__MAIN_TEXT__

Page 1

12

VOSBORGS NYE ANSIGT NR. 01 MARTS 2016

THYBORØN · HARBOØRE · LEMVIG · NØRRE NISSUM · BØVLINGBJERG · BÆKMARKSBRO · THORSMINDE · VEMB · ULFBORG · RINGKØBING · SØNDERVIG · HVIDE SANDE

02 HAVN OMMØBLERES

20 GEOPARKEN DUKKER FREM

36 KIRKENS NYE LIV PÅ LANDET


INDHOLD

19 MINDEPARK

FOR SØSLAG Store granitblokke og næsten 9000 figurer skal markere Jyllandsslaget for 100 år siden

28 RØRSKOVENS FLYGTNING Skægmejsen blev tvunget til at bo ved de vestjyske fjorde, men befinder sig godt

30 NATURENS

FORTÆLLER

03

VELKOMMEN

04

HAVN BYGGER OM

12

LIV I GAMLE STUER

18

HER SKER DER NOGET

FORVANDLING Højgaards Maskinfabrik fylder 50 år i ny stil og på nye markeder

UDGIVER: Magasinet Vestkysten c/o Complot, Langerhusevej 46, 7673 Harboøre, tlf. 9690 9900, lemvig.nu REDAKTION: Erik Poulsen, ansvarshavende redaktør, tlf. 2043 1716, redaktion@lemvig.nu Redaktionen har kontor på Stadil Gl. Mejeri Henrik Vinther Krogh Kamilla Husted Bendtsen Helle Ringgaard

2

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

Annoncer: Henrik V. Krogh, annonce@lemvig.nu, tlf. 9690 9900 FOTO: Henrik Vinther Krogh, mfl. GRAFISK PRODUKTION & TRYK: Complot OMDELING: Postdanmark, Complot og Erik Poulsen KALENDEREN LEMVIG.NU: kalender@lemvig.nu

Der investeres massivt i Thyborøn Havn - vi giver det store overblik

Trine Jepsen har som direktør sat nye navne på herregården Nr. Vosborgs plakat

Birkesaft, Christiane Schaumburg-Müller og klappedyr er blandt vores appetitvækkere på de kommende måneders aktiviteter

20

ISTIDEN VISER SIG

36

KIRKEN PÅ LANDET

48

TILBAGEBLIK

Jens Hedevang er vild med at formidle udendørs oplevelser på vestkysten

40 FABRIKKENS

Havvindmøller og feriecenter skaber røre i klitterne, men hvor slemt er det lige?

50

Geopark Vestjylland bliver nu synlig i både landskabet, lokale fødevarer og undervisningsmateriale

Biskop Henrik Stubkjær opfordrer menighedsråd til at bruge kirkerne på vestkysten til andet end gudstjenester

En kæmpestor helleflyder, et væltet offshore-fartøj og en mulig hval i Limfjorden er blandt vores noter fra de forgangne måneder

OM MAGASINET Hvor og hvornår udkommer Magasinet Vestkysten - og hvad koster det egentlig at annoncere i det?

Denne udgave af Magasinet Vestkysten er trykt i 27.500 eksemplarer og omdeles til alle husstande i hele Lemvig Kommune og den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Fra Hvide Sande over Thyborøn til Hanstholm. Magasinet Vestkysten kan desuden afhentes på en række turisttræfpunkter langs vestkysten. Tidligere udgaver kan ses online på lemvig.nu. Næste udgave udkommer den 21. juni 2016. Se annonceinformationer på side 50. Følg Magasinet og aktuelle nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten


DRØMMEN OM DEN UBERØRTE STRAND VESTKYSTEN ER LIGE NU EN KAMPPLADS. MELLEM NYE INITIATIVER OG NATURBESKYTTELSE. MELLEM SOMMERHUSEJERE OG MYNDIGHEDER. MELLEM FORSKELLIGE TURISTINTERESSER.

På den ene side står naturhensynet, der handler om at holde klitter, strande og udsynet til en smuk solnedgang over havet fri for feriecentre, turistfaciliteter og kystnære havvindmøller.

I begge tilfælde er det en god ide at trække lidt frisk havluft ind og tage ud i landskabet for at se, hvordan virkeligheden egentlig er. Faktum er jo, at feriecentret skal ligge på en flad mark – og hverken i klitterne eller på selve stranden.

På den anden side står erhvervsinteresser, der ønsker at bruge naturen til at producere vedvarende energi og skabe nye job i turisterhvervet.

Havvindmøllernes endelige placering kender vi ikke endnu, men man kan allerede i dag ikke færdes langs vestkysten uden at se vindmøller. De står overalt på marker, på havnen i Hvide Sande og sågar ude i Limfjorden mellem Thyborøn og Cheminova. Og det kan faktisk være en oplevelse at se, hvordan vinden omsættes til energi. Også for de turister, der kigger ud på havet for at fange solens sidste gløder i horisonten.

Det er en klassisk debat om balancen mellem at bevare og benytte. Som regeringskrisen om landbrugets udvikling viste i februar, så er det en kompliceret affære at afgøre, om miljøet og naturen lider skade eller ej, når et erhverv får nye muligheder i vores allesammens landskab. Det samme gælder i både vindmølle- og turistbranchen. Set fra de snævre storby-gader i København lyder det umiddelbart vanvittigt at placere Nordeuropas største feriecenter ved Søndervig, hvis man kun husker badebyen som den lille turist-idyl med butikker og sandskulpturer midt i det store, flade klitlandskab med den høje himmel og gåafstand til havet.

Når de vender sig om, så kan de til gengæld se en strand, der flyder med affald i mængder, der ligner en gammeldags losseplads. Og de kan gå tilbage til sommerhuset over en klitrække, der ikke kun slides af storm og højvande. Manglende respekt og forståelse for at man bør holde sig til de officielle overgange tærer også hårdt på klitten, når man lader børn og hunde lege over det hele eller lige skal se solnedgangen fra det højeste punkt. Dét er reelle problemer.

Og når man ser sommerhusudlejernes skræmmeannoncer om havvindmøllernes mulige placering, så får man indtryk af, at badegæsterne kommer til at svømme slalom mellem mølle-fundamenter.

God fornøjelse med Magasinet Vi kommer igen op til sankthans

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

3


HAVN FOLDER VINGERNE UD

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

VÆKST PÅ ALLE FRONTER UDVIDER OG FORANDRER MARKANT THYBORØN HAVN, HVOR DER BLANDT ANDET INVESTERES MILLIONER I KAJANLÆG, KØLERUM, FÆRGE OG FLYDEDOK En stormflod bankede i 1862 hul på sandtangen mellem Vesterhavet og Limfjorden. Det skabte Thyborøn Kanal, hvor vand og sand siden har flydt så stærkt igennem, at området rummer noget af den mest dynamiske natur på vestkysten. Landskabet ændrer sig her løbende mere dramatisk end de fleste andre steder.

4

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

I disse år er det dog i høj grad også et driftigt erhvervsliv i og omkring Thyborøn Havn ved kanalen, der med gravemaskiner og dumpere er i gang med at forandre hele fjordsiden af Harboøre Tanges yderste spids. ”Mange tror stadig, at vi er en lille fiskerihavn for enden af Tangen. Og fiskeriet vil da også være kerneaktiviteten i al fremtid, hvor havnen gerne skal være blandt de tre største fiskerihavne i Danmark. Men vi er også så meget andet, og man vil i de kommende år se havnen komme til at fylde mere i kraft af flere andre aktiviteter”. Ordene kommer fra Thyborøn Havns direktør, Jesper Holt Jensen, mens han viser rundt på den aktive havn, hvor der stort set overalt er gang i nybyggerier og udvidelser. Konsumfiskerne får nyt kølerum til fle-

re fisk, skibene får vestkystens største flydedok, vindmøllerne får eget kajanlæg, og kommunen bygger nyt færgeleje til en større færge. Blot for at nævne nogle af de største, igangværende investeringer. Når havnens masterplan i løbet af de kommende år er gennemført, vil havnearealet strække sig fra kanalens udmunding i Nordsøen og helt ned til Rønland-møllerne, der står på rad og række lige nord for Cheminova.

FJORDHAVN VED NORDSØEN Kanalen og vindmøller er nøgleord, når man skal forstå, hvorfor Thyborøn Havn er i en så voldsom vækst. ”Vi er jo egentlig en limfjordshavn, der i kraft af kanalen ligger lige ved Nordsøen. Det betyder, at havnen kan besejles i al slags vejr og ikke som de


SÆLSAFARI TAG MED TRAKTORBUSSEN TIL DEN YDERSTE MØLLE

VESTERHAVSGADE | 16 DK-7680 | THYBORØN | TLF.: +45 97 83 28 08

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

5


øvrige vestkysthavne behøver at bygge læmoler for at udvikle os”, siger Jesper Holt Jensen. Nærheden til Nordsøen betyder også, at flere af de stadigt større skibe vælger at lægge til kaj i Thyborøn i stedet for at fortsætte længere ind i Limfjorden, hvor indsejlingens dybde ikke kan følge med udviklingen i den internationale skibsfart. Og det er ikke kun fisk, der landes i stigende mængder. ”Vi ser år for år nye godstyper, der indskibes i Thyborøn, hvor vi gerne vil være den foretrukne godshavn i Midt- og Vestjylland. Ikke mindst når motorvejen mellem Holstebro og Herning er færdig, og vi har jo også fordel af at have jernbanen helt ned til havnen”, siger Jesper Holt Jensen. Thyborøn Havn kan endnu ikke hamle op med Århus og København, når det gælder store containerhavne. Men stigende mængder fisk, grus og andet gods gør alligevel, at den samlede omsætning i Thyborøn nærmer sig Top 10 blandt de danske havne.

HAVVINDMØLLER PÅ VEJ Det andet nøgleord var vindmøller. Vindkraftværkerne er ved at flytte ud på havet, og her vurderes Thyborøn Havn i kraft af sin placering ved Nordsøen også at få en central rolle som udskibningshavn og servicested for hele offshore-branchen. Det helt store mål er at være med som nærmeste nabo, hvis en eller to af de kystnære havvindmølleparker, som Energistyrelsen har i udbud, placeres på vestkysten. Der gives bud i april, og området Vesterhav Nord ud for Harboøre Tange er blandt favoritterne til en placering af havvindmøllerne. ”Det er med til at drive udviklingen i havnen, hvor virksomhederne er gået sammen i en klynge,

Din jobfremtid ligger i Vestjylland

Lemvig Kommune

6

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016


NYHED! MyreterrArie KæMPe uDenDørs KystLegePLADs KæMPe revLehuLsbAssin originAL fisKeKutter KrybDyr Zoo - KLAPPe Zoo fjernstyreDe sKibe originAL bunKer frA 2.verDensKrig MAritiM sAnsesti biogrAf KviKsAnDsti fregAtten ”ALexAnDer nevsKij” KreAtive værKsteDer KæMPe sæbebobLer stor bADesiKKerheDsuDstiLLing griLLhus og bÅLPLADs souvenir butiK thyborøns beDste ugsigt tiL hAv og fjorD

Over 5000 m2 oplevelser

når entréen er betalt, er alle Kystcentrets, mange spændende, aktiviteter gratis i hele 7 dage

Sprængfyldt med aktiviteter

Kystcentervej 3 DK-7680 thyborøn t: +45 96 900 200 e: mail@kystcentret.dk W: kystcentret.dk

ALL

INCLU

SIVE

DoWnLoAD vores APP

se Mere PÅ: WWW. Kystcentret.DK

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

7


der er klar til at bidrage i både anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase. Og hvis den kystnære vindmøllepark kommer, er det nødvendigt, at vi har en kaj, hvor der er plads til at udskibe vinger og andet gods til offshore-branchen”, forklarer Jesper Holt Jensen. Det er baggrunden for, at havnen netop nu er i gang med at etablere en helt ny kaj, der meget sigende kommer til at hedde Offshorekaj. Og den kan blive fyldt med vindmøller tidligere end ventet, idet den ligger få hundreder meter fra det sted i Nissum Bredning, hvor der i februar blev givet tilladelse til testopstilling af fire havvindmøller. Siemens og det lokale Nissum Bredning Vindmøllelaug ventes at opstille forsøgsmøllerne allerede til næste år. ”Det er et godt projekt at øve sig på”, siger den optimistiske havnedirektør.

HAVN SKABER 1200 JOB Offshore-opgaver og de stadigt større fartøjer til både konsumfisk og industrifisk er også nogle af grundene til, at to af havnens største servicevirksomheder

har investeret i en kæmpestor flydedok. Den skal der gøres plads til, og det tæller med i Thyborøn Havns samlede investeringer på 90 mio. kr. i udvikling af havnen. Penge, som havnen har fået lettere ved at finde, efter at den ikke længere er en statshavn, men derimod i de seneste 15 år har været en kommunalt ejet selvstyrehavn. ”En moderne havn er en forretning, der skal bruge sit overskud til at give virksomhederne på havnen nye forretningsmuligheder”, siger Jesper Holt Jensen. Han er chef for de 17 medarbejdere hos Thyborøn Havn, der årligt omsætter for 35-39 mio. kr., men samtidigt skaber rammerne for op imod 1200 ansatte på havnens øvrige virksomheder og tilknyttede erhverv. Målt på dén måde er havnens omsætning nærmere 1,5 mia. kr. Det er derfor med havnedirektørens ord ”peanuts”, når staten bliver bedt om 20 mio. kr. til at sikre, at det dynamiske hul fra 1862 i sandtangen ikke igen sander til. Se på de næste sider, hvor udviklingen sker på Thyborøn Havn.

Påske hos Restaurant Luna – åbent alle dage 11:30 - 21:00

Morsdagsmenu

Påske-frokost

Søndag d. 8. maj Reserver allerede nu bord til Morsdagsmenu, frokost eller aften

Lækkert ta’ selv påskefrokostbord med lækre lune og kolde retter. Serveres alle dage i påsken

Ny hver måned. Kr. 299,-

Kl. 12:00 - 15:00

Pris kr.

8

75,-

Kom ind og se alle nyheder i solbriller

Find os på Facebook

Påske-kaffe Pris kr.

Drivesafe Glas fra Zeiss

Månedsmenu

189,-

Kaffe med påskekage

Kom og se alle Se bedre i trafikken nyhederne med de nye fra...

Havnen 36 . 7620 Lemvig . Tlf. 9640 6000 Altid aktuelle tilbud se: www.restaurantluna.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

MYT SOLBRILLEMÆRKE HOS NYT SYN LEMVIG

Jeanette Rokkjær Indehaver/optiker


CAFÉ . BUTIK . UDSIGT . KUNST . HISTORIE . ARRANGEMENTER . GUIDEDE TURE

OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN

Lige til kanten...

EIN KULTURELLE TREFFPUNKT MIT VIELEN AKTIVITÄTEN

PÅSKEN

K HUSidet

24. marts 2016 Tag familien med og besøg den gamle herregård i påsken!

Smukke påskedekorationer og pynt vil pryde stuerne og det store påskebord bliver i år dækket af kunstneren Eva Herman. Eva Hermann er lokal og bor i Vester Husby. Alle påskens dage er det muligt at komme på rundvisning og blive klogere på herregårdens historie. Rundvisningen starter i borggården kl. 13.30.

Ostern – jeden tag 13.00 - 16.00 Uhr geöffnet

Vi anbefaler en frisk vandre- eller cykeltur på kanten efterfulgt af varm chokolade eller friskbrygget kaffe i den lune café...

Udv STID ING e ÅBN & pins e k s s å e r p i vo - tjek eside m m e j h

Bovbjerg Fyr

ÅBNINGSTIDER CAFÉ, BUTIK & UDSTILLINGER 01.04.-30.06. tirs.-søn. 13.00-17.00 01.07.-31.08. alle dage 11.00-17.00

FyRvEj 27 • FERRING • 7620 LEMvIG • BOvBjERGFyR.DK

GITTE HÆNNING

14. april 2016 kl. 20.00

ENTRE: 75 KR.

Børn under 18 år: gratis

Se meget mere på vores hjemmeside

NRVOSBORG.DK

Nu kan du opleve Gitte Hænning med en pianist fortælle sine historier igennem musikken. En koncert-palet af numre fra hendes lange karriere + gode historier.

BILLETPRIS: 295 KR.

HVER DAG HEJMMEBAGTE BOLLER OG KAGER - OGSÅ GLUTENFRI

Man. .. 10.30 - 17.00 Tirs. ... 10.30 - 17.00 Ons. ............. Lukket Tors. ... 10.30 - 17.00 Fre. .... 10.30 - 17.00 Lør. .... 10.30 - 14.00 Søn. ............. Lukket

Salg af varer fra Hornvarefabrikken

Vembvej 35 | 7570 Vemb | T 9748 4897 | info@nrvosborg.dk | nrvosborg.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@nrvosborg.dk eller tlf. 97 48 48 97.

CAFÉ

TAKE AWAY

BUTIK

GAVEKURVE

claudishave.dk | Østergade 14 | 7620 Lemvig | 9788 8370 | claudishave@gmail.com

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

9


UDVIKLINGSOMRÅDE

GODSOMRÅDE OFFSHOREKAJ

ER

LL Ø M NDRØN

ILLUSTRATIONER: THYBORØN HAVN

UDVIKLINGEN PÅ THYBORØN HAVN UDVIKLINGSOMRÅDE Masterplanen for udvikling af Thyborøn Havn går helt ud de fire første af de otte Rønland-vindmøller, der er opstillet i Nissum Bredning mellem Cheminova og Thyborøn Havns nuværende godsområde. Den sydligste del af udviklingsområdet kan på sigt bruges til nye kajanlæg og en ny vej fra havnens godsområde og direkte ud på Harboørevej. En anden mulighed er at forlænge VLTJ’s skiftespor ved Cheminova, så godstrafikken på havnen får direkte adgang til jernbanenettet.

OFFSHOREKAJ De nuværende kajanlæg til den stigende godstrafik i Thyborøn Havn har brug for aflastning. Ikke mindst hvis havnen får opfyldt sit store håb om at få andel i offshore-aktiviteterne til havvindmøller og boreplatforme i Nordsøen. Det kræver en bomstærk kaj, der kan bære de tonstunge mølledele. Havnen er derfor i gang med at etablere den nye Offshorekaj, der ventes at stå klar i september. Med klargøring af de bagvedliggende arealer til gods og en uddybning i første omgang til ni meters vanddybde ved kajen er det en samlet investering på 45 mio. kr. Bag kajen bliver der et nyt godsområde på 120.000 kvadratmeter, der rækker helt hen foran den tovinge-

10

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

de test-vindmølle, der er opstillet i svinget ind mod Thyborøn. På arealet er der plads til for eksempel store møllevinger og pakhuse.

GODSOMRÅDET Bag de store grusbunker, som man ser, når man ankommer til Thyborøn, ligger Limfjordskaj. Her ankommer og udskibes en stor del af de godsmængder, der går over havnen i øjeblikket. Det er først og fremmest søral fra Jyske Rev, men også skærver og biomasse. Størstedelen af godset køres fra Thyborøn på lastbil, men der arbejdes på at flytte en del af trafikken over på togvogne, der lastes ved siden af fiskemelsfabrikken Triple-Nine. En anden mulighed er at etablere en lastrampe fra godsområdet til jernbanesporet på den anden side af Harboørevej. I forbindelse med anlæggelsen af cykelstien langs Harboørevej har havnen valgt at indhegne godsområdet, så cykelturister og børn ikke forvilder sig ind på området med grusbunker og landets største gummigeder.

DET NYE FÆRGELEJE Ved at flytte færgelejet mod syd undgår man problemer i indsejlingen og frigiver plads til udvikling om-

kring flydedokken. Overfarten bliver et par minutter længere, men antallet af dage med driftsstop skal gerne blive mindre med den nye placering af den større færge. Den får plads til 22 personbiler eller to lastbiler og seks personbiler. De to kommuner bag Thyborøn-Agger Færgefart investerer i alt 80 mio. kr. frem mod 2018.

DET NUVÆRENDE FÆRGELEJE Lemvig og Thisted Kommuner har besluttet at udskifte færgen fra 1975 på overfarten mellem Thyborøn og Agger Tange. Den nye færge ventes klar i 2018, når nye færgelejer på begge sider af kanalen er etableret. I Thyborøn bliver det anlagt lidt længere mod syd, fordi der ofte er problemer med bølgeuro og tilsanding af sejlrenden ved det nuværende leje. Den gamle færge har plads til 14 personbiler eller en lastbil og syv personbiler.

FLYDEDOKKEN Den 153 meter lange og 33 meter bredde flydedok ankom til havnen i juni sidste år og ligger foreløbig ved Nordsøkaj. Flydedokken, der ejes af Thyborøn Ophalerbedding, får til april sin endelige placering i værftsområdets udvidelse mod syd.


DET NUVÆRENDE FÆRGELEJE DET NYE FÆRGELEJE

VÆRFTSOMRÅDET

FLYDEDOKKEN

KONSUMCENTRET

INDUSTRIFISKERI

NORDRE INDERHAVN

J E V E ØR

BO

HAR

Her er der gravet et to hektar stort havnebassin til flydedokken, som fartøjer på op til 6000 ton kan sejle ind i, når de skal repareres eller vedligeholdes. Der er gravet 270.000 kubikmeter jord væk for at lave det enorme og 12 meter dybe vandhul. Jorden bruges til en ny, intern vej på havnen samt til opfyld ved det nye færgeleje og den nye Offshorekaj længere mod syd. Havnen har investeret 30 mio. kr. i udvidelsen, der ventes at skabe 40-50 nye arbejdspladser. Primært hos virksomhederne Kynde & Toft samt Thyborøn Skibs- og Motor, der sammen ejer Thyborøn Ophalerbedding, men også hos andre servicevirksomheder på havnen. Og de første kunder i det flydende service-værksted skulle allerede være på vej.

VÆRFTSOMRÅDET Hele serviceområdet på havnen er i disse år under kraftigt udvikling. Hvor man tidligere fra Harboørevej på vej ind mod byen kunne se fiskenet ligge på ubenyttede arealer, er der i dag bygget nye, store trawlbinderier og etableret lagerhaller til fiskerigrej. Værftsområdet bliver derfor udvidet mod syd for blandt andet at give plads til nye servicefaciliteter i nærheden af flydedokken. Arealerne har hidtil været brugt til indsejling og sortering af søral.

INDUSTRIFISKERI

NORDRE INDERHAVN

Triple-Nine i Thyborøn er verdens største fiskemelsfabrik. De kæmpestore fiskefartøjer, der også fra udlandet i stigende grad lander industrifisk som tobis og brisling i Thyborøn, fik bedre forhold i havnen, da Nordsøkaj sidste år blev forlænget med 150 meter, ligesom vanddybden i den del af havnen blev udvidet til ni meter. Triple-Nine investerer indvendigt i fabrikkens miljøforhold og kapacitet. Fiskemel og –olie sendes i stigende grad ud af havnen som skibsgods.

Den tidligere fiskerihavn, der blev anlagt for over 100 år siden, er i dag lystbådehavn. Tæt på bylivet og den børnevenlige badestrand i kanalen. Thyborøn Havn indviede i 2015 en tilbygning til Den Røde Hal, hvor der i samarbejde med turistforeningen og kommunen er etableret moderne faciliteter til sejlere og andre gæster på havnen. Med blandt andet Sea War Museum og den kommende mindepark for Jyllandsslaget ved siden af Kystcentret og JyllandsAkvariet som nærmeste naboer ventes denne del af havnen fortsat at være præget af turisme.

KONSUMCENTRET Den store betonbygning er fiskerihavnens omdrejningspunkt for salg og håndtering af spisefisk, der landes direkte til Konsumcentret for at sikre en ubrudt kølekæde. Der landes mange forskellige fisk i Thyborøn, og havnen er især kendt for fladfisk som rødspætter. Stadigt større fiskefartøjer, stigende landinger og højere priser betyder, at havnen udvider Konsumcentret med et nyt kølerum på 1100 kvadratmeter. Det etableres i den nuværende vaskehal til fiskekasser, som i stedet flyttes til en nybygning på 900 kvadratmeter på parkeringspladsen foran Konsumcentret. Udvidelsen ventes at være færdig i juli.

Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Kommune.

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

11


NYE VINDE OVER NØRRE VOSBORG TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

EN STORSTILET JULEKALENDERUDSTILLING OG NYE KONCERTNAVNE SKAL TRÆKKE FLERE TIL HERREGÅRDEN VED VEMB. DET ER EN DEL AF DIREKTØR TRINE JEPSENS FREMTIDSPLANER FOR STEDET. Den 1. juni 2015 startede et nyt kapitel i den vestjyske herregård Nørre Vosborgs historie. Trine Jepsen, kendt af mange som performer, skuespiller og sanger, tiltrådte som ny direktør. Hun har nu haft godt otte måneder til at komme på plads som ny slotsfrue og fortæller gerne om de visioner, hun har for stedet. Umiddelbart ligner Nørre Vosborg dog sig selv, som det hele tiden har set ud efter sin store restaurering i 2008. De slidte trægulve i gallerigangen, der vidner om mange generationers travle hverdag. Buster af konger og dronninger, malerier af etatsråden og hans slægt. Værelserne i hver sin farve, møbler og tapet nydeligt afstemt. Det blå kontor for eksempel,

12

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

der rummer både skrivebord og etatsråd Andreas E. M. Tangs rejsebibliotek med læderindbundne Deutsche Classiker. Sengen hvor H.C. Andersen sov, hans papirklip og hans telt, som han havde medbragt for at kunne sidde i læ for den bidende vestenvind. Det er nogle af de ting, man husker Nørre Vosborg for. Det er der alt sammen endnu. Og det skal det blive ved med, understreger Trine Jepsen. Hun sidder i dag i den gule karnapstue i en af de magelige, flot restaurerede stole. Det må man nemlig godt. Sidde i møblerne. Det kommer bag på mange, fortæller hun.

”Nørre Vosborg er åbent alle hverdage, hvor man kan komme og købe billet, og så kan man frit se sig om i huset. Man har mulighed for at købe sin eftermiddagskaffe og kage i restauranten og ved særlige lejligheder nyde dem i stuerne, og man må gå på gulvene og sidde i møblerne. Det er vigtigt, at Nørre Vosborg ikke fremstår som et støvet, gammelt museum. Det skal bruges. Man skal kunne nyde det smukke sted, selvfølgelig med respekt for rammerne”, forklarer hun.

NYE ERFARINGER Og det var da også med en hel del respekt og lidt ærefrygt, at Trine Jepsen for et års tid siden takkede ja til direktørposten. Men mest med glæde. En stor glæde og et stort smil. ”Jeg kendte godt Nørre Vosborg, for jeg havde besøgt gården en del gange, og jeg var vild med stedet.


Jeg følte, jeg ville kunne bidrage rigtig meget, både med min lidt kreative, krøllede hjerne, der summer af ideer, min erfaring fra scenen og så mit netværk, som jeg har opbygget gennem alle de år, hvor jeg har været udøvende kunstner”, forklarer hun. Gejsten for at komme i gang var stor, og i dag er både smilet og glæden over jobbet lige så stor, selvom det har været en stor mundfuld at sætte sig ind i. ”Jeg føler som sagt, jeg har meget, jeg kan bidrage med og nyder at få sat nye projekter i gang. Men jeg har aldrig været direktør før, så de første mange måneder er gået meget med at sætte mig ind i hele driften herude. Jeg lærer stadig nyt hver dag”, forklarer hun og understreger, at det kun står klarere for hende, at det virkelig var drømmejobbet, hun sagde ja til sidste år. ”Jeg er blevet positivt overrasket over så mange ting herude. Vores gode samarbejde med hotellet og restauranten for eksempel, og jeg kan mærke, jeg arbejder med kolleger, der er her, fordi de virkelig elsker det her sted. Og så er jeg især helt vildt imponeret over den frivillige indsats, der ligges her. Jeg plejer at sige, at ingen mennesker, heller ikke en direktør, må blive uundværlig. Men her er de frivillige simpelthen ikke til at undvære. De leverer et kæmpe stykke arbejde og brænder sådan for stedet. Det har virkelig taget mig med storm at opleve det”, siger Trine Jepsen om sine første indtryk og erfaringer.

MIDT UNDER HISTORIENS VINGESUS Det var især de smukke rammer og den lange historie bag stedet, som fyldte Trine Jepsen med ærefrygt, da hun første gang satte sig i direktørstolen. Også her har der været meget at sætte sig ind i. ”Jeg er personligt historisk interesseret, og også på det område lærer jeg nyt hver dag. Alt her i huset har en historie. Alle bygningerne og alle rum. Jeg har haft mange grin over pudsigheder, der fortælles om. For eksempel historien om hønsene i kapellet”, siger hun og griner. Nørre Vosborg har aldrig været en meget rig herregård, trods sin prominente status. Det bærer historierne også præg af. For eksempel yndede fruen i huset i omkring 1740’erne at holde høns i kapellet. En dag,

Lemvig Marked & Dyrskue Flyvepladsen i Rom 4. - 5. juni

Entré

Dyr, udstillinger og oplevelser for hele familien – nu også børnedyrskue

25,www.lemvig.com MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

13


TRINE JEPSEN 38 år, gift og har to børn. Hun blev landskendt i 1999, da hun vandt Dansk Melodi Grandprix. I 2001 vandt hun TV2’s talentkonkurrence ’Popstars’, hvor hun udgjorde en fjerdel af vindergruppen EyeQ. Siden gruppen stoppede i 2003 har Trine Jepsen spillet en aktiv rolle på den danske underholdningsscene både som sanger, skuespiller, tv-vært og foredragsholder. Hun har gennem tiden haft mange store musicalroller blandt andet hovedrollerne i ”Skønheden og udyret”, ”Evita”, ”Aida”, ”Miss Saigon”, ”CATS” m.fl. Siden 2011 har Trine Jepsen været ansat som leder af Musical- og Teaterlinjen på Dansk Talentakademi i Holstebro, hvor hun også har ansvaret for fødekædearbejdet Aspiranterne. Et job, hun stadig varetager ved siden af direktørjobbet på Nørre Vosborg

NØRRE VOSBORG Nørre Vosborg er en herregård, der ligger lidt uden for Vemb i Vestjylland. Den har mere end 700 års historie bag sig, hvor herregården også har skiftet placering, når Nissum Fjord kom for tæt på. Mange prominente familier har ejet gården gennem tiden. Blandt de kendteste kan nævnes Niels Bugge i 1300-tallet, familierne Gyldenstjerne og de Leth samt Tang-familien. I 2004 overtog RealdaniaByg A/S Nørre Vosborg efter gårdejer Henrik Haubroe. Realdania satte et stort renoveringsprojekt i gang, og herregården åbnede igen for offentligheden i 2008 med det formål at drive et dynamisk kulturmiljø til at finansiere fortsat bevarelse af stedet. Det er Fonden Nørre Vosborg, der står for den daglige drift. Antal besøgende alene i huset og på rundvisningerne om søndagen var sidste år på 8000 personer. Her er ikke talt hotel- og restaurantgæster, koncertgængere eller havevandrere med. Læs mere på nrvosborg.dk

da provsten meddelte at han ville komme og prædike, glemte man i al hast og jag at fjerne en hane under prædikestolen. Midt i provstens messen fik hanen nok og besluttede sig at sætte en stopper for larmen ved at overfalde provsten. En oplevelse, han efter sigende aldrig kom sig over, og også hentydede til i et indigneret brev til herremanden, som han var i klammeri med over mange ting, blandt andet korn. Han ville ikke afstå sin ret til tre tønder korn, skrev provsten vredt. Uanset om han prædiker i gårdens hønsehus eller ej!

DE KLASSISKE DYDER BEVARES ”Når jeg møder på arbejde og kommer over broen, får jeg stadig et sug i maven, fordi man kan mærke al den ånd og historie, der hviler over stedet. Det er virkelig nogle unikke rammer, vi har”, siger Trine Jepsen. Hendes største vision som ny direktør er at sprede kendskabet til Nørre Vosborg og give gode oplevelser på herregården - også til dem, som ikke normalt ville komme der. ”Jeg bor selv i Herning, og der er der mange, som har hørt om Nørre Vosborg. Men en del bruger ikke stedet. Jeg vil gerne have mange, både lokalt fra om-

14

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

rådet og længere væk fra, herud og opleve stedet”, forklarer hun. Det nye publikum skal blandt andet lokkes til herregården ved helt nye typer af arrangementer. ”Nørre Vosborg har altid været god til at lave nogle skønne arrangementer, som passer perfekt ind i rammerne herude. For eksempel kammermusikfestival, fortællefestival og klassiske koncerter. Det skal vi blive ved med at have”, understreger direktøren og forklarer videre: ”Alle skal være hjerteligt velkomne, både unge som ældre, men vi vil også gerne have fat i de yngre og børnefamilierne”.

NYE ANSIGTER I århundreder var Nørre Vosborg et landbrugsmæssigt kraftcenter. Især etatsråd Andreas Tang, som nok er en af de mest kendte tidligere ejere af Nørre Vosborg, var en stor foregangsmand i landbrugets udvikling i 1800-tallet. I dag er det visionen, at Nørre Vosborg i stedet skal være foregangseksempel i kulturlivet og være et kulturelt kraftcenter. Denne vision ligger slet ikke så fjernt

fra herregårdens fortid, som man skulle tro. Gennem hele historien har datidens store kulturpersonligheder nemlig yndet at tage på herregårdvisit. Også på Nørre Vosborg, der har haft mange prominente gæster. Til de mest kendte hører nok Sten Steensen Blicher og H.C. Andersen. Det er sådan set denne tradition, der videreføres i dag. ”Ved siden af de klassiske aktiviteter, som vi beholder, prøver vi at lave nogle lidt mere kommercielle arrangementer. Der skal nogle nye ansigter herud, nye kulturpersonligheder”, forklarer Trine Jepsen.

ANDERLEDES KONCERTPUBLIKUM Der er en vældig summen af aktivitet over alt på Nørre Vosborg i dag. Man kan fornemme det helt ind i den gule karnapstue. Noget er på færde. Og det er faktisk netop et af de nye, mere kommercielle tiltag, Trine Jepsen har sat på programmet, der skal løbe af stablen denne aften, som er skyld i al virakken. En koncert med duoen Sko/Torp. Derudover er der også en optagelse af Café Hack, et foredrag med Christiane Schaumburg-Müller og en eksklusiv intimkoncert med Brødrene Olsen på forårets program.


God, ærlig og autentisk mad direkte på havnekajen i Hvide Sande

Hele vo res me n fåes so ukort m Take-A way Besti tlf. +45 l på 2332 9 333

Den bedste smag fra havet tilberedt med råvarer af højeste kvalitet som Nordsøen og fjorden kan tilbyde Køkkenets åbeningstider Se vores web-site

Toldbodgade 8 B, 1. sal 6960 Hvide Sande Mobil 2332 9333

www.kommandobroen.com - info@kommandobroen.com

Trænger varmeanlægget til et eftersyn eller vedligeholdelse står vi altid klar!

Solceller Solvarme Varmepumper Jordvarme Biovarme Fjernvarme Få et varmetjek

Aut.Aut. VVSVVS - installatør - installatør DIN TRYGHED, SIKKERHED OG GARANTI Aut. VVS - installatør FOR GODT www.vvsmesterlt.dk HÅNDVÆRK

Tvedvej 2 - Nr. Nissum 7620 Lemvig - Tlf. Døgnvagt 97 89 15 33 www.vvsmesterlt.dk Tvedvej 2 - Nr. Nissum - 7620 Lemvig Tvedvej 2 - Nr. Nissum 7620 Lemvig - Tlf. Døgnvagt 97 89 15 33 Tlf. døgnvagt 97 89 15 33 - www.vvsmesterlt.dk

Tvedvej 2 - Nr. Nis

w ww. for und r ingenshave.dk

Forundringens Have

- økologisk forsøgs- og besøgshave Entré frit valg - åbent hele året Kurser Rundvisning Skt. Hans Aftensmad i ha ven Øko. høstmarke d - og meget mer e...

Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

15


Indtil videre har publikum taget godt imod de nye tiltag: ”Sidste år entrerede vi for eksempel med to Johnny Madsen-koncerter. Lige ved første øjekast er der nok mange, der vil sige, at han med sit look af slidte cowboybukser, lange hår og hæse røst ikke passer ind i vores rammer. Men vi skal også turde udfordre rammerne og lave noget helt andet. Og det blev en succes. Det var to forrygende aftener med fuldt hus, og cirka 60 procent af gæsterne var helt nye ansigter”, siger Trine Jepsen. Til aftenens Sko/Torp-koncert er der solgt 250 billetter ud af 300, og der er allerede næsten udsolgt til Café Hack den 1. maj. Det glæder den nye direktør meget at mærke den store opbakning til de nye initiativer.

EKSKLUSIVE ARRANGEMENTER Men ambitionerne er større. Ud over de klassiske arrangementer og de nye kommercielle tiltag vil Trine Jepsen gerne forsøge at tilføre herregården en helt unik palet af aktiviteter.

16

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

”Det er klart, vi kan trække på, at vi har de rammer, vi har. Men jeg vil gerne lave noget, som gør stedet her unikt i kulturlivet ud over rammerne. Vi skal ikke konkurrere med for eksempel Musikteatret og udelukkende arrangere de samme koncerter, som folk så kan opleve herude med de smukke omgivelser som den eneste forskel. Vi skal lave nogle ting, man kun kan opleve herude”, forklarer Trine Jepsen. Og der er allerede store ting på tegnebrættet, forklarer hun. Til sommer kommer Verdensballetten til herregården den 17. juli og giver forestilling, og til jul slår Nørre Vosborg dørene op for en oplevelse ud over det sædvanlige for børn og barnlige sjæle. ”Som de eneste i landet får vi DR’s store udstilling ’Julekalenderens Historie’ hertil. Store dele af gården bliver forvandlet og indrettet med dukker, kulisser, kostumer og meget mere fra de forskellige julekalendere, DR har lavet gennem alle årene, og som vi alle kender”, fortæller Trine Jepsen om arrangementet. Og den nye direktør er slet ikke færdig med udtænke nye planer.

”Jeg er åben for alle muligheder. Jeg ser også til sportens verden for nye ideer til arrangementer. Her kunne også ligge muligheder for noget unikt. Så alt står åben”.

VESTLIGT KULTURCENTRUM Med denne blanding af klassiske, kommercielle og helt unikke tiltag er det drømmen, at Nørre Vosborg skal indtage en central rolle i kulturlivet på de allervestligste kanter. ”Jeg vil gerne vise, at man altså ikke behøver køre til for eksempel Aarhus eller Holstebro for at nå de store og specielle kulturtilbud. Folk i lokalområdet kan bare komme herud. Og samtidig kan vi få folk til egnen, som skal køre denne her vej for at deltage i et stort arrangement eller se en koncert”, siger Trine Jepsen. Men nu må hun videre. Der er tusind ting at gøre, når man har en hel herregård mellem hænderne og en stor koncert lige om lidt.


400 m2 butik med smart tøj til børn, unge og voksne 400 m2 Ladenfläche mit einer großen Auswahl an Bekleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Kom ind og besøg vores nye Geographical Norway butik med funktionstøj til hele familien / TSchauen Sie herein, um

Ny stor afdeling med tøj til store piger str. 42-56 / Neue große Mode-Abteilung

unseren neuen „Geographical Norway“ Laden mit Funktionskleidung für die ganze Familie zu besuchen.

für „große Mädchen“ Gr. 42-56.

Danske andefødder – traditionel håndværk og kvalitet. Kom ind og se det store udvalg til damer og herrer / Dänische „Entenfüße“

DOHM & CO

– traditionelles Handwerk und Qualität. Schauen sie herein, um die große Auswahl für Damen und Herren zu entdecken.

Dohm&Co Algade 9 . Ringkøbing

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

17


OUTWEST.DK MARTS-APRIL

MARTS-MAJ

APRIL-JUNI

SUPERMAN OG BATMAN I CLINCH

FORÅRET PÅ NØRRE VOSBORG

GØR-DET-SELV MAD FRA ØKO-HAVEN

Hvilken superhelt har verden egentlig mest brug for? Ham den dystre fra Gotham City eller ham fra Metropolis med de udvendige underbukser?

Som omtalt på de foregående sider har herregården Nr. Vosborg ved Vemb en lang række aktiviteter på programmet i de kommende måneder.

Det er indgangsspørgsmålene til den nye film ’Batman v Superman: Dawn of Justice’, der har premiere i Biohuset Lemvig den 7. april. Uden at afsløre for meget, så kan vi godt fortælle, at mørke kræfter undervejs bringer menneskehedens fremtidige, frie eksistens i større fare end nogensinde før...

Det er blandt andet en eksklusiv intimkoncert med Brødrene Olsen, som byder på både hits og anekdoter den 7. april. Og mon ikke Jørgen og Noller også runder grand prix-vinderen ”Smuk som et stjerneskud”. Andre intimkoncerter i foråret er med Bjørn Eidsvåg 17. marts og Gitte Hænning den 14. april.

I Velling ved Ringkøbing Fjord har Vestjyllands Højskole siden 2004 haft en økologisk forsøgs- og forevisningshave. Forundringens Have har en udstrækning på fire hektar og rummer et væld af træer, blomster og urter, som både dyrkes og bruges på ofte nye og alternative måder, men også hæger om gammelkendte råd og viden om den naturlige vej fra jord til bord.

Følgende film er også på biografplakaten i den kommende tid:

Nørre Vosborg danner også ramme om et foredrag den 28. april med Christiane Schaumburg-Müller, der er kendt som tv-vært, designer og iværksætter. Og søndag morgen den 29. maj kan man traditionen tro få en guidet tur i fuglesangen i herregårdens omgivelser, når der er Fuglenes Dag.

Brooklyn ...............................................22. marts Room ....................................................29. marts London Has Fallen ................................31. marts De Standhaftige .....................................13. april Der Kommer En Dag................................21. april

Den 2. april demonstrerer hun således, hvordan man selv kan tappe birkesaft fra birketræer, og den 2. juni viser Birtha Toft, hvordan man indsamler krydderurter og vilde planter til at lave kryddersnaps. Medbring selv snaps eller vodka.

nrvosborg.dk

biohusetlemvig.dk

Den 12. juni er det indsamling af planter og blomster til salater og pesto, der er i fokus. forundringenshave.dk

DCU-Camping Vesterhav

Fjand Gårdbutik – Café & Galleri



En dejlig oplevelse mellem hav og fjord

100 m fra havet

Besøg DCU’s dejlige tre-stjernede familie-campingsplads. Ved den flotte strand med høfter, bade, surfe og fiske. Vi har masser af aktiviteter til børn og voksne bl.a. legeplads, minigolf, tennisbane, beachvolly, basketball, fiskerenseplads og bålplads med grill.

Galleri

Butik · Glerups Filtsko · Arcopedico · Olie- & eddiketapperiet · Delikatesser

Tag på camping 100 m fra Vesterhavet

B&B

Café · Arrangementer · Selskaber · Bus og grupper

Fjand Gårdbutik | Klitvej 49, Fjand | T.: 97 496 460 Flyvholmvej 36, Langerhuse | DK-7673 Harboøre | Tlf. 97 83 47 04 vesterhav@dcu.dk | www.camping-vesterhav.dk

18

Haven er altid åben for besøg, men har man ikke været der før, kan det være en god ide at deltage i nogle af aktiviteter, som havens initiativtager og ildsjæl Birtha Toft arrangerer.

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

www.fjand-gaardbutik.dk

» Kom og oplev den autentiske biografstemning i det smukke gamle hus «

Bio-Huset Se programmet på

www.biohusetlemvig.dk og i Lokalavisen

Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig Billetbestilling: www.biohusetlemvig.dk • Tlf. 9782 0048


JUNI

JUNI

MINDEPARK FOR MARINESOLDATER I THYBORØN

EGNENS STØRSTE FOLKEFEST

Præcist 100 år efter verdenshistoriens største søslag, Jyllandsslaget, åbner en international mindepark i Thyborøn. Det sker den 1. juni, når et krigsmindesmærke for 8.645 faldne engelske og tyske marinere bliver indviet ved siden af Sea War Museum.

Blandt initiativtagerne er Gert Normann, der også står bag Sea War Museum, som åbnede i september sidste år. Denne gang er han gået sammen med erhvervsmanden Kenneth Iversen og Rasmus Normann Andersen, der medfinansierer parken.

Lemvig Flyveplads i Rom bliver den 4.-5. juni traditionen tro omdannet til egnens største folkefest, når den lokale svæveflyklub i samarbejde med Lemvigegnens Landboforening holder Lemvig Marked & Dyrskue.

Mindeparkens fundament bliver klitlandskabet med udsigt til vesterhavet, hvor slaget fandt sted cirka 100 kilometer ret mod vest den 31. maj-1. juni 1916.

”Mindeparkens placering er naturlig i Thyborøn, der jo er et maritimt kraftcenter på vestkysten. Byens og tangens historie er kædet tæt sammen med havet, der på godt og ondt har fyldt og fylder meget for beboerne”, siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.

”Parken bliver en værdig måde at ære de omkomne fra begge sider på lige fod og på samme tid vise omfanget af de menneskelige tab. Sammen med Sea War Museum bliver Thyborøn et center for historien om en af de mest afgørende begivenheder under Første Verdenskrig”, siger Nick Jellicoe, der er barnebarn af den britiske admiral John Jellicoe, øverstkommanderende for den britiske Grand Fleet under Jyllandsslaget..

Kunstneren Paul Madsen Cederdorff står bag mindeparkens visualisering af slagets enorme mennesketab med små figurer for hver død mariner og 25 store granitsten udformet som en skibsstævn fra hvert sunket skib. jutlandbattlememorial.com

og andre havemaskiner...

Et 500 m stort sundhedscenter i ♥‘et af Lemvig 2

Telefon: 97 888 011 . Søndergade 3 – 5 . 7620 Lemvig

Reparation Reservedele Tilbehør Nye maskiner

Med børnedyrskue og en såkaldt klappe-gård – i år i en ny, mobil udformning – er dyrskuepladsen desuden kendt for at være stedet, hvor børnefamilierne kan komme tæt på bondegårdens dyrebørn. Flyvepladsen er desuden fyldt med stande, hvor der sælges alt fra store mejetærskere til kræmmervarer. Ugen efter mødes en stor del af egnen i øvrigt igen, når musikfestivalen Haze løber af stablen ved Harboøre den 9.-11. juni. lemvig.com haze.dk

Forårsmenu frem til 8. maj

Reparation af plæneklippere Her finder du mange forskellige behandlere til både krop og sjæl. Se nærmere på www.lemvigsundhed.dk

Det er både et traditionelt dyrskue med bedømmelse af kreaturer om lørdagen og heste om søndagen, men også en række aktiviteter, hvor lokale foreninger og forretninger viser, hvad de går og laver.

AUT. VVS-MESTER

Skynd dig ind til...

Houe Smed & VVS Houmåvej 22 . Houe . 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6302

Hver fredag og lørdag kl. 18 - 21 Søn- og helligdage kl. 17 - 20 Fiskemousse, tarteletter m. høns i asparges, skinketærte, stor salatbar, glaceret skinke, gammeldags oksesteg, frikadeller, pommes frites, små forårsruller, flødebagte kartofler, stegte kartofler, div. sauce, ta’ selv soft ice m. div. topping, drys og vafler Pris pr. pers. kr.

148,-

Børn kr.

13,- (pr. år de er)

Påsketallerken - mellem kl. 11-17 Sild m. karrysalat, laksepaté m. skaldrejer og dilddressing, mørbradbøf m. champignons a la creme, grøn salat og hjemmelavet agurkesalat, 3 slags ost bl.a. økologisk ravost fra Thise m. hjemmebagt brød, kiks og smør Pris pr. pers. kr. Åbningstider Torsdag - søndag + helligdage

98,-

Husk bordbestilling tlf.: 9786 1764 humlumkro.dk

Vesterbrogade 4 . Humlum . 7600 Struer . Tlf. 9786 17 64 humlumkro@gmail.com . Følg os på facebook

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

19


Istiden

ER VORES FREMTID TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

20

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016


GEOPARK VESTJYLLAND HAR FOLKELIG OPBAKNING OG VIL I DE KOMMENDE ÅR BLIVE KONKRET OG SYNLIG, SELV OM DET ISTIDSPRÆGEDE LANDSKAB I LEMVIG, STRUER OG HOLSTEBRO KOMMUNER ENDNU IKKE HAR FÅET UNESCO’S BLÅ STEMPEL

udgangspunkt i istidslandskabet, som ildsjælen John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig for nogle år siden tog initiativ til, og som nu er ved at blive realiseret med opbakning fra både Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner. Med et budget på 4,3 mio. kr. er der etableret et lille sekretariat i Lemvig med den tidligere leder af Nationalpark Vadehavet, Thomas Holst Christensen, som projektleder. Da han sidste år forlod Vadehavet, havde det fået stemplet som verdensarv af FN-organisationen UNESCO.

TURISTER SØGER MOD VERDENSARV Målet er, at UNESCO også skal blåstemple Geopark Vestjylland som Danmarks anden, internationale geopark efter Odsherred på Sjælland, der fik anerkendelsen i 2014. ”Der er en stigende international turisme rettet imod verdensarv og med en udpegning af UNESCO kommer geoparkerne i godt selskab med de syv andre verdensarvssteder i Danmark: Konge-monumenterne i Jelling, Roskilde Domkirke, Brødremenighedens by i Christiansfeld, Vadehavet, Stevns Klint samt Kron-

Det har sådan set ligget lige under vores fødder i næsten 12.000 år. Det landskab, som den sidste istid efterlod, og som i det nordvestjyske er noget ganske særligt, fordi mange af de landskabstyper, der kan knyttes til istiden, er samlede og synlige i et koncentreret område. Ikke mindst i den høje klint ved Bovbjerg, der ligger som naturens egen kæmpestore informationstavle med tværsnittet af hele landskabsserien, der er den officielle fortælling om, hvordan isen har formet vores landskab. Alligevel er det først nu, at der for alvor er kommet fokus på den geologiske arv med tunneldale, dødishuller og bakkeøer fra dengang, hvor istidens elefanter – mammutter – vandrede rundt i iskappens smeltevand på de vestjyske hedesletter. Årsagen til den fornyede interesse for vores landskabs forhistorie er Geopark Vestjylland. Det er navnet på det formidlings- og branding-projekt med

– Fra 10. oktober 2015

En udstilling om besættelsen i Holstebro Holstebro Museum · www.holstebro-museum.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

21


22

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016


borg og parforce-landskabet i Nordsjælland”, siger Thomas Holst Christensen. Han har sammen med John Clausen og geoparkens frivillige, geologiske ildsjæl Søren Raarup i de seneste måneder været rundt i hele geopark-området for at møde nysgerrige borgere og de mange frivillige, der allerede har vist interesse for at spille en rolle i udviklingen af geoparken: ”Især når vi kommer uden for de større byer, er folk meget bevidste om landskabets betydning og værdier. Men selv i de enkelte lokalområder er der mange, der har meldt tilbage, at de ikke var klar over hvor meget landskabs- og kulturhistorie, der er lige uden for døren. Undervejs er vi ikke stødt på én eneste sur mening, men kun begejstrede mennesker der har spurgt ind til geoparken, og som synes, at det er spændende, at der bliver sat fokus på landskabet. ’Det her er med til at gøre mig stolt af dét sted, jeg bor’, siger de. Uden det folkelige ejerskab kan vi heller ikke realisere geoparken i det omfang, vi gerne vil. Blandt andet fordi det simpelthen er et krav, at det skal ske i tæt samspil med lokalbefolkningen. Men på det punkt er vi ganske fortrøstningsfulde, idet området tilbage i 2012 havde besøg af repræsentanter for eksisterende geoparker i Finland og Ru-

mænien. De fastslog, at vi bestemt har noget at vise frem, og at det er en helt særlig værdi ved området, at vi allerede har en græsrodsbevægelse af frivillige, der bakker op”.

GEOPARKEN BLIVER SYNLIG Ansøgningsproceduren og godkendelsen som international geopark er en grundig og langstrakt affære, hvorfor Geopark Vestjylland tidligst i 2018 kan smykke sig med UNESCO’s logo. Men det betyder ikke, at der kun skal laves skrivebordsarbejde og holdes møder i de kommende år. Tværtimod, forklarer Thomas Holst Christensen: ”Vi skal faktisk være en geopark, før vi kan godkendes som en geopark. Opgaven er derfor som en væsentlig del af ansøgningen at gøre Geopark Vestjylland synlig i landskabet allerede fra i år. Det drejer sig for eksempel om at markere en række oplevelses- og udsigtspunkter med skiltning, information, foldere og apps. Og finde ud af, om vi har de stier, parkeringsmuligheder og faciliteter med for eksempel shelters til overnatning i landskabet, der kan være brug for. Det vil også være oplagt at formidle den geologiske fortælling langs den nationale cykelrute ved vestkysten og inspirere til, at man faktisk kan vandre

Tæppe-Gården Lemvig ApS Østergade 18, 7620 Lemvig Tlf.: 97 82 00 20

Ring efter gardinbusserne – vi ta’r mål, syr og monterer!

Velkommen til Tæppe-Gården i Lemvig Din lokale specialforretning, som altid har et bredt udvalg af varer, så vi altid kan tilbyde det, som vores kunder ønsker. Den gode professionelle service - intet mindre!

Tæpper & Gulve

Gardiner

Solafskærmning

Metervarer

Boligtekstiler

Afpassede tæpper

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

23


GEOPARK VESTJYLLAND Omdrejningspunktet for Geopark Vestjylland bliver cirka 50 såkaldte Geosites i Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner, der suppleres med en lang række steder af natur- eller kulturhistorisk betydning. Geoparkens Geosites udvælges af en lokal arbejdsgruppe med Søren Raarup i spidsen og beskrives fagligt i samarbejde med Aarhus Universitet, der også hjælper med den overordnede, geologiske beskrivelse. I november 2016 skal der afleveres en officiel ansøgning om at blive geopark. Den bliver i det efterfølgende år faktatjekket og forhåndsbehandlet i den europæiske sammenslutning af geoparker, som efterfølgende sender eksperter på besøg i Vestjylland i sommeren 2017, hvis ansøgningen geoparken vurderes at have den nødvendige kvalitet og indhold. Får Geopark Vestjylland som ventet sin europæiske godkendelse i september 2017, går ansøgningen videre til UNESCO med henblik på en endelig blåstempling som verdensarv i 2018. Der er i dag 120 geoparker i hele verden, som er officielt anerkendt af UNESCO som Globale Geoparker. Af disse er de 69 i Europa og 29 i Kina. I Danmark blev istidslandskabet i Odsherred på Sjælland i 2014 udpeget som landets første Globale Geopark. Læs mere på geoparkvestjylland.dk

Velkommen til vores nye KUNDERÅDGIVER

- du kan blive én af dem!

-Din lokale økonomiske samarbejdspartner Vi støtter LE DET LOKA idræts- og v foreningsli

Lemvig afdeling Østergade 16 7620 Lemvig Tlf. 82 22 97 83

Sund fornuft www.sparv.dk

24

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

John Juelsgård Jensen jjj@sparv.dk

Tlf. 82 22 97 87


eller cykle langs istidens hovedopholdslinje. Det er den synlige landskabsgrænse fra Bovbjerg, nord om Klosterheden, syd om Kilen og ud til Karup Å. Vi skal også understrege den særlige mulighed for at opleve geologien til søs ved for eksempel at lave en kajakrute rundt i Limfjorden, ligesom vi ikke skal glemme, at geoparken faktisk rækker ud til Jyske Rev i Nordsøen og blandt andet rummer kulturhistorien om de landsbyer på vestkysten, der gennem tiden er forsvundet under havet”.

SAMARBEJDE OM UNDERVISNINGSMATERIALE Projektlederen understreger, at opgaven ikke er at bygge et stort besøgscenter til flere millioner, men derimod at skabe et netværk mellem eksisterende, relevante turistaktører, der allerede hver især formidler den geologiske historie: ”De mest oplagte er Bovbjerg Fyr, Kystcenteret og JyllandsAkvariet i Thyborøn samt museerne i de tre kommuner, men vi drøfter også et samarbejde med for eksempel Skærum Mølle, der fortæller geologi-historie gennem udstillingerne i Teglværksmuseet og Per Kirkebys Hus med Sten og Stjerner. Og ved Oddesund er vi gået stærkt ind i helhedsprojektet med et formidlingsfyrtårn, der skal sætte fokus på de specielle natur- og kulturhistoriske værdier i området. Mine erfaringer fra Vadehavet er, at et samarbejde mellem formidlingsinstitutioner om for eksempel undervisningsmateriale giver en stærk, fælles forståelse for områdets kvaliteter”.

En del af geoparkens foreløbige budget er derfor afsat som et tilskud til en ny naturbus, der skal afløse Naturstyrelsens eksisterende udgave. I samarbejde med udeskole-eksperterne hos VIA University College i Nr. Nissum, skoleforvaltninger og Struer-Skolen er man også i gang med at udvikle et undervisningsprogram, der skal komme alle geoparkens skoleelever til gavn.

FORTÆLLINGER OM LOKALE FØDEVARER Et vigtigt indsatsområde er udvikling af produkter, der kan sælges på, at de har en særlig tilknytning til istidslandskabet. ”Her er vi allerede godt kørende med en række lokale fødevarer, hvor for eksempel Thise Mejeri kan byde på oste, der enten er lagret i vinden ved Bovbjerg eller modnet i vores undergrund i kalkminen i Hjerm. Sådan er der en hel samling af fortællinger om, hvordan landskab og fødevarer hænger sammen, uanset om det er kød fra græssende dyr, østers fra Limfjorden eller et gård-bryggeri. Sammen med et netværk af lokale fødevareproducenter, restauranter og oplevelsessteder vil vi synliggøre de historier, så kokke og tjenere kan formidle det til gæsterne på spisestederne. Og vi vil gerne, at råvarer og oplevelser knyttes sammen, så en tur i Klosterheden for at se de krondyr, der har levet her siden istiden, også ender med, at man smager kødet”, siger Thomas Holst Christensen. Samarbejdet med de lokale fødevareproducenter er allerede så langt, at man i august regner med at kunne afholde en såkaldt GeoFood-festival i

TANDIMPLANTATER Løse tænder og proteser der vipper hører fortiden til Tandimplantater genskaber tabt tyggeevne og æstetik Det giver livskvalitet Gratis forundersøgelse og uforpligtende samtale om behandlingsmuligheder tilbydes hos tandlæge Martin Kjærgaard.

Ring på 97 82 08 15

Vi har CT-scanner for sikker behandling og diagnostik Certificering i implantologi fra Goethe Universitet, Frankfurt, Tyskland Stor erfaring med implantatbehandlinger

Tandlægehuset

Ågade

Ågade 7 - 7620 Lemvig - Mail : reception@tandlaegehusetaagade.dk - TLF 97 82 08 15 - www.tandlaegehusetaagade.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

25


Lemvig, ligesom den efterfølgende fødevarefestival SANS i Struer også sætter fokus på geoparkens kulinariske oplevelser. Man har netop også startet et udviklingsforløb for fødevareproducenter, spisesteder og formidlere, der skal koble natur-, kultur- og fødevareoplevelser sammen.

KIRKER BYGGET AF ISTIDENS STEN Med hele 62 lokale kvadrestens-kirker, der som Heldum Kirke tydeligt viser de mange forskellige sten, som isen skubbede til området fra blandt andet en geopark i Norge, er der også masser af kulturhistorie, der kan fortælles gennem geoparken: ”Hele landbrugshistorien med placering af mange, mindre selvstændige gårde i landskabet, hvor der var mulighed for at lade kreaturerne græsse i stedet for at samle landbrugsjorden omkring store godser, har jo lagt hele kimen til den vestjyske mentalitet og selvstændighed. Geoparken har nogle fantastiske historier om blandt andet studedrift og kalkproduktion, ligesom landskabet har påvirket hele trafikken på Limfjorden i vikingetiden og i nyere tid anlæggelse af forsvarsværker under de to verdenskrige. Og når der i dag forskes i, hvordan jordlagene sætter sig under Thyborøn, så er det en del af fortællingen om geologiens betydning i hverdagen”, siger Thomas Holst Christensen.

Artiklen er produceret i samarbejde med Geopark Vestjylland

v/ Jens Kristian Abildtrup Strandvejen 171, Vejlby 7673 Harboøre

T: 23 35 45 75

KVALITETSSIKRING . JORD . BETON . ANLÆGSARBEJDE

26

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016


STÆRKE TILBUD PÅ BOKSMADRASSER Lux Sommerhus boks Boksmadras med 4 cm tyk topmadras af koldskum. Stærk konstruktion med fast og flexibel liggekomfort. Tilbydes i følgende størrelser: 80 / 90 x 200 cm. ......................... 120 / 140 x 200 cm. ..................... Excl. ben / meder

1.999,2.999,-

Basic Sommerhus boks Boksmadras med 4 cm tyk topmadras. Stærk konstruktion med medium hårdhed. Tilbydes i følgende størrelser: 80 / 90 x 200 cm. ......................... 120 / 140 x 200 cm. ..................... Excl. ben / meder

1.249,2.199,-

Tilbud 20 cm stålben eller 80 / 90 cm natur meder

200,Meder 120 / 140 cm. natur .. 300,Frit valg ...............................

Lagerføres i sort læder

Stressless “Consul”

Stressless® Consul (M) lænestol med trin-løst glide-funktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med batick læder overalt i sort eller brown. Tilbud 4.999,- Øvrige farver i batick læder 8.710,- Fodskammel med vippefunktion tilbud 1.999,- Øvrige farver i batick læder 2.350,-

5.999,Sort ell. Brun

SOVESOFA

3.999

Sætpris

Spisebord m. 2 plader + 4 stole

4.495,-

Hvid laminat

Lænestol Med sort læder 2 stk. .............

4.995,-

1 stk.

2.995,-

Sofabord Massiv bøg

1.999,-

Sætpris

m. klap

4.995,-

2 + 3 pers. sofa Fås i læder og som hjørnesofa - ring for pris

“Darling” sofa

3.995,m. chaiselong

– dit møbelhus i 4 etager Østergade 17 • 7620 Lemvig • Tlf. 97 82 12 84 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

27


Virkelighedens

ANGRY BIRDS I RØRSKOVEN TEKST OG FOTO: KAMILLA HUSTED BENDTSEN OG MIKKEL JEZEQUEL, ALOPEX MEDIA. ALLE BILLEDER ER TAGET VED VEST STADIL FJORD

SKÆGMEJSEN KLARER SIG GODT I DANMARK, OG NETOP NU UNDERGÅR DEN ET SANDT KUNSTSTYKKE UD I TILPASNING.

Den flyttede til Danmark. Nærmere bestemt til de danske rørskove, hovedsageligt ved de vestjyske fjorde, ved Vejlerne og ved Vadehavet. Men også københavnerne har glæde af fuglen; for eksempel omkring Utterslev Mose og på Vestamager.

VINTEREN GØR INDHUG I 1960’erne høstede man en stor del af de hollandske rørskove og omlagde arealerne til landbrug. På den måde er denne fortælling en pendant til historien om sommerfuglens vinger, der basker på den ene side af jorden og stormen, der opstår på den anden. Alting har uforudsete konsekvenser. Fældningen af rørskoven i Holland har således betydning for den jyske natur. Den fik nemlig en ny beboer i de år. Skægmejsen, som før havde levet i store flokke i netop de hollandske rørskove, blev hjemløs og så sig om efter et nyt sted at være.

28

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

Det er vist åbenlyst for enhver, hvorfor vi på dansk har valgt at kalde fuglen skægmejse. Man behøver blot kaste et blik på hannens flotte, gråblå hoved og sorte aftegninger, der ligner et stort, forvokset overskæg. Vi synes, den har en vis lighed med fuglene i Angry Birds, det populære spil til tablet og mobiltelefon. Hunnen er, som så mange gange i naturen, udstyret med en mere grå og brun fjerdragt. Men der er en vis uenighed om, hvorvidt fuglen faktisk er en mejse. Nogle mener, at fuglen i virkeligheden er mest beslægtet med lærkerne. Men arten er i hvert

fald en subtropisk art, der ikke ligner nogen anden fugl i Danmark, og derfor er fuglen slet heller ikke egnet til den danske vinterkulde. Hvert år dør en stor del af den danske bestand, når vinteren for alvor sætter ind. Skægmejsen findes enkelte andre steder i Europa, men ellers i Centralasien der byder på meget varmere himmelstrøg.

TO FORSVAR MOD VINTEREN På trods af vinterens store indhug i bestanden har den været i fremgang de sidste 15 år og klarer sig godt. Det skyldes to ting. Dels yngler fuglen meget hurtigt. På en sommer kan det let nå at blive til tre-fire kuld unger med fem–syv stykker i hver. Man kan være heldig, at rørene vrimler med små, gule fjerklumper. De første kuld unger kan snildt nå også at blive forældre i løbet af en sommer, de vokser nemlig hurtigt op.


Det store antal unger er med til at sikre en vis chance for, at i hvert fald nogle af dem overlever vinteren.

SKIFTER MAVEN UD Men derudover kan skægmejsen et trick. Den er egentlig insektæder og mæsker sig hele sommeren med laver, fluer, myg og deslige. Men når vinteren kommer, ændrer den fysik. Den skifter simpelthen sin mave ud, kan man næsten sige. Den spiser en del småsten og rester fra sneglehuse, som ryger ned i en kråse, som man kender fra ænder og gæs. Og så bliver den ellers vinter-vegetar. Her var måske en ny slags kur, som kunne stå på lige fod med de mange sundhedsregimer for tiden? Palæo-maden, 5-2 kuren, LowCarbHighFat og så vintervegetar? Skægmejsen opbygger også en større muskelmasse i maven, da det kræver flere kræfter at fordøje plantedelene. Om vinteren lever skægmejsen så af frøene fra rørene i rørskoven. Netop nu er skægmejsen i gang med at ’skifte maven tilbage’. Foråret er over os, insekterne kommer igen. Ud med kråsen og ind med en masse kød. Det er med at samle kræfter til sommerens store yngle-arbejde, der også snart kan gå i gang.

ALOPEX MEDIA Alopex Media er en naturfotografisk virksomhed, som ligger i Staby. Virksomheden har specialiseret sig i naturformidling og leverer tekst og billeder til magasiner, blade og bøger. Derudover sælges billeder på prints til private og til virksomheder. Virksomheden ejes af naturfotograf Mikkel Jezequel og journalist Kamilla Husted Bendtsen. Læs mere på alopexmedia.com

ENERGIFORBEDRINGER AF DIT HUS?

Ved Påskeudstillingen ...

Udlodning af et maleri

GRØNT ENERGILÅN HOS OS TIL 3%

... blandt galleriets gæster!

Else Husted Kjær

Maler & Digter Sandbækvej 12, Nees 7570 Vemb Tel.: 9788 4066 / 5190 4066 www.poesigaarden.dk

Læs mere på stadil-sparekasse.dk Ved et samlet kreditbeløb på kr. 100.000 med en pålydende rente på 3% p.a. svarende til en variabel debitorrente på 3,03% p.a. (renters rente) og en løbetid på 20 år, er de månedlige ydelser på kr. 583. ÅOP er på 3,60%. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør kr. 139.652, heraf udgør etableringsomkostninger kr. 1.800, offentlige afgifter kr. 3.260 og renter kr. 34.592

Paskeudstilling 2016 Alle påskedage fra Skærtorsdag den 24. marts til og med 2. Påskedag den 28. marts Alle dage fra kl. 10.00 - 17.00 - Fri entré

Poesigaardens Galleri

... ved Nissum Fjord

Ring på tlf.: 97 33 15 05

Åbent søndage kl. 11 – 17 og gerne efter aftale – også for foreningsbesøg

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

29


NATUROPLEVELSER ER EN MENNESKERET

TEKST: HELLE RINGGAARD. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

NATURVEJLEDER JENS HEDEVANG VIL FORMILDE FÆLLESSKAB OG NATURGLÆDE GENNEM SIT NYE FIRMA HEDEVANG OUTDOOR. På den ene side er det lidt tilfældigt. På den anden side kunne det ikke være anderledes. Tilfældigt fordi, da der manglede en ny aktivitet til sidste års Basecamp West friluftsfestival, foreslog et af foreningens medlemmer, Jens Hedevang, at han da godt ville stille med et grundkursus i mountainbike – og lægge ruten så folk fik deres vandpauser nogle gode steder i Klosterhedens bæverland. Enden på den tur blev en bestilling på tre ture mere for en personaleforening – og så fik Jens Hedevang brug for et firma med CVR-nummer, så han kunne sende en regning. På den anden side er Jens Hedevang andet end mountainbike-entusiast. Han er spejder, friluftsmenneske og nyuddannet naturvejleder. De seneste tre år har han guidet og ledet 450 ture og aktiviteter for Bovbjerg Fyr, JyllandsAkvariet og Kystcentret i Thyborøn; udlånt fra Lemvig Kommunes natur- og miljøafdeling og delvist lønnet af projektmidler fra Friluftsrådet. Nu er projektet er slut. Skrivebordet og miljøtilsynene venter. Et fuldtidsjob Jens Hedevang er glad for og beholder. Men følelsen af waders, lugten af hede og brænderøg, synet af folks begejstring for bævere… ”Jeg kan ikke slippe det, nu jeg ved, hvor sjovt og fedt det også er at arbejde blandt mennesker, som kommer frivilligt, fordi de gerne vil høre, hvad jeg fortæller, og for at opleve, det jeg viser. Vores lokalområde har et stort potentiale og så mange gode historier, jeg brænder for”.

30 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

SKOVCYKEL VÆKKER SANSER Da Hedevang Outdoor begyndte på to hjul, følger vi sporet, for hvordan balancerer naturvejledning med mountainbikedæk, som hurtigt kan køre en skovsti til pløre og nogle steder forstyrrer folk, der går efter skovens dybe, stille ro? Jens Hedevang oplever ingen konflikt mellem naturglæde og fuld fart i Klosterheden. Næsten tværtimod. ”Det kræver en del teknik og fuld fokus at køre skovcykel, og sådan en balanceøvelse med høj puls henter kroppen helt tilstede i nuet, og sanserne vågner mere intenst; lugten af en rudel kronhjorte i brunst som har passeret kort forinden, bevægelser og detaljer i landskabet. Du er på og tager det hele ind. Man tømmer hovedet, stresser af og får så meget mere end god intervaltræning og motion. Sådan en aften hvor man kommer cyklende ud fra skovens mørke, og heden ligger åben og dækket af rimfrost i månelys så klart som dag, og man hverken hører bilstøj eller ser kunstigt lys; det er bare et golden moment! I forhold til dyrelivet ser vi tit krondyr, råvildt, harer og ræv langs mountainbikesporene, så de må have vænnet sig til os, ellers ville vi ikke blive ved at se dem. Dyrene bliver først stressede, hvis nogen kører off-road og bliver uforudsigelige. Når vi på skovcykler holder os på MTB-sporene, er der god plads til alle i skoven”, mener Jens Hedevang. ”Det ærgrer mig, når jeg hører om mountainbikere, der fører sig frem, som om skoven kun er til som kulisse for deres dyre sportsgrej. Så selvfølgelig tager jeg farten af, løfter hovedet og hilser, hvis jeg møder en rytter, en hundelufter eller en børnefamilie, hvor vores spor og stier krydser”.

De samme gode vaner og viden om fælles færdselsregler er naturlig del af Hedevang Outdoors’ MTB-kurser og ’Bike og Bæver’-ture.

SAMARBEJDE I NYE ROLLER Mountainbike-ture er kun en del af den forretning, som Jens Hedevang er ved at bygge op. Hans sigter efter en bred vifte af natur- og kulturoplevelser til en bred vifte af kunder; fra klassiske naturvejlederture over firmaarrangementer med fokus på internt samarbejde til familiefester, hvor hygge - og eventuelt et par hovedløse høns - er i højsædet. Alt sammen helst sammen med allerede aktive, lokale aktører; fårehyrder, krabbespecialister, klatrere, kajakroere og andre vandsportsfolk. Målet er at supplere, ikke konkurrere. Hans nøgleord er Samarbejde, Natur og Lemvig-egnen. ”Det bliver kun for alvor sjovt at have min forretning, hvis andre også får flere kunder i deres butikker af det. Et eksempel kunne være et Silkeborg-firma, som vil opleve, hvad Lemvig-egnen er for et sted. Dem ville jeg så tage til Geoparken om formiddagen, videre til Bovbjerg Fyr, måske kombinere med noget klatring dér, og slutte dagen med kaffebord. Det kan også være lokale folk, som bare vil hygge med øksekast og vikingemad”. 25 år – 17 som leder - i spejderverdenen har givet Jens Hedevang et solidt afsæt og erfaring med samarbejdsøvelser, som bringer folk ud af deres comfortzone og åbner deres øjne for sig selv og hinanden på nye måder. ”Jeg synes, det er så fedt at udfordre folk og tilbyde dem at komme ud af deres bobleplast, og det som er på spil blandt børn og unge kan fint overføres i


Find altid gode tilbud hos din lokale boghandler

Oplevelser og ny energi ... Find det på Livsstilshøjskolen Gudum Fællesskab, hjerterum, høj faglighed, spændende fag og Højskoleliv, når det er bedst.

Bøger fra kr.

50,-

Lemvig Boghandel Torvet 1 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 20 14

Find os på Facebook

Fri adgang til kostvejledning, øreakupunktur, juridisk rådgivning, personlig træningsrådgivning og særlig støtte ved behov. Du kan på skolen eller du kan bo hjemme og blive dagskursist.

Tlf.: 97 88 83 00 www.livsstilshojskolen.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

31


voksenverdenen. Vi har godt af at se hinanden i nye situationer; både børn og voksne. Comfortzone ligger et forskelligt sted for os hver især, men det handler om at komme ud af de vante roller. Man kan godt have slagtet en høne eller pelset en kanin før, men man har sjældent set hinanden gøre det. Forskellige mennesker træder i ny karakter, tager ansvar og viser lederskab, når rammerne for fællesskabet ændres”.

SNAKKEN BETYDER NOGET ”Teambuilding, fællesskab og roller interesserer mig meget. Meget gerne i forbindelse med naturvejledning, så vi ikke bare er udendørs, men forholder os til, der hvor vi er; hvilke muligheder det åbner og hvilke krav det stiller. Jeg er hverken psykolog eller coach-uddannet, men de tilbagemeldinger jeg får, er, at folk tager noget brugbart med sig hjem, når vi runder en fælles oplevelse af med en samtale om, hvor kommunikation var vigtig, i hvilke situationer klar ledelse var nødvendig og hvilke der kun kunne løses gennem samarbejde. Men den type evaluering vil der blive brugt mere krudt på, hvis det er en ledergruppe fra B&O, som har været i gang, end hvis det er en konfirmation. Det giver mig en indre glæde at se folk være sammen, smile og være engagerede i hinanden, naturen og nuet. Det er sjovt at stå på sidelinjen og høre, hvordan det summer af snak og aktivitet, når folk fordyber sig i en fælles opgave – og efterfølgende at høre, at de har fået noget med sig. Så synes jeg, at jeg har fået noget ud af mit arbejde. Selvfølgelig vil jeg gerne tjene penge på Hedevang Outdoor, men det, turene og oplevelserne giver mig, er også del af lønnen”.

VESTJYSK BEGEJSTRING Naturvejledning er mere end faglig viden om fugl og fisk; det er formidling af egnens og naturens gode historier. Og Jens Hedevang har sine hjerterødder dybt forankret i Lemvig-egnen. ”Hvis jeg kan føre glæden ved min egn over til andre mennesker, så synes jeg, jeg lykkes. Når en flok mennesker tager trætte, mætte og lidt champagneglade hjem efter østerssafari, så er naturvejlederen altså også helt høj! Det som er naturligt for os i Vestjylland, kan jo sagtens være eksotisk for folk østfra, så hvem ved, om Hedevang Outdoor også kommer til at arrangere gåse- og andejagtrejser. Vores natur er så varieret; vild og rå med flade åbne landskaber, hvor træerne vokser henad fremfor opad, den blæsende kyst og så Klosterheden med læ, nåletræsplantager, slugter og den store hede inde i midten. Jeg elsker Klosterheden og variationen. Det er hele pakken af Danmarks landskaber i lommeformat – og det er en af grunden til, at jeg er vendt tilbage. Hvis jeg kan få lov at give min begejstring videre, så er jeg nået et stykke vej. Det er en glæde, at gæster kører hjem østpå med en god oplevelse af det vilde, milde Vestjylland, og det er ligeså dejligt, når lokale folk opdager perler på vores egn, som de ikke kendte i forvejen”.

AFSTAND OG NÆRHED ”Mens jeg gik på Gartnerskolen i Beder og læste til jordbrugsteknolog var jeg egentlig parat til at flytte hvor som helst hen i Jylland bagefter, bare jeg kunne komme til at arbejde i og med naturen. Det ændrede sig halvvejs gennem uddannelsen, da min far kørte galt og døde. Et par år inden var min mor død af

32

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

kræft efter mange års sygdom, så hele min platform manglede pludselig. Mit barndomshjem blev mit faste holdepunkt, og jeg overtog huset, selvom jeg var på SU. Det var ikke en svær beslutning, for jeg savnede Vestjylland, naturen og mentaliteten. Mens jeg boede østpå, fik jeg indtryk af, at jo længere afstand, der er mellem folk, jo mere ser man hinanden. Jeg boede til leje hos et ægtepar i et parcelhuskvarter. Da deres nabo gennem 30 år døde, sendte de en bårebuket, men var ikke med til begravelsen, for de havde ikke rigtig haft noget med hinanden at gøre. Den mentalitet kan jeg slet ikke genkende. Jeg befinder mig bedst på et sted, hvor man hilser på hinanden på gaden og i skoven. Steder som Nees bor der så få, at man også hilser, hver gang man kører forbi en bil; det er der noget rart i! I Vestjylland er vi så få, at man ikke bare kan klumpe sig sammen med dem, som ligner sig selv, og det giver plads til forskellighed, at man er nødt til at hjælpes ad på kryds og tværs, hvis verden skal fungere. Det gav et andet livssyn at miste begge mine forældre, da jeg var ret ung: Man skal huske at få max ud af sin tid, får man ved ikke, hvornår lyset bliver slukket. Tabet har formet mig som menneske; mine værdier

blev anderledes end andre 23-åriges, og selv om det var hårdt dengang, er det ikke nødvendigvis negativt; jeg hænger mig ikke ret tit i bagateller”. Jens Hedevang bor nu i et hus, han selv har bygget op fra grunden. Volvoerne bag carportens tre porte holder han også selv kørende; de er alle fra årgange, før elektronikken fordrev mekanikken under motorhjelmen. Glæden ved at kunne klare sig selv stikker dybt. Huset og bilerne står på grunden i Fabjerg, hvor hans barndomshjem lå.

NATURSYN I GENERATIONER Jens og lillesøster Birgit voksede op med, at mor var hjemmegående og far kørte på arbejde som inseminør. Der stod tit vildt eller fisk på bordet. Aksel Hedevang var nemlig også jæger, lystfisker og naturmenneske om en hals. ”Interessen for natur og udeliv har jeg grundlæggende fra ham, men vores naturforståelse var ikke ens. Min far så den vestjyske natur som noget, der var til for os, som boede her. Der skulle ikke komme nogen fra en eller anden styrelse ovre østpå og begynde at frede fjordene og vandløbene af hensyn til skrubber og laks, når det var der, folk skaffede sig aftensmad”.


MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

33


Aksel Hedevang var medstifter og gennem flere år lokal formand for foreningen ’Kyst, Land og Fjord’, som var erklæret uenig med mange af Danmarks Naturfredningsforenings synspunkter og kæmpede for brugsret til naturen. ”Min far var rundet af traditionen og generationers opfattelse af, at ’det vi ser, er det der sker’. Var der få fisk og mange skarv, så måtte det være skarvens skyld og den som skulle væk, for at fiskene kom igen. Vandprøver, som fortalte om udvaskning fra landbrugsjorderne, og manglende ålegræs som ynglesteder for fiskene, gav han ikke meget for. Den naturvidenskabelige tilgang har altid fanget og båret min interesse, og den viden, jeg fik med fra min uddannelse, gav nogle gevaldige diskussioner med min far, for vi havde begge en stærk naturidentitet”.

BENYT OG BESKYT Jens Hedevang er hverken Bonderøv, Vildmand eller selvforsynende fortaler for Simple Living. Han har haft jagttegn, siden han var 17, men har også købekød i boksen, og hjemmematriklen er udlagt i græs, som en plænerobot holder kortklippet. ”Men jeg har en klar fornemmelse af, at naturen omkring os har en ret stor indflydelse på de mennesker, vi er, så det er vigtigt - en menneskeret! - at opleve og høste erfaringer i samspil med livet i landskabet. Uanset om vi går tur, kører mountainbike eller går på jagt. Det tiltaler ikke mig at sidde i et skydetårn som sniper og vente på, at bambi går forbi og kan plukkes ned, men at pürsche og være på niveau med vildtet er en intens naturoplevelse, jeg nødig vil undvære. Det samme glæder drivjagt efter ræven eller gåsejagt fra et engskjul”. Jagttrofæer er han lige så ligeglad med, som han er med et uniformsærme fyldt med duelighedstegn. Det er friluftslivet, fællesskabet og totaloplevelsen, som tæller for ham. ”Jeg er en elendig svampejæger og lystfisker i den forstand, at jeg med det samme vil sige, hvor jeg har fundet de gode steder! Min holdning er nok ret svensk ’allemandsret’-agtig og båret af benytte-og-beskytte

AUTORISERET KLOAKMESTER ALT I MURER- OG TØMRERARBEJDE UDFØRES AF SHS BYG – DIN LOKALE HÅNDVÆRKER...

kale – din lo rker æ håndv

VI OPFØRER SPÆNDENDE BYGGERIER I HØJ KVALITET – BÅDE TRADITIONELLE PARCELHUSE OG SUPER LAVENERGIHUSE INDIVIDUELLE LØSNINGER FOR NYBYGGERI, OMBYGNING OG RENOVERING...

KVALITET

– TIL EN FORNUFTIG PRIS BENNY 2486 2881

FINN 2486 2882

IB 2486 2884

GUDUMBRO 4 . GUDUM . 7620 LEMVIG TLF. 9786 3088 . FAX 9786 3388 MAIL@SHS-BYG.DK . WWW.SHS-BYG.DK

34

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

ØNSKES DER TOTALLØSNINGER, SAMARBEJDER VI KUN MED KVALITETSHÅNDVÆRKERE...


tankegangen. Vi har brugsret med respekt, men vi skal ikke ødelægge noget. Fiskeørnen skal have sin rede i fred, hornuglens sted skal vi heller ikke for tæt på, og selvfølgelig guider jeg ikke folk derhen, hvor de risikerer at trampe gøgeurten ned, men der er ikke noget i naturen, som jeg vil tage patent på, holde hemmeligt eller have for mig selv. Jeg tager folk derhen, hvor de har den største chance for at se bævere, hvis det er det, de kommer for. At åbne vores fælles natur for flest mulige er også min mission, når jeg sidder inde på rådhuset og etablerer shelterpladser, cykelstier og sætter informationsskilte ud på vandreruterne”.

IVÆRKSÆTTER PÅ HOBBYPLAN Jens Hedevang havde ikke satset på et liv som kommunalansat, men da beslutningen om at etablere base i Fabjerg var truffet, og uddannelsen gjort færdig, måtte jobmulighederne afsøges derfra. ”Et barselsvikariat dukkede op i natur- og miljøafdelingen, det blev til en fast stilling, og ja, næste år har jeg så 10 års jubilæum. Det er bare en kanonspændende arbejdsplads med varierede opgaver og masser af muligheder og åbne døre; for eksempel min naturvejlederuddannelse og det tre-års projekt

Glasdesign

Fra eget værksted Glasdesign aus der eigenen Werkstatt Gammelgård Glas er et familieforetagende der dersigner og fremstiller glasfigurer, fade, billeder og glassmykker. Besøg det smukke galleri med tilhørende café og fascinerende udendørs faciliteter.

Jeg fremstiller ofte mine smykker på baggrund af en idé, en tanke, en inspiration, som jeg skal have arbejdet med... NYT AF GAMMELT Jeg laver nye smykker af gammelt guld

Gammelgård Glas ist ein Familienunternehmen das Glasfiguren, Bilder und Glasschmuck entwirft und herstellt. Besuchen Sie die schöne Gallerie mit dazugehörigem Café und faszinierenden Einrichtungen im Freien. Åbningstider Shop & Café fra 23. marts Onsdag - søndag ................................ kl. 11.30 - 16.30 Mandag og tirsdag ............................ lukket Öffnungszeiten Mittwoch - sonntags ......................... uhr 11.30 - 16.30 Montag und Dienstag ....................... gescholssen

med Friluftsrådet og lokale aktører, som vi lige har afsluttet”. Med sig tilbage til skrivebordet har Jens Hedevang 250 timers afspadsering fra et par højsæsoner. Derudover vil han finde tiden til Hedevang Outdoor ved at drosle ned på sit frivillige foreningsarbejde for Basecamp West, Nissum Fjord Netværket, det regionale KFUM/K-arbejde og et jagtkonsortium. ”Jeg bliver ikke fuldtids-selvstændig, ikke nu, måske aldrig, men det er også fint nok for mig at drive virksomhed på hobbyplan, hvor jeg siger ’ja tak’ til kunder og opgaver af lyst og ikke af nød. Det har været en sjov proces at blive iværksætter – at komme til møde med SKAT, sætte mig ind i regler og muligheder og den slags”. Hedevang Outdoor har foreløbig freelanceaftaler med Bovbjerg Fyr og JyllandsAkvariet, en uge med Gourmet, Grill & Gummistøvler på Livsstilshøjskolen i Gudum, nogle svampe- og snapseture og et par familiefester booket. Dukker der en børnefødselsdag op, siger Jens nok ikke nej, for det var alt for sjovt at spille rollen som Doktor Fuskebuks i vinterferien og finde Sorte Julemus, Stolebidere, Linselus og andet kravl ude på Harboøre Tange. Tilfældet må vise, om det kan være anderledes.

VIELSESRINGE Hvidguld og guld. De er hinandens modsætninger

Smykker laves på mit eget værksted efter aftale med kunden Smykkeværkstedet v. Andreas Exner Østergade 34 6950 Ringkøbing info@andreasexner.dk

Gammelgårdvej 12 . 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88 G A M M ELG A A RDGLAS . D K

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

35


BISKOP HENRIK STUBKJÆR, VIBORG STIFT, ER LEVENDE OPTAGET AF FOLKEKIRKENS ROLLE I HVERDAGSLIVET PÅ LANDET

KIRKEN HAR BRUG FOR NYTÆNKNING 36

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016


Når pessimister taler om udfordringer som fraflytning og centralisering på vestkysten, så er det de færreste, der retter blikket mod den lokale sognekirke for at finde svar. Tværtimod så tænker nogle vel, at Folkekirken har nok at gøre med at fylde kirkebænkene, når befolkningstallet falder. Begge synspunkter er helt forkerte, hvis man spørger biskop Henrik Stubkjær fra Viborg Stift, der blandt andet omfatter Lemvig Provsti med de mange små sogne langs vestkysten. ”Kirken er det største fællesskab, vi har i Danmark. I Viborg Stift har alle kirker siden 2013 været forpligtiget til at tælle kirkegængere ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, og vi kan se en stigende interesse. I 2013 var der i snit 59, og det tal steg i 2014 til 61. Så er det jo svært at bevare pessimismen”, siger Henrik Stubkjær. Så vidt antallet af sognebørn på kirkebænkene. Folkekirkens rolle i landdistrikter, der indiskutabelt er under forandring, kræver en lidt længere uddybning:

”Spørgsmålet er, hvad vi vil med vores kirker på landet, og om vi vil gå fra afvikling til udvikling. Det handler om at gribe anledninger og se de åbninger, hvor kirken bliver relevant i folks hverdag”.

HERBERG FOR PILGRIMSTURISTER Biskoppen nævner som eksempel et sogn langs den jyske højderyg, der har fanget den stigende interesse for at gå pilgrimsvandringer, og derfor har indrettet et herberg ved siden af kirken, hvor op til 20 gæster kan overnatte. Det giver også øget omsætning hos den lokale købmand: ”Det er en ide, som sagtens kunne overføres til de mange middelalderkirker langs den jyske vestkyst, hvor menighedsrådene også har brug for at tænke kreativt og sætte fokus på, hvordan man bevarer kirkens værdi i lokalsamfundet”. Ifølge Henrik Stubkjær skal de fastboende desuden i højere grad se på kirken som en attraktiv ramme for nye arrangementer i de små landsogne:

”Menighedsrådene har fået nogle nye muligheder for at bruge kirkebygningerne til for eksempel mødested for dagplejebørn eller som ramme for lokale møder. Vi følger derfor i stiftet et par forsøg med nye måder at bruge kirkerummet, og jeg ser kun den begrænsning, at arrangementerne gerne skal få tilført en ekstra værdi ved at forgå i kirken”.

OMSORG FOR HINANDEN Som tidligere forstander for Diakonhøjskolen kan biskoppen se, hvordan fokus i kirkens omsorgstjeneste flytter fra storbyerne til landsognene: ”Et begreb som ensomhed er ikke længere forbeholdt byerne. Vi ser derfor sogne etablere ordninger, hvor enlige ældre ringer rundt til hinanden hver morgen, ligesom sorggrupper skyder op mange steder med menighedsråd og præster som igangsættere. Og når et ungt par flytter til sognet, så er der ikke noget i vejen for, at det er menigheden, der tilbyder en pasningsgaranti i tilfælde af syge børn. Det er med til at bevare kirken og skabe fællesskab i sognet”. Uden den store opmærksomhed har Folkekirken allerede flere steder været med til at tage imod de flygtninge, der i disse år kommer til landet. Blandt andet med tilbud om lektiehjælp. Og tre steder i stiftet – blandt andet i Lemvig Provsti – laver kirken forsøg med vågekoner, der tilbyder at være hos alvorligt syge og døende. Blandt andet som aflastning for de pårørende. Henrik Stubkjær ser også hjælp til mere dagligdags gøremål som en nødvendig opgave for kirken: ”Centraliseringen af sygehusvæsenet betyder, at flere sendes hjem til eget hjem uden nødvendigvis selv at kunne handle ind. Vi er jo gået fra et velfærdssamfund med et fintmasket net, hvor ingen faldt igennem, til en konkurrencestat, hvor alt skal i udbud. Det har givet et stadigt større behov for kirken, og mange steder har menighederne vist sig at have enorme ressourcer.

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Vi producerer tryksager med omtanke ... og det virker! Kontakt os på tlf. 96 800 700

SINCE 1898

Trykkerivej 2 / 6900 Skjern / T. 96 800 700 / grafisk@strandbygaard.dk / Tryk på Strandbygaard.dk

Vi har følgende certificeringer: Svanemærket, FSC®, PEFC ™, ClimateCalc, ISO 9001, ISO 14001 og EMAS

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

37


MENIGHEDSRÅDSVALG 2016 Til efteråret skal der vælges nye menighedsråd i alle sogne. Den officielle valgdato er den 8. november, men både Landsforeningen af Menighedsråd og kirkeminister Bertel Haarder anbefaler, at alle menighedsråd afholder både orienterings- og opstillingsmøde den 13. september. Da der i langt de fleste sogne – også på vestkysten – er tradition for at holde såkaldt ”fredsvalg” og kun opstille én liste, vil menighedsrådsvalget derfor reelt allerede være afgjort i september.

Der er brug for kirkens tale om kærlighed til næsten, og det er egentlig slet ikke noget nyt for kirken at hjælpe og tilbyde samarbejde med myndighederne. Det har vi altid gjort, og det var jo i sin tid kirken, der var først med både plejehjem og børnehaver”.

MENIGHEDSRÅD MED NYE OPGAVER Når man i sognene ser frem mod menighedsrådsvalget i november 2016, er det ifølge biskoppen vigtigt at huske på, at Folkekirken udvikler sig og giver plads til andre end de, der i forvejen kommer i kirken. ”Der er en åbenhed lige nu for nytænkning, hvor vi har brug for flere kompetencer i menighedsrådene. Det kan for eksempel være konfirmand-forældre, der kan noget med projektstyring eller kommunikation. Vi har lidt glemt at gå hen og prikke nogle på skulderen og opfordre dem til at være med. Det var faktisk sådan, at nogle af os i sin tid blev engageret, og det var ikke ubehageligt at få sådan en opfordring. Et menighedsråds vigtigste opgave er stadig at finde den præst, der passer til sognet, men der er også en række andre, selvstændige opgaver for et menighedsråd. For eksempel at gøre sognet attraktivt og fortælle, hvad kirken tilbyder. Og vi kan jo se, at de menighedsråd, der forstår at bruge youtube-videoer og sociale medier også signalerer, at det er menighedsråd, der vil noget. Hvis vi er synlige, så kan folk se, at kirken er her”. Henrik Stubkjær er klar over, at nye menighedsrådsmedlemmer ofte bliver overrasket over, hvor mange opgaver og muligheder, der egentlig ligger i menighedsrådenes arbejde. Og at det kan være svært at prioritere kræfter og økonomi til nye aktiviteter, hvis man er et lille sogn med en middelalderbygning, der kræver konstant opmærksomhed: ”Men Lemvig Provsti er et godt eksempel på et provsti, hvor man har prioriteret at bruge midlerne til at lette den administrative byrde fra den frivillige indsats i menighedsrådene ved at gå sammen om kasse-

rer-opgaverne og ansætte fælles HR-konsulenter, der benyttes ved ansættelser og medarbejder-problematikker. Menighedsrådene på vestkysten er også vant til at dele præster, organister og gravere, og flere af de mindre sogne overvejer et endnu tættere samarbejde. Vi vil helt sikkert se flere menighedsråd, der samarbejder eller slår sig sammen. Men det er noget, der skal gro nedefra i et tempo, hvor de enkelte menighedsråd selv har reel indflydelse på udviklingen”.

biskoppen således begyndt at samle menighedsrådsmedlemmer til eksklusive arrangementer. Henrik Stubkjær har i første omgang holdt foredrag om de teologiske tanker, der var på spil i Martin Luthers reformation af kirken. ”Menighedsrådene skal være med til at træffe beslutninger op til Reformationsjubilæet i 2017, men det er ikke bare historie, vi skal fortælle med jubilæet. Vi skal også fortsætte reformationen og diskutere, hvad det vil sige at være evangelisk-luthersk kirke i dag”, siger Henrik Stubkjær.

DEBAT OM DEN MODERNE KIRKE Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Provsti.

Stiftet vil også gerne bidrage til, at menighedsrådene ser opgaven som noget andet og større end administration, bygninger og valg af præst. Som noget nyt er

LEMVIGBANEN THYBORØN

Lemvigbanen er en del af Midtjyske Jernbaner

Rønland Harboøre Vrist Vejlby Nord Victoria Street Station

St ran de Ne jru p Kli nk by Ba lle by

LEMVIG

Tag toget... • Tag på opdagelse med Lemvigbanen. Rejs hele familien hele dagen med vores Familiebillet for kun DKK 99,• Vi kører med ca. 200.000 rejsende om året – vi har også plads til dig

Fåre Sinkbæk Bækmarksbro Amstrup

FAMILIE

VEMB

BILLET

DAG S BILLE T 2 VOKSN E 4 BØRN +

• Make a daytrip on Lemvigbanen. Only DKK 99,- for the entire family • We carry about 200.000 passengers a year – there is also room for you Banegårdsvej 2 . 7620 Lemvig T: 97 82 00 19 E-mail: mjba@mjba.dk . Web: mjba.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

Bonnet Ramme

• Machen Sie einen Tagesausflug mit der Lemvigbanen. Nur DKK 99,- für die ganze Familie • Wir befördern jährlich ca. 200.000 Fahrgäste – auch für Sie haben wir Platz

38

Armose

DKK

99,-

Familiebillet Family Ticket Familienkarte Day Ticket: 2 adults + 4 children Tageskarte: 2 Erwachsene + 4 Kinder


Lad en robot gøre arbejdet..! Døjvej 18, Lomborg • 7620 Lemvig • +45 20 83 92 27 • fliseroghegn@jubii.dk

www.fliseroghegn.dk

Vi ... Foretager mål og vurderinger Opstarter robotten hos dig Hjælper dig i gang med brug

Du får ... Rådgivning = rette køb DIN personlige sælger Altid nyklippet græs Tid til noget du hellere vil

Vi tilbyder dig ... Årlig service og vedligehold Opdatering Reparation

Nyd dit Lomborg Hegn fra hængekøjen! Vi tilbyder... Haveanlæg • Hegn, støttemure & afskærmning • Trapper Flisebelægning • Beskæring • Snerydning • Maskiner

Fabjergkirkevej 51 www.hm-specialbutikken.dk T: 9789 3012

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

39


To generationer

I LANDBRUGETS TJENESTE

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

HØJGAARDS MASKINFABRIK I FABJERG HAR SERVICERET LANDBRUGET I 50 ÅR. DET BEGYNDTE MED EN HANDELSGLAD IVÆRKSÆTTER OG UDVIKLES AF EN INTERNATIONAL SÆLGER OG EN ATYPISK DIREKTØR. De gamle luftfoto på væggen ved indgangen til værkstedet er genkendelige. Det er Højgaards Maskinfabrik; set fra luften. Vel er der luget godt ud i kødranden af brugte landbrugsmaskiner rundt om hallerne, men den ligger der endnu, og man er ikke i tvivl: Det er smedevirksomheden, som Iver Højgaard grundlagde i maj 1966 i det nedlagte mejeri på Fabjergkirkevej mellem Rom og Fabjerg, og hvor 50 års jubilæet kan fejres den 26. maj. Selv om der ikke længere var mælk i mejeriet, så var det dengang alligevel et blomstrende landbrugsområde med mange familiedrevne gårde. De var i fuld gang med mekanisering af arbejdsopgaverne og på vej mod den stordrift, der også i dag præger landbruget på Lemvigegnen. Den kreative iværksætter Iver Højgaard drev derfor ikke kun lokal smedeforretning med reparation af landmændenes maskiner. Han udviklede og pro-

40 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

ducerede også selv både kornsiloer, halmbaner og roeslæder. Højgaards Maskinfabrik var født og ramte i 1972 sin guldåre, da den første gyllepumpe blev produceret i værkstedet. Pumper og omrørere til flydende husdyrgødning har siden været kerneforretningen, men Højgaards Maskinfabrik er fortsat også den lokale smed eller mekaniker, der kan ordne en landbrugsmaskine, smede en vejrhest eller en æresport samt lave andet forefaldende smede– og reparationsarbejde.

EKSPORT-EVENTYR På overfladen ligner den innovative virksomhed derfor sig selv, men meget er alligevel forandret gennem årene. Maskinfabrikken er som eksportvirksomhed fulgt med landmændene ud til det store udland, og ikke mindst på ledelsesplan drives firmaet i dag ganske anderledes. For eksempel er den administrerende


MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

41


l l l l l l

Vi leverer også mad ud af huset...

TRE-RET TE RS MENU FRA KR.

219,-

Solvangen 15 . 7660 Bækmarksbro . T: 9788 1299 . W: tangsocentret.dk

42

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

WELLNESS

Fester Kurser Konferencer Overnatning Wellness Motion Sund mad

HYTTER

M AD & FEST

l

SUNDHEDSCENTRET

Stedet man mødes...


direktør en mor til fire, der er uddannet cand.mag. i historie og religionsvidenskab. Iver Højgaard døde for to år siden, men havde i årene forinden gennemført et generationsskifte til sønnen Tonny Højgaard, der i 2004 kom hjem fra et internationalt sælgerjob i møbelbranchen. ”Min far var grundlæggeren og mit forbillede, og det er hans praktiske erfaringer, som er grundlaget for den virksomhed, som vi har i dag. Men selv om jeg havde en masse værktøjer, da jeg overtog ledelsen i 2009, så kræver et generationsskifte i en virksomhed, at man gør tingene på en anden måde”, siger Tonny Højgaard. De 12 medarbejdere kommer således ikke længere ind til kaffe i privaten hos Iver Højgaards enke, Grete, der stadig bor ved siden af fabrikken. De sidder i stedet i en moderne kantine med kaffeautomat og et stort verdenskort på væggen. ”Vi har altid haft en relativ høj markedsandel i lokalområdet, men der er jo efterhånden kun tre store fuldtidslandbrug tilbage i Fabjerg Sogn, og vi følger med landmændene, hvor landbruget udvikler sig mest. Vi har for eksempel fulgt med de danske landmænd til Østeuropa, hvor vi har gode muligheder for komme med både et produkt og den know-how, som de mangler. Og vi har lige solgt den første omrører til Kina”, fortæller Tonny Højgaard. Målet er at firdoble pumpesalget inden 2019. Det sker blandt andet gennem øget fokus på kundetilpasset montage, mens standardproduktioner er outsourcet til Polen.

NÅR CHEFEN ER VÆK Som maskinfabrikkens indehaver og salgschef bruger Tonny Højgaard en stor del af sin tid med at være i kontakt med kunderne og de seks forhandlere, der sælger Højgaards pumpe-løsninger i Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Tyskland og England. Det kræver, at han er væk fra Fabjergkirkevej op til halvdelen af dagene. ”Det kan godt være, at vi er en lille virksomhed, men vi er også en kompleks virksomhed, der er både lokalt og internationalt forankret. Vi skal kunne meget af det, som ellers kun de store eksportvirksomheder gør. Og du kan kun sælge verdens bedste pumpe, hvis du har en virksomhed derhjemme, der fungerer, og hvor medarbejderne har lyst til at være med til at lave verdens bedste pumpe. Tidligere havde jeg jo ondt i maven allerede, når jeg tog afsted, for jeg vidste, at skrivebordet ville ligne et bombet lokum, når jeg kom tilbage, og der så samtidigt stod en kø af mennesker, der havde spørgsmål. Jeg kom derfor for lidt afsted hjemmefra og reagerede kun på konkrete kundehenvendelser. Der var simpelthen ikke tid til at forberede sig på at komme ud til nye kunder”, fortæller Tonny Højgaard.

FRA SOGNEMEDHJÆLPER TIL SMEDELEDER Løsningen hedder Karen Hastrup. Hun er akademiker og har en universitetsuddannelse i historie og religionsvidenskab. Selv om hun er født og opvokset på en kvæggård ved Vemb, lyder det umiddelbart ikke som

det perfekte match for en virksomhed, der handler med gylleudstyr, og hvor kunderne overvejende er landmænd. Men det er det. Tonny Højgaard havde gennem erhvervscentret hørt om en anden virksomhed, hvor man med held havde ansat en såkaldt videnspilot med humanistisk baggrund. Han undersøgte derfor om en akademiker ikke også kunne være netop det modstykke, han manglede til at få ledelsesmæssig sparring samt tid til strategiske overvejelser og salgsarbejde. Karen Hastrup tog derfor i 2012 til det usædvanlige spring fra jobbet som sognemedhjælper ved Lemvig Kirke til stillingen som nu administrerende direktør hos Højgaards Maskinfabrik. Her står hun for den daglige ledelse og strategi i dagligdagen med fordeling af opgaver og personalespørgsmål, ligesom hun tager sig af fragtbestillinger og kundeaftaler. Og så er hun tovholder på de mange store og små udviklingsprojekter, der fortsat præger maskinfabrikken. ”Jeg er ydmyg og glad for den tillid, som Tonny har vist mig ved at lade mig være med i maskinrummet, hvor jeg skal sikre, at fagligheden både i forhold til produkter, kunderådgivning, og medarbejdere er i orden”, forklarer Karen Hastrup.

UDVIKLING AF MEDARBEJDERE At hun ikke har den faglige baggrund til at arbejde med de tekniske detaljer, når smedene for eksem-

PANASONIC VARMEPUMPE - TILPASSET DET NORDISKE KLIMA

Kontakt os og få den bedste service...

Spar op til 60% på varmeregningen! Vi er certificeret og godkendt el installatør – vi ved hvad vi snakker om...

KØB DEN LOKALT

NU KUN

13.790,Incl. standardmontering

El-installationer ApS

Tlf. 9783 6500 – en god forbindelse siden 1938 Thyborønvej 8 • Klinkby • 7620 Lemvig info@pinholt-elinstallationer.dk www.pinholt-elinstallationer.dk

En del af

– Danmarks stærkeste el og energi installatører

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

43


pel udvikler en fingerklipper til hegn og læhegn, er ifølge hende selv faktisk være en fordel: ”Det giver ægte medarbejderinddragelse, hvor vi hver især bidrager med det, vi er gode til”. Udviklingsprocesser kender hun fra årene som sognemedhjælper i kirken, hvor hun var med til at igangsætte babysalmesang og kravlegudstjenester for at nå ud til nogle de grupper, der normalt ikke kommer i kirken. Og omsorgsarbejdet har hun taget med til jobbet på maskinfabrikken, hvor det fælles motto er, at man ’udvikler maskiner ved at udvikle mennesker’: ”Det handler om, at medarbejderne skal føle sig trygge. Det er vigtigt, vi skaber de bedst mulige rammer for godt samarbejde, god kommunikation og dialog om muligheder og løsninger. Desuden leder vi efter de talenter enhver af vores medarbejdere besidder. Alle er gode til mere, end de tror. Jeg ønsker at drive ledelse, så vi finder potentialet i hver enkelt. Det har de taget godt imod”, siger Karen Hastrup.

sionelle og kvalitetsbevidste privatkunder tilvælger hun de produkter, der skaber omsætning, ligesom butikken har fået faste åbningstider. Begge dele er udtryk for en ny stil, fortæller Tonny Højgaards mor, Grete Højgaard: ”Iver elskede restsalg. Var der et parti plovskær, så købte han dem. Det kunne jo være, at der kom nogen, der kunne bruge dem. Og så var det lige meget, om det var juledag eller søndag – butikken var åben. Forandringerne er positive og spændende. Man skal selvfølgelig lige vænne sig til det, men det er skønt, at virksomheden fortsætter”. Hun tager sig fortsat af rengøring på virksomheden og kommer der uventet fire kinesiske kunder på besøg, sørger hun gerne for frokost. ”Jeg er glad for, at jeg stadig er en del af virksomheden, og når jeg kommer hjem om aftenen, skal jeg da tit lige tjekke, om nogle skulle have glemt at slukke lyset i en af hallerne”, siger Grete Højgaard.

STYR PÅ LAGERET

ALLE SKAL VÆRE SÆLGERE

Iver Højgaard var kendt for at have i hovedet, hvor alle ting lå på fabrikkens lager. Den rolle har ikke kunnet erstattes, men Karen Hastrup har i stedet sørget for, at medarbejderne gennem moderne styringssystemer selv let kan finde rundt på lagerhylderne. Og i Højgaards Specialbutik med varer som plæneklippere, haveredskaber og olietanke til både profes-

Medarbejderne sætter pris på, at Højgaards Maskinfabrik er et lille familiefirma, hvor alle er afhængige af, at man hjælper hinanden. Det betyder blandt andet, at de i løbet af en arbejdsdag kommer rundt i hele virksomheden og får hilst på alle. ”Vi passer hver vores egen hverdag, men har også et fint samarbejde om at få gjort det, der skal til.

TRÆNGER

DU TIL NYE

ØJNE PÅ DIN KOMMUNIKATION?

FILM & TV • GRAFISK DESIGN • FOTO • SKILTE & EXPO • STRATEGISK KOMMUNIKATION

44

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016


Hvordan får vi flere venner, likes, kommentarer og delinger? Hvordan kan det bedst betale sig at bruge facebook professionelt? Hvordan når vi helt ud til den rigtige målgruppe på facebook?

Kontakt journalist og kommunikationsrådgiver Erik Poulsen, der i syv år har arbejdet med facebook for virksomheder, foreninger, events, medier og politikere langs vestkysten

T: 2043 1716 ep@ansatz.dk ansatz.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

45


Og der sker hele tiden noget nyt, så vi skal jo kunne mange ting. Det er flot, at virksomheden har været her så længe, når man tænker på den udvikling, der har været i landbruget”, siger Martin Lynge, der har arbejdet som smed hos Højgaards i 10 år. De seneste års krise i landbruget har betydet, at ordet gylle er slettet fra overskrifterne i produktbeskrivelser. Det er i stedet pumper, mixer og seperationsanlæg. Produkterne sælges nu nemlig også til betonindustrien, fødevareproduktion – som fiskemelsfabrikken Triple-Nine i Thyborøn – og biogasproduktion som på det nærliggende anlæg i Rom. Selvom produktionen af alle standardelementer er outsourcet til Polen, er der fortsat 12 medarbejdere til specialproduktioner og montage i Fabjerg. Alle er ikke længere smede, og der er frigjort flere hænder til montage og til reparationsafdelingen. Medarbejderne får samtidigt nye arbejdsopgaver – det gælder også yngste mand. Blandt andet i forhold til salgsarbejdet, hvor man ikke længere blot venter

46

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

på, at kunderne henvender sig på Fabjergkirkevej. Og selv om en mekaniker er glad for at reparere, så skal han også være i stand til at guide kunden i retning af et nyindkøb, hvis det i længden er den bedste investering for kunden: ”Det er ikke nok at nøjes med at opfylde kundernes behov. Det er vigtigt at spørge ind til, hvordan de skal bruge produktet, så de rent faktisk får det, som de har brug for. En lærling på maskinværkstedet skal kunne gøre andet end at skifte lejer på en traktor for en landmand. Selv om det er ret u-jysk, så skal han også kunne pakke bilen med en robotklipper og køre en salgstur ud til vores kunder i for eksempel boligforeninger og kommuner. Når han er udlært her, skal han være en schweizerkniv, der kan lidt af det hele”, siger Tonny Højgaard.

Artiklen er produceret i samarbejde med Højgaards Maskinfabrik.


Det perfekte valg til udflugten...

vigt

igt se t ider besk o rive g lse på v ore r hjem s mes ide

masser af aktiviteter

– stort program i påskeferien

tør du Klappe en haj?

traKtorbus-rundfart sælsafari

... stryge en rokke over ryggen og holde en krabbe i hånden? I rørebassinerne kan du komme helt tæt på både rokker og rødhajer. Du kan hjælpe med at fodre fisk mandag og fredag kl. 13.00.

Tag med Spætten på 6 km guidet tur langs Thyborøns diger, by og havn, der har gennemgået en imponerende udvikling gennem de sidste 100 år.

guidede ture i og ud af huset

østerssafari

• Ravsafari • Gratis find-selv-rav • By- og havnerundfart • Fodring af fisk

Vi tager på jagt efter én af verdens fineste råvarer, de lækre Limfjordsøsters. Bagefter smager vi på fangsten i rå og grillet version.

• Sælsafari • Østerssafari • Guidet tur på fiskeauktion

Tag med traktorbussen på tur ud langs den kilometerlange dæmning ved Rønlandmøllerne. Vi kigger efter både sæler og fugle og nyder en kop kaffe.

VesterhaVsgade 16 dK-7680 thyborøn tlf.: +45 97 83 28 08

www.jyllandsaKVariet.dK -

fuld af oplevelser...

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

47


REVUE 17. NOVEMBER

SKET SIDEN SIDST MAGASINET SER TILBAGE PÅ STORE OG SMÅ NYHEDER FRA VESTKYSTEN DE FORGANGNE MÅNEDER.

29. NOVEMBER

16. DECEMBER

BÆVER KRYDSER LIMFJORDEN

STORMFLOD LANGS VESTKYSTEN

MERE PLADS TIL VESTERHAVSOST

En gren af det vestjyske bæver-samfund, der blev sat ud i Klosterheden i 1999, er rykket ind på en nordjysk golfbane i Han Herred. "Det er første gang, at bæveren har krydset Limfjorden og har haft tæerne i saltvand. Det var ikke den første afstikker, vi havde forventet. Vi havde forventet den ville følge ferskvandsvandløbene ind i Jylland", siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy.

Stormen Gorm fik vesterhavet til at skvulpe et godt stykke over kajkanten på de lokale havne. På strækningen fra Hvide Sande til Thyborøn - og i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord - var der officielt stormflod. Vandstanden i Limfjorden steg under stormen så voldsomt og hurtigt, at TV 2 måtte lade en bil sejle i Lemvig Havn, mens tv-stationens folk reddede sig i land.

Den økologiske Vesterhavsost fra Thise Mejeri, der produceres på mælk fra malkekøer på Lemvigegnen og får sin særlige karakter, mens den lagrer i den saltholdige havluft ved Bovbjerg Fyr, er så efterspurgt, at mejeriet fra foråret er klar til at udvide sit vestkyst-lager til det dobbelte.

17. DECEMBER 1. DECEMBER 17. NOVEMBER LEDER AF PRÆSTEGÅRD FRITSTILLET Efter kun godt et halvt år på posten er Jørn Verner Stendorf stoppet som daglig leder af Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Museumsdirektør Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum, peger på samarbejdsproblemer som årsagen.

FORTSAT JAGT PÅ MÅRHUNDEN Mårhunden - det invasive rovdyr, der i særlig grad optræder i det vestjyske fjordlandskab - er stadig mere uønsket end for eksempel ulven. Naturstyrelsen fortsætter derfor udryddelsesjagten, som siden 2008 har kostet 800 mårhunde livet.

2. DECEMBER 19. NOVEMBER CYKELSTI HELE VEJEN TIL ULFBORG Ulfborg og Vemb er nu forbundet med en cykelsti, efter at arbejdet med anlæggelse af 4,5 kilometer ny cykelsti langs Vembvej fra Lillelundvej til Holstebrovej er afsluttet. Fra nord rammer den nye cykelsti Holstebrovej, hvor der i forvejen er brede kantbaner til cyklisterne det sidste stykke ind mod Ulfborg.

BUNKERE BLEV TIL CYKELSTI En ny cykelsti mellem Thyborøn og Harboøre er klar. Den er delvist lavet af genbrugsbeton fra de mange bunkere, der i de seneste år er fjernet fra vestkysten. Beton har den fordel, at havtorn på cykelstrækningen ikke så let gror ind i stien.

3. DECEMBER 19. NOVEMBER PLASTIC SKAL UDRYDDE KLITROSE Store pletter i klitterne langs vestkysten bliver dækket med tyk, sort plastic. Der er hverken tale om et kikset kunstprojekt eller alternativ opbevaring af ensilage til de lokale malkekøer, men derimod om et storstilet forsøg på at bekæmpe klitrosen - eller rynket rose, som den retteligt hedder. Når plasten fjernes igen om totre år, er det håbet, at den invasive rose er død - og ikke spreder sig til hele klitten.

25. NOVEMBER

HØJTLYDT NEJ TIL KOMMUNE-FUSION Brylluppet mellem Struer og Holstebro Kommuner er aflyst. I begge kommuner sagde borgerne klart nej tak ved torsdagens folkeafstemning. I Struer var hele 67,9 procent på nej-siden, mens der var 54,8 procent i Holstebro, der stemte nej.

6. DECEMBER

48

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

En kutterbrand i Thyborøn Havn udviklede voldsom røg og varme, inden brandfolkene fik branden under kontrol. Kutteren, der lå i dok i forbindelse med en ombygning til knapt fem mio. kr., udbrændte i styrhuset og beboelsesdelen.

17. DECEMBER KÆMPE HAVÅL TIL HVIDE SANDE En to meter lang og næsten 34 kilo tung havål, som et fiskefartøj fra Hvide Sande fangede i Nordsøen, er angiveligt den største af sin slags i nyere tid. Den store fisk blev landet i Thyborøn og fragtet til det store saltvandsakvarie i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

18. DECEMBER TV-EVENT BESØGER HARBOØRE Eventen 'TV 2 på Tour' kommer igen til Harboøre den 6.-8. juli. "Flere end 6000 kom til arrangementet i 2015. Det var en folkefest”, siger Lemvigs borgmester Erik Flyvholm.

THORSMINDE MANGLER STORMSIKRING Havnen i Thorsminde har brug for en stormsikrings-port ud mod havet til at beskytte virksomhederne og fartøjerne på havnen bedre mod de hyppige storme. En sådan portløsning koster 11 mio. kr.

PELSDYRAVLERE SLÅR AVLSDYR NED Vestjylland rummer nogle af verdens effektive pelsdyravlere. Mange af dem er i disse dage nødt til at pelse hele besætningen på grund af en smitsom sygdom blandt dyrene. Hos Lars Nielsen i Bækmarksbro er det ikke kun en økonomisk bet på mindst en halv million kroner, men også 33 års avlsarbejde der forsvinder.

KUTTER UDBRÆNDTE I HAVN

15. DECEMBER

1. JANUAR RIFT OM DUKKERT VED SØNDERVIG Hele 1200 deltog trods regn og kold østenvind nytårsaftendag i vinterbader-festivalen ved Søndervig. Efter en tur i bølgerne var der østers og champagne.

BROER OVER FJORD VED SØNDERVIG Så er den første bro over Ringkøbing Fjord på plads. Eller rettere den første af de to små cykelsti-broer, der igen gør Bagges Dæmning fra 1860’erne i fjordens nordvestlige hjørne ved Søndervig landfast. Broerne indvies den 26. marts.

4. JANUAR HERREGÅRD FÅR NY FORMAND Bjørn Albinus, Husby, der er tidligere adm. direktør på Cheminova, bliver ny formand for herregården Nr. Vosborg ved Vemb. Han afløser den tidligere bankdirektør Bent Naur, Ringkøbing, der forlod bestyrelsen i maj sidste år.


REVUE 22. JANUAR

10. FEBRUAR

Læs mere og følg udvalgte nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten og lemvig.nu

28. FEBRUAR

BRYGHUS TIL HVIDE SANDE

FIRE HAVVINDMØLLER PÅ VEJ

TEGN PÅ HVALER I FJORDEN

Mylius-Erichsen Bryghus rykker i løbet af foråret produktionsudstyret fra Ringkøbings midtby til Hvide Sande, hvor det flytter ind i en del af et gammelt fiskepakhus på havnen. "Med den nye placering får vi et langt større flow af kunder foran døren alle ugens syv dage. Samtidig får vi nu plads til både ekstra tanke, rundvisninger og smagninger for større grupper", siger bryghusets formand Ebbe Dahl.

Nissum Bredning Vindmøllelaug med cirka 2000 lokale anpartshavere har fået den glædelige meddelelse, at regeringen har besluttet at skyde 300 mio. kr. i deres projekt ved siden af de nuværende Rønland-møller. De fire møller er en testopstilling af Siemens' 7 MW-havvindmøller, der er 154 meter høje.

Der er muligvis hvaler på besøg i Limfjorden. Thyboen Keld Kær Søndergaard mener i hvert fald at have set - og filmet - flere meter høje vandsøjler, da han var ude at fiske. Efter Magasinets omtale på facebook er der meldt om lignende observationer ud for Gjellerodde ved Lemvig i uge 6 og 7. Ifølge hvaler.dk er det ikke usandsynligt, at der er en eller flere hvaler i Limfjorden. Der er således observationer fra Glyngøre og Aalborg i oktober sidste år, der peger i retning af en finhvalart eller en næbhval.

13. FEBRUAR 27. JANUAR OFFSHORE-FARTØJ STRANDEDE Redningsvæsenet i Hvide Sande hentede 15 mand i land, da et offshore-fartøj til opstilling af havvindmøller begyndte at drive uden forbindelse til et slæbefartøj; otte sømil ude i Nordsøen. Bølgerne var op til seks meter høje, men redningsaktionen forløb fint. Det forladte fartøj strandede ud for Bjerregaard Strand ved Hvide Sande og tippede rundt under en storm nogle dage efter. Hollandske dykkere har siden forsøgt at tømme det for op imod 200.000 liter diesel og smøreolie.

1. FEBRUAR STORÅ-LAKSEN I FREMGANG Godt nyt til lystfiskerne om laksebestanden i Storåen, der løber ud i Nissum Fjord: På fem år er antallet af laks femdoblet. Laksefiskeriet går i gang igen til april, og sidste år var kvoten på 190 laks.

STILLEHAVSØSTERS TRUER Professor Jens Kjerulf Petersen, leder af Dansk Skaldyrcenter, advarer om stillehavsøsterens indmarch i Limfjorden: "Jeg frygter for, at blåmuslinger og den europæiske østers bliver udkonkurreret. Det tager nogle år endnu, men de breder sig hurtigt, og det vil være en katastrofe for erhvervet her i Limfjorden".

15. FEBRUAR GAMMEL HELLEFLYDER FANGET MILLIONER TIL SKJERN Å-LAKS Den unikke lakse-stamme i Skjern Å, der løber ud i Ringkøbing Fjord, har potentiale til at sende op til 10.000 laks op gennem å-systemet - og tiltrække endnu flere lystfisker-turister til Vestjylland. Et projekt til 15 mio. kr. skal derfor over de kommende år styrke laksebestanden.

Trafikmelding for resten af året: Hovedvejen gennem Ulfborg by vil på skiftende strækninger være ensporet på grund af kloakarbejde og i perioder helt spærret.

26. FEBRUAR VESTJYDE PÅ VERDENSHOLD NY V-BORGMESTERKANDIDAT Ringkøbing-Skjern Kommune er en af Venstres højborge. Det var derfor muligvis kommunens kommende borgmester, der blev valgt, da næsten 1000 partimedlemmer valgte ny spidskandidat. Det blev Hans Østergaard fra Spjald. Den nuværende borgmester, Iver Enevoldsen fra Hvide Sande, trækker sig fra rådhusets hjørnekontor i Ringkøbing efter kommunalvalget i 2017.

1. FEBRUAR UDSIGT TIL HVALSTRANDING 23 kaskelothvaler er i den seneste tid strandet på kysterne i vores nabolande. Danske hval-eksperter forventer derfor, at det er blot er et spørgsmål om tid, før der også lander en på vestkysten.

Thyborøn-farføjet L-757 Aaltje Postma, der ejes af den lokale fiskeskipper Tamme Bolt, har hevet en pænt stor helleflynder ombord. Helleflynderen er ifølge Fiskerforum Nordatlantens ubestridt største fisk inden for fladfiskegruppen, men de særligt store eksemplarer på over 100 kilo er sjældne. Imodsætning til andre fladfisk kan helleflynderen blive meget gammel. Man kender eksempler på fisk, der er over 60 år gamle.

24. FEBRUAR VEJSPÆRRING I ULFBORG BY

1. FEBRUAR

28. FEBRUAR

Dennis Andersen fra Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole er blandt de 28 gymnaster, der er sluppet igennem nåleøjet til DGI Verdensholdet. I de kommende to år skal den 25-årige vestjyde både på turné rundt i Danmark og afsted på en længere verdensturné til blandt andet Tanzania, Indonesien, Australien, Kina, Cuba, USA og Belgien. Dennis Andersen er opvokset i Gørding ved Nissum Fjord. Hans lærerkollega på efterskolen i Lomborg, Michelle R. Bengtsen, blev i øvrigt også udtaget til holdet.

