Page 1

Sognenyt FORÅR OG SOMMER 2019

Hjallese · 36. årgang · nr. 2 · 2019


Livet i Guds hænder Engang for længe siden hørte jeg en redningsmand fra vestkysten sige, at når han skulle ud med redningsflåden for at redde et skib og bjærge en besætning, så tænkte han altid ved sig selv, at nu lægger vi vort liv i Guds hænder. En anden gang, hvor jeg hørte ordene, var som ung gymnasieelev på Odense Katedralskole i 1980-erne. Jeg havde mange overvejelser, om jeg skulle studere teologi og fik gennem en lærer kontakt til Knud Riis, som på det tidspunkt var sognepræst i Hjallese Kirke. Vi fik en god snak om, hvad det vil sige være præst, og det, jeg særligt husker fra vores samtale, var, at han sagde, at vi skal lægge vores liv i Guds hænder. Jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvad det betød, og jeg blev også en smule provokeret af det. For som ung syntes jeg kun, at livet skulle ligge i mine egne hænder. Men ordene har fulgt mig lige siden og har med årene fået en større og større betydning. At lægge sit liv i Guds hænder er ikke det samme som at give op, men det er at erkende og overgive sig til, at der er noget, der er større: At der er noget, jeg ikke selv er herre over. At der er en grænse for, hvad jeg af egen kraft kan formå og udrette og skabe af mening i mit liv. Men det er ikke let at overgive sig. Måske er det i virkeligheden det sværeste. For når vi overgiver os, har vi også erkendt vores begrænsning og vores sårbarhed.

Livet igennem oplever vi det på mange forskel­ lige måder, men der, hvor vi mærker det stærkest, er i mødet med alvorlig sygdom og død. Når de mennesker, vi elsker og holder af dør, og når vi selv skal dø. Mange håber og kæmper til det sidste, for det er så smertefuldt at erkende, at grænsen måske er nået. Vi vil ikke give op, vi vil ikke lade stå til, magtesløse og uden håb. Men i ordene om at lægge sit liv i Guds hænder ligger der et løfte om, at vi aldrig er ladt alene, selv ikke dér hvor ensomheden og afmagten er størst. For livet i Guds hænder er ikke begrænset af noget – end ikke af døden. Derfor er vi altid favnet og elsket af Gud, og derfor er der altid en fremtid for både de levende og de døde. Livet i Guds hænder er en måde at tale om det evige liv på. Af gode grunde ved vi ikke, hvordan det evige liv tager sig ud, men i Bibelen får vi fortalt om det i billeder. Salmedigteren fra Det Gamle Testamente skrev sådan om sit håb: Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast (Salme 139 vers 8-10) Livet i Guds hænder er altså ikke det samme som at give op, men det er at overgive sig selv til troen og håbet på, at vi altid er favnet af Guds kærlighed. At når tiden hører op for os, så har vi altid en fremtid hos Gud. Sognepræst Lene Crone Nielsen

”Livet i Guds hænder” – malet af Julie, kofirmand fra Dalumskolens 7.J.

2


Påske – Skærtorsdag og spisning PÅSKENS GUDSTJENESTER: PALMESØNDAG kl. 10.00 ved sognepræst Lisbeth Petersen. Salvingen af Jesus før hans død og indtoget i Jerusalem.

SKÆRTORSDAG kl. 17.00 ved sognepræst Anders Aastrup. ODIN-KORET medvirker. Efter gudstjenesten vil vi samles til spisning og hyggeligt samvær i menighedssalen.

PÅSKEDAG kl. 10.00 ved sognepræst Anders Aastrup. Jesus opstår fra de døde i påskemorgenrøde. Maja Johansen Blenner medvirker på fløjte samt Hjallese Kirkes Søndagskor.

MIDDAG EFTER GUDSTJENESTEN Jesus vasker disciplenes fødder på denne rene og skære torsdag og indstifter nad­veren. Hver gang vi fejrer nadver, får vi et lille hint om, at Jesus har givet sig selv hen for at skænke os liv og håb. Tilmelding og pris: Middagen koster kr. 100. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 16. april.

