Page 1

04

FJORDENS

FISK TÆLLES NR. 03 SEPTEMBER 2017

THYBORØN · HARBOØRE · LEMVIG · NØRRE NISSUM · BØVLINGBJERG · BÆKMARKSBRO · THORSMINDE · VEMB · ULFBORG · RINGKØBING · SØNDERVIG · HVIDE SANDE

12 CHRISTIAN BOR TRYGT I HARBOØRE

24 FORBRUGERE FÅR HAVFRISKE KASSER

44 SÆLER HAR MANGE GÆSTER


INDHOLD 18 FRIVILLIGE ER KLAR

Et korps af lokale borgere rykker ud, når der er melding om hjertestop på vestkysten

30 FORSØG MED

03

VELKOMMEN

04

FJORDFISKEN I TAL

12

33 GEOPARKEN TÆTTERE PÅ

UNESCO har behandlet ansøgningen om en international Geopark Vestjylland

Havfiskeriet har aldrig haft det så godt, men savner kendskab til fisk og arbejdsvilkår

UDGIVER: Magasinet Vestkysten c/o Complot, Langerhusevej 46, 7673 Harboøre, tlf. 9690 9900, lemvig.nu REDAKTION: Erik Poulsen, ansvarshavende redaktør, tlf. 2043 1716, redaktion@lemvig.nu Redaktionen har kontor på Stadil Gl. Mejeri Henrik Vinther Krogh Kamilla Husted Bendtsen Helle Ringgaard

2

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

ANNONCER: Henrik V. Krogh, annonce@lemvig.nu, tlf. 9690 9900 Annoncer og sponserede artikler er Magasinet Vestkystens indtægtsgrundlag. Artikel-sponsorer er angivet i slutningen af de respektive artikler FOTO: Henrik Vinther Krogh, mfl. GRAFISK PRODUKTION & TRYK: Complot OMDELING: PostNord, Complot og Erik Poulsen

DA ULYKKEN RAMTE Harboøre-par fortæller, hvordan de har tacklet hverdagen efter et hjertestop

HER SKER DER NOGET

24

FISK OVER NETTET

32

FISKE-OPSKRIFTEN

44

I SÆLERNES STUE

48

SIDEN SIDST

38 ERHVERVET

DER BLEV VÆK

Et forsøg over flere år skal forklare, hvorfor fiskeriet i Nissum Fjord er ved at gå i stå

22

UNDERMÅLERE Fiskefartøj fra Hvide Sande skal forsøge at omsætte spildfisk på havet til dyrefoder

Det er snart tid at vælge borgmester. Vi giver en status på kandidatfeltet

50

Efterårsferieaktiviteter, herregårdskoncerter, julebal og nye biograffilm er blandt vores appetitvækkere på de kommende måneders begivenheder

En fiskeskipper og en fiskeeksportør i Hvide Sande sælger frisk fisk direkte til forbrugerne via nettet. Næste stop er Hamborg

Havtaske omsvøbt med bacon… uhmm. Se her hvordan

Når Limfjordens gråsæler og spættede sæler skal slappe af, ligger de sig på sandbankerne ved Agger Tange. Vi har været på besøg

Ulvehvalpe i skoven. Geder der spiser roser. Og en håndboldspiller, der vil i byrådet. Nogle af vores revue-noter fra de forgangne uger

HVAD KOSTER DET? Skal du have en annonce med op til julehandlen - eller fortælle, hvem vælgerne skal stemme på til kommunalvalget - så står priserne på vores annoncer omme bagi

Denne udgave af Magasinet Vestkysten er trykt i 27.500 eksemplarer og omdeles til alle husstande i hele Lemvig Kommune og den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Fra Hvide Sande over Thyborøn til Hanstholm. Magasinet Vestkysten kan desuden afhentes på en række turisttræfpunkter langs vestkysten. Tidligere udgaver kan ses online på lemvig.nu. Næste udgave udkommer den 14. november 2017. Se annonceinformationer på side 50. Følg Magasinet og aktuelle nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten


DEN STORE BORGMESTERDAG DEN 21. NOVEMBER. FOR MANGE MENNESKER ER DEN DATO NOK MEST EN RÅKOLD OG HALVMØRK EFTERÅRSDAG, DER OGSÅ SKAL OVERSTÅS I DE GRÅ NOVEMBER-UGER FREM TIL ÅRETS AFSLUTTENDE JULEHALLØJ.

For en lille gruppe borgere er tirsdag den 21. november en ganske særlig dag. En dato, som de i op til et par år har set frem til og planlagt efter. Lokalpolitikere og deres partisoldater i vælgerforeningerne har nemlig længe vidst, at det er dagen, hvor der er kommunalvalg. Dagen, hvor vi kan vælge politikere til vores byråd og regionsråd. Og natten, hvor de valgte som regel lige efter stemmeoptællingen finder ud af, hvem der skal være borgmester de næste fire år. At det dog ikke altid går lige let, så man ved seneste valg i 2013, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester, Iver Enevoldsen fra Venstre, måtte igennem et par nervepirrende døgn, før flertallet for et genvalg af ham til borgmesterstolen var forhandlet på plads. Lettere gik det for partifællen Erik Flyvholm i Lemvig Kommune, der med Venstres markante fremgang til næsten halvdelen af alle stemmer kunne sove helt roligt på valgnatten. Velvidende at borgmesterkæden stadig var hans. Næsten lige så sikker og fremadstormende var den socialdemokratiske kollega i Holstebro Kommune, H.C. Østerby, der ellers var udfordret af en tidligere Venstre-minister, Ulla Tørnæs.

DRAMA MELLEM VALGENE I Thy var der flere stemmer og genvalg til Thisted Kommunes borgmester Lene Kjelgaard Jensen, men her har de efterfølgende år vist, at dramaet i byrådssalens korridorer også kan dukke op mellem valgene. Venstre vragede hende sidste år

som spidskandidat til fordel for Niels Jørgen Pedersen, og borgmesteren stiller derfor i stedet op som konservativ kandidat. I både Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner har Venstre også valgt fornyelse på posten som borgmesterkandidat. Henholdsvis med Hans Østergaard og Jens Kristian Hedegaard. Det har man til gengæld bestemt ikke tænkt sig at gøre i Lemvig Kommune, hvor Erik Flyvholm nok er den borgmester i Magasinets udgivelsesområde, der sidder sikrest for bordenden. Ikke mindst efter, at hans stærkeste udfordrer ved seneste valg, den konservative Orla Østerby, sidste år også kom i Folketinget. Han genopstiller til byrådet, men denne gang uden titlen borgmesterkandidat. Det er situationen lige nu, men det afgørende i slagene om borgmesterkæderne bliver den valgkamp, der vil vokse i intensitet de kommende uger. Frem mod den 21. november.

GOD FORNØJELSE MED MAGASINET. VI KOMMER IGEN EN UGE FØR VALGET

TIL EFTERTANKE: VESTKYSTENS KOMMUNER ER BLANDT DE OMRÅDER AF LANDET, HVOR DER ER FÆRREST NYE VÆLGERE. UNDER EN FEMTEDEL KAN STEMME FOR FØRSTE GANG. ENTEN FORDI DE ER FYLDT 18 ÅR SIDEN SIDSTE VALG, FLYTTET TIL KOMMUNEN ELLER INDVANDRET FRA UDLANDET. KILDE: KOMMUNERNES LANDSFORENING

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

3


FJORDENS

forsøgsfiskere TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

22 FRIVILLIGE FJORDFISKERE HJÆLPER EN FORSKER MED AT FINDE SVARET PÅ, HVORFOR FISKERIET I NISSUM FJORD I EN LANG ÅRRÆKKE HAR VÆRET SÅ ELENDIGT.

4

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017


Det er en helt almindelig, idyllisk lørdag morgen i den lille fjordhavn ved Felsted Kog Havn. I bunden af Nissum Fjord; tæt på Storåens udløb. Man renser net, drikker kaffe og snakker fisk, vind og vejr. I årevis har hovedemnet for samtalerne i de ti små havne rundt om Nissum Fjord været, hvor ringe fiskeriet i fjorden er i forhold til ’i gamle dage’. Trods historiske forsøg på at tørlægge den 70 kvadratkilometer store brakvandssø mellem Storåen og bag tangen ud mod Nordsøen – vestenvinden forsøger sig stadigt i de nordligste og mest lavvandede dele – har der nemlig altid været fiskeri i Nissum Fjord. Gamle fiskere kan huske, hvordan der i 1960’erne årligt kunne landes alene 70-80 ton ål fra fjorden. I vore dage er det samlede erhvervsfiskeri reduceret til maksimalt to-tre ton. Ål, skrubber, helt og alle andre spisebare fisk iberegnet.

Teorierne om hvorfor, det er gået sådan, er mange. Skarven, landbruget, spildevand, ulovligt fiskeri, slusen, oprensning af Vandkraftssøen i Holstebro eller klimaforandringernes påvirkning af de nordatlantiske havstrømme. Det er blot nogle af de mulige forklaringer, der luftes mand og mand imellem, når fjordfiskeriet drøftes hen over en balje, hvor bunden knapt er dækket af dagens fangst. Seniorrådgiver Søren Berg fra DTU Aqua i Silkeborg har fulgt forholdene i de vestjyske fjorde i mange år, men har umiddelbart ikke en god og præcis forklaring på det svigtende fiskeri i Nissum Fjord. ”Både åle- og skrubbefiskeriet er gået stærkt tilbage. Mens ålefiskeriet er faldet langsomt over en lang årrække til stort set ingenting, så faldt skubbefiskeriet pludseligt sammen. Årsagerne er meget dårligt undersøgt, og det er underligt, da der fortsat er et fint

HAR HOLDET DER KAN FORTSÆTTE DEN GODE UDVIKLING I LEMVIG KOMMUNE REGIONSKANDIDAT

ALBERT VINTHER KROGH THYBORØN

MICHELLE WELLE TANGE THYBORØN

skrubbefiskeri i Ringkøbing Fjord, hvor fiskeriet efter helt også er bedre end i Nissum Fjord. Forskellene kan derfor være anderledes miljøforhold i Nissum Fjord, der er noget mere lavvandet, og hvor det er meget sværere at styre saltindholdet”, siger Søren Berg.

BRUG FOR PRÆCISE TAL Fjorden har flere fredningszoner og en detaljeret bekendtgørelse, der blandt andet freder laks og ørreder, ligesom der er regler for, hvilke og hvor mange redskaber, de forskellige fiskere må bruge. Søren Berg er fagligt medlem af det dialogforum for fiskeriet i fjorden, hvor de forskellige fiskeri-interesser – fra erhvervsfiskere over fritids- og bierhvervsfiskere til lystfiskere - forsøger at tale sig frem til en fælles forståelse af, hvordan fiskeriet administreres.

THYBORØN HAVN MIDT- OG VESTJYLLANDS FISKERI- OG GODSHAVN

CHRIS OLESEN THYBORØN

JØRGEN NØRBY

BORGMESTERKANDIDAT

ELLEN MEJDAHL HYGUM

HENRIK THYGESEN LEMVIG

MARTHA VRIST LEMVIG

GUNNAR HERPING LEMVIG

LEIF CLAUSEN LEMVIG

ERIK FLYVHOLM

STEFFEN DAMSGAARD LEMVIG

MIKAEL BERTELSEN NR. NISSUM

HENRIK DAMGREN NR. NISSUM

Ny sværgodskaj i drift CLAUS PEDERSEN FJALTRING

VAGN ASGER THODE NIELSEN GYLDENKÆRNE BØVLINGBJERG BØVLINGBJERG

GUNNAR LISBY KJÆR ROM

TROELS SKOVMOSE FABJERG

BENT GRAVERSEN FABJERG

SØREN TINA BOEL VAN V. JENSEN INGEN BÆKMARKSBRO MØBORG

LÆS MERE OM KANDIDATERNE PÅ LEMVIG.VENSTRE.DK OG FØLG LEMVIGEGNENS VENSTRE PÅ FACEBOOK

Basehavn for offshore installation og service � Råstofcenter for Jyske Rev

www.thyboronport.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

5


BALANCE I LIVET

BEHANDLERHUSET

I 15 år har hans kolleger fulgt det kystnære fiskeri på landsplan gennem såkaldt indeksfiskeri i ”Nøglefiskerprojektet”, hvor der hver gang fiskes med bestemte redskaber på den samme måde. Det fortæller ikke, hvor mange fisk der er i vandet, men viser

Lotte Sparlund

6

krops ro Signe Sværke

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

LOTTE SPARLUND Psykoterapeut MPF & Coach T: 50 72 72 08 . W: lottesparlund.dk

SIGNE SVÆRKE Healing, Kranio-Sakral Terapi & Organmassage T: 51 74 78 74

ERIKA ZELTNER Zoneterapeut, Kranio-Sakral Terapeut & Børne behandler T: 50 70 62 71

 FIND OS PÅ FACEBOOK

FORSØG FANGEDE FRIVILLIGE

over tid og i sammenligning mellem de forskellige områder udviklingen i fiskebestanden. I Ringkøbing og Nissum Fjorde medvirker tre lokale fjordfiskere i det landsdækkende forsøg, og Søren Berg foreslog, at man på samme måde iværksatte det videnskabelige fiskeriprojekt i Nissum Fjord. Havnegruppen under Nissum Fjord Netværket tog godt imod ideen og indkaldte i 2016 til et informationsmøde på Skærum Mølle ved Vemb. Der kom 72 fjordfiskere med interesse i Nissum Fjord, og til projektlederen Søren Bergs store glæde meldte 21 fritidsfiskere og en enkelt bierhvervsfisker sig til at deltage i forsøgsfiskeriet. De er fordelt på hold, der har ansvaret for hver sin del af fjorden. ”Hvis det skulle laves med betalt arbejdskraft, så ville det koste kassen. Så det er helt afgørende for projektet, at der er frivillige, der stiller sig til rådighed”, siger Søren Berg. Med støtte fra Lemvig og Holstebro Kommuner er der indkøbt redskaber, som kun må bruges til det forsøgsfiskeri, som de frivillige gennemfører én gang i begyndelsen af hver måned fra marts til oktober. Til gengæld har de dispensation til at fiske i de fredede områder, hvis blot de sætter de tre valgte garntyper mellem DTU Aquas flagbøjer.

ØSTERBROGADE 35, LEMVIG

Her foreslog seniorrådgiveren, at man satte en videnskabelig undersøgelse i gang af fiskebestanden i Nissum Fjord. ”Formålet er at undersøge, hvordan hele fiskebestanden er skruet sammen i de forskellige dele af fjorden, og hvordan bestanden udvikler sig. Fiskerne ved jo godt, at fiskebestanden forandrer sig hen over året, men det er interessant at få sat rigtige tal på over en længere tidsperiode. De kan bruges som argumenter og indgå i et bredere billede af vilkårene i fjorden. For eksempel i sammenligninger med skarv-tællinger: Går fiskebestanden op, når skarvbestanden går ned? Og i forhold til bifangst så finder vi ud af, hvor og hvornår det er bedst at fiske. Alle er jo interesseret i, at man fisker uden bifangst efter de forskellige arter. Så når vi ved noget mere om forholdene, kan resultaterne blive brugt i rigtige mange sammenhænge”, siger Søren Berg.


Og de kan beholde den spisebare del af fangsten, når alle fisk er målt og registreret. Laks og ørreder skal dog fortsat straks sættes ud igen. ”Det har krævet lidt overtalelse, at alt skal tælles med. Selv den mindste hundestejle”, siger Søren Berg.

SÅ FÅR VI VEL LOV SÅ LÆNGE Denne lørdag morgen er der to hold på fjorden for at forsøgsfiske. Magasinet tager i første omgang med Viggo T. Jakobsen fra Bording og Dennis Jespersen fra Sdr. Nissum ind i den fredede del af Felsted Kog. Tæt på Storåens udmunding. ”Tidligere kunne man fange 20 skrubber i et garn. Nu er der på en god dag højst fem. Og herinde forventer vi ikke det helt store”, siger Viggo T. Jakobsen, mens båden ’Sapa’ styres hen mod de fire bundstående garn, som aftenen forinden er sat tæt på de store rørskove i denne del af fjorden. Redskaberne står altid i samme rækkefølge: Først et stormasket skubbegarn, så et heltgarn, dernæst et finmasket sildegarn, og til sidst igen et skubbegarn. Viggo T. Jakobsen får til dels ret. Der er ingen skrubber i garnet. Kun en 39 centimeter lang ørred, der straks sættes ud igen. Men i sildegarnet er der en brasen og nogle aborrer.

Det hele måles og registreres i et skema for hvert enkelt garn, og Dennis Jespersen noterer med hjælp af mobiltelefonen den præcise gps-position for dagens fangst. En vigtig del af forsøgsprojektet er også at notere sig resultaterne på de dage, hvor der er meget lidt eller ingenting i garnene. Dennis Jespersen har sammen med sin far altid fisket efter skrubber i fjorden og skal mindst seks-syv år tilbage for at huske et fangstår, hvor der var noget, der lignede en opblomstring i skrubbe-bestanden. ”Der er ikke planter nok i fjorden. Det er ligesom, at vi skal tættere på slusen i Thorsminde, for at saltindholdet er godt nok. Det er vi ved at indhente nogle tal på”, siger Dennis Jespersen, der er medlem af forsøgsprojektets lokale styregruppe. Han frygter, at fjordfiskeriet risikerer at blive sat helt i stå, og ser derfor tidshorisonten for det videnskabelige forsøg som et væsentligt argument for at være med: ”Nogle her i havnen spørger os, hvad vi får ud af at være med i forsøget. Mit svar er, at man har lovet os, at det varer i hvert fald ti år. Så længe kan vi vel så få lov til at fiske i fjorden”.

NISSUM FJORDS FISK Fiskebestanden i Nissum Fjord er en blanding af fisk, der trækker ind fra Nordsøen gennem slusen ved Thorsminde, og fisk der foretrækker at leve i fersk- og brakvand. Fjorden er også vandringsrute for en af landets fineste laksebestande, der gyder i Storåen og vokser op i havet. Fjordens 21 erhvervsfiskere og cirka 200-300 bierhvervs- og fritidsfiskere driver redskabsfiskeri efter især skrubber, helt og sild, men der fanges også aborre, skalle og i mindre omfang gedde, tunge og hornfisk. Helten er et særkende for de vestjyske fjorde, hvor op til 95 procent af alle helt i Danmark fanges i Ringkøbing og Nissum Fjorde. Lystfiskere fanger sild ved Thorsminde samt laks og ørred i Storåen.

Et stærkt X til kommunalvalget den 21. november

Lemvig Byråd har brug for et borgerligt alternativ og en brobygger til Folketinget

ORLA ØSTERBY – byrådskandidat og folketingsmedlem MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

7


Verdens værste stranding

GRATIS ENTRÉ for børn under 18 år Åbningstider

Vesterhavsgade 1E Thorsminde 6990 Ulfborg strandingsmuseet.dk

8

I Poesigaardens Udlodning af et Galleri... går kunst og natur maleri hånd i hånd! Ved Påskeudstillingen ...

Fra digte- og stjernetårnet i Nees - Neesten ved verdens ende kan man se ud over hele Nissum Fjord, som ligger lige i baghaven. Den smukkeste ramme til Niels Husted Kjærs dyreskulpturer samt de nyeste oliemalerier af Else Husted Kjær

... blandt galleriets gæster!

Poesi er som en lille fugl, der bor i dit hjerte. Kysser dig blidt. Uden den vil du do!

19. maj – 30. sep. Hver dag kl. 10-17

Poesigaardens Galleri

1. okt. – 12. nov. og 27. – 30. dec. Hver dag kl. 11-16

Åbent søndage kl. 11 – 17 og gerne efter aftale – også for foreningsbesøg. Fri entré

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

... ved Nissum Fjord

Else Husted Kjær

Maler & Digter Sandbækvej 12, Nees 7570 Vemb Tel.: 9788 4066 / 5190 4066 www.poesigaarden.dk


PLANTELIVET REGISTRERES OGSÅ De frivillige er inddelt i ni hold med Freddy Skov-Jensen fra Fjand som lokal koordinator. Qua sin tidligere uddannelse har han deltaget i flere videnskabelige forsøg, ligesom han med maske, snorkel og svømmefødder har dykket i fjorden igennem årene. ”Jeg kan se, hvordan bunden flere steder har ændret sig, siden jeg begyndte at komme her i 2001. Der er virkelig områder, der er helt anderledes. Ved at gå med i forsøgsfiskeriet bliver der syn for sagen, og vi kan vise, hvad der foregår her. Gør vi ikke det, så træffes der måske nogle beslutninger, som vi ikke har indflydelse på”, siger Freddy Skov-Jensen. Han har i sin professionelle karriere været med til at udvikle elektriske køretøjer, mejetærskere og IC3-toget. Evner, som også kommer forsøgsfiskeriet til gode, i form af en særlig aluminiumsrive, som Freddy Skov-Jensen har konstrueret til at tjekke plantevæksten på fangststederne. Riven sænkes ned på bunden og trækker planterne med op, så de også kan registreres på skemaerne med dagens fangst. Plantedele i garnene noteres også. Den del af forsøget sker i samarbejde med biolog Jane Gross fra Lemvig Kommune der i flere år har forsøgt at finde ud af, hvordan man kickstarter plantevæksten på bunden af fjorden. Ålegræs og havgræsser er vigtige for fiskebestanden. Fjordfiskerne vil derfor også gerne yde et bidrag til planteforsøgene, der blandt andet går ud på at udplante bundplanter fra Ringkøbing Fjord. ”Planter stabiliserer bundforholdene, så er der flere byttedyr til stede i form af muslinger, børsteorme og smårejer”, forklarer Søren Berg fra DTU Aqua.

