Page 1

201 • September 2008 • V 39 REGIONAL DAGSTIDNING PÅ INTERNET www.magazin24.se • NYHETS- OCH KÖPGUIDE I VÄSTRA MÄLARDALEN

HÄR HÄNGER UNGDOMARNA

SIDAN 6-7

FOTBOLLEN SOM JOBB – på heltid SIDAN 16-17

Smedjan startar med gung SIDAN 20

Kungsörsmässan i helgen

SIDAN 4

Oktoberfest med tysk öl på Köpingskrog

SIDAN 20

STÅL � ARMERING � TAKPLÅT HÄNGRÄNNOR � UTERUM

www.areco.se

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0809

Öppettider: Tuna Park Mån-Fre 10-20 Lör 10-17 Sön 11-17 Stormarknad och Volymhandel har andra öppettider, se www.tunapark.nu


2

TIPSA OSS!

Veckans affärsidé och hur du gör en outside cut Den Ãom läÃer veckanà Magazin24 noggrannÌ får bland annaÌ följande: - En lyÃande idé aÌÌ uÌöka Kö«ingà näringÃliv med (eller bara göra en god inÃaÌà för ÃÌadenà ungdomar), Ãidorna 6-Ç. - LäÃa vilken Ìelefonmodell Ãom har en kamera – Ãom bara Ìar korÌ när man ler (!), Ãidan 10. - Lära Ãig hur man gör en «erfekÌ ouÌÃide cuÌ (en finÌ i foÌboll, för den Ãom inÌe veÌ), Ãidan 16. - VeÌa vilkeÌ kommunalråd i Kö«ing, Ãom inÌe ville ha eÌÌ handbollÃlag i landeÌà högÃÌa Ãerie (förklaringen – man hade inÌe råd aÌÌ bygga en ny hall), Ãidan 18. - Se vilka Ãom var uÌe «å HanÌià i helgen (åÌminÃÌone några av dem – fler hiÌÌar ni «å www.magazin24.Ãe), Ãidan 21. - EÌÌ alldeleà färÃkÌ korÃord aÌÌ löÃa (och chanà aÌÌ vinna TriÃÃloÌÌer), Ãidan 22. För aÌÌ åÌerkomma Ìill affärÃidén. SökeÃ: «erÃon Ãom vill ö««na egeÌ i Kö«ing, har eÌÌ ÃÌarÌka«iÌal och nyà om en bra lokal. Där kan du ÃÌarÌa eÌÌ naÌÌcafé – eÌÌ ÃÌälle man kan Ìa en fika «å eller bara ÃiÌÌa och «raÌa. KraveÌ är aÌÌ du har ö««eÌ ända in «å ÃmåÌimmarna «å fredagar och lördagar. Vardagar går deÌ bra aÌÌ ÃÌänga vid 22-Ìiden, undanÌageÌ ÃommarlovÃÌider. DeÌ är vad de ungdomar föreÃlår, Ãom Magazin24 Ìräffade nere «å McDonald’Ã. Varje helg hänger de där – för deÌ finnà ingeÌ annaÌ aÌÌ göra. Snälla, kan någon ge dem eÌÌ alÌernaÌiv? Jag vill även «aÃÃa «å aÌÌ graÌulera Kö«ing FF:à herrlag och ForÃby FF:à damlag Ìill de förmodade «laÌÃerna i diviÃion 2 näÃÌa år. Bra käm«aÌ!

KRÖNIKA JOSEFIN SVENBERG

NYHETSCHEF MAGAZIN24.SE josefin@magazin24.se

SIDAN 2 Tipsa vår redaktion enkelt och smidigt! SMS:a eller skicka ett MMS med en nyhetsbild till 72500 och inled meddelandet med M24 NYHET Att skicka ett meddelande kostar 1 kr plus operatörsavgift.

NYHETER I KORTHET

Polis fann spår till klottrare PoliÃen har gjorÌ en huÃrannÃakan i en boÃÌad i Arboga under helgen och fler «laneraÃ. I boÃÌaden fann man

bland annaÌ en kamera med bilder «å mängder med kloÌÌer i Arboga. En huÃrannÃakan i SÌock-

holm kommer även aÌÌ äga rum, Ãkriver Bbl.

NYFÖDD

Den 11/9 föddeà Svea. Sara & David LindÃÌrömà doÌÌer, Jeëerà lillaÃyÃÌer. Hon vägde 3 925 g och var 51 cm lång.

GRATTIS

Inbrott på apotek två gånger

Under natten till måndagen kom inbrottslarm från Apoteket Örnen på Ahllöfsgatan inte mindre än två gånger. Vid 23.40-Ìiden «å ÃöndagÃkvällen kom deÌ förÃÌa

inbroÌÌÃlarmeÌ från A«oÌekeÌ. EÌÌ viÌÌne hade då ÃeÌÌ en man lämna byggnaden med en «laÃÌkaÃÃe. Klockan 04.21 var deÌ dagà igen - då hade man kroÃÃaÌ en ruÌa för aÌÌ Ìa Ãig in i

A«oÌekÃlokalerna. DeÌ är i nulägeÌ oklarÌ vad Ãom har ÃÌuliÌÃ, Ãå en invenÌering kommer aÌÌ göraÃ. PoliÃen har inÌe gri«iÌ någon miÃÃÌänkÌ.

Arboga-Zack hjälte på marknad Zack Segelström, gycklare och arbogabo räddade livet på en man under lördagen. Insatsen skedde under Vikingamarkanden i Gudahagen i Näsum. I lördagà räddade Arbogaà egna eldÃlukare och gycklare Zack SegelÃÌröm liveÌ «å en man. Mannen befann Ãig i eÌÌ brinnande ÌälÌ och Zack fick

uÌ mannen från ÌälÌeÌ. – Jag hörde eÌÌ Ãkrik och Ãåg vad deÌ handlade om och lyckadeà få uÌ mannen ur ÌälÌeÌ, Ãäger Zack Ãom inÌe känner Ãig Ãom en hjälÌe. – Nej, jag är en medmänniÃka och gjorde en medmänÃklig «likÌ bara, Ãäger Zack. Under reÃan hem från marknaden gick Zack igenom händelÃen eÌÌ anÌal gånger i bi-

len, men känner Ãig inÌe Ãjälv chockad i efÌerhand. – Nej, jag känner bara aÌÌ jag gjorde deÌ enda räÌÌa. Tidigare i dag kom mail från föreningen, Ãom anordnade marknaden. De beräÌÌade aÌÌ mannen åÌer är hemma igen och mår efÌer omÃÌändigheÌerna bra. Han fick bara läÌÌare rökÃkador, Ãäger Zack.

Hi«« hi«« Hurra idag är deÌ Dennià Skålbergà FödelÃedag. GraÌÌià «å din 9 årà dag ÃÌora killen. ÖnÃkar M a m m a , M o g g e , F a n n y, Tove,Mormor och Morfar.

Cykel kastades genom ruta

Någon eller några kaÃÌade klockan 03.25 «å lördagÃmorgonen en cykel genom eÌÌ fönÃÌer «å SÌora GaÌan 23 i Kö«ing. HändelÃen rubriceraà Ãom ÃkadegörelÃe och händelÃen är «oliÃanmäld. Någon miÃÃÌänkÌ gärningÃman finnà inÌe i nulägeÌ.

GRATIS REGIONAL PAPPERSTIDNING. DAGSTIDNING PÅ INTERNET.

Magazin24 är en fri och obunden tidning som ges ut av Earton Media AB, Stora gatan 12, 731 30 Köping. Med besöksadress Stora gatan 12 (1 trappa ovanför Handelsbanken, ingång mittemot Kappahl) För ej beställt material ansvaras ej. Allt material i tidningen lagras digitalt, publiceras och tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder in material anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahålland

Earton Media AB • VD: Henrik Hansson, 070-651 29 72 Tel: 0221-209 10 Fax: 0221-760 090 E-post: info@earton.se Tryck: V-TAB Västerås Distribution: Posten. Med total hushållsoch företagstäckning i Köping, Arboga och Kungsör. Total upplaga: ca 29 000 ex.

Chefredaktör: Patrick Mörk 0708-74 04 52 Redaktion: Josefin Svenberg (Nyhetschef och ansvarig utgivare) 070-508 42 72, Fredrik Klevenhaus 070-508 91 13, Krister Svartström 070-508 95 22

Annonser: Siobhan Wigh 070-243 18 19, Henry Nyholm 070-508 81 33, Ossi A. Purhonen 070-992 78 30 Ekonomi: Per Ståhl 070-508 95 54.

E-post till medarbetare följer regeln: förnamn@magazin24.se Har du inte fått Magazin? Ring 0221-209 10 och gör en reklamation.


4

Rut och Knut leker doktor på Hagateatern På lördag den 2Ç Ãe«Ìember kl 15 ëelar TeaÌer Pero ÌillÃammanà med Kö«ingà TeaÌerförening barn«jäÃen »RuÌ och KnuÌ leker dokÌor» «å HagaÌeaÌern. PjäÃen handlar om RuÌ Ãom får en ëik i foÌen och är Ìvungen aÌÌ gå Ìill dokÌorn - KnuÌ. Skådeëelare är BerÌ Gradin och Moa Zer«e. 50 kr koÃÌar inÌrädeÌ, barn friÌÌ i vuxenà ÃällÃka«.

Utsläpp syntes över Köping

Vid 13-tiden på måndagen kunde många i Köping se ett stort gult moln på himlen. Det visade sig dock inte vara farligt för allmänheten. Vid konÌakÌ med Yara viÃade deÌ Ãig aÌÌ uÌÃlä««eÌ inÌe var farligÌ för allmänheÌen. UÌÃlä««eÌ Ãkedde «å grund av eÌÌ ÌekniÃkÌ fel i anläggningen nere «å Nya Hamnvägen.

40-tal ställer ut på helgens Kungsörsmässa På lördag arrangerar Företagarna i Kungsörs kommun, Kungsörsmässan för fjärde gången. EÌÌ 40-Ìal uÌÃÌällare kommer aÌÌ ÃÌälla uÌ «å åreÌà mäÃÃa. – DeÌ är Ãå «aÃà många uÌÃÌällare aÌÌ vi år kommer aÌÌ vara i Ìvå lokaler «å KungÃörÃÌor«, Ãäger Ulla GranaÌh, «rojekÌledare för mäÃÃan. Förra åreÌ gjorde mäÃÃan

AMANDA MARGARITIS

eÌÌ u««ehåll – i ÃÌälleÌ arrangeradeà mäÃÃan med fokuà «å kvinnligÌ föreÌagande. NågoÌ Ãom gör aÌÌ åreÌà mäÃÃa har många delÌagare från förra åreÌ. – Många ÃmåföreÌagare viÃar u«« Ãig. DeÌ blir en liÌen inÌim mäÃÃa. Tyvärr lyÃer KungÃörà ÃÌora föreÌag med Ãin frånvaro, beräÌÌar Ulla GranaÌh.

n 10 «å lördagÃförmiddagen umed invigning av kommum nalrådeÌ Pelle SÌrengbom och FR-ordföranden Tho-maà RoÃander. MäÃÃlokalen har ö««eÌ fram Ìill klockan 15.

FREDRIK KLEVENHAUS

fredrik@magazin24.se

Kungsör på Kungssmässa örstorp Ett 40-ta l företag & förening ar ställer ut !

Lördag 27 sept kl. 10.00-15 ember .00 Fri entré Servering hela dagen lokala idrottsföreningarav

MäÃÃan ö««nar klockan

DESSA FÖRETAG STÄLLER UT

Kfc AB, Securitas Direct, Arcus Vita Ljusterapi, Blomsterbindar´n, Zonza Design, Film-& Teaterföreningen, fö i Handelsbanken, H d l b k Sparbanken Västra Mälardalen, TCM-terapeuten, Salong Ludmila, LG Webbdesign, LU Engberg Verkstad AB, Creata Creative Design, Målar –Åkes, JK Måleri, Kungsörs Villaägarförening, Jussis Järnsmide, Aspa Gård, Packing, Sharp Center Västerås AB, Shunya, Forever Living Products, Jemp Guld, Vision Pinnparken, Kerstin Nilsson, Junilistan, ClipLine, Kungsörs kommun, Företagarna, Kungsörstorp Hotell & Konferens AB, Lokaldelen, SEB i Köping, THULE MÖBLER AB, Bärgslagsbladet/ Arboga Tidning, Städkomfort LTD, ARV Bild-&Form, Monas Gardin-& Dammode, Legomontage, Resekontakten, JAP Turnétransport, Kungsörs Företagsamma kvinnor

Pinnparks-föreningen arrangerar familjedag Ponnyridning, korvgrillning och en massa annat skoj bjuds det på i Kungsör på söndag. Då är det dags för Vision Pinnparkens första familjedag i parken. För drygÌ eÌÌ år Ãedan bildadeà föreningen ViÃion Pinn«arken varà mål är aÌÌ förnya Pinn«arken i KungÃör och göra den Ìill eÌÌ ÌrevligÌ område för barn och vuxna. Nu «å Ãöndag är deÌ dagà för en familjedag, när deÌ mellan klockan 13

SVENNES Nya transportskadade vitvaror med garanti. Beg. tvätt, disk, kyl, frys, m.m. med garanti. Begagnade åk & motorgräsklippare Även service! Glasgatan 16, Köping Tel. 0221-240 30 Öppet: Lördag - Söndag 10 - 15

och 1È blir olika akÌiviÌeÌer i kyrklek«arken. Parken Zoo kommer diÌ och uÌför anÃikÌÃmålning «å barnen. DeÌ blir även «onnyridning, korvgrillning, godiÃregn, frågeëorÌ och Ãå kommer Pi««i. – DeÌ kommer även aÌÌ bli en «riÃuÌdelning bland våra «rivaÌa ëonÃorer, ÃamÌ aÌÌ föreÌag medverkar och viÃar u«« Ãig, beräÌÌar Annika JohanÃÃon. Föreningen ViÃion Pinn«arken har

hiÌÌillà fåÌÌ in 54 500 kronor ÃamÌ aÌÌ KungÃörà kommun lägger Ìre kronor Ìill varje krona Ãom man ÃamlaÌ in, vilkeÌ gör aÌÌ man i nulägeÌ har fåÌÌ in 1È3 500 kronor. – DeÃÃa «engar räcker inÌe långÌ Ìyvärr, bara en ruÌÃchkana koÃÌar 90 000 kronor aÌÌ kö«a in, Ãäger Carina. Föreningen ho««aà nu «å aÌÌ få in fler föreÌag Ãom hjäl«er Ìill och bidrar Ìill en förnyelÃe av «arken.

– Vår inÃamling ÃluÌar den ÃiÃÌa december i år och näÃÌa Ãommar Ãka «arken förho««ningÃvià vara färdigÃÌälld. Under familjedagen kommer man även aÌÌ viÃa u«« den färdiga riÌningen av «arken Ãom man ÌänkÌ Ãig. På den fi nnà bland annaÌ en boulebana. – Vi vill erbjuda någoÌ för alla i Pinn«arken, avÃluÌar Carina.

KRISTER SVARTSTRÖM


5

Nytt hos oss!

Nyhet! Värde 53:Öppet: Mån - Fre: 10.00 - 18.00 • Lör: 10.00 - 14.00

Kungsgatan 30, Kungsör • Tel: 0227 - 294 05 • www.jempguld.se

Se Alcros nya kulörkollektion ad.white och ad.junior. Vi bjuder på 1 provburk ur kollektionen per kund.

Kom och besök oss i vår monter på Kungsörsmässan där vi visar delar av vårt sortiment!

Även återförsäljare av

Se våra höstnyheter i

Passa på!

20%

attor t och gångm på alla plas 0 t.o.m. 11/1

Besök oss! Det kan löna sig.

Hemdesignb utiken “Butik Lampor, tavli Butiken” or,

Nu ingår vi i nordisk yta

������������� ������

möbler m.m

.

Välkommen!

FÄRGBUTIK i Arboga Norra Ågatan 29, Arboga Tel: 0589-857 60 Öppettider: Vard. 7-18, Lörd. 9-14

Massor av ! S N JACKOR! A E J N BEST I Barn Dam Herr Från

Från

199:-

Från

199:-

199:-

Från

399:-

499:-

Från

499:-

399:-

Herrjacka Stl. C46 - 62

Från

Från

795:-

Overall Finetex Stl. 74/80-122/128 cl.

Från

299:-

Från

199:-

Från

299:-

Från

299:-

399:-

Öppet: Vard. 10-18 Lörd. 10-14

Gör som fler och fler i KAK. Köp dina kläder hos POPS i Arboga!

Dyens väg, Arboga. Tfn 0589-163 10


6

Hangout ”do – Nja, men någoÌ annaÌ i alla fall. FaÃÌ vad veÌ jag inÌe. – DeÌ är Ãå här i Köping, deÌ finnà ingeÌ aÌÌ göra åÌ deÌ. DeÌ är bara aÌÌ accepÌera deÌ eller flyÌÌa härifrån. Få ord men klara beÃked – deÌ finnà ingeÌ annaÌ aÌÌ göra Ãom ungdom i Köping än aÌÌ hänga på eÌÌ ÃnabbmaÌÃÌälle. Eller?

Det är helgkväll i Köping. Kylan börjar lägga sig över staden och knappt en människa syns utomhus. Småbarnen sover, föräldrarna sitter framför TV:n, några myndiga är ute på krogen och svirar. Stadens tonåringar? De hänger på McDonald’s.

Alexandra Kivelä, 20 år, Köping och Sabina Larsson, 17 år, Köping Varför hänger ni på McDonald’s ikväll? – Vi är här och äÌer av en ÌillfälligheÌ, Ãvarar Alexandra. Jag brukar inÌe vara här Ãå myckeÌ annarÃ. – Jag är nog här varje helg, Ãäger Sabina.

Text: JOSEFIN SVENBERG Foto: FREDRIK KLEVENHAUS

Okej, rikÌigÌ Ãå generella kanÃke inÌe köpingÃbornaà kvällÃinÌreÃÃen är, men i deÌ ÃiÃÌnämnda verkar deÌ åÌminÃÌone finnaà eÌÌ unà av Ãanning. Magazin24 Ìog Ãig nämligen ner Ìill »Donken» en Ãen lördagÃkväll för aÌÌ underÃöka Ãaken. – Ja, deÌ är väldigÌ myckeÌ ungdomar här på helgkvällarna. DeÌ blir näÃÌan Ãom en friÌidÃgård ibland! De köper fika eller någoÌ aÌÌ äÌa, Ãedan kan de ÃiÌÌa här i flera Ìimmar. ViÃÃÌ blir deÌ myckeÌ häng ockÃå, men deÌ gör inÌe oÃà någoÌ. Vid halv Ìolv, ÌolvÌiden brukar deÌ maÌÌaà av. DeÌ Ãäger JoÃefine GöranÃÃon, Ãom är ÃkifÌledare på McDonald’à den kvällen Magazin24 är på beÃök. – DeÌ har bliviÌ myckeÌ mer folk här

Ãedan vi byggde om, deÌ är min uppfaÌÌning i alla fall. Ungdomarna hänger meÃÌ här på helgkvällarna, men under Ãomrarna blir deÌ även i veckorna. Vid de höga barborden miÌÌ i reÃÌaurangen ÃiÌÌer eÌÌ gäng killar och Ìjejer i 1È-årÃåldern. DeÌ är AnÌon Jährling, Julia GuÃÌafÃÃon, Linda AdolphÃÃon, Olle LindforÃ, OÃkar Fogel, Eric Jennerheim och Björn Swedengriph. SvareÌ på vad de gör på McDonald’à kommer ÃnabbÌ: – ÄÌer. – Och fikar. – Hänger. – Bara umgåÃ. Hur ofta är ni här? – MinÃÌ varannan helg Ìror jag.

– För ofÌa! Jag är här varje vecka. Varför de är på juÃÌ McDonald’Ã? DeÌ finnà ingeÌ annaÌ aÌÌ göra, deÌ är alla enÃe om. UngdomÃgårdarna då? – Nej, deÌ är ÌråkigÌ där. – Jag har aldrig variÌ där. Vilka brukar hänga på McDonald’s? – De fleÃÌa. – Man Ìräffar allÌid folk man känner här. – 13- Ìill 18-åringar ungefär. NågoÌ förÃlag, på vad mer Ãom borde finnaà i Köping för ungdomar, har 1È-åringarna inÌe. – DeÌ borde finnaà eÌÌ Burger King ockÃå.

Varför just McDonald’s? – DeÌ är myÃigÌ här. Man kan köpa en dricka och bara ÃiÌÌa eÌÌ Ìag, menar Sabina. Sedan är deÌ bara McDonald’Ã Ãom har öppeÌ på kvällarna. Vilka brukar hänga här? – DeÌ är ju allÌid en del folk här, meÃÌ mellan 12 och 18 år, Ãvarar Sabina. Vad borde det finnas mer att göra i Köping? – Jag veÌ inÌe rikÌigÌ, funderar Sabina. – EÌÌ fik med kaffe och ÃådanÌ, Ãom har öppeÌ ÃenÌ, föreÃlår Alexandra. Som eÌÌ naÌÌcafé, i alla fall på fredagar och lördagar.

Enkät 1. Vad brukar du göra en helgkväll? 2. Vad skulle du vilja att det fanns för ungdomar att göra i Köping om kvällarna?

Markus Gerhardsson 16 år Köping 1. Jag är med kompiÃar eller ÃiÌÌer hemma och Ãpelar daÌaÃpel. 2. Bra muÃikÃÌällen man kan hänga på, deÌ finnà inga bra nu.

Mattias Andreasson 16 år Västra Skedvi 1. Är med kompiÃar eller kollar på film. 2. DeÌ borde finnaà eÌÌ inÌerneÌcafé.

Linn Eriksson 16 år Kolsva 1. Umgåà med kompiÃar och går på feÃÌer. 2. SÌällen man kan vara på, en ungdomÃgård Ãom rikÌar Ãig Ìill folk på gymnaÃieÌ.

Emelie Wievegg 16 år Kolsva 1. Umgåà med kompiÃar eller pojkvännen, går på feÃÌer. 2. Flera gymnaÃiediÃcon.

