Page 1

FILLING MACHINES BY PRIMODAN

WHEN FLEXIBILITY IS YOUR PRIORITY We take hygiene to the next level!

Roundtable filling machines for cups, bottles, jars and small buckets 1.500 - 10.000 units/h

Visit us on stand F02:40

Bucket filling machines

Primodan is a Danish Manufacturer of filling machines for use in highly efficient productions. Our solutions are custom-made with strong focus on flexibility

UF White Cheese Plants

www.primodan.dk

Primodan A/S • Skimmedevej 10 • DK-4390 • Vipperoed • Denmark • Phone +45 59 43 14 79

19 DMS: Mælkebaserede ingredienser - side 3

DMF general­forsamling - side 4

Mejerifolk i Mongoliet - side 8

18. september 2015 128. årgang


Leder

Højt aktivitetsniveau hos mejeriingeniørerne

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen Redaktør Cand. mag. Anna Marie Thøgersen Redaktionssekretær Jette Rohde Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen Kontorelev Mie Burchardt Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2015

2

  Af Anna Marie Thøgersen  

Dansk Mejeriingeniør Forening (DMF) afholdt generalforsamling den 3. september 2015. Igen i år som et 4 i 1 arrangement med generalforsamling i DMF samt i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen. Derudover var der spændende virksomhedsbesøg på Arla Foods nyligt udbyggede Branderup Mejeri. Om aftenen var der Mejeriingeniørmiddag med festligholdelse af jubilarer og nye mejeriingeniører. Gennem de seneste år har DMF sat mange nye aktiviteter i søen - enten alene eller i samarbejde med andre aktører i branchen. Foreningen har derfor udarbejdet et lille årsskrift: Dansk Mejeriingeniør Forening - version 2015! Skriftet giver et godt indtryk af DMFs høje aktivitetsniveau, og det kan hentes på mejeriingenior.dk. Et andet nyt tiltag i foreningen er etableringen af DMF Netværk Øst, der er kommet flot fra start, og i løbet af 2015 har afholdt to arrangementer på hhv. Københavns Universitet og hos Restaurant Bæst. Det tredje bliver afholdt hos Hansens Is i Jægerspris den 5. oktober. ALLE mejeriingeniører er velkomne på disse møder, men vær opmærksom på, at der ofte er begrænset deltagerantal. Følg med på mejeriingenior.dk. DMF er én af de ni nordiske medlemsorganisationer, som står bag de Nordiske Mejerikongresser. Den næste kongresafholdelse har været udfordret, men de ni organisationer har nu besluttet at danne ét fælles sekretariat - på Mælkeritidende. Dét skal fremover drive kongresserne, som stadig skal afholdes på skift i de nordiske lande. Næste kongres bliver i København i begyndelsen af juni 2017. DMF er også med i Mejerifolk uden Grænser. Ideen til denne nye NGO er opstået blandt medlemmer i Foreningen af mejeriledere og funktionærer. I dag er også DMF og Danmarks Mejeritekniske Selskab stærkt involverede i NGO-en. Mejerifolk uden Grænser er allerede i gang, idet tre af organisationens medlemmer har været i Mongoliet for at afdække mulighederne for at forbedre kvaliteten af en eksisterende mejeriproduktion med henblik på øget kommerciel salg af mejerivarerne. Du kan læse mere om projektet i en artikel inde i bladet.  ■

 Indhold 

3

4 8 10 12 14 18

DMS: Mælkebaserede ingredienser

19 Personalia 21 Foreningsnyt

DMF årsmøde

22 Leverandøroversigt

Mejerifolk i Mongoliet

23 Mejeristhuset

Arla Fondens MADlejr

3 Kalender 2 4 Food Festival 2

Portræt af Primodan Kort fortalt Programkoordinator for Mejerifolk uden Grænser

NR. 19


(Foto: Colourbox)

Mejeriteknisk Selskab - Mælkebaserede ingredienser Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder seminar om: Mælkebaserede ingredienser torsdag den 8. oktober 2015 på Hotel Legoland i Billund. Mælkebaserede ingredienser Mælkebaserede ingredienser er en overskrift, som dækker meget bredt. Der kan være tale om alt fra helt ordinært mælkepulver til højt forædlede produkter, som forarbejdes, tørres og håndteres i pulverform. Ligesom produkterne så adskiller processerne sig også baseret på i hvilken udstrækning, der er særlige krav forbundet med det enkelte produkt. Dagen vil byde på indlæg med fokus på teknologier, funktionalitet, kvalitet, analyser m.m. og vil med udgangspunkt i teoretisk baggrundsviden generelt have en praktisk orienteret tilgang til emnerne. Indledningsvis bliver dagen perspektiveret af en gennemgang af markedet for mælkebaserede ingredienser.

Tid og sted Seminaret om Mælkebaserede ingredienser finder sted torsdag den 8. oktober 2015 kl. 09.30-16.00 på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund.

Målgruppe Seminaret retter sig til alle, som beskæftiger sig med produktion, produktudvikling, innovation eller optimering af mælkebaserede ingredienser. (Relevante faguddannelser: mejerister,

NR. 19

mejeriteknologer, mejeriingeniører, levnedsmiddelingeniører mv.).

Pris og tilmelding Prisen for deltagelse i seminaret er 1.995 kr. + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab og 2.495 kr. + moms for ikke-medlemmer. Mejeriteknolog- og mejeriingeniørstuderende kan deltage for 150 kr. pr

seminar, gebyret betales af hhv. Dansk Mejeriingeniør Forening eller Foreningen af mejeriledere og funktionærer, hvis man er studentermedlem i én af disse foreninger! Tilmelding senest fredag den 4. oktober 2015. Du kan hente programmet samt tilmelde dig på www.mejeritekniskselskab.dk  ■

Program Kl. 09.30-10.00 Registrering og kaffe Kl. 10.00-10.10 Velkomst og præsentation af dagens program Kl. 10.10-10.40 Marked og trend for valle- og laktoseprodukter. V/Director Morten Kaas Hansen, Arla Foods Ingrediens Kl. 10.40-11.10 Afsætning og anvendelse af traditionelle mælkepulverprodukter. V/Vice President Niels Erik Larsen, Arla Foods Kl. 11.10-11.25 Pause Kl. 11.25-12.05 Procesanlæg og processer til koncentrering og tørring af fødevareingredienser. V/Ph.d. Chem. Ass. Prof. Anders Hallström Kl. 12.05-12.35 Design af effektive pulveranlæg. V/Deputy Division Manager Carsten Juhl Jessen, GEA Kl. 12.35-13.30 Frokost Kl. 13.30-14.00 Produktsikkerhed ved pulverproduktion. V/Civ. Ing., Ph.d. Sune Klint Andersen, Novo Nordisk Kl. 14.00-14.30 Teknologier til fremstilling af mælkebaserede ingredienser. V/Sub-Category Manager Whey, PhD Nick Adamson, Tetra Pak Group, UK Kl. 14.30-14.50 Pause Kl. 14.50-15.20 Indflydelsen af råvarer og processer på mælkepulveres funktionelle egenskaber. V/Kemiingeniør Gert Andersen, SPX Anhydro Kl. 15.20-15.50 Pulveranalyser - når standardmetoder som ISO og IDF ikke slår til. V/Direktør Sven Aage Linde, Eurofins Steins Laboratorium A-S Kl. 15.50-16.00 Opsamling og afslutning

MÆLKERITIDENDE 2015 

3


Generalforsamling Dansk Mejeriingeniør Forening

Vi er nok lidt forkælede … Dansk Mejeriingeniør Forening (DMF) afholdt general­ forsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri. Foreningens formand Martin Holst Petersen aflagde bestyrelsens beretning, som tog afsæt i mælkeproducenternes og mejeribranchens nuværende meget svære vilkår samt omtale af foreningens afholdte arrangementer og indsatser i det forløbne år. Beretningen kan læses i dens fulde længde på www.mejeriingenioer.dk. Her i bladet sætter vi fokus på de mange nyere aktiviteter, som DMF har sat i søen - både alene og i samarbejde med andre aktører i branchen. DMF årsskrift 2015 Flere nuværende og potentielle medlemmer af foreningen ved faktisk ikke rigtigt, at DMF er utroligt aktiv på mange planer. Derfor har foreningen lavet et lille årsskrift: Dansk Mejeriingeniør Forening - version 2015! Skriftet, der giver et godt indtryk af DMFs høje aktivitetsniveau, er sendt til alle medlemmer

og andre interessenter. Årsskriftet kan downloades fra mejeriingenior.dk eller fås ved henvendelse til sekretariatet.

Lidt forkælede! I årsskriftet omtales en af DMFs samarbejdspartnere, nemlig de mejeriingeniørstuderendes forening Dairy Forum på Københavns Universitet (KU). DMF

støtter Dairy Forum på mange måder, bl.a. med faglige inputs på KU’s Kandidatdag samt økonomisk ved de unges studieture i Danmark og udlandet. Mejeriingeniørstuderende og bestyrelsesmedlem i Dairy Forum, Stine Teresa Pedersen fortæller i årsskriftet: ”DMF er meget konstruktive og hjælpsomme, når Dairy Forum har brug for

Mejeriingeniørdagen er ikke mindst et arrangement med netværk og kollegialt samvær. På generalforsamlingen deltog 40 mejeriingeniører.

