Page 1

VÅ R 2014

För dig som vill uppleva Laholm.

Veinges danspalats Ramshall med Casanovas, gnuss och Glatti

Dönardalen lammsläpp

Ulvereds årstider

med whisky och god mat i härlig miljö

Ahlamossens Vilthägn Starka serve-ess i Laholms Stadspark Laholms stadspark

Årets park

• evenemang • sevärdheter • aktiviteter

D in gu ide til l Lahol m

SE VAD SOM HÄNDER I LAHOLM!

Magasin

LAH OLM

L A H O L M , M E L L B Y S T R A N D , S K U M M E S L Ö V S S T R A N D , S K O T T O R P, H A S S L Ö V, VA L L B E R G A , R Ä N N E S L Ö V, V Å X T O R P, H I S H U L T, K N Ä R E D , S K O G A B Y, G E N E VA D , V E I N G E , Y S B Y, L I L L A T J Ä R B Y


FALK EN BE RG OSLO STOCKHOLM

GÖTEBORG

LAHOLM KÖPENHAMN

MALMÖ

HAMBURG BERLIN

RV 25

HAL MSTAD

U l v ered

Mä s to cka

E6 Göstorp

117

E20

LAHOLMSBUKTEN

Ge ne va d

Flam

maf

alle

t

Veinge by

Ve inge T j ä rb y

Sko ga b y

Lilla Tjä rb y

LAHOLM

M e l l b y st r a n d

Hjör

Ys b y

Mellby

Sku mme s l ö v s st ra nd Va llb e rga R ä nne s lö v B ÅSTAD Sko tto rp RV 24 Ha s s lö v

Knä re d

Timmershult

nere

d Svenshult

Ålstorp

M A RKA RYD His hult

V å xto rp

Kornhult

Krogshult

Tjuvhult

Kungsbygget

E6

Ha

Killhult

E4

lla

E20

nd

se

KÖPINGE

n Lagavägen

ÄN G ELHOL M

LAHOLM E4

ns

ka

ge

ägen

Än

gel

hol

ms

väg

en

KLARABÄCK

Da

Lagav

BLÅKULLA

H E LSIN G B ORG

n

Nyber

l gs i d

Kr

ist

ian

sta

ds

SOFIERO

ge

n


Välkommen till Laholm!

Laholm kan beskrivas på så många olika sätt. En orörd småstadsidyll, ett barnvänligt badparadis, en härlig skidort, fiskarnas drömställe, ett eldorado för naturvänner eller Den lilla staden med de stora konstverken. Oavsett vilken av traktens lockelser Laholmattkan beskrivas så många olika att sätt.bli Enbesviken. orörd småstadsidyll, barnvänligt badparadis, en härlig som du väljer utforska såpå kommer du inte Laholm ärettidyll att återvända till. Året runt.skidort,

fiskarnas drömställe, ett eldorado för naturvänner eller Den lilla staden med de stora konstverken. Oavsett vilka av traktens lockelser du väljer så finns det mycket att upptäcka,som året vintertid runt. Samla dina vänner – åk på upptäcktsfärd! Hallandsås förvandlas till och ett familj än ett 30-tal offentliga konstverk. I Laholm

himmelrike för skidåkare. Här finns en komHALLANDSÅ S längdåkningsspår. plett skidanläggning samt E N IDY LL ATT BESÖ KA ÅRET O M Sommartid EN H Ä Rbjuder L I G S K samma I D O RT backar på hisnande rodelfärder i längsta BILD Hallands äldsta och minsta stad bjuder på OCH TR O L S K A södra S K O G Sveriges AR rodelbana, 975 m. Det finns även underbara orörd småstadsidyll. Här finns Sveriges längsVid Laholms södra gräns tronar Hallandsås att förvandlas besöka, ett södra Halta sandstrand, vacker natur, små byar, skognaturreservat som vintertid till av ett himmelrike besökta och vatten. I Laholm kombinerar vi en char-landsförmest skidåkare. Här finns en komplett skidanLAHOLM

mig gammal stadskärna med det goda livet på landet. I härliga miljöer samsas konst och kultur, ochom historia, öppna Laholm, en idyllkullerstensgator att besöka året och minsta gårdsbutiker. finns på mycket Hallands landskap äldsta och stad Här bjuder att uppleva. Här finns Sveriges längorörd småstadsidyll.

läggning, samt längdåkningsspår. Sommartid bjuder sluttningen på hisnande rodelfärder i södra Sveriges längsta rodelbana, 935 m. Det finns även underbara naturreservat.

BILD

Foto: Patrik Leonardsson

LAGAN sta sandstrand, vacker natur, små byar, skog D E Nkombinerar vi en charoch vatten. SI TA Laholm mig gammal med detSID goda E N stadskärna OR ÖR D S MÅSTAD YLLlivet på landet. Laholm I härligaärmiljöer samsas konst Hallands äldsta stad och och har kultur, kullerstensgator historia, öppna rötockså förstått attoch bevara sina historiska landskap och Här finns mycketgrän-Lagan, fiskarnas drömställe ter. Igårdsbutiker. stadsdelen Gamlebys vindlande att uppleva. dina vänner och familj der Samla känns fortfarande medeltidens vingslag,Det är inte av en slump som det finns tre laxoch åk påmedan upptäcktsfärd. tilldet La-vackraar i Laholms stadsvapen. Lagan räknas som Stortorget Välkomna domineras av rådhuset från sent 1700-tal. Den lilla stadenett av Sveriges bästa lax- och öringvatten, holm! erbjuder också en prisbelönt stadspark välliksom Smedjeån och Edenbergaån. Eller ett besök. I Knäred hittar du platsen därvarför inte prova fiskelyckan i någon Staden, envärd orörd småstadsidyll Sverige slötoch fredhar 1613. Laholm ärDanmark Hallandsoch äldsta stad ock- av Laholms vackra insjöar? Förutom mycket så förstått att bevara sina historiska rötter. bra fiske erbjuder Lagan en vacker gammal H AV ET I stadsdelen Gamlebys vindlande gränder ångbåt som tuffar från bryggan inne i staden R NA S D R Ö MiShavet. TÄ L L E Kanske kan känns fortfarande medeltidens vingslag, ut tillF ISKA Lagans mynning Det är ingen slump att det tre laxar i Lamedan Stortorget domineras av det vackra du få syn på vår vackra fågelärkungsfiskaren holms stadsvapen. Lagan räknas som ett av rådhuset från sent 1700-tal. Den lilla staden längs turen. Sveriges bästa lax- och öringvatten, liksom erbjuder också en prisbelönt stadspark väl Smedjeån och Edenbergaån. Prova också fisvärd ett besök. I Knäred hittar du platsen där Naturupplevelser, ett eldorado för naturkelyckan i någon av våra vackra insjöar? Vår Danmark och Sverige slöt fred 1613. vänner Laholm bjuder på underbar och gamla, vackra ångbåt erbjuder en tuffande varierande natur. Frågan är bara hur du tur från bryggan inne i staden ut till Lagans Havet, ett barnvänligt badparadis vill uppleva fots,kan med mynning iden. havet.Till Kanske du fåkanot, syn på från vår Laholms badorter Mellbystrand och hästryggen eller kanske från cykelsadeln? vackra fågel kungsfiskaren längs turen. Skummeslövstrand bjuder på hela 12 kilo- Runt om i kommunen finns fina leder, ofta E TT BA R N VÄ NLIGT BADPARAD meter långgrunda sandstränder. Här väntarIS med övernattningsmöjligheter N AT U R U P P L E V E L S Elängs R vägen. I Laholms badorter Mellbystrand Skum-området finns även natursköna golfbanor att salta bad och skön vila i sanddynerna,och men meslövstrand hela 12 kilometer ET T Vill EL D du O R tälta A D Opå en öde ö, får du inte för den aktive erbjudsbjuder även på kitesurfing och besöka. långgrunda sandstränder. Här väntar salta F ÖR NATUR V Ä NNER ett av Sveriges bästa vindsurfingställen. För missa Hjörnered. bad och skön vila i sanddynerna, men för den Laholm bjuder på underbar och varierande den som föredrar söta bad finns många fina aktive erbjuds även kitesurfing och ett av Svenatur och runt om i kommunen finns fina insjöar och badanläggningar. Konst, den lilla staden med de stora konstriges bästa vindsurfingställen. För den som leder du kan uppleva till fots, med kanot, från verken En konsttokig borgmästare satte tiföredrar söta bad finns många fina insjöar och hästryggen eller kanske från cykelsadeln? Här Hallandsås, en härlig skidort och trol- digt Laholm på konstkartan. På en konstrunbadanläggningar. finns även natursköna golfbanor. Vill du tälta ska skogar Vid Laholms södra gräns tronar da i på stadskärnan kan du avnjuta inte mindre en öde ö, får du inte missa Hjörnered.

Museum of Drawings (Teckningsmuseet) & Tourist information

Laholm på konstkartan. På en konstrunda i stadskärnan kan du avnjuta inte mindre än ett 30-tal offentliga konstverk. I Laholm finns också Nordens enda teckningsmuseum samt Konsthallen i Hishult. BILDKeramiker fanns det i gamla tider gott om i Laholm, idag finns denna hantverkskonst fortfarande kvar att besöka i Skottorp.

O M FA M N A N D E Omfamnande, här bor och äter du gott I Laholmstrakten är det gott att leva. Laholm ligger i ett av Sveriges rikaste jordbrukslandskap och det finns gott om lokala matproducenter som du kan besöka. Gemytliga restauranger och mysiga caféer som ger mersmak. Ett skönt boende är viktigt för att kunna njuta av sin vistelse. I Laholm kan du välja på hotell eller bo på lantgård, bo i stuga, campa, eller vandrarhem. Bo nära naturen med närhet till sjöar och hav, trolska skogar och öppna landskap. Valfriheten är stor och överallt med ett varmt välkomnande.

H Ä R B O R O C H Ä TER D U GOT T

I Laholmstrakten är det gott att leva. Laholm ligger i ett av Sveriges rikaste jordbrukslandBILD skap och det finns gott om lokala matproducenter som du kan besöka. Gemytliga restauranger och mysiga caféer som ger mersmak. Ett skönt boende är viktigt för att kunna njuta av sin vistelse. I Laholm kan du välja på hotell eller bo på lantgård, bo i stuga, campa, eller vandrarhem. Bo nära naturen med närhet till sjöar och hav, trolska skogar och öppMer information / More information na landskap. Valfriheten är stor och överallt www.laholm.se/turist med ett varmt välkomnande.

.................................

TECKNINGSMUSEET OCH TURISTBYRÅN

finns också Nordens enda teckningsmuseum KON ST samt Konsthallen i Hishult. Keramiker fanns det i gamla tider gott D EN L I L L A S TA D EN om i Laholm, idag finns Mdenna ED D Ehantverkskonst S TO R A K O NS Tfortfarande V E RK E N kvar att besöka i Skottorp. En konsttokig borgmästare satte tidigt

Mer information www.laholm.se/turist

VÄLKOMMEN TILL LAHOLM

ÖPPETTIDER / OPENING HOURS / ÖFFNUNGSZEITEN

Teckningsmuseet / Museum of Drawings Tis-fre kl. 10:00 - 16:30. Lör-sön kl. 12:00-16:00. Tue-fri, 10 am - 4.30 pm. Sat-sun, 12 am - 4 pm Di-fr, 10:00-16:30 Uhr. Sa-so, 12:00-16:00 Uhr

KONTAKT / CONTACT ADRESS / ADDRESS Tel/Phone: +46 (0)430-154 50 Hästtorget info@teckningsmuseet.se 312 30 LAHOLM Turistbyrån/Tourist information turist@laholm.se 3 Magasin Laholm Mån-fre kl. 10:00-16:30. Lör-sön kl. 12:00-16:00 teckningsmuseet.se Mon-fri, 10 am - 4.30 pm. Sat-sun, 12 am - 4 pm www.laholm.se Mo-fr, 10:00-16:30 Uhr. Sa-so, 12:00-16:00 Uhr


Medarbetare

Nytt och välkänt!

Som trogen läsare känner du igen Magasin Laholm, även om vi har gjort några små förändringar. Trots att vi är nöjda med tidningen försöker vi alltid utveckla den och göra den bättre. Eftersom tidningen delas ut till turister vill vi att de snabbt ska känna sig välkomna, därför har vi lagt turistsidorna längst fram. Där finns information om var turistbyrån finns och hur man kan komma i kontakt med dem för att få mer service. I slutet av tidningen finns kommunens information, det de vill lyfta fram ur den egna verksamhetet. Däremellan finns allt det gamla vanliga med evenemang, nyheter, prova på, reportage om vad som finns att göra, d v s, vi fortsätter att marknadsföra det bästa av Laholm. Magasin Laholm ges ut av MacMedia som består av en person, jag själv, men till min hjälp har jag ett helt gäng trogna medarbetare. Det skiftar lite från nummer till nummer, men flera har varit med ända sen starten 2007 och bidragit till alla nummer. Eftersom vi har ett samarbete med Laholms kommun har vi även representanter därifrån. Nya för i år är Viktor Hedén och Linus Lundberg. Vi ska försöka fånga dem på bild också, men i det här numret får ni nöja er med deras namn och det de bidragit med i tidningen. Vi hoppas du känner igen dig och blir glad när du får tidningen i din hand. Ta hand om våren och utnyttja allt det härliga vi har här i Laholm!

Ulrika Träff ulrika@magasinlaholm.se

Maud Brink maud@magasinlaholm.se

PeO Persson peo@fotografpeo.se

Eva Brorsson eva@magasinlaholm.se

Daniel Sanjay Hansson info@danielsanjay.se

Malin Sahlström malin@magasinlaholm.se

Charlotta Alsbjer

Anne Gustafsson

Petra Karlsson

Jenni Anna Gustafsson jenni.anna@jagbyggerfilm.se

Viktor Hedén viktor.heden@laholm.se

Linus Lundberg linus.lundberg@laholm.se

Ulrika Träff, redaktör

LAHOLM

V ÅR 2 0 1 4

För dig som vill uppleva Laholm.

Veinges danspalats Ramshall med Casanovas, gnuss och Glatti

Dönardalen lammsläpp

Ulvereds årstider

med whisky och god mat i härlig miljö

Ahlamossens Vilthägn Starka serve-ess i Laholms Stadspark Laholms stadspark

Årets park

• evenemang • sevärdheter • aktiviteter

Din g uide till L aholm

SE VAD SOM HÄNDER I LAHOLM!

Magasin

L A H O L M , M E L L B Y S T R A N D , S K U M M E S L Ö V S S T R A N D , S K O T T O R P, H A S S L Ö V, VA L L B E R G A , R Ä N N E S L Ö V, V Å X T O R P, H I S H U L T, K N Ä R E D , S K O G A B Y, G E N E VA D , V E I N G E , Y S B Y, L I L L A T J Ä R B Y

Omslaget: Närbild på blommorna i Laholms Stadspark, Årets park 2013 Magasin Laholm är ett livsstilsmagasin som visar upp det bästa av Laholm. Tidningen ges ut 3 ggr per år och delas ut till alla hushåll i kommunen. Det är den produkt Laholms kommun använder i sin marknadsföring av Laholm. Magasin Laholm vill engagera och göra laholmarna stolta, samt inspirera turister och besökare att komma hit och ta del av allt Laholm har att erbjuda. Magasin Laholm ges ut av MacMedia.

N ä sta

n r u te: v. 2 5

REDAKTÖR och ansvarig utgivare Ulrika Träff ulrika@magasinlaholm.se ANNONSER annons@magasinlaholm.se Ulrika Träff ulrika@magasinlaholm.se Maud Brink maud@magasinlaholm.se FORMGIVNING MacMedia TRYCK Trydells, Laholm Upplaga: 18.000 ex

SKRIBENTER Eva Brorsson Malin Sahlström Petra Karlsson Charlotta Alsbjer Anne Gustafsson Ulrika Träff m fl FOTO PeO Persson Petra Karlsson Charlotta Alsbjer Eva Brorsson Jenni Anna Gustafsson Ulrika Träff m fl ILLUSTRATION Malin Sahlström

EVENEMANGEN Faktauppgifterna till evenemangen och de andra faktalistorna i Magasin Laholm kommer från Laholms turistbyrås evenemangsdatabas och är ett urval av vad som finns där. Har du ett evenemang, missa inte att anmäla det dit!

facebook.com/magasinlaholm

twitter.com/magasinlaholm Magasin Laholm/MacMedia Hästtorget 6 312 30 Laholm Tel 0430-126 00 www.magasinlaholm.se www.macmedia.se


SUCCÉN FORTSÄTTER

NJUT AV VÅREN MED OSS! Pris

AVENSIS 1.8 147 HK BUSINESS KOMBI

TOYOTA BILLÅN RÄNTA

4,95%

gäller t.o.m. 31/5

-2014

199.500:ORD. PRIS 240.900:-

OTROLIGT MEN SANT!

SPARA 41.400:MÅNADSKOSTNAD FR. 1.714:-/MÅNAD KÖP TILL: METALLIC 7.000:Kredittid 36 månader, kontantinsats 50.000:-, restskuld 107.000:-, ränta 4,95%. Uppläggningsavgift 595:-, samt aviavgift 49:- tillkommer. Kampanjpris bil 199.500:-. Lånebelopp 149.500:-. Effektiv ränta 5,72%.

”SÅ MYCKET BIL DET KAN BLI”

www.toyotahalmstad.se

Kristinehedsvägen 21, Halmstad, Tel 035-17 23 70 Måndag-torsdag 9-18, Fredag 9-17, Lördag 10-13

www.toyotalaholm.se

Industrig. 24, Laholm, Tel. 0430-133 00 Måndag-torsdag 9-17.30, Fredag 9-17, Lördag ( jämna veckor) 10-13

Se filmen om den lokala kraftverkshistorien för Lagan och Nissan Lär mer om olika former för ren energiutvinning Besök vår laxodling

VÄLKOMMEN TILL STATKRAFTS BESÖKSCENTER I LAHOLM Telefon: 0300-56 24 00 • 0430-734 24 • Besöksadress: Lagavägen Öppettider Besökscenter 1 juni-31 aug kl 09.00-15.30. Övrig tid bokade besök.


vi bygger ditt stenhus

kvalité blir aldrig omodernt

–elnätföretag med energirelaterade tjänster

Södra Hallands Kraft ansvarar för driften av det lokala kraftledningsnätet i Laholm med omnejd. I det dagliga arbetar vi med utveckling av nätet, löpande underhåll och framdragning av ledningar till nya

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening är ett kundägt företag med över 19 000 anslutna anläggningar. Målet är att svara för hög tillgänglighet och stor leveranssäkerhet till rimliga kostnader.

fastigheter. Allt för att du tryggt ska kunna tända kökslampan och njuta en kopp kaffe – varje morgon, året runt.

everydaymagic.se

Håkan mobil 070-54 279 82

Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening Box 63, 312 21 Laholm, Tel 0430-480 00 www.sodrahallandskraft.se

Möjligheternas boende

Modernt boende i toppklass för oss över 55 Har du någon gång funderat på att flytta till det optimala boendet för oss över 55. Ge då alternativet med seniorboende en chans. Planera för framtiden och anmäl dig redan nu! Alla livsnjutare, varmt välkomna till västkustens pärla.

du på ion hittar ntakta Informat em.se eller ko 51 10. sh laholm sten på 0430-1 kundtjän

Magasin Laholm 6

Laholmshem AB G:a Stationshuset 312 80 Laholm Tel 0430-151 10 laholmshem@laholm.se www.laholmshem.se


Vår i Laholm Våren ger en försmak av sommaren, men varför vänta på sommarens när det finns så mycket att göra och njuta av redan nu. Våren är full av aktiviteter för stora som små. Skriv in i kalendern så du inte missar nåt du vill vara med på!

mars

april

F Ö RFATTA R E FTE R MID D AG: KA R IN BR UN K H O LMQVIST

MUSIK F RÅN HE L A B A L K A N, SVENSKT MED B A L K A NS TUK

Bokhandeln, 22 mars kl 15. W H ISK E YPR OVN ING ME D STE FA N HOLM

Ebbas Goda, 22 mars kl 19. F Ö RE LÄ SN IN G O M K N Ä R E D SOM NO R DE N S DIPLOMAT ORT

Knäreds bygdegård 25 mars kl 19. I NSPIR ATION SK VÄLL F Ö R TJE JE R

Kvinnliga företagare i Knäred ger oss inspiration i bl a vårens färger, blommor samt mingel på Hotell Freden. 26 mars 18.30.

med Dalibor Stanic. Knäreds bibliotek, 3 april kl 10. PÅSKF EST IVAL – K O NS ERTER MED KU LT URSKOL A N

Laholms teater kl 18.30 • 7 april Verkstadseleverna • 8 april Osbecksgymnasiets musikprofil • 9 april Gitarrelever • 10 april Blås-, piano-, stråk- och danselever

G A S TR O NO M I S K A H EM L I G H ETER

K ULTUR S K O L A N P Å M EL L B Y CE N T E R

Teckningsmuseet i Laholm 13 april kl 14.

Kulturskolans elever spelar och uppträder mitt i lördagshandeln. 26 april kl 10.

P Å S K L O V S VER K S TA D I TEC K NA R ATEL JÉN

Teckningsmuseet. 14-20 april P Å S K L O V S P YS S EL M ED EL EFA NTTEM A

Stadsbiblioteket. Från 5 år. 15 april kl 13. P EC H A K UC H A P Å TEC K NI NG S M US EET

En rolig och social presentationsform, där presentatören visar 20 bilder i 20 sekunder vardera. 15 april kl 20.20 K ULTUR F R Å G ES P O RT

Påskspecial på Teckningsmuseet. 16 april kl 19.

Bokhandeln, 9 april kl 19.

Samtal om Silvia Avallones bok Stål. Stadsbiblioteket. 26 mars kl 14.

VÅ R UTS TÄ L L NI NG M ED V Ä V & S K UL P TUR B L A ND K A M EL I O R

NA LLE RYM M E R H EMIF RÅN

med Teater MaRang • Veinge bibliotek 27 mars kl 10. • Våxtorps bibliotek 28 mars kl 10 Bokbussens hållplatser 29 mars, • Timotejvägen i Hasslöv kl 11. • Lärarevägen i Skottorp kl 13

Stora Menlösa, 18 - 21 april kl 13.

L I V EM USIK M E D T R UBA DURTE R R OR & BUF F É

VÅ R K VÄ L L P Å S TA N M ED TEM A ”K A N S JÄ LV”

F Ö R FATTA R B ES Ö K AV S A R A B EI S C H ER

Besöker Stadsbiblioteket på Världboksdagen 23 april kl 19.

Spicy, Bistro Bar & Bad, Mellbystrand 28 mars kl 17. Hotell Freden, Knäred. 28 mars kl 18. B AR N LOPPIS

Lagagården Laholm, 30 mars kl 10. T E C KN A R SÖN DA G MED AL EK SA N DR A K UCHARSKA

Teckningsmuseet. 30 mars kl 13.

Stadsbiblioteket, Laholm. 26 april kl 11.

F ÖRFAT TARKVÄL L MED LASSE BERG

B O KFIK A

AF TE R WOR K M E D PO PQUIZ

O P S I S – EN HE L L S I N GS K L E K M ED O R D O CH B OK S T Ä V E R AV O C H M ED T OB I A S E DVA R D S O N – B I G W I N D

VA L B O R G S MÄ S S OFI RA N D E 30 A P R I L

• Rökeriet, Laholm kl 18.30 • Delfinen, Mellbystran kl 19. • Mestocka Bygdegård, kl 19 • Gröningen, Skottorp kl 18. • Lagabron, Knäred kl 20. • Göstorp, kl 19 • Genevad, kl 19.

Laholms centrum, 24 april kl 18. GREGER SILJEBO OCH EVA BART H O L D S S O N

Hotell Freden Knäred,10 april kl 19.

Det här är ett urval av alla evenemang. För fler evenemangstips se www.laholm.se

LU NCHKO NSERT MED KU LT URSKOL EL Ä R A R E

Teckningsmuseet, Laholm. 11 april, kl 12. LÅNGVAND RING MED SAND MELL A N TÅ R NA

Hökafältet 13 april kl 10.

B ER Ä TTA R K VÄ L L

med Bengt Göran Söderlind, Lisbeth Davidsson, Roland Andreasson och Kent Melin, Knäreds bygdegård. 25 april kl 19.

Gratis marknadsföring genom Turistbyråns evenemangskalender! Anmäl ditt evenemang!

7 Magasin Laholm


25-årsjubileum Vecka 30 är en klassisk cykelvecka för många motionscyklister. Det är då de kommer till Laholm för att utmanas av 75 mils blandad cykelkörning på fina småvägar uppför Hallandsåsen, längs kusten, genom skog och öppna landskap. Motions 6-dagars har arrangerats av Laholmscyklisten 24 år i rad, i år blir det 25:e gången och nu är även Laholms kommun medarrangör, ett led i kommunens satsning på cykelturism.

Välkommen att cykla

MOTIONS 6-DAGARS 75 mil under sex cykeldagar och en vilodag

Laholm 20-26 juli eller

SYDHALLAND RUNT – 35 eller 90 km i det halländska landskapet Motionsloppet för hela familjen. Cykla individuellt eller i lag, kort eller lång bana.

Lördag 26 juli

www.laholm.se

Mer information på www.laholmscyklisten.nu Följ oss på www.facebook.com/motions6dagars Magasin Laholm 8


maj V Å XTOR PS BR A SSB AND HÄLS AR VÅ R E N VÄ LK OMMEN

Våxtorps hembygdsgård. 1 maj, kl 9.00 T O R G DA G I H ISHU LT

1 maj kl 10.

GÖ KO T TA I YSBY

Kyrkstallarna, 11 maj kl 7. HIST O RISK VAND R I NG

Lägerplatsen i Hjörenered. 11 maj kl 9.30. F ÖRFAT TARKVÄL L MED KAT HINKA L I ND H E

juni VA ND R I NG TI L L S Ö TO S TA S TENEN

Strömbergs gård, Antorp. 1 juni kl 14.

Bokhandeln, 14 maj kl 19.

G I NS TEN B L O M M A R I Ö V R AG Å R D S NATUR R ES ER VAT

AVSLU T NINGSKO NS ERT MED KU LT URSKOL A N

En kvällspromenad i hallands landskapsblomma Ginstens hemland. 2 juni kl 18.

Avslutningskonsert med Lovisa Mikaelsson och Adam Sass. Teckningsmuseet 14 maj kl 18.30

C A D I L L A C B A ND

Knäreds bygdegård 5 juni kl 19.

AAOII – JOSEF INA KARLSSO N VERGA R A

Stadsbiblioteket, 17 maj kl 11. KO SLÄ PP P Å SK OTTOR PS SLO T T

1 maj kl 11. LY RA N SJUN G E R IN SOMMARE N I K VA R N E N K ORNHULT

MUSIKQUIZ & BUF F É

Spicy Bistro Bar & Bad, 17 maj kl 20.30 NO S HO NKS (SE) B JUD ER I N DU O VEILLO N/LEB I G O T ( F R )

2-4 maj

En konsert som tar oss genom polskeklingande granskog, whiskeydoftande öar i väster, rökiga jazzklubbar, skånska rapsfält och ett saltbestänkt Bretagne. Teckningsmuseet 18 maj kl 14.

F Ö RFATTA R E FTE R MID D AG ME D M ATTIA S BOS T RÖ M

VANDRING MED P O ES I F RÅN NÄR OCH F JÄ R R A N

Kvarnen Kornhult 1 maj kl 14. RE S TA UR A N G DA G AR I L A H OLM

Bokhandeln 3 maj kl 15. RE S TVILLE BLUE S B AND

Hotell Freden Knäred. 3 maj kl 18.30. L O M STR Ä CK

Kolonivägen i Mellbystrand. 4 maj kl 4.45.

• Gröningen Ysby kl 8-18.30 • Stortorget i Laholm kl 10.30 • Ålstorp kl 10.30 • Vid sjön i Mestocka kl 13.30 • Våxtorps Hembygdsgård kl 13.30 • Grushålan, Vallberga kl 14 • Gamla Kvarnen i Knäred kl 14 • Timmershult kl 14 • Gammelgården i Hishult kl 14 • Ahla skola kl 14 • Hasslövs Bygdegård kl 14 • Ängen, Skummeslövstrand kl 14 • Lilla Tjärby kl 14 • Marias Camping kl 15 • Veinge kl 15 • Solstickan, Mellbystrand kl 17 M I D S O M M AR O C H S A NK T HA N S

Kvarnen Kornhult 20 juni kl 19.00

KU LT URF RÅGESPO RT

Teckningsmuseet i Laholm. 21 maj kl 19.

M I D S O M M ARFI RA N D E I H EM B YG D S GÅ RD E N

F EST LIGT IRLÄND S K T I KVARNEN KO R NH ULT

Ing-Britt & Kerstin spelar sommarmusik. Hembygdsgården Veinge by 21 juni kl 13.

Kvarnen Kornhult 24 maj kl 19.

Knäreds kyrkogård, 28 maj kl 18. SKO T T ENS GÖ KO TTA

Laholms Golfklubb 28 maj kl 6.00 KONST LIV I HAL L A ND

Laholms teater. 10 maj kl 18.30

6 juni kl 9.

Hökafältet 21 maj kl 9.00

KYRKO GÅRD SVA ND R I NG PÅ KNÄREDS KY R K O G Å R D

EN AFTON M E D DRIF T WO O D C O MPA N Y & K OLONIEN – S U PPORT: PE TE R ÅKERST RÖM

VÅ X TO R P S M A R K NA D

D A NS R UNT M I D S OM M A RS TÅ NG EN 2 0 J U N I

Konstnärer och konsthantverkare öppnar sina ateljéer. Laholmskonstnärerna har sin gemensamma utställning i Hallbergska stallet. 29 maj - 1 juni. GÖ KO T TA MED U T F LYKT I DET B L Å

Våxtorps bygdegård. 29 maj kl 8.00

M US I K S TUN D M E D K RI S T I N A & B ENG T O S K A RS S ON PA R K ENS D A G

Laholms stadspark 6 juni kl 10.

Veinge kyrka, Veinge, 21 juni kl 13. S K UM M ES L Ö V S S PE L E N

Knäreds kyrka, 7 juni kl 12.30

Skummeslövs tennisklubb årliga tävling med deltagare från hela landet. 21-29 juni.

EK ER ED – L I TET H A R B L I VI T S TO RT!

VÄ R L D ENS MAT P Å K VA R NEN

K YR K S TI G S VA ND R I NG F R Å N S K ENA B YG G ET

Ekereds naturreservat. 11 juni kl 18.30. DE VILDA B L O M M O R NA S D A G

Brogård, Södra Mellby. 15 juni kl 9.30.

Kvarnen Kornhult 29 juni kl 16.

För öppettider och annan information, ring Laholms turistbyrå, tel 0430-154 50, eller besök www.laholm.se!

9 Magasin Laholm


Föreningar i samarrangemang:

Upptäcktsfärder i Laholms natur Spännande guidningar för stora och små Med kunniga guider visar vi vår fina natur, från stranden i väster till de djupa skogarna i öster, från tidig morgon till sen kväll. Arrangemangen är öppna för alla. 13 april 23 april 4 maj 7 maj 11 maj 11 maj

www.ulfasa.com

21 maj

Hotell Spa & Hälsa Konferens Fest & Bröllop

24 maj 2 juni

Unna dig en behandling och spaupplevelse! Vi bjuder på Spa-entré vid bokning av behandling (värde 195kr)!

5 juni 6 juni 7 juni 11 juni 12 juni 15 juni 20 juni 13 juli 14 juli

Vandring på Hökafältet Fågelkväll på Trönninge ängar Lomsträck i Mellbystrand Spika fågelholkar i Västra Mellby Byn som försvann, historisk vandring i Hjörnered Tipspromenad med gröna frågor i Stadsparken Vandring med poesi från när och fjärran på Hökafältet Klockgrodor i Mölle Vår landskapsblomma ginsten blommar i Övragårds naturreservat Världsmiljödagen Parkens dag Kyrkstigsvandring, Knäred Litet har blivit stort, Ekereds naturreservat Laholms stadspark ”Årets park 2013” De vilda blommornas dag Södra Mellby Midsommarfirande i Timmershult Skvaltkvarnen maler igen Bollaltebygget Det gamla odlingslandskapet Gårdshult

www.laholm.se/kommunal-service/miljo/ ekokommunen/program-for-naturvandringar/

Mer info på www.laholm.se T fn 0430-2 30 7 6 . w w w.lognasgard .se Magasin Laholm 10

Laholms turistbyrå 0430-154 50.


Återkommande Det finns aktiviteter som återkommer med regelbundenhet hela året. Passa på att uppleva något nytt! MO TION SDA N S

Kom och dansa till olika orkestrar med trevliga och dansglada pensionärsgäng under hela året. Våxtorps hembygdsgård måndagar och Lagagården fredagar kl 14. D A N S PÅ FÅ G E LSÅNGS F ESTPLATS

Gammeldags överbyggd lövad dansbana i Våxtorp. Lördagar under sommaren kl 20. KO LM ILA

Under sommaren bygger Friluftsfrämjandet i Knäred en kolmila vid Parkstugan för att göra grillkol på traditionellt vis.14 juni fälls träd till kolmilan. Därefter är det kvistning och bygge; 9, 16, 23, 30 aug och 6 sept kl 8. 10 sept tänds kolmilan kl 18 och 10-13 sept är det kolning. T I P S PR OM E N A DE R P Å SÖN DA G A R

• Stadsparken Laholm, kl 9.30. • Wallevi, Vallberga, kl 10. • Ordenshuset i Göstorp, kl 13. G U I DA D VISN IN G AV U T S TÄ LLN IN G E N ”SL OW M OTION ”

Teckningsmuseet. 22 mars. 5 april, 19 april, 3 maj och 17 maj kl 14. G U I DA D VISN IN G AV U T S TÄ LLN IN G E N AVIGAN U T – T ECK N A DE TIDSB ILD ER

Teckningsmuseet. 31 maj, 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 aug, 23 aug, kl. 14.

DANS PÅ RAMSHALLS NÖJES P L ATS

Varje lördagskväll dans till kända orkestrar. Veinge kl 20-00.30 • Sannex 21 mars • Claes Lövgrens 22 mars • Blender 4 april • Streaplers 5 april • Glenn Endys 20 april • Casanovas 2 maj • Matz Bladhs 3 maj • Claes Lövgrens 17 maj • Jontez 31 maj • Mats Bergmans 6 juni • Stensons 21 juni SAGOST UND ER PÅ STAD SBIBLIOTEK ET

Vi läser, rimmar, ramsar och sjunger vi tillsammans. 3-5 år. Tisdagar tom 29 april kl 10. MÅNADSKO NSERT MED KU LT URSKOL A N

På Teckningsmuseet Laholm 20 mars, kl 18. OPERA PÅ BIO G R A F M A X I M

• Don Giovanni 22 mars • La Bohéme 5 april • Cosi Fan Tutte 26 april • Askungen 10 maj DREJA SJÄLV I DREJARST U GAN

Skottorps stengods 1 april – 31 aug VILT SPANING PÅ LAGAD ALS G Å R D

Upplev äventyret att under två timmar gå en guidad tur i skogen och titta efter djur och deras spår. Kanske får ni se både rådjur och älg. Onsdagar i juli och augusti. AF T ER WO RK F R ED A G A R

• Casablanca • Ebbas goda • Spicy bistro, bar & bad T O RSD AGSKVÄL L A R

Torsdagar i juli sjuder staden av liv och rörelse. Kl 18-21. ST ICKCAF É

Hobbyaffären Kuligt, Laholm. Tisdagar kl 14.

F Ö R D I G S O M Ä R L ED I G :

G UI D A D E V I S N I N GA R:

F I L M S TUD I O P Å B I O M A X I M

L O TTENS G ÅRD

Hundraåringen 9 april kl 14.

Västralt, Knäred. 6 juli kl 10-17, 13, 20, 27 juli 14-17 och 24 aug 13-16.

M US I K A R R A NG EM A NG P Å L A H O L M S TEATER

• Edward C Johansson med band. 26 mars kl 14. • Lingonris i cocktailglas – ett möte med Monica Z. 23 april kl 14 S A M TA L / M Ö TEN – H Ö G T I TA K

• 20 mars kl 14 Mellbystrandsgården • 10 april kl 14 Församlingshemmet i Laholm • 8 maj kl 14 Skummeslövs Församlingshem. F Ö R EL Ä S NI NG

• Vad är en människa värd? Konsthallen, Hishult 9 april kl 13. • Hur skall jag orka? Smedjebacken, Knäred 19 maj kl 10.30

B O L L A LTEB Y GGE T S K ULTUR M I NN E S GÅ RD

Sommaren G A M M EL G Å RD E N HI S HU LT

Söndagar i juli 14-17. S K O TTO R P S S L OT T

5-27 juli kl 13. VI P P ENTO R P E T

Juni - augusti, lördag-söndag kl 14-17. K R A F TVER K S T U RE R

Guidad buss tur till Lagans gamla kraftverk. Gröningen, Laholm. 2 juli - 6 aug, onsdagar kl 13-16. K O L L EK TI V 1 2

1/3 - 31/12 lördagar kl 11-14. Öppet hus. Repslagargatan Laholm

Utställningar S TA D S H US G A L L ER I ET

Annica Stiernlöf - handgjort papper. 29 mars - 26 april Elisabeth Billander - keramik. 3 maj - 31 maj TEC K NI NG S M US EET

25 jan – 18 maj. Aleksandra Kucharska, Anna Ling och Sara Wallgren. ”Slow motion” 25 jan – 18 maj. ”Abstrakt ” icke-föreställande teckningskonst från samlingen. 24 maj – 31 aug. Magnus Bard ” Avigan ut – Tecknade tidsbilder” K O NS TH A L L EN H I S H ULT

15 mars - 27 april Internationell grafik från Niels Borch Jensen editions. G A L L ER I C H G

Söndagar 8 juni - 17 aug. Gardahls – keramikfigurer, Annette Gunnessons – mattor, löpare och bildväv, Sanne Nilssons – tavlor och Anders Ölunds – träskapelser. K VA R NEN K O R NH ULT

14 maj - 31 aug. MILSTEN. bl a Bitten Lund, Christina Gardahl, Ulla Bjervig, Maria Larsson & Vivianne Thorstensson. En spännande mix av tavlor & kreamik. G A M L A B RYG G ER I ET I VEI NG E

Det här är ett urval av alla Tisdagar kl 13-18 Änglatavlor, skulpturer, grafiktryck, indianhantverk.

evenemang. För fler evenemangstips se www.laholm.se

11 Magasin Laholm


7 april öppnar

Gröna Hästen – i ny regi Raggmunk och kåldolmar – allt ska göras från grunden. Det kommer inga halvfabrikat in över den här tröskeln, säger Stefan Zaff och Simon Ericsson med bestämdhet och pekar mot Gröna Hästen som de tar över i april. Stefan och Simon är vana att jobba tillsammans, det har de gjort under tolv år som anställda på Coop Kök & Café. Nu vill de pröva att driva eget, tillsammans. Luncherna som de ska laga är svensk husmanskost, och då gör de allt från grunden. De vill ha kvalitet. Det blir lite förändringar i och med nyöppningen, men Gröna Hästen kommer fortfarande vara Laholms mesta lunchställe. I takt med att de lär känna laholmarna så kommer de utöka med temakvällar och kanske även söndagmiddagar. Som tidigare erbjuder de konferenser och fester och det är redan klart att Gröna Hästen är med under Vårkväll på stan och Restaurangdagarna 2-4 maj.

Dagens lunch även på

Casablanca

Lunchbuffé på vardagar och á la carte på kvällarna. Den som tror att Casablanca bara är en pub, tror fel. Idag kan du få både vällagad husmanskost mitt på dagen och en rejäl oxfiléplanka på kvällen.

Jeff Ramadani har anställt en kock som gör att det blir lite mer fokus på maten nu. Fler och fler hittar till lunchbuffén där du kan välja mellan kött eller fisk, eller varför inte ta lite av varje? Men bara för att fler äter lunch på Casablanca innebär det inte att man inte kan gå in och ta sig en drink. Det går alldeles utmärkt. Fredagar 17-19 är det dessutom After Work med bra priser på mat och dryck. Vissa lördagar är det musikquiz och ibland är det trubadurkvällar och annat kul.

Italiensk mat i Edenberga Även om Dagens lunch fortfarande är ”svensk” husmanskost så går det inte att ta miste på att det finns lite nya inslag på buffén. Grillad aubergin och zucchini samt soltorkade tomater gör att den får en touch av Italien, även om det är på kvällstid vi kan njuta av den italienska a la carte-menyn. Vad sägs om en krämig Risotto, Gnocchi al Gorgonzola, Ossobuco con Cremolata eller Pizze Quattro Formaggi? Och en Tiramisu eller Semifreddo till efterrätt? Det är i Edenberga som Laholm möter Italien. Magasin Laholm 12


PechaKucha på Teckningsmuseet PechaKucha är ett roligt och socialt föreläsningskoncept, där presentatören visar 20 bilder i 20 sekunder vardera. Totalt 6 min 40 sek, alltså. PechaKucha (japanska för ljudet av konversation) har sina rötter i Tokyo, men är numer ett globalt fenomen. Du kan vara ung

Magnus Bard En av Sveriges vassaste – och mest lästa – satirtecknare gästar Teckningsmuseet i vår/sommar. Magnus Bard tecknar bl.a. för DN:s ledarsida där han varit anställd sedan 1988. Med lätt hand ger han oss en ingång i komplexa skeenden. Han ger betraktaren en känsla av hopp, trots de ofta allvarliga och problematiska sammanhang han skildrar. Som politisk tecknare lockar och roar han oss att reflektera kring viktiga frågor som styr våra egna och andras liv. Med oväntade metaforer och underfundig humor beskriver Bard hur vi agerar i vardagen och

eller gammal och presentera vilket ämne du vill. Vill du presentera din idé, passion, konst eller hobby på Laholms första PechaKucha-kväll? Anmäl dig till anna@lovdal.se. Tillställningen går av stapeln den 15 april kl. 20:20 på Teckningsmuseet i Laholm. Fri entré.

politiken. Både på DN:s ledarsida och i tidningen Kommunalarbetaren, där han också tecknar sedan många år, ser han det som sin uppgift att väcka läsarens intresse för politik. Extra passande supervalår 2014? Lördagen den 24 maj kl. 12-16 är det vernissage av Magnus Bards “Avigan ut – tecknade tidsbilder”. Under utställningsperioden visas även “Edward Lindahl – idéernas tecknare” med verk från samlingen. Utställningarna pågår fram till den 31 augusti. Foto: Magnus Gudmundsson

INGEGÄRD OCH ÅKE

Malin Sahlström

Längsta, finaste och bästa...

Idag är vi i Mellbystrand, Sveriges längsta sandstrand.

Och idag i Sveriges finaste park i Laholms centrum.

Och idag sitter jag hemma med Sveriges bästa fru!

13 Magasin Laholm


Nyöppnat på Smedjegatan

Wilda Ekologiskt TEXT: EVA BRORSSON FOTO: ULRIKA TRÄFF

Muskelharmoni

Transfigura Jag var utarbetad, stressad och ledsen när jag pratade med Åsa. Jag kände att livet var jobbigt och jag behövde all hjälp jag kunde få. ”Du skulle må bra av en Transfigurabehandling” sa Åsa och bokade en tid åt mig. TEXT OCH FOTO: ULRIKA TRÄFF

Åsa Roslund på Muskelharmoni har ”magiska händer”... Det är svårt att förklara vad hon gör, men det är många som vittnar om att det hon gör ger resultat. Jag fick förmånen att hälsa på i hennes nya lokaler på Storgatan 30 och få en Transfigurabehandling. Själva behandlingen märktes knappt. Jag fick ligga på en brits, med mina vanliga kläder på. Åsa satt bredvid på en stol och började med att koncentrera sig och ”känna in”. Sen lade hon sina händer på valda ställen på min kropp och höll de kvar där, allt i tysthet. Under hela behandlingen flyttade hon händerna bara ett par tre gånger. Jag låg på britsen helt avslappnad. Hon hade berättat i förväg att transfigura innebär att man behandlar på skelettnivå, en riktigt djupgående behandling. Efteråt berättade hon vad hon gjort för mig och sa att min kropp kan komma attt reagera med frossa, men det är naturligt när det är en utrensning som startar. Jag skulle dricka mycket vatten. Det kändes jättebra och jag tackade för hjälpen. ”Du ska inte tro att jag var ensam här i rummet under behandlingen”, sa hon då, ”jag fick hjälp.” Spooky för många, naturligt för andra, men skönt och helt klart trovärdigt för mig.

”Titta!” Wilma, som är tre år visar stolt sina nymålade glittrande naglar. På den ena handen blå, på den andra rosa. Mamma Catrin Nyström som öppnade Wilda Ekologiskt i december berättar att butikens nagellack är vattenbaserade. Ett giftfritt alternativ för små barn som vill ha lika fina naglar som mamma. Eller kanske pappa. Dottern Wilma har med sitt namns första bokstäver bidragit till företagsnamnet. Och har också gett Catrin inspiration att starta butik. – När jag märkte hur fort barn växer ur sina kläder fick jag idén att öppna en secondhandaffär. IDYL L O C H P R I S VÄ R D A P L A G G

Smedjegatan, som förbinder Storgatan med Ryssgatan, är ett av stans mest pittoreska stråk, belagd med gatsten och på ena sidan kantad av trädgårdar. Eftersom en stor del av butiken Wildas sortiment riktar sig till barn bad Catrin en grannpojke att måla skylten, som med en pil från gatan pekar in mot en stor röd port på gården. Där, i den gamla fina hantverkarmiljön är nu den forna smedjans innerväggar fräscht vita och en fin fond till butikens varor. De flesta upphängda och framlagda plaggen är konventionellt framställda, även om en del kan vara av ekologiskt material. Eftersom samtliga kläder är begagnade och därmed tvättade – en, flera eller många gånger – är de skonsamma mot både kropp och miljö. Även priset är skonsamt, för

Magasin Laholm 14

kläderna finns här endast tre prisgrupper. 20, 40 och 60 kronor. Det högsta priset tingar vinteroverallerna men det kan man ju inte säga låter som ett överpris! – Det här är en budgetbutik, man ska känna att man har råd, konstaterar Catrin. På stängerna hänger plaggen tätt, prydligt sorterade efter storlek. Från babyplaggens 50 till skolbarnens 140 centilong. Catrin berättar att hon har ett stort lager av inköpta kläder och plockar fram efter säsong. TV Ä TTNÖ TTER O C H L AV E N D E LT V Å L

Det finns mer på hyllorna. Giftfria tuschpennor och leksaker. Modellera utan gluten. Mascara, ekologiska hårdtvålar med doft av lavendel och den bruna kaffetvålen som tar bort löklukt från köksfingrar. Föredrar man flytande schampo och duschtvål så finns det också, likaså olika ekologiska oljor till huden. Och så min favorit galltvålen, den trogna fläckborttagaren. För ytterligare miljövänlig tvättning finns här påsar med tvättnötter. Jag har ännu inte provat, men Catrin berättar vilket gott resultat denna tvättmetod i hållbarhetens tecken ger. Hon nämner också att hon planerar att framöver ordna sminkkurser för dem som vill lära mer om ekologiska hudvårds- och kosmetikaprodukter. Jag väljer mig ett par tvålar och eftersom det här går att handla både flärdfullt och förnuftigt så blir det ett rosa läppstift också.


Fånga dagen på

Lögnäs spa Vi behöver ta hand om oss själva, koppla av och ha det skönt, unna oss en härlig stund med goda vänner. Allt detta kan man göra på Lögnäs spa. TEXT OCH FOTO: ULRIKA TRÄFF

När som helst på året kan man gå på spa. Du kan välja att ta olika blifin- eller måbra-behandlingar, som kan vara hur underbara och välbehövliga som helst, men det är också väldigt skönt att bara vara på en vanlig spaavdelning, som på Lanthotell Lögnäs gårds spaavdelning. Ta med dig en kompis och fånga dagen. Sitt en stund i bubbelpoolen och få lite mjuk och varm massage av vattnet, varför inte med ett glas vin i handen? Det är inte många spa där du faktiskt får dricka vin, men det får du här. Efter en stund i bastun kanske du är tuff nog och vågar sänka din kropp i det iskalla badet? Har man bokat i förväg kan man få ett dopp i den vedeldade tunnan utomhus också. Härligt om det är lite kyligt ute, då blir kontrasterna som bäst. Efter en stund med lite bubbelbad och bastu och ett glas vin är det så skönt att bara slappa i en vilstol. Att hänga lite... och skratta lite... snacka lite... och slappna av. Det enda problemet är att man bara vill stanna kvar där. Men de flesta lyckas i alla fall ta sig ur vilstolarna och in i duschen och bege sig hemåt, men skulle det vara så att man faktiskt vill stanna så finns det ju hotellrum där. Fånga dagen, mina vänner!

Ny butik på landet

Malmnäs möbler och interiör

Bland bokskogar och sjöar i den sydhalländska landsbygden öppnar den 22 mars en ny ”gårdsbutik”, kanske inte i den bemärkelsen du är van vid, men i alla fall en butik på gården, närmare bestämt i Hårsabäck. I den här butiken ska det i första hand säljas möbler, inredning och blommor.

TEXT OCH FOTO: ULRIKA TRÄFF

Det är Alexander Malmnäs som öppnar egen butik på gården där han bor. Med sin kunskap och sitt intresse för inredning och blommor ska han locka kunder till butiken, men även erbjuda sin tjänster som inredare för både företag och privatkunder. I den nya egna butiken, Malmnäs möbler & interiör, kommer Alexander att sälja sånt han själv tycker om, möbler och inredning, klassiskt och elegant. Lite brittisk stil, och fransk... Varumärken han jobbar med är bl a Oscar & Clothilde, Lighthouse, Bargi, Artwood, Hjertén & Hjertén, T.H.G, Nordal, Sits. Ett av rummen i butiken är reserverad för blommor. En kyl för snittblommor står och väntar på färskvarorna inför öppningen. Här kommer han att erbjuda blomsterbinderier på beställning, snittblommor och växter. Det andra rummet kommer vara ”sängkammarn”. Det får inte plats så många sängar, men där ska också finnas sänggavlar, sängkläder, överkast, kuddar och annat som hör till. Det tredje och största rummet är det rum man först kommer in i. Där finns allehanda inredning, såväl möbler, lampor och stora mat-

tor, som porslin, ljusstakar och handkräm som doftar lavendel. En konvex spegel var lite kul. I skrivande stund är inte butiken klar, men när tidningen är tryckt och distribuerad är det dags för invigning. Och vi kan lägga till ännu ett utflyktsmål i krokarna Hårsabäck och Krogshult. Alexander hälsar alla välkomna till sin ”gårdsbutik”. Han kommer garanterat ge er ett trevligt bemötande, bland bokskogar och sjöar i Sydhalland.

15 Magasin Laholm


Årets park 2014

Laholms Stadspark Där banvallen en gång låg har idag en fantastisk stadspark vuxit fram. På Laholms hemsida kan man läsa att det har kommit att bli ett offentligt rum för invånare där vi får utlopp för möten, gemenskap och lek! Vi har träffat Stefan Persson som är parkansvarig i Laholm och fått följa med på en spännande resa i både tid och rum! TEXT: DANIEL SANJAY HANSSON FOTO: ULRIKA TRÄFF

I mitten på 80-talet lades ett förslag fram på ett dubbelspår utanför Laholm. Med det skulle tågbanan försvinna från centrala Laholm och där parken idag finns skulle endast en tom fåra växa fram. Många banvallar blir idag naturliga cykelvägar runt om i Sverige men i Laholm tänkte man ett steg längre. 1996 gick sista tåget genom Laholm och tidigt skede bestämdes det att staden skulle anlägga en park på området. 2001 schaktades banvallen ned och man satte gräs. Det skulle dröja till hösten 2007 innan man på riktigt började forma parken. I tidigt skede kopplades landskapsarkitekten Peter Gaunitz in som formgivare. Gaunitz var en flitigt anlitad formgivare som tyvärr avled innan parken var helt färdigställd. Gaunitz fick helt fria händer och hade ingen gammal park att ta hänsyn till. Hans konstnärliga händer fick fritt spelrum och det är ovanligt att en hel park

kan skapas från grunden på detta sätt. Ofta är, framför allt stadsparker äldre parker där generationer av intressen fått spegla parkens utformning. T ÄVLIN G EN PA R K I N S P I R A PÅ ELM I A PA R K

Stefan berättar att man arbetade med en etapp om året och totalt tog det fem år att helt färdigställa parken. Från första början var Stefan kaxig och deklarerade att parken skulle vinna pris för Sveriges vackraste park 2013. Precis innan semestern 2013 skickade Stefan in en ansökan till tävlingen Park in Spira som var en ny tävling för att lyfta fram parker i Sverige. Tävlingen hålls i samband med utställningen Elmia park, som är en trädgårds och parkutställning för fackfolk och privatpersoner. Det skulle visa sig att parken blev en av tre som nominerades i tävlingsgrenen

Magasin Laholm 16

nyetablerade parker. De andra parkerna som var nominerade var Positivparken i Göteborg och Strömparken i Norrköping. Den 26 september 2013 åkte Stefan med övriga parkarbetare till Elmia för mässan som pågick i tre dagar. Självklart var de nervösa men efter att branschfolk fått rösta stod det klart att Laholm vunnit det ärofyllda priset. Det innebar inte bara diplom och blommor utan också rikstäckande medialt intresse, vilket i sig har gjort att många trädgårdföreningar, grupper och andra kommuner visat stort intresse för parken. Inte förrän 2015 hålls nästa tävling och fram tills dess så kan vi njuta extra mycket av att ha Sveriges vackraste nyanlagda park! S AVA NNEN

I början av parken vid Östertullsgatan möter vi en spännande formation med en cirkelfor-


mad fontän och en spikrak kanal som likt en pil leder oss rakt in i parken och mot vattentornet, men innan vi är framme vid vattentornet möter vi först en hel värld av växter och kuperad mark. Savannen som är den första etappen i parken är en perenn rabatt med 70 procent gräs. Alla växter är odlade från fröer till skillnad från många andra parker där man anlägger rabatter med plantor. Savannen är en Ståndortsplantering, vilket betyder att samtliga växter kommer från samma område och att de alla stammar från samma biotoper i naturen och är speciellt anpassade till den miljö de växer i. Alla växter både i Savannen och Woodlandet är från den östra delen av Nordamerika och man har skapat så lika förutsättningar som möjligt här i vårt klimat. Här och var ser jag vedhögar liggandes på marken och jag frågar lite okunnigt varför dessa ligger kvar? Stefan ler och berättar han att det handlar om att skapa mångfald. Den döda veden blir hem för till exempel skalbaggar som i sin tur äter bladlöss och andra skadedjur. På samma gång som veden blir hem så är det dekorativt och skapar en vild och fri känsla i parken. På Savannen hittar man stor Mexicohatt, Skallerormsmartorn, olika Myntor och Rosenstav.

W O O D L A ND

Efter Savannen skapades höjdskillnader genom att man schaktade bort banvallen. här kommer vi in i det som kallas Woodland. På denna etapp trivs sur-jordsväxter med ett lågt PH-tal. Här finns växter från östra Nordamerika och i framtiden kommer dessa växter skyddas av träden som då vuxit sig större. F JÄR I L S Ä NG EN

Vid sidan om Woodland finns fjärilsängen som schaktades upp för att sedan täckas med grus. Fjärilsängen är uppdelad i två olika biotoper, en surare torr- till normaläng med ett fuktparti i mitten och en torr kalkäng som spetsats med kalkkross från brottet i Ignaberga. Övre delen är torr medan lägre delen är naturligt fuktig. Man forslade dit 30 ton kalk. I en inhägnad finns det nässlor som fungerar som barnkammare för fjärilar, intill inhägnaden hittar vi mer ved som fungerar som insektshotell. För att förenkla vid inflyttningen av insekter så har Stefan borrat hål i veden. Det är tydligt vilken biotop som skapats, fjärilarna söker sig till nässlorna och insekterna söker sig till vedhögen, eller just det, insektshotellet! I träden runt om i parken kan vi se holkar för ugglor, fladdermöss och

vanliga fåglar. Och på tal om fjärilar, de röda holkarna är boenden för fjärilar! Stadsparken ska vara en plats för allt liv, människor, djur och växter! VÅ R B A C K EN

Längs med Fjärilsängen på den västra sidan av parken anländer vi till vårbacken. Här har det satts 160000 lökar av Scilla, Krokus, Pärlhyacint och Anemoner.

17 Magasin Laholm


V ILDA SK OG E N

AND ER S Ö L UND

Vilda skogen består av svenska träd, buskar och örter. Nu, så här relativt kort inpå skapandet av parken kan platsen upplevas öppen men vi får ge det några år. Tänk hur det kommer se ut när träden sträcker sig trettio meter upp och trädkronorna skapar ett grönt tak. Det blir en helt annan upplevelse, antagligen kommer parken kännas större och djupare. Här skapas skydd för djuren med hjälp av buskar. På samma sätt som vedhögar skapar bo för insekter så finns det nergrävda torrakor där djur kan bosätta sig. Torrakor passar också bra för hackspettar och andra hålgrävande fåglar. Stefan berättar att det är en konst att få det att se ut som om vi inte gjort något åt platsen utan att naturen har fått ha sin gång. Det är svårt att se att torrakorna har blivit nergrävda och fastgjutna, samma gäller stubbar och vedhögarna jag pratade om tidigare, de är placerade så de ska smälta in och bli ett med naturen igen. I anslutning till Vilda skogen ligger naturtornet skapat av konstnären Anders Ölund. Ta chansen att klättra upp och se parken från en annan vinkel. Här har du utsikt över Djungelbäcken och Vilda skogen. Njut av fåglar, fjärilar och andra djur, och visst är det svårt att tro att man är mitt i centrala Laholm? Till Vilda skogen gränsar en helt annan del av parken, Djungelbäcken, som kommer att domineras av exotiska växter såsom bambu, höga ormbunkar och junimagnolia. Tänk vilken exotisk park det kommer bli tillsammans med dessa storbladiga växter! Trollstigen är ett vandringsstråk genom fjärilsängen och vilda skogen. Här blir naturen vildare och känslan av djupare skog uppenbarar sig, även här gäller det i dagsläget att ge det några år!

Anders Ölund heter konstnären som smyckat parken med sina fina träskulpturer. Man kan säga att han skapar ett liv efter döden för Almträden då han tagit över träden efter att de har fått huggas ner på grund av Almsjukan. Hans verk är ofta bastanta med former som får en att tänka på sagans värld. Många av verken är inte bara estetiskt tilltalande utan också funktionella och fungerar som bänkar, pallar och bord. Ingen har väl missat utkikstornet i Stadsparken? Nu tar Anders Ölund uppdrag från hela Sverige där han med sitt företag skapar allt från bord, lekplatser och vackra prisbelönta badkar! PET ER G A UNI TZ – B I O L I NI S T

Peter Gaunitz var landskapsdesigner med biolog- och trädgårdsteknikerutbildning. Han var också lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Tyvärr fick Peter själv aldrig uppleva slutresultatet av Stadsparken då han i november 2013 gick bort i cancer. De som fått möjlighet att lyssna på honom vid en parkvandring stämmer säkert in i att han var en skojfrisk person som på ett lättsamt sätt berättade om hur han ville ta tillvara de naturliga biotoperna. Till stadsparken har han som på andra tidigare uppdrag tagit fram det vilda. Naturen ska få ha sin gång, raka rader med växter och perfekt ansade buskar var inte Peters melodi. Ibland använde han en skojtiteln vid namn Biolinist, en person som spelar på naturens strängar. Under intervjun med Stefan kommer vi till en av de mäktigaste upplevelserna i parken och det är träbänken i ek skapad av Anders Ölund. Den hittar vi i skogsgläntan mitt emot vattentornet, innan tennisbanorna. Den är formad av en ek som planterades i Hasslöv Dömestorp av botanikern Per Osbeck, en av Carl Von Linnés lärjungar. Tänk att trädet vi idag kan vila ut på är från 1700-talet! MAGNO L I A P O RTEN

I stadsparken finns något för de flesta smakerna, ta en promenad genom Magnoliaporten där en stor dunge av magnolior håller på att växa fram. IF VARS S O NS TR Ä D G Å R D

Väl tillbaka till där promenad började vid fontänen ligger Ifvarssons trädgård. Denna del av parken fanns sedan tidigare och är tradionellt framodlad. Här hittar vi växter som till exempel Trollhassel och Doftolvon, som blommar på olika delar av året. Så vänta inte till våren eller sommaren med att den där planerade promenaden i parken. Gör det året Magasin Laholm 18

runt så kommer du märka att är i ständig förändring, året om. PA R K ENS D A G

I två år i rad har Laholms kommun anordnat Parkens dag den 6 juni. 2012 sammanföll det med invigningen av parken med parkguidningar med Gunnel Carlson och Peter Gaunitz. Scenen vid vattentornet är skådeplatsen för musikframträdanden av kända artister. Tidigare år har t.ex. Cajsa Stina Åkerström, Uno Svenningsson, Staffan Hellstrand och Victoria Tolstoy förgyllt försommardagarna i parken. Givetvis uppträder också Laholms Kulturskola. 2013 arrangerade Kulturskolan en spännande och mycket populär sagovandring med elever som gestaltade träskulpturerna på trollstigen genom Vilda skogen. Växter och trädgårdarbete står också i fokus under Parkens dag. Utställare från olika företag finns på plats för att berätta mer och för att erbjuda möjligheter att själv skapa sig en park i sin trädgård eller varför inte på balkongen eller altanen? Det finns något för alla åldrar på Parkens dag. Laholms kommun planerar just nu för Parkens dag 2014 så skriv in det i kalendern och håll utkik på www.laholm.se G UI D A D E P R O M ENA D ER

Efter önskemål arrangeras det guidningar som Stefan håller i, det är framför allt trädgårdsföreningar och skolor som kommer för att se och lära sig mer om vår fantastiska park. Tänk vilka arrangemang man skulle kunna anordna i parken, musikkvällar, tipspromenader och teaterföreningar som bjuder på föreställningar. För familjen eller kompisgänget kan det vara enkelt, varför inte packa en picknickkorg och ge sig ut i parken och njut av våren, sommaren, växterna och djuren! TA NK A R O M F R A M TI D EN

Vi pratar om framtiden och förhoppningar om vad parken kan bli för invånare och besökare. Stefan önskar att fler tog del av parkens innersta del, längst in bakom Servehallen och parkvägen. Här finns en fridfull tystnad som skulle passa qigong eller annan aktivitet där mindfullness och avslappning kan stå i fokus. Parken kommer hela tiden utvecklas, av sig själv och av Stefan med personal. Man har ansökt om pengar från Lundgrenska räntefonden för att sätta upp mer lampor i parken, det ska vara en trygg plats att vara på. Gör som så många andra, ta en joggingtur, promenad eller varför inte till och med ta en omväg för att upptäcka hur vacker vår stadspark är!


19 Magasin Laholm


Magasin Laholm 20


Laholms Tennisklubb och BTK Serve:

Starka serve-ess i Laholms Stadspark Tennisintresserade, ta sikte på det gamla fina vattentornet! Där vid södra delen av Stadsparken finns Laholms racketsportcenter. Tegelrött är inte bara färgen på tornet utan även på Laholms tennisklubbs banor med bästa Båstadgrus. Med närhet till parkens grönska spelas här tennis under sommarhalvåret. Endast något serveslag bort har grannen, bordtennisklubben BTK Serve, åretruntverksamhet i sin nytillbyggda hall med adress Parkvägen 1B.

TEXT: EVA BRORSSON FOTO: PEO PERSSON

Mellan de båda klubbarna råder ingen konkurrens, tvärtom är tennnisklubbens ordförande Håkan Bergman och bordtennisklubbens dito Kaj Karlsson helt överens om att det är positivt med samarbete. En del ungdomar börjar med tennis och fortsätter kanske att satsa på bordtennis. Och vice versa. I jämförelse med Laholms tennisklubb har BTK Serve av naturliga skäl såväl mindre bollar som mindre racketar, men däremot en egen hall. En minikombihall kallar Kaj den, med läktare åt två håll. Här är röda mattan ständigt utrullad och permanent, för det är den som utgör underlaget till klubbens 16 sobert blå pingisbord.

Foto: Laholms TK

– Det här är Sveriges bästa pingishall! Med den största fina trädgården, som vi dessutom slipper sköta själva, säger Kaj Karlsson.

PARK ENS D A G Ä R O C K S Å T ENNI S ENS D A G !

– Det här är Sveriges bästa pingishall! Med den största fina trädgården, som vi dessutom slipper sköta själva, säger Kaj Karlsson. För här, alldeles utanför klubbens egen tomt når man Stadsparken genom den nyplanterade magnolialunden i det grönområde som fått utmärkelsen Årets Park. Parkens dag kallas det populära årliga arrangemanget på Nationaldagen den 6 juni och då bjuder de två klubbarna i parken in till prova-på-verksamhet. BTK Serve kommer också att ha miniloppis och sälja lotter för sin förening. Laholms Tennisklubb lockar med korvgrillning och provspelning, för de minsta blir det med bekvämt låga nät och mjuka bollar. MÖ TES P L ATS F Ö R A L L A Å L D R A R

Pingis är en av världens populäraste sporter och en olympisk gren sedan slutet av 1980-talet. Någon spelare från Laholms BTK Serve har ännu inte tävlat i OS, men väl i många andra mästerskap. Klubben har fostrat två världsmästare och i februari spelade Laholmsveteraner till sig två SM-medaljer i Borås. Det är bara att fortsätta heja på Laholmsklubben och hoppas på fler medaljer för nästa år är det veteran-VM i Stockholm. Veteranpingis kan man spela större delen av livet, från 35 år och uppåt. Men innan dess är det barn- och ungdomsklasserna som gäller. Man kan från unga år öva motorik och bollsinne, men Kaj understryker också hur viktigt det är att träna hjärna och självförtroende och att motverka utanförskap. Den sociala biten är viktig och här kommer bland annat utbyte med andra föreningar och sporter in. Det ska vara roligt att komma till hallen och spela pingis. – Värme och gemenskap är det vi vill föra över till ungdomarna, berättar Kaj.

Klubben vill att gemenskapen ska gälla alla, unga som äldre och oberoende av bakgrund. På fredagskvällar är det spontanpingis och på söndagar familjepingis. Här finns integrationstankar för invandrade familjer och man välkomnar pensionärer att nyttja hallen till motion och aktiviteter de tider barn- och ungdomsverksamheten inte är i gång. Det finns mycket man kan utnyttja 630 kvadratmeter golvyta till! De som vill spela inomhuscurling kan rulla ut den fjorton meter långa nålfiltsmattan. Eller välja att spela dart eller boule eller gå på föreningens gym. Man måste dock vara medlem för att få tillgång till föreningens och hallens olika faciliteter, men årsavgiften är högst modest. På stora skyltar runt om på väggarna i hallen finns loggorna för föreningens sponsorer. Tränarna avlönas, som Istvan Moldovan från Halmstad, svensk mästare och idrottspsykolog, men annars sköts det mesta av eldsjälar och ideella krafter. 70-Å R I NG M ED F R A M TI D EN F Ö R S I G

I år är det jubileumsår för BTK Serve och firandet inleddes med en veteranträff då över 30 gamla klubbmedlemmar kom från både när o lite mer fjärran för att minnas och prata pingis. Med journalister och författare i gänget måste det ju också bli en jubileumsbok! Björn Hellberg, som inte bara spelar tennis

21 Magasin Laholm


T EN N ISM E TR OPO L

Laholm och Skummeslöv utgör tillsammans med anrika tennismetropolen Båstad ett eget litet tennismecka. – Det finns nog ingen motsvarighet i hela Sverige. Det är unikt med den mängd utomhusbanor vi har här i trakten, fastslår Håkan Bergman. Skummeslövsspelen och ungdoms-SM har funnits i flera decennier och Laholms Tennisklubb vill gärna ställa upp och samarbeta i dessa återkommande arrangemang. Håkan konstaterar att de som är framgångsrika inom ungdomstennis känner till Skummeslöv och att en del nog också har spelat på Laholms TK:s banor som håller hög standard.

är att man kan hålla på långt upp i åldern, konstaterar Håkan, och berättar att han spelat dubbel med en granne som var 83 och gammal SM-veteran Håkan tycker det är roligt att sporter utvecklas och hoppas det så småningom också blir aktuellt med paddel i Laholm. Denna lite nyare och enklare racketsport, som är stor i Sydeuropa, behöver inte så stor bana som vanlig tennis och brukar uppskattas av både tennis- och bordtennisspelare. F RAMT I D S P L A NER

Hedersmedborgare nr 1 i Laholm, Björn Hellberg har under hela sin karriär haft Laholms TK som moderklubb. Med 30 aktiva

SPÄ N N VIDD

Håkan berättar att anrika Laholms TK – klubben firade 90-årsjubileum häromåret – har kurser för sexåringar och uppåt. Det gäller att anpassa träningen så den blir rolig och att fokusera på att aktivera och stimulera de små adepterna. Det är också viktigt med duktiga tränare så att ungdomarna får lust att fortsätta. Själv spelade han i ungdomen volleyboll innan han gick över till tennis. – En av fördelarna med racketsporter Magasin Laholm 22

Foto: Laholms TK

utan också är engagerad i bordtennisklubben, kommer att skriva ett kapitel i boken som kommer ut när klubben fyller 70 år i december. Med historian och goda erfarenheter som trygg grund arbetar man vidare. – Så mycket verksamhet och i så många år, det är vi stolta över, konstaterar Kaj som är full av planer för framtiden och det all-aktivitetshus pingisbyggnaden har utvecklats till. Tre gånger i följd är det gratis att prova på för att se om man vill fortsätta inom bollsporten i hallen. Så låt oss hoppas att det blir många som kan fira även BTK Serves nästa jubileum!

tävlingsår bakom sig är han klubbens genom tidernas meste seriespelare och är nu en stor tillgång som ledamot i styrelsen. Den största utmaningen för styrelsen är för tillfället att finna bästa lösningen för sina banor så att de kan användas året om. Som det är nu blir det vinterträning i olika inomhushallar i Laholm och Båstad. Det är svårt att få halltider och klubbens ambition är att samla all sin verksamhet på ett ställe och att kunna träna inomhus. Representanter för klubben har varit på studiebesök för att se hur man löser vinterproblematiken på andra orter och arbetar nu vidare med sina planer. – De ungdomar som har lite högre ambitioner behöver träna tre, fyra dagar i veckan för att utveckla sin fulla potential, berättar Håkan. Vi får mycket beröm för att vi har duktiga lokala tränare. Vi försöker verkligen hålla banorna i toppskick och vi vill sträva efter att bli mer än en sommarklubb. Är man medlem i klubben får man spela på banorna till rabatterat pris och snart är det ju tennissäsong! – Kom gärna och titta på våra lagmatcher och stötta våra tennisspelare, hälsar Håkan. Kanske i slutet av maj när det är dags för de klassiska Majspelen och i månadsskiftet augusti-september när KM, klubbmästerskapet avgörs. Passa då också på att ta en promenad genom Årets park för att njuta av grönskan och blomningen.


Mellbystrands nya

Må-gott-gym TEXT: ANNE GUSTAFSSON FOTO: ULRIKA TRÄFF

– Hur är det med dig i dag då? undrar Veronika och ler varmt mot Kristin som stampar rent skorna och kommer in på gymmet. – Det är viktigt, säger Veronika Prytz som förestår MåGottGym, att varje deltagare känner sig sedd och välkommen. Hon berättar vidare att detta är ett av Patrik Arlesäters gym. Veronika var tidigare anställd på ett annat av hans gym i Halmstad, men när hon flyttade med sin familj till Mellbystrand, tipsade hon om denna lokal som då stod ledig. Han nappade på idéen och Veronica blev ansvarig. Dessutom finns det fyra värdar som är på plats vid olika tillfällen. Det är Jennifer Norbrandt, Ninni Rubin, Kristin Svensson och Mårten Svensson. Det finns planer på en personlig tränare också. Allt är nytt, ljust och fräscht från golv till tak och på receptionsbänken står en stor skål med frukt. På nedervåningen finns det bl a

IndoorWalking, NonStopCykling som uppvärmning, konditionsträning och fettförbränning. På golv och väggar finns tillropen: ”En mötesplats för den glade motionären”, ”Håll dina drömmar vid liv” och ”Ha tålamod, vi är alla barn i början”. På väg upp till andra våningen passerar jag ett rum med flera olika storlekars Pilatesbollar och spinningcyklar. Ovanvåningen är ljus med fönster åt alla väderstreck. Mårten instruerar Ninni hur de olika vikterna ska användas för att ge styrka och bra hållning. Här uppe är också ett nytt kök och mysrum för fika och umgänge. Utanför altandörren mot havet i väster finns ett stort tak som ska förstärkas och göras om till balkong. Där kan jag tänka mig fantastiska sommarkvällar då himlen skiftar från blått till orange. Mellbystrand har förändrats de senaste åren med mycket barnfamiljer och det är perfekt

att ha sin träning på cykel- och gångavstånd från hemmet. Det är öppet för medlemmar alla dagar kl 6-21. Gymmet slog upp portarna vid årsskiftet och redan då hade många anmält sitt intresse. De som tränar är i alla åldrar från tonåringar och uppåt, varken ålder, kön eller klädsel spelar någon roll. Alla ska kunna mötas och trivas tillsammans här. Gymmet är till för den glade motionären. Ja, får man Veronicas strålande leende och välkomsthälsning när man stiger in genom dörren så är det nog inte svårt att må gott här.

Gymkällaren – för hälsans skull Tänk om jag skulle börja på gym, igen. Sist var en sådär 20 år sedan. På den tiden var man yngre och utan barn och med all tid i världen. Så ser inte mitt liv ut längre. Jag har därför passat på att besöka Gymkällaren i Skottorp för att få lite mer känsla för den nya tidens gym och om det är något för mig. Gymkällaren startade i Markaryd för ca tre år sedan. Då många från Laholm tränade där, letade ägaren, Jimmy Johansson, efter nya lokaler närmare Laholm. Han hittade en i Skummeslöv, men gymmet växte snabbt ur dessa lokaler och flyttade till Skottorp. Tillbaka till mig. Det som tilltalar mig personligen med Gymkällarens koncept är att jag skulle kunna träna när som helst på dygnet, hela veckan. Det ger onekligen en frihet och minskar dramatiskt på antalet olika undanflykter. Det är just tillgängligheten som Jimmy själv tror är anledningen till att konceptet fungerar så bra. När man väl är medlem får man en tagg och har tillgång till lokalen dygnet runt. Om du är en sådan som har svårt att komma ifrån p g a barnen så finns det på Gymkällaren också en barnhörna, inte för motion, utan med leksaker och TV. Lokalen som är på två våningar är full med maskiner och vikter. Tidigare erfarenhet, för

TEXT: LOUISE DOCK FOTO: ULRIKA TRÄFF

det är viktigt att träna rätt, kan vara en fördel men inget måste. Det finns både böcker och pärmar att läsa instruktioner i. Vill man så kan man betala för en personlig tränare, vilket kan vara en idé för att komma igång. Ofta är det primärt konditionen som vi, i det här fallet jag, behöver träna. Detta blir onekligen en sanning när jag stegar upp på en cross-trainer. Det dröjer inte länge förrän svetten pärlar sig i pannan och längs ryggraden. Majoriteten som tränar är personer som du och jag. Förutom konditionen så är det rygg, nacke och axlar som de flesta behöver stärka. Många kontorsråttor, som undertecknad, och folk som jobbar med tunga lyft t ex inom vården hade varit gynnade av att träna mer regelbundet, menar Jimmy. Mitt första möte med Gymkällaren känns riktigt bra och kanske jag blir en av de, helt vanliga motionärer, som du träffar på här och tränar för hälsans skull. 23 Magasin Laholm


För oss som värdesätter god mat och god dryck i trevlig miljö

Ulvereds årstider erbjuder smakupplevelser utöver det vanliga När vi efter en färd på slingriga vägar genom den halländska skogen kommer in i festlokalen på Ulvereds möts vi av en brinnande brasa och ett varmt mottagande. Uppstoppade kronhjort- och dovhjortshuvuden pryder väggarna och på olika hyllplan möts vi av uppstoppade fåglar. Långborden är dukade och jag känner att det här blir en härlig kväll för whiskymiddag-/provning. Det är dags för en av många temakvällar på Ulvereds Hjorthägn. Kvällen går i den skotska nationalskalden Robert Burns fotspår under benämningen Burns Night eller Burns Supper, och leds av Mikael Lundén. TEXT: DANIEL SANJAY HANSSON FOTO: ULRIKA TRÄFF

När vi anländer till festlokalen står kvällens ciceron Mikael Lundén längst in i rummet och häller upp whisky i glasen inför provningen. Vi från Magasin Laholm får träffa honom i baren en stund innan övriga gäster kommer. Att det blir just baren känns så väldigt rätt. Hela sitt liv har Mikael jobbat med

vin och sprit i någon form. Varumärkesbyggandet inom vin och spritvärlden blev en livsstil mer än ett jobb. Mikael har åkt världen runt och promotat framför allt whisky. Kort in på samtalet säger Mikael ”ni kan kalla mig Micke, det gör alla” och direkt känner vi en närhet som vi förstår är mycket

Magasin Laholm 24

uppskattad av kunder. Det dröjer inte lång tid innan jag frågar om hedersutnämningen The Keeper of The Quaich. Mikael är en av få personer i Sverige som har fått utmärkelsen. Det är en exklusiv internationell organisation inom den skotska whiskyindustrin som ger utnämningen och för att erhålla denna


G L ENL I VET 12-Å R I G , 4 0 %

Produceras Skottland, Ballindalloch – Banffshire. Tydlig karaktär, mjuka smaker och inte så rökig smak. På 70-talet ansågs Glenlivet av många som den finaste maltwhiskyn, nu har konkurransen ökat men Glenlivet har fortfarande hög status. H I G H L A ND PA R K 12- Å RI G, 4 0 %

Produceras på Orkneyöarna. Den upplevs maltig och rökig. Ett tips är att besöka de olika hemsidorna för att både läsa mer men också för att se vilken karaktär de vill ge oss genom bilder och uttryck. Bilderna över Orkney till exempel öarna visar på en vindpinad och karg ö med vackert landskap. L A P H R O A I G Q UA RTER CA S K 4 8 %

eminenta titel krävs ”a recognition of an exceptional personal contribution to Scotch Whisky”. Micke säger att han ser det som att missionera och sprida kunskap om whisky, en sorts whiskyambassadör. TR E R Ä TTE R S OCH WH ISK YPR OVNING – BUR N S N IGHT ”

Strax innan 18 har alla gäster kommit. Taxin från Halmstad Station som man kan boka i samband med bordsbokningen, har anlänt och vi förflyttar oss till bistron för att börja kvällen och inta fördrinken. Micke hälsar oss välkomna, studerar gruppen och öppnar direkt upp för samtal. Det märks att han jobbar med värdskap i sin roll som ambassadör.

Sláinte...

Vi är ett 40-tal gäster och bland gästerna träffar vi Alex som är på svensexa med sitt goa gäng. Micke ägnar välkomstskålen till honom och genast känner vi oss alla lite extra välkomna. Sláinte (skål på skotska) utbrister

I glaset har vi en Famous Grouse som har lagrats i ett kastanjefat på plats på Ulvereds Hjorthägn de senaste sex månaderna. kvällens ciceron och lyfter glaset mot oss! I glaset har vi en Famous Grouse som har lagrats i ett kastanjefat på plats på Ulvereds Hjorthägn de senaste sex månaderna. Det är en god whisky, söt och känns mycket passande som välkomstdrink då vi ska förbereda gommen för vad som komma skall.

Micke berättar snabbt att han ser ett inköp av en whiskyflaska som en investering i oss själva. Han bjuder in oss i sin vardag som missionär inom branding och berättar för oss på ett lättsamt sätt att han varje dag, när han vaknar, säger till själv ”Another Whiskyday, another Challenge”. Genast kan jag se en del av männen i gruppen ge honom avundsjuka blickar. Efter välkomstdrink och tilltugg beger vi oss tillbaka till festlokalen. Micke och Jökull Samper, Ullvereds egen kock välkomnar oss till bordet. Till förrätt väntar en klassisk skotsk rätt på Ulveredsvis, Neeps (rotmos) and Tatties (potatismos). Men istället för en Haggis (en skotsk rätt baserad på får-inälvs-mat) så blir det en halstrad tartar av hjort. Rätten innehåller närsprunget kött säger Micke med ett leende. Till förrätten serveras whisky, en Jura 16, från ön Jura på den skotska västkusten. Whiskyn är en något söt whisky och medan Micke blundar berättar han att han kan känna ”havighet”, sherry och att att den är ”marmeladig”. Känner ni samma som jag... ropar Micke frågande? Söt, håller någon med om och en annan gäst säger kort och enkelt på frågan om hur den smakar, – ”Det var gott” och Micke uttrycker snabbt sin glädje och verkar mena att så enkelt får det också vara. Micke fångar två kvinnliga gästers uppmärksamhet, – Gillar ni whisky, frågar han men det framgår tydligt att de inte är överförtjusta och glatt ropar Micke att det ska han ändra på. Han lär oss att sila whiskyn med lite vatten. Föst tar man vattnet i munnen sedan whiskyn, sila och svälj. – Hur kändes det? Vattnet får whiskyn att blomma, berättar Micke, enzymerna kommer fram mer. Själv brukar han droppa några droppar vatten i sin

Det bör nämnas att en Quarter cask är ett fat på 50 liter, alltså mycket mindre än vanliga fat. Genom att whiskyn lagras i mindre fat får whiskyn mer kontaktyta med träet i fatet. Laphroaig produceras på den skotska ön Islay. På samma ö ligger även destillerierna Lagavulin och Ardbeg. Av de tre är Laphroaig den största. Denna whisky är mycket rökig, den kräver sin plats i munnen, smakerna växer och karaktären blir starkare och starkare.

25 Magasin Laholm


egen whisky. Micke berättar också att många skottar tar så mycket som hälften vatten och hälften whisky! Det är en härlig stämning från första början på kvällen, alla gäster pratar och skrattar. En annan gäst, Kim, fyller 25 år dagen efter. Micke säger skål och allihop sjunger vi för Kim. Kvällen till ära får vi från Magasin Laholm sitta med Micke för att kunna ställa frågor. Han tar sig verkligen tid för oss och uppmärksamt sveper han licken över rummet och läser av stämningar och hur långt alla har kommit. Vi pratar om inställningen till att svepa whisky och om hur förvånad jag blev av våra skotska vänner när jag och min flickvän Kattis var på bilresa i Skottland. Jag nämner inga namn utifall detta nummer av Magasin

Laholm av någon oförklarlig anledning skulle hamna i Skottland! Pappan i huset hällde upp en whisky till mig och jag tänkte ”tänk att jag sitter på en skotsk gård och smuttar på en whisky med en skotsk bonde”. Jag hann inte tänka färdigt innan han hade halsat i sig sin whisky och frågat om jag ville ha mer. Micke skrattar åt historien och känner igen sig. För honom är det nästintill förbjudet att svepa ett glas med whisky, man måste ju ta tid på sig att känna smakerna, menar han. Jag håller med, för inte har proceduren med det skotska vattnet som piskats av naturens krafter för att sedan mödosamt hanteras av ett whiskydestilleri tagit så lång tid på sig om vi sedan bara ska svepa i oss drycken? Till varmrätten som består av hjortstek i gryta, serverad med helstekt schalottenlök, rostade rotfrukter, bakad potatis med kryddsmör och whiskysås, serveras en Talisker Storm, namnet Storm känns helt rätt eftersom den produceras på den vindpinade ön Skye. På Taliskers hemsida kan man läsa att det är en 45.8% whisky. Smaken känns mjuk, rökig och söt. Whiskyn smakar mycket bra tillsammans med maten och det blir en tydlig balans mellan whiskyn och whiskysåsen. INVESTER A I WH I S K Y?

Whiskyproduktionen i världen utvecklas i rekordfart. Indien, Kina och andra asiatiska länder har hakat på trenden. Vi köper whisky som aldrig förr och fler och fler njuter av ett avkopplande glas framför brasan eller bjuder in till fest där whiskyn får stå i centrum. Detta gör att produktionen ökar men också att de årsbestämda whiskysorterna faktiskt håller på att minska. Trenden är istället att man sätter smakerna i förstahand. En sådan whisky är Magasin Laholm 26

t.ex. Talisker Storm. Vi bortser från årgångar och fokuserar mer på smakerna. Micke tipsar oss därför att det kan vara värt att investera i årgångswhisky framför guld och diamanter. Till efterrätten som är en typisk skotsk fruktkaka med grädde serveras en 12-årig Singelton of Dufftown, från Skottland, Highlands som upplevs som en fyllig, fruktig och mjuk whisky. Till skillnad från Talisker Storm så ”river” inte denna på samma sätt och passar därför utmärkt till efterrätten. Det är en kväll med bred repertoar, efter maten plockas allt undan från borden och det är dags för självaste whiskyprovningen. Glenlivet, Highland Park och Laphroaig är sorterna vi provar (läs mer i spalten bredvid). Micke ger hela tiden tips på vilka smaker som kommer fram, vad händer under tiden och efter vi har svalt whiskyn? Hur är karaktären? En gäst uttrycker återigen sin belåtenhet med sitt tydliga svar ”det var gott”. Micke säger att det finns en whisky för alla och för alla tider på dygnet. Micke ber oss att fråga oss själva, hur dagen varit, vad har hänt osv? Det känns nästan meditativt när Micke säger ännu ett av hans bevingade ord ”med hjälp av whiskyn gör du ett bokslut av dagen”. Han frågar de kvinnliga gästerna vad de tycker om whisky nu efter provningen och det kan tydas en något mer positiv inställning till den ädla drycken. Allt har sin tid. R O B ERT B UR NS ( 1759-179 6 )

Whiskyprovningen var den 25 januari och det var knappast någon tillfällighet att programpunkten landade just detta datum. Exakt denna kväll tänder många ljus i Skottland för att hedra Robert Burns födelsedag. Burns nämns ofta som nationalhjälte i Skottland för sina nationalromantiska poesiverk. En av hans mest kända texter är Auld Lang Syne


som är baserad på äldre skotska ballader. Kvällen till ära finns låten med i menyn och som avslutning på kvällen blev det allsång med armarna i kors med bordsgrannarna. Underbart! R OM , VIN OCH KÄNDA KOCKAR

Ulvereds är så mycket mer än ett hjorthägn och whiskyprovningen är bara ett av många evenemang med mat och dryck i centrum. Under våren sker romprovning med karibisk mat där en Rum punch inleder kvällen och en cigarrprovning avslutar, för den som vill. I början av april blir det vin och italiensk mat med Bo Hagström, känd från tv-serien Solens mat. Under kvällen avnjuts en 5-rätters måltid med genuina italienska rätter. Till hösten kommer äntligen Gert Klötzke, en av Sveriges absolut bästa kockar. Han har varit årets viltkock, årets kock och ledare för det svenska kocklandslaget. Den som tycker om vilt och vällagat får inte missa detta. SÖN DA G M ID DAG PÅ ULVE R E DS HJO RT HÄNG

Ett annat tips är att åka till Ulvereds Hjorthäng för deras söndagmiddagar. Det är öppet klockan 13-17. Varför inte passa på att promenera längs stigarna eller gå en avkopplande tipspromenad? Innan ni åker hem bör ni ta en titt i gårdsbutiken så ni kan ta med er en del av det goda från Ulvered hem! Här finns både hjortdelikatesser och en del tillbehör. Kanske du rent av kan få med dig ett recept hem också så att nästa middagsbjudning du har blir komplett och imponerar på dina vänner.