29. FEBRUAR VESTJYDER I MINISTER-ROKADE Esben Lunde Larsen, der indtil sin udnævnelse som forsknings- og uddannelses-minister havde bopæl i Hvide Sande og stammer fra en gård ved Stauning, men nu er bosiddende i København, er flyttet videre til posten som miljø- og landbrugsminister. Regeringsrokaden betyder også, at Ulla Tørnæs fra Nr. Felding ved Holstebro bliver ny uddannelses- og forskningsminister. Hun forlod Folketinget for at satse på borgmesterposten i Holstebro. Det lykkedes ikke, og hun har i stedet repræsenteret Venstre i Europa-Parlamentet, som hun nu kaldes hjem fra.

1. MARTS KRABBE-FABRIK PÅ LEMVIG HAVN Taskekrabber fanget langs vestkysten er grundlaget for en ny skaldyrsproduktion, som virksomheden Jeka Fish til sommer igangsætter på havnen i Lemvig sammen med en norsk partner, der har krabbe-erfaringer. Fabrikken får 40 nye medarbejdere og udvider markedet for de lokale fiskere.

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

49


PRISLISTE 2016

FULD DÆKNING PÅ VESTKYSTEN Magasinets oplag er 27.500 eksemplarer og postomdeles til samtlige husstande i Lemvig Kommune samt den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Hele vestkysten fra Hvide Sande i syd over Thorsminde og Thyborøn til Hanstholm i nord.

Annoncører i Magasinet omtales gratis som Hotspot på netportalen lemvig.nu ANNONCETYPE

F J E

STØRRELSE

Magasinet kan desuden afhentes gratis på en række turisttræfpunkter i Vestjylland.

KR. 1.270,-

F

Magasinet kan læses online på www.lemvig.nu og udkommer fire gange årligt.

B 68 MM X H 103 MM

KR. 1.500,-

J

HANSTHOLM

KR. 1.775,-

I 2016 udkommer vi: 15. marts, 21. juni, 20. september og 22. november.

KR. 1.975,-

Annonce-deadline er fire uger før udgivelsen.

BEST SELLER

B 104 MM X H 75 MM

E

KLITMØLLER

NR. VORUPØR

B 104 MM X H 103 MM

I

STENBJERG

B 104 MM X H 157 MM AGGER

KR. 2.975,-

C

THYBORØN

BEST SELLER

B 215 MM X H 75 MM

D

KR. 2.975,-

D

HARBOØRE

B 215 MM X H 103 MM

G H

GODT KØB

B 68 MM X H 75 MM

I C

PRIS EKSKL. MOMS

LEMVIG

KR. 3.300,-

G B 68 MM X H 320 MM

BØVLINGBJERG

KR. 3.300,-

H

BÆKMARKSBRO THORSMINDE

B 215 MM X H 157 MM

B

NR. NISSUM

VEMB

KR. 4.900,-

B

ULFBORG VEDERSØ

B 215 MM X H 320 MM

A

TIM

KR. 7.700,-

A

SØNDERVIG

KLOSTER RINGKØBING

Produktvisning på Shoppingside kan sammen med annonce tilkøbes for kr. 300,- Produktvisning uden annonce kr. 700,HVIDE SANDE

KØB 4 AN N O N CER P R. Å R O G FÅ 15% PÅ A LLE A NNONCER

REDAKTION Erik Poulsen, ansv. redaktør Henrik Vinther Krogh Allan Damgaard Helle Ringgaard Kamilla Husted Bendtsen

T: 2043 1716 E: redaktion@lemvig.nu T: 9690 9900 E: henrik@lemvig.nu

UDGIVELSER I 2016 ANNONCER Henrik Vinther Krogh

’01

FOTO, LAYOUT & TRYK Complot Media

15. MARTS 2016 KALENDEREN LEMVIG.NU Redaktion FORÅR

DISTRIBUTION: Finn Bevensee APRIL - JUNI

50 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

’02

T: 9690 9900 E: annonce@lemvig.nu

21. JUNI 2016

E: kalender@lemvig.nu SOMMER T: 4046JULI 8144 E: fb@gd-lemvig.nu - SEPTEMBER

MAGASINET

VESTKYSTEN

’03

’04

EFTERÅR

VINTER

UDGIVER MAGASINET LEMVIG.NU c/o Complot Media Langerhusevej 46, 7673 Harboøre T: 9690 9900 E: complot@complot.DK

20. SEPTEMBER 2016

OKTOBER - NOVEMBER

22. NOVEMBER 2016

DECEMBER - MARTS


DIN lokale PRISER E samarbejdspartner JUL E K COMPLOT Langerhusevej 46 DK-7673 Harboøre Telefon 9690 9900 www.complot.dk

LEMVIGBANEN - VLTJ Banegårdsvej 2 DK-7620 Lemvig Telefon 9782 0019 www.mjba.dk NR. VOSBORG Vembvej 35 DK-7570 Vemb Telefon 9748 4897 www.nrvosborg.dk

ME D

K AN

T

K OG

AR A

K TE

R

at og min ade d la , hvi ll æ gspl 0,20 cm et ti kr. 50 95x2 or tmal Spar .S bord 9,ræks /s æbe U kr. 99 dt N T1 u kke i eg bu ben

R NKD K TE AR A ISANVT OIVEJLBY G KLOAKSERVICE PR K ED M

Strandvejen 171, Vejlby ,.950 DK-7673 Harboøre NU kr. 9 Telefon 2335 4575 www.vejlbykloakservice.dk Nor

mal

pris

Spa

kr.15

Nor

ris k

0,-

0,-

st

n

sretsse

PINHOLT APS Thyborønvej 8, Klinkby DK-7620 Lemvig Telefon e 9783 6500 hed er li v. b www.pinholt-elinstallationer.dk ska TIM

EL

ES

I S S

16

E EL

SS

SIN

19

CE

®

t au vrig ssle ick vera i ba Stre tion og der o 99,- ø r i bat farver læ e .9 funk Batick bud 4 e farv øvrige .il med ium. T ,- øvrig 1.999 9 d STRANDBYGAARD Med d 5.99 n tilbu u io Trykkerivej Tilb efunkt2 vipp

16

JYLLANDSAKVARIET Vesterhavsgade 16 DK-7680 Thyborøn Telefon 9783 2808 www.jyllandsakvariet.dk

VVS MESTER od søvn, fotes ønskeseimødekomelig afslaprnunik støtte VESTJYLLANDS HØJSKOLE G s e du likk LEMVIG THYBORØN e fle plev kan ig øjeb Skraldhedevej 8 på d MPUR du o . l er d E , så iona Remmerstrandvej t giv mfort ttesøvn it fra T 33 d DK-6950 Ringkøbing le a ra o , R T on den ateri ende k lige na u U p P m l ti DK-7620 Lemvig emrag dst mu iona køligere www.forundringenshave.dk TEM kollek e radit n fr be m T n for e pud n™, a n lle le e e e C Telefon 6154 7316 ller lg m udgav asy og d Væ es e e, E er

KYSTCENTRET Kystcentervej 3 DK-7680 Thyborøn Telefon 9690 0200 www.kystcentret.dk

HØJGAARDS SPECIALBUTIK Fabjergkirkevej 51 isk DK-7620 Lemvig nom Ergo n, Telefon 9789 3012 PUR tion ude al p e TEM kollek rigin naturlig er e O d u tt m p www.hm-specialbutikken.dk elle søjlens omslu tter m r g lg ø e

DCU-CAMPING VESTERHAV Flyvholmvej 36 DK-7673 Harboøre Telefon 9783 4704 www.camping-vesterhav.dk

KUNST & SMYKKER

GAMMELGAARD GLAS Galleri og workshop Gammelgårdvej 12 for børn og voksne DK-7650 Bøvlingbjerg Gammelgård designer og fremstiller Telefon 9788Glas 5588 glasfigurer, fade, billeder og glassmykker. www.gammelgaardglas.dk

Besøg det smukke galleri med tilhørende café og facinerende udendørs faciliteter.

rst ave æl d øve de tår u Fork te juleg . re s edp R s elvæ en hov U d v P PUR e g b M io ed TEM nerg l, og m dette. d TE og et e e me me

ing

®

LEMVIG BOGHANDEL Torvet 1 DK-7620 Lemvig Telefon 9782 2014

FJAND GÅRDBUTIK r Fjand 49, alle Klintvej å ude Ulfborg DK-6990 p p d % e Telefon 9749 6460 r 25 ® hov www.fjand-gaardbutik.dk a p R S U MP CLAUDIS HAVE TE KALLESØES BOLIGHUS

ls ™ vask match eze emme Bre kan er eforn puden ude, d nen. sov p le tio h™ r he llek hvo ye Nort h™ ko n ® Nort n e d PUR TEM

®

KOTA A/S Håndværkervænget 11 DK-7620 Lemvig Telefon 9788 9800 www.kota.dk

MAD

LEMVIG MARKED & DYRSKUE Flyvepladsen i Rom DK-7620 Lemvig www.lemvig.com

ANSATZ Møllebyvej 18 DK-6980 Tim Telefon 2043 1716 www.ansatz.dk

SHOPPING

TÆPPEGÅRDEN TIM ets Østergade 18 d år me DK-7620 Lemvig r af esøvn e ld t Telefon 9782 0020em du ho– god nat dd

LEMVIG SUNDHEDSCENTER Søndergade 3, 5 DK-7620 Lemvig Telefon 9788 8011 www.lemvigsundhed.dk TANDLÆGEHUSET ÅGADE Ågade 7 DK-7620 Lemvig Telefon 9782 0815 www.tandlaegehusetaagade.dk

DK-6900 Skjern Telefon 9780 0700 www.strandbygaard.dk

FERIEPARTNER HVIDE SANDE Nørregade 2B DK-6960 Hvide Sande Telefon 9659 3593 www.feriepartner.dk/hvide-sande

rny

e-

glid

t -løs nteret STADIL SPAREKASSE trin o : med tøtte. M rrelser tol Bjerregårdvej 12, Stadil s s tø e. e e s d n Larg si2 læn ) læ r (L ke-og n levere 8.710,- el med DK-6980 Tim Sund fornuft ø d e k a ass ar na . Stole læder skamm adbre Am k Telefon 9733 1505 rb og wn ,od g en go)/ gule ller bro i batic 50,- F r 2.350 rllo(M og o e k re ndsleu spr mulig www.stadil-sparekasse.dk rver der 9.1 k læde rhCaon matis i sort m fa o r F s g e www.sparv.dk o s e ic o lt f y to læ

e lø r aad n at s dkleorlongotog og e - t tid .d k g e rog ulid . T il ure eanr rh rmsp M t fo se nrye . m est og de s r skaFob - f u r n it dløs t te tr a e.drkle e n igOn d et ti s . Trilaak er kon nud re s e , d e e s b it a a eu rn r. M egdek a tole n d e r T1gnD: byK AT k -f s er sk n k te ndterl n o d si e , e ra a le dteæ ka e an T1 De t og t tænkk alge s to aatn rsat v ælg m kan l aje væ r til il jem er tih l at yd it Og ti b y d e dit h dr Og t . ine b d ing. in drt. iver t ing. T1 g ed, dgeriv dretnerd inæ or 1 in etn r dinær r lethT r i din dk,s trda d e hv.eE t li hed le in in r ao ber r i d Ek s t ska 19

TANGSØ CENTRET Solvangen 15 DK-7660 Bækmarksbro Telefon 9788 1299 www.tangsocentret.dk

r. 0,9.95 kr. 6.000,-

malp

O K AT : by

E NC

bord uter omp PC rte c r du e? sma LIVSSTILSHØJSKOLEN uge h r t s B r e rd r • lle g bo v vo ffe e Højbjergvej 2, Gudum - Prø Swin ? ord u ka ler, arte ne b tra Lemvig ke d m s møb ik s k r DK-7620 hjør der res dt e • D ede ® læ v vo til li ass ss8300 p il le - Prø r plads Telefon t 9788 s s fekt Stre ug fo res per dine www.livsstilshojskolen.dk . • Br v vo leje pleje - Prø ltid at ® læder p a ss SK U le s H s • Stre med

NUSpar kr.

,.950

. 6.00 r kr

5 15.9

®

Stre nalt eller iPad?

i Orig

IS i Lemvig... STmidt -Alige T ss N ssle ) R A E Stre UL (M F D S NYE SHS BYG SPAREKASSEN VENDSYSSEL N L N O I I C T 9 VGudumbro 4, Gudum Østergade 16 9 Lemvig afdeling S K T UNDER I 9 . ELemvig 4 lavDK-7620 Lemvig PR LDK-7620 T Østergade 16 pris I - er også m t Telefon 9786 3388 Telefon 8222 9783 s eg 7620 Lemvig Fa velkomne et www.sparv.dk KVA www.shs-byg.dk Tlf. 82 22 97 83 ... R E g at o min e id la gsplad , hv ,æ 0 cm let till k r. 5 0 0 2 2 9 5x or tma Sp ar d r o S k sb æbe. r. 9 9 9,æ dtr g /s NU k T 1 u k ke i e bu ben

NYT SYN Torvet 3 DK-7620 Lemvig hør 1319 e9782 Telefon ® tilb ss www.nytsyn.dk ssle

. ilbud er/t batt e ra andr med res bine m ko ikke kan . Den 2015 .12. jl. fe n 23 til de og tryk 2015 ukter 1. 16.1 te prod den fra r udsolg ber fo en lø ehold rb pagn Kam tages fo Der

Kig ind til

HOUE SMED & VVS Houemåvej 22, Houe DK-7620 Lemvig Telefon 9783 6302 www.houesmed.dk

LEMVIG KOMMUNE Rådhusgade 2 DK-7620 Lemvig Telefon 9663 1200 www.lemvig.dk

KROP & WELLNESS

BOVBJERG FYR Fyrvej 27, Ferring DK-7620 Lemvig Telefon 9789 1012 www.bovbjergfyr.dk

LOMBORG FLISER & HEGN Døjvej 18, Lomborg DK-7620 Lemvig Telefon 2083 9227 www.fliseroghegn.dk

ØVRIGE

BIOHUSET LEMVIG Bredgade 17 DK-7620 Lemvig Telefon 9782 0048 www.biohusetlemvig.dk

HUS & HAVE

OPLEVELSER

n butik cafè dag - søndag 11.30 - 16.30

HOLSTEBRO MUSEUM Museumsvej 2B DK-7500 Holstebro Telefon 9611 5010 www.holstebro-museum.dk

Væ er ry ium, d , der st n følg så io der , Millen mbrac ing, og e O ill kurv n eller sovest n. e e ke nak retrukn å mav p fo ver din so u d å hvis re p

me Se

ww

em w.t

Østergade 14 DK-7620 Lemvig 9788 8370 www.claudishave.dk

Østergade 17 DK-7620 Lemvig Telefon 9782 1284 www.kallesoes-bolighus.dk r

co m p u r. Telefon

tage

RESTAURANT LUNA Havnen 36 DK-7620 Lemvig Telefon 9640 6000 OFA www.restaurantluna.dk VES

SO

9

3.99

HUMLUM KRO Vesterbrogade 4, Humlum DK-7600 Struer Telefon 9786 1764 www.humlumkro.dk

4e us i

t

– di

2 97 8 DOHM elh & CO Tlf. ig • møb

17 ade

4

12 8

Algadeem9v L DK-6950 Ringkøbing 620

•7

erg

Øst

RESTAURANT KOMMANDOBROEN Toldbodgade 8B, 1. sal DK-6960 Hvide Sande Telefon 2332 9333 www.kommandobroen.com

ANDREAS EXNER Åben workshop 1. juli - 30. august: Østergade Kom, prøv 34 og lav din helt egen... DK-6950 Ringkøbing Glasfigur .............. onsdage ........... kl. 12.00 - 14.00 Telefon 9732 5622 Relief .................... onsdage ........... kl. 14.30 - 16.30 www.andreasexner.dk Smykke ................. torsdage .......... kl. 12.00 - 14.00 Dekorere og sandblæs glas ...... fredage ............ kl. 11.30 - 15.30 POESIGÅRDEN Sandbækvej 12 DK-7570 Vemb Telefon 9788 4066 www.poesigaarden.dk Gammelgårdvej 12 . 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88

G A M ME L G A A RDG L A S .DK

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | MARTS 2016

51


Lad os passe sommerhuset

Foto: Mette Johnsen · grafisk tilrettelæggelse: www.rikkenygaard.dk

Så kan du bruge tiden vigtigste! på det vigtigste

Husk! Få de første

21.000,skattefrit!

Udlej dit

sommerhus

gennem Feriepartner Vi tager os godt af dit hus

og gør det nemt at være udlejer Vore dygtige, lokale bureauer tilbyder:

Attraktiv provision, stor fleksibilitet og god service!

Thy

En god oplevelse

Vejlby Klit Vedersø Klit Hvide Sande

www.feriepartner.dk

Feriepartner

Feriepartner VEJLBY KLIT

Feriepartner HVIDE SANDE

Feriepartner LØNSTRUP Feriepartner (+45) 96 180 204 VEDERSØ KLITTlf.: THY

Vejlby Klit 22b, Harboøre

Nørregade 2b, Hvide Sande

Nørregade 2b, Hvide Sande

Tel: (+45) 9664 0200

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 97 93 80 22

www.feriepartner.dk/vejlby-klit

www.feriepartner.dk/hvide-sande

www.feriepartner.dk/vedersoe-klit

www.feriepartner.dk/thy

feriepartner.dk/loenstrup

Vesterhavsgade 44, Vorupør

Profile for Henrik Vinther Krogh

Magasinet Vestkysten 0116  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0116  

Historier om livet langs vestkysten