Page 1

BENT NYGAARD ELEKTRONIK A/S

PRÆCISION

SIKKERHED

FLEKSIBILITET

Bent Nygaard Elektronik A/S • Haremarksvej 12 • 8723 Løsning info@bnyelekonik.dk • +45 75 79 04 00 • BNYelektronik.dk

22 EAL indviet - side 3

MuG Årsmøde - side 4

MIA-konference - side 10

4. november 2016 129. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen Redaktør Cand. mag. Anna Marie Thøgersen Redaktionssekretær Jette Rohde Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen Administrationsmedarbejder Mie Burchardt Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen Journalist Lars Winther Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

2

MÆLKERITIDENDE 2016 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Fællesskabet vigtig, når krisen kradser   Af Lars Winther 

Som ny mand på Mælkeritidende-holdet havde jeg for første gang fornøjelsen af at deltage i det 127. delegeretmøde i Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF). Med en fortid i Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer samt et tæt konsulentsamarbejde med flere mejerier er denne verden på ingen måde ny for mig. Jeg var derfor ikke overrasket over et vellykket arrangement med en ganske imponerende tilslutning på 117 deltagere, som brugte weekenden på en cocktail af fagligt stof, professionelt netværk og socialt samvær. Alt sammen i godt selskab med et næsten lige så stort påhæng, som åbenlyst også kendte hinanden fra tidligere arrangementer, hvilket også var tydeligt på dansegulvet. Undervejs blev forsamlingen dog også præsenteret for flere alvorsord fra talerstolen. Selvom mejerifaget generelt står stærkt på arbejdsmarkedet med en ledighed på én procent, har året alligevel budt på turbulens for flere end normalt. Fyringsrunder har været en realitet på flere af fagets store virksomheder, og mange oplever, at præstationskravene konstant skærpes. Det gør de såmænd i de fleste fag, så ingen grund til tudekiks. Men i allerhøjeste grad grund til at rykke sammen i et fagligt fællesskab, så både arbejdstagere og arbejdsgivere kender rettigheder og spilleregler på en arbejdsplads. Og vigtigt med et fællesskab, som kan hjælpe arbejdspladserne i form af sekretariatets assistance, advokathjælp m.m. Dette budskab fra hovedbestyrelsen har tilsyneladende slået rod også blandt nye kollegaer, idet FMF fortløbende oplever en stigning i antallet af medlemmer i disse år. Ganske flot, når man sammenligner med den negative udvikling i mange andre faglige organisationer. Og samtidigt udtryk for, at FMF tilsyneladende er lykkedes med at finde en balance i aktivitetsniveau, kontingent og medlemstilbud, som passer med medlemmernes ønsker. Derfor var der også et fortjent genvalg til bestyrelsen, hvor samtlige accepterede genvalg. Med dette hold og med dette fællesskab tog man hjem fra delegeretmøde med en fornemmelse af, at ansatte i mejeriindustrien og beslægtede fag nok skal klare sig - uanset konjunkturernes væsen.  ■

 Indhold  3

Erhvervsakademi Lillebælt indviet

4

Mejerifolk uden Grænser årsmøde

6 10 11 12 13

FMF 127. Delegeretmøde

MIA-Arbejdsmiljøkonference DMS: Procesoptimering

14 Kort fortalt 17 Personalia 18 Leverandøroversigt 19 Mejeristhuset 19 Kalender 20 Mejeriguiden + MuG julegavemulighed

DMS: Sunde mejeriprodukter Karrierebussen

NR. 22


Samarbejdspartnere, studerende og ansatte var inviteret til åbningen af det nye Erhvervsakademi Lillebælt ved havnefronten i Odense. Her ses fra venstre adjunkt Astrid Engell, to mejeriprocesteknologstuderende fra 3. semester, henholdsvis Jacob Jensen og Emil Olsen, lektor og praktikkoordinator Pia Agger, uddannelsesleder Helle Tastum og René Byrgesen.

Nyt lækkert campus til mejeriteknologstuderende Formanden for Foreningen af mejeriledere og funktionærer Kreds Fyn, René Christensen Byrgesen var inviteret til fejringen af færdiggørelsen af det 20.000 m2 store Erhvervsakademi Lillebælt (EAL) ved havnefronten i Odense, hvor procesteknologstuderende fremover skal modtage deres undervisning, når de da ikke lige er på Træningsmejeriet på Kold College. Mejerispeciale i Odense EAL rummer mere end 3.000 studerende, derudover 300 ansatte, og det danner i fremtiden ramme om den

Erhvervsakademi Lillebælt EAL er opført i det såkaldte Citycampus og samler dermed flere forskellige lokaliteter i Odense på den 40.000 m2 store grund beliggende mellem Odense Banegård og Odense Havn. Grunden tilhørte det tidligere Wittenborgs Automatfabrikker. Henning Larsen har været arkitekt på om- og nybygningen, og man mødes med et lyst og åbent atrium samt dagslys i alle områder og lokaler.

NR. 22

2-årige procesteknologuddannelse. Det er kun i Odense mejerispecialet udbydes, men der er også mulighed for specialer i fødevarer og procesteknologi i Vejle.

Godt sammenhold Mejeriteknologstuderende på 3. semester Jacob Jensen og Emil Olsen er godt tilfredse med de nye omgivelser og føler sig allerede hjemme. - Faciliteterne er betydeligt bedre, og aldersmæssigt passer vi godt ind her, fortæller Jacob og Emil samstemmende. - Og vi har jo stadig de samme gode undervisere!  ■ JRO Uddannelsesleder Helle Thastum, EAL får her overrakt et Danmarkskort over den geografiske placering af de mere end 50 mejerier som indflytningsgave af formand for den fynske landsdelskreds for Foreningen af mejeriledere og funktionærer René Christensen Byrgesen.

MÆLKERITIDENDE 2016 

3


Mejerifolk på mejeribesøg og generalforsamling   Af Isabel Sande Frandsen 

Mejerifolk uden Grænser afholdt sin anden generalforsamling torsdag d. 6. oktober på Hotel Legoland, hvor 31 medlemmer deltog. Formand René Fredgaard bød velkommen og bestyrelsesmedlem Rolf Pedersen førte som dirigent forsamlingen med sikker hånd igennem den formelle del af mødet. Krydderiet blev leveret af Karl Simonsen, der i juli måned var i Mongoliet sammen med Peter Ulrich for Mejerifolk uden Grænser. Karl startede sin præsentation med mongol-hat på, som han havde erhvervet på sin rejse, og så forklarede han ellers med kulør og farver om seje nomadekvinder og dygtige lærde fagfolk. Specielt var Karl og hans rejsemakker Peter Ulrich blevet benovet over at se, hvor dygtige nomaderne var til deres håndværk. Hvordan de korrekt udførte varmebehandlingsprocesser, udskilte fedt og fremtryllede ganske god yoghurt, mælkefedt og tørret ost over en simpel brændeovn. Endnu mere interessant var det at finde ud af, at de bare gjorde

Karl Simonsen.

4

MÆLKERITIDENDE 2016

Sammen med de første efterårsdage afholdt Mejerifolk uden Grænser sin anden generalforsamling i det vestjyske i godt selskab af engagerede folk og besøg på Nørup Mejeri.

Bestyrelsen: Palle Jellesmark, René Fredgaard, Flemming Bundesen, Sten Holmgaard Sørensen, Rasmus B. Kristensen, Kurt Enevoldsen, Rolf Pedersen og Keld K. Andersen.

det fordi, sådan havde de lært det af deres mødre og på den måde fået færdighederne overleveret fra generation til generation.

Mongolsk ihærdighed og uddannelse Karl berettede om den energi, kvinderne lagde for dagen. Hvordan de formåede at stå tidligt op, malke deres yakokser, gå til møder og producere deres mælkeprodukter uden at blinke. Karl og Peter var også med til at udvælge to piger, som er startet på en 4-årig mejeriuddannelse i september måned med hjælp fra Mejerifolk uden Grænser. En af Karls anbefalinger var som følge heraf, at man kunne arbejde på at få sat noget udveksling i gang, og at han selv gerne lægger hus til at logere en mongolsk studerende, der kommer på uddannelse i Danmark. Ydermere mente Karl, at Mejerifolk uden Grænser skal gå langsomt frem med samarbejdet med

nomaderne og først og fremmest hjælpe dem med at opsamle og distribuere deres produkter til turisterne i området. Resten af deltagerne i generalforsamlingen udtrykte stor begejstring for den levende overlevering af oplevelserne og havde mange opfølgende spørgsmål.

Perspektivering og projekter Formand René Fredgaard leverede en beretning, som gav et grundigt indblik i de talrige aktiviteter, Mejerifolk uden Grænser har været engageret i det forgangne år. Han forklarede også, hvordan organisationen er blevet kontaktet af både private virksomheder og myndigheder for at blive involveret i projekter forskellige steder i verden. Ydermere kunne han orientere forsamlingen om, at Mejerifolk uden Grænser nu har 12 virksomhedsmedlemmer og over 300 medlemmer, hvilket betyder, at der nu vil blive arbejdet på at få organisationen registreret som almennyttig organisa-

NR. 22


tion. Det betyder, at medlemmer kan fradrage deres kontingent i skat. Programkoordinator Isabel Sande Frandsen præsenterede regnskab og budget og gjorde opmærksom på, at Mejerifolk uden Grænser stadigvæk har et hårdt arbejde foran sig for at skaffe flere medlemmer - både personlige og virksomhedsmedlemmer - for at sikre en stabil økonomi. Ydermere forklarede Isabel, at Mejerifolk uden Grænser har fået lavet en rapport om mælkesektoren

og muligheder i Bolivia og planlægger en rejse i november måned for at pejle sig ind på målgrupper for organisationens arbejde. Og som næste geografiske fokus kommer Afrika, som nærmere betegnet ser ud til at blive Tanzania eller Kenya.

Ny suppleant og Nørup Mejeri Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg i år, da alle sidder for to år af gangen og blev valgt sidste år. Dog skulle en sup-

pleant til virksomhedsmedlemmerne vælges, og til den post stillede Kold Colleges nye mejeriuddannelsesleder Flemming Bundesen op og blev valgt uden modkandidat. Forud for Generalforsamlingen var omkring to tredjedele af de deltagende på virksomhedsbesøg på Nørup Mejeri, hvor Jens Beierholm og Marianne Vestergaard bød velkommen med mousserende vin, Rund Havarti 45+, Rund Primeo 45+, Rund Fontina 45+ og Bauernhof 50+, mens Beierholm fortalte om mejeriets historie og drift. Herefter blev deltagerne ført igennem mælkeindvejningen, kærnerummet, osteriet og ostelagrene. For hver af processerne forklarede Beierholm med udtrykt passion, hvordan mejeriet arbejder og prioriterer. Deltagerne udtrykte efterfølgende stor glæde over at træde ind i et rigtigt mejeri og for manges vedkommende mindes praktiktiden eller tidligere tiders arbejdspladser. Bestyrelsesmedlem Palle Jellesmark takkede for mejeriets gæstfrihed på bestyrelsens vegne.  ■

Jens Beierholm fra Nørup Mejeri fortæller og forklarer.

Bolivia får besøg af mejerifolk I slutningen af november rejser en mindre delegation til Bolivia for at lave aftaler med en lokal partner og finde nogle mælkegrupper eller sammenslutninger af mælkebønder, der har udtrykt ønske om hjælp til at forbedre deres mælk og produkter. Formanden for Mejerifolk uden Grænser, René Fredgaard mødes med programkoordinator Isabel Sande Frandsen i Bolivias hovedstad La Paz for at deltage i de nødvendige officielle møder med den danske ambassade og bolivianske myndigheder. Herefter rejser programkoordinatoren videre til Sta. Cruz i det sydlige Bolivia for at mødes med medlem af MuG’s Boliviagruppe Jørgen Schmidt. Her skal de to besøge mælkebønder, mødes med lokale bolivianske partnere og sammenslutninger af mejerifolk og mælkebønder. Formålet er at udpege en lokal partner i form af en formelt etableret organisation, der i forvejen arbejder med at forbedre forholdene for mælkebønder i området. Derudover skal Schmidt og Frandsen udpege en gruppe mælkebønder, der lever op til de kriterier, Mejerifolk uden Grænsers vedtægter beskriver.

NR. 22

DANIDA-midler Rejsen er kommet i stand ved en udvekslingsaftale med et lokalt mejeri, der er blevet tilgodeset som partner i et DANIDA-projekt igennem den danske ambassade. Ved hjælp af ambassaden og mejeriets projektpenge er det blevet aftalt, at projektet betaler for Mejerifolk uden Grænsers rejser og ophold, mod at vi hjælper mejeriet med at yoghurtoptimere. Til den opgave rejser bestyrelsesmedlem Sten Holmgaard Sørensen til Bolivia og overlapper med resten af holdet. Mejerifolk uden Grænser forventer herved at komme i gang med at søge projektmidler i starten af 2017, for så at kunne starte projekt op i anden halvdel af året. ISF

MÆLKERITIDENDE 2016 

5


FMF 127. delegeretmøde

FMF’erne fik beretning, netværk og en sving-om Foreningen af mejeriledere og funktionærer afholdt 127. dele­geret­møde i Horsens, hvor både mejerifolkene og de mange ledsagere blev tanket op med faglige emner og socialt samvær. 117 medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer havde 1. oktober valgt at bruge det meste af deres weekend på at deltage i årets delegeretmøde på Hotel Opus i Horsens. En weekend, hvor forsamlingen fik en status og gennemgang af branchens og medlemmernes situation i form af hovedbestyrelsens beretning, som formand Søren Jensen fremlagde. Og hvor der også var god tid til en sludder og hyggeligt samvær med alle de andre branchefolk under frokosten, kaffepausen og under aftenens festmiddag. Dansegulvet med levende musik blev da heller ikke forsømt, da trioen California skruede op for forstærkerne. De, der havde knap så meget interesse i mejeristoffet i form af de knap 100 ledsagere, fik et særligt eftermiddagsprogram, hvor nødhjælpsarbejder Anja Lóven fortalte om sit arbejde i Nigeria.

Lær af vikingerne Formanden startede med at konstatere, at hovedbestyrelsen desværre måtte undvære én af de 9 valgte repræsentanter i form af Alex Salling, som netop har gennemgået en veloverstået hjerteope-

Trioen California samlede et fuldt dansegulv.  

ration. Derefter tog beretningen ellers fat i en fjern fortid i form af ’Kongebogen’, der er en norsk middelalderbog fra 1240 med instruktioner til både krigere og købmænd. Søren Jensen pegede på, at vi stadig kan lære af vore forfædre, hvor flittighed, kundskaber og venlighed var blandt dyderne. Og at det er vigtigt at huske de historiske erfaringer i en tid, hvor verden kan synes vældig kompli-

ceret. Dermed var tonen slået an til en grundig beretning, som kom omkring den generelle markedsudvikling, en række organisatoriske forhold, medlemmernes arbejdsvilkår, uddannelser og forskningsforhold. Mælkeritidende har lavet et udpluk af de vigtigste emner på de efterfølgende sider, idet hele beretningen kan læses på www.mejerileder. dk/om-fmf.

Formand Søren Jensen aflagde hovedbestyrelsens beretning.

6

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 22


FMF 127. delegeretmøde

117 medlemmer var tilmeldt delegeretmødet.

Uddrag af beretningen på FMF 127. delegeretmøde:

Markedssituationen: Håb på et presset verdensmarked Mere mælk og lavere efterspørgsel på nøglemarkeder betød lave priser i det forgange år, men seneste udvikling i Kina og andre markeder giver håb om bedring. I beretningen gjorde formanden status på såvel den globale som den hjemlige markedssituation. Og set over et helt år er der tale om en dyster udvikling, selvom de seneste par måneder har vist fremgang for de fleste mejeriprodukter.

Marked i ubalance Beretningen rummede en kort gennemgang af de primære forklaringer på det pressede marked. Udbudssiden har været præget af betydelig vækst i ind-

vejningen i de store mælkeregioner med EU i spidsen efter afviklingen af kvotesystemet. Modsat var efterspørgslen ikke i højt gear, hvor Rusland fortsat er lukket ned med handelssektioner, og Kina har været præget af lavere økonomisk vækst. Og det er ikke kun mælkesektoren, som har været i krise, da eksempelvis meget lave oliepriser også har haft en negativ effekt på verdensøkonomien. Verdensmarkedspriserne er således blevet endnu mere centrale for vilkå-

Asiatiske ostemarkeder – forbrug i 000 ton

Efterspørgslen på ost i Kina (i grønt) er stigende og rummer et stort potentiale, når man sammenligner med udviklingen i Japan (lyseblå) og Sydkorea (mørkeblå) (Kilde: Chr. Hansen).

NR. 22

rene i mejeribranchen, og beretningen pegede på tre afgørende nøgletal eller KPI’ere (Key Point Indicator), som tilsammen er de afgørende rammer for branchen: Global Dairy Trade-priserne (GDT= verdensmarkedspriserne), mælkeprisen til mælkeproducenterne, og endelig mælkemængden, som når frem til mejerierne. De tre KPI’ere er snævert forbundne, hvilket blev dokumenteret på en planche, der viste en stort set parallel udvikling i priserne på GDT og afregningspriserne til mælkeproducenterne.

Kina kan redde markedet På den baggrund er det hårdt tiltrængt, at verdensmarkedspriserne de seneste måneder atter har vendt pilen opad. Og Søren Jensen pegede blandt andet på Kina som det store marked, der for alvor kan føre markedet i en bedre balance. - Kineserne er ved at lære sig at spise pizza og burgere. Men ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring med behov for kommunikation, marketing og innovation, når 51% af kineserne siger, at de enten ingen tradition har for ost eller siger, at de ikke ved, hvordan de skal bruge ost, sagde han med håb om, at denne udvikling kan sammenlignes med den eksplosive udvikling hos de to store asiatiske naboer i Japan og Sydkorea. Formanden kunne endvidere glæde sig over, at flere af de mindre mejerier faktisk formåede at komme igennem den svære periode med pæne resultater.

MÆLKERITIDENDE 2016 

7


FMF 127. delegeretmøde Uddrag af beretningen på FMF 127. delegeretmøde:

Mange udrykninger i et turbulent år Sekretariat og advokat måtte assistere flere medlemmer end normalt. Ledigheden er dog fortsat meget lav. Et turbulent og presset år blandt flere af mejeribranchens store virksomheder i form af Arla Foods, Dupont og SPX udløste flere bekymrede bemærkninger i beretningen.

Sparekniv men lav ledighed - Vores medlemmer oplever afskedigelser, megen usikkerhed, stramninger, besparelser hele vejen rundt, projekter som stopper eller sættes i bero. Som forening forsøger vi at gøre vores bedste for at afbøde konsekvenserne for os medarbejdere, når vi rammes af sparekniven på den ene eller anden måde, sagde formand Søren Jensen. På den baggrund har FMF sammen med Dansk Mejeriingeniør Forening haft et travlt år, hvor en del medlemmer har efterspurgt assistance fra advokat eller socialrådgiverordningen. Endvidere har sekretariatet i Odense afholdt informationsmøder for de berørte både på Arla Foods og på Dupont. Til trods for denne turbulens kunne formanden glæde sig over, at ledigheden fortsat ligger meget lavt på 1,1 pct. svarende til 6 fuldtidsledige, hvilket er markant lavere end landsgennemsnittet for hele FTF-området på 3,5 pct.

Medlemskab lønner sig Blandt andre faglige kerneområder nævnte formanden også en verserende afsluttet sag om afvikling af O-dage

Netværket blev dyrket hele dagen. Se flere billeder fra 127. delegeretmøde på www.maelkeritidende.dk.

(Overenskomstaftalte fridage). Arla Foods ønskede at nedskrive kontoen med O-timer for 100 medarbejdere, som var dækket af overenskomst mellem FMF og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. - Den ”tvungne” nedskrivning handlede om 7700 timer, hvilket omregnet til penge svarer til ca. 1,9 mio. kroner, som vores kollegaer og medlemmer havde i spil. Sat på spidsen fastholdt foreningens involvering de 7700 timer svarende til ca. 1,9 mio.kr. i medlemmernes favør. Beløbet svarer i runde tal til 1½ års foreningskontingent fra os medlemmer, lød det fra formanden. På

den baggrund understregede han endnu en gang vigtigheden af at være omfattet af en overenskomst. Og medlemskabet af FMF er absolut ikke blevet mindre de seneste år. - Vi ser en begyndende ’amerikanisering’ omkring ansættelsesforhold, sagde Søren Jensen med henvisning til præstationsbetingede aflønningsmodeller og andre stramninger af kontraktansættelser.

På trods af et turbulent år i mejeribranchen er ledigheden fortsat tæt på én procent. Den grønne kurve viser ledighedsprocenten pr. måned - den grå er et løbende beregnet gennemsnit 12 måneder bagud (Kilde FTF).

8

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 22


FMF 127. delegeretmøde Uddrag af beretningen på FMF 127. delegeretmøde:

Regnskab med et par minusser Nedskrivning af værdipapirer kostede dyrt, og flere faglige assistancer belastede foreningens driftsresultat. Selve driften var også præget af et svært år i mejeribranchen. Resultatet landede på et minus på 337.000 mod et minus på 80.000 året før. - Hvis man korrigerer for opstartsbevillingen på 220.000 kroner til Mejerifolk uden Grænser er forskellen dog noget mindre. Men vi må erkende, at udgifterne til køb af ekstern medlemsbistand i form af advokat- og socialrådgiverassistance er vokset som følge af et turbulent år for medlemmerne, sagde sekretariatslederen.

Mælkeritidende skal udvikle Sekretariatschef Anne-Sofi Christiansen gennemgik FMF’s regnskab.

Mejerifolk kan godt lide, at der er styr på pengekassen. Derfor var sekretariats­ leder Anne-Sofi Christiansen grundig med at forklare årets regnskab, som rummede et par kedelige minusser.

Ekstern bistand kostede Først den store alvorlige - de finansielle poster. Formuen, som med sidste års gunstige konjunkturer voksede med over en mio. til 10,5 mio. kroner efter et fantastisk år for både aktier og obligationer, skrumpede igen med et minus på 626.000 kroner. - Vi tog den positive udvikling sidste år og fik øretæverne i år, forklarede Anne-Sofi Christiansen.

Sekretariatet har lagt en plan for at styrke økonomien i fremtiden, hvor Anne-Sofi Christiansen blandt andet nævnte et nyt set-up omkring Mælkeritidende. Bladets resultat var sidste år præget af en nedskrivning af værdipapirer - ligesom FMF, ligesom annonceudgifterne lå lavere end normalt. - Vi har valgt at fastholde udgivelsen af bladet med 14-dages intervaller for at fastholde annoncegrundlaget. I fremtiden vil vi udbyde flere temanumre og mindre fokusnumre, som skal være

attraktive for annoncører. Samtidigt forsøger vi at udvikle indtjeningsgrundlaget ved at gå ind i Winther Communication, så salget af kommunikationsydelser kan afbalancere udsvingene i annonceindtægterne, fortalte sekretariatslederen.

Bestyrelsen genvalgt - og formand og næstformand fortsætter Samtlige ni bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg, ligesom Søren Jensen og Alex Salling efterfølgende på ny blev konstitueret som hhv. formand og næstformand. Dermed består bestyrelsen af: Søren Jensen, formand (Arla Foods) Alex Salling, næstformand (Arla Foods) Palle Jellesmark (Dairy Tech) Jørgen Hugo Petersen (SPX) Rene Byrgesen (Lactosan) Bjarke D. Jørgensen (Arla Foods) Michael Jensen (Arla Foods) Rene Fredgaard (Arla Foods) Leo Morten Lund (AKS).

Sekretariatets advokat måtte rykke ud 14 gange i 2015, mens omfanget af sekretariatsrådgivning var dobbelt så hyppig som normalt med 62 kontakter (Kilde: Mælkeritidende).

NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2016 

9


Har du meldt dig til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2016? Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) afholder årets Arbejdsmiljøkonference onsdag den 23. november 2016 kl. 08.30-16.00 på Comwell Kolding i Kolding med fokus på: Et godt arbejdsmiljø - en god bundlinje. Dagen byder på mange gode indlæg, muligheder for at netværke og for at besøge virksomhedsstande med produkter og løsninger til et forbedret arbejdsmiljø. Sidst men ikke mindst så kåres årets Arbejdsmiljøgruppe 2016! Sidste frist for tilmelding til konferencen er den 9. november! Et godt arbejdsmiljø - en god bundlinje Konferencen Et godt arbejdsmiljø - en god bundlinje - sætter fokus på: • Hvorfor vejen til et godt arbejdsmiljø og en god bundlinje forudsætter, at vi forstår at kommunikere med hinanden. • Hvordan nudging bruges i arbejdet med sundheds- og trivselsfremme og samtidig skaber værdi for virksomheden. • At vi alle er interesseret i at have en god og respektfuld omgangstone, men alligevel går det en gang imellem galt. Hvorfor?

• Hvordan vi skaber den gode tone, og hvorfor det er afgørende for at sikre en god bundlinje. • Hvorfor kendte personer kan lære os noget om, hvorfor det er så svært at sikre den gode omgangstone. • Hvordan samarbejde, adfærd, dialog og kommunikation bidrager til at understøtte den adfærdsbaserede sikkerhed. Konferencens form vil være oplæg med forskningsbaseret og praktisk tilgang til kommunikation, adfærd og nudging samt praktiske virksomhedserfaringer, der sætter fokus på en række nøgletemaer, som reflekterer konferencedeltagernes hverdag.

Dagen sluttes af med et indlæg af Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært på TV2.

TV2-journalist Dagen sluttes af med et indlæg af Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært ved TV2, under overskriften ”Klar kommunikation er en afgørende forudsætning for, at vi forstår at kommunikere med vores omgivelser, styrker arbejdsmiljøet og bidrager til en god bundlinje”. Godt 500 deltagere på MIA-konferencen i 2015. (Foto: Paw Jensen).

Tilmelding Sidste frist for tilmelding er den 9. november 2016. Læs mere på di.dk/diuddannelse/konferencer.

10

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 22


Procesoptimering trak 100 mejerifolk til Billund. Forrest ses fire af oplægsholderne fra venstre; Jørgen Friis Virklund, Søren Kristian Lillevang, Christian Zachariassen og Christer Utzen desuden var Klaus Dam og Thilo Berg på podiet.

Er det muligt at få en 1 time mere i døgnet? Optimering er en ret kompleks proces, som ikke bare foregår ved computeren men i høj grad skal sikres at fungere i de enkelte og ofte komplekse led i implementeringen både maskinelt og menneskeligt, men det er til gengæld i denne proces, at mejerierne får mere ud af døgnets 24 timer! På Danmarks Mejeritekniske Selskab velbesøgte seminar 6. oktober var et hold erfarne fagfolk inviteret til at tydeliggøre, hvor der i produktionen kan sættes ind med styring til at optimere bl.a. osteprocesser, spraytørring, reducering af thermofile bakterier, rengøring og LEAN. Christian Zachariassen, Arla Foods tog indledningsvist udgangspunkt i det nye statistiske redskab Design of Experiments (DOE) til at forstå og optimere processerne samt et redskab til optimal styring med udgangspunkt i en case om indkøring af Osteri 3 på Arla Foods Nr. Vium Mejeri.

Teknologisk og maskinelt I den mere teknologiske del fortalte Christer Utzen, Gea Proces Engineering og en del af en ekspertgruppe inden for Advanced Process Control om at styre processerne i Spray Dryers for at mindske variationer - bl.a. ved hjælp af et af GEAs værktøjer; Model Predictive Control Strategy. Klaus Dam fra Au2mate supplerede med et indlæg om reducering af omkostninger ved at hjælp af automatisering samt optimering ved at standardisere på flere forskellige niveauer. Opbygning af Streptococcus Thermophilus kan føre til produkttab eller

forringet kvalitet. Søren Kristian Lillevang fortalte, at det er en udfordring for alle mejerier, og han havde et par velkendte og mindre kendte råd med til deltagerne om, hvordan det kan undgås.

Den fantastiske rejse Seminaret afsluttes med en prisvinder. Arla Foods Rødkærsbro modtog i 2014 DI’s Produktivitetspris for de flotte resultater efter at have kigget kritisk på vante arbejdsgange og tænkt lidt ud af boksen på en stor del af arbejdsprocesserne på mejeriet. Jørgen Friis Virklund har sammen med ansatte på mejeriet ved omlægning af rutiner, herunder også mødekulturen som blev effektiviseret og reduceret, været med til at øge produktiviteten på Rødkærsbro Mejeri. Er du blevet nysgerrig på seminarets indlæg, kan de læses på www.mejeritekniskselskab.dk. Kommende seminar om Sunde mejeriprodukter afvikles 8. december 2016. JRO

Der var stor interesse i branchen for et seminar afholdt 6. oktober i Danmarks Mejeritekniske Selskab under titlen Procesoptimering - Få mere ud af døgnets 24 timer.

NR. 22

MÆLKERITIDENDE 2016 

11


Sunde mejeri­ produkter Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder seminar om: Sunde mejeriprodukter - torsdag den 8. december 2016 på Hotel Legoland. Sunde mejeriprodukter Hvad skal der til, for at man kan betegne en fødevare eller et mejeriprodukt som ”sundt”? Er det sundt, fordi det fx er light, økologisk, GMO-frit, indeholder essentielle næringsstoffer, som kroppen har brug for, eller som er påvist at være gavnlige og forebygge sygdom? Der er som bekendt mange svar på, hvad en sund kost er. Seminaret vil belyse, hvordan mejeriprodukter på forskellig vis og i passende dosering kan indgå i den sunde kost og have en positiv effekt på velvære, sygdom og livsstilssygdomme.

Deltagere Seminaret henvender sig til alle, der beskæftiger sig med produktion, optimering og fødevaresikkerhed og kvalitet m.m., inden for mejeriindustrien. Uddannelsesmæssigt er seminaret relevant for mejerister, mejeriteknologer, mejeriingeniører, levnedsmiddelingeniører samt andre, som beskæftiger sig med eller interesserer sig for mælk og mejeriprodukter.

Tid og sted Seminaret om: Sunde mejeriprodukter - finder sted torsdag den 8. december 2016 på Hotel Legoland i Billund.

Pris og tilmelding Prisen for deltagelse i seminaret er 1.995 kr. + moms for medlemmer af Danmarks

12

MÆLKERITIDENDE 2016

Mejeritekniske Selskab og 2.495 kr. + moms for ikke-medlemmer. Mejeriteknolog- og mejeriingeniørstuderende kan deltage for 250 kr. pr seminar, gebyret betales af hhv. Dansk Mejeriingeniør Forening eller Foreningen af mejeriledere og funktionærer,

hvis man er studentermedlem i én af disse foreninger! Tilmelding senest fredag den 2. december 2016. Du kan hente programmet samt tilmelde dig på www.mejeritekniskselskab.dk

Program Kl. 09.30-10.00 Registrering og kaffe Kl. 10.00-10.10 Velkomst og præsentation af dagens program Kl. 10.10-10.55 Et overblik over fakta og myter omkring mejeriprodukter og sundhed. V/ Professor Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring, KU Kl. 10.55-11.25 Kost og sundhed - hvilke trends er på vej? V/ Ernæringschef Merete Myrup Christensen, Landbrug & Fødevarer Kl. 11.25-11.45 Pause Kl. 11.45-12.15 Mælke-metabolomics - hvad kan mikronæringsstoffer fortælle os? V/ Postdoc Ulrik Kræmer, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Kl. 12.15-13.15 Frokost Kl. 13.15-13.45 Bringing out the Best in Milk. V/ Associate VP Eric Johansen, Science, R&D Microbial Platform, Chr. Hansen A/S Kl. 13.45-14.30 Hvorledes kan mælkeingredienser udnyttes for at skabe fremtidens sunde kostløsninger? V/ Professor, Ph.d., Senior R&D Manager Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods Ingredients Kl. 14.30-14.50 Pause Kl. 14.50-15.20 Anprisninger af det sunde - hvad må vi, og hvorfor må vi ikke mere? V/ Seniortoksikolog, cand.brom. Helle Burchardt Boyd, DHI Kl. 15.20-15.50 Health Claims in Dairy Products. V/ Professor Liisa Lähteenmäki, MAPP Center, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Kl. 15.50-16.00 Afslutning

NR. 22


Unge bruger efterårsferien i fødevareindustrien Karrierebussen er en af Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsens mange velbesøgte aktiviteter, som i år fik de studerendes til at rykke to dage ud af deres efterårsferie for at blive klogere på, hvad mejeriindustrien kan byde på af fremtidige muligheder for karrierer. - nemlig statistik blive anvendt som et vigtigt redskab på både Eurofins og især på Arla Foods Kruså Mejeri. Her har en mejeriingeniør udviklet dette område til et vigtigt styringsredskab i den daglige ledelse.

Den røde tråd

Her studeres membraner og filtreringsudstyr hos DSS, A Tetra Pak Company. Til højre i billedet ses mejeriingeniør Anitha Rasmussen.

Der var stor interesse for alle seks virksomheder. På Naturmælk koblede Peter Madsen følgeindustriens produkter til mejeribruget, da mejeriet anvender de økologiske smagstilsætninger, som Döhler/Dairy Fruit fremstiller. Ligeledes kunne de studerende se membranfiltrering i anvendelse, som de havde fået demonstreret på DSS, A Tetra Pak Company.

Seks virksomhedsbesøg

Fra teori til praksis

Flotte evalueringer

40 studerende steg på bussen ved Frederiksberg Campus og satte kursen mod Fyn til det første af i alt seks virksomhedsbesøg på ingrediensvirksomheden Döhler/Dairy Fruit og dermed et indblik i Nordeuropas største producent af økologiske smagstilsætninger til fødevareindustrien.

Den første dag bød desuden på besøg på Eurofins Steins Laboratorium og sluttede hos DSS, A Tetra Pak Company, inden de unge kunne se frem til studiehygge og overnatning. Andendagen med tre besøg på mejerier kunne de studerende opleve relevansen af et både elsket og hadet fag på bachelorstudiet

Karrierebussen sluttede seks spændende besøg på Arla Foods Taulov Mejeri, og de studerende gav flotte evalueringer. Næste år er det seks nye medlemsvirksomheder af Industrigruppen, der får fornøjelsen af at vise deres virksomheder frem for de studerende.

Udover virksomhedsbesøgene er formålet med Karrierebussen også at styrke de studerendes netværk - både til branchen og på studiet.

NR. 22

JRO

Arla Foods Kruså Mejeri inviterede til smagning af deres produkter.

MÆLKERITIDENDE 2016 

13


Kort fortalt  Allergivenlig mælk fra Knuthenlund

Flot år hos Chr. Hansen Chr. Hansen, der udvikler og sælger kulturer, enzymer og farver mv. til fødevarer og den farmaceutiske industri, kom ud af regnskabsåret 2015/16 med en vækst på hele 12% i omsætningen, nemlig fra 859 mio. euro i 2014/15 til dette års omsætning på 949 mio. euro. Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse, hvor CEO Cees de Jong udtrykker tilfredshed med regnskabet og resultatet. Årets resultat blev 184 mio. euro mod 163 mio. euro i 2014/15. Cees de Jong forventer, at 2016/17 bliver endnu et godt år for Chr. Hansen med en organisk omsætningsvækst på 8-10%. (Foto: Chr. Hansen).

Det lollandske gods Knuthenlund, der er et af Danmarks største økologiske landbrug, vil i samarbejde med Aarhus Universitet fremstille allergivenlig mælk, skriver dr.dk. Knuthenlund er bl.a. kendt for sine specialoste af fåremælk. Til dr.dk udtaler godsejer Susanne Hovmand-Simonsen - Der er kommet en del resultater frem særligt fra udlandet, der viser, at der er sket mutation i proteinerne på de moderne kvægracer. Det er med til, at mange i dag udvikler intolerance overfor mælk. I samarbejde med forskere på Aarhus Universitet skal Knuthenlund nu teste 50 af godsets malkekøer for at se, om der er sket en mutation i deres proteiner eller ej. De køer, der ikke har en mutation, skal efter planen levere allergivenlig mælk, som fra foråret skal sælges på flasker. (Foto: Knuthenlund).

EU mælke­ prognose EU-Kommissionen har offentliggjort en ny prognose for mælkeproduktionen i EU i de kommende par år. Det skriver Udenlandske mejerinoter, der udgives af L&F. For hele 2016 er forventningen en samlet mælkeproduktion på 153,2 mia. kg, hvilket er 0,6% mere end i 2015. I 2017 vil produktionen stige yderligere 0,5% til 153,9 mia. kg. Antallet af malkekøer i EU vil falde med 300.000 til 23,2 mio. ved udgangen af 2016. I løbet af 2017 vil antallet falde til 22,8 mio. mælkekøer. (Foto: Colourbox).

Arla hæver mælkeprisen Pr. 1. november hæver Arla Foods mælkeprisen med 2 eurocent til 225,6 øre pr kg til andelshaverne. Dermed er mælkeprisen steget med 39,3 øre/kg siden det meget lave niveau på 186,3 kr./kg i sommer. Arla-prisen er pr. 1. november på 251,3 øre pr. kg konventionel mælk og 364,0 øre pr. kg økologisk mælk. Trods det at mælkeindvejningen fortsætter med at falde, hvilket giver højere afregningspriser pt., så er der dog risiko for, at lave oliepriser vil dæmpe priseffekten på nogle af de internationale nøglemarkeder, advarer Arla.

14

MÆLKERITIDENDE 2016

Vietnam sælger Vinamilk Efter mange års tilløb er Vietnam klar til at sælge ud af nogle af landets største statskontrollerede virksomheder, herunder den store mejerikoncern Vinamilk, skriver Jyllands-Posten. Staten ejer pt. godt 45% i Vinamilk (Vietnam Dairy Products). Vinamilk er en af Vietnams største virksomheder med en markedsværdi på ca. 25. mia. kr. og med en markedsandel på ca. 50% af hele markedet for mejeriprodukter i Vietnam, der har 95 mio. indbyggere. Vinamilk har bl.a. store kontrakter i Mellemøsten, og i foråret åbnede koncernen et mejeri i Cambodja, mens Thailand og Singapore er blandt Vinamilks mål for yderligere ekspansion. (Foto fra Vinamilk.com).

NR. 22


Den globale mælkeproduktion

Underskud i Arla UK

Ifølge IDF’s seneste World Dairy Situation Report steg den globale produktion af mælk i 2015 med 2% til 818 mia. kg. Heraf udgjorde komælksproduktionen de 674 mia. kg. Asien tegnede sig for den største andel af den samlede globale mælkeproduktion med 29% efterfulgt af EU med 24%. Den globale osteproduktion steg med 2,8% til 19,9 mia. kg. Dermed blev ost den produkttype, som oplevede den største procentvise vækst. Den øgede osteproduktion fandt primært sted i EU og USA. Ifølge IDF-rapporten forventes den samlede vækst for den globale mælkeproduktion at blive på mindre end 1% i 2016.

Arlas britiske afdeling, Arla Foods Limited kom ud med et underskud på 644 mio. kr. - ud af en omsætning, der dykkede med 14%, til 26 mia. kroner. Det viser det regnskab, som koncernen netop har offentliggjort for 2015 i det britiske selskabsregister, skriver LandbrugsAvisen. Hertil udtaler chef for koncernens europæiske forretning, Peter GiørtzCarlsen: - Vores britiske forretning har leveret et solidt bidrag til Arla Foods i 2015. Arla Foods Limited dækker ikke hele forretningen, så man kan ikke se på det isoleret.

Udsigt til smørfedtmangel Hvis mælkeproduktionen fortsætter faldet, vil nogle kunder gå forgæves til Arla efter især fedt-produkter, udtaler Arla Europa-direktør Peter Giørtz-Carlsen til LandbrugsAvisen. Ved årets begyndelse forventede Arla Foods en vækst i indvejningen i 2016 på 0,9%, men det er ændret til et fald i samme størrelsesorden. Det er især de britiske og de svenske andelshavere, der leverer mindre mælk med fald på hhv. 3,3% og 3,7% for hele året.

Mere mælk - færre bøvser

Enghavegård Osteri solgt

Landbruget udleder store mængder af drivhusgasser til skade for klimaet, og bøvser fra malkekøerne er blandt de store syndere. Derfor er et forskerhold på Aarhus Universitet sammen med frøfirmaet DLF Seeds i gang med at udvikle nye græssorter, der er mere klimavenlige, fordi de fremstilles med brug af mindre gødning end andre græssorter, og som samtidig optager mere kvælstof. Derudover arbejder forskerne på at gøre græsset nemmere at fordøje for køer. Det bliver lettere for bl.a. køer at nedbryde græsset, hvis det er mindre stift end gængs fodergræs. Det betyder, at køerne får mere energi og kan producere mere mælk. Det forventes, at landbruget med det nye supergræs vil kunne reducere den årlige udledning af metan fra malkekøernes bøvser med 336.000 ton CO2, hvilket svaret til ca. 10% af den samlede drivhusgasudledning fra køer i Danmark. Projektet er støttet med knap 13,5 mio. kr. GUDP. (Foto: Colourbox).

Henrik Walther-Larsen har pr. 15.02 2017 solgt sit Enghavegård Osteri ved Oksbøl til Lone og Martin Hansen, som tidligere har drevet slagterbutikken Mad med Mere i Varde. Mejeriet blev grundlagt af mejeriingeniør Arne Pedersen tilbage i 1990, og i 2001 overtog mejeriingeniør Henrik Walther-Larsen det lille gårdmejeri. Henrik Walther-Larsen har siden da foretaget væsentlige bygningsforbedringer herunder bl.a. med ekstra modningslagre og saltningsrum. Enghavegård har også en gårdbutik, hvor halvdelen af mejeriets produkter sælges. Resten går en gros til lokale butikker, kroer og restauranter samt til forskellige ostehandlere i bl.a. Aarhus. (Arkivfoto af Henrik Walther-Larsen i Enghavegård Osteris gårdbutik).

NR. 22

Forskning i græsproteiner Arla Foods deltager i et forskningsprojekt, der undersøger, om man kan øge værdien af græs som foder til både køer og grise. I projektet høstes og presses græsset, og den del af saften fra presningen, der indeholder de svært tilgængelige proteiner, som køer kan fordøje, ensileres. Det skal derefter undersøges, om foderværdien af det pressede græs og græssaften er lige så høj eller muligvis højere sammenlignet med almindeligt græs. Hvis projektet viser, at køerne får samme eller bedre foderværdi ud af det pressede græs, kan det give nye muligheder for landmændenes fremtidige fodersammensætning. Dele af den importerede soja kunne muligvis erstattes med hjemmeavlet græs.

MÆLKERITIDENDE 2016 

15


Kort fortalt 

Thise og Knuthenlund oste til USA

Færre køer i Holland

Fra november i år kan osteglade newyorkere nyde danske specialoste fra Knuthenlund og Thise, nemlig Thises skønne Vesterhavsost og Knuthenlunds prisbelønnede fårebrie. Det skriver FoodCulture.dk. Importøren af ostene er Murray’s Cheese, der er en af USA's største på området. I første omgang skal der sendes en palle oste afsted hver 14. dag, hvorefter det afventes, om den amerikanske interesse for de danske oste vil vokse sig til en økonomisk gevinst for de to mejerier. (Foto: Knuthenlund).

Hollandske mælkeproducenter kan blive nødt til at reducere størrelsen af deres besætninger med op til 8% for at leve op til EU's fosfatgrænser, skriver Dairy Industry Newsletter. Samlet skal de hollandske bedrifter reducere antallet af køer med ca. 100.000 for at opfylde EU-målet. Efter mælkekvoteophøret er antallet af malkekvæg i Holland vokset til 1,6 mio. køer, der producerer 12,5 mia. kg mælk om året. (Foto: Colourbox).

Nestlé anlæg i Mexico Nestlé har investeret 1,7 mia. kr. i bygning af et nyt anlæg til baby foods i Jalisco i Mexico, skriver DairyReporter.com. Det er det hidtil største beløb, som Nestlé investerer i landet. I juni 2016 angav en rapport fra Future Market Insights, at Nestlé Sydamerika er en af nøglespillerne på det voksende marked for babyfoods. Disse forventes at stige med godt 10% i Sydamerika gennem det næste årti frem til 2026. Nestlé-mejeriet modtager mælk fra lokale bønder. Ca. 40% af babyfoods-produkterne skal eksporteres til det øvrige Latinamerika og andre dele af verden. Nestlé-anlægget er bygget med fokus på miljøet, idet 85% af energiforbruget hentes fra vindmøller og solenergi. Desuden er mejeriet projekteret til 100% genbrug af varme og vand. (Foto: Colourbox).

16

MÆLKERITIDENDE 2016

Ekstra pensionsopsparing Kan du spare penge i skat ved at indbetale mere på din pensionsordning i 2016? Hvis du har udsigt til at betale topskat i år, men ikke betaler topskat, når du engang skal have din pension udbetalt, sparer du penge. Du betaler 15,3% i skat af afkastet på din pensionsopsparing. Renterne af din opsparing i banken beskattes med op til 42,7%. På en ratepension og en ophørende livrente kan du i 2016 indbetale op til 52.400 kr. (efter AM-bidrag) med skattefradrag, mens der på en livsvarig livrentepension ikke er noget loft over din indbetaling. Ved privattegnet livsvarig livrentepension, kan du indbetale op til 48.200 kr. Sidste frist for at få fuldt udbytte af dit fradrag er 30. december, oplyser AP Pension i en pressemeddelelse. På www.appension.dk findes yderligere oplysninger.

Is fra Skarø til gravide Skarø Is har udviklet en speciel is, som skal lindre kvinders graviditetskvalme, skriver TV2 Fyn på sin hjemmeside. Isen er tilført særlige proteiner, fibre og mælkesyrebakterier, der tilsammen skal lindre kvalmen hos den gravide. Ideen opstod i foråret, da Skarø Is deltog i en international konference for gynækologi og obstetrik i Helsingfors. Her oplyste en læge, at livskvaliteten hos kvinder med svangerskabskvalme er lige så dårlig som tilsvarende patienter i kemoterapi. Til disse patienter har Skarø Is allerede udviklet proteinrige iscremeprodukter. (Foto: Skarø Is).

NR. 22


Personalia  50 år

60 år

IT Coordinator Per Borring, Arla Foods Hobro Mejeri fylder den 16. november 50 år. Lead Information Architect Henning Pedersen, Arla Foods, Viby fylder den 17. november 50 år.

Mejeriejer Jens Riis Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri fylder den 10. november 60 år. Jens er mejeriingeniør fra 1981 og overtog efter en rundtur i forsvaret og en periode i Schweiz det selvstændige privatmejeri Nørup Mejeri efter sin far i 1995. Familien overtog mejeriet helt tilbage i 1971, og mejeriet har således været med i en meget stor forandringstid i dansk mejeribrug. Jens driver i dag mejeriet sammen med sin hustru Marianne, og de producerer gule skæreoste, Lurpak samt Beierholm smør. Jens Riis Beierholm Poulsen har desuden været formand for Foreningen af Danmarks Privatmejerier siden 2005 og sidder på den baggrund også i Mejeriforeningens bestyrelse siden 1990. Så fødselaren er således en meget erfaring og kendt person i dansk mejeribrug.

60 år Application Manager Annie Jensen Kaalby, Arla Foods, Viby fylder den 10. november 60 år.

25 års jubilæum Afdelingsleder Preben Olesen, Arla Foods Taulov Mejeri kan den 11. november fejre 25 års jubilæum. Kvalitets- og miljøingeniør Lis Kristensen, Arla Foods Esbjerg Mejeri kan den 21. november fejre 25 års jubilæum.

40 års jubilæum Design & Graphics Manager Marianne Kristensen, Arla Foods, Viby kan den 15. november fejre 40 års jubilæum.

50 år Mejerileder Steen Ditlev Poulsen, Mammen Drøsbo, Thorsø fylder den 19. november 50 år.

Tak til Mejerigolf-sponsorer Mejerigolf takker alle sponsorer og de 62 deltagere på Mejerigolf den 19. august 2016 på Hammel Golfklub. Vejret var helt perfekt til golf, og banen stod flot og klar. Mejerifolket fastholdt det gode humør hele vejen rundt. Der var et meget fint gavebord med sponsorgaver til de dygtige golfspillere. Deltagerne havde gemt lidt appetit til islagkagen. Vinder af A-Rækken: Ole Bruun, Arla Foods HOCO Vinder af B-Rækken: Per Lørup, Bila A/S Vinder af C-Rækken: Lars Johannes Nielsen, Landbrug & Fødevarer Mejerigolf afholdes næste gang hos Søhøjlandet Golf Klub den 18 august 2017. Billeder fra dagen kan ses på www.mejerigolf.dk

NR. 22

Kold College skal have ny direktør Efter 12 år på posten som direktør for Kold College går Hans Skjerning på pension den 31. marts 2017. Dette sker efter eget ønske og som en naturlig konsekvens af, at Hans Skjerning fylder 65 år til januar. Hans Skjerning begyndte som direktør for Kold College den 1. oktober 2004, og skolen har været i positiv fremgang i alle årene. Dog har driften i 2016 været udfordret af stor elevtilbagegang. Dette skal ses i lyset af reformen for erhvervsuddannelserne. Hans Skjerning er oprindeligt uddannet maskinmester på Svendborg Maskinmesterskole, men har mere end 20 års erfaring med ledelse inden for erhvervsskoleområdet og har bl.a. taget en international MBA i Educational Management på South Bank University i London. Efter flere poster i industrien, primært inden for fødevarer, blev Hans ansat på Odense Tekniske Skole i 1989, hvor han besad ledende stillinger, indtil han i 1993 blev ansat på Svendborg Tekniske Skole. Her var han en årrække viceforstander og i forbindelse med fusionen mellem Svendborg Handelsskole og Svendborg Tekniske Skole til den nuværende Svendborg Erhvervsskole var Hans Skjerning afdelingsdirektør, inden han overtog direktørposten på Kold College. Hans Skjerning stod i 2008 bag navneændringen fra Dalum Uddannelsescenter til Kold College. Dette var en strategisk satsning, som har givet skolen en selvstændig profil og et øget fokus på Kold College som en moderne erhvervsskole. Bestyrelsen vil igangsætte rekrutteringen af en ny direktør, som kan tiltræde stillingen pr. 1. april 2017.

MÆLKERITIDENDE 2016 

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Produktionschef Leo Lund tlf. 72 30 49 36, e-mail: Leo.Lund@arlafoods.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk – www.au2mate.dk

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 – Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk – www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A, DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

❚ Gulve  ❚ ❚ ❚

DSS, A Tetra Pak Company Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 – Fax 87 20 08 90 info@dss.eu – www.dss.eu

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2016

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 23. november 2016 MIA Arbejdsmiljøkonference Comwell Kolding

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

8. december 2016 Mejeriteknisk Selskab Sunde mejeriprodukter Hotel Legoland

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset - en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

November M 44 45 46 47 48

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

O 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24

F 4 11 18 25

L 5 12 19 26

S 6 13 20 27

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

S 1 8 15 22 29

26. januar 2017 Mejeriteknisk Selskab Valle og -behandling Hotel Legoland 1. februar 2017 Mejeribrugets Dag Kold College 2. marts 2017 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland 11. marts 2017 Mejeriteknisk Selskab De store små succeser Hotel Legoland 11. marts 2017 Mejeribrugets Forårsfest 7. april 2017 Dansk Mejeriingeniør Forening 85 års jubilæum 7.-9. juni 2017 Nordisk Mejerikongres Axelborg, København

December

Mejeriliv

Ulykker • Tandskader • Sundhed Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

48 49 50 51 52

M

T

O

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

Januar 2017 52 1 2 3 4 5

M

T

O

T

F

L

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 20.-29. januar 2017 Grüne Woche Berlin 15.-18. februar 2017 BioFach Nürnberg

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2016 

19


Mejeriguiden som julegave? Mejeribrugets Årbog er blevet optimeret for at give plads til et stort mejeriteknisk afsnit. Indholdet er uddrag fra ”Dairy Technology”, som førhen blev udgivet af SPX. I den forbindelse har redaktionen valgt at friske navnet op, så årbogen fremover hedder Mejeriguiden. Prisen er 125 kr./stk. ex. moms og forsendelse. Mejeriguiden er en oplagt julegaveide til samarbejdspartnere; kunder, leverandører eller medarbejdere.

Bestil eksemplarer af Mejeriguiden på www.mejerileder.dk/bestillingsformular Kontakt redaktionen hvis der er spørgsmål på books@maelkeritidende.dk eller 40 64 40 25.

Mejerifolk uden Grænser

Giv en mejeriuddannelse Og hjælp Mejerifolk uden Grænser med at støtte Enkhtuyas uddannelse. Enkhtuya er 19 år og læser på School of Food Industrial Technology i Ulaanbaatar. Læs mere om uddannelsen og det projekt , som Mejerifolk uden Grænser støtter i Mongoliet ved at scanne QR-koden eller gå ind på www.khovsgoldairyporject.org Send dit bidrag på MobilePay: +45 22 21 40 25 skriv ’uddannelse’*

*Hvis du ønsker et gavebevis tilsendt så skriv til os på: info@mejerifolkudengraenser.dk

– mulighed for Julegavekort

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

i julegave

MT22, 2016