Page 1

katalog catalogue катaлoг


Spis treści | list | Перечень

nasi współpracownicy | our partners | наши сотрудники

Spis treści | list | Перечень Wstęp ..................................................................................................... 4

introduction  | вход

Wędziska Defender .............................................................................. 6 rods defender | ПРУТЫ defender

Akcesoria ............................................................................................... 8

accesories  | АКСЕСУАРЫ

marcin bytniewski

rafał kazimierowicz

witold śmigiel

Ciężarki ekologiczne .......................................................................... 10 ecological weights | Груза

Aromaty do kulek proteinowych ...................................................... 14

FLAVORS OF PROTEIN baits | Ароматы для бойлов

Boostery .............................................................................................. 16

Booster  | БУСТЕР

Boostery NOVA ................................................................................... 18

Booster NOVA | БУСТЕР NOVA

Dip Nova ............................................................................................ 20

Liquid Dip Nova | ДИП ЖИДКИЙ Nova

Dip w płynie ........................................................................................ 22

Liquid Dip | ДИП ЖИДКИЙ

Smart Dip w płynie ............................................................................. 24

dariusz gierek

bernard łoziński

Sebastian Łuc

Liquid smart Dip | ДИП SMART ЖИДКИЙ

Aktywatory ......................................................................................... 26

Activators  | АКТИВАТОРЫ

Barwniki .............................................................................................. 28

Pigments  | КРАСИТЕЛИ

Dodatki ................................................................................................ 30

Additives  | Добавки

Kulki haczykowe Nova ...................................................................... 32

Hook bait boilies Nova | Бойлы насадочные Nova

Kulki haczykowe ................................................................................. 34

Hook bait boilies | Бойлы насадочные

Kulki haczykowe POP UP ................................................................... 36

mariusz lewicki

dariusz burzymuwicz

krzysztof stelmach

Hook bait boilies POP UP | Бойлы насадочные POP UP

Kulki zanętowe NOVA ........................................................................ 38

Bait Boilies Nova | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ Nova

Kulki zanętowe ................................................................................... 40

Bait Boilies | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ

Mieszanki bazowe miks .................................................................... 44

Base mix | Основа для бойлов

Pellet haczykowy ................................................................................ 46

Hook pellets | Пеллетс насадочный

Pellet haczykowy soft ...................................................................... 50

Soft hook pellets | ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ SOFT

Pellet zanętowy .................................................................................. 52

Bartosz Stramowski

Karol Fiedorczuk

paweł woźniak

Pellets  | ПЕЛЕЕТС ЗАКОРМОЧНЫЙ

2014

3


wstęp | introduction | вход

wstęp | introduction | вход

wstęp

Introduction

Kolejny rok doświadczeń i testowania innowacyjnych produktów był niezwykle ważny dla Naszej firmy. Zdobyliśmy doświadczenie, które zaowocowało wprowadzeniem na rynek wysokiej klasy serii przynęt i zanęt pod wspólną nazwą NOVA, które stanowią wysokiej klasy jakość wśród produktów karpiowych dostępnych na rynku. Spędziliśmy setki godzin na dobranie odpowiednich komponentów do produkcji kulek proteinowych i wdrożeniu nowej technologii oraz nowego parku maszynowego, który pozwolił nam zwiększyć wydajność produkcji, która objęta jest systemem analizy zagrożeń i krytycznych punktów Hazard Analysis and Critical Control Points. Kolejną nowością są wędziska z serii DEFENDER, które wyróżniają się stosunkiem jakości do ceny oraz zupełnie nowe modele ciężarków wędkarskich. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, obsługę klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Wiemy jak ważne jest to, aby towar dotarł bezproblemowo do klienta we wskazane miejsce i o właściwym czasie. W tym sezonie postaramy się dotrzeć do jeszcze większej liczby sklepów, aby dostęp do naszych produktów był jeszcze lepszy niż w poprzednich sezonach. Co najważniejsze – wszystkie nasze produkty są wykonane w 100% z naturalnych składników i ulegają całkowitej biodegradacji. My daliśmy się Wam poznać – Wy obdarzyliście Nas zaufaniem. Dzięki tej współpracy strony tego katalogu zdobią zdjęcia pięknych ryb, złowionych na produkty Carrum i uśmiechnięte Twarze karpiarzy. Marek Kwiecień

właściciel firmy Carrum

Another year of experience and testing of innovative products has been extremely important to our company. We have gained experience which resulted in the launch of high-end series of baits under the name of NOVA which are of the highest quality among carp products on the market. We spent hundreds of hours choosing the appropriate components for the production of boilies and implementation of new technologies and the new machine park, which allowed us to increase the efficiency of the production. The production is covered by the system of hazard and critical points analysis of Hazard Analysis and Critical Control Points. Another novelty are the rods of the DEFENDER series whose quality outbalances the price and brand new models of fishing weights. Being experienced, we attach great importance to customer service. We know how important it is to deliver goods to the customers at proper time and indicated location. This season we will try to reach even a greater numer of stores so that the access to our products would be better taht in the previous seasons. Most importantly – all our products are made of 100% natural ingredients and are completely biodegradable. We let you know us - You placed your confidence in us. Thanks to this cooperation page of this directory is decorated with photos of beautiful fish, caught on products Carrum and smiling faces of carp.

вход Ещё один год тестирования новейших технологий, продуктов и материалов был чрезвычайно важен и полезен для нашей компании. Мы получили огромное количество опыта для себя и сделали выводы, которые помогли нам запустить серию продуктов под названием NOVA, которые являются одними из самых высококачественных карповых принадлежностей на рынке. Проведенные нами сотни часов выбирая соответствующие компоненты для производства бойлов, внедрение новейших технологий и обновление технологического оборудования позволило нам увеличить эффективность производства. Ещё одним новшеством является пруты серии DEFENDER, которые выделяются из массы остальных соотношением цены и качества, а так же являются принципиально новыми моделями на рыболовном рынке. Наш девиз: обслуживание клиентов на первом месте. Мы прекрасно знаем как Вам важно, что бы оснастка плавно была доставлена в нужное место, в нужное время. В этом сезоне мы постараемся добиться, что бы наша продукция стала доступна в самых разных магазинах Европы. Самое главное, что все наши продукты на 100% изготовлены из натуральных ингредиентов и является полностью биологически растворимыми в воде. Мы попробовали – Вы прибавили нам уверенности!!! Благодаря этому сотрудничеству, страницы нашего каталога украшены улыбающимися карпами, пойманными на продукцию CAЯRUM.

4

2014

5


wędziska defender | Rods defender | ПРУТЫ defender

wędziska defender Zaawansowane technicznie wędziska, posiadające bardzo szybką akcję oraz ogromny zapas mocy Specjalne ułożenie kilku warstw grafitu o dużej sztywności przy użyciu minimalnej ilości spoiwa zapewnia doskonałe przenoszenie drgań, niespotykaną dynamikę i szybkość. Wędziska charakteryzują się lekkością, pozwalają odczuć każde branie oraz umożliwiają skuteczne i szybkie zacięcie. Idealna praca wędziska podczas holu polega na proporcjonalnym rozłożeniu obciążeń na całej jego długości. Defendery posiadają wyśmienite parametry rzutowe i doskonałą amortyzację podczas nagłych odjazdów silnej ryby. Nasze wędziska to optymalnie dopracowany sprzęt wysokiej klasy.

wędziska defender | Rods defender | ПРУТЫ defender

rods defender High-tech rods, having a very fast action and a massive power supply. Special arrangement of several layers of graphite with high stiffness with a minimum amount of binder provides excellent vibration transmission, unparalleled dynamics and speed. The rods are characterized by lightness, let us feel every bite and enable effective and quick jam. The ideal work of the rod when fighting involves proportional burden unfolded along its entire length. Defenders have excellent casting performance and excellent cushioning during the sudden departure of a strong fish. Our rods are perfectly polished high-end equipment.

ПРУТЫ defender Высокотехнологические карповые пруты, имеющие быстрый строй, специфическое расположение нескольких слоев графита с высокой прочностью и минимальным количеством связующего вещества, что обеспечивает отлитчную передачу вибраций. Пруты характеризуются легкостью, и высокой чувствительностью. DEFENDER имеет грамотное расположение колец, что обеспечивает амортизацию от ударов даже самой крупной рыбы. Пруты полированы на новейшем оборудовании.

Indeks | Index | индекс

Inne | other | другой

Wędzisko karpiowe Defender

Nazwa Produktu | Product | продукт Rod Defender | удочка Defender

CADE01

360 cm – 3,00 LBS

Wędzisko karpiowe Defender

Rod Defender | удочка Defender

CADE02

360 cm – 3,50 LBS

Wędzisko karpiowe Defender

Rod Defender | удочка Defender

CADE03

390 cm – 3,00 LBS

Wędzisko karpiowe Defender

CADE04

390 cm – 3,50 LBS

Rod Defender | удочка Defender

6

2014

7


akcesoria | accessories | АКСЕССУАРЫ

akcesoria | accessories | АКСЕССУАРЫ

akcesoria Nowe wysokiej jakości akcesoria przydatne podczas każdej karpiowej zasiadki. Bez nich ciężko wyobrazić sobie udaną wyprawę. Wykonane są z różnych materiałów termoplastycznych silikonów i najwyższej jakości tworzyw sztucznych co zwiększa ich funkcjonalność, wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

accessories New high-quality accessories useful for every carp hides. Without them, it would be hard to imagine a successful expedition. They are made from a variety of thermoplastic materials and high-quality silicone plastic which increases their functionality, durability and resistance to external factors.

АКСЕССУАРЫ Новые аксессуары высокого качества, полезные для каждого карполова-любителя. Без них трудно представить себе успешный отдых. Они сделаны из различных термопластических материалов и высококачественного силиконового пластика, который повышает их функциональность, долговечность и устойчивость к внешним факторам.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Marker EX Point 20 gram

Nazwa Produktu | Product | продукт Маркер ЕХ 20 g

CAAC01

1 szt.

Marker EX Point 40 gram Маркер ЕХ 40 g

CAAC02

1 szt.

Gumka silikonowa do kulek 0,6 cm

Silicone rubber 0,6 cm | Силиконовая резина 0,6

CAAC03

3 szt.

Gumka silikonowa do kulek 1,0 cm

Silicone rubber 1,0 cm | Силиконовая резина 1,0

CAAC04

3 szt.

Marker w kształcie litery H Marker H | маркер

CAAC05

1 szt.

Stoper do Pelletu Hold

Pellet Pegs | Стопора для пеллетса

CAAC07

3 szt.

Stoper do Pelletu Kit

Pellet Pegs Kit | Стопора для пеллетса

CAAC08

3 szt.

Stoper do Pelletu All One

Pellets Pegs All One | Стопора для пеллетса

CAAC09

3 szt.

Stoper do kulek Special

Boilie Props Special | Стопора для бойлов

CAAC10

3 szt.

Igła do kulek proteinowych

Boilie Needles | Иголка для бойлов

CAAC11

1 szt.

Bezpieczny Klips

Lead Clip | Безопасная клипса

CAAC12

10 szt.

Bezpieczny Klips Lock

Lead Clip Look | Безопасная клипса

CAAC13

10 szt.

Bezpieczny Klips Safety

Lead Clip Safety | Безопасная клипса

CAAC14

10 szt.

Bezpieczny Klips Duty

Lead Clip Duty | Безопасная клипса

CAAC15

10 szt.

Bezpieczny Klips Block

Lead Clip Block | Безопасная клипса

CAAC16

10 szt.

Kółko montażowe plastikowe Ring | Колечко монтажное

CAAC17

10 szt.

Koralik gumowy

Rubber bead | Резиновая бусинка

CAAC18

10 szt.

Łącznik do Backleada

Backlead link | Клипса для „беклида”

CAAC19

10 szt.

Ochraniacz Silikonowy

Protector Silicone | Силиконовая защита

CAAC20

10 szt.

Gumka do Bezpiecznego Klipsa

Silicone rubber | Силиконовый конус

CAAC21

10 szt.

Anti Tangle Rubbers Long 2,5 cm

Anti Tangle Rubbers Long 2,5 cm | Силиконовый отвод 2,5

CAAC22

10 szt.

Igła 21 cm

CAAC23

1 szt.

Boilie Needles | Игла для бойлов

8

2014

9


ciężarki ekologiczne | ecological weights | Груза

ciężarki ekologiczne

ciężarki ekologiczne | ecological weights | Груза

Ciężarek Hexagon Lead Hexagon | Груз Hexagon

Ciężarki to podstawowy element zestawu karpiowego. Odpowiednio dobrany umożliwi daleki i celny rzut oraz pewne utrzymanie zestawu w łowisku. Nasze ciężarki pokryte są specjalną kamuflażową farbą, która sprawia, że ciężarek wtapia się w środowisko. Duże oko krętlika pozwoli na swobodne ruchy ciężarka i możliwość zaczepienia go do każdego rodzaju klipsa. Wykonane są z nietoksycznego stopu, który ma takie same parametry fizyczne jak ołów, a przy tym nie szkodzi środowisku. Różnorodny kształt, gramatura i kolory umożliwią nam dostosowanie się do każdych warunków panujących w łowisku.

ecological Weights Weights constitute a basic element of a carp kit. Properly selected weight allow a long and precise cast and successful maintenance of the kit in a fishery. Our weights are covered with a special camouflage paint that makes the weight blend into the environment. A big eye of a swivel will allow free movement of the weight and the ability to hook it up to any kind of a clip. Made of non-toxic alloy that has the same physical dimensions as the lead, and at the same time it is environmentally friendly. Various shape, weight and color will allow us to adapt to all conditions in a fishery.

Груза Груза это один из основных элементов карповой оснастки. Правильно подобранный груз позволяет забросить оснастку далеко. Наши груза покрытые специальной камуфлированной краской, которая маскирует груз на дне. Большой вертлюг позволяет грузу свободно скользить и возможность крепления его к разным клипсам. Сделанный из нетоксичного сплава, который имеет те же самые физические свойства как и свинец, и при этом не вредит окружающей среде. Разные формы, веса и цвета позволяют нам адаптироваться ко всем условиям ловли.

10

2014

11


ciężarki ekologiczne | ecological weights | Груза

Ciężarek Flat Pear

ciężarki ekologiczne | ecological weights | Груза

Lead Flat Pear | Груз Flat Pear

Ciężarek Grip

Lead Grip | Груз Grip

Ciężarek Hexagon Przelotowy Lead Hexagon Przelotowy | Груз Hexagon через

Ciężarek Riser Lead Riser | Груз Riser

Ciężarek Kling Bomb Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

Ciężarek Kling Bomb Przelotowy Lead Kling Bomb Przelotowy | Груз Kling Bomb через

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Ciężarek Hexagon

Nazwa Produktu | Product | продукт Lead Hexagon | Груз Hexagon

CACI026

50 g

Ciężarek Hexagon

Lead Hexagon | Груз Hexagon

CACI027

60 g

Lead Hexagon | Груз Hexagon

Ciężarek Hexagon

CACI028

80 g

Lead Hexagon | Груз Hexagon

Ciężarek Hexagon

CACI029

90 g

Ciężarek Hexagon

Lead Hexagon | Груз Hexagon

CACI030

100 g

Ciężarek Hexagon

Lead Hexagon | Груз Hexagon

CACI031

120 g

Ciężarek Flat Pear

Lead Flat Pear | Груз Flat Pear

CACI032

60 g

Lead Flat Pear | Груз Flat Pear

Ciężarek Flat Pear

CACI033

80 g

Ciężarek Flat Pear

Lead Flat Pear | Груз Flat Pear

CACI034

100 g

Ciężarek Flat Pear

Lead Flat Pear | Груз Flat Pear

CACI035

120 g

Ciężarek Riser

Lead Riser | Груз Riser

CACI036

90 g

Lead Riser | Груз Riser

Ciężarek Riser

CACI037

120 g

Ciężarek Riser

Lead Riser | Груз Riser

CACI038

140 g

Ciężarek Riser

Lead Riser | Груз Riser

CACI039

170 g

Ciężarek Riser

Lead Riser | Груз Riser

CACI040

200 g

Ciężarek Grip

Lead Grip | Груз Grip

CACI041

60 g

Ciężarek Grip

Lead Grip | Груз Grip

CACI042

90 g

Ciężarek Grip

Lead Grip | Груз Grip

CACI043

120 g

Ciężarek Grip

Lead Grip | Груз Grip

CACI044

150 g

Ciężarek Grip

Lead Grip | Груз Grip

CACI045

200 g

Ciężarek Kling Bomb

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

CACI046

80 g

Ciężarek Kling Bomb

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

CACI047

90 g

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

Ciężarek Kling Bomb

CACI048

100 g

Ciężarek Kling Bomb

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

CACI049

120 g

Ciężarek Kling Bomb

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

CACI050

140 g

Ciężarek Kling Bomb

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

CACI051

170 g

Ciężarek Kling Bomb

Lead Kling Bomb | Груз Kling Bomb

CACI052

200 g

Ciężarek Hexagon Przelotowy

Lead Hexagon INLINE | Груз Hexagon через

CACI053

50 g

Ciężarek Hexagon Przelotowy

Lead Hexagon INLINE | Груз Hexagon через

CACI054

60 g

Ciężarek Hexagon Przelotowy

Lead Hexagon INLINE | Груз Hexagon через

CACI055

70 g

Lead Hexagon INLINE | Груз Hexagon через

Ciężarek Hexagon Przelotowy

CACI056

90 g

Lead Hexagon INLINE | Груз Hexagon через

Ciężarek Hexagon Przelotowy

CACI057

100 g

Ciężarek Hexagon Przelotowy

Lead Hexagon INLINE | Груз Hexagon через

CACI058

120 g

Ciężarek Kling Bomb Przelotowy

Lead Kling Bomb INLINE | Груз Kling Bomb через

CACI059

70 g

Lead Kling Bomb INLINE | Груз Kling Bomb через

Ciężarek Kling Bomb Przelotowy

CACI060

80 g

Lead Kling Bomb INLINE | Груз Kling Bomb через

Ciężarek Kling Bomb Przelotowy

CACI061

90 g

Ciężarek Kling Bomb Przelotowy

CACI062

100 g

Lead Kling Bomb INLINE | Груз Kling Bomb через

12

2014

13


AROMATY DO KULEK PROTEINOWYCH | FLAVORS OF PROTEIN baits | Ароматы для бойлов

AROMATY DO KULEK PROTEINOWYCH Nasz produkt to mercedes wśród aromatów dostępnych na rynku. Wieloletnie doświadczenie zdobyte nad wodą i długie testy laboratoryjne pozwoliły nam wreszcie z czystym sumieniem wypuścić ten produkt do sprzedaży. Z dumą możemy stwierdzić, że na pewno zadowoli on wybredne karpiowe gusta. Ich wysokie skoncentrowanie, wbudowany wzmacniacz smaku i duża odporność na wysokie temperatury to tylko niektóre z zalet jakie posiadają nasze aromaty. Szeroka gama zapachów pozwala na wiele kombinacji, a ich stopniowe uwalnianie się z przynęty sprawia, że na pewno nie raz przechytrzą wiele dużych ryb. Z powodzeniem możemy je również stosować do aromatyzowania ciast, ziaren i innych przynęt wędkarskich. Opakowanie 100 ml wystarczy nawet na 25 kg kulek!

AROMATY DO KULEK PROTEINOWYCH | FLAVORS OF PROTEIN baits | Ароматы для бойлов

FLAVORS OF PROTEIN baits Our product is a leader among flavors available on the market. Many years of experience on the water and numerous laboratory tests have finally allowed us to release this product for sale. We are proud to say that we are fully prepared to satisfy demanding carp tastes. High concentration, built-in taste amplifier and resistance to high temperatures are just some of the advantages of our flavors. A wide range of fragrances allows for multiple combinations. Moreover, the gradual release of the bait makes it possible to outwit many fish. They can as well be used to flavor cakes, grains and other fishing lures. 100 ml pack will be enough even for 25 kg of baits!

Ароматы для бойлов Наш продукт лидер по вкусовым качествам из доступных на рынке. Многолетний опыт работы на воде и многие лабораторные тесты позволили нам наконец с чистой совестью выпустить этот продукт для продажи. Мы с гордостью можем сказать, что он удовлетворит различные вкусы карпа. Их высокая атрактивность, усилитель вкуса и стойкость к высоким температурным режимам – лишь некоторые из преимуществ, которые они имеют. Широкий спектр ароматов позволяет большое количество комбинаций, и постепенное высвобождение из приманки, приманивает много крупной рыбы. Успешно мы можем также использовать для ароматизации теста, зерен и других рыболовных приманок. 100 мл хватает аж на 25 кг бойлов!

Nasze Porady | our advice | наши советы Aby jeszcze bardziej wzmocnić atrakcyjność naszych kulek możemy je dodatkowo zalać niewielką ilością aromatu rozrobionego z wodą w stosunku 1:3. To further enhance the attractiveness of our pellets, we can also pour a small amount of flavor dissolved in water at a ratio of 1:3. Для дальнейшего повышения привлекательности наших бойлов, можно их залить небольшим количеством аромата разведенного водой в соотношении 1:3.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Aromat do kulek Kukurydza

Nazwa Produktu | Product | продукт Flavour Corn | Аромат для бойлов Кукурудза

CAFL001

100 ml

Aromat do kulek Krewetka

Flavour Shrimp | Аромат для бойлов Креветка

CAFL002

100 ml

Aromat do kulek Ryba

Flavour Fish | Аромат для бойлов Рыба

CAFL003

100 ml

Aromat do kulek Krab

Flavour Crab | Аромат для бойлов Краб

CAFL004

100 ml

Aromat do kulek Truskawka

Flavour Strawberry | Аромат для бойлов Клубника

CAFL005

100 ml

Aromat do kulek Scopex

Flavour Scopex | Аромат для бойлов Скопекс

CAFL006

100 ml

Aromat do kulek Pomarańcza

Flavour Orange | Аромат для бойлов Апельсин

CAFL007

100 ml

Aromat do kulek Wanilia

Flavour Vanilla | Аромат для бойлов Ваниль

CAFL008

100 ml

Aromat do kulek Morwa

Flavour Mullbery | Аромат для бойлов Шелковица

CAFL009

100 ml

Aromat do kulek Banan

Flavour Banana | Аромат для бойлов Банан

CAFL010

100 ml

Aromat do kulek Kałamarnica

Flavour Squid | Аромат для бойлов Осьминог

CAFL011

100 ml

Aromat do kulek Halibut

Flavour Halibut | Аромат для бойлов Палтус

CAFL012

100 ml

Aromat do kulek Ananas

Flavour Pineapple | Аромат для бойлов Ананас

CAFL013

100 ml

Aromat do kulek Łosoś

Flavour Salmon | Аромат для бойлов Лосось

CAFL014

100 ml

Aromat do kulek Ziemniak

Flavour Potato | Аромат для бойлов Картопля

CAFL015

100 ml

Aromat do kulek Ochotka

Flavour Midge | Аромат для бойлов MotyЛ

CAFL016

100 ml

Aromat do kulek Brzoskwinia

CAFL017

100 ml

Flavour Peach | Аромат для бойлов персик

14

2014

15


boostery | booster | БУСТЕР

boostery Booster to gęsta aromatyczna zalewa, która długo uwalnia się w wodzie tworząc smakowo-zapachowy dywan wokół przynęty. Nasze boostery są wzbogacone o witaminy, stymulatory i wzmacniacze smaku, które skutecznie pobudzają ryby do żerowania. Zastosowanie odpowiedniego nośnika pozwala używać go z materiałami PVA.

booster

boostery | booster | БУСТЕР

Nasze Porady | our advice | наши советы Przygotowaną zanętę wystarczy doprawić naszym boosterem na kilka godzin przed łowieniem. Możemy też zastosować sam booster wlany do woreczka PVA tworząc w ten sposób aromatyczną „bombę” wokół naszej przynęty. It is advisable to season the prepared baits with our booster just a few hours before fishing. We can also use the booster by pouring it into a PVA bag and creating a fragrant „bomb” around our bait. Готовые приманки мы просто заправляем бустером в течение нескольких часов, перед самой ловлей. Также можна использовать бустер с мешком PVA для создания ароматных „бомб” вокруг нашей приманки.

Booster is a thick aromatic liquid substance that is released in the water for a longer time forming a flavoring film around the bait. Our boosters are enriched with vitamins, stimulants and taste enhancers that will effectively stimulate the fish to feed. The use of an appropriate carrier allows you to use it with PVA materials.

БУСТЕР Booster это густая ароматическая жидкость, которая длительно высвобождается в воде, чтобы сформировать вкусовый ковер вокруг приманки. Наши бустера, обогащенные витаминами, стимуляторами и усилителями вкуса, которые эффективно стимулируют рыбу к питанию. Использование соответствующих средств позволяет использовать его с материалами ПВА.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Booster Kukurydza

Nazwa Produktu | Product | продукт Booster Corn | Бустер Кукурудза

CABO002

300 ml

Booster Krewetka

Booster Shrimp | Бустер Креветка

CABO003

300 ml

Booster Ryba

Booster Fish | Бустер Рыба

CABO004

300 ml

Booster Krab

Booster Crabe | Бустер Краб

CABO005

300 ml

Booster Truskawka

Booster Strawberry | Бустер Клубника

CABO006

300 ml

Booster Scopex

Booster Scopex | Бустер Скопекс

CABO007

300 ml

Booster Pomarańcza

Booster Orange | Бустер Апельсин

CABO008

300 ml

Booster Wanilia

Booster Vanilla | Бустер Ваниль

CABO009

300 ml

Booster Konopie

Booster Mullbery | Бустер Конопля

CABO010

300 ml

Booster Żurawina

Booster Cranberry | Бустер Клюква

CABO011

300 ml

Booster Halibut

Booster Halibut | Бустер Палтус

CABO012

300 ml

Booster Śliwka

Booster Plum | Бустер Сливка

CABO014

300 ml

Booster Kałamarnica

CABO018

300 ml

Booster Squid | Бустер кальмар

16

2014

17


boostery nova | booster Nova | БУСТЕР Nova

boostery Nova Aromatyczna i bardzo gęsta rozpuszczalna w wodzie formuła płynnego pokarmu, która skutecznie stymuluje żerowanie ryb, potrafi przyciągnąć je w miejsce nęcenia i tam je długo utrzymuje. Booster Nova to wyjątkowy mocny stymulator apetytu oraz źródło energii i wartościowego pożywienia dla ryba karpiowatych zawierający cukry, aminokwasy, proteiny. Booster służy do dopalenia różnego rodzaju zanęt takich jak: pellet, kulki, zanęty, mieszanki ziaren i inne. Wystarczy je polać przed nęceniem, a booster rozpuszczając się wodzie będzie wabił ryby w obręb łowiska. Nie rozpuszcza materiałów PVA. Produkt oparty o naturalne składniki.

boostery nova | booster Nova | БУСТЕР Nova

booster Nova Aromatic, very dense and soluble in water liquid food formula that effectively stimulates fish feeding. It can also attract fish to the luring location where they are kept for a long time. Nova Booster is an extensively powerful appetite stimulator as well as the source of energy and valuable food for carp fish, which also contains sugars, amino acids and proteins. Booster is used for different kinds of baits, such as pellets, spheres and other blends of beans. Just pour it before the lure, and the booster while dissolving in the water will lure fish into a fishery . It also does not dissolve PVA materials. The product is based on natural ingredients.

БУСТЕР Nova Ароматическая и плохо водо-растворимая жидкость, которая эффективно стимулирует рыб к кормлению и длительное время удерживает её в месте ловли. NOVA Booster является уникальным мощным стимулятором аппетита, источником энергии и ценным кормом для рыб карпового семейства, содержащей сахар, аминокислоты, белки. Booster NOVA используется в сочетании с различными видами приманок, таких как пеллетс, бойлы и зерновые смеси. Используйте его при кормлении SPOMB-ом или ракетой. Нерастворяет ПВА продукцию. Продукт на основе натуральных ингредиентов.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Booster Banan-Krab NOVA

Nazwa Produktu | Product | продукт Booster Banana-Crab Nova | Бустер Банан-Краб Nova

CABO001

300 ml

Booster Brzoskwinia-Mango NOVA

Booster Peach-Mango Nova | Бустер Персик-Манго Nova

CABO013

300 ml

Booster Truskawka-Ryba NOVA

Booster Strawberry-Fish Nova | Бустер клубника-Рыба Nova

CABO015

300 ml

Booster Wanilia-Miód NOVA

Booster Vanille-Honey Nova | Бустер ваниль-мед Nova

CABO016

300 ml

Booster Scopex-Brzoskwinia NOVA

Booster Scopex-Peach Nova | Бустер масло-персик Nova

CABO017

300 ml

Booster Łosoś-Czosnek NOVA

CABO018

300 ml

Booster Garlic-Salmon Nova | Бустер чеснок-лосось Nova

18

2014

19


DIP nova | Dip nova | Дип nova

dip nova Bardzo gęsta aromatyczna substancja w postaci dipu. W 100% rozpuszczalna w wodzie, która skutecznie stymuluje żerowanie ryb, potrafi przyciągnąć je w miejsce nęcenia i tam je długo utrzymuje. DipNova to wyjątkowy mocny stymulator apetytu oraz źródło energii i wartościowego pożywienia dla ryba karpiowatych zawierający cukry, aminokwasy, proteiny. Dip służy do dopalenia różnego rodzaju przynęt takich jak: kulki haczykowe, przynęty naturlane, pellety, ziarna. Wystarczy zamoczyć na kilka minut przynętę w dipie, aby stała się atrakcyjniejsza w obrębie łowiska. Produkt oparty o naturalne składniki.

DIP nova | Dip nova | Дип nova

dip nova Very dense aromatic substance in the form of a dip. It is 100% soluble in water and effectively stimulates feeding fish, it i salso capable of attracting fish to the luring location and where athy are kept for a long time. DipNova is a very powerful stimulator of appetite as well as the source of energy and valuable food for carp fish, which also contains sugars, amino acids and proteins. The Dip is used for different kinds of baits such as ball hooks, natural baits, pellets, grains. Just soak the bait in the Dip for a few minutes so as to make it more attractive within the fishery. The product is based on natural ingredients.

ДИП nova Очень насыщенное ароматическое вещество в виде сиропа, который эффективно стимулирует рыб к кормлению и длительное время удерживает её в месте ловли. На 100% растворим в воде. Dip Nova является уникальным мощным стимулятором аппетита, источником энергии и ценным кормом для рыб карпового семейства, содержащей сахар, аминокислоты, белки. Dip Nova используется для различных видов приманок, таких как насадочные бойлы, зерновые приманки, насадочны пеллетс. Перед забросом просто замочите на несколько минут приманки в Dip Nova, чтобы насадка стала более привлекательной. Продукт на основе натуральных ингредиентов.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Dip Banan-Krab NOVA

Nazwa Produktu | Product | продукт Dip Banana-Crab Nova | Дип Банан-Краб Nova

CADI001

150 ml

Dip Peach-Mango Nova | Дип Персик-Манго Nova

Dip Brzoskwinia-Mango NOVA

CADI014

150 ml

Dip Strawberry-Fish Nova | Дип клубника-Рыба Nova

Dip Truskawka-Ryba NOVA

CADI016

150 ml

Dip Wanilia-Miód NOVA

Dip Vanille-Honey Nova | Дип ваниль-мед Nova

CADI017

150 ml

Dip Scopex-Brzoskwinia NOVA

Dip Scopex-Peach Nova | Дип масло-персик Nova

CADI018

150 ml

Dip Łosoś-Czosnek NOVA

CADI019

150 ml

Dip Garlic-Salmon Nova | Дип чеснок-лосось Nova

20

2014

21


DIP W PŁYNIE | liquid Dip | ДИП ЖИДКИЙ

DIP W PŁYNIE Płynne dipy firmy CARRUM posiadają średnio gęstą konsystencję. Dzięki czemu polepszyliśmy możliwości wchłaniania się płynu w przynęty. W konsekwencji kulki choć na chwilę zamoczone w naszym dipie, będą oddawały zapach jeszcze dłużej niż myślisz. Naszych dipów powinno się używać zawsze. Często zdarza się, że raki lub drobne rybki rozbijają kulkę na małe kawałeczki. Jednak w wyniku używania naszych produktów problem znika, ponieważ kulka pozostawiona na kilka dni w naszym dipie powoli zaczyna twardnieć. Uzyskaliśmy ten efekt dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji oraz użyciu odpowiednich komponentów do wyrobu naszych dipów.

DIP W PŁYNIE | liquid Dip | ДИП ЖИДКИЙ

liquid Dip Carrum dips are based on a highly nutritious mixture containing many additives such as sugars or micro and macro elements. Its unique formula has been significantly modified thanks to Your guidance and today we can say that this is one of the best dips on the market. Its properties make it possible for a pellet to absorb the dip better. It gradually rinses out forming a stimulating suspension that cannot be resisted by any carp. Its specific base makes the balls harden and become more resistant to contact with crawfish or small fish biting our bait. Our dips should be used in difficult fishing grounds, especially in muddy bottoms or near the vegetation where the pellet immediately absorbs the odour. Thanks to our product, we can distinguish our bait among other goodies used in a fishery.

ДИП ЖИДКИЙ Дипы Carrum изготовливаются из очень питательной смеси, содержащей в своем составе многие добавки, такие как сахар, а так же микро- и макро-элементы. Его уникальная формула была существенно изменена благодаря вашим руководствам, и сегодня мы можем сказать, что это один из лучших дипов на рынке. Этому дипу свойственно намного интенсивное поглощение бойлом. В воде дип постепенно вымывается и формирует суспензию, с которой по своим ароматическим составляющим не может совладеть ни один карп. Его структура делает бойлы твердыми и они становятся более устойчивыми к контактам с раками или обгрызания нашей приманки мелкими рыбешками. Наши дипы должны использоваться в трудных местах ловли: с илом на дне или поблизу водной растительности, где бойл моментально перебирает иной запах на себя. С его помощью мы можем выделить нашу приманку, среди других вкусовых запахов которые есть в водоеме.

Nasze Porady | our advice | наши советы Przynętę należy umieścić w dipie na kilka godzin przed łowieniem, bądź dla lepszego efektu możemy ją tam zostawić na kilka miesięcy. Baits should be placed in the dip a few hours prior to fishing, or for a better result, you can leave it there for a few months. Приманка должна быть помещена в дип за несколько часов до ловли, или для лучшего результата, вы можете оставить ее там в течение нескольких месяцев.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Dip Kukurydza

Nazwa Produktu | Product | продукт Dip Corn | Дип Кукурудза

CADI002

120 ml

Dip Krewetka

Dip Shrimp | Дип Креветка

CADI003

120 ml

Dip Ryba

Dip Fish | Дип Рыба

CADI004

120 ml

Dip Krab

Dip Crab | Дип Краб

CADI005

120 ml

Dip Truskawka

Dip Strawberry | Дип Клубника

CADI006

120 ml

Dip Scopex

Dip Scopex | Дип Скопекс

CADI007

120 ml

Dip Pomarańcza

Dip Orange | Дип Апельсин

CADI008

120 ml

Dip Wanilia

Dip Vanilla | Дип Ваниль

CADI009

120 ml

Dip Konopie

Dip Hemp | Дип Конопля

CADI010

120 ml

Dip Żurawina

Dip Cranberry | Дип Клюква

CADI011

120 ml

Dip Ananas

Dip Ananas | Дип Ананас

CADI012

120 ml

Dip Halibut

Dip Halibut | Дип Палтус

CADI013

120 ml

Dip Śliwka

Dip Plum | Дип Сливка

CADI015

120 ml

Dip Kałamarnica

CADI0020

120 ml

Dip Squid | Дип кальмар

22

2014

23


smart DIP W PŁYNIE | liquid smart Dip | ДИП SMART ЖИДКИЙ

smart DIP W PŁYNIE Dla wędkarzy ceniących sobie praktyczność i minimalizm, stworzyliśmy serię dipów Smart. Smarty, czyli małe pudełeczka, w których znajduje się po 35 ml naszego dipu. Dzięki temu prostemu zabiegowi można na łowisko zabrać jeszcze większą ilość różnych smaków, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu miejsca. Może właśnie o tym smaku, który dotychczas zostawiałeś w domu, marzą karpie?

smart DIP W PŁYNIE | liquid smart Dip | ДИП SMART ЖИДКИЙ

Nasze Porady | our advice | наши советы Przynętę należy umieścić w dipie na kilka godzin przed łowieniem, bądź dla lepszego efektu możemy ją tam zostawić na kilka miesięcy. Baits should be placed in the dip a few hours prior to fishing, or for a better result, you can leave it there for a few months. Приманка должна быть помещена в дип за несколько часов до ловли, или для лучшего результата, вы можете оставить его там в течение нескольких месяцев.

liquid smart Dip For anglers who appreciate the practicality and minimalism, we have created a series of Smart dips. Smarts are small boxes containing 35 ml of our dip. Thanks to this simple solution, you can take even a greater number of different flavors for fishing, and save some space at the same time. Maybe the flavor you left at home is the one that carps dream about.

ДИП SMART ЖИДКИЙ Для рыболовов, которые ценят практичность и минимализм, мы создали серию дипов Smart. Smart-ы, это небольшие баночки, в которых находится по 35 мл нашего дипа. Благодаря этому простому решению, вы можете взять на рыбалку еще большее количество различных вкусов, экономя при этом пространство. Может быть, этот вкус, который до сих пор оставался дома, и есть мечтой карпа?

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Smart Dip Kukurydza

Nazwa Produktu | Product | продукт Smart Dip Corn | Дип Smart Кукурудза

CADS001

35 ml

Smart Dip Migdał

Smart Dip Almond | Дип Smart Мигдаль

CADS002

35 ml

Smart Dip Miód

Smart Dip Meel | Дип Smart Мед

CADS003

35 ml

Smart Dip Scopex

Smart Dip Scopex | Дип Smart Скопекс

CADS004

35 ml

Smart Dip Truskawka

Smart Dip Strawberry | Дип Smart Клубника

CADS005

35 ml

Smart Dip Tutti-Frutti

Smart Dip Tutti-Frutti | Дип Smart Тутти-Фрутти

CADS006

35 ml

Smart Dip Wanilia

Smart Dip Vanilla | Дип Smart Ваниль

CADS007

35 ml

Smart Dip Krab

Smart Dip Crab | Дип Smart Краб

CADS008

35 ml

Smart Dip Ochotka

Smart Dip Little Willingress | Дип Smart Мотыль

CADS009

35 ml

Smart Dip Ryba

Smart Dip Fish | Дип Smart Рыба

CADS010

35 ml

Smart Dip Halibut

Smart Dip Halibut | Дип Smart Палтус

CADS011

35 ml

Smart Dip Brasem

Smart Dip Brasem | Дип Smart Brasem (Лещ)

CADS012

35 ml

Smart Dip Anyż

Smart Dip Anis | Дип Smart Aнис

CADS013

35 ml

Smart Dip Czekolada

Smart Dip Chocolate | Дип Smart шоколад

CADS014

35 ml

Smart Dip Konopie

CADS015

35 ml

Smart Dip Hemp | Дип Smart конопля

24

2014

25


aktywatory | activators | АКТИВАТОРЫ

aktywatory Aktywator, jak sama nazwa wskazuje, jest to środek aktywujący substancje, które bez niego same by się nie uwolniły – to właśnie nasz aktywator. Jego specyficzny skład działa jak katalizator przyśpieszając wabiące działanie naszej zanęty. Płynna baza naszego liquidu umożliwia jego szybkie działanie nawet w zimnej wodzie. Świetnie sprawdzi się on na krótkich zasiadkach, kiedy musimy szybko zakomunikować rybom, że w ich pobliżu znajduje się pożywienie. Na wielu zawodach nasz aktywator był tajną bronią przynosząc zawodnikom miejsca na podium. Można go stosować nie tylko z kulkami, czy pelletem. Świetnie współdziała też z zanętą sypką. Połączenie zanęty sypkiej z aktywatorem w okresach słabego żerowania ryb jest ostatnią deską ratunku. Nasz aktywator jest bardzo wydajny. Dopalimy nim wiele kilogramów ziaren, kulek, zanęt czy pelletów, a szeroka gama zapachów i smaków gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Preparat ten, jest w pełni bezpieczny dla środowiska.

aktywatory | activators | АКТИВАТОРЫ

activators Activator, as the name suggests, is a substance activating agent, without which, the substance would not be released. Its unique composition acts as an accelerator for improving the attraction performance of our bait. The liquid base of our product enables its fast performance even in cold water. It is suited for a short-lasting angling, when we need to quickly communicate the fish that there is some food in their vicinity. In many competitions our activator serves as a secret weapon, bringing the competitors onto the podium. It can be used not only with balls or pellets, but also works perfectly with powdered baits. The combination of powdered baits with the activator during the periods of weak feeding serves as the last resort. Our activator is highly efficient. It can be applied to many kilograms of grains, balls or pellets, whereas a wide range of scents and flavors guarantees for everyone the opportunity to find something for themselves. This product is totally safe for the environment.

АКТИВАТОРЫ Активатор, как и следует из названия вещество активирующее аппетит рыбы. Его уникальный состав выступает в качестве катализатора для ускорения работы нашей прикормки. Состав нашей жидкости позволяет ему быстро действовать, даже в холодной воде. Он подходит для кратких сесий – когда нужно быстро приманить рыбу, которые находятся в непосредственной близости от пищи. Во многих соревнованиях наш активатор был секретним оружием, в результате чего это приносило призовые места на подиуме. Он может быть использован не только с бойлами или пелетсом, а также прекрасно работает с сыпучими прикормками. Сочетание сыпучей прикормки с активатором, в периоды слабого кормление рыб, является последним средством спасения. Наши активаторы есть высокоэффективными, а широкий спектр ароматов и вкусов гарантирует, что каждый найдет что-то для себя.

Nasze Porady | our advice | наши советы Przy stosowaniu aktywatora z zanętą sypką należy rozpuścić go w wodzie, aby równomiernie rozprowadził się w zanęcie. Uwaga! Aktywatory w odróżnieniu od boostera rozpuszczają materiały PVA. When using the activator with powdered baits, it is advisable to dissolve it in water to ensure its even distribution. Our activator, despite its thin consistence. При использовании с прикормкой его надо растворить в воде для равномерного распределены в прикормке. Наш активатор, несмотря на его жидкую консистенцию.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Aktywator Strong Banan-Krab

Nazwa Produktu | Product | продукт Activator Strong Banana-Crab | Активатор Банан-Краб

CAAK001

300 ml

Aktywator Strong Kukurydza

Activator Strong Corn  | Активатор Кукурудза

CAAK002

300 ml

Aktywator Strong Krewetka

Activator Strong Shrimp | Активатор Креветка

CAAK003

300 ml

Aktywator Strong Ryba

Activator Strong Fish | Активатор Рыба

CAAK004

300 ml

Aktywator Strong Krab

Activator Strong Crab | Активатор Краб

CAAK005

300 ml

Aktywator Strong Truskawka

Activator Strong Strawberry | Активатор Клубника

CAAK006

300 ml

Aktywator Strong Scopex

Activator Strong Scopex | Активатор Скопекс

CAAK007

300 ml

Aktywator Strong Pomarańcza

Activator Strong Orange | Активатор Апельсин

CAAK008

300 ml

Aktywator Strong Wanilia

Activator Strong Vanilla | Активатор Ваниль

CAAK009

300 ml

Aktywator Strong Konopie

Activator Strong Hemp | Активатор Конопля

CAAK010

300 ml

Aktywator Strong Żurawina

Activator Strong Cranberry | Активатор Клюква

CAAK011

300 ml

Aktywator Strong Halibut

Activator Strong Halibut | Активатор Палтус

CAAK012

300 ml

Aktywator Strong Brasem

Activator Strong Brasem | Активатор Brasem (Лещ)

CAAK013

300 ml

Aktywator Strong Carmel

CAAK014

300 ml

Activator Strong Carmel | Активатор Карамель

26

2014

27


BARWNIKI | pigments | КРАСИТЕЛИ

BARWNIKI Już od wielu lat wiadome jest, że w czystej wodzie karpie są w stanie rozróżniać barw y. Dlatego dla osób, które w domowym zaciszu przygotowują swoje przynęty, przygotowaliśmy serię bezwonnych i niezwykle wydajnych barwników. Intensywność barw jest uzależniona od proporcji i sposobu obróbki termicznej naszych kulek. Dawkowanie: 5-10 ml/kg mieszanki

pigments

BARWNIKI | pigments | КРАСИТЕЛИ

Nasze Porady | our advice | наши советы Przy gotowaniu kulek część barwnika ulega wypłukaniu. Dlatego dla lepszego efektu część barwnika dodajemy przed gotowaniem, a resztę rozrabiamy z aromatem, a później zalewamy kulki po obróbce termicznej. While cooking, some part of the colour evaporates. Therefore, for a best result, it is advisable to add some color before cooking, and the rest of the mixture should be poured onto the pellets after thermal treatment. При приготовлении бойлов, часть красителя испаряется. Таким образом, для достижения наилучших результатов добавить немного цвета перед приготовлением, а остальной разбавить например з жидким ароматом и залить в приготовление бойлы.

For many years, it is known that in pure water carps are able to distinguish between colors. Therefore, for those who prepare their baits at home, we offer a series of odorless and highly efficient pigments. The intensity of color is dependent on the ratio and the thermal treatment process of our balls. Dose: 5-10 ml/kg of the mixture

КРАСИТЕЛИ На протяжении многих лет известно, что в чистой воде карп может различать цвета. Таким образом, для тех, кто в доме готовит приманки, фирма подготовила серию высокоэффективных красителей без запаха. Интенсивность цвета зависит от соотношения и процесса термической обработки Ваших бойлов. Дозировка: 5-10 мл/кг

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Barwnik w Płynie Brązowy

Nazwa Produktu | Product | продукт Colouring Brown | Краситель Коричневый

CABA001

100 ml

Barwnik w Płynie Czerwony

Colouring Red | Краситель Красный

CABA002

100 ml

Barwnik w Płynie Pomarańczowy

Colouring Orange | Краситель Оранжевый

CABA003

100 ml

Barwnik w Płynie Zielony

Colouring Green | Краситель Зеленый

CABA004

100 ml

Barwnik w Płynie Żółty

CABA005

100 ml

Colouring Yellow | Краситель Желтый

28

2014

29


dodatki | additives | Добавки

dodatki Nasze długoletnie doświadczenie pokazuje, jak wielu karpiarzy coraz częściej zabiera się za własnoręczne wykonywanie przynęt. Wszystko to czego potrzebujecie, aby zbudować Wasz niepowtarzalny miks możecie znaleźć w ofercie firmy CARRUM. Bezwonny konserwant, słodzik, najlepsze jakościowo mączki rybne, pierwszej klasy ziarna, to tylko niektóre z oferowanych przez nas produktów. Karpie na pewno docenią Wasze starania i rozsmakują się w naszych dodatkach.

additives Our long experience shows that increasing number of carp anglers take to produce their own baits. Everything you need to create your own unique mixture, can be found in Carrum company’s offer. Odorless preservative, sweetener, best quality fishmeal, first class grains, these are just some of the products we offer. Carp will definitely appreciate your efforts and start to like our supplements.

Добавки

dodatki | additives | Добавки

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Betaina

Nazwa Produktu | Product | продукт Additives Betaine | Бетаин

CAOD001

200 g

Konserwant

Additives Perservative | Консервант

CAOD002

300 ml

Mąka Sojowa Odtłuszczona

Additives Skimmed Sayaflour | Мука соева жирная

CAOD003

1 kg

Additives Rich Sayaflour | Мука соева нежирная

Mąka Sojowa Pełnotłusta

CAOD004

1 kg

Olej Rybny

Additives Fish Oil | Рыбий жир

CAOD005

300 ml

Słodzik

Additives Sweettner | Подсластитель

CAOD006

100 ml

Rzepik

Additives Turnip | Репейник

CAOD007

1 kg

Additives Millet | Пшоно

Proso

CAOD008

1 kg

Proso Czerwone

Additives Red Millet | Пшоно красное

CAOD009

1 kg

Murzynek

Additives Grain Niger | зерно Niger

CAOD010

1 kg

Mąka Kukurydziana

CAOD013

1 kg

Additives Corn Flour | Мука кукурудзяная

Наш многолетний опыт показывает, что все большее и большее количество рыбаков переходят на собственное изготовление бойлов. Все, что нужно, чтобы создать свой уникальный микс можно найти в предложении компании CARRUM. Консервант, подсластитель, рыбная мука лучшего качества, первоклассные зерновые, это лишь некоторые из продуктов, которые мы предлагаем. Карп по достоинству оценит ваши усилия и вкус наших добавок в Ваших приманках.

30

2014

31


kulki haczykowe nova | hook bait boilies nova | Бойлы насадочные nova

KULKI haczykowe nova Wysokiej jakości kulki przynętowe wyprodukowane z najlepszych naturalnych składników. Posiadają bardzo wysoki poziomem nasycenia naturalnymi atraktorami i aromatami: rozpuszczalnymi proteinami, ekstraktami drożdży, koncentratami białek mlecznych. Struktura przynęty została tak opracowana, aby powoli uwalniały atraktory do wody w miejscu żerowania ryb. Zalecamy przed łowieniem dopalić przynętę dipem z serii NOVA, który pozwoli wyróżnić ją na tle innych pokarmów znajdujących się w obrębie łowiska.

kulki haczykowe nova | hook bait boilies nova | Бойлы насадочные nova

hook bait boilies nova High quality ball baits made from finest natural ingredients. They have a very high level of saturation of natural attractors and flavours, such as soluble proteins, yeast extracts, milk proteins concentrates. The structure of the bait has been ctreated to slowly release the water attractors in the feeding location. Prior to fishing, it is advisable to put the bait into the dip of the NOVA series which will later distinguish it among other foods located in the fishery.

Бойлы насадочные nova Высококачественные кормовые бойлы выполнены из лучших натуральных компонентов, близких к естественной пище, легко усваиваемые в организме рыб. Структура гранул сконструирована таким образом, чтобы медленно высвобождают мелкие частицы в месте кормежки рыбы. Новый способ термической обработки помогает поддерживать питательную ценность насадки длительное время. Рекомендуемое применение данных бойлов в трудных условиях и в условиях прессинга на водоеме.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Kulki Haczykowe Banan-Krab NOVA 16 mm

Nazwa Produktu | Product | продукт Hook Boilies Banane-Crab Nova 16 mm | Бойлы насадочные Банан-Краб Nova 16 мм

CAHA001

250 ml

Hook Boilies Strawberry-Fish Nova 16 mm | Бойлы насадочные Клубныка-Рыба Nova 16 мм

Kulki Haczykowe Truskawka-Ryba NOVA 16 mm

CAHA010

250 ml

Kulki Haczykowe Brzoskiwnia-Mango NOVA 16 mm

Hook Boilies Mango-Peach Nova 16 mm | Бойлы насадочные Персик-Манго Nova 16 мм

CAHA011

250 ml

Kulki Haczykowe Wanilia-Miód NOVA 16 mm

Hook Boilies Vanille-Honey Nova 16 mm | Бойлы насадочные Nova 16 мм

CAHA019

250 ml

Kulki Haczykowe Scopex-Brzoskwinia NOVA 16 mm

Hook Boilies Scopex-Peach Nova 16 mm | Бойлы насадочные масло-персик Nova 16 мм

CAHA020

250 ml

Kulki Haczykowe Łosoś-Czosnek NOVA 16 mm

CAHA021

250 ml

Hook Boilies Garlic-Salmon Nova 16 mm | Бойлы насадочные чеснок-лосось Nova 16 мм

32

2014

33


kulki haczykowe | hook bait boilies | Бойлы насадочные

KULKI haczykowe Feromony głodu – jest to sekretny składnik, który odróżnia nasze kulki przynętowe od innych tego typu na rynku. Dzięki wzbogaconej formule opartej na feromonach, witaminach, minerałach, aromatach oraz zwiększonej ilość ziaren stworzyliśmy produkt, któremu nie oprze się żaden karp. W naszych produktach znajdziesz nie tylko sam aromat, ale przede wszystkim smak. Nasze kulki przynętowe dodatkowo mają tak zaprojektowaną strukturę zewnętrzną, aby zaczęły wabić karpie zaraz po wpadnięciu do wody. Dzięki czemu są szybko oraz łatwo odnajdywane przez ryby. Przynęty firmy CARRUM, dzięki unikalnej technologii produkcji są także nadzwyczajnie stabilne. Oznacza to, że kulki w zależności od temperatury wody, będą wabić karpie do 48 godzin, a nawet dłużej.

kulki haczykowe | hook bait boilies | Бойлы насадочные

Nasze Porady | our advice | наши советы Jeśli łowimy na mocno zarośniętych łowiskach lub kładziemy zestaw na miękkim dnie, warto zamoczyć nasze kulki przynętowe w jednym z naszych dipów. Dzięki temu zabiegowi nasza przynęta będzie łatwiej wyczuwalna dla ryby. If we fish in heavily overgrown fisheries or put the set on a soft bottom, it is advisable to soak pellet baits in one of our dips. Thanks to this operation, our baits will be easily noticeable to the fish. Если ловим на заросших местах или ложем оснастку на мягкое дно, нужно опустить наши бойлы в один из наших дипов. Благодаря этому наша насадка лучше ощущается рыбами.

Z myślą o naszych klientach postanowiliśmy w jednym pudełku zmieścić dwie wielkości kulek – 16 mm i 20 mm. Jest to bardzo praktyczne oraz ekonomiczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce. Taka jest właśnie filozofia naszej firmy, którą można wyrazić w trzech słowach – jakość, praktyczność oraz rzetelność.

hook bait boilies Balls-rich formula to more effectively attract carp and grass carp. They contain the best of the meal, and commercially available flavorings. The outer structure that makes them begin their work shortly after falling into the water and work up to 48 hours to increase the attractiveness of the bait, for example, in fisheries overfished or overgrown worth before using them soak in one of our dips.

Бойлы насадочные Бойлы насадочные – это бойлы с обогащенной рецептурой, чтобы еще результативней приманивать карпов и амуров. Включает в себя наиболее хорошую муку и доступные ароматы на рынке. Их внешняя структура способствует тому, что они начинают свою работy сразу же после попадания в воду и действуют до 48 ч. Чтобы повысить привлекательность приманки, в заросших водоёмах или в водоёмах с повышенным прессингом рыболовов стоит перед употреблением замочить их в каком-то из наших дипов.

Nazwa Produktu | Product | продукт

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Kulki Haczykowe Kukurydza MIX 16-20 mm

Hook Boilies Corn 16-20 mm | Бойлы насадочные Кукурудза 16-20 мм

CAHA002

250 ml

Kulki Haczykowe Krewetka MIX 16-20 mm

Hook Boilies Shrimp 16-20 mm | Бойлы насадочные Креветка 16-20 мм

CAHA003

250 ml

Kulki Haczykowe Ryba MIX 16-20 mm

Hook Boilies Fish 16-20 mm | Бойлы насадочные Рыба 16-20 мм

CAHA004

250 ml

Kulki Haczykowe Krab MIX 16-20 mm

Hook Boilies Crab 16-20 mm | Бойлы насадочные Краб 16-20 мм

CAHA005

250 ml

Kulki Haczykowe Truskawka MIX 16-20 mm

Hook Boilies Strawberry 16-20 mm | Бойлы насадочные Клубника 16-20 мм

CAHA006

250 ml

Kulki Haczykowe Scopex MIX 16-20 mm

Hook Boilies Scopex 16-20 mm | Бойлы насадочные Скопекс 16-20 мм

CAHA007

250 ml

Kulki Haczykowe Pomarańcza MIX 16-20 mm

Hook Boilies Orange 16-20 mm | Бойлы насадочные Апельсин 16-20 мм

CAHA008

250 ml

Kulki Haczykowe Wanilia MIX 16-20 mm

Hook Boilies Vanille 16-20 mm | Бойлы насадочные Ваниль 16-20 мм

CAHA009

250 ml

Kulki Haczykowe Śliwka MIX 16-20 mm

Hook Boilies Plum 16-20 mm | Бойлы насадочные Сливка 16-20 мм

CAHA012

250 ml

Kulki Haczykowe Halibut MIX 16-20 mm

Hook Boilies Halibut 16-20 mm | Бойлы насадочные Палтус 16-20 мм

CAHA018

220 ml

Kulki Haczykowe Kałamarnica MIX 16-20 mm

CAHA019

220 ml

Hook Boilies Squid 16-20 mm | Бойлы насадочные кальмар 16-20 мм

34

2014

35


kulki haczykowe pop up | hook bait boilies pop up | Бойлы насадочные pop up

kulki haczykowe pop up | hook bait boilies pop up | Бойлы насадочные pop up

KULKI haczykowe pop up Nasze pop-upy to efekt konsultacji z wieloma doświadczonymi wędkarzami i wiele godzin spędzonych nad wodą. Najlepsze aromaty i wzbogacenie mieszanki o naturalne stymulatory nadają kulce najwyższą moc wabienia. Miks, na którym oparte są nasze kulki, to połączenie najlepszej jakości mączki krewetkowej i mielonego korka. Dzięki naturalnym dodatkom z morskich skorupiaków i niezwykłej mocy naszych aromatów żaden karp nie przepłynie obok tego „pływaka” obojętnie.

hook bait boilies pop up Our pop-ups are produced as a result of consultation with many experienced anglers and many hours spent in fisheries. Best fragrances and a rich blend of natural stimulants give the ball the highest attraction power. The mix which our pellets are based on, is a combination of the best quality shrimp flour and ground cork. Thanks to natural supplements of marine crustaceans and extraordinary power of our flavors, any carps could not resist the temptation to approach the float.

Бойлы насадочные POP UP Наши поп-апы это результат работы со многими опытными рыболовами (рыбаками) и многое количество времени проведенное на воде. Наилучшие ароматы и богатая смесь натуральных стимуляторов предоставляют шарику самую высокую силу прикательности. Микс на котором основаны наши шарики, это связь самого лучшего качества креветочной муки и измельченной пробки. Благодаря самым натуральным добавкам из морских моллюсков и необыкновенной силы ароматов не один карп не проплывет возле поп-апа безразлично.

