Page 1

Fokus: Isproduktion i Danmark

Din specialist inden for IT & Automation Eltronic er ledende inden for industri 4.0 og digitalisering i mejeri-, fødevare- og medicinalindustrierne Eltronic har mange års erfaring med udvikling og rådgivning inden for IT & Automationsløsninger til produktionssystemer. Vi forstår os på industrien og kan hjælpe jer med at opnå påkrævede industristandarder. Vi leverer løsninger, der forbedrer din produktionseffektivitet og fleksibilitet. Vedholdenhed er en del af vores DNA. Vi leverer altid den aftalte løsning - til tiden og i den bedste kvalitet. Vores 24/7 service support sikrer dig optimal ydelse – også længe efter levering.

www.eltronic.dk

“Vores team af specialister er klar til at hjælpe dig med at optimere din virksomhed”

Claus Sass Hvass Tlf: +45 76 74 01 01

12 Nordisk Mejeri­ kongres gav mere værdi - side 3

Is – fokus på dansk isproduktion - side 8

Mælk er ikke bare mælk – blindsmagning - side 12

16. juni 2017 130. årgang


Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC) Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen (BMN) Administrationsmedarbejder Mie Burchardt (MKB) Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2017

2

Leder

Som brødre vi dele   Af Lars Winther 

Nordisk Mejerikongres samlede 7.-9. juni 264 mejerifolk. Hovedparten var fra de nordiske lande, men forsamlingen rummede også deltagere fra så fjerne lande som New Zealand, Chile, Frankrig, Holland m.fl., i alt 15 nationer var repræsenterede. Mangfoldigheden var ikke blot i forhold til nationaliteter, men i lige så høj grad i forhold til de virksomheder og organisationer, som deltagerne repræsenterede. Lige fra de kæmpestore koncerner som Arla, Nestle, Fonterra og FrieslandCampina, til små økologiske mejerier og enkeltmandsvirksomheder. Over de tre dage kunne deltagerne shoppe rundt i et overflødighedshorn af viden, som alt sammen var hægtet op på det overordnede emne - Adding value, - altså hvordan mejeriindustrien kan forbedre værdiforøgelsen i de forskellige led. Hovedparten formidlet af forskellige forskningsinstitutioner, men også virksomhederne holdt oplæg om deres erfaringer og praksis med kvalitetsmålinger, fødevaresikkerhed m.m. Denne indstilling er ganske kendetegnende for mejeribranchen. Man deler da viden. Naturligvis ikke alle forretningsforhold, men mange tekniske forhold, som virksomheder i andre brancher vil holde for sig selv for en sikkerheds skyld. Denne åbenhed er ganske givet grunden til, at mange prioriterer flere dage til samvær med kollegaer fra de nordiske broderlande, hvor der både er forskelligheder og ligheder i branchens vilkår. At netværk og personlig kontakter også pudses af er naturligvis også en vigtig grund til at mødes, hvilket blev bekræftet af de mange personlige kram, høje latterudbrud og den gode stemning i det hele taget. Så der er god grund til at glæde sig til næste Nordisk Mejerikongres, som afvikles i Sverige i 2020.  ■

 Indhold  3 6 8 10 12 14

Nordisk Mejerikongres

15

Opdatering på din pension

Virksomhedsportræt – Eltronic Fokus Is – Mejerigaarden Fokus Is Blindsmagning af mælk Efterårets konference om arbejdsmiljø

16

Generalforsamling i Privatmejerierne

18 Kort fortalt 21 Personalia 22 Leverandøroversigt 23 Mejeristhuset/kalender 24 Sponsorer NMK

NR. 11


Axelborgsalen var en stemnings­ fuld ramme for Nordiske Mejerikongres.

Værdier til mejeri­kæden blev sluppet løs Under temaet Adding Value blev den 44. Nordisk Mejerikongres afviklet d. 7.-9. juni i København, hvor de 264 deltagere blev budt på en stribe faglige indlæg, dialog med sponsorvirksomhederne og masser af netværksmuligheder.   Af Lars Winther 

Endelig er vi i gang. Sådan lød den utålmodige indgangsreplik fra præsidenten for Nordisk Mejerikongres, Søren Jensen, Arla Foods, da han torsdag morgen d. 8. juni fik ro blandt de 264 deltagere på kongressen, hvor alle fra morgenstunden var godt i gang med at netværke og genopfriske gamle minder. Hovedparten af deltagerne var naturligvis fra de nordiske lande, men hele 15 lande var rent faktisk repræsenteret på kongressen, da også storspillere som Nestlé, Fonterra, FrieslandCampina og Valio deltog. Søren Jensen, præsident for den 44. Nordisk Mejeri­kongres.

NR. 11

Fleksibelt program I løbet af onsdagen var hovedparten af deltagerne ankommet til København med hver deres program for de tre dage. Med hele 37 faglige indlæg, pauser til at hilse på de 24 sponsorer, virksomhedsbesøg hos Chr. Hansen, golf og kanalrundfart var der nemlig rig mulighed for at strikke et personligt program sammen for kongresdagene. De fysiske rammer for den 44. Nordiske Mejerikongres var den gamle og smukke Axelborgsal i København, hvor Søren Jensen i sin åbningstale bød velkommen i sikker forvisning om, at de mange indlægsholdere ville dele rundhåndet ud af deres store viden under kongressens tema - Adding Value. Efter de første plenumindlæg gik deltagerne så ombord i de fire undertemaer, Improving Efficiency, All-time High Food Safety, Green Solutions og Healthy Dairy Products, som var delt op i 32 såkaldte parallel-sessioner, hvor

man udvalgte indlæg efter interesse. Undervejs kunne deltagerne også få en faglig dialog med sponsorerne, hvoraf en stor del havde opstillet stande i salen. Endelig var aftenprogrammet krydret med to middage, hvor den afsluttende gallafest fredag aften også bød på dans.

Tilfredse arrangører Efter tre intensive dage kunne deltagere, arrangører og sponsorer så gøre status over kongressen med skudsmålene ’stærkt fagligt program’, ’passende afveksling mellem faglighed, netværkstid og sociale aktiviteter’ og ’fantastiske rammer’ som gennemgående respons. Disse vurderinger indgik således også i sammenfatningen fra Knud Vindfeldt, afgående koncerndirektør hos guldsponsor Chr. Hansen samt fra den afgående præsident, Søren Jensen, da de fredag eftermiddag og aften takkede forsamlingen for indsatsen. - Vi ses igen i Sverige i 2020, sluttede Søren Jensen.  ■

MÆLKERITIDENDE 2017

3


INDTRYK FRA NORDISK MEJERIKONGRES

Deltagerne fik hilst på mange af kongressens 24 sponsorer, hvor en stor del havde opstillet stande i salen. Under timen ’Sponsors corner’ fik deltagerne et stempel i et hæfte for hver besøgt stand – og så kunne man deltage i lodtrækningen om designcykel, som Chr. Hansen havde sponseret.

De studerende blev nævnt i mange sammenhænge blandt kongressens indlægsholdere, som ser masser af spændende udfordringer for de unge. Her ses en gruppe sammen med konsulent Niels Osterland ved Students Corner.

Nordisk Mejerikongres rummede også en kanalrundfart i København.

Arla forberedt på globale udfordringer Hovedtaler på Nordisk Mejerikongres, Peder Tuborgh fra Arla Foods, forudser store udsving i fremtidens mejerimarked, hvor succes på de nye vækstmarkeder er afgørende. Peder Tuborgh leverede kongressens første indlæg, hvor den administrerende direktør i Arla Foods gav en række bud på fremtidens mejerimarked, som aldrig har været mere omskiftelig og uforudsigelig. Han pegede på flere forhold, som vil medføre store forandringer for fremtidens mejeridrift.

Flere råvarer til vækstmarkeder Først og fremmest skal et stort produktionsoverskud af mælk i de gamle mejerilande i den vestlige verden, omfordeles til de voksende markeder i Asien, Afrika og Latinamerika, hvor man mangler mælken. - Vores udfordring er, at forstå de nye markeder. For disse forbrugere overtager ikke uden videre alle vores forbrugsvaner og smagspræferencer, og dem kender man altså bedst lokalt. Derfor er jeg overbevist om, at både produktion og produktudvikling i stigende grad vil finde sted lokalt på de nye markeder, hvor vi måske bare leverer råvarer i form af bulkprodukter, som så forarbejdes lokalt, sagde Peder Tuborgh. På denne baggrund vil Arla fortsat investere lokalt i disse marke-

4

MÆLKERITIDENDE 2017

der, hvor han blandt andet fremhævede Arla-anlægget i Nigeria som et meget velfungerende projekt med et fint afkast til andelshaverne.

Geopolitiske udfordringer Samtidigt erkendte Arla-chefen, at planlægningen af fremtidens mejeriproduktion aldrig havde været mere udfordret. Bare indenfor de seneste 10 år har branchen oplevet adskillige geopolitiske forhold, som med ét slag har vendt op og ned på hele mejerimarkedet. Han pegede på en række eksempler, herunder Melanin-skandalen i Kina, hvor Arla måtte droppe lokalproduktion af modermælkserstatning, lukningen af det russiske marked og Muhammedkrisen

i Mellemøsten. Og snart skal man finde en løsning på briternes afsked med EU, ligesom det amerikanske marked kan blive mere uforudsigelig. På trods af udfordringerne var han dog overbevist om, at Arla står stærkt med fokus på innovation, investeringer i nye områder som ’Ingrediens’ og med en række velkonsoliderede brands, der appellerer til forbrugertrends som naturlighed, bæredygtighed og sundhed. - Hvis ikke vi samtidig optimerer og er blandt de mest effektive på de nye markeder, så risikerer vi at miste mælken. Men hvis vi lykkes, så vil mælkeproducenterne til gengæld banke på for at være med i vores selskab, sagde Peder Tuborgh. LW

Vi skal forstå, at forbrugerne på de nye vækstmarkeder ikke nødvendigvis har samme præferencer, som vi har, sagde Peder Tuborgh, Arla Foods.

NR. 11


Mælkeritidende samler yderligere op på Nordisk Mejerikongres i næste nummer.

Fredagens afsluttende paneldebat havde deltagelse af en række ledende figurer fra både virksomheder og organisationer.

Efter en vellykket kongres kunne Søren Jensen (th.) med god samvittighed overdrage præsidentkæden til Bengt Palmqvist, formand for svenske Mejeritekniskt Forum, som takkede for tilliden og lovede at arbejde målrettet mod at gentage succesen i Sverige i 2020 i samarbejde med Mælkeritidende, som er permanent sekretariat for Nordisk Mejerikongres.

Faglig opdatering vigtig Umiddelbart efter torsdagens program spurgte Mælkeritidende fire deltagere om deres oplevelser og motiv til at deltage i Nordisk Mejerikongres (NMK).

Tiina Forsvik, underviser, Hämeen ammatti-instituuti, Finland

Kim Andre Lovas, konsulent i procesteknologi, Tine, Norge

Conny Alplund, product developer, Norrmejerier, Sverige

Kim Amstrup Poulsen, Proces Technologist, GEA, Danmark

Hvorfor deltager du i NMK? Jeg kommer, fordi der er så meget viden om fremtidens mejeribrug, som jeg gerne vil opdateres på. Og så vil jeg naturligvis gerne hilse på både nye og gamle kolleger.

Hvorfor deltager du i NMK? Jeg synes temaet Adding Value er vældig interessant, da vi opererer i et marked, som hele tiden bliver mere konkurrencepræget. Derfor er det ekstra vigtigt at følge den nyeste viden og høre input fra både kollegaer og konkurrenter.

Hvorfor deltager du i NMK? I min afdelings besluttede vi, at det gav mening med en faglig opdatering på en række af kongressens temaer, hvilket jeg gerne bidrager til.

Hvorfor deltager du i NMK? Jeg synes jeg trængte til lidt faglig input. Og når så meget viden er samlet i København, hvor jeg bor, er det helt oplagt at deltage.

Hvad har været mest interessant? Jeg synes Peder Tuborghs indlæg var spændende. Det er altid interessant at høre vurderinger fra en global markedsleder, som måske har andre perspektiver end vi er vant til i Finland. Og så er han i øvrigt en rigtig dygtig kommunikatør.

Hvad har været mest interessant? Peder Tuborghs indlæg var meget inspirerende, hvor flere tal var overraskende for mig. Eksempelvis at 95 pct. af væksten vil finde sted i de såkaldt nye markeder giver stof til eftertanke.

Hvad har været mest interessant? Jeg deltog i det faglige seminar om mælk fra rødbrune køer, som producerer mælk med lav koaguleringsevne. Da Norrmejerier indvejer en del mælk fra disse køer, er det en interessant problemstilling for os.

Hvad har været mest interessant? Peder Tuborghs vurderinger af fremtidens mejerimarked var vældig interessant. Men også indlægget fra Steve Holroyd, Fonterra, og newzealændernes erfaringer med hurtige og effektive analyser af mælkekvaliteten på mejeriet var meget relevant for mig. LW

NR. 11

MÆLKERITIDENDE 2017

5


Intelligent automatisering giver vokseværk i Eltronic Stadig flere virksomheder efterspørger intelligent overvågning af produktionen. Det har skabt 260 jobs i Hedensted, hvor Eltronic møder stadig flere fødevarevirksomheder, der optimerer produktionslinjerne.   Af Lars Winther 

Bilister på E45-strækningen mellem Vejle og Horsens har måske bemærket byggeaktiviteter på den østlige side af motorvejen tæt på afkørsel 58 i en årrække. Her har Eltronic siden 2010 af flere omgange udbygget deres nye hovedsæde med administration og produktion, så man i dag råder over 8.900 kvadratmeter i to sammenhængende bygninger. Efter en hurtig rundtur i det moderne byggeri med glaskontorer, stor fælleskantine og en række forskellige produktionshaller fornemmer man en dynamisk virksomhed, som i øvrigt igen er ved at vokse ud af de bestående rammer. Og en alsidig virksomhed, som både rummer tung produktion af løfteudstyr til vindmølleindustrien, store komponenter til brændstofstyring af skibsmotorer og endelig små, intelligente controllerbokse i en tredje produktionshal.

OEE – fakta Overall Equipement Efficiency (OEE) er et managementbegreb, som afspejler effektiviteten i produktionsprocessen via ét enkelt nøgletal. OEE-tallet fremkommer ved at tage hver enkelt produktionslinjes tilgængelighed (nettodriftstid), produceret mængde (præstation = hastighed) og kvalitet (herunder kassation), hvilket alt sammen sammenholdes med anlæggets specifikationer og udregnes i procenter af maksimal drift. Tallet kan udregnes for flere forbundne produktionsprocesser (fx osteri, opskæring, pakkeri), hvor procenttallene for hver enkelt anlæg til sidst ganges sammen til et overordnet OEE-tal.

Udgangspunkt i Industry 4.0 Hertil kommer de mange kontorer, hvor ingeniørerne og IT-specialisterne har deres pladser. Intelligent automatisering

6

MÆLKERITIDENDE 2017

er nemlig en selvstændig disciplin i afdelingen ’Production IT & Automation’, hvor de 75 medarbejdere alle har Indu-

stry 4.0 som omdrejningspunkt. Som en del produktionsfolk vil vide, er Industry 4.0 tidens helt centrale virksomhedsbegreb, der bygger ovenpå 1980érne og 90érnes trend med automatisering og indførsel af robotter. Det nye lag handler let forenklet om at producere data fra den aktuelle produktion, som skal samles op og omsættes i intelligente styringssystemer, så produktionen hele tiden justeres til optimal drift, mens den kører. - I de senere år har prominente personer som Angela Märkel og Barrack Obama ved flere lejligheder været med til at sætte Industry 4.0 på dagsordenen. De større virksomheder i Danmark er langt fremme med at tilpasse deres produktion efter disse principper, hvor Eltronic kan tilbyde en lang række ydelser, forklarer Morten Svendsen Nordli, Director Production IT & Automation.

Produktionsflow skal spille sammen Industry 4.0 er således fundamentet for Eltronic Smart Factory Solution,

NR. 11


Eltronic Smart Box er en OEE-prisbombe

hvor Eltronic integrerer automation, performance og intelligens i en komplet pakke, der baseres på udstyr og software til overvågning af produktionslinjer, som samtidigt integrerer data i den øvrige planlægning i firmaet. - I dag er det helt afgørende, at hele produktionsflowet spiller sammen, så virksomheden udnytter maskiner og medarbejdere 100 procent – lige fra råvaren kommer ind af døren til produktet står ude i butikken. Dette involverer typisk en lang række forskellige leverandører og maskiner, som ofte ikke taler samme digitale sprog. Her er vores force at skabe et fællessprog, som løbende giver operatøren i produktionen letforståelige informationer om eventuelle problemer, ligesom ledelsen kan trække de nødvendige nøgletal ud, siger Morten Svendsen Nordli, som blandt andet peger på, at kundekredsen er de førende fødevare leverandører i Danmark, Norge, Tyskland og England.

