Page 1

Chuyên sâu giải pháp phần ngầm Proficient in substructure


Mọi tầm cao đều được khởi dựng từ

nền móng vững chắc Every height is raised from

a solid foundation


Mục Lục

Contents

GIỚI THIỆU CHUNG

ABOUT US

06

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

OPERATION

10

CÔNG NGHỆ THI CÔNG

TECHNOLOGY

12

* Thi công phần ngầm

* Substructure construction

* Thi công kết cấu thượng tầng và hoàn thiện

* Upper-structure construction and finishing works

THIẾT BỊ

EQUIPMENT

* Thiết bị thi công phần ngầm

* Machinery for substructure construction

* Thiết bị thi công phần thân

* Machinery for upper-structure construction

* Thiết bị đo đạc

* Theodolite

* Thiết bị phụ trợ

* Auxiliary machinery

16

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

PROJECTS

20

THAY LỜI KẾT

CONCLUSION

24


GIỚI THIỆU CHUNG ABOUT US DŨNG TIẾN Chuyên sâu về giải pháp phần ngầm Có những góc nhìn khác nhau về các công trình xây dựng, có khi, một công trình giản đơn chỉ là kết cấu của những bê-tông, cốt thép, của những khung sườn và những không gian liên thông. Nhưng, cũng có một góc nhìn khác từ những người xem công trình như một sản phẩm của kiến thức và chuyên môn, thì khi đó, mỗi công trình là một tác phẩm, một đứa con của trí tuệ và tinh thần, của dựng xây và đóng góp cho bộ mặt đô thị, giúp phát triển đất nước.

Mọi tầm cao đều được khởi dựng từ nền móng vững chắc Được thành lập từ năm 2006, Công ty TNHH Xây dựng Dũng Tiến định hướng phát triển bền vững từ nội lực, đó là chuyên môn sâu về kỹ thuật xây dựng, đội ngũ nhân sự trình độ cao, không ngừng phát triển kinh nghiệm từ mỗi dự án.

DUNG TIEN Construction Co. Ltd Proficient in substructure There is more than one perspective to view a construction. One may see construction simply as a structure of concrete, reinforcement, steel, frames and inter-space. Another, however, may see construction as a product of knowledge and capability. It is when every construction becomes a masterpiece, a child of spirit and wisdom, of creation and contribution to urban facades in order to develop the country.

Every height is raised from a solid foundation Dung Tien Construction Co. Ltd was established in 2006, it aimed towards sustainable growth with sharp focus on inner strengths, including profound expertise in construction techniques, high-profile engineers who continue accumulating experiences from every project.

www.dungtien.com


2013 DUNG TIEN

07


www.dungtien.com


Một công trình có nền móng bền vững cũng như một người được trang bị tốt về chuyên môn; tuy nhiên, những kiến thức sẽ là uổng phí nếu không được chuyển hóa thành những đóng góp cụ thể cho xã hội. Dũng Tiến chia sẻ những giá trị cùng cuộc sống… A building with solid foundation is like a person professionally well-equipped; however, his knowledge will be wasted if not transformed into practical contributions to the society. Dung Tien shares values in life…

Với Dũng Tiến, một giải pháp thi công tối ưu không chỉ đáp ứng tốt chất lượng kết cấu và thời gian thi công, mà phải đảm bảo công trình đạt được sự tuyệt đối về an toàn và hoàn thành trong khoản chi phí hợp lý – Dũng Tiến dùng chuyên môn, kinh nghiệm có được từ thực tế, và những kỹ thuật cập nhật để cân bằng các yêu cầu trên, nhằm tối ưu hóa mọi khoản đầu tư, đem lại hiệu quả cho công trình. Cho đến nay, hệ giá trị được Dũng Tiến xây dựng và theo đuổi vẫn là:

Chất lượng - An toàn - Hiệu quả - Chuyên nghiệp Điều đó có nghĩa, Dũng Tiến đặt chất lượng và an toàn công trình lên hàng đầu, đồng thời chia sẻ quan tâm của nhà đầu tư về hiệu quả, và đảm bảo qui chuẩn trong tương tác dịch vụ. Dũng Tiến hiểu rằng, không có tầm cao nào được cấu thành từ một cá thể lẻ loi, và cũng không có sự tăng trưởng nào lâu bền trên hệ nền móng lỏng lẻo, và như vậy, Dũng Tiến tự hào là công ty mang đến cho công trình và các đối tác một “hệ móng” bền chắc, tất cả là dựa vào năng lực lõi của Dũng Tiến:

Chuyên sâu về giải pháp phần ngầm

To Dung Tien, an optimal construction solution will not only meet the high structure quality and construction time requirements, but also ensure absolute safety and delivery with reasonable costs – Dung Tien uses expertise, experiences and up-todate technology methods to balance those requirements, brings out the highest rate of return and efficiency in every construction. Up to now, the set of values that Dung Tien has been building and following is:

Quality – Safety – Efficiency – Professionalism Those values mean that Dung Tien makes quality and safety top priority while sharing investors’ concern on efficiency and ensuring high standard of service delivery. Dung Tien understands that no height is formed from a single body or no growth is sustainable on a weak foundation. Therefore, Dung Tien is proud to provide the construction sector and partners with a solid “foundation system”, based solely on our core capabilities:

Proficient in substructure

2013 DUNG TIEN

09


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG OPERATION Công ty TNHH Xây dựng Dũng Tiến chuyên tư vấn giải pháp và thi công phần ngầm cho các công trình cao tầng. Trong quá trình phát triển, công ty đã thể hiện được năng lực thông qua việc hoàn thành tốt các công trình cao tầng ở hạng mục kết cấu thượng tầng và hoàn thiện

Dung Tien Construction Co. Ltd is specialized in substructure solutions and consultancy for high-rise buildings in Vietnam. Throughout the development process, the company has proven its capabilities by performing many constructions of upper structures and finishing works for high-rise buildings.

www.dungtien.com


Vững nền móng

vươn tầm cao

Sustainable root

stable growth

2013 DUNG TIEN

11


CÔNG NGHỆ THI CÔNG TECHNOLOGY 1.

Thi công phần ngầm Thi công tầng hầm Căn cứ đặc điểm địa chất, địa hình, yêu cầu kỹ thuật và thời gian cần phải hoàn thành của từng công trình cụ thể, đội ngũ chuyên gia của Dũng Tiến sẽ tư vấn và thiết kế giải pháp thi công tầng hầm và tường vây phù hợp để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất cho công trình theo một hoặc kết hợp các phương pháp sau đây: •

Phương pháp Top-Down

Phương pháp Semi Top-Down

Phương pháp Bottom-up

Công nghệ thi công cọc Căn cứ đặc điểm cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật hoặc dựa trên thiết kế cơ sở của từng công trình cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp thi công nền móng phù hợp đáp ứng yêu cầu của Quý doanh nghiệp theo các phương pháp sau đây: •

Phương pháp cọc bê-tông đúc tại chỗ: cọc nhồi, cọc barette

Phương pháp cọc bê-tông đúc sẵn: cọc đóng, cọc ép

www.dungtien.com


1.

Substructure construction Basement construction Based on geological characteristics, condition types, technical and time requirements of a specific construction project, Dung Tien’s expert team will consult and design the appropriate solutions for basement and diaphragm wall in order to ensure the highest efficiency based on the alternative methods, either separated or combined: •

Top-down method

Semi Top-down method

Bottom-up method

Pile construction technology Based on the structure characteristics, technical requirements or the basic design of a specific construction project, the company team will consult and design the appropriate solution for constructing of foundation aligning with project’s requirements, adopting the following methods: • •

Method of cast-in-place concrete pile: bored pile, barrette Method of precast concrete pile: driven pile , pressed pile

2013 DUNG TIEN

13


2.

Thi công kết cấu thượng tầng và hoàn thiện Vẫn trung thành và xác định trong định hướng “Chuyên sâu về giải pháp phần ngầm”, tuy nhiên, trong thời gian qua, đáp lại sự tín nhiệm của khách hàng, Dũng Tiến đã tham gia thi công các gói thầu phần thân và hoàn thiện công trình cao tầng. Với kiến thức chuyên nghành xây dựng, cùng thái độ đầu tư nghiêm túc, ý thức trách nhiệm và tính phục vụ chuyên nghiệp, Dũng Tiến mau chóng chinh phục phân khúc mới, từng bước khẳng định và lớn mạnh qua các công trình.

Nếu nền móng công trình được ví như tri thức căn bản của một con người, thì phần thân chính là khát khao vươn đến thành công của con người đó. Và như vậy, phần hoàn thiện bên ngoài công trình như chiếc áo chỉnh chu cũng cần lắm cho một công dân hiện đại bước vào đời sống xã hội.

www.dungtien.com


2.

Upper-structure construction and finishing works Consistent with the orientation trend “Proficient in substructure”, yet still accommodating clients’ demands, recently Dung Tien has also executed the upper-structures and finishing works for high-rise buildings. With professional construction knowledge, earnest attitude, sense of responsibility and professionalism, Dung Tien has quickly entered the new market segment; step by step determine its brand and grow through accomplished constructions.

If construction foundation is likened to basic knowledge of a person, then the upper-structure is like that person’s desire to thrive. And so, The finishing of a construction is likened to proper clothing which is essential for a modern citizen to participate in the society.

2013 DUNG TIEN

15


I. Thiết bị thi công phần ngầm 01 01 01

www.dungtien.com


THIẾT BỊ EQUIPMENT

IV. Thiết bị phụ trợ

2013 DUNG TIEN

17


Equipment name

Quantity

Technical specifications

Country of origin

I. Machinery for substructure construction Hydraulic rotary rig - KOBELCO 7055

01

Diameter Dmax = 2.5m, Depth Lmax = 85m

Japan

Hydraulic rotary rig - SUMITOMO LS118RH-5

01

Diameter Dmax = 2m, Depth Lmax = 100m

Japan

Hydraulic rotary rig - Hitachi DH508

01

Diameter Dmax = 2m, Depth Lmax = 85m

Japan

Excavator - KOBELCO SK200-8

03

Bucket capacity Vmax = 0.93m3

Japan

Excavator - KOBELCO SK200 Acera

04

Bucket capacity Vmax = 0.7m3

Japan

Excavator - HITACHI EX200-3

03

Bucket capacity Vmax = 0.8m3

Japan

Excavator - Sumitomo 265F2-8319

04

Bucket capacity Vmax = 0.43m3

Japan

Air compressor - IWATA

04

Air pressure 12Kg/cm2, tank 300L

Japan

Quantity

Technical specifications

Country of origin

Equipment name

II. Machinery for upper-structure construction

Equipment name

III. Theodolite

www.dungtien.com

Quantity

Technical specifications

Country of origin


Equipment name

Quantity

Technical speciďŹ cations

Country of origin

IV. Auxiliary machinery

2013 DUNG TIEN

19


Hutech

Hutech Tower

276-282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q. Bình Thạnh, TP HCM

276-282 Đien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC

Tòa nhà văn phòng Hutech, diện tích xây dựng 9.600m2

Hutech office building, on an area of 9.600m2

Thời gian thi công: 05/2012 - 08/2013

Construction duration: 05/2012 – 08/2013

Mô tả công việc: Thi công toàn bộ công trình: đài móng, 2 tầng hầm, và 17 tầng lầu

Job description: Foundation, 2 basements, and 17 stories (full package)

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Hutech

Investor: Hutech Education Development Investment JSC

DB Tower

DB Tower

141-143-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

141-143-145 Đien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC

DB Tower là dự án cao ốc phức hợp, bao gồm văn phòng cho thuê và căn hộ

DB Tower is a complex building: office for lease and apartments

Thời gian thi công: 06/2011 - 10/2012

Construction duration: 06/2011 - 10/2012

Mô tả công việc: Thi công 24 tầng lầu

Job description: 24 stories

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM & Đầu Tư Cận Viễn Đông

Investor: Can Vien Dong Commercial & Investment Co. Ltd

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU PROJECTS

www.dungtien.com


Cao ốc văn phòng GMG

GMG office building

112-118 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Tp.HCM

112-118 Ly Thuong Kiet, Tan Binh District, HCMC

GMG là cao ốc văn phòng cho thuê, được xây dựng trên diện tích 2.275 m2

GMG is an office building on an area of 2.275m2

Thời gian thi công: 01/2010 - 01/2011

Construction duration: 01/2010 - 01/2011

Mô tả công việc: Thi công toàn bộ công trình: đài móng, 2 tầng hầm, và 7 tầng lầu

Job description: Foundation, 2 basements, 7 stories (full package)

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH TM DV Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phúc

Investor: Thien Phuc Commercial, Service & Investment Consultancy Co. Ltd

Cao ốc văn phòng CMID

CMID office building

538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh

538 Cach Mang Thang Tam Ward 11, District 3, HCMC

CMID là dự án cao ốc văn phòng cho thuê

CMID is an office building

Thời gian thi công: 06/2009 - 08/2010

Construction duration: 06/2009 - 08/2010

Mô tả công việc: Thi công toàn bộ công trình: đài móng, 2 tầng hầm và 16 tầng lầu

Job description: Foundation, 2 basements, 16 stories (full package)

Chủ đầu tư: Công Ty CP VLXD & Trang Trí Nội Thất Tp.HCM

Investor: HCMC Construction Material & Interior Décor JSC

Thi Công Phần Thân

Upper-structure:

2013 DUNG TIEN

21


Times Square 22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Times Square 22-36 Nguyen Hue & 57-69F Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Là dự án phức hợp nhà hàng, Times Square is a complex khách sạn, căn hộ và trung tâm consisting of restaurants, mua sắm cao cấp hotels, apartments and a luxury shopping center Thời gian thi công: 12/2008 - 12/2009

Construction duration: 12/2008 - 12/2009

Mô tả công việc: Thi công đài móng và 3 tầng hầm

Job description: Foundation, 3 basements

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam

Investor: Times Square Vietnam Investment JSC

The Vista

The Vista

628 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

628 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC

Là dự án 750 căn hộ chung cư cao cấp được xây dựng trên diện tích 23.643m2

The Vista has 750 luxury apartments on an area of 23.643m2.

Thời gian thi công: 08/2008 – 12/2008

Construction duration: 08/2008 – 12/2008

Mô tả công việc: Thi công đài móng block 1, 2 và 6

Job description: Foundation for block No. 1, 2, 6

Chủ đầu tư: Công ty Capitaland – Vista

Investor: Capitaland – Vista Company

Minh Long Tower

Minh Long Tower

17 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM

17 Ba Huyen Thanh Quan, District 3, HCMC

Là dự án cao ốc văn phòng cho thuê

Minh Long Tower is an office building

Thời gian thi công: 01/2008 – 12/2008

Construction duration: 01/2008 – 12/2008

Mô tả công việc: Thi công đài móng và 3 tầng hầm

Job description: Foundation, 3 basements

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Đạt

Investor: Minh Dat Co. Ltd


Cụm chung cư Phú Mỹ Thuận

Phu My Thuan apartment cluster

Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh

Phu Xuan Village, Nha Be District, HCMC

Là dự án gồm 4 block căn hộ cao tầng

Phu My Thuan apartment cluster has 4 apartment buildings

Thời gian thi công: 01/2008 - 12/2008

Construction duration: 01/2008 - 12/2008

Mô tả công việc: Thi công cọc vây, đài móng và 1 tầng hầm

Job description: Bored pile D400, foundation; 1 basement, ground floor

Chủ đầu tư: Công ty CP Phú Mỹ Thuận

Investor: Phu My Thuan JSC

Centec Tower

Centec Tower

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM

Gồm 3 tầng hầm và 23 tầng lầu, cung cấp 28.000m2 diện tích văn phòng cho thuê hạng A và tầng hầm để đỗ xe với diện tích 6.300m2

Centec Tower has 3 basements and 23 floors, providing 28.000m2 rank A office area for lease and 6.300m2 basement for parking.

Thời gian thi công: 05/2007 - 12/2007

Construction duration: 05/2007 - 12/2007

Mô tả công việc: Thi công đài móng và 3 tầng hầm

Job description: Foundation, 3 basements

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sao Phương Nam

Investor: Sao Phuong Nam Co. Ltd

Bệnh viện Đại học Y Dược Mới

New hospital of University of Medicine and Pharmacy

215 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM Bệnh viện có qui mô 15 tầng và hai tầng hầm; tổng diện tích xây dựng 47.160m2 với hơn 600 giường nội trú và 40 phòng khám

215 Hong Bang, District 5, HCM C The hospital has 15 floors and 2 basements; total building area of 47160m2 with more than 600 beds and 40 clinic rooms

Thời gian thi công: 09/2006 - 05/2007

Construction duration: 09/2006 - 05/2007

Mô tả công việc: Thi công đài móng và 2 tầng hầm

Job description: Foundation, 2 basements

Chủ đầu tư: Đại Học Y Dược Tp.HCM

Investor: HCM city University of Medicine and Pharmacy

Thi Công Phần Hầm

Substructure


THAY LỜI KẾT CONCLUSION Với hơn 20 dự án lớn đã và đang thực hiện trong vòng gần một thập niên qua, Công ty TNHH Xây dựng Dũng Tiến không ngừng nỗ lực nghiên cứu học hỏi các phương pháp, công nghệ tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào thực tiễn, nhằm hoàn thành công trình trong điều kiện tốt nhất. Dũng Tiến cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các đơn vị thi công và chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa chi phí và giải pháp, cũng như cam kết cùng người sử dụng về chất lượng công trình:

Chuyên sâu về giải pháp tầng ngầm.

With more than 20 large-scale projects accomplished for nearly a decade, Dung Tien Construction Co. Ltd is persistent about applying new methods and technologies in order to deliver the best constructions. Not only that, Dung Tien is also committed to accompanying construction units and investors in optimizing cost and solutions, as well as delivering outstanding quality to end-users.

Proficient in substructure.


2013 DUNG TIEN

25


Trụ sở chính:

Headquarter:

314 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

314 Bau Cat St, Ward 11, Tan Binh District, HCMC.

Văn phòng giao dịch:

Office:

40/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5,

40/4 Nguyen Van Dau St, Ward 5,

Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Phu Nhuan District, HCMC.

Điện thoại: (84-8) 6296 2798

Tel: (84-8) 6296 2798

Fax: (84-8) 6296 2896

Fax: (84-8) 6296 2896

Website: www.dungtien.com

Website: www.dungtien.com

Email: info@dungtien.com

Email: info@dungtien.com

Người đại diện:

Representative:

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Mr. Nguyen Tien Dung

Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty.

Chairman of the Board and Managing Director.


www.dungtien.com

DungTien_Profile  

Profile, Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you