KULTUR OG NATUR PÅ NØRRE VOSBORG

UHYGGE I FANGEKÆLDEREN

Oplev vores udstilling i Fangekælderen, der beskriver de mere uhyggelige sider af Nørre Vosborgs historie - hvis du tør..

Åbningstider: hver søndag kl. 13.00-16.00

Fredag 29. september kl. 20.00

Et af danmarks mest hit producerende bands holder jubilæumsfest. Dodo, og den originale besætning fra 986, lover at spille ALLE deres store hits. BILLETPRIS: 325 KR.

JANE & SHANE

Torsdag 12. oktober kl. 20.00

Når den engelsk/irske duo Jane & Shane går på scenen, er deres energi så overbevisende og intens, at det er umuligt ikke at lade sig rive med. BILLETPRIS: 250 KR.

ANNE DORTE & MARIA

Lørdag 14. oktober kl. 20.00

Igennem sidste 35 år har sangene fra Tøsedrengene, Ray Dee Ohh og Anne Dorte Michelsen lagt Danmark ned. Nu vender de to sangerinder tilbage. Glæd dig! BILLETPRIS: 295 KR.

NIKOLAJ & PILOTERNE

Fredag 3. november kl. 20.00

Nye sange, ny energi, nye koncerter. Der blæser på alle måder friske vinde omkring Nikolaj & Piloterne. BILLETPRIS: 295 KR.

SKARVEN REGNES SOM EN PLAGE

ALLAN OLSEN - SOLO

Lørdag 11. november kl. 20.00

Allan Olsen står mere og mere som et fyrtårn på den danske musikscene. I ordets egentlige forstand. BILLETPRIS: 295 KR.

JUL MED GOSPEL D’LIGHT

Torsd. 7. dec. kl. 20.00

BILLETPRIS: 195 kr.

Vembvej 35 | 7570 Vemb | T 9748 4897 | info@nrvosborg.dk | nrvosborg.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Peoplez.dk

Fra Felsted Kog skal vi videre mod Mellemdyb; et af fjordens tre bassiner. Vi sejler derfor mellem de tre kunstigt skabte småøer ved Felsted Kog Havn – poldene – der ligger som historisk vidnesbyrd om den store, mislykkede tørlægning af Nissum Fjord. Her er sejlrenden til Thorsminde ikke oprenset i årevis, og flere steder er der kun 30 centimeter vand. På en sandbanke foran poldene møder vi en koloni af skarver. Den fredede fugl som fjordfiskerne anser for at være en af hovedårsagerne til fiskeriets nedgang. ”Jeg har set mere end 1000 skarver samlet på sandøen. Man siger, at hver skarv spiser 500-600 gram fisk i døgnet. Så kan man jo bare gange op”, siger Freddy Skov-Jensen.

DODO & THE DODOS

9


Han ser gerne, at fjordfiskerne får tilladelse til at regulere skarv-bestanden, og det måske kan organiseres i hold på samme måde som forsøgsfiskeriet, der har givet en anderledes indsigt, sammenhold og nye bekendte i fjordens små havne. ”Vi mødes til fælles møder på Skærum Mølle to gange om året, og der diskuteres mange ting på kryds og tværs, når vi hører, hvad de forskellige hold har oplevet ude på fjorden”, siger Freddy Skov-Jensen.

DAGENS FANGST: TO SKRUBBER Ude midt på fjorden er ægteparret Hilda og Peter Schramm fra Ulfborg i gang med at rode med plan-

teriven og tømme deres forsøgsgarn. Der er en del krabber og nogle få aborrer. Skrubber kniber det fortsat med at få i nettene i dag, selvom de ellers i forsøgets første fire måneder har udgjort halvdelen af den registrerede fangst, der også præges af skaller, aborrer og helt. ”Der er græs nok på bunden her, og sidste år var det et godt sted at fange skrubber og helt. Men denne gang er der ikke helt så mange, som jeg havde regnet med”, siger Peter Schramm. Efter at Hilda Schramm har opmålt alle fisk og smidt undermålerne ud igen, er der kun to skrubber til aftensmaden.

”Jeg tror, at vi skal overveje at begynde at lave krabbe-suppe”, siger Peter Schramm.

Artiklen er produceret i samarbejde med Det Videnskabelige Fiskeriprojekt Nissum Fjord

For 100 år siden var der over 16.000 vindmøller på de danske gårde - og mere end 70% af dem stod i Nord- og Vestjylland.

NYE SPÆNDENDE ANRETNINGER CLAUDI TALLERKEN LUNCH OPEN BY NIGHT fre. d. 6. okt. til kl. 22.00 CAFÉ

TAKE AWAY

BUTIK

Man. 10.30 - 17.00 Tirs. . 10.30 - 17.00 Ons. ........... Lukket Tors. . 10.30 - 17.00 Fre. .. 10.30 - 17.00 Lør. .. 10.30 - 14.00 Søn. ........... Lukket

Følg Claudis Have på FACEBOOK

GAVEKURVE

claudishave.dk | Østergade 14 | 7620 Lemvig | 9788 8370 | claudishave@gmail.com

10

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Bogen fortæller på 72 sider med mange illustrationer om en næsten glemt del af den danske vindmøllehistorie. Kan købes på hjemmesiden for 90 kr. (incl. forsendelse)

DANMARKS VINDKRAFTHISTORISKE SAMLING www.vindhistorie.dk


KVALITET

– TIL EN FORNUFTIG PRIS

Individuelle løsninger for nybyggeri, ombygning og renovering.

Autoriseret kloakmester. Alt i murer- og tømrerarbejde udføres af SHS BYG – din lokale håndværker. Vi opfører spændende byggerier i høj kvalitet – både traditionelle parcelhuse og super lavenergihuse.

BENNY 2486 2881

FINN 2486 2882

– din lo ka håndvæ le rker

Ønskes der totalløsninger, samarbejder vi kun med kvalitetshåndværkere.

IB 2486 2884

GUDUMBRO 4 . GUDUM . 7620 LEMVIG TLF. 9786 3088 . FAX 9786 3388 MAIL@SHS-BYG.DK . WWW.SHS-BYG.DK

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

11


VI ER HVOR VI VIL VÆRE TEKST: HELLE RINGGAARD. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

ET AKUT MØDE MED SUNDHEDSVÆSNET LANGT FRA NÆRMESTE SYGEHUS HAR STYRKET FAMILIEN VRISTS TRYGHED OG GLÆDE VED HVERDAGEN I HARBOØRE. Der findes mange skæringspunkter i et familieliv. Et af de skarpe i familien Vrist faldt 3. december 2014. Christian var taget ud at løbe. Det gjorde han tit. En voksenvane og et godt supplement til en hverdag med megen kørsel rundt i Jylland som ansvarlig for markedsføring af konstruktøruddannelsen. ”Når jeg tænker tilbage, så havde jeg før oplevet anfald af nældefeber og udslæt i forbindelse med løb, men den dag tænkte jeg bare på, at jeg skulle spise noget, så jeg ikke gik sukkerkold undervejs”, fortæller Christian. Han tog sig en tortillapandekage. Godt med kulhydrater. Det bliver mørkt i Harboøre om vinteren. Klokken syv-halv otte er det nat. Så Christian tog by-ruten med gadelygter i stedet for at løbe ud på sin foretrukne naturrute.

VERDEN BLEV TÅGET OG GRÅ ”Jeg var nok halvvejs, da udslættet begyndte. Jeg holdt op at løbe og begyndte at gå. Det kløede mere og mere; i hårgrænsen, håret, mine hænder... det tog bare til”. Efter et par minutters gang kom han fra den oplyste gangsti ud på en vej. Ikke en stærkt trafikeret vej, men en bilist opdagede manden i løbetøj og refleksvest, som dinglede rundt fra fortov til kørebane og tilbage ind i en hæk. ”Andre steder havde man måske tænkt ’fulde fyr’ og var kørt videre, men ham her – som viste sig at være far til en kammerat i vores yngste datters klasse – standsede heldigvis op, selv om han først ikke så,

12

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

hvem jeg var. På det tidspunkt var min verden blevet grå og tåget, og jeg tror, jeg lå nede på alle fire på asfalten, da han nåede hen til mig”, fortæller Christian.

HOLD MUND OG LAD MIG SOVE Her er hans del af fortællingen tæt på at slutte. Christian bryder sig ikke om at være til besvær; ingen grund til at ringe 112, bare få mig hjem. Hjem til Anne-Marie. Så faldt han, slog hovedet på vej ind i bilen og bad, som det sidste han husker, sin forskrækkede, råbende chauffør om at holde mund og lade ham sove.

HAN ER BEVIDSTLØS NU Her træder Anne-Marie ind i historien. ”Jeg gik og støvsugede. Heldigvis var ingen af børnene hjemme. Svend-Erik kom ind i huset; ’Skynd dig, kom, Christian er faldet, han er ude i bilen!’ Da jeg kom udenfor, så jeg Christian sidde og bløde ud af den ene kind. Han var helt væk og havde kramper. Jeg så ham trække vejret to gange. Så holdt han op. Han var bevidstløs”. Anne-Marie ringede selv 112 med beskeden: ’En 48-årig, rask mand var ude at løbe. Han er bevidstløs nu’. Telefonen og resten af samtalen med alarmcentralen bliver overladt til Svend-Erik, mens Anne-Marie løber over og banker på ruden hos en nabo, så han kan hjælpe med at få Christian ud af bilen og ned at ligge på jorden.

HENT AGNES! ”Ingen puls. Ingen vejrtrækning. Jeg er narkosesygeplejeske, så jeg slår over på rutinen og starter genoplivning, mens jeg beder naboen løbe hen efter Agnes. Hun er sygeplejerske og bor fem huse nede ad gaden. Jeg ved, hun kan give hjertemassage, og jeg har brug for hende. På sygehuset har jeg givet hjertemassage mange gange men aldrig uden udstyr og altid i et team; jeg ventilerer, mens en partner masserer. Nu står jeg alene med Christian. Jeg går i gang selv”. Naboen henter Agnes. Hendes mand følger med ud. Med den parkerede bil og manden på asfalten tror parret først, at nogen er blevet kørt ned, og Agnes beder sin mand løbe i modsat retning og hente den offentligt tilgængelige hjertestarter for enden af gaden. ”Da Agnes kommer hen, ved hun lige, hvad der skal til. Hun roser og opmuntrer mig samtidig med, at hun sætter sig ned, og vi finder ind i rytmen med at skiftes til at massere og give kunstigt åndedræt. Vi slår fuldstændig over i professionelle algoritmer og kører bare i vores egen, lukkede verden”, mindes Anne-Marie.

INVITATIONERNE ER SENDT UD ”Jeg når at tænke, at det er godt han ikke kaster op. At uden udslæt så er det næppe allergi. At det kan være en blodprop. Eller en hjerneblødning. At invitationerne til vores sølvbryllup er sendt ud. Vi skal have fest om fjorten dage. Jeg fornemmer også, at flere og flere mennesker støder til. Det er det frivillige, lokale 112-team, som har fået besked fra alarmcentralen i Aarhus”. Keld når frem med hjertestarteren. Den kan ikke hjælpe Christian, for dens melding er: Ikke stødbar rytme. Altså intet hjerteflimmer, som de elektriske impulser kan arbejde med. Meldingen hjælper til gengæld Anne-Marie.


Skivevej 112 | JORDBRUG

Døesvej 70 | TEKNISK GYMNASIUM

Bastrupgårdvej 5 | TRANSPORT & LOGISTIK

Døesvej 70 | SOCIAL & SUNDHED

Vald Poulsens Vej 2 | TEKNOLOGI

Døesvej 76 | BUSINESS (HANDELSSKOLE)

Døesvej 70 | FØDEVARER & ERNÆRING

Døesvej 76 | HANDELSGYMNASIUM

Døesvej 70 | BYGGERI

Døesvej 76 | STEP 10

HANDELSGYMNASIUM

TEKNISK GYMNASIUM

KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE

HHX

HTX

EUD/EUX

FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER

EUD/EUX

TEKNOLOGI, BYGGERI & TRANSPORT

EUD/EUX

OMSORG, SUNDHED & PÆDAGOGIK

EUD/EUX

10. KLASSE

STEP 10

Din vej til erhvervslivet og videreuddannelse – kom og hør om dine muligheder...

Døesvej 70-76 · 7500 Holstebro · www.ucholstebro.dk · www.sosuherning.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

13


FAMILIEN VRIST Christian Vrist, årgang ’67 fra Harboøre. Uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Teknisk chef med ansvar for drift og vedligehold af bygninger og anlæg på Thyborøn Havn. Anne-Marie Vrist, årgang ’68 fra Timring. Uddannet sygeplejerske. Anæstesisygeplejerske og kvalitetskoordinator i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest . Emil, årgang ’95, læser jura i Aarhus. Mathilde, årgang ’96, sabbatår, pt. volontør i Jerusalem. Emma, årgang ’00, 1. g. på HTX i Holstebro.

Glasdesign

Fra eget værksted Glasdesign aus der eigenen Werkstatt Gammelgård Glas er et familieforetagende der designer og fremstiller glasfigurer, fade, billeder og glassmykker. Besøg det smukke galleri med tilhørende cafe og fascinerende udendørs faciliteter. Gammelgård Glas ist ein Familienunternehmen das Glasfiguren, Bilder und Glasschmuck entwirft und herstellt. Besuchen Sie die schöne Gallerie mit dazugehörigem Café und faszinierenden Einrichtungen im Freien. Åbningstider Shop & Café Onsdag - søndag ............................... kl. 11.30 - 16.00 Mandag og tirsdag ........................... lukket Kan være lukkedage - se hjemmesiden Öffnungszeiten Mittwoch - sonntags ........................ uhr 11.30 - 16.00 Montag und Dienstag ...................... gescholssen Schließen werden kann - siehe Website

Gammelgårdvej 12 . 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88 GA M M EL GA A R D G L A S . D K

14

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

KOSTSKOLELIV..... ALL INCLUSIVE - VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER


Nu ved hun helt sikkert, at de arbejder med et klinisk hjertestop, og hjertemassage er vejen frem.

JEG VIL IND PÅ MIN SOFA ”Det giver en tryghed, at der nu er flere mennesker omkring os, men jeg har svært ved at give slip på Christian. Jeg arbejder videre, til 112-teamlederen træder ind og siger, at ’det bliver du ikke ved at kunne holde til’ og tager over”, fortæller hun. ”Tja, uden ham havde mine ribben måske ikke gjort så hammerondt, da jeg vågnede”, bemærker Christian tørt. Da ambulance og lægebil når frem kort efter, er Christians vejrtrækning kommet i gang. ”Jeg lå på en båre, og tænkte at alle de mennesker skulle sendes hjem, så jeg kunne komme ind på min sofa. Men da de lægger mig ind i ambulancen, ved jeg, at der er noget i gang, som ikke kan stoppes, og at jeg ikke kan gøre andet end at slappe af”. Ambulancens måleudstyr sender Christians data til Skejby Sygehus. Kardiogrammet viser mulige tegn på blodprop i hjertet, så lægerne vil have ham til Aarhus. Akuthelikopteren står små 20 kilometer væk på flyvepladsen i Rom.

HALVANDEN TIME EFTER… I Skejby gav en kikkertundersøgelse Christians hjerte og kranspulsåre topkarakterer. Det fejlede intet. Patienten var undersøgt, klar og indskrevet på sygehusets sengeafsnit, inden de pårørende nåede frem. Fra Christian var faldet om i Harboøre klokken ti minutter over otte, til han begyndte at få varmen i hospitalssengen i Aarhus, var der gået halvanden time. ”Så når man frem, står der ved sengen og tænker; ’hmmm … hvad så?!’ Der havde jo været nogle tidligere tilfælde af kløe og tungen, der lige som voksede i munden, når Christian dyrkede sport. Men der var også uafklarede spørgsmål om arvelighed i familiehistorien, for Christians far var faldet over bord og druknede, da han var midt i 30’erne, og ingen ved, om det skyldtes et hjertetilfælde”, fortæller Anne-Marie.

JEG VAR ALDRIG BANGE Allerede næste dag snævrede lægerne feltet ind. Hjertet var fint. Alt tydede på et anafylaksis chok, så allergispecialisterne blev inddraget.

”Jeg var den første patient, hjerteafdelingen udskrev med skrappe restriktioner på at dyrke motion! Så vi aflyste danselæreren til vores sølvbryllupsfest”, fortæller Christian. Han havde det fint. Så godt at det faldt ham helt naturligt at søge nyt job som teknisk chef på havnen i Thyborøn, da stillingen blev slået op to uger senere. Sygdomsudredningen og den månedlige tur til kontrol hos lægerne i Aarhus forstyrrede ham ikke. ”Jeg mærkede jo mindst til det hele. 3. december blev bare grå og tåget. Jeg var aldrig bange og havde ikke ondt før bagefter, og de ribben var jo til at tage og føle på. Jeg er også ret autoritetstro. Når lægerne siger noget, tænker jeg, at de ved bedst. Siger en læge noget til Anne-Marie, hører hun det som oplæg til en diskussion”. ”Ja, sådan er vi. Meget forskellige. Du var langt ude på kanten af livet, men du dvæler ikke ved det. Jeg har sværere ved at slippe tankerne om ’hvad nu hvis …, hvad nu hvis ikke …’ Du kunne være løbet en anden vej den dag.

DET VÆRSTE OVERHOVEDET I dag kan helikopteren uden problemer gå ned i Harboøre. I 2014 var akutberedskabet endnu ikke så vidt. ”Det var det værste overhovedet. At blive sat af ambulancen her i Harboøre og se den køre af sted med Christian alene, fordi der ikke var plads til mig i helikopteren. Jeg får bedt Agnes give besked om til Christians mor og slukke for lyset og det, som stod i ovnen. Så kom vores ældste datter, og vi kørte mod Skejby. Uden at kunne gøre noget. Uden at vide hvad vi kom over til. Det var hæsligt”. Christians flyvetur var heller ikke behagelig. Af andre grunde. ”Jeg havde ligget i mit svedige løbetøj på decemberkold asfalt uden cirkulation i kroppen, så jeg var i kramper af kulde. Og det mekaniske hjertemassageapparat, som de havde sat på mig, gjorde ondt i de bøjede og brækkede ribben”.

C A F É . B U T I K . U D S I GT . KU N S T . H I S T O R I E . A R R A N G E M E N T E R . G U I D E D E T U R E . 1 5 0 F R I V I L L I G E

TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Smag på herlighederne i café og butik Glem heller ikke vores efterårsmarked 29. oktober

Bovbjerg Fyr

Fyrvej 27, Ferring 7620 Lemvig BOVBjERGFyR.DK

Hold øje med arrangementer og åbningstider på bovbjergfyr.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

15


Svend-Erik kunne være kommet fem minutter senere. Så mange små marginaler… Der var en engel mere end et sted den aften”, siger Anne-Marie.

ET NETVÆRK SOM TRAK Parret bor i Christians morfars hus i Harboøre. Her flyttede de til fra Aarhus i 1998 efter at have boet midlertidigt i Holstebro et år, mens de satte huset i stand. Anne-Marie stammer fra Timring vest for Herning, og hun havde egentlig aldrig tænkt sig at bo vest for Silkeborg igen efter job i England, studieår i Nørre Nissum og ni år sammen med Christian med uddannelse og job i Aarhus. Hun som sygeplejerske. Han som bygningskonstruktør. Men så kom børnene. Emil i april 1995 og Mathilde 16 måneder senere. ”Vi begyndte at savne et netværk af familie omkring os, og da vi havde holdt kontakt til vennerne i Harboøre gennem alle årene - og her er en kæmpe natur og et hav, der også trak - så var det ikke så svært endda”, fortæller Anne-Marie. Hun mødte Christian, da hun var 18, og blev fru Vrist i 1989.

Med et skarpt blik på varedeklarationer og veludviklet sans for tid og sted lever han med de nye vilkår. ”Er jeg i byen, må jeg vælge mellem, om jeg vil drikke en øl eller danse igennem, og inden jeg tager ud at sejle, må jeg holde øje med vejrudsigten på en ny måde. Blæser det op, så vi skal tage ordentligt fat på hjemturen, ja, så drikker jeg en sodavand, hvis de andre tager en øl”, forklarer Christian Vrist. De dage han og Anne-Marie skal til spinning i Harboøre Centret klokken fem, er madpakken spist inden klokken et, og aftensmaden venter til klokken otte. Som med mange andre allergier bliver reaktionerne voldsommere efter hvert anfald. Anfaldet i december 2014 var livstruende, så Christian Vrist går ingen steder uden sin EPI-pen med adrenalin. Men han er afhængig af, at andre kan give ham den livsvigtige adrenalin, som kan kick-starte en krop lukket ned af chok. Heldigvis har det ikke været nødvendigt, men familiens tre børn har nøje sat sig ind i hvordan. Med hjælp fra Youtube og Anne-Marie, som kender EPI-pennen professionelt.

