Page 1

REGIONENSDAGSTIDNINGPÅNÄTETÅMAGAZIN24.SE

"Maj"VREGIONALDAGSTIDNINGPÅINTERNETwwwmagazinse"NYHETS OCHK¾PGUIDEIV¯STRAM¯LARDALEN

SPORT

HEMLIGHETEN BAKOM EMIRS SUCCE´ SIDAN

HEDFORS L¯GGER NERIMAJ

eÊÛeÀÊÈäÊåÀÊgaaÊf Ì ÀaÊ edf ÀtÊ Ì Ê äggeÀÊ eÀÊ t Ê ÛeÀ taeÌÊ Êa°

SIDAN

TerrassËgare

aÀaÊ ÕdÊ cÊeeÌÊ ac aÊ aÀÊÌag ÌÊÛeÀÊgaaÊadaÊteÊ cÊ g ÀÌÊ ÊtÌäeÌÊÌ Ê6TeÀÀatte6°

Ekonomitema...

RådÊÌ Êd Ê«À ÛaÌe  Ê cÊÌÊÀ b gatÊÞaÊbacefÊÊ aÀbÀ Ê dbeÀg°

SIDORNA 

Sibyllainn

 

SIDAN 

 

 

       

ýýýýýý

 

 


SIDAN2Gammelg�rdensscenfÚrstÚrdibrand ScenenblevtotalfÚrstÚrd ibranden sompolisen misstËnkerËranlagd

SnartĂŠr detpĂŒ riktigt

Ă–PN°Ê Rädd gtĂŒätĂŒeĂŠ cĂŠaĂ€eĂŒĂŠĂ› dĂŠĂŒĂ›ĂĽĂŒ deĂŠaĂŒĂŒeĂŠ ĂŒĂŠ Ă€dageĂŠ ĂŠ aĂŒĂŒĂŠ ae gĂĽĂ€detĂŠ Ă•ĂŒetceĂŠ Ă›aÀÊ eĂŒĂŠ Ă›eĂ€ ĂŒĂ¤d°ÊSäc gtaĂ€beĂŒeĂŒĂŠÂŤĂĽĂŠÂŤaĂŒ teĂŠ eddetĂŠtabbĂŒĂŠc ĂŠbĂ€adeĂŠ

aĂŠ adĂ€ gĂŠ tÂŤĂ€ daĂŠ t gĂŠ ĂŒ ĂŠ ĂŒĂ€Ă¤dĂŠ tĂŠtĂŒĂĽĂ€ĂŠĂ€Ă•ĂŒĂŠtäĂ›aĂŠtcee° ĂŠ V ĂŠ Ă›aÀÊ ÂŤĂ€ec tĂŠ ÂŤĂĽĂŠ ÛägĂŠ ĂŒ baaĂŠ fÀüĂŠeĂŒĂŒĂŠaÀÊ tĂŠeĂŠbedeĂŠdĂĽĂŠ Ă› ĂŠ tĂĽgĂŠ aĂŒĂŒĂŠ Ă•ĂŒetceeĂŠ bĂ€aĂŠ c ĂŠ aĂ€adeĂŠ Àädd gtĂŒätĂŒe,ĂŠ be

Ă€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊ eĂŠ atĂŒĂ¤dĂŠ tĂŠ aĂŒĂŒÂŤa ĂŒĂ€Ă•eĂŠ ĂŠ VĂĽĂ€dĂŠ &ĂŠ OtĂ€gĂŠ ĂŠ ÂŤ gtĂŠ Ă•ĂŠ fÀÊ aga â Ă“4° UĂŒetceeĂŠ beÛÊ ĂŒĂŒafĂ€tĂŒĂ€dĂŠ c ĂŠ ÂŤ tĂŠ taĂŒĂŠ Àädd gtĂŒätĂŒĂŠ

ĂŒĂ€eĂ€adeĂŠÛÀ gaĂŠbĂžggadeÀÊ ÂŤĂĽĂŠ aegĂĽĂ€deĂŠ tĂĽĂŠ aĂŒĂŒĂŠ geĂŠ ĂĽĂ›eĂ€aĂŠ adeĂŠgĂ€ĂŒtĂŠÂŤĂĽĂŠde° P teĂŠ ttĂŒĂ¤eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ bĂ€a deĂŠĂ¤Ă€ĂŠÂŤĂĽĂŠĂ•ĂŒetceeÊäÀÊaagd°

HETADEBATTER

°°°taÀÊaĂŒtü°Ê ÀÊÛaĂ€eĂŠdagĂŠäÀaÀÊ Ă› ĂŠttĂŠĂĽĂ€eĂŒtĂŠbätĂŒaĂŠĂŒ d°Ê Ă€ta,ĂŠĂ•ĂŒ Ă•t bad,ĂŠgĂ€ aĂŒĂŠc ĂŠaĂŠ ÂŤ teÀʍüÊÛaĂ€aĂŠt aĂ€ÛäaÀ° SĂŠbedeĂŠ ĂŒĂŒĂŠ ĂŠ ceĂŒĂ€aaĂŠÂŤ gĂŠĂ•ĂŒeÀÊ aĂŠaÛÊaĂŒĂŒĂŠteĂŠĂŒĂ€Ă¤deĂŠÂŤĂĽĂŠ aĂ€ĂŒĂ€geĂŒĂŠtĂĽĂŠĂ•ĂŒĂŠ ĂŠt ĂŠ gĂ€aĂŠÂŤĂ€aĂŒĂŠĂŠfÀüĂŠĂŒĂ€edeĂŠ Ûü geĂŠ atĂŠaĂŒĂŠtĂŠ gĂ€aĂŠĂ•ddaÀ° eĂŠeĂŒĂŒĂŠtäeĂ€ĂŒĂŠt aĂ€ĂŒeceÊäÀÊĂ€ataĂŠ ÂŤÂŤa,ĂŠRadĂŠaÀÀtĂŠ ĂŠ PaĂ€ t°ÊdagĂŠtdagÊäÀÊdeĂŒĂŠ 18ĂŠdagaÀÊĂ›aĂ€ĂŠĂŒ tĂŠĂ› ĂŠfüÀÊ teĂŠtĂ•ÂŤeĂ€tÂŤaĂ€eĂŠRafaeĂŠ NadaĂŠĂŠe gĂŒĂŠ gĂŠ ÊÛäÀ detĂŠbätĂŒaĂŠgÀÕtĂŒĂ•Ă€eĂ€ g° NäÀÊRadĂŠaÀÀtĂŠ ĂŒĂŠ aÛÛägtĂŠb ÀÊdeĂŒĂŠ ÂŤ gtfetĂŒe°ÊätĂŒ ÂŤeÊäÀÊaĂ€,ĂŠdäÀeĂŒĂŠ äÀÊdeĂŒĂŠ ĂŒeĂŠĂ€ ĂŒ gĂŒĂŠaĂ€ĂŒĂŠ ĂŠdaĂŠTetĂŒaĂŠĂŒaÀÊ ÛägaĂ€aĂŠfĂ€b ,ĂŠätĂŠeÀʍüÊ t daĂŠ18° ÀÊeÀÊtaĂ€ät aĂŠĂŠgĂ€ aĂŒĂŠtĂŠÂŤĂĽĂŠ aaĂŠ edĂŠ eĂ›ac c ĂŠc ĂŠc deĂ€,ĂŠ t daÊÓä°

Fredrik Klevenhaus RedaktĂšr Magazinse°°°ÊtĂĽĂŠĂĽgaĂŠÂŤĂ€ceĂŒĂŠ aÀÊ bĂ•ttĂĽadeĂŒĂŠ aĂŒĂŠ edĂŠ ĂŠÂŤ gtĂŠĂ•ĂŠ tedaĂŠaĂŠ fĂ€deĂŠtĂ•b Ă›eĂŒ eĂ€ gĂŠaÛÊbĂ•ttb eĂŒĂŒeĂ€aĂŠĂŠeÀÊäĂŒĂŠtĂŠ ÕdT a°

Skickain dina grattis hËlsningar heltgratis wwwmagazinse

VarfĂšrskaman barafĂšrstĂšra

Helgens anlagda brand rÚrde upp kËnslorna hos lËsarna SjËlvklarts�Ërdetvi

SäĂ›aĂ€ĂŒĂŠ tĂĽĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ Ă› ĂŠ Ă•g daÀÊtĂŠfĂĽĂ€ĂŠĂŒaĂŠt ĂŒeĂŠfÀÊaĂŒĂŠ gÀÊ tĂŠ ädeÀÊ äÀÊ ĂŠ ÂŤ g°Ê OĂŠ deĂŒĂŠ Ă›aÀÊ tĂĽĂŠ aĂŒĂŒĂŠ deĂŒĂŠ Ă›aÀÊ Ă•g daÀÉÕgdĂŠ tĂŠ aaĂŠ deĂŠ bĂ€adeĂŠ tĂĽĂŠ aĂŠ dÕÉ ĂŠ ÛäĂŠ ädĂĽĂŠ t ÂŤÂŤaĂŠ deĂŒĂŠ däÀÊ Ă•ĂŒddaĂŠ taceĂŒĂŠ ĂŠ aĂŒĂŒĂŠ Âş eĂŒĂŠ äÀÊ täeĂ€ĂŒĂŠ Ă•gd aÀ°Ê ädaĂŠ efĂŒeÀÊ tĂĽĂŠ taĂŠ agĂŠ dĂ€aĂŠ ÀÊ ga gaÀÊ Ă›eÀÊ taaĂŠ aĂŠĂĽĂŠtĂžaĂŠÂŤĂĽĂŠeÀÊtĂĽĂŠfĂ€ĂŒĂŠdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠ ĂŒĂ€aĂžcÀÊ eĂŠ ĂŠtĂŒa°°° SkrivetavT

angungdomar

eĂŒĂŠtÊÛäĂŠ ÊÀÕdaĂŠtägaÀÊ ĂŒĂ›ĂĽĂŠ ĂŒĂ•teĂŠ Ă•gdaÀÊ ĂŠ ĂĽdeÀÊ 1Ă“ÓäÊ ĂĽĂ€,ĂŠ tĂĽĂŠ aĂŒĂŒĂŠ dĂ€aĂŠ aaĂŠ dettaĂŠ Ă›eÀÊeĂŠaĂŠfÀÊÛadĂŠeĂŠ adfĂ•ĂŠ eĂ›eĂŒĂ•eĂŒĂŠ gĂ€ĂŒĂŠ äÀÊ ÛäĂŠ ĂŒeĂŠ aĂŒĂŒĂŠ Ă› taĂŠtĂŒÀÀeĂŠgadĂŠtÊÛÕĂ?e° SkrivetavJimmy

brandengammelgĂ?rden

agĂŠ ĂŒĂžceÀÊ Ă› ĂŠ ĂŒacaÀÊ aĂŒĂŒÂŤa ĂŒĂ€Ă•etĂŠÂŤeĂ€taĂŠtĂŠaĂŒ dĂŠĂ€ÀÊ t gĂŠ Ă•ĂŒeĂŠ ÂŤĂĽĂŠ Ă¤ĂŒĂŒĂ€aĂŠ äÀÊ Ă› ĂŠ adĂ€aĂŠ tĂ›eÀ°ateĂŠ adeĂŠ eaĂŠ ga egĂĽĂ€deĂŠ Ă›aĂ€ ĂŒĂŠ ed äÀadĂŠ ĂŠ ĂŒeĂŠaĂŒĂŒÂŤaĂŒĂ€Ă•eĂŠteĂŒĂŒĂŠaĂŒÂ° OĂŠ Ă›adĂŠ beĂŒĂ€Ă¤faÀÊ Ă›atĂŠ ÂŤeĂ€t aĂŠ,Ă› ĂŠĂŒaĂĽĂŒĂŠeÀÊäÀaĂŠĂ›a,fĂ€tĂ¤ĂŒĂŒĂŠĂŠ dĂ€ cĂŠ affe°ateĂŠ ÂŤ teĂŠ aĂŠ aĂŠ ĂžceĂŒĂŠ äÂŤĂŠ aÛÊ aĂŒĂŒÂŤaĂŒĂ€Ă• etĂŠ 䍰ateĂŠeĂŠeĂ?ĂŒĂ€aĂŠtaĂŒĂŠ ĂŠ eĂ•Ă›eĂ€eĂŒĂŠ ĂŒ ĂŠ aĂŒĂŒÂŤeĂ€ta eĂŠ ĂŠ ÂŤ teĂŠ aĂŠ taĂŠ ĂĽgaĂŠ bĂ€ĂŒĂŒÂ°Â°Â°Â°Â°Â°Â°Â°Â°Â° SkrivetavkĂšping

Ledsenmanblir

aÊÕdÀaÀÊbaÀaÊÛaÀfÀÊaÊ

taĂŠfĂ€tĂŒĂ€aĂŠc ĂŠ ĂĽaĂŠÂŤĂĽĂŠ ÕÀÊtaĂŠ deĂŒĂŠĂ•ĂŠb ĂŠedĂŠaaĂŠaÀÀageagĂŠ tĂŠ aĂŠ bÀÕaÀÊ aĂŠ ÂŤĂĽĂŠ deaĂŠ dĂž taĂŠ ÂŤaĂŒtœÊ ÂŤÂŤatĂŠ aĂŒĂŒĂŠ ĂŠ tĂŠgĂ€ĂŒĂŠdeĂŒĂŒaĂŠ aÀÊtaĂ›eĂŒeĂŠgĂŠ aĂŒĂŒĂŠ faĂŒĂŒaĂŠ Ă›adĂŠ ĂŠ tĂŒĂ¤ĂŒĂŠ ĂŒ ĂŠ ed,ĂŠ eĂŠdeĂŒĂŠ aÀÊ ÊÛäĂŠ geĂŒĂŠaaĂ€tĂŠ adeĂŠ ĂŠ ÛäĂŠ ĂŒĂ¤ĂŒĂŠ ĂŒ ĂŠ aĂŠ ĂŠ taĂŒĂŒeĂŠtceeĂŠ ĂŠbĂ€ad°Ê g tĂŒeĂ€!!!! SkrivetavC

NĂ‹men

aĂŠ deĂŒĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ taaĂŠ Ă•gaÀÊ tĂŠeĂŒĂŠdäÀÊ eaĂŠĂŒ deĂŠc ĂŠt ĂŒaĂŒĂŠ eÀÊ ĂŠ ÀÕaĂŠ Ă•ĂŒĂŠ atteĂŒbadĂŠ gĂ€ĂŒĂŠ tĂĽbĂ€atÀÊ ĂŒÞÛÀĂŒĂŠ ĂŠ dÀÕc ĂŒĂŠtaĂŒĂŒadĂŠf°°° SkrivetavfĂšrdomsmannen

Ă…hnejfyfasenvad

 ĂŠ eĂŠ fÞÊ fateĂŠ Ă›adĂŠ ĂŒĂ€ĂĽ gĂŒÂ°Â°Â°ĂŠ edĂŠ ĂŒaeĂŠ ÂŤĂĽĂŠ aaĂŠ eĂ›e eagĂŠtĂŠteÀÊ Ă•tĂŒĂŠ ÂŤĂĽĂŠ deĂŠ aĂŠ dĂže,deĂŠ be Ă›aĂ€adeĂŠ ĂŠ Ă›acĂ€aĂŠ ÂŤaĂŒte°Ê Oc ĂŠ ÕÀÊ taĂŠ deĂŒĂŠ Ă•ĂŠ gĂĽĂŠ edĂŠ TeaĂŒeĂ€gÀՍ ÂŤeĂŠ gaĂ€atĂŠ UĂŒetÂŤeĂŠ tĂŠ taĂŠ tÂŤeatĂŠ ÂŤĂĽĂŠ a e g ĂĽ Ă€ d e Âś œÊ SĂ•c!!ĂŠÞÊfaĂŠĂ›adĂŠ ĂŒĂ€ĂĽ gĂŒÂ°Â°Â°Â°ĂŠ OĂŠ Ă•ĂŠ bĂ€adeĂŠ Ă›aÀÊ aagdĂŠ aĂŠ aĂŠ ÂŤÂŤatĂŠ ÂŤĂĽĂŠ aĂŒĂŒĂŠ deĂŠ eeÀÊ dettaĂŠ ÂŤeĂ€teÀÊ aÀÊ eĂŒĂŒĂŠ taĂ›eĂŒeĂŠ tĂŠ gÀÊ t gĂŠÂŤĂĽ ĂŒÂ°Â°Â° SkrivetavLinn

Pyroman

SĂŠaaĂŠfĂ€tĂŒĂĽĂ€,ĂŠtĂĽĂŠ aÀÊÛ ĂŠeĂŠ ÞÀaĂŠ ĂŠ ÂŤ g°Ê eĂŒĂŠ aÀÊ Ă›a Ă€ ĂŒĂŠtĂĽĂŠbÀädeÀÊ ĂŒeĂŠ äÀÊc ĂŠdäÀÊ ÂŤĂĽĂŠ t tĂŒaĂŠ ĂŒ de°°Ê tĂŠ b ÀÊ tĂŒÀÀeĂŠ c ĂŠtĂŒÀÀe°°ÊfĂĽgaÊäÀÊÛadĂŠb ÀÊdeĂŒĂŠ ätĂŒaĂŠgĂĽg°° SkrivetavML

Ruttet

aĂŠĂ›adĂŠĂ€Ă•ĂŒĂŒeĂŒĂŠgĂ€ĂŒĂŠĂŠbĂ€a deĂŠĂ•ĂŠĂ›aÀÊaagd° aegĂĽĂ€deĂŠ äÀÊ Ă•ĂŠ ĂŒ ĂŠ fÀÊ aaĂŠÂŤ gtbÀÊtĂŒĂ€aĂŠtĂŠtü° SkrivetavThompa

Fler

eÀÊ ĂŒĂ•fgaÀÊ tĂŠ fĂ€tĂŒÀÊ taeÀÊfÀÊbaĂ€eĂŠ,ĂŠfÀÊdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ›Ă¤ĂŠ dĂŠ tĂŠ dĂ€abbatĂŠ Ă•ĂŠ geĂŠ dĂĽĂŠ ĂĽgaĂŠĂ€aÀÊtaĂ›tĂ•ĂŒ gaÀÊ&ĂŠ dtaÀÊdäÀÊ°

Pyromaner

Ă› aĂŠ d ĂŒeĂ€,bÀäaĂŠ t aĂŠ egaĂŠ taĂŒĂŒeÂŤegaÀ°Ê SäeĂ€ĂŒĂŠ Ă•g daĂ€ tĂŠ gĂ€ĂŒĂŠ deĂŒĂŒa,ĂŠ eĂŠ ĂŠ ĂĽgĂŠ deĂŒĂŠ äÀÊ ĂŠ t ĂŒĂŒeÀÊ c ĂŠ a gaĂ€,ĂŠ ºÛ ĂŠ aÀÊ geĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ gĂ€a,Ă› ĂŠ aÀÊ Ă•ĂŠ geĂŠ a°bĂ• Ă•bĂ• ՝Ê NeĂŠ ĂŒacaĂŠ faĂŠ fÀÊ deĂŒĂŠ äÀÊ taĂŒ ĂŒeÂŤegaÀÊ güÀÊ ĂŒ ĂŠ bĂ€adĂĽĂ€eĂŠ c ĂŠ aĂŒĂŒĂŠ Ă€eĂ›eĂ€aĂŠ Ă•ÂŤÂŤĂŠ gae gĂĽĂ€de°Ê tĂŒĂ¤eĂŒĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ aÛädaĂŠ ÂŤegaĂ€aĂŠ ÂŤĂĽĂŠ eÀÊ Ă•gdaÀ°Ê eĂŠeĂŠdeĂŠaÛÊeÀÊfaĂŒĂŒaÀÊ ĂŒeĂŠ ÕÀÊ ta äeĂŒĂŠ fĂ•geĂ€aÀ°Ê äÀÊ eÀÊ deĂŒĂŠ c ĂŠgÀÊĂĽgĂŒĂŠĂ›eĂŒĂŒ gĂŒÂ°ĂŠäaĂŠ gäÀaĂŠ tĂžÂŤĂ•ĂŒeÀÊ ÂŤĂĽĂŠ ĂŒĂŒÂŤ:ÉÉÀ tetate°bgtÂŤĂŒÂ°cÉÊ ĂŠ ĂŠ ĂŒĂ€t° SkrivetavThorbjĂšrnGustavs son

GRATISREGIONALPAPPERSTIDNING.DAGSTIDNINGPĂ…INTERNET.

