Page 1


TELEKUNGEN I KORTHET Telekungen är en oberoende återförsäljare av mobiltelefoner, digital-TV, abonnemang, samt tillbehör. Företaget grundades 2011 och är baserat i Stockholm. Verksamheten bygger på professionell rådgivning och försäljning samtidigt som vi lägger en större vikt vid kundnöjdhet än vad som är vanligt i vår bransch. Vår affärsidé går ut på att erbjuda rådgivning och göra kundanpassade lösningar och på sådant sätt lyckas vi attrahera nya nöjda kunder. För att uppnå detta betonar vi i vårt arbete med att göra individuella behovsanalyser och inte enbart arbeta som säljare. Vi skall även vara billigast på mobiltelefoner, vilket vi säkerställer med hjälp av en prisgaranti. Vårt koncept innefattar likaså ett brett sortiment med billiga och bra tillbehör. Genom att erbjuda ett helhetskoncept med prispressade och passande tillbehör tillför vi ytterligare mervärde för kunden.

K o n c e p t e t o c h v a r u m ä r k e t ” Te l e k u n g e n ” ä g s o c h d r i v s a v d e t s v e n s k a b o l a g e t S K & J H S a l e s A B


VÅR RESA 2005 -2010 Johannes & Sedat har under hela sitt arbetsliv arbetat med service och försäljning, främst inom elektronikbranschen. Deras ledstjärna har varit fokus på kundnöjdhet, vilket har lönat sig i form av att kunderna ofta kommer tillbaka. Det har bland annat resulterat i att Sedat blev årets säljare 2009 inom elektronikhandeln medan han arbetade på en av Sveriges ledade elektronikåterförsäljare. Johannes kontrade detta med att istället bli årets säljare 2010 för en konkurrerande elektronikåterförsäljare.

2011 F E B R U A R I

Johannes och Sedat hade båda under en längre tid drömt om arbeta på ett företag, där de skulle kunna fokusera mer på kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Detta ledde till att de tog saken i egna händer och beslutade om att man gemensamt skulle starta drömföretaget. Idéen till TeleKungen hade fötts!


M A J

Johannes och Sedat gick vidare med idéen och grundade sitt företag i Maj 2011. O K T O B E R

Den första butiken ser dagens ljus. Johannes och Sedat hade valt ut Hallunda Centrum i Stockholm. Oktober månad, den första verksamma månaden, blir en otrolig succé: De lyckas sälja flest Tele2 abonnemang i Sverige under Oktober 2011. D E C E M B E R

Emil blir ny partner i företaget. Han kommer närmast ifrån rollen som butikschef för en av Sveriges största elektronikkedjor. Företaget gör sig klart för expandering, och börjar planera vilken galleria som ska få ta del av framgångshistorian.


E M I L

S T J E R N D A M M

Mångårig erfarenhet av att elektronikhandelsbranschen, bl.a. butikschef på Siba. Partner i TeleKungen sedan december 2011. Har ett stort intresse för e-sport, har bland annat kommit 3:a i SM för spelet Diablo II.

S E D A T

K O Y U N C U

Mångårig erfarenhet av att elektronikhandelsbranschen, bl.a. ställföreträdande butikschef på Elgiganten. Grundare av Telekungen Årets säljare i Sverige elektronikhandel 2009. Mycket fotbollsintresserad.


M A L I N

C A R D E L L

Mångårig erfarenhet av service och teknik, bl.a. ansvarig för ElGigantens servicecenter. Anställd av TeleKungen som servicetekniker sedan januari 2012. Har ett väldigt stort golfintresse.

J O H A N N E S

H O L M G R E N

Mångårig erfarenhet av att elektronikhandelsbranschen, bl.a. avdelningschef på El-Giganten. Grundare av TeleKungen. Årets säljare i Sverige elektronikhandel 2010. Minst lika fotbollsintresserad som Sedat.


STRATEGI/MARKNAD Vid tillbehörshandel har TeleKungen valt att vara billigare än sina konkurrenter, trots att det är traditionellt inom detta segment som elektronikåterförsäljare brukar höja sina marginaler. Flera konsumentundersökningar har visat att kunder i större utsträckning är primärt intresserade av pris än andra parametrar. TeleKungen kommer därför att använda en lågprisstrategi för tillbehör för att attrahera nya kunder, och genom konsultation skapa ett förtroende som kan leda till att kunden väljer att köpa även mobiltelefoner med abonnemang. Marknaden för återförsäljning av mobiltelefoner, abonnemang och tillbehör ser mycket ljus ut. Idag har de flesta har ett mobilabonnemang som går ut vart annat år (24mån-bindningstid). Mobiltelefoner har en medellivslängd på 3 år, dock är skillnaderna mellan olika marknadssegment. Unga vuxna i storstäder köper nya mobiltelefoner med kortare intervall, då det finns en snabb teknikutveckling och det är en statussymbol att ha den senaste tekniken. Samma segment köper också tillbehör i större utsträckning. Ofta passar inte tillbehör från äldre modeller med nya modeller – andra märken osv., vilket leder till en stor efterfrågan.


Det finns ett antal konkurrenter som idag arbetar som återförsäljare för mobiltelefoner och abonnemang, ofta företag som arbetar med hemelektronikåterförsäljning. Även om det finns tecken på att marknaden håller på att bli mättad, finns det utrymme för specialiserade aktörer såsom TeleKungen, där man just fokuserar på tillbehör. Mobiltelefonmarknaden är väldigt stor och expansiv, vilket skapar goda förutsättningar för handel. Likaså finns det i Sverige ett flertal stora mobiloperatörer (Telia, Tele2, Telenor och Tre) vilket genererar mycket konkurrens, där operatörerna ger marginaler till återförsäljare i hopp om att deras abonnemang ska bli sålda i större utsträckning än konkurrenternas. Det finns också en stor mängd olika alternativ av abonnemang vars prissättning är komplicerad för konsumenterna, vilket medför att det finns ett behov av oberoende konsultation för kunden. Denna situation är mycket gynnsam för TeleKungen, då vi specialiserar oss på att hitta rätt abonnemang för varje individuell kund och på sådant sätt tillföra ett mervärde genom konsultationen.


TELEKUNGEN I SIFFROR KORTA FAKTA Telekungen hade under 2011 en genomsnittlig omsättning på 525 000kr / månad per butik. Telekungen öppnade sin första butik i Hallunda Centrum under Oktober 2011.

BUDGET FÖR 2012 TeleKungen planerar att öppna ytterligare 3 butiker under 2012. Den första butiken planerar man att öppna under April månad, sedan de andra under Augusti och November 2012.

K A L K Y L

2 0 1 1

2 0 1 2

Omsättning (tkr)

1 600

14 000

Direkta kostnader (tkr)

1 120

9 800

390

3360

90

840

Butiker vid årets slut

1

4

Anställda vid årets slut

4

16

Marknadsföring (tkr) Resultat (tkr)


SORTIMENT TeleKungen arbetar med de ledande mobiloperatörerna Tele2 och Telenor, samt kommer snart att ingå i samarbete även med Tre och Telia. Man har även ett unikt samarbete med ComHem som återförsäljare av digitalTV. När det gäller tillbehör arbetar TeleKungen med de ledande tillverkarna, samt olika lågprisalternativ.

TILLBEHÖR FRÅN:


KONTAKT J O H A N N E S

H O L M G R E N

070 - 068 68 65 076 - 568 03 53 johannes.holmgren@telekungen.se E M I L

S T J E R N D A M M

076- 220 92 20 emil.stjerndamm@telekungen.se S E D A T

K O Y U N C U

070 - 067 67 62 sedat.koyuncu@telekungen.se

Telekungen - slutgiltig  

Telekungen