HJEMMEBRYGGET ØL TIL FØDSELSDAGSFEST

EN HÅND PÅ SKULDEREN I tiden efter Christians indlæggelse trådte lokalsamfundet også i karakter. ”Det kunne være en pose hjemmebagte boller, nogen havde hængt på døren. En gang aftensmad i foliebakke, lige til at varme op. Konkrete handlinger der viste, at man vidste, vi var pressede. Folk her er gode til at gøre i stedet for at spørge. Det er det allerbedste, for når man er i krise, ved man ikke selv, hvad man har brug for og kan ikke ’sige til, hvis der er noget vi kan gøre’”, siger Anne-Marie. Christian supplerer: ”Der er ingen her, som går over på det andet fortov, hvis nogen har mistet eller været tæt på. Der kommer snarere en hånd på skulderen, når man mødes i Brugsen. Måske fordi vi er mere vant til at se naturen i øjnene og ved, at der er vilkår, man ikke kan gøre noget mod, men er fælles om at leve med. Og jeg har givet, ham, der brækkede mine ribben, en øl og sagt tak”.

BLÆSER DET OP, TAGER JEG EN SODAVAND Christians hjertestop har påvirket både hans hverdag og familiens liv. For mens hans hjerte er fint, så er kombinationen af hvede og hård motion det ikke. Christian Vrist er en af ganske få danskere, som lider af motionsrelateret hvedeallergi. Hans krop går i chok, hvis han kommer i kontakt med selv de allermindste mængder hvede i timerne før eller efter, at hans puls har været høj. Og ja, det gælder ned til de hvedekim, som kan gemme i shampoo.

Trods den voldsomme forskrækkelse, efterfølgende forhøjet alarmberedskab - og tre måneder senere et krævende, nu veloverstået brystkræft-forløb for Anne-Marie oveni - så vejer de positive følgevirkninger tungest for familien Vrist. ”Vi er blevet endnu mere skarpe på at bruge vores tid på det, som giver mening og det, som vi gerne vil. Christian har altid været spontan og impulsiv, men hvor vi før måske kunne have fundet på at overveje, om hans 50 års fødselsdag nu også behøvede blive fejret lige i år, så var det helt selvfølgeligt at gøre det. Festtelt og hjemmebrygget øl til 110 mennesker”. ”Nogle mennesker synes, at når man bor på Tangen, så har man langt til alt. Og vi har også langt - 80 kilometer - til nærmeste akutmodtagelse i Herning, men vores erfaringer med systemet med førstehjælperkorps og redningshelikopter gør det trygt. Vi er, hvor vi vil være. Vi har orangeri i haven og en lillebitte båd i Limfjorden. Spinningcykler og motionscenter er i Harboøre Hallen, i Lemvig går vi til dans, kirkelivet er aktivt, og havet ligger lige derude bagved. Vil vi besøge Emil og hans forlovede eller vores venner i Aarhus, holde weekend i København eller se noget andet, hopper vi jo bare i bilen”.

På havnen i Lemvig mellem bølger og bakker finder du Restaurant Luna FREMMEDHED Fra reformationen til i dag

Her kan du nyde... skøn veltillavet mad både til frokost og aften

1. oktober – 30. april

selskaber eller kurser som vi gerne skræddersyr til dig

Martinus Rørbye, En siddende nubier, Rom, 1839. Tilhører Nivaagaards Malerisamling.

Stort festlokale holde møder, fester, større på 1. sal

Du kan også...

Find os på Facebook

Havnen 36 . 7620 Lemvig . Tlf. 9640 6000 Altid aktuelle tilbud se: www.restaurantluna.dk

1. OKTOBER —– 30. DECEMBER, 2017 16

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Kvindemuseet i Aarhus, Skovgaard Museet i Viborg og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig præsenterer en udstilling i tre dele, der tager udgangspunkt i reformationens billedstorm og rækker frem til den debat om ytringsfrihed og billedforbud, der foregår i dag.

Museet for Religiøs Kunst

mfrk.dk


Ringkøbing-Skjern Kommune har brug for en ny borgmester. Flere gode kandidater er på banen. De vil alle være en synlig fornyelse. Hans Østergaard fra Venstre er dog den borgmesterkandidat, der har samlet det stærkeste hold med opbakning fra hele kommunen. Som en erfaren politiker, ildsjæl og erhvervsleder vil han også sikre udvikling, tryghed og godt samarbejde med borgere, virksomheder og hele byrådet. Vi anbefaler at stemme på Hans Østergaard som kommunens nye borgmester ved kommunalvalget den 21. november.

Med venlig hilsen en gruppe af borgere og virksomheder på Ringkøbing-egnen

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

17


FRIVILLIGE RYKKER UD ET KORPS AF LOKALE BORGERE BLIVER KALDT UD, NÅR ALARMCENTRALEN FÅR MELDINGER OM HJERTESTOP PÅ VESTKYSTEN

TEKST: HELLE RINGGAARD. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Kært barn har mange navne: 112-akuthjælpere. 112-førstehjælperordning. 112-hjælpere. Hjertestarterordning. Lokale førstehjælperkorps. Hvad ordningen hedder, og hvad folkene kaldes, er mindre vigtigt, end hvad de frivillige kræfter bag kan og gør. De er uddannede til at give hjertemassage, kan betjene en hjertestarter og er akuthjælpens første lokale, bølge. Når et 112-opkald til alarmcentralen involverer et muligt hjertestop, får gruppen en sms med adressen, samtidig med at lægebil og nærmeste ambulance rekvireres til opgaven og akuthelikopteren sættes i beredskab.

KUN TIL HJERTESTOP Nødopkald til 112 kan have mange årsager. Jesper Vinther Fruergaard fra korpset i Harboøre-Thyborøn understreger, at de frivillige i Region Midtjyllands Præhospitals ordning kun bliver kaldt og kun rykker ud til hjertestop. ”Vi har ikke lægefaglig ekspertise til andet. Vi kan betjene en hjertestarter, og når vi kommer, er vores mål at begynde behandling med hjertemassage så hurtigt som muligt. Ved hjertestop tæller hvert minut. Både i forhold til overlevelse og i forhold til mulige

18

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

mén efter genoplivning”, fortæller Jesper Vinther Fruergaard. De frivillige har alle et fire timers hjertestarterkursus i regions regi bag sig, og bliver hvert år kaldt på et to-timers genopfriskningskursus.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE Korpset på Harboøre Tange tæller folk fra mange fag, blandt andre uddannede sygeplejersker og redningsfolk, men nok så vigtigt er, at rigtig mange er lokale, selvstændigt erhvervsdrivende, som er i nærheden om dagen. ”Faktisk kommer de fleste kald i dagtimerne. De fleste af os arbejder her i området, så vi kommer også i arbejdstiden. Jeg har aldrig oplevet, at vi kom færre end de fire, som er helt ideelt for opgaven. Og kommer flere end fem, fordufter de sidst tilkomne lige så stille igen, hvis de ser, at alle opgaver på stedet bliver løst”, siger Jesper Vinther Fruergaard.

I GANG PÅ FEM-SEKS MINUTTER I sit første års tid som frivillig har han været af sted 10 gange, og et hold har typisk været samlet, på plads og i gang efter fem-seks minutter. Udover to perso-

ner til at skiftes til at give hjertemassagen – som er fysisk hårdt og svært at holde til ret længe på egen hånd – kan der være brug for folk til at tale med de pårørende og til at guide ambulance og lægebil på rette vej, hvis for eksempel opkaldet kommer fra et sommerhusområde. ”Min erfaring er også, at ambulance, lægebil – og især lægehelikopteren – er lynhurtigt ude hos os. Meget hurtigere end folk nok forventer. Jeg kigger ikke på uret i den situation, men jeg kan ikke huske, at vi har ventet længe. Og når hjælpen er fremme, er man i princippet på sygehuset. Fagfolkene i bilerne kan det samme, som personalet dér. Så bliver vi frivillige på stedet, til fagfolkene har fået de oplysninger fra os, de har brug for. Tit kan vi være tilbage på arbejde en halv time efter at SMS’en kom. Men det svinger meget alt efter omstændighederne”.

ET STØRRE HOLD På Harboøre Tange var man med blandt de første otte frivillige grupper, som Region Midtjyllands Præhospital samlede og uddannede i 2011. Dengang med 10 medlemmer, som dækkede både Harboøre og Thyborøn med udgangspunkt i Harboøre.


Din jobfremtid ligger i Vestjylland

Lemvig Kommune

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

19


HER KOMMER 112-HJÆLPEN FRIVILLIGT Region Midtjylland oprettede de første otte korps - blandt dem Harboøre - i 2011 og har i dag 28 såkaldte 112-førstehjælperordninger. Langs Vestkysten findes de frivillige korps nu i Vedersø, Staby, Husby, Thorsminde, Sdr. Nissum, Nees – og Harbo-øre-Thyborøn

I 2016 resulterede et borgermøde i Thyborøn om Tangens fortsatte akutberedskab i, at seks thyborønboere sluttede sig til de frivillige, lokale hjertestartere, så holdet nu tæller 16 mænd og kvinder. Senest har Thyborøn i sommeren 2017 fået en af Region Midtjyllands egne hjertestartere sat op ved byens lægehus, så man ikke længere behøver køre til Harboøre for at overholde proceduren. ”I princippet skulle vi fra Thyborøn køre til Harboøre efter regionens officielle hjertestarter der, hvis der var et tilfælde i Thyborøn. Den køretid gav det mening at undgå”, fortæller Jesper Vinther Fruergaard.

KURSUS FOR 60 PÅ TANGEN Jesper Vinther Fruergaard arbejder som centerchef for Thyborøn Fritidscenter. Her arrangerer han til oktober et privat hjertestarter-kursus med plads til 60 deltagere fra Harboøre Tange og undervisere fra Falck. Pengene har Jesper Vinther Fruergaard søgt hjem hos Tryg Fonden. ”Vi har mindst 10 frit tilgængelige hjertestartere i Thyborøn. Så selv om Regionens frivillige 112-gruppe fungerer godt, ser jeg det som en meget stor fordel

FABRIKSSALG

Fiskefrikadeller og torsk fra egen produktion og egne råvarer

5 kg frosne fiskefrikadeller med 76% torsk, 65 gr. ............. Kr. 5 kg frosne fiskefrikadeller med 76% torsk, 85 gr. ............. Kr. 1 kg. frosne fiskefrikadeller med laks, 65 gr. ........................ Kr. 1 kg. frosne fiskefrikadeller med rejer/chilli ......................... Kr. 3 kg. torske loins løsfrosne 225/+ gr. ..................................... Kr. 5 kg. torske portioner, løsfrosne 25/30 gr. .......................... Kr. 3 kg. torske haler løsfrosne 80 - 130 gr. ................................ Kr. 450 gr. rejer i lage (Golden) ..................................................... Kr. 500 gr. luksus krabbekød .......................................................... Kr. 2,5 kg. krabbeklør ........................................................................ Kr. Alle priser inkl. moms. Kun kontant eller MobilePay. Havnen 70 Tilbuddet gælder onsdag 30.08.17 7620 Lemvig fra 10.00 - 16.00. Tel.: 97 811 700 Fremover kun åbent for salg contact@jeka-group.com på annoncerede datoer Facebook.com/cimbricseafood

20

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

250,00 200,00 30,00 45,00 325,00 350,00 175,00 65,00 190,00 110,00

for den lokale tryghed, at vi bliver endnu flere kom kan og tør gribe til en hjertestarter, når der er brug for det”, siger Jesper Vinther Fruergaard.

VIGTIG HANDLEKRAFT Han savnede selv handlekraft og sikker viden en dag for nogle år tilbage, da han så en cyklist vælte om med hjertestop. ”Jeg vidste, det var vigtigt at handle hurtigt men var usikker på hvordan. Sådan har mange det nok; man ved, at det er alvorligt, og at noget skal gøres, men er berøringsangst og ræd for at gøre noget forkert. Heldigvis var alarmcentralens folk gode til at guide os, for det mest forkerte er at gøre ingenting, og et bøjet ribben har ikke så meget at sige i forhold til et reddet liv. Vi bor langt fra nærmeste sygehus, så vi skal kunne sætte i gang selv, når hvert minut tæller”, siger han. Deltagerne på kurset i Thyborøn kommer ikke til at indgå i Region Midtjyllands korps af frivillige 112-førstehjælpere. De vil altså hverken blive kaldt ud for at hjælpe eller modtage regionens obligatoriske, genopfriskningskurser.

HØJSKOLEOPHOLD SUND LIVSSTIL MED FOKUS PÅ KOST, MOTION OG PSYKOLOGI

Fællesskab, hjerterum, høj faglighed, spændende fag og Højskoleliv, når det er bedst.

LIVSSTILS

Fri adgang til kostvejledning, øreakupunktur, juridisk rådgivning, personlig træningsrådgivning og særlig støtte ved behov.

HØJSKOLEN

Du kan bo i eneværelse på skolen, eller du kan bo hjemme og blive dagskursist.

Højbjergvej 2 / Gudum / 7620 Lemvig / Tlf.: 97 88 83 00 info@livsstilshojskolen.dk / livsstilshojskolen.dk


Op l evels er s ept – okt – n ov Erlebnisse im Sept – Okt – Nov Activities Sept – Oct – Nov

Mange oplevelse r hve r u g e Viele E rlebnisse j e d e Woc h e / Many ex p e rie nces ever y week

B o o k nu / Je t z t b uc he n / B ook now www. j yl l a n d s a kva ri et.d k Tilmelding er nødvendig på alle aktiviteter undtaget ravsafari og fodring Anmeldung notwendig / Signing up is necessary

Sælsafari med båd Robbensafari mit Boot Seal safari by boat

189 Dkr. /

189 Dkr.

Mandag til fredag / Monday to Friday / Montag bis Freitag

Østerssafari Austernsafari Oyster safari

795 Dkr.

300 Dkr.

Se turkalender / Siehe Tourkalender / See tour calender

www.jyllandsakvariet.dk

Safari med traktorbus Safari mit Traktorbus Safari by tractor bus

Østers- og seafoodsafari Austern- und Meeresfrüchtesafari Oyster and seafood safari

85 Dkr. /

65 Dkr.

Tir, tors. og fre. Dien, Donn. und Frei. Tues, Thurs and Fri.

2-3 timer inkl. frokost 2-3 Stunden einschl. Mittagessen 2-3 hours incl. a lunch Se turkalender / Siehe Tourkalender / See tour calender

www.jyllandsakvariet.dk

Hjælp med ved fodringen Machen Sie mit bei der Fütterung Help feed the fish

Ravsafari Bernsteinsafari Amber safari

60 Dkr. /

40 Dkr.

Tors. / Donn./ Thurs. Inkl. i entré til Jyllandsakvariet Inklusive Eintritt zum Jyllandsakvariet Incl. in the ticket price for Jyllandsakvariet Man. og fre. / Mon. und Frei. / Mon. and Fri.

Jyllandsakvariet Jyllandsakvariet

+45 97 83 28 08

Vesterhavsgade 16

jyllands@kvariet.dk

7680 Thyborøn

www.jyllandsakvariet.dk

Alle priser er gældende i 2017 / Alle Preise gelten für 2017 / All prices in force during 2017

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

21


KALENDER SEPTEMBER - OKTOBER

OKTOBER - NOVEMBER

OKTOBER - DECEMBER

Martinus Rørbye, En siddende nubier, Rom, 1839. Tilhører Nivaagaards Malerisamling.

GUD TALER UD I BIOGRAFEN

KENDTE NAVNE PÅ NR. VOSBORG

FREMMEDHED SET I BILLEDER

’Gud taler ud’ er filmatiseringen er Jens Blendstrups selvbiografiske bestseller af samme navn fra 2004 og beskrives som en skæv, sjov og rørende film af den prisbelønnede instruktør Henrik Ruben Genz med Søren Malling i sit livs rolle som Uffe/Gud (billedet). I 80’erne vokser Jens og hans brødre op i et parcelhus i Risskov. Her regerer familiens overhoved, Uffe – psykolog og selvbestaltet Gud i slåbrok og underbukser. Forandringer truer familiefreden, da Uffe sætter sig for at skrive sine erindringer. Filmen har premiere i Biohuset Lemvig den 28. september. Samme aften har også en anden komedie ’Logan Lucky’ premiere.

Der er garanti for både velkendte hits fra populære, danske kunstnere, når man ser ned over efterårets koncertprogram på herregården Nr. Vosborg ved Vemb. Dodo & The Dodos har været med på den danske hitscene i 30 år og dukker op i original besætning for at åbne ballet den 29. september.

Museet for Religiøs Kunst i Lemvig undersøger med udstillingen ’Billedstorm – fremmedhed’ den del af den visuelle kultur, som repræsenterer de/det fremmede set med et europæisk blik.

Følgende film er også på biografplakaten i den kommende tid: Den utrolige historie om den kæmpestore pære .................... 12. oktober Snemanden ................................................ 12. oktober En fremmed flytter ind ........................... 19. oktober The Foreigner ............................................. 26. oktober Lady Macbeth ............................................ 26. oktober

I midten af oktober er det så sangerinderne fra Tøsedrengene, Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen (billedet), der overtager scenen med velkendte sange fra de 35 år, hvor Tøsedrengene, Ray Dee Ohh og Anne Dorte Michelsen har præget hilisterne. Til gengæld er der nye sange i vente, når Nikolaj & Piloterne kommer i begyndelsen af november. Efterårsprogrammet byder også på en solokoncert med Allan Olsen og et møde med den engelsk-irske duo Jane & Shane.

1. OKTOBER —– 30. DECEMBER, 2017 Kvindemuseet i Aarhus, Skovgaard Museet i Viborg og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig præsenterer en udstilling i tre dele, der tager udgangspunkt i reformationens billedstorm og rækker frem til den debat om ytringsfrihed og billedforbud, der foregår i dag.

www.kvindemuseet.dk

www.skovgaardmuseet.dk

www.mfrk.dk

Udstillingen vil sætte fokus på, hvordan fremmedhed er blevet skildret fra reformationen og frem til i dag, og hvordan det har givet anledning til debat, tabu og diskrimination. Fra reformationens satiriske og anti-katolske blade til forestillinger om det jødiske folk som hekse og troldmænd i ledtog med den onde selv, over romantikkens blik på den eksotiske orient og forherligelsen af ’de primitive’ i det moderne, til samtidskunst i dag, hvor der gøres op med fordomme og stereotype opfattelser af fremmedhed. Udstillingen kan ses i perioden 1. oktober–30. december.

nrvosborg.dk

mfrk.dk

biohusetlemvig.dk

Reparation af plæneklippere

Vestjyske steder og stemninger i akvarel og olie...

og andre havemaskiner...

» Kom og oplev den autentiske biografstemning i det smukke gamle hus «

Bio-Huset Se programmet på

Anne Kildegaard Skovgårdvej 4, Ramme 7620 Lemvig T: 2424 9499

22

E: annekildegaard1406@hotmail.com W: annekildegaard.dk Åbent efter aftale

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Reparation Reservedele Tilbehør Nye maskiner

AUT. VVS-MESTER

Skynd dig ind til...

www.biohusetlemvig.dk og i Lokalavisen

Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig Billetbestilling: www.biohusetlemvig.dk • Tlf. 9782 0048

Houe Smed & VVS Houmåvej 22 . Houe . 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6302


Læs mere og følg udvalgte nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten og lemvig.nu

OKTOBER

NOVEMBER – DECEMBER

JULI – AUGUST

OPLEVELSER I EFTERÅRSFERIEN

JULEFROKOSTER NÆRMER SIG

VINDKRAFTENS FORTÆLLINGER

Sælsafari, raketbyggeri, krybdyrshow, ravsafari og fodring af de levende dyr er blot nogle af de efterårsferie-aktiviteter, som Jyllandsakvariet og Kystcentret i Thyborøn byder på.

Fra november og langt i ind december er det sæson for julefrokoster. De findes i mange udgaver, men god mad, musik og hygge er som regel hovedingredienser i konceptet, når venner, kolleger og familie varmer op til juletiden.

Hvis man tror, at Vestjylland først i nyere tid er blevet til vindmøllernes land, så er det værd at bruge et par timer i Lem, der er det danske vindmølle-eventyrs vugge.

Ikke mindst sæl-safarierne har siden sidste år været en stor succes for Jyllandsakvariet, der sejler ud med en formidlingsbåd med glasruder i bunden. I sommers fik man derfor en til af slagsen og kan således have grupper på op til 24 personer med på samme tid, når der sejles ud på eventyr i Limfjorden og Vesterhavet. Læs mere om sælerne på side 44. Også det genåbnede Strandingsmuseum i Thorsminde er et besøg værd i efterårsferien, hvor historien om de store skibsforlis kan opleves med sine nye, moderne fortælleformer.

I Thyborøn Fritidscenter er årets store julefrokost et julebal den 25. november. Madværket leverer buffeten, mens Trio Devito skal sørge for musikken. Trioen spiller de bedste danske og engelske pop- og rockhits fra de seneste 40 år – både alle klassikere og det nyeste fra de aktuelle hitlister er på repertoiret. Og det hele slutter med natmad fra grillen. På Harboøre Hotel er julefrokost både den 25. november og den 2. december. Hotellets køkken sætter 22 forskellige retter på julebordet. Hansen & Würtz spiller op til dans begge dage.

jyllandsakvariet.dk t-fc.dk kystcentret.dk

Via en lille trætilbygning til en af de gamle røde haller på Smed Hansens Vej kan man nemlig på bestemte dage i sommerferien få en unik rundvisning i Danmarks Vindkrafthistoriske Samling. Et hovedværk i samlingen er F.L. Smidth-møllen, som den danske koncerns ingeniører konstruerede på få måneder, da 2. Verdenskrig udløste energikrise. For de teknikinteresserede er der masser af muligheder for at se, hvordan opbygningen af vindmøllerne har ændret sig gennem tiderne. Årets turistrundvisninger er overstået for i år, men det er værd at notere sig muligheden, hvis man planlægger at få vindmølle-interesserede på besøg næste sommer.

harboorehotel.dk vindhistorie.dk

strandingsmuseet.dk

Fjand Gårdbutik

– Café & Galleri Thyborøn Havns Fiskeriforening

En dejlig oplevelse mellem hav og fjord

Her finder du mange forskellige behandlere til både krop og sjæl. Se nærmere på www.lemvigsundhed.dk

Telefon: 97 888 011 . Søndergade 3 – 5 . 7620 Lemvig

Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Fiskeriforening Havnegade Havns 15 2. - 7680 Thyborøn T: +45 96 90 Havnegade 15 01 2. -20 7680 Thyborøn www.thyboron-fiskeriforening.dk T: W: +45 96 90 01 20 W: www.thyboron-fiskeriforening.dk www.thyboron-fiskeriforening.dk

Galleri

Butik

Havnegade 15 2. - 7680 Thyborøn T: +45 96 90 01 20 B&B W: www.thyboron-fiskeriforening.dk Et 500 m2 stort sundhedscenter i ♥‘et af Lemvig

· Maileg · Arcopedico · Olie- & eddiketapperiet · Delikatesser

Café

· Arrangementer · Selskaber · Bus og grupper

Thyborøn Havns Fiskeriforening Fjand Gårdbutik | Klitvej 49, Fjand | T.: 97 496 460 Thyborøn Havns Fiskeriforening www.fjand-gaardbutik.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

23


TEKST: ERIK POULSEN . FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

FORBRUGEREN FÅR FISKEN DIREKTE FRA HAVET EN FISKESKIPPER, EN FISKEEKSPORTØR OG EN FLAMINGOKASSE MED IS I HVIDE SANDE HAR GJORT SPIESFISKENS VEJ FRA HAV TIL TALLERKEN KORTERE. Turister på havnene langs vestkysten skal lede længe, hvis de med en pose i den ene hånd og 100 kroner i den anden, forsøger at finde en omgang friskfanget fisk til aftensmaden hos en kutter, der lige har lagt til kaj. ”Alt er jo afrapporteret, længe inden vi kommer i land, så det kan ikke lade sig gøre. Og i øvrigt så kommer vi som regel først i havn midt om natten”, siger fiskeskipper Verner Møller, Hvide Sande.

24

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

I en tid med stigende interesse for gårdbutikker, nethandel og lokale fødevarer vil han dog gerne imødekomme forbrugernes ønske om hurtig og nem adgang til råvarerne. ”For nogle år siden oprettede vi en hjemmeside for at få folk til at købe direkte. Vi fandt dog hurtigt ud af, at der er for meget logistik i selv at håndtere distributionen tilfredsstillende. Det passer ikke ind i vores fiskeri, når vi er på havet 260-280 dage årligt”.

Hverdagen for fiskeskipperen og hans mandskab er først og fremmest konsumfiskeri med fartøjet RI468 Juli-Ane, der er typisk tre til seks dage er på Nordsøen eller i Skagerak. Her har trawleren kvoter til at fange alle slags konsumfisk, og der landes årligt 1000 ton spisefisk. Både ideen med fisk på nettet og tendensen med direkte salg til forbrugerne var dog bemærket et andet sted på havnen i Hvide Sande. Nemlig på Tungevej, hvor fiskeeksportørforretningen Vestfisk hver dag køber og sælger i fisk i ind- og udland. Typisk som underleverandører til grossister, der leverer fisk til kunder i de større byer, men også så langt væk som spanske supermarkeder.


TANGSØ WELLNESS-AFDELING HYTTER

TID TIL AFSLAPNING... • • • • • •

Entré kr. 95 10-turskort kr. 800

Spa og massagebassin Dampbad og sauna Koldvandskar og tønder Hamambænk Vand, kaffe, te og nøddeblanding Hyggehjørne med magasiner

Aldersgrænse min. 16 år. Åbningstider: Tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 20.30 Lørdag og søndag kl. 14.00 – 17.00

300,Massage 50 min. ..................................... 450,Kropspeeling m. hovedbundsmassage ..... 350,Mudderindpakning ................................... 450,Massage 25 min. .....................................

SUNDHEDSCENTRET

Alle priser er inkl. entré. Ring og hør nærmere Gruppearrangementer afholdes – læs mere på www.tangsocentret.dk Behandlinger v. fysiurgisk massør Kamilla Raunsmed

Solvangen 15 • Bækmarksbro • T: 9788 1299 • tangsoecentret.dk

FEST & KONFERENCER

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

25


STRANDINGSHISTORIER FRA VESTKYSTEN Lyttebænke: På fem besøgssteder fra Harboøre til Hvide Sande kan du lytte til dramatiserede lydfortællinger... ”Den Store Ulykke 1893” | Flyvholm Redningsstation

Lemvig Boghandel ryk af Genopt ullet” “Smileh

Torvet 1 . 7620 Lemvig Tlf. 97 82 20 14

”Fyrets første Fyrmester” | Bovbjerg Fyr ”Barken Elisabeth Rickmers forlis 1894” | Abelines Gaard ”Lyngvig fyr – på toppen i 100 år” | Lyngvig Fyr ”Forliset af to orlogsskibe” | Strandingsmuseet

70,-

Find os på Facebook

26

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Se mere i ord og billeder på Jernkysten.dk


”Allerede da vi i 2012 etablerede Vestfisk, var direkte salg til kunden en af de ting, vi gerne ville have afprøvet, så vi ringede til Verner Møller, da vi hørte om hans planer”, fortæller Torben J. Høj, der sammen med Henrik S. Nielsen og 30 medarbejdere driver Vestfisk.

KVALITET TIL EN GOD PRIS

HF I NØRRE NISSUM

Mødet mellem fiskeopkøberne og fiskeskipperen blev til den fælles virksomhed, Fish4You, som siden juni 2016 har solgt frisk fisk fra Hvide Sande direkte til forbrugerne via en webshop. Uanset om det er en bestilling på 500 gram rødspætter eller en større familiekasse med fisk til både middagsbord og fryser, så pakkes fisken i flamingokasser med is hos Vestfisk, som med fragtmand sender kassen af sted til kundernes privatadresse. ”Vi er gået med for at få mulighed for at komme tæt på de kunder, der ønsker frisk fisk til en fornuftig pris. Vi køber fisk hver dag og tror ikke, at det kan gøres billigere, end det vi gør nu, hvor vi udnytter, at vores egne folk i fileteringen også kan stå for pakningen af fisk til Fish4You”, siger Torben J. Høj.

De færdigpakkede flamingokasser blev i første omgang omdelt af PostNord, men da det opsagde alle aftaler om fødevare-distribution, måtte man finde en løsning med et andet fragtselskab. Den indebærer, at der kan leveres frisk fisk over hele landet hver onsdag og fredag. Målet er, at det på sigt skal være fire gange ugentligt. For begge parter bag Fish4You har det højeste prioritet at sælge friskfanget fisk af en kompromisløs, høj kvalitet til en pris, som forbrugerne vil være med på. ”Mange har en opfattelse af, at fisk er dyrt. Ved at sende den direkte til forbrugerne håber vi at kunne give en skarpere pris og derigennem få flere danskere til at købe fisk”, siger Verner Møller.

OPSKRIFTER OG GODE RÅD FØLGER MED Kundesegmentet ligger øst for Herning, hvor der er langt til oplevelsen af at købe frisk fisk på en af vestkystens havne. Og tanken er ikke at udkonkurrere den lokale fiskehandler, hvor kunderne kan se udbuddet i disken.

”For mange vil det stadigt være en oplevelse at komme ned til fiskehandleren. Han har nok også nogle af de mere specielle ting”, siger Verner Møller. Som en fysisk fiskehandel vil Fish4You dog også gerne inspirere og rådgive kunderne om, hvad de skal gøre med fisken hjemme i køkkenet. Både på hjemmesiden og med flamingokasserne er der derfor opskrifter. Heriblandt flere lokale, ligesom Fish4You gerne deler kundernes egne opskrifter. Fiskeskipperen og fiskeeksportørerne deltager også på fødevareevents som Food Festivalen i Aarhus og fiskedage, hvor de deler smagsprøver ud og taler med forbrugerne om, hvor nemt det er at spise fisk. ”Mange tror, at fisk er bøvlet og fuld af ben, men når de køber fisken som hele fileter, så tager det altså kun ti minutter, før den er spiseklar. Selv restauranter, hvor kokkene ved, hvordan man bruger resten af fisken, vil også helst have fileter”, siger Verner Møller.

HISTORIER FRA HVERDAGEN PÅ HAVET Torben J. Høj fortæller, at de fleste af fiskene i flamingokasserne kommer fra RI468 Juli-Ane:

På HF kan du optages direkte fra 9. eller 10. klasse. Du kan også optages, selvom du har været udenfor skolen i nogle år. NYE FAGPAKKER – KOM TÆT PÅ DINE INTERESSER · HF Kunst og kommunikation · HF Samfund og individ · HF Krop og sundhed · HF Uni Vi tilbyder to forløb – den almene HF og det særligt tilrettelagte forløb for ordblinde. HVORFOR VÆLGE HF I NØRRE NISSUM? · Stil skarpt på din næste uddannelse igennem projekt- og praktikforløb · Karakterfrit miljø · Masser af fritidsaktiviteter, høj faglighed og højt til loftet · Vi har gode bomuligheder

På HF i Nørre Nissum kan du optages fra både 9. og 10. klasse. Ny reform fra august 2017 med fagpakker, der giver dig mulighed for at komme tæt på dine interesser.

HF i Nørre Nissum Svinget 5, Nørre Nissum 7620 Lemvig

T: +45 87 55 32 55 E: hfnissum@via.dk W: hf.via.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

27


”Kunderne vil jo gerne have hele historien om, hvor fisken kommer fra, og her spiller Verner Møller og Juli-Ane en vigtig rolle. Han sætter et ansigt på, hvor fisken bliver fanget. For eksempel når de ude på havet ligger et foto på facebook fra fangsten af en stor helleflyder, som de lige har fanget”. Trawleren har haft 700-800 gæster ombord ved Åben Havn i Hvide Sande, ligesom kunder hos Fish4You er velkomne til at kontakte fartøjet for at opleve, når det lægger til kaj i Hvide Sande. ”Vi viser det gerne frem og fortæller den gode historie om et moderne skib med god plads og masser af teknik til mandskabet. Det er en helt anden verden end den lille, blå trækutter, som mange stadigt tror, at vi er klemt sammen i”, siger Verner Møller. Ude på havet bliver fisken renset, sorteret i størrelser og søpakket med is for at sikre, at det er så frisk en

28

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

råvare som muligt. RI468 Juli-Ane er også godkendt af fødevarekontrollen, så de fisk, der skal hurtigt afsted, kan leveres direkte fra fartøjet til Vestfisk. Det giver en fokus på hygiejne og håndtering af fisken, som også kommer mandskabet ombord på RI468 Juli-Ane til gavn på den del af lasten, der ikke sælges gennem Fish4You. ”Vi vil jo hellere komme ind med 20 ton topkvalitet end en fuld last med 30-35 ton, der ikke er af højeste kvalitet”, siger Verner Møller.

KUNDERNE SKAL OGSÅ HAVE SKALDYR Tonen mellem fiskerne på havet og opkøberne hjemme i havnen har ikke altid været lige god. Det har samarbejdet om Fish4You ændret på. ”Vi har fået et bedre og udvidet kontakt med Vestfisk, så vi ved mere om, hvad der er brug for. Vi er

også selv blevet hurtigere til at melde ind undervejs, hvad vi har hevet ombord. På sigt kan det jo føre til, at vi for eksempel kan gå ud med en kampagnepris på Fish4You, når vi har mange rødtunger med ind. Fra vi fanger fisken til den ligger på forbrugerens tallerken i for eksempel København behøver der ikke gå mere end 24-48 timer, men en frisk råvare bliver ikke ringere af at ligge tre-fire dage, hvis den bliver behandlet ordentlig og lagt ind i køleskabet”, siger Verner Møller. Med et skarpt fokus på, at kunderne altid tilbydes dagfrisk fisk af høj kvalitet fra vestkysten, er det dog ikke kun fisk fra RI468 Juli-Ane, der kommer i kundernes kasser. Skaldyr som muslinger og østers er heller ikke en del af hverken Verner Møllers konsumfiskeri eller Vestfisks normale sortiment.


TYSKLAND ER NÆSTE SKRIDT Vestfisk har samtidigt en aftale med det internationale selskab Atlantic Sapphire om salg af dansk opdrætslaks fra blandt andet anlægget i Hvide Sande, hvorfor laks også er på webshoppens varehylder. Og hos Torben J. Høj vil ikke udelukke, at både røgvarer og drikkevarer kan være på vej ind i varesortimentet. Sommerhusgæster, der vil forlænge en god oplevelse hos fiskehandleren på vestkysten, og firma-aftaler er udviklingspotentiale, der ligger lige for, men ambitionerne rækker også over landegrænsen.

”Vi ser Fish4You i et fremtidsperspektiv, hvor tendensen er, at man køber mere og mere på nettet. Lige nu er det et forsøg, men det skal være en forretning. Vi kigger derfor mod Tyskland. Nærmere bestemt Hamborg, hvor der bor lige så mange mennesker, som der er i Danmark – og hvor vi kan bruge brandet Hvide Sande til at sælge både fisk og turistmålet”, siger Torben J. Høj. Han glæder sig over, at fisken i flamingokasserne, der pakkes i et særligt afsnit af Vestfisks fileterings-lokaler, får masser af roser fra kunderne. Blandt andet som topkarakterer i anmeldelser på Trustpilot, hvor en kunde tilføjede, at ”det er så dejligt at få landet en fiskekutter på 4. sal i København”.

Artiklen er produceret i samarbejde med Konsumfisk som en del af vestkyst-projektet ’Kend din fisker’

FOREDRAG

EFTERÅR 2017

Anne-Marie Mai

Tors 10/8

Kl. 14.00

David Strong

Man 28/8

Kl. 14.00

Christian Vuust Duo

Søn 8/10

Kl. 14.00

Thomas Ubbesen

Søn 15/10 Kl. 14.00

”Meget mere end Aakjærs kone” - om Marie Bregendahl

Koncert

Koncert

”Good luck, Habibi - rejser i flygtningestrømmen”

Jens Smærup Sørensen Lør 28/10 Kl. 14.00 ”På tværs af det skrevne og et blik på Aakjær” Dorthe Chakravarty

”Carlsberg-fruen, Jo Jacobsen”

Fre 3/11

Kl. 14.00

Brita Haugen Fre 17/11 Kl. 09.30 om ”Dinas Bog”, ”Lykkens Søn” og ”Karnas Arv”

www.seniorhoejskolen.dk

”Men vores kunder på Fish4You forventer, at vi også kan tilbyde skaldyr til en hyggelig lørdag aften. Og hvis vi så også kan benytte lejligheden til at friste med frisk kulmule, så skaffer vi gerne skaldyr”, siger Verner Møller.

SeniorHøjskolens efterårskor Lør 18/11 Kl. 16.00

Koncert

Teaterkredsen Limfjorden

Søn 26/11 Kl. 14.00

Gospel d’Light

Fre 22/12

”Edith Piaf” ved Thurø Musikteater - billetpris kr. 100,- for alle

Koncert

Kl. 19.30

Entré inkl. kaffe & kage kr. 50,- skolekredsmedlemmer kr. 25,-

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

29


NYT FORSØG MED UNDERMÅLERE

TEKST: ERIK POULSEN . FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

RI468 JULI-ANE FRA HVIDE SANDE SKAL UNDERSØGE MULIGHEDERNE FOR AT OMSÆTTE SPILDFISK TIL DYREFODER

Verner Møller har i mange år arbejdet med bæredygtigt fiskeri. RI468 Juli-Ane fra Hvide Sande har derfor været blandt de danske fiskefartøjer, som i de seneste otte år har været udstyret med kameraer, der viser hele processen ude på havet. Formålet var, at fiskerikontrollen kunne følge, om der blev smidt undermålene i havet. ”Vi kan stå inde for det, vi laver. På grund af forbedrede redskaber er undermålere slet ikke det samme problem i dag, som det var for 20 år siden. Derfor ser vi også, at alle arter har det bedre i dag. Ved at se på billederne af vores fangster har biologerne også fået masser af viden om de aktuelle fiskebestande”, fortæller Verner Møller. Forsøget med kameraovervågning er stoppet, efter at EU har meldt ud, at alle fartøjer skal have alle fangede fisk skal med hjem i havn. Uanset størrelse.

Verner Møller er derfor med i udvikling af et nyt forsøg. Som det første, danske fiskefartøj bliver RI468 Juli-Ane udstyret med en tank, hvor undermålere, uegnede fiskearter og indvoldene fra de rensede fisk ombord laves til ensilage stedet for at stå på dækket og rådne. Spildprodukterne fra fiskeriet kan bruges til mink- eller laksefoder. Forsøget går i gang i løbet af efteråret, når anlægget er færdigudviklet i samarbejde med blandt Landia i Lem og Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri.

Shakati Rejser til Sydafrika Drømmer du om safari?

Tag med på en helt unik og skøn rejseoplevelse

ROKKJÆR OG Rokkjær & ULSTED Ulsted Torvet 3 . 7620 Lemvig Jeannette Rokkjær | Optiker & Indehaver Tlf. 9782 1319 Torvet 3 | 7620 Lemvig | Tlf. 9782 1319 CVR 38237136

30

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

www.shakatirejser.dk

MYT SOLBRILLEMÆRKE HOS NYT SYN LEMVIG

{ Autentisk safari } { Bål og solnedgang } { Walk in the bush } { Ro og fordybelse } { Få gæster }

v/ Psykoterapeut Jane Damgaard Lomborgvej 140 . 7620 Lemvig . T: 29 44 51 12


Julebal i TFC Lørdag d. 25. november 2017 kl. 18.00 – 01.00 01.09 – 30.09 KR. 299,00* 01.10 – 31.10 KR. 309,00* 01.11 – 19.11 KR. 325,00* * + billetgebyr

STOR JULEBUFFET FRA MADVÆRKET MUSIK & DANS MED TRIO DEVITO NATMAD KL. 01.00 PØLSER OG BRØD FRA GRILLEN (All you can eat kr. 40,-)

BILLETTER KØBES PÅ WWW.BILLETTEN.DK

. Mad ud af huset . Erhvervs forplejning . Fester i huset og lokaleudlejning

Støt vores projekt

SÅDAN STØTTER DU: MobilePay: 2578 7680

VANDVÆRK

VestjyskBank: 7735-1358187 DGI: https://gaveindsamling.dgi.dk (DGI sørger auto. for fradrag)

Husk at din støtte mellem 1 og 15.000 kr. er fradragsberettiget

FØRSTEHJÆLP

med hjertestarter (4 t) Kursustidspunkt: 28. oktober 2017 kl. 10:00 - 14:30 Sted: Kirkegaardsvej 15, 7680 Thyborøn Undervisere: Falck Tilmelding: Jesper@t-fc.dk - senest fredag den 13. oktober 2017 Deltager kriterier: Bosat på Tangen, min. 18 år, én pers. pr. husstand. Opfylder man ikke kriterierne kan man skrives op til evt. tilbageværende pladser.

Kun 12% overlever at få et hjertestop uden for hospitalet, med førstehjælp og brug af hjertestarter kan op til 74% overleve. Med Falck kurset ”Førstehjælp med hjerte-

starter” lærer vi jer at give hurtig og korrektur førstehjælp i de første kritiske minutter, indtil ambulancen er fremme

Kirkegårdsvej 15, 7680 Thyborøn, T: 9783 1390

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

31


FISKESKIPPER VERNER MØLLERS FAVORITFISK

HAVTASKE SVØBT I BACON med hjemmelavede

POMMES FRITES CHILLIMAYO OG RÅSYLTEDE GRØNTSAGER OPSKRIFT: ANNEMETTE FRUERGAARD . FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

HJEMMELAVEDE POMMES FRITES Ingredienser: • 3 – 4 store bagekartofler (ca. 2 kartofler pr. mand – hvis det udelukkende er fritter + dip så beregn ca. 3 pr. mand) • ½ dl lagereddike • Vand • ½-1 dl neutral olie (jeg brugte rapsolie) • God salt Fremgangsmåde: Start med at skrælle alle kartoflerne, og skær dem dernæst ud til store flotte pommes frites. Skyl alle fritterne i en skål med vand til det værste stivelse er væk (tager 30 – 40 sekunders tid). Kog fritterne i vand med ½ dl eddike i 10 – 12 minutter alt efter størrelse. Kartoflerne skal stadig være ret faste. Hæld vandet fra og sæt på køl i mindst en halv time, gerne 1 – 2 timer. Hæld fritterne i en frysepose og tilsæt ½ – 1 dl olie og bland grundigt sammen, så alle fritterne får olie på sig Læg dine fritter på en plade med bagepapir, og sæt i ovnen ved 200 grader i ca. 75 minutter. Når der er

32

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

gået ca. 35 minutter, kan du tage fritterne ud, og vende dem alle sammen, for at få en ens stegeflade på alle fritterne

CHILIMAYONAISE Ingredienser: • 1 helt æg • 2 dl. smagsneutral olie (fx rapsolie) • 2 – 3 tsk. hvidvinseddike • 1 tsk. citronsaft • ½ tsk. dijonsennep • ½ fed presset hvidløg • 1/4 tsk. tørrede chiliflager • 2 – 3 tsk. sød chilisauce • Lidt salt og friskkværnet peber

at tykne og bliver til en cremet chilimayonnaise. Kør blenderen lidt op og ned i glasset, til du er tilfreds med konsistensen. Det var det. Nu har du ganske enkelt fremtryllet hjemmelavet chilimayonnaise på under 1 minut. Smag din mayonnaise til og stil den i køleskabet. Den kan sagtens holde sig i 10 dage i køleskabet.

HAVTASKE SVØBT I BACON Skær fisken i passende stykker, dup fisken tør med et rent klæde og krydr med salt og peber. Svøb fisken i bacon, og brun den af i smør på en pande. Læg fisken i et smurt fad og sæt den i ovnen ved 200 grader i 10 min.

RÅMARINEREDE GRØNTSAGER Fremgangsmåde: Find din stavblender frem og et blenderglas og hæld alle ingredienserne ned i glasset på en gang. Bare ned med det hele i glasset. Sæt nu din stavblender ned i bunden af glasset og tænd for blenderen. Du vil meget hurtigt kunne se, at ingredienserne begynder

Brug hvad du har, alt kan bruges, men et forslag kunne være gulerødder, broccoli, agurk, rødløg og ananas. Vend det hele sammen i sød chilisauce og stil det på køl i min. 1 time. Vend peanuts i inden servering.


GEOPARKEN TIL

eksamen

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH OG SØREN RAARUP, GEOPARK VESTJYLLAND

EFTER FLERE ÅRS FORARBEJDE ER DET I DISSE MÅNEDER, AT FREMTIDEN FOR GEOPARK VESTJYLLAND AFGØRES.

For tusindvis af år siden dannede den sidste istid det varierede og bakkede landskab mellem Nordsøen og Limfjorden, som i dag er Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner. Fra Bovbjerg Klint på vesterhavskysten til Limfjordens mangeartede kystlandskaber, over frodige morænelandskaber og sandede heder med plantager og åbne vidder. Landskabet har hidtil ikke haft ét samlet navn, men det får det formentlig i netop disse måneder, hvor Geopark Vestjylland er til eksamen. Ja, faktisk blev der truffet en helt afgørende beslutning i Kina i midten af

september, da UNESCO Global Geoparks Council holdt møde. Det var lige efter magasinets deadline, men geoparkens leder, Thomas Holst Christensen, var forud for mødet bestemt optimistisk. Geoparken var i slutningen af juli måned blevet evalueret af to internationale geopark-eksperter, og dette censor-besøg var gået godt. FN-organisationen UNESCO havde bedt Asier Hilario, der er direktør for UNESCO Global Geopark på den baskiske kyst i Spanien, om at besøge Geopark Vest-

jylland og gennemtjekke ansøgningen sammen med Mohd Shafeea Leman, der er professor i geologi fra Kuala Lumpur Universitet i Malaysia. ”De synes, at vi havde en stærk og meget velforberedt ansøgning om en istidsfortælling, der hænger godt sammen med vores kulturhistorie. Men at det kan være en udfordring at få den fortalt. Vi får brug for dygtige formidlere, der kan fortælle, hvad det er for et landskab, og hvor man præcist skal køre hen for at opleve det. Det er ikke nok at sige Møborg Bakkeø. Gæster skal vide, hvor de skal parkere bilen

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

33


GEOPARK VESTJYLLAND En lokal ildsjæl i Lemvig Kommune, John Clausen, tog i 2011 initiativ til oprettelse af Geopark Vestjylland i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner. Efter en indledende fase med blandt andet en omfattende borgerinddragelse blev der i efteråret 2015 oprettet et sekretariat med det klare formål at få udarbejdet en ansøgning til UNESCO om godkendelse af Geopark Vestjylland som UNESCO Global Geopark, der kan tjene som et stærkt varemærke for området. Ansøgningen blev sendt afsted i november 2016 og blev den 16. september 2017 behandlet af UNESCO Global Geoparks Council på et møde i geoparken Zhijindong Cave i Kina, hvor den vestjyske ansøgning sammen med 15 andre ansøgninger fra nye steder i hele verden var til førstebehandling. Geoparken udvikles i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, de lokale turistorganisationer og områdets mange frivillige kræfter. Geoparken ledes af en styregruppe med et sekretariat, der er placeret på Lemvig Rådhus. geoparkvestjylland.dk

KØB OG SALG AF BRUGTE BILER

LEMVIGBANEN THYBORØN

Lemvigbanen er en del af Midtjyske Jernbaner

Rønland Harboøre Vrist Victoria Street Station

Str and e Ne jru p Kli nkb y Ball eby

LEMVIG

- som altid sælges klargjort og efterset, for at tilfredsstille vore kunder Vi servicerer din bil med alm. vedligehold med nye dæk, bremsere, udstødning, batterier m.m, Salg af kvalitetsreservedele med 2 års reklamationsret.

GRATIS

låne bil ved forsikringsskader

34

Klargøring til syn af alle bilmærker. Biler i alle prisklasser fremskaffes mod bestilling, hvor vi står inde for garantien, som i de fleste tilfælde er 6 mdr.

SAAUTO LANGERHUSE

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Langerhusevej 39 7673 Harboøre Tlf. 5151 5324

Tag toget...

Armose Bonnet Ramme Fåre Sinkbæk Bækmarksbro Amstrup

• Tag på opdagelse med Lemvigbanen. Rejs hele familien hele dagen med vores Familiebillet for kun DKK 99,• Vi kører med ca. 200.000 rejsende om året – vi har også plads til dig

FAMILIE

• Machen Sie einen Tagesausflug mit der Lemvigbanen. Nur DKK 99,- für die ganze Familie • Wir befördern jährlich ca. 200.000 Fahrgäste – auch für Sie haben wir Platz

VEMB

BILLET

DAG S BILLE T 2 VOKSN E 4 BØRN +

• Make a daytrip on Lemvigbanen. Only DKK 99,- for the entire family • We carry about 200.000 passengers a year – there is also room for you Banegårdsvej 2 . 7620 Lemvig T: 97 82 00 19 E-mail: mjba@mjba.dk . Web: mjba.dk

DKK

99,-

Familiebillet Family Ticket Familienkarte Day Ticket: 2 adults + 4 children Tageskarte: 2 Erwachsene + 4 Kinder


Kig ind til os Vi er klar med lokal rådgivning til både private og erhverv. Vi er 7 engagerede medarbejdere, som tilbyder dig seriøs rådgivning og sund fornuft.

Lemvig afdeling Østergade 16 7620 Lemvig Tlf. 82 22 97 83

Sund fornuft www.sparv.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

35


og hvilke stier, de skal følge”, siger Thomas Holst Christensen. De to eksperters rapport fra besøget danner sammen med en videnskabelig vurdering af geoparkens geologiske fortælling og ansøgningsmaterialet baggrund for UNESCO-komitéens beslutning. ”Vi kommer dog til at vente lidt mere i spænding. Den afgørende anbefaling fra Global Geoparks Councils møde i Kina skal først igennem en formel proces, før vi får mere at vide. På mødet i Kina drøftes 16 ansøgninger om nye globale geoparker og 33 evalueringer af eksisterende geoparker. Referatet fra mødet skal herefter godkendes og oversættes til fransk, inden det i december sendes til de forskellige landes UNESCO-delegationer, hvorfra vi får at vide, om vi er indstillet til endelig godkendelse af det såkaldte Executive Board under UNESCO i løbet af april 2018”, fortæller Thomas Holst.

DRAMATISK KLIMAHISTORIE ER INTERESSANT En kommende opgave for Geopark Vestjylland bliver at prioritere, hvilke af de 48 beskrevne geosites beskrevet i ansøgningen, der skal gøres til egentlige besøgssteder i geoparken. Med officielt logo, en klar formidling af oplevelsen samt en infrastruktur, hvor geoparken i samarbejde med lokale institutioner og borgere baner vejen for geopark-turister. Det handler også om at få geoparken ind i markedsføringen overfor turister. Både lokalt, nationalt og internationalt. Og om at få lavet de rigtige pakkeløsninger, der for eksempel fører gæsterne gennem geoparken med udgangspunkt i et bestemt tema. Her gav de to internationale eksperter nogle gode råd med på vejen. ”De synes, at det er meget spændende, hvordan klimaforandringer her har spillet en rolle og fortsat vil gøre det. Det er fortællingen om, hvor hurtig og

36

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

markant kysten har forandret sig på få hundreder år. For eksempel med erosion og oversvømmelser trods sandfodring og tekniske anlæg på blandt andet Tangen, men også fokus på, hvordan man kan gå fra det kommende Klimatorium på havnen i Lemvig forbi højvandsmuren og op gennem byen til tunneldalen. Sådan nogle koncentrerede forløb synes de er rigtigt spændende”, fortæller Thomas Holst Christensen.

GODE KARAKTERER BLEV BEKRÆFTET Under sommerens rundtur i geoparken var de også imponerede af de eksisterende formidlingscentre, hvor de besøgte både Strandingsmuseet i Thorsminde, Kystcenteret og Mindeparken i Thyborøn samt frilandsmuseet Hjerl Hede, Lemvig Museum og nogle de mindre lokalmuseer, der drives af frivillige. ”Som afslutning på deres evaluering satte vi os sammen ned og kiggede vores egen karaktergivning igennem. De bekræftede, at den samlet ligger i den rigtige ende af skalaen”, siger Thomas Holst Christensen. Det var derfor med en god fornemmelse i maven, at han kort tid forud for turen til Kina rejste til Atlanterhavs-øerne Azorerne, hvor han sammen med repræsentanter for de tre kommuner deltog i de europæiske geoparkers årlige møde. Her var formålet at vise flaget i en international sammenhæng og skabe netværk med de formodet kommende kolleger på geoparkernes verdenskort. Og uanset om eksamensresultatet til december bliver en anbefaling af en blank eller betinget godkendelse, så er det tidligst fra næste forår, at Geopark Vestjylland helt officielt kan kalde sig for en UNESCO Global Geopark.

SYNLIGGØR DE POSITIVE FORTÆLLINGER At stemplet som international geopark vil kunne bruges til noget, behøver man kun at rejse til det

nordvestlige Sjælland for at opleve. Her blev Odsherred optaget som Danmarks første UNESCO Global Geopark i 2014. ”Det er en stor sommerhus-kommune, hvor tiltrækning af flere turister helt konkret kan måles, og hvor man også satser hårdt på at tiltrække flere beboere og skabe nye arbejdspladser. Odsherred har derfor brugt geoparken til at fokusere sin markedsføring og branding af kommunen under sloganet ’Landskabet, lyset og livet’, der blandt andet skal profilere fødevarer og kunstnere i området”, siger Thomas Holst Christensen. Et tilsvarende slogan – ’Fortiden former fremtiden - natur og mennesker i bevægelse’ – er allerede klar til Geopark Vestjylland og skal dække over de mange forskellige fortællinger, som der er områdets fortid, nutid og fremtid. ”Geopark Vestjylland skal gerne være en imageskabende, positiv fortælling på samme måde som man også i Thy har oplevet, at nationalparken har været med til at synliggøre, at det er et spændende sted både at besøge og bosætte sig”, siger Thomas Holst Christensen.

Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Kommune.


Julefrokost på Harboøre Hotel lørdag 25. november & lørdag 2. december 18.00 – 01.00

JULEFROKOST UD AF HUSET

JULEFROKOST PÅ HOTELLET

Vælg 6 slags og få ris á lámande m. kirsebærsovs m. i købet

- 22 forskellige jule retter - Musikken leveres af Hansen & Würtz - Øl-værdi kupon (alle genstande i baren)

Kryddersild m. æg, agurk, tomat & karrysalat - Torskefilet Hawaii - Torsk i mayonnaise - Fiskefilet m. remolade & cirtron - Fiskefrikadeller m. remolade - Ferskrøget el. gravet laks m. asparges & æggestand - Rejer m. citron & mayonnaise Tarteletter m. høns i asparges - Skinke m. grønlangkål & br. kartofler - Leverpostej m. bacon & champignon - Ribbensteg m. rødkål - Kalvefilet m. hjemmelavet kartoffelsalat - Andebryst m. melonsalat - Røget ål m. æggestand - Mørbradbøf m. løg & champignon - Kylling m. bacon & annanassalat - Lakseroulade m. rejer & hummerdressing - Medister el. frikadeller m. rødkål Pris pr. kuvert (min. 15 kuverter) ............. kr.

Mad-billet (mad og musik) ............................. Pr. pers. kr. Øl-værdi kupon (10 genstande) ................................... Kr. Værdi kr. 300,- Skal bestilles sammen med maden

179,-

265,250,-

PORTVINS AFTEN

Tilkøb: Brød & smør kan tilkøbes kr. 15,- pr. kuvert.

Torsdag d. 5. okt. kl 19.00 Der skal smages på 6 forskellige portvine med tilhørende lækker tapas & chokolade

d

d d d d d d

d

d JULEFROKOST d

d

VI HAR OGSÅ ALT TIL DIT JULEBORDd

d

d

MENU 1

MENU 2

MENU 3

l

Hvide sild m. karrysalat og rå løg

l

Hvide sild m. karrysalat og rå løg

l

Hvide sild m. karrysalat og rå løg

l

Rødspættefilét m. remoulade og citron

l

Rødspættefilét m. remoulade og citron

l

Røde sild m. kapers og rå løg

l

l

Røget laks m. slikasparges og røræg

l

Torskeret m. rejer og caviar

Rødspættefilét m. remoulade og citron

l

Varmrøget laks m. krydderurtedressing

l

Hamburgerryg, medister og ribbensteg m. brunede kartofler, grønlangkål, rødkål

l

Ris á l’amande m. kirsebærsauce

l

Mørbradbøf m. bløde løg og champignonsauce

l

Ribbensteg m. rødkål

l

Leverpostej m. bacon og champignon

l

Ris á l’amande m. kirsebærsauce

Pris pr. kuvert

kr.

d

d

���,d

Pris pr. couvert

kr.

d

Alle menuforslag er excl. brød og smør. Tillæg pr. kuvert kr. 10,-

l

Kolde retter leveres pyntet på fade og i skåle. Varme retter leveres i varmekasser

l

I kan naturligvis selv sammensætte jeres menu. Ring og hør nærmere

Vi glæder os til at høre fra jer!

Anders Olesen

Venlig hilsen

l

Pris pr. Røget ål m. røræg

l

Tartelet m. høns i asparges

l

Hamburgerryg, medister og ribbensteg m. brunede kartofler, grønlangkål, rødkål

l

Ris á l’amande m. kirsebærsauce

d

couvert

kr. ���,-

d d

d

d

fiskehallen

Pris pr. kuvert

���,- d kr. ���,-

d

l

d

Havnegade 5a, 7680 Thyborøn Telefon 97 83 28 82

d

d

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

37


TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

DET MODERNE HAVFISKERI PÅ VESTKYSTEN ER EN GOD FORRETNING. ALLIGEVEL KENDER SELV LOKALE BORGERE MINDRE TIL BÅDE FISKEN OG ARBEJDSVILKÅRENE OMBORD END TIDLIGERE. Fiskerne på vestkysten klager ikke: Der er masser af fisk i havet. Lavere brændstofudgifter til moderne, energivenlige fiskefartøjer. Og et europæisk marked, hvor man efter finanskriseårene igen betaler høje priser for danske rødspætter og andre Nordsø-fisk. ”Det går godt. Det må vi sige. Der er en god stemning og en god indtjening. Det skyldes et stabilt fiskeri på både de blandede fisk og industrifiskeriet, fordi der er gode forekomster af fiskebestandene. Indenfor de seneste tre år har vi haft det bedste fiskeri i min tid og umiddelbart ser det ud til at fortsætte”, siger Kurt Madsen, formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening. Det kan også mærkes på havnene, auktionen og hos de lokale håndværkere, at der er investeringslyst. Ikke mindst i Thyborøn og Hvide Sande, hvor der er investeret mange penge i havnene. 85-90 procent af fisken eksporteres til lande, hvor de ikke selv har koldtvandsfisk som torsk og rødspætter. Her er man villig til at betale høje priser for den danske kvalitet. Havfiskerne på vestkysten kunne derfor i princippet være ligeglade med det danske marked, hvor vi paradoksalt nok importerer fisk fra udlandet, selv om forbrugerne i stigende grad efterspørger lokale fødevarer.

KAMPAGNE FOR FISK FRA VESTKYSTEN Alligevel har Kurt Madsen sammen med blandt andre formand for Sydvestjysk Fiskeriforening i Hvide Sande, Jesper Juul Larsen, kastet sig ud i at forbedre de danske forbrugeres kendskab til vores egen fisk. ”Det er med danske fisk, som det har været med økologi. Alle vil gerne have fisk, der er fanget under

38

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

gode vilkår, men det er de færreste, der vil betale prisen. Og mange bliver afskrækket, når de ser kiloprisen, selv om man skal huske, at man altså ikke behøver at købe mere fisk, end det man skal bruge. De unge familier ved heller ikke længere, hvordan man selv ordner en fisk. De vil derfor gerne have filetfisk, og de koster altså lidt mere”, forklarer Jesper Juul Larsen. Imagearbejdet sker gennem Konsumfisk, der er et samarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde. Gennem kampagner som ’Kend din fisker’ forsøger Konsumfisk at fortælle forbrugerne om kvaliteterne ved det moderne fiskeri på vestkysten. ”Vi har haft svært ved at få et godt image, og der er fortsat en stor uvidenhed om, hvor meget bedre friske, danske fisk er i forhold til de mere eksotiske fisk, du kan møde i supermarkedernes frysere. Vi kan godt som fiskere stå til fiskedage og dele smagsprøver ud, men når vi begynder at tale om MSC og kvoter, så begynder det altså at blive kompliceret. Vi skal blive bedre til at fortælle historien, men der skal jo også være nogle, der lytter”, siger Kurt Madsen.

MANGLENDE SYNLIGHED I HAVNENE Lydhørheden kan være svær at opnå, når det sidste, mange danskere har set til dansk fiskeri, var en blå trækutter i havnen, hvor der altid stod et par fiskere og ordnede garn – og havde tid til både en snak og at sælge en pose fisk. ”Vi er slet ikke det antal fiskere og fartøjer, som vi var før. I Hvide Sande har der jo været 120 garnbåde.

I dag er der omkring en håndfuld”, siger Jesper Juul Larsen. For både lokale og turister på havnene er fiskeri blevet et skjult erhverv. De moderne fiskefartøjer lander om natten, og næste aften sejler mandskabet ofte ud igen og er væk fra havnen i flere dage. Fisken er allerede sorteret og pakket på is, mens den sejles i land ude fra Nordsøen, og der er derfor i det daglige heller ikke meget liv på auktionen, hvor fisken sælges i de tidlige morgentimer og straks køres til slutdestinationer i ind- og udland. ”Når folk kommer til en havn, så tror mange derfor, at alt fiskeri er dødt. Jeg bor selv i Thorsminde, og du skal ikke ret langt ind i landet, før folk tror, at der ikke længere er fiskere i Thorsminde. Men der bliver altså stadigt landet fisk for 40 mio. kr. årligt, selv om vi er gået fra at være mange, der fangede få fisk til at være nogle få, der fanger mange fisk. Det giver en god indtjening, men ikke så meget liv på havnen. Det er jo stort set kun op til jul, at alle både er hjemme i havnen”, siger Kurt Madsen.

ET MODERNE JOB PÅ HAVET Det manglende kendskab til erhvervet gælder også i nærmiljøet omkring havnene. Tidligere havde op til 90 procent af borgerne i lokalsamfundene på vestkysten direkte tilknytning til fiskeriet. I dag nærmer det sig 10 procent. Og her har fiskerne selv været med til at tale erhvervet ned. ”Vores nye fiskerielever kommer fra hele landet, og der er faktisk ikke så mange fra vores egne byer. Snakken ved køkkenbordet i fiskerhjemmene, da det gik dårligt i fiskeriet, har sat sig sine spor. Det var dengang, hvor vi næsten ikke turde lade folk komme i land, fordi de så i stedet søgte arbejde hos Vestas, hvor der var faste arbejdstider, og hvor man vidste, hvornår man havde fri.


Det skjulte ERHVERV

Tæppe-Gården Lemvig ApS Østergade 18, 7620 Lemvig Tlf.: 97 82 00 20

Ring efter gardinbusserne – vi ta’r mål, syr og monterer!

Velkommen til Tæppe-Gården i Lemvig Din lokale specialforretning, som altid har et bredt udvalg af varer, så vi altid kan tilbyde det, som vores kunder ønsker. Den gode professionelle service - intet mindre!

Tæpper & Gulve

Gardiner

Solafskærmning

Metervarer

Boligtekstiler

Afpassede tæpper

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

39


Bliv fiskehandler På fiskehandleruddannelsen lærer du at forarbejde, tilberede, kvaliltetsvurdere og præsentere fisk samt at rådgive kunderne.

r Har du brug fo et frisk pust?

Bliv erhvervsfisker På erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du møder i det moderne fiskeri.

Kontakt Fiskeriskolen på tlf. 9691 9230 www.fiskeriskolen.dk

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

40 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Nogle tror stadigt, at vi sidder herude som en havmåge og venter på, hvornår vi skal afsted igen, men de afsavn og fravalg, vi som fiskere havde dengang, har man ikke i dag. Det hele er meget mere planlagt, og du kan næsten selv bestemme, hvornår du holder fri. De fleste har typisk fri hver tredje uge. Vel at mærke helt fri. Hvor mange andre kan sige, at de har det?”, spørger Kurt Madsen. Han stod selv til søs i Thorsminde som 15-årig og har fulgt vestkyst-fiskeriet på tætteste hold igennem 50 år. Havfiskeri er ifølge de to fiskeriformænd fortsat en livsstil, men de understreger, at det bestemt også er business. ”Når man er ombord, så er det arbejde som så meget andet. Der skal arbejdes hårdt, når man på én båd fanger den mængde fisk, som tre-fire både gjorde før. Der stilles også større krav til mandskabet om kvalitet, når hele forarbejdningsdelen foregår ude på søen. Fartøjerne laver derfor flere, men kortere træk, for at sikre, at fisken hurtigt kommer ombord og bliver lagt på is. Til gengæld er de moderne fartøjer udstyret med både fjernsyn, internet og alle andre bekvemligheder”, siger Jesper Juul Larsen.

LANDINGER ER BEDRE PLANLAGT Den moderne internetauktion i vestkystens havne har været med til at strømline arbejdsforholdene i fiskeriet. Da det tidligere var de mange små fartøjer, der landede på samme auktion, var fiskernes fangster ofte blot kendt som fisk fra en bestemt havn. Forlydende om, at man fik bedre priser i en anden havn, fik derfor nu og da fiskerskippere til at skifte havn i håb om at få en lidt bedre pris.

Det er anderledes i dag, hvor det enkelte fartøj melder fangsterne ind til auktionen, allerede inden fisken er i land. Informationerne fra fartøjerne deles via internetauktionen med opkøbere i både ind- og udland, længe før auktionsuret sættes i gang. ”Internetauktionen betyder, at du i højere grad bliver vejet og vurderet på dit skibsnummer. Opkøberne har helt sikkert nogle bestemte skibsnumre i deres små, sorte bøger. Vil du have toppriser, er det derfor vigtigt, at du lander konstant og holder den samme kvalitet. Det gør du bedst ved at lande på den samme auktion på bestemte tidspunkter”, forklarer Jesper Juul Larsen.

HÅB OM AT KYSTFISKERI KOMMER IGEN Når havnene i Hvide Sande, Thyborøn og Thorsminde trods alt fortsat er blandt de tilbageblevne, aktive fiskerihavne, så skyldes det også, at de er godt placeret i forhold til fiskepladserne. De ligger i dag 20-30 sømil ude på Nordsøen, efter at torsk, rødspætter, tunger og kulmuler i en lang årrække har været væk fra de kystnære områder. De to fiskeriformænd vil derfor ikke love at imødekomme romantiske billeder af blå kuttere, der trækkes op på stranden. ”Det er svært at være kystfisker, når fisken er rykket så langt ud på havet. Men hvis fisken kommer tilbage, så kommer der også kystfiskeri igen. Der er jo ingen, der ønsker at sejle over fisken, hvis der er nok af den. Kystnært fiskeri vil ske med skibe, der sejler ud og kommer hjem samme dag, og det vil give mere liv og turisme på havnene”, siger Jesper Juul Larsen. Fiskeriforeningerne ser derfor gerne, at kystfiskeriet vender tilbage.


MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

41

www.strandbygaard.dk

grafisk@strandbygaard.dk

Trykkerivej 2

Postboks 110

6900 Skjern

+45 96 800 700

Strandbygaard


”Vi har i fem år forsøgt at få lavet en undersøgelse for at få fundet ud af, hvorfor fisken er forsvundet. Nogle siger, at det er Jyllands-strømmen, der har ændret sig, mens andre mener, at vi fisker for meget. Det sidste passer ikke, for der har ikke været nogle, der har fisket kystnært i mange år. Vi har tidligere været alt for mange fartøjer, og jeg vil ikke forsværge, at der ikke var nogle år tilbage i tiden, hvor vi måske fangede for mange fisk. Men i dag har vi bæredygtighedsmærket MSC på stort set alle fisk. Alle regler bliver overholdt, og vi har et fint forhold til både EU og biologer”, siger Kurt Madsen.

FISKERIET HAR FUNDET SIN FORM Fiskeriformændene fortæller, at omstillingen i fiskeriet er sket så hurtigt, at nogle mener, at erhvervet på ti år har gennemført den samme strukturudvikling, som landbruget har brugt 100 år på. Kurt Madsen tror dog, at fiskeriet om ti år også på mange måder ligner det, vi har i dag: ”Jeg håber ikke, at vi er blevet færre end de nuværende, gode fartøjer, som ikke behøver at blive større. Der skal være et vist antal for at holde vores auktionssystem i gang. Det betyder nemlig, at alle kan sælge fisk, og at alle fisk bliver solgt til den bedste pris. Det er ikke ønskeværdigt, hvis der kun er meget få store skibe, som handler direkte med en fabrik. Det er også mit håb, at fisken vender tilbage til kysterne, så det igen bliver muligt at tage vores egne knægte fra havnebyerne med ud på havet for at prøve at snuse til erhvervet en enkelt dag”.

Artiklen er produceret i samarbejde med Konsumfisk som en del af vestkyst-projektet ’Kend din fisker’

NY PLAKAT GNAT’Æ

[GNAT’Æ] MED ELLER UDEN RAMME! 3 FORSKELLIGE SLAGS

42

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

PRISER FRA KR. 129,[Nærig]


MOBILKRAN 80 TONS LASTBILKRANER 8 - 95 TONSMETER KRANARBEJDE SPECIALOPGAVER

LAD OS TAGE DE TUNGE OPGAVER

AUTOHJÆLP

SALG OG SERVICE AF BRANDMATERIEL

KRANARBEJDE

80 TONS TERRÆNGÅENDE MOBILKRAN

ALARMOVERVÅGNING VAGTPATRULJE

ABONNEMENT TIL LANDBRUG

DØGNVAGT

REDNINGS-RINGEN

TEGN ABONNE ME AUTOHJ NT PÅ ÆL SYGETRA P OG NSPORT

Industrivej 51 . 7620 Lemvig . T: 9782 0411

www.rednings-ringen.dk MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

43


SÆLERNES SANDBANKER

TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN. FOTO: MIKKEL JEZEQUEL – ALOPEX MEDIA

HVER DAG TAGER OP TIL FLERE HUNDREDE SÆLER SIG EN GOD, LANG LUR PÅ SANDBANKERNE I LIMFJORDEN I DEN NEDERSTE DEL AF NATIONALPARK THY. STRÆKNINGEN VED AGGER TANGE ER SÆRLIG POPULÆR - HER ER KORT AFSTAND TIL MAD OG GOD PLADS TIL AT HVILE SIG.

SPÆTTET SÆL Den spættede sæl er den mest almindelige sæl i Danmark, og den er ret udbredt i flere farvande. En voksen hun bliver i gennemsnit 145 centimeter lang og vejer 67 kilo, mens hannen har en gennemsnitsvægt på 75 kilo fordelt på 156 centimeter. Sælen spiser fisk og krebsdyr og lever på uforstyrrede sandstrande og småøer. Spættet sæl er den eneste sæl, man med sikkerhed ved, yngler i Danmark, og sælens graviditetscyklus er noget ganske særligt. Sælerne parrer sig i august, hvor hunnerne bliver drægtige. Når det bliver december og koldt, sættes graviditeten i stå, og fostrets udvikling standses. Når det bliver varmere, sættes graviditeten i gang igen, indtil alle hunner føder på nøjagtig samme dag engang i juli, når forholdene er rigtige.

44

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Det er et imponerende syn. En kort sejltur ud af Thyborøn Havn, ud på vandet og ind gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne derude midt mellem Harboøre Tange og Agger Tange. Og pludselig kan man se nogle store ’klumper’, der ligger dér midt i vandet. Tættere på er man pludseligt ansigt til ansigt med Danmarks største rovdyr: Den store gråsæl, hvor hannen kan komme op og veje 300 kilo. Han ligger derude og slænger sig mageligt, som om han ejer hele fjorden. Og det gør han på en måde også. Ingen naturlige fjender har han, og indimellem kan et stort gråsælhoved dukke nysgerrigt op helt tæt på båden. Den skal lige se, hvad du laver her. I dens fjord.

TÆT PÅ DET HELT STORE KØLESKAB Rundt blandt de store gråsæler, man kan være heldig at møde herude, ligger ofte store flokke af de lidt mindre spættede sæler. Spættet sæl er den mest almindelige sæl i Danmark. Gråsælen er der væsentligt færre af.


ALOPEX MEDIA Tekst og billeder i denne artikel i samarbejde med Alopex Media. Alopex Media er en naturfotografisk virksomhed, der ligger i Staby. Bag virksomheden står naturfotograf Mikkel Jezequel og journalist Kamilla Husted Bendtsen. Alopex Media leverer tekst og billeder fra og om naturen til diverse magasiner, virksomheder, hjemmesider, bøger mv. Naturfotograf Mikkel Jezequels bedste skud sælges desuden som prints til hjemmet på webshoppen naturbilledertildinbolig.dk, hvor der blandt andet er en kategori med udelukkende vestjyske landskaber. Læs mere på alopexmedia.com eller på naturbilledertildinbolig.dk

TOSHIBA VARMEPUMPE - Perfekt til det danske klima

TILBUD fra kun

Spar op til

60 % på varmeregningen

14.500,inkl. std. montage

Autoriseret KMO montør & el-installatør - vi ved hvad vi snakker om...

En del af

TS-GRUPPEN - Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

45


Det er svært at finde nøjagtige tal på, hvor mange sæler, der i alt findes i Limfjorden. Tallene lyder på både 1600 og omkring 2700. Forskere fra Aarhus Universitet er fra august 2017 gået i gang med et forskningsprojekt, der skal klarlægge, hvor mange sæler, der præcis er i fjorden, samt kortlægge sælernes gener og deres færden og vaner. Men omkring 800-1000 sæler regner man med holder til i den nordlige del af Limfjorden ud for Agger Tange, og det er en stor del af den samlede bestand i fjorden. Michael Madsen, der er indehaver af Jyllandsakvariet i Thyborøn, har et stort kendskab til de grå ’naboer’ derude på sandbankerne. Han forklarer, hvorfor lige præcis den del af fjorden er så populær blandt de store rovdyr. Agger Tange er blandt andet dejligt tæt på det helt store spisekammer mod vest. "Der er meget lavvande på sandbankerne lige herude. Selvfølgelig når det er lavvande, men selv når det er højvande, er der lavt vand her, så sælerne kan ligge og hygge sig og slappe af, gerne i solen. Når de skal spise, svømmer de den korte tur gennem kanalen og spiser løs af havets fisk", forklarer Michael Madsen. Det største antal sæler, han personligt har set på én gang, var en flok på over 200 på én sandbanke og godt 100 på nabosandbanken.

STOR NUTTETHEDS-FAKTOR De seneste par år er det ikke kun blandt sælerne, at de fine sandbanker ved Agger Tange er velbesøgte. Stedet er også blevet populært for mennesker, der gerne vil opleve sælerne, der slapper af. For to år siden købte Michael Madsen en båd til akvariet med det formål at lave hvalture i Nordsøen.

46

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Hvalturene blev en succes, men kun aftener hvor vejret er rigtigt. Resten af tiden var det oplagt at bruge båden til noget andet, og man begyndte derfor at arrangere sælsafarier ud til sælernes rastepladser i fjorden. Og det viste sig at være overordentligt populært. Mellem 12.000 og 15.000 gæster om året sender Jyllandsakvariet på deres forskellige ture, og en stor del har været ude og besøge sælerne. Bådene sejler nu i fast rutefart fra klokken 10 formiddag til klokken 18 i højsæsonen. Men hvorfor er sælerne så populære? "Det er ’nuttetheds-faktoren’. Kort og godt. Sælerne med deres store brune øjne. De er bare nuttede, og rigtig mange mennesker har et eller andet forhold til sæler. Og så er det en stor oplevelse at komme tæt på dyrene ude i deres rette element i naturen", siger Michael Madsen.

EN ÆDEDOLK MED DYRE VANER Dog er det ikke hos alle, at de nuttede sæler er lige populære. En spættet sæl spiser mellem fire og fem kilo fisk om dagen. Den store gråsælhan på 300 kilo skal spise hele 15 kilo. Det gør sælen ret upopulær blandt fritidsfiskerne langs kysten. Ind imellem hører man historie om fiskere, der helt har opgivet årets fangst, fordi sælerne gang på gang plyndrer nettene. Sælerne spiser generelt det, de kan finde i havet. Men nogle af dem har oveni udviklet meget dyre spisevaner. Således har mange fiskere oplevet i sæsonen for stenbidere, at sælerne er gået i nettene og har sprættet de fangne fisk op alene for at suge rognen ud og lade resten ligge. Af den grund lyder der indimellem ønske om øget jagt på sælerne. Men forskere fra Danmarks Tekniske

Universitet, DTU, arbejder løbende på at udvikle sælsikkert fiskeudstyr, da man herfra mener, at det er det bedste vej at gå for at undgå sælrov i fiskenettene.

PÅ NATURENS PRÆMISSER Michael Madsen forklarer, at nok er det sælens nuttede udseende, der lokker mange med ud på sandbankerne. Men formålene med turene er primært oplysende. Sælsafari viser dyrene i den fri natur, og det er på naturens præmisser. "Det er da udfordrende som arrangør, når det er storm og højvande, og sælerne ikke kommer op og ligge. Men det kan man ikke planlægge, og det er en vigtig del af oplevelsen. Sådan er det, hvis man vil opleve det virkelige liv i fjorden. Sælerne er ligeledes vilde dyr, som man skal have respekt for. Man kan ikke klappe dem, og man skal bestemt ikke stikke fingrene frem over båden til dem. Det hører med til oplevelsen at lære", forklarer han. Sælerne tager et hvil på sandbankerne hele året rundt, men i vinterhalvåret er det for koldt til tilskuere i båd, derfor holdes året sidste sælsafari hen sidst i oktober.


DET NYE BEOVISION ECLIPSE Velkommen hjem. Til et fristed hvor teknologi aldrig kræver – men altid gør sig fortjent til din opmærksomhed. Med fremragende OLED 4K billedteknologi og verdens bedste TV-lyd sætter vores nye BeoVision Eclipse en helt ny standard for din TV-oplevelse. Fås i størrelserne 55” og 65”.

Finansiering pr. md. fra:

DKK 1.050,Fra DKK 62.995,-*

b an g -ol u f sen .com

P R E S S PA U S E A N D P L AY

BEOVISION ECLIPSE

LIKE NO ONE ELSE Bang & Olufsen Bremdal – 9785 3366 | Bremdalvej 8 7600 Struer | www.bremdal-radio.dk *Vejl. udsalgspriser, BeoVision Eclipse 55”: kr 62.995. BeoVision Eclipse 65”: kr. 89.995. Pris inkl. stoffront, ekskl. vægbeslag eller gulvstand, som fås fra kr. 6.495. Energiklasse A. BeoVision Eclipse 55”: Kreditbeløb 62.995 kr. Samlet beløb der betales 62.995 kr. BeoVision Eclipse 65”: Kreditbeløb 89.995 kr: Samlet beløb der betales 89.995 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL § 12a. Udregning af mdl. ydelse er vejl. udsalgspris delt over 60 mdr. og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres. Tilbud gældende t.o.m. 30. november 2017.

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

47


SKET SIDEN SIDST MAGASINET SER TILBAGE PÅ STORE OG SMÅ NYHEDER FRA VESTKYSTEN DE FORGANGNE MÅNEDER. Læs mere og følg udvalgte nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten og lemvig.nu

27. JUNI

8. JULI

17. AUGUST

NØGENBADERE VED GRÆM

HVIDNÆSER UNDER KØLEN

NYE ØER TIL FUGLENE

”Det kan jeg som privatperson ikke have noget imod, og jeg synes da også, at det er respektabelt, at man tager hensyn til de folk som af blufærdighedsgrunde ikke synes, at det burde være nedenfor nedgangen til Græm Strand”.

Fritidsfisker Thomas Wichmann fra Thyborøn filmer to hvidnæser; cirka ti sømil vest for Thyborøn. Undervejs oplever han, hvordan en af dem svømme lige under fartøjet. Hvidnæser er en delfinart, der kan blive op til tre meter lange.

"Hvis sårbare fuglearter som klyder og terner skal have flyvefærdige unger på vingerne, er det essentielt at der findes en række ’rævesikre’ øer og holme, hvor fuglene kan yngle i fred. Harboøre Tange er et af de vigtigste fugleområder i Danmark. Ved at etablere to nye øer giver vi en håndsrækning til de mange fugle, der i forvejen yngler her".

Erling Videbæk, formand i Vester Husby Grundejerforening, til TV Midtvest om den nøgenbade-strand, som Holstebro Kommune har indviet ved Græm Strand.

18. JULI

Den såkaldte frikropskultur er udbredt ved og kendt fra naturist- og aktivitetsstrande i Tyskland, men er også kendt fra strande i blandt andet Kroatien og Frankrig.

Thomas Borup Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen Vestjylland, om to nye fugle-øer ved Harboøre Tange.

12. SEPTEMBER BÆVEREN FOR RETTEN "Det rigtige ville jo være, at Naturstyrelsen siger: Ved du hvad, vi har sgu lavet noget lort. Og sådan er det jo. Hvis man laver noget lort, så må man jo lave det om".

30. JUNI

GEDER SPISER ROSER "Gederne har gået der i relativ kort tid, men har gjort et rigtigt godt stykke arbejde. De har fjernet stort set alt det grønne på rynket rose, som de har vist sig at have god appetit på, selv om det er en hård og ensidig kost".

VESTJYSKE ULVEHVALPE Naturstyrelsen har offentliggjort vildtkamera-billeder, der dokumenterer, at det vestjyske ulvepar angiveligt har mindst tre hvalpe. Billederne er taget af styrelsens egne vildtkameraer i en statsskov, syd for Holstebro. "Det område, hvor ulven nu yngler, er et stort, sammenhængende statsligt naturområde, der er forholdsvist uforstyrret. Ligesom vi beskytter andre fredede dyr, vil vi også tage hensyn til ulvehvalpene. Derfor melder vi ikke ud præcist, hvor billederne er taget", siger skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland. Billedet her er taget af Ulvetracking Danmark i august.

Lodsejer ved Klosterheden, Find Andersen-Fruedahl, der nu slæber staten i retten for at få erstatning for bæverskader.

13. SEPTEMBER

Uffe Strandby, forstfuldmægtig hos Naturstyrelsen, om de geder, der holder hybenroser nede i klitterne ved Bækbygaard Strand mellem Vedersø Klit og Houvig.

29. JULI NY DANSK YNGLEFUGL Skestorken er efter DOF's vurdering igen et fast element i vores natur. Ikke mindst som relativ succesfuld ynglefugl langs vestkysten, hvor skestorken blandt andet kan mødes ved Høje Sande nær Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, ved Vejlerne i Nordvestjylland samt ved Filsø, Tipperne og Vest Stadil Fjord.

Vi gør udelivet hyggeligt!

SPILLER STILLER OP TIL VALG Rasmus Porup er ikke kun vendt hjem til Lemvig for at spille håndbold for Lemvig-Thyborøn Håndbolds 1. divisionshold. Ved kommunalvalget i november stiller han op til byrådet i Lemvig for de konservative. "Jeg er utrolig glad for, at en ung familiefar som Rasmus Porup også er klar til at tage del i lokalsamfundet og være med til at forme det samfund, som vi lever i", siger Orla Østerby, der er konservativ spidskandidat ved valget.

13. SEPTEMBER FRISK VIND I SURFERE "Det er fedt. Det er det, vi venter på hele tiden. Det er dejligt at komme ud og få lov til at give den gas i så meget vind".

Leverandør til dit nye udemiljø...

LOMBORG HEGN Ringkøbingvej 39 • 7620 Lemvig • +45 20 83 92 27 • fliseroghegn@jubii.dk

www.fliseroghegn.dk

48

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Mads Jepsen, dansk deltager i World Cup-stævnet i windsurfing i Hvide Sande, om det stormvejr med 20 meter i sekundet, der ramte perfekt på Ringkøbing Fjord. ”Der er stabil vind, så vi viser Danmark godt frem. I det her vejr bliver fårene skilt fra bukkene”, sagde Mads Jepsen, der dog understregede, at surfere ville få svært ved at holde sejlet, hvis det blæser over 30 meter i sekundet.


