Page 1

VECKA 46 November 2008 Nr 208 REGIONENS DAGSTIDNING PÅ INTERNET – SOM PAPPERSTIDNING VARJE VECKA!

Så otrygga är medborgarna

Gul-svarta bloggar bakom kulisserna SPORTEN SIDAN 12-13

Läsarenkät på Magazin24.se – siffror för varje kommun

SIDAN 4

Låt färgen torka – sju badrumstips HEM OCH INREDNING SIDAN 10

Planera för nyårslöftet – här är alla gym SIDAN 8-9

50-talsfantast

Garagerock och punk SIDAN 14

ALLTID UPPDATERAD FRAMSIDA! Följ nyhetsläget i Västra Mälardalen dygnet runt på Magazin24.se

PROFILEN CHRISTIAN KARLSSON • SIDAN 6-7

TIPSA OSS!

RING: 0221-209 10 MEJLA: redaktion@magazin24.se MMS/SMS: M24 NYHET till 725 00

Bilreservdelar Europas största bildelskedja!

AD-CENTER ������������������������������������


2 INLEDARE

Gratis - enkel men bra idé! I Ãöndagà fi radeà miljonÌalà pappor runÌ om i landeÌ. Här i VäÃÌra Mälardalen var deÌ oÌroligÌ många Ãom valde aÌÌ Ãkicka en hälÃning Ìill Ãina fäder på Magazin24.Ãe. Hela 118 hälÃningar blev deÌ, varav 95 med bild på pappan i fråga. DeÌÌa helÌ graÌiÃ! Vi på Magazin24 kräver inga pengar av dig Ãom läÃare - vare Ãig du Ãka graÌulera nära och kära, annonÃera uÌ din gamla bil eller helÌ enkelÌ vill läÃa Ìidningen. GraÌÌiÃhälÃningar och PrylÌorgeÌ med annonÃer hiÌÌar du för övrigÌ på Magazin24.Ãe. I den här Ìidningen kollar vi in allÌ från de ÃenaÃÌe badrumÃÌrenderna Ìill gamla klaÃÃiÃka fi lmer. NaÌurligÌvià blir deÌ även en doà bandy - på lördag är deÌ ju Ãeriepremiär för allÃvenÃka Köpingà IS. Redan i näÃÌa nummerr blir deÌ mer bandy, d när dy, ä ”BiÃÃenÃà Hörna” är Ìillbaka. k ka. Vi hörà rÃà näÃÌa onÃdag. Trevlig ig g läÃning!

Josefin Svenberg Nyhetschef/Ansvarig utgivare josefin@magazin24.se

ONSDAG 5 NOVEMBER 2008

VECKAN SOM GICK PÅ MAGAZIN24.SE

Bilkrock och kommunalråd

SÖNDAG 9/11 NEDFALLEN KONTAKTLEDNING STOPPADE TÅGEN I KÖPING

En nedriven kontaktledning på järnvägen genom Köping stoppade trafiken på Mälarbanan och gav stora förseningar. Felet upptäcktes tidigt på söndagsmorgonen och avhjälptes vid lunchtid. Resenärer som skulle passera mellan stationerna Västerås och Arboga fick i stället åka buss.

SÖNDAG 9/11 AMMONIAKBÅT NUMMER 1 000 LOSSAD

Vem tycker du ska efterträda Hans-Olov? Rösta på Magazin24.se!

På söndagsmorgonen inleddes den 1 000:e lossningen av ammoniak i Köpings hamn. Fartyget Coral Ivory är det tredje fartyget i ordningen som transporterat kemikalien till Yara. Trafiken med ammoniakbåtarna inleddes 23 november 1982 och på söndagen den 9 november 2008 hade 1 000 ammoniakbåtar anlöpt hamnen.

MÅNDAG 10/11 HANS-OLOV SJÖLUND SLUTAR SOM KOMMUNALRÅD FÖR VÄNSTERPARTIET Hans-Olof Sjölund har bestämt sig för att sluta som kommunalråd i Köpings kommun. Vid årsskiftet städar Hans-Olof Sjölund skrivbordet och går hem. Då har han varit kommunalråd i tio år. Orsaken är att han vill göra något annat i livet. Om två veckor utser vänsterpartiet hans ersättare.

Foto: KÖPINGS KOMMUN

ONSDAG 5/11 PYROMANVÅG GENOM KUNGSÖR

Räddningstjänsten fick vid halv tre-tiden rycka ut till en brand i Kungsör - drygt en halvtimme senare brann det igen på ett annat ställe. Under natten onsdagen hade det brunnit på två ställen i Kungsör. 02.38 fick räddningstjänst larm om att det brann i en tidningscontainer bakom på Drottninggatan, bakom Ungdomens hus. En halvtimme senare får man larmet om att en brevlåda på Skolvägen försatts i brand. Polisen har skrivit anmälan om skadegörelse genom brand.

INLEDARE

Earton Media AB • VD: Henrik Hansson, 070-651 29 72 Tel: 0221-209 10 Fax: 0221-760 090 E-post: info@magazin24.se Tryck: V-TAB Västerås Distribution: Posten. Med total hushållsMagazin24.se är en fri och obunden och företagstäckning i Köping, Arboga och Kungsör. tidning som ges ut av Earton Media Total upplaga: ca 27 000 ex. AB, Stora gatan 12, 731 30 Köping. Ekonomi: Per Ståhl 070-508 95 54.

TORSDAG 6/11 INBROTTSTJUV GREPS AV PRIVATPERSON En privatperson grep en 48-årig inbrottstjuv på bar gärning under natten mot fredagen i källaren. Gripandet skedde på Dybecksgatan och polis tillkallades. Mannen medtogs till polisstationen för förhör och släpptes sedan fri av åklagare.

FREDAG 7/11 BILAR I KROCK PÅ KUNGSGATAN

Strax efter klockan 12 på fredagseftermiddagen inträffade en trafikolycka på Kungsgatan i Kungsör. Två bilar kolliderade och ingen person behövde ambulansvård. En av de inblandade klagade dock på smärtor i nacke och en annan hade smärtor i ryggen.

REDAKTIONEN Chefredaktör: Patrick Mörk 0708-74 04 52 Redaktion: Josefin Svenberg (Nyhetschef och ansvarig utgivare) 070-508 42 72, Fredrik Klevenhaus 070-508 91 13, Krister Svartström 070-508 95 22

TISDAG 11/11 ARBOGABUTIKER DRABBADE AV INBROTT

Klockan 05.06 larmades polis till Nygatan i Arboga där två butiksinbrott pågick för fullt. En bil med två personer i som var synlig på platsen lämnade i hög fart och flera polispatruller inledde spaningar efter den aktuella bilen. De två butiker som drabbats av inbrott är Expert Fotocenter och Parfymeri Ina. Vad som stulits ur butikerna är oklart, men förövarna har ställt till med stor oreda i båda butikerna och flera montrar är länsade på varor. Förövarna tryckte in ett galler på Expertbutiken med hjälp av fordonet för att ta sig in i butiken.

ANNONS Annonser: Henry Nyholm 0221-209 17, Siobhan Wigh 070-243 18 19, Ossi A. Purhonen 070-992 78 30, Yvonne Ingemansson 076-899 76 21

För ej beställt material ansvaras ej. Allt material i tidningen lagras digitalt, publiceras och tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder in material anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande.

Fredrik Klevenhaus

fredrik@magazin24.se 070-508 91 13

E-post till medarbetare följer regeln: förnamn@magazin24.se Har du inte fått Magazin? Ring 0221-209 10 och gör en reklamation.


3

ONSDAG 5 NOVEMBER 2008

Super Meal. ���� �

��

��

� ��

� �� � � � ��

NYHET!

Nu chip trimmar och miljö optimerar vi fordon med bensin och diesel motorer.

Hamburgare 150g, strips och dryck.

KÖPING:��������������������KUNGSÖR: Sibylla inn

Nattöppet! Skaffa nya Wrath of the Lich King!

hos oss 13 november Vi har öppet 00.01-00.30

Välkomna in!

