Page 1

İMAM HATİP LİSELERİ 10.SINIF ARAPÇA DERS KİTABI

10

‫ه ّيا نتعلّم‬ ‫العربية‬ YAZARLAR

Prof.Dr. Emrullah İŞLER

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

Selahattin DEMİRCİ

Yrd.Doç.Dr. Erdinç DOĞRU

Tuba GÜLERDİ SATIR

Abdullah KÖSEOĞLU

İrfan IŞIK


Her hakkı saklıdır ve Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayınlanamaz.

Editör Prof. Dr. Emrullah İŞLER Görsel Tasarım Uzmanı Erhan DÜNDAR Eğitim Teknolojisi Uzmanı Bülent DURSUN Alpaslan YAZICI

ISBN .................................. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun .................. gün ve ............... sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi Başkanlığının ................... gün ve ..........................

sayılı onayı ile basılmıştır.


İSTİKLAL MARŞI


GENÇLİĞE HİTABE


ATATÜRK RESMİ


‫املحتويات‬ ‫الوحدة ‪ . :1‬احلياة املدر�سية �������������������������������������������������������������������������� ‪1‬‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬تلميذان جديدان يف ال ّثانوية �������������������������� ‪1‬‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثاين ‪: .‬مدر�سون جديدون يف الثانوية������������������������� ‪5‬‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬مدر�سات جديدات يف الثانوية ��������������������� ‪10‬‬ ‫ ‬ ‫الوحدة ‪ . :2‬حياة التلميذ ���������������������������������������������������������������������������� ‪1 4‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬يف املدر�سة��������������������������������������������������� ‪14‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬يف الق�سم الداخلي����������������������������������������� ‪18‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬يف نهاية الأ�سبوع ���������������������������������������� ‪22‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ .:3‬الأ�رسة والبيت �������������������������������������������������������������������������� ‪27‬‬ ‫الدر�س الأول‪� : .‬أفراد الأ�رسة�������������������������������������������������� ‪27‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬الأقارب��������������������������������������������������������� ‪31‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬مكونات البيت����������������������������������������������� ‪35‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ . :4‬الت�سوق�������������������������������������������������������������������������������������� ‪39‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬يف حمل اخل�ضار������������������������������������������� ‪39‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬يف حمل احللويات ���������������������������������������� ‪44‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬يف حمل املك�سرّ ات���������������������������������������� ‪48‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ . :5‬ال�صداقة ������������������������������������������������������������������������������������ ‪51‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬ال�صداقة يف الإ�سالم ������������������������������������� ‪51‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬حب الطبيعة�������������������������������������������������� ‪54‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬ال�صداقة بني الأ�صدقاء��������������������������������� ‪57‬‬ ‫‪.‬‬


‫املحتويات‬ ‫الوحدة ‪ . :6‬احلياة اليومية ������������������������������������������������������������������������� ‪61‬‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬الن�شاط يف ال�صباح ������������������������������������� ‪61‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين ‪ : .‬الن�شاط يف امل ْدر�سة ����������������������������������� ‪66‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬الن�شاط يف امل�ساء���������������������������������������� ‪70‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ . :7‬احلياة اليومية ���������������������������������������������������������������������� ‪75‬‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬الن�شاط يف ال�صباح ������������������������������������� ‪75‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين ‪ : .‬الن�شاط يف امل ْدر�سة������������������������������������� ‪79‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث ‪ : .‬الن�شاط يف امل�ساء���������������������������������������� ‪83‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ .:8‬امل�أكوالت وامل�رشوبات ��������������������������������������������������������� ‪88‬‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬يف الفطور ���������������������������������������������������� ‪88‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين ‪ : .‬يف الغداء������������������������������������������������������ ‪93‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث ‪ : .‬يف ال َع�شاء ���������������������������������������������������� ‪97‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ . :9‬ق�ضاء وقت الفراغ ‪102...............................................................‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬ال ِهوايات���������������������������������������������������� ‪102‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬ال ِّريا�ضة���������������������������������������������������� ‪106‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬الفن وال ّثقافة�������������������������������������������� ‪110‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ .:10‬العطلة ‪114....................................................................................‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬عطلة نهاية الأ�سبوع �������������������������������� ‪114‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ال�سنة ������������������������������������ ‪119‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬عطلة ن�صف ّ‬ ‫ال�صيفية ���������������������������������������� ‪123‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬العطلة‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬


‫املحتويات‬ ‫الوحدة ‪ . :11‬النا�س والأماكن ������������������������������������������������������������������ ‪128‬‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬تركيا���������������������������������������������������������� ‪128‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عربية �������������������������������������������������� ‪132‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين ‪: .‬بالد ّ‬ ‫التاريخية يف تركيا��������������������� ‪137‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬الأماكن‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫الوحدة ‪ . :12‬و�سائل النقل واملوا�صالت ������������������������������������������������� ‪1 42‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬يف املوقف������������������������������������������������� ‪142‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬يف حمطة القطار���������������������������������������� ‪146‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬يف املطار��������������������������������������������������� ‪150‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ .:13‬ال�صحة ��������������������������������������������������������������������������������� ‪155‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬ج�سمنا�������������������������������������������������������� ‪155‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬يف امل�ست�شفى��������������������������������������������� ‪159‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬يف ال�صيدلية���������������������������������������������� ‪164‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوحدة ‪ . :14‬و�سائل االت�صاالت��������������������������������������������������������������� ‪169‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬االخرتاعات يف جمال االت�صال ���������������� ‪169‬‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬الإنرتنت����������������������������������������������������� ‪173‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اجلوال ������������������������������������������� ‪178‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬الهاتف ّ‬ ‫الوحدة ‪ . :15‬املناخ ���������������������������������������������������������������������������������� ‪182‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬الف�صول الأربعة����������������������������������������� ‪182‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ال�صيف������������������������� ‪186‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬ال�سِ باحة يف � ْأ�ش ُهر ّ‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬التزلج يف �أ�شهر ال�شتاء ����������������������������� ‪190‬‬ ‫‪.‬‬


‫املحتويات‬ ‫الدينية �������������������������������������������������������������������� ‪194‬‬ ‫الوحدة ‪ . :16‬الأعياد‬ ‫ّ‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬عيد الفطر املبارك ������������������������������������ ‪194‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين ‪ : .‬عيد الأ�ضحى املبارك������������������������������� ‪198‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ : .‬فوائد الأعياد��������������������������������������������� ‪203‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوطنية������������������������������������������������������������������� ‪208‬‬ ‫الوحدة ‪ . :17‬الأعياد‬ ‫ّ‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬افتتاح جمل�س ال ّأمة‬ ‫ ‬ ‫الرتكي ��������������������� ‪208‬‬ ‫ّ‬ ‫اجلمهورية ����������������������������������� ‪212‬‬ ‫الدر�س الثاين ‪ : .‬ت�أ�سي�س‬ ‫‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدر�س الثالث ‪ 19 :‬مايو ذكرى �أتاتورك‬ ‫‪.‬‬ ‫والريا�ضة ����������������������������� ‪216‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وعيد ال�شباب ّ‬ ‫الوحدة ‪ .:18‬التعاون�������������������������������������������������������������������������������� ‪221‬‬ ‫الدر�س الأول ‪ : .‬التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب �������� ‪221‬‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثاين ‪ : .‬التعاون بني الأ�صدقاء ����������������������������� ‪225‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ال�شدة ������������������������������������� ‪229‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث ‪ : .‬التعاون يف ّ‬ ‫الوحدة ‪. :19‬العبادات يف الإ�سالم����������������������������������������������������������� ‪234‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬ال�صلوات اخلم�س��������������������������������������� ‪234‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬ال�صوم������������������������������������������������������� ‪239‬‬ ‫‪.‬‬ ‫احلج ���������������������������������������������������������� ‪243‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪ّ : .‬‬ ‫الوحدة ‪ .:20‬حياة الر�سول (�ص)������������������������������������������������������������� ‪248‬‬ ‫الدر�س الأول‪ : .‬يف طفولته ������������������������������������������������ ‪248‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‪ : .‬يف �شبابه �������������������������������������������������� ‪252‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‪� : .‬أخالقه����������������������������������������������������� ‪256‬‬ ‫‪.‬‬


‫الوحدة‬

‫‪1‬‬

‫احلياة املدر�سية‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬تلميذان جديدان يف ال ّثانوية‬ ‫متهيد‬ ‫تناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك م�شاعرك يف �أول يوم باملدر�سة؟‬ ‫‪1‬‬

‫من هذان؟‬ ‫من‬ ‫هذان؟‬

‫ال�صف التا�سع؟‬ ‫املدر�س ‪ :‬مرحباً‪� ،‬أنا مدر�س اللغة العربية‪ .‬هل �أنتِ طالبة يف‬ ‫ّ‬ ‫ال�صف العا�رش‪.‬‬ ‫فريدة ‪ :‬ال‪� ،‬أنا طالبة يف‬ ‫ّ‬ ‫املدر�س ‪ :‬ما ا�سمكِ ؟‬ ‫فريدة ‪ :‬ا�سمي فريدة‪.‬‬ ‫املدر�س ‪ :‬ومن هذان؟‬ ‫فريدة ‪ :‬هذان ي�شار و�أورهان‪،‬‬ ‫هما يف �ص ّفنا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س ‪ :‬ومن هاتان؟‬ ‫فريدة ‪ :‬هاتان مرمي وزحل‪،‬‬ ‫أي�ضا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هما يف �ص ّفنا � ً‬ ‫فت‪.‬‬ ‫ت�رش ُ‬ ‫املدر�س ‪ّ :‬‬ ‫فريدة ‪ :‬فر�صة �سعيدة‪.‬‬ ‫هذان؟ ح�سب احلوار‬ ‫من الآتية‬ ‫أجب عن الأ�سئلة‬ ‫� ْ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪َ -1‬من الذي يتكلم يف هذا احلوار ؟‬ ‫ال�صف التا�سع � ْأم العا�رش؟ ‬ ‫‪ -2‬هل الطالبة يف‬ ‫ّ‬ ‫‪ -3‬من الطالبان يف هذا احلوار؟ ‬ ‫‪ -4‬من الطالبتان يف هذا احلوار؟ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪1‬‬


‫اِقر�أ‬

‫‪3‬‬

‫نخرج �إىل فناء املدر�سة يا �أ�ستاذ!‬ ‫هيا‬ ‫ْ‬ ‫ ّ‬‫‪ -.‬ينزل الثلج يف اخلارج‪.‬‬ ‫ �إذن نلعب يف �صالة الريا�ضة‪ .‬‬‫نلعب!‬ ‫ ‬ ‫ طب ًعا‪ّ ،‬‬‫هيا ّ‬ ‫ ‬ ‫ ما ا�سم اللعبة يا �أ�ستاذ؟‬‫جر احلبل‪.‬‬ ‫ لعبة ّ‬‫ ‬ ‫ كيف نلعب هذه اللعبة؟‬‫�ستجر هاتان البنتان احلبل من طرف‬ ‫‬‫ُّ‬ ‫و�سيجر هذان الولدان احلبل من الطرف‬ ‫ّ‬ ‫الآخر‪.‬‬ ‫ لقد فاز الولدان يا �أ�ستاذ!‬‫فازت البنتان يا �أ�ستاذ!‬ ‫ ال‪،‬‬‫ْ‬

‫ ما فاز �أح ٌد يف هذه اللعبة‬‫خ�رست حبلي‪.‬‬ ‫ولكنني �أنا‬ ‫ُ‬

‫‪2‬‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫�أكمل الفراغات الآتية كما يف املثالني‬

‫‪4‬‬

‫ من هاتان؟ ‬‫‪ -‬هاتان طالبتان‬

‫ من هذان ؟‬‫ هذان طالبان ‬‫‪ -1‬من‬ ‫ ‬

‫‪ -4‬من‬ ‫ ‬

‫؟ ‬ ‫ولدان‪.‬‬

‫ ما‬‫‪ 5‬‬ ‫ هاتان‬

‫‪ -2‬ما‬ ‫ هذان‬

‫؟ ‬

‫‪ -3‬ما‬

‫؟‬ ‫كر�سيان‪.‬‬

‫ ‬

‫‪.‬‬

‫‪ -6‬ما‬ ‫ ‬

‫؟ ‬ ‫بنتان‪.‬‬ ‫؟ ‬

‫‪.‬‬

‫؟‬ ‫من�ضدتان‪.‬‬

‫�أجر التدريب كما يف املثال‬ ‫‪5‬‬ ‫هذا التلميذ جمتهد‪ .‬‬ ‫(القلمان)‬ ‫ ‬ ‫القلم جديد‪.‬‬ ‫هذه التلميذة جمتهدة‪ .‬‬ ‫(ال�سيارة)‬ ‫ ‬ ‫القلمان جديدان‪.‬‬ ‫‪( .‬ال�سيارتان) ‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪( .‬ا َ‬ ‫مل ْدر�سة)‬ ‫‪-2‬‬ ‫مل ْدر�ستان) ‪-3‬‬ ‫‪( .‬ا َ‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫�ص ْل بني املجموعات‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫هذان‬ ‫ ‬ ‫هذه‬ ‫هاتان ‬ ‫ ‬ ‫هذا‬

‫عاملتان‬ ‫مدير‬ ‫بنت‬ ‫عامالن‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫هذه‬ ‫ ‬ ‫هذا‬ ‫ ‬ ‫هذان‬ ‫هاتان ‬

‫ ‬

‫(هذه)‬ ‫(هذان)‬ ‫ ‪( .‬هاتان)‬ ‫‪( .‬هذا)‬ ‫‪( .‬هذه)‬ ‫‪.‬‬ ‫مدخ ل‬ ‫ثالجة‬ ‫كر�سيان‬ ‫�شجرتان‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪3‬‬


‫�أكم ْل الفراغات الآتية مما بني القو�سني‬

‫‪7‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪8‬‬

‫(هاتا ن هذان هذا)‬ ‫طالبان جديدان يف املدر�سة‪ .‬‬ ‫طالبتان جديدتان يف الثانوية‪( .‬هذا ن هاتا ن هذه)‬ ‫هذان)‬ ‫(هذ ه هذا ‬ ‫قلم طويل يف احلقيبة‪ .‬‬ ‫(هذا هاتان هذه)‬ ‫�شاحنة طويلة يف الطريق‪ .‬‬ ‫(هذا هذان هاتان)‬ ‫قلمان طويالن يف احلقيبة‪ .‬‬ ‫حولْ اجلمل الآتية كما يف املثال‬ ‫هذا الباب مفتوح‪.‬‬

‫هذان البابان مفتوحان‪ .‬‬ ‫‪ -1‬هاتان النافذتان مغلقتان‪ .‬‬ ‫‪ -2‬هاتان ال�صورتان جميلتان‪ .‬‬ ‫‪ -3‬هذان الكر�سيان رخي�صان‪ .‬‬ ‫‪ -4‬هذان الطالبان جمتهدان‪ .‬‬ ‫‪ -5‬هاتان الغرفتان نظيفتان‪ .‬‬ ‫هات م�ضاد الكلمات الآتية‬ ‫ِ‬ ‫ ‪9‬‬ ‫جمتهد ‬ ‫جديد ‬ ‫�سعيد ‬ ‫ينزل ‬ ‫خارج ‬ ‫فاز ‬

‫‪10‬‬

‫هات مرادف الكلمات الآتية‬ ‫ِ‬

‫جديد ‬ ‫فاز ‬ ‫فناء املدر�سة ‬ ‫�سعيد ‬ ‫نافذة ‬

‫الَكْ َر ُم‬ ‫ا ْق َر�أْ َو َر ُّبكَ ْ أ‬ ‫العلق(‪)3‬‬ ‫ ‬

‫‪4‬‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫مدر�سون جديدون يف الثانوية‬ ‫الدر�س الثاين ‪ّ :‬‬

‫متهيد‬ ‫مبدر�س جديد؟‬ ‫مباذا ت�شعر عندما تلتقي ّ‬

‫‪1‬‬ ‫حممد ‪ :‬من ه�ؤالء؟‬ ‫مدر�سون جديدون يف مدر�ستنا‪.‬‬ ‫�أحمد ‪ :‬ه�ؤالء ّ‬ ‫مدر�سون للّغة العربية؟‬ ‫حممد ‪ :‬هل هم ّ‬ ‫يدر�س ما ّدة اجلغرافيا‪،‬‬ ‫املدر�س الأ�سمر ّ‬ ‫�أحمد ‪ :‬ال‪ّ ،‬‬ ‫يدر�س ما ّدة الفيزياء‪،‬‬ ‫ ‬ ‫واملدر�س الأ�شقر ّ‬ ‫ّ‬ ‫فيدر�س ما ّدة الرتبية البدنية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س الطويل ّ‬ ‫� ّأما ّ‬ ‫ونتعر ْف عليهم‪.‬‬ ‫نذهب‬ ‫هيا‬ ‫حممد ‪ّ :‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫هيا نذهب‪.‬‬ ‫�أحمد ‪ :‬فكرة جميلة ‪ّ ،‬‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪ -1‬ما هو مو�ضوع احلوار؟ ‬ ‫ ‬ ‫املدر�س الأ�سمر؟‬ ‫‪ -2‬من ّ‬ ‫يدر�س ما ّدة الفيزياء؟ ‬ ‫املدر�س الأ�شقر ّ‬ ‫‪ -3‬هل ّ‬ ‫ ‬ ‫مدر�س الرتبية البدنية؟‬ ‫‪ -4‬من ّ‬ ‫�أكم ْل الفراغات الآتية كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬ ‫هم مد ّر�سون‬

‫املدر�سون يف امل ْدر�سة؟‬ ‫ هل ه�ؤالء ّ‬‫املدر�سون يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء ّ‬ ‫ال�صف؟‬ ‫التالميذ يف‬ ‫‪ -1‬هل‬ ‫ّ‬ ‫ال�صف‪.‬‬ ‫يف‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء‬ ‫ّ‬ ‫العمال يف امل�صنع؟‬ ‫‪ -2‬هل‬ ‫ّ‬ ‫يف امل�صنع‪.‬‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء‬ ‫امل�صلّون يف امل�سجد؟‬ ‫‪ -3‬هل‬ ‫يف امل�سجد‪.‬‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪5‬‬


‫�أجر التمرين الآتي م�ستعي ًنا بال�صور واجلمل كما يف املثال‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫ ‬ ‫تبد�أ الدرا�سة اليوم‪ ,‬ويجتمع‬ ‫الطالب يف فناء امل ْدر�سة‪ .‬‬

‫املدر�سون والطالب �إىل بيوتهم‪.‬‬ ‫‪ -1‬يذهب ّ‬ ‫املدر�س‪.‬‬ ‫‪ -2‬يبد�أ ال ّدر�س وي�ستمع الطالب �إىل ّ‬ ‫‪ -3‬يدق اجلر�س وينتهي ال ّدر�س‪.‬‬ ‫‪ -4‬تبد�أ الدرا�سة اليوم‪ ,‬ويجتمع الطالب يف فناء امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫املدر�سون �إىل �صفوفهم‪.‬‬ ‫‪ -5‬يذهب ه�ؤالء ّ‬ ‫مدر�سهم‪.‬‬ ‫‪ -6‬يجل�س الطلاّ ب يف �ص ّفهم وهم منتظرون ّ‬ ‫هات جمع الكلمات الآتية كما يف املثال‬ ‫ِ‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪6‬‬

‫مدر� س‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫م�سلم‬ ‫مهند�س ‬ ‫ ‬ ‫م�سافر‬ ‫ ‬ ‫معلّم‬ ‫الوحدة ‪1‬‬

‫الدر�س الثاين‬

‫مدر�سون‬ ‫ّ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫تلميذ‬ ‫ ‬ ‫طالب‬ ‫ ‬ ‫َرجل‬ ‫ ‬ ‫بيت‬ ‫ ‬ ‫َو َلد‬

‫تالميذ‬


‫�أجر التدريب الآتي كما يف املثال‬

‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س جديد يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫هذا ّ‬ ‫ ‬ ‫املدر�سان جديدان يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫هذان ّ‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫�أكم ْل كما يف املثال‬ ‫‪7‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫اجلمع ‬ ‫ ‬ ‫م�رسورون‬ ‫ ‬ ‫حمبوبون‬ ‫ ‬ ‫جمتهدون‬ ‫ ‬ ‫م�ؤمنون‬ ‫�أطباء ‬ ‫‪8‬‬

‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫(هذان)‬ ‫(ن�شيطون)‬ ‫(ن�شيطان)‬ ‫(ن�شيط)‬ ‫(جديد)‬

‫املث ّنى ‬ ‫ ‬ ‫م�رسوران‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫املفرد‬ ‫م�رسور‬

‫�أكم ْل الفراغات الآتية باخليار املنا�سب‬ ‫مدر�سون‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫هذا‪/‬جديد‬ ‫مدر�سان‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ه�ؤالء‪/‬جديدون‬ ‫عمال‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ه�ؤالء‪/‬ن�شيطون‬ ‫معلمون‬ ‫ه�ؤالء‪/‬حمبوبون ‬ ‫موظفون‬ ‫ ‬ ‫هذان‪/‬خمل�صان‬

‫يف الثانوية ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ه�ؤالء‪/‬جديدون‬ ‫يف الثانوية‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫هذان‪/‬جديدان‬ ‫يف امل�صنع‪.‬‬ ‫هذا‪/‬ن�شيط ‬ ‫يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هذان‪/‬حمبوبان‬ ‫يف عملهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ه�ؤالء‪/‬خمل�صون‬

‫هذان‪/‬جديدان‬ ‫هاتان‪/‬جديدتان‬ ‫هذان‪/‬ن�شيطان‬ ‫هذا‪/‬حمبوب‬ ‫هذه‪/‬خمل�صة)‬ ‫َ‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪7‬‬


‫اِملأ الفراغات من عندك‬

‫‪9‬‬

‫مدر�سون من �سوريا‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ّ‬ ‫يف امل�صنع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ه�ؤالء‬ ‫املهند�سون التقارير‪.‬‬ ‫‪ -3‬يكتب‬ ‫ �إىل امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫‪ -4‬يذهب ه�ؤالء‬ ‫امل�سافرون �إىل �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫‪ -5‬ي�صل‬ ‫امل�سلمون القر�آن الكرمي‪.‬‬ ‫‪ -6‬يقر�أ‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫ه�ؤالء ‬

‫طائرة‬

‫هذا ‬

‫بابان‬

‫هذان ‬

‫مدر�سون‬ ‫ّ‬

‫هاتان ‬

‫مدير‬

‫هذه ‬

‫عاملتان‬

‫الدر�س الثاين‬


‫‪11‬‬

‫حت ّد ْث عن ال�صورة‬

‫‪-1‬كيف يذهب ه�ؤالء الأوالد �إىل املدر�سة؟‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪ُ ...‬ق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّلذِي َن َي ْع َل ُمو َن َوا َّلذِي َن اَل َي ْع َل ُمو َن ‪...‬‬

‫�سورة الزمر (‪)9‬‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪9‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬مد ّر�سات جديدات يف الثانوية‬ ‫متهيد‬ ‫مدر�سات جديدات �إىل مدر�ستكم يف بداية العام الدرا�سي؟‬ ‫هل َ‬ ‫جاء ْت ّ‬ ‫مدر�سات‬ ‫ه�ؤالء ّ‬

‫‪1‬‬ ‫رائد ‬ ‫خليل ‬ ‫رائد ‬ ‫خليل ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫رائد ‬ ‫خليل ‬ ‫رائد ‬ ‫ ‬ ‫خليل ‬

‫‪ :‬من ه�ؤالء؟‬ ‫مدر�سات جديدات يف م ْدر�ستنا‪.‬‬ ‫‪ :‬ه�ؤالء ّ‬ ‫مدر�سات للّغة العربية؟‬ ‫‪ :‬هل هن ّ‬ ‫تدر�س‬ ‫املدر�سة ّ‬ ‫ال�سمراء ّ‬ ‫‪ :‬ال‪ّ ،‬‬ ‫ما ّدة الريا�ضيات‪،‬‬ ‫تدر�س ما ّدة‬ ‫واملدر�سة ّ‬ ‫ال�شقراء ّ‬ ‫ّ‬ ‫اللغة الإجنليزية‪.‬‬ ‫واملدر�سة الطويلة؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تدر�س ما ّدة اللغة الرتكية‪.‬‬ ‫‪ :‬هي ّ‬ ‫التعرف على ه�ؤالء‬ ‫‪ :‬ما ر�أيكَ يف ّ‬ ‫املدر�سات؟‬ ‫ّ‬ ‫هيا نذهب‪.‬‬ ‫‪ :‬فكرة جميلة‪ّ ،‬‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪ -1‬من يتكلم يف هذا احلوار؟ ‬ ‫‪ -2‬من ه�ؤالء؟ ‬ ‫تدر�س ما ّدة الريا�ضيات؟ ‬ ‫املدر�سة ّ‬ ‫ال�سمراء ّ‬ ‫‪ -3‬هل ّ‬ ‫‪ -4‬ماذا قال رائد خلليل يف النهاية؟ ‬ ‫�أكم ْل الفراغات الآتية كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬ ‫املدر�سات يف امل ْدر�سة؟‬ ‫ هل ه�ؤالء ّ‬‫املدر�سات يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫‪ -‬نعم‪ ،‬ه�ؤالء ّ‬

‫‪10‬‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫ ‬


‫ ‬ ‫ال�صف؟‬ ‫التلميذات يف‬ ‫‪ -1‬هل‬ ‫ّ‬ ‫ال�صف‪.‬‬ ‫ يف‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء‬ ‫ّ‬ ‫العامالت يف امل�صنع؟‬ ‫‪ -2‬هل‬ ‫يف امل�صنع‪.‬‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء‬ ‫الطبيبات يف امل�ست�شفى؟‬ ‫‪ -3‬هل‬ ‫يف امل�ست�شفى‪.‬‬ ‫ نعم‪ ،‬ه�ؤالء‬ ‫�أجر التمرين الآتي م�ستعي ًنا بال�صور واجلمل كما يف املثال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تبد�أ الدرا�سة اليوم‪,‬وجتتمع‬ ‫الطالبات يف فناء امل ْدر�سة‪.‬‬

‫مدر�ستهن‪.‬‬ ‫‪ -1‬جتل�س الطالبات يف �ص ّفهن وهن منتظرات ّ‬ ‫املدر�سات والطالبات �إىل بيوتهن‪.‬‬ ‫‪ -2‬تذهب ّ‬ ‫يدق اجلر�س وينتهي الدر�س‪.‬‬ ‫‪ّ -3‬‬ ‫‪ -4‬تبد�أ الدرا�سة اليوم‪ ,‬وجتتمع الطالبات يف فناء امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫املدر�سة‪.‬‬ ‫‪ -5‬يبد�أ الدر�س وت�ستمع الطالبات �إىل ّ‬ ‫املدر�سات �إىل �صفوفهن‪.‬‬ ‫‪ -6‬تذهب ه�ؤالء ّ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪11‬‬


‫�أج ِر التمرين كما يف املثال‬

‫‪5‬‬

‫املدر�سة جديدة يف امل ْدر�سة‪ .‬‬ ‫هذه ّ‬ ‫املدر�ستان جديدتان يف امل ْدر�سة‪ .‬‬ ‫هاتان ّ‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪6‬‬

‫�أكم ْل كما يف املثال ‬

‫‪7‬‬

‫مدر�سات‬ ‫ّ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مدر�سة ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬م�سلمة ‬ ‫‪ -2‬مهند�سة ‬ ‫‪ -3‬م�سافرة ‬ ‫‪ -4‬امر�أة ‬ ‫‪ -5‬بنت ‬

‫‪12‬‬

‫ ‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬ ‫ ‬ ‫ه�ؤالء‬ ‫ ‬ ‫هذا‬ ‫ ‬ ‫هذان‬ ‫ ‬ ‫هاتان‬ ‫ ‬ ‫هذه‬

‫‪8‬‬

‫�أكم ْل كما يف املثال‬

‫ جم ع‬ ‫ م�رسورات ‬ ‫ حمبوبات ‬ ‫ جمتهدات ‬ ‫ م�ؤمنات ‬ ‫ م�سافرات ‬ ‫ ن�ساء ‬ ‫بنات ‬

‫مثنى ‬ ‫م�رسورتان ‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫(هاتان)‬ ‫(ه�ؤالء)‬ ‫(ن�شيطات) ‬ ‫(ن�شيطتان)‬ ‫(ن�شيطة)‬ ‫(جديدة)‬

‫مفرد‬ ‫م�رسورة‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫�شجرة‬ ‫كتابان‬ ‫مدر�سات‬ ‫ّ‬ ‫طبيب‬ ‫موظفتان‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬


‫�أكم ْل الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪9‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ -2‬ه�ؤالء‬ ‫كتبت‬ ‫‪-3‬‬ ‫ْ‬ ‫‪ -4‬تذهب هذه‬ ‫‪ -5‬ت�صل‬ ‫‪ -6‬تقر�أ‬

‫عامالت‬ ‫ه�ؤالء‬ ‫هاتان‬ ‫هذان‬ ‫املديرة‬ ‫هذه‬

‫مدر�سان من تركيا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يف امل�صنع‪.‬‬ ‫املهند�سة التقرير‪.‬‬ ‫�إىل امل�صنع‪.‬‬ ‫امل�سافرتان �إىل �أنقرة‪.‬‬ ‫امل�سلمات القر�آن الكرمي‪.‬‬

‫حت ّد ْث عن ال�صورة‬ ‫‪10‬‬ ‫كيف تذهب ه�ؤالء البنات �إىل املدر�سة؟‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫هما‬ ‫ِف َناء‬ ‫َثلْج‬ ‫جر‬ ‫ّ‬ ‫َح ْبل‬ ‫هاتان‬ ‫هذان‬

‫طَ َرف‬ ‫فَا َز‬ ‫خ�سرِ ْ ُت‬ ‫مجُ ْ َت ِهد‬ ‫ه�ؤالء‬ ‫هم‬ ‫� ْأ�س َمر‬

‫� ْأ�ش َقر‬ ‫َما ّدة‬ ‫ُج ْغ َرافيا‬ ‫فِيزياء‬ ‫بدنية‬ ‫تربية ّ‬ ‫نتعرف َعلى‬ ‫ّ‬ ‫َم ْ�صنع‬

‫َ�شاحِ َنة‬ ‫َي ْج َتمِع‬ ‫َي ْ�س َتمِع �إىل‬ ‫َي ُد ّق‬ ‫َج َر�س‬ ‫دائ َِرة‬ ‫�أطِ ّباء‬

‫َت َقا ِرير‬ ‫ُه ّن‬ ‫َ�س ْمراء‬ ‫َ�ش ْق َراء‬ ‫ُم َد ّر َ�سات‬ ‫ا ِْم َر�أة‬ ‫ن َِ�ساء‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪1‬‬

‫‪13‬‬


‫الوحدة‬

‫‪2‬‬

‫حياة التلميذ‬ ‫الدر�س الأول ‪ :‬يف املدر�سة‬ ‫متهيد‬

‫تذكّ ر �أول يومك يف املدر�سة وحت ّدث مع زميلك‪/‬زميلتك‪:‬‬ ‫• هل كنت �سعي ًدا �أم حزي ًنا وملاذا؟‬ ‫• مباذا �شعرت؟‬ ‫زيارة �إىل امل ْدر�سة‬

‫‪1‬‬

‫�أحمد ‪ :‬من هذان الواقفان عند املدير؟‬ ‫م�صطفى ‪� :‬أعتقد‪ ،‬هما طالبان من م ْدر�سة �أخرى‪.‬‬ ‫�أحمد ‪ :‬هل هما طالبان يف الثانوية املهنية؟‬ ‫م�صطفى ‪ :‬ال �أعرف بال�ضبط‪ ،‬ما ر�أيك‪ ،‬نذهب‬ ‫�إليهما ون�س�ألهما بعد املقابلة؟‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‪� :‬أجل‪ ،‬ننتظرهما قلي ًال يف اخلارج‪.‬‬ ‫(بعد املقابلة)‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‪ :‬مرح ًبا‪ ،‬هل �أنتما طالبان‬ ‫جديدان يف هذه امل ْدر�سة؟‬ ‫ ‬ ‫حمدان ‪ :‬ال‪ ،‬نحن طالبان يف ثانوية التجارة‪.‬‬ ‫جئنا هنا للزيارة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫م�صطفى ‪� :‬أه ًال و�سه ًال بكما يف مدر�ستنا‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬من هما الواقفان عند املدير؟ ‬ ‫‪ -2‬هل هما طالبان يف الثانوية املهنية؟ ‬ ‫‪� -3‬أين انتظر م�صطفى و�أحمد‪ ,‬يف اخلارج � ْأم يف الداخل؟ ‬ ‫‪ -4‬ملاذا جاء الطالبان �إىل املدر�سة؟ ‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪14‬‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫‪3‬‬

‫حت ّدث مع زميلك‪/‬زميلتك عن ال�صور م�ستعملاً التعبريات �أدناه‬

‫‪ -1‬من هما؟‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أين هما؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬ماذا تلب�سان؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬ماذا تفعالن؟‬ ‫ ‬

‫طيار‬ ‫ّ‬ ‫طائرة‬ ‫ِز ّي ر�سمي‬ ‫يقود الطائرة‬

‫‪ -1‬من هما؟‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أين هما؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬ماذا يلب�سان؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬ماذا يفعالن؟‬ ‫ ‬

‫‪ -1‬من هما؟‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أين هما؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬ماذا يلب�سان؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬ماذا يفعالن؟‬ ‫ ‬ ‫طبيبة‬ ‫م�ست�شفى‬ ‫قمي�ص �أبي�ض‬ ‫تفح�ص املري�ض‬

‫�رشطي‬ ‫�شارع‬ ‫ِز ّي ر�سمي‬ ‫ينظم املرور‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫‪15‬‬


‫‪4‬‬

‫ُنظر �إىل ال�صور و�أكمل الفراغات الآتية كما يف املثال‬ ‫ا ْ‬

‫نحن ف ّنانان‪.‬‬ ‫اِ�سمنا جنيد وكمال‪.‬‬

‫ريا�ضيان‪.‬‬ ‫حمزة وهدايت‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫نحن ف ّنا َنتان‪.‬‬ ‫اِ�سمنا توركان وهوليا‪.‬‬

‫ريا�ضيتان‪.‬‬ ‫يا�سمني ون�سليهان‪.‬‬

‫مغ ّنيان‪.‬‬ ‫ن�ش�أت و�أورهان‪.‬‬

‫مغ ّنيتان‪.‬‬ ‫�رستاب وجاندان‪.‬‬

‫�صناعيان‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫�ساقب ووهبي‪.‬‬

‫�صناعيتان‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كولري و�آرزوهان‪.‬‬


‫�أع ْد كما يف املثال‬

‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬

‫هو تلميذ‪ ،‬ا�سمه عمر ‪.‬‬ ‫هي تلميذة‪ ،‬ا�سمها زينب‪ .‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫(تلميذة‪/‬زينب)‬ ‫(تلميذان‪/‬عمر و بكر)‬ ‫وم ْروة)‬ ‫(تلميذتان‪/‬زينب َ‬ ‫(طالبان‪/‬يو�سف و رم�ضان)‬ ‫(طالبتان‪/‬زهرة و َ�س ْمراء)‬

‫(م�سافران‪/‬عبداهلل و �صالح الدين)‬

‫(م�سافر‪/‬م�صطفى)‬

‫�أج ِر التدريب كما يف املثال‬

‫‪6‬‬

‫�أنا ‪/‬نحن‬ ‫أنت‪�/‬أنتِ ‪�/‬أنتما ‬ ‫هو‪/‬هي ‪/‬هما ‬ ‫� َ‬ ‫أنت ولد‪ ،‬ا�سمكَ �أحمد‪� .‬أنا ولد‪ ،‬ا�سمي �أحمد‪.‬‬ ‫هو ولد‪ ،‬ا�سمه �أحمد‪ .‬‬ ‫� َ‬ ‫ ‬ ‫هي بنت‪ ،‬ا�سمها عزيزة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هما ولدان‪ ،‬ا�سمهما كرمي وعلي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هما بنتان‪ ،‬ا�سمهما نداء و مروة‪.‬‬ ‫الحِ ظْ‬

‫‪7‬‬ ‫هما‬ ‫ ‬ ‫�أنتما‬ ‫نحن‬

‫تلميذان‬

‫هما‬ ‫ ‬ ‫�أنتما‬ ‫نحن‬

‫تلميذتان‬

‫ ‬ ‫ا�سمـ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ا�سمـ ‬

‫ـهما‬ ‫ـكما �أحمد وعلي‬ ‫ـنا‬ ‫ـهما‬ ‫ـكما ‬ ‫ـنا‬

‫َباكِ يزة و َ�س ِومي ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫‪17‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬يف الق�سم الداخلي‬ ‫متهيد‬ ‫تف�ضل ال�سكن يف البيت �أم يف الق�سم الداخلي وملاذا؟‬ ‫هل ّ‬ ‫موعد مع �صديق‬

‫‪1‬‬

‫املدر�س ‪ :‬مرح ًبا يا �شباب‪ ،‬من �أنتم؟‬ ‫ّ‬ ‫وملاذا واقفون يف احلديقة؟‬ ‫ ‬ ‫ال�شباب ‪ :‬نحن �أ�صدقاء كمال‪ ،‬هو يقيم هنا‪.‬‬ ‫املدر�س ‪ :‬هل �أنتم على موعد معه؟‬ ‫ّ‬ ‫ال�شباب ‪ :‬نعم‪ ،‬موعدنا يف ال�سابعة م�ساء‪ ،‬لكنه ت�أخر قليالً‪.‬‬ ‫املدر�س ‪ :‬وماذا تريدون منه؟‬ ‫ّ‬ ‫ال�شباب ‪ :‬نريد �أن ن�أخذه �إىل املقهى‪.‬‬ ‫املدر�س ‪ :‬املقهى؟! ولكن ممنوع‬ ‫ّ‬ ‫دخول الطالب �إىل املقهى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫واليهمنا املنع �أب ًدا‪.‬‬ ‫ال�شباب ‪ :‬نعرف ذلك‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫املدر�س ‪� :‬أنتم على حق‪� ،‬أنا �س�أهتم بهذا الأمر!‬ ‫ّ‬ ‫عفوا‪َ ،‬م ْن ح�رضتك؟‬ ‫ال�شباب ‪ً :‬‬ ‫املدر�س املناوب‪.‬‬ ‫املدر�س ‪� :‬أنا ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪2‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪� -1‬أين ي�سكن كمال ؟‬ ‫املدر�س؟ ‬ ‫‪ -2‬مع من يتكلم ّ‬ ‫‪ -3‬من هو كمال؟ ‬ ‫‪� -4‬إىل �أين �سيذهب كمال و�أ�صدقا�ؤه؟ ‬

‫‪18‬‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الثاين‬

‫ ‬


‫‪3‬‬

‫اِقر�أ‬

‫ مرح ًبا يا جحا‪ ،‬هل هم �أوالدكَ ؟‬‫ ‬ ‫ نعم‪ ,‬هم �أوالدي‪.‬‬‫ �إىل �أين �أنت ذاهب معهم؟‬‫ �إىل امل ْدر�سة‪.‬‬‫ هل هم تالميذ؟‬‫ نعم‪ ،‬هم تالميذ يف هذه امل ْدر�سة‪.‬‬‫مدر�س هناك‪ .‬ما �أ�سما�ؤهم؟‬ ‫ �أنا ّ‬‫ �أ�سما�ؤهم �أ�سعد ومراد وح�سني‪.‬‬‫نذهب م ًعا‪ .‬‬ ‫هيا‬ ‫ ّ‬‫ْ‬

‫ مرح ًبا يا جحا‪ ،‬من �أين �أنت قادم؟‬‫ �أنا قادم من امل�صنع‪.‬‬‫من امل�صنع؟ ملاذا �أخذت �أوالدك �إىل هناك؟‬‫وجدت لهم عم ًال يف امل�صنع بعد املدر�سة‪.‬‬ ‫‬‫ُ‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫‪19‬‬


‫حت ّد ْث مع زميلك‪/‬زميلتك كما يف املثال‬

‫‪4‬‬ ‫ف ّنانون‬ ‫يغ ّنون‬

‫عمال‬ ‫ّ‬ ‫يعملون‬ ‫يف امل�صنع‬

‫مهند�سون‬ ‫يخطّ طون‬ ‫امل�رشوع‬

‫ُ�س َّياح‬ ‫يزورون‬ ‫�أماكن �سياحية‬ ‫من هم؟‬‫هم ف ّنانون‪.‬‬‫ماذا يفعلون؟‬‫‪-‬يغ ّنون‪.‬‬

‫؟‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫؟‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪20‬‬

‫؟‬ ‫؟‬ ‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الثاين‬

‫؟‬ ‫؟‬


‫حولْ اجلمل الآتية كما يف املثال‬

‫‪5‬‬

‫ ‬ ‫هو ناجح يف عمله‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أنت ذاهب �إىل بيتكَ ‪.‬‬ ‫‪َ � -1‬‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أنا قادم من بيتي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬هو جمتهد يف در�سه‪.‬‬ ‫‪� -4‬أنت م�رسور يف م ْدر�ستك‪ .‬‬ ‫‪� -5‬أنا حمبوب يف عائلتي‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -6‬هو جال�س يف بيته‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أنت نائم يف �رسيرك‪.‬‬ ‫‪َ � -7‬‬ ‫�شاب مه ّذب‪ .‬‬ ‫‪� -8‬أنا ّ‬

‫هم ناجحون يف �أعمالهم‪.‬‬

‫حولْ اجلمل الآتية كما يف املثال‬

‫‪6‬‬

‫نحن م�شغولون بعملنا‪� .‬أنا م�شغول بعملي‪.‬‬ ‫‪� -1‬أنتم العبون يف حديقتكم‪ .‬‬ ‫‪ -2‬هم م�سافرون �إىل بلدهم‪ .‬‬ ‫‪ -3‬نحن قادمون من م ْدر�ستنا‪ .‬‬ ‫‪� -4‬أنتم ذاهبون �إىل بيوتكم‪ .‬‬ ‫‪ -5‬هم ناجحون يف درو�سهم‪ .‬‬ ‫الحِ ظْ‬

‫‪7‬‬ ‫ه م‬ ‫�أنتم ‬ ‫نحن ‬

‫مدر�سون‬ ‫تالميذ‬ ‫مهند�سون‬

‫ ‬ ‫�أ�سمـا�ؤ ‬ ‫ ‬

‫ـهم‬ ‫ـكم ‬ ‫ـنا‬

‫ح�سن وعلي وندمي‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫‪21‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬يف نهاية الأ�سبوع‬ ‫متهيد‬ ‫تف�ضل العي�ش يف القرية �أم يف املدينة وملاذا؟‬ ‫هل ّ‬ ‫ال�سفر �إىل القرية‬

‫‪1‬‬

‫فاطمة ‪ :‬ماذا تفعلني يف عطلة نهاية الأ�سبوع ياخديجة؟‬ ‫خديجة ‪� :‬أنا م�سافرة �إىل قريتي مع ه�ؤالء البنات‪.‬‬ ‫هن؟‬ ‫فاطمة ‪ :‬من ّ‬ ‫أعرفْكِ عليهن‪.‬‬ ‫خديجة ‪ :‬هن قريباتي‪ ،‬تعايل � ّ‬ ‫فاطمة ‪ :‬بكل �رسور‪.‬‬ ‫خديجة ‪ :‬هذه فاطمة‪.‬‬ ‫البنات ‪� :‬أه ًال فاطمة‪ ،‬كيف حالكِ ؟‬ ‫فاطمة ‪ :‬احلمد هلل بخري‪،‬‬ ‫ و�أننت كيف الأحوال؟‬ ‫�شكرا‪،‬‬ ‫البنات ‪ :‬نحن بخري ً‬ ‫ما ر�أيكِ يف الذهاب معنا �إىل قريتنا؟‬ ‫ ‬ ‫�شكرا لهذه ال ّدعوة لكن اليوم‬ ‫فاطمة ‪ً :‬‬ ‫عيد ميالد �أختي‪َ ،‬ي ِجب �أن �أبقى هنا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫البنات ‪� :‬إذن‪ ،‬نراكِ على خري‪.‬‬ ‫فاطمة ‪ :‬رحلة �سعيدة‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪22‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪َ -1‬بينْ من يدور هذا احلوار ؟‬ ‫‪ -2‬ماذا تفعل خديجة يف نهاية الأ�سبوع؟ ‬ ‫فت فاطمة على ه�ؤالء البنات؟ ‬ ‫تعر ْ‬ ‫‪ -3‬هل ّ‬ ‫ذهبت فاطمة �إىل القرية مع البنات؟ ‬ ‫‪ -4‬هل‬ ‫ْ‬ ‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫ ‬ ‫ ‬


‫‪3‬‬ ‫ مرح ًبا يا مرمي؟‬‫مرح ًبا ‪.‬‬‫ هل هن بناتكِ ؟ ‬‫ نعم‪ ،‬هن بناتي‪.‬‬‫ ما �أ�سما�ؤهن؟ ‬‫ �أ�سما�ؤهن خريية و�أمينة و ديالرا‪.‬‬‫ مرح ًبا يا بنات‪،‬‬‫كيف حالكن؟‬ ‫ نحن بخري احلمد هلل‪.‬‬‫ ‬ ‫ �إىل �أين �أننت ذاهبات؟‬‫ نحن ذاهبات �إىل ا ُ‬‫مل ْن َت َزه‪.‬‬

‫اِقر�أ‬

‫ من �أين �أننت قادمات؟ ‬‫ نحن قادمات من املنتزه‪.‬‬‫ من املنتزه؟ ‬‫ق�ضيت يومي‬ ‫ نعم‪ ،‬من املنتزه‪.‬‬‫ُ‬ ‫مع بناتي خارج البيت‪.‬‬ ‫ هل �أننت م�رسورات يا بنات؟ ‬‫ نعم‪ ،‬نحن م�رسورات‪.‬‬‫‪4‬‬

‫ُنظر �إىل ال�صور و�أكمل الفراغات الآتية كما يف الأمثلة‬ ‫ا ْ‬

‫املثال‬ ‫ هي عاملة يف �رشكة جتارية‪ .‬‬‫�رشكتها قريبة من بيتها‪.‬‬

‫هن عامالت يف امل�صنع‪.‬‬ ‫ ّ‬‫بيوتهن‪.‬‬ ‫م�صنعهن بعيد عن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫‪23‬‬


‫‪1‬‬

‫هي‬‫مكان عملـ‬

‫هي‬‫مدر�ستـ‬

‫يف امل�ست�شفى‪.‬‬ ‫قريب من بيتها‪.‬‬

‫يف االبتدائية‪.‬‬ ‫قريبة من بيتها‪.‬‬

‫هن‬ ‫ ّ‬‫مكان عملـ‬

‫‪2‬‬

‫هن‬ ‫ ّ‬‫مدر�ستـ‬

‫يف امل�ست�شفى‪.‬‬ ‫ّ ‬ ‫بيوتهن‬ ‫بعيد عن‬

‫يف الثانوية‪ .‬‬ ‫بيوتهن‪.‬‬ ‫بعيدة عن‬ ‫ّ‬

‫املثال‬ ‫ريا�ضية‪.‬‬ ‫ �أنتِ‬‫ّ‬ ‫وا�سمكِ كوثر �ألي�س كذلك؟‬

‫�صيدالنية‪.‬‬ ‫ �أنا‬‫ّ‬ ‫اِ�سمـ مرمي‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫ريا�ضيات‪.‬‬ ‫ �أننت‬‫ّ‬ ‫ؤكن نرمني و مروة ونور‬ ‫و�أ�سمــا� ّ‬ ‫�ألي�س كذلك؟‬

‫‪3‬‬ ‫ نحن‬‫�أ�سما ؤ�‬

‫‪.‬‬ ‫مرمي و زهرة وفريدة‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫ �أنا‬‫اِ�سمـ �شريين‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫ �أنا ُم�ضيفَة‪.‬‬‫اِ�سمـ ب�رشى‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ نحن‬‫�أ�سما ؤ� ليلى وفاطمة وزينب‪.‬‬

‫ نحن‬‫�أ�سما ؤ� نرمني وعائ�شة ومنى‪.‬‬

‫حولْ اجلمل الآتية كما يف املثال‬ ‫نحن م�شغولتان بعملنا‪.‬‬

‫نحن م�شغوالت بعملنا ‪.‬‬ ‫‪� -1‬أننت ن�شيطات يف عملكن‪- .‬‬ ‫‪ -2‬هن عامالت يف امل�صنع‪- .‬‬ ‫‪ -3‬نحن قادمات من مدر�ستنا‪- .‬‬ ‫‪� -4‬أننت ذاهبات �إىل بيوتكن‪- .‬‬ ‫‪ -5‬هن ناجحات يف درو�سهن‪- .‬‬ ‫حولْ اجلمل الآتية كما يف املثال‬ ‫‪6‬‬ ‫هي ناجحة يف عملها‪ .‬‬ ‫‪� -1‬أنتِ ماهرة يف عملكِ ‪ .‬‬ ‫‪� -2‬أنا م�رسورة بعائلتي‪ .‬‬ ‫‪ -3‬هي نائمة يف �رسيرها‪ .‬‬ ‫‪� -4‬أنتِ جال�سة يف �سيارتكِ ‪ .‬‬ ‫�شابة مهذبة‪ .‬‬ ‫‪� -5‬أنا ّ‬ ‫‪� -6‬أنا جمتهدة يف در�سي‪ .‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫هن ناجحات يف عملهن‪.‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫‪25‬‬


‫الحِ ظْ‬

‫‪7‬‬

‫ذاهبات �إىل بيوتــ‬ ‫ناجحات يف درو�ســ‬ ‫م�شهورات يف بلد‬

‫ه ن‬ ‫�أننت ‬ ‫نحن ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ــهن‬ ‫ــكن‬ ‫ــنا‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫مِ َهن ِّية‬ ‫ارة‬ ‫تجِ َ َ‬ ‫وا ِقفَان‬ ‫ِزي َر ْ�سمي‬ ‫َي ُقود‬ ‫َت ْف َح�ص‬

‫ُي َنظّ م‬ ‫ُمرور‬ ‫ُم َغ ّن َيان‬ ‫�ص َناعِ ّيان‬ ‫�أن ُت َما‬ ‫َ�ش َباب‬

‫َم ْوعِ د‬ ‫َمقهى‬ ‫ممَ ْ نوع‬ ‫همنا‬ ‫ال َي ّ‬ ‫ُم َناوب‬ ‫َم ْع َمل‬

‫دت‬ ‫َو َج ُ‬ ‫ُع ّمال‬ ‫ُ�س ّياح‬ ‫ُي َخطّ طون‬ ‫َم�شرْ وع‬ ‫محَ ُبوب‬

‫َنائِم‬ ‫�أ ْن ُتم‬ ‫عوة‬ ‫َد َ‬ ‫َي ِجب‬ ‫� ْأبقى‬ ‫َ�ص ْي َدالن ِّية‬

‫ا َّلذِي َخل ََق المْ َْو َت َوالحْ َ َيا َة ِل َي ْبل َُوكُ ْم �أَ ُّيك ُْم �أَ ْح َ�س ُن َع َملاً‬ ‫�سورة امللك (‪)2‬‬ ‫ُور ‬ ‫َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغف ُ‬

‫‪26‬‬

‫الوحدة ‪2‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫الوحدة‬

‫‪3‬‬

‫الأ�رسة والبيت‬ ‫الدر�س الأول ‪� :‬أفراد الأ�رسة‬ ‫متهيد‬

‫ما عدد �أفراد �أ�رستك ومامِ َهنهم؟‬ ‫‪1‬‬

‫�أ�رستي‬

‫ �أنا خالد‪� ,‬أنا مهند�س يف �رشكة خا�صة‪ .‬وهذه زوجتي‪ ،‬ا�سمها خديجة‪.‬‬ ‫مدر�سة يف الثانوية‪ .‬نحن ن�سكن يف �أنقرة برتكيا‪ .‬وهذه �صورة �أ�رستي مع‬ ‫هي ّ‬ ‫�أ�صدقائنا‪.‬‬ ‫ لنا طفلتان‪ .‬هاتان زينب ونرمني‪ .‬زينب يف التا�سعة من عمرها‪ .‬و�أختها‬ ‫يف ال�سابعة‪ .‬هما تدر�سان يف االبتدائية‪.‬‬ ‫ممر�ضة متقاعدة‪.‬‬ ‫ هذان والد ووالدة زوجتي‪َ .‬حمي �رشطي متقاعد وحماتي ّ‬ ‫هما يعي�شان يف �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫ وه�ؤالء �أ�صدقا�ؤنا‪ .‬هذا طارق‪ ،‬هو مهند�س حا�سوب‪ .‬وهذه زوجته فاطمة‪.‬‬ ‫هي موظفة‪� .‬أما هذه فهي �أخت طارق‪ ،‬ا�سمها �رشمني‪ .‬هي عزباء‪.‬‬ ‫ ملاذا ه�ؤالء النا�س م�رسورون ج ًّدا؟‬ ‫ لأنهم يحتفلون بذكرى زواجنا‪.‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫‪27‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ما مهنة خالد ؟‬ ‫‪� -2‬أين ي�سكن خالد و�أ�رسته؟ ‬ ‫‪ -3‬كم ول ًدا خلالد وخديجة؟ ‬ ‫‪ -4‬هل النا�س م�رسورون يف ال�صورة؟ ‬ ‫ُنظر �إىل �شجرة العائلة و�أكمل الفراغات كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬ ‫ا ْ‬

‫عمر‬

‫علي‬

‫‪28‬‬

‫ح�سن‬

‫مرمي‬

‫عائ�شة‬

‫فاطمة‬

‫ مرمي زوجة عمر‪.‬‬‫‪ -1‬عمر زوج‬ ‫عمر‪.‬‬ ‫‪ -4‬علي‬ ‫‪ -2‬هذان ح�سن وعلي‪ ،‬هما‬ ‫علي‪.‬‬ ‫‪ -5‬عائ�شة‬ ‫‪ -3‬هاتان عائ�شة وفاطمة‪ ،‬هما‬ ‫عائ�شة‪.‬‬ ‫‪ -6‬فاطمة‬ ‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة لتكون �شجرة العائلة‬ ‫‪4‬‬ ‫َولَد‬ ‫�أب‬ ‫�أم‬ ‫بنت‬ ‫َولَد‬ ‫طفل‬ ‫طفلة‬ ‫الوحدة ‪3‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫رت اجلواب ال�صحيح‬ ‫اِخ ْ‬ ‫‪.‬‬ ‫ب م�شفقتان ‬

‫‪5‬‬ ‫‪ -1‬العمتان‬ ‫ج م�شفقات‬ ‫ �أ م�شفقة ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬الأختان‬ ‫ج طالب‬ ‫ب طالبتان ‬ ‫ �أ طالبة ‬ ‫‪ -3‬حمي �رشطي‬ ‫ج متقاعدان‬ ‫ب متقاعدة ‬ ‫ �أ متقاعد ‬ ‫متقاعدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬حماتي‬ ‫ج ممر�ضة‬ ‫ب ممر�ضات ‬ ‫ �أ ممر�ضتان ‬ ‫كل يوم‪.‬‬ ‫‪� -5‬أبي‬ ‫ج م�شغولة‬ ‫ب م�شغولتان ‬ ‫ �أ م�شغول ‬ ‫�إىل ال�سوق املركزي‪.‬‬ ‫‪ -6‬الأختان‬ ‫ج ذاهبتان ‬ ‫ب ذاهبة ‬ ‫ �أ ذاهب ‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني ُث ّم اكتبها كما يف املثال‬ ‫‪6‬‬ ‫ه�ؤالء النا�س‬ ‫لنا‬ ‫�أمي‬ ‫الأختان‬ ‫�أخي‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬

‫طبيبتان يف امل�ست�شفى‬ ‫م�رسورون ج ًّدا‬ ‫مهند�س حا�سوب‬ ‫ُم ْت َعبة طول اليوم‬ ‫طفلتان‬

‫ه�ؤالء النا�س م�رسورون ج ًّدا‪.‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫‪29‬‬


‫اِ�ستبدل اجلُمل الآتية مبا بني القو�سني كما يف املثال‬

‫‪7‬‬

‫ اخلال حمبوب‪ .‬‬‫ اخلالة حمبوبة‪.‬‬‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪8‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫(اخلالة)‬ ‫ (العمة)‬ ‫(اجلد)‬ ‫(اجلدة)‬ ‫(الأم)‬ ‫(اخلالتان)‬ ‫(الولدان)‬ ‫(الأمهات)‬ ‫ ‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من اجلدول كما يف املثال‬

‫أحق النا�س باالحرتام‪.‬‬ ‫‪ -1‬الأم � ّ‬ ‫يف حديقة املنزل‪.‬‬ ‫‪ -2‬تلعب الطفلة‬ ‫يوم الأربعاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬امتحان‬ ‫يف جامعة الغازي‪.‬‬ ‫‪ -4‬يدر�س‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -5‬حممد ر�سول‬ ‫‪.‬‬ ‫ا�ستمعت �إىل ن�صيحة‬ ‫‪-6‬‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -7‬كاف� ْأت الأم بنتها‬ ‫�إىل منزلنا‪.‬‬ ‫‪ -8‬و�صل ال�ضيف‬

‫التاريخ‬ ‫النا�س‬ ‫ال�صغرية‬ ‫�أخي‬ ‫اهلل‬ ‫�أبي‬ ‫العزيز‬ ‫الكبرية‬

‫َو َق َ�ضى َر ُّبكَ �أَلاَّ َت ْع ُب ُدوا �إِلاَّ �إِ َّيا ُه َو ِبال َْوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا‪...‬‬ ‫الإ�رساء (‪)23‬‬ ‫ ‬

‫‪30‬‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬الأقارب‬ ‫متهيد‬ ‫‪1‬‬

‫اُذكر بع�ض �أقاربك ومِ َهنهم‬

‫�صورة �أقاربي‬

‫مراد‪ :‬هذه هي �صورة �أ�رستي مع الأقارب‪.‬‬ ‫�سمري‪� :‬أ�رسة حمبوبة‪.‬‬ ‫�شكرا‪ .‬كما ت�شاهد‪� ،‬أنا الولد الوحيد‬ ‫مراد ‪ً :‬‬ ‫يف الأ�رسة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�سمري‪� :‬إذن لي�س لكَ �إخوة و�أخوات‪.‬‬ ‫مراد‪ :‬نعم‪ .‬وهذا �أبي ا�سمه خالد‪.‬‬ ‫�سمري‪ :‬هو طويل ج ًّدا‪.‬‬ ‫مدر�سة متقاعدة‪.‬‬ ‫مراد‪ :‬نعم‪ ،‬وهذه �أمي‪ ،‬ا�سمها �شيماء‪ .‬هي ّ‬ ‫�سمري‪ :‬من هاتان املر�أتان؟‬ ‫مراد‪ :‬هذه العمة مرمي‪ ،‬وهذه العمة زبيدة‪.‬‬ ‫�سمري‪ :‬ومن ه�ؤالء؟‬ ‫العم م�صطفى‪ ،‬وهذه اخلالة نرمني‪.‬‬ ‫مراد‪ :‬هذا خايل �أورهان‪ ،‬وهذا ّ‬ ‫العم م�صطفى؟‬ ‫�سمري‪ :‬هل ه�ؤالء �أوالد ّ‬ ‫مراد‪ :‬نعم‪ ،‬هذا طارق‪ .‬هو َي ْدر�س يف الثانوية‪ .‬وهذا �إبراهيم هو يدر�س يف �أمريكا‪.‬‬ ‫وهذه حنان ال�صغرية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بية‪.‬‬ ‫�سمري‪ :‬يبدو �أنها َع َ�ص ّ‬ ‫مراد‪ :‬ال‪ ،‬بالعك�س‪ .‬هي �أحلى من ال�سكَّر‪.‬‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪ -1‬هل مراد الطفل الوحيد يف الأ�رسة؟ ‬ ‫‪ -2‬ما مهنة � ّأم مراد؟ ‬ ‫‪ -3‬من املر�أتان يف ال�صورة؟ ‬ ‫‪� -4‬أين َي ْدر�س طارق؟ ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫‪31‬‬


‫ُنظر �إىل �شجرة العائلة واقر�أ اجلمل �أدناه‬ ‫ا ْ‬

‫‪3‬‬

‫علي‪-‬زليخة‬

‫كوثر زينب‬

‫رمزية‬

‫ُح�سني‬

‫ن�رسين‬

‫حممود‬

‫خالد‪-‬نورية‬

‫هاجر‬

‫خليل‬

‫جميل‪-‬فاطمة‬

‫عائ�شة‪-‬رفعت‬

‫زهرة‬ ‫عمر �صادق‬

‫كمال‬

‫زهرة‬

‫•هذا جدي ح�سني‪ .‬هو ف اَّلح‪ • .‬هذه �صورة عائلتي‪ .‬هذه زوجتي‪ ،‬ا�سمها‬ ‫•يعي�ش مع زوجته يف القرية‪ .‬زليخة هي ممر�ضة‪.‬‬ ‫•هذه جدتي‪ ،‬ا�سمها رمزية‪ • .‬ه�ؤالء بناتي‪� .‬أ�سما�ؤهن كوثر وزينب وهاجر‪.‬‬ ‫•هي َر َّبة بيت‪.‬‬ ‫• تعي�ش �أ�رستي يف بيت كبري ب�أنقرة‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫• هذا �أبي‪ ،‬ا�سمه حممود‪.‬‬ ‫• هو يعمل يف امل�صنع‪.‬‬ ‫• وهذه �أمي‪ ،‬هي ربة بيت‪.‬‬ ‫• لهما ولدان وبنتان‪.‬‬

‫• هذا �أخي خالد هو ُموظّ ف‪.‬‬ ‫• هذه زوجته نورية‪ .‬هي �رشطية‪.‬‬ ‫• ه�ؤالء �أوالدهما‪.‬‬ ‫• �أ�سما�ؤهم خليل وعمر و�صادق‪.‬‬ ‫الثانوية‪.‬‬ ‫• َي ْد ُر�س خليل وعمر يف‬ ‫ّ‬

‫• هذه �أختي فاطمة وا�سم زوجها جميل‪ • .‬هذه �أختي عائ�شة‪ ،‬هي ربة بيت‪.‬‬ ‫• �أختي موظفة وزوجها موظف‪.‬‬ ‫• هي متزوجة وا�سم زوجها ر ْفعت‪.‬‬ ‫• لهما بنت �صغرية‪.‬‬ ‫• لهما طفل واحد‪ .‬عمره ع�رش َ�سنوات‪.‬‬ ‫• هي طالبة يف االبتدائية‪.‬‬ ‫كثريا‪.‬‬ ‫حب الطفل الأكل ً‬ ‫• ُي ّ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫�ض ْع عالمة‬

‫�أمام اجلملة ال�صحيحة م�ستعينًا باملعلومات �أعاله‬

‫عم عمر‪.‬‬ ‫�أ�رسة علي كبرية‪.‬‬ ‫خليل وعلي �أخوان‪.‬‬ ‫علي ّ‬ ‫عم زينب‪.‬‬ ‫�أ�رسة علي �صغرية‪.‬‬ ‫عمر وخليل �أخوان‪.‬‬ ‫علي ّ‬ ‫هاجر وزينب �أختان‪.‬‬ ‫عائ�شة خالة زهرة‪.‬‬ ‫زينب وزهرة �أختان‪.‬‬ ‫عائ�شة خالة زينب‪.‬‬

‫ ‬

‫‪5‬‬

‫اِملأ الفراغات م�ستعي ًنا بالفقرات ال�سابقة‬

‫ اال�سم املهنة‬ ‫علي ‬ ‫ج ّد ّ‬ ‫ج ّدة علي ‬ ‫زوجة علي ‬ ‫�أخو علي ‬ ‫�أبو علي ‬ ‫ ‬ ‫�أم علي‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫‪33‬‬


‫رت اجلواب ال�صحيح‬ ‫اِخ ْ‬ ‫�إىل طرابزون‪.‬‬ ‫ب م�سافران ‬

‫‪6‬‬ ‫‪ -1‬الإخوة‬ ‫ج‬ ‫ �أ م�سافر ‬ ‫يف درو�سهن‪.‬‬ ‫‪ -2‬الأخوات‬ ‫ج‬ ‫ب ناجحات ‬ ‫ �أ ناجحة ‬ ‫يف وزارة الرتبية‪.‬‬ ‫ العم‬ ‫‪-3‬‬ ‫ّ‬ ‫ج‬ ‫ب موظفون ‬ ‫ �أ موظفان ‬ ‫‪ -4‬ا َ‬ ‫يف وقت ال�شدة‪.‬‬ ‫جل ّدان‬ ‫ج‬ ‫ب متعا ِونان ‬ ‫ �أ متعا ِون ‬ ‫‪.‬‬ ‫عمي ع�سكري‬ ‫‪ّ -5‬‬ ‫ج‬ ‫ب متقاعدان‬ ‫�أ متقاعد‬ ‫�أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب الرموز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -1‬هل والدك َقلِق ؟‬ ‫‪ -2‬هل والدتك غا�ضبة؟ ‬ ‫‪ -3‬هل �صالح الدين غا�ضب؟ ‬ ‫‪ -4‬هل �أختك ناجحة؟ ‬ ‫‪ -5‬هل َج ّدك ُمطْ َمئ ِّن؟ ‬ ‫‪8‬‬

‫‪34‬‬

‫ناجحتان‬ ‫موظف‬ ‫متعا ِونات‬ ‫متقاعدة‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫اِ�ستبدلْ اجلمل الآتية مبا بني القو�سني كما يف املثال‬

‫ هذا �أبي‪ ،‬ا�سمه خالد‪ .‬‬‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫الوحدة ‪3‬‬

‫م�سافرون‬

‫الدر�س الثاين‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫(�أبي ‪ -‬خالد )‬ ‫( �أمي ‪ -‬عائ�شة )‬ ‫( �أخي ‪ -‬ح�سن )‬ ‫( �أختي ‪ -‬فاطمة )‬ ‫( زوجي ‪ -‬مراد )‬ ‫( زوجتي ‪ -‬فريال )‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬مك ّونات البيت‬ ‫متهيد‬

‫هل لك غرفة يف البيت؟‬ ‫ما الأثاث والأ�شياء املوجودة يف غرفتك؟‬ ‫بيت جديد‬

‫‪1‬‬ ‫زينب ‬ ‫�سمرية ‬ ‫زينب ‬ ‫�سمرية ‬ ‫زينب ‬ ‫�سمرية ‬ ‫زينب ‬ ‫�سمرية ‬

‫‪ :‬هذا هو املطبخ‪.‬‬ ‫‪ :‬جميل ج ًّدا‪� ،‬أجمل من مطبخكم القدمي‪.‬‬ ‫‪ :‬هذا املطبخ �أكرب وعمل ٌِّي‪ ،‬فيه َدواليب كثرية‪.‬‬ ‫‪ :‬وغ�سالة ال�صحون جديدة‪.‬‬ ‫أي�ضا‪ .‬وي�شتغل بالغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ :‬واملَوقِد جديد � ً‬ ‫‪ :‬ماذا يوجد يف كل هذه الدواليب؟‬ ‫‪ :‬هذان الدوالبان فيهما الأطباق‪ ،‬وهذا الدوالب فيه الأكواب والفناجني‪.‬‬ ‫‪� :‬أين و�ضعتِ املالعق والأ�شواك وال�سكاكني؟‬

‫زين ‬ ‫ب‬ ‫�سمرية ‬ ‫زينب ‬ ‫�سمرية ‬ ‫زينب ‬ ‫�سمرية ‬ ‫زينب ‬

‫‪ :‬و�ضع ُتها يف هذه الأدراج‪.‬‬ ‫‪ :‬لكن هناك �شيء ناق�ص يف مطبخك‪.‬‬ ‫‪ :‬ما هو؟‬ ‫‪ :‬ال �أرى ُ�ص َو ًرا على اجلدران‪.‬‬ ‫ن�سيت �رشاء �صور من ال�سوق املركزي!‬ ‫‪� :‬آه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ن�سيت! هذه اللوحة هدية مبنا�سبة البيت اجلديد‪.‬‬ ‫‪ :‬لكن �أنا ما‬ ‫ُ‬ ‫‪� :‬أنتِ رائعة!‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫‪35‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬كيف املطبخ اجلديد؟‬ ‫‪ -2‬هل يف املطبخ دواليب كثرية؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬مباذا ي�شتغل املوقد؟‬ ‫ا�شرتت �سمرية للبيت اجلديد؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا‬ ‫ْ‬ ‫ُنظر �إىل ال�صور و�أكمل الفراغات الآتية كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬ ‫ا ْ‬ ‫ ما هاتان؟‬‫‪ -‬هاتان �أريكتان‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬ما هذا ؟‬ ‫‪-‬‬

‫ ‬

‫‪ -2‬ما هذان؟ ‬ ‫‬‫‪ -3‬ما هذه؟ ‬ ‫‬‫‪ -4‬ما هذه؟ ‬ ‫‪-‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫هل ن�ضعهما يف غرفة النوم؟‬‫‪-‬‬

‫ ‬

‫هل ن�ضعها يف ال�صالة؟‬‫‪-‬‬

‫ ‬

‫هل ن�ضعها يف احلمام؟‬‫‪-‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫(تلفزيون ‪ /‬غرفة اجللو�س)‬ ‫ ‬ ‫هل يوجد تلفزيون يف غرفة اجللو�س؟ ‪-1‬‬‫‪-‬نعم‪ ,‬يوجد تلفزيون يف غرفة اجللو�س‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫هل ن�ضعه يف غرفة اجللو�س؟‬‫‪-‬‬

‫�أج ِر التمرين كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫هل ن�ضعهما يف املطبخ؟‬‫‪ -‬ال‪ ,‬ن�ضعهما يف ال�صالة‪.‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫(�أريكة ‪� /‬صالة)‬

‫؟‬


‫ ‬ ‫‪-2‬‬

‫(كر�سيان ‪ /‬املطبخ)‬ ‫ّ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫(�رسير ‪ /‬غرفة النوم )‬

‫ ‬

‫‪-3‬‬

‫�ضع عالمة (‬ ‫ْ‬

‫‪5‬‬

‫؟ ‪-4‬‬

‫؟ ‪-5‬‬

‫(�صورتان ‪ /‬على اجلدار)‬

‫؟‬

‫(مر�آة ‪ /‬احل َّمام )‬

‫؟‬

‫) �أمام اجلمل ال�صحيحة‬

‫‪ -1‬‬

‫يوجد الفرن يف غرفة النوم‪.‬‬

‫ يوجد الفرن يف املطبخ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫يوجد ال�رسير يف احل َّمام‪.‬‬

‫ يوجد ال�رسير يف غرفة النوم‪.‬‬

‫‪ -3‬‬

‫ُي ْ�ستخدم ال�صابون يف احل َّمام‪.‬‬

‫ ُي ْ�ستخدم ال�صابون يف ال�صالون‪.‬‬

‫‪ -4‬‬

‫توجد الأطباق يف غرفة الأكل‪.‬‬

‫ توجد الأطباق يف غرفة اجللو�س‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ُي ْ�ستخدم التلفزيون يف ال�صالون‪ُ .‬ي ْ�ستخدم التلفزيون يف احل َّمام‪.‬‬

‫‪ -6‬‬

‫تطبخ الأم الأكل يف املطبخ‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫طبق دوالب‬

‫ تطبخ الأم الأكل يف غرفة اجللو�س‪.‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫ملعقة �شوكة �سكني‬

‫ُدرج‬

‫�صورة ِجدار‬

‫فنجان‬

‫�أ�شواك �أطباق فناجني �أدراج دواليب مالعق �سكاكني ُجدران ُ�ص َور ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪3‬‬

‫‪37‬‬


‫حت ّد ْث مع زميلك‪/‬زميلتك‬ ‫‪7‬‬ ‫اُنظر �إىل ال�صورتني �أدناه‪ .‬ال�صورتان خمتلفتان عن بع�ضهما‪.‬‬ ‫حتدث مع زميلك‪/‬زميلتك عن �س ّتة فروق بينهما‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫يف ال�صورة (�أ) يوجد ‪ /‬اليوجد‬ ‫يف ال�صورة (ب) يوجد ‪ /‬ال يوجد‬ ‫ب‬

‫�أ‬

‫اِقر�أ الفقرة الآتية واذكر‪ّ � .‬أي غرفة ُو ِ�صف َْت؟‬

‫م�سجل مع �أ�رشطة و�أقرا�ص‪.‬‬ ‫توجد على الكنبة قطة‪ .‬يوجد حتت الكنبة ّ‬ ‫ال توجد �صور على اجلدران‪ .‬يوجد م�صباح بجانب الطاولة ال�صغرية‪،‬وعلى‬ ‫هذه الطاولة هاتف‪ .‬توجد طاولتان وكنبتان‪ .‬توجد بع�ض الكتب فوق الطاولة‪.‬‬ ‫املفردات اجلديدة‬

‫‪37‬‬

‫َحمي‬ ‫َع ْز َباء‬ ‫كَ اف� ْأت‬ ‫كَ ما ُت َ�شاهِ د‬ ‫وحِ يد‬ ‫دواليب‬ ‫غ�سالة ال�صحون‬ ‫الوحدة ‪3‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫موقد‬ ‫َمر�أ َتان‬ ‫َي ْبدو‬ ‫َع َ�صب ِّية‬ ‫بال َعك�س‬ ‫� ْأحلَى‬ ‫َي ْ�ش َتغِل‬

‫َغاز‬ ‫ِيعي‬ ‫طَ ب ّ‬ ‫َناقِ�ص‬ ‫دران‬ ‫ُج َ‬ ‫�سيت‬ ‫َن ُ‬ ‫ل َْو َحة‬ ‫رائِعة‬

‫ُو ِ�صف َْت‬ ‫قِطّ ة‬ ‫ُم َ�س ّجل‬ ‫�أ�شرْ ِ طة‬ ‫أقرا�ص‬ ‫� َ‬ ‫ب َِجانِب‬


‫الوحدة‬

‫‪4‬‬

‫الت�س ُّوق‬ ‫الدر�س الأول‪ :‬يف حمل اخل�ضار‬ ‫متهيد‬

‫تف�ضله من اخل�ضار والفواكه‪.‬‬ ‫اذكر ما ّ‬ ‫‪1‬‬

‫ ‬

‫اخل�رضي ‬ ‫�سمرية ‬

‫اخل�رضي ‬ ‫ ‬ ‫�سمرية ‬ ‫اخل�رضي ‬ ‫�سمرية ‬ ‫ ‬ ‫اخل�رضي ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�سمرية ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اخل�رضي ‬ ‫�سمرية ‬ ‫ ‬

‫�رشاء بع�ض اخل�رضاوات‬ ‫‪ّ � :‬أي خدمة يا �آن�سة؟‬ ‫‪� :‬أريد �رشاء بع�ض اخل�ضار‪،‬‬ ‫بكم البا ِز اّلء من ف�ضلك؟‬ ‫‪ :‬البازالء بلرية واحدة فقط‬ ‫ولكنها من نوع ممتاز‪.‬‬ ‫‪ :‬يبدو �أنها طازجة‪.‬‬ ‫‪ :‬كم كيلو تريدين يا �آن�سة؟‬ ‫‪ :‬يكفي كيلو‪ ،‬لأنني �س�أ�شرتي‬ ‫خ�رضاوات �أخرى‪.‬‬ ‫‪ :‬عندنا �سبانخ وفا�صوليا‬ ‫وبطاطا وباذجنان وفلفل �أخ�رض‬ ‫وكُ و�سة‪ ،‬كلها طازجة وممتازة‪.‬‬ ‫‪� :‬إن اخل�رضاوات طازجة ِف ْعالً‪ ،‬لو �سمحت �أعطني كيلو بطاطا‪ ،‬‬ ‫وباذجنان‪ ،‬وثالثة كيلوغرامات من الفا�صوليا وال�سبانخ‪ ،‬ون�صف ‬ ‫كيلو فلفل �أخ�رض‪.‬‬ ‫‪ :‬حا�رض يا �آن�سة‪ ،‬هل تريدين �شي ًئا �آخر؟‬ ‫�شكرا‪.‬‬ ‫‪ :‬ال‪ً ،‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫‪39‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬

‫ ‬ ‫‪� -1‬أين يدور هذا احلوار؟ ‬ ‫ ‬ ‫اخل�رضي؟ ‬ ‫‪ -2‬ماذا تطلب الآن�سة من‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬هل كل اخل�رضاوات طازجة؟ ‬ ‫ا�شرتت الآن�سة الفا�صوليا وال�سبانخ؟ ‬ ‫‪ -4‬هل‬ ‫ْ‬ ‫ُنظر �إىل ال�صورة ثم اقر�أ‬ ‫ا ْ‬

‫‪3‬‬

‫قبطان �إدري�س‪.‬‬ ‫كثريا؟‬ ‫�صفية ‪ :‬ملاذا‬ ‫�صفية ‪� :‬أه ًال يا ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ا�شرتيت املوز ً‬ ‫ ّ‬ ‫ا�شرتيت من ال�سوق؟‬ ‫ماذا‬ ‫ ‬ ‫ �إدري�س ‪� :‬سوف �أعطيه للقرد‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ا�شرتيت ع�رشة كيلو غراما ‬ ‫�إدري�س ‪:‬‬ ‫�صفية ‪ :‬وملن هذه الك ُّمرثى؟‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫من ال�سبانخ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إدري�س ‪ :‬لل ّد ّب‪.‬‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫أي�ضا؟‬ ‫�صفية ‪ :‬ماذا‬ ‫ا�شرتيت � ً‬ ‫قبطان �إدري�س؟‬ ‫�صفية ‪ :‬ماذا‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ا�شرتيت يل يا ْ‬ ‫ّ‬ ‫�إدري�س ‪ :‬خم�سة كيلوغرامات‬ ‫�إدري�س ‪ :‬يا زوجتي ما ا�شرتيت لك �شي ًئا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫من اجلزر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حتبني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫لأين ال �أعرف ماذا ّ‬ ‫كثريا؟‬ ‫�صفية ‪ :‬ملاذا‬ ‫حتب!‬ ‫َ‬ ‫ا�شرتيت ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫�صفية ‪ :‬لك ّنني �أعرف ما ال ّ‬ ‫�إدري�س ‪� :‬أنتِ تعرفني عندنا �أرنبان‪.‬‬

‫ ‬

‫‪40‬‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫‪4‬‬

‫اِقر�أ ثم املأ اجلدول �أدناه‬

‫�أ‪ -‬ال ي�أكل القبطان �إدري�س الفا�صوليا‪.‬‬ ‫كثريا‪ .‬‬ ‫ب‪ -‬لأنه يحب ال�سبانخ ً‬

‫�أ‪ -‬ال ي�أكل الأرنبان املوز‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لأنهما يحبان اجلزر‪.‬‬

‫�أ‪ -‬ال ي�أكل القردان اجلزر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لأنهما يحبان املوز‪.‬‬

‫�أ‪ -‬ال ي�أكل ال ُّدبان التفاح‪.‬‬ ‫يحبان الك ُّمثرْ ى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لأنهما ّ‬ ‫‪/‬يحبان‬ ‫يحب ّ‬ ‫ّ‬

‫‪/‬اليحبان‬ ‫اليحب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫القبطان �إدري�س‬ ‫ال ْأرنبان‬ ‫القردان‬ ‫ْ‬ ‫ال ّدبان‬ ‫ ‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫‪41‬‬


‫اِ�ستبدل اجلمل الآتية مبا بني القو�سني كما يف املثال‬

‫‪5‬‬

‫�أريد �رشاء بع�ض اخل�رضاوات‪.‬‬ ‫�أريد �رشاء بع�ض الفواكه‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫(بع�ض الفواكه)‬ ‫(ن�صف كيلو فلفل)‬ ‫(ملفوف واحد)‬ ‫(كيلو غرام من البازالء)‬ ‫(كيلو غرام من الباذجنان)‬ ‫(كيلو غرام من التفاح)‬

‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪6‬‬

‫ب‬ ‫ا ‬ ‫ننتظرك مرة ثانية �إن �شاء اهلل‪.‬‬ ‫‪� -1‬أريد كيلو من البطاطا ‬ ‫وثالثة كيلوغرامات من املوز‪.‬‬ ‫‪ -2‬هل الفا�صوليا من النوع ‬ ‫اجليد‪ ,‬وبكم ثمنها؟‬ ‫‪ -3‬تف�ضلي‪ ,‬طلبك جاهز ‬ ‫�سعره لرية واحدة فقط‪.‬‬ ‫‪� -4‬أعجب ْتني هذه اخل�رضاوات ‬ ‫لأنها جيدة وممتازة‪.‬‬ ‫‪ -5‬كم �سعر الربتقال عندك؟ ‬ ‫�شكرا‪ .‬يف �أمان اهلل‪.‬‬ ‫‪ -6‬هل تطلبني �شي ًئا �آخر؟ ‬ ‫ال‪ً ،‬‬

‫‪42‬‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫�ضع الكلمات التالية يف املكان املنا�سب كما يف املثال‬ ‫ْ‬

‫‪7‬‬ ‫خوخ ‬

‫ك ّمرثى ‬

‫فلفل ‬

‫�سبانخ ‬

‫يو�سفي‬

‫فا�صوليا ‬

‫بطاط�س ‬

‫ملفوف ‬

‫تفّاح ‬

‫كرز‬

‫بطّيخ ‬

‫�ش ّمام ‬

‫برتقال ‬

‫اّ‬ ‫بازلء ‬

‫فول‬

‫باذجنان ‬

‫كُو�سة ‬

‫ب�صل ‬

‫ُر ّمان ‬

‫م�شم�ش‬

‫فا�صوليا‬

‫اخل�رضاوات‬

‫‪8‬‬

‫خوخ‬

‫�أكم ْل الفراغات الآتية ح�سب ال�صور‬

‫‪ -1‬عندنا ال�سبانخ والفا�صوليا و‬

‫و‬

‫‪� -2‬أعطني لو �سمحت كيلو‬

‫و‬

‫‪ -3‬بكم‬ ‫‪� -4‬أعتقد �أن هذه‬

‫الفواكه‬

‫و‬

‫و‬ ‫و‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫من ف�ضلك؟‬ ‫تكفينا‪.‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫‪43‬‬


‫الدر�س ال ّثاين‪ :‬يف حمل احللويات‬ ‫متهيد‬ ‫تف�ضل من احللويات؟‬ ‫ماذا ّ‬ ‫اذكر بع�ض احللويات امل�شهورة يف مدينتك‪.‬‬ ‫يف حمل احللويات‬

‫‪1‬‬

‫‪44‬‬

‫بائع الزهور رمزي ‪ :‬مرح ًبا يا علي‪ ،‬كيف الأحوال!‬ ‫بائع احللويات علي ‪� :‬أه ًال يا جاري‪ .‬كل �شيء على ما ُيرام‪.‬‬ ‫بائع الزهور رمزي ‪ :‬بالطبع كل �شيء على ما يرام!‪ ،‬لأن العيد‬ ‫ على الأبواب‪ ،‬والنا�س ي�شرتون حلويات يف العيد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حق‪ ،‬احللوى رمز العيد‪.‬‬ ‫أنت على ّ‬ ‫بائع احللويات علي ‪َ � :‬‬ ‫أي�ضا بع�ض احللويات‪.‬‬ ‫بائع الزهور رمزي ‪ :‬و�أنا �أريد � ً‬ ‫بائع احللويات علي ‪ :‬ماذا تريد؟‬ ‫بائع الزهور رمزي ‪ :‬كيف البقالوة؟ هل هي طازجة؟‬ ‫بائع احللويات علي ‪ :‬نعم‪ ،‬البقالوة والكُنافة وكل احللويات طازجة عندي‪.‬‬ ‫بائع الزهور رمزي ‪ :‬هات يل من ف�ضلك كيلو َقطائِف وبقالوة‪.‬‬ ‫بائع احللويات علي ‪ :‬على فكرة كيف �أعمالك هذه الأيام؟‬ ‫بائع الزهور رمزي ‪ :‬يا �أخي‪ ،‬زبائني ي�شاهدون الواجهة فقط‪.‬‬ ‫لأن الزهور لَي�ست من متطلبات العيد!‬ ‫ ‬ ‫بائع احللويات علي ‪ :‬ال حتزن يا �أخي‪ ،‬لعل اهلل يفتح عليك با ًبا �آخر‪.‬‬ ‫الوحدة ‪4‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬ما مهنة رمزي؟ ‬ ‫‪ -2‬هل النا�س ي�شرتون حلويات؟ ‬ ‫ي�شترَ ي؟ ‬ ‫‪ -3‬ماذا يريد رمزي � ْأن ْ‬ ‫أخريا؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا قال بائع احللويات لرمزي � ً‬ ‫اِقر�أ‬ ‫‪3‬‬

‫عمي �أبو احللويات‪.‬‬ ‫عمي �أبو احللويات‪ ،‬يا ّ‬ ‫ يا ّ‬‫ ماذا تريد؟‬‫ هل عندك بقالوة؟‬‫ نعم‪ ،‬عندي‪.‬‬‫ هل عندك كنافة؟‬‫ نعم‪ ،‬عندي‪.‬‬‫ �إذن ملاذا تنتظر؟‬‫ وماذا �أفعل؟‬‫ �أح�ضرِ ْ ها لن�أك ْل م ًعا‪.‬‬‫ يا �سيدي‪ ،‬يا �سيدي‪.‬‬‫ ماذا تريد؟‬‫ هل عندكما نقود؟‬‫ نعم‪ ،‬عندنا‪.‬‬‫ �إذن ملاذا تنتظران؟‬‫ وماذا نفعل؟‬‫‪ -‬ادفعا احل�ساب‪ ،‬ادفعا احل�ساب‪.‬‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫‪45‬‬


‫رت اجلواب املنا�سب‬ ‫‪4‬‬ ‫اِخ ْ‬ ‫احللويات من متطلبات العيد‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ج‬ ‫ب � ّ أن‬ ‫ا � ّ إن‬ ‫ ‬ ‫الزهور من متطلبات العيد‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ج‬ ‫لي�ست ‬ ‫ا � ّ أن‬ ‫ ‬ ‫ب ْ‬ ‫اهلل يفتح عليك با ًبا �آخر‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ج‬ ‫لكن ‬ ‫ا لع ّ ل‬ ‫ ‬ ‫ب ّ‬ ‫‪ -4‬بالطبع �ستكون �أمورك على ما يرام‪،‬‬ ‫ج‬ ‫ب لع ّ ل‬ ‫ا َ ‬ ‫ليت‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬

‫ه ْل‬ ‫لكن‬ ‫ّ‬ ‫� ّأن‬ ‫ل ّأن‬

‫العيد على الأبواب‪.‬‬

‫�أكم ْل الفراغات الآتية من الكلمات ما بني القو�سني ح�سب ال�صور‬ ‫ة‪-‬معجنات‪ ،‬كنافة‪�-‬شعر البنات)‬ ‫ّبي‬ ‫(كعك‪َ -‬قطائف‪-‬محُ َ ل ّ‬ ‫ّ‬

‫حت ّد ْث مع �صديقك‪�/‬صديقتك‬

‫ ‪6‬‬

‫حوارا من عندك‪ ,‬عندما تقابل �صديقك‪�/‬صديقتك يف حمل احللويات ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫كو ْن ً‬ ‫�أهلاً و�سهلاً‬

‫‪46‬‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫‪7‬‬

‫ب‬

‫�أ‬ ‫حتزن يا �أخي‬ ‫‪ -1‬ال‬ ‫ْ‬

‫‪ -2‬ال ت�ستعجل يف زيارة زميلك‬ ‫‪ -3‬هل حلوياتك طازجة‬ ‫‪ -4‬ال�شوكوالتة لذيذة ج ًّدا‪,‬‬

‫‪ -5‬ما ر�أيك يف ‬

‫لأن العيد على الأبواب‪.‬‬ ‫لع ّل اهلل يفتح با ًبا �آخر‪.‬‬

‫احللويات بعد الأكل؟‬ ‫�أم غري طازجة؟‬ ‫ ‬ ‫�أحتبها؟‬

‫ني‬ ‫‪...‬وكُ لُوا َوا�شرْ َ ُبوا َو اَل ُت�سرْ ِ فُوا �إِ َّن ُه اَل ُيحِ ُّب المْ ُ�سرْ ِ ِف َ‬ ‫َ‬

‫�سورة الأعراف (‪)31‬‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫‪47‬‬


‫الدر�س الثالث‪ :‬يف حمل املك�سرّ ات‬ ‫متهيد‬ ‫تف�ضل من املك�سرّات؟‬ ‫ماذا ّ‬ ‫متى تتناول املك�سرّات عاد ًة؟‬ ‫يف حمل املك�سرّات‬

‫‪1‬‬ ‫البائ ع‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫البائع ‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫البائع ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫البائع ‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫البائع ‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫البائع ‬ ‫‪2‬‬

‫‪48‬‬

‫‪� :‬أه ًال و�سهالً‪� ،‬أي خدمة؟‬ ‫‪� :‬أريد ربع كيلو من َح ّب‬ ‫َع ّباد ال�شم�س‪ ،‬ون�صف‬ ‫كيلو من اجل َْوز‪.‬‬ ‫‪ :‬حا�رض‪ ،‬يا �سيدي!‬ ‫‪ :‬هل عندك ُب ْن ُدق؟‬ ‫‪ :‬نعم‪ ،‬هذا ال ُب ْن ُدق من‬ ‫ريي�سون‪،‬‬ ‫منطقة ِج ُ‬ ‫�إنه لذيذ ج ًّدا‪.‬‬ ‫أي�ضا‪ ،‬ولكنه �أرخ�ص‪.‬‬ ‫وهذا من منطقة �أوردو‪ ،‬وهو لذيذ � ً‬ ‫‪� :‬أريد ن�صف كيلو من النوع الأرخ�ص‪.‬‬ ‫‪ :‬تف�ضل‪ ،‬هل تريد مك�سرّات �أخرى؟‬ ‫‪ :‬نعم‪ ،‬من ف�ضلك �أعطني قلي ًال من الف ُْ�س ُتق واحل ُُّم�ص‪.‬‬ ‫‪ :‬على ر�أ�سي يا �سيدي‪ .‬تف�ضلْ‪ ,‬بال�صحة والعافية‪.‬‬ ‫‪ :‬كم املطلوب؟‬ ‫‪ :‬ع�رشون لرية فقط‪.‬‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪� -1‬أين يدور هذا احلوار ؟‬ ‫‪ -2‬هل ا�شرتى امل�شرتي الف�ستق واحلم�ص؟ ‬ ‫‪ -3‬كم كيلو ا�شرتى امل�شرتي من البندق؟ ‬ ‫‪ -4‬كم لرية دفع امل�شرتي؟ ‬ ‫الوحدة ‪4‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة بالكلمات املنا�سبة‬

‫‪3‬‬ ‫‪ -1‬غا ِزي عنتاب م�شهورة بـ‬ ‫أوردو م�شهورة بـ‬ ‫‪ْ � -2‬‬ ‫‪ -3‬مانِي�سا م�شهورة بـ‬ ‫ِري َداغ م�شهورة بـ‬ ‫‪ -4‬تك ْ‬ ‫وروم م�شهورة بـ‬ ‫‪ُ -5‬ج ُ‬ ‫طامو ُنو م�شهورة بـ‬ ‫ا�ص ُ‬ ‫‪َ -6‬ق ْ‬ ‫‪َ -7‬ماالطْ يا م�شهورة بـ‬ ‫‪ْ � -8‬آيدين م�شهورة بـ‬ ‫ور�صا م�شهورة بـ‬ ‫‪ُ -9‬ب ْ‬ ‫‪� -10‬آ ْفيون م�شهورة بـ‬ ‫ ‪4‬‬

‫الف�ستق‬ ‫احل ُّم�ص‬ ‫الب ْندق‬ ‫الق ِْ�شطَ ة‬ ‫ال ّز ِبيب‬ ‫ال�شم�س‬ ‫َح ّب ّ‬ ‫عباد ْ‬ ‫الك َْ�س َتنة‬ ‫اجلوز‬ ‫ْ‬ ‫امل�شمِ�ش‬ ‫ْ‬ ‫التِني‬

‫اِ�ستبدلْ اجلمل بالكلمات املوجودة بني القو�سني كما يف املثال‬ ‫ننتظركَ يف حمل املك�سرّات‪ .‬‬ ‫�أنتظركِ يف ال�سوق ‪.‬‬

‫(�أنا ‪� -‬أنتِ ‪ -‬ال�سوق)‬ ‫(نحن ‪� -‬أنتما ‪ -‬ال�سوق املركزى)‬ ‫(هي ‪ -‬نحن ‪ -‬الدكان املجاور)‬ ‫(هو ‪ -‬هي ‪ -‬مطعم اجلامعة)‬ ‫أنت ‪ -‬هما ‪ -‬حمل احللويات)‬ ‫(� َ‬

‫‪-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ر ّت ْب هذه الكلمات لتكون جم ًال مفيد ًة‬ ‫‪5‬‬ ‫تف�ضل‬ ‫‪ -1‬يا ‪ -‬ماذا ‪� -‬سيدي ‪ -‬تطلب ‪ّ -‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‪� -2‬أعطني ‪ -‬قلي ًال ‪ -‬من ف�ضلكَ ‪ -‬الف�ستق ‪ -‬من‬

‫ ‬

‫‪ -3‬منطقة ‪ -‬هذا ‪ -‬البندق ‪ -‬من ‪� -‬أوردو‬

‫ ‬

‫‪ -4‬البندق ‪ -‬من ‪ -‬هذا ‪ -‬جريي�سون ‪ -‬منطقة‬

‫ ‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫‪49‬‬


‫‪6‬‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫البائع ‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫البائع ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫البائع ‬ ‫امل�شرتي ‬ ‫‪7‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من اجلدول‬ ‫عندك بندق؟‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫كيلوغراما تريد؟‬ ‫‪ :‬نعم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫كثريا‪ ،‬لكن �أريد �أن �أ ُذوق طعمه‪.‬‬ ‫‪ً :‬‬ ‫بندق �أوردو وهذا بندق جري�سون‪.‬‬ ‫‪ :‬تف�ضل‪،‬‬ ‫النوعني‪.‬‬ ‫�إنه لذيذ ولكن مل �أفهم الفرق‬ ‫�أعطني قلي ًال منها‬ ‫فهمت الفرق الآن؟‬ ‫‪ :‬تف�ضل‪،‬‬ ‫َ‬ ‫أكلت بكمية كافية‪.‬‬ ‫‪ :‬ال‪ ،‬مل �أفهم‬ ‫‪ .‬لأنني ما � ُ‬ ‫حت ّد ْث مع والدك‪/‬والدتك‬

‫يوجد‬ ‫الفرق‬ ‫هل‬ ‫أي�ضا‬ ‫� ً‬ ‫بني‬ ‫هذا‬ ‫كم‬

‫تف�ضل منها‪:‬‬ ‫ما هي املك�رسات املوجودة يف بلدنا وماذا ّ‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫كو�سة‬ ‫َ‬ ‫قبطَ ان‬ ‫ْ‬ ‫� ْأر َن َبان‬ ‫ق ِْرد‬ ‫كمرثى‬ ‫ُد ّب‬ ‫َ�ش ّمام‬ ‫ُيو�سفي‬ ‫كَ َرز‬

‫ُر ّمان‬ ‫َجا ِري‬ ‫َجوز‬ ‫َرمز‬ ‫َز َبائِني‬ ‫واج َهة‬ ‫ِ‬ ‫ل َْي َ�س‬ ‫ُز ُهور‬ ‫ُم َتطَ ّل َبات‬

‫محُ َ ّل ِب ّية‬ ‫ُم َع ّجنات‬ ‫عر ال َب َنات‬ ‫َ�ش ُ‬ ‫ال�شم�س‬ ‫َح ّب َع ّباد َ‬ ‫َعلى ما ُي َرام‬ ‫ُب ْن ُدق‬ ‫ُمكَ�سرّ َ ات‬ ‫ف�ستق‬ ‫ْ‬ ‫ُح ّم�ص‬

‫قِ�شطَ ة‬ ‫َز ِبيب‬ ‫كَ ْ�س َتنة‬ ‫تِني‬ ‫جماور‬ ‫َ‬ ‫َويات‬ ‫َحل ّ‬ ‫�أذوق‬ ‫كَ ّم ّية‬ ‫خوخ‬

‫ات َما َر َز ْق َناكُ ْم‪...‬‬ ‫كُ لُوا مِ ْن طَ ِّي َب ِ‬ ‫�سورة طه (‪)81‬‬

‫‪50‬‬

‫الوحدة ‪4‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫بطّ يخ‬ ‫لكن‬ ‫ّ‬ ‫لع ّل‬ ‫ليت‬ ‫َ‬ ‫م�شمِ�ش‬ ‫ْ‬


‫الوحدة‬

‫‪5‬‬

‫ال�صداقة‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬ال�صداقة يف الإ�سالم‬ ‫متهيد‬ ‫اُذكر �أ�سماء بع�ض �أ�صحاب الر�سول (�ص)‪.‬‬ ‫اُذكر �أ�سماء بع�ض �أ�صدقائك‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫�صداقة امل�سلم‬

‫ال�صداقة لها �أهمية كبرية يف الإ�سالم‪ .‬وهي �صفة للم�سلم احلقيقي‪ .‬امل�سلم‬ ‫ ‬ ‫احلقيقي يحب �صديقه كما يحب نف�سه‪ .‬يجب �أن يكون �صاد ًقا يف �أقواله و‬ ‫�أفعاله‪.‬‬ ‫الإ�سالم يعترب امل�سلم � ًأخا للم�سلم كما قال اهلل تعاىل‪� :‬إمنا امل�ؤمنون‬ ‫ ‬ ‫�إخوة‪ .‬امل�سلم املخل�ص يقول احلق ولو كان على نف�سه‪ ،‬ويجتنب الباطل ولو‬ ‫قدميا‪ ،‬وكان النا�س يهتمون بها‬ ‫كان ل�صاحله‪ .‬كانت ال�صداقة من القيم العالية ً‬ ‫و�صارت غري هامة يف نظر بع�ض‬ ‫كبريا ‪ .‬ولكن ال�صداقة قل ّْت يف زماننا‬ ‫ْ‬ ‫اهتماما ً‬ ‫ً‬ ‫النا�س‪ ،‬و�أ�صبح النا�س ال يهتمون بها‪.‬‬ ‫ويف النهاية نقول‪ :‬الب ّد من ال�صداقة حلياة �سعيدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪ -1‬ما هو مو�ضوع الن�ص ؟‬ ‫‪ -2‬ما وظيفة امل�سلم احلقيقي؟ ‬ ‫قدميا؟ ‬ ‫‪ -3‬هل‬ ‫ْ‬ ‫كانت ال�صداقة من القيم العالية ً‬ ‫‪ -4‬ماذا قال اهلل تعاىل يف هذا املو�ضوع؟ ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫‪51‬‬


‫اِقر�أ اجلمل الآتية‬

‫‪3‬‬

‫ه�ؤالء الطالب جمتهدون‪.‬‬ ‫الطالب جمتهدِين‪.‬‬ ‫كان‬ ‫ُ‬

‫الطالب جمته ٌد‪ .‬هذان الطالبان جمتهدان ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ُ‬ ‫الطالب جمته ًدا‪ .‬كان الطالبان جمته َد ْين‪ .‬‬ ‫كان‬ ‫ُ‬

‫جمتهدات‪.‬‬ ‫هذه الطالب ُة جمتهد ٌة‪ .‬هاتان الطالبتان جمتهدتان‪ .‬ه�ؤالء الطالبات‬ ‫ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫جمتهدات‪.‬‬ ‫الطالبات‬ ‫كانت‬ ‫كانت الطالبتان جمتهد َتي‪ .‬‬ ‫كانت الطالب ُة جمتهد ًة‪ .‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬

‫�صعب‪ .‬‬ ‫الدر�س‬ ‫هذا‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫الدر�س �صع ًبا‪ .‬‬ ‫كان‬ ‫ُ‬

‫هذه الدرو�س �صعبةٌ‪.‬‬ ‫الدرو�س �صعبةً‪.‬‬ ‫كانت‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬

‫هذان الدر�سان �صعبان‪ .‬‬ ‫كان الدر�سان �صع َبي‪ .‬‬

‫أ�شجار مثمر ٌة‪.‬‬ ‫هذه ال�شجر ُة مثمر ٌة‪ .‬هاتان ال�شجرتان مثمرتان ‪ .‬هذه ال‬ ‫ُ‬ ‫أ�شجار مثمر ًة‪.‬‬ ‫كانت ال‬ ‫كانت ال�شجرتان مثمر َتي ‪.‬‬ ‫كانت ال�شجر ُة مثمر ًة ‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫�ص ْل بني املجموعات كما يف املثالني‬

‫‪4‬‬

‫الكلمات امل�ضا ّدة‬ ‫كذب‬ ‫‪� -1‬صدق ‬ ‫باطل‬ ‫‪� -2‬صداقة ‬ ‫خيانة‬ ‫‪ -3‬م�سلم ‬ ‫حدي ًثا‬ ‫ ‬ ‫حق‬ ‫‪ّ -4‬‬ ‫كافر‬ ‫‪ -5‬عالية ‬ ‫قدميا ‪ 5‬منخف�ضة‬ ‫‪ً -6‬‬ ‫بداية‬ ‫ ‬ ‫‪ -7‬قل ّْت‬ ‫زادت‬ ‫‪ -8‬نهاية ‬ ‫ْ‬

‫‪52‬‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الكلمات املرادفة‬ ‫‪� -1‬صادق‬ ‫‪ -2‬ر�سول‬ ‫‪ -3‬جمتهد‬ ‫‪ -4‬قول‬ ‫‪ -5‬فعل‬ ‫‪� -6‬صار‬ ‫‪�-7‬شاهد‬

‫نبي‬ ‫ ‬ ‫ مجُ ّد‬ ‫خمل�ص‬ ‫ ‬ ‫عمل‬ ‫ ‬ ‫كالم‬ ‫ ‬ ‫ ‪ 7‬ر�أى‬ ‫ �أ�صبح‬


‫‪5‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬ ‫يف هذه ال�سنة‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫�أطب د�س ً ة‬ ‫علي طبي ًبا يف امل�ست�شفى‪.‬‬ ‫�أ�صبح‬ ‫اء‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫عل‬ ‫علي وعمر‬ ‫يف امل�ست�شفى‪� .‬صبح ما ٍ ت‬ ‫�أ�صبح ّ‬ ‫علي وعمر وح�سن ‬ ‫�أ�صبح‬ ‫يف امل�ست�شفى‪� .‬أ‬ ‫معلم‬ ‫ّ‬ ‫ت‬ ‫�‬ ‫ص‬ ‫طبي ني‬ ‫بح‬ ‫زينب معلّم ًة يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ْ‬ ‫ب‬ ‫ني‬ ‫ �أ�‬ ‫يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫أ�صبحت زينب ونداء‬ ‫�‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ْ‬ ‫ح‬ ‫َت‬ ‫يف امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أ�صبحت زينب ونداء وبتول‬ ‫�‬ ‫ْ‬ ‫مهند�سا يف ال�رشكة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يف ال�رشكة‪.‬‬ ‫أ�صبحت‬ ‫�‬ ‫ُ‬

‫ط‬ ‫يف ال�سنة املا�ضية الب ًة ‬ ‫طال‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ لبني ‬ ‫الطب‪.‬‬ ‫كان ‬ ‫علي طال ًبا يف كلية ّ‬ ‫‪-1‬كان ّ‬ ‫طال‬ ‫يف كلية الطب‪.‬‬ ‫علي وعمر‬ ‫‪-2‬كان‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫طا ت‬ ‫ن‬ ‫ْ ت‬ ‫ل‬ ‫يف كلية الطب‪.‬‬ ‫علي وعمر وح�سن ‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫‪-3‬كان ّ‬ ‫كن ني‬ ‫زينب طالب ًة يف كلية الرتبية‪ .‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫َت‬ ‫يف كلية الهند�سة‬ ‫‪-5‬كانت زينب ونداء‬ ‫ْ‬ ‫‪-6‬كانت زينب ونداء وبتول يف الكلية‪.‬‬ ‫طال ًبا يف كلية الهند�سة‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫يف كلية الهند�سة‪.‬‬ ‫كنت‬ ‫‪ُ -8‬‬ ‫ي �أَ َخ َو ْيك ُْم‬ ‫�إِ مَّ َ‬ ‫نا المْ ُ �ؤمِ ُن َ‬ ‫ون �إِ ْخ َو ٌة َف�أَ ْ�صل ُِحوا َب نْ َ‬ ‫َوا َّت ُقوا ا َ‬ ‫ون‬ ‫هلل َل َع َّلك ُْم ُت ْر َح ُم َ‬

‫�سورة احلجرات (‪)10‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫‪53‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ُ :‬حب الطبيعة‬ ‫متهيد‬

‫‪1‬‬

‫تف�ضل‪ ,‬املدينة �أم القرية وملاذا؟‬ ‫�أيهما ّ‬ ‫اذكر �أ�سماء بع�ض احليوانات‪.‬‬ ‫�أيام الطفولة‬

‫زلت �أذكر �أيام الطفولة‪،‬‬ ‫�أحمد ‪ :‬ما ُ‬ ‫كم كانت جميلة!‬ ‫ ‬ ‫�صالح ‪ :‬ح ًّقا‪ ،‬ك ّنا نعي�ش م ًعا يف قرية‬ ‫�صغرية وجميلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‪ :‬نعم‪ ،‬وكان هناك جمال وا�سع‬ ‫ِللَعب الأطفال‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وكانت يف قريتنا‬ ‫�صالح ‪� :‬صحيح‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫حدائق فيها �أ�شجار الفواكه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‪ :‬ال تن�س ال ِّتالل املنخف�ضة‬ ‫حول القرية ك ّنا جنري من َتلّة �إىل �أخرى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫زلت �أذكر م�سابقة اجلري بيننا وكيف �س َب ْق ُتكَ ‬ ‫�صالح ‪ :‬كيف �أن�ساها يا �أخي‪ ،‬ما ُ‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كانت احلياة جميلةحينذاك‪ ،‬ولكن الآن لقد �أ�صبحنا نعي�ش‬ ‫�أحمد ‪ :‬على كل حال‪ْ ،‬‬ ‫بني جدران �أربعة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�صالح ‪ :‬ومع الأ�سف �أطفالنا ال ي�شاهدون الطبيعة يف يومنا هذا‪.‬‬ ‫حق‪ ،‬هيا نرجع �إىل قريتنا!‬ ‫�أحمد ‪ :‬معك ّ‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬

‫‪54‬‬

‫‪ -1‬مع من يتكلم �أحمد ؟‬ ‫‪ -2‬هل توجد يف القرية �أ�شجار الفواكه؟ ‬ ‫كانت احلياة جميلة يف �أيام الطفولة؟ ‬ ‫‪ -3‬هل‬ ‫ْ‬ ‫‪ -4‬ما ر�أيك يف احلياة بالقرية؟ ‬ ‫الوحدة ‪5‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫‪3‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫م�ستمر ًة‬ ‫مادامت احلرب‬ ‫جت من الثانوية ‬ ‫ّ‬ ‫تخر ُ‬ ‫‪� -1‬أنا ّ‬ ‫علي طال ًبا يف هذه امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتهى ال�شتاء‬ ‫ ‪ 1‬ومازال ّ‬ ‫رغم انتهاء مو�سم احلج‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬الطعام جاهز‬ ‫ومازال الأوالد يلعبون يف احلديقة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫رن اجلر�س‬ ‫‪َّ -4‬‬ ‫ال�صف‪.‬‬ ‫ومازال الطالب �أمام‬ ‫املكر ‬ ‫ّ‬ ‫مة‬ ‫‪ -5‬مازال �أبي يف مكّة‬ ‫ّ‬ ‫ومازال الثلج ينزل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -6‬ال ينتهي الفقر‪.‬‬ ‫مادام املطر نازلاً ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪� -7‬س�آخذ معي املظلة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪�َ -1‬صغرية‬ ‫‪َ -2‬جميلة‬ ‫‪ -3‬وا�سِ ع‬ ‫‪َ -4‬تن�سى‬ ‫‪�َ -5‬صحيح‬ ‫‪ -6‬احلَياة‬

‫‪5‬‬ ‫جنري‬ ‫‪ْ -1‬‬ ‫نرجع‬ ‫‪ْ -2‬‬ ‫‪ -3‬ما � ْأجملها‬ ‫‪� -4‬صائِب‬ ‫‪ُ -5‬ي�شاهِ د‬ ‫‪َ -6‬نعي�ش‬ ‫‪ِ -7‬جدار‬

‫ُكتب الرقم �أمام الكلمة امل�ضادة‬ ‫ا ْ‬ ‫َقبيحة‬ ‫‪ 1‬كَ برية‬ ‫َتذكر‬ ‫�ضيق‬ ‫ّ‬ ‫املَوت‬ ‫َخط�أ‬

‫ُكتب الرقم �أمام الكلمة املرادفة‬ ‫ا ْ‬ ‫نحيى‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫يرى‬ ‫ ‬ ‫َ‬ ‫حائِط‬ ‫ ‬ ‫نرك�ض‬ ‫ ‪ْ 1‬‬ ‫َ�صحيح‬ ‫ ‬ ‫َنعود‬ ‫ ‬ ‫ما � ْأح�سنها‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫‪55‬‬


‫فكاهة‬

‫‪6‬‬

‫متل ‪� :‬أه ًال و�سه ًال يا ُد ْر�سون‪ .‬ماذا يفعل �أهلي و�أقاربي؟‬ ‫ُد ْر�سون ‪ :‬احلمد هلل كلّهم بخري‪.‬‬ ‫متل ‪ :‬كيف حال الديك الأ�صفر؟‬ ‫ُد ْر�سون ‪ :‬لقد �رض َبه احلمار ومات‪.‬‬ ‫متل ‪ :‬لكن احلمار كان يف املطْ حنة‪.‬‬ ‫ُد ْر�سون ‪ :‬ال‪ ،‬احلمار �أح�رض تابوت �أبيكَ من املطحنة‪.‬‬

‫متل ‪� :‬آه‪ ,‬لقد مات �أبي!‬ ‫ُد ْر�سون ‪ :‬نعم‪� ،‬إنه مات ب�سبب احلزن ال�شديد على وفاة �أمكَ ‪.‬‬ ‫أي�ضا!‬ ‫متل ‪� :‬آه‪ ,‬لقد‬ ‫ماتت �أمي � ً‬ ‫ْ‬ ‫ماتت‪.‬‬ ‫ُد ْر�سون ‪ :‬نعم‪� ،‬إنها‬ ‫ْ‬ ‫متل ‪ :‬ق ْل يا ُد ْر�سون‪ ،‬لقد خرب بيتي �ألي�س كذلك؟‬ ‫ُد ْر�سون ‪ :‬ال‪ ،‬يا متل‪ ,‬مازال بيتكَ يحرتق‪.‬‬ ‫�ض ِب َ�ساطاً‪.‬‬ ‫واهلل َج َع َل َلكُم ال ْأر َ‬ ‫[نوح‪]19 /‬‬

‫‪56‬‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬ال�صداقة بني الأ�صدقاء‬ ‫متهيد‬ ‫�أيهما �أف�ضل‪ ,‬ال�صديق اجلاهل �أم العدو الذكي؟‬ ‫ال�صديق �أوىل من القريب �أحيا ًنا‪ ,‬ما ر�أيك �أنت؟‬ ‫�س�أ�شتاق �إليك‬

‫‪1‬‬ ‫حممود وجد عم ًال يف �إ�سطنبول‪ .‬و�سينتقل �إليها قري ًبا‪ .‬ال يريد �أن ُي ْنهي ِ�صلَته‬ ‫مع �سليم‪ ،‬لأنه �صديقه احلميم‪.‬‬ ‫�سمعت �أنك �ستنتقل �إىل �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫�سليم ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫جيد يف �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫حممود ‪ :‬نعم‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وجدت عم ًال براتب ّ‬ ‫كثريا‪.‬‬ ‫�سليم ‪ :‬هذا ممتاز! ولكن �س�أ�شتاق �إليك ً‬ ‫أي�ضا �س�أ�شتاق �إليك‪� ،‬إن �شاءاهلل �سنكون على ات�صال دائم‪.‬‬ ‫حممود ‪� :‬أنا � ً‬ ‫�سليم ‪ :‬طب ًعا‪ ،‬ا ّت ِ�ص ْل بي بعد و�صولك‪.‬‬ ‫حممود ‪� :‬س�أت�صل بك و�س�أر�سل �إليك ر�سالة‪.‬‬ ‫�سليم ‪ :‬هل عندك عنواين؟‬ ‫حممود ‪ :‬ال‪ ،‬لي�س عندي عنوانك الربيدي‪.‬‬ ‫�سليم ‪� :‬أكتب لك العنوان الآن‪.‬‬ ‫حممود ‪ :‬ال داعِ َي‪ ،‬عندي بريدك الألكرتوين‪.‬‬ ‫طيب‪� ،‬س�أنتظر �أخبارك بفارغ ال�صرب‪.‬‬ ‫�سليم ‪ّ :‬‬ ‫‪2‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬متى �سينتقل حممود �إىل �إ�سطنبول؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬ملاذا يذهب حممود �إىل �إ�سطنبول؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬هل حممود يعرف عنوان �سليم؟‬ ‫‪ -4‬هل �سيكون حممود على ات�صال مع �سليم؟ ‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫‪57‬‬


‫حولْ اجلمل الآتية كما يف املثال‬ ‫ّ‬

‫‪3‬‬ ‫املثال ‪ :‬حممود يجد عم ًال جدي ًدا يف �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫ فاطمة جتد عم ًال جدي ًدا يف �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫‪ -1‬ح�سني �سينتقل �إىل �إ�سطنبول قري ًبا‪.‬‬ ‫زكية‬ ‫جيد يف �أنقرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ناجي وجد عم ًال براتب ّ‬ ‫توالي‬ ‫ْ‬ ‫‪ -3‬لي�س عندي دفرت‪.‬‬ ‫م�سطرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬فخري ينتظر �أخبار بنته‪.‬‬ ‫فخرية‬ ‫املدر�س يتم ّنى للطالب التوفيق‪.‬‬ ‫‪ّ -5‬‬ ‫املدر�سة‬ ‫ّ‬ ‫أنت م�شتاق �إىل �صديقك؟‬ ‫‪ -6‬هل � َ‬ ‫هل �أنتِ‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫‪4‬‬ ‫� ْ‬

‫‪58‬‬

‫أنت �سعيد؟‬ ‫املثال ‪ :‬هل � َ‬ ‫ل�ست �سعي ًدا‪.‬‬ ‫ ال‪� ،‬أنا ُ‬ ‫‪ -1‬هل هو م�شتاق �إىل �صديقته؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫متخرجة مِ ن اجلامعة؟‬ ‫‪ -2‬هل �أنتِ‬ ‫ّ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -3‬هل نزيهة م�سافرة يوم ال�سبت؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -4‬هل �أمينة ناجحة يف در�سها؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -5‬هل جابر مري�ض اليوم؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫الوحدة ‪5‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫اِملأ الفراغات الآتية بالكلمات املنا�سبة من القائمة‬

‫ ‪5‬‬ ‫حافلة ‬

‫املدر�س ‬ ‫ّ‬ ‫عمر ‬ ‫املدر�س ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫عمر ‬ ‫املدر�س ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫عمر ‬ ‫املدر�س ‬ ‫ّ‬

‫الطيور ‬

‫موقف ‬

‫�ألي�س‬

‫لي�ست ‬ ‫ْ‬

‫أخرا‪.‬‬ ‫‪� :‬أه ًال و�سه ًال يا عمر‪ .‬كالعادة ج ْئ َت مت� ً‬ ‫‪� :‬آه يا �أ�ستاذ لو تعرف ماذا ح�صل يل‪.‬‬ ‫داعي لل�رشح‪.‬‬ ‫‪� :‬أعرف يا عمر‪ .‬ال َ‬ ‫قمت يف ال�صباح الباكر‪ ،‬بحثت عن ال�ساعة ولكن ال�ساعة‬ ‫�إنكَ َ‬ ‫كذلك يا عمر؟‬ ‫موجودة‪.‬‬ ‫‪َ :‬بلَى‪ ،‬يا �أ�ستاذ‪.‬‬ ‫وخرجت من ‬ ‫ألت �أمكَ عن ال�ساعة ولكن ال توجد عندها �ساعة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪ :‬و�س� َ‬ ‫ولي�ست هناك‬ ‫احلافالت‪.‬‬ ‫وذهبت �إىل‬ ‫البيت‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫تركبها و َق َّر ْر َت �أن مت�شي ولكن الأر�ض كانت ‬ ‫ُم َز ْحلق ًة ب�سبب الثلج تتقدم ُخطْ و ًة �إىل الأمام وتت�أخر خطوتني �إىل ‬ ‫الوراء و�إىل �آخره‪.‬‬ ‫‪ :‬كيف تعرف ك ّل هذه التفا�صيل يا �أ�ستاذ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� :‬أخربتني بها‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫‪59‬‬


‫حت ّد ْث مع �صديقك‪�/‬صديقتك‬

‫ ‪6‬‬

‫كثريا ‪:‬‬ ‫حوارا من عندك‪ ,‬عندما تقابل �صديقك‪�/‬صديقتك و�أنت م�شتاق �إليه ً‬ ‫ّ‬ ‫كون ً‬ ‫�أهلاً و�سهل‬

‫املفردات اجلديدة‬

‫ ‬

‫َ�ص َداقة ل َِ�صالحِ ِه مازل ُْت‬ ‫َق ّيم‬ ‫� َأه ّم‬ ‫�أ ْذكُ ُر‬ ‫َم َبادىء َي ْه َت ّمون مجَ ال‬ ‫َق ّل‬ ‫�أ ْف َعال‬ ‫تِالل‬ ‫َي ْع َترب يف َنظَ ِر ِه‬ ‫َتلّة‬ ‫الب ّد‬ ‫� مّإنا‬ ‫َ�س َب ْق ُت‬ ‫ولو كَ ان‬ ‫َ�ص ْع ٌب حي َنذاكَ‬ ‫ْ‬ ‫على َن ْف�سه ُم ْثم َِر ٌة‬ ‫مادام ْت‬ ‫َ‬ ‫َي ْج َتنِب‬ ‫خِ يا َنة �صائِب‬ ‫َباطِ ل‬ ‫ِ�ضة َن ْركُ �ض‬ ‫ُم ْن َخف َ‬

‫حائِط‬ ‫دِيك‬ ‫حِ مار‬ ‫مِ طْ َحنة‬ ‫تابوت‬ ‫َي ْحترَ ِ ق‬ ‫َ�س َين َتقِلُ‬ ‫ُي ْنهي‬ ‫ِ�صلَة‬ ‫َحميم‬

‫راتِب‬ ‫اق‬ ‫�س� ْأ�ش َت ُ‬ ‫ا ّت ِ�ص ْل‬ ‫َب ِريدي‬ ‫فا ِرغ‬ ‫كال َعادة‬ ‫َت�شرْ َ ح‬

‫َب َح َث َعن‬ ‫َق َّر ْر َت‬ ‫ُم َز ْح َل َق ًة‬ ‫ُخطْ َو ًة‬ ‫ِج ْئ َت‬

‫ات َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍ‬ ‫�ض‪...‬‬ ‫َوالمْ ُ �ؤمِ ُن َ‬ ‫ون َوالمْ ُ �ؤمِ َن ُ‬ ‫�سورة التوبة (‪)71‬‬

‫‪60‬‬

‫الوحدة ‪5‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫الوحدة‬

‫‪6‬‬

‫احلياة اليومية‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬الن�شاط يف ال�صباح‬ ‫متهيد‬ ‫متى ا�ستيقظت هذا ال�صباح ؟‬ ‫ما الأعمال التي قمت بها يف ال�صباح؟ اذكرها على الرتتيب‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ماذا فعل ال�صديقان �أم�س؟‬

‫ عبداهلل وح�سني طالبان يف اجلامعة‪.‬‬ ‫يدر�س يف ق�سم اللغة العربية‪.‬‬ ‫عبداهلل ُ‬ ‫وح�سني يدر�س يف ق�سم اللغة الإجنليزية‪.‬‬ ‫هما ي�سكنان يف نف�س ال�شقة‪.‬‬ ‫ُت َرى ماذا فعل ال�صديقان �أم�س؟‬ ‫ ‬ ‫ اِ�ستيقظ ال�صديقان يف �ساعة مبكّرة‪،‬‬ ‫وتناوال الفطور يف ال�ساعة الثامنة‪.‬‬ ‫ بعد الفطور َج َّه َز ك ّل واحد حقيبته‪ ،‬ثم َل ِب�سا مالب�سهما وخرجا من البيت يف‬ ‫ال�ساعة الثامنة والن�صف للذهاب �إىل اجلامعة‪.‬‬ ‫و�صل ال�صديقان �إىل اجلامعة وذهبا �إىل نف�س القاعة‪ .‬لأنهما �سيدر�سان نف�س‬ ‫الدر�س‪ .‬كانت القاعة مزدحمة بالطالب‪ .‬وكانت فيها خم�سون طال ًبا ينتظرون‬ ‫دخول الأ�ستاذ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫ ‬ ‫‪� -1‬أين ي ْدر�س عبداهلل؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬متى ا�ستيقظ ال�صديقان؟‬ ‫‪ -3‬يف � ّأي �ساعة ذهبا �إىل اجلامعة؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬ملاذا ذهبا �إىل نف�س القاعة؟‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪61‬‬


‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫حولْ كما يف املثال ‬ ‫ّ‬

‫أخرين‪- .‬‬ ‫ هما اِ�ستيقظا من النوم مت� ْ‬ ‫ ‬‫ناوال الفطور‪ .‬‬ ‫‪ -1‬هما َت َ‬ ‫ ‬‫‪ -2‬هما َلعِبا كرة ال�سلة‪ .‬‬ ‫ ‬‫‪ -3‬هما َذ َهبا �إىل ال�سوق‪ .‬‬ ‫ ‬‫‪ -4‬هما ا ِْ�شترَ يا جرائد وجمالت‪ .‬‬ ‫ ‬‫‪ -5‬هما َر َجعا من ال�سوق‪ .‬‬ ‫‪ -6‬هما َق َ�ضيا وقتهما يف البيت‪ - .‬‬ ‫ ‬‫‪ -7‬هما ا ِْ�س َتمعا �إىل املو�سيقى‪ .‬‬ ‫‪ -8‬هما اِ َّت َ�صال ببع�ض الأ�صدقاء‪ - .‬‬ ‫ ‬‫‪ -9‬هما �شاهدا التلفزيون‪ .‬‬ ‫‪ -10‬هما َد َر�سا بوا�سطة احلا�سوب‪ - .‬‬ ‫ ‬‫‪ -11‬هما طَ َبخا الطعام‪ .‬‬ ‫ ‬‫‪ -12‬هما ناما يف وقت مبكر‪ .‬‬

‫‪4‬‬

‫ ‬

‫�أنتما اِ�ستيقظتما من النوم مت�أخرين‪.‬‬ ‫الفطور‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫كرة ال�سلة‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫�إىل ال�سوق‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫جرائد وجمالت‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫من ال�سوق‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫وقتكما يف البيت‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫�إىل املو�سيقى‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫ببع�ض الأ�صدقاء‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫التلفزيون‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫بوا�سطة احلا�سوب‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫الطعام‪.‬‬ ‫�أنتما‬ ‫يف وقت مبكر‪.‬‬ ‫�أنتما‬

‫رت الكلمة املنا�سبة من القائمة للفراغات التالية‬ ‫اِخ ْ‬

‫تناولنا‬ ‫�شاهدنا ‬ ‫لعبنا ‬ ‫ا�ستيقظنا ‬ ‫ق�ضينا ‬ ‫رجعنا ‬ ‫ذهبنا ا�ستمعنا ‬ ‫ت�ص ّفحنا‬ ‫طبخنا ‬ ‫مننا ‬ ‫ات�صلنا ‬ ‫�أم�س كان يوم الأحد‪ .‬ا�ستيقظنا من النوم يف وقت مت�أخر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�إىل ال�سوق وا�شرتينا‬ ‫كرة ال�سلة‪ ،‬ثم‬ ‫الفطور‪.‬‬ ‫وق ًتا ممت ًعا يف البيت‪.‬‬ ‫من ال�سوق و‬ ‫جرائد وجملاّ ت‪ ،‬ثم‬ ‫ببع�ض الأ�صدقاء‪،‬‬ ‫�إىل املو�سيقى و‬ ‫بعد ذلك ‬ ‫الأكل‬ ‫يف احلا�سوب و‬ ‫التلفاز و‬ ‫ثم‬ ‫يف وقت مبكر‪.‬‬ ‫و‬

‫‪62‬‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫�ص ْل بني الن�ص وال�صورة‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫• غادرتا �أنقرة يف ال�صباح‪.‬‬ ‫�صباحا‪.‬‬ ‫• و�صلتا �إليها‬ ‫ً‬ ‫• تناولتا الفطور على َت ّل عالء الدين‪.‬‬ ‫• زارتا متحف موالناجالل الدين الرومي‪.‬‬ ‫• اِ�شرتتا الهدايا‪.‬‬

‫‪hir‬‬

‫‪Kırşe‬‬

‫• �سافرتا �إىل مدينة قي�رصي بعد الغداء‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫• و�صلتا �إليها من قونيا يف امل�ساء‪.‬‬ ‫• نزلتا يف فندق بجبل � ْأرج َي ْ�س‪.‬‬ ‫• تزلجّ تا على الثلج‪.‬‬ ‫جتولتا ب�رسورٍ على الثلج‪.‬‬ ‫• ّ‬ ‫و�س ُجق‪.‬‬ ‫• اِ�شرتتا من ال�سوق ب�سطرمة ُ‬ ‫• �أ ّدتا �صالة الظهر يف م�سجد كبري‪.‬‬

‫‪Kon‬‬

‫‪ya‬‬

‫‪3‬‬ ‫• غادرتا قي�رصي بعد ال�صالة‪.‬‬ ‫هري لال�سرتاحة‪.‬‬ ‫ِري َ�ش ْ‬ ‫• وقفتا يف مدينة ق ْ‬ ‫• �رشبتا هناك ال�شاي والقهوة‪.‬‬ ‫مرة ثانية‪.‬‬ ‫• ركبتا احلافلة ّ‬ ‫م�ساء‪.‬‬ ‫• عادتا �إىل �أنقرة‬ ‫ً‬

‫‪eri‬‬

‫‪Kays‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪63‬‬


‫‪6‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة كما يف املثال‬ ‫�رشبتما ا�شرتيتما تزلجّ تما‬

‫�صلّيتما‬

‫ركبتما‬

‫رجعتما‬

‫زرمتا‬

‫تناولتما غادرمتا‬

‫يف الأ�سبوع املا�ضي غادرمتا �أنقرة متجهينْ �إىل قونيا‪ .‬وو�صلتما �إليها‬ ‫متحف موالنا‬ ‫الفطور يف تل عالء الدين و‬ ‫�صباحا‪ .‬ثم‬ ‫ً‬ ‫جالل الدين الرومي و‬

‫الهدايا و�سافرمتا �إىل قي�رصي بعد الغداء‪.‬‬

‫و�صلتما �إىل قي�رصي يف امل�ساء ونزلتما يف فندق بجبل � ْأر ِج َي ْ�س‬ ‫و�س ُجق و‬ ‫و‬ ‫على الثلج وا�شرتيتما من ال�سوق َب ْ�سطِ ْرمة ُ‬ ‫ثم غادرمتا قي�رصي بعد ال�صالة و اِ�سرتحتما‬ ‫�صالة الظهر يف م�سجد كبري‪ّ .‬‬ ‫احلافلة‬ ‫ثم‬ ‫بقري�شهري‪،‬‬ ‫هناك ال�شاي والقهوة‪ّ ،‬‬ ‫م�ساء‪.‬‬ ‫�إىل �أنقرة‬ ‫و‬ ‫ً‬

‫اِ�ستبدلْ اجلملة الآتية مبا بني القو�سني‬

‫‪7‬‬

‫‪ -1‬فريدة وليلى در�ستا يف ثانوية الأئمة واخلطباء‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫‪64‬‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫(هما)‬ ‫(�أنتما)‬ ‫(�أحمد ونوري)‬ ‫(نحن)‬ ‫(الأختان)‬


‫‪8‬‬ ‫نومهما ‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة كما يف املثال‬ ‫فريدة امل ْدر�سة البيت البنتان ال�شاي ‬

‫�أم�س‬

‫‪ -1‬البنتان لب�ستا املالب�س ال�شتوية‪.‬‬ ‫تخر َجتا من كلية الرتبية يف ال�سنة املا�ضية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرمي و‬ ‫ّ‬ ‫والقهوة �أم�س‪.‬‬ ‫‪ -3‬الأم والأب �رشبا‬ ‫بعد الفطور‪.‬‬ ‫‪ -4‬الطالبان خرجا من‬ ‫متاما‪.‬‬ ‫‪ -5‬الولدان ا�ستيقظا من‬ ‫يف ال�ساعة الثامنة ً‬ ‫؟‬ ‫‪� -6‬إىل �أين ذهبتما‬ ‫؟‬ ‫‪ -7‬التلميذان ماذا فعال يف‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪9‬‬ ‫�أربعون‬ ‫ثالثون‬ ‫ع�رشون‬ ‫خم�سون‬ ‫�سبعون‬ ‫�ستون‬ ‫ثمانون‬ ‫مائة‬ ‫ت�سعون‬

‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬

‫ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َر‬ ‫اح َو َج َعلَ الل َّْي َل َ�س َك ًنا َو َّ‬ ‫فَال ُِق ْ إِ‬ ‫ال ْ�ص َب ِ‬ ‫ِير ا ْل َع ِزي ِز ا ْل َعلِي ِم‬ ‫ُح ْ�س َبا ًنا َذلِكَ َت ْقد ُ‬ ‫ ‬ ‫�سورة الأنعام (‪)96‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪65‬‬


‫الدر�س الثاين‪ :‬الن�شاط يف امل ْدر�سة‬ ‫متهيد‬

‫هل مدر�ستك قريبة من بيتك وكيف ت�صل �إليها؟‬ ‫ما الن�شاطات الّتي يقوم بها الطالب يف مدر�ستك؟‬ ‫متى بد�أ الدر�س و انتهى؟‬

‫‪1‬‬

‫زينب ‪ :‬متى بد�أ الدر�س �أم�س؟‬ ‫متاما‪.‬‬ ‫حممد ‪ :‬بد�أ يف الثامنة ً‬ ‫زينب ‪ :‬ومتى انتهى؟‬ ‫حممد ‪ :‬انتهى يف الثانية بعد الظهر‪.‬‬ ‫زينب ‪ :‬كم طال ًبا يف �ص ّفكم؟‬ ‫حممد ‪ :‬يف �ص ّفنا ثالثون طال ًبا‪.‬‬ ‫زينب ‪ :‬ماذا فعلتم بعد الدر�س؟‬ ‫حممد ‪ :‬بع�ض الطالب ذهبوا �إىل بيوتهم‪،‬‬ ‫وبع�ضهم لعبوا كرة ال�سلة‬ ‫ ‬ ‫يف قاعة الريا�ضة وبع�ضهم ذهبوا �إىل املكتبة للقراءة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫در�ستم �أم�س؟‬ ‫زينب ‪ّ � :‬أي موا ّد ْ‬ ‫�صباحا‪.‬‬ ‫حممد ‪ :‬در�سنا القر�آن الكرمي واجلغرافيا واللغة العربية‬ ‫ً‬ ‫�أما بعد الظهر فَدر�سنا الريا�ضيات والكيمياء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫زينب ‪� :‬إذن‪ ،‬عندكم خم�س حِ َ�ص�ص كل يوم‪.‬‬ ‫حممد ‪ :‬نعم‪ ،‬هذا �صحيح‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ -1‬متى بد�أ الدر�س؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬متى انتهى الدر�س؟‬ ‫ ‬ ‫�صف حممد؟‬ ‫‪ -3‬كم طال ًبا يف ّ‬ ‫‪� -4‬أي ما ّدة در�س حممد بعد الظهر؟ ‬ ‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫اِملأ الفراغات م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫‪3‬‬

‫ركبنا ‬ ‫ذهبنا ‬

‫كتبنا ‬

‫قر�أنا‬

‫رجعنا ا�ستمعنا ‬

‫ذاكرنا‬ ‫احلافلة‬

‫ اليوم هو يوم االثنني‪ .‬خرجنا من البيت و‬ ‫وو�صلنا �إىل املدر�سة يف وقتها‪ .‬ثم دخلنا �ص ّفنا‬ ‫املدر�س‪.‬‬ ‫�إىل‬ ‫وفتحنا الكتب والدفاتر‪ .‬و‬ ‫ّ‬ ‫�إىل املكتبة بعد الدر�س‪ .‬بعد ذلك‬ ‫درو�سنا و‬ ‫ثم‬ ‫املجلاّ ت واجلرائد‪.‬‬ ‫الواجبات املنزلية و‬ ‫�إىل البيت‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪4‬‬ ‫واحد وع�رشون‬

‫‪52‬‬

‫�أربعة وثالثون‬

‫‪21‬‬

‫اثنان وخم�سون‬

‫‪34‬‬

‫خم�سة و�أربعون‬

‫‪45‬‬

‫ثمانية و�سبعون‬

‫‪63‬‬

‫ثالثة و�ستون‬

‫‪96‬‬

‫�ستة وت�سعون‬

‫‪78‬‬

‫�سبعة وثمانون‬

‫‪87‬‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪67‬‬


‫�ص ْل بني الن�ص وال�صورة‬

‫ ‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫غادروا � ْأر�ضرُ وم يف امل�ساء‪.‬‬ ‫�صباحا‪.‬‬ ‫و�صلوا �إليها‬ ‫ً‬ ‫تناولوا الفطور يف ُبو ْز َتبة‪.‬‬ ‫ا�شرتوا البندق من ال�سوق‪.‬‬ ‫رابزون بعد الغداء‪.‬‬ ‫انتقلوا �إىل طِ ْ‬

‫‪Erz‬‬

‫‪uru‬‬

‫‪m‬‬

‫‪2‬‬ ‫و�صلوا �إليها عند الع�شاء‪.‬‬ ‫نزلوا يف فندق بـ" اُوزو ْنكُولْ "‪.‬‬ ‫�أكلوا ال�سمك‪ .‬زاروا َ�ص ْو َم َعة ُ�سومِ يال‬ ‫�صباحا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تناولوا الغداء يف م�صيف � ْآي َد ْر‪.‬‬ ‫عادوا �إىل الفندق بـ" اُوزو ْنكُولْ "‪.‬‬

‫‪u‬‬

‫‪Ord‬‬

‫‪3‬‬ ‫�صباحا‪.‬‬ ‫غادروا طرابزون‬ ‫ً‬ ‫َت َو ّقفوا يف رحلة بـ "�أولطو"‪.‬‬ ‫ا�شرتوا فيها َم َ�سا ِبح‪ .‬ركبوا ال�سيارة‬ ‫مرة ثانية‪.‬‬ ‫م�ساء‪.‬‬ ‫و�صلوا �إليها‬ ‫ً‬

‫‪68‬‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫‪zon‬‬

‫‪Tra‬‬ ‫‪b‬‬


‫رت ال�صورة املنا�سبة للجمل الآتية‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫�أكلوا يف املطعم‪.‬‬ ‫در�سوا ما ّدة الريا�ضيات‪.‬‬ ‫املدر�س‪.‬‬ ‫ا�ستمعوا �إىل �رشح ّ‬

‫لعبوا يف قاعة الريا�ضة‪.‬‬ ‫عادوا �إىل بيوتهم‪.‬‬ ‫ذهبوا �إىل امل ْدر�سة‪.‬‬

‫ اُطْ لُبوا ال ِعلْم مِ ن ا َ‬ ‫مل ْهد �إىل الل َّْح ِد‬ ‫احلديث ال�رشيف‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪69‬‬


‫الدر�س الثالث‪ :‬الن�شاط يف امل�ساء‬ ‫متهيد‬ ‫بعد رجوعك من املدر�سة �إىل البيت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫• �أ ) كم �ساعة ت�سرتيح؟‬ ‫• ب) كم �ساعة ت�شاهد التلفزيون؟ ‬ ‫• ج) كم �ساعة ت�ستذكر درو�سك؟‬ ‫ال�صديقات يف الكلّية‬

‫‪1‬‬

‫اجتمعت ال�صديقات‬ ‫�شيماء و�رشمني و�إينجي طالبات يف كلية الرتبية‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫يف كافيترييا اجلامعة وحت ّدثن قلي ًال عن مو�ضوعات م�شرتكة مثل الأفالم‬ ‫وامل�رسحيات واالمتحانات‪.‬‬ ‫فذهبت ال�صديقات �إىل مطعم اجلامعة‪ .‬عندما و�صلْن‬ ‫حان موعد ال َع�شاء‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫�إىل املطعم‪ ،‬يا �إلهي!‪ ،‬هناك طابور طويل �أمام املطعم‪ .‬يف الطابور ثمانون �أو‬ ‫رت البنات الرجوع �إىل الكافيترييا لتناول وجبة �رسيعة‪.‬‬ ‫قر ْ‬ ‫ت�سعون طال ًبا‪ّ .‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ودر�سن هناك حتى ال�ساعة التا�سعة‪.‬‬ ‫ذهبت البنات �إىل املكتبة‪.‬‬ ‫بعد الأكل‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ق�ضت البنات بع�ض‬ ‫رجعت ال�صديقات �إىل �سكن الطالبات يف التا�سعة والن�صف‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ذهب �إىل الفرا�ش‪.‬‬ ‫الوقت مع �صديقاتهن ثم نْ‬

‫‪70‬‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪3‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪ -1‬من �شيماء و�رشمني و�إينجي؟ ‬ ‫ ‬ ‫اجتمعت ال�صديقات؟‬ ‫‪� -2‬أين‬ ‫ْ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬عن ماذا حت ّدثن يف الكافيترييا؟‬ ‫‪ -4‬هل تناولْن الع�شاء يف مطعم اجلامعة؟ ‬ ‫اجتمعنا ‬

‫�ساعدنا ‬

‫تناولنا ‬

‫لب�سنا‬ ‫ْ‬

‫�شاهدنا‬ ‫ذهبنا‬ ‫قر�أنا‬ ‫م�ساء‪ .‬وخلعنا املالب�س امل ْدر�سية ثم‬ ‫رجعنا من امل ْدر�سة‬ ‫ً‬

‫ ‬

‫حول املائدة و‬ ‫املالب�س اليومية و�أعد ْدنا املائدة و‬ ‫� ّأمنا و�أ َّدينا َ�صالتنا‪.‬‬ ‫الع�شاء م ًعا‪ .‬بعد ذلك‬ ‫ ‬

‫و‬ ‫‪4‬‬

‫ثم عملنا واجبنا و‬ ‫�إىل غرفتنا‪.‬‬

‫الكتب‬

‫التلفزيون و‬

‫اِ�ستبدلْ اجلمل الآتية مبا بني القو�سني‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬الطالبات ذهنب �إىل املكتبة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬الطالبات ذهنب �إىل قونيا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬ ‫ ‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬

‫(قونيا)‬ ‫(�سافرن)‬ ‫(�أننت)‬ ‫(و�صلْنت)‬ ‫(نحن)‬ ‫(ا�سرتحنت يف)‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪71‬‬


‫�ص ْل بني الن�ص وال�صورة‬

‫‪5‬‬

‫‪izli‬‬

‫‪Den‬‬

‫‪1‬‬ ‫وغال‪.‬‬ ‫ غادرن � َأ�ض َنة �إىل ُم ْ‬‫�صباحا‪.‬‬ ‫و�صلن �إليها‬‫ً‬ ‫ تناولن الفطور يف بيت �صديقتهن‪.‬‬‫ا�شرتين بع�ض الهدايا من ال�سوق‪.‬‬‫زرن املتاحف‪.‬‬ ‫ ْ‬‫حتركن �إىل َدنِي ْزيل بعد الغداء‪.‬‬ ‫ َّ‬‫‪2‬‬ ‫ و�صلن �إليها يف امل�ساء‪.‬‬‫ نزلن يف بيت �صديقتهن‪.‬‬‫ �أكلن الع�شاء يف املطعم‪.‬‬‫اموك َقلْعة‪.‬‬ ‫ زرن َب ُ‬‫ا�شرتين املفرو�شات املنزلية من امل َْ�ص َنع‪.‬‬ ‫‬‫ْ‬ ‫ع ْدن �إىل البيت بعد ال�رشاء‪.‬‬‫ُ‬

