Page 1

Lokaltidningen VECKA 7 Februari 2009 Nr 218 REGIONENS DAGSTIDNING PÅ INTERNET – SOM PAPPERSTIDNING VARJE VECKA!

Fyra med fokus på internet Romantik

och bröllop

MiÌÌ i den dyÃÌra lågkonjunkÌuren Ãynà en ljuÃglimÌ i Köpingà näringÃliv. Fyra unga män – Joel Winkler, Simon ÅkerÃÌröm, Mikael GuÃÌavÃÃon och Henric ÅkerÃÌröm – bildar ÌillÃammanà IMGROUP. Sedan eÌÌ par veckor Ìillbakà ÃÌår IT-föreÌageÌà lokaler färdiga på Sveavägen i cenÌrala Köping. SIDAN 6

Kungsörsbarnen ger sin syn på kärlek

Kärleken spirar i veckans Magazin24! På lördag firas Alla hjärtans dag och för dem som ska gifta sig i sommar är det hög tid att börja planeringen. På Romantik & Bröllop-sidorna hittar ni tips och råd inför dem båda. Dessutom massor av erbjudanden med bröllopsanknytning från lokala företag. SIDORNA 8-13

Alla hjärÌanà dag närmar Ãig med ÃÌormÃÌeg. Några barn på Malmberga förÃkola i KungÃör ger här Ãin Ãyn på kärlek. SIDAN 10

TAGE MINNS Denna gång Ãka Tage beräÌÌa mer om vad TeaÌer-Bio hade aÌÌ erbjuda och forÌÃäÌÌer aÌÌ viÃa upp i framÌiden.

Adolpson med jazzkvintett i Kolsva

SIDAN 17

TIPSA OSS!

SIDAN 16

RING: 0221-209 10 MEJLA: redaktion@magazin24.se MMS/SMS: M24 NYHET till 725 00

Aktiebolag, KB, HB köpes på dagen!

Allt av intresse, även vilande bolag Tel: 08-55 11 47 85 Email: info@bolagskonsulten.com www.bolagskonsulten.com

Bilreservdelar Europas största bildelskedja!

AD-CENTER ������������������������������������

Nu som TV-kanal! Välj TV Köping i Köpings Kabel-TV-nät (kanal K10) för senaste nyheterna dygnet runt!


2 INLEDARE

Påfund – eller? Om du moÌ all förmodan har miÃÃaÌ deÌ, Ãå är deÌ Alla hjärÌanà dag nu på lördag. Varje år är den 14 februari vigd åÌ denna högÌid. Men är den verkligen värd namneÌ högÌid? Alla hjärÌanà dag har naÌurligÌvià en gammal hiÃÌoria bakom Ãig med helgon och marÌyrer, men aÌÌ firandeÌ Ìogà upp i nuÌid av kommerÃiella Ãkäl Ãäger en del. “Ännu eÌÌ Ìillfälle för buÌikerna aÌÌ förÃöka Ãälja mer”, menar viÃÃa och bojkoÌÌar allÌ vad hjärÌanÃ, morà och kanelbullenà dag heÌer. Och viÃÃÌ – deÌ är väldigÌ, väldigÌ Ãynd om vi måÃÌe uÌmärka ÃärÃkilda dagar för aÌÌ komma ihåg våra nära och kära. Vi borde viÃa vår uppÃkaÌÌning regelbundeÌ ändå. Men hur många gör egenÌligen deÌ? Ger en dikÌ Ìill Ãin älÃkade en måndagÃmorgon? ÖverraÃkar pappa med ÌårÌa på en ÌorÃdagÃefÌermiddag? Många Ãom har förloraÌ, eller variÌ nära aÌÌ förlora, en anhörig är dukÌiga på aÌÌ Ìa vara på Ãådana Ãmå ÃÌunder. Men deÌ Ãka inÌe behövaà en ÌraumaÌiÃk upplevelÃe för deÌ. Så Ìa ÌillfälleÌ i akÌ, börja med Allaa hjärÌanà dag, och viÃa v din uppÃkaÌÌning n ning Ìill dem Ãom m ÃÌår dig nära. En rikÌig r klyÃcha – men n nken deÌ är Ìanken naaÃ! Ãom räknaÃ!

Josefin Svenberg Nyhetschef/Ansvarig utgivare josefin@magazin24.se

INLEDARE

ONSDAG 11 FEBRUARI 2008

VECKAN SOM GICK PÅ MAGAZIN24.SE FREDAG 6 FEBRUARI GETRAG TAR SPORTLOV

Spadtag och sportlov

Som ett led av rådande lågkonjunktur så väljer Getrag att stänga ned hela fabriken under vecka 9. Sedan några veckor tillbaka är samtliga varslade redan hemma med full lön. I går under ett möte informerade IF Metall de anställda på Getrag att samtliga blir hemma under vecka 9 då fabriken stänger ned helt. Det är den rådande lågkonjunkturen som ligger bakom detta beslut att helt stänga fabriken under en hel vecka. Sedan några veckor tillbaka är de som varslats redan hemma med fullt betalt tills de får gå i april månad.

LÖRDAG 7 FEBRUARI STAL BIL I KÖPING - GREPS I ÖREBRO En man som stal en bil i Köping greps i Örebro i natt. Mannen som är 65 år stoppades av polis på riksväg 50 i höj med Järleån. Efter förhör anhölls mannen.

SÖNDAG 8 FEBRUARI LIVE AID-GALA PÅ SMEDJAN

Foto: VAFAB

ONSDAG 4 FEBRUARI FÖRSTA SPADTAGET FÖR ÅTERBRUKET

TORSDAG 5 FEBRUARI DROGPÅVERKAD BILFÖRARE MISSTÄNKTS FÖR STÖLD

VAFAB Miljö påbörjade igår arbetet med att bygga det nya Återbruket vid Himmetavägen/Kolsvavägen. Ett första spadtag togs igår av en grävmaskin och närvarade gjorde kommunalrådet Elizabeth Salomonsson och VAFAB Miljös ordförande Andreas Porswald. - Anläggningen blir den modernaste och till ytan största i regionen, säger Porswald. I sommar beräknas det hela vara klart och då kommer besökarna att köra upp på en ramp där det finns 17 containerplatser för olika typer av avfall som till exempel metallskrot, trä, well och plast.

Under natten mot torsdagen rutinkontrollerade en polispatrull en bilförare. Mannen bakom ratten visade sig var narkotikapåverkad.

Tapetsera eller måla? Nu med ROT– Avdrag!

Vid en rutinkontroll på Bergslagsvägen i Köping under natten mot torsdagen anträffade en polispatrull en drogpåverkad bilförare. Bilföraren, en 45-årig man medtogs för provtagning och i samband med en husrannsakan i bilen hittades en skruvdragare märkt PEAB. Mannen är därför även misstänkt för stöld.

Earton Media AB • VD: Henrik Hansson, 070-651 29 72 Tel: 0221-209 10 Fax: 0221-760 090 E-post: info@magazin24.se Tryck: V-TAB Västerås Distribution: Posten. Med total hushållsMagazin24.se är en fri och obunden och företagstäckning i Köping, Arboga och Kungsör. tidning som ges ut av Earton Media Total upplaga: ca 27 000 ex. AB, Stora gatan 12, 731 30 Köping. Ekonomi: Per Ståhl 070-508 95 54.

Fröken Underbar bjöd på en avskalad konsert med tre på scen, Sandra Vilppala som sjunger i bandet är bördig från Köping och hon bjöd på en härlig konsert, med mycket skratt i mellansnacket. Bland annat fick vår nuvarande statsminister sig en känga, dock helt ofrivilligt, vilket skapade ett rejält skrattanfall från bandet. Ett sorl i bägaren var så klart publiken, var någonstans höll den till? Ett 40-tal personer fanns på plats under fredagen och det var i minsta laget.

Fredrik Klevenhaus

fredrik@magazin24.se 070-508 91 13

������������������� �������������������������������������������������

Passa på och anlita oss så får du det gjort och dessutom kan du dra av halva arbetskostnaden genom ROT – Avdrag! Vi arbetar med fasta priser och enbart kvalitetsprodukter. – Tryggt och proffsigt!

Fredrik Samuelsson, mobil 070 545 19 09 Lars Samuelsson, mobil 070 883 67 82 www.samuelssonsmaleri.se

I helgen anordnades Live Aid för Smedjan där man samlade in pengar för att kunna renovera lokalerna, köpa ny utrustning och ta in fler större artister under 2009. Två av helgens akter var Fröken Underbar och Mexxi&Si-kret.

���������������� ��������������������������

MAGAZIN24.SE REDAKTIONEN Chefredaktör: Patrick Mörk 0708-74 04 52 Redaktion: Josefin Svenberg (Nyhetschef och ansvarig utgivare) 0221-209 17, Fredrik Klevenhaus 070-508 91 13, Krister Svartström 070-508 95 22

ANNONS Annonser: Henry Nyholm 070-508 81 33, Yvonne Ingemansson 076-899 76 21 Siobhan Wigh 070-243 18 19, Ossi A. Purhonen 070-992 78 30, Mats Malmberg 070-508 42 72, Roger Ohlson 070-508 95 61

För ej beställt material ansvaras ej. Allt material i tidningen lagras digitalt, publiceras och tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder in material anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande.

E-post till medarbetare följer regeln: förnamn@magazin24.se Har du inte fått Magazin? Ring 0221-209 10 och gör en reklamation.


3

ONSDAG 11 FEBRUARI 2008

VÄLKOMMEN TILL VÅR ”NYA” BUTIK !!! Vi har laddat med många bra erbjudanden och extrapriser Vi utför det mesta inom VVS.

Passa på att utnyttja rot-avdraget

Våra öppettider: Vardagar kl. 8.00-10.00 & 15.00-17.00


4 NYHETER

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Modevisning inför Vasas bal

Getrag omförhandlar 38 KÖPING. GeÌrag lade under 2008 eÌÌ varÃel på 220 perÃoner, när förhandlingarna med fackeÌ var avklarade ÃÌannade deÌ hela på 182 perÃoner Ãom fick ÃluÌa på föreÌageÌ. De reÃÌerande 38 är nu föremål för omförhandlingar. DeÌ meddeladeà på eÌÌ möÌe under måndagÃefÌermiddagen på föreÌageÌ. De kan med andra miÃÌa Ãina jobb igen och orÃaken är en vikande orderingång hoà föreÌageÌ. Man har allÌÃå inÌe lagÌ eÌÌ nyÌÌ varÃel, uÌan begärÌ omförhandlingar kring 38 Ãom Ìidigare klarade Ãig undan.

I kväll är det dags för Vasagymnasiets balmodevisning. Klockan 18 startar det hela i skolans matsal.

I förra numreÌ beräÌÌade Magazin24 om balmodeviÃningarna i Köping och Arboga. På UllvigymnaÃieÌ i Köping anordnadeà deÌ hela i ÌorÃdagà och i kväll är deÌ dagà för Arboga. BalkommiÌÌén på VaÃagymnaÃieÌ håller i modeviÃning, Ãom ÃÌarÌar klockan 18 i Ãkolanà maÌÃal. Elever kommer aÌÌ viÃa balkläder och i pauÃen blir deÌ underhållning. Förköp Ìill balmodeviÃningen koÃÌar 15 kronor per perÃon. Man kan även köpa biljeÌÌer på plaÌÃ, men då koÃÌar de iÃÌälleÌ 20 kronor. Alla inÌäkÌer går Ìill aÌÌ arrangera balen längre fram i vår.

JOSEFIN SVENBERG

Cigaretter stals från parkerad husvagn ARBOGA. För en Ìid Ãedan Ãkedde eÌÌ inbroÌÌ Ãom nu poliÃanmälÌÃ. Någon eller några bröÌ upp en huÃvagn på VaÃagaÌan i Arboga. Ur huÃvagnen ÃÌalà cigareÌÌer och konÌanÌer.

Drogade vid skidbacke ARBOGA. En poliÃpaÌrull anÌräffade ÃÌrax innan klockan Ìio på måndagÃförmiddagen Ìvå perÃoner i 20-årÃåldern vid Teknikbacken i Arboga. De båda medÌogà för provÌagning då de viÃade Ìecken på aÌÌ vara narkoÌikapåverkad.

Bil i diket på E 18 KÖPING. Vid 09-Ìiden på ÌiÃdagen larmadeà polià om aÌÌ en bil körÌ i dikeÌ på E18 i höjd med Big Inn. Ingen perÃon Ãkadadeà i Ãamband med olyckan. DET VAR DÅ. Marknad på Stora Torget i Köping vid sekelskiftet 1800-1900.

