Page 1

THYBORØN - HARBOØRE - LEMVIG - NØRRE NISSUM - BØVLINGBJERG - BÆKMARKSBRO - THORSMINDE - VEMB - ULFBORG - VEDERSØ

M A G A S I N E T

Kunstnerens vilde vesten Lemvig.nu

01.12 FEBRUAR 2012

MÅRHUNDEN JUDAS

DEN GAMLE FISKER

KUNST I LANGE BANER

TEMA: UNDERVISNING


Indhold Førstehjælperne

Rørhøsten

Lokale borgere er klar til at rykke ud til hjertestop

Den traditionsrige høst af rør ved fjordene er i gang

04

44 Kokkeskole ved havet

Job med det gode liv

Lær om sushi, marinader og stenbiderrogn i Thyborøn

Ung gymnasielærer nyder tilværelsen i Lemvig

22 09 12 16 20 26

Nyt liv i gammel kro Kunstneren Lisbeth Hermansen har mange, vilde planer for Dybe Kro

Mårhundens lokkedyr Reportage fra fangst af de såkaldte Judas-dyr – og en tur til dyrlægen i Lemvig

Fiskeskipperens historie Portræt af den tidligere formand for Danmarks Havfiskeriforening, Niels Bonde fra Thyborøn

Fem gode oplevelser Sognepræsten i Nørlem, Bettina Reese Tobbesen, giver inspiration til ture på Lemvigegnen

Den store cykelfest Det vrimler med aktiviteter langs hele ruten, når Giro d’Italia kommer gennem Lemvig Kommune

48 28

Det sker i vinterferien

30

Kunstsamlerens gård

36

De unges sted i 50 år

40

De ældres højskole

46

Sket siden sidst

Aktuelle arrangementer for især børn – og vind billetter til musicalen Evita i Holstebro

Bag Bovbjerg Kunsthandel gemmer sig historien om en passioneret kunstelsker

Lemvig Ungdomsgård har i et halvt århundrede været med til at holde de unge væk fra gadehjørnerne

Seniorhøjskolen i Nr. Nissum tiltrækker ældre kursister med faglighed, samvær og eksotisk mad

Krabber, bævere, krondyr, sælunge, havørne – og andre nyheder i et revue med stort og småt

FOTO: Henrik Vinther Krogh, m.fl. UDGIVER: Magasinet Lemvig.nu c/o Complot, Langerhusevej 46, 7673 Harboøre, tlf. 9690 9900 w w w.lemvig.nu REDAK TION: Erik Poulsen, ansvarshavende redak tør, tlf. 2043 1716, redak tion@lemvig.nu Henrik Vinther Krogh Finn Bevensee Ane Wöhlk Allan Damgaard Helle Ringgaard Jens Overgaard Christensen Kamilla Husted Bendt sen ANNONCER: Finn Bevensee, fb@gd-lemvig.nu, tlf. 4046 8144 Henrik Vinther Krogh, annonce@lemvig.nu, tlf. 9690 9900 Verner Frederik sen

2

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

GR AFISK PRODUK TION & TRYK: Complot OMDELING: Finn Bevensee, fb@gd-lemvig.nu, tlf. 4046 8144 K ALENDEREN LEMVIG.NU: Ane Wöhlk , kalender@lemvig.nu Magasinet Lemvig.nu omdeles i 17.000 ek semplarer til samtlige husstande i Lemvig Kommune samt den vestlige del af Holstebro Kommune. Fra Thyborøn i nord til Vedersø i syd. Magasinet kan desuden afhentes gratis på en række turist træfpunk ter i Vestjylland. Magasinet Lemvig kan læses online på w w w.lemvig.nu og udkommer hver anden måned. Næste gang den 27. mar t s 2012. Venner af Magasinet Lemvig.nu på facebook får magasinet som de første.


Kan vi finde rav efter stormen? D

et har vÌret en hürd vinter pü mange müder. Storme med vindstød af orkanstyrke har ramt vestkysten og dÌkket havnearealerne med højvande igen og igen. Nür Nordsøen har trukket sig tilbage, har det efterladt grov slitage pü vores klitter ud mod Vesterhavet. Men ogsü i baglandet har vi vÌret i voldsom modvind. Nr. Nissum Seminarium – en kulturel krumtap siden 1892 – har kÌmpet for den lokale lÌreruddannelses overlevelse. Vestjysk Bank – egnens store sparegris – har vÌret truet af krak eller i hvert fald statens overtagelse, men ser ud til at vÌre reddet af en fusion med et andet vingeskudt pengeinstitut.

Og Vestas – vestjydernes vindmølle-stolthed og jobskaber – har i lighed med dele af landbruget svÌrt ved at fü forretningen til at blÌse i den rigtige retning. Trods al modgangen er der dog tegn pü en lysere fremtid. Se blot pü de dygtige, lokale elever, der ür efter ür placerer Lemvig blandt de seks kommuner i landet, hvor den største andel af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Og som vi skriver pü temasiderne om egnens mange uddannelsesinstitutioner vel at mÌrke med topkarakterer fra for eksempel det populÌre gymnasium. Der er derfor hüb om, at vi ogsü i overført betydning kan finde gyldent rav efter stormene. Magasinet glÌder sig til at sÌtte fokus pü undervisning i büde denne og den

kommende udgave op til püske. Til den tid fortÌller vi ogsü mere om den store cykelfest, Giro d’Italia, gode ideer til konfirmationsgaverne og meget andet om det spirende forür, der venter.

God fornøjelse! Vi ses igen den 27. marts.

er klar OpeVil fo rsikring til til kunen1.0bilsnak 00 k * for etom ĂĽr!vore r.

kommende nye modeller...

Komerogder prøvkun vores nye Sü ca. 1 ecoFLEX müned modeller til vi har...

den nye KĂ˜B OG zafira SPAR Tilbud pĂĽ Corsa netop nu pĂĽ lager

www.opel.dk $OOHYRUHVPRGHOOHUIoVQXPHGHFR)/(;RJ6WDUW6WRSWHNQRORJLKYLONHWHUJRGWIRUEoGHPLOM¡HWRJ GLQEU QGVWRI¡NRQRPL2JKYLVGXN¡EHUHQQ\&RUVDNDQYLQHWRSQXWLOE\GHGLJHQ2SHOIRUVLNULQJ WLONXQNU LGHWI¡UVWHoU±XDQVHWERS ORJDQFLHQQLWHW 7LOEXGJ OGHUIRUNXQGHURYHUoURJPHGHQVHOYULVLNRSoNU7LOEXGJ OGHULNNH&RUVDPHGRJPRWRU

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

3


Tekst: Kamilla Husted Bendtsen Foto: Henrik Vinther Krogh

Lokale hjælper ved hjertestop En ny førstehjælperordning i Vestjylland skal sikre, at patienter med hjertestop får den hurtige hjælp, der er så livsvigtig. Dog lyder opfordringen stadig, at det bedste ville være, hvis alle lærte førstehjælp

D

et handler om minutter. Bare den korte tid, det tager at koge et æg, kan være udslagsgivende for, om et menneske overlever eller ej, hvis hjertet sætter ud. I de tyndtbefolkede kommuner har man i mange år haft alt for mange minutter mellem borgere og den altafgørende hjælp. Man har hørt læger fortælle om deres frustrationer over, at der ofte ikke har været nogen til at træde til i tide, når der kom en patient med hjertestop til hospitalet fra et yderområde. Man vidste, at minutterne for disse patienter næsten var altid gået, og at der ikke var noget at gøre. I et forsøg på at forbedre denne situation i en tid, hvor sygehuslukninger og omstruktureringer i sundhedsvæsenet har skabt yderligere debat og utryghed, har man i Region Midtjylland de seneste år haft stor fokus på den præhospitale indsats. Altså behandlingen i tiden før patienten ankommer til sygehuset. Nu er endnu et nyt tiltag trådt i kraft, nemlig 112-førstehjælperne, der består af et korps af lokale frivillige, som rykker ud ved tilfælde af hjertestop. Ideen er, at de frivillige fra den lokale befolkning hurtigere kan nå frem til patienten end ambulance og lægebil - og derved starte behandlingen så hurtigt som muligt.

En borgerpligt En af dem, der er frivillig 112-førstehjælper, er Emanuel Fabricius fra Nees. 4

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

”Jeg har været med i en livredderordning nede i Tangsøcentret, og en dag blev jeg ringet op af kommunen og spurgt, om jeg ville være med i førstehjælperordningen, og om jeg kunne finde nogen i området, som også ville være med”, forklarer Emanuel Fabricius, der er gårdejer og anlægsgartner. Han var ikke i tvivl om, at han gerne ville hjælpe. ”Jeg synes næsten ikke, man kan sige nej til sådan noget, hvis man bliver spurgt. Selvfølgelig kan der være nogen, der kan mærke, de ikke har det i sig. Men hvis man på nogen måde har mulighed for det, så synes jeg, man har pligt til at hjælpe. Og jeg ville i hvert fald gerne, at der var nogen, der kunne hjælpe, hvis det skete for en, jeg kender”, forklarer Emanuel Fabricius, der har samlet 10-12 førstehjælpere i Nees og Skalstrup.

Værre ikke at kunne hjælpe Nees er et forholdsvis lille sogn med 400-500 indbyggere. Man kender hinanden godt. På samme måde som man gør det i så mange andre af de mindre sogne. Derfor risikerer man som førstehjælper at komme ud til nogen, man kender. Måske endda til et familiemedlem, der er faldet om. Dette kan være en voldsom oplevelse. For Emanuel Fabricius bliver dette dog opvejet af en anden overvejelse. ”For mig ville det være en langt voldsommere oplevelse, ligegyldigt om det er nogen, jeg kender eller ej, hvis jeg ikke kunne gøre noget. Det ville jeg slet ikke

kunne leve med. Så på den måde er jeg ikke nervøs for at komme ud til nogen”, forklarer han. Emanuel Fabricius har lært førstehjælp i flere omgange i sit liv; første gang i militæret. Nu har han ligesom de andre frivillige været på et nyt kursus, hvor der også blev undervist i brugen af hjertestarter. Nees Brugs er som det mest centrale sted i området valgt som fast opholdssted for sognets hjertestarter. ”Den er uhyre simpel og lavet så alle kan betjene den. Men måske kan det knibe at have modet til det. Her kan vi førstehjælpere gå forrest. Og så kan vi selvfølgelig give hjertemassage og alt, hvad der hører til almindelig førstehjælp”, forklarer Emanuel Fabricius.


Også støtte de pårørende Men på trods af førstehjælpernes uddannelse og vilje til at hjælpe, så kan man risikere, at der ikke er noget at gøre for at redde patienten. ”Jeg har selvfølgelig tænkt over, hvis man nu kom ud til et sted, hvor man ikke kan gøre noget. Men jeg vil se det på den måde, at så har jeg gjort, hvad jeg kunne. Og i den situation er det vigtig, man er der for de pårørende. At man kan snakke med dem og give medfølelse, det tror jeg betyder meget på det tidspunkt”, siger Emanuel Fabricius. Han har da også kun fået positive tilbagemeldinger om ordningen fra folk i Nees. ”Jeg tror personligt, at selve ordningen er med til at skabe tryghed herude. Jeg hører i hvert fald kun folk sige, at de synes, det er en rigtig god ting. Og så håber jeg, at ordningen også kan være med til at sætte fokus på vigtigheden af førstehjælp generelt, så flere får mod på at lære det”, siger Emanuel Fabricius.

Dyrebare sekunder Hos både kommuner og region er der stor glæde over, at så mange har meldt sig som frivillige ligesom Emanuel Fabricius. ”Det er så flot, at de griber ansvaret og aktivt bidrager til, at deres lokalområde bliver et endnu mere trygt sted at færdes til dagligt. Og jeg kan sagtens forestille mig, at vores 112-førstehjælperordning vil smitte af på andre egne af landet”, siger regionsrådsformand Bent Hansen i en pressemeddelelse. Lægelig chef for Præhospitalet i regionen, Erika F. Christensen, er enig. Hun synes, ordningen er en god idé, fordi den forbedrer behandlingstilbudet hos en gruppe såkaldt tidskritiske patienter.

”Patienter med hjertestop er en meget tidskritisk patientgruppe. Og det allervigtigste for patientens overlevelse er, at man kommer i gang med hjertemassage hurtigst muligt, og får hjertet i gang inden for de første minutter”, siger Erika F. Christensen. Hun forklarer, at grunden til at sekunderne efter hjertestop er så dyrebare er, at når der ikke længere pumpes blod rundt i kroppen, får cellerne ikke ilt, og organerne dør. Især hjernen er meget følsom for iltmangel. Man har som tommelfingerregel, at livet forlader en med ti procent for hvert minut efter, hjertet er holdt op med slå. ”Men dette er naturligvis kun statistisk set, og man skal derfor ikke opgive eller lade være med at forsøge, selvom der er gået længere tid”, tilføjer Erika F. Christensen.

Kredsløb skal holdes i gang Det, som førstehjælperne kan gøre i disse situationer, er at holde blodcirkulationen i gang rundt i kroppen med hjertemassage. Dermed forlænger man tiden, hvor der stadig er liv at redde. Nogen gange kan man måske oven i købet få hjertet i gang igen ved brug af en hjertestarter, men det er ikke altid. Der er to typer hjertestop, forklarer Erika F. Christensen: ”Det ene er, hvor hjertet er stoppet, men der stadig er elektriske impulser tilbage. Det man kalder hjerteflimmer. Det er disse impulser, man kan stimulere med det elektriske stød ved hjertestarteren og derved få hjertet i gang. Men der er også en anden type hjertestop, hvor hjertet er stoppet uden elektrisk aktivitet. Og der hjælper hjertestarteren ikke. Så det eneste, der altid hjælper, det er hjertemassage, der holder blodets kredsløb i gang”.

Mad ud af huset Vi leverer gerne mad ud af huset - lige til døren.

Ingen tvivl om effekt Den lægelige leder er heller ikke i tvivl om, at ordningen vil øge chancen for overlevelse efter hjertestop. Hun mener, statistikken taler sig tydelige sprog. I 2002 overlevede kun fire procent efter et hjertestop i Danmark. Og dengang blev der givet hjertemassage på stedet i 20 procent af tilfældene. Men i 2010 overlevede 10 procent efter et hjertestop, og her blev der ydet førstehjælp på stedet i 40–50 procent af tilfældene. ”Der er selvfølgelig andre ting, der spiller ind. Men jeg mener, at det viser, at hurtig førstehjælp på stedet øger chancen for overlevelse. Og førstehjælperordningen er et led i at skaffe hurtig hjælp”, siger Erika F. Christensen.

En velkommen partner De nye førstehjælpere er som nævnt et led i behandlingen af patienten, før vedkommende når til sygehuset. Som sådan er de 112-førstehjælperne en ny samarbejdspartner for det eksisterende akutberedskab. Og de bliver budt velkommen. Lars Knudsen er lægelig leder af akutlægehelikopteren og bliver derfor også kaldt ud til mange hjertestop i sit arbejde. ”Jeg ser den nye førstehjælperordning, som endnu et led i behandlingstilbudet. Og et led, der gør redningsog overlevelseskæden endnu stærkere, fordi det er en brik, som går ind og dækker i et tidskritisk tilfælde som hjertestop. Og det er helt essentielt for at sikre et så godt behandlingstilbud som muligt”, siger Lars Knudsen, der mener, at 112-førstehjælperne på den måde er med til at optimere hele akutberedskabet. Han fortæller om forløbet ved et hjertestop:

Hvad mere er… med blik på det åndelige

Laila Westergaard Hjördis Haack Steffen Tast Bjarke Regn Svendsen 8. januar - 4. marts 2012

Kontakt os og hør nærmere. Send mail til info@frkvinther.dk eller ring

7070 2330 Se menuforslag på

frkvinther.dk

Laila Westergaard, Growing wild II, 2010

Michael Stougaard Larsen

Ballegårdvænget 24 . DK-7620 Lemvig T: 5099 3205 . michael@malermester-larsen.dk

- en del af North Sea Living

Havnegade 20 7680 Thyborøn T: 7070 2330 W: frkvinther.dk

MUSEET FOR RELIGIØS KUNST

Strandvejen 13 . 7620 Lemvig T: 97 81 03 71 . www.mfrk.dk

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

5


”Med ordningen er det nu på den måde, at falder man om med hjertestop, så er der hurtigt nogen ude hos en, der med hjertemassage og hjertestarter kan sikre blodcirkulationen i kroppens livsvigtige organer og derved forlænge tiden, inden man tager varig skade. Så kommer ambulance og akutlægebil og overtager behandlingen på stedet, og endelig kommer vi i helikopteren, hvor vi har meget avanceret udstyr. Vi lægger patienten i kunstig koma og flyver til Skejby, hvor patienten kan blive opereret”. Lars Knudsen fortæller, at han selv har erfaret, at der kun gik en time fra en patient faldt om i Nr. Vorupør til vedkommende var opereret i Skejby. ”Før i tiden, var der som regel intet, man som læge kunne gøre, når der kom patienter så langt fra. Det kan vi nu. Og det er klart, at det er det, vi alle håber på. At kunne hjælpe folk. Det er derfor, vi gør det. Det er dét at kunne hjælpe, der engagerer os, og det der hele tiden gør, at vi stræber efter at gøre det bedre og bedre. Derfor er det dejligt at have et godt tilbud at kunne give folk. Det er vigtigt for mig og for alle, der arbejder med kritisk syge patienter”. Og de nye førstehjælpere forbedrer helt sikkert arbejdsvilkårene for mandskabet i helikopteren. ”Hvis der er givet hjertemassage på stedet, indtil vi kommer, så har vi meget bedre forudsætninger for at komme ud til et næsten levende menneske. Og derved har vi bedre forudsætninger for at hjælpe folk, så de overlever”, siger Lars Knudsen.

Kan ikke altid hjælpe Samme melding lyder fra leder af akutlægebilen i Lemvig, Troels Martin Hansen. ”Jeg er rigtig positiv over for ordningen. Jeg synes, det er flot, at folk har meldt sig. Og det er klart, at det forbedrer vores arbejdsbetingelser, hvis der allerede er

hurtig hjælp på stedet, inden vi kommer”, siger Troels Martin Hansen. Han kan dog godt være bekymret for, at hjælperne kan skabe en form for falsk tryghed. ”Der er jo tilfælde, når folk får hjertestop, hvor selvom de havde fået det midt på det mest specialiserede sygehus, så ville de ikke kunne reddes. Det ved jeg som læge, men det er måske sværere at acceptere den situation som frivillig. Og det kan give en falsk tryghed hos befolkningen at tro, at alle kan reddes nu”. Trods dette er førstehjælperne en stor tryghedsfaktor i Troels Martin Hansens øjne. ”Jeg synes, det er en god ordning, for de øger helt sikkert overlevelseschancerne hos patienterne. Og i de tyndtbefolkede områder, har man nok typisk følt sig lidt sårbare, fordi man er så langt fra alting. Og vi kan jo også være optaget af noget andet i akutbilen. Men det er godt at vide, at der nu er nogen tæt på, der kan komme. Også selvom man måske ikke kan gøre noget, fordi det er for sent som førstehjælper. Så bare det, at der kommer nogen og tager hånd om situationen, det er en stor tryghed”, siger Troels Martin Hansen.

Alle har pligt til at hjælpe Man kan hævde, at det er sundhedsvæsenets opgave som professionelle at sikre optimal behandling af alle patienter. At det derfor er et stort ansvar at lægge ud på private frivillige, selvom det ud fra et lægeligt synspunkt er gavnligt for patienterne. Men ifølge Erika F. Christensen, chef for Præhospitalet i Region Midtjylland, er det ikke et spørgsmål om at lægge ansvaret fra sig. ”Vi har alle pligt til at stoppe op og hjælpe, hvis vi ser en ulykke eller oplever et hjertestop. Det er man forplig-

Spændende

nyheder

kom oG kiG BERING SLI M CERA M IC SAFIRGLAS | 3 ÅRS GARANTI Model 11435-754 | Kr. 1.399,-

liGe nu hoS...

www.beringtime.com

Vestergade 12 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 00 71

6

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

PRIS PÅ MODEN • VESTERGADE • LEMVIG


tet til som borger. Og med førstehjælperordningen sikrer vi, at der er nogen i områderne, der har uddannelse i førstehjælp, og som måske kan være forbilleder for andre, der ser, at førstehjælperne, som jo er almindelige borgere ligesom dem selv, kan træde til”, forklarer Erika F. Christensen. Hun tilføjer, at der i ordningen også er sørget for, at 112-førstehjælperne kan få og rådgivning, efter de har været af sted til et hjertestop.

Alle burde lære førstehjælp Selvom 112-førstehjælperordning får ros fra alle sider, så er det dog kun et skridt på vejen mod det virkelige mål: At alle lærer førstehjælp. ”Hvis alle kunne førstehjælp, så var det jo kun, når man var alene, man var uden hjælp. Hvis alle kunne

i

træde til, var man sikret hurtig hjælp ligegyldig hvad”, lyder det både fra lægelig chef for Præhospitalet Erika F. Christensen og fra Lars Knudsen, lægelig leder af akuthelikopteren. Deres råd til befolkningen er enslydende: ”Hvis man vil sikrest bedst muligt, så skal man orientere sig om, hvor nærmeste hjertestarter er. Og man skal lære førstehjælp selv og ikke være bange for at træde til. Heller ikke selvom man ved, der er en førstehjælper på vej, som måske er bedre. Man skal bare gøre noget. Det værste man kan gøre er ingenting”. Og ifølge Erika F. Christensen skal man ikke være bange for at forvolde skade, selvom man måske er lidt usikker i sin førstehjælp. ”Når en person har fået hjertestop, så er vedkommende død. Så kan man simpelthen ikke udrette mere skade. Så man skal altid gøre, det bedste man kan. Og hvis man ringer 112 på grund af et hjertestop, så får man nu vejledning i førstehjælp i røret af en sygeplejerske eller ambulancebehandler”, forklarer hun. Skulle man stå og være usikker på, om det er rigtigt at bruge en hjertestarter, så skal man heller ikke være bange for at prøve. Hjertestarteren er nemlig indrettet sådan, at den selv kan registrere, om det er den ene eller anden type hjertestop, så den vurderer automatisk selv, om den skal støde: ”Så alle er forpligtet til at hjælpe, man skal ikke være bange for det. Og ens indsats kan redde liv”.

112-førstehjælperne

112-førstehjælperordningen trådte i kraft den 14. november 2011 og består af 65 frivillige førstehjælpere. Pengene til ordningen kommer fra den tidligere regerings akutpulje fra 2010, hvor der blev afsat 600 mio.kr. til at forbedre den præhospitale indsats i udsatte områder. For disse penge har man blandt andet fået døgnbemandede akutlægebiler og forsøgsordningen med lægehelikopteren. 112- førstehjælperordningen er et samarbejde mellem Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner og Region Midtjylland. Når der ringes 112 på grund af et hjertestop, sendes en sms af sted til de nærmeste 112-førstehjælpere, der kan træde til med hjerte-

massage og hjertestarter samt tage hånd om situationen og sørge for, at der er fri tilkørsel for ambulancen til stedet. Man regner med, at førstehjælperne vil komme i aktion cirka to gange om måneden i alt. I ordningens første halvanden måned er 112-førstehjælperne blevet tilkaldt fem gange. Alle gange i Struer og Holstebro Kommuner. Der er etableret førstehjælperordninger i: Staby, Husby, Thorsminde, Nees, Harboøre, Uglev, Hvidbjerg og på Jegindø. Det kan du gøre: På www.hjertestarter.dk kan du se, hvor din nærmeste hjertestarter befinder sig, samt finde oplysninger om, hvordan du bruger den. Både Falck og Røde Kors tilbyder førstehjælpskurser til private over hele landet.

Rustikke håndlavede møbler & accessories www.frankswitzer.dk Åbent efter aftale på tlf. 2924 4420

stadil gl. mejeri Stadilvej 72, Stadil, 6980 Tim

FoRåR 2012 nyhED Kontorfællesskabet Kærnestuen på mejeriet rummer også: switzer bed & breakfast tina switzer indretning Ansatz Kommunikationsbureau LandTV Journalist Jette Sørensen

HILFIGER

DENIM

øSTERGADE 5 . 7620 LEMVIG TLF. 97 82 24 77

Journalistik • Pressekontakt Undervisning • Markedsføring www.ansatz.dk MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

7


SOLCELLEANLÆG Et effektivt solcelleanlæg omdanner ca. 20% af solens stråler til elektrisk strøm Solcelleanlæg er et effektivt, forureningsfrit supplement til husstandens samlede el-forbrug. Dels er der – i modsætning til de fordomme, man ofte hører udtalt – rigeligt med sollys i Danmark, til at udnytte anlæggene effektivt, dels er anlæggene med tiden blevet så produktive, at man selv med anlæg helt ned til ca. 13 m2, kan producere mere end 2.000 kWh om året. Med et gennemsnitligt forbrug i en dansk husstand på ca. 3.800 kWh pa., vil et solcelleanlæg på blot 13 m2 altså mere end halvere husstandens forbrugsudgift, når anlægget er betalt i løbet af få år.

Velkommen til Pinholt El-installationer ApS – en god forbindELse siden 1938

Kommunikationsanlæg:

Sikringsanlæg:

Stærkstrømsanlæg:

> > > > > > > > >

> > > > > > >

> > > > > > > > > > >

DATA-anlæg IP-netværk TELE-netværk Telefonanlæg Omstillingsanlæg Telefoner Telefax Antenneanlæg Fjernovervågning

Tyverialarm Brandalarm Adgangskontrol TV-overvågning Mekanisk sikring Nødstrømsanlæg Godkendt af Rigspolitiet F og P

El-installationer Industri-installation Procesanlæg El-varme Ventilationsanlæg Energi-spareanlæg Varmepumper Jordvarmeanlæg Solcelleanlæg Husstandsmøller Hvidevaresalg og -service

El-installationer ApS Tlf. 9783 6500

Thyborønvej 8 • Klinkby • 7620 Lemvig info@pinholt-elinstallationer.dk www.pinholt-elinstallationer.dk

Tæpper . gulve . gardiner . solafskærmning • Markiser • Rullegardiner • Lamelgardiner • Persienner • Plisségardiner • Metervarer • Sengeudstyr • Tæpper • Vinyl • Linoleum

Ring efter gardinbusserne – vi tar mål, syr og monterer! 8

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Complot 2012-01

• Trægulv


Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Cowboy-liv i gammel kro Kunstneren Lisbeth Hermansen søsætter utraditionelt projekt i Dybe

I

et voldsomt blæsevejr tager Lisbeth Hermansen imod på Dybe Kro en dag i januar. Hun står i døren iført cowboyhat samt uniformsjakke og slår ud med armene mod sit nyeste initiativ med ’Det vilde Vesten’ som foreløbigt navn. ”Her er et sted med drømme og muligheder”, siger hun.

Kroen har stået tom længe og på en kold vinterdag kan det være svært at forestille sig stedet fyldt med glade, festklædte mennesker, der svinger sig i dansen i kroens sal til musikken fra bandet i den ene ende, mens nogen hænger ud ved baren i den anden. Men Lisbeth Hermansen hjælper med at bygge billeder af det istandsatte sted op for ens indre blik: Her skal ryddes op og gøres rent. Køkkenet skal sættes i stand, og vægge skal males. ”Kan du ikke se det for dig? Udenfor skal der være et gelænder, som heste kan parkeres ved, og indenfor skal cowgirls og cowboys mødes og holde fest”, siger Lisbeth Hermansen.

forårsnyheder Industrivej 53 . 7620 Lemvig

500,-

600,-

9788 9500

Telefontid: 7.00-8.30 KONSULTATION mindre dyr efter aftale: Lemvig Dyreklinik, Industrivej 53, Lemvig Vemb Dyreklinik, Industrivej 32, Vemb Struer Dyreklinik, Bødkervej 1C, Struer . T: 9785 4566

E: INFO@DYRLAEGEGRUPPENVEST.DK . W: DYRLAEGEGRUPPENVEST.DK

600,-

500,-

Vestergade 10, 7620 Lemvig Tlf.: 62 26 55 65 • www.skoringen.dk

Hun oplever allerede, at der er mange cowboys omkring kroen. Mange lokale har allerede været her i sensommeren 2011 for at bidrage til renoveringen. Og en yngre kvinde, der bor i nærheden, har givet tilsagn om, at hun gerne vil fragte gæster rundt i sine hestevogne, når stedet åbner. I et mere nøgternt øjeblik siger Lisbeth Hermansen: ”Der er det, der skal være – eller også er der ingenting”. Og ja, det lyder som en ret præcis beskrivelse af stedet lige denne dag.

Møborg Farvehandel Maler Madsen Tlf.

97 881 441 Mob. 40 741 761

Tilbud

10 liter Sigma Tex 7 vægmaling i lyse farver Normalpris kr. 919,Fast lavpris kr.

495,-

Åbningstider Mandag 16.00 -18.00 Fredag 15.00 -18.00 Eller efter aftale

MØBORGKIRKEVEJ 62 . MØBORG . 7660 BÆKMARKSBRO

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

9


i

Dybe Kro

I 1880’erne blev Dybe Andelsmejeri bygget på grunden overfor det, der i dag kendes som Dybe Kro. Omkring år 1900 blev et nyere mejeri bygget på den anden side af vejen. I første halvdel af 1970’erne lukkede mejeriet. Derefter har bygningen rummet Dybe Kro. Stedet har haft skiftende ejere, men for cirka 15 år siden lukkede kroen og har ikke været drevet som sådan siden. I sommeren 2011 kom bygningen på tvangsauktion og blev købt af Lisbeth Hermansen.

Men man skal ikke tage fejl, for Lisbeth Hermansen har stået i lignende situationer før og skabt noget utroligt ud af næsten ingenting. Hun er kvinden, der i 1996 købte et nedlagt missionshus i Hygum og med jysk stædighed og megen knofedt renoverede bygningen og skabte Hygum Kunstmuseum.

Et auktionsbud

i

Hygum Kunstmuseum

Lisbeth Hermansen købte i 1996 det tidligere missionshus ved Hygum Bakke. Hygum Kunstmuseum åbnede i 2003. Venner, lokale folk og virksomheder har givet en hånd med i det store arbejde med at forvandle huset, der havde stået tomt i mange år, til et museum for moderne kunst. Kulturfonden og Udviklingsfonden har støttet projektet, ligesom det tidligere Ringkjøbing Amt har givet et økonomisk tilskud. Selv har Lisbeth Hermansen skudt mere end en halv million i museet.

VÆR BLANDT DE FØRSTE TIL AT PRØVE EN VERDENSNYHED!

Museet holder åbent fra den 1. juli til den 1. september. Og hvert år forandres museet med nye værker, der skaber nye sammenhænge og installationer i udstillingsrummet. Udstillerne er toneangivende danske samtidskunstnere, der alle har skabt et værk specielt til stedet og skænket det til museet. Blandt kunstnerne kan nævnes: Laila Westergaard, Poul Anker Bech, Knud Odde, Anette Harboe Flensburg, Erland Knudsen Madsen og Kathrine Ærtebjerg. Hygum Kunstmuseum byder flere gange i løbet af sommeren på forskellige former for perfomances og blevet præmieret af Statens Kunstfond.

Forårets fester

Lisbeth Hermansen er et menneske, der springer ud i store projekter med begge ben, og måske nok med lukkede øjne for nogle af de vanskeligheder, hun vil møde. Men hun er også en, der kæmper for sine ideer og udfører, hvad mange andre ikke ville kunne. Om købet af Dybe Kro fortæller hun, hvordan en ven, Thomas Fabricius, ringede til hende en dag i sommeren 2011 og fortalte, at kroen ville komme på tvangsauktion: ”Var det ikke noget for dig? Du kan da lige køre forbi og se stedet”. Næste dag ringede han igen: ”Gi’ da et bud på kroen, så tager jeg det med på auktionen”. Det gjorde Lisbeth så og glemte det næsten igen. To dage senere ringede Thomas Fabricius tilbage og sagde: ”Gæt hvad? Kroen er din!”. ”Jeg har en kro, men jeg kan ikke lave mad, gøre rent eller lave regnskab! Det er ikke mine spidskompetencer”, erkender Lisbeth Hermansen. Men hun har ideer, planer og vilje. Det bliver derfor ikke en kro i traditionel forstand: ”Stedet skal kun holde åbent om sommeren. Måske skal her være Bed and Breakfast, kursuscenter eller et sted som eksempelvis en kunstnergruppe kan leje for en periode til udførelsen af et projekt. Eller et band kan leje

Velkommen til

Vilhelmsborg Kro

Mangler du ideer kom ind til os...

8 8

Kgl. Priviegeret

Prøv endagslinsen DAILIES TOTAL1 med vedvarende, silkeblød komfort. Linsens overflade indeholder over 80% vand, næsten lige så meget som øjets overflade. Ring nu og bestil tid! Vi ses.

Vaser fra kr. 17,95

Torvet 3 . 7620 Lemvig . T: 97 82 13 19 COMFORT ENGINEERED TO L AST

10 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

TURKIS - GRØN - PINK

• •

Á la carte restaurant Mad ud af huset

Bordbestiling 9788 9970

P.P. Madsen T: 9782 1400

Østergade 6 . 7620 Lemvig . 7702@interflora.dk

Ringkøbingvej 139, 7620 Lemvig T: 97 88 99 70 . www.vilhelmsborg-kro.dk


i

Kunstneren

Lisbeth Hermansen er født og opvokset i Lemvig og har boet det meste af sit liv i Vestjylland. Hun er uddannet folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium og har taget kurser dels på Aarhus Kunstakademi og dels kurser i kunsthistorie på Københavns Universitet. Som kunstner er hun autodidakt. Hun debuterede i 1981 i Aarhus og har siden udstillet på adskillige gallerier blandt andet i København. I 1999 havde hun en separatudstilling på Skive Kunstmuseum. I 2006 og 2007 var Lisbeth Hermansen kunstnerisk leder af det storstilede projekt Tårn til Tårn, hvor 100 kunstnere fra Nordvestjylland var

stedet til indspilning af en cd. Og så skal der være temafester. Det skal være et sted, hvor modne mennesker kan møde hinanden i øjenhøjde”. Lisbeth Hermansen har allerede talt med flere, der har vist interesse for at leje kroen i en periode.

Spændende udsigter På første sal er der en lille lejlighed, tre værelser og plads til at udvide med endnu flere sovepladser. Fra vinduerne kan man skimte Vesterhavet. Man kan se Trans Kirke, Fjaltring Kirke og Bovbjerg Fyr, og gravhøje ligger som strøet med let hånd rundt omkring. Ved gavlen ligger en – med Lisbeth Hermansens egne ord – romantisk have med en lille dam og mange buske. Det romantiske kan være lidt svært at få øje på denne

Café: Økologisk kaffe og te • Sandwich • Take away • Lune retter • Salater • Hjemmebag

Tapastallerken med lokale specialiteter Østergade 14 . 7620 Lemvig Tlf. 97 88 83 70 www.claudishave.dk

Mandag og tirsdag 10.30 - 17.00 Onsdag LUKKET Torsdag og fredag 10.30 - 17.00 Lørdag 10.00 - 13.30 Søndag LUKKET

Butik: Stenkværnet mel • Hjemmebagt brød • Kaffe • Te • Olie • Saft • Uld- & bomuldsgarn

ⵏⵏ Autoriseret kloakmester ⵏⵏ TV-inspektion

ⵏⵏ Højtryks-spuling

ⵏⵏ Belægningsarbejde ⵏⵏ Lokalisering af skjulte brønde

kolde og blæsende dag, men jo, med lidt knofedt her og der og alle vegne, skal det nok blive et spændende sted. ”Alt indbo skal være til salg, sådan at kroen hele tiden skifter udseende og er i stadig udvikling. Alt skal være originalt og af god kvalitet”, siger kroejeren. De første tallerkener, glas, vaser og lamper er samlet og venter på en dejlig sommerdag, hvor Dybe Kro igen åbner for gæster.

VI HAR TRAVLT...

- så bestil vikaren i god tid Vi har kvalificerede medarbejdere til alle opgaver:

– en oplevelse rigere

NYHED I CAFÉ

repræsenteret på en udstilling først på Bovbjerg Fyr og siden i Rundetårn i København. I 2010 fik hun en opgave fra Statens Kunstfond i Nordjylland om landsbyudvikling. Til en stor udstilling om ”Vores kunst” på Køge Skitsesamling, blev projektet udvalgt blandt 1200 projekter, som Statens Kunstfond har støttet gennem 20 år i Danmark. Kun 15 projekter blev udtaget, heraf Lisbeth Hermansens projekt i Nordjylland. Hun er medlem af BKF – Billedkunstnernes Forbund – og af Kunstnersamfundet. På sin hjemmeside skriver hun: ”For mig er mit liv min kunst og kunsten mit liv”. På spørgsmålet om hun kan leve af sit kunstneriske virke, svarer hun: ”Nej, men det er det, jeg har været tættest på at dø af!”.

• Kvæg • Svin • Mink • Håndværkere mv. • Rengøring

BeLysning eL-arTikLer HVideVarer

Netop nu:

VORE VIKARER STÅR IKKE STILLE - de står til rådighed...

30% selvangivet fradrag på rengøring, havearbejde mv.

Hør nærmere ...

HERNINGVEJ 5 . 6950 RINGKØBING T: 96 80 19 99 . W: vikarservice.com

NYE ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag ....... 9 - 20 Lørdag ....................... 8 - 18 Søndag* .................. 10 - 17 Bageren åbner hver dag kl. 7

Vestergade 30 . Lemvig . Tlf. 9782 0242

Kom godt i gang med Flügger GL 10 vægmaling 10 liter

599,-

*Se søndagsåbent på kvickly.dk

Alle Open By Night tilbud Tlf. 21498693 - 97820175 Lemvig gælder fredag d. 29. april fra 9.00 til 22.00

Peter Olsen ApS . Engen 6 7620 Lemvig . Tlf. 97 81 12 50 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

11


Jagten på Judas og Judasine

Mårhunden er lige nu det mest efterstræbte dyr i den vestjyske natur. Vi tog med ud for at finde de såkaldte Judas-dyr, der skal vise vej til andre mårhunde

D

er er helt stille på de vintervåde marker ned mod Felsted Kog i enden af Nissum Fjord. Bortset fra højtflyvende gæs og friske spor efter krondyr er der ingen umiddelbare tegn på aktivitet, men vi ved, at der sidder en mårhunde-tæve lige i nærheden. ”Judasine” er nemlig udstyret med et gps-halsbånd, der sender signaler hjem til Naturstyrelsens Brian Kjølhede Jensens computerskærm. Her kan han se, at mårhunden opholder sig fast omkring hovedgården Udstrup. Et godt tegn på, at hun stadig er sammen med det handyr, som hun sidste sommer fik hvalpe sammen med. De blev fanget i fælder, mens de to forældre-dyr trods intens kameraovervågning på diget ned mod rørskoven legede kispus med Naturstyrelsen og Brian Kjølhede, indtil han i december endelig fik fat i ”Judasine”. Nu kan han og jægervennen Kaj Østergaard med pejleudstyr finde hende igen på få meters afstand.

Tekst: Erik Poulsen Foto: Henrik Vinther Krogh

Få styr på din...

affaldssortering

FØR

...med flot stand til affaldsspand og papircontainer

• Fliselægning • Brolægning • Alt i granit • Beplantning • Beskæring • Græsplæner • Vedligehold

• Totalentreprise • Hegn • Kloakering • Alt i haveplaner og havetegninger • Rodfræsning

www.fliseroghegn.dk

EFTER

6.775,-

Tapas

Hjemmelavede produkter Røget krondyr, To Italienske spegepølser Røget mørbrad Rå skinke Vesterhavs-ost Hjemmelavet pesto Nok til 4 personer...

inkl. mo

ms

v/ Henrik Jensen

...med integreret sokkel 12

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Døjvej 18 • Lomborg • 7620 Lemvig

Kr.

159,-

Vestergade . Lemvig . 9782 1414


Brian Kjølhede sender sin jagthund ind i rørskoven, og efter få minutter hører vi en tydelig bjæffen fra et andet dyr. Det er ”Judasine”. Hun skælder ud på hunden, der har stillet sig an lige foran hende. Mårhunden opgiver dog hurtigt nervekrigen, men forsøger ikke at stikke af. I stedet spiller den død. Man kan kun se øjnene bevæge sig. Brian Kjølhede kan derfor problemfrit tage fat i den otte kilo tunge mårhund og løfte hende op. Imens har jagthunden blot halvanden meter længere inde i rørskoven fået kig på endnu en mårhund: Magen til ”Judasine” – og det egentlige mål for dagens jagt. Han spiller også død og bliver samlet op af den stolte jæger.

Scan-Line 800 serien Made in Denmark

Heta Brændeovne har lanceret ScanLine 800 serien. Scan-Line 800 er en elipsedesignet brændovn i smart og silfuldt desing af primært støbejern på de synlige overflader. Scan-Line 800 er på én gang miljøvenlig, smuk og praktisk, så ovnene optræder stilfulde og skulpturelle i hjemmet. Scan-Line 800 serien består af fire forskellige linjer med hver deres individuelle højde, der naturligvis efter kundeønske leveres med enten stål-, fedtsten- eller keramikbehandling.

Mere end godt håndværk... -

Totalentreprise Tilbygninger Tegnestue Nybyggeri Miljørigtige lavenergihuse . Svanemærkede Energirenovering Alt i murer- og tømrerarbejde Jord, beton- og kloakarbejde Glarmesterarbejde Udskiftning af vinduer Udlejning af gravemaskine, rendegraver Myndighedsbehandling

Jupitervej 22 7620 Lemvig www.heta.dk MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

13


Mårhundene er med deres drabelige tænder ikke helt ufarlige, men så længe de spiller døde, kan de erfarne mårhunde-jægere både tjekke tænder og stryge den lange pels med de karakteristiske sorte spidser, der adskiller mårhunden fra en grævling.

”Judasine” får tjekket sit halsbånd og slippes derefter fri. ”Judas” bliver derimod taget med til Naturstyrelsens mårhunde-hotel i Husby Klitplantage. Her skal han bo i en uges tid, mens han også gøres klar til at træde i tjeneste som lokkedyr for jægerne.

14

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12


Hotelopholdet indebærer en udflugt til Lemvig Dyreklinik. Her bliver mårhundene blandt andet undersøgt for Rævens dværgbændelorm – der kan være dødelig for mennesker - og Plasmacytose, som er en alvorlig smittetrussel mod især mink. Ingen af de to sygdomme er endnu konstateret blandt mårhunde i Jylland.

Dyrlæge Nina Nyengaard er efterhånden specialist i mårhunde, som hun gennemført mere end 25 operationer på. Handyr får fjernet en stump af sædstrengen, mens tæver mister et stykke af æggelederen. Operationen, der foregår under fuld bedrøvelse, minder meget om sterilisering af en hund, men mårhundene taber ikke

den naturlige brunstadfærd, som skal bruges til at lokke andre mårhunde til. Til gengæld får de ikke flere hvalpe. Se flere foto og læs fakta om mårhunden på www.lemvig.nu

Stedet man mødes... l l l l l

Vi leverer også mad ud af huset...

TRE-RETTE RS MENU

FRA KR.

213,-

FiRMAdAg SkuRSuS FRA kR.

330,-

Solvangen 15 . 7660 Bækmarksbro . T: 9788 1299 . W: tangsocentret.dk

HYTTER

l

Fester Kurser Konferencer Overnatning Wellness Motion Sund mad

SuNdHEdScENTRET

M A d & FE ST

l

WELLNESS

Efter nogle dages rekreation hjemme på hotellet, udstyres mårhunden med en gps-sender og sættes ud som lokkedyr et sted, hvor der er observeret mårhunde. Det sker blandt andet med vildtkameraer, der placeret ved fodringspladser, hvor mårhundene fristes med slagteriaffald og trafikdræbte dyr. Jagten på nye mårhunde kan fortsætte.

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

15


Et liv med fiskeri

Tekst: Helle Ringgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

D

en unge fisker fra Thy gik sydpå mod bedre tider. Han gik langs stranden og lod sin hustru og to små sønner bag sig i det lille hus i Stenbjerg. Huset havde kostet ham 1.800 kroner; cementstenene havde han selv støbt, styk for styk, når han ikke var på havet. Han var stærk; hærdet af at bære båden ud gennem brændingen, sætte og bjærge net for derefter at hale båd og last i land med håndtrukket spil. Men kystfiskeriet var magert. Der var knapt nok at leve af; fremtiden lå ombord på fiskekutterne. Og kutterne lå i Thyborøn Havn. Den første dag nåede fiskeren Agger by, hvor han kunne overnatte hos en faster. Herfra fortsatte han til redningsskuret på tangen. Han havde brug for at blive færget over. Var han heldig, ville der være bemanding i redningsskurene på begge sider af kanalen. Ellers måtte han vente. Kun via redningstelefonens linje kunne gå bud om at sende en af de små oliebåde, som forsynede fiskerne med petroleum, fra Thyborøn over efter en passager. Det var den færgefart, der fandtes.

Den tidligere formand for Danmarks Havfiskeriforening, Niels Bonde, har fra Thyborøn og på tætteste hold fulgt fiskeriets udvikling fra små fiskelejrer over flåden af blå kuttere til vores dages kæmpestore trawlere

Udsalg uge 7

Alt murerarbejde udføres...

torsdag 11-17 fredag 11-17 lørdag 9.30-12

Læs o

m

Stærkt nedsatte priser på fravalgte modeller...

Sætpris kr. 685,-

Spar op til 50% på Rice, House Doctor, Jahbag...

NYHED

ER

p hjemm å esiden

Nybyggeri

l

l

Badeværelser

l

l

Reparationer

Tilbygning Speciale i fliser og klinker

Nordsøen som arbejdsplads Den gamle fisker Bonde sidder i sofaen med sin computer og lader curseren glide over det ene fartøj efter det andet på marinetraffic.com. De, som har deres AIS tændt, kvitterer med oplysninger om navn, nationalitet, hastighed og kurs. Han færdes hjemmevant i Nordsøen og kender navne og ejerforhold på flere af fiskerfartøjerne.

Fysiurgisk massage: - Rygmassage - Benmassage - Helkrops massage

Wellness: - Indisk Hoved massage - Hot Stones

Fælles butik med

MADSEN Auto og Møbelpolstrer

Henrik Madsen Grønnevej 2 7570 Vemb Tlf.: 40247056 www.madsen-moebler.dk madsen@madsen-moebler.dk

Inge Kejlberg Tornvig Mobil: 2461 2340 Søndergade 16 inge@porcelinge.dk 7570 Vemb www.porcelinge.dk

16 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12 Inge Kejlberg Tornvig Fra kr. 200,Søndergade 16

l

Sådan landede Bonde-slægten i Thyborøn Havn i 1937, og snart fik Peder Christian sin første hyre ombord på en kutter. Inden længe kunne han sende bud efter Laura Kirstine, Egon samt lille Niels Christian og samle familien igen. Langs hele den jyske vestkyst blev fiskerlejerne affolket. Kystfiskere ville være kutterfiskere og søgte til havnene i Thyborøn og Esbjerg. Folkevandringen begyndte før Anden Verdenskrig og intensiveredes under besættelsen, da tyskerne ville bestemme, hvornår bådene måtte gå ud.

Murermester Jan Lind Frederiksgade 18 A, 7620 Lemvig Telefon 3024 6680

Lemvig Idræts- & Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig

BOOK DIN TID PÅ T: 3030 4166


Mobilen ringer med gode efterretninger; efter ni dage på havet har en Thyborøn-kutter landet 30 ton fangst for over 400.000 kroner i Hanstholm i nattens løb. Der er her, filetfabrikkerne ligger. Fisk, der går via Thyborøn, har ry for at være fin, frisk og fersk. Skipper når ikke at få en dag hjemme; de skal af sted igen klokken 20 samme aften. ”Det er blevet meget mere stresset. Da du var ude, var I da altid hjemme natten over, når I kom i land”, bemærker Tove Bonde. Kvinden i Niels Bondes liv siden de mødtes i 1953 på Fiskehøjskolen i Esbjerg. Han kom fra Thyborøn, hun var fiskerdatter fra Falster og gik på husholdningslinjen. Ikke så få fra deres årgang kom fra skolen som par. ”Ja, det er barsk for en ung kone med en lille dreng på seks måneder. Men det skal man være indstillet på, ellers er det ikke Thyborøn man skal til”, supplerer Niels Bonde. Han taler af erfaring. Dengang han fiskede, varede turene som regel 12-14 dage, men blev fangsten landet i England eller Skotland, kunne han være hjemmefra en

AUT. KLOAKMESTER BRIAN HEDEGAARD Fabjergstad 90 . 7620 Lemvig T: 9789 3117 . M: 5131 3368 W: B-Hedegaard.dk • Alt i kloakarbejde • Opgravning til fjernvarmerør • Nedgrubring og nedgravning af jordvarmerør • Nedgravning af jordvarme • Udgravning til stalde • Græssåning • Nedbrydning • Drænarbejde

måned ad gangen. Selv landede hans sin sidste fangst i 1985, og den sidste af sine tre kuttere, ”Tove Bonde L 647”, afhændede han endeligt i 1990.

splejsede både tovværk og wire, og bruger til stadighed sine færdigheder, når han går på havnen for at ordne redskaber for sin makker.

Fiskerihavnen skabte Thyborøn

Hyre lindrer søsyge

”Thyborøn er bygget på fisk. Her har intet andet været uden havnen. Fiskeriet betød alt, det var livsgrundlaget for alle nedenfor for det høje land i øst. Toget bragte folkene fra Vrist, Vejlby og Harboøre til havnen – og hjem”. Som en hver anden Thyborøn-dreng ville Niels Bonde ud at fiske, da han var konfirmeret. Det kom han. Og efter to uger til søs uden at kunne holde hverken vådt eller tørt indenbords, var han så afpillet, at hans mor ikke kunne kende ham. Lærepladser var der ikke mange af først i 1950’erne, så de næste par år slæbte han forsyninger til havnens 300 kuttere for Skibsproviantering Valdemar Pedersen. Næste job blev mere lærerigt og håndværkspræget. Hos Jesper Peitersen leverede man ankergrejer, vodtov, fladremme, kroge og tovværk, man selv tjærede til fiskeflåden. Niels Bonde sugede til sig. Han bødede garn,

Jobbet på land gav den unge Bonde 200 kroner om måneden. Hans jævnaldrende ombord på kutterne tjente samme hyre på en tur. På en måned kunne de nå på havet to-tre gange. Forskellen i købekraft var mærkbar, og tanken om flere penge mellem hænderne overvandt Niels Bondes minder om kvalmen til søs. Han påmønstrede L235 ”Petrea Lilleøre” som kokkedreng. Skipper var Stinus Lilleøre, bedstemand Kristian Lilleøre og 3. mand Mads Bjerg. ”Det var noget af en fejlvurdering fra min side, at jeg troede, at det med søsygen var gået over. I de to år jeg var med, tror jeg ikke, der var en rejse, hvor jeg ikke var syg, når vi sejlede ud. Hvis ikke Mads Bjerg havde været med, var jeg aldrig blevet fisker. Han var god til at holde mig i gang og til at hjælpe mig, når jeg var syg”.

Grøn energi...

SAVET & KLØVET BRÆNDE

SUPER

Runde briketter

TILBUD

løs afhentningspris

Kr. 1.250 pr. tons, inkl. moms

Vi saver og kløver brænde i 30 cm stykker - så det er nemt for dig!

Ring fo

ra

2720 1 ftale 867

BK BRÆNDE

Entreprenørfirmaet

Hedegaard k/s

Er du klar til fyringssæsonen?

Moeskjærvej 2 . PORT 7 . 7620 Lemvig T: 4073 7858 - 2330 8101

HOUVINKELVEJ 27 . KLINKBY . 7620 LEMVIG WWW: BKBRÆNDE.DK Hverdage efter 16.00 - Weekend 8.00-14.00

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

17


Hvad betyder det for dig at komme fra Thyborøn?

Den vigtigste faktor for udviklingen af fiskerierhvervet i Thyborøn?

… … hmmm … … Jeg har aldrig følt, det var noget at være flov over. Jeg har aldrig forsøgt at lave om på mig selv, fordi jeg var fra Thyborøn. Ude i den store verden har jeg heller aldrig oplevet det som en hindring. Snarere en gevinst. Vi løber ikke stærkere end benene kan bære. Niels Bonde, formand for Danmarks Havfiskeriforening 1987-94, ridder af Dannebrogordenen

EF’s fiskeripolitik. Dens kvotesystem er ansvarlig for, at fiskerflåden i både Danmark og Skotland er reduceret, så hver anden havn nærmest er tom. I Europeche, sammenslutningen af de europæiske fiskeriorganisationer, var meningen, at vi skulle koge vores interesser sammen. Men der var ingen fælles interesser; alle kæmpede deres egen sag. Især spaniolerne var meget ivrige efter at komme ind i Nordsøen. Niels Bonde, vicepresident i Europeche 1992-93

”Der blev taget is og proviant med til en 14 dages tur hver gang. Vi havde en tank til 500 liter ferskvand, så det var til at brygge kaffe af. Kartofler blev altid kogt i havvand, ligeså hvis vi skulle have kogt fisk, hvad vi nu sjældent fik. Den personlige hygiejne var lavt prioriteret. Skulle man børste tænder, var det under spuleslangen. Som regel havde vi en flæskesteg, en oksesteg og to pund fars med. Farsen blev altid spist først. Stegene blev lagt i et rum i lasten fyldt med is, så jo hurtigere vi fik brugt vores is, jo hurtigere fik vi steg. Nødprovianten bestod af grisehjerter i dåse; ikke min livret”, fortæller Niels Bonde. ”De fleste menuer bestod af stegt fisk, primært rødspætter”. ”Vi havde kun bagerbrød med til en dag eller to. Derefter skulle jeg sørge for frisk brød. De blev bagt i maskinrummet bag den 62 hk Tuxham-motor. Ovnen var surret fast med reb, den var en højbenet sag, som der kunne gå en primus ind under, og i dårligt vejr kunne det ske, at ovnen væltede, fordi rebene brændte over. Så var der dej over det hele – og arbejde forfra. I øvrigt skulle der også altid koges rødkål til flæskestegen, dengang var der ikke noget, der hed rødkål i glas. En noget besværlig start på min fiskerkarriere”, mindes Niels Bonde. ”Men til den dag i dag beundrer jeg, hvordan Stinus med søkort og blylod slæbte log. Han fik os altid hjem i havn, lige meget hvor tåget det var. I dag bruger alle GPS på plotterskærm; vi havde stakkevis af søkort!”.

Skipper med mere Niels Bonde fortsatte på Fiskehøjskolen og efter at have aftjent sin værnepligt i Søværnet på Nimbus i Nyboder, tog han eksamen fra Skipperskolen i april 1958. Papirerne gjorde det væsentligt nemmere at få hyre. Sperling forår og efterår, tobis om sommeren. De tre år Niels Bonde sejlede med Hans Bovbjerg, stiftede han

Turistkørsel i ind- og udland • Udflugter • m.m. Vi har busser i forskellige størrelser og vores chauffører står altid klar til at betjene Jer... • Turistkørsel i ind- og udland • Studenterkørsel • Udflugter • - og meget mere... Hjælp til planlægning af Jeres næste udflugt? Vi står gerne til rådighed

LEMVIG TURIST

BÆKS BUS · v/Henrik og Jørgen Bæk Marsbjergvej 6 · DK-7620 Lemvig Telefon 97834140 · Telefon 97895300 · www.baeksbus.dk 18

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

bekendtskab med sine første stålkuttere og stadig større motorkraft. Han afmønstrede, da en kutter blev klemt inde mellem dårlig forrentning i Danmark og Torskekrigen mellem Island og Skotland/England. Efter skiftende hyrer og en periode hos vodbinder Harry Hansen fik Niels Bonde i 1964 halvpart i ”Jens Kirk” sammen med Hans Kirk. Sammen nåede de at eje tre fartøjer. De næste 20 år var havet Niels Bondes arbejdsplads. Han var fiskeskipper. Desuden arbejdede han i perioder dels som kontrollant ombord på det fartøj, hvorfra stålrørene til den første gasledning til Nordsøens naturgas blev lagt, og dels som fiskerikyndig rådgiver ombord på seismik-fartøjer, som afsøgte havbunden for nye olie- og gasfelter. Hans job var at forhindre, at det seismiske måleudstyr for enden af de seks kilometer lange kabler kom i clinch med fiskernes fangstredskaber. Gradvist kom det erhvervsfaglige organisationsarbejde i land til at fylde mere. Først kom Niels Bonde i bestyrelsen for Thyborøn Havns Fiskeriforening, og da hans hjerte og blodtryk begyndte at give alvorlige problemer, blev han kontoransat som arbejdende næstformand i 1985. Derfra blev han valgt ind i bestyrelsen for Danmarks Havfiskeriforening. ”Jeg nåede at eje tre kuttere. Og hver gang jeg fik en ny, troede jeg, at vi gik fallit. Men det lykkedes. Fiskeriet gav gode muligheder for at blive belønnet for hårdt arbejde.” Lette penge kunne man ikke tjene i fiskeriet. Men man kunne låne. Mange fiskere benyttede bankernes tilbud for at købe nyt, for at bygge større. Nogle kom til at fortryde. Konkurser truede. De tidlige 1980’ere var turbulente. Havne blev blokeret, kuttere sejlede i protest til København for at gøre

www.garant.nu www.garant.nu www.garant.nu

Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus Kommer ligeKommer til lige døren Kommer tillige døren til døren med etmed væld af et væld med et af væld af spændende gulv- og spændende gulv- gulvog og spændende gardinløsninger! gardinløsninger! gardinløsninger! Se voresSe voreSse vores dsavis savisudsavis nye tilbunye tuilbnuyde tilb .nu t.n a r på ga npå gnari apnåtgarai nt.nu der hent den t den i t n e h r elle elle . eller hen butikkenbutikkebnu. tikken.

GarantGarant Lemvig Lemvig Garant Lemvig

Tæpper,Tæpper, Gardiner & Farver Gardiner & Farver Tæpper, Gardiner & Farver Fabjergvej 27 Fabjergvej Fabjergvej 27 27 7620 Lemvig ·7620 97 82Lemvig 06 7620 Lemvig · 9724 82· 06 24 06 24 97 82


politikerne opmærksomme på især industrifiskernes problemer. Tre fiskeriforeningsformænd sad i Folketinget for Venstre og de konservative. Da Laurits Tørnæs blev landbrugsminister i 1987, var der ikke rift om at efterfølge ham på den udsatte post som formand for Danmarks Havfiskeriforening. Niels Bonde lod sig overtale af hovedbestyrelsen. ”Det var kvoter, kontroller og forhandlinger over hele Europa. Sætningen ’Det bedst opnåelige resultat’ fik jeg lært rigtig godt, men resultaterne var ikke altid lige nemme at skære ud i pap for baglandet bagefter. Det værste jeg var med til var, da vi forhandlede refinansiering af overbelånte industrifartøjer. Flåden lå stille i protest over forholdene på det tidspunkt. Vi fik et hæderligt resultat; hele flåden kunne blive refinansieret. Trods indledende accept stillede en række lokalformænd efterfølgende et mistillidsvotum til mig. Det var seks onde knive at få i ryggen”. Efter Danmarks Havfiskeriforening fusionerede med Dansk Fiskeriforening til Danmarks Fiskeriforening i 1994 med Bent Rulle som ny formand, trak Niels Bonde sig ud af det politiske arbejde. Års arbejde for Europa Banken som konsulent på baltiske fiskeriprojekter beholdt den internationale vinkel på hans arbejdsliv til 2000. Håndværket holdt han i live som underviser på AMU Center Thy og Mors.

Udvikling eller afvikling Niels Bonde er ikke entydig i sin begejstring, når han skal beskrive den udvikling, han har oplevet i fiskerierhvervet. Teknologiske fremskridt og moderne bekvemmeligheder til trods. ”Udvikling eller afvikling, ja det er vel spørgsmålet. Da jeg begyndte, havde Thyborøn Havn registreret godt 300 kuttere, de små blå. De største var på 50 ton, og de gik altid ud med fire mand ombord. Nu har vi højst 30

fiskefartøjer i havnen i alt. Ingen fiskeskipper har over fire mand med ud. Beskæftigelsen er faldet, men omsætningen er jo ikke faldet tilsvarende”. ”Der er stadig penge i fiskeriet, men på grund af EU’s kvoteordninger er pengene fordelt på færre hænder. I dag kan en mand eje retten til at fange for 50 millioner kroner konsumfisk, en anden kan råde over retten til at fiske 75 procent af al dansk sild og makrel. Kvoterne er frit omsættelige, men for unge mennesker, der vil ind i erhvervet, er det næsten umuligt først at skulle finansiere køb af fartøj og dernæst købe retten til at fiske med det”. ”Erhvervet er blevet gennemkapitaliseret, så i den forstand er det, som Thyborøn blev grundlagt på, gået fløjten. Fiskerne råber heller ikke længere, når de lander, til de gamle på kajen og spørger, om de ska’ ha’ fisk. Nu har vi fiskeforretninger i byen”. Men grådighed og overfiskeri skal man ikke skyde fiskerne i støvlerne, når Niels Bonde lytter. ”Nogle vil måske mene, at vi blev for grådige, men udviklingen har været, som den har været. De internationale strømninger kan man ikke modarbejde. Hvis vi ikke havde været fremme i skoene, hvis ikke de gamle fartøjer var taget ud af flåden med ophugningsstøtte, så var vi sakket agter ud, og folk havde slidt sig i armod. Sådan som det gik, kom flere ud af erhvervet med skindet på næsen”. Fremtidens Thyborøn kan ifølge Niels Bonde ikke forlade sig på fiskeriet alene. Turisme og nicheproduktioner, afledt af mange års oparbejdet know-how som underleverandører til fiskeriet, er vejen til nye, lokale arbejdspladser: ”Vi har fantastisk dygtige, højtspecialiserede håndværkere indenfor hydraulik, off-shore servicering, landgangsbroer og skibsmontage. Der findes nicher, som vi er enormt gode til. Ikke alt ser sort ud, men ’udvikling’

kan godt tage sig lidt anderledes ud, når man ser med øjnene, der er 75 år gamle”. Niels Bondes søn John fik sat et brat og brutalt stop for sin fiskerkarriere, da han mistede førligheden ved en trafikulykke i 1996. Barnebarnet Peder Bonde fylder 18 i år. Hans arbejder sig hen mod en fremtid som kok. Egon Bonde, 77 år, begyndte sit liv som fisker. Sine sidste 37 erhvervsaktive år var han matros på redningsskibet ”Vestkysten”. Den yngste af kystfiskeren Peder Christian Bondes sønner, Erik, kom aldrig på havet. Han begyndte sit arbejdsliv på kontoret på Fiskeauktionen, i dag er han revisor. Slægten Bonde har været fiskere.

Hvad er den største udfordring for Thyborøn i dag? Havdiget! Hvis ikke de ansvarlige snart vågner op og finder en mere holdbar løsning end sandfodring, hvem i alverden vil så sætte deres investeringer i et stykke land, som havet æder sig mere og mere ind på hvert år? Vi er enormt sårbare. Moder Natur kan flytte rundt med sand lige så let som vi mennesker. Niels Bonde, Thyborøn. De forladte bunkere, han som barn legede krig i bag andet havdige, ligger i dag i havstokken foran havdiget

FARVERIGE FADE

Glæd dig til by-event-festen

Afterski i Lemvig på Kirketorvet

så er der serveret... Åbningstider Fra 2/1 til 14/3 Fredag - lørdag 11.30-16.30 Søndag - torsdag Lukket Fra 15/3 til 30/12 Onsdag – søndag 11.30-16.30 Mandag - tirsdag Lukket

Gammelgårdvej 12 - 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88 - RING OG HØR NÆRMERE

WW W. G A M M E L G A A R D G L A S . D K

Fredag 24. februar kl. 15.00-21.00 l LIVE musik på mobilscenen l Afterski-hits på anlægget l Bjergbar med varme drikke, øl, vin, vand og shots l Varme grillpølser l Mobil kælkebakke for børn l Snowboardsimulator l Salgsboder l Tombola med masser af fede præmier fra byens butikker og meget mere…

Mød Thoma s Uhrsko v

Vi ses i skitø lederh j, Heidi- osen, kostum o.lign. er

Lemvig Handel - Havnegade 14 - 7620 Lemvig - info@lemvighandel.dk - Tlf. 40 17 08 81

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

19


1. oplevelse

Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Fem gode oplevelser Sognepræst Bettina Reese Tonnesen glæder sig over Lemvigegnens omsorg

I

kke på noget tidspunkt har jeg savnet København”, siger Bettina Reese Tonnesen, tidligere sjællænder og nu sognepræst ved Nørlem Kirke. Hun er født og opvokset på Frederiksberg og boede i ti år i Allerød nord for København, før hun og hendes familie flyttede til Lemvig i begyndelsen af 2008: ”Min mand er født og opvokset i Herning og jeg i København, så da jeg skulle søge embede efter endt uddannelse, var vi enige om, at bare det lød spændende, skulle jeg søge jobbet, uanset hvor det lå”. Bettina Reese Tonnesen blev tilbudt et embede på Sydsjælland, men takkede nej, da Nørlem Sogn viste sig som en mulighed: ”Lemvig var kærlighed ved første blik for hele familien”. Hun har tidligere været sagsbehandler i Frederiksberg Kommune gennem 16 år og oplevede derigennem storbyens ensomhed. ”En ensomhed, som vi ikke kender til her. Jævnligt hørte jeg om ældre, der døde alene og først blev fundet senere.

Her i Vestjylland tager man derimod hånd om hinanden. På en måde er her mere gammeldags. Serviceniveauet er anderledes. Man forventer næsten, at medarbejderen på tankstationen vil dukke op og spørge om, hvad han kan hjælpe med! Tempoet er langsommere, her er fred og ro – det nyder jeg”, siger Bettina Reese Tonnesen.

i

Bettina Reese Tonnesen begyndte som 35-årig at læse til cand. theol. på Københavns Universitet og blev kandidat herfra i 2007. Familien tæller desuden hendes mand Henrik, der er elektriker, og parrets to børn, Magnus på 11 og Astrid på 8 år. Ægtefællen Henrik er i øjeblikket selvvalgt hjemmegående. Bettina Reese Tonnesens forældre er også flyttet til Lemvig, hvor de stortrives.

Brugskunst...

I uge 7, hvor Bettina Reese Tonnesen holder vinterferie med sin familie, venter hun gæster fra Sjælland: ”Vi skal på mindst én tur til Vesterhavet. Ofte tager vi til Thorsminde, hvor vi kombinerer turen ved havet med et besøg på Strandingsmuseet St. George og frokost i museets restaurant. Stedet fortæller en spændende historie, og vi er alle glade for at komme dér. Restauranten er dejlig med nærvær og personlig betjening, som også børnene nyder godt af”.

Delikatesser...

Blomster... 20 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Strandingsmuseet St. George

Vestergade 19 - 7620 Lemvig Tel. 96 300 100


2. oplevelse

3. oplevelse

4. oplevelse

5. oplevelse

Skovlegeplads i Klosterheden

Biograftur i Biohuset

Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg

Foredrag om H. C. Andersen

”På alle årstider er det skønt at gå tur i skoven, og vi nyder alle, både børn, voksne og hund at tage på udflugt i Klosterheden. Tit tager vi udgangspunkt i skovlegepladsen ved Staldhøjevej. Herfra går vi en dejlig tur i plantagen, og bagefter drikker vi vores medbragte kaffe og cacao ved bordene og bænkene også gerne i februar! Børnene leger Tarzan i legeredskaberne. De klatrer, springer og gynger i de mange redskaber, der er på stedet”, fortæller Bettina Reese Tonnesen. Sønnen Magnus kender desuden området fra rollespilsklubben, Liverollespil i Vandborg, som han er medlem af. De mødes jævnligt på skovlegepladsen.

I vinterferien har Bettina Reese Tonnesen planer om en tur i biografen med hele familien. ”Jeg vil gerne støtte op om det fantastiske initiativ, som Biohuset er. De nyeste film kommer relativt hurtigt hertil, og man bliver taget så godt imod, når man kommer som gæst”. Tidligere har hun samarbejdet med Biohuset om en særforestilling for et hold konfirmander: ”Den slags kan man nemlig her!”.

Noget af det første, Bettina Reese Tonnesen blev præsenteret for her på egnen, var Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg. Siden har hun og familien ofte besøgt stedet. ”Børnene er meget optaget af processen med at forvandle det grove horn til de fine færdige produkter”, siger Bettina Reese Tonnesen, der selv har ønsket sig smykker herfra. ”Det er lidt sjovt, at i København er noget af det hotteste hotte i øjeblikket smykker fra Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg, kød fra Klosterheden Vildt og Vesterhavsost, der lagres i Bovbjerg!”. Ved et besøg i Bøvlingbjerg stopper familien gerne op ved Maagaard Glas: ”Agnethe Maagaard tager naturen med i sine glasværker; havets og himlens forskellighed afspejles i hendes ting. Den pige har gjort det godt”, siger Bettina Reese Tonnesen.

”Området er rigt på kulturelle oplevelser. Der er så meget at vælge imellem, at jeg ofte er nødt til at vælge noget fra”, siger Bettina Reese Tonnesen. Et arrangement, hun har glædet sig til, er foredraget i Kirkehuset i Nørre Nissum den 8. februar. Her vil tidligere sognepræst, Kaj Mogensen fra Svankjær holder foredraget ”Den røde tråd i H.C. Andersens forfatterskab”. Bettina Reese Tonnesen bruger selv uddrag af H. C. Andersens tekster i sine prædikener, ligesom hun også gerne læser højt af dem i forskellige sammenhænge: ”Derfor er det dejligt at høre andre fortælle om ham og måske få udvidet kendskabet til hans digtning”.

FodboLd- og gruSbane-STøVLer

LandShoLdSTøj

børne / junior

boxer og hipSTer børneSæT

2 pakS Mange FarVer

Trøjer: junior

daMe & herre

400,adidaS FriT VaLg

400,nike FriT VaLg

450,-

450,-

VokSen

400,-

250,-

børn

200,-

ShorTS: junior

250,-

VokSen

300,-

Vestergade 10b . Lemvig . T: 9782 0568 v/ Mie Steensen . www.sportigan.dk MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

21


Kokkeskole baseret på nordsø-livet

Foto: Henrik Vinther Krogh Tekst: Helle Ringgaard

Projekt NORTHSEALIVING åbner for smagsoplevelser, nye færdigheder og muligheder i Thyborøn

R

ækken af mennesker med store, sorte forklæder står foroverbøjede og koncentrerer sig om at rulle med bambusmåtter. Ikke for fast, ikke for løst. ”Som håndterede I en skrøbelig fugleunge, der hverken må flagre sig fri eller klemmes til døde”, som sushientusiasten Lars Mikkelsen udtrykker det. Han er sammen med Jens Peder Damgaard, ejeren af sushi-kæden Yutaka, gæstelærer på aftenens kursus i NORTHSEALIVING’s kokkeskole. Godt 20 kursister har gjort turen til Kystcentret Thyborøn for at blive klogere på den japanske delikatesse og mere fingerfærdige til selv at håndtere klæbrig ris, sprøde grøntsager og rå fisk. De, som har kørt længst, kommer fra Hvide Sande i syd og Viborg i øst. Om aftenens frembringelser i alle tilfælde står mål med sushi-restauranters udbud af maki, urmaki og nigiri er underviserne hensynsfulde nok til ikke at kommentere under den afsluttende fælles middag. Men selvgjort er velgjort, og stolthed kan være et glimrende krydderi på nye smagsindtryk.

Rogn i marts Kokkeskolens række af selvstændige kurser begyndte en lørdag i november med hele, rå sild og selvkogt marinade. Den udviklede sig videre med tangplader, ris og rå fisk i januar. I marts satser NORTHSEALIVING’s kokkeskole på en gourmetweekend med stenbidderen og dens rå, sartrosa rogn i centrum. Deltagerne får tilbud om en hel weekend med undervisning, udflugter, wellness, fuld forplejning, overnatning – og forudbestilling af, hvor mange gram rogn, de vil tage med hjem. ”Vi annoncerer blandt andet kurset i dagbladet Politiken og er meget spændte på, hvor stor interesse vi kan vække hos et storby-publikum”, siger projektchef Gunhild Brynning, Navigators.

Madglæde Planen er at prøve et kokkeskole-tema af i hver måned i 2012, så kurserne vil være forskellige i både indhold og pris. I sommerens løb vil der være kurser hver uge.

d

Vinterferien i Tante Andantes Hus

Det gamle dommerkontor Østerbrogade 35 b, 7620 Lemvig

Vi glæder os til at se dig

Tlf. 9781 0060

Så er der eventyr IDER ÅBNINGST i Tante Andantes Uge 7 18/2 ag 11/2 og rd Lø stuer, huler og 15.00 kl. 10.00 17/2 på loftet. Kom /2 - fredag Mandag 13 10.00 - 16.00 og vær med til kl. sang, leg, eventyrfortælling og skøre oplevelser.

Hilsen Tante Andante og hendes venner Kunstnerbordet er dækket med sjove aktiviteter for drenge og piger.

d Entré

22

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

. 50 kr

WORKSHOP Kl. 11.00 og Huset er handicapvenligt kl. 14.00

og vi har en lille hyggelig café og butik.

Ågade 5 7620 Lemvig T: 2016 2411 www.tanteandante-lemvig.dk

COMPLOT ML0112.113

d

Det Musiske Legehus i Lemvig


D A

M Bovbjerg Fyr Lige til kanten

Børsen gazelle 2008 & 2009

Bovbjerg Fyrs Fortælleværksted Kom og hør om fyrets historie; om folk på og omkring fyret; om fortællinger, der knytter sig til kyst og natur

Søndag 12. februar kl. 14.00

NYHED Stede

t

På bedste sømandsmanér inviterer vi på portvin og fortæll er beskøjter og selvfølgelig en fortælling fra værkstedet. KIG IND I VINTERFERIEN: Rundvisning hver dag kl. 14.00. Børn gratis, voksne 40 kr. inkl. adgang til tårnet. FOR BØRN: Køb en sporleg for en 10’er. GLÆD DIG I ØVRIGT TIL FØLGENDE ARRANGEMENTER 05.02. Fernisering - 26.02. Provst Elof Westergaard, Lys over havet - 15.03. Mogens Poulsen, Thise Mejeri, om sit livs fyrtårn 29.03. Annette og Orla Mikkelsen om 25 år med udviklingshjælp. I VINTERFERIEN ER CAFÉ & BUTIK ÅBEN ALLE DAGE KL. 13-16.00 . BOVBJERGFYR.DK

ROESGAARD ApS

TØMRERMESTER HANS ROESGAARD Trabjerggårdvej 20 . Gudum . 7620 Lemvig

T: 9786 3410 . M: 2161 0941 . www.roesgaardbyg.dk MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

23


I H US

S

Vestjyllands største... udvalg af tapeter

Lady & Demidæk fra Jotun

vi ta’r mål, vi sy’r, vi monterer...

RING efter farve- og gardinbussen og få tilbud på: Maling, gardiner, persienner, rullegardiner, plissegardiner, markiser, lamelgardiner, lift-gardiner mm.

Hennings FarveHandel

”Hidtil har kurserne været rettet mod voksne - både private og professionelle - deltagere, men i årets løb vil vi også henvende os til børn. Mennesker med interesse for madlavning og glæde ved god mad kommer i alle størrelser”, siger Gunhild Brynning. Fælles for kurserne er, at de tager afsæt i lokale råvarer og traditioner for selvforsyning. ”Thyborøn har så mange muligheder at vælge mellem; det er en udfordring at begrænse sig”, siger projektchefen, der meget gerne vil lokke de dygtige, lokale kokke ud af deres køkkener og frem som undervisere. Kurser i fiskefond og suppe, tørfisk, pighvar og andre fladfisk, skaldyr og krabber står og simrer. Landjordens nøjsomme og vitaminrige råvarer byder sig også til med havtorn, hyben og rabarber. Endelig har projektudviklerne kig på den lokale stolthed: småkage-specialiteterne.

Det færdige kursusprogram vil blive at finde på hjemmesiden northsealiving.dk, hvor man også kan tilmelde sig de enkelte kurser.

Investering Kokkeskolens kursister får ekstra meget for pengene i 2012. I forsøgsåret udbydes kurserne til kostpris, for eksempel 400 kroner for sushi-aftener og 2500 kroner for alt-inklusive stenbidder-weekenden. ”I første omgang er det ikke meningen, at kurserne skal give overskud. Kurserne er del af vores udviklingsarbejde: Hvad har Thyborøn at byde på af viden og smag? Er madelskere parate til at komme her, hvor fisken er friskest for at lære nyt? Hvem kommer? Vil der kunne skabes en bæredygtig forretning?”, siger projektchef Gunhild Brynning.

Østergade 11 . 7620 Lemvig . T: 9781 0181 . M: 4087 8181

Kildemoes City Retro

Avenue Airbase XM

4.999,-

7.899,-

Ud i det ... 24 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Avenue Broadway XM

Trek 6700 WSD

Cykel-Mads 7.999,-

Storegade 27- 7620 Lemvig Telefon 9782 1095

10.499,-


i

NORTHSEALIVING NORTHSEALIVING er foreløbig et to-årigt erhvervs- og oplevelsesprojekt under Fonden for Kystcentret

Thyborøn. Projektet har fået penge fra Region Midjylland, Lemvig Kommune, FiskeriLAG Vestjylland og LAG Lemvig til at udvikle og afprøve ideer, hvor Thyborøns eksisterende erhvervsliv og turisttilbud supplerer hinanden og skaber ny oplevelsesøkonomi.

Projektet spænder over temaerne: FOOD: Mad – selvfølgelig især fisk EXPERIENCE: Leg og læring med naturens elementer DIVING: Dykning LIVING og BUSINESS: Konferencer, lejrskoler og andre ophold med indhold Læs mere på northsealiving.dk

Hold jeres næste møde eller konference i Thyborøn • • • • • •

Autoriseret Kloakmester Spuling af kloak og dræn Entreprenørarbejde Kloak-tv Jord & anlægsarbejde Nedbrydning

MM

Møborg Maskinstation I/S Donskærvej 62 7660 Bækmarksbro tlf.: 9788 1248

49995 Hans Edvard Nørregård-Nielsen og Kirsten Klein

Trænger I til at komme ud af huset og væk fra det sædvanlige mødelokale. Så læg jeres næste arrangement i Thyborøn. Her er store vidder og højt til loftet - og den friske havluft giver ideerne vinger. Vi hjælper med at tilrettelægge et program, der passer til jeres arrangement. Har I brug for det, så hjælper vi også gerne med alt det praktiske som tilmeldinger, deltagerlister, navneskilte mv.

Stemmer og steder - en rejse rundt i Limfjordslandet

Lemvig Boghandel Torvet 1. 7620 Lemvig Tlf. 9782 2014 . 6183@bogpost.dk

NORTHSEALIVING.DK

FILM & TV . GRAFISK DESIGN . FOTOGRAFI . SKILTE & EKSPONERING

COMPLOT PAKHUS1 . LANGERHUSEVEJ 46 . LANGERHUSE . 7673 HARBOØRE T: 96 90 99 00 . E: COMPLOT@COMPLOT.DK MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

25


Giro d’Italias officielle plakat for 2012-løbet er fyldt med bjerge. Hårnålesvingene på Vesterbjerg og bakkesprinten på Østerbjergs 5,2 procents stigning i Lemvig bliver de vildeste, danske bjerge.

Lemvig går i lyserødt Tekst: Erik Poulsen

Der varmes op til den helt store cykelfest, når Giro d’Italia søndag den 6. maj runder Lemvigegnen

H

ede drømme om 350 millioner tv-seere og en enestående chance for at holde en folkefest langs de lokale veje gør, at Lemvig og de øvrige kommuner i det vestjyske allerede er godt i gang med planlægningen af det store, lyserøde arrangement søndag 6. maj. Sportsligt set er det blot anden etape af det internationale cykelløb Giro d’Italia, men som event og mulighed for at vise sig frem for resten af verden er det noget ganske særligt. Med Lemvig Kommune som koordinator er en lang række, lokale aktører derfor allerede inddraget i arbejdet med at skabe aktiviteter langs den fjerdedel af rytternes lange søndagsudflugt, der går gennem kommunen. Det drejer sig om de cirka 50 kilometer fra Thorsminde over Fjaltring, Bonnet, Lemvig, Fabjerg til Gudum. Feltet ventes at blive budt velkommen med gymnastikopvis-

ning ved Høvsøre kort før kaffetid og passerer igen kommunegrænsen knapt en time senere ved Paris. Her er en hilsen i form af et lille Eiffeltårn blandt de mange aktiviteter, som Gudum-borgerne har på tegnebrættet. Da målet er at holde tv-helikopternes interesse fanget på op til 80 procent af ruten – billeder fra et studie viser jo ikke bakker og bølgers land – er der også taget initiativ til aktiviteter på hele det mellemliggende stykke vej. Det gælder blandt andet ved Fjaltring, Rammedige og Bonnet. I Bonnet er det Åbent Landbrug Lemvig, der vil skabe en cykelfest på landet, ligesom de lokale landmænd har

lovet at hjælpe med halmballe-markering af de byer, som cykelløbet passerer. Landbruget pusler også med andre planer, som vi kan afsløre mere om i Magasinet op til påske. Gjellerodde indskriver sig i de internationale cykelløbs historiebøger som det hidtil nordligste punkt, og kommunen regner derfor med at markere vendepunktet med de isbjørne, som nogen i udlandet måske kunne frygte at møde så langt mod nord.

Friske Fisk & Skaldyr Røgede fisk fra egen ovn Lækre specialiteter til pålæg og grill Smørrebrød Pålægs- og fiskekagemænd

Havnen 54 7620 Lemvig Tlf. 9781 1840 26

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Kiropraktik... Vi har to erfarne kiropraktorer, som behandler alle kroppens led – lige fra kæbeled til fodled. Hanne Thim behandler voksne, spædbørn og børn i alle aldre, mildt og effektivt. Jens-Jørn Dahl kan udover god kiropraktik, vha. trykbølge- og chokbølgebehandling løse problemer som dårlige skuldre og knæ, hælsporer og tennisalbuer.

