Page 1

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI

‫ه ّيا نتع ّلم‬ ‫العربية‬

10

YAZARLAR

Prof.Dr. Emrullah İŞLER

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Selahattin DEMİRCİ

Yrd.Doç.Dr. Erdinç DOĞRU

Tuba GÜLERDİ SATIR

Abdullah KÖSEOĞLU

İrfan IŞIK

1


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI................................................................: ........ DERS KİTAPLARI DİZİSİ...........................................................................................: ........

Her hakkı saklıdır ve Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayınlanamaz.

Editör Prof. Dr. Emrullah İŞLER Görsel Tasarım Uzmanı Erhan DÜNDAR Eğitim Teknolojisi Uzmanı Bülent DURSUN Alpaslan YAZICI

ISBN ..................................

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun .................. gün ve ............... sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi Başkanlığının ................... gün ve ..................... .....

sayılı onayı ile basılmıştır.


İSTİKLAL MARŞI

3


GENÇLİĞE HİTABE


ATATÜRK RESMİ

5


İÇİNDEKİLER GİRİŞ . .................................................................................................................... IV

‫ ه ّيا نتعلّم العربية‬SERİSİNİN SINIFTA KULLANILMASI .................................................... VII ÖĞRETMENE YARDIMCI OLABİLECEK SINIF İÇİ TALİMATLAR LİSTESİ........................... .VIII YILLIK PLAN ............................................................................................................. IX

1. ÜNİTE: OKUL HAYATI ......................................................................................... 1

1. Ders: Lisede İki Yeni Öğrenci ......................................................................... 1

2. Ders: Lisede Yeni Öğretmenler ...................................................................... 4

3. Ders: Lisede Yeni Bayan Öğretmenler ............................................................ 8

2. ÜNİTE ÖĞRENCİNİN HAYATI ........................................................................... 13

1. Ders: Okulda............................................................................................... 13

2. Ders: Yurtta................................................................................................ 17

3. Ders: Hafta Sonunda................................................................................... 20

3. ÜNİTE: AİLE VE EV............................................................................................. 25

1. Ders: Aile Bireyleri....................................................................................... 25

2. Ders: Akrabalar .......................................................................................... 28

3. Ders: Evin Bölümleri ................................................................................... 32

4. ÜNİTE: ALIŞVERİŞ............................................................................................. 36

1. Ders: Manavda ........................................................................................... 36

2. Ders: Tatlıcıda............................................................................................. 40

3. Ders: Kuruyemişçide ................................................................................... 44

5. ÜNİTE: DOSTLUK . ............................................................................................. 47

1. Ders: İslam’da Dostluk................................................................................. 47

2. Ders: Doğa Sevgisi ..................................................................................... 50

3. Ders: Arkadaşlar Arasında Dostluk ............................................................... 53

6. ÜNİTE: GÜNLÜK HAYAT ................................................................................... 57

1. Ders: Sabah Etkinlikleri ............................................................................... 57

2. Ders: Okuldaki Etkinlikler............................................................................. 61

3. Ders: Akşam Etkinlikleri .............................................................................. 64 7

I


İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE: GÜNLÜK HAYAT .................................................................................... 69

1. Ders: Sabah Etkinlikleri ............................................................................... 69

2. Ders: Okuldaki Etkinlikler............................................................................. 73

3. Ders: Akşam Etkinlikleri .............................................................................. 76

8. ÜNİTE: YİYECEK VE İÇECEKLER ....................................................................... 81

1. Ders: Kahvaltıda ......................................................................................... 81

2. Ders: Öğle Yemeğinde ................................................................................ 85

3. Ders: Akşam Yemeğinde ............................................................................. 88

9. ÜNİTE: BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME .................................................... 93

1. Ders: Hobiler . ............................................................................................ 93

2. Ders: Spor.................................................................................................. 96

3. Ders: Sanat ve Kültür ................................................................................100

10. ÜNİTE: TATİL . ................................................................................................104

1. Ders: Haftasonu Tatili ................................................................................104

2. Ders: Yarıyıl Tatili........................................................................................108

3. Ders: Yaz Tatili ..........................................................................................112

11. ÜNİTE: İNSANLAR VE MEKÂNLAR .................................................................116

1. Ders: Türkiye ............................................................................................116

2. Ders: Arap Ülkeleri ....................................................................................121

3. Ders: Türkiye’deki Tarihi Yerler ...................................................................125

12. ÜNİTE: ULAŞIM ARAÇLARI.............................................................................129

1. Ders: Durakta.............................................................................................129

2. Ders: Tren İstasyonunda ............................................................................133

3. Ders: Havaalanında.....................................................................................137

13. ÜNİTE: SAĞLIK................................................................................................141

1. Ders: Vücudumuz.......................................................................................141

2. Ders: Hastanede .......................................................................................145

3. Ders: Eczanede..........................................................................................150

II


İÇİNDEKİLER 14. ÜNİTE: İLETİŞİM ARAÇLARI..........................................................................154

1. Ders: İletişim Alanındaki Buluşlar.................................................................154

2. Ders: İnternet............................................................................................158

3. Ders: Cep Telefonu.....................................................................................162

15. ÜNİTE: İKLİM..................................................................................................166

1. Ders: Dört Mevsim......................................................................................166

2. Ders: Yaz Aylarında Yüzme..........................................................................170

3. Ders: Kış Aylarında Kayak............................................................................174

16. ÜNİTE: DİNÎ BAYRAMLAR .............................................................................178

1. Ders: Ramazan Bayramı .............................................................................178

2. Ders: Kurban Bayramı.................................................................................181

3. Ders: Bayramların Faydaları.........................................................................185

17. ÜNİTE: MİLLİ BAYRAMLAR . ..........................................................................190

1. Ders: Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı .................................................190

2. Ders: Cumhuriyetin Kuruluşu ......................................................................193

3. Ders: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ..........................197

18. ÜNİTE: YARDIMLAŞMA...................................................................................201

1. Ders: Aile Bireyleri ve Akrabalar Arasında Yardımlaşma .................................201

2. Ders: Arkadaşlar Arasında Yardımlaşma.......................................................204

3. Ders: Zor Zamanda Yardımlaşma ...............................................................208

19. ÜNİTE: İSLAMDA İBADETLER ........................................................................212

1. Ders: Beş Vakit Namaz . .............................................................................212

2. Ders: Oruç ................................................................................................216

3. Ders: Hac .................................................................................................220

20. ÜNİTE: PEYGAMBERİMİZ(SAV)’İN HAYATI...................................................224

1. Ders: Çocukluğu.........................................................................................224

2. Ders: Gençliği ...........................................................................................228

3. Ders: Ahlâkı...............................................................................................232

9 III


GİRİŞ ‫ ه ّيا نتعلّم العربية‬serisi, İmam-Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmıştır. Her bir sınıfın serisi; Ders Kitabı (‫)كتاب الطالب‬, Çalışma Kitabı (‫ )كتاب التدريبات‬ve Öğretmen Kitabı (‫)كتاب املد ّر�س‬ olmak üzere üç kitaptan oluşmaktadır.

Serinin hazırlanmasında genel itibarıyla iletişimsel (communicative) yöntem takip edilmiştir. Bu nedenle Arapça öğretmeninin mümkün olduğunca sınıf içinde öğrencileri Arapça iletişim kurmaya teşvik etmesi, serinin amacına ulaşması için kaçınılmazdır. Seriyi okutacak öğretmenden beklenen davranışlar şu şekilde sıralanabilir: • Arapça öğretmeni sevecendir. • Yabancı bir dil öğrettiğinin farkındadır. • Öğretmen bir “bilgi makinesi” değil, “orkestra şefi” rolünü üstlenir. Öğretmek istediklerini günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan uygun teknikleri (drama, oyun, resim, gerçek nesne vb) kullanarak öğrenciye öğretir. Arapça dersinde öğrenci aktiftir, kendine güvenir. • Arapça öğretmeni zorunlu kalmadıkça çeviriye/tercümeye başvurmaz. Arapça aktivitelerin Türkçeye çevrilmesi hem öğretmen hem de öğrenci açısından bir bakıma kolaycılıktır. Çeviri hızlı bir anlamayı zaman zaman sağlasa da bu, çoğunlukla öğrencide kalıcı bir davranışa dönüşmez. Buna en iyi kanıt olarak bugüne kadar Arapça öğretiminde kullanılan gramer-çeviri uygulamasının çoğu zaman başarılı olmaması gösterilebilir. Öğrencide kalıcı bir davranışa dönüştürülmesi için yabancı dilin mümkün olduğunca sınıfta kullanılması gerekir. Bu nedenle Arapça öğretmeninin sık sık Türkçeye başvuran öğrenciyi

‫ ”من ف�ضلك‬diyerek Arapça konuşmaya teşvik etmesi beklenir.

“‫بالعربية‬

• Arapça öğretmeni yabancı dil alanındaki gelişmelere paralel olarak kendini sürekli günceller.

• 10. sınıf ders kitabında öngörülen dil bilgisinin dolaylı yoldan öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğretilmesi hedeflenen dil bilgisi konuları çeşitli aktiviteler yoluyla “haber verilmeden” öğretilir. Amaç, başlangıç aşamasındaki öğrenciyi, “i‘râb” ve dil bilgisine boğup iletişim kurmasını engellemek değil, aksine Arapça “iletişim” kurmasını sağlamaktır. Bu bağlamda 10. sınıf kitaplarında yer alan isimlerin (‫)الأ�سماء‬,

özel isimlerin (‫)الأعالم‬ve “tâ’ marbûta” ile biten sözcüklerin son harekeleri okunmaz.

Ders Kitabı Ders Kitabı, öğrencinin sınıfta ders materyali olarak kullandığı temel kitaptır. 10. sınıf ders kitabı 20 üniteden oluşmaktadır. Çeşitli iletişimsel temaların yanında Arapçaya özgü sosyal, kültürel ve dinî temaları içeren her ünite ise 3 dersten meydana gelmektedir. 10. sınıf ders kitabında her ders genellikle şu bölümlerden oluşmaktadır: • Diyalog / Metin Derste öğrenciye kazandırılmak istenen temalar ve bazı dil yapılarını içerir. Diyaloglar genellikle iletişimseldir. Gerçek hayatta öğrencinin kullanabileceği konular işlenmiş, günlük dile uygun düzeyde “modern standart Arapça” kullanılmıştır. Diyalogların öğretiminde öğretmenin kullanabileceği tekniklerden bazıları şöyle sıralanabilir: - Diyaloğu canlandırma: Öğretmen, diyaloglardaki şahısların taklidini yaparak diyaloğu canlandırır. Bunun için öğretmen iki oyuncak kuklayı eline geçirerek onları oynatabilir. Oynarken sesini karakterin rolüne göre ayarlar.

11V


- Parçalara ayırarak öğrenciye tekrarlatma: Öğretmen, diyaloğu öğrencinin tekrarlayabileceği anlamlı parçalara ayırarak önce kendisi seslendirir, ardından bir gruba veya sınıfa tekrarlatır. Bu şekilde telaffuz, vurgu ve tonlamalara öğrencinin dikkati çekilir. - Grupla Uygulama: Öğrenciler, ikişer veya üçer kişilik gruplara ayrılarak aralarında diyalog kurarlar. - Oku, Yokla, Konuş! a) Diyaloglar öğrencilere sesli olarak okunur ve zihinlerinde canlandırmaları istenir. b) Öğrenciler diyaloğu sessiz okurlar, kitabı kapatıp sessiz okuduklarını metne bakmadan canlandırmaya çalışırlar. c) Kitaplar kapatılarak diyalog öğrenciler tarafından canlandırılır. Öğrenciler diyaloğun aynen ezberlenmesinden çok, diyalogdaki temel temaları hatırlamaya teşvik edilir. Diyalog öğretiminde aşağıdaki sıralama önerilmektedir: • Kitaplar kapalı olduğu halde CD’den diyalog birkaç kez dinletilir. • Diyalog parçalara ayrılarak öğrencilere gruplar halinde tekrarlatılır. • Kitaplar açtırılır. • Bu kez kitap açık olduğu halde CD’den diyalog yeterli sayıda dinletilir. • Diyalogda geçen yeni kelimeler sayfa IV’deki Sözcük Dağarcığı bölümünde belirtilen şekilde öğretilir. • Öğrencilerin kitaplara bakarak diyaloğu okuyup karakterleri canlandırmaları koordine edilir. Öğrencilerden, kitaba bağlı kalmadan veya kısmen bağlı kalarak diyaloğu canlandırmaları istenir. • Metni Kavratma Soruları Her bir diyalogdan sonra diyalogla ilgili kavrama soruları, çoğunlukla

«‫�أجب عن الأ�سئلة التالية‬

‫ »ح�سب الن�ص‬direktifiyle başlatılmıştır. Bu soruların yalın olmasına dikkat edilmiştir. Öğretmen gerekli

gördüğü takdirde öğrencileri konuşturmak amacıyla bu soruları öğrencilerin düzeyine uygun bir şekilde artırabilir. • Alıştırmalar/Aktiviteler Öğrenci kitabındaki alıştırmalar, derste hedeflenen becerileri kazandırmak ve bazı dilsel fonksiyonları kavratmak amacını taşımaktadır. Kitapta kullanılan genel alıştırma türleri şunlardır: Diyalogda/metinde boşluk doldurma Çerçeve içerisinde verilen kelimeler diyalogdaki boşluklara öğrenciler tarafından yerleştirilir. Yerleştirme işlemi, tekli ya da ikili gruplar hâlinde öğrencilere yaptırılır. Gerekli görüldüğü takdirde öğrencilere aktivite üzerinde çalışmaları veya aktiviteyi tartışmaları için belli bir süre verilebilir. - Eşleştirme Alıştırmaları Bu tip alıştırmalarda, yeni sözcükler verilir ve öğrencilerden eşleştirme yapmaları istenir. Elemanları nispeten fazla olan alıştırmalarda öğrenciye eşleştirme çalışması için belli bir süre vermek yararlı olur. Gerektiğinde öğrenciler ikili gruplara ayrılarak öğrencilerin bu alıştırma üzerinde düşünüp karar vermesi sağlanır.

Eşleştirme türleri şunlardır:

• Sözcükle resmi eşleştirme • Sözcüğün tekil biçimiyle çoğul biçimini eşleştirme • Eş anlamlı sözcükleri eşleştirme • Karşıt anlamlı sözcükleri eşleştirme • Soru-cevap eşleştirmesi

VI


- Doğru-yanlış alıştırması Bu tür alıştırmalarda, öğrencinin okuduğunu veya duyduğunu anlama becerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. Öğretmen, doğrunun neden doğru, yanlışın da neden yanlış olduğunu öğrencilerle Arapça iletişim kurarak onların cevaplarını almaya çalışır. Cevabın tartışmaya açık olması durumunda öğrencilerin tartışmalarını koordine eder. - Kontrollü diyalog oluşturma Seride iletişimsel aktivitelerin yanı sıra, bazı yapıları öğrenciye tekrarlatmak veya öğrencinin kontrollü diyalog oluşturmasını sağlamak amacıyla mekanik alıştırmalara da yer verilmiştir. - Sözcük avlama (‫)�صيد الكلمات‬: Bu tür aktivitelerde bulmaca şeklindeki alıştırmalar üzerinde öğrencinin hedef sözcükleri belirlemesi sağlanır. • Okuma/Dinleme Öğrencilere okuduğunu kavrama becerilerini kazandırmak amacıyla «‫ »اقر�أ‬direktifiyle verilen bir bölümdür. Öğretmen öğrencilerin Arapça yazıya aşina olmalarını sağlamaya çalışır. • Telaffuz

«‫ »م ّيز بني ال�صوتني‬başlığıyla verilen bu bölümde, Arapçada çıkış biçimleri açısından birbirine benze-

yen seslerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi için sözcükler yer almaktadır. Bu bölümün özellikle CD’den öğrenciye dinletilip tekrarlanması gerekmektedir. İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni, Arapçadaki seslerin telaffuzunun, ülkemizde Kur’an-ı Kerim öğretiminde rastlanılan geleneksel telaffuzdan zaman zaman farklı olduğunu bilmelidir. Bu nedenle CD’deki telaffuzun öğrenciye kavratılması gerekir. • Dikte ve Yazma Bu bölümde, öğrenci duyduklarını yazmaya alıştırılır. Daha sonraki bölümlerde öğrencilerin çok kısa cümleler/metinler üretmeleri sağlanır. • Konuşma

«‫ زميلتك‬/‫»حت ّدث مع زميلك‬

direktifiyle, öğrencilerin ikili ve gruplar hâlinde faaliyetler üretmeleri

koordine edilir.

Çalışma Kitabı Serinin Çalışma Kitabı, dersteki zamanın elvermesi durumunda öğrenciye daha fazla alıştırma yaptırmak isteyen öğretmeni aktivite bakımından desteklemek, ayrıca “ev ödevi” verilmek suretiyle öğrencinin sınıf dışında Arapça ile ilgilenmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çalışma Kitabı’ndaki aktiviteler ve alıştırmalar, genellikle Ders Kitabı’ndakilerle paralel gitmektedir. Çalışma Kitabı’nda çeviri alıştırmalarına da yer verilmiştir. Arapçadan Türkçeye cümle düzeyinde istenen alıştırmalarda birebir çeviri değil, işlevsel ve iletişimsel karşılıklar hedeflenmiştir. Bu nedenledir ki Öğretmen Kitabı’ndaki cevap anahtarında söz konusu cümlelerin çevirileri verilirken hedef dilin yapısal, anlamsal ve kullanımsal yönü dikkate alınmıştır.

VII 13


‫ه ّيا نتعلّم العربية‬

SERİSİNİN SINIFTA KULLANILMASI Elinizdeki serinin etkin bir şekilde kullanılmasında üç faktör önemli rol oynamaktadır. Öğretmenin, Öğretmen Kitabı’nda belirtilen hususlara uyması, kitabın verimli kullanılabilmesi için ilk adımı oluşturmaktadır. İkincisi, öğretmenin öğretmenlik becerisi büyük bir önem arz etmektedir. Arapça öğretmeninin, derslerdeki alıştırma ve aktiviteleri koordine ederken günümüzde yabancı dil öğretmeninin doğal olarak başvurduğu teknikleri (drama vs.) kullanması beklenir. Serinin başarılı bir şekilde uygulanmasının üçüncü ayağını öğrenciler oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bir yabancı dil olarak Arapça öğrenmeye yönelik motivasyonlarının desteklenmesi gerekir.

‫ ه ّيا نتعلّم العربية‬serisinde yer alan bir dersin işlenmesinde şu aşamalar takip edilebilir: I. Aşama: Öğrencileri Derse Hazırlama

Sınıfa ilk girdiğinizde birkaç dakika öğrencilerle iletişim kurunuz. Konuyla ilgili genel bir iki soru sorup öğrencilerden cevap alınız. Birçok gramer ve hareke yanlışı yaptıklarını göreceksiniz. İletişimi bozacak türden önemli olmadıkça bunları düzeltmek adına öğrencilerin sözünü kesmeyiniz. Öğrencileri mutlaka «‫�سنْت‬ َ ‫( »!� ْأح‬Aferin!) diyerek ödüllendiriniz. «‫ »هل هذا �صحيح؟‬şeklinde bir soruyla diğer öğrencilerin görüşlerini alınız. Fakat bu aşamanın öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci arasında bir anlamda diyaloğu geliştirme aşaması olduğunu unutmayınız ve buna 5 dakikadan fazla zaman ayırmayınız. II. Aşama: Metni/Diyaloğu Dinletme Diyalogları öğretirken aşağıdaki sırayı takip etmeniz önerilmektedir: • Kitaplar kapalı (‫مغلقة‬

‫)الكُتب‬

• CD’den diyalog birkaç kez dinletilir. • Diyalog, parçalara ayrılarak öğrencilere gruplar hâlinde tekrar yaptırılır. • Kitapların açılması istenir (‫مفتوحة‬

‫ )الكُتب‬.

• Bu kez kitap açık olduğu hâlde CD’den diyalog yeterli sayıda dinletilir.

• Diyalogda geçen yeni kelimeler öğretilir. • Öğrencilerden, kitaplara bakarak diyalogları okumaları ve karakterleri canlandırmaları istenir. • Öğrencilerden, kitaba bağlı kalmaksızın veya kısmen bağlı kalarak diyaloğu canlandırmaları istenir. III. Aşama: Sözcük Dağarcığı Bu aşamada metinde geçen yeni sözcükler dikkatle önceden seçilir. Bu kelimelerin öğretiminde resimler, gerçek nesneler kullanılır. Zorunlu durumlarda da Türkçe karşılığı kullanılarak öğretilir. Başarılı bir Arapça öğretmeninin, sözcük öğretimiyle ilgili uygun teknikleri olabildiğince etkin bir şekilde kullanması beklenir. Bu uygulamalar arasında; sözcüğü rol yaparak öğretme, sözcüğün resmini kullanarak ve önceden bilinen eş anlamı veya karşıt anlamı aracılığıyla öğretme, özellikle soyut sözcükleri ana dile çevirerek öğretme gibi teknikler sayılabilir. IV. Aşama: Diyalog/Metin Üzerinde Rol Yaptırma Öğrencilerin metne bakarak diyalogdaki kişileri canlandırmaları sağlanır. V. Aşama: Alıştırmalar/Aktiviteler Öğrenci Kitabı’ndan ve Çalışma Kitabı’ndan seçilen alıştırmalar sınıfta yaptırılır. Öğrencilerin Arapça olarak ikili ve grup hâlinde iletişim kurabilmelerine olanak verecek aktiviteler yoluyla ders pekiştirilir. Öğretmen Kitabı’nda belirtilen direktiflere uygun olarak veya öğretmenin kendi inisiyatifi doğrultusunda öğrencilere ödev verilir. Öğrencilerin metne bakarak diyalogdaki kişileri canlandırmaları sağlanır. V III


Öğretmene Yardımcı Olabilecek Sınıf İçi Talimatlar Listesi Kitaplar kapalı (olsun). Kitaplar açık (kalsın). Lütfen dinle(yin).

‫ال ُكتُب ُم ْغ َلقَة‬ ‫ال ُكتُب َم ْفتوحة‬ ‫ا�س َت ِم ْع مِ ْن ف َْ�ضلِك‬ ْ

Buyur.

‫ َتف ََّ�ضلي‬/ْ‫َتف ََّ�ضل‬

Bekle.

‫ اِ ْنتَظِ ري‬/‫اِ ْنتَظِ ْر‬

Sayfayı çevir.

‫ال�ص ْفحة‬ َ ‫اِ ْقل ِْب‬

Sayfa 25

25 ‫�صفحة‬

Tekrarla.

‫�أعِ ْد‬

Birlikte (söyleyin/yazın…). Şimdi sıra sende. Şimdi sadece bu grup. Şimdi sen (söyle, oku, yaz…). Sor. Cevap ver.

‫َم َع َب ْع�ض‬ ‫والآن َدو ُرك‬ .‫والآن هذه امل َْجموعة َفقَط‬ ِ‫ �أنت‬/‫أنت‬ َ � ‫والآن‬ ‫ ا ِْ�س�أيل‬/‫ا ِْ�س�أل‬ ‫ �أَ ِجيبي‬/‫�أَ ِج ْب‬

Bu doğru.

‫هذا �صحيح‬

Bu yanlış.

‫هذا َخط�أ‬

Lütfen yeniden (söyle). Arapça lütfen! Mükemmel!

‫مرّة �أخرى من ف�ضلك‬ ‫باللغة العربية من ف�ضلك‬ !‫ممتاز‬

Harika!

!‫رائِع‬

Aferin!

!‫� ْأح َ�سنْت‬

Dikkat et! Acele et! Üzgünüm!

!‫ اِ ْن َت ِبهي‬/!‫اِ ْن َت ِب ْه‬ ‫�سعة‬ ْ ُ‫ِب ر‬ ‫ �آ�سِ فة‬/‫�آ�سِ ف‬

Teşekkür ederim.

‫�شُ ْك ًرا‬

Bir şey değil.

‫َع ْف ًوا‬ 15IX


İMAM-HATİP LİSELERİ ARAPÇA DERSİ 10. SINIF YILLIK PLANI SÜRE A Y L A R

H A F T A

S A A T

İŞLEVSEL

KAZANIMLAR KONULAR VE

1. Ünite: OKUL HAYATI Dinleme Anlama:

I

6

E Y L

II

6

Ü

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci okul

1. Ders Lisede İki Yeni Öğrenci İşaret İsimleri ( İkil)

2. Ders Lisede Yeni ve içerisindekilerle ilgili Öğretmenler sorular sorar ve sorulan İşaret İsimleri soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, (Cemi Müzekker Salim) metin, soru ve cümleleri 3. Ders okur ve anlar. Lisede Yeni Bayan Yazma: Öğrenci kelime, Öğretmenler cümle, diyalog ve İşaret İsimleri metinleri yazar.

L

(Cemi

Müzekker Salim)

1. Ders 2. Ünite: Okulda ÖĞRENCİNİN HAYATI

III

I

6

6

Ayrı ve Bitişen İkil Dinleme Anlama: Zamirler Öğrenci ünitede geçen Gaib-Gaibe-Muhatab diyalog ve metinleri dinler Muhataba-Mütekellim ve anlar. 2. Ders Konuşma: Öğrenci Yurtta okul, yurt ve hafta sonu Ayrı ve Bitişen Salim tatili ile ilgili sorular Müzekker Çoğul Zamirler sorar ve sorulan soruları Gaib-Gaibe-Muhatab cevaplandırır. Muhataba-Mütekellim Okuma: Öğrenci diyalog, 3. Ders metin, soru ve cümleleri Hafta Sonunda

okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar. yazar.

II

6

K İ M

III

IV

I

6

6

6

5. Ünite: Dostluk

K

II

6

A S I M III

6

6

A R A L

I

I

6

X

1. Ders

1. Ders

Sabah Etkinlikleri Sayılar ( 20 - 100 ) Dinleme Anlama: Mazi Fiil (İkil) Öğrenci ünitede geçen (Gaib-Gaibe-Muhatabdiyalog ve metinleri dinler Muhataba-Mütekellim) ve anlar. 2. Ders Konuşma: Öğrenci Okul Etkinlikleri sabah, okul ve akşam Sayılar ( 20-21-22 ...100 ) etkinlikleriyle ilgili sorular Mazi Fiil ( Cemi Müzekker) sorar ve sorulan soruları (Gaib-Muhatab-Mütekellim) cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, 3. Ders metin, soru ve cümleleri Akşam Etkinlikleri

okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

K

"" "" "" ""  "" "" "" "" 

" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "   "  ""  "   "  "" " "   

Metinlerin, İki yeni öğrenci, öğretmenler, okul ve içerisindekilerle ilgili kelimeler

Sayılar ( 100 - 1000 ) Mazi Fiil ( Cemi Müennes) (Gaibe-MuhatabaMütekellim)

okunması, ezberlenmesi, yazılması ve

ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

Sabah Etkinlikleri İle İlgili Kelimeler

 "  " Okul Etkinlikleri  İle İlgili Kelimeler          Akşam Etkinlikleri  İle İlgili Kelimeler  

anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

Gösteri

okunması,

Arkadaşlar Arasında Dostlukla İlgili Kelimeler

Dinleme

Metinlerin,

ve hafta sonu ile ilgili

Drama

Dikte

cd’den dinlenmesi,

kelimeler

Gösteri

yapılması

Okul, yurt, ev

 …   Tabiat Sevgisiyle    İlgili Kelimeler  

     "" ""

cd’den dinlenmesi,

diyalogların

  " " İslamda Dostlukla İlgili Kelimeler  

  " " 

diyalogların

alıştırmaların

1. Ders

İslamda Dostluk ‫ ﻛﺎﻥ‬ve Bazı Benzerleri Dinleme Anlama: ( İsim Cümlesinde) Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. 2. Ders Konuşma: Öğrenci Tabiat Sevgisi dostluk, tabiat sevgisi ve ‫ ﻛﺎﻥ‬ve Bazı Benzerleri arkadaşlıkla ilgili sorular ( İsim Cümlesinde) sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, 3. Ders metin, soru ve cümleleri Arkadaşlar Arasında okur ve anlar. Dostluk ‫ ﻟﻴﺲ‬ile olumsuz yapma Yazma: Öğrenci kelime, ( İsim Cümlesinde) cümle, diyalog ve Muttasıl ve Munfasıl Zamirler metinleri yazar.

6. Ünite: GÜNLÜK HAYAT

IV

Ayrı ve Bitişen Salim Müennes Çoğul Zamirler Gaib-Gaibe-Muhatab Muhataba-Mütekellim

""  " " "" " " 

KELİME ETKİNLİKLER YÖNTEM DAĞARCIĞI TEKNİK

  Aile Fertleri ile Aile Fertleri   Aile Fertleri ve Meslekleri İlgili Kelimeler   Dinleme Anlama: İsim Cümlesi (İkil-Çoğul)    Öğrenci ünitede geçen (Ref-Nasb-Cer)   diyalog ve metinleri dinler İsim ve Sıfat Tam. (İkil-Çoğul)  ve anlar. 2. Ders  Akrabalarla ile Konuşma: Öğrenci aile Akrabalar  fertleri, akrabalar ve evin İlgili Kelimeler  Akrabalar ve Meslekleri  bölümleriyle ilgili sorular İsim Cümlesi (İkil-Çoğul)  sorar ve sorulan soruları (Ref-Nasb-Cer)   İsim ve Sıfat Tam. (İkil-Çoğul) cevaplandırır.  Okuma: Öğrenci diyalog, 3. Ders Evin Bölümleri ve  metin, soru ve cümleleri Evin Bölümleri  İçindekilerle İlgili Evin Bölümleri ve İçindekiler  okur ve anlar.    İsim Cümlesi (İkil-Çoğul) Kelimeler Yazma: Öğrenci kelime,  (Ref-Nasb-Cer) cümle, diyalog ve  İsim ve Sıfat Tam. (İkil-Çoğul)  metinleri yazar.     1. Ders   4. Ünite: Manav ve Manavda ALIŞ-VERİŞ "" Sebze İsimleri Sebzelerle İlgili … Dinleme Anlama: ّ ve Benz. Muttasıl Zamirlerle ‫ﺇﻥ‬ Kelimeler     Öğrenci ünitede geçen Basit İsim Cüm. ile İsim Tamla.  Sıfat Tamlaması diyalog ve metinleri dinler ve anlar.   2. Ders  Konuşma: Öğrenci  Tatlıcı ve Tatlılarla Tatlıcıda sebzeler, tatlılar ve   Tatlı İsimleri İlgili Kelimeler  kuruyemişle ilgili sorular ّ ve Benz. Muttasıl Zamirlerle ‫ﺇﻥ‬  sorar ve sorulan soruları Basit İsim Cüm. ile İsim Tamla.   cevaplandırır. Sıfat Tamlaması Okuma: Öğrenci diyalog, 3. Ders    Kuruyemişçi ve metin, soru ve cümleleri  Kuruyemişçide kuruyemişle İlgili okur ve anlar. Kuruyemiş İsimleri    Kelimeler Yazma: Öğrenci kelime, Muttasıl Zamirlerle ‫ ّﺇﻥ‬ve Benz.  Basit İsim Cüm. ile İsim Tamla. cümle, diyalog ve       Sıfat Tamlaması metinleri yazar.

3. Ünite: AİLE VE EV

E

YAPILAR

DİLBİLGİSİ

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların cd’den dinlenmesi, okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların cd’den dinlenmesi, okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların cd’den dinlenmesi, okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların cd’den dinlenmesi, okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların yapılması

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma Dikte

ARAÇ GEREÇ

DÜŞÜNCELER

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

1. Yazılı Yoklama

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

2. Yazılı Yoklama


İMAM-HATİP LİSELERİ ARAPÇA DERSİ 10. SINIF YILLIK PLANI SÜRE A Y L A R

H A F T A

S A A T

İŞLEVSEL

KAZANIMLAR KONULAR VE

7. Ünite: GÜNLÜK HAYAT Dinleme Anlama:

II

6

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci

sabah, okul ve akşam etkinlikleri ile ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve

cümleleri okur ve anlar.

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

Sabah Etkinlikleri Sayılar ve Temyizi (20 - 100) ( Müzekker-Müeennes) Muzari Fiil (İkil)(Gaib-GaibeMuhatab-Muhataba-Mütekelli) Saatler ( Çeyrek)

2. Ders Okul Etkinlikleri Sayılar ve Temyizi (20-21-22... -100) Muzari Fiil (Cemi Müzekker)

(Gaib-Muhatab-Mütekellim)

Saatler ( Çeyrek)

3. Ders

Akşam Etkinlikleri Sayılar ve Temyizi Muzari Fiil

R

(Cemi Müennes) (Gaibe-Muhataba-Mütekellim) Saatler ( Çeyrek)

A III

6

8. Ünite: YİYECEKLER VE İçECEKLER

I K

Dinleme Anlama:

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci

IV

6

6

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci

6

Yiyecek ve İçecekler

Mazi-Muzari Olumsuz (Cemi Müennes ) Akşam Yemeğiyle İlgili İsim ve Sıfat Tamlamaları Saatler (Sülüs)

1. Ders Hobiler

Tercih Edilen Hobiler Mazi-Muzari Fiil ( İkil ) Olumlu-Olumsuz Cümle Soruları / Hobilerle İlgili İsim Tamlamaları

2. Ders

kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerindeki yiyecek ve içeceklerle ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve

Tercih Edilen Sporlar Mazi-Muzari Fiil(Cemi Müz) Olumlu-Olumsuz Cümle Soruları / İsim Tamlamaları İsim Cümleleri

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

Sanat ve Kültür

A

10. Ünite: TATİL Dinleme Anlama:

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci

       " " ""

Spor

3. Ders Tercih Edilen Kült ve Sanat Mazi-Muzari Fiil(Cemi Müe) İsim Tamlamaları İsim Cümleleri

1. Ders

Hafta Sonu Tatili

Haftanın Günleri Gelecek Zaman ve Emir(İkil) (Müzekker ve Müennes)

2. Ders

III

6

cümle, diyalog ve metinleri yazar.

3. Ders

Sabah Etkinlikleri ile ilgili kelimeler

Metinlerin, diyalogların cd’den dinlenmesi,

     Okul ve Akşam    Etkinlikleri ile ilgili  kelimeler 

alıştırmaların

       

 ""                  

   ""      "" 

     "    "          ""             

hafta sonu, yarıyıl va  Yarı Yıl Tatili yaz tatili ile ilgili sorular    sorar ve sorulan soruları Kutsal Mekanları Ziyaret   Ulaşım Araçları cevaplandırır.         Gelecek Zaman ve Okuma: Öğrenci diyalog, Emir(Cemi Müzekker) metin, soru ve cümleleri

okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime,

KELİME ETKİNLİKLER YÖNTEM DAĞARCIĞI TEKNİK

 … Okul ve Akşam " "  Etkinlikleri ile ilgili   kelimeler 

   Yiyecek ve İçecekler  "" Mazi-Muzari Olumsuz   (Cemi Müzekker ) Öğlen Yemeğiyle İlgili İsim ve Sıfat  Tamlamaları  Saatler (Sülüs)

3. Ders Akşam Yemeğinde

cümleleri okur ve anlar.

C

II

Mazi-Muzari Olumsuz ( İkil ) Kahvaltıyla İlgili İsim ve Sıfat Tamlamaları / Saatler (Sülüs)

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

cümleleri okur ve anlar.

O

Kahvaltıda

Yiyecek ve İçecekler

kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerindeki yiyecek ve içeceklerle ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve

Dinleme Anlama:

I

1. Ders

2. Ders Öğlen Yemeğinde

9.Ünite: BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME

K

1. Ders

(100-1000)

A

L

YAPILAR

DİLBİLGİSİ

    

Kahvaltı, Öğlen ve Akşam

Konuşma

yazılması ve

Yazma

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların cd’den dinlenmesi,

yazılması ve

kelimeler

alıştırmaların

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların cd’den dinlenmesi, okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları

yapılması

Yardımcı Kitaplar

Metinlerin,

Gösteri

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı

diyalogların

okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların yapılması

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma Dikte

DÜŞÜNCELER

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler

Dikte

cd’den dinlenmesi,

Yaz Tatili   Yaz Tatiliyle İlgili Bir Arap Ülkesini Ziyaret   Kelimeler Arap Ülkelerinin İsimleri     Ulaşım Araçları    Gelecek Zaman ve Emir(Cemi Müennes)

Okuma Dikte

İçeceklerle ile ilgili

Yarıyıl Tatiliyle İlgili Kelimeler

Soru-Cevap

yapılması

okunması,

Hafta Sonu Tatiliyle İlgili Kelimeler

anlama

ezberlenmesi,

ezberlenmesi,

Kültür-Sanat ve Çeşitleriyle İlgili Kelimeler

Dinleme Tekrar etme

Yiyecek ve

Spor ve Çeşitleriyle İlgili Kelimeler

Drama

okunması,

Yemeklerindeki

Hobiler ve Çeşitleriyle İlgili Kelimeler

Gösteri

ARAÇ GEREÇ

Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük

3. Yazılı Yoklama

Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

XI 17


İMAM-HATİP LİSELERİ ARAPÇA DERSİ 10. SINIF YILLIK PLANI SÜRE A Y L A R

H A F T A

S A A T

İŞLEVSEL

KAZANIMLAR KONULAR VE

11. Ünite:

I

6

Ş U B

II

6

A T

İNSANLAR VE MEKANLAR Dinleme Anlama:

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci okul

NAKLİYE VE ULAŞIM ARAÇLARI

I

6

6

Dinleme Anlama: Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci nakliye ve ulaşım araçları ile ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

13. Ünite: SAĞLIK Dinleme Anlama: II

M III

6

6

A

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci

insan vücudu, hastanenin bölümleri ve ilâçlarla ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri

okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

R T

14. Ünite: İLETİŞİM ARAÇLARI IV

V

6

6

6

N İ S A

II

6

Dinleme Anlama: Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci dört mevsim ve miladî aylarla ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri

okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime, 16. Ünite: DİNİ BAYRAMLAR

III

IV

XII

6

6

2. Ders

Arap Ülkeleri

1. Ders

Durakta

Otobüs-Taksi Muzarinin Nasbı(Tekil) Gelecek Zaman Emir

2. Ders

İstasyonda

Muzarinin Nasbı(İkil) Gelecek Zaman Emir

3. Ders

Hava Alanında

Muzarinin Nasbı(Çoğul) Gelecek Zaman Emir

1. Ders

Vücudumuz

Vücudun Organları Fiil Cümlesi Tekil

Zaman ve Mekân İsimleri

2. Ders

Hastanede

Hastanenin Kısımları Tıbbi Gereçler Fiil - Fail / İkil

Zaman ve Mekan İsimleri

3. Ders

Eczanede

İlaç İsimleri Fiil - Fail - Meful Çoğul

Zaman ve Mekân İsimleri

1. Ders

İletişim Alanındaki Keşifler Posta Meçhul Mazi Fiil

okur ve anlar.

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

cümle, diyalog ve metinleri yazar.

N

Türkiye

Mekânlar ve Yönler Muzarinin Cezmi (Tekil) Gelecek Zaman Emir

Dinleme Anlama: Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. 2. Ders Konuşma: Öğrenci iletişim araçlarıyla ilgili İnternet sorular sorar ve sorulan Meçhul Mazi Fiilin soruları cevaplandırır. Olumsuzu Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri 3. Ders

15. Ünite: İKLİM I

1. Ders

Bir Arap Ülkesiyle Tanışma ve içerisindekilerle ilgili Muzarinin Cezmi (İkil) sorular sorar ve sorulan Gelecek Zaman soruları cevaplandırır. Emir Okuma: Öğrenci diyalog, 3. Ders metin, soru ve cümleleri Türkiyenin Tarihi okur ve anlar. Mekanları Yazma: Öğrenci kelime, Turistik Mekanlar cümle, diyalog ve Muzarinin Cezmi (Çoğul) metinleri yazar.

12. Ünite:

III

YAPILAR

DİLBİLGİSİ

Cep Telefonu

Meçhul Mebni Fiille Soru

1. Ders

Dört Mevsim Hava Durumu Meçhul Muzari Fiil

Zaman ve Mekân İsimleri

2. Ders Yaz Aylarında Yüzme

Miladi Aylar Meçhul Muzari Fiilin Olumsuzu Zaman ve Mekân İsimleri

cümleleri okur ve anlar.

     

Bayramın Faydaları Mevsul İsimler (çoğul)

Metinlerin, diyalogların

Nakliye ve Ulaşım     Araçlarıyla İlgili  Kelimeler 



Eczacılık ve İlaç İsimleriyle İlgili Kelimeler

              

ile İlgili Kelimeler

        " "

Yazın Yüzme ve Miladî Aylarla İlgili Kelimeler " "

 

Kışın Kayak Yapmakla İlgili Kelimeler Ramazan Bayramı ve Hicrî Aylarla İlgili Kelimeler Kurban Bayramıyla İlgili Kelimeler

  

Bayramın Faydalarıyla İlgili Kelimeler

Soru-Cevap Okuma Yazma Dikte

okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

anlama

Soru-Cevap Okuma Yazma

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma Dikte

Metinlerin,

Gösteri

okunması, ezberlenmesi,

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların

okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların

okunması, ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların yapılması

Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı

yapılması

cd’den dinlenmesi,

Bilgisayar Projeksiyon

Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim

Gösteri

cd’den dinlenmesi,

Yazı Tahtası

Drama Dinleme

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma Dikte

DÜŞÜNCELER

Fotoğraf Gerçek Nesneler

Gösteri

Metinlerin,

cd’den dinlenmesi,       

Konuşma

Dikte

cd’den dinlenmesi,

 

anlama Tekrar etme

yapılması

alıştırmaların

Dört Mevsim ve Hava Durumuyla İlgili Kelimeler

Dinleme

Konuşma

yazılması ve   

Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim

okunması,

diyalogların İletişim Araçları

Ders Kitabı

Drama

ezberlenmesi,

diyalogların

ARAÇ GEREÇ

Gösteri

Tekrar etme

alıştırmaların

  Vücut ""  Organlarının  İsimleriyle İlgili  Kelimeler    Hastanenin ""  Kısımları ve Tıbbi Gereçlerle İlgili   Kelimeler    ""     

cd’den dinlenmesi,

yazılması ve

      

Kış Aylarında Kayak  Meçhul Muzari Fiille " " Soru Zaman ve Mekân İsimleri

Ramazan Bayramı Mevsul isimler (tekil) Dinleme Anlama: Hicrî aylar Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. 2. Ders Konuşma: Öğrenci Kurban Bayramı dini bayramlar ve hicrî aylarla ilgili sorular sorar Mevsul İsimler ve sorulan soruları cevaplandırır. (ikil) Okuma: Öğrenci 3. Ders diyalog, metin, soru ve Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

Bazı Sıfatlar Metinlerin, ve Zıtlarıyla Beraber Mekân diyalogların ve Yönlerle İlgili Kelimeler cd’den dinlenmesi,  Bazı Sıfatlar ve  Zıtlarıyla Beraber okunması,   Arap Ülkeleri ve   Ulaşım Araçları ezberlenmesi,     ile İlgili Kelimeler yazılması ve Bazı Sıfat ve   Zıtlarıyla Beraber alıştırmaların  Türkiyedeki Tarihi  ve Turistik Mekân  larla İlgili Kelimeler yapılması     ""       

3. Ders

1. Ders

KELİME ETKİNLİKLER YÖNTEM DAĞARCIĞI TEKNİK

Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

1. Yazılı Yoklama

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

2. Yazılı Yoklama


İMAM-HATİP LİSELERİ ARAPÇA DERSİ 10. SINIF YILLIK PLANI SÜRE A Y L A R

H A F T A

S A A T

İŞLEVSEL

KAZANIMLAR KONULAR VE

17. Ünite: MİLLİ BAYRAMLAR

I

6

Dinleme Anlama: Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci T.B.M.M’nin açılması, Cumhuriyetin kurulması ve 19 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve

cümleleri okur ve anlar. Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

II

6

M A Y I S III

6

18. Ünite: YARDIMLAŞMA Dinleme Anlama: Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci aile fertleri, akrabalar, arkadaşlar arasında ve zor zamanlarda yardımlaşma ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve

cümleleri okur ve anlar.

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

19. Ünite: İSLAMDA İBADETLER Dinleme Anlama:

IV

6

YAPILAR

DİLBİLGİSİ

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci İslamda ibadetlerle ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve

1. Ders T.B.M.M’nin Açılması 23 Nisan ْ Masdariyye ‫ﺃﻥ‬

         ""

KELİME ETKİNLİKLER YÖNTEM DAĞARCIĞI TEKNİK

T.B.M.M’nin Açılmasıyla İlgili Kelimeler

diyalogların

2. Ders

  Cumhuriyetin Cumhuriyetin Kuruluşu     Kurulmasıyla İlgili 29 Ekim Kelimeler        ْ Masdariyye ‫ﺃﻥ‬

3. Ders 19 May. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs ْ Masdariyye ‫ﺃﻥ‬

1. Ders Aile Fertleri ve Akrabalar Arasında Yardımlaşma

Beş İsim (Esmai Hamse) İsmi Meful

2. Ders Arkadaşlar Arasında Yardımlaşma Beş İsim (Esmai Hamse) İsmi Meful

Beş İsim (Esmai Hamse) İsmi Meful

1. Ders Beş Vakit Namaz Mübtada Haber Uyumu (Tekil)

2. Ders Oruç Mübtada Haber Uyumu (İkil)

19 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı İle İlgili Kelimeler

       

Aile Fertleri ve Akrabalarla Yardımlaşmayla İlgili Kelimeler

Arkadaşlar   Arasında     Yardımlaşma İle İlgili Kelimeler

Zor Zamanlarda       Yardımlaşma İle

I

6

3. Ders

20. Ünite:

1. Ders

Hac Mübtada Haber Uyumu (Çoğul)

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

H A

Dinleme Anlama:

Öğrenci ünitede geçen diyalog ve metinleri dinler ve anlar. Konuşma: Öğrenci

Z İ R

Peygamberimizin hayatıyla ilgili sorular sorar ve sorulan soruları cevaplandırır. Okuma: Öğrenci diyalog, metin, soru ve cümleleri

A N

II

6

okur ve anlar.

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

Çocukluğunda ‫ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ‬+ ‫ﻗﺪ‬

2. Ders Gençliğinde ‫ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ‬+ ‫ﻛﺎﻥ‬

3. Ders Ahlâkı

‫ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ‬+ ‫ ﻗﺪ‬+ ‫ﻛﺎﻥ‬

okunması, ezberlenmesi,

alıştırmaların

Gösteri

Ders Kitabı

Drama

Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim

Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma

Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

Ders Kitabı

Drama

Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim

diyalogların cd’den dinlenmesi,

Dinleme anlama

okunması,

Tekrar etme

ezberlenmesi,

Konuşma

yazılması ve alıştırmaların

Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

DÜŞÜNCELER

Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

İlgili Kelimeler

      

diyalogların 5 Vakit Namaz,

      

Oruç ve Hacla ilgili kelimeler

        Peygamberimizin

     

Drama Dinleme anlama

okunması,

Tekrar etme

ezberlenmesi,

Konuşma

alıştırmaların

     

     

cd’den dinlenmesi,

yazılması ve

cümleleri okur ve anlar.

Yazma: Öğrenci kelime, cümle, diyalog ve metinleri yazar.

cd’den dinlenmesi,

yazılması ve         

3. Ders Zor Zamanda Yardımlaşma

Metinlerin,

ARAÇ GEREÇ

Soru-Cevap Okuma Yazma

yapılması

Dikte

Metinlerin,

Gösteri

diyalogların

(SAV) Hayatıyla

cd’den dinlenmesi,

ilgili

okunması,

kelimeler

ezberlenmesi, yazılması ve alıştırmaların yapılması

Drama Dinleme anlama Tekrar etme Konuşma Soru-Cevap Okuma Yazma Dikte

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

Ders Kitabı Alıştırma Kitabı Cd , Dvd, Resim Fotoğraf Gerçek Nesneler Yazı Tahtası Bilgisayar Projeksiyon Sözlük Gazete Dergi Hikâye Kitapları Yardımcı Kitaplar

3. Yazılı Yoklama

XIII 19


ÜNİTE

OKUL HAYATI

13

Ders 1: Lisede İki Yeni Öğrenci Ders 2: Lisede Yeni Öğretmenler (Eril) Ders 3: Lisede Yeni Öğretmenler (Dişil) Kazanımlar: • Öğrenci, ikil ve çoğul işaret zamirlerini kullanarak sorular sorar, bunlara cevaplar verir. • Öğrenci birden fazla kişiyle selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayı öğrenir. Ders

1

Lisede İki Yeni Öğrenci Dersle İlgili Genel Bilgiler

Ders

İşlevsel Konular ve Yapılar

‫من هذان؟‬ ...‫هذان‬ ‫من هاتان؟‬ ...‫هاتان‬

İkil işaret zamirleri

DERS

Sözcük Dağarcığı

• • • •

Okula yeni gelen öğrencilerle tanışmaya ilişkin sözcükler

K İ TA B I



Derse Hazırlama 

 

Okula ilk başladığınızda neler hissettiğinizi öğrencilerle paylaştıktan sonra, öğrencileri ikili gruplara ayırarak okula ilk başladıklarında neler hissettiklerini söyletmeye çalışınız.

  

١

                                  ٢

           



D.K. 1.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 1.1.2 Cevaplar

.‫املدر�س و فريدة‬ ّ ‫ يتكلم يف هذا احلوار‬-1 .‫ الطالبة يف ال�صف العا�رش‬-2 .‫ الطالبان يف هذا احلوار ي�شار و�أورهان‬-3 .‫ الطالبتان يف هذا احلوار مرمي و ُز َحل‬-4 11


DERS

D.K. 1.1.3

K İ TA B I



Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

٣

                            

D.K. 1.1.4 Cevaplar

‫ من هاتان ؟‬-4 .‫ هاتان بنتان‬- ‫ ما هاتان؟‬-5 .‫هاتان �شجرتان‬- ‫ما هاتان؟‬-6 .‫ هاتان من�ضدتان‬-

‫ من هذان ؟‬-1 .‫ هذان ولدان‬ ‫ ما هذان؟‬-2 .‫ هذان قلمان‬ ‫ ما هذان؟‬-3 .‫ هذان كر�سيان‬-

    



DERS

Cevaplar

. ‫ هذان التلميذان جمتهدان‬-1 .‫ هاتان التلميذتان جمتهدتان‬-2 .‫ هذا التلميذ جمتهد‬-3 .‫ هذه التلميذة جمتهدة‬-4

.‫ ال�سيارة جديدة‬-1 .‫ ال�سيارتان جديدتان‬-2 .‫ امل ْدر�سة جديدة‬-3 .‫ امل ْدر�ستان جديدتان‬-4

D.K. 1.1.6 Cevaplar

‫ثالجة‬

‫هذه‬

‫عامالن‬

‫هذان‬

‫مدخل‬

‫هذا‬

‫مديرة‬

‫هذه‬

‫كر�سيان‬

‫هذان‬

‫عاملتان‬

‫هاتان‬

‫�شجرتان‬

‫هاتان‬

‫مدير‬

‫هذا‬

2

K İ TA B I



D.K. 1.1.5



٤

      

   

    

   

     

   

    

   



                           





   

       

   

٥           

   

٦    

       


DERS

K İ TA B I

D.K. 1.1.7



          

٧             ٨

.‫ هذان طالبان جديدان يف املدر�سة‬-1 .‫ هاتان طالبتان جديدتان يف الثانوية‬-2 .‫ هذا قلم طويل يف احلقيبة‬-3 .‫ هذه �شاحنة طويلة يف الطريق‬-4 .‫ هذان قلمان طويالن يف احلقيبة‬-5

Cevaplar

               ١٠  ٩       

         

           

D.K. 1.1.8

.‫ هذه النافذة مغلقة‬-1 .‫ هذا الطالب جمتهد‬-4 .‫ هذه ال�صورة جميلة‬-2 .‫ هذه الغرفة نظيفة‬-5 .‫ هذا الكر�سي رخي�ص‬-3

Cevaplar

D.K. 1.1.9 / 10

     

‫حديث‬ ‫جديد‬ ‫ك�سب‬ ‫فاز‬ ‫فناء املدر�سة �ساحة املدر�سة‬ ‫م�رسور‬ ‫�سعيد‬ ‫�شباك‬ ‫نافذة‬

 



Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

١

‫ك�سالن‬ ‫قدمي‬ ‫حزين‬ ‫ي�صعد‬ ‫داخل‬ ‫�س‬ َ ِ‫َخ ر‬

Cevaplar

Ç.K. 1.1.1 Cevaplar

            

   

   

   

   

                                              

‫جمتهد‬ ‫جديد‬ ‫�سعيد‬ ‫ينزل‬ ‫خارج‬ ‫فاز‬

.‫ هاتان تلميذتان‬،‫ نعم‬-5 .‫ هذان دفرتان‬،‫ نعم‬-6

.‫ هاتان م�سطرتان‬،‫ نعم‬-7

.‫ هذه تلميذة‬،‫ نعم‬-1 .‫ هذا دفرت‬،‫ نعم‬-2 .‫ هذه م�سطرة‬،‫ نعم‬-3 .‫ هذان تلميذان‬،‫ نعم‬-4

Ç.K. 1.1.2 Cevaplar

.‫ هاتان التلميذتان م�شغولتان بالكتاب‬-1 .‫ هذه الطالبة جديدة يف الثانوية‬-2 .‫ هاتان الطالبتان جديدتان يف الثانوية‬-3 .‫ تذهب هذه البنت �إىل بيتها‬-4 .‫ تذهب هاتان البنتان �إىل امل�سجد‬-5

Ç.K. 1.1.3 Cevaplar

. ‫ هذان طفالن �صغريان‬-1 .‫ هاتان طفلتان �صغريتان‬-2 .‫ هاتان م�سطرتان طويلتان‬-3 .‫ هاتان �شجرتان مثمرتان‬-4 .‫ هاتان مظلتان جميلتان‬-5 3


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Cevaplar

.‫ ال�سيارة طويلة‬-1 .‫ ال�سيارتان طويلتان‬-2 .‫ امل�سطرة طويلة‬-3 .‫ القلم طويل‬-4

.‫ هاتان البنتان �صغريتان‬-1 .‫ هذان الولدان �صغريان‬-2 .‫ هذا الولد �صغري‬-3 .‫ هذه البنت �صغرية‬-4

Ç.K. 1.1.5

‫در�ستان‬ ّ ‫ ُم‬-1 ‫ بنتان‬-2 ‫ نافذتان‬-3 ‫ �سبورتان‬-4 ‫ �سيارتان‬-5

Cevaplar

‫در�سان‬ ّ ‫ ُم‬-1 ‫ ولدان‬-2 ‫ بابان‬-3 ‫ َج َر�سان‬-4 ‫ َقلَمان‬-5

          

‫نافذة‬ ‫باب‬ ‫بابان‬ ‫نافذتان‬

                 

     

     

            

     

     

                 

    

Ç.K. 1.1.6 Cevaplar

 

       

   

‫هذ ه‬ ‫هذا‬ ‫هذان‬ ‫هاتان‬

‫رجالن‬ ‫امر�أة‬ ‫امر�أتان‬ ‫رجل‬

‫هذان‬ ‫هذه‬ ‫هاتان‬ ‫هذا‬

   

Ders

.‫ هذا الباب مفتوح‬-1 .‫ هذه النظارة ملونة‬-4 .‫ هذه املجلة مغلقة‬-2 .‫هذا امل�صباح منري‬-5 .‫ هذا البيت وا�سع‬-3

2

Lisede Yeni Öğretmenler (Eril) Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

Eril çoğul (cem-i muzekker sâlim) işaret zamirleri

Sözcük Dağarcığı

‫من ه�ؤالء؟‬ ...‫ه�ؤالء‬

• •

Okula yeni gelen öğretmenleri tanımaya ilişkin sözcükler

Derse Hazırlama Geçmiş yıllarda dersinize yeni bir öğretmen geldiğinde neler hissettiniz? Bu soruya cevap bulmaya çalışınız ve öğrencilere ‫ متو ّتر‬،‫ قلق‬،‫ �سعيد‬،‫ حزين‬gibi sıfatları söyletmeye çalışınız. 4

    

                          

Ç.K. 1.1.7 Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

        

١

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

Ç.K. 1.1.4

٢


DERS

K İ TA B I

D.K. 1.2.1

 

  

١                                                ٢                             ٣  

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 1.2.2 Cevaplar

D.K. 1.2.3

                       

.‫ مو�ضوع احلوار مدر�سون جديدون يف املدر�سة‬-1 .‫مدر�س اجلغرافيا‬ ّ ‫املدر�س الأ�سمر هو‬ ّ -2 .‫يدر�س ما ّدة الفيزياء‬ ّ ‫املدر�س الأ�شقر‬ ّ ،‫ نعم‬-3 .‫مدر�س الرتبية البدنية هو املدر�س الطويل‬ ّ -4 ‫ال�صف؟‬ ‫ هل ه�ؤالء التالميذ يف‬-1 ّ .‫ال�صف‬ ‫ ه�ؤالء التالميذ يف‬،‫نعم‬ ّ ‫ هل ه�ؤالء العمال يف امل�صنع؟‬-2 .‫ ه�ؤالء العمال يف امل�صنع‬،‫نعم‬ ‫ هل ه�ؤالء امل�صلون يف امل�سجد؟‬-3 .‫ ه�ؤالء امل�صلون يف امل�سجد‬،‫نعم‬

Cevaplar

    



DERS

K İ TA B I

  ٤

D.K. 1.2.4

  ٤

٤

6

5

          

٤

          

1

                           ٥      

          

    

      

         



    

2

3

      D.K. 1.2.5          Cevaplar   ‫مدر�سون‬ ‫مدر�س‬ ‫تالميذ‬ ‫تلميذ‬ ّ    ّ ‫م�سلم‬ ‫طالب‬ ‫ طالب‬‫م�سلمون‬        ‫مهند�سون‬ ‫مهند�س‬ ‫رجال‬ ‫رجل‬     ‫م�سافرون‬ ‫ر‬٥‫م�ساف‬ ‫بنات‬ ‫ بيت‬  ‫�أوالد‬ ‫ ولد‬     

        

    

 ‫ّمون‬  ‫معل‬     

        

 ‫مع ّلم‬  5  


DERS

D.K. 1.2.6 Cevaplar



‫م�رسور‬ ‫حمبوب‬ ‫جمتهد‬ ‫م�ؤمن‬ ‫طبيب‬

‫م�رسوران‬ ‫حمبوبان‬ ‫جمتهدان‬ ‫م�ؤمنان‬ ‫طبيبان‬

‫م�رسورون‬ ‫حمبوبون‬ ‫جمتهدون‬ ‫م�ؤمنون‬ ‫�أطباء‬

     

Cevaplar





.‫مدر�سون جديدون يف الثانوية‬ ّ ‫ ه�ؤالء‬-1 .‫مدر�سان جديدان يف الثانوية‬ ّ ‫ هذان‬-2 .‫عمال ن�شيطون يف امل�صنع‬ ّ ‫ ه�ؤالء‬-3  .‫ه�ؤالء معلّمون حمبوبون يف امل ْدر�سة‬-4 .‫ ه�ؤالء موظفون خمل�صون يف عملهم‬-5

D.K. 1.2.9 Cevaplar

.‫مدر�سون من �سوريا‬ ّ ‫ ه�ؤالء‬-1 .‫ ه�ؤالء عمال يف امل�صنع‬-2 .‫ يكتب ه�ؤالء املهند�سون التقارير‬-3 .‫ يذهب ه�ؤالء املدر�سون �إىل امل ْدر�سة‬-4 .‫ ي�صل ه�ؤالء امل�سافرون �إىل �إ�سطنبول‬-5 .‫ يقر�أ ه�ؤالء امل�سلمون القر�آن الكرمي‬-6

D.K. 1.2.10 Cevaplar

‫مدر�سون‬ ّ ‫مدير‬ ‫بابان‬ ‫عاملتان‬ ‫طائرة‬

‫ه�ؤالء‬ ‫هذا‬ ‫هذان‬ ‫هاتان‬ ‫هذه‬

    

     

             

     

   

٨

                                      

     

         



DERS

K İ TA B I



٩

          

١٠









 













6

     

                





D.K. 1.2.8

٦                   ٧

    

. ‫ ه�ؤالء املدر�سون ن�شيطون‬-1 .‫ هذان املدر�سان ن�شيطان‬-2 .‫ هذا املدر�س ن�شيط‬-3 .‫ هذا املدر�س جديد‬-4

D.K. 1.2.7 Cevaplar

K İ TA B I




DERS

K İ TA B I

  

١١



  

D.K. 1.2.11 Cevaplar

.‫ يذهب ه�ؤالء الأوالد �إىل املدر�سة م�ش ًيا على الأقدام‬-1 .‫ يذهبون �إىل املد�سة باحلافلة‬-2 .‫ يذهبون �إىل املد�سة بامليرتو‬-3

                       



Ç.K. 1.2.1 Cevaplar





Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

        

     

      

      

     

       

                

Ç.K. 1.2.2 Cevaplar

          

٣

‫جمتهدون‬ ‫عادلون‬ ‫ماهرون‬ ‫حمبوبون‬ ‫ن�شيطون‬

‫فقراء‬ ‫�أغنياء‬ ‫�أطباء‬ ‫�أطفال‬ ‫�أبواب‬

       

.‫ ه�ؤالء الأوالد حمبوبون‬-1 .‫ ه�ؤالء الأوالد جمتهدون‬-2 .‫ هذان الولدان جمتهدان‬-3 .‫ هذا الولد جمتهد‬-4 .‫ هذا الولد حمبوب‬-5

Ç.K. 1.2.3 Cevaplar

1- Haydi okulun bahçesine çıkalım öğeretmenim. 2- Bu çocuklar (ikil, eril) camiye gidiyorlar. 3- Bu iki gözlük renklidir. 4- İki ağaç uzundur. 5- Ben onuncu sınıfta (kız) öğrenciyim. 6- Bu iki çocuk (eril) ipi diğer uçtan çekecek. 7


Ç.K. 1.2.4 Cevaplar

     

‫طفل‬ ‫هذا‬ ‫دفرتان‬ ‫هذان‬ ‫طفلتان‬ ‫هاتان‬ ‫�شجرة‬ ‫هذه‬ ‫ه�ؤالء �أطباء‬ .‫ه�ؤالء الأوالد يف احل�ضانة‬ .‫هذان عامالن يف امل�صنع‬ .‫كتب هذا التلميذ الواجب‬ .‫تذهب هاتان الطبيبتان �إىل امل�ست�شفى‬ .‫ي�صل ه�ؤالء الأ�صدقاء �إىل �إ�سطنبول‬ .‫تقر�أ هذه البنت القر�آن الكرمي‬

1 -2 -3 -4 -5 -6

.‫ه�ؤالء مهند�سون جديدون يف امل�صنع‬ .‫ه�ؤالء الأوالد نائمون يف ال�رسير‬ .‫هتان الطبيبتان قادمتان من البيت‬ .‫ه�ؤالء الأطفال ذاهبون �إىل احل�ضانة‬ .‫هذان موظفان جمتهدان يف الدائرة‬

- 1 - 2 - 3 - 4 -5

Ç.K. 1.2.6 Cevaplar

Ders

3

      

Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

Sözcük Dağarcığı

‫من ه�ؤالء؟‬ ...‫ه�ؤالء‬ ‫؟‬...‫هل ه�ؤالء‬ ...‫ ه�ؤالء‬،‫نعم‬ ... ‫ ه�ؤالء‬،‫ال‬

• • • • •

Okula yeni gelen öğretmenleri tanımaya ilişkin sözcükler

Derse Hazırlama Derse başlamadan önce ‫مدر�سات جديدات �إىل مدر�ستكم يف بداية العام الدرا�سي؟‬ َ ‫ هل‬sorusunu ortaya ّ ‫جاء ْت‬ atınız. Amaç, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için Arapça iletişim kurmalarını sağlayacak ortamı hazırlamaktır.

8

١

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

      

                                         

Lisede Yeni Öğretmenler (Dişil)

Dişil çoğul (cem muennes sâlim) işaret zamirleri

     



Ç.K. 1.2.5 Cevaplar

K İ TA B I

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

ÇALIŞMA

٤


DERS

K İ TA B I

 

D.K. 1.3.1



Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

       

١                                                 ٢                  ٣

D.K. 1.3.2 Cevaplar

.‫ يتكلم يف هذا احلوار رائد و خليل‬-1 .‫مدر�سات جديدات‬ ّ ‫ ه�ؤالء‬-2 ‫تدر�س ما ّدة الريا�ضيات‬ ّ ‫املدر�سة‬ ّ ‫ال�سمراء‬ ّ ،‫ نعم‬-3 .‫املدر�سات اجلديدات‬ ّ ‫التعرف على‬ ّ ‫ �س�أل عن ر�أيه يف‬-4

D.K. 1.3.3

            



DERS

K İ TA B I

Cevaplar

‫ال�صف؟‬ ‫ هل ه�ؤالء التلميذات يف‬-1 ّ





.‫ال�صف‬ ‫ ه�ؤالء التلميذات يف‬،‫نعم‬ ّ

               

‫ هل ه�ؤالء العامالت يف امل�صنع؟‬-2 .‫ ه�ؤالء العامالت يف امل�صنع‬،‫نعم‬

      ٤

  ‫�ؤالء‬ ‫هل ه‬   -3 ‫امل�ست�شفى؟‬ ‫يف‬ ‫الطبيبات‬

٤       



                     



D.K. 1.3.4

    .‫امل�ست�شفى‬ ‫�ؤالء الطبيبات يف‬‫ ه‬،‫نعم‬          

    Cevaplar   ٤

6

1

٤

      

2

3

5

      9       


DERS

D.K. 1.3.5 Cevaplar

 

.‫املدر�سات جديدات يف امل ْدر�سة‬ ّ ‫ ه�ؤالء‬-1 .‫املدر�سات ن�شيطات يف امل ْدر�سة‬ ّ ‫ ه�ؤالء‬-2 .‫املدر�ستان ن�شيطتان يف امل ْدر�سة‬ ّ ‫ هاتان‬-3 .‫املدر�سة ن�شيطة يف امل ْدر�سة‬ ّ ‫ هذه‬-4 .‫املدر�سة جديدة يف امل ْدر�سة‬ ّ ‫ هذه‬-5

D.K. 1.3.6 / 7 Cevaplar

‫مدر�سات‬ ّ ‫طبيب‬ ‫كتابان‬ ‫موظفتان‬ ‫�شجرة‬

‫ه�ؤالء‬ ‫هذا‬ ‫هذان‬ ‫هاتان‬ ‫هذه‬

‫مدر�سات‬ ّ ‫ُم ْ�سلِمات‬ ‫مهند�سات‬ ‫م�سافرات‬ ‫ن�ساء‬ ‫َبنات‬

‫مدر�سة‬ ّ ‫ ُم ْ�سلِمة‬-1 ‫ مهند�سة‬-2 ‫ م�سافرة‬-3 ‫ امر�أة‬-4 ‫ ِب ْنت‬-5

D.K. 1.3.8 Cevaplar

‫م�رسورة‬ ‫حمبوبة‬ ‫جمتهدة‬ ‫م�ؤمنة‬ ‫م�سافرة‬ ‫امر�أة‬ ‫بنت‬

‫م�رسورتان‬ ‫حمبوبتان‬ ‫جمتهدتان‬ ‫م�ؤمنتان‬ ‫م�سافرتان‬ ‫امر�أتان‬ ‫بنتان‬

‫م�رسورا‬ ‫ت‬ ‫ حمبوبات‬-1 ‫ جمتهدات‬-2 ‫ م�ؤمنات‬-3 ‫ م�سافرات‬-4 ‫ن�ساء‬-5 ‫ بنات‬-6

     

     

    

       

       

               



٨

       

          

DERS





K İ TA B I



٩

                  ١٠ 

   

D.K. 1.3.10

10

    



.‫مدر�سان من تركيا‬ ّ ‫ هذان‬-1 .‫ ه�ؤالء عامالت يف امل�صنع‬-2 .‫كتبت هذه املهند�سة التقرير‬ -3 ْ .‫ تذهب هذه املديرة �إىل امل�صنع‬-4 .‫ ت�صل هاتان امل�سافرتان �إىل �أنقرة‬-5 .‫ تقر�أ ه�ؤالء امل�سلمات القر�آن الكرمي‬-6

.‫ب�سيارة خا�صة‬ ّ ‫ تذهب ه�ؤالء البنات �إىل املدر�سة‬-1 -2 .‫يذهب �إىل املدر�سة بحافلة املدر�سة‬ َ ْ‫ن‬ -3 .‫يذهب �إىل املدر�سة بامليرتو‬ َ ْ‫ن‬

 ٦

 ٧      

٥

                  

D.K. 1.3.9 Cevaplar

K İ TA B I



                  

                 



               

               

         


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١

Ç.K. 1.3.1

 

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

  

 

 

‫ من ه�ؤالء ؟‬- 1 .‫ ه�ؤالء طبيبات‬-

‫ من هذه ؟‬- 1 .‫ هذه طبيبة‬-

  

  

‫ من ه�ؤالء؟‬- 2 .‫ريا�ضيات‬ ‫ ه�ؤالء‬- ّ

‫ من هذه؟‬- 2 .‫ريا�ضية‬ ‫ هذه‬- ّ

 

 

‫ ما هذه؟‬- 3 .‫ هذه �أ�شجار‬-

‫ ما هذه؟‬- 3 ‫ هذه �شجرة‬-

 

 

‫ ما هذه؟‬- 4 .‫ هذه حقائب‬-

‫ ما هذه؟‬- 4 .‫ هذه حقيبة‬-

 

 

‫ ما هذه ؟‬- 5 .‫ هذه نوافذ‬-

‫ ما هذه؟‬- 5 .‫ هذه نافذة‬-

 

 

Ç.K. 1.3.2 Cevaplar

٥ Ç A L I Ş M A K İ TA B I

        

         

               

      

 

             

١

Ç.K. 1.3.3

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

     

           

.‫ ه�ؤالء بنات حمبوبات‬-1 .‫ ه�ؤالء بنات جمتهدات‬-2 .‫ هاتان بنتان جمتهدتان‬-3 .‫ هذه بنت جمتهدة‬-4 .‫ هذه بنت حمبوبة‬-5

Cevaplar

‫غنية‬ ّ ‫ن�شيطة‬ ‫م�سلمة‬ ‫طبيبة‬ ‫طويلة‬ ‫طفلة‬

‫غنيتا ن‬ ‫ن�شيطتان‬ ‫م�سلمتان‬ ‫طبيبتان‬ ‫طويلتا ن‬ ‫طفلتان‬

‫ غنيات‬-1 ‫ ن�شيطات‬-2 ‫ م�سلمات‬-3 ‫ طبيبات‬-4 ‫طويالت‬-5 ‫ طفالت‬-6

Ç.K. 1.3.4/5

Cevaplar

       ٦

.‫ ه�ؤالء امل�سلمات عادالت‬-1 .‫ ه�ؤالء امل�سلمات م�رسورات‬-2 .‫ هاتان امل�سلمتان م�رسورتان‬-3 .‫ هذه امل�سلمة م�رسورة‬-4 .‫ هذه امل�سلمة عادلة‬-5

‫جمتهدات‬-1 ‫ عادالت‬-2 ‫ماهرات‬-3 ‫ حمبوبات‬-4 ‫ طويالت‬-5 11


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١

Ç.K. 1.3.6

‫طبيبات‬ ‫طفل‬ ‫كتابان‬ ‫طبيبتان‬ ‫جريدة‬

‫ه�ؤالء‬ ‫هذا‬ ‫هذان‬ ‫هاتان‬ ‫هذه‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‬

Cevaplar

Ç.K. 1.3.7 Cevaplar

.‫ه�ؤالء طفالت يف احل�ضانة‬ .‫هاتان عاملتان يف امل�صنع‬ .‫تكتب هذه التلميذة الواجبات‬ .‫تذهب ه�ؤالء الطبيبات �إىل امل�ست�شفى‬ .‫ي�صل هذان امل�سافران �إىل �أنقرة‬ .‫هذا طفل حمبوب‬

-1 -2 -3 -4 -5 -6

12

    

      

  

.‫ ه�ؤالء مهند�سات جديدات‬-1 .‫ هاتان البنتان جميلتان‬-2 .‫ ه�ؤالء الطبيبات ن�شيطات‬-3 .‫ هذه الطفلة حمبوبة‬-4 .‫ هاتان العاملتان جمتهدتان‬-5



٧



     



Ç.K. 1.3.8 Cevaplar



      

                             


ÜNİTE

ÖĞRENCİNİN HAYATI

23 Ders 1: Okulda Ders 2: Yurtta

Ders 3: Hafta Sonunda Kazanımlar: • Öğrenci, kişi zamirlerini kullanarak sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir. • Öğrenci okulda, öğrenci yurdunda/evde ve hafta sonu gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili sözcükleri öğrenir ve bunları uygun bağlamda kullanır.

Ders

Okulda

1

Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar İkil munfasıl (ayrı) ve muttasıl (bitişik) zamirler

DERS

Sözcük Dağarcığı

‫ �أنتما؟‬/‫َمن هما‬ ...‫هما‬ ‫ حالكما؟‬/‫كيف حالهما‬

• • •

Okuldaki faaliyetlere ilişkin sözcükler

K İ TA B I

 

Derse Hazırlama



‫ تذكّ ر � ّأول يومك يف املدر�سة‬gibi bir ifadeyle öğrencileri okula

ilk başladıklarında neler hissettiklerini sorabilirsiniz.



‫ مباذا �شعرت؟‬veya ‫ هل كنت �سعي ًدا �أم حزي ًنا؟ وملاذا؟‬gibi sor

       t t  

-

larla öğrencileri kısa bir süre içinde derse hazırlayınız. ١

                       

D.K. 2.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 2.1.2 Cevaplar

.‫ الواقفان عند املدير هما طالبان من م ْدر�سة �أخرى‬-1 .‫ هما طالبان يف ثانوية التجارة‬،‫ ال‬-2 .‫ انتظر م�صطفى و �أحمد يف اخلارج‬-3

٢            







.‫ جاء الطالبان �إىل املدر�سة للزيارة‬-4 13


DERS

D.K. 2.1.3

K İ TA B I

   ٣                 

Cevaplar

.‫طياران‬ ّ ‫ هما‬-1 .‫ هما يف الطائرة‬-2 .‫ يلب�سان َز ّي ر�سمي‬-3 .‫ يقودان الطائرة‬-4

.‫ هما �رشطيان‬-1 .‫ هما يف ال�شارع‬-2

                               

.‫ هما طبيبتان‬-1 .‫ هما يف امل�ست�شفى‬-2 .‫قمي�صا �أبي�ض‬ ‫ تلب�سان‬-3 ً .‫ تفح�صان املري�ض‬-4

.‫ يلب�سان َز ًّيا ر�سم ًيا‬-3

    

.‫ ينظمان املرور‬-4 



   

      



DERS

K İ TA B I

  

٤

D.K. 2.1.4 Cevaplar

.‫نحن ريا�ضيتان‬ .‫ا�سمنا يا�سمني ون�سليهان‬

.‫نحن ريا�ضيان‬ .‫ا�سمنا حمزة وهدايت‬

.‫نحن مغنيتان‬ .‫ا�سمنا �رستاب وجاندان‬

.‫نحن مغنيان‬ .‫ا�سمنا ن�ش�أت و�أورهان‬

.‫�صناعيتان‬ ‫نحن‬ ّ .‫ا�سمنا كولري و�آرزوهان‬

.‫�صناعيان‬ ‫نحن‬ ّ .‫ا�سمنا �ساقب ووهبي‬

   

 

  

 

  

  

  

   

14






DERS

K İ TA B I

          

 

٥

       

       

 

 



  

    

  



.‫ ا�سمهما عمر وبكر‬،‫ هما تلميذان‬-1 .‫ ا�سمهما زينب ومروة‬،‫ هما تلميذتان‬-2 .‫ ا�سمهما يو�سف ورم�ضان‬،‫ هما طالبان‬-3 .‫ ا�سمهما زهرة و�سمراء‬،‫ هما طالبتان‬-4 .‫ ا�سمهما عبداهلل و�صالح الدين‬،‫ هما م�سافران‬-5 .‫ ا�سمه م�صطفى‬،‫ هو م�سافر‬-6

Cevaplar

٦

                      



D.K. 2.1.5

D.K. 2.1.6 Cevaplar

.‫ ا�سمكَ �أحمد‬،‫أنت ولد‬ َ � .‫ ا�سمكِ عزيزة‬،‫�أنتِ بنت‬ ‫ ا�سمكما كرمي‬،‫�أنتما ولدان‬ .‫وعلى‬ ّ .‫ ا�سمكما نداء ومروة‬،‫�أنتما بنتان‬

٧



 



 



   



   

.‫ ا�سمي �أحمد‬،‫�أنا ولد‬ .‫ ا�سمي عزيزة‬،‫�أنا بنت‬ .‫ �إ�سمنا كرمي وعلي‬,‫نحن ولدان‬ .‫ ا�سمي نداء‬،‫�أنا بنت‬



Ç A L I Ş M A K İ TA B I

    

٢

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

  

   

   

  

D.K. 2.1.7 Bu bölümde, öğrencilerden tablodaki ikil zamirlerin kullanımına dikkat etmelerini isteyiniz.

Ç.K. 2.1.1 Cevaplar

    

    

      

    ٨

‫ من �أنتما ؟‬-1 .‫ نحن توم وجريي‬

.‫غنيان‬ ّ ‫ هما رجالن‬-1 .‫ا�سمهما عمر وعلي‬

‫ من �أنتما؟‬-2 .‫ نحن �سا ْندي وفيفي‬

.‫ هما ريا�ضيتان م�شهورتان‬-2 .‫ا�سمهما نورجان و�آي�سون‬

‫من �أنتما؟‬ ْ -3 .‫ نحن �سيلف�سرت وتويتي‬

.‫ هما امر�أتان غنيتان‬-3 .‫ ا�سمـهما نرمني وزهرة‬ 15


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 2.1.2 Cevaplar

‫ هل هما جنديان؟‬.‫ هما تلميذان‬، ‫ال‬ ‫ هل هما يف م ْدر�ستنا؟‬.‫ هما يف م ْدر�ستنا‬،‫ نعم‬ ‫ هل تعرف ا�سمهما؟‬.‫ ال �أعرف ا�سمهما‬،‫ ال‬ ‫ �أه ًال بكما كيف حالكما؟‬.‫ احلمد هلل‬,‫ نحن بخري‬ ‫ ما ا�سمكما؟‬.‫ ا�سمنا علي و جميل‬‫ هل �أنتما تلميذان جديدان يف هذه امل ْدر�سة؟‬.‫نحن تلميذان جديدان يف هذه امل ْدر�سة‬،‫ نعم‬‫ �أين كُ تبكما؟‬.‫ يف حقائبنا‬.‫هيا نذهب �إىل �ص ّفكما‬ ّ ‫ هل تعرف �ص ّفنا؟‬.‫ال�صف التا�سع‬ ‫ �أنتما يف‬،‫ نعم‬ّ .‫ال�صف العا�رش‬ ‫ نحن يف‬،‫ال‬ّ .‫ �أمتنى لَكما التوفيق‬ ‫ �أين نحن يا علي؟‬.‫ ال �أعرف‬،‫ ال �أعرف يا جميل‬‫ �أين �ص ّفنا و �أ�صدقا�ؤنا؟‬.‫ هو يعرف �ص ّفنا‬,‫ ا�س�أل اللّقلق‬Ç.K. 2.1.3 Cevaplar

1- Onlar (ikil) ikisi bu okulda yeni öğrencidir. 2- Öğretmenin adını biliyor musun? 3- Kitaplar nerede, çantada mı yoksa evde mi? 4- Onlar (ikil) dokuzuncu sınıftadır. 5- Leylek, “Size (ikil) başarılar diliyorum” dedi. Ç.K. 2.1.4 Cevaplar

.‫ ا�سمي عزيزة‬،‫ �أنا موظفة‬.‫ا�سمك عزيزة‬ ِ ،‫ �أنتِ موظفة‬-1 .‫ ا�سمنا كرمي وعلي‬،‫ نحن موظفان‬. ‫ ا�سمكما كرمي وعلي‬،‫�أنتما موظفان‬-2 .‫ ا�سمنا نداء ومروة‬،‫ نحن موظفتان‬.‫ ا�سمكما نداء ومروة‬،‫ �أنتما موظفتان‬-3 16

٢

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



            

     

 

     

                   

    

       

٩ Ç A L I Ş M A K İ TA B I

     

   

        

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

         

        

٢



          

١٠


Ders

2

Yurtta Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

Eril çoğul munfasıl (ayrı) ve muttasıl (bitişik) zamirler

DERS

K İ TA B I

Sözcük Dağarcığı

‫ �أنتم؟‬/‫َمن هم‬ ...‫ نحن‬/‫هم‬ ‫ حالكم؟‬/‫كيف حالهم‬

• • •

Öğrenci yurdundaki faaliyetlere ilişkin sözcükler

Derse Hazırlama



Öğrencilere öğrenci yurdunda mı yoksa evde mi kalmayı tercih ettiğini sorarak, tercihinin nedeni konusunda kendisini ifade etmesine yardımcı olabilirsiniz.

   ١



                                         

D.K. 2.2.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 2.2.2 Cevaplar

٢

  

.‫ ي�سكن كمال يف دار الطلبة‬-1 .‫ يتكلم املدر�س مع ال�شباب‬-2 .‫ كمال هو �صديق ال�شباب‬-3

             





.‫ �سيذهب كمال و�أ�صدقا�ؤه �إىل املقهى‬-4 17


DERS

D.K. 2.2.3

K İ TA B I



٣                      

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

     







DERS

D.K. 2.2.4

K İ TA B I

  

Cevaplar

‫ من هم؟‬.‫ هم عمال‬‫ ماذا يفعلون؟‬.‫ يعملون يف امل�صنع‬‫ من هم؟‬.‫ هم ُ�س ّياح‬‫ ماذا يفعلون؟‬.‫ يزورون �أماكن �سياحية‬-

   

   

   

٤    

         

‫ من هم؟‬.‫ هم مهند�سون‬‫ ماذا يفعلون؟‬.‫ يخطّ طون امل�رشوع‬-

        

18






DERS

K İ TA B I

          

٥

                                

 







  



 

.‫ �أنتم ذاهبون �إىل بيوتكم‬-1 .‫ نحن قادمون من بيوتنا‬-2 .‫ هم جمتهدون يف درو�سهم‬-3 .‫ �أنتم م�رسورون يف م ْدر�ستكم‬-4 .‫ نحن حمبوبون يف عائلتنا‬-5 .‫ هم جال�سون يف بيوتهم‬-6 .‫ �أنتم نائمون يف �رسيركم‬-7 .‫ نحن �شباب مهذبون‬-8 D.K. 2.2.6

٧   

Cevaplar

٦

               

D.K. 2.2.5

Cevaplar

   



. َ‫أنت العب يف حديقتك‬ َ � -1 .‫ هو م�سافر �إىل بلده‬-2 .‫ �أنا قادم من م ْدر�ستي‬-3 . َ‫أنت ذاهب �إىل بيتك‬ َ � -4 .‫ هو ناجح يف در�سه‬-5

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٢

 

D.K. 2.2.7 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

    

Bu bölümde, öğrencilerden tablodaki zamirlerin kullanımına dikkat etmelerini isteyiniz.



Ç.K. 2.2.1     

    

١١

     



  

 

Cevaplar

‫ و�أ�سما�ؤهم‬،‫ هم �رشطيون‬- ...‫ علي وعمر و عبد القادر و‬

.‫ اِ�سمه خالد‬,‫ هو �رشطي‬-1

‫ �أ�سما�ؤ هم ح�سني‬،‫ هم العبون‬- ...‫ و جا�سم و زيد و‬

.‫ ا�سمـه داود‬،‫ هو العب‬-2

‫ �أ�سمـا�ؤكم‬،‫ �أنتم جمتهدون‬- .‫ مراد وعمر وقا�سم‬ ‫ �أ�سمـا�ؤكم‬،‫ �أنتم ريا�ض ّيون‬...‫ �سالمي وعلي وجنمي و‬

‫ ا�سمـكَ �أحمد‬،‫أنت جمتهد‬ َ � -3 .‫ ا�سمـكَ �ألَك�س‬،‫ريا�ضي‬ ‫أنت‬ َ � -4 ّ 19


   Ç.K. 2.2.2   Cevaplar       Ç.K. 2.2.3

        

    Ç.K. 2.2.4 

.‫حديقتكم‬   ‫يف‬  ‫ �أنتم العبون‬-2 ‫هم م�سافرون �إىل‬ .‫بلدهم‬  -3 .‫ر�ستنا‬ ‫قادمون‬ ‫ نحن‬-4  ‫م ْد‬ ‫من‬  .‫�أنتم ذاهبون �إىل بيتكم‬-5    .‫ هم ناجحون يف در�سهم‬-6           

Cevaplar

3

  

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

 

        

        

                         

     

     

  

   ١٢

   ١٢

Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

Dişil çoğul munfasıl (ayrı) ve muttasıl (bitişik) zamirler

‫ �أننت؟‬/‫هن‬ ّ ‫َمن‬ ...‫ نحن‬/‫هن‬ ّ ‫حالكن؟‬ /‫حالهن‬ ‫كيف‬ ّ ّ

Sözcük Dağarcığı

• • •

Hafta sonu faaliyetleriyle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencileri derse ısındırmak amacıyla köyde mi yoksa kentte mi yaşamayı tercih ettiklerini sorarak, verdikleri cevabın nedenlerini ifade etmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ancak bunun bir hazırlık etkinliği olduğunu unutmayınız.

20

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                     

     

٢

 

Hafta Sonunda

٢

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



‫ـهم‬  ‫ ـكم‬     ‫ـنا‬ Ders

        . َ‫ر�ستك‬ ‫م ْد‬‫أنت ذكي يف‬ َ �-2  .‫درو�سي‬   ‫�أنا كاتب‬-3 .‫هو قارئ كتبه‬-4   . َ‫�أنت جال�س يف بيتك‬-5   .‫ �أنا حمبوبة يف الأ�رسة‬-6   .‫بدرو�سي‬ ‫ �أنا م�شغول‬-7   .‫أنت العب كرة القدم‬ َ � -8   ‫د‬ْ  .‫ر�ستي‬ ‫إىل م‬� ‫�أنا ذاهب‬-9

 

Cevaplar 

٢


DERS

K İ TA B I

D.K. 2.3.1

 

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

  

١

                           

              

Cevaplar

.‫ يدور هذا احلوار بني فاطمة وخديجة والبنات‬-1

٢

  

                 

DERS

D.K. 2.3.2



.‫ ت�سافر �إىل قريتها يف نهاية الأ�سبوع‬-2 .‫فت فاطمة على ه�ؤالء البنات‬ ْ ‫تعر‬ ّ ‫ نعم‬-3 .‫ذهبت مع البنات‬ ‫ ما‬،‫ ال‬-4 ْ



K İ TA B I



٣                             

D.K. 2.3.3 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

              

٤





      

 



21


DERS

D.K. 2.3.4 Cevaplar

.‫هن طبيبات يف امل�ست�شفى‬ ّ .‫بيوتهن‬ ‫مكان عملهن بعيد عن‬ ّ

1 2 3 4 5

.‫هي طبيبة يف امل�ست�شفى‬.‫مكان عملها قريب من بيتها‬

. ‫مدر�سات يف الثانوية‬ ّ - .‫مدر�سة يف مدر�سة ابتدائية‬ ّ ‫هن‬ ّ ‫هي‬.‫بيوتهن‬ ‫م ْد َر�ستهن بعيدة عن‬ ّ .‫مدر�ستها قريبة من بيتها‬ . ‫�صيدالنيات‬ ‫ نحن‬ّ .‫�أ�سما�ؤنا مرمي و زهرة وفريدة‬

.‫�صيدالنية‬ ‫ �أنا‬ّ .‫اِ�سمـي مرمي‬

. ‫�صيدالنيات‬ ‫ نحن‬ّ .‫�أ�سما�ؤنا ليلى وفاطمة وزينب‬

.‫�رشطية‬ ‫ �أنا‬ّ .‫اِ�سمـي �شريين‬

. ‫ نحن م�ضيفات‬.‫�أ�سما�ؤنا نرمني وعائ�شة ومنى‬

.‫ �أنا م�ضيفة‬.‫اِ�سمـي ب�رشى‬

 

    

    

         

   

 



DERS

 

.‫ �أنتما ن�شيطتان يف عملكما‬-1 .‫ هما عاملتان يف امل�صنع‬-2 .‫ نحن قادمتان من م ْدر�ستنا‬-3 .‫ �أنتما ذاهبتان �إىل بيوتكما‬-4 .‫ هما ناجحتان يف درو�سهما‬-5

 





K İ TA B I

 

    

 

٥

              ٦

Cevaplar

.‫ �أننت ماهرات يف عملكن‬-1 .‫ نحن م�رسورات بعائلتنا‬-2 .‫ هن نائمات يف �رسيرهن‬-3 .‫�سيارتكن‬ ّ ‫ �أننت جال�سات يف‬-4 .‫�شابات مه ّذبات‬ ّ ‫ نحن‬-5 .‫ نحن جمتهدات يف درو�سنا‬-6

 



D.K. 2.3.6

22

   

D.K. 2.3.5 Cevaplar

K İ TA B I



       



            


DERS

K İ TA B I

  

  

D.K. 2.3.7

٧

     

  

Bu bölümde, öğrencilerden tablodaki zamirlerin kullanımına dikkat etmelerini isteyiniz.

               

              

              

             

               

                                          







Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٢

  

Ç.K. 2.3.1 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

 

 

      

 

 

   

Cevaplar

.‫ هن �رشطيات‬...‫ �أ�سما�ؤهن �صاحلة وب�رشى وندمية و‬-

،‫ هي �رشطية‬-1 .‫اِ�سمـها زينب‬

.‫ هن مهند�سات‬...‫ �أ�سما�ؤهن فريال وزهرة وجميلة و‬-

،‫ هي مهند�سة‬-2 .‫اِ�سمـها فريال‬

،‫هن طبيبات‬ّ ...‫ �أ�سما�ؤهن عائ�شة و نور ومنى و‬-

.‫ هي طبيبة‬-3 .‫ا�سمها �سمرية‬

،‫ �أننت عامالت‬... ‫ �أ�سما�ؤكن حافظة و مروة ونرمني و‬-

.‫�أنتِ عاملة‬- 4 .‫اِ�سمـكِ كوثر‬

١٣ 23


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 2.3.2 Cevaplar

 

.‫ �أننت ماهرات يف عملكن‬-1 .‫ نحن م�رسورات مع عائلتنا‬-2 .‫ هن نائمات يف �رسيرهن‬-3 .‫ �أننت جال�سات يف �سيارتكن‬-4 .‫ نحن ذاهبات �إىل م ْدر�ستنا‬-5 .‫ نحن جمتهدات يف در�سنا‬-6

Ç.K. 2.3.3 Cevaplar

.‫هن قادمات من بيتهن‬ .‫�أننت م�شغوالت بعملكن‬ .‫نحن قادمات من بلدنا‬

Ç.K. 2.3.4 Cevaplar

1- Siz okulunuzda başarılısınız. 2- Biz ticaret lisesinde öğrenciyiz. 3- Onlar (ikil) ünlü sporcudur. 4- Biz okulumuzdan geliyoruz. 5- Okuldan sonra onlar için fabrikada bir iş buldum. 6- Siz evinizde mutlusunuz.

24

      

        













              

٢

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

        ١٤


ÜNİTE

AİLE ve EV

33 Ders 1: Aile Bireyleri Ders 2: Akrabalar Ders 3: Evin Bölümleri

Kazanımlar: • Öğrenci, kişi zamirlerini kullanarak sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir. • Öğrenci aile bireyleri, akrabalar ve yaşadıkları evin bölümleriyle ilgili sözcükleri öğrenir ve bunları uygun bağlamda kullanır.

Ders

1

Aile Bireyleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Ailenin fertleri ve meslekleri

‫ هذين‬/‫هذان‬ ‫ هاتني‬/‫هاتان‬ ...‫ه�ؤالء‬

• İsim cümleleri (ikil ve çoğul) • İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları (ikil ve çoğul) DERS

Sözcük Dağarcığı

• • •

Aile bireyleriyle ilgili sözcükler

K İ TA B I



Derse Hazırlama 

 

Öğrencilerin, aile fertlerinin sayısı ve meslekleri konusunda bildikleri sözcüklerle konuşmalarını sağlayarak derse hazırlık yapabilirsiniz.

  

١

D.K. 3.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.



                      



125


DERS

D.K. 3.1.2

  

.‫ مهنة خاد مهند�س‬-1 .‫ ي�سكن يف �أنقرة‬-2 .‫ لهما ولدان‬-3 .‫ النا�س م�رسورون يف ال�صورة‬،‫ نعم‬-4

Cevaplar



.‫ عمر زوج مرمي‬-1 .‫ هما �أخوان‬،‫ هذان ح�سن وعلي‬-2 .‫ هما �أختان‬،‫ هاتان عائ�شة وفاطمة‬-3 .‫ علي ولد عمر‬-4 .‫ عائ�شة بنت علي‬-5 .‫ فاطمة �أخت عائ�شة‬-6

Cevaplar

D.K. 3.1.4

‫�أم‬

‫�أب‬

٢

          ٣  

D.K. 3.1.3

Cevaplar

K İ TA B I











        ٤        



‫طفلة‬

‫بنت‬

‫طفل‬

‫ولد‬

DERS

  

                                                 

D.K. 3.1.5 Cevaplar

.‫ العمتان م�شفقتان‬-1 .‫ الأختان طالبتان‬-2 .‫ حمي �رشطي متقاعد‬-3 .‫ حماتي ممر�ضة متقاعدة‬-4 .‫ �أبي م�شغول كل يوم‬-5 .‫ الأختان ذاهبتان �إىل ال�سوق املركزي‬-6

       

D.K. 3.1.6 Cevaplar

.‫لنا طفلتان‬-1 .‫ �أمي متعبة طول اليوم‬-2 .‫الأختان طبيبتان يف امل�ست�شفى‬-3 .‫�أخي مهند�س حا�سوب‬-4 

26

    

      





K İ TA B I

    

٥              ٦


DERS

K İ TA B I



          

Cevaplar

        

        

D.K. 3.1.7

٧

٨

           

D.K. 3.1.8 Cevaplar

                               





Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٣

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                                      

Cevaplar

.‫أحق النا�س باالحرتام‬ ّ � ‫ الأم‬-1 .‫ تلعب الطفلة ال�صغرية يف حديقة املنزل‬-2 .‫ امتحان التاريخ يوم الأربعاء‬-3 .‫ يدر�س �أخي يف جامعة الغازي‬-4 .‫ حممد ر�سول اهلل‬-5 .‫ا�ستمعت �إىل ن�صيحة �أبي‬ -6 ُ .‫ كاف�أت الأم بنتها الكبرية‬-7 .‫ و�صل ال�ضيف العزيز �إىل منزلنا‬-8

٣

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ �أختي‬،‫ �أخي‬،‫ �أمي‬،‫ �أبي‬،‫ هي تتكون من خم�سة �أ�شخا�ص‬.‫هذه عائلتي‬ ‫ عائلتي �صغرية وم�رسورة‬.‫ نحن ن�سكن يف قرية جميلة ب�أنقرة‬.‫و�أنا‬ ‫ وهذه �أمي هي ت�ساعد‬.‫ هو يعمل يف احلقل واحلديقة‬،‫ �أبي فالح‬.‫ج ًدا‬ ‫ يل �أخ ا�سمه علي هو يدر�س يف كلية الرتبية بق�سم‬.‫�أبي يف عمله‬ ‫ هي تلميذة يف االبتدائية هي‬.‫ وا�سمها عائ�شة‬،‫ يل �أخت‬.‫اللغة العربية‬ .‫ هذا ج ّدي وهذه جدتي‬.‫ناجحة يف درو�سها وحمبوبة يف م ْدر�ستها‬ ‫ وج ّدتي‬،‫ ج ّدي عجوز ومري�ض‬.‫هما ي�سكنان يف بيت قريب من بيتنا‬ .‫كثريا‬ ً � ‫عجوزة ومري�ضة‬ ً ‫ نحن ن�ساعدهما ونحبهما‬.‫أي�ضا‬



             ١٥

Ç.K. 3.1.1

 

.‫ العمة حمبوبة‬-1 .‫ اجل ّد حمبوب‬-2 .‫ اجل ّدة حمبوبة‬-3 .‫ الأم حمبوبة‬-4 .‫ اخلالتان حمبوبتان‬-5 .‫ الولدان حمبوبان‬-6 .‫ الأمهات حمبوبات‬-7

        

Ç.K. 3.1.2 Cevaplar

.‫و�سمية‬ ‫ حممد �أخو عدنان‬-5 .‫ نبيلة زوجة م�صطفى‬-1 ّ .‫ م�صطفى زوج نبيلة‬-2 .‫ م�صطفى �أبو عدنان وحممد و�سمية‬-6 .‫ نبيلة �أم عدنان وحممد و�سمية‬-7 .‫�سمية‬ ّ ‫ عدنان �أخو حممد و‬-3 .‫ لهما ثالثة �أوالد‬-8 .‫�سمية �أخت عدنان وحممد‬ ّ -4 327


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٣

Ç.K. 3.1.3

.‫ ه�ؤالء الن�ساء حمبوبات‬-1 ‫ �أخي تلميذ يف االبتدائية‬-2 .‫ �أمي م�شغولة يف املطبخ‬-3 .‫ هما موظفان يف ال�رشكة‬-4

Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 3.1.4

.‫العم م�رسور‬ ّ .‫اجل ّدة م�رسورة‬ .‫اجل ّد م�رسور‬ .‫الأب م�رسور‬ .‫اخلاالن م�رسوران‬ .‫الأختان م�رسورتان‬ .‫الأخوان م�رسوران‬

Cevaplar

                   

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Ç.K. 3.1.5 Cevaplar

١٧

Ders

.‫ �أمي ت�ساعد �أبي يف عمله‬-1 .‫ الطفلة ال�صغرية تلعب يف حديقة البيت‬-2 .‫ ما ّدة التاريخ يوم الأربعاء‬-3 .‫ �أخي طالب يف جامعة �إ�سطنبول‬-4 .‫ هو ناجح يف درو�سه‬-5 .‫ و�صل ال�ضيف �إىل الفندق‬-6 .‫ �إ�سطنبول مدينة كبرية‬-7

2

             



         

İşlevsel Konular ve Yapılar

• İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları (ikil ve çoğul)

Sözcük Dağarcığı

‫ هذين‬/‫هذان‬ ‫ هاتني‬/‫هاتان‬ ...‫ه�ؤالء‬

• • •

Akrabalarla ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencilerin bazı akrabaları ve meslekleri konusunda bildikleri sözcüklerle konuşmalarını sağlayarak derse hazırlık yapabilirsiniz.

28

         

١٦

Dersle İlgili Genel Bilgiler

• İsim cümleleri (ikil ve çoğul)

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

       

      

Akrabalar

• Akrabalar ve meslekleri

٣


DERS

K İ TA B I

D.K. 3.2.1

  

 

١

                                                ٢  



Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 3.2.2 Cevaplar

           

.‫ هو الطفل الوحيد يف الأ�رسة‬،‫ نعم‬-1 .‫مدر�سة متقاعدة‬ ّ ‫ هي‬-2 .‫ هما مرمي وزبيدة‬-3 .‫يدر�س يف الثانوية‬ ّ -4



DERS

K İ TA B I

  

٣

D.K. 3.2.3 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.















  











 

t  t  t  t t  t  t  



 529


DERS

D.K. 3.2.4 Cevaplar

.‫خليل وعلي �أخوان‬ .‫عمر وخليل �أخوان‬ .‫هاجر وزينب �أختان‬ .‫زينب وزهرة �أختان‬

.‫عم عمر‬ ّ ‫علي‬ .‫علي عم زينب‬

   t  t  t t     t 

.‫�أ�رسة علي كبرية‬ .‫�أ�رسة علي �صغرية‬

.‫عائ�شة خالة زهرة‬ .‫عائ�شة خالة زينب‬

  ٤             

Cevaplar

‫ا�س م‬ ‫ح�سني‬ ‫رمزية‬ ‫زليحة‬ ‫خالد‬ ‫حممود‬ ‫ن�رسين‬

D.K. 3.2.7 Cevaplar

.‫ هو قلق‬،‫ نعم‬-1 .‫ هي هادئة‬،‫ ال‬-2 .‫ هو غا�ضب‬،‫ نعم‬-3 .‫ هي ك�سالنة‬،‫ ال‬-4 .‫ هو مطمئن‬،‫ نعم‬-5

D.K. 3.2.8 Cevaplar

30





.‫ الإخوة م�سافرون �إىل طرابزون‬-1 .‫ الأخوات ناجحات يف درو�سهن‬-2 .‫العم موظف يف وزارة الرتبية‬ ّ -3 .‫ اجلدان متعاونان يف وقت ال�شدة‬-4 . ‫ عمي ع�سكري متقاعد‬-5

 

٥



          



DERS

K İ TA B I

  

 

٦        

                                              ٧

 

         

            

 

.‫ ا�سمها عائ�شة‬،‫ هذه �أمي‬-1 .‫ ا�سمه ح�سن‬،‫ هذا �أخي‬-2 .‫ ا�سمها فاطمة‬،‫ هذه �أختي‬-3 .‫ ا�سمه مراد‬،‫ هذا زوجي‬-4 .‫ ا�سمها فريال‬،‫ هذه زوجتي‬-5

 

‫جد عل ي‬ ‫جدة علي‬ ‫زوجة علي‬ ‫�أخو علي‬ ‫�أبو علي‬ ‫�أم علي‬

D.K. 3.2.6 Cevaplar

 t t  t t

 t  t  t t t t  t      t   

D.K. 3.2.5

‫مهنة‬ ‫فالح‬ ‫ربة بيت‬ ‫ممر�ضة‬ ‫موظف‬ ‫عامل‬ ‫ربة بيت‬

K İ TA B I

     

٨

            






Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٣

Ç.K. 3.2.1

 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

‫ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﺳﻤﺮﺍﺀ‬

‫ﺟﻤﻴﻠﺔ‬

‫ﺟﺎﺳﻢ‬

‫ﺭﻣﺰﻱ‬

     ‫ﺯﻳﻨﺐ‬       ‫ﺳﻤﺎﺀ‬

‫ﻋﻤﺮ‬

              

           

       

          

Ç.K. 3.2.2 Cevaplar

١٧

.‫ هذه �أختي وا�سمها زينب‬-1 .‫ هذا �أخي وا�سمه رمزي‬-2 .‫ هذه خالتي وا�سمها فاطمة‬-3 .‫ هذا خايل وا�سمه جميل‬-4 .‫ هذه عمتي وا�سمها زهرة‬-5 .‫عمي وا�سمه ر�شدي‬ ّ ‫ هذا‬-6 .‫ هذه ج ّدتي وا�سمها �سمراء‬-7 .‫ هذا ج ّدي وا�سمه توفيق‬-8 ١٦

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

     

                                   

          

     

  

    

٣

Ç.K. 3.2.3 Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

.‫ الأخوات ذاهبات �إىل قي�رصي‬-1 .‫ الإخوة قادمون من البيت‬-2 .‫ممر�ضة يف امل�ست�شفى‬ ّ -3 ّ ‫العمة‬ .‫ الأمهات عامالت يف امل�صنع‬-4 .‫ خايل ع�سكري متقاعد‬-5

Ç.K. 3.2.4 Cevaplar

    



٣

.‫ �سمراء جدة زينب ورمزي‬-1 .‫حممد زوج �سمراء‬ -2 ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ .‫عمة زينب‬ ّ ‫ �سماء‬-3 .‫عم زينب‬ ّ ‫ عمر‬-4 .‫ رمزي حفيد حممد و�سمراء‬-5 .‫ حممد ج ّد زينب ورمزي‬-6 .‫ جميلة خالة رمزي‬-7

   

.‫ الوالدة قلقة‬،‫ نعم‬-2

.‫ اجل ّدة مطمئنة‬،‫ نعم‬-1

.‫ال�شابة هادئة‬ ،‫ نعم‬-4 ّ

.‫ الوالد غا�ضب‬،‫ نعم‬-3

.‫ال�شاب هادىء‬ ،‫ نعم‬-6 ّ

.‫ البنت حمبوبة‬،‫ نعم‬-5

١٨ 731


Ders

3

Evin Bölümleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Evin bölümleri • İsim cümleleri (ikil ve çoğul) • İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları (ikil ve çoğul)

Sözcük Dağarcığı

‫ هذين‬/‫هذان‬ ‫ هاتني‬/‫هاتان‬ ...‫ه�ؤالء‬

• • •

Evin bölümleriyle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama

‫ هل لك غرفة خا�صة؟‬ve ‫ ما هي الأ�شياء املوجودة يف غرفتك؟‬gibi sorularıyla öğrencilerden cevap almaya, onları derse ısındırmaya çalışabilirsiniz.

DERS

D.K. 3.3.1

K İ TA B I

  

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

  

             

١          

                

      

 32






DERS

K İ TA B I

  

D.K. 3.3.2

٢

                ٣  

           

 

 

 

 

 

 

D.K. 3.3.3 Cevaplar

.‫ ن�ضعه يف غرفة النوم‬،‫ ال‬.‫ ن�ضعهما يف املطبخ‬،‫ ال‬.‫ ن�ضعها يف احلمام‬،‫ ال‬.‫ ن�ضعها يف املطبخ‬,‫ ال‬-



‫ على اجلدار‬/ ‫(�صورتان‬



K İ TA B I

                   

     



٥ 



  







 ٦

           







)‫ مطبخ‬/ ‫(كر�سيان‬

)‫ احلمام‬/ ‫(مر�آة‬ )‫ غرفة النوم‬/ ‫(�رسير‬ ‫ هل توجد مر�آة يف احلمام؟‬-5 ‫ هل يوجد �رسير يف غرفة النوم؟‬-3 .‫ توجد مر�آة يف احلمام‬،‫ نعم‬.‫ يوجد �رسير يف غرفة النوم‬،‫نعم‬ D.K. 3.3.5 Cevaplar

.‫يوجد الفرن يف املطبخ‬ .‫يوجد ال�رسير يف غرفة النوم‬ .‫ي�ستخدم ال�صابون يف احلمام‬ .‫توجد الأطباق يف غرفة الأكل‬ .‫ي�ستخدم التلفزيون يف ال�صالون‬ .‫تطبخ الأم الأكل يف املطبخ‬

        

‫ هل توجد �صورتان على اجلدار؟‬-4 ‫ هل يوجد كر�سيان يف املطبخ؟‬-2 .‫ توجد �صورتان على اجلدار‬،‫ نعم‬.‫ يوجد كر�سيان يف املطبخ‬,‫نعم‬

 

      

  

)‫ �صالة‬/ ‫(�أريكة‬ ‫ هل توجد �أريكة يف ال�صالة؟‬-1 .‫ توجد �أريكة يف ال�صالة‬،‫نعم‬

Cevaplar

٤



.‫هذا �رسير‬-1 .‫ هذان كوبان‬-2 .‫غ�سالة‬ ّ ‫ هذه‬-3 .‫ هذه مالعق‬-4

D.K. 3.3.4

       

DERS

.‫ املطبخ اجلديد جميل وكبري وعملي‬-1 .‫ يف املطبخ دواليب كثرية‬،‫ نعم‬-2 .‫ ي�شتغل املوقد بالغاز الطبيعي‬-3 .‫ ا�شرتت �سمرية �صور ًة للبيت اجلديد‬-4

Cevaplar

-1 -2 -3 -4 -5 -6

D.K. 3.3.6 Cevaplar

‫ �أدراج‬‫ �صور‬‫ جدران‬‫ فناجني‬-

‫ در‬-6 ‫ج‬ ‫ �صورة‬-7 ‫ جدار‬-8 ‫ فنجان‬-9

‫ �أطباق‬‫ دواليب‬‫ مالعق‬‫ �أ�شواك‬-

‫ طب ق‬-1 ‫ دوالب‬-2 ‫ ملعقة‬-3 ‫ �شوكة‬-4 933


DERS

D.K. 3.3.7 Cevaplar

٣

،‫ طاولتان‬،‫ كتب‬،‫ كنبتان‬،‫ م�صباح‬: )‫يوجد يف ال�صورة (�أ‬ .‫ نافذة‬،‫ قطّ ة واحدة‬،‫ طَ ْبل ِّية‬،‫ �أقرا�ص‬،‫ م�سجل‬،‫هاتف‬ ،‫ قطتان‬،‫ �صور‬،‫ قلم‬،‫ ورق‬،‫ ظرف‬: )‫اليوجد يف ال�صورة (�أ‬ .‫ثالث طاوالت‬ ،‫ ثالث طاوالت‬،‫ كنبتان‬،‫ هاتف‬: )‫يوجد يف ال�صورة (ب‬ ،‫ ورق‬،‫ ظرف‬،‫ ثالث �صور‬،‫ نافذة‬،‫ قطّ تان‬،‫ طَ ْبل ِّية‬،‫ �أقرا�ص‬،‫م�سجل‬ .‫قلم‬ ،‫ قطّ ة واحدة‬،‫ كتب‬،‫ م�صباح‬: )‫اليوجد يف ال�صورة (ب‬ .‫طاولتان‬

   ٧      









     

   



               

                 

  .)‫ال ّن�ص َو ْ�صف لل�صورة (�أ‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

K İ TA B I

             

               





Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 3.3.1 ٤

٣

٢

Cevaplar

٣



١

 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

٥

٤

٣

٢

١

٥

4 11

3 2 8 5 1 6 7 12 2 10 5 5

34

9 2 3 7

٦

٦

٧

٧ ٨

١٢

١٩

٨

١١

١٠

٩


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

               

                       

        

Ç.K. 3.3.2

٣

Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 3.3.3

.‫ يوجد يف املطبخ ثالجة‬-1 .‫ توجد يف ال�صالة تلفزيون و�أرائك وب�ساط‬-2 .‫ توجد يف غرفة النوم �رسير ودوالب ومر�آة‬-3 .‫ توجد يف غرفة اجللو�س مكتبة وتليفون و�أريكة‬-4 .‫غ�سالة و�صابون ومن�شفة‬ ّ ‫ توجد يف احلمام‬-5 .‫ توجد يف غرفة الأطفال حا�سوب ومكتبة و�رسير‬-6

Cevaplar

      ٢٠

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



Ç.K. 3.3.4 

  





   









  

Cevaplar  

      





1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٣

.‫يف ال�صالة كر�سي‬ .‫يف ال�صالة تليفون‬ .‫يف غرفة اجللو�س مكتبة‬ .‫يف غرفة اجللو�س حا�سوب‬ .‫يف غرفة اجللو�س من�ضدة‬ .‫يف غرفة اجللو�س مزهرية‬ .‫يف املطبخ دوالب‬ .‫يف املطبخ َم ْوقد‬ .‫غ�سالة ال�صحون‬ ّ ‫يف املطبخ‬ .‫يف املطبخ فُر�شاة التنظيف‬



 

٣

.‫ يف ال�صالة دواليب كثرية‬-1 .‫يف املطبخ فناجني قليلة‬ -2 ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ .‫هذه اللّوحةهدية للبيت‬ -3 .‫ هذان الكتابان على املن�ضدة‬-4 .‫يف البيت �أبواب كثرية‬ -5

Ç.K. 3.3.5 

                                    ٢١

Cevaplar

.‫احلمام جميل‬ -4 ّ .‫ املدخل طويل‬-5 .‫ حديقة البيت كبرية‬-6

. ‫ غرفة النوم �ضيقة‬-1 .‫ غرفة اجللو�س مريحة‬-2 .‫ املطبخ نظيف‬-3

35 11


ÜNİTE

ALIŞVERİŞ

43 Ders 1: Manavda Ders 2: Tatlıcıda Ders 3: Kuruyemişçide

Kazanımlar: • Öğrenci, meyve, sebze, pasta türleri ve kuruyemiş türlerinin adlarını öğrenerek iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir. Ders

1

Manavda Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Meyve ve sebzeler •

‫ � ّإن‬ve gurubunun zamirle kullanımı

• Basit cümlelerde isim tamlaması • Sıfat tamlaması

Sözcük Dağarcığı

‫ ل ّأن‬/ ‫ � ّأن‬/‫� ّإن‬ ‫�أي خدمة؟‬ ...‫�أريد‬ ‫بكم هذا؟‬ ‫؟‬...‫كم كيلو‬

• • • • •

Kişiler ve şehirlerle ilgili sözcükler

D E R S K İ TA B I

Derse Hazırlama

 

‫ تف�ضلني؟‬/‫ �أي فواكه تف�ضل‬veya ‫ تف�ضلني؟‬/‫�أي خ�رضاوات تف�ضل‬





gibi sorularla öğrencilere tercih ettikleri sebze ve meyveleri söyletebilirsiniz.