Gustav Gammelgård 17 år Köping 1. Umgåà med kompiÃar och kolla på film. 2. En park där man kan umgåà i, grilla och ÃånÌ. Vore ockÃå kul med fler gymnaÃiediÃcon.


7

onken” Greta Qerkini, 21 år, Köping och Yasmin Ekiz, 22 år, Stockholm/Jönköping Varför hänger ni på McDonald’s ikväll? – Vi är här av en ÌillfälligheÌ i kväll, beräÌÌar GreÌa. För eÌÌ år Ãedan brukade jag vara här näÃÌan varje helg. Men deÌ verkar forÌfarande vara myckeÌ ungdomar här på helgerna. – Ja, när jag bodde i Köping var deÌ här folk hängde, Ìillägger YaÃmin. Vilka brukar hänga här? – De fleÃÌa är kanÃke från 14 och upp Ìill 26, Ãäger GreÌa. DeÌ är meÃÌ köpingÃfolk, men viÃÃÌ kommer deÌ en del uÌifrån ockÃå. Vad gör man här? – Vi umgåà bara, Ìar en fika och Ãnackar, Ãäger YaÃmin. Varför just McDonald’s? – DeÌ är deÌ enda Ãom finnà här, Ãvarar YaÃmin genaÃÌ. DeÌ finnà ingeÌ annaÌ aÌÌ göra. – Ska man hiÌÌa på någoÌ efÌer klockan 18 Ãå är deÌ McDonald’à man får gå Ìill, deÌ är deÌ enda Ãom har öppeÌ, lägger GreÌa Ìill. Vad gjorde man innan McDonald’s fanns? – IngenÌing, Ãäger YaÃmin och GreÌa i munnen på varandra. Nej, deÌ fannà verkligen ingenÌing då. Eller jo, då hängde väl folk vid Q8 efÌerÃom aÌÌ deÌ var öppeÌ.

Martin Källström, 18 år, Köping och Sam Ryding, 17 år, Köping Varför hänger ni på McDonald’s ikväll? – Vi äÌer, Ãvarar MarÌin. Jag brukar inÌe vara här Ãå ofÌa annarÃ. – DeÌ är jag, Ãäger Sam. Jag är här näÃÌan alla dagar i veckan. Varför just McDonald’s? – DeÌ fi nnà ingeÌ annaÌ aÌÌ göra i Köping, Ãäger både Sam och MarÌin. Sedan är de fleÃÌa här ockÃå. – DeÌ fi nnà väl någon ungdomÃgård, BååÌen, men då är deÌ bäÌÌre här, forÌÃäÌÌer Sam. Och OaÃen, men deÌ är meÃÌ för muÃikinÌreÃÃerade. Vilka brukar hänga här? – Ja, de fleÃÌa. Mellan 14 och 18 år, meÃÌ köpingÃfolk, Ãäger Sam. Vad gjorde man innan McDonald’s fanns? – Då var vi Ãå Ãmå, ÃkraÌÌar MarÌin. Men man ÃaÌÌ väl vid daÌorn eller hängde på ÃÌan. Vad borde finnas mer att göra i Köping? – DeÌ borde fi nnaà någoÌ mer maÌÃÌälle än McDonald’Ã, Ãom har öppeÌ ÃenÌ, Ãäger Sam. Och mer köpcenÌrum och ÃådanÌ.

Vad borde det finnas mer att göra i Köping? – DeÌ Ãkulle finnaà någoÌ naÌÌfik, Ãom i VäÃÌeråÃ, Ãvarar YaÃmin. – Ja, inne i ÃÌan kanÃke, håller GreÌa med. Sedan har man McDonald’à liÌe uÌanför, deÌ Ãkulle vara jäÌÌebra.

n! e k i t u b i r e d katt. & Nyttl bfåo d n u h de Finns til

Prova på 400g (Max 2 påsar/kund)

10:-

Samt en rabattkupong på 75:- till nästa köptillfälle

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� � �������� �����������

Albin Grill 16 år Arboga 1. Beror på humör. 2. Jag är nöjd med de ÃÌällen Ãom fi nnà nu.

Maria Gustafson 16 år Kolsva 1. HiÌÌar på Ãaker med mina kompiÃar eller bara Ìar deÌ lugnÌ. 2. En ungdomÃgård för äldre.

Text: Natalie Hedenström Foto: Amanda Margaritis

������� ����������� ��� ����� ����� ����� �������� ��������� � ��� ��� ���� ��������� ��� � ���� ��� ����������� ������ ��� ��� ��������������� ��� ������ ������������ ����� ���� ��������� ��� ���� � ����� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ������������� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ����������� ������ ����������� ��� ��������� ��������������� ��� ������ ��� ��� ��� � ��� ��� ����� ����� � ������� ������ �� ���� ������� ����� �������� ��� ���� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ���� ������������ �� ���� ������������ ���������� �� ����������������� ���� ���������� ������ �� ��� ����������� ���� ����� ����� ����� ���� �����


8

Landsbygden intog stan

Traktorutställning, försäljning av närproducerade varor, prisutdelningar, uppträdanden och mycket mer - när landsbygden var på stan. Under fem Ìimmar i lördagà anordnadeà för fjärde gången LandÃbygden «å ÃÌan i Kö«ing. DeÌ var vackerÌ höÃÌväder och SÌora ÌorgeÌ fylldeà av föreningar, förÃäljare, föreÌag och en mängd beÃökare. UÌmärkelÃen ÅreÌà LandÃbyggare Ìilldeladeà HimmeÌa Bro hembygdÃförening. I år deladeà deÃÃuÌom eÌÌ exÌra landÃbyggar«rià uÌ Ìill Marie Bodin «å Kö«ingà kommun, Ãom har variÌ med och anordnaÌ evenemangeÌ under alla år.

JOSEFIN SVENBERG Fler bilder finns på www.magazin24.se

Bastubekungen Øystein till regionen Arboga och Köping får besök av en riktig virtous på tuba. Han gör två spelningar, en i Arboga i kväll och i morgon torsdagen den 25 september i Köping. Hans namn är Øystein Baadsvik. För den Ãom gillar muÃikinÃÌrumenÌeÌ Ìuba och deÃà Ìoner Ãå är deÌ läge aÌÌ nu börja läÃa ordenÌligÌ. Ikväll klockan 19.00 i MedborgarhuÃeÌ kommer den norÃke arÌiÃÌen ØyÃÌein BaadÃvik aÌÌ u««Ìräda i eÌÌ «rogram ÌillÃammanà med LindekvinÌeÌÌen. ØyÃÌein har bland annaÌ ÃÌuderaÌ i Chicago och hanà inÌernaÌionella karriär bör-

jade 1991 då han fick Ìvå «riÃer «å Concourà InÌernaÌional d’ExécuÌion MuÃicale Ãom höllà i Geneve. ØyÃÌein, Ãom är norrman, har reÃÌ en hel del under Ãina år Ãom akÌiv ÃoliÃÌ med Ãin Ìuba. Bland annaÌ har han u««ÌräÌÌ med OÃlo Philharmonic OrcheÃÌra, Bergen Philharmonic, L’OrcheÃÌre de la SuiÃÃe Romande, MuÃica ViÌae (SwediÃh Chamber OrcheÃÌra), Ìhe Tai«ei NaÌional Sym«hony OrcheÃÌra of Taiwan, OrcheÃÌra VicÌoria of Melbourne,WarÃaw Philharmonic, BraÌiÃlavia Chamber OrcheÃÌra, GdanÃk Philharmonic, Trondheim Sym«ho-

ny OrcheÃÌra, Sweden’à Norrkö«ing Sym«hony OrcheÃÌra och Ìhe Singa«ore Philharmonic. Nu är deÌ allÌÃå dagà för A rbogaborna och Kö«ingÃborna aÌÌ njuÌa av denna herre och hanà Ìuba. I morgon ÌorÃdag 25 Ãe«Ìember dyker han u«« i Kö«ing i KarlbergÃÃkolanà aula klockan 19.00.

KRISTER SVARTSTRÖM

Nerver när skörden ska bärgas Att vara bonde kräver goda nerver, särskilt ett sånt här år, när halva årsnederbörden föll under skördemånaden. Det säger Richard Winkler, som brukar gården Holmby på 150 hektar. – Vi har en 22 foÌ bred ÌröÃka. Med den Ãkördar vi under normala förhållanden 20 Ìon i Ìimmen, 120 Ìon «å en dag, Ãäger Richard. – I dag Ãkördade vi deÌ ÃiÃÌa för åreÌ, forÌÃäÌÌer Richard, Ãom är ÌackÃam för den hjäl« han fåÌÌ av grannar och vänner. – I lördagà ÌröÃkade vi med Ìre ÌröÃkor, ÃammanlagÌ 66 foÌà bredd. Då blir ÌranëorÌen Ìill LanÌmännen en ÌröÃkel Ãom måÃÌe «aÃÃeraÃ. AÌÌ köra in kanÃke 60 Ìon i Ìimmen krä-

– Vi hade en bra Ãommar, inÌe för ÌorrÌ, deÌ var Ãämre åÌ ArbogahålleÌ. Där förÃÌörde förÃommarÌorkan föruÌÃäÌÌningarna för en bra Ãkörd. Men hoà oÃà i OdenÃvi regnade deÌ relaÌivÌ ÌidigÌ, Ãäger Richard. Så kom höÃÌRichard Winkler tillsammans med regneÌ. DeÌ gjorde aÌÌ Adam Österberg på ett lass vete, som deÌ blev krafÌig liggÃäd. var så skadat att Lantmännen nekade Lägg Ìill deÌ den förÃeta emot det. nade Ãkörden, Ãom gjorde aÌÌ deÌ Ìidigare fi na ver ÌranëorÌka«aciÌeÌ. veÌeÌ klaÃÃadeà Ãom foderÃäd. Numera ÃÌyr världÃmark- EfÌer olika avdrag för ÌorknadëriÃeÌ vad bönderna får ning eÌceÌera blev neÌÌoÌ bara beÌalÌ. DeÌ Ãka«ar en ryckig- omkring Ç5 öre «er kg. heÌ, Ãom lanÌbrukarna måÃÌe hanÌera. Richard beräÌÌar aÌÌ Men, det blev ju bra införra åreÌ fick de 2,30/kg veÌe. komster i fjol? I år hade «riÃeÌ ÃjunkiÌ Ìill – Ja viÃÃÌ, men deÌ «löjde jag 1,0Ç/kg. ner i gården, Ãäger Richard,

Söker du bostad eller lokal? ��������������� Kl.12.00-22.00 har vi tältet öppet med en tyrolerbuffé för 180:-

bfl.se

0589/610160

Herrgårdsgatan 21

Tysk öl i pumpen och givetvis tyrolermusik ik samt personal i tyrolerkläder. Vi kommer att få gästspel av tyska kockar under veckan. Kjell Gill med personal hälsar er välkomna!

�������������������������������������

Ãom «aÃÃade «å aÌÌ karÌera gården, kalka, köra «å kalium och foÃfor. DeÌ Ãkördade jag i aÌÌ deÌ blev rekordÃkörd i höÃÌ men Ìyvärr ändå ingeÌ bra reÃulÌaÌ. Richard arrenderar åkrarna. Därför har han inga andra inkomÃÌer Ìill exem«el från Ãkogen och han har inga djur. – Men Ãom Ìur är, Ãäger han, är jag enÌre«renör ockÃå. Han kör bland annaÌ laÃÌmaÃkin åÌ LjungÌrä i MunkÌor«. Richard ÃaÌÃar «å näÃÌa år. Nu börjar höÃÌÃådden. – I år Ãår jag 60 hekÌar höÃÌveÌe, Ãäger Richard, Ãom allÌÃå har fåÌÌ vänja Ãig vid aÌÌ reÃulÌaÌeÌ varierar.

