Page 1

2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar 20.-21. svibnja 2011.


ORGANIZATOR NATJECANJA

Harmonikaški Centar GŠ Brune Bjelinskog, Daruvar Grad Daruvar Bjelovarsko-bilogorska županija


O dvorcu grofa Jankovića Daruvar je poznat ne samo po toplicama nego i po brojnim kulturnopovijesnim spomenicima u gradu i okolici još od prapovijesnog doba: od razdoblja starih Rimljana postoje terme Aquae Balissae, ostaci brojnih utvrda potječu iz srednjeg vijeka, a najprivlačniji spomenik baroka jest dvorac obitelji Janković. Grof Antun Janković (1729.-1789.), rođen u Pečuhu, bio je vrlo sposoban i poduzetan čovjek koji je tijekom života stekao golema imanja, među kojima je i današnji Daruvar. Po njegovom grbu, koji je u sebi imao ždrala, grad je dobio ime Daruvar, a ime je potvrdila i sama carica Marija Terezija 1765. godine, kada mu je dodijelila diplomu s predikatom “de Daruvar”. Negdje u to vrijeme i započinje Janković s izgradnjom današnjeg Daruvara, stvorivši od nepoznatog naselja prekrasan mali grad prepoznatljiv po kupališnom lječilištu i kulturi. Najpoznatija građevina je svakako barokni dvorac s perivojem koji je sagradio u vremenu od 1771. do 1777., a nalazi se u samom centru Daruvara. Dvorac je sagrađen prema projektu zasad nepoznatog arhitekta. Odmah po dovršenju dvorca Daruvar je posjetio poznati putopisac Friedrich Wilhelm von Taube koji je zapisao da je dvorac najljepši u cijeloj kraljevini te da se ne bi trebao skrivati ni u Beču. 4


Dvorac je položen na padini brijega, terasasto uređenog, nekad raskošnog vrta. Ima tri krila na koja se s četvrte strane nadovezuju gospodarske zgrade. Tlocrtno je u obliku slova U, a organizacija prostora temelji se na uzdužnom hodniku uz koji se nižu prostorije. U glavnom je krilu velika veža sa stupovima te dva monumentalna stubišta. Glavno je pročelje raščlanjeno trima rizalitima s bogatom dekoracijom. Na katu je velika dvorana i nekadašnji svečani saloni. Dvorac je natkriven velikim mansardnim krovištem. Od 1868. do 1870. dvorac je dao obnoviti grof Julije Janković ne mijenjajući bitno njegov izvorni izgled. Na glavnom ulazu dodana je altana sa stupovima te su u unutrašnjosti pregrađene neke prostorije. Obnovu je vodio bečki arhitekt König, a unutrašnje uređenje Julije Manstein, također iz Beča. Interijeri dvorca s kraja 19. stoljeća sačuvani su na starim fotografijama. Dvorac je u vlasništvu Jankovića do 1878. kada ga grofovi prodaju Magdaleni Lechner, a ona potom Aloisu i Antonu Tüköryju. Vlastelinstvo Daruvar prodano je 1905. Hrvatskoj poljodjelskoj banci. Dvorac je 1920. kupila općina Daruvar koja je u njemu smjestila školu. Danas se dvorac koristi u svečanijim prilikama, poput ove u kojoj imamo prilike sudjelovati, u sklopu natjecateljskog dijela te svečanog Završnog koncerta 2. hrvatskog natjecanja za harmoniku. 5


Poštovani sudionici 2. hrvatskog natjecanja za harmoniku, zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas u našem malom gradu i u ovom prekrasnom baroknom dvorcu. U svojoj dugačkoj i bogatoj povijesti koja seže još u rimsko doba Daruvar je nosio epitet lijepog i termalnim vodama bogatog grada, ali značajniji razvoj osjeća se u 18. stoljeću dolaskom obitelji Janković u ovaj kraj. Osim što grof Antun Janković gradi ovaj dvorac od 1771.- 1777. godine zaslužan je i za urbanu koncepciju grada te za razvoj grada u gospodarskom, infrastrukturnom, obrazovnom i kulturnom smislu. Drago mi je da ćete Vašom glazbom oplemeniti naš grad i obogatiti kulturni život grada koji ima dugu tradiciju u glazbenom stvaralaštvu. Želim Vam puno uspjeha u natjecanju, ugodno druženje i boravak u našem gradu.

6

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Gradonačelnik:

"

"

"

"

"

"

Dalibor Rohlik


IZVADAK IZ PRAVILNIKA

UVJETI NATJECANJA Natjecanje je javno. Natjecati se mogu svi koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske. Najbolje ocijenjeni natjecatelji nastupaju na Završnom koncertu. Izvode program u dogovoru s Ocjenjivačkim sudom. Ukoliko ne nastupe na Završnom koncertu, gube pravo na osvojenu nagradu.

ELEMENTI OCJENJIVANJA 1. 2. 3. 4. 5.

Korektnost notnog teksta Razumijevanje glazbe, stil Tehnika vladanja instrumentom Raznovrsnost programa, težina Umjetnički dojam

OCJENJIVAČKI SUD Ocjenjivački sud će biti u sastavu od pet članova. Članove te Predsjednika ocjenjivačkog suda imenuje Povjerenstvo za provedbu natjecanja.

