Page 24

CO PŁYWA W MORZU?

W maju tego roku Victor Vescovo, amerykański podróżnik i odkrywca, zanurzył się samotnie w specjalnej kapsule na głębokość prawie 11 kilometrów, ustanawiając tym samym nowy rekord świata zarówno pod względem liczby zanurzeń, głębokości, jak i czasu przebywania w najgłębszym miejscu na ziemi. Po drodze w głąb Rowu Mariańskiego odkrył trzy nowe gatunki zwierząt morskich oraz plastikową torebkę i papierki po cukierkach.

wchodzi więc do łańcucha pokarmowego, a w ostatecznym rozrachunku może być konsumowany przez ludzi. Czas potrzebny na jego degradację szacowany jest od około 600 do ponad 1000 lat – choć w istocie nikt tak naprawdę nie wie, ile faktycznie on wynosi. Jeśli utrzymamy obecne tempo zaśmiecania wód tworzywami sztucznymi, około 2025 roku na każde 3 tony pływających w światowych oceanach ryb przypadać będzie 1 tona plastiku.

Czy tego chcemy, czy nie, w połowie obecnego stulecia plastik stanie się drugim po wodzie elementem morskiego ekosystemu. Szacuje się, że każdego roku do mórz trafia 8 milionów ton plastiku. Spożywają go zwierzęta morskie,

Plastik w oceanach to przede wszystkim ogromne zagrożenie dla morskich ekosystemów. Zooplankton morski, połykając mikroplastik (kawałki o średnicy poniżej 5 mm), nie dostarcza sobie pokarmu i przestaje rosnąć, natomiast makroplastik

24 | Lato 2019 | Lifestyle

połykany przez zwierzęta morskie powoduje mechaniczne uszkodzenia przewodu pokarmowego oraz fałszywe poczucie wypełnienia żołądka, przyczyniając się tym samym do ich przedwczesnej śmierci. Zatem pytanie brzmi: co my możemy zrobić dla przyrody? Po pierwsze jak najczęściej wdrażać zasadę 3R. Oznacza ona redukcję ilości opakowań i odpadów (ang. reduce), ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować (ang. reuse) oraz przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie (ang. recycle). Ponadto należy kupować produkty pochodzące od firm dbających o środowisko naturalne.

Profile for MAEM

MAEM NEWSLETTER 3 PL