Page 44

SÆLERNES SANDBANKER

TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN. FOTO: MIKKEL JEZEQUEL – ALOPEX MEDIA

HVER DAG TAGER OP TIL FLERE HUNDREDE SÆLER SIG EN GOD, LANG LUR PÅ SANDBANKERNE I LIMFJORDEN I DEN NEDERSTE DEL AF NATIONALPARK THY. STRÆKNINGEN VED AGGER TANGE ER SÆRLIG POPULÆR - HER ER KORT AFSTAND TIL MAD OG GOD PLADS TIL AT HVILE SIG.

SPÆTTET SÆL Den spættede sæl er den mest almindelige sæl i Danmark, og den er ret udbredt i flere farvande. En voksen hun bliver i gennemsnit 145 centimeter lang og vejer 67 kilo, mens hannen har en gennemsnitsvægt på 75 kilo fordelt på 156 centimeter. Sælen spiser fisk og krebsdyr og lever på uforstyrrede sandstrande og småøer. Spættet sæl er den eneste sæl, man med sikkerhed ved, yngler i Danmark, og sælens graviditetscyklus er noget ganske særligt. Sælerne parrer sig i august, hvor hunnerne bliver drægtige. Når det bliver december og koldt, sættes graviditeten i stå, og fostrets udvikling standses. Når det bliver varmere, sættes graviditeten i gang igen, indtil alle hunner føder på nøjagtig samme dag engang i juli, når forholdene er rigtige.

44

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Det er et imponerende syn. En kort sejltur ud af Thyborøn Havn, ud på vandet og ind gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne derude midt mellem Harboøre Tange og Agger Tange. Og pludselig kan man se nogle store ’klumper’, der ligger dér midt i vandet. Tættere på er man pludseligt ansigt til ansigt med Danmarks største rovdyr: Den store gråsæl, hvor hannen kan komme op og veje 300 kilo. Han ligger derude og slænger sig mageligt, som om han ejer hele fjorden. Og det gør han på en måde også. Ingen naturlige fjender har han, og indimellem kan et stort gråsælhoved dukke nysgerrigt op helt tæt på båden. Den skal lige se, hvad du laver her. I dens fjord.

TÆT PÅ DET HELT STORE KØLESKAB Rundt blandt de store gråsæler, man kan være heldig at møde herude, ligger ofte store flokke af de lidt mindre spættede sæler. Spættet sæl er den mest almindelige sæl i Danmark. Gråsælen er der væsentligt færre af.

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten