8 minute read

Regiokracht (Leiestreek, Meetjesland en Oostrand Gent

Zorgboerderij Gooikenshoeve biedt een luisterend oor

Mensen en dieren betekenen veel, gewoon door er te zijn

Advertisement

Dieren verzorgen, moestuinieren, paardrijden: de dagen op zorgboerderij Gooikenshoeve lijken leuk zorgeloos. En dat zijn ze ook. Ware het niet dat de jongeren die hier komen psychisch erg kwetsbaar zijn.

Na een carrière in het bedrijfsleven opende Luc De Backer in 2018 de deuren — en stallen — van zijn Gooikenshoeve in Ertvelde voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid, jongeren uit de jeugdzorg en mensen met een verstandelijke beperking. “Gasten die naar ons worden doorverwezen zijn vaak overprikkeld. Wij geven hen de kans om tot rust te komen met bezigheden in de natuur”, legt de oprichter uit, die samen met zijn zoon de boerderij in goede banen leidt. “We doen tuinbouwactiviteiten en zorgen samen voor de paarden, ezels, geiten, schapen, biggen, honden, katten, kippen en konijnen. Die spelen een belangrijke rol. Jongeren die hier komen, zijn vaak gekwetst en bedrogen. Een dier zal hun dat nooit aandoen, wat heel veilig aanvoelt.”

Geen therapie

Luc draagt zelf een psychische kwetsbaarheid met zich. “Dat helpt om de jongeren en hun problemen beter te begrijpen. Maar ik ben geen therapeut, mijn zoon Charles en onze enige vaste medewerker Michiel zijn dat evenmin. Dat maakt dat wij op een andere manier met de jongeren omgaan. Wij doen gewoon dingen samen, als gelijken. Daardoor gebeurt het geregeld dat zij met ons over persoonlijke problemen praten waarover ze het nog nooit hebben gehad met professionele hulpverleners.”

Bron van inkomsten

Vrijwilligers om de werking te versterken zoekt de Gooikenshoeve voorlopig niet. “Wat we hier doen is vrij eenvoudig, maar vergt fijngevoeligheid. Je moet hier echt helemaal passen en bereid zijn om een langdurig engagement aan te gaan”, legt Luc uit. Toch kan de zorgboerderij niet zonder de hulp van sympathisanten. “Onze vzw heeft een terugkerende bron van inkomsten nodig. We hebben al een jaarlijks festival uit de grond gestampt dat deze zomer zal plaatsvinden op 13 en 14 augustus: De Volle GrondFesten. We willen daarnaast een reeks tuinconcerten organiseren. Op die manier kan de buurt ons trouwens nog beter leren kennen.” Wie een steentje wil bijdragen kan dat doen via de crowdfunding die de vzw organiseert om de zomerconcerten te bekostigen. “Concreet willen we 8.000 euro ophalen om onder meer een podium en stretchtenten te kopen. Lukt dat, dan doet # Regiokracht er 5.000 euro bovenop.”

Hopelijk komen veel mensen mee genieten. Vandaag is het nog muisstil op de Gooikenshoeve — op het occasionele geluid van de plaatselijke viervoeters na — maar op zondag 8 mei, 12 juni, 10 juli en 11 september zal er muziek door de weides schallen en ambiance verzekerd zijn.

Maud verblijft in een psychiatrische instelling en komt drie keer per week naar de Gooikenshoeve. “Ik kom hier echt tot rust. ’s Morgens maken we de stallen schoon of werken we in de tuin, nadien koken we en eten we samen. In de namiddag gaan we vaak paardrijden. Ik ga het liefst op stap met Mustang, dat is voor mij een therapiepaard. Als het eens minder goed met me gaat, voelt hij dat aan en drukt hij zijn snoet tegen me aan, waardoor ik me meteen kan ontspannen. Op zulke momenten word je hier trouwens niet gepusht om te praten over wat er in je omgaat, of om deel te nemen aan de activiteiten. Terwijl je elders wel altijd te horen krijgt dat het ‘toch echt beter is om met de groep mee te doen’.

Dat is fijn. In de acht maanden dat ik hier kom ben ik echt opengebloeid.”

“Op de Gooikenshoeve kunnen jongeren die het moeilijk hebben in een warme, kleinschalige omgeving terecht voor een dagbesteding. De activiteiten op de boerderij en het contact met de natuur hebben een positieve impact op hen. De muzikale evenementen zullen vanzelf al verbinding tot stand brengen in de lokale gemeenschap. Doordat er met crowdfunding wordt gewerkt zal, net als bij alle andere projecten, de betrokkenheid nog toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat dat een inspirerend effect heeft. De hoeve en alle inspanningen die er worden geleverd vormen een mooie aanvulling op het bestaande hulpaanbod voor jongeren.”

Kathia Snick Bestuurder # Regiokracht

Overzicht nieuwe projecten 2022

Fijne publieke speeltuin

Wie: Buurtbewoners Molen van Wippelgem, Evergem

Project: In de schaduw van de Molen van Wippelgem ligt een braakliggend stuk grond. Omdat de buurt speelruimte mist, willen buurtbewoners er een speeltuin bouwen. Die helpt kinderen om sociale vaardigheden te leren en is een ontmoetingsplaats voor mensen uit de omgeving. De gemeente Evergem stelt het terrein ter beschikking, vrijwilligers zullen de speeltuin aanleggen. Op deze nieuwe ontmoetingsplek zullen buurtactiviteiten jong en oud dichter bij elkaar brengen.

Bedrag 5.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Helpen met telen en herstellen

Wie: Groep Intro, Eeklo

Project: Met twee initiatieven — moestuinbakken en een fietsherstelpaal — willen de vrijwilligers van Atelier P. lege, openbare plekken in de Oostveldwijk benutten door er groenten of kruiden te kweken, en workshops organiseren waar mensen leren om zelf hun fiets te herstellen. De directe buren worden betrokken bij de groentekweek, de herstelpaal zal toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen. De buurt zal er wel bij varen.

Bedrag 5.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Lokaal tuinieren voor kinderen

Wie: De tuin van Oz (onderwijs & zorg), Aalter

Project: In De tuin van Oz kan elk kind het hoofd even leeg maken en kleine stappen zetten in zijn ontwikkeling. De kinderen werken er met dieren of in de tuin, en kunnen in een eigen tempo schoolse inhouden verwerken zodat er geen leerachterstand ontstaat. Met dit project zullen ze een bloemenweide en een moestuin aanplanten en fruit kweken. Ze leggen het traject af van zaad tot product. Mensen uit de buurt die komen plukken of kopen, maken zo kennis met de werking van de vzw.

Bedrag 5.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Ontmoetingsplek voor jong en oud

Wie: Bewonersplatform Bassevelde, Assenede

Project: Tien enthousiastelingen willen het samenleven aangenamer en warmer maken. Een plek tussen de lagere school en het WZC zal worden voorzien van een bank en picknicktafel, speelvoorzieningen (voor de jongeren) en een beweegbank (voor de ouderen). Er komen groenten- en kruidenbakken en, wie weet, schapen. Voor de keuze van het plantgoed mikken ze op onderhoudsvriendelijkheid, beleving (samen plukken en proeven) en geuren (goed voor de bijen).

Bedrag 5.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Gevoelige snaren op de zorgboerderij

Wie: Gooikenshoeve, Ertvelde

Project: Gooikenshoeve biedt kwetsbare jongeren tussen 16 en 25 jaar een zinvolle dagbesteding, midden in de natuur op een prachtige stille boerderij. Ze voeren samen kleinschalige land- en tuinbouwactiviteiten uit en genereren zo recurrente inkomsten. Om een band op te bouwen met mensen uit de regio wensen ze muzikale evenementen te organiseren, aanvankelijk eens in de vier weken, op termijn tweewekelijks. Voor deze zomertuinconcerten hebben ze stretchtenten en een podium nodig.

Bedrag 8.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Spelenderwijs kansarmoede bestrijden

Wie: Viblo, Deinze

Project: Viblo-Leieland, een school voor buitengewoon basisonderwijs die nauw samenwerkt met een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR), wil een speeltuin aanleggen met klim- en klautertoestellen als ontspanningsplaats voor de eigen leerlingen, als therapeutische ruimte voor kinderen die begeleid worden binnen het CAR én als ontmoetingsplaats voor broers, zussen en ouders van kinderen met specifieke noden, want ook zij willen al eens een ontspannen moment beleven of hun bekommernissen delen met anderen.

Bedrag 19.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Koop een stukje weidegrond

Wie: Vrienden van De Waai, Eeklo

Project: Vrienden van De Waai verleent financiële en materiële steun aan enkele organisaties die zich richten tot kwetsbare jongeren en hun omgeving. Zij willen van hun weidegrond een natuur- en diervriendelijke omgeving maken waar ontspanning, therapie en dagbesteding een plaats hebben. Zij reiken hierbij de hand naar scholen, verenigingen en buurtbewoners. Een beleefroute met paarden en kleinere dieren, een gevoelstuin, een bloemen- en kruidenweide zullen de troeven vormen van deze ontmoetingsplaats.

Bedrag 5.000 euro via crowdfunding + 5.000 euro via # Regiokracht

Inclusieve muziekateliers

Wie: Rariteitenkabinet, Deinze

Project: Voor kinderen met een beperking is een instrument bespelen niet vanzelfsprekend: omdat ze in een rolstoel zitten, omdat ze een zware autismestoornis hebben, omdat hun spieren te zwak zijn, omdat blazen een epilepsieaanval kan uitlokken... Het Rariteitenkabinet wil instrumenten en hulpmiddelen aanschaffen die hen toch de mogelijkheden geven om muziek te maken.

Bedrag 2.500 euro via crowdfunding + 2.500 euro via # Regiokracht

Partners

3D-investors, Algist Bruggeman, Aluvision, Candor, Coral &Wallace Private Equity, Drukkerij Verstraete IML, DSM Keukens, Matexi, Paverco, Veneco, Voka Oost-Vlaanderen en Weba zijn de partners die de werking van # Regiokracht en de verdubbeling van de crowdfunding mee mogelijk maken.