't Polleken van februari 2020

Page 1

Ledenblad van

België – Belgique

KONINKLIJKE

P.B. – B.P.

IMKERSGILDE

1840 Londerzeel

NEERBRABANT

BC25171

Verschijnt 5x per jaar: jan/feb. – mrt/april – mei/juni – sept/oct – nov/dec. Afgiftekantoor 1840 Londerzeel Erkenningsnr. P509236 Afzender: Jef Beuckelaers, Sneppelaar 4, 1840 Londerzeel Tel: 0479/51 46 04 e-mail: info@imkersgildeneerbrabant.be 20ste jaargang, nummer 1, januari - februari 2020

KONINKLIJKE IMKERSGILDE NEERBRABANT


Secretariaat:

Imkersgilde Neerbrabant, Eeckhout 39, 1840 Londerzeel Tel: 0479/51 46 04 E-mail: secretariaat@imkersgildeneerbrabant.be Rekeningnummer: BE55 9731 4593 7544

Bestuur: Voorzitter:

Jef Beuckelaers, Sneppelaar 4, 1840 Londerzeel Tel: 0479/51 46 04 E-mail: mex.b.j.snep@gmail.com

Secretaris, penningmeester:

Ria De Donder, Eeckhout 39, 1840 Londerzeel

Ledenadministratie:

Tel: 0473/48 26 13 E-mail: ria.dedonder@telenet.be

Bestuursleden:

Marc De Bont Rudi Moeyersons Tom De Pauw

Redactie:

Jef Beuckelaers

Lay-out:

Rudi Moeyersons

Opleidingsteam:

Jef Beuckelaers, Marc De Bont,

Bijenweide:

Marc De Bont

Webbeheer:

Marnik De Bont

Onze website:

www.imkersgildeneerbrabant.be

Tel: 0477/23 33 02 Tel: 0476/64 56 84 Tel: 0479/60 79 53

In de kijker Zondag 2 augustus: Imkerreis naar Kempten in Bayeren. Zie pagina 15

2


Woordje van de voorzitter Geachte medeleden, mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, dat een goede gezondheid uw deel mag zijn en dat het met uw bijen de goede kant op gaat. Ik spreek ook de hoop uit dat de overheid echte maatregelen neemt ter bescherming van de insectenwereld met de juiste acties voor het milieu en al haar bewoners! Ongetwijfeld hebben we al wel vernomen dat er wat hapert aan de top van de Vlaamse Imkersbond. Men had de goede intentie om alle Vlaamse imkers onder één koepel te brengen, zodat een sterke vereniging een betere gesprekspartner is bij de overheid dan meerdere kleine groeperingen. Maar zoals in het verleden nogal gebeurd is, hebben de factoren geld en macht ertoe geleid dat o.a. de provincie Antwerpen afgescheurd is waardoor de verdeeldheid nog groter geworden is. Hierover zal er ongetwijfeld in het maandblad meer informatie aangereikt worden. Tenzij het maandblad ook uit mekaar zou vallen bij gebrek aan middelen. Tegen de Varroa zou er weer een goed middel op komst zijn, maar laat ons voorzichtig zijn en afwachten op wat er echt komt. We hebben in het verleden nog beloftevolle artikels gelezen over rabarberblad en hopbellen die in de vreemde wondermiddelen waren, maar waar het nu stilletjes rond is. Hoop doet leven! Elders in ’t Polleken de aankondiging over een imkersreis. Ik heb zo een 25 jaar geleden voor de eerste maal deelgenomen aan deze imkerreizen. Dit zijn telkenmale prachtige reizen met interessante bezoeken, zeker aan te bevelen! 3


We hebben de laatste jaren toch wel wat nieuw bloed in de gilde gekregen. Zitten er daar geen tussen die een artikeltje voor ’t Polleken kunnen en willen schrijven? Of eventueel een artikel uit het buitenland vertalen? Laat maar weten en doe mee! Voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 24 jan 2020 werden we allemaal verwacht om samen het glas te komen heffen. Er werd daar aandacht besteed aan het historische feit dat onze vereniging in 1894 opgericht werd en dus 125 jaar bestaat. Voor dit jaar zullen we verder gaan op de ingeslagen weg met opleidingen voor gevestigde imkers en kennismakingsdagen voor dierenartsen. Op het eind van de zomer plannen we een cursus voor beginnende imkers. Het is wel zo dat door weggevallen subsidie inkomsten van de overheid alle opleidingen duurder moeten aangerekend worden. Ons boek “Mede maken” dat al een hele poos uitverkocht is, maar waar er nog vraag naar is, zal in een extra oplage gedrukt worden wanneer we de Franse versie “Hydromel“ laten drukken! We hebben een tijdje in ’t Polleken de rubriek “vraag en aanbod “ gehad die er niet meer is door gebrek aan meldingen. Als ik nu de vraag lanceer “wie heeft er bijenplanten of zaden om te delen?“ komt de rubriek dan terug op gang? Wanneer ik dit woordje schrijf, begin januari, bij veel te zacht weer zullen de koninginnen beginnen met hun eierleg – let op dat er voldoende voedsel aanwezig is in de kasten! Beter nakijken dan ze te laten verhongeren. De voorzitter.

4


Agenda 3 en 16 mei:

Overlarfdag

2 augustus:

Imkersreis naar Beieren

22 en 29 november:

Waswafelen bij Marc

13 december:

Ledenfeest

December:

Varroabehandeling tussen kerst en nieuwjaar

Verder nog in te plannen: 10 gevestigde imkers bijscholen Dierenartsenopleiding 2 dagen Een lezing over allergie Cursus voor beginners Een nog te plannen voordracht Voordracht over biotechnische varroabehandeling door Thomas van Pelt

Je kan de agenda ook altijd raadplegen op www.imkersgildeneerbrabant.be. Een ideetje voor de vrouw

5


Nieuwjaarsbijeenkomst Door Jef Beuckelaers Om 18 u. was het bestuur (!) er om het lokaal klaar te zetten voor de nieuwjaarsbijeenkomst van 2020 om 19 u. Gunther had voor party tafels gezorgd en voor de bloemetjes voor de opsmuk. Rudi bracht den drank mee en Marc de hapjes, terwijl Ria het klein materieel, zoals dat noemt, bij had. Rond 19 u. liep het lokaal met de genodigden langzaam vol en werden de winterjassen uitgespeeld. Na het onder mekaar uitwisselen van de Nieuwjaarswensen werd er genoten van de bubbeltjes en van het lekkere fruitsap. Ere aan het academisch kwartiertje om het, traditioneel, overzicht van het voorbije jaar aan te snijden. De PowerPoint ondersteuning van het overzicht begon met een fiets met platten band en de vermelding: “We hebben pech“. Dit had te maken met het feit dat Rudi tijdens het verplaatsen van fotomaterieel alle foto’s die hij nodig had, verspeelde. Er werd vakkundig en spiritueel naar gepaste en vervangende beelden gezocht en samengebracht, waardoor de voorzitter het jaaroverzicht kon brengen zoals hij dat gewoon is. Toen kwam er één van onze oudere leden samen met zijn echtgenote stilletjes binnen want hij dacht dat het om 20 u. te 6


doen was! Meerderen onder ons herkennen dat fenomeen. Wanneer Ria het financiële luik opende met wat er binnenkwam en buitenging waren de versnaperingen al goed gedund. Voor het mooie eindresultaat in de gildekas kreeg onze secretaris – penningmeester een ferm applaus! De glazen werden nog eens bijgevuld terwijl er aangekondigd werd dat Anna, de kascommissaris wegens een zware huistaak afziet om verder mee te doen. Er werd luidop gepolst of er iemand bereid was deze taak over te nemen en Leon, die ook voor een zelfbereide taart met honing ingrediënten gezorgd had, stelde zich kandidaat en werd dan ook verwelkomt, met weer handgeklap. Alle aanwezige leden werden verrast met een prachtig gegraveerd glazen gebruiksvoorwerp ter opfrissing van het ontstaan van onze vereniging in het jaar 1894, dat is 125 jaar geleden. Er werd, zoals gebruikelijk, flink nagekaart en kennis gemaakt want er waren toch wel enkele nieuwe gezichten aanwezig. Tegen de negenen hebben we het lokaal op orde gebracht, de vloer geveegd en de bloemetjes in den bak gezet. Met afscheidswoorden zoals “Tot de volgende keer!” werd deze nieuwjaarsbijeenkomst van Neerbrabant geslaagd afgesloten. Winters beeld van onze bijenhal in de tuinbouwschool 7