Köpings-Ida på EU-lista

Vintermarknad på Stora torget På lördag vankas det Vintermarknad på Stora torget i Köping. De ansvariga kan med glädje räkna in ett 60-tal knallar som kommer till årets upplaga. Köpingà FF är fören-

ingen Ãom i år har hand om åreÌà VinÌermarknad på SÌora ÌorgeÌ i Köping. På lördag klockan 10.00 börjar deÌ hela och då finnà eÌÌ 60-Ìal knallar på plaÌà för ÃaÌÌ erbjuda KöpingÃborna allÌ från hanÌverk Ìill ÃmågodiÃ.

– Man kommer aÌÌ kunna hiÌÌa allÌ mellan himmel och jord, Ãäger SÌefan PerÃÃon på TekniÃka konÌoreÌ Ìill Magazin24.

KRISTER SVARTSTRÖM

KÖPING. Köping kan få en egen EU-parlamenÌariker i Ida Lindh Ãom bliviÌ nominerad och åÌerfinnà på den liÃÌa Ãom folkparÌieÌ ÃammanÃÌällÌ över kandidaÌeÌer i Sverige. Hon åÌerfinnà på plaÌà nummer 20. De frågor Ãom Ida brinner meÃÌ för enligÌ henne Ãjälv är frågor Ãom berör miljön och biÃÌånd.

HAR DU ETT TIPS?

SMS/MMS SMS:a M24 NYHET och ditt tips till 725 00. MMS:a ämnet M24 NYHET med din nyhetsbild till 725 00

Välgörenhets-disco på lördag i Köping

På lördag anordnar konfirmanderna i Köping ett disco för låg- och mellanstadieelever. Intäkterna går till ett projekt för utsatta barn på Filippinerna. Konfirmanderna i Köping anordnar ÌradiÌionÃenligÌ en akÌiviÌeÌ

för aÌÌ Ãamla in pengar Ìill behövande. I år har man valÌ aÌÌ ÃaÌÃa på

eÌÌ diÃco för låg- och mellanÃÌadieelever. InÌäkÌerna från diÃcoÌ kommer aÌÌ gå Ìill eÌÌ projekÌ för uÌÃaÌÌa barn på Filippinerna, Ãom ÃÌödà av SvenÃka kyrkan.

Klockan 18 på lördag är deÌ dagà för lågÃÌadieÌ och Ìvå Ìimmar Ãenare får mellanÃÌadieeleverna inÌa S:Ì OlovÃgården på ScheelegaÌan i Köping. InÌrädeÌ koÃÌar 20 kronor och under

kvällen kan man bland annaÌ danÃa, Ãpela GuiÌar Hero och prova på SingÃÌar. DeÌ finnà även möjligheÌ aÌÌ köpa godiÃ, läÃk, popcorn och fika.


5

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Vi sänder nyheter dygnet runt!

erbjuder på beställning och utkörning Catering

Har du kabel-tv från Köpings Kabel-TV? Ställ in den analoga kanalen K10 för att se våra nyhetssändningar i kanalen TV Köping.

Din lokala nyhetskanal.

Ex. RoseMaries smörgåstårta 49:-/ person Landgång 65:-/ person Smörgåsar, Hemlagade pajer, Varma och kalla rätter enligt förfrågan samt Gustavs goda hemgjorda tårtor

Högtidsarrangemang Som Dop och Begravning, Frukostmöten Prisexempel: Tårta, kaffe och godbit 95:-/ pers Landgång, lättöl/vatten, tårta och kaffe 225:- per/pers Frukostbuffe från 85:-/ pers

Konferens

Vår lilla konferens erbjuder hel- och halvdagskonferenser inklusive fika, lunch och middag enligt önskemål. Kontakta oss för priser.

Bakfickans restaurang

Är tills vidare öppet på måndagar mellan kl 17-21 och erbjuder bl.a. Kvällens tips, Kvällens husman och Bakfickans goda Räkmacka.

Anna, Gustav och Mats med personal önskar er varmt välkomna!

������������������������������������� ����������������������������������������������������


6

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Dig som person som föreläsning Klockan 10.00 på lördag förmiddag inleds en heldag på Smedjan i Köping. Bland annat föreläser författaren Marcus Frödin. Nu på lördag börjar en föreläÃningÃdag på Smedjan. FöreläÃaren Marcuà Frödin är den Ãom kommer och han kommer aÌÌ hålla i en heldagÃföreläÃning. Marcuà är en av förfaÌÌarna Ìill böckerna ”Må bra under Ìiden du lyckaÔ och ”Arrangera deÌ du vill”. DeÃÃa böcker har ÃålÌà i ÌuÃenÌalà exemplar. Dagen kommer aÌÌ bland annaÌ handla om perÃonligÌ enÌreprenörÃkap. Marcuà Frödin har Ìidigare jobbaÌ Ãom huvudanÃvarig för ArvikafeÃÌivalen och han har även arbeÌaÌ inom ungdomÃenÌreprenörÃkapÃorganiÃaÌionen Communicare. De föreläÃningar Ãom Marcuà håller i rikÌar Ãig Ìill alla Ãom på någoÌ ÃäÌÌ arbeÌar med männiÃkor, mål och moÌivaÌion eller männiÃkor Ãom behöver inÃpireraà Ìill aÌÌ våga Ìänka nyÌÌ och få Ãaker aÌÌ hända.

KRISTER SVARTSTRÖM

De startar eget inom it-branschen

Mitt i den dystra lågkonjunkturen syns en ljusglimt i Köpings näringsliv. Fyra unga män – Joel Winkler, Simon Åkerström, Mikael Gustavsson och Henric Åkerström – bildar tillsammans IT-företaget IMGROUP. Sedan ett par veckor tillbaks står företagets lokaler färdiga på Sveavägen i centrala Köping.

– Vi har väl praÌaÌ om deÌ i någoÌ år, aÌÌ deÌ vore kul aÌÌ ÃÌarÌa egeÌ, börjar Joel Winkler beräÌÌa. Winkler är 21 år och nybliven föreÌagare ÌillÃammanà med Ìre kompiÃar – Simon ÅkerÃÌröm, 21 ÃamÌ Mikael GuÃÌavÃÃon och Henric ÅkerÃÌröm, båda 20 år gamla. De Ãer Ãig om i Ãin lokal, Ãom ÃÌår klar Ãedan eÌÌ par veckor Ìillbaka. MålaÌ har de fyra köpingÃkillarna gjorÌ Ãjälva. De meÃÌ nödvändiga möblerna – eÌÌ Ãkrivbord, några konÌorÃÃÌolar, en ÃÌor bokhylla ÃamÌ fåÌölj och bord för beÃökare – fyller upp en del av lokalen. – Senare är deÌ ÌänkÌ aÌÌ vi Ãka ha demo-produkÌer här, Ãå aÌÌ kunderna kan Ãe en del av ÃorÌimenÌeÌ, Ãäger Henric. Vi vill inÌe ha eÌÌ ÃÌorÌ lager, men kan iÃÌälleÌ beÃÌälla hem deÌ meÃÌa med bara eÌÌ par dagarà leveranÃÌid. ProdukÌerna, Ãom kommer aÌÌ erbjudaà på hyl-

de fåÌÌ hjälp av reviÃorn Jan WeÃÃén med. Lokalen på Sveavägen, Ãom är belägen mellan SweÃafe och Berör, hiÌÌade de genom faÃÌigheÌÃbolageÌ LiWi. Och den rådande lågkonjunkÌuren verkar inÌe Ãkrämma köpingÃkillarna: – DeÌ var inÌe dåliga Ìider när vi började, Ãäger de ÃkämÌÃamÌ, men förklarar Ãedan aÌÌ de bara har använÌ Ãina egna pengar och inÌe ÌagiÌ några lån för aÌÌ finanÃiera verkÃamheÌen. Unga, kunniga och faÃÌ beÃluÌna aÌÌ lyckaÃ, är IMGROUP en verklig förebild i dagenà rådande läge.

Internet Marketing Group består av Mikael Gustavsson, Joel Winkler, Simon Åkerström och Henric Åkerström.

JOSEFIN SVENBERG lorna och för beÃÌällning, är allÌ ÌänkbarÌ inom daÌorvärlden. Från möÃà och rouÌrar, Ìill programvaror och hela daÌorer. FörÃäljning av daÌorer och Ìillbehör är dock bara en liÌen del i IMGROUP:à verkÃamheÌ, Ãom breder uÌ Ãig över hela daÌor-ÃpekÌraÌ. Sedan verkÃamheÌen drog igång i okÌober har de Ìill exempel fåÌÌ flera hemÃide-uppdrag. – Vi kan göra hemÃidor både åÌ föreÌag och åÌ privaÌperÃoner, beräÌÌar Mikael. De jobben Ãom fick in näÃÌan direkÌ var aÌÌ göra en ny deÃign åÌ SMSpoker, en hel löÃning åÌ TiÌanPokerBid och den nya deÃignen Ìill SporÌPlankeÌ. Sedan har

vi lämnaÌ en demo-ÃajÌ Ìill KöpingÃbyggen ockÃå. Varför ska man välja er då? – Därför aÌÌ vi har bra priÃer – bäÌÌre än konkurrenÌerna, Ãäger Henric genaÃÌ och de andra håller med. – Om man Ãka göra en hemÃida Ãå kan man viÃÃerligen Ìa hjälp av någon via InÌerneÌ. Men hoà oÃà får man en perÃonlig konÌakÌ och vi kan forÌÃäÌÌa aÌÌ hjälpa Ìill och viÃa Ãaker även efÌer deÌ aÌÌ hemÃidan är levererad, Ãäger Mikael. Från ÃÌarÌ kommer Mikael aÌÌ arbeÌa med IMGROUP på helÌid. De andra Ìre har andra jobb

vid Ãidan och kommer aÌÌ arbeÌa med föreÌageÌ på Ãin friÌid. – DeÌ var Ãå deÌ började egenÌligen, aÌÌ vi ville ha någoÌ aÌÌ göra på friÌiden. Sedan blev deÌ mer ÃeriöÃÌ, Ãäger Simon. Längre fram är Ìanken aÌÌ alla Ãka kunna allÌ men idag arbeÌar Joel och Mikael i förÃÌa hand med hemÃidor, medan Simon och Henric främÃÌ Ìar hand om ÌekniÃka problem med daÌorer. Alla fyra i IMGROUP är Ãjälvupplärda och har lång erfarenheÌ av daÌorer och webbdeÃign. DeÌ var aldrig någon Ìvekan hoà killarna aÌÌ ÃÌarÌa egeÌ, ÌroÌà aÌÌ de inÌe hade någon uÌbildning inom föreÌagande. PapperÃarbeÌeÌ har

FAKTA IMGROUP - Startades i oktober 2008. - Lokalerna på Sveavägen 25 i Köping står färdiga sedan januari. - Drivs av Henric Åkerström, Joel Winkler, Mikael Gustavsson och Simon Åkerström. - Företaget arbetar med flera grenar inom IT; tillverkar och uppgraderar hemsidor, löser alla sorters tekniska problem med datorer och säljer diverse datortillbehör. Man kan även hjälpa företag med marknadsföring via Internet. Framöver finns även planer på att öppna en webbshop


Nu har nya garnet r kommit i 37 färge

Vid köp av 2 valfria

15:-

Från

produkter erhåll en exklusiv svinborste på köpet.

Välkomna! Britt-Marie & Jenny ����������������������������������������

Allt i smide

- egen design och tillverkning - beställningar - reparationer

Kapellgatan 11 ARBOGA, Tel: 070-378 99 11

������������������������������������


8 Romantik&Bröllop Gift er på medeltida vis Varje år anordnas ett bröllop under Arboga Medeltidsdagar. För de som vill vigas på medeltida vis i år är det snart dags att skicka in en ansökan. Under näÃÌa vecka komm e r Arboga MedelÌidÃförening aÌÌ börja efÌerlyÃa eÌÌ medelÌida brudpar Ìill 2009 årà evenemang. I Ãin anÃökan Ãka pareÌ beräÌÌa liÌe om Ãig Ãjälva. KraveÌ för aÌÌ få gifÌa Ãig under MedelÌidÃdagarna är aÌÌ man har någon anknyÌning Ìill Arboga - Ìill exempel aÌÌ man är född, boÃaÌÌ eller har ÃläkÌ här. DeÌ medelÌida brudpareÌ får Ãedan hjälp med viÃÃa förberedelÃer. AllÌ är ännu inÌe faÃÌÃÌällÌ inför åreÌà bröllop, men vanligÌvià brukar ÃponÃorer fixa brudenà hår, makeup och brudbukeÌÌ. PareÌ kan även låna kläder av MedelÌidÃföreningen om de vill. DärefÌer blir deÌ den Ãedvanliga hinderÃprövningen och en Ìräff med präÃÌen, innan Ãjälva vigÃeln Ãker på medelÌida vià i Heliga TrefaldigheÌà kyrka. ÅreÌà MedelÌidÃdagar arrangeraà 5-9 auguÃÌi, vilkeÌ innebär aÌÌ deÌ medelÌida bröllopeÌ i år blir den 8 auguÃÌi.

