 NOK

524) Moren. Skuespil i tre akter.

Kristiania: Aschehoug, 1913. 8vo. 121 sider. Originalt omslag. Usprettet. Rygg noe mørknet. 100 NOK

525) Karneval.

Kristiania: Aschehoug, 1920. 8vo. 72, [1] sider. Originalt omslag. Velholdt. 100 NOK


Jan Erik Vold 526) Bo på Briskeby blues.

Julehilsen fra Erling Trier, 1969. Særtrykk fra “Mor Godhjertas glade versjon. Ja.” 14, [2] sider. Originalt omslag. Velholdt. 150 NOK

Aslaug Vaa 527) Nord i leite.

Oslo: Gyldendal, 1934. 165, [3] sider. 8vo. Originalt omslag. Usprettet. Et usedvanlig velholdt eksemplar av Vaa’s debutbok! 350 NOK

Herman Wildenvey 528) Nyinger. Digte.

Rygg noe mørknet. For øvrig et uvanlig friskt eksemplar av denne boken som ofte, grunnet fargen, har misfargede omslag. Wildenveys andre bok og hans første under navnet Herman Wildenvey. 600 NOK

Dikken Zwilgmeyer 529) Thekla.

Kristiania. Aschehoug. 227 sider. 1908. Forlagsbind. En liten tanke skjevlest. Navntrekk på smusstittelblad. For øvrig meget frisk. 300 NOK


Johan Ludvig Heiberg. 530) Gadeviser. Texter og Melodier. Første Samling No. 1-7.

Kjøbenhavn: Reitzel, 1849. 320 sider. 8vo. Nydelig pappbind med skinntitteletikett på fordekkel (signert Hofbokbindare Gust. Hedberg), bundet ubeskåret med begge omslag. Omslag med svake rynker, for øvrig et tiltalende bind. Heiberg-slektens tilknytning til Norge forsvarer bokens presentasjon her. 350 NOK

Andreas Schram Olsen 531) Digte. Förste Deel. [Alt som kom].

Christiania: Trykt paa Forfatterens Forlag, 1816. 8vo. 293, [1] sider. Halvskinnbind. Tittelblad stukket av H. A. Grosch. Etikett “Mina Petersens Leiebibliotek” på forsats. Noe overflateslitasje på bindet. For øvrig fast. Olsens eneste bokutgivelse. Det andre diktet i boken bærer tittelen “Skieløberen”:

1 000 NOK

“[...] Jeg taaler ei høre den klingende Lee, Naaar Elven blant Stenene snakker, Thi mot Element er kun Kulde og Snee, Og dygtig bepuddrede Bakker [...]”.


Christ. Braunman Tullin 532) Udvalgte Digte. Med en fortale af K. L. Rahbek.

Kiöbenhavn: Seidelin, 1799. Liten 8vo. Ekstra kobberstukket tittelblad “Danske Digtere”, portrett av Tullin, 210 sider. Samtidig helskinnbind med rikelig ryggdekor og tittelfelt i rødt skinn. Slitasje ved kapitéler. Ekstra tittelblad, portrett og tittelblad noe brunplettet. For øvrig et fast bind med i all hovedak god materie. PROVENIENS: P M. Ankers signatur på friblad. 500 NOK


Henrik Wergeland 533) For Arbeidsklassen Et blad, Udgivet af Henrik wergeland. 2. Aargang. 1839-1840 + 2 Extrablad (A: Om Betleriet + B: Om Pøbelen). Originalt pappbind med skinnrygg. Grønt snitt. 176, XVI sider. 6 første nr. følgende opplag: 4., 3., 3., 2., 2., 2. Resten første opplag. Meget lite hull i skinnet mot bakdekkel. Svake pletter i materien. For øvrig velholdt. 750 NOK

534) For Arbeidsklassen Et blad, Udgivet af Henrik wergeland. 2. Aargang. 1841.

Originalt pappbind med skinnrygg. Gult snitt. 192 sider. Ørlite tap av skinn ved nedre kapitél. Svak kantslitasje langs dekler. For øvrig velholdt. 750 NOK

535) For Arbeidsklassen Et blad, Udgivet af Henrik wergeland. 4. Aargang. 1843. Samtidig pappbind. Blått snitt. 192 sider. Dekler løse. God og fast materie. 350 NOK


Nicolai Wergeland 536) Tanker og Bekjendelser.

Kristiania: Johan Dahl, 1848. 8vo. [4], 210 sider. Samtidig helsjirtingbind. Meget svak slitasje ved øvre kapitél. For øvrig velholdt. 750 NOK

Marie Wexelsen 537) Vesle Kari eller de forældreløse

Chr. Tønsbergs Forlag. Kristiania. 1858. [8], 243 sider. Samtidig halvskinnbind med fire hevede bind, og tittel i gull på rygg. Smusstittelblad medbundet. Hilsen på fremre friblad. Sår og lite tap av skinn ved øvre kapitèl mot bakre ytre fals. Svakt støtte hjørner. Siste blad noe plettet. Fast i bindet. God materie. Marie Wexelsen ga ut sin første bok i 1858, “En liden Julegave for Børn og Børnevenner af I.L.. Udgivet ved Fr. Wexelsen, Trondhjem”. Senere samme år kom romanen “Vesle Kari eller de forældreløse. Fortælling af I.L.. Ledsaget med Forord af W.A.Wexels”. Boken starter med en brudevielse der presten har valgt Pauli ord: “Bærer hverandres byrder og opfyller derved Kristi lov” istedenfor det som var vanlig: “Din attrå skal være til mannen og han skal herske over deg”. Wexelsens valg ble senere innført som standard i brudetalen. Marie Wexelsen er nok mest kjent for sin salme “Jeg er så glad hver julekveld”. 500 NOK


Simon Olaus Wolff 538) Spögeriet i Riarhammeren, en National-Skizze efter et Sagn.

Christiania: Winthers Forlag, 1833. 8vo. Pag . 1-62, 127-128. Originalt omslag. Komplett utsnitt av “Bien. Et Maanedsskrift for Moerskabslæsning. December, 1833.”. Forsterket i rygg. PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater. Samme år utkom “Spögeriet” i separat bokform. Antikvariatet har hatt ett eksemplar av denne tildigere, også denne hadde tilhørt Skougaard. Sjelden. Adolph Tidemand (1814-1876). Tidemands maleri “Etter tvekampen” fikk etter hvert en meget original utforming, men utgangspunktet var litterære tekster. Temaet er anslått allerede i Riarhammeren,en fortelling hans venn S. O. Wolff hadde publisert i Bien 1833. Siden mottok kunstneren også inntrykk fra Jørgen Moes Fanitullen og Welhavens Åsgårdsreien.[Norsk Kunstnerleksikon] 1 000 NOK

Jens Zetlitz [Utgitt og med forord av C. N. Scwach] 539) Samlede Digte 1. + 2. Deel.

Kristiania: Chr. Gröndahl, 1825. 8vo. [1 blad], xviii, [2], 347, [erratablad], [1 blad], iii, [1 blad], 338, [erratablad] sider. Samtidig halvskinnbind. Noe overflateslitasje på bindet. Sprukket i indre falser, men har godt feste i bindtrådene og fremstår som fast. God materie. 750 NOK


GODE ENKELTOBJEKTER OG SAMLINGER FORMIDLES

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med Fredrik Delås Mobil 930 22 712 / E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


www.antikvariat-bryggen.no