Søndergade 5 . 7620 Lemvig

• Kiropraktisk behandling • Ultralydsscanning • Tryk- og chokbølgebehandling • Re5-gigt behandling • Massage • Zoneterapi • Ergoterapi • Akupunktur

• Kiropraktisk børnebehandling • Kranio-sakral terapi • Diætist kostvejledning • Psykoterapi • Coaching • Vacumed trykkammer for dårligt kredsløb og kroniske sår på ben og fødder

www.lemvigsundhed.dk

Telefon: 97 888 011


k es

g

dv år ej

Nellik

P il gå

lv ej

ar kve

j

Ravn da

E ngm

j rd v e Da

l gå

e g ad

v ej nd ho lm

Sa

bæ k v ej

ve j i e s g år d

rg v e

ej N ybo ej

j

Tlf.: 4029 2570

rr e l

u n dve j

Tangsøgade 36 . 7650 Bøvlingbjerg Telefon 9788 5553 . Mobil 6127 7154 www.maagaardglas.dk

Altid åbent efter aftale

Vej

ne

B et onba

u tt r

pv

ej

e ve

Skovlyvej

øll el M

Skovlyvej

F

Ra

mm

r ne

Ga

Kender du én...

der leder efter en grund at bygge drømmehuset på? der leder efter en ny eje- eller lejebolig? der søger nyt arbejde? livsnyder, der vil opleve virkeligheden i bakkers og bølgers land som lejer eller ejer af et fritidshus?

v ej

ej v g år d v

S to

27

j

år dv ej

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12 to vg

N y Ri s høj ve

j

jv ej

Hegn da lsvej

ve ds

j

gn

l la n Ho

ve

He

nt s

ø l R ish

j

ej

ve

kv

up

æ

M

tr øl

sb Ri

lemvig.dk . godegrunde.nu

Døjbækvej

me

ej

å rd v Kom som du s g er! Vi glæder os til at se dig.

Ga m

j

Be

Så fortæl om www.godegrunde.nu. Her finder du inspiration tilStalh etøjeve arbejdsliv, fritidsliv og familieliv j fyldt med de oplevelser, du ønsker dig. Og så er der netværksmuligheder til det utroligste; spørg bare i Tilflytternetværket. Her i Lemvig og på Lemvigegnen har vi plads til forskellighed.

Å bo g å r dv e j

T år n

Kronhe de vej

H ed

egå

rd ve

j

j

… … … …

e jen

sv e j

ve j

j

ga

er te l www.hby.dk l se ns

Me j e r iv

dehu

y el b

se ve

ng Ri

de

l

Unik t skulpturelt

S an

i ng Hv

Arm o

e

v. Palle Madsensteln BHarboøre e-mail: info@hby.dk

rg st ad

e l un d v

ej l

Kr

v ej

i nd

H yl

Sv en

F abj e

E ng

rv

Ravnsb ækvej

å rd ve

kæ l

Udsmykningsopgaven

”FLYV UD I VERDEN” Nyl

ej

dg å

dsg

j

ve rd

D ub

eve j

S m ed

sv

lg

n

ve j

j

Kv

ve

rg

l

H vo

r de

Fa

bje

l

å rd

ek

j

l

ej

l

No

Ann

Ting v e

j ri sv

l

P illev ej

l

Ro m

ej

le d

j

Rom

nd ve j

Ju p i t

ve j

yv rb

m ølle

Hø j g år d v Hø

ve

e

Skole Totalbyggeri Nybyggeri Renovering R om b y ve j Montering af kviste Sommehustjek Thermofotografering j ve er Trykprøvning

jlu

H

r dv

vej

j

to rp

Skød

ev ej

rd v ej

oe M

ej rd s v A bi

ve j Lem v ig

Fa

er

Le m

ej

ej

l

rg S

rb j e rg

d e r b je rg Sø n

Ov r gv

Sejbje

e

j

vej

Nør re S o d bo

M os ev ej

år

d

ve j

ad

T ve d

Brydebolvej

rg

e tv

h ol m v e j

h

vej

lys

Ny

ng Ti

øj

su m

N yg

Houlind vej

Ø s te

Ø st e

nd

Romv ej

ergve j

av

led

Sko le

de

Sø v ej en

ve j

ej

Bir ns

H ø gev

ej

H

r bjerg

ld e g

rr e

j

Ly kk ehø jv

te V es

ad

a

ve

g ne

Nis

ej

Vo

r s v ej

j

l dgå

h

ej

el

lk v ej H e l du m

n To r

Rin gv e

el

k ho lm v ej

årdv ej

skj æ rv

nk Vi ev

To

Vi nk

g ns ru

ej

b elve j

rd v

Be

n ej e ev

K ab

B

ads

r gå

rd

ag

i

Læs mere om Giro d’Italia i Danmark på www.girostart2012.dk www.lemvig.dk og www.lemvig.nu fortæller om de lokale aktiviteter. På www.danskebjerge.dk er der en video med fokus på bakkesprinten på Østerbjerg.

På havnen er der udsigt til havnefest hele weekenden, og det er også her, at løbets VIP-zone etableres til de erhvervsvirksomheder, der ønsker at betale for en plads i første række. Langs resten af ruten i Lemvig Kommune er det ganske gratis at følge løbet. Giro d’Italia-starten i Danmark begynder om lørdagen med et byløb i Herning og slutter mandag med en etape i og omkring Horsens. I begge byer vil Lemvig Kommune være repræsenteret med et telt, som man deler med Ringkøbing-Skjern, Struer og Holstebro Kommuner.

r

Hovedaktiviteterne bliver dog samlet i og omkring Lemvig by, hvor det er lykkedes for kommunen at få forlænv e j get den oprindeligt, planlagte rute. Nu skal både VesterDu s bjerg, Sønderbjerg og ikke mindst Østerbjerg passeres. dv ej ej Sidstnævnte er etapens eneste s v bjergspurt, hvilket cykellli Su markerer A nemed aktiviteter klubben på dét sted. Hos Cykelde m o n ev ej V i olvej rg år også være folkefest med blandt andet cykler Mads vil der dv på taget, hvorejto lokale cykelryttere forsøger at følge trop G r a n s g år d ve j feltets fart, mens byen venter på de professionelle med Sø ryttere. gå

ej

Po

eve j

Tre bjerge i Lemvigrse vej


februar

februar

februar – marts

Kunst i børnehøjde

Besøg en ko på Kystcentret gård i Gudum åbner for 2012

Kammergalleriet i Vestergade i Lemvig giver plads til børns kreative udfoldelser i februar måned.

Børn og voksne kan i vinterferien opleve, hvor mælken kommer fra, møde en ko og klappe de små kalve.

Børn og personale fra Nørlem SFO – Asgård flytter fra d. 6. til d. 10. februar bunker af spændende skrot ind i Kammergalleriet, hvor de hver eftermiddag inviterer børn i alle aldre til ”Skrot er godt”. Slip fantasien løs og skab sjove skulpturer af genbrugsmaterialer som for eksempel tom emballage, vækkeure og kasserede køkkenting! I vinterferien i uge 7 overtager børneteatret Balder Kammergalleriet. Sammen med deres instruktør, Bent Nielsen, forvandler Balder-børnene galleriet til et maskeværksted. Et uhyggeligt monster eller en sød sommerfugl eller…? Med masker kan vi lege, at vi er en helt anden, end den vi er. Med masker kan vi udtrykke stærke følelser. Man kan tegne og male billeder af masker, som hænges op på galleriets vægge som ugens udstilling.

Bio-Huset’s aftenforestilling kl. 1930 • Lokaler og bio-sal udlejes til kurser og møder • » Kom & oplev den autentiske biografstemning i det smukke gamle hus! «

Det sker tirsdag den 14. februar, kl. 14-16, når Åbent Landbrug Lemvig inviterer på gårdbesøg hos Henriette og Karsten Kristiansen på Vester Trabjerggård, Trabjerggårdvej 12 i Gudum. Besøget begynder med en rundvisning, men der bliver også mulighed for at gå rundt på egen hånd og for eksempel lege i halm. Fra kl. 15 kan gæsterne komme helt tæt på, når de 170 køer malkes. Torsdag den 16. februar, kl. 14-16, er der rundvisning på Lemvig Biogasanlæg, Pillevej 12 i Rom. Anlægget har siden 1992 produceret strøm og varme til store dele af Lemvig by på baggrund af gylle fra en række af egnens landmænd og leverer nu også biogas til Klinkby. Det er gratis at besøge biogasanlægget, mens gårdbesøget koster 50 kr. for alle over 14 år. Læs mere på www.lemviggaarden.dk

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Onsdag den 15. i skolernes vinterferie er der krybdyrshow kl. 14.00. Mellem Kystcentret og De Røde Barakker er North Sea Living i gang med en kystlegeplads, hvor børn og barnlige sjæle kan lege og lære. Blandt andet arbejdes der på et stort vandbassin med hestehuller og kviksands-oplevelser.

Se flere å menter p e g n a r r a aktuelle vig.nu www.lem

else husteD kjær

Mere end bare fliser... KloaKering: • Separering • Nedsivningsanlæg • Minirenseanlæg • Regnvand • Aquadræn • Total kloakering ved nybyggeri • Dræning • Spildevandsrensning

Flisebelægning: • Terrasser • Indkørsler • Stier • Trapper • Vand- og skulptursten • Salg og levering af fliser

anlægsarbejde: • Udgravninger • Græsplæner • Planeringsarbejde • Støbning af sokler og gulve • Hegn og stakit • Træfældning

SNERYDNING PRIVAT/ERHVERV

v/ Kim nørgaard Herping, aut. kloakmester

28

Alle Kystcentrets aktiviteter er åbne: Kystterrarier, bunker, sansesti og meget mere.

D e ly s e D a g e s m a l e r

KLOAKERING & DRÆN

Nørgaards Fliser Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig Billetbestilling: www.biohusetlemvig.dk • Tlf. 9782 0048

Lørdag den 11. februar slår Kystcentret i Thyborøn dørene op for 2012. Så er der igen mulighed for gennem leg og eksperimenter at opleve, hvordan vindens og vandets vældige kræfter påvirker vores kystområde.

Sønderbyvej 38, Hygum . 7620 Lemvig . Tlf.: 21

www.norgaardsfliser.dk

46 11 51

POesIgaarDeNs gallerI Sandbækvej 12 Nees . DK-7570 Vemb T: 9788 4066 - 5190 4066 E: else@husted-kjaer.dk W: poesigaarden.dk

Åbent søndage 11-17.00 Åbner gerne efter aftale - også for foreningsbesøg


februar – marts

februar – marts

februar – marts

Evita i Musikteatret

Nye film i Biohuset

Omvisninger i det åndelige

Evita er noget så sjældent som en politisk musical. Et skarpt, satirisk angreb på diktatorparret Juan og Eva Perón.

Udenfor er det mørkt og koldt. Selvom vi går lysere tider i møde, kan vi trænge til at glemme alt om krise og sætte os ind i biografens trygge mørke og opleve andre verdener og stemninger.

Hver søndag kl. 14.00 tilbyder Museet for Religiøs kunst offentlige omvisninger i udstillingsperioderne.

Instruktøren Pierre Westerdahl går helt nye veje for at fortælle historien om landsbypigen Eva Duarte og hendes vej til toppen af det argentinske samfund. I 27 sang- og dansenumre skildres Evas fantastiske karriere fra hjemløs gadepige, over radio- og filmstjerne til hun står på præsidentpaladsets balkon og lader sig hylde af folket. Hun er intelligent, glamourøs, hensynsløs og rå. En moderne karrierekvinde forud for sin tid. Udgangspunktet for Black Box Theatres forestilling er Andrew Lloyd Webber og Tim Rices originale musical fra 1978. Trine Jepsen spiller titelrollen Evita. Bjarne Henriksen har rollen som hendes ægtemand Juan Perón, og i rollen som Che Guevara ses Mads Knarreborg. Musicalen Evita opføres fra 24. februar - 4. marts i Holstebro, inden den tager på turné rundt i landet.

Biohuset er biografen for både små og store med filmoplevelser i alle afskygninger. Her er plads til latter, uhygge og eftertænksomhed. I vinterferien i uge 7 er der sædvanen tro film for børn i alle aldre. “Min søsters børn alene hjemme” vises fra den 11. til 19. februar, hver dag klokken 16.30. På www.biohusetlemvig.dk kan man finde oplysninger om alle de andre aktuelle film og kommende premierer.

VIND il Evita på billetter t vig.nu www.lem

I perioden frem til den 4. marts viser museet ”Hvad Mere Er… Med Blik på det Åndelige”. Når de fire danske samtidskunstnere Laila Westergaard, Steffen Tast, Hjördis Haack og Bjarke Regn Svendsen udforsker begrebet det åndelige, mødes en række meget forskellige værker i fin samklang. De fire kolleger har den æstetiske praksis tilfælles, at den idé, værkerne forfølger, er vokset ud af materialets muligheder, billedet kommer før ordet. Kunstnerne forsøger gennem hver deres arbejdsproces og medie at gribe fat i det uforklarlige og ordløse. Omvisninger i udstillingen er gratis, når blot entréen er betalt.

Annex Lys Velkommen til konfirmations-inspiration Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.00 Lørdag kl. 9.30 - 15.00 Søndag lukket Ekstra åbent: Søndag d. 12/2 kl. 10.00 - 16.00

Østersognsvej 1 | Sdr. Nissum | 6990 Ulfborg | Tlf. 97 49 60 00 | www.annexlys.dk

Stort udvalg i tekstiler fra MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

29


Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Kunstsamleren i landskabet Indehaver af Bovbjerg Kunsthandel, Frank Nicolajsen, lever og ånder for køb og salg af kunst – og gode udsigter

O

mtrent midt ude på en mark i det vestligste Vestjylland ligger Bovbjerg Kunsthandel. Et undseeligt skilt ved vejen kundgør, at her er kunstinteressen større end de fleste steder. Mere end tusind kvadratmeter udstillingslokaler udgør Frank Nicolajsens forretningsdomæne – foruden altså den kunstsamling han har opbevaret andetsteds! Han lever og ånder for kunsten og ved utrolig meget om især

dansk billedkunst. Mere end 300 reolmeter kunstbøger sørger for at oplyse ham om kunstens mange facetter. Som dreng i København havde Frank Nicolajsen en legekammerat, hvis to onkler hver ejede en kunst- og antikvitetshandel. Her løb drengene og legede, og her opstod Franks begejstring for kunst. Han var kun i ti års alderen, da han købte sit første kunstværk.

Forkæl din bil

”Når jeg havde sparet bare fem kroner op, købte jeg en tegning eller et kobberstik”, fortæller den passionerede samler. Hvert nyt køb gjorde Frank Frank Nicolajsen nysgerrig efter at vide noget om kunstneren og han begyndte at læse om kunst. De to kunst- og antikvitetshandlere tog Frank med på auktioner, så han lærte, hvordan man begår sig i auktionsverdenen. Han begyndte selv at byde på og købe små, billige ting. Siden er han fortsat og ejer i dag en større, privat kunstsamling.

Landejendomme og jordbrug Selv om Frank Nicolajsen er født i København, har han altid været fascineret af smukke, danske landskaber. Det har gentagne gange gjort ham til indehaver af landejendomme mange forskellige steder i Danmark. Første gang københavneren flyttede på landet var i 1962, da han overtog en hovedbygning til en større gård på Nordfyn. Her var der plads til at hænge en meget stor del af kunstsamlingen op. Mange større, gamle bygninger blev dengang købt til storkollektiver. De unge, der flyttede ind, var ikke inte-

Bliv SelvByg medlem og spar penge

... prøv vores nye vaskehal ORT K T ABA

R

Bliv SelvByg medlem og Spar penge

ask v 5 Køb den 6. og få

IS T A GR

maSSer af nye tilBud hver måned

97 88 11 36 Brogade 68 7660 Bækmarksbro

30 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Ringkøbingvej 10 7620 Lemvig Telefon: 9782 0444 www.stark.dk/lemvig


resserede i de tunge, gamle møbler og billeder, der ofte stod i husene, og solgte derfor ud af indboet. ”På den måde fik jeg hurtigt fyldt mit nye hjem”, fortæller Frank Nicolajsen, der boede på Fyn i cirka 25 år. Samtidig med boligen på Fyn købte og drev han et par jordbrug i Jylland. Skift har der været mange af i Frank Nicolajsens liv, og efter perioden på Fyn flyttede han tilbage til København, hvor han i en årrække drev en kunsthandel i Bredgade. ”Jeg var blevet så grebet af at handle på kunstauktioner, at jeg måtte have et påskud for at fortsætte. Derfor slog jeg mig ned som kunsthandler”, forklarer Frank. Udover forretningen i Bredgade havde han et varelager i et tidligere sukkerpakhus på syv etager i Frederiksstaden, som kvarteret omkring Amalienborg kaldes.

Fra gård til gård Men først i 90’erne driver nye muligheder ham af sted igen. Denne gang til en gård på det vestligste Mors med tidligere borgmester, nu afdøde Egon Plejdrup som nærmeste nabo. En løsdriftsstald, der er væltet i en storm, lå med en udsigt over Limfjorden til tre sider og med en gravhøj tæt ved. På grunden vil Frank Nicolajsen genopbygge stalden og bruge den til udstillingssted, men en mand i amtets miljøforvaltning i Viborg spænder ben for projektet.

”Han foreslog, at bygningen kunne ligge i en lavning, som slet ikke tilhørte mig”, fortæller den initiativrige kunsthandler. ”Dér måtte det ligge. Det faldt ikke sammen med mine ønsker og muligheder, så jeg solgte stedet igen. På et af de smukkeste steder i Danmark - i Hornsherred – købte jeg i stedet en landejendom med en fantastisk udsigt. Her i samspil med naturen ønskede jeg at udstille min samling og vise den for offentligheden”, fortæller Frank Nicolajsen. Men efter en del tovtrækkerier viser det sig også umuligt, blandt andet fordi landskabet er fredet, og stedet sælges igen. Så går turen til Bornholm til en gård syd for Gudhjem. Igen er det en fantastisk udsigt – denne gang over Østersøen – der lokker Frank til stedet. Den indtil nu sidste flytning er sket indenfor de seneste ti år, hvor Frank Nicolajsen er flyttet til Vestjylland, hvor hans familie oprindeligt stammer fra. ”Jeg havde lyst til at lære min families hjemegn at kende, og jeg faldt for den smukke natur ved Vesterhavet”, siger han.

Kvaliteten i billedet Især ældre dansk billedkunst optager ham. Tidligere var det specielt perioden før 1850, den såkaldte guldalder, han samlede på. ”Christoffer Wilhelm Eckersberg, der levede fra 1783 til 1853, lagde grunden til den danske guldalders malerkunst. Han var professor på Kunstakademiet i København og hans elever, blandt andre Christen Købke, Martinus

Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen, hører til denne periodes bedste kunstnere”, forklarer Frank Nicolajsen. I dag er interessefeltet udvidet med dansk billedkunst frem til mellemkrigstiden: ”Ofte er et billede efterspurgt på grund af kunstnerens navn eller motivet. Men for mig handler det mere om kvaliteten i billedet. Jeg køber efter min egen smag og uden tanke for videresalg. For mig handler det om følelser og kvalitet”. Alligevel ynder han at citere Ole Haslund, der ejede en stor antikforretning på Strøget i København: ”Det dummeste, du kan gøre i vores branche, er at undervurdere folks dårlige smag, hvis du vil have gang i forretningen”.

Drømmen om at udstille det hele Frank Nicolajsen drømmer om en dag at kunne vise hele sin kunstsamling frem for publikum. En del af hans billeder hænger i kunsthandlen i Bovbjerg. En del er udlånt til ejeren af ejendommen på Fyn, hvor han tidligere boede. Her fremvises stedet mod entré. Den største del af samlingen er opmagasineret andetsteds. ”De billeder ser jeg kun, når museer låner af dem til forskellige udstillinger”, siger den 75-årige kunstsamler, der også overvejer at overdrage en del af sin samling til en fond for at kunne udstille den.

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

31


i

Bovbjerg Kunsthandel er beliggende på Brændgaardvej 15 mellem Vandborg og Ferring. Stedet har åbent, når Frank Nicolajsen er på stedet og efter aftale. Udover den store samling af malerier er gulvene dækket af orientalske tæpper, som Frank Nicolajsen også samler på og videresælger.

Søndagsoplevelser på Sevel Kro...

Strandingsmuseum St. George, Thorsminde • Tusindvis af genstande fra de engelske krigsskibe ”HMS St. George” og ”HMS Defence”, der gik ned ved Thorsminde i orkanen 24.december 1811. • Strandinger og redningsvæsen • 1. verdenskrig i Nordsøen -verdenshistoriens største søslag ”Jyllandsslaget” • U20 • Maritimt børnemuseum • Film • Udendørs ankerpark • Museumsbutik En unik og anderledes museumsoplevelse for alle

9744 8011

Vesterhavsgade 1 E, Thorsminde,6990 Ulfborg, Tel. 97 49 73 66 / Fax. 97 49 73 82 www.strandingsmuseet.dk

www.sevelkro.dk

Kgl. priv. 1802

Søgårdvej 2 Sevel 7830 Vinderup Bordreservation på telefon

Efter en dejlig spadseretur i vores smukke, vinterklædte natur, f.eks. ad Ådals-stien eller ved Stubbergård Sø, så kom og nyd... Søndagsplatten fra 12:00-14:00 Andelevermoussè, røget andebryst af Handbjerg And, røget lakse-terrine, limousinemedaljon, ost og kage - alt med hjemmebagt brød Kun 158,-

HjørnesoFa bøg med slidstærkt stof

TILBUD

6.999,-

Suppesøndag februar & marts 12:00-14:00 & 17:00-20:00 Klar suppe med boller Oksekød i peberrod eller asparges og fleurons, hvide kartofler Fløderand med frugt

2 retter 168,3 retter 188,-

3+2 pers. soFa bøg med sort læder

TILBUD

7.999,-

se Flere tilbud på www.veigaard.dk

møbler – tæpper – gardiner 32

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

mandag - torsdag 9:00 - 17.30 Fredag 9:00 - 18:00 lørdag 9:00 - 12:00


Meget tilfredse gymnasieelever Lemvig Gymnasiums undervisningsmiljø får generelt topkarakterer af eleverne

i

Andelen af de unge i Lemvig Kommune, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er blandt de højeste i Danmark. 35 procent af de unge i kommunen vælger gymnasiet, mens det i for eksempel Holstebro og Struer Kommuner kun er 26 procent. Karaktergennemsnittet for studenterne, der forlader Lemvig Gymnasium, har i en årrække været i den bedste femtedel på landsplan.

Tekst: Erik Poulsen Foto: Henrik Vinther Krogh

D

e elever, der ikke kan lide at gå på Lemvig Gymnasium eller ikke vil anbefale andre at gøre det, kan tælles på én hånd. Tilfredsheden fremgår af en undersøgelse af gymnasiets undervisningsmiljø, som 326 elever har svaret på. En typisk besvarelse er således: ”Det er fantastisk at gå på et sted med relativt få elever, så man får en større følelse af fællesskab”. Eleverne peger på et generelt godt forhold mellem eleverne indbyrdes og til lærerne. De roser også i høje vendinger, at der er et stort udbud af frivillige aktiviteter efter skoletid. For eksempel lektiecafé, idræt, musik, kor, iværksætterkurser samt litteratur- og filmklub. Og når det gælder mulighederne for at mødes i festligt lag på gymnasiet til fester og andre arrangementer, giver eleverne lutter topkarakterer i form af kommentarer som ”Fremragende!!!”, ”Virkelig virkelig gode arrangementer” og ”Hell year!!”. Elevindflydelsen, studievejledningen, skolens evne til at modvirke mobning samt glæden ved morgensamlingerne og andre fællesarrangementer får ikke samme

begejstring frem i eleverne, men der er dog en udbredt positiv holdning til de dele. Det gælder også arbejdsmiljøet i timerne, selv om en del af eleverne i undersøgelsen langer ud efter både læreres evne til at skabe ro om undervisningen og andre elevers brug af facebook og computerspil.

Sjov på første skoledag? Gymnasiets store samling af god kunst anerkendes som pæn udsmykning, men ellers er indeklimaet og de fysiske rammer fra 1979 trods løbende renovering det punkt, hvor eleverne er mest utilfredse: Kolde lokaler, regndryp i fysik og mangel på strømstik er typiske kommentarer. Til gengæld får pedeller, kontorpersonalet og ikke mindst rengøringspersonalet store smiley’er fra eleverne. ”Rengøringsdamerne fortjener en masse blomster sidste skoledag”, skriver en elev således. Når det gælder årets første skoledag er holdningen blandt eleverne anderledes delt. Her afskaffede gymnasiet ved dette skoleårs start de ældste elevers tradi-

tionsrige, sjove modtagelse af de nye 1.g’ere, fordi arrangementet året forinden ikke blev opfattet sjovt af alle parter. Tre fjerdedele af eleverne ser gerne, at 3.g’erne igen få lov til at tage medansvar for afholdelsen af første skoledag og oplevede årets skolestart som kedelig. Et markant mindretal er helt uenig. Blandt andet med begrundelsen at man ikke kan afskaffe den særlige modtagelse for kun en enkelt årgang: ”Det er virkelig skod, hvis det bliver tilfældet”. Hele undersøgelsen og den deraf følgende handlingsplan kan ses på gymnasiets hjemmeside.

Lemvig Gymnasium . www.lemvig-gym.dk MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

33


Tekst: Helle Ringgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

Grøn hf’er udfordrer fordomme Heidi Mathiessen vil være dyrlæge. Hun har arbejdet sig ud af skoletræthed og nærmere drømmestudiet med et særligt hf-forløb i Nr. Nissum

D

e er lidt hemmelige, de i alt tre ’grønne’ blandt de 160 hf-elever i Nørre Nissum. Men i 2.p er ingen i tvivl om, at de siden sommerferien har gået i klasse med en ’ø’er. Hun hedder Heidi Mathiessen, og hun er vendt tilbage til sit andet år i Nørre Nissum efter et intenst forløb på Lundbæk Landbrugsskole i Nibe og knap otte måneders landbrugspraktik hos en økologisk mælkeproducent. ”Heidi er kommet som en superaktiv lysstråle. Hvis vi bare ikke magter flere opgaver og lektier, er hun den,

som spreder masser af energi. Og så ved hun de mærkeligste ting! Det giver nyt liv og ny viden til hele klassen”, konstaterer Kristina Ravnholt. Hun er 22 år og uddannet salgsassistent. Hun vil bruge sin almindelige hf-eksamen til at komme ind på pædagogseminariet. ”Grøn hf har virkelig givet bonus. Det er det bedste valg, jeg kunne have truffet. Jeg var på vej til at gå skoletræt, men at komme ud og bruge min krop, se og lære af virkeligheden har givet mig masser af energi til sidste skoleår”, fortæller Heidi Mathiessen. Hun er 19 år og har veterinæruddannelsen for øje.

Ø-ko-logik Tiden som eneste pige i sin klasse på landboskolen og oplevelserne som praktikant i løsdriftsstalden har givet selvtilliden et regulært boost. Hun har arbejdet hårdt og lært meget. Hidsige køer kan man råbe på plads, og nedladende macho-landmandsspirer kan få baghjul. Både med karakterer og frontlæsser.

’Ø’et i Heidi Mathiessens studiepapirer står i øvrigt for ’grøn’, ikke for ’økologi’. Det er et af de områder, hvor landbrugspraktikken har nuanceret hendes holdninger, så når klassekammeraterne hylder økologien og kritiserer det konventionelle landbrug, bliver deres meninger udfordret. ”Det er da fint, at de ser positivt på dele af landbruget, men medaljen har også en bagside, så jeg spørger gerne ind til, hvorfor de synes, at økologi er det eneste rigtige, og hvor meget de egentlig ved”, siger Heidi Mathiessen. Landbruget har ikke det bedste image blandt de studerende i Nørre Nissum, og det er ikke alle diskussioner om forurening, gylle og kopatter, hun går ind i. ”Hvis jeg på forhånd kan mærke, at en person ikke er interesseret i mine argumenter og erfaringer, så lader jeg det ligge; vedkommende vil nok altid syntes, jeg er dum. Men når vi kan komme i dialog, bliver det spændende, og jeg bliver glad, når andre accepterer, at det har en betydning for mig.

Hvorfor vælge Lemvig Kristne Friskole til dit barn?

✔ Vi benytter os af naturen til undervisningen ✔ Vi har tid til det enkelte barn ✔ Vi er en skole med høj faglig profil ✔ Vi har et trygt miljø, med elever der trives ✔ Vi er en holdningsskole ✔ Vi har en lav klassekvortient 34 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Du er altid velkommen til at kontakte skolen eller komme på besøg...

Industrivej 25 7620 Lemvig Tlf. 2989 9099

www.lemvigkristnefriskole.dk


Mine grænser har rykket sig rigtig meget. I dag er jeg kun følsom over for de fordomme, jeg selv har haft”.

Kælekalv på gaflen ”Det er også ret fedt, at du lyder rigtig bondsk, når du snakker, og du ved, hvad du snakker om, men at du så ikke ligner sådan en med gummirøjser og beskidt arbejdstøj”, supplerer Kristina Ravnholt. Hun giver fuld opbakning til sin klassekammerats kamp for at blive respekteret som pige i et mandefag. Hun tager hatten af for viljen til at stå op klokken midt om natten for at malke. Hun lytter opmærksomt til beretningen om, hvordan en landmand fik 75 procent mindre sygdom i stalden, efter Heidi foreslog et klovbad med hydratkalk for at få bugt med digital dermatitis. Men tanken om at sætte kniv og gaffel i et dyr, hun selv havde passet, bryder Kristina Ravnholt sig ikke om. ”Ville du mene, jeg var barbar, hvis jeg sagde, at det havde jeg gjort?”, spørger Heidi, og fortæller om den for tidligt fødte kalv, hun i sin praktiktid madede, puslede om og passede – indtil den dag den skulle slagtes. ”Den spiste vi selv, og det føltes helt rigtigt. Med al den energi jeg havde brugt på at passe den, ville jeg slet ikke bryde mig om, at se den spist af en fremmed!”

”Men Morten Korch-idyl kan jeg ikke bruge til noget. Dansk landbrug er dygtigt og effektivt for at holde prisen på råvarer nede og forhindre, at vi er nødt til at importere. Vi skal altså tjene penge, ikke frisere køer. Køer skal ikke være tamme. De skal have respekt for os. Vi yder, og de skal yde, for at vi kan nyde!”, lyder det fra Heidi Mathiessen. Efter hf-eksamen til sommer venter Australien. Otte måneder på en kvægstation, hvor hun skal rådgive om malkekøer og have ansvar for kødkvæget. Når fagene matematik, fysik og kemi derefter er læst op på henholdsvis A- og B-niveau venter veterinæruddannelsen i København.

Eget ansvar Heidi Mathiessen er ikke vokset op i landbruget, men da hendes far var fiskemester, har hun altid boet på landet, og en af hendes to ældre søstre er uddannet landmand. Selv hørte hun ved et tilfælde om grøn hf, da hun gik i 10. klasse på Venø Efterskole. ”Jeg vil være dyrlæge, og selv om den grønne hf er et år længere end den almindelige, så giver den mig en stor fordel, fordi jeg nu kan søge ind på kvote 2 med et medicinalkursus fra landbrugsskolen og en masse relevant arbejdserfaring”, siger Heidi Mathiessen. I løbet af sit første år i Nørre Nissum var hun en enkelt gang ude at malke hos en af de lokale landmænd, som skolen har arbejder sammen med. Praktikplads fandt hun på Jobstafetten.dk, og sit skoleophold arrangerede hun i Nibe, da kursusudbuddet hos Nørre Nissums sædvanlige samarbejdspartner, Agroskolen i Hammerum, ramte ind i hendes praktiktid. ”På nogle områder har mit forløb flydt lidt, så jeg selv måtte tage ansvar, men jeg ville ikke have været det foruden. Når der kommer forår i luften, kan det altså også godt være, at jeg kontakter en af de lokale landmænd, så jeg kan komme ud og sidde på en traktor”.

Ydeevne Heidi Mathiessens drøm om et arbejdsliv som dyrlæge foregår i landbruget. Mindre dyr end den lille, tottede kødkvægsrace Dexter interesserer hende ikke. Det er de store dyrs ro, ydeevne og behov, som ligger hende på sinde.

i

Grøn hf i Nørre Nissum

Grøn hf varer tre år, et år længere end et sædvanligt hf-forløb. Første år følger ’de grønne’ studerende fagene i en almindelig klasse. Derudover har de mulighed for at komme på besøg og eventuelt få studiejob hos lokale landmænd. Andet år er ’de grønne’ i syv en halv måneds landbrugspraktik og tre en halv måned på landbrugsskole. Typisk Agroskolen i Hammerum. Det år får eleverne løn. Tredje år er de studerende tilbage i en ny hf-klasse i Nørre Nissum. Skolen stræber så vidt muligt efter, at fagene får en ’grøn’ drejning gennem de emner, man tager op i undervisningen.

Stedet hvor de unge mødes!

Nørre Nissum er for tiden det eneste sted i Danmark, hvor studerende kan læse den landbrugsfaglige hf. Dog har VUC Fyn i ’09 oprettet en grøn hf i Nyborg med særligt sigte på miljø og formidling. For tiden har hf i Nørre Nissum kun tre grønne studerende, to drenge på første år og en pige på tredje år. ”Så længe der var tvivl om læreruddannelsens – og dermed også hf’s – fremtid i Nørre Nissum, har vi holdt igen med at udbrede kendskabet til forløbet, fordi vi ikke ville risikere at bringe studerende i klemme”, forklarer hf-inspektor Per Fischer. Et større arbejde med at udbrede kendskabet til grøn hf og intensivere samarbejdet med landbrugsorganisationer- og foreninger på landsplan venter.

Musisk, praktisk og prøvefri efterskole...

Ta´på

Bøvling

Idrætsefterskole 9. eller 10. klasse GYMNASTIK TEAMGYM POWERTUMBLING KARATE SHOWDANCE FODBOLD PARKOUR BASISTRÆNIING - en oplevelse for livet www.bi-efterskole

Lemvig Ungdomsgård tilbyder en bred vifte af spændende aktiviteter i fritiden for unge

LEMVIG UNGDOMSGÅRD ØSTERGADE 50 . 7620 LEMVIG T: 9663 1880 . W: LEMVIGUNGDOMSGAARD.DK

Fenskær Efterskole er en specialefterskole for elever, der har modtaget almindelig specialundervisning, eller som har modtaget undervisning i specialklasser.

FENSKÆR EFTERSKOLE Kollegievej 5b . Nørre Nissum . 7620 Lemvig

Se mere på: www.fenskaer.dk eller aftal et besøg på 9789 1177

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

35


Tekst: Allan Damgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

Det gode alternativ til gadehjørnet I

Lemvig Ungdomsgård har i 50 år været centrum for et væld af fritidstilbud til byens børn og unge, men er også hjemsted for aktiviteter, der rækker ud over kommunegrænsen

begyndelsen af februar var der reception på Lemvig Ungdomsgård. Her blev det markeret, at ungdomsgården i år fylder 50 år og således i et halvt århundrede har været et markant tilbud til Lemvigs børn og unge – et tilbud, som mange tusinde børn og unge har taget imod i årenes løb. Lemvig Ungdomsgård blev bygget som den blot anden ungdomsgård i Danmark. Formålet var at få byens unge ”væk fra gadehjørnet”, som det allerede dengang var almindeligt at kalde alternativet til sunde fritidsinteresser. Det nu for mange år siden opløste Samvirkelauget gik sammen med FDF Lemvig og Lemvig Afholdsforening for at opfylde formålsparagraffen: At bygge en ungdomsgård i Lemvig for at få ungdommen væk fra diverse værtshuse og gadehjørner samt skaffe passende rammer for FDF.

Samvirkelauget blev stiftet i 1957, og i de følgende år blev der arbejdet ihærdigt på at skaffe kapital, så ungdomsgården kunne bygges. Pengene kom i kassen ved at holde messer og udstillinger og samle ind på almindelig vis. Byggeriet ved foden af Gl. Østerbjerg i Lemvig begyndte i 1961, og i februar året efter blev dørene slået op med cirka 200 unge den første aften. Behovet for et samlingssted og fristed for byens unge var så absolut til stede.

Værdierne gælder stadig ”Det var fremsynede mænd, der stod bag opførelsen af ungdomsgården, og deres grundlæggende værdier gælder stadig den dag i dag. Det gælder om at skabe trygge rammer for børn og unge og således medvirke til

En uddannElsE til din karriErE! HG og HHX

iPad nYHE 2 d! i un derv isnin til k o g på H mmend en e ele G og ver HHX

36

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

HG

HHX

Det 2-årige grundforløb Tilbud om undervisning i udlandet Spændende valgfag: • Butikslinjen • Multimedielinjen • Privatøkopnomi • Psykologi

• Studieretninger: innovationslinjen nYHEd! Økonomilinjen Marketinglinjen Den internationale linje • Tilbud om undervisning i udlandet • Masterprogram • Tilknytning til virksomhed (mentorordning)

Vasen 14 . 7620 Lemvig . Tlf. 9663 5700 lemvig@lemvighs.dk . www.lemvighs.dk


Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole har egen hal, gymnastiksal, 800 kvadratmeter topmoderne springcenter, motionsrum og boldbaner. Desuden har skolen mange veludstyrede værksteder og faglokaler til design, medieundervisning, madlavning, musik mm. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole giver dig en skolefaglig undervisning, der er tilpasset dit niveau. På den måde sikrer vi dig, at du består folkeskolens afgangsprøve med bedst muligt resultat. Glæd dig til nye venskaber og fantastiske muligheder Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole viser sit ansigt udadtil ved mange opvisninger landet rundt. Kom og vær en del af et gymnastik- og idrætsmiljø, der kan få både dig og andre til at springe højt af begejstring.

i

Unge med særlige behov Det er stadig det såkaldte almene klubtilbud, der fylder meget på ungdomsgården. Altså de helt almindelige børn og unge, der kommer på ungdomsgården dels efter skoletid og dels om aftnen. Men i årenes løb er der kommet flere og flere specialtilbud til, og det er forklaringen på, at Lemvig Ungdomsgård i dag er en temmelig stor arbejdsplads set med Lemvig-briller. Der arbejder faktisk 49 personer på ungdomsgården. Det tænker man ikke lige på, når man kører forbi den gule murstensbygning. ”Gennem årene har vi deltaget i forskellige udviklingsprojekter, og de er så efterfølgende blevet implementeret på ungdomsgården. Det gælder for eksempel specialafdelingen og ungestøttecentret – det er begge tilbud til unge med særlige behov, og her har vi unge fra

Lemvig Ungdomsgård

Lemvig Ungdomsgård tæller cirka 260 børn og unge fra 4. klasse til 25 år samt 49 medarbejdere. Består af følgende tilbud: Fritidsklubben, juniorklubben, ungdomsklubben, specialafdelingen (omfatter Kvisten, Klubben i Klubben og Ung Fritid) og ungestøttecentret. Ungdomsgården har crossbane og gokartbane ved Lemvig Flyve-

plads i Rom. Har desuden surf- og havkajak-aktiviteter i samarbejde med Lemvig Sejlklub, klatring i samarbejde med Lemvig Klatreklub og et håndboldprojekt med Lemvig-Thyborøn Håndbold SSP (Skole, Socialmyndigheder og Politi) hører hjemme på ungdomsgården, og det samme gør Lemvigs Kommunale Ungdomsskole.

Ring og aftal en tid.

97 88 97 00

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole giver dig et år mellem mennesker, du aldrig troede, du ville møde. Her får du nye muligheder og kontakter, der kan få betydning for resten af dit liv.

Lars Eriksensvej 15 . Lomborg . 7620 Lemvig Tlf. 97 88 97 00 . www.lomborg-efterskole.dk

EN MODERNE GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

at give dem en god barndom og ungdom”, siger Carsten Kristiansen, der har været leder af ungdomsgården siden 2003. Han blev ansat tilbage i 1984. Det viste sig hurtigt, at pladsen var alt for trang på ungdomsgården. Dels var det nødvendigt at udvide, og dels var der ikke plads til FDF mere. FDF byggede sit eget hus længere oppe ad Gl. Østerbjerg. Både udvidelsen og FDF-byggeriet skete i 1970’erne. ”Der er sket en utrolig udvikling i de 27 år, jeg har været ansat på ungdomsgården. I de første år handlede det primært om at lave aktiviteter sammen med de unge. I dag handler det mere om at opbygge relationer med dem – der skal i højere grad være tid til at tale med de unge. Der er selvfølgelig stadig en masser aktiviteter i form af for eksempel kreative fag og sport, men det kan ikke gøre det alene”, siger Carsten Kristiansen.

... til at komme og besøge os. Vi er stolte af vores skole og viser den gerne frem.

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

37


Lemvig Kommune har nemlig en lav ungdomskriminalitet, og det skyldes ikke mindst den forebyggende indsats, der finder sted via SSP-samarbejdet. ”I 2000 lavede vi en stor ungdomsundersøgelse i Lemvig Kommune, som vi fik penge til fra Socialministeriet. Vi spurgte 1000 unge om, hvordan de havde det – unge fra 7. klasse op til det sidste år på ungdomsuddannelserne. Den viste, at langt de fleste unge trives rigtig godt. Men der var alligevel 10 procent, der havde det svært på den ene eller anden måde”, fortæller Carsten Kristiansen. Det fik Lemvig Ungdomsgård til at overveje, hvad der kunne gøres for den gruppe. Til det formål havde Socialministeriet bevilget en pulje på 1,5 millioner kroner, hvoraf cirka 300.000 kroner blev brugt på selve ungdomsundersøgelsen. ”Det handlede om, at vi satte ind over for mobning, rusmidler og festkultur generelt. Hvordan kunne vi gøre det rent praktisk? Det endte med, at vi styrkede samarbejdet med de unge, skolerne og forældrene”, siger Carsten Kristiansen. ikke blot hele Lemvig Kommune, men også fra andre kommuner”, siger Carsten Kristiansen. De nye tilbud stiller krav til medarbejdernes pædagogiske kompetencer, og derfor er det ifølge Carsten Kristiansen utrolig vigtigt med efteruddannelse og kurser til medarbejderne.

Stor ungdomsundersøgelse Lemvig Kommunes SSP-koordinering – altså samarbejdet mellem skoler, de sociale myndigheder og politiet – er hjemmehørende på ungdomsgården, og det er et arbejde, som Carsten Kristiansen beretter om med en vis stolthed i stemmen. Forståeligt nok.

Tæt samarbejde med skolerne Det betyder, at en SSP-konsulent fra ungdomsgården er ude i klasserne for at fortælle om for eksempel rusmidler, og at samme konsulent deltager i forældremøderne i de ældste klasser, hvor forældrene får en stribe gode råd og samtidig en slags status på de unges festkultur i dag. ”På den måde laver vi en rettidig indsats til glæde for de unge. Det tætte samarbejde med skolerne betyder også, at vi i høj grad har fingeren på pulsen i forhold til de unge. Vi ved, hvad der rører sig blandt de unge, og vi kan gribe ind med det samme, hvis der opstår problemer med en af de unge”, siger ungdomsgårdens leder.

Han kan tydeligt mærke, at ungdomsgårdens medarbejdere brænder for deres arbejde. ”Selv om der er tale om lønnede medarbejdere, så kan man godt kalde dem ildsjæle. De brænder for deres arbejde, og de gør mere, end man kan forvente. Det gør de selvfølgelig også, fordi de bliver anerkendt for deres arbejde. De får ofte et klap på skulderen fra vores samarbejdspartnere – for eksempel Lemvig Kommune. Det er med til at skabe arbejdsglæde – en arbejdsglæde, der kommer børnene og de unge på stedet til gode”, siger Carsten Kristiansen.

Succesoplevelser til de unge Ungdomsgårdens mange forskellige aktiviteter er i høj grad med til at tiltrække de unge. ”I kommunens foreningsliv finder der mange gode tilbud, men vi kan tilbyde noget, som ikke findes andre steder i kommunen. Det er for eksempel væres crossog knallertværksted. Her kommer de unge, der ikke lige fanges af de mange sportstilbud og som måske ikke er så gode til de boglige fag i skolen. Her får de nogle succesoplevelser, og de får både nogle sociale og praktiske færdigheder, som de kan bruge senere i livet”, siger Carsten Kristiansen. Han er glad for, at ungdomsgården i de senere år har forbedret faciliteterne for de mange cross-kørere. Det gælder blandt andet klubhuset ved ungdomsgårdens cross-bane ved Lemvig Flyveplads i Rom. I øvrigt bliver der her i jubilæumsåret et jysk mesterskab for ungdomsklubber på banen i Rom. Jubilæumsåret byder på en stribe andre arrangementer – blandt dem er selvfølgelig de åbne jyske mesterskaber i indendørs fodbold, der i år finder sted for 46. gang.

Friskole udvider med 9. klasse

L

emvig kristne Friskole har siden etableringen i 2005 haft som mål løbende at udvide klassetrinene. Fra august tilbyder skolen derfor også 9. klasse. En anden nyhed fra skolen i de nyrenoverede lokaler på Industrivej i Lemvig er, at man her i foråret indfører rullende skolestart. Lemvig kristne Friskole er en holdningsskole med 40 elever i 0.-8. klasse samt en skolefritidsordning for 24 elever i 0.-5. klasse. Skolen har ni ansatte samt mange frivillige. En specialitet er undervisning i kinesisk fra 4 . klasse.

38

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12


International Windsurfing efterskole på skoleskemaet siger hello Tekst: Steffen Kjær Foto: Jesper Nors

Vedersø Idrætsefterskole tilbyder fra næste skoleår 10. klasse på engelsk og efter undervisningsstandarder fra Cambridge University Tekst: Erik Poulsen

H

vis interessen fra det nye besøgsarrangement Efterskolernes Aften i januar holder stik, kommer undervisning på engelsk til at fylde mere og foregå på et internationalt niveau på Vedersø Idrætsefterskole fra næste skoleår. Som den første efterskole i Vestjylland vil skolen i Vedersø nemlig oprette en såkaldt Cambridge-klasse for 10. klasses elever. Her foregår størstedelen af undervisningen på engelsk, og prøverne i alle boglige fag undtaget dansk er fastlagt efter internationale standarder, som universitetet i Cambridge har udstukket. Niels Borg, der er leder af det nye tilbud, oplyser, at man i Vedersø i flere år har oplevet, at elever i 10. klasse efterspørger flere boglige udfordringer, end de traditionelle 10. klasses prøver lægger op til. Samtidigt vil efterskolen gerne forberede eleverne til at bo i en verden, som bliver mere og mere global. Derfor blev skolen sidste år godkendt til at udbyde undervisning og eksamination efter den internationale målestok. I dette skoleår har man tyvstartet den nye linje ved at tilbyde den nuværende 10. klasse at tage en Cambridgecertificeret prøve i faget engelsk. Det har været en stor succes, og 24 elever går til den afsluttende prøve til sommer. Også fagene matematik, Global Perspective og Science er med i Cambridge-tilbuddet. Science er kombineret biologi, kemi og fysik, hvor Global Perspective er et fag, der omhandler international viden og forståelse for kultur, miljø og samfund. Når den første klasse til næste år er færdig med 10. klasse, har eleverne fået en undervisning, der matcher den, der er foregået på en hvilken som helst anden Cambridge-certificeret skole. Uanset om det er i Vancouver eller Vedersø.

Venø Efterskole tiltrækker hvert år en stor gruppe drenge og piger, der vil kombinere skole og windsurfing

I

det sydvestlige hjørne af Limfjorden ligger Venø Efterskole. Omringet af vand og så langt mod vest, at det stort set altid blæser. Det giver unikke forhold for unge, der gerne vil dygtiggøre sig som windsurfere i landsdelen. ”Som regel har vi vinden fra vest, men går den i øst, så flytter vi aktiviteterne til den anden side af øen, hvor der så er pålandsvind. På den måde kan vi altid finde et godt spot til nybegynderne, ligesom der er masser af udfordringer til de erfarne windsurfere,” fortæller Ulf Ipsen, der er instruktør for skolens surfere. Limfjorden er med sin markante natur, kringelkroge og konstante vinde som skabt til opdagelser på vandet. Med fødderne på surfbrættet og et godt greb om bommen gælder det om at fange vinden i sejlet. Og selv om man er helt ny i sporten, er det nemt at komme i gang. ”Efter bare få uger med windsurfing har eleverne allerede lært at rigge grejet og holde balancen på brættet, og med tiden får de også rigtig god fornemmelse for at læse vind og bølger,” siger Ulf Ipsen.

Et fedt sammenhold På Venø Efterskole er der et stærkt fællesskab mellem eleverne, hvilket er særlig tydeligt, når skolens surfere rejser rundt og deltager i stævner og arrangementer ved Vestkysten.

”Vi har et rigtig fedt sammenhold. På vandet hjælper vi hinanden og glæder os over, når nogen har lært noget nyt,” fortæller Mikkel Skaarup Fink, der er i gang med sit andet år som elev på efterskolen. Sammen med sine kammerater og lærere er han en af arrangørerne, når Venø Efterskole er vært for to store stævner i juni måned. Lørdag den 2. og søndag den 3. juni arrangeres der Venø Water Stars. Under stævnet afvikles en afdeling af DM i freestyle, hvor de unge surfere viser tricks og rotationer og prøver at imponere dommerne. Desuden kæmpes der også om placeringer i det traditionsrige Venø Rundt. Weekenden efter, den 9. og 10. juni, er efterskolen vært for Young Gun Cup. I samarbejde med Dansk Brætsejler Organisation inviteres børn og unge til at komme og prøve kræfter med windsurfing.

i

Læs mere om Venø Efterskole: venoe-efterskole.dk Læs om Venø Water Stars: facebook.com/Venø-Water-Stars Læs om Young Gun Cup: dbo.dk

r

ulighede - flere m

Krea

ton

Badmin

ld

ring k & sp Rytmis tik gymnas

Fodbo

Kor

all Volleyb

lling

g/rape

Klatrin

b

undska

Hjemk

ed

rkst etal væ

/M Motor

.dk

um ww.niss w å p lm

agsfi

se valgf

www.nissum.dk

www.venoe-efterskole.dk MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

39


Tekst: Ane Wöhlk Foto: Henrik Vinther Krogh

Læring med livsglæde SeniorHøjskolen i Nørre Nissum er en klassisk højskole med engagement, samvær og høj faglighed

B

Fællesskab og samvær er vigtige faktorer i et ophold på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. ”SeniorHøjskolen er et sted, hvor man ikke er alene, selvom man kommer alene”, siger kursist Lis Hallum fra Roskilde. Som Magasinets udsendte kommer jeg netop alene til SeniorHøjskolen for i løbet af en formiddag ved selvsyn at opleve stemningen og ånden på stedet mellem kursister, lærere og det øvrige personale. Længe før jeg møder op har der været mulighed for vandgymnastik i skolens svømmebassin, og derefter har de 80 kursister sammen indtaget deres morgenmad i spisesalen. Nu er det tid til fælles morgensang i den store sal. Denne dag er det højskolelærer Kristian Tikjøb, der forestår dagens højskolestart. Efter en fælles sang fortælles der om en udstilling i det lokale galleri, Kammergalleriet i Lemvig.

Engagement i nuet Kristian Tikjøb er optaget af sit emne. Han fortæller levende og humoristisk om den udstillende maler, Poul Bjørklund, som han tydeligvis ved meget om. Kursisterne lytter og deltager med kommentarer, som følges op af foredragsholderen. Der skal vises lysbilleder, og Kristian Tikjøb dæmper lyset. ”Lyseslukker” er der én, der siger, og latter breder sig mellem tilhørerne. Morgensamlingerne står højskolelærerne for på skift, og altid taler de om emner, som de brænder for. I anledningen af SeniorHøjskolens 40 års jubilæum i 2011 udgav skolen en lille bog med ti foredrag fra morgensamlinger på stedet. 40 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

Og emnerne heri er mangfoldige: ”Stære, fuglekasser og forårsfornemmelser”, ”Ingemann er Danmark om morgenen”, ”To malervenner – Jens Søndergaard og Niels Bjerre” og ”Kulturens GPS – eller på tur med Ruth” er blandt titlerne. Som der står skrevet i bogens forord: ”Morgensangen er højskolelærerens privilegium til at vise engagement i nuets tanker og oplevelser”. Morgensamlingen afsluttes med gymnastiske øvelser, der sætter dagen i gang.

Udfordringer og holdninger Kurserne på SeniorHøjskolen rummer altid flere valgfag. Lærerkollegiet er sammensat sådan, at emner som danmarkshistorie, samfundsforhold, religion, litteratur, natur, kunsthistorie, kunst og kunsthåndværk i både teori og praksis, foto, it, musik og sang kan tilgodeses.

”Der bliver flere og flere ældre i vores samfund, og de skal tilbydes kvalificeret undervisning. De skal udfordres og engageres i det samfund, de er en del af. Vi er ikke en højskole med peddigrør og pjank, men et sted med holdninger” siger forstander Flemming Nees. Ved mit besøg på SeniorHøjskolen følger jeg først med Kristian Tikjøb i det kreative værksted ”Hånden”. Her er et hold kursister samlet om at male akvarel. Kristian Tikjøb demonstrerer forskellige måder at male en enkel akvarel på. Kursisterne står tæt omkring ham og følger nøje med i de forskellige penselstrøg, der bliver lagt. ”Så er det færdigt”, siger Kristian Tikjøb, og Birtha Lykkegaard fra Dronninglund spørger med et smil: ”Er det


i

SeniorHøjskolen i Nørre Nissum så dagens lys i 1971 og har plads til 80 kursister.

Der er tre forskellige kursustyper: - Oplevelses- og emnekurser med temaer og valgfag - 14 dages kurser med vægt på valgfag og temadage - Rejsekurser

så godkendt?”. Hun er født i Vrist på Harboøre Tange, og hendes far var af slægten Lilleøre, så hun føler egnen lidt som sin egen. Kirsten Mathiesen fra Aalborg er 83 år og er på kursus her for 22. gang. Hun lærer så mange mennesker at kende på højskolen, og flere gange har hun fået kontakt med mennesker, hun har kendt i sin barndom: ”I spisesalen snakker man med nogle kursister, og i de forskellige valgfag møder man andre.” ”Man bliver høj af at være her”, indskyder Bente Dalgaard Jensen fra København. Hun er her sammen med sin mand, der denne formiddag er på vandretur med højskolelærer Julietta Jensen. Kristian Tikjøb kalder til orden. Han vil lige demonstrere, hvordan en opstilling af to appelsiner og en citron kan blive til en fin akvarel. Han går rundt blandt de malende kursister og giver gode råd og tips. Stemningen og snakken er dejlig, men jeg må videre, og jeg lister ind på biblioteket, hvor Flemming Nees er i gang med at fortælle om islam.

Tanken og stemmen I valgfaget ”Tanken” sidder omkring 40 kursister og lytter interesseret. Der er flest kvinder på stedet, men i dette valgfag er 14 mænd tilmeldt. Også her er der plads til dialog. Kursister byder frimodigt ind med spørgsmål og kommentarer, og Flemming Nees svarer og breder viden ud om et emne, som er aktuelt, og som optager mange mennesker. Han fortæller om martyrer, om brugen af tørklæder, om den daglige praksis i religionen og meget mere, samtidig med at han drager paralleller til danske traditioner før og nu. Igen er faglighed i højsæde. Enkelte kursister tager notater, nogle strikker, og andre ser tænksomme ud, mens en enkelt nikker lidt med hovedet for brat at sætte sig op med et ”jeg faldt vist hen”, da pausen annonceres. På vej ud af biblioteket falder jeg i snak med Esther Zinck fra Odense, der er meget begejstret for lærerne: ”De er så dygtige og gode til at repræsentere egnen”. Hun har været på skolens kontor for at få en stak brochurer om Seniorhøjskolen med til et seniorhus i Odense, hvor hun kommer. Da jeg nærmer mig foredragssalen og valgfaget ”Stemmen”, lyder toner fra skolens flygel. Det er højskolelærer Martin Ravn, der er i gang med fællessang og introduktion til nye sange. Emnet er Danmark, og en sang af H. C. Andersen har netop været sunget. Så slår Martin Ravn tonen an til en ny sang. Det er Shu-Bi-Dua’s sang, hvori det blandt andet hedder:” Der findes andre men’sker end dem der er danske, de bor i huler og slås hele dagen”. Martin Ravn giver den gas på flygelet, og der smiles og synges med på bedste beskub. Derefter er det ”Danmark dit indre ocean” af Peter A. G. Nielsen, der står for skud, og Martin Ravn fortæller om sangen, og om hvordan den gerne vil give os et lille skub. Han læser op af teksten: ”Du trænger til nogen, der kysser din næse og nulrer dine ører”. Der synges igen og klappes begejstret af det engagerede spil på flygelet. En af deltagerne i valgfaget ”Stemmen” er Nelly Christensen fra Sønderborg. Hun er på SeniorHøjskolen for

SeniorHøjskolen inviterer forår og efterår til en række åbne foredrag og arrangementer, hvor alle er velkomne. I kursuskataloget for 2012 skriver forstander Flemming Nees: Vi skal til stadighed engagere, inspirere og indgyde mod og livsglæde gennem vort virke, så dette smitter af på vore kursisters ageren i verden. På skolens hjemmeside står der skrevet: SeniorHøjskolen er en folkehøjskole, der henvender sig til aktive og nysgerrige voksne og ældre mennesker. J’et i SeniorHøjskolens logo er vendt på hovedet som en stok, der på humoristisk vis antyder kursisternes alder. Læs mere om højskolen på www.seniorhoejskolen.dk

fjerde gang: ”Det er sådan et godt lærerteam, og naturen er meget smuk her”. Hun er her sammen med en ven. En aften under middagen fik vennen en blodprop. Kursuslederen, der denne aften var Martin Ravn, ringede 112, og kort efter kom både vagtlæge og ambulance. Nelly Christensen kørte med i ambulancen til Holstebro, hvor vennen blev behandlet. ”En af de andre kursister hentede mig senere på aftenen på hospitalet, for her hjælper vi hinanden!”, siger hun. Vennen er efter endt behandling udskrevet igen og til genoptræning nær sit hjem. Udover de tre fag, jeg får indblik i, tilbydes der også vandreture på egnen med højskolelærer Julietta Jensen. Hun er en dedikeret naturvejleder, der i en kort pause fortæller om naturens mangfoldighed med stor begejstring: ”Her er mulighed for at tage ud og se gæs i store flokke og krondyr og bævere i Klosterheden Plantage. Her er hav og fjord, skov, skrænter og bakker”. Julietta Jensen sætter gerne diskussioner i gang med tidligere landmænd om naturens indgriben i landbruget og omvendt: ” Vi har et etisk ansvar overfor naturen – blandt andet for bevarelse af dyrearter”.

Mad-inspiration I en pause fortæller køkkenpersonalet om dagens menu, der står på vildlaks i svøb af chili, soja, solsikkekerner, sesamfrø, spinatsovs, kartofler og appelsinsalat på en bund af rucola. For de, der ikke bryder sig om fisk, serveres broget grøntsagssuppe med hjemmebagte flûtes. ”Vi vil gerne lave anderledes mad med gode råvarer”, fortæller Hanne Eriksen, der er køkkenassistent i SeniorHøjskolens køkken på tiende år. På hylderne ligger der store poser med cashewnødder, hel hirse, figner, linser, kikærter og mange andre eksotiske ingredienser mellem de mere traditionelle ting som løg, gryn og mel. ”Kosten på stedet er en god blanding af traditioner og nytænkning. Vi vil gerne sparke til fordomme og give kursisterne nye input med hjem”. Køkkenet har derfor udgivet en lille kogebog: Mad med glæde – opskrifter fra SeniorHøjskolen til inspiration.

Trækker folk til Mange steder er der siddearrangementer, hvor kursister sidder og snakker sammen i pauserne. Aviser og tidsskrifter ligger fremme til fri afbenyttelse. På væggene hænger nutidig kunst. I mødesalen findes et stort maleri af Arne Haugen Sørensen. Der er intet støvet over SeniorHøjskolen. ”Vi ligger i udkants-Danmark, men højskolen trækker folk herover og får åbnet deres øjne for egnens mangfoldighed med blandt andet den storslåede natur, egnens historie og kulturpersonligheder. Vi lokale højskolelærere kan mange fortællinger med afsæt i egne rødder”, siger forstander Flemming Nees. Netop som jeg sætter mig ind i min bil for at køre fra SeniorHøjskolen, banker en kursist smilende på ruden inde fra en glasgang. Hun vil bare lige hilse farvel!

www.udefriskolen.dk At lære gennem oplevelser – med hjerne, hjerte og krop!

På Udefriskolen starter ”skolegangen” i børnehaven med fælles... • oplevelser i det daglige • pædagogik og forudsigelighed • normer for samvær med hinanden • udgangspunkt i udeskolepædagogikken • forældresamarbejde mellem børnehave og skole Kort sagt: ”Den røde tråd i dit barns liv”

Er du interesseret i at vide mere så kontakt skolens leder Annette B. Aagaard på tlf.nr. 41 33 55 22

Fabjergstad 32, 7620 Lemvig MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

41


Øget fokus på sundhed

Tekst: Erik Poulsen Foto: Produktionsskolen

Nye muligheder på havnen Produktionsskolen Nordvestjylland kan tilbyde nye aktiviteter, når snedkerværkstedet på Lemvig Havn er ombygget

B

ænke til et nyt højvandsværn og en opsigtsvækkende cykel-karavane er to af de opgaver, som Produktionsskolen på havnen er klar til at gå i gang med, når skolen er færdig med en ombygning af sit snedkerværksted. Det betyder, at eleverne kan omsætte teori fra handelsfag som matematik, økonomistyring og afsætningslære til praksis. ”En af de første store opgaver for værkstedet er i samarbejde med vores metalværksted på Holstebro- afdelingen at lave bænke til det nye højvandsværn på Lemvig

Havn. En anden opgave i foråret vil være at producere en ’cykelkaravane’, som skal stå på bakkekammen ved Lemvig Sø og markere, at Lemvig er en del af den store sportsbegivenhed Giro d’Italia”, siger afdelingsleder Pia Rokkjær Maarupgaard fra Produktionsskolen Nordvestjylland. Skolens elever har tidligere lavet en ”kamel-karavane” i samarbejde med den nu afdøde kunstner Per Kramer. Cykel-versionen bliver suppleret med en pink café på produktionsskolen, når det internationale cykelløb kommer gennem Lemvig søndag den 6. maj.

produktionsskoLen nordvestjYLLand

Ombygningen giver også plads til forskellige aktivitetsmuligheder som bordfodbold og netcafé. Der bliver en siddegruppe, hvor man kan fordybe sig i forskellige tidsskrifter og dagens avis, ligesom rummet vil blive base for skolens deltagerråd. ”Vi har i vores årsplan indlagt fire temadage. På den første temadag i januar udarbejdede eleverne nogle målsætninger og indsatsområder, som vi følger op på løbende. Et af de vigtigste områder er øget fokus på sundhed. Det vil blandt andet sige, at det ikke er ok at drikke sodavand i skole- og arbejdstiden. Der er sat ind med mere groft og mindre hvidt brød til måltiderne, og der er altid adgang til kildevand og frisk frugt”, siger Pia Rokkjær Maarupgaard. Skolen har desuden indkøbt klippekort til et motionscenter, som de enkelte linjer frit kan benytte og passe ind i løbet af deres arbejdsdag, ligesom der er mulighed for at benytte skolens mountainbikes og løbe eller gå en tur.

Livet på fjorden ”Til april starter vi en ny maritim linje op, hvor de unge i de varme måneder får mulighed for at prøve livet ved og på fjorden. Undervisningen på dette værksted vil i første omgang indebære teori omkring sikkerhed til søs, og i den forbindelse arbejdes der på at etablere et kombinationsforløb på fiskeriskolen i Thyborøn”, siger Pia Rokkjær Maarupgaard. De unge får mulighed for at få duelighedsbevis til små både gennem undervisning og prøveaflæggelse. Undervisningen foregår i den sammenhæng i det nye samlingssted for Lemvig Træskibslaug, som skolen også er en del af. Sidste år blev der bygget en sjægt. Derudover har skolen købt en brugt sjægt samt en følgebå+d med motor.

Lemvig struer hoLstebro

produktionsskolen nvj er en selvejende institution med egen økonomi, baseret på stats- og kommunetilskud efter elevtal og udslusningssucces, samt fra produktionen. elever på produktionsskolen bliver vejledt mod uddannelse eller arbejde med udgangspunkt i deres ønsker og evner, så de personligt og fagligt bliver klar til at indgå på arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner. på produktionsskolen indgår eleverne i det daglige arbejde på et af skolens 10 værksteder, der alle fungere som rigtige arbejdspladser. hvert værksted fremstiller produkter eller serviceydelser der bliver anvendt af forskellige samarbejdspartnere. målet er at afklare eleverne, opøve evner og kompetencer, styrke selvtillid i fælleskab med andre unge og gøre dem uddannelses- eller arbejds-parate

» er du meLLem 15 - 25 år? har du brug for en aktiv herdag, med vejLedning og afkLaring?

» er du i tvivL om, hviLken vej du skaL gå? » føLer du dig ikke kLar tiL at starte på en ungdomsuddanneLse?

» har du svært ved at finde et job? » er du droppet ud af en ungdomsuddanneLse?

havnen 72 . 7620 Lemvig T: 9663 0108 . M: PNVJ@PNVJ.DK

SÅ ER ET FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN NVJ LIGE NOGET FOR DIG...

WWW.PNVJ.DK

42 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12


Foredrag - Foråret 2012 Mogens Dalsgaard & Tatiana Kisselova Koncert

Søndag 29/1 kl. 19.30

Svend Åge Madsen, forfatter

”At fortælle menneskene” Søndag 5/2

Kl. 15.00

Jens Smærup Sørensen, forfatter

”Phase og Mærkedage”

Søndag 19/2 Kl. 15.00

Lisbeth Smedegaard Andersen, forfatter

”Gud eller Brandes?”

Søndag 4/3

Kl. 19.30

Anders Agger, journalist og forfatter ”Når forundring bliver til fjernsyn” Søndag 11/3 Kl. 15.00 Allan Høyer, journalist ”Livet er ikke det værste, man har” Søndag 18/3 Kl. 15.00 Erling Agergaard, højskolelærer og forfatter ”Exodusmyten - tolket og diskuteret” Søndag 1/4

Kl. 15.00

Dana la Croix, singer/songwriter Koncert

Søndag 22/4 Kl. 19.30

Kristian Tikjøb, højskolelærer

“Om Arne Haugen Sørensen” Søndag 20/5 kl. 15.00 Entré 50,- kr inkl. kaffe og kage Gratis for skolekredsmedlemmer! www.seniorhoejskolen.dk

˜

Degneparken 22

˜

Nørre Nissum

˜

7620 Lemvig

˜

tlf. 97 89 10 11

EN OPLEVELSE

Vedersø Idrætsefterskole hjælper dig med at springe sikkert ind i fremtiden.

VIE.DK OS FØLG

ELLER FACEBOOK

Vidarhøj 2 · 6990 Ulfborg 97 33 17 00

HF i Nørre Nissum... l Almindelig HF l Ordblinde HF l Grøn HF

Kultur

Studietur Kollegier

Svinget 5 - Nørre Nissum 7620 Lemvig Tlf.: 87 55 32 55

Studiemiljø

Kultur

MED AFSÆT

Faglighed

NT ÅBE HUS ar ebru 28. f -15 2 kl. 1

Studieture l Koncerter l Foredrag l Teaterforestillinger l Studenterhus l Foreninger l Lektie café l

Kollegier

Fælless

kab

Hf-uddannelsen: hfin@viauc.dk www.viauc.dk/hfinissum MAGASINET Lemvig.nu | 01.12 43


Tekst og illustrationer: Jens Overgaard Christensen Foto: Henrik Vinther Krogh og Bent Leth

Vinterhøst i rørsump Høstmaskinerne er i gang med årets høst i de vestjyske fjordes store rørskove

R

ørsumpene er nogle af de mest ufremkommelige vildnis, vi har i den danske natur. Det er også her, der lever nogle af de fugle og dyr, som er blandt de sværeste at få at se. Det gælder ikke mindst rørdrummen, som mere end nogen anden er en symbolart på de sumpede skove af rør. Sidste år på denne tid havde jeg heldet med mig under en køretur nær vestsiden af Felsted Kog. En rørdrum havde forladt dens normale levested i rørskovene og bevæget sig ud i et åbent vandhul på en eng. Her stod den så helt stille og vagtsom over mig inde i bilen, og det var vel først efter et par minutter, jeg overhovedet opdagede den som en fugl, da den set i øjenkrogen mere fremstod som et gammelt stykke træ et antal meter væk ude i vandhullet. Men her stod den med sin strakte hals, som normalt er med til at gøre den så godt kamufleret, fordi de mørkebrune længdestriber på den lange gulbrune hals netop så fint illuderer tætte rørstængler. Men den virkning fortabte sig helt her ude midt i vandhullet. Det er en fascinerende fugl at opleve tæt på. Ved tidligere lejligheder har jeg bemærket, at rørdrummen ligefrem kan stå og svaje i vinden for at maksimere kamuflage-effekten inden mellem rørstænglerne, som også bevæger sig lidt frem og tilbage.

Karakteristisk græsart Men som nævnt, rørdrum er mere end nogen anden symbolarten for den natur, rørskovene udgør, og det er en naturtype, vi nok har mere af her i denne landsdel

44 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

end noget andetsteds i Danmark. Rør, eller tagrør som er dens egentlige navn, er faktisk en græsart, selvom de færreste vel tænker på den sådan. Den spreder sig i tætte bræmmer fra land ud i vandet, og den trives bedst, hvor vandstanden ikke er for dyb, og vandet ikke er for strømmende. Netop de forhold findes næsten overalt her i de vestjyske fjorde. I for eksempel Felsted Kog har rørene bredt sig langs hele den gamle afvandingsdæmning og langt ud i fjordvandet. Det er en proces, som er sket støt og roligt især op gennem det 20. århundrede. De vidtstrakte skove af rør, som ligger både her og ved andre dele af fjordene, høstes årligt til tækkerør. Der er tale om et traditionsrigt gammelt erhverv, som dannede grundlaget for den lokale stil med tækning af vores hustage især langs kysten. Og det er netop her på denne årstid, fra november til og med februar, rørene er blevet høstet. I dag er store maskiner udviklet til at kunne både køre og flyde i de våde rørsumpe, og rørene høstes her lige over vandoverfladen. Rørene bindes i bundter, som bringes ind på land, hvor de senere renses for andre planter, der er kommet med.

Bedste rør i åbent vand Tidligere var processen mere besværlig, og rørhøsten kunne nemmest foretages, når der var fast isdække på fjorden. De bedste, hårdeste og længste rør vokser oftest ude i det åbne vand. Inde bagved bliver rørene gradvis kortere og blødere, og på mere tør bund konkur-

rerer rørene med andre plantearter, blandt andet mindre græsser, siv og snerle med den store hvide og lyserøde blomst, som kun er åben dele af dagen. Felsted Kog er statens, og rørhøsten sker derfor gennem aftaler mellem Naturstyrelsen og professionelle rørhøstere. Tidligere solgtes retten til høst ved en årlig auktion ude i kogen, men proceduren er i dag ændret, da antallet af aktive rørhøstere er faldet. Som indenfor så mange andre erhverv, er konkurrencen blevet skærpet i kraft af, at der i dag importeres rør fra især Østeuropa. Men de danske rør bruges stadig, og kvaliteten af dem er god.

Til gavn for naturen Der er også god brug for rørhøsten set ud fra et naturpleje-synspunkt. Når rørplanterne i de våde sumpe ikke høstes gennem længere perioder, sker der en gradvis landhævning. Rørene samler næring, og de ikke høstede rør bundfældes som organisk materiale i det efterfølgende år. Effekten heraf er tydelig flere steder i Felsted Kog, hvor store dele af arealerne langs den gamle dæmning for længst er blevet til fast land. Her trives tagrørene nu dårligere, og kvaliteten til høst er forringet. Samtidig er ændringen fra våd til tør bund også ødelæggende for store dele af fuglelivet. I den tørre rørskov yngler kun få arter, for eksempel sivsanger og rørspurv, men hvor der er våd bund


kombineret med åbne søer og kanaler, finder man rørdrummen lige så vel som grågæs, toppede lappedykkere, ænder, blishøns, vandrikser og mange flere. Så en fortsat høst af rør, hvor passende holme og bræmmer ud mod åbent vand bevares til redeskjul for fuglene, er med til at sikre fuglelivet her og bevarer et gammelt traditionsrigt erhverv. Anderledes forholder det sig med de arealer, hvor der allerede er sket en væsentlig landhævning. De områder åbner op for helt andre muligheder, nemlig som græsningsarealer for kreaturer og får. Her danner der sig en helt anden landskabstype i form af åben eng med lav vegetation. Og kreaturernes trampen over arealet genåbner også våde lavninger af engsøer, kanaler, gamle drængrøfter og så videre. Det bliver en nyskabt, fugtig eng, som huser bestande af svømmeænder, viber, rødben og andre engfugle. Det er gjort med stor succes langs dæmningen i den nordligste del af Felsted Kog. På den måde har intet været konstant på ubestemt tid, og kogen er et af de mest spændende og foranderlige naturområder herude.

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12 45


SKET SIDEN sIDST Magasinet ser på Revue-siderne tilbage på store og små begivenheder i de forgange måneder.

gerne er jo kun på den ene side af vejen, så der vil være masser af plads på den anden side af vejen”.

minde Havn blev der meldt om vindstød helt op til 38,1 m/s. Vandstanden steg og gav vand på havnearealerne. I Thyborøn helt op til 1,91 meter over daglig vande, hvilket er på niveau med orkanerne i november 1981 og januar 2005.

De fleste er løbende omtalt under Nyheder på www.lemvig.nu, hvor der er flere oplysninger samt link til artikler og videoklip.

R

Krybskytte skyder krondyr

Nej til magre krabber

THORSMINDE 21.11: Op til en tredjedel af de taskekrabber, som fiskere fra blandt andet Thorsminde fanger i hummertejner, er for magre, når de hives ombord. Forskere er derfor gået i gang med at undersøge, om bådene kan få ultralydsudstyr med ud på vandet og straks sortere fangsten. Dermed kan de smide de mindst kødfulde ud, mens de stadig er i live, så de kan vokse videre.

Skib synker i havn THORSMINDE 21.11: Uddybningsskibet ”Helle Saj” synker efter sammenstød med Kystdirektoratets sandpumper ”Tønne”, mens begge fartøjer er i gang med uddyber havnen. Dårligt vejr og krav om udbud af arbejdet med at fjerne skibsvraget gør, at det stadig ligger i vejen og er til fare for fiskefartøjer. Det lokale folketingsmedlem, Thomas Danielsen, erklærer i januar, at det skal være lettere at fjerne farlige vrag.

Bævere skal skydes FLYNDER 1.12: Per Fjeldgren fra Flynder er nu så træt af bæverens træfældning, at han kræver mulighed for at skyde de bævere, der opererer på hans jord og skaber store oversvømmelser på naboens marker. Skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen lover at hjælpe de berørte lodsejere - og er ikke afvisende over for, at enkelte lodsejere på et tidspunkt kan få lov til at bortregulere de mest plagsomme bævere.

Kritik af VIP-zoner VESTJYLLAND 1.12: Efter at Lemvig.nu fortalte, at erhvervslivet bliver tilbudt dyre billetter til særlige VIPzoner på centrale pladser i de større byer under forårets Giro d’Italia-cykelløb, rejses der i andre medier kritik af zonerne. Løbsleder Frank Hyldgaard afviser: ”Afspærrin46 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

KLOSTERHEDEN 8.12: En kronhind er skudt tæt ved statsskovdistriktet i den nordlige del af plantagen. Det er både ulovligt og kan være farligt for skovens andre gæster. ”Det er noget forfærdeligt svineri. Dyret er blevet skudt om natten i mørke, og vi har ofte gæster også om natten. Det kan være spejdere på natteløb eller militærfolk”, siger skovrider Thomas Borup Svendsen.

Vindstød af orkanstyrke VESTKYSTEN 9.12: Årets anden vinterstorm på kort tid ramte denne gang direkte mod vores del af vestkysten. Vindstødene var hårdest først på dagen, og fra Thors-

DAD og LOC kommer HARBOØRE 11.12: Navne som DAD og LOC skal dele scene med Aqua, Alphabeat og Dúné til dette års Hazefestival, hvor også Søs Fenger, Thomas Buttenschøn og kultbands som De Glade Sømænd og The Powls er på plakaten. Festivalen falder sammen med fodboldlandsholdets åbningskamp ved EM i Ukraine, så  Haze er i gang med at skaffe sig en storskærm til lørdag aften.

Seminarium består NR. NISSUM 12.12: Efter et mere end tre timer langt møde besluttede bestyrelsen for VIA University College, at læreruddannelsen i Nr. Nissum skal bevares i sin nuværende form. Det består, så længe der fortsat er et optag på 100 studerende om året, og det udbyder de nødvendige fag og valghold. Et mindretal ville spare 5 mio. kr. ved at flytte læreruddannelserne i Nr. Nissum og Skive til Holstebro.

Bank i høj sø LEMVIG 20.12: Finanstilsynet har efter et inspektionsbesøg givet Vestjysk Bank påbud om at nedskrive for ekstra 480 mio. kr. grundet store problemer for bankens landbrugskunder. Det får aktien til at dykke, og rygterne


Ny omgang på præstegård

svirrer om statens overtagelse. Lokale borgere bakker dog banken op med blandt andet et folkemøde i Hjerm med 550 deltagere og markante folks opfordring om at sætte penge i banken.

Bøvl med indsejling THORSMINDE 1.1: Halvanden måneds næsten konstant blæst gav Thorsminde Havn en hård start som selvstyrehavn. For første gang siden de nye moler kom til i 2004, sander indsejlingen til. Samtidigt har et skibsvrag siden slutningen af november ligget på kanten af sejlrenden ind til havnen, hvilket i januar var ved at gå helt galt, da kutteren ”Pia Glanz” blev taget af strømmen og kom tæt på vraget.

Turist tog sælunge FJALTRING 3.1: En tysk turists misforståede bekymring for en sælunge på stranden ved Fjaltring kostede sælen livet. Trods politiets forsøg på at få turisten til at lade sælen blive på stranden, tog han den alligevel med i bilen til den lukkede politistation i Lemvig. Politiet valgte derefter at få sælungen aflivet. Naturstyrelsens råd er helt klart: Lad sælungerne være i fred.

Tørnæs – ikke Gade HOLSTEBRO KOMMUNE 5.1: Folkesnakken har længe peget på tidligere forsvarsminister Søren Gade som Venstres borgmesterkandidat i Holstebro Kommune. Men det blev en anden tidligere minister, nemlig Ulla Tørnæs, som partiet indstiller til spidskandidat ved kommunalvalget i november 2013. Vipper Tørnæs socialdemokraten H.C. Østerby af pinden, forlader hun Folketinget.

VEDERSØ 8.1: Den årelange restaurering af Kaj Munks Præstegård i Vedersø lakker nu mod enden. I øjeblikket er den gamle præstegårds vognport og vaskehus pakket ind i noget, der ligner et stort drivhus. Renoveringen sker nemlig som vinterarbejde, hvor håndværkerne skifter spær, fuger murværket om og murer den forfaldne vestgavl op. Arbejdet sker nænsomt og finansieres af 1,7 mio. kr. fra Realdania.

Svampe beskyttes ULFBORG 7.1: Fundet af sjældne pigsvampe i de vestjyske plantager Stråsø og Hoverdal, vest for Ulfborg, får nu Naturstyrelsen Vestjylland til at love, at der i en ny forvaltningsplan vil blive taget hensyn til truede svampearter. ”Det har vist sig, at det nok er et af de eneste steder i Danmark, de har en chance for at overleve”, siger svampeeksperten Benny Christensen fra Tim.

Kæmpe-trawler på vej THYBORØN 9.1: Rederiet Gitte Henning A/S har bestilt en ny trawler på et værft i Lithauen. Med en længde på 86,3 meter bliver det Danmarks største fiskefartøj. Op til 14 mand ombord skal fiske sild, makrel og blåhvilling. Værftet indleder byggeriet i maj, og overdragelsen af det færdigt udrustede skib ventes at finde sted august 2013. Prisen er cirka 240 mio. kr.

Storm åd af kysten VESTKYSTEN 4.1: En ny vinterstorm med vindstød på op til 36,5 meter i sekundet ved Thorsminde og høj vandstand i et døgns tid sled på kysten. Der er blandt andet gnavet hul i klitterne ud for høfderne 52-54, lige syd for Thyborøn. Kystdirektoratet mener dog ikke, at der er grund til bekymring, selv om man først påtænker at erstatte kystfodringen til foråret.

Havørne i tæt samvær

Kæmpe ravklump

VEST STADIL FJORD 8.1: Et par ynglemodne, svenske havørnes adfærd ved Vest Stadil Fjord har skabt håb om, at parret vil slå sig ned i naturområdet og begynde at yngle. De er set flyve tæt sammen, bade i samme vandhul samt pudse vinger sammen. Havørnene kan finde et redetræ både i Husby Klitplantage, Hoverdal Plantage og Stråsø Plantage – og så jage i fjordene.

FERRING 15.1: Rav-feberen nåede et højdepunkt, da en ravklump på knapt et halv kilo blev fundet på Ferring Strand, nær Bovbjerg Fyr. Det var lærer Erling Roseth fra Holstebro, som under en  gåtur ved Vesterhavet  fandt den store klump, der måler 16 gange 15 centimeter og vejer 480 gram. ”Det er det bedste rav-år i mange år”, siger Michael Madsen fra Jyllands-Akvariet. MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

47


Job-ekspedition Lemvig Tekst: Helle Ringgaard Foto: Henrik Vinther Krogh

To unge gymnasielæreres rejse fra hovedstaden til stillinger i Lemvig har været en let omstilling til et andet liv

N

år man først har været vikar på Færøerne, er Lemvig ikke så langt væk. Fra København forstås. Og hovedstadsområdet er ikke det letteste arbejdsmarked at finde fodfæste på for to nyuddannede gymnasielærere. Derfor vovede Cæcilie Helmer Madsen og hendes kæreste Mads Stidsen sig sammen ud, hvor nogle storbyunge aldrig kunne drømme om at sætte deres flyttekasser. I forsommeren 2010 slog de til, da Lemvig Gymnasium tilbød dem begge et årsvikariat. Det har de ikke fortrudt. ”At søge ud af byen til et mindre gymnasium er simpelthen det varmeste tip, jeg kan give videre til de universitetsuddannede, som vil have en god begyndelse på deres arbejdsliv”, siger Cæcilie Helmer Madsen. ”Vi blev taget så godt imod, og Lemvig Gymnasium har ikke flere lærere, end at vi alle kender og hilser på hinanden, og kolleger arbejder virkelig sammen fagligt. Det er en kontrast til de store, sjællandske gymnasier, jeg tidligere har vikarieret på. Desuden giver omgivelserne ro til, at man kan fokusere på jobbets udfordringer, fordi bylivets mange tilbud, som studerende er vant til at benytte sig af, ikke er her til at distrahere”.

Korte afstande ”Og at sidde fast i kl. 16-myldretidstrafikken for så købe ind i kø i Netto; det er bare helt vildt, så lidt jeg savner det! Jeg skulle jo bruge næsten en time på at finde ro, når jeg endelig var hjemme på Christianshavn. Her cyklede jeg i ti minutter, mens jeg så ud over bakkerne, mærkede saltet i luften – og var frisk, når jeg kom hjem fra arbejde”, fortæller Cæcilie Helmer Madsen. Hun har nu været på barsel et par måneder med sin søn Svend, som kom til verden et par måneder før forventet. Ni år i Københavns livlige studiemiljø pulserer dog stadig i Cæcilie Helmer Madsen. ”Men når vi bor i Lemvig, er der plads i økonomien til at tage til København, også selv om det kun er for to dage. Det var med i vores indbyrdes aftale om at flytte hertil, at vi tager til København en gang om måneden for at se vores venner, sidde på café, se på mennesker, gå til koncert og i teatret. På 20 minutter er jeg i Struer og kan så slappe af fire timer i toget. Det nyder jeg meget. Alternativt er der en times kørsel til Karup Lufthavn, og så er man lynhurtigt i København. Det er også en vigtig pointe, som jeg fremhæver for vores venner; der er altså ikke så langt”. Selv om ’landet’ ligger på den anden side af en psykologisk barriere hos mange unge akademikere, kommer Cæcilie og Mads’ venner og familier gerne på besøg. Venneflokkene camperer på stuegulvet, forældregenerationen låner Ballegårdsvængets gæstehus. ”Det er altid en fornøjelse at tage vores venner fra København med til Vesterhavet. Det gør indtryk, ligesom lørdagsbanko i Thyborøn. De, som har været her, har lyst til at komme igen!”, siger Cæcilie Helmer Madsen.

48 MAGASINET Lemvig.nu | 01.12


i

Lemvig Tilflytternetværk

Et åbent og uformelt netværk for alle med nysgerrighed over for Lemvigegnens muligheder og lyst til at møde nye mennesker. Mange af netværkets nuværende medlemmer er folk i 30’erne, som er flyttet til kommunen inden for de seneste par år med en videregående uddannelse i bagagen, tiltrukket af stillinger på egnens museer, Cheminova, Kystdirektoratet og Lemvig Gymnasium. De 45 modtagere af det ugentlige nyhedsbrev tæller både singler, par og børnefamilier. En gang om ugen er der netværkscafé, for tiden på Columbus Pub ved Lemvig Kirke. En undergruppe af tilflytterne har desuden oprettet en hockeyklub for alle – også lokale - der hver torsdag aften spiller på Lemvig Gymnasium. Aktiviteter: virksomhedsbesøg, udflugter, biografture og sammenkomster. Koordinator barselsvikarer: Tilflytternetværkets stifter Mette Lund Andersen, Lemvig Museum, sammen med Inger B. Knudsen, Jens Søndergårds Museum. Læs mere på www.lemvigtilflytter.net

Tilflytternetværk

Dele-mentalitet

Kollegerne på gymnasiet og naboerne omkring det lejede klyngehus på Ballegårdvænget har gjort det nemt for tilflytterne at føle sig velkomne. Gennem Lemvig Tilflytternetværk fik Cæcilie og Mads endnu et fællesskab, og når Cæcilie Helmer Madsen ikke er på barsel, er hun koordinator for netværket. ”Når man træffer et anderledes valg end mange af ens venner og bekendte og flytter til en fremmed egn, er det dejligt at mødes med jævnaldrende mennesker, der har truffet samme valg og er kommet hertil med tilsvarende baggrund. De har også læst i Aarhus eller København, og vi er fælles om at være åbne og nysgerrige over for det her eksotiske sted og dets muligheder”, fortæller Cæcilie Helmer Madsen. Tilflytternetværket arrangerer virksomhedsbesøg, udflugter og en gang om ugen mødes de, som har tid og lyst, over en kop kaffe ude i byen. Flere interesseklubber er også spiret frem af netværket, blandt andet et hockey-hold. 45 tilflyttere modtager hver uge netværkets nyhedsbrev fra Cæcilie Helmer Madsen.

Cæcilie Helmer Madsen trives som tilflytter. Hun har ikke travlt med at skifte status, selv om Mads Stidsen nu er fastansat på Lemvig Gymnasium, og hun selv har udsigt til en stilling, når hun vender tilbage fra barsel. ”I forhold til job og karriere vil jeg sagtens kunne blive her. Udfordringen er at finde en boform, som ikke isolerer os. Vi prioriterer vores mobilitet højt og er påpasselige med ikke at blive bundet af større, faste udgifter. Villa bag egen hæk er ikke vores drøm. Vi kommer med en dele-mentalitet og en lyst til bo på en anden måde; for eksempel flere familier sammen på et nedlagt landbrug eller i et landsbyfællesskab, som man ser flere steder omkring Aarhus. Jeg ved ikke, om vi kan finde eller skabe det her. Da vi skulle købe bil og ledte efter nogen til en delebilsordning, fik jeg det indtryk, at vestjyder bedst kan lide at have deres eget”.

i

Cæcilie Helmer Madsen: Årgang ’80. Bor: Til leje i et klyngehus på Ballegårdvænget med sin kæreste Mads Stidsen, årgang ’78, og deres søn Svend, årgang ’11. Job: Underviser i dansk og tysk på Lemvig Gymnasium. Uddannelse: Uddannet cand. mag. i dansk med bifag i tysk fra Københavns Universitet i ’07. Bagland: Født og opvokset i Risskov ved Aarhus. Fritid: Synger i Lemvig Kammerkor og Jørn Bruntses Lillekor, dyrker gymnastik i Tangsø Centret. Koordinator for Lemvig Tilflytternetværk (nu orlov), www.lemvigtilflytter.net

DESIGN I STRIBEVIS | MØBLER | BELYSNING | BRUGSKUNST | PUDER & TÆPPER Tree Wall,Swedese

Puder fra, Wendt Design

Wingchair, Hans J. Wegner

Button-up, Bent Hansen

Model EJ 315, Erik Jørgensen

Stationsvej 2 . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088 . www.villumsensbolighus.dk Åbent mandag-fredag kl. 10.00-17.00 og lørdag kl. 9.30-13.00

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12 49


nost uslinger

let stegs-fi k+YRUIRUYÂ OJH y t e s k to er -sauce kartofl

Stedet

/HPYLJ.ULVWQH)ULVNROH WLOGLWEDUQ" ,. 300

sky og /timian frugter rødvin g o le a timb

u

ulis g bĂŚrco

U n ik

11-17 . okt kl -17 11 15-16-17

Ă˜stergade 14 14 Ă˜stergade DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig telefon 9788 8370 Telefon 8370 www.claudishave.dk www.claudishave.dk

5LQJRJDIWDOHQWLG

/RPERUJ*\PQDVWLNRJ,GUpWVHIWHUVNROH YLVHUVLWDQVLJWXGDGWLOYHGPDQJHRSYLV QLQJHUODQGHWUXQGW.RPRJYpUHQGHO DIHWJ\PQDVWLNRJLGUpWVPLOMqGHUNDQ I¡E¡GHGLJRJDQGUHWLODWVSULQJHKqMWDI EHJHMVWULQJ

97 88 97 00

EN OPLEVELSE MED VILHELSMBORG KRO

/RPERUJ*\PQDVWLNRJ,GUpWVHIWHUVNROH JLYHUGLJHW¡UPHOOHPPHQQHVNHUGX DOGULJWURHGHGXYLOOHPqGH+HUI¡UGX Q\HPXOLJKHGHURJNRQWDNWHUGHUNDQI¡ EHW\GQLQJIRUUHVWHQDIGLWOLY

Ringkøbingvej 139 DK-7620 Lemvig telefon 9788 9970 www.vilhelmsborg-kro.dk

UNGDOMSGÅRD Stedet hvor de unge mødes

Kunstmuseum www.mfrk.dk

ELSE ELSE HUSTED HUSTED KJÆR KJÆR SandbÌkvej 12, 12, Nees Nees SandbÌkvej DK-7570 DK - 7650Vemb Bøvlingbjerg Telefon 9788 9788 4066 4066 telefon www.poesigaarden.dk www.poesigaarden.dk

Kollegievej 5b, Nr. Nissum DK-7620 Lemvig telefon 9789 1177 www.fenskaer.dk

Juletur til GammelgĂĽrd G Poesigaardens Galleri Galleri ved ved Nissum Nissum Fjord Fjord Poesigaardens

Musisk, praktisk og prøvefri efterskole ...

Stort udvalg i gaver til

GAMMELGĂ…RD GLAS kalendere, pakkespil og

LOMBORG IDRÆTSEFTERSKOLE

GammelgĂĽrdvej 12 julegaver: DK - 7650 Bøvlingbjerg Alt i glasďŹ gurer, smykker, telefon 9788 5588 malerier, ophĂŚng, fade, www.gammelgaardglas.dk

Eriksensvej 15, Lomborg

Annex Lys

Ta´pü

OS VIE.DK

skĂĽle, fyrfadsstager m.m.

- glasdesign fra eget vĂŚrksted

ANNEX LYS Kom og lav 1, Sdr. Nissum din egen JulegaveĂ˜stersognsvej i glas

/DUV(ULNVHQVYHM/RPERUJ/HPYLJ 7OIZZZORPERUJHIWHUVNROHGN

9. eller 10. klasse )(16.Â?5()7(56.2/(

DK-6990 Vores Glas workshop har ĂĽbent Ulfborg

Ă…bningstider:

iskekagemĂŚnd GDJVRSOHYHOVHUSn6HYHO.UR

(102'(51(*<01$67,.2* ,'5Â?76()7(56.2/(

Vidarhøj 2 ¡ 6990 Ulfborg 97 33 17 00

&SVH heder g i l u m e FIWXMPMRK - ďŹ&#x201A;er SøgĂĽrdvej 2, Sevel DK-7830 Vinderup telefon 9744 8011 www.sevelkro.dk

Søndagsoplevelser pü Sevel Kro ...

TEAMGYM En oplevelse med afsĂŚt

+EQQIPKoVHZI Priser fra 70 kr. til 300 kr. Inspiration til borddĂŚkning & ZPMRKFN KrĂŚver ingen tilmelding. 8 LĂŚs mere pĂĽ vores hjemmeside Stort udvalg i tekstiler fra ;KEQQIPKEE under aktiviteter. - RING OG HĂ&#x2DC;R NĂ&#x2020;RMERE PORCELINGE/MADSEN PORCELINGE / MADSEN Onsdag - søndag 11:30 - 16:30 . Mandag - Tirsdag Lukket

B NYE Ă&#x2026;

POWERTUMBLING

.....

MADSEN Auto og Møbelpolstrer

WRQ %DGPLQ

Degneparken 22, Nørre Nissum

VENĂ&#x2DC; EFTERSKOLE

Søndergade 16 16 Søndergade DK-7570 DK - 7570Vemb Vemb Telefon2461 96742340 0790 telefon www.porcelinge.dk www.porcelinge.dk

Design && KunsthündvÌrk kunsthündvÌrk .. Møbelpolstring Møbelpolstring Design

LEMVIG BOLIGHANDEL BOGHANDEL LEMVIG

SHOPPING

S KO L E R

20 9 fredag . 18 n a M . 8. . . . . . . . . .. .......... g a 17 d r 0 Lø 1 . . . . . . .......

BĂ&#x2DC;VLING IDRĂ&#x2020;TSEFTERSKOLE SHOWDANCE Høvsørevej 13 FODBOLD DK-7600 Bøvlingbjerg PARKOUR telefon 9788 5500 BASISTRĂ&#x2020;NIING www.bi-efterskole.dk - en oplevelse for livet - en oplevelse for livet! www.bi-efterskole

.UHD * .. g (IWHUnUVIHULHQL7DQWH$QGDQWHV+XV a d n g kl. 7 Sø ver da

9788 9970

Degneparken 22, Nørlem 6XSSHV¡QGDJ DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig IHEUXDU PDUWV telefon 9789 9789 1011 1011 telefon UPRXVVqU¡JHWDQGHEU\VWDI  www.seniorhoejskolen.dk www.seniorhoejskolen.dk

telefon 9749 6000 lørdag 10. december kl. 12-15.30 www.annexlys.dk

Ekstra übent: Søndag d. 12/2 kl. 10.00 - 16.00

 6HPHUHSnZZZIHQVNDHUGNHOOHUDIWDOHWEHVÂĄJSn Ă&#x2DC;stersognsvej 1 | Sdr. Nissum | 6990 Ulfborg | Tlf. 97 49 60 00 | www.annexlys.dk KARATE

SEVEL KRO

R

IDE T S G N NI

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.00 telefon 9733 1700 Lørdag kl. 9.30 - 15.00 .ROOHJLHYHME1¡UUH1LVVXP/HPYLJ Søndag GYMNASTIK lukket www.vie.dk

ELLER FACEBOOK Fiskehandel

6ÂĄQGDJVSODWWHQ UD

MUSEET FOR FOR RELIGIĂ&#x2DC;S RELIGIĂ&#x2DC;SKUNST KUNST MUSEET

Lemvig AFSĂ&#x2020;T DK-7620 telefon 9788 9700 )HQVNÂ U(IWHUVNROHHUHQVSHFLDOHIWHUVNROHIRUHOHYHU

DK - 7620 Lemvig telefon 9781 1840

Glas Art

Strandvejen 13 13 Strandvejen DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig telefon 9781 9781 0371 0371 telefon www.mfrk.dk

IdrĂŚtsefterskole 9. eller 10. klasse GYMNASTIK TEAMGYM POWERTUMBLING KARATE SHOWDANCE FODBOLD PARKOUR BASISTRĂ&#x2020;NIING - en oplevelse for livet www.bi-efterskole

QGHMOLJVSDGVHUHWXULYRUHVVPXNNHYLQWHUNOÂ GWHQDWXU GcGDOVVWLHQHOOHUYHG6WXEEHUJnUG6ÂĄVnNRPRJQ\G SENIORHĂ&#x2DC;JSKOLEN SENIORHĂ&#x2DC;JSKOLEN

Tangsøgade 36 DK-7650 Bøvlingbjerg telefon 9788 5553 www.maagaardglas.dk

DK-7620 Lemvig JUL: telefon 9663 1880 www.lemvigungdomsgaard.dk

GHUKDUPRGWDJHWDOPLQGHOLJVSHFLDOXQGHUYLVQLQJHOOHU Vedersø IdrĂŚtsefterskole hjĂŚlper dig med at Bøvling www.lomborg-efterskole.dk Spring ud i det ... Kro . Restaurant VRPKDUPRGWDJHWXQGHUYLVQLQJLVSHFLDONODVVHU springe sikkert ind i fremtiden. Ta´pĂĽ fra egen ovn VEDERSĂ&#x2DC; IDRĂ&#x2020;TSEFTERSKOLE BJARNES FISK Bøvling Velkommen til Vidarhøj 2 Havnen 54 konfirmations-inspiration aliteter til DK - 6990 Ulfborg IdrĂŚtsefterskole

FĂ&#x2DC;LG

MAAGAARD GLAS

FENSKĂ&#x2020;R EFTERSKOLE

WLODWNRPPHRJEHVqJHRV9LHU VWROWHDIYRUHVVNROHRJYLVHUGHQ JHUQHIUHP

*OpGGLJWLOQ\HYHQVNDEHU RJIDQWDVWLVNHPXOLJKHGHU

Ă&#x2DC;kologisk Butik Butik && CafĂŠ CafĂŠ Ă&#x2DC;kologisk

a ft ale

Ă&#x2DC;STERGADE 50 . 7620 LEMVIG T: 9663 1880 . W: LEMVIGUNGDOMSGAARD.DK

/RPERUJ*\PQDVWLNRJ,GUpWVHIWHUVNROH JLYHUGLJHQVNROHIDJOLJXQGHUYLVQLQJGHU HUWLOSDVVHWGLWQLYHDX3¡GHQP¡GHVLNUHU YLGLJDWGXEHVW¡UIRONHVNROHQVDIJDQJV SUqYHPHGEHGVWPXOLJWUHVXOWDW

CLAUDIS HAVE HAVE CLAUDIS

e ft e r

E: c kl 0XVLVNSUDNWLVNRJSUÂĄYHIULHIWHUVNROH LEMVIG EFTERĂ&#x2026;RS26FE-2RI7. nov + 3-4. de

/RPERUJ*\PQDVWLNRJ,GUpWVHIWHUVNROH KDUHJHQKDOJ\PQDVWLNVDO NYDGUDWPHWHUWRSPRGHUQHVSULQJFHQWHU PRWLRQVUXPRJEROGEDQHU'HVXGHQKDU VNROHQPDQJHYHOXGVW\UHGHYpUNVWHGHURJ IDJORNDOHUWLOGHVLJQPHGLHXQGHUYLVQLQJ PDGODYQLQJPXVLNPP

Restaurant Restaurant

ĂĽ b e nt

t u r e lt

Unikt jerg skulpturelt Bøvlingb 54 . 7650 27 71 gade 36 Mobil 61 las.dk Tangsø 5553 . dg 88 ar 97 aaga Telefon w w w.m

Ă&#x2026;BENT

fortsat

Č?ȾȚÉ&#x2022;ÇžÉ&#x201E;É&#x2018;Č? ,É&#x2018;É&#x201E; DK-7680 Thyborøn DK - 7680 Thyborøn telefon7070 70702330 2330 telefon www.frkvinther.dk www.frkvinther.dk

RX

lp t sku

Alt id

KUNST

ember rt

427,-

) 'XHUDOWLGYHONRPPHQ uverter 9LEHQ\WWHURVDIQDWXUHQWLOXQGHUYLVQLQJHQ um 2 co N WLODWNRQWDNWHVNROHQ n (minim so ist78e er p . l pr a i HOOHUNRPPHSnEHVÂĄJ c 602 0 e 2 p 9LKDUWLGWLOGHWHQNHOWHEDUQ 9 s . N i 0 lemvig lemVig 2 V 0 6 2 7 . 6 7 7 . 1 k 1 de SLAGTER MORTENSEN LEMVIG KRISTNE teN.d gade 1FRISKOLE vesterga 82 1414 ecialis Vester25 97 Vestergade 7 Industrivej @ViNsp 9LHUHQVNROHPHGKÂĄMIDJOLJSURILO telefon lemVig DK - 7620 Lemvig DK-7620 Lemvig økken telefon 9782 1434 telefon 2989 9099 ,QGXVWULYHM msens k o h t ed 9LKDUHWWU\JWPLOMÂĄPHGHOHYHUGHUWULYHV www.lemvigkristnefriskole.dk bejde m /HPYLJ i samar Hjemmelavede kvalitetsslagtervarer Tryghedtilbyder . Udfordringer . Viden . Ansvar Lemvig UngdomsgĂĽrd en bred vifte 7OI 9LHUHQKROGQLQJVVNROH af spĂŚndende aktiviteter i fritiden for unge FRK. VINTHERS KĂ&#x2DC;KKEN ZZZOHPYLJNULVWQHIULVNROHGN FRK. VINTHERS KĂ&#x2DC;KKEN LEMVIG UNGDOMSGĂ&#x2026;RD 9LKDUHQODYNODVVHNYRUWLHQW Havnegade 20 Havnegade 20 Ă&#x2DC;stergade 50

S KO L E R

MAD

sen.dk

kr

i sartor az cabe ds - shir le a peNfol g rosa re baNfi r ersoNe hvormde unge mødes! til 6 p u N e iN V persoN 71,- pr.

Nørskovvej 8, Venø DK - 7600 Struer telefon 9786 8086 www.venoe-efterskole.dk

Torvet 11 Torvet

7620 Lemvig DK Lemvig r -h7620 Telefon 9782 9782 2014 bnetelefon ĂĽ 'HW0XVLVNH/HJHKXVL/HPYLJ n e r Mail: 6183@bogpost.dk e-mail 6183@bogpost.dk .dk ge J$QGUÂĄJHWODNVHWHUULQH .ODUVXSSHPHGEROOHU Ba icklytrĂŚlegetøj J Q indhold, oplevelser oplevelser && fĂŚllesskab fĂŚllesskab L Bøger, Bøger . papir, Papir Souvenirs . TrĂŚlegetøj -- indhold, kv.souvenirs, Surf & Sejllads . Natur & Friluftsliv . Musik & Drama U G n e O S ĂĽ ri QHPHGDOMRQRVWRJNDJH R V fe p E 2NVHNÂĄGLSHEHUURGHOOHUDVSDUJHV rs t rĂĽ G e n R ft e e N Âľ)RUGXPYDUGHUIUHGSn i ) b ĂĽt. s www.garant.nu PHGKMHPPHEDJWEUÂĄG .gok WPLV N Ă&#x2026;bentLørdag 15 RJIOHXURQVKYLGHNDUWRIOHU Strandingsmuseum St. George, Thorsminde a 22 \ & d . 5 n ø JDGHQPHQVnÂŤÂľ WL )OÂĄGHUDQGPHGIUXJW *Skle .s10.00 - 15.00 KVICKLY STRANDINGSMUSEET STRANDINGSMUSEET VIA VIA UNIVERSITY UNIVERSITY COLLEGE COLLEGE J\PQDV

OPLEVELSER

Maskerade, dragter, sang, okt.  - fredag 21. 0IQZMK Mandag 17. .00 musik og fortĂŚllinger. 16 0 .0 10 . kl U R . Ved kunstnerbordet kan ww.vilhelmsborg-kro.dk ht tilbud g i man lave sin egen skønne O N O D y E \ B H KULTURNAT I LEMVIG eller w w wnĂŚste . v e n o e - e fmøde t e r s k o log e . dskøre k maske â&#x20AC;&#x201C; og man ptilvenig 9ROO Hold jeres O llee WHGOKT. VĂŚr AL med m NV18. U l g2e2n.00 i Ă&#x2039; S.k0o0rtin kan blive ansigtsmalet. i Y r O la D k r W e H t 9 Maskerade gennem in V pril lige fra til døren Kommer RU0 konference i Thyborøn byens gader Bovbjerg Fyr Kl. 11 og0kl.RW14 d. 29og. aoplev

Garant gulvog gardinbus Garant gulvog gardinbus YHUGHQVKLVWRULHQV

NĂ&#x2DC;RRE NISSUM EFTERSKOLE Kirkebyen 16, Nr. Nissum DK - 7620 Lemvig telefon 9789 1004 Lige til kanten www.nissum.dk

Vesterhavsgade 1E, 1E, Thorsminde Thorsminde Vesterhavsgade DK-6990 Ulfborg Ulfborg DK-6990 telefon 9749 9749 7366 7366 telefon www.strandingsmuseet.dk www.strandingsmuseet.dk Maritimt Maritimt museum museum

Kvickly - Frihed til at vĂŚlge!

BOVBJERG FYR

LEMVIG HANDEL

Fyrvej 27, Ferring DK-7620 Lemvig telefon 9789 1012 WORKSHOP www.bovbjergfyr.dk

E XQGVND gĂŚlder +MHPN TrĂŚnger I til at komme ud af huset og vĂŚk fra det Bovbjerg Fyr - lige til kanten - flere muligheder dk Tante .Hilsen Andante m SHOOLQJ mødelokale. SĂĽ n u D U s s i J sĂŚdvanlige lĂŚg jeres nĂŚste arrangeQ L og hendes venner . U W w D O . ww ANDANTE GYMNASIUM pĂĽHer EfterĂĽrsmarked ment LEMVIG igThyborøn. er store vidder og højt tilTANTE m l ďŹ Ă&#x2026;gade 5 s Romvej 30 a f g l a DK-7620 Lemvig - 7620den Lemvigfriske giver ideernemed vinger. Fyret ĂĽbnerhavluft gavernes gĂĽrdsplads hyggese vloftet DK- og 24 FEBRUAR 04 MARTS telefon2012 2016 2411 EN BLACK BOX PRODUKTION AF Fredag den 25. november kl. 16.00 Søndag den 18. december kl. 10.30

telefon 9782 3822 lig stemning, www.lemvig-gym.dk

Julelysene tĂŚndes...

Julemandens skib kommer...

I ĂĽr tĂŚndes byens julebelysning og det store juletrĂŚ pĂĽ Kirketorvet af Tante Andante â&#x20AC;&#x201C; med god hjĂŚlp fra Rednings-Ringen og den store redningskran. Kom i god tid og se nĂĽr Lemvig BrandvĂŚsen skummer trĂŚerne og skaber hvid jul og den helt rigtige julestemning pĂĽ Torvet.

Kom og tag imod julemanden nür hans skib anløber Lemvig Havn og følg juleparaden til Kirketorvet, hvor der synges julesange omkring det store juletrÌ. Gratis godteposer til alle børn til og julegløgg til de voksne.

ag fredBørne-ungdomsteatret ,Balder og Tante Andan-

VIP-Pak

med et vĂŚld af spĂŚndende gulv- og Ă&#x2026;gade 5gardinløsninger! 7620 Lemvig T: 2016 2411 Kr. 1500

Juleindkøb tes Hus i totalteater, kl. Lemvig Gavekort... i Lemvig har übent... 19, 20Butikkerne eller 21 (gratis at Julegaven der aldrig skal byttes er Êt De sidste to weekender op til jul tirsdag fÌlles gavekort til omkring 50 deltage butikker lørdag og søndag til aften). kl. 15.00. Alle Pü Lemvig Turistbureau

i Lemvig og enkelte i Thyborøn. Nemmere og mere fleksibelt bliver det ikke for modtageren at fü et gavekort. Det koster 10 kr. i oprettelse, inklusiv en fin indpakning. Gavekortet udstedes fra 100 kr. og opefter.

musikalske indslag & levende lys [[[RMWWYQHO EntrĂŠ 50 kr. www.tanteandante-lemvig.dk Avenue Airbase XM

Konsul Andersensgade 3 7620 Lemvig telefon 9663 4400 www.kvickly.dk

hverdage den sidste uge op til jul til kl. 18.00. Scan koden og se mere jul pĂĽ Lemvig Handels facebookside

- Fri garde robe - Velkoms tdrink - Evita Tea termenu - Billet til forestillin gen

kr.

1<+('(5

En Black Box produktion af Evita i dit barns liv ROHQGN125'9(67-<//$1'Den røde trĂĽd â&#x20AC;˘ Gør et godt fund til dig selv blandt smukt /(09,* 6758(5 +2/67(%52

Â&#x2021;/RNDOHURJELRVDOXGOHMHVWLONXUVHURJPÂĄGHUÂ&#x2021;

3URGXNWLRQVVNROHQ19-HUHQVHOYHMHQGHLQVWLWXWLRQPHGHJHQÂĄNRQRPL EDVHUHWSnVWDWVRJNRPPXQHWLOVNXGHIWHUHOHYWDORJXGVOXVQLQJVVXF

Ud i det $WOÂ UHJHQQHPRSOHYHOVHU

FHVVDPWIUDSURGXNWLRQHQ kunsthĂĽndvĂŚrk PRODUKTIONSSKOLEN NVJ (OHYHUSnSURGXNWLRQVVNROHQEOLYHUYHMOHGWPRGXGGDQQHOVHHOOHUDU

Avenue Broadway XM

NORTH SEA LIVING

.20 Garant Lemvig 2*.,* TĂŚpper, Gardiner & Farver TĂŚpper, Gardiner & Farver

²PHGKMHUQHKMHUWH RJNURS ... lige noget for vaďŹ&#x201A;er, dig! varm ĂŚblegløgg, kaffe og hjemmebag

...

VHOYWLOOLGLIÂ OOHVNDEPHGDQGUHXQJHRJJÂĄUHGHPXGGDQQHOVHVHOOHU DUEHMGVSDUDWH

b (5'80(//(0c5"+$5'8%58*)25(1 $.7,9+(5'$*0('9(-/('1,1*2*$)./$5,1*"

QVWDUWHUÂľVNROHJDQJHQÂľ PHGIÂ OOHV

b (5'8,79,9/20+9,/.(19(-'86.$/*c" b )Â&#x2018;/(5'8',*,..(./$57,/$767$57(

 3c(181*'2068''$11(/6("

b +$5'869Â?579('$7),1'((7-2%"

b (5'8'5233(78'$)(181*'2068''$11(/6(" ´  !´    TTT

LEMVIG HANDELSSKOLE

Vasen 14 DK-7620 Lemvig +$91(1/(09,* UMJJGNENLTUuT telefon 9663 5700 www.lemvighs.dk TT

NORTHSEALIVING.DK 7.999,Billetsalg:Â&#x2021;musikteatret.dk

Cykel-Mads

Storegade 27- 7620 Lemvig Telefon 9782 1095 BIOHUSET LEMVIG

Bredgade 17 DK - 7620 Lemvig telefon 9782 0048 www.biohusetlemvig.dk

Fabjergvej 27 7620 Lemvig ¡ 97 82 06 24

HWGDJOLJH En uddannelse til din karriere Autentisk biografstemning g-gym.dk IRUXGVLJHOLJKHG 50 MAGASINET Lemvig.nuFYRVEJ | 01.1227 . FERRING . 7620 LEMVIG . BOVBJERGFYR.DK PYÂ UPHGKLQDQGHQ

Vi har ogsĂĽ en lille

cafe & butik. Huset SKORINGEN

er handicapvenligt. Vestergade 10 DK-7620 Lemvig . 750,. 900,- Kr Kr telefon 9782 0100 www.skoringen.dk

/,*(18 +26

Skoringen prĂŚsenterer - â&#x20AC;&#x153;Dig & Migâ&#x20AC;?

mvig 10, 7620 Le Â&#x2030;Â&#x2021;Â?ÄŠÂ&#x2020;Â? Vestergade Â&#x2122;Â&#x2122;ÄŠÂ&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2039;Â? Ĺ Â&#x2122; ŢŢ ĹŁ Ţ ŪŤ Â&#x17D;Â&#x2C6;ĊĨĹŤĹŠ DEGN LEMVIG

Trek 6700 WSD

ª.RP RSOHY GHQDXWHQWLVNHELRJUDIVWHPQLQJ LGHWVPXNNHJDPOHKXVŠ Diving . Food . Experience . Living

EHMGHPHGXGJDQJVSXQNWLGHUHVÂĄQVNHURJHYQHUVnGHSHUVRQOLJWRJ DK-7620 Thyborøn Havnen 72â&#x20AC;˘ Smag pĂĽ vestjyske fødevarer og bestil Bovbjerg IDJOLJWEOLYHUNODUWLODWLQGJnSnDUEHMGVSODGVHUHOOHUXGGDQQHOVHVLQVWL BJARNE MADS WXWLRQHU telefon 9690 8809 DK-7620 Lemvig TRINE JEPSEN HENRIKSEN KNARREBORG 3nSURGXNWLRQVVNROHQLQGJnUHOHYHUQHLGHWGDJOLJHDUEHMGHSnHWDI Fyrs julekurv pĂĽ Thise Mejeris stand VNROHQVY UNVWHGHUGHUDOOHIXQJHUHVRPULJWLJHDUEHMGVSODGVHU info@northsealiving.dk telefon 9663 0108 +YHUWY UNVWHGIUHPVWLOOHUSURGXNWHUHOOHUVHUYLFH\GHOVHUGHUEOLYHUDQ YHQGWDIIRUVNHOOLJHVDPDUEHMGVSDUWQHUH www.northsealiving.dk www.pnvj.dk 0nOHWHUDWDINODUHHOHYHUQHRSÂĄYHHYQHURJNRPSHWHQFHUVW\UNH â&#x20AC;˘ Vind i tombolaen og nyd velsmagende sprøde

â&#x20AC;&#x201C; glĂŚder sig til at byde dig velkommen

www.tanteandante-lemvig.dk Kildemoes City Retro

ke for børn Bliv rustet til en globalisert verden Vi hjĂŚlper med at tilrettelĂŚgge et program, derTeater & leg Søndag 30. oktober kl. 12-17.00 passerUDEFRISKOLEN til jeres arrangement. Har I brug for det,MUSIKTEATRET sĂĽ HOLSTEBRO FABJERG â&#x20AC;˘ Oplev markedspladsen med spĂŚndende boder 595,EVITA - 24. februar - 4. marts 2012 Fabjergstad 32 hjĂŚlper vi ogsĂĽ gerne med alt det praktiske som DK-7620 LemvigbĂĽde ude og inde %,2+86(7¡6 9611 7979 telefon 4133 5522 tilmeldinger, navneskilte mv. dinBilletsalg â&#x20AC;˘ deltagerlister, Køb skønne julegaver til dine ansatte, www.musikteatret.dk www.udefriskolen.dk 63Â?1'(1'( 352'8.7,2166.2/(1 $)7(1)25(67,//,1*./ familie eller dine venner 7.899,Scan QR-koden og lĂŚs mere om forestillingen!

&203/27

Svinget 5, Nørre Nissum UHWWHU DK -UHWWHU 7620Lemvig Lemvig DK-7620 telefon 8755 3255 www.viauc.dk LÌreruddannelse og & hfhf

.XQ

Vestergade e vo6 res S DK-7620 Lemvig dsavis bu0095 til9782 etelefon ny4.999,www.heta.dk t.nu Dametøj . Pigetøj . Lingeri pü garan n i nt de e er hMADS ellCYKEL Storegade 27 DK-7620 Lemvig ken. k ti1095 bu9782 telefon Ud i det FRI ...

10.499,GARANT LEMVIG

Fabjergvej 27 DK-7620 Lemvig telefon 9782 0624 www.garant.nu/lemvig Helt personligt


Sca n-L ine 800 ser ien Heta BrÌ nde ovne har lanc eret Sca n-Li ne 800 serie n. Sca n-Li ne 800 er en elips edes igne t brÌ nde ovn i sma rt og stilfu ldt des ign af prim Ìrt støb ejern pü de synlige over flade r. Sca n-Li ne 800 er pü Ên gan g miljø venl ig, smu k og prak tisk, sü ovne ne optr Ìde r stilfu lde og skul ptur elle i hjem met . Sca n-Li ne 800 serie n bes tür af fire fors kelli ge linje r med hver dere s indiv idue lle højd e, der natu rligv is efte r kund eøn ske leve res med ente n stül- , fedt sten - eller kera mikb eklÌ dnin g. og Herre

I MĂ&#x2DC;DE Vestergade 10 DK-7620 Lemvig telefon 9781 0711 www.sportigan.dk

0HUHHQ

MĂŚrkevarer til sport & fritid

Mad e in Den mark

BallegĂĽrdvĂŚnget 24 24 BallegĂĽrdvĂŚnget 95 DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig telefon 5099 5099 3205 telefon michael@malermester-larsen.dk e-mail michael@malermester-larsen.dk

699

klatter ikke ikke tiden tiden vĂŚk vĂŚk â&#x20AC;&#x201C; vi klatter

GJRGWK

PINHOLT APS

TĂŚpper, gulve, gulve, gardiner, gardiner, solafskĂŚrmning solafskĂŚrmning TĂŚpper,

- en god forbindelse siden 1938

VENUS

LAURITS LAURITS VEJLBY VEJLBY APS APS

g ige 800,-

HETA A/S

Jupitervej 22 DK-7620 Lemvig telefon 9663 0600 www.heta.dk - brĂŚndeovne i dansk kvalitet

NĂ&#x2DC;RGAARDS Jup 0HUHHQGEDUHĂ LVHU iterv ej 22FLISER Sønderbygade 38, Hygum 762 Lem vig DKÂ&#x2021;)OLVHEHO JQLQJ -0 7620 Lemvig Â&#x2021;.ORDNHULQJ www telefon 2146 1151 .het a.dk

nQGY%OLY6HOY%\JPHGOHP Â UN

Thyborønvej 8, Klinkby DK - 7620 Lemvig telefon 9783 6500 www.pinholt-elinstallationer.dk

fortsat

fortsat

VANDTĂ&#x2020;TTE TĂ&#x2020;PPEGĂ&#x2026;RDEN TĂ&#x2020;PPEGĂ&#x2026;RDEN Ă&#x2DC;stergade 18 18 Ă&#x2DC;stergade STĂ&#x2DC;VLERDKDK-7620 - 7620Lemvig Lemvig telefon 9782 9782 0020 telefon FRA SPORTIGAN

MALERMESTER LARSEN MALERMESTER LARSEN 1200,

H U S & H AV E

SPORTIGAN

H U S & H AV E

SHOPPING

...

Dame Vejl. Nu kun

Emilielystvej 20, Nørlem DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig telefon 9782 0175 mobil 2149 8693

Ă&#x2DC;stergade 5 DK-7620 Lemvig telefon 9782 2477

Â&#x2021;7HUUDVVHU www.norgaardsflisers.dk

Â&#x2021;6HSDUHULQJ Â&#x2021;,QGNÂĄUVOHU Â&#x2021;1HGVLYQLQJVDQO J Â&#x2021;6WLHU Â&#x2021;0LQLUHQVHDQO J Â&#x2021;7UDSSHU Â&#x2021;5HJQYDQG HENNINGS FARVEHANDEL HENNINGS FARVEHANDEL Â&#x2021;9DQGVWHQRJ Â&#x2021;$TXDGU Q VNXOSWXUVWHQ Ă&#x2DC;stergade 11ygning Â&#x2021;7RWDONORDNHULQJYHG lb O Ti11 ri Ă&#x2DC;stergade O Nybygge Â&#x2021; 6DOJRJOHYHULQJ DK-7620 Lemvig DK - 7620 Lemvig ser Q\E\JJHUL fli i le ia ec DIĂ LVHU O Sp telefon 9781 0181 0181 Â&#x2021;'U QLQJ er 9781 lstelefon O BadevĂŚre Â&#x2021;6SLOGHYDQGVUHQVQLQJ og klinker r neMaling, Â&#x2021;5HSDUDWLRQVRJ tapeter, gardiner, gardiner, markiser, markiser mm. tapeter, m.m. O Reparatio Maling, IRUVLNULQJVVNDGHU

e udføres...

FlisebelĂŚgning . Kloakering . AnlĂŚgsarbejde

jd Alt murerarbe

7RWDOHQWU HSULVH L E M V I G 7 LOE\JQLQJHU Vestergade 10b . 7620 Lemvig JANS MURERFIRMA VILLUMSENS BOLIGHUS 7HJQHBKVBRĂ&#x2020;NDE T: 97 82 05 68 . www.sportigan.dk WXH %/,96(/9%<* ler du ideer kom ind til os... 1\E\JJHU 1ÂĄUJDDUGV)OLVHU 0('/(02* L Â&#x2021; Autoriseret Kloakme 0LOMÂĄULJWLJ Â&#x2021;Spuling af kloak og r Jan Lind HODYHQHUJLK 63$53(1*( LEMVIG BIOBRĂ&#x2020;NDSEL MurermesteMĂ&#x2DC;BORG MASKINSTATION ENGENS URE Lemvig 20 76 A, 18 Â&#x2021;Entreprenørarbejde eriksgade XV0$66(5$)1<( HFrTeed6 (QHUJLUHQ 6680 24H 30Q nD lefoY P  UNHGH I/S . DonskĂŚrv RYHULQJ Møborg Maskinstation 7,/%8'+9(50c1(' $OWLPXUH URJWÂĄPUH UDUEHMGH STARK - LEMVIG  RUGEHEDEGAARD fra PP MADSEN HWRQENTREPRENĂ&#x2DC;R RJNORDNDUE 7,95 TURKIS - GRĂ&#x2DC;N - PINK HMGH *ODUPHVW HUDUEHMGH 8GVNLIWQLQ %ÂĄUVHQJD]HOOH J  D I Y LQ G XHU P.P. Madsen DYRLĂ&#x2020;GEGRUPPEN TĂ&#x2DC;MRER ROESGAARD VEIGAARD MĂ&#x2DC;BLER 8 G OH MQ LQ JDIJUDYHP T: 9782 1400 DVNLQHUHQNetop nu: de 6 . 7620 Lemvig . 7702@interflora.dk  0 \ Q GHJUDYHU GLJKkvaliďŹ cerede HGVEHKDQGOL Delikatesser... Vi har www.veigaard.dk VORE VIKARER QJ

rĂĽrets fester

Autoriseret kloakmester

Dametøj . Pigetøj . Lingeri

DESIGN I STRIBEVIS | MĂ&#x2DC;BLER | BELYSNING | BRUGSKUNST | PUDER & TĂ&#x2020;PPER Houvinkelvej 27, Klinkby DK - 7620 Lemvig telefon 2720 1867 www.bkbrĂŚnde.dk

+,/),*(5

'(1,0

Wingchair, Hans J. Wegner

Puder ifra, Wendtend Design Designmøbler & Indretning mere 25 ür

Â&#x2018;67(5*$'(/(09,* 7/)

NybyggeriY.LP1ÂĄUJDDUG+HUSLQJDXWNORDNPHVWHU . Tilbygning . Reparationer

BrĂŚndehugger

6Â&#x2018;1'(5%<9(- +<*80 /(09,* 7(/()21 :::125*$$5

Button-up, Bent Hansen

DonskĂŚrvej 62 DK-7660 BĂŚkmarksbro telefon 9788 1248 www.moeborg-maskinstation.dk

VI HAR TRAVLT... Stationsvej 2 . 7570 Vemb . Tlf. 9748 1088 . www.villumsensbolighus.dk

Genfa TrĂŚpiller - reneog lørdag kvalitetspiller Ă&#x2026;bent mandag-fredag kl. 10.00-17.00 kl. 9.30-13.00

BERING SLI M CERA M IC SAFIRGLAS | 3 Ă&#x2026;RS GARANTI Model 11435-754 | Kr. 1.399,-

www.beringtime.com

Jord & AnlĂŚgsarbejde

Fabjergstad 90 DK - 7620 Lemvig telefon 9669 1111

Ringkøbingvej 10 DK-7620 Lemvig telefon 9782 0444 www.stark.dk/lemvig

Nedrivnings - og jordarbejdsentreprenør

Sammen bygger vi professionelt

- sĂĽ bestil vikaren i god tid

Ă&#x2DC;stergade 6 DK - 7620 Lemvig telefon 97 82 14 00

Vestergade 12 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 00 71

Alt i blomster

TrabjerggĂĽrdvej 20, Gudum DK-7620 Lemvig telefon 9686 3410 www.roesgaardbyg.dk

Møbler . TÌpper . Gardiner . Maling

Dobbelt gazellevirksomhed

Ă&#x2026;bningstiderKARSTEN ANDERSEN Vestergade 19 Mandag-torsdag 9.00-17.30 DK-7620 Lemvig Fredag 9.00-19.00 telefon 9630 0100 Lørdag 9.00-12.00 Bolig & Blomster

medarbejdere til 52(6*$$5' Kom godt i gang

K U LT U R / A N D E T / Ă&#x2DC; V R I G E

Holstebrovej DK-6990 Ulfborg telefon 9749 1975 www.veigaard.dk

� � �� � � � �� �

MM

MoeskjÌrvej 2, Nørlem DK - 7620 Lemvig telefon 4073 7858 www.lemvig-bio-brÌndsel.dk

Vestergade 12 DK - 7620 Lemvig telefon 9782 0071

Model EJ 315, Erik Jørgensen Ure . Guld . Sølv

gammelt

Frederiksgade 18A DK - 7620 Lemvig telefon 3024 6680

Stationsvej 2 DK-7570 Vemb Tree Wall,Swedese telefon 9748 1088 www.villumsensbolighus.dk

Industrivej 53 DK - 7620 Lemvig telefon 9788 9500 www.dyrlaegegruppenvest.dk Dyreklinikker i Vestjylland

STĂ&#x2026;R IKKE STILLE BĂ&#x2020;KS BUSSER BUS BĂ&#x2020;KS 7Â&#x2018;05(50(67(5+$1652(6*$$5' GHVWnUWLO alle opgaver: med FlĂźgger GL 10 vĂŚgmaling UnGLJKHG 70ZZZURHVJDDUGE\JGN klar K K K ViK erIndustrivej 53 . 7620 Lemvig TONSBERG BYG A/S

$S6

Ringkøbingvej 39 DK-7620 Lemvig telefon 9781 1144 www.tonsbergbyg.dk 7UDEMHUJJnUGYHM*XGXP/HPYLJ Byggeri med hjertet

Marsbjergvej 66 Marsbjergvej DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig 9783 4140 4140 -¡ 9789 5300 telefon 9783 www.baeksbus.dk www.baeksbus.dk

Turistkørsel .. Studenterkørsel Studenterkørsel .. Udflugter Udflugter Turistkørsel

10 liter â&#x20AC;˘ KvĂŚg ďż˝ �� �� �� ďż˝ ďż˝ �� Møborg Farvehandel 599,9788 9500 Madsen â&#x20AC;˘ Maler Svin 30% selvangivet Telefontid: 7.00-8.30 fradrag pĂĽ â&#x20AC;˘ MinkTilbudKONSULTATIONTotalbyggeri Nybyggeri mindre dyr efter aftale: rengøring, Renovering og K K K K fĂĽ øK en K K K K bilsnak... K K KK K K KK K K K K K K KK K K K KKK K Lemvig Dyreklinik, havearbejde mv. Montering af kviste â&#x20AC;˘ HĂĽndvĂŚrkere Vemb Dyreklinik, 495, Peter Olsen ApS . Engen 6 Struer Dyreklinik, Sommehustjek +ÂĄUQ UPHUH 7620 Lemvig . Tlf. 97 81 12 50 ød os igen mv. Thermofotografering vfaldsmessen i harboøre centret Trykprøvning BelĂŚgning og anlĂŚg af grĂŚsplĂŚne... â&#x20AC;˘ Rengøring )RUN OGLQELO

er...

Vestergade 19 - 7620 Lemvig Tel. 96 300 100

KROP

TANGSĂ&#x2DC;CENTRET TANGSĂ&#x2DC; CENTRET

FLĂ&#x153;GGER FARVER

Solvangen 15 DK-7660 BĂŚkmarksbro tetelefon 9788 1299 ds be ks ar r vi Danmdine nye briller!www.tangsocentret.dk SĂĽ tilbydetso rdning pĂĽ abonnemen . . Sundhedscenter . Hytter . Mad. .Mad&Fest Fest Wellness . Sundhedscenter . Hytter ter, nul gebyrerWellness g, nul ren Nul udbetalin ny tsyn.dk projektet pĂĽ LĂŚs mere om MĂ&#x2DC;BLER - TĂ&#x2020;PPER

NYT SYN

Engen 6 DK-7620 Lemvig telefon 9781 1250 www.flugger.dk

kommende nye modeller... Tlf. 97 881 441 Ikke nogen helt almindelig farvehandel Mob. 40 741 761

- GARDINER

MĂ&#x2DC;BORG FARVEHANDEL

- dit syn betyder alt for os

Møborgkirkevej 62B 10 liter DK-7660 BÌkmarksbro telefon 9788Tex 14417 vÌgmaling Sigma www.infokey.dk/malermadsen/ i lyse farver

FRISĂ&#x2DC;R SUSANNE SKOVMOSE

Fast &lavpris FLISER HEGNkr.

Torvet 3 DK-7620 Lemvig telefon 9782 1319 www.nytsyn.dk stadig nĂĽ at fĂĽ alt for os

Du kaner Dit syn betyd

ordnet haven...

- den professionelle Normalpris kr.samarbejdspartner 919,-

Ă&#x2DC;K K K K K K K K K MVIG 3 . 7620 LE

. T: 9782

KK K K K KK K K K K K K K K K til K K Ken K K K Kbilsnak K K K K K K K K K Kom K ĂĽK K vore K K K

Det gamle dommerkontor 35b DK-7620 Lemvig telefon 9781 0060

Døjvej 18, Lomborg DK-7620 Lemvig Ă&#x2026;bningstider telefon 2083 9227 Mandag 16.00-18.00 www.fliseroghegn.dk

TSYN.DK 1319 . W: NY Ă&#x2DC;sterbrogade

%22. ',17,'3c Â&#x2021;.LURSUDNWLVN Â&#x2021;.LURSUDNWLVN K K K K K KK K K K K KK K Vinduer . Døre . Porte EÂĄUQHEHKDQGOLQJ 7 enden d.EHKDQGOLQJ 15. og 16. oktober 'HWJDPOHGRPPHUNRQWRU

O

KontorfĂŚllesskab KontorfĂŚllesskab

LEMVIG KOMMUNE KOMMUNE LEMVIG

RĂĽdhusgade 22 RĂĽdhusgade DK-7620 DK - 7620Lemvig Lemvig telefon 9663 9663 1200 1200 telefon www.lemvig.dk www.lemvig.dk Lemvig fĂĽr du godegrunde.nu IndustrivejII Lemvig 53, Lemvig fĂĽr du godegrunde.nu

O

Industrivej 32, Vemb

O

Bødkervej 1C, Struer Heldumvej 65 . T: 9785 4566

LMC BILER

DK-7620 Lemvig telefon 9782 1344 www.lmcbiler.dk

O

. W: DYRLAEGEGRUPPENVEST.DK Fredag 15.00-18.00 E: INFO@DYRLAEGEGRUPPENVEST.DK O Opel forhandler Eller efter aftale

SUÂĄYYRUHVQ\HYDVNHKDO Mobil 2083 9227

. Beplantning

 UXUFHQWHU QLV /HPYLJO

StadilGl. Gl.Mejeri, Mejeri,Stadilvej Stadilvej7272 Stadil DK-6980 DK - 6980 Tim Tim Telefon2043 20431716 1716 telefon

HaveanlĂŚg . FlisebelĂŚgning . Hegn

Â&#x2021;8OWUDO\GVVFDQQLQJ Â&#x2021;.UDQLRVDNUDOWHUDSL Â&#x2018;VWHUEURJDGHE/HPYLJ MĂ&#x2DC;BORGKIRKEVEJ HARBOĂ&#x2DC;RE 62 . MĂ&#x2DC;BORG .BYGGEMONTERING 7660 BĂ&#x2020;KMARKSBRO KLINIK TORP Â&#x2021;7U\NRJFKRNEÂĄOJH Â&#x2021;'L WLVW 7OI Lemvig IdrĂŚts& Kulturcenter Langerhusevej 18 EHKDQGOLQJ NRVWYHMOHGQLQJ 9LJO GHURV Christinelystvej 8 DK-7673 Harboøre WLODWVHGLJ Â&#x2021;5HJLJWEHKDQGOLQJ Â&#x2021;3V\NRWHUDSL DK - 7620 Lemvig telefon 4029 2570 VPRGHOOHUIoVQXPHGHFR)/(;RJ6WDUW6WRSWHNQRORJLKYLONHWHUJRGWIRUEoGHPLOMÂĄHWRJ Â&#x2021;0DVVDJH Â&#x2021;&RDFKLQJ telefon 3030 4166 www.hby.dk . . . FliselĂŚgning BeskĂŚring Hegn Â&#x2021;=RQHWHUDSL Â&#x2021;9DFXPHGWU\NNDP GVWRIÂĄNRQRPL2JKYLVGXNÂĄEHUHQQ\&RUVDNDQYLQHWRSQXWLOE\GHGLJHQ2SHOIRUVLNULQJ VelvĂŚre & Massage - professionelt byggeri . BrolĂŚgning PHUIRUGnUOLJWNUHGV . GrĂŚsplĂŚner . Kloakmester Â&#x2021;(UJRWHUDSL NU LGHWIÂĄUVWHoUÂąXDQVHWERS ORJDQFLHQQLWHW OÂĄERJNURQLVNHVnU . Alt i granit SnEHQRJIÂĄGGHU . Vedligehold . Alt i haveplaner Â&#x2021;$NXSXQNWXU BUUS I/S I/S EL EL & & BELYSNING BELYSNING J BUUS LEMVIG SUNDHEDSCENTER

K K

O

KĂ&#x2020;RNESTUEN KĂ&#x2020;RNESTUEN

.

Totalentreprise og -tegninger Søndergade 5 DK-7620 Lemvig ZZZà LVHURJKHJQGN telefon 9788 8011 www.lemvigsund.dk Kiropraktik

ZZZOHPYLJVXQGKHGGN

7HOHIRQ

O

257 . 7 $

v. Palle Madsen 5$% O Harboøre

v/Henrik Jensen O Døjvej 18e-mail: . Lomborg 7620 Lemvig

YDVN   E .ÂĄ GHQ RJIn ,6

Vestergade 30 30 Vestergade

info@hby.dk DK-7620 Lemvig Lemvig DK-7620

O

O

Herningvej 5 DK-6950 Ringkøbing telefon 9680 1999 www.vikarservice.com

- vore vikarer stĂĽr til rĂĽdighed ... +(51,1*9(-5,1*.Â&#x2018;% :YLNDUVHUYLFH 7 STATOIL Tlf.: 4029 2570 Brogade 68 DK-7660 BĂŚkmarksbro telefon 9788 1136 www.hjulskift.dk

www.hby.dk

telefon 9782 9782 0242 0242 telefon

7 *5$

VESTJYSK VIKARSERVICE

â&#x20AC;˘f%HO\VQLQJf(ODUWLNOHUf+YLGHYDUHU Belysning â&#x20AC;˘ El-artikler â&#x20AC;˘ Hvidevarer

ForkĂŚl din bil ...MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

51


EN BLACK BOX PRODUKTION AF

24 FEBRUAR

til

04 MARTS 2012 VIP-Pakk e

- Fri gar derobe - Velkom stdrink - Evita T eaterme nu - Billet t il forest illingen

Scan QR-koden og læs mere om forestillingen!

kr.

BJARNE HENRIKSEN

TRINE JEPSEN

Billetsalg: 9611 7979 52

MAGASINET Lemvig.nu | 01.12

595,-

MADS KNARREBORG

musikteatret.dk

Magasinet Lemvig 0112 Januar  

Historier om livet på lemvigegnen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you