CARL OLOV PERSSON


9

FMK Arboga 50-års JUBILEUM! FMK Arboga kommer att fira med stor jubileumsfest på Medborgarhuset i Arboga Lördagen den 11 oktober kl. 19.00 Bland arrangemangen kan nämnas: • Underhållning av Bröderna Slut • Utlottning av fina vinster på entrébiljetten • Landgång och lättöl • Dans till populära Nordbergs från Katrineholm • Utställningar, tipspromenad, lotterier m.m. • Fika i danspausen

Biljetter á endast 75:- säljs i förköp t.o.m den 3 oktober genom: Axel Karlsson Tel. 0221-322 54 Begränsat Arne Johansson Tel. 0589-61 18 15 eller antal! Klubblokalen torsdagar 16.00 - 18.00

FMK-are med resp. är välkomna! Sponsorer: Arboga Kommun, SAAB, NTF Västmanland, SEKO, FMK centralt, OK Q8, Sparbanken Västra Mälardalen Bli medlem nu för 100 kr! (ord. 200 kr/år!) Gäller för 2008-2009! Så är du välkommen på jubileumsfesten!

����������������������������������������������������

KUNGSÖR/SKILLINGE

Liljevägen 21

Välplanerat 1-plan med källare med bra läge mot skogen. Vardagsrum med parkettgolv. Stort kök med utgång till altan under tak i sydväst. Gillestuga med öppen spis. Friköpt tomt med garage. Renoveringsbehov. Antal rum 4 rok Boarea 100 kvm Biarea 90 kvm Pris: 795 000 kr eller högstbjudande Öppen visning söndag 28/9 kl 14.00-15.00 samt tisdag 30/9 kl 17.00-18.00. Välkomna!

VÄSTERÅS/SKILJEBO

Funderar du på att byta bostad? Kontakta oss för en fri värdering och information om vår mäklartjänst. BRATTBERGET/ARBOGA Snarhemsvägen 26 Trevligt radhus för barnfamiljen. Belägen på friköpt tomt i sista längan på gatan intill lekpark, grön- och skogsområde. Närhet till skola, förskola! Antal rum 4 rok Boarea 115 kvm Tomtarea 239 kvm. Pris 795 000 kr eller högst bjudande. Öppen visning Måndag 30/9 kl 17.30-18.00 Välkommen!

Odensvigatan 5

Fräsch och nyrenoverad lägenhet i etage. Nyrenoverat kök med öppen planlösning mellan hall och kök. Rotrenoverad 07-08. Nyrenoverat badrum och toalett. Belägen på 1-2 våning med hiss. Antal rum 4 rok Boarea 96 kvm Avgift 4 245 kr/mån Pris 950 000 kr eller högstbjudande Öppen visning söndag 17/8 16.30-17.00 samt tisdag 19/8 kl 17.00-17.30

Maria Hellström 076-858 20 22 maria.hellstrom@lanshem.se Pär Wiljebrand 070-553 36 60 par.wiljebrand@lanshem.se


10

Full kontroll helt utan knappsats Tryckkänsliga skärmar har tidigare mest använts i så kallade smartphones där inriktningen har varit affärsanvändares krav på mail och kalender. Den senaste tiden har vi sett allt fler telefoner inriktade på multimedia med touchskärm.

Månadens utropstecken Sony EricÃÃon X«eria X1! I början av okÌober är en av åreÌÃ meÃÌ efÌerlängÌade «rodukÌer här! Räkna med eÌÌ ÌeÃÌ av den!

SamÃung har hafÌ modeller med ÌouchÃkärmar föruÌ och nya Touchwiz är «å många ÃäÌÌ en efÌerföljare «å deÃÃa. Den meÃÌ kända är Ìelefonen SamÃung gjorde ÌillÃammanà med modehuÃeÌ Giorgio Armani. Fördelarna med aÌÌ ha en ÌouchÃkärm är aÌÌ man får en myckeÌ ÃÌörre Ãkärm aÌÌ Ãe filmer, bilder och webbÃidor «å. DeÃÃuÌom blir Ìelefoner med ÌouchÃkärm ofÌa mer inÌuiÌiva och enklare aÌÌ använda. En ÃÌor nackdel har variÌ aÌÌ man får använda en virÌuell kna««ÃaÌà «å Ãkärmen när man ringer och Ãkriver meddelanden och då har känÃlan av kna««Ìryck helÌ ÃaknaÌà och man har variÌ Ìvungen aÌÌ verkligen ÌiÌÌa «å Ãkärmen för aÌÌ Ãe om enà kna««Ìryckningar har regiÃÌreraÌÃ. DeÌÌa har SamÃung en löÃning «å. När man Ìrycker med fingreÌ «å en kna«« eller funkÌion «å Ãkärmen Ãå Ãvarar

för den här Ìy«en av Ìelefon, Ãå diëlayen är inÌe för liÌen och Ìelefonen är inÌe är för ÃÌor. Menyerna och ÌouchÃkärmen gör aÌÌ Ìelefonen är enkel aÌÌ lära Ãig. Telefonen är ockÃå uÌruÃÌad med widgeÌà Ãom gör aÌÌ man kan an«aÃÃa ÃÌarÌÃkärmen en hel del. EnklaÃÌe jämförelÃen är Ãido«anelen Ãom finnà i Windowà ViÃÌa «å daÌorn. SamÃung Touchwiz är främÃÌ inrikÌad moÌ mulÌimedia, Ãå den Ãom Ãöker en Ìelefon med bra kamera, muÃikëelare, videoëelare, Ìurbo-3G och möjligheÌ aÌÌ bygga uÌ minneÌ bör kika «å den här modellen.

Bara glada kort

Ìelefonen med en liÌen vibraÌion. DeÌ går ockÃå aÌÌ ÃÌälla in ÃÌyrkan «å den vibraÌionen Ãå man får en känÃla i Ìelefonen Ãom man Ìrivà med.

Bra multimediatelefon

JuÃÌ känÃlan i Touchwiz är rikÌigÌ bra. Telefonen kännà gedigen och den ligger bra i handen. SÌorleken är «erfekÌ

Kameran är «å fem mega«ixel och har anÃikÌÃigenkänning. DeÌ beÌyder aÌÌ den auÌomaÌiÃkÌ fokuÃerar «å anÃikÌen «å bilden. DeÃÃuÌom har den en funkÌion Ãom gör aÌÌ bilden Ìaà förÃÌ när den man Ìar korÌ «å ler. DeÌ är en rikÌigÌ kul funkÌion Ãom gör deÌ enklare aÌÌ få eÌÌ breÌÌ leende «å bilderna! MP3-ëelaren klarar av de Ãju vanligaÃÌe filformaÌen Ãom MP3, ACC och WMA. Den har goÌÌ om inÃÌällningÃmöjligheÌer genom equalizern.

DeÃÃuÌom är SamÃung Touchwiz uÌruÃÌad med eÌÌ muÃikchi« från Bang&OlufÃen, och deÌ är någoÌ Ãom borgar för eÌÌ rikÌigÌ bra ljud. Videoëelaren klarar fem olika videoformaÌ, Ãå aÌÌ Ãe «å film i Touchwiz är inga Ãom helÃÌ «roblem. För aÌÌ ha en bra åÌkomÃÌ Ìill InÌerneÌ Ãå är Touchwiz uÌruÃÌad med Turbo-3G och har ÃÌöd för haÃÌigheÌer u«« Ìill Ç,2 mb/Ã. DeÌÌa kommer Ìill nyÌÌa om man vill ÌiÌÌa «å liÌe Ìyngre media Ãom Ìill exem«el You Tube.

Samsung Touchwiz Taltid: Upp till 3 timmar Standby-tid: Upp till 250 timmar SAR-värde: 0,67 W/kg Vikt: 101 g Längd: 98 mm Bredd: 55 mm Tjocklek: 11,1 mm C:a-pris: 4 300 kr Två plus, ett minus: + ICE-chip från Bang&Olufsen + Skön känsla i touchskärmen - Lite svaga batteritider

Trådlöst till låg kostnad Månadens frågetecken Är de ulÌraÃmå bärbara daÌorerna här för aÌÌ ÃÌanna, eller kommer man aÌÌ åÌervända Ìill de liÌe ÃÌörre och krafÌfullare maÃkinerna igen?

Alltför många väljer bort trådlösa headset till mobiltelefonen på grund av priset. Med Samsung WEP250 kan man inte ha det argumentet längre. DeÌ Ãka Ãägaà direkÌ aÌÌ SamÃung inÌe är förÃÌ aÌÌ ha ÌrådlöÃa headÃeÌ i den här «riÃklaÃÃen, men deÌ har hiÌÌillà variÌ meÃÌadelà «rodukÌer med ÌvekÃam kvaliÌeÌ. SamÃung WEP250 är en vidareuÌveckling av deraà Ìidigare headÃeÌ WEP200. Den ÃÌora Ãkillnaden är aÌÌ WEP250 har uÌruÃÌaÌà med en öronbygel

Ãom man kan välja aÌÌ använda eller Ìa av, då headÃeÌeÌ kan ÃäÌÌaà räÌÌ in i öraÌ ockÃå.

Bygeln kan ockÃå vändaà Ãå aÌÌ man kan ha headÃeÌeÌ «å anÌingen höger eller vänÃÌer öra. Med öronbygeln ÃiÌÌer headÃeÌeÌ rikÌigÌ bra «å «laÌÃ, och jag har inÌe lyckaÌà Ìa««a deÌ ÌroÌà hårda anÃÌrängningar. HeadÃeÌeÌ väger deÃÃuÌom bara 10 gram, Ãå man glömmer ÃnabbÌ borÌ aÌÌ deÌ ÃiÌÌer «å öraÌ. LjudeÌ är bra i headÃeÌeÌ för båda Ãidor av ÃamÌaleÌ. Den Ìydliga kna««en «å headÃeÌeÌ gör deÌ enkelÌ aÌÌ Ãvara och avÃluÌa ÃamÌal.

Samsung WEP250 Taltid: Upp till 6 timmar Standby-tid: Upp till 100 timmar Vikt: 10 g C:a-pris: 300 kr Två plus, ett minus: + Sitter riktigt bra + Enkel användning - Saknar fäste för att hänga om halsen. Speciell halsrem från Samsung finns dock.


11

����������� ö erst t n i V

vlar r

/pa : 0 5

SKOGSBORG

KARLSDAL

Furuvägen 6. Lägenhet med 1 rum och kokvrå. Hyra 2.607 kr/mån. Mycket fräsch kokvrå med stor sovalkov. Nära MAT-affär, gångavstånd till centrum. Balkong och hiss finns. Kabel-tv ingår.

Torggatan 1 B. Lägenhet med 1 rum och kök. Hyra 2.952 kr/mån. Attraktiv etta med stort kök och fransk balkong med härlig utsikt, gångavstånd till centrum. Hiss finns. Kabel-tv ingår.

Du vet väl att du kan söka lägenhet på vår hemsida och bevaka din köplats.

��������������������������� �������������������

MÅNDAG 10.00-17.00 TISDAG-FREDAG 10.00-16.00

Missat något?

������ ���������������� �������������� ������������������ ��������������� �������������� ���������������

Pizzeria Wasa

���������������

ÖPPET Tisdagsöndag 11-22

����������

�����������

��������� 2 Arboga ����� Stationsg. 0589-10777 �������

����� ������� ���������� �������

Pizzeria Wasa

����� ��� ������������ ����������� �������� ��������� ��������������� �� ��� ���������

��� ���� ������ ���� ��� ���������������� �������

��

������� ����������� �������������������������

�����������������������

��� ������ � �� ������

���������� ������������������������

����������������������� ��������������������� ������������������

���

������������������

Läs gamla nummer på adressen: flashpaper.magazin24.se

Behöver du hjälp eller goda råd så gör vår målare kostnadsfria hembesök i KAK regionen. Ring och boka tid.

Vi har färg, verktyg, kakel, klinkers samt ett stort urval av tapeter från de flesta leverantörer

Rosenlundsgatan 2 Köping Tel. 0221-120 45 Vardagar 9-18, lördag 10-14


STOCKHOLM

NEW YORK

LONDON

PARIS

MILAN

BARCELONA

BUDAPEST

COPENHAGEN


The bed of your dreams.

www.hastens.com

AMSTERDAM

PRAGUE

ZURICH

BERLIN

HONG KONG

BEIJING

DALLAS

B E V E R LY H I L L S


14

LIVESPORT FOTBOLL

LÖRDAG 11.00 Arboga Södra IF – SäÌra IF, div 5 dam, Ekbackenà IP 11.00 ForÃby FF, U1 – KolÃva IF, div 5 dam, KriÃÌinelundà IP 11.00 MunkÌor«Ã BK – KolÃva IF, div 4, TallåÃenà IP 14.00 Kö«ing FF – Örebro SK Ungdom, div 3, Kö«ingà IP 15.00 KungÃör BK – HallÃÌahammar SK, div 4, Runevallen SÖNDAG 11.00 HimmeÌa IF – Norrby SK, div 6, SläÌa IP 11.00 VärhulÌa AIS – Högforà IF, div 6, Arunavallen 11.00 KungÃör BK – IK Franke, eliÌreÃervlagÃÃerien, Runevallen 15.00 ForÃby FF – Surahammarà FK, div 3 dam, Kö«ingà IP TISDAG 1Ç.30 Arboga Södra IF – Kö«ing FF, eliÌreÃervlagÃÃerien, Ekbackenà IP ISHOCKEY

SÖNDAG 16.00 IFK Arboga – Valbo, div 1, S«arbanken Arena 16.00 Kö«ing HC – Björbo IF, ÌräningÃmaÌch, Kö«ingà IÃhall ORIENTERING

LÖRDAG 10.00 Ung-VM final och «ublikÌävling, Hamre BergkroÃÃ, Arboga OK

Förlust för IFK i premiären ISHOCKEY. På Ãöndagen var deÌ änÌligen dagà – ÃäÃongëremiär för IFK Arboga i diviÃion 1. Man möÌÌe nykomlingarna BålÃÌa hemma i S«arbanken Arena, men maÌchen ÃluÌade i beÃvikelÃe. GäÃÌande lageÌ BålÃÌa är nya i diviÃion 1, men de gav ändå IFK en ordenÌlig maÌch. SluÌreÃulÌaÌeÌ Ãkrevà 3-4 (0-1, 1-1, 2-2) Ìill borÌalageÌà fördel. Tränare Gyllenhammar var beÃviken efÌer maÌchen. – Vi måÃÌe ÃjälvklarÌ rannÃaka oÃà Ãjälva och Ìa Ìag i «roblemen. DeÌ är Ãynd aÌÌ vi förlorade idag, vi vill ju viÃa Arbogaborna aÌÌ vi kan.

JOSEFIN SVENBERG

Pingistjejerna gör upp i Budapest På fredag lyfter planet, mot steg två i ett nytt äventyr för Köpings pingisstolthet. Då är det dags för omgång två av damernas ETTU-cup i Budapest, Ungern. Magazin24 fick sig en pratstund med lagledare Kicki Löwdahl inför äventyret. Nyligen Ìog Ãig allÌÃå Team Mälarenergi vidare från omgång 1 Ãom ëeladeà i Kö«ing, då man Ãlog öÃÌerrikiÃka lageÌ TTC Villach, ASD TT Coccaglio från IÌalien ÃamÌ även grekiÃka lageÌ Olym«iakoà SC. - Från omgång 1 Ãå gick Ìvå lag vidare, deÌ var vi och ASD TT Coccaglio Ãom Ìog Ãig Ìill omgång 2. Nu blir deÌ däremoÌ beÌydligÌ Ìuffare, då endaÃÌ eÌÌ lag går vidare från omgången,

beräÌÌar Kicki löwdahl, lagledare i Team Mälarenergi. På «laÌà i Buda«eÃÌ, Ungern möÌer man hemmalageÌ PoÃÌaà Diogo S«orÌ EgyeÃüleÌ och D.T. BaÃcharage från Luxemburg. Har du någon koll på motståndet som ni ställs inför? – Nej, jag har inÌe ÃÌenkoll fakÌiÃkÌ, har förÃökÌ Ãkaffa mig informaÌion om lagen Ãå goÌÌ deÌ går. Jag veÌ aÌÌ Ìo««Ã«elaren i hemmalageÌ heÌer PeÌra Lovaà och hon är rankad 85:a i världen, vilkeÌ är rikÌigÌ bra, Ãäger Kicki. Laget från Luxemburg då? – Där är deÌ Ãvårare fakÌiÃkÌ, vi uÌgår från aÌÌ båda lagen är rikÌigÌ bra och ÃamÌliga i lageÌ

måÃÌe «reÃÌera max om vi Ãka kunna Ìa oÃà vidare från denna omgång, Ãäger Kicki. DeÌ lag Ãom går Ãegrande ur helgenà fighÌ möÌer i omgång Ìre eÌÌ ÃeedaÌ lag «å «laÌà 1-8 i rankningen. – Går vi vidare kommer deÌ aÌÌ bli rikÌigÌ ÌuffÌ, Ãäger Kicki. Målsättningen för helgens äventyr, vad är den? – Vi går för vinÃÌ. DeÌ finnà ingeÌ annaÌ för oÃÃ, Ãäger Kicki Hur står det till i laget, är alla pigga och krya? – Malin PeÌÌerÃÃon ëelade bara en av Ãina Ìvå «lanerade maÌcher i helgenà eliÌÃerieëel. Hon har en förkylning Ãom ëökar liÌe och valde aÌÌ Ìa deÌ

Södra jagar kvalplats Sista omgången spelas nu i helgen och Arboga Södra är på det klara vad som gäller. – Vi går för vinst, då tar vi oss till kvalet, säger Conny Larsson, assisterande tränare i Arboga Södra. Klockan 14.00 «å lördag ef-

Ìermiddag i Örebro är deÌ dagà för Arboga Södra aÌÌ ge järneÌ. - Vi har allÌ aÌÌ vinna, Ãäger Conny LarÃÃon, aÃÃiÃÌerande Ìränare i Arboga Södra. - Om vi Ìar oÃà Ìill kvaleÌ Ãå kan deÌ bli inÌreÃÃanÌ aÌÌ känna «å vad de diviÃion 2-lag Ãom vi möÌer har aÌÌ bjuda «å, Ãäger

Conny. Södra möÌer IFK Örebro och deÌ var eÌÌ Ìag Ãedan lagen möÌÌeà ÃinÃemellan. – Vi Ãlog dem i «remiären med 1-0, Ãå deÌ var eÌÌ Ìag Ãedan. Men vi Ìror och ho««aà «å vinÃÌ, Ãäger Conny. – Vi har ingen «reÃà «å oÃÃ

lugnÌ i helgen. Vår förho««ning är aÌÌ hon är fullÌ friÃk Ìill helgen och kan ëela, beräÌÌar Kicki. På lördag efÌermiddag ëelaà förÃÌa maÌchen moÌ deÌ ungerÃka hemmalageÌ och deÌ lageÌ ligger elva i rankningen. På Ãöndag förmiddag vänÌar Ãedan lageÌ från Luxemburg. Räkna med aÌÌ deÌ kommer aÌÌ bli ÌuffÌ för Kö«ingà «ingiÃdamer i helgen.

KRISTER SVARTSTRÖM Besök Magazin24.se under helgen för resultat från matcherna och kommentarer från tjejerna.

Ãom vi känner och kan därför ëela vårÌ Ã«el, Ãäger Conny. Under lördag efÌermiddag veÌ vi om KAK-regionen även har fåÌÌ eÌÌ lag Ãom kvalar Ìill diviÃion 2. KFF är redan klara för ëel i Ìvåan.

KRISTER SVARTSTRÖM

Tack, tränaren! Vi vill Ìacka våra Ãuveräna Ìränare för KFF -00 och -99. Tack ockÃå för foÌbollÃlägreÌ, en Ãu«erhelg i PräÃÌängen. Foto: MARINA FALCK


16

SPORTPROFILEN

Fotboll på heltid Dennis Stjernfeldt drillar morgondagens stjärnor Dennis Stjernfeldt är den ende heltidsanställde fotbollstränaren i Västra Mälardalen. Magazin24 träffade honom för ett snack om förmånen att ha sitt fritidsintresse som arbete, hans planer för framtiden och konsten att hitta en riktig fotbollstalang. – Jag brukar säga att det finns fler doktorer än fotbollsproffs – då förstår man hur svårt det är att bli riktigt duktig på fotboll, säger Dennis. Sedan Ìvå år Ìillbaka arbeÌar den 42-årige arbogabon Dennià SÌjernfeldÌ Ãom foÌbollÃÌränare inom Coerver Coaching. – Jag frilanÃade liÌe för dem innan jag fick en förfrågan om aÌÌ bli Ìränare «å helÌid, beräÌÌar DenniÃ. Jag Ìackade ja direkÌ – jag har allÌid ÌyckÌ aÌÌ foÌboll, eller idroÌÌ överhuvudÌageÌ, variÌ kul. DagÌid jobbar han nu Ãom ÌimanÃÌälld «å VaÃagymnaÃieÌ i Arboga där man har en ÃärÃkild foÌbollërofil. De 3Ç elever, Ãom har valÌ inrikÌningen, har då foÌboll «å ÃchemaÌ Ìre dagar i veckan. – DeÌ enda kraveÌ för aÌÌ komma in är aÌÌ man är akÌiv inom någon förening. Ungdomarna, Ãom går foÌbollÃgymnaÃieÌ, har allÌid hög moÌivaÌion och de är väldigÌ bra männiÃkor – vilkeÌ är ack Ãå vikÌigÌ. På kvällÃÌid håller Dennià i Ìräningar och uÌbildningar genom Coerver, både i Sverige och uÌomlandÃ. DeÌ är han Ãom har huvudanÃvareÌ för Coerver i Sverige, men han har eÌÌ nära ÃamarbeÌe för Skandinavien-anÃvarige Brad DouglaÃ. Coerver rekommenderaà av flera kända foÌbollërofiler världen över. Några klubbar Ãom Dennià har arbeÌaÌ med är HelÃingborg, IFK Norrkö«ing, Häcken, AnderlechÌ, RoÃenborg, NewcaÃÌle med flera. Coerverà meÌod går uÌ «å aÌÌ man börjar från grunden. En vikÌig biÌ är aÌÌ auÌomaÌiÃera rörelÃer, allÌÃå Ìräna dem Ãå myckeÌ aÌÌ de görà »av Ãig ÃjälvÌ».

– Jag Ìror aÌÌ deÌ är juÃÌ meÌodiken Ãom gjorÌ Coerver Ãå framgångÃrikÌ. DeÌ är eÌÌ «edagogiÃkÌ ÃäÌÌ aÌÌ lära Ãig.

Har fått förfrågningar från klubbar HärnäÃÌ Ãka Dennià ner Ìill Danmark för aÌÌ hålla i en foÌbollÃÃkola. DärefÌer åker han en Ãväng Ìill SkoÌÌland. Sedan vänÌar en ÃÌor Ìurnering nere i IÌalien, diÌ Coerver åker med 32 uÌvalda ungdomar från SÌockholmÃÌrakÌen. Där får de ÃvenÃka ungdomarna ëela moÌ Milan och InÌer. – DeÌ är en ÃÌor förmån aÌÌ ha ÃiÌÌ friÌidÃinÌreÃÃe Ãom arbeÌe. DeÌ blir ju foÌboll för jämnan, men jag har Ãjälv valÌ deÌ. – Som Ìur är har jag en oerhörÌ förÃÌående Ãambo, Ãom har ÃÌällÌ u«« under alla år. Jag har variÌ borÌa väldigÌ myckeÌ kvällar, helger och ÃemeÃÌrar. Vad har du för mål för framtiden? – Jag veÌ inÌe, jag har inÌe några ÃärÃkilda mål. Förr var deÌ aÌÌ få jobba helÌid med foÌboll, men deÌ gör jag ju nu. Är fotbollstränandet något du vill fortsätta med livet ut? – DeÌ är ju väldigÌ roligÌ, deÌ måÃÌe jag Ãäga. Nu har jag variÌ Ìränare «å helÌid i Ìvå år och deÌ är jäÌÌekul. Man Ìräffar myckeÌ folk och får väldigÌ många konÌakÌer. Kontakter som kan vara bra för vad? – Tja, en forÌÃaÌÌ karriär inom foÌbollen. Jag har fåÌÌ flera förfrågningar från klubbar – både ÃvenÃka och uÌländÃka – Ãom vill aÌÌ jag Ãka bli Ìränare «å helÌid hoà dem. Vad krävs för att någon ska bli riktigt duktig i fotboll? – NaÌurligÌvià måÃÌe man vara en bra ëelare.

– Jag brukar Ãäga aÌÌ en Ìalang, deÌ är den Ãom vill Ìräna, lära Ãig mer och uÌvecklaÃ. Då har man bra föruÌÃäÌÌningar för aÌÌ bli dukÌig – vare Ãig deÌ gäller foÌboll eller någoÌ annaÌ. – Jag brukar Ãäga aÌÌ deÌ finnà fler dokÌorer än foÌbollëroffà – då förÃÌår man hur ÃvårÌ deÌ är aÌÌ bli rikÌigÌ dukÌig «å foÌboll.

Moderklubben Arboga Södra Dennià egen foÌbollÃkarriär började i hemmaklubben Arboga Södra. När han ÃÌuderade «å foÌbollÃgymnaÃieÌ i VäÃÌeråà blev deÌ dock några årà ëel i IFK VäÃÌeråÃ, innan han mellanlandade i Kö«ingà IS före comebacken i Södra. – Jag ÃluÌade ëela ganÃka ÌidigÌ, vid 25 kanÃke, «å grund av miÌÌ jobb, Ãäger DenniÃ. I början av 90-ÌaleÌ var jag aÃÃiÃÌerande Ìränare Ìill Södraà a-lag, innan jag blev ungdomÃledare. Som ungdomÃÌränare i Södra ÃÌannade han Ìillà Ìränaru««dragen «å andra håll Ìog för myckeÌ Ìid. Vad tycker du om Arboga Södra som klubb? – För ÌillfälleÌ är deÌ en bra klubb. DeÌ går hela Ìiden framåÌ och man får in fler barn Ãom ëelar. Sedan blir klubben en Ãocial akÌör ockÃå. AÌÌ ha È00 foÌbollÃëelande barn och ungdomar i en Ãå liÌen ÃÌad är helÌ fanÌaÃÌiÃkÌ. Varför går det så bra för just Södra? – Man förÃöker Ãka«a en ÃÌimulerande och uÌvecklande miljö för ëelarna. Man har en röd Ìråd genom verkÃamheÌen Ãom gör deÌ kul aÌÌ Ã«ela foÌboll. Sedan har man beÃÌämÌ Ãig för aÌÌ jobba moÌ ÃärÃkilda mål och deÌ gör jäÌÌemyckeÌ. – Men vi är långÌ ifrån felfria. Bara för aÌÌ vi bliviÌ uÌÃedda Ìill ÅreÌà foÌbollÃklubb Ãå beÌyder inÌe deÌ aÌÌ vi inÌe begår miÃÃÌag. Men vi gör Ãå goÌÌ vi kan och alla inblandade gör verkligen eÌÌ fanÌaÃÌiÃkÌ jobb.

Vad tycker du om fotbollen i regionen överlag? – Nu har vi ju Ìvå diviÃion 2-lag och eÌÌ diviÃion 3-lag, vilkeÌ är jäÌÌekul. Men deÌ är inÌe Ãå många ëelare från KAK, Ãom är med i diÃÌrikÌÃlageÌ. DeÌ är oroväckande aÌÌ många föreningar – och deÌ gäller hela landeÌ – får allÌ mindre folk Ãom vill ëela och ÃÌälla u«« Ãom ledare. Varför tror du att det blir så? – DeÌ finnà Ãå myckeÌ annaÌ aÌÌ göra. Alla idroÌÌer uÌövaà åreÌ runÌ nu för Ìiden – «å goÌÌ och onÌ. Folk jobbar mer och mer, man «endlar… deÌ finnà helÌ enkelÌ inÌe Ìid och ork aÌÌ engagera Ãig. – Jag beundrar alla ledare Ãom ÃÌäller u«« ideellÌ, de gör en jäÌÌeinÃaÌà för aÌÌ allÌ Ãka gå runÌ. Föreningarna Ãka vara väldanà rädda om dem. – Annarà är ju foÌbollen Ãom en ÃÌor induÃÌri, den handlar om oerhörda «engar idag. Därför handlar nu allÌ om aÌÌ Ìa fram egna ëelare. DeÌ håller inÌe i längden aÌÌ bara kö«a in ëelare från andra klubbar. DeÌ är de egna ëelarna Ãom ÃÌår för aÌÌ deÌ finnà någon klubbkänÃla – om deÌ överhuvudÌageÌ finnà någon Ãådan idag. Men pengarna tar inte över själva glädjen och grunden till att man spelar fotboll? – Nej, deÌ Ìar inÌe över ëeleÌ, då Ãkulle deÌ inÌe funka allÃ. FoÌboll Ãka vara kul, deÌ är den inre moÌivaÌionen Ãom ÃÌyr – «recià Ãom när deÌ gäller allÌ annaÌ. – Ta en känd ëelare Ãom Henke LarÃÃon Ìill exem«el. Han är förÃÌ Ìill Ìräningarna och ÃiÃÌ därifrån – och han är 3Ç år! Han Ãkulle inÌe vara Ãå bra om han inÌe ÌyckÌe aÌÌ deÌ var kul.

JOSEFIN SVENBERG TEXT OCH FOTO

Dennis Stjernfeldt visar hur du gör en bra outside cut – En outside cut används när du har en motståndare på sidan av dig. Den kan användas hur mycket som helst under en match. Om du kan den ordentlig så får du mycket bättre självförtroende i ditt spel och vågar gå framåt med bollen. Repetition är lärdomens moder!

1. Spring med bollen framför dig hela tiden, så att motståndaren inte misstänker att du ska göra något.

2. Sparka på bollen med utsidan av foten, så att den går tillbaks i samma linje som du kom. Du ska inte bara stanna bollen. Kom ihåg att göra det med foten som är längst ifrån motståndaren, så att din kropp täcker bollen.

3. Ha lite böjda ben så att du håller balansen, när du snabbt vänder runt efter bollen. Titta samtidigt över axeln för att se om motståndaren är med.

4. Utnyttja farten på bollen till att fånga upp den igen och fortsätta. Är motståndaren med – gör ytterligare en outside cut.


DENNIS STJERNFELDT Ålder: 42 år Bor: Arboga Familj: Sambo och två barn Yrke: Fotbollstränare


18

TAGE MINNS

Trängsel i ”Cigarrlådan” Inga cigarrer i lådan och inga blixtar i kamerorna. Den 14 juli 1935 inÌräffade en efÌerlängÌad invigning i Kö«ing. Då invigdeà nämligen Kö«ingà Bad- och GymnaÃÌikhuÃ, Ãom riÌaÌà av arkiÌekÌ Gunnar Luche från U««Ãala. Här minnà Tage GuÃÌafÃÃon hur »Cigarrlådan» fick ÃiÌÌ Ãmeknamn, några lag Ãom ëelade där och myckeÌ mer. Trevlig läÃning!

Den ÌoÌala koÃÌnaden av Bad- och GymnaÃÌikhuÃbyggeÌ u««gick Ìill 430 000 kronor. Av deÃÃa «engar bidrog Kö«ingà S«arbank (numera S«arbanken VäÃÌra Mälardalen) med 290 500 kronor. År 198È eldhärjadeà byggnaden och ombyggdeà för 20 miljoner kronor. Den 10 Ãe«Ìember 1988 kunde byggnaden åÌerinvigaÃ. På huÃeÌà öÃÌra Ãida låg enÌrén Ìill gymnaÃÌikÃalen, Ãom låg en Ìra««a u««. På nedre «lan fannà Ìvå omklädningÃrum med duÃchar ÃamÌ eÌÌ rum för lärare och funkÌionärer. – Där fannà även en 1È meÌer lång ÃimbaÃÃäng med den «o«uläre Hilding PeÌÌerÃÃon Ãom badmäÃÌare, beräÌÌar Tage. Där ordnade Kö«ingà SimÃällÃka« Ìräningar och Ìävlingar. Många dukÌiga Ãimmare av båda könen gjorde bra Ìider i baljan. Där fannà även en vaÌÌenëelande fonÌän, Ãom kalladeà »SuÃanna i badeÌ». Nu undraà varÌ den ÌagiÌ vägen På övre «lan fannà gymnaÃÌikÃalen med alla inÌreÃÃanÌa redÃka«. Tyvärr hade inÌe arkiÌekÌen räknaÌ med aÌÌ bollar av olika Ãlag Ìog avvikande rikÌningar, Ãå de flerÌaliga fönÃÌerruÌorna «å öÃÌra Ãidan klirrade ofÌa och orÃakade beÃvär «å många ÃäÌÌ. EfÌer invigningen 1935 fick handbollÃëorÌen en rivÃÌarÌ. Tidigare hade Kö«ingà IS knegaÌ Ãig fram i lokalen nedanför Karlberg. Nu bildade även KFUM en idroÌÌÃavdelning med handboll Ãom förÃÌa gren. Unga Örnar bildade eÌÌ lag och Ãenare kom även GodÌem«larnaà IF med i ÃerieÃyÃÌemeÌ. – Själv gjorde jag debuÌ i SamÃkolanà lag 1941 och fick Ãedan «laÌà i KFUM, Ãäger Tage. Både de och KIS kläÌÌrade i ÃerieÃyÃÌemeÌ och kom u«« i landeÌà näÃÌ högÃÌa Ãerie, diviÃion 2. Vid lokalderbyn var deÌ fullbeÃaÌÌ «å läkÌaren, i re«ÃÌegar och i ribbÃÌolar. DeÌ «åÃÌodà aÌÌ 800 «erÃoner vid någoÌ Ìillfälle hade ÌrängÌÃ, men då ÃaÌÌe brandmyndigheÌerna ÃÌo««.