‫‪Denizli‬‬

‫‪Isp‬‬

‫‪a‬‬

‫‪art‬‬

‫‪ğla‬‬

‫‪Mu‬‬

‫‪3‬‬ ‫ظهرا‪.‬‬ ‫ غادرن َدنِي ْزيل ً‬‫بارطة‪.‬‬ ‫ ْ‬‫ا�سترَ ْحن يف � ْإ�س ْ‬ ‫ �ص ّلينْ هناك �صالة املغرب‪.‬‬‫ا�شرتين ماء الورد من ال�سوق‪.‬‬ ‫‬‫ْ‬ ‫مرة ثانية‪.‬‬ ‫ نْ‬‫ركب ال�سيارة ّ‬ ‫وع ْدن �إىل � َأ�ض َنة‪.‬‬ ‫‪ُ -‬‬

‫‪72‬‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪6‬‬ ‫ثالثمائة‬ ‫�ستمائة‬ ‫�سبعمائة‬ ‫�أربعمائة‬ ‫ثمامنائة‬ ‫خم�سمائة‬ ‫ت�سعمائة‬ ‫�ألف‬

‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1000‬‬

‫�ضع ال�ضمري املنا�سب يف املكان املنا�سب كما يف املثال‬ ‫ْ‬

‫‪7‬‬ ‫هم ‬

‫هما ‬

‫�أنتم ‬

‫�أنتما ‬

‫أنت ‬ ‫� َ‬

‫�أنا ‬

‫نحن‬

‫�أنتِ ‬

‫نحن ‬

‫�أنتما ‬

‫نت ‬ ‫�أن ّ‬

‫هن ‬

‫هما ‬

‫هي‬

‫هو‬ ‫هو ذه ‬ ‫ب‬ ‫َ ‬ ‫ذهبت‬

‫ذهبا ‬ ‫ذهبتما ‬

‫ذهبوا ‬ ‫ذهبتم ‬

‫هي‬ ‫ذهبت ‬ ‫ْ‬ ‫ذهبتِ ‬

‫ذهبت ا‬ ‫ذهبتما ‬

‫ذهنب‬ ‫ذهبنت‬

‫ ‬ ‫ذهبنا‬

‫ذهبنا‬

‫ ‬ ‫ذهبت‬ ‫ُ‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫‪73‬‬


‫ املفردات اجلديدة‬ ‫ُترى‬ ‫َج َّه َز‬ ‫َل ِب�سا‬ ‫قاعة‬ ‫ُم ْ�شترَ َ كة‬ ‫ُم ْز َدحِ مة‬ ‫جمالت‬ ‫طَ َب َخ‬ ‫َت َ�ص ّفحنا‬ ‫ممت ًعا‬ ‫ْ‬

‫َت َزلجّ َتا‬ ‫تجَ َ ّولتا‬ ‫�أ ّدتا‬ ‫ُز ْرتمُ ا‬ ‫َن َز ْل ُتما‬ ‫َغا َد ْرتمُ ا‬ ‫َت َخ ّر َجتا من‬ ‫اما‬ ‫تمَ ً‬ ‫ع�رشون‬ ‫ثالثون‬

‫�أربعون‬ ‫خم�سون‬ ‫�س ّتون‬ ‫�سبعون‬ ‫ثمانون‬ ‫ت�سعون‬ ‫مائة‬ ‫ريا�ضيات‬ ‫ِ‬ ‫كِ يمياء‬ ‫حِ َ�ص�ص‬

‫َم ِ�صيف‬ ‫كافيترييا‬ ‫ْ‬ ‫َحان‬ ‫طَ ابور‬ ‫ُرجوع‬ ‫فِرا�ش‬ ‫مائِدة‬ ‫ا�سترَ َ ْحتنُ ّ يف‬ ‫ْ‬ ‫َقلْعة‬ ‫َو ْرد‬

‫ا�س َم َر ِّبكَ ُبك َْر ًة َو�أَ ِ�صيل‬ ‫َوا ْذكُ ِر ْ‬ ‫�سورة الإن�سان (‪)25‬‬

‫‪74‬‬

‫الوحدة ‪6‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫ثالثمائة‬ ‫�أربعمائة‬ ‫خم�سمائة‬ ‫�ستمائة‬ ‫�سبعمائة‬ ‫ثمامنائة‬ ‫ت�سعمائة‬ ‫�ألف‬


‫الوحدة‬

‫‪7‬‬

‫احلياة اليومية‬

‫الدر�س الأول‪ :‬الن�شاط يف ال�صباح‬ ‫متهيد‬ ‫ال�صباح؟‬ ‫متى ت�ستيقظ عادة يف ّ‬ ‫ال�صباح؟ اذكرها على الرتتيب‪.‬‬ ‫ما الأعمال التي تقوم بها يف ّ‬ ‫‪1‬‬

‫ال�صديقان‬

‫ي�ستيقظ ال�صديقان يف �ساعة مبكرة كل يوم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هما يتناوالن الفطور عاد ًة يف ال�ساعة الثامنة‪.‬‬ ‫بعد الفطور يج ّهز ال�صديقان حقيبتهما‪،‬‬ ‫ثم يرتديان املالب�س ويخرجان من البيت يف‬ ‫ال�ساعة التا�سعة والربع للذهاب �إىل اجلامعة‪.‬‬ ‫يبد�أ الدر�س عاد ًة يف ال�ساعة التا�سعة والن�صف‪.‬‬ ‫حممود يدر�س يف قاعة �صغرية‪ .‬يوجد‬ ‫ ‬ ‫فيها ع�رشون طال ًبا وطالبة‪ .‬لكن نوري‬ ‫يدر�س يف قاعة كبرية‪ .‬يوجد فيها �أربعون‬ ‫طال ًبا وطالبةً‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬متى ي�ستيقظ ال�صديقان؟‬ ‫‪ -2‬ماذا يفعل ال�صديقان بعد الفطور؟ ‬ ‫‪ -3‬متى يبد�أ الدر�س عاد ًة؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬يف �أي قاعة يدر�س حممود؟‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪75‬‬


‫‪3‬‬

‫اِملأ اال�ستبيان الآتي ثم حت ّدث مع �صديقك عن �إجاباتك‬

‫هل يريد الوالدان منك �أن‪ ...‬‬

‫نعم ‬

‫• تذاكر درو�سك ك ّل يوم؟‬

‫ال‬

‫ ‬ ‫يريد الوالدان مني‬ ‫�أن �أذاكر درو�سي ك ّل يوم‪.‬‬

‫• تفطر كل �صباح؟‬ ‫• تزور الأقارب يوم الأحد؟‬ ‫• تنام يف وقت مبكّر؟‬ ‫ق�ص ًة قبل النوم؟‬ ‫• تقر�أ ّ‬

‫• ت�ساعد �أمك يف املطبخ؟‬ ‫هل ت�سمح �أ�رستك لك �أن ‪...‬‬ ‫• ت�شاهد التلفزيون طوال اليوم؟‬ ‫• تذهب مع �أ�صدقائك �إىل ال�سينما؟‬ ‫• تت�ص ّفح يف الإنرتنت كل يوم؟‬ ‫• تنام يف وقت مت�أخر؟‬

‫نعم ‬

‫ال‬ ‫ت�سمح يل �أ�رستي �أن‬ ‫�أ�شاهد التلفزيون قليلاً‬ ‫كل يوم ال�سبت‪.‬‬

‫• تتجول يف امل�ساء؟‬ ‫كثريا؟‬ ‫• تتكلّم بالهاتف ً‬ ‫�أكم ْل الفراغات م�ستعي ًنا بال�صور كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫دائما‪ ،‬‬ ‫هما تلب�سان جاكيت ً‬ ‫لكن اليوم تلب�سان تي�شورت‪ .‬‬

‫‪76‬‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫دائما‪،‬‬ ‫هما يذهبان باحلافلة ً‬


‫دائما‪،‬‬ ‫هما ت�رشبان الع�صري ً‬

‫دائما‪،‬‬ ‫هما تتناوالن الغداء يف البيت ً‬

‫‪5‬‬

‫دائما‪،‬‬ ‫هما يلعبان كرة القدم ً‬

‫دائما‪،‬‬ ‫علي ً‬ ‫هما يجل�سان خلف ّ‬

‫اِ�ستبدلْ اجلمل الآتية مبا بني القو�سني‬ ‫ ‬ ‫ال�شقة‪.‬‬ ‫‪ -1‬حممود ونوري ي�سكنان يف نف�س ّ‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫(هما)‬ ‫(�أنتما)‬ ‫(فريال وزينب)‬ ‫(نحن)‬ ‫(ال�صديقان)‬

‫َوا ْلف َْج ِر َو َل َيالٍ َع�شرْ ٍ‬ ‫�سورة الفجر (‪)2( )1‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪77‬‬


‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪6‬‬

‫تخرجان‬

‫نرتدي ‬ ‫ي�شرتيان تتناوالن ي�ستيقظان يذهبان ‬ ‫يف �ساعة مبكرة كل يوم‪.‬‬ ‫ال�شابان‬ ‫‪َّ -1‬‬ ‫الفطور عاد ًة يف ال�ساعة ال�سابعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الفتاتان‬ ‫معاطفنا يف ال�شتاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬نحن‬ ‫�إىل امل ْدر�سة‪.‬‬ ‫‪ -4‬هذان الطالبان‬ ‫من البيت بعد الظهر‪.‬‬ ‫‪ -5‬هاتان البنتان‬ ‫من الدكان؟‬ ‫‪ -6‬امل�شرتيان‪ ،‬ماذا‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-1‬توجد يف �ص ّفنا‬ ‫‪-2‬يف عمارة زميلي‬ ‫‪-3‬ت�سافر هذا اليوم‬ ‫‪-4‬يغادر املطار‬ ‫‪-5‬يف احلافلة‬ ‫‪-6‬يكافىء املدير‬ ‫‪8‬‬

‫ثمانون طالب ًة �إىل �سوريا‪.‬‬ ‫ثالثون طالبة‪.‬‬ ‫خم�سون �ساك ًنا‪.‬‬ ‫م�سافرا‪.‬‬ ‫�أربعون‬ ‫ً‬ ‫مائة طالب‪.‬‬ ‫ت�سعون راك ًبا‪.‬‬

‫اِملأ الفراغات بكتابة الأرقام التي بني القو�سني كما يف املثال‬

‫يعمل (‪� )70‬سبعون عام ًال يف الفندق‪.‬‬ ‫املثال‪ :‬‬ ‫در�سا‪.‬‬ ‫‪ -1‬يف هذا الكتاب (‪)60‬‬ ‫ً‬ ‫مُم ّر�ضةً‪.‬‬ ‫طبي ًبا و (‪)40‬‬ ‫‪ -2‬يعمل يف امل�ست�شفى (‪)20‬‬ ‫َ�س ّيد ًة‪.‬‬ ‫ول ًدا و (‪)80‬‬ ‫‪ -3‬يف هذا احلفل (‪)30‬‬ ‫م�سافرا يف هذه الرحلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ي�شرتك (‪)90‬‬ ‫ً‬ ‫طالبة من كلية الرتبية يف هذه ال�سنة‪.‬‬ ‫تتخرج (‪)50‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ّ‬

‫‪78‬‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬الن�شاط يف امل ْدر�سة‬ ‫متهيد‬ ‫ناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك الن�شاطات املدر�سية‬ ‫‪1‬‬

‫ال َّدر�س‬

‫�أمني ‪ :‬متى يبد�أ الدر�س كل يوم؟‬ ‫متاما‪.‬‬ ‫نوري ‪ :‬يبد�أ يف الثامنة ً‬ ‫�أمني ‪ :‬ومتى ينتهي؟‬ ‫نوري ‪ :‬ينتهي يف الواحدة بعد الظهر‪.‬‬ ‫�أمني ‪ :‬كم طال ًبا يف �ص ّفكم؟‬ ‫نوري ‪ :‬يف �ص ّفنا ثالثة وع�رشون طال ًبا‪.‬‬ ‫�أمني ‪ :‬هل تذهبون �إىل بيوتكم بعد الدر�س؟‬ ‫نوري ‪ :‬بع�ض الطالب يذهبون �إىل بيوتهم‪،‬‬ ‫وبع�ضهم يلعبون كرة ال�سلة يف قاعة الريا�ضة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫وبع�ضهم يذهبون �إىل املكتبة للقراءة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�أمني ‪ّ � :‬أي موا ّد تدر�سون يف م ْدر�ستكم؟‬ ‫دينية مثل القر�آن الكرمي واحلديث ‬ ‫نوري ‪ :‬ندر�س موا ّد خمتلفة‪ ،‬بع�ضها ّ‬ ‫ثقافية مثل اجلغرافيا والفيزياء والكيمياء‪،‬‬ ‫والتف�سري وبع�ضها‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫إجنليزية‪.‬‬ ‫العربية واللّغة ال‬ ‫الرتكية واللّغة‬ ‫لغوية مثل اللّغة‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبع�ضها ّ‬ ‫�أمني ‪� :‬إذن‪ ،‬الدرا�سة ممتعة ومفيدة يف نف�س الوقت‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬متى ينتهي الدر�س كل يوم؟ ‬ ‫ال�صف؟ ‬ ‫‪ -2‬كم طال ًبا يوجد يف‬ ‫ّ‬ ‫‪� -3‬إىل �أين يذهب الطالب بعد الدر�س؟ ‬ ‫‪ّ � -4‬أي موا ّد يدر�س الطالب؟ ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪79‬‬


‫اِملأ الفراغات الآتية م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫نخر ‬

‫نركب ‬ ‫نذهب ‬

‫نكتب ‬ ‫نرجع ‬

‫نقر�أ ‬ ‫ندخل ‬

‫نفتح‬ ‫ن�ستمع‬

‫احلافلة ون�صل �إىل‬ ‫كل يوم االثنني نخرج من البيت و‬ ‫الكتب والدفاتر‪.‬‬ ‫�ص ّفنا و‬ ‫املدر�سة يف وقتها‪ .‬ثم‬ ‫�إىل‬ ‫�إىل املدر�س‪ .‬ثم نذاكر درو�سنا و بعد الدر�س‬ ‫و‬ ‫الواجبات املنزلية و‬ ‫املكتبة‪ .‬بعد ذلك‬ ‫املجالت‬ ‫�إىل البيت‪.‬‬ ‫واجلرائد‪ .‬ثم‬ ‫اكتب ال�ساعة كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫ال�ساعة الواحدة والربع‬

‫‪80‬‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫‪5‬‬

‫الحِ ظْ اجلدول التايل و�أجب عن الأ�سئلة �أدناه‬

‫ليلى‬ ‫ُب ُب َل َل ْن ْندد‬ ‫َل ْعب الألعاب احلا�سوبية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م�شاهدة �أفالم دي يف دي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م�شاهدة مباراة كرة القدم يف التلفزيون ‪4‬‬ ‫ممار�سة ريا�ضة امل�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زيارة املتاحف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الذهاب �إىل امل�رسح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قراءة الكتب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اال�ستماع �إىل املو�سيقى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الت�سوق‬ ‫ُّ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫�إعداد الطعام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مر ًة يف الأ�سبوع ي�شاهد بلند �أفالم دي يف دي؟‬ ‫‪ -1‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫مر ًة يف ال�سنة تزور ليلى املتاحف؟‬ ‫‪ -2‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫مر ًة يف اليوم ي�ستمع بلند �إىل املو�سيقى؟‬ ‫‪ -3‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫مر ًة يف ال�شهر تذهب ليلى �إىل امل�رسح؟‬ ‫‪ -4‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫مر ًة يف الأ�سبوع ميار�س بلند ريا�ضة امل�شي؟‬ ‫‪ -5‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫تت�سوق ليلى؟‬ ‫مر ًة يف الأ�سبوع ّ‬ ‫‪ -6‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫مر ًة يف الأ�سبوع ُي ِع ّد بلند الطعام؟‬ ‫‪ -7‬كم ّ‬ ‫ ‬

‫يف اليوم‬ ‫يف الأ�سبوع‬ ‫يف الأ�سبوع‬ ‫يف الأ�سبوع‬ ‫يف ال�سنة‬ ‫ال�شهر‬ ‫يف َّ‬ ‫ال�شهر‬ ‫يف َّ‬ ‫يف اليوم‬ ‫يف الأ�سبوع‬ ‫يف الأ�سبوع‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪81‬‬


‫رت ال�صورة املنا�سبة للجمل الآتية‬ ‫‪6‬‬ ‫اِخ ْ‬ ‫ماذا يفعل ه�ؤالء الطالب عاد ًة؟‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫ي�أكلون الطَّ عام يف املطعم‪.‬‬ ‫يدر�سون ما ّدة املو�سيقى‪.‬‬ ‫يذهبون �إىل امل ْدر�سة‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫يعودون �إىل بيوتهم‪.‬‬ ‫ي�ستمعون �إىل �رشح املدر�س‪.‬‬ ‫يلعبون يف قاعة الريا�ضة‪.‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية م�ستعي ًنا بالأرقام التي بني القو�سني‬ ‫‪7‬‬ ‫ � ْ‬ ‫(‪)38‬‬ ‫ ‬ ‫املثال‪ :‬كم الع ًبا يلعب يف قاعة الريا�ضة؟‬ ‫ ثمانية وثالثون الع ًبا ‬ ‫(‪)34‬‬ ‫‪ -1‬كم طالب ًة يف �ص ّفكم؟ ‬ ‫ ‬ ‫(‪)56‬‬ ‫ ‬ ‫مدر ً�سا يف امل ْدر�سة؟‬ ‫‪ -2‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫(‪)65‬‬ ‫‪ -3‬كم طال ًبا يف املكتبة؟ ‬ ‫ ‬ ‫(‪)43‬‬ ‫مدر�س ًة يف هذه امل ْدر�سة؟ ‬ ‫‪ -4‬كم ّ‬ ‫ ‬ ‫الوحدة ‪7‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬الن�شاط يف امل�ساء‬ ‫متهيد‬ ‫ناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك ماذا يفعل‪/‬تفعل يف امل�ساء؟‬ ‫‪1‬‬

‫الطالبات يف الكلّية‬

‫ عائ�شة وزينب و�أ�سماء طالبات‬ ‫يف كلية الرتبية‪ ،‬ق�سم اللغة العربية‪.‬‬ ‫ي�سكن يف دار الطالبات‪.‬‬ ‫هن‬ ‫ّ‬ ‫ ال�صديقات م�شغوالت ج ّدا هذه الأيام‪.‬‬ ‫فاالمتحانات قريبة‪ .‬لذلك تذهب ال�صديقات‬ ‫كل م�ساء �إىل مكتبة اجلامعة للدرا�سة‪.‬‬ ‫لكن قبل ذلك يذهنب �إىل مطعم اجلامعة‬ ‫لتناول ال َع�شاء بني اخلام�سة والن�صف‬ ‫وال�سابعة والربع‪ .‬يكون عاد ًة طابور طويل �أمام باب املطعم‪� .‬إذ يتناول الطعام‬ ‫�أكرث من �ألف طالب يف املطعم‪.‬‬ ‫ويدر�سن هناك حتى‬ ‫ بعد تناول ال َع�شاء ال�صديقات يذهنب �إىل املكتبة‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ال�ساعة التا�سعة‪ .‬ترجع ال�صديقات �إىل دار الطالبات يف ال�ساعة التا�سعة‬ ‫والربع‪ .‬املكتبة قريبة من دار الطالبات‪.‬‬ ‫ تق�ضي الطالبات بع�ض الوقت مع �صديقاتهن‪ ،‬ثم يذهنب �إىل الفرا�ش‪.‬‬ ‫الن�ص‬ ‫‪2‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب ّ‬ ‫ ‬ ‫‪� -1‬أين ت�سكن ه�ؤالء الطالبات؟‬

‫‪ -2‬ملاذا ال�صديقات م�شغوالت هذه الأيام؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬متى تتناول ال�صديقات الع�شاء؟‬ ‫م�ساء؟‬ ‫‪ -4‬هل تق�ضي الطالبات بع�ض الوقت مع �صديقاتهن‬ ‫ً‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪83‬‬


‫اِملأ الفراغات الآتية م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫‪3‬‬ ‫نرجع ‬

‫نخلع ‬

‫نلب�س ‬

‫ن�شاهد ‬

‫جن ّهز ‬

‫جنتمع ‬

‫ن�ساعد ‬

‫نقر�أ ‬

‫ن�صلي ‬

‫ن�ؤدي ‬

‫نذهب ‬

‫نتناول‬

‫املالب�س امل ْدر�سية و‬ ‫م�ساء‪ .‬و‬ ‫نرجع من امل ْدر�سة‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫حولها و‬ ‫املائدة و‬ ‫املالب�س البيتية و‬ ‫�صالتنا‪ .‬ثم‬ ‫� ّأمنا و‬ ‫الع�شاء م ًعا‪ .‬بعد ذلك‬ ‫�إىل غرفتنا‪.‬‬ ‫الكتب و‬ ‫التلفزيون و‬ ‫واجباتنا و‬ ‫�أكم ْل الفراغات م�ستعي ًنا بال�صور كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫دائما‪،‬‬ ‫هن ي�رشبن الع�صري ً‬ ‫لكن اليوم ي�رشبن ال�شاي‪.‬‬

‫هن يلعنب كرة اليد �أحيا ًنا‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لكن اليوم يلعنب‬

‫دائما‪،‬‬ ‫دائما‪،‬‬ ‫هن يتناولن الغداء يف البيت ً‬ ‫هن يجل�سن خلف مرمي ً‬ ‫لكن اليوم يتناولن الغداء يف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬لكن اليوم يجل�سن خلف‬

‫ ‬

‫‪84‬‬

‫هن يلب�سن جاكيت �أحيا ًنا‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لكن اليوم يلب�سن‬ ‫الوحدة ‪7‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫دائما‪،‬‬ ‫هن يذهنب باحلافلة ً‬ ‫‪.‬‬ ‫لكن اليوم يذهنب بـ‬


‫‪5‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية بكتابة الأرقام التي بني القو�سني‬ ‫طالب‪.‬‬ ‫ٍ‬

‫‪ -1‬يف مطعم اجلامعة (‪)700‬‬ ‫راكب‪.‬‬ ‫‪ -2‬يف القطار (‪)500‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫طالبة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يف ثانوية الأئمة واخلطباء (‪)400‬‬ ‫رجلٍ يف ال�صالة‪.‬‬ ‫‪ -4‬يجل�س (‪)300‬‬ ‫امر�أةٍ يف �صالة امل�ست�شفى‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنتظر (‪)200‬‬ ‫طالب و (‪)1000‬‬ ‫‪ -6‬يف املدر�سة (‪)1000‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪6‬‬

‫ٍ‬ ‫طالبة‪.‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية م�ستعي ًنا مبا بني القو�سني‬ ‫� ْ‬

‫ ‬ ‫ت�سافرن �إىل الريا�ض؟‬ ‫‪ -1‬متى‬ ‫ْ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫يتخر ْجن من الثانوية؟‬ ‫‪ -2‬متى‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬متى يذهبنْ �إىل املكتبة؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬متى تتناولْن الع�شاء؟ ‬ ‫ ‬

‫(يف ال�سنة املقبلة)‬ ‫(يف ال�شهر القادم)‬ ‫(يف اليوم التايل)‬ ‫(يف ال�ساعة ال�ساد�سة والربع)‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪85‬‬


‫اِملأ الفراغات الآتية كما يف املثال‬

‫‪7‬‬

‫ّ‬ ‫‪ 7.45‬‬ ‫ال�ساعة الرابعة �إال رب ًعا ‪ 3.45‬‬ ‫‪ 9,45‬‬ ‫‪ 5.45‬‬ ‫‪ 11.45‬‬ ‫‪ 4.45‬‬ ‫‪ 7.15‬‬ ‫‪ 3.15‬‬ ‫‪ 9.15‬‬ ‫‪ 5.15‬‬ ‫‪ 11.15‬‬ ‫‪ 4.15‬‬ ‫�أكتب ال�ساعة كما يف املثال‬ ‫‪8‬‬

‫‪12.45‬‬ ‫‪8.45‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫‪8.15‬‬ ‫‪6.15‬‬

‫ال�ساعة الرابعة �إال رب ًعا‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪9‬‬

‫يف كلية الرتبية‪.‬‬ ‫‪� -1‬شيماء و�رشمني و�إينجي‬ ‫تق�ضي‬ ‫الطالبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬هن َي ْ�سك ُّن يف‬ ‫طالبات‬ ‫اخلام�سة‬ ‫ال�صديقات كل م�ساء �إىل مكتبة اجلامعة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫وال�سابعة والربع‪ .‬دار‬ ‫و‬ ‫‪ -4‬يتناولن الع�شاء بني‬ ‫الن�صف‬ ‫�إىل املكتبة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال�صديقات‬ ‫تذهب‬ ‫دار الطالبات‪.‬‬ ‫‪ -6‬املكتبة‬ ‫يذهب‬ ‫الطالبات بع�ض الوقت هناك‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫قريبة من‬

‫‪86‬‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫الحِ ظْ‬

‫‪10‬‬ ‫هو يذهب‪.‬‬ ‫هما يذهبان‪.‬‬ ‫هم يذهبون‪.‬‬

‫هي تذهب‪.‬‬ ‫هما تذهبان‪.‬‬ ‫هن يذهبـن‪.‬‬

‫أنت تذهب‪.‬‬ ‫� َ‬ ‫�أنتما تذهبان‪.‬‬ ‫�أنتم تذهبون‪.‬‬

‫�أنتِ تذهبني‪.‬‬ ‫�أنتما تذهبان‪.‬‬ ‫�أننت تذهبـن‪.‬‬

‫�أنا �أذهب‪.‬‬ ‫نحن نذهب‪.‬‬

‫�أنا �أذهب‪.‬‬ ‫نحن نذهب‪.‬‬

‫املفردات اجلديدة‬

‫ ‬ ‫َي ْر َتديان‬ ‫ُر ْبع‬ ‫قاعة‬ ‫َ‬ ‫يف � ّأي‬ ‫َت ْ�س َمح‬ ‫َنر َتدي‬

‫ُيكَافىء‬ ‫َح ْفل‬ ‫دين ِّية‬ ‫قافية‬ ‫َث ّ‬ ‫وية‬ ‫ُل َغ ّ‬ ‫م ِت َعة‬ ‫مُ ْ‬

‫ ‬

‫ار�سة‬ ‫مُ َ‬ ‫م َ‬ ‫� ْإع َداد‬ ‫كم َم ّر ًة‬ ‫َم ْ�شغوالت‬ ‫ال َتايل‬ ‫�إ ّال ُر ْب ًعا‬

‫ب ْع�ض‬ ‫الو ْقت‬ ‫َ‬ ‫َقري َبة مِ ن‬ ‫�شقة‬

‫ا�سا‬ ‫َو َج َع ْل َنا الل َّْيلَ ِل َب ً‬ ‫�سورة النب�أ (‪)10‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪7‬‬

‫‪87‬‬


‫الوحدة‬

‫‪8‬‬

‫امل�أكوالت وامل�رشوبات‬ ‫الدر�س الأول‪ :‬يف الفطور‬ ‫متهيد‬

‫ناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك‪ :‬ماذا يتناول‪/‬تتناول يف الفطور عاد ًة؟‬ ‫تناول الوجبات اليومية‬

‫‪1‬‬

‫املدر�س ‪� :‬أنتما‪ ,‬كم َو ْج َبة تتناوالن عاد ًة يف اليوم؟‬ ‫ّ‬ ‫الطالبان ‪ :‬نتناول عاد ًة ثالث وجبات يا �أ�ستاذ‪،‬‬ ‫الفطور والغداء وال َع�شاء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س ‪ :‬ماذا ت�أكالن يف الفطور؟‬ ‫ّ‬ ‫الطالبان ‪ :‬ن�أكل يف الفطور اخلبز‬ ‫واجلنب والزيتون وال َب ْي�ض وامل َُر ّبى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س ‪ :‬هل تف�ضالن �رشب ال�شاي‬ ‫ّ‬ ‫� ْأم احلليب يف الفطور‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نف�ضل �رشب ال�شاي عاد ًة‪،‬‬ ‫الطالبان ‪ّ :‬‬ ‫و�أحيا ًنا ن�رشب احلليب‪ ،‬ولكن ال ن�رشب القهوة يف الفطور �أب ًدا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س ‪ :‬ماذا تناولتما يف الفطور هذا ال�صباح؟‬ ‫ّ‬ ‫الطالبان ‪ :‬كالعادة‪ ،‬يف ال�ساعة الثامنة والثلث �أكلنا اخلبز واجلنب والزيتون‬ ‫وامل َُر ّبى و�رشبنا ال�شاي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أي�ضا؟‬ ‫املدر�س ‪ :‬هل �أكلتما البي�ض � ً‬ ‫ّ‬ ‫الطالبان ‪ :‬ال‪ ،‬ما �أكلنا البي�ض هذا ال�صباح‪.‬‬ ‫املدر�س ‪ :‬ملاذا ما �أكلتما البي�ض هذا ال�صباح؟‬ ‫ّ‬ ‫الطالبان ‪ :‬لأننا ن�أكل البي�ض ثالث مرات يف الأ�سبوع والن�أكله يومني ‬ ‫ُم َتتاليينْ على الإطالق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدر�س ‪� :‬إن الفطور وجبة هامة‪.‬‬ ‫ّ‬

‫‪88‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪ -1‬كم وجبة يتناول الطالبان يف اليوم؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬ماذا ي�أكل الطالبان يف الفطور؟‬ ‫‪ -3‬هل ي�رشب الطالبان القهوة يف الفطور؟ ‬ ‫‪ -4‬هل ي�أكالن البي�ض يومني متتاليني؟ ‬ ‫م�ستخدما ما بني القو�سني كما يف املثال‬ ‫�أعد اجلمل الآتية‬ ‫‪3‬‬ ‫ً‬ ‫ ‬ ‫ال ن�رشب القهوة �أب ًدا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ال ي�رشب القهوة �أب ًدا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪4‬‬

‫(هو)‬ ‫(هما)‬ ‫(هي)‬ ‫(هما)‬ ‫أنت)‬ ‫(� َ‬ ‫(�أنتما)‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثالني‬ ‫� ْ‬

‫هل ت�أكالن البي�ض يف الفطور؟ ‬ ‫هل �أكلتما البي�ض يف الفطور؟‬ ‫ال‪ ،‬ال ن�أكل‪.‬‬ ‫ال‪ ،‬ما �أكلنا‪.‬‬ ‫يف�ضالن املربى؟‬ ‫ف�ضلتما ال ُز ْبدة والع�سل �أم�س؟‬ ‫‪ -1‬هل ّ‬ ‫‪ -1‬هل ّ‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -2‬هل ت�رشبان القهوة بعد الفطور؟ ‪ -2‬هل �رشبا احلليب يف الفطور �أم�س؟‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -3‬هل يتناوالن الفطور كل يوم؟‬ ‫‪ -3‬هل تناولتما اخلبز واجلنب؟‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -4‬هل ت�أكالن اخلبز والزيتون؟‬ ‫‪ -4‬هل تناوال ثالث وجبات يف اليوم؟‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪89 8‬‬


‫َ�ص ْيد الكلمات م�ستعي ًنا باحلوار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪� ،‬أنا النادل عادل‪.‬‬ ‫ �صباح ‪1‬‬‫‪.‬‬ ‫ �صباح ‪2‬‬‫يف الفطور؟‬ ‫ ماذا ‪3‬‬‫أي�ضا‪.‬‬ ‫ �أريد اجلنب والزيتون واملربى و ‪4‬‬‫من اخلبز‪ ،‬لكن معي زوجتي � ً‬ ‫ل�شخ�صينْ ‪.‬‬ ‫ �إذن تريد‪5‬‬‫َ‬ ‫ نعم‪ ،‬زوجتي �ست�أتي بعد قليل‪.‬‬‫الزبدة؟‬ ‫ هل ‪6‬‬‫بي�ضا َم ْ�سلو ًقا‪.‬‬ ‫ ال‪ ،‬نحن ال ن�أكل الزبدة �أب ًدا‪7 ،‬‬‫لنا ً‬ ‫قم ًرا؟‬ ‫ كيف تريدان ‪8‬‬‫؟ خب ًزا عاد ًيا � ْأو ُم ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫فتف�ضل اخلبز ‪9‬‬ ‫أف�ضل اخلبز العادي‪ّ � ،‬أما زوجتي‬ ‫ّ‬ ‫ �أنا � ّ‬‫ ماذا ت�رشبان؟‬‫ �أعطني �شا ًيا باحلليب‪،‬‬‫ع�صري املاجنو‪.‬‬ ‫ولـِ ‪10‬‬ ‫يا�سيدي‬ ‫ حا�رض‬‫ّ‬ ‫�أخرى؟‬ ‫�أي ‪11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زيد ‪ :‬هذا يكفي‪12،‬‬ ‫‪ 1‬ا‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬ق ط‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 7‬هـ ت‬ ‫‪ 8‬ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 11‬خ د‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬

‫‪90‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫�أكمل الفراغات الآتية كما يف املثال‬

‫‪6‬‬

‫ياه معدنيّة‬ ‫م‬

‫ز‬

‫عــ‬

‫بـ‬

‫خـ‬

‫ز‬ ‫عـ‬

‫حـ‬

‫جـ‬ ‫�شـ‬

‫مـ‬ ‫‪7‬‬

‫قـ‬ ‫َت ْر ِج ْم اجلمل الآتية �إىل اللغة الرتكية‬

‫‪� -1‬أنتما تف�ضالن اجلنب والزيتون يف الفطور‪.‬‬ ‫‪ -2‬هما ت�رشبان القهوة بعد الفطور‪.‬‬ ‫‪ -3‬هما ال يف�ضالن الع�صري يف الفطور‪.‬‬ ‫‪� -4‬أنا ال �أحب البي�ض يف الفطور‪.‬‬ ‫‪ -5‬هما ال يريدان ال�شاي قبل الفطور‪.‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪91 8‬‬


‫‪8‬‬ ‫�شاي ‬ ‫قهوة ‬ ‫حليب ‬ ‫ع�صري ‬ ‫جنب ‬ ‫زيتون ‬ ‫ع�سل ‬ ‫زبدة ‬ ‫بي�ض ‬ ‫مربى ‬ ‫‪9‬‬

‫ ‬‫ ‬‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫‪ -7‬‬ ‫‪ -8‬‬

‫أجب كما يف املثالني‬ ‫اِ�س�ألْ و� ْ‬ ‫هل حتبان ال�شاي؟‬ ‫ نعم‪ ،‬نحب ال�شاي‪.‬‬‫هل حتبان القهوة؟‬ ‫ ال‪ ،‬ال نحب القهوة‪.‬‬‫؟‬ ‫‬‫؟‬ ‫‬‫؟‬ ‫‬‫؟‬ ‫‬‫؟‬ ‫‬‫؟‬ ‫‬‫؟‬ ‫‬‫؟ ‬ ‫‬‫اكتب ال�ساعة كما يف املثال‬ ‫كم ال�ساعة الآن؟‬

‫ال�ساعة الثالثة والثلث‬ ‫ّ‬

‫‪92‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬يف الغداء‬ ‫متهيد‬ ‫ناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك‪ :‬ماذا يتناول النا�س يف الغداء عاد ًة؟‬ ‫‪1‬‬

‫مطعم �أنقرة‬

‫�أحم د ‪ :‬ما ر�أيكم يف الذهاب �إىل مطعم �أنقرة يف ال�ساعة الثانية ع�رشة والثلث؟‬ ‫�سليم ‪ :‬مِ َ‬ ‫ول ال؟ ولكن هل هذا املطعم نظيف؟‬ ‫�أحمد ‪ :‬نعم‪ ،‬هو مطعم نظيف و�أ�سعاره منا�سبة‪.‬‬

‫نذهب �إليه‪ ،‬لقد حان وقت اال�سرتاحة‪.‬‬ ‫�سليم ‪ :‬هيا‬ ‫ْ‬ ‫النادل ‪ :‬تف�ضلوا‪� ،‬أه ًال و�سه ًال يا �سادة‪ ،‬ماذا تف�ضلون من امل�أكوالت؟‬ ‫�سليم ‪ :‬نريد الأرز باللحم والفا�صوليا وقلي ًال من البطاطا ا َ‬ ‫ال�سلَطة‪.‬‬ ‫مل ْق ّلية مع ّ‬ ‫جا�سم ‪� :‬أنا �أف�ضل الأرز بالدجاج والبازالء واللنب‪.‬‬ ‫نور ‪� :‬أنا �س�أتناول احلَ�ساء �أوالً‪ ،‬بعدها �أريد �سمكًا َم ْ�شو ًيا مع �سلطة اخل�ضار‪.‬‬ ‫النادل ‪ :‬هل تريدون �شي ًئا �آخر؟‬ ‫�شكرا‪ .‬ال نريد �شي ًئا �آخر‪.‬‬ ‫�أحمد ‪ :‬ال‪ً ،‬‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪� -1‬أين يدور احلوار؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬هل املطعم نظيف؟‬ ‫‪-3‬ماذا يريد �سليم و�أحمد يف الغداء؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا �ستتناول نور �أوالً؟ ‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪93 8‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف الأمثلة‬ ‫� ْ‬

‫‪3‬‬

‫ هل يف�ضلون الأرز باللحم؟‬ ‫ هل ف�ضلوا الأرز باللحم؟‬ ‫ ال‪ ،‬ال يف�ضلون‪ .‬‬ ‫ ال‪ ،‬ما ف�ضلوا‪ .‬‬ ‫ هل ت�أكلون البازالء ؟‬ ‫ هل �أكلتم البازالء �أم�س؟‬ ‫ ال‪ ،‬ال ن�أكل‪.‬‬ ‫ ال‪ ،‬ما �أكلنا‪.‬‬ ‫‪ -1‬هل ت�أكلون الدجاج يف الغداء؟‬ ‫‪ -1‬هل �أكلوا الدجاج يف الغداء؟‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫‪ -2‬هل تتناولون احل�ساء؟‬ ‫‪ -2‬هل تناولتم احل�ساء؟‬ ‫ ‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫مل ْق ِ�صف؟ ‪ -3‬هل ي�رشبون القهوة يف املق�صف؟ ‬ ‫‪ -3‬هل �رشبوا القهوة يف ا َ‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫‪ -4‬هل �رشبتم الع�صري يف الفطور؟ ‪ -4‬هل ت�رشبون الع�صري يف الفطور؟‬ ‫ ‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫ ال‪،‬‬ ‫اكتب ال�ساعة كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫ ال�ساعة الثانية �إلاّ ثل ًثا‬

‫‪94‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫�أكمل الفراغات الآتية كما يف املثالني‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫امل�رشوبات‬

‫امل�أكوالت ‬ ‫‪ 11‬الأرز ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪8‬‬

‫‪ 3‬احلليب‬

‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫ال�شاي ‬

‫الفا�صوليا ‬

‫الكباب ‬

‫الأرز ‬

‫احل�ساء ‬

‫البازالء ‬

‫ب‬ ‫احللي ‬

‫الباذجنان ‬

‫حلم م�شوي ع�صريالربتقا ل‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫اللنب‬ ‫القهوة‬

‫الوحدة ‪95 8‬‬


‫اِ�س�أل و�أجب كما يف املثالني‬

‫‪6‬‬

‫ ‪ -‬هل هم يتناولون الأرز؟‬ ‫ ‪ -‬نعم‪ ،‬هم يتناولون الأرز‪.‬‬ ‫ ‪ -‬هل �أنتم ت�رشبون احلليب يف الغداء؟‬ ‫ ‪ -‬ال‪ ،‬ال ن�رشب احلليب يف الغداء‪.‬‬ ‫يف�ضلون الكباب؟‬ ‫‪ - 1‬هل هم ّ‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪ - 2‬هل �أنتم ت�أكلون الفا�صوليا؟‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪ - 3‬هل هم يريدون احل�ساء؟‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪ - 4‬هل �أنتم تريدون ال�شاي يف الغداء؟‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪ - 5‬هل هم ي�رشبون القهوة قبل الأكل؟‬ ‫ ‪-‬‬ ‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬ ‫‪7‬‬ ‫القهوة ‬

‫املطعم ‬

‫يقيمون ‬

‫ي�أكلون‬

‫يطبخون ‬

‫ي�رشبون ‬

‫جاءوا ‬

‫ي�شرتون‬

‫يف �أنقرة‬ ‫من مناطق خمتلفة والآن‬ ‫هم‬ ‫للغداء‪ .‬ويف املطعم‬ ‫ويعملون يف �إن�شاء البيوت‪ .‬ويذهبون �إىل‬ ‫ال�شاي‬ ‫الفا�صوليا والأرز واحللويات‪ .‬وبعد الأكل‬ ‫املواد‬ ‫ ‬ ‫‪ .‬ويف بع�ض الأحيان‬ ‫وهم ال يحبون‬ ‫ب�أنف�سهم‪.‬‬ ‫الأ�سا�سية للأكل و‬

‫‪96‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬يف ال َع�شاء‬ ‫متهيد‬ ‫تف�ضل من امل�أكوالت يف الع�شاء؟‬ ‫ماذا ّ‬ ‫�أين تتناول الع�شاء‪ ,‬يف البيت �أم يف املطعم؟‬ ‫‪1‬‬

‫تناول الع�شاء‬

‫الأم ‪ :‬م�ساء اخلري يا بنات‪.‬‬ ‫البنات ‪ :‬م�ساء اخلري ماما‪� ،‬أه ًال و�سهالً‪،‬‬ ‫�أنتِ مت�أخرة اليوم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الأم ‪ :‬نعم‪ ،‬كانت عندي �أعمال كثرية‬ ‫خرجت من ال�رشكة‬ ‫اليوم‪ ،‬ولذلك‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫يف ال�ساعة ال�سابعة �إال ثل ًثا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عائ�شة ‪ :‬هل تناولتِ �شي ًئا يف ال�رشكة؟‬ ‫تناولت �شي ًئا‪ ،‬والآن " َت�صيح‬ ‫الأم ‪ :‬ال‪ ،‬ما‬ ‫ُ‬ ‫َع�صافري َبطْ ني"‪ .‬ماذا َج ّه ْزتن للع�شاء؟‬ ‫ ‬ ‫طبخت الأرز‬ ‫زينب ‪ :‬عائ�شة �أع ّد ْت فطري ال�سبانخ وح�ساء الطماطم‪ ،‬فاطمة‬ ‫ْ‬ ‫فجهزت ال�سلطة‪.‬‬ ‫و احلم�ص‪ّ � ،‬أما �أنا‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫نت الع�شاء؟‬ ‫ِمت‬ ‫يداكن‪ ،‬هل تناول ّ‬ ‫ّ‬ ‫الأم ‪� :‬سل ْ‬ ‫انتظرناكِ حتى نتناول الطعام م ًعا‪.‬‬ ‫عائ�شة ‪ :‬ال‪ ،‬ما تناولْنا الع�شاء‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫الأم ‪� :‬أنا �آ�سفة‪ّ � ،‬أخ ْر ُتك ُّن عن الع�شاء‪.‬‬ ‫هيا نتناول الع�شاء الآن‪.‬‬ ‫يهم ‪ّ ،‬‬ ‫فاطمة ‪ :‬ال ّ‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪� -1‬أين تعمل الأم؟ ‬ ‫كانت عندها �أعمال كثرية اليوم؟ ‬ ‫‪ -2‬هل‬ ‫ْ‬ ‫‪ -3‬ماذا �أع ّد ْت عائ�شة؟ ‬ ‫ال�سلَطة؟ ‬ ‫‪ -4‬من َج ّه ْ‬ ‫زت َ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪97 8‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫‪3‬‬ ‫‪ -‬‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ ‬

‫هل تناولْنت الع�شاء �أم�س؟‬ ‫ال‪ ،‬ما تناولنا‪.‬‬ ‫هل تناولن احلم�ص؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل جه ْزتن املائدة يف امل�ساء؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل جهزن املائدة يف امل�ساء؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل �أكلن فطري ال�سبانخ �أم�س؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل �أكلنت ال َبا ِزالء يف املطعم �أم�س؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ال‪،‬‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪98‬‬

‫ ‬‫‪ -1‬‬

‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫هل تتناولن الع�شاء اليوم؟‬ ‫ال‪ ،‬ال نتناول‪.‬‬ ‫هل تف�ضلن ح�ساء الطماطم؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل يف�ضلن الفطري بعد ال َع�شاء؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل ت�رشبن القهوة بعد الفطور؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫هل ي�رشبن ال�شاي بعد الغداء؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬


‫اِملأ الفراغات الآتية م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫‪5‬‬

‫• فلفل �أ�سود • ماء زمزم • �آي�سكرمي • قهوة • َب َ�صل • زيت الزيتون‬ ‫ال �أ�رشبها يف وقت مت�أخر‪.‬‬ ‫لأنني ال �أ�ستطيع النوم عند �رشبها‪.‬‬

‫ال�سلطة بالليمون‬ ‫�أ�ضعه يف َ‬ ‫ليكون طعمها لذي ًذا ج ًدا‪.‬‬

‫عندما �أ�رشبه �أ�شعر باالطْ مِئنان‪.‬‬ ‫لأنه ماء مبارك‪.‬‬

‫�أتناوله يف الأيام احلارة‬ ‫من ال�صيف و�أ�شعر بالفرح‬ ‫لأن طعمه حلو‪.‬‬

‫عندما �أقطعه تنزل الدموع‬ ‫ويظن البع�ض‬ ‫عيني‬ ‫من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫�أنني �أبكي‪.‬‬

‫أ�شمه �أعطِ ُ�س‬ ‫عندما � ّ‬ ‫وهو ُي�ضيف ل ّذ ًة للأطعمة‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪99 8‬‬


‫‪6‬‬

‫ال�سيدة زينب واكتب جملاً م�ستعي ًنا‬ ‫ُنظر �إىل ال�صورتني ملطبخ ّ‬ ‫ا ْ‬ ‫بالكلمات الآتية كما يف املثالني‬

‫ال�سيدة زينب هذا امل�ساء؟‬ ‫�أ‪ -‬ماذا ْ‬ ‫فعلت ّ‬ ‫أكلت‬ ‫� ْ‬ ‫قر� ْأت‬ ‫غ�سلت‬ ‫ْ‬ ‫�رشبت‬ ‫ْ‬

‫الأطباق‬ ‫اللحم امل�شوي‬ ‫فنجان �شاي‬ ‫املجلّة‬

‫ال�سيدة زينب اللحم امل�شوي‪.‬‬ ‫� ْ‬ ‫أكلت ّ‬

‫ال�سيدة زينب �إىل الآن؟‬ ‫ال�سابعة �إال ثل ًثا‪ .‬ما الّذي مل تفعله ّ‬ ‫ب‪-‬ال�ساعة الآن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُتنظّ ف‬ ‫ت�ضع‬ ‫تطبخ‬ ‫تكتب‬

‫ال�سلطة يف الثلاّ جة‬ ‫الر�سالة‬ ‫املوقد‬ ‫الباذجنان‬

‫ال�سلَطة يف الثلاّ جة‪.‬‬ ‫مل ْ‬ ‫ت�ضع ّ‬ ‫ال�سيدة زينب َ‬

‫‪100‬‬

‫الوحدة ‪8‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫‪7‬‬

‫حت ّدث عما ت�أكله وت�رشبه يف ال َع�شاء‬

‫ ‬ ‫ن�أكل يف ال َع�شاء‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫املفردات اجلديدة‬

‫ ‬

‫�أ َب ًدا‬ ‫ُم َت َتا ِليني‬ ‫على الإطالق‬ ‫َنادِل‬ ‫َم ْ�سلو ًقا‬ ‫عا ِد ًيا‬ ‫ُم َق ّمر‬ ‫َمانجْ و‬ ‫نية‬ ‫ِمياه َم ْع َد ّ‬ ‫َ�سادة‬ ‫ ‬

‫َم ْق ِل ّية‬ ‫َم َرق‬ ‫َت ِ�صيح‬ ‫� َأع ّد‬ ‫فَطِ ري‬ ‫ُح ُّم�ص‬ ‫َ�سل َِم ْت َي َداكُ ّن‬ ‫� ّأخ ْر ُت‬ ‫ُف ْلفُل � ْأ�س َود‬ ‫ماء َز ْم َزم‬

‫� ْآي�سِ كرمي‬ ‫َزيت ال َزيتون‬ ‫� ْأ�س َتطيع‬ ‫� َأ�ض ُعه‬ ‫ل َْيمون‬ ‫بارك‬ ‫ُم َ‬ ‫�أ ْقطَ ُعه‬ ‫ُدموع‬ ‫� ْأبكي‬ ‫� ُأ�ش ّم‬

‫� ْأعطِ ُ�س‬ ‫يف‬ ‫ُي ِ�ض ُ‬ ‫مل َت َ�ضع‬ ‫ُز ْبدة‬ ‫َم ْ�شو ًيا‬ ‫َم ْق ِ�صف‬

‫التعبريات‬ ‫َت�صيح َع�صافري َبطْ ني‬ ‫ني‬ ‫ام المْ ِْ�س ِك ِ‬ ‫َولاَ َي ُح ُّ‬ ‫�ض َعلَى طَ َع ِ‬ ‫[�سورة احلاقة‪]34/‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪101 8‬‬


‫الوحدة‬

‫‪9‬‬

‫ق�ضاء وقت الفراغ‬ ‫الدر�س الأول ‪ :‬الهوايات‬ ‫متهيد‬

‫املف�ضلة؟‬ ‫ما هوايتك‬ ‫ّ‬ ‫ما هي هواياتك؟‬

‫‪1‬‬ ‫مرمي ‪ :‬يا �سالم! عندنا عطلة مل ّدة �أ�سبوعني‪ ،‬ماذا �ستفعالن يف هذه العطلة؟‬ ‫كرمية ‪ :‬ال نعرف بال�ضبط‪ ،‬لكن العطلة فر�صة ملمار�سة الهوايات‪.‬‬ ‫مرمي ‪ :‬ما هي هواياتكِ ؟‬ ‫ِي�سية واال�ستماع �إىل املو�سيقى‪.‬‬ ‫أحب قراءة الروايات ال ُبول ّ‬ ‫كرمية ‪ّ � :‬‬ ‫ِي�سية‪� .‬أنا َ�شغوفة بالروايات الكال�سيكية‪ ،‬و�أنتِ‬ ‫أحب الروايات ال ُبول ّ‬ ‫�سارة ‪� :‬أنا ال � ّ‬ ‫يا مرمي‪ ،‬هل عندكِ برنامج للعطلة؟‬ ‫ ‬ ‫مرمي ‪ :‬اِ�ست� َأجر والدي �شقة يف � اَآل ْنيا‪� .‬س�أم�شي كل يوم على �شاطِ ئ ال َبحر‪ ،‬‬ ‫و�س�أ�سبح طول النهار‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�سارة ‪ :‬ممتاز! يا ليتنا كنا معك!‬ ‫مرمي ‪ :‬ملاذا ال ت�سافران معي؟ نق�ضي م ًعا‬ ‫وق ًتا ممت ًعا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كرمية ‪ :‬فكرة جميلة‪ ،‬لكن علينا �أن ن�ست�شري �أ�رستنا‬ ‫يف هذا املو�ضوع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مرمي ‪� :‬إذن‪� ،‬س�أنتظر ر ّدكما‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬ما مدة العطلة؟ ‬ ‫‪ -2‬ما هوايات كرمية؟ ‬ ‫‪� -3‬إىل �أين �ست�سافر مرمي؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا �ستفعل مرمي يف �آالنيا؟ ‬

‫‪102‬‬

‫الوحدة ‪9‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫�أج ِر التمرين كما يف املثالني‬

‫‪3‬‬

‫القراءة‬

‫جمع الطوابع‬ ‫‪2‬‬

‫ماهوهاوياتيتههمما؟‬ ‫ا‬

‫تنا؟‬ ‫ي‬ ‫ما هوا كما‬ ‫هوايت‬

‫‪4‬‬

‫اال�ستماع ‪5‬‬

‫�إىل املو�سيقى‬

‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬

‫ما‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫هو تك‬ ‫ايت ان‬

‫امل�رسح‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫ما؟‬

‫الر�سم‬

‫ال�ش ْعر‬ ‫َنظْ م ِّ‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬ ‫ال�سفر‬ ‫وال�سياحة‬

‫ال�سباحة‬

‫تربية‬ ‫‪9‬‬ ‫احليوانات‬

‫‪ 8‬جمع‬ ‫العمالت الأجنبية‬

‫ال�صيد‬

‫ما هوايتهما؟ ‬

‫(‪ )5‬هما ‬

‫ما هوايتكما؟ ‬

‫(‪ )1‬كما ‬

‫هما هوايتهما اال�ستماع �إىل املو�سيقى‪.‬‬ ‫نا هوايتنا القراءة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫(‪ )2‬نا ‬

‫كما‬

‫‪-2‬‬

‫ (‪ )3‬كما ‬

‫نا‬

‫‪-3‬‬

‫(‪ )10‬هما ‬

‫هما‬

‫‪-4‬‬

‫(‪ )8‬نا ‬

‫كما‬

‫‪-5‬‬

‫ (‪ )6‬كما ‬

‫نا‬

‫‪-6‬‬

‫ (‪ )11‬هما ‬

‫هما‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪103 9‬‬


‫م�ستخدما ما بني القو�سني كما يف املثال‬ ‫كو ْن حوارات‬ ‫ً‬ ‫ّ‬

‫‪4‬‬

‫ (القراءة‪ /‬جمع الطوابع)‬ ‫ ‪ -‬ماذا تفعالن يف هذه العطلة؟‬ ‫ ‪ -‬نقر�أ الروايات‪.‬‬ ‫ ‪� -‬أنا ال �أحب القراءة‪� ,‬أنا �شغوفة بجمع الطوابع‪.‬‬ ‫‪( -1‬الذهاب �إىل امل�رسح‪ /‬الذهاب �إىل ال�سينما)‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫‪( -2‬اال�ستماع �إىل املو�سيقى ‪ /‬ال�سفر)‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫‪ ( -3‬ال�شعر ‪ /‬ال�صيد)‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫جول)‬ ‫‪( -4‬ال�سباحة ‪ /‬ال ّت ّ‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫‪104‬‬

‫الوحدة ‪9‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫؟‬

‫؟‬

‫؟‬

‫؟‬


‫‪5‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية ثم اكتب حروفها يف املربعات‬ ‫املنا�سبة كما يف املثال‬

‫ ما هي هواياتك؟‬‫العطلة؟‬ ‫‪ -1‬ماذا تفعالن يف‬ ‫للعطلة؟‬ ‫‪ -2‬هل عندكِ‬ ‫على �شاطئ البحر‪.‬‬ ‫‪� -3‬أم�شي كل‬ ‫ال ت�سافران معي؟‬ ‫‪-4‬‬ ‫يف هذا املو�ضوع‪.‬‬ ‫‪ -5‬علينا �أن ن�ست�شري‬ ‫‪2‬‬ ‫م ًعا وق ًتا ممت ًعا‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫معك!‬ ‫لي َتنا‬ ‫‪ -7‬يا ْ‬ ‫‪ -8‬اِ�ست�أجر والدي‬

‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫ا �ش‬ ‫ن‬

‫‪5‬‬

‫�أ‬

‫ب‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫ا‬

‫هـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ك‬

‫‪4‬‬

‫ل‬ ‫‪7‬‬

‫ا‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪6‬‬ ‫يمَ �شي‬ ‫والد‬ ‫ُعطلة‬ ‫ر ّد‬ ‫�أ�رسة‬ ‫و ْقت‬

‫عائلة‬ ‫�إجازة‬ ‫�أب‬ ‫زمن‬ ‫جواب‬ ‫َي�سري‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪105 9‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬الريا�ضة‬ ‫متهيد‬ ‫ماذا متار�س من الريا�ضات؟‬ ‫التزلج على اجلليد‬

‫‪1‬‬

‫خاقان ‪ :‬يا �إلهي‪ ،‬هل لديكم م�شكلة؟‬ ‫ياووز ‪ :‬ال‪ ،‬ا�صطدام ب�سيط‪ ,‬احلمد هلل ‪ ،‬نحن بخري‪.‬‬ ‫خاقان ‪� :‬أعتقد �أنكم ُج ُدد يف ريا�ضة التزلج على اجلليد‪.‬‬ ‫ياووز ‪ :‬نعم‪ ،‬ن�أخذ دورات التزلّج على اجلليد منذ يومني‪.‬‬ ‫خاقان ‪� :‬أنا �آخذ هذه الدورة منذ �أربعة �أ�شهر‪.‬‬ ‫تف!‬ ‫م رَ ِ‬ ‫ياووز ‪� :‬آه‪� ،‬إذن � َ‬ ‫أنت حُ ْ‬ ‫خاقان ‪ :‬ال‪ ،‬هذه هوايتي‪� ،‬أمار�س هذه الريا�ضة لق�ضاء وقت الفراغ‪ .‬هل ‬ ‫متار�سون ريا�ضة �أخرى؟‬ ‫ ‬

‫‪106‬‬

‫ياووز ‪� :‬أنا �أحب ركوب الأمواج‪ ،‬وهما يحبان ت�سلّق اجلبال‪.‬‬ ‫خاقان‪ :‬على فكرة‪ ،‬ا�سمي خاقان‪.‬‬ ‫ياووز ‪� :‬أنا ياووز‪ ،‬وهذان جميل وفريد‪.‬‬ ‫خاقان ‪ :‬ت�رش ْفت‪.‬‬ ‫ياووز ‪ :‬فر�صة �سعيدة‪ .‬هل ميكن �أن تعلّمنا هذه الريا�ضة قليالً؟‬ ‫خاقان ‪ :‬بكل �رسور‪َ ،‬تا ِب ُعوا حركاتي بد ّقة‪.‬‬ ‫الوحدة ‪9‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬هل لديهم م�شكلة ؟‬ ‫كانت هواية خاقان التزلج؟ ‬ ‫‪ -2‬هل‬ ‫ْ‬ ‫‪ -3‬ما هواية ياووز؟ ‬ ‫أخريا؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا قال لهم خاقان � ً‬ ‫اِملأ الفراغات الآتية ح�سب ال�صور كما يف املثالني‬ ‫‪3‬‬ ‫� ّأي ريا�ضة تف�ضلون؟ ‬

‫‪-‬نف�ضل كرة القدم‪.‬‬

‫�أي ريا�ضة يف�ضلون؟ ‬

‫‪-‬يف�ضلون كرة ال�سلة‪.‬‬

‫‪� -1‬أي ريا�ضة يحبون؟ ‬

‫‪-‬‬

‫‪� -2‬أي ريا�ضة حتبون؟ ‬

‫‪-‬‬

‫‪� -3‬أي ريا�ضة تف�ضل؟ ‬

‫‪-‬‬

‫‪� -4‬أي ريا�ضة حتب؟ ‬

‫‪-‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫رت البديل املنا�سب للجمل الآتية ثم اكتبه‬ ‫‪4‬‬ ‫اِخ ْ‬ ‫‪ -1‬هل لديكم م�شكلة؟‬ ‫ ال‪ ،‬ما عندنا م�شكلة‪ .‬ب‬ ‫�سلمت يداك‪ .‬‬ ‫�أ‬ ‫ْ‬ ‫‪ -2‬هل ميكن �أن تعلّمنا هذه الريا�ضة قليالً؟‬

‫عفوا‬ ‫ج ً‬

‫ج‬ ‫ب‬ ‫ �أنا �أحب الريا�ضة‬ ‫أنت حمرتف‬ ‫ �أ بكل �رسور‬ ‫ �إذن � َ‬ ‫‪ -3‬هذان جميل وفريد‪.‬‬ ‫ �أ مع ال�سالمة ‬

‫ب ما جن�سيتها؟ ‬

‫ج ت�رشفت‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪107 9‬‬


‫ ‬

‫ ‬

‫‪ -4‬هل متار�سون ريا�ضة �أخرى؟‬ ‫ ‬ ‫ �أ نعم‪ ،‬منار�س اجل َْري ب نعم‪ ,‬متار�سون اجل َْري ج نعم‪ ،‬ال منار�س اجل َْري‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية م�ستعي ًنا بال�صور‬

‫‪5‬‬

‫ُق َّفاز املُالكَ مة‬

‫َنظارة مائية‬

‫مِ ْزلَق‬

‫ٍِم�ضرْ َ ب‬

‫َ�ص ْد ِر ّية ال َنجاة‬

‫كُ َرة‬

‫حِ ذاء ريا�ضة‬

‫ مِ �ضرْ َ ب‬ ‫‪� -1‬إىل ماذا نحتاج عندما نلعب التن�س؟‬ ‫‪� -2‬إىل ماذا نحتاج عندما نركب الدراجة النا ِر ّية؟ ‬ ‫‪� -3‬إىل ماذا نحتاج عندما ن�سبح؟ ‬ ‫‪� -4‬إىل ماذا نحتاج عندما منار�س املالكمة؟ ‬ ‫‪� -5‬إىل ماذا نحتاج عندما نتزلّج؟ ‬ ‫‪� -6‬إىل ماذا نحتاج عندما نلعب كرة القدم؟ ‬ ‫‪� -7‬إىل ماذا نحتاج عندما نرك�ض؟ ‬ ‫‪� -8‬إىل ماذا نحتاج عندما نركب ال َّز ْو َرق؟ ‬

‫‪108‬‬

‫الوحدة ‪9‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫ُخو َذة‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية كما يف املثالني‬

‫‪6‬‬

‫ كرة ال�سلّة‪�/‬أنتم‬ ‫ ‪-‬هل كرة ال�سلة ريا�ضتكم املف�ضلة ؟ ‬ ‫ ‪-‬نعم‪ ،‬كرة ال�سلة ريا�ضتنا املف�ضلة‪.‬‬ ‫‪-3‬ركوب اخليل‪�/‬أنتما‬ ‫ ‬ ‫‪-1‬الكرة الطائرة‪ /‬هم‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬كرة القدم‪/‬نحن‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ال�سباحة‪/‬هن‬ ‫‪-2‬‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�أج ِر التدريب الآتي كما يف املثال‬ ‫‪7‬‬

‫ ‬

‫ركوب اخليل‬ ‫كرة الطّ اولة‬ ‫املدير‬ ‫اجلري‬

‫�أنا‬

‫كرة القدم‬ ‫حممود‬

‫ال�شباب‬ ‫ال�سباحة‬

‫عائ�شة‬

‫امل�شي‬

‫املُ�س ّنون‬ ‫زميلتي‬

‫املدر�س‬ ‫ّ‬ ‫كرة اليد‬

‫ال�شطرجن‬ ‫ال�شطرجن‪.‬‬ ‫أف�ضل ركوب اخليل �أما زميلتي‬ ‫فتف�ضل ّ‬ ‫ّ‬ ‫�أنا � ّ‬‫ ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪109 9‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬الفن والثقافة‬ ‫متهيد‬ ‫تف�ضل وملاذا؟‬ ‫� ّأي نادٍ ّ‬ ‫نادي الرحالت‬

‫‪1‬‬

‫ُتنظّ م م ْدر�س ُتنا ن�شاطات ف ّنية وثقافية كثرية خالل العام الدرا�سي‬ ‫ ‬ ‫والعطلة ال�صيفية‪ .‬وهناك �أندية ملمار�سة هذه الن�شاطات‪ .‬من هذه الأندية‪:‬‬ ‫التمثيل‪،‬‬ ‫الر ْق�صات ال�ش ْع ّ‬ ‫بية‪ ،‬نادي الثقافَة والأدب‪ ،‬نادي ْ‬ ‫الر�سم‪ ،‬نادي َّ‬ ‫نادي ّ‬ ‫نادي ا َ‬ ‫ال�ص ّحة والنظافة‪،‬‬ ‫ملكْتبات‪ ،‬نادي َ‬ ‫الرحالت‪ ،‬نادي االت�صاالت‪ ،‬نادي ِّ‬ ‫الرفق باحليوانات‪،‬‬ ‫نادي الريا�ضة‪ ،‬نادي ال ِهالل ال ْأحمر‪ ،‬نادي ال َّت ْ�صوير‪ ،‬نادي ِّ‬ ‫لية‪.‬‬ ‫نادي املُرور‪ ،‬نادي الك�شافة‪ ،‬نادي َّ‬ ‫ال�شطرجن‪ ،‬نادي ال ْإ�سعافات ال ّأو ّ‬ ‫رحالت �إىل المُ دن والقرى‪ .‬كما ُن ْ�صدر‬ ‫الرحالت‪ .‬ننظّ م َ‬ ‫ �أنا ُع ْ�ضو يف نادي َ‬ ‫رية عن ن�شاطاتنا‪.‬‬ ‫َن�شرْ ة َ�ش ْه ّ‬ ‫بيننا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تعاون جميل ْ‬ ‫نحن ع�رشون طال ًبا يف هذا النادي‪ .‬هناك ُ‬

‫‪110‬‬

‫الوحدة ‪9‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬ماذا تنظم امل ْدر�سة؟‬ ‫‪ -2‬متى تنظم امل ْدر�سة الن�شاطات؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬ماذا ينظم نادي الرحالت؟‬ ‫‪ -4‬هل هناك تعاون جميل بني الطالب؟‬ ‫رقما منا�س ًبا ح�سب ال�صور كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬ ‫ْ‬ ‫�ضع ً‬ ‫‪ 7‬تر�سم الطالبات ُ�ص َو ًرا خمتلف ًة ثم ينظّ ْمن معر�ض الر�سم‪.‬‬ ‫َي ُق ْم َن ب َدورهن يف موا�ضيع خمتلفة‪.‬‬ ‫ينظمن مكتبة امل ْدر�سة‪ ،‬و َيهتم ِْمن بالقراءة‪.‬‬ ‫ينظمن رحالت �إىل املدن والقرى‪.‬‬ ‫ينظمن م�سابقات ال�شطرجن‪.‬‬ ‫يهتم ِْمن بقواعد املرور و ُي�صدرن ن�رشة �شهرية عن ن�شاطاتهن‪.‬‬ ‫ريا�ضية‪.‬‬ ‫ينظمن م�سابقات‬ ‫‪4‬‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬

‫نادي الرحالت‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫نادي ال�شطرجن‬ ‫‪6‬‬ ‫نادي الر�سم‬ ‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫نادي التمثيل‬

‫نادي املرور‬ ‫نادي املكتبة‬

‫نادي الريا�ضة‬ ‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪111 9‬‬


‫‪4‬‬

‫�أكم ْل الفراغات م�ستعي ًنا باجلدول وبال�صورة الآتية كما يف املثال‬

‫• ي�شرتين ‬

‫• يت�ص ّفحن ‬

‫• يقاب ْلن ‬

‫• يطّ لعن على ‬

‫• يمَ ْ ُر ْر َن ‬ ‫• يدخ ْلن ‬

‫• يرج ْعن‬ ‫• يذهب‬

‫ال�صديقات ي�صلن �إىل معر�ض الكتب يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫� اً‬ ‫أول يطّ لعن على الن�رشات التعريفية‪.‬‬ ‫الكتب‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫دمة وبعدها‬ ‫ثم‬ ‫� ً‬ ‫أقرا�صا ُم جّ‬ ‫والكتب التاريخية‪ .‬وفج�أ ًة‬ ‫م ًعا �إىل احلديقة‪ .‬ثم‬ ‫فـ‬ ‫بيوتهن‪.‬‬ ‫�إىل‬ ‫أخريا‬ ‫ّ‬ ‫و� ً‬ ‫الوحدة ‪9‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫�إىل ق�سم املعاجم‬ ‫�صديقاتهن‬ ‫ّ‬ ‫املطعم‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية ح�سب ال�صور ثم اكتب‬ ‫الرقم املنا�سب على ال�صورة‬

‫‪ -1‬نادي‬ ‫‪ -2‬نادي‬ ‫‪ -3‬نادي‬

‫والأدب‪.‬‬ ‫والنظافة‪.‬‬ ‫باحليوانات‪.‬‬

‫ال�شعبية‪ -4 .‬نادي‬ ‫الأحمر‪ -5 .‬نادي‬ ‫الأولية‪ -6 .‬نادي‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫يا�سالم‬ ‫َ‬ ‫ِروايات‬ ‫ِي�سية‬ ‫بول ّ‬ ‫َ�شغوفَة‬ ‫كال�سيكية‬ ‫ّ‬ ‫نامج‬ ‫َب ْر َ‬ ‫ا ِْ�س َت� َأج َر‬ ‫يالَي َتنا‬ ‫ري‬ ‫َن ْ�س َت�ش ُ‬ ‫َ�ص ْيد‬ ‫َر ّد‬ ‫� َإجا َزة‬

‫َل َد ْيكَ‬ ‫م�ش ِكلَة‬ ‫ْ‬ ‫ا ِْ�صطَ َد َم‬ ‫َب�سيط‬ ‫َجلِيد‬ ‫َد ْورات‬ ‫َد ْورة‬ ‫تف‬ ‫حُم رَ ِ‬ ‫َق َ�ضاء‬ ‫َو ْقت ف ََراغ‬ ‫َتابِعوا‬ ‫َح َركاتي‬

‫بِد ّقة‬ ‫ُق َّفاز‬ ‫مائية‬ ‫ارة ّ‬ ‫َنظَّ َ‬ ‫رية ال َنجاة‬ ‫َ�ص ْد ّ‬ ‫مِ ْزلَق‬ ‫مِ �ضرْ ب‬ ‫َخ ْو َذة‬ ‫�أ ْندية‬ ‫الهالل الأحمر‬ ‫َت ْ�صوير‬ ‫ال ِر ْفق باحل َْيوان‬ ‫نادي الك َّ�شافة‬

‫ُق َرى‬ ‫ركوب اخليل‬ ‫ُن ْ�صدر‬ ‫�سباحة‬ ‫َن�شرْ ة‬ ‫كرة القدم‬ ‫ُيقا ِبلْن‬ ‫ُم�س ّنون‬ ‫َيط ِل ْعن على‬ ‫ناد‬ ‫َم ْعر�ض‬ ‫بية‬ ‫ر ْق�صات �ش ْع ّ‬ ‫جمع الطوابع‬ ‫ُع ْ�ضو‬ ‫العمالت‬ ‫رية‬ ‫َن�شرْ ة َ�ش ْه ّ‬ ‫الأجنبية‬ ‫لية‬ ‫ال ْإ�سعافات ال ّأو ّ‬ ‫ت�سلّق اجلبال‬ ‫ركوب الأمواج‬ ‫الكرة الطائرة‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪113 9‬‬