   

D.K. 4.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

 36

                          



١  

              


D E R S K İ TA B I

  

D.K. 4.1.2

٢

                 

                                              

Cevaplar

٣

                                  

D.K. 4.1.3

             



.‫ يدور هذا احلوار يف حمل اخل�ضار‬-1 .‫ تطلب الآن�سة بع�ض اخل�رضاوات‬-2 .‫ كلها طازجة‬،‫ نعم‬-3 .‫ا�شرتت الفا�صولية وال�سبانخ‬ ،‫ نعم‬-4 ْ

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

 







D E R S K İ TA B I



D.K. 4.1.4

٤

Cevaplar

‫اليحبان‬/‫اليحب‬      

          

‫الفا�صوليا‬

 

   

‫يحبان‬/ ّ ‫يحب‬ ّ ‫ال�سبانح‬ ‫القبطان �إدري�س‬

‫املوز‬

‫اجلزر‬

‫الأرنبان‬

‫اجلزر‬

‫املوز‬

‫القردان‬

‫التفاح‬

‫كمرثى‬

‫ال ّدبان‬

      







 37 13


DERS

D.K. 4.1.5

K İ TA B I



Cevaplar

.‫ �أريد �رشاء ن�صف كيلو فلفل‬-1 .‫�أريد �رشاء ملفوف واحد‬-2 .‫�أريد �رشاء كيلو غرام من البازالء‬-3 .‫ �أريد �رشاء كيلو غرام من الباذجنان‬-4 .‫�أريد �رشاء كيلو غرام من التفاح‬-5

٥

      

D.K. 4.1.6 Cevaplar



‫ب‬ ‫�أ‬ .‫ وثالثة كيلوغرامات من املوز‬-1 ‫ �أريد كيلو من البطاطا‬-1 ‫ وبكم ثمنها؟‬،‫ اجليد‬-2 ‫ هل الفا�صوليا من النوع‬-2 .‫ ننتظرك مرة ثانية �إن �شاء اهلل‬-3 ‫ تف�ضلي طلبك جاهز‬-3 .‫ لأنها جيدة وممتازة‬-4 ‫ت‬ ‫ �أعجب ْتني هذه اخل�رضاوا‬-4 .‫ �سعره لرية واحدة فقط‬-5 ‫ كم �سعر الربتقال عندك ؟‬-5 .‫ يف �أمان اهلل‬.‫�شكرا‬ ‫ هل تطلبني �شي ًئا �آخر ؟‬-6 ً ،‫ ال‬-6

         

٦

         

D.K. 4.1.7





DERS

Cevaplar

 

‫الفواكه‬



‫اخل�رضاوات‬

‫بطيخ‬

‫خوخ‬

‫بازالء‬

‫فا�صوليا‬

‫�شمام‬

‫كمرثى‬

‫فول‬

‫فلفل‬

‫برتقال‬

‫يو�سفي‬

‫باذجنان‬

‫�سبانخ‬

‫كرز‬

‫تفاح‬

‫كو�سة‬

‫بطاط�س‬

‫م�شم�ش‬

‫رمان‬

‫ب�صل‬

‫ملفوف‬



K İ TA B I

٧





 

 











 



 





 

















٨

D.K. 4.1.8 

Cevaplar

‫ عندنا ال�سبانخ والفا�صوليا والقرنبيط والبازالء‬-1



.‫والبطاطاو الباذجنان‬ .‫ �أعطني لو �سمحت كيلو فلفل �أخ�رض و�سبانخ و�شمام‬-2



‫ بكم الطماطم من ف�ضلك؟‬-3 .‫ �أعتقد �أن هذه الفا�صوليا تكفينا‬-4 38



 




Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٤





       



‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

        

Ç.K. 4.1.1 Cevaplar

.‫ هما ال ي�أكالن الباذجنان‬-4 .‫ �أنتما ال ت�أكالن البطاطا‬-2 .‫ هما يريدان ال�سبانخ‬.‫ �أنتما تريدان احل�ساء‬ .‫ لأنهما يحبان ال�سبانخ‬.‫ لأنكما حتبان احل�ساء‬ .‫ نحن ال ن�أكل اللحم‬-5 .‫حتبني الفا�صوليا‬ ّ ‫ �أنتِ ال‬-3 .‫ نحن نريد الكو�سة‬.‫ �أنتِ تريدين البطاطا‬ .‫ لأننا نحب الكو�سة‬.‫حتبني البطاطا‬ ّ ِ‫ لأنك‬

                                                 ٢٢ Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٤

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

      

Ç.K. 4.1.2

         

  

٢٣

Cevaplar

 

                 

         

٤

‫ �إنﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬-1 . ً‫اخل�رضاوات ممتازة فعلا‬ . ً‫ �إن الفواكه ممتازة فعلا‬-2 . ً‫ �إن الفا�صوليا ممتاز فعلا‬-3 . ً‫ �إن ال�سبانخ ممتاز فعلا‬-4 . ً‫ �إن الكو�سة ممتازة فعلا‬-5 . ً‫ �إن احل�ساء ممتاز فعلا‬-6 . ً‫ �إن الأرز ممتاز فعلا‬-7

Ç.K. 4.1.3 Cevaplar

.‫ �إن الطالبة ناجحة يف درو�سها‬-1 .‫ �إن عائ�شة حمبوبة يف البيت‬-2 .‫ �إن الول َد حمبوب يف امل ْدر�سة‬-3 .‫ �إن الطفل َة العبة يف احلديقة‬-4 .‫ �إن الطف َل العب يف احلديقة‬-5

39 15


Ders

2

Tatlıcıda Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Tatlılar •

‫ � ّإن‬ve gurubunun zamirle kullanımı

• Basit cümlelerde isim tamlaması • Sıfat tamlaması

Sözcük Dağarcığı

‫لكن‬ ّ – ‫ليت – لع ّل‬ ‫ماذا تريد؟‬

• •

Tatlılar ile ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencilere tercih ettikleri bazı tatlı veya pastaları sorabilirsiniz (‫ تف�ضلني من احللويات؟‬/‫)ماذا تف�ضل‬. Ayrıca yörelerine özgü tatlı isimlerini söyletebilirsiniz (‫)ما احللويات امل�شهورة يف مدينتك �أو قريتك؟‬.

Diğer bir alternatif etkinlik, öğrencilerin dikkatini ders kitabındaki resme yöneltin. Resimdeki şahısların nerede olduklarını, resimde neler gördüklerini kısaca söyletebilirsiniz.

DERS

D.K. 4.2.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

K İ TA B I

     

١

                               

40






DERS

K İ TA B I

 ٢                ٣                



D.K. 4.2.3 Cevaplar

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

Cevaplar

.‫ �إن احللويات من متطلبات العيد‬-1 .‫لي�ست الزهور كانت من متطلبات العيد‬ -2 ْ .‫�آخر‬‫ا‬ ‫ لعل اهلل يفتح عليك با ًب‬-3  ٤  .‫ لأن العيد على الأبواب‬ ،‫ بالطبع �ستكون �أمورك على ما يرام‬-4

                                     D.K. 4.2.5          



DERS

.‫ مهنة رمزي هو بائع الزهور‬-1 .‫ النا�س ي�شرتون احللويات‬،‫ نعم‬-2 .‫ي�شترَ ي قطائف وبقالوة‬ ْ ‫ يريد رمزي � ْأن‬-3 ."‫"لعل اهلل يفتح عليك يف عيد ال ُع ّ�شاق‬:‫ قال‬-4

Cevaplar

D.K. 4.2.4

      



D.K. 4.2.2

K İ TA B I

 ٤                                              

 ٥ Cevaplar        

‫حملبية‬



‫كنافة‬











‫قطائف‬

 ٥        

‫معجنات‬ ّ

‫كعك‬

  









D.K. 4.2.6      

 Cevaplar  ‫ ماذا تف�ضل من احللويات؟‬ 



٦

‫تف�ضل؟‬ ّ ‫أنت ماذا‬ َ �‫ و‬،‫أف�ضل البقالوة باجلوز‬  � 

              



٦

    



  

‫�شعر البنات‬



‫كيلوغراما �ست�شرتي من البقالوة؟‬ ‫ كم‬،‫ �أنا �أف�ضل الكنافة‬ً

‫كيلوغراما �ست�شرتي من الكنافة؟‬ ‫ و�أنت كم‬،‫كيلوغراما فقط‬ ً ً



.‫ لأن بع�ض الأ�صدقاء �سيزورونني هذا امل�ساء‬،‫ ثالثة كيلوغرامات‬41 17


DERS

D.K. 4.2.7

K İ TA B I

 

Cevaplar

‫ب‬ .‫ لعل اهلل يفتح با ًبا �آخر‬-1 .‫ لأن العيد على الأبواب‬-2 ‫ � ْأم غري طازجة؟‬-3 ‫�أحتبها؟‬-4 ‫ احللويات بعد الأكل؟‬-5





‫�أ‬

 



‫حتزن يا �أخي‬ ‫ ال‬-1 ْ ‫ ال ت�ستعجل يف زيارة زميلك‬-2 ‫ هل حلوياتك طازجة‬-3 ‫ ال�شوكوالتة لذيذة ج ًّدا‬-4 ‫ ما ر�أيك يف‬-5

٧

 



    

  



                            









Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٤



Ç.K. 4.2.1

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

  

.‫ �أريد قطائف‬.‫ لأنها طازجة‬-

‫ ماذا تريدين؟‬-1 ‫ ملاذا؟‬-

.‫ �أريد كنافة‬.‫ لأنها �ساخنة‬-

‫ ماذا تريدين؟‬-2 ‫ ملاذا؟‬-

.‫ �أريد حملّبية‬.‫ لأنها ممتازة‬-

‫ ماذا تريدين؟‬-3 ‫ ملاذا؟‬-

.‫ �أريد كعك‬.‫ لأنه لذيذ‬-

‫ ماذا تريدين؟‬-4 ‫ ملاذا؟‬-

.‫ �أريد �شعر البنات‬.‫ لأنه حلو‬-

‫ ماذا تريدين؟‬-5 ‫ ملاذا؟‬-



               

٤

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬





    

       



 ٢٤

42


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٤

      

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

     

                             

   

٢٥







 



   



  

Ç.K. 4.2.2 Cevaplar

Ç.K. 4.2.3 Cevaplar



        

٤

.‫ �إن العيد على الأبواب‬-1 ‫ �إنﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬-2 .‫العطلة على الأبواب‬ .‫ �إن ال�شتاء على الأبواب‬-3 .‫ �إن الربيع على الأبواب‬-4 .‫ �إن ال�صيف على الأبواب‬-5 .‫ �إن اخلريف على الأبواب‬-6

.‫ بالطبع كل �شئ على ما يرام‬-1 .‫ لأن العيد على الأبواب‬-2 .‫ النا�س ي�شرتون حلويات يف العيد‬-3 .‫حق‬ ّ ‫أنت على‬ َ � -4 .‫ زبائني ي�شاهدون الزهور فقط‬-5 .‫ ال حتزن يا �أخي‬-6

Ç.K. 4.2.4 Cevaplar

.‫اجلو ممطر يف هذه الأيام‬ ّ ‫ ليت‬-1 .‫نار‬ ٌ ‫ ك�أن احلرام‬-2 .‫ لعل الطالب جمتهد يف درو�سه‬-3 .‫ ليت �صديقي م�شرتك يف الرحلة‬-4 .‫ لعل الأ�سئلة �سهلة يف االمتحان‬-5 .‫ ليت الأ�ستاذ عرفان م�سافر �إىل الريا�ض‬-6

43 19


Ders

3

Kuruyemişçide Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Kuruyemiş •

‫ � ّإن‬ve gurubunun zamirle kullanımı

• Basit cümlelerde isim tamlaması • Sıfat tamlaması

Sözcük Dağarcığı

‫ �ضمري‬+ ‫ � ّأن‬/‫� ّإن‬ ...‫غازي عنتاب م�شهورة بـ‬

• •

Kuruyemiş ile ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencilere tercih ettikleri bazı kuruyemişleri sorabilirsiniz (‫ تف�ضلني من املك�سرّ ات؟‬/‫)ماذا تف�ضل‬. Ayrıca genellikle ne zaman kuruyemiş yediklerini sorabilirsiniz (‫)متى تتناول املك�سرّ ات عادة؟‬.

DERS

K İ TA B I

 

D.K. 4.3.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

         

D.K. 4.3.2 Cevaplar

44

.‫ يدور هذا احلوار يف حمل املك�رسات‬-1 .‫ ا�شرتى امل�شرتي الف�ستق واحلم�ص‬،‫ نعم‬-2 .‫ ا�شرتى امل�شرتي ن�صف كيلو من البندق‬-3 .‫ دفع امل�شرتي ع�رشون لرية فقط‬-4

١

                                        

                ٢

        






DERS

K İ TA B I

                        

٣                                     

 

D.K. 4.3.3 Cevaplar

٤ 

       

             ٥   





D.K. 4.3.4 Cevaplar

    

   



 

        

٦    

                      ٧

                

                               

                  

‫ هل يوجد عندك بندق؟‬: ‫امل�شرتي‬ ‫كيلوغراما تريد؟‬ ‫ كم‬،‫ نعم‬: ‫البائع‬ ً .‫ لكن �أريد �أن �أذوق طعمه‬،‫كثريا‬ ً : ‫امل�شرتي‬ .‫ هذا بندق �أوردو وهذا بندق جري�سون‬،‫ تف�ضل‬: ‫البائع‬ .‫�إنه لذيذ ولكن مل �أفهم الفرق بني النوعني‬ .‫أي�ضا‬ ً � ‫�أعطني قلي ًال منها‬ ‫فهمت الفرق الآن؟‬ ‫ هل‬،‫ تف�ضل‬: ‫البائع‬ َ .‫أكلت بكمية كافية‬ ُ � ‫ لأنني ما‬.‫ مل �أفهم الفرق‬،‫ ال‬: ‫امل�شرتي‬

Cevaplar

                  

D.K. 4.3.7 Cevaplar

‫ كل �أنواع املك�سرّ ات موجودة‬،‫بلدنا غني ج ًدا باملك�سرّ ات‬





‫كثريا وبخا�صة البندق و ُي ْن َت ُج البندق‬ ً ‫ �أنا �أحب املك�سرّ ات‬.‫يف املحالت‬

              

.‫ ماذا تطلب يا �سيدي‬،‫تف�ضل‬ ّ -1 .‫ من ف�ضلك‬،‫ �أعطني قليلاً من الف�ستق‬-2 .‫ هذا البندق من منطقة �أوردو‬-3 .‫ هذا البندق من منطقة جريي�سون‬-4

D.K. 4.3.6

               

D.K. 4.3.5 Cevaplar

K İ TA B I



.‫ننتظركما يف ال�سوق املركزي‬-1 .‫تنتظرنا يف الدكان املجاور‬ )‫(هي‬-2 ُ .‫ينتظرها يف مطعم اجلامعة‬ -3 ُ .‫تنتظرهما يف حمل احللويات‬ -4 ُ



DERS

.‫ غازي عنتاب م�شهورة بـالف�ستق‬-1 .‫ �أوردو م�شهورة بالبندق‬-2 .‫ ماني�سا م�شهورة بـالزبيب‬-3 .‫بح ّب عباد ال�شم�س‬ َ ‫ تكريداغ م�شهورة‬-4 .‫ جوروم م�شهورة بـاحلم�ص‬-5 .‫ قا�صطامونو م�شهورة باجلوز‬-6 .‫ ماالطيا م�شهورة بامل�شم�ش‬-7 .‫ �آيدين م�شهورة بالتني‬-8 .‫ بور�صا م�شهورة بالك�ستنة‬-9 .‫ �آفيون م�شهورة بالق�شطة‬-10



.‫ ومع ذلك �أ�سعار البندق غالية يف بلدنا‬،‫يف �شمال تركيا بكرثة‬ 45 21


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٤

Ç.K. 4.3.1

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ �أي خدمة؟‬: .‫ �أريد ربع كيلو من حب عبادال�شم�س‬: .‫ يا �سيدي! هل تريد مك�سرّ ات �أخرى‬،‫ حا�رض‬: .‫ من ف�ضلك �أعطني قليلاً من الف�ستق‬،‫ نعم‬: !‫ تف�ضل‬.‫ على ر�أ�سي يا �سيدي‬: ‫ كم املطلوب؟‬: .‫ ع�رشون لرية فقط‬:

Cevaplar

  ‫ البائ ع‬ ‫امل�شرتي‬ ‫ البائع‬ ‫ امل�شرتي‬ ‫ البائع‬ ‫ امل�شرتي‬ ‫ البائع‬-

  



Cevaplar

.‫حب عباد ال�شم�س يف حم ّل املك�سرّ ات‬ ّ ‫ يبيع البائع‬-1 .‫كيلوغراما من البندق‬ ‫ �أريد‬-2 ً ‫ من �أين ت�شرتي اجلوز؟‬-3 .‫ذهبت �إىل حم ّل املك�سرّ ات ل�رشاء البندق‬ -4 ُ .‫غراما من الف�ستق والبندق‬ ً ‫ ي�شرتي عمر كيلو‬-5









  





 



 

  

 

 



٢٦

‫امل�شرتي‬ ‫البائع‬ ‫امل�شرتي‬ ‫البائع‬ ‫امل�شرتي‬ ‫البائع‬ ‫امل�شرتي‬

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٤

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                   ‫ﹸ‬     ‫ﺃ‬      

  

                   

Cevaplar

.‫ يدور احلوار بني امل�شرتي والبائع‬-1 .‫ يريد �أن ي�شرتي منه البندق‬-2 .‫عباد ال�شم�س‬ ّ ‫وحب‬ ّ ‫ يوجد فيه البندق والف�ستق واحلم�ص‬-3 .‫�أوردو وجري�سون م�شهورتان بالبندق‬-4 Ç.K. 4.3.5

       

Cevaplar

46

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

    

Ç.K. 4.3.4

1- Lütfen bana bir kilo patates ver. 2- Bayram kapıda, insanlar bayramda tatlı alıyorlar. 3-Lütfen bana biraz fıstık ve leblebi ver. 4- Bendeki tüm baklava, künefe ve tatlılar tazedir.

٤

 





Ç.K. 4.3.3

‫ هل يوجد عندك بندق؟‬: ‫كيلوغراما تريد؟‬ ‫ كم‬،‫ نعم‬: ً .‫ لكن �أريد �أن �أذوق طعمه‬،‫كثريا‬ ً : .‫ هذا بندق �أُوردو وهذا بندق جري�سون‬،‫ تف�ضل‬: .‫ ولكن مل �أفهم الفرق بني النوعني‬،‫ �إنه لذيذ‬: ‫ هل فهمت الفرق الآن؟‬: .‫ مل �أفهم الفرق‬،‫ ال‬:

                     

Ç.K. 4.3.2

Cevaplar

٢٧


ÜNİTE

DOSTLUK

53 Ders 1: İslam’da Dostluk Ders 2: Doğa Sevgisi

Ders 3: Arkadaşlar Arasında Dostluk Kazanımlar: • Öğrenci, İslam’da dostluk, doğa sevgisi ve arkadaş sevgisi konusunda iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir.

Ders

1

İslam’da Dostluk Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

Sözcük Dağarcığı

‫كان‬ ‫�صار‬ ‫�أ�صبح‬

‫ كان‬ve bu gruba giren

bazı yapılar

• • •

Dostlukla ilgili sözcükler

D E R S K İ TA B I





Derse Hazırlama Öğrencilere bazı sahabelerin adlarını söyletebilir, kendi dostlarından kısaca söz ettirebilirsiniz.

    

١

                                             

   





٢

       

D.K. 5.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 5.1.2 Cevaplar

.‫ مو�ضوع الن�ص ال�صداقة يف الإ�سالم‬-1 .‫ وظيفته �أن يحب �صديقه كما يحب نف�سه‬-2 .‫قدميا‬ ،‫ نعم‬-3 ْ ً ‫كانت ال�صداقة من القيم العالية‬ ."‫ "�إمنا امل�ؤمنون �إخوة‬:‫ قال اهلل تعاىل‬-4



47 23


DERS

D.K. 5.1.3 Öğrencilerin dikkatlerini, kırmızı renkle yazılmış harf ve harekeler üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz. Böylece ‫ كان‬ile kullanılmış cümlenin yükleminde (haberde) meydana gelen son hareke veya harf değişikliğini çok fazla gramere girmeden dikkat çekebilirsiniz.

Cevaplar

‫الكلمات املرادفة‬ ‫خمل�ص‬-1 ‫نبي‬-2 ‫واقعي‬-3 ‫كالم‬-4 ‫ع َمل‬-5 َ ‫�أ�صبح‬-6 ‫ر�أى‬-7



  

‫ �صادق‬-1 ‫ ر�سول‬-2 ‫ حقيقي‬-3 ‫ قول‬-4 ‫ ِف ْعل‬-5 ‫ �صار‬-6 ‫�شاهد‬-7

‫الكلمات امل�ضا ّدة‬ ‫كذب‬-1 ‫ �صدق‬-1 ‫خيانة‬-2 ‫ �صداقة‬-2 ‫كافر‬-3 ‫ م�سلم‬-3 ‫باطل‬-4 ‫ حق‬-4 ‫منخف�ضة‬-5 ‫ عالية‬-5 ‫حدي ًثا‬-6 ‫قدميا‬ ً -6 ‫زادت‬-7 ‫ قل ّْت‬-7 ْ ‫بداية‬-8 ‫ نهاية‬-8

٣

         

                 

    

D.K. 5.1.4

K İ TA B I

  

      

                                  ٧   

٤

 

      

                 ٥           

D.K. 5.1.5 

Cevaplar

‫يف هذه ال�سنة‬ .‫علي طبي ًبا يف امل�ست�شفى‬ ّ ‫ �أ�صبح‬-1 .‫ني يف امل�ست�شفى‬ ِ ‫علي وعمر طبيب‬ ّ ‫ �أ�صبح‬-2 .‫علي وعمر وح�سن �أطباء يف امل�ست�شفى‬ ّ ‫ �أ�صبح‬-3 .‫أ�صبحت زينب معلم ًة يف امل ْدر�سة‬ � -4 ْ .‫ني يف امل ْدر�سة‬ � -5 ِ ‫أ�صبحت زينب ونداء معلمت‬ ْ .‫أ�صبحت زينب ونداء وبتول معلّمات يف امل ْدر�سة‬ � -6 ْ .‫مهند�سا يف ال�رشكة‬ ‫أ�صبحت‬ � -7 َ ً .‫أ�صبحت مهند�س ًة يف ال�رشكة‬ � -8 ُ ‫يف ال�سنة املا�ضية‬ .‫الطب‬ ّ ‫علي طال ًبا يف كلية‬ ّ ‫ كان‬-1 .‫علي وعمر طالبني ِيف كلية الطب‬ ّ ‫ كان‬-2 .‫علي وعمر وح�سن طال ًبا يف كلية الطب‬ ّ ‫ كان‬-3 .‫كانت زينب طالبة يف كلية الرتبية‬ -4 ْ ‫كانت زينب ونداء طالبتني يف كلية الهند�سة‬ -5 ْ .‫ كانت زينب ونداء وبتول طالبات يف الكلية‬-6 .‫كنت طال ًبا يف كلية الهند�سة‬ َ -7 .‫كنت طالب ًة يف كلية الهند�سة‬ ُ -8 48



D E R S K İ TA B I



                                                                                                                  

                                                     

 



٥




Ç A L I Ş M A K İ TA B I

          

                      

    

     

٥

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 5.1.1 Cevaplar

.‫مزدحما‬ ‫كان ال�شارع‬ ً . ً‫كان الدر�س �سهلا‬ .‫كانت ال�شجرة مثمر ًة‬ ْ .‫كانت الطائرتان قادمتني‬ ْ . ِ ْ‫كان الفيلمان ممت َعين‬ . ِ ْ‫كان الدر�سان �سه َلين‬

.‫ هذا ال�شارع مزدحم‬-1 .‫ هذا الدر�س �سهل‬-2 .‫ هذه ال�شجرة مثمرة‬-3 .‫ هاتان الطائرتان قادمتان‬-4 .‫ هذان الفيلمان ممتعان‬-5 .‫ هذان الدر�سان �سهالن‬-6

Ç.K. 5.1.2

      

Cevaplar

.‫�صارت الطبيبة م�شهور ًة‬ -7 .‫م�شهورا‬ ‫ �صار الطبيب‬-1 ْ ً .‫ني‬ -8 .‫م�شهورين‬ ‫ �صار الطبيبان‬-2 ِ ِ ‫�صارت الطبيبتان م�شهورت‬ ْ -9 .‫م�شهورين‬ ‫ �صار الأطباء‬-3 .‫�صارت الطبيبات م�شهورات‬ َ ْ .‫كانت ال�شجرة مثمر ًة‬ -10 .‫ كان البيت وا�س ًعا‬-4 ْ .‫ني‬ -11 .‫ني‬ ِ ‫ كان البيتان وا�سع‬-5 ِ ‫كانت ال�شجرتان مثمرت‬ ْ .‫كانت الأ�شجار مثمر ًة‬ -12 .ً‫كانت البيوت وا�سعة‬ -6 ْ ْ

                ٢٨ Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٥

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

           

         

              

Ç.K. 5.1.3 

                 

 

٥

. ‫كانت املدن مزدحم ًة‬ ْ ‫ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬-1 . ِ ْ‫ كان االمتحانان �صع َبين‬-2 . ِ ْ‫كانت املدينتان مزدحمتَين‬ -3 ْ .‫ كان االمتحان �صع ًبا‬-4 .ً‫كانت املدينة مزدحمة‬ -5 ْ

                                                                 ٢٩

Cevaplar

Ç.K. 5.1.4 Cevaplar

.‫حارا يف ال�صيف‬ ّ ‫ �صار‬-1 ًّ ‫اجلو‬ .‫أ�صبحت الأ�شجار طويل ًة يف احلديقة‬ � -2 ْ .‫ �أ�صبح الربد �شدي ًدا يف قريتنا‬-3 .‫كانت الأ�سئلة �سهل ًة يف االمتحان‬ -4 ْ .‫ناجحا يف درو�سه‬ ‫ �صار �أحمد‬-5 ً .‫�صارت عائ�شة ناجح ًة يف درو�سها‬ -6 ْ .‫كانت الأ�شجار مثمر ًة يف قريتنا‬ -7 ْ 49 25


Ders

2

Doğa Sevgisi Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

‫ كان‬ve bu gruba giren

bazı yapılar

Sözcük Dağarcığı

‫زلت‬ ُ ‫ ما‬/‫ما زال‬ ‫دمت‬ ُ ‫ ما‬/‫ما دام‬

• •

Doğayla ilgili sözcükler

Derse Hazırlama

‫ وملاذا؟‬،‫تف�ضلني؟ املدينة �أم القرية‬ /‫تف�ضل‬ ‫�أيهما‬ ّ ّ

sorularıyla öğrencileri derse ısındırabilirsiniz. Öğrencilerden doğada yaşayan birkaç hayvan adı söylemelerini de isteyebilirsiniz.

D E R S K İ TA B I

D.K. 5.2.1

 

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 5.2.2 Cevaplar

50

.‫ يتكلم �أحمد مع �صالح‬-1 .‫ توجد يف القرية �أ�شجار الفواكه‬،‫ نعم‬-2 .‫كانت احلياة جميلة يف �أيام الطفولة‬ ،‫ نعم‬-3 ْ .‫نقية‬ ّ ‫اجلو فيها‬ ّ ‫ احلياة بالقرية جميلة لأن‬-4

     

١

                                                ٢           






DERS

K İ TA B I



٣

                   ‫و‬     ‫و‬                  

٤

          

          





Cevaplar

‫م�ستمر ًة‬ ‫مادامت احلرب‬ ّ .‫علي طال ًبا يف هذه امل ْدر�سة‬ ّ ‫ومازال‬ .‫رغم انتهاء مو�سم احلج‬ .‫ومازال الأوالد يلعبون يف احلديقة‬ .‫ال�صف‬ ‫ومازال الطالب �أمام‬ ّ .‫ومازال الثلج ينزل‬ . ً‫مادام املطر نازلا‬

6 1 5 3 4 2 7

‫جت من الثانوية‬ ُ ‫تخر‬ ّ ‫ �أنا‬-1 ‫ انتهى ال�شتاء‬-2 ‫ الطعام جاهز‬-3 ‫رن اجلر�س‬ َّ -4 ‫املكرمة‬ ‫ّة‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫يف‬ ‫أبي‬ � ‫مازال‬ -5 ّ .‫ ال ينتهي الفقر‬-6 ‫ �س�آخذ معي املظلة‬-7

D.K. 5.2.4 Cevaplar

                      

D.K. 5.2.3

٥                

‫قبيحة‬ ‫كبرية‬ ‫تذكر‬ ‫�ضيق‬ ‫املوت‬ ‫خط�أ‬

2 1 4 3 6 5

‫ �صغرية‬-1 ‫ جميلة‬-2 ‫ وا�سع‬-3 ‫ َت ْن َ�سى‬-4 ‫ �صحيح‬-5 ‫ احلياة‬-6

‫نرك�ض‬ ‫نعود‬ ‫ما �أح�سنها‬ ‫�صحيح‬ ‫يرى‬ ‫نحيى‬ ‫حائط‬

1 2 3 4 5 6 7

‫ جنري‬-1 ‫ نرجع‬-2 ‫ ما �أجملها‬-3 ‫ �صائب‬-4 ‫ ي�شاهد‬-5 ‫ نعي�ش‬-6 ‫ جدار‬-7

D.K. 5.2.5



D E R S K İ TA B I



Cevaplar

٦

                   

D.K. 5.2.6 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

                                  





 51 27


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٥

Ç.K. 5.2.1 Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

  .‫حارا يف اخلريف‬ ّ ‫مازال‬ ًّ ‫اجلو‬ .‫مازالت �شوارع �أنقرة نظيفة ج ًّدا‬ .‫مازال الرب ُد �شدي ًدا يف الربيع‬ .‫منت�رشا يف العامل‬ ‫مازال الفقر‬ ً .‫أ�شجار مثمر ًة يف قريتنا‬ ‫مازالت ال‬ ْ ُ

1 -2 -3 -4 -5

Ç.K. 5.2.2 Cevaplar

.‫ مازال الرجال فقراء‬-1 .‫مازالت املر�أة فقري ًة‬ -2 ْ .‫ني‬ -3 ِ ‫مازالت املر�أتان فقريت‬ ْ ٍ .‫فقريات‬ ‫مازالت الن�ساء‬ -4 ْ .‫فقريا‬ ً ‫ مازال الرجل‬-5

         

       

      

    

٥

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

        

                       

         

٣٠

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٥

Ç.K. 5.2.3 Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

.‫م�شهور ْي ِن يف بلدهما‬ ‫مازال �صالح وجميل‬ َ .‫م�شهورين يف بلدهم‬ ‫مازال �صالح وجميل وتوفيق‬ َ .‫مازال الكاتب حمبو ًبا يف بلده‬ .‫مازال الكاتبان حمبو َبينْ ِ يف بلدهما‬

2 -3 -4 -5

.‫مازالت زينب و�سوداء م�شهورتَينْ ِ يف بلدهما‬ ْ ٍ .‫م�شهورات يف بلدهن‬ ‫مازالت زينب و�سوداء و�أمينة‬ ْ .‫مازالت الكاتبة حمبوب ًة يف بلدها‬ ْ .‫مازالت الكاتبتان حمبوبتَينْ ِ يف بلدهما‬ ْ

2 -3 -4 -5



  

  

      

   



 

       

                    

   ٣١ 52

     

     

  

    

    

 


Ders

3

Arkadaşlar Arasında Dostluk Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

‫ لي�س‬ile cümleyi olumsuz yapma

Sözcük Dağarcığı

‫لي�ست‬ /‫لي�س‬ ْ

• Bitişik ve ayrı zamirler

Dostluk ve arkadaşlıkla ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencileri ‫ ما ر�أيك �أنت؟‬،‫ال�صديق �أوىل من القريب �أحيا ًنا‬ sorusuyla baş başa bırakın ve kısa cümlelerle, hatta iletişimi sağlayabilecek bazı sözcüklerle kendilerini ifade etmelerini sağlamaya çalışabilirsiniz.

