Page 1

FÖLDEÁK

-1y auz

18. évfolyam 10. szám ----

1

FÖLDEÁK

I. cikkely

A helyiII.önkormányzat lapja cikkely

2011. október

Simon István: Ősz felé Korán alkonyul, ősz lesz újra. Csatáit a nyár rég lefújta. Jön október szín-légiója, s megverten susog a diófa.

Tartalom: 2. oldal: 3-5. oldal: 6-7. oldal: 7. oldal: 8. oldal: 9-10. oldal: 11. oldal: 12. oldal:

Már a tücsök utolsó tust húz, megkezdődik a tarka cirkusz, s vén , hűvös napok úsznak lassan velem, hol vérben, hol aranyban. S rázendít az eső is végre táncol majd millió kezével, tar mezőkön tótágast állva, az ég végtelen óceánja... -2011. 1-

október

Emlékezés az aradi vértanúkra Önkormányzati hírek Iskolai mozaik Ötletmorzsák Egyházi oldal Múltidéző Rendőrségi hírek, információk Hirdetések


2

-2-

1

FÖLDEÁK

Ady Endre: Október 6. Őszi napnak mosolygása, Őszi rózsa hervadása, Őszi szélnek bús keserve Egy-egy könny e szentelt helyre, Hol megváltott – hősi áron – Becsületet, dicsőséget Az aradi tizenhárom. Az aradi Golgotára Ráragyog a nap sugára, Oda hull az őszi rózsa, Hulló levél búcsú-csókja; Bánat sir a száraz ágon, Ott alussza csendes álmát Az aradi tizenhárom. Az aradi vértanúk, Barabás Miklós litográfiáján Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos

Őszi napnak csendes fénye, Tüzz reá a fényes égre, Bus szivünknek enyhe fényed Adjon nyugvást, békességet? Sugáridon szellem járjon. S keressen fel küzdelminkben Az aradi tizenhárom.

Meghívó Földeák község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalomra történő megemlékezés községi ünnepségére 2011. október 21-én pénteken 13 órakor Program: - Zászlófelvonás, - Koszorúzás a Hősi Emlékműnél - A Návay Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak emlékműsora a Művelődési Ház nagytermében

-2011. 2-

október


-3-

FÖLDEÁK

1

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember 14-én tartotta soros ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: Elsőként a polgármester tájékoztatóját hallgatta meg a testület az előző soros ülés óta eltelt időszak eseményeiről, tárgyalásairól. Elhangzott, hogy a polgármester úr: Július 13-án Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén vett részt, melyen a szennyvízcsatornázási munkák nyílt közbeszerzési eljárásának eredmény meghatározása volt a napirend. Július 2-én ülésezett a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság, majd ezt követően Rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására került sor. Augusztus 10-én ülésezett a Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás, melyen részt vett. Augusztus 11-én volt Bölcsőde felújítási munkálatainak műszaki átadása. Augusztus 13-án a Marosvidék Baráti Társaság és a Földeáki Mentálhigiénés Egyesület szalonnasütéssel egybekötött baráti találkozója került megrendezésre. Augusztus 15-én a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a hulladékszállítás és kezelésre kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményének meghatározása, kihirdetése történt meg. Augusztus 16-án ülésezett a Szociális Bizottság. Augusztus 18-án a Návay Lajos Általános Iskola Napközi épület tetőfelújítás műszaki átadása. Augusztus 19-én a HPV oltás (méhnyakrák elleni védőoltás) egyeztetése Pallos Rita és Dabis Krisztina EESZI vezetőjével. Ezen a napon került megrendezésre a Szent István napi ünnepség, melyen Mágori Józsefné országgyűlési képviselő, Kondé Lajos nagyprépost, püspöki helynök, valamint Dr. Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató is részt vett. Köszönetét fejezte ki Katona Pál plébános úrnak a szervezésért. Augusztus 24-én Intézményvezetői megbeszélést tartott, majd részt vett a Munkaügyi Központ tájékoztatóján a Makó és térsége

-2011. 3-

közfoglalkoztatási mintaprojektről és a szeptember 1ével módosuló közfoglalkoztatási feltételekről. Augusztus 25-én a Közszolgáltatási szerződés aláírására került sor az A.S.A. Köztisztasági Kft. ügyvezetőjével, Reith Imre úrral. Augusztus 26-án „Anyatej világnapja” rendezvényen vett részt a Védőnői szolgálat szervezésében. Augusztus 27-én került sor a Népzenei Találkozóra a Földeáki Citerazenekar és Pávakör szervezésében. Augusztus 29-én részt vett a tanévnyitó pedagógus értekezleten a Návay Lajos Általános Iskolában. Augusztus 30-án Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony tájékoztatása történt meg az önkormányzat pénzügyi helyzetéről az ÖNHIKI II. forduló pályázat szemszögéből. Augusztus 31-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen - Návay Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítására, - Gyermekmosoly Óvoda alapító okiratának módosítására, - Körjegyzőségi Hivatal alapító okiratának módosítására, - Nyersanyagköltség felülvizsgálata tárgyalására került sor. Szeptember 1-jén volt a Návay Lajos Általános Iskola tanévnyitója, a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülése, valamint a Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás ülése. Mindhárom rendezvényen részt vett. Szeptember 2-án a Munkaügyi Központban közfoglalkoztatási szerződés aláírására került sor. Szeptember 5-én Intézményvezetői megbeszélést tartott. Szeptember 6-án Szennyvíztársulás Társulási Tanács ülésén Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár asszony előadását hallgatta meg a Nevelési törvény koncepciójáról Makón több mint kétszáz pedagógussal, majd szűk körű megbeszélés volt a polgármesterek és jegyzők részvételével. Szeptember 9-én Mikrotérségi Fórumon vett részt, melyen a szeptember 14-i Többcélú Társulási ülés anyagának megtárgyalására került sor. E napon került sor állampolgársági eskü levételére is három polgártól.

október


1 FÖLDEÁK Návay Lajos Általános Iskolában felhalmozási feladatok megvalósuljanak. „Fecskeköszöntő” suli-buli rendezvényen vett részt. Megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület A képviselő-testület módosította a támogatás iránti kérelmét, és a szertárfelújítás Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi költségvetését, munkálataihoz 150.000 Ft erejéig anyag vásárlásával hozzájárult. majd az önkormányzat 2011. évi költségvetését. Ezt követően az önkormányzat 2011. I. félévi A Földeáki Színkör támogatás iránti kérelmet költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót nyújtott be a képviselő-testület felé. A testület a tárgyalta meg. Elhangzott, hogy az I. félév Színkör további működéséhez 20.000 Ft gazdálkodása visszafogott volt, az intézmények is hozzájárulást biztosított. tervszerűen, fokozott figyelemmel ütemezték Pályázat benyújtásáról döntött a testület, az kiadásaikat. A tervezett fejlesztések, beruházások új Széchenyi Terv keretében beadandó TIOP-1.1.1nagyobb része a I. félévben megvalósult. 11/1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés Az ÖNHIKI II. fordulójára – szeptember 10-ig a közoktatásban” címmel. A pályázat elkészítésére a - pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Feltétlenül Prímvadász Bt-vel (Budapest) köt szerződést. szükséges a pályázat sikeres elbírálása ahhoz, hogy A Bölcsőde további felújításához (nyílászáró, az önkormányzat II. féléves gazdálkodása likviditási csere, padlóburkolás) 400.000 Ft erejéig nehézségek nélkül biztosítható legyen, hogy a hozzájárult. működési kiadásokon túl a kitűzött felújítási,

4

-4-

Tisztelt földeáki lakosok! Az EDF-DÉMÁSZ ZRT. tájékoztatta Földeák Község Önkormányzatát, hogy a fagallyazó partnere 2011. október hónap végén az elektromos hálózat biztonsági övezetének karbantartása céljából gallyazási munkákat végez a településen

Aki gyümölcs, illetve egyéb fája gallyazását saját maga akarja elvégezni, azt előtte tegye meg. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Brandisz Gergely műszaki előadó

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a szokásos őszi LOMTALANÍTÁSI NAPOKAT

A 2 hetente szállító (fehér tetejű edényzetet használó) lakosok ingatlana elől csak akkor kerül elszállításra a lom, ha mellé az edényzetet is kihelyezik. Nem helyezhetők el: veszélyes hulladékok (akkumulátorok, gumiabroncsok, stb), trágya, föld, építési törmelék, szelektíven gyűjthető hulladékok, zöldhulladékok, állati tetem és minden olyan hulladék, ami a begyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.

2011. október 24-én és 26-án tartja meg. A Kft. a rendszeres szemétszállítás során el nem szállítható háztartási lomokat a kommunálishulladékszállítással egy időben az ingatlanok elől szállítja el.

Vass Imre polgármester ALAPÍTVÁNYI HÍREK Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma 2011. szeptember 12-én tartotta soron következő ülését, amelyen döntött az ösztöndíjak odaítéléséről. A Kuratórium döntése alapján a következő hallgatók részesülnek felsőfokú ösztöndíjban öt hónapon keresztül: Bugyi Szabolcs Földeák, Arany J. u. 3. Rácz Valéria Földeák, Bajcsy Zs. u. 63. Vígh Zsuzsanna Földeák, Vasút sor 6.

A Kuratórium döntése alapján a következő tanulók részesülnek középfokú ösztöndíjban tíz hónapon keresztül:

-2011. 4-

Czene Tünde Horváth Beáta Juhász Marcell Kocsis Péter Nacsa Fruzsina Nagy Tímea Orosz Adél Rakonczai Rita

október

Földeák, Móricz Zs. u. 24. Földeák, Bacsó B. u. 23. Földeák, Vásárhelyi u 69. Földeák, Makói u. 7. Földeák, Táncsics M. u. 52. Földeák, Dózsa Gy. u. 35. Földeák, Somogyi B. u. 7. Földeák, Rákóczi u. 7/a


-5-

FÖLDEÁK

1

5

A STRABAG-MML Kft. végezheti a makói szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének építési munkáit Újabb mérföldkőhöz érkezett a makói szennyvíz beruházás, eredményesen zárult a projekt egyik elemére, a makói szennyvíztisztító telep bővítésére és korszerűsítésére kiírt építési közbeszerzési pályázat. Makó és a társult 5 település által elindított szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási projekt műszaki megvalósítása 2010 decemberében, a már meglévő makói csatornarendszer felújításával vette kezdetét. A közbeszerzési eljárás a szennyvíztisztító telep bővítési és korszerűsítési kivitelezésére 2011. május 25-én indult, ekkor jelent meg az ajánlati felhívás, melyre 6 ajánlat érkezett. Az ajánlattevők körül a legalacsonyabb összegű ajánlatot a STRABAG-MML Kft. tette, így a Társulási Tanács döntése alapján a szerződéskötési moratórium lejártát követően ezzel az ajánlattevővel került sor a szerződés megkötésre. A STRABAG-MML Kft. 1.374.208.867 Ft vállalkozói díj ellenében végzi el a szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkáit. A fejlesztésre azért van szükség, mert a térségi szennyvízprogram megvalósításával jelentősen növekszik a rendszerbe vezetett szennyvíz mennyisége. A beruházás eredményeképpen nő a telep hidraulikai és biológiai kapacitása, a keletkező szennyvíziszap szárítása szolár technológiával, a mezőgazdasági hasznosítást is lehetővé tevő kezeléssel történik. A 22% szárazanyag-tartalommal bejövő szennyvíz szárazanyag-tartalmát télen minimum 65%-ra, nyáron minimum 85%-ra csökkentik. Az így keletkező szennyvíziszap minősége maradéktalanul megfelel a vonatkozó kormányrendelet előírásainak. A szennyvíztelep fejlesztésének költségeit az önkormányzati és lakossági hozzájárulás mellett - a projekt többi eleméhez hasonlóan - az Európai Unió és a Magyar Állam 82%-ot meghaladó támogatásával finanszírozza a Társulás. Még két, a szennyvízprojekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás van folyamatban. Az egyik