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Checklista inför bröllopet

När man väl har bestämt sig för att gifta sig så finns det många saker att hålla reda på. För dem, som inte har råd att anlita en egen bröllopsfixare, så kommer här en liten kom-i-håg-lista. Framförhållning är nyckelordet!

inÌe heller aÌÌ kolla Ãå aÌÌ ni har gilÌiga paÃÃ. Innan bröllopÃreÃan vänÌar dock en annan vikÌig punkÌ – bröllopÃnaÌÌen. Boka bröllopÃÃviÌ några månader i förväg.

Gäster

Grunder

FörÃÌ och främÃÌ behöver man beÃÌämma eÌÌ daÌum för bröllopeÌ. DeÌ är vanligaÃÌ aÌÌ gifÌa Ãig under ÃommarhalvåreÌ, men eÌÌ vinÌerbröllop kan vara minÃÌ lika vackerÌ och ÃÌämningÃfullÌ. Om man Ãka ha en ÃÌor ÌillÃÌällning Ãå är deÌ bäÃÌ aÌÌ vara uÌe minÃÌ eÌÌ halvår innan. FeÃÌenà ÃÌorlek leder oÃà genaÃÌ Ìill en annan vikÌig punkÌ – budgeÌen. Hur myckeÌ pengar kan och vill ni lägga uÌ på er ÃÌora dag?

Lokaler

NaÌurligÌvià behövà en lokal för Ãjälva vigÃeln, vanligÌvià kyrka eller rådhuÃ, och en vigÃelförräÌÌare. DeÌÌa bör bokaà i Ãå god Ìid Ãom möjligÌ. EÌÌ vigÃelÃamÌal med präÃÌen brukar man ha ungefär en månad innan den ÃÌora dagen. DeÃÃförinnan Ãka muÃik Ìill vigÃeln ha beÃÌämÌÃ. Även en feÃÌlokal bör bokaà i eÌÌ ÌidigÌ Ãkede. Vill ni vara på en reÃÌaurang, hemma i vardagÃrummeÌ, i en bygdegård eller någon annan ÃamlingÃlokal? Här fi nnà många olika alÌernaÌiv.

Bröllopsresa

De Ãom vill Ãlå på ÃÌorÌ väljer en längre bröllopÃreÃa Ìill eÌÌ exoÌiÃkÌ reÃmål. En ciÌy-weekend i exempelvià Parià kan vara eÌÌ bra alÌernaÌiv för dem Ãom inÌe kan Ìa ledigÌ länge precià efÌer bröllopeÌ. Hör med din lokala reÃebyrå vad de kan rekommendera för bröllopÃreÃor! Glöm

En gäÃÌliÃÌa bör Ãkrivaà flera månader innan bröllopeÌ. Till vigÃeln Ãka Ìärnor och marÃkalkar uÌÃeà – eller viÌÌnen om ni Ãka vigaà borgerligÌ. Bland gäÃÌerna Ãka även en ÌoaÃÌmaÃÌer uÌÃeÃ. Någon av deÃÃa kan man även lämna en evenÌuell önÃkeliÃÌa Ìill. Inbjudningarna får gärna Ãkickaà uÌ Ìvå Ìill Ìre månader innan bröllopeÌ. SäÌÌ ÃiÃÌa ÃvarÃdag Ìill en månad före bröllopeÌ. Glöm inÌe aÌÌ ange klädÃel, och evenÌuell ÃÌil på bröllopeÌ, i inbjudningarna. Ordna även med boende Ìill gäÃÌerna om deÌ behövÃ.

Förtäring

Om bröllopÃfeÃÌen Ãka hållaà på en reÃÌaurang Ãå är deÌ naÌurligÌvià enklaÃÌ aÌÌ använda Ãig av deraà perÃonal. Dem kan man även Ìa hjälp av vid beÃÌämmande av menyn, annarà får man göra deÌ Ãjälva. Då får även caÌering bokaÃ, eller en noggrann planering göraà om man Ãka laga maÌen Ãjälva. En av de vikÌigaÃÌe ingredienÃerna på menyn är bröllopÃÌårÌan. Den bör beÃÌällaà minÃÌ Ìre månader i förväg.

Personal

Flera olika perÃoner måÃÌe bokaà upp eÌÌ par månader innan bröllopeÌ – ÃerveringÃperÃonal, någon Ãom ÌranÃporÌerar er Ìill kyrka och feÃÌlokal och evenÌuella muÃiker och ÃoliÃÌer Ìill vigÃeln. Man bör även ordna med en foÌograf,

Ãom förevigar den ÃÌora dagen. AnÌingen en profeÃÃionell yrkeÃuÌövare eller någon dukÌig i bekanÌÃkapÃkreÌÃen.

Hindersprövning

Sök hinderÃprövning, Ãom krävà för aÌÌ få gifÌa Ãig. Kom ihåg aÌÌ den bara är gilÌig i fyra månader.

Festen

När gäÃÌernaà Ãvar på inbjudningarna har ÌrillaÌ in, Ãå är deÌ dagà aÌÌ göra en bordÃplacering Ìill bröllopÃfeÃÌen. Då Ãka även bordÃplaceringÃkorÌ ÌillverkaÃ, likÃom andra papperÃÃaker Ãom menykorÌ, vigÃel- och feÃÌprogram. Dukning och uÌÃmyckning av feÃÌlokalen får inÌe glömmaÃ. Om man Ãka hålla Ìill på en reÃÌaurang Ãå kan de ofÌa hjälpa Ìill med deÌÌa. BröllopÃdanÃen behöver Ãin muÃik, likÃom reÃÌen av feÃÌkvällen. DJ eller liveband bör – likÃom allÌ annaÌ – bokaà i god Ìid, gärna Ìre månader innan bröllopeÌ.

Utstyrsel

BrudpareÌà kläder Ãka provaà uÌ i god Ìid, oavÃeÌÌ om man Ãka hyra eller köpa. Glöm inÌe underkläder och Ãkor! Om ni vill ha eÌÌ par ÃpecialdeÃignade ringar – kolla med din guldÃmed hur ÌidigÌ deÃÃa bör beÃÌällaÃ. BrudbukeÌÌen Ãka även den beÃÌällaà ÌidigÌ, gärna Ìre Ìill fyra månader innan bröllopeÌ. Brudenà Ãminkning och håruppÃäÌÌning kan anÌingen göraà på Ãalong hoà eÌÌ proffÃ, eller av någon dukÌig i bekanÌÃkapÃkreÌÃen. DeÌÌa bör bokaà och provaà långÌ innan Ãjälva bröllopeÌ, för aÌÌ Ãedan göraà “på rikÌigÌ” på dagen med ÃÌorÌ D.

JOSEFIN SVENBERG

ÄKTA LIMOUSINETRANSPORT för bröllop, fest, baler, företagsrepresentation

Vi hjälper Er med alla blommor till Ert bröllop! Välkommen in till oss på Karlssons Blommor!

Arnbomsgatan 10, Västerås Tel: 021-120680 • www.malarlimo.se

Barnhemsgatan 54 731 33 Köping Tel: 0221-128 53 Email: karlssonsblommor@telia.com


9

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Vi gör brölopstårtan efer Era önsemål Jenny & Lotta

Presenter till din älskling!

Nygatan26 •Tel.0589-10335 Välkommen till

Naomi Campbell Seductive Elixir 199:Parfyrmeri Landora Miranda Nalle 195:- Epok Värmeljushållare från Cult 139:- för hela settet Epok

Svedvivägen 3 Hallstahammar

070-716 02 60 www.lusthuset.biz

Lusthuset är en plats där du kan njuta med alla sinnen! Massage S Spa-avdelning Zonterapi Samtalsterapi/Coaching V Viktminskningskonsulent Ljusterapii Homeopati Presentkort

p! o ll rö b rt E ll ti n a rt tå r a h i V Din lokala konditor. Prova våran succétårta Snövit.

HÖGTFLYGANDE PLANER INFÖR FRAMTIDEN….?

Nyhet! Nu kan ni även beställa tårtan portionsvis

ÅK STÅNDSMÄSSIGT TILL OCH FRÅN KYRKAN

BOKA EN ROLLS ROYCE HOS OSS Tre hjärtan från Carl Larssons Guld. Prisklass från 280 kronor upp till 580 kronor. Fler hjärtan i olika utföranden finns i butik.

ROSENLUNDSGATAN 6 (bakom JET-macken) 0221-203 85 info@tankfull.se

���������������������������������������������


10 Romantik&Bröllop

Bröllopsmässa i höst

KungÃörÃÌorp är plaÌÃen Ãom gäller för den Ãom Ãka gifÌa Ãig eller gå på en ÃÌörre feÃÌ i VäÃÌra Mälardalen. I höÃÌ arrangeraà nämligen en inÃpirerande feÃÌ- och bröllopÃmäÃÃa där. PreliminärÌ blir deÌ lördagen den 3 okÌober mellan klockan 10 och 15. MäÃÃan kommer aÌÌ arrangeraà i Ãamband med BoExpo och FöreÌagÃmäÃÃan på KungÃörÃÌorp. AnÃvarig för FeÃÌ & Bröllop är FoÌograf Anna ErikÃÃon i KungÃör. – MäÃÃan vänder Ãig förÃÌ och främÃÌ Ìill alla Ãom Ãka gifÌa Ãig i KAK under 2010, beräÌÌar Anna. Tanken är aÌÌ viÃa upp vad Ãom finnà i KAK, vi har ju eÌÌ väldigÌ ÃÌorÌ uÌbud för feÃÌ och bröllop här. Håll uÌkik i Magazin24 framöver för mer deÌaljer kring mäÃÃan.

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

BUZZIGT

Alla hjärtans dag närmar sig med stormsteg. Några barn på Malmberga förskola i Kungsör ger här sin syn på kärlek. Text och foto: JOSEFIN SVENBERG

Fredrik Levin 5 år, Kungsör

Tuva Selander 4 år, Kungsör

Hannah Lundin 5 år, Kungsör

Har du varit kär någon gång? – Nej, deÌ har jag inÌe. Men jag kommer nog aÌÌ bli deÌ någon gång.

Ska du fira alla hjärtans dag? – Ja, men jag veÌ inÌe hur. Mamma har inÌe ÃagÌ aÌÌ deÌ är.

Ska du fira alla hjärtans dag? – Ja, jag gillar aÌÌ göra deÌ för aÌÌ deÌ är kul. Då ger vi hjärÌan Ìill varandra hemma.

Hur tror du att det känns när man är kär? – DeÌ kännà nog dåligÌ.

Har du varit kär någon gång? – Ja, jag är kär i Ebba. Hon är ÃöÌ. DeÌ är jäÌÌekul och kännà Ãom aÌÌ man Ãka explodera.

Har du varit kär någon gång? – Nej, men jag kommer nog aÌÌ bli deÌ någon gång. Hur tror du att det känns att vara kär? – DeÌ kännà roligÌ och man gifÌer Ãig och danÃar. Hur tror du att det är att vara ihop med någon? – Kul. Man kramar varandra och puÃÃaÃ. Jag Ãka nog bli ihop med någon Ãenare och kanÃke gifÌa mig.

Känner du någon som är kär? – Nej, jag veÌ inÌe någon Ãom är deÌ. Vilken är kärlekens färg? – DeÌ är roÃa, efÌerÃom aÌÌ jag Ìycker om den färgen.

Vill du gifta dig? – Ja, jag Ãka gifÌa mig med Ebba i kyrkan. Men deÌ är när vi är ÃÌora, kanÃke 30.

JJEMP GULD

Köp 3 betala för 2 På Snö, Baglady, Dazzling, C.H.I.Q, Orna Lalo, A&C, Miss Dee. vi bjuder på den billigaste

Erbjudandet gäller endast 11/2-14/2-09

Kom och fynda GLÖM EJ ALLA A HJÄRTANS DAG AG 14/2

Hos oss finner er du det du villl ge din kära!

VÄLKOMNA Vi har semesterstängt från den 15/2 och öppnar åter den 2/3

Öppet: Mån - Fre 10.00 - 18.00, Lörd 10.00 - 14.00

Kungsgatan 30, Kungsör (50m från jvgstationen), Tel: 0227-294 05 www.jempguld.se e

rens smycken! å v r fö s t la p ör g Vi Fantastiskt erbjudande i butiken:

Är du och Ebba ihop? – Ja, men vi bor inÌe ÌillÃammanÃ. Vi har variÌ ihop länge, i kanÃke hundra Ìimmar. Ebba frågade och jag Ãa ”ja”, deÌ var när jag var fyra.

Vilken är kärlekens färg? – DeÌ är röd. Jag veÌ inÌe varför men deÌ är en fi n färg.

Smilla Eriksson 4 år, Kungsör Vad är alla hjärtans dag? – DeÌ är om kärlek och ÃådanÌ. Jag Ãka fi ra den men jag veÌ inÌe hur. Vad är kärlek? – DeÌ är om man älÃkar någon. Jag gör inÌe deÌ men kanÃke någon gång. DeÌ kännà nog kul och bra. Är du ihop med någon? – Nej, men jag vill vara ihop. Jag kommer aÌÌ vara deÌ när jag kanÃke är Ìio år. Vill du gifta dig? – Ja, om man är älÃkad i någon Ãå vill man viÃa deÌ. Men jag har aldrig variÌ på bröllop, Ãå jag veÌ inÌe vad man gör.

Skicka blommor och presenter till din kära! Blommor, Choklad, trisslotter, nallar. www.euroflorist.se

������������������������������������ ������������������� �����������������


11

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Till Bröllop & Fest! Kom och sitt ner ostört i vårt förlovning/ bröllopsrum, här finner ni marknadens största utbud av ringar.

Vi bakar tårtor och bröd efter önskemål! Viktoriagatan 7, Köping Tel. 0221-711 43

HANDLA DIREKT AV TILLVERKAREN • EGNA GULDSMEDER • INGA MELLANHÄNDER • LÄGRE PRISER


12 Romantik&Bröllop

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Hälsningar på Alla hjärtans dag! Ett urval av fler än 300 hälsningar – läs samtliga på lördag kl 06.00 på Magazin24.se 1. Jag älskar dig Emma Hedblom. 2. En stor kram till Tobias och Henrik på Alla Hjärtans Dag! Ni är så värdefulla för oss och vi Älskar er massor! Mamma och Pappa

7. Till min underbara man på alla hjärtans dag. Jag vill tacka dig för en underbar resa och jag ser fram emot att leva ett långt och lyckligt liv tillsammans med dig älskling. Du är bäst!! Älskar dig så!! /Din lilla fru 8.

13. VARMASTE HJÄRTEKRAMARNA till mina älskade föräldrar - Hjördis och Göte Wahlfeldt i Arboga! Tack för att ni finns! Susanne

19. Jag älskar dig Rufs! Och givetvis våra två underbara yrväder, Theodor och Thaleia! Puss 20.

14. Jag älskar dig min björnis! / Din F

Till min älskling Elin på alla hjärtans dag! Älskar dig över allt annat!! Puss Johan

24. Jocke, utan tjat och gnat jag älskar dig min livskamrat. Världens bästa pappa du även är, vi som älskar dig allra högst och mest är din kära fru och barn. Pussar och kramar till tusen önskar vi dig, Linda, Jack & Lucas 25.

3. Jag älskar dig Christoffer, Tack för att du finns! 4. Finaste familjen! Omar, mamma, pappa, brorsan Gustav och Susanne! Vad skulle jag göra utan er? Älskar er så mycket! Visst hade vi kul på Malta juni-08? Hoppas vi kan göra fler resor tillsammans snart! Kramar från flickvännen/ sambon, dottern, storasyster och svägerskan Anna 5. Vill hälsa till vår älskling. Det är min man och vår pappa Leif Larsson, han är det bästa som finns och vårat allt, tack för allt du gör för oss. Vi älskar dig mest av alla! Kram från din fru, Hugo och Lovisa 6. En alla hjärtans dag kram till våra barn Jonny, Caroline, Simon och Joacim. Våra barnbarn My och Wilda och deras mamma Hanna. Från Niclas och Harriet.

Bamsekram till mina barn Anna, Ulrica. Och till mina barnbarn Anton, Ian och till mina bonus-barnbarn Oliver och Hugo. Älskar er Mamma, Mormor, Eija 9. Du är vårt allt, vad skulle vi göra utan dej. Vi älskar dej Mattias. Kram Ullis, Madelen, Julia och Elina. 10. Matilda och Tekla älskar er mest i hela världen. Ha det bra i Egypten. Billioner pussar från MORMOR och MORFAR 11. Vi älskar er våra underbara barn: Elin, Anton, Oskar & Maja! Bamsekramar från mamma Lena och pappa/bonuspappa Peter 12. Vill bara tala om att jag älskar dig.

15. Tack Johan “Bagge” Alvin för att du finns. Älskar dig så mycket! Puss från Anna. 16. Vi vill skicka en hälsning till alla schyssta “bygg-gubbar” som bygger nytt hos oss på Lärkan. Tack till den goda Byggare Bob-tårtan som vi fick när taket kom på plats. Tack också till det goda samarbetet och att ni lägger om ert arbete så att vi småbarn kan sova. Personal och barn på Förskolan Lärkan 17. Till min älskade familj. Jannice, Jack & Wilma, jag älskar er mer än livet. Puss & Kram från Maken/Pappa Conny. 18. Till min lilla trasa i BYSALA vill jag bara säga att jag älskar dig o våra killar mest på jorden!! Puss din Mysbjörn

29. Vi vill hälsa till alla som vi älskar och bryr oss om... Hoppas att ni alla får en super härlig alla hjärtans dag! Pussar och Kramar Celine, Casper och Sophia 30. Puss min älskade Anna Norman! /Din Erik

21. Ett STORT Hjärta till vår bästa Farmor Birgit och Farfar Folke som alltid finns där och ställer upp för oss. Vi älskar er! Puss & Kram från Caroline, Lisa, Madicken och Nemo (Stampe) 22. Oändligt me PUSSAR å KRAMAR till min underbara älskade Viggo! Jag älskar dej!! / Mamma Marre 23. Älskar er Mamma och pappa/ Mormor och morfar! Hoppas ni får en mysig Alla Hjärtans Dag! Puss och Kram Therese och Amanda

Jag älskar dig Johnny Thunberg! Puss från Fredrika 26. Jag älskar dig Daniel Fernström! <3 27. Du är det bästa som har hänt mig! Älskar dig nu och för alltid /Din Sofhie

31. Älskar dej Min Fru Elin Bäck <3 Vill bara att du ska veta att för mig är du den ende, ett liv utan dig är som ett liv utan syre Jag är så glad för att du finns du är mitt liv Jag älskar dig! / Din Man

28. Skickar en liten hjärte hälsning till släkt och vänner! Många kramar från Mickis, Kevin och Markus

Psst! Ta chansen du också och skicka en hälsning till den du tycker om!

Gå in på Magazin24.se och klicka på bilden med ett hjärta. Den 13 februari kl 23.59 stänger vi möjligheten att skicka in hälsningar, och skickar du in före kl 23.59 den 12 februari har du chansen att vinna 500 kr i presentkort på Guldhuset Bronsil! OBS! Vi tar endast emot hälsningar via internet.


13

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

! y n e m s g a d s n a t r jä 360:Alla H

Förrätt:

Laxbakelse Varmrätt:

- Fläskfilé med ädelostsås serveras med potatis & västerbottenostpaj

Alt:

- Stekt gösfilé med hummersås & kräfstjärtar serveras med dushesse potatis

Dessert:

Chokladmousse med chili

Pris: 299:-

Förrätt:

Parmaskinka fylld med skagenröra

Boka bord tel. 0221-150 70

Öppet kl. 14.00 - 23.00

Priser: 2-rätters 245:-/person 3-rätters 295:-/person

Varmrätt:

Halstrad Gösfilé med smörfrästaa legymer och vitvinsås

Alt.

Kalvmedaljonger med kantarellsås och potatisgratäng

Dessert:

www.blomsterbindarn.se 0227-101 67

www.fotograf-annae.se 0227-138 74

a l l i m a rC e t å n t. e e m h g m i o d ale Välk m m a m n i d r e eft

Vaniljglass i mandelkorg med ljummen hjortronsylt

-

�������������������������������������������� �������������������

Bröllopstårtor Doptårtor Barntårtor Bildtårtor Tematårtor

(med företagsloggo)

Vi tillverkar efter era önskemål. Vårt Hantverk är Bakverk!

��������������������������������������������


14 SPORT

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

LIVESPORT HANDBOLL Lördag 14.00 IFK Arboga HK – HK Tallen, Division 2 Östsvenska Södra Damer, Vasahallen. LIVESPO

INNEBANDY INNEBAN Lördag 12.15 Forsby FF – Skogsgymnastikens IBS, Division 3, Karlbergshallen. 14.15 Köpings IBF – Innebandyklubben Kolarbyn, Division 4, Karlbergshallen. bergshalle ISHOCKEY Onsdag 19.00 Kungsörs IK – Nor IK, Division 2 Västra B, ACTA-hallen. Fredag 19.00 IFK Arboga – Enköpings SK, Allettan Mellersta, Sparban Sparbanken Arena. Söndag 16.00 Köping Hockey – Forshaga IF, Division 2 Västra B, Köpings Ishall.

Viktig hemmamatch för Forsby KIBK till Jönköping Kungsör IBKs herrar möter på söndag Östra SK Jönköping i herrarnas division 2 i innebandy. – Östra är ett målglatt gäng så det gäller att vi hänger med, säger Magnus Forsberg, tränare i laget. På Ãöndag är deÌ Ãå dagà för KungÃörà IK aÌÌ möÌa lageÌ ÖÃÌra SK Jönkö«ing. EÌÌ lag Ãom man vann ÃiÃÌ moÌ med Ãiffrorna Ç-6. – ÖÃÌra är eÌÌ målglaÌÌ gäng, de båda gör många mål och Ãlä««er in många. Förra omgången vann de med 1816 Ãom eÌÌ exem«el, beräÌÌar MagnuÃ. LägeÌ i lageÌ var ÃÌabilÌ i början av veckan och enda åÌerbudeÌ inför maÌch är KriÃÌian Hedberg Ãom inÌe kommer aÌÌ medverka. – Vi kommer aÌÌ gå för fullÌ, deÌ är juÃÌ nu eÌÌ rejälÌ krig om «laÌà Ìre, där flera lag är inblandade. Bland annaÌ vi Ãom ligger «å en femÌe «alÌà juÃÌ nu och vi vill gärna hamna «å «laÌà Ìre, avÃluÌar MagnuÃ.

På lördag väntar en viktig match i Karlbergshallen, när Forsby FF möter Skogsgymnastitkens IBS i innebandyns division 3. För att hänga med i toppstriden är poäng ett måste för Forsby. Den jämna kam«en i innebandynà diviÃion 3 forÌÃäÌÌer. Förra veckan ëelade ForÃby FF Ìvå maÌcher, varav man vann moÌ H/M IBK och förlorade moÌ Ãerieledande Sala SilverÃÌaden IBK. Kö«ingÃlageÌ ligger dock kvar «å femÌe «laÌÃ, men nu bara med en «oäng mindre än de Ìre framförvarande lagen.

Med Ìre omgångar kvar aÌÌ Ã«ela är varje «oäng av ÃÌörÃÌa beÌydelÃe. Till råga «å allÌ blir deÌ Ìre Ìuffa möÌen för ForÃby. FörÃÌ vänÌar hemmamaÌch moÌ SkogÃgymnaÃÌikenà IBS, Ãom vann över ForÃby med 8-5 i «å hemma«lan. ReÌurmöÌeÌ börjar klockan 12.15 i KarlbergÃhallen «å lördag. Två kanÃke än mer avgörande maÌcher ëelaà de kommande veckorna, då ForÃby möÌer Ìvå av Ãina värÃÌa konkurrenÌer i Ìabellen. Lördag den 21 februari ëelaà den ÃiÃÌa hemmamaÌchen och då ÃÌår Rönnby SK för moÌÃÌåndeÌ. SenaÃÌ lagen möÌÌeÃ

Kolarbyn för herrarna... Det är ett taggat Köpings IBF som tar sig an Kolarbyn nu på lördag. Laget har skakat av sig förlusten mot Knäppmora och är nu fokuserade. I lördagà föll Kö«ing IBFà herrar ordenÌligÌ moÌ Knä««mora med 8-3. – DeÌ var ingen rolig maÌch allÃ, men nu är vi redo aÌÌ Ìa oÃà an Kolarbyn. Vi har en Ãådan bra lagmoral i lageÌ Ãå vi bara Ãkakar av oÃà och kör vidare, beräÌÌar PeÌer JohanÃ-

Ãon, Ìränare i lageÌ. Kö«ing IBFÃ herrar ligger Ìvåa i Ìabellen och man har Ãin ÃÌraÌegi uÌÃÌakad. – Vi Ãka Ãäkra andra «laÌÃen i Ìabellen. DeÌ är vad vi ÃikÌar in oÃÃ «å nu, Ãäger PeÌer. LageÌ är ÃkadefriÌÌ och de Ìvå Ãom var borÌreÃÌa moÌ Knä««mora är nu Ìillbaka och redo. – Vi kommer laddade Ìill maÌchÃÌarÌ, avÃluÌar PeÌer.

KRISTER SVARTSTRÖM

Forsby FF spelar mot Skogsgymnastiken hemma i Karlbergshallen på lördag. Köpingslagets poängkung Stefan Andersson, längst fram i bild, ligger på femte plats i seriens skytteliga.

vann Rönnby med 10-9 i Ãudden deaÌh. FörluÃÌ i överÌid blev deÌ även i ÃenaÃÌe maÌchen moÌ Råby BK, Ãom ForÃby möÌer i Ãerienà ÃiÃÌa omgång. I KarlbergÃhallen

«å Lucia blev ÃluÌreÃulÌaÌeÌ 5-6 Ìill väÃÌeråÃlageÌà fördel.

JOSEFIN SVENBERG

...och Bergs för KIBF-damerna Damerna i Köping IBFs damlag tar sig nu på lördag an Bergs IK. – Det kommer bli riktigt tuff, säger Kjell-Åke Köld, tränare i laget. Förra helgen var lageÌ Ã«ellediga och nu «å lördag vänÌar Bergà IK. – Vi vann moÌ dem ÃiÃÌ med 5-1, men deÌ kommer aÌÌ bli rejälÌ ÌuffÌ denna gång. De ligger «å en Ìredje «laÌà nu och var även förra ÃäÃongen eÌÌ Ìo««lag, Ãå deÌ blir hårÌ, Ãäger

Kjell-Åke Köld, Ìränare i lageÌ Ìill Magazin24. LageÌ var när deÌÌa Ãkrevà fullÌaligÌ och inga Ãkador fannà hoà de ëelande. – Vi är redo för u««gifÌen, dock har Bergà IK en Ìrång hall Ãå deÌ kan bli inÌreÃÃanÌ, Ãäger Kjell.

KRISTER SVARTSTRÖM


15

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

KIS mot Helenelund Kontraktet i Allsvenskan är säkrat och klart. Nu siktar KIS på ett nytt mål. – Vi ska ha 18 poäng, det är vad vi nu siktar på, säger Peter Gustavsson, tränarei laget. KIS Bandy har ÃäkraÌ konÌrakÌeÌ i AllÃvenÃkan inför näÃÌa år, men man Ãlår inÌe ned «å ÌakÌen för deÌ. MaÌchen nu «å lördag lär bli ÃÌenÌuff. – Helenelund käm«ar för aÌÌ hålla Ãig kvar i Ãerien och Ãli««a kvaleÌ, Ãå de lär ëela för glaÌÌa liveÌ Ãå aÌÌ Ãäga, Ãäger PeÌer GuÃÌavÃÃon, Ìränare i lageÌ. I maÌchen moÌ Helenelund får man klara Ãig uÌan Daniel Kåberg Ãom «å grund av arbeÌeÌ är förhindrad aÌÌ Ã«ela. – DeÌ blir Erik Lövberg Ãom erÃäÌÌer, beräÌÌar PeÌer. I övrigÌ draà lageÌ med en del förkylningar och annaÌ. – Vi får Ãe vid maÌchÃÌarÌ om vi har några Ãom inÌe kan ëela, deÌ åÌerÃÌår aÌÌ Ãe, avÃluÌar PeÌer.

KRISTER SVARTSTRÖM

Uppförsbacke för IFK på slutet Fyra matcher återstår för IFK Arboga i Allettan. För att laget ska gå vidare krävs vinst i samtliga matcher, samt att Enköping och Surahammar gör sämre resultat. – Det är uppförsbacke helt klart. Men vi har lovat oss själva att vinna de sista matcherna och kan bara påverka våra egna resultat, säger Mats Gyllenhammar, tränare i IFK Arboga. IFK Arboga ligger, med fyra omgångar kvar aÌÌ Ã«ela, «å femÌe«laÌÃen i AlleÌÌan MellerÃÌa. DeÌ finnà en liÌen chanà aÌÌ man Ìar Ãig förbi nuvarande Ìrean En-

kö«ing, Ãom har Ãex «oäng mer än arbogalageÌ – men då krävà vinÃÌ i alla maÌcher ÃamÌ aÌÌ Enkö«ing och fyran Surahammar gör rikÌigÌ dåliga reÃulÌaÌ. IFK Arboga har Ìvå chanÃer Ìill «oäng den här veckan. FörÃÌ vänÌar VäÃby borÌa «å onÃdagÃkvällen. – Vi Ìog dem med uddamåleÌ hemma, men de är ännu ÃÌarkare «å Ãin hemma«lan. DeÌ gäller aÌÌ vi ëelar noggranÌ och med ÃÌora marginaler, Ãäger IFK:à Ìränare MaÌà Gyllenhammar. – Alla ëelare finnà Ìillgängliga Ãå vi har Ãamma manÃka« Ãom vi hade i helgen moÌ ViÃby. Men femmorna beÃÌämà «å kvällenà (läÃ: ÌiÃdagenÃ) Ìräning,

Väsby IK HK – IFK Arboga Onsdag 11/2 kl. 19.00 IFK Arboga – Enköpings SK Fredag 13/2 kl. 19.00 Wings HC Arlanda – IFK Arboga Söndag 22/2 kl. 16.00 IFK Arboga – Valbo HC Onsdag 25/2 kl. 19.00

vem Ãom Ãka ÃÌå i mål och Ãå vidare. Veckanà andra och ÃiÃÌa maÌch ëelar IFK «å fredag moÌ Enkö«ing. Klockan 19 ÃÌarÌar den näÃÌ ÃiÃÌa hemmamaÌchen i S«arbanken Arena.

– Vi Ìar en maÌch i ÌageÌ, men Ãamma Ãak gäller moÌ Enkö«ing Ãom moÌ VäÃby – aÌÌ «rioriÌera förÃvarÃëeleÌ, menar MaÌà Gyllenhammar. För aÌÌ IFK Ãka gå vidare från AlleÌÌan MellerÃÌa krävà allÌÃå Ãeger i båda deÃÃa maÌcher, ÃamÌ de Ìvå ÃiÃÌa Ãom ëelaà näÃÌa vecka. – Vi har lovaÌ oÃà Ãjälva aÌÌ vinna de ÃiÃÌa maÌcherna och kan bara «åverka våra egna reÃulÌaÌ, Ãäger Gyllenhammar. Sedan måÃÌe vi ha Ìur med de andraà reÃulÌaÌ för aÌÌ gå vidare. DeÌ är u««förÃbacke helÌ klarÌ.

JOSEFIN SVENBERG

Handbollsdamerna möter HK Tallen Handbollsdamerna i IFK Arboga möter på lördag HK Tallen, en match som kan bli IFKs. – Om vi håller högt tempo, kommer de inte att orka med oss och då vinner vi, säger Maria Nord, tränare i laget.

HK Tallen är eÌÌ för IFK inÌreÃÃanÌ lag, då de aldrig veÌ vad lageÌ har med Ãig för ëelare. – EfÌerÃom de är farmarlag åÌ GTÇ6 Ãom ëelar i diviÃion 1, Ãå kan de ha med Ãig en del rikÌigÌ bra ëelare, beräÌÌar Maria Nord, Tränare i lageÌ.

Allettan, Hockey Fredag 13/2 kl. 19.00

IFK Arboga - Enköping SK 3 Martin Lindh

IFKs sista matcher i Allettan

Entré: Vuxen 80:ungdom & pensionär: 40:-

Vi sponsrar annonsen!

IFK får Ìroligen klara Ãig uÌan Karin Fredlund Ãom är borÌa «å grund av Ãjukdom. – Hon var Ãjuk i helgen Ãom var och allÌ Ìyder «å aÌÌ hon är borÌa nu i helgen med, Ãäger Maria.

lare från farmarlageÌ Ãom kan delÌa vara en läÌÌ munÃbiÌ.

HK Tallen kan ÌroÌà de ëe-

KRISTER SVARTSTRÖM

– Om vi håller eÌÌ högÌ Ìem«o Ãå kommer de inÌe aÌÌ orka med oÃÃ, och då vinner vi, avÃluÌar Maria.


16

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Från Tip-Top till Forum lodier och Ãånger uÌökadeà och många kan höraà även i våra dagar, Ìill exem«el »MiÌÌ Ãvärmeri», »Finnà deÌ flickor…», »FoÌbollÃviÃan» och många andra. DeÌ Ãlår mig en ÃÌor likheÌ mellan ErnÃÌ Rolf och en annan foÌbollÃëelande väÃÌmanlänning och Kö«ingÃvän, nämligen Thore Skogman. Båda Ìrevliga goÃÃar med glaÌÌ humör och ÃÌora leenden ÃamÌ dukÌiga låÌÃkrivare med käcka melodier. JulafÌonen 1932 var en regnig dag och ErnÃÌ Rolf var myckeÌ olycklig. Så Ìill den milda grad, aÌÌ han inÌe ville forÌÃäÌÌa aÌÌ leva. På ÃiÌÌ ÃommarÃÌälle hade han inÌagiÌ ÌableÌÌer av olika Ãlag och gick ner i vaÌÌneÌ där han brukade bada ÃommarÌid. Han ådrog Ãig en Ãvår lunginflammaÌion och avled «å juldagen. Till ÃÌor Ãorg för många, bland andra min mor och far.

Den sista artikeln av Tage Gustafsson för 2008 handlade om biografer i Köping. En av dessa var Teater-Bio, som vintertid övertog de föreställningar som motsvarade Folkets Park sommartid. Denna gång ska Tage berätta mer om vad Teater-Bio hade att erbjuda och fortsätter att visa upp i framtiden. »Kö«ingà förÃÌa kinemaÌograf och Ãenare biograf låg i korÃningen VäÃÌra LånggaÌan – TorggaÌan i GodÌem«larhuÃeÌ, Ãom invigdeà 1902. Fem år Ãenare «reÃenÌeradeà den förÃÌa ÃÌumfilmen i SvenÃka BiografÌeaÌern. Där byÌÌeà »SvenÃka» uÌ moÌ »Kö«ingû och förkorÌadeà Ãenare Ìill TeaÌer-Bio, Ãom även kalladeà Ti«-To«. Under 32 år ÃaÌÌ man «å de fällbara Ìräbänkarna och 1939 byggdeà lokalen om. DärefÌer fick man ÃiÌÌa «å Ãköna fåÌöljer och man fick även en Ãnygg och originell ridå. FöruÌom film användeà TeaÌer-Bio även Ìill revyer och ÌeaÌer. Som bioÃalong

var arbogabon Sven HulÌ ägare och Ãom föreÃÌåndare åÌerfannà Arne Garvald. 1909 gjorde en IOGT:are Ãuccé «å TeaÌer-Bio i Kö«ing. Ragnar JohanÃÃon föddeà 1891 i Falun men 14 år Ãenare flyÌÌade familjen Ìill gurkÃÌaden. Ragnar Ãjälv började «å läroverkeÌ i VäÃÌeråÃ, där han även var med aÌÌ Ã«ela foÌboll. EfÌer examen 190È förÃökÌe han Ãig «å den muÃikaliÃka linjen genom aÌÌ Ã«ela munëel och Ãjunga Ãina egna låÌar. Vid Barnenà Dag i VäÃÌer-