D E R S K İ TA B I

 

D.K. 5.3.1

   

١                                            

٢

              







Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 5.3.2 Cevaplar

.‫ �سينتقل �إليها قري ًبا‬-1 .‫ لأنه وجد عم ًال يف ا�سطنبول‬-2 .‫ ال يعرف عنوانه‬،‫ ال‬-3 .‫ �سيكون على ات�صال معه‬,‫ نعم‬-4 53 29


DERS

D.K. 5.3.3 Cevaplar

  

٣                             ٤  

.‫ زكية �ستنتقل �إىل �إ�سطنبول قري ًبا‬-1 .‫جيد يف �أنقرة‬ ‫توالي‬ -2 ْ ْ ّ ‫وجدت عم ًال براتب‬ .‫لي�ست عندي م�سطرة‬ -3 ْ .‫ فخرية تنتظر �أخبار بنتها‬-4 .‫املدر�سة تتمنى للطالب التوفيق‬ ّ -5 ‫ هل �أنتِ م�شتاقة �إىل �صديقتك؟‬-6

                    

D.K. 5.3.4 Cevaplar

K İ TA B I

.‫ لي�س م�شتاق �إىل �صديقته‬،‫ ال‬-1 .‫متخرجة من اجلامعة‬ ‫ل�ست‬ ُ ‫ ال‬-2 ّ .‫لي�ست نزيهة م�سافرة يوم ال�سبت‬ ،‫ ال‬-3 ْ .‫لي�ست �أمينة ناجح ًة يف در�سها‬ ،‫ ال‬-4 ْ .‫مري�ضا اليوم‬ ‫ لي�س جابر‬،‫ ال‬-5 ً







D E R S K İ TA B I

 

 





٥  

D.K. 5.3.5 Cevaplar

.‫أخرا‬ ً �‫ كالعادة ج ْئ َت مت‬.‫ �أه ًال و�سه ًال يا عمر‬: ‫املدر�س‬ ّ !‫ �آه يا �أ�ستاذ لو تعرف ماذا ح�صل بي‬: ‫عمر‬ .‫داعي لت�رشح يل‬ ّ َ ‫ ال‬.‫ �أعرف يا عمر‬: ‫املدر�س‬ ‫قمت يف ال�صباح الباكر بحثت عن ال�ساعة ولكن ال�ساعة‬ � َ‫إنك‬ َ ‫ �ألي�س كذلك يا عمر؟‬.‫لي�ست موجودة‬ ْ .‫ يا �أ�ستاذ‬،‫ نعم‬: ‫عمر‬ ،‫ألت �أمكَ عن ال�ساعة ولكن ال توجد عندها �ساعة‬ َ �‫ و�س‬: ‫املدر�س‬ ّ ‫ولي�ست هناك‬ .‫احلافالت‬ ‫موقف‬ ‫إىل‬ � ‫وذهبت‬ ‫البيت‬ ‫من‬ ‫وخرجت‬ َ َ ْ ‫وقررت �أن مت�شي ولكن الأر�ض كانت‬ ‫حافلة تركبها‬ َ ‫مزحلقة ب�سبب الثلج تتقدم خطوة �إىل الأمام وتت�أخر‬ .‫خطوتني �إىل الوراء و�إىل �آخره‬ ‫ كيف تعرف كل هذه التفا�صيل يا �أ�ستاذ؟‬: ‫عمر‬  .‫ �أخرب ْتني بها الطيور‬: ‫املدر�س‬ ّ 54

                                                



                


DERS

K İ TA B I

  

D.K. 5.3.6

٦

                                 

                

                   

Cevaplar

! ً‫ �أهلاً و �سهلا‬‫كنت منذ زمن طويل؟‬ َ ‫ �أهلاً بكَ ! �أين‬‫أنت؟‬ ُ َ �‫كنت يف قريتي و‬ .‫كنت م�شغولاً بالعمل طوال الأ�سبوع‬ ُ ‫ هل عندك وقت فراغ يف نهاية الأ�سبوع؟‬.‫ نعم عندي وقت‬.‫ نتقابل يوم الأحد يف ال�ساعة الواحدة بعد الظهر‬,‫ �إذن‬!‫ �إىل اللقاء‬,‫ ح�س ًنا‬.‫ مع ال�سالمة‬,‫ �إىل اللقاء‬-

                                                                            

                           







Ç A L I Ş M A K İ TA B I

  

                                                      

  

          

   

٥

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 5.3.1 Cevaplar

.‫م�شهور ْي ِن يف بلدهما‬ ‫�صالح وجميل لي�سا‬ َ .‫ين يف بلدهم‬ َ ‫�صالح وجميل وتوفيق لي�سوا م�شهو ِر‬ .‫الرجل لي�س حمبو ًبا يف بلده‬ .‫الرجالن لي�سا حمبو َبينْ ِ يف بلدهما‬ .‫الرجال لي�سوا حمبوبني يف بلدهم‬

1 -2 -3 -4 -5

.‫زينب و�سوداء لي�ستا م�شهورتَينْ ِ يف بلدهما‬ ٍ .‫م�شهورات يف بلدهن‬ ‫ل�سن‬ َ ‫زينب و�سوداء و�أمينة‬ .‫لي�ست حمبوب ًة يف بلدها‬ ‫املر�أة‬ ْ .‫املر�أتان لي�ستا حمبوبتَينْ ِ يف بلدهما‬

1 -2 -3 -4

       ٣٢ 55 31


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 5.3.2 Cevaplar

.‫حارا يف يف ال�شتاء‬ ّ ‫لي�س‬ ًّ ‫اجلو‬ .‫أ�شجار طويل ًة يف احلديقة‬ ‫لي�ست ال‬ ْ ُ .‫لي�س الرب ُد �شدي ًدا يف الربيع‬ .‫لي�ست الأ�سئل ُة �سهل ًة يف االمتحان‬ ْ

-1 -2 -3 -4

.‫التجار ن�شيطِ ني‬ ّ ‫لي�س‬ .ً‫لي�ست التاجر ُة ن�شيطة‬ ْ . ْ‫لي�ست التاجرتان ن�شيطتَين‬ ْ ‫لي�ست التاجرات ن�شيطات‬ ْ .‫التاجر ن�شيطً ا‬ ‫لي�س‬ ُ .‫لي�س العامل ن�شيطً ا‬

1 -2 -3 -4 -5 -6

٥

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 5.3.3 Cevaplar

56

.‫لي�س الدر�س �صع ًبا‬ .‫لي�ست املدينة مزدحمة‬ .‫ممطرا‬ ‫اجلو‬ ّ ‫لي�س‬ ً .ً‫لي�ست ال�شجرة طويلة‬ . ً‫لي�س الطالب م�شغولا‬

-1 -2 -3 -4 -5

      

      

                                      

          

          

Ç.K. 5.3.4 Cevaplar

 

٣٣

         

         

      

    

 


ÜNİTE

GÜNLÜK HAYAT

63

Ders 1: Sabah Etkinlikleri Ders 2: Okul Etkinlikleri Ders 3: Akşam Etkinlikleri

Kazanımlar:

• Öğrenci, sabah etkinlikleri, okulda yapılan etkinlikler ve akşam etkinlikleriyle ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir. • Öğrenci geçmiş zamanda yaptığı eylemlerle ilgili sorular sorabilir, bu sorulara cevaplar verebilir. Günlük hayatta yaptıklarını anlatabilir. Ders

1

Sabah Etkinlikleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

‫ فعلتا؟‬/‫ماذا فعال‬ ...‫ذهب �إىل‬ ‫بعد – قبل‬ ‫�أم�س‬ ‫لي�س‬

• 20-100 arası sayılar • Mazi fiil (ikil)

DERS



  

   

 

‫ متى ا�ستيقظت هذا ال�صباح؟‬ve ‫ما الأعمال التي‬ ‫ قمت بها يف ال�صباح؟‬sorularını yönelterek geçmiş zamanda ya D.K. 6.1.1

١

                     



Derse Hazırlama

mış oldukları etkinliklerden bahsetmelerini sağlayabilirsiniz.





Sabahleyin yapılan etkinliklerle ilgili sözcükler

Öğrencilere





• • • • •

K İ TA B I





Sözcük Dağarcığı



٢

              

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 6.1.2 Cevaplar

.‫يدر�س يف ق�سم اللغة العربية‬ ُ -1 .‫ ا�ستيقظ يف �ساعة مبكرة‬-2 .‫ ذهبا يف ال�ساعة الثامنة والن�صف‬-3 .‫ لأن لهما مادة م�شرتكة‬-4



157


DERS

D.K. 6.1.3

K İ TA B I

  

Cevaplar

.‫ �أنتما تناولتما الفطور‬-1 .‫ �أنتما ا�ستمعتما �إىل املو�سيقى‬-7 .‫ �أنتما لعبتما كرة ال�سلة‬-2 .‫ �أنتما ات�صلتما ببع�ض الأ�صدقاء‬-8 .‫ �أنتما ذهبتما �إىل ال�سوق‬-3 .‫ �أنتما �شاهدمتا التلفزيون‬-9 .‫ �أنتما در�ستما بوا�سطة احلا�سوب‬-10 .‫�أنتما ا�شرتيتما جرائد وجمالت‬-4 .‫ �أنتما رجعتما من ال�سوق‬-5 .‫ �أنتما طبختما الطعام‬-11 .‫ �أنتما منتما يف وقت مبكر‬-12.‫ �أنتما ق�ضيتما وقتكما يف البيت‬-6 D.K. 6.1.4

 ٣ 

                                                                  

  

٤

        ١       t ‫ تناولنا‬.‫ا�ستيقظنا من النوم يف وقت مت�أخر‬ .‫يوم الأحد‬ ‫ �أم�س كان‬    t  ‫لعبنا كرة‬  ‫ ثم ذهبنا �إىل ال�سوق وا�شرتينا جرائد‬،‫ال�سلة‬ .‫الفطور‬       t ‫ بعد‬.‫ وق�ضينا وق ًتا ممت ًعا يف البيت‬ ‫من ال�سوق‬ ‫ ثم رجعنا‬،‫وجمالت‬        t          ‫ ثم �شاهدنا‬،‫إىل املو�سيقى وات�صلنا ببع�ض الأ�صدقاء‬ � ‫ا�ستمعنا‬  t ‫ذلك‬     ٥ .‫و طبخنا الأكل ومننا يف وقت مبكر‬ ‫وت�ص ّفحنا يف احلا�سوب‬ ‫التلفاز‬  t ١    ٢  t  t D E R S K İ TA B I   t      t  D.K. 6.1.5 ٥  t t  t ١  t  Cevaplar  t t   t    t  t   t  t ٢ ٣  t t t t     t  t  t      t 

Cevaplar

٥

hir

Kırşe

Kon

ya

hir

Kırşe

hir

Kırşe

Kon

ya

2

1

eri

Kays





t t     t 

 t    t   t Kon

ya

٣ ٥ t ١      t  t t   t  ٣ t  t  t    t  t      t t  t  t t  ٢    t   t





eri

Kays

3

hir

Kırşe



Kon

ya

58

eri



٢  t     t t   t    t   t

Kays

    t    t   t    t   t


DERS

K İ TA B I

      



D.K. 6.1.6

٦



Cevaplar





‫ وو�صلتما �إليه‬.‫متجهي �إىل قونيا‬ ‫يف الأ�سبوع املا�ضي غادرمتا �أنقرة‬ ْ‫ن‬ ‫ثم تناولتما الفطور يف تل عالءالدين وزرمتا متحف موالنا‬ ً ّ .‫�صباحا‬ ‫ و �سافرمتا �إىل قي�رصي بعد‬.‫جالل الدين الرومي و ا�شرتيتما الهدايا‬ .‫الغداء‬ . ‫و�صلتما �إىل قي�رصي يف امل�ساء ونزلتما يف فندق بجبل � ْأر ِج َي ْ�س‬ ‫و�سجقُ و�صلّيتما‬ ّ‫ج‬ ْ ‫طرمة‬ ْ ‫ وا�شرتيتما من ال�سوق‬.‫وتزلتما على الثلج‬ ْ ‫ب�س‬ .‫�صالة الظهر يف م�سجد كبري‬ ‫ �رشبتما‬،‫ثم غادرمتا قي�رصي بعد ال�صالة وا�سرتحتما بقري�شهري‬ ّ

                 



         

      

     





DERS



Cevaplar



 

 

٨





٩         

                                                         







D.K. 6.1.8



           

        

.‫ فريدة وليلى در�ستا يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬-1 .‫ هما در�ستا يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬-2 .‫ �أنتما در�ستما يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬-3 .‫ �أحمد ونوري در�سا يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬-4 .‫ نحن در�سنا يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬-5 .‫ الأختان در�ستا يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬-6

K İ TA B I

 

D.K. 6.1.7

٧

Cevaplar

.‫ البنتان لب�ستا املالب�س ال�شتوية‬-1 .‫تخر َجتا من كلية الرتبية يف ال�سنة املا�ضية‬ ّ ‫ مرمي وفريدة‬-2 .‫ الأم والأب �رشبا ال�شاي والقهوة �أم�س‬-3 .‫ الطالبان خرجا من البيت بعد الفطور‬-4 .‫متاما‬ ً ‫ الوالدان ا�ستيقظا من نومهما يف ال�ساعة الثامنة‬-5 ‫ �إىل �أين ذهبتما �أم�س؟‬-6 ‫ التلميذان ماذا فعال يف امل ْدر�سة؟‬-7 D.K. 6.1.9 Cevaplar

40 30 20 50 70 60 80 100 90

‫ �أربعون‬‫ ثالثون‬‫ ع�رشون‬‫ خم�سون‬‫ �سبعون‬‫ �ستون‬‫ ثمانون‬‫ مائة‬‫ ت�سعون‬359


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 6.1.1

٦

Cevaplar

.‫َت َناوال الغداء‬ . ً‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓيلا‬ ‫ال�ساعة الثانية ع�رشة ل‬ ّ ‫يف‬ .‫ثالث �ساعات‬

.‫�سكنا يف الف ْندق‬ .‫من املحطّ ة املركز ّية‬ Ç.K. 6.1.2

‫ماذا َف َعال يف املطعم؟‬ ‫متى ذ ََهبا �إىل الفرا�ش؟‬-1 ‫كم �ساع ًة َذاكَ را درو�سهما؟‬-2 ‫�أين َ�سكَنا يف العطلة؟‬-3 ‫من �أي حمطّ ة َركبا القطار؟‬-4

  

‫ ماذا � ّأجرتا؟‬-3 ‫ �أين عملتا قبل التقاعد؟‬-4 Ç.K. 6.1.3

Cevaplar

.‫تخرجتا من االبتدائية العام املا�ضي‬ ّ ‫ب�رشى وليلى‬-1 .‫تخرجتما من االبتدائية العام املا�ضي‬ ّ ‫ �أنتما‬-2 .‫تخرجا من االبتدائية العام املا�ضي‬ ّ ‫ هما‬-3 .‫تخرجا من االبتدائية العام املا�ضي‬ ّ ‫ جميل و�صالح‬-4 .‫تخرجنا من االبتدائية العام املا�ضي‬ ّ ‫ نحن‬-5 .‫تخرجتا من االبتدائية العام املا�ضي‬ ّ ‫ الأختان‬-6



   

   

  

 

Cevaplar

Ç.K. 6.1.5

‫هما‬ ‫�أنتما‬ ‫غا َد َر غا َدرْتمُ ا غا َد َرا‬ ‫َو َ�ص َل و�صلتما و�صال‬ ‫تنا َولَ تناولتما تناوال‬ ‫زارا‬ ‫َز َار زرمتا‬ ‫ا�شرتى ا�شرتيتما ا�شرتيا‬ ‫نزال‬ ‫َن َزلَ نزلتما‬ َ‫جتول‬ ‫جتوال‬ ‫جتولتما‬ ّ ّ ّ ‫َوق ََف وقفتما وقفا‬ ‫�شرَ ِ َب �رشبتما �رشبا‬ ‫َركِ َب ركبتما ركبا‬ ‫عادا‬ ‫عا َد عدمتا‬

     

                     

 

          ٣٤

60

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٦

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

    

   

    

                       

 

   





     

Cevaplar

.‫�صباحا‬ ‫ وو�صلنا �إليها‬.‫يف الأ�سبوع املا�ضي غادرنا �أنقرة �إىل قونيا‬ ً ‫ثم تناولنا الفطور يف تل عالءالدين وزرنا متحف موالنا وا�شرتينا الهدايا‬ ّ ‫ و�صلنا �إىل قي�رصي يف امل�ساء ونزلنا‬.‫�سافرنا �إىل قي�رصي بعد الغداء‬ ‫طرمة‬ ّ‫يف الفندق بجبل � ْأر ِج َي ْ�س ج‬ ْ ‫وتزلنا على الثلج وا�شرتينا من ال�سوق‬ ْ ‫ب�س‬ .‫و�سجق وا ّدينا �صالة الظهر يف م�سجد كبري‬ ‫ثم غادرنا قي�رصي بعد ال�صالة و ا�سرتحنا بقري�شهري و�رشبنا هناك ال�شاي‬ ّ .‫م�ساء‬ ‫ثم ركبنا احلافلة ورجعنا �إىل �أنقرة‬ ً ّ ،‫والقهوة‬

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 6.1.4

‫نحن‬ ‫غا َد ْر َنا‬ ‫و�صلنا‬ ‫تناولنا‬ ‫زرنا‬ ‫ا�شرتينا‬ ‫نزلنا‬ ‫جتولنا‬ ّ ‫وقفنا‬ ‫�رشبنا‬ ‫ركبنا‬ ‫عدنا‬

٦

  



    

  

  

Cevaplar

‫�إىل �أين ذ ََهبتا؟‬ ‫ �أين تناولتا الع�شاء؟‬-1 ‫ظهرا؟‬ ً ‫ ماذا لعبتما‬-2

                ""       ٣٥


Ders

2

Okul Etkinlikleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• 20-21-22-...-100 arası sayılar

Sözcük Dağarcığı

‫ فعلتم؟‬/‫ماذا فعلوا‬

• Mazi fiil (eril çoğul)

Okulda yapılan etkinliklerle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama

‫هل مدر�ستك قريبة من بيتك وكيف ت�صل �إليها؟‬ ‫ما الن�شاطات التي يقوم بها الطالب يف مدر�ستك؟‬

• •

gibi sorular sorarak öğrencileri okuldaki etkinlikleriyle ilgili konuşturabilir ve bu şekilde onları derse hazırlayabilirsiniz.

DERS

K İ TA B I

D.K. 6.2.1

  

Cevaplar

  

١

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

                                        ٢    

                  



D.K. 6.2.2 Cevaplar



.‫متاما‬ ً ‫ بد�أ الدر�س يف ال�ساعة الثامنة‬-1 .‫ انتهى الدر�س يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر‬-2 .‫ يف �ص ّفه ثالثون طال ًبا‬-3 .‫ در�س حممد الريا�ضيات والكيمياء‬-4 561


DERS

D.K. 6.2.3

K İ TA B I

  

Cevaplar



‫ خرجنا من البيت وركبنا احلافلة و و�صلنا‬.‫اليوم هو اليوم االثنني‬ .‫ ثم دخلنا �ص ّفنا وفتحنا الكتب والدفاتر‬.‫�إىل املدر�سة يف وقتها‬ ‫ ثم كتبنا درو�سنا وذهبنا �إىل املكتبة بعد‬.‫املدر َ�س‬ ّ ‫وا�ستمعنا �إىل‬ .‫ بعد ذلك ذاكرنا الواجبات املنزلية وقر�أنا املجالت واجلرائد‬.‫الدر�س‬ .‫ثم رجعنا �إىل البيت‬





٣







           

D.K. 6.2.4 Cevaplar

Erz









٥  ‫واحد‬-1 21 ‫وع�رشون‬  ١34 ‫ �أربعة وثالثون‬-2    ‫ اثنان‬-3 52  ‫وخم�سون‬     45 ‫أربعون‬ �‫ خم�سة و‬-4      78 ‫و�سبعون‬ ‫ثمانية‬ -5   63 ‫و�ستون‬ ‫ثالثة‬-6     ٥   96 ‫ �ستة وت�سعون‬-7 ١  ٢87 ‫ �سبعة وثمانون‬-8    



uru

m

     





 "   "                "   "

٤

  D E R S K İ T A B I      ٥   ١             ٢     ٣   "     "                      ""     u Ord      ٢       "   "   "   "           ٣ u    Ord      ٥      ""    ١ "   "         ٣                 ""              ٢ Erz

uru

D.K. 6.2.5 u

Ord

Cevaplar

m

Erz

uru

Tra b

zon

2

m

1

Tra b

zon

Erz

uru

62

m

u

Ord

3

Tra b

zon

 "   "                "   "








DERS

K İ TA B I

   

٦

   

D.K. 6.2.6 Cevaplar

3

.‫در�سوا ما ّدة الريا�ضيات‬

4

.‫املدر�س‬ ّ ‫ا�ستمعوا �إىل �رشح‬

2

.‫لعبوا يف قاعة الريا�ضة‬

5

.‫عادوا �إىل بيوتهم‬

     

        

.‫�أكلوا يف املطعم‬

.‫ذهبوا �إىل امل ْدر�سة‬

6 1





Ç.K. 6.2.1 



Cevaplar

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

                

     

       

٦

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 6.2.2 Cevaplar

         

‫ �أين �سكن الطالب؟‬-1 ‫ماذا تعلّموا هناك؟‬-2 ‫ �أين در�س الطالب املو�سيقى؟‬-3 ‫ال�صور؟‬ ّ ‫�صوروا مئات‬ ّ ‫�أين‬-4 ‫ ملاذا �سافروا �إىل القاهرة؟‬-5

‫رم�ضان‬ ‫القطار‬ ‫�إىل امل�ست�شفى‬ ‫�إىل املو�سيقى‬ ‫املتحف‬ ‫املغرب‬ ‫متارين ريا�ضية‬

‫�صاموا‬ ‫ركبوا‬ ‫ذهبوا‬ ‫ا�ستمعوا‬ ‫زاروا‬ ‫�صلوا‬ ‫مار�سوا‬

Ç.K. 6.2.3

                             

Cevaplar

٣٦

.‫ركبتم احلافلة‬ .‫و�صلتم �إىل امل ْدر�سة يف وقتها‬ .‫دخلتم �ص ّفكم‬ .‫ذهبتم �إىل املكتبة بعد الدر�س‬ .‫م�ساء‬ ‫رجعتم �إىل البيت‬ ً

-1 -2 -3 -4 -5 763


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 6.2.4

‫ واحد وت�سعون‬91 ‫ �أربعة و�سبعون‬74 ‫ �سبعة وخم�سون‬57 ‫ �ستة وع�رشون‬26 ‫ اثنان وثمانون‬82 ‫ ثمانية وثالثون‬38 ‫ ثالثة و�أربعون‬43 ‫ خم�سة و�ستون‬65

Cevaplar

Ç.K. 6.2.5

‫ �أربعة وثالثون‬34 ‫ خم�سة وع�رشون‬25 ‫ ت�سعة و�أربعون‬49 ‫ ثالثة وع�رشون‬23 ‫ واحد وخم�سون‬51 ‫ ت�سعة وت�سعون‬99 ‫ ثالثون‬30 ‫ مائة‬100 ‫ ثمانية وع�رشون‬28 ‫ �ستة و�ستون‬66

Cevaplar

Ders

3

٦

        

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

٣٧

Akşam Etkinlikleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Sayılar (100-1000) • Mazi fiil (dişil çoğul)

Sözcük Dağarcığı

‫نت؟‬ ّ ‫ فعل‬/‫ماذا فعلن‬

Akşamleyin yapılan etkinliklerle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencilere ‫ متى ا�ستيقظت هذا ال�صباح؟‬ve ‫الأعمال التي قمت بها يف ال�صباح؟‬ geçmiş zamanda yapmış oldukları etkinliklerden bahsetmelerini sağlayabilirsiniz.

64

       

            

‫ ما‬sorularını yönelterek

            


DERS

K İ TA B I



D.K. 6.3.1

  

 

     t t t



Cevaplar

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

١

                  

            

DERS



K İ TA B I

       

٢

D.K. 6.3.2

               

  







Cevaplar

٣ 

       

       



          







     

                     

٤

.‫هن طالبات يف كلية الرتبية‬ ّ -1 ‫اجتمعن يف كافيترييا اجلامعة‬ -2 َ .‫ حت ّدثن عن مو�ضوعات م�شرتكة‬-3 .‫تناولن الع�شاء يف الكافيترييا‬ ،‫ ال‬-4 َ

D.K. 6.3.3 Cevaplar

‫ وخلعنا املالب�س امل ْدر�سية ثم‬.‫م�ساء‬ ‫رجعنا من امل ْدر�سة‬ ً ‫لب�سنا املالب�س اليومية و �أعد ْدنا املائدة واجتمعنا حول‬ ْ ‫ بعد ذلك �ساعدنا � ّأمنا‬.‫املائدة وتناولنا الع�شاء م ًعا‬ ‫ ثم عملنا واجبنا و �شاهدنا التلفزيون‬.‫و�أ ّدينا �صالتنا‬ .‫وقر�أنا الكتب وذهبنا �إىل غرفتنا‬

D.K. 6.3.4 Cevaplar

.‫ و�صلنت �إىل قونيا‬-5 .‫ و�صلنا �إىل قونيا‬-6 .‫ ا�سرتحنت يف قونيا‬-7

.‫ الطالبات ذهنب �إىل املكتبة‬-1 .‫ الطالبات ذهنب �إىل قونيا‬-2 .‫�سافرن �إىل قونيا‬ ‫الطالبات‬-3 َ .‫ �سافرتن �إىل قونيا‬-4 965


Isp

art

D.K. 6.3.5

a

٢               

DERS



izli

ğla

Mu

٣                              ٥

1

Denizli

izli

Den

izli

Den

2

Isp

art



 ١ ٥            ١                            ٢ Isp art a  ٢ Isp  art a                                       ٣      ٣                 ‫ ثالثمائة‬-1                 ‫ �ستمائة‬-2          ‫ �سبعمائة‬-3         

3 ğla

Mu

ğla

Mu

D.K. 6.3.6

300 600 700 400 800 500 900 1000

‫ �أربعمائة‬-4 ‫ ثمامنائة‬-5 ‫ خم�سمائة‬-6 ‫ ت�سعمائة‬-7 ‫ �ألف‬-8





٣                          

DERS

٦        

        



 

Cevaplar

‫هو ذه‬ ‫ب‬ َ ‫ذهبت‬ ‫أنت‬ َ � ْ‫هي ذهبت‬ ِ‫�أنتِ ذهبت‬ ‫ذهبت‬ ‫�أنا‬ ُ



٧





  















  







 

 

 

  

   

 

  

 





K İ TA B I



‫هما ذهب ا‬ ‫�أنتما ذهبتما‬ ‫هما ذهبتا‬ ‫�أنتما ذهبتما‬. ‫نحن ذهبنا‬





D.K. 6.3.7

66

٢               

ğla

Denizli

‫هم ذهبوا‬ ‫�أنتم ذهبتم‬ ‫ذهب‬ َ ْ‫هن ن‬ َّ ُ‫�أتن ذهبتن‬ ‫نحن ذهبنا‬

a

Mu

Denizli

Cevaplar





٥

١                 

Den

Cevaplar

K İ TA B I

    


DERS

K İ TA B I

        

                     

             

                             

                      

             

Ç.K. 6.3.1 Cevaplar







Ç A L I Ş M A K İ TA B I

          

 

            

       

             

٦

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

.‫ �ص ّليْتنُ َّ �صالة العِ�شاء‬-5 .‫واجباتكن‬ َّ ُ‫ عملْتن‬-6 َّ .‫ �شاه ْد ُت َّن التلفزيون‬-7 .‫ قر�أ ُت َّن الكتب‬-8

.‫ خلعتنُ َّ املالب�س امل ْدر�سية‬-1 .‫ �أعد ْد ُت َّن املائدة‬-2 .‫ تناولْتنُ َّ الع�شاء م ًعا‬-3 .‫ �ساع ْد ُت َّن �أمهاتكن‬-4

Ç.K. 6.3.3 Cevaplar

                   

-1 -2 -3 -4 -5 -6

Ç.K. 6.3.2

                   

  

.‫�سافر َن �إىلقي�رصي‬ ‫البنات‬ ْ .‫البنتان �سافرتا �إىل قي�رصي‬ .‫�سافرت �إىل قي�رصي‬ ‫البنت‬ ْ .‫�سافرت �إىل قي�رصي‬ ‫التلميذة‬ ْ .‫التلميذتان �سافرتا �إىل قي�رصي‬ .‫�سافرن �إىل قي�رصي‬ ‫التلميذات‬ َ .‫زينب ومروة �سافرتا �إىل قي�رصي‬ .‫�سافرن �إىل قي�رصي‬ ‫زينب ومروة وعائ�شة‬ َ

٣٨

‫واحدة وثمانون‬ ‫�أربعة وخم�سون‬ ‫ت�سعة وع�رشون‬ ‫ثمانية وع�رشون‬ ‫�ستة و�ستون‬

8 1 54 29 28 66

‫ثالثة وع�رشون‬ ‫ثمانية و�ستون‬ ‫ثمانية وثالثون‬ ‫�سبعون‬ ‫�أربعون‬

23 68 38 70 40 67 11


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٦

Ç.K. 6.3.4 Cevaplar

‫نحن‬ ‫غا َد ْرنَا‬ ‫و�صلنا‬ ‫تناولنا‬ ‫زرنا‬ ‫ا�شرتينا‬ ‫نزلنا‬ ‫جتولنا‬ ّ ‫وقفنا‬ ‫�رشبنا‬ ‫ركبنا‬ ‫عدنا‬ ‫�صورنا‬ ّ

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

ّ ُ‫�أنتن‬ َّ‫ن‬+-‫غا َد ْر ُت‬ َّ ُ‫و�صلتن‬ َّ ُ‫تناولتن‬ ‫زر ُت َّن‬ َّ ُ‫ا�شرتيتن‬ َّ ُ‫نزلتن‬ َّ ُ‫جتولتن‬ ّ ‫ف‬ َّ ُ‫وق تن‬ َّ ُ‫�رشبتن‬ َّ ُ‫ركبتن‬ ‫عد ُت َّن‬ ‫�صور ُت َّن‬ ّ

‫هن‬ ّ ‫غا َد ْر َن‬ ‫و�صلْن‬ ‫تناولْن‬ ‫زرن‬ ْ ‫ا�شرتين‬ ْ ‫نزلْن‬ ‫جتولْن‬ ّ ‫وقفْن‬ ‫�رشبن‬ ْ ‫ركب‬ ‫ع ْدن‬ ‫�صو ْرن‬ ّ

‫غا َد َر‬ ‫َو َ�ص َل‬ َ‫تنا َول‬ ‫َز َار‬ ‫ا�شرتى‬ َ‫َن َزل‬ َ‫جتول‬ ّ ‫َوق ََف‬ ‫�شرَ ِ َب‬ ‫َركِ َب‬ ‫عا َد‬ ‫�صو َر‬ ّ

‫ اثنان وت�سعون‬92 ‫ مائة‬100 ‫ �ستّة وخم�سون‬56

٣٩

68

‫ ع�رشون‬20 ‫ خم�سة وثالثون‬35 ‫ ت�سعة و�أربعون‬49



  

  

   

     

                         



Ç.K. 6.3.5 Cevaplar

 





































     


ÜNİTE

GÜNLÜK HAYAT

73

Ders 1: Sabah Etkinlikleri Ders 2: Okul Etkinlikleri Ders 3: Akşam Etkinlikleri Kazanımlar: • Öğrenci, sabah etkinlikleri, okulda yapılan etkinlikler ve akşam etkinlikleriyle ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir. • Öğrenci şimdiki zamanda veya geniş zamanda yaptığı eylemlerle ilgili sorular sorabilir, bu sorulara cevaplar verebilir. Günlük hayatta yaptıklarını anlatabilir. Ders

1

Sabah Etkinlikleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• 20-100 arası sayılar ve temyîzi • Muzari fiil (ikil) • Saatler (“çeyrek”)

DERS



      

                         

• •

Kişiler ve şehirlerle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencilere ‫ متى ت�ستيقظ عادة يف ال�صباح؟‬ve ‫ما الأعمال‬ ‫ التي تقوم بها يف ال�صباح؟‬sorularını yönelterek geniş zama da yaptıkları etkinliklerden bahsetmelerini sağlayabilirsiniz.





‫ تفعالن؟‬/‫ماذا يفعالن‬ ‫بعد – قبل‬

K İ TA B I





Sözcük Dağarcığı

          

D.K. 7.1.1 Cevaplar

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 7.1.2 Cevaplar

.‫ يف �ساعة مبكرة كل يوم‬-1 .‫ ويرتديان املالب�س‬،‫ يجهزان حقيبتهما‬-2 .‫ يف ال�ساعة التا�سعة والن�صف‬-3 .‫يدر�س يف قاعة �صغرية‬-4 169


DERS

D.K. 7.1.3

K İ TA B I

  



 t

 

Aktivinenin nasıl yapılacağı konusunda öğrencileri yönlendirin. Öğrencileri ikili gruplara ayırarak birbirleriyle ilgili anketi doldurmalarını koordine edin. Anket bittikten sonra iki öğrencinin anket sonuçlarının tüm sınıfla paylaşılmasını sağlayın.

t t t   t

t 



    

 t t t t

D.K. 7.1.4

t  t 

Cevaplar

 

،‫باحلافلةدائما‬ ‫هما يذهبان‬ ً .‫لكن اليوم يذهبان بال�سيارة‬

  

   

،‫دائما‬ ً ‫هما يلعبان كرة القدم‬ .‫لكن اليوم يلعبان كرة ال�سلة‬

DERS

،‫دائما‬ ً ‫هما ت�رشبان الع�صري‬ .‫لكن اليوم ت�رشبان القهوة‬

،‫دائما‬ ً ‫هما تتناوالن الغداء يف البيت‬ .‫لكن اليوم تتناوالن الغداء يف املطعم‬



    

 

 

      

D.K. 7.1.5 Cevaplar

.‫ حممود ونوري ي�سكنان يف نف�س ال�شقة‬-1 .‫ ي�سكنان يف نف�س ال�شقة‬-2 .‫ ت�سكنان يف نف�س ال�شقة‬-3 .‫ فريال وزينب ت�سكنان يف نف�س ال�شقة‬-4 .‫ ن�سكن يف نف�س ال�شقة‬-5 .‫ ال�صديقان ي�سكنان يف نف�س ال�شقة‬-6 70

                   

         









K İ TA B I

 

،‫دائما‬ ً ‫علي‬ ّ ‫هما يجل�سان خلف‬ .‫لكن اليوم يجل�سان خلف زينب‬


DERS

K İ TA B I



D.K. 7.1.6

.‫ال�شابان ي�ستيقظان يف �ساعة مبكرة كل يوم‬ َّ -1 .‫ الفتاتان تتناوالن الفطور عاد ًة يف ال�ساعة ال�سابعة‬-2 .‫ نحن نرتدي معاطفنا يف ال�شتاء‬-3 .‫ هذان الطالبان يذهبان �إىل امل ْدر�سة‬-4 .‫ هاتان البنتان تخرجان من البيت بعد الظهر‬-5 .‫ امل�شرتيان ماذا ي�شرتيان من الدكان‬-6



                         

Cevaplar

     

D.K. 7.1.7

.‫ثالثون طالبة‬ .‫خم�سون �ساك ًنا‬ .‫ثمانون طالب ًة �إىل �سوريا‬ .‫ت�سعون راك ًبا‬ .‫م�سافرا‬ ‫�أربعون‬ ً .‫طالب‬ ‫مائة‬ ٍ

Cevaplar

      

   

D.K. 7.1.8

           



Cevaplar



Ç A L I Ş M A K İ TA B I

                

            



٧

.‫در�سا‬ ً ‫ يف هذا الكتاب �ستون‬-1 .ً‫ يعمل يف امل�ست�شفى ع�رشون طبي ًبا و �أربعون ممر�ضة‬-2 .‫ يف هذا احلفل ثالثون ول ًدا و ثمانون �سيد ًة‬-3 .‫م�سافرا يف هذه الرحلة‬ ‫ ي�شرتك ت�سعون‬-4 ً .‫تتخرج خم�سون طالبة من كلية الرتبية يف هذه ال�سنة‬ -5 ّ

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Ç.K. 7.1.1 Cevaplar

.‫ نتناول الفطور‬،‫ نعم‬-1 .‫ نذهب �إىل ال�سوق‬،‫ نعم‬-2 .‫ ن�شرتي جرائد وجمالت‬،‫ نعم‬-3 .‫ نق�ضي وقتنا يف البيت‬،‫ نعم‬-4 .‫ ن�ستمع �إىل املو�سيقى‬،‫ نعم‬-5 .‫ ن ّت�صل ببع�ض الأ�صدقاء‬،‫ نعم‬-6 .‫ ن�شاهد التلفزيون‬،‫ نعم‬-7 .‫ ندر�س بوا�سطة احلا�سوب‬،‫ نعم‬-8



             

‫ توجد يف �ص ّفنا‬-1 ‫ يف عمارة زميلي‬-2 ‫ ت�سافر هذا اليوم‬-3 ‫ يغادر املطار‬-4 ‫ يف احلافلة‬-5 ‫ يكافىء املدير‬-6

       ٤٠

371


Ç.K. 7.1.2

.‫ �أنتما ت�ستيقظا ن يف �ساعة مبكرة كل يوم‬-1 .‫ زينب ومرمي تتناوالن الفطور عاد ًة يف ال�ساعة ال�سابعة والربع‬-2 .‫ هما يلب�سا ن معاطفهما يف ال�شتاء‬-3 .‫ �أنتما تذهبان �إىل امل ْدر�سة‬-4 .‫ فاروق وخالد يخرجان من البيت بعد الظهر‬-5 Cevaplar

Ç.K. 7.1.3 Cevaplar

.‫) �سبعون عامل ًة يف الفندق‬70( ‫ تعمل‬-1 .ً‫) ع�رشون ممر�ضة‬20( ‫) ثالثون طبيب ًة و‬30( ‫ تعمل يف امل�ست�شفى‬-2 .‫) ثمانون تلميذ ًة‬80( ‫) ثالثون تلميذًا و‬30( ‫ يف هذا احلفل‬-3 .‫) ت�سعون م�سافر ًة يف هذه الرحلة‬90( ‫ ت�شرتك‬-4 .‫) خم�سون طال ًبا من كلية الرتبية يف هذه ال�سنة‬50( ‫يتخرج‬ ّ -5

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 7.1.4 Cevaplar

.‫ تلعبان كرة ال�سلة‬-1 .‫ تذهبان �إىل ال�سوق‬-2 .‫ ت�شرتيان جرائد وجمالت‬-3 .‫ ترجعان من ال�سوق‬-4 .‫ ت�ستمعان �إىل املو�سيقى‬-5 .‫ تت�صالن ببع�ض الأ�صدقاء‬-6 .‫ ت�شاهدان التلفزيون‬-7 .‫ تطبخان الطعام‬-8 .‫ تنامان يف وقت مبكر‬-9

٧

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬







         

         

 

 

 

 

 

       

Cevaplar

72

         

  

Ç.K. 7.1.5

‫ونتناول‬.‫ ن�ستيقظ من النوم يف وقت مت�أخر‬.‫اليوم هو يوم الأحد‬ ‫ ثم نذهب �إىل ال�سوق ون�شرتي جرائد‬،‫ ثم نلعب كرة ال�سلة‬,‫الفطور‬ .‫ ثم نرجع من ال�سوق ونق�ضي وق ًتا يف البيت‬،‫وجمالت‬ ،‫بعد ذلك ن�ستمع �إىل املو�سيقى ونت�صل ببع�ض الأ�صدقاء‬ ‫ثم ن�شاهد التلفاز و َنت�ص ّفح يف احلا�سوب و نطبخ الأكل‬ .‫و ننام يف وقت مبكر‬

  

٤١


Ders

2

Okul Etkinlikleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• 20-21-22-...-100 arası sayılar ve temyîzi • Muzari fiil (eril çoğul)

‫ تفعلون؟‬/‫ماذا يفعلون‬ ‫؟‬...‫كم مرة يف ال�سنة‬

• Saatler (“çeyrek”)

Sözcük Dağarcığı

• •

Kişiler ve şehirlerle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencileri ikili gruplara ayırarak okuldaki faaliyetler hakkında kısa bir süre konuşmalarını koordine edebilirsiniz.

