Ydeevnedeklaration L-, A- & T-Elementer - DOP 2021 1.0

Page 1

Ydeevnedeklaration Nr: DOP 2021 1.0

1.

Varetypens unikke identifikationskode

Le Ae Te

2.

Tilsigtet anvendelse

Elementerne indgår i støttemure til tilbageholdelse af ensilage, korn, jord, sand mv.

3.

Fabrikant

Lundsby Industri A/S Nørrevangen 18 9631 Gedsted

5.

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 2+

6a.

Harmoniseret standard

EN 15258:2008

Notificeret organ

0615 - Bureau Veritas Certification Denmark A/S

7.

L-elementer A elementer T elementer

Deklarerede ydeevner

Væsentlig egenskab Trykstyrke beton (Cylinderstyrke)

Deklareret ydeevne 35 N/mm²

Brudtrækstyrke, og flydespænding (stål)

Mekanisk bæreevne Detailudformning

NPD NPD

Modstand mod korrosion Vanddampgennemtrængelighed

NPD NPD

Krav 4.2

Dateret standard EN 13369:2013

4.1.3

EN 13369:2013

4.3.3 4.3.1 8 4.3.7 4.3.8.2

EN 15258:2008 EN 15258:2008 EN 15258:2008 EN 15258:2008

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet af fabrikanten:

Finn H. Eskildsen Give den 19-01-2021

_________________________________________


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.