åà 190Ç blev hanà framÌrädande myckeÌ u««ÃkaÌÌaÌ och han fick erbjudande från andra arrangörer aÌÌ u««Ìräda. DeÌ var då han fick ÃiÌÌ arÌiÃÌnamn, Ãom han kom aÌÌ bära för allÌid – ErnÃÌ Rolf. För de ÃlanÌar han fick in kunde han beÌala Ãin mammaà u««ehälle, när hon bliviÌ enÃam förälder. 1909 begav han Ãig uÌ «å Ìurné. Han gjorde enÌré «å TeaÌer-Bio i Kö«ing och fick Ìräffa Ãin idol i foÌboll, Kalle GuÃÌafÃÃon, Ãom ockÃå fick göra en ny och Ìrevlig bekanÌÃka« för all

framÌid. Till «ublikenà jubel fick Kö«ingÃborna höra Rolf framföra några exÌranummer, Ãom u««ÃkaÌÌadeà myckeÌ. Bland annaÌ Ãjöng han om Ãorger och alla bekymmer, men aÌÌ deÌ Ãkulle bli bäÌÌre dag för dag. En melodi, Ãom blev ÃignaÌur för landÃlagen i foÌboll och bandy under många år. Under fyra vårmånader 1909 gjorde han 281 föreÃÌällningar «å olika «laÌÃer med hjäl« av Ìåg, buÃà och ibland även häÃÌÃkjuÌÃ. Han var lika «o«ulär överallÌ och fick även beÃöka Norge och Finland. ProdukÌionen av me-

Andra arrangemang jag minnà från TeaÌer-Bionà dagar: FöreläÃning med läraren, biblioÌekarien och muÃeiföreÃÌåndaren Joel ÖÃÌerberg med hjäl« av en Ãkio«Ìikon-a««araÌ och en ÃÌor «ek«inne. För aÌÌ få fram bilder Ãlog föredragÃhållaren med «ek«innen hårÌ i golveÌ och Ãe – då kom en ny bild fram med u««läÃande av Ãkriven ÌexÌ. Se fler evenemang nedan:

1974 året då filmvisningen upphörde. Teaterbion år för år. 1941 Korades Köpings första utvalda Lucia i arrangemang av SGU avdelning 42. Den lyckliga flickan hette Iris Hedkvist och hade sin hemvist i Hed.

sig när han framförde låten ”Hey-ba-be-re-ba”, som sedan blev en landsplåga och fortfarande kan höras av ”Burken” och hans gäng.

1942 Den 13 december blev köpingsflickan Kerstin Johansson utsedd till Köpings Lucia. 1945 Den kunglige hovillusionisten Max Hofzinser förtrollar publiken på TeaterBio med sina trolleritrick, kortkonster och hypnos. 1946 Don Redmans jazzorkester från USA intog scenen. Till världseliten hörde tenoristen Don Byas, trombonisterna Tyree Glenn och Quentin Jackson. Trumpetaren och sångaren Peanuts Holland fick nästan taket att lyfta

”Den stora bluffen”. Den blev sedan ett årligt återkommande inslag.

1949 Teater-Bio gästades av den svenska jazz-eliten med bland andra Thore Swanerud, Lennart Köhlin, Arne Söderlund, Sven Bollhem och Ulf Linde, sedermera professor och ledamot i Svenska Akademien, som spelade vibrafon. Sjöng gjorde Marion Sundh med köpings-anknytning av den välsjungande Sundh-släkten.

1990 Man kunde höra Västmanlandsmusiken med bland andra Kjell Öhman och Lars Erstrand. Under många år spelade IOGT-NTO:s juniorteater sina föreställningar.

1955 Jag har minnen av ”Challe” Gustafssons revy med titeln ”Värdshuset Köping”. 1974 Visning av filmer upphörde på Teater-Bio. Åren 1945, –48 och –50 var det revydags för Karl Gerhard (Johnson) och hans stjärnartister att besöka Teater-Bio, mycket tack vare hans favoritskap hos teaterföreståndare Arne Garvald och eleven ”Challe” Gustafsson.

1987 Den 29 mars inträffade en historisk händelse för IOGT-NTO och Teater-Bio, som nu byter namn till Forum. Detta efter ombyggnad med nya och bekväma fåtöljer och gott om plats för benen. Invigningstalade gjorde dåvarande kulturministern

Bengt Göransson. Premiär var det även för den av köpingsföretag överlämnade konsertflygeln, som fick stjärnpianisten Lars Roos som premiäraktör. 1988 Detta år var det debut för Munktorpsrevyn med sitt framförande av

2007 Detta år och året därpå återkom Lucia med soaré och sånggrupper samt Hagateaterns ”buskis”. 2008 Debut för de digitala livesändningarna från bland annat New York-operan.”


17

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Peter Carlsson och hans Blå Grodor spelar Musikalisk resa i Kolsva I morgon torsdag gästas Kolsva bibliotek av Örjan Lindvalls kvintett med solisten Lina Adolphson. Klockan 19 i morgon ÌorÃdag börjar den muÃikaliÃka reÃan i ord och Ìon i KolÃva biblioÌek. DeÌ är köpingÃbandeÌ Örjan Lindvallà kvinÌeÌÌ, Ãom uppÌräder ÌillÃammanà med ÃoliÃÌen Lina AdolphÃon. De kommer aÌÌ framföra några pärlor ur 30- och 40-ÌaleÌà jazz- och ÃchlagermuÃik. Arrangerar gör KulÌur & FriÌid ÌillÃammanà med ÃÌudieförbunden.

Alla Hjärtans Dag innebär även musik, i alla för dem som gillar Peter Carlsson och de blå grodorna. Den 6 februari inledde gruppen sin nya turné och Köping gästas två gånger samma dag. Två föreÃÌällningar av gruppen PeÌer CarlÃÃon och blå grodorna vankaà de nu på lördag på Forum. FörÃÌa föreÃÌällningen är klockan 16.00. PeÌer CarlÃÃon och blå grodorna bildadeà 1993 när PeÌer arbeÌade Ãom ÃkådeÃpelare på DalaÌeaÌern i Falun. Han fick i uppdrag aÌÌ fi xa en muÃikaliÃk Ãhow, Ãom Ãedan blev en publikÃuccé. Gruppenà uppÌrädande är liÌe Ãom lokala förmågorna Rönnaà Treo Ãhower. Man blandar muÃik och humor. MedelÌida Ãånger varvaÃ

med folkviÃor, rock´n roll, viÃor av EverÌ Taube, Dan AnderÃÃon och Olle AdolphÃon. En av de Ãaker Ãom gruppen är kända för är aÌÌ man ÃpelaÌ på en hel del udda inÃÌrumenÌ, Ãom Ìill exempel: äggÃÌrimlare, moÌorÃågar, klädgalgar och kaffepannor. DagenÃ(2008) konÃÌellaÌion beÃÌår föruÌom av de Ìidigare medlemmarna PeÌer CarlÃÃon, SÌaffan Wiklander (baÃ) och Ola Norrman (Ãlagverk), även av KriÃÌine SÌenerhag (piano)/ Anderà Neglin (piano) och WojÌek Goral (Ãaxofon)/ Pär Grebacken (ÌräblåÃ). Den 22 februari kommer gruppen Ìill KungÃör och även då handlar deÌ om Ìvå föreÃÌällningar.

KRISTER SVARTSTRÖM När: Klockan 16.00 och 18.00 nu på lördag den 14 februari. Båda föreställningarna är utsålda.

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

HALLSTAHAMMAR/NÄS

Ågatan 13

Mycket välskött och fräscht 1,5-plans kedjehus. Nytt kök 2004 med köksnickerier i ek och vitvaror i rostfritt. Nytt badrum 2005 med klinkers och kaklade väggar. Bastu. Går lätt att göra 1-2 sovrum till. Stort garage/skyddsrum Antal rum 3-5 rok Boarea 127 kvm Biarea 64 kvm Pris 1 250 000 kr eller högstbjudande Bokad visning söndag 15/2 samt måndag16/2 ring Maria Hellström för visning 076-858 20 22. Välkommen!

SKINNSKATTEBERG/CENTRALT Bårestadsvägen 6 Centralt belägen villa till salu med närhet till sjön Nedre Vättern. Rymligt vardagsrum med ekparkett och ryggåstak!. Bastu och nyinstallerad luft-luft värmepump! Vid 90% belåning ca 3.700 kr/mån inklusive driftskostnader. Antal rum 3 rok Boarea 89 kvm Biarea 54 kvm Pris 550 000 kr eller högstbjudande Öppen visning söndag 15/2 kl 14.00-14.45 samt måndag 16/2 kl 17.15-17.45. Välkommen!

SKINNSKATTEBERG/BERNSHAMMAR Bernshammar 14 Välplanerad 1,5 plansvilla med källare med stor friköpt tomt. Nytt stort kök 04. Badrum renoverat 08 med klinkers, golvvärme och kaklade väggar. Stort vardagsrum med parkettgolv och öppen spis. Garage och gästhus. Antal rum 4 rok Boarea 133 kvm Biarea 95 kvm Pris 695 000 kr eller högstbjudande. Bokad visning Söndag15/2. Ring för visning Maria Hellström , 076-858 20 22. Välkommen!

Funderar du på att byta bostad? Kontakta oss för en fri värdering och information om vår mäklartjänst.

KÖPING/JOHANNISDAL Ringvägen 49 I Fräsch lägenhet på 2:a vån med balkong i sydväst mot skogsparti. Totalre badrum -08 med mosaikgolv och kaklade väggar. Nära till motionsspår/strövområde och affär. Antal rum 2 rok Boarea 53 kvm Avgift 2 131 kr/mån Pris 150 000 kr eller högstbjudande Öppen visning söndag 15/2 kl. 15.30-16.00 samt tisdag 17.00-17.30 Välkommen!

KOLSVA/GUTTSTA

Hemgårdsvägen 5

Stor lager/industrilokal med kontor på friköpt tomt. Fastighetsägaren disponerar hela fastigheten själv idag. Uthyrningsbara lokaler. Lokalyta ca 1 000 kvm Pris 1 690 000 kr eller högstbjudande Bokad visning ring Maria Hellström 076-858 20 22 Välkommen!

Maria Hellström 076-858 20 22

maria.hellstrom@lanshem.se

Karin Larsson 076-775 79 99

karin.larsson@lanshem.se


18

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Kammarmusik med välkänd duo Ikväll är det återigen dags för ett arrangemang av Arboga Musikförening. Man bjuder för första gången på instrumentkombinationen klarinett och gitarr, när kritikerrosade Duo Dialog uppträder.

Kuliss-mord med Hagateatern

En riktig Cluedogåta bjuder Ullvigymnasiets 4-årsprogram på i helgen. Två föreställningar blir det, en på fredag och en på söndag.

Klockan 19 ikväll onÃdag gäÃÌaà Nikolai KulÌurhuà av Duo Dialog, Ãom beÃÌår av klarineÌÌiÃÌen Dan LarÃÃon och giÌarriÃÌen Magnuà Grönlund. TillÃammanà Ãpelar de finÃÌämd och variaÌionÃrik kammarmuÃik – ”giÌarren med Ãin rikedom av färg och klang och klarineÌÌen med de ÃÌora dynamiÃka möjligheÌerna”. KlarineÌÌ och giÌarr är en annorlunda inÃÌrumenÌkombinaÌion, Ãom arrangerande Arboga MuÃikförening nu bjuder på för förÃÌa gången. Flera ÃvenÃka kompoÃiÌörer – Ìill exempel Ingvar Karkoff, KenÌ OlofÃÃon och KriÃÌina ForÃman – har ÃkriviÌ muÃik direkÌ Ìill Duo Dialog. ReperÌoaren innehåller även klaÃÃiker, från barock Ìill nuÌid av ÌonÃäÌÌare Ãom Bach, Teleman och SÌravinÃkij. Duo Dialogà medlemmar är kända även för ÃiÌÌ muÃicerande på andra håll. Dan LarÃÃon är bland annaÌ ÃoloklarineÌÌiÃÌ i ÖÃÌgöÌa BlåÃarÃymfoniker och klarineÌÌiÃÌ i ÖÃÌgöÌa BlåÃkvinÌeÌÌ. GiÌarriÃÌen Magnuà Grönlund har ÌilldelaÌà eÌÌ flerÌal ÃÌipendier och variÌ finaliÃÌ i flera inÌernaÌionella Ìävlingar.