Line Controller Standard Line Interface

ion at m

MES

Boks kan monteres på halv arbejdsdag og så har virksomheden intelligent data til rådighed. OEE (Overall Equipement Efficiency) er et centralt omdrejningspunkt for intelligent styring af produktionen (se boks). Helt nye produktionslinjer er typisk født med denne overvågning og registrering af de nødvendige data, så operatører og ledelse konstant er opdaterede på et anlægs performance i realtid. Er man ikke den heldige ejer af et sådan anlæg, har man hidtil skulle investere i forskellige tekniske løsninger, som typisk har beløbet sig til en pris på ¼ - ½ mio. kroner. Sidstnævnte laver Eltronic nu om på, idet man sidste efterår færdigudviklede Eltronic Smart Box. En boks på størrelse med en skotøjsæske kan monteres direkte på produktionslinjen – evt. med tilkobling af fotocelle. Her registrerer boksen alt omkring anlæggets tilgængelighed, præstationer og kvalitet.

Print Integration

Sm ar t

Recipe

30.000 kroner og halv arbejdsdag

Scheduling

S

e

Smart Au to

lligence te In

- Selve boksen koster 30.000 kr. og tager typisk en halv dag at montere, og så har Process SCADA du de første OEE-data klar Smart Factory Panels Industry 4.0 inden dagen er omme, siger Solution Business Claus Sass Hvass, Business Intelligence Packaging Director. En række bokse er m c allerede i drift, hvor brugerne ar a n Maintenance Smart Box t P m r har fået helt nye muligheder for e rf o OEE Asset Statistical at justere og fintune deres proceManagement Process Control slinjer samt reagere på de advarsPerformance Robots

Morten Svendsen Nordli og Claus Sass Hvass med Eltronic Smart Box, hvor en række bokse nu er sat i drift.

ler, systemet afsender under selve produktionen. - Ofte kan man ikke se unøjagtigheder med det blotte øje, så en fylde- og pakkelinje måske ikke er helt optimerede i forhold til hinanden. Her har kunder oplevet forbedringer i OEE på 10 pct. efter at Smart Box’en har identificeret flaskehalse og forhold, der ikke var optimerede, siger Claus Sass Hvass, som også understreger fleksibiliteten i Smart Box’en, der gør integration mellem maskinerne og produktions IT systemerne lettere. Herudover findes der et hav af muligheder, som data i skyen, printer integration og statistisk proces kontrol mv.

Recorder

Eltronic Smart Factory Solution Eltronic har udviklet applikationsmodellen Eltronic Smart Factory Solution, som er omdrejningspunktet for at skabe intelligent automatisering hos vores kunder. Modellen består af tre trin: Smart Intelligence, Smart Performance og Smart Automation. Alle tre trin har det overordnede formål at forbedre produktiviteten, øge fleksibiliteten og styrke fødevaresikkerheden. Smart box indgår som et centralt element i Smart Performance.

NR. 11

Eltronic – fakta Grundlagt i 2000 af Lars Jensen, som er præsident for koncernen. Indgår i partnerskab med kapitalfonden Blue Equity (50 pct. aktieandel). Lars Jensen ejer 30 pct. og medarbejdere 20 pct. Ejer endvidere TS Tech i Esbjerg. 260 medarbejdere, hvor hovedparten er ingeniører, IT-specialister og teknikere. Eltronic A/S, Kilde Allé 4, 8722 Hedensted. Tlf: +45 7674 0101. Mail: info@eltronic.dk

MÆLKERITIDENDE 2017

7


Dansk flødeis til danskerne Mejerigaarden i Thisted er Danmarks største ismejeri, hvor man tror på flødeis og gode råvarer. Trods hård konkurrence fra udenlandsk og vegetabilsk baseret is, kom thyboerne pænt ud af 2016 med et overskud på 22 mio. kr.

  Af Lars Winther 

ligesom produktsortiment er skåret til med færre varenumre. - Og så klarer vores produkter sig fornuftigt i markedet, lyder det med jysk beskedenhed, uden at Christian Brink ønsker at fortælle mere eksakt om udviklingen i markedsandele. Han er dog overbevist om, at Mejerigaarden er godt gearet til at udvikle sig yderligere på det danske marked, som aftager stort set hele produktionen.

Kvalitetsbevidste forbrugere

Christian Brink, kommerciel direktør (tv.) og Peter Kofoed, produktudvikler og uddannet mejerist i produktionshallen, som rummer 8 forskellige pakkelinjer.

Selvom sommeren ikke for alvor er braget igennem i Danmark her de sidste dage i maj, så kører ismaskinerne på Mejerigaarden i Thisted på fuld tryk. Forventningen om en god sommer er nemlig fortsat intakt. Det kan mærkes blandt kunderne, som vil have fyldte frysehuse, så man er klar til at forsyne de isglade, danske forbrugere, når det går løs. Derfor løber de stærkt i Thisted, hvilket også gælder kommerciel direktør, Christian Brink, som dagen inden Mælkeritidendes besøg netop har aflagt regnskab for 2016.

8

MÆLKERITIDENDE 2017

Tilfredsstillende regnskab Og Mejerigaarden kunne fremvise et plus på 22 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende. - Det er det bedste regnskab i nyere tid på trods af, at vi opererer i et meget konkurrencepræget marked, hvor vi er oppe mod først og fremmest store, udenlandske koncerner, siger direktøren, som har siddet for bordenden siden 2013. Det positive regnskab afspejler først og fremmest en trimning af omkostningerne, hvor man blandt andet har lukket et salgskontor i Ørestaden,

- Vi oplever, at forbrugerne bliver mere kvalitetsbevidste og vil betale lidt mere for god is, hvilket også gælder økologiske produkter, siger han og henviser til en helt ny serie Mejerigaarden Økologisk, som er liter is (725 ml) med 63 procent fløde og med ægte, frysetørrede jordbær. - Vi tror på, at danskerne først og fremmest gerne vil have dansk produceret is baseret på gode råvarer, hvor der er styr på kvaliteten i hele kæden ude fra den enkelt ko til man står med ispinden i hånden, siger han. - Endvidere tror vi på, at danskerne er til ægte flødeis fremfor margarineis, siger han med et glimt i øjet og med henvisning til, at hovedparten af de udenlandske konkurrenter baserer deres is på skummetmælkspulver og billig palmeolie fremfor flødens smørfedt. Selvom dansk fløde således er den helt centrale råvare for Mejerigaarden, så erkender Christian Brink, at man også producerer nogle få serier, hvor fløden

NR. 11


En ny serie økologisk premiumis skal ramme en stigende forbrugerinteresse for højkvalitetsis.

er udenlandsk, og hvor man også tilsætter vegetabilsk fedt. - Hvis vi skal være i det prisbillige is-segment som eksempelvis vores literis i Polarserien, er vi nødt til at gå på kompromis, ellers tager de udenlandske koncerner fuldstændig dette marked, siger han og understreger, at Polar Is skam er en glimrende is til prisen.

Mangler faguddannede Thy-virksomheden har dog også andre udfordringer end konkurrenterne. Medarbejdersiden på Mejerigaarden rummer både mejerister, teknologer og mejeriingeniører, og Christian Brink erkender, at han godt kan bruge flere faguddannede medarbejdere.

- Men samtidigt fylder is jo ikke meget på de forskellige fødevareuddannelser, så derfor er hovedparten af vores viden baseret på overlevering fra kollegaer. Og så er det jo godt at have en solid historie på næsten 100 år at trække på, siger direktøren, som mener at kunne tilbyde gode udviklingsmuligheder for fagpersonale med interesse for is. - Der er kort vej fra ide til handling,

hvor man kan afprøve nye produkter. Og med vores tilknytning til Food Union har vi adgang til unikke testfaciliteter til små pilotprojekter, siger Christian Brink med henvisning til den lettiske koncern, som idag ejer Mejerigaarden. - Og så ligger vi jo i Danmarks skønneste hjørne med fjord og hav – og en times kørsel til storbyen Aalborg, lyder udgangsreplikken.

Historie Mejerigården/Premier

Brands/produkter

Mejerigaarden: Grundlagt i 1933 af Sigurd Sørensen i Thisted, hvor is i en årrække produceres under Rønbjerg-mærket. I 1973 får man eget ismærke - Polar Is. Opkøber frem til århundredeskiftet flere mindre isproducenter, herunder Grotte Is, Hame Is, Rønbjerg Is, Underground, som i 1998 alle er samlet i Thisted. Familien Sørensen sælger i 2008 virksomheden til kapitalfonden Erhvervsinvest, som året efter også overtager Premier Is fra Nestlé. I 2013 sælges Mejerigaarden til Food Union, som er en lettisk mejerikoncern med otte isvirksomheder i Baltikum, Østeuropa, Norge og Danmark.

Premier Is rummer ispinde, vafler, isbåde m.m. til direkte salg i iskiosker, supermarkeder, tankstationer o.lign.

Premier Is: Grundlagt i 1927 af John M. Larsen i Esbjerg og senere med produktion i Glostrup. Opkøbes af Albani Bryggerierne i 1993, som sælger videre til Nestlé i 1996. Videresælges igen til Erhvervsinvest i 2009, som samler produktionen i Thisted under Mejerigaarden.

NR. 11

Mejerigaarden er premium is – både som literis og i iskasser. Gammeldags Flødeis og Bravis­ simo er typisk i større bøtter beregnet til isvafler i iskiosker – eller ispinde samlet i iskasser. Polar Is er serie med prisbillig literis og ispinde i kasser.

MÆLKERITIDENDE 2017

9


Firmanavn: Aabybro Mejeri / Ryå is

Firmanavn Vebbestrup Flødeis

Firmanavn Arla Foods

Antal medarbejdere 15 -30

Antal medarbejdere 10

Antal medarbejdere Produceres på Mejerigaarden, Thisted.

Primære produkter: Flødeis, Energitæt is, islagkager, fromager, smør.

Primære produkter Literis, islagkager.

Andre produkter i virksomheden Mejeriudsalg, isvogne, cafe, limousine-kørsel. Vurdering af ismarkedet generelt Danskeren vil gerne have gode, fede mejeriprodukter. Endvidere vis interesse for ’Fri For’ samt lokale fødevarer. Produkter med historie er også populære. Firmaets største udfordring? Kæderne er meget prisfikserede og shopper rundt mellem producenterne. Og konkurrencen byder også på mange billige isprodukter fra udlandet. Endelig oplever vi fortsat mange regler rent lovgivningsmæssigt, som tager meget af vores tid.

Andre produkter i virksomheden Nej Vurdering af det danske ismarked Det går fornuftigt, og vi klager ikke. Der er naturligvis hård konkurrence, men det er kun sundt. Firmaets største udfordring? Flere konkurrenter har fået øje på det økologiske marked, som vi ellers har siddet på. Og supermarkedskæderne konkurrer benhårdt med hinanden, hvilket da også påvirker os.

Primære isprodukter Skyr Is (Cheasy) og yoghurtis (Yoggi). Begge som literis. Vurdering af det danske ismarked I 2017 satser Arla på en stærkere tilstedeværelse på is-markedet i Danmark. Særligt økologisk is er et fokusområde. Målsætningen er at gå fra at være nummer syv til at være nummer tre på markedsandele på ismarkedet inden 2020. Arlas største udfordring på is­ markedet? Hård konkurrence på ismarkedet. Mange stærke spillere og loyale forbrugere.

Hansen Is har ikke ønsket at medvirke med oplysninger til dette fokusnummer.

10

MÆLKERITIDENDE 2017

NR. 11


Dansk isproduktion Mejerigaarden/Premier Is er største producent i Danmark med 145 medarbejdere.

Ismarkedet i Danmark

Aabybro Mejeri (Ryå Is), Vebbestrup Is og Hansen Is har større produktioner med 10-20 medarbejdere direkte i isproduktionen. Til sammen sidder disse på ca. 10 pct. af det samlede marked.

Har en samlet markedsværdi på ca. 2 mia. kr./årligt varierende efter sommervejret.

Arla Foods startede isproduktion op i 2013 og har annonceret, at man satser på 5-10 pct. af det danske ismarked i 2020. Aktuelt er markedsandel dog i omegnen af 1 pct. Mindre isproducenter (1-2 medarbejdere): Skee Is, Skarøis, Peters Is, Bornholms Is, Kramer Is (via Aabybro Mejeri) m.fl.

Danskproduceret is udgør knap 50 pct. af markedet. Den anden halvdel importeres fra udenlandske producenter.

Paradis Is er en franchisekæde med 50 butikker, som laver isen på små ismaskiner i den enkelte butik. Tilsvarende findes andre mindre, lokale kæder, eksempelvis Dolce Vita med fire iscafeer i Aarhus. Bondegårds Is er et hollandsk koncept, hvor en mælkeproducent producerer is baseret på mælk fra egne køer. Der er 5-10 producenter i Danmark.

Udenlandsk Is Unilever er den dominerende leverandør af udenlandsk is til det danske marked med mærkerne Frisko og Ben & Jerry. HjemIs, som tidligere havde produktion i Danmark, forhandler i dag primært udenlandsk produceret is. Endvidere findes en lang række mærker som private labels i de forskellige detailkæder. Største isproducenter i Europa er Unilever og Nestlé med produktion i en lang række lande – men altså ikke Danmark. Ovenstående fakta er baseret på research på nettet, samtaler med forskellige fagfolk med kendskab til isbranchen samt rapporten 'Isindustri i Danmark' fra 2012. Tidligere var fakta samlet i brancheforeningen Dansk Isindustri, som imidlertid blev nedlagt i 2015.

NR. 11

MÆLKERITIDENDE 2017

11


Mælk er ikke bare mælk Mejeriforeningen er på turne i landets fire største byer med blind­smagning­test for at skabe større bevidsthed om mælkens mange nuancer. I Odense var smags­ pa­nelet begejstrede for sanseudfordringerne.   Af Lars Winther 

Panelet duftede, gurglede og spyttede ud, hvorefter oplevelsen blev noteret ned for hver enkelt mælk.

Kan man smage forskel på dromedarmælk og jerseymælk fra Thise? Eller på en økologisk minimælk fra Øllingegaard overfor en tilsvarende fra Arla Foods? Det havde et panel bestående af 15 madinteresserede fynboer fornøjelsen af at teste, da de tirsdag d. 23. maj mødtes med Mejeriforeningen på Sortebro Kro i Odense. Arrangementet er en del af en turne med tilsvarende blindsmagninger i København, Aalborg og Aarhus. Her blev de præsenteret for 21 forskellige slags mælk, som skulle bedømmes på ni forskellige smagsparametre samt udseende og lugt. Flødesmag, kogt mælk, metallisk, smag af dyr eller stald var blandt de smagsnuancer, som panelet forholdt sig til. Og da smagsløgene først var tunet ind, var panelet ikke i tvivl om, at mælk ikke bare er mælk – og meget mere end bare forskellige fedtprocenter. Fodring med majs eller hø, pasteurisering eller rå mælk, jersey eller sortbroget var bare nogle af de mange smagsnuancer, som panelet kunne identificere.

12

MÆLKERITIDENDE 2017

Cornflakesmælk Blindsmagningspanelet bestod af madbloggere, pressefolk og enkelte mejerifolk, som blev guidet af sensoriker og mælkeforsker Jannie Vestergaard. Undervejs gav hun forskellige hints om smagsnuancerne og sit arbejde med mælk, som strækker sig tilbage fra de første studier af foder med forskellige urter og disses betydning for mælkens smag. - Køer, som eksempelvis er fodrede med majs, giver mælk med en sødme, der minder lidt om mælken fra en portion cornflakes. Det er en helt anden smag, end den I vil opleve i hømælk, hvor køerne har fået græs og hø, sagde Jannie Vestergard, som i dag er leder af Skåne Food Innovation Network.

sinde med mindst 120 forskellige slags mælk på markedet. For 50 år siden rummede markedet stort set kun sødmælk og letmælk, men til gengæld fra flere mejerier, hvor man på de forskellige mejeriudstillinger kunne konstatere betydelige smagsforskelle mellem de enkelte mejeriers produkter. Naturmælks egen Hømælk hører til blandt de nye mælketyper, og den er med i en af Leif Friis Jørgensens hede mælkedrømme. - Jeg drømmer om, at man en dag får serveret øllebrød med double cream som dessert. Her til skal man vælge et glas mælk, hvor restauranten tilbyder tre forskellige typer mælk – fx en hømælk, en Urmælk fra Thise og en Arla Essens Årstidsmælk. Og så skal det koste 30 kroner pr. glas, lød det fra mejerichefen.

Mejeriforeningen sponserer Lars Witt Jensen fra Mejeriforeningen er tovholder på blindsmagningsprojektet, som finansieres med tilskud fra EU. - Vi vil gerne sætte fokus på mælkens mangfoldighed og måske bidrage til, at forbrugerne vil betale lidt mere for de

Mælk til 30 kr. pr. glas Leif Friis Jørgensen, mejerichef på Naturmælk, bidrog også med en kort historisk gennemgang af udviklingen på det danske mælkemarked, som i dag er mere mangfoldigt end nogen-

NR. 11


Et lille udsnit af mælketyper på det danske mælkemarked, som anslås at rumme pænt over 120 forskellige slags mælk.

mange forskellige specialprodukter, der findes på markedet i dag, forklarer Lars Witt Jensen. Til sidst - for god ordens skyld – dromedarmælken nævnt i indledningen - smager altså ganske anderledes end komælk fra Thise, hvor ørkendyret byder på masser af dyre- og uldsmag i sin mælk.

Begejstrede bloggere En del af blindsmagningspanelet i Odense bestod af fem lokale madbloggere, som hver især har blogs, facebook- og instagramprofiler, hvor de deler deres madoplevelser med tusinder af følgere. Mælk har hidtil ikke fået den store opmærksomhed på deres sociale medier, men det ændrer sig måske i fremtiden. - Jeg må sige, at det har været en øjenåbner og absolut sjovt at udfordre smagsløgene med mælk. Det har jeg da tænkt mig at dele på mine medier, siger Mads Vindfeld Andersen, som står bag bloggen www.madsvin.com. Også Martin Villumsen, som står bag bloggen rigeligtsmor.dk, var begejstret for blindsmagningen. - Det er altid berigende at deltage i arrangementer, som er baseret på faglig viden i modsætning til mange reklamestunts, som vi ellers ofte bliver præsenteret for, sagde Martin Villumsen.

BLINDSMAGNINGEN – FAKTA De 21 mælketyper var opdelt i fem såkaldte flights, hvor man havde samlet mælketyper under forskellige temaer: FLIGHT 1 - DYR 1) Ko - Naturmælk Sødmælk, 3,5 %, øko, lavpasteuriseret (LP), jersey + sortbroget dansk malkerace (SDM) 2) Får - Knuthenlund, 4,9 %, øko, LP, ikke-standardiseret (IS), østfrisisk malkefår + suffolk 3) Ged - Copenhagen Goat Milk, 3,7 %, rå, IS, dansk landrace 4) Kamel - Camelicious (Dubai), 2,8 %, UHT, dromedar FLIGHT 2 - RACE 5) Sortbroget dansk malkerace (SDM) - Thise Sødmælk, 3,5 %, øko, LP 6) Rød dansk malkerace (RDM) - Stensbølgård (Hansen/Hornsherred Mejeri), 3,6 %, rå, IS, øko 7) Dansk jersey - Thise Jersey Sødmælk, 3,5 %, øko, LP FLIGHT 3 - VARMEBEHANDLING 8) UHT - Arla UHT Sødmælk, 3,5 %, blandet race 9) Lavpasteuriseret - Arla 24 Sødmælk, 3,5 %, blandet race 10) Rå - Stensbølgård (Hansen/Hornsherred Mejeri), 3,6 %, IS, øko, RDM FLIGHT 4 - SKUMMET TIL MINI 11) Arla Harmonie Økologisk Minimælk 0,4 %, blandet race, LP 12) Øllingegaard Økologisk Minimælk 0,4 %, blandet race, LP 13) Løgismose Minimælk 30 % Jersey, 0,4 %, øko, jersey + SDM, LP 14) Thise Urmælk, 0,5 %, øko, jersey, LP FLIGHT 5 - SØDT OG NATURLIGT 15) Gram Slot Sødmælk, 3,5 %, øko, SDM, LP 16) Ostebørsens Gårdmejeri Græsmælk fra Tude Ådal, 3,8 %, IS, LP, SDM 17) Knuthenlund Gårdmælk, 3,6 %, øko, IS, LP, RDM 18) Arla Essens Årstidsmælk, 4,1 %, øko, IS, LP, SDM 19) Naturmælk Biodynamisk Hømælk, 4,1 %, øko, IS, LP, blandet race 20) Naturmælk Jersey Hømælk, 6,1 %, øko, IS, LP 21) Rå sødmælk - Svanholm, 5,6 %, øko, IS, jersey Mælken blev prøvesmagt ved en temperatur på 10 grader, selvom smagsstofferne faktisk kommer bedst frem ved 16 grader.

Alle smagsprøver var anonyme.

NR. 11

MÆLKERITIDENDE 2017

13


FIND BALANCEN - hele arbejdslivet Et sundt arbejdsmiljø med ansvar og udfordringer uden at blive nedslidt og brændt ud - uanset alder. Sådan lyder temaet for efterårets arbejdsmiljøkonference d. 23. november i Herning. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, MIA, byder for 9. gang på konference, hvor man stiller skarpt på en række aktuelle arbejdsmiljøforhold. Årets tema har særlig fokus på udfordringerne med at sikre et godt, sundt og produktivt arbejdsliv for alle aldre i mejeribranchen. - I takt med at vi skal indstille os på flere år på arbejdsmarkedet, bliver det stadig vigtigere, at virksomheder og medarbejdere er opmærksomme på risikoforebyggelse og fremme af et bæredygtigt arbejde gennem hele livet, siger Torben Rentzius Jans, sekretær for MIA og tovholder for konferencen. Han har således været med til at skrue et program sammen, hvor en række

Fra sidste års konference på Hotel Comwell Kolding

kapaciteter fortæller om nyeste forskning i forhold til et sundt arbejdsliv for alle aldre. Endvidere et helt nyt syn på

Program Kl. 08.30

Ankomst kaffe og rundstykker

Kl. 09.00

Velkomst v/formanden for MIA, forhandlingssekretær Peter K. Holm, 3F

Kl. 09.05

Præsentation af program og praktiske oplysninger v/Jan D. Johannesen, Arla Foods

Kl. 09.15

Facts om status for arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen og projekter i løbet af året v/ sekretær for MIA, Torben Rentzius Jans, DI-Mejeribranchen

Kl. 09.30

Nyt syn på Worklife Balance v/Christian Ørsted, forfatter til bogen ”Livsfarlig ledelse – Forstå de psykologiske mekanismer der styrer dit arbejdsliv”

Kl. 10.15

Pause og networking og hils på en række arbejdsmiljørådgivere/ samarbejdspartnere

Kl. 10.45

Hvordan sikre et godt, sundt og produktivt arbejdsliv for alle aldre i mejeribranchen? v/ professor, phd. Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kl. 11.45

Kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2017

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Virksomhedserfaringer og forskningsresultater fra Projekt Udvikling og fastholdelse af Social Kapital v/ site director Claus Nielsen og fælledstillidsrepræsentant Klaus Lund, Holstebro Flødeost samt seniorforsker pdh. Thomas Clausen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kl. 13.30

Paneldebat

Kl. 14.30

Pause og networking, og hils på en række arbejdsmiljørådgivere/ samarbejdspartnere

Kl. 15.00

Bæredygtig ledelse v/ Christian Ørsted

Kl. 15.45

Afslutning og tak for i dag v/næstformand for MIA, Nils Juhl Andreasen, DI - Mejeribranchen

Efter hver session er der fælles refleksion v/Jan D. Johannesen.

Worklife Balance, der sætter fokus på balancen mellem ansvar og indflydelse. - Vi oplever generelt meget engagerede medarbejdere, som brænder for deres arbejde. Det er rigtig godt, men rummer også risikoen for at brænde ud, hvis ikke man passer på sig selv og hinanden. Dagen skulle gerne give nogle værktøjer til at håndtere denne problemstilling, siger Torben Rentzius Jans.

Paneldebat med indsendte emner Konferencen rummer også en paneldebat, hvor man som noget nyt giver virksomheder og medarbejdere mulighed for at indsende problemstillinger relateret til dagens emne. Et ekspertpanel under ledelse af den kendte TV-journalist, Kåre Qvist, vil herefter drøfte problemet. - Panelet vil forholde sig til helt konkrete dilemmaer, som man oplever i dagligdagen ude på mejeriern, hvor man måske har brug for en second opinion, siger Torben Rentzius Jans, som opfordrer alle til at indsende dilemmaer på hans mail: jans@di.dk Programmet omtales mere udførligt i løbet af efteråret. LW

14

MÆLKERITIDENDE 2017

NR. 11


Foto: Colourbox

forestået af Willis Towers Watson, som har været rådgiver på de ændringer som er indført. Se tidspunkter i boks, idet nogle møder allerede er afholdt disse (-kommunikeret i den udsendte mail).

Individuel rådgivning

Bliv opdateret

på din nye pensionsordning Overenskomstansatte medlemmer af Foreningen af mejeri­ ledere og funktionærer har udsigt til forbedringer i deres pensionsordning. Derfor afholdes informationsmøder i juni måned samt efterfølgende individuel rådgivning.

I forlængelse af møderne vil Willis Towers Watson udsende en personlig mail til alle berørte med angivelse af pensionsopsparing og forsikringsdækning. Mailen vil indeholde en screening af forsikringsdækninger og opsparingsniveau i forhold til deres anbefalinger. Willis Towers Watson vil også udarbejde en guide i form af Q & A med detaljerede oplysninger om den nye pensionsaftale samt en interaktiv vejledning, som man i løbet af nogle uger vil kunne finde via link på www.mejerileder.dk. Informationerne lægges først op efter, at informationsmøderne er gennemført. Endelig vil man have mulighed for at booke et individuelt møde med en pensionskonsulent fra Willis Towers Watson vedrørende investering af ens opsparing.

AP Pensions rolle For et par uger siden udsendte sekretariatet en mail til alle de medlemmer, som iflg. sekretariatets oplysninger er berørt af ændringerne. De berørte er alle overenskomstansatte og omfattet af den pensionsordning hos AP Pension, som er en del af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) og Mejeribrugets Arbejdsgiverforeningen. Pensionsordningen er opgraderet og forbedret på en række punkter – hvoraf de væsentligste er: • Bedre dækning ved jobafklaring og ressourceforløb i forbindelse med tab af erhvervsevne • Pristalsregulering af ydelser i forbindelse med tab af erhvervsevne • Dækning af børn under 24 år ved kritisk sygdom • Lavere administrationsomkostninger • Flere investeringsmuligheder at vælge imellem Samtidig overgår kickback fra at være individuel til at være kollektiv, ligesom

NR. 11

den ikke længere indbetales på de enkelte depoter, men medgår til at bringe administrationsomkostningerne ned.

Informationsmøder I forbindelse med opstart af den nye ordning afholdes en række informationsmøder rundt omkring i landet. Disse afholdes i samarbejde med Arla Foods, som indfører tilsvarende ændringer i deres pensionsaftale. Møderne vil blive

Som det fremgår, står AP Pension ikke for information og rådgivning i forbindelse med denne ændring af aftalen. AP Pension kan dog kontaktes ved andre ændringer eller spørgsmål i forhold til pensionsordningen – fuldstændig som normalt, ligesom AP Pension vil fortsætte den samlede pensionsrådgivning efter implementering af den nye ordning. AC

Orienteringsmøder – AP Pension Følgende to møder er endnu ikke afholdt, og de er åbne for alle medlemmer af foreningen samt øvrige Arla Foods ansatte – uanset hvor de afholdes: • Onsdag d. 21. juni kl. 15.00-16.00 – Arla Foods Hobro Mejeri, Skivevej 39-41, Hobro • Torsdag d. 29. juni kl. 15.00-16.00 – Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Munkehatten 28, Odense Vælg den tid og det sted, der passer dig bedst og tilmeld dig via QR-koden senest to dage før mødet – eller kontakt sekretariatet på 6612 4025. Møderne aflyses, hvis der er mindre end 5 tilmeldte.

MÆLKERITIDENDE 2017

15


Peter Staunsbæk valgt til privatmejeriernes bestyrelse 27-årige Peter Staunsbæk fra Mammen Mejerierne A/S blev valgt ind i bestyrelsen for Foreningen Danmarks Privatmejerier. Foreningen Danmarks Privatmejerier fik et nyt bestyrelsesmedlem, da Peter Staunsbæk blev valgt på generalforsamlingen onsdag d. 31. maj. Han afløser sin onkel, Niels Henning Staunsbæk. Den 27-årige mejeriingeniør er tredje generation i det familieejede Mammen Mejerierne A/S, hvor han netop er blevet ansat som driftsingeniør efter i et par år at have arbejdet med produktudvikling af smør og blandingsprodukter hos Arla. I Mammen-koncernen, som ledes af hans far, Lars Staunsbæk, skal han primært arbejde på Søvind Mejeri, skriver mejeri.lf.dk i sit elektroniske nyhedsbrev.

Mere mælk til privatmejerierne På generalforsamlingen kunne foreningens formand, mejeriejer Jens R. Beierholm Poulsen fra Nørup Mejeri, i sin beretning konstatere, at de private mejerier har haft en ’fornuftig indtjening’ i det seneste år. - Det går godt i øjeblikket, og det skal vi huske at skønne på, sagde han blandt andet. De privatejede mejerier tegnede sig i det forgangne år for 5,6 pct. af den samlede danske mælkeindvejning mod 5,0 pct. året før. Foreningens medlemmer

Peter Staunsbæk (t.v.) er nyvalgt til bestyrelsen i Foreningen Danmarks Privatmejerier, her sammen med formand Jens Beierholm (i midten) og bestyrelsesmedlem N.H. Lindhardt.(Foto: Peter Biisgaard).

beskæftiger sig i høj grad med produktion af ost: 8,9 pct. af den samlede danske osteproduktion mod 10,2 pct. året før.

Brug for fællesskabet Jens R. Beierholm Poulsen blev genvalgt som formand for foreningen, og ifølge ham er der fortsat brug for en organisation for de private mejerier i Danmark. - Vi har et rigtig godt samarbejde med andelsmejerierne, men vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes og snakke om de ting, som i særlig grad gælder

Bestyrelsen i Foreningen Danmarks Privatmejerier pr. 31. maj 2017: Formand: Mejeriejer Jens R. Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri I/S (genvalgt) Næstformand: Mejeriejer Lars Staunsbæk, Mammen Mejeri A/S (indtræder i Mejeriudvalget) Mejeriejer N.H. Lindhardt, Aabybro Mejeri Vice President Dairy Per Poulsen, Uhrenholt A/S Mejeriejer Ole Jørn Frederiksen, Jernved Mejeri Office Manager Tove Grønkjær, Nørager Mejeri A/S Mejeriejer Peter Staunsbæk, Mammen Mejeri A/S (nyvalgt)

16

MÆLKERITIDENDE 2017

for de privatejede mejerier, sagde han efter generalforsamlingen. - Dertil har det stor betydning, at foreningen er repræsenteret i Mejeriforeningens bestyrelse, hvor vi arbejder målrettet på at sikre, at vores medlemmer kan få den faglige assistance og service, de efterspørger. Vi bliver fx mødt af større og større krav til dokumentation, og her er det i særlig grad vigtigt for de mindre mejerier at kunne hente hjælp i en kompetent brancheorganisation. LW

Privatmejerierne Indvejning oktober år 2015/16 Privatmejerier: 307 mio. kg ud af total i Danmark på 5.474 mio. kg. Privatmejeriernes mængde svarer til 5,608 % (5,0 % i 2014-2015) Osteproduktion Privatmejerier: 36 mio. kg ud af total på 445 mio. kg i Danmark. Privatmejeriernes mængde svarer til 8,09 % (10,22 % i 2014-2015).

NR. 11
You’re not just ĨƵĞůůŝŶŐĂ ƚĞĂŵ. You’re getting Sarah ƚŽǁŚĞƌĞƐŚĞǁĂŶƚƐƚŽďĞ͘Senior Site Manager, Tistrup Dairy Ostemester til Kruså Mejeri Are you passionate about cheese prosŝůĚƵǀčƌĞŽƐƚĞŵĞƐƚĞƌŝĞŶ duction, and do you have strong leadĨƵůĚĂƵƚŽŵĂƚŝƐĞƌĞƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŝĞƚŵĞũĞƌŝŝ ership skills? Join us as the senior site ŬŽŶƐƚĂŶƚƵĚǀŝŬůŝŶŐ͍KŐŚĂƌĚƵůLJƐƚƚŝůĂƚ manager of Tistrup Dairy. Leading your ĂƌďĞũĚĞŵĞĚĂƚƐŝŬƌĞĞŶĞĨĨĞŬƚŝǀ staff to success, you will be responsible ƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂŵŵĞŶŵĞĚŐŽĚĞŽŐĨĂŐůŝŐƚ for delivering three of Arla’s key cheese ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞŬŽůůĞŐĞƌ͍^ĊŚĂƌĚƵĐŚĂŶĐĞŶ brands; ŚĞƌ͘ Tistrup Cheese, Tistrup Unica Cheese and Tistrup Organic Cheese. sĞůŬŽŵŵĞŶƚŝů<ƌƵƐĊDĞũĞƌŝ Run Tistrup Dairy as part of the Taulov/ <ƌƵƐĊDĞũĞƌŝĞƌĞƚŚƆũƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬŵĞũĞƌŝ͕ Tistrup leadership team ĚĞƌĊƌůŝŐƚƉƌŽĚƵĐĞƌĞƌϯϬ͘ϬϬϬƚŽŶƐŚǀŝĚŽƐƚ Reporting to the senior director of ŽŐĨĞƚĂ͘^ĂŵŵĞŶŵĞĚϮϬϬĞŶŐĂŐĞƌĞĚĞ nearby Taulov Dairy, you are the site ŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌĞĂƌďĞũĚĞƌĚƵŵĞĚĂƚƐŝŬƌĞ͕ manager of Tistrup Dairy with full manaĂƚĨŽƌďƌƵŐĞƌĞŝŚĞůĞǀĞƌĚĞŶŬĂŶŶLJĚĞ gerial responsibility for all 22 members ĚĞƌĞƐLJŶĚůŝŶŐƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌĨƌĂƉĞƚŝŶĂŽŐ of staff, including two team leaders. As <ĂƌŽůŝŶĞƐ<ƆŬŬĞŶ͘,ǀĞƌĚĂŐ–ĚƆŐŶĞƚ part of the Taulov/Tistrup leadership ƌƵŶĚƚ͘ team, you collaborate with 9 manageĞƌƐŬĂůĞŶƐĂƌƚĞƚŬǀĂůŝƚĞƚƉĊďŽƌĚĞƚ–ŽŐ ment colleagues, running Tistrup dairy at ĚĞƚƐƆƌŐĞƌĚƵĨŽƌ the strategical and tactical level in line with Arla’s overall strategy. While you ^ŽŵŽƐƚĞŵĞƐƚĞƌďƌƵŐĞƌĚƵǀŽƌĞƐ will be based in Tistrup, you will attend ƉƌŽĐĞƐĚĂƚĂƚŝůĂƚƐŝŬƌĞŚƆũŬǀĂůŝƚĞƚ͘ĞƚĞƌ regular meetings in Taulov. ĚŝŐ͕ĚĞƌĞƌŵĞĚƚŝůĂƚƐƚLJƌĞ͕ŚǀŽƌĚĂŶǀŝ

ŬƆƌĞƌǀŽƌĞƐƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͕ŽŐĚƵůĂǀĞƌ Driving continuous improvement in all čŶĚƌŝŶŐĞƌŽŐŽƉƚŝŵĞƌŝŶŐĞƌĂĨƉƌŽĐĞƐƐĞƌ aspects, you: ŽŐƌĞĐĞƉƚĞƌ͘^ĊůĞĚĞƐŚĂƌĚƵĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌ • Ensure that all environment, health ĂƚƉƌŽĚƵĐĞƌĞĚĞŶƌĞƚƚĞŬǀĂůŝƚĞƚ͘Ğƚ and safety guidelines and procedures ŝŶĚĞďčƌĞƌ͕ĂƚĚƵ͗ are adhered to &ƆůŐĞƌŽƉƉĊŶĂƚƚĞŶƐƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŚǀĞƌ • •Ensure that the production lives up to ŵŽƌŐĞŶŽŐƐŝŬƌĞƌ͕ĂƚĂůƚĞƌĨŽƌůƆďĞƚ Arla’s quality standards ŚĞŶƐŝŐƚƐŵčƐƐŝŐƚ • Manage the monthly financial reports in collaboration with Finance at Taulov • ^ŵĂŐĞƌƉĊƉƌŽĚƵŬƚĞƌŶĞŽŐůĂǀĞƌ Dairy čŶĚƌŝŶŐĞƌ͕ŚǀŝƐŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŝŬŬĞĞƌŝ ƚŽƉ • ^ĂŵĂƌďĞũĚĞƌŽŐƐƉĂƌƌĞƌŵĞĚ ŵĞũĞƌŝƐƚĞƌŶĞ͕ƐĊ/ƐĂŵŵĞŶƐŝŬƌĞƌ͕Ăƚ ĂůůĞčŶĚƌŝŶŐĞƌǀŝƌŬĞƌĞĨƚĞƌŚĞŶƐŝŐƚĞŶ

• Contribute to new product develop• ĂŐůŝŐƚĨƆůŐĞƌŽƉƉĊǀŽƌĞƐƉƌŽĐĞƐĚĂƚĂ ment in collaboration with Arla Foods ŽŐƐƆƌŐĞƌĨŽƌĂƚƚŝůƌĞƚƚĞƌĞĐĞƉƚĞƌŶĞ Marketing and Sales • dčƚƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚŐŽĚĞŬŽůůĞŐĞƌ Use lean to drive daily operations ƵƌĞĨĞƌĞƌƚŝůƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĐŚĞĨĞŶŽŐŚĂƌ ĚŝƚĚĂŐůŝŐĞǀŝƌŬĞŝŽƐƚĞƌŝĞƚŽŐ Leadership skills and experience with ƐŬƵŵŵĞƐĂůĞŶ͘^ĂŵƚŝĚŝŐďůŝǀĞƌĚƵĞŶĚĞů cheese production ĂĨǀŽƌĞƐƚĞŬŶŽůŽŐŝŐƌƵƉƉĞŵĞĚƚŽŬŽůůĞŐĞƌ You have solid experience with cheese ĨƌĂǀŽƌĞƐƵĚǀŝŬůŝŶŐƐĂĨĚĞůŝŶŐ͘ĞĞƌĚŝŶĞ production, and your curiosity about ƐƉĂƌƌŝŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌĞ͕ŽŐƉĊďĂŐŐƌƵŶĚĂĨ market trends keeps you up to date and ǀŽƌĞƐƉƌŽĐĞƐĚĂƚĂƐŬĂďĞƌ/ĚĞďĞĚƐƚĞŽŐ full of new ideas. As a manager, you walk ŵĞƐƚĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĞƐƵůƚĂƚĞƌĨŽƌǀŽƌĞƐ the talk, joining your staff on the proƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘/ŚĂƌĨŽŬƵƐƉĊƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞƚ duction floor when necessary. You have ƉƌŽďůĞŵůƆƐŶŝŶŐŽŐĨŝŬƐĞƌĞǀĞŶƚƵĞůůĞ aƉƌŽďůĞŵĞƌŵĞĚƉƌčĐŝƐŝŽŶ–ĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐ͘ flair for structure and always keep a keen eye on EHS procedures. You enjoy ƌĨĂƌĞŶŽŐŬǀĂůŝƚĞƚƐďĞǀŝĚƐƚŽƐƚĞŬĞŶĚĞƌ collaborating with a team of experienced managers and leading your team to sucƵĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ͕ĚĞƌďƌčŶĚĞƌĨŽƌ cess. ŬǀĂůŝƚĞƚŽŐďƌƵŐĞƌĚŝŶƐŽůŝĚĞƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬĞ

Application and contact ŽƉĂƌďĞũĚĞĞƚŐŽĚƚŬŽůůĞŐĂƐŬĂďŵĞĚĚĞ IfŵĂŶŐĞŵĞũĞƌŝƐƚĞƌ͕ŚǀŝƐĂƌďĞũĚƐƉƌŽĐĞƐƐĞƌ you want to seize this exciting opportunity, please apply via this web arĚƵƐŬĂůŽƉƚŝŵĞƌĞŽŐƐƚLJƌŬĞ͘ lafoods.com vacancies no later than 23 June 2017. For additional information, ŶƐƆŐŶŝŶŐŽŐŬŽŶƚĂŬƚ please call Senior Director, Taulov Dairy, ,ǀŝƐĚƵǀŝůŐƌŝďĞĚĞŶŶĞƐƉčŶĚĞŶĚĞ Jørgen Greve at +45 9131 6030. ŵƵůŝŐŚĞĚ͕ƐĊƐƆŐŵĞĚĚĞƚƐĂŵŵĞǀŝĂ ZK>ΛĂƌůĂĨŽŽĚƐ͘ĐŽŵ͘ŶƐƆŐŶŝŶŐƐĨƌŝƐƚĞŶ ĞƌϮϯ͘ũƵŶŝϮϬϭϳ͕ŵĞŶǀŝǀƵƌĚĞƌĞƌ ĂŶƐƆŐŶŝŶŐĞƌŶĞůƆďĞŶĚĞ͘TŶƐŬĞƌĚƵ LJĚĞƌůŝŐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞƌĚƵǀĞůŬŽŵŵĞŶ ƚŝůĂƚŬŽŶƚĂŬƚĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĐŚĞĨZŽďĞƌƚ >ĂƌƐĞŶƉĊƚůĨ͘ϳϮϲϳϱϴϯϲ͘ŬŶŽǁŚŽǁƉĊŽŵƌĊĚĞƚƚŝůĂƚŽƉƉĞďčƌĞŽŐ • ĨĂƐƚŚŽůĚĞǀŽƌĞƐŵĞŐĞƚŚƆũĞŬǀĂůŝƚĞƚƉĊ You are a qualified dairyman or dairy technician ƉƌŽĚƵŬƚĞƌŶĞ͘ • You have wide knowledge of cheese • ƵŚĂƌůĂǀĞƚŽƐƚŽŐŚĂƌĞƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚ production and experience working with safety culture ŽƐƚĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘ • You have leadership experience, e.g. • ƵŚĂƌĞŶƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐŽŵŵĞũĞƌŝƐƚ͕ asŵĞũĞƌŝƚĞŬŶŝŬĞƌ͕ƉƌŽĐĞƐƚĞŬŶŽůŽŐ͕ĞůůĞƌ head of production • You are familiar with lean ĚƵŚĂƌĞŶůŝŐŶĞŶĚĞďĂŐŐƌƵŶĚ͕ĚĞƌŚĂƌ ŐŝǀĞƚĚŝŐƐŽůŝĚǀŝĚĞŶŽŵŵĞũĞƌŝͲŽŐ ĨƆĚĞǀĂƌĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘ • ƵŚĂƌĞƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚĨƵůĚĂƵƚŽŵĂƚŝƐŬĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƌŽŐŵĞŐĞƚŐĞƌŶĞŬĞŶĚƐŬĂď ƚŝůƐƚĂƚŝƐƚŝŬŽŐ>ĞĂŶ͘