MagazinËrenfriochobundentidningsomgesutavEartonMedia AB Storagatan KÚpingMedbesÚksadressStoragatan trappaovanfÚrHandelsbanken ing�ngmittemotKappahl FrejbestÛlltmaterialansvarasejAlltmaterialitidningenlagrasdigitalt publicerasoch tillhandahËllsidigitalamedierDensomsÛnderinmaterialansesmedgesËdandigital lagringochpubliceringsamtsËdanttillhandahËlland

EartonMediaAB " VD Henrik Hansson

  

Tel 

Fax 

E post info@eartonse

TryckV TAB VĂ‹sterĂ?s DistributionPosten Med total hushĂ?lls

och fÚretagstËckning i KÚping

Arboga och KungsĂšr Total upplagaca  ex

ChefredaktĂšrPatrick MĂšrk  

RedaktionCarl Juborg Nyhetschef och

ansvarig utgivare  

Fredrik

Klevenhaus  

Krister SvartstrĂšm

  

Annonser Helen Andersson  

Therese Eriksson 

Fatbardh Miftari

  

Josen Svenberg   EkonomiPer StĂ?hl  

E posttillmedarbetarefĂšljerregeln fĂšrnamn@magazinse HarduintefĂ?ttMagazinRing och gĂšrenreklamation


       

  

  

     

  

wwwibtransportse
Hedfors Foto lËgger ner Historia HedforsFoto

" Verksamhetsstart som City Foto i City Pas sagen i korridoren dËr nattklubben President fÚrut var belËgen " Makarna Hedfors kÚper fd Polyfoto Stora Ga tan tidigare Skivbutiken " januari nystart Stora Gatan " oktober nyÚpp nande i Svensk fastighets fÚrmedlings gamla lokaler Firar �r november tog Su sanne och Kerstin Hedfors Úver " maj butiken p� Stora gatan stËnger igen fÚr gott

I Ăšver Ă?r har fotoaffĂ‹ren levtkvarlĂ‹ngsStoragatan NuĂ‹renepokĂšver Hedfors Foto lĂ‹gger ner verksamheten Attkommuneninteharhit tat en likvĂ‹rdig lokal som den hĂ‹refterattfastighetenharbli vituppkĂšptharspelatin sĂ‹ger Susanne Hedfors delĂ‹gare till sammansmedKerstinHedfors Ă€b7atteĂ€adeĂŠcĂž tĂŒeÀÊcĂŠ fĂŒgägaĂ€eĂŠ aÀÊ ĂŠ ĂĽĂ€aĂŒa ĂŠ tĂŒaaĂŒĂŠ Ă•ĂŒafÀÊdeĂŠggaĂŒtaĂŠtĂž ĂŒftĂŒ Ă€eĂŠ 7ĂĽĂŠ SĂŒĂ€aĂŠ gaĂŒaĂŠ 1ä°Ê edfĂ€tĂŠ ĂŒĂŠ cĂŠ dettĂŠ 7Ă€ĂŒĂ€Ă¤ĂŒĂŒĂŠ aÛÊ bĂ€ 7t7aĂ€,ĂŠ de eÀÊ cĂŠ eĂŒĂŒĂŠ aĂŒa ĂŠ gägĂŠb deÀÊ77 adeĂŠĂŒ ĂŠ7gtĂŠ tĂŒĂ€aĂŠaÀÊdĂ€agĂŒĂŠĂžĂŠeeĂŒeĂŠ ĂŒ ĂŠtg°ÊSedaĂŠ14ĂˆĂŠaÀÊfa eĂŠ edfĂ€tĂŠĂ›aĂ€ĂŒĂŠĂ› Ă›eĂ€adeĂŠĂŠfĂ€e ĂŒageĂŒÂ°ĂŠĂŠ aet,ĂŠfaĂ€ĂŠĂŒ ĂŠR fĂŠedfĂ€tĂŠ Ă›aĂ€ĂŠĂŒ taatĂŠedĂŠaaĂŠ ĂŠ edĂŠfÀüĂŠtĂŒaĂ€ĂŒeĂŠĂŠ ĂŒĂžĂŠPattage,ĂŠ ĂŠÀÀdĂ€eĂŠdäÀÊaĂŒĂŒ Ă•bbĂŠPĂ€et deĂŒĂŠĂ›aÀÊbe äge° ĂŒeĂŠĂŒe tĂŠ7ĂŒeĂŠfatĂŒgeĂŒeĂŠ Ă€deĂŠĂŠĂ€tgeĂŠĂ–tĂŒĂ€aĂŠĂĽg gaĂŒaĂŠĂŠSĂŒĂ€aĂŠgaĂŒaĂŠfÀÊÎ,4ĂŠ eÀÊĂ€ÀÊcĂŠ7Ă€eteĂŒaĂŒeĂŠ gä adeĂŠdeĂŒĂŠĂžaĂŠ6SĂŒadtĂŒe eĂŒ6ĂŠ ĂŠ t7ĂŠĂ€tĂŠĂ€eĂ›tĂŠaÛÊdeĂŠ8ĂŠ Ă›ebeÀ°Ê U777eĂŒĂŠ aÛÊ fatĂŒgeĂŒeĂŠ Ă›aÀÊ eĂŒĂŒĂŠ ĂĽĂ€ĂŒĂŠ t agĂŠ ĂŒĂŠ fa eĂŠ ed fĂ€tĂŠĂŠe gĂŒĂŠeĂ€tĂŒĂŠcĂŠSĂ•tae,ĂŠ tĂŠĂŒgĂŠĂ›eÀÊefĂŒeÀÊR fĂŠedfĂ€tĂŠ deĂŠ1ÇÊĂ›ebeÀÊĂŠf °Ê ĂŠ eĂŠĂ•deĂŠaĂŠfĂ€eĂ€aĂŒĂŠĂž Ă€etgätĂŒeĂ€aĂŠ fĂ€tĂŒĂŠ cĂŠ ĂŠ ĂŒd°Ê ĂŒeĂŠ taaĂŠdagĂŠäÀÊaĂŠĂĽ eÀÊ7ĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠ gĂĽĂŠ Ă•ĂŒĂŠ edĂŠ deĂŠ äÀÊ ateĂ€geĂŠ

ftĂŒĂ€eĂŠĂŒ ĂŠeĂ?e7e :ĂŠ ĂŠ ettaĂŠ aÀÊ Ă›ĂŠ etaĂ€Ă¤ĂŒĂŒĂŠ 7ĂĽĂŠ cĂŠdeĂŠeÀÊaĂŒĂŒĂŠĂŠatĂŠĂ›aĂ€,ĂŠ edde aÀÊeĂ€tĂŒ°ÊÊ

SusanneochKerstinHedforsblevdesistaatthabutikeniHedforsFotos Ă?rigahistoria Ă€eda,ĂŠtägeÀÊeĂ€tĂŒ°Ê ĂŠ eĂŠ tĂ• eĂŠ Ă•deĂ€Ă€Ă¤ĂŒĂŒaĂŒĂŠ ttĂŠ ÞÀetgätĂŒeÀÊ fĂ€tĂŒÂ°ĂŠ SĂŠ fĂ•ĂŒtĂŠ edĂŠtĂĽĂŠ äge°ÊVĂŠädeĂŠĂŒeĂŠĂŒ ĂŠ ĂĽgĂŒgĂŠ fÀÀäĂŠ taaĂŠ dagĂŠ tĂŠ 7Ă€ettfeĂ€ete°Ê eĂŒĂŠ äÀÊ edtaĂŒÂ°ĂŠ eĂŠ taĂŠ Ă•ĂŠ eĂ€bĂ•daĂŠ ÛäÀdgaĂŠ a eÀÊ eĂŠ deĂŠ gĂ€detĂŠ ĂŒe,ĂŠfĂ€ĂŒtĂ¤ĂŒĂŒeÀÊeĂ€tĂŒ°ÊÊÊ SĂ•taeĂŠ fĂ€ĂŒtĂ¤ĂŒĂŒeÀÊ ĂŠ cĂŠ ĂŠ Ă€ĂŒaÀÊtaĂ€7ĂŠĂ€ĂŒĂŠĂŒĂŠĂ•

etĂŠageĂ€ade° ĂŠVĂŠ äggeÀÊĂŒeĂŠeÀÊtä Ă›aĂŒÂ°ĂŠ VĂŠ äggeÀÊ eÀÊ 7ĂĽĂŠ gÀÕdĂŠ aÛÊ deĂŒĂŠ Ă•eĂŠaÀÊgĂ€ĂŒÂ°ĂŠVĂŠäÀĂŒeĂŠ ctĂĽĂŠ aĂŒĂŒĂŠ deĂŒĂŠ b eÛÊ eĂŒĂŒĂŠ dĂ€eĂŠ ĂŠdeĂŠ edĂŠ Ă•deÀÊ äÀÊ deĂŒĂŠ adeĂŠ äcĂŒĂŠĂ•ĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠdeĂŒĂŠtĂ• eÊÀÛat,ĂŠtägeÀÊ SĂ•tae°Ê

eĂŠ1ÇÊaĂŠta ĂŠe aĂŠ a eĂŠ tĂŒĂĽĂŠĂŒ°ÊNÕÊÛäĂŒaÀÊĂĽgĂ€aĂŠĂŒet

Ă›aĂŠdagaÀÊdĂĽĂŠeĂŠtĂŒĂ€ĂŠĂ•ĂŒfĂ€tä gĂŠ taĂŠĂŒ °Ê eĂ€tĂŒĂŠ cĂŠ SĂ•taeĂŠ fĂ€ ad adeĂŠ tgĂŠ fĂ€aĂŠ ĂŒ ĂŠ bet Ă•ĂŒeĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠtĂŒĂ¤gaĂŠgeĂŠĂŒ taatĂŠedĂŠ atĂŠ W Ă•d,ĂŠ fÀüĂŠ ä aĂ€ad Ă›aĂŒeĂ€a°

eĂŠĂ“5ĂŠa7Ă€ ĂŠĂŒgtĂŠbet Ă•ĂŒeĂŒÂ°ĂŠ eĂŠ Ă›ttaĂŠ de aÀÊ eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ eĂ›aĂŠĂ›aÀÊĂŠedfĂ€tĂŠĂŒ°Ê eĂŠ Ă•aĂŠ 7gtĂŒĂ›eĂŠ ĂŠ tĂž ĂŒ

NĂ‹rnitogĂšverihĂšstas vad hadenifĂšrvisionjustdĂ? ĂŠ ĂŒĂŒĂŠ aĂŠ tĂ¤ĂŒĂŒgeĂŠ cĂŠ fĂĽĂŠ ĂŒeĂŠ deĂ€aĂ€eĂŠ ÀÞcĂŠ 7ĂĽĂŠ deĂŒĂŠ äÀ°ÊVĂŠadeĂŠĂ€daĂŒĂŠfĂŒtÀÛaĂ€e,ĂŠ dĂ€eĂŒĂŠ ĂŠ cĂŠ tĂĽĂŠ däÀ,ĂŠ fĂ€ aĂ€aÀÊ eĂ€tĂŒ°Ê ĂŠ VĂŠ gcĂŠ ĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ fĂ€eĂŒageĂŒĂŠ tĂ• eĂŠĂŠatĂŠĂ›aÀÊĂŠfa e,ĂŠ tägeÀÊSĂ•tae°Ê Kommer ni att sakna det hĂ‹r ĂŠagĂŠaÀÊ Ă•ĂŠ t7ÀÕgĂŒĂŠ äÀÊ te daĂŠagĂŠĂ›aÀÊ ĂŒe,ĂŠtägeÀÊSĂ•tae°Ê ĂŠ ĂĽdeĂŠaĂŠcĂŠe°ÊagÊäÀÊ ĂŒeĂŠ t7 ĂŒĂŒĂ€adĂŠ efĂŒeÀÊ a ĂŒgĂŠ eĂŠ Ă›ttĂŒĂŠ aÀÊ fĂ€eĂŒageĂŒĂŠ beĂŒĂžĂŒĂŒĂŠ ĂžceĂŒĂŠ fÀÊ tt,ĂŠtägeÀÊeĂ€tĂŒ°Ê

CARL JUBORG carl@magazinse
MĂĽladitthusisommar

uĂĽrupptĂĽrsĂĽrt ros stĂĽyst

rurostnsrusstnn vöpvärttttus      

  

ttnvür snut ut utn ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

  Ă–ppt nstton  

Färgbutik

Æýýýýýýýýýýýý ýýýýýýĂ…t   Ă–tt Ăś 

ÉN ER C C T SU SÄT Sverigessnabbastväxande RT O bilmärkenuävenväxlad F automatlüdapüpickupen

 x

y

ĂĽ

x

 

ĂĽ

y ĂĽ 

u

ĂĽ

 

VästerüsvTel ÖppetMünfreLÜr

   

  

 

 

 v  xxĂś    ä ååä
DetbĂšrjademedettintresseochettkunnande NuharMalinMartinssonhaftsinbutikicirkatreĂŒrochhennesegnavarumĂŠrke HugoHeddavĂŠxerMĂŠlardalensdjurcenterĂŠrdetlillafĂšretagetmeddenstorabred denMagazinbesĂšktebutikenenfredagibĂšrjanavmaj

Djur pĂ? heltid NäÀÊ aĂŠ Ă›eÀÊ ĂŠ ge ĂŠ dÀÀeĂŠ tĂŠäaĂ€daetĂŠdĂ•Ă€ce ĂŒeÀʍüÊĂ•gtgaĂŒaÊÎäÊĂŠĂ•gtÀÊ tĂĽĂŠĂŒĂŠeĂŠbĂ€aĂŠĂ›eĂ€aÀÊaĂŒĂŠĂ›aĂ€aĂŠ ÂŤĂ€ectĂŠt ĂŠdeĂŒĂŠtaĂŠĂ›aĂ€aĂŠĂŠeĂŠĂ›a gĂŠdĂ•Ă€affäÀ° eĂŠ taĂ€ĂŒĂŠ äÀeÀÊ aĂŠ aĂŒĂŒĂŠ deĂŒĂŒaÊäÀÊtĂĽĂŠ ĂžceĂŒĂŠ eÀÊäĂŠbaĂ€aĂŠ eĂŠdĂ•Ă€affäÀ°

ĂŒ eĂŒĂŠta ĂŒĂŠ aĂŠegaĂŠÂŤĂ€ dĂ• ĂŒeÀ°ÊaĂŠaĂŠtägaĂŠaĂŒĂŒĂŠagĂŠaÀÊaĂŒĂŠ fÀÊĂ•daĂ€,ĂŠaĂŒĂŒeÀÊ cĂŠt ĂĽdĂ•Ă€,ĂŠ tägeÀÊa° S ĂŠ ĂŠdeĂŒĂŠĂŒeĂŠĂ› Ă€eĂŠ gĂŠ edĂŠ bbĂŠtĂĽĂŠaÀÊaÊäÛeĂŠĂ›ttĂŠdĂ• tĂŒĂ€t adĂŠĂ›aÀÊĂŠtĂŒĂŒĂŠfĂ€eĂŒag° ĂŠ agĂŠ gÀÊ badĂŠ aaĂŒĂŠ e baageĂŠĂĽĂŒĂŠScaa,ĂŠtÞÀÊÛät Ă€ĂŠĂŒĂŠ e ÂŤĂŒĂ€aĂ€tĂŠ tĂ›aĂ€ĂŒaĂŠ ĂĽd Ă€,ĂŠ tägeÀÊ a°

ĂŠeĂŒĂŒĂŠĂ€Ă• ĂŠaĂŠ aĂŠÞÀaĂŠĂŠtgĂŠ cĂŠ Ă•ĂŒfĂ€aĂŠ dĂ›eĂ€teĂŠ dÕÀÛüÀdĂŠ ÂŤĂĽĂŠ aÊäÀÊeĂŠĂ€ĂŒgĂŠeaĂ€eĂŠÂŤĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠ tĂŒĂŒĂŠegeĂŒĂŠdÕÀ° ĂŠäÀÊaĂŠ aĂŠÂŤÂŤaĂŠ Ă€aĂŠ tÞÊ aĂŠtaeÀÊ cĂŠĂ›eĂ€aĂŒĂŠeĂŠĂŠ bĂ•ĂŒetĂŠĂ€eĂŠ cĂŠ ĂŒĂ›Ă¤ĂŒĂŒaĂŠ tĂŒĂĽĂ€ĂŠdeĂŒĂŠ aĂŠ dĂ•Ă€eĂŒĂŠ edĂŠ Det bĂšrjade med att t Ă€ĂŒeĂ€tĂŠtĂž a eĂ€a°ÊĂĽgaĂŠ teÀÊ ta ĂŒĂŠ ĂŒĂžceÀÊ deĂŒĂŠ äÀÊ jag trĂšttnade pĂ? alla ĂŠ bĂ¤ĂŒĂŒĂ€eĂŠ aĂŒĂŒĂŠ gĂĽĂŠ dessa Kina tillverkade aĂŒeĂ€aĂŠ ägdeÀ° ÛägĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ ĂŠ SĂĽĂŠ f Ă€ĂŒĂŠ gĂ€aĂŠtĂĽĂŒĂŠäÀ,ĂŠ koppel och annat

agĂŠ ĂŒeĂŠ aÀÊ tĂĽĂŠ tÂŤÂŤeÀÊ deĂŒĂŠ som bara gĂ?r sĂšnder ĂĽg ĂŠ Ă•dĂŠ bĂŠ addgĂŒĂŠ ĂŠ bĂ•ĂŒeĂŠ tĂĽĂŠ e a,ĂŠ tä geÀÊaĂŠaĂ€ĂŒtt ,ĂŠt ÊägeÀÊ ÂŤĂ€ dĂ•ceĂ€aÀÊ agĂŠ aĂŠ taeÀÊ äÀ e,ĂŠdeĂŒĂŠgüÀÊĂŠeĂŒĂŒĂŠaĂŠ aĂŠtäga,ĂŠ äaĂ€daetĂŠdĂ•Ă€ceĂŒeÀ° RĂ• eĂŒĂŠt ĂŠaatĂŠĂ€deĂŒ beĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊaĂŠ cĂŠtĂ€aĂŒĂŒaÀ° aĂŠaÀÊäÛeĂŠĂŠeĂ€aĂŠĂĽĂ€tĂŠĂŒdĂŠ täĂ›ÀÕ eĂŒĂŠ aÀÊ Ă›aĂ€ĂŒĂŠ gĂĽgĂŠ ĂŠ ĂĽgĂ€aĂŠ Ă›ec ÀÊ Ă•,ĂŠ cĂŠ Ă€edaĂŠ äÀÊ ÂŤĂ€ dĂ•ceĂ€aĂŒĂŠĂ›aĂ€ĂŒĂ¤ceĂŠĂŒĂŠät deĂŒĂŠeĂ€aĂŠt ĂŠfĂĽĂŒĂŒĂŠĂ•ÂŤÂŤĂŠg eĂŠfÀÊ ĂŒaÀ° ĂŠ eĂŒĂŠ adaÀÊ ĂŠ deĂŠ ätĂŒaÀÊ deĂŒÂ° ĂŠ dĂŠĂŠ ĂŒĂŠ eĂŒĂŒĂŠ tĂĽĂŒĂŠ äÀÊ ÀÕ ĂŠ t ĂŠ deĂŒaÀÊ ĂŠ Ă•gĂŠ aÀÊ Ă•t cĂŠ agĂŠ fÀÊ ĂĽgĂ€aĂŠ üÀÊ teda,ĂŠ be ĂŒaĂ›tĂŠÂŤ aĂŠ cĂŠ Ă€ ĂŒĂŒgtĂŠSĂ›atĂŠ Ă€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊa° ÂŤ a,ĂŠtägeÀÊa° aĂŠgÀÊäÛeĂŠ Ă›aĂ€ĂŒĂ¤ceĂŒĂŠ aĂŠ äÀÊ eĂŠ tĂŒ ÀÊ dÕÀÛäĂŠ cĂŠ ĂŒĂŠĂŒĂ¤Ă›geĂŠĂ•dbĂ€e° eĂŠĂ›eĂ€gĂŠeĂŒĂ€eÂŤĂ€eÀ°Ê ĂŠbĂ€a ĂŠ agĂŠ ĂŒĂ›eĂ€aÀÊ äÛeĂŠ eĂŠ ĂŒeĂŠ deĂŠaĂ€beĂŒaĂŠ edĂŠdĂ•tĂŒĂ€t adĂŠfÀÊ ÛätaĂŠ eĂĽadeĂŠ ÂŤÂŤeĂŠ cĂŠ ĂĽgaÊüÀÊtedaĂŠ cĂŠeetĂŠĂ•d atbadĂŠ ĂŒĂŠ fĂ€tĂ›aĂ€eĂŒtĂŠ Ă•d ĂŒĂ€etteĂŠaÀÊaĂŒdĂŠfĂ•ĂŒtĂŠdäÀ° aĂ›ettĂŒaĂŒ ĂŠ ĂŠ S efĂŒeĂĽ,ĂŠ tägeÀÊ ĂŠ eĂŒĂŠ bĂ€adeĂŠ edĂŠ aĂŒĂŒĂŠ agĂŠ a° ĂŒĂ€ĂŒĂŒadeĂŠ ÂŤĂĽĂŠ aaĂŠ dettaĂŠ aĂŒ Ă›eĂ€adeĂŠ ÂŤÂŤeĂŠ cĂŠ aaĂŒ,ĂŠ t ĂŠ NäÀÊaĂŠĂŒeĂŠtÞÀÊtĂĽĂŠbeteÀÊ baĂ€aĂŠ güÀÊ tdeÀÊ cĂŠ ÀügeĂŒĂŠ ĂŠ ätt ÀÊ cĂŠĂ›taÀÊՍÊtĂŒĂŒĂŠt Ă€ edĂŠaĂŒĂŒĂŠfĂĽĂŠĂĽg ĂŒĂŠtĂĽdaĂŒĂŠĂ€ea e ĂŒ eĂŒÂ° Ă€aĂŒ,ĂŠtägeÀÊa° ĂŠ VĂŠ taĂŠ badĂŠ aaĂŒĂŠ ÛägĂŠ ĂŠ PĂĽĂŠ deĂŠ ÛägeĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ cĂŠ Ă•ĂŠ t aÀʍüÊeĂ€aĂŠ ätt Ă€,ĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊ aÀÊaĂŠeĂŒĂŒĂŠegeĂŒĂŠĂ›aÀÕ äÀe° a° ĂŠ eĂŒĂŠeĂŒeÀʝĂ•g &eddaÊ ĂŠ ĂŒĂ¤Ă›aÀÊ äÛeĂŠ edĂŠ taĂŠ cĂŠ agĂŠ ĂŒĂ›eĂ€aÀÊ tĂŒtĂŒaĂ€aĂŠ cĂŠ Ă€eĂž Ă•dĂ•daÀ°Ê ĂŒĂĽgaĂŠ ÂŤÂŤeĂŠta ĂŒĂŠteaĂ€ĂŠĂŒĂŠĂ• ĂŠ eĂŒĂŠ aÀÊ bĂ›ĂŒĂŠ ĂĽgĂ€aĂŠ tĂŒaĂ€ĂŒeÀÊ daÀ°Ê agĂŠ täeÀÊ dettaĂŠ ĂŒĂŠ dĂ•Ă€ cĂŠ taĂ€ĂŒĂŠ taĂŠ ÛÊ ÛägĂŠ geĂŠ edĂŠ eÀÊĂŠeatĂ›eĂ€geĂŠ cĂŠĂŒĂŠeĂŠ Ă•daĂ€a,ĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊa° deĂŠt üÊâ affäÀeÀÊĂŠSĂŒ c ,ĂŠ eetĂŠ fĂ€eĂŒagĂŠ aÀÊ ctĂĽĂŠ eĂŠ beĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊa° Ăœebbt ÂŤĂŠ edĂŠaaĂŠÂŤĂ€ dĂ•ĂŒeÀÊ° ĂŠĂŠaĂ•gĂ•tĂŒĂŠ eÀÊagĂŠaĂŒĂŒĂŠaĂŠ Tillverkar tillbehĂšr eĂŠĂ›eĂŒeĂ€äÀÊ tĂŠ gĂŠeĂŠefĂŒeĂ€ d Ă•ĂŒeĂŠaÀÊaĂŠafĂŒĂŠĂŠcĂ€aĂŠ dagĂŠĂŠĂ›ecaĂŠt ĂŠ eÀÊaĂŒĂŒĂŠĂĽ ĂŒĂ€eĂŠĂĽĂ€,ĂŠ cĂŠdeĂŒĂŠeaĂŠbĂ€adeĂŠ edĂŠ aĂŠĂŒĂŠĂŠgĂ€deĂŒtäĂ›ÀÕ eĂŒÂ°ĂŠ ĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ ĂŠcĂŠ ĂŒaĂŒĂŠ edĂŠeĂŠf aĂŠ aĂŠ aĂŠ edĂŠtĂŒĂŒĂŠdÕÀÊfÀÊ deĂ€ ÂŤ Ă€ĂŒÀ° aĂŒĂŒĂŠ aĂŠ Ă•ÂŤÂŤĂŠ aĂŠ dĂ€eĂŠ ÂŤĂ€  ĂŠ bĂ€adeĂŠ dĂĽĂŠ täaĂŠ f deÀÊ be ĂŠta ĂŒĂŠfüÊÀüd,ĂŠtägeÀÊa° teĂŠĂ•ĂŒadetĂŠdeĂŒĂŠefĂŒeĂ€ad° KRISTER SVARTSTRžM ĂŠNĂ•ĂŠaÀÊagĂŠeĂŒĂŒĂŠfĂ•tĂŒ Ă€ĂŒĂŠt Ă€