DET BEDSTE HJEM TIL DIG Kæmpe udvalg af flotte massive plankeborde i eg

KUN

14.999,-

HJØRNESOFA

Sommerudsalg Elegant U-sofa i læder på alle slidflader. Fås også i stof til 9.999,100x200 cm

Priser fra

5.999,-

Sofaopstillinger som vist Fra

8.999,-

KUN

5.999,-

Nyhed - byggesystem Design din egen sofa

HJØRNESOFA

Stor lækker U-sofa i stof.

KOM IND OG SE ALLE EFTERÅRSNYHEDERNE

Vejl. 23.798,-

Nu Kun 100 X 220 CM KUN

DANMARKS FLOTTESTE PLANKEBORD OPUS DELUXE / ELEVATION

8.999,-

Eg hvidolie eller natur olie. Sort stel 180x200cm med pocket fjedre inkl. 60mm latex Mange størrelser. eller anatomiskumstopmadras Excl. ben og gavl

TILBUD Tilbuddet gælder indtil 7. oktober.

12.999,-

VI ER BILLIGSTSøndagsåbent PÅ SOLAFSKÆRMNING SPAR

Lad os sende gardinbussen 10.799,afsted med prøver og vi giver et uforpligtende tilbud.

· Rullegardiner d.·· Lamelgardiner 1. oktober Plisségardiner · Og meget mere ... fra kl. 11-15

Velkommen til branchens bedste rådgivning Leder du efter noget helt særligt? Så få en snak med Danmarks mest kompetente møbeleksperter i butikken. Så får du det bedste hjem til dig.

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

49


KØB 4 ANNONCER OG FÅ HELSIDE ANNONCE TIL KUN 5.500 KR NORMALPRIS: 7.700 KR. PR. STK. VED ÅRSAFTALE: 5.500 KR. PR. STK. Nyt Stressless® Studie

Lad os passe sommerhuset

+

Husk! Få de første

21.000,skattefrit!

Udlej dit

sommerhus

Garda

5.999,-

Sort eller brun • Ultimativ siddekomfort med indbygget lændestøtte • Perfekt støtte til nakke, når der skal ses TV • Genial sovefunktion i nakkestøtten • Skammel med vipfunktion giver ekstra støtte til benene • Fås i 2 højder • Produktion foregår i Norge • Første Stressless® blev produceret i 1971

Stressless® Garda (M) lænestol med trinløst glidefunktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med Batick læder overalt i sort eller brun. Findes i flere farver. Fodskammel med vippefunktion.

Stressless® LONDON

Stressless NORDIC (M)

Stressless® London lænestol med trinløst glidefunktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med Paloma læder overalt. Findes med lav ryg. Fodskammel med vippefunktion.

Stressless® Nordic (M) lænestol med trinløst glidefunktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte samt BalanceAdaptTM. Monteret med Paloma læder overalt. Flere udvalgte farver. Findes i 3 størrelser. Fodskammel med vippefunktion.

Stressless CAPRI (M)

®

®

+

gennem Feriepartner Vi tager os godt af dit hus Attraktiv provision, stor fleksibilitet og god service!

+ BeoSound 1

9.995*

G

MASSER AF AKTIVITETER – STORT PROGRAM I SOMMERFERIEN

TØR DU GIVE EN HÅND MED TIL HAJFODRINGEN?

GUIDEDE TURE I OG UD AF HUSET...

Kom tæt på og rør en rokke på ryggen. Hold en krabbe i hånden og vær med når vi fodrer fiskene

• Ravsafari • Gratis find-selv-rav • By- og havnerundfart • Fodringer

TILBUD PÅ 4 HELSIDE ANNONCER

• Sælsafari med ny formidlingsbåd eller med traktorbus

SÆLSAFARI

BeoSound 2

12.995*

og gør det nemt at være udlejer Vore dygtige, lokale bureauer tilbyder:

VIGTI

T SE TID BESK ER OG RIV PÅ VO ELSER HJEMM RES ESIDE

Kom ind og oplev vores to nye trådløse højttalersystemer med multiroom-funktioner og kraftfuld 360-graders-lyd, til afspilning af musik direkte via smartphone eller de integrerede streamingtjenester. Oplev også vores nye fleksible SMART TV med ultimativ placeringsfrihed, stor lyd, krystalklare 4K UHD-billeder og Android TV™.

b an g - olu f sen .com

Så kan du bruge tiden vigtigste! på det vigtigste

Foto: Mette Johnsen · grafisk tilrettelæggelse: www.rikkenygaard.dk

Det perfekte valg til udflugten... EFTERÅRETS NYHEDER

Kom og oplev vores nye Stressless® Studie, hvor du altid kan se og prøve mere end 20 forskellige stole!

Thy

En god oplevelse

Vejlby Klit Vedersø Klit Hvide Sande

Stressless® Capri (M) lænestol med trinløst glidefunktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte samt BalanceAdaptTM. Monteret med Paloma læder overalt. Flere udvalgte farver. Findes i 3 størrelser. Fodskammel med vippefunktion.

BeoVision Horizon

Fra 23.495*

www.feriepartner.dk

Feriepartner

Feriepartner VEJLBY KLIT

Feriepartner HVIDE SANDE

Feriepartner LØNSTRUP Feriepartner (+45) 96 180 204 VEDERSØ KLITTlf.: THY

Vejlby Klit 22b, Harboøre

Nørregade 2b, Hvide Sande

Nørregade 2b, Hvide Sande

– dit møbelhus i 4 etager Østergade 17 7620 Lemvig Tlf. 97 82 12 84

feriepartner.dk/loenstrup

Vesterhavsgade 44, Vorupør

Tel: (+45) 9664 0200

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 97 93 80 22

www.feriepartner.dk/vejlby-klit

www.feriepartner.dk/hvide-sande

www.feriepartner.dk/vedersoe-klit

www.feriepartner.dk/thy

Tag med vores nye båd eller tag med traktorbussen til den yderste mølle

Finansiering tilbydes**

BLIV SET AF 27.500 HUSSTANDE Magasinets oplag er 27.500 eksemplarer og postomdeles til samtlige husstande i Lemvig Kommune samt den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Hele vestkysten fra Hvide Sande i syd over Thorsminde og Thyborøn til Hanstholm i nord. Magasinet kan desuden afhentes gratis på en række turisttræfpunkter i Vestjylland. Magasinet kan læses online på lemvig.nu og udkommer fire gange årligt. I 2017 udkommer vi: 4. april, 20. juni, 26. september og 14. november. Annonce-deadline er fire uger før udgivelsen.

KØB ET ÅRS-ABONNEMENT OG FÅ DIN ANNONCE TRYKT I MERE END 100.000 EKSEMPLARER!

B EOV I S I O N H O R I ZO N BEOSOUND 1 & BEOSOUND 2

VESTERHAVSGADE 16 DK-7680 THYBORØN TLF.: +45 97 83 28 08

BANG & OLUFSEN BREMDAL - WWW.BREMDAL-RADIO.DK BREMDALVEJ 8, 7600 STRUER *Vejl. udsalgspriser. BeoVision Horizon 40”, energiklasse C, inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering af TV på væg, bord eller gulv koster fra dkk 1.995. BeoSound 2 fås i butikken fra slutningen af oktober. **Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres.

WWW.JYLLANDSAKVARIET.DK -

fuld af oplevelser...

PRISLISTE 2017 ANNONCETYPE

STØRRELSE

PRIS EKSKL. MOMS

B 68 MM X H 75 MM

F

KR. 1.270,-

F

B 68 MM X H 103 MM

J

KR. 1.500,-

J

B 104 MM X H 75 MM

E

KR. 1.775,-

E

B 104 MM X H 103 MM

I

KR. 1.975,-

I

B 104 MM X H 157 MM

C

KR. 2.975,-

C

B 215 MM X H 75 MM

D

D

KR. 2.975,-

B 215 MM X H 103 MM

REDAKTION Erik Poulsen, ansv. redaktør T: 2043 1716 E: redaktion@lemvig.nu Henrik Vinther Krogh T: 9690 9900 E: henrik@lemvig.nu Helle Ringgaard Kamilla Husted Bendtsen ANNONCER Henrik Vinther Krogh T: 9690 9900 E: annonce@lemvig.nu

FOTO, LAYOUT & TRYK Complot Media DISTRIBUTION Complot UDGIVER MAGASINET LEMVIG.NU c/o Complot Media Langerhusevej 46, 7673 Harboøre T: 9690 9900 E: complot@complot.dk

G

G

KR. 3.300,-

B 68 MM X H 320 MM H

H

KR. 3.300,-

B 215 MM X H 157 MM

B

B

KR. 4.900,-

B 215 MM X H 320 MM A

A

KR. 7.700,-

Produktvisning på Shoppingside kan sammen med annonce tilkøbes for kr. 300,- Produktvisning uden annonce kr. 700,-

KØB 4 ANNONCER PR. ÅR OG FÅ 15% PÅ ALLE ANNONCER 50

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017


R

ISE R P E

- lige midt i Lemvig...

NYE Bremdal Radio & TV KUNDER

JU E K IS

og inat e lam lad hvid gsp cm , t till æ r. 5 0 0,le 220 k 9 5x ortma Sp ar ord S k sb æbe. r. 9 9 9, æ dtr g /s NU k T1 u k ke i e bu ben

PRIS V/DØREN KR. 1.090,- FOR 3 DAGES FESTIVAL MED FEST, MUSIK OG HYGGELIGT SAMVÆR.

FORSALGSSTEDER: BILLETLUGEN.DK / CITY KIOSKEN - LEMVIG / NÆRKØB - THYBORØN / FINN`S RADIO - HARBOØRE.

Nor

mal

pris

kr.15

k r. p ar

.950,

6.0 0

0,-

Forh

by K

an

adre

sse

KURT’S LIFTSERVICE

ATO

TIM

EL

ES

IN S S

CE

19

16

JUL

le å al puder p 5% hoved 2 r LIVSSTILS LIVSSTILS Spa PUR TEM fra 19. nov. til 18. dec. ®

®

hver dag kl. 14 - 17

Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Fiskeriforening Havnegade Havns 15 2. - 7680 Thyborøn T: +45 96 90 Havnegade 15 01 2. -20 7680 Thyborøn www.thyboron-fiskeriforening.dk T: W: +45 96 90 01 20 W: www.thyboron-fiskeriforening.dk www.thyboron-fiskeriforening.dk

LIVSSTILS

THYBORØN CAMPING Idrætsvej 3 DK-7680 Thyborøn T: 2043 1716 T: 9783 1277 ep@ansatz.dk W: thyboroncamping.dk

ansatz.dk

JYLLANDSAKVARIET Vesterhavsgade 19 DK-7680 Thyborøn T: 9783 2808 W: jyllandsakvariet.dk

BBAAGG AAGGEE RRUU SS M M AA M M RRKKEE DD LIVSSTILS DD GGOOHØJSKOLEN SSBBAA NNEENN KROP & WELLNESS

®

MAD

NYE

SHOPPING

KROP & WELLNESS

- lige midt i Lemvig...

KUNST & SMYKKER

ØVRIGE

DIN lokale samarbejdspartner

d. tilbu ter/ rabat dre d an me res e in mb ke ko n ik n ka . De 015 .12.2 jl. fe n 23 l de og tryk ti 5 r 1 ukte 1.20 16.1 te prod den lg r fra r udso fo løbe nen rbehold pag Kam tages fo Der

ign:

o og

OPLEVELSER

es T1 D

og dlerl

MAD

S

nd til

elt? ?

KUNST & SMYKKER

> DÚNÉ > MAGTENS KORRIDORER > WAFANDE > DANSER MED DRENGE BS > JOHNNY MADSEN > BIG FAT SNAKE > ITALOBROTHERS ERNE > TOM DONOVAN > TØRFISK > THE GRANDFÆTTERS > OLE & ELO T > TAMBOURINE MEN > TOOMANYLEFTHANDS > ELECTRIC GUITARS LD > RAMMSTEIN JAM > VILD $MITH > M.FL.

UDDANNELSE

ST A T N FERNAL GNAGS INDER IL FA T 9 SV HRISTOPHER 4.99 PRI LITET KVA 850,-

UCH HOLSTEBRO Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn T: 9690 0310 STRANDINGSMUSEET VesterhavsgadeW: 1E,thyboronport.dk Thorsminde

