Gangplader Montage- og leveringsvejledning

Page 1

Montage- & Leveringsvejledning Gangplader

Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen 19/ 7323 Give / Tlf. 76 70 15 40 / Fax 75 73 25 03 / E-mail: ge@elementer.dk / www.elementer.dk


Datablad: G90 & G100 - Principsnit

Pre-fab lejeplade m. isolering

Betonspalter

Første rev. : 16-10-2017 Sidste rev. : 16-01-2018

G90 u. slids til gylleprop G90 m. slids til gylleprop

15x20 Bjælker K27045

K13065 U

K13065

1


Datablad: G90F & G100F - Principsnit

In-situ lejeplade m. isolering

Gitterriste

Første rev. : 16-10-2017 Sidste rev. : 16-01-2018

G90F u. slids til gylleprop

G90F m. slids til gylleprop

K27045

K08054 SP

2


Datablad: Fragt

Første rev: 19-10-2017 Sidste rev: 16-01-2018

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.