Nazwa Produktu | Product | продукт

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Kulki Haczykowe POP UP Truskawka 16-20 mm

Hook Boilies pop up Strawberry 16-20 mm | Бойлы Pop-up Клубника 16-20 мм

CAHA013

250 ml

Kulki Haczykowe POP UP Banan & Krab 16-20 mm

Hook Boilies pop up Banane-Crab 16-20 mm | Бойлы Pop-up Банан-Краб 16-20 мм

CAHA014

250 ml

Kulki Haczykowe POP UP Krab 16-20 mm

Hook Boilies pop up Crab 16-20 mm | Бойлы Pop-up Краб 16-20 мм

CAHA015

250 ml

Kulki Haczykowe POP UP Pomarańcza 16-20 mm

Hook Boilies pop up Orange 16-20 mm | Бойлы Pop-up Апельсин 16-20 мм

CAHA016

250 ml

Kulki Haczykowe POP UP Kukurydza 16-20 mm

Hook Boilies pop up Corn 16-20 mm | Бойлы Pop-up Кукурудза 16-20 мм

CAHA017

250 ml

Kulki Haczykowe POP UP Wanilia 16-20 mm

Hook Boilies pop up Vanille 16-20 mm | Бойлы Pop-up ваниль 16-20 мм

CAHA021

250 ml

Kulki Haczykowe POP UP Halibut 16-20 mm

CAHA022

250 ml

Hook Boilies pop up Halibut 16-20 mm | Бойлы Pop-up палтус 16-20 мм

36

2014

37


kulki zanętowe nova | bait Boilies nova | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ nova

KULKI ZANĘTOWE nova Wysokiej jakości kulki zanętowe wyprodukowane z najlepszych naturalnych składników. Bardzo łatwo przyswajalna mieszanka bazowa zbliżona do naturalnego pożywienia zawierająca białka mleczne, proteiny rybne, betainę, wzmacniacze smaku oraz wyselekcjonowane dodatki w postaci ziaren . Struktura kulek została tak opracowana, aby powoli uwalniały atraktory do wody w miejscu żerowania ryb. Nowy sposób obróbki termicznej pozwala utrzymać wartość odżywczą kulek przez cały rok. Dzięki tej technologii osiągneły lepszą przyswajalność oraz intensywniejsze żerowanie ryb. Polecamy te kulki szczególnie wędkarzom biorącym udział w zawodach wędkarskich oraz w trudnych przełowionych łowiskach.

kulki zanętowe nova | bait Boilies nova | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ nova

bait Boilies nova High quality bait boilies made of finest natural ingredients. They form an easily digestible base blend which resembles natural food and contains milk proteins, betainę, flavour enchancers and selected additives in the form of grains. The structure of the boilies is designed so as to slowly release the water attractors in the fish feeding location. A new way of thermal treatment helps to maintain the nutritional value of the boilies throughout the year. Thanks to this technology, the boilies have reached a better bioavaliability and more intensive feeding of fish. We recommend these boilies especially for anglers involved in different angling competitions as well as in overfished and complex fisheries.

БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ nova Высокого качества насадочные бойлы изготовлены из лучших натуральных ингредиентов. Они имеют очень высокий уровень насыщения природными аттракторами и вкусами: растворимые белки, дрожжевые экстракты, белковые концентраты.

Nazwa Produktu | Product | продукт

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Kulki Zanętowe Banan-Krab NOVA 16 mm

Bait Boilies Banane-Crab Nova 16 mm | Бойлы прикормочные Банан-Краб Nova 16 мм

CAZA001

1 kg

Kulki Zanętowe Brzoskwinia-Mango NOVA 16 mm

Bait Boilies Mango-Peach Nova 16 mm | Бойлы прикормочные Персик-Манго Nova 16 мм

CAZA019

1 kg

Kulki Zanętowe Truskawka-Ryba NOVA 16 mm

Bait Boilies Strawberry-Fish Nova 16 mm | Бойлы прикормочные клубника-Рыба Nova 16 мм

CAZA023

1 kg

Kulki Zanetowe Wanilia-Miód NOVA 16 mm

Bait Boilies Vanille-Honey Nova 16 mm | Бойлы прикормочные ваниль-мед Nova 16 мм

CAZA024

1 kg

Kulki Zanętowe Scopex-Brzoskiwnia NOVA 16 mm

Bait Boilies Scopex-Peach Nova 16 mm | Бойлы прикормочные масло-персик Nova 16 мм

CAZA025

1 kg

Kulki Zanętowe Łosoś-Czosnek NOVA 16 mm

CAZA026

1 kg

Bait Boilies Garlic-Salmon Nova 16 mm | Бойлы прикормочные чеснок-лосось Nova 16 мм

38

2014

39


kulki zanętowe | bait Boilies | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ

KULKI ZANĘTOWE Kulki zanętowe – Boilies wykonane przy użyciu wyłącznie naturalnych półproduktów. Struktura naszej kulki pozwala na długie uwalnianie substancji zapachowych. Współpraca z ichtiologiami i karpiarzami pozwoliła nam stworzyć kulkę, która długo utrzymuje ryby w łowisku nie sycąc ich.

kulki zanętowe | bait Boilies | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ

bait Boilies Bait boilies are produced with the u ​​ se of only natural ingredients. The structure of our boilies enables a long release of fragrances. The cooperation with ichthyologists and carp anglers helped us to create a ball that keeps fish in a fishery for a long time, without feeding them.

БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ Бойлы закормочные – бойлы выполненные исключительно из натурального сырья. Структура нашего бойла имеет огромное количество ароматических веществ. В сотрудничестве с ихтиологами и карпятниками нам удалось создать бойл, который долго удерживает рыбу в районе лова рыбы не насыщая её.

Nasze Porady | our advice | наши советы Podczas testów zauważyliśmy, że karpie ufniej pobierają pokarm jeśli jest on urozmaicony. Dlatego radzimy, aby mieszać ze sobą różne wielkości kulek i pelletów. Karp pobierający tak zróżnicowany pokarm nie jest w stanie łatwo wyczuć zagrożenia. While carrying out the tests, we noticed that carps are more confident with the food which is varied. Therefore, we advise to mix different sizes of pellets. Carps using such a varied diet find it hard to detect any potential threat. Во время тестирования мы заметили, что карп уверенно принимать пищу, если она разнообразна. Мы рекомендуем вам смешивать различные размером бойлы и гранулы. Карп, подберающий такой разнообразный корм, не в состоянии почувствовать угрозу.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Kulki Zanętowe Kukurydza 16 mm

Nazwa Produktu | Product | продукт Bait Boilies Corn 16 mm | Бойлы прикормочные Кукурудза 16 мм

CAZA003

1 kg

Kulki Zanętowe Kukurydza 20 mm

Bait Boilies Corn 20 mm | Бойлы прикормочные Кукурудза 20 мм

CAZA004

1 kg

Kulki Zanętowe Krewetka 16 mm

Bait Boilies Shrimp 16 mm | Бойлы прикормочные Креветка 16 мм

CAZA005

1 kg

Bait Boilies Shrimp 20 mm | Бойлы прикормочные Креветка 20 мм

Kulki Zanętowe Krewetka 20 mm

CAZA006

1 kg

Bait Boilies Halibut 16 mm | Бойлы прикормочные Палтус 16 мм

Kulki Zanętowe Halibut 16 mm

CAZA007

1 kg

Kulki Zanętowe Halibut 20 mm

Bait Boilies Halibut 20 mm | Бойлы прикормочные Палтус 20 мм

CAZA008

1 kg

Kulki Zanętowe Krab 16 mm

Bait Boilies Crab 16 mm | Бойлы прикормочные Краб 16 мм

CAZA009

1 kg

Bait Boilies Crab 20 mm | Бойлы прикормочные Краб 20 мм

Kulki Zanętowe Krab 20 mm

CAZA010

1 kg

Bait Boilies Strawberry 16 mm | Бойлы прикормочные Клубника 16 мм

Kulki Zanętowe Truskawka 16 mm

CAZA011

1 kg

Kulki Zanętowe Truskawka 20 mm

Bait Boilies Strawberry 20 mm | Бойлы прикормочные Клубника 20 мм

CAZA012

1 kg

Kulki Zanętowe Scopex 16 mm

Bait Boilies Scopex 16 mm | Бойлы прикормочные Скопекс 16 мм

CAZA013

1 kg

Bait Boilies Scopex 20 mm | Бойлы прикормочные Скопекс 20 мм

Kulki Zanętowe Scopex 20 mm

CAZA014

1 kg

Bait Boilies Orange 16 mm | Бойлы прикормочные Апельсин 16 мм

Kulki Zanętowe Pomarańcza 16 mm

CAZA015

1 kg

Kulki Zanętowe Pomarańcza 20 mm

Bait Boilies Orange 20 mm | Бойлы прикормочные Апельсин 20 мм

CAZA016

1 kg

Kulki Zanętowe Wanilia 16 mm

Bait Boilies Vanilla 16 mm | Бойлы прикормочные Ваниль 16 мм

CAZA017

1 kg

Bait Boilies Vanilla 20 mm | Бойлы прикормочные Ваниль 20 мм

Kulki Zanętowe Wanilia 20 mm

CAZA018

1 kg

Bait Boilies Plum 16 mm | Бойлы прикормочные Сливка 16 мм

Kulki Zanętowe Śliwka 16 mm

CAZA021

1 kg

Kulki Zanętowe Śliwka 20 mm

Bait Boilies Plum 20 mm | Бойлы прикормочные Сливка 20 мм

CAZA022

1 kg

Kulki Zanętowe Kałamarnica 16 mm

Bait Boilies Squid 16 mm | Бойлы прикормочные кальмар 16 мм

CAZA027

1 kg

Kulki Zanętowe Kałamarnica 20 mm

CAZA028

1 kg

Bait Boilies Squid 20 mm | Бойлы прикормочные кальмар 20 мм

40

2014

41


kulki zanętowe | bait Boilies | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ

kulki zanętowe | bait Boilies | БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ

Kulki Zanętowe Truskawka 20 mm

Indeks | Index | индекс CAZA012

42

Kulki Zanętowe Wanilia 20 mm

Bait Boilies Strawberry 20 mm | Бойлы прикормочные Клубника 20 мм

Opakowanie | package | упаковка 1 kg

Bait Boilies Vanilla 20 mm | Бойлы прикормочные Ваниль 20 мм Indeks | Index | индекс CAZA018

Opakowanie | package | упаковка 1 kg

2014

43


mieszanka bazowa miks | base mix | Основа для бойлов

MIESZANKA BAZOWA MIKS Wiele miesięcy spędzonych nad wodami całej Europy i w laboratorium sprawiło, że oto dziś przedstawiamy Wam nasze zupełnie odmienione miksy. Dzięki Waszym wskazówkom i poradom już wiemy, że ten produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wybrednych karpiarzy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby komponenty użyte do produkcji miksów były najwyższej jakości. Starannie dobrane mączki rybne, suszone skorupiaki morskie, ekstrakty z drożdży to tylko niektóre dodatki jakimi wzbogaciliśmy mieszanki bazowe. Odpowiednia ilość składników o dużej gradacji pozwala na świetną pracę kulki w wodzie – ona poprostu wychodzi z siebie. Nasze miksy różnią się od konkurencji tym, że zawsze świetnie się rolują i niezmiernie smakują karpiom. Dobra i świeża przynęta to klucz do sukcesu więc musicie sięgnąć po ten produkt.

base mix

mieszanka bazowa miks | base mix | Основа для бойлов

Nasze Porady | our advice | наши советы Jeśli chcemy stworzyć niepowtarzalną przynętę możemy np. jeden wałek ciasta wykonać z miksu rybnego, natomiast drugi na bazie mieszanki owocowej. Następnie połączyć je ze sobą, tworząc kulkę o dwóch rożnych barwach i zapachach. Często na wodach o dużej presji wędkarskiej tylko takie kulki się nam sprawdzały. Radzimy także nie wzbogacać naszych miksów o dodatkowe składniki. Każdy z nich jest odpowiednio zbilansowany. If you want to create a unique bait, one roll of dough could be prepared with fish mixture, while the other one may be based on fruit mixture. Then, it is advisable to combine them together to form a ball with two different masses and scents. These were usually waters with high fishing pressure that such balls proved to be effective. We recommend not to enrich the mixes with any additional ingredients. Each of them is respectively balanced. Если вы хотите создать уникальную насадку, вам нужно например, один рулон теста сделать из рыбного микса, а второй - из смеси фруктов. Затем соединить их вместе, чтобы сформировать бойл из двух разных баз и ароматов. Часто на водоемах при большом присутствии рыбаков, только такие бойлы принесут результат. Просьба также не обогащают нашу смесь дополнительными ингредиентами. Каждый из них надлежаще сбалансированный.

Mixes – adequate treatment of intermediate components is half the battle in creating the mix. Our ingredients have been selected from the many options available on the market. Numerous nights spent on testing the water and gained success give us the confidence to recommend our product so that you could create your own base mixes.

Основа для бойлов Смеси – соответствующая обработка компонентов это половина успеха при создании микса. Наши компоненты были избранными из много количества доступных на рынке. Много много дней тренировок, сутки тестов на воде – и наши успехи позволяют нам смело предложить наш продукт для приготовления собственных базовых смесей.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Mieszanka Bazowa 50/50

Nazwa Produktu | Product | продукт Base Mix 50/50 | Основа для бойлов 50/50

CAMI001

1 kg

Base Mix Fish | Основа для бойлов Рыбная

Mieszanka Bazowa Rybna

CAMI002

1 kg

Mieszanka Bazowa Owocowa

Base Mix Fruit | Основа для бойлов Фруктовая

CAMI003

1 kg

Mieszanka Bazowa Korzenna

Base Mix Spice | Основа для бойлов Специи

CAMI004

1 kg

Base Mix Bird Food | Основа для бойлов Bird Food

Mieszanka Bazowa Bird Food

CAMI005

1 kg

Base Mix 50/50 | Основа для бойлов 50/50

Mieszanka Bazowa 50/50

CAMI006

3 kg

Mieszanka Bazowa Rybna

Base Mix Fish | Основа для бойлов Рыбная

CAMI007

3 kg

Mieszanka Bazowa Owocowa

Base Mix Fruit | Основа для бойлов Фруктова

CAMI008

3 kg

Base Mix Spice | Основа для бойлов Специи

Mieszanka Bazowa Korzenna

CAMI009

3 kg

Base Mix Bird Food | Основа для бойлов Bird Food

Mieszanka Bazowa Bird Food

CAMI010

3 kg

Mieszanka Bazowa NOVA

Base Mix NOVA | Основа для бойлов NOVA

CAMI011

1 kg

Mieszanka Bazowa NOVA

CAMI012

3 kg

Base Mix NOVA | Основа для бойлов NOVA

44

2014

45


PELLET HACZYKOWY | hook pellets | Пеллетс насадочный

PELLET HACZYKOWY

PELLET HACZYKOWY | hook pellets | Пеллетс насадочный

hook pellets

Pellety haczykowe CARRUM są wykonywane z najlepszych dostępnych komponentów, które dobraliśmy tak, aby karpie nie mogły przepłynąć koło nich obojętnie. Ponadto unikalny sposób produkcji polegający na prasowaniu pelletu pod wysokim ciśnieniem sprawia, że żaden z wykorzystanych składników nie traci swoich wabiących właściwości. Jest to niezwykle ważne w łowiskach poddanych dużej presji wędkarskiej. Dodatkowo nasze pellety haczykowe pracują w taki sposób, aby penetrować całą toń wodną – od dna, aż po samą powierzchnię. Dzięki czemu karpie, które nie znajdują się w bezpośredniej bliskości przynęty mogą ją łatwo wyczuć.

Carrum hook pellets are made from the best available components which have been selected so that carps could not pass them indifferently. In addition, a unique method of pellet production by pressing under high pressure makes it for none of the ingredients to lose its luring properties. This is extremely important in fisheries subject to high fishing pressure.

Zaletą naszych pelletów haczykowych jest również sposób oraz czas rozpuszczania. Nasza przynęta rozpływa się warstwowo. Najpierw rozchodzą się cząsteczki oleiste, które są jednocześnie nośnikiem atraktorów. Następnie powoli odpadają kolejne warstwy pelletu. Jednak, przynęty CARRUM znikają z łowiska po kilku minutach jedynie wtedy, gdy zostaną połknięte przez ryby. W innym przypadku nasze pellety rozpuszczają się w zależności od temperatury wody od 8 do 10 godzin. Dzięki czemu są przynętą stabilną, która nie zniknie z włosa bez powodu!

Пеллетс насадочный CARRUM выполнен из наиболее хороших доступных компонентов, которые мы подобрали так, что б карпы не могли проплыть возле них безразлично. Кроме того уникальный способ производства состоящий в прессовании гранул под высоким давлением делает так, что никакой из использованных компонентов не теряет своих особенностей. Это чрезвычайно важное значение для рыболовов при условии высокого прессинга на рыбалке.

Pellety firmy CARRUM są także świetną przynętą na inne gatunki ryb, poławianych nie tylko w wodach stojących, ale również w rzekach. Podczas testów naszych produktów zdarzały się przyłowy w postaci dużych sumów i jesiotrów.

Пеллетс насадочный

Nasze Porady | our advice | наши советы Jeśli w twoim łowisku większość wędkarzy używa pelletu do nęcenia, a na włos zakłada kulki proteinowe, spróbuj zrobić coś zupełnie odwrotnego. Pellet haczykowy w wielu wypadkach okazuję się najlepszą przynętą na wody przełowione, gdzie karpie doskonale wiedzą czego unikać. Dodatkowo radzimy przed użyciem naszych przynęt polać je olejem rybnym lub zamoczyć w jednym z naszych dipów, w celu zwiększenia atrakcyjności przynęty. If, on your fishery, the majority of anglers use pellets to bait and put boilies onto a floss, try to do something completely opposite. Hook pellets frequently prove to be the best bait for overfished waters where carps know exactly what to avoid. In addition, prior to using our baits, we advise to pour some fish oil on them or soak in one of our dips, in order to increase the attractiveness of the bait. Если в твоем участке большинство рыбаков используют пелетс, как прикормку, а на волос надевают бойл, тогда попробуй сделать наоборот. Насадочный пелетс, во многих случаях, оказывается лучшей насадкой, где карп знает чего избегать. Кроме того, мы советуем используя наши приманки, залить их рыбным маслом или в один из наших дипов, в целях повышения привлекательности приманки.

46

2014

47


PELLET HACZYKOWY | hook pellets | Пеллетс насадочный

PELLET HACZYKOWY | hook pellets | Пеллетс насадочный

Pellet Haczykowy Pomarańcza 14 mm

Pellet Haczykowy Truskawka 14 mm

Hook Pellets Orange 14 mm | Пелетс насадочный Апельсин 14 мм Indeks | Index | индекс CAPH019

Hook Pellets Strawberry 14 mm | Пелетс насадочный Клубника 14 мм

Opakowanie | package | упаковка 250 g

Indeks | Index | индекс CAPH022

Nazwa Produktu | Product | продукт

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Pellet Haczykowy Banan 8 mm

Hook Pellets Banana 8 mm | Пелетс насадочный Банан 8 мм

CAPH001

250 ml

Pellet Haczykowy Banan-Krab 8 mm

Hook Pellets Banana-Crab 8 mm | Пелетс насадочный Банан-Краб 8 мм

CAPH002

250 ml

Pellet Haczykowy Konopie 8 mm

Hook Pellets Hemp 8 mm | Пелетс насадочный Конопля 8 мм

CAPH003

250 ml

Pellet Haczykowy Krab 8 mm

Hook Pellets Crab 8 mm | Пелетс насадочный Краб 8 мм

CAPH004

250 ml

Pellet Haczykowy Krewetka 8 mm

Hook Pellets Shrimp 8 mm | Пелетс насадочный Креветка 8 мм

CAPH005

250 ml

Pellet Haczykowy Kukurydza 8 mm

Hook Pellets Corn 8 mm | Пелетс насадочный Кукурудза 8 мм

CAPH006

250 ml

Pellet Haczykowy Pomarańcza 8 mm

Hook Pellets Orange 8 mm | Пелетс насадочный Апельсин 8 мм

CAPH007

250 ml

Pellet Haczykowy Ryba 8 mm

Hook Pellets Fish 8 mm | Пелетс насадочный Рыба 8 мм

CAPH008

250 ml

Pellet Haczykowy Scopex 8 mm

Hook Pellets Scopex 8 mm | Пелетс насадочный Скопекс 8 мм

CAPH009

250 ml

Pellet Haczykowy Truskawka 8 mm

Hook Pellets Strawberry 8 mm | Пелетс насадочный Клубника 8 мм

CAPH010

250 ml

Pellet Haczykowy Wanilia 8 mm

Hook Pellets Vanilla 8 mm | Пелетс насадочный Ваниль 8 мм

CAPH011

250 ml

Pellet Haczykowy Łosoś 8 mm

Hook Pellets Salmon 8 mm | Пелетс насадочный Лосось 8 мм

CAPH012

250 ml

Pellet Haczykowy Banan 14 mm

Hook Pellets Banana 14 mm | Пелетс насадочный Банан 14 мм

CAPH013

250 ml

Pellet Haczykowy Banan-Krab 14 mm

Hook Pellets Banana-Crab 14 mm | Пелетс насадочный Банан-Краб 14 мм

CAPH014

250 ml

Pellet Haczykowy Konopie 14 mm

Hook Pellets Hemp 14 mm | Пелетс насадочный Конопля 14 мм

CAPH015

250 ml

Pellet Haczykowy Krab 14 mm

Hook Pellets Crab 14 mm | Пелетс насадочный Краб 14 мм

CAPH016

250 ml

Pellet Haczykowy Krewetka 14 mm

Hook Pellets Shrimp 14 mm | Пелетс насадочный Креветка 14 мм

CAPH017

250 ml

Pellet Haczykowy Kukurydza 14 mm

Hook Pellets 14 mm Corn | Пелетс насадочный Кукурудза 14 мм

CAPH018

250 ml

Pellet Haczykowy Pomarańcza 14 mm

Hook Pellets Orange 14 mm | Пелетс насадочный Апельсин 14 мм

CAPH019

250 ml

Pellet Haczykowy Ryba 14 mm

Hook Pellets Fish 14 mm | Пелетс насадочный Рыба 14 мм

CAPH020

250 ml

Pellet Haczykowy Scopex 14 mm

Hook Pellets Scopex 14 mm | Пелетс насадочный Скрпекс 14 мм

CAPH021

250 ml

Pellet Haczykowy Truskawka 14 mm

Hook Pellets Strawberry 14 mm | Пелетс насадочный Клубника 14 мм

CAPH022

250 ml

Pellet Haczykowy Wanilia 14 mm

Hook Pellets Vanilla 14 mm | Пелетс насадочный Ваниль 14 мм

CAPH023

250 ml

Pellet Haczykowy Łosoś 14 mm

CAPH024

250 ml

Hook Pellets Salmon 14 mm | Пелетс насадочный Лосось 14 мм

48

Opakowanie | package | упаковка 250 g

2014

49


PELLET HACZYKOWY soft | Soft hook pellets | ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ SOFT

PELLET HACZYKOWY soft Pellet haczykowy SOFT, to miękkie granulki nasączone różnego typu atraktorami. Wspaniale sprawdza się jako luźna zanęta lub przynęta haczykowa. SOFT pellet wspaniale wabi nie tylko karpie, ale także inne gatunki ryb. Za jego pomocą z powodzeniem można łowić brzany, liny, klenie, a nawet leszcze i płocie. Dodatkowo nasz produkt jest niesamowicie stabilny w wodzie. Jego czas rozpuszczania to ponad 12 godzin. Nasz pellet zaprojektowaliśmy tak, aby nawet przy metodach feederowych nie spadał z haczyka. SOFT pellet to super uniwersalna przynęta, która powinna znaleźć się w wyposażeniu każdego wędkarza.

