Page 1

IGEN! e RAM

070-24 25 297

kaksolskydd.se

Maskinistgatan 9, Köping

ONSDAG 17 APRIL 2019

Lokaltidningen Magazin24.se • Grundad år 2000 • Årgång 19

Nr 684 • Vecka 16

LAMELLGARDINER

RULLGARDINER

PERSIENNER

MARKISER

SOLEN TITTAR

F

PROFFS PÅ SOLSKYDD

Forsby blickar uppåt SIDAN 18

6 MEDBORGARLÖFTEN • 14 JIMMY BLADH • 22 VM IB

GOES Wolfram LE 59 900:KAMPANJPRIS

www.vmfordon.se

VI HJÄLPER DIG SE ÖVER DIN AC

AC-kontroll & fyllning

DROP-IN STÖRST I STAN PÅ BILDELAR FABRIKSG. 8, KÖPING

SÄLJ DITT GULD Inga avgifter • Fri värdering

Övriga priser på kedjeguld.se • Kontakta oss för tidsbokning och adress

0221-160 00

Kedjeguld Köping AB

18 karat

230 kr/g

kedjeguld@koping.net • 0221-109 70 • 070-311 90 27


2 SIDAN 2

O P I N I O N

”VA ére frågan om vid den norra mälarstranden?”

De senaste veckorna har flera olika personer hört av sig till mig med samma typ av frågor. De har alla fått upp ögonen för det så kallade VA-bråket och undrar, kort och gott, vad f-n det är frågan om. Samtalet går till ungefär så här: • Hur kan Köpings kommun tvinga fastighetsägarna att betala så mycket? – För att det är vad det kostar. • Är det ens lagligt? – Ja, än så länge. Men den 3 maj ska riksdagen rösta om att förbjuda tvångsanslutningar. • Men hur kan man göra så RENT ETISKT?!? Jag har inte svaret på alla frågor i den här härvan, men jag ska försöka bena ut vad vi vet.

1. VAd har hänt?

Köpings kommun har beslutat att tvångsansluta 235 fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fastigheterna som berörs ligger längs den norra mälarstranden och bland de 235 finns fritidshus, året-runt-boenden och jordbruksfastigheter. Notan för det hela landar hos fastighetsägarna, som beroende på hur stora ägor de har riskerar att få betala allt ifrån hundratusentals kronor till, i vissa fall, miljonbelopp. En majoritet av fastighetsägarna tycker å andra sidan att de lokala vatten- och avloppslösningarna de redan har fungerar utmärkt. Första ronden mellan kommunen och fastighetsägarna skedde när Markoch miljödomstolen höll förhandlingar

i Köping i december 2018. Den gången dömde domstolen till kommunens fördel. Fastighetsägarna har nu överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen, så frågan lever vidare.

2. VArför gör de så här?

Från kommunens sida talas det om att skapa en modern avloppslösning. Att höja den sanitära standarden och att värna miljö och klimat. Det sa kommunstyrelsens ordförande, Elizabeth Salomonsson, till Bbl/AT så sent som i måndags förra veckan. Fastighetsägarna bestred miljöpunkten vid domstolsförhandlingarna i december. De anlitade experten Peter Ridderstolpe, som visade upp beräkningar rörande eventuella föroreningar och slog fast att ”uppsläppen från norra mälarstranden är helt försumbara”. Juristen Roland Norlén, som representerade fastighetsägaren Roland Karlsson, lade vid samma förhandlingar fram en egen teori. Han spekulerade i att kommunen vill locka resursstarka invånare till den norra mälarstranden för att driva upp skatteintäkterna. Så lyder de olika argumenten i grova drag.

3. VArför är de så arga?

Det är främst fastighetsägarna som är upprörda. Dels handlar det om pengar; de flesta vill inte betala när de tycker att de klarar sig utmärkt utan kommunalt vatten- och avlopp. Dels sjunker värdet på deras fastigheter. Potentiella köpare vet att en saftigare nota kan vara på väg och det påverkar givetvis priset. Sen finns det fall som Gerd Andersen, som Magazin24 skrev om den

Redaktion Lokaltidning i Västra Mälardalen grundad 2000

magazin24.se/tipsa redaktion@magazin24.se För ej beställt material ansvaras ej. Allt material lagras digitalt, publiceras och tillhandahålls i digitala medier. Den som sänder in material anses medge sådan lagring och publicering.

Familjeannonser

Grattis och sorgtack/till minne bokas på magazin24.se/familj/boka Annons avlidna bokas via begravningsbyrå eller se magazin24.se/familj/boka/dodsannons

4. VAd händer nu?

Hur den här soppan slutar är svårt att sia om. Mark- och miljöverdomstolen ska säga sitt, Lantmäteriet ska säga sitt och de drabbade kommer inte att lägga sig platt i första taget. Politiskt kan det däremot bli konsekvenser. De styrande partierna i Köping (S, V, M och L) har bildat sig en Titanic-stor majoritet med 32 mandat emot 17 i fullmäktige. En ganska behaglig sits att styra i när man samtidigt kan peka ut Sverigedemokraterna som största motpart. Men VA-frågan har fått den andra oppositionen att vakna till. Kristdemokraterna och Centerpartiet har tidigare gått samman och tagit upp frågan om partistöd – nu har de fått upp ångan och KD har fått förstärkning. Nye partiordföranden Lars-Axel Nordell satt i riksdagen så sent som i fjol. Med en stor portion rutin från det politiska spelet på den allra högsta nivån kommer han garanterat se till att KD tar än mer plats i debatten. Och VA-frågan är inte heller avgjord politiskt. Enligt mina källor har Liberalerna redan börjat vackla. Kanske till följd av insikten att det inte är särskilt liberalt att tvinga folk till saker? Vad vet jag. Utifrån sett verkar SD, KD och C öppna för att göra omtag – medan S och V verkar inställda på att driva ige-

0221-209 13

Stornummer 43 000 ex 2 ggr/månad samt 31 300 ex 2 ggr/månad. Dessutom 3 000 ex e-tidning/månad.

Michaela Ericzén David Eriksson Dennis Johansson Strömberg

0221-209 21 0221-209 17

Tryck

Anders Täpp

0221-376 332

Grafisk produktion/IT

Företagsannonser Jimmy Groth Roger Burström Mats Malmberg Trond Sverkmo

0221-209 30

0221-209 34 0221-209 29 0221-209 26 0221-209 31

Earton Media AB

Stora gatan 12, 731 30 Köping Växel: VD: Henrik Hansson Ekonomi: Per Ståhl

0221-209 10 0221-376 330 0221-209 14

nom VA-beslutet. Utslagsrösten hamnar i så fall hos Moderaterna, som har valt väg på riksnivå. Den 3 maj röstar riksdagen om moderaten Edward Riedls motion att förbjuda tvångsanslutningar. Frågan är om Köpingsmoderaterna verkligen vill gå emot partiets företrädare i riksdagen? Kvar finns också alternativet att fastighetsägarna fördröjer VA-arbetet så pass länge att det hinner bli en valfråga 2022. Då kan VA-soppan gå från att vara en lokal angelägenhet på landsbygden till att bli hela kommunvalets hetaste potatis. En potatis som slipade rävar, till exempel en sån som Lars-Axel Nordell, kan förvandla till ett potent slagträ i den kommunpolitiska debatten. Det hörs ett ljud från den norra mälarstranden. Kan det vara en skakning från nedre däck?

BJÖRN BLOMGREN

Chefredaktör • Magazin24

Upplaga

Björn Blomgren

Chefredaktör/ansvarig utgivare Redaktion

0221-209 10 (08-21)

3 april. Som sjukpensionär har hon i så fall inte råd att bo kvar och ingen möjlighet att få ett lån. Hennes enda alternativ blir att sälja. Gerd och fler med henne vill inte tvingas lämna sina hem.

EKTAB Eskilstuna

Distribution

Magazin24 delas ut av företaget Prolog KB. Utebliven tidning? 010-110 1650 eller prologkb.se/kundtjanst

GOD KREDITVÄRDIGHET Earton Media AB 556611-6694 | 2019-01-24

Har du fått nya grannar? Regionens bostadsaffärer, varje lördag på magazin24.se


3

Byggnationer Industrireparationer Smidesstaket 070-699 50 69 johan@kolsvasvetsosmide.se

k s å P d a Gl

Glasmästarsill

• 420 gram inläggningssill, hel sill med ben eller filéer • 1 morot • 0,5 rödlök • 10 cm purjolök • 10 korn krossad kryddpeppar 1 2 3 lag: • 1 dl ättika 12% • 2 dl socker • 3 dl vatten • 1 msk salt

Vi bjuder på ett recept!

0221-100 13 • rydsglas.se Järnvägsg. 4, Köping

MASKINVISNING I ARBOGA! NYA MASKINER

Träffa våra leverantörer!

Välkommen till RF Maskin!

Fre 3 maj

I samarbete med Maskinia

10–18

Lör 4 maj

9–14

Vinbäcksleden 14, Arboga 0589-172 00 www.rfmaskin.se

Service av fordon och maskiner


4 DEBATT

O P I N I O N

Enhetschef Ann Lundström på Havs- och vattenmyndigheten bemöter Strategigruppen Norra Mälarstrands debattartikel.

Foto: Pixabay

Avloppsrapport var inte tillräckligt väl underbyggd DEBATT Den 14 april publicerade Magazin24 en debattartikel signerad Strategigruppen Norra Mälarstranden. Nu replikerar Ann Lundström, enhetschef för Havsoch vattenmyndigheten. I ett debattinlägg om små avlopp (2019-04-14) skriver Strategigruppen Norra Mälarstranden att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vägrar publicera en rapport som skulle kunna skydda konsumenterna mot ohemula prishöjningar och onödiga åtgärder. HaV tar fram vägledning till kommunerna i deras arbete med prövning och tillsyn av små avlopp. Kommunen bedömer vilken rening som är rimlig för varje anläggning. Om omgivningen är känslig och påverkas av många små avlopp ställs högre krav. Om anläggningen finns på långt avstånd från brunnar, badplatser eller vattendrag är kraven lägre. Fastighetsägare ansvarar för att sköta sin avloppsanläggning.

Rapport publiceras inte

Men, allvarliga brister åtgärdas sällan utan krav från kommunen. Vid tillsyn

är det bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder. Rapporten ”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor”, har mycket riktigt inte publicerats av HaV. Författarna menar att avloppsanläggningar ska anläggas så att marken kan ta upp fosfor och därmed minska utsläpp till vatten. Kraven på rening av fosfor skulle därför vara mindre stränga. HaV skickade rapporten på remiss till 16 instanser; myndigheter, forskningsinstitut och universitet. De ifrågasatte den enkla och generella tillämpning av markretentionen (hur mycket fosfor som fastnar i marken) som föreslås i rapporten. HaV bedömde därför att rapportens slutsatser inte är tillräckligt väl underbyggda och inte kan användas som underlag i vår nationella tillsynsvägledning. Därför publicerades den heller inte av HaV. HaV håller med rapportförfattarna att i de fall det finns goda förutsättningar för retention på platsen för avloppsanläggningen och om avståndet är långt till dricksvattentäkter och

badplatser – då kan kraven på anläggningen vara lägre. Vi vägleder också kommunerna att göra denna bedömning i det enskilda fallet utifrån lokala förutsättningar, men inte utifrån generella tumregler som rapporten föreslår.

HaV tar fram GIS-stöd

För att kunna bedöma retentionens betydelse på ett rättssäkert och lika sätt över hela landet har HaV tagit fram ett GIS-stöd (geografiskt informationssystem) som stöd för den kommunala miljöförvaltningens handläggning. GIS-stödet gör det möjligt att anpassa krav på rening utifrån variationer i landskapet och om det på platsen finns många eller få avloppsanläggningar som kan påverka omgivningen. Under 2019-2020 kommer ämnesexperter att genomföra en översikt om markretention av fosfor från små avloppsanläggningar, för att öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen om retention. Ann Lundström enhetschef Havs- och vattenmyndigheten

• SKRIV EN

DEBATTARTIKEL

Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se Bifoga skribentens: – namn – adress – telefonnummer Det går bra att skriva under signatur. Magazin24 förbehåller sig rätten att korta ned artiklar, samt att korrigera eventuella stavfel.


5

Blommor till Påsk!

KOMMUNFULLMÄKTIGE i Arboga kallas till sammanträde på Rådhuset torsdag 25 april 2019 kl 18:15 Sammanträdet är offentligt och inleds med allmänhetens frågestund om frågor har kommit in (senast två dagar innan) och frågeställaren är närvarande.

skliljor, Färdiga planteringar, På er mm. renn Välkomna! Penséer , Pelargoner, Pe

Frågor skickas till Kanslienheten, Box 45, 732 21 Arboga.

Mån-fre 09-18 • Lör-sön 10-16

Sammanträdet direktsänds i Västmanlands Television och på arboga.se. Föredragningslista med handlingar finns på arboga.se. Välkommen!

Apoteket Lasarettet, Köping Mån–Fre 07.30–17.00 Telefon 0771-450 450 apoteket.se

Sörstafors, Kolbäck 0220-409 44 • www.prastgardenstradgard.se

Vaccinera dig mot TBE på Apoteket vid lasarettet! Start onsdag 17 april, sedan är det varje onsdag mellan 09.00-16.00. Det är drop-in som gäller.

Apoteket i samarbete med Adxto Care.

ÄGGJAKT PÅ HOTELL POMMERN

BUSS + BÅT T/R + UNDERHÅLLNING

Boka en härlig kortsemester i Mariehamn. Bo bekvämt med gångavstånd till shopping, nöjen och sevärdheter. På Hotell Pommern ordnas påskäggsjakt och andra roliga aktiviteter för barn under påsken.

ANSLUTNINGSBUSSAR FRÅN KÖPING må, ons, to, lö ons, fre Köping Gamla Taxi ......................05.45 10.45 Hallstahammar bussterminal ....06.15 11.15 Västerås Resecentrum, hpl I .....06.40 11.40 Enköping Gamla busstation......07.10 12.10 Enköping Resecentrum, hpl C1 .............................................07.15 12.15 Öresundsbro, väg 55 .................07.25 12.25 Båtavgång Grisslehamn.......... 10.00 15.00

BO 3 BETALA FÖR 1

1566:–

(ordinarie pris 2046:–) I priset ingår: Person­ och bilbiljetter t/r med Eckerö Linjen, 1 övernattning för upp till 3 personer i Classic dubbelrum med 1 extrabädd inkl. frukost. Erbjudandet gäller 1 april–2 maj 2019.

God och glad påsk PÅ M/S ECKERÖ

Följ med på en dagskryssning och njut av vårt stora, läckra påskbord. Koppla av till trevlig underhållning i baren och handla påskgodis för alla smaker till förmånliga ombordpriser. STORT PÅSKBORD 12–22/4

Tips!

Se eckerolinjen.se/resepaket/pask för fler påskpaket, påskaktiviteter och fikaställen!

70:–

vid webbokning. Ordinarie pris 100:–

275:–

Pris per person vid webbokning. Ordinarie pris 295:–. Barn 6–17 år äter för halva priset och 0–5 år äter gratis.

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175­258 00

FRÅN ESKILSTUNA to, lö Eskilstuna bussterminal ...........06.00 Strängnäs Resecentrum, hpl A................................................06.35 Aspö Handel ................................. 06.40 Via Enköping  1 Båtavgång Grisslehamn ........ 10.00 1 ) 

ons 11.00 11.35 11.40 15.00

Enköping bokas via Köping-linjen

Till båtavgång kl. 10.00 ska bussen förhands­ bokas senast kl. 20.00 dagen före avresa. Till båtavgång kl. 15.00 ska bussen förhands­ bokas senast kl. 09.00 på avresedagen.


6

N Y H E T E R

Kommunchefen Sara Schelin, lokalpolisområdeschefen Björn Wilhelmsson och kommunalrådet Roger Eklund (S) skrev under medborgarlöftena. Foto: Dennis Johansson Strömberg

Fokus på tryggheten i årets medborgarlöften KÖPING Ökad trygghet var det primära området och målet i årets medborgarlöften. I måndags undertecknades löftena för 2019. – Jag tycker att tryggheten är en extra viktig punkt, säger kommunalrådet Roger Eklund (S). I måndags presenterades 2019 års medborgarlöften i Köping. Flera av löftena berörde tryggheten i kommunen. Löftena tecknades av lokalpolisområdeschefen Björn Wilhelmsson, kommunalrådet Roger Eklund (S) och kommunchefen Sara Schelin. Polisen och kommunen skriver i sina medborgarlöften att deras gemensamma lägesbild gör gällande att det finns en upplevd otrygghet i centrum hos både näringsidkare och privatpersoner. I årets löften utlovar kommunen och polisen fortsatta åtgärder på Nygårdsområdet. Även insatser för att öka den upp-

levda tryggheten i centrum utlovas. – Jag tycker att tryggheten är en extra viktig punkt. Tryggheten har varit en utmaning under flera år och nu ska vi anställa tre ungdomscoacher för att skapa mer trygghet och hjälpa ungdomarna som rör sig i centrum nattetid, säger kommunalrådet Roger Eklund. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt, i samarbete med kommunen. Löftena är en utveckling av kommunens och polisens tidigare samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter och åtgärder som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. – Jag är stolt och glad över det arbete vi har tillsammans med kommunen. Två parter som arbetar tillsammans gör arbetet mycket mer effektivt. Detta är väldigt positivt, säger lokalpolisområdeschefen Björn Wilhelmsson. DENNIS JOHANSSON STRÖMBERG

I måndags undertecknades årets medborgarlöften. Foto: Dennis Johansson Strömberg

• Medborgarlöftena för 2018 samt 2019 Löften 2018 (urval): - Införa centrumvärdar - Genomföra en trygghetsvandring - Fortsätta satsningen på Nygård - Öka polisens synlighet - Fortsätta upptäcka unga personer med missbruksproblematik

Löften 2019 (urval): - Genomföra en trygghetsvandring i Kolsva - Anställa tre ungdomscoacher - Utreda förutsättningarna för att införa kameraövervakning i centrum


7

Söndag 28/4 Start kl. 14 från Stora torget

Aktiviteter, intervjuer och biljetter från 13:00 Våra partners delar ut presenter längst banan till alla

Startpeng 50:- per person alt. 100:- per familj. Betalas på plats (kontant el. Swish). Pengarna går till hjärnforskningen och kampen mot hjärnans alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar! Vem går du för?

ETT STORT TACK TILL ALLA BIDRAGSGIVARE & PARTNERS

MEDARRANGÖRER:

Köpings Dartklubb

Följ oss på Facebook eller www.bissenbrainwalk.se Även om du inte kan delta får du gärna ge ett bidrag:

Köpings Handelsförening

Swish 123 900 41 44 eller Bg 900-4144

Påskerbjudanden! 5990 /kg

SUPERKLIPP

25:-

batt Minst 25% ra

2 för

Nötfärs ICA. Ursprung Sverige Storpack. Max 12% fetthalt. Jfr pris 59:90/kg. Max 2 köp/hushåll

+pant

Läsk Coca-Cola, Fanta, Sprite.

1,5 liter. Jfr pris 8:33/liter + pant 4 kr. Max 2 köp/hushåll.

25:2 för

Sill i glas Abba. 210-240 g. Jfr pris 89:29-125:00/kg utan spad.

32:2 för

Chips, Rings, Ostbågar Estrella 180-275 g. Jfr pris 58:18-88:89/kg

ÖPPET HELA PÅSKEN 8-21 ICA Supermarket

Din mötesplats i Köping

NIBBLETORGET • KÖPING • TFN 0221-76 01 40


8

N Y H E T E R

Marina och Charlotta ska utveckla Köpings näringsliv KÖPING På torsdagen förra veckan stod det klart att Charlotta Strengbom och Marina Widaeus tillträder som näringslivsutvecklare respektive centrumledare i Köping. Köpings kommun får en injektion av två nya ansikten som ska utveckla det lokala näringslivet. På torsdagen informerade man genom ett pressmeddelande om två nyrekryteringar. Det handlar om Charlotta Strengbom som tillträder som näringslivsutvecklare efter Christina Ström som går i pension. Charlotta kommer att vara föräldraledig fram till slutet av februari 2020 och fram tills dess axlas rollen av Marina Widaeus, som även presenterades som ny centrumledare. Charlotta Strengbom kommer närmast från en tjänst som näringslivsutvecklare i Fagersta kommun, och har tidigare arbetat i olika projekt för Köpings kommun och är uppvuxen i Kungsör.

Marina har ett förflutet inom marknadsföring och PR och har arbetat på bland annat Västmanlands Television. – Jag vill välkomna både Charlotta och Marina till kommunen. Marina är ett känt ansikte för många Köpingsbor, efter sin tid på Västmanlands Television och hon har ett väl upparbetat nätverk, som nu kommer väl till pass i hennes nya roll. Under sin vikarietid kommer hon att fokusera på näringslivets behov av markoch lokaler samt centrums utveckling, säger Camilla Nilsson, näringslivschef i Köpings kommun, i ett pressmeddelande. Ett avtal har slutits mellan Köpings kommun och Köpings Centrumförening som innebär att Marina till 50 procent tjänst kommer att utföra arbetsuppgifterna som centrumledare efter att Pia Södergran Hjelm slutat. – Jag ser fram emot att bidra till att utveckla näringslivet i Köping och arbeta för att utveckla kommunens centrumhandel, ett spännande uppdrag, säger Marina Widaeus. MICHAELA ERICZÉN

Charlotta Strengbom tillträder som näringslivsutvecklare i slutet av februari nästa år. Foto: Köpings kommun

BJÖRSKOGS KYRKA BJÖRSKOGS KYRKA 19 april 11:00LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST 19 april kl.kl. 11:00 David Silverkors,Monica Monica Stark David Silverkors, StarkHesselgren, Hesselgren, Niklas Karlsson-flöjt Niklas Karlsson-flöjt KUNG KARLS KYRKA KUNG KARLS KYRKA 19 april kl. 13:00 KORSVÄGSANDAKT för barn

19 april kl. David 13:00 KORSVÄGSANDAKT för barn Silverkors, Josefine Brofeldt Silverkors, Josefine Brofeldt 19 aprilDavid kl. 15:00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Mikaelkl. Hirsch, Monica Stark Hesselgren, körensemble. 19 april 15:00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

TORPA KYRKA Sammanlyst! Mikael Hirsch, Monica Stark–Hesselgren, körensemble. 21 april kl. 10.00 PÅSKDAGSMÄSSA TORPA KYRKA –Sammanlyst! Bengt-Olov Hedlund, Monica Stark Hesselgren,

april kl. 10.00 PÅSKDAGSMÄSSA 21Kristina Hammarström-trumpet, kyrkokören

Bengt-Olov Hedlund, Stark Hesselgren, Beställ kyrktaxi senastMonica 18/4 kl.12, 0227-155 00 Kristina Hammarström-trumpet, KUNG KARLS KYRKAkyrkokören Beställ 18/4 kl.12, 0227-155 00 april kyrktaxi kl. 11:00senast HÖGMÄSSA på Annandag påsk 22 tillsammans med Centrumkyrkan, KUNG KARLS KYRKA David Silverkors, Monica Stark Hesselgren.

22 april kl. 11:00 HÖGMÄSSA på Annandag påsk KUNGS BARKARÖ KYRKA tillsammans med Centrumkyrkan, 22 april kl. 18:00 MUSIKGUDSTJÄNST David Silverkors, Monica Stark Hesselgren. Mikael Hirsch, Monica Stark Hesselgren, Arne Sjölander-gitarr,

Marina Widaeus kommer till en början vara både näringslivsutvecklare och centrumledare i Köpings kommun. Foto: Köpings kommun

KUNGS BARKARÖ KYRKA Ingeborg Söderwall-sång, Ragnhild Söderwall-flöjt 22 april kl. 18:00 MUSIKGUDSTJÄNST www.svenskakyrkan.se/kungsor

Mikael Hirsch, Monica Stark Hesselgren, Arne Sjölander-gitarr, Ingeborg Söderwall-sång, Ragnhild Söderwall-flöjt www.svenskakyrkan.se/kungsor


9

Påsken i Arbogabygdens församling 2019 18 APRIL SKÄRTORSDAG S:T NICOLAI KYRKA

KL 18:00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA AK Kuronen, J Linnman, H Drakengren, Konfirmander

MEDÅKERS KYRKA

KL 19:00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA E Winlöv, B Rosenquist Brorson, Medåkers kyrko- och hembygdskör

GÖTLUNDA KYRKA

KL 19:00 EKUMENISK SKÄRTORSDAGSMÄSSA J Vikström, Å Westerberg

19 APRIL LÅNGFREDAG HELIGA TREFALDIGHETS KYRKA

KL 11:00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST J Vikström, H Drakengren, Körensemble KL 15:00 KORSVÄGSMEDITATION MED ORGELMUSIK J Vikström, H Drakengren KL 18:00 LÅNGFREDAGSMUSIK- MEMBRA JESU NOSTRI AV D BUXTEHUDE Soli Deo Gloria och stråkensemble, solister från

kören, H Drakengren, J Vikström

EQUMENIAKYRKAN I LUNGER KL 15:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST AK Kuronen, T Lindner mfl

20 APRIL PÅSKAFTON LÖRDAG S:T NICOLAI KYRKA

KL 23.30 PÅSKNATTSMÄSSA J Linnman, AK Kuronen, E Algefors, Konfirmander

21 APRIL PÅSKDAGEN SÖNDAG HELIGA TREFALDIGHETS KYRKA

KL 11:00 HÖGMÄSSA E Winlöv, J Vikström, L Lindgren, H Drakengren, B Rosenquist Brorson, Franciskuskören, Sankta Klarakören Vänskapskretsen bjuder på kaffe i Trefaldighetsgården

EQUMENIAKYRKAN I LUNGER

KL 11:00 EKUMENISK PÅSKDAGSGUDSTJÄNST AK Kuronen, Å Westerberg, Kyrkokören

MEDÅKERS KYRKA

KL 15:00 PÅSKDAGSMÄSSA E Winlöv, B Rosenquist Brorson, E Mali, Medåkers kyrko- o hembygdskör

22 APRIL ANNANDAG PÅSK MÅNDAG SÄTERBO KYRKA KL 9.30 PILGRIMSVANDRING med start och slut vid Säterbo kyrka. Vi går på grusvägar och asfalterade vägar ca 4 km. Vi firar gudstjänst under vandringen och avslutar med mässa Kl 11 i Säterbo kyrka KL 11:00 AVSLUTANDE MÄSSA Pilgrimsvandringen avslutas med mässa i Säterbo kyrka Mer information finns på vår hemsida! E Winlöv, Å Westerberg, Ö Asklund

S:T NICOLAI KYRKA

KL 17:00 FINSKSPRÅKIG MÄSSA J Muroma, Å Westerberg, E Mali

www.svenskakyrkan.se/arboga


Buffé för alla Mån-fre 11-15

*

GL AD PÅSK!

SMAKER

NYHET

10

Lör-sön 11-17

o c a T e r a g r u b Ha m A s i at i s k t H u s m a n P i z z a Su s h i

Öppettider i påsk: Skärtorsdag: 8 - 16

(Köpings Kabel-TV AB har lunchstängt 12-13)

Långfredag - annandag påsk: stängt

Plocka som du vill från hela buffén

Öppet 11-21 (måndagar 11-15) * 0221-106 06 Ringvägen 76, BIGINN, Köping midgardkopingse

25%

Påsktider

Mån-tors 10-18 Långfredag stängt Påskafton 10-15

Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

på byxor

Apoteket öppet må-to 09-18, påskafton 10-15

Gäller dam, herr & barn (ej Newbie) t.o.m 30/4

0221-123 00

Solskydd

20%

vid köp av 2 st produkter.

på barnavdelning onsdag & torsdag Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

20% 010-452 60 19

affe 55:eesecake + k HembakadGäcllehr endast Ons-Torsd.

z rezzo CAFE• BISTRO• LOUNGE

Stora gatan 15, Köping, 0221-104 44

0771-61 26 12


11

N Y H E T E R

Fullspäckat program vid årets medeltidsdagar ARBOGA Föreningen Arboga Medeltid presenterade flera klara programpunkter inför årets medeltidsdagar. Många populära inslag kommer tillbaka – samt kryddas med ett par nyheter. Vid en pressträff i torsdags presenterade föreningen Arboga Medeltid en grundplåt till program för medeltidsdagarna 2019. Föreningen passade också på att presentera sin nye ordförande. I onsdags kväll valdes Peter Weiderud till ordförande, och han ser fram emot att vara en del av årets evenemang. – Medeltiden är en brytningstid mellan vikingatiden och stormaktstiden. En tid då världen kom till Sverige och en tid då Arboga stod i fokus. Arboga stod ekonomiskt i centrum, men också politiskt och kulturellt. Det var en tid då Arboga kommunicerade öppenhet, nyfikenhet och förändring, säger Weiderud. Den nye ordföranden har bott utomlands en period men alltid sett till att tillbringa somrarna i Arboga. – Medeltidsdagarna har varit ett bra skäl att vara hemma, säger Weiderud med ett leende. Föreningen Arboga Medeltid har utöver nye ordförande Peter Weiderud fått in tre nya styrelseledamöter: Kent Ahlberg, Christer Lindqvist och Ulla Tanner Melin. Årets medeltidsdagar arrangeras 7-11 augusti. Elsy Harryson, som arbetar med volontärerna under arrangemanget, berättar att det i år kommer att satsas

på mer liv och rörelse på stan: – Vi hoppas också att fler Arbogabor klär upp sig så att de som kommer hit möts av att det är medeltid i Arboga, säger hon. Medverkande som i skrivandes stund är klara för årets Medeltidsdagar: • Romeo-Julia-kören • Trio Frottoll – en trio från Stockholm som spelar tidig musik • Arboga Barockensemble under ledning av Birgitta Rosenquist Brorson • Musikgruppen Salamander från Göteborg, en trio som spelar tidig musik (ny) • Spiritual Seasons, musik- och dansgrupp från Ukraina (ny) • Ola Aurell, trubadur från Stockholm (ny) • Orgelkonsert i kyrkan med Hanna Drakengren • Riddaren Gröna Ugglan • The Horseman Aktiviteter som i skrivandes stund finns med på programmet: • Riddarspel med ArbogaRiddarna • Barnteaterföreställningar • Gycklarskola • Skattjakt • Barnparad • Eldshower, som kommer att vara vid Heliga Trefaldighetskyrkan • Kägelbana • Festtåg Programmet beräknas vara tryckt och klart i mitten av juni. BJÖRN BLOMGREN

PÅSKLOVSTRAFIKEN Tågen går hela påskveckan

10–16

till 22 april

Det populära riddarspelet finns med även vid årets medeltidsdagar. Foto: Michaela Ericzén/arkiv

Ronny Blohm, Jim Bergqvist, Kent Ahlberg, Elsy Harryson och nye ordföranden för Arboga Medeltid; Peter Weiderud. Foto: Björn Blomgren

UPPLEV SVERIGE I MINIATYR! SKOJ FÖR HELA FAMILJEN!

Ord. tider fr 27/4

Miniature Kingdom • Kungsgatan 35, Kungsör • miniaturekingdom.se


12

VFI AN MT II LP JS

VINTIPS

Trender mot tradition?

Anette Tapper, bosatt i Köping. Driver bl.a. företaget Tapper&Co. som sysslar med olika dryckesprovningar. Har arbetat 10 år inom Systembolaget, varav 6 år som butikschef. Några av butikerna var Köping, Eskilstuna och Kungsör. Arbetsskada: Kan än idag stora delar av Systembolagets produkters artikelnummer utantill.

Det börjar dyka upp allt fler spännande trender och experiment i vinhyllorna. I min senaste vinspalt provade jag orange vin. Nu är det dags att prova och att ge ett omdöme på en ny trend. Allt började för några veckor sedan när en läsare sprang på mig och frågade om jag provat viner lagrade på whiskyfat? Det hade jag inte gjort. Jag blev nyfiken och bestämde mig för att genomföra en blind provning. Min sambo fick slumpvis hälla upp två nya viner som slutlagrats i gamla ekfat som tidigare lagrat whisky under många

ANETTE TAPPER

Buffalo Barrel 2016. Nr 77573. 75 cl.

Provningens vinnare blev en spansk klassiker

Pris 149 kr.

Pris 115 kr.

Klassikern stod sig väl mot de trendiga experi-

Känns lite för mycket av allt. Vinet tar över. Det är

Sticker ut men på ett mjukare och mer tilltalande

menten. Min favorit Riojan Baron de Ley (Nr.

fylligt och man anar en whiskykaraktär bland dri-

vis. Jag hittar fylliga solmogna bär, vanilj, torkad

2525) utsågs till favorit hos alla provare. Trender

vor av kryddor körsbär och choklad. Spännande

frukt och rostad ek. Någon tyckte att detta skulle

kommer och går men klassiker består.

men ingen favorit hos någon.

vara perfekt till sommarens grillning.

Se fler utemöbler på tumbomobler.se Bytterflybord i teak 100x220-280 cm inkl. 6 positionsstolar.

15.990:- (19.990:-)

5.390:-

Runt bord 90 diam med 4 karmstolar inkl. grå dynor.

2.990:(3.490:-)

Hänggunga inkl. stativ och dynor.

2 fåtöljer med ställbar rygg inkl.2 fotpallar, grå dynor och bord.

3.290:- (3.990:-)

Runt bord 70 diam med 2 karmstolar inkl. dynor.

Mån-fre 10–18 Lör-sön 11–16

dra två vinerna väckte absolut en hel del nyfikenhet på sina egna vis. Efter att ha gått igenom våra anteckningar från denna blinda provning, då visade det sig att alla fyra provare hade det traditionella vinet som tydlig favorit. Även om det ena zinfandelvinet från Kalifornien som slutlagrats i nittio dagar på amerikanska bourbon whiskeyfat fick en del riktigt bra omdömen. Någon sträckte sig så långt som att detta kunde bli sommarens stora grillklassiker.

Apothic Inferno 2015. Nr 70387. 75 cl.

Möbler för bekvämt uteliv!

11.990:- (13.995:-)

år. I ett tredje glas serverades ett fylligt smakrikt traditionellt lagrat vin i samma prisklass. Jag bjöd också in några vänner till provningen för att få ett bredare omdöme. Dom hade ingen aning om vilka viner som fanns i glasen. Det var bara att utse en eller flera favoriter. Riktigt spännande. Det var svårare än jag trott. Jag visste ändå att två av dessa glas var speciella. Ett av vinerna stack verkligen ut. Det kändes för mycket. Överarbetat och närmast lite hysteriskt med alla smaker hit och dit. Men de an-

11.990:- (14.995:-)

Soffgrupp med 3-sitssoffa 2 fåtöljer med ställbar rygg inkl. bord och grå dynor.

Tel. 016-34 72 00 www.tumbomobler.se

Väg 56 mellan Eskilstuna och Västerås, avfart mot Tumbo Med reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vi erbjuder delbetalning.

Möbler värda en utflykt! Vi har öppet i påsk! Skärtorsdag Långfredag Påskafton Påskdagen Annandag påsk

10-16 stängt 11-16 11-16 11-16


13

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

2:a Köping | Östanås Östanåsgatan 21b

Utgångspris 550 000 kr Avgift 3 850:-/mån (inkl värme vatten sopor kabel-tv) Boarea 65,5 kvm Vån 2 av 3 Visas Tis 23/4 16:30-17:00 Mäklare Jeanette Nyqvist 073-042 10 05

n e m m Välkoomantica till

R

PÅSKTIDER hos Romantica

PENSÉER 16:-/st 10 st 130:-

ALGOMIN GÖDSEL Vid köp av 2 valfria Algomin-säckar, 8 kg

279:-/st PÅ KÖPET!

1 säck Eko-gödsel värde 299:-

Ons-tors 9–18 Hela påsken (fre-mån) 10–15

Butiken full med påskpynt!

PÅSKPYNTA!

Egentillverkade

påskgrupper

Förodla! Sättpotatis, till balkong eller trädgårdslandet. Många olika sorter.

ROMANTICA HANDElStRÄDGÅRD KUNgSöR

ANnO 1966

Erbjudanden i annonsen gäller till 22/4

Runnavägen 31, Kungsör • 0227-105 52 • Mån-fre 09–18 • Lör-sön 10–15 • www.romantica.se


14

K R Ö N I K A

Bladh: Är den bästa dagen en dag av törst? Förändringar görs för att någonting ska förbättras, utveckling är ett positivt laddat ord med hur många synonymer som helst och stagnation är såväl vår tids stora stigma som rädsla.

M

an ska passa sig för stereotyper liksom att generalisera i alltför hög utsträckning, men ibland lämpar det sig väl när något ska förenklas, exempel eller fenomen belysas. Bland den generiska sportintresserade mannen i 30-årsåldern är med största sannolikhet Karin Boyes ”I rörelse” en av få, ja kanske till och med den enda poesin utanför skolgången man tillskansat sig. Den har en central plats i svenska fotbollslandslagets framgångar under VM 1994 och i efterföljande SVT-krönika om turneringen. Förbundskapten Tommy Svensson läste upp dikten inför åttondelsfinalen mot Saudiarabien för att försäkra sig om att det svenska laget inte slog sig alltför mycket för bröstet inför återstoden av matcherna, att man inte vunnit någonting ännu. Resten känner ni till och är som man brukar säga historia. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd. Jag har alltid älskat dikten, inte bara för vad den gav Sverige i form av ett VMbrons utan vad den säger om processen, själva resan mot målet. Oavsett om det är en individuell eller kollektiv process, en resa man gör ensam eller tillsammans med andra. Ibland blir slutdestinationen sekundär, och själva resan det som betyder eller får mening. Boye levde dessutom ett fascinerande och tillslut deprimerande liv, innan hon självmant valde att avsluta det hanns det med en imponerande produktion av både prosa och poesi. Jag har alltid älskat dikten, men har kommit till att ifrågasätta andemeningen. Att vara eller inte vara på väg? Det är frågan. Det är frå-

gan vi eventuellt borde ställa oss själva lite oftare. Ständigt denna strävan, eller åtminstone ständigt denna strävan efter strävan. Det har gått inflation i att sträva för strävandets skull, vi ska leva i nuet och fånga dagen samtidigt som vi inte ska nöja oss med det vi har utan istället förverkliga och förkovra oss själva på så många sätt som möjligt och nå tillväxt, framväxt och progression. Målmedveten, pådrivande och framåt är positivt laddade adjektiv som alla indikerar rörelse, medan de stationära idiomatiska uttrycken ”att stå och stampa”, ”trampa vatten” och ”fastna i gamla hjulspår” väcker negativa konotationer.

