Page 1

Mød os på Food Tech Hal M stand nr. 9564

732-014 Elopak_annonce_sep_16_158x114.indd 1

26/09/16 14.06

20 Gråsten 40 år - side 3

Nyt bedømmelses­ system - side 6

MIA-konference - side 8

7. oktober 2016 129. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen Redaktør Cand. mag. Anna Marie Thøgersen Redaktionssekretær Jette Rohde Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen Administrationsmedarbejder Mie Burchardt Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen Journalist Lars Winther Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

2

MÆLKERITIDENDE 2016 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Det lønner sig!   Af Anne-Sofi Christiansen 

Indenfor den nærmeste tid vil aktive medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening modtage en mail med anmodning om at deltage i foreningens lønstatistik 2016. Analyse og indsamling af data foretages af et eksternt firma, Huge Consulting, som har lavet lønstatistik for Foreningen i nogle år. Alle informationer og personlige data forbliver anonymt hos Huge Consulting, som bearbejder tallene til en brugbar statistik til Foreningen og til jer, som er medlemmer. Dansk mejeriingeniør Forenings medlemmer præsterer typisk en svarprocent på ca. 60% - men foreningens størrelse taget i betragtning, så bidrager hver eneste besvarelse til at give en bredere, mere brugbar og retvisende statistik. Men måske du tænker: ”Hvad nytte gør det?” og ”Hvad kan jeg bruge det til?” Svaret er, at: ”Jo … det nytter”. Der er medlemmer, som tager lønstatistikken i hånden ved jobskifte eller lønforhandling, og her kan vi alle hjælpe ved melde ind til statistikken. Alle kan bruge lønstatistikken på denne måde, og skulle det ikke lige resultere i ”klingende mønt” i første omgang, så vil en synliggørelse af lønudviklingen bidrage på den lidt længere bane. Det er vigtigt at vise og kunne melde tilbage baseret på fakta, at/hvis den lønregulering, man får, ikke matcher det generelle billede. Ellers ved virksomheden jo ikke nødvendigvis, at de kunne risikere at miste gode medarbejdere grundet løn. Kan I huske, at sidste års lønstatistik viste, at mejeriingeniører, som havde skiftet job i løbet af året i gennemsnit fik 9,4% i lønstigning, og at mejeriingeniører, som sad i uændret stilling, fik 5,4% i lønregulering i et år, hvor den generelle lønudvikling i samfundet lå på ca. 2%. Det er da tal, som er gode at have med og gode at kommunikere i forskellige relevante sammenhænge. Så jo - det nytter, og de fleste kan - individuelt eller som gruppe - drage nytte af, at der indsamles fakta. Men det kræver god opbakning fra jer medlemmer. Dit bidrag udgør de 5-10 minutter, det tager at besvare skemaet, hvis du har din september-lønseddel ved hånden. Skulle du ikke få mailen fra os, så ring eller skriv til dmf@maelkeritidende. dk. Vi kan ligge inde med forældet e-mailadresse til dig, dit spamfilter kan have fanget mailen, eller … noget helt tredje. Så giv lyd!  ■

 Indhold 

3 4

Chr. Hansen Gråsten 40 år

6 7

Nyt bedømmelsessystem ved IFC

8 10

Mejeriingeniørstuderende - Et vigtigt valg

Odense Food Festival - SPIS OST MIA-Arbejdsmiljøkonference Whey Protein helps Malnourished Children

12 Netværksmøde i Torvehallerne 13 Kort fortalt 16 Personalia 17 Foreningsnyt 18 Leverandøroversigt 19 Mejeristhuset 19 Kalender 20 To AEDIL-ostekurser NR. 20


Mange kunder, samarbejdspartnere, ansatte og tidligere ansatte deltog ved receptionen. Her lyttes til jubilæumstalerne.

CEO Cees de Jong og fabrikschef Ole Jacobsen glæder sig ligesom alle gæsterne over et flot internationalt ostebord ved receptionen.

40 år med osteløbe i Gråsten!

Workshop

Det skal fejres!

Eftermiddagen betød for mange gæsters vedkommende deltagelse i en workshop med fokus på markedstrends, osteproduktion/proceskontrol og moderne løbetyper. Et spændende program med plads til både overblik og faglighed, og temaerne var: ”Osteløbens historie” v. Niels Lerche; ”Marked og Trends for ost” v. Søren Herskind. Dernæst fulgte de faglige indlæg om ”Produktion af løbe på Gråsten-fabrikken”, ”Moderne osteløbe” samt ”Proceskontrol”. Klaus Damsgaard, Kristian Elsborg og Mads Aamann stod for disse indlæg.

Den 1. september 1976 startede Chr. Hansen A/S enzymproduktion på en ny fabrik i Gråsten, og siden da har fabrikken udviklet sig til at være et topmoderne Center of Excellence samt globalt distributionscenter for osteløbe i Chr. Hansen. Dagen blev markeret med et flot arrangement for kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, naboer m.fl. Dagens program begyndte med reception og rundvisning på fabrikken. Mange gæster havde fundet vej til Gråsten, hvor fabrikschef Ole Jacobsen bød velkommen og fortalte om fabrikkens historie og udvikling gennem de 40 år. CEO for Chr. Hansen A/S Cees de Jong var ligeledes på talerstolen med en lykønskning, og fra lokalområdet holdt erhvervscenterets formand også tale. Receptionen bød på et flot internationalt ostebord, og gæsterne gik til de mange produkter med den for osteentusiaster velkendte interesse, viden og nysgerrighed.

Center of Excellence Fabrikkens historie og rolle i Chr. Hansen blev naturligvis berørt i talerne. Ikke mindst blev det fremhævet, at fabrikken i Gråsten har undergået store forandringer, siden den fra 2015/16 blev udset til at blive et globalt produktions-

NR. 20

og distributionscenter. Sidstnævnte blev en realitet, da færdigvarelagrene af enzymer fra flere europæiske afdelinger af Chr. Hansens løbeproduktion også blev samlet i Gråsten. Fabrikken producerede i 2014/15 ca. 6.000 tons enzymprodukter, og for at være gearet til at producere færdigvarer til det globale marked installerede fabrikken i 2014/15 en ny fylde- og palleteringslinje. På nuværende tidspunkt beskæftiger Gråstenfabrikken mere end 40 medarbejdere indenfor områderne produktion, logistik, kvalitet, teknik og administration.

Et par take-aways Et par vidt forskellige take-aways fra dagens indlæg kunne være: • Løbens historie går tilbage til ur-osten i jægerstenalderen (13.500-5.000 år f.Kr.) • Markedssituationen anno 2015: Wordwide produceres 21 mio. tons ost/år. • 75% heraf produceres i 15 lande, USA i top med 4.900 tons • Danmark er også på top-15 listen med 360 tons. En flot og spændende dag i Chr. Hansens, Gråsten-fabrikkens og ostens tegn!  ■ AC Kristian Elsborg bød velkommen til eftermiddagens workshop, hvor han og flere kollegaer fra Chr. Hansen A/S gav deltagerne perspektiv og ny viden om ost og løbe.

MÆLKERITIDENDE 2016 

3


Næsten 50 studerende mødte frem til informationsmøde om den gældende praktikordning på mejeriingeniørstudiet.

Et vigtigt valg!

  Af Anne-Sofi Christiansen 

Mange til infomøde på KU Den første konkrete indsats var et informationsmøde på KU i september måned. Det kan umiddelbart synes at være tidligt i forhold til praktik i efteråret 2017, men det er nødvendigt allerede nu at informere de unge om IKKE at vælge en anden praktik på bachelorstudiet. I stedet opfordres de til at afslutte deres

4

MÆLKERITIDENDE 2016

De kommende tre år vil studerende på Københavns Universitet (KU) kun have mulighed for at komme i mejeripraktik som kandidatstuderende. Det betyder, at de unge skal træffe det vigtige valg om kandidatlinje FØR deres mejeripraktik. For KU, Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsens samt Mejeripraktikudvalget betyder dette, at indsatsen omkring rekruttering til mejeriingeniøruddannelsen må tilrettelægges lidt anderledes i disse år.

bachelor uden praktik, vælge mejeri som kandidatlinje og SÅ komme i praktik. Interessen for at høre om muligheden var stor, og ca. 50 bachelorstuderende på hhv. 2. og 3. år af Fødevare- og ernæringsstudiet mødte frem for at høre om mejeripraktik, løn under praktik, det tekniske i studieordningen, praktikpladser i ind- og udland samt et par

gode historier fra Laura Kamstrup Helwigh om dette års praktik på hhv. Thise Mejeri og Östersund Mejeri i Sverige.

Husk Karrierebussen Industrigruppen inviterede dernæst de studerende ombord på Karrierebussen, som igen i år præsenterer seks virksomheder i branchen i uge 42. For de

NR. 20


Efter informationsmødet var der smagsprøver på nogle Arla Unika oste. Sandra K. Nylund, som er mejeriingeniørstuderende og ansat hos Arla Unika i Tovehallerne, præsenterede Arla Unika konceptet samt de oste, som hun havde medbragt som smagsprøver.

studerende, som måtte være i tvivl, er en sådan tur en rigtig god mulighed for at snuse lidt mere til mejeriindustrien og de mange forskellige jobmuligheder, der er med en mejeriingeniørtitel på eksamensbeviset.

Ost fra Arla Unika Ovenpå alle informationerne blev der præsenteret og serveret ost fra Arla

Fire engagerede ambassadører fra venstre Laura Kamstrup Helwigh, Daniel Sindahl, Anne Bruhn, Camilla de Leon samt Anni Bygvrå Hougaard fra Fødevareinstituttets sektion for Ingrediens- og mejeriteknologi stillede op med information og besvarede spørgsmål fra de mange fremmødte.

Unika. Sandra K. Nylund, som har studiejob hos Arla Unika i Torvehallerne, præsenterede unika-konceptet og de medbragte oste. Efter masser af smagsprøver blev der serveret tapas, og der var god tid til at få afklaret diverse spørgsmål, drøfte muligheder, plusser og minusser og til at få en snak med de fire engagerede ambassadører, som stillede op for at sprede det gode budskab

om mejeriingeniøruddannelsens mange muligheder og fortræffeligheder. En super aften, som kunne indikere, at der kan blive en pæn søgning til mejeriingeniørkandidaten under den nye/ midlertidige praktikordning. Så nu er det bare at krydse fingre for, at de ønskede 30-35 studerende vælger mejerikandidaten i 2017!  ■

Er du interesseret i fødevareindustrien, så kom på FoodTech´16 – Nordeuropas største fagmesse for fødevareteknologi Forbered dit FoodTech besøg hjemmefra – gå ind på foodtech.dk og se udstillerlisten, aktivitetsprogrammet og meget meget mere.

Læs mere på foodtech.dk

NR. 20

MÆLKERITIDENDE 2016 

5


Nyt bedømmelsessystem ved International FOOD Contest I år indfører International FOOD Contest et helt nyt bedømmelsessystem, der skal gøre det nemmere for dommerne at få alle delkarakterer og kommentarer med!

Det nye system I år tager dommerne ved International DAIRY Contest et nyt elektronisk bedømmelsessystem i brug. Til bedømmelsen vil der være forskellige skærmbilleder afhængigt af, hvilket produkt der skal bedømmes. Der skal afgives karakterer for følgende produktegenskaber: Emballering, ydre, farve, bygning, konsistens samt lugt og smag. Akkurat som tidligere! Hvis karakteren er 9 eller derunder, skal den begrundes i et afkrydsnings-

skema som fx: Emballering: Snavset film. Ydre: Misfarvet. Bygning: Krølpibet - og så fremdeles.

merne, men alle andre interesserede er også meget velkomne til at prøve!

Hvorfor nyt system? Prøv demoen! IFC-arrangørerne har lagt en demo af det nye system op på foodcontest.dk. Her skal man gå ind under /Produkterne/Mejeriprodukter/Demo - bedømmelse. Så kommer det skærmbillede op, som bliver ”bedømmelsesskemaet” til IFC 2016. Hvert produkt har en side. Demoen skal tjene som hjælp for dom-

- Med det nye elektroniske system kommer vi til at spare tid, bl.a. fordi vi ikke skal indtaste dommernes skriftlige kommentarer manuelt og derefter læse korrektur etc. Karakterer og kommentarer markeres direkte i systemet, som derefter behandler alle data og opstiller disse i overskuelige oversigter, fortæller chefkonsulent Lars Johannes Nielsen, L&F Mejeri. Han understreger, at det elektroniske system er velafprøvet, idet det er opbygget på samme måde som ved Lurpak-bedømmelserne, der har kørt elektronisk et par år hos Eurofins.

Den store dommerdag Det nye system skal anvendes af dommerne ved bedømmelserne den 31. oktober, så alt er klart i god tid, inden International FOOD Contest åbner i MCH Messecenter Herning den 1. november 2016. I år bliver dommerne delt op i 3-4 grupper, som på ”den store dommerdag” den 31. oktober vil blive introduceret til det nye system af udstillingsformand Søren Jensen. Til hver gruppe knyttes system-erfarne dommere, som i løbet af bedømmelserne står klar med råd og vejledning.  ■ AMT

Chefkonsulent Lars Johannes Nielsen, L&F Mejeri, er yderst tilfreds med det nye elektroniske system.

6

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 20


PV optrådte scenevant for TV2 Fyn.

To kokke fik dyb respekt for mejeristens arbejde.

Carsten Valentin sammen med Fynbo-holdet.

PV sammen med Blue-holdet.

Odense Food Festival - SPIS OST!

16 amatør-mejerister på Kold Midt i september var det Odenses tur til at holde madfest: SPIS Odense Food Festival. Der var events om mad og gastronomi rundt om i hele byen. Et af de mere interessante var Kold Colleges tilbud til byens borgere - og andet godtfolk, om at lege mejerist for en aften i Træningsmejeriet. 16 glade amatører deltog. Respekt! De 16 glade amatører mødte op på Mejeritorvet lige uden for Træningsmejeriet. Her var der velkomst ved Kolds kursuschef Trine Outzen Paulsen, der introducerede aftenens to mejerilærere; Poul Verner Hansen (PV) og Carsten Valentin. Også mejeriuddannelsesleder Flemming Bundesen hilste på. Vi 16 mejerister-for-en-aften blev delt i fire hold, som skulle lave: Maribo, Fynbo, Svenbo og Blue.

NR. 20

Fra kl. 17 til godt 21 blev der rørt, æltet, presset oste, tid og temperaturer blev overholdt - og ikke mindst skulle der gøres rent bagefter! De meget entusiastiske deltagere var ganske almindelig forbrugere, der havde valgt at bruge en aften på at lære at fremstille oste - af flere forskellige grunde: ”Det vil ikke rigtig lykkes for mig derhjemme”, ”jeg elsker ost”! ”Jeg ved ikke rigtigt, hvad der foregår på et mejeri”.

En anden kommentar: - Vi har fået dyb respekt for mejeristens arbejde stor teknisk kunnen og stort håndværk! Sådan lød det fra to unge kvinder; Mette Tolberg og Kristina Grimbo, begge lærere og uddannede kokke fra Kold for 10 år siden. TV2Fyn kiggede også forbi, og interesserede kan se et indslag fra aftenen på tv2fyn.dk - søg på ”Lav din egen ost”.  ■ AMT

MÆLKERITIDENDE 2016 

7


MIA-konference 2015. (Foto: Paw Jensen).

Pause og netværk. MIA-konference 2015. (Foto: Paw Jensen).

8

Årets Arbejdsmiljøgruppe!

Tilmelding

Kåring af Årets Arbejdsmiljørepræsentant blev introduceret i 2012 og har siden været en fast begivenhed. MIA har nu besluttet, at prisen fremover skal tildeles en arbejdsmiljøgruppe (én arbejdsmiljørepræsentant og én arbejdsleder), fordi det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe 2016 finder sted under MIA-konferencen. Tilmeldingsfristen er senest den 7. oktober 2016. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Torben Rentzius Jans på jans@di.dk.

Sidste frist for tilmelding til årets MIA Arbejdsmiljøkonference er onsdag den 9. november 2016. Læs mere på di.dk/diuddannelse/konferencer.

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 20


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2016

Et godt arbejdsmiljø - en god bundlinje Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) afholder årets Arbejdsmiljøkonference onsdag den 23. november 2016 kl. 08.30-16.00 på Comwell Kolding i Kolding med fokus på: Et godt arbejdsmiljø - en god bundlinje. Program Kl. 08.30

Ankomst kaffe og rundstykker

Kl. 09.00

Velkomst v/formanden for MIA, forhandlingssekretær Peter K. Holm, 3F

Kl. 09.05

Præsentation af program og praktiske oplysninger. V/Jan D. Johannesen, Arla Foods

Kl. 09.15

Status for arbejdsmiljøet i mejeribranchen og årets projekter. V/sekretær for MIA, Torben Rentzius Jans, DI – Mejeribranchen

Kl. 09.30

Dagens tema perspektiveret af Michael Nørager, lektor og ph.d., Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, AAU. Vejen til et godt arbejdsmiljø og en god bundlinje forudsætter, at vi forstår at kommunikere med hinanden - hvilket bidrager til at skabe den energi, der er afgørende for at nå målene.

Kl. 10.30

Pause og networking

Kl. 11.00

Derfor er den gode tone afgørende for bundlinjen. V/direktør Morten Münster, The Nudging Company

Kl. 12.00

Kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe 2016

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.15

I arbejdet med adfærdsbaseret sikkerhed (BBS) er samarbejde, adfærd, dialog og kommunikation vigtige værktøjer. V/site director Claus Hansen, Heidi Kærgaard, John Engedal og Mariann Aastrup, AKAFA

Kl. 13.45

Hvordan husker vi det, efter vi har glemt det? En perspektivering på dagen. V/ Michael Nørager

Kl. 14.15

Pause og networking, hils på en række arbejdsmiljørådgivere/samarbejdspartnere

Kl. 14.45

Klar kommunikation er en afgørende forudsætning for, at vi forstår at kommunikere med vores omgivelser, styrker arbejdsmiljøet og bidrager til en god bundlinje. V/Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært ved TV2

Kl. 15.45

Afslutning og tak for i dag. V/næstformanden for MIA, Nils Juhl Andreasen, DI - Mejeribranchen

Efter hver session er der fælles refleksion v/ Jan D. Johannesen.

NR. 20

Dagen sluttes af med et indlæg af Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært ved TV2.

TV2-journalist Dagen sluttes af med et indlæg af Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært ved TV2, under overskriften ”Klar kommunikation er en afgørende forudsætning for, at vi forstår at kommunikere med vores omgivelser, styrker arbejdsmiljøet og bidrager til en god bundlinje”. Mikael Kambers indlæg bygger på dokumenteret forskning og bliver leveret med humor, energi og eksempler fra succesrige virksomheder og organisationer, fra hjerneforskningen, fra forskningen i kommunikation og positiv psykologi og også fra hans egen løbebane. Undervejs giver Mikael Kamber indblik i, hvordan glæde og positiv energi opstår. Hvordan man får den til at smitte og krydrer det hele med en række meget anvendelige huskeregler og praktiske værktøjer. I 2015 udgav Mikael Kamber bogen “Vi er bedst, når vi er glade”. En bog der tager fat i sammenhængen mellem glæde og succes, og hvori Mikael giver læseren gode råd og konkrete eksempler på, hvordan positiv glæde opstår, og ikke mindst hvordan den smitter af på omgivelserne.  ■

MÆLKERITIDENDE 2016 

9


Whey Protein Helps Malnourished Children Including whey protein and permeate in the treatment of children with moderate acute malnutrition improves recovery rates.

By Heather Stobaugh, MS, MPH, Tufts University, Friedman School of Nutrition Science and Policy and Mark Manary, MD Helene Roberson Professor of Pediatrics, Washington University in St. Louis, School of Medicine

The problem of moderate malnutrition Worldwide, an estimated 11% of children under five years old suffer from moderate acute malnutrition, defined as having low weight compared to an average child of the same height. Children

Abstract Aim: The value of dairy used in the treatment of children with moderate malnutrition remains unsettled. We tested the effectiveness of including whey protein and whey permeate in the food used to treat rural Malawian children with moderate malnutrition. Results: The whey-containing food not only proved successful in treating children with moderate malnutrition, it resulted in higher recovery rates and more growth than the standard soy-containing food. These results provide strong evidence for the importance of dairy in the treatment of moderate malnutrition.

10

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 20


with moderate acute malnutrition have an increased risk of dying, are more susceptible to illness, and face other longterm consequences. This malnutrition is mostly found in low-income countries where there is a lack of diverse foods, unsanitary living conditions, and widespread diseases. While the treatment of moderate malnutrition has improved over the past couple of decades, the challenge still remains of identifying the most effective treatment, while keeping costs low enough for widespread use. Many nutrition experts suggest the inclusion of dairy, specifically whey, may be a part of the solution.

New use for whey products? Whey protein and whey permeate are by-products of the cheese and curd manufacturing process. Whey protein is widely manufactured and commercially sold as a high quality protein supplement, while whey permeate is marketed as a sweet bulking and browning agent as well as flavor enhancer. However, could these dairy products also play a role in addressing the problem of malnutrition around the world? Whey protein’s high quality amino acid profile is linked to building muscle, counteracting tissue breakdown, and bolstering immune systems - all critical in the recovery from malnutrition. Whey permeate is high in lactose, an energy source that may improve gut health and the absorption of growthsupporting nutrients.

Researching a whey-based solution The Danish Dairy Research Foundation partnered with a team of researchers led by Mark J. Manary, MD, at Washington University in St. Louis School of Medicine, to test if whey protein and whey permeate could be used in the treatment of moderate malnutrition in rural Malawi. Researchers compared a novel treatment food containing whey protein and whey permeate with a traditional treatment food containing soy protein. A total of 2259 children diagnosed with moderate malnutrition were enrolled in the study.

NR. 20

Superior outcomes with whey Despite providing 33% less total protein and nearly 8% less total energy, outcomes were better in children receiving whey food than those receiving soy foods. The portion of children that successfully recovered was higher in the whey group (83.9%) compared to the soy group (80.5%). Furthermore, children receiving whey food demonstrated higher growth outcomes than those receiving soy foods.

How to use this research? Many nutrition experts have recommended the increased use of dairy products to improve the quality of foods used in the treatment of moderate malnutrition. However, the use of dairy protein is

generally more expensive than plantbased protein. In this study, the cost difference between whey and soy foods is $1.49 per child treated and $1.36 per child who recovers. Given the larger context of the operational costs of a feeding program, this additional cost is quite minimal for the significantly higher recovery rate achieved. Therefore, while some have questioned whether the benefits of including dairy protein are worth the additional expense, this study provides evidence that the inclusion leads to improved outcomes in children with malnutrition at only a marginal increase in cost.  ■

Some have questioned whether the benefits of including dairy protein are worth the additional expense, this study provides evidence that the inclusion leads to improved outcomes in children with malnutrition at only a marginal increase in cost.

Projects in the Danish Dairy research Foundation Title: Whey Protein Helps Malnourished Children; A clinical trial in rural Malawi shows including whey protein and permeate in the treatment of children with moderate acute malnutrition improves recovery rates. Project manager: Mark Manary, MD, Professor of Pediatrics, Pediatrics Emergency Medicine, Washington University in St. Louis, School of Medicine. Project period: October 2012 to October 2014. Main aim: The utility of dairy ingredients in supplementary foods used in the treatment of childhood moderate acute malnutrition remains unsettled. We evaluated the effectiveness of a treatment food with soy protein compared with a novel food containing dairy ingredients in the form of whey permeate and whey protein concentrate.

MÆLKERITIDENDE 2016 

11


Netværksmøde i Torvehallerne Netværk Øst Netværk Øst samler alle medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening og alle er velkomne! Netværket blev dannet i 2015 på baggrund af en medlemsundersøgelser, der pegede på et behov for mejerirelevante aktiviteter i Østdanmark til at supplere aktiviteterne i Vestdanmark. Ikke-medlemmer betaler et mindre beløb.

The Cheese Plate

(Foto: Ma Poule)

Kom på Københavns bedste madmarked og oplev en bid af fransk stemning, når indehaveren af Ma Poule, Edouard Gazazian i sin bod i Torvehallerne fortæller om deres overdådige udbud af franske oste og specialiteter. Lynkursus i forhandling Når Edouard har fortalt sin spændende historie beriger Eva Stenby fra Carlsen&E os med et indlæg om den tillidsbasserede forhandlingsteknik. Mange problemstillinger i din hverdag, løses bedst hvis du ved, hvordan man forhandler win/win. Forkæl dig selv og få samtidig konkrete værktøjer til at forhandle samarbejdende under pres. Både i relation til store projektproblemer og din egen månedsløn.

Aftenen afsluttes med netværk og et udvalg af Ma Poules franske oste. Du kan bl.a. smage på en 18-måneder modnet ost af komælk, ost af frisk gedemælk modnet i valnøddeblade, ost fra køer i Alperne og fra Baskerlandet i Pyrenæerne. Nu er dine smagsløg formentlig allerede pirret!

Program Dato: Mandag 14. november 2016. Tidspunkt: Kl. 17.30 - 21.00. Kursussted: Torvehallerne, Frederiksborggade 21, København K Kl. 17.30: Ankomst og snack Kl. 18.00: Ma Poule byder velkommen v/ indehaver Edouard Gazazian Kl. 19.00: Lynkursus i forhandling oplæg ved Eva Stenby, Carlsen&E Kl. 20.00: Networking over udvalgte franske oste, vin og Macarons med friskpresset kaffe

Tilmelding Hurtig tilmelding anbefales - max 25 personer - på www.mejeriingenioer.dk senest den 4. november. Medlemmer har fortrinsret. Bag arrangementet står Netværk Øst: Louise Bjerrum, Thomas Bæk Pedersen, Berte Asmussen, Lau Gerlach samt Eva Carlsen og sekretariatet for Dansk Mejeriingeniør Forening. JRO

12

MÆLKERITIDENDE 2016

NR. 20


Kort fortalt  Arla hæver mælkeprisen Den 1. oktober hævede Arla mælkeprisen til andelshaverne med 2 eurocent (ca. 15 øre/pr. kg) i Danmark, UK og Sverige. Dermed bliver acontoprisen i oktober på 210,7 øre/kg mælk. For andelshavere, der har kontrakt på at fodre med non-GM foder, vil acontoprisen være 218,2 øre/kg. For økologer er acontoprisen 330,9 øre/kg.

HI sammen med IFC i 2017 Den årlige fødevarekonkurrence International Food Contest (IFC) bliver fra 2017 og hvert andet år fremover at finde på hi teknologi- og industrimessen i MCH. IFC skal fortsat - i lige år - afholdes sammen med FoodTech. - Vi glæder os over, at vores gode og mangeårige samarbejde med komiteen bag International Food Contest udvides til også at omfatte hi-messen, siger Georg Sørensen, adm. direktør i MCH A/S. Hos IFC ser formand og produktionsdirektør hos Arla Foods, Søren Jensen (foto), yderst positivt på den nye samarbejdsaftale: - IFC får markant flere besøgende og et væld af nye muligheder for at hente inspiration og indgå samarbejde på tværs af brancherne. For os var hi-messen det oplagte samarbejdsvalg i ulige år. hi-messen er Skandinaviens førende messe med flere fokuserede messer i én: Automation, Værktøj, Innovation, Energi, Underleverandører og Logistik. Messen er i ulige år mødestedet for ca. 6.000 virksomheder og mere end 600 udstillere. IFC afholdes sammen med den næste hi-messe den 3.-5. oktober 2017.

Ost med skyr Ost er en populær spise på morgenbordet blandt danske kvinder. Men alligevel afskrækker fedtindholdet flere fra at spise mere ost, end de gør i forvejen. Det viser en ny undersøgelse fra Cheasy, som nu kommer på markedet med en ny mild ost med skyr. Cheasy 8% mild skæreost med skyr er rig på protein og indeholder hele 32 gram protein per 100 gram. Osten er nøglehulsmærket og indeholder kun 8% fedt. (Foto: Arla Foods).

Watt’s køber Danone Chile Den chilenske fødevarekoncern Watt’s har købt 100% af aktierne i Danone Chile, der er et datterselskab af Danone Fresh Dairy Products i Chile. Det skriver DairyReporter.com. Købssummen er ikke opgivet, men det anslås, at prisen var godt 160 mio. kr. Ved købet har Watt’s overtaget et mejerianlæg i byen Chillian samt brandet Calán. Desuden får Watt’s licens til i Chile at bruge de kendte Danone-brands Activia, Danone og Danone Light. (Foto: Activia.com).

NR. 20

Ingstrup i dilemma Ingstrup Mejeri er havnet i et svært dilemma, skriver dr.dk. Salget går nemlig så godt, at mejeriet er nødt til at finde en ny mælkeleverandør, hvis væksten skal fortsætte. Ingstrup får som bekendt alt deres mælk fra godset Vrejlev Kloster, og Ingstrup-staben håber, at Vrejlev vil udvide besætningen af malkekøer, eller at man kan få andre landbrug i Vendsyssel til at levere direkte til Ingstrup. Mejeriets koncept og kendemærke er jo, at mælken kommer fra nærområdet.

MÆLKERITIDENDE 2016 

13


Kort fortalt  Præmie for mindre mælk

Mælk med juicebomber Den kinesiske mejerikoncern Yili Industrial Group har lanceret en ny yoghurtdrik, som indeholder små juicekugler, der eksploderer i munden, når man tygger dem, skriver DairyReporter.com. Den nye drik er udviklet i samarbejde med emballagekoncernen SIG Combibloc, og den bliver markedsført under Yilis brand Baoquzhu. Drikkene er udviklet til teenagesegmentet i Kina. Det tog næsten to år for de to parter at udvikle drikken med juicebomber. (Foto: Yili.com).

Mogren Engineering takker af Efter 17 fantastiske år i samarbejde med mejeribruget, har vi besluttet at lukke ned for aktiviteterne i Mogren Engineering. Vi vil gerne takke for den store tillid, der er blevet vist vores virksomhed igennem årene, og vi ønsker god vind fremover for dansk mejeribrug. Venlig hilsen: Niels Erik Schmidt, Leif Kristensen og Preben Mogren Christiansen.

DMS generalforsamling Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder onsdag den 26. oktober 2016 ordinær generalforsamling med forudgående virksomhedsbesøg på Aabybro Mejeri, Brogårdsvej 148, 9440 Aabybro. Program for dagen Kl. 10.30: Ankomst: Kaffe og rundstykker, rundvisning på Aabybro mejeri Kl. 12.00: Frokost: Mejeriteknisk Selskab er vært for en frokost Kl. 13.00: Generalforsamling Tilmelding bedes ske senest den 20. oktober 2016 på www. mejeritekniskselskab.dk.

14

MÆLKERITIDENDE 2016

Hollandske FrieslandCampina indfører nu tillæg på 74,5 øre pr kg mælk til koncernens 19.000 andelshavere i Holland og Belgien for at skære ned på produktionen. Baggrunden er bl.a., at mejeriet i første halvår af 2016 fik knap 12% mere mælk ind fra andelshaverne i forhold til de forgangne år. FrieslandCampina vil fra 1. oktober og seks måneder frem betale 10 eurocent pr kg mælk, som andelshaverne ikke producerer. Tillægget kan fås sammen med EU-initiativet til reduktion, der er på 14 eurocent pr kg. Økologer og biodynamiske brug kan dog ikke få kompensation for at nedbringe produktionen.

Lurpak Cook’s Range Lurpak har lanceret en helt ny produktserie under navnet Lurpak Cook’s Range. Den nye serie består af tre produkter - Lurpak Flydende, Lurpak Bagning og Lurpak Spray, der giver nye muligheder i køkkenet og gør det let at få den gode smag af smør frem i maden. - Produkterne er sammensat, så de sikrer de helt rigtige egenskaber til moderne madlavning samtidig med, at smagen er i fokus, fortæller Anne Kjeldsen, Senior Category Manager hos Arla. (Foto: Arla Foods).

Råmælks-is til ældre Fælleskøkkenet i Sakskøbing fremstiller is af rå mælk fra jerseykøer, oplyser institutionen i en pressemeddelelse. Køkkenet leverer 2.500 daglige måltider til ældre samt til hospitalspatienter i regionen. Det var daglig leder af Fælleskøkkenet Kirsten Skovsby, der fik ideen med smagsoplevelsen - is på rå mælk, og den 26. august fik Fælleskøkkenet af Fødevarestyrelsen autorisation til at fremstille denne is. Der har forud været et samarbejde med SEGES og Fødevarestyrelsen om at få udarbejdet et egenkontrolprogram, hvor den hygiejniske kvalitet dokumenteres. Jerseymælk leveres af mælkeproducent Anders Kappel. Fælleskøkkenet har en klar holdning til at anvende råvarer fra lokale producenter i nabolaget. Og det bliver maden ikke dyrere af! (Foto: Fælleskøkkenet).

NR. 20


Flødefraiche fra Karoline Tøm køleskabet Hvert år smider hver enkelt dansker 47 kg madvarer i skraldespanden. Det er især grøntsager, frugt og flydende mejeriprodukter som mælk og fløde, der ryger ud, viser en ny undersøgelse fra Karolines Køkken. Den afslører også, at en dansk gennemsnitsfamilie typisk hvert år smider mad væk for 7.000 kroner! Så der er sund fornuft at bruge rester fra madvarer. Karolines Køkken er klar med en løsning, der hedder Tøm Køleskabet, og den kan fås gratis i Karolines Madklub. I den nye funktion Tøm Køleskabet kan du indtaste hvilke madvarer, du har i køleskabet. Så kommer Karolines Madklub med forslag til opskrifter, som indeholder alle eller flest mulige af disse ingredienser. (Foto: Karolines Køkken).

Med flødefraiche mødes det bedste af to verdener mødes, når Karolines Køkken lancerer den største nyskabelse inden for fløde og cremefraiche i mange år. - Flødefraiche er et helt nyt produkt, der kombinerer de bedste egenskaber fra piskefløde og cremefraiche. Den kan bruges i helt klassiske retter som mørbradgryde, i moderne sammenkogte retter og som tilbehør til eksempelvis kager og tærter, fortæller Tove Færch, leder af Karolines Køkken gennem 22 år. Karolines Køkkens flødefraiche har cremefraichens friske, syrlige smag, men kan i modsætning til cremefraiche både piskes og koges. Det betyder, at den egner sig til både varme og kolde retter. (Foto: Arla Foods).

Bent Østergaard med nyt firma Den tidligere SPX FLOW Global Director, Bent Østergaard etablerer eget konsulentfirma - Ocon ApS. Bent tilbyder sin service til den globale mejeri-, føde- og drikkevareindustri og associerede industrier, som fx leverandører af procesudstyr. Bent er velkendt i industrien og bringer med sig 35 års global industriindsigt samt stor viden og erfaring inden for procesteknologi, innovation, salg, strategi og marketing. Med base i Silkeborg tilbyder OCon uafhængig konsulentbistand inden for B2B, inklusiv teknologi, innovation, strategi og faciliteringsprocesser. Bistanden foregår i et tæt samarbejde med kundernes ledelse og specialistteams for at inspirere og katalysere værdiskabelse, der hjælper kunderne med at vækste hurtigere og med bedre resultater. Bent Østergaard har et intensivt industrinetværk og kan bringe partnere til bordet til styrkelse af synergien i konsulentbistanden.

L&F og Seges sammenlægges Landbrug & Fødevarer overtager nu det fulde ansvar for Seges, og rent juridisk og administrativt lægges Seges og L&F sammen til et selskab. - Det er nødvendigt med fælles bundlinje, hvis vi skal være sikker på at få nok for pengene, fastslår L&Fs formand Martin Merrild. Som en konsekvens af ændringen nedlægges Seges’ to år gamle bestyrelse. I stedet skal rådgivningscentret referere direkte til Primærbestyrelsen. På Seges i Skejby er der 630 ansatte, og disse får samtidig ny øverste leder. Det bliver 47-årig Anne Arhnung, der er viceadm. direktør i L&F. Anne Arhnung er opvokset på Fuglsang Gods på Lolland, og hun har både en landbrugsuddannelse og en eksamen som cand.jur. fra KU.

NR. 20

Bila i stor fremgang Robotvirksomheden Bila har måttet udvide de fysiske rammer i takt med de nye forretningsområder og de mange nye medarbejdere, der er kommet til. Ud over hovedkontoret på Mors, datterselskabet i Svendborg og kontorlokalerne i Hinnerup ved Århus, har Bila også udnyttet de nye 19.000 kvadratmeter, som de overtog sidste efterår. Hen over foråret og sommeren har de flyttet hele deres serviceafdeling på knap 40 mand over i de nye bygninger, hvor også forretningen Palomat netop er flyttet ind. Alene siden nytår er der kommet 50 nye medarbejdere til hos Bila, og til næste år forventes det at ansætte yderligere 50 medarbejdere. Til Metal Supply udtaler direktør Jan B. Sørensen - Vi er stolte af, at det går så godt på Bila. (Arkivfoto).

Mælkeprisen stiger lidt Prisindekset på mejeribørsen Global Dairy Trade (GDT) i New Zealand steg den 20. september for fjerde gang i træk, denne gang dog kun med 1,7%. Siden slutningen af juli til nu er indekset samlet steget med 32% fra indeks 693 til 913 i dag.

MÆLKERITIDENDE 2016 

15


Kort fortalt  50 år Senior Management Consultant, Partner Eva Stenby, Carlsen&E, Fredensborg fylder den 15. oktober 50 år. Operations Consultant Suzana Antonic, Arla Foods, Viby fylder den 21. oktober 50 år. Viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer, København fylder den 24. oktober 50.

60 år Mejeriingeniør Sven Hansen, Process Engineering, Fredericia fylder den 20. oktober 50 år.

75 år Mejeriingeniør Jørn Kofod, Holte fylder den 8. oktober 75 år. Fhv. driftsleder Erling Vang Nielsen, Årre fylder den 23. oktober 75 år.

To Troldhede-oste i finalen Der er mere hæder til Troldhede Mejeri. De to oste fra Arla Unika, Sirius og Gnalling, er nået til finalen i konkurrencen om Salling Fødevarepris. Ostene er valgt blandt 115 andre fødevareprodukter. 16 produkter er nu tilbage i finalen. Det er en stor ære at nå til finalen med hele to oste. Vores ambition med osteproduktionen på Troldhede Mejeri er hele tiden at løfte niveauet og fremstille premium oste, udtaler John Gynther, gastronomisk ansvarlig for Arla Unika. Begge oste udvikles på Troldhede Mejeris refinement center, som åbnede i december sidste år. Vinderen af Salling Fødevarepris kåres til finalen den 13. oktober kl. 15-17 i Salling i Aalborg. (Foto: Arla Foods).

Malaysia mælk som i DK I Danmark er vi gode til at producere frisk mælk. Det vil Malaysia gerne lære af, og nu har den danske fødevareminister underskrevet en samarbejdsaftale med sin malaysiske ministerkollega om, at DK skal hjælpe malaysierne med at opbygge deres egen produktion af frisk mælk hele vejen fra jord til bord. Den malaysiske minister og en delegation skal bl.a. besøge Arla for at følge den danske mælkeproduktion fra mark til mejeriprodukt. Malaysias marked for mælkeprodukter er på ca. 5,3 mia. kroner i 2016. Samarbejdsaftalen mellem Danmark og Malaysia er på ministerielt niveau og omhandler bl.a. sygdomsbekæmpelse, transport og køling af mælk. En række danske virksomheder bliver inviteret til Malaysia næste år for at besøge potentielle samarbejdspartnere og myndigheder. (Foto: Colourbox).

16

MÆLKERITIDENDE 2016

85 år Fhv. direktør Niels Ove Michaelsen, Kolding fylder den 17. oktober 85 år.

25 års jubilæum Teamleader Else Marie Hansen, Arla Foods Gjesing Mejeri, Skanderborg kan den 15. oktober fejre 25 års jubilæum.

50 år Senior Advisor Jørn Skovhauge, Arla Foods Ingredients Group, Viby fylder tirsdag den 18. oktober 50 år. Jørn blev uddannet som mejeriingeniør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København i 1993. Jørn har arbejdet i forskellige afdelinger af Arla siden 1993 og har været forbi Slagelse, Aarhus, Brabrand og Düsseldorf, kun afbrudt af en afstikker til Colgate fra 1995 til 1998. Siden 2015 har Jørn arbejdet hos AFI i Viby, Arla Foods’ datterselskab, der forarbejder valle fra osteproduktion til værdifulde protein- og laktoseingredienser. Her har Jørn ansvaret for kontakten til de udenlandske joint ventures. Jørn har arbejdet professionelt med alle Arlas produkter, uden undtagelse, enten som mejeriarbejder eller som leder. Jørn er gift med Lone, og de har 4 børn Mia, Nanna, Cecilie og Sebastian. Fritiden bruger Jørn sammen med sin familie - gerne i sommerhuset ved Vemmingbund med udsigt til Dybbøl Mølle. Jørn rejser meget med sin familie. Han elsker at gå på museum og besøge storbyer, og han er meget interesseret i historie. Den runde dag fejres under private former med familien. Vi ønsker et stort tillykke med dagen. På vegne af Arla Foods Ingredients Group P/S Povl Friis, Vice President Supply Chain

NR. 20


Personalia  Ny hos S. Sørensen - Thisted

Ny chef for Arla Sverige Patrik Hansson bliver ny chef for Arlas svenske forretning fra den 1. november. Han kommer fra en stilling som ansvarlig for Arlas forretning i Sydøstasien men har et indgående kendskab til det svenske marked og kender forretningen for ost, smør og frugtdrikke fra 2011 til 2015, hvor han havde ansvar for denne forretning.

Hos S. Sørensen glæder vi os over, at vi pr. 12 september 2016 har ansat Helge Davidsen i en funktion som sælger. Helge har en baggrund i fødevarebranchen og har de sidste syv år været medejer af Fayrefield FoodTec Scandinavia A/S i Vejle. Hos S. Sørensen Thisted skal Helge primært servicere dansk mejeribrug og øvrig fødevareindustri. Helges udgangspunkt bliver kontoret i Thisted, hvor han også bor privat. Vi har traditionen tro en stand på FoodTech i Herning den 1.-3. november 2016, hvor vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig stund samt give jer lejligheden til at hilse på Helge.

Ny hos Proces Engineering Process Engineering A/S har ansat Michael H. Andersen som ny afdelingsleder ved Århus afdelingen. Michael H. Andersen har en Bachelor Degree in Dairy Technology fra Kold College, og har arbejdet en del år i Mellemøsten først for KDD i Kuwait, siden hos APV Middel East herefter en periode hos Cowi. De sidste fem år har Michael arbejdet hos GEA i Skanderborg, hvor han var Sales Manager.

 Foreningsnyt  Stegt flæsk og Whisky 28. oktober Fredag den 28. oktober arrangerer FMF Kreds Vestjylland tur for medlemmerne til Stegt Flæsk & Whisky hos Stauning Whisky, Stauningvej 38 - Skjern, og på restaurant Stauning, Strandvejen 31 i Skjern. (Foto: Stauning Whisky)

Kendt ansigt fortsætter på sekretariatet Sekretariatets tidligere kontorelev Mie Burchardt er nu ansat på sekretariatet hos Mælkeritidende, hvor Foreningen af mejerledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening samt en række andre foreninger nyder godt af Mies kompetencer. Mie fortsætter med sine arbejdsopgaver indenfor kontingentadministration for Mejeriteknisk Selskab og Dansk Mejeriingeniør Forening. Øvrig servicering og administrative opgaver omkring Danmarks Mejeritekniske Selskabs aktiviteter og seminarer ligger også på Mies bord - både hvad angår tilmelding, opdatering af hjemmeside, sponsorer og udarbejdelse af konferencemappe m.m. Desuden administrerer Mie udlejning og servicering af Mejerihuset i Kandestederne, herunder opdatering af udlejningskalenderen samt fremsendelse af nøgler ligesom hun på bedste vis hjælper medlemmer med lejemålet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.

NR. 20

Program: Kl. 17.00: Ankomst Stauning Whisky Kl. 17.00-18.30: Rundvisning og smagsprøver Kl. 19.00: Ankomst restaurant Stauning Havn: Stegt flæsk, kartofler og persillesovs + øl eller vin. Deltagerpris 150 kr. pr. person i egenbetaling. Tilmelding skal ske til Bent Sand - bent.sand@arlafoods. com senest den 19. oktober 2016.

MÆLKERITIDENDE 2016 

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Produktionschef Leo Lund tlf. 72 30 49 36, e-mail: Leo.Lund@arlafoods.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk – www.au2mate.dk

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 – Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk – www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A, DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

❚ Gulve  ❚ ❚ ❚

DSS, A Tetra Pak Company Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 – Fax 87 20 08 90 info@dss.eu – www.dss.eu

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2016

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 26. oktober 2016 Mejeriteknisk Selskab Generalforsamling

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

1. november 2016 Dinner Event MCH Messecenter Herning

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset - en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

Oktober 40 41 42 43 44

M 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

O 5 12 19 26

T 6 13 20 27

F 7 14 21 28

L 8 15 22 29

S 9 16 23 30

November M

Mejeriliv

Ulykker • Tandskader • Sundhed Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

44 45 46 47 48

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

O 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24

F 4 11 18 25

L 5 12 19 26

S 6 13 20 27

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

1.-3. november 2016 FoodTech ’16 og International Food Contest MCH Messecenter Herning 23. november 2016 MIA Arbejdsmiljøkonference Comwell Kolding 8. december 2016 Mejeriteknisk Selskab Sunde mejeriprodukter Hotel Legoland 1. februar 2017 Mejeribrugets Dag Kold College 2. marts 2017 Mejeriforskningens Dag Mere Mælk Hotel Legoland 7.-9. juni 2017 Nordisk Mejerikongres Axelborg, København

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 16.-20. oktober 2016 SIAL Paris, Frankrig 16.-21. oktober 2016 IDF World Dairy Summit Rotterdam, Holland

December 48 49 50 51 52

M

T

O

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2016 

19


To AEDIL ostekurser AEDIL afholder to ostekurser i november og december måned 2016 om ”Processed Cheeses” hhv. ”Pasta Filata Cheeses”.

Processed Cheeses AEDIL afholder i samarbejde med ANFOPEIL et kursus i Processed Cheeses. Kurset finder sted på mejeriskolen i BesanconMamirolle i Frankrig den 21.-25 november 2016. Kurset vil blandt andet indeholde: Præsentation af europæiske ostetyper, råvarekvalitet, fremstillingskendskab samt praktiske øvelser på pilotanlæg. Kurset er åbent for alle mejerifaguddannede med teknisk og praktisk erfaring og interesse for fremstilling af disse oste. Undervisningen foregår på engelsk.

Pris og tilmelding Prisen for deltagelse i ostekurset er 2.065 euro inkl. kost og logi hhv. 1.515 euro uden kost og logi. Tilmelding senest den 28. oktober 2016.

Pasta Filata Cheeses

Pris og tilmelding Prisen for deltagelse i ostekurset er 2.065 euro inkl. kost og logi hhv. 1.515 euro uden kost og logi. Tilmelding senest den 4. november 2016.

Programmer for de to ostekurser Programmer for de to kurser i kan hentes på www.aedil.org under fanen ”Courses and Congresses”. Her er det også er muligt at tilmelde sig.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

AEDIL afholder i samarbejde med ANFOPEIL et kursus i Pasta Filata Cheeses. Kurset finder sted på mejeriskolen i Besancon-Mamirolle i Frankrig den 28. november - 2. december 2016. Kurset vil blandt andet indeholde: Præsentation af Pasta Filata fra råvare til færdige oste, funktionalitet, strækning af ostemasse fremstillingskendskab samt praktiske øvelser på pilotanlæg. Der tilbydes i dette regi et 7-timers reologisk modul. Kurset er åbent for alle mejerifaguddannede med teknisk og praktisk erfaring og interesse for fremstilling af disse oste. Undervisningen foregår på engelsk.

MT20, 2016  
MT20, 2016