RES TA UR A NG D A G A R NA

Som vanligt är Ulvereds med på Restaurangdagarna i Laholm, både vårens upplaga 2-4 maj och sensommarens 21-24 aug. Den som vill vara säker på en plats bör boka bord i tid då det brukar bli fullt. U T V EC K L I NG EN AV U LV ER ED S H JO RTH Ä G N

För ägarna Birger och Elisabet Ekdahl gick en dröm i uppfyllelse när de för 20 år sedan ska-

pade ett hjorthägn och gårdsslakteri på marken som de äger. De är idag ett småskaligt grossistföretag med försäljning av hjort och vilt, främst till restauranger. I och med att de byggde festlokalen för ett antal år sen har de kunnat arrangera bröllop och andra fester för högtider etc, och framförallt egna evenemang med inrikting mot mat och dryck. Birger och Elisabet strävar efter att skapa en wowkänsla med naturen, djuren och maten av vilt som de viktigaste ingredienserna. Och visst lyckas de – precis utanför de stora panoramafönstren i festlokalen kan vi i skogsbrynet se dovhjortar och man får direkt en avkopplande harmonisk känsla i kroppen. Ulvereds välkomnar privatpersoner och företag för fest, konferenser, lagspel, barkurser och till och med terrängpromenader. De har skapat ett koncept där man som besökare kan släppa stadens stress och måsten och bara få njuta av allt som naturen och köket erbjuder. Tillsammans med hjorthuvudena på väggarna och hjortarna utanför fönstret skapas det en riktig känsla av friluftsliv och det känns som att man tagit sig långt upp i bergen, kanske i Skottland? Ni hittar Ulvereds Hjorthägn mellan Laholm och Halmstad. Ulvereds är väl värt mer än ett besök!

27 Magasin Laholm


Får jag lov att presentera:

Dönardalen med lammsläpp och goda delikatesser Naturskönt belägen i en dal i skogen, strax utanför Våxtorps samhälle, hittar man Dönardalen. Här bor Mikael och Brigitte med sina barn och djur och här finner man även den lilla butiken, Dönardalens Delikatesser, där man säljer gårdsuppfött lamm och naturliga produkter från gården och närområdet. TEXT: CHARLOTTA ALSBJER FOTO: CHARLOTTA ALSBJER OCH DÖNARDALEN

Gården har varit i släktens ägo sedan länge. Dönardalen är Mikaels morfar Edvins och hans sju bröders föräldrahem. Stensån som ringlar nedanför gården bildar en naturlig damm och ringlar sedan vidare och mynnar ut i Laholmsbukten. Dammen var förr Våxtorps badplats och finns nog kvar i minnet hos äldre Våxtorpsbor, vilka säkert också minns att de var tvungna att passera gården med de lite udda bröderna som levde väldigt enkelt. Mikael började som ”månskensbonde” i Dönardalen i början av 90-talet och skaffade då sina första sex tackor – mest för att inte marken från förfäderna skulle växa igen. Ingen bodde på gården då och Mikael hade annat jobb vid

sidan om. Idag bor som sagt hela familjen på gården och varken Mikael eller Brigitte jobbar med annat. LAMMS L Ä P P

Tackorna är numera åttio till antalet. De trivs bäst ute och vistas där så länge det är barmark. Tackorna betäcks en gång om året och efter fem månaders dräktighet föder varje tacka i februari mellan ett till fyra lamm. Lammen kommer ut på bete vid ”Lammsläppet” som brukar infalla första söndagen i maj om det är någorlunda vårväder. De växer sedan till sig på betet och de flesta slaktas i septemberoktober när de uppnått den rätta slaktvikten femtio kilo.

Magasin Laholm 28


K A LLR ÖK T LAMMF IO L, LAMMST EK, G R ILLSK IVOR, KO RV, LUF T T ORKAD FÅ R SA LA M I, LAMMYT T ERF ILÉ...

Mikael kör själv lammen till ett närbeläget slakteri när tiden är inne och sedan 2008 styckas och vakumpaketeras köttet därefter hemma på gården. Man har efterhand provat sig fram och funnit olika sätt att använda fler av djurens delar samt förädlingsmöjligheter och smaksättningar på många av styckningsdelarna från både lamm och får. På förpackningarna står tydligt vilket kött det är, från vilken del på djuret och förslag på hur det bäst tillagas. Kallrökt lammfiol, lammstek,

Kallrökt lammfiol, lammstek, lammflinta, grillskivor, korvar, kallrökt och lufttorkad fårsalami samt fina bitar av ytter- och innerfilé... lammflinta, grillskivor, korvar, kallrökt och lufttorkad fårsalami samt fina bitar av ytter- och innerfilé utgör en del av sortimentet. Populärt är att under hösten förboka helt eller halvt lamm inför kommande säsong. Jag är säker på att lamm inte kan födas och växa upp på en vackrare plats eller att köttet kan tas om hand på ett varsammare sätt. SILLIN LÄ G G NINGAR

I gårdsbutiken finns även de omtyckta och unika sillinläggningarna som görs för hand enligt övertaget traditionellt recept från Börkered på Hallandsåsen. Ett tiotal sorter finns ständigt och fler tillkommer vid olika högtider. Inläggningarna säljer mest under påsk-, midsommar- och juletid och har då strykande åtgång. E G N A PR ODUKT ER

Det finns i huvudsak fem egna produkter i butiken; lamm i alla dess varianter, sillinläggningar, kryddblandningar, lammskinn och egenslungad honung. Även majskyckling, sprättägg, sylt och rapsolja erbjuds där flera av produkterna kommer från småproducenter i närområdet. M A R K N A DE R

Dönardalens alla delikatesser lockar, inte helt otippat, många provsmakare och köpare vid deltagande på marknader, mässor och andra ”happenings” i trakterna mellan Ängelholm – Halmstad. Senaste favoriten hos hungriga evenemangsbesökare är de grillade lammburgarna med grovt bröd och vitlökssås… ja, visst vattnas det i munnen? Köp hem lammburgare och grilla själv om du inte redan provat dem – eller om du provat och inte kan bärga dig till nästa ”happening”… 29 Magasin Laholm


Ahlamossens vilthägn

Från (h)jord till middagsbord Vad vet du egentligen om din söndagsstek? Att den är svensk – kanske. Närproducerad – i Korpilombolo. Ekologisk? Javisst, den var ju svanenmärkt eller var det ett nyckelhål på förpackningen? Om vi köper vårt kött i gårdsbutiken på Ahlamossen kan vi få veta allt från (h)jord till middagsbord. Allt får vi veta om vår samtidsstek. Det är en kall torsdagsförmiddag. Det är en kyla därute som får frysen där hemma att framstå som bastuvarm. Men i köket hos Vivianne och Jonas Albjär är det varmt och hemtrevligt. Paret Albjär är så att lätta prata med att man glömmer att man faktiskt är där för att göra ett jobb. Det behövs inga isbrytare eller retoriska frågeställningar för att få höra

historien bakom initiativet till Ahlamossens vilthägn. Öppenhjärtigt berättar de om hur det är att utfodra 150 djur utspridda på 40 tunnland samtidigt som de har sina ”vanliga” jobb att sköta, plus två barn. ST ORMI G H I S TO R I A

Hur kommer man då på idén att öppna vilthägn? Jo, det behövdes en storm, en dröm och en efterfrågan. När Gudrun drog fram förvandlades skog och mark till oframkomlig terräng på bara några timmar. Helt plötsligt behövdes djur som kunde beta av stöket som uppstod på Ahlamossen och till saken hör att Jonas alltid haft en dröm om att ha egna hjortar. Som tredje avgörande parameter fanns en

Magasin Laholm 30

TEXT: PETRA KARLSSON FOTO: PETRA KARLSSON OCH AHLAMOSSEN

stor efterfrågan på närslaktat. I den gröna revolutionens fotspår hade initiativ tagits av flera lokala företagare för att kunna erbjuda det laholmska folket ekologiskt och miljövänligt. Jonas och Vivianne ville också kunna erbjuda ett närproducerat alternativ. Genom att köpa in vilt för uppfödning till slakt föll alltså flera pusselbitar på plats för familjen Albjär. För sju år sedan anlände således de första djuren. Dovhjorten, till exempel, kom söderifrån och mufflon hämtades i Falköping. Samtidigt påbörjades byggnationen av slakteriet och man började även snickra på tanken om en egen butik – i december förra året öppnades portarna till den lilla köttboden på gården.


Ahlamossens viltköttbullar SA M TIDSSTE K

Den som är rädd för att tillaga annat än Alaska Pollock och chilimarinerade kycklingbröst kan få med sig betryggande recept hem. Den som oroar sig för kalorier upplyses härmed om att det är mindre fett i hjortfärs än i kycklingbröstet. Och den ekonomiske kan glädja sig över att det inte är dyrare med viltköttet från Ahlamossen än exempelvis oxkött. Vi har pratat dåtid och nutid men vad händer i den albjärska framtiden? Jo, det finns planer på härliga grillkvällar och det ska slaktas mufflonkött till påsk för den som vill veta hur fårproveniensen smakar. Mufflon är nämligen förfader till vår ulliga vän. Den som inte vill vänta kan besöka butiken på fredagar mellan kl 13-19 och lördagar kl 10-14. Jonas och Vivianne öppnar gärna butiken vid övriga tider om de är hemma. Om du nu fyllt bilen med två personer ur varje just nu levande familjegeneration för att köpa dovhjortsstek och ingen Albjär är hemma utlovas ändå en naturupplevelse. När jag någon gång får syn på en liten brunfläckig rumpa långt därute på ängen som febrilt försöker ta sig längre in mot buskage och gräsansamlingar kör jag motorstoppvarningssakta för att få två sekunders naturupplevelse innan jag bländas av stadens ljus. Om du är likadan utlovas viltchock. På två minuter kommer du att få se fler kronhjortar i Ahlamossens vilthägn än du sett kaniner på Blåkulla under hela din uppväxt. Kvalitetstid med barn, barnens kompisar, farmor och deppig väninna. Hålla reda på gröna märken, oroa sig för trikinkryddat kött samtidigt som söndagsbiffen blev ett torrt skämt – igen. Hur ska jag få det ”hjort”? Keep calm – samtidssteken är här. Du hittar den i Ahla.

för 4 personer 500 g hjort- eller älgfärs 1 ägg 1 tsk salt Nymalen peppar 1 gul lök 3 enbär 2 dl vispgrädde ½ dl ströbröd smör till stekning

Rör samman färs, ägg, salt, och peppar till en slät smet. Skala och riv löken, finhacka enbären och blanda i tillsammans med resten av ingredienserna till köttbullarna. Blanda smeten ordentligt och forma till köttbullar. Bryn dem tills de fått fin färg och låt de sedan eftersteka i ugnen tills köttsaften är klar.

31 Magasin Laholm


Veinges danspalats Ramshall

Med Casanovas, gnuss och Glatti Musiken rusar mot mig när jag en kall fredagskväll stiger in i Ramshalls foaje. Jag passerar biljettluckan och den bemannade garderoben. Rakt framför mig är bardisken, till vänster finns skylten ”Pub” med silverglittriga bokstäver. Möblemanget i puben består av gröna stolar kring borden och på alla bord är det värmeljus i röda glas. Med blicken vänd åt höger mot dansgolvet så insåg jag att där behövdes det inte någon extra värme. Där buggas det i rock´n roll-tempo och det räcker för att dansarna ska få röda kinder och svettpärlor i pannan. Dansglädjen sprider sig runt mittenpelaren och upp mot taket där den passerar ett stort rött prydnadshjärta. Kärlekens symbol!

TEXT: ANNE GUSTAFSSON FOTO: JENNI ANNA GUSTAFSSON

I kväll är det modern dans till Casanovas. Åldrarna varierar från tonår till medelålders. Efter några snabba bugg-låtar spelar orkestern tryckaren “Have I told you that I love you”. En del dansar panna mot panna, vilket kallas att gnussa. I takt med fötternas förflyttning rullas pannorna mjukt mot varandra. Skulle någon trycka pannan för hårt mot den andre så kan man råka ut för nackspärr. Ramshall i Veinge startades av Åke Andersson 1958. I kväll sitter han i biljettluckan och

nu är det sonen Anders Åkesson som är ägare. – Det kräver lång framförhållning för att hålla en dansbana igång. Vissa populära dansband måste bokas mer än ett år i förväg, berättar Anders. Fram till 1963 var Ramshall en utedansbana för sommardans. Stället ligger på en höjd och sägnen säger att en man som hette Ram var besatt av en flicka från trakten. När hon inte ville ha honom så tänkte Ram döda henne. Han red efter henne, men eftersom hon

Magasin Laholm 32


kände till trakten bättre än honom så lurade hon upp honom på kullen. Vid stupet vek hon av medan han och hästen störtade utför och dog. Därav namnet Ramshall. Bättre har det gått för många andra som har träffats på dansstället. Par har återvänt för att fira att de möttes här. Av den anledningen har här även firats 30-års-jubileum. En del firar även sina födelsedagar på Ramshall. Då kan man beställa bord och locka med släkt och vänner. Det går också att hyra stället för fest, disco, auktioner m m. I köket har Anna, som är sambo med Anders, fullt upp med kaffebryggning, räksmörgåsar och köttbullssmörgåsar. Det är snart paus och då behövs det både mat och dricka. Dessutom förbereder hon för ”nattamaten” som består av kokt korv. Av mängden korv hon stoppar i stora grytan så förstår jag att den traditionen är viktig. – Jag är här på alla fredagsdanser, säger Sandy Mårtensson. Hon bor i Fegen. Oj, ända från Fegen, tänker jag. Jag pratar med flera andra i pausen och får då veta att

hit kör man gärna från Göteborg, Trelleborg, Malmö, Helsingborg etc. Ramshall är populärt! En kille med rastaflätor kommer rusande till bardisken för att köpa en kall dryck när pausen börjar. Jag förstår att han är törstig för jag har lagt märke till honom när han med outtröttlig intensivitet virvlat runt på dansgolvet utan uppehåll. GLATTI

En annan kille kommer fram till Anders för han vill ha mer Glatti på golvet. – Är det stearin som du går runt med, undrade jag. Av Anders vänliga leende så förstår jag att det var en gammal metod. – Numera använder man Glatti på dansgolven. Det är är ett pulver som strös ut på dansgolvet så att det varken blir för halt eller för trögt, svarar Anders. Det ska vara rätt glid. Jag kollar upp. Jodå, det finns en man i Malung som kokar ihop talk, paraffin och lösningsmedel. Sedan gör han pulver av det och levererar till landets dansbanor.

I pausen får jag även en pratstund med Casanovas gitarrist och sångare Jimmy Lindberg. Han berättar att de alltid tycker att det är kul att komma hit. Jimmy berömmer Anders som arrangör och för sitt fina bemötande och publiken för sitt gensvar och glädje. Jag pratar en stund med ordningsvakten som också trivs mycket bra med sitt uppdrag på Veinges danspalats. Han har inte varit med om bråk här, men har hört att det var en incident 1966 så att polisen fick komma hit och hjälpa till. – Den 22-23 mars blir det kurs här, berättar Anders. Det är Dirty Fox som ska läras ut. Det är en en vidareutveckling av foxtrot. Kursledaren tar bara emot ett visst antal dansare så det gäller att föranmäla sig. Vårens program och tider finns på deras hemsida. Varannan lördag är det Mogendans för alla åldrar. Undrar om det gnussas då? Det ska jag kolla upp någon fredag i vår. Kanske blir det lördagen den 5 april när populära Streaplers spelar upp nostalgisk och härlig dansmusik.

33 Magasin Laholm


Vårjacka

Plockat

Vi har många mysiga butiker i Laholm. Utbudet är varierat och personligt. Vi har plockat lite vi tycker om. Hitta din egen favorit både bland butiker och produkter!

Visst blir man glad av denna jacka? Vill du att den ska bli din får du bege dig till Levande Hem.

FOTO: PEO PERSSON

Vårväska

Färgerna på denna vårväska för tankarna till en läskande sorbet. Vill du att väskan ska bli din så beger du dig till Hörnan.

Vacker korg

Denna korg finns i flera storlekar och ”färger”. Nog är den väl för fin att ha löv i, så vacker... Finns hos Skummeslövs golv, färg och interiör.

Färggrant

En skön klänning som funkar både till byxa eller bara ben om sommaren. Finns att inhandla på Klädkammarn.

Vårbruk

Vår med egen trädgård betyder att du bör tillbringa lite tid för vårbruk. Varför inte i stövlar som gör dig glad? Finns på Vallberga lantmän.

Påskhöna

Om du inte kan ha en egen hönsgård kan du i alla fall ha din egen höna, om den ser ut så här. Den färggranna hönan finns att köpa i Fair Trade shop. Magasin Laholm 34


Nagelfin

Vårfin med härligt färgglada naglar. Måla själv, men inspireras av denna kreativa bok, ny i Bokhandeln Laholm.

Solglasögon

När solen kommer behöver du kanske nåt coolt att skydda ögonen med. Dessa finns på Se & Le, och det gör glasögonhållaren också.

Blomma

De flesta blommor är vackra, men vissa sticker ut mer än andra. Vad sägs om denna skapelse? Den och många andra växter finn på Flora Garden.

Franskinspirerat

Inred ditt hem som i Spanien och Frankrike. Denna dekorativa cementplatta finns att köpa på Happy Homes.

Nyinkommet garn

Kuligt är butiken som har massor av garn för den kreative. Det här garnet är nytt i butiken och finns i många härliga färger.

Kryddigt

Conceptbutiken har mycket roligt att välja på. Nu finns det även goda och tillika fina kryddor att köpa till dig själv eller att ge bort i present.

Ljusstakar

Även om det är ljusare ute så är det mysigt att tända ljus ibland – och hitta fina färger på ljusen. Ljusstakarna är från Skottorps stengods.

35 Magasin Laholm


STADSHO

TE

Mitt i Laholm!

LA

S LM

LL

HO

Välkommen till

LahoLms stadshoteLL – nu i ny regi

Boende

Tel 0430-

HOTELL, MOTELL OCH PENSIONAT HALLANDSGÅRDEN MELLBYSTRAND 19 rum och 53 bäddar med bevarad miljö från 20-talet. Tel 250 51. HISHULTS GÄSTGIVAREGÅRD Gamla Gästgivaregården med 8 rum och 12 bäddar belägen mitt i Hishult. Tel 403 21

”Vi fortsätter givetvis att vara hotell och vi återupptar de populära sopptorsdagarna, men dessutom kan du se fram emot både kafé och pub i våra fina historiska lokaler. Välkommen när vi är klara!” // Louise och Carolina

Mellbystrands Uthyrning Hyr ut sommarstugor i Mellbystrand och Skummeslöv www.mellbystrandsuthyrning.se

HOTEL BELLA NOTTE Boende högst uppe på Hallandsås, utsikt över äng och skog. Ett mindre hotell med hög standard och pool på innergården. 7 rum och 16 bäddar. Tel 261 44. HOTELL FREDEN Hotell med 8 rum och 15 bäddar nära friluftsbad, fiske, vandringsleder och golf i Knäred. Tel 504 00 HOTELL MELLBYSTRAND TRE LAXAR Hotell med 26 rum och 52 bäddar vid E6 i Mellbystrand. Tel 279 00.

VALLÅSENS VÄRDSHUS Familjeägt hotell och vandrarhem med 23 rum och 66 bäddar, restaurang i den forna jaktvillan, beläget vid Hallandsåsens nordsluttning. Tel 300 87. BED & BREAKFAST OCH LÄGENHETER BUNGALOW HOMES 6 lägenheter med 34 bäddar mitt i Mellbystrand. Tel 277 30. DRESSYRGÅRDEN BED & BREAKFAST Stuga med 4-5 bäddar samt två rum på hästgård, B&B eller självhushåll. Tel 0707-59 23 10.

Tel 0430-250 30, Mobil 070-717 58 20 Brogård, Mellby, 312 96 Laholm

EDENBERGA HÄLSOGÅRD Cykelvänligt boende nära Ysby. 3 rum och 6 bäddar. Tel 076-10 67 835.

LAHOLMS STADSHOTELL Genuint stadshotell med anor från 1882. 18 rum och 35 bäddar. Nyrenoverade rum med inredning från olika årtionden, från år1880 och fram till år 2010. Tel 128 30.

KVARNEN KORNHULT Lägenhet med 3 rum och 8 bäddar nära natur och med tillgång till ateljéer och verkstad. Galleri och musikkvällar sommartid. Tel 420 43 KÄRRAGÅRD Trevligt hus med 6 bäddar på landet med utsikt över slätten vid Tjärby. Tel 0734-04 38 93

LANTHOTELL HOLMANA GÅRD Det tidigare killingstallet har byggts om till 3 romantiska dubbelrum. Tel 400 74. Öppnar våren 2014.

MATSGÅRD ANNO 1648 Kulturminne, exklusiv nyrenoverad lägenhet med vasstak och milsvid utsikt vid Ysby. 3 rum och 4+1 bäddar. Tel 620 01

Välkommen till den lilla, personliga banken där vinsten stannar i bygden! Öppettider Mån och tors 10-17.30. Tis, ons, fre 10-15. Kassan på kontoret i Skånes Fagerhult är stängd på tisdagar och i Hishult på onsdagar.

Hishult 0430-402 70 Skånes Fagerhult 0433-302 75

Magasin Laholm 36

LÖGNÄS GÅRD LANTHOTELL På landet mellan Båstad och Laholm. 34 personligt inredda rum i den trelängade gården. B&B med 4 rum och 13 bäddar. Tel 230 76.

PERSLUNDS B&B Rymligt, hemtrevligt boende med 2 rum och 5 bäddar (+3 extra) nära Laholm. Stor tomt för spel och lek. Tillgång till pentry. Tel 106 17.

MOTELL EDENBERGA-MOTET Strax öster om Laholm mot Hässleholm. 9 rum 28 bäddar. Tel 223 20

SJÖAREDS NYA GÄSTIS En f.d bondgård ute på landet öster om Knäred. 4 rum och 8 bäddar. Tel 520 24.

PENSIONAT BONSAI Pensionat i asiatisk atmosfär. 10 rum och 20 bäddar i centrala Skottorp. Tel 072-22 33 111

SKOGABY GOLFKLUBB 6 lägenheter med härlig utsikt över golfbanan. Tel 601 90. Öppnar våren 2014.

STRANDPENSIONATET Nybyggt hotell i Skummeslövsstrand med 12 rum varav 8 rum ligger med utsikt över havet. Tel 209 40.

SKUMMESLÖVS BED & BREAKFAST Ett familjärt boende på hästgård med 4 rum och 8 bäddar. Tel 0707-73 75 07. SÄBYHOLMS B&B B&B med 4 rum och 8 bäddar för trädgårdsälskare i stillhet på landet. Tel 070-568 88 48.


Boende

Vallens Säteri Magasinet

Tel 0430LILLA TJÄRBY CAMPING Liten och lugn campingplats med 15 platser, 1 km norr om Laholm. Tel 143 90. MARIAS CAMPING Lugn familjecamping i Mellbystrand med 244 platser, nära till stranden och aktiviteter. Tel 285 85.

TRULSGÅRDEN Ett nyrenoverat ekologiskt hotell i utkanten av Laholm, nära Mellbystrand och Lagan, med 9 rum och 24 bäddar. Tel 100 99. VILLA ASTER Boende i romantisk sekelskiftesvåning i Genevad, 4 rum och 8 bäddar, tillgång till SPA med bastu och bubbelbad. Tel 073-216 67 56

Här ordnar ni ert bröllop eller er fest. Festlokalen är utrustad för 110 personer. Bestäm själv menyn via catering. 15 dubbelrum klara i vår. Boka på 070287 39 57 eller 0430-300 50.

OLLES CAMPING Familjecamping i Mellbystrand med 83 platser varav 78 med el, nära stranden och aktiviteter. Tel 283 57. SKUMMESLÖVS EKOCAMPING Ekologisk familjecamping med 250 platser varav 185 med el. Här finns också 8 stugor samt en villavagnsby med 40 st villavagnar. Tel 210 30.

BED & BREAKFAST Rum i New England stil

KONFERENS/MÖTEN I rogivande miljö

LOKALER

Lämpliga för wellness retreats (yoga, mindfulness, meditation ...), utbildningar, kurser, släkt-, familjesammankomster ...

VANDRARHEM

TRÄDGÅRD

STF LAHOLMS VANDRARHEM 19 rum och 70 bäddar, flertalet med egen toalett. Lummigt vid Stadsparken i centrala Laholm. Tel 133 18.

Parkliknande trädgård för garden lovers

STF MELLBYSTRANDS VANDRARHEM OCH STUGOR ”SOLSTICKAN” Vandrarhemmet i Mellbystrand är en kringbyggd gård med 12 rum och 12 stugor, totalt 109 bäddar, nära stranden. Tel 252 20. STF VALLÅSENS VÄRDSHUS Familjeägt hotell och vandrarhem med 23 rum och 66 bäddar, restaurang i den forna jaktvillan, beläget vid Hallandsåsens nordsluttning. Tel 300 87. VALLENS SÄTERI 15 rum och 30 bäddar. Vackert belägen på större gård med utsikt över Storsjön och Vallens slott. 0702-873957. Öppnar våren 2014.

info@sabyholmsgard.se +46 70 56 888 48 www.sabyholmsgard.se

Cattie & Knut

5 km utanför Laholm - 10 min från E6:an

VÅXTORPS NATURCAMPING Belägen bland lummiga ekdungar och porlande vattendrag strax utanför Våxtorp. Camping och stugby med 60 platser och 7 stugor m dusch och toalett. Tel 331 29.

www.strandpensionatet.se STUGFÖRMEDLING

CAMPING OCH STUGBYAR

HALLANDSGÅRDEN Tel 250 51

BENGTS STUGBY Stugby med 20 stugor, naturskönt i Mellbystrand i anslutning till Marias Camping. Tel 285 85.

STUGSOMMAR Tel 285 90 MELLBYSTRANDS UTHYRNING & AFFÄRSBYRÅ Tel 250 30 MELLBYSTRANDSOMMAR Tel 070-293 02 50

Boka vår bastutunna!

Mat och boende som slår det mesta. Stora Strandvägen 3, Skummeslövsstrand Telefon: 0430-20940

FLAMMABADETS CAMPING/STUGBY Familjevänlig camping i Knäred med 32 platser samt 7 stugor intill ett fritidscenter, där Krokån rinner ut i Lagan. Tel 070-739 06 21. LAGADALS GÅRD Lagadals Gård ligger vid det natursköna området vid Lagan ca 1 mil öster om Laholm. De tre stugorna ligger enskilt med skog och betesmarker utanför knuten. Tel 600 16.

För öppettider och annan information, ring Laholms turistbyrå, tel 0430-154 50, eller besök www.laholm.se! 37 Magasin Laholm


Restauranger, kaféer Bistro Bar & Bad Fre, lör & sön från kl 17 Sommartid öppet alla dagar fr kl 12

Ring för bordsbokning

0430 - 277 34 Välkomna! Kustvägen 120, Mellbystrand

www.spicymellbystrand.se

Tel 0430-

EN BIT MAT? CONDITORI CECILIA Laholm. Tel 105 75 EBBAS GODA Laholm. Tel 54 15 25 EDENBERGA-MOTET Edenberga. Tel 223 20 FYRKANTEN Vallberga. Tel 232 16

RESTAURANG ANNABELLE Laholm. Tel 141 11

INEZ TRÄDGÅRD MAT & VIN-CAFÉ Våxtorp. Tel 320 45

RESTAURANG BARBELLA Mellbystrand. Tel 278 90 RESTAURANG GRÖNA HÄSTEN Laholm. Tel 100 36 RESTAURANG KUSTVÄGEN NO 1 Mellbystrand. Tel 252 53 RESTAURANG SHANGHAI Laholm. Tel 167 18

JASMINE SUSHI Laholm. Tel 132 32 JS BEACH CLUB Skummeslövsstrand. Tel 203 03 HISHULTS GÄSTGIVARGÅRD/ KONSTHALLEN Hishult. Tel 400 55

Vi levererar:

Telefoni Mobiltelefoni Bredband till privatpersoner och företag

www.surfia.se

Från vardagsfrågor till framtidsplaner Vi finns här nära dig och hjälper dig med hela din ekonomi. Både din privata och företagets och oavsett om det handlar om vardagsfrågor eller stora framtidsplaner. Välkommen in till oss på Storgatan 8 i Laholm, ring oss på 0430-684 190 eller e-posta kontakta5622@seb.se så hjälper vi dig.

Magasin Laholm 38

RESTAURANG SJÖBRIS Skummeslövsstrand. Tel 203 26 RESTAURANG SJÖHÄSTEN Mellbystrand. Tel 782 12 RESTAURANG SOLSTICKAN Mellbystrand. Tel 252 20 RESTAURANG SURFSIDE Mellbystrand. Tel 278 88

HISHULTS NYA GÄSTGIVARGÅRD Hishult. Tel 400 06

RÖKERIET Laholm. Tel 104 75

HOTELL FREDEN Knäred. Tel 504 00

SJÖAREDS GÄSTIS Sjöared. Tel 520 24

KNÄREDS PIZZERIA Knäred. Tel 500 08

SKOGABY GOLFRESTAURANG Skogaby. Tel 601 90

KÖPMANSKROGEN Veinge. Tel 189 94

SKOTTORPS PIZZERIA Skottorp. Tel 293 92

KORNHULT SPISEHUS Kornhult. Tel 420 43

SPICY BISTRO, BAR & BAD Mellbystrand. Tel 277 34

LAHOLMS GOLFKROG Våxtorp. Tel 307 73

STATIONSGRILLEN Veinge. Tel 188 08

MATLÅDAN Laholm. Tel 173 00

STRANDHOTELLET Mellbystrand. Tel 250 19

MATSGÅRD ANNO 1648 Klägstorp, Laholm. Tel 620 01

STRANDPENSIONATET Skummeslövsstrand. Tel 209 40

MCDONALDS Mellbystrand. Tel 274 01

STRANDS BAR & RESTAURANG Mellbystrand. Tel 274 74

MELLBY GOLFBANA Mellby. Tel 284 55

THAI CORNER Laholm. Tel 100 35

MILLES LUNCH OCH CAFÉ Laholm. Tel 133 63

ULVEREDS HJORTHÄGN Ulvered, Mästocka. Tel 930 62

ORKIDÉ THAI Laholm. Tel 133 33

VALLÅSENS VÄRDSHUS Våxtorp. Tel 300 87

PIZZERIA HAWAII Laholm. Tel 171 49

VÅXTORPS PIZZERIA & KEBAB Våxtorp. Tel 304 02

PIZZERIA LAHOLMIA Laholm. Tel 711 05 RASTA SNAPPARP Snapparp. Tel 190 87


Restauranger, kaféer

För större sällskap ordnar vi pub- och trubadurkvällar

Tel 0430-

CAFÉ LAGAN Teckningsmuseet, Laholm. Tel. 154 51

Söndagmiddagar kl 13-17 Boka vårens fest hos oss! Restaurang, gårdsbutik, café, catering, fester, företagsevent... SKOGABY GOLFRESTAURANG Skogaby. Tel 601 90

www.ulvereds.se

Servering på bakgården!

Boka bord!

EN KOPP KAFFE? CAFÉ FOLKHÄLSOCENTRUM Laholm. Tel 153 00

Restaurang Annabelle Hästtorget, Laholm. Tel 0430-141 11. www.anna-belle.se

SKOTTORPS SLOTTSCAFÉ Skottorp. Tel 213 14 SOCKERBAGAREN Skummeslövsstrand. Tel 291 94 STRANDHOTELLET Mellbystrand. Tel 250 19 STRANDS BAR & RESTAURANG Mellbystrand. Tel 274 74 CAFÉ MYLLAN Växtbutiken, Hasslöv. Tel 260 25 CONDITORI CECILIA Laholm. Tel 105 75 EDENBERGA-MOTET Edenberga. Tel 223 20 FRÄLSIS CAFÉ Bagarliden 6.Tel 0736-16 39 93 HISHULTS GÄSTGIVARGÅRD/ KONSTHALLEN Hishult. Tel 400 55

TRULSGÅRDEN Trulstorp, Laholm. Tel 10 099 VALLÅSENS VÄRDSHUS Våxtorp. Tel 300 87 VIPPENTORPETS KAFFESTUGA Ysby. Tel 539 15, 430 28 WRÅNGARPS SPETTKAKSBAGERI Skottorp. Tel 231 19 YSBY GAMLA LANTHANDEL Ysby. Tel 620 10

HOTELL FREDEN Knäred. Tel 504 00

I butiken finner du våra egenrökta produkter och inläggningar. Vi har även färdigmat och grillfisk.

INEZ TRÄDGÅRD MAT & VIN-CAFÉ Våxtorp 320 45

I serveringen erbjuder vi våra

KORNHULT SPISEHUS Kornhult. Tel 420 43

rökta och gravade rätter, skaldjur och annat gott till sommarkvällarna. Trevlig miljö. Fullständiga rättigheter.

KNUT JÖNS BAGERI Östertullsgatan 8. Tel 100 53

Välkommen till Rökeriet, vid småbåtshamnen i Laholm! Från vår servering ser vi fiskarna svinga sina spön och ångbåten rykande glida fram på Lagan.

LAHOLMS GOLFKROG Våxtorp. Tel 307 73

Lagavägen 10, Laholm. Tfn 0430-104 75 www.rokerietlaholm.se

LILLA UNDANTAGET CAFÉ & PRYLAR Edhill Edenberga. Tel 072-733 19 84

Laholms Sko & Nyckel Service

MELLBY GOLFBANA Mellby. Tel 284 55 MILLES LUNCH OCH CAFÉ Laholm. Tel 133 63 RESTAURANG SJÖHÄSTEN Mellbystrand. Tel 782 12

Skoreparation Klackning Batteribyte Skrädderi Skovårdsartiklar

RESTAURANG SOLSTICKAN Mellbystrand. Tel 252 20 SIGNES KONDITORI & CAFÉ Vallberga. Tel 230 84

www.laholm.se

Storgatan 1 (Hästtorget)

Nyckelkopiering Sulning Dragkedjebyte Urmakeri Läderartiklar 0430 - 788081

39 Magasin Laholm


Butiker för dig och din person LAHOLMS CENTRUM AMANDAS HÅRSTUDIO & PARFYMERI Parfymeri. Stortorget 4. Tel 135 60

LahoLms

Scrapbooking, garn, hobby affär! handarbete, färg, pyssel och mycket mer…

APOTEKET HJÄRTAT Stortorget 9. Tel 0771-405 405

www.kuligtlaholm.se www.scrapperiet.se Lakan, nattlinne och strandkläder i jersey

��������������������

����������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������� �������������������������������������� ��������������������

Buketter, förmedling, krukor m.m.

KULIGT Hobbyaffär, garn, scrapbooking, pärlor, pyssel. Östertullsgatan 1. Tel 125 08 KUPAN, RÖDA KORSET Secondhandbutik. Östertullsgatan 24. Tel 125 40

”följ oss gärna på Facebook och instagram”

0430-793 00

Författarbesök

Storgatan 18, Laholm www.fairtradeshop.se

hantverk

livsmedel

i bokhandeln

fair trading good shopping great feeling

LAHOLMS BOSÄTTNING ÖNSKA Husgeråd, köksredskap, bestick, konsthantverk, glas, porslin. Storgatan 6. Tel 107 38 LAHOLMS HÄLSOBOD Hälsokost, naturmedicin, kosttillskott. Storgatan 16. Tel 130 70

Flora Garden

Storg. 12, Laholm, 0430-101 14 info@floragardenlaholm.se

Concept butiken

KNUT JÖNS BAGERI Matbröd, frallor, kransar, bullar, kakor, bakelser, tårtor. Östertullsgatan 8. Tel 100 53

BJÖRNES MAGASIN Klädaffär. Storgatan 7. Tel 133 11

vard 9.30-18, lörd 9.30-14

Östertullsgatan 8, Laholm www.conceptlaholm.se

KLÄDKAMMAR’N Modekläder till kvinnor i alla åldrar. Östertullsgatan 1. Tel 173 20

BEAUTYPOINT Ansiktsvård, kroppsvård, skönhetsvård. Östertullsgatan 8. Tel 168 80

Öppet tis–fre 10–18, lör 10–14 Östertullsgatan 1, Laholm. Telefon 0430-125 08

Butiken med det senaste

Tel 0430-

22/3 9/4 3/5 14/5

Karin Brunk Holmqvist Lasse Berg Mattias Boström Kathinka Lindhe

”Vi älskar böcker”

Stortorget 2, Laholm. Tel 0430-170 90.

www.bokhandelnlaholm.se

25% RABATT

PÅ ALLT I BUTIKEN! Gäller vid ett köptillfälle på lager­ varor till ordinarie priser mot inlämnande av denna kupong, t o m 31/12 2014. Kan ej kombi­ neras med andra erbjudanden.

HAPPY HOMES LAHOLM

Industrigatan 3, Laholm. Tel 0430-173 65 mån 7-18 tis-tors 9-18 fre 7-18 och lörd 9-14 www.laholm.happyhomes.se

Magasin Laholm 40 n 7-18 tis-tors 9-18 fre 7-18 och lörd 9-14 ej söndag

BOKHANDELN LAHOLM Böcker, papper, kartor. Stortorget 2. Tel 170 90

LAHOLMS SPORTFISKE Fiskeredskap. Bagareliden 5. Tel 123 34

CONCEPT LAHOLM Den lilla butiken med de unika produkterna. Östertullsgatan 8. Tel 793 00 CONDITORI CECILIA Konditori, café, lunchservering, tårtor. Uteservering sommartid. Stortorget 10. Tel 105 75 EBBAS GODA Svensk, fransk och medelhavsinspirerad mat och delikatesser. Trädgårdsg. 17. Tel 54 15 25 FALCKS TAVELINRAMNING Speglar, ramar, konst och tillbehör. Östertullsgatan 4. Tel 714 10 FAIR TRADE SHOP Rättvisemärkta och ekologiska varor. Drivs av FN-föreningen. Storgatan 18. Tel. 133 66 FESKARPOJKARNA Stora Torg. Torghandel. Fisk & skaldjur. Tel 070-534 48 01 FLORA GARDEN Blommor, buketter, växter, frön, gödselmedel. Storgatan 12. Tel 101 14 FRUMMERINS Kläder för kvinnor. Östertullsgatan 6. Tel 100 44 FÄRG & INREDNINGSBUTIKEN Färg, tapeter, golv och heminredning. Hästtorget 3. Tel 710 70 HÖRNAN Väskor, plånböcker, resväskor, hattar, handskar, smycken. Bagareliden 2. Tel 129 29 ICA SUPERMARKET TORGHALLEN Livsmedel. Stortorget 16. Tel 170 40

LA HOME Heminredning/mode. Östertullsgatan 13 Tel 54 14 90 LEKIA Leksaker, spel, pussel, video, böcker, CD. Stortorget 11. Tel 100 69 LEVANDE HEM Inredning och kläder Storgatan 15 Tel 0703-077 041 LYKKEMAJA Leksaker, barnkläder. Storgatan 4. Tel 133 22 OFFSIDE Kläder för kvinnor och män. Storgatan 10. Tel 146 60 PHOTOHUSET Fotografering, framkallning och nyckelservice. Stortorget 12. Tel 68 50 11 PYSSELPÄRLAN Köpmansgatan 2. Tel 070-175 54 24 SKO & NYCKEL SERVICE Storgatan 2. Tel 78 80 81


SMYCKET, UR & GULD Guldsmedsbutik. Stortorget 13. Tel 109 94 SYNSAM LAHOLM Optiker, glasögon, linser, barn- o. solglasögon. Stortorget 5. Tel 133 25 SYSTEMBOLAGET Spritdryck, vin, öl, alkoholfritt, presentartiklar. Östertullsgatan 12. Tel 100 20

MELLBYSTRAND MELLBYSTRANDS LIVS Livsmedel. Kustvägen 50. Tel 250 04 DRÖMMAR INNE & UTE Inredningsbutik i lantlig miljö och presentartiklar. Rombergsväg 61. Tel 070-839 05 20 STRANDHUGGETS LIVS Livsmedel. Kustvägen 180. Tel 251 30 LUNDSTRÖMS BODAR

TORGKIOSKEN Tobak, cigaretter, cigarrer, snus, tidningar. Stortorget 11. Tel 108 70

PERNILLAS SKÖNHETSBOD Rombergs Väg 14. Tel 0760-44 01 80

TYGLUST Tyger, sybehör, sömnad, ändringar, kemtvätt. Östertullsgatan 7. Tel 123 60

MELLBYCENTER

WILDA EKOLOGISKT Secondhandaffär barnkläder, samt ekologisk hudvård. Smedjegatan 4. Tel 076-812 14 88 LAHOLM AUDIO VIDEO LAHOLMS FOTO Foto, TV, DVD, video, telefoni, datorer, GPS. Industrigatan 39. Tel 106 50 BAD & VÄRME Färg, tapeter, kakel och allt inom VVS. Kullsgårdsvägen 43. Tel 100 00 COOP KONSUM Livsmedel. Hanssons väg 4. Tel 103 17 DJURPROFFSET Zoologiska artiklar, djurfoder, smådjur. Industrigatan 40. Tel 69 16 00

Bagareliden 2, Laholm. Tel 129 29

Kom in till oss i butiken och boka en tid!

DRESSMAN Herrkläder. Tel 455 80

Inredning, smycken, mode för både kvinna & man. Please, YaYa, Bertoni, Gabba, Ciclon, Loika, Miljögården m.m

GULDFYND Smycken, klockor, matsilver. Tel 286 50 JJ:S SEAFOOD AB Fiskvagn. Tel 070-605 35 86 LINDEX Kläder för dam, herr och barn. Tel 277 36 KAPPAHL Kläder för dam, herr och barn. Tel 280 90

HAPPY HOMES Färg, tapeter, golv och kakel. Industrigatan 3. Tel 173 65

TINZIMARA Heminredning, kläder och smycken. Tel 281 16

HUND- OCH KATTMAGASINET Zoologiska artiklar, djurfoder, smådjur. Industrigatan 3. Tel 107 47

SKUMMESLÖVSSTRAND

NPN Byggvaruhus. Lantmannagatan 8. Tel 783 00

en levande inredningsbutik

”Din smarta garderob”

Butiken med det lilla extra. Inte som alla andra, men åt alla.

OPTIKMAGASINET Glasögon, kontaktlinser, synundersökning. Tel 279 40

NILSSONS EL Belysning, hemel. Parkvägen 8. Tel 101 00

Vi erbjuder dig en egen shoppingkväll välkommen till med tips och ideér till

CURA APOTEK Tel 010-42 29 224

HANDEL AUKTIONER PARTIER Pyssel, engångs- och presentartiklar. Kristianstadvägen 65. Tel 718 77

MAJ-BRITTS GARDINER Hemtextilier, gardiner. Industrigatan 18. Tel 139 20

– hitta din stil? – förnya din garderob? – handla smart?

BLOMSTER DESIGN Blommor, växter. Tel 270 02

MAXI STORMARKNAD Livsmedel m m. Tel 782 00

LILJEKVISTS Allt för gräsklippning, arbetskläder, grillar och cyklar. Industrigatan 14A. Tel 126 66

Vill du

Läckerbitar i färg!

APOTEKET Tel 0771-450 450

ELKEDJAN Belysning, hemel. Industrigatan 44. Tel 128 15

JONNES CYKEL Månstorpsvägen 10. Tel 132 50

Du är unik!

Östertullsgatan 1, Laholm 0430-173 20 facebook.com/kladkammarn

Stortorget, Laholm levandehemlaholm.se

Inredning, smycken, sjalar m.m. Livsstilsbutiken med mode för både mannen & kvinnan. Please, Culture, YaYa, Moxy, Pulz, Bertoni, Prepair, Tigha, Gabba, Filipiniana, Lo-ika Ciclon, Miljögården, Tösernas delikatesser. Här hittar du det lilla extra.

anläggning skötsel

ButikCafé

hallandsasensvaxtbutik.se Hasslöv 0430-26025

SMAKRIKT Te, kaffe, kryddor och choklad. Östertullsgatan 4. Tel 107 24

Tel 0430-

Välkommen in!

Butiker för dig och din person

SOCKERBAGAREN Strandvägen 13. Tel 291 94 SVENS LIVS Livsmedel. Strandvägen 4. Tel 202 43 SKOTTORP LINDQUISTS HERREKIPERING Herrkläder. Strandvägen 27. Tel 201 01 NIHLÉNS Blomsteraffär & handelsträdgård. Rosenlundsvägen 9. Tel 200 54

SKODON Skoaffär. Industrigatan 39. Tel 702 11 WILLYS HEMMA Livsmedel. Industrigatan 20. Tel 490 40

www.laholm.se 41 Magasin Laholm


Plantskola för perenna växter samt

Butiker för dig och din person

visningsträdgårdar

Tel 0430-

HISHULT

1 april - 1 nov. Tis-sön kl 10-18.

DUVANS BLOMMOR & SÅNT Blommor och heminredning. Markarydsvägen 12. Tel 400 44. ICA NÄRA Livsmedel. Getaryggarna 1. Tel 400 07 KNÄRED

Tel 0430-320 54

www.horsabackperenner.se

MILLITING Öringe. Presentbutik i romantisk lantlig stil. Tel 070-369 95 45. VEINGE BLOMSTERHANDEL Krukväxter, snittblommor, plantor. Växthusgatan 3. Tel 181 06. VÅXTORP CATS CARS CAKES Presenter för katter, bilentusiaster och hemma­ bagare. Tel 076-16 26 333.

TULIPA BLOMSTERVERKSTAD Blommor, presenter, inredning & antikt och kuriosa. Tel 507 70

INGELS TYGBOD Present, inredning, sömnad. Björbäck. Tel 304 18.

KONSUM Livsmedel. Otterdalsvägen 6 Tel 500 21

Inredning och Blommor Lilla Hårsabäck Gård, Våxtorp Telefon 070 - 641 35 50

PERTEC järnhandel - järnvaror Tel 531 41

www.malmnas.com

TJÄRBY OC EQUESTRIAN Tjärby gård. Tel 100 87

En butik med traditioner och bra service ÖPPET vardagar 7.15-17.30, lördagar 9-12

Tel 0430-162 10

BUTIKEN

med golv, färg, kakel och tapeter!

VALLBERGA GLASÖGONFABRIKEN Glasögon med stort sortiment av bågar och glasögontillbehör. Skottorpsv. 1. Tel 235 20.

TREND & HARMONI Present, heminredning och kläder. Tel 070-848 41 10.

POTTOR & PYNT Vrångarp. Tel 231 55.

MALMNÄS MÖBLER & INTERIÖR Möbler, blommor och heminredning. Horsabäck. Tel 070-641 35 50.

SIGNES KONDITORI OCH JOURLIVS Matbröd, kransar, bullar, kakor, bakelser, tårtor, samt jourlivs. Kövlingevägen 5. Tel 230 84

VÅXBOHALLEN Livsmedel. Bygatan 12. Tel 300 42.

VALLBERGA LANTMÄN Byggvaror, järnaffär. Lantmannaplan. Tel 162 00. ÖRJANSSONS BLOMMOR Blomsterhandel. Vallberga. Tel 230 05.

VÅXTORPS MÖBLER Fabriksgatan 7. Tel 302 55. YSBY ICA NÄRA YSBYHALLEN Livsmedel. Brödåkravägen 11. Tel 623 30.

VEINGE BUTIK BLANDAT Presentartiklar, kaffe, te & kryddor.Veinge station. Tel 072-215 06 77. BÄCKSTRÖMS EL & VVS Belysning, vitvaror, elinstallationer, rörarbeten. Skogabyvägen 6. Tel 180 01.

EDENBERGA LILLA UNDANTAGET CAFÉ & PRYLAR Blommor och heminredning. Edhill Edenberga. Tel 134 42.

GÅRDSERVICE MJÖLKMAN Trädgårdsredskap, verktyg, kläder, skor. Veingevägen 83. Tel 794 94. ICA NÄRA WICTORS Livsmedel. Veingevägen 1. Tel 180 36.

www.laholm.se Magasin Laholm 42


”Man kommer direkt in i arbetslivet även om man går en utbildning. Jag tycker att APU är skitbra!” / Mattias

Mattias Petersson gick som lärling i sex månader och är nu anställd på Nilsson Special Vehicles. Forma ditt företags framtida medarbetare genom Arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Vi på AlphaCE hjälper dig att förena affärsnytta med samhällsnytta!

AlphaCE, Hästtorget 6, Laholm

www.alphace.se

YSBYGARDEN.se STUBBFRÄSNING BETONGBILNING MARKARBETEN HUGGNING AV SLY OCH GRÄS

BENGT

0708-531713

EDVIN

0733-521200

Vi erbjuder våra tjänster Entreprenad Berg & Grus Transporter Slamsugning Container

Återvinning Lagerverksamhet Verkstad & Reservdelar

www.lbc-angstorp.se 43 Magasin Laholm


Aktiviteter

Boka drejarstugan! Tel 0430-209 22 www.skottorps-stengods.se

Vi hyr ut kanoter! Tel 0430-623 30

Se de senaste filmerna med nyaste tekniken, i en miljö som andas historia. 3D, DTS & Dolby Digital Hästtorget 7, Laholm. Tfn 0430-100 18

www.biomaxim.com

Paddla kanot i Hjörnered? Hyr kanoten i Hjörnered, hos oss som håller naturen i ordning och står för servicen.Tel 0430-601 22. Hyr raststugan i Timmershult! Tel 0430-500 86.

ÖPPET: Mån-Ons 9-18 2_Grafisk mall

02-02-28

16.08

Tors-Fre Lördag Söndag

Sida 1

Brödåkravägen 11, Ysby

Logotypen •

ICA Näras logotyp får endast användas som bild i sin helhet

Logotypen får inte beskäras, typas om eller på annat sätt avvika från originalet

Röd logotyp mot vit bakgrund ska vara vanligast förekommande I undantagsfall får logotypen vara vit mot röd bakgrund

Röd färg: PMS 185 E C XX00 NCS S 1080 Y90R

Grafisk mall, 2000 11 01

OBS! ICA, strecket och Nära är en logotyp. Original tillhandahålls av ICA Reklamen. Får ej förvanskas.

2:1

LAHOLM

INSJÖBAD Våra insjöbad har hög standard med hopptorn, bryggor, toaletter, grillplats och är ett harmoniskt alternativ till kusten. TEMPERERADE FRILUFTSBAD FLAMMABADET KNÄREDS FRILUFTSCENTER Tre tempererade bassänger nära Lagan. SKUMMESLÖVSBADET Tempererat friluftsbad i Skummeslövsstrand. SPICY BISTRO, BAR & BAD Mellbystrand. Tel 277 34 VEINGEBADET Tempererat friluftsbad med 25 meters bassäng. VALLBERGABADET Tempererat friluftsbad med 25 meters bassäng.

9-19 9-14 10-14 juni-aug

Ysbyhallen

HAVSBAD Sveriges längsta sammanhängande sandstrand! Mellbystrand och Skummeslövsstrand är ett härligt badparadis med sina långgrunda barnvänliga sandstränder och skyddande dyner och solytor i klitterna. Den 12 km långa stranden är utmärkt för olika sorters lekar, aktiviteter och badliv. På vissa sträckor är det tillåtet att köra bilen ända ner till strandkanten, men största delen är helt bilfri.

Laholm

Historisk vandring mot öster söndag 11 maj kl 09.30

Vi erbjuder:

Jympa: Soft, Bas, Hoppfritt, Medel, Station. Skivstång. Cirkelfys. Indoor Walking: Bas, Medel, Intervall. Yoga.

Välkommen! Schemat hittar du på friskissvettis.se/laholm Vi samarbetar med Folkhälsocentrums friskvårdskort.

VÅXTORPSBADET Tempererat friluftsbad med 25 meters bassäng. BAD ÅRET OM FOLKHÄLSOCENTRUM På Folkhälsocentrum i Laholm trivs hela familjen. Här finns 4 olika bassänger, en bubbelpool. Öppet hela året. Tel 153 00 HÄST DRESSYRGÅRDEN För hästintresserade finns en mängd olika aktiviteter. Longervolt och tävlingsbana 20x60 m. Kan hyra häst, även ridning i skog och mark. Tel 0707-59 23 10 RIDLEDEN Längs mindre vägar genom det vackra landskapet i Laholm går den skyltade ridleden. TENNIS SKUMMESLÖVS TENNISSTADION Skummeslövs tennisstadion har nio grusbanor och är en av landets större utomhusanläggningar för tennis. Tel 202 18 Knäred 2 asfalt. Tel 504 27 Laholm 2 grus. Tel 102 00 Mellbystrand 1 grus. Tel 250 04 Våxtorp 1 grus. www.bokatennis.se/vaxtorp Ysby 1 asfalt. Inomhus: Knäredshallen, Lagaholmshallen (två banor), Skottorpshallen, Veingehallen, Våxtorpshallen. Bokning: 151 70 eller 153 00 (Laholms kommun).

www.laholm.se Magasin Laholm 44

Tel 0430GOLF LAHOLMS GOLFKLUBB Laholms Golfbana 18-håls och 9-håls lätt kuperade parkbanor med vattenhinder. Tel 306 01 SKOGABY GOLFKLUBB 18-håls svagt kuperad parkbana. Tel 601 90 MELLBY GOLF Pay and Play. 9-korthålsbana i skogsmiljö. Tel 284 55, 0708-28 45 57 SKUMMESLÖVS GOLFBANA Pay and Play 12-korthålsbana. Tel 215 10 BANGOLF Barbella. Tel 278 90 JS Beach Club Tel 203 03 Skummeslövs Ekocamping. Tel 210 30 Spicy, bistro & bad. Tel 277 34 FOTBOLLSGOLF Våxtorps Naturcamping. Tel 331 29 BOULEBANOR Folkhälsocentrum i Laholm (klot att hyra), Stadsparken i Laholm, Veinge By Hembygdsladan. Göstorp Godtemplaregården, Ysby intill Församlingshemmet, Knäred Torget, Knäreds Boulehall, Vallberga Grushålan, Våxtorps Naturcamping, Hasslöv, Strandlyckan, Mellbystrand. VANDRING HALLANDSLEDEN I Laholm börjar leden vid Koarp. Leden är markerad med orange färg på stenar, träd och stolpar. Med ca 15 km mellanrum finns iordningställda övernattningsställen med vindskydd och eldstad. HÄLSANS STIG En spännande och härlig slinga i omväxlande miljö längs med Lagan och Stadsparken. STRÖVOMRÅDET PÅ HALLANDSÅS Strövområdet vid Hasslöv har kuperad terräng, vacker bokskog, ett rikt fågelliv och härlig utsikt. Fyra strövstigar (1km - 4km), rastplatser, grillplatser och utsikt. CYKEL VALLÅSENS BIKE PARK Bikeparkanläggning med slingor, från grävda freeridespår till naturliga singletracks i trollskogen samt dirt/slopestyle område, även nybörjarbana. Cykeluthyrning. Transporter med släpliften. Tel 0738-118 108 CYKELSPÅRET Cykelled genom inlandets och de djupa skogarnas Halland. GINSTLEDEN Följer den halländska kusten med hav, bad, fiskelägen, sandstränder och vackra städer. CYKELUTHYRNING Amors Bilar, Mellbystrand. Tel 073-40 35 077 Tärnvägen, Mellbystrand. Tel 259 50 Ängsgårdens cykeluthyrning, Ysby. Tel 630 06 Jonnes Cykel & Motor, Laholm. Tel 132 50 Ridge Cycling (MTB). Tel 073-382 17 87


Tel 0430-

KANOT

VISST NAPPAR DET!

LAGALEDEN Paddla från Sjön Bolmen till Lagans mynning.

I Laholms fiskevatten är fiskelyckan aldrig långt borta. Lagan räknas till en av landets bästa laxåar! Här finns även andra åar, put and take-vatten och ett insjöfiske där du kan prova din fiskelycka.

HJÖRNEREDSSJÖARNA Ett omtyckt område att paddla i.

SOMMARRODEL

kungsbygget.com

Aktiviteter

– en häftig upplevelse för både unga och gamla

KANOTUTHYRNING Härliga Hjörnered. Tel 142 44, 601 22 Ysbyhallen. Tel 623 30 Lagadals gård. Tel 600 16 SKATE SKATEPARK Laholms skatepark på 500 kvadratmeter i gjuten betong. Området är indelat för två olika åkstilar med en ”bowl” och en ”street”. Folkhälsocentrum, Idrottsplatsen, Laholm. Tel 153 00 ÄVENTYR, FART OCH FLÄKT BLÅKULLA GOKART Både för stora och små, här finns barnkart från 4 år. Tel 073-588 81 93 ESKAPADER Forspaddling i Laholms vackra vattendrag. Tel 0706-42 01 97 KITE-KALLE Vattensporter Tel 073-322 70 11 RIDGE CYCLING MTB-turer på Hallandsås. Tel 073-382 17 87 SOMMARRODEL KUNGSBYGGET Under sommaren 935 m lång rodelbana från Hallandsåsens topp. Tel 331 11 VILDAMARK Äventyrsbana med bl a en 90 m lång linbana. Bastuflotte. Tel 070-285 97 86 LUGNT OCH SKÖNT ÅNGBÅTSTURER PÅ LAGAN Tel 154 50 SKOTTORPS STENGODS Prova att dreja själv i drejarstugan. Tel 209 22 GAMLA KRUKMAKERIET Under sommaren kan barnen prova att dreja. VINTERAKTIVITETER: ISBANOR FOLKHÄLSOCENTRUM Vid långvarig kyla spolas is på boulebanan. Tel 153 00 SJÖALTSVALLEN Ligger vid Kungsbygget. Tel 330 70 LÄNGDSKIDSPÅR Vid snötillgång dras det längdspår vid och på Hallandsås i Vindrarp och Vallåsen. Även på Laholms Golfbana. SKIDANLÄGGNINGAR KUNGSBYGGET Kälkåkning och Snowracer. Skiduthyrning och skidshop. Tel 331 11 VALLÅSEN Skidskola, skiduthyrning, skidshop och servering. Tel 331 50

Vi finns på Kungsbygget. LAGAN Lagan är en av landets bästa och prisvärda havsöring- och laxälvar. Laxfisket omfattar åns båda sidor från kraftverket i Laholm till mynningen i havet, en sträcka på 8 km. Du väljer själv om du vill fiska vid Lagaosets dynlandskap med havet som närmaste granne eller vid någon av de kända fångstplatserna längre upp i ån – varför inte stå mitt i stan? Lax- och öringsäsongen varar 1 mars - 14 oktober. Prova gärna annat fiske i ån, abborrar på över kilot är inte ovanliga och västkustens bästa skrubbafiske finns vid Lagans mynning. Laganlaxen stiger från början av juni till oktober och når sin höjdpunkt under september. Den är då fortfarande i utomordentligt god kondition och fisk på mellan 5-10 kilo är vanlig. Havsöring. Den bästa tiden för öringfisket är från 1 mars till mitten av maj. Vikterna ligger i snitt på 1-1,5 kg. Lagan är i första hand ett vatten för spinnfiskaren, men det finns även goda möjligheter till flugfiske och det finns flera flugfiskepooler. Fiskekort och utförliga regler finns på turistbyrån, sportfiskeaffären, bensinstationer, m fl.

Sugen på att spela tennis? Sommartennis för barn, ungdomar och vuxna, för nybörjare eller för dig som spelat tidigare. Anmäl dig till annette.bolmgren@hotmail.com eller 076-804 18 24. Spela på egen hand? Boka en av våra fina utomhusbanor i Laholms stadspark. Bokning och nyckel till banorna: Shell Laholm, 0430-102 00.

15/5 - 25/6 finns möjlighet att chartra båten

www6.idrottonline.se/LaholmsTK-Tennis

S/S Lagaholm tuffar på Lagan hela sommaren

SMEDJEÅN OCH EDENBERGAÅN Åarna har sitt utlopp i Lagan och här kan du fiska lax, öring och gädda och andra fiskarter. Fiskekort säljs bl a av Laholms turistbyrå, Laholms Sportfiske. SUNNEDAMMS SPORTFISKE Sportfiskeanläggning är ett ”put and take” vatten för Regnbågslax och öring, med en 1,5 hektar stor damm. Längs med området rinner också Vänneån med en privat fiskesträcka upplåten för Sunnedamms fiskegäster. VÄNNEÅN Ett fiskevatten med bla öring gädda, abborre och mört. Längs Vänneån finns ett put and take-vatten, vid Sunnedamms Sportfiske. Fiskekort säljs bl a på PerTecs Järn och Konsum i Knäred. UDDAREDSSJÖN Utplanterad regnbågsforell, put and take samt gädda och vitfisk. Fiskekort finns på turistbyrån i Laholm, Laholms Sportfiskeaffär och PerTecs Järn i Knäred. LAGAN- OCH HJÖRNEREDSSJÖARNA Här finns gös och andra insjöarter som abborre och gädda. Fisket omfattar Lagan från Knäreds nedre kraftverk till Skogaby. Fiskekort säljs bland annat på Laholms turistbyrå, Laholms Sportfiskeaffär, receptionen i Hjörnered, samt affärer och kiosker i Ysby, Skogaby och Knäred. STENSÅN Liten fin å med god tillgång till lax vid högre vattenföring. Övriga fiskarter är gädda, abborre och ål. Fiskekort säljs bl a på Tajes i Våxtorp.

Biljettförsäljning

Följ med på en ångbåtstur på Lagan med S/S Lagaholm, den charmiga lilla ångbåten för 12 passagerare. Avgång från småbåtshamnen i Laholm.

Bokhandeln Laholm 0430-170 90 Laholms Turistbyrå 0430-154 50 Charterbokning 0704-15 27 59

Avgångar 25/6-29/9

Korttur 150 kr, barn t.o.m 12 år 75 kr Långtur 300 kr, barn t.o.m 12 år 150 kr Chartertur 3.500 kr

Charterturer 14/5-23/6

(ej mån)

11.00 + 14.00 Korttur ca 1,5 tim Långtur tors + sön 16.00-19.30

www.sslagaholm.se

Fiska i Lagan – Laholms fantastiska laxfiskevatten Säsong 1 mars - 14 oktober

Årskort 1000:- Dagskort 170:Barn/ungdomar under 18 år fritt.

www.laholmslaxfiske.nu 45 Magasin Laholm


Sevärdheter S/S LAGAHOLM Ångbåten tuffar i reguljär trafik på Lagan under hela sommaren, man kan åka en tur ända ut till havet. STATKRAFT BESÖKSCENTER Utforska historien, nutidens och framtidens vattenkraft på Statkrafts besökscenter. På området finns en laxodling där du kan komma nära laxarna som annars simmar i Lagan. LAGAHOLMS SLOTTSRUIN Där gamla vägen till Halmstad korsar Lagan ligger Lagaholms slottsruin. Lagaholm tillkom på 1200-talet och raserades på Karl XI:s befallning på 1600-talet, då fästningen ansågs ha spelat ut sin roll. På 1930-talet grävdes ruinen fram och restaurerades. EBBAREDSSTUGAN I Laholms Stadspark ligger ryggåsstugan från 1824. Intill finns bygdemuseum med keramik och saker från gamla apoteket i Laholm. VIPPENTORPET Öster om Hjörneredssjöarna ligger Vippentorpet. Ryggåsstugan från 1778 var riksspelman August Ysenius födelsehem och är under sommaren dragen till högtid med bonader och drätter. Här anordnas gudstjänst, visaftnar och mindre arrangemang under sommaren.

montage data elinstallationer

Jonas 0430-54 16 60

GAMMELGÅRDEN I HISHULT En kringbyggd gård med ryggåsstuga från Östra Karup och ekonomibyggnader från Brånalt, Knäred. Vissa delar från 1700-talet. Museum med smidesredskap.

www.ahlinsent.se

Kom och bada i vårt badland

HASSLÖVS HEMBYGDSGÅRD Gården visar lanthandelsmiljö från sekelskiftet. Här finns även äldre jordbruksredskap och snickarverktyg. HEMBYGDSMUSEET I VEINGE Inrett med skolminnen från den nedlagda skolan. Dessutom ett vagnmuseum med jordbruksredskap och hantverksverktyg. VÅXTORPS HEMBYGDSGÅRD Från sent 1700-tal och försedd med vasstak. I den gamla stugan finns bygdemuseum, bingeutställning. Statyn ”Bingerskan” av Lars Lindekrantz är gjord i koppar och symboliserar bingets (stickkonstens) härkomst. SEGELFARTYGSMODELLER Modeller av seglande handelsfartyg från 1850 till ca 1930. Sten Bergwall, Musselgränd 7, Laholm. Tel 174 50 SKOTTORPS SLOTT Där Karl XI gifte sig med danska prinsessan Ulrika Eleonora 1680 är uppfört i empirestil och omges av en vacker park. Tel 213 14. LAHOLMS RÅDHUS Laholms Rådhus är från 1794. Byggnaden har även tjänat som polisstation. ÖRELIDS GRAVFÄLT Bautastensgravfält från bronsåldern är ett av Hallands största gravfält med resta stenar, vid en gammal strandvall öster om Tjärby kyrka. GAMLA KVARNEN I KNÄRED Strax norr om Knäred utmed Krokån ligger den gamla kvarnen i Knäred. Kvarnen är kärleksfullt restaurerad och återinvigdes 2013. Konst- och hantverksutställning samt såg med tidsenliga inventarier.