Trixie fĂ?r sig ett bad av Malin Martinsson

Malin syr upp en egen tillbehĂšrskollektion


HRFRDUMESTFRPENGARNA

Ivsters

TRIOGSOLGRILL

RIORNVGNR

 

strännrvrvn sorännrnusv rutor

Välkommenatttadelavvürtstorasortiment avbarnvagnarfrünbrio

 TY TY

ww smartson s wwwsmartsonse

V

 ttoror

KONSTLOMMOR onstomm

VY

 omuU

 nn m

 usprr 

nnsrstorr

YT

 omu

ortoumnum torumnumotxtn

TT

 YĂ„

 

umnumotxtn

ýýýýýýýĂ˝ĂŒĂ˝Ă˝Ă˝Ă˝Ă˝Ă˝Ă˝Ă˝Ă˝ý­ýýýý¯ýĂ˝ýýý ½ýýýýýýýýýýýýýýýýýĂ˝ýÚýĂ˝ýÚý ýýýýýýýýýýýý
Nya Ă‹gare och nya idĂ?er

Carina och Kenneth har nyĂšppnat vid Malm Granne med vattnet men Ă‹ven med sinverksamhet ÂŻgarparetCarinaEklundochKenneth BackmanharundervinterngjortomGla da GĂšsens gamla lokaler till permanent boendeochcafĂ?del Tio meter frĂ?n MĂ‹larens strand pĂ? MalmĂšn i KĂšping Ăšppnade i mĂ?ndags Terrassen DethĂ‹rĂ‹rjuvĂ?ranstoradrĂšmattfĂ? bosĂ?hĂ‹rViharfortfarandeinteriktigt fattat att vi Ă‹ger det hĂ‹r sĂ‹ger Carina ochler ĂŠ Ă›ebeÀÊ ÓääÇÊ beÛÊ ägaĂ€bĂžĂŒeĂŒĂŠ aĂ€ĂŒĂŠ gäadeĂŠ adaĂŠ tetĂŠ aeÀÊ Ă•ĂŒeĂŠ Ă›dĂŠ aĂŠ ĂŠ 7g°Ê aĂ€aĂŠ Ă•dĂŠ cĂŠ eeĂŒĂŠ ac aĂŠ ĂŒgĂŠ Ă›eÀÊ efĂŒeÀÊaĂŒĂŒĂŠPaĂŒĂ€ ĂŠSĂŒĂĽaĂŠtaĂŒĂŠgĂ›aÀÊ Ă•dbeĂ€gĂŠĂ›aĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠäaĂŠefĂŒeÀÊ15ÊüÀÊÛdĂŠ Ă€dĂ€eĂŒÂ°ĂŠ NäÀÊ agaâĂ“4ĂŠ tĂŠ fĂ€tĂŒaĂŠ aaĂŠ edaĂŠ bet ĂŒeĂŠ aĂ€aĂŠ cĂŠ eeĂŒĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŒtdagt,ĂŠ ĂŒĂŒetĂŠ ÛÊ aÛÊ eĂŠ Ă€adĂŠ ĂžaĂŠ ĂŒĂ€Ăžc ° aĂ€dt e,ĂŠ däÀÊ 7gtf eĂŒĂŠ aÀÊ betĂŒĂ¤ĂŒĂŠdÀÞc ĂŠĂŠĂĽĂ€aĂŒaĂŠ,ĂŠgüÀÊĂŠfaetĂŠ ĂžaĂŠĂ›aĂ€dagtÀÕ°Ê SceeĂŠdäÀÊaĂ€ĂŒtĂŒfĂ€aĂŒĂ€Ă¤dadeĂŠaĂ› tĂŒĂŠ Ă›aĂ€adĂ€aĂŠ äÀÊ Ă•ĂŠ tĂŒĂŠ ĂŒeĂŠ e Ă€aĂŠ

fÀÊgätĂŒadeĂŠfaeÀÊedĂŠbaĂ€°Ê VĂĽgĂ€aĂŠ Ă•c aÀÊ ĂŒĂŠ tĂŒĂ€ad aĂŒeĂŠ cĂŠeĂŠĂŒĂ€bĂĽĂŒĂŠĂŒĂ•ffaÀÊÊÊÛägĂŠ7aĂ€aeĂŒĂŠ edĂŠ aĂ€aĂŠ cĂŠ eeĂŒtĂŠ beĂ€Ă¤ĂŒĂŒeteĂŠ ĂŠÕÀÊdĂŠĂŠĂŒĂŠcafĂŠĂŠTeÀÀatteĂŠcĂŠb edeĂŠĂŠtetĂŠ aeÀÊÛäĂ?ĂŒeĂŠfĂ€a°Ê ĂŠ eĂŒĂŠaÀÊÛaĂ€ĂŒĂŠbĂ€aĂŠaĂŒĂŒĂŠafĂŒĂŠdeĂŠäÀÊ beĂŒĂ¤ eĂŒdeĂŠfa ĂŒt ĂŒÂ°ĂŠVĂŠbÀÊÊÛüÀÊÀet ĂŒaĂ•Ă€ag,ĂŠ deĂŒĂŠ äÀÊ tĂĽĂŠ deĂŒĂŠ eĂŒeĂ€,ĂŠ t Ă€aĂŒĂŒaÀÊ

aĂ€a° SĂŠfĂ€ĂŒtĂ¤ĂŒĂŒeĂ€:ĂŠ ĂŠ VĂŠ adeĂŠ tĂ•ĂŠ eÀÊ aĂŠ dĂŠeÀÊ ĂŠ Ă›adĂŠ ÛÊ t Ă•eĂŠ gĂ€a°Ê SeĂŠ adadeĂŠ ÛÊ äÀ°Ê ºÀtĂŒĂĽ,ĂŠ Ă› eĂŠ dÀÊ aĂŒĂŒĂŠ Ă•aĂŠ gefĂ€aĂŠ deĂŒĂŠ äÀ°Ê eĂŒĂŠ ÛÀeĂŠ ĂŒ77eÂť,ĂŠ ĂŒĂ¤ ĂŒeÊÛÊfĂŒaĂŠaĂŠĂ›ĂŠĂŒgĂŠtĂŒegeĂŒ,ĂŠtägeÀÊ

aĂ€a°Ê adaĂŠtetĂŠfÀÀaĂŠaĂŒtatdeĂŠ7Ă•tĂŠ ĂŒĂ€adeĂŠĂ•ĂŒĂ€ĂžeÊäÀÊĂ•ĂŠbedeĂŠ7ĂĽĂŠ 1ä4ĂŠ Ă›adĂ€aĂŒeĂŒeÀ°Ê ĂŠVĂŠbĂ€adeĂŠaĂŒĂŒĂŠbĂžggaĂŠĂŠĂ•deÀÊÛ ĂŒeÀÊfÀÊaĂŒĂŒĂŠ Ă•aĂŠbĂŠäÀÊäÀÊÛÊÀÕtĂŒadeĂŠ cafĂŠdee,ĂŠeaÀÊ aĂ€a° VaĂ€dagtÀÕtdeeĂŠ eĂĽeÀÊ baĂ€ dt eĂŠ cĂŠ tetĂŠ ĂŒĂž7t aĂŠ ĂŒa ä ĂŒaÀ°Ê

aĂ€aĂŠ cĂŠ eeĂŒĂŠ äÀÊ gadaĂŠ Ă›eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ aĂŠfÀüeĂŠaĂŒĂŒĂŠĂ›a aĂŠĂ•77ĂŠbaĂ€aĂŠeĂŒeÀÊ fÀüĂŠäaĂ€etĂŠtĂŒĂ€adĂŠĂ›aĂ€eĂŠdag° ĂŠ eĂŒĂŠ äÀÊ Ă›eĂ€ geĂŠ eĂŠ aĂŒĂ•Ă€Ă•77e

TERRASSEN

VarI Glada GĂšsens fĂšre detta loka ler MalmĂšn i KĂšping Vilka ÂŻgare Carina Eklund och Kenneth Backman Hur Mat cafe LĂ‹ttare mĂ?l mat och ka kan nyttjas ÂŻven lokal fĂšr uthyr ning NĂ‹r Terrassen Ăšppnade redan i mĂ?n dags och Ă‹garparet har Ă‹gt fastigheten sedan i november žppettider 

Ă›eteĂŠaĂŒĂŒĂŠbĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ•ĂŒe°Ê eĂŒĂŠäÀÊäÀÊÕÊÛüÀaĂŠ tĂŒĂ€aĂŠdÀÊaĂŒĂŒĂŠfĂĽĂŠbĂŠtĂĽĂŠäÀ°ÊVĂŠaÀÊfĂ€ĂŒ faĂ€adeĂŠĂŒeĂŠĂ€ ĂŒgĂŒĂŠfaĂŒĂŒaĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠĂ›ÊägeÀÊdeĂŒĂŠ äÀ°Ê TeÀÀatte,ĂŠ deĂŠ ä ĂŒgaĂŠ Ă•ĂŒe7aĂŒteĂŠ 7üÊÓÓäÊ Ă›adĂ€aĂŒeĂŒeÀÊbeĂ›ĂŠĂŒĂŠcafĂŠĂ›eĂ€ taeĂŒetĂŠa°Ê ĂŠNäÀÊeeĂŒĂŠĂŒĂ›Ă¤ĂŒĂŒadeĂŠaĂ›ĂŠĂŒeÀÀatteĂŠ Ă›aÀÊ deĂŒĂŠ eĂŒĂŒĂŠ aĂŠ 7Ă€aĂŒĂŠ ĂŠ deĂŠ eaĂŠ ĂŒ de°ÊSĂĽĂŠdäÀfÀÊbeÛÊdeĂŒĂŠĂ•tĂŒĂŠdeĂŒĂŠaeĂŒ,ĂŠ t Ă€aĂŒĂŒaÀÊ aĂ€aĂŠtĂŠafĂŒĂŠdĂ€eĂŠaĂŒĂŒĂŠ tĂŒaĂ€ĂŒaĂŠegeĂŒĂŠtedaĂŠ15ĂĽĂ€tĂŠĂĽdeÀ°Ê

HurblirdetatthaboendeochfĂš retagiettSvĂ?rtattgĂ?hemfrĂ?n jobbet ĂŠĂŠa,ĂŠdeĂŒĂŠ aĂŠdeĂŒĂŠĂ›aĂ€a°ÊSeĂŠ eÀÊ aĂŠtä eĂ€ĂŒĂŠfĂ€beĂ€edaĂŠcĂŠ7aeĂ€aĂŠĂŠ gĂ€eĂŠĂ•ĂŒtĂŒĂ€Ă¤c gÊäĂŠ7ĂĽĂŠeĂŒĂŒĂŠĂ›agĂŒĂŠbb°Ê SaĂŒdgĂŒĂŠ ätĂŠdeĂŒĂŠĂ€gĂŒÂ° Mat CafĂ? hur kom ni fram till det vadharnifĂšrvisioner ĂŠa,ĂŠĂ›adĂŠaÀÊÛĂŠfÀÊÛteÀœÊ eĂŒĂŠĂ›ĂŠ bĂ€aÀÊ edĂŠ äÀÊ aĂŒĂŒĂŠ ÛÊ aÀÊ eĂŒĂŒĂŠ aĂŒcafÊ°Ê ĂŒĂŒĂŠ aĂŠcĂŠĂ¤ĂŒĂŒaĂ€eĂŠaĂŒÂ°ĂŠ ĂŠSeÊÛÊÛÊaĂŒĂŒĂŠdeĂŒĂŠt aĂŠbĂŠfaĂ¤Ă€ĂŒÂ°ĂŠ adĂŠaaĂŒĂŠaÀÊÛĂŠfĂĽĂŒĂŒĂŠĂ•77ĂŠfeĂŠftĂŒeÀÊ tĂŠ Ă›aĂ€ĂŒĂŠ gebadeĂŠ däÀÊ Ă›ĂŠ füÀÊ ĂŠ Ă•tĂŠĂŒĂŠeĂŠbaÀÀa°Ê eĂŒĂŠ aĂŠĂ•ĂŠĂ›aĂ€aĂŠĂŠ ĂŒeĂŠbbgĂŒĂŠäÀÊaĂŠt aĂŠta77aĂŠaĂ›,ĂŠtĂŒ ĂŒaĂŠcĂŠ aĂŠdĂĽĂŠbaĂ€eĂŠĂŒeĂŠaĂ€ĂŠĂŒĂĽadĂŠ aĂŒĂŒĂŠtĂŒĂŒaĂŠtĂŒ,ĂŠeÀÊ aĂ€a°ÊÊ eeĂŒĂŠ cĂŠ aĂ€aĂŠ t ÀÛeÀÊ Ă•deÀÊ 7ĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠaÊäÀÊeĂŠ aĂŠ7äÀa°Ê ĂŠägeĂŒ,ĂŠdeĂŒĂŠäÀÊäÀÊäÀaĂŠĂŒĂŠceĂŒĂ€Ă•°Ê ĂŠ äÀÊ äÀg°Ê Ăžc eĂŒĂŠ f ĂŠ tĂŠ äÀÊ fÀät adeĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ•ĂŒeĂŠcĂŠgüÀÊäÀÊ7ĂĽĂŠa °Ê eĂŠtĂ¤ĂŒĂŒeÀÊtgĂŠäÀÊeĂ€eĂŠ7ĂĽĂŠbÀÞggaĂŠ ĂŒ°Ê aĂŠ ĂĽdeĂ€tgÀÕ77eÀÊ gaÀÊ a ,ĂŠtägeÀÊ aĂ€a°Ê
mĂšnsstrand Ă€a ĂŒdaĂŠ ÂŤaeÀÊ aĂŒĂŒĂŠ t aĂŠ ĂŒtĂŒĂĽdĂŠ fÀÊ ĂŠ a Ă€Ă¤ĂŒĂŒgeĂŒeÀÊ ĂŠt°Ê NĂ•ĂŠ aĂŠ gätĂŒeĂŠĂ¤ĂŒaĂŠgĂŒĂŒĂŠĂŠ aĂŠcÊäÛeĂŠtÂŤtaĂŠĂ¤ĂŒĂŒ ĂŒaĂ€eĂŠ aĂŒĂ€Ă¤ĂŒĂŒeÀ°Ê ĂŠ t aÀÊ eÀÊ Ă•dĂŠ &ĂŠ ac aĂŠ äÛeĂŠ ĂŒĂ›eĂ€ aĂŠ egeĂŠ ĂŒaet ĂŠgatt°Ê ĂŠagĂŠaÀÊäÛeĂŠÂŤaeÀʍüÊaĂŒĂŒĂŠ Ă€aĂŠĂŒeĂŠ eÀÊätta ĂŠ aĂŒÂ°ĂŠS ĂŠbĂ•aÀÊcĂŠ tĂĽdaĂŒ,ĂŠaĂ›taÀÊ aĂ€a°Ê KommernidelaavsĂ?attgĂ‹sterna intespringerinmedkaffekoppeni vardagsrummet Ê­t Ă€aĂŒĂŒÂŽĂŠVĂŠĂŠĂ?aÀÊՍÊĂĽgĂŒĂŠÂŤĂ€Ă› tĂ€t ĂŒĂŠfĂ€tĂŒ,ĂŠtägeÀÊeeĂŒ°Ê HurlĂ‹ngehĂšllnikollpĂ?dettainn andetstodtillfĂšrsĂ‹ljning ĂŠNäÀÊdeĂŒĂŠĂ›aĂ€ĂŠĂŒaĂŠ ĂŠfĂ€täg°Ê ĂĽĂŠ faĂŒteĂ€adeÊÛÊbaĂ€a°ÊSeĂŠĂ›aĂ€ĂŒĂŠĂ›ĂŠ eÀÊcĂŠ eÀÊaĂ›aĂ€gaĂŠÊÛüÀaĂŠĂŒa aÀ°ÊVĂŠaÀÊgĂĽĂŒĂŒĂŠ ge ĂŠĂŒeĂŠ aĂŠ ceÂŤĂŒĂŠaÊÛÊ ĂŠ fĂ€a ĂŠĂŒĂŠdeĂŒĂŠĂŠäÀ,ĂŠaĂ›tĂ•ĂŒaÀÊ aĂ€a°Ê

CARL JUBORG

carl@magazinse

Historisk �terblick "Restaurangenbygg desav brÚderna IvarochIvan Nor�n den dÚptestill Restaurang MalmÚn "Efterentid drogsigIvan urmenIvar drevrestau IvarNor�n rangenvidare tillsammansmedsin familjsamtidigtsomhan arbetadesomyrkess kare "togIvansson ErikÚververksamheten ochdrevliksomsinfar restaurangenparallellt medskandet "IbÚrjanav talet utvidgadeErikverksam hetentillandratiderËn sommaren medbland annatjulbord hÚgtids dagarochbrÚllop " byggdesres taurangenutochrymde efterdettadubbelts� m�ngamatgËster "Fr�n�rsskiftet fÚrdeEriksbarnPer LarsochBritttraditio nenvidaregenomatt medsinafamiljerta ÚververksamhetenVid dennatidhadeËven bussbolagenhittathit ochfÚrladeundersina utykterfrukosteller lunchtillrestaurangen p�MalmÚn "s�ldefamiljen Nor�nrestaurangenDe nyaËgarnadrevrestau rangenframtill "ÚvertogPatrik St�hlmalmochIng varFilusLundberg restaurangenSamtidigt dÚptesdenomtillRes taurangGladaGÚsen "inovembersËljer PatrikSt�hlmalmoch IngvarLundbergrestau rangentillCarinaEklund ochKennethBackman "Maj Úppnar caf�verksamhetTer rasseniGladaGÚsens fdlokaler K¯LLAglada gosennu

 

 

   

DyensvägArbogaTfn

    

Bhonus maj kl

KlEntrÊVälkommen

ArbogaFolketsParkParkhallen wwwarbogafolketsparkse


EKONOMISommar lika med lĂ?netid Handelsbankenssommartips Solen har sin inverkan som bekant VĂ‹rmen Ăškar lusten till inkĂšp och nya satsningarpĂ?hemmetVĂ‹d ret tillĂ?ter nytt altanbygge ochtorrasfaltlockartillett inkĂšpavbil FĂšrattintetalaom det bĂšljandeblĂ?ochennybĂ?t SommartidinnebĂ‹rĂ‹ven en hektisk period fĂšr ban kerna Magazin sĂ?g Ăšver hur bankkunderna agerar och vadsomĂ‹rviktigtatttĂ‹nka pĂ?infĂšrnyainkĂšptillsom maren Sparbanken VĂ‹stra MĂ‹lardalen och Handels bankenhjĂ‹lptetill PeĂŒeÀÊ äa ,ĂŠ ba d Ă€eĂŒĂ€,ĂŠa detba e ĂŠbe Ă€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊĂŠÕÀÊgĂĽ ge ĂŠteĂ€ĂŠĂ•ĂŒĂŠ ea ĂŠba ĂŠcĂŠĂ• dĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠgäeÀÊĂĽ eĂŒaga de°Ê ,ĂŠ

HUR MYCKET PENGAR HAR DU ATT RÂ…RA DIG MED I MÂ NADEN/ VECKAN?

bĂĽĂŒĂŠcĂŠtaÀÕtÊäÀÊÛa gĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ fĂŠ ĂĽ aÀÊ ÂŤe gaÀÊ ĂŒ° ĂŠ Re ĂŒĂŠ aä ĂŒĂŠ tĂĽĂŠ taĂŠ deĂŒĂŠ teĂŠ e ĂŠ tedĂ›a gĂŠ Ă€e dĂŒÂŤĂ€Ă› g°Ê eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠ tĂ• e ĂŒĂ€edĂŒage ĂŠ tĂŠ tĂŒĂžĂ€ĂŠ deĂŒÂ°ĂŠ ĂŠ Se ĂŠ tĂŠ deĂŒĂŠ aĂŠ aĂŒeĂ€ aĂŒÛÊ Ă•tĂŒĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ gä eÀÊ bĂŠ cĂŠ fĂ€ĂŒdtgĂ€eeÀ°Ê VaĂŠ a detba e ĂŠ cĂŠ a detba e ĂŠ a t,ĂŠ Ă•ĂŠ aÀÊ Ă•ĂŠ deĂŠ a dĂ€aĂŠ ba eĂ€ aĂŠ ada ĂŒ,ĂŠaĂŒĂŒĂŠa ĂŠĂ›aĂŠba e ĂŠ a ĂŠ äÂŤaĂŠ ĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ a teĂ€aĂŠtĂĽda aĂŠäÀÊtaeÀ°Ê SäĂ›aĂŠ beĂŒeĂŒ,ĂŠ aĂŒtüÆÊ b e ,ĂŠ bĂĽĂŒe ĂŠ eeÀÊ Ă•tĂ›ag e ĂŠ äÀÊtäeĂ€eĂŒe °Ê eĂŒĂŠ ebäÀÊ aĂŒĂŒĂŠdÕÊägeÀÊde ĂŠe ĂŠaĂŒĂŒĂŠĂ›ĂŠ aÀÊ ĂĽĂŒaga deĂ€Ă¤ĂŒĂŒĂŠ ÂŤĂĽĂŠ de °Ê OĂŠ ĂŒeĂŠdĂ•ĂŠtĂŒeÀÊdeĂŒĂŠaÀÊ Ă›ĂŠĂ€Ă¤ĂŒĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠĂŒaĂŠĂŒbaaĂŠdeĂŒÂ°

PeterAndersson ĂŠagĂŠfüÀÊääÊĂ€ ÀÊĂŠĂĽ ade ,ĂŠdeĂŒĂŠ äÀÊbaĂ€ bdĂ€ag

OĂŠ ÛÊ ÂŤĂ€aĂŒaÀÊ tĂĽĂŠ bĂŠ ĂŠ

a ĂŠdeĂŠgĂĽĂŠĂŒĂŠtĂĽĂŠäÀÊtĂŠe ĂŠ ba : "ĂŠ eĂŠ cĂŠ t abbĂŠ a dägg g "ĂŠ Ă•ĂŠ a ĂŠ ÛäaĂŠ Ă› eĂŒĂŠ bäÀ eĂŠdĂ•ĂŠĂ› "ĂŠ Ă•ĂŠ ageĂ€aÀÊ t ĂŠ ĂŒa ĂŒ Ă• dĂŠ ĂŒĂŠ bfĂ€täa Ă€e ĂŠ ĂŠbegäÀÊgäÀ aĂŠeĂŒĂŒĂŠĂĽ e fĂŒeĂŠfÀü ĂŠba e ° "ĂŠ Ă•ĂŠ a ĂŠ a teĂ€aĂŠ 7ĂŠ ea ĂŠ7ÀÛaĂŒ7eĂ€t eĂ€ "ĂŠU77ĂŠĂŒĂŠ84ĂŠĂĽ adeĂ€tĂŠ a Ă€ĂŒeĂ€ gÊ­ÇÊüÀŽ "ĂŠ ÓäÊ 7Ă€ ce ĂŒĂŠ aÛÊ be tĂŠ 7Ă€tĂŠ t aĂŠ eĂ€äggatĂŠ ĂŒa ĂŒĂŠ ­eÛ°Ê bĂžĂŒetbĂŠ Àä atĂŠ t ĂŠ

ĂŒa ĂŒ taĂŒtÂŽ "ĂŠ gaĂŠ Ă€aÛÊ7ĂĽĂŠeĂ?ĂŒĂ€aĂŠtä

eĂ€eĂŒeĂ€ "ĂŠ SedĂ›a gĂŠ Ă€edĂŒ7ÀÛ g

Ă• dĂŠ Ă›aĂŠ deĂŠ eeÀÊ ba tĂžtĂŒeeĂŒÂ° ĂŠ SägĂŠ aĂŒĂŒĂŠ dĂ•ĂŠ aÀÊ gĂ€ĂŒĂŠ aĂ€ĂŒĂŠ edĂŠ ba e ĂŠ aĂŒĂŒĂŠ dĂ•ĂŠ ÛÊ ĂĽ aĂŠ 15äÊ äääÊ Ă€ À°Ê äggeÀÊ ĂŠ ÓäÊ äääÊ Ă€ ÀÊ tĂŠ dĂ•ĂŠ ĂĽtĂŒeĂŠ gĂ€aĂŠ e gĂŒĂŠ age °Ê ĂĽĂŠa ĂŠdĂ•ĂŠgĂĽĂŠĂŒĂŠĂ› e ĂŠ ba daĂ€eĂŠ tĂŠ etĂŒĂŠ cĂŠ ÂŤĂ€ettaĂŠ ÂŤĂ€teĂŒĂŠ ĂŠ tĂŒĂ¤ eĂŒĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ Ă•ĂŒe ĂŠ ĂŒĂŠ a daĂ€e ° Har du nĂ?gra Ăšvriga tips gĂ‹llande somma renfĂšrbankkunden ĂŠSeĂŠĂ›eÀÊd aĂŠbeĂŒaĂ€ĂŒÂ°ĂŠ VeĂŒĂŠĂ€ĂŒĂŠtaĂŠdĂ•ĂŠa Ûä daĂŠ äÀÊ dĂ•ĂŠ taĂŠ ĂĽaĂŠ ĂŠ ÛägĂŠ ĂĽ g tĂŒa t°Ê VĂŠ aÀÊ Ă•ĂŠ ba dĂŠ a aĂŒĂŠ eĂŒĂŒĂŠ Ă€ĂŒĂŠ däÀÊ aaĂŠ ÂŤĂŠ taatĂŠ ÂŤĂĽĂŠ e ĂŠ ĂĽ adtfaĂŒĂ•Ă€a°

ĂŠ ettĂŠe gĂŒĂŠäa ĂŠ äÀÊ aĂŒĂŒĂŠ ageĂ€aĂŠ tĂŠ ĂŒa ĂŒ

CARL JUBORG

ErikNilsson ÊagÊfüÀÊ5äÊÀ ÀÊÊÛeca ÊaÛÊ aÊ fÀädÀaÀ

carl@magazinse

OliverMankelius Ê aÊfÀädÀaÀÊgeÀÊgÊÓäÊÀ ÀÊ ÊÛeca


EKONOMI 

 

SparbankenVĂ‹stra MĂ‹lardalen BesĂškwwwspawnse fĂšrinformationsomrĂšr bankkundenisommar tider Storagatan KĂšping Nygatan Arboga Drottninggatan KungsĂšr

    

 

Nordea BesĂškwwwnordease fĂšrinformationsomrĂšr bankkundenisommar tider HĂškartorget KĂšping Nygatan ArbogaHandelsbanken BesĂškwwwhandels bankensefĂšrinforma tionsomrĂšrbankkun denisommartider Storagatan KĂšping Nygatan Arboga Drottninggatan KungsĂšr

        

AzheenGufor 

ĂŠVaĂ€ eĂŠĂ›ecaĂŠfüÀÊ agĂŠĂˆĂ¤ĂŠĂ€ ÀÊaÛÊ aĂŠfÀädĂ€aĂ€ ĂŠ

LukasPetersson 

ÊagÊfüÀÊÓäÊÀ ÀÊÊÛeca

RalphPihlqvist privatmarknadschef SparbankenVĂ‹s traMĂ‹lardalenserĂ‹venhanentrendnĂ‹rdetgĂ‹llersom marenochlĂ?netider ĂŠVĂŠaÀÊĂžc

eĂŒĂŠ Ă• deÀÊ cĂŠ äÀÊ edĂŠ ÂŤĂĽĂŠ aaĂŠ ÂŤa ĂŠ cĂŠ ĂŠ a teĂ€aÀ°Ê

eĂŒĂŠ agĂŠ a ĂŠ tägaĂŠ tĂŒĂ€tĂŒaĂŠ dee ĂŠ Ă•tĂŒĂŠ Ă•ĂŠ äÀÊ btĂŒadtĂŠ

a teĂ€eĂ€ gĂŠ Ă›aĂŠ ލÀdĂ• ĂŒ ,ĂŠ bĂžg g aĂŒ ĂŠ cĂŠĂ•ĂŒbĂžgg aĂŒ °Ê ĂĽdeĂŠ Ă›ÀÊ cĂŠ fĂ€ĂŒdtĂ•tĂŠ äÀÊ Ă›a

gĂŒĂŠ ĂŠ dettaĂŠ ĂŒdeÀ°Ê ĂĽ ĂŠ ÂŤĂĽĂŠ Ă•tĂ›ag ĂŠ aÀÊ Ă•ĂŠ ctĂĽĂŠ Ă•ĂŠ aĂŒĂ•Ă€gĂŒĂ›t° tĂŠ PqĂ›tĂŒĂŠ edĂŠ Ă• deÀÊ cĂŠ edaĂ€beĂŒaĂ€eĂŠ ĂŒaatĂŠ deĂŒĂŠĂžceĂŒĂŠĂŠĂŒĂ€ĂžggeĂŒtĂĽ eĂŒĂŠtĂŠdeĂŠeĂ€b Ă•deÀ° ĂŠĂ•tĂŒĂŠ äÀÊdeĂŒĂŠgäeÀÊbtĂŒadtĂŠ a teĂ€ ge ĂŠĂŠ tĂŠeĂŒĂŒĂŠ ĂŒa°ÊOĂŠ agĂŠÂŤeÀÊeĂŒĂŒĂŠĂ•tĂŠcĂŠĂĽ aÀÊga taĂŠĂžceĂŒĂŠĂ›ĂŠ agĂŠĂ›eĂŒaĂŠaĂŒĂŒĂŠ ĂŠĂĽ adttĂŒ adĂŠ ĂŒeĂŠĂ›eĂ€tĂŒgeÀÊe ĂŠĂ›ttĂŠ Ûü°Ê ĂĽĂŠfüÀÊa ĂŠeĂŒĂŒĂŠĂŒaĂŠĂŠdeĂŒĂŠäÀÊĂĽ eĂŒÂ°ĂŠSägĂŠaĂŒĂŒĂŠdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂˆĂŠ ÂŤĂ€ce ĂŒÂ°ĂŠ ĂĽĂŠa ÊÀä ĂŒa ĂŠgĂĽĂŠĂ›aĂ€ĂŒĂŠde ÊÛÊÊdeĂŒĂŠäÀÊĂĽ eĂŒĂŠ e ĂŠadĂ€gĂŠĂ›eĂ€ĂŠĂˆĂŠÂŤĂ€ce ĂŒÂ°ĂŠ äÀeĂŒĂŠtĂ•eÊÛÊfĂĽĂŠĂ›a deĂŠ Àä ĂŒeägeĂŠf eÀÊdeĂŒĂŠbaĂ€aĂŠed° VarfĂšr tĂ‹nker kunden lĂ?n nĂ‹r det bĂšrjar bli lite varmtute ĂŠ a ĂŠ ä eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ a ĂŠ bÀÊ tÂŤĂ€eĂ€ad°Ê Se ĂŠ catĂŠ a ĂŠaÛÊaĂŒĂŒĂŠbĂžggaĂŠĂ•ĂŒÂ°ĂŠV ĂŒeĂ€ ÊäÀÊĂĽ gĂŠcĂŠ Ă•ĂŠĂŠ tĂŠ

geĂŒeÀÊaĂŒĂŒĂŠĂ›tĂŒatĂŠĂ•ĂŒe,ĂŠbĂžggaĂŠe ĂŠaĂŒa ĂŠeeÀÊbĂžggaĂŠĂ•ĂŒĂŠeĂŒĂŠ e eĂŒÂ°ĂŠ Ă•ĂŠbÀÊgadĂŠcĂŠĂĽĂ€tĂŒde ĂŠtĂŒĂžĂ€Â° ĂŠ Se ĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ tĂ•ĂŒ ,ĂŠ Ă•tĂ›ag ,ĂŠ bĂĽĂŒĂŠ ĂŠ a ĂŠ ÛÊ Ă•ĂŒÂ°ĂŠ ĂĽĂŒ ĂŒĂ€etteĂŒĂŠ tĂŠ ÛüÀaĂŠ Ă• deÀÊ aÀÊ aĂŒ,ĂŠ deĂŒĂŠ aÀÊ Ă›ĂŠ äÀĂŒÂ°

BUTIKENBYTERUTSEENDESparbankens sommartips

SEB Ban ken BesĂšk www sebsefĂšrinformation somrĂšrbankkundeni sommartider Storagatan KĂšping Nygatan Arboga Drottninggatan

     

 

 

  

  trä r  ĂĽr Ăś wwwrts
En jĂ‹rnkvinna till bankchef HALLSTAHAMMAR.TilltonernaavfavoritbandetTheRefreshmentsMissYou MissBe lindalĂŠmnarjagochbankchefendetsagoliktvackraBrukshotelletintillSkantzsjĂšn HonbeskrivssomenjĂŠrnkvinnamedpondus auktoritetochrejĂŠltmedskinnpĂŒnĂŠsan HurkommermanhenneinpĂŒlivet? MagazinckminutermedNordeakontorensnyachefBarbroLindberg AttstartauppiArbogablirenormtspĂŠnnandeEttavdemestroligauppdragjagĂŒtagitmig nĂŒgonsin lerBarbro

eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠeĂŠbĂĽtgĂŠdagĂŠcĂŠb ĂŠfĂ€aĂŠĂŒĂŠĂ•ceĂŠ7ĂĽĂŠ ÀÕt ĂŒeeĂŒĂŠ ĂŠ atĂŒaaaÀÊ äÀÊ ĂĽg°Ê ĂŒeĂŠtegĂŒĂŠĂŒĂžceÀÊagĂŠ ĂŠeĂŠĂŒĂŒĂŠ ĂŒeÀÛĂ•ffeÀÊfÀÊdageÊäÀÊgadĂŠĂŠ ĂĽgeĂŠĂŒĂ€ĂŒtĂŠÀÕĂ?°Ê ĂŠ äÀÊ fĂŒatĂŒĂŠ deĂŒ,ĂŠ aĂ€bÀÊ ĂŠ tĂŠ ĂŠ bĂ€aĂŠ aÛÊ a7ÀÊ beÛÊ ÞÊ ĂŒĂ€tcefĂŠ fÀÊ NĂ€deatĂŠ ba ĂŒÀÊ ĂŠ 7g,ĂŠ Ă€bgaĂŠ cĂŠ atĂŒaaaÀ° ĂŒĂ€eĂŒĂŠ ĂŠ Ă€bgaĂŠ tüÀÊ Ă•77ĂŠ 7Ă€ĂŒaĂ€aĂŠ fĂ€tĂŒĂŠ ĂŠ tĂ•ĂŒeĂŒĂŠ aÛÊ ĂŒ beÀ°Ê HurblirdetattbasaĂšvertre banker ĂŠ eĂŒĂŠ äÀÊ t7äade°Ê aĂŠ fĂ€teÀÊ deaĂŠ 7ĂĽĂŠ tgĂŠ tĂĽĂŠ gĂĽĂŒĂŒĂŠ deĂŒĂŠ güÀ°Ê SeĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ Ă›ĂŒgĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ aĂŠ deegeĂ€aÀÊcĂŠfüÀÊfĂ€ĂŒĂ€edeĂŠfÀÊ taĂŠedaĂ€beĂŒaĂ€e°Ê Hurserdinyrkesbakgrund ut ĂŠagĂŠaÀÊbbaĂŒĂŠĂŠbaĂŠeaĂŠ ĂŒĂŒĂŠÛ°ÊVaÀÊĂŠĂ›etĂŒaĂŠcĂŠageĂ€ tĂŒaĂŠaĂŠdettaĂŠĂ•77dĂ€ag°Ê eĂŒĂŠĂ›aÀÊ däÀfÀüĂŠagĂŠĂŠÕ°Ê äÀÊÛaÀÊagĂŠ 7ÀÛaĂŒĂŠ aĂ€adtcefĂŠ ĂŠ ĂŒĂ›ĂĽĂŠ cĂŠ eĂŒĂŒĂŠ aĂ›ĂŒĂŠ üÀ°Ê SeĂŠ cĂŠ agĂŠ ctĂĽĂŠ Ă›aaĂŠ edĂŠ aĂŒĂŒĂŠ aĂŠ eĂ€aĂŠ ĂŒÀ°Ê

eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂŒeĂŠĂĽgĂŒĂŠeaĂŠdeĂŠ ĂŒĂ€eĂŠeeÀ°°° ĂŠ aĂŠ füÀÊ teĂŠ ĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ aĂŠ äÀÊ Ă›ttaĂŠdagaÀÊ7ĂĽĂŠĂ›ttaĂŠĂŒÀ°Ê eĂŒĂŠ gäeÀÊ aĂŒĂŒĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ eĂ?beĂŠ cĂŠ deaĂŠ Ă•77ĂŠdeĂŒÂ°ĂŠ ĂŠ agĂŠ äÀÊ Ă•77ÛÕĂ?eĂŠ ĂŠ SĂ•Ă€a aaÀÊ cĂŠ äÀÊ Ă›aÀÊ ĂŠ deĂŠ äÀÊ ÂşbÀÕtĂ€e°ÊÀÊdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ•ĂŠtĂĽ,ĂŠ ĂŒĂ€Ă›tĂŠdĂ•ĂŠedĂŠeĂŠaĂ€beĂŒtgĂ›aĂ€eĂŠcĂŠ äeÀÊaĂŒĂŒĂŠdĂ•ĂŠaÀÊgeĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠ Ă•ĂŒĂ›ecat,ĂŠdüÊäÀÊdeĂŒĂŠgeĂŠdĂŠĂŠaĂŒĂŒĂŠ ĂžĂŒĂŒa,ĂŠfÀÊdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ•ĂŠdeĂŒĂŠtĂŠdeĂŒĂŠ adaÀÊ °Ê ĂŒĂŒĂŠ Ă•ĂŒĂ›ecatĂŠ cĂŠ bĂŠbĂ¤ĂŒĂŒĂ€e°Ê ĂŠagĂŠĂ•ĂŒbdadeĂŠgĂŠĂŠe ĂŠ 7ĂĽĂŠ aĂŒĂ˘ĂœtaĂŠ gĂža teĂŒĂŠ ĂŠ atĂŒaaaĂ€,ĂŠ teĂŠ aÀÊ agĂŠ eĂŠ Ă€adĂŠ ĂŒeĂ€aĂŠ Ă•ĂŒbdgaÀÊ ĂŠbaeĂŠ ĂŠtÊäÀÊeÀÊĂ€ ĂŒaĂŒĂŠ7ĂĽĂŠedaĂ€ta7eĂŒÂ°ĂŠ

det hĂ‹r med ekonomi var duduktigpĂ?matematikun derskolĂ?ren ĂŠa,ĂŠdeĂŒĂŠĂ›aÀÊag°Ê eĂŒĂŠĂ›aÀÊĂŒeĂŠ deĂŒĂŠ tĂŠ gĂ€deĂŠ aĂŒĂŒĂŠ agĂŠ fatĂŒadeĂŠ fÀÊ deĂŒĂŠ äÀ°Ê agĂŠ adeĂŠ ĂŒeĂŠ fĂ•ĂŒĂŠ 7ĂĽĂŠaaĂŠ7Ă€ÛÊeĂŠbĂ€aĂŠ7ägĂŠaĂŒĂŠ tĂŠfĂŒatĂŒÂ°ĂŠ

