BERGEN magazine 2019

Page 1

GRATIS REGIO MAGAZINE | JAARGANG 8 | NR.29 | WINTER 2018

BERGEN SPONSORED BY MAGGS MAGAZINE

NR. 1 | 2019 | ADVIESPRIJS € 1,95

DORP MET STADSE ALLURE 15 restaurants en winkels uitgelicht

50

Beste uitjes van april t/m oktober 2019

EEN RONDJE BERGEN Tips van de inwoners!

Welkom in Bergen Een blik in het heden en verleden

En meer... • • • •

activiteiten evenementen overnachten natuur & cultuur

2019 TOERISTEN MAGAZINE NEDERLANDS

DEUTSCH

BERGEN / 1


ANNECLAIRE

MARCCAIN

BY MALENE BIRGER

10 DAYS BAUM&PFERDGARTEN

MERKEN [STIJL], MARCCAIN & [STIJL] SISTER&TREND

MARCCAIN ADDITIONS CAMBIO CLOSED

ESSENTIEL MARCCAIN COLLECTIONS

JAPAN TKY

OPENINGSTIJDEN VANAF 12 APRIL OP VRIJDAG,

FABIANA FILIPPI

MARCCAIN ESSENTIALS

NOMANS’LAND

MAX MARA

SET MARCCAIN SPORTS

NATAN

ZATERDAG & ZONDAG VAN 12.00 - 17.00 UUR

TED BAKER

PESERICO

MARCCAIN SHOES & BAGS

ZENGGI

NAAST HOTEL MERLET

Dorpsstraat 10 | Bergen

Kerkstraat 13 | Bergen

Breelaan 15 | Bergen

Duinweg 7 | Schoorl

072 5895020

072 8700218

072 5895769

06 12873551

W E B S H O P - W W W. S T I J L B E R G E N . N L

|


BERGEN / 3


BOUTIQUE HOTEL VILLA KRANENBERGH Ruïnelaan 31, Bergen +31 6 4388 5714 www.villakranenbergh.nl

villakranenbergh


Hertenkamp, centrum Bergen

HERRLICH!

Op mijn vijfde jaar verhuisde ik met mijn moeder van de Betuwe naar Bergen. Wat mij betreft een van de betere beslissingen in haar leven. De Betuwe is prachtig, maar Bergen is een heerlijkheid. Niet alleen qua status, maar vooral om er te wonen. De zee, de duinen en een dorp waar het doorlopend feest is. Want omdat het zo overzichtelijk en rustig is, kregen mijn vriendinnen en ik in onze jeugd veel vrijheid. We maakten buitenritten met de paarden, mochten al jong alleen uit, en waren zomers met z’n allen tot laat op het strand te vinden. Eén lange vakantie die me nooit is gaan vervelen.

Im Alter von fünf Jahren zog ich mit meiner Mutter aus der Betuwe nach Bergen. Ich fand, das war eine der besseren Entscheidungen ihres Lebens. Die Betuwe ist wunderschön, Bergen ist jedoch ganz einfach herrlich. Nicht nur, dass es ein herrschaftlicher Besitz ist, man wohnt dort auch herrlich. Die See, die Dünen und ein Dorf, in dem ständig gefeiert wird. Denn da es so übersichtlich und ruhig ist, hatten meine Freundinnen und ich in unserer Jugend viel Freiheit. Wir machten Ausritte mit den Pferden, durften schon jung allein ausgehen und im Sommer blieben wir allesamt bis spät am Strand. Es war wie unendlich lange Ferien, in denen mir nie langweilig wurde.

Nu jij hier je vakantie viert, genieten wij dubbel mee. Met heel veel plezier hebben we deze speciale editie voor onze bezoekers gemaakt waar vele ondernemers spontaan aan hebben meegewerkt. Net zoals ze ook dit seizoen zich weer extra zullen inzetten om van jouw vakantie een onvergetelijke herinnering maken.

Jetzt, wo Sie hier Urlaub machen, genießen wir doppelt. Es hat uns enormen Spaß gemacht, diese Sonderausgabe für unsere Besucher zusammenzustellen, und viele Unternehmer haben sich spontan daran beteiligt. Und auch diese Saison werden sie sich wieder besondere Mühe geben, dass Ihr Urlaub zu einer unvergesslichen Erinnerung wird.

We wensen je een heerlijke tijd toe!

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Aufenthalt!

Ruby van Stipriaan Luïscius Hoofdredacteur BERGEN magazine

Ruby van Stipriaan Luïscius Chefredakteur BERGEN magazine

COLOFON

EEN HEERLIJKHEID!

Hoofdredactie en art direction:

Drukwerk: Corelio Printing

VERSPREIDING BERGEN MAGAZINE

BERGEN is voor € 1,95 te koop bij

Ruby van Stipriaan Luïscius

Administratie: Babette Felius,

Leestafelexemplaren bij o.a. hotels, vakantie-

Boekhandel Thomas.

Redactie: Augusta Verburg

06 2538 4468

woningen, campings, horeca, salons.

BERGEN magazine online lezen?

Vertaling: Linguist Link

babette@maggsmagazine.nl

Vormgeving: Arnold Massar

Reacties en tips naar:

Ook graag BERGEN ontvangen voor uw

Actueel nieuws over Bergen volgen?

Fotografie: www.ernestselleger.nl

info@maggsmagazine.nl

vakantiewoning? Mail naar info@

Volg Bijzonder Bergen op Facebook

Revisie: Anita van Ingen Schenau

Oplage: 8.200

maggsmagazine.nl o.v.v. vakantiewoning.

en Instragram.

Dat kan op www.maggsmagazine.nl

BERGEN / 5


wijnkoperij

anno 1870

De beste lente en zomerwijnen!

Die süffigsten Frühlings- und Sommerweine

Neem een kijkje in de mooiste wijnwinkel van de regio en laat je door ons adviseren. Naast wijnen hebben wij een groot assortiment aan jenevers en gin. Proef de lokale gin Birchwood in de winkel!

Schauen Sie sich im schönsten Weinhaus der Gegend um und lassen Sie sich von uns beraten. Außer Weinen haben wir auch ein umfangreiches Sortiment Genever und Gin. Verkosten Sie im Geschäft den lokalen Gin Birchwood! Tot snel! Bis bald! Sander Rijke & Yordi Moesman

WIJNKOPERIJ DE GOUDEN TON | JAN OLDENBURGLAAN 4 BERGEN | +31 72 581 2558 | BERGEN@DEGOUDENTON.NL 6 / BERGEN


45

INHOUD

47

BERGEN 2019

WINKELEN/EINKAUFEN 19 Organic Food for you

ETEN & DRINKEN/ ESSEN & TRINKEN

29 Bergen Cosmetics

16 Boschlust/Duinvermaak

33 Bergerac/B-home with us

20 Restaurant Onder de Linde

41 Chabo Fashion

21 Restaurant ‘t Parkje

46 Bar en BooTs

21 Restaurant Cunst

47 Patricia Bruynse

23 Restaurant Julies!

47 Modekantoor

23 Restaurant La Terrazza

49 PT Post

25 Café-Restaurant Het Huis

49 Slijterij Scholten

met de Pilaren

51 Florian Bergen

25 Restaurant Wonder’s Bergen

51 Toeti Noemi

45 Banketbakkerij Roos

UITSTAPJES/AUSFLUG

OVER BERGEN/ÜBER BERGEN

13 Filmtheater Cinebergen

05 Editorial

26 Shoppingnicht Bijzonder Bergen

08 Welkom in Bergen

36 De Taverne

15 De Schaapskooi

38 Alkmaar

30 Rondje Bergen

56 Recreatie Noord-Holland:

37 Heerlijk Bergen

wandelnetwerk

56

33

53 Lichtjesavond Bergen 61 Evenementenagenda 65 Kabouterpad Staatsbosbeheer 66 Plattegrond Bergen

21

BERGEN / 7


Ruïnekerk, 1908

Ruïnekerk, 2018

Welkom in ons mooie dorp Herzlich willkommen in unserem schönen Dorf

BERGEN Dit dorp is niet gebouwd voor snelverkeer: met deze tekst heet Bergen haar bezoekers welkom. Het is een Heerlijkheid met weinig trottoirs, waar kruinen van bomen elkaar raken en smalle wegen je vragen rekening te houden met je tegenligger. Waar de lucht zuiver is, vogels je wakker zingen en het ruisen van de zee altijd hoorbaar is. Een kunstenaarsdorp dat haar schoonheid graag met iedereen deelt. Bergen kent een lange geschiedenis. De oudste vermelding is een document dat dateert uit de 10de eeuw. Nu, ruim tien eeuwen later, zien we dwalend door straten en lanen veel van die geschiedenis terug. Het meest opvallend is wel de Ruïnekerk in het hart van het dorp. Gebouwd in de 15de eeuw, afgebrand tijdens de 80-jarige oorlog en daarna deels weer opgebouwd. Nog altijd houdt de Protestantse gemeente van Bergen hier wekelijks een kerkdienst. Omdat het gebouw bekend staat om de goede akoestiek, vinden er ook regelmatig concerten plaats. Zoals de Holland Music Sessions die iedere zomer worden gehouden en waar jong toptalent uit alle delen van de wereld zich laat horen. Ook in de Tweede Wereldoorlog moest de kerk het ontgelden: de uit 1888 daterende luidklok werd gevorderd en kwam niet

8 / BERGEN

Museum Kranenburgh

Foto: Luuk Kramer

Dieses Dorf wurde nicht für Schnellverkehr gebaut: mit diesem Text begrüßt Bergen seine Besucher und Besucherinnen. Bergen ist eine Heerlijkheid, das heißt ein herrschaftlicher Besitz, mit wenigen Bürgersteige, wo Baumkronen einander berühren und schmale Straßen von einem verlangen, auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Wo die Luft rein ist, man von zwitschernden Vögeln geweckt wird und man immerzu das Rauschen der See hört. Ein Künstlerdorf, das seine Schönheit gern mit jedermann teilt. Bergen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Zum ersten Mal wird es in einem Dokument aus dem 10. Jahrhundert erwähnt. Wenn wir jetzt, gut zehn Jahrhunderte später, durch die Straßen und Alleen schlendern, sehen wir Vieles von dieser Geschichte. Am auffälligsten ist wohl die Ruinenkirche mitten im Dorf. Sie wurde im 15. Jahrhundert gebaut, brannte während des Achtzigjährigen Krieges ab und wurde danach teilweise wieder aufgebaut. Noch immer hält die protestantische Gemeine von Bergen hier jede Woche einen Gottesdienst ab. Da das Gebäude für seine gute Akustik bekannt ist, finden dort auch regelmäßig Konzerte statt, beispielsweise die Holland Music Sessions, die hier jeden Sommer abgehalten werden und in denen junge Spitzenta-


Polder, Bergen

Duinen van Bergen

Hertenkamp in het centrum van Bergen bestaat sinds 1913.

Bergen aan Zee

TEKST: AUGUSTA VERBURG FOTO'S: WWW.BEELDBANKBERGEN.NL EN ERNEST SELLEGER

meer terug. Het bleef stil in de toren tot 1960 toen met de aankoop van een antieke klok uit 1750 het zondagochtend gebeier kon worden hervat. In 1970 maakte deze klok plaats voor het carillon waar we dagelijks van mogen genieten. Iedere feestdag wordt door onze ‘beiaardier’ ingeluid met een bijpassend klokkenspel. Bergen verwierf omstreeks 1280 de status van Ambachtsheerlijkheid waarmee het juridische bevoegdheden kreeg toegekend. Of dit voor de burger ook zo heerlijk voelde, valt te betwijfelen omdat hiermee alle macht in handen van de graaf van Holland kwam. In 1428 ging dit nog een stap verder toen de Ambachtsheerlijkheid een hoge heerlijkheid werd en de heer van Bergen zelfs de doodstraf mocht opleggen. In 1851 belandt onze Heerlijkheid op de veiling en koopt de vader van Jacob van Reenen het op voor 172.000 gulden. Jacob weet dit erfgoed later op lucratieve wijze te exploiteren. Niet alleen hij wordt hier beter van, de belangen van Bergen en de Heerlijkheid bleken vaak samen te vallen. Zo riep hij de badplaats Bergen aan Zee tot leven, liet hij in Bergen Binnen een villawijk aanleggen, het Van Reenenpark, en werd Bergen door de culturele inspanningen van hem en zijn vrouw een geliefde woon- en werkplaats voor kunstenaars. Bij zijn afscheid in 1923 schenkt de bevolking hem een marmeren bank met daarin een portretmedaillon met zijn beeltenis, gemaakt door

lente aus allen Teilen der Welt ihr Können zeigen. Auch der Zweite Weltkrieg verschonte die Kirche nicht: die aus dem Jahr 1888 stammende Glocke wurde beschlagnahmt und kam nicht wieder zurück. Im Turm blieb es bis 1960 still, als durch den Erwerb einer antiken Glocke aus dem Jahr 1750 das Sonntagmorgengeläut wieder aufgenommen werden konnte. Im Jahr 1970 wurde diese Glocke durch das Glockenspiel ersetzt, das uns täglich erfreut. Unser Glockenspieler läutet jeden Feiertag mit einem passenden Glockenspiel ein. Gegen 1280 erhielt Bergen den Status einer so genannten Ambachtsheerlijkheid, das heißt es erhielt rechtliche Befugnisse und wurde zu einer Art Handwerksgericht. Ob die Bürger das auch so herrlich fanden, ist zu bezweifeln, denn damit gelangte die gesamte Macht in die Hände des Grafen von Holland. Im Jahr 1428 ging dies noch einen Schritt weiter, denn die Ambachtsheerlijkheid wurde zu einer Hoge Heerlijkheid, einem Hochgericht, und der Herr von Bergen durfte sogar die Todesstrafe verhängen. Im Jahr 1851 wurde unser herrschaftlicher Besitz versteigert und der Vater von Jacob van Reenen erwarb ihn für 172.000 Gulden. Jacob van Reenen wusste dieses Erbe später auf lukrative Weise zu nutzen. Dies war nicht nur für ihn selbst von Vorteil, oft galten nämlich für Bergen und den herrschaftlichen Besitz die gleichen Belange. So rief Van Reenen den Badeort Bergen aan Zee ins Leben, er ließ in Bergen Binnen ein Villenviertel anlegen, den VanReenenpark, und Bergen wurde durch die kulturellen Aktivitäten

>

BERGEN / 9


Restaurant Duinvermaak, Bergen

Winkelen, eten en drinken rond de Ruïnekerk Bello, 1955

Tjipke Visser. Het heeft een mooie plek gekregen in het Van Reenenpark. Rond diezelfde tijd, in 1918 om precies te zijn, ontwerpt de eerste vrouwelijke architect in Nederland, Margaret Kropholler, twee villa’s in Villapark Meerwijk. Dit in het kader van een project waar vijf jonge architecten geheel de vrije hand kregen in het bouwen van in totaal zeventien landhuizen op een stuk bosgrond. De enige voorwaarde was dat zij binnen ruim gebruik zouden maken van Heystees tegels, de opdrachtgever. Terwijl Park Meerwijk nu de status heeft van beschermd dorpsgezicht en alle bouwwerken, inclusief de bruggen, rijksmonument zijn, waren toen niet alle critici even lovend. ‘Het is bijna de moeite waard ter wille van het wanstaltige een kijkje te gaan nemen,’ schreef het vakblad De Bouwwereld destijds. Gelukkig vonden anderen het wel mooi, net als de bezoekers die het graag komen bezichtigen. Voor wie hier alles over wil weten: de Historische vereniging Bergen die vele excursies organiseert, kan je er alles over vertellen. Wat de Bergenaar zowel zichzelf als de toerist nog steeds van harte had gegund, is een tochtje met de stoomtrein Bello. Dit moet even genoemd worden. Het verhaal gaat dat de kleinkinderen van Jacob van Reenen, die altijd te voet met opa en oma naar het strand gingen, klaagden over altijd die eeuwige

10 / BERGEN

Van Reenens und seiner Frau ein beliebter Wohn- und Arbeitsort für Künstler. Bei seinem Abschied im Jahr 1923 schenkte die Bevölkerung ihm eine Marmorbank mit einem Porträtmedaillon von Tjipke Visser, das sein Bildnis enthielt. Die Bank steht an einer schönen Stelle im Van-Reenenpark. Etwa zur gleichen Zeit, um genau zu sein 1918, entwarf die erste Architektin der Niederlande, Margaret Kropholler, zwei Villen im Villenpark Meerwijk. Sie tat dies im Rahmen eines Projekts, bei dem fünf junge Architekten völlig freie Hand für den Bau von insgesamt siebzehn Landhäusern auf einem Waldgrundstück bekamen. Die einzige Bedingung war, dass sie im Inneren der Häuser reichhaltig Fliesen des Auftraggebers Heystee verwenden sollten. Während Park Meerwijk jetzt den Status eines so genannten „geschützten Ortsbildes“ hat und alle Gebäude einschließlich der Brücken unter Denkmalsschutz stehen, waren damals nicht alle Kritiker voll des Lobes. „Es ist derart missgestaltet, dass es sich deswegen fast lohnt, es sich anzusehen,“ schrieb die Fachzeitschrift De Bouwwereld damals. Glücklicherweise fanden andere es aber doch schön, genau wie die Besucher, die gern zur Besichtigung kommen. Wer alles darüber wissen möchte: der Geschichtsverein (Historische Vereniging) von Bergen, der viele Exkursionen organisiert, kann Ihnen alles darüber erzählen. Was die Bergener sowohl sich selbst als auch den Touristen noch immer von Herzen gegönnt hätten, wäre eine Zugfahrt mit der Dampflok Bello. Das muss doch eben erwähnt werden. Es geht die


Stationstraat, Bergen (jaartal onbekend)

Stationstraat, Bergen 2019

Zaterdagmarkt, centrum Bergen

(lange) laan die ze helemaal moesten lopen. Daar zou de Eeuwigelaan zijn naam aan te danken hebben. Aan die lijdensweg kwam in 1932 voor alle kinderen een eind met de komst van Bello. Zeer geliefd bij de toeristen, maar tot groot verdriet van iedereen werd deze romantische treinverbinding naar het strand in 1955 opgeheven omdat toeristische exploitatie niet hoorde bij het NS-bedrijf. Een schrale troost is dat de locomotief aan de Museumstoomtram in Hoorn is geschonken en we hem daar nog kunnen zien. Bergen is trots op haar dichters, schrijvers en kunstenaars die het dorp mede kleur hebben gegeven en dat nog doen. Museum Kranenburgh – oorspronkelijk de ambtswoning van de burgemeester die in 1882 werd gebouwd - is helemaal gewijd aan de Bergense kunstenaars zoals Leo Gestel, Charley Toorop en dichter/kunstenaar Lucebert. Niet voor niets danken vele lanen, straten, pleinen en scholen hun naam aan deze meesters. Maar niet alleen oude kunstenaars zijn er te vinden, ook hedendaagse schilders, beeldhouwers, fotografen, architecten, dichters en componisten hebben er een eervolle plaats. En het zou zomaar kunnen zijn dat je, zonder het te weten, op het terras naast een van hen zit. Dus hoor je iemand Sjoerd, Carry of Saskia zeggen, vraag dan even of hun achternaam Kuyper, Slee of Noort is. Die zijn hun handtekening waard. <

Het Bergense bos

Geschichte, dass die Enkelkinder von Jacob van Reenen, die immer zu Fuß mit den Großeltern zum Strand gingen, klagten, dass sie immer wieder die ewig lange Allee entlanggehen mussten. Dem soll die Eeuwigelaan ihren Namen verdanken. Diesem Leidensweg für alle Kinder machte Bello im Jahr 1932 ein Ende. Bello war bei den Touristen sehr beliebt, aber zum großen Bedauern aller wurde diese romantische Zugverbindung zum Strand im Jahr 1955 aufgehoben, weil der Touristenbetrieb nicht zum NS-Unternehmen gehörte. Dass die Lokomotive der Museumsdampfstraßenbahn in Hoorn geschenkt wurde und wir sie dort noch sehen können, ist immerhin ein schwacher Trost. Bergen ist stolz auf seine Dichter, Schriftsteller und Künstler, die das Dorf zu dem gemacht haben, was es jetzt ist, und dies immer noch tun. Museum Kranenburgh – ursprünglich die Amtswohnung des Bürgermeisters, die 1882 gebaut wurde – ist ganz und gar den Bergener Künstlern wie Leo Gestel, Charley Toorop und dem Dichter/ Künstler Lucebert gewidmet. Aus gutem Grunde sind viele Alleen, Straße, Plätze und Schulen nach diesen Meistern benannt. Dort finden sich aber nicht nur alte Künstler, sondern auch zeitgenössische Maler, Bildhauer, Fotografen, Architekten, Dichter und Komponisten haben dort einen Ehrenplatz. Und vielleicht sitzen Sie ja, ohne es zu wissen, auf einer Terrasse neben einer oder einem von ihnen. Wenn Sie also hören, dass jemand Sjoerd, Carry oder Saskia sagt, fragen Sie einfach, ob ihr Nachname Kuyper, Slee oder Noort ist. Am besten lassen Sie sich gleich ein Autogramm geben. <

BERGEN / 11


12 / BERGEN

Genieten van pure luxe op prachtige locaties

Puren Luxus genießen in einzigartiger Lage

Een vakantie bij Dutchen betekent ultiem ontspannen.

Ein Urlaub bei Dutchen bedeutet ultimative Entspannung.

Kom bij van de dagelijkse drukte en beleef de luxe en

Lassen Sie die Hektik des Alltags hinter sich und erleben Sie

wellness van onze villa’s. Even tijd voor uzelf, uw gezin en

Luxus und Wellness in unseren Villen. Zeit für Sie selbst, Ihre

natuurlijk voor de mooie omgeving.

Familie und natürlich die schöne Umgebung.

Bekijk online het totale aanbod, boek uw favoriete villa en

Betrachten Sie online das ganze Angebot, buchen Sie Ihre

geniet nog dit voorjaar van een heerlijke vakantie in eigen

Lieblingsvilla und genießen Sie noch dieses Frühjahr Ihren

land!

Urlaub in Holland!

www.dutchen.nl

www.dutchen.de


Filmtheater CineBergen

Filmtheater CineBergen

MOOISTE FILMTHEATER VAN NEDERLAND!

SCHÖNSTE FILMTHEATER DER NIEDERLANDE!

Oorspronkelijk was De Zwarte Schuur de houtzagerij van Jacob van Reenen, burgemeester en heer van de Heerlijkheid Bergen. Bijna anderhalve eeuw later veranderde deze bestemming en opende Filmtheater Cinebergen de deuren van dit historische monument voor liefhebbers van kwaliteitsfilms. Twaalf jaar later volgde er een grondige verbouwing en beschikt Cinebergen nu over een schitterende, intieme filmzaal die ruimte biedt aan 100 zitplaatsen. Het filmtheater is altijd een non-profitorganisatie geweest met als oogmerk kwaliteitsfilms - inspirerend, innovatief, spraakmakend - te vertonen voor een zo breed en divers mogelijk publiek. Ook is er aandacht voor de klassiekers, kinderfilms en documentaires. Maar liefst 85 vrijwilligers maken de exploitatie van De Zwarte Schuur op deze manier mogelijk. Om de hartstocht voor film te stimuleren, werkt Educatief Cinebergen, onderdeel van Cinebergen, samen met basisscholen en het voortgezet onderwijs en organiseert met ditzelfde doel grootschalige educatieprojecten. Cinebergen is dagelijks geopend. Na afloop van de film is er in het gezellige theatercafé ruimte om na te praten. Boekingen: www.cinebergen.nl of aan kassa van het theater.

Ursprünglich war De Zwarte Schuur das Sägewerk von Jacob van Reenen, dem Bürgermeister und Herren des herrschaftlichen Besitzes Bergen. Fast anderthalb Jahrhunderte später änderte sich diese Bestimmung und das Filmtheater Cinebergen öffnete den Fans hochwertiger Filme die Türen dieses historischen Gebäudes. Zwölf Jahre später folgte ein gründlicher Umbau und jetzt verfügt Cinebergen über einen wunderschönen, intimen Filmsaal mit 100 Sitzplätzen. Das Filmtheater war schon immer eine Non-Profit-Organisation, die einem möglichst breit gefächerten und diversen Publikum hochwertige Filme – inspirierend, innovativ, sensationell – vorführen will. Auch die Klassiker, Kinderfilme und Dokumentarfilme werden gezeigt. Der Betrieb von De Zwarte Schuur wird durch 85 ehrenamtliche Helfer ermöglicht. Um die Filmleidenschaft zu stimulieren, arbeitet das zu Cinebergen gehörige Educatief Cinebergen mit Grundschulen und weiterführenden Schulen zusammen und organisiert mit dem gleichen Ziel umfangreiche Lernprojekte. Cinebergen hat täglich geöffnet. Nach dem Film kann man sich noch auf einen Plausch ins gemütliche Theatercafé setzen. Reservierungen: www.cinebergen.nl oder an der Kasse des Theaters.

Filmtheater CineBergen | Eeuwigelaan 7 | Bergen | +31 72 581 5914 | www.cinebergen.nl

BERGEN / 13


- bos- en strandritten - ruiterkampen - dressuur- en springlessen - verhuur vakantiewoningen - pensionstalling - mountainbike verhuur

- wald- und strandausritten - reiterlager - dressur- und springunterricht - vermietung von ferienhäusern - pferdeboxen mieten - mountainbike-verleih

bloomıng

blooming hotel “ontwaak tussen het groen, neem een duik in het zwembad en geniet van a perfect stay in Bergen”

Duinweg 5, 1861 GL Bergen • +3172 582 0520 • welcome@wearebooming.com • www.weareblooming.com


BERGEN IN BEELD

SCHAAPSKOOI BERGEN Schaapskooi Bergen is gebouwd in opdracht van natuurbeheerder PWN. In de schaapskooi vinden 150 Kempische heideschapen van Landschapsbeheer Rinnegom hun thuis. Tijdens het begrazingsseizoen, brengen de schapen daar, na een dag grazen in de duinen, de nacht door. Begrazing is nodig omdat de duinen anders verruigen. Door te grazen houden de schapen het duin open en blijft het ecosysteem in stand. www.facebook.com/schaapskooi.bergen

Der Schafstall Bergen wurde im Auftrag des Landschaftsschutzverbandes PWN erbaut. Im Schafstall finden 150 Kempener Heideschafe des Landschaftsschutzvereins Rinnegom ein Zuhause. In der Weidesaison verbringen die Schafe dort die Nacht, nachdem sie den ganzen Tag lang in den Dünen gegrast haben. „Das Grasen ist notwendig weil die Dünen ansonst zu rau werden. Mit dem Grasen halten die Schafe die Dünen offen und so bleibt das Ökosystem erhalten.“


Sfeer van toen, de energie van nu Die Atmosphäre von damals, die Energie von heute

BOSCHLUST

ANNO 2019 Langsfietsend zag je de gasten gezellig in de serre ontbijten. Boschlust: een prettig, klein familiehotel, zo werd het aanbevolen. Totdat een grootscheepse verbouwing van start ging en het maar afwachten was of er iets zou overblijven van dit mooie stukje authentiek Bergen. Dat bleek gelukkig het geval: Boschlust heeft haar sfeer behouden, de oude serre is opnieuw opgebouwd en door de kleine raampjes kun je de gasten weer zien ontbijten.

Wenn man auf dem Fahrrad vorbeifuhr, sah man die Gäste gemütlich im Wintergarten sitzen. Boschlust wurde als nettes, kleines Familienhotel empfohlen. Doch dann kam der große Umbau und man musste erst einmal abwarten, ob hinterher noch etwas von diesem schönen Stückchen authentisches Bergen übrig sein würde. Das war es aber zum Glück: Boschlust hat seine Atmosphäre behalten, der alte Wintergarten wurde wieder aufgebaut und durch die kleinen Fenster kann man die Gäste wieder beim Frühstück sitzen sehen.

16 / BERGEN

En toch is het een wereld van verschil met hoe het was. Want toen bleek dat het oude pand er slechter aan toe was dan gedacht, besloten eigenaren Hans en Anne-Marie Weber bij de grondige verbouwing veel aandacht te besteden aan duurzaamheid. Anne-Marie: ‘Op het dak zijn zeventig zonnecollectoren geplaatst, de vloeren zijn van gerecycled PVC, en in de tuin hebben we twee warmtepompen geplaatst voor de warmwatervoorziening. Ook hebben we geprobeerd om aan de binnenkant zoveel mogelijk oude details terug te brengen, zoals houten balken in alle kamers. Ook in de inrichting zijn zorgvuldig authentieke stijlelementen toegepast voor het creëren van een goede sfeer.‘ Boschlust bestaat uit zeven appartementen: twee voor zes personen en vijf voor vier personen, allemaal met een volledig geoutilleerde keuken. De zespersoons appartementen beschikken over drie slaapkamers op de eerste verdieping, de vierpersoonsappartementen over twee slaapkamers

Und doch besteht ein Riesenunterschied zum früheren Boschlust. Als sich nämlich herausstellte, dass der Zustand des alten Gebäudes schlechter war als gedacht, beschlossen die Eigentümer, Hans und Anne-Marie Weber, beim gründlichen Umbau insbesondere die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Anne-Marie Weber: „Auf dem Dach haben wir siebzig Sonnenkollektoren angebracht, die Fußböden sind aus recyceltem PVC und im Garten stehen jetzt Wärmepumpen für die Heißwasseranlage. Wir haben auch versucht, drinnen möglichst viele alte Details wiederherzustellen, wie zum Beispiel Holzbalken in allen Zimmern. Auch bei der Einrichtung wurden sorgfältig authentische Stilelemente eingesetzt, um ein gutes Ambiente zu bekommen.“ Boschlust besteht aus sieben Apartments: zwei für sechs Personen und vier für fünf Personen, und alle haben eine vollständig ausgestattete Küche. Die Apartments für sechs Personen haben drei Schlafzimmer im ersten Stock, die Apartments für vier Personen haben zwei Schlafzimmer im ersten Stock. Alle


'Bij de grondige verbouwing is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid'

op de eerste verdieping. Alle appartementen hebben een eigen badkamer en twee toiletten. In de twee aan de straatzijde is een hond toegestaan. De grote tuin met prachtige oude eikenbomen en de veranda zijn voor gezamenlijk gebruik, terwijl vier appartementen daarnaast een eigen terrasje hebben. En dat allemaal op loopafstand van het bos, het gezellige centrum en als je een beetje doorstapt, ook van Duinvermaak. Dit uit 1913 daterende pand wordt eveneens gerund door het echtpaar Weber. Je kunt daar nog steeds de lekkerste pannenkoeken eten. Maar ook pizza’s uit de steenoven, huisgemaakte bruschetta’s en focaccia’s, frisse salades, ovenschotels en desserts. En wil je na de maaltijd je weg door het natuurgebied vervolgen, koop dan hier je duinkaart en geniet van de mooie tocht.

Apartments haben ein eigenes Badezimmer und zwei Toiletten. In den beiden zur Straße gelegenen Apartments dürfen Sie auch Ihren Hund mitbringen. Der große Garten mit den wunderschönen alten Eichen und der Veranda wird gemeinschaftlich genutzt; vier Apartments haben auch noch eine eigene Terrasse. Von Boschlust aus sind der Wald und das gemütliche Zentrum zu Fuß bequem zu erreichen und wenn man etwas weiter geht, auch Duinvermaak. Dieses Gebäude aus dem Jahr 1913 wird ebenfalls vom Ehepaar Weber geleitet. Dort gibt es noch immer die lekkersten Pfannkuchen. Aber auch Pizzen aus dem Ofen, hausgemachte Bruschettas und Focaccias, frische Salate, Aufläufe und Desserts. Und wenn Sie nach dem Essen den Weg durch das Naturschutzgebiet fortsetzen möchten, kaufen Sie hier eine Karte von den Dünen und machen eine schöne Wanderung.

Boschlust is beschikbaar vanaf 7 juni, www.b-homewithus.com. Voor meer informatie: www.boschlustbergen.com.

Boschlust können Sie ab dem 7. Juni buchen, www.b-homewithus.com. Für weitere Informationen: www.boschlustbergen.com.

