Matkulturmagasinet: Potatis

Page 1

kapitel

p o t a t i s M arthaförbu n de ts m atkultur m agasin 2015

Med potatisen som livsstil Troligen finns det lika många sätt att odla potatis som det finns potatisodlare. Vi har träffat producenterna som odlar och förädlar din potatis.

25 recept

En knöl för varje tillfälle Odla! I pallkrage, på friland, i hink, tång eller halm.

Fylld hasselbackspotatis, kroppkakor, pyttipanna, pikkalaka, rösti, potatislimpa, smashed potatoes – vi bjuder på smakupplevelser för både fest och vardag.

250 år med potatis Hur kom det sig att en växt med ursprung i de peruanska Anderna blev finländarnas basföda?

Från knöl till flarn En resa till Amerika i slutet av 1960-talet inspirerade ett gäng ålänningar att starta chipsfabrik. m a r t h a s m at ku lt u r

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.