OCJENJIVANJE NATJECATELJA Svaki član Ocjenjivačkog suda ocijenjuje natjecatelja s obzirom na navedene elemente ocijenjivanja bodovima od 1 do 100. Prilikom izračuna konačnih bodova svakog natjecatelja, najniža i najviša ocjena se eliminiraju te se uzima prosjek preostalih ocjena čiji se zbroj podijeljen s preostalim brojem članova uzima kao konačna ocjena izvedenog programa. Bodovi se svode na dvije decimale.

NAGRADE Nagrade se dodjeljuju kako slijedi: od 90 do 100 bodova – 1. nagrada od 80 do 89,99 bodova – 2. nagrada od 70 do 79,99 bodova – 3. nagrada do 69,99 bodova - priznanje

7


Diplome dobivaju natjecatelji i njihovi mentori za osvojenu 1., 2. ili 3. nagradu, a svi ostali natjecatelji i mentori dobivaju priznanja za sudjelovanje. Natjecatelji iz svake pojedine kategorije koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto dobivaju i Pokal natjecanja. U slučaju da više natjecatelja ima jednaki broj bodova, nagrada će biti dodijeljena mlađem natjecatelju. Diplome i priznanja se uručuju na Završnom koncertu.

OSTALE ODREDBE Nastup kandidata će uslijediti po abecednom redu počevši od slova koje će biti određeno od strane Povjerenstva za provedbu natjecanja. Natjecatelj je dužan prije samog nastupa predočiti tri primjerka svog programa. Natjecatelj koji osvoji 1. mjesto može se iduće godine natjecati u istoj kategoriji.

PROPOZICIJE Kategorije/natjecateljski program:

SOLISTI:

Petar Pan kategorija: 9 godina i mlađi - slobodan program,

trajanje programa do 3 minute.

A kategorija: 11 godina i mlađi – slobodan program, trajanje programa od 3 do 5 minuta. B kategorija: 13 godina i mlađi - slobodan program, trajanje programa od 5 do 8 minuta. C kategorija: 15 godina i mlađi - slobodan program, trajanje programa od 8 do 12 minuta. D kategorija: 17 godina i mlađi - slobodan program koji uključuje jednu skladbu iz razdoblja baroka, trajanje programa od 12 do 17 minuta. E kategorija: 19 godina i mlađi - slobodan program koji uključuje jednu skladbu iz razdoblja baroka, trajanje programa od 17 do 23 minute.

Natjecatelj pripada u određenu kategoriju ako u godini natjecanja, do 20. ili 21. svibnja 2011. godine, ima određen broj godina. Program se u cijelosti izvodi napamet.

8


Raspored nastupa u svim kategorijama određen je početnim slovom prezimena natjecatelja.

2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar počinje slovom “ L“

RASPORED KATEGORIJA: PETAK, 20.5.2011.      14:00 - D KATEGORIJA    

15:00 - E KATEGORIJA

    16:00 - C KATEGORIJA   SUBOTA, 21.5.2011.     

09:00 - A KATEGORIJA

           12:00 - Petar Pan KATEGORIJA     14:00 - B KATEGORIJA          19:00 - ZAVRŠNI KONCERT

Natjecanje i Završni koncert će se u cijelosti održati u Dvorcu grofa Jankovića.

9


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

Petak, 20. svibnja 2011. D kategorija 14:00 sati

1. MARJANOVIĆ, MATEJ (14.4.1994.) GŠ Požega, Požega ■ D. Scarlatti: Sonata u H-duru ■ J. Haydn: Divertimento u C-duru, Hob XVI: 10 - Menuet. Trio; Presto ■ V. Zolotarjov: Sonata br. 2 - II. i III. st. Mentor: Anamarija Nerad

2. PAVELIĆ, NEVEN (29.9.1994.) GU Elly Bašić, Zagreb ■ D. Scarlatti: Sonata u D-duru ■ J. S. Bach: Dvoglasna invencija u B-duru ■ V. Zubicki: Dječja suita br. 2 - I. Svitanje; II. Humoreska ■ V. Černikov: Nocturno ■ D. Bobić: Suita br. 3 "Kijevska" - I. st. Mentor: Mirela Buchberger-Karlo

3. ŠOK, NATALIJA (24.10.1994.) GŠ u Varaždinu, Varaždin ■ Đ. Dekleva-Radaković: Suita mjeseca veljače - I. Vjetar; II. Kiša; III. Snijeg; V. Sunce ■ J. S. Bach: Troglasna invencija u a-molu BWV 799 ■ D. Bobić: Suita br. 1 - II. Allegro vivo Mentor: Saša Bastalec

10


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

Petak, 20. svibnja 2011. E kategorija 15:00 sati

1. GOLUB, IVAN (23.12.1992.) GŠ u Varaždinu, Varaždin ■ Đ. Dekleva-Radaković: AS-D-ES-AS ■ J. S. Bach: Preludij i fuga u d-molu BWV 851 ■ F. Angelis: Suita "Impasse" - II. Andante doloroso; III. Adagio sostenuto; IV. Vivace Mentor: Saša Bastalec