Men inomhuÃëel hade fler nackdelar. Till exem«el dåÌidenà kameror, Ãom gjorde aÌÌ blixÌarna bländade ëelare och målvakÌer. – Om deÌ blixÌrade Ìill Ãå kunde man inÌe Ãe «å Ìvå minuÌer. 1942-43 fannà de där. Sedan kom nya modeller, Ãom Ìur var, ÃkraÌÌar Tage. Den 12 december 1944 var deÌ julÃkylÌning «å ÃÌan och Ãeriefinal moÌ F.11 från Nykö«ing. VinÃÌ kunde beÌyda ëel i allÃvenÃkan. På grund av överbelaÃÌning «å elnäÌeÌ blev deÌ beckmörkÌ i »Cigarrlådan» och maÌchen fick avbryÌaà i vänÌan «å ÃÌrömmenà åÌerkomÃÌ. MaÌchen ÃluÌade i alla fall 9-9 och gav en «oäng Ìill vardera lagen. – Många av våra meÃÌ kända ëorÌjournaliÃÌer fannà giveÌvià «å «laÌÃ. När Kalle LiljeqviÃÌ från Dagenà NyheÌer Ìrängdeà in i ÃällÃka« med »PuÌÌe» Kock, undrade han var deÌ var för Ãardinburk han Ãkulle jobba i. »PuÌÌe» kom ÃnabbÌ med ÃvareÌ; »DeÌ här är ingen Ãardinburk – deÌ är en cigarrlåda». Så blev ockÃå den rikÃbekanÌa benämningen. Tyvärr förlorade KFUM Ãin borÌamaÌch moÌ F.11, Ãom gick u«« i allÃvenÃkan. I ÃluÌeÌ av 1940ÌaleÌ Ãkingradeà KFUM-gängeÌ. Tre av ëelarna blev 1952 ÃvenÃka mäÃÌare med AIK i SÌockholm. Några av de kvarvarande KF UM-ëelarna gick över Ìill forÌÃaÌÌ Ã«el med Kö«ingà IS. – 195Ç fick jag Ãjälv en förfrågan av Erik Norén aÌÌ Ìa hand om handbollen i Kö«ingà IS, Ãom då ëelade i diviÃion 3. EfÌer noggranÌ övervägande Ìackade jag ja och deÌ blev en jobbig, men rolig Ìid. SerieëeleÌ gick bra, vi vann både Ãerien och kvalen och gick u«« i 2:an. – Den 1È november 1959 åkÌe vi med »BuÃÃ-Gunnar» Ìill Linkö«ing för aÌÌ möÌa Ãerieledande Derby. Till S«orÌhallen kom inÌe mindre än 3 483 åÃkådare. EÌÌ oÃlagbarÌ rekord, Ãedan brandväÃendeÌ beÃluÌade om max 3

Bild från ”Cigarrlådan” den 10 december 1944. Match mellan KFUM och F.11 från Nyköping med resultatet 9-9. Betalande åskådare var 313 stycken. Övre raden: Bland andra Karl-Gunnar Karlsson, Bertil Vogel, Ivan Larsson (i hatten), Sven Kåberg, ”Fido” Danielsson. Undre raden: Bland andra Kalle ”Pumpen” Pettersson, ”Bimbo” Karlsson, Wedholm, stensättare Johansson, glasmästare Skoglund, Östen Hellström, Knutte Holmqvist, Olle Andersson, Forsby, Bror Thyberg, Schubert Nordenstrand, Erik Wilhelmsson, Uggelvreten, Halldén, Tibblin, Hedman, Torkel Svärd. 000 «erÃoner i forÌÃäÌÌningen. Våra grabbar gjorde en ÃÌrålande och överraÃkande enÌré, när de kom in «å banan. Radade u«« Ãig «å miÌÌen, hälÃade «ubliken åÌ båda håll och fick a««låder – någoÌ Ãom numera är vanligÌ. AÌÌ vi Ãedan lyckadeà vinna med 1Ç-12 läÌÌÌade u«« ÃÌämningen «å hemreÃan. Blivande kommunalråd Karl-Erik Wallbom gav mig följande u««munÌran: »Du får Ãe Ìill aÌÌ Ni inÌe vinner Ãerien för vi har inÌe råd aÌÌ bygga en ny hall». Jag Ìror aÌÌ Karl-Erik blev nöjd när vi den 2Ç november möÌÌe eÌÌ ÃÌarkÌ Örebro SK, Ãom med landÃlagÃëelaren Rune Åhrling i högform, Ãlog KIS med 2Ç-18. Under åren hade även inÌreÃÃeÌ för juniorer och damer ÌagiÌ farÌ. De höll hög klaÃà och var bäÃÌ i diÃÌrikÌeÌ. Damerna kvalade även Ìill allÃvenÃkan. GiveÌvià var deÌ många andra föreningar och idroÌÌer Ãom uÌnyÌÌjade »Cigarrlådan». Där förekom broÌÌning och boxning, baÃkeÌ och volleyboll, Ìennià och «ingià och giveÌvià gymnaÃÌik för både herrar och damer, unga Ãom gamla. En av de ëorÌer, Ãom fick ÃÌor framgång var baÃkeÌ, Ãom uÌövadeà av GodÌem«larnaà IF (GIF) med Birger Sjöberg Ãom dukÌig «ådrivare. Den 1È januari 19È4 kunde KarlbergÃhallen invigaà för en forÌÃäÌÌning «å idroÌÌande av olika Ãlag i Kö«ing.

JOSEFIN SVENBERG

Några framgångsrika lag i ”Cigarrlådan”

Köping IS handbollslag 1960

Köping IS handbollsdamer 60/61

Köpings GIF basketlag 84/85


Nöjesredaktionen Tel: 0221-209 10 Fax: 0221-76 00 90 Internet: www.magazin24.se

20

Hårdrock i finska kyrkor Något bra...

och sämre...

...är att det snart är Kö...är att det snart är Köpingsfesten. Ett år går sakta pingsfesten. Ett år går sakta Finnar gillar hårdrock – Ãå «aÃà myckeÌ aÌÌär «räÃÌen Hakahär! Ke– men nu vi äntligen – men nu är vi äntligen här!

käläinen har införÌ meÌallmäÃÃa – meÌallimeÃÃu, Ãkriver AFP.

PÅ GÅNG KÖPING S:t Olovsgården 24/9 Information om asylärenden 18.00 Stadsbiblioteket 25/9 Sagostund 10.00 29/9 Musikugglan Nordlund 25/9 Dragspelsmusik 13.30 Köpings Kyrka 25/9 SMS= samtal, macka och solidaritet. 18.00 30/9 Sopplunch 12.00 Karlbergsskolans aula 25/9 Oistein Baadsvik 19.00 Ögir 26/9 Hårdrocksafton 19.00 27/9 Oktoberfest 19.00 Utanför Big Inn 27/9 Loppis 10.00 Hagateatern 27/9 Rut och Knut leker doktor 15.00 Pingstkyrkan 28/9 Min önskefavorit 18.00 Elundsskolans gympahall 29/9 Spontangympa 18.00

KSY:n Vallbyn mökki 27/9 alk. klo.16.00. Lohikeittoa, karaokea, tanssia ym. ARBOGA Medborgarhuset, Biograflokalen, Arboga 24/9 Helkväll med tuba 19.00 Arboga bibliotek, musikrum 24/9 Rom- en historisk resa 19.00 27/9 Frimärkets dag 11.00 Järntorget, Arboga 27/9 Boende på stan 10.00 Arboga Pingstkyrka 28/9 Dixieland i kyrkan 17.00 Friluftsfrämjandet 28/9 Bingo 09.00 Babtistkyrkan, Nygatan 1/10 Sjungis 10.00 KUNGSÖR Kungsörstorp 27/9 Kungörsmässan 10.00 Pinnparken (kyrkparken) 28/9 Familjedag 13.00

KROGEN... Restaurang Å-gården, Arboga – Fredagen bjuder «å Tacobuffé ÃamÌ Ìrubadur. Micke Lindén kommer aÌÌ ha en folkdanÃu««viÃning, Ãäger MaÌÃ. Ögir Mat&Musik, Köping – Fredagen vigà åÌ hårdrock och lördagen blir en kväll med ÌyrolerhaÌÌar och ÌyÃk öl, allÌÃå OkÌoberfeÃÌ, Ãäger Per.

Hodzic.

Etage, Köping – Hoà oÃà blir deÌ Ãchlagerhelg med ÃchlagerÃhow med mera, Ãäger Mujo

Stadskällaren, Arboga – Lördagenà gäÃÌdj heÌer DJ Ella och är från SÌure«lan, Ãäger Thomaà BergÃÌröm. Hantis, Köping – Yellow Mike u««Ìräder i «uben både fredag och lördag. På övervåningen är deÌ diÃco, Ãäger Anderà AleÃÌrand.

TYSKT

Oktoberfest, jawohl! Ögir bjuder på tysk höstfest

Öl, Umpa-Umpa musik och värme. Det är vad Ögir har att erbjuda på i helgen då det för tredje året i rad blir Oktoberfest på lördag. – Det kommer att bli ett riktigt bra drag, säger Per Granberg.

DeÌ här med OkÌoberfeÃÌ har ju Ãin hemviÃÌ i TyÃkland där de varje år arrangeraà en giganÌiÃk Ìvå veckor lång OkÌoberfeÃÌ där deÌ drickà ofanÌliga mängder öl. På feÃÌivalområdeÌ Ãom har 100 000 ÃiÌÌ«laÌÃer finnà deÌ Ìvå «oliÃÃÌaÌioner och en brandÃÌaÌion. Man har även eÌÌ egeÌ Ãjukhuà och närmare 2000 ÌoaleÌÌer. RikÌigÌ Ãå ÃÌorÌ är inÌe Kö«ingà okÌoberfeÃÌ Ãom Ögir anordnar men likväl Ãå är deÌ en OkÌoberfeÃÌ. - Vi kommer aÌÌ ha Ìrubadurer i form av Brendan och Erik, Ãom kör irländÃkÌ uÌomhuà i ÌälÌeÌ , och när de inÌe ëelar Ãå är deÌ Um«aUm«a muÃik Ãom ëelaà ur högÌalarna. Inomhuà kommer ÃÌockholmÃbandeÌ Draghjäl« aÌÌ bjuda «å rejälÌ «arÌydrag

- Vi kör även en rikÌig ÌyÃkinëirerad buffé med ÃauerkraÌen, karÌoffelÃalaÌ och braÌwurÃÌ med mera, Ãäger Per. I ÌälÌeÌ uÌomhuà kommer man i ÃamarbeÌe med Wallinà ha Ìvå kaminer «å «laÌà för aÌÌ värma u«« ÌälÌeÌ. - Vi ho««aà «å aÌÌ deÌ Ãka bli behaglig värme däruÌe och ÃikÌar «å en 18-19 grader i ÌälÌeÌ. Förra åreÌ hade vi 15 grader däruÌe, Ãäger Per. För dig Ãom gillar öl, gemenÃka« och ÌyÃk ÃamÌ irländÃk muÃik Ãå är deÌ Ögir Ãom gäller «å lördag.

KRISTER SVARTSTRÖM

framåÌ 23-Ìiden «å kvällen, Ãäger Per Granbreg «å Ögir i Kö«ing. TyÃkÌ öl i form av Paulan-

der kommer aÌÌ finnaà Ìill förÃäljning under OkÌoberfeÃÌen, både eÌÌ Ã«eciellÌ okÌoberfeÃÌöl ÃamÌ vanlig veÌeöl.

MUSIK

Reggae först på Smedjanhösten Fredagen 26 september är en alldeles speciell dag, då dammar Smedjan av sig sommarvilan och sparkar i gång årets höstsäsong. – Vi har ÃamlaÌ iho« flera bra akÌer Ãom u««Ìräder under höÃÌen. FörÃÌ uÌ är deÌ reggaeÌoner med Governor Andy och All MighÌy Lionà Ãom deÌ handlar om, beräÌÌar Dennià Nylund, ordförande i SÌaÌÃkulÌÃÌudion Ãom driver Smedjan. Governor Andy började Ãin bana inom reggae-Ãverige re-

Smedjans höstprogram 26/9 Governor andy, All mighty lions 3-4/10 Bungle Fever 11/10 Movment , Painted on 24/10 Cafékväll ( IME ) 15/11 Normabates, Mussolinis, Alison Blair 22/11 Charta 77 + ett band till (ej klart) 28/11 Blowback, Menhiir 27/12 Höstavslutning (under planering) dan 19Ç9 då han blev Ãångare i bandeÌ Fri FarÌ. Mellan åren 1981-198Ç Ìurnerade Governor Andy med bandeÌ Pink PaÌchoÃ.

Hanà förÃÌa Ãoloalbum dröjde dock ända fram år 2001, då han Ãlä««Ìe albumeÌ ”Torra Benenà Dal”. Governor Andy har medver-

kaÌ «å eÌÌ flerÌal arÌiÃÌerà Ãkivor, där ibland PeÌÌerà eÌÌ album. Under 200Ç Ãlä««Ì Governor Andy ÃiÌÌ bejublade album ”Som Salomoà Ãång”. DeÌ kommer med andra ord aÌÌ bli en rikÌigÌ Ìrevlig afÌon «å Smedjan denna fredag. Som förband kommer gru««en All MighÌy Lionà aÌÌ Ã«ela, även de är eÌÌ reggaeband och de är från VäÃÌeråÃ.

KRISTER SVARTSTRÖM


21

Kanal 9 gör ”Snacka om nyheter”

IÄR!

ParÌiledare Ãom Göran Hägglund, och Larà Ohly, vänÃÌerparÌieÌ, är några av gäÃÌerna i Kanal 9:à “Snacka om nyheÌer”, Ãom har premiär den 1 okÌober.

PREM

MARTINEZ

MINGEL

26 september Kl. 21 - 01 • Entré 140 kr

På gång... 10/10 Wahlströms • 24/10 Scotts 14/11 Blender • 28/11 Highlights/Jive

Arbogaparken, Parkhallen www.arbogaparken.se

SCHLAGERHELG! 26/9 - 27/9 Schlagerhelg med Show & Schlagerdisco

DISCO 22 - 02 Schlagerdisco

FREDAG!

LÖRDAG!

Afterwork med trubadur!

Boka bord!

Ring 0221-12810

19 - 22

Tacobuffé 16 - 21! Alkoholfritt alt. 49 kr Med starköl eller glas vin 59 kr

Grillfrossa

149 kr

Bilderna är tagna på Restaurang Hantverkaren i Köping lördagen den 20 september. Fotograf var Josefin Svenberg.

Se fler mingelbilder på www.magazin24.se

Ring och Boka in ert Bowling & Julbord idag!

0221 - 140 56

MUSIK

Fredag á la hårdrock Nu på fredag går kvällen på Ögir i ett och samma tecken, hårdrock. Det är nämligen dags för ännu en afton i den hårda musikens stil. Gästar denna gång gör Vilefuck och Pistol.

deÌ bildadeà 2004 och beÃÌår av grabbarna Allex, Fredde, Henke, Tom och DenniÃ. BandeÌ har ÃläppÌ Ìre demon Ãedan man bildadeÃ.

På fredag får den Ãom gillar Ìyngre och hårdare muÃik ÃiÌÌ lyÃÌmäÌe ÌillgodoÃeÌÌ rejälÌ på Ögir.

Andra bandeÌ heÌer PiÃÌol och hemviÃÌen för deÌÌa band är EÃkilÃÌuna. Ribban för kvällen är med andra ord ÃaÌÌ. HårÌ lär deÌ bli.

– Då är deÌ åÌerigen dagà för en av våra HårdrockÃafÌnar, Ãäger Per Granberg. Denna gång är deÌ Ìvå band Ãom ÃÌår på Ãcenen under kvällen. Båda banden Ãpelar TraÃh meÌal. Från VäÃÌeråà kommer Vilefuck. Ban-

KRISTER SVARTSTRÖM

BUFFÈBORD Laxfilé • Fläskfilé • Kycklingfilé Bokas minst 4 dagar innan via telefon Minst 8 personer Öppet: Mån-Tors 11-22, Fre-Lör 11-24, Sön 11-21


22

Kryssa&Vinn

Grattis, Gunilla MalmgrenJonsson, Kungsör, som vann i förra omgången. Vinsten skickas per post!

KRYSSET

ÄR PETIG MED SIFFROR

TOLSTOJS ANNA JÄMNAT TILL

SANNSKYLDIGT HEMMAFRUNS VAPEN FÖRR?

STELNAD LÖSNING SMÖRBYTTA

O ÄR L HÖGST J E UPP S MUSKELY SJUKS DOM S L TAKA BÅRD

KNACKADE DÖRR OCH SÅLDE HOPPAS DEN BESTÅS PÅ POSITIVT ETTAN SVAR RABATT

HÅRDGUMMI BATSEBAS MAKE

STÅR RAK I VÄNTAN PÅ ATT BLI VIRKE

KAN STÅ INOM ANFÖRINGSTECKEN ÖVERSKÅDLIGA KAN AMMOR

DEN KAN TAPPAS; BEGIVEN, LYSTEN

MÅ SÅRAD

BRUKAR JULGRAN GÖR RÄDD

MEDELTIDA HANDELSFARTYG

KANSKE EN STEK RISHÖG, BÅL

POSTALT EGYPTEN ORDNAR RINGSPEL

VÄSTERBOTTENSLÄN TROLLKVINNA

SKANDINAVISKT BOLAG

MYTISKT UNDERJORDISKT VÄSEN

VÄRMER MICKEL

HAR MÅNGEN FISKBIT FÖRE TILLLAGNING

BURFÅGEL

MILITÄR- BANA POLIS FÖRR KAN STÅ HISSAN- PÅ HAAGORDNING FORDON

SLÄKT FÖR LÄKARE NER I BUKEN

ALLA KAN SKE HAR SOM MEDELST DELTAR GIRO LOPPETI

RÄNNA, RÄFFLA, BÖJLINJE I PAPP

KAN DET I TAND

B 948 © PROPRES / info@propres.se

GÅR RUNT JORDEN

TÄNKT BÖDELSBAKVERK MED – KARDINALSAMBAND KRONOR, MORAL KULOR, SOM OFTA DRÄNG, OMGES PÅVERKAR PENGAR KRÄVS AV HÄSTANDRA SLAKTARE AV SURR TÄNDER

ÄR EN OCH ALLA I ELVAN

FRIDEN ÄR FINA DUKAR

OKÄND I ÅNN

VÄXLAR VISSA, SLÅSS ANDRA I

STYRMEDEL I VATTEN, STABILISERAR FLYGPLAN

KOBBE BRUKAR ORMS SKINN

STUT MED PÅK OCH KLÅ

HUVUDBONAD BETALAS FÖR TOMTRÄTT

GRÖN STARR KAN BLI BLÅ PLAGG

TOBISGRISSLAN ÄR EN

VAR HÄLSAD

FÅR TÅRAR I ÖGONEN 1000 HAR ARV ATT VÄNTA? SKRÄCK

FARA PÅ DET HALA

HAR NASARE VAROR I PENGAR

SÅGS FÖRR PÅ SÄDESFÄLT

SVAVEL I UNDANTAGSFALL SLAG

GJORDE LAX FÖRE ROMLÄGGNING

HARMONISERATS

Lös korsordet och skicka lösningen till Magazin24, Stora Gatan 12, 731 30 Köping, senast den 3 oktober 2008.

Namn:______________________________ _______ Adress:______________________________________ Postnummer:_______________________ Ort:____________________________

Div 1, Hockey

MÖT LANDSTINGETS SJUKVÅRDSUTSKOTT Vi önskar ta del av synpunkter och åsikter om hälso- och sjukvård, psykiatri- och tandvård.

Söndag 28/9 kl. 16.00

IFK Arboga - Valbo HC Entré: Vuxen 80:ungdom & pensionär: 40:-

Vi sponsrar annonsen!

Kom och träffa oss i Vårdcentralen i Kolsva tisdagen den 30 september, klockan 10 – 15.

Välkomna! Barbro Larsson, ordf. www.ltv.se


23

���������������� ��������������� ������������ Ring och boka ������������ för kostnadsfritt hembesök ������������ �������������

i Mälardalen AB Hultgrensgatan 12, 731 50 Köping - 070-209 21 05

www.hastens.com

The bed of your dreams.

Köp din Hästenssäng nu och få ett exklusivt tillbehörspaket på köpet!

Hästens Superia

Hästens Excelsior

Hästens Adjustable

* Tillbehörspaket Värde: 6 508:-

* Tillbehörspaket Värde: 9 657:-

* Tillbehörspaket Värde: 6 459:-

180x200 cm inkl. BJX Pris 65 080:-

180x200 cm inkl. BJX Pris 120 720:-

* Detta är endast ett exempel, se fler tillbehör hos din Hästensbutik. Priser gäller t.o.m 28/9 08.

105x210 cm inkl. BJX Pris 80 740:-

Hästensbutiken

Ringvägen 82, Köping Tfn: 0221-725 50, Fax: 0221-725 59 Öppet: Måndag-fredag 10-19, Lördag-söndag 11-16 eller enligt tidsbokning.


http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin201  

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin201.pdf

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin201  

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin201.pdf

Advertisement