Vägen som ändamål, vägen som motiv

Vägen som motiv torde vara bland de äldsta av motiv, och just att vara på väg har förekommit i kulturyttringar lika gamla som kulturen självt. Det berättades om judarnas uttåg ur Egypten redan i Gamla Testamentet. Lämnandes en tillvaro, påväg mot en ny och bättre motsvarighet. På trettonhundratalet vandrade Dante Alighieri genom Helvetet i jakt på frälsning i Den gudomliga komedin. Don Quijote sprang runt på vägarna och jagade väderkvarnar i det som har kallats den första moderna romanen trehundra år senare. I mer moderna välkända exempel tar sig Frodo och Sam igenom hela Midgård för att rädda världen och Jack Kerouac lever promiskuöst med beatnikkollegor i On the Road. I samtliga historier är vägen den gemensamma nämnaren. Kanske kan det vara värt att börja ifrågasätta hur mycket man får gjort i processen ibland? Om vi inte skulle tjäna mer på att göra det bästa av det vi sitter med här nu istället för att söka denna ständiga utveckling? Att värdera slutmålet med respekt utan att för den sakens skull negligera vad som krävts för att ta sig dit? Är det så farligt med mättnad, att stanna upp och njuta lite extra? Svåra frågor, men de tåls att funderas på. Jag har tyvärr inget svar. Ibland får man nöja sig med att väcka en tanke. Ibland är ett steg i rätt riktning bara ett steg.

Kvällsöppet hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund Onsdagen den 24 april 2019 kl. 16.00 – 19.00 Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 – 19.00 Välkommen att träffa våra handläggare inom bygglov och enskilda avlopp. Den 24 april finns även energirådgivare på plats.

Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2 i Arboga.

Öppet hus på samhällsbyggnadsförvaltningen Kom och prata bygglov, småhustomter, energi- och klimatfrågor eller framtida bostadsområden med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping.

Torsdag 25 april 16.30-19.00

Kristinelundsvägen 4, Köping

N!

Manuella delikatessen erbjuder

GRILJERAD PÅSKSKINKA

12

90

ord 16,90/hg

/hg

HUMMER ICA, fryst, 370 g

89:/st

LÖSVIKTSGODIS

3

90

/hg ord 8,90/hg

Glad påsk! önskar vi på Asplunds

BRATTBERGET • ARBOGA • TFN 0589-104 89

JIMMY BLADH

O

LK

E MM

Öppettider alla dagar 8 - 21


Hantverkare i farten

15

Här hittar du dina problemlösare i KAK. ALLT INOM TAK

FOTO

Ex; skorstensbeslag, stos, vindskiveplåt, fönsterbläck m.m.

TAKOMLÄGGNING

Inom tak-omläggning erbjuder vi bandtäckning, profilerad plåt och takpanneplåt.

KÖRKORT • LEGITIMATION VISUM • PASS

TAKAVVATTNINGSSYSTEM

STORA GATAN 7 Mån-tors 15-18 Fredag 13-16

LÅT OSS TA HAND OM DINA BYGGPROJEKT

Rännor, stuprör och andra tillbehör.

Boka redan idag!

Även snöskottning!

Ring 073-703 84 61

TAKSÄKERHET

Takstegar, snörasskydd, takbryggor, nockräcken, takfotsräcken m.m.

Plåtarbete med omsorg och kvalité!

i samarbete med Hobbytorget

0221-716 40

070-6747606

info@sbbyggplatslageri.se

Sänk dina VÄRMEKOSTNADER!

• Egen tillverkning • Bra priser

• Kakelugnar • Täljstensugnar • Täljstenskaminer • Insatser • Skorstenar • Skorstensrenov. • Pelletskaminer • m.m.

Vi finns i Köping för din skull VVS-Service åt företag och privatpersoner

Arbogavägen 302 • Valskog

Tel/fax 0221-244 88 • 070-586 05 56 Mästareg.4, Köping • Tel: 0221-130 56

www.kakbrasvarmebutiken.se

Öppet: Lördagar 10:00 - 13:00 - Övriga tider enl. överenskommelse

Klas Lombrant 010-414 40 91

Vi utför alla sorters plåtarbeten!

t.ex. • • • • •

Takomläggningar Vattenavrinning Skorstensbeslag Väderskydd Taksäkerhet, underhåll


16

FA M I L J

J U BI L E U M

AVL ID NA Vår älskade

Vår kära Mor Svärmor, Mormor, Farmor, Gammelfarmor och Gammelmormor

Gertrud Ramsell * 2 december 1927 Möklinta har lämnat oss i dag i stor sorg och saknad Köping 4 april 2019 Kenneth Yvonne och Christer Rigmor Ronnie och Carina Tommy och Monica Marie-Louise och Dan Peter och Ewa Barnbarn Barnbarnsbarn Övrig släkt och vänner Kära lilla Mamma, nu är Din strävan slut All smärta den är borta och Du får vila ut För allt vi vill Dig tacka för kärlek rik och stor För omsorg och all möda tack kära lilla Mor. Begravningsgudstjänsten äger rum fredag 26 april kl 13.00 i S:t Johanneskapellet. Efter akten inbjudes till minnesstund på Forum. Anmälan om deltagande till Fonus, tel 0221-214 20 senast torsdag 18 april. Tänk gärna på Barncancerfonden. Gåvotelefon 020-90 20 90 Valfri klädsel. Se minnessida på fonus.se

Maj-Britt Svanberg * 22 april 1923 har lämnat oss i sorg och saknad Köping 8 april 2019 INGMARI och ULF Åsa och Anna med familjer BRITTEN Ulrika och Kalle med familjer KATARINA och INGEMAR Jonas och Elin med familjer MIKAEL och LENA Petter, Mats och John med familjer JOAKIM och EVA Viktor, Henrik Övrig släkt och vänner Det finns ett hav, som ingen ser, det finns en grav, där ingen dör, det finns en sol, som ej går ner, det finns en strand i varje själ.

Bo Setterlind

Du fattas oss! Begravningen äger rum i S:t Johanneskapellet fredag 26 april kl.10.30. Därefter inbjudes till S:t Olovsgården. Anmälan om deltagande till Fonus tel. 0221-214 20 t o m 23/4. Se minnessida på fonus.se

Vår käre Far, Son och Bror

Min älskade Vår kära

Mary Abrahamsson * 29 juli 1942 har efter en lång tids sjukdom stilla somnat in Valla 1 april 2019 RUNE Syskonen Monica och Göthe Marie, Mathias, Madeleine, Mikaela, Mikael med familjer Johan, Anna, Daniel med familjer Övrig släkt och vänner Förlustens hela storhet jag ej har fattat än vet blott att jag har mistat min allra bästa vän Då viskar jag de orden de vackraste jag vet; Du var mitt allt på jorden och min i evighet Tack älskade lilla Mary för våra år tillsammans Rune Begravningen äger rum inom familjen. Tänk gärna på Alzheimerfonden gåvotel. 020-30 11 30 www.begis.se Tack till Sorbygårdens personal för god och kärleksfull omvårdnad till oss alla

Min Livskamrat

Vår kära

Sivert Jörgensen

Kerstin Lundkvist

* 14 februari 1939

* 20 juli 1931

har idag stilla insomnat

har stilla insomnat

Köping 3 april 2019 INGEGERD Övrig släkt och vänner

Köping 4 april 2019 Barn Barnbarn Barnbarnsbarn

Köping 9 april 2019 Kari, Tarja, Mika Marko, Tamara med familjer Släkt och vänner

Vi alla som känt Dig och vet hur Du var önskar så att Du bland oss fanns kvar Men nu när Du gått dit vi alla ska gå med glädje vi minns allt det fina ändå

Tack för allt, för gångna tider alla tankar för mitt väl Nu vilar tanken, ej mer Du lider nu har Du ro till kropp och själ.

Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på HjärtLungfonden. Gåvotelefon 0200-88 24 00 Se minnessida på fonus.se

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Stort tack till alla er som vårdat Sivert under hans sjukdomstid.

Begravningen äger rum i familjekretsen. Tänk på Cancerfonden gåvotel.020-59 59 59 Se minnessida på fonus.se

Vår älskade Mor Mormor, Farmor Svärmor och Gammelmormor

Esteri Puntila * 16 maj 1942 har lämnat oss i stor sorg och saknad

Fredrik Öhrn * 17 februari 1962 har lämnat oss i stor sorg och saknad Köping 2 april 2019 Jenny och Benjamin Medina och Lillebror Hanna och Michael Melker Mamma Inger Peter Johnny och Agneta ______

Låt oss minnas de soliga dagar då sorg och smärta fjärran var Låt oss minnas de glädjedagar då vi tillsammans var. Begravningsakten äger rum i S:t Johanneskapellet torsdagen den 25/4 kl.10.30. Efter akten skiljs vi åt. Se minnessida på fonus.se

Vår kära mamma, mormor, farmor och svärmor

60-årig bröllopsdag! Grattis Märy och Lasse Malm på eran 60-åriga bröllopsdag den 18 april! Märy, född på Värmdö, uppvuxen i Allmänningbo, flyttade till Kolsva när hon träffade den stora kärleken. Lasse född och uppvuxen i Kolsva, där paret fortfarande bor kvar. Bröllopsdagen kommer att firas i Örebro med familjen.

TAC K Tack till de två tjejer som jobbade på Ica maxi lördagen den 13/4 och i sista stund fixade fram festbrickorna till mitt 70-årskalas.Allt var så gott!! /Christina

G R AT T I S

Eivor Karlsson * 15 november 1928 har lämnat oss i stor sorg och saknad Kolbäck 3 april 2019 BRITT-MARIE & MIGUEL OVE & MARIE ANNIKA & SVENNE Barnbarn Barnbarnsbarn Övrig släkt och vänner Far har räckt ut handen Mor har fattat den På den andra stranden Mötas de igen Begravningen har ägt rum i kretsen av de närmaste. Tänk på Barncancerfonden gåvotelefon 020-902090 Se minnessida på fonus.se

TI L L M I N N E Thorbjörn Carlsson Ett år av saknad CARINA

Vår finaste Jack fyller 5 år idag den 17 april - många GRATTIS-kramar från farmor och farfar

ÖVR I G T Då var det dags igen, har haft det på känn. Ber dig kort och gott, glöm min födelsedag bort.Spar din tid och slantinget att slösa på en tant. Lena Westerberg, Kungsgården Arboga Eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligen! Kicki Axelsson, Köping All eventuell uppvaktning undanbedes. Birgitta Pettersson, Lindbacken Munktorp


17

FA M I L J

PREDIKOTURER Pingstkyrkan, Köping: To 19 Gemensam Getsemanestund i Tunadalskyrkan. Sö 11 Påskdagsgudstjänst. Predikan Patrik Öhlund. Sång 3 x Kjell. 15 Finskt möte: Pääsiäisenä ei ole suomenkielistä kokousta. On 10 Bön. www.kopingpingst.se Örtagårdskyrkan, Arboga: To 9.30 Öppen Kyrka, 19 Nattvard o lovsång. Fr 11 Gudstjänst i Lunger. Samling vid Ök 10.30 för samåkning. Sö 10.30 Gem påskgudstjänst, Andreas Rosdal, ssk Skatten. . Ti 8 Bön, 9.30 Öppen Kyrka, On 10 Sjungis, 15 Språkcafé. Himmeta Missionsförsamling: Långfredag kl 15 i Himmeta Församlingshem. Välkommen till en samling i stillhet, med texter och musik som berör. Per och Kajsa Norin Östanåskyrkan, Köping: Tor 18/4 19.00 Getsemanestund med nattvardsfirande i Tunadalskyrkan Fre 19/4 11.00 Långfredagsgudstjänst Bengt Freed predikar Sång av Sören Pettersson och Bengt Freed Sön 21/4 11.00 Påskdagsgudstjänst tillsammans med Tunadalskyrkan Eva Andreas predikar Sång av Östanåskören Tis 23/4 14.00 Stickgruppen KÖPINGSBYGENS FÖRSAMLING Köpings kyrka: Ons 27/3 kl 18 Ungdomsmässa Ons 17/4 kl 9.30 Klapp och klang Tor 18/4 kl 18 Skärtorsdagsmässa, sångrupp Fre 19/4 kl 11 Långfredagsgudstjänst Lör 20/4 kl 23 Påsknattsmässa av ungdomar för alla Sön 21/4 kl 11 Påskmässa med lunch Sön 21/4 kl 14 Finskspråkig mässa, finskakören Mån 22/4 kl 11 Högmässa Munktorps kyrka: Fre 19/4 kl 18 Konsert ”Stabat Mater” av Pergolesis, Amelie Flink sopran, Frida Bergqvist mezzosopran, Munktorp Odensvi kyrkokör, Kamus kammarorkester, Lennart Ögren dirigent Sön 21/4 kl 11 Påskmässa med lunch Odensvi kyrka: Fre 19/4 kl 15 Långfredagsgudstjänst Sjukhuskyrkan, Köpings sjukhus: Tor 18/4 kl 9.15 Skärtorsdagsmässa St Olovsgården: Sön 21/4 kl 12.30 -14 Påskbord, frivillig avgift Tis 23/4 kl 12 Tiistaitreffit kl 12 Öppet hus kl 15 Språkcafé Language Cafe Ängslund: Tor 18/4 kl 14 Nattvard Fre 19/4 kl 10 Finskspråkig påskbön med nattvard

Pingstkyrkan Arboga 100 år: Långfredag kl. 11 Gudstjänst. Predikan Jim Jansson. Påskdagen kl. 10.30 Gemensam gudstjänst i Örtagårdskyrkan. Tisd. kl 9 Bön, kl 14 Öppet vardagsrum, kl 19 Bön. Pingstkyrkan, Kungsör: Påskhelgen. Torsd. 18/4 19. Getsemanestund med Arne Olsson. Fred. 19/4 . 11. Gudstjänst. Tommy Karlsson predikar. Sönd. 21/4 . 11. Påskfest för alla åldrar ! Catrin Sandberg. Tisd. 23/4 10. Bön. Tunadalskyrkan, Köping: Onsd 16.30 Språkcafe’, 17 Läxhjälp, Torsd 19 Getsemanestund med nattvard, pastorerna, Påskdagen 11(obs tid) Gudstjänst i Östanåskyrkan, Eva Andreas m fl, Tisd 11 Andrum Equmeniakyrkan, Götlunda: Torsdag 18 april kl 19.00 Ekumenisk getsemanestund i Götlunda kyrka. Joakim Vikström, Torgny Lindner. Fredag 19 april kl 11.00 Ekumenisk långfredags gudstjänst i Equmeniakyrkan. Anna Katri Kuronen. Söndag 21 april kl 11.00 Ekumenisk påskdags gudstjänst i Equmeniakyrkan. Anna Katri Kuronen, Torgny Lindner, Åsa Westerberg och kyrkokören. Sorykyrkan, Munktorp: 18/4 kl.19.00 Getsemanestund, nattvard 19/4 kl.10.00 Långfredagsgudstjänst, Via Dolorosa 21/4 kl.10.00 Påskdagsgudstjänst kl.16.00 Scout 23/4 kl.19.00 Bön MALMA FÖRSAMLING Brukskyrkan: Ons 17/4 kl 11.45 Mitt på dagen Bön Fre 19/4 kl 11 Långfredagsgudstjänst, Fredrik Karlsson saxofon Fre 19/4 kl 13 Finskspråkig Korsandakt, finskakören Sön 21/4 kl 08 Påskotta med frukost, Brukskören , Mattias Olsson trumpet Tis 22/4 kl 18 Bibelstudium Ekliden: Tor 18/4 kl 15 Påskandakt, diakonikören Himmeta kyrka: Tor 18/4 kl 19 skärtorsdagsmässa Sön 21/4 kl 15 Påskmässa Himmeta-Bro kyrkokör, Mattias Olsson trumpet Malma kyrka: Mån 22/4 kl 18 Musikgudstjänst ”påskens sånger och psalmer, Diakonikören och kören ”en Salig blandning”Städet: Tor 18/4 kl 13 Skärtorsdagsmässa, diakonikören Västra Skedvi kyrka: Sön 21/4 kl 11 Påskmässa med lunch, kyrkokören

En sista hälsning som räddar liv Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

SUCCÉ för vår VÄXTKVALITÉ – utan att du betalar mer PÅSKGLÄDJE

RUPPER VÅRG ute & inne Superkvalité

BRUDORKIDÉER

Stora “mulligaR”GON ACKA-PELLA

MÅRB

2 rdst..st1. pr1is 609:-:O

Frosttåliga

LÖKVÄXTER & PENSÉER r Säsongspremiä

OR BÄGARRANväKde r Oslagbar i alla

r och färger Olika storleka pel Även som am

BUSSRESOR 18/5 Antik-Vintagemarknad i Nora

150:-

Buss från Surahammar via Hallstahammar, Köping

25/5 Jaktmässa i Tullgarn ..............................595:Resa, entré, lunch Surahammar, Västerås Hallstahammar, Köping

13/7 Lapptäcksutställning

Mora..................... 320:Resa, Ovansiljanslapptäcksförening

SPA resor

till Tervis , Pärnu 11-19 augusti 13-21 oktober .......................fr. 6 490:-

Buss med hela resan.

Finns från torsdag

0708-15 12 88 Vard 10-18. Lör, sön & helgdag 10-15. Västeråsv. 4 Kolbäck. Tel 0220-416 40

hiltunen@telia.com

BUSSRESOR! 24/4 ULLARED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300:12/9 LARS LERIN Sandgrund och Alsters Herrgård (ej prissatt)

26/10 EN VÄRSTING TILL SYSTER

Chinateatern inkl. middag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 510:”HJALMAR” gör uppehåll i höst men medverkar i

2/11, 16/11 SKULD OCH GRÖNA SKOGAR

Brevens Bruk inkl. middag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 120:-

SÅ SOM I HIMMELEN inkl. middag

19/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 620:24/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 460:-

2/11 MAGNUS CARLSSON Från Barbados till Gamla Stan, Cirkus inkl. middag . . . . . . . . . . . . . . . 1 490:-

8/11 THANK YOU for THE MUSIC

Conventum Kongress, Örebro. En hyllning till Björn & Bennys unika låtskatt. Resa och entré . . . . . . .830:-

9/11 OLA SALO - Hamburger Börs inkl. middag . . 1 730:23/11 HÄXORNA I EASTWICK - PETER JÖBACK

Cirkus inkl. middag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 670:-

DALHALLA

1-2/7 PETER JÖBACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 700:7-8/7 MALENA ERNMAN med gäster . . . . . .2 800:13-14/7 KALLE MORAEUS med gäster . . . . .3 060:26-27/7 GYLLENE TIDER + Chris Kläfford . .2 900:Ditt företag på vägen 0589-530 67