- pauza od 15:30 do 16:00 sati -

Petak, 20. svibnja 2011. C kategorija 16:00 sati

1. LONČAR, STEFAN (29.8.1995.) Glazbena škola, Karlovac ■ J. S. Bach: Dvoglasna invencija u F-duru ■ D. Scarlatti: Sonata u C-duru K 149 ■ D. Bobić: Suita br. 1 - IV. Južnoslavenski ples ■ A. Belošicki: Suita br. 3 - V. st. Mentor: Zlatko Prpić 11


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

2. LOVRENOVIĆ, LUKA (31.7.1997.) GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb ■ D. Scarlatti: Sonata u A-duru K 453 ■ D. Bobić: Suita br. 1, A. O. 13 - II. Allegro vivo ■ Palmer-Hughes: Varijacije na Paganinijeve Caprice br. 24 Op. 1 Tema i varijacije: I., II., IV., V., i X. Mentor: Ivana Cvetkovski 3. VUKELIĆ, JOSIPA (28.11.1996.) OGŠ Borisa Papandopula, Kutina ■ A. Holminov: Etida ■ J. S. Bach: Dvoglasna invencija u B-duru ■ E. Derbenko: Mala suita - I. Polka; III. Stari vergl ■ A. Žurbin: Koncertna burleska Mentor: Lidija Maksić-Petrović 4. ŽIVANOVIĆ, VANJA (14.5.1997.) OGŠ pri OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar ■ V. Zolotarjov: Dječja suita br. 1 - I., IV. i V. st. ■ A. Belošicki: Španjolska suita - V. st. ■ G. Šenderjov: Ruski ples Mentor: Trajko Iljovski 5. BABIĆ, TOMISLAV (1.3.1997.) GŠ Brune Bjelinskog, Daruvar ■ L. C. Daquin: Le coucou ■ D. Bobić: Suita br. 3 „Kijevska“ - I. Introdukcija; II. Recitativo; III. Finale Mentor: Danijel Matković

12


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

17:15 sati 6. BERTOVIĆ, VEDRAN (2.6.1996.) Glazbena škola, Karlovac ■ A. Repnikov: Dječja suita br. 2 "Suveniri" - izbor stavaka ■ D. Bobić: Dječja suita br. 3 - I. st. ■ V. Vlasov: Kolobok ■ V. Vlasov: Crvenkapica Mentor: Tomislav Krvarić 7. DODIK, MIHAEL (8.5.1996.) GŠ Zlatka Balokovića, PO Zaprešić ■ D. Scarlatti: Sonata u C-duru ■ V. Merkušin: Mala suita - I. Zimska pjesma; II. Andantino; III. Carska luda ■ T. Lak: Etida u a-molu br. 11 Mentor: Ivan Kuruc 8. JEMBRIŠAK, MARTINA (9.10.1995.) GU Elly Bašić, Zagreb ■ D. Scarlatti: Sonata u d-molu ■ A. Belošicki: Suita br. 3 „Španjolska“ - I., II. i V. st. ■ D. Bobić: Poema Mentor: Mirela Buchberger-Karlo 9. KORČANIN, MATIJA (6.7.1996.) OGŠ „Fortunat Pintarić“, Koprivnica ■ J. Matanović: Partita - II. Arija ■ W. Bernau: Ciganska suita - I. i II. st. ■ S. Stolte: 3+2=5 ■ J. Derbenko: Detektiv Mentor: Emili Jankov

13


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

10. BRGIĆ, LUKA (25.7.1996.) GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula ■ V. Mitin: Dječja suita - III. Racing one another ■ G. Muller: Valse moderne ■ S. i V. Avsenik: Od vasi do vasi Mentor: Tatjana Lajić

18:30 sati 11. DOŽIĆ, NOEL (4.12.1996.) OKUD „Istra“, Pula ■ J. S. Bach: Francuska suita u h-molu - Sarabanda ■ A. Belošicki: Španjolska suita br. 3 - III. i V. st. ■ G. Vasco: Theme for Amanda Mentor: Dalibor Boljun 12. GEROMETTA, MICHELE (20.9.1996.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, PO Vrsar ■ J. S. Bach: Menuet iz francuske suite ■ D. Scarlatti: Sonata u A-duru ■ G. Sviridov: Dječja suita-izbor stavaka Mentor: Paolo Peruško 13. KARAMATIĆ, DORA (13.5.1996.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč ■ J. S. Bach: Fuga u C-duru ■ J. Šamo: Varijacije Mentor: Ana Šterpin-Zagoranski

14

20.-21. svibnja 2011.


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

14. POPOVIĆ, MARKO (4.9.1996.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, PO Vrsar ■ V. Zolotarjov: Dječja suita br. 4 - I. st. ■ T. Lundquist: Sonatina piccola - II. i III. st. ■ D. Scarlatti: Sonata u f-molu ■ G. Sanz: Canarios Mentor: Paolo Peruško

Subota, 21. svibnja 2011. A kategorija 09:00 sati

1. LEGOVIĆ, ROMINA (13.10.2000.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč ■ J. S. Bach: Preludij u c-molu ■ B. Tihonov: Finska polka Mentor: Vilijana Šugar 2. KEMENOVIĆ, LEONA (22.7.1999.) GŠ Alberta Štrige, Križevci ■ F. Cutting: Bokingtonski pašnjaci ■ N. Čajkin: Riding donkey ■ E. Derbenko: Ples gusaka Mentor: Ksenija Tirić