4

MÆLKERITIDENDE 2015

NR. 19


support. DMF støtter også de studerende, som gerne vil deltage i faglige arrangementer med tilskud til deltagergebyrer. Jeg tror i det hele taget, at vi på mejeriingeniørstudiet bliver lidt forkælede på den front.”

Mejeriingeniøruddannelsen DMF deltager i fora og er aktiv i arbejdet med at øge tilgangen til samt udvikle det faglige niveau på mejeriingeniøruddannelsen på KU. I dette regi samarbejder foreningen bl.a. med Mejerikontakt- og Mejeripraktikudvalgene om at sikre en tidssvarende mejeriingeniøruddannelse på KU, Institut for Fødevarevidenskab. Via samarbejdet med Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen medvirker DMF også til, at de unge får et bredt kendskab til og netværk inden for mejeriindustrien. Indsatsen på området bærer nu frugt, og Institut for Fødevarer udklækker mellem 15-25 mejeriingeniører om året. Ikke mindst er der for andet år i træk

rekordstor søgning til mejeripraktik, nemlig 23 i 2014 og 26 unge her i 2015. Det er ikke mindst mejeripraktikken, der trækker de unge ind på uddannelsen og bringer dem videre på masterdelen. De seneste tal fra KU indikerer, at godt 30 unge pr. september i år er søgt ind på overbygningen til mejeriingeniør! Det kan også betale sig at gå mejeriingeniørvejen, for der er stort set ingen arbejdsløshed, da den er nede på 0,8% mod det generelle ledighedsniveau blandt akademikere på 4%.

Medlemstallet stiger DMFs øgede synlighed i branchen og indsats blandt de mejeriingeniørstuderende slår nu også igennem på antallet af medlemmer i foreningen, der pr. 2015 er på 480, hvoraf de 75 er mejeriingeniørstuderende. De studerende har jo gratis medlemskab af DMF, men heldigvis er der en positiv tendens til, at de også bliver i foreningen, når første kontingentbeta-

Martin Holst Petersen har været formand for Dansk Mejeriingeniør Forening i 10 år. Martin, der her ses sammen med sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen, understreger, at følgende tre medlemsområder har foreningens højeste prioritet: Juridisk støtte og rådgivning, netværk og faglig viden samt udvikling af og øget optag på mejeriingeniøruddannelsen.

ling skal falde. For tre år siden havde DMF ”kun” 443 medlemmer, og heraf var de 47 studerende.

Tryghed og juridisk bistand Et af DMF’s allervigtigste områder er: Tryghed og juridisk bistand. Sekretariatet, og hvis nødvendigt DMF’s advokat, står altid til rådighed for vejledning fra ansættelseskontrakter og -vilkår, over udfordringer på arbejdspladsen til vanskelige samtaler og afskedigelser. OG i en snæver branche som mejerisektoren skal det understreges endnu engang, at alle henvendelser behandles fuldt fortroligt! Derudover er der i Mælkeritidende indført en ny rubrik; Fagligt Forum om ansættelsesretlige forhold. Nyt på hjemmesiden - mejeriingenior.dk er nu et katalog over ansættelsesretlige regler. Du kan også i det lille årsskrift Dansk Mejeriingeniør Forening - version 2015! - læse om en konkret ansættelsessag. Men alt dette er på ingen måde ment som erstatning for den personlige rådgivning. Husk lige det.

NR. 19

MÆLKERITIDENDE 2015 

5


Mejeriingeniører med 25 års jubilæum klar til en festlig aften. Fra venstre: Anne Skriver, Dion Lysdal, Erik Vesløv, Torben Wiborg Jensen, Morten Granhøj Holm, Ole Knudsen, Lone Andersen, Jens Termansen, Helle Wium, Lisbeth Søndborg Svendsen, Peter Kongsbak Nielsen, Erik Dath Harbo. På fotoet mangler Ole Knudsen og Peter Kongsbak Nielsen.

kvaliteten af en eksisterende mejeriproduktion på Khovsgol med henblik på at øge salget af mejerivarer til bl.a. de større byer i Mongoliet. (Se artiklen om Mejerifolk i Mongoliet side 8). Der er pt. ca. 160 medlemmer i Mejerifolk uden Grænser, men antallet skal gerne være mindst 300. Du kan læse mere og holde dig orienteret på mejerifolk-uden-graenser.dk. Der afholdes stiftende generalforsamling i organisationen på Eurofins Steins i Vejen den 28. oktober. Alle interesserede er velkomne!

DMF Netværk Øst

Mejeriingeniører med 40 års jubilæum. Fra venstre: Niels Kristian Stevn, Niels Jacob Nyborg og Niels H. Staunsbæk.

De Nordiske Mejerikongresser DMF er én af de ni nordiske medlemsorganisationer fra de fem nordiske lande, som står bag de Nordiske Mejerikongresser, der har været afholdt gennem knap 100 år. Den næste kongresafholdelse har været udfordret, men de ni nordiske medlemsorganisationer har nu besluttet at danne ét fælles sekretariat - på Mælkeritidende, og det skal fremover drive kongresserne, som stadig skal afholdes på skift i de nordiske lande. Med det faste sekretariat bliver det nemmere at basere kongresafholdelser på erfaringer og viden end tidligere, hvor hvert enkelt nordisk land stod for det praktiske. Næste kongres skal afholdes i København, DK i begyndelsen af juni 2017.

6

MÆLKERITIDENDE 2015

Mejerifolk uden Grænser Ideen til at oprette en ny NGO: Mejerifolk uden Grænser er opstået blandt medlemmer i Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF). DMF og Danmarks Mejeritekniske Selskab er nu gået med og står bag den nye NGO, hvis formål er at støtte og etablere små lokale mejeriprojekter i udvalgte udviklingsog tredjeverdenslande. Mejerifolk uden Grænser er allerede i gang, idet tre af organisationens medlemmer i sommer rejste til det nordlige Mongoliet for at afdække mulighederne for at forbedre

Du kan se flere fotos fra mejeriingeniørdagen på maelkeritidende.dk

I løbet af 2015 er DMF’s Netværk Øst kommet flot fra start. Netværk Øst, der er dannet på opfordring af DMF’s medlemmer øst for Storebælt, bliver primært drevet af medlemmernes initiativer og ideer, men med støtte fra DMF’s sekretariat. Der har været afholdt to arrangementer på hhv. Københavns Universitet og hos Restaurant Bæst med mozzarellaost på dagsordenen. Møderne indeholder typisk faglige indlæg, diskussioner, lidt at spise og hyggeligt samvær. Netværk Øst afholder næste møde hos Hansens Is den 5. oktober. ALLE mejeriingeniører er velkomne på disse møder, men vær opmærksom på, at der ofte er begrænset deltagerantal. Følg med på mejeriingenior.dk.

Alt det her får du! Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening får ganske meget for deres kontingent: Fagtidsskriftet Mælkeritidende hver 14. dag, det elektroniske UgeNyt, det internationale Danish Dairy & Food Industry en gang om året, årlig lønstatistik og juridisk bistand i fuld fortrolighed! Medlemmerne kan desuden til fordelagtige priser deltage i fagseminarer via Mejeriteknisk Selskab samt leje FMF’s Mejeristhus. De har adgang til at søge mejeribrugets mange legater, købe bøger gennem dairybooks.dk og Mejeribrugets Årbog samt mulighed for at netværke ved at deltage i 15-20 branchearrangementer årligt, herunder

NR. 19


bl.a.: Mejeriforskningens Dag, Nordiske Mejerikongresser, Studietur, Mejerifolk uden Grænser, International Food Contest og Dinner Event, Mejeriingeniørernes Biografi, LinkedIn-gruppe for mejeriingeniører samt den netop afholdte årlige Mejeriingeniørdag.

Årsmøde med positiv fremgang Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen (IbM) kunne med stor tilfredshed på årsmødet 3. september se tilbage på endnu et år med gode resultater og glæde sig over opbakning fra yderligere to virksomheder; Dairy Food og Ecolab.

Beretning og kontingent Igen i år var der opbakning til bestyrelsens arbejde, og formandens beretning blev godkendt uden spørgsmål. Yderligere blev budgetterne for de næste to år godkendt med en kontingentforhøjelse på kr. 100 halvårligt. Det vil sige, at kontingentopkrævningen pr. 1. oktober 2015 lyder på kr. 1.590, hvilket stadig er i den konkurrencedygtige ende af skalaen.

Fantastisk samarbejde Formand for IbM, Jens Termansen takkede i sin orientering for opbakning og engagement fra bl.a. industrien, KU FOOD og øvrige interessenter i forbindelse med arbejdet med at kvalificere uddannelsen og sikre tilstrækkeligt antal veluddannede mejeriingeniører til branchen. Gennem bl.a. branding, synliggørelse, rekrutteringskampagner og ikke mindst et fantastisk godt samarbejde søgte 26 studerende mejeripraktik i år. Det garanterer selvfølgelig ikke, at præcis samme antal søger mejerikandidaten men er alligevel en god indikation.

Debatmøde Tak til Arla Branderup Arla Foods Branderup Mejeri havde med stor gæstfrihed åbnet sine døre, og DMF kunne holde både generalforsamling samt et gå-hjem møde på mejeriet. Mejeriets medarbejdere viste rundt i det højteknologiske og ombyggede Mozzarella-mejeri. Tak for rundvisning og lån af kantine til Branderup Mejeri, hvor ikke mindst personalet må have følt sig lidt hjemløse den dag.

Men succes forpligter, og med baggrund i fremgangen er det nu nødvendigt at stoppe op og undersøge behov og få en pejling af den fortsatte indsats. Torsdag 19. november vil IbMs medlemsvirksomheder sætte fokus på den fremtidige indsats. Inputs til debatten er velkommen.

Nye bestyrelsesmedlemmer IbM byder Christian Bejder og Anne Skriver velkomne i bestyrelsen og sige tak for indsatsen og et godt samarbejde til Torben Wiborg Jensen og Brian Lilholt. Læs mere om arbejdet på dairy-career.dk

2 x ”4 i 1” Overskriften er ikke en matematisk formel men betegnelse for en fordobling af den sædvanlige Mejeriingeniørdag, også kendt som ”4 i 1”, med fire arrangementer i en faglig pakke og i år også 4 fejringer i den festlige pakke. Den traditionelle pakke indeholder Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, virksomhedsbesøg, generalforsamling og slutter med festmiddag. I pakken med de fire fejringer var mejeriingeniører med 25 og 40 års jubilæum. Sidste år startede DMF endnu en tradition med at byde nye mejeriingeniører velkomne i branchen, og i år havde Bodil Lund Clausen og Peter Filtenborg Staunsbæk heldigvis fundet tid til at deltage. I år kunne mejeriingeniørerne desuden fejre Martin Holst Petersens 10 års jubilæum som formand.  ■

NR. 19

Tilfredshed med opbakning og engagement til IbMs arbejde fra formand Jens Termansen (tv), her i samtale med bestyrelsesmedlem Anne-Sophie Hoff. I baggrunden formand for Dairy Forum, David Wagner.

MÆLKERITIDENDE 2015 

7


Mejerifolk uden Grænser

Yakoksens Velsignelse I sommerperioden, hvor vi var mange, der trak stikket og satte hængekøjen op, tog en lille gruppe på fire engagerede mennesker den lange rejse østpå for at lande i Mongoliet. Formålet med rejsen var at undersøge forholdene for at opføre et andelsmejeri med mongolske nomadebønder. Det er der kommet en detaljerig rapport ud af, som kommer til at være styrende for Mejerifolk uden Grænsers første projekt. Her er en sammenfatning af rapporten, og den fulde rapport kan læses på mejerifolk-uden-graenser.dk.   Af Isabel Sande Frandsen, programkoordinator for Mejerifolk uden Grænser  

Forholdene i Mongoliet Projektgruppen formåede at få nedsat en lokal styregruppe på fem kvinder og en mand, som skal sørge for den formelle etablering af andelsforeningen. Navnet på andelsforeningen er ’Sarlagiin Khishig’ (Yakoksens Velsignelse). Allerede nu har 63 nomadefamilier sagt, at de ønsker at være medlemmer af andelsbevægelsen, og de kan tilsammen bidrage med 916 liter mælk dagligt, som de har i overskud til salg. Og der er stor brug for mælkeprodukterne. På det lokale marked er der turist-camps omkring Khövsgöl søen, som efterspørger de populære mejeriAirag pose til produktion af gæret hoppemælk.

8

MÆLKERITIDENDE 2015

produkter. Derudover er der en større by i nærheden og ikke mindst hovedstaden Ulaanbaatar, som har et stort udækket behov for mejeriprodukter. På nuværende tidspunkt importerer de 70-80 % af forbruget fra udlandet, samtidig med at der er et overskud på omkring 212 millioner liter mælk i de mælkeproducerende egne af landet. Der er ingen tvivl om, at behovet og ønsket for at etablere et andelsmejeri er tilstede, og der er stort potentiale for at etablere samarbejde med både lokale myndigheder og internationale organisationer, som allerede er i Mongoliet. Hertil skal tilføjes en mængde udfordringer. Ikke mindst vejrforholdene, som kan byde på meget hårde vintre med ned til 50 graders frost og snestorme, som betyder, at mange kvæg bukker under. Samtidig kan somrene blive meget varme og have betydning for øget bakteriefremkomst. De ekstreme vejrforhold vil også få betydning for

selve byggeriet af andelsmejeriet, som blandt andet byder på permafrost i mere end halvdelen af landet.

Mælken og mælkeprodukterne Mælk og kød er grundstenene i det mongolske køkken. Generelt produceres mejeriprodukterne om foråret og sommeren og konserveres, så de kan gemmes til de lange vintre. Igennem tiden har de mongolske nomader udviklet en lang række unikke mejeriprodukter, så som forskellige typer af yoghurt, hytteost, tørret ostemasse og andre fermenterede mejeriprodukter. Hovedparten af mælken kommer fra køer, og laktationsperioden rækker kun fra maj til oktober. Mongolerne håndmalker deres malkedyr, som ud over yak, køer og hybridkvæg også består af geder, hopper og kameler. Projektgruppen observerede, at der bliver udmalket cirka en liter mælk per ko.

NR. 19


Varmebehandling af nymalket mælk.

Projektholdet sammen med styregruppen. Udsendte fra Mejerifolk uden Grænser var: Uffe Mortensen, Lisbeth Knarreborg og Sten Holmgaard Sørensen. På billedet ses og Charlotte Vad fra Arkitekter uden Grænser.

Ud over den næringsmæssige betydning mælk har for mongolerne, så spiller den også en stor symbolsk rolle. Når man kommer på besøg, så medbringer man mælkeprodukter for at vise, at man kommer med et rent (hvidt) hjerte. Den første udmalkede mælk kastes med en smukt udskåret træmælkeske op i luften til himlens og bjergernes ånder for at sige tak, fordi ånderne passer på dem og samtidig siges også et ønske.

Formål og forudsætninger Det primære formål med projektet vil være at forbedre de lokale nomaders Den første malkede mælk ofres til vinden og bjergenes ånder.

mulighed for at producere mælkeprodukter af en så god kvalitet, at de kan sælges bredt. Og det skal gøres ved at bygge et mejeri af international standard mht. fødevaresikkerhed og hygiejne, som så vil give nomaderne mulighed for at sælge deres produkter i de større byer. Desuden skal der tages hånd om kølingen af den rå mælk og den måde nomaderne i dag behandler den rå mælk på lige efter udmalkningen. I modsætning til leverance af rå mælk til mejeriet, hvor der kan gå ganske lang tid fra udmalkningen, til mælken ankommer til mejeriet. Det skal derfor også under-

søges, om en mulighed vil være at lave køleopsamlingscentre. Derudover skal der tages hånd om en svingende mælkeleverance hen over året, ligesom de lave temperaturer om vinteren må give problemer i håndteringen af mælken. Og ikke mindst er der behov for uddannelse i hygiejne og mejeribrug. Så udfordringerne er mange og behovet stort. Ikke mindst er gejsten stor, både hos projektholdet, hos nomaderne og hos Mejerifolk uden Grænser.  ■

Malkning af yakokse.

Den ­hårde Dzud-vinter hvor sne og isdækket er så tykt, at dyrene ikke kan finde føde og dør af sult.

NR. 19

MÆLKERITIDENDE 2015 

9


Hvad er MADlejr? • MADlejr er en ny form for lejrskole, hvor de danske skolers 6. og 7. årgang deltager i et alternativt og lærerigt forløb med fokus på glæden ved madlavning og en klar holdning til, hvad de spiser. • MADlejr vil inspirere børn og unge til at forandre deres daglige vaner mod bedre livsstil og større trivsel. • Lejrskolen varer i fem dage, hvor eleverne er aktive i tilberedningen af deres måltider, samtidig med at de bliver klogere på råvarer, sundhed og bæredygtighed.

Sanne Vinther, direktør for Arla Fondens MADlejr, ses her i baghaven med plads til urter og grønt, drivhus og bålplads. I løbet af kort tid kommer der også hønsegård og en lille fårefold. IKEA har doneret alle ”løsdele” i køkkenet og alle skolens møbler, og det er ”ungt” og genkendeligt for børnene. Sanne Vinther oplyser, at der pt. arbejdes på at etablere endnu en MADlejr - dog i et stærkere økonomisk samarbejde med andre aktører.

Arla Fondens MADlejr

Jeg åbner køleskabet, og nu kan jeg bare lave mad!

  Af Anna Marie Thøgersen  

Overvældende interesse I det sidste skoleår deltog 1.300 skoleelver fra landets 6.-7. klasser sammen med godt 100 lærere på Arla Fondens MADlejr. - I år har interessen været overvældende, for vi fik 182 ansøgninger, hvoraf vi har udvalgt 70 skoleklas-

10

MÆLKERITIDENDE 2015

- sådan lyder en af de mange feedbacks, som teamet på Arla Fondens MADlejr fik fra en af de folkeskoleelever, der deltog i MADlejren på Helnæs i skoleåret 2014/15. En anden rose, som Arla Fondens direktør Sanne Vinther er særlig glad for, er fra en lærer: MADlejr var én stor samarbejdsøvelse med fokus på sundhed og trivsel. Nu er MADlejr i gang igen efter sommerferien, og ønsket om at deltage i 2015/16 er overvældende!

ser, så vi i dette skoleår får plads til 1.572 skoleelever og deres lærere. Det fortæller Sanne Vinther, der er direktør i Arla Fonden, som står bag MADlejr. MADlejren varer i fem dage fra mandag til fredag, og skolebørnene bor på MADlejren, der er indrettet i en gen-

nemrenoveret tidligere højskole midt på det sydfynske Helnæs.

Ingen opskrifter! På MADlejrens første dag bliver skoleleverne introduceret til de fem grundsmage: Surt, sødt, salt, bittert

NR. 19


og umami. Derefter laver de en tomatsauce, som de smager til undervejs og vurderer, om der måske mangler lidt ekstra salt, sukker … Børnene bruger også deres øvrige sanser; fx om svampene i saucen smagte lidt ”blødt”, og om morgenens havregrød så lidt ”grå og kedelig” ud. - Under hele forløbet taler vores fire faguddannede MADguider meget med eleverne, så de kan sætte ord på deres madoplevelser og blive bevidste om deres madvalg, fortæller Sanne Vinther. Der bliver ikke brugt opskrifter på MADlejren. Og det er helt bevidst, for mange børn går i stå over opskrifter og mister lysten - og evnen til at eksperimentere. I løbet af opholdet lærer eleverne at lave fra de enkle til de mere komplicerede retter. Et vigtigt element er desuden, at børnenes opnåede madviden er kopierbar til alle typer af danske hjem.

Gennemarbejdet materiale! Fravalget af opskrifter er ikke udtryk for, at der ikke er en plan for læringsforløbet. Tværtimod, så er alt planlagt i mindste detalje, men på en måde, så eleverne ikke ”opdager”, at MADlejren ”opdrager” dem til at blive bevidste om gode sunde råvarer og madvaner samt naturen omkring dem. Der er et læringsforløb både før, under og efter MADlejren, fortæller Sanne Vinther: - Før lejren har lærere og elever bl.a. talt om mad/madlavning og etableret de grupper, der skal arbejde sammen på skolen. Efter MADlejren aflægger eleverne en rapport udformet efter deres egne valg; en sang, film, power-point etc. Det vigtigste er, at de efter forløbet bruger det lærte. Så selvom der ikke foreligger en synlig masterplan, så er der et udførligt program, og MADlejr-teamet får masser af ros fra de deltagende lærere for det gennemarbejdede læringsmateriale!

I uge 34 var det to 6. klasser fra to forskellige skoler, som nu er én stor 7. klasse, der var på MADlejr. Leder på Skt. Helene-skolen, Kristian Gomes Bindslev, der ses bagerst, fortæller, at børnene har lært en masse om at være ansvarlige over for hinanden. Opholdet har også givet et bedre sammenhold i den sammenbragte klasse. Forrest til højre ses MADguide Sofie Bondegaard.

Hvad er så det bedste ved at være på MA Dle kommer det rapt fra jr? - Pauserne, Lukas, mens Cicilia og Sima lidt mere seriøst er enige om , at det har været at tilb erede en hel kylling - og også det gode kam meratskab.

Hvem står bag MADlejr? • MADlejr er et initiativ taget af Arla Fonden og udviklet i samarbejde med Madkulturen, der er en organisation under Fødevareministeriet. • Arla Fonden blev etableret af Arla Foods den 16. november 2012. Fondens formål er at bidrage til, at børn og unge får mere viden om madkultur og maddannelse, som kan føre til en sundere og bedre livsstil.

hel kylling, filetere en fladfisk, tilberede ”grøntsager på stribe”, lave mad over bål og kunsten at lave restemad. De lærer at samarbejde om madlavningen, at hygge for hinanden med et veldækket bord, og hjælpe hinanden med at rydde op. Hver tirsdag er eleverne med en naturvejleder ude i den omkringliggende skønne Helnæs-natur. Her kommer de til både strand, eng og skov, hvor de samler ramsløg og bær mv., som de bruger i maden. De stifter også bekendtskab med det dyrkede land og besøger en landmand og hans malkekøer.  ■

Sundt og bæredygtigt I løbet af opholdet lærer børnene bl.a. at tilberede alle mulige æggeretter, en

NR. 19

MÆLKERITIDENDE 2015 

11


Portræt af Primodan

Meget mere end hvide oste Efter nogle turbulente år er Primodan tilbage for fuld kraft. Virksomheden, der er kendt verden over for sine anlæg til hvide oste, har via fornyet fokus på det øvrige maskinprogram nu øget forretningsområdet til fyldning af flere typer fødevarer og endnu flere mejeriprodukter som fx yoghurt og bløde oste. Alt sammen på kundetilpassede og flexible fyldeanlæg, der efter kundeudsagn er udført i flotteste finish.

  Af Anna Marie Thøgersen  

Rekonstruktion og fremgang I kølvandet på Muhammed- og senere finanskrisen i 2000-erne måtte Primodan kaste håndklædet i ringen. Men kun ganske kortvarigt, for lokale kræfter, der kendte til Primodan og grundlæggerfamilien Henriksens stærke kompetencer inden for fyldeanlæg til hvide oste, trådte til. Sidste år videresolgte hovedaktionæren Hasse Rasmussen Primodan til SE Blue Equity, hvor han stadig er mindretalsaktionær. SE Blue Equity har indsat Mette Juhl Jørgensen som administrerende direktør, og hun har fuldt fokus på økonomien og rationelle forretningsgange med outsourcing af underleverandøropgaver. Primodan har også gennem de seneste år arbejdet hårdt på at få nye fødevarekunder på nye markeder. For år tilbage var Primodans kunder primært mejerier, som købte anlæg til fyldning af hvide oste, i dag bruger de også Primodan-anlæg til øvrige ”bløde” mejeriprodukter. Mejerikunderne udgør pt. ca. 50% af omsætningen hos Primodan, der nu også har fat i mange andre fødevarevirksomheder, der køber anlæg til fyldning af fx nødder, saucer,

12

MÆLKERITIDENDE 2015

salater og honning mv. Denne indsats har givet så fine ordretilgange, at antallet af ansatte, der i 2009 var nede på 25, nu er oppe på godt 50. - Vi har været så heldige, at mange af de ”nye” i Primodan-staben er tidligere ansatte og højt kompetente fagfolk inden for projektering og bygning af anlæg til fyldning af forskellige typer bløde fødevareprodukter, fortæller Lars Henriksen, der i dag er salgschef med hovedansvar for Mellemøsten.

Stadig Mellemøsten Selvom Mellemøsten var et svært marked i nullerne, så er det stadig i denne region, at Primodan opererer og har rigtig mange kunder, der nu er koncentreret inden for især tre lande: Emiraterne, Saudi Arabien og Tyrkiet. - Ikke mindst de tyrkiske mejerier buldrer afsted og afsætter stadigt flere mejeri-

Komplet Primodan-linje til fyldning af smelteost.

produkter både på hjemmemarkedet og i hele regionen. På kundelisten har vi Ülker, Sütas og Pinar, der er de tre største mejerier i Tyrkiet, oplyser Lars Henriksen. Han tilføjer, at med den nylige ”atomaftale” med Iran, så håber Primodan også at få genetableret kontakten med de mange iranske mejerier, der tidligere ordrede anlæg og fylde/ pakkeudstyr til hvide oste. Faktisk har Primodans grundlægger og ”grand old man”, Jørgen Henriksen, der i dag er 84 år, allerede været på besøg hos gamle kunder i Iran.

Godt fodfæste i Nordeuropa En del af Primodans strategi er også at blive stærkere på det nordeuropæiske marked, og til det formål og denne region er Frederik Klausen ansat som salgschef. - Der har været masser af benarbejde med spændende besøg hos

NR. 19


Frederik Klausen og Lars Henriksen i en af Primodans montagehaller. Bag dem ses et anlæg ordret af Naturmælk.

eksisterende og potentielle kunder samt deltagelse på mange fagmesser. Og nu viser flere virksomheder interesse for Primodans fleksible anlæg - både inden for mejerisektoren men også den øvrige fødevareindustri, oplyser Frederik Klausen. I Norden har Primodan adskillige mejerikunder som fx norske Kavli og QMeierier samt danske virksomheder som Arla, Løgismose og senest Naturmælk. Disse virksomheder producerer meget mere end hvide oste på Primodans anlæg, bl.a. de populære skyr- og yoghurtprodukter samt bløde oste mv. Hvis vi kigger ud over Norden, så har Primodan netop leveret et fuldautomatisk, højhastigheds og fleksibelt 2-sporet Rot-O-Min anlæg til den irske virksomhed Ornua, tidligere kendt som Irish Dairy Board. Ornua-anlægget er udstyret med bl.a. oblater fra rulle, der steriliseres inden påsætning på spanden, en nyudviklet automatisk CIP manifold, der minimerer nedetid ved produktskift og opstart, samt kan tilsluttes et mobilt CIP-anlæg, der også kan anvendes på andre procesmaskiner.

NR. 19

Ornua anvender det nye anlæg til koldfyldning af flødeoste, og derfor har Primodan-staben udstyret RotO-Min’en til MAP-pakning samt med visionsudstyr, der kan overvåge, at varmsvejsningen af oblater forløber korrekt. Hvis oblaten ikke placeres korrekt på kanten, inaktiveres svejseren og spanden bliver sorteret fra på udbåndet - udenfor fyldemaskinen.

er disse ”prototyper”, som vi gerne vil bruge som pilotanlæg, og de vil blive udskiftet løbende, når et oprindeligt ”prøveanlæg” tilpasset og udstyret efter kundeønske bliver solgt, forklarer Lars Henriksen. Han tilføjer dog, at Primodan pt. har alt for travlt med at projektere, bygge og installerede fyldeanlæg hos kunder rundt om i verden. Men med tiden …

Pilotanlæg og showroom

Primodan anlæg

Primodan flyttede i 2009 til Vipperød, hvor virksomheden har til huse i en tidligere emballagefabrik. Her er der store rum med god plads til de mange forskellige proces/fyldeanlæg, der er under opbygning. Der er desuden mulighed for at indrette endnu en hal til et Primodan showroom med plads til pilotanlæg, der successivt skal fornyes. - Det er vores drøm, at vi kan indrette sådan et rum, hvor vores internationale kunder kan se vores tekniske formåen samt testfylde deres produkter på et pilotanlæg. Selvom vi er en ordreproducerende virksomhed, så omsætter vi vores nye ideer i praksis på anlæg, som vi faktisk har potentielle kunder til. Det

Primodan projekterer og bygger fyldeanlæg med specielle tekniske funktionsløsninger efter kundernes ønsker. Grundskabelonen er følgende fem anlægstyper: Lille rundbordsfylder: En kompakt fylder med kapacitet op til 3.000 bægre/ time. Rot-O-Min: En rundbordsfylder med kapacitet fra 2.500 og op til 10.000 bægre/time. Inline-fylder: En multi-line-fylder med kapacitet op til 40.000 bægre/time. UF Feta Cheese Plant: Komplette turnkey anlæg/fyldere til UF-hvide oste. Halvautomatisk fylder: Mobil og manuel fylder efter kundeønske.  ■

MÆLKERITIDENDE 2015 

13


Kort fortalt  Hjælpepakke til landbruget

Barsk halvår for Arla

På et ekstraordinært ministerrådsmøde den 7/9 har EU’s landbrugsministre fremlagt en hjælpepakke til landbruget på 3,7 mia. kr. til de 28 medlemslande. EU-kommissionen skal nu forhandle indhold og fordeling af hjælpen til landbruget, der ud over penge til i sær mejerisektoren også indeholder andre tiltag. Her er det bl.a. foreslået at fremrykke og hæve den tidlige udbetaling af næste års landbrugs- og landdistriktsstøtte. Det foreslås også at udvide overskudslagerne med mere skummetmælkspulver og ost mv. for at presse priserne op. Samtidig skal der måske afsættes flere penge til at finde nye markeder i bl.a. udviklingslandene.

Det kraftige fald i de globale mælkepriser har påvirket Arla og resten af mejeriindustrien i første halvår 2015 og har skabt en barsk situation for Arlas andelshavere, oplyser koncernen. I første halvår faldt Arlas omsætning med 3,8% til 5,13 mia. euro (fra 5,33 mia. euro i samme periode i 2014), mens Arlaindtjeningen blev 33,8 eurocent pr. kg mælk (41,7 eurocent pr. kg mælk i hele 2014). - Vi har afbødet effekten af det negative marked ved at flytte de voksende mælkemængder ind i detailprodukter og varemærker og har begrænset andelen af mælk, der bruges til mindre lønsom råvarehandel. Vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse effekten af den generelle situation på verdensmarkedet, men det kan ikke forhindre, at vores andelshavere befinder sig i en barsk situation lige nu, udtaler adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh. Arlas salg af egne varemærker i Kina bliver fordoblet i år, og en salgsfremgang på 15% i Mellemøsten og Afrika er med til at gøre den internationale forretning til lønsom i Arla. Arlas resultat i første halvår udgør 2,3% af selskabets omsætning, men for helåret forventes resultatet at lande inden for rammen 2,7-3,0%. Omsætningen forventes at nå ca. 10,25 mia. euro i 2015.

Nye joint-ventures i Vestafrika Med lanceringen af to nye joint venture-virksomheder i Senegal og Nigeria tager Arla næste skridt ind i Vestafrika. På markedet syd for Sahara sigter Arla sigter mod at øge sin årlige omsætning fra ca. 90 mio. EUR til ca. 460 mio. EUR i 2020. Det skal i første omgang ske gennem salg af pulvermælk og konsummælk, som der er stor efterspørgsel på i den hurtigt voksende middelklasse - senere også gennem smør og ost. Det nye joint venture i Nigeria hedder TG Arla Dairy Products LFTZ Entreprise, hvor Arla Foods og Tolaram Group hver ejer 50%. Virksomheden skal stå for emballering, marketing, salg og distribution af Arla-produkter i Nigeria. Med adgang til over 500.000 forhandlere er Tolaram Group den største uafhængige distributør af dagligvarer i Vestafrika. Tolaram har over 9.500 ansatte og omsætter årligt for 1 mia. USD. I dag har Arla ingen salgsaktiviteter i Senegal, men ved senere i 2015 at etablere en joint venture-virksomhed sammen med Attieh Group forventer Arla at nå en årlig omsætning på 32 mio. EUR inden 2020. Den nye virksomhed i Senegal hedder Arla Senegal S.A. med ejerandelene; Arla 75% og Attieh 25%. (Foto: Arla Foods).

Mælkeprisen stiger - igen Prisen på mælk på den globale GDT-mælkebørs fortsætter stigningen, som begyndte 18. august med et plus på 14,8%. Ved auktionen den 1. september, steg prisen med 10,9%. En årsag til stigningen kan være vejrfænomenet El Nino, som kan medføre store fald i den new zealandske mælkeproduktion. New Zealand fylder som bekendt meget på spotmarkedet for mælk.

14

MÆLKERITIDENDE 2015

Energitæt Ryå-Is - dømt ulovlig Aabybro Mejeris energitætte Ryå-Is til småtspisende, må ikke længere bære mærket ”energitæt”. Det har retten i Hjørring afgjort efter en årelang sag, hvor myndighederne henviser til, at ”Energitæt” ikke er med på EU's liste over tilladte anprisninger. Ifølge EU’s anprisningsregler artikel 28 skt. 2 angives det imidlertid, at produkter fremstillet før 1. januar 2005, som er forsynet med varemærke eller handelsbetegnelse, fortsat kan bære mærket/betegnelsen indtil 2022. NH Lindhardt, der ejer Aabybro, har i næsten 15 år(!) fremstillet serien af populære Energitætte is til småtspisende over hele landet. I 2013 fik Lindhardt imidlertid pludselig en bøde af de danske myndigheder - og da han nægtede at opgive navnet, endte sagen med lang forsinkelse i byretten, som altså nu har dømt ham til at betale 10.000 kroner. - Men selv vores veterinærmyndigheder har analyser af ”Energitæt Ryå-Is” fra før 2005, så ifølge EU’s regler har jeg ikke gjort noget forkert, fortæller Lindhardt, som oplyser, at han nu har anket sagen til Landsretten. Lindhardt er naturligvis ikke modstander af anprisningsregler, der jo skal beskytte forbrugerne, men han understreger, at han på de energitætte is netop skriver, at de er beregnet til SMÅt-spisende!

NR. 19


You’re not just shaping our future. You’re shaping theirs.

Lean Manager til Bislev Mejeri Kan du løfte vores Lean-tilgang til nye højder, så har vi den perfekte faglige udfordring til dig. Du bliver en del af et levende miljø med fokus på udvikling og vækst over hele linjen. Bislev Mejeri ved Nibe er et moderne mejeri med ca. 160 medarbejdere, hvor vi årligt producerer ca. 60.000 ton ost, som sælges til markeder over hele verden. Vi får hårdt brug for dig til at hjælpe os med at indfri vores ambitiøse mål. Vi skal have det allerbedste Lean-system Som Lean Manager får du en væsentlig rolle med at videreudvikle det allerbedste og mest effektive Lean-system. Du planlægger og gennemfører videreuddannelse af ledere og medarbejdere i Lean-værktøjerne og driver i tæt samarbejde med medarbejderne aktiviteter overalt på mejeriet. Du vurderer, hvilke aktiviteter og standardiseringer, der giver det bedste resultat på bundlinjen og optimerer processerne for at minimere spild, forebygge kvalitetsbrist m.m. Således sikrer du fremdriften gennem løbende forbedringer. En anden vigtig del af dit job går ud på at engagere og involvere dine kolleger i processerne, så Lean bliver fast forankret på alle niveauer i mejeriet. En af dine hovedopgaver bliver at udbygge og visualisere vores performance management-system. Du får en bred kontaktflade både på mejeriet samt internt i Arla. Derudover vil der også være andre opgaver i PTU-afdelingen, bl.a. udviklings- og Capex-projekter.

Lean-ekspert med fremragende samarbejdsevner Du har en videregående uddannelse som ingeniør eller lignende suppleret med flere års erfaring som leder eller projektleder. Din Lean-værktøjskasse er veludviklet, og du har indgående kendskab til metodikkerne bag ”Statistical Process Control” og ”Overall Equipment Effectiveness”. Du brænder derfor for såvel projektledelsen som implementering af Lean. Du er selvstændig og har en troværdig, udadvendt positiv attitude, samt god forretningsforståelse. Desuden er du opsøgende og har en løsningsorienteret tilgang til udfordringer. Stillingen som Lean Manager kræver, at du er vedholdende, imødekommende og i besiddelse af en veludviklet analytisk sans samt gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du trives i den daglige kontakt og i samarbejdet med medarbejdere på alle niveauer i organisationen og anvender dit gode humør, din integritet og selvstændighed til at identificere og løse opgaverne. Ansøgning og kontakt Du bedes venligst søge stillingen via vores website senest den 27. september. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til PTD Manager Finn Vistisen på tlf. 96718707. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

Glæd dig til et job på en fantastisk spændende og velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejderengagement og trivsel er i højsædet.

A natural part of everyday life | arla.com/career

NR. 19

MÆLKERITIDENDE 2015 

15


Kort fortalt 

NZ mælkepulver til Rusland

Proteinmælk til kinesiske børn

Rusland har nu ophævet sit importforbud mod mælkeproteinkoncentrater fra new zealandske Fonterra, skriver DairyReporter.com. Rusland forbød midt i 2013 import af mælkepulveret fra New Zealand grundet kvalitetsbrist. Dette er nu ordnet. Ruslands forbud mod import af fødevarer fra EU opretholdes, og indtil videre fortsætter russerne denne politik frem til sommeren 2016. (Foto: Colourbox).

New zealandske Fonterra har lanceret en ny drikkemælk under mærket Anchor Kids Golden Milk til kinesiske børn. Mælken, der markedsføres som et højprisprodukt, er tilsat ekstra mælkeproteiner og vitaminer men er uden tilsat sukker og sødemidler. Anchor Kids Golden Milk markedsføres over for velstillede kinesiske forældre, der ønsker at give deres børn mælkeprodukter, der er helt fri for kunstige tilsætninger. Anchor Kids Golden Milk kan købes via kinesiske e-handelsplatforme, og de fås i en 12-multipak med 190 ml mælk i hver. Prisen er ca. 144 kroner! (Foto: Fonterra).

Arla mister 98 leverandører 98 andelshavere har meldt sig ud af Arla i hh. til udmeldelsesfristen den 31. august. Udmeldelserne, der får effekt 31. december 2015, fordeler sig på 51 danske andelshavere med i alt ca. 67 mio. kg mælk og 47 svenske andelshavere med 33 mio. kg mælk. Af de 51 udmeldte danskere er 37 økologiske mælkeproducenter, hvilket svarer til godt 15% af Arlas 240 danske økologiske andelshavere. Størstedelen af de udmeldte økologer, der tilsammen producerer ca. 61 mio. kg mælk, oplyser, at de fremover vil levere deres mælk til økologiske mejerier i Tyskland på grund af de aktuelt højere tyske priser på økomælk. Men Arla er i gang med at rekruttere nye økologer i både Danmark, Sverige og Central Europa, oplyser Povl Krogsgaard, viceadm. direktør i Arla. Pr. 31. august har Arla principgodkendt ansøgninger fra interesserede landmænd svarende til i alt 108 mio. kg ny økologisk mælk. Mælken er fordelt på 55 mio. kg i Danmark, 27 mio. kg i det centrale Europa, 24 mio. kg i Sverige og 2 mio. kg i UK. Arla oplever også interesse fra konventionelle andelshavere, der overvejer økologisk produktion. (Foto: Arla Foods).

16

MÆLKERITIDENDE 2015

Øl og Mad Pris til Unika Foreningen Danske Ølentusiaster har oprettet en ny pris, Øl og Mad Prisen, som hylder samspillet mellem øl og mad. Første modtager af prisen er oste-innovatør Mads ØstergaardClausen, Arla Unika. Prisen blev overakt den 4. september ved Food Festival på Tangkrogen i Aarhus. Arla Unika er kendt for sin nyskabende tilgang til ost. Blandt de mere opsigtsvækkende tiltag er et innovativt samarbejde med bryggeriet Mikkeller, som er en af grundene til, at Danske Ølentusiaster har valgt at hædre Mads Østergaard-Clausen med den nye Øl og Mad Pris. Mads Østergaard-Clausen, der er uddannet mejeriingeniør, er i dag udviklingschef for Arla Unika. Han siger: - At opdage og udvide det særlige samspil mellem øl og ost, sammen med Mikkeller, har været en både energisk og inspirerende oplevelse. De vilde drenge i øl-land flytter grænserne for, hvad øl er, og det er min drøm at gøre det samme med ost og mad lavet af mælk. (Foto: Foreningen Danske Ølentusiaster).

NR. 19


Gnalling vinder smagstest Gourmetosten Gnalling fra Arla Unika har vundet Børsens Smagspris 2015. Ved prisoverrækkelsen den 1. september på Tivoli Hotel modtog John Gynther fra Arla Unika udmærkelsen. En række velrenommerede topkokke har stået bag udvælgelsen af de i alt 15 produkter, som blandt i alt 193 blindsmagte produkter slap gennem nåleøjet. Gastronomisk ansvarlig for Arla Unika, John Gynther, er stolt over anerkendelsen. - Vi er naturligvis meget stolte over, at dommerpanelet har valgt vores Gnalling som vinder af blindsmagningen. Gnalling blev den første ost i Unikaserien med multi-sensorisk karakter. Gnalling smager, dufter, føles og ser markant anderledes ud end andre oste, udtaler John Gynther. Med til prisoverrækkelsen var også Lonnie Hirtz Nielsen, der er ostemester på Troldhede Mejeri, og til daglig arbejder med og nurser ”Gnallingerne”. (Arkivfoto af John Gynther og Lonnie Hirtz Nielsen på Troldhedes Unika-oste-lager).

Grøn mælkekarton Arla lancerer en ny grøn mælkekarton, der er fremstillet af organiske materialer som træ og biologisk restaffald og udleder 20% færre klimagasser end traditionelle kartoner. Ligeledes er overfladebelægning, gevind og låg produceret af fornybar plast. Den nye karton bliver introduceret med Arlas Øko Harmonie-serie, og Arla forventer, at det vil føre til en samlet klimabesparelse på 336 tons CO2. Siden 2005 har Arla mindsket virksomhedens CO2-udledning med mere end 12%. (Foto: Arla Foods).

Friesland fordobler efterbetaling Den hollandske mejerikoncern FrieslandCampina har besluttet at udbetale 15 øre i efterbetaling til sine andelshavere efter 1. halvår af 2015. Pengene udbetales i september. Sidste år var efterbetalingen nede på ca. 6,16 øre pr. kg mælk. FrieslandCampina mærker også opbremsningen på verdensmarkederne, og den garanterede pris er faldet med 24,3% i forhold til samme periode sidste år. FrieslandCampinas reelle afregningspris inklusive div. tillæg og fradrag er faldet med 17,3%, hvilket betyder et fald fra ca. 3,29 kr. pr. kg til 2,72 kr. pr. kg mælk.  ■

You’re not just shaping our future. You’re shaping theirs.

Site Director, Nr. Vium Dairy Are you ready to set new standards for our leading Havarti dairy? You will get the chance to leverage your cheese production knowledge and managerial skills heading a major and complex dairy. Your overall job will be to provide professional leadership and coaching to your employees, and to ensure that we meet our stretched targets. You will have an important role ensuring safety in our work environment, maximisation of capacity and ongoing optimisation of production efficiency. Visit our website and learn more about the job and your possibilities at arla.com/career

A natural part of everyday life | arla.com/career

NR. 19

MÆLKERITIDENDE 2015 

17


Portræt  Program­ koordinator for Mejerifolk uden Grænser Midt i august tiltrådte Isabel Sande Frandsen den nye stilling som program­koordinator for Mejerifolk uden Grænser på Mælkeritidendes sekretariat. Isabel er flydende i dansk, spansk og engelsk, har rejst verden rundt, har stor erfaring med at koordinere og formide udviklingsprojekter, og så står mejeri­ bevægelsen hendes hjerte nært… Isabel - helt personligt Isabel har boet og arbejdet i Danmark, Nicaragua, Peru, Sydafrika samt USA og taler og skriver flydende engelsk, derudover er hun tosproget i dansk og spansk. Isabels far er spanier, og hun har både som barn og ung boet i Spanien i længere perioder. Hendes første ord var i øvrigt leche (mælk på spansk). Også Isabels mormor har rejst meget, og desuden var oldeforældrene på mødrene side aktive i den sjællandske andelsbevægelse og med til at etablere Osted Andelsmejeri. - Socialt engagement og internationalt udsyn er en del af mit dna og har haft stor betydning for mit valg af uddannelse og internationale arbejde for udsatte grupper. Og fritiden? - Jeg elsker at danse og har tidligere både optrådt og undervist i salsa og Bollywood dans. Jeg har dyrket yoga i mange år, og jeg nyder, når naturen er tæt på, fortæller Isabel.

Isabel Sande Frands en er nu ansat som programkoordinator for Mejeri folk uden Grænser.

Nicaragua, Peru og Bolivia, hvor hun var udsendt for organisationerne Axis og Mellemfolkeligt Samvirke. Derudover har Isabel i mere end seks år siddet i bestyrelsen i en større NGO (IBIS) og herfra fået erfaring med kvalitetssikring og politiske retningslinjer samt kommunikations- og kampagnearbejde i internationale sammenhænge.

Mødet med mejeristerne Hvad er dit indtryk af mejeristerne, branchen og deres ideer med Mejerifolk uden Grænser? - Jeg kommer fra en meget akademisk verden, hvor der bliver talt og skrevet utroligt meget, før beslutninger kan træffes. Mit møde med mejeriverden og Mejerifolk uden Grænser har været helt anderledes. Her kommer problemstillinger på bordet, de bliver straks vurderet, og hvis de kan bære, så bliver ideerne ført ud i praksis. Det er helt fantastisk!

Stor erfaring

Målbare mål

Isabel har 13 års omfattende erfaring med udviklingsarbejde både i Danmark og i udlandet, herunder som koordinator for en række udviklingsprojekter i bl.a.

Som programkoordinator hos Mejerifolk uden Grænser ønsker Isabel at sikre, at der bliver sat nogle realistiske og målbare mål for udviklingsprojekterne.

18

MÆLKERITIDENDE 2015

Samtidig vil hun gerne inddrage alle de frivillige og samarbejdspartnerne, så arbejdet ude bliver relevant og nærværende for alle interessenter hjemme. Ligeledes ønsker hun at løfte den strategiske tilgang både til programarbejdet samt til kommunikation og markedsføring af samme, så den røde linje og fremtidige indsatser i Mejerifolk uden Grænser står klart for alle involverede.

Isabels faglige uddannelse Isabel er Cand.scient.soc. i Internationale Udviklingsstudier/Kultur- & Sprogmødestudier på Roskilde Universitetscenter (RUC), har taget Etnografi & Masterfag i Udviklingsstudier på Pontificia Universidad Católica del Perú i Lima, Peru samt er Bac.public./journalist fra Syddansk Universitet (SDU). Isabel har ligeledes haft en række tillidsposter bl.a. som styrelsesmedlem i Udviklingsorganisation IBIS og som bestyrelsesmedlem i Fair Trade Mærket. Isabel er 43 år, mor til Aaron på 3 år, og de bor i Odense.  ■

NR. 19


Personalia  50 år

Mejeriingeniør Hans Erik Nielsen, Vanløse fylder den 1. oktober 75 år.

nerer havde oprettet andelsmejeriet Thise. De seneste 24 år har Poul Pedersen stået i spidsen for det økologiske mejeri, som gennem disse år har udviklet sig fra et lille landsbymejeri med lokal afsætning til i dag at være de danske forbrugeres ”øko-darling”. Thise afsætter økologiske oste, smør og konsummælksprodukter i hele Danmark, heraf nogle som private label for Irmakæden, med hvem Thise har et omfattende samarbejde. Thise har i dag også et datterselskab i Holland samt øget eksport til bl.a. Nordeuropa og Kina. Størstedelen af sin karriere har Poul Pedersen altså helliget sig udviklingen af det økologiske Thise Mejeri, der i løbet af hans tid er vokset 900% og i dag er en af Salling-egnens største virksomheder.

80 år

80 år

Mejeriingeniør Max Peter Wolthers Esbjerg fylder den 5. oktober 80.

Tidligere mejerichef Aage Lisberg Jensen kan den 25. september fejre sin 80 års fødselsdag. Aage er fra Himmerland og kendt som ”Grubeostens konge”. Efter sine elevtid på nordjyske mejerier, henholdsvis Arden Mejeri og Sædager Mejeri, skoleophold på Ladelund Mejeriskole i 1958/59 og med kort ophold i det nordjyske vendte Aage Lisberg Jensen tilbage til Råstedbro Mejeri, først som ostemester og senere som førstemand. Det resulterede i, at han med sin hustru blev mejeribestyrerpar på Helgenæs Mejeri. Efter fem år blev de hentet til Drøsbro Andelsmejeri, herefter fulgte 18 år som leder af Drøsbro Mejeri, der i 1984 blev en afdeling af MD’s Gulost-Division. Gennem alle Aage Lisberg Jensens år i dansk mejeribrug har der stået stor respekt omkring hans faglige ekspertise; ”aldrig færdig, altid på vej” må have været en ledetråd og kilde til alle de tiltag og tilpasninger, der altid har vist fremad, og som Aage Lisberg Jensen har beriget dansk osteproduktion med. Mejerilauget på Gl. Estrup får nu glæde af hans ekspertise, og han er manden bag syren til den ost, der produceres der.

Senior Manager Jan Erik Andersen, Arla Foods amba fylder den 29. september 50 år.

60 år Manager Børge Kjær, Arla Foods Danmark Protein fylder den 2. oktober 60 år.

75 år

Thises mejeribestyrer fylder 60 år Mejeribestyrer Poul Johannes Pedersen, Thise Mejeri fylder den 27. september 60 år. Poul Pedersen blev født på mejeriet i Thise, og endda i det rum, der i dag er hans kontor, men dengang for 60 år siden altså var forældrenes soveværelse. I 1981 dimitterede Poul Pedersen som mejeriingeniør fra KU Food (KVL), hvorefter han i årene 1981-82 var produktionsleder på sit ”barndomsmejeri” Dybbækdal, der i dag udgør en mindre ”afdeling” af Thise Mejeri. I 1983 tiltrådte Poul Pedersen en stilling som projektingeniør på udviklingsmejeriet Nr. Vium, hvor han varetog forskellige procesteknologiske opgaver. I 1991 vendte Poul Pedersen tilbage til landsbyen Thise i Salling, hvor faderen sammen med syv økologiske mælkepio-

Modtager af prestigefyldt pris Professor Søren Balling i biospektroskopi, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet har vundet prisen Tomas Hirschfeld Award 2015. Prisen, der er sponsoreret af FOSS, er den mest prestigefyldte inden for nær-infrarød-spektroskopi. Søren Balling Engelsen har i samarbejde med fødevareindustrien udviklet nærinfrarøde analysemetoder og -teknologi til kvalitetsbedømmelse af fødevarer.

NR. 19

Kontorelev på Mælkeritidende Mie Burchardt (32 år) har nu i et år været kontorelev på Mælkeritidende. Det er ofte Mies smilende stemme, medlemmerne får i røret, når de ringer til sekretariatet. Mies ansvars/elevområder på Mælkeritidende er regnskab, administration af FMF’s Mejeristhus, deltagelse i arbejdet med Mejeriteknisk Selskabs seminarer samt servicering af medlemmer mv. Mie siger om sit arbejde: - Jeg er utrolig glad for mit arbejde og mine kolleger. Foreningernes aktivitetsniveau er mere omfattende, end man lige tror, så det tog mig lidt tid

MÆLKERITIDENDE 2015 

19


Personalia  at komme ind i alle de mange områder, som vi arbejder med på sekretariatet. Jeg er rigtig glad for mit regnskabsarbejde og for, at jeg får lov til at arbejde selvstændigt med forskellige projekter. Det er ikke alle elever, der får det! Mie, der også er uddannet som Cater-gastronom, har tidligere arbejdet som bl.a. cater ved Forsvaret. Mie er gift med Svend og mor til sønnerne Emil på 12 år og tvillingerne Marius og William på 6 år. Familien bor på Thurø.

Ny formand for Food Cluster Esben Laulund fra Chr. Hansen er blevet ny formand for Danish Food Cluster, frem til organisationens generalforsamling i marts. Han overtager stafetten fra Paul Cornillon fra Arla Foods, der forlader Danmark til fordel for Paris og en stilling hos General Mills. Paul Cornillon har været formand for Danish Food Cluster i næsten to år, og som Arlas globale R&D direktør har han været en bærende kraft bag etableringen af klyngen. Esben Laulund, der er uddannet mejeriingeniør, er i dag Senior Vice President Innovation hos Chr. Hansen, og han har en solid baggrund inden for fødevareklyngen. Desuden har han stor erfaring fra andre fødevareinitiativer, senest som formand for inSPIRe, og han har været medlem af Danish Food Clusters bestyrelse siden den stiftende generalforsamling i 2013. Arlas nye repræsentant i bestyrelsen er Head of Open Innovation and Supplier, mejeriingeniør Lise Berg Kildemark.

Nekrolog Finn Vammen Sørensen Én af Thisteds meget driftige erhvervsledere, adm. direktør Finn Vammen Sørensen, Klosterengen 40 Thisted, er død den 25. august 2015 efter kort tids alvorlig sygdom. Finn blev 78 år. Finn var søn af mejeriejer Sigurd L. Sørensen og født og opvokset på mejeriet ”Pasteur”, Østergade 8 i Thisted.

Han påbegyndte sin uddannelse i Den Danske Bank i Thisted og efter endt militærtjeneste fik han ansættelse i bankens hovedsæde i København. Efter endt højere handelseksamen på Niels Brocks Handelsgymnasium i København fortsatte han i 1961 som adm. leder i faderens virksomhed i Thisted. I 1968 stiftede han Mejerigaarden A/S sammen med sin bror Jens Jørgen Sørensen og far Sigurd L. Sørensen. Med stor energi, dygtighed og fremsynethed har Finn gennem næsten 50 år præget virksomhedens økonomi og afsætning først som adm. direktør og senere som formand for bestyrelsen, indtil Mejerigaarden A/S i 2008 blev solgt til Erhvervsinvest - samtidig med at byens arbejdspladser blev sikret. Gennem de mange år lykkedes det Finn at udnytte de muligheder, der bød sig, og Mejerigaarden udviklede sig fra at være et lille mejeri med lokal afsætning til at blive en af Danmarks største privatejede mejerivirksomheder med landsdækkende afsætning af Mejerigaardens kerneprodukt Polar Is. I 1996 blev mejeriafdelingen solgt fra til daværende MD Foods, og virksomheden koncentrerede sig herefter udelukkende om produktion og salg af iscreme og frosne desserter. Mejerigaarden A/S fremstår i dag som den største danskejede virksomhed i isbranchen, og gennem årene er der blevet opkøbt flere virksomheder bl.a. Hundborg Mejeri, Nors Mejeri, Grotte Is, Hame Is, Rønbjerg Is, Bravissimo Is, og senest har de nye ejere købt Premier Is. Finn var afholdt og respekteret af alle og kendt for at være en inspirerende og dynamisk leder. Han har gennem årene haft mange tillidsposter bl.a. i lokalrådet for Den Danske Bank i Thisted samt i bestyrelsen for Iskremindustriens Sammenslutning. Finn Vammen Sørensen efterlader sin ægtefælle Lene, tre børn og fem børnebørn. Æret være hans minde. ■

Mejeribrugets Årbog 2016 Det er nu muligt at forudbestille Mejeribrugets Årbog 2016 og dermed opnå en prisgevinst, idet bogen kun koster 115,- kr. ekskl. moms og forsendelse. Efter den 1. oktober 2015 vil prisen være 125,- kr. ekskl. moms og forsendelse. Bestil dit eksemplar af Mejeribrugets Årbog 2015 på www.mejerileder.dk/bestillingsformular allerede nu og spar penge. Du kan stadig nå at tilkøbe navnetryk til 25,- kr. ekskl. moms.

20

MÆLKERITIDENDE 2015

NR. 19


Foreningsnyt 

Sydjylland - festaften FMF Kreds Sydjylland inviterer medlemmerne med ledsagere til en festlig aften med bl.a. spisning og intimkoncert med Johnny Madsen på Gram Slot fredag den 30. oktober 2015 kl. 18.00.

Italien og var overtegnet, samt diverse virksomhedsbesøg som det her på SPX, delegeretmøde den 3. oktober, Dinner Event mv. Mejerifolk uden Grænser er et nyt tiltag i FMF, der er baseret på frivilligt arbejde med henblik på at hjælpe i dårligt stillede områder med at videreformidle mejeriteknisk viden og hjælpe med evt. opstart af mejerivirksomheder. Overenskomstforhandlingerne er under forberedelse, og FMF ser nu på de krav og ønsker, der er til forhandlingerne. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2001 og blev formand i 2002. Jeg har nu været formand i 13 år og syntes, der skal friske kræfter på posten og ønsker derfor at træde ud af bestyrelsen.

Fremlæggelse af regnskab Program Kl. 18.00: Slotstapas i Herregårdsstalden (drikkevarer for egen regning) Kl. 20.00: Intimkoncert med Johnny Madsen i den Holstenske lade Festudvalget har forhåndsreserveret 50 pladser, som vil blive fordelt efter ”først til mølle”. Egenbetalingen udgør: 125 kr. pr. person. Se program med tilmelding på FMFs hjemmeside. Tilmelding og betaling senest den 26. september. Evt. spørgsmål til Leo Bødker, sydjysk@kometek.dk - tlf. 76 22 33 63.

Anders Neimann-Sørensen fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt af forsamlingen.

Valg til bestyrelsen Sten Holmgaard Sørensen blev valgt, og der var genvalg til Palle Kofoed og Anders Neimann-Sørensen.

Valg af revisorer Per Svendsen og Jens Bjerregård blev genvalgt.

Valg af delegerede Palle Kofoed, Anders Neimann-Sørensen, Thomas Kaiser, Ole E. Hansen, Jan Andersen, Michael Uhd Nielsen og Brian Strøger Hansen.

Eventuelt

Generalforsamling i FMF kreds Østdanmark Torsdag den 27. august 2015 hos SPX i Søborg Formand Jan Andersen, der samtidig blev valgt til ordstyrer, bød velkommen til de fremmødte, hvorefter han fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses i sin fulde ordlyd på mejerileder.dk

Årets gang Vi er en forening i udvikling, vi er vokset med 7,5% siden sidste år, så vi nu er 42 aktive medlemmer, desuden to dobbeltmedlemmer samt fire virksomheder. Årsagen til fremgangen kan muligvis være den lave kontingent og en overenskomst med mejeribruget, hvilket i Arla Foods har fået flere til at melde sig ind i foreningen, da pensionssatserne for dem på fri kontrakt blev ændret. Blandt øvrige medlemsfordele er muligheden for netværk ved deltagelse i arrangementer, studieturen, der i år gik til

NR. 19

Sten Holmgaard Sørensen fortalte om den gode oplevelse, det havde været at være med Mejerifolk uden Grænser i Mongoliet og hvilke udfordringer, der er i projektet. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørgen H. Petersen som formand. Jan A. Andersen

Ny formand i Østdanmark FMF kreds Østdanmark har fået ny formand, Jørgen H. Petersen. Jørgen (41 år) er uddannet mejerist og mejeriteknolog. Han har bl.a. arbejdet på Englevaad Mejeri og som forvalter på Hirtshals Andelsmejeri. Jørgen er desuden uddannet datamatiker og har en PBA i WEB-udvikling. I dag er Jørgen Product & Aftersales Engineer hos SPX Flow Technologly Danmark A/S. Privat bor Jørgen sammen med Tina Iversen i Jyderup.

MÆLKERITIDENDE 2015 

21


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Produktionschef Leo Lund tlf. 72 30 49 36, e-mail: Leo.Lund@arlafoods.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk – www.au2mate.dk

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Constantia Corona Industriskellet 2, 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 – Fax 43 73 26 00 customerservice@corona.cflex..com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 – Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk – www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A, DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Gulve  ❚ ❚ ❚ DSS, A Tetra Pak Company Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 – Fax 87 20 08 90 info@dss.eu – www.dss.eu

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

GEA Filtration Nørskovvej 1B, 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 – Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

22

MÆLKERITIDENDE 2015

Johnson Controls Køleteknik Sortevej 30 8543 Hornslet Tlf.: 8736 3100 Fax: 8736 3101 cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com www.johnsoncontrols.dk

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 3. oktober 2015 126. Delegeretmøde Foreningen af mejeriledere og funktionærer Hotel Opus, Horsens

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

8. oktober 2015 Mejeriteknisk Selskab Mælkebaserede ingredienser Hotel Legoland

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset - en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Ledig i efterårsæsonen Det er muligt for medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og af Dansk Mejeriingeniør Forening at booke perioder i de kommende efterårs- og vintersæsoner, som endnu er ledige. Du kan altid orienterede dig om ledige perioder og læse mere om Mejeristhuset på www.mejeri­leder.dk Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

Oktober 40 41 42 43 44

M

T

O 7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Mejeriliv

Ulykker • Tandskader • Sundhed Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

M

T

O

T

F

L

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

O 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

F 4 11 18 25

L 5 12 19 26

S 6 13 20 27

December 49 50 51 52 53

M 30 7 14 21 28

3. november 2015 Dinner Event MCH Messecenter Herning 3.-4. november 2015 International Food Contest MCH Messecenter Herning 25. november 2015 MIA Arbejdsmiljøkonference Mening i forandringer Comwell Kolding 3. december 2015 Mejeriteknisk Selskab Fedtstoffer i mejeriindustrien Hotel Legoland 3. februar 2016 Mejeribrugets Dag KOLD College

❚ Udland  ❚ ❚ ❚

November 44 45 46 47 48

28. oktober 2015 Mejeriteknisk Selskab & Mejerifolk uden Grænser Generalforsamlinger Eurofins Steins, Vejen

T 1 8 15 22 29

20.-24. september 2015 IDF World Dairy Summit Vilnius, Litauen 29. september 2015 World Dairy Expo Madison, Wisconsin, USA

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2015 

23


Igen i år er der afholdt fødevarefestivaller i både København og Aarhus. Copenhagen Cooking 2015 fandt sted rundt om i København i dagene 21.-30. august, hvor der blev afholdt ca. 150 arrangementer. Blandt disse var Arla Food Fest i weekenden 29.-30. august, hvor Arla inviterede børnene til madfest. I Aarhus blev der for fjerde gang afholdt Food Festival i Tangkrogen i weekenden 4.-6. september. Festivallen fik besøg af ca. 30.000 madinteresserede danskere, der kunne gå på opdagelse blandt de 250 stande og aktiviteter. Der var igen i år mange mejerier med på Food Festival, og der var lange køer af interesserede danskere, der ville lære nyt og smage på mejeriprodukterne. AMT

Them Mejeri deltog med flere af deres kendte oste samt tre nye, som er på vej ud i butikkerne. Mejeriets produktionschef Morten Christiansen (i midten) fortæller, at det drejer sig om faste oste, hvoraf Them Humle er en god lagret ost, og de to øvrige er med ydre lag af hhv. sennepsfrø og ramsløg.

Der var lange køer og travlhed hos Mammen Mejeri, der i et hjørne af deres stand havde indrettet en hyggekrog med sofa, bord og lænestole.

Arla deltog igen i år med et bredt udvalg af Arla Unika-ostene. Standen var godt bemandet, og det var nødvendigt, for smage-køen var tilsvarende lang. Der var også smagsprøver på Thy Øko-is. Bag isene står landmandsparret Helle og Arne Kaspersen, der fremstiller produkterne på slægtsgården Nedergård med en besætning på 200 sortbrogede malkekøer. Thybo-gården har været økologisk siden 1997. Den mælk, der ikke bruges til isproduktionen, er siden 2007 blevet leveret til økologiske Thise Mejeri.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Food Festivaller

MT19, 2015  
MT19, 2015