Page 1

13-14 Nordisk Mejeri­ kongres - side 4

Fra bulk til baby - side 10

Praktik i Danmark - side 14

28. juni 2013 126. ĂĽrgang


TETRA PAK Tetra Pak udvikler miljøtilpassede emballeringsog processystemer, som bevarer smag og næring i mad og drikke. Det giver en merværdi for producenter, detailhandel, konsumenter og ikke mindst for miljøet. Vi sørger for at gøre levnedsmidler sikre og tilgængelige overalt. Gennem hele værdikæden fra produktion via butik til hjemmet – i stort set alle lande. Læs mere på tetrapak.com

2

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 13-14


Leder

Tillykke til Norge - og rigtig god sommer til alle!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Efter flere års grundige forberedelser blev der for få uger siden budt velkommen til ca. 250 deltagere, da Den 43. Nordiske Mejerikongres åbnede i Lofoten. Modtagelsen i Lofoten blev for de fleste deltageres vedkommende en unik oplevelse af Nordnorge i både strålende solskin og midnatssol! Til trods for at solen senere måtte vige for regnbyger, var der mange roser og stor anerkendelse til Nordisk Mejerikongres 2013, til Lofoten og til det norske værtsskab. Et stort tillykke til vores norske kollegaer og tak for et flot arrangement! Kongressen i Lofoten var finalen på en forårssæson i mejeriindustrien, som her på dansk grund har budt på mange muligheder for faglig udvikling, dialog og netværksaktiviteter mellem branchens ansatte. Mejeribrugets Dag, Mejeriforskningens Dag, forårets studietur til Sydtyskland og Luxembourg og tre seminarer i Danmarks Mejeritekniske Selskab er nogle af de aktiviteter, som der på den faglige front har været søgning til. Vinterfesten som blev til Mejeribrugets Forårsfest havde alene et socialt omdrejningspunkt, og også her var det glædeligt, at der var rigtig fin tilslutning. Nu går vi sommerferien i møde, og der er stille på aktivitetsfronten de næste par måneder, men … så går det også løs igen. Allerede den 5. september byder Dansk Mejeriingeniør Forening og DSS Silkeborg til Gå-hjem møde med efterfølgende generalforsamling og middag for Foreningens medlemmer. Den 5. oktober er der Delegeretmøde i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og i løbet af efteråret er der seminarer på planen i Danmarks Mejeritekniske Selskab hhv. den 1. oktober og den 5. december samt generalforsamling den 23. oktober. Selskabet tager hul på en seminarrække, hvor mælkens mange forskellige produktkategorier belyses én for én. Der lægges ud med ”Mælken som råvare”, og derfra går det slag i slag med en længere række seminarer igennem de næste par år. Dinner Event 2013 løber af stablen den 5. november - under Danish International Food Contest i Herning. Der arbejdes frem mod et arrangement svarende til 2012, som vi egentlig regnede med skulle være ”Once in a Lifetime”! Men … de mange positive tilbagemeldinger omkring de fysiske rammer betyder, at planen er at skabe et lignende setup, og vi forventer i løbet af kort tid at kunne sende invitationer ud, og … så må vi jo bare sige: ”We’ll do it again”. Afslutningsvis vil vi gerne takke alle for et forrygende forår, ønske jer alle en RIGTIG GOD SOMMER og sige på gensyn til efterårets arrangementer.  ■

 Indhold  4 7 8 9 10 12

Nordisk Mejerikongres KU samler forskning MIA konference 2013 Arla Golf Fra bulk til baby kvalitetsforbedring af langtidsholdbare mejeriprodukter

14 Praktik i Danmark

15 Scanding investerer i fremtidens mejerister 15 Kort fortalt 19 Personalia 21 Foreningsnyt 22 Leverandøroversigt

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Administrativ medarbejder Jette Rohde Kontorelev Charlotte M. Petersen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest onsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

23 Mødekalender 4 Aabybro Mejeri 125 år 2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2013

3


Nordisk Mejerikongres 2013

  Af Anna Marie Thøgersen  

Åbning og NMR Hæderspris Traditionen tro var der officiel åbning af Den Nordiske Mejerikongres med hilsener fra NMR-repræsentanter fra hvert af de nordiske lande. Derefter blev NMR Hæderspris 2013 overrakt til danske Børge K. Mortensen for hans livslange indsats for at anvende forskningsresultater i praktisk mejeribrug i Danmark, Norden og internationalt.

En strålende polarsommersol skinnede over Svolvær i Lofoton, da 250 mejerifolk ankom til byen for at deltage i Den 43. Nordiske Mejerikongres, der fandt sted i dagene 6.-9. juni. Nordisk Mejeriteknisk Råd havde sammensat et højaktuelt kongresprogram med fokus på: Nordic Dairy Industry - Future Perspectives og med inputs fra 31 nordiske og internationale branchefolk samt mejeri-, sundheds- og trendforskere. fordringer for Arla Foods, hvor eksportvarer i stigende grad bliver sendt fra koncernens nordvesteuropæiske mejerianlæg til vækstmarkederne i Asien, Mellemøsten og Afrika. Fælles er, at de andelsejede mejerier i Norden bliver målt på mælkepri-

sen til leverandørerne, at de alle skal kæmpe for egne hjemmemarkeder, skabe positiv dialog med forbrugerne, konkurrere med importerede mejeriprodukter og fremmarchen af detailkædernes private labels. Fælles er også, at de nordiske mejerier er ken-

Mange udfordringer Der er mange udfordringer for den nordiske mejeriindustri, og at de også er af forskellig karakter kom tydeligt frem, da repræsentanter fra de nordiske mejerier ridsede fremtidsperspektiverne op. Malkekvægbrug der varierer i størrelse mellem gennemsnitlige 30-40 køer i Island, Finland og det nordligste Norden mod de typisk 2-3-500 køer på de største danske besætninger. Transport af mælk og mejerivarer i fx Norge, hvor afstanden mellem TINEs nordligste og sydligste mejerier er som afstanden mellem Oslo og Wien. Anderledes ud-

4

MÆLKERITIDENDE 2013

Fremtiden for nordisk mejeriindustri Hvilke udfordringer står nordisk mejeriindustri overfor? Det bød repræsentanter fra de nordiske mejerier ind på. Fra venstre ses: Precident & CEO: Hanne Refsholt (TINE - NO), Executive Vice President: Jais Valeur (Arla Foods - DK), Chairman: Lars Moberger (Mejeritekniskt Forum SE), Vice President Technology: Matti Harju (Valio - FI) og Director Production: Palmi Vilhjamson (Mjólkursamsalan - IS).

NR. 13-14


NMR Hædersprisen 2013 Nordisk Mejeriteknisk Råds Hæderspris blev uddelt for tredje gang, og i år gik prisen til Børge K. Mortensen, der har en lang og flot karriere som leder af Statens Mejeriforsøg, senere som forskningschef for dansk-svenske Arla Foods, og pt. underviser på bl.a. Københavns og Lunds Universiteter samt aktuel med sin anmelderroste ”Smørbog”. Børge K. Mortensen er en stolt modtager af hædersprisen, som er tildelt ham af højtestimerede branchekolleger. Han understreger, at de nordiske mejerikongresser er et uhyre vigtigt forum i en konstant foranderlig verden, hvor det fortsat er vigtigt at udveksle brancheviden og at samarbejde internationalt fx via IDF samt ikke mindst at påvirke mejerifagligt og objektivt om mælkens positive egenskaber i forhold til de rammer og anbefalinger, der udstikkes af de politiske myndigheder. Børge K. Mortensen tilføjer, at IDF er en god model for teknisk vidensformidling. Og det har han selv gennem mange år været involveret i, for øvrigt i et rigtigt godt samarbejde med finske mejerieksperter som Veijo Antila fra forskningsinstituttet i Jokioinen og Veijo Meriläinen og Kari Salminen fra Valio. - Det nordiske samarbejde har tidligere været mere omfattende, end det er i dag. Vi burde øge aktiviteterne igen ikke mindst på områder som uddannelse og formidling af viden, understreger prismodtageren.

NR. 13-14

detegnet ved den autentiske/regionale friske mælk tæt på forbrugeren. Og et fremtidigt nordisk samarbejde kunne sætte øget fokus på forskning og formidling af valide forskningsresultater om mælkens mange sundheds- og ernæringsmæssige værdier overfor faggrupper i sundhedssektoren, skoler, myndigheder og forbrugere.