DERS

K İ TA B I

 

D.K. 7.2.1

 Cevaplar

  

                                                                          







Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 7.2.2

.‫ ينتهي يف الواحدة بعد الظهر‬-1 .‫ يوجد يف ال�صف ثالثة وع�رشون طال ًبا‬-2 ‫ بع�ض الطلاّ ب يذهبون �إىل بيوتهم وبع�ضهم �إىل املكتبة‬-3 .‫وبع�ضهم �إىل قاعة الريا�ضة‬ .‫ يدر�س الطالب موا ّد خمتلفة‬-4

Cevaplar

573


DERS

D.K. 7.2.3

K İ TA B I

  

Cevaplar

 

‫كل يوم االثنني نخرج من البيت ونركب احلافلة ون�صل �إىل املدر�سة‬ ‫ ون�ستمع �إىل‬.‫ ثم ندخل �ص ّفنا ونفتح الكتب والدفاتر‬.‫يف وقتها‬ ‫ بعد ذلك‬.‫ ثم نذاكر درو�سنا وبعد الدر�س نذهب �إىل املكتبة‬.‫املدر�س‬ ّ ‫ ثم نرجع �إىل‬.‫نكتب الواجبات املنزلية ونقر�أ املجالت واجلرائد‬ .‫البيت‬

 

 

 



     

D.K. 7.2.4 Cevaplar

‫ال�ساعة‬ .‫احلادية ع�رشة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫الرابعة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫الواحدة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫الثانية ع�رشة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫الثالثة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫الثامنة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫اخلام�سة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫ال�ساد�سة والربع‬

‫ال�ساعة‬ .‫التا�سعة والربع‬

















 

DERS

D.K. 7.2.5



K İ TA B I

                                                                                           

           

Cevaplar

.‫ ي�شاهد الأفالم مرتني يف الأ�سبوع‬-1 .‫ تزور املتاحف مرتني يف ال�سنة‬-2 .‫ ي�ستمع �إىل املو�سيقى ثالث مرات يف اليوم‬-3 .‫ تذهب �إىل امل�رسح مرة واحدة يف ال�شهر‬-4 .‫ ميار�س ريا�ضة امل�شي ثالث مرات يف الأ�سبوع‬-5 .‫تت�سوق مرة واحدة يف الأ�سبوع‬ ّ -6 .‫ يع ّد الطعام مرة واحدة يف الأ�سبوع‬-7

 74








DERS

K İ TA B I

     

D.K. 7.2.6 Cevaplar

  

.‫يعودون �إىل بيوتهم‬ .‫ي�ستمعون �إىل �رشح املدر�س‬ .‫يلعبون يف قاعة الريا�ضة‬

6 2 5

.‫ي�أكلون الطَّ عام يف املطعم‬ .‫يدر�سون ما ّدة املو�سيقى‬ .‫يذهبون �إىل امل ْدر�سة‬

3 4 1

D.K. 7.2.7

     

Cevaplar

                                                           



.ً‫ �أربع وثالثون طالبة‬-1 .‫مدر�سا‬ ‫ �ستة وخم�سون‬-2 ً .‫خم�سة و�ستون طال ًبا‬-3 .ً‫مدر�سة‬ ّ ‫ ثالث و�أربعون‬-4



Ç A L I Ş M A K İ TA B I

    

                        

 

  



.‫ نركب احلافلة‬،‫ نعم‬-1 .‫ ن�صل �إىل امل ْدر�سة يف وقتها‬،‫ نعم‬-2 .‫ ندخل �ص ّفنا‬،‫ نعم‬-3 .‫ نفتح الكتب والدفاتر‬،‫ نعم‬-4 .‫املدر�س‬ ّ ‫ ن�ستمع �إىل‬،‫ نعم‬-5 .‫ نكتب درو�سنا‬،‫ نعم‬-6 .‫ نذهب �إىل املكتبة‬،‫ نعم‬-7 .‫ نعمل الواجبات املنزلية‬،‫ نعم‬-8 .‫ نقر�أ املجالت واجلرائد‬،‫ نعم‬-9

Ç.K. 7.2.2

 

Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



 

٧

Ç.K. 7.2.1



Cevaplar

     ٤٢

‫ يخرجون من البيت ويركبون احلافلة وي�صلون �إىل‬،‫كل يوم االثنني‬ .‫ ثم يدخلون �ص ّفهم ويفتحون الكتب والدفاتر‬.‫املدر�سة يف وقتها‬ ‫ ثم يكتبون درو�سهم و يذهبون �إىل املكتبة‬.‫وي�ستمعون �إىل املدر�س‬ ‫ بعد ذلك يعملون الواجبات املنزلية ويقر�أون املجالت‬.‫بعد الدر�س‬ .‫ ثم يرجعون �إىل البيت‬.‫واجلرائد‬ 775


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٧

Ç.K. 7.2.3 Cevaplar

   

           

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

1- Film akşam saat sekizi çeyrek geçe başlıyor. 2- Fabrikada 28 mühendis (erkek) 96 işçi (bayan) var.

  

3- Öğrenciler kütüphaneye gidip orada kitap okuyorlar.

Ç.K. 7.2.4

.‫�سبعة وثالثون ول ًدا‬ .ً‫خم�س و�أربعون طالبة‬ . ً‫ثالثة وثالثون عاملا‬ . ً‫رجلا‬ ُ ‫خم�سة وخم�سون‬ .ً‫مدر�سة‬ ّ ‫�ست وثالثون‬

1 -2 -3 -4 -5

      

Ç.K. 7.2.5 Cevaplar

Ders

.‫ �أنتم تذهبون �إىل امل ْدر�سة‬-1 .‫ هم يذهبون �إىل امل ْدر�سة‬-2 .‫ الطالبتان تذهبان �إىل امل ْدر�سة‬-3 .‫ الطالبان يذهبان �إىل امل ْدر�سة‬-4 .‫ نحن نذهب �إىل امل ْدر�سة‬-5

3

٤٣

Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar • Muzari fiil (dişil çoğul) • Saatler (“çeyrek”)

‫ تفعلن؟‬/‫ماذا يفعلن‬

Sözcük Dağarcığı

Akşamleyin yapılan etkinliklerle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencileri ikili gruplara ayırarak okuldaki faaliyetler hakkında kısa bir süre konuşmalarını koordine edebilirsiniz.

76

      

Akşam Etkinlikleri

• Sayılar (100-1000) ve temyîzi

                           

4- Ev işlerinde annemize yardım ederiz.

Cevaplar


DERS

K İ TA B I



D.K. 7.3.1

  

Cevaplar 

                                  

   



       



Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 7.3.2 Cevaplar

.‫ يف دار الطالبات‬-1 .‫ لأن االمتحانات قريبة‬-2 .‫ بني ال�ساعة اخلام�سة والن�صف وال�سابعة والربع‬-3 .‫ تق�ضي الطالبات بع�ض الوقت مع �صديقاتهن‬،‫ نعم‬-4

D.K. 7.3.3





Cevaplar



DERS

‫ ونخلع املالب�س امل ْدر�سية ثم نلب�س املالب�س‬.‫م�ساء‬ ‫نرجع من امل ْدر�سة‬ ً .‫اليومية وجن ّهز املائدة وجنتمع حول املائدة ونتناول ال َع�شاء م ًعا‬ ‫ ثم ن�ؤ ّدي واجباتنا ون�شاهد‬.‫بعد ذلك ن�ساعد � ّأمنا و ُن َ�صلّي �صالتنا‬ .‫التلفزيون ونقر�أ الكتب ونذهب �إىل غرفتنا‬

K İ TA B I

 



 





















           



 

  

D.K. 7.3.4 Cevaplar

،‫يلعب كرة اليد �أحيا ًنا‬ َ ْ‫هن ن‬ .‫نب كرة ال�سلة‬ َ ‫لكن اليوم يلع‬

  

     

  

   



،‫دائما‬ ً ‫هن يجل�سن خلف مرمي‬ .‫لكن اليوم يجل�سن خلف زينب‬

‫هن يتناولن الغداء يف البيت‬ ‫ لكن اليوم يتناولن‬،‫دائما‬ ً .‫الغداء يف املطعم‬

،‫دائما‬ ً ‫هن يذهنب باحلافلة‬ .‫بالدراجة‬ ‫لكن اليوم يذهنب‬ ّ

،‫هن يلب�سن جاكيت �أحيا ًنا‬ .‫لكن اليوم يلب�سن تي�شورت‬

 977


DERS

K İ TA B I



D.K. 7.3.5 Cevaplar

               

.‫طالب‬ ‫ يف مطعم اجلامعة �سبعمائة‬-1 ٍ .‫راكب‬ ٍ ‫ يف القطار خم�سمائة‬-2 . ٍ‫ يف ثانوية الأئمة واخلطباء �أربعمائة طالبة‬-3 .‫ يجل�س ثالثمائة رجلٍ يف ال�صالة‬-4 .‫ تنتظر مائتا �إمر�أةٍ يف �صالة امل�ست�شفى‬-5 . ٍ‫طالب و �ألف طالبة‬ ‫ يف امل ْدر�سة �ألف‬-6 ٍ

    

D.K. 7.3.6 Cevaplar



.‫ ن�سافر يف ال�سنة املقبلة‬-1 .‫يتخر ْجن يف ال�شهر القادم‬-2 ّ .‫نب يف اليوم التايل‬ َ ‫يذه‬-3 .‫نتناول يف ال�ساعة ال�ساد�سة والربع‬-4 َ

 

                                 

D.K. 7.3.7



Cevaplar

‫ال�ساعة الواحدة �إال رب ًعا‬   ‫ ال�ساعة الثامنة �إال رب ًعا‬   ‫ال�ساعة ال�ساد�سة �إال رب ًعا‬ ‫ ال�ساعة التا�سعة �إال رب ًعا‬ ‫ ال�ساعة العا�رشة �إال رب ًعا‬ 



‫ال�ساعة اخلام�سة �إال رب ًعا‬ ‫ ال�ساعة الثانية ع�رشة �إال رب ًعا‬ ‫ ال�ساعة ال�سابعة �إال رب ًعا‬  ‫ ال�ساعة ال�سابعة والربع‬ ‫ال�ساعة الثالثة والربع‬ ‫ ال�ساعة الثانية ع�رشة والربع‬  ‫ال�ساعة اخلام�سة والربع‬ ‫ ال�ساعة التا�سعة والربع‬ ‫ ال�ساعة الثامنة والربع‬ 

.‫ال�ساعة الرابعة �إال رب ًعا‬ .‫ال�ساعة الثانية �إال رب ًعا‬ .‫ال�ساعة ال�سابعة �إال رب ًعا‬  ‫احلادية‬     .‫ع�رشة �إال رب ًعا‬ ‫ال�ساعة‬

     



Cevaplar   .‫ �شيماء و�رشمني و�إينجي طالبات يف كلية الرتبية‬-1 .‫الطالبات‬    ‫ي�سكن يف دار‬ ّ    ‫ هن‬-2     .‫مكتبة اجلامعة‬ ‫ال�صديقات كل م�ساء �إىل‬ ‫ تذهب‬ -3      .‫وال�سابعة والربع‬ ‫والن�صف‬‫اخلام�سة‬ ‫بني‬ ‫ يتناولن الع�شاء‬-4  .‫املكتبة‬ ‫نب �إىل‬ -5 َ ‫ال�صديقات يذه‬     .‫دار الطالبات‬ ‫ املكتبة قريبة من‬-6    .‫ تق�ضي الطالبات بع�ض الوقت هناك‬-7    



                      

Cevaplar

78

K İ TA B I



D.K. 7.3.8





DERS

‫ال�ساعة الرابعة والربع‬ ‫ ال�ساعة احلادية ع�رشة والربع‬ ‫ ال�ساعة ال�ساد�سة والربع‬   

D.K. 7.3.9



                   








DERS

K İ TA B I

    

  

   

    

 

 

Öğrencilerin dikkatlerini tabloda kırmızı ile belirtilmiş ön ek ve son ekler üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.

        

                  

          





             

              



D.K. 7.3.10



Ç.K. 7.3.1 Cevaplar



.‫ نخلع املالب�س امل ْدر�سية‬،‫ نعم‬-1 .‫ نلب�س املالب�س اليومية‬،‫ نعم‬-2 .‫ جن ّهز املائدة‬،‫ نعم‬-3 .‫ جنتمع حول املائدة‬،‫ نعم‬-4 .‫ نتناول الع�شاء م ًعا‬،‫ نعم‬-5 .‫ ن�ساعد �أمهاتنا‬،‫ نعم‬-6 .‫ ن�صلّي �صالة الع�شاء‬،‫ نعم‬-7 .‫ نعمل واجباتنا‬،‫ نعم‬-8

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

               

                   



٧

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

. ٍ‫) ثمامنائة طالبة‬800( ‫ يف مطعم اجلامعة‬-1 . ٍ‫) �أربعمائة راكبة‬400( ‫ يف القطار‬-2 . ٍ‫) �ستمائة تلميذة‬600( ‫ يف الثانوية‬-3 ٍ .‫طالبة يف ال�صالة‬ ‫) مائتا‬200( ‫ جتل�س‬-4 .‫) ثالثمائة مري�ضةٍ يف �صالة امل�ست�شفى‬300( ‫ تنتظر‬-5 . ٍ‫) �ألف تلميذة‬1000( ‫) �ألف تلمي ٍذ و‬1000( ‫ يف الثانوية‬-6

Ç.K. 7.3.3

            

Ç.K. 7.3.2

Cevaplar

.‫ ال�سابعة �إال رب ًعا‬6.45 .‫ الثامنة �إال رب ًعا‬7 .45 .‫ التا�سعة �إال رب ًعا‬8.45

             ٤٤

‫ ال�ساعة الرابعة �إال رب ًعا‬3.45 .‫ الثالثة �إال رب ًعا‬2.45 .‫ ال�ساد�سة �إال رب ًعا‬5,45 .‫ العا�رشة �إال رب ًعا‬9.45 .‫احلادية ع�رشة �إال رب ًعا‬10.45 .‫الثانية ع�رشة �إال رب ًعا‬11.45 79 11


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 7.3.4 Cevaplar

‫ �ساعة‬120 ‫من غري املعقول � ْأن يق�ضي ال�شخ�ص‬ .‫من عمره يف البيت‬ ‫ �ساعة‬60 ‫من غري املعقول � ْأن يق�ضي ال�شخ�ص‬ .‫من عمره يف الفرا�ش‬ ‫ �ساعة‬24 ‫من العجيب � ْأن يق�ضي ال�شخ�ص‬ .‫من عمره يف العمل‬ ‫ �ساعة‬14 ‫من املفاجئ � ْأن يق�ضي ال�شخ�ص‬ .‫من عمره �أمام التلفزيون‬ ‫ �ساعة‬14 ‫من امل�ضحك � ْأن يق�ضي ال�شخ�ص‬ .‫من عمره بالأكل‬ ‫ �ساعة‬12 ‫من املحزن � ْأن يق�ضي ال�شخ�ص‬ .‫الت�سوق‬ ‫من عمره يف‬ ّ

-1 -2 -3 -4 -5 -6

٧

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                 

             

                                          ٤٥

80

      


ÜNİTE

YİYECEKLER ve İÇECEKLER

83

Ders 1: Kahvaltıda Ders 2: Öğle Yemeğinde Ders 3: Akşam Yemeğinde Kazanımlar: • Öğrenci, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği ile ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir. • Öğrenci geçmiş zaman, şimdiki zaman ve geniş zamanda yaptığı eylemlerle ilgili sorular sorabilir, bu sorulara cevaplar verebilir. Ders

1

Kahvaltıda Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Kahvaltıda yiyecek ve içecekler • Mazi ve muzari fiilinin olumsuz yapılması (ikil)

Sözcük Dağarcığı

‫ماذا تريدان؟‬ ‫ على الإطالق‬،‫�أبدا‬ ...‫ال�ساعة الآن‬

• • •

Kahvaltıda yiyecek ve içeceklerle ilgili sözcükler

• İsim cümleleri • Sıfat tamlamaları • Saatler (‫)الثلث‬ DERS

K İ TA B I



Derse Hazırlama



Öğrencileri ikili gruplara ayırarak genellikle kahvaltıda ne yedikleri konusunda diyalog kurmalarını sağlayabilirsiniz.

    

                                                                      



D.K. 8.1.1

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

 181


DERS

D.K. 8.1.2

  

.‫ يتناوالن ثالث وجبات يوم ًيا‬-1 .‫ واجلنب والزيتون والبي�ض واملربى‬،‫ ي�أكالن اخلبز‬-2 .‫ ي�رشبان ال�شاي يف الفطور‬،‫ ال‬-3 .‫يوم نْي متتال َي نْي‬ َ ‫ ال ي�أكالن البي�ض‬،‫ ال‬-4

Cevaplar

D.K. 8.1.3

.‫ ال ي�رشبان القهوة �أب ًدا‬-1 .‫ ال ت�رشب القهوة �أب ًدا‬-2 .‫ال ت�رشبان القهوة �أب ًدا‬-3 .‫ ال ت�رشب القهوة �أب ًدا‬-4 .‫ ال ت�رشبان القهوة �أب ًدا‬-5

Cevaplar

D.K. 8.1.4 Cevaplar

.‫ ما ف�ضلنا‬،‫ ال‬-1 .‫ ما �رشبا‬،‫ ال‬-2 .‫ ما تناولنا‬،‫ ال‬-3 .‫ ما تناولنا‬،‫ ال‬-4

.‫ ال يف�ضالن‬،‫ ال‬-1 .‫ ال ن�رشب‬،‫ ال‬-2 .‫ ال يتناوالن‬،‫ ال‬-3 .‫ ال ن�أكل‬،‫ ال‬-4

D.K. 8.1.5 Cevaplar

‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ر‬

1 ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ هـ‬7 ‫ ا‬8 ‫ل م‬ ‫و ج ت ي‬ ‫خ د م ة‬ ً‫ر ا‬

‫ل خ ي ر‬ ‫ن و ر‬ ‫ض ل‬ ّ ‫ع ة‬ ‫ر‬ ‫ي د‬ ‫ا ت‬ ‫ل خ ب ز‬ ‫ق ّم ر‬

82

K İ TA B I

2 3 4 ‫ا ل ف‬ 6 ‫ا‬

9

‫ ز‬10 11 ‫ ش ك‬12

5

                       

     

                      

  

                

 

              



DERS

K İ TA B I

                                                                                  






DERS

K İ TA B I



D.K. 8.1.6 Cevaplar



 





 









‫ع�سل‬ ‫زبدة‬ ‫حليب‬ ‫قهوة‬

 

Cevaplar





  



1- Kahvaltıda peynir ve zeytin tercih ediyorsunuz (ikil).



2- Kahvaltıdan sonra kahve içiyorlar (ikil). 3- Kahvaltıda meyve suyu tercih etmiyorlar (ikil).



 



4- Ben kahvaltıda yumurta sevmiyorum.





       



    



‫مياه معدنية‬ ‫خبز‬ ‫جنب‬ ‫مربى‬

D.K. 8.1.7

 

‫زيتون‬ ‫بي�ض‬ ‫ع�صري‬ ‫�شاي‬

       



DERS

K İ TA B I

                         

         

             





 











 



5- Kahvaltıdan önce çay istemiyorlar (ikil). D.K. 8.1.8 Cevaplar

.‫ نحب احلليب‬،‫ نعم‬‫هل حتبان احلليب؟‬-1 .‫ نحب الع�صري‬،‫نعم‬‫ هل حتبان الع�صري؟‬-2 .‫ ال نحب اجلنب‬،‫ ال‬‫هل حتبان اجلنب؟‬-3 .‫ نحب الزيتون‬،‫نعم‬‫الزيتون؟‬ ‫هل حتبان‬-4       .‫الع�سل‬ ‫ ال نحب‬،‫ ال‬‫الع�سل؟‬ ‫هل حتبان‬-5         .‫ ال نحب الزبدة‬،‫ال‬‫هل حتبان الزبدة؟‬-6     .‫ ال نحب البي�ض‬،‫ال‬ - ‫هل حتبان البي�ض؟‬-7      .‫ نحب املربى‬،‫نعم‬ ‫هل حتبان املربى؟‬-8    















    D.K. 8.1.9     Cevaplar   



   

     

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة الثانية ع�رشة‬ 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة ال�ساد�سة‬ 

 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة الرابعة‬ 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة الثانية‬ 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة الثامنة‬ 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة اخلام�سة‬ 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة العا�رشة‬ 

‫والثلث‬ ‫ال�ساعة التا�سعة‬  

‫حلي‬ ‫ب‬ ‫ع�صري‬ ‫جنب‬ ‫زيتون‬ ‫ع�سل‬ ‫زبدة‬ ‫بي�ض‬ ‫مربى‬



 383


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 8.1.1

٨

 

Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫يف نف�س‬ ‫ هما ي�سكنان‬.‫علي و�أحمد طالبان يف ثانوية الأئمة واخلطباء‬ ‫ يوجد يف‬.‫ هما يتناوالن فطورهما يف املق�صف عاد ًة‬.‫دار الطلبة‬ ‫ ومن امل�رشوبات‬،‫الفطور اجلنب والزيتون والبي�ض واملربى والع�سل‬ ‫ هما يحبان الزبدة والع�سل يف الفطور مع اخلبز‬. ‫احلليب �أوالع�صري‬ .‫وي�رشبان يف الفطور الع�صري �أو احلليب‬

Ç.K. 8.1.2

.‫ ي�سكنان يف دار الطلبة‬-1 .‫ يوجد يف الفطور اجلنب والزيتون واملربى والع�سل‬-2 .‫يف�ضالن املربى والع�سل يف الفطور‬ ّ -3 .‫ ي�رشبان الع�صري �أو احلليب‬-4

Cevaplar





















‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

     

     

           

   

        

Ç.K. 8.1.3

   

Cevaplar

٤٦

1- Ali ve Ömer, sabahleyin tereyağ ve bal tercih ediyorlar. 2- Zeynep ve Zehra kahvaltıdan sonra çay içmezler. 3- Kahvaltıdan önce süt tercih etmezsiniz (ikil). 4- Biz kahvaltıda reçel sevmeyiz. 5- Kahvaltıda kahve istemiyorlar (ikil). Ç.K. 8.1.4

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٨

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫كيف جنهز ال�شاي؟‬ .‫ �أو ًال منلأ الإبريق باملاء‬-1 .‫ ونغلِي املاء‬-2 .‫ ثم ن�ضع �شا ًيا يف الإبريق‬-3 .‫ ون�صب املاء املغلي على ال�شاي‬-4 .‫ وبعد ذلك ننتظر حتى يكون ال�شاي جاه ًزا‬-5 .‫ ثم منلآ الفناجني بال�شاي‬-6 .‫أخريا ن�ضيف ال�سكر يف ال�شاي ون�رشبه هني ًئا‬ ً �‫ و‬-7

Cevaplar

      

      

Cevaplar

.‫ال ي�رشبان املاء املعدين �أب ًدا‬ -1 .‫ال ت�رشب املاء املعدين �أب ًدا‬ -2 .‫ ال ت�رشبان املاء املعدين �أب ًدا‬-3 .‫ني املاء املعدين �أب ًدا‬ -4 َ ‫ال ت�رشب‬ .‫ ال ن�رشب املاء املعدين �أب ًدا‬-5



                   

Ç.K. 8.1.5

84

٨

٤٧

         

      


Ders

2

Öğle Yemeğinde Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Öğle yemeğinde yiyecek ve içecekler • Mazi ve muzari fiilinin olumsuz yapılması (eril çoğul)

‫ ي�رشبون؟‬/‫ماذا ي�أكلون‬ ...‫ال�ساعة الآن‬

Sözcük Dağarcığı

• •

Öğle yemeğindeki yiyecek ve içeceklerle ilgili sözcükler

• İsim cümleleri • Sıfat tamlamaları • Saatler (‫)الثلث‬

Derse Hazırlama Öğrencileri ikili gruplara ayırarak genellikle öğle yemeğinde ne yedikleri konusunda diyalog kurmalarını sağlayabilirsiniz.

DERS

K İ TA B I

D.K. 8.2.1

 

Cevaplar

  

       

                                   

 

            

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 8.2.2 Cevaplar

.‫ يدور احلوار يف الغداء‬-1 .‫ املطعم نظيف‬،‫ نعم‬-2 ‫ يريدان الأرز باللحم والفا�صوليا وقلي ًال من البطاطا املقلية مع‬-3 .‫ ال�سلطة‬ .ً‫ �ستتناول احل�ساء �أوال‬-4



585


D.K. 8.2.3

DERS

  

  

    Cevaplar          .‫ ال ن�أكل‬،‫ ال‬-1 .‫ �أكلوا‬‫ ما‬،‫ ال‬-1     .‫تناولنا‬ ،‫ ال‬-2 .‫نتناول‬  ‫ال‬   ‫ ما‬،‫ ال‬-2 .‫ي�رشبون‬      ‫ ما‬،‫ ال‬-3 ‫ ال‬،‫ ال‬-3 .‫�رشبوا‬     .‫ن�رشب‬ ‫ ال‬،‫ ال‬-4 .‫�رشبنا‬ ‫ ما‬،‫ ال‬-4                  D.K. 8.2.4         Cevaplar  

.‫ثلثًا‬ ‫ال�ساعة ال�سابعة �إال‬

‫ثلثًا‬ ‫ال�ساعة الثانية ع�رشة �إال‬

  

.‫ثلثًا‬ ‫ال�ساعة الثالثة �إال‬

‫ثلث‬ ‫ال�ساعة ال�ساد�سة �إال‬ ً 

.‫ثلثًا‬ ‫ال�ساعة الرابعة �إال‬ 



K İ TA B I

                                                    









  









DERS

١١

Cevaplar

‫امل�رشوبات‬

‫امل�أكوالت‬

‫ احلليب‬3

‫ الأرز‬11

‫ القهوة‬1

‫ الفا�صوليا‬8

‫ ال�شاي‬4

‫ الكباب‬7

‫ اللنب‬6

‫ الباذجنان‬12

‫ ع�صريالربتقال‬2

‫ احل�ساء‬5 ‫ البازالء‬10 ‫ حلم م�شوي‬9

٢

١٢



K İ TA B I



D.K. 8.2.5

 ١

٣ ٦

٤

٥

٧

٨

٩ ١٠

 

  86



  ٣    

 ١١      















   




DERS

K İ TA B I



D.K. 8.2.6

                               















Cevaplar

D.K. 8.2.7 Cevaplar

‫هم جاءوا من مناطق خمتلفة والآن هم يقيمون يف �أنقرة ويعملون‬ ‫ ويذهبون �إىل املطعم للغداء ويف املطعم ي�أكلون‬.‫يف �إن�شاء البيوت‬ ‫ وهم ال‬.‫ بعد الأكل ي�رشبون ال�شاي‬.‫الفا�صوليا والأرز واحللويات‬ ‫ ويف بع�ض الأحيان ي�شرتون املواد الأ�سا�سية للأكل‬.‫يحبون القهوة‬ .‫ويطبخون ب�أنف�سهم‬

      



.‫ ال يف�ضلون الكباب‬،‫ ال‬-1 .‫ ن�أكل الفا�صوليا‬،‫ نعم‬-2 .‫ ال يريدون احل�ساء‬،‫ ال‬-3 .‫ نريد ال�شاي يف الغداء‬،‫ نعم‬-4 .‫ ال ي�رشبون القهوة قبل الأكل‬،‫ ال‬-5



Ç.K. 8.2.1

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

  t 

t t 

t

t 

t 

٨

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                           

         

Cevaplar

‫ال ي�أكلون‬ ‫يف�ضالن‬ ّ ‫ال‬ ‫ال يتناوالن‬ ‫ال ُنحِ ّب‬ ‫ال تريد‬ ‫ي�رشبن‬ ‫ال‬ ْ ‫ال يطلبون‬

‫ي�أكلون‬ ‫يف�ضالن‬ ّ ‫يتناوالن‬ ‫ُنحِ ّب‬ ‫تريد‬ ‫ي�رشبن‬ ْ ‫يطلبون‬

Ç.K. 8.2.3

     

‫ فذهبوا �إىل مطعم نظيف �أ�سعاره‬. ‫دعا �أحمد �أ�صدقاءه �إىل الغداء‬ ‫ف�ضل �أحمد و�سليم الأرز باللّحم والفا�صوليا‬ ّ ‫ يف املطعم‬.‫منا�سبة‬ َ ‫وف�ضل جا�سم ا‬ ‫ملكَرونة‬ ‫وقليلاً من البطاطا‬ ّ .‫ال�سلَطة‬ ّ َ ‫املقلية مع‬ ‫ بعدها �أرا َد ْت‬,ً‫فطلبت احل�ساء � ّأولا‬ ‫ �أما نور‬.‫بالدجاج والبازالء واللنب‬ ْ .‫�سمكًا م�شو ًيا مع �سلطة اخل�ضار‬ Ç.K. 8.2.2

            

Cevaplar

Cevaplar ٤٨

‫ما �أراد‬ ‫�أراد‬-4 ‫ �أكلنا ما �أكلنا‬-1 ‫�رشبن‬ ‫رش ْب َن ما‬ ِ �-5 ‫ �سافرا ما �سافرا‬-2 َ ‫أر�سلت‬ ‫تناولت ما‬-3 َّ ُ‫ْت ما � ن‬ َّ ُ‫�أر�سل ن‬-6 ‫تناولت‬ ْ ْ 787


٨

 

Ç.K. 8.2.4



‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar 



Ç.K. 8.2.5 Cevaplar







 ‫ يف الغداء؟‬ ‫تطلبون احل�ساء‬ ‫هل‬-1      ‫يف املطعم؟‬ ‫تف�ضلني تناول الغداء‬ ّ ‫هل‬-2        ‫هل‬-3 ‫الع�شاء؟‬ ‫اللحم يف‬‫يتناولون‬  ‫هل حتبون ع�صري الربتقال يف الفطور؟‬-4      ‫الغداء؟‬ ‫هل ي�رشبون القهوة بعد‬-5                 

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٨

  

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

 

 



 

   







 .‫والثلث‬ ‫الثانية ع�رشة‬ .‫والثلث‬ ‫ال�سابعة‬ .‫والثلث‬ ‫العا�رشة‬  



Akşam Yemeğinde Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Mazi ve muzari fiilinin olumsuz yapılması (dişil çoğul)

‫ ت�أكلون؟‬/‫ماذا �أكلنت‬ ...‫ال�ساعة الآن‬

Sözcük Dağarcığı

• •

Akşam yemeğindeki yiyecek ve içeceklerle ilgili sözcükler

• İsim cümleleri • Sıfat tamlamaları • Saatler (‫)ال ّثلُث‬ Derse Hazırlama

‫ تف�ضلني من امل�أكوالت يف الع�شاء؟‬/‫ ماذا تف�ضل‬ve ‫ يف البيت �أم يف املطعم؟‬،‫ تتناولني الع�شاء‬/‫ �أين تتناول‬gibi

sorularıyla öğrencilerden cevap almaya, onları derse ısındırmaya çalışabilirsiniz.

88

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

 

٤٩

• Akşam yemeğinde yiyecek ve içecekler

٨

                              

 

٤٩

3

   

.‫الثلث‬ ‫الثالثة و‬ .‫والثلث‬ ‫اخلام�سة‬   

Ders


DERS

K İ TA B I

 

D.K. 8.3.1

 Cevaplar

   

            "     "                                       

              

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 8.3.2 Cevaplar



               

 

.‫ تعمل يف ال�رشكة‬-1 .‫كانت عندها �أعمال كثرية اليوم‬ ،‫ نعم‬-2 ْ .‫ �أع ّد ْت فطري ال�سبانخ وح�ساء الطماطم‬-3 .‫ زينب ج ّه َز ْت ال�سلطة‬-4



DERS

K İ TA B I

D.K. 8.3.3

  

              

Cevaplar



.‫ ما تناول َْن‬،‫ ال‬-1 .‫ ما ج ّهزنا‬،‫ ال‬-2 .‫زن‬ َ ‫ ما ج ّه‬،‫ ال‬-3 .‫أكلن‬ َ � ‫ ما‬،‫ ال‬-4 .‫ ما �أكلنا‬،‫ ال‬-5

          

  

D.K. 8.3.4

           

          

Cevaplar

.‫ ال نف�ضل‬،‫ ال‬-1 .‫يف�ضلن‬ ‫ ال‬،‫ ال‬-2 َ .‫ ال ن�رشب‬،‫ ال‬-3 .‫ي�رشبن‬ ‫ ال‬،‫ ال‬-4 َ  989


DERS

D.K. 8.3.5

 

t  tttt t Cevaplar

‫زيت الزيتون‬

    

‫�آي�سكرمي‬

  

‫فلفل �أ�سود‬

       

 

‫قهوة‬

    

 

  

  

       

     

‫ماء زمزم‬

  

     

 

  



DERS

D.K. 8.3.6

t  tttt t



Cevaplar

 

 

‫ب�صل‬

K İ TA B I

K İ TA B I

        

‫�أ‬ .‫ال�سيدة زينب اللحم امل�شوي‬ ْ � ّ ‫أكلت‬ .‫غ�سلت ال�سيدة زينب الأطباق‬ ْ .‫�رشبت ال�سيدة زينب فنجان �شاي‬ ْ .‫قر�أت ال�سيدة زينب املجلة‬ ‫ب‬ .‫ال�سيدة زينب ال�سلطة يف الثلاّ جة‬ ّ ‫مل َت َ�ضع‬ .‫مل تطبخ ال�سيدة زينب الباذجنان‬ .‫مل تنظف ال�سيدة زينب املوقد‬ .‫مل تكتب ال�سيدة زينب الر�سالة‬

        

        

                  

    

           

90






DERS

K İ TA B I

       

     

     

    

    

      



                         

                               

                      

                

D.K. 8.3.7



                 

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

     t

t 

t t  t 

 t

٨

        

‫هن َي ْ�سك ُّن يف نف�س‬ ّ .‫عائ�شة ومرمي و�صاحلة �صديقات حميمات‬ ‫ قبل‬.‫ ويذهنب �إىل حم ّل العمل م ًعا‬.‫ويعمل َْن يف نف�س ال�رشكة‬ ,‫ال�ش ّقة‬ َ ‫وهن‬ ‫الذهاب �إىل ال�رشكة ميار�سن متارين‬ ّ .‫ريا�ضية بع�ض الأيام‬ ّ ‫ عندما يرج ْعن �إىل البيت تذهب كل واحدة‬.‫م�شغوالت عاد ًة يف العمل‬ ‫وبع�ضهن ينظّ فن‬ ‫بع�ضهن ي�شاه ْد َن التلفزيون‬ .‫منهن �إىل غرفتها‬ ّ ّ ّ .‫الغرفة و َيكْوين املالب�س‬

Ç.K. 8.3.2 Cevaplar

.‫لن الكباب‬ ّ ،‫ نعم‬-1 َ ‫يف�ض‬ .‫أكلن الفا�صوليا‬ َ �‫ ال ي‬،‫ ال‬-2 .‫ �أريد احل�ساء‬،‫ نعم‬-3 .‫يردن ال�شاي يف الغداء‬ َ ‫ ال‬،‫ ال‬-4 .‫ي�رشبن القهوة قبل الأكل‬ ،‫ نعم‬-5 َ

        

   

Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                                                    

‫ ويف �أكرث الأحيان تكون‬.‫ن�أكل يف الع�شاء وجبات خفيفة عادة‬ .‫هذه الوجبات باردة‬ ‫�أنا �شخ�ص ًيا �أف�ضل يف الع�شاء اخل�رضاوات مثل الفا�صوليا‬ .‫اخل�رضاء وال�سبانخ والبازالء وغريها من اخل�رضاوات‬ ‫ و�أحب‬.‫�أحب يف الع�شاء ال�سمك مع الأرز بالإ�ضافة �إىل ال�سلطة‬ .‫احللوى بعد ال�سمك‬ .‫ال �أحب تناول اللحوم يف الع�شاء لأن الع�شاء وجبة خفيفة‬

Ç.K. 8.3.1

    

 

Cevaplar

Ç.K. 8.3.3

Cevaplar

                            

1- Kahve içtiğimde geceleyin uyuyamıyorum. ٥٠

2- Her öğünden sonra dişlerimi fırçalıyorum. 3- Akşam yemeği için lokantaya gitmedik. 4- Sağlığa zararlı içecekler içme. 91 11


Ç.K. 8.3.4 Cevaplar

. ‫يعملْن يف امل�ست�شفى‬-1 .‫إجنليزية‬ ‫الفرن�سية وال‬ ‫ثن‬ َ ‫يتح ّد‬-2 ّ ّ .‫نب �إىل ال�سباحة يف وقت الفراغ‬ َ ‫يذه‬-3

٨

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

    

     

  

      

     

Ç.K. 8.3.5

   

                

    

                                                                                  

.‫مو�سكو‬ َ ‫ هن ال‬-1 ْ ‫يقمن يف‬ .‫�سن الفار�سية‬ َ ‫يدر‬ ّ ‫ هن ال‬-2 .‫يعملن يف ال�رشكة‬ ‫ هن ال‬-3 َ .‫يقمن يف القاهرة‬ َ ‫ هن ال‬-4 ٥١

92

  

                           

.‫يقمن يف الأردن‬-1 َ .‫يدر ْ�س َن اللغة العربية‬-2 ّ .‫يتح ّد ْثن الفار�سية‬-3 .‫يذهب �إىل ال�سينما‬-4 ْ‫ن‬

Cevaplar

Ç A L I Ş M A K İ TA B I


ÜNİTE

BOŞ VAKİTLERİ GEÇİRME

93

Ders 1: Hobiler Ders 2: Spor Ders 3: Sanat ve Kültür Kazanımlar: • Öğrenci, tercih ettiği hobiler, spor etkinlikleri ile sanat ve kültür faaliyetleri ile ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verebilir. • Öğrenci geçmişte, şimdiki zamanda ve geniş zamanda yaptıkları hobiler, spor etkinlikleri, sanat ve kültür faaliyetleri ile ilgili sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verebilir Ders

1

Hobiler Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Favori hobiler • Mazi ve muzari fiil (ikil) • Olumlu ve olumsuz cümleler

Sözcük Dağarcığı

/‫ ـها‬/‫ ـ ُه‬/ ِ‫ ـك‬/ َ‫• ما هواياتك‬ ‫ ـكما‬/‫ـهما‬

Çeşitli hobilerle ilgili sözcükler

• İsim cümleleri DERS

K İ TA B I

 

Derse Hazırlama 

Öğrencilere ‫املف�ضلة؟‬ ‫ ما هوايتك‬sorusunu sorarak tercih ّ ettikleri hobilerle derse hazırlık yapabilirsiniz.

