Page 18

FRIVILLIGE RYKKER UD ET KORPS AF LOKALE BORGERE BLIVER KALDT UD, NÅR ALARMCENTRALEN FÅR MELDINGER OM HJERTESTOP PÅ VESTKYSTEN

TEKST: HELLE RINGGAARD. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Kært barn har mange navne: 112-akuthjælpere. 112-førstehjælperordning. 112-hjælpere. Hjertestarterordning. Lokale førstehjælperkorps. Hvad ordningen hedder, og hvad folkene kaldes, er mindre vigtigt, end hvad de frivillige kræfter bag kan og gør. De er uddannede til at give hjertemassage, kan betjene en hjertestarter og er akuthjælpens første lokale, bølge. Når et 112-opkald til alarmcentralen involverer et muligt hjertestop, får gruppen en sms med adressen, samtidig med at lægebil og nærmeste ambulance rekvireres til opgaven og akuthelikopteren sættes i beredskab.

KUN TIL HJERTESTOP Nødopkald til 112 kan have mange årsager. Jesper Vinther Fruergaard fra korpset i Harboøre-Thyborøn understreger, at de frivillige i Region Midtjyllands Præhospitals ordning kun bliver kaldt og kun rykker ud til hjertestop. ”Vi har ikke lægefaglig ekspertise til andet. Vi kan betjene en hjertestarter, og når vi kommer, er vores mål at begynde behandling med hjertemassage så hurtigt som muligt. Ved hjertestop tæller hvert minut. Både i forhold til overlevelse og i forhold til mulige

18

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

mén efter genoplivning”, fortæller Jesper Vinther Fruergaard. De frivillige har alle et fire timers hjertestarterkursus i regions regi bag sig, og bliver hvert år kaldt på et to-timers genopfriskningskursus.

LOKALE ERHVERVSDRIVENDE Korpset på Harboøre Tange tæller folk fra mange fag, blandt andre uddannede sygeplejersker og redningsfolk, men nok så vigtigt er, at rigtig mange er lokale, selvstændigt erhvervsdrivende, som er i nærheden om dagen. ”Faktisk kommer de fleste kald i dagtimerne. De fleste af os arbejder her i området, så vi kommer også i arbejdstiden. Jeg har aldrig oplevet, at vi kom færre end de fire, som er helt ideelt for opgaven. Og kommer flere end fem, fordufter de sidst tilkomne lige så stille igen, hvis de ser, at alle opgaver på stedet bliver løst”, siger Jesper Vinther Fruergaard.

I GANG PÅ FEM-SEKS MINUTTER I sit første års tid som frivillig har han været af sted 10 gange, og et hold har typisk været samlet, på plads og i gang efter fem-seks minutter. Udover to perso-

ner til at skiftes til at give hjertemassagen – som er fysisk hårdt og svært at holde til ret længe på egen hånd – kan der være brug for folk til at tale med de pårørende og til at guide ambulance og lægebil på rette vej, hvis for eksempel opkaldet kommer fra et sommerhusområde. ”Min erfaring er også, at ambulance, lægebil – og især lægehelikopteren – er lynhurtigt ude hos os. Meget hurtigere end folk nok forventer. Jeg kigger ikke på uret i den situation, men jeg kan ikke huske, at vi har ventet længe. Og når hjælpen er fremme, er man i princippet på sygehuset. Fagfolkene i bilerne kan det samme, som personalet dér. Så bliver vi frivillige på stedet, til fagfolkene har fået de oplysninger fra os, de har brug for. Tit kan vi være tilbage på arbejde en halv time efter at SMS’en kom. Men det svinger meget alt efter omstændighederne”.

ET STØRRE HOLD På Harboøre Tange var man med blandt de første otte frivillige grupper, som Region Midtjyllands Præhospital samlede og uddannede i 2011. Dengang med 10 medlemmer, som dækkede både Harboøre og Thyborøn med udgangspunkt i Harboøre.

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten