Page 1

Maritime Oplevelser 2012 www.maritimtcenter.dk

Tag firmaet eller familien med ud på de flotte, gamle sejlskibe Sejlerguide til havnebyerne hele vejen rundt om Fyn

Gode tips til kajakfiskeri og undervandsjagt Jesper Bank fortæller om ekstrembåden Carbon 3


hvis du vil have mere vind i sejlene

2


Maritimt Center Danmark Havnepladsen 2, 5700 Svendborg Tlf. (+45) 6223 3023 maritimtcenter@svendborg.dk www.maritimtcenter.dk

Fyn sætter sejl Maritimt Center Danmark har til huse i et fint, gammelt pakhus på havnen i Svendborg. Herfra sætter vi fokus på den maritime kultur i bred forstand. Jeg plejer at sige, at vi er et skib, hvor alt det vi laver sikrer os fremdrift - hvad enten det er formidlingen af sejlads, brug af pakhuset som spændende ramme til erhvervsarrangementer eller kulturelle arrangementer med et maritimt islæt. De forholdsvis få gamle sejlskibe, der er tilbage i de danske farvande, fortæller tilsammen en meget vigtig del af vores kulturarv, som vi bør værne om. I Maritimt Center Danmark samarbejder vi med 30 velbevarede skibe, så det er nemt for både firmaer og private at komme ud at sejle. På den måde hjælper vi skibene med at skabe omsætning, men ikke mindst giver vi hvert år tusindvis af mennesker i hele Danmark gode oplevelser til søs. En del af sejladserne foregår i Det sydfynske Øhav, og vi kombinerer gerne sejladserne med arrangementer i pakhuset, fordi det er så oplagt, når deltagerne kan hentes direkte på kajen udenfor. Vores tætte kontakt til det maritime miljø og pakhusets autentiske rammer giver os mulighed for at skabe nogle unikke oplevelser for gæsterne, og vi har stor fornøjelse af at servicere både virksomheder og private fra hele Danmark. Året igennem afholder vi desuden en lang række maritimt inspirerede aktiviteter, og gennem de femten år vi har eksisteret, er vi blevet omdrejningspunkt for kapsejladser, bådmesser, kulturelle arrangementer, formidling af maritime håndværk og meget andet. Det er vores mål at sætte endnu flere initiativer i søen, og gerne i samarbejde med andre. Maritimt Center Danmark er en del af Udvikling Fyn og vi håber, at vi gennem det nye samarbejde kan skabe endnu mere maritim aktivitet. Det er derfor rart at kunne præsentere et samlet fynsk magasin, der giver overblik over det eventyr af blå oplevelser, som Fyn og øerne byder på. Martin Stockholm, leder Maritimt Center Danmark

Maritimt Center Danmark er en del af Udvikling Fyn

UDGIVET AF Maritimt Center Danmark TEKST StoreOrd GRAFIK Tegnestuen1.dk FOTOS Maritimt Center Danmark, Marstal Søfartsmuseum, Geir Haurkursson, Nicolai Godvin, Ilse Schoutteten, Visit Kerteminde, Emil Andersen, Colin Boud, Mads Nielsen, Ole Petersen, Helnæs Camping, Torben Mougaard, Robert Kysela, Terkel Broe Christensen m.fl. KORT Kort og Matrikelstyrelsen. Havneplanen er opdateret til 9/11 2011. Opmærksomheden henledes på, at havneplanens informationer om dybder, afmærkning mm. kan være ændret. På Kort & Matrikelstyrelsens netpublikation, Den danske Havnelods (www.danskehavnelods.dk), kan opdateret havneplan findes. TRYK TrykTeam, Svendborg OPLAG 65.000 Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i datoer, åbningstider og priser. Redaktionen sluttede 1/12 2011

3


Frihed og

friskfanget fisk

Læs hvorfor naturvejleder Ulrik Boll er bidt af kajakfiskeri og få hans bedste tip til en god fangst.

At trække kajakken på land, tænde bål og stege en fisk, der få minutter forinden er blevet halet op af vandet, er tæt på at være lykken. 42-årige Ulrik Boll fisker ikke kun fra sin kajak, men ankrer gerne op på åbent vand, hopper i og jager under vandet med snorkel og harpungevær. På den måde er aftensmaden så godt som sikret. - Har jeg ikke held med fiskeriet eller harpunjagten, kan jeg altid plukke muslinger til en suppe, fortæller den rutinerede kajakroer, der supplerer aftensmaden med få medbragte ingredienser og grønt fra vejboderne, der aldrig er langt imellem i det sydfynske.

De bedste fiskepladser Det sydfynske Øhav er ideelt til øhop i kajak. Afstandene er korte, og på de fleste øer er der indrettet primitive lejrpladser. Men en kombineret kajak- og fisketur kan også gøres på en dag. - Et godt udgangspunkt for en dagstur er Lille Svelmø. Jeg ror vestom Store Svelmø, hvor der er nogle rigtig gode fiskepladser og videre til Avernakø, der også har fine fiskepladser langs nordøst-

4

kysten. Derfra er der ikke langt til Flæskholm, en lillebitte ø, hvor vandet er fantastisk klart, og der er massevis af ålegræsmuslinger. Jeg går ikke i land, for der er så mange fugle derude, men det er et fantastisk sted at gøre holdt og fiske. Med fiskestop undervejs er det en meget passende tur, før jeg vender kajakken hjemad igen. Det er ikke fordi jeg ror så langt, men det tager tid, når jeg gerne vil fiske undervejs og ligge og drive og kaste og drive, fortæller Ulrik Boll, der har haft nogle fantastiske naturoplevelser netop ved Flæskholm, hvor marsvin er kommet helt tæt op til kajakken. Han fremhæver også Lyø som et godt sted for

havørred og multer, skrubber, pigvar og rødspætter, fordi vandet fra Lillebælt strømmer ind i øhavet netop der.

Til dagligt arbejder Ulrik Boll som naturvejleder på Trente Mølle ved Faaborg. Han understreger at sikkerheden er vigtig, når man fisker fra kajak. Sammen medHavørred Fyn og Vends motorik- og naturskole planlægger han fem-dages kurser i kajakfiskeri. Kontakt ham på ulrik@trente.dk for at høre nærmere.


Ideelt til kajakfiskeri - På de dybe strømsteder er der også makrel og sildestimer i sæsonen, og en af fordelene ved kajakfiskeri er netop friheden til både at kunne ligge på det dybe og kunne gå ind på helt lavt vand, hvor bådene ikke kommer. På den måde kan jeg nå fiskepladser, der ikke bliver fisket særlig tit, og det øger chancerne for en god fangst, fortæller Ulrik Boll, der betegner Det sydfynske Øhav som helt ideelt til kajakfiskeri, fordi de mange øer, holme og kystskrænter altid gør det muligt at finde en egnet kyst i læ for vind og bølger.

S V E N D B O R G

I N T E R N A T I O N A L

M A R I T I M E

A C A D E M Y

- a mile ahead...

Gør drømmen til virkelighed

Du får en god ballast med en fremtidssikret,

Skibsofficer

kvalitets- og værdibaseret, internationalt anerkendt lederuddannelse på højt niveau. Efter endt uddannelse står du med mange muligheder for at udnytte dine kompeten-

Maskinmester

cer, både til vands og på land, hvor dine erfaringer med projektstyring, IT, ledelse, teknisk viden og problemløsning er efterspurgt i alle erhverv over hele verden.

Skibsfører

...og så foregår det i et inspirerende, maritimt miljø i studiebyen Svendborg.

Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tel. +45 7221 5500

L æ s

m e r e

p å

s i m a c . d k

-

e l l e r

r i n g

o g

h ø r

n æ r m e r e

5


3

5

J 2

81 5 4 2

45 M

M L 7 K

3

3 A 2

9 8

J

2 7 2 6 K J 2

A Havnekontor 2 Bad og toilet 3 Kran 4 Toilettømning 5 Diesel / Benzin 6 Mastekran

8 Kiosk 9 Bedding J Legeplads K Cykeludlejning L Søfartsmuseum M Turistkontor

bådlift

7 Møntvask

Vi byder alle sejlere velkommen til perlen i det sydfynske Øhav, Ærø. Hvad enten i lægger til i skipperbyen Marstal eller i den charmerende købstad Ærøskøbing, vil i ikke være i tvivl om, at den hjertevarme Ærø-velkomst bliver alle til del. Der bliver taget hånd om sejlerne af personalet på havnene og man går aldrig forgæves med små og store problemer eller

6

ønsker. Havnefogeden og hans dygtige personale styrer to havne med over hundrede tusinde sejlende gæster årligt. Personalet skaber rammerne, men det er vore gæster, der skal udfylde dem! Vi lover solskin og medvind og vi vil gøre alt for, at sejlerne føler sig godt tilpas, når de gør landgang på Ærø.

Ærø Havne · Havnepladsen 8 · 5960 Marstal · 6352 6365 · www.aeroehavne.dk


Marstal Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum Engang var Marstal landets vigtigste søfartsby, næstefter København. 300 sejlskibe, der tog ud på verdenshavene, havde hjemhavn her, og i dag varetager byens søfartsmuseum den maritime kulturarv på fineste måde. Det hele begyndte i 1929 i en skibshandel med tilhørende pak­hus, men efterhånden som samlingen voksede, er Marstal Søfartsmuseum udvidet til naboejendommene, der tidligere husede skibsmæglerfirmaer og private boliger for søfolk og skibsredere.

Over 30 udstillingsrum Rundt omkring i de gamle bygninger, hvor der gennem generationer er der blevet fortalt historier fra de syv have, er der udstillet alt fra skibsmodeller, flaskeskibe og skibsportrætter til skibskister, harmonikaer og kuriositeter, som sømændene har taget med hjem fra fjerne himmelstrøg. På et af museets lofter er indrettet sejl- og riggerloft, hvor de besøgende kan se sejlmagerværktøj, riggergrej og

rebslagerværktøj, ligesom der er en hel udstilling om Marstals mange skibsværfter med en fin model af et værft i funktion omkring år 1900. I et særligt navigationsrum er det desuden muligt at studere søkort, sekstanter, journaler og en meget stor samling af håndskrevne navigationsbøger, - Vi er også stolte af coasteren Dora, som vi reddede styrehus, salon og kammer fra, da den blev hugget op. Vi skilte det hele ad i smådele og samlede det igen i et af museets lokaler, så det er muligt at opleve, hvordan det føles at sejle med en lille coaster fra 1950’erne. Ved hjælp af lys- og lydeffekter kan besøgende stå i styrehuset, lytte til motoren, spejde ud over havet og få en realistisk fornemmelse af at være om bord en

Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. +45 62 53 23 31 www.marstal-maritime-museum.dk blæsende nat, fortæller museumsleder Erik Kromann.

Skibsprojektet Bonavista 24.000 gæster besøger årligt Marstal Søfartsmuseum, og endnu flere har de sidste fire år lagt vejen forbi museumsværftet på havnen, hvor det har været muligt at følge r­e­no­veringen af den knap 100-årige skonnert Bonavista. Pinselørdag 2012 søsættes skonnerten, der fremover vil blive en stolt sejlende gesandt for dansk skibsbygningskunst og søfartshistorie – med hjemhavn i Marstal, naturligvis.

7


Booking og info: Maritimt Center Danmark Havnepladsen 2, 5700 Svendborg Telefon +45 6223 3025 maritimtcentercharter@svendborg.dk www.maritimtcenter.dk

Til søs med de flotte, gamle træskibe I Maritimt Center Danmark er vi eksperter i at skabe oplevel­ser til søs for grupper på ti til 200 personer. Hvert år arrangerer vi flere hundrede sejlture i hele Danmark. Vi samarbejder med omkring 30 smukt restaurerede sejlskibe, der alle bliver ført af professio­nelle søfolk. Gæsterne kan læne sig tilbage og nyde, når vinden tager fat – eller de kan deltage aktivt i sejladsen og være med til at sætte sejl og styre skibet.

Jensen’s Bøfhus på øhop At invitere Jensen’s Bøfhus på grillmenu lyder måske ikke af noget særligt. Men når bålstedet tændes på en lille ø i Det syd­ fynske Øhav og hele afdelingen bliver sejlet dertil om bord på et flot, gammelt sejlskib, så ender det alligevel med at blive en uforglemmelig oplevelse. - Det var en dag, vi talte om længe efter, siger Lykke Skovga­ ards, der er direktionssekretær på hovedkontoret i Odense.

8

- Vi sejlede ud fra Svendborg midt på eftermiddagen. De, der havde lyst, kunne være med til at sætte sejlene, og undervejs fik vi os et godt grin, for det var der ikke mange af os, der havde prøvet før. Vi sejlede et par ti­mer, og da vi nåede frem til øen, var der gjort en lækker buffet klar til os, og bålet var tændt, så vi bare kunne gå i gang med at grille, fortæller hun. Efter maden blev der tid til un­ derholdning, konkurrencer og en

lille tur rundt på øen, før hele selskabet blev sejlet hjem i den lune sommeraften.

Også for private Lej et skib til en bryllups­fest med dans på skibs­dæk­ ket, eller arrangér en rund fødselsdag, hvor venner og familie får en uforglemme­ lig dag til søs. Kontakt Maritimt Center Danmark, når du har noget at fejre.


A Havnekontor B Grillplads C Bad og toilet D Forbeholdt store skibe 5 Grillplads

K M L 15

N J

J

8 7 9 6

5 4 2 3 4 1

Minigolf Kemisk toilettømning

6 Benzin/diesel 7 Kran 8 Grillplads/Legeplads 9 Bad og toilet

J Skibsværft

K L M N 15

Bedding Klubhus Bådeudstyr Mastekran Bad og toilet Klubhus Bad og toilet vaskeri/møntvask Grillplads Legeplads Minigolf

Vaskeri/møntvask

Faaborg Havn Lystsejlere på øhop i det sydfynske, professionelle sejlere og forventningsfulde krydstogtgæster på vej gennem Skandinavien. Alle finder de vej til Faaborg Havn, der sommeren igennem tager imod gæster fra hele verden. Den hyggelige havn blev anlagt i 1600-tallet og har op gennem historien været en vigtig søfartsby. I byens velmagtsdage var over 100 store sejlskibe hjemmehørende her, og byen og havnen emmer stadig af gammel søfartsby, selv om moderne byggerier og faciliteter er kommet til. I dag bruges havnen af lyst-

både i alle størrelser, af smukt restaurerede træskibe og af fiskere, erhvervsfartøjer og ø-færger. Og som noget ganske nyt er internationale krydstogtskibe begyndt at lægge ruten forbi den charmerende havneby på Sydfyn. Læs mere om Faaborg havn på de følgende sider.

Faaborg Havn · Kanalvej 19 · 5600 Faaborg · tlf.+45 7253 0260 www.faaborghavn.dk · faaborghavn@faaborgmidtfyn.dk

9


Festligt anlob

Hele byen var på den anden ende, da de første internationale krydstogtskibe kom til Faaborg sidste sommer, og flere har meldt deres ankomst i 2012. Havnemester i Faaborg, Lasse Olsen, er en glad mand. Han er idémanden bag Ports of Hans Christian Andersen, der skal trække krydstogter til Fyn, og det ser ud til, at Faaborg har lige det, der skal til. Charmerende bindingsværkshuse, toppede brosten, stokroser op ad facaderne og et fint, gammelt klokketårn, der tjener som byens vartegn og sømærke. Gæsterne på det amerikanske krydstogtskib SeaDream I så det med egne øjne og blev forvissede om, at den slags ikke kun findes i eventyrbøgerne.

Butikspersonale i matrostøj

Faaborg får også besøg af 30 flotte, gamle træskibe Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe kommer endnu engang til Faaborg. Vær med til at give dem en festlig modtagelse på havnen den 26. juli om eftermiddagen.

10

Det var en søndag i maj, at det første skib anløb byen. De handlende holdt ekstraordinært åbent, gaderne myldrede med mennesker, der var kommet langvejs fra for at se krydstogtskibet, og mange brugte anledningen til at søndagsshoppe i den feststemte by. I nogle af butikkerne var personalet sågar hoppet i matrostøj, så de kunne tage ordentligt imod krydstogtgæsterne, der spadserede den korte vej fra havnen

til midtbyen. En del af gæsterne benyttede anledningen til at tage en lille tur med veterantoget, der i sommersæsonen kører på den smukke jernbanestrækning mellem Faaborg og Korinth, og der var ingen tvivl om, at de fik sig en oplevelse ud over det sædvanlige.

Flere og større skibe på vej I 2012 er der indtil videre planlagt tre krydstogter til Faaborg, bl.a. anløber Seaborn Pride den 26. august, et eksklusivt skib med seks passagerdæk, 212 gæster og 160 besætningsmedlemmer. Det er dog intet imod det tyske krydstogtskib, der lægger vejen forbi Faaborg 2. september. - Den tyske luksusliner ’Deutschland’ er kendt fra TV-serien ’Traumschiff’, der handler om livet på et krydstogtskib. Det er et ældre og meget flot skib med plads til 566 passagerer og 270 besætningsmedlemmer på de syv dæk, fortæller havnemester Lasse Olsen, der glæder sig over, at Faaborg har fået et godt ry blandt de internationale krydstogtrederier.


Fakta om Carbon 3

Carbon3 er bygget til at slå alle rekorder Den dobbelte OL-guldvinder Jesper Bank kalder båden, der er bygget i Faaborg, for en genial nyskabelse. Der skal noget til at imponere en sejler der har vundet VM 12 gange i fire forskellige bådtyper og desuden har haft to gyldne medaljer med hjem fra OL. Ikke desto mindre var det netop, hvad tre unge Faaborg drenge gjorde, da de i sin tid præsenterede Jesper Bank for deres planer med Carbon3 båden. Til daglig er han salgsdirektør hos Elvstrøm Sails, og han husker tydeligt den dag, Jonas Pedersen, Jakob Frost og Jakob Groth troppede op på sejlmageriet. - Da jeg så tegningerne til båden, stod det hurtigt klart, at deres projekt var ekstremt ambitiøst. De tre drenge havde gang i noget, der ikke var set i Danmark før, og i Elvstrøm Sails tænkte vi, at hvis det nogensinde blev til noget, havde vi pligt til at bidrage til projektet med vores viden indenfor moderne sejlteknologi.

Siden har verdens dygtigste designere, sejlmagere, bådebyggere og sejlere arbejdet sammen om kapsejladsbåden, der ved hjælp af den allernyeste teknologi blev bygget med det ene formål, at slå alle rekorder.

Grænseoverskridende sejlads Da båden blev søsat på Faaborg Fjord i maj 2011, havde Jesper Bank taget projektet så meget til sig, at han ud over at levere sejlene og deltage aktivt i udviklingen af båden, nu også var at finde som skipper. Og selv for en erfaren sejlsportsmand har det

Carbon3 har hjemhavn i Faaborg og er en såkaldt trimaran, en sejlbåd med tre skrog. Den er bygget i ren kulfiber, der gør den ekstremt holdbar og samtidig let. Båden er tegnet af ekspert i flerskrogsbåde, Nigel Irens, og bygget på værftet Tuco Marine Group i Faaborg. Carbon3 er over 12 meter lang og 10 meter bred. Alligevel vejer den mindre end en folkebåd og kan bære 10 gange så meget sejl. De godt 20-25 mennesker omkring projektet arbejder alle gratis, og alt lige fra forsikringer og sejlertøj til elektronik og maling er sponsoreret.

været en grænseoverskridende oplevelse. - Carbon3 flytter ikke kun grænserne for, hvordan man bygger både herhjemme, men også for hvordan man sejler. Der er enorme kræfter på spil, så det er en meget fysisk form for sejlads, der virkelig kan mærkes i kroppen. Der er ikke meget pibe og skipperkasket over det. Vi burde snarere sejle med hjelm og knæbeskyttere, joker den garvede sejlsportsmand. Den ekstreme sejlbåd sluttede den første sejlsæson i fin stil og tog den prestigefyldte pokal Sølvspileren for den hurtigste tid rundt om Sjælland. Det lykkedes mandskabet på Carbon3 at tilbagelægge turen i tiden 14.50.44 og dermed skære hele to en halv time af den tidligere rekord.

11


Livet på småøerne Mød tre øboer, der på hver deres måde har forenet ølivet med et spændende arbejdsliv

SK AR Ø

4

2

3 5 2

A Bad og toilet

C Bedding

Container Ferskvand

B Grillplads

Grillplads

D Færgeleje 5 Legeplads

Mere om Skarø Der er 37 fastboende på øen og det tager 35 minutter at sejle dertil med færgen fra Svendborg. Skarø har købmandsbutik, caféer, museum og Bed and Breakfast. Kurve med mad og udstyr til cykel-, vandre-, kajak- eller strandture kan bestilles hos købmanden. Der er en primitiv teltplads og gode badestrande på øen. Læs mere: www.isfraskaroe.dk www.skarokobmand.dk

12

Tag en biolog med en udpræget sød tand og sæt hende på en ø med 40 birketræer og omtrent det samme antal øboer. Så har du opskriften på is fra Skarø, en lille forretningssucces, der så småt er ved at vokse sig stor. Birketræerne vender vi tilbage til. Da Britta Tarp flyttede til Skarø i 2003 og besluttede at gøre sin passion for is til en levevej, skete det først og fremmest, fordi hun gerne ville skabe en arbejdsplads på øen. - Når jeg nu boede sådan et smukt sted, syntes jeg, at det ville være skørt at bruge tid på at pendle væk fra øen, fortæller Britta Tarp, der sammen med sin mand byggede deres landejendom om, så den kunne huse en isproduktion. I dag beskæftiger de to ekstra mand, og hvert år bliver op til 200.000 bægre is fragtet fra den lille sydfynske ø til forhandlere i hele landet.

Tonsvis af råvarer med færgen En del af forklaringen på isens succes er alt det arbejde, Britta Tarp lægger i at udvælge gode, lokale råvarer, der bliver sejlet til øen med den lille færge fra Svendborg. Jordbær fra Tåsinge, æbler fra Fejø, hindbær og solbær fra Strynø, sukker og æg, mælk, fløde og chokolade, alt sammen bliver det lastet på færgen og sejlet i pendulfart til øen. En bestemt ingrediens bliver dog høstet lokalt, nemlig birkesaften. - Birkesaft giver isen en god konsistens og fremmer den søde smag af frugt og bær, så vi kan skære ned på sukkermængden, fortæller Britta Tarp, der hvert forår tapper saften fra øens 40 birketræer. For at kunne følge med den stigende efterspørgsel, bliver hun dog fremover nødt til at supplere med saft fra birketræerne på naboøen Avernakø. En ny stor kunde er Singapore Airlines, der får leveret is til nogle af deres flyruter fra København. På den måde finder isen fra en af de mindste beboede øer i Danmark på forunderlig vis vej ud i den store verden.


BJØRNØ Da Henrik Kåg giftede sig med sin kone Kirsten, fik han en hel ø i tilgift. Kirsten Bjørnø Kåg er nemlig født på Bjørnø, lige ud for Faaborg, og i dag er parrets tre børn fjerde generation på Bjørnøgård. Den smukke bindingsværksgård kan dateres helt tilbage til 1600-tallet, og familien har lagt et stort arbejde i at sætte de gamle bygninger i stand, så de kan bruges til kursusvirksomhed og ferieudlejning. - Bjørnø er en helt ideel ramme om alle slags kurser. Her er ro og fred til fordybelse, smuk natur og vand til alle sider. Vi oplever gang på gang, at der opstår en helt særlig stemning i løbet af sådan en weekend, hvor folk er samlet omkring for eksempel pileflet eller havkajak, og hvor alle bor og spiser på Bjørnøgård, fortæller Henrik Kåg.

Fra Bjørnø til Lapland Forfædrene på slægsgården havde dog nok spærret øjnene op, hvis de havde set den nyeste tilføjelse på Bjørnøgård. En samisk Lavvu. Et kæmpemæssigt rundt telt ude på marken med bålsted i midten og plads til over 100 mennesker. - Teltet giver os mulighed for at lave nogle helt andre events, end vi kan oppe på gården. Her sidder folk ved rå træborde, bænkene er polstrede med rensdyrskind og maden bliver lavet over åben ild. Sidste år havde vi et selskab på 120 gæster, hvor vi på vikingemanér stegte flæskesteg, lam og kylling i en jordovn. Andre gange griller vi eller laver supper og gryderetter over bålet, fortæller Henrik Kåg. Han er ikke er i tvivl om, at livet på en lille ø kan være med til at sætte skub i en særlig form for kreativitet og idérigdom. Ifølge ham handler det om at se mulighederne og ikke begrænsningerne, men måske især om, at han og hans kone gerne vil give glæden ved ølivet videre til alle de besøgende på Bjørnøgård.