   

                                                                        





D.K. 9.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 9.1.2 Cevaplar

.‫ �أ�سبوعان‬-1 .‫ قراءة الروايات البولي�سية واال�ستماع �إىل املو�سيقى‬-2 .‫�ست�سافر مرمي �إىل �آالنيا‬-3 .‫ �ستم�شي على �شاطئ البحر و�ست�سبح‬-4 193


DERS

D.K. 9.1.3

K İ TA B I

  

Cevaplar   

  



  

  







 

        

 



 



    

   

 





  





  



 

 



DERS

K İ TA B I

    

Cevaplar

)‫ الذهاب �إىل ال�سينما‬/‫ (الذهاب �إىل امل�رسح‬-1 ‫ ماذا تفعالن يف هذه العطلة؟‬- .‫ نذهب �إىل امل�رسح‬- .‫ �أنا �شغوفة بالذهاب �إىل ال�سينما‬.‫ �أنا ال �أحب الذهاب �إىل امل�رسح‬- )‫ ال�سفر‬/ ‫ (الإ�ستماع �إىل املو�سيقى‬-2 ‫ ماذا تفعالن يف هذه العطلة؟‬- .‫ ن�ستمع �إىل املو�سيقى‬- .‫ �أنا �شغوف بال�سفر‬.‫ �أنا ال �أحب اال�ستماع �إىل املو�سيقى‬- )‫ ال�صيد‬/ ‫ (كتابة ال�شعر‬-3 ‫ ماذا تفعالن يف هذه العطلة؟‬- .‫ نكتب ال�شعر‬- .‫ �أنا �شغوف بال�صيد‬.‫ �أنا ال �أحب ال�شعر‬- )‫جول‬ ّ ‫ ال ّت‬/ ‫ (ال�سباحة‬-4 ‫ ماذا تفعالن يف هذه العطلة؟‬- .‫ ن�سبح يف البحر‬- .‫بالتجول‬ ‫ �أنا �شغوفة‬.‫ �أنا ال �أحب ال�سباحة يف البحر‬- ّ 94





D.K. 9.1.4

     





    

‫ ما هوايتنا؟‬-1 ‫ ما هوايتكما؟‬-2 ‫ ما هوايتهما؟‬-3 ‫ ما هوايتنا؟‬-4 ‫ ما هوايتكما؟‬-5 ‫ ما هوايتهما؟‬-6





.‫ هوايتكما جمع الطوابع‬ .‫ هوايتنا الر�سم‬ .‫ هوايتهما ال�سباحة‬ .‫ هوايتكما جمع العمالت الأجنبية‬.‫ هوايتنا ال�سفر وال�سياحة‬.‫ هوايتهما َنظْ م ال�شعر‬-

                                            






DERS

K İ TA B I

  

  

 

      



 

                  

      

‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ ما هي هواياتك؟‬‫ر‬   ‫�س‬ ‫هل عندكِ برنامج للعطلة؟‬ -2 ‫ ماذا تفعالن يف هذه العطلة؟‬-1      ‫�أ‬ ‫هـ ذ ه‬ 1  ‫ ملاذا ال ت�سافران معي؟‬-4 .‫ �أم�شي كل يوم على �شاطئ البحر‬-3 ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ن‬  ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ي‬ .‫ نق�ضي م ًعا وق ًتا ممت ًعا‬-6 .‫ علينا �أن ن�ست�شري �أ�رستنا عن هذا املو�ضوع‬-5 4    3 ‫ل‬ ‫ا‬  ‫م‬ ‫ت‬ ‫والدي �ش ّقة‬ ‫ اِ�ست�أجر‬-8 !‫لي َتنا كنا معك‬   ْ ‫ يا‬-7 ‫ ا‬7 ‫ّن ك‬ ‫ذ‬     ‫ا‬ 

       

D.K. 9.1.6 Cevaplar

     

   

              

٩

6 5 ‫بر‬2 ‫ا‬

 

‫مَي�شي ي�سري‬       ‫والد‬ ‫�أب‬   ‫طلة �إجازة‬   ‫ُع‬ ‫ر ّد‬ ‫�أ�رسة‬ ‫و ْقت‬

Ç.K. 9.1.1

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

)‫ جمع العمالت الأجنبية‬/ ‫(القراءة‬ .‫ هاتان البنتان حتبان القراءة‬-1 .‫نف�ضل جمع العمالت الأجنبية‬ ّ ,‫نحب القراءة‬ ّ ‫ نحن ال‬)‫ ال�صيد‬/ ‫(كرة ال�سلة‬ .‫يحبان كرة ال�سلة‬ ّ ‫ هذان الرجالن‬-2 .‫نف�ضل ال�صيد‬ ّ ,‫نحب كرة ال�سلة‬ ّ ‫ نحن ال‬)‫ ال�سباحة يف امل�سبح‬/ ‫(ال�سباحة يف البحر‬ .‫حتبان ال�سباحة يف البحر‬ ّ ‫ هاتان املر�أتان‬-3 .‫نف�ضل ال�سباحة يف امل�سبح‬ ّ ,‫نحب ال�سباحة يف البحر‬ ّ ‫ نحن ال‬-

     -١    

Ç.K. 9.1.2

-٢     -٣     -٤

 

‫جواب‬ ‫عائلة‬ ‫زمن‬



Ç A L I Ş M A K İ TA B I



  8  ‫�ش‬ ‫ي‬  ‫ق �ض‬  ‫ ة‬

Cevaplar

 

D.K. 9.1.5

Cevaplar

٥٢

.‫ �س�أم�شي على �شاطئ البحر كل يوم‬-1 .‫ يا ليتنا كنا معك‬-2 .‫ �أحب قراءة الروايات البولي�سية‬-3 .‫ العطلة فر�صة ملمار�سة الهوايات‬-4 395


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Cevaplar

‫ ما هواية الن�ساء؟‬-3 ‫ ما هواية زينب؟‬-1 .‫ امل�شي‬.‫ كرة اليد‬‫ كيف ترى الن�ساء امل�شي؟‬‫ كيف ترى كرة اليد؟‬.‫يرونه مفيد لل�صحة‬ .‫ نراهاممتعة‬ْ ‫ميار�سن هذه‬ ‫ كم �ساعة‬- ‫مرة يف الأ�سبوع متار�س‬ َ ّ ‫ كم‬‫الهواية؟‬ ‫هذه الهواية؟‬ .‫ �ساعة واحدة كل يوم‬.‫ مرة واحدة يف الأ�سبوع‬‫ ما هواية الأ�رسة؟‬-4 .‫ قراءة الكتب‬‫ كيف ترى الأ�رسة قراءة الكتب؟‬.‫ تراها مفيدة‬‫ كم �ساعة متار�س هذه الهواية؟‬.‫ �ساعة ون�صف كل يوم‬-

Ders

٩

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ ما هواية الرجال؟‬-2 .‫ كرة القدم‬‫ كيف يرى الرجال كرة القدم؟‬.‫يرون ب�أنها ممتعة‬ ْ ‫مرة يف الأ�سبوع ميار�سون‬ ّ ‫ كم‬‫هذه الهواية؟‬ .‫ مرتني يف الأ�سبوع‬-

2



     

             

                                       ٥٣

Spor Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Tercih edilen spor etkinlikleri • Mazi ve muzari fiil (eril çoğul) • Olumlu ve olumsuz cümleler • İsim tamlaması - İsim cümlesi

Sözcük Dağarcığı

‫ تف�ضلون؟‬/‫تف�ضل‬ ّ ‫� ّأي ريا�ضة‬ ‫�أي فريق ت�شجعه؟‬ ‫؟‬...‫�إىل ماذا نحتاج عندما‬

• • •

Spor etkinlikleriyle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Bazı öğrencilere sağlayabilirsiniz.

‫يا�ضات؟‬ َ ‫الر‬ ّ ‫ماذا متار�س من‬

sorusunu sorarak sevdikleri sporu söylemelerini

Diğer bir alternatif ısındırma etkinliği olarak öğrencilerin dikkatini ders kitabındaki resme yönlendiriniz. ‫ ماذا يفعلون؟‬diye sorunuz (‫)يتزحلقون على اجلليد‬.

96

    

Ç.K. 9.1.3


DERS

K İ TA B I

D.K. 9.2.1

 

Cevaplar

 

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

                           

D.K. 9.2.2                

DERS



Cevaplar



K İ TA B I

       

      



D.K. 9.2.3 Cevaplar

.‫ يحبون ال�سباحة‬-1 .‫نحب الكراتية‬-2 .‫ �أف�ضل ال�شطرجن‬-3 .‫أحب اجلري‬ ّ �-4



 





















                                               

 

.‫ ال لي�ست لديهم م�شكلة‬-1 .‫ كانت هوايته التزلج‬،‫ نعم‬-2 .‫ هوايته ركوب الأمواج‬-3 ."‫ تابعوا حركاتي بد ّقة‬،‫ "بكل �رسور‬:‫ قال لهم‬-4

D.K. 9.2.4 Cevaplar

‫ ما عندنا م�شكلة‬،‫ال‬ .‫بكل �رسور‬ .‫ت�رشفت‬

1 -2 -3



597


DERS

. ‫ منار�س اجلري‬,‫نعم‬

-4

K İ TA B I

                   

D.K. 9.2.5 Cevaplar

‫ م�رضب‬-1 ‫ خوذة‬-2 ‫ نظارة مائية‬-3 ‫ ُقفَّاز‬-4 ‫ مِ ْزلَق‬-5 ‫ كر ة‬-6 ‫ حذاء ريا�ضة‬-7 ‫ �صدرية النجاة‬-8

    



 

 

 



   

                          

D.K. 9.2.6 Cevaplar

 

DERS

‫املف�ضلة؟‬ ‫ هل الكرة الطائرة ريا�ضتهم‬-1 ّ .‫املف�ضلة‬ ‫ كرة الطائرة ريا�ضتهم‬،‫ نعم‬ّ ‫امل�ضلة؟‬ ّ ‫ هل ال�سباحة ريا�ضتهن‬-2 .‫املف�ضلة‬ ‫ريا�ضتهن‬ ‫ ال�سباحة‬،‫ نعم‬ّ ّ



   

                                                              

‫املف�ضلة؟‬ ‫ هل ركوب اخليل ريا�ضتكما‬-3 ّ .‫املف�ضلة‬ ‫ ركوب اخليل ريا�ضتنا‬،‫ نعم‬ّ ‫املف�ضلة؟‬ ‫ هل كرة القدم ريا�ضتنا‬-4 ّ .‫املف�ضلة‬ ‫ كرة القدم ريا�ضتكم‬،‫ نعم‬ّ



K İ TA B I

   



 

Cevaplar

   



   

D.K. 9.2.7







       .‫فيف�ضل كرة اليد‬ ‫ املدير يف�ضل كرة الطاولة �أما املدر�س‬-1 ّ     .‫فيف�ضلون امل�شي‬ ‫يف�ضلون اجلري �أما امل�س ّنون‬ ّ ّ ‫ ال�شباب‬-2         .‫فيف�ضل كرة القدم‬ ‫تف�ضل ال�سباحة �أما حممود‬ ّ ّ ‫ عائ�شة‬-3 .‫فيف�ضل ال�شطرجن‬ ‫يف�ضل الرماية �أما حممود‬ ّ ّ ‫ �أحمد‬-4  

98




Ç A L I Ş M A K İ TA B I

        

        

              

      

٩

٩

٥٤



‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

      

                                                     ٥٥

.‫ي�أخذ هذه الدورة منذ �أ�سبوع‬ .‫ي�أخذون هذه الدورة منذ �أ�سبوع‬ .‫ي�أخذون هذه الدورة منذ �شهر‬ .‫ت�أخذون هذه الدورة منذ �شهر‬ .‫ن�أخذ هذه الدورة منذ �شهر‬

Ç.K. 9.2.2

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

 

Cevaplar

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

                  

Ç.K. 9.2.1

‫ �سنوات‬5/‫الكرة الطائرة‬-3 ‫�أي ريا�ضة متار�سون؟‬.‫منار�س الكرة الطائرة‬‫منذ متى متار�سونها؟‬.‫منار�سها منذ خم�س �سنوات‬‫ �سنة‬1/‫ال�سباحة‬-4 ‫�أي ريا�ضة متار�سون؟‬.‫منار�س ال�سباحة‬‫منذ متى متار�سونها؟‬.‫منار�سها منذ �سنة واحدة‬‫ �سنة‬12/‫امل�صارعة‬-5 ‫�أي ريا�ضة متار�سون؟‬.‫منار�س امل�صارعة‬‫منذ متى متار�سونها؟‬.‫منار�سها منذ اثنتي ع�رشة �سنة‬-

1 -2 -3 -4 -5

Cevaplar

‫ �سنوات‬4/‫كرة ال�سلة‬-1 ‫�أي ريا�ضة متار�سون؟‬.‫منار�س كرة ال�سلة‬‫منذ متى متار�سونها؟‬.‫منار�سها منذ �أربع �سنوات‬‫ �أ�شهر‬6/‫كرة الطاولة‬-2 ‫�أي ريا�ضة متار�سون؟‬.‫منار�س كرة الطاولة‬‫منذ متى متار�سونها؟‬.‫منار�سها منذ �س ّتة �أ�شهر‬-

Ç.K. 9.2.3

٩

Cevaplar ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

.‫ هم ال يحبون ركوب اخليل ولكنهم يحبون ركوب الدراجة‬-1 .‫ �أنتم ال حتبون ال�سباحة ولكنكم حتبون الكرة الطائرة‬-2 .‫ نحن ال نحب كرة ال�سلة ولكننا نحب كرة القدم‬-3 .‫ �أنتما ال حتبان التزلّج على اجلليدولكنكما حتبان ركوب الأمواج‬-4 .‫هي ال حتب كرة الطاولة ولكنها حتب التن�س‬-5 Ç.K. 9.2.4

Cevaplar

‫ نحن منار�س الرماية و�أنتم ماذا متار�سون؟‬-1 ‫نحن منار�س التزلّج و�أنتم ماذا متار�سون؟‬-2 ‫ نحن منار�س ركوب الأمواج و�أنتم ماذا متار�سون؟‬-3 ‫ نحن منار�س التن�س و�أنتم ماذا متار�سون؟‬-4 ‫ نحن منار�س التزلّج على اجلليد و�أنتم ماذا متار�سون؟‬-5 ‫ نحن منار�س ت�سلق اجلبال و�أنتم ماذا متار�سون؟‬-6 Ç.K. 9.2.5

Cevaplar

1- Hobilerim ata binmek, okçuluk ve avlanmak. 2- Ben dağa tırmanmayı ve tenisi sevmem. 3- Ahmet okul takımında yetenekli bir oyuncudur. 4- Biz her zaman milli takımı destekleriz. 799


Ders

3

Sanat ve Kültür Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Kültür ve sanat etkinlikleri • Mazi ve muzari fiil (dişil çoğul)

Sözcük Dağarcığı

‫تف�ضلني؟‬ ّ /‫تف�ضل‬ ّ ‫�أي ناد‬

• İsim tamlaması - İsim cümlesi

Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Öğrencilere önce ‫تف�ضلني؟‬ ِّ ‫ �أي ناد‬diye sorunuz, ardından ‫تف�ضلني هذا النادي؟‬ ّ /‫تف�ضل‬ ّ /‫تف�ضل‬ ّ ‫ ملاذا‬diye sorarak tercihinin nedeniyle ilgili kendini ifade etmesini sağlayınız.

DERS

K İ TA B I

 

D.K. 9.3.1 Cevaplar

    

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

                                                           

100






DERS

K İ TA B I

   

D.K. 9.3.2

                        ٧                 

Cevaplar

      

.‫ ُتنظّ م ن�شاطات ف ّنية وثقافية‬-1 .‫ ُتنظّ مها خالل العام الدرا�سي والعطلة ال�صيفية‬-2 .‫ ينظّ م رحالت �إىل املدن والقرى‬-3 .‫عاون جميل بينهم‬ ُ ‫ هناك َت‬،‫ نعم‬-4 D.K. 9.3.3 Cevaplar

  





 





DERS

t

      t  t

.‫ ينظمن م�سابقات ال�شطرجن‬4 .‫ يهتم ِْمن بقواعد املرور و ُي�صدرن ن�رشة �شهرية عن ن�شاطاتهن‬3 .‫ ينظمن م�سابقات ريا�ضية‬5

K İ TA B I

D.K. 9.3.4

   t

7

.‫ورهن يف موا�ضع خمتلفة‬ ‫ َيقمن ب َد‬6 ّ .‫ و َيهتم ِْمن بالقراءة‬،‫ينظم َن مكتبة امل ْدر�سة‬ ْ 2 .‫ينظم َن رحالت �إىل املدن والقرى‬ ْ 1



 

.‫تر�سم الطالبات ُ�ص َو ًرا خمتلفة ثم ينظّ ْمن معر�ض الر�سم‬

t

t

 t

 t

Cevaplar

.‫ال�صديقات ي�صلن �إىل معر�ض الكتب يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر‬ .‫�أولاً يطّ لعن على الن�رشات التعريفية‬ .‫يت�صفحن الكتب‬ ‫ثانيا‬ ّ

‫أقرا�صا مدجمة وبعدها ميررن على ق�سم املعاجم‬ ً � ‫ثم ي�شرتين‬

.‫والكتب التاريخية‬

.‫�صديقاتهن فيذهب م ًعا �إىل احلديقة‬ ‫و فج�أ ًة يقابلْن‬ ّ .‫ثم يدخلْن املطعم‬

                        



.‫بيوتهن‬ ‫أخريا يرج ْعن �إىل‬ ّ ً �‫و‬



9101


 

DERS

D.K. 9.3.5  

Cevaplar

    5 2 4  

.‫ نادي الرق�صة ال�شعبية‬-1 .‫ نادي الثقافة والأدب‬-4           -2 .‫ الأحمر‬‫الهالل‬ ‫نادي‬ .‫ال�صحة والنظافة‬ ‫ نادي‬-5           ‫نادي ال‬    ‫إ�سعافات‬        -3 .‫أولية‬ ‫ال‬ .‫الرفق باحليوانات‬ ‫ نادي‬-6           

                                      Ç.K. 9.3.1                                                                                                   Cevaplar                                       ‫نادي‬/  ِ‫انت‬-1    .‫بعد يومني‬/‫نادي الك�شافة‬/ ‫هن‬-2  .‫غد‬     ّ      ‫بعد‬/‫الريا�ضة‬                   ‫هل‬   ‫ الك�شافة؟‬ ‫نادي‬‫يف‬ ‫لن‬ ‫�سج‬ ‫الريا�ضة؟‬ ‫نادي‬ ‫يف‬ ‫هل‬ِ‫�سجلت‬     ّ                                .‫ي�سجلن بعد‬ ‫ مل‬،‫ال‬.‫مل �أ�سجل بعد‬ ،‫ال‬َ         ‫متى‬ ،‫إذن‬  ‫�ست�سجلني؟‬ ‫لن؟‬ ‫ متى‬،‫إذن‬ �  �َ ‫�سي�سج‬ ّ 

  ‫�سي�سجلن بعد‬.‫يومني �إن �شاءاهلل‬ .‫�س�أ�سجل بعد غد �إن �شاءاهلل‬َ ‫ املكتبة‬/‫نادي‬/‫�أننت‬-3 ‫يف نهاية‬/‫نادي التمثيل‬/‫نحن‬-4 .‫الأ�سبوع القادم‬/ .‫الدر�س‬ ‫�سجلنا يف نادي التمثيل؟‬ ّ ‫هل‬ّ ‫هل‬- ‫�سجلنت يف نادي املكتبة؟‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ .‫ن�سجل بعد‬ .‫ت�سجلوا بعد‬ ّ ‫ مل‬،‫ال‬ّ ‫ مل‬،‫ال‬‫�ست�سجلن؟‬ ‫ متى‬،‫�إذن‬‫�سنجل؟‬ ّ ّ ‫ متى‬،‫�إذن‬ ‫�سن�سجل الأ�سبوع القادم �إن‬.‫�ست�سجلون يف نهاية الدر�س �إن �شاءاهلل‬ّ ّ .‫�شاء اهلل‬ .‫بعد قليل‬/‫نادي ال�شطرجن‬/‫هو‬-5 ‫هل �سجل يف نادي ال�شطرجن؟‬.‫ي�سجل بعد‬ ّ ‫ مل‬،‫ال‬‫�سي�سجل؟‬ ‫ متى‬،‫�إذن‬ّ .‫�سي�سجل بعد قليل �إن �شاء اهلل‬ّ

٩

Ç.K. 9.3.2 Cevaplar

‫ يا ليلى؟‬‫�أي نادٍ تختارين‬‫ يا بنات؟‬-1 ‫ �أي الأندية تخرتن‬-1 ‫ هل هن‬-2 ‫يحبب الرق�صات ال�شعبية؟‬ -2 ْ‫ن‬ ‫ هل �أننت‬-3 ‫تخرتن نادي التمثيل �أول مرة؟‬ ْ -3 ‫ من الأندية العديدة؟‬-4 ‫ ماذا يف�ضلن‬-4 102

 

  3 1  6   

K İ TA B I

     

                                       

 

                          

                       

                               



Ç A L I Ş M A K İ TA B I

  



   



                 

٩

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

 

   

   

   

   

  



      



     

٥٦


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

٩

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

  



  





Ç.K. 9.3.3



 

Cevaplar



    

                                                          ٥٧

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

.‫ تنظم م ْدر�ستنا ن�شاطات ف ّن ّية وثقافية‬-1 .‫ هناك �أندية عديدة لتحقيق هذه الن�شاطات‬-2 .‫ �أنا ع�ضو يف نادي الرحالت‬-3 .‫ ننظم رحالت �إىل املدن والقرى‬-4 .‫ ن�صدر ن�رشة �شهرية‬-5 .‫ نحن ع�رشون طال ًبا يف هذا النادي‬-6 .‫ هناك تعاون جميل بيننا‬-7

 

 

٩

Ç.K. 9.3.4 Cevaplar

.‫ �أننت �أع�ضاء يف نادي املكتبة‬،‫�إذن‬ .‫ �أننت �أع�ضاء يف نادي الرحالت‬،‫�إذن‬ .‫ �أننت �أع�ضاء يف نادي ال�شطرجن‬،‫�إذن‬ .‫ �أننت �أع�ضاء يف نادي الريا�ضة‬،‫�إذن‬ .‫ �أننت �أع�ضاء يف نادي املرور‬،‫�إذن‬ .‫ �أننت �أع�ضاء يف نادي التمثيل‬،‫�إذن‬

1 -2 -3 -4 -5 -6

103 11


ÜNİTE

TATİL

10 3 Ders 1: Hafta Sonu Tatili Ders 2: Yarıyıl Tatili Ders 3: Yaz Tatili

Kazanımlar: • Öğrenci, hafta sonu tatili, yarıyıl tatili ve yaz tatili ile ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verebilir. • Öğrenci çeşitli taşıtların yanı sıra, gelecek zaman ve emir kipiyle ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verebilir. • Öğrenci haftanın günleriyle ilgili sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verebilir. Ders

1

Hafta Sonu Tatili Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Haftanın günleri • Gelecek zaman • Emir kipinin kullanımı

Sözcük Dağarcığı

‫ ـكما؟‬/‫ ـهما‬/‫ ـها‬/‫ ـ ُه‬/ ِ‫ ر�أيك‬/ َ‫• ما ر�أيك‬ /‫ �سيفعالن‬/‫ �ستفعل‬/‫• ماذا �سيفعل‬ ‫�ستفعالن الأ�سبوع القادم؟‬ ‫ اذهبي‬/‫اذهب‬ • ْ

Hafta sonu tatiliyle ilgili sözcükler

DERS

Derse Hazırlama

‫ تق�ضني عطلة نهاية الأ�سبوع؟‬/‫كيف تق�ضي‬

sorusuyla öğrencileri hafta sonu etkinlikleriyle ilgili olarak iletişim kurmalarını sağlayabilirsiniz.



K İ TA B I







  

D.K. 10.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 10.1.2 Cevaplar

.‫ يدور احلوار بني الأب والأم والبنت‬-1 .‫ يذهبان �إىل ال�سينما يوم الأحد‬-2 .‫ �ستذهب �إىل امل�رسح يوم الأحد‬-3 .‫ �ستذهب مع �صديقتها ليلى‬-4 104

                                                        






DERS

K İ TA B I

                               

                    

   



 



          

Bu etkinlikte haftanın günleri verilmektedir. Öğrencilerin dikkatlerini önce metne yöneltiniz, ardından kitapları kapattırarak haftanın günlerini ders kitabındaki sırayla söylemelerini sağlayınız.

     

D.K. 10.1.4 Cevaplar

      t  t

D.K. 10.1.3

   t

   t

  t

.‫ اُكتب جي ًدا‬-4 . ‫ اِذهبي �إىل امل�رسح‬-1 .‫اُكتبا جي ًدا‬ .‫اذهبا �إىل امل�رسح‬ .‫ اُكتبي جي ًدا‬-5 .‫كثريا‬ ً ‫ اُدر�س‬-2 .‫اُكتبا جي ًدا‬ .‫كثريا‬ ً ‫اُدر�سا‬ .‫كثريا‬ ً ‫ اُدر�سي‬-3 .‫كثريا‬ ً ‫اُدر�سا‬

  t





      

D.K. 10.1.5

‫ماذا �ستفعل يف الأ�سبوع القادم؟‬ .‫�س�أقابل �أ�صدقائي يوم االثنني‬ .‫�س�ألعب كرة ال�سلة يوم الثالثاء‬ .‫�س�أ�سافر �إىل �إ�سطنبول يوم الأربعاء‬ .‫�س�أكتب الر�سالة ل�صديقي يوم اخلمي�س‬ .‫�س�أزور �أقاربي يوم اجلمعة‬ .‫�س�أتناول الفطور والغداء والع�شاء يوم ال�سبت‬ .‫�س�أذهب �إىل ال�سوق يوم الأحد‬





DERS

Model cevap

K İ TA B I

  

  

 

    

   

  

 





  





  

 

  



D.K. 10.1.6

    



 3105


D.K. 10.1.6 DERS

K İ TA B I

Cevaplar   

‫للتزلج على اجلليد يف اجلبال �أحتاج �إىل قبعة �شتوية حلماية ر�أ�سي‬ .‫يدي من الربد‬ ً � ‫ و�أحتاج‬.‫من الربد‬ ّ ‫أي�ضا �إىل زوج من القفازات حلماية‬ .‫ كما �أحتاج �إىل حذاء التزلج واجلوارب طب ًعا‬.‫ورمبا �آخذ معي اللُحمة‬ .‫لأنه ال ميكنني التزلج على اجلليد بدون �أحذية التزلج‬

     

.‫لق�ضاء عطلتي على �شاطئ البحر �أحتاج �إىل �أحذية ريا�ضية �صيفية‬ ‫ كما �أحتاج �إىل‬.‫وبذلك ميكنني امل�شي �أو اجلري على الرمال ب�سهولة‬ ‫قبعة �صيفية حلماية عيوين ور�أ�سي من �أ�شعة ال�شم�س‬ ّ ‫نظارة �شم�سية �أو‬ .‫ال�ضارة‬ ّ ‫وعندما �أردت ال�سباحة �أحتاج �إىل �شورت �سباحة ومن�شفة ال�ستعمالها‬ ‫ت�شم�س حلماية ج�سمي من‬ ً � ‫ و�أحتاج‬.‫بعد ال�سباحة‬ ّ ‫أي�ضا �إىل كرميات‬ .‫ال�ضارة‬ ‫الأ�شعة‬ ّ

           

D.K. 10.1.7



3

4 6

5







DERS





     

  

D.K. 10.1.8

     

Cevaplar

106



     



‫ �سي�ستيقظان من نومهما‬-1 2 ‫ �سي�صلّيان �صالة الفجر‬-2 ‫ �سي�شاهدان طلوع ال�شم�س‬-3 ‫ �سيتناوالن الفطور‬-4 ‫ �سي�شرتيان بع�ض الهدايا‬-5 ‫ �سيزوران متحف‬-6

.‫�ست�ستيقظان من نومكما يف وقت مبكر‬ .‫ �ست�صلّيان �صالة الفجر يف م�سجد حاجي بايرام‬-1 .‫ �ست�شاهدان طلوع ال�شم�س من قلعة �أنقرة‬-2 .‫ �ستتناوالن الفطور يف املنتزه‬-3 .‫ �ست�شرتيان بع�ض الهدايا من ال�سوق‬-4 .‫ �ستزوران متحف ح�ضارات الأنا�ضول‬-5

K İ TA B I

      

1

.‫يف م�سجد حاجي بايرام‬

.‫من ال�سوق‬

.‫ح�ضارات الأنا�ضول‬

.‫يف املنتزه‬

.‫من قلعة �أنقرة‬

.‫يف وقت مبكر‬

Cevaplar

             

   








Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١٠

      

  

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

             

Cevaplar

                  

Cevaplar

.‫زورا �أقاربكما‬ .‫اركبا احلافلة‬

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١٠ 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

     

 ١    ٢    ٣    ٤      •  •  •  •  •  •  •

٥٩

-4 -5

.‫�ساعدا �إىل �صديقكما‬ .‫كثريا‬ ً ‫�أدر�سا‬ .‫ات�صال ب�صديقكما‬

-1 -2 -3

Ç.K. 10.1.4

                      

.‫ �سي�ص ّليان �صالة الفجر يف امل�سجد‬،‫ نعم‬-1 .‫ �سي�شاهدان طلوع ال�شم�س من هنا‬،‫ نعم‬-2 .‫ �سيتناوالن الفطور يف املطعم‬،‫ نعم‬-3 .‫ �سي�شرتيان بع�ض الهدايا من ال�سوق‬،‫ نعم‬-4 .‫ �سيزوران متاحف‬،‫ نعم‬-5

Ç.K. 10.1.3

٥٨

   

2 5 6 4 3 1

Ç.K. 10.1.2

              

.‫يف م�سجد حاجي بايرام‬ .‫من ال�سوق‬ .‫ح�ضارات الأنا�ضول‬ .‫يف املنتزه‬ .‫من قلعة �أنقرة‬ .ٍ ‫يف وقتٍ مبكر‬

Cevaplar

      

١٠

Cevaplar

‫ ماذا �ستفعالن يف اليوم التايل؟‬،‫ عائ�شة وفاطمة‬-1 .‫�ستذهبان �إىل القرية‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ ماذا �ستفعالن يف ال�شهر املقبل؟‬،‫ �أنتما‬-2 .‫�سن�شرتي لوازم البيت‬ ‫ ماذا �سيفعالن بعد هذه ال�سنة؟‬،‫ مراد و�أحمد‬-3 .‫�سيتخرجان من الثانوية‬ ّ ‫ ماذا �ستفعالن غ ًدا؟‬،‫ �أنتما‬-4 .‫�سندر�س يف اجلامعة‬



       





Ç.K. 10.1.1

Ç.K. 10.1.5 1- Cumartesi günü sinemaya gitmeye ne dersin? 2- Sanırım odada derslerine çalışıyor (dişil). 3- Kız arkadaşım Leyla ile pazar günü randevum var. 4- Tiyatroya gideceğiz. Bunu geçen perşembe günü kararlaştırmıştık. Ç.K. 10.1.6

Cevaplar

‫ يوم اجلمعة‬-5 ‫ يوم ال�سبت‬-6 ‫ يوم الأحد‬-7

‫ يوم االثنني‬-1 ‫ يوم الثالثاء‬-2 ‫ يوم الأربعاء‬-3 ‫ يوم اخلمي�س‬-4 5107


Ders

2

Yarıyıl Tatili Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Kutsal yerleri ziyaret • Taşıtlar • Gelecek zaman ve emir kipi (eril

Sözcük Dağarcığı

/‫ ي�صلون‬/‫ ت�صل‬/‫• كيف �أ�صل‬ ‫ت�صلون؟‬

Yarıyıl tatiliyle ilgili sözcükler

çoğul)

Derse Hazırlama

‫ هل زار �أحد �أقاربك مكّة واملدينة؟‬ve ‫ هل ترغب يف زيارة الكعبة؟‬sorularını bazı öğrencilere sorarak cevap

vermelerini sağlayınız.

DERS

D.K. 10.2.1

 

Cevaplar

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

D.K. 10.2.2 Cevaplar

.‫ مو�ضوع احلوار الذهاب �إىل العمرة‬-1 .‫ ما �أر�سل ابنه جعفر �إىل العمرة‬،‫ ال‬-2 .‫ يذهب حمزة و�أ�رسته �إىل العمرة بالطائرة‬-3 .‫ يرغب يف زيارة الأماكن املق ّد�سة‬،‫ نعم‬-4

  

  

                                                     

  108

K İ TA B I



      


K İ TA B I

          

DERS

  

 

 

 

  







.‫ا�سكت يف امل�سجد‬ .‫ا�سكتوا يف امل�سجد‬ . َ‫اُكتب واجبك‬ .‫اُكتبوا واجبكم‬

K İ TA B I





       



)‫أنت‬ َ �( -4 )‫ (�أنتم‬ )‫أنت‬ َ �( -5 )‫ (�أنتم‬

D.K. 10.2.5

1

          

 

. َ‫ (�أنت) اِجل�س يف منانك‬-1 .‫ (�أنتم) اجل�سوا يف مكانكم‬ .‫أنت) اِفتح النافذة‬ َ �( -2 .‫ (�أنتم) افتحوا النافذة‬ .‫أنت) � ْأغلِق الباب‬ َ �( -3 .‫ (�أنتم) �أغلقوا الباب‬

Cevaplar

Cevaplar

2 5

6

4

.‫م�ساء‬ ً



D.K. 10.2.4

.‫قبل بدء املدار�س‬

                                        

.‫�إىل ال�سعودية‬

                     

.‫�صباحا‬ ‫يوم الإثنني‬ ً



.‫ �سيذهبون �إىل مكتب ال�سياحة يوم االثنني‬-1 .‫ �سي�سافرون �إىل مطار جدة يوم الثالثاء‬-2 .‫ ثم �سي�صلون �إىل مكة املكرمة يوم الأربعاء‬-3 .‫ �سيطوفون الكعبة يوم اخلمي�س‬-4 .‫ �سي�صلّون �صالة اجلمعة يف بيت اهلل يوم اجلمعة‬-5 .‫ �سيزورون �إىل املدينة املنورة يوم ال�سبت‬-6 .‫ �سي�سافرون قرب الر�سول عليه ال�سالم يوم الأحد‬-7

Cevaplar

.‫ظهرا‬ ً ‫نف�س اليوم‬

                 

D.K. 10.2.3

.‫أ�سبوعا‬ ً �



.‫الأماكن املقد�سة‬

DERS

3

‫ يريدون الذهاب‬-1 ‫ املدر�سة �سوف تنظم لهم رحلة‬-2 ‫ �سيغادرون �أنقرة‬-3 ‫�سي�صلون �إىل مطار مكة‬ ِ -4 ‫ �سيقيمون فيها‬-5 ‫ �سيزورون يف ال�سعودية‬-6 7 ‫ �سيعودون �إىل تركيا‬-7

D.K. 10.2.6 Cevaplar

.‫املدر�سة �سوف تنظم لكم رحلة قبل بدء املدار�س‬ ّ -1 .‫�صباحا‬ ‫ �ستغادرون �أنقرة يوم االثنني‬-2 ً .‫ظهرا‬ ِ -3 ً ‫�ست�صلون �إىل مطار مكة نف�س اليوم‬ .‫أ�سبوعا‬ ً � ‫ �ستقيمون فيها‬-4 .‫ �ستزورون يف ال�سعودية الأماكن املقد�سة‬-5  .‫م�ساء‬ ‫ �ستعودون �إىل تركيا‬-6 ً 



7109


DERS

D.K. 10.2.7

K İ TA B I

   

Cevaplar

.‫م�ساء‬ ‫ يذهب ناجي �إىل ال�سينما يوم الأحد‬-1 ً .‫ تذهب � َأمل �إىل امل�رسح �أحيا ًنا‬-2 .‫ يزور عدنان الأقارب يوم ال�سبت بعد الظهر‬-3 .‫دائما‬ ً ‫ ت�شرتي َمها �أ�شياء جديدة‬-4 .‫م�ساء‬ ‫ يذاكر عِ ماد الدر�س يوم الأحد‬-5 ً



   

 

 

                         

        

                                  



 









Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١٠

 

Cevaplar



‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

. َ‫اُدخل �ص ّفك‬ .‫اُدخال �ص ّفكما‬ .‫اُدخلوا �ص ّفكم‬

َ‫افتح كتابك‬ .‫افتحا كتابكما‬ ‫افتحوا كتابكم‬

) ‫ (�أنت‬-1 )‫(�أنتما‬ )‫(�أنتم‬

)‫أنت‬ َ �( -3 . َ‫احرتم معلمك‬ )‫(�أنتما‬ .‫احرتما معلّمكما‬ )‫(�أنتم‬ .‫احرتموا معلمكم‬

) ‫أنت‬ 2 َ �( )‫(�أنتما‬ )‫(�أنتم‬

                                                                      

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

     

    

                                  

   

Ç.K. 10.2.2 Cevaplar

1- Ailesiyle birlikte (o ve ailesi) tatilde umreye gidecekler. 2- Amcacığım, lütfen ona izin ver. 3- Hamza nasıl gidiyorsunuz, uçakla mı otobüsle mi? 4- Siz bu sene gidin, biz gelecek sene gideriz. 5- Bu yıl kutsal mekãnları ziyaret etmek istiyorduk. 110

١٠ 

Ç.K. 10.2.1

         

         

٦٠


Ç A L I Ş M A K İ TA B I



‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

"  "                          

Ç.K. 10.2.3 Cevaplar

١٠

‫ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬-1 .‫�سن�سافر �إىل مطار جدة يوم الثالثاء‬ .‫ �سن�صل �إىل مكة املكرمة يوم الأربعاء‬-2 .‫ �سنطوف حول الكعبة يوم اخلمي�س‬-3 .‫ �سن�صلّي �صالة اجلمعة يف بيت اهلل يوم اجلمعة‬-4 .‫ �سن�سافر �إىل املدينة املنورة يوم ال�سبت‬-5 .‫ �سنزور قرب الر�سول عليه ال�سالم يوم الأحد‬-6

      

  

٦١



١٠

 

      

Ç.K. 10.2.4 Cevaplar

.‫�إىل ال�سعودية‬ .‫يف عطلة ن�صف ال�سنة‬ .‫�صباحا‬ ‫يوم االثنني‬ ً .‫ظهرا‬ ً ‫نف�س اليوم‬ . ‫أ�سبوعا‬ ً � .‫الأماكن املقد�سة‬ .‫يف نهاية العطلة‬

‫تريدون الذهاب‬ ‫ �ستنظمون رحلة‬-1 ‫ �ستغادرون �أنقرة‬-2 ‫ �ست�صلون �إىل مطار مكة‬-3 ‫ �ستقيمون فيها‬-4 ‫ �ستزورون يف ال�سعودية‬-5 ‫ �ستعودون �إىل تركيا‬-6

Ç.K. 10.2.5 Cevaplar

.‫ �سينظمون رحلة يف عطلة ن�صف ال�سنة‬،‫ نعم‬. ‫�صباحا‬ ‫ �سيغادرون �أنقرة يوم االثنني‬،‫ نعم‬ً .‫ظهرا‬ ً ‫ �سي�صلون �إىل مطار مكة نف�س اليوم‬،‫ نعم‬.‫أ�سبوعا‬ ً � ‫ �سيقيمون فيها‬،‫ نعم‬.‫ �سيزورون يف ال�سعودية الأماكن املقد�سة‬،‫ نعم‬.‫ �سيعودون �إىل تركيا يف نهاية العطلة‬،‫ نعم‬-

‫ هل �سينظمون رحلة يف عطلة ن�صف ال�سنة ؟‬-1 ‫�صباحا ؟‬ ‫ هل �سيغادرون �أنقرة يوم الإثنني‬-2 ً ‫ظهرا؟‬ ً ‫ هل �سي�صلون �إىل مطار مكة نف�س اليوم‬-3 ‫أ�سبوعا؟‬ ً � ‫ هل �سيقيمون فيها‬-4 ‫ هل �سيزورون يف ال�سعودية الأماكن املقد�سة؟‬-5 ‫ هل �سيعودون �إىل تركيا يف نهاية العطلة؟‬-6

9111


3

Ders

Yaz Tatili Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Bir Arap ülkesinin ziyaret

edilmesi

• Arap ülkelerinin adları

Sözcük Dağarcığı

/‫ ت�سافر‬/‫• كيف �أ�سافر‬ ‫؟‬...‫ ت�سافرون �إىل‬/‫ي�سافرون‬

Yaz tatiliyle ilgili sözcükler

• Taşıtlar • Gelecek zaman ve emir kipi (dişil

çoğul)

Derse Hazırlama Öğrencilere ‫ تق�ضني العطلة ال�صيفية؟‬/‫ كيف تق�ضي‬sorusunu sorarak onların yaz tatilini nasıl geçirdikleri konusunda iletişim kurmalarını sağlayabilirsiniz.

DERS

K İ TA B I



D.K. 10.3.1

 Cevaplar

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümünde diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

 

                                                                   

D.K. 10.3.2 Cevaplar

.‫ ُه ّن قادمات من تركيا‬-1 .)‫أ�سبوعا (�سبعة �أيام‬ ً � ‫ �ستبقى ال�سائحات هناك‬-2 .‫�سيذهب �إىل الأهرام‬ -3 ْ‫ن‬ .‫يذهب باحلافلة‬ -4 ْ‫ن‬

   

             

  112




DERS

K İ TA B I

   

D.K. 10.3.3

 t  t  t 

Cevaplar

t  t     t  t  

.‫ظهرا‬ ً ‫ �سيزور املتحف مع الأ�صدقاء يوم الثالثاء‬،‫ ال‬-1 .‫ �سي�ساعد الأم يف الت�سوق يوم الأربعاء‬،‫ ال‬-2 .‫ �س ُيذاكر ما ّدة التاريخ يوم اخلمي�س‬،‫ ال‬-3 .‫ �سيذهب �إىل �صالة اجلمعة‬،‫ ال‬-4 .‫ �سي�أكل الطعام يف املطعم يوم ال�سبت‬,‫ ال‬-5 .‫ �سي�شاهد التلفزيون يف البيت يوم الأحد‬,‫ ال‬-6

               

DERS





K İ TA B I

  





 









  









 









  

D.K. 10.3.4 Cevaplar

.‫�سيذهب الأ�سبوع القادم‬ -1 ْ‫ن‬ .‫�سيزرن دار العجزة‬ -2 ْ .‫�سيزرن ال�شهر القادم‬ -3 ْ .‫�سيذهب �إىل �أنطاليا‬ -4 ْ‫ن‬

               

 



113 11


DERS



D.K. 10.3.5 Cevaplar

.‫ (�أننت ) �أك ِر ْمن ال�ضيوف‬ 4 .‫ (�أننت) �شاهِ ْد َن الفيلم‬-5

.‫ِرج ْعن �إىل البيت‬ ِ ‫ (�أننت ) ا‬-1 .‫ (�أننت) اِ�ستم ْعن �إىل املدر�س‬-2 .‫ (�أننت) �ساعِ ْدن والديكن‬-3

‫ كيف �ستق�ضني العطلة؟‬: ‫خالد‬ .‫ �س�أق�ضي العطلة على �شاطئ البحر‬: ‫زينب‬ ‫ �إىل �أين �ستذهبني؟‬: ‫خالد‬ .‫ �س�أذهب �إىل �إ�سطنبول‬: ‫زينب‬ ‫ مباذا �ستذهبني؟‬: ‫خالد‬ .‫�س�أذهب بالقطار‬: ‫زينب‬ ‫ �إىل �أين �ستذهنب ؟‬: ‫حممود‬ .‫ �سنذهب �إىل طرابزون‬: ‫�شادية و�صديقاتها‬ ‫ كيف �ست�صلْن �إىل طرابزون؟‬: ‫حممود‬ .‫�سن�صل باحلافلة‬: ‫�شادية و�صديقاتها‬ .‫ �ستق�ضني وق ًتا ممت ًعا هناك �إن �شاءاهلل‬: ‫حممود‬ .‫ �إىل اللقاء‬،‫�شكرا‬ ً : ‫�شادية و�صديقاتها‬ Cevaplar

D.K. 10.3.7

114

‫ك ّل �سنة‬ .‫ يذهب �إىل العطلة يف ال�صيف‬-1 .‫ي�سافرن �إىل ال�سعودية‬ -2 ْ .‫ ينزلْن يف الفندق‬-3 .‫ يتناولْن الأكل يف املطعم‬-4 .‫يزرن الأماكن املقد�سة‬ ْ -5 .‫ي�سافرن بالطائرة‬ -6 ْ ‫خالل هذه ال�سنة‬ .‫ �سيذهب �إىل العطلة يف اخلريف‬-1 .‫�سي�سافرن �إىل م�رص‬ -2 ْ .‫ �سينزلْن يف �شقة مفرو�شة‬-3 .‫ �سيتناولْن الأكل يف املطعم‬-4 .‫�سيزرن الأهرام‬ -5 ْ .‫�سي�سافرن بال�سفينة‬ -6 ْ

                                                             

    

D.K. 10.3.6

Cevaplar

K İ TA B I

                                                            



DERS



K İ TA B I

 



 





 



 



 



 

  





 

 

                

       

 



                                    


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 10.3.1

‫ ن�شارك يف املهرجان‬-1 ١٠ ‫ب�أنقرة كل �سنة لكن �سن�شارك يف املهرجان‬.‫املقبلة‬ ‫ب�إزمري ال�سنة‬

                                        

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



 

     

           

.‫ �إىل م�رص‬-1 .‫ يف �شقة مفرو�شة‬-2 .‫ يف البيت‬-3 .‫ الأهرام‬-4 .‫ بال�سفينة‬-5 Ç.K. 10.3.3

٦٢

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١٠ 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

      

    

٦٣

         

       

           

‫ ننزل يف الفندق كل �سنة لكن �سننزل يف �شقة مفرو�شة يف ال�سنة‬-2 .‫املقبلة‬ ‫ نزور الأماكن املقد�سة كل �سنة لكن �سنزور الأهرام ال�سنة‬-3 .‫املقبلة‬ .‫ ن�سافر بالطائرة كل �سنة لكن �سن�سافر بال�سفينة يف ال�سنة املقبلة‬-4 Ç.K. 10.3.2

                 

                 

Cevaplar

Cevaplar

.‫ �إىل ال�سعودية‬-1 .‫ يف الفندق‬-2 .‫ يف املطعم‬-3 .‫ الأماكن املقد�سة‬-4 .‫ بالطائرة‬-5

Cevaplar

.‫ �سنذهب �إىل ا�سطنبول‬-4 ‫عطلتكن؟‬ ‫ �أين �ستق�ضي‬-1 ّ ‫ مباذا �ستذهنب؟‬-5 .‫ �سنق�ضي عطلتنا على �ساحل البحر‬-2 .‫�سنذهب بالقطار‬-6 ‫ �إىل �أين �ستذهب؟‬-3

١٠

Ç.K. 10.3.3 Cevaplar 1- Bir haftalığına üç oda istiyoruz. 2- Sizin için derhâl üç oda ayırıyorum. 3- Oraya nasıl ulaşırız, lütfen? 4- Biz otobüse binmeyi tercih ederiz. 5- Orada piramitleri izleyeceksiniz.

Ç.K. 10.3.3

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



  

Cevaplar

.‫هن طالبات يف الثانوية و�سيق�ضني وق ًتا ممت ًعا يف العطلة ال�صيفية‬ .‫نب �إىل مكتب ال�سياحة يوم االثنني‬ َ ‫ �سيذه‬-1 .‫ �سي�سافرن �إىل مطار جدة يوم الثالثاء‬- 2 .‫ ثم �سي�صلن �إىل مكة املكرمة يوم الأربعاء‬-3 .‫ �سيطفن حول الكعبة يوم اخلمي�س‬-4 .‫ني �صالة اجلمعة يف بيت اهلل يوم يوم اجلمعة‬ َ ‫ �سي�ص ّل‬-5 .‫�سيزرن قرب ر�سول اهلل (�ص) يوم ال�سبت‬-6 .‫ �سريجعن �إىل بلدهن يوم الأحد �إن �شاءاهلل‬-7 115 13


ÜNİTE

İNSANLAR ve MEKÂNLAR

11 3

Ders 1: Türkiye Ders 2: Arap Ülkeleri Ders 3: Türkiye’deki Tarihî Yerler Kazanımlar: • Öğrenci, tarihî ve turistik yerler, yönler ve ulaşım araçlarıyla ilgili iletişimsel sorular sorabilir ve bunlara cevaplar verir.

Ders

1

Türkiye Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Bazı mekânlar ve yönler • Muzari fiilin cezmedilmesi (tekil) • Gelecek zaman ve emir kipi

Sözcük Dağarcığı

‫يذهب‬ ‫مل‬ ْ ‫؟‬...‫ تقع‬/‫�أين يقع‬

• •

Tarihi ve turistik yerler, yönlerle ilgili sözcükler

DERS

K İ TA B I







Derse Hazırlama

  

Derse ısındırma alıştırması olarak ‫ كم‬/ ‫كم منطقة يف تركيا؟‬ ‫ ملاذا تركيا بلد �سياحي؟‬/‫ مدينة يف بلدنا؟‬gibi soruları birkaç ö renciye sorabilirsiniz veya öğrencileri ikili gruplar hâlinde bu sorulara cevap vermeye teşvik edebilirsiniz.



D.K. 11.1.1 Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

                                            

116



                   




DERS

K İ TA B I

  

                        

        

   

         

Cevaplar

  

 

           

  

           

      



.ْ‫ لـم �أت�صل‬،‫ ال‬-4 .‫ لـم �أتكل ّْم‬،‫ ال‬-5

.‫أكتب‬ ْ � ‫ لـم‬،‫ ال‬-1 .‫أ�رشب‬ ْ � ‫ لـم‬،‫ ال‬-2 .‫أفهم‬ ْ � ‫ لـم‬،‫ ال‬-3

D.K. 11.1.5 Cevaplar

.‫ خم�سة ماليني‬-‫ �أ‬ -1 .‫ يف ق�رص ت�شانكايا‬-‫ �أ‬ -2 .‫ �أحمر و�أبي�ض‬-‫ ب‬ -3 .‫ اللرية‬-‫ ج‬ -4 .‫ كرة القدم‬-‫ ب‬ -5 .‫ �شاي‬-‫ ب‬-6 .‫ �إ�سطنبول‬-‫ ج‬ -7 .‫ يف و�سط تركيا‬-‫ ج‬ -8

              

D.K. 11.1.4 Cevaplar

K İ TA B I



    

.‫بور�صة م�شهورة باخلوخ‬ .‫ قي�رصي م�شهورة بالب�سطرمة‬-1 .‫ �سِ ْعرت م�شهورة بالف�ستق‬-2 .‫ ريزة م�شهورة بال�شاي‬-3 .‫ مالطيا م�شهورة بامل�شم�ش‬-4 .‫ �آيدين م�شهورة بالتني‬-5 .‫ قهرمان مرع�ش م�شهورة بالآي�سكرمي‬-6



DERS

.‫ �ستق�ضي عطلتها يف �أوروبا‬-1 .‫�سافرت �إىل �سوريا‬ -2 ْ .‫�سافرت �إىل تركيا من قبل‬ ،‫نعم‬-3 ْ .‫ كما وجدت النا�س طيبني والأكالت لذيذة‬،‫ وجدتها جميل‬-4

Cevaplar

D.K. 11.1.3

     

          

D.K. 11.1.2

 3117


DERS

D.K. 11.1.6

 

Cevaplar

‫ �أين تقع مدينة �آيدين؟‬-1 .‫ تقع يف منطقة �إيجة‬‫ مب ت�شتهر؟‬.‫ ت�شتهر بالتني‬‫�سافرت �إىل �آيدين؟‬ ‫ هل‬َ .‫لــم �أ�سافر �إىل �آيدين حتى الآن‬ ْ ،‫ ال‬‫ �أين تقع مدينة قهرمان مرع�ش؟‬-2 .‫ تقع يف منطقة البحر الأبي�ض‬‫ مب ت�شتهر؟‬.‫ ت�شتهر بالآي�سكرمي‬‫�سافرت �إىل قهرمان مرع�ش؟‬ ‫ هل‬َ .‫لــم �أ�سافر �إىل قهرمان مرع�ش حتى الآن‬ ْ ،‫ ال‬‫ �أين تقع مدينة قي�رصي؟‬-3 .‫ تقع يف منطقة و�سط الأنا�ضول‬‫ مب ت�شتهر؟‬.‫ ت�شتهر بالب�سرتمة‬‫�سافرت �إىل قي�رصي؟‬ ‫ هل‬َ .‫لــم �أ�سافر �إىلقي�رصي حتى الآن‬ ْ ،‫ ال‬‫ �أين تقع مدينة ريزة؟‬-4 .‫ تقع يف منطقة البحر الأ�سود‬‫ مب ت�شتهر؟‬.‫ ت�شتهر بال�شاي‬‫�سافرت �إىل ريزة؟‬ ‫ هل‬َ .‫لــم �أ�سافر �إىل ريزة حتى الآن‬ ْ ،‫ ال‬‫ �أين تقع مدينة مالطيا؟‬-5 .‫ تقع يف منطقة �رشقي الأنا�ضول‬‫ مب ت�شتهر؟‬.‫ ت�شتهر بامل�شم�ش‬‫�سافرت �إىل مالطيا؟‬ ‫ هل‬َ .‫لــم �أ�سافر �إىل مالطيا حتى الآن‬ ْ ،‫ ال‬‫ �أين تقع مدينة �سعرت؟‬-6 ‫ تقع يف منطقة جنوب �رشقي الأنا�ضول‬‫ مب ت�شتهر؟‬.‫ ت�شتهر بالف�ستق‬‫�سافرت �إىل �سعرت؟‬ ‫ هل‬َ .‫لــم �أ�سافر �إىل �سعرت حتى الآن‬ ْ ،‫ ال‬-

118

K İ TA B I

      

   

                                                                 

 




Ç A L I Ş M A K İ TA B I

 

 

    

  

 

   

                                  

١١ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

               

Ç.K. 11.1.1 Cevaplar

‫ �أين �ستق�ضني العطلة ال�صيفية؟‬: .‫ ال�سنة املا�ضية �سافرنا �إىل �سوريا‬،‫أقرر بع ُد‬ ّ � ‫ ْمل‬: .‫هذه املرة نريد ال�سفر �إىل �أوروبا‬ ‫ ما ر�أيكِ يف الذهاب �إىل تركيا هذه املرة؟‬: ‫مل �أ�سافر‬ ْ ‫ يف احلقيقة قر� ُأت الكثري عن تركيا لك ّنني‬: .‫�إليها حتى الآن‬ .‫ وم�ستعدة لل�سفر مرة ثالثة‬،‫مرتني‬ ‫ �أنا‬: ُ ّ ‫�سافرت �إىل تركيا‬ ‫ كيف وجد ِتها؟‬: .‫ البلد جميل ج ًّدا والنا�س طيبون والأكالت لذيذة‬: ‫ هل �سافرتِ وحدكِ ؟‬: ‫املرة املا�ضية‬ ‫املرة الأوىل‬ ُ ّ ‫ �أما‬،‫�سافرت مع �أ�رستي‬ ّ : .‫ف�سافرت وحدي‬ ُ ‫ مباذا �سافرتِ ؟‬: ‫ ولكن كل و�سائل ال�سفر موجودة ب�إمكانك ال�سفر‬،‫ بالطائرة‬: ‫بالطائرة وباحلافلة وبالقطار وبالباخرة‬ .ً‫ �أعتقد � ّأن قرار العطلة �سيكون �سهال‬:

‫منال‬ ‫�سمرية‬ ‫منال‬ ‫�سمرية‬ ‫منال‬ ‫�سمرية‬ ‫منال‬ ‫�سمرية‬ ‫منال‬ ‫�سمرية‬ ‫منال‬ ‫�سمرية‬

٦٤ Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١١ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬



 

 

 

                  

   

٦٥

Cevaplar

            

١١ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

‫ ماذا �ستتناول يف الغداء؟‬-1 .‫�س�أتناول الفا�صوليا والأرز وال�سلطة‬ ‫ �أي جامعة �ستختارين؟‬-2 .‫�س�أختار جامعة القاهرة‬ ‫ مباذا �ستذهبني �إىل �أر�رضوم؟‬-3 .‫�س�أذهب باحلافلة‬ ‫ كيف �ست�سافر �إىل املكتبة؟‬-4 .‫�س�أ�سافر بال�سيارة‬

           

Ç.K. 11.1.2

Ç.K. 11.1.3 Cevaplar

1- Türkiye hakkında çok okudum fakat şimdiye kadar oraya gitmedim. 2- Uçakla, otobüsle, trenle ya da vapurla seyahat edebilirsin. 3- Semira geçen yıl Türkiye’ye seyahat etti. 4- Türkiye’de kullanılan para birimi Türk lirasıdır. 5119


Ç.K. 11.1.4 Cevaplar

‫ يقول النا�س يف املواقف الآتية؟‬/ ‫ماذا يفعل‬ .‫ يرحمك اهلل‬-‫�أ‬ :‫ عندما يعط�س �أحد‬1 .‫ �أهنئك‬-‫�أ‬ :‫ بعد تناول الطعام‬2 .‫ كل عام و�أنتم بخري‬-‫�أ‬ :‫ يف الأعياد واملنا�سبات‬3 .‫ احلمد هلل على ال�سالمة‬-‫ �أ‬:‫ بعد عودة �شخ�ص من ال�سفر‬4

.‫ يف �أمان اهلل‬-‫ب‬ .‫ احلمد هلل‬-‫ب‬ .‫ ال�سالم عليكم‬-‫ب‬ .‫ مع ال�سالمة‬-‫ب‬ Ç.K. 11.1.5

Cevaplar

.‫ي�سافر �إىل بلده‬ ‫ لـم‬،‫(هو) ال‬ ْ .‫أ�سافر �إىل بلدي‬ ْ � ‫ لـم‬،‫(�أنتِ ) ال‬ .‫ت�سافر �إىل بلدك‬ ‫ لـم‬،‫(�أنا) ال‬ ْ .‫أ�سافر �إىل بلدي‬ َ �( ْ � ‫ لـم‬،‫أنت) ال‬ .‫ت�سافر �إىل بلدها‬ ‫ لـم‬،‫(زينب) ال‬ ْ .‫ي�سافر �إىل بلده‬ ‫ لـم‬،‫(ال�ضيف) ال‬ ْ

‫ هل �سافر �إىل بلده ؟‬-1 ‫�سافرت �إىل بلدكِ ؟‬ ‫ هل‬-2 ِ ‫�سافرت �إىل بلدي؟‬ ‫ هل‬-3 ُ ‫�سافرت �إىل بلدكَ ؟‬ ‫ هل‬-4 َ ‫�سافرت زينب �إىل بلدها؟‬ ‫ هل‬-5 ْ ‫ هل �سافر ال�ضيف �إىل بلده؟‬-6

Ç.K. 11.1.6

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

١١

Cevaplar

.‫ مل �أ�سافر �إليها حتى الآن‬-1 .‫ النا�س طيبون والأكالت لذيذة يف تركيا‬-2

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

.ً‫ �أعتقد � ّأن قرار العطلة �سيكون �سهال‬-3

‫ �أين �ستق�ضي العطلة ال�صيفية يا عمر؟‬-4

        

         

  

.‫ قر� ُأت الكثري عن تركيا يف الكتب‬-5

     

١١ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

     -١ 

Ç.K. 11.1.7 Cevaplar

.‫تقع �أنقرة يف منطقة الأنا�ضول الو�سطى‬ .‫ تقع مر�سني يف منطقة البحر الأبي�ض‬-1 .‫ تقع �سِ ْعرت يف منطقة جنوب �رشقي الأنا�ضول‬-2 .‫ تقع موغال يف منطقة �إيجة‬-3 .‫ تقع �أوردو يف منطقة البحر الأ�سود‬-4

     -٢        -٣       -٤        -٥ 

          ٦٦

120


Ders

2

Arap Ülkeleri Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Arap ülkelerini tanıyalım • Muzari fiilin cezmedilmesi (ikil) • Gelecek zaman ve emir kipi

Sözcük Dağarcığı

‫ملّا �أ�شاه ْد حتى الآن‬ ‫كم �ساعة ت�ستغرق؟‬

• •

Arap ülkeleri ve bu ülkelere gitmek için ulaşım araçlarıyla ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Sınıfa Arap ülkelerini gösteren bir harita getirerek harita üzerinde Arap ülkelerinin adlarını öğrencilere söyletebilirsiniz. Önce kıtalardan başlayıp Arap ülkelerinin hangi kıtalarda yer aldıklarını öğrencilere söyletebilirsiniz.

DERS

K İ TA B I



D.K. 11.2.1



Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

   

                  

               



D.K. 11.2.2 Cevaplar

.‫ تقع يف جنوب تركيا‬-1 .)‫ تقع يف �آ�سيا (�شِ ْبه اجلزيرة العربية‬-2 .‫ يقع يف قارة �آ�سيا‬-3 .‫ ما �سافر �سامي �إىل بلد عربي‬،‫ ال‬-4 7121


DERS

D.K. 11.2.3

   

.‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-1 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-2 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-3 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-4 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-5 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-6 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-7 .‫ لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬،‫ ال‬-8

‫ هل �سافرمتا �إىل القاهرة؟‬-1 ‫ هل �سافرمتا �إىل دم�شق؟‬-2 ‫ هل �سافرمتا �إىل الريا�ض؟‬-3 ‫ هل �سافرمتا �إىل بغداد؟‬-4 ‫ هل �سافرمتا �إىل الكويت؟‬-5 ‫ هل �سافرمتا �إىل اجلزائر؟‬-6 ‫ هل �سافرمتا �إىل تون�س؟‬-7 ‫هل �سافرمتا �إىل طرابل�س؟‬. -8

D.K. 11.2.4

‫امل�رشفة‬ ‫الكعبة‬-6 ّ ‫البرتاء‬-4 ‫الأهرام‬-1 ‫امل�سجد الأموي‬-5 ‫امل�سجد الأق�صى‬-7 ‫النجف الأ�رشف‬-3 ‫جامعة زيتونة‬-2 D.K. 11.2.5

.‫ لـم تقر�آ الروايات‬-5 .‫ لـم تفكري جي ًدا‬-6 .‫ لـم تتكلما مع املدير‬-7

‫الدولة‬ ‫م�رص‬-1 ‫تون�س‬-2 ‫العراق‬-3 ‫الأردن‬-4 ‫�سوريا‬-5 ‫ال�سعودية‬-6 ‫فل�سطني‬-7 Cevaplar

.‫ لـم ي�سافرا �إىل بلد عربي‬-1 .‫تذهب �إىل امل�ست�شفى‬ ‫ لـم‬-2 ْ .‫ لـم ت�رشحا املو�ضوع‬-3 .‫ت�ستمع �إىل املو�سيقى‬ ‫ لـم‬-4 ْ

D.K. 11.2.6

.‫ لأنها ممتعة وم�سلّية‬،‫ �أحب الرحالت‬،‫ نعم‬-1 .‫ مل �أ�سافر �إىل�أي بلد عربي‬،‫ال‬/.‫ �سافرت �إىل م�رص وال�سعودية‬،‫ نعم‬-2 .‫ ال �أعرفها جي ًدا‬،‫ ال‬/ .‫ �أعرفها جي ًدا‬،‫ نعم‬-3 ‫ لأنها تزيد الإن�سان معرف ًة وثقاف ًة‬،‫ الرحالت ممتعة ومفيدة‬-4  .‫التعرف على الآخرين‬ ّ ‫وتعطيه فر�صة‬ 

122



   

      

   

    

                         

 

‫الأماكن‬

                

.‫ القاهرة عا�صمة م�رص‬-1 .‫ دم�شق عا�صمة �سوريا‬-2 .‫ الريا�ض عا�صمة ال�سعودية‬-3 .‫ بغداد عا�صمة العراق‬-4 .‫الكويت عا�صمة الكويت‬-5 .‫ اجلزائر عا�صمة اجلزائر‬-6 .‫ تون�س عا�صمة تون�س‬-7 .‫ طرابل�س عا�صمة ليبيا‬-8

Cevaplar

Cevaplar

K İ TA B I



DERS

K İ TA B I



 

                 

      

          

                              

  

          






DERS

K İ TA B I

          

             

         

‫عرب ًيا؟‬ ‫�شاهدمتا بل ًدا‬ ‫هل‬     -1  Cevaplar        

    

            

 

D.K. 11.2.7

D.K. 11.2.8  Cevaplar 

                    



DERS

K İ TA B I

  

.‫ ملّا ن�شاهد‬،‫ال‬

ْ      ‫�شاهدت‬ ‫ ًدا عرب ًيا؟‬‫بل‬ ِ  ‫هل‬ -2   .‫ ملّا �أ�شاه ْد‬،‫ال‬    ‫�شاهدمتا بل ًدا عرب ًيا؟‬‫هل‬-3  .‫ملّا ن�شاه ْد‬،‫ال‬   ‫هل �شاهدا بل ًدا عرب ًيا؟‬ -4   .‫ ملّا ي�شاهدا‬،‫ال‬ 

 



D.K. 11.2.9

model cevap

‫عطلتي يف م�رص‬ ،‫حارا ج ًدا‬ ‫يف ال�سنة املا�ضية‬ ُ ّ ‫ كان‬.‫ذهبت �إىل م�رص‬ ً ‫اجلو‬ ‫ لأن عطلتي كانت‬،‫ومع ذلك جتولنا من ال�صباح �إىل امل�ساء كل يوم‬ ‫ �إن م�رص‬.‫ق�صرية وكانت يف م�رص �أماكن تاريخية و�سياحية كثرية‬ .‫بلد جميل‬ ‫فتعرفت‬ ّ ،‫ويف يوم من الأيام كنت �أجتول يف و�سط القاهرة‬ ‫كنت‬ ً � ‫أحبني‬ ُ .‫أي�ضا‬ ً ‫ �أحبب ُته‬.ً‫على رجل م�رصي �ص ْد َفة‬ ّ � ‫كثريا وهو‬ ‫يوما �إىل‬ ً ‫ �أخذين‬،‫ �إنه كان من �أهل كرم و�ضيافة‬.‫�أتكلم معه بالعربية‬ .‫ �أعجبني جمال م�رص و�شعبها الكرمي‬.‫الأهرام ثم �إىل �شاطئ النيل‬ .‫ق�ضيت عطلة رائعة يف ال�سنة املا�ضية‬ ‫�إنني‬ ُ

                 

                   

              





‫عطلتي يف بلجيكا‬ ،‫ممطرا‬ ‫اجلو‬ ‫يف ال�سنة املا�ضية‬ ُ ّ ‫ كان‬.‫ذهبت �إىل بلجيكا‬ ً ‫ لأن عطلتي كانت‬،‫ومع ذلك جتولنا من ال�صباح �إىل امل�ساء كل يوم‬ ‫ �إن‬.‫ق�صرية وكانت يف بلجيكا �أماكن تاريخية و�سياحية كثرية‬ .‫بلجيكا بلد جميل‬ ‫ كان النا�س‬.‫ويف يوم من الأيام كنت �أجتول يف الأ�سواق‬ ‫ �أعجبتني بلجيكا وهي م�شهورة بال�شكوالتة‬.‫لُطفاء و�أهل كرم‬ .‫واملنتزهات‬ 9123


Ç A L I Ş M A K İ TA B I

Ç.K. 11.2.1 Cevaplar

‫ �أين تقع �سوريا على اخلريطة يا �سليم؟‬: ‫املدر�س‬ .‫ يف جنوب تركيا‬،‫ هنا يا �أ�ستاذ‬: ‫�سليم‬ ‫ و�أين م�رص؟‬: ‫املدر� س‬ .‫ يف �أفريقيا‬،‫ م�رص هنا يا �أ�ستاذ‬: ‫�سلي م‬ ‫املرة �أرنا ال�سعودية؟‬ � : ‫املدر� س‬ َ ّ ‫أح�سنت! هذه‬ .‫ تقع ال�سعودية يف �شِ ْبه اجلزيرة العربية‬: ‫�سلي م‬ ‫ يف �أي قارة يقع العراق يا �سامي؟‬: ‫املدر� س‬ .‫ يقع العراق يف قارة �آ�سيا‬: ‫�سامي‬ ‫ وال�سودان؟‬: ‫ملدر� س‬ .‫ ال�سودان يف �أفريقيا‬: ‫�سام ي‬ ‫ هل �سافرمتا �إىل بلد‬،‫ ممتاز! �أنتما متفوقان يف اجلغرافيا‬: ‫املدر� س‬ ‫عربي؟‬ ‫ لكن ال�صيف القادم‬،‫ ْمل ن�سافر �إىل بلد عربي‬،‫ ال‬: ‫�سام ي‬ .‫�سوريا‬‫�سنزور‬      

Ç.K.  11.2.2 

    -١

Cevaplar

 güneyinde  bulunur.  1- Suriye haritada Türkiye’nin -٢ 2- Herhangi bir Arap ülkesine gittiniz mi (ikil)? hangi yemek  meşhurdur?  3- Ülkende   4- Yozgat, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunur. -٣ 5- Coğrafyada başarılısınız (ikil).

١١

 

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

       

١١ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

١١

٦٧

   

‫ﺍ‬ ‫ﺭ‬

‫ﻥ ﺱ‬ ‫ﻱ‬

‫ﺱ ﻭ‬

‫ﺭ‬

     -١

Ç.K. ‫ ﺋـ‬11.2.4 ‫ﺯ ﺍ‬

‫ﻝ ﺝ‬

‫ﺍ‬

‫ﻕ‬

‫ﺍ‬

                                                  

‫ العراق‬-6    ‫ اجلزائر‬-7    124

‫ﻝ ﻙ ﻭ‬ ‫ﺭ‬

      

        

‫تون�س‬ 3   - ‫ الكويت‬-4    ‫�سوريا‬ 5   -

‫ﻥ ﺱ‬

‫ﺓ‬ ‫ﺕ ﻭ‬

‫ﺍ‬

‫ﻱ‬

‫ﺭ‬

‫ﺱ ﻭ‬

‫ﺭ‬

‫ﺋـ‬

‫ﺍ‬

‫ﺯ‬

‫ﻱ‬ ‫ﺍ‬

‫ﻝ ﺝ‬

‫ﺍ ﻝ ﺱ ﻉ ﻭ ﺩ‬ ‫ﻡ ﺹ ﺭ‬ ‫ﻝ ﻱ ﺏ ﻱ‬ ‫ﺍ‬

‫ﻱ ﺕ‬

‫ﻝ ﻙ ﻭ‬

‫ﺍ‬

‫ﻕ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍ‬

                                          

   

       

‫ م�رص‬ ‫ ال�سعودية‬-1     ‫ليبيا‬   - 2 ٦٨

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

     -٤    

‫ﺍ‬

‫ﻉ‬Cevaplar ‫ﺍ ﻝ‬

١١

.‫تقع ال�سعودية يف �شبه اجلزيرة العربية‬-4 ‫ﻱ ﺕ‬

     -٢      -٣

‫ ﻉ ﻭ ﺩ‬.‫آ�سيا‬ ‫قارة �ﺱ‬ ‫يف ﻝ‬ ‫يقع العراق ﺍ‬-2 ‫ لـمﻡ � ﺹ‬,‫ال‬-3 ‫ﻱ ﺏ ﻱ‬.‫عربي‬ ‫أ�سافر � ﺭإىل بلد ﻝ‬

 

    

Ç A L I Ş M A K İ TA B I

     Ç.K. 11.2.3 -٤    ‫ �أين‬,‫يا�سليم‬-1  ‫تقع �سوريا على اخلريطة؟‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺍ‬

    

‫ﺓ‬ ‫ﺕ ﻭ‬

              

   

‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬

Cevaplar

                    

   

  

‫ﻝ ﻉ‬

          

        

     

 



     ٦٨


Ders

3

Türkiye’deki Tarihi Yerler Dersle İlgili Genel Bilgiler İşlevsel Konular ve Yapılar

• Tarihi turistik yerlerin adları • Muzari fiilin cezmedilmesi (çoğul)

‫كم �ساعة ت�ستغرق؟‬ ‫؟‬... ‫هل زرمت‬

Sözcük Dağarcığı

• •

Arap ülkeleri ve bu ülkelere gitmek için ulaşım araçlarıyla ilgili sözcükler

Derse Hazırlama Sınıfa Türkiye haritası getiriniz. Öğrencilerin, hangi şehirleri ziyaret ettiklerini harita üzerinde göstermelerini sağlayabilirsiniz. Aynı haritayı dersin ilerleyen bölümlerinde ‫؟‬...‫ �أين تقع‬yapısıyla birlikte yönleri pekiştirmek için kullanabilirsiniz.

DERS

K İ TA B I

D.K. 11.3.1

 

Diyaloğu nasıl öğreteceğiniz konusunda, giriş bölümündeki diyalog/metin bölümünü inceleyiniz.

      

                                 

 



           





125 11