Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

Hela livet räknas - En tidning från den nya pensionsmyndigheten

Beloppet i kuvertet bara en del av din pension Om statlig pension, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar, sidan 8

”Tiden då man gick i pension är förbi” Ekonomijournalisten och chefredaktören Annika Creutzer tipsar om hur du kan planera din pension. FOTO: E24

DISTRIBUERAS MED DAGENS NYHETER, FEBRUARI 2010

Varför sänks pensionerna 2010? Pensionsexperten förklarar hur den så kallade bromsen fungerar.

6 Premiepensionsvalet spås bli allt viktigare Beräknas stå för en femtedel av den framtida pensionen.

10

15


2

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

Pensionerna borde bli enklare HUR STOR BLIR EGENTLIGEN pensionen? Det är en berättigad fråga,

som tyvärr ofta saknar ett distinkt svar. Många blir påminda om frågan i dessa tider, när Pensionsmyndigheten skickar ut orange kuvert med prognosen över den allmänna pensionen. En del vill inte ens öppna kuvertet, eftersom man gjort det förut och nedslaget funderat över hur man ska klara sig med den lilla summan på ålderns höst. MEN MÅNGA GLÖMMER att de också

har en tjänstepension från sitt arbete. Den är minst 10 procent av pensionen, oftast mera. Den syns inte i det orange kuvertet. Den som vill få en bild av den framtida pensionen måste därför lägga ihop summan i det orange kuvertet med beskeden om tjänstepensionen – som kan vara flera för den som haft olika jobb under sitt yrkesverksamma liv. Siffrorna är ofta också svåra att jämföra. Det gör det svårt för många att bedöma hur stor pensionen blir, och kan leda till problem att fatta rätt beslut i livet. Hur länge ska jag jobba och behöver jag spara något själv eller inte? I spåren av den här generella osäkerheten finns också en växande marknad för privata pensionslösningar – det kan var och en som någon gång ser reklamen i TV konstatera. EN AV VÅRA VIKTIGASTE uppgifter på Pensionsmyndigheten är att minska den osäkerhet och kanske också ibland ångest som människor känner i samband med pensionen. Vi vill att det ska bli mycket enklare för var och en att bedöma hur stor pensionen blir. Ett av de viktigaste medlen heter www.minpension.se, som man även når via Pensionsmyndighetens webbplats. Inom några år hoppas vi att alla på ett enkelt sätt kan gå in och få en bra bild av vilken pension man kan förvänta sig. Förutsättningen är förstås att alla tjänstepensioner rapporteras in dit, på ett enhetligt sätt. KUNSKAP OM HUR pensionssystemet faktiskt fungerar är också viktigt för

att man ska slippa oroa sig eller fatta felaktiga ekonomiska beslut. Allt handlar inte om att välja fonder – t.ex. är frågan om hur länge man finns i arbetslivet mycket viktigare för pensionen. Vi hoppas att informationen i den här bilagan kan sprida lite mer ljus i pensionsfrågorna.

DET ORANGE KUVERTET – EN VIKTIG DEL AV DIN PENSION B

SVERIGE PORTO BETALT

DIN ALLMÄNNA PENSION

www.pensionsmyndigheten.se

Det orange kuvertet som skickas hem till dig innehåller information om en del av din pension, den statliga pensionen.

KATRIN WESTLING PALM

Det orange kuvertet som nyligen damp ner i din brevlåda säger mycket om din pension, men långt ifrån allt. Beloppen som redovisas i brevet talar om hur mycket du beräknas få i allmän pension av staten. I summan ingår den del som du själv haft möjlighet att välja, premiepensionen. Uppgifter om tjänstepension och privata pensionsförsäkringar saknas i kuvertet, än så länge i alla fall. Din pension kan komma från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten som allmän pension och dels från din arbetsgivare i form av tjänstepension. Många har också ett frivilligt privat pensionssparande.

Generaldirektör, Pensionsmyndigheten

-makes you visible

EN ANNONSBILAGA FRÅN PENSIONSMYNDIGHETEN Frågor om det redaktionella innehållet besvaras av: Sten Eriksson, Kommunikationschef sten.eriksson@pensionsmyndigheten.se www.pensionsmyndigheten.se

vxl 018 - 490 11 00 Stålg. 20 | 754 50 Uppsala www.marknadsmedia.se

Projektledare: Andreas König 0736-99 11 25 andreas.konig@marknadsmedia.se Text: Johan Andreasson

Grafisk form: Gustaf Engström Tryck: DNEX Repro: JMS

Är du intresserad av bilagor från Marknadsmedia? Kontakta Andreas König på 0736-99 11 25


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

Att välja rätt pension behöver inte ge dig huvudvärk. Tycker du det känns krångligt att bestämma vem som ska ta hand om din premiepension? Att hitta rätt i pensionsdjungeln och välja bland närmare 800 olika fonder kan ge vem som helst huvudvärk. Välj SPPs Generationsfonder så får du fonder som är skräddarsydda just efter din ålder och därmed möjlighet till en bättre pension. Enklare kan det inte bli. Läs mer på spp.se eller slå oss en signal på 0771-533 533 så får du veta mer.

Se till att livet blir som du vill när du slutar jobba

www.spp.se

ANNONS

3


4

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

Labba med framtiden på pensionslabbet.se Visste du att exempelvis en fem år långresa runt Asien ger 2 000 kronor mindre per månad i pension, men att tre extra år i arbetslivet efter att du fyllt 65 år kan ge dig 6 000 kronor extra per månad? Nedan får du stifta bekantskap med Sergio, Matilda och Simon, fiktiva personer som alla är hämtade från pensionslabbet.se, och du kan se hur olika händelser i deras liv påverkar pensionen.

SIMON VILL EGENTLIGEN BLI MUSIKER PÅ HELTID OCH DRÖMMER OM ATT KUNNA LEVA PÅ SIN MUSIK. För honom är det

inte viktigt att ha ett fast arbete, det viktigaste är att kunna hålla på så mycket som möjligt med musiken. Det blir inga fasta arbeten för Simon. Istället provar han på många yrken inom servicebran-

schen och det händer att han jobbar svart under perioder. Vid 50 års ålder öppnar han en egen butik. Exemplet nedan räknar med att Simon har en inkomst på 168 000 – 360 000 kronor under sitt yrkesliv. Arbetsgivarna har inte betalat någon tjänstepension för honom.

Simons pension

Vilken skillnad blir det i plånboken när du är pensionär om du väljer att resa, studera eller jobba deltid? På pensionslabbet.se kan du själv se hur olika händelser i livet påverkar pensionen.

MATILDA ARBETAR STÖRRE DELEN AV SITT LIV SOM LÄKARE. Hon får ett

barn och blir sjukskriven ett par år vid 50-årsåldern. Under Matildas första tio år tjänar hon 280 000 – 400 000 kronor årligen. Slutlönen, när hon arbetar 80 procent, är 420 000 kronor per år. Som mest tjänar hon 600 000 kronor per år. Hon börjar arbeta heltid som 20-åring

men tar sedan ett avbrott för läkarstudier. Hon arbetar som läkare fram till pensionen, mellan 30 och 65 års ålder på heltid och sedan på deltid fram till 68 års ålder. Förutom den allmänna pensionen betalar hennes arbetsgivare tjänstepension enligt gällande avtal. Då får Matilda en pension på 33 022 kronor per månad före skatt.

Matildas pension

Inkomstpension:

Garantipension:

7 657 kr

1 037 kr

Premiepension:

Tjänstepension:

2 973 kr

0 kr

Totalt:

Inkomstpension:

Garantipension:

Totalt:

11 677 kr

12 910 kr

0 kr

Premiepension:

Tjänstepension:

33 022 kr

4 973 kr

15 139 kr

Så förändras pensionen om …

Så förändras pensionen om …

… Simon betalar tjänstepension under sina 16 år som företagare: 15 459 kronor per månad, före skatt (pensionen höjs med 3 782 kronor per månad, före skatt)

… Matilda går i pension tidigare, vid 65 års ålder i stället för vid 68 års ålder: 27 253 kronor per månad, före skatt (pensionen sänks med 5 769 kronor per månad, före skatt)

… Simon väljer att inte ta ut någon lön från sitt företag i 16 år: 9 069 kronor per månad, före skatt (pensionen sänks med 2 608 kronor per månad, före skatt)

… Matilda går ner på deltid, när barnet är litet och de sista åren fram till pensionen, totalt 8 år: 30 127 kronor per månad, före skatt (pensionen sänks med 2 895 kronor per månad, före skatt)


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

5

,QGLYLGXDOLVW« «J|UVRP DQGUD Var och en av er 179752* premiepensionssparare som valt Öhman Fonder har gjort ett aktivt val. Ni har valt ett mindre, oberoende och snabbrörligt fondbolag. Ett privatägt företag som snabbt går från analys till handling och möter marknadens upp- och nedgångar. Vi på E. Öhman J:or Fonder AB är stolta över att få förvalta era premiepensioner. SERGIO ARBETAR HELA SITT LIV INOM SERVICEYRKEN OCH AVANCERAR VID 50-ÅRSÅLDERN TILL HOTELLCHEF. Han

tjänar 200 000 – 260 000 kronor under första hälften av sitt yrkesverksamma liv som startar vid 20-årsåldern. Som hotellchef har han en årslön på

430 000 kronor. Förutom den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren tjänstepension enligt gällande avtal. Om Sergio arbetar heltid fram till 67 års ålder blir pensionen 20 840 kronor per månad före skatt.

Sergios pension

Är du noggrann med dina val? Kontakta oss på 020-52 53 00 eller via e-post fonder@ohman.se så berättar vi vad vi kan göra för dig. www.ohman.se/premiepension

335

* Källa Pensionsmyndigheten. Antal personer som per 2009-12-31 hade hela eller del av sin premiepension hos E. Öhman J:or Fonder AB.

Inkomstpension:

Garantipension:

Totalt:

10 655 kr

0 kr

Premiepension:

Tjänstepension:

20 850 kr

4 688 kr

5 497 kr

Så förändras pensionen om … … Sergio reser jorden runt och bor utomlands under 5 år: 18 678 kronor per månad, före skatt (pensionen sänks med 2 162 kronor per månad, före skatt) … Sergio blir arbetslös i tre år, med a-kassa: 18 740 kronor före skatt (pensionen sänks med 2162 kronor) … Sergio studerar i fyra år, när han är i fyrtioårsåldern: 19 945 kronor per månad, före skatt (pensionen sänks med 895 kronor)

HELA LIVET RÄKNAS – HUR DU TJÄNAR IHOP TILL DIN PENSION

Du kan påverka pensionens storlek bland annat genom hur länge du jobbar och genom att se över dina premiepensionsfonder. Varje år du arbetar tjänar du in till din allmänna pension. Lite förenklat kan man säga att ju mer du tjänar desto högre blir din allmänna pension. För de allra flesta blir pensionen också högre ju senare man väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige påverkar också, likaså hur det går för de premiepensionsfonder du valt. Alla pengar du tjänar upp till ett visst inkomsttak ger rätt till allmän pension. Samtidigt kan varje inkomstbortfall ge en lägre pension. Det beror på att pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Den allmänna pensionen tar dessutom hänsyn till olika livs-

situationer. Om du får barn, studerar, gör plikttjänst eller har sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension) får du kompensation från staten. Då betalar staten in pensionsavgifter som motsvarar en fiktiv beräknad inkomst för din räkning. De delar av din allmänna pension som du själv tjänar in till är inkomstpensionen och premiepensionen. Ditt sparande till den allmänna pensionen växer på samma sätt som ett banksparande. Sparandet växer när du arbetar och betalar skatt på dina inkomster varje år. Du får också ränta på ditt inkomstpensionskonto och premiepensionskonto. I det orange kuvertet, som skickas ut en gång per år, kan du bland annat läsa om utvecklingen på dina inkomst- och premiepensionskonton.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering.

Aktiva Fonders globala tillväxt 2004 – 2009.

Hemligheten? Vi är aktiva nästan intill absurditetens gräns! Vi är med andra ord precis vad vi heter. Vår inställning är att ständigt ompröva vår inställning. Våga ändra, men göra det med kunskap och känsla för tajming. Siffran ovan är beviset för att det finns fakta bakom det vi säger. Från 2005 till 2009 är vi ppm-bolaget med högst avkastning enligt en färsk undersökning publicerad av Pensioner & Förmåner. Det är vi stolta över. Mest för att det har gjort våra kunder rikare.

Prova oss kostnadsfritt i 2 månader. Välkommen in på www.aktivafonder.se


6

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

Pensionerna bromsar in

De statliga pensionerna steg mellan 2001 och 2009. Men nu kommer en sänkning under 2010-2011 enligt en prognos från Pensionsmyndigheten. Färre som betalar in till systemet och sjunkande börskurser är två viktiga orsaker.

FÖR EN GENOMSNITTLIG pensionär sänks inkomst– och tilläggspensionen med tre procent 2010 vilket innebär 350 kronor mindre i månaden. För samma pensionär sänks skatten samtidigt med 250 kr, så nettoeffekten i plånboken blir en minskning med 100 kr i månaden. Även 2011 spås en nedgång enligt Pensionsmyndighetens prognos från i januari 2010. De som har garantipension omfattas inte av den här sänkningen med tre procent, men genom att prisbasbeloppet minskade med nästan en procent minskar även dessa 2010. De sänkta pensionerna 2010 har flera orsaker. En är att pensionsskulden utvecklats ”för snabbt” de gångna 10 åren, en annan är att AP-fonderna – som förvaltar en del av pensionspengarna – förlorade pengar under börskrisen 2008. Att det ser ut att bli minus även 2011 har delvis andra förklaringar. Lite förenklat kan sägas att färre betalar in avgifter till systemet är en orsak. Det hävdar Ole Settergren som är chef för pensionsutvecklingsavdelningen på Pensionsmyndigheten. – Vi har haft en lång tid av god konjunktur med ökande pensioner, men nu finns flera orsaker till att pensionerna minskar, säger Ole. PENSIONSSYSTEMET ÄR ETT slutet system. Det är finansiellt stabilt och rättar mun efter matsäcken. En inbyggd balansering – en broms – ser till att skulderna inte överstiger tillgångarna. Bromsen innebar vid årsskiftet 2009/2010 att inkomst- och tilläggspensionerna måste sänkas med 1,7 procent i kronor för att systemet ska vara i balans. Liksom i många andra västländer brottas Sverige med pensionsproblem som också har demografiska förklaringar. Vårt ökade välstånd leder till bättre hälsa som i sin tur

Fem snabba tips för din premiepension Visste du att? Det är enkelt att välja. j Du kan välja j 1-5 fonder till ppremiepensionen. p Om du inte väljer placeras dina pengar i ett statligt alternativ. Det är Det ä bra r att tt sse öv över er din inaa fo f nd ndva v l.l De pe p ng ngar som om vvar arjee år av a säättts titll din pr p emiepe p nsion pl placeras enlliggt den fördellningg du gj gjorde senast. Fondby Fond byte tenn är sska katt ttef efriria. FFondb dbyten t iinom premiiepensiionssystem t ett utlö ut löse serr in inge genn re reav avin inst stsk skat attt. Du ffår å sto tora rabatte ter.r. FFon o db dbollaggen ggerr rrab abat atte teer påå fon onda ndavg vggiffte tenn in inom om p em pr emie mieepe pens nsio ns ions io n sy ns syst sttem emet e , i ge et geno noms m nniitt mer äänn ha ms halv lvaa av avgi gift ifftten ten e . AAvvkkaastningen i enn är deet vi vikktig iga. Hur Hur myc ycke ket fonden d hharr ööka katt elle lle lerr mins insska katt i vä värd rdee, rd e, vvisisas ass aalllltitidd ef efte terr at te att av avgi giftftften gi en är dr drag agen ag en.. en

D hititta Du ttar ar en en enk n el ggui uide de tilll hu hur du hur du byt byt yter er din inaa fondder på:

www.fondspara.se Ole Settergen, chef pensionsutvecklingsavdelningen

gör att vi lever längre. Men vi går fortfarande i pension vid samma ålder, även om utträdet ur arbetslivet gått från 62 till 63 års ålder det senaste decenniet. – I grunden är det ett ”happy problem”, ett välfärdsproblem, att livslängden ökar. Men det är inte desto mindre ett hushållningsproblem. När vi nu också drabbas av lågkonjunktur och finanskris med arbetslöshet ska färre försörja fler. Det leder till påfrestningar på systemet och hanteras genom lägre pensioner, förklarar Ole. DEN STATLIGA PENSIONEN i Sverige ligger un-

gefär på samma nivå som i många andra länder i Europa. Det svenska systemet var unikt till sin uppbyggnad när det infördes i mitten av 1990-talet och har inspirerat flera andra länder i deras pensionsreformer, däribland grannarna Lettland och Norge. – Systemet är robust och finansiellt stabilt, till priset av att pensionärerna får leva med att pensionens värde kommer att variera.

Saklig information om m att spara i fonder En n saj saj ajt fr från å Fo ondb bollag gen ens fö förening

255 000 har valt Didner & Gerge som alternativ i sitt premiepensionssparande

BALANSERINGEN FÅR PENGARNA ATT RÄCKA Balanseringen – eller ”bromsen” – påverkar bara den del av den statliga pensionen som kallas tilläggspension (f.d. ATP och folkpension) och inkomstpension. Sänkningen av pensionerna är en följd av att balanseringen i pensionssystemet aktiverats 2010. Lågkonjunkturen och finanskrisen har lett till att pensionssystemet för tillfället inte är i balans, att skulderna till pensionärerna är större än tillgångarna i pensionssystemet. Därför sänks pensionerna 2010 och, enligt nuvarande prognoser, även 2011. Utan balanseringen finns risken att systemet bygger upp större skulder än tillgångar, vilket skulle kunna leda till att systemet inte kan betala de pensioner som utfästs. Det är balanseringen som ser till att det finns pengar kvar för framtida pensionsutbetalningar. Balanseringen fungerar genom att ett balanstal (kvot) beräknas. Balanstalet får man genom att dividera tillgångarna med skulderna. Om talet är högre än 1,0 räknas pensionerna om med den vanliga indexeringen. Men skulle talet vara mindre än

1,0 slår balanseringen till. Balanseringen fungerar också så att om ekonomin går bättre och tillgångarna i systemet återigen överstiger skulderna, så stiger pensionerna snabbare än vad de annars skulle ha gjort. Det fortsätter till dess att pensionerna är på den nivå där de skulle varit utan balansering. Tillgångarna i pensionssystemet är värdet av första, andra, tredje och fjärde APfonden plus det beräknade värdet på kommande inbetalningar. Skulderna är värdet på framtida och nuvarande pensionsutbetalningar. Balanstalet för 2010 beräknas till 0,9826 och är alltså lägre än 1,0. Underskottet den 31 december 2008 var 243 miljarder och beror bland annat på att värdet på AP-fonderna 2008 sjönk kraftigt. En annan orsak till underskottet är att pensionsskulden haft en ”för hög” tillväxttakt 2001-2008. Garantipensionen påverkas inte av balanseringen utan utvecklas i takt med prisförändringarna. Premiepensionen påverkas av utvecklingen för det fondsparande man har.

18 000 har upptäckt att det även går att spara privat i våra fonder Välkommen att kontakta oss!

Didner & Gerge Fonder Box 1008 751 40 Uppsala

Tel 018-640 540 Fax 018-10 86 10

E-post dgfonder@dgfonder.se Hemsida www.dgfonder.se

Angivet antal sparare är ungefärligt och baseras på underlag från Pensionsmyndighetens hemsida samt uppgift från Didner & Gerge Fonder AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsmaterial tillhandahålles av fondbolaget.


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

Har du fått ditt orange kuvert? Gör Pensionskollen hos oss. På mindre än en timme får du koll på hela din pension.

$[HO(N $GUHVVHQ 6WDGHQ

Välkommen att boka Pensionskollen på swedbank.se, närmaste Swedbankkontor eller via telefonbanken 0771-22 11 22, om du är ansluten dit.

7


8

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

Den numera välkända pyramiden används ofta för att symbolisera de olika delarna i pensionssystemet. Hur stora de olika delarna är varierar naturligtvis från person till person.

Privata pensionsförsäkringar Många sparar också på egen hand till sin pension i bank eller via försäkringsbolag. Det är ett frivilligt och privat sparande och är avdragsgillt upp till 12 000 kronor per år. Om du valt att ha ett privat pensionssparande är det den bank eller det försäkringsbolag som du har ditt sparande hos som kan ge dig mer information om vad som gäller för din privata pension.

Tjänstepension

Allmän pension Den allmänna pensionen, som Pensionsmyndigheten ansvarar för, består av två delar, en inkomstgrundad del och en del som inte är inkomstgrundad. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande 2,5 procent går till premiepensionen. Den som har haft låga inkomster eller inga inkomster alls kan få garantipension. Garantipensionen grundas på hur länge du har bott i Sverige - 40 bosättningsår ger full garantipension. För den som är född 1953 eller tidigare så ersätts en del av inkomstpensionen och premiepensionen av tilläggspension.

Premiepension Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den del av den allmänna pensionen som kallas för premiepensionen. Premiepensionens storlek kan du påverka själv genom att placera i olika premiepensionsfonder.

”Det som är intressant är att veta vad man får i plånboken” – Anders Lundström, vd Minpension.se

Mer än en miljon svenskar har registrerat sig på webbplatsen minpension.se. Möjligheten att få en helhetsbild över sin pension lockar många. Men det saknas fortfarande information för att alla ska få en heltäckande bild över sin pension. DE FLESTA HAR EN BUKETT av olika

NYLIGEN HAR MINPENSION.SE också blivit

pensionslösningar med statlig pension, tjänstepensioner och privata pensionslösningar. De som bytt yrke kan dessutom få tjänstepension från flera olika håll. – Det som är intressant är att veta vad man får i plånboken den dagen man går i pension. Därför fi nns det ett stort intresse för vår sajt där pensionsspararna får tydlig och enkel pensionsinformation inför sin tid som pensionär. Det säger Anders Lundström som är vd på Minpension.se.

integrerad på den nya pensionsmyndighetens webbplats www.pensionsmyndigheten.se. – De flesta av pensionsföretagen finns visserligen på Minpension, men alla lämnar inte fullständig information. Läget ser bra ut när det gäller privatanställda men för kommunalanställda saknas det mycket information, säger generaldirektören Katrin Westling Palm. Tvingande lagstiftning tror hon inte på. Det skulle vara kontraproduktivt. Vad som krävs är att lägga ännu mer resurser på arbetet att förbättra informationen på minpension.se. Men då måste alla hjälpa till. Katrin Westling Palm säger att det finns krafter i branschen som försöker motverka och fördröja arbetet med att förenkla för pensionssparare. – Egentligen är det inte svårt med pensioner. Men det verkar som att vissa gärna framställer det här med pensioner som mer komplicerat än det är.

SAJTEN LOCKAR MILJONBESÖKARE och är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. – Men det fi nns mycket kvar att göra. Ännu är inte utbudet heltäckande, även om de flesta stora pensionsbolag är anslutna till sajten. Förändringar i tjänstepensionsavtalen och de privata pensionsförsäkringarna kräver att branschen förbättrar sin information in till vår webbplats, säger Anders Lundström.

FOTO: STEFAN SPENDRUP

De flesta som arbetar får också en tjänstepension som arbetsgivaren betalar. Tjänstepensionen får du från olika tjänstepensionsbolag som din arbetsgivare har avtal med. Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension, men inte sällan är det den enskilde som väljer hur pengarna ska placeras. Det är inte ovanligt att ha fler än en typ av tjänstepension, om du haft olika arbetsgivare. De flesta får ungefär 10 procent av sin slutlön i tjänstepension.

Anders Lundström, vd på Minpension.se


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

9

Fora - för att det ska vara enkelt Fora är ett serviceföretag som bistår ca 210 000 företag med att hantera tjänstepensioner och andra trygghetslösningar för sina anställda. – Vi är en del i den svenska trygghetsmodellen med kollektivavtalad pension och andra trygghetslösningar vid till exempel sjukdom och arbetslöshet, säger Agneta Norén, vd för Fora. Fora informerar de anställda om hur valet av pensionsförvaltare går till. Antingen då de ska göra ett nyval eller omval. – Det är viktigt att vara medveten om vilket ansvar man har som privatperson för hur kapitalet förvaltas och därmed hur stor tjänstepensionen blir. Foras uppdrag som valcentral är att tillhandahålla saklig och opartisk information kring pensionsval och flytt av pensionskapital. Via vår hemsida kan man byta pensionsbolag och enkelt flytta sina pengar. Tjänstepension är för många en betydande del av den sammanlagda pensionen. För 2,4 miljoner privatanställda arbetare kom en viktig förändring via förra årets upphandling av pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO, där Fora lyckades sänka pensionsavgiften rejält. Det nya pensionsavtalet innebär både förbättrade pensionsprodukter och lägre kostnader och därmed högre pension. Under de fem år som det nya avtalet gäller, från 2009 till 2014, kommer pensionstagarna uppskattningsvis att betala 310 miljoner kronor mindre i avgifter för traditionell försäkring och 810 miljoner mindre för fondförsäkring. Sammanlagt blir det 1,1 miljarder kronor som kommer att gå direkt till pensionstagarna. I det årliga pensionsbeskedet kan man följa utvecklingen av pensionskapitalet och se hur mycket arbetsgivaren har betalat in i premie under föregående år. Under de senaste två åren har Fora utvecklat sitt pensionsbesked.

– Det är viktigt att få en tydlig och lättförståelig information om sin tjänstepension. Den är ett betydande komplement till den allmänna pensionen som redovisas i det orange kuvertet. Den stora vinsten för företagen är att Fora fungerar som ett nav och fördelar de anställdas premier till rätt mottagare. – På så sätt sparar vi två miljarder årligen åt samhället genom att företagen slipper sitta och göra detta själva.

Fora bildades 1997 med syftet att administrera tjänstepensioner och andra trygghetslösningar. Fora har runt 40 uppdragsgivare, där AFA Försäkring är den största, och ägs till hälften av Svenskt Näringsliv och till hälften av LO. Varje år slussar Fora ca 11 miljarder kronor i årlig pensionspremie inom SAF-LO området från företagen till de bolag som de anställda har valt ut för att förvalta deras kapital.

Pensionsbesked

www.fora.se

”Jag vill inte släppa kontakten med yrkeslivet” Ove Persson, 66, fortsätter att arbeta. Men inte så mycket. – Jag trivs med mitt jobb och vill inte släppa kontakten med yrkeslivet, säger han. Samtidigt vill jag ha tid att umgås med barn och barnbarn. I DAG FINNS INGEN bestämd pensionsålder. Från 61 års ålder avgör du själv när du vill gå i pension och kan bestämma med din arbetsgivare hur mycket och hur länge du vill arbeta. Du har rätt att arbeta tills du är 67 år, men om du och din arbetsgivare kommer överens kan du arbeta ännu längre. Du kan också välja att ta ut en del av din pension och samtidigt fortsätta att arbeta deltid eller heltid. Ove Persson har varit egen företagare under i stort sett hela sitt liv, inom den grafiska branschen. Han laborerade sig fram till en lösning som passade honom genom att göra olika pensionsprognoser. Verktyget hittade han på Pensionsmyndighetens webbplats. – Vid 65 år började jag ta ut en del av

pensionen och jag kommer att arbeta så länge jag orkar och så länge jag har uppdrag, säger Ove Persson. HELA LIVETS INKOMSTER påverkar pensionen. Om Ove tar ut halva sin pension från 65 års ålder, men fortsätter arbeta deltid ännu några år, så fortsätter han under denna tid att tjäna in pengar till sin pension. I praktiken innebär det att han får en högre pension än om han skulle ta ut hela sin pension vid 65. – Prognosen i orange kuvertet visade en betydligt lägre pension än jag hoppats på, säger Ove. Ekonomin är en viktig anledning till att jag fortsätter att arbeta, så att vi kan fortsätta att göra roliga saker och skämma bort våra barnbarn, säger han. PROBLEMET ÄR JU att beloppen i kuverten inte är hela bilden. Där saknas information om både tjänstepension och privata pensionsförsäkringar, något som däremot finns i prognosen på Pensionsmyndighetens webbplats. – Som egenföretagare är det viktigt att tidigt börja se till att man betalar in för tjänstepension och eventuellt också att man har privata pensionsförsäkringar. Det gör skillnad den dagen du går i pension, säger Ove.

Under året har pensionsbesked för samtliga ca 2,4 miljoner personer som omfattas av avtalspension SAF-LO sänts ut. Utskicket innehåller information om såväl tjänstepensionen som övriga avtalade trygghetsförsäkringar. En allt större andel läser beskedet och av de som har läst eller ögnat igenom beskedet tyckte majoriteten att det var lätt att förstå och att läsa.


10

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

”Tiden då man gick i pension är förbi”

FOTO: E24

– Annika Creutzer, chefredaktör Pengar24.se

Den nya Pensionsmyndigheten lovar gott. Men liksom många andra tycker Annika Creutzer att privatekonomi bör bli ett skolämne redan i grundskolan.

Annika Creutzer är chefredaktör för E24:s privatekonomisajt Pengar24.se och har bevakat pensionsfrågor under många år. Här kan du ta del av några av hennes tips för att din pension ska bli så stor som möjligt. ANNIKA CREUTZER ÄR CHEFREDAKTÖR för E24:s privatekonomisajt Pengar 24.se och har bevakat pensionsfrågor under många år. Här kan du ta del av några av hennes tips för att din pension ska bli så stor som möjligt. – Egentligen är det inte så krångligt. Men det krävs bättre information och folkbildande insatser kring pensionsfrågorna, säger Annika Creutzer. Dessvärre finns ett egenintresse att det ska vara lite krångligt. Branschen använder ett ”Mambo-jambo”-språk och spelar på människors osäkerhet. Annika vet. Förutom en lång erfarenhet som journalist från bland annat Aftonbladet och Privata Affärer där hon också var chefredaktör, har hon också arbetat på ”andra sidan” som privatekonom på en bank. Media har ett viktigt uppdrag. Uppslagen för grävande journalistik är många och angelägna och intresset för privatekonomi är stort bland läsare. Lagstiftarna har visserligen börjat formulera paragrafer som bättre reglerar branschen. Lagen om finansiell rådgivning är ett steg i rätt riktning men den borde ha gått längre och även omfattat regler om hur begreppet rådgivare ska användas. – Rådgivare upplever sig som säljare i första hand, det visar en undersökning som Finansinspektionen gjort. De känner ett tryck från arbetsgivaren att de ska sälja fon-

der och andra finansiella produkter. Tänk långsiktigt Det viktiga är inte att ”pensionsspara” utan att spara långsiktigt för framtiden. Det kan du göra på många olika sätt. Har du långt kvar till pensionen är aktiefonder oslagbart. – Fundera själv på var i världen du tror att tillväxten kommer att ske och placera i aktiefonder som investerar på dessa marknader. Se till att sprida riskerna mellan olika länder och branscher. När du närmar dig tiden då pengarna ska användas (pensionsåldern), gå stegvis ur fonder som placerar i aktier för att investera i säkrare alternativ som räntebärande papper. – Tänk samtidigt på att du troligtvis ska vara pensionär länge. Att lägga pengarna på ett

”Amortera, spara långsiktigt i aktier och investera i din hälsa”

bankkonto är inte alltid så klokt, säger Annika Creutzer. Amortera är ett klokt pensionssparande Att amortera på bolånen kan också vara ett utmärkt pensionssparande. Samtidigt som du betalar av på huset blir de framtida boendekostnaderna lägre. De flesta som arbetar har även en tjänstepension som arbetsgivaren betalar vilket många dessvärre är ovetande om. – Tjänstepensionen är viktigare än PPMvalet. Men den får väldigt lite uppmärksamhet i debatten. Ofta placerar du motsvarande 4,5 procent av din inkomst jämfört med 2,5 procent till premiepensionen, säger hon. Tjänstepensionen bör beaktas när du värderar din lön. Kolla om arbetsgivaren betalar tjänstepension och hur stor den är, tipsar Annika Creutzer. – Det avdragsgilla privata pensionssparandet har till stor del spelat ut sin roll idag, säger hon. Endast 12 000 kronor per år är avdragsgillt. Vid små summor, kanske några hundralappar per månad,

riskerar avgifterna att äta upp hela avkastningen. När årsavgiften ligger på några hundra kronor blir det inte mycket kvar. God hälsa är ett viktigt spartips God hälsa är ett minst lika viktigt spartips. Att inte kunna arbeta även om du vill kan vara förödande för ekonomin. Tiden då man ”gick i pension” är förbi. Annika Creutzer spår att det kommer bli vanligare att arbeta även efter 65-årsdagen. – Många vill vara kvar i arbetslivet men vill inte arbeta lika mycket och samtidigt ha tid för barnbarnen eller sina fritidsintressen. Andra kommer att få så låga pensioner att de måste fylla på med arbetsinkomster. Tänk på att du kan laborera fritt med din pension. Kanske kan du vara pensionär på sommarhalvåret och arbeta mer på vintern om det funkar för din arbetsgivare. – Vi måste bli medvetna om att vi blir friskare och att vi lever längre. Samtidigt tar det längre tid för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, säger hon.


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

11 M O N A C O Foto: Magnus Elgquist

: 0 0 2

ntei t e d gör tt!* a b a r själv va oss ett Prö r 375:år fö t 575:-) rsa (Ord. å

vgif

hHjälp mig!v Även om du är proffs på det du jobbar med, kan det vara skönt att få hjälp ibland. Som med att sköta din premiepension, t ex. Det krävs både tid och kunskap att välja rätt bland premiepensionssystemets närmare 900 fonder. Varje vecka, varje månad, året om. Låt oss på Monetar sköta dina premiepensionsval, precis som fler

än 300.000 andra svenskar valt att göra sedan systemet infördes. Våra fondexperter gör inget annat om dagarna än att bevaka och analysera världens finansmarknader. Med vår kunskap och erfarenhet väljer vi sedan ut de bästa fonderna och sköter alla fondbyten åt dig. Dessutom ingår ett efterlevandeskydd utan kostnad när du är kund hos oss.

Välj en gör-det-inte-själv-förvaltare! Anmäl dig idag på www.monetar.se/kampanj eller ring 020-30 00 10. * Erbjudandet gäller t.o.m 2010-03-15.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

FOTO: LASSE SKOG, NYKÖPINGS BILDTJÄNST

12

Han beskrivs ofta som pappa till vårt nuvarande pensionssystem och är sedan januari ordförande i nya Pensionsmyndigheten. Bo Könberg närmar sig den gamla ”pensionsåldern”, men har inga planer på att bli pensionär. –Jag arbetar gärna några år till. Pensionssystemet är ju mycket flexibelt, säger han.

Mr Pension satsar på information RDFÖRANDEN FÖR PENSIONSMYNDIGHETEN är övertygad om

att vårt pensionssystem är stabilt. Det kommer att hålla under upp- och nedgångar i ekonomin. Bo Könberg är visserligen part i målet. Det var just under hans ledning som socialförsäkringsminister under den borgerliga regeringen 1991-1994 som pensionsreformen beslutades. Men systemet lovordas från många olika håll samtidigt som uppgörelsen nådde en stor politisk enighet när den klubbades igenom i riksdagen sommaren 1994. Endast Vänsterpartiet och Ny Demokrati röstade emot. – Vi ville skapa ett system som skulle basera sig på livsinkomsten och som var följsamt till samhällsekonomin och livslängden, säger Bo Könberg.

DET GAMLA PENSIONSSYSTEMET, ”ATPsystemet”, var fi nansiellt ohållbart. Konstruktionen gjorde att pensionsskulden snart skulle överstiga tillgångarna och för att fi nansiera utbetalningarna till framtidens pensionärer skulle pengar behöva tas från andra områden. – Det var också enligt min mening ett orättvist system som gynnade höginkomsttagare, som tjänade mycket under en period eftersom de 15 bästa åren räknades, säger han. SVERIGE VAR FÖRST UT med ett system

som baserades på livsinkomsten. Sedan dess har utländska politiker och pensionsexperter varit i Sverige på studiebesök och liknande pensionssystem fi nns i bland annat Italien, Polen och Lettland och snart också i Norge.

Bo Könberg har idag sin huvudsakliga arbetsplats vid länsstyrelsen i Södermanland där han är landshövding. Även om han snart blir 65 har han inga önskemål om att sluta arbeta. Det fi nns inte längre någon formell pensionsålder i Sverige även om många fortfarande sätter gränsen vid 65. – Systemet är ju oerhört flexibelt. Man kan ta ut pensionen vid 61 år eller välja att arbeta till 67 år eller ännu längre om man är överens med arbetsgivaren om det, säger han.

ålderspensionen är att förbättra pensionsinformationen. Naturligtvis blir det lätttare nu, när det räcker att ha kontakt med en myndighet istället för två. Just informationen är viktig när det gäller myndighetens arbete. Det orange kuvertet är en framgång, hävdar Bo Könberg. Men tjänstepensionen saknas i beloppen som redovisas. – Målet är att även få med tjänstepensionen i kuvertet. Sedan satsar vi på att tillsammans med försäkringsbolagen förbättra och bygga ut webbplatsen minpension.se, så att man kan få en så heltäckande bild som möjligt över sin pension, säger Bo Könberg.

”Systemet är ju oerhört flexibelt. Man kan ta ut pensionen vid 61 år eller välja att arbeta till 67 års ålder.”

EN AV ANLEDNINGARNA till sammanslagningen av PPM och de delar av Försäkringskassan som hanterat den allmänna

AI PENSION – TJÄNSTEPENSION FÖR ARKITEKTER OCH INGENJÖRER Du har väl tjänstepension i din anställning? AI Pension har tjänstepensionslösningar för arkitekter och ingenjörer. Kontakta oss på telefon 08-54 50 48 00 så berättar vi mer. www.aipension.se


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

13

MINPENSION.SE DEN OBEROENDE SAJTEN FÖR DIG SOM INTE HAR STENKOLL PÅ DIN PENSION.

5

Avkastningskurvorna visar för varje år den reala totalavkastningen (inkl. utdelningar), som årsgenomsnitt sedan 10 respektive 35 år tillbaka i tiden. Den röda kurvan Lön/anställd avser också den reala utvecklingen

Aktier stadigt uppåt på lång sikt PREMIEPENSIONSSYSTEMET KAN INTE ut-

värderas utifrån avkastningen under några få år. Betydelsen av långsiktighet underskattas lätt, både under upp- och nedgångstider. Under den drygt 90-åriga perioden 19182009 var den genomsnittliga reala avkastningen på Stockholmsbörsen 6,8 procent per år (nominellt 9,6 procent per år). Detta betyder inte att man med stor säkerhet kan vänta sig en sådan avkastning på 10 års, eller ens 20 års sikt. Realavkastningen har under olika 10-årsperioder sedan 1930 varierat kraftigt, från 23 procent per år (1980-1989) ned till negativa tal under vissa perioder. Stora förskjutningar mellan näraliggande tioårsgenomsnitt har ofta skett. En slutsats är att ”lång sikt” inte är 5-7 år, eller ens 10 år, som det ibland sägs, utan att man när det gäller aktieavkastning

bör tänka sig en betydligt längre period. I pensionssammanhang kan det för yngre personer vara rimligt att ha ett 30-40-årigt perspektiv. Historiskt sett har också den reala värdeutvecklingen under 35-årsperioder varit betydligt stabilare, vilket framgår av diagrammet. Först på 35 års sikt är den reala värdeutvecklingen för aktier någorlunda jämförbar i stabilitet med de reala lönernas utveckling på 10 års sikt. Reallöneutvecklingen är den faktor som framför allt är styrande för inkomstpensionernas värdeutveckling. Men den reala lönen per anställd har under perioden 1918-2009 ökat med 2,5 procent per år, således betydligt långsammare än den reala aktieavkastningens 6,8 procent per år. Skillnaden har varit störst under de senaste 2-3 decennierna.

Det kan vara knepigt att ha koll på pensionen. På minpension.se har vi samlat ihop alla de olika delarna så att du enkelt och kostnadsfritt kan få en överblick över din totala pension.

Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen

Högre avkastning utan krångel Den genomsnittlige svensken hade vid årsskiftet tjänat ihop 56 750 kronor till sin premiepension. De sparbankskunder som valt att låta värdepappersbolaget Indecap sköta förvaltningen låg i snitt på 79 000 kronor. – Hela vårt existensberättigande ligger i att vi är ett bättre alternativ för våra kunder, säger Indecaps vd Niklas Lundberg. Premiepensionssystemet ger stora möjligheter för den intresserade att vara med och aktivt påverka sin framtida pension. Men för många är det mest en svåröverblickbar djungel där det är knepigt att veta vad som är ett bra val. Det var utgångspunkten när Indecap för tre år sedan inledde ett samarbete med ett stort antal av landets fristående sparbanker. Sparbankernas kunder kan numera välja att låta Indecap förvalta premiepensionen. Då ingår även ett livskydd på hela premiepensionsbeloppet. – Det här är en produkt för dem som inte

heten att lösa ett av våra kunders problem. Det skapar nytta för kunden samtidigt som det är en bra affär för oss och vi är särskilt glada över att Indecap lyckats skapa ett sådant stort värde i den här produkten. Det gör det enkelt för oss att tala väl om den för våra kunder.

Joacim Lindgren, Sörmlands sparbank, och Niklas Lundberg, Indecap.

vill, har tid eller kan förvalta sin premiepension, och för dem som är måna om att pengarna inte försvinner utan går i arv om de skulle avlida. Jag tror att vi är ensamma om att erbjuda ett skydd på hela premiepensionen, säger Niklas Lundberg. En tillbakablick på de tre år som gått visar att Indecaps förvaltning gett en betydligt större avkastning än exempelvis sjunde AP-fonden, som är den fond de flesta av Indecaps kunder har haft innan. Men hur går man som kund tillväga för att välja

denna möjlighet? – Man går in på sin sparbank och ber om att få ”fondguide premiepension”. Då får man informationsmaterial från banken och sedan skriver man på ett avtal. Sedan är det klart och man kan själv gå in och följa utvecklingen av sitt premiepensionskapital. Avtalet går dessutom att säga upp när som helst.

Indecap har funnits sedan 2002, står under uppsikt av Finansinspektionen, och arbetar även med förvaltning av kapital på uppdrag av stora institutioner och organisationer. Niklas Lundberg tror att debatten om finansmarknaden och de olika tjänster som erbjuds kan leda till något positivt. – Det är viktigt att den här branschen är reglerad och behandlas som all annan typ av kapitalförvaltning. Svenska folket har fått en bra frihet i och med PPM-systemet, men det är också viktigt att det finns en frihet att kunna få hjälp, och att det finns privata aktörer som kan erbjuda detta under uppsikt av Finansinspektionen.

Joacim Lindgren på Sörmlands sparbank är mycket nöjd med samarbetet. – För sparbankerna ger det här möjlig-

Indecap samarbetar med: Westra Wermlands Sparbank

Sörmlands Sparbank

Varbergs Sparbank

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken Västra Mälardalen Skurups Sparbank

Sparbanken Syd

Sparbanken 1826

Vadstena Sparbank

Södra Dalarnas Sparbank

Laholms Sparbank

Norrbärke Sparbank

Sidensjö Sparbank

Sala Sparbank

Ivetofta Sparbank

Nordals Härads Sparbank

Sparbanken Nord

Fryksdalens Sparbank

Åtvidabergs Sparbank

Kinda-Ydre Sparbank

Häraldssparbanken Mönsterås


14

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten ANNONS

Anders Andersson, rikskänd privatekonomiexpert:

–Bättre förvaltning kan ge en miljon mer i premiepension Bara ett par procentenheter bättre avkastning än genomsnittet kan innebära en miljon kronor mer i pensionskapital för den som idag är i 30-års åldern. –För den som inte hinner sätta sig in de 800 premiepensionsfonderna (PPM), men inte heller vill låta staten förvalta premiepensionen, är det bra med seriösa förvaltare. Det säger Anders Andersson, chefredaktör för tidningen Driva Eget och rikskänd privatekonomisk expert. Premiesparfonden är den fond där allt premiepensionskapital hamnar för den som inte gör ett aktivt val. Idag är det över två miljoner löntagare som inte valt och därför har sina pensionspengar där. –Många tänker att de är trygga om de inte gör något val. Men det ger en felaktig bild eftersom premiesparfonden inte har gett någon avkastning alls sedan starten. Det var för att ge de vanliga spararna en bättre avkastning som Festival.se startade, berättar Anders Andersson. Aktiv förvaltning ger värdeökning En aktiv professionell förvaltning har mycket goda chanser att slå statens fond i värdeökning. Men idag finns nästan 800 andra premiepensionsfonder att välja på, vilket gör det svårt för flesta pensionssparare. Anders Anderssons roll idag är att granska så att Festival.se sköter sin förvaltning opartiskt med spararnas bästa för ögonen. Spararnas kapital finns hela tiden kvar hos Pensionsmyndigheten. Festival.se rör ingens pengar, utan hjälper bara till att placera dem där de ger bäst avkastning. Enkla och trygga förvaltningsalternativ Festival.se erbjuder i dag fyra olika förvaltningsmöjligheter genom portföljerna Trygg, Optimal, Offensiv och Unik. Bland dessa passar Trygg den som vill vara extra försiktig med sitt kapital, och Offensiv passar den som vill få chansen till en extra hög avkastning, men kan acceptera lite mer risk. Unik erbjuder en möjlighet för pensionsspararen att själv välja fonder ur ett antal färdiga kategorier, t ex Asienfonder eller Etiska Fonder. Här har Festivals kunniga analytiker och placerare valt ut de fonder inom kategorierna som har bäst förutsättningar att gå bra. I samtliga fall kan du som kund enkelt själv följa din portföljs utveckling via “Mina Sidor” på hemsidan Festival.se.

Festival +26% på 8 månader –Vi har haft en mycket bra värdetillväxt, berättar vice vd Per Burwall. T ex Festival Offensiv har gått betydligt bättre än premiesparfonden: Under de första åtta månaderna hade vi sex procentenheter högre värdetillväxt och hamnade på hela 26% ökning. –Folk tänker att premiepensionen är en så liten del att man inte behöver bry sig. Har man inte något eget privat pensionssparande eller ens någon form av tjänstepension, så gör premiepensionen en väldigt stor skillnad. Den som är 30 år, tjänar 30 000 i månaden, har en årlig tillväxt på sex procent på ett kapital som idag är 50 000 kronor, kommer att ha ett premiepensionskapital på omkring 1,7 miljoner kronor vid 65 års ålder. Men lyckas man i stället få åtta procents tillväxt per år, blir kapitalet hela 2,7 miljoner. Alltså en miljon mer! Det betyder omkring 5 000 kronor mer i månaden, säger Per Burwall. Kräv opartiska fondförvaltare och låga kostnader! Anders Andersson menar att det är oerhört viktigt att de som förvaltar portföljerna är opartiska och inte har egna fonder eller får provision från fondföretagen. Många ”rådgivare” som t ex bankerna, är egentligen bara säljare för de egna finansiella produkterna. Andra tar provision från fondbolag och banker för att sälja fonder till spararna. En annan fara är att kostnaderna för fonderna ibland kan vara svåra att överblicka. –Min uppgift inom Festival är att kontrollera att allt sköts korrekt och opartiskt, säger Anders. Festivals enda avgift är på 495 kronor om året, inga andra kostnader tillkommer. De 495 kronorna är vad en vanlig hårklippning kostar, men kan vara en mycket god investering för en trygg framtid!

Därför ska du välja Festival Fondservice: Trygg och effektiv förvaltning av din premiepension där erfarna placeringsexperter hjälper dig. Ett par procentenheters bättre förvaltning genom åren kan ge hundratusentals kronor mer i pension. För en person som börjar vid 30 år ålder kan det betyda en miljon mer i slutligt pensionskapital. Opartisk och fri från bankernas, försäkringsbolagens och fondbolagens partiska rådgivning. Fri från dolda avgifter och utan provisioner från andras fonder, vilket ger mer pengar till spararen. Festival ger mer än bara råd. Festival.se genomför alla fondbyten vilket sparar tid för dig. Enkelt att följa utvecklingen på ditt premiepensionskapital och du kan lätt byta när du vill. Koll på HELA din pension. Festival.se erbjuder även en total sammanställning av alla dina pensioner och pensionsförsäkringar så att du får en total överblick. Marknadsrapport med kommentarer från världens börser och PPMportföljernas utveckling skickas till dig som kund. Festival.se har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Anders Andersson, privatekonomisk expert och känd från DN, SVT, Privata Affärer och Driva Eget granskar och övervakar Festival.se.

Opartisk fondservice

www.festival.se - Festival Fondservice AB - Kundtjänst 08-519 401 00


Hela denna bilaga är en annons från Pensionsmyndigheten

ANNONS

15

Premiepensionspengarna allt viktigare De pensionspengar som du själv har möjlighet att placera, premiepensionen, kommer att bli allt viktigare i framtiden. På 40 års sikt kan ett sparande i fonder med låg risk resultera i cirka 3 500 kronor i månaden. Det spår Pensionsmyndigheten.

IDAG KOMMER CIRKA EN procent av de

totala pensionsutbetalningarna från premiepensionsionen. Men på sikt beräknar Pensionsmyndigheten att premiepensionspengarna står för en stor andel av den totala pensionen. Om 25 år har andelen ökat till cirka 20 procent, alltså en femtedel av hela pensionen. MEN INTRESSET för att välja bland de 800 fonderna varierar kraftigt bland spararna. Pensionsmyndigheten informerar därför om de möjligheter och de risker som fi nns i fondsparandet så att de som vill kan göra ett medvetet och informerat fondval.

–Vi arbetar för att minska den osäkerhet som många känner inför premiepensionen. Vi vill framför allt peka på att även om premiepensionen är en liten del av den totala pensionen så kan den spela en allt större roll med tiden, framför allt om man är ung och har lång tid kvar att spara, kanske 30-40 år, säger Sten Eriksson, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten. INFÖRDES vid millenieskiftet och innebär att den enskilde själv får placera en del av pensionspengarna i olika fonder. Dessvärre började det illa med börsraset 2001. Efter en rejäl

PREMIEPENSIONSVALET

återhämtning under några år rasade börsen igen 2008. Men efter den senaste tidens börsuppgång är en del av spararnas förluster nu återhämtade. Sett på lång sikt har premiepensionen stor betydelse för hur stor den totala pensionen blir. Enligt beräkningar kan en person som sparat i 40 år och investerat sitt premiepensionskapital med låg risk få ut 3 500 kronor per månad i form av pengar från premiepensionen. Samtidigt kommer beloppen att variera kraftigt mellan spararna beroende på hur stor andel aktiefonder de väljer. På lång sikt är rådet att placera huvuddelen i aktier vilket rent statistiskt är en god sparform.

HUR LÄNGE MÅSTE VI ARBETA FÖR ”LIKA” PENSION? Årskull

Återstående livslängd vid 65

”Behövlig” pensionsålder

Tid som pensionär

1930

82 år, 5 mån

65 år

17 år, 5 mån

1945

84 år, 3 mån

66 år, 3 mån

18 år, 3 mån

1960

85 år, 7 mån

67 år, 2 mån

18 år, 10 mån

1975

86 år, 7 mån

67 år, 10 mån

19 år, 2 mån

1990

87 år, 1 mån

68 år, 2 mån

19 år, 5 mån


Pensionsmyndigheten - Hela livet räknas  

Tidningen gavs ut av Pensionsmyndigheten med Dagens Nyheter februari 2010.

Advertisement