A

2 2 3

A Færgeleje 3 Toilet 2 Gæstesejlere Mere om Bjørnø: 32 fastboende er der på Bjørnø. Der er syv daglige afgange til Faaborg, der ligger 17 minutter væk. Øboerne bestyrer selv færgen, så de hvert år kan tilpasse færgeplanerne skole- og arbejdstider. Om sommeren er de en kiosk på øen, en primitiv lejrplads og flere ferieboliger til leje. Læs mere: www.bjoernoegaard.dk

13


DRE J Ø

2

A

3 4

A Bad og toilet C Færgeleje

Ferskvand

B Badestrand

D Forbeholdt store skibe

Mere om Drejø Det tager fem kvarter at tage færgen fra Svendborg til Drejø, der huser 55 fastboende. På Drejø er der købmand og kro, museum og café, en hyggelig havn med grillplads, gode badestande, flere ferieboliger til leje, foruden en primitiv teltplads. Læs mere: www.stenovne.dk www.drejo.dk

14

En rigtig ildsjæl kan man vel kalde ham. I 22 år har Lars Helbro bygget stenovne og holdt kurser i ovnsætning overalt i Danmark, Sverige, Norge, USA, Frankrig og Spanien. Men hans base er Drejø i Det sydfynske Øhav, og ølivet passer rigtig godt til den livsstil, han har valgt. - Når jeg skal bygge en ovn, triller jeg om bord på færgen med min campingvogn, og bliver ude hos kunden i den uges tid, det tager at bygge ovnen. På den måde spilder jeg ikke en uendelig masse tid på at pendle frem og tilbage hver dag, fortæller Lars Helbro, der gerne vil give idéen videre til andre selvstændige håndværkere. - Fordelene er til at få øje på. Ved at samle min arbejdstid og knokle igennem i den uge, jeg er af sted, kan jeg nøjes med arbejde 90 dage om året. Og en gård med udsigt over Det sydfynske Øhav koster jo ikke alverden, konstaterer han tørt.

Gode oplevelser På en sær måde har de begrænsede færgeafgange faktisk givet den garvede ovnsætter mange gode oplevelser gennem årene. Den sidste dag ude hos en kunde er han nemlig nødt til at afveje, om han kan nå aftenfærgen til Drejø, eller om han skal tage en ekstra nat i campingvognen. - De aftner, hvor jeg beslutter at blive, er tit de allerbedste. Så er ovnen færdig, og vi tænder op sammen, laver mad i den og hygger os inden jeg tager hjem, fortæller Lars Helbro, der allerede føler sig hjemme ved færgelejet i Svendborg. Her møder han de andre øboer, og så går snakken om hvor han har været, og hvad der er sket på øen i mellemtiden. På den måde er han orienteret om stort og småt, allerede inden han kommer hjem til sin kone og gården på Drejø.

Ildsted bygget af ovnsætter Lars Helbro fra Drejø


Turforslag til Skarø og Drejø

Fredag

Sen øhop Afgang Svendborg 11.00 Ankomst Drejø 12.20 Afgang Drejø 13.15 Ankomst Skarø 13.45 Afgang Skarø 16.35 Ankomst Svendborg 17.20

Afgang Svendborg 11.00 Ankomst Drejø 12.20 Afgang Drejø 16.05 Ankomst Skarø 16.35 Afgang Skarø 19.20 Ankomst Svendborg 20.10

Afgang Svendborg 08.05 Ankomst Drejø 09.00 Afgang Drejø 13.25 Ankomst Skarø 13.55 Afgang Skarø 16.55 Ankomst Svendborg 17.45

Søndag- og helligdage

Tidlig øhop Afgang Svendborg 7.40 Ankomst Drejø 8.35 Afgang Drejø 13.15 Ankomst Skarø 13.45 Afgang Skarø 16.35 Ankomst Svendborg 17.20

Lørdag

Mandag – torsdag

Færgen Højestene sejler fra Svendborg og lægger til ved begge øer. Tidlig øhop Afgang Svendborg 07.45 Ankomst Drejø 08.40 Afgang Drejø 13.25 Ankomst Skarø 13.55 Afgang Skarø 16.55 Ankomst Svendborg 17.45 Sen øhop Afgang Svendborg 11.10 Ankomst Drejø 12.25 Afgang Drejø 16.25 Ankomst Skarø 16.55 Afgang Skarø 20.15 Ankomst Svendborg 21.05

60 kr. Priser d 11 år) e m g o rn (til ver: 5 kr. Ba r og dero r. Voksen 9 på fem persone ykel 30 k Grupper 44 kr. C rn a B 3 kr. retur. Voksen 8 illetpriser er tur/ b gratis Alle øerne er m e ll e m Rejse

Find hele fartplanen på www.svendborg-havn.dk og læs mere om øerne på www.drejo.dk og www.skaroe.com NB: Turforslagene tager ikke højde for åbningstider i øernes butikker og virksomheder.

15


Tag med

Fyn Rundt Hvert år sejler 30-35 bevaringsværdige skibe rundt om Fyn, og flere af dem tager gæster med om bord. Anna Gerda Wildt Rasmussen havde aldrig før sat et sejl, da hun sidste år fik sig en oplevelse for livet. Vil du med i 2012? Der var netop blevet lavet suppe i kabyssen, da Anna Gerda Wildt Rasmussen fra Midtjylland fandt frem til sejlskibet Meta i Kerteminde Havn. - Skipperen og resten af besætningen sad og hyggede sig under dæk, og egentlig var jeg kommet et par timer for tidligt. Men de bød mig straks på en portion suppe, viste mig, hvor min køje var, og inden længe færdedes

16

jeg fuldstændig hjemmevant på skibet, husker 72-årige Anna Gerda Wildt Rasmussen, der i mange år havde set fascineret til, når de gamle sejlskibe kom forbi ude på havet. At det var muligt at sejle med, fandt hun først ud af sidste år.

En helt anden verden - Pludselig var jeg en del af en verden, jeg slet ikke havde

Sejladsen foregår altid i uge 30, og hvis du ikke har mod på at tage med alle fem dage, er det muligt at sejle med for en enkelt dag. Ring til Maritimt Center Danmark på telefon 6223 3025 eller mail til os via hjemmesiden www.maritimtcenter.dk


steder, fortæller hun.

I al slags vejr

kendt. Besætningen og nogle af de andre gæster var erfarne sejlere, og det fascinerede mig at se, hvordan det hele fungerede på skibet. Når sejlene skulle hales ned, slog mine kræfter ikke rigtig til, men jeg fik alligevel mine opgaver om bord. Jeg lærte, hvad det vil sige at kvejle reb, så det blev mig, der gjorde dem fast og bundtede dem på den rigtige måde, når de andre halede ned, fortæller hun. Arbejdet med rebene og den friske havluft gav god appetit, og ifølge Anna Gerda Wildt Rasmussen var måltiderne på skibet en vigtig del af livet om bord. Den dag, hvor vejret var lidt råt, blev dugen gjort våd, så fadene ikke rutshede rundt, for selv i høj søgang skulle der tre slags sild, lun leverpostej og slagterens bedste pølse på bordet. Og som regel en god historie eller to. - På et gammelt sejlskib er tiden en anden. Det tager en hel dag at sejle fra Kerteminde til Middelfart. Så der er pludselig tid til at fortælle de gode historier og tid til at lytte til dem. Det giver en helt særlig stemning om bord, som det er svært at finde ret mange

De fem dage, det tog at runde Fyn, bød både på regn og rusk og absolut vindstille solskinsvejr. - Jeg var rigtig godt klædt på, så faktisk var det en oplevelse at sejle i råt vejr, hvor vinden virkelig tog fat. Men det var også fantastisk, da vinden lagde sig, og vandet lå blankt som silke. Det var på etapen fra Middelfart, så selv om vi ikke kunne sejle for sejl og var nødt til at tænde motorerne, var det den smukkeste tur ned gennem Lillebælt, fortæller Anna Gerda Wildt Rasmussen. En anden stor op­le­ velse var sejladsen fra Faaborg til Svendborg, hvor vinden stod i det helt rigtige hjørne. - Vi havde vinden med os, så vi sejlede for fulde sejl hele vejen, og jeg vil aldrig glemme synet af det samlede felt af skibe, der alle havde sejlene sat. Da følte jeg virkelig, at jeg var en del af noget stort, siger den begejstrede midtjyde der uden

Ruten i 2012 Kerteminde 22. juli Middelfart 23. juli Assens 24. juli Sønderborg 25. juli Faaborg 26. juli Svendborg 27. juli Sejladsen arrangeres af Foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe i samarbejde med Maritimt Center Danmark. Læs mere på www.fyn-rundt.dk

tvivl vil være at finde blandt gæsterne på Fyn Rundt i fremtiden.

17


Skibe, du kan møde ved Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe Albatros... Skonnerten er fra Hadsund i Danmark og er oprindeligt bygget til fragtfart. I dag er skonnerten tyskejet af stiftelsen ”Clipper Jugend Verein”. Anna Elise... Nordsøkutter, bygget i 1932 hos Christoffersen i Nordby på Fanø. Anna Elise er bygget til snurrevodsfiskeri i Nordsøen. Anna Møller... Galease. Bygget i 1906 på Peter Larsens Værft i Randers. Anna Møller har ingen motor om bord. Aron... Jagtbygget 2-mastet skonnert, bygget 1906 hos J. Bager i Marstal. Den smukke Marstalskonnert Aron er et af Fyns Rundts bedste sejlere Betty... Galease, bygget af eg på eg i år 1900 på N. Nielsens og Søns træskibsværft i Frederikshavn til et partsrederi. De 24 parter havde hver en andel på 500 kroner. Brita Leth... Jagtbygget 2-mastet sletskonnert, bygget i 1911 på Øxenbjerg Træskibsværft i Svendborg. Under anden verdenskrig smuglede hun mange flygtninge til Sverige. Elbe No. 5... Lodsskonnert. Bygget i 1883. Har krydset Altanten mange gange og rundede endda i 1937 Kap Horn. Elsa Margrethe... Fiskekutter, galeaserigget, bygget i 1926 på Esbjerg Skibsværft. Elsa Margrethe er let genkendelig på sin høje rig. Emanuel... Rundgattet jagt bygget i 1902 i Rødvig. Jagten Emanuel er en fantastisk sejler og har vundet mellemklassen Fyn Rundt flere gange.

18


Fylla... Jagtbygget 3-mastet skonnert, bygget 1924 hos J. Dreyer i Nyborg. I dag er skibet ejet af Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommune og bliver brugt som lejrskoleskib. Grønne Erna... Snurrevodskutter, bygget i 1908 på Søren Abrahamsens Skibsværft i Esbjerg. Grønne Erna er opkaldt efter partejer Christian A. Christensens datter. Havet... Galease bygget i 1954 i Holbæk. Havet er et af de allersidste store træskibe, der er bygget i Danmark. Hun blev bygget i Holbæk i 1954 til fart ved Grønland, men kom aldrig derop. Hjalm... Galease, bygget i 1901 hos Christoffersen i Assens. Hjalm er bygget til indenrigsfragtfart. Skibet har stadig hjemhavn i Holbæk, hvor en forening driver skibet. Johanne... 2-mastet skonnert, bygget i 1895 på Øxenbjerg Skibsværft i Svendborg. Johanne er en to-mastet skonnert bygget til indenrigsfragtfart. Lilla Dan... Jagtbygget 2-mastet topsejlsskonnert, bygget i 1951 hos Ring-Andersen i Svendborg. Lilla Dan er bygget som skoleskib til J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved i Svendborg. Loa… Loa er en barkantine og er bygget i 1920 af Sophus Weber i Svendborg oprindelig som 3 mast skonnert med den atypiske Virginia rig. Ejes i dag af ”Tall Ships Aalborg”. Zar... 3-mastet skonnert, bygget i 1942 i Svendborg. Zar er bygget på det navnkundige RingAndersens Skibsværft til fragtfart i Østersøen. Martha... Skonnerten Martha af Vejle er Danmarks største foreningsejede skib. Hun er bygget i Vejle i år 1900. Meta... Skonnert bygget i 1884 hos Christoffersen i Assens. Meta har været både fragtskib og stenfisker. 1961 blev hun lystfartøj, og i dag er hun charterskib og sejler dagture i øhavet. Mira... 2-mastet skonnert. Mira er en lille velsejlende skonnert og fremstår i dag som da hun løb af stablen hos Rasmus Møller i Faaborg i 1898. Muller... er en typisk jagt (pæreskude) fra Sydfyn. Pæreskuderne blev brugt til transport af frugt. Bygget på et af de sidste strandskibsværfter, Jacobsens Plads i 1976.

19


Palnatoke... Galease bygget i 1894 hos R. Jensen i Humlebæk. Bygget som fragtskib og blev senere stenfiskerfartøj. Skibet har fast plads ved Sejlskibsbroen i Svendborg. Skibladner II... Galease, bygget i 1897 hos M.F. Hansen i Odense. Skibladner II er FDF Søkorps Københavns skib. Valkyrien... Toldkrydsjagt, bygget i 1921 af eg på eg hos Albert Clausen i Bandholm. I 1980 stod Valkyrien på bunden af Grenå havn men blev reddet og er i dag godkendt til chartersejlads. Vega... Galease bygget hos Christoffersen i Assens i 1901. Vega er bygget som kvase, altså et skib med dam, indrettet til sejlads med levende fisk. Senere blev hun lystfartøj. Viking... Toldkrydsjagt. Skibet er bygget til toldvisitation af skibe. Efter Krydstoldvæsenets nedlæggelse i 1904 endte Viking i Svendborg og ejes i dag af Svendborg Museum. W. Klitgaard... Galease. Skibet er Danmarks ældste eksisterende fiskefartøj og bygget på Nikolaj Olsens Værft i 1891. Klitgaard er tegnet af den navnkundige danske konstruktør Bentzon. Nakskov Havn 1... Nakskov Havn 1 er en lille veteran slæbebåd bygget til Nakskov Havn i 1914. Båden er presse og bøje-båd under Fyn Rundt. Pia Dommerbåd... Pia er Marstal Navigationsskoles øvelsesskib og feltets dommerbåd. Pia er opkaldt efter tidligere minister Pia Gjellerup som reddede skolen fra lukning og sørgede for, at det blev muligt for skolen at anskaffe skibet.

Scan koden og læs mere om skibene på Fyn Rundts hjemmeside www.fyn-rundt.dk

20


Lille båd

– stor passion

Svendborg Classic Regatta er Danmarks største stævne for klassiske lystbåde, og Günter Ahlers fra Kiel er en trofast deltager. I 2011 tog hans lille Hansa-Jolle CIRCE prisen som stævnets smukkeste båd. Feltets mindste, men ikke desto mindre en meget smuk og klassisk båd. Som skabt til Det sydfynske Øhav, hvis du spørger skipperen. - CIRCE stikker kun en meter. En halv, hvis jeg tager sværdet op. Så jeg kan sejle overalt i øhavet, og jeg går gerne ind i alle de små vige, hvor der ikke kommer så mange andre, fortæller tyske Günter Ahlers, der har været en ivrig sejler hele sit liv.

Betagende farvand Som bådebygger og skibskonstruktør har han boet i både Australien, Nordamerika og Canada, men ifølge ham slår intet farvandet omkring de sydfynske øer. - For en sejler er det et af de skønneste steder i verden. Når jeg kommer fra Kiel, er Marstal første

havn, jeg møder, og det er jo altid en dejlig tur videre til Ærøskøbing, forbi Birkholm og ind gennem Svendborg Sund. Andre gange sejler jeg over mod Faaborg og Lyø, og alle steder er farvandet dybt betagende.

Velorganiseret Regatta Sine 70 år til trods deltager Günter Ahlers i Svendborg Classic Regatta så ofte det kan lade sig gøre, og han sejler gerne frem og tilbage mellem Kiel og Svendborg for at møde til start. - Jeg synes, at det er en meget velorganiseret regatta. De forskellige kapsejladser bliver afviklet på en måde, så alle bådene – store som små – sejler samlet fra kapsejladsbanerne ved Tåsinge tilbage til Svendborg. Det giver en rigtig god stemning, og så er det jo skægt at deltage i festen om aftenen med

Hansa-Jollen CIRCE er 5,85 meter lang og blev konstrueret i 1946 på værftet Abeking & Rasmussen af Henry Rasmussen, der oprindeligt kom fra Svendborg. mad, præmieoverrækkelse, musik og dans, fortæller skipperen, der har mod på mange flere regattaer i fremtiden.

I 2012 afholdes Svendborg Classic Regatta 9.-11. august De klassiske lystbådes årlige dyst er tempofyldt, og den sportslige udfordring er stor. Der sejles både fredag og lørdag på trekantbaner på Lunkebugten mellem Taasinge, Langeland og Thurø, og kapsejladsen afsluttes med en distancesejlads tilbage til Svendborg. På land er Maritimt Centers pakhus omdrejningspunkt for indskrivning, fælles middag og fest. Regattaen arrangeres af en sammenslutning af maritime foreninger på Sydfyn. Tilmeldning på www.classicregatta.dk fra 1. april 2012.

21


For fulde sejl Det er et overvældende syn, der møder de besøgende, når de træder ind i Danmarks Museum for Lystsejlads. Museet ligger i historiske omgivelser på det smukke Valdemars Slot på Tåsinge, og selve museums­ bygningen har før i tiden fungeret som stald for slottets kreaturer. I dag er det gamle høloft fjernet, så de mange både kan udstilles med fuld sejlføring. En enestående samling Samlingen rummer omkring 40 klassiske sejl- og motorbåde, og hver en krog på museet er udnyttet. Lige meget hvor man kigger hen, mødes øjet af blankpoleret mahogni, lakerede master, montre med olympiske medaljer og andre fine, historiske effekter. Under loftet hænger klassiske kajakker og mindre joller, og overalt står hel- og halvmodeller, gamle påhængsmotorer, vandski og robåde udstillet. Museet råder også over en meget flot spidsgattersamling, blandt andet Danmarks mindste spidsgatter

22

BETTE OLE, som den kendte skibskonstruktør Georg Berg byggede til sig selv i en alder af 81 år. Båden er 4,05 meter lang, 1,45 meter bred og så absolut indrettet til en-mands sejlads. Et andet klenodie er Lynæs jollen STORMY II, som den legendariske langturssejler Svend Billesbølle sejlede jorden rundt i, og sådan fortæller alle museets fartøjer hver deres lille bid af lystsejladsens historie.

Nordisk Folkebåd - 70 år ung! Årets særudstilling handler om den Nordiske Folkebåd, der gennem tiden har været en ubetinget succes til kapsejlads og tursejlads. I dag sejler der på verdensplan omkring 4.000 folkebåde, og i udstillingen fremvises museets egen folkebåd fra 1942, F D2 GILL. Det var en af de første folkebåde, der blev bygget, og den udstilles side om side med en nyere folkebåd i glasfiber ”TININI” F D1099. Derudover vises en meget spektakulær fotoserie af bådebygger Ove Kaae, Svendborg, der i detaljer fortæller om den Nordiske Folkebåds 70 årige historie.


Gratis adgang Hvert år finder mange gæster vej til museet i forbindelse med Svendborg Classic Regatta, Danmarks største træf for klassiske lystfartøjer, som museet er med til at arrangere. Regattaen afholdes altid i den anden weekend af august og er med til at udbrede interessen for de smukke, gamle fartøjer. Men i 2012 bliver det desuden muligt at kombinere et besøg på museet med en skøn tur på Svendborg Sund. Hele sommeren sejler veteranfærgen M/S Helge to timers rundture på Sundet, og museet er et af de steder, hvor det er muligt at stige af undervejs. Færgebilletten giver gratis adgang til museet og mulighed for at springe på den næste færge på vej tilbage til Svendborg.

Danmarks Museum For Lystsejlads Læg vejen forbi et unikt museum for lystsejlads. Museet udstiller vidunderlige fartøjer, og i tekst og billeder fortæller vi dig lystsejladsens spændende historie. Kombiner dit besøg med en sejltur fra Svendborg om bord på M/S Helge og få gratis adgang til museet. Biletter købes om bord. Åbent daglig 1. juni - 31. aug kl. 10 - 17 Valdemars Slot · Troense 5700 Svendborg (+45) 6222 5104

23


A Havnekontor

K 9 8 2

3

9

Legeplads Grillplads

B C D E

Klubhus

Trailerrampe Travelift

G 8 9 J K

Skibsværft Færge til Bågø Turistinfo Camping Hotel

Bad og toilet Kortautomat Telefon Vaskeri/møntvask Restaurant

F Grillplads

7 A

J 9

4

5

6

Assens

I den gamle købstad Assens er byens historiske huse og maritime miljø usædvanligt velbevaret. Kommer du sejlende til Assens, vil du allerede på havnen få øje på de første fredede bygninger. Eksempelvis det lille kogehus fra 1824, hvor sømændene før i tiden var nødt til at lave mad, fordi de ikke måtte have åben ild på sejlskibene ved kajen. På havnen står statuen af søhelten Peter Willemoes, der blev født 1783 i en af byens gamle gårde.

Et livligt handelsliv Gården ligger her endnu, ligesom flere andre store købmandsgårde i Østergade, der i århundreder

24

har været byens hovedgade. Tag et kig ind i de stemningsfulde gårde, for eksempel Brydes gård og Plums gård, der omfatter en enorm trælade, bygget i 1915. Assens har historisk set ligget godt ved indsejlingen til Lillebælt, og byens kirke er imponerende i forhold til byens størrelse. I middelalderen var bebyggelsen om kirken og ud til torvet byens fineste kvarter, og den dag i dag vil du opleve Assens som en livlig by med handelsgader, restauranter, gallerier, caféer og marina.

Assens Marina · Næsvej 29 · 5610 Assens · 6471 3580 · www.assens-marina.dk Oplev mere af Sydvestfyn på www.visitassens.dk


Havørred fiskeri på Sydvestfyn Her finder du mange af Danmarks allerbedste fiskepladser. Havørredfiskerne er begejstrede for de mange mulig-heder – for de kan altid finde en kyststrækning med læ. De korte afstande gør det let og hurtigt at skifte mellem fiskepladserne, når vejret

ændrer sig. Naturligvis er der også søer med put and take. På sestrout.dk og visitassens.dk kan du læse meget mere om det sydvestfynske Eldorado for lystfiskere. Det obligatoriske fisketegn købes på fisketegn.dk

Området omkring Assens er spækket med gode fiskepladser: • Aborg Strand • Bågø • Syd for Assens Havn • Torø

• Sønderby Klint • Aa Strand • Agernæs • Bobakkerne

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe Tirsdag 24. juli 2012: Om eftermiddagen lægger alle de velbevarede træskibe til i Assens på deres vej Fyn Rundt. Vær med til at give de omkring 30 sejlskibe en festlig modtagelse i havnen og send dem godt af sted, når de næste morgen stævner ud på deres videre færd ned gennem Lillebælt.

• Helnæs Fyr • Den smukke Helnæsbugt

Jazz og hjuldamper på Lillebælt Fredag 29. – lørdag 30. juni 2012 Fredag 27. – lørdag 28. juli 2012 Nyd sommeren med musik og middag på ’Hjuldamperen’ Helene Aarø. Se hele sejlplanen på www.visitassens.dk Billetter købes på www.fyensbilletten.dk eller kontakt Udvikling Fyn på 63 75 95 00 for nærmere oplysninger

OPlevelser På mObilen

Skonnerten Fulton

Find de oplevelser, der er tættest på dig.

Begynd din efterårsferie om bord på Fulton, der er hjemmehørende i Assens. Det flotte, gamle sejlskib stævner ud 14. oktober 2012. Billetter købes på www.fyensbilletten.dk

Fiske

plad

Foto: Robert Wengler

ser

Din mobil skal have internetadgang for at hente mobilguiden. Det koster almindelig SMS-takst. Din mobiloperatør fakturerer dig særskilt for denne ydelse i overensstemmelse med dit mobilabonnement.

SMS visitassens til 1919

25


Middelfart Lystbådehavne Her mødes moderne matchracebåde og traditionelle træskibe, og for lystsejlerne er der hele tre havne at vælge imellem. Farvandet ud for Middelfart er ideelt til sejlads. Lige ud for byen ligger Lillebælt og Fænøsund, der med småøer og landtanger altid byder på smukke og varierede sejloplevelser. På land har Middelfart tre forskellige havnemiljøer at vælge imellem.

Sommerens aktiviteter

2 A

A Bad og toilet

Gammel Havn er, som navnet antyder, byens ældste, og den ligger kun få hundrede meter fra den hyggelige gågade og alle byens muligheder for at proviantere og tage på sightseeing.

B Skibsværft

Bedding

Gammel Havn, ægte havnestemning midt i Middelfart by. Her finder du det traditionelle træskibsmiljø, hvor de smukke, gamle skibe kan lægge til kvit og frit.

26

- Sommeren igennem summer havnen af aktivitet. Under den årlige jazzfestival omdannes hele Gammel Havn til jazzscene, Lillebæltværftet holder åbent hus hver søndag sommeren igennem, og i sidste uge af juli har vi besøg af alle de bevaringsværdige træskibe på deres vej rundt om Fyn, fortæller havnefoged Kaare Bak. I 2012 gæster Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe Middelfart den 23. juli, og de omkring 30 træskibe bliver taget imod med musik og fest på havnen, før de sejler videre ned gennem Lillebælt dagen efter.

Havnekontoret · Østre Hougvej 124 · 5500 Middelfart · Tlf. 8888 4910 havnen@middelfart.dk · www.middelfartlystbaadehavne.dk


K

6 6

5

6

5

J 7

43

9

A 8 2 A

A Havnekontor

Legeplads

B Badestrand C Kran, Diesel/

benzin

D Bad og toilet

Grillplads Kemisk Toilet tømning

5 Grillpladser

6 Gæstepladser 7 Trailerrampe 8 Sejlmager

A Bad og toilet

9 Bådeudstyr

og proviant

J Grillplads

Restaurant Klubhus K Klubhus

Kongebro Havn, en hyggelig mindre lystbådehavn med storslået udsigt til den gamle og nye Lillebæltsbro. En idyllisk havn tæt på Kongebro Dyrehave, hvor der er borde, bænke, grill og grillbrænde til fri afbenyttelse.

Middelfart Marina, en stor og moderne lystbådehavn med over 500 liggepladser. Her er servicecenter, minigolfbane, grillpladser og alle de faciliteter, du har brug for som sejler.

Verdens største matchrace center Med 17 både i vandet er Match Racing Denmark i Middelfart verdens største matchrace center. Her kommer virksomheder, foreninger og sportshold fra hele landet for at få en oplevelse til søs og samtidigt blive bedre til at samarbejde og kommunikere. Teambuilding til søs Typisk varer et event fire, seks eller otte timer, hvor landets mest erfarne instruktører lærer deltagerne at sejle bådene. Alle manøvrer om bord bliver indøvet, og undervejs finder deltagerne den optimale rollefordeling på bådene. Instruktørerne guider og evaluerer løbende, og sidst på dagen bliver færdighederne afprøvet i en kapsejlads, hvor bådene dyster imod hinanden. Alle kan være med

Matchracebådene er hurtige og udfordrende, men også sikre og manøvredygtige, så både nybegyndere og rutinerede sejlere kan få en rigtig god oplevelse til søs. Under sejladsen bliver deltagerne mødt af intense situationer, hvor det er vigtigt at kunne samarbejde, og derfor vender deltagerne hjem klogere på både sejlads, samarbejde og hinanden. Læs mere på www.m-r-d.dk

Match Racing Denmark · Østre Hougvej 90 · 5500 Middelfart · Telefon 2443 9242

27


Middelfart bugner af gode spisesteder Livet til søs giver god appetit, og har du sat kursen mod Middelfart, kommer du ikke til at gå sulten til køjs. Mangfoldighed og kvalitet Byens spisesteder er vidt forskellige – stilfulde, stemningsfulde, enkle, overdådige – men fælles for dem alle er, at de lægger vægt på kvalitet. Uanset om det er køkkenet på det fem-stjernede hotel, slotsrestauranten, et pizzeria eller en café, gør de hver især en dyd ud af at levere kvalitet til den rigtige pris.

Find en restaurant, der passer dig i Middelfarts hyggelige gader eller tag en tur ud til et af de eksklusive spisesteder, der ligger med en fantastisk udsigt langs kysten, på Hindsgavl halvøen eller ved Fænøsund. VELBEKOMME!

Middelfart har fra gammel tid taget sig godt af de rejsende. Engang var byen et naturligt stoppested på turen til Jylland. I omtrent hvert andet hus lå et gæstgiveri, hvor de rejsende blev bespist, imens de ventede på færgen over Lillebælt. Broerne har før længst erstattet færgefarten, men traditionen for at spise godt lever videre, og i dag tager jyderne gerne turen over broen for at gå på restaurant i Middelfart.

28

Restauranter

Restauranter

Caféer og Værtshuse

HOLM’s Anno domini 1584, Algade/Nygade, Tlf. 6441 0131 Dolce Vita, Kulturøen, Havnegade 8C, Tlf. 6441 0055 Papas Pizzaria, Algade 57, Tlf. 6441 5959 The House of Steaks, Østergade 62, Tlf. 6440 0031 Restaurant Den 2 side, Østre Hougvej 116, Tlf. 6441 3030 Restaurant Golfen, Østre Hougvej 130, Tlf. 4117 6551 Restaurant Fænøsund, Teglgårdsvej 100, Tlf. 6441 2838

i forbindelse med hotel Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, Tlf. 7012 3900 Comwell, Karensmindevej 3, Tlf. 6341 8100 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, Tlf. 6441 8800 Hotel Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, Tlf. 6341 6341 Sixtus,Teglgårdsvej 73, Tlf. 6441 1999 Hotel Park, Viaduktvej 28, Tlf. 6343 6363 Middelfart Resort, Oddevejen 8, Tlf. 6340 1906

Café Razz, Havnegade 40, Tlf. 6441 1616 Restaurant Guldkronen, Torvet 2, Tlf. 6441 0263 Café Edsberg, Havnegade/Gimbels Gyde, Tlf. 6440 1800 Kolibrien, Algade 40, Tlf. 6441 0235

Dinner transportable Kauslunde forsamlingshus, Assensvej 189, Tlf. 2343 0350


Maritime aktiviteter 2012 Se hvad der sker på havet og i havnene hele vejen rundt om Fyn 25. – 27. maj Odense: Havnekulturfestival Vandaktiviteter, kunst, musik, teater og dans. 25. – 27. maj

Kerteminde: Big Boat Challenge Nordens største regatta for kapsejladsbåde på + 40 fod. Storskærm, musik, boder og aktiviteter på havnen og maninaen.

26. maj Marstal: Søsætning af skonnerten BONAVISTA 26. maj Nyborg: Pinsemarked på havnen Byens handlende opstiller boder på havnen og der er markedstelt med livejazz 26. – 27. maj

Kerteminde: Sail Extreme Jollestævne med 750 både i vandet.

Juni, juli og aug. Middelfart: Fisketur hver torsdag Kutteren M/S Medicus, booking via turistbureauet 1. – 3. juni Bogense: Palby Fyn Cup Kapsejlads rundt om Fyn for lystbåde 1. - 3. juni Marstal: Ærø Harmonika Festival 8.-10. juni Kerteminde: Classic Fyn Rundt Danmarks hurtigste både dyster om at slå rekorden Fyn rundt. Kerteminde er start- og målby. 9. – 10. juni Svendborg: Flydende bådmesse ”Fyn til Søs” Båd- og kajakforhandlere fra hele landet samles i Svendborg og udstiller både til lands og til vands. 17. juni Svendborg: Søndagsmatiné i Maritimt Centers pakhuse 17. – 24. juni Svendborg: Kreative dage på Drejø Mød øboerne og deltag i kurser på hele øen. 17. juni – 26. aug. Middelfart: Kunsthåndværkermarked Åbent hus på Lillebæltværftet 21. juni - 9. aug.

Svendborg: Sommeraktiviteter på det flydende oplevelsesrum Bølgen. Hver torsdag. Læs mere på side 45.

23. juni Faaborg, Bogense, Nyborg: Sct. Hans bål på havnen 26. og 28. juni Middelfart: Sejlture på Lillebælt Motorsejleren M/S Mira III, booking via turistbureauet 28. juni – 8. juli

Kerteminde: International Art Festival på havnen

29. – 30. juni Assens: ”Hjuldamperen” Helene Aarø sejler Musik og spisning om bord begge aftner

29


30. juni – 1. juli Marstal: Opera i Ebbes Bådebyggeri Puccinis opera ’Madame Butterfly’ 25. juni – 10. aug. Faaborg, Svendborg, Ærøskøbing, Marstal og Rudkøbing: Billetture i øhavet med sejlskibene Meta og Mjølner. Billetter købes på www.maritimtcenter.dk eller på de lokale turistbureauer. Juli Middelfart: Sejlture på Lillebælt hver tirsdag og søndag Motorsejleren M/S Mira III, booking via turistbureauet Juli Ærøskøbing: Kunst på Havnen 3. juli – 17. aug. Bogense: Billetture med sejlskibet Castor Alle dage, undtagen mandag. Mere information på www.nordfynsturist.dk og booking via turistbureauet Juli og aug. Middelfart: Hvalsafari med sejlskibet Aventura Alle onsdage i juli og august, booking via turistbureauet 5. – 19. juli Fyn og øerne: Visens Skib Bogense Gl. Havn, 5. juli Assens Marina, 9. juli Marstal Havn, 11. juli Svendborg Havn, 17. juli

Middelfart Gl. Havn, 8. juli Søby Havn, 10. juli Lundeborg Havn, 16. juli Lyø Havn, 19. Juli

6. juli og 3. aug. Svendborg: Kender du typen? Gæt en fisk og vind flotte præmier Naturamas Naturguide dissekerer og fortæller om fiskene på Bølgen. 6. juli Nyborg: Festfyrværkeri på havnen ved midnat Festlig afslutning på Open by night i byens butikker 14. juli – 11. aug. Bogense: Jazz for fulde sejl Jazz på havnen alle lørdage 20. juli Bogense: Ravkonkurrence på Marinastranden Vær med i dysten om at finde det største stykke rav, der er begravet i sandet 20. – 22. juli Kerteminde: Kirsebærfestival Se, lyt og smag på en af Fyns sødeste sommerbegivenheder. 20. – 22. juli Svendborg: Kunsthåndværkermarked på havnen 30 kunsthåndværkere udstiller i Maritimt Centers pakhus. 20. – 22. Juli Faaborg: Havnefest på Avernakø 22. – 27. juli Hele Fyn: Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe Omkring 30 flotte, gamle sejlskibe deltager. Mød dem om eftermiddagen til en festlig modtagelse i havnene. Kerteminde til Middelfart 23. juli Middelfart til Assens 24. juli Assens til Sønderborg 25. juli Sønderborg til Faaborg 26. juli Faaborg til Svendborg 27. juli 27. juli Svendborg: Veteranbiler på havnen Motorløb for veteranbiler. Start- og målområde ved Maritimt Centers pakhus. 27. juli Bogense: Open by night med jazz på havnen

30


27.- 28 juli Assens: ”Hjuldamperen” Helene Aarø sejler Musik og spisning om bord begge aftner. 29. juli- 4. aug. Hele Fyn: Sea Challenge Fyn Over 100 kajakroere tilbagelægger 300 km rundt om Fyn. Svendborg til Faaborg 29. juli Faaborg til Assens 30. juli Assens til Middelfart 31. juli Middelfart til Bogense 1. august Bogense til Kerteminde 2. august Kerteminde til Nyborg 3. august Nyborg til Svendborg 4. august 30. juli – 5. aug. Ærøskøbing: Ærø Jazzfestival 31.juli Svendborg: Børnenes piratdag Kaptajn Sorte Fjæs sejler til honnørkajen under kanonsalut, og der er sørøverhistorier, musik og leg i Maritimt Centers pakhus. 1. – 5. aug. Middelfart: Jazzfezztival Livejazz på Gammel Havn scene. 3. aug. Svendborg: Kender du typen? Gæt en fisk og vind flotte præmier Naturamas Naturguide dissekerer og fortæller om fiskene på Bølgen. 4. – 5. aug.

Kerteminde: Havnefest Boder og aktiviteter for børnene om dagen, fest og musik om aftenen.