Simhallen, Bättringsvägen 4, Laholm. Tfn 0430-153 00

www.laholm.se

Magasin Laholm 46

www.laholm.se

Tel 0430SJÖBOHOLMS SÄTESGÅRD Ruinen, med medeltida ursprung, ligger väster om Hishult, på en holme i Oxhultssjön. På yttersta holmen finns grunden till mangårdsbyggnaden. Sätesgården hade stor betydelse på den tid Hishult var ett län i det danska riket. RIDDARSPELET PÅ RÅDHUSET Konstverket från 1942. Det minner om konungamötet med sitt fredliga tornerspel mellan den danske kungen Erik Glipping och den svenske Magnus Ladulås i Laholm 1278. DEN LILLA STADEN MED DE STORA KONSTVERKEN Vid rundvandring i Laholm möts besökare av de många konstverken och skulpturer som finns i och runt centrum. Idag kan 28 offentliga konstverk ses i de centrala stadsdelarna. SJÖAREDSSTENEN Minnessten från freden i Knäred 1613, som satte punkt för Kalmarkriget. För den unge Gustav II Adolf blev det en hård fred, där danskarna krävde en svidande stor lösensumma för befästningen Älvsborg. TECKNINGSMUSEET I LAHOLM Nordens enda museum för teckningskonst. I samlingen finns över 15 000 teckningar. Museet finns i nya lokaler i gamla brandstationen vid Hästtorget. Tel 154 51. LAHOLMS KERAMIKMUSEUM Laholm var tidigare en av landets mest betydande keramikstäder. Här hade bl a ”Pottelerius”, Anders och Olof Larsson, Laholms keramik och Jani keramik sina verkstäder. Delar av samlingarna visas nu på Laholms teckningsmuseum. Tel 154 51. KONSTHALLEN I HISHULT Konsthallen har skiftande utställningar hela året. Konsthallens arkitektur är bara den en upplevelse. Det innovativa tankesättet smälter väl ihop med den över 100-åriga Gästgivaregården. Utställningarna visar den mest intressanta nordiska konsten. Utomhus finns den zenbuddistiska trädgården ”Asa stenar” och en skulpturpark ständigt i förändring. Tel 403 21. KVARNEN I KORNHULT Den gamla välbevarade Kvarnen från 1945, står intakt och används sommartid som galleri, café och restaurang. Tel 420 43. YSBY GAMLA LANTHANDEL Här finns en gammeldags lanthandel, leksaksmuseum och klädmuseum. Pannkakstårtor kan avnjutas hos Pettson och Findus i hönsgården och i källaren gömmer sig hustomtar i Underverket. Tel 620 10. VARDAGSMUSEET I ÅLSTORP Ett lantbruksmuseum med vagnar, traktorer och lantbruksredskap. Du kan besöka flera rum med saker från olika sekel och miljöer. BOLLALTEBYGGETS KULTURMINNESGÅRD Fyrlängad 1700-talsgård ca 7 km norr om Knäred. Boningshuset är en ryggåsstuga dragen till fest med målade bonader, vävda drätter och flätade lister uppsatta på väggar och i tak.


Gårdsbutiker AHLAMOSSENS VILTHÄGN Ahla. Gårdsbutik. Tel 130 38 DÖNARDALENS DELIKATESSER Våxtorp. Gårdsbutik som bl a säljer, sillinläggningar, honung och försäljning av eget lammkött. Tel 070-220 34 86. GODIS PÅ LANDET – LILLSTUGAN Tjärby. Godisbutik belägen i härlig miljö i skogskant i Tjärby skog. Tel 700 48

Tel 0430POTTOR & PYNT Vallberga. Presentbod i lantlig stil och gårdsbutik med försäljning av egenodlade grönsaker. Tel 231 55 SKOTTORPS MEJERI Skottorp. Här finns ett modernt slottsmejeri inrymt i det gamla vackra stenstallet, där det tillverkas högklassig ost med gamla anor från trakten. Tel 205 30

GOTTEGRISEN Godis. Ljunghemsv. 22, Ysby Tel 076-305 21 13

ULVEREDS HJORTHÄGN Mästocka. I gårdsbutiken kan man handla gårdens läckra hjort- eller viltdelikatesser. Tel 035-10 06 76

GRÖNSAKER & SKÖNSAKER Hishult. I gårdsbutiken handlar ni ekologiskt odlade grönsaker. Tel 070-319 60 86

VALLÄNGENS GÅRDSBUTIK Våxtorp. Stenungsbakat bröd och sillsorter som läggs in för hand. Tel 300 14

INEZ TRÄDGÅRD Krogshult. Egenodlade grönsaker och hembakt. Tel 320 45

VEINGE GÅRDSBAGERI Veinge. Mjukt och hårt tunnbröd med kvalitet och tradition. Tel 184 30

OLSSONS VILT Timmershult. Här säljs viltdelikatesser från det egna gårdsslakteriet. Tel 430 01

WRÅNGARPS GÅRD Skottorp. Spettkaksbageri och gårdsbutik. Tel 231 19

Galleri, konst och hantverk AG:S VÄVLOFT Ränneslöv. Textil av Annette Gunnesson. Tel 225 73

Tel 0430-

KONSTHALLEN I HISHULT Hishult. Tel 403 21

ANNLIS KRÜGER Veinge. Textil. Tel 187 33 BRUDDALENS HANTVERK Knäred. Hand- och hemstöpta ljus. Tel 500 30

LAHOLMS KONSTVERKSTAD Vrångarp. Keramik Tel 230 54

EMMA ROSENDAHL Ålstorp. Silver, måleri och skulpturer. Tel 0730-67 06 61

LUTZ MÜLLER Ängelholmsvägen. Måleri, keramik. Tel 139 27

GALLERI SJÖHUSET Göstorp. Akvarellmålningar och teckningar av Jan Fagerholm. Tel 920 76 GUNILLA KERAMIK & DESIGN Skottorp. Keramik. Tel 0730-921 556 GALLERI CHG Vallberga. Humoristiska skulpturer. Tel 233 03 GALLERI KYRKSTALLET Kyrkogatan 5. Akvareller av Lillan BergHagenfeldt. Tel 134 83 GALLERI ÖSTERTULL Falcks tavelinramning. Östertullsg. Tel 714 10 GAMLA BRYGGERIET I WEINGE Veinge. Måleri. Tel 073-334 41 22 GAMLA KRUKMAKERIET Krukmakaregränd 2. Keramik. GRÖNSAKER & SKÖNSAKER Hishult. Tel 070-319 60 86 HALLBERGSKA STALLET Sparbanksgården. Foton. JOEL LUNDBERG Hasslöv. Konstglas. Tel 261 61

Vårutställning Stora Menlösa

Färskt lamm korvar, kallrökt

Väv & skulptur bland kamelior

KVARNEN KORNHULT Kornhult. Skulpturer, glas och måleri. Tel 420 43

GALDRA KERAMIK Menlösa, Våxtorp. Tel 072-205 89 85

GPS: N 56,49044, E 13,10325

Annette Gunnesson & Christina Gardahl Kaffeservering med hembakat

Den 18-21 april öppet 13-17

www.chg.se, tel 0430-233 03 www.ags-vavloft.se, tel 0430-225 73

Fantastisk sill egen inläggning

Majskyckling Rössjöholmsv., Våxtorp 070-220 34 86 www.donardalen.se

MAGNUS BECKMANS SHOWROOM Lundströms Bodar, Mellbystrand. Måleri. Tel 070-610 07 12 OLLIE POLLY ART Mellbystrand. Keramik. Tel 225 61 SKOTTORPS STENGODS Skottorp. Stengods. Tel 209 22 SOFIE ERES Laholm. Akvarellmålningar och textila bilder. Tel 100 85 STADSHUSGALLERIET Biblioteket. Tel 151 54 TECKNINGSMUSEET Hästtorget. Tel 154 51 ULLA SÖNNERSTAM Tjärby. Keramik. Tel 073-228 19 89 UTEDASSET Genevad. Målade glas. Tel 703 95 VÄVKNUTEN Laholm. Textil. Tel 716 39

Goda skorpor bakade i Laholm!

ÖLUNDS SNICKERI Ränneslövs gamla skola. Skulpturella möbler. Tel 223 31, 070-952 24 11

Återförsäljare i Laholm: Smakrikt, Skottorps mejeri gårdsbutik 47 Magasin Laholm


snickeri • trädgård • målning

Vi jobbar åt er snickeri, trädgård, målning, hustillsyn, städning...

Upplev naturen vid Lagan, där skog, vatten och ängar möts

S tu g uth yr n i n g

Vi l t s p a n i n g

K a n o tu thyr n i n g

Båtu thyr ni n g

ROT & RUT - direkt på fakturan

Jerry Arrestam 0721-511 804 jerry.arrestam@seniorbolaget.se

Vä l k o m m e n ! Te l : 0 4 3 0 - 6 0 0 16

www.mp.se/laholm

läxhjälp • hemtjänst • städning

Loppis, antikt och kuriosa ALICE’S LOPPIS Våxtorp. Loppis, presenter samt godisbutik. Tel 076-339 01 27

Tel 0430-

STACKARPS KVARN Stackarp. Porslin, keramik, 50-talet, möbler och lampor. Tel 330 24 STALLETS ANTIK & KURIOSA Ysby. Loppis och gamla ting. Tel 070-256 43 13, 070-949 32 02 TULIPA BLOMSTERVERKSTAD Inredning, antikt och kuriosa Tel 507 70

ANN-TIKT & SÅNT Mellby. Detaljerna till ditt hem du blir ensam om. Tel 073-434 46 67 KATTENS LOPPIS OCH KURIOSA Våxtorp. Loppis och kuriosa. Tel 308 12 KUPAN, RÖDA KORSET Östertullsgatan 17. Secondhand. Tel 125 40 KVARNEN KORNHULT Kornhult. Skulpturer, glas och måleri. Tel 420 43 LAGABORGS ANTIK vid Kraftverket i Laholm. Affär i gammal miljö, även loppisavdelning. Tel 135 73

Vi sätter färg

Ditt kompletta tryckeri

Digitaltryck, offsettryck, giclétryck, kopiering. Stansning, blindprägling, bigning, adressering, distribution. Visitkort, kuvert, brevpapper, vykort, affischer, broschyrer, foldrar.

tillvaron

LENAS LOPPIS Mellby. Loppis och kuriosa. Tel 0768-497 467 LOPPISLANDET I HISHULT Hishult. Loppis, kuriosa med fina prylar. Tel 073-084 80 12 SILFVERHJELMS SPIS & KAMIN Skottorp. Nya och gamla köksspisar, kaminer. Tel 201 23 SPIS & KAMINBODEN Laholm. Antika spisar och kaminer av högsta kvalité. Tel 070-881 92 48

på Laholmsvägen | 312 45 Veinge Telefon: 0430-185 55 | Fax: 0430-185 93 veinge.tryckeri@veinge-tryckeri.se www.veinge-tryckeri.se

Magasin Laholm 48

YSBY GAMLA LANTHANDEL Ysby. Lanthandel från 1890-talet med café, försäljning samt ett leksaks- och klädmuseum. Tel 620 10

www.laholm.se

För öppettider och annan information, ring Laholms turistbyrå, tel 0430-154 50, eller besök www.laholm.se!


Vi är din hjälp i vardagen - kropp och själ i harmoni

Hemmet

Trädgård

Boka din behandling på www.muskelharmoni.se

Varmt välkomna till STORGATAN 30, LAHOLM 0430-131 70

Kyrkor

VÅXTORPS KYRKA Åskan slog ner i den medeltida kyrkan på sommaren år 1884. Vid återuppbyggnaden och renoveringen fick tornet samma typ av trappstensgavlar som den gamla kyrkan hade haft. Den vitkalkade kyrkan är den nordligaste av alla sydsvenska kyrkor med trappstensgavlar. För studiebesök/visning kontakta Hasslöv Våxtorp pastorsexp. Tel 323 00

VEINGE KYRKA Kyrkan som är från slutet av 1100-talet, är en av Hallands äldsta helgedomar. 1886 revs stora delar av medeltida vapenhuset och sakristian och ersattes med de nuvarande tvåkorsarmarna. För studiebesök/visning kontakta Veinge Tjärby församling. Tel 323 00

HISHULT KYRKA Kyrkan är byggd 1901-02 och har en del inventarier från den gamla 1200-tals kyrkan kvar. För studiebesök/visning kontakta Knäred Hishult församling. Tel 323 00

KNÄREDS KYRKA Kyrkan är uppförd 1853. Tidigare fanns det en medeltidskyrka vid den gamla kyrkplatsen vid Mästockavägen. Denna övergavs 1847 då en kyrka byggdes, som dock rasade på invigningsdagen 1849. Den nuvarande kyrkan från 1854 är alltså den tredje kända kyrkan i Knäred. För studiebesök/visning kontakta Knäreds församling. Tel 323 00

Laholm 0430-77 99 97 www.veteranpoolen.se

Tel 0430-

LAHOLMS KYRKA Kyrkan byggdes år 1225 men vid en brand 1802 förstördes nästintill hela kyrkan och den återuppbyggdes 1811. Intressanta takmålningar från 1933 av den kände konstnären Einar Forseth. Korfönstret av glasmosaik är ritat av Halmstadgruppens Erik Olsson 1959. För studiebesök/visning kontakta Laholms kyrkliga samfällighet. Tel 165 50

TJÄRBY KYRKA Tjärby kyrka från 1906 är byggd på grunden av den gamla kyrkan från 1200-talet. För studiebesök/visning kontakta Veinge Tjärby församling. Tel 323 00

Hantverk

LAHOLMS KAPELL S:ta Gertruds kapell är ett begravningskapell. Det uppfördes 1903 och har sedan dess restaurerats vid flera tillfällen. För studiebesök/ visning kontakta Laholms kyrkliga samfällighet. Tel 165 50 SKOGABY KAPELL Skogaby kapell är byggt omkring 1918-19. För studiebesök/visning kontakta Laholms kyrkliga samfällighet. Tel 165 50 MÄSTOCKA KAPELL Mästocka blev centralort för Veinge skogsbygd i och med kapellets färdigställande 1878. För studiebesök/visning kontakta Veinge Tjärby församling. Tel 323 00

Det finns fortfarande små, trygga skolor där alla barn blir sedda.

www.hasslovsbygdeskola.se

Investerar din bank i Laholms kommuns ungdomar? Det gör vi!

RÄNNESLÖV KYRKA Den gamla kyrkan är från 1100-talet. Kyrkan byggdes om 1868-72 och renoverades 1974. För studiebesök/visning kontakta Ränneslövs Ysby församling. Tel 323 00 YSBY KYRKA På den plats där dagens kyrka ligger fanns redan 1170 ett träkapell – Eskils kapell. Ysby kyrka byggdes 1225 och den består av tegel utom tornet som är gråsten. Tel 323 00 SKUMMESLÖVS KYRKA Kyrkan har daterats till 1100-talets början och ligger mitt inne i Skottorps samhälle. För studiebesök/visning kontakta Laholms kyrkliga samfällighet. Tel 165 50 HASSLÖV KYRKA Av den ursprungliga 1200-tals kyrkan återstår endast nedre delen av tornpartiet. 1863-64 ersattes stora delar med det nuvarande, uppfört i tegelsten. För visning kontakta Hasslöv Våxtorp pastorsexp. Tel 323 00

Laholms kyrka.

49 Magasin Laholm


På www.laholm.se finns alltid lite mer. Och så har vi Facebook förstås.

Klartecken för Osbecksvision

Viktigt att veta

- om du valt annan sotare

Kommunen har ett juridiskt ansvar att förebygga bränder genom att se till att eldstäder och tillhörande rökkanaler brandskyddskontrolleras. För att kunna utföra brandskyddskontroll innehar kommunens sotare, Sotarna Laholm AB, särskild behörighet. Var och en har rätt att anlita vilken sotare man vill men endast Sotarna Laholm AB är behöriga att genomföra brandskyddskontrollen. Genom att anlita annan sotare innebär detta att man behöver två olika sotare. En som anlitas för att sota eldstaden samt rökkanalen och So-

tarna Laholm AB för att utföra brandskyddskontrollen. Vidare övergår ansvaret att dokumentera sotningen till fastighetsägaren som blir skyldig att uppvisa dokumentation på kommunens begäran. Förutom särskild behörighet är Sotarna Laholm AB medlemmar i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och har erforderlig försäkring om något skulle inträffa vid sotningen. Sotarna Laholm AB nås på telefon 0430267 09 mån-fre 08:00-16:00.

Efterlysning - hjälp till barn och unga! Laholms kommun söker dig som har ett genuint intresse, tid och plats att tillsammans med socialtjänst och biologiska föräldrar hjälpa till att tillgodose barn och ungas behov i åldrarna 0-20 år. Även ensamkommande barn och unga. Man kan exempelvis vara kontaktperson, stödfamilj eller ha ett familjehem. Det ställs

inget krav på utbildning men däremot på engagemang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Stöd och ersättning erbjuds i samband med uppdrag. Vill du veta mer? Kontakta Malin Lindqvist 0430-265 82 malin.lindqvist@laholm.se (socialsekr.) eller Lena Evertsson 0430-265 50 lena. evertsson@laholm.se (enhetschef).

Nu är det klart. Kommunfullmäktige har sagt ja till visionen där Osbecksgymnasiet blir en naturlig mötesplats i Laholm där ungdomar och vuxna möter företag, myndigheter och organisationer. När arkitekternas skisser förverkligas hamnar Osbecksgymnasiet, Kulturskolan och Lärcentrum under samma hatt. Första spadtaget beräknas tas under 2015 och när bygget står klart ska det utöver utbildningslokaler finnas reception, informationscentrum, konferenslokaler, ”Black Box” multimediarum, ateljéer med mera.

Ännu mer attraktiva efter satsning

För att ytterligare stärka ungdomars anställningsbarhet efter avslutad utbildning har Osbecksgymnasiet dragit igång en satsning. Genom Osbecksmodellen och nu senast, genom ett statsbidrag på 637 000 kronor för att förbättra kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet, vässar skolan ungdomarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Kommunens företag rekryterar redan i hög grad ungdomar från Osbecksgymnasiets yrkesprogram, men med denna satsning ökar chansen att fler ungdomar blir anställningsbara direkt efter avslutad utbildning.

Laholms kommun Humlegången 6, 312 80 Laholm Telefon 0430-150 00 www.laholm.se


Hishult bygger Välmående i Våxtorp utanför boxen

I februari startar en utvecklingssatsning där Våxtorpsskolan F-9 blir pilotskola under hela året för projektet ”Välmående ger resultat”. Bakom projektet står Region Halland, Laholms barn- och ungdomsverksamhet samt konsultteamet ”Bättre Skolor” som står för expertisen på forskningsområdet. Projektet bygger på forskningsresultat om välmående och inlärning. Dessa visar att pedagoger och elever presterar bättre och elevernas goda studieresultat ger färdigheter för ett gott och välmående liv. Läs mer på www.laholm.se

Inför bygget av den nya förskolan och F-6 –skolan i Hishult tänkte politiker och tjänstemän utanför boxen. Pensionärerna ska få ta del av gemensamma utrymmen och när skolklockan ringer ut för dagen öppnas lokalerna för Hishultsborna. Vissa lokaler kan användas till studiecirklar eller föreningsmöten och matsalen har en scen för olika framträdanden. Och alltihop är dessutom nästan klart.

Släck för en ljusare framtid 29 mars

Känner du för miljön - gör som miljontals andra den 29 mars och släck ljuset i en timme för en ljusare framtid. WWF Earth Hour 29 mars kl 20:30-21:30.

Allt du behöver veta Världsmiljödagen om solenergi Under Solenergidagarna den 1-18 maj har du möjlighet att gå på kostnadsfria föreläsningar och utställningar om solenergi. Bl.a. den 8 maj på Gullbrannagården kl 18:00-20:30.

Årets tema är grön ekonomi, berör det dig? Världsmiljödagen den 5 juni firas över hela världen sedan den instiftades 1972 i Stockholm. Läs mer på www.laholm.se

Veingeskolan ger en hjälpande hand

I Veingeskolan engagerar 9:orna sig i projektet Ssenvange, där eleverna gör en insats för barnhemmet och skolan Ssenvange i Uganda. Förra läsåret syddes det tygbindor åt flickorna på textilslöjden och i höstas såldes egentillverkade hantverk för att bekosta skolgång och boende åt ett av barnen.

Föräldraprogrammet Connect Att vara förälder kan vara nog så knepigt. För att stärkas i sin roll behövs ibland nya idéer och möjlighet att prata om smått och stort med andra. I Laholms kommuns regi arrangeras ett föräldraprogram som startar i mitten av mars. Alla föräldrar med barn i åldern 7-12 år är välkomna att deltaga. Träffarna sker i grupp om 10-14 föräldrar vid tio tillfällen, en timme per vecka. Intresserad? Kontakta Inger Henriksson på telefon 0430-155 68 alt. 070-515 05 62 eller e-post; inger.henriksson@laholm.se Läs mer på www.laholm.se

Laholms kommun Humlegången 6, 312 80 Laholm Telefon 0430-150 00 www.laholm.se


Upptäck Årets Park Från lek & sand till vårlök & savann

Från att vårknopparna tittar fram, till sommaren och till hösten finns alltid något att upptäcka i stadsparken i Laholm. Ja till och med på vintern blommar det på sina håll i parken. Landskapsdesignern och konstnären Peter Gaunitz tänkte på både stora och små när han förvandlade den gamla banvallen till prunkande park. Förvandlingen gav inte bara Laholm sin stadspark - kronan på verket blev utmärkelsen ”Årets Park 2013-2015” på branschmässan Elmia. Kom och upptäck, studera, lek eller flanera. Varmt välkommen till Laholm och Årets Park! Savannen • Woodland • Ifvarssons trädgård • Fjärilsängen • Vårbacken • Djungelbäcken • Trollstigen Nässelbacken • Magnoliaporten • Vilda skogen

Du som kommer med bil hittar parkeringsplats vid Tivolitorget & Busstationen. www.laholm.se

Magasin Laholm vår 2014  

Visar det bästa av Laholm