Boschlust Bergen Kruisweg 60, Bergen +31 72 581 2060 www.boschlustbergen.com

BERGEN / 17


FelucheFasionLifestyle

feluche_fasion_lifestyle_

Repeat • Gustav T 072• 58 13245 Cambio Jan Oldenburglaan 19 1861 JS Bergen

M 06 557 260 12

CAMBIO GUSTAV REPEAT CASHMERE CAROLINE BISS

JANE LUSHKA MARC AUREL D’ETOIL CASIOPE SOLUZIONE

FelucheFasionLifestyle

Marc Aurel

info@feluche.nl www.feluche,nl

SPANX AIM COLETTE SOL OROBLU

feluche_fasion_lifestyle_

F E L U CHE FASHION &Jan LIFESTYLE - JAN G L A58 A N 19 - B E R G E Ni n - f+o 3 1@ 7f 2e l5u8c 1 h3e 2 4. n5 l - W W W. F E L U C H E .N L Oldenburglaan 19 OLDE N BU T R072 13245

1861 JS Bergen

M 06 557 260 12

www.feluche,nl

YOG A I N B ER GE N On ts pa n i n d e ze o as e v an r us t i n h e t h a r t v a n B e r g e n . Of je n u o p zo e k b e n t n a a r Y in, Y ang Y og a , M e ditatie , P ilates , Y og a Nidra o f Strand Y og a . Mo o n Yo ga Cl u b is e lke d a g ge o pe n d bie d t m e e r d a n 1 0 0 yo gale s s en p e r ma a n d ge ge v e n d o o r t o p d o ce n te n . R e s e r v e e r je m at v a n d a a g n o g v i a d e g r at is M o o n Y o ga C l u b a p p o f k i jk o p mo o nyo gac lu b . com .

M O O N Y OGA CLUB | PRINS HENDRIKLAAN 7 , BE R G E N | +3 1 7 2 7 4 3 6 0 1 1 | I NF O@MOONY OG AC L U B . C O M


Organic food for you

DÉ BIOLOGISCHE LANDWINKEL VAN BERGEN Wat misschien niet iedereen weet, is de bijzondere plek waar Organic is gehuisvest. Buiten het dorp, midden in de velden en met een prachtige achtertuin waar het bij mooi weer heerlijk zitten is. Met koffie van Vascobelo of een kop thee met iets zoets of iets hartigs. Wekelijks zijn er proeverijen of gaat de barbecue dan wel de met hout gestookte braai aan waarbij diverse gerechten worden bereid, en maakt de klant kennis met de heerlijkste wijnen. Organic heeft alles op het gebied van

gezond en lekker eten. Zo is daar het in de nacht gebakken puur natuurbrood van het Vlaamsch broodhuys, een breed assortiment aan kazen, vlees van Brandt & Levi, lokale versproducten, bijzondere specialiteiten, een ruime keuze in wijnen, olijfolie van de tap, topkwaliteit biologisch vlees en kip, gerookte vis van Frank’s Smokehouse, vers gebrande noten van Gotje… Te veel om op te noemen. Daarnaast vind je hier ook de dagelijkse producten, van afwasmiddel en pindakaas tot vitamines en natuurcosmetica!

Organic food for you

BERGENS BIO-HOFLADEN Was vielleicht nicht alle wissen, ist an welchem besonderen Ort sich Organic befindet. Außerhalb des Dorfes mitten zwischen den Feldern und mit einem wunderschönen Hintergarten, in dem man bei schönem Wetter herrlich sitzen kann. Mit einem Kaffee von Vascobelo oder einer Tasse Tee mit einem Stück Kuchen oder etwas Herzhaftem. Jede Woche gibt es Verkostungen oder wird der Grill oder der holzgefeuerte Braai angezündet, auf denen diverse Gerichte zubereitet werden, und Kunden können die herrlichsten Weine kennenlernen. Organic hat alles auf dem Gebiet von

gesundem und leckerem Essen. So gibt es dort nachts gebackenes reines Naturbrot vom Vlaamsch Broodhuys, ein breites Käsesortiment, Fleisch von Brandt & Levi, lokale Frischeprodukte, besondere Spezialitäten, eine reichhaltige Weinauswahl, Olivenöl vom Fass, SpitzenqualitätBiofleisch einschließlich Hühnerfleisch, Räucherfisch von Frank’s Smokehouse, frisch gebrannte Nüsse von Gotje… Einfach zu viel als dass man alles aufführen könnte. Darüber hinaus finden Sie hier auch Produkte des täglichen Bedarfs, von Spülmittel und Erdnussbutter bis zu Vitaminen und Naturkosmetik!

ORGANIC FOOD FOR YOU Nesdijk 20b | Bergen | +31 72 589 4083 | www.organicfoodforyou.nl

BERGEN / 19


RESTAURANTSPECIAL

DORP MET STADSE ALLURE

DORF MIT STÄDTISCHER ATMOSPHÄRE Terrassen, restaurants, cafeetjes: qua aanbod doet Bergen niet onder voor de stad. Op deze pagina’s vast een eerste kennismaking. Terrassen, Restaurants, Kneipen: vom Angebot her steht Bergen einer Stadt in nichts nach. Auf diesen Seiten können Sie schon einmal schnuppern.

ONDER DE LINDE

RUSTPUNT IN BRUISEND HARTJE BERGEN De Bergenaar hoef je niets uit te leggen: Onder de Linde is hier al 18 jaar een begrip. Een heerlijke keuken, dagelijks een wisselend driegangenmenu voor € 39,50, wijnen uit alle werelddelen en een enthousiaste gastvrouw die met haar team elke dag weer haar best doet om het de gasten naar de zin te maken. Dus neem de proef op de som en je merkt gegarandeerd: het smaakt naar meer! Den Eingesessenen braucht man nichts zu erläutern: „Onder de Linde“ – Unter der Linde – ist hier schon seit 18 Jahren ein Begriff. Herrliche Küche, täglich wechselndes Drei-Gänge-Menü für 39,50 €, Weine aus allen Teilen der Welt und eine begeisterte Wirtin, die mit ihrem Team jeden Tag von Neuem ihr Bestes gibt, um ihre Gäste zu verwöhnen. Probieren Sie es selbst. Sie merken garantiert, dass es nach mehr schmeckt!

Restaurant Onder de Linde Prinsesselaan 22, Bergen +31 72 581 2108 www.restaurant-onderdelinde.nl

20 / BERGEN


BISTRONOMIE ’T PARKJE WERELDSTEDEN ONDER ÉÉN DAK

Zo typisch Hollands als het eeuwenoude pandje is waar ’t Parkje in is gehuisvest, zo on-Hollands is het interieur. Kopenhagen, Rome, Parijs, Antwerpen, Miami en New York zien we terug in de stoffen, decoraties en vintage en design meubelstukken. Hoewel de jaren 50 en 70 hierin prominent zijn vertegenwoordigd, is de sfeer eigentijds. Ook de keuken is een ervaring waard. En voor wie daar liever buiten van geniet: op ons intieme vierseizoenenterras wacht je altijd een warm welkom. So typisch holländisch das jahrhundertealte Gebäude ist, in dem sich 't Parkje befindet, so unholländisch ist die Innenausstattung. In den Stoffen, Dekorationen und den Vintage- und Design-Möbeln erkennen wir Kopenhagen, Rom, Paris, Antwerpen, Miami und New York. Obgleich die Fünfziger- und Siebzigerjahre überdeutlich vertreten sind, hat das Ganze eine moderne Ausstrahlung. Auch die Küche ist eine Erfahrung wert. Und wer das Ganze lieber im Freien genießt: auf unserer intimen Vier-Jahreszeiten-Terrasse sind Sie immer herzlich willkommen. Bistronomie ’t Parkje, Oude Prinsweg 29, Bergen +31 72 202 0082, www.parkje.com

DE CUNST VAN HET KOKEN Na jarenlange ervaring als chef-kok in menig keuken, vond Eelke ten Broeke de tijd rijp om zijn passie te stoppen in zijn eigen Restaurant Cunst. Je kunt hier rekenen op een compleet verzorgde avond met elke twee weken een wisselende kaart met tien gerechten. Voor de gast een feest en voor Eelke een permanente uitdaging om zijn kookkunsten steeds verder te verfijnen. Nach jahrelanger Erfahrung als Chefkoch in so mancher Küche fand Eelke ten Broeke, dass es an der Zeit sei, seine Leidenschaft seinem eigenen Restaurant Cunst zu widmen Hier bekommen Sie einen Abend mit allem Drum und Dran. Und alle zwei Wochen wechselt die Karte mit zehn Gerichten. Für den Gast eine wahre Freude und für Eelke ten Broeke eine ständige Herausforderung, seine Kochkünste immer weiter zu verfeinern.

Restaurant Cunst Kleine Dorpsstraat 1, Bergen +31 72 888 4908 www.restaurantcunst.nl

BERGEN / 21


22 / BERGEN


RESTAURANTSPECIAL

WELKOM BIJ JULIE’S GEZELLIG DAT JE ER BENT!

Bij Julie’s kun je de dag heerlijk beginnen met een early breakfast: croissant, jam, yoghurt, granola, jus, thee en/of koffie met liefde bereid door getrainde Barista’s. Vanaf 10.00 uur is er keuze uit onze uitgebreide en veel geroemde lunchkaart en ‘s avonds hebben wij een verrassend diner met (duurzame) shared dining gerechten. Voor een gezellige borrel is altijd wel een reden; al is het maar omdat vandaag vandaag is! Bei Julie's können Sie den Tag mit einem Early Breakfast beginnen; Croissant, Marmelade, Joghurt, Granola, Orangensaft, Tee oder Kaffee. Letzterer wird von ausgebildeten Baristas liebevoll zubereitet. Ab 10:00 Uhr können Sie aus unserer umfangreichen und viel gerühmten Mittagskarte auswählen und abends bieten wir Ihnen ein überraschendes Abendessen mit (nachhaltigen) Shared-Dining-Gerichten. Für einen gemütlichen Drink gibt es immer einen Grund, es reicht schon, dass heute heute ist.

Restaurant Julie’s Breelaan 6 (Jan Oldenburglaan 1), Bergen, +31 72 581 3065, www.restaurantjulies.nl

LA TERRAZZA RISTORANTE DI FAMIGLIA Sinds de komst van de broers Murgia herbergt Bergen een stukje Italië. Hun kookkunsten zijn onvervalst Siciliaans en inmiddels doorgegeven aan zoon Cristiano en dochter Clair. Een groot deel van lunch en diner wordt dagelijks vers bereid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uit Italië afkomstige en op traditionele wijze gemaakte producten zoals olijfolie en parmiggiano. Bij evenementen in het centrum van Bergen stroomt de serre van La Terrazza vol omdat je er hier het meest van kunt meegenieten. Quindi doppia festa! Seit dem Eintreffen der Murgia-Brüder gibt es in Bergen ein Stückchen Italien. Ihre waschecht sizilianischen Kochkünste haben sie inzwischen an Sohn Cristiano und Tochter Clair weitergegeben. Ein großer Teil des Mittags- und Abendessens wird täglich frisch zubereitet. Dabei werden Produkte aus Italien oder auf traditionelle Weise hergestellte Produkte wie Olivenöl und Parmesan verwendet. Bei Veranstaltungen im Zentrum von Bergen sind im Wintergarten von La Terrazza schnell alle Plätze besetzt, denn von dort aus bekommt man alles am besten mit. Quindi doppia festa!

La Terrazza Breelaan 7a, Bergen, +31 72 581 3541 www.laterrazza.nl

BERGEN / 23


Restaurant De Ware Jacob Europees, voornamelijk Frans, ook wel Italiaans, en hier en daar een vleugje Japans: dat is de Ware Jacob van Bergen waar iedereen verliefd op wordt. Hij maakt alles zelf: patisserie, sauzen en ijs. Al zijn gerechten zijn kwalitatieve hoogstandjes. Voor een driegrangen maandmenu

zonder wijnarrangement betaal je €42,50, met wijn €57,-. Doen, want om zijn wijn staat hij in Bergen en omstreken bekend! Naast prachtige Franse wijnen, ook een ruime keuze uit wijnen uit Spanje, Chili, Italië en Californië. Daarom is een goede afdronk verzekerd.

Restaurant De Ware Jacob | Jan Jacoblaan 3, Bergen | +31 72 589 4007 | www.restaurant-dewarejacob.nl

bezorgt Bij Merel bezorgt ontbijt bij u thuis of op uw vakantieadres!

Bestel Bestel op op www.bijmerel.com. www.bijmerel.com. Wij Wij zorgen zorgen dat dat uw uw ontbijtje ontbijtje dan dan versgemaakt versgemaakt bij bij u u wordt wordt bezorgd. bezorgd. Zin Zin in in ontbijt, ontbijt, lunch lunch of of een een lekker lekker (vegan) (vegan) taartje taartje met met een een heerlijke heerlijke cappuccino, cappuccino, kom kom dan dan ook ook langs langs in in de de winkel! winkel! Bezorgen Bezorgen in in Bergen Bergen is is gratis gratis vanaf vanaf 12.50 12.50 EUR. EUR. Bezorgkosten Bezorgkosten 3.95 3.95 EUR. EUR.

Das Frühstück am Ort in Bergen!

Bestellen Bestellen Sie Sie Ihr Ihr Frühstück Frühstück nach nach Wahl Wahl auf auf www.bijmerel.com. www.bijmerel.com. Bij Bij Merel Merel liefert liefert Ihr Ihr Frühstück Frühstück am am Ort! Ort! Lust Lust an an Frühstück, Frühstück, Lunch Lunch oder oder (vegan) (vegan) Kuchen Kuchen und und ein ein herrliche herrliche Cappuccino, Cappuccino, Sie Sie sind sind auch auch Willkommen Willkommen in in die die Laden! Lieferung Lieferung ist ist kostenlos kostenlos von von 12.50 12.50 EUR. EUR. Lieferung Lieferung kosten kosten 3.95 3.95 EUR. EUR.

Plein Plein 75, 75, Bergen Bergen •• 072 072 74 74 36 36 005 005 •• facebook/bijmerel facebook/bijmerel • • instagram: instagram: @bijmerel @bijmerel • • www.bijmerel.com www.bijmerel.com


RESTAURANTSPECIAL

HET HUIS MET DE PILAREN

In het centrum van de heerlijkheid Bergen, met uniek uitzicht op de Rüinekerk, kun je genieten van koffie met gebak, een glaasje wijn bij de lunch of een romantisch diner. Het Huis met de Pilaren waar onder andere Jacques Brel in 1964 optrad. Een nostalgisch plekje waar mensen graag neerstrijken.

FOTOGRAFIE: ERNEST SELLEGER

Mitten im herrschaftlichen Besitz Bergen können Sie sich mit Ausblick auf die Ruinenkirche an Kaffee und Kuchen laben, an einem Gläschen Wein zum Lunch oder einem romantischen Abendessen. Das Haus mit den Säulen, in dem unter anderem Jacques Brel 1964 auftrat. Ein nostalgischer Ort, an dem Menschen sich gern niederlassen.

Café - Restaurant ‘Het Huis Met De Pilaren’ Raadhuisstraat 10, Bergen +31 72 581 2187, www.pilarenbergen.nl

TOT SNEL BIJ WONDER’S Wonder’s is al 13 jaar een begrip in Bergen. Op ons overdekte, sfeervolle en zonnige terras aan het dorpsplein strijken mensen ‘s zomers en ‘s winters graag neer voor koffie met verse taart, een gezellige lunch, een heerlijk glas wijn of een lekker diner. Naast de uitgebreide lunch- en dinerkaart - alle vleesgerechten worden gegrild op de houtskool Josper grill - serveren ze ook een wisselend 3gangen menu voor € 27,50. De keuken is dagelijks geopend van 9.30 tot 22.00 uur. Wonder's ist in Bergen seit 13 Jahren ein Begriff. Auf unser überdachten, stimmungsvollen und sonnigen Terrasse am Dorfplatz sitzen die Menschen im Sommer wie im Winter gern bei Kaffee und Kuchen, zu einem gemütlichen Lunch, einem herrlichen Glas Wein oder einem leckeren Abendessen. Außer unserer umfangreichen Mittags- und Abendkarte - all unsere Fleischgerichte werden auf dem JosperHolzkohlegrill gegrillt - servieren wir auch ein wechselndes 3-Gänge-Menü für 27,50 €. Die Küche ist täglich von 09:30 bis 22:00 geöffnet. Wonder’s Bergen, Breelaan 11, Bergen, +31 72 581 5656, www.wondersetenendrinken.nl

BERGEN / 25


Een initiatief van:

VRIJDAG 24 MEI

BIJZONDER

BERGEN

Alle winkels geopend tot 23.00 uur

SHOPPING NIGHT

BERGEN 60 shops open waarvan vele een speciale actie hebben w Shoppingmenu bij diverse horecagelegenheden w Afterparty met live muziek vanaf 23.00 uur @ Wonders w

BANKETBAKKERIJ-CHOCOLATERIE ROOS u BAR EN BOOTS u BEKO INTERIEURS u BELLO u BERGEN COSMETICS u BERGERAC u BLOEM u BLOEMEN VAN NUIJENS u BOEKHANDEL THOMAS u BRECHTJE OLSTHOORN INTERIORS u BIJ MEREL u CAMELOT u COASTLINE u D’ALLERLEUKSTE u ESPRIT u EVA NAILS u FELUCHE u FERNANDEL MENSWEAR u FIND ME LATER u DE FINSE WINKEL u FLORIAN u GONZALEZ COFFEE u HAMPTONS u HEMA u HOMESTORE BERGEN u HUIS VAN BERGEN u HUNKEMÖLLER u IJSSALON PINOCCIO u J & S BLONDT u JOBLIN u JP SKINCARE u KIDZS u KLAAS-JAN STAMMIS EDELSMID-JUWELIER u LANCELOT 4KIDS u L’ ETOILE u LUPSKE u MARCCAIN u MARSKRAMER u MIJN SMAAK LIFESTYLE u MODEKANTOOR u NR78 u OPTIE1 u PATRICIA BRUYNSE u PT POST u REGENBOOG u RITUALS u SHOEBOX BERGEN u SHOEBY u SIRATAL MODE u SISSY BOY u SMODZY u STADSPAVILJOEN NOORD u STIJL u STIJL SISTER & TREND u SUMMUM WOMAN u ‘T SCHAAP OVER DE DAM - EN TERUG u TALLY-HO u TATTOO EN PIERCING OP HET LIFE GESCHREVEN u THE OBSESSION OF ART u TOETI NOEMI u VERGEET-MIJ-NIET u ZONVAART REIZEN

26 / BERGEN

BIJZONDER BERGEN


INITIATIEF VAN BIJZONDER BERGEN

INITIATIVE VON BESONDERES BERGEN

Vrijdag 24 mei beleeft Bergen haar eerste shoppingnight. Dit houdt in dat maar liefst 60 shops tot 23.00 uur openblijven. Vanaf 18.00 uur hebben de meeste daarvan een speciale actie. Zodra de deuren sluiten, begint bij Wonders de afterparty met livemuziek. Een evenement dat wordt toegevoegd aan alle feestelijkheden die Bergen al kent.