LANGFREDAG kl. 10.00 ved sognepræst Gabriella Dahm. Langfredagsgudstjenesten er i år en liturgisk gudstjeneste. Vi følger Jesus på vej til korsfæstelsen gennem tekster og musik. Ud over Langfredagens bibeltekst vil vi lytte til meditationer over de 14 stationer. Søndagskoret synger, kirkens organist spiller, og der er fælles salmesang.

2. PÅSKEDAG kl. 10.00 ved sognepræst Lisbeth Petersen. Flere disciple møder den opstandne Jesus Kristus. Hjallese Kirkes Voksenkor medvirker.

3


Sogneaftener SOGNEAFTENER SKAM OG SKYLD – KUNST, LITTERTUR OG ENGLE - om forfatteren Karl Ove Knausgårds autofiktion om at være menneske Torsdag den 7. marts kl. 19.00 FOREDRAG ved sognepræst i Dalum Dorthe Tofte-Hansen Den norske forfatter Karl Ove Knausgård har forarget og begejstret læsere i Skandinavien og det meste af verden med det autobiografiske romanværk ”Min Kamp”. Over 2500 sider fortæller han om sin fars druk og sociale deroute, om bedsteforældrenes nazisympatier og sin hustrus psykiske sygdom. Han skriver om nedture, om svigt og forelskelser og om kampen for at blive forfatter. Men først og fremmest handler ”Min Kamp” om at

MUSIKALSK FORTÆLLING Torsdag den 4. april kl. 19.00 MUSIK OG FOREDRAG ved musiker og foredragsholder Jeannet Ulrikkeholm I løbet af foredraget synger Jeannet Ulrikkeholm smukke danske sange, og publikum er med på fællessang. Jeannet akkompagnerer på guitar, lut og cello. Der er historier om sangene, så publikum får lidt stof til eftertanke. Programmet består af fædrelandssange, kærlighedssange, forårssange, højskolesange og folkesange. Der er tekster af blandt andet Jeppe Aakjær, Tove Ditlevsen, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen, Ellen Heiberg og H.C. Andersen. Hvem var disse store digtere egentlig? Det fortæller Jeannet om i løbet af arrangementet. Der vil også være en lille afdeling med franske sange, blandt andet med Edit Piaf-sange. Mød op til et spændende og lærerigt foredrag. Arrangementet foregår i Hjallese Kirke. Der holdes pause med kaffe/the og kage i menighedssalen. Pris: Kaffe/the og brød kr. 20.

4

være et menneske, og om at man ikke kan leve livet uden at pådrage sig skyld. Dorthe TofteHansen vil fortælle om Knausgårds forfatterskab, der handler om skyld og skam – men også om kunst, litteratur og måske lidt om engle. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Pris: Kaffe/the og brød kr. 20.


Koncerter - Majsangaften JENS RAMSING, KLAVER Søndag den 31. marts kl. 16.00 Musik af Beethoven (Måneskinssonaten) og Chopin Jens Ramsing blev uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med kandidateksamen i 1980, herefter solistklasse og debutkoncert i 1983. Samme år blev han kandidat i musikpædagogik og fortsatte med videregående studier i Rom og Budapest.

Jens Ramsing har givet talrige koncerter både herhjemme og i udlandet. Han har indspillet adskillige cd’er og høres ofte i Danmarks Radio. Repertoiret spænder fra barok til nutid, fra Chopin og Liszt, frem til Bartok og nyere dansk klavermusik. Udover solistvirksomhed er Jens Ramsing en efterspurgt kammermusiker og akkompagnatør. Desuden underviser han ved Sjællands Kirkemusikskole og fungerer som organist ved Sct. Peders Kirke i Næstved. Fri entre.

DET FYNSKE KAMMERKOR OG VOR FRUES KANTORI, SVENDBORG OPFØRER DURUFLÉS REQUIEM Onsdag den 8. maj kl. 19.30

De to dygtige fynske kor er i foråret 2019 gået sammen om at opføre Duruflés Requiem. Det utroligt smukke og velklingende værk blev skrevet i 1947 af den franske komponist Maurice Duruflé som var inspireret af tidligere franske komponister som bl.a Gabriel Fauré og Claude Debussy. Men Duruflé opbyggede, ud fra denne inspiration, sin helt egen tone som lige­ledes er inspireret af den gamle gregorianske tone. Modsat andre komponister såsom Verdi og Ber­

MAJSANGAFTEN Torsdag den 16. maj kl. 19.30

lioz’ stærke dramatiske fortolkninger af requiem med visioner af helvede og fordømmelse så fokuserer Duruflé mere på hvile og på fred. Ikke mindst den sidste sats ”In Paradisum” klinger af den evige hvile og denne sats ender på fascinerende vis på en uafsluttet akkord. Værket som opføres i Hjallese Kirke denne aften er Duruflés egen udsættelse for kor, orgel og to solister og værket dirigeres af den anerkendte kordirigent Alice Granum. Fri entré.

Traditionen tro synger Hjallese Kirkes Voksenkor en række sange, der afspejler foråret og lægger op til fællessang, hvor alle har mulighed for at ønske, hvad der skal synges. Kirkens organist, Svetlana Prip, medvirker, og sognepræst Anders Aastrup vil læse en historie. Der serveres kaffe og kage. Pris: Kr. 25

5


Kirkefrokoster - Pinse - Friluftsgudstjeneste KIRKEFROKOSTER Efter gudstjenesten søndag den 7. juli og søndag den 4. august. Det er dejligt at have nogen at spise sammen med. Derfor inviterer vi i løbet af året også til spisning efter gudstjenesten i Hjallese Kirke. TILMELDING TIL SPISNING: Man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd, men hvis man ved, at man gerne vil spise med, må man gerne give besked på kirkekontoret senest et par dage forinden. PRIS: Kr. 30 for mad og drikkevarer.

PINSENS GUDSTJENESTER Pinsen er festen for Helligåndens komme. Vi fejrer, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker. Pinsen kaldes også for kirkens fødselsdag. Pinsedag gudstjeneste kl. 10.00 ved Anders Aastrup. Anden pinsedag gudstjeneste kl. 10.00 ved Lene Crone Nielsen. Hjallese Kirkes Voksenkor deltager i gudstjenesten. Frokost efter gudstjenesten. Se nærmere side 7.

KOM TIL GUDSTJENESTE I DET FRI I HJALLESE Søndag den 16. juni kl. 10.00 ved sognepræst Anders Aastrup Som noget nyt afholder vi i Hjallese en gudstjeneste i det fri. Gudstjenesten finder sted ved Hjallese Kirke og vil indeholde elementer af rytmisk musik samt nyere salmer. Mød derfor op og vær med, når vi denne dag bruger himlen som loft og naturen som kulisse for en anderledes gudstjeneste, omkranset af de trygge rammer som ritualet udgør. Efter gudstjenesten er der frokost. Vel mødt – du skal være så hjerteligt velkommen! PRIS OG TILMELDING TIL SPISNING: Frokosten koster kr. 50 for voksne og er gratis for børn i konfirmationsalderen og derunder. Tilmelding til kirkekontoret senest den 12. juni.

6


Nyt fra menighedsrådet OFFENTLIGT MENIGHEDSMØDE Gudstjeneste – Brunch - Debat. Søndag den 12. maj kl. 10.00 Alle i Hjallese Sogn inviteres hermed til offentligt menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om det sidste års aktiviteter og arbejde i Hjallese Kirke, og hvor vi i fællesskab skal drøfte og debattere, hvad der skal ske i det kommende år. Dagen indledes med gudstjeneste. Herefter er der brunch og møde i menighedssalen. Alle er velkomne.

TILMELDING TIL BRUNCH: Man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd, men hvis man ved, at man gerne vil spise med, må man gerne give besked på kirkekontoret senest et par dage forinden. PRIS: Kr. 30 for mad og drikkevarer.