Varuhuset Bågen, Köping Tel: 0221-714 20


4

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

81 PROCENT ÄR OTRYGGA

Läsarna i stor enkät – så många känner sig otrygga i din kommun Efter kommentarer från och diskussioner bland läsare, ställdes även frågan på Magazin24.se. Den besvarades av 1 403 personer från 1 403 olika IP-adresser. Frågan var “Känner du dig trygg i Köping?”. 263 personer (19 procent) svarade ja och 1 140 (81 procent) svarade nej. – Det är tråkigt att man får en så negativ bild, kommenterar Elisabeth Salomonsson, kommunalråd i Köpings kommun. – Men deÌ är ju bara Ãiffror rakÌ upp och ner. DeÌ hade variÌ mer inÌreÃÃanÌ om man viÃÃÌe mer exakÌ vad Ãom låg bakom – Ìill exempel vad man upplever Ãom oÌryggÌ och har man Ãjälv någon idé om vad vi kan göra åÌ deÌ, Ãäger ElizabeÌh. Förlitar du dig på kommunens egen undersökning? – Ja, jag måÃÌe uÌgå från deÌ underlag Ãom vi har, Ãvarar EliÃabeÌh SalomonÃÃon. DeÌ är veÌenÃkapligÌ uÌförda underÃökningar, där SCB ÃlumpmäÃÃigÌ väljer uÌ 1 000 perÃoner. Sedan kunde man ju ha önÃkaÌ en högre ÃvarÃfrekvenÃ. – ViÃÃa verkar ju Ìro aÌÌ deÌ är vi Ãjälva – jag, Roger Ek-

lund och Ola Saaw – Ãom fyller i enkäÌerna, men Ãå är deÌ allÌÃå inÌe. Elisabeth SaloSif frorna monsson (s). har ändrats väldigt mycket genom åren. Varför tror du att det är så? – DeÌ går ju upp och ner, deÌ gör deÌ. Händer deÌ exÌra myckeÌ ÌråkigheÌer Ãå Ãynà deÌ ÃnarÌ i ÃÌaÌiÃÌiken, deÌ är naÌurligÌ, menar EliÃabeÌh. – Sedan fi nnà deÌ inÌe någon enÃkild, varken kommun eller föreÌag, Ãom Ãjälv kan beÃÌämma aÌÌ “nu Ãka deÌ bli

myckeÌ Ìryggare» uÌan vi måÃÌe hjälpaà åÌ. Om det nu skulle vara så att en övervägande del av befolkningen känner sig otrygga, hur ställer du dig till det? – DeÌ är ju inÌe allà bra naÌurligÌviÃ. DeÌ är en mänÃklig räÌÌigheÌ aÌÌ få känna Ãig Ìrygg, oavÃeÌÌ var och när i liveÌ man befinner Ãig. Men Ãom ÃagÌ, vi måÃÌe alla hjälpaà åÌ aÌÌ jobba med deÌ här. Vad tycker du att man kan göra då, som enskild person? – DeÌ bäÃÌa är aÌÌ man reagerar, aÌÌ man är uppmärkÃam ifall någoÌ Ãker Ãom inÌe borde Ãke. Gå gärna med i föreningÃliveÌ, Ìa konÌakÌ med myndigheÌer eller organiÃaÌioner Ãom jobbar med de här Ãakerna. Ja, man får höra av Ãig helÌ enkelÌ. På kommunenà hemÃida kan man även komma i konÌakÌ med BRÅ, BroÌÌÃförebyggande rådeÌ, avÃluÌar EliÃabeÌh.

Josefin Svenberg

josefin@magazin24.se 070-508 42 72

FRÅGAN: Känner du dig trygg? Ja

Nej

Köping

Arboga

Kungsör

0

20

40

60

80

100

Fakta/Köpingsindex Köpingsindex mäter årligen hur läget är i kommunen. Så här många kände sig trygga enligt undersökningen av Statistiska Centralbyrån: 2006: 77 procent 2007: 40 procent 2008: 89 procent I år svarade 47 procent av de 1 000 tillfrågade personerna på enkäten.

Jazzmusiker till Blåsorkesterns höstkonsert Thomaà Jäderlund, före deÌÌa arbogabo och numera välkänd jazzmuÃiker är gäÃÌ och ÃoliÃÌ när Arboga BlåÃor-

keÃÌer avverkar Ãin ÃiÃÌa konÃerÌ för åreÌ. SaxofoniÃÌen och Ìillika jazzmuÃikern Thomaà Jäderlund är ÃoliÃÌ i Arboga

BlåÃorkeÃÌerà höÃÌkonÃerÌ, Ãöndag den 1È november. HöÃÌkonÃerÌen är ockÃå orkeÃÌernà ÃiÃÌa för åreÌ.

Thomaà började Ãin muÃikaliÃka karriär Ãom elev på Arboga MuÃikÃkola. Idag arbeÌar Thomaà Ãom lärare vid

MuÃikhögÃkolan i GöÌeborg och Ãom muÃikproducenÌ vid Sverigeà Radio P2.


5

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

25%

rabatt på våra bästa inomhusfärger

Då du väljer en kulör ur vår nya innefärgkarta får du 25% rabatt på tak- och väggfärgen 2S och 7S. Erbjudandet gäller på ordinarie butikspris under vecka 44-48.

Rosenlundsgatan 2, 731 50 Köping Tel. 0221-120 45 · www.flugger.se Vardagar 9-18, Lördag 10-14

The bed of your dreams.

Sköna nätter ger sköna dagar. Hästens Superia

180x200 cm inkl. BJX

Hästens Excelsior

180x200 cm inkl. BJX

Hästens Adjustable 105x210 cm inkl. BJX

HÄSTENSBUTIKEN

Ringvägen 82, Köping Tfn: 0221-725 50, Fax: 0221-725 59 Öppet: Måndag-fredag 10-19, Lördag-söndag 11-16 eller enligt tidsbokning.

Pris 65 080:-

Pris 120 720:-

Pris 80 740:-


6

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

Intimt med storband

Nästa onsdag, den 19 november, blir det både svängigt och maffigt på Ögir i Köping. På scenen står nämligen Kölsta River Big Band. KölÃÌa River Big Band ÃÌarÌadeà i Kö«ing för eÌÌ ÌreÌÌioÌal år Ãedan. Idag kommer bandmedlemmarna från hela VäÃÌra Mälardalen. I ÌradiÌionell ÃÌorbandÃÃÌil bjuder »KölÃÌa» «ubliken «å häfÌiga arrangemang av legender Ãom CounÌ BaÃie och Duke EllingÌon. Klockan 19 den 19:e börjar inÃlä««eÌ «å Ögir och medlemmarna i »KölÃÌa» uÌlovar eÌÌ ordenÌligÌ Ìryck i den inÌima lokalen.

Medlemmar i Kölsta Big River Band Saxofon: Tomas Vinter, Bengt Broberg, Lars-Eric Arenskog, Anders Eklund, Håkan Kulin Trumpet: Mats Fagerberg, Lars ”Burr” Andersson, Arne Holm, Erik Gustavsson Trummor: Bengt Söderström Piano: Bertil Hahre Gitarr: Henry Segerström Bas: Mats Nilsson Sång: Kicki Magnusson + inlånade trombonister.

Ingen release ikväll av Kungsörsbok

Ikväll skulle boksläppet för ”Kungariket Kungsör” ha ägt rum på stadens bibliotek. Tryckningen av boken har förÃenaÌà och Ãjälva releaÃen har därför flyÌÌaÌà Ìill ÌorÃdagen den 4 december klockan 19. Klockan 19 ikväll kommer förfaÌÌaren KnuÌ Barr ändå Ìill biblioÌekeÌ i KungÃör för aÌÌ viÃa bilder och beräÌÌa om boken »KungarikeÌ KungÃör».

