Page 1

skola 2025 Svensk skola står inför en ny generation elever som skall förberedas för en allt mer föränderlig värld. Skola 2025 ger er skolas elever rätt förutsättningar med ett omdefinierat lärande och moderna digitala verktyg. Med stöd i forskning och styrdokument har vi alla de tjänster ett lyckat skolprojekt behöver. Tillsammans skapar vi nästa generations lärande - idag.


skola 2025 Vi har bara ett mål med Skola 2025. Vi vill skapa världens bästa skola tillsammans med er. Vi vill skapa en skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Skolor i Skola 2025 möter en ny generation elever med ett nytt lärande. Elever möter lärare och kunskap utifrån sin egen förmåga och sina egna behov. Med hjälp av smart teknik kan det omdefinierade lärandet bättre utgå från varje enskild elevs behov. Vi har en princip i Skola 2025. Alla elever och all personal skall med på hela resan. Vi ska lyfta med de som riskerar att lämnas efter och flyga med de som redan kommit iväg. Skola 2025 tjänster riktar sig till alla deltagare oavsett tidigare erfarenhet och kunskap. Vi i Skola 2025 har lång erfarenhet av en-till-en (en dator eller surfplatta till varje enskild elev). Med lärare och skolledare som projektledare kommer lärandet alltid i första rummet.

Alla våra tjänster tar sin början i aktuell forskning och gällande styrdokument. Våra tjänster refererar löpande till hur de leder till en ökad måluppfyllelse. Kartläggning av våra skolor sker löpande för att se hur de utvecklas. Vi vet att våra skolor lyckas bättre än andra.


VISIONEN

RESAN BESLUT

JEKTPLA

PROJEKTPLAN

A SKOL TIV

AN

FIK

SKOLANS VISION

RO

N

VI

HETENS

P

NULÄGESANALYS

AM

S

G E S A N AL

VERK

NU

SIO N

NULÄGET

BESLUT

YS

BESLUT

ÄR

HÄR

SKOLA 2025 ENKÄTER VISIONSWORKSHOP LEDARWORKSHOPS

ENKÄTER VISIONSWORKSHOP LEDARWORKSHOPS

PROCESSLEDNING

LEDARSKAP LEDARSKAPSUTBILDNING VISIONSWORKSHOP ORGANISATIONSUTVECKLING NÄTVERKSTRÄFFAR

LÄRANDE DIGITALA LÄROMEDEL LÄRARCERTIFIERING - LMS NIVÅ 1 LÄRARCERTIFIERING - FORMATIV BEDÖMNING LÄRARCERTIFIERING - IKT NIVÅ 1 DIGITALA SIGNALSYSTEM PEDAGOGISK LÄRARSAMVERKAN

TEKNIK LEVERANS AVEMBALLERING WIFI SERVICEAVTAL


MÅLET

Vi börjar med att etablera nuläget som lägger grunden till visionen. Nu tar vi fram en vision hela verksamheten känner för. Utifrån visionen tar vi fram de aktiviteter just er unika verksamhet behöver. När vi vi har nått målet med resan gör vi en utvärdering för att se exakt vart vi är någonstans.

BESLUT UPPFÖL

J

NI

SLUT

Alla skolor, lärare och elever befinner sig på sin unika nivå. Programmet Skola 2025 kartlägger först ert nuläge. Utifrån nuläget bygger vi gemensamt ett unikt projekt bestående av aktiviteter som hjälper er till nästa generations lärande. Ledarskap, lärande och teknik i harmoni.

AV

PROGRAMMET SKOLA 2025

N G ELLER

UTVÄRDERING

!

ENKÄTER VISIONSWORKSHOP LEDARWORKSHOPS


UTBUDET INOM SKOLA 2025 För att lyckas med en-till-en behöver flera delar falla på plats. Nulägesanalysen ger oss en ögonblicksbild av er skola och tillsammans skräddarsyr vi ert införande. Vårt erbjudande, Skola 2025, innehåller lösningar för Lärande, Ledarskap och Teknik.

LÄRANDET

Lärandet är skolans kärnverksamhet. Här erbjuds alla de tjänster som förbättrar interaktionen mellan lärare och elev för att stärka lärandet. Genom Skola 2025 kan vi erbjuda er ett komplett material anpassat för elevdatorer, surfplattor och en-till-en.

LEDARSKAP

Ledarskapet har fokus på den förändringsprocess ett införande av en-tillen ofta inleder. Våra tjänster skapar ett bra ledarskap i det omdefinierade lärandet. Här finns också ett nätverk för alla våra skolor. Inätverket genomför vi olika aktiviteter, träffar och resor varje år.

TEKNIK

Vi ser tekniken som en möjlighet i samband med ett omdefinierat lärande. Vi ser att lärandet kan förändras oavsett plattform och vår kommunikation är att allt man behöver är en webbläsare. Vi samarbetar naturligtvis med alla ledande tillverkare av hårdvara.


KVALITETSKONTROLL

NÄTVERK

skola 2025

NÄTVERK UTVÄRDERINGAR

SKOLLEDARUTBILDNING

LEDERSKAP I FÖRÄNDRING

LEDARSKAP

VISIONSWORKSHOP

NÄTVERKSTRÄFFAR

LEDERSKAP I FÖRÄNDRING

WEBINARS NYHETSBREV ANALYSER OCH RAPPORTER

LÄRANDE

FORSKNINGSRESULTAT

TEKNIK

OMDEFINERAT LÄRANDE

NULÄGESANALYS

LÄROMEDEL

INSPIRATION GODA EXEMPEL DETALJ-WORKSHOPS

PEDAGOGISKT TEKNIKINFÖRANDE

RESOR TILL KONFERENSER

PRODUKTLEVERANSER

EVENTS

TEKNIKTJÄNSTER

LÄRARUTBILDNING DISTANSUTBILDNING CERTIFIERINGAR DELNINGSNÄTVERK VIDEOBASERADE LÄROMEDEL INTERAKTIVA ÖVNINGAR DETALJERAD STATISTIK

MÖT SKOLA 2025 ÖVA SKOLA 2025 BEHÄRSKA SKOLA 2025 BEMÄSTRA SKOLA 2025

AVEMBALLERING TRÅDLÖSA NÄTVERK LEVERANS UNIKT MJUKVARUPAKET

SERVICE SUPPORT GARANTI FÖRSÄKRING FINANSIELLA TJÄNSTER


DINSKOLA.SKO IT-STÖD GENOM FÖRÄNDRING ENKEL KOMMUNKATION NÄR DEN ÄR SOM VIKTIGAST Tem fuga. Udi odiamus dis qui utemqui cum quodit dolupti volorrum esse nonempos re, erspiciis erum ilibus, volore, offici re dolorit et vent archill enimpor umendeb itiust, iumque il es iliqui ut utem utae es et ipit, sanis dipiet eos ius si dolles volore et, serum hit il essit mil ipit estione et voluptur aut liquibus vollam is plis mod magnates quos evelicid minctumquiae voluptatium et la voluptio. Hendeli busape doluptat ut la nus a pratiis doluptatur, si bea corposam volut vit, sust volum harum voluptur, qui quunt.

Ignisim qui volorecti ratium evelenecea volorum non porpor sed magnimi, solorporibus et pa cus eaturent et ut et harchilloria senet qui dolutem labor assusap ersperf erspellenis magnate ndamusam, qui autatqui re moluptae laute poreicim


OLA2025.SE


INSPIRATION

Våra inspirationsföreläsningar genomförs av de mest välrenommerade föreläsarna i Sverige. Vi har föreläsningar inom alla ämnen och alla årskurser alternativt i olika pedagogiska metoder. Våra inspirationsföreläsningar är breda och riktar sig ofta till en större publik i ett inledningsskede.

GODA EXEMPEL

Våra Goda exempel är direkta beskrivningar av olika pedagogiska metoder eller pedagogisk användning av olika programvaror och olika appar. Goda exempel riktar sig till grupper som är direkt intresserade av ämnet och vill komma igång med användning.

WORKSHOPS

Våra workshops är utbildningar inom olika pedagogiska metoder eller olika programvaror. Här riktar vi oss till mindre grupper som vill komma igång med användningen omgående men som behöver en utbildning för att kunna starta.


skola 2 025


LEDARSKAP I FÖRÄNDRING Det omdefinierade lärandet ställer krav på att skolan utvecklas. För att eleverna skall nå sin fulla potential i samband med införandet av en-till-en behöver skolan förändras. Detta sker när skolan anammar ett nytt ledarskap; ett ledarskap som förändrar verksamheten. Vår skolledarutbildning fokuserar på hur ledarskapet behöver se ut i en förändringsprocess. Vi fokuserar på hur er vision förankras och genomsyrar verksamheten. I vårt nätverk delar vi information i form av goda exempel, veckobrev, nätverksträffar, resor etc. Nätverket ger möjlighet att träffa och dela erfarenheter av införandet med andra. Vi genomför resor till olika aktiviteter och evenemang såväl i Sverige som globalt. Återkommande årliga konferenser är ISTE i USA och Bett i London. Även de svenska konferenserna SETT och Framtidens lärande är viktiga aktiviteter för Skola 2025.


LEDARSKAP


LEDARSKAP I FÖRÄ MEDVETENHET

FÖRST

ARBETSMORAL

OMEDVETENHET

PROCESSSTÖD SKOLA 2025

NYCKELPUNKTER

TID

Grunden för ett lyckat förändringsledningsarbete ligger i att organisationen förstår varför det behöv. Skola 2025 hjälper er ta reda verksamhetes aktuella inställningar samt etablerar behovet med inspirerande förelsäningar och workshops.

En förändringsledningsgrupp skall vara väl förankrad i verksamhetens nyckelpositioner så att gruppen snabbt kan indentifiera om projektet är på rätt väl eller behöver mera stöd.

En vision bör utarbetas tillsammans med hela personalstyrkan så att alla tillsammans äger och driver förändringsarbetet. I detta skede börjar personalen inse att förändringar krävs och moralen kommer att börja sjunka.

För att möta den minskade arbetsmoralen och produktiviteten i verksamheten måste visionen kommuniceras i många kanaler och ofta. Skola 2025s processledare hjälper er att hitta rätt kanaler, budskap och frekvens.


ÄNDRING

TÅELSE

Produktiviteten kommer att vända i takt med moralen. I detta skede är det viktigt att visa upp de förändringar som yttrar sig samt visa på kopplingen till förändringen. Inspirationen kommer att leda till flera goda exempel att visa upp.

DELTAGANDE

Genom att ha planerat för kortsiktiga vinster samt nå dem kommer personalen känna att de är på rätt väg. Fira de små segrarna och befäst känslan av att verksamheten är på rätt väg genom att kommunicera ut det i flera kanaler.

ACCEPTANS

När moralen är på väg uppåt finns det utrymme att introducera fler förändringar. Från förändringsledningens första små steg tar vi här stora kliv stärkta i det faktum att förndringen har visat på resultat.

När förändringen är genomförd finns det en risk att verksamheten faller tillbaka i gamla mönster. Det är viktigt att befästa förändringen genom att till exempel lägga till mötespunkter, regelbundna utvärderingar och uppföljningar.


VI SKAPAR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ER TILLVÄXT GODA EXEMPEL Vi har samlat Goda exempel och flera olika beskrivningar kring hur ni bäst lyckas med ert införande av en-till-en. Vi har presentationer och guider kring hur ni lyckas med ny pedagogik, pedagogiska mjukvaror och arbetssätt. Allt vårt material är förankrat i styrdokument och forskning. Genom våra egna föreläsare samt genom partners har vi tillgång till ett brett och kvalitativt nätverk. Alla våra föredrag och föreläsare är kvalitetssäkrade av Skola 2025.

En delad erfarenhet är som ett frö. Med rätt förutsättningar växer det och i symbios med andra erfarenheter kan resultaten nå oanade höjder. Därför är Skola 2025 noggranna med dokumentation och spridning av våra Goda exempel.


INGEN AV OSS ÄR SÅ SMART SOM ALLA AV OSS

Skola 2025 har vi ett aktivt nätverk där vi hela tiden delar med oss av erfarenheter och berättelser från våra kunder. I nätverket hittar ni hela tiden inspiration och idéer kring hur ni kan komma vidare i ert projekt. Vi träffas flera gånger varje år med syftet att dela erfarenheter från våra olika projekt. Det är alltid nyttigt att lyssna på andra skolor som redan har genomfört sina projekt och har nyttiga erfarenheter och idéer att dela med sig av.


NULÄGET, VISIONEN OCH VÄGEN DIT BARA DEN SOM HAR ETT MÅL KAN GÅ VILSE För att kunna lyckas med en förändring behöver Nuläget, Målet och Resan dit definieras. Våra vägledare har alla erfarenhet från skolan och har flera lyckade projekt med sig och är de som leder hela projektet. Till sin hjälp har de pedagogiska och tekniska experter. Även de skolor som har varit igång med sitt projekt i ett par år har en vägledare som ständigt ger information och föreslår utvecklande aktiviteter eller smarta åtgärder. Tillsammans formar vi er väg genom införandeprojektet. Alla våra kunder har haft olika utgångslägen och flera har haft helt olika mål med sina projekt. Våra vägledare har alla erfarenhet av kunders olika behov. Skola 2025 har erfarenhet från skolans alla åldrar. Vi jobbar från förskola till gymnasium. Vi har erfarenhet av alla storlekar och huvudmän; från mindre enheter till stora organisationer. Vi har även jobbat med alla de ledande teknikplattformarna. Skola 2025 kan skolan; och det kan ni dra nytta av.


SKOLLEDARUTBILDNING

Vår skolledarutbildning förbereder deltagarna till att leda en skola under förändringsprocessen. Utbildningen sker över flera dagar och avslutas med att deltagarna börjar forma en vision eller ett mål för införandet.

VISIONSWORKSHOPS

Vår visionsworkshop hjälper er att destillera ut en vision för er skola. Genom att engagera lärare och skolledare nås en förankring på låg nivå för visionen vilket underlättar införandet.

NULÄGESANALYS

Vår tjänst Nulägesanalys innebär att vi tar tempen på skolan och undersöker hur väl rustad skolan, lärarna och eleverna är för en omdefiniering av lärandet.

NÄTVERK

Våra kunder ingår i ett nätverk som träffas löpande för att dela med sig av erfarenheter samt ta del av nyheter. Vi genomför våra nätverksträffar några gånger om året och ofta tillsammans med spännande skolor.

WEBINARS

För att förmedla kunskap och information använder vi oss också av Webinars som plattform. Genom webinars kan deltagarna delta direkt på en föreläsning genom webben men också ta del av tidigare föreläsningar.


LEDARS

KAP

NYHETSBREV

Alla våra kunder får ett nyhetsbrev med information med den senaste viktiga informationen kring en-till-en i Sverige. Nyhetsbrevet kommer varje vecka samt ett större nyhetsbrev varje kvartal med lite fler analyser.

ANALYSER OCH RAPPORTER Vi presenterar löpande analyser och rapporter kring införandet av en-till-en. Dels genomför vi egna studier men vi publicerar även andras.

FORSKNINGSRESULTAT

Vi följer forskningen kring en-till-en och lägger löpande ut forskningsrön. Flera av våra kunder har aktiva forskningsprojekt tillsammans med olika universitet vilka vi också följer.


EN NY GENERATIONS LÄRANDE Inget kommer någonsin bli som förut. Som det är just nu kommer det aldrig mer att bli. Framtiden börjar dessutom om en liten stund… närmare bestämt just nu! Alla elever som nu börjar i skolan eller för den delen slutar skolan är födda efter att Internet kom till. De har andra förväntningar på lärande och andra krav på skolan än tidigare generationer. Deras process kring kunskapssökning är annorlunda och idag får ingen Nationalencyklopedien som studentgåva när hela världens kunskap ligger under deras fingrar. Sättet att hämta, dela och visa kunskap skiljer den nya generationen från tidigare generationer. I ett framtida yrkesliv kommer dessa kunskaper dessutom vara av enorm vikt. Lärandet behöver därför omdefinieras. Gemensamt skapar vi förutsättningar för lärandet men vi behöver också leverera ett innehåll som gör användningen av tekniken för det nya lärandet attraktivt för eleverna och lärarna. I kampen om våra ungdomars uppmärksamhet har vi nu äntligen fått verktyg som teknik med digitala läromedel, pedagogiska modeller och goda exempel.


LÄRANDE


Smarta läromedel engagerar elever

VÄLINFORMERADE LÄRARE med multimedia och interaktivitet, ÄR EFFEKTIVARE LÄRARE informerar lärare så att de kan möta eleverna där de är och hjälper skolledare att till allokera resurser där de gör mest nytta.

Moderna läromedel rättar själv övningar och mäter i realtid kunskapsnivån hos eleverna så att lärare kan planera sina aktiviteter och genomgångar. Elever som redan har förstått kan få nya utmaningar och elever som behöver mer stöd kan få de resurser de behöver. Äntligen går det att möta eleverna precis där de är så att ingen hålls tillbaka och att ingen lämnas efter.


VÅGA TA STEGET FÖR ATT NÅ TOPPEN PRODUKTIVITET

Precis som med all förändring kommer produktiviteten i verksamheten att minska under en period. Det är därför viktigt att skolledare ger utrymme för övning så att vi snabbt kommer inte bara tillbaka till samma produktivitet, utan till ökad.

TID

OLIKA ELEVER FÖREDRAR OLIKA MEDIER

Alla elever är unika. Vissa är visuellt lagda, andra audiotivt lagda och somliga kinetiskt lagda. Moderna digitala läromedel är utformade för att erbjuda eleverna flera olika medier med samma budskap. Vissa elever kommer att föredra att se en video på bussen på vägen hem, andra att läsa en artikel i sin favoritfåtölj. Äntligen finns det mutlimediala läromedel som är tillgängliga när och där eleverna behöver dem.

ENGAGERANDE INTERAKTIVITET

Moderna läromedel idag kan vara interaktiva på olika sätt. Allt ifrån kartor man kan zooma i till engagerande poängystem där elever kan utmana varandra till interaktiva videobaserade laborationer där dyr utrustning plötsligt blir tillgänglig för alla att ta del av. Interaktivitet ger elever möjlighet att prova att lösa problem, hitta länder i kartor eller ställa in och starta maskiner på egen hand. På så sätt skapar elever sina egna erfarenheter.


ALLT ÄR VIKTIGT MEN INTE VIKTIGAST Vi använder vår utveckling av TPAC för att förklara och gruppera våra tjänster. Teknik, Lärande och Ledarskap är alla viktiga delar i ett införandeprojekt som vill uppnå en bestående förändring inom undervisning.

AP OM TEK K S

KUNSKAP OM TEKNIK 0CH PEDAGOGIK

KUNSKAP OM TEKNIK 0CH INNEHÅLLL

IN N E H ÅLL

KUNSKAP OM TEKNIK, PEDAGOGIK OCH INNEHÅLL

KUNSKAP OM PEDAGOGIK OCH INNEHÅLL

A G O GIK

OM

K

UN P S KAP OM

ED

Skola 2025 delas in i Lärande, Teknik och Ledarskap. Utifrån dessa framgångsfaktorer har vi designat våra tjänster och vårt införande av en-till-en.

NIK

KUN

Vi har använt TPAC för att sortera ut vilka framgångsfaktorer vi tycker är viktigast i ett införande av elevdatorer. TPAC definieras ofta som Teknik, Pedagogik och Innehåll. Grundat i utvecklingen de senaste åren har Skola 2025 gjort vissa nödvändiga utvecklingar av modellen. Skola 2025 definerar Innehåll och Pedagogik som en del: Lärande. Skola 2025 har också lagt till Ledarskap som en central del.

KUNSKAP

KONTEXT


OMDEFINERING MODIFIERING

EFFEKTIVISERING ERSÄTTNING

HUR LÅNGT HAR NI KOMMIT? I Ruben Puenteduras modell SAMR beskriver vi var ni befinner er på skalan för omdefiniering. Vi hjälper er använda och beskriva modellen för era lärare och er verksamhet. Modellen SAMR har varit framgångsrik som införandemodell världen över och vi använder den löpande för att stötta er. SAMR skiktar införandet och förändringen i fyra olika nivåer. De första ersätter analoga arbetssätt med begränsad förbättring med de högsta nivåerna innebär att undervisning sker på ett nytt sätt med nya arbetsformer som tidigare inte var möjliga med analoga arbetssätt.

I de högsta nivåerna innebär det att undervisning och lärande sker på ett nytt sätt som tidigare inte var möjligt. Vi samlar många Goda exempel på hur era lärare kan komma uppåt i omdefinieringstrappan.


EN PEDAGOGISK MODELL FÖR EN NY GENERATION ELEVER Moderna digitala läromedel låter elever gå igenom engagerande teori inför en lektion samt upplyser läraren om kunskapsnivån. På så sätt kan lektionen ägnas helt åt gemensamma aktiviteter och individuellt stöd. Den pedagogiska modellen “the flipped classroom” togs fram av Jonathan Bergman och Aaron Sams (Woodland Park High School). De började spela in sina lektioner på video och då, 2007, ingen kunde ana vilka effekter det skulle få på klassrummet. Grundprincipen är att vända på konceptet att ha genomgångar i skolan och eget arbete hemma. Med hjälp av multimediala läromedel kan elever se genomgångarna hemma i sin egen takt och den begränsade tiden med läraren kan ägnas helt åt individuellt stöd, diskussioner eller till exempel laborationer. Kort och gott, lärarens tid kan ägnas åt dialog istället för monolog.

Cannondale Highschool i USA har med gott resultat implementerat konceptet och Khan Academy driver ett större skolprojekt i San Franscisco. Allt fler läromedelsproducenter skapar smartare läromedel och därmed förutsättningarna för att ni skall kunna komma igång med “the flipped classroom” hos just er skola. Cannondale Highschool har visar på förbättrade resultat både vad det gäller ökade betyg och minskade diciplinärenden. Skola 2025 hjälper er med infrastruktur, lärarutbildningar och läromedel så att ni också akan komma igång med nästa generations lärande.


GENOMGÅNG HEMMA ÖVNINGAR I SKOLAN

!

Dagens aktivtet ?

?

!

RESULTAT 100%

efter att Cannondale Highschool i USA introducerade“the flipped classroom”

80% 60% 40% 20% 0%

Förbättring i Matematik

Förbättring i Engelska

http://www.flippedhighschool.com/


STYRDOKUMENT LVERKETS SKO

VI TAR OSS FRAMÅT MOT ETT GEMENSAMT MÅL

LGR 11 LÄ

ROPL N 201 A

All utveckling måste utgå från de gemensamma mål vi har genom våra styrdokument. Vi har nu nya styrdokument i form av läroplaner och ämnesplaner. Det ger oss nya mål inom respektiveämnen men också generella mål för hela verksamheten. Många av mål som finns genom OECD, 21st century skills eller i form av EU:s nyckelkompetenser går att motivera med våra nya styrdokument. Vi anammar ämna för ämne och skolform för skolform styrdokumenten. Vi relaterar våra utbildningar och tjänster till styrdokumenten. Våra tjänster är därför direkt relevanta för lärare som vill bedriva en undervisning som direkt relaterar till våra läroplaner och kursplaner från 2011.

Vi säkrar löpande att våra tjänster relaterar till våra egna styrdokument. Med vår omvärldsbevakning tittar vi även på hur andra länder uppdaterar sina kursplaner och läroplaner. Vi inspireras av dessa för att ytterligare förbättra våra tjänster.

1


FORSKNING VI SER SPÅR AV FRAMTIDEN I FORSKNINGEN Många elever når idag inte målen i skolan. Det finns ett stort behov av förändring och Skola 2025 ger riktningen. För att skörda nyttan och värdet med investeringar i teknik följer och använder vi oss av forskningen löpande. Vi ser att forskningen kan stötta oss genom olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har vi framför allt följt Lesson studies där lärare löpande delar goda exempel och lektionsdesign för att bättre lyckas med egen undervisning. Vi följer även Arne Tragetons forskning kring Skrivande till läsning där elever som använder teknik snabbare får tillgång till ett skrivet språk då de inte fullt ut måste koncentrera sig på motoriken för att själva forma bokstäver och andra tecken. De senaste åren har även Flipped Classroom varit en faktor för utveckling och vi tittar pår resultat som kan läsas ut ifrån skolor som använder flipped classroom som metod. Skola 2025 håller ögonen på horisonten och visar er de allra bästa bitarna.


INSPIRATION

EVENTS

GODA EXEMPEL

LÄRARUTBILDNINGAR

Våra föreläsare är alla från skolan med lång erfarenhet av en-till-en. Inspirationsföreläsningarna håller högt tempo och ger deltagarna en vitamininjektion för att kunna gå vidare och forma sin egen användning av teknik i skolan. Vi har också föredrag kring Goda exempel. Detta innebär att vi ger deltagarna konkreta exempel utifrån vissa premisser såsom ämne, webbtjänst, plattform (t ex surfplatta) eller åldrar på eleverna.

Våra events genomför vi löpande utifrån behov. Vi har flera olika typer av årliga aktiviteter såsom Nätverksträffar. Vi gör även aktiviteter lokalt för att uppvisa Goda exempel på hur teknik kan nyttjas i skolan.

Vår lärarutbildning fokuserar på hur rollen som lärare förändras i samband med en-till-en. Vilka arbetsformer fungerar bra i samband med en-till-en och hur kan kollegiet utveckla sin pedagogik tillsammans.

WORKSHOPS

DISTANSUTBILDNINGAR

RESOR TILL KONFERENSER

CERTIFIERINGAR

Våra workshops är konkreta övningar och utbildningar där vi går genom en specifik pedagogisk metod eller en pedagogisk tjänst. Här får deltagarna träna sig i användningen för att kunna nyttja sina nya kunskaper efter genomförd workshop. Vi skräddarsyr löpande aktiviteter och resor till spännande konferenser runt om i världen. Årliga resor görs till ISTE och Bett. I Sverige har vi de senaste åren engagerat oss i Framtidens lärande, SETT, Skolriksdagen och Så funkar det.

Skola 2025 erbjuder distansutbildningar för lärare och skolledare. Med videoinspelat material i en digital plattform blir våra utbildning tillgängliga för alla när och där de vill.

Skola 2025 erbjuder lärare och skolledare att certifiera sig på stora och små kurser. Vill du som skolledare säkerställa att alla dina lärare till exempel kan arbeta efter the flipped classroom är certifiering ett utmärkt verktyg.


LÄRAND

E

DELNINGSNÄTVERK

MÖT SKOLA 2025

MULTIMEDIALA LÄROMEDEL

ÖVA SKOLA 2025

Inom Skola 2025 finns det ett delningsnätverk som hjälper lärare att på ett strukturerat sätt dela digitala läromedel. Sätt ihop din kurs - på ditt sätt.

Skola 2025 erbjuder multimediala digitala läromedel. Det innebär att teoridelar finns i flera medier såsom video, text, ljud. Audiotivt, visuellt eller kinetiskt lagda elever kan äntligen välja det medie som passar just dem.

Möt Skola 2025 är en inspirerande workshop där vi presenterar hur ett en-till-en införande kommer att lyfta er skola. Denna lustfyllda workshop syftar till att skapa en nyfikenhet och ett starkare engagemeng i verksamheten inför införandet.

Öva Skola 2025 är en serie praktiska workshops där vi konkret övar på de olika verktygen. Här skapar vi färdigheten och tryggheten att kunna ta verktygen till klassrummen med en flygande start.

INTERAKTIVA ÖVNINGAR

BEHÄRSKA SKOLA 2025

DETALJERAD STATISTIK

BEMÄSTRA SKOLA 2025

De nya digitala förutsättningarna öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för digitala läromedel. Skola 2025 erbjuder interaktiva övningar där elever får hjälp med ledtrådar, samlar poäng och kan interagera med läraren.

Skola 2025s digitala läromedel mäter ständigt interaktionen för att på så sätt kunna presentera detaljerad statistik för lärare, skolledare och föräldrar. Lärare kan nu planera sina lektioner effektivare, skolledare kan med precision sätta in resurser där de skapar mest nytta och föräldrar kan stödja precis där det behövs.

Behärska skola 2025 är en serie workshops vi genomför när lärarkåren känner sig trygga med verktygen. Här går vi igenom mer pedagogiska modeller och hur vi får ut det absolut bästa ut verktygen i den större kontexten.

Bemästra skola 2025 är en serie workshops för avancerade lärare. Här går vi in i detalj på avancerade verktyg och projekt som ställer stora krav på läraren men också resulterar i helt fantastiska resultat.


TEKNIK I HARMONI MED SKOLAN Tekniken som sådan är inte viktig för att lyckas med en-till-en. Dock är det viktigt att tekniken fungerar och att den fungerar oavsett tid och plats. Vårt införande bygger inte på en särskild plattform. Det viktigaste i det tekniska projektet är att lärare får en tid och utrymme att lära sig nyttja tekniken samt att de rustas med en egen webbläsare. Det är oftast där kraften och framtiden sitter.


TEKNIK


VI HAR ALLT DU BEHÖVER Det som idag är viktigt och trendigt kan vara förändrat om bara några år. Darför kan vi inte knyta upp pedagogiken och möjligheten att lyckas till en viss plattform eller modell. Smarta telefoner slog genom 2009 med iPhone och surfplattor 2011 med iPad. Vi kan bara gissa vad som kommer vara aktuellt 2025.

Skola 2025 stöttar alla plattformar och har kunskap inom Apple, Microsoft och Googlelösningar för en-till-en.


AVEMBALLERING

Vi hjälper er med avemballering och kan leverera hårdvaran i säkerhetsskåp för att ta mindre plats, minska emballaget och levereras säkrare.

TRÅDLÖSA NÄTVERK

En viktig del av införandet är att de trådlösa nätverken fungerar. Vi har lång erfarenhet av detta och kan säkra balansering samt funktion med övrig hårdvara.

TLEVERANS

Vi levererar hårdvaran antingen till er skola eller till slutanvändarna. Vi kan designa leveransen och ge varje elev sin egen dator med alla registreringar klara.

UNIKT MJUKVARUPAKET

I samband med leveransen ger vi alla elever en egen dator och vi kan även förinstallera ett definierat mjukvarupaket där alla de applikationer eleven behöver finns med vid leverans.

SERVICE

Vi har kontor över hela Sverige och kan lämna service på hårdvaran lokalt. Vi erbjuder flera nivåer av service och skolan kan själv anpassa nivån till sina behov.

SUPPORT

Vi har ett nationellt center för support dit alla användare kan vända sig. Vi skräddarsyr supportnivån utifrån alla skolors unika behov.


TEKNIK

GARANTI

Vi kan lämna garantier på alla våra leveranser. Vi har även designat vissa garantier för att bättre passa skolan där garantiperioden anpassas till den tiden eleven ska nyttja produkten.

FÖRSÄKRING

Vi har flera försäkringslösningar och kan även samarbeta med bolag som skolan redan nyttjar. Våra försäkringsleverantörer har flera specialförsäkringar för just elevdatorer med tanke på användning, stöld och mobilitet.

FINANSIELLA TJÄNSTER

Som enda leverantör i Sverige har vi ett eget finansbolag. Vårt finansbolag kan hjälpa alla skolor med finansiering oavsett storlek och tid för införandet.


2 a l o k s


5 2 0 2

Nyfiken?

Är du också passionerad kring skolutveckling? Vill du veta mer om Skola2025? välkommen att kontakta oss med stora eller små frågor.

info@skola2025.se Marcus Blom Skolutvecklare marcus.blom@skola2025.se

Paul Linde Skolutvecklare paul.linde@skola2025.se

http://www.skola2025.se/


Skola 2025  

This is a description.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you