PG: 90 06 03 – 2

019-13 59 25

www.gotlundabuss.com


18

S P O R T

SPORTLISTAN I varje nummer av Magazin24 listar sportredaktionen de fem hetaste personerna, lagen eller händelserna i vårt bevakningsområde. Här är listan för vecka 16. 1. Aleksa Solevic, basket. I lördags säkrade Köping Stars nytt SBL-kontrakt när laget besegrade Alvik i den andra kvalmatchen med 95–69. Som vanligt var det Aleksa Solevic som styrde hemmalagets offensiv. Med sitt publikfriande spel gav han hemmasupportrarna mycket att glädjas åt. Serben var även ytterst nära en trippel-dubbel. Han noterades för tolv poäng och returer samt nio assist i säsongens sista match. Snacka om bra avslut på säsongen. 2. Rezene Berhane, fotboll. Kungsör fick en drömstart på återkomsten i division 3. I säsongspremiären vann hemmalaget med 5–0 över Grythyttan. KBK:s vasse anfallare Rezene Berhane nätade dubbelt i storsegern. 3. Kamyar Xailani, fotboll. Målvakten Kamyar Xailani vaktade kassen för Kungsör i division 3-premiären och gjorde det med bravur. Han räddade alla skott han fick mot sig och höll nollan i säsongspremiären mot Grythyttan. 4. Michael Axelsson Kaltak, basket. Köping Stars-forwarden Michael Axelsson Kaltak var även han framgångsrik när Alvik besegrades med 95–69 i Karlbergshallen. ”Marre” satte 16 poäng och greppade sex returer. Bra insats matchen igenom för publikfavoriten. 5. Sofie Jaska, innebandy. I helgen avslutades IFK Arbogas säsong. Storvreta var för starka och vann den sista kvalmatchen med 6–2, men Arbogas Sofie Jaska nätade två gånger i säsongsepilogen. Bra insats av rutinerade Jaska. VECKANS SNACKIS: Fotbollssäsongen är igång. Kungsör var först ut av de lokala lagen i helgen, men nu i veckan drar flera lokala serier igång igen. Hur ska det gå för de lokala lagen?

Per Andersson har tagit över rollen som huvudtränare i Forsby FF till denna säsong.

Foto: Michaela Ericzén/arkiv

Stark trupp ska ta Forsby till toppstriden

FOTBOLL Efter förra årets mellansäsong siktar Forsby FF högre under 2019. Tränaren Per Andersson: ”Med en bra start kan vi vara med i toppen”. Ett ojämnt Forsby FF slutade femma i division 2 Mellersta Svealand förra säsongen och var närmare bottenstriden än kamp om uppflyttning. I år vill huvudtränaren Per Andersson att laget ska vara med i den absoluta toppen. – Jag tycker vi har material för att ligga topp tre i tabellen, men då behöver vi en bra start. Det fick vi inte i fjol och då fick vi hela tiden jaga. Vi behöver lite flyt här i början, men med en bra start kan vi vara med i toppen, säger Forsbytränaren. Han fortsätter: – Det ska bli spännande att få komma i gång. Vi har haft mycket skador och sjukdomar under försäsongen så en vecka till hade inte varit fel, men

samtidigt har vi en stor trupp så det är ingen fara. Andersson har hela 30 spelare i seniortruppen, men dessa ska användas både i klubbens division 2- och division 3-lag. Bakom detta finns även ett juniorlag födda 2003/2004 som kommer träna med seniortruppen under säsongen. – Vi har något bra på gång i Forsby. Det har skapats ett fint samarbete mellan föreningens lag och är det positivt för framtiden. Återväxten ser väldigt lovande ut, säger Andersson. Du själv har fått ensamt huvudansvar för seniortruppen i år. Hur känner du kring det? – Det är mycket jobb och ansvar, så klart. Men truppen och Roger (Karlsson, lagledare) har bra rutiner sen tidigare år. Så det var ganska lätt att ta över huvudansvaret när det finns en organisation på plats. Forsby har till denna säsong tappat både Amanda Wahlström (IFK Västerås) och Moa Zackrisson (Eskilstuna

United). Samtidigt har de fyllt på truppen med Wilma Thell (Skinnskatteberg SK), Tindra Gyllström (Skinnskattebergs SK), Clara Åkerblom (Arboga Södra IF), Mathilda Zackrisson (Nora BK) och Ida Asp (Götlunda IF). – Nyförvärven har gjort det väldigt bra och kommit in fint i gruppen. Sen är det upp till de själva att kriga för att ta en plats. Det är tuff, men bra konkurrens i laget, säger Per Andersson. På söndag, alltså Påskdagen, är det efterlängtad division 2-premiär för Forsby. Där väntar Gotlandslaget P18 IK, men exakt var matchen spelas är oklart i skrivande stund. – Vi hoppas få spela på Köpings IP, men om det inte blir så har vi Centralvallen i Kungsör som reservplan. Oavsett var vi spelar kommer det bli en tuff premiär. Det blev oavgjort i båda matcherna mot P18 i fjol, men vi går in helhjärtat för att vinna. Vi vet hur viktig första matchen är och det ska vi visa, avslutar Forsbytränaren Per Andersson. DAVID ERIKSSON


19 För andra gången

Hjärterum med plats för dig!

KÖRKORT Vi hjälper dig med alla typer av utbildningar, t.ex:

KULTURFESTIVAL

MUSIK PÅ LOGEN!

-

Hjärtegården, Örberga 18 maj 14-23 Musik, teater, dans, konst, café, grill och massage. Välkommen till årets familjefest i Örberga (Valskog). Vuxen = 200 kr Ungdom (-18 år) = 100 kr Gratis busstransport från Köping, Arboga och Kungsör vid förköp via Swish (senast 10 maj) Swisha till 070-787 58 60

Även automatväxlad bil

Bil - intensiv, vanlig eller planerad Handledarutbildning AM-körkort (även moped klass 2) Bil med släp Lastbil, Buss, YKB, Taxi, Truck, Kran Ecodriving mm

Oss kan ni lita på - 68 år i branschen! Mer info på egenkraft.se

Trafikskolor Köping 0221-213 60 • Västerås 021-35 00 65 Eskilstuna 016-13 08 07 • koping@axts.se

l l i t n e m m o Välk P I s n e k c a b Ek Fotboll division 4

Arboga Södra IF - Norrby SK Onsdag 17 april Ekbackens IP kl. 19:00

Division 4 27 april 15.00 1 maj 15.00 15 maj 19.00 29 maj 19.00 12 juni 19.00 26 juni 19.00

Arboga Södra IF– Kolsva IF Arboga Södra IF – Gideonsberg IF Arboga Södra IF – IK Oden Arboga Södra IF – Assyriska FC Arboga Södra IF – Irsta IF Arboga Södra IF – IFK Västerås FK

Arboga Södra IF Ekbackens IP Arboga info@arbogasodra.se www.arbogasodra.se

Klipp ur och spara!

Kommande matcher på Ekbackens IP

Glad Påsk!

Önskar vi på AniCura Arboga Djurklinik, din personliga smådjursklinik. Öppettider i påsk Skärtorsdag Öppet 08-17 Långfredag Stängt Annandag påsk Stängt Telefon 0589 - 192 80


20

S P O R T

Tränarnas tankar inför fyrans premiäromgång

Anders Juhlin.

Mikael Wiker.

FOTBOLL Ikväll är det avspark för division 4-säsongen. De lokala lagen är redo att spela om poäng på nytt, och för Magazin24 berättar lagens tränare om årets målsättningar. Ikväll spelas de första matcherna i division 4. Munktorp är tillbaka i ”fyran” och möter Irsta på bortaplan i premiären. Tränaren Anders Juhlin ser fram emot återkomsten. – Det ska bli skönt att komma igång igen. Det ska bli roligt att det börjar på riktigt. Det har varit en svår försäsong med inställda matcher så man har sett fram emot säsongen extra mycket. Nu är vi ju tillbaka i fyran igen, så det blir roligt med extra heta derbyn, säger MBK-tränaren Anders Juhlin. Årets trupp är lik den som säkrade avancemanget till division 4. Juhlin säger att han tycker att Munktorp ska spela i fyran och hoppas att laget på sikt kan etablera sig i divisionen. – En rimlig målsättning i år är att hålla oss kvar och att sedan titta framåt. Truppen är lik den vi hade i femman och årets serie är svårtippad och jämn.

Foto: David Eriksson

Vi vill etablera oss i fyran, säger Juhlin. Även Kolsva inleder säsongen på bortaplan när man gästar IFK Västerås. I år kommer Kolsva IF att tränas av Kevin Ahlbäck, som har ett förflutet i Wahlsta SK och VSK:s ungdomslag. – Jag har knappt smält att man ska träna Kolsva i år. Det är en stor ära att ha de spelarna som man har i truppen. Jag är hur taggad som helst och det ska bli kul att köra igång. Spelarna är taggade, så det ska bli roligt. Ahlbäck fortsätter: – Den sista tiden har vi kört en hel del träningsmatcher och det har sett bra ut. I truppen har vi stor konkurrens som är nyttig. Alla spelare vill jobba hårt och pushar varandra. Hur skulle du beskriva årets trupp? – Vi har en väldigt stark trupp på pappret. Det gäller att alla kommer och tränar. Spelarna har bra kvaliteter och om alla kommer i matchform så kan vi räkna med att slå de flesta lagen. Men det är ju en väldigt stark serie. Vad har ni för målsättning i år? – Målsättningen i år är att göra bra prestationer i varje match. Vi har inget uppsatt mål men vi ska göra så gott vi

Armin Suljic.

Foto: Michaela Ericzén

Foto: David Eriksson

kan och kämpa hårt i varje match. Vi får se vad framtiden visar, men vi vill se bra insatser, säger Ahlbäck. Arboga Södra är tillbaka i fyran efter division 3-sejouren. I premiären tar Arboga emot Norrby på Ekbacken. Tränaren Mikael Wiker coachar en ung trupp där alla juniorer är med på Alagsträningarna. – Årets trupp består av många yngre spelare. Vi flyttade upp hela juniorlaget till A-lagstruppen och det är många yngre spelare som har fått chansen i träningsmatcherna. De verkar redo att ta klivet upp till fyran. Det kommer att bli bra, säger tränaren Mikael Wiker. Han fortsätter: – Det börjar se bra ut nu. Det var lite knackigt i början. Vi tappade alla våra forwards men nu börjar det se bättre ut igen. Vi alla ser fram emot att dra igång seriespelet igen. Nu börjar allvaret och det är roligt. Vad har ni för målsättning i år? – Vi har inte sagt att vi direkt ska ta klivet tillbaka till trean men jag tycker att vi har lag för att kunna slåss i toppen. Vi vill slåss i toppen, så är det, säger Wiker. Köping FF är det enda lokala laget

Kevin Ahlbäck.

Foto: Björn Blomgren

som premiärspelar i helgen. KFF möter IK Oden på lördag men värt att notera är att matchen spelas på Ekbacken i Arboga. Årets KFF är ett ungt lag med samma stomme som förra säsongen. Dock kommer KFF att få klara sig utan de tilltänkta nyckelspelarna Said Hassan Qabah och Blend Sheikho denna säsong. Den förstnämnde har lämnat för AFC Eskilstuna och Sheikho har åkt på en svår knäskada. – Det är två stora avbräck. Said var en av få mittbackar i truppen. Nu måste vi skola om mittfältare till mittback. Sedan är Blend borta på grund av skada. Det är två viktiga kuggar som vi tappar till denna säsong, säger KFF-tränaren Armin Suljic. Vad har ni för målsättning i år? – Jag gillar inte att sätta resultatmässiga målsättningar. Det är lätt att känna att hela säsongen går åt helvete om man inte uppnår målen, så det viktiga för oss är att ha en bra träningsmiljö och som på sikt kan leda till att vi tar klivet upp till trean. För så är det, på sikt vill vi till trean. DENNIS JOHANSSON STRÖMBERG


21

Svingträning på påskafton

EBAB är ett väletablerat byggföretag med säte i Lindesberg och verkar i Örebro, Västmanland samt Dalarnas län. Vi utför försäkringsskadereparationer åt de flesta försäkringsbolag. Vi utför även mindre och medelstora entreprenader åt privata och kommersiella fastighetsägare samt ROT-arbeten. Vi ingår i MBP Holding AB som är en koncern med 3 st byggföretag, 1 st golvföretag, 1 st maskinuthyrningsföretag samt 1 st plåtföretag. Vi är totalt ca 130 anställda och omsätter ca 170 milj/år.

Vi söker nu

Byggservicesnickare

Lör 20/4 kl 10.00-12.00 tränar vi på svingen. Vi går igenom grunderna, filmar och stämmer av i launchmonitor. Alla får med sig övningar så ni kan fortsätta att träna rätt. Max 6 pers 250:-

med placering i Västerås och Köping Tidigare erfarenhet av försäkringsskadejobb är en fördel. B-körkort samt yrkesbevis eller motsvarande är ett krav.

Gröna kortet intensivkurs

Ta ditt gröna kort på en helg. Lör och söndag 11-12/5. Kl 10.00-16.00 båda dagarna. För mer info se arbogagk.se eller Peter Thelin 0708/584138.

Skicka in din ansöka/CV så fort som möjligt då vi tillämpar löpande urval.

Frågor besvaras av Bengt-Erik Persson tfn 0581-64 64 88 ansökan skickas via e-post till: bengt-erik.persson@ebab.nu

Välkomna till Arboga GK.

Besök oss på www.ebab.nu

Mer info på www.arbogagk.se

KÖPING FF våren 2019

LÖR 20/4 15:00 KFF – IK Oden ONS 1/5

Ekbacken Arboga

19:00 KFF – FC Västerås

ONS 22/5 19:00 KFF – Västerås BK ONS 5/6 19:00 KFF – Arboga Södra TIS 18/6 19:00 KFF – Gideonsbergs IF

Viktor Nilsson

Simon Åkerström

Kom och se bra fotboll på IP!


22

S P O R T

Tränaren lämnar VM – som satsar på ett nytt koncept INNEBANDY Västra Mälardalen kastar om på tränarposten. Till nästa säsong ska klubben satsa på två tränare. – Vi vill komplettera med en effektiv matchcoach, säger sportchefen Frippe Norén. Tränaren Christian Mattsson lämnar Västra Mälardalen IB efter två säsonger på posten, vilket bblat.se var först att berätta om. Efter två raka tredjeplatser – snubblande nära att ta sig SSL-kval – har VM bestämt sig för att tänka om. Sportchefen Frippe Norén berättar att klubben ska satsa på ett nytt upplägg kommande säsong: – Det vi tittar på idag är en huvudtränare som ska ha helhetsansvaret. Sen vill vi komplettera det med en effektiv matchcoach som kan gå in och göra taktiska ändringar direkt i olika matchsituationer.

Hur har tankarna gått bakom det här nya upplägget? – Vi ser ett behov av det. Tjejerna behöver en trygghet i form av en huvudtränare som sköter det dagliga med träningsupplägg, försäsong och den mentala biten. Sen en ledare som kan vara med på sista träningen innan match, sätter spelet och kör matchcoachningen. Det är det spåret vi går på nu. Det känns som att det är det vi måste få till för att ta det sista steget, säger Norén. Västra Mälardalen letar just nu aktivt en ny tränare. Ingenting är klart än, men sportchef Norén för dialog med två tänkbara kandidater. På spelarfronten har Västra Mälardalen mycket att hämta på hemmaplan, enligt Frippe Norén. Dels hoppas VM behålla en stor del av den befintliga truppen – dels vill man fylla på från samarbetsklubbar som till exempel IFK Arboga.

Christian Mattsson lämnar VM IB.

– Jag hoppas på våra unga talanger som spelat division 1. Att de tar klivet upp och spelar allsvensk innebandy. Hur ser det ut med nyförvärv utifrån? – Vi för dialog med sex eventuella

Foto: David Eriksson/arkiv

nyförvärv utifrån landet. Vi hoppas på våra egna talanger från regionen men självklart måste vi stärka upp med erfarna spelare, säger Frippe Norén. BJÖRN BLOMGREN


Koll på läget sedan 1937

Magasinsgatan 23, 3 rok, 76 m²

Populärt område

PRIS 595 000 kr eller högstbjudande VISAS On 17/4 kl 16:30, anmälan krävs ADRESS Lunda 319 BYGGÅR 1926 TOMT 1630 m² MÄKLARE Paulina Sjölin TELEFON 0589-160 70

SMS:A 231588 till 71122

PRIS 525 000 kr eller högstbjudande AVGIFT 3 603 kr/ mån HISS Nej VISAS Ti 9/4 kl 16:30, anmälan krävs ADRESS Torsgatan 21A BYGGÅR 1954 VÅNING 1 av 3 MÄKLARE Joakim Soininen TELEFON 0221-210 75

Altan under tak Gavelläge SMS:A 222319 till 71122

Mindre torp Vackert läge Stor trädgårdstomt

SMS:A 205488 till 71122

Charmigt sommartorp Mycket välskött Två uthus

KÖPING BOSTADSRÄTT

Torsgatan 21A, 2 rok, 54,5 m²

Bostadsrättsradhus i ett plan

ARBOGA FRITIDSHUS

Lunger Lunda 319

PRIS 875 000 kr eller högstbjudande VISAS Lö 13/4 kl 11:00, anmälan krävs ADRESS Hällby 301 BYGGÅR 1930 TOMT 1750 m² MÄKLARE Sanna Soininen TELEFON 0589-160 70

Trädgårdstomt med fruktträd

KUNGSÖR BOSTADSRÄTT

PRIS 625 000 kr eller högstbjudande AVGIFT 3 483 kr/ mån VISAS To 11/4 kl 16:30, anmälan krävs ADRESS Magasinsgatan 23 BYGGÅR 1981 MÄKLARE Joakim Soininen TELEFON 0227-147 00

Hjälmare Kanal, Hällby 301

Välplanerad villa

SMS:A 230528 till 71122

PRIS 895 000 kr eller högstbjudande VISAS Ti 16/4 kl 16:30, anmälan krävs ADRESS Granitvägen 13 BYGGÅR 1969 TOMT 567 m² MÄKLARE Paulina Sjölin TELEFON 0589-160 70

ARBOGA FRITIDSHUS

Första våningen Stor balkong i sydväst Stabil förening

KOLSVA VILLA

Björnstigen 8, 6 rok, 163 m² PRIS 1 750 000 kr eller högstbjudande VISAS Sö 14/4 kl 12:00, Ti 16/4 kl 17:00, anmälan krävs ADRESS Björnstigen 8 BYGGÅR 1976 TOMT 897 m² MÄKLARE Sanna Soininen TELEFON 0221-21075

SMS:A 227594 till 71122

Granitvägen 13, 4 rok, 103 + 100 m²

SMS:A 231807 till 71122

ARBOGA VILLA

Familjevänlig villa Fiber & solpanel Härlig trädgårdstomt

KÖPING | TEL 0221-210 75 | WWW.SVENSKFAST.SE/KOPING | ARBOGA | TEL 0589-160 70 | WWW.SVENSKFAST.SE/ARBOGA | KUNGSÖR | TEL 0227-147 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGSOR


c:a

15000

kostymer på lager

märkeskläder till hela familjen upp till 70% lägre pris Kostymer i 70 olika storlekar

7000m² butik

över 100 kända varumärken

widengrensvägen 1 vingåker mån-fre 10:00–19:00 lör-sön 10:00–18:00

vfo.se

nu större utbud än någonsin

30000 jeans på lager

Profile for magazin24

Magazin24 #684  

Magazin24 #684  

Profile for magazin24
Advertisement