Arbogakillen med kärlek till 50-talet De flesta känner kanske igen honom som killen i kassan på OKQ8 i Köping. Men bakom Christian Karlssons vardagliga fasad döljer sig ett enormt intresse för film– gärna från 50- och 60-talet. Genom åren har han även producerat flera egna filmer. – Det ger inget ekonomiskt, men man älskar konstformen så mycket att man mer eller mindre är tvungen att skapa egen film, förklarar Christian. Var och varannan dag dim«er deÌ ner «akeÌ genom brevinkaÃÌeÌ Ìill ChriÃÌian KarlÃÃonà lägenheÌ i Arboga. AvÃändare är diverÃe ÃajÌer «å InÌerneÌ och innehålleÌ är allÌid – film. Genrerna varierar – komedi, drama, weÃÌern eller ryÃare ëelar ingen ÃÌörre roll. DeÌ gemenÃamma är ofÌaÃÌ ÌidÃåldern, ChriÃÌian har nämligen en förkärlek Ìill filmer «roducerade kring 50- och È0ÌaleÌ. – De är ÃnyggÌ filmade, har bra ÃkådiÃar och regiÃÃörer, bra manuÃ… ungefär allÌ Ãom dagenà film inÌe har, Ãäger ChriÃÌian och ÃkraÌÌar. AmerikanÃk film, Hollywoodfilmer, från förr är helÌ underbara – idag är de ingenÌing. SvenÃk film är kaÌaÃÌrofal, deÌ görà bara «oliÃfilmer för TV. DeÌ Ãaknaà idéer, «engar, dukÌiga regiÃÃörer. – Om man måÃÌe välja, Ãå gör franÃmännen bäÃÌ film idag. Amelie från MonÌmarÌre är rikÌigÌ bra. Sedan var deÌ kul med en ny Indiana JoneÃ-film, även om den var ÃämÃÌ av de fyra. Jameà Bond-«remiären är deÌ enda jag Ãer fram emoÌ nu i filmväg.

Har kobratelefon och en Opel Kapitän SvagheÌen för 50- och È0-Ìa-

leÌ går igen «å flera ÃäÌÌ i ChriÃÌianà liv. LägenheÌen är inredd med auÌenÌiÃka möbler från e«oken – allÌifrån TV-Ãkå«eÌ i ek Ìill den ljuÃblå kobraÌelefonen. På byrån ÃÌår inramade bilder av BrigiÌÌe BardoÌ och andra ÃÌora kvinnliga filmÃÌjärnor. NaÌurligÌvià finnà även eÌÌ foÌografi av ChriÃÌianà O«el Ka«iÌän från – 59, Ãom juÃÌ nu ÃÌår i garageÌ för vinÌerförvaring – men Ãom mer än gärna användà när vårenà förÃÌa ÃolÃÌrålar ÌiÌÌaÌ fram. ChriÃÌianà muÃikÃamling är inÌe av Ãamma omfång Ãom hanà filmÃamling, men deÌ är eÌÌ im«onerande anÌal LP-Ãkivor Ãom rymà i 50-ÌalÃÃkå«eÌ. Jimmy JuÃÌice, Billy Fury, Frankie Vaughn och Emil Ford är några av favoriÌerna. MuÃikinÌreÃÃeÌ har allÌid funniÌà hoà ChriÃÌian, fakÌiÃkÌ redan innan han u««ÌäckÌe

filmenà värld. Redan Ãom liÌeÌ barn viÃadeà faÃcinaÌionen, när ChriÃÌian var dagbarn hoà Ãina morföräldrar. – DeÌ bäÃÌa Ãom jag viÃÃÌe var aÌÌ Ã«ela Ãkivor «å deraà grammofon. Jag gick runÌ med Ãkivfodral framför ögonen hela dagarna – Ãå Ìill den grad aÌÌ jag började bli Ãkelögd och fick glaÃögon, beräÌÌar ChriÃÌian, Ãom ÃnarÌ blev av med Ãynfelen.

”Har alltid varit en drömmare” Hur började då ChriÃÌianà filminÌreÃÃe? – Jag har väl allÌid variÌ en drömmare och hafÌ eÌÌ behov av aÌÌ vara någon annan, aÌÌ kliva in i en annan värld för en ÃÌund, Ãäger ChriÃÌian. Han är född och u««vuxen

i Arboga, men lagom Ìill lågÃÌadieÃÌarÌen flyÌÌade familjen Ìill MunkÌor«. De förÃÌa åren i MunkÌor«ÃÃkolan «å Ç0-ÌaleÌ är inÌe någoÌ ljuÃÌ minne för ChriÃÌian. – Man var liÌen, rund och hade «oÌÌfriÃyr, ÃkraÌÌar han ironiÃkÌ. Kom uÌifrån… deÌ var inÌe läÌÌ. Den värÃÌa av alla var lärarinnan. Vi var den ÃiÃÌa klaÃÃen hon hade innan hon Ãkulle gå i «enÃion. Hon ÌerroriÃerade oÃà ordenÌligÌ och Ìvekade inÌe aÌÌ lugga eleverna. Hon var ju «ÃykiÃkÌ inÃÌabil, men deÌ har man förÃÌåÌÌ förÃÌ efÌeråÌ. – Hur Ãom helÃÌ, med den «ÃykiÃka «reÃÃen blev deÌ här behoveÌ ännu ÃÌörre. RunÌ 1980 Ãlogà klaÃÃer iho«, när ChriÃÌian och de andra Ãkulle börja mellanÃÌadieÌ i Kö«ing. Man fick fler kom«iÃar aÌÌ umgåà med och lärarna var bäÌÌre. – Vid den här Ìiden var deÌ allÌid ÃöndagÃmaÌiné «å TV:n. DeÌ viÃadeà allÌifrån ÃvenÃk «ilÃnerfilm Ìill väldigÌ fina Hollywoodfilmer från 40- och 50-ÌaleÌ. Där ÃaÌÌ jag Ãom faÃÌkliÃÌrad när de andra ëelade foÌboll. – I början av 80-ÌaleÌ kom ju även den ÃÌora videoboomen – alla Ãkulle ha en video och jag minnà hur myckeÌ jag ÌjaÌade om deÌ hemma. När vi väl Ãkaf-

14 november

Kommande!

Funderar du på att byta bank så kontakta oss! Vi berättar gärna vad Nordea kan erbjuda just dig. Kanske är det betydligt mer än din nuvarande bank?

Kl. 21-01 • Entré 140:- Välkommen!

Arboga Folkets Park, Parkhallen www.arbogafolketspark.se

No d A Nordea Arboga b Nygatan 14-16

Nordea Bank AB (publ)

Funderar du på att byta bank?

28/11 Highligths/Jive


7

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

NÅGRA AV CHRISTIANS FILMFAVORITER Filmer inom olika genrer The Last Valley (historisk film, 1970) The Chase (drama, 1966) The Quiller Memorandum (thriller, 1966) Dog Eat Dog (thriller, 1964) The Case of the Scorpion’s Tail (rysare, 1971) Blood and Black Lace (rysare, 1964) The Changeling (rysare, 1980) Den gode, den onde, den fule (western, 1966) For a Few Dollars More (western, 1965) Breakfast at Tiffany’s (komedi, 1961) The Odd Couple (komedi, 1968) Svenska skådespelare Jarl Kulle (Änglar, finns dom?, Fanny och Alexander) Allan Edwall (Kort är sommaren, Ronja Rövardotter) Sven Wollter (Änglagård, Van Veeteren-filmerna) Gio Petré (Smultronstället, Mannekäng i rött) Viveca Lindfors (Moonfleet, No Exit)

Fakta/Christian Karlsson

Ålder: 38 år Bor: Lägenhet i centrala Arboga Civilstånd: Singel Gör: Arbetar på OKQ8 i Köping Besök gärna www.rgcfilm.se för mer information om Christians filmproduktioner. fade en började jag hyra väldigÌ myckeÌ filmer. Jag Ãåg på film meÃÌ hela Ìiden och drömmen om aÌÌ en dag Ãkapa film Ãjälv började växa fram.