Den globale proteinbølge Flere af forskerne fremhævede, at mejeriprodukterne har kæmpet sig tilbage til et mere positivt image fra tiden, hvor debatten og medierne kun fokuserede negativt på mælkefedtet. Og der er skruet på rigtig mange knapper for en bedre dyrevelfærd samt for at undersøge/optimere/ differentiere fodertyper, og dermed mælkeråvarens sammensætning. Der er også sat fuldt blus under forskningen i bl.a. de gode fedttyper i ost og ikke mindst i de værdifulde mælkeproteiner. Og her er trendforskerne ikke i tvivl om, at yoghurtbølgen endnu ikke har nået sit højeste. Det begyndte med Chobanis proteinrige

græske yoghurter, som appellerer til sundhedsbevidste ”feel-the-benefit” forbrugere. Græsk yoghurt er godt eksempel på et traditionelt regionalt produkt, som er ”genopdaget” og flere steder i verden er tilpasset regionale smagsretninger. Og fx Arla Foods Ingrediens fremstiller mælkeproteiner til mange typer af proteinrige mejeriprodukter - også egne. Et andet og ganske autentisk eksempel er den traditionelle, proteinrige islandske Skyr, der nu eksporteres eller licensfremstilles i flere lande. Den indiske Lassi er ligeledes taget op af nordiske mejerier, og newzealandske Fonterra har tilmed fået mændene med på bølgen med en volumenmæssig større og proteinrig yoghurt (opfattes jo traditionelt som en kvindespise!), der lover hurtig mæthed. Blandt nye trends ses bl.a. den flydende mælkemorgenmad med cereralier, og eksempler herpå er den australske Up & Go og Valios Elovena. Det er nemt, sundt og hurtigt!  ■

Super kongres! Procesudvikler Kenneth Sørensen (tv.) og salgsingeniør Frank Seerup var to unge og i ordrest bogstaveligste forstand ægte nordiske deltagere på kongressen. Begge er uddannede mejerister og mejeriteknologer fra Kold College, og begge arbejder i Sverige, Kenneth hos Arla Foods Strategic Innovation Center i Stockholm - med projekter for bl.a. de svenske og finske markeder, og Frank hos Tetra Pak North Europe i Lund med salg til Norge. Begge havde modtaget et legat fra svenske Mejeritekniskt Forum, så de kunne deltage i kongressen. De var ligeledes begge imponerede over de mange lærerige foredrag - især fra professorerne Richard Ipsen og Marianne Hammershøj - og så synes de, at stemningen, ånden og tradiMÆLKERITIDENDE 2013 5 tionerne på kongressen var helt fantastisk. Det er ikke sidste gang, de to unge deltager!


De nordiske mejerikongresser har været afholdt siden 1920. I juni 2013 deltog 250 mejerifagfolk i Den 43. Nordiske Mejerikongres i Norge.

Drømmen om naturen Der var naturligvis fokus på den nordiske forbruger- og eksporttrend: Det Nordiske Køkken hvis koncept hviler på en række gastronomiske forudsætninger om, at fødevaren bl.a. er dyrket bæredygtigt og lokalt i Norden. Men det handler også om, at jo mere industrialisering og urbanisering, jo større er forbrugerens drøm om

naturen. Og det bliver ikke mindre aktuelt i de nærmeste årtier, hvor befolkningstilvæksten øges med endnu et par milliarder mennesker, der fortrinsvist vil bosætte sig i byerne. Det bliver en kæmpe udfordring at fodre både husdyr og mennesker.

Læs mere på Dairy Congress De 31 indlæg på kongressen dækker alle emner fra malkekoens fodring og produktionsmiljø over mejeriforskning og -ernæring, nyt procesudstyr, nye ingredienser og fødevaretrends. Indlæggene er alle tilgængelige på Den 43. Nordiske Mejerikongres’ hjemmeside: www.dairycongress.no med brugernavn: meieriko og password: lofoten2013.

Et kjempefint arrangement Den norske programkomite gennemførte et helt igennem veltilrettelagt program med fantastiske udflugter på førstedagen i fuldt solskin til kongresafholdelse de næste par dage, hvor der var skruet ned for solen, så deltagerne kunne koncentrere sig om al den nye viden, der blev præsenteret. Gallamiddagen var helt uforglemmelig med kunstnerisk performance og præsentation af og mellem retterne, der var helt i tråd med Det Nordiske Køkken - regionale autentiske råvarer af ypperste kvalitet. Flere fotos fra kongressen kan ses på www.maelkeritidende.dk  ■

Sådan er nordisk mejeriindustri Ost er sundt, fortalte Line Quist Bendtsen, der er uddannet farmaceut og ph.d.-studerende på projektet New Nordic Diet på Københavns Universitet. Line har aldrig før oplevet en kongres som den nordiske med så blandet en skare af deltagere: Forskere, der formidler deres viden og også netværker/bliver informeret af praktiske mejerifok og mejeriernes leverandører, der i fællesskab står bag det nordiske mejeribord. Men det er jo præcist sådan, mejeribranchen er i Norden!

6

MÆLKERITIDENDE 2013

På gensyn i Sverige 2016 Ved gallamiddagen overrakte Kjetil Høvde (tv), præsident for NMK 20102013, præsidentkæden til svenske Lars Moberger (Mejeritekniskt Forum). Lars Moberger havde allerede ved afslutningen af kongressen om eftermiddagen taget hvervet på sig ved en flot opsummering af de mange kongresindlæg. - Det bliver svært at leve op til den flotte afholdelse af den 43. kongres, men vi skal nok få arrangeret en spændende 44. Nordisk Mejerikongres i Sverige i 2016, understreger Lars Moberger.

NR. 13-14


KU samler forskning i produktteknologi i én sektion

Styrket indsats Bjarke Bak Christensen, institutleder ved IFV, KU oplyser, at formålet med etablering af den nye sektion er at: • Styrke forsknings- og undervisningsmæssig sammenhæng på tværs af råvare- og produktområder og på tværs af forskningsdiscipliner. • Øge fokus på forskning på procesteknologi og produktkvalitet • Øge mulighederne for at etablere anvendelsesorienteret forskning og styrke samarbejdet med fødevareindustrien yderligere.

Styrket mejeriforskning og -uddannelse Professor Jacob Holm Nielsen er udpeget som leder af den nye sektion, og han siger: - Med den nye ”Sektion for Mejeri-, Kød- og Planteproduktteknologi ” ønsker vi for mejeriområdet øget og tættere samarbejde med mejerier og følgeindustri. Mange af disse virksomheder er placeret i Jylland, og vi skal være mere synlige bl.a. ansættes nye medarbejdere, der skal være med til at styrke kontakten til industrien. Med den nye Sektion udnytter vi de fælles kompetencer inden for procesteknologi, rheologi

Mejeriteknologi i ny sektion - Etableringen af den nye sektion har til hensigt yderligere at styrke indsatsen indenfor såvel mejeri-, kød- og planteområdet, understreger Bjarke Bak Christensen, og tilføjer: - Ændringen betyder, at vi allokerer personale med ekspertise indenfor hhv. kød og planteområdet fra Sektion for Fødevarekemi samt Sektion for Kvalitet og Teknologi til den nye sektion, mens hele Sektion for Mejeriteknologi indgår i den nye sektion. Sektionen vil få omkring 35 medarbejdere, og heraf kommer de 20 fra Mejeriteknologi.

NR. 13-14

(Fotos: Colourbox).

Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet ønsker at styrke forsknings- og undervisningsindsatsen inden for mejeri-, kød- og plantebaseret produktteknologi. Derfor etablerer Instituttet den 1. juli 2013 en ny sektion med titlen: ”Sektion for Mejeri-, Kødog Planteproduktteknologi ” under ledelse af professor Jacob Holm Nielsen.

og tekstur, fødevarefunktionalitet, aromadannelse og smagsudvikling på tværs af mejeri, kød og planter. Helt konkret får vi tilført ny viden omkring proteinkemi og proteinstruktur samt får ny viden om effekt på eksempelvis mejeriprodukters rheologiske egenskaber. - Vi vil desuden styrke mejeriingeniøruddannelsen gennem tæt kontakt til den nyetablerede Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, og vi vil arbejde på at få endnu flere studerende ind på mejeriingeniøruddannelsen, der skal være i verdensklasse, understreger den nye sektionsleder. AMT

CV Jacob Holm Nielsen Jacob Holm Nielsen, der har stor erfaring fra både industrien og universitetsverdenen, har gennem de seneste 21 år arbejdet med forskning indenfor specielt kød- og mejeriområdet. 1992: Cand.scient. i biologi KU 1995: Ph.D. i fødevarekemi 1998-2006: Forskningsleder Aarhus Universitet, Forskningsenhed for mælkekvalitet 2006-2010: Forskningschef ved Institut for Fødevarekvalitet, AU 2010-2012: Director hos Arla Foods 2012: Viceinstitutleder for Forskning, Institut for Fødevarevidenskab, KU

MÆLKERITIDENDE 2013

7


(Modelfotos: Colurbox).

Konferen cen afhol des torsdag den 28. novembe r 2013 kl. 08.30 - 16 .30, på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kol ding. Vel mødt!

Mejeriindustriens Arbejdsmiljø­konference 2013 Programmet for ”Mejeriindustriens Arbejdsmiljø­konference 2013” er klar, og her lige før feriestemningen for alvor sætter sit præg på hverdagen, kan Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) løfte sløret for konferencens program og tema. Datoen for konferencen er fastsat til 28. november 2013 og temaet bliver: ”Det sunde fællesskab - travlt eller stresset? Dit, mit og vores ansvar”.   Af Anne-Sofi Christiansen  

Arbejdsmiljøkonferencen 2013 bliver MIA’s femte konference, og ved et tilbageblik må det konstateres, at deltagerantallet er gået frem år for år. 2012 slog alle rekorder med godt 400 tilmeldte, som fandt, at temaet: ”Den ideelle hverdag” var relevant at bruge en dag på. MIA’s ambition er naturligvis at skabe en konference i 2013, som er mindst lige så nærværende og relevant for branchen og dermed et tilbud til mindst lige så mange deltagere. Med flere dystre forudsigelser og udsigter til at stress er/bliver den nye folkesygdom, er det besluttet at sætte dette emne på dagsordenen under overskriften: ”Det sunde fællesskab - travlt eller stresset? Dit, mit og vores ansvar”.

8

MÆLKERITIDENDE 2013

Konferencens formål Formålet med konferencen er at sætte fokus på: • Det psykiske arbejdsmiljø med fokus på arbejdsbetinget stress. Hvad er stress? Hvordan undgår vi stress? Hvorfor har vi forskellige stresstærskler? Hvordan spotter vi stress? • Hvad de belastende arbejdssituationer kan være, og hvad skadelige stressreaktioner kan fremkalde af lidelser, sygdomme og fravær. • Faktorer af betydning for stress og trivsel; det hele menneskes ressourcer og balancen mellem kompetencer, arbejdsliv, privat-/fritidsliv og økonomi. • God ledelse og kollegial opbakning

kan gøre forskellen på stress og arbejdsglæde. • Hvad dygtigt lederskab i et åbent og respektfuldt samarbejde med engagerede arbejdsmiljø-og tillidsrepræsentanter betyder for arbejdsmiljøet. Hvad er ens egen/ lederens/kollegers rolle, opgave og ansvar? • Hvilken betydning en sund arbejdspladskultur har som værn i forhold til at håndtere stress og støtte hinanden. Hvordan styrker og dyrker vi det sunde fællesskab? Hvad gør vi, når ”skaden er sket”, og hvordan kommer man tilbage på jobbet igen? • Hvordan bliver vi rustet i forhold til stress og forandringer?

NR. 13-14


Program Konferencens program præsenteres her i en lettere forkortet form - men findes i sin fulde version på MIA’s hjemmeside www.barjordtilbord.dk under fanen mejeriindustrien og branchekonference. Her vil det også være muligt at finde informationer om pris, tilmeldingsblanket m.m.

(Modelfotos: Colurbox).

Kl. 08.45: Velkomst. V/næstformand for MIA Anne-Sofi Christiansen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer Kl. 08.50: Præsentation af program og praktiske oplysninger. V/Jan D. Johannesen, Arla Foods Kl. 09.00: Arbejdsmiljø i et toplederperspektiv. V/medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings bestyrelse, viceadm. direktør Povl Krogsgaard, Arla Foods Kl. 09.15: Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeribranchen og projekter i løbet af året. V/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, DI - Mejeribranchen Kl. 09.30: Hvad er stress, problemets omfang, hvordan måler man stress? Konsekvenser for psykisk og fysisk helbred. V/psykologiprofessor Bobby Zachariae, Århus Universitet Kl. 10.15: Pause og networking Kl. 10.45: Hvad fremmer stress, og hvordan kan stress undgås? Opskriften på det dårlige og gode psykiske arbejdsmiljø! Kan det betale sig? V/ psykologiprofessor Bobby Zachariae, Århus Universitet Kl. 11.45: Aktiv deltagerinddragelse og erfaringsudveksling fra vores egen hverdag. V/psykologiprofessor Bobby Zachariae, Århus Universitet Kl. 12.30: Frokost Kl. 13.30: Kåring af Årets Arbejdsmiljørepræsentant 2013. V/MIA’s formand Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund og MIA’s næstformand Anne-Sofi Christiansen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer Kl. 13.45: Hvordan nåede Birkum Ost så langt som at blive national vinder af den europæiske pris for god arbejdsmiljøpraksis? Hvilke erfaringer har Birkum Ost gjort sig i forhold til stresshåndtering? V/mejerichef Jesper Thomsen og næstformand for arbejdsmiljøorganisationen Britt Nielsen Kl. 14.05: Praktiske erfaringer om stress-håndtering i en forandringstid. V/fabriksdirektør Erik Vesløv, Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein og næstformand for Arbejdsmiljøorganisationen Erik Michaelsen og arbejdsmiljøkoordinator Pernille Nielsen Kl. 14.25: Sundheds- og trivselsfremme herunder arbejdet med stress i hverdagen. V/HR-chef Anita Lindhart Madsen, Eurofins Miljø A/S Kl. 15.00: Pause og networking Kl. 15.25: Bilen og økonomien får jævnligt et serviceeftersyn - men hvad med dit liv? V/læge Peter Qvortrup Geisling Kl. 16.25: Afslutning og tak for i dag. V/MIA’s formand Vagn Henriksen

NR. 13-14

Efter matchen var der en meget lækker buffet i klubbens fine restauration med præmieoverrækkelse. De glade vindere ses her.

Arla Foods Golf Cup 22. gang Arla Foods Golf Cup blev afholdt for 22. gang den 31.maj og denne gang i Brande Golfklub. En ualmindelig smuk, lettere kuperet og velplejet skovbane, fjernt fra civilisationens støjgener og udlagt på så stort et areal, at man næsten ikke fornemmede andre spillere på banen. Absolut anbefalelsesværdig.

73 deltagere Vejret var strålende, så humøret var højt blandt de 73 deltagere, der var mødt fra driftsstederne rundt om i landet og fra hovedsædet i Viby. Som vanligt var Ingrediens mejerierne stærkt repræsenteret med 33 deltagere, heraf 14 fra Arinco, der må have overladt arbejdet til robotterne, mens de selv dyrkede golfen.

Vindere Pokalen blev i år vundet af Vibeke Andersen fra Holstebro Flødeost, der kæmper med HOCO om at være det mest vindende mejeri gennem de 22 år. Vibeke vandt vandrepokalen (Klokken) med 43 point med hcp 26,2 og var samtidig vinder af B-rækken. A-rækken (lav handicapperne) blev vundet af Mogens Jensen, Holstebro Flødeost, med 35 point (hcp 9,5). Brutto­ vinder med laveste antal slag på 79 (8 over banens par) blev Manuel Nielsen fra Arinco. Manuel præsterede samtidig det helt uhørte at lave et hole in one for andet år i træk i Arlas turnering. Jonna Mortensen

MÆLKERITIDENDE 2013

9


Fra bulk til baby

  Af Anna Marie Thøgersen  

For få år siden blev mælkepulver kaldt for et ”balanceprodukt”, som kunne op- og nedjusteres i volumen afhængig af efterspørgselssvingninger på ost, smør og konsum. Men sådan er det ikke længere! Arinco, der er Arla Foods’ højdespringer inden for pulverproduktion, har fuld fart frem og øger produktion og udvikling af især egne og TPM specialprodukter til babyer og småbørn verden over. - Specialfremstillede modermælkserstatninger er et kæmpe vækstmarked for os, produktionen kører i døgndrift i alle rum og kroge af mejeriet, faktisk lejer vi lagerplads ude i byen og udvider produktionen i de tidligere lagerlokaler, fortæller Arincos fabriksdirektør Mogens Bøgh Pedersen.

24-7 året rundt

Fakta om Arinco • Grundlagt i 1954 af 38 vestjyske andelsmejerier og etableret ved siden af en daværende kartoffelmelsfabrik. De to anlæg delte i de første år dampkedel, som i vinterhalvåret leverede damp til kartoffelmelsfabrikken - og i sommerhalvåret til mælkepulverfabrikken. (Det er da ”lean”, som Mogens Bøg Pedersen udtrykker det) • Årlig mælkemængde ca. 610 mio. kg + 80 mio. kg permeat • Totalproduktion 79.000 tons pulver fordelt på 28.000 tons produkter til børneernæring og 51.000 tons sød/skummetmælkspulvere til brug i en lang række øvrige fødevarer • Produktionsanlæg: 6 spraytørring og 6 pakkelinjer, heraf to dåse-linjer og to poselinjer • Fabriksareal: 35.000 m2 samt lejede lagerlokaler: 20.000 m2 • De 310 ansatte arbejder i døgndrift - alle ugens dage og året rundt • Kunder: Knap 80% uden for EU, 20% i EU og 0,5% i Danmark.

10

MÆLKERITIDENDE 2013

Arla Foods Arinco i Videbæk er i dag et af Danmarks største mejerier. - Vi havde i 2012 en direkte indvejning på 610 mio. kg mælk og hertil 80 mio. kg permeat til sød/skummetmælkspulvere fra øvrige Arla mejerier, så vi forarbejder faktisk knap 15% af al Arlas danske mælk, fortæller Arincos fabriksdirektør, Mogens Bøgh Pedersen. Han tilføjer, at produktionskapaciteten på anlægget er udnyttet til det yderste, og at de 310 ansatte arbejder i døgndrift alle ugens dage året rundt.

Babyfood til Kina - For et års tid siden indgik Arla jo en aftale med kinesiske Biostime International Holdings Ltd., der valgte os som leverandør af mælkepulverprodukter til modermælkserstatninger og babyfoods baseret på dansk mælk. Det har givet ekstra fut i kedler og tørretårne, og Biostime-aftalen har og vil forsat skabe flere jobs her på Arinco, fortæller Mogens Bøgh Pedersen. Kina er som bekendt en meget stor importør af mælkebaserede babyfoods af høj kvalitet, og mange af de væsentlige fødevareaktører på markederne overalt i Asien vender

NR. 13-14


Produktionerne på Arinco er inddelt i zoner, hvoraf nogle er lukkede og forbeholdt fremstilling af specialpulvere til den farmaceutiske industri.

Der er fuld damp på spray tørringe n hos Arinco, der årligt frems tiller 79.00 0 ton s mælkepulvere Efterspørgslen . på især special pulverne er sti og derfor udvid gende, es produktione n i øjeblikket for imødekomme eft at erspørgslen, for tæller Arincos fabriksdirektør Mogens Bøgh Pe dersen.

blikket mod Videbæk i Danmark, når der skal indgås aftaler om køb af højkvalitetsprodukter inden for modermælkserstatninger. - Det kan mærkes her hos os på Arinco, hvor fremstillingen af specialprodukter på få år er vokset fra få procent til 30% af den samlede mælkepulverproduktion med en forventelig stigning til 60% inden for de næste par år, understreger Mogens Bøgh Pedersen.

TPM specialprodukter I tilfældet Biostime samt for andre globale aktører inden for modermælkserstatninger og øvrige babyfoods, så er Arincos udviklere eksperter i sammensætning af recepter efter netop kundernes ønsker. Der er her tale om TPM (Third Part Manufacturing), hvor de internationale kunder har nogle ideer til babyfoods, som de efterspørger ekspertise fra bl.a. Arinco’s erfarne eksperter til at justere/innovere og udarbejde den endelig recept på. Herefter kan den specifikke produktion gå i gang, og de typiske råvarer, der indgår i recepterne, er frisk dansk mælk, forskellige mælkepulvere, protein- og laktoseingredienser samt i varierende grad forskellige mineraler, vegetabilske olier og Omega-3 fedtsyrer mv.

NR. 13-14

Milex® - Dano® - Baby & Me® Arinco fremstiller specialprodukter til mange internationalt anerkendte aktører i segmentet for babyfoods, hvor Arla Foods selv er en af disse med de velkendte modermælkserstatninger, Milex® og Dano®, der især er efterspurgte i ækvatoriallandene. Senest har Arinco implementeret en ny serie modermælkserstatninger for 1-2-3-årige under mærket Baby & Me®, som har vakt opsigt, da de er blandt de første økologiske babyfoodprodukter. De tre nævnte Arla brands bliver - som flere andre mærkevarer - emballeret på dåser med indlagt doseringsske, ”plomberede” lukninger og dekoreret med detaljerede fotos i mange farver, som er svære at efterligne. - Emballagerne signalerer produkternes høje sikkerhed og kvalitet, og de differentierer sig markant fra konkurrenternes på de kinesiske mælkehylder, fortæller Senior Vice President Frede Juulsen, der er ansvarlig for Arlas forretning i Kina samt har globalt ansvar for mælkepulver i Arla.

sten i Europa er sat på hold. - Efter Arla Strategi 2017 er det jo præcist i lande uden for Europa, at Arla skal vækste i årene frem. Når antallet af middelklassefamilier vokser, får forældre (og bedsteforældre!) råd til at give deres børn den allerbedste kost, og efterspørgslen på animalske proteiner fra kød, fisk og mælk stiger. De nye middelklassefamilier har fokus på at give deres børn den bedste ernæring, der også gerne må fremme deres fysiske vækst og kognitive evner. Det er en væsentlig del af forklaringen på den fantastiske udvikling af specielle mælke- og vallepulvere til børne/babyfoods, der pt. er i fuld gang - og fortsætter hos både Arinco og Danmark Protein. Senest har vi jo lanceret vores økologiske baby/ børneprodukt Baby & Me® ud fra den betragtning, at børneforældrenes efterspørgsel på kvalitetsvarer med ekstraværdier som fx økologi fortsat vil stige, slutter Frede Juulsen.  ■

Den globale middelklasse Middelklasserne i Kina, Asien, Mellemøsten og i flere afrikanske lande vokser næsten eksplosivt, mens væk-

MÆLKERITIDENDE 2013

11


Proteaser, proteolyse og peptider

Kvalitetsforbedring af langtidsholdbare mejeriprodukter Forebyggelse af uønsket proteolyse gennem karakterisering af peptider ved anvendelse af nye peptidomics teknikker

Af Ph.d.-studerende Nanna Stengaard ­Villumsen, lektor ­Marianne Ham­ mershøj og lektor Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer, ­Aarhus ­Universitet og Research Scientist Line Ravn Nielsen, ­Research Scientist ­Kristian Raaby Poul­ sen og Senior Inno­ vation Manager John Sørensen, Arla Foods Ingredients, R&D

Introduktion Proteaser findes naturligt i mælken, hvoraf en del stammer fra koen selv. Mange af disse proteaser ligner de fordøjelsesenzymer, som mennesker og dyr bruger til at nedbryde fødevareproteiner, og f.eks. har proteaserne en livsvigtig rolle for kalven, idet de fremmer fordøjelsen af mælken i kalvens mave. I både osteproduktion og mange andre mejeriprodukter bruges proteaser, og de er essentielle både for dannelse af ostemasse, for konsistens og struktur af mejeriprodukter samt for modningen af osten og dermed smagen.

Uønsket aggregering i produkter I langtidsholdbare produkter baseret på mælk er proteolyse imidlertid mistænkt for, i visse tilfælde, at kunne medføre uhensigtsmæssige effekter og i nogle tilfælde resultere i synlige forandringer af produkterne. Disse uønskede forandringer kan

12

MÆLKERITIDENDE 2013

have flere forskellige fysiske udtryk og særtegn. De kan forekomme som en generel forøgelse i viskositet-– dvs., at et produkt bliver mere tyktflydende end ønsket, de kan optræde som ”tråde” eller ”flager”, der flyder rundt i klare produkter, men forandringerne kan også i nogle tilfælde ses som decideret bundfald - af varierende fasthed og elasticitet i bunden af produktets emballage. Det mystiske ved fænomenet er, at to identiske produktioner kan udvise vidt forskellig grad af kvalitetsforringelse, og at det synes at forekomme uforudsigeligt.

Proteolyse Dette indikerer, at der kan være proteinkemiske forskelle i produkterne, evt. som resultat af procestekniske forhold eller forskelle i den anvendte råvare, herunder forskelle i de varmestabile proteaser, som produkterne kan indeholde. Der kan således være mange grunde til dette komplekse

Proteaser er enzymer, som er i stand til at kløve andre proteiners aminosyrekæde. Denne reaktion kaldes proteolyse. Kløvningen af proteinerne resulterer i mindre proteinkæder, som kaldes peptider.

Varmestabile proteaser Når proteiner varmes op, vil de ofte denaturere. Dette vil sige, at de mister deres oprindelige tredimensionelle struktur og biologiske funktion. For proteaser betyder det, at de mister deres aktivitet. Nogle proteaser er dog meget modstandsdygtige overfor opvarmning og mister ikke deres evne til at kløve andre proteiner. Disse kaldes varmestabile proteaser. I langtidsholdbare produkter, som er varmebehandlede, vil disse proteaser stadig være aktive.

Peptidomics Metode til at karakterisere de peptider, der er til stede i en biologisk prøve eller f.eks. fødevare ved brug af teknikker, som kombinerer adskillelse (ofte væskekromatografi, LC) med identifikation ved massespektrometri. Princippet i peptidomics er, at forskellene imellem prøver fortæller noget om, hvilke parametre der er bestemmende for visse særtegn.

problem, og nærværende projekt sigter på at belyse, hvorvidt uønsket proteolyse spiller en rolle for kvalitetsforringelserne. Proteolytisk kløvning af et protein kan ændre proteinets opløselighed, overfladestruktur og ladning, hvilket kan være første skridt imod dannelse af uønsket aggregering. Det kan også tænkes, at de peptider, der dannes fra proteolyse, spiller en rolle i dannelsen af uønsket aggregering. I projektet er det derfor målet at undersøge, hvorvidt og i hvor stor grad varmestabile proteaser spiller en rolle for produkternes holdbarhed og kvalitet.

Proteaser Varmestabile proteaser kan stamme fra koen selv, f.eks. fra blodbanen, hvorfra det er blevet overført til mælken. Et eksempel på en sådan bovin

NR. 13-14


Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond protease er plasmin. Der findes også såkaldte psykrotrofe (kuldeelskende) bakterier, der gror og producerer proteaser i tidsrummet mellem malkningen og de forskellige pasteuriseringstrin under forarbejdningen. Projektet, der fokuserer på langtidsholdbare valle-produkter og flydende UHT produkter, sigter mod at klarlægge, hvordan proteolyse kan spille en rolle i udviklingen af uønsket aggregering i disse produkter. For de produkter, der er baseret på vallen, er der derfor også opmærksomhed på proteolytisk aktivitet fra osteløben og starterkulturen, selvom disse proteaser typisk ikke betragtes som værende meget varmestabile; men at der er et samspil mellem forskellige enzymsystemer kan ikke udelukkes.

Proteolytiske assays vs. Peptidomics Ofte måles proteolytisk aktivitet ved at tilsætte proteasen til et substrat og så måle på dannelsen af et bestemt kløvningsprodukt. Sådanne traditionelle proteolyseassays er muligvis ikke den bedste fremgangsmetode til at identificere proteaser, der er involveret i dannelse af uønsket aggregering o. lign., da det er uvist hvilke proteaser, der er på spil, samt at traditionelle proteolyseassays har en detektionsgrænse, som må forventes at være for høj til at måle den lave aktivitet, der fører til den uønskede aggregering - idet denne ofte først observeres efter længere tid. Strategien er derfor i stedet at kortlægge peptidfraktionen i produkter med og uden uønsket aggregering, for på den måde

Titel: Forebyggelse af uønsket proteolyse i langtidsholdbare mejeriprodukter og mælkebaserede ingredienser gennem inaktivering af enzymer Projektleder: Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Projektperiode: 1. februar 2012 - 31. januar 2015 Formål: Formålet med projektet er forstå årsagen til uønsket proteolyse i flydende og pulverbaserede UHT-produkter og komme med løsningsforslag til, hvorledes man gennem skånsomme procestiltag kan eliminere uønsket proteolyse.

at danne et billede af de proteinkemiske forandringer med henblik på at forstå hvilke proteaser, der kan have været på spil. Denne metode, hvor man undersøger forskellen i peptider mellem forskellige prøver ved brug af en separationsmetode for peptiderne koblet med identifikation ved brug af massespektrometri, kaldes peptidomics. Peptiderne vil først blive adskilt og profileret ved brug af bl.a. væskekromatografi og derefter identificeret ved massespektrometri, som er en meget kraftfuld metode til at detektere og identificere proteiner og peptider i prøver gennem bestemmelse af deres masse og ladning samt deres aminosyresekvens.

Forventninger til projektet Udover at tilvejebringe viden om proteaser i mejeriprodukter har en sådan peptidprofilering også til formål at kunne bruges til at bestemme kvaliteten af en produktion tidligt i forløbet - det vil sige inden den uønskede aggregering opstår. Når der sker proteolyse i produkter, vil det efterlade et særegent ”peptid-fingeraftryk”, som ikke kan findes i produkter uden proteolyse. Ved at kigge på forskellen på peptiderne i produkter med og uden uønsket aggregering kan vi forhåbentligt finde det specifikke

”peptid fingeraftryk”, der kan afsløre et produkts kvalitet, lige efter det er produceret. Det vil gøre det muligt at angive en eksakt holdbarhed for et givent produkt.

Resumé Dannelsen af uønsket aggregering i forskellige langtidsholdbare mejeriprodukter, f.eks. ingredienser baseret på valleprotein og flydende UHT produkter, er et komplekst problem, som kan have forskellige årsager. Formålet med nærværende projekt er at undersøge hvorvidt proteolyse spiller en rolle for disse kvalitetsforringelser. Det ønskes at karakterisere forekomsten af proteolyse i forskellige flydende og tørrede produkter ved brug af såkaldte peptidomics teknikker. Målet er videre at undersøge sammenhængen mellem uønsket proteolyse og funktionaliteten af produkterne, samt klarlægge årsagerne til eventuel proteolyse i problemprodukter. Herved håber vi at etablere ny forståelse af, hvilke enzymer, der er ansvarlige for uønsket proteolyse og komme med forslag til procestilpasninger, hvorved problemet med uønsket proteolyse kan imødekommes. Projektet er støttet af Mejeribrugets ForskningsFond, Arla Foods Ingredients, Nr. Vium og Aarhus Universitet.  ■

Ved hjælp  af    spinfiltrering  isoleres   pepBdfrakBonen  i  produkterne.   Prøver  med  og  uden   aggregering.  

PepBdfrakBonen kan   nu   yderligere   separeres   ved   hjælp   af   væskekromatografi.    

intensitet

Et eksempel på uønsket protein aggre­ gering i en WPI opløsning. Her ses fæno­ menet som små trådlignende udfældnin­ ger der flyder rundt i drikken.

NR. 13-14

Masse detektoren  

Ioniseringkilden

Δm/z

m/z   Massespektrometri  (MS/MS)  af  separerede  pepBder  og  udledning  af   aminosyresekevens   og   modifikaBoner.   Ved   hjælp   af   specialiseret   soMware   og   staBsBske   analyser   søges   der   eMer   en   sammenhæng   mellem  prøvernes  kvalitet  og  deres  pepBdmønstre.  

De separerede  pepBder    bliver  ioniseret  ,  eksempelvis  vha.  electrospray,  og   deres  masse  og  aminosyresekvens  kan  nu  analyseres  i  massepetro-­‐metret.  

MÆLKERITIDENDE 2013

13


Praktik i Danmark!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Ved et fælles interview med fire af de fem elever var der masser af respons og tilkendegivelser om opholdet og motivationen for at søge praktik i Danmark. De fire elever var generelt meget begejstrede for deres uddannelse og for at være i praktik her i landet. Sidstnævnte har både været lærerigt og fagligt udviklende. Alle er på 2. år af deres studie og kommer fra Arla Foods mejerier i UK.

Hvorfor søgte I ind på studiet til Dairy Technologist? Uddannelsen er meget spændende og giver mange muligheder i en branche, som er i vækst. Mulighederne er desuden meget mere end ”mælk”, og man får en bred uddannelse med viden om fx Health & Safety og Continuous improvements.

Danske mejeristelever har i en vis udstrækning taget en del af deres praktiske uddannelse på mejerier i udlandet, og de seneste år har også engelske mejeristelever været på mejeriophold i Danmark. England genetablerede i 2010 mejeristuddannelsen, og her i 2013 har fem elever været i 3 måneders praktik i Danmark.

Hvorfor har I valgt at tage til Danmark i praktik?

Hvad synes I så om at være i praktik i Danmark?

Vi ville gerne have et praktikophold i et land, hvor der er mange faguddannede mejerister i produktionen. Det giver en helt anden læring, end vi kan få i UK, hvor vi i øjeblikket stort set ikke har nogle faglærte på mejerierne. Vi er også meget opmærksomme på, at international erfaring er vigtigt på CV’et og kan være med til at booste en spændende karriere. Sidst men ikke mindst, er et globalt mindset vigtigt på jobmarkedet i dag, og dette ophold er helt sikkert med til at gøre vores fokus mere globalt. Vi håber også, at Arla Foods fortsætter og udvikler mulighederne for udveksling mellem landene, da elever men bestemt også ledelsesniveauet vil kunne lære rigtig meget af, hvordan man arbejder i det andet land.

Det har været super godt at se Arla Foods repræsenteret så stærkt i sit ”eget” land og at opleve den stolthed, passion og loyalitet, som medarbejderne i Danmark har for deres fag, produkterne og deres virksomhed. Det har været meget markant og anderledes, end den kultur der generelt er i UK. Vi har samtidigt også opdaget, at de danske mejeristelever ikke er så langt foran, som vi troede. Vi lærer dog lidt forskellige ting, og fx har vi meget fokus på ”Continuous improvements” samt andre fag, som de danske elever ikke har så meget af.

Er I blevet taget godt imod på mejerierne? Helt fantastisk! Lige fra den første dag har alle været venlige, åbne og gjort alt for, at vi skulle få et godt forløb både fagligt og socialt. Vi er både blevet inviteret med til konfirmation og andre private begivenheder, ligesom kollegaer har inviteret os til at besøge og opleve forskellige steder og attraktioner. Det har været meget positivt!  ■

De fire elever deltog ved årets 2. Kredsudstilling hos Arla Foods på Sønderhøj 14 og fra venstre ses: Harry Wood - Stourton Mejeri og i DK Rødkærsbro, Jason Lees - Ashby Mejeri og i DK Høgelund, Tom Ridsdele - Oakthorpe Mejeri og i DK Gjessing, Adam Hooper - Taw Valley og i DK Slagelse Mejericenter. James Court, som ikke deltog ved interviewet, har i DK været på Arinco.

14

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 13-14


På billedet ses mejerifaglærer på Kold College, Birger Hol­ meå Christiansen (i midten) sammen med (til venstre) Scandings salgsingeniør Sø­ ren Rasmussen, der selv er uddannet mejeriteknolog fra Kold College. Til højre ses adm. direktør Palle Müller Hansen, der grundlagde Scanding A/S i 1992. Palle Müller Hansen oplyser, at Bornemanns dob­ belte skruepumpe kan bruges til mange forskellige produk­ tioner, og at pumpen gennem de seneste år er solgt til ca. 70 mejerier og øvrige føde­ varevirksomheder samt den farmaceutiske industri.

Scanding investerer i fremtidens mejerister Fremtidens mejerister uddannes på Kold College, som er den eneste af sin slags i Norden. Undervisning i det nyeste udstyr prioriteres højt, og her spiller mejeriernes leverandører en vigtig rolle.

Nordens eneste mejeriskole Den treårige uddannelse til mejerist kan i Norden kun tages i Odense. Hovedparten af eleverne på Kold College kommer langvejs fra, og de fleste bor på skolehjemmet. Hos Scanding i Grenaa, specialist i rustfrit procesudstyr til den sanitære branche, er Søren Rasmussen salgsingeniør. Han er selv uddannet mejeritekniker og har gennem årene jævnligt besøgt skolen. Det var efter et foredrag for eleverne om Bornemanns dobbelte skruepumpe, at en donation kom i stand. Søren Rasmussen siger: - Der er løbet meget vand i

NR. 13-14

åen, siden jeg blev færdiguddannet. Jeg kan dog mærke på eleverne, at det, der var vigtigt for mig, også er vigtigt for dem i dag. Det udstyr, der undervises i, skal være tidssvarende og identisk med det, der bruges ude på mejerierne. Det er en af grundene til, at vi har doneret både pumpen og sanitære sæde- og mixproof ventiler fra Definox.

Undervisning på det nyeste udstyr Bornemannpumpen er i brug på flere mejerier i Norden, og er den mest populære vare i pumpeprogrammet

hos Scanding. Den bliver brugt til produkter med høj viskositet som yoghurt, ost og smør. På Kold College er alle donationer i form af udstyr mere end velkomne, siger faglærer Birger Holmeå Christiansen: - Det betyder meget, at vi kan undervise eleverne i brugen af det nyeste udstyr. Vi har som andre uddannelser et begrænset budget, der tilmed er blevet beskåret flere gange de senere år. Derfor spiller mejeriernes samarbejdspartnere en stor rolle. Vi havde kun monopumper til brug i undervisningen, så donationen af den dobbelte skruepumpe er rigtig fin. ■

MÆLKERITIDENDE 2013

15


Kort fortalt  Sommerlukket Redaktionen og sekretariatet holder ferielukket i ugerne 29 & 30. (15.-26. juli). Vi ønsker alle medlemmer, annoncører, abonnenter og øvrige læsere en rigtig god sommer! Næste nr. af Mælkeritidende - 15/16 udkommer den 9. august, deadline 31. juli. (Foto: Colourbox).

Sommertilbud - Mejeristhuset Ugerne 33 og 34 i Mejeristhuset er stadig ledige og udbydes derfor til nedsat pris. Det er altså nu muligt at få en uges sommerferie for 4.900 kr. mod normalt 6.100 kr. Ugerne lejes ud efter ”først til mølle”-princippet. Se mere på www.mejerileder.dk, hvor du også kan tjekke ledige perioder for resten af året. Samtidig åbnes der op for booking af sommerhuset i 1. halvår af 2014 til 2013-priser.

Redningsaktion Osted mejeri Investorer forsøger nu at redde det konkursramte Osted Ost & Mejeri med 25 ansatte, skriver Frederiksborgs Amts net­ avis www.sn.dk. Det lille øko-mejeri fik produktionen af mælkeprodukter til Gram Slot for nogle år siden, men Osted blev ramt af finanskrisen, da det var tid at udvide. Også priskrigen på mælk har tæret på selskabet, som belønnede sine mælkeproducenter med høje priser. Mejeriet har i flere år gerne villet udvide, men bankerne har ikke ønsket at låne penge til dette. Ifølge mejeriets ejer 65-årige Karl Simonsen er det sket med henvisning til hans alder, skriver Landbrugsavisen. Ifølge Statstidende er selskabet bag mejeriet i Osted, Dairy and Food Technology ikke registreret som at være i konkursbehandling, og det indikerer en betalingsstandsning, der kan give selskabet tid til at finde løsninger med eventuelle investorer.

EU restriktioner på babyfood EU-Parlamentet indfører nu nye restriktioner på markedsføring af modermælkserstatninger. Fremover bliver det ikke tilladt at afbillede babyer eller bruge tekster på emballagen, der kan idealisere brugen af modermælkserstatninger i forhold til den ægte vare. Efter indfasning træder de nye restriktioner i kraft i 2016. EU-Parlamentet har ligeledes bedt EU-Kommissionen vurdere, om mælkeprodukter til de lidt større børn i 2-3-års alderen virkelig har nogle ernæringsmæssige fordele sammenlignet med en ”normal” kost. (Foto: Colourbox).

Arbejdet gør ondt i sjælen Den nyeste opgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen viser, at psykiske sygdomme topper listen over, hvad vi bliver syge af på jobbet. Loven er netop ændret til at ligestille psykisk og fysiske sygdomme, men der skal mere til, mener FTF. Den nye opgørelse viser, at det ikke kun er ryg-, høre- eller hudsygdomme, der sender medarbejdere syge hjem, for psykiske sygdomme topper listen over anmeldte erhvervssygdomme. I 2012 blev der slået ny rekord i antallet af anmeldelser med 20.306. Det var næsten 2.000 flere end året før. Samtidig steg antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme på et enkelt år med omkring 1.000 eller næsten 30% fra 3.484 i 2011 til 4.475 i 2012. (Kilde: FTF-A).

16

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 13-14


Production Manager UHT Kuwait

Fan Milk solgt til Abraaj En af dansk erhvervslivs internationale successeer, Fan Milk International, skifter ejere. Familien Emborg fra Aalborg, der er majoritetsaktionær, har sammen med kapitalfonden Maj Invest Equity og ledelsen indgået aftale om salg af aktiemajoriteten i Fan Milk International A/S til kapitalfonden Abraaj Group med en forventet overtagelse inden udgangen november i år. - Fan Milk har gennem mere end 50 år udviklet sig fra at være et lille firma med produktion og salg af mælkeprodukter i Ghana og hovedkontor i Aalborg til at være en sand international mærkevarekoncern med en omsætning på 880 mio. kr. sidste år og et fantastisk varemærke i hele Vestafrika, udtaler bestyrelsesformand Preben Sunke i en pressemeddelelse. Det lå næppe i kortene for den visionære købmand Erik Emborg, at Fan Milk skulle blive blandt de mest kendte og elskede varemærker i lande som Ghana, Nigeria, Togo, Benin og Burkina Faso, da han efter flere rejser til Vestafrika i slutningen af 1950’erne grundlagde sin første mejerivirksomhed i Ghana. Efter vestafrikanske standarder er der tale om en markant virksomhed, der gør sig særdeles synlig på markederne, og i de vestafrikanske lande overgår kendskabet til Fan Milks varemærker en række globale føde- og drikkevaregiganters. Der er skabt tusindvis af arbejdspladser i den fattige, men hurtigt voksende region, hvor Fan Milk har et markedsområde med 250 mio. forbrugere. (Arkivfoto).

The Kuwaiti Danish Dairy Company (KDD) is one of the leading producers of quality food products in the Gulf Co-operation Council Countries. For one of the company’s factories in Kuwait, a position as Production Manager - UHT is available. While reporting to the General Production Manager, the Production Manager is part of the team of managers for KDD’s production section for dairy products, natural fruit juices and fruit drinks. The total compensation package, which is tax free and negotiated individually, is keeping your high level of experience and qualification in mind. The company is located in Kuwait. Kuwait is a well-developed, international city with a majority of the population consisting of expatriates. The city has very good schools and reputed hospitals besides many large shopping malls and a wide range of restaurants. Kuwait also offers a variety of options in terms of leisure activities. Travelling to other countries around the region is fast, convenient and economical.

Optur på mælkebørs Efter tre fald i træk på NZ Fonterras globale mejeribørs går det nu atter op for mælkeprisen. For et par uger siden faldt priserne med med godt 5%, men nu er priserne samlet set steget med 1,1%. Gennemsnitsprisen er nu på 4.598 dollar pr. ton mod 4.443 dollar pr. ton ved seneste auktion. Det største enkeltprodukt på børsen, sødmælkspulver, steg med 2,2%.

NR. 13-14

For further details please refer to www.hhminternational.com

MÆLKERITIDENDE 2013

17


Kort fortalt 

Thailand fokus på mælk

Fan-Milk frem i Afrika

Det thailandske Sundhedsministerium opfordrer nu borgerne til et større mælkeforbrug for at øge gennemsnitshøjden i den thailandske befolkning, skriver Dairyreporter.com. De thailandske forbrugere drikker i gennemsnit 14 liter mælk årligt mod det globale gennemsnit på 104 liter. På et FAO-møde på dagen for ”Mælkens Dag” oplyste sundhedsminister Cholanan Srikaew, at den kommende mælkekampagne skal bidrage til at øge de thailandske borgeres gennemsnitshøjde fra de nuværende 167 cm for mænd og 157 cm for kvinder til hhv. 175 cm og 162 cm. (Foto: Colourbox).

Fan Milk International nærmer sig 1 mia. kr. i omsætning på at sælge frosne mælkeprodukter i Vestafrika. Overskuddet før skat er vokset til 140 mio. kr. i 2012. Det er især fremgang i de to vigtigste lande, Ghana og Nigeria, som øger omsætningen med 130 mio. kr. i 2012 til i alt 880 mio. kr. - Afrika er et voldsomt vækstområde, hvilket betyder, at vi hele tiden kan øge salget. Vores produkter koster ikke ret meget og henvender sig til den brede befolkning, udtaler Jens Jørgen Kollerup, adm. direktør for Fan Milk International til dagbladet Børsen. Fan Milk har skabt 25.000 job i Vestafrika og er førende inden for is og frossen yoghurt, der er produceret lokalt af importeret mælkepulver. Virksomheden er netop blevet solgt til kapitalfonden Abraaj, se side 17. (Arkivfoto).

Kalkmine-ost fra Thise Halvdelen af kalkminerne ved Hjerm skal fremover være modningslager for Thise Mejeris nye kalkmine-ost. Thises forhandlinger med minens ejer har trukket lidt ud, da hensynet til de lokale flagermus har forsinket etableringen. Men nu er det godtgjort, at der er plads til både flagermus og ost - i hver sin ende af minerne. I de kommende måneder skal minen deles af en mur i to afdelinger med hver deres indgang. (Foto: Colourbox).

Rødkærsbro øger effektiviteten Rødkærsbro Mejeri har så stor succes med LEAN, at flere af Arlas øvrige anlæg nu skal effektiviseres efter samme princip. Medarbejderinddragelse i effektiviseringsarbejdet har øget produktionen med 50% på Rødkærsbro, og mejeriets chef Jonna Mortensen udtaler til TV Midt/Vest, at virksomheden i 2009 producerede 50.000 ton mozzarellaost. I 2013 forventer mejeridirektøren at nå op på 75.000 tons ost.

Nyuddannet? Husk A-kassen! Selvom arbejdsløsheden er massiv blandt nyuddannede, sjusker mange studerende med a-kassen og mister retten til dagpenge! Som studerende er du så privilegeret, at du kan få dagpenge allerede en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Men husk, at du skal melde dig ind i akassen senest 14 dage efter, du er blevet færdig med din uddannelse! (Hos AAK kan du dog også få dagpenge fra dag ét, hvis du forinden har været studiemedlem i minimum et år!). Hvis du ikke overholder 14-dages reglen, skal du først være medlem af a-kassen i mindst et år og samtidig skal man have et helt års arbejde. Nogle tror desuden, at de i

18

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 13-14


stedet for at melde sig i en a-kasse, bare kan få kontanthjælp. Dårlig strategi! For hvis du har en formue på over 10.000 kroner eller en samlever, der kan forsørge dig, er der ikke en krone at få i kontanthjælp! Prisen for et medlemskab varierer fra den ene a-kasse til den anden, men du slipper typisk med at betale under en 10-er dagligt! Studerende får op til 13.607 kr. i dagpenge om måneden på den såkaldte dimittendsats. Se mere på www.ftf-a.dk og www.aak.dk

Smagstilsatte mælkedrikke boomer Nye undersøgelser fra Tetra Pak viser, at salget af smagstilsatte mælkedrikke bliver fordoblet i forhold til salgsraterne på hvid mælk i årene mellem 2012 og 2015. Flere forbrugere verden over køber nemlig i stigende grad smagstilsat mælk frem for andre læskedrikke. De såkaldte Liquid Dairy Product (LDP) forventes således at øge i volumen med 4% fra 17 til godt 19 milliarder liter mellem 2012 og 2015, mens den hvide mælk forventes øget med 1,7% til 220 milliarder liter i 2015. Det er især på de nye vækstmarkeder, herunder Brasilien, Kina, Indien og Indonesien, at forbrugerne efterspørger smagstilsatte og ernæringsforbedrede mælkedrikke. (Foto: Colourbox).

Protein hitter Arla har spurgt danskerne, hvilke vitaminer og næringsstoffer de er særligt opmærksomme på at få tilstrækkeligt af gennem kosten, og hver tredje dansker peger på protein. Blandt de yngre forbrugere mellem 18 og 35 år gælder det knap halvdelen af befolkningen. Samtidig er salget af meget proteinrige fødevarer som for eksempel hytteost og skyr strøget i vejret det seneste år, fortæller Jakob Knudsen, marketingdirektør i Arla Danmark. En proteinrig diæt er af flere ernæringseksperter blevet udråbt til den nye sundhedstrend, hvor de proteinrige fødevarer er blevet hyldet for deres mættende og muskelopbyggende egenskaber. (Foto: Arla Foods).

Glanbia vælger GEA Irlands største mejeriselskab Glanbia har indgået aftale med GEA Process Engineering om bygning af Glanbias nye store mælkepulveranlæg i Belview. Når anlægget står færdigt i foråret 2015 vil det have en kapacitet på 100.000 tons mælkepulver dagligt. For GEA Process Engineering er den nye ordre en af de største selskabet har vundet inden for mejeriindustrien. Glanbias mælkepulvere skal primært afsættes i Mellemøsten, Afrika, Centralamerika og Asien.

Lønsikring ved arbejdsløshed Både FTF-A og AAK udbyder - og begge i samarbejde med Topdanmark - mulighed for, at medlemmerne af de to arbejdsløshedskasser kan lønsikre sig op til ca. 32.000 kroner i tilfælde af arbejdsløshed. Forsikringen dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Du er også dækket, hvis du mister evnen til at arbejde på grund af sygdom eller ulykke. Til gengæld kan du ikke få udbetalt penge, hvis du selv siger op og heller ikke, hvis du bliver bortvist på grund af for eksempel svig eller bedrageri. Se mere om lønsikring og betingelser på www.ftf-a.dk og www.aak.dk hvor du kan beregne, hvor meget du kan lønsikre dig for samt tegne forsikringen. (Kilde: FTF-A og AAK). ■

NR. 13-14

MÆLKERITIDENDE 2013

19


50 år

75 år

Finance Director Jens Christian Plauborg, Arla Foods fylder den 2. Juli 50 år.

Fhv. direktør Per Bak fylder den 15. juli 75 år.

Kørselschef Karsten Færk Larsen, Arla Foods, AKAFA Kørsel fylder den 12. juli 50 år. Produktionsleder Torben S. Mortensen, Arla Foods Slagelse Mejeri fylder den 17. juli 50 år. Kvalitetskontrolchef Henrik Stapelfeldt, CP Kelco ApS fylder den 26. juli 50 år. Adm. direktør Peder Bækgaard, Norden Olje ApS fylder den 30. juli 50 år. PTU-assistent Bo Trillingsgaard, Arla Foods, HOCO fylder den 2. august 50 år. Manager, Industrial Relations Jan Dorph-Petersen, Arla Foods fylder den 6. august 50 år. Project Manager Lean Morten Granhøj Holm, Arla Foods fylder den 11. august 50 år.

60 år Business director Christian Mikkelsen fylder den 17. juli 60 år. Senior Manager Philip ­Andrew Spence, Arla Foods fylder den 21. juli 60 år.

70 år Mejeriingeniør Knud Aage Gerstenberg fylder den 16. juli 70 år. Fhv. regnskabskonsulent Ole Videsen fylder den 24. juli 70 år. Mejeriingeniør Arne Riis fylder den 1. august 70 år.

20

MÆLKERITIDENDE 2013

Fhv. forvalter Jørgen Andersen fylder den 28. juli 75 år.

85 år Fvh. direktør Bent J. Justesen fylder den 29. juli 85 år.

90 år Fhv. Mejerileder Gunnar Johansen fylder den 30. juli 90 år.

95 år Fhv. direktør Axel B. Rydal fylder den 25. juli 95 år.

25 års jubilæum Senior Director Jan Najbjerg Poulsen, Arla Foods CPH kan den 1. juli fejre 25 års jubilæum. Produktionsleder Anette Furbo Jørgensen, Arla Foods, Esbjerg Mejeri kan den 1. august fejre 25 års jubilæum. Indkøbschef Henrik Hjorth, Arla Foods Inc, Canada kan den 1. august fejre 25 års jubilæum.

40 års jubilæum Senior Manager Jørgen ­Ingemann, Arla Foods kan den 1. juli fejre 40 års jubilæum.

Jens Martin Buch

 Personalia  Ridder af Gordon Bleu du Saint Esprit Fhv. forstander Jens Martin Buch, Dalum UddannelsesCenter, i dag Kold College, blev den 8. juni 2013 udnævnt til Storkorsridder af den franske gastronomiske ridderorden Gordon Bleu du Saint Esprit i Vor Frue Kirke i Nyborg ved Ordenens internationale Generalkonvent. Ordenen Gordon Bleu du Saint Esprit blev indstiftet i 1579 af den franske Konge Henrik III, i 1969 blev Ordenen rekonstrueret og gendannet som international ridderorden med hovedsæde i den gamle kulturby Erfurt i Tyskland, hvor Ordenens stormester også har sin placering. Den danske afdeling har lige fra sin optagelse i det internationale Ordensfællesskab i 1979 tildelt gastronomi, bordkultur og humanitært arbejde en nøglerolle. Ordenens medlemmer repræsenterer håndværk, gastronomi, kunst og videnskab. Ordenen optager både kvinder og mænd men kun via anbefaling. Ordenens internationale generalkonvent med repræsentanter fra Tyskland, Østrig, Holland og Norge foregik i år 7.-8. juni i Vor Frue Kirke i Nyborg, hvor Jens Martin Buch Kristensen blev udnævnt til Storkorsridder.

Dødsfald Mejeriingeniør Jørgen Stobberup (78 år), Chile er afgået ved døden 7. juni efter længere tids sygdom. Jørgen Stobberup er tidligere FAO direktør og var igennem mange år ansat ved de regionale FAO/Danida Mejeritrænings Centre på Filippinerne og i Chile. Jørgen Stobberup blev kendt som en dygtig teamleder med stor politisk og organisatorisk tæft. Bedst kendt er han nok for dem, der gennem tiden har været en brik i hans team. Det kunne være i Angola, Jordan, Syrien, Peru, Den Dominikanske Republik, Fillippinerne eller Chile. Han blev uddannet som mejeriingeniør i 1961 og straks ansat som teknisk chef på et ostemejeri i Angola. Herefter fulgte jobbet som direktør på rekombineringsmejeriet i Jordan. Herefter fulgte ansættelse som mejeriekspert i Syrien, Peru, Den Dominikanske Republik, Fillippinerne og sidste destination dækkede hele Latinamerika fra Santiago de Chile i syd til Mexico i nord. Jørgen Stobberup har efterladt sig et Chile, hvor man vil opleve et mejeriland, der mange steder er på højde med det nordeuropæiske. Jørgen Stobberup var kendt for sin store gæstfrihed i Chile samt evne for planlægning af studieture i forskelligt regi. Æret være hans minde  ■

NR. 13-14


Foreningsnyt  Kredsgeneralforsamlinger 2013 Der afholdes generalforsamling i tre af Foreningen af mejeriledere og funktionærers landsdelskredse. Indkaldelserne med detaljeret program fremsendes til kredsenes aktive medlemmer og kan tillige ses på www.mejerileder.dk under de enkelte kredse. Jf. kredsvedtægterne er følgende dagsorden gældende for samtlige kredse:

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af fremsatte forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. 8. Eventuelt.

Generalforsamling i Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening afholder generalforsamling den 5. september 2013. Arrangementet afholdes hos DSS Silkeborg, og i forbindelse med generalforsamlingen inviterer DSS desuden til et Gå-hjem møde, hvor også Foreningen af mejeriledere og funktionærers medlemmer er velkomne. I forlængelse af generalforsamlingen inviteres - traditionen tro - til middag for alle mejeriingeniører. Middagen holdes i Silkeborgområdet, og alle 25 samt 40 års kandidatjubilarer vil modtage en særlig indbydelse til denne del af arrangementet. Invitationer til alle medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening samt til jubilarerne vil blive udsendt i løbet af sommeren, men dagen kan sagtens reserveres allerede nu!

NR. 13-14

Tid og sted Sydjylland Afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. august 2013. Tid og sted oplyses senere.

Østjylland Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. august 2013. Tid og sted oplyses senere.

Vestjylland Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 29. august 2012 kl. 17.00 på Golfclub Storådalen’s restaurant Falling Water, Frøjkvej 83, 7500 Holstebro.

melde dig! l i t t a u n k s Hu Fyn-tur til E

geskov

på Egeskov En hyggedag af ForeninSlot arrangeret dere og funkgen af mejerile O ns da g 7. ti on æ re r Fy n: r alle foreninaugust 2013 fo e mer, ledsager gens medlem st ri sf ng di el lm samt børn. Ti invitationen le he se li, 29. ju ileder.dk på www.mejer

r alle ag oyal Oak fred Mejerigolf fo ejerigolf ved R D ering: M i m ed rela-

m Golfturn lk og personer 13 for mejerifo 20 st . august, gu 16 au st . 23 Tilmeldingsfri n. he nc ra ib k tioner til mejer w.mejerigolf.d tionen på ww ta vi in le he se

MÆLKERITIDENDE 2013

21


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Østdanmark Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Sydjylland Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyn Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

22

MÆLKERITIDENDE 2013

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv • Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 5. september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

5. oktober 2013 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 124. Delegeretmøde Hotel Opus, Horsens 23. oktober 2013 Mejeriteknisk Selskab Generalforsamling

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Håkan Andersson hakan.andersson@kemikalia.se

1. oktober 2013 Mejeriteknisk Selskab Mælken som råvare Hotel Legoland

5.-6. november 2013 Danish International Food Contest MCH Herning 28. november 2013 MIA Arbejdsmiljøkonference 2013 5. december 2013 Mejeriteknisk Selskab Syrnede friskmælksprodukter Hotel Legoland

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

1.-5. oktober 2013 World Dairy Expo Madison, Wisconsin, USA 5.-9. oktober 2013 Anuga Køln, Tyskland 28. oktober - 1. november 2013 IDF World Dairy Summit Yokohama, Japan

MÆLKERITIDENDE 2013

23


Solen skinnede over Aabybro Mejeri, da virksomheden den 7. juni fejrede 125-års jubilæum med indbudte gæster og alle vennerne af mejeriets ejere, NH og Alice Lindhardt. Tre generationer Lindhardt.

cremeprodukter under brandet Ryå. Aabybro-mejeristerne fremstiller således bl.a. islagkager på bestilling samt energitætte iscremeprodukter til småtspisende - og alle under Ryånavnet.

En fantastisk dag Kort om mejeriets historie Aabybro Mejeri blev grundlagt i juni 1888 som et Herregårdsmejeri og lige ved siden af Ryå, så man kunne køle mælken med vand fra åen. I 1948 opkøbte O.P. Sørensen mejeriet af andelshaverne, og 20 år senere købte den nuværende ejer NH Lindhardts forældre, Ingeborg og Anker Lindhardt Aabybro Mejeri. Nøjagtigt 30 år efter, i 1998 overtog NH Lindhardt privatmejeriet i et generationsskifte. I dag kan man betegne Aabybro som et succesfuldt nichemejeri, der bl.a. producerer en bred vifte af is-

NH Lindhardt fortæller, at 125-årsfesten den 7. juni var helt uforglemmelig. - Vi havde en fantastisk dag, hvor 10 politi- og hjemmeværnsfolk var med til at styre trafikken, og det var nødvendig, da vi fik besøg af over 2.000 gæster mellem kl. 10-16. Vi bød på buffet med mange lokale specialiteter og naturligvis RYÅ Is i spandevis, samt udstilling af veteranbiler og underholdning fra scenen i flere omgange.  ■ --(Mælkeritidende bringer ved en senere lejlighed en artikel om ”Livet på Aabybro” forfattet af NH Lindhardt).

2.000 gæster deltog i Aabybros 125 års jubilæumsfest.

Politi- og hjemmeværnsfolk styrede trafikken.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Aabybro Mejeri 125 år

MT 13 14 2013  
MT 13 14 2013