Page 1

12 FMF's ledighed helt i bund s. 3

DMF stemmer til bestyrelsen s. 12

Studieturen gik til grønne Irland s. 14

15. juni 2018 131. ĂĽrgang


Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC) Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. NIelsen (BMN) Kontorelev Camilla Winther Hansen Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.750 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Leder

Blandede bolsjer   Af Anne-Sofi Christiansen 

Danmark og det internationale samfund er i disse år i god gænge. Økonomien er fin, væksten positiv, inflationen afdæmpet, og der er generelt lyse udsigter. Samtidig ser vi en situation, hvor Arla Foods er presset på mælkeprisen, og hvor en storstilet sparerunde i virksomheden betyder et farvel til mange medarbejdere og nedlæggelse af et stort antal stillinger i slutningen af maj måned. De tilbageværende medarbejdere arbejder hårdt på at realisere gedigne effektiviseringsprojekter og besparelser, så Arla Foods og mælkeprisen kan komme på ret køl. For få uger siden kom en lille positiv regulering af mælkeprisen, men det er nok alt for tidligt at tro på, at det er ”kuren”, der virker og giver resultater. Ikke ubegrundet fører en sådan proces til en vis usikkerhed om, hvad fremtiden vil bringe. Et af de søde bolsjer kom på det offentlige område, da det forlød, at overenskomsten var vedtaget med et bragende ja. ”En fornuftig aftale”, siger formand for DMF Martin Holst Petersen, og måske er det en noget mådeholdende formulering, hvis man vurderer ud fra det klare ja ved afstemningen. I DMF er der mere at stemme om lige nu, da der er valg til bestyrelsen. De opstillede kandidater præsenteres her i bladet, og vi vil opfordre alle berørte til at stemme via den udsendte mail. Den søde afdeling tæller også årets studietur for mejeriindustriens ansatte, som tilbragte tre intense dage i Irland. Her stiftede deltagerne bekendtskab med en anderledes måde at drive mejeribrug på, og i reportagen her i bladet fortæller vi lidt om den irske mælkeproduktion og mejeriindustri. En supergod nyhed er det også, at vi blandt FMF’s medlemmer kan notere os en ekstremt lav ledighed på kun 0,17%. Det er et meget lavt og helt usædvanligt tal, og det er bestemt en tanke værd i forhold til efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. Tallet kan godt give anledning til at bringe en opfordring til at passe godt på sine medarbejdere ….! Aktuelt er beskæftigelsen så god, at de fleste ville kunne finde et andet job, hvis lugten i bageriet ikke længere er den rette. Til allersidst et opråb til foreningernes medlemmer om at besvare vores GDPRmail (persondata/samtykke), hvis I ikke allerede har gjort det. Reglerne siger, at vi skal have et samtykke fra jer, og vi er nødt til at fortsætte med at ”spame”, indtil det er på plads. Lidt surt og lidt sødt – vi ønsker god læselyst.  ■

 Indhold  3 3

Ingen ledige FMF’ere

4

Virksomhedsportræt – Siccadania

6 8 10

Seminar - membranfiltering

Offentligt ansatte mejeriingeniører fik overenskomst

Forskning: Supercalcium Buch: Råmælk med de positive egenskaber

12

Dansk Mejeriingeniør Forening – bestyrelsesvalg

14 Studietur til Irland 16 Kort fortalt 17 Personalia 18 Leverandøroversigt 19 Mejeristhuset og kalender 20 Mød britisk mejeriindustri

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 12


Ledighed helt i bund blandt FMF-medlemmer Rekordlav ledighed blandt medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Formanden glæder sig over den fine statistik, men tøver dog ikke med at opfordre alle medlemmer til at forsikre sig. Det danske arbejdsmarked hungrer efter medarbejdere med faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Det gælder også mejeribranchen, hvor medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) i en årrække været vant til en høj beskæftigelsesgrad – eller lav ledighedsprocent. Sidstnævnte har således i en årrække svinget omkring 1 pct., hvilket er blandt de absolut laveste på det danske arbejdsmarked. Det seneste år har antallet af fuldtidsledige ligget mellem 2 og 5 per-

FMF-medlemmer af FTF-A Ledighedsberørte (berørt af ledighed indenfor perioden) Fuldtidsledige (ledighed omregnet til fuldtidsledighed) Fuldtidsledighedsprocent

jul-17 562 8 3 0,53%

aug-17 563 7 2 0,36%

Søren Jensen, formand FMF.

soner, men nu er tallet så lavt som 1 fuldtidsledig - svarende til 0,17 pct. Dermed kommer man ikke tættere på at hænge den røde lampe ud og melde ingen ledige. Op mod 9 FMF’ere har været berørt af ledighed, hvilket typisk er i forbindelse med jobskifte, nyuddannede på vej i job osv. - Vi kan konstatere, at branchen har travlt, og at vores medlemmer er i høj kurs. Det er rigtig positivt, siger Søren Jensen, formand for Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Han er også okt-17 564 9 5 0,89%

dec-17 571 8 3 0,53%

feb-18 574 9 4 0,70%

apr-18 579 8 1

tilfreds med, at antallet af medlemmer, som forsikrer sig mod ledighed via FTFA, er stigende. Næsten alle foreningens medlemmer er også medlemmer af FTFA, enkelte er arbejdsløshedsforsikret andre steder og nogle få er uden dækning. - Vi kan kun opfordre alle til at forsikre sig. Det er alt for risikabelt at være uden forsikring, selvom vi har et meget positivt arbejdsmarked lige nu. Tænker vi tilbage på 2008/09 var der mange, der fik nogle grimme overraskelser på den front. Det skulle vi gerne have lært af, siger Søren Jensen. FMF anbefaler sine medlemmer at forsikre sig via FTF-A, idet FMF og FTF-A samarbejder, og dette giver naturligvis de bedste forudsætninger for at hjælpe fælles medlemmer. LW

0,17%

Offentlig ansatte mejeriingeniører fik deres overenskomst 9 ud af 10 akademikerne har sat deres kryds ved ja. Dermed er der overvældende tilslutning til overenskomsten, hvilket også gælder omkring 30 offentligt ansatte mejeriingeniører. - Vi har fået en historisk opbakning til afstemningen om det resultat, vi har forhandlet hjem. Sådan lyder meldingen fra Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne og topforhandler ved OK18, ovenpå det afstemningsresultat fra de akademiske organisationer, som er kommet ind. - Vi stod denne gang overfor særdeles vanskelige forhandlinger. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det er lykkes

os at opnå enighed med arbejdsgiverne om, at privatlønsværnet fjernes og reguleringsordningen fortsætter samtidig med, at vi har fået sikret den betalte spisepause for akademikere i alle offentlige overenskomster, siger han i en pressemeddelelse.

Mejeriingeniørernes bestyrelse tilfreds I Dansk Mejeriingeniør Forening stemte en enig bestyrelse også ja til forhandlingsresultatet på medlemmernes vegne, og formand Martin Holst Petersen er tilfreds med resultatet.

Lars Qvistgaard, formand AC

- Jeg synes vores offentlig ansatte medlemmer har fået en fornuftig aftale som en del af det store fællesskab, siger Martin Holst Petersen. LW

NR. 12

MÆLKERITIDENDE 2018

3


Ny teknologivirksomhed med imponerende vækst SiccaDania blev etableret for knap fire år siden af en håndfuld erfarne procesfolk. Herefter er det gået slag i slag med opkøb af andre virksomheder og etablering af datterselskaber. Det betyder, at virksomheden i dag beskæftiger knap 300 mand og har udviklet sig til en betydelig spiller på det internationale marked for procesudstyr til bl.a. mejeri- og fødevareindustrien.

  Af Klaus Hansen 

I 2014 blev en håndfuld erfarne procesfolk enige om at gå egne veje og stifte deres egen teknologivirksomhed. Herefter blev SiccaDania etableret, og virksomheden specialiserede sig i levering af udstyr bl.a. inddampnings- og spraytørringsanlæg til mejeri- og fødevareindustrien. - Hele eventyret startede i august 2014 med, at en håndfuld specialister med dyb erfaring fra branchen blev enige om at forlade deres gode jobs og starte op for sig selv, fortæller adm. direktør Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania. Virksomheden fik navnet SiccaDania – navnet kombinerer det latinske ord ”Sicca” (tør eller tørring) med Dania for Danmark. Spraytørring er et særligt dansk specialistområde, som det også er tilfældet med vindmøller, høreapparater og insulin. - Desværre er de gamle danske hæderkronede ingeniørvirksomheder inden for branchen gledet over på udenlandske hænder, og dette har været et hårdt slag for de stolte danske ingeniørtraditioner inden for dette område. Det var derfor vigtigt for os at bringe denne ingeniørdisciplin tilbage på danske hænder, samt at lave projekter med vores internationale kunder efter dansk model hvor fleksibilitet, teknik og mennesker er i centrum, forklarer Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania. Det viste sig hurtigt at være en god beslutning. SiccaDania fik fodfæste på markedet, og opgaverne kom ind i en

4

MÆLKERITIDENDE 2018

Søren Sten Rasmussen, administrerende direktør i Siccadania (tv.) sammen med Peter Larsen, Managing Director for ACO SiccaDania Polen.

lind strøm, så der blev hurtigt brug for at ansætte nye folk.

Etablerer datterselskaber over alt i verden Herefter gik det slag i slag, og SiccaDania etablerede efterfølgende datterselskaber rundt om i verdenen og er allerede blevet en vigtig spiller på det globale marked for procesudstyr til bl.a. inddampning og spraytørring. På nuværende tidspunkt er Siccadania repræsenteret med datterselskaber i Frankrig, Holland, Polen,

Kina, Singapore og New Zealand. Ledelsen forventer, at flere datterselskaber er på vej.

Filtrering – et nyt forretningsområde I starten af nuværende år stiftede SiccaDania datterselskabet SD Filtration. Dette firma er eksperter inden for membranfiltrering og kan levere forskellige typer af membranfiltreringsanlæg til kunderne. Med disse anlæg er det f.eks. muligt at oprense procesvand

NR. 12


(industrispildevand) således, at det kan genbruges i processen og dermed skabe store vandbesparelser. Det kan ligeledes anvendes til at udvinde mælkeproteiner af valle i mejeriindustrien. De kostbare filtrater kan efterfølgende inddampes og forarbejdes til værdifuld pulver ved hjælp af spraytørring. - SD-filtration er specialister inden for membranfiltrering og komplementerer derfor fint SiccaDanias løsninger inden for inddampning og spraytørring, siger Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania. SD Filtration A/S har domicil i Stilling nær Århus og består af håndplukkede folk, der har mere end 20 års erfaring inden for mejeri- og filtreringsindustrien. De ansatte har efterhånden leveret flere hundrede membranfiltreringsanlæg overalt på kloden.

Nyt kerneområde – blandeog mixerteknologi SiccaDania ønskede også at komme ind på markedet for wetmixing-systemer, dvs. forskellige tekniske løsninger, der kan blande pulvere, granulater og andre faste ingredienser med væsker. Da muligheden opstod, besluttede SiccaDania derfor at købe Daniatech, da de havde udviklet og kommercialiseret et unikt og komplet produktprogram indenfor dette område. Daniatech har et stort udvalg af mixere til industrien, der er kendte for deres høje kvalitet, og samtidig besidder en høj brugsværdi for pengene. Daniatechs nyudviklede vakuummixere og highshear mixere er innovative og adskiller sig væsentligt fra de mere almindelige og konventionelle blandingsteknologier på markedet.

Opkøber også ACO Som et yderligere led i vækststrategien opkøbte SiccaDania for få måneder siden ACO. ACO producerer og installerer

NR. 12

spraytørringsanlæg over alt i verden og har et stort produktionssite i Polen, hvor det tekniske isenkram bliver produceret helt fra bunden af. Her er man eksperter i at forarbejde tynde plader af rustfrit stål til procesudstyr. - Med opkøbet af ACO kan vi nu hjælpe vore kunder med alt, lige fra designfasen til den endelige produktion, installation og selve driften af produktionsanlægget, fortæller Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania og fortsætter: - Dette giver SiccaDania en markant konkurrencemæssig fordel, idet vi får meget stærkere kontrol over hele værdikæden i frembringelsen af vores produkter. Andre kolleger i branchen outsourcer dette arbejde til eksterne leverandører med værksteder i Indien, Kina, og Bulgarien. Det er vores vurdering, at dette giver for mange kvalitetsproblemer. ACO havde omkring 200 mand ansatte, da SiccaDania overtog virksomheden. Det betyder, at SiccaDaniaGruppen nu i alt beskæftiger omkring 300 mand.

One Stop Supplier Med overtagelsen af ovennævnte aktiviteter har SiccaDania en relativt bred produktportefølje inden for sine fokusmarkeder og kan dermed levere komplette proceslinjer til kunderne. - Nu kan vi hjælpe vore kunder lige fra idefasen til endelig installation af anlægget. Vi er med allerede i designfasen, producerer herefter hele proceslinjen, installerer den hos kunden, og når installationen er færdig, er det os, der trykker på startknappen og starter produktionen op i tæt samarbejde med kunden. Når der efterfølgende er brug for service og support, er det også os, der tager os af det. Med andre ord er vi nu blevet en one-stop-supplier, hvilket mange af vore kunder betragter som en

SiccaDania - FAKTA • Er en 100 % danskejet virksomhed. Ejes af udvalgte nøglemedarbejdere i virksomheden samt en enkelt større ekstern investor. • Leverer procesudstyr relateret til forarbejdning af flydende produkter, inddampning, spraytørring, flash tørring, fluid bed, UHT, membranfiltrering og mixing. • En betydelig spiller på det globale marked for procesudstyr til mejeri-, fødevare-, ingrediens- og stivelses-industrien.

stor fordel, fortæller Søren Sten Rasmussen fra SiccaDania.

Korte beslutningsveje og hurtig aktion SiccaDania er organiseret, så beslutningsvejene er korte, og kunderne kan derfor forvente en hurtig sagsbehandling. - Vore erfarne specialister møder kunderne i øjenhøjde og får en snak om, hvordan teknikken skal skrues sammen, så kunderne får en effektiv og god løsning. Vi lægger vægt på, at tingene sker hurtigt. Beslutningsprocesserne er korte, så der er ikke langt fra projektidé til konkret handling, siger Søren Sten Rasmussen. SiccaDania’s kunder findes inden for den globale mejeri-, fødevare- og stivelsesindustri, og i løbet af ganske få år er SiccaDania blevet en betydelig leverandør af procesudstyr til disse industrier overalt på kloden. - Alt i alt ser vi meget lyst på fremtiden, vi ansætter nye folk næsten hver måned og forventer yderligere ekspansion i de kommende år, slutter Søren Sten Rasmussen.  ■

MÆLKERITIDENDE 2018

5


Seminar om membran­ filtrering samler 80 i Billund Torsdag d. 14. juni afholdt Mejeriteknisk Selskab seminaret Membrane Filtration. Mere end 80 deltagere var tilmeldt dagens program, som blev afviklet på engelsk med både danske og en del udenlandske deltagere og oplægsholdere. Seminaret blev afholdt efter bladets deadline og omtales nærmere i næste Mælkeritidende.

09.00 - 09.30 09.30 - 09.40 09.40 - 10.10 10.10 - 10.40 10.40 - 11.10 11.10 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 14.50 14.50 - 15.20 15.20 - 15.50 15.50 - 16.00

Registratrion and coffee Welcome and presentation of the program Membrane Filtration in Arla Foods v/ Senior Scientist Kristian Raaby Poulsen, Arla Foods Ingredients Concentrated Fermented Dairy Products v/ Sales Manager Flemming Mogensen, Tetra Pak Filtration Solutions Milk Fractionation v/ Process Engineer George Bou-Habib, MMS AG, Zürich Break Cleaning of membranes: a special challenge requiring special solutions v/ Regional R&D/Application Manager Lars Houborg, Ecolab ApS Membrane processes in the food industry v/ Professor Frank Lipnizki, Lund University Lunch Examples of crossflow MF solutions for the dairy industry v/ Crossflow ceramic products sales manager Benoit Fradin, Pall France S.A.S Disruptive Filtration Solutions v/ Direktør Henrik Hjelmsmark, Sani Membranes ApS Break Challenges in the Dairy Industry: Perspective on extreme performance membranes v/ Technology Specialist Ole Lillevang, GEA Filtration Innovative troubleshooting tool for membrane systems v/ Director Tetra Pak Services Svend E. Hansen, Tetra Pak Filtration Closure

GIV DIN VIDEN ET BOOST

RÅDGIVNING FRA A-Z

Projektledelse Design og planlægning Byggeledelse Procesoptimering Digitale planlægningsværktøjer Produktudvikling

Hold dig opdateret om de nyeste metoder og løsninger - og bliv inspireret af nyheder fra mejeriindustriens verden. Tilmeld dig vores nyhedsbrev via Niras.com/newsletter Følg Food & Beverage Perspectives via LinkedIn

www.niras.com

6

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 12


PROTEIN STANDARDIZATION BY ULTRAFILTRATION – THE NATURAL WAY TO OPTIMIZE THE VALUE OF YOUR DAIRY PRODUCTS

Standardization by ultrafiltration protects proteins and brings out the best in your fermented dairy products: native proteins with excellent emulsion properties.

Ask our experts - we have the solutions. Tetra Pak Filtration Solutions Phone +45 8720 0840 NR. 12 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

MÆLKERITIDENDE 2018

7


Supercalcium – nyt koncept og nye produkter Mineralfraktionen fra valleforarbejdning skal forædles til nye snack-produkter og funktionelle drikke med høj calciumbiotilgængelighed.

Af Leif H. Skibsted, Professor, Institut for Fødevare­ videnskab, Københavns Universitet

Calcium er essentielt, men mange, især ældre udnytter kostens calcium dårligt på grund af lav biotilgængelighed og lider af mangelsygdomme som knogleskørhed. Den lave biotilgængelighed af calcium skyldes udfældning af tungtopløselige calciumsalte i tarmen, hvor calcium ellers optages. Citrat, som findes i mælk og frugt, og andre hydroxycarboxylater som laktat og gluconat, der dannes ved fermentering eller tilsættes mælkeprodukter, kan gøre tungt-

opløselige calciumsalte midlertidigt opløselige. Der dannes overmættede opløsninger med forbløffende holdbarhed. Denne robusthed skal udnyttes ernæringsmæssigt. Mineralfraktionen fra valle, det der bliver tilbage som inddampningsrest, når proteiner og laktose er udvundet, skal danne grundlag for calcium med højere biotilgængelighed end den amorfe calciumphosphat, der er inddampningsrestens hovedbestanddel.

Overmætning – en biologisk nødvendighed Mange transportfænomener i naturen involverer overmætning, der opstår ved opvarmning efterfulgt af afkøling. Spontan, atermisk overmætning er noget nyt. Ikke-krystallinsk calciumphosphat, som det man får fra inddampning af valle, kan opløses af vandig citrat og

FIGUR 1: Calciumhydrogenphosphat (CaHPO4) har lav opløselighed i vand, men citrat/citronsyre bringer calciumhydrogenphosphat fra valles mineralfraktion i opløsning og danner overmættede opløsninger. For at kunne udnytte denne overmætning i nye produkter skal overmætningen gøres robust.

8

MÆLKERITIDENDE 2018

danne opløsninger stærkt overmættede i calciumcitrat, helt uden opvarmning. Calciumcitrat har faktisk omvendt opløselighed, idet opløseligheden aftager med stigende temperatur. Citrat øger mobiliteten af både calcium og phosphat under biomineralisering i knoglevæv. Citrats stærke binding af calcium er drivkraften bag denne mineraltransport. Den langsomme udfældning af calciumcitrat fra vandige opløsninger giver muligheder i forhold til at udvikle stabile produkter med højt indhold af en meget tilgængelig calcium-form. Disse termodynamiske og kinetiske effekter skal nu forenes for at gøre calciumphosphat mere tilgængeligt i snacks og funktionelle drikke.

Kemisk balancegang Optagelse af calcium i tarmen afhænger af koncentrationen af frit calcium. Denne koncentration bliver lav på grund af udfældning af calciumphosphat og calciumpalmitat i tarmen. De uopløselige calciumsalte tabes med afføringen. Calciumcitrat giver bedre biotilgængelighed af calcium end for eksempel calciumcarbonat, selvom calciumcitrat er meget tungtopløseligt. Dette paradoks tyder på overmætning af calciumcitrat i tarmen. Spørgsmålet er nu, om calciumcitrats overmætning kan efterlignes i funktionelle drikke og i snacks med højt indhold af den inddampede mineralfraktion fra valle. Her kommer fysisk kemi på banen, og der skal ledes efter den kritiske overmætning som ses i fasediagrammet (-figur 1). Som noget nyt skal den robuste overmætning eftersøges i samme fasediagram. Vi regner

NR. 12


med, at robust overmætning gør calcium tilgængeligt, da calciumcitrat ikke fælder ud og dermed tabes med afføringen.

Hvad kan det bruges til? Inddampningsresten fra valle kan blive værdifuld som mælkecalcium med høj biotilgængelighed, hvis ideen holder, og projektet lykkes. Mineralfraktionen skal aktiveres som robust overmætning. Overmætning hedder supersaturation på engelsk. Projektet hedder derfor optimistisk Supercalcium. Ved en senere produktudvikling skal citrat tilføjes de nye snacks som saft fra lime eller pulp fra lime hentet i det brasilianske højland. Lime er frugten med det højeste indhold af citrat. Mælkecalcium og lime – en smagfuld kombination med

et grønt image. Ideen er ikke afprøvet i kliniske forsøg, men et færdigt projekt er formuleret til humane interventionsforsøg. Dette projekt, der er planlagt i samarbejde med professor Inge Tetens fra det nye center, Livskraft for ældreernæring, Københavns Universitet, mangler dog fortsat finansiering.  ■

Projektbeskrivelse Projektleder: Leif H. Skibsted (bevillingshaver MFF) og Lilia Ahrné, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet. Deltagere: Daniel Cardoso, Universidade de São Paulo, São Carlos, Arla Foods Ingredients, Embrapa Pecuária Sudeste og Embrapa Enstrumentaçao, São Carlos, Brasilien. Projekt finansieres af Mælkeafgiftsfonden og via projektet ”Novel Ageing. Technologies and solutions to manufacture novel dairy products for healthy ageing” finansieret af Innovationsfonden i Danmark og Fundação de Amparo à Pequisa do Estado de São Paulo i Brasilien. Her er Lilia Ahrné dansk bevillingshaver og Daniel Cardoso brasiliansk bevillingshaver. Projektperiode: Januar 2018 - juni 2020. Hovedformål: Udnyttelse af ”mælkecalcium” fra valle til ernæringsrige produkter, hvor vallens tungtopløselige mineralfraktion bliver biotilgængelig gennem en kombination med citrat fra frugt. Mejeribrugets Forskningsfond

NR. 12

MÆLKERITIDENDE 2018

9


Råmælken med de mange positive egenskaber Kolostrum kan have en gavnlig virkning på menneskers sundhed – bl.a. ved at forebygge forekomsten af forskellige sygdomme og tilstande. Derfor foregår der pt. en række kliniske undersøgelser, der skal dokumentere kolostrums positive effekter. Kolostrum har et stort markedspotentiale, og flere og flere produkter, der indeholder kolostrum, dukker op på apotekernes hylder og sælges fra diverse hjemmesider. Stor forskningsaktivitet

Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, buchk@os.dk

Kolostrum – eller råmælk - som er den første mælk fra moderen til alle børn og pattedyr, har været kendt for sine fantastiske egenskaber siden slutningen af 1800-tallet, hvor den tyske videnskabsmand og professor Paul Ehrlich beskrev kolostrums egenskaber med hensyn til immunforsvaret. Han fik i 1908, sammen med professor È. Metchnikoff, Nobelprisen i medicin som anerkendelse for deres arbejde med immunitet. Koen har en såkaldt placenta-barriere, og det betyder, at de immunstoffer, der er livsnødvendige for kalven, ikke bliver givet videre til den ufødte kalv. Når kalven derimod er født, bliver disse immunstoffer tilført kalven via den første spæde modermælk, kolostrum.

Fordi koens og menneskets immunsystem fungerer næsten ens, kan kolostrum være af stor værdi for mennesket. Råmælk fra køer kan derfor anvendes i forbindelse med et utal af immun- og vækstproblemer. En nedsat forskergruppe bestående af læger og professorer fra en række universitetshospitaler, herunder Odense Universitet Hospital og Rigshospitalet i København, undersøger nu i større stil, om kolostrum kan reducere hospitalsindlæggelser hos for tidligt fødte børn og nedsætte risikoen for sygdomme.

Et bredt spektrum af gode egenskaber Råmælkens gavnlige egenskaber er ikke knyttet alene til for tidligt fødte børn. På verdensplan forskes der meget i kolostrum og dens egenskaber. Man kender endnu ikke mekanismerne bag de enkelte stoffer i kolostrum. Kolostrum indeholder mere end 100 aktive stoffer. Derfor er det sandsynligt, at også samspillet mellem de forskellige stoffer har betydning.

Nye undersøgelser på mennesker har dokumenteret, at råmælk fra køer har fremmet immunsystemet og fremskyndet helbredsprocessen i menneskets fordøjelsessystem. Ligeledes har videnskabelige forsøg med en gruppe idrætspersoner vist, at kolostrum har forøget musklernes ydeevne.

Skånsom behandling er vigtig Forsøg har også vist, at det helt afgørende for kolostrums samlede kvalitet er en skånsom behandling – hele vejen fra koen til det færdige produkt. Det er ikke muligt at foretage en almindelig pasteurisering af råmælken, da det vil medføre en betydelig reduktion af råmælkens immunstoffer samt en begyndende koagulering. Derimod har undersøgelser af AgroTech – Institut for Jordbrugs – og Fødevareinnovation i Århus vist, at en langtidspasteurisering på 59 – 60°C i 120 minutter har resulteret i en signifikant forbedring af kolostrums holdbarhed uden ændringer af råmælkens immun – og vækststoffer.

Mange kosttilskud indeholder kolostrum I dag findes der et utal af råmælk-præparater, f.eks. produktet ”Væk i morgen”, der er en halstablet indeholdende kolostrum for hurtig lindring i hals og svælg ved begyndende halsonde. ”ColoDan” er betegnelsen for en række andre kosttilskud, der indeholder råmælk. Præparaterne har en positiv effekt på

10

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 12


menneskets mave/tarmsystem og immunforsvar. ”Muno Colostrum” er andre præparater med kolostrum. Disse præparater modvirker betændelse i mavesækken og ændringer af tarmens gennemtrængelighed. Nævnes skal også ”Biofiber-Damino”, der er et verdenskendt firma, som anvender råmælk som diætetisk tilskudsfoder til dyr. Det er således ikke uden grund, at råmælk tiltrækker sig stor opmærksomhed både fra forskere og lægmand, og kolostrum anses af mange for at være et vidunderligt produkt med mange gavnlige virkninger.  ■ Kilder: Laursen, Malene Vestergård og Karen Helle Slot: Pasteurisering af råmælk/colostrum i drikkeklare portioner. AgroTech - Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation. Århus 2009. Madsen, Maj Bach: Råmælk fra køer skal hjælpe for tidligt fødte børn. København 2017. Rutz, L.: Antibodies from milk for the prevention and treatment of diarrhoeal disease. Proceedings of International Dairy Federation Congress. Bruxelles, 1994.

Hvad er kolostrum? Kolostrum – også kaldet råmælk – er den allerførste mælk der udskilles fra en ko, der lige har kælvet. Kolostrum er fra naturens side skabt til at styrke den nyfødte kalvs immunforsvar og beskytte tarmen mod infektioner. Råmælken tilfører kalven vigtige stoffer, der beskytter tarmen og bidrager til at aktivere kalvens immunforsvar. Koen producerer mere end dobbelt så meget kolostrum, som kalven kan bruge. Koens råmælk er 40 gange rigere på immunstoffer end human kolostrum. Kolostrum indeholder ca. 250 komponenter - alle med det formål at styrke kalven mod sygdom. Råmælken giver kalven det immunsystem, som den ikke er født med. Immun- og vækststoffer i køernes kolostrum er identiske med de tilsvarende stoffer i mennesker. Råmælk har en effektiv, positiv virkning på mennesker - udvortes som indvortes. Mange firmaer har specialiseret sig i at fremstille produkter af kolostrum til indvortes - såvel som til kosmetisk brug. Der fremstilles mange produkter af råmælk fra køer til gavn for mave- og tarmsystemet.

Biodane Pharma satser stort på kolostrum Virksomheden, Biodane Pharma, er beliggende i Gesten ved Vejen og har sit eget mejeri, der producerer kolostrum til indtagelse af mennesker. På mejeriet forarbejdes kolostrum til at fast produkt – et kosttilskud, der har række gavnlige virkninger på menneskers helbred og sundhed. Problemet er bare, at kosttilskud ifølge levnedsmiddellovgivningen er et levnedsmiddel, og derfor er det strengt forbudt at oplyse om produktets positive egenskaber. Biodane Pharma bruger derfor millioner af kroner hvert år på forskning – dels på Københavns Universitet og dels på en række universitetshospitaler, der har til formål at dokumentere kolostrums gavnlige virkninger.

NR. 12

Direktør og ejer af Biodane Pharma, Gunner Jakobsen, fortæller: - Vi skal kunne garantere, at vore produkter med kolostrum har de lovede og ønskede effekter. Derfor er vi er vi i gang med at udføre kliniske test, der på videnskabelig vis dokumenterer, at kolostrum virker, som det skal. Denne forskning foretages i samarbejder med læger, sygeplejersker og kliniske diætister. Og når vi så har endegyldigt har bevist, at kolostrum-produkterne har den ønskede effekt, så vil der være et kæmpe marked for produktet på samtlige hospitaler verden over. Indtil videre er kolostrum-eventyret en stor underskudsforretning. En stor del af produkterne går uden

beregning til kliniske forsøg, men hvis disse falder godt ud, så er Gunner Jakobsen helt sikker på, at deres kolostrum-produkterne nok skal blive en indbringende forretning. Biodane Pharma er Europas største virksomhed inden for forarbejdning af kolostrum til human ernæring. Kolostrumprodukterne sælges på apoteket og forskellige hjemmesider, bl.a. Biodane Pharmas egen hjemmeside. Klaus Hansen

MÆLKERITIDENDE 2018

11


Fire kandidater til Dansk Mejeriingeniør Forenings bestyrelse Præsentation af kandidater

Ingermarie Jensen

Martin Holst Petersen

Kandidatår 2013

Kandidatår 2000

Arbejdsplads Chr. Hansen A/S

Arbejdsplads Chr. Hansen A/S

Erhvervserfaring Account manager i Chr. Hansen, hvor jeg rådgiver mejerier i Skandinavien ved brug af Chr. Hansens produkter. Udviklingsingeniør og projektleder i DSS, A Tetra Pak Company. NPD Scientist i Arla Foods Consumer DK med ansvar for udvikling og vedligeholdelse af mejeriprodukter. Produktudvikler i Arla Foods Innovation, Global med ansvar for udvikling af yoghurt og mælkeprodukter. Tillige produktudvikler i Arla Foods for det engelske marked samt i Döhler med udvikling af frugtpræparationer til yoghurt på det engelske marked. Anden organisatorisk erfaring Fire år i bestyrelsen for Dansk Mejeriingeniør Forening (20152018) Tre år i bestyrelsen for Danmarks Mejeritekniske Selskab (2010-2013) Motivation for opstilling Jeg har gennem de seneste fire år været hhv. suppleant og fuldgyldigt medlem i bestyrelsen, hvilket har været rigtig interessant. Det er en fornøjelse at deltage i bestyrelsesarbejdet i en faglig forening med så engagerede medlemmer og en sund økonomi. Vi oplever medlemstilgang, især via studerende, der fortsætter medlemskabet efter studiet. Det kræver synlighed og markedsføring, og jeg er stolt af at være med til at brande foreningen. Jeg vil fortsat vil arbejde for at uddannelsen til mejeriingeniør fastholdes på et højt fagligt niveau, og samtidig være med til at diskutere det faglige indhold, herunder praktikdelen. Har bl.a. selv erfaret, at der er emner/ områder, der ikke prioriteres så højt. Vil desuden være med til at skabe spændende arrangementer og konferencer, fx i samarbejde med Mejeriteknisk Selskab, således medlemmerne, studerende og andre mejeriinteresserede fortsat kan få opdateret sin viden og udbygge sit netværk.

12

MÆLKERITIDENDE 2018

Erhvervserfaring Key Account Manager i Chr. Hansen A/S, hvor jeg har været ansat siden 2001. Før den tid forsknings-assistent på KU. Anden organisatorisk erfaring Bestyrelsesmedlem og formand i Dansk Mejeriingeniør Forening samt bestyrelsesmedlem i Mælkeritidende siden 2003. Motivation for opstilling Jeg har siden, jeg trådte ind i Dansk Mejeriingeniør Forening, arbejdet for at modernisere og ikke mindst øge synligheden for foreningens aktiviteter. Herigennem skabe synlighed for ”value for money” for foreningens medlemmer. I min formandstid har jeg i samarbejde med den øvrige bestyrelse forsøgt at etablere et balanceret udbud af medlemstilbud i form af juridisk rådgivning, lønstatistik, netværksaktiviteter, opdateret hjemmeside, netværk for mejeriingeniører i både Øst- og Vestdanmark – det første i 2014 og senest Vestdanmark i 2017 m.m. Der ligger stadig en stor opgave og udfordring fremadrettet for bestyrelsen i at fastholde og udvikle mejeriingeniøruddannelsen, og det ansvar påtager jeg mig gerne, idet det er essentielt for selve foreningens eksistensgrundlag og i den grad også for mejeri- og følgeindustrien samt forskningsinstitutionerne.

NR. 12


Hvem skal sidde i bestyrelsen for Dansk Mejeriingeniør Forening – og hvem skal være suppleanter? Det afgør medlemmerne, når de afgiver deres stemme fra den 12. juni frem til d. 26. juni kl. 12.00. To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg (Ingermarie Jensen og Martin Holst Petersen), mens de to pladser som suppleanter er på valg hvert år. De to kandidater med flest stemmer vælges ind i bestyrelsen, mens de to øvrige bliver suppleanter. Alle medlemmer orienteres på mail om resultatet, som også kan ses på www.mejeriingenioer.dk. Nedenfor ses en præsentation af de fire opstillede kandidater, som pr. 5. juni havde meldt deres kandidatur.

Emilie Møller Kudahl

Katja Grouleff Andersen

Kandidatår 2016

Kandidatår 1997

Arbejdsplads Chr. Hansen A/S

Arbejdsplads Arla Foods amba

Erhvervserfaring Jeg arbejder for Chr. Hansen som mikrobiolog i kvalitetslaboratoriet på Site Copenhagen. Mit arbejde består i at sikre kvaliteten af mejerikulturer og få disse frigivet til det globale marked. Derudover har jeg en funktion som projektmedarbejder i forbindelse med tværfaglige projekter omhandlende proces- og produktoptimering. Anden organisatorisk erfaring Et år som suppleant i Dansk Mejeriingeniør Forening og tidligere aktiv i flere relevante studenterforeninger – bl.a. bestyrelsen for Foreningen af Ernærings- og Fødevarevidenskabsstuderende, formand for Foreningen af Rejsende Mejeriingeniører samt indstillingsudvalget på Industri Kollegiet. Jeg har været ambassadør for mejeriingeniøruddannelsen siden Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen startede i 2013. Motivation for opstilling Jeg har det sidste år været suppleant i bestyrelsen, hvilket har været rigtig spændende. Jeg stiller op, da jeg fortsat gerne vil arbejde for, at det unikke sociale og faglige fællesskab blandt mejeriingeniører bevares. Det vil jeg gøre ved at arrangere spændende arrangementer, hvor der er plads til at dele viden, men også at lære hinanden at kende. Jeg vil have særligt fokus på de nyuddannede mejeriingeniører og arbejde dedikeret og målrettet for at opretholde det tætte samarbejde mellem industrien og uddannelsen som helhed. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at bygge bro mellem nyuddannede og erfarne mejeriingeniører. Derudover vil jeg tale varmt for, at DMF er et oplagt valg for nyuddannede mejeriingeniører samt sikre at foreningen kan imødekomme medlemmernes ønsker og behov.

NR. 12

Erhvervserfaring Jeg startede med at arbejde for Summerbird som produktudvikler. Derfra gik det til Arla Foods amba Akafa bl.a. som laboratoriechef. Efter en del år i denne stilling, skulle jeg prøve noget nyt og blev ansat på HTX som underviser fortrinsvis i kemi og biologi samt laboratorieansvarlig. Derfra gik turen til Arla Foods amba Bislev Mejeri som QEHS chef, og siden igen Akafa som produktionschef for sterilfløden, logistik- og planlægningschef og projektleder inden for laboratorieoptimering. Derefter blev det pakkeri- og lagerchef. Senest er jeg ansat i den globale QEHS afdeling i Viby, hvor jeg hovedsageligt arbejder som Business Partner ud mod sites. Anden organisatorisk erfaring Vi er nok nogen, der ikke kan holde os ude af diverse organisatoriske fællesskaber, så da jeg var færdig med at sidde med i diverse forældreråd, samt at være kasserer meldte jeg mig til bestyrelsen i vores lokale løbeklub. Endvidere er jeg nu en del af den koordinerende arbejdsgruppe i Netværk Vest. Motivation for opstilling Jeg synes, at bestyrelsesarbejde er sjovt og spændende, og jeg har nu igen tidsmæssigt fået plads til at træde ind i en bestyrelse. Noget af det, der er vigtigt for mig, er at vi fortsat får styrket vores muligheder for at netværke som mejeriingeniører, samt at vi bibeholder en attraktiv uddannelse og er en attraktiv forening for både nye og gamle mejeriingeniører. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at bidrage til dette arbejde.

MÆLKERITIDENDE 2018

13


Guidet besøg på Rock of Cashel med udsigt over de grønne irske marker

Irland viser den grønne vej Mejeribrugets Studietur gik i år til Cork i Irland. 31 mejerifagligt interesserede var med på en 3-dages rejse, der bød på stort og småt mejeribrug, blå ost og cheddarost, gamle slotte og grønne marker fyldt med køer og veltilpasse kalve.   Af Isabel Sande Frandsen 

Irland er kendt for at være grøn. Og det er noget, irerne er stolte af. Landet er grønt. Deres miljøpolitik er grøn og ikke mindst, så er deres produkter grønne. Et af irernes trumfkort er mejeriprodukter lavet på græsmælk. 81 pct. af Irlands landbrugsjord bruges til græsning, og

køerne går så vidt muligt ude det meste af året – op til 300 dage om året. Det betyder også, at en irsk malkeko gennemsnitligt leverer 5.000 kilo mælk om året mod det danske gennemsnit på knap 10.000 kilo mælk. På den baggrund bryster irerne sig af at være det

mælkeproducerende land i EU, der har det bedste CO2-regnskab.

Vinteren bruges på vedligehold Når mælkeydelsen falder i fuld overensstemmelse med årstidernes skiften, så lukker mejerierne ikke ned. Et af de besøgte mejerier kunne fortælle, at de har store sæsonudsving, og om vinteren når helt ned til en sjettedel af den mælkemængde, der indvejes når der om foråret har mest mælk. De fastholder imidlertid deres medarbejdere og benytter lavsæsonen til at lave vedligeholdelse

Rundvisning på Jameson whiskydestilleri

14

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 12


Sarah Furno, som er medejer af Cashel Farmhouse Cheese præsenterer den danske mejeridelegation for smagsprøver af deres blåskimmeloste.

på maskiner og bygninger samt sende deres medarbejdere på efteruddannelse. Derudover holder størstedelen af mejeripersonalet deres lange ferie henover vinterhalvåret. I Irland er landbrugene familieejede i 99,6 pct. af alle tilfælde, og de skifter stort set aldrig til andre familier. Også dette antages at være en hel særlig irsk tradition, som er med til at styrke de irske brands.

Blå ost, cheddar og smør De 31 veloplagte deltagere på studieturen blev præsenteret for blåskimmelost hos Cashel Farmhouse Cheesemakers, som er et mindre familieejet foretagende, der producerer 350 tons ost om året. Deres maksimale kapacitet er 500 tons, og de har ingen intentioner om, at øge derudover. Som vores vært forklarede på godt irsk ’it is sufficient scale to remain serious – and still authentic’. Dette mindre sted, Cashel Farmhouse, har andre udfordringer end traditionelt dansk mejeribrug: Flagermus, der bærer tuberkulose. For at overkomme – eller måske rettere imødekomme denne fare,

NR. 12

så indfanger mejeriet flagermusene og vaccinerer dem, og de producerer, som konsekvens af denne smitterisiko, åbenlyst ikke råmælksost.

Lokomotivet Kerrygold På programmet stod også et besøg hos den irske smørproducent Kerrygold og cheddarproducenten Carbery Group, som blandt andet producerer the Dubliner. Kerrygold eksporterer smør til 110 lande og har globalt 2.000 medarbejdere ansat. Carbery producerer 50.000 tons ost om året og har 540 ansatte. Ydermere var der besøg hos Teagarsc Research Centre Moorepark, som udover at have en stor forskerpark, hvor også udenlandske studerende søger til, også har komplette udlejningsfaciliteter og pilotanlæg, som industrien kan anvende i forbindelse med deres forskning og udviklingsprojekter. På Moorepark blev delegationen modtaget af det irske mejeritekniske selskab (Society of Dairy Technology), som fortalte om irsk mejeribrug, aktuelle udfordringer og havde arrangeret et miniseminar

På Kerrygold mener man det seriøst med hovedbeklædning. Her Peter Staunsbæk fra Mammen Mejerierne.

om bæredygtigt vandbrug i mejeriindustrien. Et af de aktuelle spørgsmål, som fylder meget i irsk mejeribrug, er naturligvis Brexit, hvor tilgangen indtil videre er: Hoping for the best – preparing for the worst. ■

MÆLKERITIDENDE 2018

15


Kort fortalt  Jan Toft Nørgaard ny formand for Arla Foods

Arla fyrer i Viby og strammer britisk osteproduktion Arla spillede tirsdag ud med første større tiltag i operation Calcium, som skal generere besparelser på EUR 400 mio. inden 2020. Koncernen nedlægger 195 stillinger i en række administrative funktioner, hvor hovedparten er placeret i hovedsædet i Viby. En del af stillingerne er i forvejen ubesatte. Endvidere nedlægges et mindre antal stillinger i andre europæiske administrationskontorer. Spareplanen betyder også rationalisering af produktionen af cheddarost i Storbritannien, hvor mejeriet Llandyrnoc lukkes, ligesom pakkefaciliteter samles i Oswetry. Dette forventes at medføre nedlæggelse af 154 stillinger inden årets udgang, skriver Arla i en pressemeddelelse.

Jan Toft Nørgaard blev i sidste uge valgt til ny formand på Arla Foods’ ordinære bestyrelsesmøde torsdag den 24. maj 2018. Han overtager posten som bestyrelsesformand fra svenske Åke Hantoft den 2. juli 2018. Inden den 2. juli vil Arla Foods’ bestyrelse også have udpeget en næstformand og dermed have sikret en god overdragelse af formandskabet. Jan Toft Nørgaard er 58 år gammel. Han bor i Skærbæk, Danmark, med sin hustru, Sanne, hvor de driver en gård med 485 malkekøer. Den nye formand har været mælkeproducent siden 1982 og repræsentantskabsmedlem i andelsselskabet siden 1996. I 1998 blev han medlem af bestyrelsen i MD Foods og siden 2000 har han været medlem af Arlas bestyrelse. I 2011 blev han næstformand for Arlas bestyrelse.

Rynkeby øger omsætning men med underskud

Premier Is har trukket isproduktionen hjem til Thisted

Juice- og saftkoncernen Rynkeby Foods i Ringe har fortsat sit første overskud til gode under de forholdsvis nye, tyske ejere, Eckes-Granini Group. Selv om omsætningen i 2017 steg med over 300 millioner kroner og nåede op på godt en milliard, er der også i det andet regnskab i Eckes-Granini-regi tale om et minus på bundlinjen. Denne gang er underskuddet på cirka 9 millioner kroner efter skat mod 6.5 millioner året før. Dette henføres til investeringer i to nye produktionslinjer efter overførsel af frisk juiceproduktion fra Sverige. Med til at hjælpe Rynkeby op over milliarden i omsætning var en stigning i salget af smoothies og friskpresset, afkølet juice, skriver FoodSupply.

Siden Hjem Is blev opkøbt sidste år, har Premier Is trukket produktionsjob hjem fra Tyskland, Irland, Sverige, Slovenien og Polen. Derfor er antallet af medarbejdere i isproduktionen på Mejerigården i Thisted steget med 20 procent, så de i øjeblikket har 120 ansatte. Det skriver dr.dk. - Vi kan lave et bedre produkt i Thisted end der for eksempel kan laves i Polen eller Slovenien, forklarer kommerciel direktør Christian Brink. Han fortæller, at hjemtagningen af produktionen sker for at sikre kvalitet og fødevaresikkerhed. - Det koster mere i lønninger at drive produktion i Danmark, men opvejet mod kvalitetsforbedringen på vores is vurderede vi, at det ville være en god investering, siger Christian Brink.

16

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 12


Ingrediensbranchen skal styrkes

Arlas økoomsætning tæt på én milliard Det seneste år er Arlas salg af økologiske mejeriprodukter i Danmark steget med 10 procent. Det svarer til 989 millioner kroner. Det øgede salg er drevet af kendte brands og nye, økologiske produkter. Vækstpotentialet er fortsat stort, lyder det fra Arla i en pressemeddelelse, som sigter mod en vækst i salget på 50 pct. frem mod 2020. Det skal ske gennem et bredere økologisk sortiment, større tilgængelighed og stærkere branding af Arlas økologiske produkter, forklarer Jakob B. Knudsen, landedirektør i Arla Danmark. - I dag er vores omsætning af økologiske mejeriprodukter omkring 17 procent af det samlede salg. Det vil vi øge til 25 procent. Vi kan se, at der fortsat er en stor appetit på økologi hos forbrugerne. Det imødekommer vi ved hele tiden at følge markedet og udvikle de produkter, som forbrugerne efterspørger. Det er en af grundene til, at vi i dag er verdens største økologiske mejeri, siger Jakob B. Knudsen.

Regeringen nedsætter ny et nyt vækstteam, som skal styrke Danmarks position på verdenskortet for ingredienser. Teamet skal komme med anbefalinger til, hvordan en succesfuld branche kan blive en endnu større succes i en tid, hvor branchen oplever stigende pres fra udlandet. - Jeg er meget interesseret i at få branchens input til, hvor det uforløste vækstpotentiale ligger, og hvordan regeringen kan være med til at sikre fortsat vækst og udvikling i en allerede succesfuld eksportbranche, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Det er tanken, at vækstteamet skal afholde fire workshops i løbet af 2018, hvor medlemmerne sammen finder frem til, hvad de skal anbefale regeringen for at skabe bedre rammer for ingrediensindustrien. Teamets 13 deltagere ledes af Bjarne Larsen, Danish Crown, ligesom både Chr. Hansen og Arla Foods Ingrediens er repræsenteret.

Sønderjyske ismænd scorede 45 millioner på Hjem-Is De sønderjyske iværksættere Frank Waller og Erik Thaysen solgte sidste sommer Hjem-Is til lettiske Food Union Group. Dermed tjente de 45 millioner kroner, da de ikke selv havde givet en krone for selskabet. Det skriver JydskeVestkysten med henvisning til et nyt regnskab for erhvervsduoens investeringsselskab, I-RB. De to entreprenører var oprindeligt også involverede i Viking Is, som man lukkede samtidigt med, at man købte Nestlè ud af Hjem-Is for 0 kr. i 2014 mod at overtage en række forpligtelser.

 Personalia  Tilsagn til omtale af mærkedage Fødselsdage

50 år 20. juni – Vice President Sanne Weidner, Arla Foods, Viby.

60 år 23. juni – Team Leader Klaus Bach, Arla Foods AKAFA, Svenstrup J. 25. juni – Senior Dairy Application Technologist Kjeld Fogtmann Kristiansen, DuPont Nutrition & Health, Aarhus.

NR. 12

De nye regler vedr. persondataforordningen (GDPR) om behandling af personoplysninger er trådt i kraft i 2018. Den betyder, at redaktionen skal have en bekræftelse af alle, der nævnes på denne side under personalia. Vi appellerer derfor til alle medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Dansk Mejeriingeniør Forening om at give tilsagn ved at scanne denne QR kode og udfylde formularen.

MÆLKERITIDENDE 2018

17


Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  Automation

Kurser

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

Au2mate Academy Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 87 20 50 50 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Fabrikschef Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

Eltronic A/S Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Tlf: +45 76 74 01 01 Mail: info@eltronic.dk. www.eltronic.dk ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 5157 3507 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Emballage

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2018

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

Membranfiltrering

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Gulve

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Maskiner og udstyr

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Tetra Pak Filtration Solutions Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Projektering og anlæg

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 2444 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 15.- 16. juni: Det Fynske Dyreskue, Odense

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

22. - 23. juni: Hjørring Dyrskue, Hjørring 23. - 24. juni Kulinarisk Sydfyn m. Nordisk Ostefestival

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

September 35 36 37 38 39

M

T

O

T

F 7 14 21 28

L 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

T 2 9 16 23 30

O 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

F 5 12 19 26

L 6 13 20 27

S 7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24

S 4 11 18 25

24. august: Mejerigolf, Mollerup Golf Club 6. september: Mejeriingeniørdagen 11. oktober: Seminar, Mejeriteknisk Selskab: Industry 4.0. Hotel Legoland, Billund. 13.-15. november: International Food Contest (IFC) og FoodTech. MCH, Herning. 14.-15. november: IFC World Congress: ‘Water Management and Sustainability’. MCH Herning. 27. november: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference. MCH Herning

Oktober

Mejeriliv Ulykker • Tandskader • Sundhed

40 41 42 43 44

M 1 8 15 22 29

November Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

44 45 46 47 48

M

T

O

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2018

19


Bliv klogere på det britiske mejerimarked Hvis sommerferien endnu ikke er planlagt, kan mejerifolk overveje at kombinere afslapning med et netværksmøde med britiske kollegaer. Den 23. juli afholder Society of Dairy Technology nemlig deres ’Annual Dinner 2018’ i Nantwich, hvor en stor del af de britiske mejerifolk mødes for at opleve faglige oplæg – og for at hilse på hinanden. Dagens faglige program rummer blandt andet oplæg omkring rengøring af osteanlæg samt seneste udvikling indenfor starterkulturer. Denne del er gratis for medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Dagen sluttes af med en gallamiddag, hvor tilmelding og betaling er nødvendig senest 6. juli. Se mere på Society of Dairy Technology’s hjemmeside www.sdt.org under ’events’. Seminaret efterfølges de to følgende dage af en professionel bedømmelse af 6000 mejeriprodukter på the International Cheese Awards tirsdag d. 24. juli, inden dørene slås op til et stort, offentligt landsskue d. 25. juli, hvor der også vil være dyr, landmænd og maskinproducenter i Nantwich. I Mejeriforeningen har Naja Locht tidligere deltaget i seminaret, som hun anbefaler som et spændende sted, hvis man har interesse for britisk mejeriforhold. Naja kan kontaktes på tlf. 2428 7042, hvis nogen ønsker yderligere oplysninger. LW

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Society of Dairy Technology inviterer danske kollegaer til seminar i Nantwich d. 23. juli, som kan kombineres med deltagelse i International Cheese Award.

MT12, 2018  
MT12, 2018