PELLET HACZYKOWY soft | Soft hook pellets | ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ SOFT

Soft hook pellets SOFT hook pellets are soft balls soaked with different types of attractors. It perfectly works as a loose ground bait or hook bait. SOFT pellets can be used not only to lure carp, but also other species of fish. Additionally, it is perfect for fishing barbel, tench, chub, bream and even roach. Our product is exceptionally stable in water. Its dissolution time is more than 12 hours. The hook pellet has been designed in a proper way, to prevent falling from the hook, even with the use of feeding methods. SOFT pellet is a super versatile bait which should be a part of every angler’s equipment.

ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ SOFT Пеллетс насадочный SOFT, это мягкие гранулы пропитанные разнотипными атракторaми. Замечательно оправдывается как отдельная прикормка, так и приманка насадочная. Мягкий пеллетс замечательно приманивает не только карпов, но также и другие виды рыб. С его помощью успешно можно удить усачей, сомов, голавля, и даже лещей и плотву. Так же наш продукт удивительно стабильный в воде. Его время растворения больее 12 часов. Наш пеллетс мы запроектировали так, чтобы даже при ловле фидером с помощью кормушки метод насадка не слетала с крючка. Мягкий пеллетс, это универсальная приманка, которая должнa быть у каждого рыболова.

Nasze Porady | our advice | наши советы SOFT pellet jest rodzajem bomby aromatycznej, która po wpadnięciu do wody natychmiastowo oddaje aromaty. Czasem nie warto przesadzać i wystarczy założyć na haczyk lub włos, zaledwie jedno ziarenko. Tyle wystarczy, aby karp z powodzeniem mogł znaleźć naszą przynętę. Dzięki tej metodzie zdecydowanie można polepszyć statystykę brań. Soft pellet is a kind of aromatic bomb which, after falling into the water, immediately emits the flavors. Sometimes it is not worth exaggerating and just put one grain onto a hook or floss. That’s enough to successfully make carps find our bait. Thanks to this method, bite statistics can be definitely improved. Этот пелетс, является своего рода ароматическими бомбочками, которые после падения в воду сразу дают аромат. Иногда им не стоит преувеличивать и просто насадить его на крючок или волос, только одно зерно. Этого достаточно, чтобы карп успешно мог найти нашу приманку. С помощью этого метода, можно улучшит статистику поклевок.

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Pellet Haczykowy Soft Kukurydza 6 mm

Nazwa Produktu | Product | продукт Hook Pellets Soft Corn 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Кукурудза 6 мм

CAPH025

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Wanilia 6 mm

Hook Pellets Soft Vanilla 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Ваниль 6 мм

CAPH026

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Truskawka 6 mm

Hook Pellets Soft Strawberry 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Клубника 6 мм

CAPH027

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Ryba 6 mm

Hook Pellets Soft Fish 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Рыба 6 мм

CAPH028

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Miód 6 mm

Hook Pellets Soft Honey 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Мед 6 мм

CAPH029

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Brasem 6 mm

Hook Pellets Soft Brasem 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Brasem (Лещ) 6 мм

CAPH030

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Ananas 6 mm

Hook Pellets Soft Pineapple 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Ананас 6 мм

CAPH031

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Krab 6 mm

Hook Pellets Soft Crab 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Краб 6 мм

CAPH032

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Scopex 6 mm

Hook Pellets Soft Scopex 6 mm | Пелетс насадочный SOFT Скопекс 6 мм

CAPH033

200 ml

Pellet Haczykowy Soft Ochotka 6 mm

CAPH034

200 ml

Hook Pellets Soft Midge 6 mm | Пелетс насадочный SOFT MotyЛ 6 мм

50

2014

51


Pellet zanętowy | Pellets | ПЕЛЕЕТС ЗАКОРМОЧНЫЙ

PELLET ZANĘTOWY Pellet zanętowy – najbardziej uniwersalna zanęta karpiowa. Nasz pellet ma odpowiedni bilans substancji odżywczych, co zapobiega syceniu ryb. Dzięki swojej unikalnej strukturze uwalnia substancje wabiące przez wiele godzin ściągając ryby z najdalszych zakątków zbiornika. Można stosować jako tradycyjną zanętę lub punktowo przy użyciu PVA.

pellets Pellet feeder – the most versatile carp ground bait. Our pellet has an appropriate balance of nutrients, which prevents saturation of fish. Thanks to its unique structure, the pellet feeder releases luring substances for many hours pulling fish from the furthest corners of the reservoir. It can be used as a traditional baits or with point method using PVA.

ПЕЛЕЕТС ЗАКОРМОЧНЫЙ Пеллетс прикормочный – наиболее универсальная карповая прикормка. Наши гранулы имеют соответствующий баланс питательных веществ, что предупреждает насыщение рыб. Благодаря своей уникальной структуре освобождает приманивающие вещества на длительное время притягивая рыбу из наиболее далеких уголков водохранилища. Их можно применять как традиционную прикормку, так и точечную с использованием продукции ПВА.

52

Pellet zanętowy | Pellets | ПЕЛЕЕТС ЗАКОРМОЧНЫЙ

Nasze Porady | our advice | наши советы Pellet firmy CARRUM może być także stosowany do produkcji kulek proteinowych. Wystarczy jedynie przemielić granulki na proszek i następnie dodać go do miksu. Pellet ze względu na swój skład wzbogaci nasze kulki i poprawi ich pracę. Carrum Company pellet can also be used to produce boilies. It is advisable to simply grind pellets to powder and then add it to the mix. Pellet, due to its proper composition, will enrich and improve the performance of our baits. Пелетс фирмы CARRUM также может быть использован для производства бойлов. Просто размолоть в порошок, гранулы и затем добавить его в смесь. Наш пелетс, в составе бойлов, обогатить и улучшить их работу.

Nazwa Produktu | Product | продукт Pellet zanętowy Halibut Premium 10 mm

Indeks | Index | индекс

Opakowanie | package | упаковка

Pellets Halibut Premium 10 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 10 мм

CAPE001

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 10 mm

Pellets Halibut Premium 10 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 10 мм

CAPE002

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 16 mm

Pellets Halibut Premium 16 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 16 мм

CAPE003

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 16 mm

Pellets Halibut Premium 16 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 16 мм

CAPE004

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 20 mm

Pellets Halibut Premium 20 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 20 мм

CAPE005

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 20 mm

Pellets Halibut Premium 20 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 20 мм

CAPE006

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Red 8 mm

Pellets Halibut Red 8 mm | Пелетс прикормочный Палтус Красный 8 мм

CAPE007

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Red 8 mm

Pellets Halibut Red 8 mm | Пелетс прикормочный Палтус Красный 8 мм

CAPE008

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Red 14 mm

Pellets Halibut Red 16 mm | Пелетс прикормочный Палтус Красный 16 мм

CAPE009

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Red 14 mm

Pellets Halibut Red 14 mm | Пелетс прикормочный Палтус Красный 14 мм

CAPE010

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Red 20 mm

Pellets Halibut Red 20 mm | Пелетс прикормочный Палтус Красный 20 мм

CAPE011

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Red 20 mm

Pellets Halibut Red 20 mm | Пелетс прикормочный Палтус Красный 20 мм

CAPE012

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Black 8 mm

Pellets Halibut Black 8 mm | Пелетс прикормочный Палтус Чорный 8 мм

CAPE013

1 kg

Pellets Halibut Black 8 mm | Пелетс прикормочный Палтус Чорный 8 мм

Pellet zanętowy Halibut Black 8 mm

CAPE014

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Black 16 mm

Pellets Halibut Black 16 mm | Пелетс прикормочный Палтус Чорный 16 мм

CAPE015

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Black 16 mm

Pellets Halibut Black 16 mm | Пелетс прикормочный Палтус Чорный 16 мм

CAPE016

3 kg

Pellet zanętowy Halibut Black 20 mm

Pellets Halibut Black 20 mm | Пелетс прикормочный Палтус Чорный 20 мм

CAPE017

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Black 20 mm

Pellets Halibut Black 20 mm | Пелетс прикормочный Палтус Чорный 20 мм

CAPE018

3 kg

Pellet zanętowy Micro Premium 2 mm

Pellets Halibut Premium 2 mm | Пелетс прикормочный Микро Premium 2 мм

CAPE019

1 kg

Pellet zanętowy Micro Premium 2 mm

Pellets Halibut Premium 2 mm | Пелетс прикормочный Микро Premium 2 мм

CAPE020

3 kg

Pellet zanętowy Micro Premium 3 mm

Pellets Halibut Premium 3 mm | Пелетс прикормочный Микро Premium 3 мм

CAPE021

3 kg

Pellet zanętowy Micro Premium 4,5 mm

Pellets Halibut Premium 4,5 mm | Пелетс прикормочный Микро Premium 4,5 мм

CAPE022

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 6 mm

Pellets Halibut Premium 6 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 6 мм

CAPE023

1 kg

Pellet zanętowy Halibut Premium 6 mm

Pellets Halibut Premium 6 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 6 мм

CAPE024

3 kg

Pellet zanętowy PRS Banan-Krab 12 mm

Pellets PRS Banane-Crabe 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Банан-Краб 12 мм

CAPE025

1 kg

Pellet zanętowy PRS Banan-Krab 12 mm

Pellets PRS Banane-Crabe 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Банан-Краб 12 мм

CAPE026

3 kg

Pellet zanętowy PRS Truskawka 12 mm

Pellets PRS Strawberry 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Клубника 12 мм

CAPE027

1 kg

Pellet zanętowy PRS Truskawka 12 mm

Pellets PRS Strawberry 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Клубника 12 мм

CAPE028

3 kg

Pellet zanętowy PRS Wanilia 12 mm

Pellets PRS Vanille 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Ваниль 12 мм

CAPE029

1 kg

Pellet zanętowy PRS Wanilia 12 mm

Pellets PRS Vanille 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Ваниль 12 мм

CAPE030

3 kg

Pellet zanętowy PRS Kukurydza 12 mm

Pellets PRS Corn 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Кукурудза 12 мм

CAPE031

1 kg

Pellet zanętowy PRS Kukurydza 12 mm

Pellets PRS Corn 12 mm | Пелетс прикормочный PRS Кукурудза 12 мм

CAPE032

3 kg

Pellet zanętowy PRS Ochotka 12 mm

Pellets PRS Midge 12 mm | Пелетс прикормочный PRS MotyЛ 12 мм

CAPE033

1 kg

Pellet zanętowy PRS Ochotka 12 mm

Pellets PRS Midge 12 mm | Пелетс прикормочный PRS MotyЛ 12 мм

CAPE034

3 kg

2014

53


Pellet zanętowy | Pellets | ПЕЛЕЕТС ЗАКОРМОЧНЫЙ

Pellet Zanętowy Halibut Premium 16 mm

Pellets Halibut Premium 16 mm | Пелетс прикормочный Палтус Premium 16 мм Indeks | Index | индекс CAPE003

Opakowanie | package | упаковка 1 kg

INTERNETOWY SYSTEM ZAMÓWIEŃ ONLINE •  aktualne stany magazynowe •  aktualności i promocje •  termin realizacji do 48 godzin

24 godziny 7 dni w tygodniu. Zaufaj Najlepszym!

www.cmk.carrum.pl 54


CARRUM Marek Kwiecień ul. Ks. St. Andrukiewicza 2/8, 15-212 Białystok tel. (+48) 85 688 59 20 e-mail: biuro@carrum.pl www.carrum.pl https://www.facebook.com/carrumpl

Katalog carrum 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you