15


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

3. KRIŠKOVIĆ, MARKO (21.6.1999.) GŠ Zlatka Balokovića, PO Zaprešić ■ J. C. F. Bach: Menuet u G-duru ■ M. Wronski: Suita „Putovanje parnom lokomotivom“ - I. Početak putovanja; II. Cvjetna livada; III. Zec dobošar Mentor: Ivan Kuruc 4. KUTNAR, MARTIN (1.10.2000.) GU Elly Bašić, Zagreb ■ B. Galioppi: Allegro marziale 1 ■ B. Precz: Dječja suita br. 1 - I. Igra; III. Valcer; IV Ples ■ S. Bubentsovoy: Ciganski ples Mentor: Mirela Buchberger-Karlo 5. LEŠKO, DANIJEL (9.7.1999.) OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok ■ J. Matanović: Dječja suita "Regoč" - II. Regoč; III. Kosjenka, IV. Finale ■ R. Schumann: Melodija Mentor: Nada Bilić

6. MARTINELLI, MARINO (13.4.2001.) OGŠ Pakrac, Pakrac ■ W. A. Mozart: Menuet ■ N. Čajkin: Serenada ■ W. Richter: Akkordeon suite br. 2 - I. i III. st. ■ E. Derbenko: Ples gusaka Mentor: Veronika Špiranac

16


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

7. MATIJAŠIĆ, FILIP LEON (29.7.2000.) OGŠ pri POU Vrbovec ■ H. Zilcher: Die schone tanzerin ■ T. Schlunck: Đavolčići Mentor: Renata Hunjed 8. OJDANIĆ, ANA (21.12.2000.) GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica ■ D. G. Türk: Allegretto ■ H. Luck: Musette ■ W. Richter: Akkordeon suite 2 - 2. i 3. st. Mentor: Biljana Spasenovski

- pauza od 09:45 do 10:00 sati -

9. OREŠKI, LARA (25.10.1999.) GŠ u Varaždinu, Varaždin ■ G. Galynin: U zoološkom vrtu - I. Štiglic; II. Zečić; IV. Labudi ■ A. Corelli: Sarabanda ■ W. Newy: Mala suita Mentor: Saša Bastalec 10. PERIĆ, TIN (3.4.2001.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, PO Vrsar ■ J. Schmeider: Valcer ■ A. Holzshuh: Mali kauboj Mentor: Paolo Peruško

17


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

11. PICIG, LORENA (3.9.2000.) GŠ Alberta Štrige, Križevci ■ I. Szabo: Nemirna harmonika ■ I. Bogar: Uspavanka ■ H. Boll: Mali ples Mentor: Ksenija Tirić 12. PITTNER, CLAUDIA (15.7.1999.) GŠ Alberta Štrige, Križevci ■ N. Čajkin: Uspavanka ■ E. Derbenko: Prvi koraci - II. Jesen; III. Ples snježnih pahuljica ■ W. A. Mozart: Kruh s maslacem Mentor: Ksenija Tirić 13. POLDRUGOVAC, TEDDY (19.9.1999.) OGŠ pri POU Pazin, Pazin ■ A. Dorenski: Suita Let's count up to five - I st. ■ D. Kabalevski: Pjesma ■ A. Ivanov (obrada): Ehal kazak za dunaj ■ M. Mees: Buenos Aires en la vida Mentor: Rožika Banov 14. POPOVIĆ, MONIKA (8.11.1999.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ J. S. Bach: Francuska suita Es-dur - Sarabanda ■ E. Derbenko: Ciganski ples Mentor: Vilijana Šugar

18


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

15. RAJNOVIĆ, MAJA (19.7.2000.) GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica ■ H. Boll: Reif für's Ballett ■ W. Richter: Suite für Constance - II. i III st. ■ R. Bažilin: Petruška Mentor: Beatrica Šušak 16. ŠURAN, BENJAMIN (17.8.2000.) OGŠ pri POU Pazin, Pazin ■ G. F. Händel: Ciaccona ■ P. Makkonen: Četkica za zube Mentor: Rožika Banov

11:00 sati 17. VUK, KARLO (7.8.2000.) OGŠ pri POU Vrbovec ■ L. Papp: Ziegen walzer ■ J. Ganzel: Funf stucke fur akkorden - III. Vor dem gewitter ■ D. Šostakovič: Polka Mentor: Mirjana Margetić 18. ŽAGAR, LEONARDO (12.10.2000.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ V. Buhvostov: Sportska suita - izbor stavaka Mentor: Anamarija Lovrečić 19. BABIĆ, IVAN (23.4.2001.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ V. Vlasov: Dječji album - izbor stavaka ■ Češka narodna: Anuška Mentor: Anamarija Lovrečić 19


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

20. BAŠTEK, HRVOJE (19.6.1999.) OGŠ pri POU Vrbovec, Vrbovec ■ N. Čajkin: Sailors dance ■ F. Hrg: Koračnica patuljaka ■ J. Lochter: Furchtlos selbst bei großen Tieren: Der Dompteur Mentor: Mirjana Margetić 21. CVITKOVIĆ, MIHAEL (5.11.1999.) Glazbena škola, Karlovac ■ B. Dowlasz: Sonatina piccola - I. Vivo e deciso; II. Andante e dolce con calore; III. Vivo e scherzoso leggiero ■ A. Korcevoj: Mali virtuoz Mentor: Zlatko Prpić 22. FUREŠ, MATEJ (9.4.2001.) GŠ Alberta Štrige, Križevci ■ N. Čajkin: Ruski ples ■ N. Čajkin: Bubnjar i trubač Mentor: Nikola Jankov 23. HRUPEK, NIKOLA (7.9.2000.) GŠ u Varaždinu, Varaždin ■ V. Vlasov: Mala suita ■ C. G. Neffe/Prir. M. Buchberger-Karlo: Scherzo ■ J. Derbenko: Ples gusaka Mentor: Saša Bastalec

24. IHAROŠ, STJEPAN (20.8.1999.) GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica ■ W. Richter: Miniatur-Suite - I. Prolog; II. Tanz; III. Elegie; IV. Ostinato ■ B. Dowlasz: Walzer für die Oma Mentor: Beatrica Šušak 20


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

Subota, 21. svibnja 2011. Petar Pan kategorija 12:00 sati

1. MOSCARDA, CHIARA (22.1.2003.) GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula ■ M. Wronski: Dječja suita - I. Vožnja počinje; III. Mali bubnjar ■ H. Quakemack: Rocky-Rock Mentor: Orhida Antunović

2. PERUŠKO, IVAN (2.5.2003.) GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula ■ O. Antunović: Pjesma za Ivana ■ O. Antunović: Spi, spi ■ Hrv. nar./O. Antunović: Kruške, jabuke, šljive Mentor: Orhida Antunović 3. RADAKOVIĆ, NOLA (4.7.2001.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč ■ A. Wronski: Putovanje počinje ■ N. Čajkin: Snjeguljičin ples ■ I. Bogar: 6 malih komada - Vatreni ples Mentor: Ana Šterpin-Zagoranski

4. SORČIĆ, KARLA (26.9.2001.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč ■ E. Derbenko: Dječja suita br.1 - I.; II. i III. st. Mentor: Tamara Ignjatović

21


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

5. ŠARČEVIĆ, LAURA (10.9.2002.) OGŠ Pakrac, Pakrac ■ N. Čajkin: Santa Claus and Little Hair ■ N. Čajkin: Polka ■ A. Weingerl: Ples robota ■ N. Čajkin: Ples Snjeguljice Mentor: Veronika Špiranac

6. TOMIĆ, ĐUKA (4.1.2002.) GŠ Novska, Novska ■ W. A. Mozart: Menuet ■ Hrv. nar./J. Matanović: Vehni, vehni fijolica ■ XXX: Kiki boogie Mentor: Anamarija Nerad 7. ANTOLOVIĆ, KARLO JOHANNES (10.9.2002.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ O. Goedicke: Etida ■ Američka narodna: When the saints go marching in Mentor: Paolo Peruško

8. BENKO, MARTINA (9.11.2001.) GŠ Novska, Novska ■ H. Purcell: Air ■ E. Derbenko: Quadrille Mentor: Anamarija Nerad

9. ČINČURAK, ANDREJ (4.11.2002.) OGŠ pri OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar ■ J. Matanović: Dječja suita „Cirkus“ - Promenada; Na trapezu; Promenada; Klaunovi Mentor: Trajko Iljovski 22


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

10. ERIK, DENI (19.6.2001.) OGŠ pri POU Pazin, Pazin ■ W. Richter: Mala suita za harmoniku - I. i II st. ■ H. Quakernack: Frühlingsblume ■ B. Saveljev: Tirolski valcer Mentor: Rožika Banov

- pauza za ručak od 12:30 do 14:00 sati -

Subota, 21. svibnja 2011. B kategorija 14:00 sati 1. MOREL, KRISTINA (5.12.1997.) GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica ■ B. Dowlasz: Sonatina minima - III. st. ■ A. Repnikov: Dječja suita br. 1 - I. Zov ■ S. Bubentsovoy: Ciganski ples Mentor: Beatrica Šušak 2. KRIZMANIĆ, DINO (4.1.1999.) GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula ■ Finska trad.: Crvene čizmice ■ J. Derbenko: Stari tramvaj ■ L. Pihlajamaa: Bye bye polka Mentor: Tatjana Lajić

23


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

3. MARTIĆ, ALEX (2.11.1997.) GŠ Matka Brajše Rašana pri POU Labin, Labin ■ A. Bizov: Palačinke ■ H. Luck: Serenada ■ E. Derbenko: Harmonikaš svira twist Mentor: Karmen Brajuha

4. RIČKO, PETAR (25.6.1997.) GŠ u Varaždinu, Varaždin ■ A. Piazzolla: Tango (Pažaluista) ■ J. Nabutov: Stari pariški klaun ■ V. Monti: Čardaš Mentor: Kristijan Potočnjak

5. ŠAHIĆ, DENIS (2.11.1998.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, PO Vrsar ■ C. J. Wimmer: Sonatina in D ■ E. Derbenko: Rock toccata Mentor: Paolo Peruško

6. ŠIRIĆ, PATRIK (14.6.1997.) GŠ Fortunat Pintarić, Koprivnica ■ F. Fugazza: Šaljivi čarobnjak ■ B. Dvarionas: Preludij ■ B. Dowlasz: Sonatina piccola - I. i III.st. ■ A. Ždanov: Mali violinist Mentor: Emili Jankov

24

20.-21. svibnja 2011.


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

15:00 sati 7. ANIČIĆ, SANJA (7.12.1998.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ V. Merkušin: Dječja suita - Andantino; Skomorošina ■ J. Ganzer: Toccatina Mentor: Anamarija Lovrečić

8. BABIĆ, FABIAN (6.2.1999.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ U. Jutila: Dječje slike: - Pospanac; Valsette ■ J. S. Bach: Menuett iz francuske suite ■ J. Lochter: Finale Mentor: Anamarija Lovrečić

9. BARTA, ANA (6.9.1998.) OGŠ Borisa Papandopula, Kutina ■ E. Derbenko: Suita "Prvi koraci" - I. Veseli koraci; II. Jesen; III. Valcer pahuljica; IV. U šumici ■ L. Bjarne: Miniature suite I - I. Dobro Raspoloženje, II. Uspavanka ■ J. Ščurovski: Ples Mentor: Lidija Maksić-Petrović

10. BERNOBIĆ, MATEO (6.10.1997.) OGŠ Slavka Zlatića pri POU Poreč, Poreč ■ D. Cimarosa: Sonata u A-duru ■ U. Jutila: Dječje slike: - Pospanac; Valsette; Smiješne stvari Mentor: Ana Šterpin-Zagoranski

25


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

11. BLAŽEVIĆ, BOŽIDAR (17.12.1998.) Glazbena škola, Karlovac ■ U. Jutila: Pictures for children - Funny thing; Valsette ■ B. Dowlasz: Toccata ■ A. Bizov: Palačinke Mentor: Tomislav Krvarić

12. CVENARIĆ, TOMICA (10.4.1998.) GŠ Zlatka Grgoševića pri NS Sesvete, Sesvete ■ A. Repnikov: Dječja suita br.2 "Suveniri" - Harmonikaš; Zec Dobošar ■ E. Derbenko: Dječja suita - Polka ■ U. Jutila: Valsette Mentor: Ljerka Pašalić

16:00 sati 13. DEBELJAK, DARKO (8.7.1998) GŠ Pregrada, Pregrada ■ J. S. Bach: Menuet (iz Francuske suite) ■ V. Buhvostov: Sportska suita - II. Zagrijavanje; III. Hokej ■ A. Giuliani: Tarantella Mentor: Nikola Ščapec

14. HORVATEK, JOSIP (24.9.1997.) GŠ u Varaždinu, Varaždin ■ D. Scarlatti: Arija u d-molu K 32 ■ V. Zolotarjov: Dječja suita br. 1 - III. i IV. st. ■ J. Derbenko: Varijacije na narodnu temu Mentor: Saša Bastalec

26


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar

20.-21. svibnja 2011.

15. JOVIČIĆ, MARINA (15.7.1998.) GŠ Slavonski Brod, Slavonski Brod ■ W. Newy: Mala suita za harmoniku ■ J. Krieger/V. Odak: Menuet Mentor: Sanja Nuhanović 16. JURIŠIĆ, SVEN (14.7.1998.) GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, PO Pitomača ■ Đ. Dekleva-Radaković: Tri karaktera - III. st. ■ J. Matanović: Dječja suita Regoč ■ B. Dowlasz: Oberek Mentor: Mirjana Milinović

17. KOLIĆ, JOSIP (8.8.1997.) OGŠ pri POU Vrbovec, Vrbovec ■ A. Repnikov: Praznični valcer ■ A. Repnikov: Gavota ■ A. Samohvalov: Scherzino ■ J. Lochter: Munter in die welt hinaus Mentor: Ruža Vidiček

ZAVRŠNI KONCERT U DVORCU GROFA JANKOVIĆA U 19.00 SATI

27


2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 20.-21. svibnja 2011.

Ocjenjivački sud: Mateja Zenzerović, prof., predsjednik Orhida Antunović, prof. mentor, član Dalibor Boljun, prof., član Ksenija Tirić, prof., član Mirela Buchberger-Karlo, prof., član

Povjerenstvo za provedbu natjecanja Marija Plentaj, mag.mus., predsjednik Povjerenstva Saša Bastalec, mag.mus., tajnik Povjerenstva Anamarija Nerad, prof., član Povjerenstva

Informatička obrada, dizajn loga Copyright © Plentaj

Tisak Daruvarska tiskara d.d. 28


MATEJA ZENZEROVIĆ (1983., Pula) S 9 godina počinje sa sviranjem harmonike. Nakon obrazovanja kod Damira Bužlete i Tatjane Lajić u Muzičkoj školi „Ivana Matetića-Ronjgova“ u Puli, nastavlja svoje školovanje na „Visokoj školi za muziku i teatar“ u Hannoveru, Njemačka, u klassi prof. Elsbeth Moser. Od 2007. godine tamo je student na odjelu „Solistenklasse“. Mateja Zenzerović se usavršavala kod poznatih pedagoga i harmonikaša, između ostalih kod: A. Skljarova, P. A. Soavea, J. Crabba, O. Murraya, J. Siskina, M. Rantanena, I. Alberdia te S. Hussonga. Kao solist je višestruko nagrađivana na državnim i međunarodnim natjecanjima, između ostalih: 1. mjesto na 37. Državnom natjecanju, Rijeka; 3. mjesto na „Trofeo Mondiale“, Alcobaca, Portugal; 4. mjesto na Međunarodnom natjecanju, Castelfidardo, Italija; 1. mjesto na 29. „Susretima harmonikaša“, Pula; 4. mjesto na Međunarodnom natjecanju, Tijanjin, Kina; 1. mjesto na „Deutsche Akkordeon Preis“, Baden-Baden, Njemačka; 1. mjesto na 30. „Susretima harmonikaša“, Pula; 4. mjesto na Međunarodnom natjecanju, Arrasate, Španjolska; 4. mjesto na Međunarodnom natjecanju, Klingenthal, Njemačka; 3. mjesto na natjecanju Njemačkih visokih škola, Hamburg, Njemačka; 2009. 4. mjesto na Međunarodnom natjecanju, Arrasate, Španjolska; 2010. 2. mjesto na natjecanju Njemačkih visokih škola, Trossingen, Njemačka. Mateja Zenzerović je između ostalog jako angažirana u komornom muziciranju. Sa svojim partnerima komornog muziciranja već je višestruko nagrađivana, a i dobitnica je stipendija „Yehudi Menuhin-Live Musik Now“ i „Friedrich-Jürgen-Sellheim Gesselschaft“. Surađivala je s mnogo kompozitora čije je kompozicije praizvela: Juliane Klein, Snezana Nešić, Sarah Nemtsov, Ladislav Kupković, Adriana Hölszky, Georg Katzer, Moritz Eggert, Hans Zender, György Kurtag. S orkestrom MDR svirala je pod vodstvom Hansa Zendera i Fabia Luisia, te u sklopu festivala „Mozartwoche“ 2010. u Salzburgu sa Bečkom filharmonijom pod vodstvom Yannicka Nezet-Seguin. Gostuje na mnogim festivalima diljem Europe, kao što je npr. „Tiroler Festspiele“ ili „Brücken Festival“. Kao solist i u sklopu komornih ansambala, Mateja Zenzerović svirala je u Italiji, Litvi, Kini, Grčkoj, Španjolskoj, Austriji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Srbiji, Hrvatskoj.

29


ORHIDA ANTUNOVIĆ (1958., Pula) Harmoniku započinje učiti kod prof. Stanka Mihovilića u OKUD „Istra“ u Puli. Nakon završene Srednje glazbene škole „Ivana Matetića Ronjgova“ u Puli nastavlja školovanje na Glazbenoj akademiji u Zagrebu. Visoko glazbeno obrazovanje stekla je na Glazbenom odsjeku Filozofskog fakulteta u Puli. Rad u struci započinje kao nastavnik harmonike i voditelj nastavnih djelatnosti u OKUD „Istra“. Osniva i privatni Glazbeni tečaj „Corona“ za polaznike predškolske i školske dobi s kojima uspješno sudjeluje u kulturnom životu grada Pule. Od 1990. godine zaposlena je u Glazbenoj školi „Ivana Matetića Ronjgova“ u Puli gdje osim individualne nastave harmonike predaje i komornu glazbu te obnaša dužnost pročelnika Harmonikaškog odjela. Učenici iz njezine klase nastupaju na mnogim natjecanjima u zemlji i inozemstvu kao solisti na harmonici ili članovi komornih sastava te ostvaruju značajne rezultate. Dobitnici su preko 150 nagrada na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. U tri navrata predstavljali su Republiku Hrvatsku na Svjetskom Trofeju harmonike u Andori, Italiji i Francuskoj. Dugi niz godina mentor je studentima harmonike na pedagoškoj praksi i profesorima harmonike na pripravničkom stažu. Sudjeluje u radu prosudbenih komisija na državnim i međunarodnim harmonikaškim natjecanjima. Za višegodišnje uspješno djelovanje na području glazbene pedagogije, obrazovanja i kulture, 1997.g. dodijeljena joj je Godišnja nagrada Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Napredovanje u zvanje profesor mentor ostvaruje 2007.godine. U svojem tridesetogodišnjem pedagoškom radu obrazuje velik broj mladih glazbenika koji uspješno nastavljaju rad na promicanju klasične harmonike.

KSENIJA TIRIĆ (1967., Bjelovar) Osnovnu glazbenu školu završila je u Vrbovcu, a srednju u Zagrebu u klasi prof. Tatjane MavarMarkušić. Diplomirala 1990. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i stekla zvanje prof. glazbene kulture. Karijeru nastavnice harmonike započinje još za vrijeme studija u Vrbovcu, a po završetku istog, nastavlja u tada Osnovnoj glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, gdje je 2010. proslavila dvadesetu godišnjicu uspješnog

30


pedagoškog rada. Od samog početka obnaša dužnost pročelnice, a radi na promicanju i popularizaciji harmonikaške glazbe u regiji, proširenju harmonikaškog odjela, te je sudjelovala u otvaranju srednje glazbene škole u kojoj obrazuje prve generacije srednjoškolaca harmonikaša. Neko vrijeme vodi harmonikaški orkestar s kojim sudjeluje na smotrama zborova i orkestara, organizira koncerte i gostovanja harmonikaša, prisustvuje većini seminara, stručnih vijeća u svrhu vlastitog usavršavanja. Nekoliko puta sudjeluje u radu stručnih povjerenstava na natjecanjima, a njeni učenici osvajaju brojne nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Po preporuci ravnateljice, a obzirom na odavno stečene uvjete, ove godine će škola pokrenuti postupak za promaknuće u zvanje profesor-mentor.

DALIBOR BOLJUN (1981., Pula) Harmoniku je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Puli 2005. godine. Voditelj je 36. međunarodnog susreta harmonikaša. Tijekom školovanja sudjeluje na mnogim domaćim i međunarodnim natjecanjima na kojima je u više navrata osvajao prva mjesta u svojim kategorijama. Godine 1995., 1996., 2003. i 2005. na međunarodnim natjecanjima u Erbezzu (Italija) osvoja prve nagrade, što ostvaruje i 1998. godine na državnom natjecanju. Na 53. svjetskom trofeju harmonike u kategoriji Senior osvojio je III. mjesto. Pored solističkih nastupa ogledao se i u komornom muziciranju svirajući u triju harmonika s Matejom Zenzerović i Jelenom Živić osvajajući prve nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima: dvaput na Međunarodnom natjecanju u Erbezzu, u Castelfidardu, na Državnom natjecanju u Bjelovaru te dvaput na Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli gdje 1999. godine osvajaju i Kup Grada Pule. Pored redovitog školovanja usavršava se na međunarodnim seminarima kod A. Skljarova, Y. Šiškina, P. Soavea, L. Gore, J. Crabba, J. M. Fabianoa, D. Modrušana, Owen Murraya i drugih.

31


Član je prosudbenih komisija na raznim međunarodnim natjecanjima. Njegovi su učenici osvajači brojnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Jedan je od predavača na "Ljetnom kampu" u Tinjanu. Agencija za odgoj i obrazovanje dodjeljuje mu nagradu "Porin za umjetnost" za izvrsne rezultate u radu s učenicima za školsku godinu 2009. /2010. Od 2009. godine voditelj je Međunarodnih susreta harmonikaša.

MIRELA BUCHBERGER-KARLO (1967., Zagreb) Rođena u Zagrebu 1967., Mirela Buchberger-Karlo je danas majka triju djevojčica te radi kao nastavnik harmonike u GU Elly Bašić u Zagrebu. Glazbeno obrazovanje započinje u glazbenoj školi pri NS „J. Kokot“ Velika Gorica, u klasi Zvonka Jaklića. 1986. maturira u školi „Funkcionalne muzičke pedagogije“ (GU Elly Bašić): harmoniku u klasi prof. Vjere Odak i teorijski odjel, a 1991. diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Tijekom svog školovanja kao solist, član komornih ansambala i harmonikaških orkestara, sudjeluje na mnogim natjecanjima i koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. Izdvajamo I. nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima u Topuskom (1988.), Castelfidardu (1987. i 1990.), SaintEtienneu- Francuska (1991.), Bydgoszczu-Poljska (1989.), Valjevu, Puli..., II. nagrade u Castelfidardu-Italija (1988.), Strasburgu-Francuska (1989.), Puli (1991.)... gostovanja u Beču, Veroni, Grazu, Ljubljani... koncerte u KD V. Lisinski i HGZ-u u Zagrebu... Svojim predanim pedagoškim radom, ljubavlju prema djeci i glazbi educira i odgaja mnoge generacije mladih koji se i dalje profesionalno ili amaterski bave glazbom i ostaju štovatelji harmonike. Njeni učenici postižu zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u kategorijama solista i komornih sastava: I. nagrade u Varaždinu (2010.), Puli (2007., 2010. i 2011.); II. nagrade u Murskoj Soboti (2006. i 2007.), Samoboru (2005.), Opatiji (2006. i 2007.), Puli (2010.); III. nagr. u Varaždinu (2003. i 2004.), Puli (2005., 2007. i 2009.)... Kao voditelj harmonikaškog orkestra osvojila je I. nagradu na međunarodnom natjecanju u Genovi–Italija (2002.); II. nagrade u Puli (1997., 1999., 2003. i 2005.); III. nagr. u Dubrovniku (1999.)... Sudjeluje na 3. Europskom festivalu harmonikaških orkestara u Pragu (2004.).

32


Surađuje s kolegama iz mnogih glazbenih i osnovnih škola u Hrvatskoj, organizira koncerte, gostovanja, seminare... Njeni učenici nastupaju na školskim koncertima, gostuju u Poreču, Virovitici, Delnicama, Sl. Brodu, Sisku, Karlovcu, Vel. Gorici..., na humanitarnim koncertima, u dječjim domovima, domovima umirovljenika, vrtićima..., aktivno sudjeluju na stručnim seminarima (W. Semionov, M. Petrcol, S. Magdić, V. Balyk, M. Krajna i B. Zagoranski). Sudjelovala je i u izradi Plana i programa GU Elly Bašić, a 1997. izdala zbirku polifonih skladbi “Polifonijom kroz stoljeća“. 2010. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dodjeljuje joj Zahvalnicu za izvrsne rezultate u radu s učenicima šk. god. 2009./ 2010..

33


Pokrovitelji:

TuristiÄ?ka zajednica Daruvar


KNJIŽICA  

KNJIŽICA, 2. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar