Page 1

BUITENSTE

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Minister Ard van der Steur:

‘Het zindert van vernieuwende initiatieven van overheden, kennis­instellingen en bedrijven.’

BINNEN

1

Inspiratiemagazine naar aanleiding van het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie op 22 november 2016


2 Inhoud

4

6

Interview

In de praktijk

8 Innovationroom

12

COLOFON

ie t a v Inngoendastitie Aligheid en Ju

‘Buitenste Binnen’ is een uitgave van het ministerie van Veiligheid en Justitie TEAM MAGAZINE ON THE SPOT REDACTIE Robin Ouwerkerk en Karlijn Broekhuizen EINDREDACTIE Margreet Steiner VORMGEVING John Stelck FOTOGRAFIE Ernie Buts FILM Luc en Niels Busschots COVERMODEL Eveline Rosloot, politie

BUITENSTE

Highlights

Vei

Ministerie van Veiligheid en Justitie ! me e l doe nvenj.n n e i k m n e @ D e vati inno

15

BINNEN


Voorwoord

3

Van buiten naar binnen! De wereld om ons heen verandert in hoog tempo: grenzen vallen weg en technologische ontwikkelingen gaan snel. Als ministerie moeten we er voortdurend op alert zijn dat we die nieuwe ontwikkelingen signaleren en analyseren, de gevolgen goed inschatten en daar vervolgens op anticiperen. Hoe? Bijvoorbeeld met het programma ‘VenJ Verandert’. Streven is dat we de kennis en ervaring van ‘buiten’ meer naar ‘binnen’ halen. Om die transformatie voor elkaar te krijgen, hebben we de laatste tijd grote stappen gezet op het gebied van nationale en internationale samenwerking. Zo werken we steeds meer samen met bedrijven en kennisinstituten en hebben we interessante innovatiecompetities georganiseerd zoals de Small Business Innovation Research (SBIR) Drones en de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC), waarover u verderop meer kunt lezen. Op het Security Research & Innovation Event in juni – waar vertegenwoordigers van overheid, veiligheidsindustrie en kennisinstituten uit alle EU-lidstaten bijeenkwamen – heeft Nederland onder meer gepleit voor een stevige verbinding tussen de Europese Veiligheidsagenda en veiligheidsonderzoek. We zijn dus uit de startblokken; de komende jaren bouwen we verder. Dat doen we graag samen met u. In dit magazine leest u vele mooie voorbeelden van hoe we als ministerie ‘buiten’ naar ‘binnen’ halen en hoe geïnspireerd we daarvan raken. We hopen dat u dat ook wordt! Siebe Riedstra secretaris-generaal ministerie van Veiligheid en Justitie

Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


4 Interview dr. Robert Griffin

De tijd dat de overheid zelfstandig kan komen tot innovatieve oplossingen voor veiligheidsproblemen is voorbij

‘Innoveren doe je samen’ Heel veel organisaties werken aan veiligheid, op allerlei gebied. Daarvoor is de beste technologie nodig. Alleen dan kunnen medewerkers hun werk goed doen en wordt ook de samenleving veiliger. Dr. Robert Griffin van het ministerie van Nationale Veiligheid in de VS over innovatieve manieren van werken, het stellen van prioriteiten en de samenwerking met bedrijven.


5 Eerst maar eens een paar cijfers uit de Verenigde Staten. In 2014 controleerde de Amerikaanse douane 653 miljoen vliegtuigpassagiers en werden 443 miljoen tassen onderzocht. Het nationale alarmnummer 911 wordt jaarlijks 240 miljoen keer gebeld. En het Pentagon krijgt 10 miljoen cyberaanvallen te verduren. Per dag. Het is de kunst om al die mensen in hoog tempo te screenen, zo snel dat ze het niet eens merken. Iedere bedreiging moet razendsnel worden beoordeeld en afhankelijk van dat oordeel moeten vervolgstappen worden gezet.

Vele diensten Dat alles is technisch nog te organiseren als het om één operationele dienst gaat. Maar zowel in Nederland als in de Verenigde Staten zijn daar veel diensten bij betrokken. In Nederland gaat het om de marechaussee, de politie, de FIOD, de brandweer, maar ook om Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen, Staatsbosbeheer, honderden gemeenten met elk hun eigen handhavers, en ambulancediensten. Allemaal hebben ze op de een of andere manier een taak bij de bescherming van Nederland. Robert Griffin, Deputy Under Secretary for Science and Technology bij het Amerikaanse ministerie voor Nationale Veiligheid stelt dat je op het gebied van veiligheid kunt spreken van een ‘ecosysteem van hulpverleners’. “Maar dat ecosysteem is zo groot, dat het verlammend kan werken als je veranderingen wilt aanbrengen. Je kunt wel streven naar een nieuwe operationele manier van werken, maar als je het hebt over het inzetten van technologie zul je focus moeten aanbrengen.”

Visionaire doelen Om te komen tot die focus moet je wel alle uitdagingen op tafel zien te krijgen, aldus Griffin. Visionaire doelen noemt hij dat. Hij heeft er vijf. 1 Screenen met grote snelheid “We zijn op zoek naar een manier om veiligheid te genereren die past bij de snelheid van het leven. Dat je lopend van de auto naar het vliegtuig al de eerste security checks doorgaat zonder dat je er last van hebt.” 2 Een betrouwbare cybertoekomst “We willen privacy beschermen, elektronisch zakendoen garanderen en de burgers beschermen.” 3 Besluiten op basis van real time informatie “Dus moeten we zorgen dat alle relevante informatie op het juiste moment bij de juiste persoon is. Of dat nu gaat om een brand, een overval of een verdachte container in de haven.” 4 Professionals uitrusten voor de toekomst. “Hulpverleners en incidentbestrijders moeten optimaal beschermd zijn, toegerust om in te grijpen en volledig op de hoogte van wat er speelt. En eigenlijk wil je op elk moment precies weten waar zij zijn en wat ze doen. Je wilt kunnen horen wat zij horen en zien wat zij zien. Hoe zetten we het internet in om deze groep te helpen?” 5 Een veerkrachtige gemeenschap.

Focus is kiezen Griffin geeft toe: de samenleving veilig houden is een enorme uitdaging. Het werkgebied is uitgebreid. Er is niet oneindig veel geld voor ontwikkeling, noch oneindig veel energie. “Als je niet focust, smeer je al die energie en dat geld uit over heel veel kleine initiatieven. Dan maak je niet de grote slagen die nodig zijn. En focus aanbrengen betekent kiezen: cyberveiligheid versus veiligheid op vliegvelden versus milieucriminaliteit.” De tijd dat de overheid zelfstandig kon komen tot innovatieve oplossingen voor veiligheidsproblemen, is voorbij. Dus moet de overheid bedrijven erbij betrekken. Voor die bedrijven helpt het als zij weten waar de prioriteiten liggen, aldus Griffin. “Bedrijven willen graag meedenken en meepraten, maar ze willen ook weten hoe groot de kans is dat ze er op termijn geld mee verdienen.” Originele ideeën kun je ook binnenhalen via universiteiten en prijsvragen. Maar om die bedrijven binnen te halen en universiteiten te benaderen, zal je als overheid wel een infrastructuur moeten ontwikkelen.

Meebewegen “De uitdaging is groot”, aldus Griffin. “De samenleving verandert razendsnel, en de overheid moet meebewegen en moet oplossingen genereren om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat kan ze niet alleen. Innoveren doe je samen. Daar zijn dus bedrijven voor nodig en slimme samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde overheden. Maar met de juiste inzet van goede technologie kunnen we de samenleving én het werk voor professionals veiliger maken.”

Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


6 ‘De invloed van big data wordt enorm’ Het ministerie van Veiligheid en Justitie staat midden in de samenleving en moet inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen en de digitalisering. “Voer als ministerie zelf ook eens een ‘hack’ uit”, suggereert Arie van Bellen, directeur van het ECP – Platform voor InformatieSamenleving.

IN Trends

DE

Van Bellen is nieuwsgierig welke trends het ministerie van VenJ zelf het meest relevant acht.“Zijn dat big data, internetveiligheid of het ‘Internet of Things’? Ikzelf geloof dat de invloed van big data de komende jaren enorm zal zijn. De denkkracht van computers ontwikkelt zich ongelofelijk snel en daardoor zullen de kaders en de regelgeving veranderen. De overheid moet daarop inspelen. Dat is niet gemakkelijk. Big data, persoonlijke levenssfeer en nationale veiligheid zijn immers niet altijd verenigbaar.” Volgens Van Bellen moet de overheid om een samenhangend beleid te maken, de digitale ontwikkelingen kunnen duiden en begrijpen. Hoe? “Beschik als overheid zelf ook over sterke digitale vaardigheden. Kunnen coderen en een keer een hack uitvoeren, lijkt me geen overbodige luxe. En loop eens een dagje mee met een bedrijf dat zelf met hackers te maken heeft gehad, daar leer je veel van.”

Anti-drone maatregelen in Innovation Room Toen de Nuclear Security Summit in 2014 in Den Haag georganiseerd moest worden, kwam er ook potentieel gevaar uit de lucht: drones. Het ministerie van VenJ organiseerde een bedrijvencompetitie om kwaadwillende drones tegen te gaan. In de Innovation Room stonden de vier prijswinnende prototypes.

“Om een betrouwbare en veilige samenleving te creëren, verbindt het (neutrale) ECP publieke en private partijen. Met het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt het samen op het gebied van digitale veiligheid, digitale vaardigheid en de laatste trends. “Zo’n samenwerking kan starten vanuit een maatschappelijke vraag, bijvoorbeeld hoe om te gaan met cyberaanvallen”, vertelt Van Bellen. Deze vraag resulteerde onder andere in een jaarlijkse campagne ‘Alert Online’, die aandacht vraagt voor ‘cybersecurity’. Andere projecten waarin ECP en het ministerie van VenJ samenwerken, zijn de wetgeving rondom internetveiligheid, de gedragscode ‘Notice and Takedown’ en Meldknop.nl, een meldpunt voor jongeren die zich onveilig voelen op het internet.


7

PRAKTIJK VenJ financierde het zogenaamde Small Business Innovation Programme (SBIR) en bij de uitvoering waren ook het ministerie van Defensie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie betrokken. Olof Schuring, programmamanager bij het Innovatieteam: “We hadden immers een gezamenlijke uitdaging, en die hebben we bij het bedrijfsleven neergelegd. Wie bedenkt een slimme innovatie om Nederland hiertegen te beschermen?” Deze oproep leidde uiteindelijk tot vier oplossingen die tot prototype zijn ontwikkeld. Op het congres was ook een andere oplossing te zien, die parallel aan deze bedrijvencompetitie, door de Nationale Politie werd ontwikkeld. Het bedrijf Guards from Above trainde Amerikaanse zee-arenden om drones te vangen. Projectleider Mark Wiebes is geïntrigeerd door de innovatiekracht die de natuur te bieden heeft, en presenteerde vol trots deze “100% operationele innovatie”. De majestueuze arend vloog tijdens het plenaire programma over het publiek naar het podium, om vervolgens te landen naast dagvoorzitter Elanor Boekholt-O’Sullivan. Het delen van dit soort uitdagingen met marktpartijen kan leiden tot prachtige innovaties. Minister van der Steur moedigde aan om meer gebruik te maken van dit soort instrumenten voor innovatiegericht inkopen. Dagvoorzitter But Klaasen gaat in gesprek met Robot Pepper.

Robots komen eraan Het Robot Master Team van de TU Delft heeft voor het Innovatieteam van het ministerie van Veiligheid en Justitie een wereldwijde scan gedaan naar de inzet van robots op de terreinen van politie, brandweer, gevangeniswezen en rampenbestrijding. Waar in eerdere verkenningen van het ministerie nog toekomstvisies geschetst werden, zien we inmiddels diverse concrete toepassingen in de markt. Hoogleraar Vision based robotics Pieter Jonker: “Denk aan bijvoorbeeld aan robot Sam (Secure Autonomous Mobile). Die ziet eruit als een rijdende koelkast, maar is een volledig autonome robot. Uitgerust met sensoren en camera’s houdt hij de omgeving van onder meer fabriekshallen scherp in de gaten. Voorbeelden van de meer menselijke – de zogenaamde humanoid robots – zijn robot NAO en zijn grote zus Pepper, die zijn ontwikkeld voor sociale interactie. Dat betekent dat je persoonlijke vragen kunt

stellen, een gesprek kunt voeren, en ze gezichten kunnen herkennen en emoties kunnen interpreteren.” In de komende jaren verwachten we dat deze toepassingen breed ingezet gaan worden. Met die steeds grotere invloed van robots op ons dagelijks leven, komen er ook ethische vragen bovendrijven. “Ik heb het altijd over de Triple-A thema’s”, vertelt Jacqueline de Jong, van de Centrale Eenheid Strategie van het ministerie van VenJ. “Hoeveel autonomie mag je een robot toekennen, wie is aansprakelijk als er iets gebeurt en wat is de maatschappelijke acceptatie in de openbare ruimte? Hierover zal de discussie met elkaar gevoerd moeten worden.” Meer weten? Rapport inzien? Scan de QR-code.

Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


8

INNOVATION ROOM Tijdens het innovatiecongres bruiste het in de Innovation Room. Van Veranderkamers tot biometrisch onderzoek, van drone catchers tot Vreemdelingen App: ze riepen enkel verwondering en inspiratie op. Vijf voorbeelden.

2

‘Deze URBAN PUZZEL is eigenlijk een sociale bouwsteen. De puzzelstukjes passen precies in een hek en plaatsen we in verschillende vormen op

bijvoorbeeld schoolpleinen of sportvelden. Hiermee wordt de de verbinding gestimuleerd in de woonwijk.’ RICHARD DE VRIES, URBAN SENSES

1

De VREEMDELINGENAPP werd vorig jaar niet voor niets uitgeroepen tot het beste idee van de innovatiepitch 2015. In meerdere talen wordt een eendui-

dige en gezamenlijke voorlichting gegeven vanuit VenJ/de vreemdelingenketen aan asielzoekers. Zo weten asielzoekers precies wat ze kunnen verwachten.


9

3

‘Onze DRONE CATCHER is een van de weinige technieken die een gevaarlijke drone uit de lucht kan schieten. Gewoon, met een net en een kabel. We zijn nu samen met de Konink-

lijke Marechaussee een prototype aan het ontwikkelen. Houd ons in de gaten!’ ARNOUT DE JONG, DELFT DYNAMICS B.V.

4

‘Met de REDSUIT, die is ontwikkeld is door Twente Safety Campus en RE-liON, kun je als brandweerman levensecht trainen in complexe situaties.

Hierbij maak je gebruik van je standaard uitrusting: de straalpijp, zaklamp en ademluchtmanometer. We zijn nog in

5

‘De DRONE DETECTIE RADAR signaleert drones. Ons bedrijf Robin Radar Systems is gespecialiseerd in kleine doelen. Bijzonder is dat de radar niet alleen

drones detecteert, maar deze ook van vogels onderscheidt. Inmiddels is de radar al in verschillende landen in Europa

de pilotfase, maar het is een veelbelovende ontwikkeling.’

actief en het werkt.’

JAN HARBERS, BRANDWEER TWENTE

SIETE HAMMINGA, ROBIN RADAR SYSTEMS

Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


10 Leren van start-ups Wie kunnen een ministerie helpen om snel in te spelen op nieuwe ideeën en veranderingen in de maatschappij? Juist: start-ups. Start-ups – jonge bedrijven – hebben lef, zijn flexibel en tonen passie. Falen is niet erg, want daardoor leren ze en verbeteren ze zich. De vraag is dus: wat doet het ministerie als er een start-up voor de deur staat met een slimme oplossing voor een maatschappelijk probleem? “Tja, daar hebben we momenteel geen VenJ-brede voorzieningen voor, zoals gemeenten als Amsterdam en Den Haag die wel hebben met incubators en accellerators en start-up gerichte competities”, constateert Peter Elias, kersverse start-up officer van VenJ. Eén van zijn taken is om die voorzieningen te creëren. “Maar het is ook interessant om start-ups zelf aan het werk te zetten als we tegen een maatschappelijk probleem aanlopen. Hoe vinden we die?” Dat is de tweede uitdaging waaraan Elias gaat werken. Minstens zo interessant is om het denken en werken van een start-up te integreren in het werk van VenJ, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Dit raakt aan de ideeën van Willem Ridderhof, adviseur inkoop en enabler, en Evelien Boeije, beleidsadviseur keteninformatie. Boeije maakt zich hard voor werken in flexibele teams. “Je ziet dat de samenleving razendsnel verandert. Complexer wordt. Als wij dan in kokers blijven werken, zullen we niet in staat zijn maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Ik geloof in intrinsieke motivatie, persoonlijk leiderschap, flexibiliteit en samenwerking.” Ridderhof vult aan: “Nu zie je nog dat binnen een ministerie mensen zich primair verantwoordelijk voelen voor hun eigen domein. Als we op basis van autonomie, agility en klantgerichtheid gaan werken in multidisciplinaire teams, zal je zien dat je betere oplossingen krijgt. Ik geloof dat we hiermee moeten gaan experimenteren om nog slagvaardiger te worden.” Meer weten over flexibele teams: deharkvoorbij@minvenj.nl Werken in of zoek je iemand voor een flexibel team? KLIK HIER

Innovatief gebruik van satellieten

IN

DE

1 Marktconsultatie “Satellietgegevens kunnen door VenJ worden gebruikt voor taken als toezicht, handhaving en opsporing. Tijdens de marktconsultatie eerder dit jaar kregen bedrijven informatie over de achtergrond en behoeften vanuit de overheid, vaak voorzien van situaties uit de praktijk. De overheid kreeg informatie over wat de mogelijkheden vanuit de markt zijn en wat bereikt kan worden met de huidige stand van zaken van satelliettechnologie. Kennisorganisaties en Expertisecentrum Aanbesteden PIANOO waren nauw betrokken bij de technische dialoog.” ROBIN DE HAAS (THE HAGUE SECURITY DELTA)

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Netherlands Space Office (NSO) investeren samen €400.000 in innovatie met satelliettoepassingen. Snellere detectie van beginnende natuurbranden, betere uitvoering van politieobservatie, effectiever opsporen van milieucriminaliteit ; drie mogelijke resultaten van het innovatieprogramma Satelliettoepassingen voor Veiligheid en Justitie. Satellietdata en satelliettechnologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan veel vraagstukken. Vier voorbeelden.

2 Natuurbranden “Via satellieten kunnen we zien hoe natuurbranden zich ontwikkelen. Het Instituut Fysieke Veiligheid en eindgebruiker Brandweer Nederland zijn een Small Business Innovation Research Project (SBIR) in gegaan met enthousiaste bedrijven die ruwe satellietbeelden kunnen omzetten naar data die ons gaan helpen bij een betere beheersing van natuurbranden. Zo maken we Nederland veiliger.”


11

PRAKTIJK ESTER WILLEMSEN (IFV)

3 Grootschalige grondverplaatsing “Een onderdeel van de marktconsultatie was het waarnemen van grootschalig grondverzet door aardobservatiesatellieten. Dan gaat het over omvangrijke veranderingen aan het aardoppervlak die je met satellieten kunt waarnemen. Bij dit specifieke vraagstuk ging het om het signaleren, identificeren en monitoren van illegale grondverplaatsingen voor toezicht en handhaving maar ook bij opsporing.” JOOST VAN UUM (NETHERLANDS SPACE OFFICE)

4 Out of the box-oplossingen van studenten

track and trace, waardoor je kunt zien wie op welk moment iets toevoegt aan het dossier. Eén gebruiker kan bepalen wie toegang heeft tot een specifiek dossier.” Blockchain is hip, stelt Vermeulen, maar het gaat niet zo snel als men denkt. “Bitcoin is het enige platform dat er op die manier aan werkt, maar dat kan slechts een beperkt aantal transacties aan. Over drie jaar zal de techniek meer volwassen zijn. Toch moeten we er nu al over nadenken. Welke processen bij VenJ lenen zich voor gebruik van blockchain? Wat is de meerwaarde ervan? Wat betekent inzet van die technologie in juridische zin? Wat is wenselijk? Zo kunnen we met het ministerie stappen zetten.”

“Studenten van de vakgroep Space Systems Engineering (SSE) van TU Delft gaan werken aan bijzondere toepassingen van satellietgebruik voor vraagstukken van VenJ. De creatieve fase-A staat garant voor out of the box-oplossingen; daarna moeten ze system-concepten bedenken die hieraan voldoen. Nee, voorbeelden kan ik nog niet geven. De vraagstelling is nog niet geformuleerd. Bovendien zou ik dan het werk doen dat de studenten moeten doen.” PROF. DR. IR. HANS KUIPER (SPACE SYSTEMS ENGINEERING TU DELFT)

Kansen voor blockchain Blockchain is hip. En iedereen wil er iets mee. Maar wat is het? En wat is de betekenis ervan voor VenJ? Wie er weet er hoe e-mail technisch werkt, met TCP-IP-protocollen? Met deze retorische vraag begint Peter Vermeulen zijn uitleg over blockchain. Hij bedoelt: moet je de techniek van blockchain doorgronden om er gebruik van te kunnen maken? Vermeulen, senior beleidsmedewerker bij de afdeling keteninformatie van VenJ, maakte samen met Dany Venema en Jos Keulers van JustID een proof of concept voor het gebruik van blockchain in justitiële ketens. Een blockchain is het beste te vergelijken met een grootboek. Dit zijn lijsten waarin transacties worden bijgehouden. Blockchain is decentraal en open; een peer-to-peer-netwerk waarvan alle deelnemers van het netwerk samen één waarheid hebben. Het is in technische zin moeilijk te kraken. En daar wordt het interessant voor de processen van VenJ, zegt Vermeulen. “Wij hebben een eerste verkenning gedaan voor het gebruik van blockchain in het strafrecht. Daarbij gaan we ervan uit dat er geen informatie uit strafrechtprocessen in de blockchain staat, maar wel de transacties van dossiers. Dat gebeurt overigens in een gesloten of halfgesloten blockchain. Dan heb je een soort

Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


12

CONGRES IN WOORD EN BEELD

‘Het is een illusie dat de bestuursraad kan sturen op innovatie. Wel kunnen we mensen steunen die het lef hebben om daarover na te denken.’ Michèle Blom directeur-generaal Straffen en Beschermen

‘Tussen defensie en V overeenkomsten. We willen daar een steen

Kolonel Elanor Boekholt-O dagvoorzitter en command


13

 FILMPJE!

‘Bij de Innovatiepitches 2016 voor het beste idee van VenJ was ik jaloers dat ik die ideeën niet zelf heb bedacht. Maar ik ben ook enorm trots op mijn creatieve collega’s.’ Een deelnemer

‘De technologische vernieuwing komt op ons af als een vloedgolf. Daarop moeten we gezamenlijk inspelen. Broedplaatsen creëren we dicht bij de uitvoering, want daar vindt innovatie plaats.’ Erik Akerboom, korpschef Nationale Politie

Veiligheid en Justitie zitten een hoop e geloven in een betere wereld en ntje aan bijdragen.’

O’Sullivan, dant vliegbasis Eindhoven Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


14 VEILIGHEID INNOVATIE COMPETITIE 2016

‘En de winnaar is…’ Hoe kan je beter gebruik maken van groeiende, ongestructureerde en veranderende data? Daarmee daagden de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Defensie samen met de Politie en Koninklijke Marechaussee mkb’ers en start-ups uit hun meest innovatieve idee in te dienen. Winnaar OpenRemote ontvangt €200.000 om het project samen met de overheid te ontwikkelen. WeBoost

Intelligente Data Engine De ID-Engine is een systeem dat op basis van data snel voorspellingen kan doen en risicovolle situaties in kaart kan brengen. Hierdoor krijgt de politie sneller en beter inzicht in deze situaties. Dat moet leiden tot een betere aanpak van High Impact Crimes.

SenseGuide

Big Narrative Big Narrative is een methode waarmee militairen op grote schaal verhalen uit het dagelijkse leven van mensen verzamelen. Militairen krijgen hierdoor een beter beeld van wat er leeft en kunnen zo bijdragen aan het herstellen van de veiligheid en de ontwikkeling van de bevolking.

Dimensional Insights Netherlands

De Flight Risk Score OpenRemote

Datavisualisatie op Schiphol Door beter gebruik te maken van beschik­ bare data en betere uitwisseling van informatie tussen teamleiders van de Konink­ lijke Marechaussee is de juiste expertise, op de juiste locatie en op het juiste tijdstip beschikbaar. Hiermee kunnen wachtrijen op Schiphol verminderen en blijft tegelijkertijd de veiligheid gewaarborgd.

Meer informatie over de Veiligheid Innovatie Competitie op: www.vic2016.nl

OVERIGE FINALISTEN P2P Communication

Beter beeld welzijn kind De informatie uit het gehele sociale netwerk van een kind wordt gevisualiseerd en weergegeven in een mindmap. Een kind in een kwetsbare situatie kan met deze mindmap makkelijker een signaal afgeven. De Raad voor de Kinderbescherming kan hierdoor sneller de risico’s op bijvoorbeeld kindermishandeling en misbruik signaleren en delen met organisaties en specialisten.

BEKIJK ALLE FINALISTEN

Met de applicatie voor de Koninklijke Marechaussee (KMAR) op Schiphol ziet men snel risicovolle locaties. Doordat de score laat zien bij welke gates, op welke vlucht en op welk tijdstip een verhoogd risico is op bijvoorbeeld mensensmokkel of drugshandel.

Minister Van der Steur: “Deze competitie stond dit jaar in het teken van vernieuwende oplossingen voor intelligente data-­visualisatie. Oftewel: hoe halen we uit al die enorme en continu groeiende datastromen de voor onze veiligheid belangrijke informatie? Open Remote is daar uitstekend in geslaagd en ik kijk uit naar de resultaten van de pilot.”


15

KOM IN ACTIE! Prachtige innovaties, maar nu wordt het tijd deze toe te passen in de praktijk. Hoe kijkt minister Ard van der Steur naar de toekomst? Buitenste binnen “Het zindert hier van de vernieuwende initiatieven, die niet uit de koker van het ministerie van VenJ alleen komen. Op het terrein van innovatie is samenwerking - en wederzijdse inspiratie - tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, maar ook met burgers, essentieel. Buitenste Binnen, nietwaar…?”

Slimme innovaties “Het is tijd om de volgende stap te zetten. Die geweldige nieuwe toepassingen moeten we nu ook echt gaan gebruiken. Ik zou alle uitvoerende diensten en alle overige partners in de veiligheids­ keten die het aangaat dan ook van harte willen aansporen. Schaf die slimme innovaties aan en gebruik ze. Ze zijn immers speciaal voor ons ontwikkeld.”

In balans “Bij de inzet van nieuwe technologieën zullen we altijd de afweging moeten maken of er sprake is van een goede balans tussen de roep om meer veiligheid en ethische vraagstukken, zoals het recht op privacy. Daar moeten we alert op blijven. Het gaat daarbij niet zozeer om de ontwikkelde technologie an sich, maar om wat de eindgebruiker ermee doet.”

Innovatie Agenda De Innovatie Agenda van het ministerie van VenJ zoomt in op zeven thema’s waar we als overheid én als samenleving de komende tijd mee te maken krijgen. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van big data, nieuwe verhoudingen in onze samenleving en de veiligheid van regels in ‘cyberspace’. Deze ontwikkelingen roepen vragen op, waar we misschien niet direct een antwoord op hebben. De Innovatie Agenda geeft richting en ruimte om hier samen met andere partijen nieuwe oplossingen voor te bedenken. De innovatie Agenda werd tijdens het vorige Innovatiecongres gelanceerd, en zal komend jaar opgaan in een nieuwe "Strategische Kennis- en Innovatie Agenda" (SKIA) van het ministerie van VenJ.

Bekijk het filmpje van de Innovatie Agenda En bekijk het filmpje van de Innovatie projecten: verander je perspectief

Meer weten over innovatie? Ga naar www.rijksoverheid.nl/innovatie of mail innovatie@minvenj.nl

Buitenste Binnen Innovatiecongres Veiligheid en Justitie


16

AAN DE SLAG Op het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie 2016 zijn de deelnemers overladen met nieuwe ideeën, beloftevolle start-ups en inspirerende werkwijzen. Nu is het tijd om naar huis te gaan. Nog één vraag aan zes deelnemers: ‘Welke innovatie zou jij willen toepassen in je werk?’

Toevallige ontmoeting

Gevisualiseerde data

Blockchain helpt

“Ik zag een mooie toepassing voor stemherkenning. Daarover raakte ik aan de praat met een vrouw. Het gesprek dat voortkomt uit toevallige ontmoeting is waardevol. De grootste moeite die je moet doen om tot innovatie te komen is mensen bij elkaar brengen.”

“Er is een tool in ontwikkeling waarmee je narratives – verhalen – kunt omzetten naar gevisualiseerde data: SenseGuide. Dat zou ook mooi zijn voor ons sociaalwetenschappelijk onderzoek: kwalitatieve interviews op die manier omzetten naar overzichtelijke informatie.”

“Wij moeten vaak gevoelige informatie uitwisselen tussen verschillende organisaties. Dat is best lastig. Blockchain, dat hier bij uitstek over gaat, kan ons wellicht helpen. We gaan er dus zeker een vervolg aan geven, we zijn benieuwd wat de pilots bij VenJ hebben opgeleverd.”

RUUD HUIJTS, SAMENZICHT CONSULTANCY

MARIJKE TER VOERT, WETENSCHAPPELIJK

WILMA VAN RAALTE, VEILIGHEIDSREGIO TWENTE

ONDERZOEK EN DOCUMENTATIE, VENJ

Robots en rechtspraak

Gelijk gebruiken

Eye tracking

“Het vraagstuk rondom robotisering en de rechtspraak houdt mij bezig. Hoe bouw je principes van rechtvaardigheid in, in een maatschappij die steeds meer werkt met het analyseren van datasets met algoritmes? Ik heb daar zelf ook nog geen antwoord op.”

“De Virtual Reality die laat ervaren wat een kind in een onveilige situatie meemaakt, moet wat mij betreft gelijk in gebruik worden genomen. Niet vandaag, maar gisteren. Dit moet elke hulpverlener meemaken.”

“Eye tracking. Dat kan mij helpen beter te begrijpen waar controleurs die documenten verifiëren, naar kijken. Ik denk dat ik dat weet, maar de werkelijkheid zou heel anders kunnen zijn.”

STEFANIA ROSANIO, DJI

IDENTITEITSGEGEVENS

ARNE MUIS, AMNESTY INTERNATIONAL

FONS KNOPJES, RIJKSDIENST VOOR

Buitenste Binnen  

Inspiratiemagazine naar aanleiding van het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie op 22 november 2016.

Buitenste Binnen  

Inspiratiemagazine naar aanleiding van het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie op 22 november 2016.

Advertisement