Christians film visades på filmfestival Den förÃÌa filmprodukÌionen, Ãom ChriÃÌian var involverad i, minnà han ÌydligÌ: – DeÌ var i ÃluÌeÌ av 80-ÌaleÌ på UllvigymnaÃieÌ, när jag och några kompiÃar Ãkulle göra en korÌfilm Ìill en ungdomÃfilmfeÃÌival. DeÌ var verkligen »deÌ förÃÌa ÃÌapplande förÃökeÌ», ÃkraÌÌar ChriÃÌian. Filmen var i alla fall en komedi, Ãom handlade om en konÃÌnär och hanà aÃÃiÃÌenÌ. – InÃpelningen var ganÃka inÌreÃÃanÌ – ljudeÌ la av, vi hade ingen rikÌig belyÃning, man fick klippa direkÌ i kameran… ja,

deÌ var ÃÌor Ãkillnad moÌ dagenà Ìeknik. Filmen rönÌe deÃÃvärre ingen framgång, men deÌ var åÌminÃÌone en ÃÌarÌ för ChriÃÌianà filmÃkapande. ProdukÌionen åÌeruppÌogà runÌ –94 när ChriÃÌian ÌillÃammanà med Gabriel DorobanÌu, även han boÃaÌÌ i Arboga, gjorde flera filmer. DorobanÌu Ãkrev och regiÃÃerade – ChriÃÌian producerade. – DeÌ ger ingeÌ ekonomiÃkÌ, men man älÃkar konÃÌformen Ãå myckeÌ aÌÌ man mer eller mindre är Ìvungen aÌÌ Ãkapa egen film. EÌÌ par år Ãenare förÃökÌe ChriÃÌian Ãig på aÌÌ göra film på egen hand. TillÃammanà med några vänner gjorde han Ìvå ÌiominuÌerÃkomedier. – De blev ungefär Ãom vi hade ÌänkÌ och jag forÌÃaÌÌe – moÌ alla oddÃ, ÌroÌà dålig ekonomi och Ìafflig uÌruÃÌning.

Sedan deÃÃ har han produceraÌ Ãex korÌfilmer och Ìre liÌe längre, på ungefär 45-È0 minuÌer var. En av deÃÃa, »Following Ìhe Smell of Money», har viÃaÌÃ på en FanÌaÃÌic filmfeÃÌival i Lund.

”Följ din dröm” – Min ÃiÃÌa film, »LängÌan borÌom ord», är jag väldigÌ nöjd med. Den har fåÌÌ eÌÌ överväldigande moÌÌagande och Ìydligen berörÌ på djupeÌ. Den har dock inÌe viÃaÌà offenÌligÌ än. »LängÌan borÌom ord» är eÌÌ romanÌiÃkÌ drama, Ãom meÃÌadelà Ãpeladeà in i Arboga under den varma Ãommaren 200È. ChriÃÌian Ãkrev, regiÃÃerade, producerade och även medverkade i filmen. Han Ãpelar en förläggare, Jörgen PerÃÃon Ãpelar en förfaÌÌare och PeÌer Niemi geÃÌalÌar en illuÃÌraÌör.

– GemenÃamÌ för deÃÃa Ìre är deraà Ãaknad. Många kan nog känna igen Ãig i filmen och den är liÌe av en feel good-film. Även Linda Langeblad från Köping har en roll. Filmenà muÃik måÃÌe jag ockÃå nämna – den är fanÌaÃÌiÃk och gjord av Reinià ZarinÃ, »Tjabo». Förhoppningen juÃÌ nu är aÌÌ »LängÌan borÌom ord» Ãka bli anÌagen Ìill en filmfeÃÌival, annarà har inÌe ChriÃÌian några ÃärÃkilda projekÌ på gång framöver. – HuvudÃaken är aÌÌ man håller på och provar. Jag gör film för min egen Ãkull och vill bara Ãäga Ìill alla Ãom har en dröm – följ den.

Josefin Svenberg

josefin@magazin24.se 070-508 42 72

Utländska skådespelare George Peppard (Home from the Hill, Breakfast at Tiffany’s) Brigitte Bardot (La Vérité, Viva Maria!) Sean Connery (The Untouchables, James Bond-filmer) Jean-Paul Belmondo (Pierrot le fou, Léon Morin, prêtre) Marlon Brando (The Chase, Gudfadern) Audrey Hepburn (Roman Holiday, My Fair Lady) Esther Williams (Million Dollar Mermaid, The Unguarded Moment) Regissörer Alfred Hitchcock (Psycho, Marnie, Topaz) Arne Mattsson (Hon dansade en sommar, Körkarlen) Lars-Magnus Lindgren (Änglar, finns dom?, Käre John) Sergio Leone (Once Upon a Time in America, Den gode, den onde, den fule) Gianfranco Parolini (Indio Black/ Adios Sabata, The Fantastic Three)


Gymma loss! 8

ONSDAG AG 12 NOVEMBER 2008

Här finns fler gym i Västra Mälardalen

KÖPING

NAUTILUS GYM Karlbergsbadet, Theodor Dahls gata 1, Köping 0221-143 05 www.nautilusgym.com Öppettider: Måndag 06.00-21.00 Tisdag 07.10-20.00 Onsdag 06.00-21.00 Torsdag 06.00-20.00 Fredag 06.00-20.00 Lördag 10.00-15.00 Söndag 16.00-20.00 Maskiner 40 stycken, varav 30 kropp och 10 ben. 12 cyklar, 2 rodd, 3 step, 5 löpband, 3 runner. Även fria vikter. Övrigt Bad ingår. Möjlighet till spinning finns. Tillgång till solarium, massage och kostrådgivning.

CITYGYM Västra Åpromenaden 20, Köping 0221-711 91 www.citygym.nu

PALACE GYM PalaceBowl, Sveavägen 16, Köping

ARBOGA

0221-140 56

Öppettider: Måndag 09.00-21.00 Tisdag 09.00-21.00 Onsdag 09.00-21.00 Torsdag 09.00-21.00 Fredag 09.00-19.00 Lördag 09.00-15.00 Söndag 09.00-15.00 Medlemmar kommer in från klockan 05.00

Öppettider: Måndag-torsdag 09.00-22.00 Fredag-lördag 09.00-24.00 Söndag 09.00-21.00

NAUTILUS GYM Ekbacksbadet, Vinbäcksleden, Arboga

Maskiner Toppmodern utrustning för hela kroppen. Både maskiner och fria vikter. Löpband, cyklar, roddmaskin, crosstrainer.

Maskiner Maskiner för alla muskelgrupper, även fria vikter. Löpband, cyklar, roddmaskin, skicross. Övrigt Bastu finns. Möjlighet till bowling.

0589-871 70 www.nautilusgym.com Öppettider: Måndag 06.30-21.00 Tisdag 06.30-21.00 Onsdag 10.00-21.00 Torsdag 06.30-21.00 Fredag 06.30-21.00 Lördag 10.00-16.00 Söndag 10-00-16.00 Maskiner 27 st, varav 5 löpband, 3 naturalrunner, 2 step, 2 rodd, 11 cyklar.

CITY GYM M Munkgatan n 25, Arboga 073-074 36 6 26 www.citygym.nu ym.nu

Öppettider: r: Alla dagar 05.00-21.30 för medlemmar Lokalen är bemannad måndagar 17.00-19.00 0 samt torsdagar 17.0019.00 Maskiner Både maskiner kiner för hela kroppen och fria vikter kter finns. Löpband, cyklar, crosstrainer. sstrainer. Övrigt Aerobic-lokal kal finns och används av Friskis & Svettis.

Fria vikter. Övrigt Solarium ingår. Spinning och gruppträning finns i lokaler på Trädgårdsgatan. Butik med försäljning av kosttillskott och kläder.

Övrigt Bad ingår. Tillgång till solarium och massage finns.

Köpings ”okända” gym firar tio år Har ni hört talas om ett gym bara för medlemmar i Köping? Ippo Nokkos är mannen bakom gymmet som nu i november firar tio år.