Bijen sterven massaal door amandelmelk-hype Amandelmerk is de laatste jaren aan een ware opmars bezig. Steeds meer koffiezaakjes stellen het voor als een vegan alternatief voor koemelk. Zowel vegans als mensen die geen ‘gewone’ melk drinken, worden hier helemaal euforisch van, maar er is ook minder goed nieuws. De amandelindustrie heeft namelijk de dood van miljoenen bijen op haar geweten. Vooraleer je zoals gebruikelijk je cappuccino met amandelmelk besteld, denk je maar beter twee keer na. Hoewel de melkvervanger in principe veganistisch is, komt die claim steeds meer onder druk te staan door de massale bijensterfte die de industrie veroorzaakt. Monocultuur Het is de Britse krant The Guardian die het probleem aan de kaak stelt. Central Valley in de Amerikaanse staat CaliforniĂŤ is goed voor een indrukwekkende 80% van de wereldwijde amandelproductie. De rijen amandelbomen lijken zich haast oneindig uit te strekken doorheen de vallei. Op zich geen probleem, ware het niet dat de monocultuur het natuurlijke evenwicht in de regio danig verstoord. Niet alleen wordt andere beplanting zonder pardon verwijderd, maar bovendien worden de bomen op regelmatige basis besproeid met pesticiden, waaronder het beruchte glyfosaat. Bestuiving Ondanks de zeer gevorderde industrialisatie van de amandelteelt zijn er wel nog steeds bijen nodig voor de bestuiving. 8


Amandelbedrijven sluiten daarom deals met zelfstandige imkers, die (een deel van) hun bijenkolonie enkele maanden per jaar ter beschikking stellen van de amandelteelt. Hoewel ze hier een aardig bedrag voor in ruil krijgen, kan die geldvergoeding nauwelijks op tegen de schade die de imkers hierdoor aan hun kolonie ondervinden. Dennis Arp, een imker die al veertig jaar in het vak zit, vertelt aan The Guardian hoe hij in de winter van 2018-2019 op enkele maanden tijd maar liefst 12% van zijn bijenpopulatie verloor. In heel Amerika zouden in die periode niet minder dan 50 miljard bijen – een derde van de totale populatie – gestorven zijn. Die sterfte is voor een deel te wijten aan een daling van mogelijke habitats en ziektes, maar volgens biologische imkers en natuurorganisaties is er meer aan de hand. Door de monocultuur die onder andere de amandelindustrie met zich meebrengt, beschikken de bijen niet over een voldoende evenwichtige voedingsbron. Bovendien verspreiden ziektes en plagen zich veel makkelijker doordat bijenkolonies uit alle hoeken van Amerika gedurende de wintermaanden samenkomen in Central Valley. Ze nemen ziektes van elkaar over en zelfs als ze het overleven, verspreiden ze die ook over de rest van het land. Bovendien worden de insecten twee maanden vroeger dan gebruikelijk uit hun winterstand gehaald, waardoor hun weerstand verlaagt. Alternatieven en maatregelen Om de bijensterfte in te perken, werden er de laatste tijd verschillende initiatieven in het leven geroepen. De Almond Board of California publiceerde bijvoorbeeld een gids waarin ze imkers aanraden om hun bijen zo kort mogelijk in Central Valley te houden. 9


Door de bedragen die ze krijgen van de amandelbedrijven, is het voor velen van hen echter moeilijk om die richtlijn te volgen. Het Bee Where-initiatief verplicht imkers dan weer om de locatie van hun kolonies door te geven aan de staat, terwijl boeren moeten laten weten wanneer ze pesticiden plannen te gebruiken. Een duurzame oplossing is dat echter niet. Om het bijenaantal ook in de toekomst te verzekeren, is het echter noodzakelijk om meer biodiversiteit te creëren. Het Bee Better-programma introduceert allerlei wilde planten in de plantages om de leefomgeving van de bijen diverser te maken en om de nood aan pesticiden in te perken. Häagen Dasz was de eerste grote speler om zich bij dat programma aan te sluiten. De 81-jarige Glenn Anderson gaat er prat op geen pesticiden te gebruiken. Zijn plantages huizen niet alleen amandelbomen, maar ook andere flora en insecten om het natuurlijke evenwicht te verzekeren. Zijn opbrengst is daardoor wel lager, maar dat laat de Amerikaan niet aan zijn hart komen. “De imker waar ik mee samenwerk brengt elk voorjaar twintig van zijn zwakste kolonies naar mijn plantage zodat ze op krachten kunnen komen”, vertelt hij vol trots aan The Guardian. Volgens Glenn is zijn aanpak de enige duurzame en smaken industriële amandelen “naar karton” Bron: Zita.be

Contacgegevens van onze leden Om al onze leden op een snelle manier op de hoogte te kunnen brengen van onze activiteiten, vragen wij hierbij om steeds de juiste contactgegevens door te geven aan het secretariaat via het volgend email adres: secretariaat@imkersgildeneerbrabant.be 10


Eén bijenkiller is dood, daar is de volgende al door

Lotte

Alsteens

(https://www.standaard.be/auteur/lotte-alsteens)

Om de slinkende bijenpopulaties te redden verbiedt Europa neonicotinoïden. Maar een nieuw, pas goedgekeurd pesticide lijkt in hetzelfde bedje ziek. Terwijl het ene controversiële pesticide op weg is naar de uitgang, staat het volgende al klaar. Britse wetenschappers waarschuwen in het gerenommeerde vakblad Nature voor de risico’s van sulfoxaflor, de gedoodverfde opvolger van de neonicotinoïden. Net als die laatste zou sulfoxaflor een gevaar vormen voor bijen. In april dit jaar keurden de Europese lidstaten een algemeen verbod goed op het gebruik van drie van de meest voorkomende neonicotinoïden, met voornaamste reden hun impact op de populatie bestuivers. Eind dit jaar zou het verbod van kracht moeten zijn (al vraagt België om uitstel), en dus zijn landbouwers naarstig op zoek naar alternatieven. Sulfoxaflor is nu al wereldwijd in opmars, met toelatingen in onder meer China, Canada en Australië. Ook in de Europese Unie hebben al enkele lidstaten het pesticide algemeen goedgekeurd, nadat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA in 2015 groen licht gaf. In de verordening van het agentschap staat enkel dat lidstaten ‘bijzondere aandacht’ moeten besteden aan het risico voor bijen en aanverwanten. Een verbod in open lucht is er niet. Sinds februari dit -jaar staat ook België het gebruik van het sulfoxaflorproduct Closer toe, zij het enkel in kassen, om de blootstelling te beperken. In 11


Frankrijk werden vorig jaar dan weer twee licenties ingetrokken door een rechter vanwege het potentiële gevaar voor bijen. Vooralsnog is het niet helemaal duidelijk welke impact sulfoxaflor heeft op de bestuivers. Maar de studie die deze week in Nature verschenen is, maakt gewag van een verminderde voortplanting. In een laboratorium kreeg een kolonie hommels (lid van de bijenfamilie) gedurende twee weken een siroop met een (eerder bescheiden) dosis sulfoxaflor te eten, waarna de dieren buiten weer hun gangetje mochten gaan. In vergelijking met een controlekolonie die geen sulfoxaflor te slikken kreeg, werden in de blootgestelde kolonie beduidend minder werkers, minder koninginnen en half zo weinig vruchtbare mannetjes geboren. Hoewel sulfoxaflor chemisch gezien verschilt van neonicotinoïden, blijkt het evenzeer een onrechtstreekse invloed te hebben op het aantal bijen. De kans lijkt dan ook reëel dat we in een nieuw rondje beland zijn: een pesticide wordt afgekeurd, een alternatief goedgekeurd, en na accumulatie van bewijzen blijkt ook het nieuwe product schadelijk. Het is een draaimolen waarvoor bioloog Dave Goulson van de University of Sussex eerder dit jaar al waarschuwde (DS 3 maart 2018 (//www.standaard.be/cnt/dmf20180302_03387828)). In Nature stellen de onderzoekers dat meer data in rekening moeten worden gebracht vooraleer toezichthouders nieuwe producten goedkeuren. Men dient zowel de dodelijke als de zogenaamde sub- dodelijke – onrechtstreekse – gevolgen van het nieuwe pesticide te kennen.

12


Spreukenblad De boerderij is niet compleet als de boer geen imker heet. Een enkele bij is meer waard dan honderd vliegen. Wie het imkeren niet verstaat bij de omgang met bijen menig flater slaat. Een jonge koningin bevordert een goed gewin. Het bijtje, zo teer en klein, heeft een angel vol venijn. Een bij heeft het nooit zo druk als het wel schijnt, maar ze kan nu eenmaal niet langzamer zoemen. Veel vroege plantenbloei brengt een bijenvolk snel tot groei. Als de bijen naar huis toe vluchten, zit er regen aan de luchten. Wanneer ge kersen wilt eten, moet ge de bijen niet vergeten. Werken en zwoegen is de bijen een genoegen. Er kan niet genoeg worden gewezen op de diensten door de bijen bewezen. Bijen in den fruittuin zorgen voor des eigenaars fortuin. Wie met bijen om wil gaan moet zich niet aan alcohol te buiten gaan. De lucht van alcohol maakt de bijen dol. De bij, zo teer en klein, houdt steeds haar woning rein. Waar de bij ligt uitgeteld, is het droevig met het milieu gesteld. Voor een herstel van milieu en natuur, zijn bijen nooit te duur.

13


Over honing Op 17 nov. bracht Jozef De Ridder ons een prachtig en boeiende uiteenzetting over honing met diverse nieuwtjes en interessante wetenswaardigheden die we eerder nog niet vernamen. Jozef wist zoveel te vertellen, bijgetreden door zijn lieftallige Georgette, dat er bijna geen tijd over was voor de gebruikelijke koffie en thee. Dank u wel en proficiat Jozef.

Kerstboom Op 7 december 2019 hebben de Bijenvrienden samen met andere verenigingen uit Londerzeel-St-Jozef hun versierde kerstbol, een voetbal groot, opgehangen in de kerstboom voor de kerk, waarna er genoten werd van een bubbeltje en de kerstconversaties. Volgend jaar herhalen, zeker weten!

14


Imkersreis We hebben in 2020 de gelegenheid om in de zomer mee te reizen met imkers uit heel Vlaanderen naar Kempten in Bayeren – Duitsland voor 7 dagen met de bus en vertrek op 2 augustus. Er worden naast musea en andere kunsthistorische gebouwen vanzelfsprekend meerdere imkers in de prachtige landschappen bezocht. De mogelijkheid om bij een koninginnenteler een koningin aan te schaffen zit er ook in. Wie interesse heeft om deze leerrijke en mooie reis mee te doen kan op ons secretariaat meer informatie op vragen maar wacht niet te lang want eens de bus volzet wordt er afgesloten

15


Spechten op bezoek! Door Jef Beuckelaers Onze spechten, hoe mooi ze ook zijn, durven de bijenvolken wel eens komen bezoeken, op weg naar voedsel, maar maken daarbij niet alleen de kasten stuk met hun scherpe snavel maar ze verstoren het bijenvolk dat hierdoor zal verzwakken. Om dit tegen te gaan worden er al eens netten voor de kasten gespannen om zo de spechten te hinderen bij het aanvliegen naar de bijenkasten, maar kleinere vogels kunnen wel verwarren in dergelijke netten, en dat willen we ook niet. Een imker in Zweden die frequent het spechtenbezoek moest vaststellen aan zijn beschadigde bijenkasten meende er iets op gevonden te hebben en na wat denkwerk en wat probeersels leek zijn denkwijze toch nuttig te zijn. Hoe deed hij het om de last van de foeragerende spechten uit te schakelen of op zijn minst toch te verminderen? Hij zag in een plaatselijke doe het zelf zaak een gestileerde figuur van een specht en maakte deze figuur na uit een stukje blik en bracht deze aan op enkele kasten. Aanvliegende spechten denken – of noemt dat bij de vogels anders – dat er al een soortgenoot aanwezig is waarmee ze geen contact willen en ze verlaten de plaats en laten de kast met rust. Je 16


kan dus ook een figuur maken zoals hierbij weergegeven of je maakt een sjabloon en hiermee verf of spuit je verf op de bijenkasten die moeten beschermd worden. Op een bijenstand met meerdere kasten moeten niet alle kasten met een spechtfiguur uitgerust worden maar moet de figuur van alle kanten waargenomen worden. Van een bio vriendelijke aanpak gesproken.

Oproep! Onder onze knappe leden zitten er toch die over een en ander hun mening kunnen schrijven aangaande de bijenwereld. Laat u maar gaan en stuur uw artikel naar het secretariaat zodat we er met zijn allen als imkergemeenschap nut van hebben en er wijzer door worden. Breng ook maar suggesties voor een gevarieerd programma ter aanvulling van wat we al hebben. Zijn er tussen dezelfde leden als hierboven vermeld ook mensen die eens een verhaal over de bijen willen doen en zich bekwamen in het mee verzorgen van opleidingen, vanzelfsprekend zal hier hulp bij geboden worden als het nodig is. We kijken er naar uit, want het kan een nieuwe en frisse wind laten waaien ! Het secretariaat is uw aanspreekpunt Zondag 15 maart 2020 in de bond van Grimbergen, Lierbaan 16 in de Charleroyhoeve een zeer interessante voordracht over “Nieuwe volken creëren “ door Thomas Van Pelt , een bioloogimker uit Duitsland , Beieren ( waar er naar op reis gegaan wordt deze zomer!) om 9.30 u. Wie het serieus meent met haar/zijn bijen moet er komen luisteren ! 17


Dr. Karl Weisz Menig imker onder ons heeft zich het goede vakboek “De weekend – imker” van Dr. Karl Weisz aangeschaft en er veel uit geleerd. Deze auteur van menig leerboek over de bijen en onderzoeker aan het instituut voor bijenwetenschap in Erlangen Duitsland, is overleden op 94-jarige leeftijd enkele dagen nadat zijn echtgenote op 95 jaar ook overleed. Dr. Weisz is ook bekend van de adem methode met bijenvolk lucht, waarbij een slang aangesloten op de dekplank van een sterk bijenvolk langs de andere kant via een mondstuk ademlucht aanbrengt. Deze werkwijze wordt aangewend voor het verzorgen van de ademhalingswegen. We hebben, samen met nog andere mensen van de gilde, enkele jaren terug op een imkersreis, deze werkwijze gezien en horen uitleggen, op het domein van Dr. Weisz. We moeten er enkel over nadenken als we dit aan anderen zouden aanbevelen dat we op het terrein van de geneeskunde komen en dat we aan een geneesheer moeten overlaten. Met zelf experimenteren kunnen we uitvissen wat de ademmethode van Dr. Karl Weisz in petto heeft.

18


Ledenfeest op 15 december 2019 De jarenlange traditie van het ledenfeest op het einde van het kalenderjaar houden we in ere, zodat de feestelijke bijeenkomst met de leden van de gilde ook deze maal doorging in de zaal Flandria te Steenhuffel op 15 december 2019. Om 13 u waren de bestuursleden op post in de zaal om nog een en ander te schikken en voor te bereiden, zoals het uitpakken en opstellen van de gildevlag, het instaleren en uitproberen van de beeld- en geluidsinstallatie en ook het schikken van de aangekochte tombolaprijzen met nog voldoende ruimte voor wat de leden zouden meebrengen! Alle prijzen werden vakkundig van een nummertje voorzien door de secretaris – penningmeester, Ria, die een flink deel van haar capaciteiten aanwende om de prijzentafel er feestelijk en professioneel te laten uitzien. Om twee uur kwamen de feestelingen binnen en werden ze welkom geheten door de voorzitter en voorzien van een glas bubbels of fruitsap (voor de bob’s). Toen alle stoelen bezet waren begon de voorzitter met de traditionele feest speech waarin er dit jaar een aantal punten vermeld werden die de aandacht trokken en waarover er nadien in beeldige conversaties van gedachten gewisseld werd. Het feestprogramma verliep zoals het opgesteld werd waarbij een groot deel van de tijd opgesnoept werd met aandacht voor de smakelijk bereide streekproducten met aangepaste dranken. Het dessert als een schilderijtje op het bord sloot het feestmaal af. Tussendoor werd er een voorstelling gebracht met verklarende 19


uitleg over imkersreizen in de voorbije jaren, als inleiding dat we dit jaar de gelegenheid hadden om een imkersreis mee te doen. Toen het tombolatijd was en de prijzen bij een nieuwe eigenaar terecht kwamen was het voor sommigen al tijd om naar huis terug te keren –toen ik, zo veel jaren terug bij de gilde kwam gingen de boeren na de tombola naar huis om de koeien te melken – bij het weggaan werd er steevast gezegd “ tot tnoste jaar”! Wat er niet gedaan werd en toch wel spijtig gevonden werd, was dansen. Een aantal van onze feestelingen hadden erop gehoopt om de beentjes eens uit te zwieren op de dansvloer! Volgend jaar rekening mee houden en doen!

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.