JOSEFIN SVENBERG

Maria har haft dessa elever i två år nu. Vi träffas en dag i veckan på Hagateatern där vi har undervisning i teater, säger Maria.Några av eleverna har dock endast varit med ett år nu. I måndags hade man generalrepetition då man spelade upp pjäsen för två skolklasser från Kungsör och innan pjäsen började var nervositeten bland skådespelarna stor. Nu i helgen hålls två föreställningar för allmänheten, den första

Under höÃÌen har UllvigymnaÃieÌà 4-årÃprogram ÌillÃammanà med regiÃÃör Maria Berggren ÃaÌÌ ihop föreÃÌällningen

”Mord i kuliÃÃerna”. DeÌ hela handlar om aÌÌ man Ãka ÃäÌÌa upp en föreÃÌällning med Romeo och Julia, när plöÌÃligÌ en

perÃon faller ned död på Ãcenen. De båda kommiÃÃarierna Knep och Knåp kallaà in för aÌÌ löÃa deÌ

hela. - Eleverna har kommiÌ med improviÃaÌioner Ãom jag Ãedan ÌagiÌ och gjorÌ deÌÌa manuà av, beräÌÌar Maria. DeÌ viÃar Ãig aÌÌ ÃamÌliga på Ãcenen har både moÌiv och mordvapen, Ãå vem är den Ãkyldige egenÌligen? Är deÌ ÃkådeÃpelaren BoÃÃe Biroll, SufflöÃen TiÌÌi TunghäfÌa, LjuÃÌekniker Amalia Ampere eller någon av de andra anÃÌällda på ÌeaÌern Ãom uÌförÌ deÌÌa dåd? FöreÃÌällningen är en dryg Ìimma lång. - DeÌ här är andra föreÃÌällningen Ãom denna grupp ÃäÌÌer upp. Förra åreÌ gjorde de en barnföreÃÌällning Ãom heÌÌe PeÌer Pan, beräÌÌar Maria.

Några av eleverna har dock endaÃÌ variÌ med eÌÌ år nu. I måndagà hade man generalrepeÌiÌion då man Ãpelade upp pjäÃen för Ìvå ÃkolklaÃÃer från KungÃör och innan pjäÃen började var nervoÃiÌeÌen bland ÃkådeÃpelarna ÃÌor. Nu i helgen hållà Ìvå föreÃÌällningar för allmänheÌen, den förÃÌa börjar klockan 19.00 på fredagÃkvällen och den andra är på ÃöndagÃefÌermiddagen klockan 15.00.

KRISTER SVARTSTRÖM

Maria har hafÌ deÃÃa elever i Ìvå år nu. - Vi Ìräffaà en dag i veckan på HagaÌeaÌern där vi har underviÃning i ÌeaÌer, Ãäger Maria.

Föreläsning om Kina i Kungsör I kväll föreläser sinologen Jörgen Fredriksson om Kina i förändringens tid. Klockan 19 i kväll onÃdag är deÌ dagà för

en föreläÃning på KungÃörà biblioÌek. Som föredragÃhållare ÃÌår en Ãinolog, Ãom är experÌ på deÌ kineÃiÃka ÃpråkeÌ och kineÃiÃk kulÌur. Jörgen FredrikÃÃon kommer

både aÌÌ beräÌÌa och viÃa bilder, Ãom pekar på de enorma Ãkillnader Ãom Kina har genomgåÌÌ under de ÃenaÃÌe 20 åren. Som arrangör ÃÌår KungÃörà kommun Kul-

Ìur & FriÌid/BiblioÌekeÌ, ABF, SenÃuÃ, SÌudiefrämjandeÌ och SÌudieförbundeÌ VuxenÃkolan.


19

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

The bed of your dreams.

Just nu ingår Hästens sängbord när du köper din nya Hästens säng.* * Gäller modellerna Vividus, 2000T, Excelsior, Continental, Superia, Excel, Adjustable, Comfortable och Naturally Adjustable.

HÄSTENSBUTIKEN

Ringvägen 82, Köping Tfn: 0221-725 50, Fax: 0221-725 59 Öppet: Måndag-fredag 10-19, Lördag-söndag 11-16 eller enligt tidsbokning.

Värde upp till 9 500:-


20

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Nöjesredaktionen Tel: 0221-209 10 Fax: 0221-76 00 90 Internet: www.magazin24.se/weekend

PÅ GÅNG KÖPING Nibbleskolans gympahall 11/2 Spontangympa 18.00 Köpings Stadsbibliotek 12/2 Sagostund 10.00 Kolsva bibliotek 12/2 En musikalisk resa 19.00 Ögir 13/2 Det hättar till 18.00 Hagateatern 13/2 Mord i kulisserna 19.00 15/2 Mord i kulisserna 15.00 Smedjan 14/2 Föreläsning 10.00 Stora torget 14/2 Vintermarknad 10.00 Teatern Forum 14/2 Peter Carlsson och de blå grodorna 16.00 och 18.00 15/2 Skrattlösa 15.00 Himmeta Bygdegård 15/2 Familjegympa 16.30 Kuntotanssit Tunadalin salissa lauantaina 14/2 klo.14-17.Soittaa Mälarin pelimannit.Tervetuloa toivottaa KSY. ARBOGA Nicolai kulturhus, Arboga 11/2 Duo Dialog 19.00 Parkhallen, Arboga 13/2 Dans till Wahlströms 21.00 Arboga bibliotek 17/2 Sagostund 14.00 Babtistkyrkan, Nygatan 18/2 Sjungis 10.00 KUNGSÖR Kungsörs bibliotek 11/2 Kina i förändringens tid 19.00 Kung Karls kyrka 17/2 Lunchmusik 12.00

Wahlströms spelar i Arbogaparken I oktober förra året gjorde Wahlströms en mycket uppskattad spelning inför storpublik i Arbogaparken. Sedan dess har de bland annat hunnit medverka i SVT:s ”Dansbandskampen” och skaffat ytterligare en bandmedlem – och nu på fredag gästar de återigen Västra Mälardalens dansmetropol.

Fredagenà danà i Arbogaparken, Ãom är den andra för i år, gäÃÌaà av WahlÃÌrömÃ. VadÃÌenabandeÌ var i Arboga Ãå ÃenÌ Ãom i okÌober förra åreÌ, då de lockade 300 perÃoner Ìill parken. Mellan klockan 21 och 01 underhåller de åÌerigen från Ãcenen med Ãina ÌakÌfaÃÌa Ìongångar. WahlÃÌrömà bildadeà 198È i VadÃÌena och har under alla år beÃÌåÌÌ av fyra killar – Daniel WahlÃÌröm på Ãång och giÌarr, Anderà HildeÃkog på Ìrummor och Ãång, Henrik »Turbo»

Wallrin på baà och Ãång ÃamÌ Tobiaà NyÃÌröm på keyboard och Ãång. I december 2008 fick bandeÌ en femÌe medlem – Chrià AnderÃen, Ãom Ìidigare Ãpelade och Ãjöng i Sannex. Men Ãedan eÌÌ

! E J Ö N NÄT er internet. De som gillar uteliv anvällandin mingelbilderna. ar ko De som gillar uteliv brukso gillar uteliv väljer at t m de l til ut nå ll vi m so De azin24.se/WEEKEND. ag M h oc D N KE EE W på s syna

MINGEL

par månader Ìillbaka är Chrià allÌÃå giÌarriÃÌ och andreÃångare i WahlÃÌrömÃ. Under åren har WahlÃÌrömà ÃläppÌ flerÌaleÌ Ãinglar och album, varav den ÃenaÃÌe fullängdaren heÌer »Om du vore här».

BandeÌ medverkade i SVT:Ã lördagÃunderhållning »DanÃbandÃkampen» i december 2008, men Ìog Ãig inÌe vidare Ìill final.

JOSEFIN SVENBERG

Dags för första studentfesten I morgon torsdag anordnar Ullvigymnasiets jipporåd den första studentfesten, som kommer att äga rum på Etage. EnligÌ ÌradiÌionen brukar deÌ bli myckeÌ feÃÌ och fi rande för dem Ãom Ìar ÃÌudenÌen från gymnaÃieÌ. Redan nu i februari är deÌ dagà för åreÌà förÃÌa ÃÌudenÌfeÃÌ i Köping. DeÌ är jipporådeÌ på Ullvi-

gymnaÃieÌ, Ãom håller i Ìrådarna Ìill evenemangeÌ. TidpunkÌen Ãom gäller är i morgon ÌorÃdag klockan 20-02. PlaÌÃen är EÌage på SÌora gaÌan i cenÌrala Köping. EndaÃÌ ÃÌudenÌer kommer in på feÃÌen, Ãom har 18 årà ålderÃgränÃ. Förköp fi nnà hoà jipporådeÌ och koÃÌar È0 kronor. Om man iÃÌälleÌ köper biljeÌÌ på plaÌà Ãå koÃÌar deÌ 80 kronor.


21

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

Ladda inför hockeyn på ”Källar’n”

På fredag är det dags för årets första after work på Stadskällaren. Det blir då uppladdning inför säsongens sista fredagsmatch för IFK Arboga på hemmais. Nu «å fredag, den 13 februari, drar SÌadÃkällaren i Arboga igång Ãin afÌer work. Från och med klockan 1Ç kan man Ìa del av maÌerbjudande, buffé och Ìrubadur. De Ãom vill laddar u«« inför maÌchen mellan IFK Arboga och Enkö«ingà SK Ãom börjar klockan 19 och åÌervänder Ìill SÌadÃkällaren efÌer fighÌen. DeÌ är ÃäÃongenà ÃiÃÌa fredagÃmaÌch i S«arbanken Arena för IFK Arboga. EfÌer fredagenà arrangemang «laneraà näÃÌa afÌer work «å SÌadÃkällaren Ìill den 2Ç februari.

TAGE SANDBERG

Manlig druva i bra prisklass

TAGE I BAREN

Hej! Nu fortsätter vår test av druvrena viner i överkomlig prisklass. Nu var det dags för den röda syrah/shiraz-druvan, även kallad den manliga druvan.

MMMM Penfolds Thomas Hyland Shiraz

MMM Porcupine Ridge Syrah 2007

MMM MM Crozes-Hermi- Mayu Reserva tage Les Lau- Syrah 2006 nes 2006 6699 84 kr

6301. 109 kr

22996. 92 kr

2800. 138 kr

Svag fi n, frukÌig dofÌ med karakÌär av rök och lakriÌÃ. God frukÌig Ãmak med drag av mörka körÃbär.

EÌÌ myckeÌ välbalanÃeraÌ goÌÌ vin.

KnuÌen dofÌ av björnbär. Fin frukÌbeÃka och efÌerÃmak med drag av rabarber. LagringÃvin!

FrukÌig dofÌ och Ãmak av bärmoÃ. LiÌe ÌröÌÌÃamÌ ÃafÌig karakÌär Ãom dock kan u««ÃkaÌÌaà av många. Funkade förvånanÃvärÌ bra Ìill maÌ.

Kommentar: Syrah/shiraz-druvan an känns igen på sin tobakliknande karaktär, som dock inte uppskattas av alla. När den blir som bäst framträder en fin smak av mörka körsbär. 2800 Crozes-Hermitage är av guldstruparna ett mycket hyllat vin. Testa och jämför. Avslutar med ett whiskeytips – Clontarf, en irländsk whiskey också med drag av tobak.


22 KRYSS

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009 Grattis May Joki, Östersäby, Kungsör som vann i förra krysset! Vinst kommer på posten!

ANSAS – OCH ÖNSKAS FRÄTER

VISAS SMETAR PÅ IKON LERA PÅ FÖR HUS ÖVRIGT

BESVÄR

9

2

1

7

3

4

6

5

9

3

2

7

6

8

1

4

3

9

4

8

1

7

2

5

6

6

2

4

3

8

5

9

7

1

Bjud din hjärtans dam på något gott Erbjudande!

3-rätters middag (ord. 130:-)

95:-

Ett glas vin alt. alkoholfritt ingår Gäller mellan kl 12-16 alla hjärtans dag

Boka bord 0227 - 107 77

������������������������������������������

6

8

8

5

2

7

1

4

3

3

5

6

9

9

7

5

4

2

8

8

9

1

5

2

3

3

7

6

6

1

4

9

2

5

1

4

9

8

5

7

4

5

7

2

2

8

1

4

8

6

5

9

3

7

6

3

3

1

7

9

9

8

8

1

3

4

1

3

6

2

2

7

4

6

1

5

6

7

2

9

9

5

4

4

7

8

8

3

5

1

1

6

7

2

8

8

4

5

5

6

2

1

6

9

9

4

7

2

3

7

2

3

9

8

5

1

4

9

8

3

3

2

1

7

6

6

2

5

4

4

3

1

1

8

6

4

8

5

1

2

6

6

9

9

7

7

5

3

2

3

4

1

3

7

8

6

9

2

7

8

5

5

5

9

4

4

9

2

7

6

1

4

4

9

6

5

8

1

3

3

2

7

1

8

2

3

6

6

5

2

8

9

3

4

9

7

1

8

7

5

3

1

3

4

8

9

2

2

7

3

9

5

5

7

4

1

6

6

2

8

7

3

5

7

8

5

6

8

4

6

1

4

2

1

9

8

2

6

9

4

5

9

7

5

9

1

8

3

3

7

1

8

9

6

1

2

9

4

3

9

2

3

7

1

6

8

5

7

4

7

5

8

6

1

4

4

2

3

1

2

3

7

8

6

2

5

6

7

4

9

5

5

3

4

2

6

6

9

7

4

9

7

1

2

5

1

8

8

2

5

4

3

8

6

9

7

1

2

8

3

7

5

6

2

4

4

9

6

3

3

1

1

8

9

5

4

7

9

2

8

6

5

5

2

8

4

3

6

9

3

1

1

7

9

4

8

3

5

1

3

8

7

7

6

5

4

6

2

4

1

2

3

9

9

2

2

6

3

4

5

9

7

3

1

1

6

8

8

8

5

1

7

7

5

6

9

2

7

8

1

5

4

9

6

4

5

8

5

3

6

2

1

6

9

2

4

1

2

3

7

5

3

6

9

2

7

8

Super-svår

4

4

Medel

8

6

Lätt

9

Postnummer:_______________________ Ort:____________________________

7

Adress:_____________________________________________________

3

Namn:________________________________________________________

Lös korsordet och skicka lösningen till Magazin24, Stora Gatan 12, 731 30 Köping – senast den 23 februari.

1

1

HADE MAN KAS I OFREDSTID

VILL INGEN VARA I AFFÄRER

4

ÄR LUFTEN HÖGT UPPE

VAR HAV PÅ FISK ÄR EJ FÖR SEGLARE

7

STYRS FRÅN KAMPALA KOLÅT

3

SÄNDS VÄRDEPOST SOM

FÖLJS GANSKA REGELBUNDET REDSKAP

HÖRS I BÖN VISAR BELEVAD

00.00-23.59 NyheÌer från Magazin24.Ãe ÃamÌ lokal evenemangÃinformaÌion.

9

LIKNAR STÖVEL HAR SINA SIDOR

DROG SJÖMÄN I HAVET

PÅBUD FRÅN HÖGRE MAKT

7

GÖR UNG KANSKE I LYA GLAM

VASSBÅT SIN HÅLLER TYST

BEVIS FÖR RIKTIGHET VRAKAR BORT

SÖNDAG

5

AGERAR KRAFTLÖS KAN VISA VÄGEN

LIGGER KANSKE VID UNIVERSITET

VISAR SIG TUFFA BLEV FÄRDIG

IRIDIUM GÖR MAN ÅLEN IBLAND

1

FÖRDELAR BÖRDA

00.00-23.59 NyheÌer från Magazin24.Ãe ÃamÌ lokal evenemangÃinformaÌion.

8

DET PÅVERKAR KÄNSLOR NYTTJAR RITARE

LÖRDAG

INFINITIVMÄRKE NOAKS SON

MARTINSON SOM SKREV

2

KAN GE EN FARLIG KICK

ROADE MÅNGA UNGA TITTARE

00.00-23.59 NyheÌer från Magazin24.Ãe ÃamÌ lokal evenemangÃinformaÌion.

3

GRUT – SOM RITADE STADION

FREDAG

9

EN LITEN EN HÖRS I MASKIN

KAN BO I KIEL

SUDOKU

HÖRS OFTA MISSNÖJDA HAR BLAD SOM LÄGGS OM KÖTTFÄRS JUNIPERUS-VÄXT

00.00-23.59 NyheÌer från Magazin24.Ãe ÃamÌ lokal evenemangÃinformaÌion.

4

HAR SINA GRÄNSER

MÅNGET FRAMFÖRS PÅ SCEN

KAN SES PÅ ROT ÄR ELDPOSTER

RASKÄGLA DESS BASARER LIGGER I EYGPTEN

FRAMBRINGA

KAN GÖRAS PÅ REA

T R SMALT SJUNGS Ä LAND OM D HJÄLTAR

TORSDAG

GOLFSLAG OCH ÄR SUR

OM PÅVENS SKÄGG

00.00-23.59 NyheÌer från Magazin24.Ãe ÃamÌ lokal evenemangÃinformaÌion.

8

B966 © PROPRES / info@propres.se HAR MAN

ONSDAG

2

JOBBAR PÅ GATAN TAR UPP DETALJER

AS GIFT MED SIV

BOR I FINSKT REGEL, STADGA GRÄNSOMRÅDE GÅPÅAR- HAR LIVAT KAOLIN AKTIG I HOLKEN

KAN BLI SERBISKSKÖN AMERIKOLLE ANSK PUNKT- VETENMÖSTER SKAPARE; MÅTT PÅ MAGNETISK FLÖDESTÄTHET TACKLÅT

GÖR EN DEL SOM DRICKER

5

SPRÅK JUMBO PÅ NYA KAN ZEELAND VARA DEN ... NÖJE

REGION OCH NÄST STÖRSTA STADEN I BULGARIEN

6

GÖR MAN PÅ TROTTOAR SÄLJS POTATIS I AFFÄREN

TV Köping


23

ONSDAG 11 FEBRUARI 2009

FAMILJ

KRÖNIKA

Grattis

Hans Almgren är krönikör i Magazin24.se med fokus på Arboga.

GraÌÌià våran underbara ÃkolÌjej «å Ç-årÃdagen, vi älÃkar dig önÃkar mamma och «a««a. GraÌÌià vår älÃkade mamma, mormor, farmor «å È0årÃdagen önÃkar Janne & Silvia, barnen, JeaneÌÌe & ClaeÃ, barnen och MaÌÃ. Du ÃÌuderar, jobbar och ÃliÌer. Tiden Ãom blir över du broderar eÌÌ moÌiv. GraÌÌià «å födelÃedagen Gunilla! ÖnÃkar AneÌÌe, KlaÃ, SylveÃÌer + Hebbe, Baloo, Bruno, Bella, BilÌon, Bilbo, Bibbi

Födda

Tänk vad forÌ Ìiden går nu vår Ãon albin 1år Ãka fylla hi« hi« hurra många «uÃÃar och kramar från mamma och «a««a.

Info Nu har vi börjaÌ med dödÃannonÃer.

GraÌÌià Andreaà och Erika Ìill er lilla SamanÌha Ãom föddeà den 19e januari. Lycka Ìill och var ÃÌolÌa över henne

Strumpor & underkläder av mjukaste ull, hittar du hos oss. Extraöppet:

lördag den 14 februari, kl 10-15.

Tala med din begravningÃbyrå om Magazin24.Ãe

Politik och demokrati i Arboga – att vilja och välja Tänk «å ordeÌ kommunal«oliÌik. Hur u««heÌÃad blir du «å en Ãkala från 0 Ìill 10? Nej, jag ÌänkÌe mig deÌ. Ändå är deÌ kommun«oliÌiÃka beÃluÌ Ãom ÃÌyr myckeÌ av vår vardag: «erÃonalÌäÌheÌ i äldreomÃorg och «å dagiÃ, julbelyÃning «å NygaÌan, läroböcker i Ãkolan ... OfÌa reagerar vi förÃÌ när någoÌ u««levà Ãom fel: jag Ãkriver deÌ här juÃÌ när deÌ ymniga ÃnöandeÌ har u««hörÌ, deÌ är vackerÌ uÌe, men gaÌan är forÌfarande o«logad ... DeÌ är läÌÌ aÌÌ bli u««rörd över deÌ. Men än mer ÌackÃam borde man bli för aÌÌ deÌ finnà eÌÌ anÌal «erÃoner Ãom juÃÌ nu är uÌe och «logar våra vägar och gaÌor efÌer någoÌ Ãlagà genomÌänkÌ «lan. Och Ìidà nog kommer «logbilen Ìill Åkervägen ...

Ãänder «arÌierna uÌ när bara några få ledamöÌer yÌÌrar Ãig, ÃammanÌräde efÌer ÃammanÌräde? Vid januarimöÌeÌ var “yÌÌrandeëridningen» ÃämÃÌ i de ÃÌörÃÌa «arÌierna, moderaÌerna och ÃocialdemokraÌerna, men ockÃå i vänÃÌer«arÌieÌ och omÃorgëarÌieÌ. EÌÌ hinder kan vara ÌalarÃÌolen. Vid minglingen i fika«auÃen Ãade en ledamoÌ Ìill mig aÌÌ deÌ kännà liÌe «irrigÌ aÌÌ ÃÌega fram och Ìala från ÌalarÃÌolen. InÌe heller är den ÃärÃkilÌ handika««vänlig. Varför inÌe mikrofoner vid alla «laÌÃer? Då Ãkulle kanÃke debaÌÌen bli liÌe Ãnabbare, och med ÃÌörre delÌagande? Och med förho««ningÃvià fler åhörare och «å Ãå vià mer demokraÌiÃk. För vad är en «oliÌiÃk debaÌÌ uÌan åhörare? DeÌ har ju Ìv och radio begri«iÌ i decennier och numera ockÃå rikÃdagen.

”I det här fallet är politik- och fotbollsvärlden lika”

I kommunfullmäktige finns för närvarande åtta partier som alla vid januarisammanträdet traditionsenligt – ja, så får man väl säga när det nu var andra gången – presenterade sin politik vid den allmänpolitisk debatten. 41 ledamöter, några ersättare, några förvaltningschefer och så någon enstaka “vanlig” åhörare. Utan medierna är politiken stendöd - kommunfullmäktigeprotokollen är ju inga kioskvältare precis. Så det är bra att debatten numera tv-sänds och ligger på kommunens hemsida. BiÌvià var debaÌÌen informaÌiv, rolig och ëännande. Ändå, när jag ÃaÌÌ och lyÃÃnade funderade jag över om alla Ìalare var «å deÌ klara med vilka de Ìalade Ìill. För ledamöÌerna i fullmäkÌigeÃalen är nog deÌ meÃÌa av deÌ Ãom Ãägà föruÌÃägbarÌ, och ingen lär ändra åÃikÌ av reÌoriken i ÌalarÃÌolen. Men när fler männiÃkor via näÌeÌ kan Ìa del av debaÌÌen borde ledamöÌerna anÃÌränga Ãig än mer aÌÌ «edagogiÃkÌ förklara Ãin och «arÌieÌà åÃikÌ. AllÌÃå ren konÃumenÌvägledning. I Ãkolan är frågeëridning vikÌig – alla elever bör få komma Ìill ÌalÃ. Jag är väl medveÌen om aÌÌ deÌ är ÃvårÌ i «oliÌiken – nämnd- och «arÌiordförande måÃÌe nog få Ãin beÃkärda del av möÌeÃÌiden. Men ändå, vilkeÌ budÃka«

JämÃÌälldheÌen kan man nog inÌe klaga «å i Arboga«oliÌiken, däremoÌ ålderÃfördelningen. Ingen av de närvarande ledamöÌerna vid januariÃammanÌrädeÌ var, vad jag kunde Ãe, under 40 år. Idag acce«Ìerar ju ingen argumenÌeÌ aÌÌ deÌ går lika bra aÌÌ kvinnor re«reÃenÌeraà av män. Varför Ãkulle deÌ då vara OK för 55-«luÃÃare aÌÌ re«reÃenÌera 18-35-åringar? DeÌ är eÌÌ ÃÌorÌ anÃvar Ãom ligger «å valberedningen inom reëekÌive «arÌi aÌÌ verkligen anÃÌränga Ãig för aÌÌ «lacera liÌe yngre «erÃoner «å valbar «laÌà «å fullmäkÌigeliÃÌan år 2010. Men deÌ räcker inÌe med en Ìuff valberedning: deÌ krävà ju ockÃå aÌÌ deÌ finnà männiÃkor Ãom ÃÌäller u«« Ãom «oliÌiker, Ãom vill engagera Ãig i nämnder och ÃÌyrelÃer. AllÌför många Arbogabor ÃiÌÌer «å den «oliÌiÃka läkÌaren och meÃÌadelà gnäller «å dem Ãom gör jobbeÌ «å den «oliÌiÃka arenan – i deÌ här falleÌ är «oliÌik- och foÌbollÃvärlden lika. Men de «oliÌiÃka «arÌierna måÃÌe ockÃå bjuda Ìill och ÌydligÌ viÃa vad de egenÌligen ÃÌår för i «oliÌiken Ãå aÌÌ Arbogaborna kan välja. Men «arÌierna måÃÌe ockÃå fundera över Ãina arbeÌÃoch möÌeÃformer Ãå aÌÌ fler männiÃkor kan och vill engagera Ãig i «arÌi«oliÌiken. För «oliÌiÃka «arÌier är en vikÌig del av demokraÌin, även i Arboga.


http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin218  

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin218.pdf