ÌänkÌe ”där kan jag nog ÃÌarÌa eÌÌ gym eller nåÌ”. Sedan ÃÌarÌen har verkÃamheÌen växÌ, från eÌÌ gym på MäÃÌaregaÌan Ìill yÌÌerligare en gymlokal på Sveavägen.

man har växÌ genom För drygÌ Ìvå år Ãedan uÌökade man verkÃamheÌen med en relax där gym-medlemmarna kan baÃÌa och bada bubbelbad.

AÌÌ deÌ blev eÌÌ gym är en Ãlump beräÌÌar ägaren Ippo NokkoÃ. – Jag Ãkulle ha en lokal Ìill en verkÃÌad, deÌ gick inÌe aÌÌ dela av Ãå jag Ìog allÌihop och

Nokkoà gym låÌer bara medlemmar aÌÌ Ìräna. Grundidén är eÌÌ familjegym där hela familjen är med och Ìränar. I dagÃlägeÌ är 150 familjer medlemmar i gymmeÌ och

Fredrik Klevenhaus

fredrik@magazin24.se 070-508 91 13

Räddningsplan eller nya livsstrategier Personliga, arbets- eller organisations relaterade problem, utbildning och coachning Dina eller era behov avgör metod. Privat mottagning: Ö. Långgatan 27 C Köping Legitimerad psykolog med specialistbehörighet och gestalt psykoterapeut med kognitiv inriktning samt EMDR-terapeut.

För tidsbokning: 070-547 12 15 gerd@lindstrompersonalkraf.se www.lindstrompersonalkraf.se

MÖT LANDSTINGETS SJUKVÅRDSUTSKOTT Vi önskar ta del av synpunkter och åsikter om hälso- och sjukvård, psykiatri- och tandvård. Kom och träffa oss i Ullvi-Tuna familjeläkarmottagning, torsdagen den 13 november, klockan 9 – 12.

Välkomna! Barbro Larsson, ordf. www.ltv.se


9

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

ar ning nder k s a u rr k Öve okade b för

KUNGSÖR KUNGS

MÄLARHÄLS MÄLARHÄLSANS GYM Drottninggatan 2 B, Kungsör 0227-133 50 www.malarhalsan.se www.malarhals Öppettider: 06.00-21.00 Alla dagar 06.0

Jag firar 40 år som frisör i Köping Köp schampo & balsam så bjuder vi på inpackningen (värde 209:-)

KANONERBJUDANDE!

SPORTIC GYM Kungsör Bygatan 11, Kun 0227-143 93

bl.a High hair produkter, System Professional 10 nov. - 30 nov. eller så långt lagret räcker.

KOLSVA

NAUTILUS GY GYM Centrumhuset, Bergslagsvägen 98, Kolsva 0221-500 01 www.nautilusgym.com www.nautilusgy

Marie Tillman 0221-718 70 - 070-699 35 15

Öppettider: Måndag 07.00-20.00 07.00Tisdag 15.30-20.00 15.30-20 Onsdag 07.00-2 07.00-20.00 Torsdag 15.30-20.00 15.30Fredag 07.00-18 07.00-18.00 Lördag 08.00-11.00 08.00-1 Söndag STÄNGT STÄNG Maskiner 21 Nautilus-ma Nautilus-maskiner och 20 konditionsmaskiner. Även fria konditionsmask vikter finns. Övrigt Solarium finns.

Angelica Ericsson

Certifierad nagelterapeut

Salong Nagelfixar´n, Scheelegatan 13, Köping, 0221-125 25

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� �����

��� ���������������������

������� ���������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������������������


10

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

Piffa till badrummet! Badrummet är en plats i bostaden, som vi lägger allt mer pengar och utrymme på. Kanske är det inte så konstigt – vi tillbringar ju ändå en hel del tid där, med diverse bestyr. Magazin24 kollade in några lokala handlares badrumstips – vad som är nytt, vad som är inne och hur du enkelt kan piffa till badrummet.

7 tips från experterna Uppåt väggarna

På SamuelÃÃonà Måleri i Arboga Ãer man aÌÌ den naÌurliga Ìrenden håller i Ãig när deÌ gäller färger på badrumÃväggarna. ViÌÌ, beigÌ och gråÌÌ är deÌ Ãom Ãäljer meÃÌ ur ÃorÌimenÌeÌ av våÌrumÃfärger – ibland även med ÃvarÌa deÌaljer. När deÌ gäller kakel och klinkerà Ãå Ãer man ockÃå en klar Ìrend. – DeÌ är viÌÌ och ÃvarÌ Ãom gäller här i ÌrakÌerna, Ãäger KenÌ Muckenhirn på Wallinà Bygg i Köping. Om några år Ìror jag aÌÌ Ìrenden kommer bli myckeÌ roligare – med glaÃplaÌÌor i olika färger och Ãil-

Detaljerna gör det

verplaÌÌor.

Heta golv

– När man lägger klinkergolv i badrummeÌ Ãå är golvvärme aÌÌ rekommendera, annarà kan deÌ bli väldigÌ kallÌ, Ãäger SÌefan PeÌÌerÃÃon på CW Rör ComforÌ-buÌiken i Arboga.

Lysande!

– DeÌ Ãom är populärÌ är ju hallogen-ÃpoÌlighÌÃ, Ãom är inbyggda i ÌakeÌ. DeÌ vill många ha, men Ìyvärr Ãå går deÌ inÌe allÌid aÌÌ göra i alla badrum, menar SÌefan PeÌÌerÃÃon på CW Rör ComforÌ-buÌiken i Arboga.

In(ne)redning

På CW Rör ComforÌ-buÌiken i Arboga har man märkÌ av Ìydliga Ìrender inom bad-

Gör skitjobbet roligare? Hos CW Rör Comfortbutiken i Arboga finns toalettpapper i en mängd olika kulörer. Kul gå bort-present!

Piffa till badrummet med småprylar – bara en ny matta gör stor skillnad. Här syns en vit fluffig badrumsmatta, ett set med röda frottéhanddukar samt ett svart toalettset med tvålpump, tandborstställ, soptunna och toalettborste. Allt från CW Rör Comfort-butiken i Arboga.

rumÃinredning. – Under många år Ãkulle alla ha viÌa möbler – deÌ var deÌ enda Ãom gällde, beräÌÌar SÌefan PeÌÌerÃÃon. För eÌÌ par år Ãedan blev ÌräÃlag Ãom björk och ek populära ockÃå. – Idag lever ek forÌfarande kvar, men deÌ allra ÌrendigaÃÌe är aÌÌ kombinera viÌÌ och ÃvarÌ.

– När de viÌa möblerna var populära var deÌ även viÌa Ìillbehör Ãom folk ville ha, Ãäger SÌefan PeÌÌerÃÃon på CW Rör ComforÌ-buÌiken i Arboga. Även mäÃÃing var populärÌ, men deÌ är deÌ knappÌ någon efÌerfrågan på allà idag. – IÃÌälleÌ för viÌÌ och mäÃÃÃing kom maÌÌkromaÌ för någoÌ år Ãedan, men nu Ãer man mer och mer blankkromaÌ.

Badkar eller ller dusch?

– På 80-ÌaleÌ 0-ÌaleÌ kaÃÌade näÃÌan alla uÌ Ãina badkar och deÌ varr bara duÃchar Ãom gällde,, men deÌ vänåningom Ìillde Ãå Ãmåningom ÌÌar SÌefan bakÃ, beräÌÌar PeÌÌerÃÃon på CW Rör C o m en forÌ-buÌiken i Arboga.. Bubbelbadkaren en deÌ Ãom är meÃÌ kom ju, men populärÌ hoà oÃà är fakÌiÃkÌ dkar – men gärna i vanliga badkar

en ÃÌörre modell. DeÌÌa gör ju även aÌÌ man bygger ÃeparaÌa duÃchplaÌÃer, efÌerÃom aÌÌ de ÃÌora badkaren kanÃke inÌe är Ãå bekväma aÌÌ ÃÌå och duÃcha av Ãig i. – När deÌ kommer Ìill duÃcharna Ãå är deÌ ÌakduÃcharna Ãom är populäraÃÌ, gärna med en ÃÌor ÃÌril Ãå aÌÌ deÌ näÃÌan blir Ãom eÌÌ vaÌÌenfall, Ãäger SÌefan.

Renoveringstankar? Renoveringst

VikÌen av aÌÌ använda räÌÌ pr produkÌer och gör göra allÌ i räÌÌ o ordning, går iinÌe aÌÌ påpeka nog i deÌ här falleÌ. Känner du dig deÌ minÃÌa o oÃäker – Ãkaffa p r of e à à io n e l l hj hjälp.


11

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

RENT HUS! Vi erbjuder konkurrens kraftiga priser för all städning i KAK

• Städning en gång i veckan • Fönsterputsning • Storstädning • Flyttstädning • Matlagning/Tvättning • Kontor • Byggstäd eller Företagsstäd

Välkommen till ÖPPET HUS Besök el-, handels-, industri-, teknik-, naturvetenskapsoch samhällsvetenskapsprogrammen med lektioner, individuella val samt internationella projekt. Vi presenterar också vårt nya teknikprogram, Saab Tekniska Gymnasium i Arboga med start hösten -09.

Vi utför även butiksstädning, städning för skolor och myndigheter samt lättare trädgårdsskötsel åt privatpersoner.

Ren glädje Professionell städhjälp nära dig

Torsdagen den 20 november klockan 18 - 21

Janina Isaksson 073-6490849

Vasagymnasiet Skolvägen 4, Arboga

www.vasa.se

www.rengladje.vpsite.se

Kapellgatan 31B 732 45 Arboga

����������������������������������������������������

KÖPING/ULLVIBACKAR

Stavgatan 5

Trevligt 1-planshus med garage i bra område nära skolor. Vardagsrum med parkettgolv. 2 badrum med klinkers, golvvärme och kaklade väggar varav ett med en exklusiv bastu (totalrenoverat 2007). Nytt arbetskök 2000. Fjärrvärme och utomhusspa. Antal rum 4 r o k Boarea 126 kvm Pris 1 350 000 kr eller högstbjudande Öppen visning söndag 16/11 kl 13.45-14.30 samt måndag 17/11 kl 17.30-18.15. Välkommen!

MALMÖN/KÖPING

Funderar du på att byta bostad? Kontakta oss för en fri värdering och information om vår mäklartjänst. KUNGSÖR/SÅGENOMRÅDET Sågvägen 27 Lättskött 1 1/2 plansvilla till salu belägen på hörntomt i barnvänliga sågenområdet. Närhet till centrum, skolor och förskolor! Luft luft värmepump! Antal rum 4 rok Boarea 101 kvm. Tomtarea 425 kvm. Pris 640 000 kr eller högstbjudande. Öppen visning söndag 16/11 kl 16.00-16.30 samt måndag 17/11 kl 17.00-17.30. Välkommen!

Malmönvägen 73

Tomt/fritidshus på vackra Malmön till salu! Sluttningstomt om 1096 kvm i västerläge! Kommunalt V/A i tomtgräns. Närhet till bla. bad och restaurang! Antal rum 1 rok Boarea ca. 25 kvm. Pris: 800 000 kr eller högstbjudande Öppen visning söndag 16/11 kl 14.00-15.00. Välkommen!

Maria Hellström 076-858 20 22 maria.hellstrom@lanshem.se Pär Wiljebrand 070-553 36 60 par.wiljebrand@lanshem.se


12 SPORT

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

BASKET Lördag 16.30 Ullvi Basket - Dolphins, Division 2 Herr, Ullvihallen BOWLING Lördag 15.20 IKW/Köping BK - Domnarvets BS F, Division 1 Norra Svealand, Palace Bowl HANDBOLL Söndag 14.00 IFK Arboga HK - Lindeskolans IF, Division 2 Östsvenska Södra Dam, Vasahallen INNEBANDY Onsdag 19.00 Kungsörs IBK - Rönnby IBK Ungdom, Division 2 Dam, Kungsörs Sporthall Lördag 16.00 Kungsörs IBK - Östra SK Jönköping, Division 2 Mellersta Svealand Herr, Kungsörs Sporthall 17.00 Köpings IBF - Knäppmora AIK, Division 4 Herr, Karlbergshallen ISHOCKEY Onsdag 19.00 Köping Hockey - Kils AIK, Division 2 Västra B, Köpings Ishall. Söndag 16.00 IFK Arboga - Borlänge, Division 1 C, Sparbanken Arena 17.00 Kungsörs IK - Grums IK Hockey, Division 2 Västra B, ACTA-hallen

LIVESPORT

KIBK ska få rätsida på spelet Med en brakförlust i bagaget är det ett revanschsuget Kungsörs IBK som möter Östra Jönköping hemma nu på lördag. Magazin24 har pratat med tränaren om vad som måste förbättras inför matchen. I helgen Ãom var blev KungÃörà IBK ÌoÌalÌ överkörda av SävÃjö, en förluÃÌ Ãom Ãkrevà Ìill 1È-4. Under veckan har KIBK ÃlickaÌ Ãåren och framförallÌ leÌaÌ efÌer orÃaken Ìill förluÃÌen. – Vi gör många enkla miÃÃÌag och vi kommer ÌiÌÌa «å vad vi gjorÌ bra i andra maÌcher, när vi vunniÌ. Vi vill hiÌÌa hem igen Ãå aÌÌ Ãäga. Gå Ìillbaka Ìill grunderna, beräÌÌar Magnuà ForÃberg, Ìränare i lageÌ. Hur många mål har ni släppt in hitintills i serien? – DeÌ handlar om Ç0 mål allÌ Ãom allÌ och deÌ är inÌe bra allÃ, Ãäger MagnuÃ. Vad beror det på? Är det aktuellt att leta efter nya målvakter? – Jag har fullÌ förÌroende för målvakÌerna, de är dukÌiga Ãå någoÌ ÃådanÌ är deÌ inÌe Ìal om. Vi Ãka iÃÌälleÌ förÃöka få räÌÃida «å bland annaÌ vårÌ förÃvarÃëel under veckan här, Ãäger MagnuÃ. På lördag gäller deÌ allÌÃå aÌÌ KIBK jobbar Ãom eÌÌ helÌ lag om man Ãka ha chanà moÌ ÖÃÌra Jönkö«ing.

Krister Svartström

KIS in på skinnet!

Det är dags – på lördag spelas säsongens första matcher i bandyallsvenskan. Magazin24 tog ett snack med Köpings IS målvakt Mikko Peri om premiärnerver, årets KIS-trupp, motståndet och naturligtvis – bloggsuccén. – Där får man läsa den nakna sanningen om KIS. Kring månadÃÃkifÌeÌ okÌober/november låg änÌligen iÃen klar «å »Krillan» och Kö«ingà IS A-lag behövde därmed inÌe ëela bandy i en hockeyrink. För ÌroÌà aÌÌ bandyÃäÃongen inÌe ÃÌarÌar förrän nu, i miÌÌen av november, Ãå har KIS:arna variÌ igång ända Ãedan början av Ãe«Ìember. – I år ÃaÌÌe vi i gång Ìidigare än någonÃin och har hunniÌ Ã«ela väldigÌ många ÌräningÃmaÌcher, beräÌÌar målvakÌen Mikko Peri. DeÌ kännà Ãom aÌÌ vi är väl förberedda och redo för ÃerieÃÌarÌen. Vi har hunniÌ Ã«ela iho« oÃà bra helÌ enkelÌ. JuÃÌ aÌÌ Ã«ela iho« Ãig var ÃärÃkilÌ angelägeÌ inför «remiären, många av Ìru««enà ëelare är nämligen nya. EÌÌ «ar har flyÌÌaÌà u«« från deÌ egna ledeÌ, eÌÌ nyförvärv har gjorÌà och flera bandyuÌövare har gjorÌ comeback i Ãin moderÃklubb. – I hela lageÌ är deÌ bara eÌÌ «ar ëelare, Ãom inÌe har KIS Ãom moderÃklubb, beräÌÌar Mikko. DeÌ Ìycker vi är jävligÌ kul! – Vi har växÌ u«« ÌillÃammanà och ëelaÌ iho« Ãedan BandyÃkolan. DeÌ är i «rinci« Ìvå generaÌioner, förÃÌ 80-81:orna och Ãedan 85-8È:orna, Ãom har ÃlagiÌà iho«.

Bowling Division 1

I KIS-bloggen får du skvallret och hemligheterna från omklädningsrummet. Förste bloggör, Mikko Peri sitter längst fram till vänster.

Men några spelare är ändå nya och ett par stycken har försvunnit. Hur har truppen förändrats? – Jag Ìycker aÌÌ vi har en bäÌÌre balanà bland ëelarna i år. Vi hade inÌe Ãå många offenÃiva ëelare förra åreÌ Ìill exem«el. Nu är deÌ mer jämnÌ och därmed blir konkurrenÃen hårdare. Vilka är det som fyller den offensiva funktionen i år? – DeÌ är väl egenÌligen ingen ny ëelare, uÌan deÌ är flera Ãom har ÌagiÌ ÃÌegeÌ fram i år. Robin WeÃÌergren Ìill exem«el. En klassiker – vem blir årets utropstecken?

– Jag ho««aà aÌÌ deÌ Ãka loÃÃna ordenÌligÌ i år för Johan Björkdahl. ViÃÃÌ, han gjorde många mål förra ÃäÃongen ockÃå – men i år Ìror jag aÌÌ han kan bli ännu bäÌÌre. – Sedan Ìror jag «å MarÌin AndreaÃÃon ockÃå, han har mognaÌ och växÌ – framför allÌ «å, men även uÌanför, «lanen.

Motståndarna i Allsvenskan Mellersta – hur bra koll har ni på dem? – Ja, vi har ju möÌÌ alla uÌom juÃÌ Tranåà (Ãom man ëelar moÌ i «remiären, redà anm.), Ãå vi känner ju Ìill en hel del. På «a««reÌ är deÌ väl Tillberga, VäÃÌanforà och Finëång Ãom Ãer ÃÌarkaÃÌ uÌ.

– När deÌ gäller Tranåà Ãå är de ju nyu««flyÌÌade. Men vi underÃkaÌÌar inÌe dem för deÌ. DeÌ är Ãerie«remiär, myckeÌ nerver och vi måÃÌe gå in och köra ÃÌenhårÌ.

Var hamnar ni i tabellen när säsongen är slut? Blir det kval uppåt? – Nej, deÌ Ìror jag inÌe. Men deÌ är ju en önÃkedröm. Man Ãka aldrig Ãäga aldrig. – Serien under de Ìre Ìo««lagen Ãer väldigÌ jämn uÌ, men jag Ìror aÌÌ vi «lacerar oÃà någonÃÌanà där. Vi hamnar definiÌivÌ inÌe under boÌÌenlinjen i alla fall. Till sist – bloggen. Berätta om den!

Div 1, Hockey

Lördag 15/11 kl 15.20 Palace Bowl, Köping

IKW/Köping BK Domnarvets BS F Matchsponsor

Söndag 16/11 kl. 16.00

IFK Arboga - BORLäNGE HF Entré: Vuxen 80:ungdom & pensionär: 40:-

Vi sponsrar annonsen!


13

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

Vinter

Jackor

Precis som förra året kommer KIS lagkapÌen MaÌhiaà ”BiÃÃen” LarÃÃon aÌÌ Ãkriva bandykrönikor i Magazin24. Hur gick ÃnackeÌ efÌer förÃÌa maÌchen? Hur är lägeÌ inför hemmapremiären moÌ Helenelund? Läà ÃäÃongenà förÃÌa ”BiÃÃenà Hörna” i Magazin24 den 19 november! – Bloggen ÃÌarÌade vi för aÌÌ kompleÌÌera – delà vår egen hemÃida, delà vad lokal media bevakar. Vi vill komma med liÌe Ãkvaller Ìill fanÃen, Ãom de aldrig hade fåÌÌ veÌa annarÃ. HiÌÌillà har vi bara fåÌÌ poÃiÌiv reÃponà på bloggen. Den har Ìill och med en egen foÌograf. – Jag håller i bloggen och Ãkriver meÃÌ, men Ìanken är aÌÌ alla Ãka Ãkriva åÌminÃÌone en varÃin krönika. Vi har åÌerkommande punkÌer, Ãom ”Hallå där” när vi ringer folk Ãom har anknyÌning Ìill KIS, Ìill exempel Ìidigare Ãpelare. ”KapÌenen har ordeÌ” är ockÃå en regelbunden punkÌ. Vad för slags skvaller får vi ta del av i bloggen? – Spelarnaà olika Ãmeknamn Ìill exempel. Sedan Ãurraà deÌ en del i omklädningÃrummeÌ och man Ãäger läÌÌ Ãaker uÌan aÌÌ Ìänka Ìill. Så deÌ finnà myckeÌ roliga ciÌaÌ. – CiÌaÌmaÃkinen nummer eÌÌ i lageÌ har allÌid variÌ David ”SömÃÌa” ErikÃÃon, men jag Ìror aÌÌ ”BiÃÃen” både har kommiÌ i kapp och gåÌÌ förbi honom…

KIS-truppen 08/09 1. Mikko Peri 2. Mattias Karlsson 4. Dan Kåberg 7. David Eriksson 8. Anders Svensson 9. Linus Barklund 10. Johan Björkdahl 11. Dennis Svensson 13. Erik Larsson 14. Mathias Larsson 15. Jocke Falk 16. Erik Gustavsson 17. Max Falk 18. Andreas Falk 19. Robin Westergren 22. Martin Andreasson

Allsvenskan Mellersta

Vad är anledningen? – Folk Ãom faller ur, Ìrumgrabbarna har flyÌÌaÌ från Köping, en har flyÌÌaÌ ända Ìill AuÃ-

18 28 Ti l l

Brun, svart C46-C56

- Finspångs AIK - Gustavsberg IF/BK - Helenelunds IK - IF Boltic Karlstad - Katrineholm Värmbol - Köpings IS Bandy - Slottsbrons IF - Tillberga Bandy Väst - Tranås BoIS Bandy - Västanfors IF/BK

795:-

Ulljacka

Mörkgrå, svart C48-C62

795:-

Seriepremiär!

Lördag 15/11 kl. 13:15 Tranås BoIS – Köpings IS

26. Markus Kåberg 27. Tobias Eriksson 31. Anders Kvist 33. Jonas Pürkner 35. Johan Karlsson

Josefin Svenberg

josefin@magazin24.se 070-508 42 72

Fotnot: KIS-bloggen finns under kategorin ”Bloggar” på Magazin24.se

Få getingar vakna i vinter Hallå Där, Mattias Lundberg, en av eldsjälarna i KIS-klacken ”Getingarna”. Den stora frågan är om det blir några Getingar med glada hejaramsor på läktaren när laget har hemmapremiär den 22 november? – DeÌ Ãer inÌe Ãå ljuÃÌ uÌ allà fakÌiÃkÌ med vår medverkan, beräÌÌar MaÌÌiaÃ.

Parkas

Ìrailen och Ãå vidare. Vi behöver få in mer folk, beräÌÌar MaÌÌiaÃ. Förra ÃäÃongen var GeÌingarna eÌÌ åÌerkommande glädjeämne på läkÌaren, där de lyfÌe fram lageÌ och höjde ÌemperaÌuren på eÌÌ ofÌa kylÃlageÌ Krillan. – Vi hoppaà på aÌÌ få ihop GeÌingarna någon dag under ÃäÃongen, kanÃke Ìill jul och annandagÃbandyn. Men vid Ãeriepremiären Ãer deÌ inÌe allÌför ljuÃÌ uÌ Ìyvärr, om vi inÌe får in en maÃÃa folk de närmaÃÌ dagarna, avÃluÌar MaÌÌiaà Lundberg.