NĂ‹rckduuppĂšgonenfĂšr

Kort hur ser dina arbets

Hur var det att vara tonĂ?r ing pĂ? talet i Suraham mar vadgjordeman ĂŠ eĂŒĂŠĂ›aÀÊbĂ€a°Êa,ĂŠĂ›adĂŠgĂ€deĂŠ aœÊVĂŠadeĂŠeĂŠĂ•gdtgĂĽĂ€dĂŠ däÀÊÛĂŠägdeĂŠgataĂŠfĂŒa°Ê äÀÊ taadetĂŠaaĂŠfĂŒatĂŒ,ĂŠdeĂŒĂŠĂ›aÀÊdäÀÊ aĂŠĂ›aÀ°ÊSĂŠ1ĂŽ 14 ĂĽĂ€g°Ê OK vad gjorde du mer i SurasomungtjejnĂ‹rdu interĂ‹knadematematik ĂŠ ­tĂ€aĂŒĂŒÂŽĂŠ a,ĂŠ agĂŠ adeĂŠ geĂŒĂŠ Ă€ĂŒgĂŒĂŠfĂ€ĂŒdtĂŒĂ€etteĂŠtĂĽĂŠdĂ¤Ă€ĂŠĂ•ĂŒaĂŠ deĂŒĂŠ Ă›aÀÊ etĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ agĂŠ Ă•gctĂŠ edĂŠ7taÀ°ÊdĂ€gĂŠfĂŒbĂŠe eÀÊĂĽgĂŒĂŠtĂĽĂŒÂ°ĂŠetĂŒĂŠĂ›Ă¤eÀÊcĂŠ Ă•gdtgĂĽĂ€deÊ­tĂ€aĂŒĂŒÂŽÂ°ĂŠ VilketvardittfĂšrstajobb ĂŠagĂŠbbadeĂŠĂŠteÀÊcĂŠaf fäÀeÀÊ7aĂ€aeĂŒĂŠedĂŠta°ÊeĂŠ ĂŠ fĂ€tĂŒaĂŠ Ă€ĂŒgaĂŠ atĂŒĂ¤gĂŠ cĂŠ agĂŠ 7ĂĽĂŠ U77adtbae,ĂŠ tĂŠdeĂŒĂŠeĂŒĂŒeĂŠdĂĽ,ĂŠdĂ€eĂŒĂŠefĂŒeÀÊagĂŠ adeĂŠgĂĽĂŒĂŒĂŠĂ•ĂŒĂŠgĂžateĂŒĂŠtĂŠ1 ĂĽĂ€g°Ê ĂŠ SĂŠ attĂ€taĂŠ cĂŠ agĂŠ bĂ€a°Ê eĂŒĂŠ Ă›aÀÊ t7äade°Ê R gĂŒĂŠ cĂŠ faĂŒatĂŒtĂŒĂŠ bĂ€aĂŠ aĂ€beĂŒt aĂ€aĂŒeÀÊdäÀ° ĂŠ eĂŒĂŠ ädetĂŠ Ă€edaĂŠ dĂĽĂŠ tĂŠ agĂŠ adeĂŠ ĂŒĂŠ Ă€Ă¤ĂŒĂŒ,ĂŠ teĂŠ aÀÊ deĂŒĂŠĂ›aĂ€ĂŒĂŠfÀädĂ€gaÀÊeaĂŠĂŒde°Ê SeĂŠtĂĽĂŠaĂ€ĂŒ,ĂŠaÀÊdeĂŒĂŠĂ›aĂ€ĂŒĂŠaĂŠ ĂŒĂ•Ă€eÀÊ7ĂĽĂŠĂ€etatĂŠgĂĽgĂŠfĂ€aĂŠĂŒĂŠdeĂŒĂŠ äÀÊÕ77dĂ€ageĂŒÂ°ĂŠ ĂŠ agĂŠ aÀÊ Ă•ĂŠ bĂžĂŒĂŒĂŠ eĂŠ eĂŠ deĂŠ Ă€eÀÊÕdeÀÊüÀetĂŠ77,ĂŠafĂŒĂŠ aĂŠaĂ€beĂŒtgĂ›aĂ€eĂŠcĂŠ7ĂĽĂŠtĂĽĂŠtĂ¤ĂŒĂŒĂŠĂ•ĂŒ Ă›ecaĂŒt°ÊagĂŠaÀÊaĂŒdĂŠfĂĽĂŒĂŒĂŠgĂ€aĂŠ deĂŒĂŠaĂŠaĂŒdĂŠaÀÊÛeaĂŒÂ°ĂŠ ĂŠĂžceĂŒĂŠaÀÊÛaĂ€ĂŒĂŠĂ•77ĂŠĂŒĂŠeĂŠ täÛÊfĂ€aĂŠĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠagĂŠÕÊäÀÊ ĂŒĂ€tcefĂŠ ĂŠ Ă€bga,ĂŠ 7gĂŠ cĂŠ atĂŒaaaÀ°Ê

uppgifter ut som kontors chef ĂŠ ĂžceĂŒĂŠ adaÀÊ ĂŠ aĂŒĂŒĂŠ cacaĂŠcĂŠtĂŒĂŒĂŒaĂŠedaĂ€beĂŒaĂ€a°Ê

eĂŒĂŠĂ›ĂŒgatĂŒeÊäÀÊaĂŒĂŒĂŠaĂŠÂşteÀÊ edaĂ€beĂŒaĂ€a,ĂŠ geÀÊ tĂŒĂ€Ă•ĂŒÛÊ Ă€ĂŒ°Ê SeĂŠ aÀÊ agĂŠ Ă€egebĂ•daĂŠ edaĂ€beĂŒaĂ€taĂŒa°Ê ĂŠVttĂŒĂŠdeĂŒĂŠädeÀÊaĂŒĂŒĂŠagĂŠĂŒaÀÊ eĂŠfatĂŒgeĂŒtaffäÀÊĂŠeĂŠedaĂ€ beĂŒaĂ€eĂŠtaĂŠÊÛägĂŠ7ĂĽĂŠĂĽgĂŒĂŠeĂŠ fĂŒatĂŒĂŠ tĂĽĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ tĂŒĂŒĂŒgĂŠ cĂŠ cacgĂŠagÊägaÀÊgĂŠĂĽĂŒÂ°ĂŠ Hur trivs du i den hĂ‹r coachanderollen ĂŠ eĂŠ äÀÊ Ă¤ĂŒĂŒeĂ•°Ê eĂŒĂŠ gaÀÊ agĂŠ Ă›eĂ€ge°Ê Ă•tĂŒĂŠ deĂŒĂŠ äÀÊ aĂŒĂŒĂŠ aĂŠcacaÀÊedaĂ€beĂŒaĂ€eĂŠcĂŠ teÀÊaĂŒĂŒĂŠaĂŠeeÀÊÊÛäĂ?eÀÊedĂŠ Ă•77gfĂŒe°Ê eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠtĂ›ĂĽĂ€ĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠĂ•ĂŒfĂ€aĂŠ eĂŠ äÛeĂŠ ĂžceĂŒĂŠ t7Ă€eĂ€ade°Ê

eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠctĂĽĂŠeĂŒĂŒĂŠäÀade°ÊĂ•ĂŠeÀÊ aĂŠ ĂĽeÀÊ 7ü°Ê Ă•ĂŠ eÀÊ äÀÊ aĂŠ tg°Ê SedaĂŠ adaÀÊ deĂŒĂŠ ĂžceĂŒĂŠ ĂŠegeĂŒĂŠĂŒĂ€ette° PersonligendĂ? harduall tidvaritdensomgerfolken klapp pĂ? axeln och stĂšttar dinanĂ‹raochkĂ‹ra ĂŠagÊäÀÊgĂŠĂ•77äÀtaĂŠ7ĂĽĂŠ Ă›adĂŠ tĂŠ ädeÀÊ cĂŠ teÀ°Ê agĂŠ ĂŒaaÀÊĂŠäÀÊĂĽgĂŠgÀÊĂĽĂŒĂŠbĂ€aĂŠ cÊäÛeĂŠĂŒtaĂŒte°ÊĂ•tĂŒĂŠäÀe ĂŒeĂŠĂŒĂŠedaĂ€beĂŒaĂ€eĂŠĂŠĂŒĂŒĂŠbb,ĂŠ deĂŒĂŠ äÀÊ dĂ€eĂŒaĂŠ cacadeĂŒĂŠ gÀÊ aĂŒĂŒĂŠĂ¤Ă›eĂŠagĂŠĂ•ĂŒĂ›ecat°Ê eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ•ĂŠ äÀÊdeĂŒĂŠĂŒatĂŠeĂŒĂŠĂ›Ă¤Ê­tĂ€aĂŒĂŒÂŽÂ°Â°Â° ĂŠ agĂŠ äÀÊ deĂŠ tĂŠ fĂŒaĂŠ aÀÊ dĂ€Ă›ĂŒĂŠ geĂŠ taeĂ€,ĂŠ Ă€daĂŒĂŠ taeÀ°Ê ĂĽdeĂŠ ĂŠ ÞÀeĂŒĂŠ cĂŠ 7ÀÛaĂŒĂŠ ĂŒtaatĂŠ edĂŠ aĂŠ ÛäeÀ°Ê

eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠaĂŒdĂŠĂĽgĂŠtĂŠÂşdĂ€aÀÊ ĂŠ ĂŒĂ€ĂĽdaĂ€a,ĂŠ deĂŒĂŠ bÀÕaÀÊ Ă›aĂ€aĂŠ agĂŠ ­tĂ€aĂŒĂŒÂŽÂ°Â°Â° ĂŠ agĂŠ aÀÊ ĂŒĂ›ĂĽĂŠ dĂŒĂŒĂ€aĂ€,ĂŠ cĂŠ äÀÊ deĂŠ ĂŠ beÛÊ ĂŒeĂŠ tĂŒÀÀe,ĂŠ 5 ÇÊ ĂĽĂ€tĂŠ ĂĽdeĂ€,ĂŠĂŠbĂ€adeĂŠagĂŠĂ•ĂŒbdaĂŠgĂŠ ĂŒeĂŠ eÀ°Ê ĂĽĂŠ ädeĂŠ agĂŠ aĂŒĂŒĂŠ agĂŠ Ă›eĂŠ gĂĽĂŠ Ă›daĂ€e°Ê etĂŠ tĂĽĂŠ aÀÊ deĂŠ äÀÊ ceftĂ€eĂŠ ÛäĂ?ĂŒĂŠ fĂ€a°Ê agĂŠ aÀÊ afĂŒĂŠ gÀÕ77edaÀÀeÀÊ cĂŠ

ĂŒeĂŠtĂĽĂŠdäÀ°°° Vad sĂ‹ger dina dĂšttrar om mammaBarbrotrordu ĂŠ OĂŠ gœÊ ­tĂ€aĂŒĂŒÂŽÂ°ĂŠ a,ĂŠ dÕ°Ê ĂŒĂŒĂŠdĂŠĂŒĂžceÀÊagĂŠaĂŠĂ›aĂ€aĂŠĂŒeĂŠ ÀäÛade°Ê ĂŒĂŒĂŠ deĂŠ füÀÊ ĂŒaĂŠ ĂžceĂŒĂŠ atĂ›aÀ°Ê agĂŠ tĂŒĂžĂ€ĂŠ cĂŠ tĂŒĂ¤eÀÊ ĂŒe,ĂŠ eÊÛÊaÀÊeĂ€ĂŒĂŠĂ•ĂŠĂŠ7,ĂŠaĂŠ agĂŠĂŒägga°Ê DinmanKid vadsĂ‹gerhan omhustrunBarbro ĂŠĂŒĂŒĂŠĂŠbbaÀÊadeetĂŠfÀÊ ĂžceĂŒÂ°ĂŠ aĂ€ĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ deĂŒĂŠ 7ĂĽĂ›eĂ€aÀÊ äÛeĂŠ faeĂ›eĂŒ,ĂŠ ĂŠ aĂŠ b baÀÊ tĂŠ cef,ĂŠ eĂŠ deĂŒĂŠ ä7eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ aĂŠ eĂŠ fĂ€tĂŒĂĽedeĂŠ a,ĂŠ tĂŠ tĂŒĂŒĂŒaÀÊĂŠĂ›ĂĽĂŒĂŒĂŠcĂŠĂŒĂ€Ă€ĂŒÂ°ĂŠ ĂŠ agĂŠ ĂŒĂžceÀÊ ĂŒeĂŠ deĂŒĂŠ äÀÊ b bgĂŒĂŠdeĂŒÂ°ĂŠVĂŠaÀÊbĂ€aĂŠbaat,ĂŠteĂŠ füÀÊ agĂŠ ĂŒeĂŠ aĂŠ taaĂŠ Ă€aÛÊ 7ĂĽĂŠ eeĂŒĂŠ cĂŠ tĂĽĂŠ däÀ°Ê SeĂŠ äÀÊ dĂ•ĂŠ teĂŠeĂŠĂĽgaĂŠÛäaĂ€,ĂŠeĂŠtĂĽĂŠ äÀÊdeĂŒÂ° VadgĂšrBarbronĂ‹rhoninte jobbar ĂŠVĂŠaÀÊeĂŠtĂŒĂ•gaĂŠĂŠSäeĂŠtĂŠ ÛÊÀeteĂ€ĂŠĂŒĂŠtĂĽĂŠfĂŒaÊÛÊa°Ê eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠ Ă›ĂĽĂ€ĂŒĂŠaĂŠĂ•fĂŒĂĽ° badĂŠgüÀÊagĂŠbaĂ€aĂŠĂ•ĂŒĂŠĂŠt geĂŠedĂŠĂ•deĂŠcĂŠbaĂ€aĂŠta77 aÀÊaÛ°Ê TillhĂšstenĂšppnarettbank kontor i Arboga med dig som kontorschef hur har detvĂ‹xtfram ĂŠ NĂ€deaĂŠ ĂŒgĂŠ Ă›eÀÊ deĂŠ äÀÊ SĂ›etĂŠ attateÀÛceĂŠ ĂŒĂ€e°Ê NĂ€deaĂŠaÀÊĂ•ĂŠĂŒdgaĂ€eĂŠeĂŠĂŠtĂŒ Ă€aĂŠĂŠĂ€bga,ĂŠtĂĽĂŠdeĂŒĂŠfĂŠtgĂŠaĂŒĂ•Ă€ gĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠtĂŒaĂ€ĂŒaĂŠĂ•77ĂŠdäÀ°Ê ĂŠ Ă€bgaĂŠ aÀÊ deĂŒĂŠ fĂ•ĂŒtĂŠ eĂŒĂŒĂŠ ÀüdgĂ›gtĂŒÀÊ ĂŒdgaĂ€e°Ê NĂ•ĂŠ taĂŒtaÀÊÛĂŠĂ€eäĂŒĂŠdäÀ°ÊĂŒĂŠdeĂŒĂŠäÀÊ äÀÊeĂŒĂŒĂŠ7Ă€eĂŒĂŠtĂŠ7ĂĽgüÀÊĂŠadeĂŒÂ°ĂŠ

ettaĂŠĂžeĂŒabeĂ€gaÀÊaĂŒtü° DetlĂ?terliteklyschigt men detĂ‹rettansvarattarbeta medfolksekonomi ĂŠ eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ¤ĂŒĂŒeĂ›ĂŒgĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠaĂŠ

aÀÊÀet7eĂŒĂŠfÀÊÛüÀaĂŠĂ•deÀ°ÊVĂŠ aÀÊ Ă•ĂŠ eĂŠ agĂŠ tĂŠ tägeÀÊ ÕÀÊ Ă›ĂŠ taĂŠageĂ€aĂŠgäadeÊÀüdgĂ›g°Ê Det blir en insyn i kunder nasprivatlivpĂ?mĂ?ngavis ĂŠ a,ĂŠ ĂŠ a°Ê ateĂŒĂ€etteĂŠ gäeÀÊÕ°ÊĂŒĂŠtĂŒaaÀÊĂ•ĂŠeaĂŠ Ă•deĂŠ cĂŠ bae°Ê VĂŠ ĂŒeÀÊ aaĂŠedĂŠĂ€et7eĂŒĂŠaĂ›teĂŒĂŒĂŠÕÀÊdeĂŠ etaĂŠtĂŒĂ•aĂŒeĂŠteĂ€ĂŠĂ•ĂŒÂ°ĂŠ DuĂ‹rsjĂ‹lvganskalugnav dig blir du aldrig fĂšrban nad ĂŠNä°ÊNa,ĂŠagĂŠaĂŠgĂŠctĂĽĂŠ bĂŠaĂ€g,ĂŠeĂŠdĂĽĂŠtaĂŠdeĂŒĂŠĂ›aĂ€aĂŠĂĽ gĂŒĂŠ Ă€ĂŒgĂŒĂŠ Ă€eäĂŒÂ°ĂŠ eĂŒĂŠ Ă›aÀÊ äg eteĂŠcĂŠdeĂŒĂŠĂŒäaÀÊgeĂŒgĂŠĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠbĂŠaĂ€g°ÊĂ€tĂŠaĂŒĂŒĂŠtaĂŠ7Ă€ beeĂŒĂŠĂŠtĂŒĂ¤eĂŒÂ°ĂŠ Du jobbar inte direkt lĂ?ga Ă?tta timmar per dag utan merHarduklaratdigfrĂ?n denberĂšmdavĂ‹ggen ĂŠa,ĂŠfaĂŒtĂŒÂ°ĂŠOcĂŠagĂŠaÀÊĂŒeĂŠ Ă›aĂ€ĂŒĂŠ äÀaĂŠ eeÀ°Ê agĂŠ aÀÊ afĂŒĂŠ ĂŒĂ€ĂŠ Ă›eÀÊ deĂŒĂŠ cĂŠ deĂŒĂŠ gäeÀÊ aĂŒĂŒĂŠdĂ•ĂŠaÀÊeĂŠĂŠbaat°Ê JordnĂ‹ra avslappnad glad Ăšppen sĂ?beskriver dinavĂ‹ninnordig ĂŠ ­tĂ€aĂŒĂŒÂŽÂ°ĂŠ a,ĂŠ deĂŒĂŠ däÀÊ tĂŒĂ¤ eÀÊ gĂŠ gataĂŠ bĂ€a°Ê agĂŠ äÀÊ fÀÊ deĂŒĂŠetĂŒaĂŠgataĂŠgadĂŠaÛÊg°Ê HurtuffĂ‹rdudĂ? ĂŠ agĂŠ aĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ ĂŒĂ•ffĂŠ ctĂĽĂŠ eĂŠ äÛeĂŠ 7ĂĽĂŠ eĂŒĂŒĂŠ dĂ•ĂŒĂŠ tĂ¤ĂŒĂŒÂ°ĂŠ agĂŠ fĂ€edaÀÊ deĂŒĂŠ tĂŠ agĂŠ ÛÊ taĂŠ Ă•ĂŒĂ€Ă¤ĂŒĂŒat°Ê agĂŠ ĂŒĂžceÀÊ ĂŠ fĂ€tĂŒaĂŠ adĂŠateĂŠaĂŒĂŒĂŠaĂŠtaĂŠĂŒaĂŠdeĂŒĂŠ 7ĂĽĂŠeĂŒĂŒĂŠĂ•ĂŒĂŠtĂ¤ĂŒĂŒÂ°ĂŠ eĂ›tĂŠdeĂŒĂŠtĂĽĂŠ füÀÊaÊÛäĂŠĂŒaĂŠ7ĂĽĂŠtgĂŠĂĽĂ€dad taĂ€a°Ê ÂŻrdukaxig ĂŠa,ĂŠbadĂŠaĂŠagĂŠĂ›aĂ€aĂŠdeĂŒĂŠ ­tĂ€aĂŒĂŒÂŽÂ°ĂŠ

CARL JUBORG carl@magazinse
BarbroLindberg

Ă…lder FamiljdĂšttrarnaSoe ochFrida GiftmedKid Lindberg BorSurahammar IntressenbaralĂ‹saen bokVaramedfamiljenGĂ? utiskogenmedhunden ResatillstuganiHundfjĂ‹l let SĂ‹lensĂ?forttillfĂ‹lle ges BARBROLINDBERGS RĂ…DTILL BANKKUNDERNAI SOMMAR "BĂ…TINKžPET BILINKžPET MĂ?ngablirsugnapĂ? dehĂ‹rkonsumtions varorna husvagnen bĂ?t sommarstu gan bil motorcyk larMycketrenoveringnĂ‹r detblirvĂ?rochsommar NĂ‹rmankommerinmed enlĂ?neansĂškantittar manjupĂ?ommankla raravettlĂ?nDialogen medkundenĂ‹rviktig hĂ‹rDetĂ‹rbraom manharbokattid innanochattman xarenenkalkyl innanduanlĂ‹nder tillbankenDetkan underlĂ‹tta

SEMESTER RESAN DetËralltid braattvËxlain pengarhemma s�duharlite avdenvalutan dubehÚverdet fÚrstadygnet Senhardu meddigettbra kortsomËr lËmpligtinter nationelltfÚr
Sportredaktionen Tel Fax Internetwwwmagazinse

SPORT

LŠttare Emir! BerËttarhemligheten bakomsucc�starten Hyllad av tv experter som nËste stora vËnstermittfËltare i A landsla get och helt ordinarie i IF Elfsborg EmirBajrami Ërifulltslag Hemligheten Fem kilo lËttare efter sockerbant ning Jag har aldrig varit bËttre Det tÚrsjagsËgaochdetst�rjagfÚr sË gerEmirBajrami

