't Polleken van september 2020

Page 1

Ledenblad van

België – Belgique

KONINKLIJKE

P.B. – B.P.

IMKERSGILDE

1840 Londerzeel

NEERBRABANT

BC25171

Verschijnt 5x per jaar: jan/feb. – mrt/april – mei/juni – sept/oct – nov/dec. Afgiftekantoor 1840 Londerzeel Erkenningsnr. P509236 Afzender: Jef Beuckelaers, Sneppelaar 4, 1840 Londerzeel Tel: 0479/51 46 04 e-mail: info@imkersgildeneerbrabant.be 20ste jaargang, nummer 4, sept – okt 2020


KONINKLIJKE IMKERSGILDE NEERBRABANT Secretariaat:

Imkersgilde Neerbrabant, Eeckhout 39, 1840 Londerzeel Tel: 0479/51 46 04 E-mail: secretariaat@imkersgildeneerbrabant.be Rekeningnummer: BE55 9731 4593 7544

Bestuur: Voorzitter:

Jef Beuckelaers, Sneppelaar 4, 1840 Londerzeel Tel: 0479/51 46 04 E-mail: mex.b.j.snep@gmail.com

Secretaris, penningmeester:

Ria De Donder, Eeckhout 39, 1840 Londerzeel

Ledenadministratie:

Tel: 0473/48 26 13 E-mail: ria.dedonder@telenet.be

Bestuursleden:

Marc De Bont Rudi Moeyersons Tom De Pauw

Redactie:

Jef Beuckelaers

Lay-out:

Rudi Moeyersons

Opleidingsteam:

Jef Beuckelaers, Marc De Bont,

Bijenweide:

Marc De Bont

Webbeheer:

Marnik De Bont

Onze website:

www.imkersgildeneerbrabant.be

Tel: 0477/23 33 02 Tel: 0476/64 56 84 Tel: 0479/60 79 53

In de kijker ZZ

Bestuurskiezing Zie pagina 68

62


Woordje van de voorzitter We zitten in het einde van het bijenseizoen en op meerdere plaatsen doen de bijen het niet zo goed door voedselgebrek. Denk er ook aan om de zomer behandeling tegen de Varroa uit te voeren. Kijk ook na of er nog stuifmeel toekomt en verken uw drachtgebied om te zien of er groenbemesters aanwezig zijn op het land zoals Mosterd en Phacelia en of ze bijna in bloei staan. Eertijds werden de volken ingewinterd met zo een 15 kg suiker opgelost in water aan een verhouding van 1 op 1. Een tijdje terug hadden we in het maandblad de bedrijfsmethode van Wilfried De Meester, die bij de suikersiroop voor wintervoer nog vitaminen toevoegde, met het bij de apotheker verkrijgbare Aminovitasol – is niet goedkoop. Vandaag moeten we opletten met de eerder genoemde groenbemesters waar de bijen tot laat op het jaar nog nectar en stuifmeel halen, waardoor we, als alle honing van de kast gehaald werd er minder winter voedsel mag gegeven worden. Weet ook dat door het late aanbod van nectar en stuifmeel de bijen en de koningin langer aan het werk blijven waardoor er geen winterbijen gevormd worden maar dat er veel kortlevende zomerbijen overblijven. Het wegen van de kasten geeft een indicatie over het aanwezige voedsel voor de winter. Wanneer het oogst materieel op zij gezet wordt moeten we dit voorbereiden voor volgend jaar, wat meestal inhoud dat er aanbouw van was en propolis moet afgeschraapt worden. Dit jaar was de propolis 63


rijkelijk aanwezig in de meeste volken. Van deze propolis die een natuurlijk antibioticum is, maken we met alcohol een oplossing om te gebruiken bij ongemakken van de luchtwegen en tegen aften in de mond. De ramen kunnen we ofwel open en bloot ophangen beschut tegen de regen als een middel tegen de wasmotten, dit wil zeggen dat ze door de bijen droog gelikt worden – opletten voor het ontstaan van roverij. Ofwel bergen we ze op in een gesloten kist, zoals een oude vriezer en we plaatsen op de ramen een schoteltje gevuld met Ijsazijn. Het verdampte zuur weegt zwaarder dan lucht en zakt naar beneden. Vroeger reisden de imkers met hun bijen naar de bloeiende heide, die een donkere, stevig smakende honing geeft, maar die moeilijk uit de ramen te slingeren is vanwege de sterke viscositeit. Er bestaat een methode om met een Kolb toestel dat voorzien is van een pinnen tros die in de raten geprikt wordt waardoor de honing meer vloeibaar wordt en kan uitgeslingerd worden. De korfimkers maar dat is een periode eerder, kenden dat probleem niet omdat ze de raten uit de korven sneden met een korfmes. De heidehoning liep niet uit de ramen! De uitgesneden raten weden ofwel uitgeperst ofwel in keramieken vaten – zeinpotten – gelegd. Vanwege de Corona maatregelen zijn in onze gilde de traditionele overlarfdagen niet doorgegaan maar we willen wel verder doen en hebben in Beieren waar we met onze imkersreis zouden toekomen in 2020, en die ook afgelast werd, toch 2 raskoninginnen aangekocht om volgend jaar onze leden van goede larfjes te voorzien. Toen ik deze woorden tegen een beginnende imker zei, vroeg hij wat goede 64


larfjes zijn! Met goede larfjes bedoelen we dat ze afkomstig zijn van een koningin die uit een geselecteerd volk met gunstige eigenschappen komt. De meest voor de hand liggende gunstige eigenschappen zijn: een flink poetsgedrag hebben, zachtaardig zijn, raamvast zijn, een trage zwermneiging vertonen, goed ontwikkelen, een hoge haaldrift vertonen, weerstand tegen ziekten ‌ In het vorige ’t Polleken hadden we een artikel over het knippen van de koningin, waarin beschreven staat dat men in de even jaren de beide rechtervleugels iets meer dan halverwege in korte en in de oneven jaren de linker als identificatie voor de ouderdom. Vandaag weten we de ouderdom van de koningin aan de kleur van het rugschiltje dat ze draagt. Bij een schildje met een nummer kan ook de afkomst genoteerd en geraadpleegd worden. Sinds de kunstmatige inseminatie van koninginnen toegepast wordt zal de rechter voorvleugel voor 1/3 afgeknipt worden. Het knippen van de vleugel gebeurd om bij zwermen de koningin niet te verliezen want ze kan niet goed meer vliegen en zal voor de kast terecht komen op de grond wanneer een zwerm vertrekt. Omdat de koningin er niet bij is komen de bijen terug naar de kast. Bij natuurlijk gepaarde koninginnen wordt de linkervoorvleugel geknipt op het ogenblik dat ze gemerkt worden. Waar we nog geen zekerheid over hebben is, of het jaarlijks ledenfeest in december zal kunnen doorgaan, daarover meer in het volgende ledenblad van nov/dec. waarin ook de aankondiging over de bijdrage van het lidmaatschap in 2021 zal verschijnen. De voorzitter 65


Raathoning Jef Beuckelaers

Eertijds, laat ons zeggen, in de tijd dat Julius Caesar en nadien Marcus Antonius gingen flirten in Egypte met de bazin Cleopatra leefden onze voorouders van de jacht en de visvangst. Heel wat volksgemeenschappen hadden in onze gebieden nog geen vaste woonplaats en trokken als nomaden rond. Wanneer hun leefgebied geen voedsel meer had en de omgeving nogal vuil werd, al hadden ze nog geen drankblikken of sigarettenpeuken om weg te gooien pakten ze al hun hebben en houden op en trokken verder naar een propere habitat. De krijgers, en dat waren al wie niet te oud was, gingen met primitieve werpstokken – die later op de olympische spelen als speer zouden gegooid worden – en met pijl en boog op jacht voor de dagelijkse kost. Dikwijls brachten ze wat wij nu klein wild noemen mee en dat werd direct etensklaar gemaakt . Van een groot dier dat ze dood vonden zoals een Mammoet werden de nog eetbare lekkernijen afgesneden en meegenomen. Zo werden ook bijenvolken leeggemaakt waarvan men eerst het broednest zou opeten en de honingraten werden op zij gelegd omdat ze wat langer konden bewaren. Het was dan ook geen aardigheid als een nest mieren deze zoetigheden ontdekten en in een lange karavaan , beetje bij beetje hun verovering naar hun nest verhuisden. Wanneer de honingraten lange tijd bleven liggen in een hoekje, want ze hadden nog wel geen keukenkasten – van je weet wel wie hé – ging de honing in de cellen, door de opgenomen luchtvochtigheid beginnen te gisten. Onze voorvaderen en ook zeker en vast onze 66


voormoeders stelden vast dat ze vrolijk werden na het nuttigen van honingraat met een gistingssmaakje. Op die wijze is het bereiden van mede tot ontwikkeling gekomen. Maar het zou nog eeuwen duren eer er iemand een boekje zou over schrijven! Onze primitievelingen leerden om de bijenvolken die ze vonden, mee te brengen dichter bij de woonplaatsen, meestal in stukken boomstammen. Later, toen er enige creativiteit ontstond zouden er bijen woningen gemaakt worden met takken en riet en bestreken met modder om ze te dichten. Toen de landbouw op gang kwam en men granen verbouwde zou er met het stro korven gevlochten worden in zoveel vormen als er korven vlechters waren. Wanneer men de honing wou oogsten uit een bijenkorf werden alle korven opgetild om te weten welke de zwaarste was en die werden geoogst, de mindere bleven staan voor de oogst van het volgend jaar. Er werd dan een kuiltje in de grond gemaakt waarin bladeren en droog gras tot ontbranding gebracht werden. Meestal was het zo dat het bijenvolk dat er boven op gezet werd dit niet overleefde. Eens alle bijen uit de korf, werden de raten met een korfmes uitgesneden. Een korfmes is een metalen platte lat van een 60 cm lang met aan de uiteinden een snijmes , aan de ene zijde een dwars mes en aan de andere zijde een langs mes. De uitgesneden raten werden gesorteerd in verzegelde en niet verzegelde stukken en zo in zeinpotten – keramische vaten – gelegd, en in de frisse kelder of in een gedolven put in de grond opgeborgen. Een deel van de raten zoals stukken met ongelijke vormen en brokken werden geperst en in potten verpakt. Deze oude manieren van honing oogsten vindt men nog in zuiderse landen, en toeristen maken er kennis met aanbiedingen van plaatselijke raathoning. Vandaag door de 67


reisbeperkingen komt men bij onze imkers vragen naar raathoning. Wij kunnen uit onze bijenkasten ook raathoning snijden. Een propere manier om raathoning aan te bieden is honingbokalen in de honingzolder te plaatsen en ze te laten vullen door de bijen. Hiervoor maken we gebruik van een dekplank met gaten om de bokalen in te zetten, en die op een koninginnenrooster ligt. Vooraf brengen we in de bokalen 2 wasstrookjes aan als startplaats om beginnen te bouwen. Zo kunnen we op een moderne en hygiĂŤnische manier raathoning aanbieden en gebruiken!

Bestuurskiezing in 2020 Op het einde van 2020 loopt de ambtstermijn van 4 jaar af voor Marc De Bont, Rudi Moeyersons en Jef Beuckelaers. Zowel Marc als Jef zijn herkiesbaar. Door de coronamaatregelen zullen we het per mail moeten doen omdat ook het ledenfeest niet doorgaat. Toch vragen we kandidaten om in het bestuur te komen meedenken over de werking van de gilde. Mail uw gegevens naar het secretariaat en in volgend ’t Polleken zetten we de kandidaten die het bestuur willen versterken en meehelpen.

68


Uit de oude doos Jef Beuckelaers

In oude fossielen met bijen van zo een tachtig miljoen jaren geleden kon men vaststellen dat bijen en andere insecten leefden van plantaardig voedsel, omdat in die periode de eerste plantengroei op de aarde begon te ontwikkelen. Bijen waren toen nog niet aanwezig op wat nu het Europese vasteland is, vanwege het ijstijdperk waarin geen leven mogelijk was. Bij ons begon het leven ten zuiden van de Alpen toen het ijs terugtrok en begon te smelten. Hierdoor warmde de aarde op en kwamen er klimaatsveranderingen die plantengroei en heel wat levensvormen zich begonnen te ontwikkelen. Er waren al bijen lang voor de mens aanwezig was op aarde. Langs de PyreneeĂŤn kwamen de bijen naar onze gebieden. Uit de weinige fossielen van bij ons werd er vastgesteld dat de toen levende bijen in grote mate overeen kwamen met onze huidige honingbijen. Later toen volksstammen als nomaden rondtrokken brachten ze bijen op alle plaatsen waar ze vertoefden. In verharde harsen van dennen en sparren werden allerlei insecten waaronder die van honingbijen tegengekomen. In de Romeinse periode kwam de eigenlijke bijenteelt op gang ! 69


Slakkensiroop Jef Beuckelaers

In de eerste weken van juli kregen we regen voor de hele periode er voor. Alle dagen nat en overal slakken. Vooral van die grote, oranje, glibberige langzaam vooruitschuivers die tussen de sla in de tuin hun weg en hun gading vonden. Het was niet bij te houden om ze op te rapen en uit de tuin te verwijderen, terwijl ik dacht dat het een beetje zonde was om zoveel materiaal niet te gebruiken. Nu ja, al dat materiaal was wel van het goede te veel, met wat minder zou het ook wel kunnen! Lang voor we onze huidige dokters en de farmaceutische industrie hadden om ons te behandelen als er iets mis ging waren de mensen aangewezen op zich zelf bij een ziekte of een ongemak. Hierdoor ontstonden er heel wat recepten en heilmiddelen met zalfjes en siropen die nadien door de natuurgenezers overgenomen werden en aangepast volgens hun inzicht en ervaringen. De slakkensiroop is er zo een, die vooral aangewend werd bij alle kwalen van de luchtwegen en die een heropleving kende tijdens de laatste oorlog en ook er na, door het ontbreken van geneesmiddelen. Menig huismoeder haalde de wetenschap voor het prepareren van de slakkensiroop bij haar moeder. In die tijd was het een onmisbaar geneesmiddel in het medicijnkastje De siroop werd op ambachtelijke manier of op huisbereide wijze samengesteld, ver weg van labo’s en andere fabrieken. Toch werd er wel enige aandacht geschonken aan de overeenkomende ingrediënten. De samenstelling: Een pot oranje naaktslakken, in alle vroegte opgeraapt in de tuin Evenveel gewicht in vloeiende honing, of zelfs iets meer Een flinke scheut alcohol – uit de eigen Alambic – Dr. Vogel zegt, 30 % van de massa Preparatie:

Schut de slakken in een emmer die half gevuld is met hooi en die afgedekt wordt met een jute zak. Laat een dag staan terwijl de beestjes hun behoeften doen 70


Leg een laag slakken in een keramische pot, hierop een laag honing gieten. Doe zo laagsgewijs met de slakken en de honing. Dek de pot af en kijk na een 3 tal dagen na. Wanneer de slakken opgelost zijn – in een oude beschrijving staat er “ Als de slakken vergaan zijn, roer er met een houten lepel den alcool door en laat de siroop door een grove neteldoek er uit druppen! Toepassing:

Bij alle vormen van ongemak, in het meest de vallingen, neme men s’ochtens een lepel siroop” – Mocht de hele bedoening een beetje te veel zijn, dan is de slakkensiroop nog wel bij de apotheker te bekomen!

Nu we gezond zijn, nog iets over de slakken in onze tuin, die het groeiende groen ongegeneerd opeten. Dat opeten gebeurd door afschrapen. Eertijds ging men s’ morgens of na een regenbui naar de tuin om er de slakken op te rapen, dikwijls was dit iets voor de kleuters – in die tijd bestond kinderarbeid nog niet! Men maakte er siroop van of ze werden gevoederd aan de kippen. Maar de mens die alsmaar slimmer wordt gebruikt vandaag de slakkenkorrels uit de winkel, om tussen de groenten te strooien. De slakken zijn verzot op die dodelijke lekkernijen en wanneer een slak er van gegeten heeft zal ze dood gaan, maar meestal wordt ze levend opgegeten door haar soortgenoten omdat ze naar de snoepjes ruikt en smaakt. Dergelijke slakken zijn een gemakkelijke prooi voor de vogels die ze meenemen naar hun nest om de jongen te voeden, die er ook van dood gaan. Een betere bestrijdings manier om de slakken en ook ongewenste insecten in de tuin aan te pakken zijn een koppel Indische Loopeenden die komaf maken met deze hinderlijke narigheden. Deze eenden – hun naam zegt het – vliegen 71


niet, hoogstens een vleugelslag, 1 meter hoog. Ze zoeken heel de dag naar prooien zonder de grond om te scharrelen of van de sla te proeven zoals de kippen dat doen! Ze leggen een hele poos het ochtendeitje en ze zijn met een simpel optrekje al tevreden. Wel een aangepaste tuin omheining voorzien tegen Reinaert die deze slakkeneters ook wel lust!

Leuke bijenjuweeltjes : eindejaars geschenkjes

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Enkele bijenjuweeltjes kunnen aan een gunstprijs van, â‚Ź 20 / stuk, inclusief verzendkosten, besteld worden. De nrs. 1, 3, 4, zijn broches en het nr. 2 zijn oor hangertjes. Te bestellen op : Telefonisch: 0477 62 55 47 E-mail : wendydeblock@icloud.com Graag adresgegevens + gewenst nummer(s) vermelden Bedrag overmaken op rekening : BE47 73417619 7980 Levering ten laatste in week 51 72


Bijenvolken wegen Jef Beuckelaers

Het gezegde “meten is weten” is in de imkers wereld ook een waarheid als een koe! Hoe kunnen we weten hoeveel er in een bijenvolk aanwezig is als we het niet wegen? Het wegen van een bijenvolk kan heel het jaar door gebeuren en best is dan ook om te noteren wat er gewogen wordt. We beginnen met een lege kast te wegen op een personen weegschaal, vervolgens wegen we ze als er bijen inzitten, later tijdens de honingdracht kan er gewogen worden wat er binnenkomt per dag, per week en ook wat er uit gaat bij een drachtloze periode. Een bijenkast wegen in de praktijk kan op verschillende manieren en met diverse weegtoestellen gebeuren, van heel nauwkeurige electronische apparaten over de omgebouwde personen wegschaal en teruggaan naar de simpele handweger – nen eugsel – die nu als koffer weger op de markt is. We houden het bij den eenvoudige eugsel die we achteraan onder de kast vast hechten en dan oplichten. Dit is zeker geen nauwkeurige meting maar een grove indicatie. Beter een grove indicatie dan geen indicatie! We moeten onze werkwijze voorbereiden en vastleggen. Wanneer ge met een lege kast begint en haar gewicht vaststelt op een personen weegschaal en dan de weging doet met de eugsel stel je de afwijking vast. Vervolgens hangen we er ramen in waarvan we het gewicht 73


kennen en met de eugsel stellen we een nieuwe identicatie vast. Zetten we een emmer met 5 liter water in het midden op de kast zal een volgende meting een nieuwe waarde geven. Op die manier doorheen het jaar de productievolken wegen en noteren zal een beeld geven van het gewichts verloop waardoor we weten of we iets moeten doen vb. slingeren, voeding toedienen. Voor het inwinteren hebben we zo een beeld van de situatie in het volk en kunnen we er naar handelen.

Boom van het jaar Jef Beuckelaers

Vreemd toch dat bij onze Oosterburen in Duitsland de Robinia (Robinia Pseudoacacia), wat wij gewoon de acacia noemen en waarvan we honing oogsten die heel lang vloeibaar blijft, als de boom van het jaar verkozen werd. In Duitsland – mogelijks kijkt men er vooruit – promoot men van uit de overheid de Robinia als een boom die overal mag en moet aangeplant worden, en ze doen dat dan ook. Talrijk zijn de boomplantdagen waar scholen en natuurverenigingen de jonge boompjes in de traditionele inleiding het over de Robinia als de onmisbare groene long hebben. Op diverse plaatsen worden er informatie voorstellingen opgezet over het veranderende milieu, want daar gaat het om. Er voor zorgen dat er bomen en planten in stand gehouden worden die tegen de klimaatswijzigingen opgewassen zijn. De Robinia is bestand tegen droogte en 74


hitte en neemt uit de lucht een grote variatie aan verontreinigde stoffen op die opgeslagen worden in de houtstructuur. Terzelfder tijd zorgt de fotosynthese van het rijke bladerdek voor heel wat zuurstof die afgegeven wordt. En in Vlaanderen? … is men nog steeds bezig met afzagen en kappen van de acacia, men wil hem weg want het is een invasieve !

Nog iets over de lang vloeibaar blijvende honing. Die wordt als een delicatesse in de handel verkocht aan € 2 meer dan wat een imker voor het potje honing vraagt. En nog iets over de boom zelf! Het is een van oorsprong NoordAmerikaanse boomsoort die al heel lang in onze contreien aanwezig is. Hij heeft een oppervlakkig maar ruim wortelgestel dat de grond vasthoudt en hij bezit ook een penwortel die hem stevig in de grond houdt. Werd vroeger langs spoorweg bermen en dijken aangeplant. Geschikt als bos, park en laan plant. Voor de kleinere tuinen bestaan er traag groeiende varianten. Bloeit in juli met lange hangende witte bloemtrossen die geurig ruiken en waar de bijen op af komen. Het hout is zeer gewild en vergelijkbaar met tropisch hard hout. Kan meer dan 200 jaar oud worden. En was in 2020 in Duitsland “ Boom van het jaar !“

75


Over Horzels en Hoornaars Het komt nogal eens voor dat de horzel en de hoornaar met mekaar verward worden. Beiden zijn insecten en maken tijdens het vliegen een vrij luid gezoem waardoor ze paarden en koeien de daver op het lijf jagen, die hierdoor wel op hol kunnen slaan en ongelukken veroorzaken. Het is enkel de horzel, die tot de vliegen behoort, en een gevaar kan betekenen voor de dieren omdat ze eitjes deponeert op hun lichaam, die dan uitkomen en als larve doorheen de huid bijten wat pijn en irritaties tot gevolg heeft. Wanneer de larven volgroeid zijn laten ze zich op de grond vallen en graven zich in om te verpoppen en zullen als horzel tevoorschijn komen. De hoornaar behoort tot de wespen en bouwt dan wel een groot nest in papier, zoals de andere wespen maar de bezetting bedraagt slechts enkele honderden individuen. Een vergelijkend overzicht:

De Horzel Grote vliegensoort Luid gezoem tijdens het vliegen Zwart/geel achterlijf Lengte tot 25mm Gevaar voor het vee Leggen meerdere eitjes op een dier Dag insect Eten enkel als larve, niet als insect Leeft na de paring 2 á 3 weken solitair Een schadelijk insect

Jef Beuckelaers

De Hoornaar Wespensoort Luid gezoem tijdens het vliegen Rood/bruine kop en borst met geel achterlijf Lengte tot 28mm Zachtaardig maar verdedig sterk haar nest Enkele honderden werksters in de zomer Dag insect maar vliegt ook ’s nachts Vleeseters: vliegen, bladluizen, spinnen, bijen, … Leeft in sociale gemeenschap gedurende weken Een nuttig insect 76


Gember in honing We kregen vorig jaar van Jozef Van den Eynde de tip om een stuk gember in stukken te snijden, dit in een honingpot te doen en dan aan te vullen met honing. De pot wegzetten voor 3 maand en dan proeven. Lekker jong, lekker!! Nieuwsgierig als we altijd al geweest zijn, hebben we wat opzoekwerk gedaan naar gember en willen we wat vertellen over gember: Gember werd in de twaalfde eeuw door de Arabieren vanuit China en India naar Europa gebracht. Hij wordt dus inheems genoemd. Gember is al duizenden jaren in gebruik omwille van zijn medicinale eigenschappen. Hij heeft een scherpe maar ook zoete kruidige smaak die vooral van de stoffen gingerol en shogaol afkomstig is. Deze smaken kunnen een subtiel fijne toets geven in gerechten. Vlees wordt malser omdat verse gember een eiwitsplitsend enzym bevat. Gember verhoogd de glucoseopname in de spieren en een stuk gember overgoten met heet water, waaraan dan honing toegevoegd wordt is een uitstekend middel tegen keelpijn. Gember verdunt, na langere tijd van gebruik, het bloed. Zoals het dagelijks aspirientje dat sommigen nemen! Gember, bij de maaltijd, verhoogd het calorieverbruik zodat afvallen een beetje sneller gaat. Josfien

bron: ’t Polleken september 2013 77


Noord-Italië opgeschrikt door plotse bijensterfte: 4 miljoen bijen dood in 2 dagen In Noord-Italië, in het gebied tussen de steden Cremona en Brescia, zijn op twee dagen tijd zo’n 4 miljoen bijen doodgegaan. Niemand weet wat de oorzaak is van de sterfte. De lokale landbouwers spreken van een catastrofe Leslie Hodge do 13 aug 19:41

"Als imker ben ik nog nooit getuige geweest van zo'n gewelddadig en omvangrijk fenomeen, echt onverklaarbaar, ook voor collegaimkers in het gebied”, zei de lokale imker Edoardo Mombelli. Hij en zijn vrouw bezitten zo’n 250 bijenkasten in de streek. Afgelopen weekend, tussen vrijdagavond en zaterdagochtend, zijn in de regio 130 bijenfamilies getroffen. Het gebeurde in een regio van zo’n 6 kilometer tussen de gemeenten Villagana, Bompensiero, Azzanello en Genivolta. Als imker ben ik nog nooit getuige geweest van zo'n gewelddadig en omvangrijk fenomeen, echt onverklaarbaar 78


Lokale imker “De schade is groot en nog niet definitief, maar we streven ernaar om het lokale imkererfgoed zo snel mogelijk te herstellen”, zei Mombelli nog. “Gelukkig betreft het een beperkt gebied, de bijenkasten in de aangrenzende gemeenten en in andere delen van de provincie hebben geen problemen ondervonden." Onderzoek gestart Lokale landbouwautoriteiten zijn een onderzoek gestart. Ze hebben stalen genomen van de honing en de bijen in het gebied om te zoeken naar de oorzaak van de plotse bijensterfte. Intussen blijft de bezorgdheid bij de imkers bestaan. Het was al een moeilijk jaar voor de sector door de lockdown. Maar ook de klimaatverandering maakt het de sector niet makkelijker. De provincie Brescia telt zo’n 119 bedrijven die ongeveer 30.000 bijenkorven produceren. Meer dan 1.000 bijenliefhebbers, zowel professionals als liefhebbers, zetten zich in om onder andere 300.00 ton honing, propolis en was te produceren. Wereldwijd is de bijensterfte een probleem. De klimaatverandering heeft een negatieve invloed en ze worden ook bedreigd door bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dat is slecht nieuws want bijen zijn noodzakelijk voor onze biodiversiteit. Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/13/noord-italie-opgeschrikt-door-plotse-bijensterfte-4-miljoen-bij/ 79


Koopjes 2de hands Ik heb volgend materiaal te koop: 3 isomokasten met 3 hoogsels en voederbak ramen + ong. 2kg waswafels 3 koniginneroosters 2 kleine kweekkasten (zelfde raammaat) stoomwassmelter, 2 rijpers en 3 emmers met kraan Zeven, klein gerief, imkerpak + handschoenen ong. 100 honingpotten Moest er iemand interesse hebben... Groeten en succes aan iedereen met de bijtjes Silva Van Vaerenbergh 0478/66.66.35 Ik heb volgend materiaal te koop: 4 lege Kempische bijenkasten 9 half hoogsels honingslinger met motor. rijper van 50 en100 l enkele kleine benodigdheden prijs overeen te komen Voor meer inlichtingen: Ost bart, Buggenhout, 052/33.74.50 80


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.