Magazyn Biomasa 10-11(61-62)/2019

Page 1PRODUCENT TECHNOLOGII SEPARACJI BIOMETANU I BIOCNG Z BIOGAZU

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA MEMBRANOWA SPRAWDZONA PRODUCENT » Źródła biogazu - sektor rolniczy, sektor odpadowy, komunalna oczyszczalnia ścieków, biogaz przemysłowy TECHNOLOGII SEPARACJI BIOMETANU » Łatwe połączenie z istniejącymi biogazowniami I BIOCNG Z BIOGAZU SPRAWDZONA TECHNOLOGIA MEMBRANOWA SPRAWDZONA » Wysoka wydajność biometanu » Mały obszar zabudowany, kontenery ISO » Wydajność od 15 Nm³/h do 2000 Nm³/h, na zamówienie » Jakość biometanu zgodnie z lokalnymi normami i przepisami

» Niskie wymagania energetyczne i operacyjne » Technologia bez użycia chemikaliów » Żywotność modułów membranowych ponad 6 lat » Ciągła praca, w tym zdalne sterowanie

» Źródła biogazu - sektor rolniczy, sektor odpadowy, komunalna oczyszczalnia ścieków, biogaz przemysłowy » Łatwe połączenie z istniejącymi biogazowniami » Wysoka wydajność biometanu » Mały obszar zabudowany, kontenery ISO » Wydajność od 15 Nm³/h do 2000 Nm³/h, na zamówienie » Jakość biometanu zgodnie z lokalnymi normami i przepisami

Umieszczenie separatora w oczyszczalni ścieków w Czechach

» Niskie wymagania energetyczne i operacyjne » Technologia bez użycia chemikaliów » Żywotność modułów membranowych ponad 6 lat » Ciągła praca, w tym zdalne sterowanie

Technologia obróbki wstępnej i separacji biogazu

Więcej informacji i kontakt na stronie www.mega.cz/gas

Tankowanie autobusu miejskiego BioCNG


Lootor – marka z potencjałem

zdj. Janusz Świdurski – Fotorealizacje

Firma „Lootor” z siedzibą w Słońsku funkcjonuje już niemal 10 lat. Od kwietnia 2018 roku, kiedy nastąpiły zmiany właścicielskie, zdecydowano także o dywersyfikacji produkcji. Oprócz dotychczasowej produkcji pelletu agro na cele energetyczne, przedsiębiorstwo produkuje ściółkę i pellet drzewny. A w 2020 roku ruszyć ma kolejna linia produkcyjna.
K A T A L O G roślin energetycznych 2019/2020

ZAPRASZA

JEDYNE TARGI W POLSCE Z INSTALACJÄ„ ODPROWADZANIA SPALIN W PAWILONIE

W TYM SAMYM CZASIE