‫الوحدة‬ ‫الوحدة‬

‫‪10‬‬

‫العطلة‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬عطلة نهاية الأ�سبوع‬ ‫متهيد‬ ‫حتدث مع زميلك‪/‬زميلتك كيف تق�ضي عطلة نهاية الأ�سبوع؟‬ ‫الذهاب �إىل ال�سينما ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪ 1‬‬ ‫الأب ‪ :‬ما ر�أيكِ يف الذهاب �إىل ال�سينما يوم ال�سبت؟‬ ‫الأم ‪ :‬فكرة رائعة‪ ،‬ولكن �شيماء عندها درو�س �إ�ضافية‪� ،‬إذن نذهب يوم الأحد؟‬ ‫الأب ‪ :‬طيب‪� ،‬أين هي الآن؟‬ ‫أظن �أنها ت�ستذكر درو�سها يف الغرفة‪ .‬هل �أناديها؟‬ ‫الأم ‪ّ � :‬‬ ‫الأب ‪ :‬ال داعي‪� ،‬أنا �أذهب �إليها‪ ،‬و�أ�س�ألها عن ر�أيها‪.‬‬ ‫ق�صرية) ‬ ‫ (بعد مدة ‬ ‫ ‬ ‫الأب ‪ :‬يا ابنتي �أنا و�أمكِ نريد الذهاب �إىل‬ ‫ ال�سينما يوم الأحد‪ ،‬ما ر�أيكِ ؟‬ ‫ ‬ ‫البنت ‪� :‬أ�شكركما يا �أبي‪ ،‬ولكن عندي موعد مع‬ ‫ �صديقتي ليلى يوم الأحد‪ ،‬اذهبا �أنتما‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الأب ‪ :‬و�أنتما �إىل �أين �ستذهبان؟‬ ‫البنت ‪� :‬سنذهب �إىل امل�رسح‪ ،‬لقد ا ّتف ْقنا‬ ‫ على هذا‪ ،‬يوم اخلمي�س املا�ضي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬بني َمن يدور احلوار؟ ‬ ‫‪ -2‬متى يذهب الأب والأم �إىل ال�سينما؟ ‬ ‫‪� -3‬إىل �أين �ستذهب �شيماء يوم الأحد؟ ‬ ‫ ‬ ‫من �ستذهب �شيماء؟ ‬ ‫‪ -4‬مع ْ‬

‫‪114‬‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫ ‪3‬‬

‫ �أكمل اجل َُمل الآتية كما يف املثال‬ ‫‪4‬‬

‫ثم �أع ْد‬ ‫اِقر�أ ّ‬ ‫‪ -‬يوم االثنني‬

‫ ‬

‫‪ -‬يوم الثالثاء‬

‫ ‬

‫ يوم الأربعاء‬‫‪ -‬يوم اخلمي�س‬

‫ ‬

‫‪ -‬يوم اجلمعة‬

‫ ‬

‫ يوم ال�سبت‬‫‪ -‬يوم الأحد‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪5‬‬

‫أنت )‬ ‫(� َ‬ ‫(�أنتما) ‬ ‫(�أنتِ ) ‬ ‫(�أنتما) ‬ ‫أنت) ‬ ‫(� َ‬ ‫(�أنتما) ‬ ‫(�أنتِ ) ‬ ‫(�أنتما) ‬ ‫أنت) ‬ ‫(� َ‬ ‫(�أنتما) ‬ ‫(�أنتِ ) ‬ ‫(�أنتما) ‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫اِ ْذ َه ْب �إىل ال�سينما‪ .‬‬ ‫اِذهبا �إىل ال�سينما‪.‬‬ ‫اِ ْذ َه ِبي �إىل امل�رسح‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كثريا‪.‬‬ ‫اُ ْد ُر ْ�س ً‬ ‫ ‬ ‫كثريا‪.‬‬ ‫اُ ْد ُر�سِ ي ً‬ ‫ ‬ ‫اُكْ ُت ْب جي ًدا‬ ‫ ‬ ‫اُكْ ُت ِبي جي ًدا‪.‬‬ ‫ ‬

‫ُكتب جملاً عن برناجمك م�ستعي ًنا بالكلمات الآتية‬ ‫ ا ْ‬ ‫املقابلة ‬ ‫• ‬

‫ال�سفر �إىل ‬ ‫• ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫اللعب‬ ‫• ‬

‫الكتابة‬ ‫• ‬

‫• الزيارة‬ ‫• الفطور والغداء والع�شاء ‬

‫ماذا �ستفعل يف الأ�سبوع القادم؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫‪115‬‬


‫ حت ّد ْث مع زميلك‪/‬زميلتك كما يف املثال التايل‬

‫‪6‬‬

‫ �أنت وزميلك‪/‬زميلتك �ستذهبان �إىل العطلة‪� .‬أنت �ستتزلّج على اجلليد يف اجلبال‪ ,‬‬ ‫وزميلك �سيق�ضي عطلته على �شاطىء البحر‪.‬‬ ‫ماذا حتتاجان من املالب�س الآتية وملاذا؟‬

‫توية‬ ‫ُق ّبعة �شِ ّ‬

‫لحُ َْمة‬

‫ورت‬ ‫ُ�ش ْ‬

‫َنظّ ارة َ�شم�سية‬

‫تِ�شورت‬

‫ُبلوفَر‬

‫حِ ذاء َتزلّج‬

‫َبنطلون‬

‫َجورب‬

‫ُ�شورت �سِ باحة‬

‫كِ رميات �شم�س‬

‫ُق ّفاز‬

‫ُق ّبعة َ�صيفية‬

‫‪116‬‬

‫�صيفِي‬ ‫حِ ذاء ِريا�ضي ْ‬

‫ مِ ْن�شفة‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫املثال‪�- :‬س�آخذ من�شفة‪ ,‬لأنني �س�أحتاج �إليها بعد ال�سباحة يف البحر‪.‬‬ ‫ ‪�-‬س�آخذ �أحذية التزلّج‪ ,‬لأنني �س�أحتاج �إليه للتزلّج على اجلليد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫‪117‬‬


‫‪7‬‬

‫�ص ْل بني اجلز�أين الأفقي والعمودي كما يف املثال‬ ‫يف م�سجد حاجي بايرام‪.‬‬

‫من ال�سوق‪.‬‬

‫ا�ضول‪.‬‬ ‫َح َ�ضارات الأَ َن ُ‬

‫يف املنتزه‪.‬‬

‫ حولْ اجلُمل �أعاله كما يف املثال‬ ‫ّ‬

‫‪8‬‬

‫ ‪� -‬ست�ستيقظان من نومكما يف وقت مبكر‪.‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫َوا ْذكُ ُروا ا َ‬ ‫ام َم ْع ُدو َد ٍ‬ ‫ات‪...‬‬ ‫هلل فيِ �أَ َّي ٍ‬ ‫ ‬

‫‪118‬‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�سورة البقرة (‪)203‬‬

‫من َق ْل َعة �أ ْن َق َرة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫يف وقت مبكر‪.‬‬

‫‪� -1‬سي�ستيقظان من نومهما‬ ‫‪� -2‬سي�صلّيان �صالة الفجر‬ ‫‪� -3‬سي�شاهدان طلوع ال�شم�س‬ ‫‪� -4‬سيتناوالن الفطور‬ ‫‪� -5‬سي�شرتيان بع�ض الهدايا‬ ‫‪� -6‬سيزوران متحف‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬عطلة ن�صف ال�سنة‬ ‫متهيد‬ ‫هل زار �أحد من �أقاربك مكّة واملدينة؟‬ ‫هل ترغب يف زيارة الكعبة؟‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬

‫الذهاب �إىل العمرة‬

‫أنت تعرف �صديقي حمزة‪ ،‬هو و�أ�رسته �سيذهبون �إىل العمرة يف ‬ ‫جعفر ‪ :‬يا �أبي � َ‬ ‫ العطلة‪ ،‬هل ُت ْر�سِ لُني معهم؟‬ ‫ ‬ ‫حمزة ‪� :‬أرجوك يا عمي ا�سمح له‪.‬‬ ‫الوالد ‪ :‬كيف تذهبون ياحمزة‪،‬‬ ‫ بالطائرة � ْأم باحلافلة؟‬ ‫ ‬ ‫حمزة ‪� :‬أعتقد‪� ،‬سنذهب بالطائرة‪،‬‬ ‫ هل �ست�سمح ل�صديقي؟‬ ‫ ‬ ‫أي�ضا كنا‬ ‫الوالد ‪ :‬يف احلقيقة‪ ،‬نحن � ً‬ ‫ نرغب يف زيارة الأماكن‬ ‫ ‬ ‫ ا ُ‬ ‫مل َق ّد�سة هذه ال�سنة‪ ،‬ولكن‬ ‫ ‬ ‫ بع�ض الظُّ ُروف َم َن َع ْتنا من‬ ‫ ‬ ‫ الزيارة‪ .‬اِذهبوا �أنتم هذه‬ ‫ ‬ ‫ ال�سنة ونحن نذهب يف ال�سنة‬ ‫ ‬ ‫ القادمة �إن �شاء اهلل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪ -1‬ما مو�ضوع احلوار ؟‬ ‫‪ -2‬هل �أر�سل الوالد ْابنه جعفر �إىل العمرة؟ ‬ ‫‪ -3‬كيف يذهب حمزة و�أ�رسته �إىل العمرة؟ ‬ ‫‪ -4‬هل الوالد يرغب يف زيارة الأماكن املقد�سة؟ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪119 10‬‬


‫اِملأ الفراغات م�ستعينًا ب�أيام الأ�سبوع‬

‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‪ 1‬‬ ‫‬‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫‪ -7‬‬

‫هم �أ�صدقاء يف ثانوية الأئمة واخلطباء و�سيق�ضون وق ًتا ممت ًعا‬ ‫يف عطلة ن�صف ال�سنة‪.‬‬ ‫�سيذهبون �إىل مكتب ال�سياحة يوم ‪.‬‬ ‫�سي�سافرون �إىل مطار جدة يوم ‪.‬‬ ‫ثم �س َي ِ�صلون �إىل مكة املكرمة يوم ‪.‬‬ ‫�سيطوفون بالكعبة يوم ‪.‬‬ ‫�س ُي َ�صلّون �صالة اجلمعة يف بيت اهلل يوم ‪.‬‬ ‫�سي�سافرون �إىل املدينة املنورة يوم ‪.‬‬ ‫�سيزورون قرب الر�سول (�ص) يوم ‪.‬‬ ‫�سريجعون �إىل بلدهم بعد �أ�سبوع �إن �شاء اهلل‪.‬‬ ‫�أكم ْل اجلمل الآتية كما يف املثال‬

‫‪4‬‬ ‫أنت )‬ ‫ (� َ‬ ‫(�أنتم) ‬ ‫ ‬ ‫‪�( -1‬أنت) ‬ ‫(�أنتم) ‬ ‫ ‬ ‫أنت) ‬ ‫‪َ �( -2‬‬ ‫(�أنتم) ‬ ‫ ‬ ‫أنت) ‬ ‫‪َ �( -3‬‬ ‫(�أنتم) ‬ ‫ ‬ ‫أنت) ‬ ‫‪َ �( -4‬‬ ‫(�أنتم) ‬ ‫ ‬ ‫أنت) ‬ ‫‪َ �( -5‬‬ ‫(�أنتم) ‬ ‫ ‬

‫‪120‬‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫ِذهب �إىل العمرة‪.‬‬ ‫ا ْ‬ ‫اِذهبوا �إىل العمرة‪.‬‬ ‫اِجل�س يف مكانكَ ‪.‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ِفتح النافذة‪.‬‬ ‫ا ْ‬ ‫ ‪.‬‬ ‫�أغل ِْق الباب‪.‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ُ�سكت يف امل�سجد‪.‬‬ ‫ا ْ‬ ‫ ‪.‬‬ ‫اُكتب واجبكَ ‪.‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ ‬

‫ ‬


‫ ‪ 5‬‬

‫�ص ْل بني اجلز�أين الأفقي والعمودي كما يف املثال‬ ‫م�ساء‪.‬‬ ‫ً‬

‫�صباحا‪.‬‬ ‫يوم االثنني‬ ‫ً‬

‫ظهرا‪.‬‬ ‫نف�س اليوم ً‬

‫أ�سبوعا‪.‬‬ ‫ � ً‬

‫قبل بدء املدار�س‪.‬‬

‫ �إىل ال�سعودية‪.‬‬

‫الأماكن املقد�سة‪.‬‬

‫‪ -1‬يريدون الذهاب‬ ‫‪ -2‬املدر�سة �سوف تنظم لهم رحلة‬ ‫‪� -3‬سيغادرون �أنقرة‬ ‫�سي�صلون �إىل مطار مكة‬ ‫‪ِ -4‬‬ ‫‪� -5‬سيقيمون فيها‬ ‫‪� -6‬سيزورون يف ال�سعودية‬ ‫‪� -7‬سيعودون �إىل تركيا‬

‫‪2‬‬

‫حولْ اجلُمل �أعاله كما يف املثال‬ ‫‪6‬‬ ‫ّ‬ ‫ ‪-‬تريدون الذهاب �إىل ال�سعودية‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪121 10‬‬


‫ُنظر �إىل اجلدول و�أجب عن الأ�سئلة �أدناه كما يف املثال‬ ‫ا ْ‬

‫‪7‬‬ ‫اال�سم‬

‫عاد ًة‬

‫دائما‬ ‫�أحيا ًنا‬ ‫ً‬

‫ماذا؟‬ ‫م�شاهدة‬ ‫التلفزيون‬

‫متى؟‬

‫َحنان‬ ‫م�ساء‬ ‫ال�سبت‬ ‫ً‬ ‫ال�سبت بعد‬ ‫زيارة الأقارب‬ ‫عدنان‬ ‫الظهر‬ ‫الذهاب �إىل‬ ‫ناجي‬ ‫م�ساء‬ ‫أحد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ال�سينما‬ ‫الذهاب �إىل‬ ‫ظهرا‬ ‫ال�سبت‬ ‫� َأمل‬ ‫ً‬ ‫امل�رسح‬ ‫مذاكرة‬ ‫عِ ماد‬ ‫م�ساء‬ ‫الأحد‬ ‫ً‬ ‫الدرو�س‬ ‫�رشاء �أ�شياء ال�سبت واالحد‬ ‫َم َها‬ ‫�صباحا‬ ‫جديدة‬ ‫ً‬ ‫م�ساء؟ ‪ -3‬متىيزور عدنان الأقارب؟‬ ‫ ماذا تفعل حنان ال�سبت‬ ‫ً‬ ‫ ‬‫ ت�شاهد التلفزيون عاد ًة ‪ .‬‬ ‫�صباحا؟‬ ‫‪ -1‬متى يذهب ناجي �إىل ال�سينما؟ ‪ -4‬ماذا تفعل َمها ال�سبت والأحد‬ ‫ً‬ ‫ ‪ -‬‬‫ظهرا؟ ‪ -5‬متى يذاكر عِ ماد الدرو�س؟‬ ‫‪ -2‬ماذا تفعل � َأمل ال�سبت ً‬ ‫ ‬‫ ‬‫ ‬ ‫توا الحْ ََّج َوا ْل ُع ْم َر َة لهلِ ِ‪...‬‬ ‫َو�أَ مِ ُّ‬

‫�سورة البقرة (‪)196‬‬

‫‪122‬‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫الدر�س الثالث‪ :‬العطلة ال�صيفية‬ ‫متهيد‬ ‫كيف تق�ضي العطلة ال�صيفية؟‬ ‫‪1‬‬

‫زيارة �إىل م�رص‬

‫‪ :‬مرح ًبا‪ ،‬نحن قادمات من تركيا‪ ،‬ونريد ثالث غرف مل ّدة �أ�سبوع‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال�سائحا ‬ ‫أهلاً و�سهلاً بكن يف م�رص‪ْ � .‬أح ُجز َلك ُّن ثالث غرف ف َْو ًرا‪.‬‬ ‫اال�س ِت ْقبا ل ‪� :‬‬ ‫ّ‬ ‫ُموظّ ف ْ‬ ‫‪� :‬سن�ضع احلقائب يف الغرف و�سنذهب �إىل الأهرام‪ ،‬كيف ن�صل‬ ‫ت‬ ‫ال�سائحا ‬ ‫ �إليها من ف�ضلك؟‬ ‫ ‬ ‫ارة � ْأج َرة‪� ،‬سوف ت�صلْن �إىل هناك خالل ن�صف �ساعة‪.‬‬ ‫موظف اال�ستقبا ل ‪� :‬أَطلب َلك ُّن ّ‬ ‫�سي َ‬ ‫نف�ضل ركوب احلافلة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال�سائحا ‬ ‫‪ :‬ولكن نحن ّ‬ ‫موظف اال�ستقبا ل ‪� :‬إذن ا ُْعبرُ ْ َن الطريق ثم اركبنْ احلافلة من املوقف‪ ،‬وا ْن ِزلْن‬ ‫ من احلافلة عند �شارع الأهرام‪ .‬هناك �ست�شاه ْدن الأهرام‪ .‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬من �أين ه�ؤالء ال�سائحات قادمات؟ ‬ ‫ ‬ ‫يوما �ستبقى ال�سائحات يف م�رص؟ ‬ ‫‪ -2‬كم ً‬ ‫‪� -3‬إىل �أين �سيذهبنْ بعد و�ضع احلقائب يف الغرف؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬هل يذهبنْ ب�سيارة �أجرة � ْأم باحلافلة؟ ‬ ‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪123 10‬‬


‫‪3‬‬

‫حممد‬ ‫اِملأ الفراغات �أدناه م�ستعي ًنا بربنامج ّ‬

‫برنامج حممد يف �شهر �أيلول‬ ‫• يوم االثنني‬ ‫ لعب كرة ال�سلّة يف ال�صباح‪.‬‬ ‫• يوم الثالثاء‬ ‫ظهرا‪.‬‬ ‫ زيارة املتحف مع الأ�صدقاء ً‬ ‫• يوم الأربعاء‬ ‫ م�ساعدة الأم يف الت�سوق‪.‬‬ ‫• يوم اخلمي�س‬ ‫ مذاكرة ما ّدة التاريخ‪.‬‬

‫• يوم اجلمعة‬ ‫ الذهاب �إىل �صالة اجلمعة‪.‬‬ ‫• يوم ال�سبت‬ ‫ تناول الع�شاء يف املطعم مع الأ�رسة‪.‬‬ ‫• يوم الأحد‬ ‫ م�شاهدة التلفزيون يف البيت‪.‬‬

‫ ‪� -‬سيلعب حممد كرة اليد �صباح يوم االثنني‪.‬‬ ‫ ‪ -‬ال‪� ,‬سيلعب كرة ال�سلّة �صباح االثنني‪.‬‬ ‫‪� -1‬سيزور املتحف مع �أبيه يوم الثالثاء‪.‬‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫‪� -2‬سيذهب �إىل امل�صنع مع �أمه يوم الأربعاء‪.‬‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫‪� -3‬سيذاكر ما ّدة الكيمياء يوم اخلمي�س‪.‬‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫‪� -4‬سيذهب �إىل امل�سجد �صباح يوم اجلمعة‪.‬‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫‪� -5‬سي�أكل الطعام يف البيت يوم ال�سبت‪.‬‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫‪�-6‬سيت�ص ّفح الإنرتنت طوال يوم الأحد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬‬

‫‪124‬‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫‪4‬‬

‫ُنظر �إىل اجلدول و�أجب عن الأ�سئلة �أدناه‬ ‫ا ْ‬ ‫ماذا؟‬

‫متى؟‬

‫زينب وفاطمة ومرمي‬

‫م�شاهدة الفيلم‬

‫غ ًدا‬

‫ومنى‬ ‫�أمرية و�سلوى ُ‬

‫الذهاب �إىل النزهة‬

‫الأ�سبوع القادم‬

‫فِريال و�صاحلة وخريية‬

‫زيارة دار العجزة‬

‫بعد غد‬

‫�إبتهال وليلى و�شريين‬

‫زيارة الأماكن املق ّد�سة‬

‫ال�شهر القادم‬

‫الذهاب �إىل �أنطاليا‬

‫ال�سنة القادمة‬

‫الأ�شخا�ص ‬

‫و�صفية‬ ‫زهرة و�أمينة‬ ‫ّ‬

‫املثال‪ - :‬ماذا �ستفعل زينب وفاطمة ومرمي غ ًدا؟‬ ‫ ‪� -‬سي�شاهدن الفيلم‪.‬‬ ‫ومنى �إىل النزهة؟‬ ‫ ‪ -1‬متى �ستذهب �أمرية و�سلوى ُ‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫ ‪ -2‬ماذا �ستفعل فِريال و�صاحلة وخريية بعد غد؟‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫ ‪ -3‬متى�ستزور ابتهال وليلى و�شريين الأماكن املق ّد�سة؟‬ ‫ ‪ -‬‬ ‫و�صفية ال�سنة القادمة؟‬ ‫ ‪ -4‬ماذا �ستفعل زهرة و�أمينة‬ ‫ّ‬ ‫ ‪ -‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪125 10‬‬


‫�أكم ْل اجلمل الآتية كما يف املثال‬

‫‪5‬‬

‫ (�أنتِ ) اِذهبي �إىل مِ �صرْ ‪.‬‬ ‫‪�( -3‬أنتِ ) �ساعدي والديكِ ‪.‬‬ ‫ِذهب �إىل م�رص‪.‬‬ ‫ (�أننت ) ا نْ َ‬ ‫ (�أننت) ‬ ‫‪�( -1‬أنتِ ) اِرجعي �إىل البيت‪.‬‬ ‫‪�( -4‬أنتِ ) �أ كرمي ال�ضيوف‪.‬‬ ‫ (�أننت) (�أننت) ‬ ‫املدر�س‪�( -5 .‬أنتِ ) �شاهدي الفيلم‪.‬‬ ‫‪�( -2‬أنتِ ) ا ِْ�س َتمعي �إىل ّ‬ ‫ (�أننت) (�أننت) ‬ ‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمتني‬ ‫‪6‬‬ ‫خالد ‪ :‬كيف العطلة؟ ‬ ‫زينب ‪ :‬العطلة على �شاطئ البحر‪.‬‬ ‫خالد ‪� :‬إىل �أين ؟‬ ‫زينب ‪� :‬إىل �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫خالد ‪� :‬ستذهبني؟‬ ‫زينب ‪�:‬س�أذهب بالقطار‪.‬‬

‫�ستق�ضني‬ ‫�ستذهبني‬ ‫�س�أذهب‬ ‫�س�أق�ضي‬ ‫مباذا‬

‫‪� :‬إىل �أين ؟‬ ‫ ‬ ‫حممود‬ ‫ ‬ ‫�ستذهنب ‬ ‫�شادية و�صديقاتها ‪� :‬إىل طرابزون‪.‬‬ ‫�سن�صل‬ ‫‪� :‬ست�صلْن �إىل طرابزون؟‬ ‫ ‬ ‫حممود‬ ‫ ‬ ‫�سنذهب‬ ‫�شادية و�صديقاتها ‪ :‬باحلافلة‪.‬‬ ‫�ستق�ضني‬ ‫ ‬ ‫حممود‬ ‫ ‬ ‫‪ :‬وق ًتا ممت ًعا هناك �إن �شاءاهلل‪ .‬كيف‬ ‫�شكرا‪� ،‬إىل اللقاء‪.‬‬ ‫�شادية و�صديقاتها ‪ً :‬‬ ‫مي‬ ‫ان‬ ‫َو َه َذا ا ْل َب َل ِد الأمِ ني٭ َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْ إِ‬ ‫ال ْن َ�س َ‬ ‫ فيِ �أَ ْح َ�س ِن َت ْق ِو ٍ‬ ‫ ‬

‫‪126‬‬

‫�سورة التني(‪)4-3‬‬

‫الوحدة ‪10‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمتني‬

‫‪7‬‬

‫ك ّل �سنة‬ ‫‪ -1‬يذهب �إىل العطلة يف ال�صيف‪.‬‬ ‫ي�سافرن ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ْ‬ ‫‪ -3‬يف الفندق‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتناولْن الأكل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الأماكن ‪.‬‬ ‫‪ -6‬بالطائرة‪.‬‬ ‫خالل هذه ال�سنة‬ ‫‪� -1‬سيذهب �إىل العطلة يف اخلريف‪.‬‬ ‫‪� -2‬إىل م�رص‪.‬‬ ‫‪ -3‬يف �شقة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الأكل يف املطعم‪.‬‬ ‫�سيزرن ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ْ‬ ‫�سي�سافرن ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫ْ‬

‫نب‬ ‫يذه ‬

‫املقد�سة‬

‫�إىلال�سعودية ‬

‫ينز ْلن ‬

‫يزرن ‬ ‫ْ‬

‫يف املطعم‬

‫ي�سافرن ‬ ‫ْ‬

‫يف ال�صيف‬

‫�سي�سافرن ‬ ‫ْ‬

‫يف اخلريف‬

‫�سيتناو ْلن ‬

‫مفرو�شة‬

‫�سيذهب ‬

‫ال ْأه َرام‬

‫�سينز ْلن ‬

‫بال�سفينة‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫إ�ضافية‬ ‫�‬ ‫ّ‬ ‫أظن‬ ‫� ّ‬ ‫�أنادي‬ ‫ا ّت َف ْقنا‬ ‫يوم االثنني‬

‫يوم الثالثاء‬ ‫يوم الأربعاء‬ ‫يوم اخلمي�س‬ ‫يوم اجلمعة‬ ‫يوم ال�سبت‬

‫ا�س َمح‬ ‫يوم الأحد‬ ‫ْ‬ ‫َن ْر َغب يف‬ ‫مِ ْن َ�شفة‬ ‫�أر�سِ ل‬ ‫ لحُ َْمة‬ ‫َقرب‬ ‫كرميات �شم�س‬ ‫اغلق‬ ‫ُت ْر�سلني‬ ‫ْ‬

‫�أحجز‬ ‫فورا‬ ‫ً‬ ‫أعربن‬ ‫� ْ‬ ‫دار العجزة‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪127 10‬‬


‫الوحدة‬

‫‪11‬‬

‫النا�س والأماكن‬ ‫الدر�س الأول ‪ :‬تركيا‬ ‫متهيد‬

‫كم منطقة ومدينة يف تركيا؟‬ ‫ملاذا تركيا بلد �سياحي؟ ناق�ش هذا املو�ضوع مع زمالئك‪.‬‬ ‫ال�سفر �إىل تركيا‬

‫‪1‬‬ ‫َم َنال ‬ ‫�سمرية ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫منال ‬ ‫ ‬ ‫�سمرية ‬ ‫ ‬ ‫منال ‬ ‫ ‬ ‫�سمرية ‬ ‫منال ‬ ‫�سمرية ‬ ‫منال ‬ ‫�سمرية ‬ ‫منال ‬ ‫ ‬ ‫�سمرية ‬

‫‪128‬‬

‫الوحدة ‪11‬‬

‫‪� :‬أين �ستق�ضني العطلة ال�صيفية؟‬ ‫أقرر بع ُد‪ ،‬ال�سنة املا�ضية‬ ‫‪ْ :‬‬ ‫مل � ّ‬ ‫�سافرنا �إىل �سوريا‪ .‬هذه املرة‬ ‫نريد ال�سفر �إىل �أوروبا‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ر�أيكِ يف الذهاب �إىل تركيا‬ ‫هذه املرة؟‬ ‫‪ :‬يف احلقيقة قر� ُأت الكثري عن تركيا‬ ‫مل �أ�سافر �إليها حتى الآن‪.‬‬ ‫لكن ْ‬ ‫مرتني‪،‬‬ ‫‪� :‬أنا‬ ‫ُ‬ ‫�سافرت �إىل تركيا ّ‬ ‫وم�ستعدة لل�سفر مرة ثالثة‪.‬‬ ‫‪ :‬كيف وجدتِها؟‬ ‫‪ :‬البلد جميل ج ًّدا‪ ،‬والنا�س طيبون والأكْ لاَ ت لذيذة‪.‬‬ ‫�سافرت وحدكِ ؟‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫ِ‬ ‫ف�سافرت وحدي‪.‬‬ ‫املرة الثانية‬ ‫املرة الأوىل‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫�سافرت مع �أ�رستي‪� ،‬أما ّ‬ ‫‪ّ :‬‬ ‫�سافرت؟‬ ‫‪ :‬مباذا‬ ‫ِ‬ ‫‪ :‬بالطائرة‪ ،‬ولكن و�سائل ال�سفر موجودة‪ .‬ب�إمكانك ال�سفر بالطائرة‬ ‫�أو باحلافلة �أو بالقطار �أو بالباخرة‪.‬‬ ‫‪� :‬أعتقد � ّأن قرار العطلة �سيكون �سهالً‪.‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫ ‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫� ْ‬ ‫‪� -1‬أين �ستق�ضي �سمرية العطلة ال�صيفية؟ ‬ ‫�سافرت �سمرية يف ال�سنة املا�ضية؟ ‬ ‫‪� -2‬إىل �أين‬ ‫ْ‬ ‫�سافرت �إىل تركيا من قبل؟ ‬ ‫‪ -3‬هل منال‬ ‫ْ‬ ‫وجدت منال تركيا؟ ‬ ‫‪ -4‬كيف‬ ‫ْ‬ ‫كو ْن جملاً مفيد ًة من القائمتني الآتيتني كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ريزة‬‫ ‬ ‫ مالطيا‬‫ ‬ ‫ �آيدين‬‫‪-‬قهرمان مرع�ش‬

‫ قي�رصي‬‫ بور�صة‬‫‪� -‬سِ عرت‬

‫ ‬ ‫ ب�سطرمة‬‫ ‬ ‫ ف�ستق‬‫ ‬ ‫ تني‬‫‪� -‬آي�سكرمي‬

‫ َخ ْوخ‬‫ �شاي‬‫‪ -‬م�شم�ش‬

‫ بور�صة م�شهورة باخلوخ‪.‬‬‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪4‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫ذهبت �إىل امل�رسح؟‬ ‫هل‬ ‫َ‬ ‫أذهب‪.‬‬ ‫ال‪ْ ،‬‬ ‫لــم � ْ‬ ‫كتبت الر�سالة؟‬ ‫‪ -1‬هل‬ ‫َ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -2‬هل �رشبتِ ال�شاي؟‬ ‫ال‪،‬‬

‫فهمت املو�ضوع؟‬ ‫‪ -3‬هل‬ ‫َ‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -4‬هل ات�صلتِ مبدير امل ْدر�سة؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫‪ -5‬هل تكل ّْم َت مع �صديقك؟‬ ‫ال‪،‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪129 11‬‬


‫ ‬ ‫‪5‬‬

‫�ضع عالمة‬

‫�أمام االختيار ال�صحيح‬

‫‪ -1‬ما عدد �سكّان �أنقرة؟‬ ‫�أ‪ -‬خم�سة ماليني‬ ‫ب‪� -‬سبعة ماليني‬ ‫ج‪ -‬ع�رشة ماليني‬ ‫‪� -2‬أين يقيم رئي�س اجلمهورية و�أين يعمل؟‬ ‫�أ‪-‬يف ق�رص ت�شانكايا‪.‬‬ ‫ب‪-‬يف جمل�س الأمة الرتكي‪.‬‬ ‫ج‪-‬يف ق�رص طوبكابي‬ ‫‪ -4‬ما العملة امل�ستعملة يف تركيا؟‬ ‫�أ‪ -‬الريال‬ ‫ب‪ -‬الدوالر‬ ‫ج‪ -‬اللرية‬

‫‪ -3‬ما لون ال َعلم الرتكي؟‬ ‫�أ‪�-‬أ�صفر و�أزرق‬ ‫ب‪�-‬أحمر و�أبي�ض‬ ‫ج‪�-‬أ�سود و�أخ�رض‬

‫‪� -5‬أي ريا�ضة �أكرث �شعبية يف تركيا؟‬ ‫�أ‪ -‬ركوب اخليل‬ ‫ب‪ -‬كرة القدم‬ ‫ج‪ -‬ال�سباحة‬ ‫‪� -6‬أي نبات ُي ْز َرع �أكرث يف منطقة البحر الأ�سود؟‬ ‫�أ‪-‬الربوكويل‬ ‫ب‪-‬ال�شاي‬ ‫ج‪-‬القطن‬

‫‪130‬‬

‫ازدحاما يف تركيا؟‬ ‫‪� -7‬أي مدينة �أكرث‬ ‫ً‬ ‫�أ ‪� -‬إزمري‬ ‫ب‪� -‬أنقرة‬ ‫ج‪� -‬إ�سطنبول‬ ‫الوحدة ‪11‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫‪� -8‬أين تقع �أنقرة يف تركيا؟‬ ‫�أ ‪ -‬يف غرب تركيا‬ ‫ب‪ -‬يف �رشق تركيا‬ ‫ج‪ -‬يف و�سط تركيا‬


‫‪6‬‬

‫�أج ِر التدريب كما يف املثال‬

‫‪ -1‬البحر الأ�سود‬ ‫‪ -2‬بحر �إيجة‬ ‫‪ -3‬البحر الأبي�ض املتو�سط‬ ‫‪ -4‬بحر مرمرة‬

‫‪ -1‬منطقة مرمرة‬ ‫‪ -2‬منطقة �إيجة‬ ‫‪ -3‬منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط‬ ‫‪ -4‬منطقة و�سط الأنا�ضول‬ ‫‪ -5‬منطقة البحر الأ�سود‬ ‫‪ -6‬منطقة �رشقي الأنا�ضول‬ ‫‪ -7‬منطقة جنوب �رشقي الأنا�ضول‬

‫ �أين تقع مدينة بور�صة؟‬‫ تقع يف منطقة مرمرة‪.‬‬‫ ‬ ‫ مب ت�شتهر؟‬‫ ‬ ‫ ت�شتهر باخلوخ‪.‬‬‫‪� -4‬أين تقع مدينة ريزة؟‬ ‫�سافرت �إىل بور�صة؟‬ ‫ هل‬‫َ‬ ‫ ‬ ‫لــم �أ�سافر �إىل بور�صة حتى الآن‪ .‬‬ ‫ ال‪ْ ،‬‬‫ ‬ ‫‪� -1‬أين تقع مدينة �آيدين؟‬ ‫ ‬ ‫؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪� -5‬أين تقع مدينة مالطيا؟‬ ‫ ‬ ‫؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أين تقع مدينة قهرمان مرع�ش؟ ‬ ‫ ‬ ‫؟‬ ‫ ‬ ‫عرت؟‬ ‫ ‬ ‫‪� -6‬أين تقع مدينة �سِ ْ‬ ‫؟ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪� -3‬أين تقع مدينة قي�رصي؟‬ ‫ ‬ ‫؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الدر�س الأول‬

‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬

‫الوحدة ‪131 11‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬بالد عربية‬ ‫متهيد‬ ‫هل تعرف �أ�سماء البلدان العربية؟‬ ‫هل �سافرمت �إىل بالد عربية؟‬ ‫ما ّدة اجلغرافيا‬

‫‪1‬‬

‫املدر�س ‬ ‫ ‬ ‫�سليم‬ ‫املدر�س ‬ ‫ ‬ ‫�سليم‬ ‫املدر�س ‬ ‫ ‬ ‫�سليم‬ ‫املدر�س ‬ ‫ ‬ ‫�سامي‬ ‫املدر�س ‬ ‫ ‬ ‫�سامي‬ ‫املدر�س ‬ ‫ ‬ ‫�سامي‬

‫‪132‬‬

‫الوحدة ‪11‬‬

‫‪� :‬أين تقع �سوريا على اخلريطة يا �سليم؟‬ ‫‪ :‬هنا يا �أ�ستاذ‪ ،‬يف جنوب تركيا‪.‬‬ ‫‪ :‬و�أين م�رص؟‬ ‫‪ :‬م�رص هنا يا �أ�ستاذ‪ ،‬يف �أفريقيا‪.‬‬ ‫املرة �أَ ِرنا ال�سعودية؟‬ ‫‪�:‬‬ ‫َ‬ ‫أح�سنت! هذه ّ‬ ‫‪ :‬تقع ال�سعودية يف �شِ ْبه اجلزيرة العربية‪.‬‬ ‫‪ :‬يف �أي قارة يقع العراق يا �سامي؟‬ ‫‪ :‬يقع العراق يف قارة �آ�سيا‪.‬‬ ‫‪ :‬وال�سودان؟‬ ‫‪ :‬ال�سودان يف �أفريقيا‪.‬‬ ‫‪ :‬ممتاز! �أنتما متفوقان يف اجلغرافيا‪ ،‬هل �سافرمتا �إىل بلد عربي؟‬ ‫مل ن�سافر �إىل بلد عربي‪ ،‬لكن ال�صيف القادم �سنزور �سوريا‪.‬‬ ‫‪ :‬ال‪ْ ،‬‬ ‫الدر�س الثّاين‬


‫‪2‬‬ ‫‪� -1‬أين تقع �سوريا؟ ‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪� -2‬أين تقع ال�سعودية؟ ‬ ‫‪ -3‬يف �أي قارة يقع العراق؟ ‬ ‫‪ -4‬هل �سافر �سامي �إىل بلد عربي؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫كو ْن جملاً مفيد ًة من القائمتني الآتيتني كما يف املثال‬ ‫ّ‬ ‫ الكويت‬ ‫العراق‬ ‫�سوريا‬ ‫ ‬ ‫م�رص‬ ‫ ال�سعودية‬ ‫ليبيا‬ ‫تون�س اجلزائر‬

‫‪-1‬القاهرة عا�صمة م�رص‪.‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬

‫القاهرة اجلزائر‬ ‫بغداد‬ ‫تون�س ‬ ‫طرابل�س دم�شق‬ ‫الكويت الريا�ض‬

‫‪ -‬هل �سافرمتا �إىل القاهرة؟‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪ -‬ال‪ ،‬لــم ن�سافر �إليها َب ْعد‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪133 11‬‬


‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫الدولة ‬

‫الأماكن‬ ‫امل�رشفة‬ ‫الكعبة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -4‬ال َبترْ َ اء‬ ‫الأهرام‬ ‫امل�سجد الأموي‬ ‫امل�سجد الأق�صى‬ ‫ال َّن َجف الأ�شرْ َ ف‬ ‫جامعة الزيتونة‬

‫‪-1‬م�رص‬ ‫‪-2‬تون�س‬ ‫‪-3‬العراق‬ ‫‪-4‬الأردن‬ ‫‪�-5‬سوريا‬ ‫‪-6‬ال�سعودية‬ ‫‪-7‬فل�سطني‬

‫حولْ اجلمل كما يف املثال‬

‫‪5‬‬

‫لــم يفهم در�سه‪.‬‬ ‫ (هو) فهم در�سه‪ .‬‬‫ ْ‬‫‪( -1‬هما)علي وح�سن �سافرا �إىل بلد عربي‪- .‬‬ ‫ذهبت �إىل امل�ست�شفى‪- .‬‬ ‫ ‬ ‫‪( -2‬هي)‬ ‫ْ‬ ‫‪( -3‬هما)زينب و�سامية �رشحتا املو�ضوع‪- .‬‬ ‫ ا�ستمعت �إىل املو�سيقى‪- .‬‬ ‫أنت)‬ ‫َ‬ ‫‪َ �( -4‬‬ ‫‬‫قر�أمتا الروايات‪.‬‬ ‫‪�( -5‬أنتما) ‬ ‫‬‫جي ًدا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪�( -6‬أنتِ )‬ ‫فك ِ‬ ‫ّرت ِّ‬ ‫‬‫‪�( -7‬أنتما) تكل ّْمتما مع املدير‪.‬‬ ‫حت ّد ْث مع زميلك‬

‫‪6‬‬

‫‬‫‪ -1‬هل حتب الرحالت؟ وملاذا؟ ‬ ‫‬‫‪ -2‬هل �سافرت �إىل بالد عربية؟ ‬ ‫‪ -3‬هل تعرف عوا�صم البلدان العربية؟ ‪-‬‬ ‫‬‫الرحالت؟ ‬ ‫‪ -4‬ما ر�أيك يف ّ‬

‫‪134‬‬

‫الوحدة ‪11‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪7‬‬

‫غيرّ اجلمل الآتية م�ستعي ًنا مبا بني القو�سني كما يف املثال‬

‫�شاهدت بل ًدا عرب ًيا؟ ‬ ‫ هل‬‫ ‬ ‫َ‬ ‫ال‪ ،‬ملّا �أ�شاه ْد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬

‫�ض ْع عالمة‬

‫أنت)‬ ‫(� َ‬ ‫؟ ‬

‫(�أنتما)‬

‫؟ ‬

‫(�أنتِ )‬

‫؟ ‬

‫(�أنتما)‬

‫؟ ‬

‫(هما)‬

‫�أمام العبارة ال�صحيحة حتت املدينة‬ ‫القاهرة ‬

‫طوكيو نيويورك‬

‫‪ -1‬عا�صمة م�رص و�أكرب ُم ُدنِها‪.‬‬ ‫‪ -2‬عا�صمة اليابان ومقر الإمرباطور الياباين‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدد �سكانها ‪ 35‬ماليني‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدد �سكانها ‪ 19‬ماليني‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدد �سكانها ‪ 18‬ماليني‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقع على نهر النيل‪.‬‬ ‫‪ -7‬ت�شتهر بكرثة الزالزل‪.‬‬ ‫‪ -8‬ت�شتهر بكرثة امل�ساجد‪.‬‬ ‫‪� -9‬أكرث �سكا ًنا يف �أمريكا‪.‬‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪135 11‬‬


‫رت �إحدى ال�صورتني وتخيل �أنك تق�ضي العطلة فيها‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪9‬‬

‫م�رص‬ ‫حالة الطق�س ‪ :‬حار‪ُ ،‬م ْ�شمِ�س‪ ،‬عا�صف‪ ,‬برد قار�ص يف الليل‬ ‫‪ :‬حمبوب‪َ ،‬خفِيف ال َّدم‪� ,‬أهل كرم‪َ ,‬خ ُجول‪ ،‬ممُ ِ لّ‪.‬‬ ‫النا�س‬ ‫ال�صفات ‪� :‬أطعمة ِبال َت َوا ِبل‪ ،‬جوالت ِباجل ََمل‪.‬‬

‫بلجيكا‬ ‫حالة الطق�س ‪ :‬م�شم�س‪ ،‬بارد‪ ،‬مثلج‪ ،‬ممطر‪.‬‬ ‫‪ :‬لطيف‪ ،‬غني‪� ،‬أهل كرم‪ ،‬خجول‪ ،‬ممُ ِ لّ‪ ،‬خفيف الدم‪.‬‬ ‫النا�س ‬ ‫ال�صفات ‪ :‬ال�شكوالتة‪ُ ،‬م ْن َت َزهات‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عطلتي يف ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ذهبت �إىل‬ ‫يف ال�سنة املا�ضية‪،‬‬ ‫ُ‬

‫ ‬

‫و يف يوم من الأيام‬

‫‪136‬‬

‫الوحدة ‪11‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫اجلو‬ ‫‪ .‬كان ّ‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬الأماكن التاريخية يف تركيا‬ ‫متهيد‬ ‫ال�سياحية زرتها داخل تركيا؟‬ ‫� ّأي املدن والأماكن‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬

‫جما ل‬ ‫نوري ‬ ‫جمال ‬ ‫نوري ‬ ‫جمال ‬ ‫نوري ‬ ‫جمال ‬ ‫نوري ‬ ‫جمال ‬ ‫نوري ‬

‫التاريخية‬ ‫زيارة الأماكن‬ ‫ّ‬

‫‪� :‬إىل �أين �أنتم ذاهبون؟‬ ‫‪� :‬إىل حمطة احلافالت‪� ،‬سن�شرتي تذاكر لل�سفر �إىل َ�سل ُْجوق‪.‬‬ ‫‪ :‬ماذا �ستفعلون هناك؟‬ ‫‪� :‬سنق�ضي عطلة ن�صف ال�سنة يف �سل ُْجوق‪ .‬هل زرمت هذه البلدة؟‬ ‫‪ :‬ال‪ ،‬لـم نزرها بع ُد‪ ،‬ولكن �سنزور كَ با ُدوك َيا يف هذه العطلة‪.‬‬ ‫أي�ضا‪.‬‬ ‫‪ :‬كَ با ُدوك َيا جميلة � ً‬ ‫‪� :‬أي الأماكن التاريخية �ستزورونها؟‬ ‫ي�سى َبك وكني�سة مرمي ال َع ْذراء‪.‬‬ ‫َ�س التاريخية وم�سجد عِ َ‬ ‫‪� :‬سنزور مدينة �أف ْ‬ ‫أي�ضا؟‬ ‫‪ :‬هل �ستزورون بودروم � ً‬ ‫‪ :‬نعم‪� ،‬سنق�ضي ثالثة �أيام يف بودروم‪.‬‬ ‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪137 11‬‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪3‬‬

‫اِقر�أ‬

‫‪� -1‬إىل �أين يذهب نوري ؟‬ ‫‪ -2‬ملاذا يذهب نوري �إىل حمطة احلافالت؟ ‬ ‫‪ -3‬هل زار جمال �سلجوق؟ ‬ ‫يوما �سيق�ضي نوري يف بودروم؟ ‬ ‫‪ -4‬كم ً‬

‫�‬ ‫صديقتي العزيزة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫�أن‬ ‫ا‬ ‫يف‬ ‫�‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫مع بنات‬ ‫ي‪.‬‬ ‫�‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫التا‬ ‫نة را‬ ‫ر‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫كن‬ ‫حية كثرية‪.‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫�‬ ‫ش‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫من م�‬ ‫س‬ ‫مزدحمة ج‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ا‪.‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫�‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫حمد‪ .‬والف‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫يح ور‬ ‫حا ّر يف‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‪.‬‬ ‫خي�ص ج ًدا‪ .‬اجلو‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫هب �إىل �ش‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫�‬ ‫إ‬ ‫ىل غاب‬ ‫وهكذا نق‬ ‫�‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ة بلغراد للنزهة‪.‬‬ ‫مم‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ً ا هنا‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪138‬‬

‫الوحدة ‪11‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫�ص‬ ‫ديقتكِ املخل�صة‬ ‫زينب‬


‫�صحح اجلمل الآتية ح�سب الن�ص ال�سابق‬ ‫ِّ‬

‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪1‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪2‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 4‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪5‬‬ ‫ ‬

‫ �أنا يف ج ّدة مع بناتي‪.‬‬‫ �أنا يف �إ�سطنبول مع بناتي‪.‬‬‫ الأماكن التاريخية وال�سياحية قليلة هنا‪.‬‬‫‬‫ ال�شوارع هادئة ج ًدا‪.‬‬‫‬‫ فندقنا بعيد عن م�سجد ال�سلطان �أحمد‪.‬‬‫‬‫نذهب �إىل �شاطئ البحر‪.‬‬ ‫ لـم‬‫ْ‬ ‫‬‫نق�ض وق ًتا ممت ًعا هنا‪.‬‬ ‫ لــم ِ‬‫‬‫غيرّ اجلمل الآتية م�ستعي ًنا مبا بني القو�سني‬

‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‪1‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪2‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪3‬‬ ‫ ‬ ‫ ‪4‬‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ هل زرمت هذه املدينة؟‬‫نزر‪.‬‬ ‫ ال‪ ،‬لمَ ّا ْ‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫(�أنتم)‬ ‫ (هم)‬ ‫ (�أننت)‬ ‫ (�أنتم)‬ ‫ (هن)‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪139 11‬‬


‫رت �إحدى ال�صورتني ثم �صفها م�ستعي ًنا بالكلمات الآتية‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪6‬‬ ‫�أ‬ ‫هذه �صورة‬

‫•�شاطىء البحر ‬

‫ب‬

‫•م�شم�س ‬

‫•�أ�شجار ‬

‫•فنادق‬

‫•نا�س ‬

‫•بحر‬

‫وهذه �صورة‪...‬‬

‫ ‬

‫‪140‬‬

‫•ج�رس ‬

‫الوحدة ‪11‬‬

‫•قدمي ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫•جميل ‬

‫•�أ�شجار ‬

‫•نهر ‬

‫•م�سجد ‬


‫حولْ اجلمل كما يف املثال‬

‫‪7‬‬

‫ (هم) فهموا درو�سهم ‪.‬‬ ‫‪( -1‬هم) �سافروا �إىل "�سلجوق" ‪ .‬‬ ‫كثريا �أثناء الدر�س‪ .‬‬ ‫‪�( -2‬أنتم) تكلمتم ً‬ ‫‪( -3‬هم) �سكتوا طول اليوم‪ .‬‬ ‫‪�( -4‬أننت) ان�شغلنت ب�أوالدكن‪ .‬‬ ‫‪�( -5‬أننت) �رشحنت الدر�س‪ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يقر�أن ‬ ‫‪ -1‬لـم‬ ‫‪ -2‬لـم‬ ‫‪ -3‬لـم‬ ‫‪ -4‬لـم‬ ‫‪ -5‬لـم‬

‫لـم يفهموا درو�سهم‪.‬‬ ‫لـم‬

‫اِملأ الفراغات الآتية مما بني القو�سني‬ ‫ن�شاه ْد ‬

‫يركبوا ‬

‫ت�سافر َن ‬ ‫ْ‬ ‫املقاالت‪.‬‬ ‫الطائرة يوم اخلمي�س املا�ضي‪.‬‬ ‫الأماكن التاريخية‪.‬‬ ‫�إىل بودروم‪.‬‬ ‫معر�ض الكتب‪.‬‬

‫تزوروا‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫أقرر َبعد‬ ‫مل � ّ‬ ‫ُم ْ�س َت ِع ّدة‬ ‫طَ ّيبون‬ ‫�أكَ الت‬ ‫ال�سفَر‬ ‫و�سائِل َ‬ ‫َ‬ ‫ب� ْإمكَانِكَ‬ ‫قِطار‬ ‫باخِ رة‬

‫�سطرمة‬ ‫َب ْ‬ ‫ف ُْ�س ُتق‬ ‫َق�ص‬ ‫ُع ْملَة‬ ‫ُم ْ�س َت ْع َملة‬ ‫بية‬ ‫َ�ش ْع ّ‬ ‫ُب ُروكُ ويل‬

‫ُقطْ ن‬ ‫َت َقع‬ ‫�أ ِرنا‬ ‫ارة‬ ‫َق ّ‬ ‫عا�صمة‬ ‫ِ‬ ‫َفك ّْر ِت‬ ‫وا�صم‬ ‫َع ِ‬

‫َم َق ّر‬ ‫ُم ْ�شمِ�س‬ ‫عا�صف‬ ‫ِ‬ ‫قا ِر�ص‬ ‫�أهل كَ َرم‬ ‫َخ ُجول‬ ‫ممُ ِ ّل‬

‫َت َوا ِبل‬ ‫َج ْوالت‬ ‫ُم ْثلِج‬ ‫لَطيف‬ ‫�شِ ْبه اجلزيرة‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪141 11‬‬


‫الوحدة‬

‫‪12‬‬

‫و�سائل النقل واملوا�صالت‬ ‫الدر�س الأول‪ :‬يف املوقف‬ ‫متهيد‬

‫واجلو‪.‬‬ ‫والرب‬ ‫اُذكر ما تعرفه من و�سائل النقل واملوا�صالت‪ :‬يف البحر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال ّذهاب �إىل املجل�س الوطني‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :‬من ف�ضلك‪ ،‬هل ميكن‬ ‫ال�شاب ‬ ‫�أن تدلّني على مبنى‬ ‫ ‬ ‫املجل�س الوطني؟‬ ‫ ‬ ‫�رشطي املرور ‪� :‬إىل �أين تريد �أن تذهب‬ ‫بال�ضبط‪� ،‬إىل املجل�س‬ ‫ ‬ ‫الوطني القدمي � ْأم اجلديد؟‬ ‫ ‬ ‫‪� :‬أريد �أن �أذهب �إىل املجل�س‬ ‫ال�شاب ‬ ‫الوطني اجلديد‪،‬‬ ‫ ‬ ‫هل هو بعيد عن هنا؟‬ ‫ ‬ ‫�رشطي املرور ‪ :‬نعم‪ ،‬بعيد‪ ،‬عليك �أن تركب احلافلة �أو �أن ت�أخذ �سيارة �أجرة‪.‬‬ ‫�سمحت؟‬ ‫‪ :‬من �أي جهة ت�أتي احلافلة‪ ،‬لو‬ ‫ال�شاب ‬ ‫َ‬ ‫لكي تركب‬ ‫�رشطي املرور ‪ :‬احلافلة ت�أتي من اجلهة املقابلة‪ْ � ،‬أع رُب الطريق ْ‬ ‫احلافلة من املوقف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪� :‬أين �س�أنزل من احلافلة؟‬ ‫ال�شاب ‬ ‫�رشطي املرور ‪ :‬انزلْ من احلافلة يف املوقف اخلام�س‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬ ‫‪2‬‬

‫‪142‬‬

‫‪� -1‬إىل �أين �سيذهب ال�شاب ؟‬ ‫‪ -2‬هل املجل�س الوطني قريب؟ ‬ ‫‪ -3‬من �أي جهة ت�أتي احلافلة؟ ‬ ‫‪� -4‬أين �سينزل من احلافلة؟ ‬ ‫الوحدة ‪12‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫‪3‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬ ‫‪� 4‬أن تذهب بال�ضبط‪.‬‬ ‫احلافلة لو �سمحت؟‬ ‫تدلّني على مبنى املجل�س الوطني‪.‬‬ ‫�أن اذهب �إىل املجل�س الوطني اجلديد‪.‬‬ ‫لكي تركب احلافلة من املوقف‪.‬‬ ‫ْ‬

‫‪-1‬هل ميكن �أن‬ ‫‪-2‬من �أي جهة ت�أتي‬ ‫‪�-3‬أريد‬ ‫‪�-4‬إىل �أين تريد‬ ‫‪�-5‬أعرب الطريق‬ ‫‪4‬‬

‫�ص ْل بني الكلمة ومرادفها كما يف املثال‬ ‫لو �سمحت ‬ ‫عمارة ‬ ‫ترغب يف ‬ ‫متاما ‬ ‫ً‬ ‫�أجل ‬ ‫جتيء ‬

‫‪5‬‬

‫تريد‬ ‫ت�أتي‬ ‫من ف�ضلك‬ ‫نعم‬ ‫بال�ضبط‬ ‫مبنى‬

‫رت اجلواب ال�صحيح‬ ‫اِخ ْ‬

‫ت�رشح لنا هذا املو�ضوع؟‬ ‫‪ -1‬هل ميكن‬ ‫جـ لكي‬ ‫بـ لن ‬ ‫ �أن ‬ ‫�أ‬ ‫�أذهب �إىل املجل�س الوطني‪.‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫جـ‬ ‫ �أن‬ ‫بـ لن‬ ‫ �أ لكن ‬ ‫تركب احلافلة‪.‬‬ ‫ُعرب الطريق‬ ‫‪ -3‬ا ْ‬ ‫جـ لكي‬ ‫بـ لن ‬ ‫ �أن ‬ ‫�أ‬ ‫ت�أحذ �سيارة �أجرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬عليك‬ ‫جـ لكي‬ ‫بـ لن ‬ ‫ �أن ‬ ‫�أ‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫‪143‬‬


‫‪6‬‬

‫اُنظر �إىل ال�صورة و�أكم ْل الفراغات الآتية م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫• يقر�أ اجلريدة ‬ ‫• تتح ّدثان بحرارة ‬

‫• ي�أكل ال�سندويت�ش ‬ ‫• تنظر يف املر�آة ‬

‫ماذا يفعل النا�س يف هذه ال�صورة؟‬ ‫‪ -1‬ال�سائق‬ ‫‪ -2‬املر�أة ال�شقراء‬ ‫‪ -3‬الرجل ال َبدين‬ ‫‪ -4‬الرجل الأ�صلع‬ ‫‪ -5‬ال�سيدتان‬ ‫‪ -6‬الراكبان‬ ‫�أج ِر التمرين كما يف املثال‬

‫‪7‬‬

‫‪144‬‬

‫أنت‪/‬البيت‪/‬امل ْدر�سة)‬ ‫(� َ‬ ‫ من �أين ت�أتي؟‬‫ من البيت‪.‬‬‫�ستذهب؟‬ ‫ والآن �إىل �أين‬‫ُ‬ ‫ باجتاه امل ْدر�سة‪.‬‬‫الوحدة ‪12‬‬

‫•‬ ‫ينامان يف مقعدهما‬ ‫•‬ ‫يتكلّم بالهاتف اجل ّوال‬

‫الدر�س الأول‬

‫‪�( -1‬أنتِ ‪/‬ال�رشكة‪/‬ال�سوق)‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫؟‬ ‫؟‬


‫‪( -2‬هو‪/‬املطعم‪/‬الفندق)‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪( -3‬هي‪/‬املكتبة‪/‬امل�ست�شفى)‬ ‫؟ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬ ‫؟ ‪-‬‬ ‫ ‪-‬‬

‫؟‬ ‫؟‬

‫رقما منا�س ًبا �أمام اجلمل الآتية من القائمة �أدناه‬ ‫ْ‬ ‫�ضع ً‬ ‫" �أين ن�سمع هذه العبارات؟ "‬ ‫ال�ساعة اخلام�سة على و�شك املغادرة‪.‬‬ ‫�أ ‪ -‬حافالت ّ‬ ‫ب ‪ -‬ن ّزلني �أمام اجلامعة من ف�ضلك‪.‬‬ ‫ج ‪�َ -‬سلَطةخ�رضاء‪ ,‬من ف�ضلك‪.‬‬ ‫د ‪� -‬آ�سف‪ ,‬ممنوع الت�صوير هنا‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ما موعد القطار ال ّثاين؟‬ ‫و ‪ -‬من ف�ضلكم اربطوا الأحزمة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ا ِْ�س َت ُووا‪ ,‬يرحمكم اهلل!‬ ‫ح‪-‬رقم الرحلة (‪� )420‬ستغادر الطائرة بعد �ساعة‪.‬‬ ‫‪-1‬يف حمطّ ة القطار‪ .‬‬

‫‪-2‬يف املتحف ‬

‫‪-4‬يف الطائرة ‬ ‫‪-6‬يف احلافلة ‬

‫‪-7‬يف حمطّ ة احلافالت ‬

‫‪-3‬يف املطعم‬

‫ ‬

‫‪-5‬يف املطار‬

‫ ‬

‫‪-8‬يف امل�سجد‬

‫ ‬ ‫ون‬ ‫َو َخ َل ْق َنا َل ُه ْم مِ ْن مِ ْث ِل ِه َما َي ْركَ ُب َ‬ ‫�سورة ي�س (‪)42‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫‪145‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬يف حمطة القطار‬ ‫متهيد‬ ‫�أي و�سائل املوا�صالت تف�ضلها‪ :‬الطائرة �أم احلافلة �أم ال�سفينة؟‬ ‫‪1‬‬

‫انتظار القطار ال�رسيع‬

‫َمليح ‬

‫ ‬ ‫حممود ‬ ‫ ‬ ‫َمليح ‬ ‫حممود ‬ ‫ ‬ ‫َمليح ‬ ‫حممود ‬ ‫ ‬ ‫َمليح ‬ ‫حممود ‬ ‫َمليح ‬ ‫ ‬ ‫حممود ‬

‫‪� :‬أه ًال يا حممود‪،‬‬ ‫ماذا تفعل هنا؟‬ ‫‪� :‬أه ًال مليح‪� ،‬أنتظر‬ ‫و�صول القطار ال�رسيع‪.‬‬ ‫‪َ :‬م ْن تنتظر؟‬ ‫‪� :‬سي�أتي �أخي طارق‬ ‫و�صديقه مراد‪.‬‬ ‫‪ :‬من �أين ي�أتيان؟‬ ‫‪ :‬ي�أتيان من �إ�سطنبول‪،‬‬ ‫هما يدر�سان يف جامعة �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫‪ :‬هل ي�أتيان لق�ضاء عطلة ن�صف ال�سنة؟‬ ‫تتعرف عليهما؟‬ ‫كي‬ ‫َ‬ ‫‪ :‬نعم‪ ،‬ما ر�أيك يف انتظارهما م ًعا ْ‬ ‫أذهب نحو‬ ‫علي �أن � َ‬ ‫‪� :‬آ�سف عندي موعد مع الأ�صدقاء الآن‪ ،‬ولذلك ّ‬ ‫اجلامعة مبا�رش ًة‪.‬‬ ‫‪� :‬إذن تزورنا يف وقت �آخر �إن �شاءاهلل‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪ -1‬مع من يتكلم مليح ؟‬ ‫‪ -2‬من �سي�أتي من �إ�سطنبول؟ ‬ ‫‪ -3‬يف �أي جامعة يدر�س طارق ومراد؟ ‬ ‫‪ -4‬هل انتظر مليح مع حممود يف املحطة؟ ‬

‫‪146‬‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫�أج ِر التمرين كما يف املثال‬

‫‪3‬‬

‫(�أنتما‪/‬امل ْدر�سة‪/‬امل�رسح)‬ ‫ من �أين ت�أتيان؟‬‫ من امل ْدر�سة‪.‬‬‫ والآن �إىل �أين �ستذهبان؟‬‫‪ -‬باجتاه امل�رسح‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪( -1‬هما‪/‬امل�ست�شفى‪/‬البيت)‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬

‫‪( -2‬هما‪/‬ال�سينما‪/‬ال�سوق)‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫ ‬

‫؟‬ ‫؟‬

‫‪�( -3‬أنتما‪/‬امل�صنع‪/‬ال�رشكة)‬ ‫‬‫؟ ‬ ‫‬‫ ‬ ‫‬‫؟ ‬ ‫‬‫ ‬

‫؟‬ ‫؟‬

‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪4‬‬

‫‪-1‬هما‬ ‫‪ -2‬ما ر�أيك‬ ‫ �إذن تزورنا‬‫‪3‬‬ ‫‪� -4‬آ�سف‬ ‫ي�أتيان لق�ضاء‬ ‫‪ -5‬هل‬

‫ع‬‫ط‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫�‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ة؟‬ ‫ عند‬‫ي‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫�صدقاء‪.‬‬ ‫ يف ا‬‫نتظارهما م ًعا؟‬ ‫ يف وقت �آخر‪.‬‬‫ يدر‬‫�‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫يف‬ ‫ا‬ ‫جل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫عة‪.‬‬

‫�ص ْل بني املفرد واجلمع‬

‫‪5‬‬ ‫‪ -1‬موعد‬ ‫‪� -2‬صديق‬ ‫‪� -3‬أخ‬ ‫‪ -4‬قطار‬ ‫‪ -5‬وقت‬

‫ �أوقات‬‫ مواعيد‬‫ �أ�صدقاء‬‫ قطارات‬‫ �إخوة‬‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫‪147‬‬


‫حت ّد ْث مع زميلك‪ /‬زميلتك كيف تذهب �أو ت�سافر‬

‫‪6‬‬

‫‪� -1‬إىل املدر�سة؟‬ ‫‪� -2‬إىل مركز املدينة؟‬ ‫‪� -3‬إىل العطلة؟‬ ‫�أذهب �إىل املدر�سة عادة باحلافلة‬

‫رت العبارة املنا�سبة للجمل الآتية من القائمة‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪7‬‬

‫�أ‪� -‬سيارة �أجرة ‬

‫ب‪ -‬طائرة ‬

‫ناري ة‬ ‫د‪ -‬دراجة ّ‬

‫‪148‬‬

‫ج‪ -‬قطار ‬ ‫هـ‪ -‬حافلة ‬

‫ ‬ ‫تن�س َف ْت َح ال َع َّداد‪.‬‬ ‫‪ -1‬ال َ‬ ‫ ‬ ‫تن�س ل ُْب َ�س اخلوذة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال َ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬اربط حزام الأمان من ف�ضلك عند الإقالع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬من ف�ضلك �أجرة التذكرة‪.‬‬ ‫‪� -5‬أريد مقع ًدا من الدرجة الأوىل‪ .‬‬ ‫الوحدة ‪12‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪8‬‬

‫‪ -1‬انتظرا هنا‬ ‫تتعرفا عليهما‪.‬‬ ‫‪ -2‬عليهما‬ ‫يذهبا �إىل اجلامعة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫نهملَ درو�سنا �أب ًدا‪.‬‬ ‫‪� -4‬أرجو‬ ‫تقر�آ الدر َ�س مر ًة ثانيةً‪.‬‬ ‫‪ -5‬املهمالن‬ ‫ينجحا يف االمتحان‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در�سنا‬ ‫ ن�ستمع �إىل م ّ‬‫نفهم الدر�س‪.‬‬

‫لكي‬ ‫لن‬ ‫ْ‬ ‫� ْأن‬

‫لن‬ ‫ْ‬ ‫� ْأن‬ ‫كي‬

‫�أج ِر التمرين كما يف املثال‬

‫‪9‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ ‬

‫( خرج )‬

‫يتجوالن حول املدينة ‪.‬‬ ‫ال�ضيفان‬ ‫ّ‬ ‫ليتجوال حول املدينة‪.‬‬ ‫خرج ال�ضيفان‬ ‫ّ‬ ‫الرجالن ي�رشبان ال�شاي‪ .‬‬

‫( جل�س )‬

‫املر�أتان ت�أكالن الطعام‪ .‬‬

‫جل�ست )‬ ‫(‬ ‫ْ‬

‫امل�سافران يجل�سان يف احلديقة‪ .‬‬

‫( خرج )‬

‫البنتان ت�ستمعان �إىل �إعالن ال�سفر‪ .‬‬

‫�سكتت )‬ ‫(‬ ‫ْ‬

‫ال�شابان ي�سرتيحان يف �صالة االنتظار‪ .‬‬ ‫ّ‬

‫( جل�س ) ‬

‫اها �إِ َّن َر ِّبي‬ ‫َو َقالَ ْاركَ ُبوا فِي َها ِب ْ�س ِم ا ِ‬ ‫اها َو ُم ْر َ�س َ‬ ‫م َر َ‬ ‫هلل جَ ْ‬ ‫يم‬ ‫�سورة هود (‪)41‬‬ ‫ُور َرحِ ٌ‬ ‫لَغف ٌ‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫‪149‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬يف املطار‬ ‫متهيد‬ ‫مطارا وهل �سافرت بالطائرة يف حياتك؟‬ ‫هل ر�أيت‬ ‫ً‬ ‫ُح ّجاج من تركيا‬

‫‪1‬‬

‫ ‬ ‫عامل الفندق‬ ‫موظف اال�ستقبال ‬ ‫ ‬ ‫عامل الفندق‬ ‫موظف اال�ستقبال ‬ ‫ ‬ ‫عامل الفندق‬ ‫موظف اال�ستقبال ‬ ‫ ‬ ‫عامل الفندق‬ ‫موظف اال�ستقبال ‬ ‫ ‬ ‫عامل الفندق‬ ‫موظف اال�ستقبال ‬

‫‪150‬‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫من ه�ؤالء النا�س؟‬ ‫‪ْ :‬‬ ‫زوار‪.‬‬ ‫‪ :‬ه�ؤالء َّ‬ ‫‪ :‬مِ ْن �أين ي�أتون؟‬ ‫‪ :‬ي�أتون من تركيا‪.‬‬ ‫‪ :‬و�إىل �أين يذهبون الآن؟‬ ‫‪ :‬يذهبون �إىل املدينة املنورة لِكي يزوروا الرو�ضة املطهرة‪.‬‬ ‫‪ :‬هل نزل احلجاج الأتراك يف هذا الفندق من قبلُ ؟‬ ‫‪ :‬ال‪ ،‬هذه �أول مرة‪.‬‬ ‫اجليدة‪.‬‬ ‫‪� :‬أعتقد‪ ،‬لـن ين�سى الأتراك خدمتنا ّ‬ ‫‪� :‬أجل‪ ،‬فهذا ما نرجوه‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪3‬‬

‫رقما منا�س ًبا للجمل الآتية م�ستعي ًنا بال�صور‬ ‫ْ‬ ‫�ضع ً‬

‫‪ -1‬من ه�ؤالء النا�س؟ ‬ ‫‪ -2‬من �أين ي�أتون؟ ‬ ‫‪� -3‬إىل �أين يذهبون الآن؟ ‬ ‫‪ -4‬هل نزل احلجاج الأتراك يف هذا الفندق من قبل؟ ‬

‫ِنتظر يف �صالة االنتظار حتى الإعالن عن �إقالع الطائرة‪.‬‬ ‫ا ْ‬ ‫َ�سل ّْم احلقائب ثم ا�ستلم بطاقة الطريان‪.‬‬ ‫اِتجّ ِ ه �إىل باب املدخل وقدم البطاقة للموظف امل�س�ؤول‪.‬‬ ‫اِ ْذ َه ْب مبا�رشة �إىل �شباك اجلوازات‪.‬‬ ‫ُي ْرجى الو�صول �إىل املطار قبل مغادرة الطائرة ب�ساعتني‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫جواز‬

‫‪4‬‬

‫ا‬ ‫ل�سفر‬

‫‪5‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪151 12‬‬


‫ادر�س جدول مواعيد هبوط الطائرات �إىل مطار الكويت الدويل‬ ‫ْ‬ ‫ثم �أجب عن الأ�سئلة �أدناه‬

‫‪4‬‬

‫رقم الرحلة ‬

‫من طراز ‬

‫قادمة من ‬

‫الو�صول ‬

‫مالحظات‬

‫ ‬ ‫�رشكة الطريان‬ ‫ امل�رصية ‬

‫‪ 618‬‬

‫‪ 320‬‬

‫إ�سكندرية ‬ ‫ال‬ ‫ّ‬

‫‪ 19:40‬‬

‫مت�أخرة ‪0:20‬‬

‫ال�سعودية ‬

‫‪ 510‬‬

‫‪ M 90‬‬

‫الريا�ض ‬

‫‪1 8:20‬‬

‫و�صلت ‪17:18‬‬

‫ لوفتهانزا ‬

‫‪ 628‬‬

‫‪ 330‬‬

‫فرانكفورت ‬

‫‪ 19:35‬‬

‫مبكرة‪0:05‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫الرتكية ‬

‫‪ 1172‬‬

‫‪7 37‬‬

‫ا�سطنبول ‬

‫‪ 16:45‬‬

‫و�صلت‬

‫‪16:45‬‬

‫ ‬

‫الإمارات ‬

‫‪8 57‬‬

‫‪ 330‬‬

‫دبـــي ‬

‫‪ 16:55‬‬

‫و�صلت‬

‫‪16:52‬‬

‫ الهولندية ‬

‫‪ 0457‬‬

‫‪� 330‬أم�سرتدام ‬

‫‪ 22:20‬‬

‫مت�أخرة ‪0:10‬‬

‫ ‬

‫الكويتية ‬

‫‪ 786‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪ B3‬‬

‫جدة ‬

‫‪1 9:10‬‬

‫مبكرة ‪0:10‬‬

‫ ‬

‫اليمنية ‬

‫‪ 868‬‬

‫‪ 310‬‬

‫�صنعاء ‬

‫‪1 9:00‬‬

‫مبكرة ‪0:22‬‬

‫ ‬

‫الفرن�سية ‬

‫‪ 6736‬‬

‫‪ 74F‬‬

‫باري�س ‬

‫‪2 0:00‬‬

‫مت�أخرة ‪0:50‬‬

‫ الربيطانية ‬

‫‪ 0157‬‬

‫‪7 77‬‬

‫لندن ‬

‫‪06:30‬‬

‫‪ -1‬ما رقم الرحلة للطائرة ال�سعودية؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬من �أين �أقلعت الطائرة الهولندية؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬كم دقيقة �ستت�أخر الطائرة الفرن�سية؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬متى و�صول الطائرة امل�رصية؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬ما نوع طائرة الإمارات؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -6‬ماهي الطائرة القادمة من فرانكفورت؟‬ ‫ ‬ ‫‪ -7‬هل الطائرة الرتكية قادمة من فرانكفورت؟‬ ‫ ‬

‫‪152‬‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫ ‬

‫و�صلت ‪06:30‬‬


‫‪ .8‬هل و�صلت الطائرة الكويتية؟‬ ‫ ‬ ‫‪ .9‬ما نوع الطائرة الربيطانية؟‬ ‫ ‬ ‫اِخ ْرت الكلمة املنا�سبة ثم املأ الفراغات الآتية كما يف املثال‬ ‫‪5‬‬ ‫ �أخي العزيز‪،‬‬ ‫كبرية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ �أنا‪ 1‬الآن يف عطلة مب�رص‪ .‬يف احلقيقة‪ ،‬القاهرة‪2‬‬ ‫فقدت حقيبة‬ ‫ولكن عندي م�شكلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ ،‬والنا�س دمهم‪4‬‬ ‫ ‬ ‫اجلو هنا‪3‬‬ ‫ُ‬ ‫بع�ض احلاجات‪ .‬هنا‪،‬‬ ‫ ‬ ‫�سفري يف املطار ولـم �أجدها حتى الآن‪5.‬‬ ‫النيل‪ .‬يف النهار �أجتول ويف امل�ساء �أت�سوق‪ .‬املحلاّ ت جميلة‬ ‫ ‬ ‫�أ�سكن يف‪6‬‬ ‫جتولت‬ ‫الأهرام ويف امل�ساء‬ ‫ ‬ ‫‪ .‬اليوم ‪8‬‬ ‫ ‬ ‫هنا و�أ�سعارها‪7‬‬ ‫ُ‬ ‫޳ߗࠞࠉߓߤࠖ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫يف النيل باملركب‪ .‬والقاهرة جميلة ج ًّدا‪9.‬‬ ‫ج‪-‬غ ًدا‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬الآن‬ ‫‪� -1‬أ‪�-‬أم�س ‬ ‫ج‪-‬مدينة‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬قرية‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أ‪-‬ق�ضاء‬ ‫ج‪�-‬سعيد‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬حار‬ ‫ ‬ ‫‪� -3‬أ‪-‬غا�ضب‬ ‫ج‪-‬ثقيل‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬خفيف‬ ‫‪� -4‬أ‪�-‬أحمر ‬ ‫ج‪�-‬أكل ُْت‬ ‫ب‪�-‬رشبتُ ‬ ‫أ‪-‬ا�شرتيتُ ‬ ‫‪� -5‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ج‪-‬حافلة‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬فندق‬ ‫ ‬ ‫‪� -6‬أ‪-‬داخل‬ ‫ج‪-‬مريحة‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬رخي�صة‬ ‫ ‬ ‫‪� -7‬أ‪-‬نظيفة‬ ‫ج‪-‬جل�س ُت‬ ‫ب‪-‬زرتُ ‬ ‫‪� -8‬أ‪-‬رفعتُ ‬ ‫ْ‬ ‫ج‪-‬نعيما‬ ‫ ‬ ‫ب‪-‬مرح ًبا‬ ‫ ‬ ‫‪� -9‬أ‪�-‬إىل اللقاء‬ ‫ً‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬ ‫‪6‬‬ ‫ِ�شرتيت التذكرة‬ ‫‪ -1‬ا‬ ‫ُ‬ ‫أخذت ت�أ�شرية الدخول‬ ‫‪ُ � -2‬‬ ‫ال�سفر‬ ‫‪ْ -3‬‬ ‫ا�س َتلَمت جواز ّ‬ ‫لعت الطائرة يف‬ ‫‪� -4‬أ ْق ْ‬ ‫حجزت مكا ًنا من‬ ‫‪-5‬‬ ‫ُ‬

‫امل�رصية‪.‬‬ ‫�رشكة الطريان‬‫ّ‬ ‫ من �شُ ّباك اجلوازات‪.‬‬‫�صباحا‪.‬‬ ‫ ال�ساعة العا�رشة‬‫ً‬ ‫ من مكتب اخلطوط ال�سعودية‪.‬‬‫ من �سفارة باك�ستان‪.‬‬‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪153 12‬‬


‫ر ِّت ْب اجلمل الآتية لتكون فقرة مفيد ًة‬

‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‬‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫�سي ّتجهون �إىل �صالة امل�سافرين‪.‬‬ ‫�سيد ّققون جوازات �سفرهم‪.‬‬ ‫�سي�شرتون تذاكر ال�سفر‪.‬‬ ‫�س ُت ْقل ُِع الطائرة يف ال�ساعة العا�رشة‪.‬‬ ‫�سيحملون حقائبهم و�سيذهبون �إىل املطار‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫املفردات اجلديدة‬

‫َت ُدلّني‬ ‫َبعيد َعن‬ ‫ِج َهة‬ ‫ْاعب‬ ‫َبدين‬ ‫� ْأ�صلَع‬ ‫باتجِ اه‬

‫َع ّداد‬ ‫على َو َ�شك‬ ‫ُز َّوار‬ ‫ا ُْر ُبطوا‬ ‫مِ ن َق ْبل‬ ‫ا ِْ�س َت ُووا‬ ‫ما َن ْرجوه‬ ‫�سرَ يع‬ ‫� ْإعالن‬ ‫َن ْحو‬ ‫�إ ْقالع‬ ‫ُمبا�شرَ َ ًة‬ ‫راجة نا ِر ّية‬ ‫َ�سل ِّْم‬ ‫َد َ‬

‫ا�س َتلِم‬ ‫ْ‬ ‫اتجّ ِ ه‬ ‫�شُ ّباك‬ ‫رجى‬ ‫ُي َ‬ ‫طَ ريان‬ ‫طِ َراز‬ ‫�أ ْقل َع ْت‬

‫َ�س َت َت� ّأخر‬ ‫َ�س َي َتو َّقع‬ ‫ت�أ�شرية‬

‫وها َو ِزي َن ًة‬ ‫ري ل رَ ْ‬ ‫ِتكَ ُب َ‬ ‫‪َ ...‬و خْال َْيلَ َوا ْل ِب َغالَ َوالحْ َ ِم َ‬ ‫ون‬ ‫َو َي ْخل ُُق َما اَل َت ْعل َُم َ‬ ‫�سورة النحل (‪)8‬‬

‫‪154‬‬

‫الوحدة ‪12‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫الوحدة‬

‫‪13‬‬

‫ال�صحة‬ ‫الدر�س الأول ‪ :‬ج�سمنا‬ ‫متهيد‬

‫اذكر �أع�ضاء اجل�سم‪.‬‬ ‫اذكر �أهمية �أع�ضاء اجل�سم للإن�سان‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫�أجزاء اجل�سم‬

‫مهمة‪ .‬تعمل ك ّل‬ ‫ جل�سمنا �أجزاء خمتلفة ّ‬ ‫�أجزاء اجل�سم م ًعا لت�ساعدنا على الر�ؤية‬ ‫وال�شم وال�ضحك واجلري‪.‬‬ ‫وال�سماع‬ ‫ّ‬ ‫ يوجد داخل ج�سمنا َه ْيكل عظمي‪ .‬ولهيكل‬ ‫وعظْ م الأ ْذن �أ�صغر العِظام‬ ‫اجل�سم ‪َ 200‬عظْ مة‪َ .‬‬ ‫يف ج�سمنا‪.‬‬ ‫ ال َقلْب َع َ�ضلة‪ .‬و ُي�ساوي َح ْجم ال َقلْب َح ْجم‬ ‫َق ْب�ضة الإ ْن�سان الرا�شِ د‪ .‬وللقلب �أربعة �أجزاء‪.‬‬ ‫ج�سمنا ِر َئتان نتن ّف�س بهما‪ .‬ويحتوي‬ ‫ يف ْ‬ ‫رَوري حلياة الإن�سان‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الهواء على الأوك�سجني‪ .‬وهو �ض ّ‬ ‫وع َ�ضالت‬ ‫أهم َع َ�ضلة يف ج�سمنا‪َ .‬‬ ‫ يف ج�سمنا ‪َ 600‬ع َ�ضلة‪ .‬والقلب هو � ّ‬ ‫ال ُعيون هي �أ�رسع ال َع َ�ضالت‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬ ‫‪ .1‬كيف َت ْع َمل �أجزاء ج�سم الإن�سان؟ ‬ ‫‪ .2‬ملاذا تعمل �أجزاء اجل�سم م ًعا؟ ‬ ‫‪ .3‬كم َعظْ ًما لهيكل اجل�سم؟ ‬ ‫‪ .4‬ما هو حجم القلب؟ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫ ‬

‫الوحدة ‪155 13‬‬


‫‪3‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪ 1‬‬ ‫‬‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬

‫بهما‪.‬‬ ‫يف ج�سمنا رئتان‬ ‫أهم‬ ‫� ّ‬ ‫ع�ضلة يف ج�سمنا‪� .‬أجزاء‬ ‫القلب هو‬ ‫نتن ّف�س‬ ‫عظمي‪.‬‬ ‫يوجد داخل ج�سمنا‬ ‫الع�ضالت‪� .‬أ�رسع‬ ‫ع�ضالت العيون هي‬ ‫هيكل‬ ‫خمتلفة مهمة‪.‬‬ ‫جل�سمنا‬ ‫ْ‬ ‫ُكتب �أ�سماء �أع�ضاء اجل�سم م�ستعي ًنا بالقائمة كما يف املثال‬ ‫ا ْ‬

‫‪4‬‬

‫مِ ْرفَق �أنف ‬

‫فم �أ ُذن ‬

‫كتف ‬

‫عني ‬

‫�ساق ‬

‫ف َْخذ‬

‫‪156‬‬

‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫ُعنق ‬

‫ف َْخ ذ‬

‫يد ‬

‫َقدم ‬

‫َ�ش ْعر �أظافر �أ�صابع‬


‫‪5‬‬

‫الحظْ �أنواع املعاجلة وناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك الأ�سئلة الآتية‬

‫العالج الطبيعي الطاقة احليوية‬ ‫بت �أحد �أنواع هذه املعاجلة؟‬ ‫جر َ‬ ‫‪ -1‬هل َّ‬ ‫‪� -2‬أي نوع من املعاجلة تريد جتربتها؟‬ ‫‪ -3‬هل لديك معلومات عن هذه الأنواع من املعاجلة؟‬ ‫‪-4‬ما هي الأنواع امل�ستعملة من هذه املعاجلات يف مدينتك؟‬ ‫‪ -5‬ملاذا يف�ضل النا�س هذه الأنواع من املعاجلة؟‬ ‫الوخز بالإبر‬

‫‪6‬‬

‫الأع�شاب الطبية‬

‫ال�صحية؟ �أ�شرِ ْ بـ‬ ‫مباذا تن�صح �صديقك للحياة‬ ‫ّ‬

‫‪ -1‬تناولْ فيتامينا‪.‬‬ ‫التو ُّتر ال َّن ْف�سي‪.‬‬ ‫‪ -2‬ابتعد عن َّ‬ ‫‪ -3‬تناول الكثري من الفواكه واخل�رضاوات‪.‬‬ ‫كثريا‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال تتناول اللحوم احلمراء ً‬ ‫من ثماين �ساعات يف اليوم‪.‬‬ ‫‪ْ -5‬‬ ‫‪ -6‬ا ِْم ِ�ش بقدر الإمكان‪.‬‬ ‫�ض وقت فراغك مع �أ�رستك و�أ�صدقائك‪.‬‬ ‫‪ -7‬اِ ْق ِ‬

‫مهم‬

‫مهم للغاية‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪157 13‬‬


‫اِملأ الفراغات بالكلمات الآتية م�ستعينا بال�صور والقائمة �أدناه‬

‫ ‪7‬‬

‫يخلع ‬

‫ي�شم ‬

‫يفح�ص ‬

‫يلم�س ‬ ‫مي�شي ‬

‫ي�ضحك ‬ ‫يقي�س ‬

‫يرفع‬

‫ ‬

‫يبكي‬

‫�ص ْل بني ال�صور والكلمة‬

‫‪8‬‬

‫‪ 3‬الأذن اليمنى ‪ 4‬ال�ساق الي�رسى‬ ‫‪ 2‬الفم ‬ ‫‪ 1‬الأنف ‬ ‫ى ‪ 8‬ال�ساق اليمنى ‬ ‫ى ‪ 6‬العني اليمن ى ‪ 7‬الأذن الي�رس ‬ ‫‪ 5‬اليد الي�رس ‬ ‫‪ 9‬اليد اليمن ى ‪ 10‬العني الي�رسى‬

‫‪158‬‬

‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬يف امل�ست�شفى‬ ‫متهيد‬ ‫هل زرت � ّأي م�ست�شفى يف حياتك وملاذا؟‬ ‫ما عمل الطبيب واملمر�ضة يف امل�ست�شفى؟‬ ‫‪1‬‬

‫هل لديك َم ْوعِ د؟‬

‫ن�رسين ‪� :‬صباح اخلري‪� ،‬أه ًال و�سهالً‪.‬‬ ‫املمر�ضة ن�رسين‪،‬‬ ‫�أنا‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫�أي خدمة؟‬ ‫ ‬ ‫�شكرا لك‪ ،‬ا�سمي هالة‪،‬‬ ‫هالة ‪ً :‬‬ ‫وهذا ابني حممود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جئت هنا للفح�ص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫ن�رسين ‪ :‬هل لديك َم ْوعِ د؟‬ ‫هالة ‪ :‬نعم‪َ � ،‬أخ ْذ ُت املوعد بالتليفون‪.‬‬ ‫ن�رسين ‪� :‬إذن �س�أفتح مل ًّفا با�سمك‪.‬‬ ‫هالة ‪ :‬هذا امل�ست�شفى ممتاز‪ ،‬هل هو جديد؟‬ ‫ال�صحة قبل �شهرين‪.‬‬ ‫ن�رسين ‪ :‬نعم‪ ،‬افتتحه وزير‬ ‫ّ‬ ‫ق�سما يف امل�ست�شفى؟‬ ‫هالة ‪ :‬كم ً‬ ‫الطب الباطني‪ ،‬ق�سم اجلراحة‬ ‫ن�رسين ‪ :‬فيها ثمانية �أق�سام رئي�سية‪ :‬ق�سم ّ‬ ‫طب الأطفال‪ ،‬ق�سم الأنف ‬ ‫ ‬ ‫العامة‪ ،‬ق�سم الن�ساء والوالدة‪ ،‬ق�سم ّ‬ ‫التخدير‪ ،‬وق�سم الطوا ِرئ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫طب الأ�سنان‪ ،‬ق�سم ْ‬ ‫والأذن واحلنجرة‪ ،‬ق�سم ّ‬ ‫الطب الباطني‪.‬‬ ‫هالة ‪ :‬على فكرة‪ ،‬موعدي يف ق�سم ّ‬ ‫تف�ضال اجل�سا هناك‪� .‬س�آخذ بع�ض املعلومات عنك‪.‬‬ ‫ن�رسين ‪ :‬هذا �صحيح‪ّ ،‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪159 13‬‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬مع َمن ذهبت ال�سيدة هالة �إىل امل�ست�شفى؟ ‬ ‫‪ .2‬هل لدى ال�سيدة هالة موعد؟ ‬ ‫أخذت املوعد؟ ‬ ‫‪ .3‬مِ ْن �أي ق�سم � ْ‬ ‫املمر�ضة منها االنتظار؟ ‬ ‫‪ .4‬ملاذا تطلب‬ ‫ّ‬ ‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة كما يف املثال‬ ‫‪3‬‬

‫ ‬

‫عيني‪.‬‬ ‫ �أ�شعر ب�أمل يف‬ ‫ّ‬ ‫عليك زيارة طبيب العيون‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪َ -1‬ي�شعر ولدي ب�أمل يف ر�أ�سه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ط‬ ‫بيب الأ�سنان‬ ‫ ‬ ‫‪َ -2‬ت�شعر � ّأمي ب�أمل يف بطنها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫لأمرا‬ ‫ ‬ ‫�ض الباطنية‬ ‫‪َ -3‬ي�شعر �صديقي ب�أمل يف �أذنه‪ .‬‬ ‫•‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫الأنف وا‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫وا‬ ‫حل‬ ‫ن‬ ‫جرة‬ ‫ ‬ ‫‪� -4‬أ�شعر ب�أمل يف �س ّني‪.‬‬ ‫•‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ط‬ ‫فال‬ ‫ ‬

‫•‬ ‫طبيب العيون‬

‫ُكتب الأق�سام الرئي�سية يف امل�ست�شفى‬ ‫ا ْ‬

‫‪4‬‬

‫ق�سم الطب الباطني‬

‫‪160‬‬

‫�صح ْح اجلمل اخلاطئة ح�سب احلوار ال�سابق‬ ‫‪5‬‬ ‫ّ‬ ‫ذهبت ال�سيد ُة هالة �إىل النزهة‪ .‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫ْ‬ ‫‪ -2‬تكلّم الرجل مع املمر�ضة‪ .‬‬ ‫أرادت املر�أة املوعد يف ق�سم الن�ساء والوالدة‪ .‬‬ ‫‪ْ � -3‬‬ ‫‪� -4‬ست�أخذ املمر�ضة النقود بعد قليل‪ .‬‬ ‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫ ‬ ‫ ‬


‫ُنظر �إىل النا�س يف ال�صورة‬ ‫ا ْ‬

‫‪6‬‬

‫‪-1‬ماذا �سيقولون للطبيب؟ وماذا �سيقول لهم الطبيب؟‬ ‫حوارا مع زميلك‪.‬‬ ‫اً‬ ‫‪-2‬مثل �أنت مُ َ‬ ‫ت ِّثل دور الطبيب وزميلك مي ِّثل دور املري�ض‪� .‬أكتب ً‬ ‫غرفة الطبيب‬

‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ر ّت ْب اجلمل الآتية لتكون فقرة‬

‫ففح�ص الطبيب �أحمد وكتب له الو�صفة‪.‬‬ ‫قال �أحمد‪ :‬عندي �أمل يف بطني‪.‬‬ ‫فذهب �إىل الطبيب‪ ،‬ودفع �أجرة الفح�ص‪.‬‬ ‫ف�س�أله الطبيب ‪ :‬ماذا عندك؟‬ ‫�شعر �أحمد ب�أمل يف بطنه‪.‬‬ ‫جاء دوره فدخل حجرة الفح�ص‪.‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪161 13‬‬


‫�ص ْل بني امل�شكلة والتو�صية كما يف املثال‬

‫‪8‬‬

‫ ‬ ‫�أ�شعر ب�ألمَ يف ر�أ�سي ‬ ‫�أ�شعر بامل ََر�ض ‬ ‫ ‬ ‫عندي �أمل يف �سِ ّني‬ ‫ ‬ ‫�أريد �أن �أخ ّفف وزين‬ ‫ ‬ ‫�أ�شعر باالكتئاب‬

‫�ص ْل بني املواد الطبية وال�صور‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪162‬‬

‫ريا�ضية‪.‬‬ ‫ومار�س متارين‬ ‫ك ْل قلي ًال‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫هل �آخذ لك موع ًدا من طبيب الأ�سنان؟‬ ‫عليك زيارة طبيب نف�ساين‪.‬‬ ‫ملاذا ال تتناول ُم�س ِّك ًنا؟‬ ‫عليك �أن تذهب �إىل الطبيب ‪.‬‬

‫طبية‬ ‫�سماعة ّ‬ ‫ّ‬ ‫جهاز قيا�س ال�ضغط‬ ‫مقيا�س احلرارة‬ ‫ِ�ض َماد‬ ‫قطن‬ ‫لية‬ ‫�أدوات � َّأو ّ‬ ‫جهاز فح�ص الأذن‬

‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫ ‬ ‫‪10‬‬

‫تبا َدلْ احلوار مع زميلك كما يف املثال‬

‫ (�صدر ‪� -‬أ�سنان)‬ ‫‪ -1‬مب ت�شعر؟ ‬ ‫أنت؟‬ ‫ �أ�شعر ب�أمل يف �صدري‪ ،‬ومب ت�شعر � َ‬ ‫ �أ�شعر ب�أمل يف �أ�سناين‪.‬‬ ‫ (�أذن ‪ -‬حنجرة)‬ ‫‪ -2‬مب ت�شعرين؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫؟‬

‫ (قلب ‪� -‬أنف)‬ ‫‪ -3‬مب ت�شعر؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫؟‬

‫ (ذراع ‪ِ -‬ر ْجل)‬ ‫‪ -4‬مب ت�شعرين؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫؟‬

‫ (كَ تِف ‪ُ -‬ع ُنق)‬ ‫‪ -5‬مب ت�شعر؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ (ر�أ�س ‪َ -‬عينْ )‬ ‫‪ -6‬مب ت�شعرين؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ (�أ�صا ِبع ‪ -‬ظَ ْهر)‬ ‫‪ -7‬مب ت�شعر؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫؟‬

‫؟‬

‫؟‬

‫ُق ْل ُه َو ا َّلذِي �أَ ْن َ�ش َ�أكُ ْم َو َج َع‬ ‫ لَ َلك ُُم َّال�س ْم َع {‬ ‫}‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ال ْف ِئ َد َة‪...‬‬ ‫الب�صار و ْ أ‬ ‫و ْأ‬ ‫َ ْ َ َ َ‬

‫امللك (‪)23‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪163 13‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬يف ال�صيدلية‬ ‫متهيد‬ ‫طبية؟‬ ‫مار�أيك يف �رشاء �أدوية من ال�صيدلية بدون و�صفة ّ‬ ‫ناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك املثل القائل "الوقاية خري من العالج"‪.‬‬ ‫�رشاء �أدوية من ال�صيدلية‬

‫‪1‬‬

‫يا�سيدتي؟‬ ‫ال�صيديل ‪� :‬أي خدمة‬ ‫ّ‬ ‫امل�شرتية ‪� :‬أنا بحاجة �إىل هذه‬ ‫الأدوية‪ ,‬هذه و�صفة طبية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ال�صيديل ‪ :‬عندك �أربعة �أدوية‪ ,‬واحد‬ ‫منها م�ضاد حيوي‬ ‫ ‬ ‫والثاين فيتامني �سي والثالث‬ ‫ ‬ ‫ُم َ�سكّن والأخري مرهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫امل�شرتية ‪ :‬هل كلّها موجودة لديكم؟‬ ‫�سيدتي‪ .‬‬ ‫ال�صيديل ‪ :‬نعم‪ ,‬يا ّ‬ ‫امل�شرتية ‪ :‬لو �سمحت‪ ,‬هل ت�رشح يل طريقة التناول ؟‬ ‫�سيدتي‪ ,‬تناويل امل�ضاد احليوي‬ ‫ال�صيديل ‪ :‬طب ًعا يا ّ‬ ‫مرات يوم ًيا بعد الأكل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ثالث ّ‬ ‫امل�شرتية ‪ :‬والفيتامني؟‬ ‫ال�صيديل ‪ :‬ب�إمكانك تناول الفيتامني قبل الأكل �أو بعده‪,‬‬ ‫لكن من الأف�ضل عدم اجلمع بني الفيتامني وال�شاي �أو القهوة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫امل�شرتية ‪ :‬وماذا تقول عن امل�سكّن؟‬ ‫ال�صيديل ‪ :‬ال تتناويل امل�سكّن �إال �إذا �شعرت ب�أمل يف ر�أ�سك‪.‬‬ ‫امل�شرتية ‪ :‬واملرهم؟‬ ‫مرات يف اليوم لال�ستعمال اخلارجي‪.‬‬ ‫ال�صيديل ‪ :‬ثالث ّ‬

‫‪164‬‬

‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪-1‬ما مو�ضوع احلوار و�أين يجري ؟‬ ‫دواء �ست�أخذ امل�شرتية من ال�صيدلية؟ ‬ ‫‪-2‬كم ً‬ ‫‪-3‬هل �رشح ال�صيديل للم�شرتية طريقة تناول الأدوية؟ ‬ ‫‪-4‬ما هي طريقة ا�ستعمال املرهم الّذي و�صفه للم�شرتية؟‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫اِملأ الفراغات بالكلمات املنا�سبة مما بني القو�سني‬

‫ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬هذه قطرة لِـ‬ ‫‪ -2‬فح�ص الطبيب املري�ض بـِ‬ ‫من العالج‪ .‬‬ ‫‪ -3‬الوقاية‬ ‫‪ -4‬يجل�س املري�ضان يف غرفة‬ ‫من امل�سكن‪ .‬‬ ‫‪ -5‬تناولت‬ ‫‪4‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬ ‫ال�صداع‬ ‫ُّ‬ ‫ا َ‬ ‫مل ْغ�ص‬ ‫امل َُم ِّر�ضة‬ ‫الدواء‬ ‫الطبيب‬ ‫ال�صيديل‬ ‫ال�صيدلية‬

‫ ‬ ‫‪5‬‬

‫( العني ‪ /‬الر�أ�س )‬ ‫‪ ( .‬ال�صيديل ‪ /‬ال�سماعة )‬ ‫( الدواء ‪ /‬خري )‬ ‫‪ ( .‬املكتبة ‪ /‬االنتظار )‬ ‫طعاما )‬ ‫قر�صا ‪/‬‬ ‫( ً‬ ‫ً‬ ‫الطبيب‪.‬‬ ‫ت�ساعد‬ ‫َ‬ ‫املكان الذي توجد فيه الأدوية‪.‬‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫يفح�ص ويكتب الو�صفة‬ ‫ّ‬ ‫مل يف البطن‪.‬‬ ‫�أ ٌ‬ ‫يج ّهز الدواء‪.‬‬ ‫مل يف الر�أ�س‪.‬‬ ‫�أ ٌ‬ ‫�أقرا�ص و�رشاب وحقن‪.‬‬

‫اِملأ الفراغات بالكلمات املنا�سبة م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫املنظا ر‬ ‫َ ‬ ‫املري�ض‬ ‫ِ ‬ ‫الطبيب‬ ‫ال�صيدلية ‬ ‫‪ -1‬ذهب املري�ض �إىل‬ ‫املري�ض‬ ‫‪ -2‬يخرج من �أذن‬ ‫ِ‬

‫الطبيب ‬ ‫ال�شفاء ‬ ‫ُ‬ ‫�سائل �أذن ِ ه‬ ‫وا�شتكى من �أمل يف‬ ‫رائحته‬

‫‪.‬‬

‫كريهة‬ ‫قطرة‬ ‫‪.‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪165 13‬‬


‫�أذن املري�ض بـ‬ ‫‪ -3‬فح�ص‬ ‫للأذن‪.‬‬ ‫‪ -4‬كتب الطبيب للمري�ض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثم ذهب املري�ض �إىل‬ ‫قطرة‪.‬‬ ‫‪� -6‬أعطى ال�صيديل‬ ‫العاجل‪.‬‬ ‫‪ -7‬متنى له‬

‫اِملأ الفراغات م�ستعي ًنا بال�صور‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫ ‬

‫‪ .‬‬

‫الأقرا�ص ‬

‫ ‬ ‫ال�رشاب‬

‫احلقن‬

‫ثالث مرات يف اليوم‪.‬‬ ‫ يتناول‬‫من الوريد‪.‬‬ ‫ ي�أخذ‬‫بعد الأكل‪.‬‬ ‫ ي�رشب ملعقة واحدة من‬‫ �أع ْد اجلمل الآتية مبا بني القو�سني‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫‪� -1‬أخذنا الأقرا�ص من ال�صيدلية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪� -2‬أخذوا الأقرا�ص من ال�صيدلية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -6‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -7‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -8‬‬ ‫‪ -9‬‬

‫‪166‬‬

‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫( هم )‬ ‫( الأدوية)‬ ‫( احلقن )‬ ‫هن )‬ ‫( ّ‬ ‫( ال�رشاب )‬ ‫( �أنتم )‬ ‫( القطرة )‬ ‫نت )‬ ‫( �أن ّ‬


‫‪8‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫خري من العالج‬ ‫العقل ال�سليم ‬ ‫ ‬ ‫يف اجل�سم ال�سليم‬ ‫ال�سالم يف الوطن ‬ ‫ ‬ ‫ ال ُت�ؤ َِّج ْل َع َمل اليوم �أق ْل لك َمن �أنت‬ ‫لل َقلْب طريق وال�سالم يف العال‬ ‫ ‬ ‫ق ْل يل َم ْن �صديقك �إىل ال َغد‬ ‫ ‬ ‫َق ْبل الدار‬ ‫الوقاية ‬ ‫ ‬ ‫ُخذ اجلار �إىل ال َقلْب‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬

‫اِملأ الفراغات واملربعات الآتية من القائمة‬

‫‪،‬‬ ‫ذهبت �إىل‬ ‫‪� -1‬إذا‬ ‫أطباء والطبيبات يف م�ساعدتك‪ .‬مع�صمك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وجدت ال ّ‬ ‫؟‬ ‫‪ -2‬هل عندك م�سكِّن‬ ‫ب�سيط‬ ‫�ضع هذا ال�رشيط على‬ ‫امل�ست�شفى‬ ‫‪ْ -3‬‬ ‫‪ -4‬هي تعط�س منذ‬ ‫عندما‬ ‫تعط�س‪ ،‬يقول لك النا�س «يرحمك اهلل»‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫الطفلة‬ ‫يف رجلي منذ �أم�س‪.‬‬ ‫‪� -6‬أ�شعر‬ ‫لل�صداع‬ ‫‪ -7‬ال َت ْقلَق على ِر ْجلك‪ ،‬فهو اِ ْلتِواء‬ ‫يومني‬ ‫باملغ�ص يف بطنها بعد �أكل الكثري من احللويات‪.‬‬ ‫�شعرت‬ ‫‪ -8‬‬ ‫ْ‬ ‫ب�أمل‬

‫ا‬ ‫ل‬ ‫م �ص‬ ‫و ي‬ ‫د م‬ ‫�أ ل‬ ‫�س ي‬ ‫ط‬ ‫ة‬

‫ع‬

‫ى‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪167 13‬‬


‫فكاهة‬

‫‪10‬‬

‫خطب ابن عمي بنت طبيب‪ ,‬وبعد فرتة من الزمن ذهبنا �إىل حفلة زفافهما‪.‬‬ ‫وقف والد العرو�س �أمام احلا�رضين ليلقي كلمة‪ .‬كان قد كتب كلمته يف ورقة‪.‬‬ ‫نظر اىل الورقة طوي ًال وبعد فرتة من الرتدد قال للحا�رضين " يبدو �أنني ال‬ ‫�أ�ستطيع قراءة خطي‪ ,‬هل يوجد بينكم �صيديل؟"‪.‬‬ ‫املفردات اجلديدة‬ ‫ج�س ُمنا‬ ‫ْ‬ ‫�أجزاء‬ ‫ُر�ؤية‬ ‫َ�س َماع‬ ‫َ�ش ّم‬ ‫َ�ضحِ ك‬ ‫َه ْيكَل َعظْ مي‬ ‫�أ ْذن‬ ‫عِ ظام‬ ‫َع َ�ضلَة‬ ‫ُي َ�ساوي‬ ‫َح ْجم‬ ‫َق ْب َ�ضة‬ ‫ِر َئتان‬

‫َيح َتوي على‬ ‫َهواء‬ ‫�أ ْنف‬ ‫فَم‬ ‫َق َدم‬ ‫ِ ِر ْجل‬ ‫ِ‬ ‫كتف‬ ‫ُع ُنق‬ ‫َعي‬ ‫َ�ش ْعر‬ ‫�أظافِر‬ ‫�أ�صا ِبع‬ ‫عِ الج‬ ‫طَ ِبيعي‬

‫طا َقة‬ ‫وية‬ ‫َح َي ّ‬ ‫َو ْخز بالإ َبر‬ ‫� ْأع َ�شاب‬ ‫طِ ّب ّية‬ ‫َت َو ّتر َن ْف�سي‬ ‫َيل َْم�س‬ ‫َيقي�س‬ ‫َي ْبكي‬ ‫ُي�سرْ ى‬ ‫يمُ ْ نى‬ ‫َمل َّف‬ ‫َوزير‬ ‫راحة‬ ‫ِج َ‬

‫ح ْن َجرة‬ ‫َت ْخدير‬ ‫طَ َوارئ‬ ‫َتفا�صيل‬ ‫� َأخ ِّف ُف‬ ‫اِكْ تِئاب‬ ‫طَ بيب َن ْف�ساين‬ ‫ِ�ضماد‬ ‫�أ َدوات � ّأول ِّية‬ ‫طب ّية‬ ‫َو ْ�صفَة ّ‬ ‫ُم َ�ضاد َح َيوي‬ ‫فيتامني �سي‬ ‫َم ْر َهم‬ ‫ُم َ�سكِّن‬

‫} َو�إِ َذا َم ِر ْ�ض ُت َف ُه َو َي ْ�ش ِف ِني {‬

‫ ‬

‫‪168‬‬

‫الوحدة ‪13‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫ال�شعراء(‪)80‬‬

‫َقطْ َرة‬ ‫وقاية‬ ‫ُق ْر�ص‬ ‫َم ْغ�ص‬ ‫مِ ْنظار‬ ‫كَ ري َهة‬ ‫َ�سائِل‬ ‫ال ُت� ِّؤج ْل‬ ‫اِ ْلتِواء‬ ‫َخطَ َب‬ ‫ِزفاف‬ ‫َعرو�س‬ ‫وريد‬ ‫مع�صمك‬


‫الوحدة‬

‫‪14‬‬

‫و�سائل االت�صاالت‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬االخرتاعات يف جمال االت�صال‬ ‫متهيد‬ ‫اذكر �أ�سماء بع�ض و�سائل االت�صال؟‬ ‫�أي و�سيلة ات�صال تف�ضّ ل‪ ،‬وملاذا؟‬ ‫‪1‬‬

‫املخرتعون‬

‫غي ْت �أ�ساليب االت�صال يف العامل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هناك اخرتاعات مهمة رّ‬ ‫مترَ ِ ع التلغراف َب ْرق ِّية كَ َت َب فيها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ور ْ�س خُ ْ‬ ‫يف عام ‪ْ � 1844‬أر َ�سلَ ُم ْ‬ ‫برقية � ْأر�سِ ل َْت يف التاريخ‪.‬‬ ‫"ماذا َخل ََق اهلل؟"‪ .‬فقد‬ ‫ْ‬ ‫كانت تلك �أول ّ‬ ‫غراهام َب ْل خمرتع الهاتف ب� َأحد ا ُ‬ ‫مل�ساعِ دين له‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ويف عام ‪ 1876‬ا ّت َ�صلَ‬ ‫ْ‬ ‫�سو ْن‪َ ...‬تعال‪� ،‬أريدك هنا‪ ".‬اِ ْن َد َه�ش وات�سون لهذا ال�صوت الوارد‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫"ال�سيد وا ْت ُ‬ ‫ّ‬ ‫من اجلهاز‪ .‬فقد كان ي�ستمع �إىل � ّأول مكاملة هاتفية يف التاريخ‪.‬‬ ‫ماركُ وين �صوته َع رْب الهواء ُدون ا�ستخدام‬ ‫ ‬ ‫ويف عام ‪َ � 1895‬‬ ‫أر�سل الإيطايل ْ‬ ‫كَ ْبالت‪ .‬وهكذا ا ُْخترُ ِ َع الهاتِف الالّ�سِ لْكي‪.‬‬ ‫ �أما االخرتاع الرابع فهو مي ّثل ذروة اال ّت�صاالت حل ّد الآن‪ .‬يف �أواخر عام‬ ‫ون" � ّأول ر�سالة �إل ْكترُْ ون ِّية‪.‬‬ ‫وملي ْن�سُ ْ‬ ‫‪ْ � 1971‬أر َ�سلَ " ُت ْ‬ ‫وماركُ وين‪ .‬لكن َم ْن‬ ‫وغراهام َب ْل‬ ‫ور ْ�س‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُم ْعظَ م النا�س يعرفون َم ْن هو ُم ْ‬ ‫ربا ال تعرفون‪ .‬لك ّنه‬ ‫وملي ْن�سُ ْ‬ ‫ون؟ هل تعرفون �أ ّنه من ِرجال التاريخ؟ مّ‬ ‫َي ْع ِرف ُت ْ‬ ‫فَخور مبا اخرتعه‪.‬‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪169 14‬‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬

‫‪2‬‬

‫ور ْ�س؟‬ ‫‪ -1‬ماذا ا ِْخترَ َ َع ُ‬ ‫�صامو ِي ْل ُم ْ‬ ‫ ‬ ‫رتع الهاتف يف � ّأول مكاملة هاتفية؟‬ ‫‪ -2‬ماذا قال خُم ِ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬ما الف َْرق َبينْ الهاتف ال ْأر�ضي والهاتف الالّ�سِ لْكي؟‬ ‫ ‬ ‫‪ّ � -4‬أي اخرتاع مي ّثل ق ِّمة اال ّت�صاالت حل ّد الآن؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪3‬‬

‫‪ -1‬متى اخرتعت الربقية؟‬ ‫‪ -2‬متى اخرتع الهاتف؟‬ ‫أر�سلت � ّأول ر�سالة �إلكرتونية؟‬ ‫‪ -3‬متى � ُ ْ‬ ‫‪ -4‬من اخرتع الربقية؟‬ ‫‪ -5‬من اخرتع الهاتف الال�سلكي؟‬ ‫‪ -6‬من اخرتع الر�سالة الإلكرتونية؟‬

‫�أج ِر التمرين الآتي كما يف املثالني‬

‫‪4‬‬

‫الدر�س ‪.‬‬ ‫كتب الطالب‬ ‫َ‬ ‫� ْأر�سلَ الرجلُ الر�سال َة‪ .‬‬ ‫املدر�س ال�سبورة‪ .‬‬ ‫‪ -1‬م�سح‬ ‫ُ‬ ‫املدر�سة جائز ًة‪ .‬‬ ‫‪� -2‬أَ ْ‬ ‫عطت ّ‬ ‫‪ -3‬احرتم التالميذ املُعل َّم‪ .‬‬ ‫َب‪ .‬‬ ‫‪ -4‬ن�رش الأوال ُد اخل رَ َ‬ ‫الزوار املتحف‪ .‬‬ ‫‪� -5‬شاهد ّ‬

‫‪170‬‬

‫الوحدة ‪14‬‬

‫ ماركوين‬‫ يف �أواخر عام ‪1971‬‬‫ يف عام ‪1844‬‬‫تو ْملين�سون‬ ‫ ُ‬‫ور�س‬ ‫ ُم ْ‬‫‪ -‬يف �سنة ‪1876‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الدر�س‪.‬‬ ‫كُ ت َِب‬ ‫ُ‬ ‫لت الر�سالةُ‪.‬‬ ‫ا ُْر�سِ ْ‬


‫املري�ض ‪.‬‬ ‫عاجلت الطبيب ُة‬ ‫‪-6‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫�ساعدت احلكوم ُة الفقراء‪ .‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫ْ‬ ‫رت الكلمة غري املنا�سبة كما يف املثال‬ ‫اِخ ْ‬

‫ ‪5‬‬ ‫‪ -1‬كتابة ‬

‫ي‬ ‫امل�شرت ‬

‫التقارير ‬

‫الر�سائل‬

‫‪ -2‬الرد على ‬

‫ر�سائل �إلكرتونية ‬

‫مكاملة هاتفية ‬

‫تلفزيون‬

‫‪ -3‬التوقيع على ‬

‫الر�سالة ‬

‫االجتماع ‬

‫العقد‬

‫‪ -4‬العمل يف ‬

‫�رشكة ‬

‫مكتب ‬

‫تقرير‬

‫‪ -5‬م�شاركة ‬

‫الر�سائل ‬

‫املحا�رضات ‬

‫االجتماعات‬

‫‪6‬‬ ‫ا�ضغط ‬

‫اِملأ الفراغات يف الر�سائل ال�صوتية التالية م�ستعينا بالكلمات الآتية‬ ‫غري ‬

‫‪ -1‬من ف�ضلك‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -3‬يرجى االت�صال‬ ‫‪ -4‬الرقم الذي تطلبه‬ ‫‪ -5‬اُ ْن ُق ْر‬ ‫‪-6‬الرقم الذي تطلبه‬

‫فيما بعد ‬

‫َ�س ّجل ‬

‫م�شغول الرقم الداخلي‬

‫ر�سالتك ف�س�أعود �إليك يف �أقرب فر�صة‪.‬‬ ‫على الرقم ‪ 9‬للرتجمة �إىل الإجنليزية‪.‬‬ ‫حال ًيا‪.‬‬ ‫لل�شخ�ض الذي تطلبه‪.‬‬ ‫م�ستخدم‪.‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪171 14‬‬


‫‪7‬‬

‫اِملأ الفراغات بالأ�سئلة املنا�سبة م�ستعي ًنا بالكلمات من القائمة‬ ‫يعملون‬ ‫يحفظون ‬

‫ي�سوقون ي�أكلون يكتبو ن‬ ‫يلتقطون ي�سافرون ي�شاهدون ‬ ‫قبل مائة �سنة‪ ،‬هل كان النا�س‪:‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫ال�سيارات؟‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫بالطائرة؟‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫على احلا�سوب؟‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫التلفزيون؟‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫ال�شوكوالتة؟‬ ‫‪-5‬‬ ‫املعلومات يف �أقرا�ص مدجمة؟ ‬ ‫‪-6‬‬ ‫مكاملات هاتفية؟‬ ‫‪-7‬‬

‫ُير�سِ لون‬ ‫ُي ْج ُرون‬

‫الدراجات؟‬ ‫ال�ص َور؟‬ ‫ُ‬ ‫ر�سائل �إلكرتونية؟‬ ‫بنطلونات جي ْنز؟‬ ‫بالقلم اجلاف؟‬

‫ون‬ ‫َو�أَ ْر َ�س ْل َنا ُه ِ�إلىَ مِ َئ ِة َ�أل ٍْف �أَ ْو َي ِزي ُد َ‬ ‫�سورة ال�صافات (‪)147‬‬ ‫ ‬

‫}‬

‫‪172‬‬

‫الوحدة ‪14‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫يركبون‬ ‫يلب�سون‬

‫{‬


‫الدر�س الثاين‪ :‬الإنرتنت‬ ‫متهيد‬ ‫ناق�ش مع زميلك‪/‬زميلتك عن فوائد الإنرتنت و�أ�رضاره‪.‬‬ ‫الإنرتنت‬

‫‪1‬‬

‫ ُي ْ�س َت ْخ َدم الإنرتنت مِ ْن ِق َبل �أكرث من‬

‫مليار �شخ�ص يف ك ّل �أنحاء العامل ح�سب‬ ‫الإح�صائيات‪ .‬يزداد هذا العدد ب�رسعة‬ ‫يوما بعد يوم‪.‬‬ ‫هائلة ً‬

‫ يف عام ‪ 1994‬كان عدد املواقع‬ ‫على الإنرتنت ال يتجاوز خم�سمائة موقع‪ّ � .‬أما اليوم فيتجاوز عددها املاليني‪.‬‬

‫وع َملنا‪ .‬ومن املتو ّقع �أن يتزايد التفاعل‬ ‫غي الإنرتنت طريقة حياتنا َ‬ ‫ لقد رّ‬ ‫�أكرث ف�أكرث بني مواقع الإنرتنت وامل�ستخدمني يف امل�ستقبل القريب‪.‬‬

‫ مل ُي ْخترَ َ ع الإنرتنت يف وقت مبكّر من التاريخ احلديث‪ ،‬لكنه دخل حياتنا‬ ‫ب�رسعة هائلة‪.‬‬

‫ و�إليك بع�ض الإح�صائيات عن ا�ستخدام الإنرتنت ح�سب معطيات الن�صف‬ ‫ال ّأول من عام ‪.2007‬‬ ‫�آ�سيا‬

‫�أفريقيا‬

‫�أوروبا‬

‫ال�رشق الأو�سط‬

‫�أمريكا ال�شمالية‬

‫�أ�سرتاليا‬

‫�أمريكا الالّتينية‬

‫امل�ستخدمون للإنرتنت يف العال‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪173 14‬‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬ما هو عدد امل�ستخدمني للإنرتنت يف العامل؟‬ ‫ ‬ ‫ا�ستخداما للإنرتنت؟‬ ‫‪ -2‬ما هي املنطقة الأكرث‬ ‫ً‬ ‫ ‬ ‫ا�ستخداما للإنرتنت؟‬ ‫‪ -3‬ما هي املنطقة الأق ّل‬ ‫ً‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬ما ن�سبة ا�ستخدام ال�رشق الأو�سط للإنرتنت؟‬ ‫ ‬ ‫ِ�ص ْل بني الكلمة وتعريفها‬

‫‪3‬‬

‫َقلْب �صفحات على مواقع الإنرتنت‪.‬‬ ‫َت َ�ص ّفح‬ ‫ملف ُيرفَق بالر�سالة الإلكرتونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫َد ْر َد�شة‬ ‫ال�صفحة الأوىلعند الدخول �إىل املوقع‪.‬‬ ‫َم ْوقِع‬ ‫برنامج تبحث بوا�سطته عن مو�ضوع �أو موقع‪.‬‬ ‫ُمل َْحق‬ ‫انت�ساب �إىل ع�ضوية املوقع‪.‬‬ ‫حُم ّرك َب ْحث‬ ‫املحادثة املبا�رشة على الإنرتنت‪.‬‬ ‫ال�صفحة الرئي�سية‬ ‫ال ُع ْنوان املوجود على الإنرتنت‪.‬‬ ‫الع�ضوية‬ ‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ُتحت �أبواب امل�صانع يوم الأحد؟‬ ‫هل ف ْ‬ ‫ُتحت �أبواب امل�صانع يوم الأحد‪ .‬‬ ‫ال‪ ،‬ما ف ْ‬

‫‪ -1‬هل ُجم َِع املال للإنفاق يف �سبيل اهلل؟‬

‫‪174‬‬

‫الوحدة ‪14‬‬

‫الدر�س الثاين‬


‫‪ -2‬هل ُ�ص ِن َع ْت ال�سيارة يف �إ�سطنبول؟‬ ‫الدراجة؟‬ ‫‪ -3‬هل ُركِ َب ْت ّ‬ ‫‪ -4‬هل ُمد َِح الك�سالن؟‬ ‫‪ -5‬هل �شرُ ِ َب احلليب؟‬ ‫‪ -6‬هل �سرُ ِ َقت حمفظة النقود؟‬ ‫‪5‬‬

‫لبية كما يف املثال‬ ‫اِقر�أ الفقرات الآتية ثم عينّ �أيتها �‬ ‫إيجابية و�أيتها �سِ ّ‬ ‫ّ‬

‫‪ -1‬الألعاب احلا�سوبية رائعة ج ًّدا‪ ،‬احلا�سوب �أف�ضل من التلفزيون‪ ,‬لأنك ت�شاهد ‬ ‫"م ْركَ بة الف�ضاء" يف التلفزيون‪ ،‬ولكن ميكنك � ْأن تقودها يف احلا�سوب‪.‬‬ ‫فيلم َ‬ ‫‪ -2‬ت�أخذ الألعاب احلا�سوبية من الأطفال وق ًتا طويالً‪� ،‬إنهم يبد�أون باللعب ‬ ‫ على احلا�سوب وين�سون كل �شئ‪ ،‬وال يتكلمون مع �أحد خالل اللعب‪ ،‬‬ ‫ وي�شتغلون به �ساعات طويلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الإنرتنت مفيد للغاية‪ .‬ب�إمكانك � ْأن حت�صلَ عن طريق الإنرتنت على ‬ ‫ معلومات هائلة ال ميكن الو�صول �إليها يف �أكرب مكتبة يف العامل‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال �أعتقد � ّأن الأطفال يتعلمون من احلا�سوب �أ�شياء كثرية‪ .‬املعلومات ‬ ‫ احلقيقية عن احلياة ال ميكن تعلمها عن طريق الإنرتنت فهم يخ�ص�صون ‬ ‫ �أوقات فراغهم للحا�سوب وال يقومون بواجباتهم املنزلية‪.‬‬ ‫‪ -5‬ا ِْ�ست ِْخدام احلا�سوب م�رض بال�صحة‪ .‬كان الأطفال يرك�ضون يف املراعي ‬ ‫ ويلعبون كرة القدم �ساب ًقا‪ ،‬ولكنهم الآن يجل�سون يف البيت ويق�ضون كل ‬ ‫ �أوقاتهم �أمام احلا�سوب‪.‬‬ ‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪175 14‬‬


‫‪ -6‬عندما يلعب الأطفال على احلا�سوب‪ ,‬يتعلمون منه الكثري‪ .‬ف�ستزداد �أهمية ‬ ‫ احلا�سوب يف امل�ستقبل القريب‪ .‬ولهذا ال�سبب ال ب ّد للأطفال � ْأن يلعبوا على ‬ ‫ احلا�سوب و� ْأن يعرفوا ا�ستخدامه جي ًدا‪.‬‬ ‫‪ -7‬كثري من الألعاب احلا�سوبية �سيئة ج ًّدا‪ .‬ويوجد يف هذه الألعاب قتل النف�س ‬ ‫ و�أعمال العنف‪ّ � .‬إن هذه الألعاب م�رضة �أكرث من م�شاهدة التلفزيون‪ .‬وبينما ‬ ‫ �أنت ت�شاهد الربامج امل�رضة يف التلفزيون‪ ،‬تن ّفذها بنف�سك يف احلا�سوب‪.‬‬ ‫‪ -8‬يل �أ�صدقاء من خمتلف دول العامل‪ .‬ولـم �أ�شاهد �أح ًدا منهم حتى الآن‪ ،‬مع ‬ ‫ ذلك �أعرف عنهم الكثري‪ ،‬لأنني �أبعث لهم ر�سائل �إلكرتونية‪ّ � .‬إن احلا�سوب ‬ ‫ يف نظري الباب الذي ينفتح على العامل‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫للحا�سوب �سلبيات‬

‫للحا�سوب ايجابيات ‬

‫يا �أَ َبابِيلَ ‬ ‫َو�أَ ْر َ�سلَ َعل َْي ِه ْم طَ رْ ً‬ ‫�سورة الفيل (‪)3‬‬ ‫ ‬

‫}‬

‫‪176‬‬

‫الوحدة ‪14‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫{‬


‫اِقر�أ هذه الر�سالة الإلكرتونية‬

‫‪6‬‬

‫مرح ًبا‪ ،‬ا�سمي ليلى‪.‬‬ ‫�أنا م�رصية من مدينة الإ�سكندرية‪.‬‬ ‫ال�صف الثاين‬ ‫و�أنا يف اخلام�سة ع�رشة و�أدر�س يف‬ ‫ّ‬ ‫من الثانوية‪.‬‬ ‫مع حتياتي‬ ‫ ‬

‫ر ّتب اخلطوات يف �إر�سال الر�سالة الإلكرتونية‬

‫‪7‬‬

‫ُكتب ن�ص الر�سالة‪.‬‬ ‫‪ -1‬ا ْ‬ ‫‪ -2‬اُكتب مو�ضوع الر�سالة‪.‬‬ ‫‪ -3‬اُكتب العنوان الإلكرتوين‪.‬‬ ‫‪ -4‬اُكتب التحية اخلتامية‬ ‫اِملأ البطاقة ال�شخ�صية ح�سب املعلومات �أعاله‬

‫‪8‬‬ ‫ ‬ ‫اال�سم‬ ‫ ‬ ‫ال�سّ ن‬ ‫اجلن�سية ‬ ‫املدينة ‬ ‫ ‬ ‫العمل‬ ‫‪9‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫ال�صورة‬

‫اُكتب ر�سالة �إلكرتونية ل ِْليلى‬ ‫ليلى‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪177 14‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬الهاتف اجلوال‬ ‫متهيد‬ ‫هل حتب �أن حتمل هات ًفا ن ّقالاً معك‪ ،‬وملاذا؟‬ ‫هل الهاتف الن ّقال من الكماليات بالن�سبة �إليك؟‬ ‫الهاتف و�أهميته‬

‫‪1‬‬

‫علي �أحمد‪:‬‬ ‫�إن الهاتف الن ّقال �رضوري بالن�سبة يل‪.‬‬ ‫لأن حما�رضاتي يف اجلامعة يف �أغلب الأحيان‬ ‫تنتهي يف وقت مت�أخر‪ .‬وبوا�سطة الهاتف النقال‬ ‫علي‪ .‬وبالن�سبة‬ ‫ت�ستطيع �أ�رستي االطمئنان ّ‬ ‫لنوعية الهاتف فهذا ال ي�شكّل �أهمية كبرية‪.‬‬ ‫حممد جابر‪:‬‬ ‫�إن الهاتف النقال من وجهة نظري �رضوري يف‬ ‫وقتنا احلا�رض‪ .‬و�أنا ِب ُح ْك ِم عملي كممثل ف�إنني‬ ‫�أحتاج �إىل هذا الهاتف لكي �أتوا�صل مع باقي زمالئي الفنانني وامل ُْخ ِرجني‪.‬‬ ‫�أما عن نوعية الهاتف النقال ف�أنا �أحر�ص كل احلر�ص على ْامتِالك �أحدث جهاز‬ ‫الهاتف النقال‪ ،‬وذلك لأنني من ُهواة التكنولوجيا احلديثة‪.‬‬ ‫نا�رص احلمدان‪:‬‬ ‫بر�أيي �أن الهاتف النقال �سالح ذو َح َّدين‪ ،‬ميكن �أن يكون مفي ًدا وميكن �أن يكون‬ ‫�ضارا يف الوقت نف�سه‪� .‬إذ �إن هناك َم ْن ي�ستخدمه من �أجل املَظاهر والكماليات‪،‬‬ ‫ًّ‬ ‫أحب يف الهاتف النقال �أن يكون ذا تقنية‬ ‫وهناك من ي�ستعمله لل�رضورة‪ّ � .‬‬ ‫حديثة‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫الوحدة ‪14‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬

‫‪2‬‬

‫اجلوال �رضور ًيا؟‬ ‫‪ -1‬ملاذا َيرى علي �أحمد الهاتف ّ‬ ‫ ‬ ‫اجلوال؟‬ ‫‪ -2‬ماذا يفكّر ّ‬ ‫حممد جابر عن نوعية الهاتف ّ‬ ‫ ‬ ‫اجلوال �سالح ذو َح َّد ْين‪ ،‬وملاذا يفكّر هكذا؟‬ ‫‪َ -3‬م ْن يرى � ّأن الهاتف ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫النوعية العادية؟‬ ‫ومن يف�ضّ ل‬ ‫‪َ -4‬م ْن يف�ضّ ل النوعية التكنولوجية َ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ونوعيته؟‬ ‫اجلوال‬ ‫ّ‬ ‫‪ .5‬ما ر�أيك �أنت يف الهاتف ّ‬ ‫ ‬

‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪3‬‬ ‫ا‬

‫‪� -1‬أي نادٍ تختارين‬ ‫‪� -2‬أي نادٍ تخرتن‬ ‫‪ -3‬هل هن‬ ‫‪ -4‬هل �أننت‬ ‫‪ -5‬ماذا يف�ضلن‬ ‫‪ -6‬ماذا تف�ضلن من الريا�ضة‬

‫ب‬ ‫يحبب الرق�صات ال�شعبية؟‬ ‫‬‫نْ‬ ‫ يا ليلى؟‬‫ يا طالبات؟‬‫ يا بنات؟‬‫ من الأندية العديدة؟‬‫تخرتن نادي التمثيل �أول مرة؟‬ ‫‪ْ -‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪179 14‬‬


‫‪4‬‬

‫�ضع أ� �إذا كان احلوار لال�ستف�سار و ب �إذا كان احلوار لل�شكوى‬ ‫ْ‬

‫ هناك َخلَل يف احلا�سوب الذي ا�شرتي ُته‪� ،‬أريد ت�صليحه‪.‬‬‫ هل معك وثيقة ال�ضمان؟‬‫ نعم‪ ،‬ها هي‪.‬‬‫انتهت‪ ،‬مع الأ�سف‪ ،‬ال ن�ستطيع‬ ‫ ولكن مدة ال�ضمان قد‬‫ْ‬ ‫�أن نعملَ �شي ًئا‪.‬‬ ‫علي‪.‬‬ ‫ هذا الثوب اِ�شرتي ُته منكم ولكنه كبري ّ‬‫ �أنا �آ�سف يا �سيدتي‪ ،‬ال �أ�ستطيع م�ساعدتك‪.‬‬‫كبريا‪.‬‬ ‫ ولكنك َ‬‫قلت يل‪ :‬ب�إمكانك تغيريه �إن كان ً‬ ‫ �أنا �آ�سف يا �سيدتي‪.‬‬‫ �أريد مقابلة املدير من ف�ضلك‪.‬‬‫ �أريد م�شاهدة �أنواع الهواتف اجلوالة‪.‬‬‫ تف�ضل‪ ،‬ما النوع الذي تطلبه؟‬‫ بالكامريا وبجودة عالية يف ال�صوت‪.‬‬‫ هذا هو املوديل املنا�سب لك‪.‬‬‫كم ال�ساعة الآن؟‬ ‫ الثامنة وخم�س و�أربعون دقيقة‪.‬‬‫ألي�س ْت هذه احلافلة حافلة ال�ساعة التا�سعة �إىل �إ�سطنبول؟‬ ‫� َ‬‫‪ -‬بلى‪.‬‬

‫‪180‬‬

‫ تف�ضل �إىل ق�سم الفواتري‪.‬‬‫كثريا‪.‬‬ ‫ مبلغ الفاتورة عالٍ ‪ .‬رغم �أنني ال �أتكلم ً‬‫ هل اطلعت على فاتورتك بدقة؟‬‫ نعم‪ ،‬ولكن ال توجد التفا�صيل يف الفاتورة‪.‬‬‫ �إذن َق ِّد ْم طل ًبا لتفا�صيل املكاملات‪.‬‬‫الوحدة ‪14‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫‪5‬‬

‫�أريد وحدات‬ ‫اجلوال‬ ‫ّ‬ ‫�ضيعت هاتفي ّ‬ ‫اجلوال‬ ‫ن�سيت �شفرة ّ‬ ‫كم ر�سالة �أر�سلت؟‬ ‫�شكرا جزيل‬ ‫ً‬ ‫كم وحد ًة بقيت يف اجلوال؟‬

‫�شكر على الواجب‬ ‫ال َ‬ ‫�أر�سلت خم�س ع�رشة ر�سال ًة‬ ‫ع�رش وحدات‬ ‫ومل �أ�ستطع �أن �أتكلّم مع �صديقي‬ ‫كم وحد ًة تريد؟‬ ‫ماذا �أفعل الآن؟‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫اخترِ اعات‬ ‫ْ‬ ‫ي‬ ‫َغ رّ َ‬ ‫َف َق َد‬ ‫ا ْن َد َه َ�ش‬ ‫وا ِرد‬ ‫ُم َكالمَ ة‬ ‫ب‬ ‫َع رْ َ‬ ‫كَ ْبالت‬ ‫الالّ�سِ لْكي‬ ‫ذ ِْر َوة‬ ‫لحِ َ ّد الآن‬ ‫�أواخِ ر‬ ‫ونية‬ ‫�إل ْكترْ ّ‬ ‫فَخور‬

‫َم َ�س َح‬ ‫ا�ضغط على‬ ‫ْ‬ ‫َ�س ِّجل‬ ‫اُ ْن ُقر‬ ‫� ْإح�صائ ِّيات‬ ‫ا ْزداد‬ ‫هائِلة‬ ‫َمواقِع‬ ‫جاوز‬ ‫َي َت َ‬ ‫من ا ُ‬ ‫مل َت َو ّقع‬ ‫َتفاعل‬ ‫ُم ْعطَ يات‬ ‫َ�ضائية‬ ‫َم ْركَ بة ف ّ‬ ‫َم ْرعى‬

‫}‬

‫�سا ِب ًقا‬ ‫َ�س ّيئة‬ ‫ُع ْنف‬ ‫ُت َن ّفذ‬ ‫يف َنظَ ري‬ ‫َي ْن َفتِح‬ ‫تامية‬ ‫خِ ّ‬ ‫هاتف َن ّقال‬ ‫� ْأغلَب ال ْأحيان‬ ‫وج َهة َنظَ ري‬ ‫ْ‬ ‫وا�صل‬ ‫�أ َت َ‬ ‫م ِرج‬ ‫خُ ْ‬ ‫� ْأح ِر�ص‬ ‫ذو َح ّدين‬

‫َمظاهِ ر‬ ‫كَ ماليات‬ ‫َت ْقنِية َحديثة‬ ‫َوثي َقة َ�ضمان‬ ‫هاتف َج ّوال‬ ‫َج ْو َدة‬ ‫موديل‬ ‫اطَّ لَع على‬ ‫َتفَا�صيل‬ ‫َو ْحدات‬ ‫�ش ْفرة‬ ‫متو ّقع‬ ‫معطيات‬ ‫َت َ�ص ّفح‬ ‫َد ْر َد�شة‬

‫ان ما لمَ ْ َي ْعلَم‬ ‫َعلَّم ْ إِ‬ ‫ال ْن�س َ‬

‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ ‬ ‫�سورة العلق (‪)5‬‬

‫َم ْوقِع‬ ‫ُمل َْحق‬ ‫حُم ّرك َب ْحث‬ ‫�صفحة رئي�سية‬ ‫ع�ضوية‬ ‫م ِرج‬ ‫خُ ْ‬ ‫ْامتِالك‬ ‫ُهواة‬ ‫�سالح ذو َح َّدين‬ ‫يف الوقت نف�سه‬ ‫ب ُِح ْك ِم عملي‬ ‫�شكوى‬ ‫َخلَل‬

‫{‬ ‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪181 14‬‬


‫الوحدة‬

‫‪15‬‬

‫املناخ‬

‫الدر�س الأول‪ :‬الف�صول الأربعة‬ ‫متهيد‬ ‫حتب وملاذا؟‬ ‫�أي ف�صل ّ‬ ‫الطَّ ْق�س يف تركيا‬

‫‪1‬‬ ‫عبد القادر ‪ :‬كيف الطق�س يف تركيا؟‬ ‫�أوزجان ‪ :‬الطق�س يف تركيا متنوع‪.‬‬ ‫عبد القادر ‪ :‬وكيف يكون اجلو يف ال�شتاء؟‬ ‫�أوزجان ‪ :‬ال�شتاء بارد ج ًدا يف تركيا‪ ،‬ينزل الثلج‬ ‫والبد فيها وخا�ص ًة يف املناطق ال�رشقية منها‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫رَ َ‬

‫أنتم حمظوظون من هذه الناحية‪ .‬‬ ‫عبد القادر ‪ :‬ال ينزل الثلج يف الريا�ض �أبداً‪ْ � ،‬‬ ‫متى يبد�أ ال�صيف عندكم؟‬ ‫ ‬ ‫م�شم�سا ‬ ‫�أوزجان ‪ :‬يبد�أ ال�صيف يف �أوا�سط �شهر حزيران ويكون اجلو فيه‬ ‫ً‬ ‫وحارا‪ ,‬لذلك يذهب النا�س �إىل البحر �أو امل�سبح لل�سباحة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫عبد القادر ‪ :‬هل ُت ْل َب�س اجلالبية يف تركيا؟‬ ‫ف�ضل النا�س املالب�س اخلفيفة مثل ‬ ‫بية عندنا‪ُ .‬ي ّ‬ ‫�أوزجان ‪ :‬ال‪ ,‬ال ُت ْل َب�س اجلَلاَّ ّ‬ ‫البنطلونات والقم�صان القطنية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عبد القادر ‪ :‬كيف اجلو يف الربيع واخلريف يف تركيا‪ ,‬هل هو معتدل؟‬ ‫�أوزجان ‪ :‬نعم اجلو معتدل وممطر يف هذين الف�صلني‪ ،‬ولكن يف ال�سنوات ‬ ‫الأخرية ال ينزل املطر والثلج بغزارة ب�سبب االحتبا�س احلراري‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪182‬‬

‫الوحدة ‪15‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب الن�ص‬

‫‪2‬‬

‫اجلو �صي ًفا يف تركيا؟ ‬ ‫‪ -1‬كيف ّ‬ ‫�شتاء يف تركيا؟ ‬ ‫اجلو ً‬ ‫‪ -2‬كيف ّ‬ ‫‪ -3‬هل يل َب�س الأتراك اجلالبية يف ال�صيف؟ ‬ ‫‪ -4‬ملاذا ق ّل نزول املطر يف ال�سنوات الأخرية؟ ‬ ‫بال�ص َور والكلمات الآتية‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ُكتب فقر ًة م�ستعي ًنا ُ‬ ‫ا ْ‬ ‫ُ�س ّياح ‬

‫َي َت َد ّرب ‬

‫�أزياء ‬

‫جنود ‬

‫ي�صور ‬ ‫ّ‬

‫�ضرَ يح‬

‫نرى يف هذه ال�صورة‬

‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫‪ -7‬‬

‫�أج ِر التمرين الآتي كما يف املثال‬ ‫ ‬ ‫يكتب الطالب الدر�س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ير�سلُ الرجل الر�سالةَ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ي َ�سح املدر�س ال�سبورة‪.‬‬ ‫مَ ْ‬ ‫ ‬ ‫املدر�سة اجلائزة‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫مت َن ُح ّ‬ ‫ ‬ ‫تم التالميذ املعلم‪.‬‬ ‫َي ْح رَ ِ‬ ‫ ‬ ‫َي ْن�شرُ الأوالد اخل رََب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ي�شاهد الزوار الآثار يف املتحف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تعالج الطبيبة املري�ض‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ي�ساعد الأغنياء الفقراء‪.‬‬

‫الدر�س‪.‬‬ ‫ُي ْك َت ُب‬ ‫ُ‬ ‫ُت ْر َ�سلُ الر�سالةُ‪.‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪183 15‬‬


‫حت ّد ْث مع زميلك‬

‫‪5‬‬

‫يوما من �أيام الربيع بني املزارع واحلقول‪ ،‬حتدث مع زميلك‬ ‫ ‬ ‫َ‬ ‫ق�ضيت ً‬ ‫م�ستعي ًنا بالأ�سئلة الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬كيف كان الطق�س يف ذلك اليوم؟‬ ‫�شاهدت يف الطريق؟‬ ‫ماذا‬ ‫‪-5‬‬ ‫َ‬ ‫‪ -2‬متى‬ ‫َ‬ ‫خرجت من املنزل ومن كان معك؟ ‪� -6‬صف مناظر احلقول؟‬ ‫ذهبت �إىل املزارع واحلقول؟‬ ‫‪ -3‬كيف‬ ‫َ‬ ‫عدت �إىل البيت؟‬ ‫متى‬ ‫‪-7‬‬ ‫َ‬ ‫أخذت معك؟‬ ‫‪ -4‬ماذا � َ‬

‫اِقر�أ‬

‫‪6‬‬

‫عا�صف‬

‫غائم‬

‫‪184‬‬

‫الوحدة ‪15‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫ممطر‬

‫م�شم�س‬

‫ُمثلج‬


‫ُنظر �إىل ال�صور و�أجر التدريبات الآتية كما يف املثال‬ ‫ا ْ‬

‫‪7‬‬

‫�أ�ضنة ‪ / 2ْ0/‬الربيع‬

‫مر�سني‪ / 4ْ0 /‬ال�صيف‬

‫حار ِج ًدا‬ ‫حار‬ ‫معتدل‬ ‫بارد‬ ‫بارد ِج ًدا‬

‫كا�صتامونو ‪ / 2ْ1 /‬اخلريف‬

‫هكّاري ‪ / 1ْ0- /‬ال�شتاء‬ ‫‪ -1‬كيف طق�س �أ�ضنة يف الربيع؟‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ الطق�س معتدل‪ .‬‬‫ ‬‫ وما درجة احلرارة فيها؟‬‫ ‬‫ ع�رشون درجة مئوية‪.‬‬‫ ‬‫‪ 2‬‬ ‫‬‫ ‬‫ ‬‫ ‬‫‪8‬‬

‫‪ 4‬‬ ‫‬‫ ‬‫ ‬‫‪ -‬‬

‫اِقر أ�‬ ‫الربيع‬ ‫أقبلت معك احلياة بجميع �أنواعها فالنبات ينمو‪،‬‬ ‫ � َ‬ ‫أقبلت �أيها الربيع‪ ،‬ف� ْ‬ ‫هر‪ ،‬والبالبل ُت َغ ّرد‪ .‬ي�شعر فيك الإن�سان باحلياة‪ .‬وين�سى‬ ‫والأ�شجار ُت ُ‬ ‫ورق و ُت ْز ُ‬ ‫ج�سما فالربيع روحه‪ .‬و� ْإن كان‬ ‫يذكر �إال ال�سعادة‪ .‬ف� ْإن كان الزمان ً‬ ‫ُه ُمومه‪ .‬وال ُ‬ ‫عمرا فالربيع �شبابه‪.‬‬ ‫الزمان ً‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪185 15‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬ال�سباحة يف �أ�شهر ال�صيف‬ ‫متهيد‬ ‫حتب ال�سباحة يف امل�سبح �أم يف البحر‪ ,‬وملاذا؟‬ ‫هل ّ‬ ‫ال�سباحة‬

‫‪1‬‬ ‫�سام ي‬ ‫�صالح ‬ ‫�سامي ‬ ‫�صالح ‬

‫ ‬

‫�سامي ‬ ‫ ‬ ‫�صالح ‬ ‫�سامي ‬ ‫�صالح ‬ ‫ ‬ ‫�سامي ‬ ‫�صالح ‬ ‫�سامي ‬

‫‪ :‬هل تعرف ال�سباحة يا �صديقي؟‬ ‫‪ :‬نعم‪� ,‬أنا �أعرف ال�سباحة جي ًدا‪.‬‬ ‫من علّمك ال�سباحة؟‬ ‫‪ْ :‬‬ ‫‪ :‬تعلمتها بنف�سي‪ ,‬لأننا كنا من‬ ‫ُ�سكّان �شاطىء البحر يف طفولتي‪.‬‬ ‫كنت ت�سبح يف‬ ‫‪ :‬وبالطبع َ‬ ‫البحر دائماً‪.‬‬ ‫املف�ضلَة‪.‬‬ ‫‪� :‬أجل‪ ,‬ال�سباحة هوايتي‬ ‫ّ‬ ‫كنت ت�سبح عاد ًة؟‬ ‫‪ :‬يف �أي �شهر َ‬ ‫‪ :‬يف �أ�شهر ال�صيف طب ًعا‪ ,‬يف حزيران ومتوز و�آب‪� .‬أما يف الأ�شهر الأخرى ‬ ‫ فال ُي ْ�س َبح يف البحر‪.‬‬ ‫‪ :‬هل تذهب �إىل امل�سبح لل�سباحة؟‬ ‫أنت هل تعرف ال�سباحة؟‬ ‫كثريا‪ .‬و� َ‬ ‫‪ :‬نعم‪ ,‬يف �أ�شهر ال�شتاء �أذهب �إىل امل�سبح ً‬ ‫‪ :‬ال‪� ،‬أنا ال �أعرف ال�سباحة جي ًدا‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫‪186‬‬

‫‪� -1‬أي ال�صديقني يعرف ال�سباحة ؟ ‬ ‫‪ -2‬كيف تعلّم �صالح ال�سباحة؟ ‬ ‫‪ -3‬ملاذا ال ُي�س َبح يف البحر يف �أ�شهر ال�شتاء؟ ‬ ‫‪ -4‬هل �سامي يعرف ال�سباحة جي ًدا؟ ‬ ‫الوحدة ‪15‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫اِقر�أ �أ�سماء ال�شهور امليالدية‬

‫‪3‬‬

‫يناير‬

‫كانون الثاين‬

‫فرباير‬

‫�شباط‬

‫مار�س‬

‫�آذار‬

‫�أبريل‬

‫ني�سان‬

‫مايو‬

‫�أ ّيار‬

‫يونيو‬

‫حزيران‬

‫يوليو‬

‫متوز‬

‫�أغ�سط�س‬

‫�آب‬

‫�أيلول‬

‫�سبتمرب‬

‫ت�رشين الأول‬

‫ت�رشين الثاين‬

‫كانون الأول‬

‫‪4‬‬

‫�أكتوبر‬

‫نوفمرب‬

‫دي�سمرب‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية‬ ‫� ْ‬

‫‪ -1‬يف �أي ٍ‬ ‫ف�صل ُي ْ�س َبح يف البحر؟ ‬ ‫‪� -2‬إىل �أين ت ْذهب لل�سباحة؟ ‬ ‫�شهرا العطلة ال�صيفية؟ ‬ ‫‪ -3‬كم ً‬ ‫‪ -4‬ملاذا تذهب �إىل �شاطئ البحر؟ ‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪187 15‬‬


‫‪5‬‬

‫الحِ ظْ حالة الطق�س يف ماني�سا يف �شهر نوفمرب‪,‬‬ ‫ثم املأ الفراغ كما يف املثال‬

‫‪ْ 12‬‬ ‫االثنني‬

‫‪ْ 20‬‬ ‫الأربعاء‬

‫‪ْ 12‬‬ ‫الثالثاء‬ ‫‪ْ 12‬‬ ‫ال�سبت‬

‫‪ْ 20‬‬ ‫اجلمعة‬

‫‪ْ 20‬‬ ‫اخلمي�س‬ ‫‪ْ5‬‬ ‫الأحد‬

‫يوم االثنني والثالثاء اجلو بارد وعا�صف ودرجة احلرارة ‪ 12‬درجة مئوية‪.‬‬ ‫يوم الأربعاء‬ ‫يوم اخلمي�س‬ ‫يوم اجلمعة‬ ‫يوم ال�سبت‬ ‫يوم الأحد‬ ‫ ‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫‪6‬‬

‫هل ُي ْ�س َب ُح يف البحر يف �شهر كانون الأول؟‬‫ال‪ ،‬ال ُي ْ�س َب ُح يف البحر يف كانون الأول‪.‬‬‫‪ -1‬هل ُي ْذ َهب �إىل العطلة يف �شهر �أيلول؟‬ ‫‪ -2‬هل ُت ْركَ ُب ال�سفينة يف �أنقرة؟‬ ‫ال�شقي؟‬ ‫ي َد ُح الولد‬ ‫‪ -3‬هل مُ ْ‬ ‫ّ‬

‫‪ -4‬هل ُت ْعل َُن نتائج االمتحان يف �شهر متوز؟‬

‫‪188‬‬

‫الوحدة ‪15‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪ -5‬هل ُي ْدر�س يف الثانوية يف ال�سنة العا�رشة من العمر؟‬ ‫ال�صف؟‬ ‫‪ -6‬هل ُي ْك َت ُب على جدران‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬

‫ر ّت ْب �شهور ال�سنة م�ستعي ًنا بالقائمة كما يف املثال‬

‫ ‬

‫�سبتمرب (�أيلول) ‬

‫ ‬

‫مايو (�أيار) ‬

‫دي�سمرب (كانون الأول) ‬

‫فرباير (�شباط)‬

‫يوليو (متوز) �أكتوبر (ت�رشين الأول)‬

‫ يناير (كانون الثاين) �أغ�سط�س (�آب) �أبريل (ني�سان)‬ ‫ ‬

‫نوفمرب (ت�رشين الثاين) ‬

‫يونيو (حزيران) ‬

‫مار�س (�آذار) ‬

‫يناير (كانون الثاين)‬

‫‪8‬‬

‫حت ّد ْث مع زميلك‪/‬زميلتك كما يف املثال‬ ‫ يف �أي �شهر ُو ِل ْد َت؟‬‫ولدت يف �شهر �أبريل (ني�سان)‪.‬‬ ‫ ُ‬‫ �إذن يف ال�شهر القادم عيد ميالدك‪.‬‬‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫} ‪�ِ ...‬إيلاَ ِف ِه ْم ِر ْح َل َة ِّ‬ ‫ال�ص ْي ِف {‬ ‫ال�ش َتا ِء َو َّ‬ ‫ ‬ ‫�سورة قري�ش (‪)2‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪189 15‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬التزلج يف �أ�شهر ال�شتاء‬ ‫متهيد‬

‫ماذا علينا �أن ن�أخذ معنا للتزلج يف اجلبال؟‬ ‫‪1‬‬ ‫جمال ‬ ‫�أرجان ‬ ‫جمال ‬ ‫�أرجان ‬ ‫جمال ‬ ‫�أرجان ‬ ‫جمال ‬ ‫ ‬ ‫�أرجان ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫جمال ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�أرجان ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪72‬‬

‫‪190‬‬

‫التزلّج يف �أر�رضوم‬ ‫‪ :‬ما �أن�سب ال�شهور للتزلج يف �أر�رضوم؟‬ ‫‪ :‬معظم �شهور ال�سنة منا�سبة للتزلج يف �أر�رضوم‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪ :‬يا لكَ من رجلٍ‬ ‫حمظوظ‪� ,‬أنا مل �أ�شاهد الثلج �إال يف الثالجة‪.‬‬ ‫‪� :‬إذن‪� ,‬أنا �أدعوك �إىل �أر�رضوم هذا ال�شتاء‪.‬‬ ‫‪ :‬و�أنا �أقبل هذه الدعوة اللطيفة بكل �رسور ولكن ب�رشط‪.‬‬ ‫‪ :‬ما هو �رشطك يا عزيزي؟‬ ‫‪ْ � :‬أن تقبل دعوتي �إىل �أنطاليا‬ ‫يف �أ�شهر ال�صيف‪.‬‬ ‫‪ :‬دعوة جميلة من �صديق جميل‬ ‫�إىل مكان جميل‪ ,‬فكيف �أح ِرم‬ ‫نف�سي من كل هذا اجلمال؟‬ ‫أنت تعلمني‬ ‫‪ :‬ويف هذه احلالة � َ‬ ‫التزلج على الثلج و�أنا �أعلمك‬ ‫ال�سباحة يف البحر‪.‬‬ ‫‪ :‬عظيم! الآن �أعترب نف�سي حمظوظ ًا‬ ‫مل �أ�شاه ْد البحر‬ ‫جداً‪ ,‬لأنني ْ‬ ‫من قبلُ �إال يف التلفزيون‪.‬‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪� -1‬أي ال�صديقني من �أنطاليا ؟‬ ‫‪ -2‬هل وافق �أرجان على �رشط �صديقه؟ ‬ ‫ومن يعرف ال�سباحة؟ ‬ ‫من يعرف التزلج ْ‬ ‫‪ْ -3‬‬ ‫‪ -4‬ملاذا اعترب �أرجان نف�سه حمظوظً ا؟ ‬ ‫الوحدة ‪15‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫�أج ِر التمرين كما يف املثال‬

‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‪ -1‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ما ا�سم هذا اجلبل؟‬‫هذا جبل � ْأر ِج َي�س‪.‬‬‫�أين يقع هذا اجلبل؟‬‫قرب مدينة قي�رصي‪.‬‬ ‫يقع َ‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪.‬‬

‫�أرجي�س‬

‫باالندوكان‬

‫�آغري‬

‫�أولوداغ‬

‫كاز داغي‬ ‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪191 15‬‬


‫اِملأ الفراغات يف اجلدول م�ستعي ًنا بخريطة تركيا‬

‫‪4‬‬

‫يف ال�صيف‬ ‫حالة الطق�س يف مناطق تركيا‬

‫يف ال�شتاء‬ ‫يف ال�شتاء‬ ‫يف ال�صيف‬

‫منطقة مرمرة‬ ‫منطقة �إيجة‬ ‫منطقة و�سط الأنا�ضول‬ ‫منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط‬ ‫منطقة �رشقي الأنا�ضول‬ ‫منطقة جنوب �رشقي الأنا�ضول‬ ‫منطقة البحر الأ�سود‬ ‫‪5‬‬

‫‪192‬‬

‫ُكتب عن ف�صل ال�شتاء م�ستعي ًنا بالأ�سئلة الآتية‬ ‫ا ْ‬

‫�شهرا يف ال�شتاء؟ ‬ ‫‪ -1‬كم ً‬

‫‪� -3‬إىل �أين َت ْذهب يف ال�شتاء؟‬

‫‪ -2‬اذكر �أ�سماءها؟ ‬

‫‪ -4‬ماذا تفعل هناك؟‬

‫الوحدة ‪15‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫اِقر�أ الأ�شهر الهجرية‬

‫‪6‬‬ ‫حمرم‬ ‫�صفر‬ ‫ربيع الأول‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬

‫ربيع الثاين‬ ‫جمادى الأوىل‬ ‫جمادى الثانية‬

‫رجب‬ ‫�شعبان‬ ‫رم�ضان‬

‫�شوال‬ ‫ذو القعدة‬ ‫ذو احلجة‬

‫حت ّد ْث مع زميلك‪/‬زميلتك‬

‫بع�ض النا�س يف�ضلون ال�سفر �إىل مراكز التزلج يف ال�شتاء‪ .‬هل �أنت تف�ضل ال�سفر‬ ‫�إليها وملاذا؟‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫طَ ْق�س‬ ‫ُم َت َن ّوع‬ ‫َب َرد‬ ‫�أوا�سِ ط‬ ‫َجال ِب ّية‬ ‫َربيع‬ ‫َخريف‬ ‫َغزارة‬ ‫احتِبا�س َحراري‬ ‫ْ‬ ‫َق ّل‬

‫َي َت َد ّرب‬ ‫�أ ْزياء‬ ‫ُي َ�ص ّور‬ ‫َمزارع‬ ‫ُحقول‬ ‫�أ ْق َبل َْت‬ ‫َي ْنمو‬ ‫ُتو ِر ُق‬ ‫ُت ْزهِ ُر‬

‫�آذار‬ ‫َبال ِبل‬ ‫غائم‬ ‫حزيران‬ ‫ُت َغ ِّرد‬ ‫�أ ْن َ�سب‬ ‫تمَ ّ وز‬ ‫محَ ْ ظوظ‬ ‫ُهموم‬ ‫�آب‬ ‫�شرَ ْ ط‬ ‫َت ُه ّب‬ ‫� ْأيلول‬ ‫� ْأح ِرم‬ ‫َتغيب‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ين‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫شرْ‬ ‫ّ‬ ‫� ْأع َترب‬ ‫كَ ا ُنون ال ّثاين‬ ‫الثاين‬ ‫ين‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫شرْ‬ ‫�ضرَ يح‬ ‫ُ�شباط‬ ‫كانون ال ّأول درجة مئوية‬ ‫أ� َيار‬ ‫عا�صف‬ ‫نِي�سان‬ ‫مثلج‬ ‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪193 15‬‬


‫الوحدة‬

‫‪16‬‬

‫الأعياد الدينية‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬عيد الفطر املبارك‬ ‫متهيد‬

‫ما هي الأعياد الدينية؟‬ ‫ماذا تفعل �صباح عيد الفطر عاد ًة؟‬ ‫اال�ستعداد لعيد الفطر‬

‫‪1‬‬ ‫االبن ‬ ‫الأم ‬ ‫االبن ‬ ‫ ‬ ‫الأم ‬ ‫االبن ‬ ‫ ‬ ‫الأم ‬ ‫ ‬ ‫االبن ‬ ‫الأم ‬ ‫االبن ‬ ‫الأم ‬ ‫االبن ‬ ‫الأم ‬

‫‪194‬‬

‫‪ :‬متى يبد�أ عيد الفطر يا �أمي؟‬ ‫‪ :‬غداً عيد الفطر يا ابني‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ا�سم ال�شهر الذي ي�أتي بعد‬ ‫رم�ضان؟‬ ‫‪ :‬ا�سمه �شوال‪.‬‬ ‫‪� :‬إذن‪ ,‬اليوم الأول من �شوال‬ ‫هو اليوم الأول للعيد؟‬ ‫‪ :‬نعم‪� ,‬صحيح‪ ,‬ولذلك يجب‬ ‫علي � ْأن �أج ّهز بع�ض امل�أكوالت من الآن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ :‬ماذا �سنفعل يف اليوم الأول من العيد؟‬ ‫أي�ضا‪.‬‬ ‫‪� :‬سنزور جرياننا و�أقاربنا لنهنئهم بالعيد وهم �سيزوروننا � ً‬ ‫كثريا‪ ,‬وماذا �سنفعل يف اليوم الثاين من العيد يا �أمي؟‬ ‫‪� :‬أنا �أحب العيد ً‬ ‫‪� :‬سن�سافر �إىل املدينة التي ي�سكن فيها جدك وجدتك‪.‬‬ ‫يوما �سنق�ضي هناك؟‬ ‫‪ :‬خرب �سار ج ًدا‪ ,‬ا�شت ْق ُت �إليهما ً‬ ‫كم ً‬ ‫كثريا‪ْ .‬‬ ‫أ�سبوعا تقري ًبا‪.‬‬ ‫‪� :‬أعتقد �سنبقى هناك � ً‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪� -1‬أي �شهر ي�أتي بعد رم�ضان ؟‬ ‫‪ -2‬يف �أي يوم يبد�أ عيد الفطر املبارك؟ ‬ ‫‪� -3‬إىل �أين �ست�سافر الأ�رسة؟ ‬ ‫كم يوم ًا �ستق�ضي الأ�رسة عند اجلد؟ ‬ ‫‪ْ -4‬‬ ‫‪3‬‬

‫�ص ْل بني العبارة واحلوار املنا�سب‬

‫ِيق�ضي‬ ‫�صالح قادم من تركيا ل‬ ‫َ‬ ‫عطلة رم�ضان يف مكة‪� .‬سيقيم يف‬ ‫فندق قريب من امل�سجد احلرام‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ متى ذهبت �إىل عرفات؟‬‫ بعد �رشوق ال�شم�س‪.‬‬‫ ومتى ذهبت �إىل مزدلفة؟‬‫‪ -‬بعد غروب ال�شم�س‪.‬‬

‫عامر �أ�ستاذ يف اجلامعة‪.‬‬ ‫يق�ضي عامر مع الأ�رسة �أيام‬ ‫العيد يف املدينة ومكّة‪.‬‬

‫ �أين تق�ضي عطلة رم�ضان؟‬‫ يف مكة‪.‬‬‫ �أين �ستقيم؟‬‫‪ -‬يف الفندق‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫�أبي ذهب �إىل مكة وطاف حول‬ ‫الكعبة �سبعة �أ�شواط‪ ،‬و�سعى بني‬ ‫ال�صفا واملروة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ذهبت �إىل عرفات بعد �رشوق‬ ‫ُ‬ ‫ذهبت �إىل مزدلفة‬ ‫ال�شم�س‪ ،‬ثم‬ ‫ُ‬ ‫بعد غروب ال�شم�س‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ �أين تق�ضي العطلة يا �أ�ستاذ؟‬‫‪ -‬يف املدينة �أو يف مكّة مع الأ�رسة‪.‬‬

‫ ماذا فعل والدك يف مكة؟‬‫‪ -‬ا ِْع َت َم َر‪.‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪195 16‬‬


‫�ص ْل بني اال�سم والأداة املنا�سبة له‪ ،‬ثم �ض ْعهما يف‬ ‫جملة مفيدة كما يف املثال‬

‫‪4‬‬

‫التي‬ ‫الذي‬ ‫اللتان‬ ‫الالتي‬ ‫اللذان‬ ‫الذين‬

‫الولد‬ ‫البنتان‬ ‫البنات‬ ‫الولدان‬ ‫الأوالد‬ ‫البنت‬

‫�ضع عالمة‬ ‫ْ‬

‫‪5‬‬ ‫ ‬

‫جاء الولد الذي ر�أي ُته يف امل�سجد‪.‬‬

‫�أمام العبارة ال�صحيحة‬

‫من هو الإن�سان الذي يعمل والذي ال يعمل؟‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫يعمل‬

‫ال يعمل‬

‫‪ -1‬الذي يعتمد على غريه‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫�سول يف الطريق‪.‬‬ ‫‪ -2‬الذي َي َت ّ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬الذي ي�شتغل ‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪ -4‬الذي ي�أكل من عمل يده‪.‬‬ ‫�ص ْل بني ال�س�ؤال والإجابة فيما ي�أتي‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪196‬‬

‫ ما الوجبة التي يتناولها‬‫ال�صائمون �آخر الليل؟‬ ‫ ماذا تهيئ الأم �أيام ال�صوم؟‬‫ ما ف�ضل ليلة القدر؟‬‫متى ي�ؤدي امل�سلمون زكاة الفطر‪.‬‬‫‪ -‬مب ينتهي �شهر رم�ضان؟‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫ يف �آخر رم�ضان‪.‬‬‫ تهيئ الأم طعام الإفطار‪.‬‬‫ ينتهي �شهر رم�ضان بر�ؤية ‬‫�شوال‪.‬‬ ‫هالل ّ‬ ‫ وجبة �آخر الليل هي ال�سحور‪.‬‬‫‪ -‬ليلة القدر خري من �ألف �شهرٍ‪.‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية‬ ‫� ْ‬

‫‪7‬‬

‫‪ -1‬كم عي ًدا جعل اهلل للم�سلمني؟ ‬ ‫‪ -2‬متى ي�أتي عيد الفطر؟ ‬ ‫‪ -3‬مب يفرح امل�سلمون يف عيد الفطر؟ ‬ ‫‪ -4‬كيف ي�ستع ّد امل�سلمون للعيد؟ ‬ ‫‪ -5‬ماذا نفعل قبل �صالة العيد؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬

‫ا‬

‫ل‬ ‫�‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫م‬

‫اِملأ الفراغات الآتية بالكلمات املنا�سبة من القائمة‬

‫ا‬

‫�ست‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ًدا‬

‫ي‬ ‫�صوم‬

‫�أال‬

‫ا‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫طا‬

‫ال‬

‫ع‬

‫ابني ال�صغري �شهر رم�ضان‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫يجوز ال�صوم يف ال�سفر؟‬ ‫‪-2‬‬ ‫ي�صوم املري�ض‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫للعيد‪.‬‬ ‫ا�شرتيت مالب�س جديدة‬ ‫‪-4‬‬ ‫ُ‬ ‫ركن من �أركان الإ�سالم‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ي�صوم امل�سافر � ْإن‬ ‫‪ -6‬يجوز �أن‬ ‫َ‬ ‫ان ا َّلذِي اُ ْن ِزلَ فِي ِه ا ْل ُق ْر َ�آ ُن ُه ًدى‬ ‫َ�ش ْه ُر َر َم َ�ض َ‬ ‫ا�س َو َب ِّي َن ٍ‬ ‫ان‪...‬‬ ‫لِل َّن ِ‬ ‫ات مِ َن ا ْل ُه َدى َوا ْلف ُْر َق ِ‬ ‫�سورة البقرة (‪)185‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪197 16‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬عيد الأ�ضحى املبارك‬ ‫متهيد‬ ‫كيف نحتفل بعيد الأ�ضحى يف تركيا؟‬ ‫اال�ستعداد لعيد الأ�ضحى‬

‫‪1‬‬

‫العيدين‬ ‫�سليمان ‪ :‬عيد الأ�ضحى ثاين‬ ‫ْ‬ ‫اللذين �أهداهما اهلل للم�سلمني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫جهان ‪ :‬نعم‪� ,‬إنه عيد مبارك‪ ,‬ولكن‬ ‫مطالبه كثرية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�سليمان ‪ :‬ما ق�صدك بهذا الكالم؟‬ ‫جهان ‪� :‬أق�صد �أنه يجب على امل�سلمني‬ ‫�رشاء �أ�ضحية لذبحها يف العيد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�سليمان ‪ :‬ولكن الذبح واجب على‬ ‫القادرين مالي ًا وال يجب الذبح‬ ‫ ‬ ‫على الفقراء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أنت على حق‪ ,‬والفقراء‬ ‫جهان ‪َ � :‬‬ ‫أي�ضا‬ ‫ ‬ ‫ي�ستفيدون من حلم الأ�ضحية � ً‬ ‫�سليمان ‪ :‬حتى الأ�ضاحي التي ُت ْذ َبح يف احلج مبكة املكرمة ُت َو ّزع على الفقراء ‬ ‫يف جميع �أنحاء العامل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جهان ‪ :‬وهكذا تنت�رش املحبة وال�سعادة بني امل�سلمني‪.‬‬ ‫�سليمان ‪ :‬لي�س بني امل�سلمني فقط‪� ,‬أعتقد � ّأن هذه اللحوم ُت َو ّزع على الطبقات‬ ‫أي�ضا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفقرية غري امل�سلمة � ً‬ ‫�شجع عليهما الإ�سالم‪.‬‬ ‫التعاون‬ ‫جهان ‪ :‬هذا هو‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫والت�ضامن اللذان ّ‬ ‫�سليمان ‪� :‬أجل‪ ,‬فديننا ي�أمر بن�رش روح التعاون والت�ضامن واملحبة لي�س بني‬ ‫ امل�سلمني فقط ب ْل بني �شعوب العامل جمي ًعا‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ما �أ�سماء الأعياد الدينية ؟‬ ‫من يجب الذبح يف عيد الأ�ضحى؟ ‬ ‫‪-2‬على ْ‬ ‫من ُت َو ّزع حلوم الأ�ضاحي املذبوحة عند احلج؟‬ ‫‪ -3‬على ْ‬ ‫�شجع الإ�سالم؟ ‬ ‫‪ -4‬على ماذا ّ‬ ‫‪ -5‬مباذا ي�أمر ديننا؟ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫امل‬ ‫�‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫جد‬

‫اِملأ الفراغات الآتية بالكلمات املنا�سبة من القائمة‬ ‫ا‬

‫ا‬

‫ل َت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ين‬

‫ا‬

‫خلطبة‬

‫ي‬

‫ل‬ ‫�صوم‬

‫ح�‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬

‫ا‬

‫ل‬ ‫فقراء‬

‫ا‬ ‫حلج‬

‫يزور‬ ‫ا‬

‫لأ�‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ى‬

‫�صالة‬

‫‪.‬‬

‫‪ -1‬ي�أتي عيد الفطر بعد عبادة عظيمة هي‬ ‫‪.‬‬ ‫ي�أتي بعد عبادة �أخرى عظيمة هي‬ ‫‪ -2‬عيد‬ ‫‪َ -3‬قبل طلوع ال�شم�س �صباح يوم العيد يتجه امل�سلمون �إىل‬ ‫‪.‬‬ ‫العيد ولي�سمعوا‬ ‫لي�ؤ ُّدوا‬ ‫ ‬ ‫كل م�سلم �أقاربه و�أ�صدقاءه وجريانه ويتبادلون‬ ‫‪ -4‬يف العيد‬ ‫�إليهم‪.‬‬ ‫بال�سعادة‪ ،‬لأن الأغنياء‬ ‫‪ -5‬ي�شعر‬ ‫‪4‬‬

‫‪.‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫ا�شرتيت مالب�س جديدة‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ُ‬

‫أي�ضا‪.‬‬ ‫‪ -‬وهم يزورونني � ً‬

‫‪ - 2‬يف عيد الأ�ضحى املبارك‬

‫‪ -‬لأنهم يلب�سون فيه مالب�س جديدة‪.‬‬

‫‪� - 3‬أنا �أزور �أقاربي و�أ�صدقائي‬

‫‪ -‬ا�ستعدا ًدا للعيد‪.‬‬

‫‪ - 4‬يفرح الأطفال بالعيد‬

‫‪ -‬يذبح امل�سلمون الأ�ضاحي‪.‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪199 16‬‬


‫�أكم ْل الفراغات من الكلمات الآتية‬

‫‪5‬‬ ‫ممتعة‬

‫الأ�ضحى‬

‫اللحوم‬

‫الفقراء‬

‫باحلزن‬

‫ن�أكل‬

‫نلعب‬ ‫نهاية‬

‫الّتي‬

‫املدينة‬

‫يف القرية‬ ‫ ‬ ‫اِ�سمي �سليم‪� ،‬أنا يف العا�رشة من عمري‪� .‬أعي�ش يف القرية مع �أ�رستي‪ .‬الأعياد‬ ‫ج ًّدا‪� .‬أوالد �أقاربنا يح�رضون مع �أ�رسهم �إىل القرية لق�ضاء‬ ‫يف القرية‬ ‫�سو ًيا �ألعا ًبا ُم َت َن ّوعة ال‬ ‫أجتول معهم داخل القرية وحولها‪ ،‬و‬ ‫العيد‪ّ � ،‬‬ ‫‪ ,‬وخا�صة الطائرات الورقية‪.‬‬ ‫ميكن لعبها يف‬ ‫‪.‬‬ ‫ا�شرتاها �أبي للذبح يف عيد‬ ‫ثم نذهب عند ال ْأ�ضحية‬ ‫ ‬ ‫قلي ًال من حلم الأ�ضحية‪،‬‬ ‫يف اليوم الأول من العيد ُت ْذ َبح الأ�ضاحي فـ‬ ‫و نحن الأطفال نو ّزعها على جرياننا‬ ‫بعد ذلك �أمي تق�سم بع�ض‬ ‫‪ .‬ثم نن�رصف للعب‪.‬‬ ‫ال�شديد عندما نفارق �أقاربنا يف‬ ‫نق�ضي العيد هكذا ‪ .‬ن�شعر‬ ‫ ‬ ‫العيد ولكن ال ي�ستمر حزننا طوي ًال لأننا �سنلتقي يف عيد �آخر‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪6‬‬

‫ر ّت ْب اجلمل الآتية كما يف املثال‬

‫ ويف الأيام الأخرى من العيد نلعب مع الأ�صدقاء ونق�ضي وق ًتا ممت ًعا‪.‬‬‫قبلنا �أيديهم‪.‬‬ ‫هناك ن�ستلم هدايا من الكبار الذين ّ‬‫مى و�ألعاب بالنقود التي جمعناها يف العيد‪.‬‬ ‫ و� ً‬‫أخريا ن�شرتي ُد ً‬ ‫ونقبل �أيادي الكبار يف الأ�رسة‪ .‬وهم يعطوننا م�رصوف اجليب‪.‬‬ ‫ ّ‬‫ ثم نذهب بعد الظهر مع جميع �أفراد الأ�رسة لزيارة الأقارب‪.‬‬‫ونت�سوق‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قبل العيد نذهب �إىل ال�سوق‬ ‫ّ‬ ‫امللب�س‪.‬‬ ‫ظهرا مع �أطفال اجلريان ويف يدنا كي�س جلمع ّ‬ ‫و� ّ‬‫أجتول ً‬ ‫العيدية‪.‬‬ ‫ ن�ستيقظ يف وقت مبكر �صباح العيد ونرتدي املالب�س‬‫ّ‬ ‫‪7‬‬

‫حت ّد ْث مع �صديقك‪�/‬صديقتك ماذا تفعل يف العيد؟‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪201 16‬‬


‫‪8‬‬

‫اقر�أ الفقرات الآتية ثم اخرت الرتتيب املنا�سب‬

‫‪1‬‬

‫(�أ ‪,‬ج ‪ ,‬ب)‬

‫‪2‬‬

‫(ج ‪ ,‬ب ‪� ,‬أ)‬

‫‪3‬‬

‫(ب ‪� ,‬أ ‪ ,‬ج)‬

‫أ�‬ ‫اليوم ال توجد مترينات ع�سكرية‪ ،‬ن�شارك فرحة العيد مع زمالئنا وقادتنا‪.‬‬ ‫بعد ذلك �أقف يف الطابور �أمام كابينة التليفون �أنتظر دوري لالت�صال‬ ‫ب�أ�رستي‪ ،‬ويف �أثناء ذلك ت�صل �إىل �أ�سماعنا بع�ض الإعالنات عن زيارات‬ ‫ ‬ ‫العائالت‪.‬‬ ‫ب‬ ‫�أنا من مدينة موغال وعمري واحد وع�رشون‪� .‬أنا الآن يف اخلدمة الع�سكرية‬ ‫مبدينة هكّاري‪ .‬هذا �أول عيد �أق�ضيه بعي ًدا عن �أ�رستي‪ .‬ولذلك �أ�شعر باحلزن‬ ‫بع�ض ال�شيء ولكنني �أ�شعر يف الوقت نف�سه ب�سعادة كبرية لأنني �أقوم‬ ‫بوظيفة مقد�سة‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ونزور زمالءنا يف الوحدات الأخرى ونتبادل التهاين مبنا�سبة عيد الأ�ضحى‪،‬‬ ‫كثريا لأننا نعرف �أن املواطنني يعي�شون يف �أمن و�سالم بف�ضل‬ ‫ال نحزن ً‬ ‫حِ مايتنا للوطن‪.‬‬ ‫وانحر‪.‬‬ ‫ف�ص ّل ل َِر ّبك َ‬ ‫�إنا � ْأعطَ يناكَ الك َْو َثر َ‬

‫�سورة الكوثر (‪)2-1‬‬

‫‪202‬‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫الدر�س الثالث‪ :‬فوائد الأعياد‬ ‫متهيد‬ ‫هل حتب الأعياد وملاذا؟‬ ‫‪1‬‬

‫أهمية الأعياد‬ ‫� ّ‬

‫الأعياد نوعان‪ .‬الأول الأعياد الدينية‬ ‫ ‬ ‫والثاين الأعياد الوطنية‪.‬‬ ‫الأعياد الدينية يف العامل الإ�سالمي‪ ،‬اثنان هما‪:‬‬ ‫عيد الفطر املبارك وعيد الأ�ضحى‬ ‫املبارك‪� .‬أما الأعياد الوطنية يف تركيا‬ ‫فعددها �أربعة‪ .‬هي‪ :‬عيد ال�سيادة الوطنية‬ ‫والأطفال‪ ،‬عيد ال�شباب والريا�ضة‪ ،‬عيد الن�رص‪،‬‬ ‫عيد اجلمهورية‪.‬‬ ‫للأعياد فوائد كثرية‪ ،‬منها االجتماعية‬ ‫ ‬ ‫ومنها الفردية‪ ,‬الأعياد �أيام بهجة و�رسور‬ ‫فهي تن�رش املحبة واملودة بني الأفراد الذين‬ ‫ينت�سبون �إىل الدين نف�سه �أو الذين ينتمون �إىل وطن واحد‪ .‬وت�سود يف الأعياد‬ ‫روح التعاون والت�ضامن بني النا�س ويتبادل النا�س الزيارات والتهاين ويتذكر‬ ‫غنيهم فقريهم وي�س�أل كبارهم عن �أحوال �صغارهم‪ .‬وهكذا يكون اجلميع �سعداء‬ ‫وبخا�صة الأطفال‪.‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪203 16‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬كم عي ًدا يف الإ�سالم ؟‬ ‫‪ -2‬متى يكون عيد الفطر؟ ‬ ‫‪ -3‬ماذا تفعل يف عيد الأ�ضحى؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا تفعل يف عيد الفطر؟ ‬ ‫عينّ ْ اجلواب ال�صحيح من الفقرات واحلوارات كما يف املثال‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫ي�صلي �أحمد �صالة العيد يف امل�سجد احلرام‬ ‫ويعطي زكاة الفطر قبل ال�صالة‪.‬‬ ‫�أ‬

‫ج‬

‫ب‬

‫د‬

‫‪2‬‬ ‫ي�صلي عمر �صالة العيد يف امل�سجدالنبوي‬ ‫ويذبح الأ�ضحية بعد ال�صالة‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫�أ‬ ‫‪3‬‬ ‫اجلو‪,‬‬ ‫ي�سافر �أمني و�أ�رسته �إىل م�رص عن طريق ّ‬ ‫وي�شاهد نهر النيل واجلامعات‪.‬‬

‫�أ‬

‫ج‬

‫ب‬

‫د‬

‫‪4‬‬ ‫يق�ضي جليل عطلة ال�صيف بني اجلبال‬ ‫مع فريق الك َّ�شافة‪.‬‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫�أ‬ ‫د‬

‫‪204‬‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫أ�‬ ‫ �أين �سيق�ضي العطلة؟‬‫ �سيق�ضيها بني اجلبال‪.‬‬‫ مع من يذهب؟‬‫ مع فريق الك َّ�شافة‪.‬‬‫ب‬ ‫ مع من ي�سافر؟‬‫ مع الأ�رسة‪.‬‬‫ كيف ي�سافر؟‬‫اجلو‪.‬‬ ‫ عن طريق ّ‬‫ج‬ ‫ �أين ي�صلي العيد؟‬‫ يف امل�سجد احلرام‪.‬‬‫ متى ي�ؤدي زكاة الفطر؟‬‫ قبل ال�صالة‪.‬‬‫د‬ ‫ �أين ي�صلي �صالة العيد؟‬‫النبوي‪.‬‬ ‫ يف امل�سجد‬‫ّ‬ ‫ ومتى يذبح الأ�ضحية؟‬‫‪ -‬بعد ال�صالة‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫أجب بنعم �أو ال‬ ‫اِقر�أ و� ْ‬

‫‪5‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫‪ -1‬يف الإ�سالم عيدان‪.‬‬ ‫‪ -2‬عيد الأ�ضحى قبل عيد الفطر‪.‬‬ ‫‪ -3‬عيد الفطر بعد �شهر �شوال‪.‬‬ ‫‪ -4‬عيد الأ�ضحى يف ذي احلجة‪.‬‬ ‫‪ -5‬بعد عيد الفطر ُن ْعطي زكاة الفطر‪.‬‬ ‫‪ -6‬زكاة الفطر تعطَ ى من الفواكه‪.‬‬ ‫‪ -7‬يف عيد الأ�ضحى ن�صلي ثم نذبح‪.‬‬ ‫‪ -8‬يف عيد الأ�ضحى نذبح الأ�ضحية‪.‬‬ ‫‪ -9‬يف العيد نزور الأهل والأ�صدقاء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫(عيد الفطر ‪� -‬شهر رم�ضان)‬ ‫متى عيد الفطر؟‬ ‫بعد �شهر رم�ضان‪.‬‬

‫ (عيد الأ�ضحى ‪� -‬شهر ذي القعدة) ‬ ‫؟‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‬‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪ -2‬‬ ‫ ‬

‫(الإفطار ‪� -‬أذان املغرب)‬

‫؟‬

‫(ال َع�شاء ‪� -‬صالة العِ�شاء)‬

‫؟‬

‫ (�صالة املغرب ‪ -‬غروب ال�شم�س)‬ ‫؟‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪205 16‬‬


‫ر ّت ْب الكلمات الآتية لتكون جم ًال مفيد ًة‬

‫‪6‬‬

‫‪ -1‬عيدان ‪ -‬الأ�ضحى ‪ -‬للم�سلمني ‪ -‬عيد ‪ -‬الفطر ‪ -‬هما ‪ -‬وعيد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬اجلديدة ‪ -‬امل�سلمون ‪ -‬يف ‪ -‬يلب�س ‪ -‬املالب�س ‪ -‬العيد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬بال�سعادة ‪ -‬يوم ‪ -‬ن�ستقبل ‪ -‬والفرح ‪ -‬العيد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪� -4‬شهر ‪ -‬يف‪ -‬الفطر ‪ -‬عيد ‪� -‬شوال‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�ص ْل بني اجلمل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫ يف �أي �شهر يكون عيد الفطر؟‬‫ كيف ت�ستع ّد للعيد؟‬‫ �أين ت�صلي �صالة العيد؟‬‫ ماذا تفعل بعد العودة من �صالة العيد؟‬‫ من تزور يف العيد؟‬‫ ماذا يفعل الأغنياء جتاه الفقراء يف العيد؟‬‫ ماذا ُت ِع ّد للزائرين يوم العيد؟‬‫ �أ�شرتي ثيا ًبا و�أحذية جديدة‪.‬‬‫والدي و�إخواين و�أقاربي ‪.‬‬ ‫ �أهنئ‬‫ّ‬ ‫ احللوى والفواكه وال�شاي والقهوة‪.‬‬‫ هم يح�سنون �إىل الفقراء يف يوم العيد‪.‬‬‫ يف امل�سجد‪.‬‬‫ �أزور �أقاربي و�أ�صدقائي‪.‬‬‫‪ -‬عيد الفطر يف �شهر �شوال‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫الوحدة ‪16‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية‬ ‫� ْ‬

‫‪8‬‬

‫‪ -1‬ما هي فوائد الأعياد؟ ‬ ‫‪ -2‬ماذا تقول ل�صديقك عندما تقابله يوم العيد؟ ‬ ‫‪� -3‬أين ت�صلي �صالة العيد؟ ‬ ‫‪ -4‬هل خطبة العيد قبل ال�صالة؟ ‬ ‫‪ -5‬ما ا�سم العيد الذي ي�أتي بعد رم�ضان؟ ‬ ‫‪ -6‬ما ا�سم العيد الذي ي�أتي يف العا�رش من ذي احلجة؟ ‬ ‫‪ -7‬ملاذا تذبح الأ�ضحية؟ ‬ ‫املفردات اجلديدة‬ ‫عيد الفطر‬ ‫ِجريان‬ ‫ُن َه ّنئ‬ ‫َخبرَ ٌ َ�سار‬ ‫قت‬ ‫ْ‬ ‫ا�ش َت ُ‬ ‫ما ُيقا ِرب‬ ‫� ْأ�شواط‬ ‫�شرُ وق‬ ‫ُم ْز َدلِفة‬ ‫ُغروب‬

‫َيع َتمد على ال َأ�ضاحِ ي‬ ‫َي َت َ�ص ّدق‬ ‫ُت َو ّزع‬ ‫بر�ؤ َية هِ الل لحُ وم‬ ‫ُ‬ ‫�سحور‬ ‫طَ َبقات‬ ‫اهما‬ ‫امن‬ ‫� ْأه َد ُ‬ ‫َت َ�ض ُ‬ ‫َمطَ ا ِل ُب ُه‬ ‫� ْأعياد‬ ‫َق�ص ُدكَ‬ ‫�أتجَ ّول‬ ‫� ْأ�ضحِ ية‬ ‫َ�س ِو ًّيا‬ ‫َذ ْبح‬ ‫َن ْن�صرَ ِ ف‬ ‫َي ْ�س َتفيد‬ ‫ُنفَا ِرق‬

‫َي ْ�س َتم ِّر‬ ‫َب ْه َجة‬ ‫َي ْن َت�سِ ب‬ ‫ُدمى‬ ‫َين َتمِي‬ ‫�ألعاب‬ ‫َت ُ�سود‬ ‫َم�صرْ وف اجل َْيب‬ ‫فَريق الك َّ�شافة‬ ‫كِ ي�س‬ ‫طائِرات َو َرق ِّية‬ ‫ُمل ََّب َ�س‬ ‫عيديات‬ ‫ّ‬ ‫�سول‬ ‫َي َت ّ‬ ‫قا َدتِنا‬ ‫�شجع‬ ‫ّ‬ ‫ال�شيء‬ ‫ع�ض َ‬ ‫َب َ‬ ‫َن َتبا َدل‬

‫ُون َل َنا‬ ‫ال�س َما ِء َتك ُ‬ ‫َ‬ ‫‪...‬ر َّب َنا �أَ ْن ِزلْ َعل َْي َنا َما ِئ َد ًة مِ َن َّ‬ ‫عِ ي ًدا ِ ألَ َّو ِل َنا َو�آَخِ ِر َنا‪...‬‬ ‫ ‬ ‫�سورة املائدة (‪)114‬‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪207 16‬‬


‫الوحدة‬

‫‪17‬‬

‫الأعياد الوطنية‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬افتتاح جمل�س الأمة الرتكي‬ ‫متهيد‬

‫ما الن�شاطات اجلارية يف مهرجان الأطفال مبدينتك؟‬

‫ ‬

‫َمها حتتفل بعيد الأطفال‬

‫‪1‬‬

‫خريا �إن �شاء اهلل‪.‬‬ ‫�إ َ‬ ‫ميان ‪ :‬كنتِ غائبة عن امل ْدر�سة هذا الأ�سبوع‪ً .‬‬ ‫كنت يف تركيا‪.‬‬ ‫َمها ‪ُ :‬‬ ‫ميان ‪ :‬ماذا فعلتِ هناك؟‬ ‫�إ َ‬ ‫َمها ‪ :‬كما تعرفني‪� ،‬أنا �إحدى �أع�ضاء فريق الرق�صات ال�شعبية‪ .‬ذهبنا �إىل تركيا ‬ ‫لتمثيل بالدنا هناك‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ميان ‪ :‬هل كانت هناك م�سابقة للرق�صات ال�شعبية؟‬ ‫�إ َ‬ ‫َمها ‪ :‬ال‪� ،‬شاركنا يف االحتفاالت مبنا�سبة عيد الأطفال‪.‬‬ ‫ميان ‪ :‬ماذا فعلتم بهذه املنا�سبة؟‬ ‫�إ َ‬ ‫َمها ‪ :‬يف �أول يوم ا�ستقبلَنا يف املطار امل�س�ؤولون والعائالت‪ .‬تعرفت هناك على‬ ‫"�إينجي" ‪ ،‬وهي �صديقتي الرتكية التي ا�ست�ضاف ْتني يف بيتها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ميان ‪ :‬هل يحتفلون بهذا العيد كل �سنة؟‬ ‫�إ َ‬ ‫أي�ضا‪ .‬فقد � ْأعلِن‬ ‫َمها ‪ :‬نعم‪ ،‬يف ‪ 23‬ني�سان من كل �سنة‪ .‬وهو يوم عظيم للكبار � ً‬ ‫ت�أ�سي�س الربملان الرتكي يف هذا اليوم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ميان ‪ :‬يبدو �أنك ح�صلت على معلومات كثرية عن تركيا‪.‬‬ ‫�إ َ‬ ‫َمها ‪ :‬نعم‪ ،‬لي�س عن تركيا فقط بل عن الكثري من دول العامل‪ .‬فقد �شارك يف‬ ‫االحتفاالت ف َِر ُق الأطفال من ‪ 20‬دولة‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪208‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫وجدت تركيا والنا�س فيها؟‬ ‫ميان ‪ :‬وكيف‬ ‫ِ‬ ‫�إ َ‬ ‫َمها ‪ :‬بلد ممتاز ‪ .‬والأتراك نا�س طيبون ودمهم خفيف‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪3‬‬

‫الرتكية‬ ‫تر ِج ْم الفقرة الآتية �إىل اللّغة‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬

‫غابت مها عن امل ْدر�سة هذا الأ�سبوع؟ ‬ ‫‪ -1‬ملاذا‬ ‫ْ‬ ‫‪ -2‬من ا�ستقبل مها يف املطار؟ ‬ ‫‪ -3‬ملاذا عيد الأطفال يوم عظيم للأطفال والكبار؟ ‬ ‫‪ -4‬ما ر�أي مها عن تركيا والأتراك؟ ‬

‫اِ�سمي ماري‪� ،‬أدر�س يف ال�صف اخلام�س يف �إحدى‬ ‫ ‬ ‫ذهبت �إىل تركيا يف العام املا�ضي يف‬ ‫املدار�س ب�أملانيا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تعرفت على زينب‬ ‫الثالث والع�رشين من �أبريل‪ .‬هناك‬ ‫ُ‬ ‫أحبب ُت �أ�رسة زينب و�صديقاتها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ونزلت يف بيتها خالل العيد‪ْ � .‬‬ ‫أزور تركيا يف �أول فر�صة‪� .‬أنا م�شتاقة �إىل‬ ‫�أريد �أن � َ‬ ‫زينب و�إىل �أ�رستها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫اه ُم ا ُ‬ ‫َ�ض ِلهِ‪...‬‬ ‫هلل مِ ْن ف ْ‬ ‫َف ِرحِ َ‬ ‫ني بمِ َ ا �آَ َت ُ‬

‫�سورة �آل عمران (‪)170‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪209 17‬‬


‫رت احلوار املنا�سب للجمل الآتية‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪4‬‬

‫أجنبيا خالل مهرجان الأطفال‪ .‬وهكذا‬ ‫‪ 1‬ت�ست�ضيف كل �أ�رسة طف ًال � ًّ‬ ‫ت�سود م�شاعر الأخوة واحلب وال�صداقة بني الأطفال‪.‬‬ ‫‪ 2‬ال�سالم يف الوطن وال�سالم يف العامل‪.‬‬ ‫‪ 23‬من ني�سان هو يوم عظيم من ناحيتني‪:‬‬ ‫‪ 3‬وهو رمز لل�سيادة الوطنية وعيد للأطفال‪.‬‬ ‫�أثناء االجتماع الأول للمجل�س الوطني اُ ْن ُتخِ َب القائد العظيم م�صطفى‬

‫‪4‬‬ ‫رئي�سا للمجل�س و�أطْ لِق عليه ا�سم جمل�س الأمة الرتكي الكبري‪.‬‬ ‫كمال‬ ‫ً‬ ‫ ما معنى ال�سيادة الوطنية؟‬‫ ال�سيادة الوطنية هي �أن تكون �صالحية الإدارة لل�شعب‪.‬‬‫�أ‬ ‫ ملاذا �أهدى �أتاتورك هذا العيد للأطفال؟‬‫ لأنه قال‪� :‬أطفال اليوم هم كبار الغد‪.‬‬‫ �أين ي�سكن الأطفال الأجانب خالل هذا املهرجان؟‬‫ب ‪ -‬يف بيوت العائالت الرتكية‪.‬‬ ‫ ملاذا ال ي�سكنون يف الفنادق؟‬‫ لتبادل املحبة والثقافة بني الأطفال‪.‬‬‫‪ -‬ماذا � ْأعلِن يف االجتماع الأول؟‬

‫ � ْأعلِن انتخاب القائد م�صطفى‬‫رئي�سا للمجل�س‪.‬‬ ‫جـ كمال ً‬ ‫ هل � ْأعلِن ا�سم املجل�س اجلديد؟‬‫‪ -‬نعم‪.‬‬

‫‪210‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫ من الذي قال هذا الكالم؟‬‫ م�صطفى كمال �أتاتورك‪.‬‬‫د ‪ -‬هل ال�سالم يف الوطن يكفي؟‬ ‫‪ -‬ال‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫ورتب الفقرات الآتية كما يف املثال‬ ‫ُنظر �إىل ال�صور‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫علي بابا‬ ‫الريف‬ ‫بائعة‬ ‫‪1‬‬ ‫فتاة ّ‬ ‫ّ‬ ‫الكربيت‬ ‫هان�سل وغريتل‬ ‫هايدي‬ ‫حراميا‬ ‫و‪40‬‬ ‫ًّ‬ ‫كثريا‪ ،‬والفتاة ال�صغرية‬ ‫غزيرا يف �إحدى املدن‪ ،‬وا�شت ّد الرب ُد ً‬ ‫ت�ساقطَ الثلج ً‬ ‫‪2‬‬ ‫كربيت‪.‬‬ ‫علبة‬ ‫منها‬ ‫ي�شرتي‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫�‬ ‫لعل‬ ‫�شارع‪،‬‬ ‫إىل‬ ‫�‬ ‫�شارع‬ ‫من‬ ‫تنتقل‬ ‫ً‬ ‫�أ‬ ‫"علي بابا" ي�أخذ حماره‬ ‫يف قدمي الزمان‪ ،‬كان هناك �شاب فقري ُي ْدعى ّ‬ ‫كل يوم �إىل الغابة ليجمع احلطب‪.‬‬ ‫ال�صبي يف قف�ص‪ .‬كانت تريده‬ ‫�سجنت‬ ‫�رشيرة‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫كانت �صاحبة البيت �ساحرة ّ‬ ‫ّ‬ ‫�أن ي�سمن لت�أكله‪.‬‬ ‫وبعد �أيام قامت كالرا بزيارة هايدي وكانت املفاج�أة ب�أن كالرا كانت‬ ‫ت�سري على قدميها وكان الف�ضل كله يعود �إىل هايدي‪.‬‬ ‫ميتة‪ .‬وعلى وجهها‬ ‫ويف �صباح اليوم التايل‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫كانت بائعة الكربيت ّ‬ ‫‪ 2‬ابت�سامة وحولها � ْأع َواد الكربيت املحرتقة يف كل مكان‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ِفتح يا �سم�سم!‬ ‫جتمع الرجال �أمام �صخرة كبرية ثم وقف زعيمهم وقال‪ :‬ا ْ‬ ‫ّ‬ ‫ففتحت ال�صخرة ودخلوا �إىل املغارة‪.‬‬ ‫كان يف قدمي الزمان طفلة �صغرية جميلة ُت ْدعى هايدي تعي�ش عند‬ ‫عمتها ويف �أحد الأيام �أخذت العمة هايدي �إىل املدينة‪.‬‬ ‫�صبي‬ ‫يف قدمي الزمان كان حطّ اب يعي�ش يف كوخ قرب الغابة‪ ،‬كان له‬ ‫ّ‬ ‫تزوج احلطّ اب من امر�أة ثانية‪.‬‬ ‫كثريا‪ ،‬وبعد �أن‬ ‫ْ‬ ‫يحبهما ً‬ ‫وبنت ّ‬ ‫ماتت الأم ّ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪211 17‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬ت�أ�سي�س اجلمهورية‬ ‫متهيد‬ ‫َمن � ّأ�س�س جمهورية تركيا؟‬ ‫كيف يحتفل النا�س بت�أ�سي�س اجلمهورية؟‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫�إعالن اجلمهورية‬

‫‪1‬‬

‫بد�أت احلرب العاملية الأوىل يف عام ‪1914‬‬ ‫ ‬ ‫وا�ستمرت احلرب‬ ‫بني الدول الكربى يف العالمَ ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ملدة �أربع �سنوات حيث انهزمت الدول التي‬ ‫حاربنا يف �صفوفها‪ ،‬فانتهز الإجنليز‬ ‫واليونانيون والفرن�سيون والإيطاليون هذه‬ ‫الفر�صة لتق�سيم �أرا�ضينا فيما بينها‪.‬‬ ‫يف هذه الأثناء و�ضع الزعيم م�صطفى‬ ‫ ‬ ‫كمال �أتاتورك ُخطَ طً ا مع زمالئه لتحرير‬ ‫بالدنا من املحتلّني‪ .‬فذهب � ّأو اًل �إىل مدينة‬ ‫�صام�صون يوم ‪� 19‬أيار ‪ 1919‬لتنظيم‬ ‫ؤمترا‬ ‫القوى ال�شعبية �ضد الأعداء‪ّ .‬‬ ‫ثم عقد م� ً‬ ‫�شعب ًيا يف �أر�رضوم و�سيفا�س‪ .‬ويف يوم ‪ 23‬ني�سان ‪ 1920‬افتتح جمل�س الأمة‬ ‫الرتكي الكبري‪.‬‬ ‫و�أعلن املجل�س برئا�سة �أتاتورك حر ًبا �شامل ًة �ضد املحتلّني‪ .‬وبعد حرب‬ ‫ ‬ ‫مت التوقيع على معاهدة لُوزان‪ ،‬ون�ش�أت دولة جديدة‪.‬‬ ‫دامية يف جبهات متع ّددة ّ‬ ‫فبد�أ �أتاتورك باال�ستعداد الختيار نظام اجلمهورية للدولة اجلديدة‪ .‬ويف ‪29‬‬ ‫ت�رشين ال ّأول ‪ْ � 1923‬أع ِل َن ْت اجلمهورية‪ .‬واجلمهورية نظام مينح املواطنني‬ ‫بحق الرت�شيح واالنتخاب‪.‬‬ ‫التم ّتع ّ‬

‫‪212‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫ا�ستمرت احلرب العاملية الأوىل ؟‬ ‫‪ -1‬كم �سنة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -2‬ملاذا ذهب م�صطفى كمال �أتاتورك �إىل �صام�صون؟‬ ‫‪ -3‬متى ُو ِّق َع ْت معاهدة لُوزان؟ ‬ ‫‪ -4‬متى � ْأعل َِن النظام اجلمهوري للدولة اجلديدة؟ ‬

‫‪3‬‬

‫الرتكية‬ ‫تر ِج ْم الفقرة الآتية �إىل اللّغة‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬

‫كنت يف‬ ‫ ‬ ‫عند ت�أ�سي�س اجلمهورية ُ‬ ‫وا�شرتكت يف حرب ال ّتحرير‬ ‫الثامنة ع�رشة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫مع �أ�صدقائي وحاربنا مدة طويلة‪ .‬ولـم‬ ‫ن�صل �إىل امل�ستوى احلايل �إال ب�شق الأنف�س‬ ‫فالبد �أن نق ِّد َر هذا امل�ستوى حق التقدير‪.‬‬ ‫كنت يف‬ ‫ ‬ ‫و�أثناء �إعالن اجلمهورية ُ‬ ‫�أنقرة‪ .‬ح�رض �أتاتورك �إىل مبنى املجل�س‬ ‫مع �أ�صدقائه‪� .‬سلّم على اجلمهور ودخل املبنى‪ .‬ونحن َ�ص ّف ْقنا له جمي ًعا‪.‬‬ ‫كنا يف ذلك اليوم م�رسورين ج ًّدا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪213 17‬‬


‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫يحتفل �أطفال بلدنا بهذا‬ ‫ من حرب التحرير‪.‬‬‫ت�ست�ضيف كل �أ�رسة طف ًال‬ ‫ نظام اجلمهورية للدولة اجلديدة‪.‬‬‫اجلمهورية نظام مينح املواطنني‬ ‫ �أجنب ًيا خالل مهرجان الأطفال‪.‬‬‫بد�أ �أتاتورك باال�ستعداد الختيار‬ ‫‪- 1‬العيد مب�شاركة �أطفال العامل‪.‬‬ ‫يعر�ض �أطفال العامل رق�صاتهم ال�شعبية ‪ -‬وال�صداقة بني الأطفال‪.‬‬ ‫هذا اليوم هو اليوم الأول‬ ‫التمتع بحق الرت�شيح واالنتخاب‪.‬‬‫ت�سود م�شاعر الأخوة واحلب‬ ‫‪�-‬أمام اجلمهور‪.‬‬

‫ر ّت ْب الكلمات الآتية لتكون جملاً مفيد ًة‬

‫‪5‬‬

‫‪ -1‬الأوىل ‪ -‬متى ‪ -‬العاملية ‪ -‬بد� ْأت ‪ -‬احلرب؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬بد� ْأت ‪ -‬العاملية ‪ -‬الكربى ‪ -‬احلرب ‪ -‬الدول ‪ -‬بني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬الوطن ‪� -‬أتاتورك ‪ -‬زمالئه ‪ -‬و�ضع ‪ -‬مع ‪ -‬خططً ا ‪ -‬ل َتحرير‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬املحتلّني ‪� -‬أعلن ‪� -‬ض ّد ‪ -‬حر ًبا ‪� -‬شامل ًة ‪� -‬أتاتورك‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫اء‬ ‫يل هَّ ِ‬ ‫ِين ُق ِتلُوا فيِ َ�س ِب ِ‬ ‫َو اَل حَ ْ‬ ‫ب ا َّلذ َ‬ ‫ت َ�س نََّ‬ ‫الل �أَ ْم َوا ًتا َب ْل �أَ ْح َي ٌ‬ ‫ون‬ ‫عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ‬ ‫�سورة �آل عمران (‪)169‬‬

‫‪214‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫ �أكم ْل الفراغات �أدناه م�ستعي ًنا باجلمل الآتية كما يف املثال‬ ‫‪6‬‬ ‫ِنت اجلمهورية يف وطننا بتاريخ ‪.1923‬‬ ‫‪� -1‬أعل ْ‬ ‫‪ -2‬هو َر ْمز لل�سيادة الوطنية وعيد للأطفال‪ .‬‬ ‫‪ -3‬هذا العيد هو عيد ذكرى �أتاتورك‪.‬‬ ‫رئي�سا للمجل�س‪.‬‬ ‫‪ -4‬اُنتخب القائد العظيم م�صطفى كمال ً‬ ‫‪ -5‬اجلمهورية متنح املواطنني حق الرت�شيح واالنتخاب‪.‬‬ ‫‪ -6‬اُطلق على املجل�س اِ�سم جمل�س الأمة الرتكي الكبري‪.‬‬ ‫‪ -7‬قال �أتاتورك‪ :‬هذا هو اليوم الذي ولدت فيه‪.‬‬ ‫‪ -8‬ا ُِّ�س َ�س ْت دولة جديدة‪.‬‬ ‫‪ -9‬قال �أتاتورك ‪� :‬أطفال اليوم هم كبار الغد‪.‬‬ ‫‪ - 10‬ت�سود م�شاعر الأخوة واحلب وال�صداقة بني الأطفال‪.‬‬ ‫�أ ‪ 23‬ني�سان ‬

‫ب ‪ 19‬مايو ‬

‫‪ -1‬اجلملة الأوىل تت َح ّدث عن‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫ اجلملة الثانية تت َح ّدث عن ‬‫‪3‬‬ ‫ اجلملة الثالثة تت َح ّدث عن ‬‫‪4‬‬ ‫ اجلملة الرابعة تت َح ّدث عن ‬‫‪ -5‬ا‬ ‫جلملة اخلام�سة تت َح ّدث عن ‬ ‫‪ -6‬ا‬ ‫جلملة ال�ساد�سة تت َح ّدث عن ‬ ‫‪ -7‬ا‬ ‫جلملة ال�سابعة تت َح ّدث عن ‬ ‫‪8‬‬ ‫ اجلملة الثامنة تت َح ّدث عن ‬‫‪9‬‬ ‫ اجلملة التا�سعة تت َح ّدث عن ‬‫ ‬ ‫‪ -10‬ا‬ ‫جلملة العا�رشة تت َح ّدث عن ‬

‫ج ‪ 29‬ت�رشين الأول‬

‫‪ 29‬ت�رشين الأول‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪215 17‬‬


‫الدر�س الثالث ‪ 19 :‬مايو ذكرى �أتاتورك وعيد ال�شباب والريا�ضة‬ ‫متهيد‬ ‫ ‬

‫أهمية ‪ 19‬مايو (�أيار) ‪ 1919‬يف التاريخ الرتكي املعا�رص‬ ‫ما � ّ‬ ‫احتفاالت ‪� 19‬أ ّيار بذكرى �أتاتورك وعيد ال�شباب والريا�ضة‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫كان �صباح يوم من � ّأيام الربيع‪.‬‬ ‫قال يل �أبي مبت�سِ ًما‪:‬‬ ‫ اليوم ‪ 19‬من �أيار‪ ،‬عيد ال�شباب‬‫نذهب‬ ‫هيا يا � ُأو ْرهان‪،‬‬ ‫والريا�ضة‪ّ .‬‬ ‫ْ‬ ‫مل�شاهدة االحتفاالت‪.‬‬ ‫رميت نف�سي يف �أح�ضان �أبي عندما‬ ‫ُ‬ ‫وقلت‪:‬‬ ‫�سمعت منه هذا الكالم‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫�شكرا يا �أبي‪� ،‬أنا �سعيد ج ًدا‪.‬‬ ‫ ً‬‫تناولنا الفطور � ّأو اًل ثم ذهبنا �إىل مكان االحتفاالت‪ .‬كانت املنازل واملحالت‬ ‫زي َنة بالأعالم‪ .‬و�صلنا �إىل مكان االحتفاالت‪ .‬وبعد‬ ‫واملدار�س والدوائر الر�سمية ُم ّ‬ ‫فرتة �أ ْل ِق َي ْت كلمات عن �أتاتورك وعن حرب التحرير‪ .‬و�أ ْن�شِ َدت الق�صائد‪ .‬و�شاهدنا‬ ‫ا�ستعرا�ضات ريا�ضية خمتلفة ورق�صات �شعبية‪.‬‬ ‫قلت لأبي‪:‬‬ ‫وبعد انتهاء االحتفاالت‪ُ ،‬‬ ‫ يا �أبي‪� ،‬أعرف �أن هذا اليوم عيد ال�شباب والريا�ضة‪ ،‬وما عالقته بذكرى‬‫�أتاتورك؟‬ ‫ابت�سم �أبي قائلاً ‪:‬‬ ‫مهما لوطننا‪ ،‬لأنه � ّأول يوم بد�أ فيه �أتاتورك‬ ‫ يا ابني‪ُ ،‬ي ْع َترب هذا اليوم ً‬‫يوما ًّ‬ ‫حرب التحرير‪ .‬وكان �أتاتورك َي ُر ّد على َم ْن ي�س�أل عن تاريخ ميالده قائلاً ‪" :‬يوم‬ ‫ميالدي هو ‪ّ � 19‬أيار"‪� .‬أعجبني َجواب والدي‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الثّااث‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪ -1‬ملاذا رمى �أورهان نف�سه يف �أح�ضان والده؟ ‬ ‫‪ -2‬مباذا ُز ِّي َن ْت ك ّل الأماكن؟ ‬ ‫‪ -3‬ماذا �شاهد �أورهان يف مكان االحتفاالت؟ ‬ ‫‪ -4‬ما هي الن�شاطات التي تقومون بها يف هذا اليوم؟ ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫�ص ْل َبينْ اجلمل الآتية ثم اكتبها كما يف املثال‬ ‫و�صل �أتاتورك �إىل �صام�صون يف‬ ‫‪22‬يونيو (حزيران) ‪1919‬‬ ‫�أ�صدر �إعالن �أما�صيا يف‬ ‫‪ 27‬دي�سمرب (كانون الأول)‪1919‬‬ ‫عقد م�ؤمتر �أر�رضوم يف‬ ‫‪ 23‬يوليو (متوز) ‪1919‬‬ ‫عقد م�ؤمتر �سيفا�س يف‬ ‫‪� 4‬سبتمرب (�أيلول) ‪1919‬‬ ‫و�صل �إىل �أنقرة يف‬ ‫‪� 23‬أبريل (ني�سان) ‪1920‬‬ ‫�أ�س�س جمل�س الأمة الرتكي الكبري يف‬ ‫‪� 29‬أكتوبر (ت�رشين الأول)‪1923‬‬ ‫� ْأع ِل َن ْت اجلمهورية يف‬ ‫‪ 19‬مايو (�أيار) ‪1919‬‬ ‫رئي�سا للجمهورية يف ‪ 10‬نوفمرب (ت�رشين الثاين)‪1938‬‬ ‫اُ ْن ُتخِ َب �أتاتورك ً‬ ‫ُت ُوفيِّ يف ق�رص دوملة باهجة يف‬ ‫�أكتوبر (ت�رشين الأول)‪1923‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫و�صل �أتاتورك �إىل �صام�صون ‪19‬مايو(�أيار)‪.1919‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫‪ -7‬‬ ‫‪ -8‬‬ ‫‪ -9‬‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪217 17‬‬


‫الرتكية‬ ‫تر ِج ْم الفقرة الآتية �إىل اللّغة‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬

‫‪4‬‬

‫ �أنا طالب يف ثانوية الأئمة واخلطباء يف‬ ‫ال�صف العا�رش‪ .‬نحتفل بذكرى �أتاتورك وعيد‬ ‫ّ‬ ‫ال�شباب والريا�ضة يف الثانوية يف التا�سع ع�رش‬ ‫من مايو (�أيار)‪ .‬يقوم الطالب والطالبات‬ ‫با�ستعرا�ض �ألعاب ريا�ضية‪.‬‬ ‫حت�رض عائالتنا �إىل املدر�سة مل�شاهدتنا‪.‬‬ ‫و�أحيا ًنا نذهب �إىل امللعب لالحتفال بعيد‬ ‫ ‬ ‫ال�شباب والريا�ضة‪ .‬هناك نلتقي بطلبة من مدار�س خمتلفة ونتعرف على بع�ضنا‬ ‫كثريا‪.‬‬ ‫البع�ض‪ .‬نحن نحب الأعياد ً‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ُكتب كيف يحتفل الطالب بالأعياد يف م ْدر�ستك؟‬ ‫‪5‬‬ ‫ا ْ‬ ‫ ‬ ‫يف م ْدر�ستنا‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪218‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫�ضع عالمة‬ ‫ْ‬

‫�أمام املعلومة املنا�سبة باجلدول‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫من �أبريل من مايو من �أوكتوبر‬ ‫‪29‬‬

‫ ‬ ‫‪ -1‬عيد للأطفال‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬عيد لل�شباب‬ ‫‪� -3‬إعالن اجلمهورية ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬افتتاح جمل�س الأمة الرتكي الكبري‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬مقابلة �أطفال العالمَ يف تركيا‬ ‫ ‬ ‫‪ -6‬ا�ستعرا�ض �ألعاب ريا�ضية من ِق َبل ال�شباب‬ ‫‪ّ � -7‬أول عيد ُيح َتفَل به يف املدار�س ‬ ‫‪ُ -8‬يح َتفَل به يف الربيع‬

‫‪7‬‬

‫�ضع حر ًفا منا�س ًبا من القائمة �أمام اجلمل الآتية كما يف املثال‬ ‫ْ‬ ‫�أ ‪29‬من �أوكتوبر(ت�رشين الأول)‬ ‫ب ‪23‬من �أبريل(ني�سان)‬ ‫ج ‪19‬من مايو(�أيار)‬

‫ب‬ ‫‪-1‬‬ ‫ي‬ ‫حت‬ ‫فل‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫طفا‬ ‫لنا‬ ‫و‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫طف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫لع‬ ‫امل‬ ‫ب‬ ‫هذا‬ ‫ا‬ ‫لع‬ ‫يد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اختار‬ ‫�أتاتورك نظام اجلمهورية للدولة اجلديدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ت�ست‬ ‫نبيا‬ ‫�ضيف كل �أ�رسة طفلاً �أج ًّ‬ ‫‪-4‬‬ ‫هذا اليوم هو اليوم الأول من حرب التحرير‪.‬‬ ‫‪ -5‬يعر�ض �أطفال العامل رق�صاتهم ال�شعبية‪.‬‬ ‫‪ -6‬هذا العيد هو عيد ال�شباب والريا�ضة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ا‬ ‫جتمع ‪ 115‬نائ ًبا بتاريخ ‪ 1920‬يف �أنقرة‪.‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪219 17‬‬


‫املفردات اجلديدة‬ ‫غائِبة‬ ‫ا�س َت�ضا َف ْتني‬ ‫ْ‬ ‫َب ْرلمَ ان‬ ‫بمِ َ ْعنى ال َكلِمة‬ ‫� ْأح َب ْب ُت‬ ‫ُم ْ�شتاقة‬ ‫مهرجان‬ ‫َت�سود‬ ‫َم�شاعِ ر‬ ‫اُ ْن ُتخِ َب‬ ‫اُطْ ل َِق َعلَيه‬ ‫َ�صالحِ ّية‬ ‫عائالت‬

‫َتبا ُدل‬ ‫� ْأعالم‬ ‫دامِ ية‬ ‫الكربيت‬ ‫اُ ْل ِق َيت‬ ‫َج ْبهات‬ ‫مترَ ِ َقة‬ ‫ُعلَب ال ِكبرْ يت‬ ‫حُ ْ‬ ‫تمَ ّ ال َتوقِيع ا ْن�شِ َدت ال َق�صائد‬ ‫َ�ص ْخ َرة‬ ‫ريف‬ ‫ا ِْ�س ِت ْعرا�ضات‬ ‫عاهدة‬ ‫َزعيم‬ ‫َت�سا َقطَ‬ ‫ُم َ‬ ‫تمَ َ ّتع‬ ‫ا ِْب َت َ�س َم‬ ‫كُ وخ‬ ‫زيرا‬ ‫َغ ً‬ ‫َي ُر ّد َعلى‬ ‫َت ْر�شيح‬ ‫ا ِْ�س َت َم ّرت‬ ‫َحطَ ب‬ ‫� ْأع َج َبني‬ ‫اِ ْنتِخاب‬ ‫اِ ْن َه َز َمت‬ ‫�ساحِ رة‬ ‫مِ ن ِق َبل‬ ‫ِب َ�شق الأ ْنفُ�س‬ ‫اِ ْن َت َه َز‬ ‫يرة‬ ‫�شرِ ِّ َ‬ ‫َ�ص ّف ْقنا‬ ‫َحق ال َت ْقدير‬ ‫ترير‬ ‫َ�س َج َن ْت‬ ‫حَ ْ‬ ‫ُج ْمهور‬ ‫م َتلّني‬ ‫َقفَ�ص‬ ‫حُ ْ‬ ‫َر َم ْي ُت‬ ‫ال�شع ِب ّية‬ ‫َي ْ�س َمن القوى ّ‬ ‫� ْأح�ضان‬ ‫اُ ْف ُتت َِح‬ ‫فاج�أة‬ ‫ُم َ‬ ‫ُم َز ّينة‬ ‫ِب ِرئا�سة‬ ‫� ْأع َواد‬

‫يم‬ ‫َقالُوا َ�س ِم ْع َنا َف ًتى َي ْذكُ ُر ُه ْم ُي َقالُ َل ُه ِ�إ ْب َراهِ ُ‬ ‫�سورة الأنبياء (‪)60‬‬

‫‪220‬‬

‫الوحدة ‪17‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫الوحدة‬

‫‪18‬‬

‫التعاون‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب‬ ‫متهيد‬ ‫كيف تتقا�سمون الأدوار يف الأ�رسة؟ ماذا تفعل �أنت وماذا يفعل الآخرون؟‬ ‫‪1‬‬

‫التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب‬

‫املعلم ‪ :‬ما ر�أيكم يف التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب؟‬ ‫التلميذ ‪ :‬التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب واجب يا �أ�ستاذ‪.‬‬ ‫املعلم ‪ :‬كيف ينبغي � ْأن يكون هذا التعاون؟‬ ‫التلميذة ‪ :‬ينبغي � ْأن يقوم كل واحد يف الأ�رسة بوظيفته اخلا�صة‪.‬‬ ‫املعلم ‪ :‬ما وظيفة الأب يف نظركِ يا ابنتي؟‬ ‫التلميذة ‪ :‬يجب على الأب � ْأن يعمل على راحة الأ�رسة‪ ,‬ويعاملهم معاملة ‬ ‫ح�سنة‪ ,‬وي�ساعدهم يف كل �أمورهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املعلم ‪ :‬وما وظيفة الأم‪ ،‬من يرغب يف الإجابة؟‬ ‫تدبر �أمور املنزل‪.‬‬ ‫تربي �أوالدها و ّ‬ ‫التلميذ ‪� :‬أنا يا �أ�ستاذ‪ ,‬الأم ّ‬ ‫التلميذة ‪ :‬ولكن يا �أ�ستاذ‪ ,‬ال تقع تربية الأوالد و التدبري املنزيل على الأم فقط‪.‬‬ ‫املعلم ‪ :‬وما ر�أيكِ �أنتِ يف هذا املو�ضوع؟‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪221 18‬‬


‫التلميذة ‪ :‬احلياة م�شرتكة‪ ,‬ولذلك ينبغي � ْأن يتعاون الوالدان يف هذا املو�ضوع‪.‬‬ ‫املعلم ‪ :‬طيب‪ ,‬وما وظيفة الأوالد يف الأ�رسة؟‬ ‫يحرتم ‬ ‫من‬ ‫التلميذ ‪ :‬يجب على الأوالد � ْأن يطيعوا ويحرتموا �أباهم و�أمهم‪ ,‬ل ّأن ْ‬ ‫ْ‬ ‫غاره‪.‬‬ ‫باره‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫يحرتمه ِ�ص ُ‬ ‫كِ َ‬ ‫التلميذة ‪ :‬ويجب �أي�ض ًا على الأخ الأكرب � ْأن ي�ساعد �أخاه الأ�صغر‪.‬‬ ‫أح�سنتم‪ ,‬هذه �آراء ممتازة‪.‬‬ ‫املعلم ‪� :‬‬ ‫ْ‬ ‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -1‬ماذا ينبغي لكل واحد يف الأ�رسة ؟‬ ‫‪ -2‬ما ر�أي التلميذة يف التدبري املنزيل وتربية الأوالد؟ ‬ ‫‪ -3‬كيف وجد املعلم �آراء تالميذه؟ ‬ ‫‪ -4‬ما ر�أيك يف التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب؟ ‬ ‫‪3‬‬

‫ر ّت ْب الكلمات الآتية لتكون جملاً‬

‫‪ -1‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬

‫بوظيفته ‪ -‬الأ�رسة ‪ -‬يقوم ‪ -‬اخلا�صة ‪ -‬يف ‪ -‬كل واحد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يتعاون ‪ -‬يف ‪ -‬هذا ‪ -‬ينبغي � ْأن ‪ -‬املو�ضوع ‪ -‬الوالدان‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الأكرب ‪ْ � -‬أن ‪ -‬الأخ ‪ -‬يجب على ‪� -‬أخاه ‪ -‬ي�ساعد ‪ -‬الأ�صغر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يطيعوا ‪ -‬الأوالد ‪� -‬أباهم ‪ -‬ويحرتموا ‪ -‬يجب على ‪ -‬و�أمهم ‪ْ � -‬أن‪.‬‬ ‫ ‬ ‫رت ما ينا�سبك يف اال�ستبيان التايل‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪ -1‬كُ ْن �سعي ًدا‪ ،‬لأن ال�سعادة كَ ْنز‪ .‬هل تبت�سم للنا�س لتجعلهم �سعداء؟‬ ‫ج‬ ‫دائما‪ .‬ب‬ ‫عادة‪‌ .‬لي�س َل َد َّّي وقت لالبت�سامة‪.‬‬ ‫ ‌�أبت�سم للنا�س‬ ‫�أ‬ ‫‌ �أبت�سم للنا�س ً‬ ‫‪ -2‬ال َت ْي� ْأ�س! كن ُمتفائلاً ‪ .‬هل �أنت متفائل؟‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ �أنا متفائل �أحيا ًنا‪.‬‬ ‫ �أنا متفائل عاد ًة‪.‬‬ ‫‌ �أنا متفائل‪.‬‬ ‫�أ‬

‫‪222‬‬

‫الوحدة ‪18‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫ا�ستمع �إىل َم ْن يحتاج �إليك‪ .‬هل �أنت ُم ْ�س َتمع َج ِّيد؟‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ْ‬ ‫ ب �أنا ُم ْ�س َتمع َج ِّيد �أحيا ًنا‪.‬‬ ‫دائما‪.‬‬ ‫�أ‬ ‫‌ �أنا ُم ْ�س َتمع َج ِّيد ً‬ ‫‌ ج ل َْ�س ُت ُم ْ�س َتم ًعا َج ِّي ًدا على الإطالق‪.‬‬ ‫طي ًبا‪ .‬كيف ت�صف نف�سك؟‬ ‫‪ -4‬كُ ْن‬ ‫�شخ�صا ِّ‬ ‫ً‬ ‫طيب عاد ًة‪.‬‬ ‫دائما‪.‬‬ ‫�أ‬ ‫طيب ً‬ ‫ ب �أنا �إن�سان ّ‬ ‫‌ �أنا �إن�سان ّ‬ ‫ج‬ ‫طيب‪.‬‬ ‫ ال �أعتقد �أ ّنني �إن�سان ّ‬ ‫تهتم ب�أ�صدقائك؟‬ ‫‪ْ � -5‬أح�سِ ْن للآخرين‪ .‬ال تن�س املنا�سبات اخلا�صة لأحِ ّبائك‪ .‬هل ّ‬ ‫�أ‬ ‫ ب �أن�سى االهتمام بهم �أحيا ًنا‪.‬‬ ‫كبريا‪.‬‬ ‫أهتم بهم‬ ‫اهتماما ً‬ ‫ً‬ ‫‌ � ّ‬ ‫ج‬ ‫لدي وقت لالهتمام بهم‪.‬‬ ‫‌ لي�س ّ‬ ‫والآن ادر�س النتيجة‪:‬‬ ‫ ‬ ‫�أ ‪ 3‬درجات‬

‫ب درجتان ‬

‫ج درجة واحدة‬

‫من ‪ 12‬درجة �إىل ‪ 15‬درجة‬ ‫ممتاز! �أنت �صديق فريد و�إن�سان لطيف وحمرتم يف هذا مَ‬ ‫العال‪.‬‬ ‫من ‪ 8‬درجات �إىل ‪ 11‬درجة‬ ‫عندك فكرة ال�صداقة‪ ،‬لكن عليك بذل اجلهد �أكرث ف�أكرث‪.‬‬ ‫من ‪ 5‬درجات �إىل ‪ 7‬درجات‬ ‫يا �إلهي! هل لديك �صديق ح ًّقا؟ هل لل�صداقة قيمة بالن�سبة لك؟‬

‫ات ِل ْل ُف َق َراء‪ِ...‬‬ ‫ال�ص َد َق ُ‬ ‫� مَّإنا َّ‬

‫�سورة التوبة(‪)60‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪223 18‬‬


‫�أكم ْل الق�صة م�ستعي ًنا بالكلمات الآتية‬

‫‪5‬‬ ‫قالت ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ‬ ‫كانت‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫فورا‬ ‫ات�صلت ب ـ‬ ‫َو ْ�ضعي ‬ ‫ُ ‬ ‫�رشحت‬ ‫مابك ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫االطمئنا ن‬ ‫�شعرت ب ـ‬ ‫عند ذاكَ ‬ ‫حتفظ ‬ ‫ُ‬

‫ذهبت �إىل خالتي‪.‬‬ ‫كانت �أمي قد‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫وكنت �أتناول الفواكه يف املطبخ وفج�أة‬ ‫ُ‬ ‫�شعرت مبغ�ص يف معدتي‪ .‬كنت يف حرية‬ ‫ُ‬ ‫من �أمري‪ .‬حاولت �أن �أت�صل بوالدتي‬ ‫رفعت ال�سماعة ويف حينه تذكرت �أنني‬ ‫مزعجا‪.‬‬ ‫ال �أحفظ �أرقام الهاتف‪ .‬كان الو�ضع‬ ‫ً‬ ‫أي�ضا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وبد�أت �أ�شعر ب�أمل يف ر�أ�سي � ً‬ ‫وال يوجد بالبيت �سوى �أختي التي‬ ‫هي �أ�صغر مني ب�سبع �سنوات‪.‬‬

‫حت ّد ْث مع �صديقك‪�/‬صديقتك‬

‫‪6‬‬

‫ ‬ ‫ما ر�أي َك يف التعاون بني �أفراد الأ�رسة والأقارب؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪224‬‬

‫الوحدة ‪18‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫ ‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬التعاون بني الأ�صدقاء‬ ‫متهيد‬ ‫ماذا يعني ا َ‬ ‫"ر َّب �أخ مل َت ِل ْده � ّأمكَ "؟‬ ‫مل َثل ‪ُ :‬‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬

‫التعاون يف اخلري‬

‫�أحم د‬ ‫�صادق ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‬ ‫ ‬ ‫�صادق ‬ ‫�أحمد ‬ ‫ ‬ ‫�صادق ‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫�صادق ‬ ‫�أحمد ‬ ‫�صادق ‬ ‫ ‬ ‫�أحمد ‬ ‫�صادق ‬

‫‪ :‬ما ر�أيك يف التعاون بني الأ�صدقاء يا �صادق؟‬ ‫‪ :‬ال ب ّد من التعاون بني‬ ‫الأ�صدقاء‪ .‬ال�صديق‬ ‫احلقيقي مثل الأخ ال�شقيق‪.‬‬ ‫‪ :‬هل تعتربين مثل �أخيك‬ ‫ال�شقيق؟‬ ‫‪ :‬وهل َت ُ�شكّ يف ذلك يا �أحمد؟‬ ‫‪ :‬ما كنت �أ�شك يف هذا حتى‬ ‫�أم�س‪ .‬ولكنك ك�رست قلبي‪.‬‬ ‫‪� :‬سبحان اهلل! ال �أفهم‬ ‫ق�صدك‪ ،‬ماذا فعلت بك؟‬ ‫‪� :‬إن كنت تعتربين �أخاك‬ ‫فلماذا �إذن مل ت�ساعدين‬ ‫يف االمتحان؟‬ ‫‪ :‬الآن فهمت املو�ضوع‪� .‬أنت تق�صد امتحان الريا�ضيات بالأم�س‪.‬‬ ‫‪ :‬ما قيمة فهمك للمو�ضوع "بعد خراب الب�رصة"؟‬ ‫ِ�ش‪ ،‬الغ�ش يف االمتحان‬ ‫‪ :‬ولكن التعاون خالل االمتحان اِ�سمه الغ ّ‬ ‫ممنوع كما تعرف‪.‬‬ ‫‪ :‬وما معنى التعاون بني الأ�صدقاء �إذن؟‬ ‫ال�رش‪.‬‬ ‫‪ :‬التعاون بني الأ�صدقاء يجب �أن يكون يف اخلري‪ ،‬ال يف ّ‬ ‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪225 18‬‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ملاذا ي�شتكي �أحمد من �صديقه ؟‬ ‫‪ -2‬ماذا ي�سمى التعاون يف االمتحان؟ ‬ ‫‪ -3‬ملاذا مل ينجح �أحمد يف االمتحان؟ ‬ ‫‪ -4‬ما معنى التعاون بني الأ�صدقاء؟ ‬ ‫ر ّت ْب ال�صور الآتية �أو ًال ثم اخرت عنوا ًنا منا�س ًبا لها من القائمة �أدناه‬ ‫ ‪3‬‬ ‫العنوان‪:‬‬

‫‪� -1‬أفظع عطلة ق�ضي ُتها! ‪ -2‬ك�أنه حلم جميل ‬

‫‪ -3‬اخليمة الطائرة!‬

‫ ‪4‬‬ ‫ذهبت للعطلة؟ ‪ -2‬من كان معك يف العطلة؟‬ ‫‪� -1‬إىل �أين‬ ‫َ‬ ‫ذهبت �إىل العطلة؟‬ ‫اجلو يف املدينة التي �سافرت �إليها؟ ‪ -4‬مب‬ ‫َ‬ ‫‪ -3‬كيف كان ّ‬ ‫يوما دامت العطلة؟‬ ‫‪ -5‬كيف‬ ‫َ‬ ‫ق�ضيت عطلتك ال�صيفية؟ ‪ -6‬كم ً‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اكتب ق�صة عن عطلتك ال�صيفية م�ستعي ًنا بالأ�سئلة الآتية وال�صور �أعاله‬

‫‪226‬‬

‫الوحدة ‪18‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫اِملأ الفراغات الآتية من القائمة‬

‫‪5‬‬ ‫‪ -1‬ال�صداقة‬

‫�أ�س�أل‬

‫وتعاون‪.‬‬

‫ح ِّل‬ ‫امل�شاكل التي تواجهنا‪.‬‬ ‫‪� -2‬أتعاون مع �صديقي يف‬ ‫الطبيب‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫‪ -3‬عندما يغيب �صديقي‬ ‫حمبة‬ ‫‪.‬‬ ‫يوما فذهب بي �صديقي �إىل‬ ‫‪-4‬‬ ‫ُ‬ ‫مر�ضت ً‬ ‫ال�صادقني‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� -5‬أختار �أ�صدقائي من‬ ‫الأ�سبوع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� -6‬أقابل �أ�صحابي يف نهاية‬ ‫‪6‬‬

‫ر ّت ْب الكلمات الآتية لتكون جم ًال مفيد ًة‬

‫‪7‬‬

‫�ص ْل بني املجموعتني كما يف املثال‬

‫‪ -1‬ل�صديقي ‪� -‬أنا ‪� -‬أراه ‪ -‬عندما ‪� -‬أبت�سم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬امللعب ‪ -‬كرة ‪ -‬يف ‪ -‬القدم ‪� -‬ألعب ‪� -‬صديقي ‪ -‬مع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ألت‪.‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫ا�شتقت ‪ -‬عنه ‪� -‬إذا ‪� -‬صديقي ‪� -‬إليه ‪ -‬غاب ‪ -‬و�س� ُ‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬اهلل ‪ -‬يحب ‪� -‬صالح ‪ -‬رجل ‪ -‬ور�سوله ‪� -‬صديقي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫�صديق‬ ‫�صالح‬ ‫م�شكلة‬ ‫مال‬ ‫�صاحب‬ ‫زميل‬

‫زمالء‬ ‫م�شاكل‬ ‫�صاحلون‬ ‫�أ�صحاب‬ ‫�أموال‬ ‫‪� 1‬أ�صدقاء‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪227 18‬‬


‫ل�سامي م�شكلة مع �أخته زينب يف هذه الأيام‪ .‬لذلك ُير�سِ ل �سامي ر�سالة‬ ‫�إلكرتونية �إىل �صديقه َح َ�سن عن امل�شكلة‪ .‬ح ِّد ْد من العِبارات‬ ‫وح َ�سن‪ ،‬ثم �ضعها يف الرتتيب‬ ‫التالية �أقوال ك ّل من �سامي َ‬ ‫ال�صحيح باجلدول �أدناه‬ ‫‪8‬‬ ‫�أ مرح ًبا يا�صديقي ملاذا ال تتكلّم معها؟‬ ‫ب �إذن حت ّدث لهم عن امل�شكلة‪ ،‬رمبا هم ي َّتحِ ّدون مع والدك وي�ساعدونك يف‬ ‫ح ّل امل�شكلة‪.‬‬ ‫ج هل لديك خال �أو خالة �أو عم �أو عمة؟ ب�إمكانك �أن تفتح املو�ضوع لهم‪.‬‬ ‫كذبت‬ ‫رارا �أن ال تفعل ذلك لكنها ال ت�سمع كالمي‪ .‬كما �أنها‬ ‫د‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫قلت لها مِ ً‬ ‫فتحت املو�ضوع لأبي‪ ،‬وقالت �إنها مل تف َعل ذلك‪.‬‬ ‫عندما‬ ‫ُ‬ ‫هـ مرح ًبا ياح�سن عندي م�شكلة كبرية مع �أختي ال�صغرية‪ .‬هي تدخل دائما‬ ‫�إىل غرفتي دون موافقتي‪ ،‬و ُتف�سِ د نظام غرفتي‪.‬‬ ‫تهتم بهذا الأمر‪� .‬سرتى �أنها لن ت�أتي �إىل‬ ‫ظاهر وك�أنك ال ّ‬ ‫و �إذا مل ينفَع ذلك َت ْ‬ ‫غرفتك مرة ثانية دون موافقتك‪.‬‬ ‫ز نعم‪ ,‬عندي‬ ‫جيدة‪� ,‬إن �شاء اهلل �سينفع ذلك‪.‬‬ ‫ح فكرة ّ‬ ‫ ر ّت ْب الر�سالة الإلكرتونية من �سامي �إىل َح َ�سن‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪228‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫ر ّت ْب الر�سالة الإلكرتونية من َح َ�سن �إىل �سامي‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الوحدة ‪18‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬التعاون يف ال�ش ّدة‬ ‫متهيد‬

‫ماذا يعني ا َ‬ ‫مل َثل ‪" :‬ال�صديق يف وقت ال�ضيق"؟‬

‫ ‬ ‫‪1‬‬

‫التعاون يف الزلزال‬

‫التعاون يف ال�ش ّدة!‬ ‫قا�سم ‪ :‬ما �أجمل‬ ‫َ‬ ‫عارف ‪� :‬أجلْ‪ ,‬ينبغي للإن�سان � ْأن ي�ساعد �أخاه‬ ‫يف وقت ال�شدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ُنظر‪ ,‬بعد مدة ق�صرية من الزلزال‬ ‫قا�سم ‪ :‬ا ْ‬ ‫جاء النا�س من �أنحاء العامل مل�ساعدتنا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عارف ‪ :‬ونحن َمدِينون بال�شكر لهم‪.‬‬ ‫قا�سم ‪ :‬لق ْد امتل ْأت مدينتنا بعد كارثة الزلزال باملخيمات‪.‬‬ ‫كم هي كبرية‪ّ � ,‬أي دولة �أر�سلتها يا ترى؟‬ ‫عارف ‪ :‬اُنظر �إىل هذه املخيمات‪ْ ,‬‬ ‫قا�سم ‪� :‬أر�سلتها م�رص‪� .‬إنهم و�صلوا �إىل هنا بعد الكارثة بيوم واحد فقط‪.‬‬ ‫عارف ‪ :‬جزاهم اهلل خرياً‪ .‬هذا هو التعاون املطلوب بني امل�سلمني‪.‬‬ ‫قا�سم ‪ :‬كما قال ر�سولنا الكرمي‪َ «:‬ت َرى ا ُ‬ ‫احمِهم و َت َوا ّدهِ ْم و َت َعاطُ ِف ِهم‬ ‫مل�ؤمِ نني يف َت َر ُ‬ ‫بال�س َه ِر واحل َُّمى» ‬ ‫ ‬ ‫كَ َمثل اجل ََ�س ِد �إذا ْ‬ ‫ا�ش َتكَى ُع ْ�ض ٌو َت َ‬ ‫داعى َل ُه َ�سائ ُِر اجل ََ�س ِد ّ‬ ‫ِقت ب�إمدادنا �أي�ضاً‪.‬‬ ‫عارف ‪ْ :‬‬ ‫تن�س � ّأن الدول غري امل�سلمة حل ْ‬ ‫ولكن ال َ‬ ‫�ساهم! نق ّدم لهم جزيل ال�شكر‪.‬‬ ‫قا�سم ‪ :‬وهل ميكن � ْأن َن ْن ُ‬ ‫عارف ‪ :‬ال ب ّد من هذا التعاون يف وقت ال�شدة‪ .‬ل ّأن احلياة متقلبة‪ ,‬يوم لك ويوم عليك‪.‬‬ ‫الرتكي‪ « :‬اجلار حمتاج �إىل رماد جاره» � ْإن ت�ساع ْد ‬ ‫قا�سم ‪ :‬وكما يقول املثل‬ ‫ّ‬ ‫�أخاك اليوم ي�ساع ْد ك غداً‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أهمية التعاون‪.‬‬ ‫أنت على حق‪ْ ,‬‬ ‫عارف ‪َ � :‬‬ ‫من ْ‬ ‫يفهم � ّ‬ ‫يقع يف حالة �صعبة ْ‬

‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪ -1‬ماذا و َق َع يف مدينة قا�سم وعارف ؟‬ ‫‪ -2‬ماذا ينبغي للإن�سان يف وقت ال�شدة؟ ‬ ‫‪ -3‬ماذا �أر�سلت م�رص وملاذا؟ ‬ ‫‪ -4‬ما معنى «يوم لك ويوم عليك»؟ ‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪229 18‬‬


‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫اِقر�أ ثم اِخرت اجلواب ال�صحيح من القائمة �أدناه للفراغات الآتية‬

‫ ‬ ‫يذهب عل‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫�‬ ‫أ�‬ ‫رس‬ ‫ته‬ ‫‪1‬‬ ‫ّ‬ ‫�أنط‬ ‫‪2‬‬ ‫اليا لق�ضاء عطلة ال�صيف‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ملر‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫يذ‬ ‫ه‬ ‫بو‬ ‫ن‬ ‫ّ‬ ‫با‬ ‫حلا‬ ‫فلة‪ ،‬بل يذهبون بالطائرة‪.‬‬ ‫ �أخو علي‬ ‫‪3‬‬ ‫ك‬ ‫تا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫مدينة �أن‬ ‫�أ ّن �أنطاليا‪4‬‬ ‫طاليا‪َ .‬و َر َد يف هذا الكتاب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫�ش‬ ‫م�‬ ‫سة‬ ‫يف‬ ‫ه‬ ‫ذه الأيام من ال�سنة‪.‬‬ ‫ �أنطاليا‬ ‫م‬ ‫دي‬ ‫نة‬ ‫ج‬ ‫مي‬ ‫لة‬ ‫تق‬ ‫ع‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫�‬ ‫شاطئ‪5‬‬ ‫‪ .‬توجد فيها‬ ‫بالجات و�أ�سواق‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫تا‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫نا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫كث‬ ‫رية لل�سائحني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫لكن علي‬ ‫‪6‬‬ ‫ير‬ ‫يد‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ْ فارق �صديقه عثمان‪ ،‬لأنه‬ ‫وقع عليه‪7‬‬ ‫مر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫يف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫�س‬ ‫بوع املا�ضي ويرقد الآن‪8‬‬ ‫امل�ست�شفى‪ .‬يح�س عل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫حز‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫عل‬ ‫‪10‬‬ ‫ى �صديقه عثمان‪ ،‬ويتمنى‬ ‫ا‬ ‫ل�‬ ‫شف‬ ‫اء‬ ‫ال‬ ‫عا‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫يف‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫قر‬ ‫ب وقت ممكن‪.‬‬ ‫‪� -1‬أ‬ ‫‪ -2‬أ�‬ ‫‪ -3‬أ�‬ ‫‪ -4‬أ�‬ ‫‪ -5‬أ�‬ ‫‪ -6‬أ�‬ ‫‪ -7‬أ�‬ ‫‪ -8‬أ�‬ ‫‪ -9‬أ�‬ ‫‪ -10‬أ�‬

‫‪230‬‬

‫الوحدة ‪18‬‬

‫ب‬ ‫ �إىل ‬ ‫من‬ ‫ب هو ‬ ‫هذا ‬ ‫ب تقر�أ ‬ ‫نقر�أ ‬ ‫ب ممطر ‬ ‫حارة ‬ ‫ب البحر ‬ ‫اجلبل ‬ ‫ب‬ ‫نعم ال ‬ ‫ب �رضب ‬ ‫واقعة ‬ ‫ب يف ‬ ‫على ‬ ‫ب متو�سط ‬ ‫�شديد ‬ ‫ب لك ‬ ‫له ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ج‬

‫عن‬ ‫هذه‬ ‫يقر�أ‬ ‫باردة‬ ‫القمة‬ ‫بلى‬ ‫حادث‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫لها‬


‫‪4‬‬ ‫قالت ‬ ‫ ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ‬ ‫أح�رضت‬ ‫ �‬

‫�أكم ْل الق�صة م�ستعي ًنا بالكلمات الآتية‬ ‫فتحت احللويات ‬ ‫ُ ‬ ‫ُ ‬ ‫�رشحت‬ ‫مابك ‬ ‫جارتكِ‬ ‫ملاذا ال َتفتحني �أ�رستكِ �أين ‬

‫كنت �أ�شاهد التلفزيون يف ال�ساعة‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫رن جر�س الباب‪.‬‬ ‫العا�رشة من الليل‪ .‬فج�أة َّ‬ ‫يا ُت َرى من بالباب يف هذا الوقت‬ ‫املت�أخر! يوجد لدى وال َد ّي مفتاح البيت‪.‬‬ ‫وال يزورين �أ�صدقائي يف هذا الوقت‪.‬‬ ‫فتحت جميع الأنوار يف البيت‪ ،‬بعد‬ ‫ � ّأو ًال‬ ‫ُ‬ ‫اجتهت �إىل الهاتف لالت�صال برقم ‪ 155‬لطلب‬ ‫ذلك‬ ‫ُ‬ ‫رن الهاتف‪.‬‬ ‫النجدة ويف ذلك الوقت ّ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1‬هل ميكنك �أن تعطيني قليال من النقود؟‬ ‫‪ 2‬لك عندي َخبرَ �سار و�آخر محُ ْ ِزن‪.‬‬ ‫‪ 3‬كنت �س�أعبرِّ الآن عن � َأ�سفي ال�شديد‪.‬‬ ‫‪ 4‬ملاذا مل تت�صل بي عندما �شعرت ‬ ‫باحلاجة؟‬ ‫ ‬

‫ �أنا �آ�سف �أي�ضا‪.‬‬‫ ال �أريد �سماع اخلرب املحزن‪.‬‬‫كثريا ولكن خطك كان‬ ‫جربت ً‬ ‫ ّ‬‫م�شغوال‪.‬‬ ‫بالطبع‪ ,‬كم لرية تريد؟‬‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪231 18‬‬


‫رت ما ينا�سبك يف اال�ستبيان التايل‬ ‫اِخ ْ‬

‫‪6‬‬

‫‪232‬‬

‫هل �أنت �شجاع �أم ال؟‬ ‫�سمعت �صو ًتا عجي ًبا‪:‬‬ ‫أنت يف البيت طول اليوم وفج�أة‬ ‫َ‬ ‫‪َ � -1‬‬ ‫ب هل تتف ّقد البيت؟‬ ‫ �أ هل تختفي حتت ال�رسير؟‬ ‫ ج هل تت�صل بال�رشطة؟‬ ‫‪ -2‬لك م�شكلة مع زميلك ال�شقي‪:‬‬ ‫ال�صف؟‬ ‫ب هل تبكي يف �أحد �أركان‬ ‫ملدر�سك؟ ‬ ‫ّ‬ ‫ �أ هل ت�شكوه ّ‬ ‫ ج هل تت�شاجر معه؟‬ ‫‪ -3‬ت�شعر ب�أمل �شديد يف �سِ ّنك‪:‬‬ ‫ ب هل تذهب �إىل طبيب الأ�سنان؟‬ ‫ �أ هل تتناول ُم َ�س ّك ًنا؟ ‬ ‫ ج هل تبكي ب�صوت عالٍ ؟‬ ‫‪ -4‬لك زميل يف م ْدر�ستك‪ ،‬ي�ضحك عندما ينظر �إليك‪:‬‬ ‫ب هل ت�س�أله عن �سبب �ضحكه؟‬ ‫ �أ هل �أنت كذلك ت�ضحك عليه؟‬ ‫ ج هل تتحدث عن املو�ضوع مع زمالئك؟‬ ‫قت حمفظتك‪:‬‬ ‫‪َ � -5‬‬ ‫أنت يف احلافلة و�سرُ ْ‬ ‫الل�ص! ب هل حتاول القب�ض عليه؟‬ ‫الل�ص! ّ‬ ‫ �أ هل ت�صيح قائالً‪ّ :‬‬ ‫ج هل تطلب م�ساعدة الآخرين؟‬ ‫والآن انظر �إىل النتيجة‪:‬‬ ‫‪� -1‬أ ‬ ‫‪� -2 0‬أ ‬ ‫‪� -3 1‬أ ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪� -5 1‬أ ‬ ‫‪� -4 1‬أ ‬ ‫ ‬ ‫ب ‪ 2‬‬ ‫ب ‪ 0‬‬ ‫ب ‪0‬‬ ‫ب ‪ 2‬‬ ‫ب ‪ 2‬‬ ‫ ‬ ‫ج ‪ 1‬‬ ‫ج ‪ 2‬‬ ‫ج ‪2‬‬ ‫ج ‪ 0‬‬ ‫ج ‪ 0‬‬ ‫من (‪ )0‬درجة �إىل (‪ )3‬درجات‬ ‫�أنت خائف!‬ ‫من (‪ )4‬درجات �إىل (‪ )6‬درجات‬ ‫الب�أ�س يف �شجاعتك!‬ ‫من (‪ )7‬درجات �إىل (‪ )10‬درجات‬ ‫�أنت �شجاع ج ًدا‬ ‫الوحدة ‪18‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫املفردات اجلديدة‬ ‫َتعاون‬ ‫َي ْن َبغي � ْأن‬ ‫رغ ُب يف‬ ‫َي َ‬ ‫ُت َر ّبي‬ ‫دبر‬ ‫ُت ّ‬ ‫باره‬ ‫كِ ُ‬ ‫غاره‬ ‫ِ�ص ُ‬ ‫�آراء‬ ‫كَ ْنز‬ ‫ال َت ْي�أ�س‬ ‫َب َذل اجلُهد‬

‫و�ضعِي‬ ‫َ‬ ‫عند ذاكَ‬ ‫رية‬ ‫ح َ‬ ‫َ�س ّماعة‬ ‫يف حِ ينه‬ ‫َ�شقيق‬ ‫َت ُ�شكّ‬ ‫َت ْق ِ�صد‬ ‫َخ َراب ال َب�صرْ ة‬ ‫غِ ّ�ش‬ ‫�أ ْفظَ ع‬

‫ُحل ٌْم‬ ‫واجه‬ ‫ُت ِ‬ ‫مِ َر ًارا‬ ‫�شِ ّدة‬ ‫َمدينون‬ ‫كَ ا ِر َثة‬ ‫راحم‬ ‫َت ُ‬ ‫َت َوا ّد‬ ‫َت َعاطُ ف‬ ‫داعى‬ ‫َت َ‬ ‫�س َهر‬ ‫ُح ّمى‬

‫لحَ ِق‬ ‫ُم َت َقلّبة‬ ‫َرماد‬ ‫بالجات‬ ‫َي ْر ُقد‬ ‫ق ِّمة‬ ‫َر َّن‬ ‫جَن َدة‬ ‫محُ ْ ِزن‬ ‫� َأ�سفي‬ ‫َت ْخ َتفي‬ ‫َت َت َف ّقد‬

‫�شاجر‬ ‫َت َت َ‬ ‫محِ ْ َفظَ ُتكَ‬ ‫َت�صيح‬ ‫�ض َعلَيه‬ ‫َق َب َ‬ ‫ا�ستبيان‬ ‫ُمتفائل‬ ‫و�ضع‬ ‫ي َّتحِ ّدون‬ ‫جندة‬

‫او ُنوا َعلَى‬ ‫او ُنوا َعلَى ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى َو اَل َت َع َ‬ ‫‪...‬و َت َع َ‬ ‫َ‬ ‫ان‪...‬‬ ‫ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِ‬ ‫ْ إِ‬ ‫�سورة املائدة (‪)2‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪233 18‬‬


‫الوحدة‬

‫‪19‬‬

‫العبادات يف الإ�سالم‬

‫الدر�س الأول ‪ :‬ال�صلوات اخلم�س‬ ‫متهيد‬ ‫ملاذا ُن�صلّي؟‬

‫ ‬

‫ال�صالة‬

‫‪1‬‬ ‫االبن ‬ ‫ ‬ ‫الأب ‬ ‫االبن ‬ ‫الأب ‬ ‫ ‬ ‫االبن ‬ ‫الأب ‬ ‫ ‬ ‫االبن ‬ ‫الأب ‬ ‫االبن ‬ ‫الأب ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫االبن ‬ ‫الأب ‬ ‫االبن ‬

‫‪234‬‬

‫‪� :‬أراك ت�صلي بانتظام يا �أبي‪،‬‬ ‫ما �سبب ذلك؟‬ ‫بني‪.‬‬ ‫‪ :‬ال�صالة واجبة يا ّ‬ ‫‪ :‬على من هي واجبة يا �أبي؟‬ ‫‪ :‬على كل م�سلم وم�سلمة بعد‬ ‫اهقة‪.‬‬ ‫بلوغ �سِ ِّن امل َُر َ‬ ‫‪ :‬كم عددها يف اليوم؟‬ ‫‪ :‬ن�صلي خم�س مرات‪ ،‬وهي‬ ‫ت�سمى ال�صلوات اخلم�س‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪ :‬وما �أ�سما�ؤها يا �أبي؟‬ ‫‪� :‬صالة الفجر‪� ،‬صالة الظهر‪� ،‬صالة الع�رص‪� ،‬صالة املغرب و�صالة العِ�شاء‪.‬‬ ‫‪ :‬ملاذا فر�ض اهلل ع ّز وج ّل ال�صالة على امل�سلمني؟‬ ‫‪ :‬ال�صالة لها فوائد كثرية بع�ضها نف�سية وبع�ضها اجتماعية‪ .‬يقول‬ ‫ال�صلاَ َة َت ْن َهى َع ِن الف َْح َ�شا ِء وا ُ‬ ‫مل ْن َك ِر‪ ".‬ولكنها قبل‬ ‫اهلل تعاىل"� َّإن َّ‬ ‫الر ّب وعبده‪.‬‬ ‫كل �شيء �صلة خا�صة بني ّ‬ ‫‪� :‬أريد �أن �أتعلّم ال�صالة يا �أبي‪.‬‬ ‫‪� :‬إذن تعالَ معي �إىل امل�سجد ل�صالة اجلمعة‪.‬‬ ‫‪ :‬ح ًقا يا �أبي! ما �أعظم �سعادتي لأنني �س�أكون من امل�صلّني‪.‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪3‬‬

‫اكتبها كما يف املثال‬ ‫ثم ْ‬ ‫ُ�شطب الكلمة الغريبة َ‬ ‫ا ْ‬

‫‪ -1‬على من جتب ال�صالة ؟‬ ‫‪ -2‬كم عدد ال�صلوات وما �أ�سما�ؤها؟ ‬ ‫‪ -3‬هل �صالة املغرب قبل �صالة الع�رص؟ ‬ ‫‪ -4‬ما �أول �صالة يف اليوم؟ ‬

‫ظُ هر ‪َ -‬ع�رص ‪ -‬عِ �شاء ‪ -‬مري�ض ‬ ‫عفوا ‪ -‬يعمل ‪� -‬أعتذر ‬ ‫‪� -1‬آ�سف ‪ً -‬‬ ‫‪َ -2‬ع�شاء ‪� -‬شاي ‪ -‬غداء ‪ -‬فطور ‬ ‫‪� -3‬سوريا ‪ -‬م�رص ‪ -‬تركيا ‪ -‬مكة ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬طالب ‪ -‬ك�سالن ‪ -‬طبيب ‪ -‬مدر�س‬ ‫‪� -5‬سلطة ‪ -‬دجاج ‪ -‬حلم ‪� -‬سمك ‬ ‫‪ -6‬حج ‪� -‬صوم ‪� -‬صالة ‪� -‬صداقة ‬ ‫�ص ْل بني املجموعتني‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫�صالة الفجر‬ ‫�صالة الظهر‬ ‫�صالة الع�رص‬ ‫�صالة املغرب‬ ‫�صالة الع�شاء‬ ‫ال�شهادتان ‬ ‫ال�صالة ‬ ‫ال�صوم ‬ ‫الزكاة ‬ ‫احلج ‬

‫مري�ض ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫�أربع ركعات‬ ‫�أربع ركعات‬ ‫ركعتان‬ ‫�أربع ركعات‬ ‫ثالث ركعات‬ ‫�ص ْل بني الكلمة والتعريف املنا�سب‬ ‫‪ -‬ترك الطعام وال�رشاب من الفجر �إىل غروب ال�شم�س‪.‬‬

‫ مفتاح الدخول �إىل الإ�سالم‪.‬‬‫ مال ُي ْعطَ ى للفقراء‪.‬‬‫املكرمة لأداء املنا�سك‪.‬‬ ‫ زيارة مكة‬‫ّ‬ ‫‪ -‬عِ ماد الدين‪.‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪235 19‬‬


‫�أج ِر التدريبات كما يف املثال‬

‫‪6‬‬

‫ما هذا؟ ‬‫ هذا �أذان الفجر‪.‬‬‫الفجر‬ ‫�أين ت�صلي �صالة الفجر؟‬‫البيت‬ ‫ يف البيت‪.‬‬‫كم ركع ًة �صالة الفجر؟ ركعتان‬‫ ركعتان‪.‬‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪236‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫‪1‬‬

‫؟‬ ‫؟‬

‫الظهر‬ ‫امل ْدر�سة‬

‫؟ ‪4‬ركعات‬ ‫‪3‬‬

‫؟‬

‫املغرب‬

‫؟ امل�سجد‬ ‫؟ ‪3‬ركعات‬

‫الدر�س الأول‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫؟‬

‫الع�رص‬

‫؟ الغرفة‬ ‫؟ ‪4‬ركعات‬ ‫‪4‬‬

‫؟‬ ‫؟‬

‫العِ�شاء‬ ‫البيت‬

‫؟ ‪4‬ركعات‬


‫‪7‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية م�ستعي ًنا بالقائمة‬

‫�صلوات‪.‬‬ ‫‪ -1‬امل�سلمون ُي�صلّون كل يوم‬ ‫ركعات و�صالة ال�صبح‬ ‫‪� -2‬صالة الع�رص‬ ‫امل�صلني‪.‬‬ ‫‪ -3‬يقف الإمام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� -4‬صعد الإمام �إىل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -5‬يقول الإمام عند افتتاح ال�صالة‬ ‫يقفون خلف الإمام‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� -7‬أ�صلّي �صالة اجلمعة يف‬ ‫املنا�سك‪.‬‬ ‫املكرمة‬ ‫�سافر �إىل مكة‬ ‫‪-8‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫الطعام وال�رشاب‪.‬‬ ‫‪ -9‬ال�صوم هو‬

‫اهلل �أكرب‬ ‫لأداء‬ ‫‪.‬‬ ‫امل�صلون‬ ‫ترك‬ ‫امل�سجد‬ ‫خم�س‬ ‫�أمام‬ ‫ركعتان‬ ‫�أربع‬ ‫ا ِ‬ ‫مل ْنرب‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية من عندك‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫� ْ‬ ‫تذهب �إىل ال�صالة؟ ‬ ‫‪ -1‬ماذا تفعل قبل �أن‬ ‫َ‬ ‫‪َ -2‬م ْن ينادي لل�صالة؟ ‬ ‫‪ -3‬ما ا�سم النداء الذي ت�سمعه يف موعد ال�صالة؟‬ ‫‪� -4‬أين يقف الإمام؟ ‬ ‫‪ -5‬ماذا ت�شعر و�أنت ت�صلّي؟ ‬ ‫‪ -6‬ملاذا ت�صلّي يف امل�سجد؟ ‬ ‫‪-7‬ماذا يوجد يف امل�سجد؟ ‬ ‫‪-8‬ماذا نفعل بعد ال�صالة؟ ‬ ‫‪ -9‬هل امل�سجد بعيد عن بيتكَ ؟ ‬

‫ ‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪237 19‬‬


‫ر ّت ْب الكلمات الآتية لتكون جملاً مفيد ًة‬

‫‪9‬‬

‫‪ -1‬ن�ؤدي ‪ -‬هو ‪ -‬امل�سجد ‪ -‬فيه ‪ -‬املكان ‪ -‬ال�صالة ‪ -‬الذي‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬امل�صلّني ‪� -‬أمام ‪ -‬الإمام ‪ -‬يقف‬ ‫ ‬ ‫مبكرا ‪� -‬إىل ‪ -‬لأ�صل َّي ‪ -‬امل�سجد‬ ‫‪ -3‬الفجر ‪� -‬صالة ‪� -‬أذهب ‪ً -‬‬ ‫ ‬ ‫ٍ‬ ‫مرات ‪ -‬امل�ؤذن ‪ -‬اليوم ‪ -‬خم�س ‪ -‬يف ‪ -‬ي�ؤذن‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬ ‫دائما ‪ -‬امل�سجد‬ ‫‪� -5‬صالة ‪ -‬يف ‪ -‬ن�صلي ‪ -‬اجلمعة ‪ً -‬‬ ‫ ‬

‫َاغ�سِ لُوا‬ ‫ال�صلاَ ِة ف ْ‬ ‫َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ‬ ‫ِين �آَ َم ُنوا �إِ َذا ُق ْم ُت ْم �إِلىَ َّ‬ ‫وهك ُْم َو�أَ ْي ِد َيك ُْم �إِلىَ المْ ََرافِقِ َو ْام َ�س ُحوا ِب ُر ُءو�سِ ك ُْم‬ ‫ُو ُج َ‬ ‫َو�أَ ْر ُج َلك ُْم �إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ ‪...‬‬ ‫�سورة املائدة (‪)6‬‬

‫‪238‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬ال�صوم‬ ‫متهيد‬ ‫�صوم؟‬ ‫ملاذا َن ُ‬

‫ ‬

‫�صيام رم�ضان‬

‫‪1‬‬ ‫الولد ‪ :‬هل �ست�سمحان يل‬ ‫بال�صوم هذا العام؟‬ ‫ ‬ ‫الوالد ‪ :‬ت�ستطيع �أن ت�صوم‬ ‫بع�ض �أيام رم�ضان‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الوالدة ‪ :‬مثالً‪ ،‬ب�إمكانك‬ ‫يوما يف‬ ‫ ‬ ‫�أن ت�صوم ً‬ ‫ويوما‬ ‫ ‬ ‫بداية رم�ضان ً‬ ‫ويوما يف �آخره‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يف و�سطه ً‬ ‫الولد ‪ :‬وملاذا؟ �أنا �أحب �أن �أ�صوم كل �أيام رم�ضان‪.‬‬ ‫الوالدة ‪ :‬ولكن يا ابني يجب �أن تتعود على ال�صوم �شي ًئا ف�شي ًئا‪.‬‬ ‫�صغريا‪ ،‬الدين ُي�سرْ ٌ ال ُع�سرْ ٌ‪.‬‬ ‫الوالد ‪ :‬نعم‪ ،‬ومازال عمرك‬ ‫ً‬ ‫الولد ‪ :‬ولكن‪ ،‬الوالدان م�س�ؤوالن عن الرتبية الدينية لأوالدهما‪� ،‬ألي�س كذلك؟‬ ‫أي�ضا‪ .‬عندما ت�صل العا�رشة من‬ ‫الوالدة ‪ :‬بلى‪ ،‬ولكنهما م�س�ؤوالن عن �صحتهم � ً‬ ‫عمرك ت�صوم بانتظام‪.‬‬ ‫الولد ‪� :‬إذن‪� ،‬أمامي �سنتان طويلتان لأكون من ال�صائمني‪.‬‬ ‫متران ب�رسعة‪.‬‬ ‫الوالد ‪ :‬ال ْ‬ ‫تقلق يا ابني! ال�سنتان ّ‬ ‫‪2‬‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫من يدور احلوار ؟‬ ‫‪ -1‬بني ْ‬ ‫يوما �سي�صوم االبن هذا العام؟ ‬ ‫كم ً‬ ‫‪ْ -2‬‬ ‫مل ي�سمح الوالدان البنهما بال�صوم هذا العام؟ ‬ ‫‪ -3‬لمِ َ ْ‬ ‫أخريا؟ ‬ ‫‪ -4‬ماذا قال الولد � ً‬

‫الدر�س الثاين‬

‫الوحدة ‪239 19‬‬


‫�ضع عالمة (‬ ‫ْ‬

‫‪3‬‬

‫) حتت ركن الإ�سالم الذي ت�شري �إليه العبارة‬

‫ي�ؤ ّديه امل�سلم‬ ‫�شهرا واح ًدا يف ال�سنة‪.‬‬ ‫ي�ؤديه ً‬ ‫‪ -1‬ي�ؤديه مر ًة واحد ًة يف العمر‪.‬‬ ‫يوميا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ي�ؤديها ًّ‬ ‫‪ -3‬يعطي املال كل �سنة‪.‬‬ ‫طعاما كل النهار‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال ي�أكل فيه‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬ن�ؤدي بعده زكاة الفطر‪.‬‬ ‫‪ -6‬نعطيها للفقراء‪.‬‬ ‫‪ -7‬نتو�ض�أ لها كل مرةٍ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬نطوف فيه‪.‬‬

‫احلج ‬

‫ال�صوم‬

‫الزكاة ال�صالة‬

‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪4‬‬

‫‪ 1‬مِ ْدفع الإفطار‬ ‫‪ُ 2‬ر�ؤية الهالل‬ ‫‪3‬‬ ‫قراءة القر�آن يف رم�ضان‬ ‫‪ 4‬ال�سحور‬ ‫‪ 5‬الإفطار‬

‫ هو �أكلة �آخر الليل يف رم�ضان‪.‬‬‫ هي من �أعظم العبادات وخا�صة يف رم�ضان‪.‬‬‫ تكون يف �أول رم�ضان و�آخره‪.‬‬‫ يفرح الأطفال عندما ي�سمعون هذا ال�صوت‪.‬‬‫‪ -‬هو �أكل ٌة بعد �أذان املغرب‪.‬‬

‫‪240‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫تبادلْ احلوار مع زميلك كما يف املثال‬ ‫املثال‬ ‫رم�ضان‬ ‫ متى العطلة؟‬‫ العطلة يف �شهر رم�ضان‪.‬‬‫مكة‬ ‫ �أين �ستق�ضي العطلة؟‬‫‪� -‬س�أق�ضيها يف مكة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪2‬‬ ‫؟ �شعبان‬

‫‪.‬‬

‫؟ �إ�سطنبول‬

‫‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪3‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪.‬‬

‫؟ القاهرة‬

‫‪.‬‬

‫‪4‬‬ ‫؟‬

‫‪.‬‬

‫حمرم‬

‫؟ تون�س‬

‫‪.‬‬

‫؟ رجب‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪5‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫؟ �شوال‬

‫‪.‬‬

‫؟ الأردن‬

‫‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫؟‬

‫‪.‬‬

‫�صفر‬

‫؟ باك�ستان‬

‫‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫؟ ربيع الأول‬

‫‪.‬‬

‫؟‬

‫ماليزيا‬

‫‪.‬‬

‫ي�ضا َ �أ ْو‬ ‫‪...‬ف ََم ْن َ�ش ِه َد مِ ْنك ُُم َّ‬ ‫ان َم ِر ً‬ ‫ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه َو َم ْن كَ َ‬ ‫ام �أُ َخ َر ‪...‬‬ ‫َعلَى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة مِ ْن �أَ َّي ٍ‬

‫�سورة البقرة(‪)105‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪241 19‬‬


‫‪6‬‬

‫واكتبها كما يف املثال‬ ‫كون جم ًال من اجلدول التايل‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬

‫رم�ضان ‬ ‫فيه ‬ ‫الذي ‬ ‫ ‬ ‫�أعظم ‬ ‫الأ�رسة ‬ ‫ جتتمع ‬ ‫على املائدة ‬ ‫ن�رص ‬ ‫�أنزل ‬ ‫ ‬ ‫للم�سلمني ‬ ‫والعبادة ‬ ‫ ال�شهر ‬ ‫القر�آن‬ ‫ ‬ ‫رم�ضان �شهر ال�صوم والعبادة‪.‬‬ ‫‪ -1‬موقعة بدر‬ ‫‪ -2‬جتتمع‬ ‫‪ -3‬ال�شهر‬ ‫‪ -4‬ليلة‬ ‫‪7‬‬

‫ليل ة‬ ‫�شهر ‬ ‫خري من ‬ ‫�ألف �شهر ‬ ‫يف‬

‫موقعة بدر ‬ ‫ال َقدر‬ ‫ال�صوم‬ ‫�شهر رم�ضان‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫اِملأ الفراغات الآتية بالكلمات املنا�سبة من القائمة‬ ‫�شعبا ن‬ ‫القر�آن ‬ ‫طعامه ‬

‫ثوا ‬ ‫ب‬ ‫�شوال ‬ ‫ُغف َ ِر‬ ‫ ‬ ‫العِ�شاء ‬ ‫رم�ضان ‬ ‫بدر ‬ ‫ ‬ ‫الرتاويح ‬ ‫ �صام �آخر ‬ ‫‪.‬‬ ‫الذي �أنزل فيه‬ ‫‪� -1‬شهر‬ ‫له ما تقدم من ذنبه‪.‬‬ ‫رم�ضان �إميا ًنا واحت�سا ًبا‬ ‫‪َ -2‬م ْن‬ ‫يف �شهر رم�ضان‪.‬‬ ‫بعد �صالة‬ ‫‪ -3‬ن�ؤدي �صالة‬ ‫و‬ ‫ال�صائم عظيم لأنه يرتك‬ ‫‪-4‬‬ ‫ابتغاء مر�ضاة اهلل‪.‬‬ ‫رم�ضان‪.‬‬ ‫يف‬ ‫‪ -5‬ي�ؤدي امل�سلمون زكاة‬ ‫ي�أتي‬ ‫و�شهر‬ ‫‪� -6‬شهر رم�ضان ي�أتي بعد �شهر‬ ‫بعد �شهر رم�ضان‪.‬‬ ‫اهلل امل�سلمني على الكفار يف غزوة‬ ‫‪ -7‬يف �شهر رم�ضان‬ ‫وفتح اهلل لهم مكة يف رم�ضان‪.‬‬

‫‪242‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫َن�صرَ ‬ ‫�رشابه‬ ‫الفطر‬


‫الدر�س الثالث ‪ :‬احلج‬ ‫متهيد‬ ‫ �أكتب ثالث كلمات عن احلج‪ ,‬وناق�ش معانيها؟‬ ‫‪1‬‬

‫احلج‬

‫حممد ‪ :‬لمِ َ َيل َب�س ه�ؤالء الرجال هذه‬ ‫املالب�س البي�ضاء يا �أبي؟‬ ‫ ‬ ‫الأب ‪ :‬ه�ؤالء الرجال ذاهبون للحج‬ ‫وهذه مالب�س الإحرام‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حممد ‪ :‬ه ْل � ْأج ُر احلج عظيم؟‬ ‫النبي �صلى‬ ‫بني‪ .‬قال‬ ‫ّ‬ ‫الأب ‪ :‬نعم يا ّ‬ ‫اهلل عليه و�سلّم‪ « :‬احلج املربور‬ ‫ ‬ ‫لي�س له جزاء �إ ّال اجلنة»‬ ‫ ‬ ‫حممد ‪ :‬ملن احلج واجب؟‬ ‫الأب ‪ :‬احلج واجب ملن ا�ستطاع �إليه‬ ‫�سبيلاً من امل�سلمني وامل�سلمات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حممد ‪ :‬ما �أركان احلج يا �أبي؟‬ ‫الأب ‪ :‬للحج �أربعة �أركان هي‪:‬‬ ‫الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفا�ضة وال�سعي بني ال�صفا واملروة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حممد ‪� :‬أعتقد � ّأن احلج متعِب ولكنه ممتِع‪.‬‬ ‫الأب ‪ :‬معك حق‪ .‬هل حتب � ْأن تحَ َّج العام القادم؟‬ ‫أحج كثرياً يا �أبتي‪ .‬هل �ست�أخذين معك �إىل احلج؟‬ ‫حممد ‪ :‬نعم‪� ,‬أحب � ْأن � َّ‬ ‫أكملت درا�ستك بنجاح‪.‬‬ ‫الأب ‪ :‬ولمِ َ ال‪� ,‬إذا � َ‬ ‫حممد ‪ :‬عن �إذنك يا �أبي‪ ,‬يجب � ْأن �أ�ستذكر درو�سي الآن‪.‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫الوحدة ‪243 19‬‬


‫أجب عن الأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ما لون مالب�س الإحرام؟ ‬ ‫من يلب�س مالب�س الإحرام؟ ‬ ‫‪ْ -2‬‬ ‫‪ -3‬على من يجب احلج؟ ‬ ‫‪ -4‬ملاذا ا�ست�أذن حممد �أباه؟ ‬

‫اكتبها كما يف املثال‬ ‫ثم ْ‬ ‫ُ�شطب الكلمة الغريبة َ‬ ‫ا ْ‬

‫‪3‬‬

‫‪ -1‬مِ نى ‪ -‬عرفات ‪ -‬مزدلفة ‪ -‬طواف‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫طواف‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬يعتمر ‪ -‬يحج ‪ -‬يقر�أ ‪ -‬يطوف‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬العراق ‪� -‬أندوني�سيا ‪ -‬املدينة ‪ -‬ال�سعودية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬طائرة ‪ -‬فندق ‪ -‬مطار ‪ -‬خطوط‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬ي ْفقِد ‪ -‬يطوف ‪ -‬ي�سعى ‪ُ -‬يل َّبي‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪� -6‬شمال ‪ -‬جنوب ‪� -‬رشق ‪� -‬سوق‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪� -7‬ستة ع�رش ‪ -‬ال�سابع ع�رش ‪ -‬ثمانية ‪ -‬ت�سعة ع�رش‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪244‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫الدر�س الثّالث‬


‫كون جملاً م�ستعي ًنا بال�صور والكلمات الآتية‬

‫ ‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫لب�س ‪ -‬الإحرام ‬

‫و�صل ‪ -‬امل�سجد احلرام ‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫�صلى ‪ -‬مقام �إبراهيم‬

‫طاف ‪ -‬الكعبة‬

‫‪5‬‬ ‫ ‬

‫‪6‬‬ ‫�سعى ‪ -‬ال�صفا واملروة‬

‫ ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬ ‫ ‬ ‫‪-6‬‬

‫حلق ‪ -‬ر�أ�س‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪245 19‬‬


‫‪5‬‬

‫أجب عن الأ�سئلة الآتية م�ستعينًا بال�صور كما يف املثال‬ ‫� ْ‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫لب�ست ثوب الإحرام؟‬ ‫�أين‬ ‫َ‬

‫فعلت يف عرفات؟‬ ‫ماذا َ‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫ذهبت �إىل مزدلفة؟‬ ‫متى‬ ‫َ‬

‫�شعرت يف بيت اهلل؟‬ ‫مب‬ ‫َ‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫�سعيت؟‬ ‫�أين‬ ‫َ‬ ‫لب�ست ثوب الإحرام يف امليقات‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ُ‬ ‫ ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ ‬ ‫‪-3‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬‬ ‫ ‬ ‫‪-5‬‬ ‫ ‬ ‫‪-6‬‬

‫‪246‬‬

‫الوحدة ‪19‬‬

‫الدر�س الثّالث‬

‫فعلت بعد ال�سعي؟‬ ‫ماذا َ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬


‫�ص ْل بني املجموعتني‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫لونها �أزرق‪.‬‬ ‫يف احلقيبة تذاكر‪.‬‬ ‫�سبعة �أ�شواط‪.‬‬ ‫يف �شهر ذي احلجة‪.‬‬ ‫هذه هي التذاكر‪.‬‬ ‫خم�سة �أيام‪.‬‬

‫�أين التذاكر؟‬ ‫يوما �ستقيم هنا؟‬ ‫كم ً‬ ‫ما لون احلقيبة؟‬ ‫ماذا يف احلقيبة؟‬ ‫متى احلج؟‬ ‫طفت؟‬ ‫كم �شوطً ا َ‬

‫املفردات اجلديدة‬ ‫بلُوغ‬ ‫امل َُراهقة‬ ‫َنفْ�سِ ّية‬ ‫اجتِماعِ ّية‬ ‫ْ‬ ‫َت ْنهى‬ ‫ف َْح�شاء‬ ‫ُم ْنكر‬ ‫ِ�ص َل ٌة‬

‫�أداء املَنا�سِ ك‬ ‫�أولىَ الق ِْب َل َتي‬ ‫َ�ص َع َد‬ ‫ُي َنادي‬ ‫ِن َداء‬ ‫َ�س َت ْ�س َمحان‬ ‫َت َت َع ّود‬ ‫َ�ش ْي ًئا ف ََ�ش ْي ًئا‬

‫ُي�س‬ ‫ُع�س‬ ‫ِبا ْنتِظام‬ ‫مِ ْدفَع‬ ‫ُغف َِر‬ ‫احتِ�سا ًبا‬ ‫ْ‬ ‫َ�صائِم‬ ‫ْابتِغاء‬

‫� ْأجر‬ ‫ُيل َّبي‬ ‫َ�س َعى‬ ‫َحل ََق‬ ‫مِ ي َقات‬ ‫َ�ش ْوطً ا‬ ‫ُ�شطب‬ ‫ا ْ‬ ‫طواف الإفا�ضة‬

‫َّا�س َللَّذي ِب َب َّك َة‬ ‫� َّإن �أ َو َل َب ْيتٍ ُو ِ�ض َع لِلن ِ‬

‫[�آل عمران‪]96/‬‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪247 19‬‬


‫الوحدة‬

‫‪20‬‬

‫حياة الر�سول (�ص)‬ ‫الدر�س الأول ‪ :‬يف طفولته‬ ‫متهيد‬

‫�أين ُولد الر�سول (�ص)؟‬ ‫ما ا�سم والد الر�سول ووالدته؟‬

‫ ‬

‫�أ�صبح َيتيم الأب وال ّأم‬

‫‪1‬‬

‫حممد يف مكّة‬ ‫ ُو ِل َد الطفل املحبوب ّ‬ ‫ب�شمال اجلزيرة العربية‪ ،‬يف «عام الفيل»‬ ‫َ‬ ‫(�أي يف عام ‪ 571‬امليالدي)‪.‬‬ ‫ لقد مات �أبوه عبد اهلل قبل �ستة �أ�شهر‬ ‫تقري ًبا من والدة هذا الطفل اجلميل‪ .‬و�أر�سله‬ ‫�أقاربه �إىل ال�صحراء ليعي�ش مع عائلة بدوية‬ ‫لأربع �أو خم�س �سنوات‪ .‬كان هذا من تقاليد‬ ‫�أهل مكّة‪ُ .‬ي ْر�سِ لون ك ّل َم ْولود جديد �إىل‬ ‫ال�صحراء‪ ،‬لأن �أهل ال�صحراء يتح ّدثون لغة‬ ‫عربية ف�صيحة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك يواجه الأطفال �أعباء احلياة يف ال�صحراء‪.‬‬ ‫حممد ال�صغري �إىل � ّأمه من ال�صحراء وهو يف ال�ساد�سة‬ ‫ وبعد هذه الفرتة رجع ّ‬ ‫من عمره‪.‬‬ ‫لكنه وجد � ّأمه مري�ضة‪ .‬وبعد فرتة قليلة َف َق َد � ّأمه العزيزة و�أ�صبح َيتيم الأب وال ّأم‪.‬‬ ‫أي�ضا وهو يف الثامنة من‬ ‫ وقد رعاه ج ّده عبد املطّ لب �سن َت نْي‪ ،‬لك ّنه َف َق َد ج ّده � ً‬ ‫عمه �أبي طالب‪.‬‬ ‫حممد ال�صغري حتت رعاية ّ‬ ‫املرة دخل ّ‬ ‫عمره‪ .‬وهذه ّ‬ ‫عمه �إىل �سوريا مع القوافل التجارية‪ ،‬وعمره اثنا‬ ‫حممد مع ّ‬ ‫ وبعد فرتة خرج ّ‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫ع�رش ً‬ ‫فاكت�سب بذلك جتربة يف التجارة‪ .‬وبهذه التجربة دخل مرحلة ال�شباب‪.‬‬

‫‪248‬‬

‫الوحدة ‪20‬‬

‫الدر�س الأول‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫حمم ًدا ال�صغري �إىل ال�صحراء؟ ‬ ‫‪ -1‬ملاذا �أر�سلوا ّ‬ ‫حممد ال�صغري من ال�صحراء؟ ‬ ‫‪ -2‬ماذا حدث بعد �أن رجع ّ‬ ‫‪ -3‬من رعاه بعد وفاة � ّأمه مبا�رشة؟ ‬ ‫‪ -4‬من هو �أبو طالب؟ ‬ ‫عمه؟ ‬ ‫حممد ال�شاب �إىل �سوريا مع ّ‬ ‫‪ -5‬ملاذا �سافر ّ‬

‫ا�شطب الكلمات الآتية يف اجلدول‬ ‫�صي ْد الكلمات‪:‬‬ ‫ْ‬

‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫عبد اهلل ‬ ‫ عام الفيل ‬ ‫ �أبو طالب �آمنة ‬

‫حممد ‬ ‫ّ‬ ‫م ّكة ‬ ‫م‬

‫ن‬

‫ ‬ ‫مدينة‬ ‫احلجاز‬

‫ب ط غ ا‬ ‫آ�‬ ‫�س �ض ط غ �ؤ �ش ح ي ل‬ ‫ّم‬ ‫ر‬ ‫خ ه ع غ ف ق‬ ‫�أ ب و‬ ‫ع ب د ا لّ‬ ‫ل ب ح و ا ت ل‬ ‫ر‬ ‫�أ ل و‬ ‫م كّ ة ل ج‬ ‫�أ ب و ط ا ل ب غ ى‬ ‫�أ ب و ا ل ح ج ا ز‬ ‫ب‬ ‫ف ج ل‬ ‫ح ا‬ ‫م‬

‫ل م د‬ ‫ج ب ي‬

‫ي‬ ‫ل‬

‫ن ة‬ ‫ى خ‬

‫ة‬

‫ ‬

‫ا‬ ‫ة ن‬ ‫ئ ع‬ ‫ه �ص‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫�ؤ‬

‫ق‬ ‫ه‬ ‫ح‬

‫ق ه‬ ‫ه �ش‬

‫ن ن م‬ ‫ه ع غ‬

‫ال‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪249 20‬‬


‫ ‬ ‫‪4‬‬

‫�صحِ ْح اخلط�أ يف اجل َُمل التالية‬

‫‪ُ -1‬ولد ر�سول اهلل يف عام ‪ .722‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬ا�سم والدته فاطمة‪ .‬‬ ‫‪ -3‬ا�سم والده عبد الرحمن‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫‪ُ -4‬ولد النبي يف الطائف‪ .‬‬ ‫‪ -5‬توفيّ ر�سول اهلل يف مكّة‪ .‬‬

‫‪5‬‬

‫�ص ْل بني �أفراد �أ�رسة ر�سول اهلل ودرجة قرابتهم كما يف املثال‬ ‫‪�-1‬آمنة‬ ‫‪-2‬حليمة‬ ‫‪-3‬و ْهب‬ ‫َ‬ ‫‪-4‬عبد اهلل‬ ‫‪-5‬عبد املطّ لب‬ ‫‪�-6‬أبو طالب‬ ‫‪-7‬العبا�س‬ ‫ّ‬

‫‪250‬‬

‫الوحدة ‪20‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫عمه‬ ‫ج ّده‬ ‫عمه‬ ‫ج ّده‬ ‫�أبوه‬ ‫�أمه‬ ‫�أمه يف الر�ضاعة‬


‫ ‬ ‫‪6‬‬

‫اِقر�أ امل�شاكل التالية‪ ،‬كيف حتلها؟ وناق�ش مع زميلك هل احل ّل‬ ‫الذي تقرتحه يتنا�سب مع �أخالق الر�سول‬ ‫كيف حتلها؟‬

‫امل�شكلة‬ ‫عرثت على ‪ 50‬لرية تركية على‬ ‫َ‬ ‫الطريق‪ .‬ماذا تفعل بهذه النقود؟ هل‬ ‫ت�ضعها يف جيبك �أم ُت�سلّمها لل�رشطة؟‬ ‫تذهب �إىل ال�سوق مع �أ�صدقائك‪ .‬بع�ضهم‬ ‫�شجعونك على �رسقة حلويات من‬ ‫ُي ّ‬ ‫�أحد املحالت‪ ،‬و�أنت ترف�ض ذلك لكنهم‬ ‫ي�ضغطون عليك‪ .‬ماذا تفعل؟ وماذا تقول‬ ‫لهم؟ ‬ ‫�أنت تلعب كرة القدم مع �أ�صدقائك يف‬ ‫�صف‬ ‫احلديقة العامة‪ .‬بع�ض الطالب من ّ‬ ‫�آخر يطلبون م�شاركة لعبتكم‪ .‬ماذا تفعل‬ ‫�أوماذا تقول لهم؟‬ ‫ّمتهديةمبنا�سبةعيدميالدك‪.‬بع�ض‬ ‫ت�سل َ‬ ‫الطالب يف �ص ّفك يريدون ا�ستخدامها‪.‬‬ ‫ماذا تفعل �أوماذا تقول لهم؟‬

‫أر�سلْناكَ �إ ّال َر ْح َم ًة للعالمَني‬ ‫وما � َ‬ ‫�سورة الأنبياء (‪)107‬‬

‫الدر�س الأول‬

‫الوحدة ‪251 20‬‬


‫الدر�س الثاين ‪ :‬يف �شبابه‬ ‫متهيد‬ ‫مباذا ا�شتغل الر�سول (�ص) يف �شبابه؟‬ ‫اً‬ ‫ر�سول؟‬ ‫كم كان عمر الر�سول (�ص) عندما �أر�سله اهلل‬

‫ ‬

‫حم ّمد (�ص) يف �شبابه‬

‫‪1‬‬

‫ ‬ ‫حممد ال�شاب ن�شيطً ا ج ًدا‪ .‬ي�شتغل بالتجارة �أحيا ًنا ويرعى الأغنام‬ ‫ ‬ ‫كان ّ‬ ‫�أحيا ًنا �أخرى‪ .‬وكان معرو ًفا بثقته و�أمانته‪.‬‬ ‫وبعد �أن جاوز الع�رشين من عمره‪ ،‬اقرتحت عليه ال�سيدة "خديجة بنت‬ ‫ ‬ ‫غنية ونبيلة‪ .‬فا ّتفق حممد‬ ‫�سيدة ّ‬ ‫ُخ َو ْيلِد" �أن َي َت َولىّ ُ�ش�ؤونها التجارية‪� ,‬إذ كانت ّ‬ ‫اقرتحت عليه ال�سيدة خديجة الزواج فوافق على هذا‬ ‫ال�شاب معها‪ .‬وبعد َفترْ َ ة‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫الزواج‪ .‬وهو زواج معروف بال�سعادة وال�رسور‪.‬‬ ‫مت بع�ض‬ ‫ ‬ ‫هما يف �إعادة بناء الكعبة‪ .‬وقد ته ّد ْ‬ ‫دورا ُم ًّ‬ ‫لعب ّ‬ ‫حممد ال�شاب ً‬ ‫�أق�سام الكعبة بعد في�ضانات عارمة‪ .‬وبعد �إعادة بناء الكعبة ظهر خالف بني‬ ‫القبائل‪ .‬ك ّل قبيلة �أرادت �أن ت�ضع احلجر الأ�سود يف مكانه‪ .‬فاقرتح �أحد ال�شيوخ‬ ‫اختيار � ّأول َم ْن يدخل الكعبة َحك ًَما حل ّل اخلالف‪.‬‬ ‫وبعد َفترْ َ ة جاء حممد �صلى اهلل عليه و�سلّم واختاروه َحك ًَما‪ .‬فخلع‬ ‫ ‬ ‫الر�سول ِرداءه وو�ضع احلجر عليه ثم دعا ر�ؤ�ساء القبائل ورفعوا احلجر‬ ‫وو�ضعوه يف مكانه املح ّدد‪.‬‬ ‫وهكذا َح َّل الر�سول م�شكلة كبرية بال َع َمل اجلماعي‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪252‬‬

‫الوحدة ‪20‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫حممد ال�شاب؟ ‬ ‫‪ -1‬ما هي عالمة ن�شاط ّ‬ ‫‪ -2‬لمِ ن تاجر حممد يف �شبابه؟ ‬ ‫‪ -3‬ملاذا ته ّدمت بع�ض �أق�سام الكعبة؟ ‬ ‫أرادت ك ّل قبيلة و�ضع احلجر الأ�سود؟ ‬ ‫‪ -4‬ملاذا � ْ‬ ‫ت َحلُّ م�شكلة و�ضع احلجر الأ�سود يف مكانه؟‬ ‫‪ -5‬كيف مَ ّ‬

‫ ‬ ‫‪3‬‬

‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ة‬

‫ة‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫ة‬

‫ا�شطب الكلمات التالية يف اجلدول‬ ‫�صي ْد الكلمات‪:‬‬ ‫ْ‬

‫ا‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫�س‬ ‫خ‬

‫ج‬ ‫ج‬ ‫�ش‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ك‬

‫ت‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬

‫ء‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ء‬

‫خديجة‬

‫ك‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫�س‬

‫جتارة‬ ‫ر�سالة‬

‫الكعبة‬ ‫رداء‬ ‫ال�شاب‬

‫اِملأ الفراغات يف املربعات كما يف املثال‬

‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫الكلمات التي تذكّ رين‬ ‫بر�سول اهلل‪.‬‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫النا�س الّذين علّموين‬ ‫�سرية ر�سول اهلل‬ ‫ ‬ ‫الدر�س الثّاين‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫كيف ميكنني معرفة‬ ‫ر�سول اهلل؟‬

‫الأماكن التي تذكّ رين‬ ‫بر�سول اهلل‪.‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫مِ ن كُ ُتب ال�سرية‬

‫ ‬

‫الوحدة ‪253 20‬‬


‫�أكم ْل الق�صة التالية من حياة ر�سول اهلل(�ص)‬

‫ ‪5‬‬ ‫مرة على ر�سول اهلل وهو يف غار حراء‪ ،‬حيث جاء �إليه جربيل‬ ‫نزل الوحي ل ّأول ّ‬ ‫يف جبل النور على ُب ْعد َن ْحو ميلني من مكة‪ ،‬وذلك يف ال�سابع والع�رشين من‬ ‫�شهر رم�ضان‪ .‬فقال له ا َ‬ ‫مللَك‪:‬‬ ‫– اقر�أ!‬ ‫قال �صلى اهلل عليه و�سلم‪:‬‬ ‫– ما �أنا بقارىء‪.‬‬ ‫أخريا قال له ا َ‬ ‫مللَك‪:‬‬ ‫مرات‪ ،‬و� ً‬ ‫ودار هذا احلديث بينهما ثالث ّ‬ ‫الن َْ�سا َن مِ ْن َعل ٍَق‪ ،‬ا ْق َر�أ َو َر ُّب َك الأ ْك َر ُم‪،‬‬ ‫ا�س ِم َر ِّب َك ا َّلذِي َخ َلقَ‪َ ،‬خ َل َق ْ ِإ‬ ‫– « ا ْق َر�أ ِب ْ‬ ‫الن َْ�سا َن َما مَ ْ‬ ‫ل َي ْع َل ْم‪».‬‬ ‫ا َّلذِي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم‪َ ،‬ع َّل َم ْ ِإ‬ ‫فرجع ر�سول اهلل �إىل بيته‪.‬‬

‫‪254‬‬

‫الوحدة ‪20‬‬

‫الدر�س الثّاين‬


‫‪6‬‬

‫�ص ْل بني ال ْأحداث والتواريخ كما يف املثال‬ ‫‪-1‬معركة � ُأحد‬ ‫‪-2‬فتح مكّة‬ ‫‪-3‬الهجرة من مكة �إىل املدينة‬ ‫‪-4‬معركة احلُديبية‬ ‫‪-5‬وفاة ر�سول اهلل(�ص)‬ ‫‪-6‬ولد يف مكة‬ ‫ُ‬ ‫‪-7‬تزوج بخديجة ر�ضي اهلل عنها‬ ‫ّ‬ ‫‪-8‬معركة بدر‬

‫‪7‬‬

‫(‪)595‬‬ ‫(‪)632‬‬ ‫(‪)624‬‬ ‫(‪)625‬‬ ‫(‪)628‬‬ ‫(‪)571‬‬ ‫(‪)622‬‬ ‫(‪)630‬‬

‫ثم �ضع عالمة‬ ‫الحِ ظْ �سلوك ال ّنبي (�ص) ومعاملته للنا�س‪ّ ،‬‬ ‫�أمام ال�سلوك الذي ُتطَ ّبقه ح�سب اجلدول‬ ‫كان النبي (�ص)‬

‫دائما‬ ‫ً‬

‫يعامل النا�س معاملة ح�سنة‬ ‫يحرتم الكبار ويحب ال�صغار‬ ‫مت�ساحما‬ ‫ً‬ ‫يتبادل الهدايا مع �أ�صحابه‬ ‫يرفق باحليوانات‬ ‫ْ‬ ‫يحرتم املر�أة ويعاملها بلُطف‬ ‫ي�ؤدي العبادة بانتظام‬

‫�أنت‪�/‬أنتِ‬ ‫�أحيا ًنا‬

‫�أب ًدا‬

‫ِيرا‬ ‫�شا َو َنذ‬ ‫َو َما �أَ ْر َ�س ْل َناكَ ِ�إ اَّل ُم َب رِّ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ‬

‫�سورة الأنبياء (‪ )56‬‬

‫الدر�س الثّاين‬

‫الوحدة ‪255 20‬‬


‫الدر�س الثالث ‪� :‬أخالقه‬ ‫متهيد‬ ‫ملاذا هاجر ر�سول اهلل �إىل املدينة وكم �سنة ا�ستمرت الر�سالة؟‬ ‫كيف ت�صف �أخالق ر�سول اهلل؟‬

‫ ‬

‫�أخالق ر�سول اهلل‬

‫‪1‬‬

‫كرميا‬ ‫ ‬ ‫كان �صلّى اهلل عليه و�سلّم ً‬ ‫ي�شجع‬ ‫ينفق ماله للمحتاجني‪ .‬وكان ّ‬ ‫�أ�صحابه على التجارة‪ .‬وكان يقول‪:‬‬ ‫«عليكم بالتجارة ف� ّإن فيها ت�سعة �أع�شار‬ ‫الربح »‪ .‬لك ّنه يح ّذرهم من الكذب والغ�ش‪.‬‬ ‫كان يخدم نف�سه بنف�سه داخل البيت وخارجه‪ ،‬فيحلب �شاته ويخيط ثيابه ويحمل �أ�شياءه‬ ‫بنف�سه‪.‬‬ ‫ري�صا على الأطفال‪ ،‬ي�شارك يف اللعب معهم‪ .‬وكان ُيركِ ب الأطفال َج َمله‬ ‫ ‬ ‫كان َح ً‬ ‫عند العودة من رحلة‪.‬‬ ‫ويحب ا َ‬ ‫مل ْزح‪ .‬فمن مزاحه �أنه قال المر�أة عجوز‪« :‬العجوز ال تدخل‬ ‫وكان ميزح‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫اجل ّنة»‪ .‬فبكت املر�أة‪ ،‬وعندئذ قال لها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلّم‪« :‬تدخلني اجل ّنة و�أنتِ‬ ‫�شابة»‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫طيبة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يحب اجلَمال‪ ،‬فيلب�س �أح�سن الثياب‪ ،‬وي�ستخدم روائح ّ‬ ‫كان ر�سول اهلل ّ‬ ‫ي�شجع �أ�صحابه على االبت�سام‪ ،‬فمن‬ ‫ ‬ ‫وكان ي�ستقبل �أ�صحابه بوجه مبت�سم‪ .‬وكان ّ‬ ‫قوله‪« :‬ابت�سامك يف وجه �أخيك �صدقة»‪.‬‬ ‫ونحن بحاجة �إىل تعلّم مكارم الأخالق منه‪� ،‬ألي�س كذلك؟‬ ‫ ‬

‫� ِأج ْب عن ال ْأ�سئلة الآتية ح�سب احلوار‬

‫‪2‬‬

‫‪ -1‬ماذا قال ر�سول اهلل يف التجارة ؟‬ ‫‪ -2‬كيف كان ُ�سلوكُ ه داخل البيت وخارجه؟ ‬ ‫كانت معاملته للأطفال؟ ‬ ‫‪ -3‬كيف‬ ‫ْ‬ ‫‪ -4‬ما مكانة املزح عند ر�سول اهلل؟ ‬

‫‪256‬‬

‫الوحدة ‪20‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫ا�شطب الكلمات التالية يف اجلدول‬ ‫�صي ْد الكلمات‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫لتجد �أ�سماء �أوالد الر�سول الكرمي‬

‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ة‬ ‫�أ‬ ‫ز‬ ‫ق‬ ‫ ‬

‫‪4‬‬

‫ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ّي‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ا �س‬

‫د‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ك‬

‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫م‬

‫ل‬ ‫ز‬ ‫ط‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫و‬ ‫ن‬

‫لّ ه‬ ‫ق‬ ‫ا ف‬ ‫ر ق‬ ‫ر ز‬ ‫و م‬ ‫ي ز‬ ‫ة ر‬

‫قا�سم‬ ‫زينب‬

‫�أ ّم كلثوم‬

‫رق ّية‬

‫فاطمة‬

‫عبد اهلل‬

‫اِملأ الفراغ يف الن�ص التايل من خطبة الوداع التي �ألقاها‬ ‫الر�سول الكرمي قبل وفاته‬

‫ �أتقاكم �إخو ة‬ ‫ ‬ ‫ن ّبيه ‬ ‫واحد ‬

‫ِل َع َرب ّي ‬ ‫فا�شهد ‬

‫ا ‬ ‫هلل‬ ‫النا�س ‬

‫ُتراب‬ ‫مال‬

‫�أخيه �إال‬ ‫وال يح ّل المرئ‬ ‫�أيها النا�س! �إمنا امل�ؤمنون‬ ‫ترج ُع َّن َب ْعدي كفاراً ي�رضب‬ ‫عن طيب نف�س منه‪� .‬أال هل بلغت اللهم فا�شهد‪ .‬فال ِ‬ ‫بع�ضكم رقاب بع�ض‪ ،‬ف�إين قد تركت فيكم ما �إن �أخذمت به لن ت�ضلوا َب ْعده‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� ،‬أال هل بلغت اللهم‬ ‫و�سنة‬ ‫كتاب‬ ‫‪ ،‬و�إن �أباكم واحد‪ ،‬كلكم لآدم و�آدم‬ ‫! �إن ربكم‬ ‫�أيها‬ ‫على‬ ‫‪ ،‬ولي�س‬ ‫‪� ،‬إن �أكرمكم عند اهلل‬ ‫من‬ ‫�أعجمي ف�ضل �إال بالتقوى‪.‬‬ ‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪257 20‬‬


‫ ‬

‫توجد �أدناه ر�سائل �أر�سلها النبي �إىل بع�ض امللوك‪ .‬اقر�أ الر�سائل التالية‬ ‫ثم اكتب العنوان املنا�سب لك ّل ر�سالة من اجلدول التايل‬

‫‪5‬‬

‫ر�سالة ر�سول اهلل �إىل كِ �سرْ ى فار�س‬ ‫ر�سالة ر�سول اهلل �إىل النجا�شي‬ ‫ر�سالة ر�سول اهلل �إىل ملك الروم هِ َر ْقل‬ ‫ر�سالة ر�سول اهلل �إىل ملك م�رص ا ُ‬ ‫مل َق ْوقِ�س‬ ‫من حممد بن عبد اهلل �إىل هرقل عظيم الروم‪� :‬سالم على من اتبع الهدى‪� ،‬أما بعد‬ ‫ف�إنى �أدعوك بدعوة الإ�سالم‪ْ � ،‬أ�سل ِْم َت ْ�سل َْم ي�ؤتك اهلل �أجرك مرتني‪ ،‬ف�إن توليت فعليك‬ ‫اب َت َعال َْوا �إِلىَ كَ ل َِم ٍة َ�س َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َنك ُْم �أَ اَّل‬ ‫�إثم جميع الأري�س ِّيني‪ُ } .‬ق ْل َيا �أَ ْه َل ا ْل ِك َت ِ‬ ‫َن ْع ُب َد �إِ اَّل ا َ‬ ‫ون اللهَّ ِ َف�إِ ْن‬ ‫هلل َو اَل ُن�شرْ ِ كَ ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو اَل َي َّتخِ َذ َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضا �أَ ْر َبا ًبا مِ ْن ُد ِ‬ ‫(�آل عمران‪)64 :‬‬ ‫ون{ ‬ ‫َت َول َّْوا َف ُقولُوا ْ‬ ‫ا�ش َه ُدوا ِب�أَ َّنا ُم ْ�سل ُِم َ‬ ‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‪ .‬من حممد ر�سول اهلل �إىل ك�رسى عظيم فار�س‪� .‬سالم على‬ ‫من اتبع الهدى و�آمن باهلل ور�سوله ‪ ،‬و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أين ر�سول اهلل �إىل‬ ‫حيا‪ْ � ،‬أ�سل ِْم َت ْ�سل َْم‪ ،‬ف�إن �أبيت فعليك �إثم املجو�س‪.‬‬ ‫النا�س كافة‪ ،‬لأنذر من كان ّ‬ ‫من حممد ر�سول اهلل �إىل املقوق�س عظيم القبط‪� :‬سالم على من اتبع الهدى‪� ،‬أما بعد‬ ‫اب‬ ‫ف�إين �أدعوك بدعوة الإ�سالم ‪ْ � ،‬أ�سل ِْم َت ْ�سل َْم ي�ؤتك اهلل �أجرك مرتني } َيا َ�أ ْهلَ ا ْل ِك َت ِ‬ ‫َت َعال َْوا ِ�إلىَ كَ ل َِم ٍة َ�س َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َنك ُْم �أَ اَّل َن ْع ُب َد ِ�إ اَّل ا َ‬ ‫هلل َو اَل ُن�شرْ ِ كَ ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو اَل َي َّتخِ َذ‬ ‫ون { ‬ ‫ون اللهَّ ِ َف ِ�إ ْن َت َول َّْوا َف ُقولُوا ْ‬ ‫َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضا �أَ ْر َبا ًبا مِ ْن ُد ِ‬ ‫ا�ش َه ُدوا ِب َ�أ َّنا ُم ْ�سل ُِم َ‬ ‫(�آل عمران‪.)64 :‬‬ ‫ ‬ ‫من حممد ر�سول اهلل �إىل النجا�شي ملك احلب�شة‪� :‬سالم عليك‪� ،‬إين �أحمد اهلل �إليك‪ ،‬اهلل‬ ‫الذي ال �إله �إال هو امللك القدو�س ال�سالم امل�ؤمن املهيمن‪ ،‬و�أ�شهد �أن عي�سى بن مرمي‬ ‫روح اهلل وكلمته �ألقاها �إىل مرمي البتول الطيبة احل�صينة‪ ،‬فحملت بعي�سى فخلقه‬ ‫اهلل من روحه كما خلق �آدم بيده‪ ،‬و�إين �أدعوك وجنودك �إىل اهلل عز وجل‪ ،‬وقد بلغت‬ ‫ون�صحت فاقبلوا ن�صحي‪ ،‬وال�سالم على من اتبع الهدى‪.‬‬

‫‪258‬‬

‫الوحدة ‪20‬‬

‫الدر�س الثالث‬


‫‪96‬‬

‫قالوا عن الر�سول الكرمي‬

‫ا َ‬ ‫مل َهاتمْ ا غَ انْدي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫أ�صبحت ُم ْقتن ًعا ك ّل اال ْقتِناع ب�أن ال�سيف مل يكن الو�سيلة التي من خاللها‬ ‫لقد �‬ ‫ُ‬ ‫اكت�سب الإ�سالم مكانته‪.‬‬ ‫ارت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫َما ْيكِل َه ْ‬ ‫�إن اختياري حممدا ليكون الأول يف «�أهم و�أعظم رجال التاريخ»‪ ،‬قد ُيده�ش‬ ‫القراء‪ ،‬ولكنه الرجلُ الوحيد يف التاريخ ك ِل ِه الذي جنح �أعلى جناح على‬ ‫امل�ستويني‪ :‬الديني والدنيوي‪.‬‬ ‫ُول�ستُوي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ت ْ‬ ‫�أنا واحد من امل َْبهورين بالنبي حممد الذي اختاره اهلل‪.‬‬ ‫�شاعر الألمْ َان غُ وتَه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫كلما قر�أت القر�آن َ�شعرت ب�أن روحي َت ْه َت ّز داخل ج�سمي‪.‬‬ ‫كَار ْل َماركْ�س‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ع�رصا للعلم والنور واملعرفة‪.‬‬ ‫هذا النبي افتتح بر�سالته‬ ‫ً‬ ‫املفردات اجلديدة‬ ‫ا َ‬ ‫َعثرَ َْت‬ ‫يرة ال َع َر ِب ّية‬ ‫جل ِز َ‬ ‫َ�ص ْحراء‬ ‫َت ْرف�ض‬ ‫َتقالِيد‬ ‫َي ْ�ض َغطون‬ ‫يحة‬ ‫ف ِ‬ ‫َ�ص َ‬ ‫او َز‬ ‫َج َ‬ ‫واجه‬ ‫ُي ِ‬ ‫َي ْ�ش َتغِلُ‬ ‫� ْأع َباء‬ ‫اِ ْقترَ َ َح ْت‬ ‫َف َق َد‬ ‫َي َت َول‬ ‫التجا ِر ّية‬ ‫ال َق َوافِل َ‬ ‫ُ�ش�ؤون‬ ‫َر َعاه‬ ‫َن ِبيلَة‬ ‫اِكْ َت َ�س َب‬ ‫َت َه َّد َم ْت‬ ‫ال�شباب‬ ‫َم ْر َحلَة َ‬

‫َف َي َ�ضا َنات‬ ‫َعا ِر َمة‬ ‫َق َبائِل‬ ‫اروه‬ ‫ا ِْخ َت ُ‬ ‫َحك ًَما‬ ‫َخل ََع‬ ‫داء ُه‬ ‫ِر َ‬ ‫محُ َ َّدد‬ ‫اعي‬ ‫َع َمل َج َم ّ‬ ‫ُحل َّْت‬ ‫� ّأول َم َّرة‬

‫َغار حِ َراء‬ ‫َج َبل ال ّنور‬ ‫مِ يلَي‬ ‫َد َار‬ ‫ُم َت َ�سامحِ ً ا‬ ‫َي َت َبا َدل‬ ‫ِبلُطْ ف‬ ‫� ْأع َ�شار‬

‫َي ْحل ُِب‬ ‫َيخِ يطُ‬ ‫ي�صا‬ ‫َح ِر ً‬

‫يمَ ْ َز ُح‬ ‫َر َوائِح‬

‫َو ْجه ُم ْب َت�سِ م‬

‫ُي�ؤتِكَ‬

‫ُم ْق َت ِن ًعا‬ ‫ا ِْختِياري‬ ‫ُي ْدهِ ُ�ش‬ ‫ُق َّراء‬ ‫ُد ْن َي ِو ّي‬ ‫َم ْب ُهو ِرين‬ ‫َت ْه َتز‬

‫الدر�س الثالث‬

‫الوحدة ‪259 20‬‬


‫قائمة املفردات‬ SÖZLÜK onu seçtiler icatlar seçmeli, isteğe bağlı geciktirdim Hac ibadetinin yapılması öncelikli araç-gereçler Mart söylüyorum; hatırlıyorum kulak tadıyorum görüşler bağlayınız dört yüz kırk gönder bize göster tavşan arttı, çoğaldı kıyafetler kiraladı anket … de dinlendiniz -i ağırladı, -i konuk etti

‫اروه‬ ُ ‫ا ِْخ َت‬ ‫اخترِاعات‬ ْ ‫ِياري‬ ّ ‫ا ِْخت‬ ‫� َّأخ ْر ُت‬ َ ‫�أداء ا‬ ‫ملنا�سِ ك‬ ‫�أ َدوات � ّأول ِّية‬

)‫�آذار (مار�س‬ ‫�أ ْذكُ ُر‬ ‫�أ ُ ْذن‬ ‫�أذوق‬ ‫�آراء‬ ‫ا ِْربطوا‬ ‫�أربعمائة‬ ‫�أربعون‬ ‫�أر�سِ ل‬ ‫�أ ِرنا‬ ‫� ْأر َنب‬ ‫اِ ْزدا َد‬ ‫�أ ْزياء‬ ‫ا ِْ�س َت� َأج َر‬ ‫ا ِْ�ست ِْبيان‬ ‫ت يف‬ َ َ‫ا�س ر‬ ُّ‫ت ْح ن‬ ْ ‫�ضاف‬ َ ‫ا�س َت‬ ْ

‫�أ‬

)‫�آب (� ُأغ ْ�سطُ �س‬ ‫ا ِْب َت َ�س َم‬ gülümsedi, tebessüm etti ... ‫ِغاء‬ … için, … amacıyla َ ‫ْابت‬ ‫�أ َب ًدا‬ asla ‫� ْأبكي‬ ağlıyorum ‫ات ْه �إىل‬ ِ ّ‫ج‬ -e yönel ‫� جَأت ّول‬ dolaşıyorum, geziyorum ‫ا ّت ِ�ص ْل بـ‬ -e telefon et ‫ا ّت َف ْقنا‬ anlaştık sürdürüyorum, devam ettiriyorum ‫وا�صل‬ َ ‫�أ َت‬ ‫� َإجا َزة‬ tatil ‫اجتِماعِ ّية‬ sosyal ْ ‫� ْأجر‬ sevap, ecir ‫�أجزاء‬ bölümler, kısımlar ‫� ْأح َب ْب ُت‬ sevdim ‫احتِبا�س َحراري‬ küresel ısınma ْ ‫احتِ�ساب‬ hesaplamak, tasarlamak ْ ‫� ْأح ِجز‬ rezervasyon yapıyorum ‫� ْأح ِر�ص‬ özen gösteriyorum ‫� ْإح�صائ ِّيات‬ istatistikler ‫� ْأح�ضان‬ kucaklar ‫� ْأحلَى‬ daha tatlı, daha hoş Ağustos

‫قائمة املفردات‬

260


‫�أظُ ّن‬ ‫� ْأع َباء‬ yükler, ağırlıklar ‫ب‬ geç! ْ ُ‫ْاع ر‬ ‫بن‬ geçiniz! (bayanlara hitaben) ْ ُ‫ْاع ر‬ ‫ب‬ kabul etti, saydı َ َ‫ا ِْع َت ر‬ ‫� ْأع َج َبني‬ hoşuma gitti ‫� َأع َّد‬ hazırladı ‫� ْإع َداد‬ hazırlama, hazırlık ‫� ْأع َ�شاب‬ otlar ‫� ْأعالم‬ bayraklar ‫� ْإعالن‬ ilan, anons; reklâm ‫� ْأع َواد الك رِْبيت‬ kibrit çöpleri ‫� ْأعياد‬ bayramlar çoğunlukla, çoğu zaman ‫أحيان‬ ْ ‫� ْأغلَب ال‬ ‫� ْأغل ِْق‬ kapat ‫اُ ْف ُتت َِح‬ açıldı ‫�أفظَ َع‬ en berbat ‫�أ ْف َعال‬ eylemler, fiiller ‫�أ ْق َبل َْت‬ geldin, -e yöneldin ‫ت َح‬ önerdi, teklif etti َ َ‫اِ ْق ر‬ ‫أقرا�ص‬ tabletler; diskler َ � ‫دمة‬ CD-ROM ّ‫أقرا�ص ُم ج‬ َ � ‫�أ ْقطَ ُع‬ koparırım ‫�إ ْقالع‬ (uçak) kalkmak ‫اِكْ تِئاب‬ üzüntü; stres sanırım, zannederim

261

‫قائمة املفردات‬

‫� ْأ�س َتطيع‬ ‫ا ِْ�س ِت ْعرا�ضات‬ gösteriler ‫ا�س َتل ِْم‬ teslim al ْ ‫ا ِْ�س َت َم ّرت‬ devam etti ‫لية‬ ilk yardım ّ ‫ال ْإ�سعافات ال ّأو‬ ‫� َأ�سف‬ üzüntü, esef ‫ا ِْ�س َم ْح‬ müsaade et ‫� ْأ�س َمر‬ esmer (erkek) )‫قت (�إىل‬ ْ özledim ُ ‫ا�ش َت‬ ‫أ�شطة‬ ِ ْ‫� ر‬ kasetler; şeritler ‫ا�شطب‬ çiz, sil ْ ‫� ْأ�ش َقر‬ sarışın (erkek) ‫� ُأ�ش ُّم‬ kokluyorum, koklarım ‫�أ�صا ِبع‬ parmaklar ‫ا ِْ�صطَ َد َم‬ çarptı ‫� ْأ�صلَع‬ kel ‫ال َأ�ضاحِ ي‬ kurbanlık hayvanlar ‫إ�ضافية‬ � ek, ilave ّ ‫� ْأ�ضحِ ية‬ kurbanlık hayvan ‫� َأ�ضع‬ bırakıyorum, koyuyorum ‫ا ِْ�ض َغطْ على‬ -e bas, -i tıkla ‫�أطِ ّباء‬ doktorlar … hakkında bilgi sahibi olmak ‫اِطَّ لَع على‬ ‫اُطْ ل َِق َعلَيه‬ … olarak adlandırıldı ‫�أظافِر‬ tırnaklar -ebilirim, -abilirim


-in sonları -in ortaları ilk kez İki Kıblenin ilki Mayıs dondurma Eylül

‫ب‬

‫�أواخِ ر‬ ‫�أوا�سِ ط‬ ‫� ّأول َم َّرة‬ ‫�أوىل الق ِْب َل َتي‬ )‫� ّأيار (مايو‬ ‫� ْآي�سِ كرمي‬ )‫(�س ْب َت ْمرب‬ َ ‫� ْأيلول‬

‫اتاه‬ ِّ‫ِب ج‬ ‫باخِ رة‬ vapur ‫َباطِ ل‬ batıl ‫بال�ضبط‬ tam olarak ‫بال َعكْ�س‬ aksine َ‫ب� ْإمكَانِك‬ -ebilirsin, -i yapman mümkün ‫ِبا ْنتِظام‬ düzenli bir şekilde ‫ِب َجانِب‬ yanında ‫َب َح َث َعن‬ -i aradı ‫بحكم عملي‬ işim gereği ‫ِب ِد ّقة‬ dikkatle ‫َبدِين‬ kilolu, şişman ُ ‫َب َذل ا‬ ‫جل ْهد‬ çaba gösterdi ‫ِب ِرئا�سة‬ -in başkanlığında ‫َب َرد‬ dolu ‫َب ْرلمَ ان‬ parlamento ‫نامج‬ program َ ‫َب ْر‬ -e doğru, … yönde

edindi, kazandı yiyecekler oyuncaklar burkulma bin (sayı) atıldı voleybol sahip olmak kadın çağırıyorum (oyla) seçme (oyla) seçildi siz (eril) siz (ikil) fırsat kolladı şaşırdı kulüpler daha uygun şiirler okundu burun tıkla yenildi onlara (ikil) hediye etti cömert, misafirperver daha önemli

‫اِكْ َت َ�س َب‬ ‫�أكْ الت‬ ‫�ألعاب‬ ‫اِ ْلتِواء‬ ‫�ألْف‬ ‫�أ ْلق َِي‬ ‫الكرة الطائرة‬ ‫امتالك‬ ‫ا ِْم َر�أة‬ ‫�أنادي‬ ‫اِ ْنتِخاب‬ ‫اُ ْن ُتخِ َب‬ ‫�أ ْن ُت ْم‬ ‫�أن ُت َما‬ ‫اِ ْن َت َه َز الف ُْر�صة‬ ‫ا ْن َد َه َ�ش‬ ‫�أ ْندِية‬ ‫�أ ْن َ�سب‬ ‫اُ ْن�شِ َدت ال َق�صائِد‬ ‫�أ ْنف‬ ‫اُ ْن ُق ْر‬ ‫اِ ْن َه َز َم‬ ‫اهما‬ ُ ‫� ْأه َد‬ ‫� ْأهل كَ َرم‬ ‫� َأه ّم‬

‫قائمة املفردات‬

262


‫َتبا ُدل‬ ‫�شاجر‬ kavga ediyor َ ‫َت َت‬ ‫َت َت َع ّود‬ alışıyor ‫َت َت َف ّقد‬ teftiş ediyor, denetliyor ‫ارة‬ ticaret َ ِ‫ج‬ َ ‫ت‬ ‫ترير‬ kurtuluş ْ َ‫ح‬ ‫َت ْخ َتفي‬ ortadan kayboluyor ‫َت ْخدير‬ uyuşturma ‫َت َخ ّر َج مِ ْن‬ -den mezun olmak ‫تخي ْل‬ hayal et ّ ‫داعى‬ çağrışım yapmak َ ‫َت‬ ‫َت ُدلّني‬ bana gösteriyorsun karşılıklı sevgi saygı göstermek ‫راحم‬ ُ ‫َت‬ ‫َت ْر ِب َية َب َدن ِّية‬ beden eğitimi ‫ُت ْر�سِ لُني‬ bana gönderiyor ‫َت ْر�شيح‬ aday gösterme ‫َت ْرفُ�ض‬ reddediyor )‫ُت َرى (يا ُت َرى‬ acaba ‫َت َزل ََّج على اجلَليد‬ kayak yaptı َ‫َت�سا َقط‬ döküldü ‫ت ِْ�س ُعمِائة‬ dokuz yüz ‫ت ِْ�سعون‬ doksan ‫ت�سلق اجلبال‬ dağa tırmanmak ‫َت�سو ُد‬ egemen oluyor ‫�ش ُح‬ açıklıyor َ ْ‫َت ر‬ karşılıklı; değiş tokuş

263

‫قائمة املفردات‬

‫يدي‬ ّ ‫َب ِر‬ ‫َب�سطُ ْرمة‬ pastırma ‫َب�سيط‬ basit ‫ِب َ�ش ّق الأ ْنفُ�س‬ zorluklara katlanarak ‫َب َ�صل‬ kuru soğan ‫بطاقة الطريان‬ uçuş kartı ‫َبطْ نِي‬ karnım ‫بطّ يخ‬ karpuz ‫ال�ش ْيء‬ َّ ‫َب ْع�ض‬ biraz ‫الو ْقت‬ bir süre َ ‫َب ْع�ض‬ ‫َبعيد َعن‬ -den uzak ‫ُب ْق َعة‬ leke ‫َبال ِبل‬ bülbüller ‫بالجات‬ plajlar ‫ِبلُطْ ف‬ şefkatle ‫بلُوغ‬ ulaşmak; ergen olmak َ ‫ب ْعنى ال‬ kelimenin tam anlamıyla ‫كلِمة‬ َ ِ‫م‬ ‫ُب ْن ُدق‬ fındık ‫َب ْه َجة‬ neşe, sevinç ‫ِي�سية‬ polisiye ّ ‫بول‬ posta ile ilgili

‫ت‬

takip ettiler, izlediler tabut sonraki; aşağıdaki vize

‫َتا َبعوا‬ ‫تابوت‬ ‫ال َتايل‬ ‫ت�أ�شرية‬


(rüzgâr) esiyor sallanıyor yıkıldı baharatlar karşı karşıya kalıyor stres yaprak açıyor dağıtıyor incir

‫ث‬

kültürel üç yüz otuz kar sekiz yüz seksen

‫ج‬ geldin mevcut, halihazır, şimdiki -i aştı Cebel Nûr (Nur Dağı) cepheler duvarlar çekme, çekiş, sürükleme yara

‫َت ُه ُّب‬ ‫َت ْه َت ُّز‬ ‫َت َه َّد َم‬ ‫َت َوا ِبل‬ ‫واجه‬ ِ ‫ُت‬ ‫َت َو ُّتر َن ْف�سي‬ ‫ُتو ِر ُق‬ ‫ُت َو ِّزع‬ ‫تِني‬ ‫يف‬ ّ ‫َثقا‬ ‫َثال ُثمِائة‬ ‫َثالثون‬ ‫َثلْج‬ ‫مانِائة‬ ِ‫َث م‬ ‫َثمانون‬ ‫ِج ْئ َت‬ ‫اجلَا ِري‬ ‫او َز‬ َ ‫َج‬ ‫َج َبل ال ُّنور‬ ‫َج ْبهات‬ ‫دران‬ َ ‫ُج‬ ‫َج ّر‬ ‫راحة‬ َ ‫ِج‬

)‫ِ�شين ال َّأول (�أكْ توبر‬ ْ‫ت ر‬ )‫ِ�شين ال ّثاين (نوف َْمرب‬ ْ‫ت ر‬ Kasım ّ‫َت�شك‬ şüphe ediyorsun ...‫َت َ�ص ّف ْحنا‬ -in sayfalarını çevirdik ‫َت ْ�صوير‬ fotoğraf çekme ‫امن‬ dayanışma ُ ‫َت َ�ض‬ ‫َت َعاطُ ف‬ sempati beslemek ‫عاون‬ işbirliği ُ ‫َت‬ ‫ُت َغ ِّر ُد‬ (kuş) ötüyor ‫غيب‬ (güneş) batıyor ُ ‫َت‬ ‫َتفا�صيل‬ ayrıntılar ‫فاعل‬ etkileşim ُ ‫َت‬ ‫�ص‬ muayene ediyor; inceliyor ُ ‫َت ْف َح‬ ‫َت َقا ِرير‬ raporlar ‫َتقالِيد‬ gelenekler ِ ‫َت ْق‬ kastediyorsun; -in yolunu tutuyorsun ‫�ص ُد‬ ‫َت َق ُع‬ (coğrafi bir yer) -de yer alıyor ‫َت ْقنِية َحديثة‬ modern teknoloji ‫تِالل‬ tepeler ‫َت ّلة‬ tepe ‫ت ال َتوقِيع‬ imzalandı َّ‫م‬ ‫اما‬ büsbütün, tamamen ً ‫مَت‬ ‫ت َّت َع ِبـ‬ -in tadını çıkarmak َ َ‫م‬ )‫توز (يوليو‬ Temmuz َّ‫م‬ ‫ُت ْنهي‬ bitiriyor Ekim

‫قائمة املفردات‬

264


hisseler, paylar odun parti, tören tarlalar hakem (problem, sorun) çözümlendi

traş etti rüya, düş tatlılar; pasta börek eşek humma yumurta taşımak kayınpederim samimi boğaz, gırtlak şaşkınlık o zaman, o zamanlar yaşamsal

‫خ‬

sevinçli bir haber son ile ilgili utangaç sonbahar zarar ettim, kaybettim hitap etti

265

‫قائمة املفردات‬

‫حِ َ�ص�ص‬ ‫َحطَ ب‬ ‫َح ْفل‬ ‫ُحقول‬ ‫َحكَم‬ )‫ُحلَّت(امل ُْ�شكِلة‬ ‫َحل ََق‬ ‫ُحلْم‬ ‫َويات‬ ّ ‫َحل‬ ‫حِ مار‬ ‫ُح َّمى‬ ‫حمل البي�ض‬ ‫َحمي‬ ‫َحميم‬ ‫َح ْن َجرة‬ ‫َحيرْ ة‬ ‫حي َنذاك‬ ‫وية‬ ّ ‫َح َي‬

‫َج َر�س‬ ‫مية‬ suç َ ‫َجر‬ َ ‫ا‬ ‫يرة ال َع َر ِب ّية‬ Arap Yarımadası َ ‫جل ِز‬ ‫ِج ْ�س ُمنا‬ bedenimiz ‫ُج ْغ َرافيا‬ coğrafya geleneksel uzun erkek elbisesi ‫جال ِب ّية‬ َ ‫َجلِيد‬ buz ‫جمع الطوابع‬ pul toplamak ‫ُج ْمهور‬ topluluk, halk ‫ِج َهة‬ yön ‫َج َّه َز‬ hazırladı ‫َج ْو َدة‬ kalite ‫جوازات ال�سفر‬ pasaportlar ‫َج ْوز‬ ceviz ‫َج ْوالت‬ turlar ‫ِجريان‬ komşular zil

‫ح‬

duvar (vakit) yaklaştı

‫ار‬ ّ ‫َخ رَب َ�س‬ ‫خِ تامِ ّية‬ ‫َخ ُجول‬ ‫َخريف‬ ‫َخ�سرِ ْ ُت‬ ‫َخطَ َب‬

ayçiçeği çekirdeği ip hacim hareketler Haziran çorba

‫حائِط‬ ‫ان‬ َ ‫َح‬ ‫ال�ش ْم�س‬ َ ‫َح ّب َع ّباد‬ ‫َح ْبل‬ ‫َح ْجم‬ ‫َح َركات‬ )‫حزيران (يونيو‬ ‫ح�ساء‬


kurs horoz dinsel, dinî

‫ذ‬ boğazlama, kesme doruk, zirve saklı altın iki tarafı keskin

‫ر‬

‫َد ْورة‬ ‫دِيك‬ ‫دين ِّية‬ ‫َذ ْبح‬ ‫ذ ِْر َوة‬ ‫ذهب خمفي‬ ‫ذو َح َّد ْين‬

‫ِر َئتان‬ ‫ُر�ؤية‬ görüş, görme ‫ُر�ؤ َية ال ِهالل‬ hilalin görülmesi ‫رائِع‬ mükemmel, harika ‫راتِب‬ maaş ‫ُر ْبع‬ çeyrek ‫الربيع‬ ilkbahar َّ ‫ِر ْجل‬ ayak ‫ُرجوع‬ geri dönüş ‫َر َّد على‬ -e cevap verdi, karşılık verdi ‫ِرداء‬ elbise (geniş dış elbise) ‫َر َعاه‬ onu gözetti ‫الر ْفق باحل َْيوان‬ hayvan severlik ‫رق�صات �شعبية‬ halk oyunları ‫ركوب الأمواج‬ sörf yapmak ‫ركوب اخليل‬ ata binmek

bir adım (hava) yolları (elbise) çıkardı arıza, kusur beş yüz elli şeftali miğfer; kask ihanet

‫د‬

akciğerler

‫ُخطْ َوة‬ )‫(جوية‬ ‫خطوط‬ ّ ‫َخل ََع‬ ‫َخلَل‬ ‫َخ ْم ُ�سمِائة‬ ‫َخ ْم�سون‬ ‫خـوخ‬ ‫ُخو َذة‬ ‫خِ يانة‬

daire etrafında döndü yetimhane Yaşlılar evi kanlı ayı santigratderece (0C) sohbet etmek (internette) motosiklet çağrı, davet gözyaşları oyuncak, kukla dünyevi dolaplar kurslar

‫دائ َِرة‬ ‫َد َار‬ ‫دار الأيتام‬ ‫دار ال َع َجزة‬ ‫دامِ ية‬ ‫ُد ّب‬ ‫درجة مئوية‬ ‫َد ْر َد َ�شة‬ ‫ّاجة نا ِر ّية‬ َ ‫َدر‬ ‫َد ْع َوة‬ ‫ُدموع‬ ‫ال ُدمى‬ ‫ُد ْن َي ِوي‬ ‫دواليب‬ ‫َد ْورات‬

‫قائمة املفردات‬

266


‫اق‬ ُ ‫�س� ْأ�ش َت‬ ‫�سِ باحة‬ yüzmek ‫َ�س ْب ُعمِائة‬ yedi yüz ‫َ�س ْبعون‬ yetmiş ‫َ�س َب ْق ُت‬ -i geçtim ‫َ�س َت َت� َّأخر‬ gecikecek ‫�سِ ُّتمِائة‬ altı yüz ‫�سِ ّتون‬ altmış ‫َ�س ِّج ْل‬ tescil et, kayıt ol ‫ُ�س ِج َن‬ haps edildi ‫َ�سحور‬ sahur yemeği ‫�سرَ يع‬ seri, hızlı ‫َ�سعى‬ çabaladı ‫َ�سل ِّْم‬ selam ver ‫َ�سل َِم ْت َي َداك‬ eline sağlık ‫َ�س َماع‬ duyma, işitme ‫َ�س ّماعة‬ stetoskop ‫َ�س ْمراء‬ esmer bayan ‫َ�س َهر‬ geceyi uykusuz görmek ‫َ�س ِو ًّيا‬ birlikte, beraberce ‫َ�س ِّيئ‬ kötü ‫ُ�س ّياح‬ turistler bekleyecek(ummak anlamında) ‫قع‬ َّ ‫َ�س َي َتو‬ ‫َ�س َي ْ�س َمح‬ izin verecek ‫َ�س ْيل َعا ِرم‬ şiddetli sel özleyeceğim

267

‫قائمة املفردات‬

kül nar sembol attım çaldı (telefon, zil vs.) kokular romanlar matematik taşra

‫ز‬

müşterilerim tereyağı kuru üzüm ziyaret ettiniz (ikil) lider düğün çiçekler ziyaretçiler resmi kıyafet zeytin yağı

‫�س‬ sıvı önceki büyülü, sihirli baylar

‫َرماد‬ ‫ُر ّمان‬ ‫َر ْمز‬ ‫َر َم ْي ُت‬ ‫َر َّن‬ ‫َر َوائِح‬ ‫ِروايات‬ ‫يا�ضيات‬ ِ ‫ِر‬ ‫ريف‬ ‫َز َبائِني‬ ‫ُز ْب َدة‬ ‫َز ِبيب‬ ‫ُز ْر مُتا‬ ‫َزعيم‬ ‫ِزفاف‬ ‫ُز ُهور‬ ‫ُز َّوار‬ ‫َز ّي َر ْ�سمي‬ ‫َزيت ال َّز ْيتون‬ ‫َ�سائِل‬ ‫�سا ِبق‬ ‫�ساحِ ر‬ ‫َ�سادة‬


‫َ�ش ْوط‬ ‫َ�ش ْي ًئا ف ََ�ش ْي ًئا‬

tur, raunt; futbolda iki yarıdan her biri gitgide, giderek, yavaş yavaş

‫�ص‬ isabetli (görüş) oruçlu çöl, sahra kaya dostluk, arkadaşlık can yeleği zor yukarı çıktı küçükler, çocuklar anasayfa (internet) alkışladık geçerlilik; yetki bağ, ilişki sanayi, endüstriyel avlama; av eczacı

‫�ض‬

intikal edecek

‫�ش‬

ُ‫َ�س َين َتقِل‬

‫ُ�ش�ؤون‬ ‫�شاحِ نة‬ kamyon ‫َ�ش َباب‬ gençler; gençlik )‫ُ�شباط (فِبرْاير‬ Şubat ‫ُ�ش ّباك‬ pencere; gişe ‫�شبه اجلزيرة‬ yarımada ‫�شجع‬ teşvik etti ّ ‫�شِ ّدة‬ şiddet ‫�شط‬ koşul, şart ْ َ‫ر‬ ‫رُ�شوق‬ Güneşin doğması ‫رِ�شير‬ kötü, kötü niyetli ‫بية‬ popülerlik, rağbet ّ ‫َ�ش ْع‬ ‫َ�ش ْعر‬ saç ‫َ�ش ْع ُر ال َب َنات‬ pamuk şekeri ‫َ�شغوف بـ‬ -e düşkün, tutkun ‫َ�ش ْفرة‬ şifre, kod ‫َ�ش ْقراء‬ sarışın (bayan) ‫�شقـــة‬ apartman dairesi ‫َ�شق ِّي‬ şımarık, yaramaz ‫َ�شقيق‬ erkek kardeş ‫َ�شك َْوى‬ şikayet ‫َ�ش ّم‬ koklama, koklamak, koklayış ‫َ�ش ّمام‬ kavun işler

‫�صائِب‬ ‫َ�صائِم‬ ‫َ�ص ْحراء‬ ‫َ�ص ْخ َرة‬ ‫َ�ص َداقة‬ ‫رية ال َّنجاة‬ ّ ‫َ�ص ْد‬ ‫َ�ص ْعب‬ ‫َ�ص َع َد‬ ‫ِ�صغار‬ ‫�صفحة رئي�سية‬ ‫َ�ص َّف ْقنا‬ ‫َ�صالحِ ّية‬ ‫ِ�صلَة‬ ‫ِ�ص َناعِ ّي‬ ‫َ�ص ْيد‬ ِّ‫َ�ص ْي َدالني‬

gülme, gülmek, gülüş anıt mezar bandaj, sargı

‫ط‬ kâğıt uçaklar(uçurtmalar)

‫َ�ضحِ ك‬ ‫�رضيح‬ ‫ِ�ضماد‬ ‫طائِرات َو َرق ِّية‬

‫قائمة املفردات‬

268


onda bir, öşür yirmi kuşlar sinirsel; sinirli kas, adale elma ısırmak üye üyelik kemikler fizik tedavi kibrit kutuları asla, katiyen yeri (aklıma) gelmişken (işler) yolunda neredeyse…, az kala… işçiler grup çalışması para birimi döviz, yabancı paralar izninle o sırada şiddet boyun aileler başkentler

269

‫قائمة املفردات‬

‫ُع رْ�ش ج � ْأع َ�شار‬ ‫عِ رْ�شون‬ ‫َع َ�صافِري‬ ‫َع َ�ص ِب ّي‬ ‫َع َ�ضلة‬ ‫َع�ضّ التفاح‬ ‫ُع ْ�ضو‬ ‫ع�ضوية‬ ّ ‫عِ ظام‬ ‫عِ الج طبيعي‬ ‫ُعلَب الك رِْبيت‬ ‫على الإطْ الق‬ ‫على فكرة‬ ‫َعلى ما ُيرام‬ ‫على َو َ�شك‬ ‫ُع ّمال‬ ‫َع َمل َجماعِ ّي‬ ‫ُع ْملة‬ ‫عمالت �أجنبية‬ َ‫َع ْن �إذنك‬ ‫عِ ْن َد ذاك‬ ‫ُع ْنف‬ ‫ُع ُنق‬ ‫عائالت‬ ‫وا�صم‬ ِ ‫َع‬

‫طَ ابور‬ ‫طارئ ج طَ َوارئ‬ âcil, olağanüstü ‫طاقة حيوية‬ bio enerji ‫طَ َب َخ‬ yemek pişirdi ‫طَ َبقات‬ tabakalar, katmanlar, kesimler ‫طِ ّب ّي‬ tıbbî, tıpla ilgili ‫طَ بيب َن ْف�ساين‬ psikiyatr ‫يعي‬ doğal, tabiî ّ ‫طَ ِب‬ ‫طِ َراز‬ tip, model ‫طَ ْق�س‬ hava ‫طواف الإفا�ضة‬ ziyaret tavafı ‫طَ ِّيب‬ iyi ‫طَ ريان‬ uçuş sıra, kuyruk

‫ع‬

‫عادِي‬ ‫عا�صف‬ ِ fırtınalı ‫عا�صمة‬ ِ başkent … boyunca; (bir araç) vasıtasıyla ...‫ب‬ َ ْ‫َع ر‬ ‫ث على‬ َ َ‫َع ر‬ (kaybolan bir şeyi) buldu ‫َعدّاد‬ sayaç; taksimetre ‫َعرو�س‬ gelin ‫َع ْزباء‬ bekâr (bayan) ‫عذراء‬ bakire ‫ُع�س‬ zorluk, darlık ‫َع َ�سل‬ bal normal, sıradan


fasih, anlaşılır börek feci, korkunç, çirkin kaybetti düşündü kara biber ağız avlu hemen, derhal hangi ….de? o sırada ona göre bana göre C vitamini fizik seller, su taşkınları

‫ق‬ kıta şiddetli soğuk salon kabileler kabir, mezar onu tutukladı tutacak; yumruk kaptan (gemi)

‫َ�صيح‬ ِ ‫ف‬ ‫فَطِ ري‬ ‫فَظيع‬ ‫َف َق َد‬ ‫َفك ََّر‬ ‫ُف ْلفُل � ْأ�س َود‬ ‫فَم‬ ‫ِف َناء‬ ‫ف َْو ًرا‬ ‫يف � ِّأي‬ ‫يف حي ِن ِه‬ ‫يف َنظَ ِر ِه‬ ‫يف َنظَ ري‬ ‫فيتامني �سي‬ ‫فِيزياء‬ ‫َف َي�ضانات‬

‫ارة‬ ّ ‫َق‬ ‫قا ِر�ص‬ ‫قاعة‬ َ ‫َق َبائِل‬ ‫َقب‬ ‫�ض َعلَيه‬ َ ‫َق َب‬ ‫َق ْب َ�ضة‬ ‫ُق ْبطَ ان ج قَباطِ نة‬

Kurban Bayramı Ramazan Bayramı bayramlıklar göz

‫غ‬

‫عيد الأ�ضحى‬ ‫عيد الفِطْ ر‬ ‫عيد ِّيات‬ ‫َعي‬

‫غائِب‬ ‫غائِم‬ bulutlu ‫َغار حِ َراء‬ Hira Mağarası ‫َغاز‬ gaz ‫ُغروب‬ günbatımı ‫َغزارة‬ bol, sağnak ‫زيرا‬ sağnak bir şekilde ً ‫َغ‬ ‫غ�سالة �صحون‬ bulaşık makinesi ّ‫َغ�ش‬ kandırmak, hile; sınavda kopya ‫ُغف َِر له‬ bağışlandı değiştirdi َ َّ‫َغير‬ mevcut olmayan, yok

‫ف‬

boş kazandı, elde etti tiksindirici eylemler baldır övünen, iftihar eden yatak fırsat izcilik kulübü

‫فا ِرغ‬ ‫فَا َز‬ ‫ف َْح�شاء‬ ‫ف َْخذ‬ ‫فَخور‬ ‫فِرا�ش‬ ‫ف ُْر�صة‬ ‫فريق ال َك�شّ افة‬

‫قائمة املفردات‬

270


�‫كَ ا َف أ‬ ‫كافيترييا‬ kafeterya ْ ‫كال َعادة‬ her zamanki gibi )‫(دي�س ْمرب‬ Aralık َ ‫كانون ال َّأول‬ )‫كَ ا ُنون ال ّثاين ( َيناير‬ Ocak ‫كِ بار‬ büyükler ‫كَ ْب�ش‬ koç ‫كَ ْبالت‬ kablolar ‫ونية‬ elektronik ّ ‫الك رْْت‬ ‫كَ تِف‬ omuz ‫كرة القدم‬ futbol ‫كَ َرز‬ kiraz ‫كرميات َ�شم�س‬ güneş kremleri ‫كَ ريه‬ iğrenç ‫كَ ْ�س َتنة‬ kestane ‫كال�سيك ِّي‬ klasik ‫كَ ْم َم ّر ًة‬ kaç kere ‫كَ ما ُت َ�شاهِ ُد‬ gördüğün gibi ‫ماليات‬ aksesuar ّ َ‫ك‬ ‫كُ َّم رْثى‬ armut ‫كَ ِّم ّية‬ miktar ‫كنافة �ساخنة‬ sıcak künefe ‫كَ ْنز‬ hazine ‫كُ وخ‬ kulübe ‫كو�سة‬ kabak ödüllendirdi

271

‫قائمة املفردات‬

ayak okuyucular maymun kararlaştırdı tablet; disk köyler -e yakın kaymak senin kastın saray, köşk (zaman) geçirmek tren kedi damla pamuk eldiven kafes azaldı kale zirve, doruk ticaret kervanları halk güçleri değerlendirdi

felaket

‫ك‬

‫َق َدم‬ ‫ُق َّراء‬ ‫ق ِْرد‬ ‫َق َّر َر‬ ‫ُق ْر�ص‬ ‫ال ُق َرى‬ ‫َقريب مِ ن‬ ‫ق ِْ�شطة‬ ‫َق ْ�ص ُدك‬ ‫َق�ص‬ ‫َق َ�ضاء‬ ‫قِطار‬ ‫قِطّ ة‬ ‫َقطْ رة‬ ‫ُقطْ ن‬ ‫ُق َّفاز‬ ‫َقفَ�ص‬ ‫َق َّل‬ ‫َقلْعة‬ ‫ق ِّمة‬ ‫َق َوافِل جِتا ِر ّية‬ ‫ال�ش ْع ِب ّية‬ َّ ‫ال ُقوى‬ ‫َق َّي َم‬ ‫كَ ا ِر َثة‬


keşke, ...-se, -sa limon

‫م‬

‫ليت‬ ‫ل َْيمون‬

‫ما َن ْرجو ُه‬ ... ‫ما ُيقا ِرب‬ -e yakın ‫ماء َز ْم َزم‬ Zemzem suyu ‫مِ ائة‬ yüz (sayı) ‫مائِدة‬ yemek sofrası ‫مادام‬ -dıkça, -dığı müddetçe َ ‫َما ّدة‬ madde; okuldaki ders ‫انو‬ mango ْ‫َم ج‬ ‫َم َبادِئ‬ ilkeler, prensipler güle güle giyin! (yeni elbise) !‫عل َْيك‬ َ ‫بارك‬ َ ‫ُم‬ ‫با�ش ًة‬ doğrudan, direkt َ َ‫ُم ر‬ ‫َم ْب ُهور‬ şaşkınlık geçiren ُ ‫ا‬ ‫مل َت َتايل‬ art arda, ardışık, peşi sıra ‫ُم َت َ�سامِ ح‬ hoşgörülü ‫ُم َتطَ ّل َبات‬ gerekler, ihtiyaçlar ‫متفائــل‬ iyimser ‫ُم َت َق ّلب‬ istikrarsız, değişken, dalgalı ‫ُم َت َن ّوع‬ çeşitli, çeşit çeşit ‫متوقـــع‬ beklenen ‫ُم ْثلِج‬ karlı ‫ُم ْثمِر‬ verimli ‫جَمال‬ alan umduğumuz (şey)

‫كِ ي�س‬ ‫كِ يمياء‬

çuval; poşet kimya

‫ل‬ gerekir erteleme ümitsiz olma gerekmez bizi ilgilendirmez telsiz giydi çuval giymek yoğurt şu ana kadar yetişti atkı etler senin var, sende var onun lehine, onun yararına nazik, kibar belki dilsel; dilbilimci fakat henüz kararlaştırmadım levha; plaka; yazı tahtası değil

‫ال ُب َّد‬ ‫ال ُت� ِّؤج ْل‬ ‫ال َت ْي�أ�س‬ ‫ال داعي‬ ‫ال َي ُه ُّمنا‬ ‫ْكي‬ ّ ‫ال�سِ ل‬ ‫َل ِب َ�س‬ ‫لب�س ال�شِ وال‬ ‫لنب‬ ‫لحِ َ ّد الآن‬ ‫لحَ َِق‬ ‫لحُ ْمة‬ ‫لحُ وم‬ ‫َل َد ْيك‬ ‫ل َِ�صالحِ ِ ِه‬ ‫لَطيف‬ ‫لعــل‬ ‫وي‬ ّ ‫ُل َغ‬ ‫لكــن‬ ‫ل �أ َق ِّر ْر َب ْع ُد‬ ْ َ‫م‬ ‫ل َْوحة‬ ‫ل َْي َ�س‬

‫قائمة املفردات‬

272


‫َم ْركَ بة فَ�ضائ ِّية‬ ‫َم ْر َهم‬ merhem ‫ُمرور‬ trafik; geçiş ‫َمزا ِرع‬ çiftlikler ‫ُم َز ْح َل َق ًة‬ kayarak ‫ُم ْز َدحِ م‬ kalabalık ‫ُم ْز َدلِفة‬ Müzdelife ‫ُم ْزعِ ج‬ sıkıcı ‫مِ ْزلَق‬ kayak, paten ‫ُم َز َّين‬ süslenmiş, süslü püslü )ِ‫ُم ْ�س َت ِع ّد (لـ‬ hazır ‫ُم ْ�س َت ْع َمل‬ kullanılmış ‫ُم َ�س َّجل‬ kayıtlı, tescil edilmiş mesh etti(abdestte)taradı(elektronikde) ‫ح‬ َ ‫َم َ�س‬ ‫ُم َ�سكِّن‬ ağrı kesici; dindirici ‫َم ْ�سلوق‬ haşlanmış ‫ُم�سنـــون‬ yaşlılar ‫َم�شاعِ ر‬ duygular ‫ُم ْ�شتاق‬ özlem duyan, hasret çeken ‫تك‬ ortak, müşterek َ َ‫ُم ْ�ش ر‬ ‫َم رْ�شوع‬ proje ‫َم ْ�شغول‬ meşgul ‫م�شكِلة‬ ْ sorun, problem ‫ُم ْ�شمِ�س‬ güneşli ‫مِ �شم�ش‬ kayısı uzay gemisi

273

‫قائمة املفردات‬

‫ما ِور‬ َ ُ‫ج‬ ‫م َت ِهد‬ çalışkan ْ ُ‫ج‬ ‫مالّت‬ dergiler َ َ‫ج‬ ‫حَم ُبوب‬ sevimli ‫تف‬ ِ َ‫حُم ر‬ profesyonel ‫تق‬ ِ َ‫م ر‬ yanan, yanıcı ْ ُ‫ح‬ ‫م َت ّل‬ işgalci ْ ُ‫ح‬ ‫م َّدد‬ belirli, belirgin َ ُ‫ح‬ ‫م ِزن‬ hüzün verici ْ ُ‫ح‬ ‫مظوظ‬ şanslı ْ َ‫ح‬ ‫حمرك بحث‬ arama motoru ‫مفَظة‬ çanta ْ ِ‫ح‬ ‫م َّل ِب ّية‬ muhallebi َ ُ‫ح‬ ‫مخُ َ ِّدرات‬ uyuşturucu maddeler ‫مخُ ْ ِرج‬ yönetmen (sinema, tiyatro) ‫ُم َد ّر َ�سات‬ bayan öğretmenler ‫مِ ْدفَع‬ top (silah) ‫َمدين‬ borçlu ‫َمر�أ َتان‬ iki kadın ‫مِ َر ًارا‬ defalarca ‫اهقة‬ ergenlik َ ‫ُم َر‬ َّ ‫َم ْر َحلة‬ gençlik dönemi/ evresi ‫ال�شباب‬ ‫َم ْرعى‬ otlak, mera ‫مِ ْرفَق‬ dirsek ‫َم َرق‬ çorba; yemek suyu yan taraf


‫َم ْقهى‬ ‫ُم َكالمَ ة‬ konuşma ‫ُمكَ�سرَّات‬ kuruyemiş ‫ُمل ََّب�س‬ şekerleme ‫ملعقة‬ kaşık ‫مِ ل َّف‬ dosya ‫ار�سة‬ uygulama َ ُ‫م‬ َ ‫م‬ ‫متِع‬ keyif verici, zevkli ْ ُ‫م‬ ‫م ّل‬ ِ ُ‫م‬ sıkıcı, bıktırıcı ‫منوع‬ yasak ْ َ‫م‬ ُ ‫مِ ن ا‬ ‫مل َت َو َّقع‬ … olması bekleniyor ‫مِ ْن َق ْبل‬ önceden, daha önce ‫مِ ْن ِق َبل‬ … tarafından ‫ُم َنا ِوب‬ nöbetçi ‫منتزهات‬ gezinti yerleri ‫منتخب وطني‬ milli takım ‫ُم ْن َخفِ�ض‬ düşük, alçak ‫مِ ْن َ�شفة‬ havlu ‫مِ ْنظار‬ dürbün ‫ُم ْنكِر‬ inkârcı; tanrıtanımaz ‫مِ ْه َرجان‬ festival ‫مِ َهن ِّي‬ meslekî ‫َمواقِع‬ konumlar; siteler (internet) ‫موديل‬ model ‫َم ْوعِ د‬ randevu kahvehane, kafe

ızgara cep harçlığı namaz kılan fabrika yazlık antibiyotik tenis raketi istekler, talepler değirmen görünüşler antlaşma hamur işi, pasta börek sergi; fuar bilek veriler fabrika, imalathane ayrılış sancı şarkıcı sürpriz ikna olmuş bir halde karargâh, merkez büfe, kantin kavrulmuş; kızarmış tost

‫م�شوي ًا‬ ‫َم�صرْ وف اجل َْيب‬ ‫ُم َ�صلّي‬ ‫َم ْ�ص َنع‬ ‫َم ِ�صيف‬ ‫وي‬ ّ ‫ُم َ�ضا ّد َح َي‬ ‫مِ �ضرْ َ ب‬ ‫َمطَ الِب‬ ‫مِ طْ َحنة‬ ‫َمظاهِ ر‬ ‫عاهدة‬ َ ‫ُم‬ ‫ُم َع ّجنات‬ ‫َم ْع ِر�ض‬ ‫مِ ْع َ�صم‬ ‫ُم ْعطَ يات‬ ‫َم ْع َمل‬ ‫مغادرة‬ ‫َم ْغ�ص‬ ُ ‫ا‬ ‫مل َغ ّني‬ ‫فاج�أة‬ َ ‫ُم‬ ‫ُم ْق َت ِن ًعا‬ ‫َم َق ّر‬ ‫َم ْق ِ�صف‬ ‫َم ْقل ِّي‬ ‫ُم َق َّمر‬

‫قائمة املفردات‬

274


ُ ِّ‫ُنطَ ير‬ yüzücü gözlüğü, klor gözlüğü ‫ِية‬ ّ ‫َنظَّ ارة مائ‬ ‫نظام �أ�رس �شقيقة‬ kardeş aile sistemi ‫ُنفَا ِرق‬ -den ayrılıyoruz ‫�سي‬ psikolojik ّ ‫َن ْف‬ ‫َن ّقال‬ mobil; cep telefonu ُ ِ َ‫َن ْن�صر‬ -e yöneliyoruz, e doğru gidiyoruz ‫ف‬ ‫ُن َه ِّن ُئ‬ kutluyoruz )‫نِي�سان (� ْأبريل‬ Nisan uçuruyoruz

‫هـ‬

‫ه�ؤالء‬ ‫هائِل‬ akıl almaz, muazzam ‫هاتان‬ Bunlar (ikil-dişil) ‫هاتِف َجوّال‬ cep telefonu ‫هذان‬ Bunlar (ikil-eril) ‫ال ِهالل ال ْأح َمر‬ Kızılay (örgütü) ‫ُه ْم‬ Onlar (çoğul-eril) ‫ُهما‬ Onlar (ikil-eril) ‫ُهموم‬ tasalar ‫ُه َّن‬ Onlar (çoğul-dişil) ‫َهواء‬ hava ‫هواة‬ bir şeyi hobi olarak yapanlar ‫َه ّيا َن َت َع َّّرف على‬ haydi -i tanıyalım ‫َه ْيكَل َعظْ مي‬ iskelet bunlar

275

‫قائمة املفردات‬

ocak site, yer (internette) madeni su Mîkat (hacda) mil (uzunluk birimi)

‫ن‬

‫موقــد‬ ‫موقع‬ ‫مِ ياه َم ْع َدن ِّية‬ ‫مِ ي َقات‬ ‫مِ يل‬

‫َنائِم‬ ‫َنادِل‬ garson )‫نـــادٍ (نادي‬ kulüp ‫نادي ال َك�شّ افة‬ izcilik kulübü ‫َناقِ�ص‬ eksik, eksi ‫َن ِبيل‬ asil, soylu ‫ندة‬ imdat, yardım ْ َ‫ج‬ ...‫َن ْح َو‬ -e doğru ‫نِداء‬ çağrı ‫َن ْر َتدي‬ giyiyoruz ‫َن ْر َغب يف‬ -i yapmak istiyoruz ‫�ض‬ koşuyoruz ُ ُ‫َن ْرك‬ )‫َن َزلَ (يف‬ indi; (bir otelde) konaklandı ‫نِ�ساء‬ kadınlar ‫ري‬ danışıyoruz ُ ‫َن ْ�س َت�ش‬ ‫�سيت‬ unuttum ُ ‫َن‬ ‫َن رْ�شة‬ yayın, bülten ‫ن�رشات تعريفية‬ tanıtım broşürü ‫ُن ْ�صدر‬ (yayın, bülten) çıkarıyoruz uyuyan


!‫يا َ�سالم‬ ... ‫يا لَي َتنا‬ keşke …-se, -sa ‫َي ْبدو‬ … görünüyor ‫َي ِب َ�س‬ kurudu ‫َي ْبكي‬ ağlıyor ُ‫َي َتبا َدل‬ değiş tokuş ediyor ‫جاوز عن‬ -i geçmek, -i aşmak َ ‫َي َت‬ ‫ي َّتحِ دون‬ birleşiyorlar ‫َي َت َد َّر ُب‬ (uygulamalı) eğitim görüyor ُ‫َي َت َ�س َّول‬ dileniyor ‫َي َت َ�ص َّد ُق‬ sadaka veriyor ‫َي َت َ�ض َّم ُن‬ içeriyor, kapsıyor ‫َي َت َول‬ üstleniyor ‫َي ِجب‬ … gerekir ‫َي ْج َتم ُِع‬ toplanıyor ‫َي ْج َتن ُِب‬ -den sakınıyor ‫ت ُق‬ yanıyor ِ َ‫َي ْح ر‬ ‫َي ْحل ُِب‬ hayvanı sağıyor ُ‫ُي َخطِّ ط‬ planlıyor ُ‫َيخيط‬ (kumaşı vs.) dikiyor ‫ُي َد ِّب ُر‬ tertipliyor, düzenliyor, planlıyor ‫َي ُد ُّق‬ (kapıyı, zili) çalıyor ‫ُي ْدهِ ُ�ش‬ şaşırtıyor ‫ُي َر ّبي‬ yetiştiriyor, eğitiyor ‫َي ْر َتدي‬ elbise giyiyor vay be!, maşallah!, aman Allahım!

‫و‬

‫واجهة‬ ِ ‫وا ِرد‬ gelen, yer alan ‫ِعي‬ gerçekçi ّ ‫واق‬ ‫واقِف‬ duran ‫َوثي َقة َ�ضمان‬ garanti belgesi ‫دت‬ buldum ُ ‫َو َج‬ ‫َو ْجه ُم ْب َت�سِ م‬ gülümseyen bir yüz ‫وج َهة َنظَ ري‬ bakış açım ْ ‫َو ْحدات‬ birimler, kontörler ‫وحِ يد‬ tek; yalnız ‫الو ْخز بالإ َبر‬ akupunktur َ ‫َو ْرد‬ gül ‫وريد‬ damar ‫َوزير‬ bakan ‫ال�سفَر‬ seyahat araçları َ ‫َو َ�سائِل‬ ‫َو َ�ص َف‬ tanımladı, niteledi, betimledi ‫َو ْ�صفة طِ ِّب ّية‬ reçete ‫َو َ�ض َع‬ koydu ‫َو ْ�ضع‬ durum, vaziyet ‫ِوقاية‬ korunma ‫َو ْقت ف ََراغ‬ boş zaman ‫كان‬ … olsa bile َ ‫َول َْو‬ vitrin

‫ي‬

sana gelir aman Allahım / Tanrım

‫قائمة املفردات‬

‫ُي�ؤتِك‬ ‫يا �إلهي‬

276


‫ُيكَاف ُِئ‬ yerine getiriyor ‫ُيل َّبي‬ dokunuyor ‫َيل َْم ُ�س‬ emiyor, içine çekiyor ‫�ص‬ ُّ ‫يمَ ْ َت‬ ‫يمَ ْ َز ُح‬ şaka yapıyor ‫ُي َنادي‬ çağırıyor ‫َي ْن َبغي � ْأن‬ -ması gerekir ‫َي ْن َت�سِ ُب‬ (kulübe vs.) üye oluyor ‫ُي َنظِّ ُم‬ düzenliyor, tanzim ediyor ‫َي ْن َفت ُِح‬ açılıyor ‫ُي َن ِّف ُذ‬ uyguluyor ‫َي ْنمو‬ gelişiyor, büyüyor ‫ُي ْنهي‬ bitiriyor, sona erdiriyor … ile ilgileniyor, -e önem veriyor ‫ه َت ُّم بـ‬ ْ ‫َي‬ ‫ُي َه ِّيئ‬ hazırlıyor -i karşılıyor,… ile karşı karşıya kalıyor ‫ه‬ ِ ‫ُي‬ ُ ‫واج‬ ‫و�سفي‬ mandalina ُ ‫ُي‬ ‫اال ْث َن نْي‬ Pazartesi günü ِ ‫َي ْوم‬ ‫َي ْوم ال َأحد‬ Pazar günü ‫َي ْوم ال ْأر ِبعاء‬ Çarşamba günü ‫َي ْوم ال ُّثالثاء‬ Salı günü ‫َي ْوم اجل ُْمعة‬ Cuma günü ‫َي ْوم اخلَمي�س‬ Perşembe günü ‫ال�س ْبت‬ Cumartesi günü َّ ‫َي ْوم‬ ödüllendiriyor

277

‫قائمة املفردات‬

rica olunur -e cevap veriyor -i yapmak istiyor uzanıyor çiçek açıyor eşdeğer, denk istifade ediyor devam ediyor, sürüyor -i dinliyor kolaylık müsaade ediyor şişmanlıyor meşgul oluyor resmini çekiyor bağırıyor sana zarar veriyor baskı uyguluyor ekliyor sayıyor, kabul ediyor -e dayanıyor hapşırıyor, aksırıyor … ile görüşüyor (bir aracı) sürüyor ölçüyor

‫رجى‬ َ ‫ُي‬ ‫َي ُر ُّد َعلى‬ ‫َي ْر َغ ُب يف‬ ‫َي ْر ُقد‬ ‫ُي ْزهِ ُر‬ ‫ُي َ�ساوي‬ ‫َي ْ�س َتفيد‬ ‫َي ْ�س َتم ُِّر‬ ‫َي ْ�س َتم ُِع �إىل‬ ‫ُي�س‬ ‫َي ْ�س َم ُح‬ ‫َي ْ�س َم ُن‬ ُ‫َي ْ�ش َتغِل‬ ‫ُي َ�ص ِّو ُر‬ ‫�صيح‬ ُ ‫َي‬ ‫ي�رضّ ك‬ ُ‫َي ْ�ض َغط‬ ‫يف‬ ُ ‫ُي ِ�ض‬ ‫َي ْع َترب‬ ‫َيع َت ِم ُد على‬ ‫َي ْعطِ ُ�س‬ ُ‫ُيقابِل‬ ‫َي ُقو ُد‬ ‫قي�س‬ ُ ‫َي‬


‫التعبريات‬ iş işten geçtikten sonra karnım zil çalıyor iki ucu keskin silah eline sağlık gönül rızasıyla aynı zamanda komşu komşunun külüne muhtaçtıur

‫بعد َخ َراب ال َب�صرْ ة‬ ‫�صيح َع�صافِري َبطْ ني‬ ُ ‫َت‬ ‫�سِ الح ذو َح ّدين‬ ‫َ�سل َِم ْت َي َداك‬ ‫يب َن ْف�س‬ ِ ِ‫عن ط‬ ‫يف الوقت نف�سه‬ ‫اجلار حمتاج �إىل رماد جاره‬


KAYNAKÇA Altınay, Bayram vd. (2006). New Bridge to Success. İstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Dyson, John (2001), Exploring English, İstanbul, Best Kitabevi. el-Fevzân, Abdurrahman b. İbrâhîm vd. (2002), el-‘Arabiyye Beyne Yedeyk, Riyad, Mu’assasat el-Vakf el-İslâmî. Jones, Leo (2002), Let’s Talk, Cambridge, Cambridge University Press. Yüksel, Azmi vd. (1998), İmam-Hatip Lisesi Arapça Lise I-II-III, Ankara, Doğan Yayıncık. Zâyid, İdrîs vd. (1988), el-Kitâb el-Esâsî fî Ta‘lîm el-Luga el-Arabiyye li gayr en-Nâtikî Bihâ, Tunus, el-Munazzame el-Arabiyye li’t-Terbiye ve’s-Sekâfe ve’l-Ulûm. Yıldız, Musa vd. (2006), Arapça Seçme Hikayeler, İstanbul, Elif Yayınları. Sayfa 15,20,36 resimler: http://www.flickr.com Sayfa 16 resimler: http://www.cüneytarkin.com.tr ; http://tr.wikipedia.org/wiki/kemal_sunal ; http://tr.wikipedia.org/wiki/turkan_şoray ; http://www.hulyakocyigit.net ; http://tr.wikipedia.org/wiki/Hamza_Yerlikaya ; http:// tr.wikipedia.org/wiki/Halil_Mutlu ; http:// www.voleybolum.com ; http:// www.nesetertas.org ; http:// www.orhangencebay.com.tr ; http://www.sertab.net ; http:// www.candanercetin.com.tr ; http:// www.tusiad.org Sayfa 63 resimler: http://www.kayseri.gov.tr ; http://www.konya.gov.tr ; http://www.kirsehir.gov.tr Sayfa 68 resimler: http://www.erzurum.gov.tr ; http://www.ordu.gov.tr ; http://www.trabzon.gov.tr Sayfa 63 resimler: http://www.denizli.gov.tr ; http://www.isparta.gov.tr ; http://www.mugla.gov.tr Sayfa 245, 246 resimler: http://www.diyanet.gov.tr

‫قائمة املفردات‬

10. SINIF ARAPÇA DERS KİTABI  
10. SINIF ARAPÇA DERS KİTABI  

2011-2012 İHL 10. SINIF ARAPÇA DERS KİTABINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Advertisement