Page 1

Nyföretagande

2011

– EN iNspiratioNstidNiNg fråN förEtagslotsEN i Uppsala

Nätverka framgångsrikt sidan 8–9

gottsUNda factory: Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? sidan 10–11

Nyföretagare berättar sidan 6–7

sJOP

– satsar lokalt

sidan 14

foretagslotsen_montage.indd 1

11-01-10 08.53.14


2

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

Har du frågor om finansiering? Har du en idé eller uppfinning? Är du arbetslös och har en affärsidé? Vill du starta en butik, men saknar lokal? Vi kan lotsa dig till personerna som kan hjälpa dig med detta.”

Välkommen till Företagslotsen Kontakta oss: Besöksadress Företagslotsen Uppsala Salagatan 18B, 753 30 Uppsala öppettider Måndag-torsdag Lunchstängt Fredagar

10.00–16.00 12.00–13.00 10.00–13.00

telefon Reception/lotsvärd: Mari-Louise Mattsson, 018-727 88 80 Projektledare: Rose-Marie Ågren, 018-727 88 81 info@foretagslotsenuppsala.se

Vi samarbetar med: • alMi företagspartner: Vi hjälper dig som företagare med affärsutveckling och finansiering. • arbetsförmedlingen: Vi stöttar dig som är arbetslös och vill starta eget företag. • Coompanion: Vi ger kostnadsfri information och rådgivning till er som vill starta företag tillsammans. • nyföretagarCentrum: Vi ger kostnadsfri rådgivning till dig som vill starta eget. • Uppsala idé- och Uppfinnarförening: Har du har en idé eller uppfinning? Välkommen att kontakta oss! • Uppsala kommun: Om du behöver hjälp med att hitta nätverk eller har frågor som rör mark, lokaler eller tillstånd – kontakta oss. • regionförbundet Uppsala län: Vi jobbar för att du ska kunna leva och arbeta i en trevlig och attraktiv region. • Winnet: Vi verkar för att kvinnor ska ta del av samhällets resurser, att deras kompetens tas tillvara och att kvinnors och mäns arbete värderas lika.

företagslotsen – en mötesplats för företagare

S

om nyföretagare är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig med sina frågor. Man känner sig ofta bortkommen och många funderingar snurrar i huvudet. Hur marknadsför man sig, var finns kundunderlaget och hur får man ekonomin att gå ihop? Därför har vi som arbetar med näringsliv och företagande tagit fram den här tidningen. På Företagslotsen är vi två som arbetar: Rose-Marie Ågren, en resultatinriktad och alert projektledare som tidigare drivit frisörsalong, och Mari-Louise ”Mimmi” Mattsson, en hjälpsam och idérik receptionist, som också driver två företag. Tillsammans lovar vi att göra allt vi kan för att vägleda dig som är nyföretagare!

Har du frågor om finansiering? Har du en idé eller uppfinning? Är du arbetslös och har en affärsidé? Vill du starta en butik, men saknar lokal? Vi kan lotsa dig till personerna som kan hjälpa dig med detta. Med hjälp av dem, nätverk, kurser och seminarier kan vi underlätta för dig som drömmer om att starta eget. Vi har också ett starta eget–paket, ”STEGET”. Där arbetar vi fram den personliga affärs- och handlingsplan du behöver för att komma igång med ditt företag. Under träffarna kommer du att vägledas av våra experter och rådgivare och slutmålet är att varje deltagare ska presentera sin handlingsplan. Här läggs grunden för ett stort nätverk, och vi har regelbundna återträffar efter utbildningen.

Uppsala är en bra plats för initiativ, idéer och kreativa individer, och för oss är företagande ett mycket positivt laddat begrepp. En företagare är en människa som vågar tro på sin idé, som är sin egen arbetsgivare. Att driva företag är också en bra och utvecklande erfarenhet. Du kommer att lära dig mycket under resans gång, till exempel att ta ansvar, att ha många järn i elden, och vikten av ett gott bemötande. Egenföretagaren är, eller blir, en social person som ser möjligheter istället för hinder. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Uppsala. Därför finns Företagslotsen som en mötesplats för nyföretagare och personer som vill förverkliga sina idéer. Vi samarbetar med flera organisationer och myndigheter för att kunna ge företagare kostnadsfri vägledning, rådgivning och information. Hos oss får du hjälp med frågor som rör: • Att starta företag • Affärsutveckling • Finansiering • Olika sorters tillstånd och andra företagsfrågor

på vår hemsida hittar du information om våra samarbetsparter, om seminarier och nätverksträffar du kan delta i, samt våra kontaktuppgifter. Tveka inte att kontakta oss på Företagslotsen!

rose-marie ågren

-makes you visible

Tidningen ges uT av FöreTagsloTsen och disTribueras av posTen i januari 2011. Frågor om innehålleT besvaras av:

Rose-Marie Ågren, projektledare rose-marie.agren@uppsala.se • www.foretagslotsenuppsala.se

foretagslotsen_montage.indd 2

Projektledare: Cecilia Olsson 0736-99 11 88 cecilia@marknadsmedia.se Annonser: Cecilia Olsson, Kristina Ek

mari-louise mattsson

vxl 018 - 490 11 00 Stålg. 20 | 754 50 Uppsala www.marknadsmedia.se

Redaktör: Grafisk form: Omslagsbild: Repro: Tryck:

Sofia Aronsson Maria Orfanopoulou Maria Orfanopoulou JMS V-TAB

11-01-10 08.53.31


a

i g h r

-

i

utveckling

med oss?

 åIndustrihusleverviförochmedvårakundersutveckling.NärUppsalaväxer P mednyaochgamlaföretagsframgångharvilyckatsivårtarbete. Vi tror på Uppsala som tillväxtregion och jobbar hårt på att möta alla framsynta företags krav på utvecklande miljöer. Det handlar om flexibla, högteknologiska och klimat-smarta lösningar för en mängd olika typer av verksamheter.

Hårda fakta.

Entreprenör eller Jätte? Spelar ingen

Nyfiken? Ring oss på 018-727 45 95, eller besök oss på www.industrihus.nu så berättar vi vad vi kan göra för just dig. Välkommen.

roll. Vi tar hand om små enmansföretag såväl som stora väletablerade aktörer. Industrihus har fastigheter som lämpar sig för allt ifrån konsultverksamhet, tjänster och butiker till produktion och avancerade krav på lager och logistik. På så vis kan man som företag eller individ växa och utvecklas med oss.

200 000 kvadratmeter att utvecklas i. Service 24 timmar om dygnet. Nätverk bestående av ca 300 hyresgäster. Lägre energikostnader med energismarta lösningar och ny teknik. Miljöcertifierade sedan 2002.

t . UIHUSannonslotsenvers6.indd 1

2010-12-09 14.05

r

n

Enkla firman gör det lättare att skilja på firmans pengar � kr Enkla

och dina privata.

fi r ma n

under he (värde la ���� ��� k r)

Nu kan du som har enskild firma prova Enkla firman kostnadsfritt under hela ����, värde ��� kr. Vill du veta mer? Ring ����-�� �� �� för personlig service dygnet runt, alla dagar eller besök seb.se/enkla

foretagslotsen_montage.indd 3

11-01-10 08.53.47


4

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

Uppsala – ett växaNde varUmärke

Foto: Bernth Johansson

S

om näringslivsdirektör är Eva

Sterte initiativtagare till partnerskapet Varumärke Uppsala, ett samarbetsprojekt mellan företag, organisationer och föreningar. Målet är att göra Uppsala till en självklar plattform för både företagande och evenemang. Eva och hennes kollegor har arbetat med attitydpåverkande insatser. Man vill ändra bilden av Uppsala som en renodlad akademikerstad, och profilera sig som en spännande arena för både närings- och kulturverksamhet. Numera anordnas i Uppsala flera stora evenemang, som Uppsala Reggaefestival, Gitarrfestivalen, och Uppcon Manga. Även Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala Resecentrum är led i satsningen att locka fler företag och evenemangsarrangörer till Uppsala. – Vi har haft en explosiv befolkningstillväxt i staden, och vårt mål är att alla nyinflyttade invånare ska kunna hitta sysselsättning här på plats. För att det ska vara möjligt behöver vi både välmående växande företag och ett högt nyföretagande. Företagslotsen, Uppsala

När eva sterte för nio år sedan började arbeta som näringslivsdirektör på Uppsala kommun, saknade staden både välkomstskylt och vilja att marknadsföra sig. Idag är Uppsala ett varumärke som kommunicerar mer än bara akademiska traditioner. Innovation Center och Gottsunda Factory är viktiga projekt som hjälper företagare att förverkliga sina idéer. Uppsala kommUn kan inte ge ekono-

miskt stöd till enskilda företagare. Men man kan underlätta för den som går i företagartankar. – Företagslotsen är ett förträffligt exempel på hur vi samlat aktörer och gjort dem tillgängliga för nyföretagare. Vi arbetar ständigt med att skapa nya arenor och mötesplatser där företagare kan träffas och utbyta idéer. Eva påpekar att privata sektorn haft en mycket god tillväxt de senaste åren. Det beror delvis på att en del verksamheter som tidigare enbart utförts av den offentliga sektorn numera är öppna även för den privata, däribland, skola, vård- och omsorgssektorn. Exempel är privata skolor, assistansbolag, hemtjänst och hushållsnära tjänster. – Sedan lagen om valfrihet i vården (LOV) kom till väljer allt fler att få sin hemtjänst av privata utförare. Det innebär att man kan

välja vård utifrån specifika intressen, såsom språk. För den som inte vill bedriva verksamhet inom utbildning och omsorg finns det andra alternativ. – Inom handeln finns det ett ständigt behov av ny näringsverksamhet, och vi uppskattar att Uppsala fortfarande har mycket outnyttjad köpkraft. Inom besöksnäringen och den kreativa sektorn finns alla möjligheter att skapa nya tjänster – Uppsala ska kunna locka betydligt större andel av den växande turistströmmen. På energi- och miljöområdet växer marknaden nu, inte minst för den som vill och vågar satsa globalt, och med den stora inflyttningen är anläggningssektorn ständigt i behov av att nyanställa. Därför bygger vi ut köpcentrum, bland annat i Gottsunda och Stenhagen. Bilden av Uppsala som enbart en akademikerstad är med andra ord inte längre lika sann som den varit tidigare. Ett tydligt exempel på detta är att Uppsala nyligen nominerades till Årets nyföretagarstad 2010.

UIC får idéer att växa! Uppsala Innovation Centre UIC är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. Vi erbjuder affärskompetens och tillgång till etablerade nätverk som stöd för framgångsrik affärsutveckling. Har du en idé? Gå in på www.uic.se så får du veta mer.

foretagslotsen_montage.indd 4

Uppsala Innovation Centre Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 10B 751 83 Uppsala Tel: 018-477 04 40 www.uic.se

11-01-10 08.54.03


a

Vi är vad vi heter

Företagarna är en organisation som arbetar för att det skall bli lättare och bättre för dig att vara företagare. För att lyckas med uppdraget skapar vi medlemsvärde på tre olika sätt.

• Medlemsförmåner • Nätverk • Opinionsbildning

Du hittar mer om oss på:

www.foretagarna.se/uppsala

v

d

t . -

Rätt tjänster, vår service ger bättre affärer!