-2011. 5-

Makó város szennyvíz-csatornázása a kapcsolódó Apátfalva és Magyarcsanád településekkel együtt, a másik Földeák, Kiszombor és Maroslele települések csatornázási munkáinak megvalósítását célozza. A Társulási Tanács mindkét közbeszerzéssel kapcsolatban meghozta döntését és az eredményt 2011. július 14-én kihirdette. A döntésekkel szemben az egyik eljárásnál két, a másiknál egy ajánlattevő előbb előzetes jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, majd az arra adott érdemi válaszok figyelmen kívül hagyásával jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A jogorvoslati eljárásban született határozatnak megfelelően a Bíráló Bizottság újabb döntési javaslatot terjeszt a Társulási Tanács elé, melynek értelmében a Makó, Apátfalva és Magyarcsanád szennyvízcsatornázása al-projekt közbeszerzése esetében az eljárás nyertese a MAKO-OEK konzorcium legyen, ugyanakkor Földeák, Kiszombor és Maroslele esetében az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, így a Társulás ezen közbeszerzés újbóli kiírására kényszerül. Ami a projekt anyagi hátterét illeti, a lakossági önerő biztosítására létrejött Társulatnál a lakossági befizetésekből és az állami támogatásból 2011. 08. 31-ig 1.619.000.000,- Ft gyűlt össze. 11.674 ingatlan tulajdonos rendelkezik LTP szerződéssel, 2051 esetben történik egyösszegű befizetés. Az összes érintett ingatlantulajdonos csupán 4,8%-a nem teljesítette még befizetési kötelezettségét. Az LTP-vel, a lakossági önerővel vagy a beruházás egyéb elemeivel kapcsolatban a hat társult település lakossága információkat a Társulat irodájában személyesen, a 62-20-99-11 ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál.

október

Kapcsolat: Insomnia Reklámügynökség – Laluk Márta Telefon: 06-30-827-1470 E-mail: laluk@insomnia.co.hu


-6-

6

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK

2

011. szeptember 1-jén megkezdődött a 2011/2012-es tanév. Ezt az évet 252 diák kezdte meg iskolánkban. Külön örvendetes, hogy 40 elsős kisdiák van, így iskolánk idén is két első osztályt indított. Felső tagozatos tanulmányait 35 tanuló kezdte meg az 5. évfolyamon, szintén két osztályban. Igazgató úr tanévnyitó ünnepi beszédében minden pedagógusnak és diáknak sok sikert és kitartást kívánt a tanévhez és az elkövetkezendő feladatokhoz. 2011. szeptember 17-én 50 éves osztálytalálkozónak adtak otthont iskolánk falai. Színvonalas műsorral köszöntötték az „öreg” diákokat Zékány Gabriella, Kovács Enikő, Matyasovszki Brigitta, László Letícia felső tagozatos tanulók. Felkészítő nevelő: Tatárné B. Szűcs Etelka. A megható pillanatokat fokozta Szabó Sára (volt diákunk) fuvolajátéka. Iskolatej Intézményünk az Európai Unió által az európai iskolatejprogram keretében támogatott tejtermékekkel látja el növendékeit. Az európai iskolatejprogram a tejtermékek fogyasztására és a kiegyensúlyozott étrend kialakítására ösztönzi a gyerekeket. Támogatást biztosít az iskolák és egyéb oktatási létesítmények számára, hogy azok válogatott tejet és tejtermékeket biztosíthassanak diákjaiknak. A tej és a tejtermékek tele vannak kalciummal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és egyéb olyan szükséges tápanyagokkal, amelyekből energiát meríthetünk a mindennapokhoz. A Návay Lajos Általános Iskola is hetente háromszor kínál tejet, illetve minden nap egy almát. Fecskeavató Suli – buli Ebben a tanévben 40 első osztályos „kisfecske” költözött be iskolánk falai közé. A hagyományos, játékokkal egybekötött avató ünnepséget 2011. szeptember 9-én rendeztük meg a Szent László téri épület udvarán. Szervezője Gilinger Tiborné tanító néni, munkaközösség vezető. A hivatalos program után – mikor is az új kisdiákok bemutatkoztak és Tóth Imre igazgató úr iskolásokká fogadta őket - kezdetét vette a játék. Az alsósok kipróbálhatták, milyen pontosan céloznak, mennyire ügyesek a labdajátékokban, mesét hallgattak. Reméljük, nemcsak a gyerekek, hanem a kedves meghívott vendégeink is jól érezték magukat ezen az emlékezetes délutánon. Szülői értekezlet Szeptember harmadik hete a szülői értekezletek hete. A tanév első szülői értekezletének fő témái a tanév fő feladatainak és rendjének ismertetése volt.

és Hajnal Gábor, Óföldeák község polgármestere tisztelte meg jelenlétével. A Návay- nap ünnepi műsorral vette kezdetét. A zászló behozatala, az iskola falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzása után Tóth Imre, iskolánk igazgatója, megnyitó ünnepi beszédében hangsúlyozta a Návay-nap fontosságát, majd tanulóinknak sok sikert kívánt a versenyekhez, és jó szórakozást a naphoz. A 3. osztályos tanulók látványos tánccal szórakoztatták a közönséget. Produkciójuk hatalmas tetszést aratott. Táncukat betanították: Szalma Erika és Tóth Enikő tanítók. Az 5. osztályos fiúk és lányok dinamikus, energikus tánccal lepték meg a közönséget. Táncukat betanította: Hoffmanné Lele Anikó és Pappné Tóth Ildikó osztályfőnökök. Az ünnepséget a Rakonczás Pál tanár úr vezette Földeáki Fúvószenekar muzsikája tette még színesebbé és gazdagabbá. Az ünnepi műsor után a délelőtt vetélkedőkkel folytatódott. Alsós tanulóink előzetesen osztályonként két csapatot alkotva versenyeztek, 1-1 feladatlapot töltöttek ki, melyet játékos, logikai feladatok is tarkítottak. A feladatokat egy meghívott zsűri javította és értékelte. A zsűri tagjai Szabó Csaba, alapítványi elnök, Neparáczki Olga települési képviselő, Búzásné Vizi Judit a Művelődési Ház igazgatója, Hajnalné Rácz Marika óvónéni és Sípos Csabáné óvónéni voltak. A versenyen az alábbi helyezések születtek: 1. évfolyam I. hely: 1. a osztály, „Aladin” csapat és 1. b osztály, „Scooby-Doo” csapat II. hely: 1. b osztály, „Verdák” csapat III. hely: 1.a osztály, „Kacor király” csapat 2. évfolyam I. hely: 2. a osztály, „Pókember” csapat és 2.b osztály, „Szilaj” csapat II. hely: 2. a osztály, „Aranyhaj” csapat III. hely: 2. b osztály, „Tom és Jerry” csapat 3. évfolyam I. hely: 3. osztály, „Bly Blade” csapat és „Tapsi Hapsi” csapat II. hely: 3. osztály, „Jerry” csapat III. hely: 3. osztály, „Tom” csapat 4. évfolyam I. hely: 4. a osztály, „Lúdas Matyi” csapat II. hely: 4. a osztály, „Mátyás király” csapat III. hely: 4. b osztály, „Micimackó” csapat IV. hely: 4. b osztály, „SpongyaBob” csapat

A csapatok okleveleit Návay Sándor és Tóth Imre igazgató úr adták át. Felső tagozatos diákjaink is vetélkedtek. Játékos műveltségi feladatokat kellett teljesíteni az osztályoknak, az alábbi eredménnyel:

Návay- nap

5-6. évfolyam 1. hely: „Tarisznyarákok” 5. b osztály 2. hely: „Boci boci tarka, se füle, se farka” 6. osztály 3. hely: „Újoncok” 5. a osztály

2011. szeptember 23-án került sor a Návay-nap megrendezésére. Ennek keretén belül szeptember 22-én iskolánk Diákönkormányzatának tanulói megkoszorúzták a Návaysírokat. A koszorúzást Vass Imre, Földeák község polgármestere

7-8. évfolyam 1. hely: „Red Hot Chilli Pepper’s” 8. osztály 2. hely: „ Red Bull” 7. b osztály 3. hely: „Picike Pockon Pöckölt Pockok” 7. a osztály

-2011. 6-

október


-7-

Ebéd után sportbemutatót nézhettek meg tanulóink. Máté Zoltán V. Danos mester által vezetett International Taekwon-do Egyesület tartott toborzó bemutatót. A nap külön érdekessége volt, hogy első és második osztályosaink fél-fél órát jógáztak Hrutka Ildikó egészségfejlesztő pedagógus, jógaoktató vezetésével. A délután a hagyományokhoz méltóan sportversenyekkel folytatódott. Vendégcsapatok részvételével került sor váltóversenyre, lány kézilabda és fiú focimeccsekre. A váltóverseny győzelméért járó vándorkupát ezúttal Földeák csapata vihette haza. A váltóverseny végeredménye: 1. hely: Földeák, „A” csapata -A csapat tagjai: Kürtösi Dzsenifer, Nagy Krisztián, Máriás Nóra, Kovács Dávid, Bugyi Noémi, Rácz János, Varró Sarolta, Mikes Zoltán 2. hely: Szikszai, Makó 3. hely: Földeák „B” csapata –A csapat tagjai: Szabó Gréta, Kovács Máté, Dudás Szilvia, Kovács Patrik, Horváth Nikoletta, Farkas Dániel, Fári Edit, Máriás Bence 4. hely: Csanádpalota 5. hely: Apátfalva 6. hely: Kiszombor

A focitorna végeredménye: 1. hely: Csanádpalota 2. hely: Kiszombor 3. hely: Apátfalva

1

FÖLDEÁK

7

4. hely: Földeák- A csapat tagjai: Máriás Bence, Pataki Márk, Nacsa Viktor, Mikes Zoltán, Tóth Róbert, Vízhányó Márk

A kézilabdatorna végeredménye: 1. hely: Földeák 2. hely: Szikszai, Makó 3. hely: Apátfalva 4. hely: Kiszombor

Lány csapatunk az elődöntőben Kiszombor csapatánál bizonyult jobbnak, a döntőben nagyarányú, 8:1-es vereséget mértek a makói Szikszai iskola csapatára. A csapat tagjai: Vass Kincső, Tapasztó Fanni, Pataki Dóra, Lele Dóra, Szatmári Fanni, Horváth Fanni, Hoffmann Réka, Bajusz Luca, Varró Sarolta, Vizi Virág Reméljük minden gyermek kellemes kikapcsolódással töltötte el a napot. Az eseményeket fotókkal rögzítette Tóthné Csáki Erzsébet tanárnő. Sporthírek Szeptember hónapban került sor az utánpótlás labdarúgó torna első fordulójára (Bozsik foci). Örvendetes, hogy az U7, U9 és U11-es korcsoportban 2-2 csapatot versenyeztettünk. U7es korosztályban a torna legjobb játékosa Szabó Krisztián lett.

A 2011-2012-es idény ötpróba sorozatának 3. próbája 2011. november 12-én lesz. A próba során a településen belül ellenőrzött pontok gyalogos felkeresése lesz. Tóth Imre igazgató Hagyományőrző táborban voltunk….

Az idei nyáron is volt Hagyományőrző tábor. Kíváncsian vártuk, hogy kik lesznek a táborlakók, és milyen programokat találtak ki nekünk a tanító nénik. Már az első napon összekovácsolódott a társaság. A programok változatos tárháza várt ránk. Szegvári Pista bácsi és felesége Marika néni vezetésével a Művelődési Házban kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol színes papírból virágokat hajtogattunk, ágakból pedig tutajt készítettünk. Délutánonként rábaközi táncokkal ismerkedtünk meg, amelyben nagy segítségünkre volt Tóth Enikő tanító néni. Makóra is eljutottunk a József Attila Múzeumba, ahol Makó múltjával és jelenével kapcsolatos kiállításokat néztünk meg. A délutáni

program mindenki örömére a Petőfi park játszóterén folytatódott. Fodor Imre bácsinál megnéztük féltve őrzött kis múzeumát. Jókat nevettünk a vicces történetein. Nagyon gyorsan eltelt a hét, mert minden nap jól éreztük magunkat a táborban. Azt hiszem, mindnyájan köszönettel tartozunk Zsarkóné Juliska tanító néninek, aki megszervezte ezt az egész hetet, Mihalikné Juliska tanító néninek és a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak a segítő közreműködésért. Köszönjük, hogy annyit fáradoztak azért, hogy mi jól érezhessük magunkat! Kocsis Iván, Kocsis Zalán táborlakók

A KÖNYVTÁR HÍREI

A

z Országos Könyvtári Napok keretén belül 2011. szeptember 29-én a Návay Lajos Általános Iskola első osztályos tanulói látogattak el a község könyvtárába. A könyvtárosok vendégül hívták Fodor Imre bácsit, aki a könyvtárban található régi tárgyakról mesélt a gyerekeknek, akik sok élménnyel és ajándék könyvjelzővel gazdagodtak.

ÖTLETMORZSÁK Kefires gyümölcslepény: Hozzávalók: 2 pohár kefir, 3 db tojás, 3 pohár liszt (kefires), 1 pohár cukor, 1 pohár étolaj, 1 üveg befőtt, 1 csomag sütőpor, durvára vágott dióbél. Elkészítés: A kefirt egy keverőtálban a 3 tojással meg a csomag sütőporral kikeverjük. Ezután adjuk hozzá a pohárnyi cukrot, a pohárnyi étolajat, és a lisztet. Jól kikeverjük és alaposan kizsírozott tepsibe öntjük. Tetejét meghintjük kis kockákra vágott gyümölccsel és diódarabokkal. Forró sütőben 5 percig erős lángon, ezután takaréklángon tűpróbáig sütjük. Porcukorral meghintve, kockára vágva kínáljuk. Ferencziné -2011. 7-

október


-8-

8

FÖLDEÁK

1

EGYHÁZI OLDAL Az aktivitás veszélyei

M

a mindenütt a világon arra tanítják meg az embereket, mit hogyan kell tenni életében, hogy sikeres ember legyen belőle. Minden iskola büszke arra, hogy milyen jó szakembereket, tudósokat nevelt. Egyházi iskolák, ahol van hittan, arra is figyelnek, hogy erkölcsi nevelést is biztosítsák tanítványaiknak. Minél több dologra megtanították növendékeiket, annál büszkébbek rájuk. Ma nagy értéknek tartják, ha valamilyen világnyelvre megtanították a gyermeket. De fontos a jó szakma megtanítása is. Az is megfigyelhető, hogy sok szakkör lehetőségére alkalmat kínál a jó iskola. Ezek között is fontosak, az egészséges életre nevelő, vagy élvezetes művészi produkciókra nevelő szakkörök. Sok a szórakoztató foglalkozás, kirándulás is van, az iskolákban. És ez mind jó és szép dolog. Amelyik iskola elmondhatja magáról, hogy mindezt megteszi, azt mindenki jó iskolának tartja. Ezt látva egy iskolánál, így nyilatkoznak: ennél többet már nem kívánhatunk egy iskolától. Most, amikor Földeákon arra emlékezünk, hogy 130 évvel ezelőtt kezdték vezetni a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek az itt 1881-ben épített iskolát, és 61 évig eredményesen vezették, én mégis negatív címet adtam az írásomnak. Miért? Azért, mert azt látom, hogy egy dolog szinte minden iskolából hiányzik. Ez pedig az, hogy mielőtt elkezdenénk a munkát, az értékes nevelést, konzultáljunk azzal, aki ezzel a feladattal megbízta az embert, és számon is fogja kérni azt, hogy elvárása szerint végeztük-e ezt a munkát. Pedig Ő szólni akar, csak nem mindennapi módon. Isten, - mert Ő mindenki munkaadója, - mindenki szívének ajtaján kopogtat. El akarja mondani teendőnket, és segíteni is akar. A szív ajtaja azonban olyan különleges ajtó,

amelynek csak a belső oldalán van kilincs, ha mással vagyunk elfoglalva, ha nem nyitunk ajtót, akkor az Isten nem dörömböl, nem akar erőszakosan betörni. Pedig fontos lenne a Vele való találkozás. Feladatunk megismerése, amiről majd számot kell adni, mert ettől függ örök sorsunk. Hát ezért tartom veszélyesnek az aktivitást. Mit tegyünk? Gimnazista koromban, a piaristáknál, Kecskeméten, harminckét atya minden nap három alkalommal összejött, a kívülről bezárt templomban, hogy meghallgassa az Isten üzenetét, és zsolozsmában szóljon hozzá. Nem sajnálták erre az időt. Pedig sok munkájuk volt. Így eredményes munkát végeztek. Családunkban, minden szombaton délben, abbahagytuk a munkát. Letisztálkodtunk, és készültünk arra, hogy vasárnap meghallgassuk az Isten üzenetét. Pedig tanyán laktunk, és kapáláskor, aratáskor, betakarításkor sok dolgunk volt. Mégse mulasztottuk el az aktív munka felfüggesztését, hogy konzultáljunk a Teremtővel. Elszámoljunk munkákról, és irányítását, segítségét kérjük. A család minden tagja, személyesen főnökének tekintette az Istent. Mondhatom, hogy eredményes munkát végeztünk, pedig négyen voltunk testvérek. Amikor az aktivitás veszélyeiről írok, ennek a konzultációnak a hiányára szeretném felhívni a figyelmet. Meggyőződésem, hogy a társadalomban meglévő bajok, mind ebből a konzultáció hiányából fakadnak. Az aktivitásból, amely jó dolog, ilyen hiányosság fakadhat. Ezért tartom fontosnak, hogy tanuljunk a 130 évvel ezelőtt Földeákon munkát kezdő Miasszonyunkról elnevezett irgalmas iskolanővérektől, hogy elkerüljük az aktivitás veszélyeit. Katona Pál plébános

Tanévkezdésre

T

emplomunkban október 2-án vasárnap Katona Pál plébános úr tanévnyitó szent misét tartott. Áldását kérte a Teremtőnek minden gyermekre, minden tanító felnőttre, hogy szorgalmas munkát végezzenek egész évben. Segítsen a jó dolgok megtételében, a rossz elkerülésében, a tanult ismeretek tettekre váltásában. Adja meg Urunk, mindig azt cselekedjük, ami igaz, tisztességes, dicséretre méltó. Így béke lakozzék a gyerekek csoportjában, a családokban és egyházközségünkben. A tanulók külön imával és énekkel kapcsolódtak be. A Miért vagyok itt? kezdetű imát Hoffmann Réka felső tagozatos hittanos mondta el. Idézet: ”Istenem, Te hívtál engem, a gyermekedet, akit annyit kerestél. Az igékben és a dalokban, a fényekben és a jelképekben ott érezzük jelenlétedet …” Bajusz Andrea hatodikos diák imájával társaiért fohászkodott, - taníts minket, jó Uram, hogy adjunk, és ne nézzük mi az ára, dolgozzunk és ne a pihenést keressük,

munkálkodjunk, és ne várjuk érte a jutalmat, akaratod szerint cselekedjünk, úgy szolgáljunk téged, ahogy megérdemled. Kissné Bába Olga, mint szülő és mint pedagógus kérte az Úr áldását, a gyermekek, a szülők, a lelkipásztorunk, a hitoktatók, a pedagógusok számára. Nap, mint nap kapjanak elég erőt, egész évben tudjanak eredményesen dolgozni. A diákok ismerjék meg a tanulás örömét, legyen idejük vidám együttlétre, erősödjön a szeretet bennük, Jézus tanítását követve legyen boldog gyermekkoruk. Az imákat közös ének követte, melyet hittanórán Katona atya és Tóthné Bódi Andrea hitoktató tanított meg a kisgyerekeknek. Az énekes fohásszal Isten segítségét kérték a tanévre, fogadalmat tettek, hogy minden ember örömére tevékenykednek, hűséges, igaz lelkű gyermekek lesznek. Áldásodat kérjük Urunk! Tatárné B. Szűcs Etelka Egyházközségi tag

ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Mónus Lászlónak és Bódi Erzsébetnek (Földeák, Pacsirta u. 15.) 2011. 09. 23-án Nikoletta Renáta nevű gyermeke Gratulálunk! -2011. 8-

Földeák, Táncsics Mihály utca 32. szám alatti ház (piac mellett) 2011. november 1-től kiadó. Érdeklődni lehet a plébánián. Tel: 295-054

október


-9-

FÖLDEÁK

1

9

MÚLTIDÉZŐ 130 éves a Návay Lajos Általános Iskola Zárda utcai épülete

A

folyamatos árvízveszély miatt a mai Óföldeák lakóinak többsége 1846-ban magasabban fekvő részekre költözve új települést alapított. A Mátéffy Pál vármegyei földmérő által kimért, Szárazér menti területen gyorsan szaporodtak a vályogból vert házak. Kijelölték a középületek helyét, megnyitották az öt holdnyi területen fekvő temetőt (1846), felépült a katolikus templom (1857), és gondoskodni kellett a gyermekek oktatásáról is. Iskolai célokra már az áttelepülés évében átalakítottak egy régi, uradalmi istállót. Oltványi Pál (1823–1909), aki földeáki plébánossága alatt (1854–1871) elévülhetetlen érdemeket szerzett Új-Földeák felvirágoztatásában, kiemelkedő fontosságúnak tekintette a falu oktatásügyét. (Oltványi 1871-ben Szegedre költözött, de a plébániára való jogát fenntartotta, tovább szorgalmazva egy új iskola felépítését.) Miután 1859-ben leégett az amúgy is „lelakott” iskola, a falu vezetése új tanoda felépítése felől határozott, mely két teremmel és két tanítói lakással 1861-ben megkezdte működését. A jó hírű iskolát 1869 januárjában maga a közoktatási miniszter, báró Eötvös József, a Falu jegyzője írója is meglátogatta. A visszaemlékezésekből nem derül ki egyértelműen, hogy a neves látogatóról elnevezett Eötvös iskolát 1901-ben az 1861-ben épült tanoda helyén újonnan építették fel, vagy annak átalakításával, kibővítésével hozták létre. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy már a régi iskolát is tornyok ékesítették. (Az Eötvös iskola tornyait a negyvenes évek végén lebontották. Az épület eredeti szépségének emlékét régi képeslapok őrzik.) A község mindeközben Gilinger János házát bérbe vette a főtéren, hogy ezzel is enyhítsék a tanteremhiányt. Az egyre inkább kiépülő falu lélekszáma folyamatosan növekedett, így 1878-ban már 438 tankötelest, 230 fiút és 208 leányt tartottak számon, de az iskola kapacitása csak 300 gyermek tanítását tette lehetővé. (Népszámlálási adatok szerint 1881-ben 655 ház volt a faluban, melyben 3727-en éltek.) A problémára felfigyelt Csanád vármegye tanfelügyelősége is. Oltványi plébános a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérekre szerette volna bízni a létesítendő intézmény vezetését. Az Iskolanővérek 1858-ban hatan érkeztek Münchenből Temesvárra Maria Wunibalda Forster vezetésével, aki 1881-ben a földeáki zárda-iskola házfőnöknője lett. (A szervezetileg és létszámban megerősödött nővérek a mai napig működnek Magyarországon.) Megindultak a tárgyalások az egyház, a falu, valamint a vármegye vezetőségének bevonásával. Kezdetben sok probléma adódott. Többen ellenezték az apácák letelepedését. Vita tárgyát képezte, hogy kire háruljon az építési és fenntartási költségek fedezése, valamint hogy hova épüljön fel az eredetileg földszintesre tervezett épület. Nyilvánvalónak tűnt, hogy az új iskola a templom közelében létesüljön, ám a főtéren nem találtak

megfelelő telket, vagy a tulajdonos nem akarta eladni portáját. További feszültségeket okozott, hogy több képviselő a saját utcájába képzelte a szóban forgó épületet. Végül Klein Lipót vásárhelyi mérnök tervei alapján 1880-ban megindult az építkezés. Az „alapkőletételi ünnepélyről” részletesen beszámolt a budapesti Magyar Állam politikai napilap és a Religio katolikus egyházi és irodalmi folyóirat is. 1881 októberében már az átadásról cikkeztek az említetteken túl a Pesti Napló, a Szegedi Napló és a Szegedi Híradó napilapok is. Az eredetileg zsindely-, majd 1898 után palatetős, szobrokkal, díszes homlokzattal büszkélkedő iskola eredeti pompáját már csak megsárgult képeslapok őrzik. Az ünnepségen elhangzott beszéd harminchárom oldalas könyvecske formájában nyomtatásban is megjelent Szegeden. „EGYHÁZI BESZÉD, MELYET A FÖLDEÁKI APÁCZAZÁRDA ÉS ISKOLA BESZENTELÉSE ALKALMÁVAL 1881. OKT. 2-ÁN TARTOTT OLTVÁNYI PÁL SZ.-EUSTACHRÓL NEVEZETT CSUTHI PRÉPOST, PÁPAI KAMARÁS, FÖLDEÁKI LELKÉSZ, FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGKERESZTESE ÉS A SZEGEDI APÁCZA-ISKOLÁK IGAZGATÓJA.” – olvashatjuk a címlapon. A füzet a Somogyikönyvtárban fellelhető, de nem kizárt, hogy földeáki családoknál is előfordul még egy-két eredeti kiadvány, miután 1881-ben minden helybéli család kapott egy-egy példányt az emlékkötetből. 1902-ben a zárda kiegészült egy kis kápolnával, melyet az átadás huszonötödik évfordulóján Dehény Lajos újrafestett. A kis épület mennyezetét nem boltívesre tervezték. A festőművésznek korlátozottabb lehetőséget nyújtó „szögletes” plafon díszítéséről így írt a Marosvidék krónikása 1927 júliusában: „... Magyarországon diszlő virágokból van összeállítva (tulipán, nefelejts stb.). A mennyezeten lebegő angyalok szintén magyar virágokból összeállított rózsaláncot tartanak, s ezek veszik körül az oltár előtt csüngő öröklámpa tartására szolgáló lánctartót is.” (A kápolnát – miután többször kifosztották – a második világháború után lebontották. Egy korszak lezárult, az iskolákat államosították, az apácák elhagyták a falut.) Legrészletesebben a Religio tudósított a zárda átadási ünnepségéről. Mellékelve a kétoldalas cikk szerkesztett, rövidített kivonatát olvashatjuk. Nem először, és nem is utoljára történt, hogy Földeák, a kis Csanád vármegyei község budapesti kiadású, országos terjesztésű sajtóban szerepelt. Így Soprontól Brassóig, Fiumétől Kassáig mindenhová eljuthatott a falu híre a történelmi Magyarország területén. (A cikk összeállításához a korabeli sajtóbeszámolókat vettem alapul, kiegészítő adatokat átvéve Gilicze János Földeák történetével foglalkozó publikációiból. A nyomtatott visszaemlékezésekben nem szereplő események felidézésében a régi falu történéseit jól ismerő Ádók Laci bácsi segített.) Horváth Mihály

-2011. 9-

október


10

- 10 -

FÖLDEÁK

1

HORGÁSZHÍREK Megkezdődött a Földeáki Horgásztó töltésvédelmének a kivitelezési munkája, várhatóan egy hónapot vesz igénybe a munka. Horgászati tilalom nincs, de kérek mindenkit, hogy a munkát ne akadályozzák. Megyesi Ferenc HE elnöke

- 10 2011.

október


- 11 -

1

FÖLDEÁK

11

RENDŐRSÉGI HÍREK, INFORMÁCIÓK Tisztelt lakosság!

F

öldeák község nem mondható bűnügyileg fertőzött településnek. Az elkövetett, a hatóság tudomására jutott bűncselekmények száma évről évre stagnál, valamint az utóbbi 2010 évet tekintve csökkent. Főként a vagyon elleni, valamint a garázda jellegű bűnelkövetések a jellemzőek községünkre. A vagyon elleni bűncselekmények tekintetében a kerékpárlopások, valamint a kisebb értékre elkövetett lopások a jellemzőek. A garázda jellegű cselekmények főként az italkimérő helyeken, szórakozó helyeken, azok vonzáskörzetében alakulnak ki, és ehhez társulnak testi sértések, rongálások. Elmondható, hogy a régmúltban jellemző, a lakosságban nagyobb félelmet keltő betöréshullámok elkerülték községünket. Itt azonban meg kell említenünk, hogy a nyár folyamán Földeákot sem hagyták ki azok a besurranó tolvajok, akik a közeli településeket szemelték ki maguknak, és egy éjszaka folyamán több lakóház udvarára is beugorva, be nem zárt lakásokba bemenve onnan készpénzt tulajdonítottak el. Az elkövetők főként Földeákon és Maroslele községben szemelték ki a házakat. A kapu tetején beugorva megbizonyosodtak arról, hogy van-e kutya az udvarban, és ha a lakóház bejárati ajtaját nyitva találták, oda bementek, míg az ott lakók aludtak, és a talált készpénzzel távoztak. Fenti bűncselekmények elkövetőit a rendőrség rövid időn belül tetten érte és elfogta, velük szemben a büntetőeljárás folyamatban van. Sajnálatos és nagy port kavart az az esemény, amikor egy reggelre a településen több lakóingatlan, valamint közintézmény falát ismeretlen személyek összefirkálták, azokra többek között tiltott önkényuralmi jelképeket festettek festékszóró palackkal, ezzel károsítva meg a sértetteket. Az elkövetőket a Makói Rendőrkapitányság bűnügyi beosztottai a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói segítségével 24 órán belül elfogták, velük szemben a nyomozást lefolyatták, és gyorsított eljárásban az elkövetőkkel eljártak.

A rongálási károkat részben az elkövetők – akik tettüket megbánták – részben a károsultak a mai napra már szinte teljesen helyreállították. Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy a községben már négy kamera figyeli a faluba be- és kivezető utakat. Ezen kamerák száma még az idén bővül a lakosság által összegyűlt adományoknak köszönhetően. A kamerák elhelyezése remény arra, hogy a bűncselekmények száma csökken, a bűncselekmények elkövetőinek felderítése nő, valamint a bűnelkövetők elkerülik településünket. Addig is, míg a teljes program meg nem valósul, vigyázzunk saját értékeinkre. Zárjuk lakásunk ajtaját, letámasztott, őrizetlenül hagyott kerékpárunkat zárjuk le. Kerékpárunk kosarában, csomagtartón soha ne hagyjunk értékeket. Figyeljünk a trükkös tolvajokra, akik Démász dolgozóknak, vagy más közszolgálati dolgozónak kiadva magukat megpróbálnak bejutni a házakba, az ott lakó figyelmét elterelik, pénzét ellopják. Tartsuk szem előtt, hogy a szolgáltatók készpénzt soha nem visznek a fogyasztókhoz a befizetéseket, visszautalásokat mindig csekken vagy postai úton rendezik. Idegen, gyanús személyeket soha ne engedjünk be a házunkba. Ha ilyet vagy bármi gyanúsat tapasztalnak, ne késlekedjenek, azonnal hívják a rendőrséget, és ezzel egy időben próbáljanak meg minél több információt gyűjteni az elkövetőkről (pld. autó típus, autó szín, rendszám, személyleírás, ruházat), azzal, hogy a rendőrséget értesítik, kárt nem okoznak senkinek, csak segíthetnek. Rendőrségi segélyhívó: 107 Központi segélyhívó:112 Körzeti megbízott: 06-20/209-5343 Makó Rendőrkapitányság: 06-62/511-260 Vízhányó Sándor körzeti megbízott

ÉVFORDULÓK A zene világnapja október 1. Bartók Béla (1881-1945) 130 éve született Nagyszentmiklóson. Zeneszerző, népzenekutató, zongoraművész, tanár. Nagyváradon, Pozsonyban, Besztercén tanul, majd beiratkozik a budapesti Zeneakadémia zongora-zeneszerzés szakára. 1901-ben volt első, feltűnést keltő budapesti hangversenye. Berlinben, Bécsben, Budapesten, Pozsonyban koncertezett. 1906-ban Kodállyal kiadta első népzene kiadványát, a Magyar népdalokat. 1907-től a Zeneakadémia zongoratanára, 1910-ben tartotta meg első budapesti szerzői estjét. 1917-ben az Operaház bemutatta A fából faragott királyfi c. táncjátékát, 1918ban A kékszakállú herceg vára c- operáját. A Tanácsköztársaság idején két évig nem vett részt a magyarországi zenei közéletben. 1922-től számos hangversenyt adott Európában. 1926-ban Kölnben mutatták be A csodálatos mandarin című pantomimjét. Majna-Frankfurtban mutatták be az I. és a II. Zongoraversenyét. A magyar népzenekiadvány előkészítésén dolgozott a MTA-n 1934-től. 1934 London: Cantata profana bemutatója. Törökországban koncertezik, népzenét gyűjt. 1940-ben Amerikában hangversenyezett, október 20-án hagyta el végleg Magyarországot. 1943-ban lépett fel utoljára nyilvános hangversenyen. 1945. szeptember 26-án New Yorkban érte a halál. Hamvait 1988-ban temették el újra Budapesten. Elkötelezett híve volt a magyar nemzeti zenei hagyományok ápolásának. Népzene-kutatási munkássága fordulatot hozott a zenetudományban. Zeneszerzői életműve a 20. századi magyar

- 11 2011.

zenetörténet kultúrához.

legjelentősebb

hozzájárulása

az

egyetemes

Liszt Ferenc (1811-1886) Zeneszerző, zongoraművész Apjától tanult zongorázni, 1819-től több hangversenyen fellépett. Négy magyar főúr hat évre ösztöndíjat biztosított számára – zenetanulására, 1822-ben a család Bécsbe költözött. 1823-ban tartott matinéján Beethoven is jelen volt. A főúri szalonok ünnepelt csodagyerek-virtuózaként több európai városban is koncertezet. 1827-től arisztokrata családoknál zongoratanár. Első szerelmét Párizsban ismerte meg. 1835-ben Svájcban telepetek le Három gyermekük született. Az 1838-as pesti árvíz után a károsultak javára hangversenyt adott, majd gyermekeivel visszatért Párizsba. A zongoraművészi pályát a zeneszerzőivel váltotta fel. 1848-tól Weimarban élt, barátságot kötött Wagnerrel. Komponálás és esszék írása mellett főként tanított. Felkérést kapott az 1867-es koronázási ünnepi mise megírására. 1871-ben magyar királyi tanácsosi címet kapott, 1873-ban ötvenéves művészi jubileuma tiszteletére ünnepségsorozatot rendeztek Pesten. Jelentős szerepe volt a pesti Zeneakadémia létrejöttében. A 19. század első felének egy legjelentősebb, virtuozitásáról és improvizáló készségéről híres zongoraművész volt. Első zeneszerzői korszakában virtuóz, programatikus, gyakran ciklusokba fűzött zongoraműveket írt. Második korszakában, zenekari, nagyszabású zongoraműveket. Megteremtette a szimfonikus költemény műfaját. Magyar rapszódiái népies műdalokra és csárdásdallamokra komponált fantáziák. Legjelentősebb liturgikus műve az Esztergomi mise, a bazilika felszentelésére készült.

október


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

szeptemberi akciós ajánlata Arany Ászok sör üveges169.- 338.-/l Pepsi Cola 2,5 l 299.- 120.-/l Coop májas 200 g 99.- 495.-/l Spór baromfi párizsi 1 kg 499.Vacsi virsli 1 kg 543.Ételízesítő 1 kg 550.Mogyi mézes puszedli 180 g 248.- 1378.-/kg Rizs 1 kg 275.Milka táblás csoki 249.Merci deszert 989.Mentos cukor 169.Zsemle, kifli 70.75 g 20.Coop trappista sajt 1645.-

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni! CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574

-

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

Sertéstartók figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2011 évben is folytatja sertésfelvásárlási tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Keresse felvásárlónkat Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

Földeák, Bacsó B. u. 3/b szám alatti ház eladó. Érd: 20/227-9501

VIRÁGSZIGET

06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Dr. Gyuris Réka ügyvéd Értesítem régi és új ügyfeleimet, hogy 2011. augusztus 1-től ügyvédi tevékenységemet szüneteltetem. Elérhetőségeim: Tel: .:+36 70-932-9774 e-mail: drgyurisreka@invitel.hu

Földeák, Damjanich u. 28. alatti összkomfortos családi, központi fűtéses gáz + vegyes tüzelésű ház eladó. Tel: 06-62/295-075

Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Halottak napjára: koszorúk mécsesek bő választékban kaphatók Előrendelést felveszünk élőkoszorúra, szálas krizantémra. Szeretettel várunk mindenkit! Szabóné Bánfi Erika és Szabó Csaba Földeákon 2 szobás jó állapotú, vegyes fűtésű ház olcsón eladó. Tel: 06-20/955-8798; 06-30/202-8514 Három keverék kiskutya szerető gazdit keres. Földeák, Kossuth u. 3.

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2011. november 2. A következő lapzárta: 2011. november 7. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! - 12 2011.

október

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 HELYESBÍTÉS

A FÖLDEÁK újság 2011. évi naptárában helytelenül jelent meg Berta László mezőgazdasági vállalkozó telefonszáma. A helyes szám: 06-70/866-9730 Ácsok munkát vállalnak: végszegés, új tető, tetőjavítás, díszes előtető stb. Tel: 06-30/4567-451 Később megvásárolható családi házat bérelnénk: 06/30/218-6994

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2011. október  
Földeák újság 2011. október  

foldeak, onkormanyzat

Advertisement