Page 1

RELIXIÓN (POR CONCEPCIÓN TEOLÓXICA) • Teísmo: é a creenza nunha ou máis deidades.

• Monoteístas: aquelas relixións que afirman a existencia dun só Deus, que a menudo e creador do universo. As relixións monoteístas mis numerosas son o cristianismo e o islam. Outras máis minoritarias son o xúdaismo, zoroastrismo o da fe bahai.

• Politeístas: creen na existencia de diferentes deuses organizados nunha xerarquía ou panteón, como ocorre no hinduismo, o shinto xápones, o das antiguas relixións da humanidade como a grega, a romana ou a exipcia. Tamén cabe incluir aquí a maioria de correntes do neopaganismo moderno.

• Henoteístas: o orientalista alemán Max Muller acuñou este término no siglo XIX pra referirse a creencia de un solo Deus na que se admiten outras deidades, como sucedía na antiga relixión exipcia especialmente con Akenatón. Aínda que xa na época de Muller resulto un término que deu problemas e quedou co tempo incluido académicamente dentro do politeísmo, panteísmo, etc. dependendo do caso histórico. Actualmente, algunhas sectas e cultos.

• Dualistas: aquelas relixións que supoñen a existencia de dous principios ou divinidades opostos e enfrentados entre sí, aínda que só un deles soe ser merecedor de venarión polos seus fieis mentras que o outro e considerado demoníaco ou destrutivo. Cabe incluir nesta categoría o maniqueismo e o catarismo.

• Non teístas: hai relixións como o budismo e o taoísmo, que desdeñan ou rechazan a existencia de deuses absoutos ou creadores universales, ou ben otorganlles funcións menores ou moi específicas(como, por exemplo, a creeenza taoísta no Emprador de Xade). En ocasións, estas deidades son vistas como recursos metafóricos utilizados para referirse a fenómenos naturais ou a estados da mente.


• Panteísmo: é a crenza de que o Universo, a natureza e Deus son equivalentes.

Cristianismo Islam Budismo Hinduismo Relixión tradicional china Relixións indíxenas Relixións afroamericanas Sijismo Espiritismo Judaismo Baha Jainismo Sintoismo Caodaismo Zoroastrismo Tenrikyõ Neopaganismo Rastafarianismo


CIDADE DO VATICANO • No ano 756 iniciase a historia dos Estados Pontificios. • No ano 1798 o exército francés toma prisioneiro o papa Pío VI. • No ano 1860 o exército do rey de Italia Víctor Manuel II conquistou os Estados Pontificios, deixando a Santa Sede soamente en posesión de Roma e a súa rexión costeira, durante o papado de Pío IX.

• No ano 1870 Víctor Manuel tomou Roma en gran parte gracias a Guerra franco-prusiana e proclamouna nova capital do seu reino.

• No ano 1917 Benedicto XV propon un plan de paz para a Primeira Guerra Mundial que e totalmente ignorado pola comunidade internacional. • No ano 1929 os Pactos de Letrán son firmados por Pietro Gasparri na representación da Santa Sede e Benito Mussolini primeiro ministro italiano na representación do rey Víctor Manuel III o 11 de febreiro durante o pontificado de Pío XI. Con estes acordos deuse por acabada a disputa con Italia que existía dende 1870. Crease o Vaticano con 44 hectáreas reconoceselle a súa soberanía, o concordato garantizou ademáis a total independencia do Papa. O primeiro Gobernador foi o eminente numismático Camillo • No ano 1939 estallou a Segunda Guerra Mundial o Vaticano declarase neutral e Pío XI pública a encíclica Mit Brenneder Sorge donde fai unha forte crítica ca fé católica. • No ano 1962 Juan XXIII inaugura o Concilio Vaticano • No ano 1965 Pablo VI clausura o Concilio Vaticano • No ano 1981 Juan Pablo II sofre un atentado na Plaza de San Pedro do Vaticano.

• No ano 2001 Juan Pablo II promulga a Lei Fundamental do Estado da Ciudade do Vaticano actualmente en vigor (11 de febreiro ) .

• No ano 2005 morre Juan Pablo II e elixido Benedicto XVI ( Joseph Ratzinger ) como papa.


Irán En 1979 tras a Evolución Islámica do ayatolá Jamenei Irán pasou de ser unha monarquía absolutista baoxo a distaría dos Palevi, a un estado de carácter teocrático que posee un sistema democrático para a elección de diversas institucións e tamén do presidente do goberno, pero que a sombra encontrabase dirixida por unhas autoridades relixiosas adscritas a rama chii Islam. Irán. Posee un parlamento no que se encontran representados distintas forzas políticas ao igual noutras democracias, e entre elas aparece un líder supremo nombrado por unha asamblea de clérigos. Este posto de edcepción o ocupa hoxe en día o ayatolá Alí Jamenei e resulta a todos os efectos en número un do réximen por encima do presidente, tratase dun cargo vitalicio e ten o poder de nombrar aos membros dos ministerios do goberno.


Alí Jamenei Naceu o 17 de xulio na cidade de Mashhad. Presidente de Irán entre 1981 e1989, e líder supremo desde que foi designado para suceder ao ayatolá Jamenei en dicho cargo en xunio de 1989, é reconocido como unha das tres figuras que máis marcaron a trayectoria da República Islámica de Irán, sendo as outras duas o propio Jamenei, fundador da República Islámica, e o ayatolá Hashemí Rafsanyani.


Irán Capital e cidade máis poboada

Teherán

Idioma oficial

Persa

Xentilicio

Iraní

Forma de goberno

República islámica / teocracia

Líder supremo

Alí Jamenei

Poboación total

78.868.711

Densidade

41 hab/ km cuadrado

Moeda

Rial iraní


Arabia Saudí Capital e cidade máis poboada

Riad

Idioma Oficial

Árabe

Xentilicio

Saudí, saudita ou árabe

Forma de goberno

Monarquía absoluta / teocracia

Rey

Abdalá bin

Poboación total

28.161.417

Densidade

13,10 hab/ km cuadrado

Moeda

Rial

gobernos teocráticos  

Proxecto de investigación sobre diferentes gobernos que basean as súas leis sobre a relixión

Advertisement