,

a

-

Skaffa företagspaketet Bättre Affärer. För 900 kr/år (ord. pris 1 100 kr/år) får du som är småföretagare våra bästa tjänster och större nytta av oss på banken. Ring 018 – 17 36 36 och boka tid så berättar vi mera. Välkommen in till oss på Swedbank i Östhammar, Tierp, Knivsta och Uppsala och få hjälp med dina företagsaffärer.

Säg ja till Bättre Affärer

!

swedbank.se/smaforetag

foretagslotsen_montage.indd 5

11-01-10 08.54.17


6

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

Livet som företagare att vara företagare kan vara roligt och givande, men det är inte alltid lätt. Varje nyföretagare ställs inför sina egna unika utmaningar, och måste hitta på egna knep och strategier för att klara sig. alla har sin egen historia om hur just de har nått framgång.

NamN: Ida Holmgren, Jenny Lundström och Alexandra Ryholm Ålder: 28, 24 och 28 TiTel: Språkvetare FöreTagsNamN: Skrifta BraNsch: Språkvård. Vi hjälper företag, myndigheter och privatpersoner att formulera skriftliga budskap på ett begripligt sätt. www.skrifta.com

Verksamma sedan när? Vi började smått i juni 2009 och sedan har det bara rullat på. Hur får ni ekonomin att gå ihop? Eftersom vi är nystartade är det i princip omöjligt att få det att gå ihop. Företaget är en sidoverksamhet men målet är att vi ska kunna leva på det. Har ni något framgångskoncept? Vi tror på vår idé, och utgår från den kunskap vi har. Vi är utbildade språkvetare och duktiga på det vi gör. Texter bör vara skrivna på ett enkelt och modernt språk. Vi undviker språkmisshandel, som till exempel att avsluta en mening med flera utropstecken.

Foto: Mats HellströM Har orden trasslat ihop sig? Kontakta Skrifta för att få ordning på oredan! Jenny Lundström (till vänster), Alexandra Rydholm (till höger) hjälper sina kunder att skriva tydligt och klart.

Ekab

Hur kom ni igång? Vi började som studenter via Drivhuset. De har en mängd kontakter och riktar sig till just studenter med företagarambitioner. Vi rekommenderar alla studenter som är nyfikna på livet som företagare att i första hand vända sig till dem. De har både den kompetens och de kontakter som nyföretagare behöver.

EKAB Finans och Fakturaservice erbjuder ett flertal tjänster som underlättar och förbättrar ekonomin åt ditt företag. Allt från löpande redovisning till andra administrativa tjänster.

• Vi omsätter dina kundfodringar till kontanter. • Fakturaservice – slipp rutinarbete och ägna mer tid åt försäljning och/eller produktion. • Löpande bokföring, koncernbokslut, skatteplanering, deklarationer och ekonomisk rådgivning. • Färdiga Aktiebolag – s.k. lagerbolag. Vi erbjuder Dig att köpa aktiebolag som är färdiga för användning omgående.

EKAB Finans och Fakturaservice AB • Salagatan 18 A,753 30 Uppsala • Tel: 018-10 65 50 • Fax: 018-10 65 15 • mail@ekabfinans.se

foretagslotsen_montage.indd 6

11-01-10 08.54.29


7

a

a

t -

Kontorsmateriel Datatillbehör Emballage

Städ Hygien Engångsmateriel

Din lokala kontorsgross! NamN: Catharina Hjärtström Ålder: 53 TiTel: Certifierad Coach, Diplomerad Mindfulnessinstruktör FöreTagsNamN: Ditt bästa jag BraNsch: Coaching och ledarskap www.dittbastajag.se Verksam sedan när? Efter att ha börjat coacha i liten skala startade jag företaget i början av 2010. Jag har alltid intresserat mig för personlig utveckling, och att få hjälpa människor att finna sin inneboende styrka är enormt givande. har du något framgångskoncept? Engagemanget för klienterna är det som driver mig. Jag tror att det är viktigt att hålla kvar fokus på varför man gör det man gör, och inte fastna i inkomster och utgifter. Även om det också är viktigt. hur får du ekonomin att gå ihop? Eftersom det är en hel del utgifter i början har det hittills varit svårt. Jag har hört att Uppsala ska vara en svår stad att starta eget i, men har inget annat att jämföra med. Min ambition är att företaget ska bli lönsamt under nästa år.

r hur kom du igång? Jag deltog i Företagslotsens starta eget-paket, ”STEGET”, och coachade mig själv till att våga pröva.

NamN: Nomi Mofjärd Ålder: 51 TiTel: Medicinsk fotterapeut FöreTagsNamN: Nomi’s fotvård BraNsch: Hälsa www.nomisfotvard.com Verksam sedan när? Sedan mars 2010. Jag har ingen bisyssla, utan satsar helhjärtat på mitt företag. har du något framgångskoncept? Som nyföretagare kunde jag inte erbjuda mina kunder en massa rabatter, jag hade helt enkelt inte råd. Istället gav jag av min tid – när jag fick en ny kund bjöd jag på en fotoch underbensmassage. Det blev så populärt att jag idag har kunder som alltid vill ha underbensmassage som extra tillägg till behandlingen och betalar för det.

15% På hela sortimentet vid Ditt första köp!

Vi rar! levere

Välkommen!

Företagsvaruhuset i Uppland AB Stålgatan 10 754 50 Uppsala Tel: 018-695452 E-mail:uppsala@foretagsvaruhuset.se www.foretagsvaruhuset.se

Öppettider Mån-fre 8-18 Torsdag 8-19 Lördag 10-14

hur får du ekonomin att gå ihop? Det är värre! Jag klarar mig tack vare att vi har en fast inkomst i hushållet. Jag fick ”starta eget-bidrag” i sex månader, från arbetsförmedlingen. De där månaderna gick fort, och nu får jag stå på egna ben. hur kom du igång? Jag deltog i Företagslotsens startaeget-paket, ”STEGET”, det var bra. Jag fick också bra rådgivning på NyföretagarCentrum här i Uppsala.

AFFÄRSUTBILDNING

NÄTHANDEL OCH FÖRSÄLJNING Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Information Studiefrämjandet: Ulla Laurin, tel 018 194608 ulla.laurin@studieframjandet.se

foretagslotsen_montage.indd 7

11-01-10 08.54.43


Uppsalas mesta nätverk

8

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

Marknadsföreningen i Uppsala

BNI Uppsala

Vattentornet

Uppmässan

www.miuppsala.se

www.bni.nu

www.uppmassan.se

Marknadsföreningen riktar sig till företag inom marknadsföring, reklam och kommunikation. De anordnar inspirerande frukost- och lunchmöten där medlemmarna får chansen att träffa kända föreläsare inom dessa områden. Varje år arrangerar Marknadsföreningen ”The prize”, en gala där framgångsrika människor i branschen belönas för sitt arbete. För medlemskap krävs en årsavgift.

BNI är ett renodlat affärsnätverk för företagare. BNI har ett strukturerat koncept, och välkomnar alla företag som vill öka sina affärskontakter. BNI har olika team runt om i landet, och endast en person från varje bransch får finnas representerad i varje team. Detta för att man ska få ut mesta möjliga av sitt nätverkande. För medlemskap krävs en årsavgift.

kontakt: ordförande monica.westerberg@roj.mm.edu eller informationsansvarig agneta.hellqvist@telia.com Vattentornet är ett kvinnligt nätverk som är partipolitiskt och religiöst obundet. Syftet är att kvinnor ska träffas och utbyta idéer, och kunna ge varandra inspiration och stöd. Det ska också fungera som en mötesplats där det ges tid till att reflektera och samla kraft. Nätverket kräver medlemskap.

N

Uppmässan startade som en mässa där nyföretagare gavs chans att visa upp sig. Nu startar de ett nätverk för nyföretagare. Syftet är att hjälpa till att öka företagens effektivitet, bland annat genom att anordna träffar där nyföretagare kan utbyta erfarenheter. För att få delta i nätverket ska ditt företag vara Uppsalabaserat, och högst fem år gammalt.

nätverka dig till fr att nätverka och mingla är välbekanta ord för de flesta, men vad innebär det egentligen och vad kan det leda till?

M

ari-Louise ”Mimmi” Mattsson på Företagslotsen har tio år av företagande bakom sig, inom både kropp och hälsa och nätverksmark­ nadsföring. Tack vare detta är hon idag en rutinerad nätverkare. Ett ”nätverk”, förklarar hon, är en samling människor som alla har ett intresse av att knyta nya kon­ takter. Företagare ansluter sig vanligen till affärsnätverk, eftersom dessa har som syfte att vara en mötesplats för människor som vill göra affärer. – Att nätverka är ett utmärkt tillfälle att träffa andra företagare och utbyta erfarenhe­ ter och tjänster. Det påminner om byteshan­ del eftersom det handlar om att ge och ta. Men det finns en väsentlig skillnad mellan ett nätverk och ett ”mingel”. Båda fyller en viktig social funktion, men generellt kan man säga att ett nätverk är något en person är med i, och mingla något man gör på plats.

De flesta organiserade nätverken har en årsavgift som variera, beroende på storleken och vilken typ av aktiviteter som anordnas. I Uppsala finns en mängd organiserade nät­ verk – och flera av Företagslotsens sam­ arbetspartner, exempelvis Nyföretagarcen­ trum, har breda nätverk. Dessa är enligt Mimmi särskilt lämpade för nyföretagare. BNI (Business Network International) är istället exempel på ett större affärsnätverk, där man betalar en årsavgift för att vara med. Ett sådant nätverk passar både nya och väletablerade företag. – som företagare känner man sig emellanåt ensam. Då kan större och orga­ niserade nätverk fylla samma funktion som kollegor, en plats där man träffar likasin­ nade, utbyter idéer och umgås. Även större nätverk, såsom Mötesplats Relation, erbjuder medlemsföretagen att delta på olika aktivi­

Smarta lösningar för smarta företag! På bästa tänkbara läge, mitt emot Uppsala Centralstation, hittar ni Magdalenas och våra nyrenoverade möblerade kontor, mobila arbetsplatser och mötesrum. Vår styrka är redovisning och helhetslösningar. Vi välkomnar er att anlita oss för kontor och ekonomi samlat på ett och samma ställe anpassat för just ert företag och era behov.

Läs mer på www.magdalenas.se eller ring oss på 018-10 08 75 för en visning. Varmt välkommen!

foretagslotsen_montage.indd 8

11-01-10 08.54.54

t p b

e

o n e i n

n o m l


a

9

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

Uppsala Wellness

Företagarna

Mötesplats Relation

www.uppsalawellness.se

www.foretagarna.se

www.relation.se

Uppsala Wellness är ett branschnätverk inom det kvinnodominerade området ”wellness”. Syftet är att låta personer inom samma bransch utbyta erfarenheter. Nätverket är öppet för både kvinnliga och manliga företagare, och medlemskap kräver betald årsavgift.

Företagarna i Uppsala är ett nätverk bestående av cirka 1 350 företag. De arrangerar kurser, mässor, träffar och evenemang såsom Företagargalan. För medlemskap krävs en årsavgift.

”Relation” är ett affärsnätverk som är öppet för alla branscher, såväl landsting, kommun och näringsliv som myndigheter, kyrka, idrott och kultur. De anordnar också återkommande evenemang som ”Relationsbåten”, och ”Relationsdagen”. För medlemskap krävs en årsavgift.

Ett viktigt råd är att vara generös med sig själv, sin kunskap och sina kontakter.”

Vad ska man tänka på när man nätverkar? Att alltid ha med sig ett visitkort. Lista ditt drömjobb och företag där du vill arbeta. Inventera ditt umgänge och kategorisera ditt nätverk. Alla kan tjäna på att nätverka, om det görs på rätt sätt.

Mari-Louise Mattsson, FöretagsLotsen

n

. r

a h

­

teter under året. Några exempel som kan passa nyetablerade företag är Relations­ båten och Relationsdagen. efterSom många nyföretagare har ont om pengar anordnar Företagslotsen semi­ narier, inspirationsföreläsningar och ming­ elträffar, där det är möjligt för nyföretagare i Uppsala att komma i kontakt med flera av nätverken vid ett och samma tillfälle. Det kan vara svårt att hitta en balans i sitt nätverkande; det kan bli både för mycket och för lite av det goda. Ett till två tillfällen i månaden kan vara en lagom dos. Återkopp­ ling är A och O. – Ett viktigt råd är att vara generös med

... Sophia Sundberg, föreläsare och nätverksexpert! Du leder kurser och håller föreläsningar om att nätverka. Varför ska man gå på dem? Du sparar tid och tjänar pengar. Om ”relationsmarknadsföring” ska vara ett kraftfullt verktyg är det viktigt att planera sitt nätverkande. Det är lätt att hamna i en nätverkskarusell där ”mingelträffarna” avlöser varandra utan att det ger något konkret resultat. Det är bättre att nätverka sällan och effektivt än ofta och ineffektivt.

ll framgång

­

Hallå där ...

sig själv, sin kunskap och sina kontakter. Det är viktigt att minnas att nätverkandet också är till för att ge nya perspektiv på tillvaron. Ny kunskap och nya erfarenheter möjliggör utveckling och i förlängningen kan det gynna det egna företaget. att nätverka kan vara ett sätt till

snabba affärer, men det tar ofta lite tid att bygga upp en stabil kontakt och skapa en bra relation. Sätt ett mål inför varje tillfälle, så kommer du nå högt. – Se nätverkandet som ett långsiktigt projekt, en resa vars syfte är att du som individ och ditt företag hela tiden vidare­ utvecklas!

Du har kommit på Ypsilonmetoden. Vad går den ut på? Det handlar om att planera sitt nätverkande, ha målet klart för sig och följa upp sina kontakter. Det är alltså viktigt att göra rätt både före, under och efter. Jag kallar det ”mingeltriangeln”. När insåg du att det fanns ett behov av kurser i strategiskt nätverkande? För två år sedan. Då hade jag drivit företag i fem år och såg att det fanns ett behov av att förmedla hur man ”minglar” på rätt sätt. Mitt mål är att nå ut med mitt budskap till alla. Hur får man jobb idag? Genom att nätverka såklart! Vill du bli bättre på att nätverka? Gå in på www.ypsilon.nu, eller kontakta Sophia Sundberg på: sophia@ypsilon.nu eller ring 070-56 55 888.

Unika lokaler. Mitt i city. Nöj dig inte med vilken lokal som helst när det är dags för företaget att flytta till egen adress.

www.uaf.se

foretagslotsen_montage.indd 9

11-01-10 08.55.07


10

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

N

Foto: August åberg/bildArkivet

m p i d e h

Två av eldsjälarna bakom Gottsunda Factory: Urban Laurin (till vänster) och Aram Afsahi (till höger).

Framgångsprojektet Gottsunda Fa Gottsunda Factory har hjälpt många människor ut i arbetslivet. Projektet har en unik arbetsmodell som använts för att bryta bidragsberoende och utanförskap.

G

runden för Gottsunda Factory är organisationsmodellen IPOP (ideellt, privat, offentligt partnerskap), ett samarbete mellan Företagarna i Uppsala, kommunen, arbetsförmedlingen, Uppsala föreningsråd och försäkringskassan. Syftet har varit att skapa ett projekt i Gottsunda med tydlig arbetsmarknadsinriktning. Projektledaren Aram Afsahi är själv företagare, liksom Urban Laurin, som också är verksam inom projektet. – Vi vill förändra synen på Gottsunda. Området har under flera år svartmålats som en förort med grava sociala problem. Men invånarna trivs, och de varken skäms eller vill flytta härifrån. I stället för att se människorna här som en belastning, vill vi ta vara på det mänskliga kapitalet i stadsdelen. Projektet startade för två år sedan

och finansieras med EU-medel. I lokalerna mittemot Gottsunda Centrum arbetar social-

foretagslotsen_montage.indd 10

tjänst, arbetsförmedling och företagare under samma tak. Tillsammans arbetar de för att tillvarata individers kompetens, och matcha dem mot arbetsmarknaden. Det sker bland annat genom kortare praktikplatser, där målet är att praktikanten ska kunna bli anställd. Nyckeln till detta är företagarna, som står för anknytningen till arbetslivet. Projektet har överträffat alla förväntningar. Av totalt 300 deltagare har 257 personer fått arbete, startat eget eller gått vidare till studier. – Vi har lyckats genom att se till individen. Vi har frågat: Vem är du? Vad vill du? Vad kan du? Många har sagt till oss att ”vi kan städa eller plocka glas, vad som helst.” Men varför ska man jobba som städare om man är utbildad programmerare? ett viktiGt inslaG i verksamheten är ”Idésmedjan”, ett forum där deltagarna får vara kreativa och utveckla sina idéer. Sedan

Fakta Gottsunda Factory Gottsunda Factory är ett arbetsmarknadsprojekt som finansieras av europeiska socialfonden. Projektet drivs gemensamt av Företagarna i Uppsala, kommunen, Arbetsförmedlingen, Uppsala föreningsråd och Försäkringskassan. Syftet har varit att möjliggöra för människor att komma ut i arbete. 257 av totalt 300 deltagare har fått arbete, startat företag, börjat praktisera eller studera. KontaKtuppgifter: Aram Afsahi Projektledare

f h d v

g l b t s s v m s

a F h a

Valthornsvägen 1 C 756 50 Uppsala Telefon +46 (0)18 40 06 80 Mobile +46 (0)708- 28 37 37 www.gottsundafactory.se

F m fl

11-01-10 08.55.25


a

11

NyföretagaNde 2011 – en inspirationstidning från företagslotsen i Uppsala

ung företagsamhet

Foto: August åberg/bildArkivet

Vi vill förändra synen på Gottsunda. Området har under flera år svartmålats som en förort med grova sociala problem. Men invånarna trivs, och de varken skäms eller vill flytta härifrån”

da Factory

foretagslotsen_montage.indd 11

D

agens ungdomar är morgon-

dagens företagare. UF-företagande är en utbildning där eleverna får utveckla sina idéer och lära sig grunderna i företagande. Målet är att integrera näringslivet i skolan. – Det är värdefullt för att förstå hur det fungerar att driva företag, säger Jennie. Många framgångsrika företagare började sin karriär genom att driva UF-företag, och när vi pratat med dem förstår vi att det är en merit som värderas högt när man söker arbete.

sådan koppling när vi valde produkt. Vi funderade mycket på vilken målgrupp vi skulle ha och hur vi skulle marknadsföra ”pennan”. de tycker om att driva företag, men det kräver en hel del arbete. – Man kan inte ligga på latsidan. Vi har absolut fått bättre självkänsla av den här erfarenheten. Vi måste marknadsföra oss på mässor, i skolan, på vår blogg och på Facebook. Det duger inte att mamma gör reklam för vårt företag, vi måste göra det själva.

malin gillberg, Malin Tibell och Ma-

tilda Bäck går sista året på Fyrisskolans Stylistlinje, och kan numer även kalla sig UF-företagare. Deras affärsidé är att sälja handspritspennor, ”Always Clean UF”. Den är påfyllningsbar, liten och smidig. – Vår programinriktning är skönhet och hälsa, så det var viktigt att hitta en

de har fått en bra plattform att stå på, och efter examen räknar de med att bli sina egna arbetsgivare. – Det är svårt att bli anställd som stylist, men vi driver gärna egna företag i framtiden. Den här upplevelsen har varit lärorik, men framför allt rolig!

Foto: August åberg/bildArkivet

får de hjälp att omsätta planerna till verklighet. Projektet gör att de kan få den service de behöver på plats, i stället för att skickas vidare. – Vi bygger broar mellan individer, företagare och kommunen. Våra deltagare har ofta levt på bidrag under lång tid. Flera av dem har bra företagsidéer, men som försörjningsstödstagare kan man inte starta eget utan att mista sin trygghet. I och med att vi samarbetar med socialtjänsten har vi kunnat ordna dispens i vissa ärenden. Detta har varit räddningen för många människor som varit långtidsarbetslösa, haft försörjningsstöd eller sjukersättning. Projektet är tidsbegränsat, men Aram vill att kommunen ska ta fasta på Gottsunda Factorys arbetsmodell även i framtiden. Han hoppas också att andra kommuner ska börja använda den. – Den är känd som ”Uppsalamodellen”. Framgången vi har haft är beroende av våra metoder. Om de får leva vidare så kommer fler människor att kunna få hjälp.

Är du gymnasieelev och intresserad av företagande? då kommer du kanske träffa Jennie claesson. På ung företagsamhets kontor i uppsala hjälper hon dagligen gymnasieungdomar som vill driva uf-företag.

Malin Gillberg, Malin Tibell och Matilda Bäck har grundat och driver UF-företaget Always Clean UF. På deras blogg alwayscleanuf.blogg.se kan du följa deras UF-år och beställa deras produkt.

11-01-10 08.55.40


Ekonomikonsulten hjälper små och medelstora företag med deras ekonomiska administration. Vi befriar dig som företagare så att du kan ägna dig åt det som du är bäst på och som du tjänar pengar på. För nystartade företag har vi ett STARTPAKET som ger dig en bra och trygg grund under ditt första år. Ta kontakt med oss om du vill få ekonomi på ekonomin.

Dags att gå vidare? Väck tanken. Kanske är det dags att göra något nytt. CVL förmedlar tusentals olika utbildningar och vägleder dig till din. Centrum för Vuxnas Lärande Klostergatan 4, 018-727 21 60. www.cvl.uppsala.se

Auktoriserad Redovisningskonsult Kim Persson Ekonomikonsulten i Uppland AB, Uppsala Science park, 751 83 Uppsala www.ekonomikonsulten.com • Telefon: 018-50 10 04

Trevligt med konjukturuppgång

... mellan människor och siffror ...

En sak har vi gemensamt – passionen ... du för din verksamhet – vi för ...

Men hur ska jag hinna med allt? Vill du också ha svar på livets mindre och medelstora frågor? Besök kpmg.se/uppsala

foretagslotsen_montage.indd 12

• revision • redovisning • skatter

• rådgivning • utbildning • personal

www.folkessonrevision.se

11-01-10 08.55.52


Smått & gott starta eget – checklista  Kom på en affärsidé  Kolla av marknaden  Gör en affärsplan  Sätt upp mål  Gör en backup-plan  Fundera på kompetensen  Titta på finansieringen  Kolla upp skatter, tillstånd & försäkringar  Skaffa försäkring för bolaget  Budgetera  Välj företagsform  Välj företagsnamn  Registrera företaget  Gör nödvändiga inköp & fixa eventuell lokal  Välj leverantörer  Skaffa en miljöprofil  Fixa en grafisk profil  Ha kul kul kul!  Nätverka till tusen  Umgås med positiva människor!

13

om nya kassaregisterlagen Från och med 1 januari 2010 ska alla som berörs av den nya kassaregisterlagen ha ett certifierat kassaregister. Det ska sammankopplas med en kontrollbox, som registrerar all kassaaktivitet. Den som använder sig av kontantfakturering ska tänka på att: • Kontantfakturering främst lämpar sig för mindre verksamheter • Följa bokföringslagen • Skriva säljare, företagsnamn, organisationsnamn, adress, och vad man säljer • Skriva köparens namn, personnummer och adress • Varje faktura ska vara numrerad Syftet med den nya lagen är att förhindra illojal konkurrens och därmed minska risken att seriösa företag går under för att andra ägnar sig åt svarthandel. Gå in på www.skatteverket.se och läs mera om vilka regler som gäller just dig.

Dokumentera Din kunskap Vill du bli företagare, och behöver uppgradera eller utöka dina meriter? Då kan Centrum för Vuxnas Lärande hjälpa dig. Om du har kompetens eller kunskaper från olika områden, men saknar dokumentation på detta, kan du kontakta CVL. Där kan du få din kompetens utvärderad och dokumenterad, till exempel genom validering. Det är inte samma sak som att utfärda ett yrkesbevis, i stället handlar det om att giltiggöra en persons kunskaper. – Låt säga att du bott i ett annat land och länge arbetat som bilmekaniker, säger Stefan Hellström på CVL. Sedan kommer du till Sverige, men du saknar dokumentation på den meriten. Då kan du kontakta oss. Vi hjälper till med allt från validering till skriv- och lässvårigheter, nivåtester, och frågor om distansstudier via Lärcentrum. Gå in på www.cvl.uppsala.se och läs mera.

Bra telefonnummer för dig som vill starta företag: • ALMI 018-18 52 00 • Arbetsförmedlingen 018-68 35 00 • Bolagsverket 060- 18 40 00 • Coompanion 018-12 80 80 • CVL – Centrum för Vuxnas Lärande 018-727 21 60 • Drivhuset 018-10 15 01 • E-handelsrådgivning 08-410 097 50 • Försäkringskassan, kundcenter 0771-524 524 • Nyföretagarcentrum 018-50 66 00 • Patent och registreringsverket 08-782 25 00 • Skatteverket, skatteupplysningen 0771-567 567 • Tullverket (export & import) 0771-520 520 • Uppsala Idé & Uppfinnarförening 070-249 58 60 • Winnet Uppsala 018-727 88 82

Olycksfalls-, - och tjänstegruppliv från vårdförsäkring

189 kr/mån!

En försäkringslösning för dig som driver eget. Egenföretagare har väldigt mycket att tänka på, men glömmer ibland det viktigaste av allt: sig själva. Med Trygga företagaren får du ett prisvärt grundförsäkringsskydd om något oförutsett skulle hända. Välkommen in på närmaste kontor, ring 0771-62 53 53 eller besök seb.se/tryggaforetagaren

foretagslotsen_montage.indd 13

11-01-10 08.56.03


14

Foton: Mats hellströM

Grundarna av SJOP, från vänster : Jonas Gadhasson, Pontus Holmgren, Ola Bjelvenmark och Staffan Jacobson.

SJOP Telekom är helhetsleverantör inom telekommunikation. I butiken finns allt det senaste inom branschen.

En pigg 1-åring I december 2009 slog sjoP telekom upp portarna i Boländerna. Grundarna hade allihop erfarenhet från branschen och såg möjlighet att ta marknadsandelar i Uppsala. – Vi kände att det saknades ett företag i den här branschen som satsar lokalt i Uppsala. Vi har alla jobbat ihop tidigare och funderat på att starta upp något eget, säger Jonas Gadhasson.

M

ånga höjdE nog på ögonbrynen

när SJOP Telekom invigde sin bu­ tik. Hur skulle man egentligen tolka detta företagsnamn? Det visade sig att SJOP stod för förnamnen i de respektive ägarnas namn: Staffan Jacobson, Jonas Gadhasson, Ola Bjelvenmark och Pon­ tus Holmgren. – Vi har nog hört alla varianter på hur nam­ net uttalas. Från början var tanken att det skul­ le uttalas som ”Shop”, att folk skulle shoppa hos oss. Hur som helst är det bra att folk har diskuterat namnet, säger Staffan Jacobson. SJOP Telekom är en helhetsleverantör inom telekommunikation och arbetar med de fyra stora operatörerna i branschen. Under sitt första år har de vunnit många kunder på det mest förnämliga sättet, nämligen djungel­ trumman. – Många kunder har kommit till oss efter att de hört hur vi har minskat olika företags telefonkostnader, säger Jonas Gadhasson. – Till exempel såg vi över ett åkeris telefon­ kostnader och nu sparar det företaget cirka 80 000 kronor per år. Vi kan gå in och ana­ lysera ett företags telefonomkostnader och se över ifall de betalar mer än de behöver, säger Ola Bjelvenmark.

dEt vanligastE fElEt är att företag väljer

SJOP är nykomlingar i en otroligt expansiv bransch. Snart går gemene man med en smartphone i sin hand.

foretagslotsen_montage.indd 14

samma abonnemang till alla anställda, trots att alla inte använder telefonen lika mycket. Snart kommer SJOP att erbjuda leasing av mobiltelefon och läsplattor, vilket innebär att

företag slipper en stor engångskostnad och att varje enskild anställd kan välja det abon­ nemang som passar den personen bäst. – På så sätt slipper du en stor utgift och slipper låsa abonnemang till en viss operatör. Varje individ väljer själv vilken period man vill binda sig på, förklarar Pontus Holmgren. tElEkombranschEn utvEcklas otro­ ligt snabbt. Idag har 4G­nätet börjat bre ut sig över Sverige och människor i alla åldrar börjar allt mer använda sig av så kallade smartphones. Staffan Jacobson säger att te­ lefonerna blir allt mer avancerade, samtidigt som de är enklare att använda och innehåller fler funktioner och tjänster. – Har du väl vant dig vid en smartphone så går du aldrig tillbaka till något annat. Idag kan vi utnyttja telefonen mycket mer. Exem­ pelvis kan man nu checka in på flyg via mo­ bilen och bara visa upp den när man passerar kontrollen. Det finns otroligt många aplika­ tioner som förändrat marknaden, på både gott och ont. trots att sjoP har lyckats väl i sin eta­

blering säger killarna att de än så länge inte har några planer på att expandera. – Nej, inte under det närmaste året i alla fall Sen vet man ju aldrig vad som händer. Verksamheten har precis satt sig och nu ska vi sätta in en högre växel. Förhoppningsvis blir det så mycket att vi måste anställa, säger Ola Bjelvenmark.

11-01-10 08.56.29


Två frågor till Daniel Öberg AuktoriserAd revisor och pArtner, ernst & Young

Vad är viktigt för er på Ernst & Young? – som företagare ska du kunna komma till oss och få hjälp med allt från redovisning och ekonomiadministration till skattefrågor, revision samt omstruktureringar och förvärv av bolag. vi vill vara ett bollplank och en diskussionspartner och följer dig gärna på tillväxtresan från litet till stort företag. vi finns vid din sida med den kunskap som krävs för såväl små och dagliga frågor som stora, avgörande planer och beslut.

Foton: Mats hellströM

. n

-

e

t r

e g -

Varför ska jag välja just Ernst & Young? – ernst & Young är ett av sveriges ledande revisionsföretag och här i uppsala hittar du ett växande kontor med enga­ gerade medarbetare. vi har mångårig erfarenhet av alla typer av uppdrag och välkomnar både mindre entreprenörsföretag och företrädare för större organisationer. Portalgatan 2 B, 750 23 Uppsala • Tfn 018-19 42 00 • www.ey.com/se

Bästa kommunen! Enköping – Sveriges Närmaste Stad Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxtregionen Stockholm-Mälardalen. Inom 60 min restid lever och verkar tre miljoner människor. Här möts E18, riksväg 55 och 70. Goda kommunikationer och närheten till tre internationella flygplatser, inom 40 min, gör Enköping till en viktig mötesplats för handel och affärer.

50 nya företag

r

a

a s r

Idag finns 400 000 m² etableringsklar mark att bebyggas. Därför hälsar vi också dig välkommen till Sveriges bästa företagarkommun – Enköping!

Under senare år har 50 företag etablerat sig i Enköping och 800 nya arbetstillfällen har skapats. Vi är stolta över att ha tilldelats utmärkelsen ”Årets nyföretagarkommun i Sverige”. Vi är också stolta över att ligga på 21 plats av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av svenska kommuner.

Läs mer på www.enkoping.se eller kontakta marknadschef Arne Wåhlstedt, arne.wahlstedt@enkoping.se · 0171-62 52 71

foretagslotsen_montage.indd 15

11-01-10 08.56.45


själva välja betalningssätt. Affärspaket Bas kommer med andra ord att göra dina affärer enklare. Allt för bara 50 kr/mån. Kontakta oss på 0771-33 55 99.

Gör det möjligt

Nordea Bank AB (publ)

Konsten att få ordning på företagets ekonomi. endina attbehov. få ordning på En bank, ett kontoKonst – täcker ekono att sköta allt från ettmi. konto och dina kunder får Med Nordeas Affärspaket Bas fårföreta du som före- gets Konsten att få ordning på välja betalningssätt. Affärspaket Bas komtagare det du behöver för att ekonomin ska fun- ettsjälva En bank, konto – täcker dina behov. mer med andra ord att göra dina affärer enklare. gera smidigt. Du får blandekonomi. annat ett PlusGiroföretagets Med Nordeas Affärspaket Bas får du som

Nordea Bank AB (publ)

gör det möjligt!

föreAllt för bara 50 kr/mån. konto dit både PlusGiro- och bankgiroinbetalatt sköta allt från ett konto och dina ku En bank, ett konto – täcker dina behov. det du behöver förKontakta att ekonomin fun- 55 99. oss påska 0771-33 ningar går. Det blir enklare för digtagare som företagare själva välja betalningssätt. Affärspake

gera smidigt. bland annat medfår andra ord att göra dina affär sköta allt ett frånPlusGiroett konto och dinamer kunder Med Nordeas Affärspaket Bas får du som före- Du får att kontoska ditfunbåde PlusGiroGör möjligt tal-Affärspaket Allt det för bara 50 kr/mån. självaoch väljabankgiroinbe betalningssätt. Bas komtagare det du behöver för att ekonomin går. Det blir enklare förandra dig som Kontakta mer med ordföretagare att göra dina affärer enklare.oss på 0771-33 55 99. gera smidigt. Du får bland annat ettningar PlusGiroAllt för bara 50 kr/mån. konto dit både PlusGiro- och bankgiroinbetalBolandsgatan 15G Gör d Uppsala Kontakta oss på 0771-33 55 99. ningar går. Det blir enklare för dig som företagare 0771-22 44 88 nordea.se

Bolandsgatan 15G Uppsala 0771-22 44 88 nordea.se Bolandsgatan 15G Uppsala 0771-22 44 88 16 foretagslotsen_montage.indd nordea.se

Gör det möjligt

11-01-10 08.56.56

Företagslotsen - Nyföretagande 2011  

Tidningen gavs ut av Företagslotsen och distribuerades av posten i januari 2011 i Uppsala.

Advertisement