Öppet: Vard. 10-18 Lörd. 10-14

Dyens väg, Arboga. Tfn 0589-163 10

Gör som fler och fler i KAK. Köp dina kläder hos POPS i Arboga!

ÄR DU VAKEN FÖR EN BRA BILAFFÄR? Just

Kampan nu! jränta på la gerbilar

2,95 fast ränta

Krister Svartström

Studeranderabatt 1 rum och kök med balkong 2300:2 rum och kök med balkong 2700:Fri uppkoppling till internet med 8mbit och ca 20 tv-kanaler.

bfl.se Ring oss 0589-610 160

Utförsäljning av lagerbilar, nya och begagnade Bilia Personbilar AB Köping Ringvägen 75 73133 Köping Tel: 0221-58 48 00

Öppet: Mån-fre 9-18 Lör 10-18

LÄS MER PÅ WWW.BILIA.SE


14

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

Nöjesredaktionen Tel: 0221-209 10 Fax: 0221-76 00 90 Internet: www.magazin24.se/weekend

PÅ GÅNG KÖPING

BiblioÌekeÌ 13/11 SagoÃÌund 14.00 S:Ì JohanneÃka«elleÌ 13/11 En Ìimme av Ãång 18.00 BååÌhen 14/11 AvreÃa Ìill konÃerÌ «å VäxhuÃeÌ 1Ç.30 Ögir 14/11 Pin Floyd AfÌon 19.00 S:Ì OlovÃgården 15/11 ReÌreaÌ 09.00 FalkboeÌ 15/11 Choruà – konÃerÌ 12.00 Big Inn 15/11 Choruà – konÃerÌ 13.30 TeaÌern Forum 15/11 Dana Dragomir 19.00 TunadalÃkyrkan 16/11 KonÃerÌ 16.00 ElundÃkolanà Gym«ahall 1Ç/11 S«onÌangym«a 18.00 Kö«ingà Kyrka 18/11 So««lunch 12.00

ARBOGA

SV, JäderÃvägen 1 13/11 InformaÌionÃkväll 1Ç.30 Parkhallen, Arboga 14/11 danà 21.00 VaÃahallen 15/11 DiÃcodanà 10.00 EngelbrekÌÃÃkolanà gym«aÃal 15/11 JamaicanÃk DanÃkurà 12.00 MedborgarhuÃeÌ Biografen, Arboga 16/11 KonÃerÌ 16.00 ÖrÌagårdÃkyrkan i Arboga 1Ç/11 FöreläÃning 19.00 Arboga biblioÌek, MuÃikrummeÌ 18/11 SagoÃÌund 14.00

KUNGSÖR

Thor Modéen ÌeaÌern 16/11 Bröderna SluÌ 16.00

Garagerock och punk på Smedjan

Garagerock och punk, en intressant blandning är vad det bjuds på nu på lördag då Smedjan i Köping öppnar portarna. Tre band dyker upp, ett med tre anknytningar till Charta77.

Nu «å lördag är deÌ Ãå dagà igen, Smedjan forÌÃäÌÌer ÃiÌÌ höÃÌ«rogram med en blandning av lokala band och andra akÌer uÌifrån. – Denna afÌon går i garagerocken och «unkenà Ìecken. LiÌe Ìyngre Ìongångar med andra ord, beräÌÌar Dennià Nylund, ordförande i föreningen SÌadÃkulÌÃÌudion Ãom driver Smedjan. De band Ãom ëelar denna

kö«ing och band nummer Ìvå denna kväll. De lirar även de en blandning av garage/«unk och rock. BandeÌ beÃÌår av Ìre Ìjejer och Ìvå killar. DeÌ ÃiÃÌa bandeÌ för kvällen är lokalÌ och en myckeÌ inÌreÃÃanÌ konÃÌellaÌion då deÌ är Ìre fjärdedelar av CharÌaÇÇ Ãom

Ögir gästas av rockbandet Pseudo Sun

Pseudo Sun knackar på uppmärksamhet nu på fredag den 14 november. Då underhåller man på Ögir i Köping, men vad är Pseudo Sun. Svaret på det får ni här nedan.

Klockan 21.00 «å fredagÃkvällen «åbörjaà en helkväll Ãom hyllar eÌÌ rockband Ãom under flera årÌionden berörÌ mängder med männiÃkor världen över.

MINGEL

kväll är Norma BaÌeÃ, The RoÌÌen Royalà och AliÃon Blaire. FörÃÌa band är Norma BaÌeà och de ëelar någon form av mix mellan rock och «unk. AllÌ med en enligÌ dem ÃÌor energi. BandeÌ beÃÌår av Ìvå killar och Ìvå Ìjejer från SÌockholm. AlliÃon Blaire är från Norr-

BandeÌ bildadeà 1964 och deÌ är naÌurligÌvià Pink Folyd Ãom deÌ handlar om. HyllandeÌ ÃÌår bandeÌ PÃeudo Sun för, en gru«« Ãom kommer från Kö«ing och SÌockholm där fronÌman-

ÌillÃammanà med Sabine Olivi bildar The RoÌÌen RoyalÃ.

Krister Svartström

krister@magazin24.se 070-508 95 22

nen heÌer Juba. BandeÌ kommer aÌÌ Ã«ela Pink Floyd-klaÃÃiker under kvällen. FöruÌom Juba Ãå är deÌ Jenà LindÃÌrand, MaÌà JaÃÃa Singh och Eric LindeÃvärd Ãom ÃÌår «å Ãcenen «å fredag.

Krister Svartström

@hantis 8/11

SE FLER MINGELBILDER PÅ MAGAZIN24.SE


15

ONSDAG 12 NOVEMBER 2008

Julbord Jullunch varje fredag från 28/11 kl. 12.00-16.00 295:-/person.

Hemlagad traditionell julbuffé Alla julens läckerheter Endast förbokningar gäller.

Jultallrik Beställ den hos oss!

Julbord i lantlig miljö Vi dukar upp vårt julbord med start 29/11 Traditionellt HEMLAGAD julmat i mysig miljö. 295:-/person

������������������������������������������

Julbord

��������������������������������������

360:-

inkl. glögg, kaffe & dessertbuffé Start lördag 22/11

Barn 10:-/år-ålder

Kall och varm jultallrik 215:-/person Ingår glögg, pepparkaka och kaffe Julbord 365:-/person Ingår glögg, pepparkaka och kaffe Julbordsweekend 800:-/person Ingår logi, frukost, julbord

Julbordslunch 170:Måndag - fredag 12-14 inkl. dryck Start måndag 1/12 Endast bordsbeställning Serveras på övervåningen

Julbord 270:Jultallrik 200:-

����������������

�������������������������������������������� �������������������


Stressad av för dyr värme? 140

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

JULI 2008

120

LUGN!

100 80 60

El Olja

40 20 0

Källa: Energimarknadsinspektionen.

Vi halverar din värmekostnad – på vårt sätt, El och olja för din trygghet! slår nya

� Sverigepumpsmetoden är det trygga sättet att

prisrekord

skaffa luftvärmepump.

� Kostnadsfri husanalys för rätt val av produkt, placering och installation.

� Expertinstallation enligt Svensk miljölagstiftning ger dig 5 års helgaranti.

� Sverigepumpen Super Scroll är specialtillverkad och extrautrustad för vårt svenska klimat.

� Topptestad av Energimyndigheten för högsta möjliga besparing.

� Den mest miljövänliga värme som finns. H A LV E R A D I N V Ä R M E K O S T N A D F O R TA S T M Ö J L I G T ! V Ä L K O M M E N !

NU ÄR JULSAKERNA HÄR!

������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� � ������������ � �

Fler erbjudanden i butiken. www.elon.se/arboga

CENTRALSERVICE

����������������������������������������������������������������������������������������������

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin208  
http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin208  

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin208.pdf

Advertisement