DK-7620 Lemvig Orla Østerby DK-7620 Lemvig DK-6990 Ulfborg HOUE SMED LEMVIG KOMMUNE FISKERISKOLEN T: BOVBJERG 2083 9227 FYR 21. november 2017 & VVS T: 9782 2014 T: 9611 5020 Fyrvej 27, Ferring Houemåvej 22, Houe Rådhusgade 2 Ærøvej 9 W: fliseroghegn.dk W: konservative.dk W: boghandleren.dk/lemvig W: strandingsmuseet.dk DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7680 Thyborøn HOUE SMED & VVS VENSTRE (V) JYLLANDSAKVARIET VEIGAARD MØBLER r ø h T: 9789 22, 1012 6302 T: ®9663 T:199691 9230 ilbe 1200 Houemåvej Houe Sæt X T: ved9783 Lemvig Vesterhavsgade Sønderkærvej 1 t ss lemvig.dk eW: W: bovbjergfyr.dk W:kandidater houesmed.dk W: eucnordvest.dk slUlfborg DK-7620 Lemvig Venstres DK-7680 Thyborøn DK-6990 s e r t ? lt S9749 T: LEMVIGBANEN 9783 6302 21. november 2017 T: 9783 2808 T: 1975 adSPAREKASSEN a bord r iP n - VLTJ SHS BYG VENDSYSSEL STRUER GYMNASIUM e i r t e u C ell e comp Orig W: Pveigaard.dk W:Banegårdsvej houesmed.dk 2 W: lemvig.venstre.dk W: jyllandsakvariet.dk rt Østergade Gudumbro 4, Gudum 16 r du Jyllandsgade 2 Lemvig afdeling e? sma uge h r t s d B r e r • SHS BYG Lemvig VENSTRE (V) Lemvig RADIO THYBORØN FRITIDSCENTER vor elleDK-7620 g bo Lemvig d vBREMDAL DK-7620 DK-7620 DK-7600 Struer Østergade 16 affe win r - e r, k - Prø S o u b e r også me Gudumbro Gudum Sæt ved9786 3388 Bremdalvej Kirkegaardsvej T: 15 9785 4300 art 8 kstra? 9783 ne øble ke d o g X T: T: 97824,0019 hjør s sm T:dt e8222 g 7620 Lemvig Drik er m e inat e e e t d r d • m o li e ® la vv ss DK-7620 Lemvig Østergaard DK-7600 Struer DK-7680 Thyborøn lad til velkomne s læ v id spHans ilpa W: mjba.dk W:Tlf. shs-byg.dk W: struer-gym.dk - Prø r plads W: sles t tsparv.dk m , h tillæ g 5 0 0,82 22 97 83 s k .. c e . e r 0 o f t t . S le 22 er T: 9786 3088 T:ug f9785 T: 9783 1390 k r 21. november 2017 p3366 9 5x o r tm a S p ar dine res . • Br or d S leje v vo leje www.bremdal-radio.dk VOSBORG NR. NISSUM HF k sb s æbe. r. 9 9 9,W:NR. shs-byg.dk W: W: t-fc.dk ®PINHOLT APS at pSTRANDBYGAARD er p - Prøbremdal-radio.dk.dk tr æ k / s NU altid ss® læd 1 u d ke i e g s T K e l S VembvejAPS 35Åben butik enbuk Thyborønvej 8, Klinkby Svinget 5, Nr. Nissum s leTrykkerivej 2 HU &ssCOMFORT PINHOLT GLAS FISKERISKOLEN ) og workshop •SØVN b M Galleri tresGAMMELGAARD ( Stre S d L > e DK-7570 Vemb DK-6900 Skjern DK-7620 Lemvig m R Herningvej 76 Thyborønvej 8, og Klinkby Gammelgårdvej 12 Ærøvej 9 SU DK-7620 Lemvig TEcafè ONfor K børn og voksne C A T: 9748 T: 9780 0700 T: Bøvlingbjerg 9783 6500 T: 8755 3255 DK-7500Sund Holstebro DK-7620 DK-7650 DK-7680 Thyborøn fornuft onsdag - søndag A R4897 K Lemvig G Gammelgård Glas designer og fremstiller O nrvosborg.dk T: 9742 0277 T: TW: 9783 6500 kl. 11.30 - 16.30 T: 9788 T: 9691 9230 W: hf.via.dk W: strandbygaard.dk W:r5588 pinholt-elinstallationer.dk s billeder og glassmykker. ifade, AN p glasfigurer, K v W: sovn-comfort.dk W: pinholt-elinstallationer.dk W: gammelgaardglas.dk W: eucnordvest.dk la 0,-st www.sparv.dk ME D Besøg det smukke galleri med tilhørende café DCU-CAMPING VESTERHAV KOTA A/S JEKA FISH .95a SENIORHØJSKOLEN r.15 F KOTA A/S STRUER GYMNASIUM ris k TÆPPEGÅRDEN 0POESIGÅRDEN og,-facinerende udendørs faciliteter.11 5 Flyvholmvej 36, Langerhuse Håndværkervænget Havnen 70 Svinget 5, Nr. Nissum malp r 9 o . N 9 00Sandbækvej R Håndværkervænget 11 Jyllandsgade 2 12 ,. Østergade 18 r E k DAKLemvig DK-7673 DK-7620 DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig TER Harboøre Åben workshop 1.Lemvig juli - 30. august: NUSpar kr. 6.0 DK-7570 N I DK-7620 DK-7600 Struer Vemb e DK-7620 Lemvig R V d A li ISAHvordan T:G K 9783får 4704 T: 4066 9788 9800 T:9781 1700 T: 8755 3255 Kom, prøv og lavdelinger? din helt egen... st g eret T O 9788 9800 vi flere venner, likes, kommentarer og T: 9785 4300 T: 9788 NT: t 9782 0020 PR in-lø oT: n r t K : camping-vesterhav.dk W:.............. kota.dk W: jekafish.com W: hf.via.dk med tøtte. M rrelser ME D Glasfigur onsdage ........... kl. 12.00 - 14.00 W:W: kota.dk W: struer-gym.dk W: poesigaarden.dk tol . ø W: taeppegaarden.dk s s t e e ,e s g d n 50 Lar d si2 Relief .................... onsdage ........... kl. 14.30 ) -læ16.30læn r. 9.9 Hvordan kan det bedst Nbetale sig at bruge facebook professionelt? e r (L ke-og n levere 8.710,-COMPLOT m FJAND GÅRDBUTIK SAHAZE AUTO NR. NISSUM HF Uk ø KURTS LIFTSERVICE ANSATZ CLAUDIS HAVE l d e r sea 12.00 m nak- 14.00 Smykke ................. torsdage .......... askl. Stole k læde dskam Langerhusevej 46, adbre Am 49, Fjand Langerhusevej 39 2017 Svinget 5, Nr. Nissum rbar wn. ,o 8. - 9. - 10. juni Saugmandsvej 17 Møllebyvej 18 Østergade 14 o)o/g g en Klintvej omålgruppe o(gM Dekorere og gule ller bro i batic 50,- F r 2.350 l rl e g r u le Hvordan når vi helt ud til den rigtige på facebook? o s .1 k de aonnd Ulfborg DK-7630 Harboøre DK-7620 Lemvig 7673 Harboøre rt e farver der 9 spr ulig DK-6990 ®rhC atis i sokl. DK-7660 Bækmandsbro DK-6980 Tim DK-7620 Lemvig glas ...... 11.30 - læ 15.30atick læ sFso fredage e lt for me nye m s t og sandblæs tom ............ a t u le ig r k r s a s b e s T: T:5151 5324 T: 8755 3255 T: 9788 8370 T: 9690 9900 en og der ov 9,- øv i batic rver i idlø il at s kontr a e . d kT: 9749T:S6460 tre9788 9783 5055 T: 2043 1716 g og g- et t 9 T r r fa r tion k1267 læ spro muelid e . .9 u e k e t v O s 4 PLANTESKOLE OG HAVECENTER b n i rm r T g ig e a n fo ye M t o fa d W: fjand-gaardbutik.dk W: hf.via.dk W: claudishave.dk W: complot.dk atic ud yK A øvr løs t t steenr.ntr as e rkl e r sk n - f u r n: b W:esighaze.dk W:fumkurts-liftservice.dk W: ansatz.dk t tid . T ilaak ko ed B m. Tilb øvrige .999.dre.d e , de ed e dek s r kaber ra r. M eg a e nitnu s tole n d e r s iu T1 D 9,d1 er s n k te ndterl nk-f u REDNINGSRINGEN ANNE KILDEGAARD BIOHUSET LEMVIG e a ara an o le, d t æ UCH HOLSTEBRO rse Med d 5.99 n tilbu og k tænkkealg ælg e s to aatn d e v u io ant MARKED t t b t il m æ k a t v a LEMVIG & DYRSKUE SA AUTO COMPLOT RESTAURANT LUNA k il l t m T 4,efRamme un Industrivej Skovgårdvej Bredgade 17 it hje byd itr gtih. Ojeg tit.lba yder . Og til Døesvej 70 de51 er d indr ipp in in r g . v æd t 1 giv d, dgeriv edretn in r T27.-28. in r n maj Langerhusevej 39 Bøvlingbjerg Langerhusevej 46, Havnen 36 erd 2017 e1 in d . 7650 et r dinæ DK-7620 DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig Gammelgårdvej 12 r tr ao , DK-7500 Holstebro lethT r i din dkLemvig s d e hv.eE t li hed l e in in tr ao ber DK-7630 Harboøre 7673 Kontakt og kommunikationsrådgiver Erik Poulsen, i syv år r i d Ek sRom 2043Harboøre 1716 97 88 55 88 ska T: Flyvepladsen 9782 0411 T: 2424 9499 T:der T: 9782T:0048 ejournalist T: 9912 2222 DK-7620 Lemvig hed er liv. b Lemvig T: 5151 5324medier T: 9690 9900 T: 9640 6000 W:DK-7620 rednings-ringen.dk W: annekildegaard.dk W: biohusetlemvig.dk ska W: ucholstebro.dk har arbejdet med facebook for virksomheder, foreninger, events, ep@ansatz.dk GA MMELGA A RDGLAS.DK 16 W: lemvig.com W:FYR complot.dk W: restaurantluna.dk 19 THYBORØN HAVN MUSEET FOR RELIGIØS KUNST BOVBJERG SENIORHØJSKOLEN CE og politikere langs vestkysten ansatz.dk N I S Tankskibsvej 4 Strandvej 13 Fyrvej 27, Ferring Degneparken 22, Nr. Nissum SS LEMVIG MUSEUM GAMMELGAARD GLAS BAGAGERUMSMARKED FISKEHALLEN L E butik Åben E Galleri og workshop DK-7680 ThyborønT I M DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig Vestergade 44 og cafè Gammelgårdvej 12 Instergram: #bmrask Havnegade 2A ets r å T: 9690 0310 T: 9781 for 0371børn og voksne T: 9789 1012 T: 9789 1011 DK-7680 Thyborøn ed DK-7620 Lemvig DK-7650 Bøvlingbjerg fb: bagagerumsmarked + bynavn af m vn d W: thyboronport.dk onsdag - søndag W: mfrk.dk W: bovbjergfyr.dk W: seniorhoejskolen.dk lder attesø Gammelgård Glas designer og fremstiller n T: 9782 0025 kl. 11.30 T: 9788 5588 T: 2834 4879 T: 9783 2882 u h-o16.30 d d go m LEMVIGBANEN VLTJ THIELE LEMVIG KOMMUNE CLAUDIS HAVE e – t glasfigurer, fade, billeder og glassmykker. d rs W: lemvigmuseum.dk W: gammelgaardglas.dk W: bagagerumsmarkeder.dk W: fiskehallen-thyboron.dk ave æl øve de står US Banegårdsvej 2 Torvet 3 Rådhusgade 2 Fork te juleg . Østergade 14 pu RH Besøg det smukke galleri med tilhørende café AA d re e s elvæ en hov UR HERNING DK-7620 UR USETHIELE RH bedRELIGIØS og v AA MP d DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig Lemvig EMP VIG MUSEET FOR KUNST i LEMVIG BOGHANDEL POESIGÅRDEN AG e ER E T og facinerende udendørs faciliteter. RD ND rg . LØ T SØ m d HE ene og ette O AGE T: 9788 NDING TEBR0019 SØRN 15.30 3 ETorvet HO E AG10AGVIG kl. T: LS 9782 1319 T: Strandvej 9663 120013 me n, fornyet keseddel, komme dlapning ogtøtte T: 9782 nt8370 SDER LØ ÅbeRD Torvet 1 SØ Sandbækvej 12 TIRND AGE ND16 TE SØ kl. 11e 0Torv, ed LS 15.3 Åben workshop 1. juli - 30. august: søv NDAG TIR øns øde HO E l, og Stor SØO g afs r unik s AGBow vet 10E BR nt kl. SDch ST Bea Åbe Bispetor SID Ved W: mjba.dk W: thiele.dk W:DK-7620 lemvig.dkLemvig W: claudishave.dk God flestes n du im blikkeli e d) DK-7620 Lemvig DK-7570 Vemb DK-7620 arke v ørsm 16 le 11stCLemvig e (Ind Aarhl,us kl. end ka & Ulsted 8000e Torv opRokkjær øje SØNNDAG Ved j 36,l, E DE denog1, Stor sveBow Kom, prøv og lav din helt egen... etorvet ST Beach Teaterga vig på d MPUR SID Lodberg dig , så duTorvet U NE d) Bisp MÅ ing l LIVSSTILSHØJSKOLEN arke I MYT . 3 . 7620 Lemvig er SOLBRILLEMÆRKE Hern a ørsm E RESTAURANT LUNA SPAREKASSEN NR. VOSBORG st, end n T: 9781 0371 VENDSYSSEL T: 9782 2014 T: 9788 4066 T: n iv T P-Ve (Ind Aarh5us C1319 rt 27/ v ,9782 g & 8000 j 36, 4,1,r6/5 den sve ig, 29/ fra em SYNfo LEMVIG erga 4, ditio berg derv esø Tlf. 9782T1319 let HOSkNYT Teat N m 15/ Lod Søn DE a ra tt o , NE 30 ri L a 15. n MÅ Glasfigur .............. onsdage ........... kl. 12.00 - 14.00 IÅbe 10Herning Havnen 3629/ kl. st, tret, R 10 nt 5 ate n Cen en de P-Ve ude 21/ U38237136 27/ æ Østergade 16 Højbjergvej 2, Gudum Vembvej 35 , 9, o p g n P 6/5 mK 30/ 0 ing j l li ti 4, W: mfrk.dk CVR W: boghandleren.dk/lemvig W: poesigaarden.dk W: nytsyn.dk 7, e køb re a ig, k u 6,k UragN st mER TEMudekolle m Traditionr en kølige™, Relief .................... onsdage ........... kl. 14.30 - 16.30 Åbe 0 Ring 24/k4, Søn 695derv 221/10 19 0 15/ 30 15.gserin 10kl. park kurvej 1, 740DK-7620 ntens Mer Centret, hav frem n bedD Eng 30/ 10-15) o 6,Lemvig p 7N,69,Den DK-7620 Lemvig Lemvig DK-7570 Vemb 7, (kl.ing ILkøb 29/ Rå13 Ring lean elle aven fo DK-7620 e 695 11. 0APR . LIVSSTILSHØJSKOLEN NE BA 33,gs- GÅRDBUTIK erin syC ller - eorgodg en lg m g park GODS ing ej 1, 7400 R24/ enshav Eng Hern Merkurv hav s,9748 r FJAND AAGAARD TEKSTIL Væ e™ ud else, Ea skes e h plad ................. torsdage .......... kl. 12.00 - 14.00 Eng 3 eSmykke så meget IL (kl. 10-15) 28000 Rå C gen T: 9640 6000 T: LIGHTHOUSES 8222 9783 8300 T: 4897 APR Den va 9788 3, keu t m e atc ez N, 11. Pås 0 sgad NE n T: 6 m m gård BA a 8 5.0 33, e DS Skov Bre r RTS k en o. .30-1 e GO Hal, MA ing e hav10 tebr 26. Eng Hern Hols s, 0 7 7, plad 750 v kl. 18/ eforn puden ude, d nen. Korsgårdsvej 7, ve v Dekorere og 11/ , Teatergastronomi Klintvej 49, Fjand Højbjergvej 2,3Gudum 1 r o lk gen 9 4/7 s p 6,0 o omne... le Pås 27/keu restaurantluna.dk W: sparv.dk nrvosborg.dk arkeed)3, 80003C71 tilivsstilshojskolen.dk r 2016 W: gård IL W:To . sgad h™ W: Skovlørsm ILtebr10 o. .30-15.0 r he Hal, MARTS llek (Indend f 23. febrkl.ua 26. APR 30. Hols 6............. 87, 7500APR n hvo ye Nort h™ ko kl. 18/ 15/ 7, , de 11/ 8/8 0 , ag 2 4/7 1/8 T 5.0 rd n sandblæs glas ...... fredage 11.30 15.30 6, rt 7, 16 d) -1 27/ Lø 25/ o arke 9.-17. april 2017 DK-6990 Ulfborg DK-7620 Lemvig DK-7760 Hurup Thy 20 n r 16 LEMVIG 25/11 38 N IL BER 10.30 MAJkl. IL MUSEUM 10,ørsm de SEPTEM 28. (Ind 28/end 17. 23. APR 30. APR STRANDBYGAARD LEMVIG SUNDHEDSCENTER FISKEHALLEN n 6. februa PUR 7) , 8/8, 15/8 ag de (Kl. 5.0 rd ts 20 ® 7,0 TEM I Lø 25/12-1 HØJSKOLEN R BER .30-1 R 9788 8300 25/ 25. TEM OBE 10 MAJkl. SEP 28. JUN T: T: 9795 2182 28/10, 5A 8. 17.OKT den 12. mar 01/8 VT:11 ag 449749 Trykkerivej 2 Søndergade 3,på 5rd Havnegade 5.0 1616Vestergade 7)OBER Lø 2020 OKT .30-16460 II (Kl. 17.12-1 ts 10 JUL Aagaard C ar 30. BER kl. m JUN R . EM 25. OBE 12 NOV OKT n 12. 8. n de ferie 0 r W: exploring.dk W: fjand-gaardbutik.dk W: livsstilshojskolen.dk W:Lemvig aagaard-tekstil.dk R rårs be HØJSKOLEN 5.0 rdag Efte to OBE -1 UST Lø 15) DK-7620 Lemvig DK-6900 Skjern DK-7620 DK-7680 Thyborøn OKT ok AUG 10.30 I . 17. 27. (kl. 10 JUL 29 k d n 30. BER kl. is n 12. NOVEM Lørdag de n 29. oktober 2016T:24. BER nom SEPTEM UST AUG 27. (kl. 10-15) Efterårsferie Ergo 9782 0025 T: VESTJYSK 9780 0700 KAJAK T: 9788 8011 T: 9783 2882 LEMVIG SUNDHEDSCENTE en, Sund fornuft rdag de ANNE KILDEGAARD BOLIGHUS PUR Lø BER tion pud e SEPTEMKALLESØES 24.lemvigmuseum.dk TEM kollek inal ig W: W:Sønder strandbygaard.dk W: lemvigsundhed.dk W: fiskehallen-thyboron.dk Orig de aturl tter n u m p s lu n lle Dalgårdvej 7 Skovgårdvej 4, Ramme Østergade 17 Søndergade 3, 5 er øjle er oms me . s tt Gammelgårdvej 12 7650 Bøvlingbjerg g lg tø Væ er ry ium, d , der s å VINDHISTORIE HARBOØRE HOTEL THYBORØN HAVNS FISK.FOR. TANGSØ CENTRET n følg s io DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig www.sparv.dkThyborøn der , Millen mbrac ng, og T: 97 88 55 88 m lli Havns Fiskeriforeningkurve n eller O soveKunsthåndværkere sti landet udstiller cofra hele Gårdmøllerne Stationsvej 5 Havnegade 15.2 Solvangen 15 E: 15-20 r. . ND u n MA T:AG9788 p T: 2424 9499 e e ke T: 2942 8676 T: 9782 1284 8011 nak retrukn å mav sbe em 16 dep 20stilling DK-7673 p og sælger spændende unika tøj, garn, strikkeSta 15fo Havnegade 2. - 7680 Thyborøn AGE: 15-20 w.tDK-7660 Bækmarksbro E: lad af Benny Christensen Harboøre DK-768015Thyborøn ND SD AG ver MA TIR ND ® w o din nt MA s Eve k ling GA M M ELGA A R D GLA S .D K w Thyborøn Havns Fiskeriforening Ras stil k, du W:96vestjysk-kajak.dk sbe W: annekildegaard.dk W: kallesoes-bolighus.dk W: lemvigsundhed.dk ling Ras å lad 19 S. stil dep 18-16 20 sbe p Ole 16 T: +45 90 01 20 Sta v/ r 15lad hvis opskrifter og T: gaveartikler. I år er udstillingen SDAGE: 15AGE: Stadep 20 e TIR ND ON SD ® Pris: kr. 90,15T: 2360 4301 T: 9690 0120 9788 1299 nt MA 20 TIR E: e re Eve 15AG k g ® E: ND 8 nt Ras AG m k, MA 487 k Eve ta 4 16 ling Ras W: www.thyboron-fiskeriforening.dk Ras MAND 283 20 k,stil tlf. 17-19 sbe Ole 19 Ras v/ på E:: 181518S eudvidet til stuehuset med nye S.lad GE AG dep stil E:S. DA Ole e® TIR SD kunstnere ling AG v/vindhistorie.dk 16 ON stilling TORS 154 20 sbe 16W:Sta ONSD r.dk E: 15-20 ladsbe W: harboorehotel.dk W:STRANDINGSMUSEET thyboron-fiskeriforening.dk W: tangsoecentret.dk AG ede Sta 8 til HORNVAREFABRIKKEN TÆPPEGÅRDEN TANGSØ CENTRET n E: deplad ND 8 SD nt ark 4 kode AG Stadep MA 487 TIR Eve sm k 4 ND Scan SD 2 rum 8 ® Ras MA 283 20 TIR ms i k, nt age tlf. geru 19 20 4 487 s 1 på : 17-iden Eve Ras bag kkm.m. 1817ling 283 Ras E::De DAGE Event ® tlf. S. GE k, ling RS AG sbe påOle 19 DA Ras Ras stil TO SD bl. a. keramik, glas,Storbjergvej billeder, smykker 18il k,stil S. sbe 16 Thyborøn Havns Fiskeriforening Rå r.dk Baga 19 v/ TO dep Bestede hjemmes Ras 82RS n lad 1518-16 AG Sta S.lad til v/ u dep E: 15.dk SD Ole r.dk 97 ON Sta v/ Ole eder AGE: TIR smark ON ede Scan koden15 SD marked Vesterhavsgade 1E, Thorsminde 2 Østergade 18 Solvangen rum h 8 Thyborøn Havns Fiskeriforening ® ark TIR ms ON nt BEHANDLERHUSET ANSATZ JEKA FISH på age 487 sm geru l 20 4 ds SHAKITI REJSER ® Eve bag k rum epla 17nt 283 Baga : . 8 stadog age be Baga m +bynavn k, ms ge på 19 bagtlf. 20 DAGEDen lf 44 487 8 k Eve geru Ras Ras ���� ms T#bm Baga k RS 18rask k, Ras 17mesiden 283 487 �� ���� geru�� ras Rå : 19 TO 20 Bestil 4878 ud E: hjem Ras tlf. ���� Ole Baga GE p 1817S. #bm v/ AG 283 ���� på DA : Kli E: .dk tlf. S. SD Ole r.dk il ed RS GE l v/ eder AG på ON ø TO Best DA • Besti ede SD mark l 2834epla ark ON TORS Bestim påm 70 ��� sm ds ed ���� mark rum DK-6990 18 Ulfborg DK-7650 Bøvlingbjerg Lemvig DK-7660 Bækmarksbro mark ig ���� ��� Østerbrogade 35 Møllebyvej Havnen r.dk ed 1, 8 stadog age l,p ud ���� i Sydafrika mark eder.dk ms påDK-7620 �� vgem sm ���� ge Ha og bag dspå 4Korsgårdsvej 8 ede geru ark ���� ms Baga plads ud epla rum rask 283 487 �� smark ���� geru rask :: 17stad 20Safari stade 4 487 +bynavn age t #bm Klip ���� Baga m GE rum 17-20 #bm 283 ���� på bag DA i Kli stade age tlf. e vn��� RS GE avn lillplads på på bagtlf. 4878 TO Best DA byna Besti +byn + RS L avn 2834 d 7760 Hurup Thy TO Besti +byn r.dk ed ���� 4878 4878 mark mark ���� ��� r.dk ed gem 2834 arkede ���� 4878 mark ede på ���� – 2834 Hal, og DK-7620 Lemvig DK-6980 DK-7620 Lemvig dspå 2834epla T: 9749Tim 7366 T:9788 5079 T:620ud 9782 0020 1299 rum sm på stad stade Klip plads rum bag stadeplads age Tlf.sm 97ark 95gem 21 82 vn avn bagage og byna ++byn gem avn og +byn Klip •7 ud 4878 Skovgå T:9781 1700 T:W: 9788 Klip ud 2834 2834 4878 7 2834 4878 HØJSKOLEN T: W: 2043 1716 T:a2944 strandingsmuseet.dk W: hornvarefabrikken.dk W: taeppegaarden.dk tangsocentret.dk gem gem ud de 1 5112 gå og Tekstil Håndværk Klip Følg osog på facebook ov ud A Sk Klip g F r W: ansatz.dk steDW:Ushakitirejser.dk G ØU M rdsgad W: jekafish.com HØJSKOLEN FB:@behandlerhusetlemvig ESO

V-2 > L.O.C.

N

UDDANNELSE

DIN lokale samarbejdspartner

L

ØB NU

THYBORØN HAVN Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn T: 9690 0310 LEMVIG BOGHANDEL Torvet 1 W: thyboronport.dk

OPLEVELSER

SHOPPING

KV2017

ØVRIGE

Kig ind til

LOMBORG FLISER & HEGN Døjvej 18, Lomborg DK-7620 Lemvig T: 2083 9227 KONSERVATIVE (C) Sæt X W: vedfliseroghegn.dk

HUS & HAVE

OPLEVELSER HUS & HAVE

BIOHUSET LEMVIG Bredgade 17 DK-7620 Lemvig T: 9782 0048 LOMBORG FLISER & HEGN Ringkøbingvej 39, Lomborg W: biohusetlemvig.dk

LIVS

LIVSSTILS

KUNST I VESTRUM SOV G www.aagaard-tekstil.dk U D U M Kr. Himmelfartsferien 25.-28. maj kl. 13-17

9 3.99

W: vestrum.dk

SPAR BÆKMARKSBRO Brogade 82 DK-7660 Bækmarksbro T: 9788 1811 W: spar.dk

GALLERI NORDENKÆR Holmgårdvej 94, Møborg DK-7660 Bækmarksbro T: 9788 1737 W: meretelisby.dk

BREMDAL RADIO Bremdalvej 8 DK-7600 Struer T: 9782 0020 W: bremdal-radio.dk.dk

rdesg3,ad 3, eLIVSSTILS 00 80 00 80 rhus AaHØJSKOLEN us Aarh C G U D U M C

BEHANDLERHUSET Østerbrogade 35 DK-7620 Lemvig

LIVS

FB:@behandlerhusetlemvig

Bremdal Radio & TV SØVN & COMFORT

Herningvej 76 IND IND DK-7500 Holstebro END T: 9742 0277 D N E www.bremdal-radio.dk W: sovn-comfort.dk ØRS ØRS MA MA RKE RKE D D

Hvordan får vi flere venner, likes, kommentarer og delinger? Hvordan kan det bedst betale sig at bruge facebook professionelt? Hvordan når vi helt ud til den rigtige målgruppe på facebook?

Kontakt journalist og kommunikationsrådgiver Erik Poulsen, der i syv år har arbejdet med facebook for virksomheder, foreninger, events, medier og politikere langs vestkysten

T: 2043 1716 ep@ansatz.dk ansatz.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

51


SPECIAL EDITION 2017 HÄSTENS TRIBUTE2017 SPECIAL EDITION Fås kun i en begrænset periode HÄSTENS TRIBUTE Fås kun i en begrænset periode

TIDSB EG R ÆNSE T TILBU D

Hästens Tribute er en hyldest til vores 165 års ekspertise inden for sengebygning. Her går håndværk, kvalitet og æstetik op i en højere enhed på smukkeste vis. Med sit friske og moderne betræk i muldvarpegrå tern tilføjer Tribute strejf af elegance til ethvert HästensetTribute er tidløs en hyldest til vores 165 årssoveværelse. ekspertise Et look, der let kan opdateres med enten stærke ellerogmere inden for sengebygning. Her går håndværk, kvalitet neutrale farver. æstetik op i en højere enhed på smukkeste vis. Med sit friske og moderne betræk i muldvarpegrå tern tilføjer Tribute et strejf af tidløs elegance til ethvert soveværelse. Et look, der let kan opdateres med enten stærke eller mere neutrale farver.

TIDSB EG R ÆNSE T TILBU D

N U 5 6.9 9 0 , ( V E J L . 6 8 . 6 9 0 , -)

Hästens Luxuria Størrelse: 180x200 cm med BJ-topmadras

N U 5 6.9 9 0 , -

FUL F I L L I NG DR EA M S S I NC E 18 52 HAS T E N S . COM S ØV N & C O M F O R T | H E R N I N G V E J 7 6 , 7 5 0 0 H O L S T E B R O T E L : 9 7 4 2 0 2 7 7, S OV N - C O M F O R T. D K FUL F I L L I NG DR EA M S S I NC E 18 52 HAS T E N S . COM S ØV N & C O M F O R T | H E R N I N G V E J 7 6 , 7 5 0 0 H O L S T E B R O T E L : 9 7 4 2 0 2 7 7, S OV N - C O M F O R T. D K

( V E J L . 6 8 . 6 9 0 , -)

Hästens Luxuria Størrelse: 180x200 cm med BJ-topmadras

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten