Page 1

MEMORIA de actividades 2015


MARCO PADROADO DA FUNDACIÓN MARCO Data da Acta Fundacional: 22 de outubro de 2002 Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MEMBROS DO PADROADO Da FUNDACIÓN MARCO 2015 PRESIDENTE DE HONRA D. Alberto Núñez Feijóo PRESIDENTE D. Abel Caballero Álvarez VICEPRESIDENTE D. Cayetano Rodríguez Escudero SECRETARIO D. José Riesgo Boluda VOGAIS Polo Concello de Vigo D. Santos Héctor Rodríguez Díaz (ata o 20/07/2015) D. Francisco Xabier Alonso Pérez (ata o 20/07/2015) D. Roberto Relova Quinteiro (ata o 20/07/2015) D. Cayetano Rodríguez Escudero (dende o 20/07/2015) D. David Regades Fernández (dende o 20/07/2015) Pola Xunta de Galicia Dª. Mª. Carmen Martínez Ínsua Dª. María José Bravo Bosch (ata o 08/10/2015; Polo Ministerio de Cultura Dª. Begoña Torres González Padroa de honra Dª. Carlota Álvarez Basso

Director MARCO D. Iñaki Martínez Antelo

Museo de arte contemporánea de vigo

MEMORIA ANUAL 2015

Propietario: Concello de Vigo Proxecto cofinanciado pola Unión Europea (FEDER) Programa INTERREG II ESPAÑA-PORTUGAL

Deseño e maquetación: Sol Álvarez Soto

revisión dos textos Patricia Verdial Garay Marta Viana Tomé

Fotografías

Adrián Capelo páxinas 7, 13, 132, 167, 169 Enrique Touriño páxinas 15, 17, 21, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38-39, 40, 43, 44, 46-47, 49, 52XERENTE 53, 60, 62, 63, 64, 176 Martiño Nogueira Canle Iria F. Mouriz páxinas 21, 22-23, 25, 31, 59, 62, 85, 86, 89, 135, 136, 137 RESPONSABLE DE EXPOSICIÓNS Gintaras Dziapetris páxina 27 Agar Ledo Arias Marta Fernández Caballero páxinas 33, 90, 102, 138, 139, 140, TÉCNICO DE MONTAXE 141, 161 Paul Edward Guy Carlos Maciá páxina 58 Florence Lumel Alliance RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Française páxina 92 Marta Viana páxina 106 Marta Viana Tomé Janite páxinas 110, 112-113, 124 Olalla Lojo páxina 118 Coord. exposicións Bernard Betancourt páxina Pilar Souto Soto 131 Pilar Souto, páxinas 88, 145. Secretaria de dirección José A. Uriarte páxinas 152, Patricia Verdial Garay 174 Ricardo Grobas/FdV páxina 108 Administración cortesía de vertixe sonora Alberto Abal García páxina 127 Outras fotos, Fundación Biblioteca-Centro de MARCO documentación Da presente edición edición, a Iria Fernández Mouriz Fundación MARCO Dos textos e das traducións, a Fundación MARCO

DIRECTOR Iñaki Martínez Antelo

Das fotos fotos, os autores

2


3


ÍN DI E

4


PRESENTACIÓN 6

presidente fundación marco/8/ Director marco/10/

A INSTITUCIÓN 12 fundación marco/14/ reunións de padroado/15/

EXPOSICIÓNS 16 exposicións temporais-planta baixa e primeiro andar/18/ exposicións temporais-anexo/54/ convocatorias e proxectos/66/ catálogos e publicacións/68/ itinerancias/70/ publicacións/72/ Selección prensa/74/

actividades 84 para escolares e familias/87/ cursos para adultos/98/ xornadas de portas abertas/103/ concertos e festivais/113/ cesión e aluguer de espazos/128/ biblioteca-centro de documentación/133/

AGRUPACIÓN DE AMIGOS DO MARCO 142 texto presidenta/144/ calendario de actividades 2015/146/ lista de membros 2015/154/

os datos 160 informe económico administrativo/164/ cifras visitantes/165/ colaboración con outras entidades/166/ persoal marco/172/ outras actividades e servizos/176/ 5


P ES ENTA CIÓN 6


O Concello de Vigo, dende o seu labor institucional de proximidade á cidadanía, de canalización do desexo de participación na vida pública, como elemento central, básico e imprescindible de cohesión a través da transformación das cidades compartida coa maioría das xentes, non sería quen de cumprir este obxectivo sen a axuda de entidades que dan a coñecer outros aspectos culturais que conforman a nosa identidade máis propia. Por este motivo, quero dedicar este ano as miñas palabras a unha organización de persoas que, dende os inicios do noso Museo de Arte Contemporánea de Vigo, realiza un importante labor de sensibilización da sociedade viguesa para a preservación e divulgación da riqueza do noso patrimonio: a Agrupación de Amigos do MARCO e a súa presidenta, Daniela Sarraino. Con case 400 membros, a Agrupación contribúe ao desenvolvemento e mantemento do MARCO como proxecto, tende pontes entre o propio Museo, a cidade e o contorno no que está situado, e participar na vida activa da institución apoiando as súas iniciativas e proxectos, creando novos hábitos e fomentando a diversidade cultural da nosa cidade. A programación habitual da Agrupación inclúe, entre moitas outras actividades, visitas guiadas ás exposicións do MARCO, a galerías de arte, paseos comentados polo Vigo histórico, industrial e arquitectónico, ademais das xornadas do Café Voltaire. O sabor das letras, en colaboración coa Fundación Carlos Casares, e viaxes e excursións motivadas sempre por un fondo interese cultural. 8


Abel Caballero Álvarez Alcalde de Vigo Presidente Fundación MARCO

En definitiva, unha Agrupación que non se limita unicamente a apoiar o proxecto do MARCO no coñecemento e difusión das máis variadas formas de expresión artística —a súa principal razón de ser— senón que tamén, ao longo de todos estes anos de vida, establece un fondo arraigo, entretece eternos lazos de amizade na nosa memoria. Quen nos ía dicir aos vigueses, ás viguesas, a todo aquel que pasa pola nosa dinámica cidade, que o espazo que ocupara o cárcere e xulgados de Vigo —un lugar tan ligado á memoria colectiva— se convertería en epicentro cultural e espazo aberto a todos os seus habitantes.

9


Son moitos os visitantes que, atraídos polo pasado do edificio do MARCO, ano tras ano traspasan os muros da institución e superan os límites arquitectónicos e emocionais que gardan as súas entrañas, para descubrir o proxecto de rehabilitación desenvolvido polo estudio de arquitectos formado por Manuel Portolés Sanjuán, Francisco Javier García-Quijada Romero e Salvador Fraga Rivas, que respectou en todo momento a súa estrutura orixinal e que continua a mostrar a súa funcionalidade e versatilidade para acoller as máis variadas formas de expresión contemporánea, desde a pintura ata o performance, o cinema, a música e as artes escénicas. As exposicións temporais, dedicadas á produción artística nos máis variados ámbitos creativos, segue a ser a actividade principal en torno á que se articula o resto da programación do centro. Así, o MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, pensando no local sen esquecer o global, recoñece o labor de artistas galegos a través de colaboracións con diferentes institucións da Comunidade (FRANCISCO MANTECÓN. Paixón e cálculo; LUIS SEOANE. Retrato de esguello) sen perder de vista a produción internacional (a mostra de Gintaras Didžiapetris realizada en colaboración con Pavillion, Leeds e que viaxou ao CAPC, Musée d’Art Contemporain de Burdeos), promovendo premios europeos (Premio MARCO/FRAC LORRAINE/ SFKM para novos comisarios, nesta ocasión da man do novo comisario suízo Martin Waldmeier), establecendo vínculos con novos centros de arte do outro lado do Atlántico (MEMORIAS IMBORRABLES. Unha mirada histórica á Colección Videobrasil) ou albergando mostras resultantes do labor de mecenado de empresas como DKV a través do programa para o fomento da creación artística, ARTERIA DKV, promovendo bolsas de produción para novos artistas. 10


Iñaki Martínez Antelo Director MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

No ano 2015 abrimos unha nova sala de exposicións no vestíbulo do MARCO, ampliando aínda máis a nosa oferta expositiva e apostando pola formación e a produción de obras, convidando a un comisario a programar un ciclo de exposicións de periodicidade anual e que deu inicio no mes de xaneiro con Intertexual, do comisario galego Ángel Calvo Ulloa, cos artistas Carlos Maciá, Mauro Cerqueira, Juan López e Fernando García. Todas as persoas que conformamos o equipo do MARCO traballamos para que, en cada ocasión, quen nos visite atope no Museo un lugar de seu, sexa desfrutando das exposicións, dunha peza teatral, asistindo a un concerto, aos nosos cursos de formación, ou aos obradoiros para público infantil ou familiar, e poida experimentar e aprender algo novo en cada visita. Confiamos telo feito posible un ano máis, e seguiremos esforzándonos para que así sexa. 11


INS TITU IÓN 12


Propietario: Concello de Vigo Proxecto cofinanciado pola Unión Europea (FEDER) Programa INTERREG II ESPAÑA-PORTUGAL PADROADO DA FUNDACIÓN MARCO Data da Acta Fundacional: 22 de outubro de 2002 FUNDACIÓN MARCO Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MEMBROS DO PADROADO DA FUNDACIÓN MARCO 2015 PRESIDENTE DE HONRA D. Alberto Núñez Feijóo PRESIDENTE D. Abel Caballero Álvarez VICEPRESIDENTE D. Cayetano Rodríguez Escudero SECRETARIO D. José Riesgo Boluda

VOGAIS Polo Concello de Vigo D. Santos Héctor Rodríguez Díaz (ata o 20/07/2015) D. Francisco Xabier Alonso Pérez (ata o 20/07/2015) D. Roberto Relova Quinteiro (ata o 20/07/2015) D. Cayetano Rodríguez Escudero (dende o 20/07/2015) D. David Regades Fernández (dende o 20/07/2015) Pola Xunta de Galicia Dª. Mª. Carmen Martínez Ínsua Dª. María José Bravo Bosch (ata o 08/10/2015; Polo Ministerio de Cultura Dª. Begoña Torres González Padroa de honra Dª. Carlota Álvarez Basso Director MARCO D. Iñaki Martínez Antelo 14


REUNIร“NS DE PADROADO Lugar Sala de Padroado 2ยบ andar MARCO, Museo de Arte Contemporรกnea de Vigo Reuniรณn XXXVIII Data 03/09/2015 Reuniรณn XXXIX Data 16/12/2015

15


EXP SICIÓ NS 16


EXPO SI IÓNS TEMPO RAIS

Planta baixa e primeiro andar

18


19


PLANTA BAIXA

FRANCISC MANTECÓN PAIXÓN E CÁLCULO

20


DATAS 23 xaneiro – 31 maio 2015 LUGAR Salas de exposicións da planta baixa

PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Fundación Luis Seoane, A Coruña COMISARIOS Ángel Cerviño e Alberto González Alegre

21


Baixo o título ‘Paixón e cálculo’, este proxecto expositivo presentouse como revisión dunha parte da traxectoria do artista e deseñador Francisco Mantecón (Vigo, 1948–2001). A selección de obras centraba a súa atención nas series de pinturas da súa etapa de madurez, coincidente coas décadas dos oitenta e noventa. Francisco Mantecón sempre partiu dun concepto para espremer as súas posibilidades. Non era artista de cambios bruscos, senón de lixeiras variacións. Axiña esquivou a figura para abrazar o espazo e decantarse por un tipo de abstracción construtivista. Procurou a temperanza do xeométrico e dentro dun rigor estudado introduciu leves licenzas gráficas, máis espontáneas, restando hermetismo á súa pintura, sempre limpa, fiel ao concepto, ao punto de partida. Afianzado no aparentemente sinxelo, sen espazo para o azar, a súa, insistimos, non era a corrente de moda. Como na música de Webern, unha das súas devocións, na súa pintura é posible escoitar con claridade cada nota, rigorosa. De aí o seu cada vez maior interese polo lapis como soporte da pintura, como elemento para temperala. Francisco Mantecón estivo presente nas exposicións referenciais da historia da arte galega, algunhas convertidas hoxe en históricas. Protagonista das citas pioneiras da Praza da Princesa dende finais dos anos sesenta, Mantecón participa na primeira Bienal de Pontevedra, 22


nas principais mostras de Atlántica, na referencial Imaxes dos 80 dende Galicia no Museo do Pobo Galego, na primeira Mostra Unión Fenosa ou en O proceso abstracto en Galicia: 30 anos. 1950-1980 no Auditorio de Galicia. Opaco e solitario na súa tarefa, o seu espírito perfeccionista levarao ao deseño gráfico, onde realiza sobre todo traballos para Editorial Galaxia (en colaboración con Manuel Janeiro), e tamén para Edicións Xerais, Edicións do Cumio, Ir Indo Edicións ou Edicións Sotelo Blanco, entre outros. Neste campo destacan tamén espléndidos exemplos de etiquetas das botellas de Terras Gauda, algúns envases de Conservas Alfageme, o logotipo do Metropol ou traballos de cartelería política ou sindical. A exposición no MARCO reuniu case un centenar de obras, procedentes de coleccións institucionais e de máis de 30 prestadores particulares, o que dá unha idea da proxección e extensión do seu labor. Un artista tan vinculado á cidade de Vigo, e non só ao mundo artístico, senón tamén ao editorial e ao empresarial, merecía que as novas xeracións o descubran a través desta exposición e do libro publicado pola Editorial Galaxia con motivo da mostra, xunto á selección bibliográfica que se presentou na Biblioteca-Centro de documentación do MARCO, procedente na súa maior parte dos fondos doados en 2011 pola súa viúva e compañeira, Pilar Barreiro Mosquera. 23


PUBLICACIÓN O proxecto concibiuse como unha dobre vía, expositiva e editorial. Así pois, co gallo da mostra, a Editorial Galaxia —de quen Mantecón foi colaborador histórico— publicou un libro do mesmo título, con textos sobre a figura e traxectoria de Mantecón, imaxes das súas obras, e unha selección de citas do artista extraídas de entrevistas en prensa entre os anos 1976 e 1994.

ITINERANCIA MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 23 xaneiro–30 maio 2015 Fundación Luis Seoane, A Coruña 4 setembro – 25 outubro 2015

ACTIVIDADES PARALELAS Exposición bibliográfica e dixital

Doazón da Biblioteca de Francisco Mantecón Mostra bibliográfica con selección de publicacións da biblioteca de Francisco Mantecón Datas: do 23 de xaneiro ao 31 de maio 2015 Lugar: Biblioteca-Centro de documentación (1º andar)

Visitas e obradoiros para escolares e familias

‘De cando en cadro’ Datas: do 8 de xaneiro ao 12 de xuño 2015 Lugar: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar)

24


primeiro andar

P RT AUTHORITY Gintaras DidZiapetris con

AaBbPp Elena NarbutaitĂŠ Rosalind Nashashibi William Eggleston

26


DATAS 6 febreiro – 17 maio 2015 LUGAR Salas de exposición do primeiro andar

PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / CAPC, Musée d’Art Contemporain de Bordeaux Coa colaboración de: Pavilion, Leeds (UK), Galería Elba Benítez (Madrid) COMISARIA Agar Ledo

27


Port Authority

amosa interese por todo. Port Authority amosa interese por como se forma todo. Port Authority é unha exposición concibida a xeito de depósito, onde os obxectos repousan, como nun almacén, antes de seren redistribuídos. A exposición amosa un instante no tempo no cal a vida observable dos obxectos conforma unha visión particular do mundo.

28


Port Authority é unha exposición imaxinada como un lugar onde as ideas, obxectos ou seres se entrecruzan; un proxecto —que responde ao carácter portuario da cidade de Vigo— onde se exploran situacións de transferencia, nomadismo ou intercambio a través dun grupo de traballos concibidos por Gintaras Didžiapetris (Vilnius, Lituania, 1985) nos últimos anos: arquivos abertos (open files), fotografías, películas e obxectos que existen entre as actualizacións e correspondencias que se dan nos procesos de intercambio que lles afectan e nos afectan. A exposición incluíu, así mesmo, pezas de artistas como AaBbPp, Elena Narbutaité, Rosalind Nashashibi e William Eggleston.

29


primeiro andar

a voz d tradutor Proxecto gaĂąador do Premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM para novos comisarios

30


DATAS 29 maio – 30 agosto 2015 LUGAR Salas de exposición do primeiro andar

PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo FRAC Lorraine, Metz, Francia SFKM Sogn og Fjordane Museum of Fine Art in Førde, Noruega COMISARIO Martin Waldmeier

31


artistas Xu Bing Chongqing, CN, 1955. Vive e traballa en Beijing, CN Sylvie Boisseau & Frank Westermeyer Thiais, FR, 1970. Essen, DE, 1971. Viven e traballan en Xenebra, CH e Berlín, DE Erik Bünger Växjö, SE, 1976. Vive e traballa en Berlín, DE Luis Camnitzer Lübeck, DE, 1937. Vive en Great Neck, Nova York, US Esra Ersen Ankara, TR, 1970. Vive e traballa en Istambul, TK e Berlín, DE Mladen Stilinović Belgrado, XK, 1947. Vive e traballa en Zagreb, HR Jakup Ferri Pristina, XK, 1981. Vive e traballa en Amsterdam, NL e Pristina, XK Rainer Ganahl Bludenz, AT, 1961. Vive e traballa en Nova York, US Dora García Valladolid, ES, 1965. Vive e traballa en Barcelona, ES Joseph Grigely East Longmeadow, Massachusetts, US, 1956. Vive e traballa en Chicago, US Nicoline van Harskamp Hazerswoude, NL, 1975. Vive e traballa en Amsterdam, NL Susan Hiller Tallahassee, Florida, US, 1940. Vive e traballa en Londres, UK Christoph Keller Friburgo, DE, 1967. Vive e traballa en Berlín, DE Zineb Sedira París, FR, 1963. Vive e traballa en Londres UK, París, FR e Algiers, DZ Ingrid Wildi Merino Santiago de Chile, CL, 1963. Vive e traballa en Biel e Xenebra, CH

32


Calquera pode ser un tradutor en potencia?

Esta era a hipótese que formulaba o comisario suízo Martin Waldmeier no seu proxecto The Translator’s Voice [A voz do tradutor], gañador da edición 2014 do Premio para Novos Comisarios, convocado e coproducido por MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, Metz; e SFKM Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Noruega. A través das obras de quince artistas de diferentes xeracións e procedencias, a exposición exploraba a cambiante relación entre linguaxe e identidade no contexto da globalización. O proxecto formulaba en que medida a crecente necesidade de traducións en todos os niveis da vida social, económica e cultural, pode ser considerada non só un desafío ou unha ameaza, senón tamén unha fonte de creatividade e experiencia, e ao mesmo tempo un lugar de actividade subversiva e crítica. O termo “tradución” utilizábase aquí no seu sentido máis amplo, que inclúe os esforzos por comunicarse nunha lingua que non é a propia, sen tomar en consideración o dominio da lingua, as nocións básicas de expresión ou o forte acento. Se cadra a lingua do futuro podería derivarse desta hibridación. 34


Lingua materna, lingua estranxeira, lingua oficial ou minoritaria, lingua en perigo de desaparición, lingua vehicular... Non importa a categoría en que se encadren, os idiomas non son só unha forma de comunicación, senón que ofrecen un sentido de pertenza, crean comunidade, e filtran a nosa maneira de percibir o mundo. Do mesmo xeito, a lingua relaciónase co poder, e pode ser empregada tanto para incluír coma para excluír aquel que fala diferente. Nun momento no cal a emigración e o desarraigamento son cada vez máis habituais, a exposición formulaba as seguintes preguntas: que significa vivir entre linguas? A globalización convértenos a todos en “tradutores”? Cal será o idioma do futuro?

ITINERANCIA MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 29 maio–30 agosto 2015

49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine 30 xaneiro - 3 maio 2015

Sogn og Fjordane Kunstmuseum SFKM 31 outubro 2015 –31 xaneiro 2016

35


PLANTA BAIXA

LUIS SEO NE RETRATO DE ESGUELLO

36


DATAS 12 xuño – 27 setembro 2015 LUGAR Salas de exposición da planta baixa

PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Fundación Luis Seoane, A Coruña COMISARIO David Barro COORDINACIÓN Carmela Montero

37


Este proxecto expositivo, coproducido polo MARCO e a Fundación Luis Seoane, formulouse como revisión global da figura dun autor complexo e diverso, un creador de vocación universal. Intelectual comprometido, editor, pintor, debuxante, ilustrador, gravador, muralista, deseñador gráfico, cartelista, deseñador industrial, escenógrafo teatral, poeta, narrador, guionista, ensaísta, comunicador en prensa escrita e radiofónica, crítico e teórico das artes, emprendedor e outras moitas cousas, a traxectoria de Luis Seoane sitúao como a personalidade máis poliédrica da cultura galega do século XX. Luis Seoane (Bos Aires, 1910 - A Coruña, 1979) é, para moitos, a personalidade máis relevante da cultura galega no século XX, cando menos no eido artístico e creativo. Non hai dúbida de que a súa é unha achega fundamental, máxime polo seu carácter poliédrico e pola súa curiosidade infinita, case sempre profética, que derivaba nunha capacidade de traballo singular. Os moitos campos nos que desenvolveu o seu labor fan moi difícil explicar e exhibir a dimensión do seu legado, non só cuantitativamente senón cualitativamente, algo extrapolable a outras figuras como Urbano 38


Lugrís, Eugenio Granell ou Cándido Fernández Mazas, aínda que é o de Seoane o caso máis paradigmático. Ese é o obxectivo principal desta exposición: mostrar a voz de Luis Seoane como un creador total, buscando puntos de unión e relación entre as distintas disciplinas que noutras exposicións foron tratadas de xeito parcial ou individualizado. Luis Seoane. Retrato de esguello proxecta a expresividade da cor na súa pintura e tapices, a súa extraordinaria sensibilidade para o debuxo, e a súa capacidade e dominio das técnicas do gravado e da pintura mural, da que se inclúen bosquexos e documentos gráficos. Tamén o seu inxente labor editorial como impulsor de coleccións ou diagramador de revistas, como ilustrador e deseñador de cubertas e como editor, onde xogou un papel fundamental no desenvolvemento do libro en Arxentina, sempre coa cultura galega como pano de fondo. Por suposto, a súa actividade empresarial e papel determinante no renacer da fábrica de cerámica de Sargadelos e na creación do Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada son feitos que tiñan o seu reflexo nesta mostra e que non se poden disociar da súa faceta creadora, como tampouco o seu labor como periodista radiofónico, 39


40


poeta, narrador, escenógrafo, guionista e teórico, ou o seu traballo gráfico en carteis publicitarios. Paradigma de resistencia cultural e loitador dende o exilio, o Laboratorio de Formas de Galicia é exemplo da súa intención de construír a cultura dende o universal e o colectivo e de entender o deseño e a arte como elementos clave para a comunicación e a educación. Este proxecto foi unha mirada de esguello que actúa a modo de punto de partida ou eixo sobre o que pivota o estudo pormenorizado de todo o seu legado en relación co contexto internacional da arte ata os nosos días. A exposición incluía máis de cincuenta anos de traxectoria artística a través dunhas 300 obras entre pinturas, debuxos, gravados, acuarelas, tapices, carteis publicitarios, bosquexos murais, deseños cerámicos e publicacións.

ITINERANCIA Unha vez clausurada no MARCO, a exposición terá continuidade en varias institucións de Galicia como o Museo Provincial de Lugo, a Fundación Granell de Santiago, ou o Centro Torrente Ballester de Ferrol, que amosarán visións parciais e diferentes desta mostra. En 2016 viaxou á Fundación Luis Seoane e outros espazos da Coruña. 41


primeiro andar

ME ORIAS IMBORRABLES Unha mirada histรณrica รก Colecciรณn Videobrasil

42


DATAS 11 setembro 2015 – 7 febreiro 2016 LUGAR Salas de exposición do primeiro andar

REALIZACIÓN Associação Cultural Videobrasil e Sesc São Paulo COMISARIO Agustín Pérez Rubio

43


artistas Luiz de Abreu Araguari-MG, BR, 1963. Vive en São Paulo, BR Jonathas de Andrade Maceió, BR, 1982. Vive en Recife, BR Vincent Carelli & Dominique Gallois París, FR, 1953. Vive en Olinda-pe, BR / Shanghai, CN, 1950. Vive en São Paulo, BR Sebastian Diaz Morales Comodoro Rivadavia, AR, 1975. Vive en Ámsterdam, NL León Ferrari & Ricardo Pons Bos Aires, AR, 1920-2013 / Bos Aires, AR, 1967. Vive en Bos Aires, AR Coco Fusco Nova York, US, 1960. Vive en Nova York, US Dan Halter Harare, ZW, 1977. Vive en Cidade do Cabo, ZA Ayrson Heráclito & Danillo Barata Macaúbas-BA, BR, 1968. Vive en Salvador, BR / Salvador, BR, 1976. Vive en São Félix-BA, BR Mwangi Hutter

44


Nairobi, KE, 1975. Vive entre Ludwigshafen e Berlín, DE, e Nairobi, KE Bouchra Khalili Casabranca, MA, 1975. Vive en Berlín, DE Aurélio Michiles Manaus, BR, 1952. Vive en São Paulo, BR Carlos Motta Bogotá, CO, 1978. Vive en Nova York, US Rabih Mroué Beirut, LB, 1967. Vive en Beirut, LB Walid Raad Chbanieh, LB, 1967. Vive en Beirut, LB Rosângela Rennó Belo Horizonte, BR, 1962. Vive en Río de Xaneiro, BR Enio Staub Porto Alegre, Brasil, 1956. Vive en Florianópolis, BR Liu Wei Hebei, CN, 1965. Vive en Beijing, CN Akram Zaatari Sidón, LB, 1966. Vive en Beirut, LB

Ofrecer ao público contacto coas conexións entre arte e historia humana é o obxectivo común do Sesc São Paulo e a Associação Cultural Videobrasil, froito dunha colaboración de máis de trinta anos na organización de exposicións, publicacións, producións audiovisuais e o Festival de Arte Contemporánea Sesc_Videobrasil, celebrado en São Paulo dende o ano 1983. Comisariada por Agustín Pérez Rubio, a exposición Memorias imborrables. Unha mirada histórica sobre a Colección Videobrasil foi a primeira iniciativa que implicaba á Colección Videobrasil e a un comisario convidado, como parte dun conxunto de estratexias pensadas para que unha colección creada hai trinta anos se manteña activa e en contacto co mundo. 45


Memorias imborrables

supuxo un punto de inflexión, pois trátase da primeira grande exposición realizada a partir da Colección Videobrasil, constituida en 1991, que na actualidade reúne en torno a 4.000 ítems (entre publicacións, documentación, e uns 1.500 traballos en vídeo a partir dos anos oitenta) de artistas procedentes do Sur Xeopolítico do mundo, eixe curatorial de Videobrasil, que comprende países de Latinoamérica, Caribe, África, Oriente Medio, Europa do Leste, Sur e Sueste de Asia, e Oceanía. A partir da inmersión neste complexo e variado universo, a selección realizada por Agustín Pérez Rubio inclúe 18 obras que, aínda que producidas en rexións e períodos diversos ao longo de trinta anos, teñen en común temas como a violencia de estado, as fronteiras políticas, e os prexuízos. Do “descubrimento” de Brasil polos portugueses ao golpe de estado en Chile, o ataque do 11 de setembro en Estados Unidos, a masacre de Tiananmen en China, ou a Guerra Civil en Líbano; existen moitas formas de relatar —ou de intentar borrar— historias que se manteñen vivas a través da sensibilidade e a obra de artistas procedentes deses

46


lugares. Esta exposición presenta un conxunto de pezas que contribúe a rescatar a memoria de eventos e conflitos cuxa interpretación baseouse en versións oficiais da parte vencedora, ofrecendo narrativas persoais que se fan públicas a través da arte.

ITINERANCIA MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

11 setembro 2015 – 7 febreiro 2016

A exposición exhibiuse por vez primeira en Sesc Pompeia (São Paulo, Brasil), entre agosto e novembro de 2014. En 2015, Memorias imborrables. Unha mirada histórica sobre a Colección Videobrasil comezou a súa itinerancia internacional en Arxentina, inaugurándose oficialmente o 25 de xuño no Museo de Arte Latinoamericano de Bos Aires (MALBA). A continuación viaxa a España e Alemaña, e antes de finais de 2016 será mostrada tamén en México.

47


primeiro andar

P ODUCIÓNS E PROCESOS NA COLECCIÓN DKV

48


DATAS 16 outubro 2015 – 24 xaneiro 2016 LUGAR Salas de exposición da planta baixa

COPRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / DKV Seguros COLABORAN COMISARIa Alicia Ventura

49


artistas Patricia Dauder Barcelona, 1973 Misha Bies Golas Lalín, Pontevedra, 1977 Rosalía Banet Madrid, 1972 Mira Bernabeu Aspe, Alicante, 1969 David Ferrando Giraut Negreira, A Coruña, 1978 Alex Francés Valencia, 1962

50

Martín Freire Sevilla, 1975 Karlos Gil Toledo, 1984 Núria Güell Vidreres, Girona, 1981 Alicia Kopf Girona, 1982 Eulàlia Valldosera Vilafranca del Penedès, Barcelona, 1963


A exposición Producións e procesos na Colección DKV foi froito da

colaboración entre a compañía DKV Seguros e o MARCO. Co gallo deste proxecto convocáronse dúas bolsas de produción cuxo resultado se presentou por vez primeira na mostra, ao carón das propostas doutros nove artistas, pertencentes á colección DKV, que eran á súa vez resultado de programas de bolsas de produción e premios de adquisición convocados por DKV Seguros entre 2011 e 2015. A compañía DKV Seguros, a través do programa de responsabilidade corporativa cultural ARTERIA DKV, impulsa iniciativas que buscan estender a diferentes sectores sociais o vínculo coa arte contemporánea, con especial énfase na produción emerxente e nas propostas máis innovadoras e experimentais. ARTERIA DKV foise orientando progresivamente cara a novos modelos de colaboración, que buscan sinerxías máis frutíferas cos diversos axentes do panorama artístico. A selección de pezas reunidas nesta exposición ilustraba os programas de bolsas de produción e premios de adquisición de ARTERIA DKV, dúas liñas de actuación que pretenden dar resposta á natureza procesual que caracteriza unha boa parte da creación contemporánea. 51


Un primeiro grupo de obras presentes na mostra caracterizábase pola súa vinculación co proxecto cuidArt, que se desenvolve no Hospital Marina Salud de Dénia, onde se foi construíndo un proxecto integral de intervención artística, representado aquí nas propostas de Rosalía Banet, Mira Bernabeu, e Alex Francés. Un segundo conxunto ilustraba a aposta pola produción de obra inédita: trátase das pezas de Karlos Gil, David Ferrando Giraut e Martín Freire, gañadores da Beca DKV Seguros - Álvarez Margaride, con instalacións que traballan dende a hibridación de formatos e cun importante compoñente de innovación técnica, así como dos traballos de Patricia Dauder e Misha Bies Golas, gañadores das bolsas DKV/MARCO 2015. Por último, as obras de Alicia Kopf, Núria Güell e Eulàlia Valldosera procedían de colaboracións entre DKV Seguros e outros actores do sistema artístico nacional: centros expositivos, galerías e fundacións, a través de premios e patrocinios de produción. No seu conxunto, Producións e procesos na Colección DKV situaba ao visitante fronte a un programa de apoio á creación que se afasta do simple coleccionismo obxectual para se achegar a un modelo de mecenado 52


contemporáneo. Ao mesmo tempo, a exposición configuraba unha ollada privilexiada á creación actual, ofrecendo ao espectador unha panorámica da produción emerxente no noso país.

ACTIVIDADES PARALELAS Visitas e obradoiros para escolares ‘E ti, que recordas?’

Datas: do 20 de outubro ao 18 de decembro 2015 Lugar: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar)

Visitas e obradoiros para escolares con Alzheimer ‘E ti, que recordas?’

Para escolares de Infantil e Primaria, e usuarios do Centro de Día Beiramar de AFAGA en Vigo. En colaboración con AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia Datas: do 4 de novembro ao 9 de decembro 2015 Lugar: salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) 53


Anexo

54

EXPO SI IÓNS TEMPO RAIS


55


Nova sala de proxectos na antiga tenda-librería A partir de xaneiro 2015, o lugar ata entón dedicado a tenda-librería no vestíbulo principal do MARCO convertiuse en sala de proxectos, retomando o espírito do Espazo Anexo na praza peonil posterior (20042011). Seguindo un dos signos distintivos do MARCO, esta nova liña de programación pon especial énfase na produción propia, tanto no que se refire ás obras en si —novas producións realizadas especificamente para este espazo— como ao comisariado —ciclos de exposicións por proposta dun mesmo comisario, con periodicidade anual. A programación abriuse co ciclo Intertextual, comisariado por Ángel Calvo Ulloa, que se inaugurou o 16 de xaneiro con 249 litros, de Carlos Maciá, continuou con Cismadores de Mauro Cerqueira, _ACHAR de Juan López, e Canaval de Fernando García, aos que seguirá a proposta de June Crespo, que completará o ciclo xa en 2016. 56


ntertextual Ciclo de exposicións no Anexo comisariado por Ángel Calvo Ulloa 16 xaneiro 2015 – 17 abril 2016

Intertextual parte dunha selección de artistas pertencentes

a unha mesma xeración, voceiros da realidade artística nacional e internacional dos últimos anos, que atopan nesa conexión de influencias un campo de traballo ideal. A intertextualidade, segundo as palabras de José Ángel Valente, non se pode entender referida unicamente á relación entre creadores do campo da literatura. As influencias teñen que romper con esa serie de divisións invisibles e conectar dese xeito as artes plásticas coa poesía ou a música co pensamento filosófico, dando lugar a múltiples diálogos que deben ter como lugar común o día a día, a cotianidade. A proposta nace da necesidade de configurar lugares para proxectos que ofrezan aos artistas a oportunidade de producir obras específicas, a partir da recreación e consolidación dun espazo como o Espazo Anexo do MARCO. Situado na praza peonil posterior, funcionou durante oito anos como sala de proxectos na que se invitaba a artistas a desenvolver obras in situ. Entre 2004 e 2011 leváronse a cabo vinte exposicións, nunha iniciativa que nalgúns casos supuxo a súa primeira mostra individual nun contorno museístico. A partir da estrea do ciclo Intertextual, o novo lugar no vestíbulo principal ofrece un lugar privilexiado, tanto polas súas dimensións e características coma polo tránsito continuo de visitantes, para a visibilidade das propostas. 57


CARL S MACIÁ 249 litros 16 xaneiro – 5 abril 2015 Ciclo Intertextual comisariado por Ángel Calvo Ulloa

LUGAR Anexo (vestíbulo principal) PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

58


249 litros, como mostra inaugural, establecía unha mirada

cómplice coa exposición de Angela de la Cruz que en 2004 abriu o antigo Espazo Anexo. A intervención de Maciá realizada en 2013 no Pavillon Suisse de Le Corbusier en París, ou a titulada 15 litros en Madrid, supuxeron dous bancos de probas para unha obra que supera os límites do abarcable e que representaba para o artista un desafío a todos os niveis. A obra de Carlos Maciá mantén un estreito vínculo coa arquitectura. Proveniente do campo da pintura, o seu traballo pasa en ocasións a desenvolverse sobre os muros do espazo expositivo, superando así o soporte bidimensional e establecendo un diálogo coa arquitectura, que envolve o espectador. A entrada de luz modifica o ámbito e capta eses momentos precisos nos que algo máxico parece estar a acontecer, como unha escusa perfecta para deterse e esperar. Carlos Maciá volveu ao MARCO nove anos despois da súa participación na exposición Urbanitas, ocupando un espazo sobre o que xa traballara entón e, aínda que inmerso nun proceso que inevitablemente se adscribe ao campo da escultura, cun traballo puramente pictórico.

59


mau o cerqueira cismadores 10 abril – 14 xuño 2015 Ciclo Intertextual comisariado por Ángel Calvo Ulloa

LUGAR Anexo (vestíbulo principal) PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

60


O traballo de Mauro Cerqueira (Guimarães, 1982)

sitúase no punto en que o tradicional e o accidental converxen. Restos que cobran vida nas súas mans como unha voz de alarma que informa do proceso de desmantelamento da cidade do Porto. Ensamblaxes perigosamente equilibradas que, como a súa contorna, corren o risco de esborrallarse en calquera instante. As súas intervencións reproducen espazos deshabitados de xeito apresurado, abandonados como por sorpresa e nos que a súa vida diaria cobra un protagonismo tan intenso que remata por implicar ao espectador. Cismadores partía das experiencias acumuladas na rúa, de situacións dun realismo que custa crer. Individuos que viven unha vida que se repite en bucle, baseando a existencia nunha busca —a do alcol, o tabaco ou a heroína— ou aceptando a explotación laboral como un feito ineludible. O resultado, como noutros dos seus traballos, foi unha instalación na que o vídeo se mesturaba cos restos dese naufraxio urbano. Mesas que recrean as terrazas nas que ese cisma ten lugar a diario, botellas e elementos que posibilitan a vida nese labirinto. As gravacións realizadas a pé de rúa reproducían conversas aparentemente baleiras, nas que calquera chisme é suficiente para provocar un acalorado debate e o enfado entre individuos condenados a reatoparse.

61


ju n lópez _achar 26 xuño – 25 outubro 2015 Ciclo Intertextual comisariado por Ángel Calvo Ulloa

LUGAR Anexo (vestíbulo principal) PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

62


A obra de Juan López

é , polo xeral, espacial e conceptualmente específica. As súas intervencións parten do concreto para ir ampliando, paseniño, o seu campo de acción ata establecer unha serie de vínculos ou interconexións con puntos externos, que poderían non gardar relación, pero que rematan por facelo de xeito irrevogable. _ACHAR, o proxecto que presentou na terceira mostra do ciclo Intertextual, botaba man do debuxo orixinado polo desgaste ao que a cidade é sometida. _ACHAR remitía a proxectos como 0, realizado para Artium en 2014, no que por medio do pneumático dunha moto xeraba un debuxo sobre o chan da sala. No Anexo do MARCO, López inseriu dous grandes farois cuxo tamaño excedía o ancho do espazo e, axudado por un motor, forzounos a atascarse para que permaneceran nel. Un xesto mínimo que nembargante requiriu dun importante despregue, que procuraba introducir ese elemento meramente noctámbulo no interior do edificio e que xeraba ao mesmo tempo un indeleble rexistro, testemuño da acción violenta e do paso forzado. Iso mesmo ocorría sobre os muros das celas deste inmoble, proxectado como cárcere a mediados do século XIX e hoxe convertido en museo. O interese pola linguaxe é moi visible na práctica de Juan López. A maioría dos seus proxectos conlevan un xogo lingüístico: dende intervencións textuais no espazo urbano, á construción de enunciados cargados de poética ou humor que dan título aos seus proxectos. En _ACHAR, ao xeito do popular xogo do aforcado, a presenza/ausencia dunha letra remitíanos tanto á violencia da acción levada a cabo, como ao achádego de novos significados. 63


fe nando garcía canaval 13 novembro 2015 – 24 xaneiro 2016 Ciclo Intertextual comisariado por Ángel Calvo Ulloa

LUGAR Anexo (vestíbulo principal) PRODUCIÓN MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

64


Canaval, a proposta de Fernando García para o ciclo Intertextual, partía da instalación 249 Litros, que inaugurou este espazo en xaneiro, e facía un aceno a algúns dos aspectos máis definitorios daquela primeira intervención de Carlos Maciá. A ocupación case total do espazo, o dominio da horizontalidade, a forza da cor, o acabado mate ou a textura daquel gran volume que colapsou o Anexo, eran os aspectos cos que dialogaba a penúltima entrada de Intertextual. O proxecto comezou a materializarse durante unha estanza do artista en Canadá, onde foi acumulando moedas dun dólar sen unha intención concreta, e que unha vez aquí funcionaban como elemento foráneo, testemuña da viaxe e do propio proceso de recolección. Estas moedas inseríanse nas fendas practicadas en canas de bambú, descubertas durante unha viaxe a El Puerto de Santa María, que agora cobraban protagonismo na instalación. Ao mesmo tempo, establecía unha relación entre o interior e o exterior do Anexo por medio dunha serie de fotografías tomadas en Galicia en 2014, que se presentaban en molduras realizadas en granito. Existe en Fernando García un interese polo traballo cos materiais, polo proceso e polo encontro entre as diferentes partes que configuran a obra. Ao coidado posto na realización das fendas no bambú, uníase a introdución desas pequenas moedas e a dúbida que se prolonga ata que esa unión ten lugar. O mesmo acontecía coas fotografías e o granito, que falaban do circundante, da propia arquitectura do museo e do que está do outro lado das súas paredes. A unión implica un achegamento entre dous materiais cuxa relación é un interrogante, e pon de relevo o papel que os tempos de cada acción operan en todo o proceso. 65


convocatorias e proxectos

Convocatoria e fallo do xurado Bolsas de Produción DKV/MARCO 2015 O 13 de febreiro de 2015, o MARCO e DKV Seguros, a compañía aseguradora especializada en saúde, fixeron pública a Convocatoria de Bolsas de Produción DKV/MARCO, cuxo obxectivo era outorgar dúas bolsas de produción para artistas. O 28 de abril fíxose público o fallo do xurado sobre as dúas obras gañadoras, que dende outubro de 2015 se presentaron na exposición que tivo lugar na planta baixa do MARCO, xunto con outras obras producidas por DKV e pertencentes á súa colección. As dúas propostas seleccionadas corresponderon a Patricia Dauder (Barcelona, 1973) e Misha Bies Golas (Lalín, Pontevedra, 1977), e o xurado tomou a súa decisión tras examinar e valorar en detalle un total de 142 proxectos presentados. 66


Convocatoria e fallo do xurado Axudas á produción ARTISTAS 2015 O 9 de xuño de 2015, a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo e o MARCO lanzaron unha convocatoria conxunta de apoio á produción para alumnas da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, que ten como obxecto a realización dunha exposición individual no Anexo do MARCO no ano 2016. Esta iniciativa enmárcase no proxecto de visibilización ARTISTAS, que a Unidade de Igualdade ven desenvolvendo dende o ano 2011. ARTISTAS é un proxecto destinado a apoiar ás mulleres que desexan comezar a súa andaina no campo da arte, facilitando a súa incorporación ao espazo artístico profesional, buscando novas redes de difusión, promovendo e dando visibilidade aos seus traballos, dadas as maiores dificultades que teñen respecto aos homes. O proxecto está comisariado por Mar Caldas e Almudena Fernández Fariña, profesoras da Facultade de Belas Artes, e a colaboración co MARCO iniciouse no ano 2013, a través de varias presentacións públicas e da exhibición de postais realizadas polas artistas participantes nas dúas pasadas edicións. O día 6 de outubro, o proxecto da artista Xisela Franco, foi seleccionado como a proposta gañadora desta convocatoria. O xurado, composto por Mar Caldas, Almudena Fernández Fariña e Anabel González Penín como representantes da Universidade de Vigo; Agar Ledo Arias e Iñaki Martínez Antelo como representantes do MARCO; e a comisaria responsable da programación do Anexo en 2016, Chus Martínez Domínguez, tomou a súa decisión por unanimidade tras examinar polo miúdo todas as propostas recibidas en función da súa viabilidade e calidade. 67


catálogos e publicacións Presentación catálogo exposición EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento

O 9 de xullo tivo lugar no salón de actos do MARCO a presentación do catálogo da exposición EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento, coa participación de Cayetano Rodríguez Escudero (concelleiro Área de Cultura do Concello de Vigo), Mª Asunción Longo (vicerreitora de Investigación da Universidade de Vigo), Silvia García (decana da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo), Alberto Ruiz de Samaniego (comisario da exposición), e Iñaki Martínez Antelo (director do MARCO). O catálogo Eidos da imaxe. Grafías dos feitos e do pensamento, editado pola Universidade de Vigo e a Fundación MARCO, é resultado da exposición do mesmo nome que se exhibiu nas salas do 1ª andar do Museo do 6 de xuño ao 12 de outubro de 2014. Ao igual ca mostra, a publicación do catálogo enmárcase no proxecto Baliza da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, dentro das axudas do Subprograma de Fortalecemento dos Campus de Excelencia CEI 2011.

68


Eidos da imaxe. Grafías dos feitos e do pensamento

309 pp. Galego, castelán, inglés. Textos de Miguel Copón, Juan Pimentel e Alberto Ruiz de Samaniego, comisario da exposición. Edición en papel (limitada) e edición en formato dixital, que a partir da presentación está dispoñible para descarga nas webs da Universidade de Vigo e do MARCO.

69


itinerancias

Inauguración exposición FRANCISCO MANTECÓN. Paixón e cálculo na Fundación Luis Seoane 4 setembro – 25 outubro 2015

Comisarios: Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre Produción: MARCO de Vigo e a Fundación Luis Seoane Este proxecto expositivo, coproducido polo MARCO e a Fundación Luis Seoane, presentábase como revisión dunha parte da traxectoria do artista e deseñador Francisco Mantecón (Vigo, 1948–2001). A selección de obras centraba a súa atención nas series de pinturas da súa etapa de madurez, coincidente coas décadas dos oitenta e noventa. Unha vez clausurada en Vigo, a mostra viaxou á Fundación Luis Seoane (A Coruña), onde puido visitarse a partir do 4 de setembro de 2015.

70


Inauguración exposición A VOZ DO TRADUTOR en Sogn og Fjordane Kunstmuseum – SFKM, Førde, Noruega 31 outubro 2015 –31 xaneiro 2016

Comisario: Martin Waldmeier Produción: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, e SFKM Sogn og Fjordane Kunstmuseum ‘A VOZ DO TRADUTOR’, foi a proposta de Martin Waldmeier, gañador da edición 2014 do Premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM para novos comisarios. A exposición foi presentada por vez primeira no FRAC Lorraine (xaneiro-maio 2015), e a continuación no MARCO (maioagosto 2015). Unha vez clausurada en Vigo, a mostra viaxou ao SFKM de Førde, Noruega, onde se inaugurou o día 31 de outubro.

Inauguración exposición LUIS SEOANE. Retrato de esguello noutras sedes de Galicia Outubro – decembro 2015 Comisario: David Barro Produción: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Fundación Luis Seoane, A Coruña No último cuadrimestre de 2015, a retrospectiva de LUIS SEOANE, un proxecto expositivo e editorial comisariado por David Barro e coproducido polo MARCO e a Fundación Luis Seoane, tivo continuidade en varias institucións de Galicia como o Museo Provincial de Lugo, a Fundación Granell de Santiago, ou o Centro Torrente Ballester de Ferrol, que amosaron visións parciais e diferentes desta mostra.

71


publicacións Francisco Mantecón: paixón e cálculo Catálogo individual, 2015

Editado por Galaxia Textos: Iñaki Martínez Antelo, David Barro, Ángel Cerviño, Alberto González-Alegre, Francisco Sampedro, Antonio Doñate, X. Carlos Hidalgo, Manolo Figueiras, Vítor Mejuto, Roque Lazcano Vázquez, Mar Vicente, Manolo Moldes Deseño: Hayat Husein Textos en galego 139 p., il. cor, 24 x 17 cm. ISBN: 978-84-9865-581-0 PVP: 20€

La voix du traducteur = The Translator’s voice = La voz del traductor = Omsetjarens Royst = A voz do tradutor Catálogo colectivo, 2015

Xu Bing, Fabrice Samyn, Sylvie Boisseau & Frank Westermeyer, Erik Bünger, Luis Camnitzer, Esra Ersen, Mladen Stalinović, Jakup Ferri, Rainer Ganahl, Dora García, Joseph Grigely, Nicoline van Harskamp, Susan Hiller, Christoph Keller, Zineb Sedira, Ingrid Wildi Merino Textos: Martin Waldmeier, Béatrice Josse, Agar Ledo, Ingrid Norum, Iñaki Martínez Antelo Deseño: Fontarte Textos en francés, inglés, castelán, noruegués e galego 115 p., il. br. e n. 20 x 14 cm. ISBN: 978-84-943529-0-4 PVP: 2€ 72


Eidos da imaxe: grafías dos feitos e do pensamento = Campos de la imagen: grafías de los hechos y del pensamiento = Fields of Image: Graphic Representations of Facts and Thought Catálogo colectivo, 2015

Grupo XM1, Loreto Blanco Salgueiro, Fernando Casás, Anne Heyvaert, Elena Lapeña, Mónica Ortuzar, Perejaume, Ignacio Pérez-Jofre, Jesús S. Troncoso, Román Corbato, Christian García Bello, Fran Herbello e Manuel Sendón, Juan Fernando de Laiglesia, Lola Marazuela e Paco Mesa, Gonzalo Méndez, Francisco de Sales Covelo, Ana Soler, Grupo de Ecoloxía Pesqueira IIM-CSIC, Juan Loeck, María Castellanos Vicente, John Coplans, Silvia García, Yolanda Herranz Pascual, Juan Carlos Meana, Servizo de Nanotecnoloxía e Análise de Superficies CACTI, Fernando Casás, Beatriz Mouriño e Denise Mcgillicuddy, Rubén Ramos Balsa, Fernando García Correa, Grupo XM1, Santiago Fraga, Alessandro Benedetti, Concepción Pérez-García, Paloma Morán e Juan J. Pasantes, Ramiro Álvarez Clavero, Arturo Moya, Grupo de Tecnoloxías Multimedia, Alfredo Campos, María José Pérez-Fabello Textos: Abel Caballero Álvarez, Salustiano Mato de la Iglesia, Juan Carlos Meana, Emilio Fernández, Iñaki Martínez Antelo, Alberto Ruiz de Samaniego, Miguel Copón, Juan Pimentel, os artistas/científicos

Deseño: María Castellanos Vicente Textos en galego, castelán e inglés 309 p., il. cor, 23 x 20 cm. ISBN: 978-84-943529-1-1 PVP: 20€

Sin Título

Folleto, 2015

Coeditado por Fundación MARCO/CAPC, Musée d’art contemporain de Bourdeaux Textos en inglés 7 p., 22 x 10 cm. ISBN: 978-84-936360-7-4 PVP: de balde

73


selec ciรณn p en sa 74


75


     

REVISTA DIGITAL DE CULTURA Y ARTE CONTEMPORÁNEO

¡REGÍSTRATE! INICIO

ARTÍCULOS

ACTUALIDAD

NOTICIAS

PLUS

TABLÓN

REVISTA 2004-2012 Anterior

enviar

Buscar

5 de 1632

publicidad

Siguiente

ACTUALIDAD

Mauro Cerqueira  08/04/2015

El MARCO de Vigo presenta, bajo el comisariado de Ángel Calvo Ulloa, Cismadores, una exposición de Mauro Cerqueira (Guimarães, 1982) cuyo trabajo se sitúa en el punto en que lo tradicional y lo accidental convergen. Restos que cobran vida en sus manos como una voz de alarma que informa del proceso de desmantelamiento de la ciudad de Oporto. Ensamblajes peligrosamente equilibrados que, como su alrededor, corren el riesgo de desmoronarse en cualquier instante. Cismadores parte de las experiencias acumuladas en la calle, de situaciones de un realismo que cuesta creer. Individuos que viven una vida que se repite en bucle. El resultado es una instalación en que el vídeo se mezcla con los restos de ese naufragio urbano. Mesas que recrean las terrazas en las que ese cisma tiene lugar a diario, botellas y elementos que posibilitan la vida en ese laberinto. Las grabaciones realizadas a pie de calle reproducen conversaciones aparentemente vacías, en las que cualquier chisme es suficiente para provocar un acalorado debate y el enfado entre individuos condenados a reencontrarse. Este proyecto tiene en otros como Ter que falar o Dar o braço, receber a mão, dos claros puntos de partida en que temas como el alcohol, el mercado negro y las situaciones límite se funden dando lugar a un juego meramente plástico, que se retroalimenta con las historias que más allá de las puertas del museo, en cualquier ciudad, se siguen produciendo a diario. LUGAR: MARCO. Vigo HORA: Consultar web Ver web Tweet

Me gusta

1

Anterior

5 de 1632

Siguiente

 Contacto | Mapa web | Aviso legal | Altas y bajas del Boletín | Política de cookies Diseño y desarrollo web: El viajero

Skip to Navigation

Darse de alta - ¿Por qué registarse en AI?

ESPAÑA

PORTADA

Ubicación desconocida

INICIO

NOTICIAS

BITS

EXPOSICIONES

ARTÍCULOS

LIBROS

DARDOMAGAZINE

inicio noticias bits exposiciones artículos libros dardomagazine Agenda

AGENDA

MAGAZINE

AGENDA DE ARTE

AGENDA DE ARTE EXPOSICIONES

Pais

Exposiciones

Descubre...

Ciudad

INICIAR SESIÓN

GUÍA DE ARTE

Buscar

PORT AUTHORITY. GINTARAS DIDŽIAPETRIS Y LA POÉTICA DE LA EMOCIÓN EN MARCO VIGO. Mónica Maneiro 20/02/2015

La imagen de una estampa japonesa del S.XIX inspira el montaje de Port Authority, la recién estrenada exposición del jovencísimo Gintaras Didžiapetris (Lituania, 1985) en el MARCO de Vigo. Comisariada por Agar Ledo y con coproducción del CAPC Musée d ´Art Contemporain de Bordeaux, la muestra se organiza como un sistema abierto capaz de lanzar mensajes intermitentes al espectador.

La propuesta de Gintaras Didžiapetris, una de las jóvenes promesas lituanas surgidas del plantel de artistas de Tulip & Roses, es la de una exposición con invitados, que no colectiva. William Eaggleston, Rosalind Nashashibi o Elena Narbutaité -con la que además firma en el colectivo AaBbPp-, son los encargados de acompañar su trabajo aportando diversas miradas sobre un no-tema. Digo esto porque Port Authority deja desvanecerse el recurrente hilo discursivo de las exposiciones actuales en pos del trazado de un sendero nómada para el espectador, con variables bifurcaciones dentro de la estructura de la muestra y distintos puntos de destino. Los trabajos de Gintaras Didžiapetris y el resto de los artistas surgen como highlights de una representación sobre lo vivido que tiene mucho de la inconexión que experimentamos diariamente ante los estímulos del ámbito social. Port Authority funciona como un escenario ciego, una reproducción fantasma de un contexto externo al que los artistas reaccionan resolviendo representaciones de su propia vivencia en diversos contextos. Flashes de intención que asumen la invariabilidad de la interrupción, en la dinámica de nuestra manera de percibir. Ideas como simultaneidad, repetición, viaje, frontera, traslación, capa, encuadre o nación circulan por la muestra de manera libre y continuada. Así, las imágenes de los open files o archivos abiertos de Gintaras Didžiapetris se reproducen en diversos soportes y espacios y se traslucen en los pop up de Tea (2013), en las capuchas de tela Hoods (2014) o en el proceso de serigrafiado tradicional aplicado a las reproducciones de las galletas de té verde matcha realizadas por primera vez para esta exposición. La idea de reproductibilidad acompaña también las enormes y magníficas acuarelas con formas diagonales de Elena Narbutaité o las inquietantes fotografías que William Eggleston realizó en Graceland y que nos colocan en un espacio tocado por la presencia de un personaje físicamente ausente. Muy interesantes las piezas de video presentes en la exposición, sobre todo las del propio Didžiapetris. Transit (2012), grabada originalmente en 16 mm, recuerda los impecables trabajos de montaje del cine soviético de los años veinte y nos introduce en el propio universo del artista y en su propia observación sobre problemáticas como la idea de traslado o movimiento que acompaña al individuo contemporáneo. En conjunto, la exposición resulta un delicado juego de sensaciones y reinterpretaciones sobre ciertos aspectos de lo contemporáneo que no conviene pretender interpretar como un todo direccionado sino como una pauta de fogonazos, flashes o highlights del mundo externo, revisitados a través de los ojos de los artistas y armonizados por las manos de Didžiapetris y Agar Ledo.

Memorias imborrables. Una mirada histórica a la Colección Videobrasil

HE IDO VOY A IR

Exposición de Video arte en Vigo, Pontevedra, España

11 07 SEP 2015

FEB 2016

MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Príncipe, 54 Vigo, Pontevedra, España

Video arte RECIBE ALERTAS DE EVENTOS COMO ESTE

!

Actualizado 14 sep 2015· Fuente: ARTEINFORMADO

Comisariada por Agustín Pérez Rubio

Si eres el autor o su representante solicita editar.

Entidades organizadoras MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

SOLICITA EDITAR

Mostrar el mapa de la ubicación del evento Inauguración: 11 sep 2015 / 20:00 MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Vigo, Pontevedra, España

http://www.marcovigo.com/es/content/memorias-imborrables-una

Compartir

Exposiciones cerca de ti

Recomendar

Contactar

Imprimir

PDF

¿Ves algún error? Enmendar

ACERCA DE MEMORIAS IMBORRABLES. UNA MIRADA HISTÓRICA A LA COLECCIÓN VIDEOBRASIL Descripción

Documentos

Artistas: Akram Zaatari, Ayrson Heraclito & Danillo Barata, Aurelio Michiles, Bouchra Khalili, Carlos 5 Motta, Coco Fusco, Dan Halter, Enio Staub, Jonathas de Andrade, Leon Ferrari & Ricardo Pons, Liu Wei, Luiz de Abreu, Mwangi Hutter, Rabih Mroue, Rosangela Renno, Sebastian Diaz-Morales, Vincent Carelli & Dominique Gallois, Walid Raad. Ofrecer al público contacto con las conexiones entre el arte y la historia humana es el objetivo común del Sesc São Paulo y la Associação Cultural Videobrasil, fruto de una colaboración de más de treinta años en la organización de exposiciones, publicaciones, producciones audiovisuales y el Festival de Arte Contemporáneo Sesc_Videobrasil, celebrado en São Paulo desde el año 1983. Comisariada por Agustín Pérez Rubio, la exposición Memorias imborrables. Una mirada histórica sobre la Colección Videobrasil es la primera iniciativa que implica a la Colección Videobrasil y a un comisario invitado, como parte de un conjunto de estrategias pensadas para que una colección creada hace treinta años se mantenga activa y en contacto con el mundo. Memorias imborrables supone un punto de inflexión, pues se trata de la primera gran exposición 6 realizada a partir de la Colección Videobrasil, constituida en 1991, que en la actualidad reúne en torno a 4.000 ítems (entre publicaciones, documentación, y unos 1.500 trabajos en vídeo a partir de

76

EXPOSICIONES PROMOCIONADAS 27 dic 2015

Stupid Borders APgallery Riaza, Segovia, España

21 nov 2015


Martes, 10 de febrero de 2015 Actualizada el: Lunes, 9 de febrero de 2015 21:28

Hemeroteca | Publicidad | InfoENPUNTO - Contacto

Portada

Opinión

Madrid

Cataluña

Castilla León

Patrimonios Aragón

Galicia

Exposiciones

Mercado

Com. Valenciana

Asturias

Cantabria

Baleares País Vasco

Personas - Hechos Murcia

Andalucía

La Rioja

Navarra

Convocatorias Canarias

Concursos

Extremadura

Libros Castilla-La Mancha

Internacional

Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Sábado, 24 de enero de 2015 VIGO, HASTA EL 5 DE ABRIL DE 2015

Una intervención de Carlos Maciá abre el programa Intertextual en MARCO Enviar por email

Me gusta

0

Twittear

0

1

Lo mas visto

...guardado

...comentado

1.

Muere en Madrid el pintor extremeño Manuel Santiago Morato

2.

La Fundación Canal presenta la exposición “Giacometti. El hombre que mira”

3.

Homenaje a la pintora Rosa Escalona en el Hogar de Ávila de Madrid

4.

III Concurso de Fotografía ‘Granada: del agua, espejo de sueños’

5.

Obras de Cristina Gamón en dos salas de El Corte Inglés de Madrid

6.

Premio Ibercaja de Pintura Joven 2015

7.

‘Tras la estela’. Feguars presenta obra reciente en el Espacio de Arte Nazca

8.

El ejemplar de la Biblia de Gutenberg de la Universidad de Sevilla se restaura en el IAPH

9.

XXXIX Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego 2015

Propuesta de Carlos Maciá en MARCO. Foto: MARCO

En la nueva sala de proyectos ubicada en el vestíbulo principal del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, MARCO, se inicia el ciclo Intertextual con la exposición ‘249 litros’ de Carlos Maciá, comisariada por Ángel Carlos Ulloa, que establece una mirada cómplice con la exposición de Ángela de la Cruz que, el año 2004, inauguró en antiguo Anexo en la plaza peatonal posterior, espacio experimental que ahora se traslada al vestíbulo, sitio donde ha estado la tienda-librería del museo; y establece conexión con otra intervención de Maciá realizada en 2013 en el Pavillón Suisse de Le Corbusier en París, además de su proyecto ’15 litros’ en Madrid, que han supuesto dos bancos de pruebas para una obra que rebasa los límites de lo abarcable y que representa para el artista un desafío a todos los niveles. La obra de Carlos Maciá mantiene un estrecho vínculo con la arquitectura. Proveniente del campo de la pintura, su trabajo pasa en ocasiones a desarrollarse sobre los muros del espacio expositivo, rebasando así el soporte bidimensional y estableciendo un diálogo con la arquitectura, que envuelve al espectador. La entrada de luz modifica el entorno y capta esos momentos precisos en los que algo mágico parece estar ocurriendo, como una excusa perfecta para detenerse y esperar. Carlos Maciá vuelve a MARCO nueve años después de su participación en la muestra ‘Urbanitas’, ocupando un espacio sobre el que había trabajado entonces y, aunque inmerso en un proceso que inevitablemente se adscribe al campo de la escultura, con un trabajo puramente pictórico. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Carlos Maciá (Lalín, Pontevedra, 1984) ha desarrollado como comisario diversas exposiciones, y como artista ha participado en colectiva y protagonizado individuales en espacios de toda España, desde Santiago de Compostela, Santander y Madrid, a Barcelona. Su exposición ‘249 litros’, dentro del programa Intertextual, se presenta en MARCO de Vigo, hasta el 5 de abril de 2015.

10. Un busto del emperador Adriano, del siglo II, hallado en Yecla (Murcia)

Enlaces automáticos por temática Carlos Macià en Carpe Diem Arte e Pesquisa de Lisboa

hoyesarte.com, primer diario de arte en lengua española

Ultima Edición: 30-06-2015 04:21 GMT

Contacto

Like

Buscar

Artes Visuales Literatura Música Cine Artes Escénicas

Quiénes somos

Acceso

usuario o email Registrarme

70k

••••••••••

Olvidé la contraseña

Entrar Conectar con

Juan López protagoniza la exposición número 100 del MARCO

Juan López. _ACHAR

hoyesarte.com 30/06/2015

Compartir:

0 0

Gratis, Instalación, Museos

Fecha: Del 26 junio al 25 de octubre 2015 Añadir a mi calendario

0

Artista: Juan López

0

Comisario: Ángel Calvo Ulloa

Agenda

0

Tipo de evento: Gratis, Instalaciones

En: Vigo, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo Valoración de evento: Tu valoración: Regístrese por favor para poder votar

0 0

El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) presenta la tercera propuesta del ciclo 'Intertextual', que comisaria Ángel Calvo Ulloa en el espacio Anexo. El protagonista en esta ocasión es Juan López (Alto Maliaño, 1979) con su proyecto '_ACHAR', donde el artista cántabro echa mano del dibujo originado por el desgaste al que la ciudad es sometida. Esta muestra hace la número 100 en el histórico de exposiciones del MARCO.

¿Qué estás buscando? ¿Dónde? ¿De qué tipo? del al

Para _ACHAR, López ha insertado dos grandes farolas cuyo tamaño sobrepasa el ancho del espacio y, ayudado por un motor, las ha forzado a atascarse para que permanezcan en él. Es un gesto mínimo que sin embargo requiere de un importante despliegue que busca introducir ese elemento meramente noctámbulo en el interior del edificio y que genera al mismo tiempo un imborrable registro, testigo de la acción violenta y del paso forzado.

Buscar

Esta instalación remite al edificio del museo, al simbolizar la violencia que ocurría sobre los muros de las celdas de este inmueble, ya que fue proyectado como cárcel a mediados del siglo XIX. El interés por el lenguaje es muy visible en la práctica del artista. La mayoría de sus proyectos conllevan un juego lingüístico: desde intervenciones textuales en el espacio urbano, en las que a partir de manipulaciones de elementos preexistentes consigue nuevos significados, a la construcción de enunciados cargados de poética o humor que dan título a sus proyectos.

NOTICIAS RELACIONADAS Del rombo al hexágono hay dos líneas

77


Vigopolis Diario arte audIovIsual subscríbete

Agora

baNda deseñada

Antes

lIteratura

MúsIca

Despois

entra no teu perfil |

buscador

inicio / noticias / A retrospectiva de Francisco Mantecón no MARCO reivindica a vixencia do seu esencialismo

Noticias Séguenos en Seguir a @culturagalega

11.5K seguidores

Like 7,480 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Hoxe en culturagalega.org WebserIes, FIlMes e uN Foro FaN parte do prograMa ForMatIvo ata o Mes de abrIl

Ir a la web

As últimas producións galegas atópanse no programa Augal celebrase eN boIro eNtre o 28 de FebreIro e o 1 de MarZo

Dase a coñecer o programa do IX Encontro Arqueolóxico do Barbanza a retrospectIva de FraNcIsco MaNtecóN No Marco reIvINdIca

← Older posts

Newer posts →

LISTEN TO FREE RADIO NOW

BookCrossing en Vigo ¡Feliz día del Libro!

radio.myway.com

Posted on 22 abril 2015

Your Top Radio Programs

a vIxeNcIa do seu eseNcIalIsMo

Vangardas que nunca marcharon

Here & Now. w/ Your Free Homepage App. Try it!

a asocIacIóN de Ilustradores coNMeMora a data o 30 de xaNeIro

A Coruña e Vigo concentran as actividades do Día da Ilustración

Francisco Mantecón. sen título, 1990. Mixta sobre papel 75 x 105 cm. colección particular

os datos do IsbN apuNtaN que é das poucas coMuNIdades Nas

A RETROSPECTIVA DE FRANCISCO MANTECóN NO MARCO REIVINDICA A VIXENCIA DO SEU ESENCIALISMO

Tweet

Recommend one person recommends this. sign up to see what your friends recommend.

coreográFIca coMpoñeN a oFerta

Cinco cursos de danza inician a oferta formativa do Centro Coreográfico

0

o debuxaNte coNta cuNha exteNsa carreIra Na edItora estadouNIdeNse dc

O Saló del Còmic convida o galego José Luís García López os graNdes arquItectos optaN por propostas sINxelas para as súas propIas vIdeNdas

Ligazóns Máis información e imaxes no web do MARCO

XX.

Aquí podeis encontrar actualidad, curiosidades, exposiciones, festivales, conciertos... y muchas más cosas para hacer en Vigo

daNZa clásIca, coNteMporáNea, galega, barroca e INvestIgacIóN

Santiago. Redacción 28 / 1 / 2015

arte reportaxe

Viogopolis Diario

que Medra a producIóN

Galicia publicou 2.274 títulos en 2014

Vangardas que nunca marcharon

”Ando a sacar elementos do cadro e estou quedando sen cadro”. Así o afirmaba o artista plástico vigués Francisco Mantecón (1948-2001), a quen o MARCO de Vigo dedícalle a retrospectiva "Paixón e Cálculo" sobre as décadas de madurez da súa obra. Aproveitamos para coñecer máis a traxectoria deste artista que adoptou as avangardas formais do século

A exposición ”Francisco Mantecón. Paixón e cálculo” está comisariada por Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre para o Museo de Arte Contemporeánea de Vigo (MARCO), quen a terá aberta ata o 31 de maio de 2015, para logo viaxar á Coruña á Fundación Seoane. Trátase dunha revisión de parte da traxectoria central do artista ao redor dun centenar de obras, procedentes de coleccións institucionais e máis de trinta prestadores particulares. A publicación Ademáis, a exposición vai acompañada dun proxecto editorial abordado por Galaxia con textos de varios autores: Francisco Sampedro, Antonio Doñate & X. Carlos Hidalgo, Manolo Figueras, Vítor Mejuto, Roque Lazcano Vázquez, Mar Vicente, Manolo Moldes, ademáis dos comisarios da exposición e directores do MARCO e da Fundación Seoane. O libro explica a figura e traxectoria de Mantecón, imaxes das súas obras e unha selección

Arquitecturadegalicia.eu: O paradoxo das casas dos arquitectos arquItecturadegalIcIa.eu perMIte coMpreNder as coNstrucIóNs coNteMporáNeas do Noso país

De que vai ese edificio? tras aprobar os estatutos e o patroNato, procederase ao rexIstro

Constitúese formalmente a Fundación Blanco Amor Faleceu aos 83 aNos eN vIgo

Morre o pintor Antonio Quessada preseNtaMos as deZ reportaxes MáIs vIstas de culturagalega.org eN 2014

As dez de 2014

asINará uN coNveNIo coas tres uNIversIdades galegas

Cultura busca apoiar o turismo de congresos o Museo recupera coMo espaZo exposItIvo a teNda-lIbrería

Carlos Maciá inaugura 249 litros no MARCO de VIGO

¿Qué es vigopolis?

Hoy jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro, 54 bibliotecas de museos y centros de arte y cultura inundarán las ciudades de libros. Más de 2.000 volúmenes de diversas disciplinas se repartirán en diferentes lugares públicos. Una práctica denominada Bookcrossing, que se ha desarrollado como un movimiento global, y que en el 2009 contaba con más de 750.000 miembros en todo el mundo. Un año mas, O MARCO se une a esta experiencia. Liberará un total de 90 catálogos en distintos puntos de Vigo. La experiencia de Bookcrossing comenzó hoy a las 11:00 de la mañana en frente de la fachada del museo en la calle Príncipe.

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

LISTEN TO FREE RADIO NOW radio.myway.com

Todos los libros liberados estarán acreditados con sus correspondientes etiquetas e instrucciones para informar al lector sobre la experiencia y la forma de cómo deben indicar el lugar en el que encontraron el libro en la página web www.bookcrossingspain.com El objetivo de esta iniciativa es fomentar la lectura y difusión del conocimiento de las diferentes disciplinas artísticas. Cualquier persona puede participar en esta experiencia, no sólo recogiendo libros sino también poniendo en circulación otros de su propiedad, siempre registrándolos en la página web de www.bookcrossing-spain.com y liberándolos después en un lugar público.

 la ventana del arte

Your Top Radio Programs Here & Now. w/ Your Free Homepage App. Try it!

Vigopolis Ocio de Calidad Like 5,899 people like Vigopolis Ocio de Calidad.

I

volver anterior I

ir a página de inicio

I

MEMORIAS IMBORRABLES por Redacción Exit Express | sep 7, 2015

Fernando García Cañaveral

Hasta el 24 de Enero

MARCO Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Cañaveral, la propuesta de Fernando García para INTERTEXTUAL, se ubica en el plan inicial que la situaba en el calendario como la última intervención de este ciclo. No obstante, pese al cambio de fechas propuesto por el museo, él ha decidido mantener esa primera idea. García parte de la instalación 249 Litros, que inauguró este espacio en enero, y hace con su propuesta un guiño a algunos de los aspectos más definitorios de la intervención de Carlos Maciá. La ocupación casi total del espacio, el dominio de la horizontalidad, la fuerza del color, el acabado mate o la textura de aquel gran volumen que colapsó el Anexo, son ahora los aspectos con los que dialoga esta penúltima entrada de Intertextual.

ayrson La memoria como algo imborrable es el eje central de la exposición Memorias imborrables. Una mirada histórica a la colección videobrasil, que presenta obras de artistas como Bouchra Khalili, Carlos Motta, Coco Fusco, León Ferrari & Ricardo Pons, Liu Wei, Rabih Mroué, o Rosângela Rennó; entre otros muchos. La muestra, comisariada por Agustín Pérez Rubio, se presentó hace unos meses en el MALBA de Buenos Aires, tal y como contábamos aquí. Temas como la violencia de estado, las fronteras políticas o los prejuicios forman parte de las piezas que se pueden ver en el MARCO de Vigo. (Memorias imborrables. Una mirada histórica a la colección videobrasil, MARCO de Vigo. Del 11 de septiembre de 2015 al 7 de febrero de 2016).

El proyecto de Fernando García comenzó a materializarse durante la estancia que entre enero y junio de 2015 le llevó a Canadá, donde fue acumulando gran cantidad de monedas de un dólar sin una intención concreta, pero que tras el viaje de vuelta, funcionan como un elemento foráneo traído aquí, testigo del viaje y del propio proceso de recolección. Estas se an en las hendiduras practicadas en una serie de cañas de bambú, descubiertas durante un viaje a El Puerto de Santa María, donde comenzaron a postularse como elemento a utilizar y que ahora cobran protagonismo en esta instalación. Al mismo tiempo, García establece una relación entre el interior y el exterior del Anexo por medio de una serie de fotografías tomadas en Galicia, durante el viaje que realizó en noviembre de 2014 al MARCO y que se an en molduras realizadas en granito. Existe en Fernando García un interés definitorio en el trabajo con los materiales, en el proceso y en el encuentro que se produce entre las diferentes partes que configuran la obra. Cañaveral aúna la necesidad de participar activamente en cada uno de los pasos que la configuran y la expectación frente al comportamiento de cada uno de los materiales elegidos, tanto en conjunto como por separado. En este aspecto, al cuidado puesto en la realización de las hendiduras en el bambú, se une la introducción de esas pequeñas monedas y la duda que se prolonga hasta que esa unión tiene lugar. Lo mismo ocurre con las fotografías y el granito, que hablan en este caso de lo circundante, de la propia arquitectura del museo y de lo que está del otro lado de sus paredes. La unión supone, en ambos casos, no solo el acercamiento entre dos materiales cuya relación es para Fernando García un interrogante, sino el papel que los tiempos de cada acción operan también en todo este proceso.   Se produce así un encuentro entre la horizontalidad inicial frente a la verticalidad de las cañas, la viveza del color utilizado por Carlos Maciá frente a la frialdad de la propuesta de García, así como entre el acabado mate en contraposición al brillo de las monedas y del propio bambú, que toma como referencia el lugar ocupado entonces, generando una memoria espacial que se a en esos límites. Fernando García, como en sus trabajos previos, presta especial atención a lo ocurrido anteriormente en el espacio en el que trabaja, así como en el viaje y en las condiciones en las que saca adelante cada obra. En este caso, el viaje a Galicia no ha pasado inadvertido, como tampoco el material que en este caso compone la estructura del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo o los que ha venido utilizando en los meses previos.  

Comisario: Ángel Calvo Ulloa (Lalín, Pontevedra, 1984) vive y trabaja entre Madrid y Santiago de

78


VGO MAgazine

La Revista más directa y actualizada de Galicia:"Apostamos siempre por la frescura, transpariencia y actualidad de nuestro medio". "Somos Diferentes"

Agenda

Área Metropolitana

mayo 8, 2015 en Agenda Deja un comentario

Colaboradores

Comunicados

Cultura

Editorial

Subscribe to RSS

DÍA INTERNACIONAL DO MUSEO 2015 Programación especial no MARCO

CATEGORÍAS

Venres 15, sábado 16 e domingo 17 de maio – Vigo

Barrios

Agenda Área Metropolitana

Colaboradores

ENTRADA LIBRE E GRATUÍTA

Comunicados

Horario de apertura: venres, sábado e domingo de 11.00 a 14.30 e de 17.00

Cultura

a 21.00 (ampliación de horario o domingo pola tarde)

Denuncias Deporte Editorial Empresas – Inauguraciones

Día Internacional do Museo 2015

Galicia

Museos para unha sociedade sostible

Gastronomía

Como cada ano dende 1977, o ICOM (Consello Internacional de Museos) convida aos museos do mundo enteiro a celebrar o 18 de maio o Día

Internacional La Foto del Dia

Internacional do Museo, creado para promover o interese xeral pola xestión e as actividades dos museos e centros de arte. O lema para o DIM 2015 é

Mundo del Motor

‘Museos para unha sociedade sostible’, que pon de manifesto o papel que

Nacional

xogan os museos á hora de sensibilizar ao público sobre a necesidade dunha sociedade menos debaldidora, máis solidaria e que utilice os recursos dun xeito máis respectuoso cos sistemas biolóxicos.

Noticias Insólitas Otras Culturas.

http://network.icom.museum/international-museum-day/L/1/

Partidos Políticos.

Unha vez máis, o MARCO súmase a esta celebración e ofrece unha

Salud y Belleza

programación especial na fin de semana do 16 e 17 de maio, con

Sociedad

actividades para públicos de todas as idades, xunto coasexposicións que nesas datas se exhiben en salas: a retrospectiva de FRANCISCO MANTECÓN na planta baixa, a mostra Cismadores de MAURO

Solidaridad y Compromiso. sucesos

CERQUEIRA no Anexo; e o proxecto PORT AUTHORITY do artista lituano Gintaras Didžiapetris, que se clausura o domingo 17 de maio nas salas do primeiro andar.

Uncategorized

Na programación da fin de semana DIM destaca o ciclo MARCO Escena,

Vigo

Galego Español

XTRart España. El portal de la cultura española en el exterior. DESAFIOS XTRART

CONVOCATORIAS

AGENDA DE HOY PRÓXIMAMENTE ARTES ESCÉNICAS EXPOSICIONES CONVOCATORIAS MUSEOS MÁS

Exposiciones

CALENDARIO DE EVENTOS

EN ESPAÑA

ARTES ESCÉNICAS

CICLO DE EXPOSICIÓNS “INTERTEXTUAL: JUAN LÓPEZ_ACHAR” - (ANEXO MUSEO MARCO)

Ventas – Compras

ALTERNATIVA

ARTES VISUALES

CINE

Buscar...

FORMACIÓN

OPINIÓN

‘Cismadores’ de Marco Cerqueira: segunda propuesta de Ángel Calvo Ulloa para ‘Intertextual’

INICIO AGENDA DE HOY PRÓXIMAMENTE EQUIPAMIENTOS NOTICIAS ENLACES VENTA DE ENTRADAS

BUSCAR

FLEA MARKET

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN!

EN ESPAÑA

SECCIONES

DISTOPICUS

LITERATURA

Recibirás periódicamente en tu mail una selección de las noticias más interesantes. APÚNTATE

PUBLICIDAD COMPARTIR

8 ABRIL, 2015

NINGÚN COMENTARIO

AGENDA

El artista portugués Marco Cerqueira presenta ‘Cismadores’, segunda propuesta del ciclo de exposiciones

1

2

6

7

13

8

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

12

30

5

11

29

4

10

28

3

9

27

‘Intertextual’ llevado a cabo por Ángel Calvo Ulloa en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

«»

JULIO

26  

 

31

ÚLTIMAS NOTICIAS DESCRIPCIÓN: 

FECHA: VIE (26/06/2015)

A DOM (25/10/2015)

HORARIOS: INAUGURACIÓN (26-06-15): 20:00 h – RESTO PERÍODO EXPOSITIVO: Martes a sábados (festivos incluídos): 11:00 h a 14:30 h e 17:00 h a 21:00 h Domingos: 11:00 h a 14:30 h – Pechado os luns

LUGAR: Anexo (vestíbulo principal) do Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (r/ Príncipe 54, 36202 Vigo)

ORGANIZADOR: Concellería de Cultura

A partir  de  xaneiro  2015,  o  lugar  ata  agora  dedicado  a  tenda-librería  no vestíbulo principal do MARCO convertiuse en sala de proxectos, retomando o espírito  do  Espazo  Anexo  na  praza  peonil  posterior  (2004-2011).  Seguindo un  dos  signos  distintivos  do  MARCO,  esta  nova  liña  de  programación  pon especial énfase na produción propia, tanto no que se refire ás obras en si — novas  producións  realizadas  especificamente  para  este  espazo—  como  ao comisariado —ciclos de exposicións por proposta dun mesmo comisario, con periodicidade anual. Intertextual parte  dunha  selección  de  artistas  pertencentes  a  unha  mesma xeración, voceiros da realidade artística nacional e internacional dos últimos anos, que atopan nesa conexión de influencias un campo de traballo ideal. O ciclo  inaugurouse  o  16  de  xaneiro  con  249 litros,  de  Carlos  Maciá,  e continuou  con  Cismadores,  de  Mauro  Cerqueira.  Á  intervención  de  Juan López seguirán as de Fernando García e June Crespo. O traballo de Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979) mantén un estreito diálogo  coa  arquitectura,  investigando  sobre  como  a  experiencia  de  habitar delimita  a  percepción  de  espazo,  tempo  e  política.  No  contexto  urbán  e museístico, traballa a partir da idea de arquitectura como representación do poder establecido, que determina as relacións sociais.

ACCESO: Gratuíto

Cierre provisional de la Pinacoteca Municipal FFR y del Verbum

Martes, 30 Junio, 2015 - 10:41

Últimos días para visitar las exposiciones temporales en el Verbum y en la Pinacoteca Municipal

Miércoles, 24 Junio, 2015 - 11:12

Cierre provisional del Centro de Artesanía Tradicional (CAT)

Viernes, 19 Junio, 2015 - 13:05

Inauguración de la exposición "Afinidades Selectivas 8" en la Casa Galega da Cultura

Lunes, 15 Junio, 2015 - 09:34

Las entradas para el "IMAXINA SONS'15" ya están a la venta

Lunes, 15 Junio, 2015 - 09:08

cobran vida en sus manos como una voz de alarma que informa del proceso de desmantelamiento de la ciudad de Oporto; o ensamblajes peligrosamente equilibrados que corren el riesgo de desmoronarse en cualquier instante. Cismadores, parte de las experiencias acumuladas en la calle, de situaciones de un realismo que cuesta creer, e individuos que viven una vida que se repite en bucle. Y el resultado es una instalación en la que el vídeo se mezcla con los restos de ese naufragio urbano. Mesas que recrean las terrazas en las que ese cisma tiene lugar a diario; botellas y elementos que posibilitan la vida en ese laberinto. Las grabaciones realizadas a pie de calle reproducen conversaciones aparentemente vacías, en las que cualquier chisme es suficiente para provocar un acalorado

leer más Comisario: Ángel Calvo Ulloa.

Imagen cortesía del artista El trabajo de Mauro Cerqueira se sitúa en un lugar de confluencia entre lo tradicional y lo accidental: restos que

debate y el enfado entre individuos condenados a reencontrarse. Este proyecto tiene en otros como Ter que falar o Dar o braço, receber a mão, dos claros puntos de partida en los que temas como el alcohol, el mercado negro y las situaciones límite se funden dando lugar a un juego meramente

Adjunto NP_JUAN LÓPEZ_gal.pdf

Tamaño

plástico, que se retroalimenta con las historias que más allá de las puertas del museo, en cualquier ciudad, se

145.39 KB

siguen produciendo a diario.

SÍGUENOS EN FACEBOOK

XTRart

Fuente: MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Tweet

Gústame

0

0

Share

Like 13,389

Exposición: Cismadores Sede: MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Ciudad: Vigo País: España Fechas: Del 10 de abril al 14 de junio de 2015 Etiquetas: Ángel Calvo Ulloa, Cismadores, Intertextual, MARCO, Mauro Cerqueira, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Vigo ‘La senda y la trama’ de Javier Vallhonrat llega a Praga

SÍGUENOS EN TWITTER

Tweets

Follow

79


80


53-55 EXPO GALICIA_52-53 CINE.qxd 23/07/15 21:40 Página 53

login register

IN PRINT DIARY

CRITICS' PICKS

Original exposición en el Marco de Vigo

Por Juana Vera (Santiago de Compostela)

Q

LA TRADUCCIÓN COMO ARTE El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco) presenta, en colaboración con FRAC Lorraine francés y el SFKM de Noruega la exposición A voz do traductor (La voz del traductor), organizada por Martin Waldmeier (Basilea, Suiza, 1984). En ella, artistas procedentes de China, Latinoamérica, Turquía, Estados Unidos y Europa nos hacen, entre otras, las siguientes preguntas: ¿qué significa vivir entre lenguas?, ¿de qué modo puede una lengua, que en un principio sirve para comunicar, incluir o excluir a la gente de la sociedad?, ¿se puede relacionar traducción con invención?, una persona puede aprender una lengua extranjera, pero, ¿puede aprender a sentirse en casa en esa misma lengua? Y aseveraciones como ésta: “Todos los que no saben leer en español son estúpidos”. La original exposición estará abierta al público hasta el próximo 30 de agosto.

ué significa vivir entre lenguas?, se lee al inicio de la exposición A voz do traductor (La voz del traductor) del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco). ¿La globalización nos convierte a todos en “traductores”?, se vuelve a inquirirnos al inicio de esta muestra. Con estas preguntas, el visitante se acerca a la obra Letter to Other Planet (Cartas para Otro Planeta), de Dora García (Valladolid, 1965), en la que los datos esenciales de A voz do traductor, son presentados a la prensa en doce idiomas incomprensibles para la gran mayoría de los gallegos, de los españoles y de los europeos. “La comunicación que nace en los gabinetes de prensa nunca es del todo neutral. Llega a ciertos grupos mientras ignora a otros. Incluso la lengua inglesa, lengua vehicular usada en los dossieres de prensa, también simboliza la “autocontemplación y el esnobismo internacional” del mundo del arte”,

search

ADVERTISE BACK ISSUES CONTACT US SUBSCRIBE

ARTGUIDE

DE LA CULTURA Y LA CIENCIA / EXPOSICIÓN

CURRENT PAST

New York Barbara Kasten Jamie Isenstein Lutz Bacher Peter Saul “Irreverent: A Celebration Of Censorship” “In The Studio: Paintings” Hito Steyerl Trenton Doyle Hancock “Margret: Chronicle of an Affair – May 1969 to December 1970” Folkert de Jong Laurie Simmons Victor Man Caitlin Keogh Charline von Heyl On Kawara Alice Neel “Watching You, Watching Me”

Los Angeles Jon Pestoni Sarah Conaway Olga Balema & Anne de Vries Charles Gaines

San Francisco

500 WORDS

PICKS

NEWS

PREVIEWS VIDEO

BOOKFORUM FILM

A&E

PASSAGES

中文版 SLANT

Vigo

links

Gintaras Didžiapetris

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO (MARCO) Príncipe 54 February 6–May 17 In the spirit of collaboration that pervaded late 2000s Vilnius, where Gintaras Didžiapetris spent his formative years, the artist has invited AaBbPp, Elena Narbutaité, Rosalind Nashashibi, and William Eggleston to participate in his first institutional show in Spain. Didžiapetris’s medium is the open file: an ethereal, evolving device that can assume one format or another depending on the artist’s decisions. A small video projection titled Transit, 2012, took the form of a 16-mm film in a previous show and may well manifest itself via another medium in the future. Its low-definition footage shows views of New York and Naples, specifically bridges, roads, and subway stations. An iconographic concern relating to communication and connection systems seemingly links the piece to the quotidian scenes in Nashashibi’s Dahiet Al Bareed, District of the Post Office, 2012, yet this is a subtle thread. In any case, both works may evoke the Lithuanian’s interest in ceaseless transitions among ideas, images, and forms characteristic of his work. The mirrors that appear in Eggleston’s photographs, meanwhile, further the linkages throughout the show, as our sliding glaze invariably slips across the space.

Gintaras Didžiapetris, Inside Port Authority, 2014, digital image file, dimensions variable.

Didžiapetris encourages free interpretation, to say the least. The exhibition avoids offering any sort of statement or suggested itinerary, or even walls that interfere with the original architecture. Instead of artificial light, daylight streams in through the normally concealed windows. Not only will the show register in different ways to different visitors, but it may also represent a multitude of shows to any one viewer in a very short lapse of time.

Miriam Böhm

— Javier Hontoria

Ai Weiwei “Secondhand”

PERMALINK

COMMENTS

PRINT

Boston “Pretty Raw: After and Around Helen Frankenthaler”

‹ return to current picks

Chicago Jessica Labatte Doris Salcedo

Cleveland Ragnar Kjartansson

Houston Mel Chin

Minneapolis Louise Erdrich

New Orleans “EN MAS’: Carnival and Performance Art of the Caribbean”

Washington, DC Hiroshi Sugimoto

Mexico City MARCO / ENRIQUE TOURIÑO

Daniel Monroy Cuevas

London Juan Muñoz and Marlene Dumas

Paris Florence Henri

Ingrid Wildi Merino. Otra mirada a lo insignificante, 1982-2014. Cortesía Colección 49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine. nº 1120. 27 de julio–6 de septiembre de 2015

53

81


latamuda Revista digital de arte contemporáneo

Viernes 01 de Abril del 2016

Producciones y procesos en la Colección DKV 16 octubre, 2015-20:00 - 22:00

Producciones y procesos en la Colección DKV 16 de octubre 2015 – 24 de enero 2016 MARCO La exposición que tendrá lugar en el MARCO en el último trimestre de 2015 inaugurará una nueva iniciativa en colaboración con el centro vigués. Con motivo de este proyecto fueron convocadas dos becas de producción para artistas, financiadas por DKV, que correspondieron a los artistas Patricia Dauder (Barcelona, 1973) y Misha Bies Golas (Lalín, Pontevedra, 1977). Las dos propuestas ganadoras formarán parte de la muestra, junto con otras obras pertenecientes a la colección DKV.

82


83


acti vid des 84


85


86


ACTIVIDADES PARA ESCOLARES E PÚBLICO FAMILIAR Número centros participantes // 133 Número escolares participantes // 4.167 Número participantes actividades familias // 1.101

Ao longo de 2015, o departamento educativo do MARCO seguiu ofrecendo a súa programación para escolares —visitas e obradoiros en torno ás exposicións temporais—, ademais das actividades para público familiar nas fins de semana, obradoiros específicos, e a oferta de cursos para adultos no salón de actos. En canto ao público escolar e familiar, durante o primeiro semestre de 2015 o programa titulado ‘DE CANDO EN CADRO’ desenvolveuse en paralelo á exposición de FRANCISCO MANTECÓN, con propostas específicas para os distintos tramos de idade, ademais de actividades relacionadas co proxecto de CARLOS MACIÁ no Anexo. Tamén, o 27 e 28 de xaneiro chegou a Vigo o proxecto didáctico MuMo. O museo móbil, organizado pola asociación francesa l’Art à l’Enfance, grazas a unha iniciativa realizada en colaboración co MARCO e l’Alliance Française de Vigo. Varios grupos de escolares de Primaria da área metropolitana de Vigo participaron nas visitas e obradoiros deseñados polo persoal do MuMo, complementados por unha actividade dentro do Museo conducida polos educadores do MARCO. Co inicio do novo curso retomouse a programación para escolares da man de DKV Seguros, que patrocinou as actividades educativas 87


relacionadas coa mostra Coleccións e procesos na Colección DKV, inaugurada o 16 de outubro nas salas da planta baixa. ‘E TI, QUE RECORDAS?’ foi o nome xenérico deste programa, con actividades adaptadas ás idades e ciclos educativos dos participantes. Ademais, no contexto desta mostra e deste programa educativo para escolares, o MARCO e a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia, AFAGA, a través do centro de día que xestiona en Vigo, iniciaron unha liña de colaboración. En consonancia coa especial atención de DKV Seguros e do seu programa ARTERIA DKV cara ás accións que fomenten a creación artística ligada á saúde e a mellorar a calidade de vida das persoas, levouse a cabo unha experiencia piloto para integrar as actividades dirixidas a escolares no Museo coa necesidade de sensibilización social cara ás persoas con Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas, dentro do programa de actividades de ocio, formación e estimulación que desenvolve o persoal de AFAGA nos seus centros.

88


XANEIRO/XUÑO 2015 DE CANDO EN CADRO

Visitas e obradoiros para escolares Actividade complementaria da exposición FRANCISCO MANTECÓN

Para grupos de Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato Datas // do 8 xaneiro ao 12 xuño 2015 Lugar // salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) Horario // martes, mércores, xoves e venres de 11.00 a 13.30

89


90


XANEIRO/XUÑO 2015 DE CANDO EN CADRO

Visitas e obradoiros para familias Actividade complementaria da exposición FRANCISCO MANTECÓN

Para nenos/as a partir de 3 anos, sós ou acompañados de persoas adultas Datas // do 10 xaneiro ao 31 maio 2015 Lugar // salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) Horario //sábados e domingos de 12.00 a 14.00

91


92


XANEIRO/XUÑO 2015 MuMo. O museo móbil en Vigo Para escolares de 6 a 12 anos e público familiar

Datas // 27 e 28 de xaneiro 2015

Lugar // MuMo Museo Móbil (rúa Príncipe) e Laboratorio das

Artes (1º andar) Horario // de 10.30 a 19.00 Organiza // asociación l’Art à l’Enfance Coa colaboración de // MARCO e L’Alliance Française de Vigo Centros participantes: CPR Montesol, CPR San Fernando, CEIP Párroco Don Camilo, CEIP Vicente Risco, Agrupación de Amigos do MARCO O proxecto didáctico MuMo. O museo móbil, organizado pola asociación francesa l’Art à l’Enfance, chegou a Vigo a unha iniciativa realizada en colaboración co MARCO e l’Alliance Française de Vigo. Creado en 2011, a súa estrutura é a dun camión-contedor que se desprega e acolle catro espazos diferenciados con obras de pintura, escultura, instalación, vídeo e deseño. Todas as obras que compoñen este “museo móbil” foron creadas especificamente para o público infantil por artistas de recoñecido prestixio internacional. No caso da parada en Vigo, o MuMo estacionouse na rúa Príncipe, fronte a fachada principal do MARCO, e durante os dous días acolleu visitas (previamente concertadas dende o Museo) de grupos de escolares de educación Primaria, entre 6 e 12 anos de idade, conducidas polo persoal educador do MuMo, cunha duración de 45 min. As visitas completáronse con obradoiros didácticos no MARCO, conducidas neste caso polo persoal educador do Museo.

93


94


OUTUBRO/DECEMBRO 2015 E TI, QUE RECORDAS?

Visitas e obradoiros para escolares Actividade complementaria da exposición Coleccións e procesos na Colección DKV Para grupos de Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato Datas // do 20 outubro ao 18 decembro 2015 Lugar // salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) Horario // mércores, xoves e venres de 11.00 a 13.30 No último trimestre do ano, o Departamento de Didáctica do MARCO puxo en marcha un novo proxecto educativo para escolares, patrocinado por DKV Seguros, que se desenvolveu en paralelo á exposición que ata o 24 de xaneiro ocupou as salas da planta baixa.

95


96


OUTUBRO/DECEMBRO 2015 E TI, QUE RECORDAS?

Visitas e obradoiros para escolares e maiores con Alzheimer Actividade complementaria da exposición Coleccións e procesos na Colección DKV Para escolares de Infantil e Primaria, e usuarios do Centro de Día Beiramar de AFAGA en Vigo Datas // do 4 novembro ao 4 de decembro 2015 Lugar // salas de exposición e Laboratorio das Artes (1º andar) Horario // mércores de 11.00 a 12.30 No contexto do programa educativo para escolares desta exposición, a partir do mes de novembro iniciouse unha colaboración entre o MARCO e AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia. Un grupo de usuarios do Centro de Día Beiramar en Vigo, acompañados por terapeutas do Centro e persoal do Museo, participou nun proxecto de actividades e obradoiros relacionados coa exposición, unha vez á semana. Cada mércores os grupos de escolares de Infantil e Primaria uníanse ao grupo de AFAGA para desenvolver conxuntamente as visitas-obradoiros, concibidas como actividade integradora.

97


cursos para adultos Durante o primeiro semestre de 2015 continuaron en marcha as tres propostas centradas na historia da arte, na música contemporánea e os seus referentes, e no cine das dúas últimas décadas.

98


XANEIRO/MAIO 2015 OS OUTROS IMPORTANTES

Parellas artísticas no século XX Unha análise da traxectoria, ao longo do século XX, de parellas pertencentes a diferentes ámbitos artísticos.

Datas // do 15 outubro 2014 ao 21 maio 2015 Lugar // salón de actos Horario // mércores, de 19.30 a 21.00

Organiza // MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo Docente // Ana Pereira Molares, coa participación de relatores

convidados

Número asistentes // 113

AGUZAR O OÍDO (II)

23 músicas que cambiaron a escoita Organizado conxuntamente con Vertixe Sonora Ensemble, este curso consistiu en charlas e audicións en torno a figuras esenciais da música dos séculos XX e XXI, a través de 23 sesións que combinaban erudición e entretemento cunha linguaxe amena e accesible.

Datas // do 9 outubro 2014 ao 23 abril 2015 Lugar // salón de actos Horario // xoves, de 20.00 a 21.00

Organiza // MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, en

colaboración con Vertixe Sonora

Colabora // Porto Casa da Música

Docentes // Emilio Lede Abal, integrantes de Vertixe Sonora

Ensemble, e relatores convidados Número asistentes // 39 99


OS OLLOS NON QUEREN PECHARSE

Persistencias e resistencias da mirada na historia do cine Historia da mirada a través de filmes e cineastas que se resisten a pechar os ollos, que se rebelan e nos revelan novas maneiras de ver e de dar a ver, ampliando así o noso imaxinario.

Datas // do 14 outubro 2014 ao 26 maio 2015 Lugar // salón de actos Horario // martes, de 19.30 a 21.00

Organiza // MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo Docente // José Manuel López, coa participación de relatores

convidados Número asistentes // 81

A partir do mes de outubro retomouse a programación de cursos para adultos, con dúas novas propostas para a tempada 2015-2016.

ARTE E SOCIEDADE NA ESPAÑA DOS SÉCULOS XX e XXI� Unha aproximación crítica á creación artística que se desenvolveu en España ao longo do século XX e os primeiros anos do XXI, paralelamente aos acontecementos políticos e sociais.

Datas // do 28 outubro 2015 ao 11 maio 2016 Lugar // salón de actos Horario // mércores, de 19.30 a 21.00

Organiza // MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo Docente //Ana Pereira Molares, coa participación de relatores

convidados Número asistentes // 112

100


OUTUBRO/DECEMBRO 2015

CORPOS EFÍMEROS, MÁQUINAS PERFECTAS.

Pequena historia do movemento, o tránsito e a transformación no cinema’ Do gag cómico á introspección, do musical ao cinema de acción, da precisión do loitador á inocencia lúdica do clown, do vagabundeo urbano á mística dos espazos abertos… múltiples son as vías deste itinerario polo movemento, o tránsito e a transformación no cinema.

Datas // do 29 outubro 2015 ao 26 maio 2016 Lugar // salón de actos Horario // xoves, de 19.30 a 21.00

Organiza // MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo Docente // José Manuel López, coa participación de relatores convidados Número asistentes // 70

101


102


XORNADAS DE PORTAS ABERTAS DÍA INTERNACIONAL DO MUSEO 2015 Museos para unha sociedade sostible Venres 15, sábado 16 e domingo 17 de maio

Na fin de semana do 15, 16 e 17 de maio, o MARCO sumouse á celebración do DIM Día Internacional do Museo, cunha programación especial na que destacou o ciclo MARCO Escena, comisariado por Pablo Fidalgo Lareo, ademais doutras actividades específicas —taller de scrapbooking na Biblioteca-Centro de documentación, programación do Laboratorio das Artes, visitas guiadas— para público infantil e adulto. O lema para o DIM 2015 foi ‘Museos para unha sociedade sostible’, que pon de manifesto o papel que xogan os museos á hora de sensibilizar ao público sobre a necesidade dunha sociedade menos debaldidora, máis solidaria e que utilice os recursos dun xeito máis respectuoso cos sistemas biolóxicos.

103


PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES MARCO Escena

Programa de artes escénicas comisariado por Pablo Fidalgo Lareo Venres 15, sábado 16 e domingo 17 de maio

Urândia Aragão Fio condutor

Venres 15 ás 18.00 (1º pase) e ás 20.00 (2º pase) Sábado 16 ás 11.30 (1º pase) e ás 13.30 (2º pase) Sala perimetral B1 (1º andar) Estrea o 29 de maio de 2014 no Festival Alkantara, Lisboa Concepto e dirección artística: Urândia Aragão Apoio dramatúrxico: Rui Catalão Apoio artístico: Carlos Manuel Oliveira Luz: Thomas Walgrave Son: David Leitão  Escenografía: Urândia Aragão Asistencia escénica: Catarina Prata Voces: Elena Castilla, Isabel María Gil, Iria Fernández Mouriz, Marta Viana Tomé, Marta Fernández Caballero, Pablo Fidalgo Lareo, Paula Pintos Ureta, Ramón Ibañez, Virginia Guille, Xoana e Dora das Neves Residencias artísticas: Espaço Alkantara e Atelier RE.AL Produción: Départs co apoio do Programa Cultura da Unión Europea Coprodución: Alkantara Co apoio de: casaBranca e Fundação Gulbenkian Agradecementos: Laura Lopes e Rui Aguiar

104


Espectador, não te assustes. Vais deparar-te com muitas pontas soltas e vai depender de ti encontrar-se um fio condutor. Serás parte integrante do que vier a acontecer. Que todas essas pontas soltas possam constituir uma trama uniforme, com os seus padrões e formas reconhecíveis, é uma hipótese que só a felicidade do momento poderá revelar. Fio condutor dramatiza e pon en escena voces do espazo público, discursos na cidade, historias de vidas anónimas, en forma de fragmentos de monólogos e conversacións cotiás que o público é invitado a compartir e reproducir de forma individual, a dúo, ou a coro. Fio condutor explora a cidade a través dos corpos que a habitan, o espazo e o cotián como materia plástica, na relación entre imaxes habitadas por corpos e corpos habitados por imaxes. É unha viaxe, tanto virtual como física, por lugares onde o mundo e a imaxinación se funden...

105


Mis documentos

Ciclo de conferencias performativas Comisariado por Lola Arias coa asistencia de Sofía Medici Estrea o 12 e 13 de febreiro de 2015 no Festival Escenas do cambio, Santiago de Compostela Mis documentos é un ciclo de conferencias performativas onde artistas de distintas disciplinas presentan unha investigación persoal, unha experiencia radical, unha historia que lles obsesiona secretamente. É un ciclo de formato mínimo: o artista en escena cos seus documentos. Unha forma de facer visibles esas investigacións que ás veces se perden nunha carpeta sen nome no ordenador. A poeta Branca Novoneyra presentou Parada, unha volta á súa aldea, un lugar de trece casas onde pasou unha infancia sen nenos. O actor e escritor Diego Anido sacaba a relucir estraños segredos familiares en La piel de mi familia. A coreógrafa Uxía Vaello trataba de descubrir por que o seu avó José Vaello, un republicano atípico, estivo detido na Illa de San Simón.

Branca Novoneyra

Diego Anido

Uxía P. Vaello

La piel de mi familia Parada Fantasma Sábado 16 ás 19.00 Sábado 16 ás 18.00 Domingo 17 ás 18.00 Sala frontal B2 (1º andar) Sala frontal B2 (1º andar) Sala frontal B2 (1º andar)

106


Ana Borralho & João Galante

Só há uma vida e nela quero ter tempo para construir-me e destruir-me Sábado 16 e domingo 17 ás 20.00 Salón de actos A obra de Ana Borralho & João Galante estivo protagonizada por un grupo de adolescentes entre 15 e 18 anos da área de Vigo, participantes no taller que levaron a cabo os artistas no MARCO, do 9 ao 14 de maio. Estrea o 4 de abril de 2015 en Lagos, Portugal Concepto, dirección artística, espazo e deseño de luz: Ana Borralho & João Galante Texto orixinal: Pablo Fidalgo Lareo Traducción: Francisco Frazão Banda sonora orixinal: Coolgate, Pedro Augusto Asistencia en ensaios: Catarina Gonçalves Colaborador artistíco: Tiago Gandra Son: Pedro Augusto Produción executiva: Andrea Sozzi Dirección de produción: Mónica Samões Performers: Nerea Conde Rodríguez, Elena Corcobado Fernández-Colmeiro, Ana Rivero González, Nahuel Rodríguez Losantos, Lena Landqvist Souto, Sara Faro Lubiáns, Martín Vicente Fábregas, Ana Domínguez Gil Produción: casaBranca Coprodución: Culturgest / Projecto Panos - Palcos Novos Palavras Novas (Texto orixinal: Pablo Fidalgo Lareo, Tradución: Francisco Frazão) Co apoio de: Câmara Municipal de Lagos, Centro Cultural de Lagos, Espaço Jovem, TEL - Teatro Experimental de Lagos, LAC - Laboratório de Actividades Criativas (LAR Residência), Culturgest, Agrupamento de Escolas Gil Eanes - Escola Secundária Gil Eanes, Alkantara Agradecementos: IES Rosais 2 (Vigo), IES Alexandre Bóveda (Vigo), IES Álvaro Cunqueiro (Vigo), IES Salvaterra de Miño, ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Vigo), Vagalume Teatro (Vigo)

107


Fronte a fronte co seu público, un grupo de adolescentes proponse falar do que significa, ou do que creen significa, ser un “ser libre”. Cun futuro que non promete máis có recoñecemento das vellas regras dun sistema social e político moribundo, defenden un futuro que pretenden reclamar na súa plena liberdade. A partir dun texto orixinal de Pablo Fidalgo Lareo, estes mozos pretenden engulir o mundo, mastigalo e devolvelo ao seu público, pero este proceso implica o desenvolvemento dun veleno, en forma de palabras, creado para poder pensar o sistema entrópico no que estamos todos inmersos.

108


TUNEANDO!

Obradoiros infantís para público familiar Sábado 16 e domingo 17 de maio Horarios: de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 Laboratorio das Artes (1º andar) Coincidindo coa fin de semana do DIM, no Laboratorio das Artes preparouse unha montaña de obxectos e materiais utilizados ao longo destes meses nos talleres infantís. Agora dependerá de nós atopar as pistas para tunear e converter estes obxectos noutras cousas... Que acontecerá...? Antes de entrar nos talleres, cada participante pode recoller na taquilla do MARCO a pulseira da FEAM que o identificará como Amig@ dos Museos.

[RECREA]SCRAP

Taller de Scrapbooking con postais de arte Sábado 16 de maio Grupo 1: 11.00 a 13.00 Grupo 2: de 18.00 a 20.00 Biblioteca-Centro de Documentación Un scrapbook é literalmente un “álbum de recortes”. Na actualidade, esta técnica recuperouse engadíndolle o uso de selos, troqueladoras, papeis decorativos e moitos outros elementos, e, estendeuse máis alá dos álbumes ilustrados, á creación de tarxetas de felicitación, libros de receitas e todo tipo de obxectos. Coincidindo coa fin de semana do Día Internacional do Museo —este ano relacionado co mundo sustentable e a reciclaxe— a Biblioteca-Centro de documentación do MARCO organizou unha actividade de Scrapbooking, concibida como obradoiro para público adulto. Para iso, puxéronse a disposición dos participantes todas as ferramentas e decoracións posibles do Scrap, xunto con invitacións en papel que se reciben no Museo ao longo do ano, realizadas con múltiples papeis e incribles materiais, que se combinaron á perfección nas creacións do obradoiro. 109


O MARCO POR DENTRO

Visitas guiadas ás exposicións Venres 15, sábado 16 e domingo 17 de maio Horarios: ás 12.30, 17.30 e 19.30 Salas de exposición da planta baixa, do 1º andar, e Anexo Percorrendo os espazos do MARCO na compaña dos monitores de sala, o público descubriu novos itinerarios e contidos a través da abstracción xeométrica de FRANCISCO MANTECÓN; das historias dos Cismadores de MAURO CERQUEIRA; e do recinto aduaneiro creado por Gintaras Didžiapetris en PORT AUTHORITY; unha exposición creada a xeito de depósito, un lugar no que a vida observable dos obxectos conforma unha visión particular do mundo.

A NOITE BRANCA

Noite de portas abertas e programación de actividades especiais Venres 7 agosto Organiza: Concellería de Cultura e Festas, Concello de Vigo

110


O primeiro venres de agosto, a Concellería de Cultura e Festas do Concello de Vigo promoveu novamente o programa A NOITE BRANCA, encadrado na oferta ‘Vigo en Festas 2015’. Esta iniciativa pretende salientar o patrimonio e actividades dos centros que forman parte da Rede Museística e Expositiva do Concello de Vigo (Museo Quiñones de León, Verbum-Casa das Palabras, Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, Casa Galega da Cultura, Casa das Artes, Fundación Laxeiro, Museo Liste-Etnográfico de Vigo, CAT-Centro de Artesanía Tradicional, e MARCO), dende unha perspectiva novidosa, nun horario amplo e singular, aberto á a cidadanía e a todas as persoas que visitan a cidade nestas datas. Para esta ocasión, o MARCO ampliou o seu horario de apertura ata as 02.00 da madrugada do sábado, e os visitantes poideron desfrutar das tres exposicións que nestes meses de verán se exhibían no Museo, e sumarse ás visitas guiadas que, a partir das 20.00, ofreceu o persoal de salas. Ademais, ás 20.30, o profesor e investigador Carlos L. Bernárdez ofreceu unha conferencia sobre a figura e obra de Luis Seoane, protagonista da retrospectiva nas salas da planta baixa. Visitas guiadas ás exposicións

Lugar: salas de exposición da planta baixa, 1º andar, e Anexo Horario: ás 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00 LUIS SEOANE. Retrato de esguello (salas da planta baixa) A VOZ DO TRADUTOR (salas do 1º andar) JUAN LÓPEZ. _ACHAR (Anexo)

Conferencia de Carlos L. Bernárdez

‘Esquema de claridades. A obra artística do primeiro Seoane’ Lugar: salón de actos Horario: ás 20.30

Pola súa banda, Miguel Oliveira Restaurante sumouse á celebración da Noite Branca con ampliación de horarios e ofrecendo os seus servizos habituais de cafetería e terraza.

111


112


CONCERTOS E FESTIVAIS Durante 2015, o MARCO continúa a súa colaboración con outros programas, festivais e propostas levados a cabo en colaboración con distintas entidades e institucións.

113


ALT 15

Festival Alternativo das Artes Escénicas de Vigo Venres 13, sábado 14 e domingo 15 marzo 2015 Salón de actos Organiza: Noescafé Teatro Asociación Cultural Colabora: Concellería de Cultura, Festas e Museos, Concello de Vigo

Do 13 ao 16 de marzo celebrouse en Vigo a decimocuarta edición do ALT, Festival Alternativo das Artes Escénicas, con actuacións e intervencións en distintos espazos da cidade. As obras programadas no MARCO tiveron lugar no salón de actos durante a fin de semana do 13 ao 15 de marzo.

114


Programa no MARCO VENRES 13 marzo

Anómico Teatro (Vigo) Preferiría non facelo, 80’ [Teatro físico_Poema político] Dirección: Julio Fernández Peláez / Eva Alfonso / Intérpretes: Cristal Lázare, Eva Alfonso e Julio Fernández / Deseño iluminación: Eva Alfonso e Julio Fernández

SÁBADO 14 marzo

Especial ALT CINE – TEATRO Colectivo Cinema Sticado (Cangas) Strpts / Episodio 1: Mirlo & Rula, 60’ [Cine en vivo] Dirección: Xosel Díez / Intérpretes: Helena Varela e Xosel Díez / Deseño Iluminación: Man Núñez

DOMINGO 15 marzo

Especial ALT CINE – TEATRO Cristina Blanco (Madrid / Barcelona) El agitador vórtex, 60’ [Película en directo multixénero] Dirección: Cris Blanco / Intérpretes: Cris Blanco / Asistencia artística e técnica: Antón Rodríguez e Óscar Bueno / Música: Cris Blanco e Óscar Bueno

115


Festival SINSAL 2015 En 2015 continuou a colaboración entre o MARCO e SINSALaudio, organizadores do Festival Sinsal e de múltiples iniciativas que os convirten en referencia da música e o son dos nosos días.

Sesións H.A.L.O.

700 fíos Ensemble de música espontánea dirixida Organiza: SINSALaudio 26 de abril 2015 Salón de actos Un concerto especial, en sesión vermú, tivo lugar o domingo 26 de abril no salón de actos do MARCO. O compositor e guitarrista Pablo Rega dirixiu a un ensemble de 11 músicos improvisadores en rigoroso acústico, semellante a unha pequena orquestra de cámara, nunha experiencia sonora única para o público. Esa foi a proposta do colectivo de improvisadores de Vigo que, a través das Sesións H.A.L.O., estan a constituír unha escena musical na cidade na que a mentalidade artística prima sobre calquera outro elemento. Improvisación libre, intuición, e conciencia do momento presente.

116


117


Clausura Sesións Anecoicas Concerto de Nicolás Pastoriza Organiza: SINSALaudio 11 xuño 2015 Salón de actos

As sesións anecoicas do Festival Sinsal, que comezaran co curso universitario no mes de outubro, despedíronse no salón de actos do MARCO o xoves 11 de xuño cun programa de proxeccións e un concerto de Nicolás Pastoriza. As sesións anecoicas do Festival Sinsal son unha exploración dos límites do son (e da música) que intenta espertar sensacións acústicas diferentes. Neste ciclo programáronse concertos de músicos galegos actuais no interior da cámara semianecoica da Escola de Telecomunicacións da Universidade de Vigo: unha cámara especialmente deseñada para que as paredes, o teito e o chan absorban todas as ondas sonoras e electromagnéticas, sin apenas eco nin reverberación.

118


Festival SINSAL 2015

BLEDO+PIRA+Dj PHILISTER Organiza: SINSALaudio 10 setembro 2015 Salón de actos Lucrecia Dalt explora novas formas de facer colisionar melodías e estruturas abstractas. Colombiana e afincada en Berlín, factura un pop electrónico tan confesional, orgánico, delicado e humano como metafísico, complexo e tecnolóxico. Adrián de Alfonso é Don the Tiger, un dos músicos máis activos e inquedos do subsolo musical barcelonés dos 2000. A mediados de 2011 trasladouse a Berlín, onde encontrou a enerxía e o espazo suficiente para solidificar a súa proposta e gravar “Varadero”, o seu debut como Don the Tiger. David Gómez Krapoola é un personaxe clave para entender o subsolo madrileño da primeira década deste século. O seu entusiasta e intenso labor 119


exerceu de elemento aglutinador para un dos períodos máis buliciosos da música subterránea deste país. Afincado en Berlín, Krapoola é un personaxe idiosincrático e escorregadizo, cuxa proposta está a cabalo do accionismo vienés, as estéticas ruidistas e as instalacións sonoras. Dean Roberts é unha das cabezas visibles da música contemporánea en Nova Zelandia e produciu unha serie de álbums a través do prestixioso selo KRANKY. Elementos de rock minimalista, improvisación... Entre cambio e cambio será o turno de Dj Philister, un habitual de clubes underground berlineses como Keith Bar, Agent Orange, Bartleby & Co., Isis, O’Tannenbaum e Waterloo.

Festival SINSAL 2015 CIRCUIT DES YEUX Organiza: SINSALaudio 9 outubro 2015 Salón de actos

Circuit des Yeux ou o que é o mesmo, Haley Fohr, é unha desas voces que non se esquecen, capaz de moverse entre os murmurios e un ton de barítono natural. Aos seus 25 anos xa se converteu nunha das grandes promesas do neo-folk grazas ao seu barroquismo e á súa capacidade única de facer mudar as cancións ao seu antollo, creando atmosferas etéreas que rompe sen problema para levar ás súas melodías aos cantos menos esperados. Unha rara avis que circula a contracorrente, creando artesanalmente cancións únicas e paisaxes preciosistas que circulan entre a meditación, o arrebato e a confesión intimista.

120


Festival PRIMAVERA DO CINE

Do martes 2 ao sábado 6 maio Salón de actos Organiza: Reecanto Producións Colabora: Concellería de Cultura, Festas e Museos, Concello de Vigo O Festival Primavera do Cine cumpriu en 2015 a súa cuarta edición. Na sección oficial mantivo a proposta de proxectar filmes producidos en Galicia ou dirixidos por creadoras e creadores galegos. Do 2 ao 7 de xuño, ofreceu en distintos puntos da cidade unha programación baseada en tres categorías: longametraxe, curtametraxe e videoclip, nas que tiñan cabida a ficción, o documental, a animación e propostas experimentais. A cantidade de curtas exhibidas aumentou con respecto a pasadas edicións, cun total de vintedúas curtametraxes distribuídas en cinco bloques, que se proxectaron no salón de actos do MARCO. A principal novidade da presente edición foi a inclusión dunha mostra de películas procedentes de cinematografías lusófonas: longas e curtas de Portugal e Brasil, algunhas delas dirixidas por autores consagrados como Joaquim Pinto, Nuno Leonel, Marcelo Gomes e Cao Guimãraes.

121


Programa no MARCO MARTES 2 xuño Curtametraxes Lusófonas 1 / 2 MÉRCORES 3 xuño Curtametraxes Lusófonas 2 / 1 XOVES 4 xuño Curtametraxes Galegas 2 / 3 / 4 VENRES 5 xuño Curtametraxes Galegas 5 / 1 / 2 SÁBADO 6 xuño Curtametraxes Galegas 3 / 4 / 5

122


123


IMAXINA SONS

11º Festival de Jazz de Vigo Do 29 de xuño ao 3 de xullo Salón de actos Organiza: Concellería de Cultura, Festas e Museos, Concello de Vigo Do 26 de xuño ao 4 de xullo celebrouse en Vigo a undécima edición do IMAXINA SONS en distintos espazos da cidade. No MARCO concentrouse una completa semana de actividades, incluíndo tres concertos, e os obradoiros do programa ‘Academia de Sons’, que afonda na vertente formativa e na procura de novos públicos, convidando a pequenos e maiores a experimentar ao redor da música e do jazz.

124


Programa no MARCO CONCERTOS

LUNS 29 xuño L.A.R. Legido Batería e formigoneira MARTES 30 xuño Gil Dionisio Violín MÉRCORES 1 xullo Eli Gras Xoguetes sonoros, electrónica e proxeccións

OBRADOIROS / Academia de Sons LUNS 29 xuño L.A.R. Legido ‘Improvisando’

MARTES 30 xuño Eli Gras ‘Sonobotánica. As prantas tamén soan’ MÉRCORES 1 xullo Illa Bufarda ‘Jazz de plastilina. Animación dun videoclip’ XOVES 2 xullo Cé Orquestra Pantasma ‘Aprendices de nenos e nenas orquestra’ VENRES 3 xullo Mateo Mena ‘Construción de instrumentos electrónicos’ 125


Festival VERTIXE VIGO 15 Concerto NOU ENSEMBLE Thechnics Organiza: Vertixe Sonora e Instituto Galego de Sonoloxía 17 novembro 2015 Salón de actos Myriam García Fidalgo (violoncello), Jose Pablo Polo (guitarra); Georgia Privitera (violín), David Romero-Pascual (clarinete) Technics é o resultado dunha reflexión sobre os conceptos de técnica e tecnoloxía e a súa aplicación na composición musical. Se a técnica (de τέχνη: arte, chécnica, oficio) é o conxunto de normas seguidas co obxecto de conseguir un fin determinado, este programa constrúe unha nova técnica metainstrumental que rompe a tradición musical (física e intelectual) de relación cos instrumentos. O concerto no MARCO estivo precedido por unha charla do compositor Joan Bagés i Rubí (Flix, Lleida, 1977) O seu traballo sonoro céntrase na música instrumental, a música electroacústica, as instalacións sonoras e os sistemas musicais interactivos, e baséase na creación de redes entre estas disciplinas. O que unifica o seu traballo creativo é a investigación permanente no que el denomina composición espectro-morfolóxica. Paralelamente, traza sistemas de notación gráfica derivados da notación convencional, utiliza os sistemas musicais interactivos para a xeración de partituras en tempo real e desenvolve o concepto de partitura sonora.

PROGRAMA

Simon Steen-Andersen (Dinamarca, 1976) Study for a string instrument Jose Pablo Polo (Palma Mallorca, 1984) No-tune/no-Tempo Íñigo Giner (1980) een betje licht voor T.*/** Mauricio Kagel (Arxentina 1931-2008) Videopintura aleatoria Luís Jover Cómas. Prima Vista Joan Bagés (Lleida, Cataluña 1977) Matar al sol Simon Loeffler (Dinamarca, 1981) B 126


127


Cesión e aluguer de espazos Presentación programación Onlyou 2015 Organiza: Axencia de Viaxes Bives Tour, en colaboración coa Agrupación de Amigos do MARCO Data: 30 xaneiro 2015 Lugar: salón de actos Presentación Oloday Organiza: Atlanta Agencia de Viajes, S. A. Data: 20 febreiro 2015 Lugar: salón de actos Entrega Premios Concurso Dibujos Aqualia Vigo Organiza: Torres y Carrera Consultores de Comunicación Data: 23 marzo 2015 Lugar: salón de actos Proxección Curtametraxe ‘Despedidas’ Organiza: Concello de Vigo_Área de Cultura, Festas e Museos Data: 27 marzo 2015 Lugar: salón de actos Presentación do filme documental A’ viaxe dos Chévere’ Organiza: Redenasa.tv, S. L. Data: 13 abril 2015 Lugar: salón de actos 128


Presentación do número 100 (25 anos) da revista A trabe de ouro Organiza: A trabe de ouro. Publicación galega de pensamento crítico Data: 17 abril 2015 Lugar: salón de actos Presentación do libro Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis, de Marián López Fdez.-Cao Organiza: Editorial Fundamentos Data: 30 de abril 2015 Lugar: salón de actos Ceremonia de Imposición Becas Alumnos 4º ESO Organiza: Colegio Estúdio Data: 22 maio 2015 Lugar: salón de actos Ciclo 430 de 10. Programa 10º aniversario, primavera 2015 Organiza: Asociación Orquesta Vigo430 Data: 23 e 30 de maio 2015 Lugar: salón de actos Presentación do libro La ausencia necesaria, de Juan Carlos Meana Organiza: Ediciones Dauro Data: 18 xuño 2015 Lugar: salón de actos Proxección curtametraxes finalistas Festival “La Pecca Selección 2014” Organiza: Asociación Nós Mesmas, e Concellería de Igualdade, Concello de Vigo Data: 24 xuño 2015 Lugar: salón de actos Subasta benéfica ART HELPS NEPAL Organiza: Art Helps Nepal Data: 27 xuño 2015 Lugar: salón de actos 129


Pasarela de Novos Deseñadores Runway Galicia II Edición Organiza: Runway Galicia Data: 4 setembro 2015 Lugar: salón de actos Presentación Longametraxe “A Praia dos Afogados” Organiza: Foresta Films, S. L. Data: 29 setembro 2015 Lugar: salón de actos Festival Internacional KEROUAC VIGO de Poesía e Performance Organiza: La Fiesta de los Maniquíes. Data: 24 outubro 2015 Lugar: salón de actos Actívate Networking Organiza: Google Actívate Data: 19 novembro 2015 Lugar: Laboratorio das Artes / Mediateca Impact-Hub Ría de Vigo Organiza: Impact Hub Data: 20 novembro 2015 Lugar: Laboratorio das Artes / Mediateca Presentación do curso ‘Crea tu videojuego’ Organiza: Seforma Data: 27 novembro 2015 Lugar: salón de actos Acto de ingreso de Din Matamoro na RAGBA Organiza: RAGBA Real Academia Galega de Belas Artes Data: 28 novembro 2015 Lugar: salón de actos

130


Entrega Premios ‘Incorpora’ la Caixa Organiza: la Caixa Data: 3 decembro 2015 Lugar: salón de actos Taller / Showroom de Bodas Organiza: Eventos y Catering Data: 13 decembro 2015 Lugar: salón de actos

131


132


BIBLIOTECA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Neste ano 2015, na Biblioteca-Centro de documentación do MARCO fíxose fincapé na preparación de informes documentais que amplían o visualizado e aprendido nas salas de exposición. Estes informes son o resultado das buscas, tanto de materiais impresos como en dixital, relacionadas cos/coas artistas e temas expositivos. Como novidade, en 2015 non só se realizaron informes para as exposicións en curso, senón tamén como apoio ao Departamento de Exposicións na preparación de mostras futuras. Especial relevancia tivo o traballo de arquivo en relación ás novas aparecidas sobre o MARCO e as múltiples actividades —tanto as correspondentes á produción propia, como as realizadas en colaboración con outras entidades— que se levaron a cabo no Museo durante o ano 2015. No tocante ás actividades de difusión da Biblioteca-Centro de Documentación, cómpre salientar a participación no obradoiro de Scrapbooking realizado con motivo do DIM, Día Internacional do Museo, así como na actividade de Bookcrossing, Libros Libres, que representa a nosa particular celebración do Día do Libro.

133


Funcións e servizos Entre as funcións e servizos levadas a cabo na Biblioteca-Centro de documentación en 2015 , destacan os seguintes: - Busca das novas e publicacións relacionadas co MARCO, en versión dixital e impresa, para a súa inclusión normalizada, na base de datos de medios deseñada polo departamento de documentación en 2012. No ano 2015 a suma total de noticias relacionadas co MARCO (actividades, exposicións, etc.) ascendeu a 1.305. - Informes de repercusión en medios de comunicación coas noticias relativas ás exposicións do MARCO e outras actividades da programación. - Xestión do arquivo iconográfico: selección e edición das imaxes das distintas actividades, exposicións, e outros eventos, cara á edición da Memoria de Actividades, outros materiais de difusión, e solicitudes para publicación e documentación. - Preparación das carpetas de documentación de cada exposición, incluíndo imaxes, notas de prensa, índice de repercusión en medios e outra documentación. -Preparación da documentación para envío de informes trimestrais ás entidades membros do Padroado da Fundación MARCO, incluíndo materiais de difusión, imaxes, notas de prensa, e selección de noticias. - Xestión do arquivo de materiais gráficos. Clasificación, ordenación e arquivo dos convites e outros materiais de difusión impresos. - Realización e edición de fotografías das actividades didácticas, inauguracións de exposicións, conferencias de prensa, e outros eventos.

134


Por outra banda, ao longo de 2015, continuouse cos labores propios da Biblioteca-Centro de Documentación, como son a atención ao público, xestión de subscricións, edición dos boletíns bimensuais de convocatorias, xestión de intercambio de publicacións, catalogación, elaboración de informes documentais das exposicións temporais, edición da páxina web, ordenación do fondo bibliográfico, xestión administrativa, e mantemento das bases de datos documentais. Neste ano 2015 foi especialmente salientable a colaboración de Paula Pintos Ureta e Marta Fernández Caballero, que desenvolveron un excelente labor no seu período de prácticas nos Departamentos de documentación e comunicación.

135


Outras actividades en 2015 Doazón da Biblioteca de Francisco Mantecón

Mostra bibliográfica con selección de publicacións da biblioteca do artista e deseñador gráfico Francisco Mantecón. Datas: do 23 de xaneiro ao 31 de maio 2015 Lugar: Biblioteca-Centro de documentación (1º andar)

Estes fondos bibliográficos son produto dunha doazón realizada en 2011 pola viúva do artista, Pilar Barreiro Mosquera, á Biblioteca-Centro de documentación do MARCO. Para esta mostra bibliográfica realizouse unha nova e coidada selección dos fondos máis destacados da biblioteca de Francisco Mantecón, incluíndo catálogos de Bienais xa descatalogados, libros sobre teoría social da arte, e publicacións específicas sobre deseño gráfico. Grazas ao labor de catalogación e arquivo, todos os fondos que conforman esta biblioteca están a disposición dos usuarios na Biblioteca-Centro de documentación do MARCO.

136


Dossier documental PORT AUTHORITY

Dossier con selección de catálogos, publicacións e documentación sobre os artistas participantes na exposición. Datas: do 6 de febreiro ao 17 de maio 2015 Lugar: Biblioteca-Centro de documentación (1º andar)

Dossier documental

CARLOS MACIÁ

Dossier con selección de catálogos, publicacións e documentación sobre o artista. Datas: do 16 de xaneiro ao 5 de abril 2015 Lugar: Biblioteca-Centro de documentación (1º andar)

137


Bookcrossing 2015

Coincidindo co Día Internacional do Libro o 23 de abril, o MARCO sumouse á experiencia de Bookcrossing na que cada ano participan museos e centros de arte de todo o mundo. Unha campaña de liberación de libros na que enchen as cidades con volumes de diferentes disciplinas, procedentes da bolsa de duplicados das súas bibliotecas. Nesta ocasión, os participantes puxeron en circulación máis de 2.000 libros libres coa intención de que os que os recollan, gocen da súa lectura e volvan liberalos noutro punto distinto do mundo. Todos os libros liberados están acreditados coas súas correspondentes etiquetas, conterán as instrucións necesarias para facilitar ao lector a súa participación na campaña, e estarán rexistrados na web http://www.bookcrossing-spain.com, onde os lectores poden indicar o lugar no que atoparon e no que liberaron cada exemplar. O obxectivo desta iniciativa é sumar ás bibliotecas dos museos nun esforzo para o fomento da lectura e, máis en concreto, na difusión do coñecemento das distintas disciplinas artísticas.

+ info en www.bookcrossing-spain.com

138


139


[RECREA]SCRAP

Taller de Scrapbooking con postais de arte Sábado 16 de maio

Un scrapbook é literalmente un “álbum de recortes”. Na actualidade, esta técnica recuperouse engadíndolle o uso de selos, troqueladoras, papeis decorativos e moitos outros elementos, e, estendeuse máis alá dos álbumes ilustrados, á creación de tarxetas de felicitación, libros de receitas e todo tipo de obxectos. Coincidindo coa fin de semana do Día Internacional do Museo, a Biblioteca-Centro de documentación organizou unha actividade de Scrapbooking concibida como obradoiro para público adulto.

140


141


AGRUPACIÓN DE

AMIG S DO

MARCO 142


143


Dicir que o tempo voa é un lugar común, e non obstante é tamén un feito indubidable cada vez que boto a vista doce anos atrás, á data de creación da nosa Agrupación. Unha etapa cargada de proxectos, dende o impredicible dos seus inicios ata hoxe, na que conseguimos manter unha estabilidade e á vez unha evolución constante, tanto no número de membros coma no seu grao de compromiso e vinculación ao proxecto do MARCO. Un grupo heteroxéneo de persoas unidas por un interese común, que nos propuxemos contribuír, na medida das nosas posibilidades, ao mantemento do dinamismo e vitalidade que dende un principio foron sinais distintivos do noso centro de arte contemporánea. Alén das actividades e ciclos máis coñecidos, como os encontros, visitas guiadas, excursións e outros eventos organizados dende a Agrupación, no ano 2015 gustaríame salientar a viaxe realizada a finais de maio a Italia, con destino nas cidades de Milán, Venecia e Turín, no que participaron vinte e cinco persoas. Unha experiencia única, e para min especialmente emocionante por darme a oportunidade de compartir e gozar en grupo de todas as novidades que ofrece Milán, a miña cidade natal, como urbe italiana con vocación europea. Entre outras actividades, destacaría a exposición de Juan Muñoz en Hangar Bicocca comisariada polo seu director, Vicente Todolí; a visita á Pinacoteca de Brera guiada por unha historiadora da arte e membro da asociación de amigos deste museo milanés; e o percorrido pola Exposición Universal “Nutrire il Pianeta, Energia per a Vita”, unha reunión de culturas e poboacións de todo o mundo que nos permitiu entrar en contacto con ideas, experiencias, e outras realidades moi estimulantes. A viaxe completouse coa visita a Turín, incluíndo o recentemente reestruturado Museo Exipcio, e á 56ª edición da Bienal de Venecia —terceira ocasión en que a Agrupación de Amigos do MARCO visitaba a Bienal ao longo destes anos—, con interesantes propostas tanto na mostra do Arsenale coma nos pavillóns nacionais.

144


No capítulo de excursións e rutas culturais, o mes de outubro foi especialmente frutífero coa visita á exposición de Helena Almeida en Fundação Serralves, seguida dun concerto en Porto Casa da Música, do que puidemos gozar grazas á colaboración desta entidade con Vertixe Sonora e o MARCO no contexto do curso “Aguzar o oído”. Tamén dentro do ciclo “Coñeces a túa cidade, coñeces a túa contorna?” son de destacar as rutas polo Vigo industrial, con visitas á planta de PSA Peugeot Citroën e Conservas Cerqueira en Vigo, e ás instalacións de Inditex en Arteixo. Por último, como non recordar as últimas sesións do Café Voltaire, e agradecer de novo á Fundación Carlos Casares, e ao seu presidente Gustavo Adolfo Garrido, o éxito desta singular iniciativa. Grazas en especial a todas as persoas, protagonistas das exposicións do MARCO, artistas e comisarios, que nos acompañaron nas visitas organizadas en cada inauguración ao longo de 2015. E, por suposto, ao director e a todo o equipo, polas súas suxestións e a súa estreita colaboración, que nos axuda a crear ese vínculo case familiar que repercute favorablemente na nosa Agrupación de Amigos e no propio Museo. Sigamos así! Daniela Sarraino Presidenta Agrupación de Amigos do MARCO 145


calendario de actividades 2015 A Agrupación de Amigos do MARCO continuou cunha intensa programación en 2015, con visitas guiadas ás exposicións do MARCO e outros lugares da cidade, as sesións do Café Voltaire, viaxes e excursións, percorridos culturais, e outras actividades exclusivas para membros da Agrupación. Ademais, a AAM presentou varias novidades este ano, como o ciclo de visitas ao Vigo industrial, e outras iniciativas realizadas en colaboración con varias entidades e colectivos.

VISITAS GUIADAS Visitas guiadas ás exposicións temporais do MARCO CARLOS MACIÁ. 249 litros Ciclo Intertextual Visita á exposición guiada polo comisario, Ángel Calvo Ulloa, e charlacoloquio entre o artista e o comisario 16 xaneiro FRANCISCO MANTECÓN. Paixón e cálculo Visita á exposición guiada polos comisarios, Ángel Cerviño e Alberto González Alegre 23 xaneiro PORT AUTHORITY Unha exposición de Gintaras Didžiapetris con AaBbPp, Elena Narbutaitė, Rosalind Nashashibi e William Eggleston Visita á exposición guiada polo artista e a comisaria, Agar Ledo 6 febreiro 146


MAURO CERQUEIRA. Cismadores Ciclo Intertextual Visita á exposición guiada polo comisario, Ángel Calvo Ulloa, e charlacoloquio entre o artista e o comisario 10 abril A VOZ DO TRADUTOR Premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM para novos comisarios Visita á exposición guiada polo comisario, Martin Waldmeier 29 maio LUIS SEOANE. Retrato de esguello Visita á exposición guiada polo comisario, David Barro 12 xuño JUAN LÓPEZ. _ACHAR Ciclo Intertextual Visita á exposición guiada polo comisario, Ángel Calvo Ulloa, e charlacoloquio entre o artista e o comisario 26 xuño MEMORIAS IMBORRABLES. Unha mirada histórica á Colección Videobrasil Visita á exposición guiada pola comisaria, Solange de Oliveira Farkas 11 setembro Producións e procesos na COLECCIÓN DKV Visita á exposición guiada pola comisaria, Alicia Ventura. 16 outubro FERNANDO GARCÍA. Canaval Ciclo Intertextual Visita á exposición guiada polo comisario, Ángel Calvo Ulloa, e charlacoloquio entre o artista e o comisario 13 novembro

147


Ciclo Coñeces a túa cidade, coñeces a túa contorna? Percorridos pola cidade de Vigo e outros lugares de Galicia

Visita á planta de PSA Peugeot Citroën, Vigo Ciclo de percorridos polo Vigo Industrial 30 xaneiro Visita á empresa Conservas Cerqueira S.A Ciclo de percorridos polo Vigo Industrial 5 marzo 1º paseo polo barrio de Bouzas con Puri Pérez Leirós e Elena de Frutos, autoras do libro Bouzas, olladas salgadas. 6 xuño Percorrido do Berbés a Guixar co profesor Xoan Carmona, Catedrático Historia Económica da USC Ciclo de percorridos polo Vigo Industrial 20 xuño 2º paseo polo barrio de Bouzas con Puri Pérez Leirós e Elena de Frutos, autoras do libro Bouzas, olladas salgadas. 12 setembro 1ª visita ás instalacións de Inditex, Arteixo 18 setembro Visita ao Centro de Interpretación da Batalla e do Patrimonio Cultural de Rande, ‘O Meirande’ 26 setembro 148


Visita ao Porto de Vigo Ciclo de percorridos polo Vigo Industrial 11 novembro 2ª visita ás instalacións de Inditex, Arteixo 22 decembro

149


Outras visitas guiadas Visita á exposición ‘A máquina de escribir. Colección Sirvent’ (Casa das Artes, Vigo), guiada por Luis Sirvent 12 marzo Visita á exposición ‘Centenario de Xosé María Álvarez Blázquez. Construtor dunha cidade de libros’ (Casa Galega da Cultura, Vigo), guiada por Berta Cáccamo 7 maio Visita ás exposicións Martha Araújo. ‘Hábito/Habitante’ (Galería PM8, Vigo); e Joan Morera. ‘More(i)ras’ (Galería Adhoc, Vigo) 17 outubro

150


ENCONTROS E TALLERES

‘CAFÉ VOLTAIRE. O sabor das letras’ Ciclo de encontros literario-gastronómicos no MARCO restaurante&café Organiza: Amigos da Fundación Carlos Casares e Agrupación de Amigos do MARCO Vítor Vaqueiro ‘Unha paseata pola fotografía contemporánea’ 29 xaneiro Xosé Lois Sebio (Viños de encostas), María José Yravedra (Ronsel do Sil), Roberto Regal (Diego de Lemos) 1ª sesión ‘Viños con raíces’ / Vignerons seleccionados polo fotógrafo Michael V. Kopa 26 febreiro Dominique Roujou Bouvée (Ponte da Boga), José Luis Aristegui (Aristegui Anido), Felicísimo Pereira e Maribel Gómez (Herederos de Jesús Freijido), Román Marcos (Cruceiro) 2ª sesión ‘Viños con raíces’ / Vignerons seleccionados polo fotógrafo Michael V. Kopa 5 marzo César Cunqueiro ‘A conquista do mundo polo deus do viño’ 26 marzo

151


VIAXES E EXCURSIÓNS

Excursión Á Coruña

Exposicións: ‘O primeiro Picasso’ (Museo de Belas Artes); ‘Angela de la Cruz. Escombros’, ‘Tatiana Medal. Composición 1961’, e ‘Damián Ucieda. Intentando golpear ideas’ (Fundación Luis Seoane); ‘Y la luz se hizo / Et facta est lux’, e ‘Eugenio Ampudia. Donde dormir’ (MAC Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa); e visitas a outros espazos da cidade. 21 marzo 152


Visitas as Feiras de Arte ARCO’2015, JustMad, Art Madrid Do 25 de febreiro ao 1 de marzo

Excursión a Porto

Visita á Fundação Serralves (exposición ‘Helena Almeida’), e outros lugares de interés. Concerto ‘Descoberta Clássica’ en Porto Casa da Música. Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música dirixida por Baldur Brönnimann 24 outubro

Excursión a Santiago de Compostela

Exposicións: ‘Javier Vallhonrat. Interaccións’ e ‘Luis González Palma. Constelaciones de lo intangible’ (CGAC), guiadas polo director Santiago Olmo; ‘Salto de páxina. O libro de artista no século XXI’ (Auditorio de Galicia); visita guiada ao Museo das Peregrinacións; visita ao Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago, Parque de Vista Alegre. 28 novembro

XXIII Congreso da FEAM, Federación Española de Amigos de los Museos ‘Sociedad civil y museos sostenibles’ Santillana del Mar, Cantabria, con sede no Museo de Altamira Do 24 ao 26 de abril

Viaxe anual AAM: Milán, Venecia e Turín

Visitas a Hangar Bicocca, Pinacoteca de Brera, Expo 2015 (Milán); excursión a Lago di Como; Museo Egipcio de Turín; Bienal de Venecia, e outros lugares de interese. Do 22 ao 30 de maio

153


LISTA DE MEMBROS 2015

Número total de membros a 31/12/2015: 388

144 Amigos, 130 Amigos Senior, 49 Artista/Estudante, 43 Familia Amiga, 18 Parella Amiga, 2 Entidade Amiga, 1 Entidade Artística Amiga, 1 Amigo Protector

144 Amigos

Abalde García, Julio César Abalde Mariño, Moira Adrio Corbal, Carmela Aguín García, Ana Mª Rosa Antón Quintela, Mª del Pilar Alonso Castro, Inés Alonso Estévez, Ángel Alonso Ocaña, Rosa Alonso Rivas, Celso Alonso Vila, Mª Jesús Álvarez Carrera, Margarita Álvarez Martín, Mª Jesús Aranzazu Bujanda Arizmendi, María Arias Estévez, Mª Nieves Arndt, Rieke Ávila Terzi, Isabel Barahona Rodríguez, Aída Mª Barreras García-Reboredo, María Barrio de la Fuente, Cristina Bastos Molares, Cristina Blanco Piñeiro, Josefa Bouso Cedrón, Mª Jesús Bouza Álvarez, Mª Isabel Bueno Díaz, José Luis Buján Pérez, Luisa Mª Cabanas Seijas, Carolina Calvo Rivas, Concepción Campins Traspuesto, Bartolomé Carmona Badía, Xoán Carmueja Groba, Mercedes Carballo Fidalgo, Olalla 154

Carrera Gómez, Alicia Cartea López, Joaquín Casal Rey, Mª. Carmen Casas Molares, Anna Castro Gordejuela, Daniel Cerdeira Botana, Lucía Comesaña García, Teresa Couselo Freire, Mª Dolores Crespo Soto, Enrique Dahlgrem Thorsell, Marta Díaz Almeida, Ángeles Díaz Fernández, Mª Emilia Díaz Torres, Pedro Faustino D’Ors Lois, Inés Fariña Busto, Mª Jesús Fernández Cermeño, Mª Teresa Fernández Díaz, Pilar Fernández Ibáñez, Mª Jesús Fernández Molares, Mª Isabel Fontaíña Pérez, Amalia Fontaíña Pérez, Secundina Fraga Rivas, Mª Luisa Gago Santín, Mª Carmen Gallastegui Otero, Cruz García Doval, Diego García García, Susana García López, Elisabeth Giráldez Casal, Paula González-Babé Ozores, Dolores González Bahíllo, Inmaculada González Estévez, Mª Dolores


González Lamas, Mª Berta González Mourín, Mª del Pilar González Pereda, Blanca González Sanjurjo, Pía Grimberghs Rial, Cristina Grobas Montenegro, Jose Gulias Pérez, Mª Rosa Hernández Piñuela, Guadalupe Iglesias Galán, Hilda Iglesias Herrero, Luz Landín Sánchez, Mª Amparo Liz Fernández, Mariblanca Longo González, Mª Asunción López Novoa, Adela López Durán, Ana López Fernández, Mª Agustina López-Quecuty Puig, Amalia López Ribera, Mª Pilar Lorenzo Suárez, Óscar Martínez Nieto, Rubén Meijide Gayoso, Rosa Millara Turienzo, Julio Montes Graña, Carmen Martínez Diz, Mª Pilar Martínez Randulfe Landín, Amaya Martínez Rodríguez, Rosario Molares Álvarez, Aurora Mª Mourelo Gallardo, Mª Carmen Muñiz Rodríguez, Beatriz Muñoz del Barrio, Ascensión Navarro García, Laura Núñez Sobrino, Ángel Oliveira Malvar, Mercedes Olmedo Herrero, Ignacio M. Otero Estévez, Esther Otero Soengas, Josefa Pena Roces, Ana Peña Fernández, Marina Pereira Molares, Ana Pérez González, Marité

Pérez Leirós, Puri Pérez Martín, Mª Blanca Pintado García, Carmen Piñeiro Prieto, Ana Portela Fernández-Jardón, César Prelchi Gallego, Mª Consuelo Rajó Campos, Salvador Requeijo Costoyas, Conchita Ríos Calvo, Luis Romaní Creo, Mª Asunción Rodríguez, Fe Rodríguez Alonso, Carmen Rodríguez García, Mª José Rodríguez Márquez, Jesús Rodríguez Martínez, Mª Carmen Rodríguez Parada, Ana Isabel Rodríguez Parada, Sonia Román Ramiro, Inés Ruiz Castro, Mª Carmen Sánchez Reboredo, Asunción Saenz Castro, Rosa Salas, Francisco Salgado Fernández, Alicia Salgueiro Benito, Ángel Salgueiro Martínez, Amparo Sánchez Del Cueto Losada, Carlos Sánchez Otaegui, Tirso Santacreu Martínez, Mª José Sirvent López, Luis Taboada Costas, Francisco Javier Tilve Gómez, Olga Tomé Rey, Pilar Torreiro Sio, Benito Trincado González, Mª. Nieves Veiga Rodríguez, Begoña Viana Tomé, Beatriz Vicente Aguayo, Mª Jesús Vilas Otero, María Elena Zorrilla Rivero, Mª José 155


130 Amigos Senior

Abal López-Valeiras, Mercedes Abal Soaje, Josefa Almuíña Díaz, Laura Alonso Cancelas, Mª Nieves Alvarado Rodríguez, José Manuel Álvarez Carregal, Marianela Álvarez Conde, Mª Luz Álvarez Parda, Delia Ballesteros Jiménez, Dolores Barca Almería, Victoria Barreiro Álvarez, Enrique Barxa álvarez, Nemesio Ben Suárez, Ana Mª Bermúdez Graiño, Teresa Blanco Barros, Alicia Blanco Cardalda, Mª Dolores Cabeza González, Marina Cabeza Mauricio, Ana Mª Casal Rubio, Juan Manuel Castro Martínez, Francisca Castro Rodríguez, Mª Cruz Centrón Montero, Sara Chico Castro, Josefa Cid Álvarez, Isabel Cividanes Barreras, Rosa Mª Clarke, Brian Comesaña Costas, Concepción Comesaña Pampillón, Telmo Córdoba Seijo, Mª Teresa Cribeiro Gómez, Priscila Cunqueiro González-Seco, César Devesa Muñiz, Mª Teresa Domarco Álvarez, Eligio Antonio Domeque Bailo, Fermín Durán Mera, José Estévez, Juana Estévez López, Mª Elisa Fernández Armada, Sira 156

Fernández Cabaleiro, Mercedes Fernández Fernández, Mª Concepción Fernández Fernández, Raquel Fernández García, Mª Isabel Fernández Jiménez, Luisa Fernández López, Mª del Consuelo Fernández Menéndez, Mª José Fernández Ríos, Aida Fernández San Miguel, Mª Carmen Fernández Sanromán, Jacinto Fernández Vázquez, Amalia Mª Fokker De Baer, Helen-Joan Frade Castro, Mª Carmen García, Elías Luís García González, Dolores García Girón, José Manuel García Picher, Victoria Garrido Fenés, Alicia Grajal Visal, Mª Amparo Gerassi, Patrick Gómez de los Infantes, Javier González Adán, Mª del Carmen González Barbeiro, Mª Victoria González Boullosa, Mª Rosario González Fernández, Mª Teresa González Martínez, Mª Jesús Graña Gómez, Mª Jesús Graña Molares, Antonio Hach Popp, Dagmar Hermida Núñez, Guadalupe Irago García, Carmen Jaúdenes Lameiro, Mª Ascensión Landín Aguirre, Elvira Linares Cuerpo, Mª Inés López Barrallo, Mª Rosario López Fernández, Mª Ángeles López Ruiz, Macamen López Silva, Elisa Losada Seijo, Mª Dolores Maceira Casal, Mª Teresa


Martínez-Corbalán Puche, Carmen Martínez González, Emilia Martínez Martín, Iris Martínez Núñez, Filo Mazoy, Mari Carmen McCabe Quinn, Anne Medraño Fernández, Luz Méndez Amoedo, Mercedes Míguez Carballido, Mª del Carmen Molares Carrete, Elisa Mora Morandeira, José Miguel Nieto Servia, Josefina Nistal Fernández, Lourdes Núñez Alonso, Orencio Ojea Pérez, Mercedes Parada López, Mª del Carmen Pérez García, José Domingo Pérez Suppo, Eugenio Prol Pérez, Esperanza Quintanilla Buceta, Mª Victoria Ramos Mosquera, Regina Rodil Coedo, Inés Rodríguez Blanco, Concepción Rodríguez Castro, Mª Concepción Rodríguez De Robles, Pilar Rodríguez Eiras, Ana Mª Rodríguez Merino, Victoria Romero Vello, Regina Salgueiro Castro, Mª Carmen Salvadó Alonso, Pilar Sanisidro Vilasó, Amelia Sanmartín Fernández, Jaime Santomé Argibay, Fernando Silva Diniz, Noé Suárez Montero, Juan Taboada Araújo, Mª Luisa Tato Vázquez, Mª Antonia Torres Colomer, Luisa Touceda Martínez, Purificación Troncoso Durán, Celia

Uriz Fontenla, Mª Jesús Vázquez Baanante, Mª Rosa Valcarce Vázquez, Mª Blanca Varela Paz, Mª Victoria Vázquez Baltar, Mª Ángeles Vázquez Freire, Adela Vázquez López, Marisol Vázquez Vizoso, Mª Xosé Vidal Blanco, Pilar Veiga Castro, Perfecto Yáñez González, Soledad Yurrita Albizu, Paloma

49 Artista/Estudante

Albés Otero, Julia Alonso Rial, Juan Alvarez Cáccamo, Berta Ante Álvarez, Begoña Arias Melón. Ismael Barreiro Curras, Andrea Blanco Granado, Jaime Castro Quinteiro, Cristina Cuesta Marina, Cristina de la Dobarro Barbosa, Antía Domínguez, Jaime Fernández Covelo, Concepción Fernández González, Patricia Fernández Rodríguez, Emilia Frutos Martínez, Elena de González García, Luis Graña Rodríguez, Avelino Iglesias Álvarez- Novoa, Vera Lafuente Leston, Fernando Lago Díaz, Marcos Llorca Carasa, Eva Longo García-Peñuela, Carmen López Cid, María Luisa López de la Osa González, León López Escalante, Gonzalo 157


López Lence, Mercedes López Meixide, Tareixa López Sánchez, Adela Isabel Losada Fernández, José Antonio Martínez Vázquez, Modesto Muñiz Rodríguez, Beatriz Navarrete Álvarez, Laura Nieto Servia, Encarnación Pena Fernández, Francisco Javier Pequeño Rodriguez, Mª Elena Perdiz Gonçalves, Laura Pinedo Villagarcía, Patricia Ponce Ríos, María Redondo Villa, Mª de los Angeles Rodríguez Bernárdez, Juan Carlos Rodríguez González-Garra, Adela Rodríguez Rodríguez, Guillermo Tejo, Carlos Terroso Hernández, Asuncion Vega López, Santiago Vieito Fuentes, Xan Vilar Rial-Prego, Rubén Villanueva Rodríguez, Montserrat Villar Paiceira, Dolores

43 Familia Amiga

18 Parella Amiga

Álvarez Calvo, Margarita – Navas Novas, María Costas Hermida, Mara - García Cancelo, José Mª González Caballero, Margarita - Prieto Jiménez, Inmaculada Herranz Estévez, Ana - Köppe Alfred Mariño Pérez, Marga - Movilla García, Matías Palicio Díaz-Faes, Carmen - Fernández García, Joaquín Río Bouzas, Pilar del - Figueired Grande, José Salgueiro Armada, Antonio - Piñeiro García, Victoria Soneira Veiga, Alberto - Beiras Torrado, Carmen

2 Entidade Amiga

Bives Tour S.L. Fernández Puentes, Carmen

1 Entidade Artística Amiga

Viñas e Adegas Galegas Cordero Santamaría, Óscar Javier – 4 Domínguez Fernández, Paqui - 3 1 Amigo Protector González Sanjurjo, Santiago -3 Sarraino, Daniela Hilario Camo, Pilar – 4 Iglesias Rodríguez, Begoña -4 Ilarri Junquera, Fernando – 2 López Bernárdez, Xosé Carlos - 4 Matamoro Irago, Din -5 Montesinos Castro, Faustino – 2 Pinal Otero, Benito - 1 Rodríguez de Legísima Pérez, Belén – 5 Taylor, Elizabeth -3 Traba Díaz, Amada - 3 158


159


OS DAT S

160


161


162


Para a realización das súas actividades e a consecución dos seus fins fundacionais, a Fundación MARCO dispuxo no exercicio 2015 dun total de ingresos ordinarios de 835,433 €, o que supón unha redución de 51,982 € respecto a 2014. O detalle é o seguinte:

163


INFORME ECONร“MICO ADMINISTRATIVO 2015

INGRESOS

Achegas do Padroado:

Concello de Vigo Xunta de Galicia Ministerio de Educaciรณn, Cultura e Deporte

Outros ingresos:

Ingresos das actividades propias ou Patrocinios Amigos MARCO TOTAL INGRESOS

605.000 100.000 35.000 740.000 74.565 20.868 95.433 835.433

GASTOS

Persoal Produciรณn exposiciรณns Proveedores actividades Gastos xerais Gastos financeiros Extraordinarios Amortizaciรณns TOTAL GASTOS 164

307.633 161.560 57.958 347.816 167 18.532

893.666


CIFRAS VISITANTES 2015

MES

SUBTOTAIS VISITANTES

xaneiro

7.796

febreiro

6.994

marzo

7.297

abril

7.514

maio

8.406

xuño

7.037

xullo

6.795

agosto

8.521

setembro

7.221

outubro

5.464

novembro

5.177

decembro

5.354

Total visitantes

83.576

165


COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES A implicación de institucións e empresas nas exposicións e actividades é un labor que a Fundación MARCO desenvolve mediante a coprodución, ou a través do asinamento de convenios que poidan mellorar a dinámica de traballo, a dispoñibilidade de recursos, e a calidade das súas propostas. Durante o ano 2015 as principais colaboracións foron as seguintes:

COPRODUCIÓN DE EXPOSICIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES Fundación Luis Seoane, A Coruña

Coprodución das exposicións ‘FRANCISCO MANTECÓN. Paixón e cálculo’, e LUIS SEOANE. Retrato de esguello’

CAPC, Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, Francia

Coprodución da exposición ‘PORT AUTHORITY’, e itinerancia ‘ALBUM’

Pavilion, Leeds, UK

Colaboración na produción da exposición ‘PORT AUTHORITY’

Galería Elba Benítez, Madrid

Colaboración na produción da exposición ‘PORT AUTHORITY’

FRAC 49 Nord 6 Est. Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, Metz, Francia Coprodución da exposición ‘A VOZ DO TRADUTOR’ 166


SFKM Sogn og Fjordane Museum of Fine Art in Førde, Noruega Coprodución da exposición ‘A VOZ DO TRADUTOR’

Associação Cultural Videobrasil

Produción da exposición ‘MEMORIAS IMBORRABLES’

Sesc São Paulo

Produción da exposición ‘MEMORIAS IMBORRABLES’

DKV Seguros

Coprodución da exposición ‘PRODUCIÓNS E PROCESOS NA COLECCIÓN DKV’

DKV Seguros

Convocatoria e fallo xurado Bolsas de Produción DKV/MARCO 2015

FRAC 49 Nord 6 Est. Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, Metz, Francia Convocatoria Premio Novos Comisarios 2015

SFKM. Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde, Noruega Convocatoria Premio Novos Comisarios 2015

Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo

Convocatoria e fallo xurado Axudas á produción ARTISTAS 2015

167


PATROCINIOS E COLABORACIÓNS EN EXPOSICIÓNS E OUTRAS ACTIVIDADES Sinderya S.L.

Colaboración na produción da exposición ‘PRODUCIÓNS E PROCESOS NA COLECCIÓN DKV’

Euro La Guía S.L.

Colaboración na produción da exposición ‘PRODUCIÓNS E PROCESOS NA COLECCIÓN DKV’

AFAGA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia Colaboración no programa educativo paralelo á exposición ‘PRODUCIÓNS E PROCESOS NA COLECCIÓN DKV’

Association l’Art à l’Enfance

Organización do proxecto educativo ‘MuMo. O museo móbil’ e da súa itinerancia a Vigo

l’Alliance Française, Vigo

Colaboración na itinerancia do proxecto educativo ‘MuMo. O museo móbil’ a Vigo

Adegas Galegas

Convenio de colaboración para organización do servizo de catering nas inauguracións do MARCO

Proxecto Baliza. Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo Publicación e presentación do catálogo da exposición ‘EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento’

168


Aguas de Mondariz

Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Auga mineral]

illycaffè

Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Máquina espresso, café e cuncas de colección]

SIRVENT

Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Sistema de descanso]

Martínez Otero

Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Mobiliario]

I.C.O.N. - O.P.I

Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Produtos cosméticos]

Weber

Empresa colaboradora de ‘HOTEL MARCO. Un proxecto de Michael Lin e rvr arquitectos’ [Morteiros industriais]

169


OUTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SINSALaudio

Convenio de colaboración para organización dos concertos do Festival Sinsal e outros eventos relacionados coa arte sonora e a música contemporánea.

Vertixe Sonora / Instituto Galego de Sonoloxía

Convenio de colaboración para organización dos concertos do Festival Vertixe Vigo e outros eventos relacionados coa arte sonora e a música contemporánea.

Fundación Carlos Casares

Convenio de colaboración coa Agrupación de Amigos do MARCO para organización dos encontros ‘Café Voltaire. O sabor das letras’ e outras actividades da Agrupación.

Universidade de Vigo

Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnado da Facultade de Belas Artes no departamento de exposicións, así como en tareas de montaxe e apoio á produción das exposicións.

Universidade de Vigo

Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnado da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación nos departamentos de Comunicación e Documentación.

Universidad de León

Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnado de Información e Documentación nos departamentos de Comunicación e Documentación.

IES Primeiro de Marzo, Baiona

170

Convenio de colaboración para realización de prácticas de alumnado na Agrupación de Amigos do MARCO.


171


PERSOAL

MARCO

Museo de Arte Contemporánea de Vigo Director Iñaki Martínez Antelo

Xerente Martiño Nogueira Canle

Responsable de exposicións Agar Ledo Arias

Coordinadora de exposicións Pilar Souto Soto

Técnico de montaxe Paul Edward Guy

Responsable de comunicación e didáctica Marta Viana Tomé

Secretaría de dirección Patricia Verdial Garay

Administración Alberto Abal García

Bibliotecaria Iria Fernández Mouriz

172


Persoal auxiliar durante o ano 2015 Departamento de exposicións Persoal de montaxe AISLAMOS S. L. DAEXGA Servicios Integrales de Galicia S. L. DITEGA Distribuidora Alta Tecnología de Galicia, S. L. Escayolas Basilio S. L. José Torres S. L. PXC Produción e Xestión Cultural S. L. VITELSA

Programas de prácticas Isabela Andrés Alonso, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Paula Bernárdez Armada, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Andrea Domínguez Torres, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Iria Fervenza Chapela, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Rebeca López Villar, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Marta Lorenzo Vázquez, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Gabriela Lusquiños Santos, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo Antía Alejandra Rivas del Pozo, bolseira en prácticas, Facultade BBAA, UVigo

173


Departamento de biblioteca e documentación / Departamento de comunicación e didáctica Programas de prácticas Marta Fernández Caballero, bolseira en prácticas, Universidade de Vigo Paula María Pintos Ureta, bolseira en prácticas, Facultad Información y Documentación, Universidad de León

Agrupación de Amigos do MARCO Programas de prácticas Sara González Alonso, bolseira en prácticas, Ciclo Superior Administración Sociocultural, IES Primeiro de Marzo, Baiona Laura Perdiz Gonçalves, bolseira en prácticas, Facultade de CC Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo Rubén Vilar Rial-Prego, bolseiro en prácticas, Organización Empresas e Marketing, Universidade de Vigo

174


Persoal subcontratado empresas de servizo CLECE S. A. Mantemento Patricia López Candal Miguel Ángel Zamora Romero

EULEN S. A. Taquilla e atención ao público Coordinadora Amaya Martínez-Randulfe Landín

Educadoras

María Xosé Martínez Pérez Berta Moldes Cancelas

Taquilla e atención telefónica

Beatriz Dacal Blanco Amaya Martínez-Randulfe Landín

Monitores de sala

Sonia Barciela San Cecilio José Antonio Carrera González Beatriz Dacal Blanco

Limpiezas LEI Centro Especial de Empleo Xerencia Adela López Nóvoa Persoal Mª del Carmen Domínguez Campos Mª Alexia González Núñez Yolanda Iglesias Muñiz Mª José Peña Martínez Mª Dolores Sánchez Rodríguez Manuela Fernandez Míguez Mª del Carmen Estévez Rodríguez 175


OUTRAS ACTIVIDADES E SERVIZOS HOTEL MARCO Un proxecto de MICHAEL LIN&rvr arquitectos

O HOTEL MARCO, situado no Espazo Anexo, é un proxecto do artista Michael Lin e rvr arquitectos, que transformou o lugar nun cuarto de hotel cuxo uso continúa na actualidade, sexa dentro do programa de residencias, para reservas de particulares, e tamén como espazo en aluguer para distintos fins. + INFO en www.marcovigo.com Información e reservas: info@marcovigo.com 176


MIGUEL OLIVEIRA Restaurante

Durante o ano 2015 Miguel Oliveira Restaurante continuou crecendo da man do cociñeiro Miguel Oliveira, cunha renovada oferta gastronómica, e a organización de múltiples actividades en paralelo á programación do Museo. Ademais dos seus servizos habituais cara ao público, o restaurante ofrece propostas á medida dos seus clientes, como lugar idóneo para o desenvolvemento de distintos eventos. Horario: de luns a sábados de 08.00 a 21.00 Tel. +34 886 116712 http://www.migueloliveira.es 177


Profile for MARCO Museo de arte contemporánea de Vigo

Memoria marco 2015  

Memoria marco 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded