Magazyn Instalatora

Magazyn Instalatora

Poland

Magazyn Instalatora - Największy miesięcznik branży instalacyjnej (instalacje: grzewcze, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, odnawialnych źródeł energii, wodociągowe, kanalizacyjne…). Na rynku od 1998 roku. Nakład ponad 11 000 egzemplarzy. Wszystkie egzemplarze wysyłane są do abonentów (zero zwrotów!). Nakład kontrolowany przez ZKDP (Związek Kontroli Dystrybucji Prasy).

www.instalator.pl