Page 1

,_~~~ii;.["""""""~ ..................aj~=a . .~. . . .~______. . . .~J ~ ";",.,. a -5 ~

Junkmail, Ja-ja Junkmail, Ja-ja tentoonstelling, pulp fictie! Op de begane grond in het gebouw van de Hogeschool voor de kunsten Arnhem (Onderlangs 9, Arnhem) Tjm vrijdag 28 april. Maandag tjm vrijdag 9:00 - 21:00 uur, zaterdag 9:00 - 13:00 uur.

Door Bruce Scott Tegenwoordig kunt u met verschillende brievenbusstickers aangeven wat u wel en niet wenst te ontvangen. De Ja-Nee sticker weert alle reclamedrukwerk maar de huis-aan-huisbladen valen wel op de deurmat. De Nee-Nee sticker weert al het ongeadresseerd reclamedrukwerk. Het Ja-Ja in de titel van bovengenoemde tentoonstelling, die dinsdag Ir april j.L opende, verwijst naar een nieuwe sticker die Martijn Oostra naar aanleiding van de :entoonstelling heeft uitgegeven:

fotografische uitsnedes: 'yfet de camera boven de krant hangen'; Zo ontstonden stillevens en Dor· tretten. Bepaalde stukjes uit de gebruikte media worden geïsoleerd en sterk opgeblazen. Deze isolatie bewerkstelligt verITeemding, waardoor er een andere waarde aan wordt gegeven. Er is enige relatie met de manier van werken in de Pop Art en de Art Nouveau merkbaar. Verschillend aan de werkwijze van de Pop Artkunstenaar is het gegeven dat dit drukwerk al gedrukt is: het bestaat al; het is al een weergave van iets. Het zijn geen sc..lUlderijen naar de hand van het originele triviale soep blikje. De bestaande afbeeldingen, het drukwerk, wordt als iets anders gebracht. Een krantepagi.'"la wordt omgevormd tot een op zichzelf staand object. Het paneel met de afbeelding is overgoten met 1a..1<, waardoor er iets plastic·achtigs over-

'ja, Wél ongeadresseerd reklamedrukwerk en Ja, Wél Huis aan Huis bladen'

Reclamedrukwerk laat het leven anders zien dan het is; Het wordt op grond van koele marketingbeslissingen gemaakt; om te verkopen. Martijn Oostra, Grafisch Ontwerper in opleiding, wil ons op een andere manier naar (dit) drukwerk laten kijken. De expositie geeft een beschrij'ling van het leven zoals dat in het gebruikte materiaal terug te vinden is. Er zijn stillevens, landschappen en portretten van nu aanwezig. Het werk. of beter gezegd de basis ervan, is een verzameling citaten uit reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. De creaties zijn op verschillende manieren tot stand gekomen. Oostra maakt

Ja-ja sticker

heen komt, en het een autonoom object wordt. In een drieluik, dat uit deze panelen is opgebouwd, kunt _u constateren dat in Frankrijk grafmonumneten op dezelfde wijze worden aangeprezen als elektrisc.>re produkten. De tentoonstelling heeft een klein internationaal karakter. Er zijn nederlandse, franse en amerikaanse stillevens en portretten te bezichtigen. Junkmail is overal hetzelfde. Door de vreemde taal krijgen de 'buitenlandse' panelen eerder hun abstracte karakter: je leest niet; je ziet alleen lettervormen_ Zo heb ik op de expositie enige tijd een advertentie voor 06-sex-lijnen staan bewonderen, zonder het door te hebben. Deze erg gevariëerde tentoonstelling moet naar mijn mening wel gezien worden als een tussenfase in een lopend project. Een eerste presentatie; Er hangt groen en rijp werk.

recensie Junkmail, Ja-ja tentoonstelling, pulp fictie!  

recensie Junkmail, Ja-ja tentoonstelling, pulp fictie!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you