Am Freitag, den 24. Mai erlebt Bergen seine erste Shoppingnight. Dann haben nicht weniger als 60 Läden bis 23:00 Uhr geöffnet und ab 18:00 Uhr haben die meisten auch noch eine Sonderaktion. Sobald die Läden schließen, beginnt bei Wonders die Afterparty mit Live-Musik. Eine neue Veranstaltung neben allen Feiern, die es in Bergen bereits gibt.

Ook Bijzonder Bergen is nieuw. Loes van kledingwinkels Stijl en MarcCain in Bergen legde bij de ondernemers van Bergen de gedachte neer dat naast Jazz&Sail, de Kunst10Daagse en Heerlijk Bergen, de winkels niet mogen achterblijven. Nu heeft Bergen al niets te klagen over de winkels waar je zeven dagen in de week terecht kunt, maar, en daar was iedereen meteen enthousiast over, men wilde meer bieden, met iets verrassends komen. Zo werd Bijzonder Bergen in een oogwenk opgericht met de Shoppingnight als aftrap. ‘Het wordt heel gezellig,’ belooft Loes. ‘In de winkels worden de lekkerste hapjes en wijnen geserveerd, er worden cadeautjes en/of flinke kortingen gegeven op bijvoorbeeld kleding en meubels, diverse horecagelegenheden komen met een shoppingmenu en als klap op de vuurpijl dus de afterparty bij restaurant Wonders.’ Zoals gezegd is dit de aftrap, dus dan mogen we ervan uitgaan dat er meer komt? Loes: ‘Zeker. Vanaf 1 april is er een Facebook- en Instagrampagina waar je alle acties, tips, menu’s, evenementen en shows kunt volgen.’ En voor de niet-volgers van Facebook en Instagram? ‘Er komen felgekleurde posters op winkelruiten, er worden flyers meegegeven, verschillende media besteden er aandacht aan… Als dat niet opvalt, weten wij het ook niet meer.’ Wat ze wel weten, is waarom ze hier zo enthousiast over zijn. ‘Bergen is zo’n uniek stukje Nederland. Het heeft alles wat je graag hebt: rust, ruimte, gezelligheid, met zo’n diversiteit aan shops, cultuur en horeca. Daar wil je zelf ook aan bijdragen.’

Auch Besonderes Bergen ist neu. Loes von der Boutiques Stijl und MarcCain fand bei einem Treffen der Bergener Unternehmer, dass neben Jazz&Sail, 10 Tage Kunst und Herrliches Bergen auch die Geschäfte etwas machen müssten. Zwar kann Bergen sich über die Geschäfte, die sieben Tage pro Woche geöffnet haben, nicht beklagen, aber – und davon waren alle sofort begeistert – sie wollten mehr bieten, etwas Überraschendes. So wurde im Nu Besonderes Bergen gegründet, mit der Shopping Night zum Auftakt. „Das wird wirklich nett", verspricht Loes. „In den Geschäften gibt es superleckere Häppchen und Wein, es gibt kleine Geschenke bzw. kräftige Ermäßigungen, beispielsweise auf Kleidung und Möbel, diverse Gastronomiebetriebe bieten ein Shopping-Menü an und den glänzenden Abschluss bildet dann die Afterparty bei Restaurant Wonders.“ Wie gesagt, das ist der Auftakt. Dürfen wir also davon ausgehen, dass es noch mehr gibt? Loes: „Klar. Ab dem 1. April gibt es eine Facebook- und Instagram-Seite, auf der Sie allen Tipps, Menüs, Veranstaltungen und Shows folgen können.“ Und für die Nicht-Folger von Facebook und Instagram? „An den Schaufensterscheiben wird es bunte Poster geben, Werbeblätter werden ausgeteilt, diverse Medien berichten darüber ... Wenn das nicht auffällt, dann wissen wir's auch nicht.“ Sie wissen aber schon, warum sie davon so begeistert sind. „Bergen ist wirklich einzigartig in den Niederlanden. Hier gibt's alles, was man möchte: Ruhe, Platz, Gemütlichkeit, mit einer enormen Vielfalt an Geschäften, Kultur und Gastronomie. Dazu möchte man selbst auch etwas beitragen.“

BERGEN / 27


Nanette’s Appartementen is een begrip in Bergen. Speciale aandacht verdient de tuin van de appartementen. De tuin die gelegen is op het zuiden biedt verschillende terrassen waar u heerlijk kunt ontspannen. De appartementen liggen op een steenworp afstand van het centrum. In 5 minuten staat u in het centrum. Gratis parkeren kan voor de deur.

u o y e e S in Bergen! Nanette's appartementen • +31 (0)6 1499 6148 • info@nanettes.nl • Dorpsstraat 82-84 Bergen NH • www.nanettes.nl

BREAKFAST | LUNCH | SWEETS & BITES

ECHT is all about real food. Our kitchen is known for its homemade happy food, much of it organic and locally sourced. Eat in or take out.

Eet je gelukkig in een natuurlijk interieur. Voor iedereen die bewuster wil eten en graag iets nieuws probeert. Van vega tot vegan en van healthy tot guilty pleasure.

an

Hofl

Oude Prinsweg

ECHT Bergen

Breelaan

Berkenla

aan

Ruïnekerk

WWW. ECHTFOOD. NL @ECHTFOOD

t Raadhuisstraa

COFFEE | TEA | BEER & WINE


ZO MAG JE GEZIEN WORDEN

Bergen Cosmetics: een kleurtje cadeau Wie met een gezonde, bruine kleur, gezellige zomertenen en een prachtige, gladde huid de zomervakantie wil vieren, doet er goed aan een uurtje uit te trekken voor Bergen Cosmetics. Zeker nu men daar van plan is een gellac cadeau te doen van € 27,50 en gratis je wenkbrauwen te verven. Het parfumerie & beautyinstituut ligt midden in het centrum van Bergen. Boek je een behandeling bij een van hun goed opgeleide manicures of pedicures, dan ga je niet alleen met perfect bijgewerkte handen en voeten naar huis, voor dezelfde prijs zijn ze ook gelakt met een gellac die ondanks zon, zee en zand zeker vier weken glanzend blijft zitten. Omdat in de zomer de haargroei harder gaat en eerder zichtbaar is door de zon, kun je je wenkbrauwen het beste laten epileren of harsen. Ook deze behandeling levert dubbel plezier op: de haartjes blijven langer weg en het kleuren van de wenkbrauwen ter waarde van € 15,- krijg je op de koop toe. En als je er toch bent: vergeet je zonnebrand niet. Anders valt straks alleen je rode neus op!

SO KÖNNEN SIE SICH SEHEN LASSEN Bergen Cosmetics: Farbgeschenk

Wer im Sommerurlaub gern eine gesunde Bräune, sommerlich-fröhliche Zehennägel und wunderschöne glatte Haut hat, sollte sich eine Stunde bei Bergen Cosmetics gönnen. Vor allem jetzt, wo sie dort vorhaben, einen Gellac im Wert von 27,50 € zu verschenken und die Augenbrauen kostenlos zu färben. Die Parfümerie mit Beauty-Institut liegt mitten im Zentrum von Bergen. Buchen Sie eine Behandlung bei einer der gut ausgebildeten Maniküren oder Pediküren, dann gehen Sie nicht nur mit perfekt gepflegten Händen und Füßen nach Hause, sondern für den gleichen Preis sind Ihre Nägel auch mit einem Gellac lackiert, der sich trotz Sonne, See und Sand bestimmt vier Wochen lang glänzend hält. Da die Haare im Sommer schneller nachwachsen und durch die Sonne früher zu sehen sind, lassen Sie Ihre Augenbrauen am besten epilieren oder harzen. Auch diese Behandlung macht doppelte Freude: die Härchen bleiben länger weg und das Färben der Augenbrauen im Wert von 15,00 € bekommen Sie kostenlos dazu. Und wenn Sie schon mal da sind: vergessen Sie nicht Ihr Sonnenschutzmittel. Sonst fällt bald nur noch Ihre rote Nase auf!

Stationsstraat 11 | Bergen | +31 72 58 122 05 www.bergencosmetics.nl

BERGEN / 29


Een rondje

Eine Runde durch

BER GEN

Ergens op vakantie zijn of ergens wonen: is dat een groot verschil? Raak je gewend aan schoonheid, de natuur, gezelligheid of zien de Bergenaren zelf ook nog dat ze in een vakantieparadijs wonen? Wat zouden zij de vakantiegasten graag willen laten zien en beleven?

Irgendwo im Urlaub sein oder irgendwo wohnen: ist das ein großer Unterschied? Gewöhnt man sich an Schönheit, die Natur, Gemütlichkeit oder sehen die Bergener selbst auch noch, dass sie in einem Urlaubsparadies wohnen? Was würden sie den Urlaubsgästen gern zeigen und sie erleben lassen?

TEKST: AUGUSTA VERBURG

Een (52) Bergen. Ze is er niet Een werelddorp werelddorp noemt noemt Talja Talja (52) geboren, maar woonwel er al vanaf mijn zesde. Bergen. Ze is erwel nietgetogen. geboren,‘Ikmaar Het heeft ‘Ik alles: eenerleuk centrum, gebeurt veel, en een getogen. woon al vanaf mijner zesde. veelzijdigheid Als je hier Het heeft alles:aan eenmensen. leuk centrum, er kijkt rond de kerk, al die verschillende caféveelzijdigheid restaurantjes:aan de gekke mensen in de gebeurt veel, en een Taverne, boorden bij de Fabels. mensen. de Alswitte je hier kijkt rond kerk,En al voor de rust ga je naar Kranenburgh. Of restaurantjes: de natuur in. Voor die verschillende café de mijn dochter van 17 is er mensen alleen weinig. De tieners gekke in de Taverne, degaan wittebij elkaar thuis zitten, het liefst ergens zonder ouders. Zij zouden boorden bij Fabels. En voor de rust ga je een eigen plek moeten hebben. Ze Of kunnen natuurlijk gaan dansen in de Tanaar Kranenburgh. de natuur in. Voor verne, maar dat wijalleen ook. En dan schamen zij zich dood.’ mijn dochter vandoen 17 is er weinig.

De tieners gaan bij elkaar thuis zitten, het liefst ergens zonder ouders. Zij zouden een eigen plekTalja moeten Ein Weltdorf, so nennt (52)hebben. Bergen. Geboren ist sie hier Ze kunnen natuurlijk gaan „Seit dansen in de sechsten Lebensnicht, aber aufgewachsen. meinem Taverne, maar dat doen wijhat ook.alles: En dan jahr wohne ich hier. Bergen ein nettes Zentrum, schamen zich dood.’ eine großezijMenschenvielfalt und hier passiert viel. Wenn man sich hier umschaut, um die Kirche herum, all die verschiedenen Café-Restaurants: die verrückten Leute in der Taverne, die weißen Kragen bei Fabels. Und wer die Ruhe möchte, geht zu Kranenburgh. Oder in die Natur. Nur für meine 17-jährige Tochter gibt's hier wenig. Die Jugendlichen sitzen zusammen bei einem von ihnen zuhause, am liebsten irgendwo ohne Eltern. Sie müssten einen eigenen Ort haben. Sie können natürlich in der Taverne tanzen, aber das machen wir auch. Und das finden sie echt peinlich.“

Lars (28) heeft zich als tiener prima vermaakt in Bergen. Hij ziet het probleem niet. ‘Er was voldoende om het gezellig te hebben. Net als de tieners van nu zaten wij ook eerst op de bank thuis te drinken voor we naar de Mont Blanc of De Vooruitgang gingen. Of naar de Taverne: de bandjes zijn daar leuk. En daarna vaak ‘s nachts nog naar Alkmaar.’ Nu, tien jaar later, zouden Lars en zijn vriendin Marieke (25) de toeristen vooral de sfeer willen laten proeven van Bergen. ‘Ik zou beginnen op het terras, dan gaan midgetgolfen, naar zee fietsen, een wandeling maken en een daghap nemen bij de Lamoraal.’ ‘Of alleen gewoon zitten op het terras,’ vult Marieke aan. ‘Laten voelen hoe gezellig het is als mensen aanschuiven om even een drankje te doen en weer doorgaan. Dat is zo gemoedelijk.’

Lars (28) gefiel es als Jugendlicher sehr gut in Bergen. Er sieht keine Probleme. „Es gab genug, was man machen konnte. Genau wie die Jugendlichen von heute saßen wir auch erst zuhause auf dem Sofa und tranken etwas, bevor wir in den Mont Blanc oder De Vooruitgang gingen. Oder in die Taverne: da sind gute Bands. Und danach oft nachts noch nach Alkmaar.“ Jetzt, zehn Jahre später, würden Lars und seine Freundin Marieke (25) die Touristen in Bergen vor allem die Atmosphäre schnuppern lassen. „Ich würde auf einer Terrasse anfangen, dann zum Minigolf, mit dem Rad zur See, dann einen Spaziergang machen und ein Tagesgericht bei Lamoraal nehmen.“ „Oder einfach nur auf einer Terrasse sitzen,“ ergänzt Marieke. „Spüren, wie nett es ist, wenn Leute sich dazusetzen, um mal eben was zu trinken, und dann wieder gehen. Das ist so gemütlich.“

30 / BERGEN


Rob (56) geniet van alles wat Bergen te bieden heeft. ‘Eten, drinken, film kijken in De Zwarte Schuur, maar ook gewoon boodschappen doen. In de zomer gezellig druk, in de winter stil. De sociale binding is groot: van bakker tot kroegbaas: je kent iedereen. Dus waar mensen in de stad niet weten wie hun eigen buren zijn, daar heb je hier een groot vangnet. Toeristen zou ik meenemen naar de rand om het centrum heen: je ziet er prachtige huizen en vooral heel veel bomen. Zanegeest valt erbuiten; dat is een vergissing van de jaren 70, maar tuindorp is wel weer de moeite waard. En daar woon ik.’

De naam Kraakman is bekend bij elke rasechte Bergenaar vanwege de kruidenierswinkel die de oude Kraakman ooit begon. ‘Wij Kraakmannen zijn geen kruisvaarders,’ zegt kleinzoon Cees als we het hebben over generaties lang die in Bergen zijn blijven plakken. ‘Ik heb vier jaar in Amsterdam gewoond, was geweldig, maar als dorpeling ga je daar geen kinderen krijgen. Natuurlijk ken ik hier iedere straat, heb ik het hele dorp uitgekauwd, maar ik hou van de verbondenheid, de warmte om me heen, een babbeltje hier en een babbeltje daar, iedereen zien langskomen als je op het terras zit. Hoe prachtig is dat? In mijn zakelijk leven zit het avontuur; even naar Amsterdam is dan genoeg. En verder heb je alles wat gezellig is hier. Voor alle leeftijden. Dat zou mijn boodschap zijn aan de toerist.’

Rob (56) genießt alles, was Bergen zu bieten hat. „Essen, Trinken, Filme in De Zwarte Schuur, aber auch einfach Einkaufen. Im Sommer gibt's schön viele Leute, im Winter ist es still. Die sozialen Beziehungen sind eng: Vom Bäcker bis zum Kneipenwirt kennt man hier jeden. Und wo die Leute in der Stadt ihre eigenen Nachbarn nicht kennen, da gibt es hier ein großes soziales Auffangnetz. Touristen würde ich zum Rand mitnehmen, der das Zentrum umgibt: dort sieht man wunderschöne Häuser und vor allem sehr viele Bäume. Zanegeest allerdings nicht, dass ist ein Irrtum aus den Siebzigerjahren, aber Tuindorp (Gartendorf) lohnt sich absolut. Und dort wohne ich.“

Der Name Kraakman ist bei allen waschechten Bergenern wegen des Gemischtwarenladens bekannt, den der alte Kraakman vor langer Zeit gründete. „Wir Kraakmänner sind keine Kreuzfahrer,“ sagt Enkel Cees, als wir darüber sprechen, dass manche Familien Generationen lang in Bergen hängen bleiben. „Ich hab vier Jahre in Amsterdam gewohnt, das war fantastisch, aber wer auf dem Dorf geboren ist, will dort keine Kinder kriegen. Natürlich kenn ich hier jede Straße, kenn das ganze Dorf wie meine Westentasche, aber ich liebe diese Verbundenheit, die Wärme, die mich umgibt, ein Pläuschchen hier, ein Pläuschchen dort, dass man jeden vorbeikommen sieht, wenn man auf einer Terrasse sitzt. Wie wunderbar ist das?! In meinem Geschäftsleben hab ich das Abenteuer, dann reicht's, wenn ich mal kurz nach Amsterdam fahre. Und ansonsten hat man hier alles, was gemütlich ist. Für jedes Alter. Das würde ich den Touristen sagen wollen.“

Toen de vader van Margreet (67) hun huis bouwde aan de Noordlaan, grensde die nog aan de weilanden. ‘We keken rechtstreeks op Koedijk. Elke dag liepen of stepten we 4 kilometer naar de nonnenschool aan de Loudelsweg. Dat zou ik de toeristen laten zien: de weg van mijn ouderlijk huis naar school. Nog steeds even mooi. Ik heb me hier altijd veilig gevoeld, net als mijn dochter. Zij is net als veel van haar leeftijdgenoten naar Amsterdam verhuisd, maar op het moment dat ze kinderen krijgen, zie je ze weer terug. Ik heb nooit weg gewild. Ik ben zo blij dat ik hier woon, elke dag weer. In Amsterdam heb ik wel gewerkt en als ik dan in Alkmaar de trein uitstapte en ik rook de zee, dacht ik: Ahhh, ik ben er weer!’

Als der Vater von Margreet (67) ihr Haus an der Noordlaan baute, grenzte die Straße noch an die Weiden. „Wir blickten direkt auf Koedijk. Jeden Tag gingen wir zu Fuß oder fuhren mit dem Roller 4 Kilometer zu den Nonnen in der Klosterschule am Loudelsweg. Das würde ich den Touristen zeigen: den Weg von meinem Elternhaus zur Schule. Noch immer so schön wie damals. Ich hab mich hier immer sicher gefühlt, genau wie meine Tochter. Wie viele ihrer Altersgenossen ist sie nach Amsterdam gezogen, aber als sie Kinder bekam, kam sie wieder zurück. Ich wollte hier nie weg. Ich bin so froh, dass ich hier wohne. Jeden Tag von Neuem. Ich hab allerdings in Amsterdam gearbeitet und wenn ich dann in Alkmaar aus dem Zug stieg und die See roch, dann dachte ich: Ahhh, ich bin wieder da!“

BERGEN / 31


Brechtje Olsthoorn Interiors • Dorpsstraat 6 • Bergen • +31 72 589 4436 • www.brechtjeolsthoorn.nl

Styling-Beratung | Innenausstattung | Ethno | Dekoration | Beratung | Kelim | Passgenau | Porzellan | Holzsachen | Leuchten aus Glas | Indien - Marokko - Frankreich Türkei - Asien - China - Ungarn | Oilily Kinder | Oilily Damenkollektion

TWEE STORES IN ÉÉN PAND Favorite brands - Shoeboxstore

High-end - Shoebox

Calvin Klein New Balance Nubikk

Seeby Chloe Mason Garments Philippe Model

Sendra Blackstone Vans

Officine Creative Moma Mercer

SHOEBOX BERGEN • Ruïnelaan 6-8, Bergen • +31 72 589 9620 • shoeboxbergen.nl •


Woonwinkel Bergerac

FOTOGRAFIE: ERNEST SELLEGER

Meta, Maxime en Brigitte van B-Home.

B-HOME WITH US

Vakantiehuis Bergerac

Zoek je een vakantiehuis of -appartement in Bergen, Schoorl of elders in Noord-Holland, dan begint je vakantie bij B-Home with us!

Suchen Sie ein Ferienhaus oder -apartment in Bergen, Schoorl oder anderswo in Nordholland, dann beginnt Ihr Urlaub bei B-Home with us!

Ze zijn gespecialiseerd in verhuur van mooie vakantiehuizen langs de Noord-Hollandse kust en adviseren je graag bij het maken van de juiste keuze van je vakantiewoning. B-Home with us heeft een breed assortiment unieke objecten, of je nu in het centrum van Alkmaar wilt verblijven, aan de rand van de Schoorlse duinen of in het pittoreske Bergen: B-Home heeft de juiste vakantiewoning voor je! Eén vrijstaand vakantiehuis met tuin valt daarbij vooral op: Bergerac. De verhuurder is de eigenaresse van Bergerac, de woon-, leef- en genietwinkel waar menig toerist voor naar Bergen komt. Alle meubels en accessoires worden thuisbezorgd, zowel in Nederland als in Duitsland. Woon, leef en geniet is het credo van Bergerac. In vakantiehuis Bergerac kun je alvast genieten van de sfeer die deze prachtige lifestyle winkel uitstraalt. Woonwinkel Bergerac is 7 dagen per week geopend.

Wir sind auf die Vermietung wunderschöner Ferienhäuser an der nordholländischen Küste spezialisiert und beraten Sie gern bei der Auswahl Ihres Ferienheims. B-Home with us hat ein breit gefächertes Sortiment einzigartiger Objekte, einerlei ob Sie im Zentrum von Alkmaar sein möchten, am Rand der Schoorler Dünen oder im malerischen Bergen: BHome hat das richtige Ferienheim für Sie! Dabei springt ein Einzelhaus mit Garten besonders ins Auge: Bergerac. Vermieterin dieses Hauses ist die Eigentümerin von Bergerac, dem Laden für Wohnen, Leben und Genießen, dessentwegen so mancher Tourist nach Bergen kommt. Alle Möbel und Accessoires werden ins Haus geliefert, sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland.

B-HOME WITH US info@b-homewithus.com +31 6 524 51250 www.b-homewithus.com

Wohnen, leben und genießen – das ist das Credo von Bergerac. Im Ferienhaus Bergerac können Sie bereits die Ausstrahlung dieses wunderschönen Lifestyle-Geschäfts genießen. Einrichtungshaus Bergerac ist 7 Tage die Woche geöffnet.

BERGERAC WOON, LEEF EN GENIET Ruïnelaan 7, Bergen winkel@bergerac.nl +31 72 581 5087 www.bergerac.nl

BERGEN / 33


HET DRIELUIK

Het idee om een kaaswinkel te starten kwam niet uit de lucht vallen. Onze familie zit namelijk al generaties in de kaas. Van melkboer, het ophalen van de melk, het werken in de kaasfabriek (Neerlandia te Stompetoren) tot het verkopen van de kaas, onze familie heeft het allemaal gedaan. Kaasboer Niek Jan Oldenburglaan 14 Bergen +31 72 589 7116 www.kaasboerniek.nl

BERGEN / 34

Dagelijks aanvoer van verse vis, de allerlekkerste visbroodjes, vers gebakken vis in plantaardige olie. Wij maken visschotels geheel naar eigen wens, alles is mogelijk. Haring en oesters party's op lokatie. 7 dagen per week geopend Visspecialist Michel Heusy Jan Oldenburglaan 14 Bergen +31 72 581 4338


HET DRIELUIK PB / BERGEN

Slager is een vak. Een vak dat we als Keurslager goed verstaan. Dit vakmanschap uit zich in ons assortiment ambachtelijke producten. Met onze jarenlange ervaring weten we als geen ander wat lekker eten is. Wij zorgen voor het beste stukje vlees. Rogier van den Bos Keurslager Jan Oldenburglaan 14 Bergen +31 72 581 2123 www.rogiervandenbos. keurslager.nl

Na Schoorl geniet nu ook Bergen van het zelfgemaakte, ambachtelijke brood, gebak en koek van Bakkerij Mol. Bij hen kun je ook terecht voor belegde broodjes. Er is keuze uit vijf soorten, maar wil je het toch net even anders, dan bieden zowel de slager als de kaasboer de oplossing. Dat is het gemak van het Drieluik. De Echte Bakker Jan Oldenburglaan 14 Rogier van den Bos, keurslager Bergen Jan Oldenburglaan 14, Bergen Tel. 072 - 581 21 23 +31 72 582 5888 www.rogiervandenbos.keurslager.nl www.echtebakkermol. graaggedaan.nl Rogier van den Bos, keurslager Jan Oldenburglaan 14, Bergen Tel. 072 - 581 21 23 www.rogiervandenbos.keurslager.nl

BERGEN / 35


DE TAVERNE

DE TAVERNE

De gasten zijn gemêleerd, het programma gevarieerd, en de daghap altijd heerlijk! Ook voor de vegetariër en (vooraf waarschuwen!) mensen met een dieet. En dat voor een zeer schappelijke prijs! Op vrijdagavond zijn er dj’s en staan rijp en groen naast en met elkaar te dansen. Met dj Sam Hof wat jonger, met Gerard en Salinas wat ouder, en draaien Frank en Guido dan is het een groot 40-up feest. De Taverne kende een jarenlange traditie van livemuziek met artiesten als Herman Brood, De Dijk en The Scene. De nieuwe eigenaar blies hier weer nieuw leven in met optredens van o.a. Van Dik Hout, Daniel Arends, My Baby en Nico Dijkshoorn. Tijdens het concertseizoen is er zaterdag en zondag livemuziek met regelmatig internationale artiesten. De toegang is meestal gratis. Een paar nieuwtjes: deze zomer wordt het terras aan de voorzijde uitgebouwd, het terras achter wordt een tuin met stoelen, en kun je naast de daghap nu ook heerlijk lunchen en zonnen.

Das Publikum ist gemischt, das Programm abwechslungsreich und jeden Tag gibt es ein herrliches Tagesgericht! Auch für Vegetarier und Menschen mit einer Diät (bitte vorher mitteilen!). Und das zu einem sehr angenehmen Preis! Freitagabends kommen DJs und dann tanzen Jung und Alt neben- und miteinander. Mit DJ Sam Hof die etwas Jüngeren, mit Gerard und Salinas die etwas Älteren, und wenn Frank und Guido drehen, dann gibt‘s ein riesiges 40-Up-Fest. Die Taverne blickt auf eine jahrelange Live-Musik-Tradition mit Künstlern wie Herman Brood, De Dijk und The Scene zurück. Der neue Eigentümer erweckte diese Tradition mit Auftritten von Van Dik Hout, Daniel Arends, My Baby und Nico Dijkshoorn wieder zum Leben. Während der Konzertsaison gibt's samstags und sonntags Live-Musik und regelmäßig treten hier internationale Künstler auf. Der Eintritt ist meistens frei. Ein paar Neuigkeiten: diesen Sommer wird die Terrasse vor dem Haus ausgebaut, die Terrasse hinterm Haus wird ein Garten mit Stühlen und außer dem Tagesgericht können Sie hier auch einen Lunch bekommen oder einfach in der Sonne sitzen.

LI V E M U ZIEK, DJ' S EN ETEN

L I V E -MU S I K , D JS U N D E S SEN

DE TAVERNE | KAREL DE GROTELAAN 1 | BERGEN | +31 72 581 2909 | WWW.TAVERNEBERGEN.NL


BERGEN IN BEELD

HEERLIJK BERGEN Het smakelijkste foodevenement strijkt neer op het Ruïnekerkterrein in het centrum van Bergen. Heerlijk Bergen is van 21 t/m 23 juni 2019 en de toegang is gratis! www.heerlijk-bergen.nl

Das leckerste Food-Event findet auf der Ruïnekerk Terrein im Zentrum von Bergen statt. Heerlijk Bergen ist vom 21. bis 23. Juni 2019 und der Eintritt ist frei! www.heerlijk-bergen.nl

FOTOGRAFIE: ERNEST SELLEGER

PB / BERGEN


Kaasmarkt

HOLLANDSER WORDT HET NIET Alkmaar bruist het hele jaar door. Knusse hofjes, grachten, terrasjes en leuke evenementen: dat is Alkmaar. En de wereldberoemde kaasmarkt natuurlijk, waar je letterlijk ogen tekort komt. Elke dinsdagavond in juli en augustus kun je dit spektakel op het Waagplein bewonderen, en natuurlijk ook gewoon elke vrijdagochtend van eind maart t/m eind september. Maar er is meer!

ALKMAAR EVENEMENTEN DIE JE NIET MAG MISSEN KAASMARKT

gramma waarin junioren, beloften

Elke vrijdag van eind maart t/m

en eliterijders strijden om de titels

eind september én elke dinsdag-

op de weg en in de tijdrit.

avond in juli en augustus. Ook

BEGIN OKTOBER:

worden er regelmatig kinderkaas-

VICTORIEFEESTEN

markten georganiseerd.

Op 8 oktober en de dagen die

Winkelen In de smalle, karakteristieke straatjes van de Oude Stad is het heerlijk wandelen en winkelen. Het barst er van de knusse koffietentjes, kleinere winkels en lokale boetiekjes. In de Langestraat en de Laat vind je de grote winkelketens, die ook nog eens zeven dagen per week open zijn. Bij een van de tientallen terrassen of Stadsstrand De Kade geniet je tussendoor van wat lekkers.

1 & 2 JUNI: KAESKOPPENSTAD

daaraan vooraf gaan, wordt in

Dit historische evenement brengt

Alkmaar ‘de Victorie’ volop gevierd

de Alkmaarse binnenstad terug

met allerlei leuke activiteiten, van

tot vlak na ‘Alkmaar Ontzet’ van

de grote optocht tot de nostalgi-

1573.

sche kermis.

25 T/M 29 JULI: VICTORIE SAIL

DECEMBER T/M FEBRUARI:

ALKMAAR

WARME WINTERMAANDEN

Een unieke collectie van 200

Alkmaar heeft het hele jaar door

historische binnenschepen zorgt

een bruisend stadshart, en tijdens

voor een prachtig spektakel op

de Warme Wintermaanden is het

Alkmaar ontdekken Van de grachten tot het prachtig oude Waaggebouw met het Kaasmuseum en van de Grote Kerk tot de vele molens in het buitengebied: Alkmaar biedt volop cultuurhistorie. Van al dat moois geniet je het best vanaf het water. Elk uur vertrekt er vanaf De Mient een rondvaartboot. Andere aanraders: maak een Gouden Eeuwstadswandeling, bezoek museumzaal ‘De Gouden Eeuw’ in Stedelijk Museum Alkmaar of pak de fiets en neem de Leeghwaterroute door het buitengebied.

het water.

nog eens extra gezellig met allerlei

7 T/M 11 AUGUSTUS:

extra festiviteiten die je niet wilt

EK WIELRENNEN

missen.

ALLES OVER ALKMAAR ONTDEKKEN? GA NAAR WWW.ALKMAARPRACHTSTAD.NL

BERGEN / 38

Een spannend, meerdaags pro-


Platte stenenbrug

MEHR HOLLAND GEHT WIRKLICH NICHT In Alkmaar ist das ganze Jahr über viel los! Gemütliche Innenhöfe, Kanäle, Terrassen und abwechslungsreiche Veranstaltungen: das ist Alkmaar. Und natürlich der weltberühmte Käsemarkt, bei dem Sie sich buchstäblich die Augen aus dem Kopf schauen. Jeden Dienstagabend im Juli und August können Sie auf dem Waagplein dieses besondere Schauspiel bewundern, und natürlich jeden Freitagmorgen von Ende März bis Ende September. Aber es gibt noch mehr! PB / BERGEN

Einkaufen In den engen, charakteristischen Gassen der Altstadt können Sie flanieren und herrlich einkaufen. Ein gemütliches Café neben dem Nächsten, kleine Geschäfte und einheimische Boutiquen. In der „Langestraat“ und in der „Laat“ finden Sie zudem die großen Handelsketten, die sieben Tage in der Woche geöffnet sind. Auf einer der vielen Terrassen oder am Stadtstrand „De Kade“ können Sie sich zwischendurch mit köstlichen Leckereien verwöhnen lassen. Alkmaar entdecken Von den Kanälen über das schöne alte „Waag“-Gebäude mit dem Käsemuseum sowie von der „Grote Kerk“ bis zu den vielen Windmühlen am Stadtrand: Alkmaar bietet viel Kulturgeschichte. Genießen Sie alle Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus. Stündlich fährt ab „De Mient“ ein Ausflugsschiff ab mit einer ganz besonderen Rundfahrt durch die Grachten. Weitere Empfehlungen: machen Sie einen Spaziergang durch das „Goldene Zeitalter“, besuchen Sie die Museumshalle des „Goldenen Zeitalters“ im Stedelijk Museum Alkmaar (Stadtmuseum) oder nehmen Sie das Fahrrad und radeln Sie entlang der „Leeghwaterroute“ durch die Landschaft.

ALKMAAR VERANSTALTUNG, DIE MAN SICH NICHT ENTGEHEN LASSEN SOLLTE KÄSEMARKT Jeden Freitag von Ende März bis Ende September und jeden Dienstagabend im Juli und August. Auch Kinderkäsemärkte werden regelmäßig organisiert. 1. UND 2. JUNI: KAESKOPPENSTAD Dieses historische Ereignis versetzt die Innenstadt zurück in die Zeit kurz nach der Befreiung Alkmaars in 1573 („Alkmaar Ontzet“) 25. BIS 29. JULI: VICTORIE SAIL ALKMAAR Eine einzigartige Sammlung von 200 historischen Binnenschiffen bietet ein großartiges Schauspiel auf dem Wasser. 7. BIS 11. AUGUST: RAD-EUROPAMEISTERSCHAFT Ein aufregendes, mehrtägiges

Programm, bei dem Junioren sowie Elite-Fahrer um den Titel kämpfen, auf der Strecke sowie im Zeitfahren. ANFANG OKTOBER: SIEGESFESTE Am 8. Oktober sowie an den Tagen zuvor wird in Alkmaar der Sieg mit allen möglichen Aktivitäten gefeiert, mit einem großen Festumzug bis zu einer nostalgischen Kirmes. DEZEMBER BIS FEBRUAR: WARME WINTERMONATE Alkmaar bietet das ganze Jahr über ein pulsierendes Stadtzentrum, in den „Warme Wintermaanden“ macht es noch mehr Spaß mit allerlei zusätzlichen Aktivitäten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

MÖCHTEN SIE ALLES ÜBER ALKMAAR ERFAHREN? INFORMIEREN SIE SICH HIER: WWW.ALKMAARPRACHTSTAD.NL

BERGEN / 39


HOMESTORE BERGEN

Homestore Bergen · Plein 11 · 1861 JX BERGEN NH 072-5825347 · info@homestorebergen.nl · www.homestorebergen.nl

Landgoed Het Hof “Een tot de verbeelding sprekende ontmoetings- en belevingsplek.”

Eeuwigelaan 1, 1861 CL Bergen • +3172 582 1721 • yourbusiness@wearebooming.com • www.weareblooming.com/het-hof


VROUWEN HERKENNEN ZICH IN CHABO FRAUEN ERKENNEN SICH IN CHABO

Waar je haar in de winkel niet gauw zult tegenkomen, daar staat ze op Facebook en Instagram vaak model met kleding waarmee ze vrouwen weet te inspireren. Haar collectie is dan ook een aanwinst voor de reeks shop-in-shops die voor Chantal de Boer de verkoop doet. Een formule die haar past als een jas!

Im Laden sieht man sie nicht so schnell, aber auf Facebook und Instagram sieht man sie oft als Modell in Kleidung, mit der sie Frauen inspiriert. Die Kollektion von Chantal de Boer ist daher ein Gewinn für die Shopin-Shops, die für sie den Verkauf übernehmen. Diese Formel ist ihr geradezu auf den Leib geschnitten! Chantal, Eric en Roos

‘Het geeft mij de ruimte om al mijn aandacht te besteden aan de inkoop,’ legt Chantal uit. Terwijl zij verder vertelt, bekijk ik haar collectie. Het valt me op dat die interessant is voor zowel mij als mijn buurvrouw die duidelijk een andere smaak en maat heeft. ‘Qua maatserie en uitvoeringen wil ik voor elk type vrouw iets te bieden hebben; van jong tot oud en van slank tot een maatje meer. Dat is ook de reden dat de collectie per winkel verschilt. Die inkoop doe ik op gevoel, ik kijk naar wat ik zelf ook graag zou willen dragen. En dat werkt.’ Hoe dat mogelijk is zonder persoonlijk contact met klanten in de winkels te hebben, verklaart Chantal met haar dagen op de lifestylebeurzen. ’Daar kom ik de mensen tegen, hoor en zie ik wat ze zoeken; dat maakt het gemis ruimschoots goed.’

„Dadurch habe ich die Möglichkeit, mich vollständig auf den Einkauf zu konzentrieren,“ erläutert Chantal de Boer. Während sie weitererzählt, schaue ich mir ihre Kollektion an. Mir fällt auf, dass sie sowohl für mich interessant ist, als auch für meine Nachbarin, die doch ganz klar einen anderen Geschmack hat. „Ich möchte in Bezug auf Größen und Ausführungen jedem Typ Frau etwas bieten können: von jung bis alt und von schlank bis vollschlank. Daher ist die Kollektion auch in jedem Laden anders. Diesen Einkauf mach ich nach Gefühl, ich schau einfach, was ich selbst auch gern tragen würde. Und das funktioniert.“ Wie das geht, ohne dass sie persönlich Kundenkontakt in den Läden hat, erklärt sich Chantal de Boer durch ihre Tage auf den Lifestyle-Messen. „Dort begegne ich den Leuten, höre und sehe, was sie suchen; das gleicht den fehlenden Kontakt bei Weitem aus.“

De collectie van Chabo hangt in Bergen bij woonwinkel: Die Kollektion von Chabo hängt in Bergen im Einrichtungshaus: Homestore Bergen, Plein 11, Bergen +31 72 582 5347

BERGEN / 41
Kom genieten op green & terras van golfbaan Sluispolder

Entdecken und Genieร en sie golfgenuss

holes 99,8 1 x 2 2 x 9 holes 59,-

2 x 18 Lรถcher 99 2 x 9 Lรถcher ,59,en Vorlage di

geg

Sluispolderweg 7, Alkmaar

+31 72 511 14 95

info@sluispolder.nl

eser Anz eige

www.sluispolder.nl

Plein

JX Bergen

www.lidadijkstra.com tel. open: do t/m zondag, uur in hoogseizoen meer dagen open

Galerie Lida Dijkstra glaskunst bronzen beelden schilderijen keramiek en meer ...

Galerie Lida Dijkstra | Bergen

deze advertentie rtoon van op ve


Konditorei Roos

DE TROTS VAN BERGEN!

BERGENS GANZER STOLZ!

De enige echte banketbakker in Bergen is Roos. De bakkerij bestaat sinds 1896 en is daarmee de oudste nog bestaande winkel in Bergen. Het ruime assortiment bestaat veelal uit traditionele producten, maar wordt jaarlijks aangevuld met vernieuwende recepten. Dit alles bereid op authentieke wijze en met de allerbeste grondstoffen.

Die einzige echte Konditorei in Bergen ist Roos. Die Konditorei gibt es seit 1896 und damit ist sie der älteste, noch vorhandene Laden in Bergen. Das umfangreiche Sortiment besteht zum Großteil aus traditionellen Erzeugnissen, wird jedoch jedes Jahr durch neuartige Rezepte ergänzt. Alles wird auf traditionelle Weise aus den allerbesten Ausgangsprodukten zubereitet.

Ook op diverse terrassen kun je gebak van Roos proeven. Nu eet je op vakantie waarschijnlijk niet iedere dag taart, maar we nemen wel (bijna?) elke dag een ijsje. Goed om te weten dat ook de ijsproductie van A tot Z bij Roos zelf plaatsvindt. Eigenaar Elco Oudshoorn: ‘Wij halen ’s morgens de melk voor het roomijs bij boer Lodewijks op de Bergerweg en verwerken die dezelfde dag nog tot roomijs. Daardoor is het romiger en heeft het een volle smaak. Ons vruchtenijs maken wij op basis van vers fruit. Omdat er geen melkproducten in worden verwerkt, is het ook geschikt voor mensen met een lactose-intolerantie.’ Wie na de vakantie thuis van een stukje Roos wil laten meegenieten: de Bergerduintjes van Roos zijn een regelrechte traktatie!

Auch auf diversen Terrassen können Sie Kuchen von Roos verkosten. Zwar essen Sie vielleicht im Urlaub nicht jeden Tag Torte, aber wir essen doch (fast?) jeden Tag ein Eis. Vielleicht interessiert es Sie, dass auch die Eisherstellung von A bis Z bei Roos selbst stattfindet. Eigentümer Elco Oudshoorn: „Morgens holen wir die Milch für das Sahneeis beim Bauern Lodewijk am Bergerweg und verarbeiten sie noch am selben Tag zu Sahneeis. Dadurch ist es cremiger und hat einen vollen Geschmack. Unser Fruchteis stellen wir aus frischen Früchten her. Da darin keine Milchprodukte verarbeitet werden, eignet es sich auch für Leute mit LaktoseIntoleranz.“ Wer nach dem Urlaub auch die Zuhausegebliebenen mit etwas von Roos verwöhnen möchte: die Bergerduintjes von Roos sind ein echter Leckerbissen!

FOTOGRAFIE: ERNEST SELLEGER

Banketbakkerij Roos

Banketbakker Elco

Banketbakkerij Roos | Dorpsstraat 1, Bergen | +31 72 581 2473 | www.banketbakkerij-roos.nl

BERGEN / 45


SHOPSPECIAL

MET ZORG GEKOZEN

SORGFÄLTIGE AUSWAHL Boetiekhouders die stuk voor stuk hun eigen collecties hebben samengesteld: een feest om doorheen te lopen. Zeker als je geen haast hebt. Zoals nu, in de vakantie. Boutique-Besitzer/-innen, die allesamt ihre eigene Kollektion zusammengestellt haben: da ist schon das Blättern ein wahrer Genuss! Schon gar, wenn man nicht in Eile ist. So wie jetzt, im Urlaub.

SCHOENEN OM BIJ STIL TE STAAN:

BAR EN BOOTS

‘Exclusieve damesschoenen geïnspireerd op Italiaanse modehuizen’, zo duidt Bar en BooTs haar collectie. Tijgerprint met parels, vlammend oranje met wit, glanzend blauw met gouden en zilveren gesp… Wie bij Bar en BooTs een paar schoenen - Fratelli Rosetti, Kennel & Schmenger, Toral - heeft aangeschaft, gaat nooit meer onopgemerkt door het leven. De winkel ligt aan de voet van de Ruïnekerk en getuigt van zowel bescheidenheid als grootsheid. Net als het mooie Bergen. „Von italienischen Modehäusern inspirierte exklusive Damenschuhe“, so bezeichnet Bar en BooTs ihre Kollektion. Tigermuster mit Perlen, flammendes Orange mit Weiß, glänzendes Blau mit goldener und silberner Schnalle... Wer bei Bar en BooTs ein Paar Schuhe - Fratelli Rosetti, Kennel & Schmenger, Toral - erworben hat, geht nie mehr unbemerkt durchs Leben. Der Laden liegt am Fuß der Ruinenkirche und zeugt sowohl von Bescheidenheit als auch von Grandeur. Genau wie das wunderschöne Bergen.

Bar en BooTs Oude Prinsweg 25 Bergen +31 72 737 0361 www.barenboots.nl Ook te vinden op Stationsweg 85A, Heiloo

BERGEN / 46


PATRICIA BRUYNSE

INNOVATIEVE EN DUURZAME FASHION Tijdloze dameskleding met een modern silhouet: de ontwerpers van de labels die Patricia verkoopt, maken het verschil door zowel duurzaam te ondernemen als tegelijkertijd hun kunstenaarschap uit te drukken in geprinte details, design, kleur, kwaliteit en natuurlijke stoffen. Haar 5-jarig jubileum viert Patricia met in april een korting van 15% op Ritva Falla en Blaest jassen, en in mei met 10% korting op Jungle Folk en Rhumaa. Ook online. Maar dan moet u, vóór u afrekent, haar eerst feliciteren! Zeitlose Damenbekleidung mit moderner Silhouette: die Designer der Marken, die Patricia Bruynse verkauft, unterscheiden sich einerseits durch nachhaltiges Unternehmertum und andererseits durch künstlerische Ausdruckskraft, die sich in Druckdetails, im Design, in Farbe, Qualität und natürlichen Stoffen äußert. Ihr fünfjähriges Jubiläum feiert Patricia Bruynse im April mit 15 % Ermäßigung auf Ritva Falla und die Jacken von Blaest und im Mai mit 10 % Ermäßigung auf Jungle Folk und Rhumaa. Auch online. Bevor Sie bezahlen, müssen Sie ihr dann aber erst gratulieren!

Patricia Bruynse, Ruïnelaan 1, Bergen – NH www.patriciabruynse.nl

IT’S MENS WEAR! Slechts een heel kleine greep uit de vele merken die het Modekantoor biedt: Drykorn, Closed, Goodpeople, 100Hands, Wool&Co, Adam underwear, Morse Code, Colmar, Blauer, Crossley en Profuomo. Modekantoor weet zich omgeven door een mix aan leuke winkeltjes, een koffiezaak aan de overkant en vlakbij een broodjeszaak met daarnaast Pinoccio met Italiaans ijs. Dat betekent dat niemand zich hoeft te vervelen terwijl jij rustig aan het passen bent. Nur eine kleine Auswahl aus den vielen Marken, die das Modekantoor bietet: Drykorn, Closed, Goodpeople, 100Hands, Wool&Co, Adam underwear, Morse Code, Colmar, Blauer, Crossley und Profuomo. Das Modekantoor ist von einer bunten Mischung netter kleiner Läden umgeben, auf der anderen Straßenseite können Sie Kaffee kaufen, ganz in der Nähe belegte Brötchen und daneben gibt's bei Pinoccio italienisches Eis. Es braucht sich also niemand zu langweilen, während Sie in aller Seelenruhe beim Anprobieren sind.

Modekantoor Plein 67, Bergen +31 72 767 6284 www.modekantoor.nl

BERGEN / 47


boat

rent scooter

Rent a boat or scooter events Go with the Flo is your best partner to explore the beautiful Countryside. Rent a Scooter to potter around Bergen and Bergen aan Zee or go with the Boat through the wonderful Flora and Fauna of the Bergermeer and flow around the narrow Canals of the medieval City of Alkmaar.

Go with a stuffed coolbox Bouncing bubbes GPS trails Barbequeparty Karaoke Teambuilding Bonfire Live DJ Dancing Bluethooth Boombox

â˜?06 - 396 97 275 www.gowiththeflo.nl â™


SHOPSPECIAL

PT POST

CONCEPTSTORE BERGEN Waar voorheen de loketbeambten van het postkantoor huishielden, daar vind je nu de meest bijzondere hebbedingen, meubels, lekkernijen en kleding. De kleding is van by Alissa, Place du Soleil, Vintage no.5 en PT Post. De woonaccessoires van Mooie Vachten.nl, Hollywood, &klevering, Sluiz en PT Post. De boeken van Lire la Vie. De vintage kleding met klasse wordt geleverd door Vintage no.5, maar ook kleding van ontwerpers als Pure-Dc, Bleij Ji en SPRDLX zijn te koop onder het dak van PT Post. Dort, wo früher die Schalterbeamten der Post ihr Reich hatten, finden Sie jetzt Außergewöhnliches verschiedenster Art: Schnickschnack, Möbel, Leckeres und Kleidung. Die Kleidung ist von by Alissa, Place du Soleil, Vintage no.5 und PT Post. Die Wohnaccessoires von Mooie Vachten.nl, Hollywood, &klevering, Sluiz und PT Post. Die Bücher von Lire la Vie. Die Vintage-Kleidung mit Klasse wird von Vintage no.5 geliefert, aber auch Kleidung von Designern wie Pure-Dc, Bleij Ji und SPRDLX kann man unter dem Dach von PT Post kaufen.

PT Post, Oude Prinsweg 23, Bergen +31 72 743 9797, www.ptpost.nl

JE VAKANTIELIEFDE

LIGT BIJ SCHOLTEN Van Frankrijk tot Californië en van Nieuw-Zeeland tot Spanje, je vakantieliefde op het gebied van wijn vind je terug bij Scholten, de drankenspecialist van Bergen en omstreken. Niet minder uitgebreid is hun assortiment aan whisky en overig gedistilleerd. En voor wie zijn grote liefde nog moet veroveren: iets moois uit hun ruime keus aan accessoires of glaswerk van Schott Zwiesel zou zomaar een stap in de goede richting kunnen zijn. Von Frankreich bis Kalifornien und von Neuseeland bis Spanien, Ihre Urlaubsliebe auf dem Gebiet von Wein finden Sie bei Scholten, dem Weinund Getränkefachgeschäft für Bergen und Umgebung. Sie finden dort auch ein umfangreiches Sortiment Whisky und andere Spirituosen. Und wer noch auf der Suche nach seiner großen Liebe ist, für den könnte etwas Schönes aus ihrer großen Kollektion Accessoires oder Gläser von Schott Zwiesel ein Schritt in die richtige Richtung sein.

Slijterij Scholten Dorpsstraat 5 Bergen +31 72 581 2226 www.slijterijscholten.nl

BERGEN / 49


G Goudkust VAKANTIEWONINGEN

Beste huizenbezitter,

Lieber Urlaubsgast,

Gaat u dit jaar op vakantie en wilt u, net als

Möchten Sie diesen Sommer noch eine

verhuren door Goudkust Vakantiewoningen?

der Umgebung machen? Dann schauen Sie

vele andere huiseigenaren, uw huis laten

Wij regelen alles voor u, terwijl zorgeloos op

vakantie gaat.

Denkt u al jaren, “dat zou ik ook wel eens

willen”? Neem dan contact met ons op voor

een vrijblijvend gesprek. Wie weet staat uw huis dan binnenkort op onze website.

Woche Urlaub im schönen Bergen oder in

jetzt auf der Website von Goudkust Vakantiewoningen, ob noch eine Unterkunft für Sie frei ist. Auf unserer Website finden Sie

Apartments, Ferienhäuser, wunderschöne

Villen und Bauernhöfe. Kurz und gut, es ist für jeden etwas dabei.

Goudkust Vakantiewoningen | Prins Hendriklaan 13 | Bergen | info@goud-kust.nl | www.goud-kust.nl | +31 72 2029331

BERGEN / 50


SHOPSPECIAL

FLORIAN VOOR IEDERE MAN EN ELKE GELEGENHEID

Jij neemt rustig een kop koffie en Florian stelt uit zijn hoogwaardige collectie combinaties samen die passen bij jouw stijl. Met zijn jarenlange ervaring geeft hij je ook graag deskundig advies. Doel is immers dat je stijlvol, volgens de laatste trends en met een goed gevoel de winkel uitstapt. Dat goede gevoel zit mede in de kwaliteit en de comfortabele dracht. Want die vind je terug in de gehele collectie. Sie trinken in aller Ruhe eine Tasse Kaffee und Florian stellt aus seiner hochwertigen Kollektion Kombinationen zusammen, die zu Ihrem Stil passen. Mit seiner jahrelangen Erfahrung berät er Sie auch gern sachkundig. Denn schließlich sollen Sie sein Geschäft ja stilvoll, den jüngsten Trends entsprechend und mit einem guten Gefühl. verlassen. Dieses gute Gefühl kommt auch durch die Qualität und den Tragekomfort. Dadurch zeichnet sich nämlich die gesamte Kollektion aus.

Florian Bergen, Jan Oldenburglaan 6, Bergen, +31 72 767 6063, www.florianbergen.nl

METAMORFOSE BIJ

TOETI NOEMI Toeti Noemi heeft dit voorjaar een verfrissende metamorfose ondergaan. Naast de leukste schoenen en sandaaltjes zijn er ook heel leuke, trendy modemerken te vinden. Noemi is wekelijks op zoek naar nieuwe items om deze snoepwinkel voor ladies aan te vullen. Toeti Noemi wurde in diesem Frühjahr einer erfrischenden Metamorphose unterzogen. Außer den schönsten Schuhen und Sandaletten finden Sie hier auch sehr schöne, trendy Modemarken. Noemi sucht jede Woche neue Artikel zur Ergänzung dieses Ladens, der die Herzen der Ladies höher schlagen lässt.

Toeti Noemi, Stationsstraat 5, Bergen, +31 72 589 6040, www.toetinoemi.nl

BERGEN / 51


HOTEL BERGEN Sfeervol, knus en gastvrij familiehotel. Het ideale startpunt voor uw vakantie. Het hotel is gelegen aan de rand van het pittoreske centrum van Bergen. Vele bezienswaardigheden en prachtige locaties zijn vanaf Hotel Bergen makkelijk te bereiken. We verwelkomen u graag in een van onze sfeervolle en ruime kamers.

BERGERWEG 25 BERGEN NH | +31 (0) 72 5894902

INFO@HOTELBERGEN.NL | WWW.HOTELBERGEN.NL

HOTEL BERGEN

“Bij blooming beach in Bergen aan Zee is het heerlijk genieten in een ongedwongen sfeer met beachy borrels en bites. Lekker languit op een strandbed, of fanatiek tijdens een potje beachvolleybal, blooming beach biedt het decor voor ultieme ontspanning.”

Parkweg 37, 1865 AG Bergen aan Zee • +3172 582 0520 • welcome@wearebooming.com • www.weareblooming.com/beach


BERGEN IN BEELD

LICHTJESAVOND Elk jaar, op de 1ste woensdag van augustus, is er Lichtjesavond in het centrum van het kunstenaarsdorp Bergen. De inwoners en ondernemers van het dorp versieren de tuinen en terrassen met vele waxinelichtjes, lampionnen en lampjes. Het feest begint zodra het donker wordt. Ware publiekstrekker is de Petrus en Pauluskerk!

Jedes Jahr am 1. Mittwoch im August gibt es Lichtjesavond im Zentrum des Künstlerdorfes Bergen. Die Einwohner und Unternehmer des Dorfes schmücken die Gärten und Terrassen mit vielen Teelichtern, Laternen und Lichtern. Die Party beginnt sobald es dunkel wird! Echter Publikumsmagnet ist der Peter-Paul-Kirche!

FOTOGRAFIE: JAN JONG

PB / BERGEN


Voor al uw vakantie boodschappen kunt u terecht bij DEEN Bergen!

DEEN Bergen Plein 4 1861JZ Bergen

BERGEN / 54

Elke dag open! Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 21.00 uur


ACTIES ZIJN ALLEEN GELDIG BIJ DEEN BERGEN VAN MAANDAG 15 APRIL T/M ZONDAG 12 MEI 2019

Winkel met korting!

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Vergeer stazak Old Holland kaas

WestFrieschLander babykaasje naturel, groene pesto, rucola of olijf/tomaat stuk 450 gram

stuk 650 gram

25

7.

Actieprijs per kilo 9.85

3.

3.50

Boerenkaasje naturel

50

krustie broodjes

DEEN Krustie kampioentje

stuk 900 gram

3 stuks 1.20

6. Hellema speculaas Delftsblauw

Actieprijs per kilo 7.22

0.80

50

8.00

krustie broodjes

5.

Actieprijs per kilo 11.54

emmer 330 gram

6.00

00

DEEN ambachtelijke West-Friese achterham 100 gram

De aller-te! lekkers

2+1

1.

75

gratis Wilhelmina pepermunt

2.29

Fuet en fuet met peper op een houten snijplank met mes

blik

blik

per stuk

1.

50

3.

50

Sushi partyschaal schaal 42 stuks

Sushi vers bereid VERS BEREID bij u in de winkel! BIJ U IN

DE WINKEL

!

Altijd

12.

50

4.

00

Actieprijs per kilo 11.11

Klompenhoeve Egmondse biologische geitenkaasbolletjes in olie


WANDELEN IS MEER DAN ALLEEN GEZOND Je komt jezelf ook weer eens tegen! ‘Het is ook leuk, gezellig, avontuurlijk, rustgevend en sportief.’ Dit pleidooi om vaker de wandelschoenen aan te trekken, komt van Fred Rodenbach van het Wandelnetwerk, een non-profit organisatie die de mooiste routes uitzet in Noord-Holland. Voor mensen die graag wandelen, maar de weg nog niet weten. Of hem steeds kwijt zijn. FOTOGRAFIE: ERNEST SELLEGER | TEKST: AUGUSTA VERBURG

BERGEN / 56


Zoals Nanette: zij heeft zelfs een TomTom nodig om in een gebouw de weg terug te vinden van het toilet naar de vergaderzaal. Uit angst te verdwalen loopt ze daarom altijd hetzelfde rondje, vooral in bos en duingebied. Maar aan de hand van het Wandelnetwerk durft ze het avontuur wel aan. Het begint allemaal met www.wandelnetwerknoordholland. nl; daar kun je je route uitkiezen, of – dat is wel zo handig – je downloadt de gelijknamige app die je gidst door natuurgebieden, boerenlandpaden, langs sloten en over bruggetjes. Nanette kiest voor het poldergebied achter Groet. ‘Ik hou van de ruimte, de nevel over de weilanden, de geur van mest, het gekwaak van kikkers en de enorme rust die van het landschap uitgaat. Dus dit parcours is aan mij zeer besteed. Echt warm is het nog niet, maar de zon schijnt en er staat nauwelijks wind. Nu ik er ben – ik heb startpunt Har-

gen-Groet gekozen - realiseer ik me dat ik hier weleens heb gefietst. Een prachtig gebied, voor mij toen eindigend op een terras in Groet. Zouden mensen dit echt niet kennen?’ Fred daarover: ‘Natuurlijk zijn er al heel veel wandelroutes, maar dat zijn vooral langeafstandwandelpaden, streekpaden, stadwandelingen en wandelroutes in natuurgebieden en parken. Daarmee blijft een groot gedeelte van landelijke gebieden buiten beeld. Het Wandelnetwerk combineert alle landschappen, voegt routes toe en maakt het mogelijk om zelf te kiezen voor een

>

EEN GRATIS APP DIE JE GIDST DOOR NATUURGEBIEDEN

BERGEN / 57


korte of lange wandeling, een ommetje of een lijnwandeling.’ In Noord-Holland is met het idee voor een wandelnetwerk een start gemaakt vanuit de gemeente Bergen, samen met Alkmaar en Heiloo; dat gold meteen als pilot voor heel Kennemerland en het land achter de duinen. Maar ook in WestFriesland werd het opgepakt en liet men zich inspireren door voorbeelden uit andere streken in Nederland, zoals Twente. Aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en Provincie Noord-Holland hebben we te danken dat het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo in 2012 is gerealiseerd. Vanaf dat moment kwam Fred in beeld. ‘Ik voel het als een eer dat ik hieraan mag werken. Behalve de genoemde zijn er nog veel meer betrokken partijen,

BERGEN / 58

‘DIK TROM ZOU HIER GEEN GEK FIGUUR SLAAN’ maar het gaat er ons niet om overal vlaggetjes van overheden, terreinbeheerders en bedrijven te etaleren, want dat leidt alleen maar af van waar het in de kern om gaat: dat is wandelen!’ ‘Zo is het maar net, dus ik zet de pas erin. Wat is het hier stil! Behalve een enkele verdwaalde fietser ben ik de enige die hier loopt te genieten van dit oer-Hollandse landschap. Want dat is het: Dik Trom zou hier geen gek figuur slaan met zijn polsstok. Anders dan in de zomer liggen de bootjes nog


te slapen. Het is een geliefd gebied van vissers, herinner ik me. Ik ga de dijk op. Hoe zat het ook alweer: het schoolboekje vertelde over de Waker, dat is de Hondsbossche zeewering die is verbreed, de Slaper bij Groet, daar loop ik nu als ik het goed heb, en de Dromer, maar die bestaat niet meer. Verder zal het me allemaal een worst wezen; ik kijk alleen nog maar op mijn mobiel om niet te verdwalen, niet om de historie uit te pluizen. Mijn boerenbloed begint te stromen: als kleindochter van een boer (die al tot de geschiedenis behoorde voor ik werd geboren) zingt mijn hart als ik koeien nog in de wei zie staan. Uiteraard wetend dat dit geen koeien zijn, maar pinken – een tiener-koe, zeg maar - hoop ik dat ze hun leven lang net zo van de buitenlucht mogen genieten als ik nu. Tegelijkertijd betrap ik me erop

dat ik ook te veel zit ‘opgehokt’: hoe lang is het niet geleden dat ik mezelf de tijd gunde om echt naar buiten te gaan? Waarom beperk ik dit soort uitstapjes alleen tot de zomer? Drempelverlagend, noemde Fred dit initiatief, maar trekt de app me ook achter mijn bureau vandaan? Of is daar meer voor nodig? Ik stel mezelf serieus de vraag en moet bekennen dat ik mijn dagen te vaak laat opeten door de waan van de dag. Ik zie de picknicktafel waarvan ik heb gehoord dat een bewoner uit deze buurt hier in de zomer elke dag zorgt voor een vaasje verse bloemen als warm welkom voor de wandelaar. Hier rust ik even uit. En turend in de verte denk ik: ja, dat ga ik doen.’ < WWW.WANDELNETWERK.NH

BERGEN / 59


Tattoos en piercings Bergen Tattoo - Piercings - Vintage Kleding - Wendys Earrings Plein 9 - Bergen NH - tel.: 072-5826900 info@ophetlifegeschreven.nl • www.ophetlifegeschreven.nl


WOODLANDS

WOLLRING GALLERY

VOLLE MAAN WANDELING

AGENDA

APRIL - JULI 2019 APRIL t/m 10/06/2019 Expositie Vlaamse Expressionisten Museum Kranenburgh, Bergen ----------------19/04/2019 De 5 van Schoorl, MTB wedstrijd MTB-route Schoorl

MEI 04/05/2019 – 08/06/2019 Expositie van Muriel Boer Wollring Gallery (Ruïnelaan 3a) ----------------09/05/2019 Sterren kijken Schoorlse Duinen 21:30 - 23:30 uur, Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1 ----------------11/05/2019 Reddingbootdag Boulevard Zuid 5, Egmond aan Zee ----------------18/05/2019 Geraniummarkt 40ste editie 06.00 - 18.00 uur, Plein Bergen ----------------24/05/2019 Shoppingnight, 18.00 – 23.00 uur, Centrum Bergen ----------------25/05/2019 Proef Egmond, 11:30 - 17:00 uur, Egmond aan Zee, centrum ----------------26/05/2019

Langs de Bello Lijn 10.00 uur, Kogendijk 105, Bergen ----------------30/05/2019 Dauwtrapwandeling 07.00 – 09.30 uur Schaapskooi, Zeeweg 2 Bergen ----------------31/05/2019 Thank God It’s Friday, dansfeest met dj’s Frank en Guido, De Taverne

JUNI 01/06/2019 – 02/06/2019 Woodlands Festival 2019 13.00-23.00 uur, Oudtburghweg 3, Bergen ----------------02/06/2019 Schaapscheren, 10.00 – 16.00 uur Zeeweg 2, Bergen ----------------09/06/2019 – 10/06/2019 Concours Hippique, 09.00-18.00 uur vm BSV terrein aan de Oudburghweg in Bergen ----------------09/06/2019 Nick Dittmeijer & sawdusters, soul & blues uit de USA, De Taverne ----------------13/06/2019 – 16/06/2019 SchoK Festival, Schoorl, diverse adressen ----------------15/06/2019 Visserijdag Egmond, 10.00 uur

Pompplein 1, Egmond aan Zee ----------------21/06/2019 – 23/06/2019 Heerlijk Bergen, foodtruckfestival rond de Ruïnekerk in Bergen ----------------23/06/2019 Kunstmarkt aan de C.F. Zeilerboulevard 11.00 - 17.00 uur, Bergen aan Zee ----------------28/06/2019 – 29/06/2019 Indian Summer, groot muziekfestival, Geestmerambact ----------------28/06/2019 Fairtrade Festival Wereldwinkel 13.15 uur rondom de Ruïnekerk in Bergen

JULI 06/07/2019 – 07/07/2019 Kindermuziekfestival, 10.00 - 18.00 uur Huize Glorie, Bergen aan Zee ----------------12/07/2019 – 30/07/2019 Zomerexpositie oa. Emilio Kruithof Wollring Gallery (Ruïnelaan3a) ----------------14/07/2019 Kunstmarkt aan de C.F. Zeilerboulevard, 11.00 - 17.00 uur in Bergen aan Zee ----------------14/07/2019 Hoffelijke Landgoed Lunch in de bloementuin van Het Hof i.s.m. MAGGS magazine

BERGEN / 61


MIDSUMMER Ontdek onze kunstzinnige en kleurrijke collectie......!

* Meubelen en aparte verlichting * Kussens en woontextiel * Halfedelsteen sieraden en mineralen * Gedekte tafel * Keramiek, schilderijen en beeldhouwwerk

Kunst Ga ler n en ie oo W

genboog Re

Stationstraat 6 1861 GA Bergen NH ∙ Tel. 072-5314476 Volg ons op facebook: (galerieregenboog)


LUNCH HET HOF

LICHTJESAVOND

KUNSTMARKT BERGEN

AGENDA

JULI - OKTOBER 2019 15/07/2019 Volle Maan wandeling, 21.00-23.00 Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1 ----------------25/07/2019 – 30/07/2019 Circus Sarani, diverse voorstellingen Schoorl aan de Sportlaan ----------------27/07/2019 Duinenfietstocht langs Bergen/ Bergen aan Zee, opstappen in Bakkum (Le Champignon) 29/07/2019 – 17/08/2019 The International Holland Music Sessions, verschillende concerten Ruïnekerk, Bergen

AUGUSTUS 01/08/2019 – 03/08/2019 Circus Sarani, diverse voorstellingen Schoorl aan de Sportlaan ----------------2 t/m 4 aug Caribbean Weekend, centrum Egmond aan Zee ----------------07/08/2019 Lichtjesavond, centrum Bergen nh ----------------14/08/2019 Volle Maan wandeling, 21.00-23.00 uur Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1 ----------------18/08/2019

Kunstmarkt aan de C.F. Zeilerboulevard 11.00 - 17.00 uur, Bergen aan Zee ----------------30/08/2019, Lichtjesavond, 20.00 - 23.00 uur Groet

SEPTEMBER 01/09/2019 Kunstmarkt aan de C.F. Zeilerboulevard 11.00 - 17.00 uur, Bergen aan Zee ----------------06/09/2019 – 08/09/2019 Jazz & Sail, Bergen/Bergen aan Zee 09/09/2019 Open Hoftuindagen, 11.00 – 21.00 uur landgoed het hof, Bergen ----------------14/09/2019 – 15/09/2019 Zomerwandeling Groet, 07.00 - 17.00 uur Start bij dorpshuis de Blinkerd 15/09/2019 Open monumentendag verschillende locaties

OKTOBER 13/10/2019 en 14/10/2019 Volle Maan wandeling, 21.00-23.00 uur Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1 ----------------18/10/2019 – 27/10/2019 Kunst10Daagse 2019 Bergen/Bergen aan Zee

TERUGKEREND Beeldende Kunstmarkt rondom de Ruïnekerk in Bergen, iedere donderdag 27/6 t/m 29/8/2018 van 17.00 - 22.00 uur ----------------Zaterdagmarkt (warenmarkt) rondom de Ruïnekerk in Bergen. Het hele jaar door van 08.30 - 17.00 uur ----------------- Kaasmarkt in Alkmaar elke vrijdag, vanaf 29 maart t/m 27 september 2019 van10.00-13.00 uur. In 2019 vinden de avondkaasmarkten plaats in juli & augustus op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Daaromheen is een gezellige ambachtsmarkt/braderie. De weekmarkten in de omgeving zijn: • Bergen NH: elke zaterdag • Egmond aan zee: elke donderdag • Alkmaar: elke zaterdag ----------------In de duinen bij de schaapskooi – elke 2e zondag van de maand, wandeling van ± 2 uur o.l.v. een IVN-natuurgids. Start bij de parkeerplaats Uilenvangerweg om 10.15 uur. Duinkaart verplicht. ----------------Muziekliefhebber? Hou de agenda van De Taverne Bergen in de gaten op www.tavernebergen.nl.

BERGEN / 63


Wandelen langs de kust van Bergen aan Zee

Wandern an der Küste bei Bergen aan Zee

Bergen aan Zee ligt middenin één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Daarom is het voor elke wandel- of fietsliefhebber een ‘must’ om er een keer te zijn geweest. En voor langer verblijf biedt Hotel Meyer met 36 kamers en 8 appartementen een volledig vakantiegevoel. Al is het maar voor 1 nacht... Grand café Maz, is met verwarmd terras, voor elke wandel- of fietstour, als tussen- of eindstation, een ideale gelegenheid om te vertoeven. Tijdens wandelevenementen hebben wij arrangementen met pendeldienst (zie de website). Tot ziens in Bergen aan Zee!

Bergen aan Zee liegt mitten in einem der schönsten Naturschutzgebiete der Niederlande. Wander- oder Radfreunde müssen hier einfach mal gewesen sein. Wer länger bleibt, findet im Hotel Meyer mit seinen 36 Zimmern und 8 Apartments das vollkommene Urlaubsgefühl. Auch wenn es nur für 1 Nacht ist ... Grand Café Maz ist mit seiner beheizten Terrasse für jede Wanderung oder Fahrradtour ideal als Zwischen- oder Endstation. Bei Wanderveranstaltungen haben wir Arrangements mit Pendeldienst (Siehe unsere Website). Bis bald in Bergen aan Zee!

Hotel Meyer Bergen aan Zee | 072 - 58 124 88 | info@ hotelmeyer.nl | www.hotelmeyer.nl


PB / BERGEN

BERGEN IN BEELD

KABOUTERBOS Bij Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer liggen twee kabouterpaden. De ene belevingsroute gaat naar het hoogste duin van Nederland, de andere is meer geschikt voor jonge kinderen en wandelwagens. Onderweg mogen de kinderen met behulp van de spulletjes in de rugzak allerlei leuke opdrachten doen. Na afloop krijgen ze een kabouterdiploma.

Am Zentrum ‘Buitencentrum Schoorlse Duinen’ fangen zwei Zwergenpfäden an. Ein Pfad geht die Düne hoch und ist für ältere Kinder, der andere ist für die kleinsten Kinder und Kinderwagen geeignet. Unterwegs dürfen die Kinder mit Sachen aus dem Rucksack Aufträge machen. Am Ende bekommen die Kinder ein Zwergendiplom. Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, Schoorl, +31 72 509 3352 www.staatsbosbeheer.nl/naarbuiteninschoorl


ADRESSEN

ADVERTEERDERS BERGEN MAGAZINE GOLFBAAN SLUISPOLDER HOTEL MEYER BLOOMING BEACH STRANDPAVILJOEN EVI BEACH BAZAR [STIJL] OUTLET DUINMANEGE VAN POELENBURGH DUTCHEN HOTEL BERGEN GO WITH THE FLO LA TERRAZZA WONDERS [STIJL] SISTER & TREND DUINVERMAAK BANKETBAKKERIJ ROOS SLIJTERIJ WIJNHANDEL SCHOLTEN BRECHTJE OLSTHOORN INTERIORS [STIJL] NANETTE'S APPARTEMENTEN BLOOMING HOTEL LANDGOED HET HOF FILMTHEATER CINEBERGEN DE WARE JACOB WIJNKOPERIJ DE GOUDEN TON FLORIAN BERGEN ECHTE BAKKER MOL (DRIELUIK) KAASBOER NIEK (DRIELUIK) KEURSLAGER ROGIER V.D. BOS (DRIELUIK) VISSPECIALIST HUESY (DRIELUIK) FELUCHE FASHION & LIFESTYLE RESTAURANT JULIE! DE TAVERNE BUSKER TWEEWIELERS MARCCAIN RESTAURANT CUNST BOSCHLUST APPARTEMENTEN B-HOME WITH US THE OBSESSION OF ART ORGANIC FOOD FOR YOU ECHT BERGEN SUMMUM WOMAN BRANDSTORE PT POST BAR EN BOOTS BISTRONOMIE 'T PARKJE SUPERMARKT DEEN LIDA DIJKSTRA CHABO FASHION HOMESTORE BERGEN MODEKANTOOR BIJ MEREL BOULANGERIE TATTOO & PIERCINGS MOON YOGA CLUB GOUDKUST VAKANTIEWONINGEN RESTAURANT ONDER DE LINDE RESTAURANT HET HUIS MET DE PILAREN PATRICIA BRUYNSE EVA NAILS BERGEN SHOEBOX BERGERAC WOON, LEEF EN GENIET VILLA HOTEL KRANENBERGH TOETI NOEMI DE REGENBOOG BOEKHANDEL THOMAS BERGEN COSMETICS TALLY-HO

BERGEN / 66

SLUISPOLDERWEG 7, ALKMAAR JACOB KALFFWEG 4, BERGEN AAN ZEE PARKWEG 37, BERGEN AAN ZEE VAN DER WIJCKPLEIN 14B, BERGEN AAN ZEE VAN DER WIJCKPLEIN 8, BERGEN AAN ZEE DUINWEG 7, SCHOORL DUINWEG 129, SCHOORL HEEREWEG 56 (RECEPTIE), SCHOORL BERGERWEG 25 BERGERWEG 82 BREELAAN 7A BREELAAN 11 BREELAAN 15 BREELAAN 132 DORPSSTRAAT 1 DORPSSTRAAT 5 DORPSSTRAAT 6 DORPSSTRAAT 10 DORPSSTRAAT 82 DUINWEG 5 EEUWIGELAAN 1 EEUWIGELAAN 7 JAN JACOBLAAN 3 JAN OLDENBURGLAAN 4 JAN OLDENBURGLAAN 6 JAN OLDENBURGLAAN 14 JAN OLDENBURGLAAN 14 JAN OLDENBURGLAAN 14 JAN OLDENBURGLAAN 14 JAN OLDENBURGLAAN 19 JAN OLDENBURGLAAN 19 KAREL DE GROTELAAN 1 KERKSTRAAT 1 KERKSTRAAT 13 KLEINE DORPSSTRAAT 1 KRUISWEG 60 LOUDELSWEG 81 MOLENSTRAAT 3 NESDIJK 20B OUDE PRINSWEG 5 OUDE PRINSWEG 13 OUDE PRINSWEG 23 OUDE PRINSWEG 25 OUDE PRINSWEG 29 PLEIN 4 PLEIN 7 PLEIN 11 PLEIN 11 PLEIN 67 PLEIN 75 PLEIN 9 PRINS HENDRIKLAAN 7 PRINS HENDRIKLAAN 13 PRINSESSELAAN 22 RAADHUISSTRAAT 10 RUÏNELAAN 1 RUÏNELAAN 3A RUÏNELAAN 6-8 RUÏNELAAN 7 RUÏNELAAN 31 STATIONSSTRAAT 5 STATIONSSTRAAT 6 STATIONSSTRAAT 7-9 STATIONSSTRAAT 11 STATIONSSTRAAT 21

WWW.SLUISPOLDER.NL WWW.HOTELMEYER.NL WWW.WEAREBLOOMING.COM WWW.STRANDPAVILJOENEVI.NL WWW.BEACHBAZAR.NL WWW.STIJLBERGEN.NL WWW.POELENBURGH.NL WWW.DUTCHEN.NL WWW.HOTELBERGEN.NL WWW.BOOTJESVERHUURBERGEN.NL WWW.LATERRAZZA.NL WWW.WONDERSETENENDRINKEN.NL WWW.STIJLBERGEN.NL WWW.DUINVERMAAK.NL WWW.BANKETBAKKERIJ-ROOS.NL WWW.SLIJTERIJSCHOLTEN.NL WWW.BRECHTJEOLSTHOORN.NL WWW.STIJLBERGEN.NL WWW.NANETTES.NL WWW.WEAREBLOOMING.COM WWW.WEAREBLOOMING.COM WWW.CINEBERGEN.NL WWW.RESTAURANT-DEWAREJACOB.NL WWW.DEGOUDENTON.NL WWW.FLORIANBERGEN.NL WWW.ECHTEBAKKERMOL.GRAAGGEDAAN.NL WWW.KAASBOERNIEK.NL WWW.ROGIERVANDENBOS.KEURSLAGER.NL WWW.FELUCHE.NL WWW.RESTAURANTJULIES.NL WWW.TAVERNEBERGEN.NL WWW.BUSKERFIETSEN.NL WWW.STIJLBERGEN.NL WWW.RESTAURANTCUNST.NL WWW.BOSCHLUSTBERGEN.COM WWW.B-HOMEWITHUS.COM WWW.ARTOBSESSION.NL WWW.ORGANICFOODFORYOU.NL WWW.ECHTFOOD.NL WWW.SUMMUMWOMAN.COM WWW.PTPOST.NL WWW.BARENBOOTS.NL WWW.PARKJE.COM WWW.DEEN.NL WWW.LIDADIJKSTRA.COM WWW.CHABOFASHION.NL WWW.HOMESTOREBERGEN.NL WWW.MODEKANTOOR.NL WWW.BIJMEREL.COM WWW.OPHETLIFEGESCHREVEN.NL WWW.MOON YOGA CLUB.NL WWW.GOUD-KUST.NL WWW.RESTAURANT-ONDERDELINDE.NL WWW.PILARENBERGEN.NL WWW.PATRICIABRUYNSE.NL WWW.EVANAILS.NL WWW.SHOEBOXBERGEN.NL HTTPS://WWW.BERGERAC.NL WWW.VILLAKRANENBERGH.NL WWW.TOETINOEMI.NL WWW.LIBRIS.NL/THOMAS WWW.BERGENCOSMETICS.NL WWW.TALLY-HO.NL


RU

E SS

NW

Restaurants/bars/hotels

EG

Winkels/salons Kunst/cultuur/sport

LA

AN

BR

VIJ

R VE

EEL

BINNEN

NOORD

KLAAN

Modekantoor

Mijn Smaak Lifestyle

PLEIN

Edelsmid Stammis Hunkemöller By Merel

Zonvaart reizen

Bloemen van Nuijens

Bello

Pinoccio HEMA

't Parkje

Smodzy

PRINS HENDRI

Drieluik

Gonzalez

Optie1

Homestore Bergen /Chabo

Tattoo & Piercing

Lida Dijkstra

Rituals

Coastline

Toeti Noemi

Schaap over de Dam

Florian Fernandel Bergen

Deen Supermarkt

DRE

EF

SWEG Lancelot 4Kids

Ruïnekerk

Taverne

KAREL d' Allerleukste

Busker Pilaren

Vergeet-mij-niet Patricia Bruynse

De Finse Winkel

Eva Nails Lupske Brechtje Olsthoorn Interiors

Roos

[Stijl] Shoebox

L'Etoile Huis van Bergen

OTELA

AN

Restaurant Cunst

Joblin Marskramer

D Kidzs

KLE

MarcCain Camelot Slijterij Scholten

INE

DO

RPS

STR

AA T

Bergerac

DOR

PSST

RAA T

Beko The Obsession of Art

MOLENSTRAAT

Villa Kranenbergh

DE GR

N

- CineBergen - Museum Kranenburgh - Het Hof - Evi - blooming beach - Hotel Meyer - Beach Bazar

De Gouden Hamptons Ton

ENPA

AN

Goudkust

MIDD

E LA

La Terrazza

BREELAA

E

IG EUW

[Stijl] Siter & Trend

Moon Yoga Club

Feluche

Shoeby

JAN OLDENBURGLAAN

RUÏNELAAN

ECHT

Sissy Boy Esprit

Julie!

Wonders

OUDE PRIN

OUDE PRINSWEG

Summum Woman

Bar en BooTs

PT Post

SMALLE PAD

Bergen Cosmetics

Tally-ho

Boekhandel Thomas

STATIONSSTRAAT

HOF

J & S Blondt

Nr78

Siratal Mode

- Duinvermaak - Blooming hotel

BREELAAN

Bloem

N

De Regenboog

AA

Onder de Linde

De Ware Jacob

- Boschlust - Hotel Bergen - Nanettes Appartementen - Organic food for you - Golfbaan Sluispolder - JP Skincare


SUMMUM WOMAN BRANDSTORES ALKMAAR K O O R S T R A AT 6 5 AMSTERDAM H A R T E N S T R A AT 6 BERGEN OUDE PRINSWEG 13 HAARLEM W A R M O E S S T R A AT 8 HEEMSTEDE BINNENWEG 127 ROTTERDAM MEENT 118

summumwoman.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.