AFSKED MED SOGNEPRÆST GABRIELLA DAHM Tak til Gabriella Dahm, der nu har været præst og barselsvikar i Hjallese i 14 måneder. Det er imidlertid slut den 21. maj. Der vil være lejlighed til at tage afsked med Gabriella efter gudstjenesten den 19 maj. Karen Frendø Ebbesen vender tilbage efter endt barsel og ferie den 23. juli.

STATISTIK 2018 Statistik Fødte

2016 120

2017 88

2018 88

Døbte i Hjallese Kirke

49

47

40

Døbte i andre kirker

30

24

20

Navngivne uden dåb

43

31

30

Konfirmerede

86

88

110

Vielser

5

6

0

Kirkelige velsignelser

1

1

2

Døde

99

80

80

Begravede/bisatte fra Hjallese Kirke

25

24

34

Øvrige kirker og kapeller, egne præster

38

Begravede/bisatte fra andre kirker

55

34

33

Bisat uden gejstlig medvirken

9

5

16

Udensogns bisættelser i Hjallese Kirke

1

1

19

9243

9229

9229

ca. 9700

9700

11829

Indbyggere i Hjallese Sogn pr. Deltagere i kirkens gudstjenester Indsamlede beløb ved gudstjenester Antal besøgende i Hjallese Kirke

8675

9570 5462,5

ca. 22500 22500 25000

FØDSELSDAG Sognepræst Lene Crone Nielsen fylder 50 år den 27. maj. Menighedsrådet ønsker tillykke med dagen, som vi gerne vil markere med en let kirkefrokost anden pinsedag efter højmessen. Alle er velkomne.

7


Konfirmander KONFIRMANDERNES EGNE GUDSTJENESTER Kom til gudstjeneste og oplev konfirmanderne lave deres egen gudstjeneste: Konfirmander fra Lilleskolen: Onsdag den 6. marts kl. 18.00 ved sognepræst Gabriella Dahm

Konfirmander fra Dalumskolen: Torsdag den 21. marts kl. 19.00 ved sognepræst Lisbeth Petersen

Efter gudstjenesterne får konfirmanderne og deres forældre information forud for konfirmationerne.

KONFIRMANDINDSKRIVNING: ELEKTRONISK INDSKRIVNING Alle kommende konfirmander indskrives til konfirmation i 2020 på Hjallese Kirkes hjemmeside: www.hjallesekirke.dk Efter tilmelding modtager konfirmanderne og deres forældre nærmere besked fra den sognepræst, som skal konfirmere holdet med oplysninger om tidspunkt for velkomstgudstjeneste og informationer om konfir­ma­ tions­forberedelsen. Konfirmander fra Dalumskolen og Hjalleseskolen inviteres endvidere til indskrivning med mulighed for at hilse på den præst, som skal konfirmere holdet: Torsdag den 14. marts kl. 16.30-17.30 Dalumskolen A+B+C+D+J Ved Lisbeth Petersen Torsdag den 23. maj kl. 16.30-17.30 Hjalleseskolen 7.A og 7.B Ved Anders Aastrup Lilleskolens konfirmander henvises til elektronisk indskrivning. Karen Frendø Ebbesen, som skal konfirmere holdet, har barselsorlov indtil den 23. juli.

8

MUSIK VED KONFIRMATIONERNE 2019 Ved forårets seks konfirmationer i Hjallese Kirke medvirker saxofonist Morten Øberg.

KONFIRMATIONSDATOER 2020: Dalumskolen 7. A+B+C+D+J: Lørdag 18. april. Lilleskolen: Lørdag 25. april. Hjalleseskolen 7. A+B: Lørdag 2. maj.

2021: Dalumskolens J-klasse & Lilleskolen: Lørdag 17. april. Hjalleseskolen A + B: Lørdag 24. april. Dalumskolen A+B+D: Lørdag 1. maj.

2022: Hjalleseskolen A + B: Lørdag den 23. april. Dalumskolen A+B+D: Lørdag den 30. april. Lilleskolen & Dalumskolens J-klasse: 7. maj.


For børn og deres familier

BABYSALMESANG Til babysalmesang synger vi kendte børnesange og salmer. Musikken og salmerne kommer så at sige ind med modermælken. Babysalmesang er 45 minutter med ro, glæde og nærvær i kirkens smukke omgivelser. Musikpædagog Rikke Petersen og sognepræst Lisbeth Petersen deltager. Efter babysalmesangen er der hyggeligt samvær kaffe/the, brød og frugt for forældrene og deres børn.

Nyt hold begynder onsdag den 20. marts 2019 kl. 9.30. Anden gang er onsdag den 27. marts 2019 kl. 9.30. Babysalmesang flytter til torsdag fra den 4. april 2019 og resterende gange, men stadig kl. 9.30. Der holdes afslutning for holdet efter aftale. Yderligere information og tilmelding på kirkekontoret tlf. 6615 2520 eller på mail: hjallese.sogn@km.dk Du er også velkommen til at henvende dig til sognepræst Lisbeth Petersen.

MINIKONFIRMANDER HJALLESESKOLEN: Efter påskeferien vil eleverne fra Hjalleseskolen blive inviteret til mini­konfirmandundervisning i Hjallese Kirke. Vi mødes en eftermiddag om ugen, hvor børnene lytter til bibelhistorie, synger salmer, laver kreative ting eller går på opdagelse i og uden for kirken.

DÅB I HJALLESE KIRKE Overvejer man at lade sit barn døbe, og er der nogle spørgsmål, er man altid velkommen til at henvende sig til sognepræsterne for at høre nærmere. På www.folkekirken.dk kan man også læse mere om dåben og se forskellige film, hvor andre fortæller om deres overvejelser om dåben. Dåb er muligt på søndage og andre helligdage.

Der bydes også på lidt at spise undervejs i forløbet. Vi afslutter forløbet med en guds­ tjeneste, hvor minikonfirmanderne og deres forældre er særligt indbudt. Børn, der ikke går på Hjalleseskolen, er også velkomne til at deltage. Der gives besked via skolen om tidspunkt. For mere information kontakt sognepræst Anders Aastrup tlf. 2961 3463 eller e-mail: aaaj@km.dk

9


Læsekreds – Filmstudiekreds - Sogneudflugt LÆSEKREDS Onsdag den 13. marts: ”Stormene” af Maria Helleberg. Både gamle og nye deltagere i læsekredsen er meget velkomne. Tilmelding til kirke­ kontoret på telefon 6615 2520 eller e-mail: kirkekontoret@hjallesekirke.dk

FILMSTUDIEKREDS Mennesket er ingen Abekat, bestemt til først at efterabe de andre Dyr, og siden sig selv til Verdens Ende, men han er en mageløs, underfuld Skabning, i hvem Guddommelige Kræfter skal kundgiøre, udvikle og klare sig giennem tusinde Slægter.

SOGNEUDFLUGT Lørdag den 24. august Programmet for årets sogneudflugt er endnu ikke lagt fast. Men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Det færdige program kan fås ved henvendelse til kirkekontoret fra den 1. april. Udflugten er en heldagsudflugt fra kl. ca. 9.00-21.00. PRIS OG TILMELDING: Kr. 400. Tilmelding og betaling til kirkekontoret senest den 1. august. Der kan være max. 50 deltagere på turen.

10

Således skriver Grundtvig i et af sine meget kendte skrifter, nemlig ”Nordens Mythologi” fra 1832.Men hvad er det egentlig, der adskiller os fra dyrene. Er det vores dannelse, hangen til at søge en mening med tilværelsen hvad enten den er religiøst eller videnskabeligt funderet? Eller er det ”Moralloven i mig,” som filosoffen Kant udtrykte det? Faktum er, at dyrene imiterer os – eller er det os, der imiterer dyrene? Dette emne vil vi i forårets filmstudiekreds for­ søge at belyse gennem tre film. Torsdag d. 7. februar kl. 19.00 Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 Torsdag d. 11. april. kl. 19.00 Vel mødt, til hyggelige filmaftner med plads til eftertanke. Fordi film skal ses i fællesskab. Filmen er gratis, men der opkræves kr. 35,for det efterfølgende traktement. Tilmelding er ikke nødvendig.


Plejehjemsgudstjenester – Besøgstjeneste - Sorggrupper GUDSTJENESTER LIONSPARKEN Torsdag den 28. marts Torsdag den 25. april (altergang). Torsdag den 23. maj Torsdag den 27. juni (altergang). Alle gudstjenester er kl. 14.00 ved sognepræst Anders Aastrup.

GUDSTJENESTER HJALLESE PLEJECENTER Onsdag den 6. marts (altergang). Onsdag den 3. april Onsdag den 1. maj Onsdag den 5. juni (altergang). Alle gudstjenester er kl. 14.00 ved sognepræst Lisbeth Petersen. Gudstjenesten den. 5. juni bliver formentlig den sidste gudstjeneste, da Hjallese Plejecenter bliver lukket 1. juli 2019.

SORGGRUPPE At miste et menneske, man har kendt og elsket, trækker dybe spor.

Den første tid er ofte fyldt med mange praktiske gøremål, men snart melder hverdagen sig igen, og det er ikke let at finde sig til rette i det forandrede liv. Måske forventer omverdenen, at man er kommet videre, som det ofte hedder, men det er ikke altid så let, og det kan være svært at tale om selv med sine nærmeste venner og familie. Ønsker du at høre mere om sorggrupperne, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Lene Crone Nielsen tlf. 2927 8713.

BESØGSTJENESTEN – VI MANGLER BESØGSVENNER Ønsker du en besøgsven, eller kender du nogen, der kunne have glæde af en besøgsven, er du meget velkommen til at kontakte Dalum og Hjallese Kirkers besøgstjeneste. Da der er mange mennesker, der har glæde af en besøgsven, oplever vi i øjeblikket meget stor efterspørgsel, og vi søger derfor nye besøgsvenner. Kunne dette have din interesse, er vi meget interesserede i at høre fra dig. Nærmere oplysninger: Kontakt sognepræst Lene Crone Nielsen tlf. 2927 8713.

11


Café og Eftermiddagsklubben FORMIDDAGSCAFÉ Første fredag i hver måned er der formiddagscafé i kirkens kælder kl. 10-12. Over en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt brød deler vi spændende historier fra ”gamle dage”. De kommende datoer er: Fredag 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni og 5. juli. Alle er hjertelig velkomne.

HJALLESE KIRKES EFTERMIDDAGSKLUB PROGRAM FOR FORÅRET 2019 Tid: Mandag kl. 14.30 – ca. kl. 16.30. Mandag den 4. marts: Ebbe Larsen, Bellinge. Foredrag med billeder: ”DENGANG – verden af i går, oplevet på film”. Mandag den 11. marts: Jens Christian Christiansen, Odense. Foredrag med billeder: ”Fra dæksdreng til kaptajn i Mærsk”. Mandag den 18. marts: Banko. Mandag den 25. marts: Ruth Birk Christensen, Fredericia: Foredrag med billeder: ”Ruth, krudt og kugler”. Cæcilie Ning Hage og Susanne Saysette, Tidens Samling, Odense. Foredrag med Mandag den 1. april: billeder: Cæcilie Ning Hage fortæller levende om arven fra sin mor og om samlingens start og om museet. I foredraget indgår dagbogsfortællinger ved Susanne Saysette i forbindelse med Tidens Samlings tilbud ”Mærk Tiden – Hør Historien”. Mandag den 8. april: Mogens Højstrup Sørensen, Odense. Foredrag med billeder: ”Mit liv med Søværnet i tre generationer”. Mandag den 15. april: Kl. 13.00 afslutning på denne sæson med smørrebrød - senere generalforsamling. Tirsdag den 21. maj: Udflugten går i år til Sønderjylland.

Bestyrelsen for eftermiddagsklubben: Formand Lykke Christensen Næstform. Henny Andersen Kasserer Dorethe Rosener Jensen Sekretær Ingrid Kallehauge Larsen Bestyrelse Inge Bærholm Bestyrelse Ivar Vestergaard Bestyrelse Lisbeth Leere Villadsen

Brombærvej 16 Jacob Hansens Vej 16 A Guldøjevænget 49 Lindvedparken 14 Bangs Allé 5 Urtehaven 6 Julagervænget 16

Hjallese Hjallese Hjallese Lindved Dalum Hjallese Hjallese

Tlf. 20 83 34 19 Tlf. 40 51 99 71 Tlf. 51 88 47 11 Tlf. 65 95 75 02 Tlf. 61 78 55 62 Tlf. 66 13 56 29 Tlf. 29 91 45 99

Kontingent: Kr. 250,- årligt som kan betales via banken på konto nr. 1551 – 3579409940. I forbindelse med indbetaling skal man huske at opgive medlemsnummer og navn. Der betales herudover kr. 15 pr. gang til kaffe/the, som betales ved indgangen. Gæster, som ikke er medlemmer, betaler kr. 65 for kaffe/the og foredrag.

12


Siden sidst… MODEL AF KIRKENS TÅRN Den model af kirkens tårn, som Hjallese menighedsråd modtog i forbindelse med kirkens 25-års jubilæum er fundet. Efter reparation hos keramiker Kirsten Madsen, som i sin tid lavede tårnet, kan den igen ses på afsatsen over udgangen fra kirken.

Klar til jul.

Før kalkning.

Godt nytår.

Efter kalkning.

Høst.

Jul for børn.

Helligtrekonger fejring med svensk islæt.

SOGNEREJSE 2018 I september 2018 deltog en gruppe på 35 personer i en 6-dages sognerejse til Rüdesheim og Eibingen i Tyskland i Hildegard af Bingens fodspor. Det var en meget vellykket rejse med mange gode oplevelser. Vi besøgte blandt andet Hildegard-klosteret, Abtei St. Hildegard, hvor vi mødte den danske søster Veronicha, som med stor indlevelse fortalte om livet som benediktinernonne. Den 17. september deltog vi i den årlige fejring af Hildegard i den katolske kirke i Eibingen, hvor vi blev budt særligt velkomne som ”pilgrims-gruppen” fra Hjallese. På programmet var også et besøg i klosterruinen Disibodenberg, som var det sted, hvor Hildegard kom i kloster som barn. Deltagernes gode humør, fællesskabet og de mange hyggelige timer, vi tilbragte sammen, var ikke mindst grunden til, at det blev en god sognerejse.

13


DĂĽbsbilleder

14


Praktiske oplysninger FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP – INDSAMLING Gør en verden til forskel – Bliv indsamler søndag den 10. marts. Gør en forskel for Klodens fattigste mennesker, meld dig som indsamler til Sogneindsamlingen. Indsamlingen foregår fra kl. 11.30 til 14.30. Tilmelding kan foregå til kirkekontoret på tlf. 6615 2520 eller til indsamlingsleder Bente Jakobsen på tlf. nr. 6595 7114 indtil 10. marts.

KOLLEKTPLAN Marts-juni 2019 Påskedag, den 21. april og 2. påskedag den 22. april: KFUM og KFUK i Danmark. Søndag den 28. april: Folkekirkens Ungdomskor. Søndag den 5. maj: Det lokale kirkelige ungdomsarbejde. 4. marts til 20. april, pinsedag, den 9. juni og 2. pinsedag den 10. juni + landsindsamlingsdagen: Folkekirkens Nødhjælp. Øvrige indsamlinger går til Kirkens Korshærs Herberg i Benediktsgade, Odense.

ASKESPREDNING

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har efterladt ønske om det. På borger.dk kan du finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for.

Onsdag den 27. marts kl. 16.00 Onsdag den 24. april kl. 16.00 Onsdag den 22. maj kl. 16.00 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og foregår i kirkens ”Hjørnestue”.

Hjallese Kirke Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Tlf. 6615 2520. Kontortid i Hjallese Kirke: Mandag: Lukket Tirsdag: kl. 10.00 - kl.13.00 Onsdag: Lukket Torsdag: kl. 12.00 - kl.16.00 Fredag: kl. 10.00 - kl.12.00 Hjemmeside: www.hjallesekirke.dk E-mail: hjallese.sogn@km.dk Hjallese Kirke på Facebook: www.facebook.com/HjalleseKirke-164272536951243

Studenter- og sognepræst Lene Crone Nielsen Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 2927 8713. Træffes ikke mandag.

Hjallese Kirkes menighedsråd: Formand Kaj Oluf Jensen Stensvang 57, 5250 Odense SV Tlf. 2947 1507

Karen Frendø Ebbesen Sognenyt Tilbage fra barselsorlov d. 23.07.19. Hjallese 36. årg. nr. 2 redigeres af Tlf. 6170 6217. Træffes ikke mandag. Hjallese Kirkes bladudvalg. Vikarierende sognepræst Besøgstjeneste & sorggruppe: Gabriella Dahm Tlf. 2916 6084. Træffes ikke mandag. Henvendelse til sognepræst Lene Crone Nielsen tlf. 2927 8713. Organist Svetlana Prip Redaktør: Ulla Marie Fisker Der henvises til kirkekontoret. Tlf. 5151 3225 Kordegn E-mail: umf@km.dk Ulla Marie Fisker Deadline til næste Sognenyt: Tlf. 5151 3225 Sognepræst Lisbeth Petersen Mandag den 29. april. Jacob Hansens Vej 83, 5260 Odense S. Kirketjener Sanne Nielsen Tlf. 6615 2832. Træffes ikke mandag. Tlf. 2258 9941 Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Sognepræst Anders Finn Aastrup Kirketjener og kirkesanger Ret til ændringer forbeholdes. Karl Martin Schou Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge. Tlf. 2961 3463. Træffes ikke mandag. Tlf. 2327 2347

KIRKEBIL Alle, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester og sogneaftener. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Kirkekontoret, tlf. 6615 2520, senest fredag kl. 12.00.


Marts 1. 16.00 3. 10.00 6. 18.00 7. 19.00 10. 10.00 17. 10.00 21. 19.00 24. 10.00

Kvindernes Internationale Bededag Fastelavns søndag Konfirmandernes egen gudstjeneste, Lilleskolen Aftengudstjeneste 1. s. i fasten 2. s. i fasten Konfirmandernes egen gudstjeneste, Dalumskolen 3. s. i fasten

Gabriella Dahm Lene Crone Nielsen Gabriella Dahm Lene Crone Nielsen Lene Crone Nielsen Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen Anders Aastrup og Erik Norman Svendsen

Midfaste

Anders Aastrup

Mariæ bebudelses dag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag Anden påskedag Konfirmation Konfirmation 1. s. e. påske

Gabriella Dahm Lisbeth Petersen Anders Aastrup Gabriella Dahm Anders Aastrup Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen Anders Aastrup

10.00 12.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Konfirmation Konfirmation 2. s. e. påske Konfirmation Konfirmation 3. s. e. påske Bededag 4. s. e. påske 5. s. e. påske Kristi Himmelfarts dag

Lene Crone Nielsen Gabriella Dahm Lisbeth Petersen Anders Aastrup Anders Aastrup Lene Crone Nielsen Lisbeth Petersen Gabriella Dahm Anders Aastrup Anders Aastrup

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

6. s. e. påske Pinsedag Anden pinsedag Trinitatis søndag: Friluftsgudstjeneste 1. s. e. trin. 2. s.e. trin.

Lisbeth Petersen Anders Aastrup Lene Crone Nielsen Anders Aastrup Lisbeth Petersen Anders Aastrup

31. 10.00 April 7. 10.00 14. 10.00 18. 17.00 19. 10.00 21. 10.00 22. 10.00 27. 11.00 27. 13.00 28. 10.00 Maj 4. 4. 5. 11. 11. 12. 17. 19. 26. 30. Juni 2. 9. 10. 16. 23. 30.

Kalender 2018

Profile for Mark & Storm Grafisk

Hjallelse Kirkeblad nr. 2 Forår & Sommer 2019  

Hjallelse Kirkeblad nr. 2 Forår & Sommer 2019