Ă€eĂŒtĂŠ atĂ›et aĂŠ Ă•deĂŠ a77aĂŒtĂŠ bĂ€aĂŒĂŠ bĂ¤ĂŒĂŒĂ€eĂŠ fÀÊ aĂ€a,ĂŠ ftĂŒĂ€adĂŠ ĂŠ 7gĂŠ °Ê RedaĂŠ ĂŠ deĂŠ ĂŒĂ€edeĂŠ gĂĽgeĂŠ tädeĂŠ aĂŠ ĂŠeĂŠbĂŠĂŠbĂ€ĂŒa ĂŒeĂŒĂŠedĂŠaĂŠ° SedaĂŠaÀÊdeĂŒĂŠbaĂ€aĂŠ ÀÕaĂŒĂŠ7ü° fĂŒeÀÊ TVĂŠ 4aĂŒ ceĂŠĂŒĂŠaaÀÊĂŠ fÀÊ ĂŒĂ›ĂĽĂŠ Ă›ec ÀÊ tedaĂŠ ĂžadetĂŠaĂŠaÛÊbadĂŠadĂ€aĂŠeĂ?7eĂ€ĂŒeĂŠ PĂŒĂ•tĂŠĂĽaĂ€ ĂŠtĂŠĂ›aÀÊtä eÀÊ7ĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠ aĂ€aĂŠ äÀÊ adtageĂŒtĂŠ ätĂŒaĂŠ tĂŒĂ€aĂŠ t7eaĂ€eĂŠ7üÊÛätĂŒeĂ€ĂŒĂŒfäĂŒt7tĂŒ° ĂŠaÊäÀÊeĂŠeĂ€ĂŠĂŒe t ĂŠĂ›aĂ€aĂŒĂŠaÛÊ et7eÀÊ qĂ›tĂŒĂŠÂ­fĂ€aĂŠ7Ă€fftĂŠĂŠbĂŠĂŠaĂŠ aĂŠcĂŠacetĂŒeÀÊUĂŒedÂŽ,ĂŠtadeĂŠ fÀÀeĂŠadtagt7eaĂ€eĂŠĂĽaĂ€ ° Ă€: ĂŠ PĂĽĂŠ ĂĽgĂŒĂŠ Ă›tĂŠ Ăžc atĂŠ agĂŠ aĂŒdĂŠ ĂŠ ĂŒĂ›aĂŒceÀ°Ê eĂŒĂŠ at eĂŠ äÀÊ ĂŠ gĂ€e,ĂŠ t Ă€aĂŒĂŒaÀÊa° TÀäaĂ€eĂŠ agĂ•tĂŠ agĂ•dĂŠ aÀÊ g Ă›ĂŒĂŠ aĂ€aĂŠ tĂŒĂ€ĂŒĂŠ fĂ€ĂŒĂ€edeĂŠ tĂŠ eĂŠ gĂ›eĂŠaĂŠĂŠtĂŒaĂ€ĂŒeĂ›a° agaâĂ“4ĂŠ aĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaĂŠege ĂŒeĂŠba ÊÛätĂŒeĂ€t7Ă€gaĂ€etĂŠtĂ•ccÊ° ÓäĂĽĂ€geĂŠaÀÊtedaĂŠeĂŒĂŒĂŠĂĽĂ€ĂŠdĂ€agĂŒĂŠ eÀÊĂ€deĂŒgĂŒĂŠ7ĂĽĂŠtĂŒĂŒĂŠtc eĂ€ĂŒag°ÊĂ• ce,ĂŠca,ĂŠĂ›ĂŒĂŠ7atĂŒa,ĂŠĂ›ĂŒĂŒĂŠĂ€tÊäÀÊeĂŒĂŒĂŠeĂŠ bĂŒĂŒÂ°

ĂŠ eĂŒĂŠäÀÊaÀÊgĂ›ĂŒĂŠgĂŠĂžc eĂŒÂ°ĂŠagĂŠ aÀÊ ĂŒa77aĂŒĂŠ feĂŠ ,ĂŠ äÀÊ tabbaĂ€eĂŠ deĂŠ ĂŒĂ›ĂĽĂŠfĂ€tĂŒaĂŠtĂŒege°ÊagĂŠaÀÊgĂĽĂŒĂŒĂŠeÀÊfeĂŠ ĂŠfeĂŒĂŒ,ĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊ À° ĂŠ agĂŠ adeĂŠ 1ĂŽĂŠ ĂŠ feĂŒĂŒ7Ă€ceĂŒĂŠ cĂŠ Ă•ĂŠaÀÊagĂŠ,ĂŽĂŠ7Ă€ceĂŒÂ°ĂŠSĂĽĂŠdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ›ttĂŠ t ad° Sc eĂ€baĂŒgeĂŠ aÀÊ gĂ›ĂŒĂŠ Ă€etĂ• ĂŒaĂŒĂŠ cĂŠ ÀÊ aĂ€aĂŠ t ĂŒaÀÊ Ă•ĂŠ 7ĂĽĂŠ eĂŒĂŒĂŠ ĂžĂŒĂŒĂŠ gĂ•dĂŠ edĂŠ tĂŒĂŒĂŠ ĂŠ ftbĂ€g°Ê ĂŠ tĂ€atĂŠfĂ€ägdeĂŠaĂŠ ĂŒĂ€a ĂŒeĂŒĂŠedĂŠ ftbĂ€gĂŠĂŒÊÓä11° ĂŠĂ•bbeĂŠaÀÊfĂ€ĂŒĂ€edeĂŠfÀÊgĂŠ cĂŠ agĂŠ ĂŒĂ€Ă›tĂŠ gÀÞĂŒĂŠ bĂ€aĂŠ äÀÊ tĂŠ agĂŠ tagĂŒĂŠĂŒdgaĂ€e° Men du det har bara blivit ett mĂ?l hittills motMFF Ê­S Ă€aĂŒĂŒÂŽÂ°ĂŠa,ĂŠdeĂŒĂŠ äÀÊdagtĂŠaĂŒĂŒĂŠdeĂŒĂŠbĂ€ aĂ€ĂŠĂŒĂ€aĂŠĂŠĂŒeĂŠb aÀÊ at e,ĂŠeĂŠagĂŠ tĂœaÀÊĂ•ĂŠeĂ€eĂŠĂŠtĂŒĂ¤eĂŒÂ° Har du nĂ?gonsin varit bĂ‹ttre Jag menar du Ă‹r helt ordinarie ochsĂ?Ă‹veniU landslaget ĂŠ Ne,ĂŠ agĂŠ aÀÊ adĂ€gĂŠ Ă›aĂ€ĂŒĂŠ bĂ¤ĂŒĂŒĂ€e°Ê

eĂŒĂŠĂŒĂ€tĂŠagĂŠtägaĂŠcĂŠdeĂŒĂŠtĂŒĂĽĂ€ĂŠagĂŠfÀ°

eĂŠ Ă“5ĂŠ aĂŠ edtĂŠ fĂ€ ĂŠ fÀÊ ÀÊcĂŠtĂŒĂŒĂŠUĂ“1adtag° aĂŒceÀÊ ĂŒĂŠ PĂ€ĂŒĂ•ga,ĂŠ adĂŠ cĂŠĂ€aĂ€ eÊÛäĂŒaÀ° ĂŠĂŒdĂŠt ĂŠaĂŒĂŒĂŠĂ€e7Ă€eteĂŒeĂ€aĂŠUĂ“1 adtageĂŒÂ°ĂŠagĂŠ äeÀÊtĂŒĂ€ĂŒĂŠfĂ€ĂŒĂ€e deÊäÛeĂŠdäÀÊcĂŠdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠt7Ă€eĂ€ade° ĂŠSeĂŠäÀÊdeĂŒĂŠbÀÊadtageĂŒĂŠĂ›eĂŒĂŠ agĂŠ ĂŒe°Ê eĂŠ agĂŠ ĂŒaÀÊ eĂŠ ta ĂŠ ĂŠ ĂŒageĂŒ,ĂŠ aĂ›tĂ•ĂŒaÀÊ À°

CARL JUBORG carl@magazinse

FotoCONNYSILLÂłN

LĂ‹geriKĂšpinginfĂšrKarate VMiPortugal FĂšrtreĂ?rsedanvarSveriges landslagikaratebĂ‹stanationen vidVMiUSANusiktarmanpĂ? attblidetiPortugalmedUnder helgen slipade truppen formen i KĂšping och med var fĂšrstĂ?s hemmahoppet Mia Karlsson frĂ?nArboga ĂŠegeĂŠĂŠ aĂ€aĂŒeadtageĂŒĂŠ ­WadĂŠ RÞÕÊ aĂ€aĂŒeÂŽĂŠ ägeÀÊ ĂŠ 7gĂŠ fÀÊ ĂŠt7gĂŠ fÀÊ adeĂŠVĂŠĂŠPĂ€ĂŒĂ•gaĂŠĂŠĂ•° ĂŠTĂ•ffĂŠĂŒĂ€Ă¤gĂŠfÀüĂŠ c a1äÊ ĂŒĂŠ1ÇÊdäÀÊÛĂŠtĂĽgĂŠĂ›eÀÊ7Ă€etĂŒadaĂŠ

tĂŠ taĂŒgaĂŠ deĂŒagaĂ€e°Ê eĂŠ Ă› tadeĂŠ tgĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ Ăžc eĂŒĂŠ bĂ€aĂŠ tĂĽĂŠ ÛÊ äeÀÊ ttĂŠ da,ĂŠ tägeÀÊ adt agtcacĂŠeĂ€ ĂŠatt° 7gtĂŠ aĂ€aĂŒe Ă•bbĂŠt c aÀÊ aĂŠ aĂ€ttĂŠ ĂŒĂŠ Ă€aga,ĂŠ PĂ€ĂŒĂ• gaĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ fĂ€tĂ›aĂ€aĂŠ gĂ•deĂŒĂŠ fÀüĂŠ ĂŠ fÀÀaĂŠ ĂĽĂ€eĂŒÂ°ĂŠ aĂŠ ĂŒĂ¤Ă›aÀÊ ĂŠ atteĂŠ aĂŒa,ĂŠdäÀÊaĂŠ7ägbe deÀÊ teĂ€eÀÊ aÛÊ fĂ€Ă•ĂŒbetĂŒĂ¤daĂŠ aĂ€aĂŒeĂŒe eÀ°ÊĂŠt aĂŠdeĂŒĂŒaĂŠ üÀÊäÛeĂŠgĂĽĂŠĂŠĂŒeageĂŒĂŠ1Ă“1ÎÊüÀÊĂŠ Ă•ĂŒeÊ­ĂŠgĂŒgŽ° SĂ›eĂ€geĂŠt c aÀÊeĂŠtĂŒĂ€ĂŠĂŒĂ€Ă•77ĂŠ

7ĂĽĂŠ äÀaĂ€eĂŠ 4äÊ 7eĂ€teÀÊ eĂ? Ă• tĂ›eĂŠ fÀädĂ€aĂ€,ĂŠ fĂ• ĂŒäÀeĂ€,ĂŠ ä aĂ€eĂŠcĂŠaĂŒeĂ€aatĂ›aĂ€ga° ĂŠVĂŠt ĂŒaÀÊ7ĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠbĂŠbätĂŒaĂŠa ĂŒĂŠ7Ă€ectĂŠtÊÛÊbeÛÊfÀÀaĂŠVĂŠ fĂ€ĂŠĂŒĂ€eÊüÀÊtedaĂŠĂŠ aat,ĂŠUS° ÕÀÀeteĂŠ äÀÊ dc ĂŠ be ĂŒĂždgĂŒĂŠ ĂĽĂ€daĂ€eĂŠ Ă•ĂŠ eĂŠ ÛÊ ä eÀÊttĂŠfĂ€beĂ€edda,ĂŠtägeÀÊeĂ€ ĂŠ att°

KRISTER SVARTSTRžM

UnderlÚrdagenvarsvenskalandslagetikarateiKÚpingfÚr attslipaformenFlerastenh�rdatrËningspassgenomfÚr desiKÚpingskarateklubbsdojop�Tunadalsgatan P�bildensynshemmahoppetMiaKarlssonlËngstfram


toppt

medR

Arb Me axe "S en "L rak "L ut arm "S Ă‹r "S utg

e ÊdäÀÊ äÀaÊ ätaÀe!

e ĂŠäÀÊgĂĽ ge ÊäÀÊdeĂŒĂŠ Ă•t e gÀՍe ĂŠaĂ? aÀÊÛĂŠ ĂŒaÀÊttĂŠa ° Ă? aĂ€ aĂŠa Ûä deÀÊdĂ•ĂŠ ĂŠa

ĂŒ gĂŠĂŠbĂĽdeĂŠ ĂžfĂŒĂŠcĂŠ dĂ€ag°Ê ĂŠta ĂŠt ÊäÀÊÛ ĂŒgĂŠ äÀÊaĂŒĂŒĂŠĂŒĂ€Ă¤ aĂŠaĂ? aĂ€ atĂŠ ba tda°Ê eĂŒĂŒaĂŠ edĂŠĂŒa eĂŠ ÂŤĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠdĂ•ĂŠfĂŒaĂŠa Ûä deÀÊ aĂ? aĂ€ aĂŠfÀÊaĂŒĂŒĂŠĂ•ĂŒĂ€Ă¤ĂŒĂŒaĂŠ ĂĽ g ĂŒ gĂŠfĂ€a fÀÊdg°ÊTލ,ĂŠ ĂŒĂ€t bbĂŠe

eÀÊ aÊ

ĂžfĂŒÂ°ĂŠüÀÊdĂ•ĂŠfĂ€a ĂĽĂŒ Ă•ĂŒa deĂŠ aĂ? aÀÊäÀÊdeĂŒĂŠeĂŒĂŒĂŠĂŒec e ĂŠÂŤĂĽĂŠ dĂĽ gĂŠtĂŒĂžĂ€ aĂŠĂŠaĂ? aĂ€ atĂŠ ba tda°Ê NĂŒeĂ€aÊäÛe ĂŠaĂŒĂŒĂŠ Ă•ĂŠtĂŒaĂ€ aĂ€eĂŠcĂŠ eĂ€ĂŠĂŒÂŤÂŤĂŒĂ€ aĂŒĂŠ aĂ?e ÂŤaĂ€ĂŒĂŠĂŠdetĂŒĂŠbĂ¤ĂŒĂŒĂ€eĂŠ ĂĽ

 gÊfüÀÊdÕ°Ê

ROGER GUSTAFSSON citygym@gmailcom

indd

Baksidan i Butterymaskin Arbetande muskler Baksidan av axeln " Sitt med ansiktet in�t maskinen " Fatta handtagen och rËta p� armarna " Andas in och dra armarna bak�t " Andas ut medan du slutfÚr Úvningen Sittande press i maskin Arbetande muskler FrËmre mellersta och bakre delen av axeln " Sitt till bakalutad i maskinen " Fatta handtagen och ta ett djupt ande tag " Pressa handtaget rakt upp och andas ut

 " Fatta tag i n�got fast fÚrem�l bakom ryggen " Luta dig lite fram�t s� att du kËnner att det drar " H�ll s� i ca sekunder och byt sedan arm " Upprepa ggr " H�ll armen framfÚr kroppen i axelhÚjd " Tryck med din fria hand p� armb�gen tills du kË baksidan av axeln " H�ll s� i ca sekunder och byt sedan arm " Upprepa ggr

g n i h c t e r t S
  

   รถ    รถ     utorsrรคstsรฅtrรถrsรคr

รคstsut

vรค รถp x  ร–ppt รฅr รถrsรถ rttso  

indd
PÅGÅNG KžPING

aegĂĽĂ€deĂŠ11É5ĂŠĂĽ geĂ›adĂ€ gÊäÇ°ää SĂŒadtb b ĂŒeeĂŒĂŠ 1ÓÉ5ĂŠ Ă•t Ă•ggaÊä°15 7 gtĂŠ ÞÀaĂŠ 1ÎÉ5ĂŠ S77Ă•cĂŠ1Ó°ää

ARBOGA

b ĂŒeeĂŒĂŠ 1äÉ5ĂŠ VeĂ€ t tageĂŠ11°ää Ă€bgaĂŠĂ•teĂ•ĂŠ1ä11É5ĂŠ P gtĂŒĂŠ7ĂĽĂŠĂ•teeĂŒĂŠ11°ää Ă€bgaĂŠ 1ä11É5ĂŠ tĂŒĂ€Ă•daĂŠ11°ää ädeĂ€tgeĂŠ 11É5ĂŠ Vad Ă€ gĂŠ ĂŠädeĂ€tgeÊä°ää Ă€ tttĂŠ at ,ĂŠ ĂŒ Ă•daĂŠ 11É5ĂŠ VüÀÛadĂ€ gĂŠ ä°ää

KUNGSžR

Ă•gtĂ€tĂŠb b ĂŒeĂŠ1ÎÉ5ĂŠ Ă•ĂŒĂ•Ă€Ă›adĂ€ gĂŠ1°ää

KROGLIV Restaurang Ă… gĂ?rden Arbo gaMatsHallgren ĂŠV ĂŠÀÊ ĂŒacĂŠcĂŠĂžc gbĂ•ffĂŠĂŠ7ĂĽĂŠfĂ€edageĂŠtaĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ ceĂŠ dĂŠĂŠateĂŠ dĂžeÀÊÕ77,ĂŠtägeÀÊaĂŒtĂŠ ĂŒeĂŠ e geĂŒtfĂ•ĂŒÂ° RestaurangHantverkaren KĂšping AndersAlestrand ĂŠĂ€edag,ĂŠ fĂŒeÀÊWĂ€°ÊPĂĽĂŠ ÛäeĂŠĂŒĂ€aceĂŠ cĂŠĂ•teÛäĂŠ edĂŠ ĂŠ aaĂŠ fÀüĂŠS aĂŠ e,ĂŠ cĂŠĂŒĂ€Ă•badÕÀÊ ĂŠ7Ă•be°ÊPĂĽĂŠĂ€dageĂŠ b ÀÊdeĂŒĂŠĂĽĂ€dĂ€c°Ê Ă•bĂŠ SĂœeaĂŒ& tĂŒĂ€ĂŒ ĂŠedĂŠ badeĂŠRa7aĂŒĂŠcĂŠĂŠ bÞÊ7Ă€ ĂŠtaĂŒĂŠĂĽĂ€dĂ€cta Ă€ae°ÊĂŠt7Ă€ĂŒbaĂ€eÊäÀÊdeĂŒĂŠ d tcĂŠcĂŠ ĂŠ7Ă•beĂŠt7eaÀÊ Ă›ebadeĂŒĂŠ ,ĂŠtägeÀÊdeĂ€t° žgirMatMusik KĂšping Per Granberg ĂŠĂŠĂ€edageĂŠ bĂ•deÀÊ7ĂĽĂŠ g act,ĂŠtägeÀÊPeÀ° StadskĂ‹llaren Arboga Thomas BergstrĂšm ĂŠPĂĽĂŠĂ€dag ÛäĂŠb ÀÊdeĂŒĂŠ Ăž gĂŒĂŠedĂŠ ĂŠ ĂŠcĂŠĂŒĂ€Ă• badÕÀÊat,ĂŠtägeÀÊTatĂŠ eĂ€gtĂŒĂ€°

NĂšjesredaktionen Tel Fax Internetwwwmagazinse

HËstpojken klara fÚr KÚpingsfesten KÚpingsfesten nËrmar sig och band nummer tv� Ër nu klart DetblirpopfÚrhelaslanten nËrbandetmeddethËrliganam net HËstpojken Ëntrar KÚpings festens scen p� lÚrdagskvËllen vid tiden DessutomËrËvenAdamTen stap�vËgattkommatillfesten

eĂŠ Ă›aÀÊ fĂ€badĂŠ ĂĽĂŒĂŠ SaaĂ€aĂŠ ĂŒĂŠN gĂŒtĂŠĂ•deÀÊdeĂ€atĂŠSĂ›eĂ€ geĂŒĂ•Ă€ĂŠĂŠĂ•deÀÊÓääÇ° Ă€ĂŒ7eĂ€teĂŠ ĂŠ badeĂŒĂŠ aĂ€ĂŒ ĂŠ ttĂŠaÀÊÛaĂ€ ĂŒĂŠedĂŠ ĂŠ adĂŠ atĂŠQĂ•aĂ€ĂŒeĂŒÂ°

eĂŠ ÎäÊ aĂ•aĂ€ ĂŠ tä77ĂŒetĂŠ badeĂŒtĂŠ fĂ€tĂŒaĂŠ t Ă›aĂŠ tĂŠ fĂĽĂŒĂŒĂŠ aeĂŒĂŠ Âş a gĂ•a6ĂŠ cĂŠ Ă•deÀÊ ÓääÇÊtgĂŠaĂŠ geĂŠĂ€deĂŒ gĂŒĂŠ edĂŠ t geĂŠ ÂşSaeĂŠ ac Ăœa6 ĂŠ V ĂŠ b dadetĂŠ Ă“Ă¤Ă¤Ăˆ,ĂŠ eĂŠ fĂ€tĂŒĂŠ Ă•deÀÊ ÓääÇÊ ĂŒgĂŠ deĂŒĂŠ eaĂŠ Ă€eäĂŠfaĂ€ĂŒ,ĂŠtägeÀÊaĂ€ĂŒ ĂŠ tt,ĂŠ tĂĽgaĂ€eĂŠcĂŠfĂ€ĂŒaĂŠ ĂŠbadeĂŒĂŠ ĂŒ ĂŠagaâ Ă“4

ĂŠ eĂŠeĂŒeÀʺäÀÊaÀÊdĂ•ĂŠd ĂŒĂŒĂŠ Ă›6,ĂŠtägeÀÊaĂ€ĂŒ °

Namnet HĂ‹stpojken Ă‹r ju ett ganska annorlunda namn varfĂšrheternisĂ? ĂŠ eĂŒĂŠ Ă›aÀÊ eĂŠ ĂžceĂŒĂŠ bĂ€aĂŠ fÀügaĂŠcĂŠtĂ›aĂ€eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠgĂŠ ĂŒeĂŠtĂĽĂŠ bĂ€a°Ê fĂŒeĂ€tĂŠĂ› ĂŠt7eaÀÊtĂžd gĂŠ tĂ›etĂŠ 77Ă•t ĂŠ tĂĽĂŠ ĂŒĂžcĂŒeĂŠ Ă› ĂŠ aĂŒĂŒĂŠ aeĂŒĂŠ eĂŒĂŠ eeĂŒĂŠ ädetĂŠ bĂ€a,ĂŠfĂ€aĂ€aÀÊaĂ€ĂŒ Ă€Ă•ĂŒĂŠ aĂ€ĂŒ ĂŠ tĂĽĂŠ tĂŠ äÛeĂŠ eĂŠ aaĂŠ beaĂŒĂŠ edĂŠ ĂŠ badeĂŒ,ĂŠä geĂŠĂŒĂ€Ă• teĂŠ ĂŠ Ă€deÀÊ a e,ĂŠ aĂ€tĂŠ aĂ€tĂŠ

tÊäÛeĂŠaatĂŠfÀÊP7aĂ€t° ĂŠNäÀÊÛ ĂŠt7eaÀÊ Ă›eÊäÀÊÛ ĂŠĂŒ ĂŒaĂŒĂŠfeĂŠaĂŠ ĂŠbadeĂŒĂŠ7ĂĽĂŠtce,ĂŠ tägeÀÊaĂ€ĂŒ HĂ‹stpojken har hitintills slĂ‹ppt ett album och tvĂ? singlarfrĂ?nsammaalbum ÂŻrdeterpĂ?gĂ?ng ĂŠa,ĂŠĂ› ĂŠtä77eÀÊtaĂ€ĂŒĂŠt geĂŠ Ă•eĂ€ĂŠĂŒĂ€eĂŠfÀüĂŠt Ă›aÊäÀÊdeĂŒĂŠ ĂŒĂ¤ĂŒ,ĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊaĂ€ĂŒ Vadheterden

HardutidigarebesĂšktKĂš ping ĂŠ NaeĂŒĂŠ ĂĽĂŒeÀÊ Ă•ĂŠ beaĂŒĂŠ eĂŒĂŠaĂ€ĂŒ,ĂŠaĂŠaĂŠaĂŒĂŒĂŠgĂ€aĂŠedĂŠ aĂŒĂŒĂŠ eÀÊ tĂŒadĂŠ äÀÊ tĂŠ ädeteĂŠ 7ĂĽĂŠ eĂŒĂŒĂŠ tĂŒĂ€ĂŒĂŠ aĂŒaĂŠ tĂŒĂ¤deĂ€,ĂŠ tägeÀÊ aĂ€ĂŒ ĂŠcĂŠtĂ€aĂŒĂŒaÀ° ĂŠNĂĽgĂŒĂŠagĂŠdäÀeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠeĂŒĂŠ täeÀÊ7üÊäÀÊaĂŒĂŒĂŠeĂ€ĂŒĂŠTV7Ă€gĂ€aĂŠ ºÊ ĂŠaĂŠ eĂŠÛÊ7 g6ĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠ bätĂŒaĂŠ tĂŠ tädtĂŠ 7ĂĽĂŠ ĂŒĂ›,ĂŠ tägeÀÊaĂ€ĂŒ ° ätĂŒ7eĂŠ gÀÊ t ĂŠ Ă•t ĂŠ 7ĂĽĂŠtĂ›eta,ĂŠeĂŠdeĂŒĂŠädeÀÊaĂŒĂŒĂŠ aĂŠateĂŠt7eaÀÊĂĽgĂŠcĂ›eÀÊ äÀÊaĂŠÀÊ Ă›e° 7 gĂŠeÀÊaĂŒĂŒĂŠfĂĽĂŠä aĂŠ7ĂĽĂŠĂ›adĂŠätĂŒ7eĂŠaĂŠ7Ă€e tĂŒeĂ€aĂŠĂ•deÀÊ7 gtfetĂŒe° ĂŠ V ĂŠ äÀÊ eĂŒĂŒĂŠ Ă›ebadĂŠ cĂŠ Ă› ĂŠ eÀÊaĂŒĂŒĂŠgeĂŠäÀeĂŒ,ĂŠaĂ›tĂ•ĂŒaÀÊ aĂ€ĂŒ 

KRISTER SVARTSTRžM

ElvyvisarkonstlËngs�n

KonstharvaritendelavElvyslivun der m�nga �r och senare i maj m�nad ËrElvyenavnËrmarepersonersom stËller ut p� konstutstËllningen p� KÚ pingsfesten Magazincksigenpratstundmed Elvyomkonst KÚpingsfestenochresor tillolikalËnder

eÊÎäÊcĂŠĂŽ1ĂŠaĂŠ ÊüÀÊäÀÊdeĂŒĂŠ7 gt fetĂŒeĂŠcĂŠĂžĂŒĂŒĂŠfÀÊ ÊüÀÊäÀÊcateĂŠfÀÊaaĂŠ 7 gtbÀÊ cĂŠ ĂŒ Ă€etĂŒaĂŠ aĂŒĂŒĂŠ betaĂŠ eĂŠ tĂŒĂ•ĂŒtĂŒĂ¤ g,ĂŠ ĂŒĂŒĂŠ ĂŠceĂŒĂ€Ă•ĂŠägtĂŠĂĽ 7Ă€eadeĂ€a° ĂŠ eĂŒĂŠ eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ b ĂŠ eĂŠ tĂĽĂŠ aadĂŠ ÂşĂœaaĂ€ĂŒ6,ĂŠ däÀÊ Ă›aĂ€eĂŠ Ă•ĂŒtĂŒĂ¤aĂ€eĂŠ aÀÊ feĂŠ eĂŒeÀÊ aĂŒĂŒĂŠ d t7eĂ€aĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ Ă› taĂŠ Ă•77ĂŠ t ĂŠ tĂŒ,ĂŠ tägeÀÊ eĂ€ ĂŠ att,ĂŠ atĂ›aĂ€ gĂŠ fĂ€ĂŠĂ•ĂŒtĂŒĂ¤ ge° ĂŠaÛÊdeĂŠäÀaĂ€eĂŠ4äÊaädaĂŠtĂŒ äÀeĂ€aÊäÀÊ ÛÞÊaĂ€tĂŒeĂŠfÀüĂŠ7 g,ĂŠeĂŠ 7et eĂ€adĂŠ ĂĽgtĂŒad eäÀaĂ€eĂŠ tĂŠ bĂ€ eÀÊ fÀÊtĂŒe° ĂŠ agĂŠ aÀÊ aĂŒ dĂŠ Ă›aĂ€ ĂŒĂŠ ĂŒĂ€etteĂ€adĂŠ aÛÊ tĂŒ,ĂŠĂ€edaĂŠĂ•deĂ€ĂŠĂ•ĂŒb d geĂŠĂŒ ĂŠĂĽg tĂŒad eäÀaĂ€eĂŠ cĂŠ agĂŠ äÀaĂŠ gĂŠ aĂŒĂŒĂŠ ĂŒecaĂŠ cĂŠĂĽa,ĂŠdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠdcĂŠdeĂŠteatĂŒeÊÓäÊüÀeĂŠ aÛÊ ĂŒĂŒĂŠ ÛÊtĂŠagĂŠĂ›eĂ€ geĂŠbĂ€aĂŒĂŠ7ĂĽĂŠaĂŒĂŒĂŠ

ElvyKarlsten medtavlan Christiani vĂ?renstid

ĂĽaĂŠ7ĂĽĂŠaĂ›aĂ€,ĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊ ÛÞ° UdeÀÊ teaĂ€eĂŠ üÀÊ aÀÊ ÛÞÊ äÛeĂŠ täÛÊ Ă›aĂ€ ĂŒĂŠäÀaĂ€eĂŠ ĂŠtĂŒĂĽ g,ĂŠ7ĂĽĂŠbadĂŠ aaĂŒĂŠSĂŒ fĂŒtgĂĽĂ€deĂŠ ĂŠRĂ¤ĂŒĂŒĂ› ĂŠcĂŠSĂŒĂ•d e fĂ€bĂ•deĂŒĂŠVĂ•Ă?eta° ĂŠĂŠRĂ¤ĂŒĂŒĂ› ĂŠadeĂŠĂ› ĂŠäÀaĂŠĂŒ ĂŠS aĂŠcĂŠ dettĂŠĂ•deĂ€baĂ€aĂŠaĂŒĂ•Ă€,ĂŠtägeÀÊ ÛÞ° Ă•tĂŒĂŠaĂŒĂ•Ă€ĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂĽgĂŒĂŠtĂŠ Ă›ĂžĂŠĂŒĂ€ Ă›tĂŠedĂŠ aĂŒĂŒĂŠĂĽa° ĂŠNaĂŒĂ•Ă€ĂŒ ÛÊedĂŠbÀÊcĂŠgäÀ aĂŠfĂĽgaÀÊtaĂŒĂŠfäÀ aÀÊäÀÊ aĂŠfaÛÀ ĂŒeĂ€,ĂŠ tägeÀÊ ÛÞ° ÛÞÊĂĽaÀÊedatĂŒĂŠaĂ›aĂ€eeÀÊtĂŠĂŠe

 gĂŒĂŠĂĽgaÊäÀÊeĂŠaÛÊdeĂŠtÛüÀaĂ€eĂŠĂĽ gt ĂŒe eĂ€a,ĂŠ däÀÊ fäÀgeĂŠ äggtĂŠ 7ĂĽĂŠ ĂŠ ĂŒĂ€at 7aĂ€eĂŒaĂŠt ĂŒĂŠ7ĂĽĂŠeĂŒĂŒĂŠĂŒcĂŒ,ĂŠĂ¤ĂŒĂŒĂŠtĂ•gadeĂŠ 7a77eÀ° UĂŒtĂŒĂ¤ geĂŠ 7ĂĽĂŠ 7 gtfetĂŒeĂŠ teÀÊ ÛÞÊfĂ€aĂŠeĂŒÂ° ĂŠĂ€afĂ€aĂŒĂŠtüÊäÀÊdeĂŒĂŠeĂŒĂŒĂŠäÀ gĂŒĂŠ  ĂŒ aĂŒ ÛÊ cĂŠ deĂŒĂŠ Ă›eĂ€aÀÊ Ă›aĂ€aĂŠ eĂŠ tĂŒÀÊ bĂ€eddĂŠ 7ĂĽĂŠĂ•ĂŒtĂŒĂ¤aĂ€a,ĂŠĂ› eĂŒĂŠĂ¤Ă›eĂŠdeĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠĂ¤ĂŒĂŒeĂ•°Ê agĂŠ äeÀÊ geĂŠ ĂĽgaĂŠ aĂŠ fÀüĂŠ a ä gt tĂŒa°ÊNĂĽgĂ€aĂŠaÀÊagĂŠtäÛÊtĂŒĂ¤ĂŒĂŠ Ă•ĂŒĂŠĂŒ taatĂŠed,ĂŠbadĂŠaaĂŒĂŠ7ĂĽĂŠ baaĂŠfÀÀaĂŠĂĽĂ€eĂŒ,ĂŠbeĂ€Ă¤ĂŒĂŒaÀÊ ÛÞ°

KRISTER SVARTSTRžM
MINGELFRĂ…NRESTURNGHNTVERKRENMJ

F Snart s� kommer hela Han tisattgungarejËlt enpiratatt utryckt sig s� hËr Dags fÚr drabbning Vi KÚpingsbor sËger Nu ËrdetdagsfÚrClubSweatand Distortionigen EnhelkvËllp�Hantisirock enstecken

eĂŠ1äÊaĂŠdĂ€aÀÊgĂ€abbaĂ€aĂŠ TÞÊ R tbeĂ€gĂŠ cĂŠ eÞÊ Ă? ettĂŠ ĂŠgĂĽgĂŠ geĂŠedĂŠĂ•77agaĂŠ Ă•eĂ€ĂŠĂŒĂ€eĂŠaÛÊ Ă•bĂŠSĂœeaĂŒĂŠadĂŠ

tĂŒĂ€ĂŒ ĂŠ7ĂĽĂŠaĂŒ t° ĂŠÛäĂŠeĂŒĂŠ ĂŠĂ€cetĂŠĂŒec e° ĂŠ eaĂŠ afĂŒĂŠ eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ b ĂŠ deĂŠ bätĂŒaĂŠ ĂŒ ĂŒ t,ĂŠ Ă› ĂŠ aÀÊ fĂĽĂŒĂŒĂŠĂŒagĂŠ7ĂĽĂŠĂŒĂ€eĂŠĂ€ ĂŒ gĂŒĂŠbĂ€aĂŠbad,ĂŠ eĂŒĂŒĂŠaÛÊbadeĂŠeÀÊ ĂŠeĂŒĂŒĂŠ üÀÊÛaĂ€aĂŠeĂŒĂŒĂŠĂ›Ă¤Ă€dtbad°Ê eĂŒĂŠĂ¤Ă€ĂŠ agĂŠĂ›eĂ€ĂŒĂžgadĂŠ,ĂŠtägeÀÊ eÞÊ Ă?ett,ĂŠeĂŠaÛÊaÀÀagĂ€eĂ€aĂŠ ĂŠ

Ă•bĂŠSĂœeaĂŒ& tĂŒĂ€ĂŒ ° adeĂŒĂŠtÊäÀÊ7üÊÛägĂŠaĂŒĂŒĂŠtĂĽĂŠ geĂŠ Ă€deĂŒ gĂŒĂŠ äÀÊ eadĂŠ bÞÊ 7Ă€ ,ĂŠtĂŠt7eaÀÊÛadĂŠaĂŠaĂŠ aaĂŠfÀÊ777 gĂŠeĂŒa° ĂŠ SÛäg gaĂŠ Ă€efÀägeÀÊ cĂŠ fĂ€afĂ€aĂŒĂŠtüÊäÀÊdeĂŠĂ€ ĂŒ gĂŒĂŠbĂ€a°Ê aĂŠtĂŒĂ€aĂŠt Ă›bagÊÀÕĂŒĂŠĂŠ ĂŠ ÛäÀdeÊäÀÊ7ĂĽĂŠcÊÀÞceÀÊ ĂŠde,ĂŠ tĂĽĂŠĂ› ÊäÀÊĂŒĂ€ gĂŒĂŠdaĂŠĂ›eÀÊaĂŒĂŒĂŠ Ă› ĂŠ Ă•aĂŒĂŠ fĂĽĂŠ ĂŒĂŠ de,ĂŠ tägeÀÊ

eÞ°

eaĂŠ afĂŒĂŠ äÀÊ aĂŒaeĂŒĂŠ badĂŠĂŒĂ€e,ĂŠcĂŠ tĂŒĂ¤eĂŒĂŠfÀÊd tcĂŠ edĂŠ ĂĽĂ€dĂ€cĂŠ 7ĂĽĂŠ Ă›eÀÛü g e,ĂŠ b ÀÊ deĂŒĂŠ ĂĽgĂŒĂŠ eĂŒĂŠ aaĂŒĂŠ

E edaĂŠbadeĂŠĂ•77ĂŒĂ€Ă¤deÀ° ĂŠa77,ĂŠdeĂŒĂŠtĂŒĂ¤eĂ€,ĂŠĂ› ĂŠ eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ Ă€aĂŠ ĂĽĂ€dĂ€cta Ă€ae°Ê at eĂŠ eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ addadĂŠ edĂŠ Ă•dĂ€aĂŒatĂŠ ĂĽĂ€dĂ€ctĂĽĂŒaĂ€,ĂŠ cĂŠ Ă› ĂŠ 77atĂŠ ĂĽgaĂŠ eÀÊ aĂŒĂŒĂŠ 7ÀÛaĂŠ 7ĂĽĂŠ aĂŒĂŒĂŠ tĂ•ga,ĂŠ tägeÀÊ eĂž,ĂŠ tĂŠ äÛeĂŠ Ă•ĂŒĂ›aÀÊ ĂĽgĂŠ fÀÊ aÛÊ 7Ă€ teÀÊ ĂŒ ĂŠ de,ĂŠ tĂŠ tĂ•geÀÊ bätĂŒÂ° eĂŒĂŒägeĂŒĂŠ fÀÊÛäeĂŠteÀÊ bĂ€aĂŠĂ•ĂŒÂ° ĂŠ eĂŒĂŠtĂŠgĂŒĂŒĂŠĂŠb eĂŒĂŒeÀÊ Ă›aĂ€,ĂŠ eĂŠ fÀÊ aĂŒĂŒĂŠ fĂ€täĂ€aĂŠ t gĂŠ ĂŠaĂŒĂŒĂŠaĂŠeÀÊ ,ĂŠtĂĽĂŠbÀÊ aĂŠ 7aĂŠ b eĂŒĂŒĂŠ tĂĽĂŠ fĂ€ĂŒĂŠ tĂŠ gĂŒ,ĂŠtägeÀÊ e t° ÛäetĂŠ adĂ€aĂŠ ĂŒĂ›ĂĽĂŠ badĂŠ äÀÊ detĂŠ Çä8äĂŒatĂŠ Ă€caĂ€aĂŠ ĂŠ Ra7aĂŒ,ĂŠ eĂŒĂŒĂŠ badĂŠ tĂŠ äÀÊ fÀüĂŠ 7 gĂŠ cĂŠ ĂĽ ĂŒĂŠ 7ĂĽĂŠ eĂŒĂŒĂŠ aĂŒaÊüÀ° dĂ€aĂŠbadeĂŒĂŠeĂŒeÀÊ beĂ€tĂŠ Ă€ teĂŠcĂŠtĂŒĂĽĂ€ĂŠfÀÊdeĂŠ ĂŒeĂŠĂĽĂ€ daĂ€eĂŠta° ĂŠ eĂŠ tĂĽgeĂŠ äÀÊ Ûäd gĂŒĂŠ cea,ĂŠfĂ€aĂ€aÀÊ eÞ° ĂŠ7Ă•beĂŠeÀÊbadeĂŒĂŠ ĂŠ dettĂ•ĂŒĂŠaĂŒĂŒĂŠbĂ•daĂŠ7ĂĽĂŠaĂ•tĂŒ tĂŠ ĂĽĂ€dĂ€cĂŠ cĂŠ ĂŠ t7Ă€ĂŒbaĂ€eĂŠ äÀÊ deĂŒĂŠd tc°

KRISTER SVARTSTRžM

S

T

Rampant gËstar Hantis rockkvËll


NĂšjesredaktionen Tel Fax Internetwwwmagazinsee!

e ĂŠäÀÊgĂĽ ge ĂŠaÀÊÛĂŠĂŒetĂŒaĂŒĂŠĂŒÀÀÉaĂ›ĂŒÀÀÊ䍍ecdeÀÊfÀü ĂŠfÞÀaĂŠ aĂŠä deÀ°ÊĂ€a Ă€e,ĂŠ ga d,ĂŠUSĂŠcĂŠSĂ›eĂ€ge°Ê

Drick Ëpple p� aska TonavgrÜna äpplen

Enstänk Calvados

MMMMM

Cidraie 

 krl varunum mer 

fĂŒĂŠaÛÊgeĂŒĂŠĂ€ĂŒĂŒĂŠĂ¤ÂŤÂŤeĂŠedĂŠtĂŒĂ¤ ĂŠ aÛÊ caĂ›adt°Ê ĂžceĂŒĂŠ fĂžgĂŠ cĂŠ ätĂŒa ĂŠ Ă›eĂ€ge ĂŠ 䍍eaĂ€aĂŒĂ¤Ă€Â°ĂŠ OcĂŠ deĂŒĂŒaĂŠ äÀÊe ge ĂŠedĂŠĂ€ĂŒgÊ䍍ecdeÀ°

Att Ëta till cidern SnartËrdethelg igenochv�renbÚrjar visasigfr�nsinrËtta sidaOmvËdrettill�ter kanskedetËrdagsoch grilla MagazinbesÚkte dennag�ngrestaurang LunkansiKÚping som bjuderMagazins lËsarep�Cevapcici DennarËttËr allragodastgrilladp� enËktakolgrill sË gerAmkoHodzic MatrËttennns Ëvenattavnjutap� restaurangen

eĂ›aÂŤccĂŠedĂŠ ÂŤĂ€ettadĂŠÂŤĂŒaĂŒt ĂŒĂŒĂŠaĂ›ĂŒĂŠĂŠ ĂŒfäÀt 1ĂŠaĂŒtedĂŠVegeĂŒĂŒaĂŠ ­ÛegeĂŒaĂ€tĂŠÀÞdda,ÊäÀÊ tĂŠtaĂŒÂŽ 1ĂŠaÛÊaĂŒtedĂŠtĂ›aĂ€ĂŒ ÂŤeÂŤÂŤaĂ€ 1ĂŠaĂ›ĂŠĂŒetedĂŠĂ›ĂŒ ĂŽĂŠaĂŒtedaÀÊtĂŒĂ€bĂ€d 1ĂŠĂŒetedĂŠbaĂ€b aĂŒ ÀÊtĂĽĂŠäÀ a daĂŠÂŤĂŠ gĂ€ed e teĂ€ aĂŠcĂŠfĂ€aÊÀÕ daĂŠ cĂž dĂ€aÀÊaÛÊ ĂŒĂŒfäÀte °Ê Ă€ aĂŠe eÀÊtĂŒeĂŠdeĂŠĂŒ tĂŠ deÊäÀÊfäÀdga,ĂŠteÀÛeĂ€aĂŠ edĂŠÂŤĂ€ettadĂŠÂŤĂŒaĂŒt,ĂŠ aĂ›aÀÊcĂŠacadĂŠgĂ• ĂŠ cĂŠĂ€ d °

MMMM

Westons krlvarunum mer SĂ•,ĂŠ ĂŠ tÞÀa°Ê dĂŠ tÂŤĂ€ĂŒtgĂŠ cdeÀÊ edĂŠĂŒ ĂŠaÛÊg aĂŠgĂ€ aÊ䍍e °ÊPĂ€t ÛäÀd°Ê

Lättdrucken trotsstyrka

Svagäppel karaktär

MMM

HardcoreCider krvaru nummer ĂŠ tĂ›agĂŠ 䍍eaĂ€aĂŒĂ¤Ă€ĂŠ a deĂŠ

dĂ€ae°Ê tĂŒĂ¤dĂŠefĂŒeĂ€ta°Ê

MMM

Kiviks Astrakan   kr varu nummer Re ĂŠ tÂŤĂ€ĂŒtgĂŠ taĂŠ aÛÊ gĂ€ aĂŠ 䍍e °Ê Ă¤ĂŒĂŒdÀÕce ĂŠ ĂŒĂ€ĂŒtĂŠ aaĂŒe °Ê SeĂŠ Ă•ÂŤÂŤ!

AttËtatillcidernrekommenderasallehandafylldapannkakorEnvariantËrgalettemedtexskaldjursrÚraGaletteËrenstÚrrepannkaka gjordp�ihuvudsakbovetemjÚlochkanmedfÚrdelgrillasÚvermajbrasanitunnstekpannaavpl�tmedmassoravsmÚrInspirationtill dennaprovningËrhËmtadfr�nRestaurangByniStockholmvarsspecialit�ËrCrepes galetter ett talolikacidersamtCalvados

Grillat som pĂ? Balkan


indd


Denna sida är en annons frün Hästens

Medavsiktatt varamĂŠsterlig Ingakompromissersedan

R

edan pĂĽ talet lades

grunden till den mästa randa som än idag präglar

sängmästarna hos Hästens Samma

familj har drivit fĂśretaget sedan

mitten av talet Redan innan

Bell och Edison skapade sina epok gÜrande uppŽnningar hade Häs tens mycket att gÜra

Ursprungligen var Hästens ett

sadelmakeri Pü den tiden tillver kade sadelmakare även madrasser

Den fÜrsta Hästens madrassen till verkades sannolikt 

när nuva

rande ägare Jan Rydes morfars far far Pehr Adolf Janson lade grunden

till familjefĂśretaget Pehr Adolf var en hantverkare

av den gamla stammen orden

kvalitet och gott arbete var näs tan heliga och den inställningen

präntade han in i medarbetare och

de kommande generationerna Det

är väl ingen konst att slarva ifrün

sig och gĂśra i dubbel mening billiga

varor och tjäna bra pü det Men den

kund som kĂśpt en sĂĽdan vara

han

kommer aldrig igen

sĂĽ pĂĽ lĂĽng sikt

fĂśrlorar man pĂĽ det Nej

man ska

gĂśra en sĂĽdan produkt att folk fĂĽr

respekt fĂśr en

det riktmärket har

Hästens alltid fÜljt Vi kan med stolthet säga

att vür historia är fÜre tagets ryggrad

ä s t e n s

säng ar tillver kas än idag

fĂśr hand i

naturens

e g n a

mate r i a l 

Bomull

t a g e l

lin och

ull är

material

som an das Där

H

fĂśr sover du sĂĽ skĂśnt och naturligt

i en säng frün Hästens Avsikten är

densamma idag

som den var när

Hästens bÜrjade tillverka säng madrasser pü talet endast

de ÂŽnaste naturmaterialen och

de bästa hantverksmetoderna für

användas Nügon annan tillverk ningsmetod Žnns inte när man har

som avsikt att bygga världens skÜ naste sängar Ordet automatisering

stür inte hÜgt i kurs pü Hästens

Hästenssängar byggs fÜr hand

Kvaliteten blir ocksü därefter

Ingen maskin kan i alla moment

Üverträffa skickliga hantverkare

när det gäller att tillverka sängar

Maskinen mĂĽ gĂśra jobbet billigare

men människan gÜr det enligt

Hästens sätt att se alltid bättre

Med handen kommer ocksü käns lor som engagemang

passion

in tresse

ambition och kärlek Och

inte minst en enveten människas

Üvertygelse om att aldrig lämna

ifrün sig nügot man inte är helt och

hĂĽllet nĂśjd med

ästens hantverkare byg ger sängen

steg fĂśr steg

i naturmaterial Därefter

sys och häftas allt samman manu ellt fÜr att slutresultatet ska bli det

allra bästa DärfÜr erbjuds ürs

skriftlig garanti mot brott pü fjäd rar och träram Under ütskilliga decennier har

Hästens fÜrädlat och fÜrŽnat sina

metoder fĂśr att ge den som kĂśper

en Hästenssäng münga skÜna nät ter oavsett om man bor i ett slott

eller i en koja

Hästens Sängar utnämndes

till Kunglig HovleverantĂśr fĂśrsta

güngen och än idag har fÜreta get fÜrmünen att leverera varor till

hovet belÜnades Hästens med

ExportrĂĽdets Stora Exportpris Jan

Ryde mottog priset direkt ur kon ung Carl XVI Gustavs hand

H
HARRYHOLM

EttgottskrattfĂšrlĂ‹ngervĂ?ren DET VARĂŠ Ă›abĂ€gtättafĂŒ,ĂŠ bĂ€ataĂŠĂŒĂ¤detĂŠc ĂŠÂŤĂĽĂŠĂŒeĂŠä deĂŠagĂŠÂŤĂ€ectĂŠdĂĽĂŠdeĂŠfĂ€tĂŒaĂŠdÀeĂŠ faa° ĂŠ ĂŠ Oc ĂŠ tĂŠ SaĂŠ a ĂŠ Ă•ĂŒ ĂŒĂ€ĂžcĂŒeĂŠdeĂŒ:ĂŠ6 ĂŠĂ€egdÀeĂŠ eÀÊtäaĂŠeta°6 ĂŠ ĂŠ Ă•ĂŠ eÀÊ deĂŒĂŠ tĂ•Ă€ade,ĂŠ detĂŒĂŠ bĂ¤ĂŒĂŒĂ€eĂŠĂĽddeĂŠĂ•Ă€ aĂ›adeĂŠbĂ€ad ä° ĂŠĂŠĂŠgÀüÛädĂ€eĂŒĂŠ tĂŠĂŒaĂŠĂŒÊÛüÀeĂŠ c ĂŠfÞÀÛeĂ€eĂ€eĂ€aĂŠtÂŤĂ€aade° ĂŠ ĂŠ aÂŤÂŤĂŒĂŠ Ă›aÀÊ tedaĂŠ Ă›abĂ€gt gĂŒdeĂŠĂ›eÀÊfÀÀäĂŠätĂŒaĂŠfetĂŒg eĂŒĂŠbĂ€ade° DET VARĂŠ ägeĂŠ dagtĂŠ aĂŒĂŒĂŠ deaĂ€eĂ€a°ÊĂŠĂĽdagtĂŠtĂ•eĂŠba eĂŒĂŒeĂ€aĂŠĂ›aĂ€aĂŠäade°ÊOc ĂŠagĂŠ ĂŠaĂŒĂŒĂŠĂŒĂ¤aĂŠÂŤĂĽĂŠeĂ€aĂŠWĂ•tĂŠ Ă•ĂŒĂŒĂ€Ăžc:ĂŠ 6SäĂ›deaĂ€aĂŒeĂŠ äÀÊ deĂŠ faĂŒatfĂ•atĂŒeĂŠ tĂŒĂŒeĂ€aĂŒĂ•Ă€ĂŠ tĂŠtĂŠdag°6 ĂŠĂŠOÊÛüÀeĂŠbÀÊaĂŒgĂŠdÞÀaĂ€e,ĂŠ ĂŒĂŠc ĂŠedĂŠtaĂ›eĂŠtĂŒgeÀ°°° ĂŠĂŠÕÀÊĂžceĂŒĂŠÂŤegaÀÊaĂŠ aÀÊ beĂŒĂždeÀÊdcĂŠĂŒeĂŠaĂŒÂ°ĂŠĂŠedĂŠ1äÊ eÀÊĂ€ÀʍüÊbaeÊäÀÊĂŒeĂŠ ĂžceĂŒĂŠĂžcgaĂ€eÊäĂŠdĂŠedĂŠĂŠ

eÀ°Ê ĂŠ ĂŠ eĂŒĂŠ tĂ•eĂŠ agĂŠ gäÀaĂŠ Ă›aĂŠĂ•aĂŠäfĂ€a°°°ÊfatĂŒĂŠtaÀÊ eĂ€eĂŠaĂŒĂŒĂŠagÊäÀgĂŒĂŠĂ•deĂŠtägaĂŠtĂŠ aÀÞÊÀe: ĂŠĂŠĂŠagĂŠĂ›ĂŠĂŒeĂŠĂŒäaĂŠÂŤegaÀ°ÊagĂŠ ÛÊbaĂ€aĂŠĂ›aĂ€aĂŠĂ•deĂ€baÀ° DET VARĂŠ Ă€ĂŒĂŠ ÛüÀÊ ĂŠ üÀ°Ê VĂĽĂ€eĂŠ ĂŒĂ›eadeĂŠĂŒe°Ê eĂŠĂŠĂŒĂ›Ă¤Ă€ĂŒÂ°ĂŠeĂŠ tĂŠ Ă€tĂŒÂŤ eÀÊ Ă€eÞÊ tĂ€eĂ›:ĂŠ 6 eĂŒĂŠĂ›aÀÊtĂĽĂŠĂžceĂŒĂŠĂ›ĂĽĂ€ĂŠĂŠĂ•fĂŒeĂŠaĂŒĂŒĂŠ deĂŒĂŠĂ•deĂŠfĂĽĂŠeĂŠbtÂŤĂŠaĂŒĂŒĂŠbĂŒaĂŠeĂŠ teÀÛĂŒĂ€tĂŠĂŠĂ€aĂŒÂ°6

PeterWËfors densiste som varv�rtalarevidVinbËcken hÚll sigi�riMed�kerstraktenoch utbringadelevetfÚrv�renute p�DalFOTOHARRYHOLM

ÀüĂŠ deaĂŠ geeĂ€ateĂ€gĂŠ Ă•daĂŒaÀÊ Ă›ĂŠ Ă•ĂŠ aet eĂ€ĂŒĂŠ YĂŒ ĂŒeĂ€beĂ€g,ĂŠfÀÊĂŠĂŒĂ€tdagtĂŠtĂ•ĂŒadeĂŠ aĂŠ Ă›aĂ€aĂŠ btÂŤĂŠ c ĂŠ Ă›eĂ€gcĂŠ ĂŒĂŠ aĂŒĂŒĂŠ Ă›aĂ€aĂŠeÀÊĂŠaĂŒĂ•Ă€e,ĂŠĂ›dĂŠtaĂ€ tĂŒĂ¤eĂŒĂŠ Ă•ĂŒafÀÊ Ă€bgaĂŠ taĂŒĂŠ tĂŠ tgtdtÂŤeĂŒĂŠĂŠâabqĂ•e° ĂŠ ĂŠ eĂŒĂŠbÀÊtäeĂ€ĂŒĂŠeĂŠĂ›ag,ĂŠĂŒĂ¤ geĂŠ Ă€eggĂŠ taÀÊ fÀÊ ĂŠ tĂŠfÀÊtt° ĂŠĂŠĂŠNätĂŒĂŠefĂŒeÀÊÀaeĂŒeÀÊc ĂŠä Ă€gtĂ›aeÀÊ tĂŠ deĂŒĂŠ geĂŒgĂŠ tĂŠgüÀÊfĂ€ĂŒaĂ€eÊäĂŠeĂŠtĂ›etĂŠt aĂ€,ĂŠtĂ€eÛÊĂĽtĂ€eĂŠ e° DET VAR,ĂŠaÀüÊtaÀÊĂŠa ĂŒĂ•Ă€e,ĂŠeÀÞÊÛaĂŠ ĂžeĂŠtĂŠd ĂŒadeĂŠĂ€adeĂ€a:ĂŠĂŠ6SgeĂŠtĂ•eĂŠĂ›aĂ€aĂŠ ĂžceĂŒĂŠĂŒĂžtĂŒ,ĂŠĂŠgaĂŠadĂ€aĂŠfĂĽgaÀÊ tgÊäĂŠdeĂŠtĂŠtĂ•geÀÊbätĂŒÂ°6 ĂŠĂŠ eĂŒĂŠggeÀÊĂžceĂŒĂŠĂŠdeĂŒ,ĂŠc ĂŠ gäeÀÊ ĂŒeĂŠ baĂ€aĂŠ ÛüÀaĂŠ beĂ›gadeĂŠ ÛäeÀ°Ê TĂŠ c ĂŠ edĂŠ agĂŠ bÀÕaÀÊ tĂ•ga,ĂŠbadÊäÛeĂŠffeĂŒgĂŒ,ĂŠĂŒĂ€ĂŒtĂŠ aĂŒĂŒĂŠagĂŠtĂ•geÀÊĂĽgĂŒfÀüĂŠbätĂŒÂ° ĂŠĂŠeĂŠagÊäÀÊĂ•ĂŠĂŒeĂŠĂŒĂžtĂŒĂŠaaĂ€tĂŠ eeÀ°ÊVttĂŒĂŠaĂ›tÞÀÊagĂŠegeĂŒgeĂŠ aĂŒĂŒĂŠfĂ€aĂŠtĂ›aeÀÊÛdaĂ€e°ÊeĂŠĂ›adĂŠ taĂŠaĂŠaaĂ€tĂŠgĂ€aĂŠedĂŠdeĂŒÂś

 

ýýýýýýýýýýýýýýýýË ýýýýýýýýýý ýýýýý ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý ýýýýýýýýýýýýËýýýýýýýý  

ýýýýýýýýýýýýýýÛýýýýýýýýýýÛýýýýý  

 

 

ýýýýýýýýýýýýýýÛýýýýý ĂśrmĂĽnligt Ăśppnings rjun

Ă„

nnhkgrigrttpåmäklrrvotomulåtr änshmstightsörmlingiöpingsäljinostttnär kronoromu säljrnostsrättoh kronoromusäljrnvill

 änshmstightsörmlingtortn  öping hkngällrtillohm ohknjkominrsmnrrjunn

ýýýýýýýýýý ýýýýýýýýýýýýýýýýýý

ĂŠĂŠOc ÊäÀÊaĂŠĂ•Ă€atĂŒĂŠtüÊäÀÊ a° ĂŠ ĂŠ ĂŠ agĂŠ bÀÞÀÊ gĂŠ ĂŒeĂŠ ĂŠ Ă›adĂŠ tĂŠ tÀÛtĂŠ ĂŠ g,ĂŠ tĂĽĂŠ ägeĂŠ deĂŒĂŠ ĂŒeÊäÀÊtaĂŒ,ĂŠtadeĂŠaĂŒ aĂ€eĂŠeÂŤ bĂ•Ă€° DET VAR gĂŠtĂĽĂŠctĂĽĂŠedĂŠbe Ă€Ă¤ĂŒĂŒeteĂŠ fÀüĂŠ gaaĂŠ Naet:ĂŠ eĂŒĂŠ ĂŠĂŠĂŒĂ€eĂŠgÀÞaĂŠcaÀÊdäÀÊ eĂŠ ĂŒĂ€tdag,ĂŠ äÀÊ eĂŠ ĂˆĂ¤ĂĽĂ€gĂŠ aĂŠ taĂŒĂŒĂŠc ĂŠĂĽĂŒĂŠÂŤaaa°

eĂŠfĂ€tĂŒaĂŠĂŒĂ€cĂžtĂŒeĂŠ ÂŤadeĂŠ cgaĂ€eĂŒĂŒeĂŠ ĂŠ aetĂŠ aĂŒÂ°ĂŠ eĂŠĂˆĂ¤ĂĽĂ€geĂŠtaĂŠgeĂŒ,ĂŠĂŒeĂŠetĂŠ äÀÊ deĂŠ adĂ€eĂŠ ädeĂ€äddeĂŠ Ăžg geĂŠÂŤadeĂŠtĂŠcgaĂ€eĂŒĂŒĂŠĂŠ atĂŠ gat°Ê NäÀÊ deĂŠ ĂŒĂ€edeĂŠ ÛäĂŒĂŠ aetĂŠ ĂŒaÀÊ gcĂŠ deĂŠ ädĂ€eĂŠ Ă•deĂŠĂ•gĂŒĂŠĂ•ĂŒÂ° ĂŠ ĂŠ fĂŒeÀÊ eĂŒĂŒĂŠ ĂŒagĂŠ taĂŠ eĂŠ aÛÊ Ă•ĂŒ ĂŒaĂ€aĂŠĂŒĂŠteÀÛĂŒĂ€te: ĂŠ eĂŠdäÀÊÛaÀÊĂŒeĂŠĂžceĂŒĂŠĂŒĂŠ aĂ€! ĂŠĂŠOc ĂŠcĂŠtĂ›aĂ€eĂŒ: ĂŠĂŠĂŠaĂŠĂ›aÀÊÛttĂŒĂŠĂŒeĂŠĂžceĂŒĂŠĂŒĂŠ c aĂ•ffÀÊ eeĂ€,ĂŠadeetĂŠĂžttĂŠĂ€deĂŠ aĂŠedĂŠtĂŠatĂŒbĂŠĂ›eĂ€ĂŠĂŒĂ€eĂŠĂŒĂ€

cĂžaÀÊ Ă¤Ă€ĂŠĂ•ĂŒafÀ° DET VARĂŠ VäÀdttĂ€aĂŒĂŒdageĂŠ ĂŠ tdagt°Ê Ă€taĂ€aĂŠ äÛdaÀÊ aĂŒĂŒĂŠ tĂ€aĂŒĂŒĂŠ tĂŒĂ¤Ă€eÀÊ Ă•fĂ€tĂ›aĂ€eĂŒ,ĂŠ aÀÊ Ă•gaÂŤacĂŒeĂŒeĂŠ c ĂŠ teÀÊ tĂŒĂ€ett° ĂŠĂŠ äÀÊeÀÊdäÀfÀÊĂĽgĂ€aĂŠeÀÊ bdĂ€agĂŠĂŒĂŠf äta° ĂŠĂŠĂ€tĂŒĂŠeÊÀäeĂ•ÂŤÂŤgfĂŒĂŠÊÛüÀetĂŠ ĂŒd: ĂŠ ĂŠ ĂŠ ĂŠ Ă•gĂŠ aĂŠ c ĂŠ eĂŠ Ă•gĂŠ caĂŠ tĂ›eÀÊ Ă›aÀÊ fÀÊ tgĂŠ ĂĽĂŒĂŒaĂŠ ĂŒ aÀ°Ê ÕÀÊ ĂžceĂŒĂŠ tĂ›eÀÊ dĂŠ dĂĽĂŠ ĂŒtaatÂś ĂŠĂŠSedaĂŠfeÀÊtĂ›aĂ€eĂŒĂŠÂŤĂĽĂŠfÀügaĂŠ Ă›aĂ€fÀÊ gfaĂ€eĂŠ aĂŒdĂŠ aÀÊ edĂŠ tgĂŠ ĂŒĂ›ĂĽĂŠÂŤaÀÊtĂŒĂ€Ă•ÂŤĂ€: ĂŠĂŠĂŠfaĂŠdĂŠfüÀÊeĂŠĂŠOe° DET HAR bĂ›ĂŒĂŠdagtĂŠaĂŒĂŒĂŠaĂ›tĂ•ĂŒaĂŠ dagetĂŠbeĂŒĂ€aĂŒete°

eĂŒĂŠgÀÊagĂŠgeĂŠaĂŒĂŒĂŠtĂ›aĂ€aĂŠ ĂŠeĂŠatĂŠtĂŠĂŠeĂŠĂŠeĂŠga aĂŠtĂ¤ĂŒĂŒÂŤĂŒaĂŒtĂŠĂŠĂŒĂŒeĂŠeĂŠaaĂŠ atĂŠc ĂŠta: ĂŠĂŠĂŠĂŒeĂŠĂ›ttĂŒeĂŠagĂŠaĂŒĂŒĂŠĂ›ĂŠgcĂŠĂŠ taaĂŠÂŤĂ•gg!


S G N I N P Ă–P E D N A D U ERBJ

Progressiva glasĂśgon frĂĽn ER D N U N SY G N I N K Ă– S

S I T A R GSpecsaversärvärldensstörstaoptikerägdaoptikkedja   ö   medverksamhetisjuländerViköperårligeninmerän    ö  miljonerglasögonochkantackvaredetsäljabågaroch  ö      glastillförmånligapriserIdagharvimeränbutikeri ö    Sverige  

ViärÜvertygadeomattduintehittarbilligareglasÜgonihela KÜpingSüpassÜvertygadeattvibetalartillbakamellanskillnaden omduskullehittaettparlikvärdigaglasÜgontillettbättreprishos nügonavvürakonkurrenterDetärbaraatttameddigdina SpecsaversglasÜgonochkvittottillbutikeninomenmünad

för gällersmmreeptnäruköperågrför märkesågrför inklenkelslipestnr förgällersammareceptnärduköperbågarförmärkesbågarförinklenkelslipadestandard glsellerprogressivglsfr 

exträruköperprogressivglsfårusmmtypvstnrgls glasellerprogressivaglasfrextraNärduköperprogressivaglasfårdusammatypavstandardglas nkl remium ellerlite ietnrpretivlvnrglsellerytehnlingrtillkommer EnklaPremiumellerElite idetandraparetVidvalavandraglasellerytbehandlingartillkommer kostnföråglsögonenenlorprislistnejkominersmenrerjunen kostnadförbådaglasögonenenlordprislistaKanejkombinerasmedandraerbjudanden ällereftersevnligkreitprövningsmtteknnevkreitvtl Gällereftersedvanligkreditprövningsamttecknandeavkreditavtal ffektivårsränt vi 

ohvi

reitgivreärnken EffektivürsräntavidochvidKreditgivareärIKANObanken

indd

PREMIĂ„R

ViharĂśppnatp Storagatan iKĂśping

FOR FOR PRISEXEMPEL PRISEXEMPEL

PARPROGRESSIVAGLASĂ–GON 2 PARPROGRESSIVAGLASÂĽGON 379

InnefattarvalfriabĂĽgarurvĂĽrtdesignersortimentin   ĂĽ ĂĽ progressivabredzonglas   PENTAX  

PARENKELSLIPADEGLASĂ–GON 2 PARENKELSLIPADEGLASÂĽGON 179

Innefattarvalfriabågarurvårtdesignersortimentin   å å läselleravståndsglasoavsettstyrkafrån å  åPENTAX  

Ă– 

Ă– Ăś 

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin185  
http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin185  

http://flashpaper.magazin24.se/pdf/magazin185.pdf

Advertisement