__MAIN_TEXT__

Page 1

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

MaMan yhteistyökumppanit » s. 4

Työn tulevaisuus » s. 14

Syksyn kursseja » s. 26

Trailerileikkaus on taitolaji » s. 6

2

/2014

www.mamary.fi

NonSordino Aktiivinen fani tekee brändin » s. 18

Yritykselle tekijöitä, designereille duunia » s. 24


NonSordino Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti

/2014

2

4 Linkkivinkit

Trailerileikkaus on taitolaji s. 6

9 Uusi kasvo – Pia Parkkonen Lyhyt oppimäärä

10

brändeistä ja tavaramerkeistä 13 Sannan keittiössä Työn tulevaisuus – suomalaisen työn kehityskuva 16 Esteettömyys nettisivuilla – reilu meininki 18 Aktiivinen fani tekee brändin 20 Kauneusleikkaus kännykällä 20 Apple-käyttäjien kurssit syksyllä 2014 21 Lakimies vastaa jäsenten kysymyksiin 22 Mainonnan suunnittelun opiskelija tähtää korkealle

14

KUVA: Pond5

Yritykselle tekijöitä, 24

designereille duunia! 26 MaMan kurssit syksyllä 2014 27 MaMa tiedottaa

NonSordino julkaisija: Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, www.mamary.fi päätoimittaja Kaarina Pehkonen toimituskunta: Kaarina Pehkonen (Helsinki), Sanna Koivusaari (Turku), Ritva Rähmönen (Lieto), Ville Laasonen (Turku) yhteystiedot: Pj. Kaarina Pehkonen 040 7626 286, kaarina.pehkonen@mamary.fi taitto: Sanna Koivusaari ja Ritva Rähmönen kansikuvassa: Jussi Rautaniemi kannen kuvaaja: Heidi-Hanna Karhu painopaikka: Ykkös-Offset (Vaasa) paperi: Galerie Art Silk 150 g / Gprint 115 g. ISSN 1799-425X (Painettu) ISSN 1799-4276 (Verkkojulkaisu).

Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2015.

2

NonSordino 2/ 2014

MaMa on ERTOn jäsenyhdistys.


Pääkirjoitus

PÄÄTOIMITTAJA Kaarina Pehkonen kaarina.pehkonen@mamary.fi KUVITUS Valeria Gasik

Työelämä menee menojaan

– pystyyko ammattiliitto seuraamaan? Yrittäjiä palkansaajien ammattilii-

tämän päivän trendi on verkottumi-

minen, pienyrittäjien yhteisöt, osuus-

tossa? Hämmästyneitä kysyjiä on

nen. Luodaan yhteyksiä, solmitaan

kunnat. Kaikkien erikoisosaaminen

riittänyt tilaisuuksissa, missä ammat-

kumppanuuksia, jaetaan osaamista.

yhdessä, sopivina yhdistelminä voi

tiliittoa on tarjottu henkilöille, jotka

Win win -ajattelu kuvaa asiaa hyvin.

tuottaa huikeita tuoteinnovaatioita.

tienaavat leipänsä itsensätyöllistäjinä,

Yhteistyö on kaikkien etu. Viedään it-

Mutta miten käy näiden yksilöiden, joi-

free lancereina tai pienyrittäjinä. Mut-

se osaamista, lisäarvoa yhteistyöhön ja

ta yrittäjiksi kutsutaan, onko mikään

ta miksi ei? Olisiko tässä hyvä paik-

sitä odotetaan myös toisilta osapuolil-

ammattiliitto kiinnostunut heistä? Tä-

ka soveltaa metaforaa ”out of the box”,

ta. Lopputulos, synergia, on enemmän

mä joukko on kasvava ja sisältää valta-

ajattelua uudesta näkökulmasta?

kuin mitä jokainen olisi saanut aikaan

van potentiaalin kaikilla aloilla. Olen

yksin.

sitä mieltä, että tässä olisi ammattilii-

Perinteisesti ammattiliitoissa on hoidettu työsuhteisten ihmisten edun-

MaMalla on useita yhteistyö-

toilla tuhannen taalan paikka. Paikka

valvontaa. Työelämän trendi on kui-

kumppaneita, jotka on ilo esitellä täs-

saada jäseniä ja uudistua sitä kautta

tenkin kohti yrittäjyyttä. Suomi on

sä lehdessä. Hyvänä esimerkkinä on

niin ajattelultaan kuin toiminnaltaan-

itse asiassa aika myöhään menos-

Turussa sijaitseva, mutta videoneu-

kin. Mutta pystyykö se siihen? Pysyy-

sa siihen suuntaan. Monet Euroopan

vottelujen kautta valtakunnallises-

kö se perässä? Työelämä menee jo

maat ovat paljon edellä, niin hyväs-

ti toimiva ELY-keskus Luovamo, jonka

tuolla kaukana…

sä kuin pahassa. Joku maa johtaa ns.

palvelutarjonta luoville aloille on mit-

pakkoyrittäjien määrässä ja joissakin

tava, uudentyyppinen ja epävirkamies-

Euroopan maissa pienyrittäjät ovat

mäinen. Yrittäjyyttä aloittavakin voi

puolestaan saaneet kollektiivisen neu-

Luovamossa kehitellä omaa luovaa lii-

votteluoikeuden. Yksi asia on kuiten-

keideaansa ja kaikkea siihen liittyvää

kin varma: perinteisten työsuhteiden

tuotteistamisesta markkinointiin. Se

määrä ei tule kasvamaan, edes pysy-

on hieno asia ja parhaassa tapaukses-

mään ennallaan, vaan käyrä on jyr-

sa liiketoiminta saa alkunsa.

kästi alaspäin.

Periaatteessa kuitenkin tuhannet

Luovilla aloilla tämä ilmiö on hyvin

ja tuhannet ”yrittäjät” Suomessa jää-

konkreettinen. Ongelmaa on pyritty

vät itsensätyöllistäjiksi, kasvuyritystä

myös ratkaisemaan – luovasti. Toinen

ei synny. Apuna on jälleen verkottu-

MaMa on avoin uudelle, avoin työelämän kehitykselle. Luovat yksilöt, tervetuloa MaMaan!

NonSordino 2/2014

3


LINKKIVINKIT

KOONNUT: Kaarina Pehkonen ja Sanna Koivusaari KUVAT: Pond5

Yhteistyössä MaMan kanssa MaMa toimii yhteistyössä sekä useiden yhteisöjen että yritysten kanssa. Osa yhteistyökumppaneista tarjoaa myös MaMan jäsenille erilaisia etuja tai palveluja. Tutustu ja hyödynnä!

Luovamo – luovamo.fi LUOVAMO (ent. informaatio- ja työnhakukeskus) eli luovien alojen urapalvelut. Luovamossa kohtaavat verkostotyön avulla työnhakija-asiakkaiden osaaminen ja työnantajien työvoiman tarve. LUOVAMOssa on luovien alojen erityiskysymyksiin erikoistunut henkilökunta. Työnhakija saa ohjeita ja neuvoja työnhaussa ja palkkatyössä sekä myös yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

LUOVAMO välittää alan osaajia työnantajille, kehittää verkostokumppaneiden kanssa yhteistyössä työllistäviä prosesseja, sekä luo verkostoa niin osaajien kuin yritysten välillä. LUOVAMOn tavoitteena on saada työvoimahallinnon ohjaus- ja neuvontapalveluita vastaamaan paremmin luovien alojen työnhakijoiden työnhaun ja työllistymisen tarpeisiin. Hankkeessa käynnistyneen prosessin laajavaikutteisempana tavoitteena on kehittää valtakunnallinen työ- ja elinkeinotoimistojen luoville aloille erikoistunut työvoimahallinnon palvelumalli, joka on tarjolla nyt myös videoneuvottelutekniikalla koko Suomeen. luovamo.fi

4

NonSordino 2/ 2014


Mediapankki Pond5 Mediapankki Pond5 nettisivuilla on Internetin laajin Royalty Free videokokoelma, miljoonia kuvia, piirroksia, musiikkia, ääniefektejä, 3D-malleja ja After Effectejä. Taiteilijat, jotka käyttävät palveluamme myyntikanavanaan, voivat vapaasti itse hinnoitella tuotantonsa hinnat haluamalleen tasolle. Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden kontaktoida taiteilijoitamme suoraan sivujemme kautta. Myös sadat suomalaiset sisällöntuottajat käyttävät palveluamme myyntikanavanaan. www.pond5.com/fi

Pingstate Voittoa tavoittelematon visuaalisen alan verkkoyhteisö tarjoaa forumin jakaa tietotaitoa sekä keskustella alaan liittyvistä aiheista.

Julkaisija-lehti Julkaisija on painotuotteiden, mainonnan tai verkkoviestinnän parissa työskenteleville suunnattu ammattilehti.

http://pingstate.nu

www.julkaisija.fi

Apple-käyttäjät ry Apple-käyttäjät ry tarjoaa jäsenilleen mm. kursseja ja työpajoja ohjelmista ja laitteista sekä ylläpitää Hopeinen Omena -keskustelufoorumia. www.appleusers.fi

Fin Brands -pienyrittäjien yhteisö. Fin Brands tarjoaa yrittäjäjäsenillemme mahdollisuuden verkostoitua, markkinoida osaamistaan, näkyä mediassa sekä yhteistyömahdollisuuden muiden pienyrittäjien kanssa. www.finbrands.fi

Creative Minds Creativeminds.fi  on freelancereiden ja design-alan ammattilaisten oma ’mainostoimisto’. Tarjoamme helppokäyttöisen verkkopalvelun, jonka avulla asiakas löytää projektiinsa sopivimman tekijän. Designereille maksuton!

Grafia Grafia ry on graafisen suunnittelualan ammatillinen järjestö, joka edistää alan tietämystä ja tuntemusta sekä edistää jäseniensä etuja. Grafia järjestää mm. Vuoden Huiput -tapahtuman sekä nimittää Vuoden Graafikon.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, verkkoviestintä ja julkaisugrafiikka. Myös monia muita tutkintoja ja kursseja.

www.creativeminds.fi

www.grafia.fi

www.takk.fi

NonSordino 2/2014

5


TEKSTI: Tuukka Hämäläinen KUVAT: Heidi-Hanna Karhu ja Shutterstock

Trailerileikkaus on

TAITOLAJI Elokuvatrailerit ovat kaikille tuttuja, mutta kuinka moni on pohtinut kuinka trailereita tehdään? Trailerileikkaus onkin omanlaisensa taito, ja vaikkei se Suomessa olekaan kenenkään ainoa leipätyö, on siinäkin oma erikoisosaamisensa.

”S

Suomessa elokuva-alalta

rättikin sitten niin paljon positiivista

Isommissa tuotantoyhtiöissä voi olla

puuttuu jossain määrin

huomiota, että jälkeenpäin minulla on

markkinointipäällikkö, käsikirjoittajat

vahva mainososaaminen,”

riittänyt tasaiseen tahtiin keikkoja.”

ja vaikka kuinka monta ihmistä tun-

kuvaa leikkaaja Jussi Rautaniemi. ”Mainostamisen

Kuinka traileri syntyy?

Rautaniemi kuvailee trailerin syn-

ei pitäisi olla ohjaajan harteilla, vaik-

Rautaniemen mukaan trailerileikka-

tymisen hyvin intuitiiviseksi proses-

ka hänen näkemyksestään onkin kyse.”

us on taito, joka kehittyy kokemuksen

siksi. Kun hänet palkataan tekemään

Jussi Rautaniemi on freelancer, jo-

myötä. Kukaan ei kuitenkaan leikkaa

traileri, hän saa elokuvan tuoreim-

ka tekee elokuvaleikkauksia toimini-

traileria yksin, vaan mukana voi olla

man leikkausversion katsottavakseen.

mellä Rough Cut. Hän leikkaa myös

vaikuttamassa useakin taho riippuen

Trailerin luonnosversio syntyy omis-

paljon trailereita, ja vuoden 2014 ko-

tuotantoyhtiön koosta.

ta lähtökohdista, minkä jälkeen muut

timaisista ensi-iltaelokuvista esimerkiksi Mielensäpahoittajan, Kesäkavereiden ja Aikuisten pojan trailerit ovat Rautaniemen leikkaamia. Vaikka hän on Suomen johtavia trailerileikkaajia, ei tehtävään päätyminen ollut mikään itsestäänselvyys. ”Olin vielä opiskelija ja työharjoittelijana Snapper Filmsissä, jonka tuottamaan Joulutarinaan (2007) leikkasin niin sanotun kakkostraile-

Mainostamisen ei pitäisi olla oh-

jaajan harteilla, vaikka hänen näkemyksestään onkin kyse.”

rin,” Rautaniemi kertoo. ”Ohjaaja Ju-

antavat palautetta. ”Käytännössä aloitan yleensä katsomalla elokuvan läpi, sen enempää mitään miettimättä, mutta saatan jo elokuvan aikana kirjoittaa ylös avainrepliikkejä ja -kohtauksia, joissa tuntuu olevan jotain oleellista,” Rautaniemi selittää. ”Katselun jälkeen mietin, toimisiko esimerkiksi perusjännärin rakenne, jossa siis näytetään jokin alkutilanne, esitellään henkilöt, tilanne kärjistyy ja sitten tulee lop-

ha Wuolijoki piti siitä niin paljon, että

6

kemassa lusikkansa soppaan.”

purymistely.”

palkkasi minut leikkaamaan päätrai-

”Pienemmissä firmoissa paikalla on

”Joissakin dokkareissa on ollut hie-

lerin Hella W -elokuvaan (2011). Se he-

tuottaja, ohjaaja ja trailerin leikkaaja.

man monimutkaisempi kysymys, mi-

NonSordino 2/ 2014


Trailerissa elokuva yksinkertaistuu ja vaarana on,

että leffa vaikuttaa liian kaavamaiselta. Joten on myös haaste saada elokuva näyttämään omaperäiseltä ja poikkeavalta – puolessatoista minuutissa.”

NonSordino 2/2014

7


tä halutaan kertoa trailerissa. Niissä

huomautetaan, jos olen jättänyt pois

sen trailerissa haluttiin pimittää sitä,

tapauksissa keskustellaan usein oh-

jotakin oleellista tai jossa näkyy tuo-

kuinka paljon Peter Franzén oli laih-

jaajan kanssa, kuinka traileria ylipää-

tantoarvoa.”

duttanut elokuvaa varten, että sillä

Vaikka paine olisi paljastaa kaikki

olisi suurempi efekti itse elokuvassa,”

Traileri peilaa siis jossain määrin

myyntiä lisäävä, otetaan trailerileik-

Rautaniemi paljastaa. ”Samoin ei saa-

elokuvan rakennetta ja esittää usein

kauksessa huomioon myös elokuvan

nut näyttää kohtausta elokuvan loppu-

eräänlaisen pienoisversion elokuvas-

dramatiikka, eikä kaikkea haluta pal-

puolelta, jossa Laura Birnin esittämä

ta, toki loppuratkaisua paljastamatta.

jastaa. Esimerkki löytyy Sofi Oksasen

päähenkilö ajelee päänsä kaljuksi.”

Kaavaan luottamisessa on kuitenkin

menestysromaaniin perustuvan Puh-

riskinsä.

distuksen (2012) tuotannosta.

tään aletaan rakentaa.”

Mitä paljastaa, mitä pimittää? Yksi yleisimpiä trailereita kohtaan esitettyjä kritiikkejä on, että trailerit paljastavat liikaa elokuvasta. Myös Rautaniemi on joutunut pohtimaan tätä, etenkin kun hyvän mainoksen pitäisi antaa mahdollisimman hieno kuva. ”Trailereihin halutaan aina parhaimmat kuvat ja jännittävimmät

Trailereihin halutaan aina

parhaimmat kuvat ja jännittävimmät kohtaukset.”

kohtaukset. Suomalaiset elokuvat ovat

8

Usein ajatellaan myös, että traileri voi johtaa harhaan. Tämän Rautaniemi kohtasi muun muassa Akseli Tuomivaaran ohjaaman Korson (2014) kohdalla. ”Korson kohdalla puhuttiin siitä, että onko traileri liiankin tyylikäs, kun itse elokuva on aika rosoinen. Mutta siinä on myös nämä trailerin coolit elementit, että pelataan koripalloa hiphop-musiikin soidessa,” Rautaniemi kertoo. ”Mietittiin lähdetäänkö traileria ikään kuin huonontamaan siinä pelossa, että valehdellaan katsojille. Päätettiin kuitenkin pitää traileri,

sen verran pienen budjetin leffoja, et-

”Sellaista pimitetään, millä on elo-

sillä se ei sisällä mitään väärää väittä-

tä niissä on loppujen lopuksi melko

kuvassa vahva emotionaalinen tai

mää elokuvasta. Siinä vain korostetaan

vähän traileriainesta. Yleensä minulle

informatiivinen vaikutus. Puhdistuk-

yhtä elokuvan osapuolista.” •

NonSordino 2/ 2014


uusi kasvo

TEKSTI: Anna Korpi-Kyyny KUVA: Pia Parkkonen

Uutta osaamista liitosta

M

tuonut Pia Parkko-

Miten olet hyötynyt MaMan jäsenyydestä?

selle uusia hyödylli-

MaMa on laajentanut omia verkosto-

kiinnostunut hallitustyöskentelystä ja

siä kontakteja, lisää

jani, mistä on ollut hyötyä työssäni.

minähän olin. Tulin vuodenvaihteessa

ammattitaitoa sekä

Myös koulutukset ja tapahtumat ovat

valituksi MaMan hallituksen varajäse-

turvallisuuden tunnetta. Hän ryhtyi

tukeneet ammattiosaamistani. Hen-

neksi. Olen myös ERTOn työttömyys-

vuodenvaihteessa MaMan hallituksen

kisellä tasolla turvallisuuden tun-

kassan hallituksen jäsen.

varajäseneksi.

ne on lisääntynyt, sillä näinä aikoina

aMan jäsenyys on

laiset kohtaavat -tapahtumaa, MaMan pj. Kaarina Pehkonen kysyi, olisinko

sestäänselvyys. Median murroksen

Millaisia tavoitteita sinulla on hallitustyössä?

Teen kahta työtä: olen Apple-käyttäjät

seurauksena myös ammattikuvaajien

Haluan MaMan tarjoavan jäsenilleen

ry:n toiminnanjohtaja ja valokuvaaja.

työt ovat vähentyneet radikaalisti.

yhä enemmän tukea ammattitaidon ja

Mitä teet työksesi? Toiminnanjohtajana vastaan yhdis-

vakituinen työsuhde ei enää ole it-

työkyvyn ylläpitämisessä ja mahdolli-

koulutus- ja tapahtumatuotannosta,

Miten innostuit mukaan MaMan hallitukseen?

markkinoinnista ja toiminnan kehit-

Apple-käyttäjät ry ja MaMa ovat teh-

tämisestä. Valokuvaajana minua työl-

neet muun muassa koulutusyhteis-

Mitä teet töiden vastapainoksi?

listävät lehdet, yritykset ja yksityiset

työtä useamman vuoden. Kun viime

Liikunta on paras keino irrottautua

henkilöt.

syksynä tuotimme yhdessä Ammatti-

työasioista. Lenkkeilen koiran kanssa,

tyksen kaikista toiminnoista, kuten

suuksia verkostoitua.

käyn salilla ja ohjatuilla liikuntatunneilla. Rankka astangajoogatunti ja saunominen ovat parasta rentoutusta, mitä tiedän.

lenkiintoisia koulutuksia ja tapahtumia.

Mihin suhtaudut intohimoisesti juuri nyt?

Ehdoton huipentuma on 17.1. järjes-

Olen koukussa laadukkaisiin tv-sar-

tettävä Ammattilaiset kohtaavat 2015

joihin. Saatan katsoa Netflixistä tai

-tapahtuma. Tuotanto on jo aloitettu ja

HBO:lta useamman tuotantokauden

päivästä tulee ”suurempi ja kauniimpi”

putkeen yhdeltä istumalta, kun mie-

kuin yksikään urallani aiemmin jär-

leinen sarja sattuu kohdalle ja pääsen

jestetty kokopäivän kestävä seminaari.

vauhtiin. •

– Apple-käyttäjät ry:llä on luvassa mie-

Kannattaa laittaa päivä jo nyt kalenteriin, vinkkaa Pia Parkkonen.

NonSordino 2/2014

9


TEKSTI: Jaana Paavilainen KUVA: Panu Villanen

Lyhyt oppimäärä brändeistä ja tavaramerkeistä

Pro gradu –tutkielmani aiheessa päädyin jokaiselle yritykselle ja toimialalle tärkeisiin immateriaalioikeuksiin. Niiden merkitys kasvaa koko ajan ja ne sääntelevät yritysten toimintaa laaja-alaisemmin kuin arvaammekaan.

Immateriaalioikeudet

mittelu- tai suunnittelutyön takia, jota niiden laatimi-

on usein keskeisessä strategisessa asemassa. Siihen

nen on vaatinut, vaan kaupallisen tehtävän vuoksi, jota

kuuluvat niin sanotut teollisoikeudet eli tavaramerkit,

varten merkkejä käytetään. Välillisesti tavaramerkil-

patentit ja mallisuojat sekä muut immateriaaliset yk-

lä suojataan siten myös niitä goodwill- ja muita arvoja,

sinoikeudet kuten tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja

joita merkkiin liittyy ja täten myös sitä liiketoimintaa ja

mainittuihin oikeuksiin liittyvät lisenssit ja muut sopi-

kaupallista tulosta, jota tunnetun tavaramerkin avulla

mukset.

on mahdollista kehittää. Tavaramerkit vähentävät tuot-

Kun tutkimusaiheena immateriaalioikeudet ko-

teen markkinoinnin yhteydessä tarpeellisen informaati-

konaisuutena olisivat olleet liian laaja, valikoitui

on määrää sekä yhdistävät mainonnan ja itse tuotteen.

tutkimusaiheeksi immateriaalioikeuksista tavaramerk-

Tavaramerkkinä voidaan suojata erottamiskykyinen

kioikeus ja tavaramerkkien käyttö markkinoinnissa,

tunnus, jolla halutaan erottaa omat tuotteet tai palvelut

sillä sanotaanhan, että markkinointi on yrityksissä

toisten vastaavista. Tavaramerkki voi olla sana, kuvio,

”kaikki” – ja ”kaikki on lopultakin markkinointia”.

ääni tai vaikka iskulause – pääasia on, että se erottaa

Tavaramerkki ja sen merkitys Tavaramerkkioikeus perustuu tavaramerkkilakiin. Tava-

10

Tavaramerkkejä ei suojata oikeudellisesti sen som-

Yritystoiminnassa yritykselle kuuluva aineeton pääoma

suojaamansa kohteen muiden aiemmista tavaramerkeistä. Tavaramerkki ei koskaan saa olla sekoitettavissa toisten aiempiin tavaramerkkeihin tai toiminimiin.

ramerkki on legaalimääritelmän mukaan tunnusmerkki,

Tavaramerkillä on useita eri funktiota, mutta mer-

jolla yritykset erottavat omat tuotteensa ja palvelunsa

kin haltijalle funktioista tärkein taloustieteellisessä

muiden yritysten tuotteista ja palveluista. Muista im-

mielessä lienee kilpailufunktio. Kun markkinoilla on

materiaalioikeuksista poiketen tavaramerkkiin liittyvän

paljon samankaltaisia tuotteita, kuluttaja voi merkin

yksinoikeuden päätarkoituksena ei ole luovan ja inno-

perusteella erottaa ne toisistaan. Tavaramerkin sään-

vatiivisen toiminnan edistäminen, vaan tavaroiden val-

nöllisesti toistuvalla ja yhdenmukaisella mainonnal-

mistaja tai myyjä merkitsee tavarat omalla merkillään

la ja markkinoinnilla voidaan vaikuttaa siihen, minkä

erottaakseen ne kilpailijoiden tavaroista. Tämän merkin,

tuotteen kuluttaja valitsee. Kun tuotteen tavaramerkki

tavaramerkin, käyttämiseen saadaan yksinoikeus joko

erottuu, sille syntyy käytön myötä identiteetti, jonka pe-

rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla se.

rusteella ostaja voi tunnistaa sen uudelleen.

NonSordino 2/ 2014


Jaana Paavilaisen gradu valmistuu It채Suomen yliopistoon. Yhten채 vahvana vaikuttajana siihen oli professori Katja Lindroos, jonka rautaisen ammattitaidon Jaana mainitsee.

NonSordino 2/2014

11


Tavaramerkeistä brändeihin

Tekijänoikeus on osa brändää-

sopimuksien huolellista ja mielellään

Brändistä puhutaan nykyään yhtä pal-

mistä. Tekijänoikeus liittyy kiinteästi

kirjallista laatimista. Yrityksen oli-

jon ellei enemmänkin kuin tavaramer-

markkinointiin ja markkinointiaineis-

si syytä esimerkiksi varmistua, ettei

kistä. Kyse ei ole juridisesta termistä.

tojen suunnitteluun ja luomiseen. Sen

samantapainen logo ole jo käytössä

Joskus sitä käytetään tavaramerkin sy-

peruskysymys on nähtävä oikeuden-

tai voisi päätyä kilpailevan yrityksen

nonyymina, mutta muuten sen käyt-

mukaisuuskysymyksenä: on oikeu-

käyttöön.

töala on laajempi ja epämääräisempi

denmukaista, että teosten tekijöillä

kuin tavaramerkin. Se muodostuu

on omistusoikeuden kaltainen oikeus

useimmiten mainonnalla luoduista tai

määrätä teostensa käytöstä. Markki-

ylläpidetyistä mielikuvista.

nointiviestintää suunnittelevien on

syytä tuntea tekijänoikeuden perus-

Markkinointiviestintää suunnittelevien on tunnettava tekijänoikeuden perusperiaatteet .”

periaatteet, jottei mainostaja tietämättään loukkaa kolmansille kuuluvia oikeuksia. Tekijällä tulee olla myös oikeus määrätä, missä muodossa hänen nimeään teosten yhteydessä käyte-

Erottuvalle tavaramerkille syntyy identiteetti, jonka perusteella ostaja tunnistaa sen uudelleen.”

tään. Tekijänoikeussuojaa saa teokselle,

Kun

immateriaalioikeudet

hoide-

joka ylittää ns. ”teoskynnyksen” eli on

taan hyvin, voidaan niillä luoda

itsenäinen ja omaperäinen, aiemmista

yritykselle positiivinen imago ja mai-

teoksista erottuva, luovan työn tulos.

ne. Niiden avulla helpotetaan mo-

Brändi muodostuu monesta teki-

Toisin kuin toiminimiä ja tavaramerk-

nessa tilanteessa erittäin vaikeita

jästä – yrityksen ja tuotteiden nimis-

kejä, tekijänoikeutta ei voi rekisteröi-

näyttö- ja todistelukysymyksiä. Ta-

tä, tunnuksista, logoista, musiikista

dä. Se syntyy automaattisesti teoksen

varoiden ja palveluiden merkitsemi-

ja nykyisin myös internetiin luodus-

tekijälle. Mikäli esimerkiksi yrityk-

nen merkeillä voitaisiin sanoa myös

ta verkkoilmeestä. Se luo mielikuvan

sen logo on tarpeeksi taiteellinen, voi

olevan edellytyksenä nykyaikaisen

siitä, mitä yritys tekee, mitä se tuot-

sen loukkausta vastaan puolustautua

kaupankäynnin organisoimiseksi ja

taa ja miten se tämän tekee. Yrityk-

myös vetoamalla tekijänoikeuteen,

sen toteuttamiseksi. Mikäli tavaroita

sen brändi ei aina rakennu yrityksen

ennen muuta silloin, jos logolle ei ole

ja palveluita ei merkittäisi lainkaan,

varsinaisen toiminimen varaan, vaan

haettu tavaramerkkiä.

kuluttajat eivät saisi tietoa niiden vä-

se voidaan yhtä hyvin rakentaa myös

lisistä eroavuuksista, eikä kuluttajien

kannattaa rekisteröidä patentti- ja

Huolehtiminen omista ja muiden oikeuksista on kaikkien etu!

rekisterihallituksella vahvan louk-

Koska tavaramerkin ja sen myötä syn-

tyksen mainonnan ja markkinoinnin

kaussuojan rakentamiseksi, vaikka-

nytettävän brändin eri osatekijät ovat

apuväline. Tuotteen tavaramerkki yh-

kin molemmille voidaan saada suojaa

hyvin merkittäviä tekijöitä yrityksen

distää itse mainonnan ja sen tuotteen,

myös vakiintumisen kautta. Mutta va-

arvon kannalta, kannattaa ne suojata

jota mainostetaan. •

kiintumisen kautta voi saada suojaa

kaikilla käytettävissä olevilla keinoil-

vain sillä maantieteellisellä alueella,

la. Tämä edellyttää suojaamiseen, lo-

jolla nimi on vakiintunut.

goihin ja niihin liittyviin oikeuksiin

Käytettyä, luettua ja

materiaalioikeudet yhdentyvässä Euroopassa

• Pihlajarinne, Taina: Tosiasiallinen käyttö

suositeltavaa kirjallisuutta:

(Mäkinen, Kari – Oesch, Rainer – Rapinoja, Ben,

tavaramerkkioikeuden säilymisen edellytykse-

• Haarman, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus,

toim.) Helsinki 1996

nä, Edilex lakikirjasto, 2009

Helsinki 2014.

• Pakarinen, Mia: Eurooppalainen tavaramerk-

• Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch,

• Koivumäki, Elina – Häkkänen, Petteri: Mark-

kioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat

Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki,

kinointijuridiikka, Porvoo 2014

säännöt. Edilex, Defensor Legis N:o 1/2006

Helsinki 2008

• Mäkinen, Kari: Teollisen muotoilun suo-

• Paloranta, Paula: Markkinointioikeus käytän-

ja yhdentyvässä Euroopassa, Teoksessa Im-

nössä, Tampere 2008.

aputoiminimien tai tavaramerkkien ympärille. Myös nämä molemmat

2/2/ 2014 12 12 NonSordino NonSordino 2014

keskuudessa syntyisi lainkaan yrityksiä palkitsevaa tuoteuskollisuutta. Tavaramerkki on siten keskeinen yri-


SANNAN keittiössä

TEKSTI: Sanna Koivusaari KUVAT: Pond5

Muunneltu klassinen Thai-kanakeitto (Tom Ka Gai) Matkustaminen on hieno ja avartava kokemus tutus-

keitto sopiikin täydellisesti lämmittämään mieltämme

tua uusiin kulttuureihin ja maiden tapoihin, sekä ennen

myös talvipakkasilla.

kaikkea matkakohteiden värikkäisiin ja usein mausteisiin ruokakulttuureihin.

Tässä oma versioni keitosta, joka on osoittautunut erittäin suosituksi lähipiirissäni. Sukulaispoika jopa toi-

Thaimaassa parhaat keitot olen nauttinut paikallisissa

voi, että tekisin sitä hänen rippijuhliinsa. Keiton tulisuut-

’muovituoli’-ravintoloissa, joissa tuoreista raaka-aineista

ta voi säädellä itse ja minä lisään siihen myös perunaa,

syntyy uskomattomia makuyhdistelmiä. Thaimaalainen

jotta siitä tulee ruokaisampaa.

4

maustamatonta kanafilettä

3 rkl

makeaa chilikastiketta

1 valkosipulinkynsi 1/2

rasiaa herkkusieniä

1

pieni purjo

0,4 dl

tuoretta korianteria

5 dl

kanalientä

5 limelehteä 1,5 rkl vihreää currytahnaa 1 rkl

kalakastiketta

3 rkl

sitruunaruohotahnaa

tai 1 sitruunaruohonvarsi noin 5 cm pala inkivääriä yhden limen mehu purkki kookoskermaa

Sekoita chilikastike sekä murskattu val-

suolaa ja pippuria

kosipuli ja sivele se kanafileiden päälle.

lisäksi voi laittaa pari perunaa paloiteltuna sekä porkkanaa

Kypsennä uunissa 150 asteessa noin 20 minuuttia. Viipaloi herkkusienet ja paloittele purjo, peruna ja porkkana, ja paista ne pienessä öljymäärässä korianterin kanssa hetken. Lisää sitruunaruoho ja inkivääri sekä kanaliemi, currytahna ja limelehdet. Anna kiehua hiljalleen noin 10 minuuttia tai kunnes perunat ja porkkanat ovat lähes kypsiä. Lisää kookosmaito ja mausta suolalla, pippurilla, limemehulla ja kalakastikkeella. Anna kiehua parisen minuuttia ja lisää paloiteltu kana. Pinnalle voit lisätä vielä tuoretta korianteria. Sitruunaruohotahnaa ja vihreää currytahnaa olen myös välillä lisännyt oman makuni mukaan, sillä pidän melko mausteisesta ruoasta.

NonSordino 2/2014

13


Suomesta on tulossa mieselättäjien yhteiskunta.

TEKSTI: Marj Rautesalo KUVAT: Pia Parkkonen

Työn tulevaisuus

– suomalaisen työn huolestuttava kehityskuva Eri ammattiliittojen edustajista muodostettu työryhmä ItseT järjesti seminaarin Työn tulevaisuudesta. Se pidettiin lähellä lainsäätäjiä, eduskuntatalossa 28.4.2014.

-T

yöntekijöitä suojaa työoikeus. Itsensä työl-

tosopimukset. Yrittäjä maksaa itse YEL-eläkevakuutuk-

listäjät ovat lainsuojattomia, sanoo edun-

sensa ja sosiaaliturvansa.

valvontajohtaja Petri Savolainen Suomen

Salokangas kertoo, että sopimuskausien jälkeen kat-

Journalistiliitosta. Laki on vanhanaikainen

sotaan työllistyykö henkilö päätoimisesti. Henkilön

nykyiseen työelämään. Mieleen hiipii huo-

katsotaan työllistyvän yrittäjänä, jos työmäärä estää ko-

lestuttava kuva yksinyrittäjien tulevaisuudesta.

Itsensä työllistäjät, palkkatyö ja yrittäjyys

tai tappiollinen toiminta voi työllistää niin paljon, ettei kokoaikatyötä ole mahdollista ottaa vastaan.

tä pitäisi selkiyttää. Työministeriön kansliapäällikkö

Turvaton työttömyystulkinta murentaa yrittämishaluja

Markku Wallin kertoo tästä esimerkin: ulkomailta tu-

Työttömyysturvan pitäisi taata myös yksinyrittäjän lei-

levat marjanpoimijat! Puutarhamarjojen poimijat ovat

pä huonoina aikoina. Usein se kuitenkin evätään. Jos

palkkasuhteisia, mutta metsämarjojen poimijat yrittä-

työttömyyskorvaus evätään, työttömän yrittäjän pitäisi

jiä. Ollaanko metsässä? Parturi voi olla yrittäjä ja palkal-

todistaa, että töitä ei ole. Todistustaakka on usein mah-

linen saman päivän aikana. Näitä ryhmiä koskee täysin

doton näyttää toteen. Työttömyysturvalain soveltamis-

erilaiset lait.

ohje (TEM) on tulkinnaltaan ahdas kuin neulansilmä.

Palkkatyön ja itsensä työllistäjien raja on häilyvä. Si-

14

koaikatyön vastaanottamisen. Myös heikosti kannattava

Suomen Journalistiliiton työehtoasiamies Jussi Sa-

– Laissa ja ohjeissa pitäisi määritellä, millaiset asiat

lokangas kertoo, että työnantaja on velvollinen huoleh-

riittäisivät todisteiksi. Soveltamisohjeissa pitäisi määri-

timaan palkkasuhteisesta työntekijästään, maksamaan

tellä tarkemmin sivu- ja päätoimisuuden rajat. Miten voi

eläkevakuutuksen ja hoitamaan muut sosiaaliturvamak-

osoittaa viranomaisille, että töitä ei ole riittävästi? Oma

sut. Jos työ loppuu, poispotkittu saa työttömyyskorvaus-

ilmoitus työmäärästä pitäisi riittää. Vilpillistä toimintaa

ta. Itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät ovat oman onnensa

tulisi seurata jälkikäteen eikä etukäteen. Rikoslaissa on

seppiä. Palkan perustana ovat määräaikaiset toimeksian-

jo avustuspetos kriminalisoitu, toteaa Salokangas.

NonSordino 2/ 2014


Avataan rohkeasti työlainsäädäntö ja etsitään uudenlainen näkökulma. Annetaan esimerkiksi sama turva kaikille.

– Jos viranomaiset tekevät väärän päätöksen, muutok-

seuraa tämänkin erillisen työryhmän työn jatkoaiheita.

senhakuprosessi on pitkä ja kivinen, Jussi Salokangas toteaa.

Savolainen puhuu YEL- ja TyEL-maksuista, ja kertoo

Papereiden kulku eri valitusportaissa, kuten TE-keskukses-

esimerkkinä, että toimeksianto- ja konsulttisopimuk-

sa, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja va-

seen perustuvaa työtä ei ole mahdollista TyEL-vakuut-

kuutusoikeudessa, voi kestää parikin vuotta.

taa. Kun henkilö tulkitaan yrittäjäksi, eläkevakuutus on

Jussi Salokangas kertoo kamalia esimerkkejä viran-

kallis. Monet alivakuuttavat itsensä. Itsensä työllistäjistä

omaisten tulkinnoista. Erään henkilön yritys oli kauppa-

25 prosenttia on alivakuutettu. Se on eläkepommi. Ja toi-

rekisterissä. Yrittäjä osoitti, ettei pöytälaatikkoyrityksellä

senlainen pommi odottaa työntekijää ehkä nurkan taka-

ole liiketoimintaa. Hän toimitti kirjanpidon, tilitiedot ja

na. Jopa vuosia myöhemmin voidaan todeta, että henkilö,

veroilmoitukset vakuutusoikeuteen ja pyysi vakuutus-

joka luulee tekevänsä palkkatyötä työnantajalle, onkin ol-

oikeutta yksilöimään, mitä näyttöä tulisi esittää yritys-

lut koko ajan yrittäjä. Ja päinvastoin.

toiminnan sivutoimisuudesta. Pyynnöstä huolimatta vakuutusoikeus ei ottanut kantaa näyttöön. Se katsoi hen-

Rankkaa tilastoa

kilön olevan päätoiminen yrittäjä yritysmerkinnän takia.

Anna Pärnänen on tilastokeskuksen erikoistutkija. Hän

Toisessa tapauksessa kolumnisti kirjoitti kolme tuntia

kertoi lukuja suomalaisesta yrittämisestä.

kuukaudessa blogia. Muut työt olivat päättyneet. TE-keskus

Itsensä työllistäjät ovat yksinyrittäjiä, ammatinhar-

katsoi, että hän työllistyy päätoimisena yrittäjänä, koska ei

joittajia, freelancereita ja apurahansaajia. Suurin osa

ole osoittanut muita toimeksiantosopimuksia. Kolumnisti ei

15–64-vuotiasta itsensä työllistäjistä on yksinyrittäjiä.

voinut esittää niitä, koska toimeksiantoja ei ollut. Hän halusi

Heitä oli viime vuonna 111 600. Ammatinharjoittajia oli

löytää töitä, eikä hypätä työttömyyskortistoon. Kolumnisti

28 500 ja freelancereita ja apurahansaajia yhteensä noin

katsottiin päätoimiseksi yrittäjäksi, koska hän ei myöskään

11 800. Viime mainituista yli 40 prosenttia on alle 35-vuo-

osoittanut toiminnan olevan sivutoimista.

tiaita. Vuoden 2000 jälkeen yrittäjäjoukko on kasvanut

Lakia pitäisi muuttaa kannustavaksi

32 000 uudella. Itsensä työllistäjistä 65 prosenttia on miehiä. Lainopin, sosiaalialan sekä kulttuurialan erityisasiantuntijat ovat kolmanneksi suurin ryhmä.

Petri Savolainen päivittelee suomalaisen työn kehitysku-

Paneelikeskustelija, työelämäntutkija Anu Suoran-

vaa. Hän istuu ItseT-ryhmän asiantuntijana trendityö-

ta sanoi, että Suomesta on tulossa mieselättäjien yhteis-

ryhmässä, joka yrittää muuttaa lakia niin, että itsensä

kunta. Monet naiset tienaavat yrittäjinä vain pienen osan

työllistäjien asemaa parannetaan suhteessa palkansaajaan.

perheen elannosta, esimerkiksi alle 8 000 euroa vuodessa.

Savolainen on ollut selvittämässä useassa eri kokoon-

Niillä tuloilla ei pääse eläkevakuutusten piiriin. Seminaa-

panossa työsuhteen ja yrittäjyyden rajapintaa. Useiden

rissa puhuttiinkin aivan uudenlaisesta eläkeläisryhmäs-

eri ryhmien raportteja on jo printattu, mutta yksikään ei

tä: nollaeläkeläiset. Tuloja liian vähän! Siis eläkettä nolla!

ole vielä lainvalmistelussa. Trendiryhmältä ilmestyi väli-

Ihmisiä ei voi pakottaa työllistämään itse itseään. Ny-

raportti ja viiden EU-maan osalta selvitettiin työsopimus-

kyinen ansioturvajärjestelmä ei tue yrittämistä. Yrittäjän

lainsäädäntöä, sosiaaliturvaa sekä kilpailulainsäädäntöä

työttömyys pelottaa: ei työttömyysturvaa, ei toimeentu-

itsensä työllistäjien kannalta. Lisäksi erillinen SOTU-työ-

loa, ei eläkekertymää.

ryhmä on istunut ja STM tekee parhaillaan sosiaaliturvasta yhteenvetoa lausuntokierrokselle. Trendityöryhmä

– Markkinoilla on jo paljon näennäisyrittäjiä, pakkoyrittäjiä ja vahinkoyrittäjiä, sanoo Petri Savolainen. •

NonSordino 2/2014

15


Esteettömyys nettisivuilla

– reilu meininki Suojatiellä merkkiääni kertoo valon vaihtumisesta. Kauppakeskuksen lattiassa on ura näkövammaisen keppiä varten. Mutta oletko koskaan miettinyt miten käyttää nettiä ihminen, jonka näkökyky on rajoittunut? On hankala pärjätä ilman nettiä.

N

16

äkövammainen tar-

ta sivuston esteettömyydestä. Jokai-

avulla. Toiminto ei kuitenkaan välttä-

vitsee avukseen oh-

sen nettisivuja suunnittelevan tahon

mättä lue tekstiä samassa järjestykses-

jelman, joka lukee

olisi hyvä hallita edes perusasiat net-

sä kuin se piirtyy ruudulle. Sen takia

nettisivun tekstit ää-

tisivujen esteettömyydestä.

olisikin hyvä, että jo sivuston koodissa

neen. Riippuu kuiten-

Applen laitteet ovat suosittuja nä-

otetaan lukulaitteet ja ohjelmistot huo-

kin paljon nettisivun rakenteesta, mi-

kövammaisten keskuudessa, sillä nii-

mioon. Pudotusvalikot ja kuvavarmen-

ten hyvin lukuohjelma pystyy luke-

den käyttöapuominaisuuksista löytyy

teet ovat myös usein ongelmallisia ja

maan sivua. Aina sivuston käyttö ei

Voice over -niminen toiminto ilman li-

kuviin tulisi lisätä alt-attribuutti, joka

kuitenkaan onnistu ilman näköky-

säpalikoiden asentamista. Voice over

kertoo kuvan sisällön tekstimuodossa.

kyä. Onneksi jo pienillä asioilla si-

löytyy sekä Applen tietokoneista, table-

Applen ohjeistuksissa ohjelmis-

vusta saadaan luettavampi. Hyvään

teista kuin älypuhelimistakin. Voice

tojen kehittäjille kehoitetaankin teke-

lopputulokseen pääsee hyödyntä-

overin avulla on myös helppo testata

mään sovellukset Voice over -toimin-

mällä verkkosivujen toteutuksessa

nettisivuston esteettömyyttä, mikäli

non kanssa yhteensopiviksi. Pienillä

vakiintuneita ja standardien mukai-

käyttää itse Applen laitteita.

valinnoilla voi olla iso vaikutus jonkun

sia tekniikoita ja menetelmiä. Julki-

Voice over kuvailee mac-tietoko-

toisen elämään. Esteettömien nettisi-

sen hallinnon vaatimuslistassakin on

neen, iPadin tai iPhonen näytön sisäl-

vujen tekeminen ei ole mahdotonta tai

yleensä nettisivujen kohdalla mainin-

lön puheena tai pistekirjoitusnäytön

edes vaikeaa, mutta se on oikein. •

NonSordino 2/ 2014


TEKSTI: Ville Laasonen KUVAT: Kuvatoimisto Rodeo ja Shutterstock

Kolme yleistä ongelmaa,

jotka tekevät verkkosivustosta esteellisen:

1 2 3

pelkästään näppäimistön avulla käyttävät näkövammaiset voi

Esteettömyyden muistilista

esimerkiksi avata pudotusvalikoita lainkaan. Esteet on helppo

Huomioi ainakin nämä:

välttää suunnittelemalla sivusto alusta alkaen myös näppäi-

• Sisällön oikea järjestys koodissa

mistöllä käytettäväksi.

• Otsikkotyylien oikea käyttö

Sivustoa voi käyttää vain hiirellä Osa verkkosivustoista on toteutettu siten, etteivät tietokonetta

• Sivuston käyttö pelkällä

Sisältöä vain visuaalisessa muodossa

näppäimistöllä • Kuvien alt-atribuutit/tägit

Visuaalinen sisältö ei välttämättä aiheuta varsinaisia esteitä näkövammaisille, mutta puutteellinen suunnittelu voi estää

Lisätietoja ja apua saat:

palvelun käytön kokonaan. Ongelmallisia ovat esimerkiksi ku-

www.annanpura.fi/

vavarmenteet eli CAPTCHA:t, joissa pitää tunnistaa kuvassa

www.nkl.fi/fi/etusivu

olevia kirjainmerkkejä. Sanallisen merkityksen ymmärtämi-

www.yhteiskunnallinenyritys.fi/

seen perustuvat vaihtoehdot soveltuisivat paremmin kaikille käyttäjäryhmille.

Monimutkaiset lomakkeet Tekninen esteettömyys ei takaa aina todellista käytettävyyttä. Palvelujen siirtyessä yhä laajemmin verkossa hoidettaviksi, tulisi niiden käytettävyyteen kiinnittää enemmän huomiota. Vaikka verkkolomakkeet olisi suunniteltu teknisesti esteettömiksi, näkövammaisella käyttäjällä saattaa kulua moninkertainen aika tietojen syöttämiseen. Huolellisella käytettävyyden suunnittelulla palvelun saavutettavuutta voitaisiin parantaa, mikä samalla lisäisi käytettävyyttä kaikille.

It’s the right thing to do.” – Applen esteettömyysohjeistus

NonSordino 2/2014

17


TEKSTI: Anna Korpi-Kyyny KUVA: Christel Vaenerberg

Aktiivinen fani tekee brändin Startup-yritys EzyInsights auttaa brändejä keskittymään oikeisiin sosiaalisen median mittareihin. Niiden avulla somen sisältö saadaan muutettua faneja puhuttelevaksi, jolloin he aktivoituvat ja huolehtivat siitä, että brändin viesti leviää tehokkaasti eteenpäin. Se taas näkyy yrityksen tuloksessa.

T

ehdäänpä yksi asia sel-

Atkins ja Paul Wistrand tulevat Uu-

tä tulokset näkyvät heti. Näet saman

väksi: sosiaalisessa me-

desta-Seelannista, mutta tuote on

tien, mitä teit hyvin ja mikä ei toimi-

diassa ei ole kysymys

suomalainen.

nut.

brändeistä, vaan aktii-

– Palvelumme on helppokäyttöisin

Kilpailu analytiikkamarkkinoilla

visista, uskollisista fa-

yhteisöanalytiikkapalvelu maailmas-

on kovaa, mutta EzyInsightsin valt-

sa, lupaa Vaenerberg.

tina on keskittyminen: kaiken mit-

neista.

– Faneja pitää kuunnella ja kun-

Kaikkea ei kannata mitata

brändisi, ja heidän avullaan tavoitat

Vaenerbergin mukaan somessa pär-

– Emme myöskään jätä asiakkai-

ihmisiä, joita et muuten tavoittaisi. Jo-

jäävät yritykset, jotka luottavat so-

tamme yksin työkalun kanssa. Eräs

kainenhan meistä luottaa enemmän

men vahvuuteen, antavat vapautta

asiakas sanoikin meidän olevan en-

kavereihinsa kuin brändeihin. Eli ky-

vastuullisille, mittaavat heitä oikeil-

simmäinen ”no bullshit” -palvelun-

symys on 180 asteen näkökulman

la mittareilla ja ymmärtävät, että esi-

tuottaja, sanoo Vaenerberg hymyillen.

muutoksesta. Tämä on aika haastava

merkiksi Facebookissa pitää olla oma

useimmille brändeille, sanoo kehitys-

tapa toimia.

päällikkö Christel Vaenerberg EzyInsightsista.

18

taamisen sijaan he mittaavat vain

nioittaa. He ovat ykkössijalla, ei

– Siksi keskitymme nyt media-

asioita, joihin voi itse vaikuttaa.

Tulokset puhuvat puolestaan

yrityksiin. Se on ala, jossa on siir-

EzyInsightsin monipuolista asiakas-

Startup sai alkunsa vuonna 2012,

retty vanhat mittarit uuteen ekosys-

kuntaa yhdistää halu tehdä oikeita

kun toimitusjohtaja Duane Atkins

teemiin. Se näyttää toimivan, mutta

asioita ja oppia paremmaksi.

seurasi vierestä, miten hänen ystä-

voimme todistaa, ettei se toimi tar-

– Asiakkaamme ovat Suomen ko-

vänsä yritti hyödyntää sosiaalisen

peeksi hyvin. Meidän avullamme

vimpia some-brändejä, mutta voimme

median analytiikkapalveluja – huo-

mediayritykset voivat nostaa mainos-

silti auttaa heitä vielä paremmiksi.

nolla menestyksellä. Atkins arveli

tulojaan, kun fokus pysyy näissä oi-

Palvelua ovat hyödyntäneet muun

pystyvänsä itse paremman palvelun

keissa mittareissa. Ja kaiken tämän

muassa Iltalehti, Tori.fi, A-lehdet, Lu-

tarjoamiseen. Yrityksen perustajat

tekee mielenkiintoiseksi se fakta, et-

mene, Reima, Warner Music Group,

NonSordino 2/ 2014


Vaenerberg ottaa esimerkiksi Iltaleh-

Suunnitelmissa maailmanvalloitus

den, jonka kanssa EzyInsights on teh-

EzyInsights on saanut rahoituksensa

nyt tiivistä yhteistyötä. Iltalehdellä oli

Start up Sauna -ohjelman ja Tekesin

selkeä ongelma, sillä heidän kilpaili-

kautta sekä yksityisten ihmisten ja

jansa Ilta-Sanomat oli huomattavasti

muutaman yrityksen avulla.

Universal Music Sweden ja MTV.

näkyvämpi Facebookissa, vaikka mo-

– Seuraava askel on päästä mu-

lemmilla oli suunnilleen sama mää-

kaan Tekesin Nuoret Innovatiiviset

rä seuraajia.

Yritykset -ohjelmaan. Sen jälkeen

– Yhdistämällä ainutlaatuisen osaamisemme

startup-sanaa ei voi käyttää.

helppokäyttöiseen

Tällä hetkellä EzyInsightsia kiin-

analytiikkatyökaluumme saimme hei-

nostaa Ruotsin ja Iso-Britannian

dät keskittymään oikeisiin datamitta-

markkinoiden valloittaminen.

reihin. Muutaman kuukauden jälkeen

– Ja oikeiden ihmisten löytäminen

he olivat ohittaneet kilpailijan kaikil-

siihen. Miten avaamme oven Ruotsiin

la mittareilla Facebookissa, sanoo Va-

suomalaiselle yritykselle? Se tapah-

enerberg.

tuu onnistuneiden casejen kautta ja

Kun Iltalehti aktivoi oikeita ihmisiä heitä kiinnostavilla aiheilla, se tavoitti heitä 25 kertaa tehokkaammin ja klikkaukset Facebookista Iltalehti. fi-sivulle kasvoivat 820 prosenttia. – Näin ollen mainostulojen kasvu näillä tuloksilla olisi noin 10–16 pro-

EzyInsights tekee yhteistyötä myös markkinointiviestintäalan yritysten kanssa. – Toiset ihastuvat ja avaavat oven myös asiakkailleen. Toisia hirvittää huomata, että voimme näyttää, miten heidän työnsä jälki toimii ja toisaalta ei toimi. Toiset huomaavat, että työkalumme myös auttaa heidän asiakashankinnassaan ja rakastavat meitä siksi, sanoo Christel Vaenerberg.

suosituksilla sekä sinnikkäällä kontaktoimisella. Ei saa pelätä mitään. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat siis selvillä. – Ensin otamme haltuun Ruotsin ja Iso-Britannian. And then we take the world.

senttia, laskee Vaenerberg.

Asiakkaamme ovat Suomen

kovimpia some-brändejä, mutta voimme silti auttaa heitä vielä paremmiksi.”

NonSordino 2/2014

19


TEKSTI: Jari Simonen KUVAT: Jari Simonen

Kauneusleikkaus

KÄNNYKÄLLÄ

Maailmanlaajuinen selfie-buumi on poikinut joukon kännykkäsovelluksia, kohteena itseään kuvaavat ihmiset. Jos oikea kauneusleikkaus jostain syystä hirvittää, omakuvan muokkaaminen 10 vuotta nuoremmaksi ja 20 kiloa laihemmaksi käy muutamalla sormen heilautuksella. Parhaimmillaan virtuaalisen kauneusleikkauksen saa ilmaiseksi – ja ilman toipumisaikaa. Suosittua selfie-softaa: 1) YouCam Perfect. Toimintoja mm. silmäpussien poisto, nenän muotoilu ja ihon siloitus. Ilmainen. Cyberlink Corp. www.cyberlink.com. Google Play -kauppa ja App Store. Leuka- ja silmäpussien poisto hoituu muutamassa sekunnissa YouCam Perfectilla.

2. Cymera. Tehosteita mm. silmien suurentaminen, hymyn levennys ja ihon pehmennys. Perusversio ilmainen, maksulliset lisäominaisuudet. SK Communications. www.cymera.com. Google Play -kauppa ja App Store. Unohtuiko hymy kuvasta? Ei se mitään! Cymeran Smile -toiminto loihtii hymyn vakavillekin kasvoille.

20

NonSordino 2/ 2014

SYKSYN 2014 KURSSIT MaMa ry:n jäsenenä olet tervetullut tutustumaan Suomen Apple-käyttäjien toimintaan. Merkitse ilmoittautumisen viestikenttään ”MaMa ry”. HELSINKI • 4.10. Esinekuvaus-kurssi • 7.10. Kuva & grafiikka • 11.10. Hopeinen Omena 10 vuotta -juhla • 25.10. Ääni/äänitys-workshop • 25.10. Kuvankäsittely-workshop • 8.11. Mac-kurssi osa 2 • 11.11. Musiikki & Mac • 15.11. Mac-kurssi edistyneille käyttäjille • 22.11. Final Cut Pro X -kurssi • 29.11. Logic Pro X -kurssi • 2.12. Sähköiset julkaisut • 2.12. Wordpress-kurssi OULU • 26.10. • 16.11.

Mac-kurssi osa 2 Mac-kurssi edistyneille käyttäjille

TAMPERE • 11.10. • 15.11. • 29.11.

iOS-peruskurssi (iPhone/iPad) Apple-ympäristö työelämässä Google-kurssi

Lisätiedot: pia.parkkonen@appleusers.fi Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.appleusers.fi

Mamalaisen kurssimaksu

60 €/pvä


TEKSTI: Lakimies Helena Lievonen, ERTO KUVA: Pond5

Lakimies vastaa

jäsenten kysymyksiin Liikkeen luovutuksessa on työntekijän kannalta otettava huomioon monta asiaa. Toinen yritys on ostanut työnanta-

siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle

Työnantaja ei saa irtisanoa työn-

jamme liiketoiminnan. Milloin työn-

tai haltijalle. Ennen luovutusta erään-

tekijän työsopimusta pelkästään liik-

antajan on tiedotettava työntekijöitä,

tyneestä työntekijän palkka- tai muus-

keen luovutuksen perusteella. Työnte-

mitä työsuhteille tapahtuu ja mitä

ta työsuhteesta johtuvasta saatavasta

kijä saa irtisanoa työsopimuksen irti-

oikeuksia työntekijöillä on?

vastaavat luovuttaja ja luovutuksen-

sanomisaikaa noudattamatta tai sen

saaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja

kestoajasta riippumatta päättymään

Vastaus: Yhteistoimintalain 41 §:n

on kuitenkin luovutuksensaajalle vas-

luovutuspäivästä, jos hän on saanut

mukaan liikkeen luovuttajan ja luo-

tuussa ennen luovutusta erääntynees-

tiedon luovutuksesta työnantajalta

vutuksensaajan on selvitettävä niiden

tä työntekijän saatavasta, jollei muuta

tai liikkeen uudelta haltijalta viimeis-

henkilöstöryhmien edustajille, joita

ole sovittu.

tään kuukautta ennen luovutuspäi-

luovutus koskee luovutuksen ajankoh-

Työsuhdesaataviin kuuluvat muun

vää. Mikäli työntekijälle on annettu

ta tai suunniteltu ajankohta, luovutuk-

muassa työntekijöiden peruspalkat, eri-

tieto luovutuksesta myöhemmin, hän

sen syyt, luovutuksesta työntekijöille

laiset lisät, ylityökorvaukset, sunnun-

saa irtisanoa työsopimuksensa päät-

aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset

taityökorvaukset, vuosilomapalkat ja

tymään luovutuspäivästä tai tämän

ja sosiaaliset seuraukset sekä suunni-

lomarahat. Vuosilomapalkkojen osalta

jälkeen, kuitenkin viimeistään kuu-

tellut, työntekijöitä koskevat toimenpi-

sovitaan usein, että vastuu luovuttajan

kauden kuluessa tiedon saamisesta.

teet. Luovuttajan on annettava olevat

ja luovutuksensaajan välillä määräy-

Työntekijän kieltäytyessä siirtymästä

tiedot henkilöstöryhmien edustajille

tyy ansaittujen lomamääräytymiskuu-

luovutuksensaajan palvelukseen, kat-

hyvissä ajoin ennen luovutuksen to-

kausien mukaisessa suhteessa.

sotaan työsopimus irtisanotuksi työn-

teuttamista, viimeistään viikon ku-

Työntekijöiden siirtyminen luo-

luttua luovutuksen toteutumisesta.

vuttajalta luovutuksensaajalle tapah-

Jos liikkeen luovutuksesta aiheutuu

tuu automaattisesti ja pakottavasti

henkilöstövaikutuksia, niistä neuvo-

eikä sitä voida sopimuksin estää tai

tellaan yhteistoimintalain mukaisesti.

rajoittaa. Työsuhteiden välitön siir-

Liikkeen luovutuksella tarkoite-

tyminen koskee toistaiseksi voimas-

taan yrityksen, liikkeen, yhteisön, sää-

sa olevia, määräaikaisia, kokoaikaisia

tiön tai näiden toiminnallisen osan

ja osa-aikaisia työsuhteita sekä oppi-

luovuttamista toiselle, jos luovutetta-

sopimussuhteita. Samoin siirtyminen

va, pää- tai sivutoimisena harjoitet-

koskee niitä työntekijöitä, jotka ovat

tu liike tai sen osa, pysyy luovutuksen

poissa työstä esimerkiksi sairauden,

jälkeen samana tai samankaltaisena.

perhevapaan, opintovapaan, varus-

Liikkeen luovutuksessa luovutus-

miespalveluksen tai vuorotteluvapaan

hetkellä voimassa olevista työsuhteis-

perusteella. Lisäksi työntekijät siirty-

ta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet

vät luovutuksen saajan palvelukseen

sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet

vanhoina työntekijöinä.

tekijän toimesta. •

Tämä artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan MaMa ry:n sivulla www.mamary.fi/lakimieskirjoittaajavastaa. Lue sieltä myös muita lakimiehen vastauksia ja artikkeleita.

NonSordino 2/2014

21


TEKSTI: Zuzana Kyppö KUVA: Sanna Koivusaari

Mainonnan suunnittelun

opiskelija tähtää

korkealle Oletko jo kuullut ”Masusta”? Masu on toki meille jokaiselle elintärkeä, ajoittain näläntunnetta kirkuva ruumiinosa, mutta se on myös kutsumanimi mainonnan suunnittelun opiskelijalle. Mainonnan suunnittelua voi toistaiseksi opiskella ainoastaan Suomen Turussa – Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Sadoista hakijoista valitaan kaksivaiheisen pääsykokeen perusteella parikymmentä alalle soveltuvaa. Fanni Vapola, 23, on ”Masu” ja siten yksi lahjakkaista opiskelupaikan lunastaneista.

F

22

anni

haki

mainonnan

tykseen töihin, koska skandinaavinen

pasta kotiovelle. Erityisenä mielen-

opintojen

suunnittelu ja verkkokauppa kiehtoi-

kiinnon kohteena on verkkokaupasta

pariin, koska se oli käte-

vat. ”Tunsin, että se vois olla mun

kotiin saapuvan paketin brändäys.

vin tapa yhdistää kaksi

paikka ja sitähän se oli. Parasta työs-

Mainonnan suunnittelun opinnot

mielenkiinnon kohdetta:

sä on se, että saa työskennellä hyvien

ovat Fannin mielestä antaneet hyvän

markkinointi ja graafinen suunnitte-

tyyppien kanssa ja kehittää jo ole-

pohjan luovalla alalla työskentelylle.

lu. Nyt hänellä starttaa neljäs luku-

massa olevaa brändiä vahvemmaksi”.

”Hyvät ja mentoroivat opettajat ovat

vuosi, johon mahtuu opinnäytetyön

Myös opinnäytetyö tulee liittymään

kannustaneet itsensä kehittämiseen

kirjoittamisen ohella alan töitä. Fan-

kiinteästi työhön. Opinnäytetyössään

ja vierailevat luennoitsijat sekä vanhat

ni on töissä Finnish Design Shopilla

Fanni tutkii verkkokaupan asiakasko-

alumnikonkarit ovat jakaneet oppe-

tuotanto-AD:na. Hän hakeutui yri-

kemuksen jatkuvuutta verkkokau-

jaan.” Lisäksi mainonnan suunnittelun

suunnittelun

NonSordino 2/ 2014


Fannia vie suunnittelijan uralla eteenpäin motivaatio ja halu oppia uutta. ”

linjalla opiskelu on kuin töissä kävisi:

hittää paremmaksi. Tämä vaatii vä-

töitä tehdään oikeille asiakkaille, mi-

lillä omalta mukavuusalueelta pois

myös sopivalta ratkaisulta. Entä mikä mainonnan suunnit-

kä antaa hyvät valmiudet työelämään.

astumista, mikä on haastavaa, mutta

telun opinnoissa on ollut mieleen-

Fannin opintoihin on kuulunut myös

palkitsevaa. On myös mahtavaa saa-

painuvinta? ”Pieni luokka!”, tokaisee

työskentelyä Taideakatemian omassa

da tehdä sellaista työtä, missä on hy-

Fanni. Taitavat ja nokkelat luokka-

mainostoimisto Gurussa.

vä ja pääsee toteuttamaan itseään.

toverit ovat antaneet Fannille nä-

Fannia vie suunnittelijan ural-

Tulevaisuudessa Fanni näkee itsen-

kökulmia omaan ajatteluun sekä

la eteenpäin motivaatio ja halu op-

sä designtoimistossa suunnittelijana,

opettaneet työskentelyä erilaisten ih-

pia uutta. Mainonnan suunnittelijana

sillä suunnittelijavetoiset toimistot

misten kanssa. Onhan pienessä luo-

hän ei koe olevansa koskaan valmis

ovat aina kiinnostaneet häntä. Asia-

kassa myös erityisen tiivis henki, ja

– aina on jokin osa-alue, jota voi ke-

kaspuolella työskentely on tuntunut

siten hurjan mukavaa!

NonSordino NonSordino 1/2014 1/2014 23 23


Tea Holsti BSc (Hons) Industrial Design, YAT Creativeminds.fi -portaalin perustaja, markkinointi- ja webpalveluyrittäjä vuodesta 2009 Futisperheen arjenpyörittäjä.

24

NonSordino 2/ 2014


ideoita yrityksiä ihmisiä Tällä palstalla esittelemme mielenkiintoisia uutuuksia.

TEKSTI: Tea Holsti KUVA: Juuso Jehimoff

Yrityksille tekijöitä, designereille duunia!

Markkinointi on pienyrittäjien yleinen kompastuskivi. Suomalaisille on jo äidinmaidossa opetettu termi ’kotimainen laatu’. Laadulla, ominaisuudet edellä, on helppo kuvitella kauppaavansa kaikenlaista. Luulo oman yrityksen ylivertaisesta tarjonnasta ja siitä, miten tuote tai palvelu on niin hyvä, että se myy itse itsensä, vaivaa monia.

M

iten

voi

naisvaltainen ymmärrys eri mah-

ja määrittelee maksamansa hinnan.

kasvattaa mahdol-

yrittäjä

dollisuuksista, antaa asiakkaalle mer-

Ilman kilpailutuskierrosta säästetään

lisuuttaan onnistua

kittävän edun kilpailijoihin nähden ja

aikaa ja tilaaja vastaanottaa yhteis-

300 000:n muun yri-

on kokeilemisen arvoista!

työehdotuksia vain niiltä suunnitte-

tyksen joukossa? Mil-

Creative Minds tarjoaa verkkopal-

lijoilta, jotka ovat valmiita tekemään

lä työkaluilla asiakas saadaan muista-

velua, jonka avulla tilaajan ostopel-

vaaditun työn ilmoitetulla hinnalla,

maan juuri Sinun yrityksesi?

koa voidaan häivyttää ja ymmärrystä

jolloin kumpikaan osapuoli ei tee tur-

Puskaradio voi toimia hetken, mut-

visuaalisen viestinnän merkityksestä

haa työtä.

ta vallitsevassa informaatiotulvassa

lisätä. Palvelun kautta voi tilata suora-

Creative Mindsissa on mukana

tärkeintä on muistuttaa yrityksen ole-

viivaisia ja helposti määriteltäviä pro-

jo yli 100 design-alan ammattilaista,

massa olosta säännöllisesti ja erityisen

jekteja, kuten esim. logoja, web-sivuja

graafikoista valokuvaajiin ja videoku-

tärkeää on tehdä se tunnistettaval-

ja esitteitä. Asiakkaat voivat vertailla

vaajiin, web-suunnittelijoista sisus-

la, yhtenäisellä ilmeellä, jotta sanoma

vaihtoehtojaan konkreettisella tavalla

tussuunnittelijoihin. Voimme näin

jossakin vaiheessa juurtuu mahdollis-

ja helposti, yhdessä näkymässä.

ollen tarjota yrityksille verkkopal-

ten asiakkaiden mieleen. Kun markki-

velun lisäksi myös kokonaisvaltaisia

nointia tehdään pienellä budjetilla, työ

palveluita CreaTeam®’in kautta, jos-

vie aikaa. Pikatietä ei ole. Yrittäjällä saattaa olla käsitys, että tarvetta suunnittelutyölle on, muttei välttämättä tietoa mistä suunnittelijaa etsitään. Tekijöitä on hankala vertailla, lopputuloksen hinta-laatusuhde arveluttaa ja lisäksi näinä aikoina on helppo myös kuvitella itsensä pätevänä ’designerina’, jos onnistuu hahmot-

Suunnittelijoille palvelu tarjoaa kanavan verkostoitua ja löytää mahdollisuus lisäansioihin ja uusiin asiakkuuksiin.

sa hyödynnetään hyväksi havaittujen suunnittelijoiden erikoisosaamista. Suunnittelijoille palvelu tarjoaa kanavan verkostoitua ja löytää mahdollisuus lisäansioihin ja uusiin asiakkuuksiin. Verkkopalveluun voi luoda portfolion maksutta ja avoimiin projekteihin osallistuminen on vapaaehtoista. •

telemaan tietokoneella jotakin logoon viittaavaa.

Parasta tekijää ei löydä hintakilpai-

Koulutetun suunnittelijan tarjoa-

lulla. Samalla kuitenkin tiedostamme

ma näkemys, ammattitaito ja koko-

asiakkaan tiukan budjetin. Siksi tilaa-

Tervetuloa osoitteeseen creativeminds.fi! NonSordino 2/2014

25


Tutustu MaMan syksyn kurssitarjontaan!

Adobe Muse verkkosivujen tuotannossa Taitto-ohjelma websuunnittelijalle, nopea sivuston luonti ilman koodia, Musen käyttölogiikka, ominaisuudet, työnkulku, julkaisu, mahdollisuudet ja rajoitteet. Aika: La 8.11.2014 klo 10–16 Paikka: Business Meeting Park, Forum Kukontori, Yrjönkäytävä, Yrjönkatu 23 B, Helsinki Hinta: jäsenille 65 € / ei-jäsenille 130 €, sisältää kahvin ja suolaisen kahvileivän. Kurssilla käytetään omia koneita. Opettajana toimii Sampo Korkeila, Corellia Helsinki Oy. Ilmoittautumiset to 30.10. mennessä.

Kaikki irti Googlen palveluista Opitaan käyttämään Googlen palveluita: Google Drive, Docs, Gmail, Google+, Maps, Search, Kalenteri, Analytics. Aika: La 4.10.2014 klo 10–16 Paikka: Business Meeting Park, Forum Kukontori, Yrjönkäytävä, Yrjönkatu 23 B, Helsinki

GMu

Hinta: jäsenille 65 € / ei-jäsenille 130 €, sisältää kahvin ja suolaisen kahvileivän. Kurssilla käytetään omia koneita. Opettajana toimii Mikael Suomela. Peruutuspaikkoja voi kysellä 3.10. saakka.

26

NonSordino 2/ 2014

Ilmoittautumiset: mamary.fi/ilmoittaudu


mamatiedottaa Ensi vuoden suunnittelua ja tutustumista Sibeliuksen 150-vuotisjuhlanäyttelyyn marraskuussa Helsingissä

Lisäpaloja työelämään emma-akatemiasta! Tarjolla mm: • • •

Word, Excel, Lync esiintymistaitoja työhyvinvointikortti

Mitä MaMa tekee ensi vuonna? Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja päättämään aiheesta Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n sääntömääräisessa syyskokouksessa. Kokouksen jälkeen käymme Ateneumissa tutustumassa juhlanäyttelyyn, joka esittelee säveltäjämestari Jean Sibeliuksen yhteyksiä aikansa kuvataiteisiin. MaMa maksaa syyskokoukseen osallistuville matkat halvimman matkustustavan mukaan sekä tarjoaa lounaan ja pääsylipun taidenäyttelyyn.

Edulliset hinnat - jäsenyys kannattaa!

Paikka: Ostrobotnia, Chydenius-kabinetti, Museokatu 10, Helsinki Aika: la 15.11.2014 klo 10.30 (aamukahvi klo 10 alkaen) Ilmoittautumiset syyskokoukseen 6.11.2014 mennessä www.mamary.fi/tapahtumat tai 040-7626286 Kaarina Pehkonen. Ilmoita myös mahdollisista ruokarajoituksistasi.

www.emma-akatemia.

• • •

Työnantaja toteuttaa koulutusvelvollisuuttaan maksamalla kurssin ERTOn jäsenelle 85 € ERTOn jäsen, joka maksaa itse 45 € Työttömät ERTOn jäsenet 25 €

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA 01 Kokouksen avaus 02 Kokouksen järjestäytyminen 03 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 04 Kokouksen menettelytavoista päättäminen 05 Esityslistan hyväksyminen 06 Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2015 07 Päätetään hallituksen ja jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 08 Käsitellään talousarvio vuodelle 2015 09 Päätetään hallituksen jäsenmäärästä 10 Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja 12 Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 13 Ilmoitusasiat 14 Kokouksen päättäminen

NonSordino 2/2014

27


an, että Muistath iiton ammattil on ksu jäsenma nnysverovähe n! kelpoine MaMa ry on oikea osoite sinulle, jos teet duuniasi markkinointiviestinnän, -tutkimuksen, digimedia-, muotoilu- tai pelialan työpaikassa tai opiskelet kyseisiä aloja. Free-pohjaltakin onnistuu. Työttömyyden alkaessa sinulta edellytetään tietynpituista työttömyyskassan jäsenyyttä saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa. Ammattiliitton liittyessä liityt samalla myös kassaan sekä saat päälle kaikki liiton edut, joita et saa työttömyyskassasta. Yksi liittyminen – kaksi jäsenyyttä!

MaMalaisten etuja • Kurssit ja koulutuspäivät. Voit osallistua MaMan ja ERTOn järjestämiin koulutuksiin, joissa voit kehittää ammatillista osaamistasi ja joista saat hyödyllistä työelämätietoa. • Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Jos joudut työttömäksi, et putoa pelkän peruspäivärahan varaan, vaan saat ansioihisi suhteutettua työttömyyskorvausta. • Työsuhdeneuvonta. Saat henkilökohtaista palvelua työsuhdeneuvonnasta kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. • Ilmainen vapaa-ajan matkustajavakuutus • Alennuksia useista ostopaikoista • ERTOn ja MaMan jäsenlehdet

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen, digimedia-, muotoilu- ja pelialan ammattilaiset MaMa ry. Lisätietoja ja liittymisohjeet: www.mamary.fi

MaMa on ERTOn jäsenyhdistys.

Profile for DigiMaMa ry

NonSordino 2/2014  

Trailerileikkaus on taitolaji

NonSordino 2/2014  

Trailerileikkaus on taitolaji

Profile for mama_ry
Advertisement