4. – 5. aug. Bogense: Rosenfestival Skulpturer af roser på havnen 9. – 11. aug. Svendborg: Svendborg Classic Regatta Klassiske lystbåde fra både Danmark og Tyskland dyster mod hinanden. 25. -26. aug. Ærøskøbing: Peder Gast Regatta 26. aug. Faaborg: Krydstogtskibet Seabourn Pride anløber 2. sept. Faaborg: Krydstogtskibet Deutschland anløber 5. sept. Faaborg: Krydstogtskibet Bremen anløber 15. sept. Svendborg: Travaljeroning Landets maritime skoler dyster mod hinanden om at være hurtigst ved årerne. Målområde ud for Maritimt Centers pakhus. 12. – 13. okt. Svendborg: Æbleræs Æblerne fra Troense sælges over skibssiderne og der er efterårsmarked omkring Maritimt Centers pakhus. 14. okt. Assens: Billetture med skonnerten Fulton Billetter købes på www.fyensbilletten.dk 24. nov. Svendborg: Øboerne kommer - fra Skarø og Drejø Marked i Maritimt Centers pakhus 8. – 9. dec. Svendborg: Julemarked i Maritimt Centers pakhus Julegaver, juleknas og specialiteter, juletræer, musik og glögg.

31


A Havnekontor

Bad og toilet Telefon

B Benzin/diesel

Travelift Mastekrog Trailerrampe

C Miljøstation D Møntvask

E Internet

Køkken Tv

F 7 8 9 J

Grillplads

Bad og toilet Toilettømning Toilet Legeplads /strandfitness

8 7 6

6

63 7 6

9

45 27 3 A

6 6

J

Bogense Marina I gåafstand fra centrum og midt mellem stranden og det charmerende havnemiljø i den gamle havn ligger Bogense Marina. Marinaen er ikke kun Fyens største, men også flere gange kåret som Danmarks bedste. Som gæstesejler i Bogense ligger du i første parket til de mange aktiviteter, som marinaen og havnen sommeren igennem danner ramme om. På den gamle havn finder du både atmosfærefyldte fiskerhytter og et livligt caféliv, hvor der hver lørdag fra midt i juli til midt i august spilles ’Jazz for fulde sejl’. Den 1. juni går starten til Danmarks største kapsejlads ’Palby Cup’ rundt om Fyn og senere på sommeren bydes der på

32

Rosenfestival i Bogense, hvor såvel byen som havnen er smukt udsmykket med mange fantasifulde figurer formet i roser. Desuden stævner det gode skib M/S Castor hver dag sommeren igennem ud på sejlture, bl.a. med de populære sørøverture for børn. Kontakt Nordfyns Turistbureau på tlf. 6481 2044 eller besøg www.nordfynsturist.dk for yderligere information.

Havnekontoret · Bogense Marina · Sejlerkajen 13 · 5400 Bogense · Tel (+45) 6481 2115


A Havnekontor

C Restaurant

D Bad og toilet

LOGO Bad og toilet Klubhus

B Gæstepladser

4

3

2 A

Odense Lystbådehavn

Når du lægger til i Odense, er du ikke i tvivl om, at du er kommet til H.C. Andersens by.

Overalt runger ekkoet af eventyrdigteren, så hvorfor ikke lægge vejen forbi det lille gule hjørnehus, hvor han blev født i 1805? I dag kan du se hans høje hat, hans tegninger og papirklip, hans bogsamling og meget andet udstillet, og du kan få hans historier fortalt på lyttestationer fordelt rundt i de gamle stuer. I Fyrtøjet ved siden af H. C. Andersens hus kan du lade dine børn slå sig løs i et nyt fantastisk havunivers inspireret af eventyret om Den Lille Havfrue. Lad dem klæde sig ud som havfrue eller pirat, se dem stå til søs i det flotte sørøverskib, eller lad dem flytte

ind i Havkongens store slot. Huset giver en enestående mulighed for indlevelse og fordybelse gennem drama, fortælling, billedarbejde og musik, og der er underholdning til mange timer. Det er også en mulighed at gå med på en byvandring og høre de mange spændende fortællinger, der knytter sig til digterens barndom i Odense. Send beskeden Odense til 1919 og få et link til Odense Mobilguide, der leder dig rundt i byen til de steder, der har haft særlig betydning for H.C. Andersen. Lad eventyret begynde i digterens egen by!

VisitOdense · Vestergade 2 · 5000 Odense C · Tel. (+45) 6375 7520 · www.visitodense.com

33


A 5 4 3 7 23

ALOGO Havnekontor

D Legeplads

E Restaurant

Bad og toilet Telefon Restaurant Klubhus

B Bad og toilet

7 4 A

F Diesel 7 Kemisk

toilettømning

Telefon

C Gæstepladser 3

6

5 5

Kerteminde

Vilde vover, bløde bølger og smult vand. Kerteminde tiltrækker både familier på sejlerferie, kajakroere, træskibsentusiaster, lystfiskere og danske sejlsportstalenter.

Kerteminde er aktivitet, afslapning, kultur og natur, men frem for alt byder byen på blå oplevelser for alle, der kan lide saltvand og skumsprøjt. Sommeren igennem er byen vært for en hel stribe kapsejladser, og både kajakker og træskibe lægger til på deres vej rundt om Fyn. Landkrabberne henter friske fisk hos skipperne i byens fiskerihavn, der er Fyns største, og lystfiskerne fanger selv deres havørred på de fine fiskepladser langs kysten. For dem der befinder sig bedst i afslappet stilling og med sand mellem tæerne, har byen en meget fin og børnevenlig strand.

Ses vi i Kerteminde? - Vi giver den tredje nat helt uden beregning. 34

Kerteminde · Marinavejen 4 · Kerteminde · 6532 3733 Læs mere om Kerteminde på www.visitkerteminde.dk


Fra Marinaen er der gåafstand til: •   Byens mange shoppingmuligheder •    Restauranter og spisesteder •    Museer og seværdigheder •    Tre legepladser •    En af Fyns bedste badestrande •    Naturoplevelser

Scan koden og læs mere om havnene i Kerteminde

Scan koden hvis du overvejer at flytte til Kerteminde

Scan koden og se hvilke oplevelser der venter dig i Kerteminde

Aktiviteter på havnen i 2012 26. – 27. maj: Sail Extreme Jollestævne med 750 både i vandet. 25. – 27. maj: Big Boat Challenge Nordens største regatta for både i størrelsen 35 til 70 fod. De inviterede både fra ind og udland har alle placeret sig i toppen af hjemlige og udenlandske sejladser. I forbindelse med regattaen er der storskærm, musik, boder og aktiviteter på havnen og marinaen. 8.-10. juni: Classic Fyn Rundt Danmarks hurtigste både dy­ster om at slå rekorden Fyn rundt. Kerteminde er start- og målby. 20. – 22. juli: Kirsebærfestival En sød sommertradition med kulinarisk marked, musik, kunst og søde kirsebærpiger, der byder på smagsprøver.  

22. – 23. juli: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe. Omkring 30 skibe samles i havnen i løbet af weekenden, hvor der også er Kirsebærfestival, og stævner ud mandag morgen. 28. juni – 8. juli: International Art Festival på havnen Lokale og internationale kunstnere udstiller moderne kunst i hele byen, og ikke mindst på havnen. 2. - 3. august: Sea Challenge Fyn Over 100 kajakroere trækker kajakkerne på land og overnatter, før de tager videre på den 300 km lange tur rundt om Fyn. 4. – 5. august: Havnefest Boder og aktiviteter for børnene om dagen, fest og musik for de voksne om aftenen.

35


A Havnekontor B Benzin/Diesel C Bad og toilet

5 K

D Miljøstation E Bad og toilet F Trailerrampe

9

4 3

Klubhus

7

G Servicebygning

med bad, toilet og vaskeri

8 9 J K

Legeplads Toilet Bådkran Parkeringsplads

Trevelift

2

A

6 J 7

8

4

Nyborg Havn Hvad enten du har en ridder gemt i maven, har hang til musicals eller nyder at bruge en hel dag på et livligt marked, kan du vente dig gode oplevelser, når du kommer sejlende til Nyborg.

For 500 år siden var Nyborg Danmarks hovedstad, og det prægtige kongeslot fra dengang ligger her endnu. Se den imponerende samling af våben og rustninger fra slottets storhedstid og gå en tur ned i kælderen, hvor tørrede flæskesider, sild i tønder, grøntsager, korn og vin blev opbevaret i slottes fadebur. Hold øje med aktiviteter som middelaldermarked, bueskydning, koncerter og meget mere på www.nyborgslot.dk En anden god anledning til at lægge vejen forbi Nyborg er de

36

populære Voldspil. Hvert år opføres en ny forestilling på byens smukke voldanlæg, og i 2012 er klassikeren Sommer i Tyrol på programmet fra 18. juli til 12. august. Læs mere på www.nyborgvoldspil.dk

havnen. Her samles alle byens handlende nemlig til et stemningsfuldt pinsemarked med boder og musik på kajen. Vi ses i Nyborg!

Nyborg Lystbådehavn ligger i gåafstand til både slottet, voldene og bykernen, men kommer du forbi pinselørdag, er der ingen grund til at bevæge dig væk fra

Nyborg Lystbådehavn · Havnepromenaden 8 · 5800 Nyborg · Tlf. 6333 7083


Det meste af sommeren 2011 huserede holdet bag Lille Per filmene i det sydfynske, og flere scener til den kommende ”Far til fire - til søs” blev optaget i og omkring Maritimt Centers pakhus. Skuespillere og massevis af statister var på plads. Igen og igen rungede instruktørens ”Klar til optagelse!” ud over kajen, og alle de nysgerrige tilskuere havde fornøjelsen af at se Niels Olsen ryge i baljen indtil flere gange, før optagelserne var i kassen. Men det var ikke den eneste prøvelse, han og resten af holdet måtte igennem under indspilningerne til ”Far til fire – til søs”.

hvor meget vinden og bølgerne kom til at bestemme over filmoptagelserne. - På et skib til søs er det altafgørende, at vindens retning, bølgernes udseende, sejlenes stilling og solen ser ens ud på to klip, der kommer lige efter hinanden. Så når vinden vendte, betød det, at vi pludselig ikke kunne klippe tingene sammen, fortæller filmens instruktør, Claus Bjerre.

Vinden drillede

Lånte en kapsejlads

En del af handlingen foregår på et gammelt sejlskib, hvor familien dyster om at vinde den årlige kapsejlads for gamle træskibe, og det kom bag på filmholdet,

Der skal en hel del skibe til at kunne filme en kapsejlads. Derfor henvendte filmholdet sig til Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe, hvor omkring 30 gamle træskibe hvert år sejler rundt om Fyn. Aftalen blev, at feltet lavede en ekstra start, hvor

Instruktør Claus Bjerre på et følgeskib under optagelserne.

Tag med skuespillerne på sejltur Far til fire - til søs har premiere i efterårsferien 2012. I den anledning arrangerer Maritimt Center sejladser, hvor du kan møde nogle af skuespillerne og få deres autograf. Der bliver også mulig­hed for at se kulisserne, der blev brugt i filmen. Kontakt Maritimt Center Danmark for mere information, 6223 3023 filmholdet fik lov til at bestemme, hvilke skibe, der skulle ligge hvor, og hvem der kom først. - Arrangørerne har været super hjælpsomme, lyder det fra Claus Bjerre, der tilføjer, at det blev til nogle fantastiske billeder – også helikopterbilleder – af alle skibene i kapsejladsen. Han synes, at Far til Fire - til søs er blevet en meget flot film, der også kan ses bare for at nyde de mange billeder af sejlskibene.

Skuespillere og statister holder pause på kajen foran pakhuset

37


Et alsidigt pakhus Året igennem lægger Maritimt Center i Svendborg hus til en række meget forskellige arrangementer. Novo Nordisk workshop I juni 2011 var vi værter, da Novo Nordisk inviterede 190 medarbejdere fra hele verden til Svendborg. Fem skonnerter lå klar udenfor pakhuset, så da formiddagens fælles oplæg var vel overstået, tog alle mand på en tre timers sejltur i Det sydfynske Øhav. Sejlene blev sat ved fælles hjælp, alle fik vind i håret og frokosten om bord blev

spist med god appetit. Da skibene atter lagde til kaj, havde vi indrettet pak­huset med messestande, som de forskellige landes delegationer kunne cirkulere imellem, alt imens de forsynede sig med kaffe, the, frugt og kage. Sent på eftermiddagen blev hele selskabet hentet i busser og kørt til deres hotel.

Sydfyns hyggeligste julemarked Anden weekend i december dufter hele pakhuset af gran, glögg og æbleskiver. I 2011 havde så mange besøgende fundet vej til det julepyntede pakhus, at vi har besluttet at holde markedet over to dage i 2012. Kom og vær med den 8. og 9. december, begge dage fra kl. 10 til 15. Kontakt Maritimt Center på tlf. 6223 3023 eller maritimtcenter@svendborg.dk og hør nærmere om, hvordan du kan leje pakhuset til dit næste arrangement.

38

Kunsthåndværkermarked Det er efterhånden en fast tradition, at kunsthåndværkere fra Sydfyn og øerne sætter hinanden stævne i Maritimt Center til et årligt marked med boder og arbejdende værksteder. 25 til 30 udstillere forvandler pakhuset til spraglet virvar af mobiler, maleri, strik, papir, glas, træarbejde, filt, silke, grafik og skulpturer, og i 2012 sker det i weekenden 20. - 22. juli.


Private fester i pakhuset Hvert år fra maj til oktober danner pakhuset en stemningsfuld ramme om runde fødselsdage og bryllupsfester. I 2011 blev et par viet på kajen, inden festen fortsatte i det smukt pyntede pakhus. Et andet brudepar holdt receptionen på en af de flotte, tremastede skonnerter, for siden at rykke ind i pakhuset, hvor de spiste middagen og festede til den lyse morgen. Pakhuset kan rumme op til 160 spisende gæster, og kan rigges til med scene, lys og lyd. Læs mere på maritimtcenter.dk

Piratdag for børnene Det gik ikke stille af i 2011, da Kaptajn Sorte Fjæs lagde til kajs udenfor pakhuset og blev mødt af små pirater fra hele byen. Snart genlød pakhuset af vilde sørøverlege og musik, og der blev fortalt sørøver­historier og spist solid sørøvermad. Vi ruster os til endnu et angreb i august 2012!

Stemningsfuld

pakhusbutik

• Syltetøj fra Strynø • Honning og olie fra Taasinge • Is fra Skarø • Æblemost fra Langeland • Urtesalt og sæbe fra Ærø

• Sydfynsk brændevin • Maritim litteratur • Øl fra Rise bryggeri på Ærø • Guidebøger og brochurer • Riggertasker syet af sejl fra om øhavet de lokale sejlskibe • Billetter til sejlture med de gamle træskibe • Lokalt kunsthåndværk

I godt 100 år er der blevet losset og lastet fra vores gamle pakhus på havnen i Svendborg. Korn og tobak, tovværk og tønder er blevet transporteret til og fra øerne, og i dag står Maritimt Centers pakhus stort set som da det blev opført i 1873. Den stemningsfulde pakhusbutik er af nyere dato, men vi har valgt at føre historien videre ved at sætte varer fra alle øerne på vores hylder.

Pakhusbutikken · Havnepladsen 2 5700 Svendborg Telefon 6223 3025 www.maritimtcenter.dk Åbent alle hverdage fra 14. maj til 21. december 2012

39


svendborg HAVN

Svendborg Havn Hvad enten du kommer fra sø- eller landsiden, sker der altid noget på havnen i Svendborg. Det er tidlig morgen på havnen, vandet er blikstille og havneassistent Poul-Egon Jørgensen nyder sin daglige runde. Han er ikke i tvivl om, hvorfor Svendborg Havn er så populær blandt lystsejlerne. - Her er liv og ægte maritimt miljø. Færgerne til Ærø, Drejø og Skarø sejler i pendulfart, imens veteranfærgen M/S Helge tøffer ud på sine rundture på Sundet. De smukke, gamle træskibe ligger og vugger ved Sejlskibsbroen, og i den anden ende af havnen laster og losser de store erhvervsskibe. - Som lystsejler kan du følge med i det hele, og det kan du altså ikke særlig mange steder i Danmark, siger Poul-Egon Jørgensen.

Salt, soja og ler På lossekajen i den nordre ende af havnen er der travlhed året rundt. Her skibes træ ud om efteråret, lastskibe fra Sibirien sørger for, at lagrene af træpiller ikke slipper op i fyringssæsonen, og mægtige saltskibe fragter vejsalt fra miner i Jylland og Tyskland.

40

Svendborg · Jessens Mole 6 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6223 3080 · www.svendborg-havn.dk


- Vi kalder det de blå landeveje, fortæller Poul-Egon Jørgensen, imens vi passerer den store FAF bygning, hvor hvede og raps bliver skibet ud, imens soyaproteiner læsses af og indgår i produktionen af kyllingefoder. - De blå landeveje kan stadig godt konkurrere med transporten over land. For eksempel når et stort parti skærver og sten bliver sejlet fra Bornholm og brugt til vejbelægninger og jernbanespor, eller når de graver en særlig ler op ovre på Taasinge, som bruges til anlægsarbejde ude i verden, fortæller han. Ægte maritimt miljø Hvor havneområdet andre steder i landet er blevet bygget til med boliger og kontorer, er det maritime miljø i Svendborg intakt. På havnen ligger shippingfirmaer, rederier, butikker med sejlerudstyr, skibsproviantering, værksteder og værfter side om side. - Mange store skibe lægger til i Svendborg, fordi de skal have repareret deres motorer eller hydraulik på byens motorværksteder. Og så skal vi jo ikke glemme Ring-Andersens Skibsværft, der i fem generationer har bygget og repareret træskibe lige her midt på havnen, fortæller Poul-Erik Jørgensen, der slutter sin runde på det flydende havnekontor, hvorfra han har en fin udsigt til de store træskibe, der ligger på bedding.

Aktiviteter for sejlere og landkrabber Ture med veteranfærgen M/S Helge, zumba på kajkanten, gratis koncerter, ildshow, opera, sørøverdag for børnene, kunsthåndværkermarked og sejladser med de gamle træskibe er lidt af det, der får Svendborg Havn til at summe af liv sommeren igennem. Havnen lægger desuden kajplads til bådmessen Fyn til Søs anden weekend i juni og er hvert år mål for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe fredag i uge 30 og Svendborg Classic Regatta, der er en kapsejlads for klassiske lyst- og motorbåde anden weekend i august.

Få alle info ned på mobilen Scan koden og få information om alle Svendborgs syv havne, vejr og vind, aktiviteter, maritime oplevelser og en lille film ned på din smartphone.

Øhop og byliv Svendborg Havn er et perfekt udgangspunkt for ture i det smukke, sydfynske øhav. Samtidig tager det kun et par minutter at gå op i byen, hvor der er hyggelige gågader, caféer og restauranter, supermarked, specialbutikker, biograf, svømmehal og spillesteder.

Havnen er nyrenoveret og udvidet til 400 gæstepladser med gode toilet- og badefaciliteter, vaskeri og sejlerstue med gratis internet og fjernsyn. Det hyggelige kajanlæg indbyder til at sætte sig og grille en fisk ved en af grillpladserne – eller bare nyde det levende havnemiljø. Grillen i havneparken tændes hver eftermiddag.

41


3 2 A

5 4 6 9

4 7

9

4

8

E Motorværksted F Spildevand

Kortautomat Bad og toilet Telefon Info-rum Tv/internet Vaskeri/ møntvask

L J M

Bundvandspumpe

8 Olie og

C Legeplads 4

Bådudstyr Diesel Ferskvand

G Trailerrampe

B Grillplads

J K

A Havnekontor

kemikalier

9 Bådudstyr

Miljøstation Skibsaffald/ driftaffald Olie og kemikalier

J Færgeleje K Bad og toilet L Maritimt Center M Skibsaffald/

D Erhvervskaj

driftaffald

Tre havne tæt på Svendborg, hvor der er god plads - selv på en højsommerdag Svendborg Lystbådehavn

3 A 4

2

I gåafstand fra Svendborg midtby ligger Svendborgs runde lystbådehavn. Her kan du møde de lokale lystsejlere og samtidig være tæt på forretninger, caféer, restauranter og Svendborgs livlige kulturliv med livemusik, revy- og teaterforestillinger, filmdage, kunsthåndværk, fødevaremarked og meget andet. På havnen kan du opleve det lokale sejlerliv, nyde udsigten til Tåsinge og følge med i trafikken af færger, erhvervsskibe og andre sejlende på Svendborgsund.

A Information

4 Miljøstation

B Spildevand

Bundvandspumpe

3 Bad og toilet

42

Kiosk Kemisk toilettømning

Skibsaffald/ driftsaffald Olie og kemikalier


3

2 A

4 5 6

7

8

A Havnekontor

6 Klubhus

Internet

7 Trailerrampe B Nedbrudt færgeleje Diesel/Benzin

Lundeborg Havn

3 Bad og toilet

Lundeborg er en hyggelig, gammel fiskerihavn, hvor du stadig kan opleve det maritime miljø med fiskerbåde, der anløber havnen med deres fangst. Lundeborg er omgivet af en fantastisk og frodig natur med skove, enge og marker. Der er flere vandre- og cykelruter i det dejlige landskab bag byen og langs kysten. Der findes købmand, kiosk og spisesteder nær havneområdet, samt en fin badestrand nord for havnen.

4 Kiosk

8 Skonnert kaj

5 Bad og toilet

Kemisk toilettømning

Vaskeri/møntvask

6

Rantzausminde Lystbådehavn For familier med børn er den naturskønne havn i udkanten af Svendborg helt ideel. Ved Rantzausminde Lystbådehavn er der fred og ro og store græsarealer at boltre sig på. Supermarkedet ligger i gåafstand, og det tager kun ti minutter at køre ind til Svendborg med bussen, der stopper lige ved havnen. På vejen passerer I Svendborg Svømmeland, der med vandrutchebane og børnebassiner er en dejlig adspredelse på en regnvejrsdag. I godt vejr er Lehnskov strand, der ligger vest for havnen, et besøg værd. Her er bademulighed, ligesom mange windsurfere søger hertil. På lystbådehavnen finder I desuden et yderst populært ishus, der også serverer grillmad.

2

A

3

4 5

A Bad og toilet

D Grillplads

B Trailerrampe

5 Travelift

C Kiosk

6 Mastekran

43


Kom og vær med

Nordens STØRSTE Fødevaremarked

SVENDBORG

Brogade 1-3 5700 Svendborg tel.: (+45) 6221 0760 www.hotel-aeroe.dk post@hotel-aeroe.dk

SVENDBORG

SVENDBORG

“alt i service, telte, borde, stole, duge og servietter - din professionelle leverandør til enhver lejlighed.”

www.svendborgservice.dk Svendborg Service- og Teltudlejning Østre Havnevej 37 5700 Svendborg (+45) 62 21 20 49 kontakt@svendborgudlejning.dk

23. - 24. juni 2012 Svendborg midtby

Hotel Troense

Kom og d vær me

Hotel Troense er beliggende på Tåsinge i den hyggelige skipper-by Troense. Hotellet råder over 36 værelser heraf enkelte med udsigt SVENDBORG til Svendborg Sund. Vores restaurant byder på et stort udvalg i lækre a la carte retter. Dobbeltv. fra kr. 995,- pr. nat Enkeltv. fra kr. 795,- pr. nat Hotel Troense Åbent alle dage Strandgade 5, kl. 12-21.00 Troense Jan - marts 5700 Svendborg begrænset (+45) 6222 5412 åbningstid www.hoteltroense.dk

El-installationer

Kulinariske oplevelser for både børn og voksne!

www.kulinarisksydfyn.dk

Printet på grafiprint

ØJE FOR ENKELHED - SANS FOR TRIVSEL

• Tavleanlæg • Generatorer • Batterier • Kommunikation • Navigation • Installationer • Salg og Service • Reparationer

El-installationEr · skibsinstallationEr · MarinEElEktronik

Kuopiovej 32 · 5700 Svendborg www.poul-olsen.dk

TLF. 6220 2321 · FAX 6220 1952

44

Restaurant Svendborgsund Gammel kendt Svendborg restaurant med godt dansk køkken. Alsidigt a la carte kort frokost og aften - samt spændende vinkort. Terrasse med udsigt mod havnen og Svendborgsund

Restaurant Svendborgsund Havnepladsen 5 5700 Svendborg Tel. 62 21 07 19 www.restaurantsvendborgsund.dk svendborgsund@vedsundet.dk

C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E, 2.sal 5700 Svendborg Telefon 62 21 47 20 Telefax 62 21 42 30 www.cw-arkitekter.dk


Tag med veteranskibet M/S Helge - og oplev Sydfyn og Svendborg Sund fra den smukkeste side En rundtur tager knap 2 timer, og der er mulighed for at stå af en gang undervejs og vente på næste afgang. Prisen for en rundtur er for voksne kr. 120,- og for børn under 12 år kr. 60,-

Sejlplan 17/5 - 9/9 2012

Køb billet til rundtur med M/S Helge og få gratis adgang til Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemars Slot. Billetter købes ombord

KUN JULI

Svendborg Af 11.00 13.30 15.30 17.30 Vindebyøre 11.10 13.40 15.40 17.40 Christiansminde 11.15 13.45 15.45 17.45 Troense 11.30 14.00 16.00 18.00 Grasten 11.40 14.10 16.10 18.10 Valdemars Slot An 11.55 14.25 16.25 18.25 Valdemars Slot Af 11.55 14.25 16.25 18.25 Grasten 12.10 14.40 16.40 18.40 Troense 12.20 14.50 16.50 18.50 Christiansminde 12.35 15.05 17.05 19.05 Vindebyøre 12.40 15.10 17.10 19.10 Svendborg An 12.50 15.20 17.20 19.20 Læs mere på www.mshelge.dk

Information Svendborg Havnekontor · Jessens Mole · 5700 Svendborg · Tel. +45 6223 3085· www.svendborg-havn.dk· www.mshelge.dk Reservation for grupper over 10 personer hverdage 8.00 - 12.00 Ingen kortbetaling ombord

Sommeraktiviteter på Bølgen Glæd dig til at opleve fire af Svendborgs mange ensembler på det flydende oplevelsesrum midt i Svendborgs inderhavn. 21. juni og 2. august kl. 20: Peder Most Garden ”Peder Most” er Svendborgs maritime garde. Kom og lyt med, når de ruller sig ud på Bølgen med masser af god musik. 12. juli og 26. juli kl. 20: B&U Teatret Oplev B&U Teatrets dygtige skuespillere. Et teater, hvor børnene har lyst til at være med, hvor instruktørerne ikke kan lade være, og hvor alle spiller en rolle. 5. juli og 19. juli kl. 20: Vor Frues Kantori Vor Frues kantori synger et stemningsfuldt program af danske sange og satser i nye og anderledes arrangementer, der passer netop til en smuk sommeraften i juli. 28. juni og 9. august kl. 20: Dansegruppen EffectX Crew Professionel hip hop gruppe ledet af Jonathan Tjellesen, der underviser og koreograferer. På Bølgen vil der blive opført et spektakulært og energifyldt show.

45


Stemningsfuld bådmesse på havnen i Svendborg I weekenden 9. – 10. juni 2012 samles bådforhandlere fra hele Danmark igen til bådmessen Fyn til Søs. Udstillingsområdet ligger på havnekajen i Svendborg, og hovedattraktionen er de mange både, der ligger og vugger langs kajen og flydebroerne. Fyn til Søs er Fyns eneste bådmesse, og foruden motor- og sejlbåde kan du finde særlige messetilbud på kajakker, sejlertøj, navigationsudstyr, motorer, trailere, fiskeudstyr, sejl og meget andet. I 2011 var Arne Bøge fra Bøges Både i Lunderskov blandt udstillerne, og han var rigtig godt tilfreds med bådmessen, som han mener ligger helt ideelt i Svendborg.

46

- Jeg kunne mærke, at det er bådfolk, jeg havde med at gøre. Alle, jeg talte med, var enten vokset op med båd, havde selv haft båd eller påtænkte at købe en båd, for øhavet ligger jo lige udenfor vinduerne. Det er meget anderledes på messen i Bella Center, hvor jeg oplever rigtig mange, der går rundt og oser og drømmer om engang at komme

på sejlerferie. Men i virkeligheden bor mange af dem i en lejlighed på tredje sal og kommer aldrig til at eje en sejlbåd. Svendborgområdet derimod er ideelt til livet på vandet og der er en stor interesse for det maritime, konstaterer Arne Bøge.


Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9. – 10. juni 2012, hvor Fyn til Søs skyder den nye sejlersæson i gang. Læs mere på www.fyntilsoes.dk

Demosejl

ads

Demosejlads i det sydfynske øhav Leif Larsen, der har været 44 år i branchen, har støttet op om Fyn til Søs lige fra begyndelsen. Han er han glad for de muligheder en flydende bådmesse giver. - Her er ingen røde løbere og blankpudsede messestande som på de indendørs bådmesser. Stemningen er mere uformel. Til

gengæld kan vi slippe fortøjningerne og komme ud på vandet med kunderne, og det giver de bedste muligheder for at opleve bådene i deres rette element, siger den garvede bådforhandler. Hele weekenden i 2011 havde han travlt med at sejle demoture i øhavet, og han vil også være at finde blandt udstillerne i 2012.

dler Arne

Bådforhan

Bådforhandler

Bøge

Leif Larsen

Vi tilbyder ● Vandrutschebane på 62 m. ● Sjovt vandlegetøj ● Vandkanoner ● Strømkanal ● 25 m. bassin ● Helsebassin m. m. ● Spa-bad ● Café

svb 2426

Ryttervej 70 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6223 5050 www.svendborgsvoemmeland.dk

47


Æbleflæsk, æblekager, glaserede æbler, friskpresset æblemost og kassevis af æbler solgt over skibssiderne. Æbleræset i Svendborg er efterhånden blevet en elsket tradition, der for mange fynboer markerer starten på efterårsferien.

Æbleræset

skyder efterårsferien i gang Æbler fra Troense Egentlig begynder Æbleræset fredag før efterårsferien, hvor sejlskibe fra hele Det sydfynske Øhav samles i Troense på Taasinge. Her står beboerne klar til at laste hele byens æblehøst på skibene, så de kan blive sejlet på marked om lørdagen, hvor salget støtter det lokale maritime miljø.

Æbleræs i efteråret 2012 13. oktober kl. 9.30 til 15 Sejlskibsbroen og Havnepladsen i Svendborg

Stort efterårsmarked I Svendborg er Sejlskibsbroen fyldt med mennesker, når skibene lægger til, og Havnepladsen er i dagens anledning omdannet til et efterårsmarked, hvor æblerne presses til most, og tænderne løber i vand over de ærøske pandekager, der står og syder på store pander. Der er boder med uldvarer, pileflet, brød og kager, frugt og grønt, honning, røgvarer og meget andet, og indenfor i det hyggelige pakhus er der musik og mulighed for at købe en portion æbleflæsk eller en kop kaffe og kage.

48


En længe ventet begivenhed gjorde Æbleræset i efteråret 2011 til noget ganske særligt. Efter fire års renove­ringsarbejde fik den gamle natfærge KAIA igen vand under kølen.

Søsætning af

KAIA

Solen skinnede fra en høj, blå himmel, og kajen udenfor Maritimt Centers pakhus var tæt pakket med mennesker. Nogle af dem kunne stadig huske turene over sundet med den lille natfærge, dengang Svendborgsundbroen ikke var bygget endnu.

da broen over sundet til sidst blev bygget, var der ikke længere brug for den lille natfærge. Den var i en sørgelig forfatning, da Maritimt Center overtog den i 2007, og siden har det åbne jolleværft ved pakhuset været rammen om det store renoveringsarbejde.

Historisk skib

Festlig søsætning

Fra 1923 og mange år frem lå KAIA og søsterskibet ELLEN klar fra klokken et til syv om natten. Færgemændene havde et lille kontor på hver side af Svendborgsund, hvor de kunne hvile sig, indtil de blev prajet til en overfart. Siden overtog de store motorfærger, og

- Gæster på havnen har haft mulighed for at følge arbejdet på tæt hold, og det har været en spændende måde at formidle håndværket og historien på, siger Martin Stockholm, der er leder af Maritimt Center. Han var glad for at se så mange mennesker til søsætningen.

Fakta om Natfærgen Kaia Byggeår 1923 Klinkbygget motorbåd Ny 6 KW ASMO Marine elmotor Lærkeklædning på egespant Længde 8,28 m Bredde 2,95 m Højde 1,31 m Dybgang 0,88 m - Peder Most Garden spillede og TV2 var kommet for at dække begivenheden. KAIA stod midt på kajen, klar til at blive løftet i vandet og så flot som aldrig før. Det virkede næsten som om alle på kajen holdt vejret, da kranen løftede skibet ud over vandet, og de andre skibe i havnen tudede i hornene for at følge KAIA det sidste stykke på vej, fortæller en tydelig stolt Martin Stockholm. Fremover kommer KAIA til at ligge ved Sejlskibsbroen, hvor skibet vil blive brugt som ledsagebåd under kapsejladser, til skoletjeneste, hav­ne­rundfarter, øture og meget andet.

Det store renoveringsarbejde er gjort muligt med støtte fra: • S ydfyenske Dampskibsselskabs Fond • Augustinusfonden • Svendborg Classic Regatta

• Friluftsrådet • Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav • IRD, fuel cell technology

• Sydfyns Elforsyning • A .P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal

49


Vikingemuseet Ladby

Se mere på www.vikingemuseetladby.dk

Træd ind i en gravhøj fra vikingetiden og oplev det 1000 år gamle Ladbyskib. Se rekonstruktionen af skibet og begravelsen på museet. Følg med i det spændende arbejde på byggepladsen, hvor bådebyggerne bygger en kopi af Ladbyskibet i fuld størrelse. Marstal Navigations-q 11/01/04 23:16 Side 1

Søfartsuddannelser • HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tel. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

24-hour Service Among our specialties we would like to call attention to: • 24 hour service • Installation of new engines • Overhaul of all types of engines • Overhaul of turbo-chargers • Honing of cylinder liners up to 600 mm in diameter • Grinding of engine frame with Chris Marine equipment • Anything concerning forge work • Establishment of the latest laser equipment • Casting applying Epocast 36 • Fitters as fellow travellers

Håndværkervænget 1 · DK-5700 Svendborg · Denmark Tel. +45 6221 3788 · Fax +45 6221 3778 · Mobile: +45 2164 8185 info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk

50

Please feel free to use our ”Where are we service” on our compay homepage www.svendborg-motor.dk By using that function, you can see where our service-engineers are currently located. Regardless of the task and what it demands, we would like to hear from you.


Et eventyr til søs

med sejlskibene Meta og Mjølner

25. juni - 10. august 2012 Svendborg Faaborg Rudkøbing Ærøskøbing Marstal

Oplev en sejltur som i gamle dage. Vær med til at sætte sejlene eller læn dig tilbage på dækket og mærk duften af saltvand, tjære og tovværk. Alle hverdage i skolesommerferien sejler skibene fire timers ture fra Svendborg, Faaborg, Langeland og Ærø, hvor de lægger til ved en ø i nærheden. Hver aften sejler både Meta og Mjølner desuden to timers solnedgangsture, og på alle sejladser er det muligt at tage madkurv med og nyde den om bord. Har I me Lad eventyret begynde.... re barn, ko end et mmer de t ene barn gratis Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday med på sejlturen . 10 - 14 10 - 14 10 - 14

Øtur til Skarø Solnedgangstur 19 - 21 19 - 21 19 - 21 Øtur til Korshavn 10 - 14 Solnedgangstur 19 - 21 Øtur til Strynø Solnedgangstur Øtur til Drejø 10 - 14 Solnedgangstur 19 - 21 Øtur til Strynø 10 - 14 10 - 14 Solnedgangstur 19 - 21 19 - 21

10 - 14 19 - 21 10 - 14 19 - 21

MARITIMT CENTER

Scan koden og køb billetten online

PRISER: Kl. 10 - 14: Voksen 270,00 Barn 170,00 kl. 19 - 21: Voksen 170,00 Barn 120,00 Billetter kan købes direkte på www.maritimtcenter.dk, det lokale turistbureau eller Maritimt Center, Havnepladsen 2 i Svendborg, tel (+45) 6223 3023.

51


Bogense

Se side 32 55°34,0’N 10°04,7’E

Kerteminde

Middelfart

Se side 26-27 55°30,4’N 9°43,9’E

Odense

Se side 33 55°24,6’N 10°22,6’E

Assens

Se side 24-25 55°16,1’N 9°53,1’E

Velkommen

til Fyns naturskønne kyster og hyggelige havnebyer

Svendborg

Se side 40-45 55°03,4’N 10°36,9’E

Faaborg

Se side 9-11 55°05,6’N 10°14,3’E

Ærøskøbing

Se side 6 54°53,6’N 10°24,7’E

Marstal

Se side 6 54°51,0’N 10°31,4’E

Se side 34-35 55°27,1’N 10°40,1’E

Nyborg

Se side 36 55°18,4’N 10°47,6’E

Maritime Oplevelser 2012  

I vores årlige magasin Maritime Oplevelser har vi denne gang hele det maritime Fyn med. Alle de fynske havnebyer er præsenteret, og magasine...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you