^ŽŵƉĞƌƐŽŶĞƌĚƵƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞƚ͕ ǀĞĚŚŽůĚĞŶĚĞŽŐďĞƐŝĚĚĞƌĞŶƐƚčƌŬ ďĞƐůƵƚƐŽŵŚĞĚ–ĚƵĨĊƌƚŝŶŐƚŝůĂƚƐŬĞ͘Ƶ ŚĂƌŐŽĚĞƐĂŵĂƌďĞũĚƐĞǀŶĞƌŽŐŬĂŶ

At Arla, we do so much more than make some of the world’s ĨĂǀŽƵƌŝƚĞĚĂŝƌLJƉƌŽĚƵĐƚƐ͘tĞ ŵĂŬĞŚĞĂůƚŚLJƚĂƐƚĞĚĞůŝĐŝŽƵƐ͕ŵŽƌŶŝŶŐƐǁŽƌƚŚŐĞƚƚŝŶŐƵƉĨŽƌĂŶĚĨĂŵŝůLJĚŝŶŶĞƌƐ ƵŶĨŽƌŐĞƚƚĂďůĞ͘ƌůĂΠ͕ĂƐƚĞůůŽΠĂŶĚ>ƵƌƉĂŬΠ–ďƌĂŶĚƐůŝŬĞƚŚĞƐĞŵĂŬĞƵƐĂǀŝƚĂů͕ŶĂƚƵƌĂůƉĂƌƚ  ŽĨŵŽĚĞƌŶůŝĨĞŝŶŽǀĞƌϭϬϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŽĨŝŶĚŽƵƚǁŚĂƚƉĂƌƚLJŽƵĐĂŶƉůĂLJ͕ NR. 11 ǀŝƐŝƚĂƌůĂ͘ĐŽŵͬĐĂƌĞĞƌ͘sŝŐůčĚĞƌŽƐƚŝůĂƚŚƆƌĞĨƌĂĚŝŐ͘

MÆLKERITIDENDE 2017

17


Kort fortalt  Plantebaserede skruelåg

Palsgaard har brug for mere plads Med en ny bygning på knap 2.000 kvadratmeter gør Palsgaard klar til at vokse. Ingrediensvirksomheden har vind i sejlene og må derfor have mere plads til at huse nye ansatte, testfaciliteter og laboratorier, skriver FødevareFokus. Den nye treetagers bygning bliver bygget ved siden af Palsgaards hovedkvarter i Juelsminde. Den nye bygning skal have sit helt eget plastlaboratorium. - Vi har besluttet at gå all-in på plastområdet, siger Birger Brix, der er Group CEO i holdingselskabet Palsgaard, der blandt andet omfatter selve emulgatorvirksomheden Palsgaard A/S, citerer FødevareFokus. Palsgaard producerer emulgatorer og stabilisatorer til fødevareindustrien og har aktiviteter i over 100 lande. Billedet viser Palsgaard Gods, som ligger ved siden af hovedkvarteret og fabrikken (foto: Palsgaard).

Norrmejerier og Tetra Pak Nordics har netop lanceret en ny mælkekarton med plantebaserede skruelåg, skriver mejerikoncernen i en pressemeddelelse. - Norrmejerier er de første i verden med en Tetra Brik® Edge med plantebaseret plast. Det betyder, at forbrugeren kan vælge en genlukkelig karton, der er god for miljøet, forklarer Johan Rabe, VD Tetra Pak Nordics, som producerer forpakningerne. Andelen af genanvendeligt materiale øges således fra 82 til 92 pct. i forhold til den hidtil mest miljøvenlige karton, som er uden skruelåg, skriver mejeriet videre i pressemeddelelsen. Kartonen kommer fra bæredygtig skovbrug, mens låget og den ydre film er lavet af plantebaserede råvarer. Næste skridt vil være at gøre den indre væskebarriere fossilfri, hvilket kræver yderligere materialeudvikling (foto: Norrmejerier).

Dagmar Petersen i Samarbejdsrådet Medarbejderne i Arla Foods har peget på Dagmar Petersen som repræsentant i Samarbejdsrådet, hvor hun repræsenterer gruppen ’Individuelt ansatte’. Dermed har Samarbejdsrådet nu 10 medlemmer. Dagmar Petersen er 54 år, Supply Chain Development Manager med dagligt virke på hovedkontoret Sønderhøj. Hun er endvidere medlem af bestyrelsen for Dansk Mejeriingeniør Forening.

L&F leverer årsresultat på 47 mio. kr. Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer har igen i 2016 haft et særdeles stramt greb om koncernens økonomi. Den sparsommelige linje har givet bonus på bundlinjen i form af et årsresultat på 47 mio. kr. Det fremgår af koncernens nye årsrapport, skriver Landbrugsavisen. Det er andet år i træk, at der er sorte tal på bundlinjen, og årsresultatet er en markant forøgelse af sidste års resultat på 16 mio. kr. L&F-koncernen er ved at have lagt solid afstand til rædselsåret 2013, hvor kontrolsager og bilagsrod i det daværende Videncenter for Svineproduktion gav et dundrende underskud på 54 mio. kr.

18

MÆLKERITIDENDE 2017

Endrup Andelsmejeri måske på udenlandske hænder Bestyrelsen for Endrup Andelsmejeri er i gang med seriøse forhandlinger med både danske investorer og en international mejerikoncern om samarbejde eller en mulig overtagelse af mejeriet, skriver Jyske Vestkysten. Og den internationale koncern er ikke Arla, men "en stærk, udenlandsk mejerikoncern", fortæller mejeriets konstituerede direktør, Michael Zøhner, til avisen. Han understreger, at både et samarbejde og et egentligt salg kan blive udgangen på forhandlingerne.

NR. 11
You’re not just ĨƵĞůůŝŶŐĂ ƚĞĂŵ. You’re getting Sarah ƚŽǁŚĞƌĞƐŚĞǁĂŶƚƐƚŽďĞ͘Ostemester til Kruså Mejeri sŝůĚƵǀčƌĞŽƐƚĞŵĞƐƚĞƌŝĞŶ ĨƵůĚĂƵƚŽŵĂƚŝƐĞƌĞƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŝĞƚŵĞũĞƌŝŝ ŬŽŶƐƚĂŶƚƵĚǀŝŬůŝŶŐ͍KŐŚĂƌĚƵůLJƐƚƚŝůĂƚ ĂƌďĞũĚĞŵĞĚĂƚƐŝŬƌĞĞŶĞĨĨĞŬƚŝǀ ƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĂŵŵĞŶŵĞĚŐŽĚĞŽŐĨĂŐůŝŐƚ ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞŬŽůůĞŐĞƌ͍^ĊŚĂƌĚƵĐŚĂŶĐĞŶ ŚĞƌ͘ sĞůŬŽŵŵĞŶƚŝů<ƌƵƐĊDĞũĞƌŝ <ƌƵƐĊDĞũĞƌŝĞƌĞƚŚƆũƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬŵĞũĞƌŝ͕ ĚĞƌĊƌůŝŐƚƉƌŽĚƵĐĞƌĞƌϯϬ͘ϬϬϬƚŽŶƐŚǀŝĚŽƐƚ ŽŐĨĞƚĂ͘^ĂŵŵĞŶŵĞĚϮϬϬĞŶŐĂŐĞƌĞĚĞ ŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌĞĂƌďĞũĚĞƌĚƵŵĞĚĂƚƐŝŬƌĞ͕ ĂƚĨŽƌďƌƵŐĞƌĞŝŚĞůĞǀĞƌĚĞŶŬĂŶŶLJĚĞ ĚĞƌĞƐLJŶĚůŝŶŐƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌĨƌĂƉĞƚŝŶĂŽŐ <ĂƌŽůŝŶĞƐ<ƆŬŬĞŶ͘,ǀĞƌĚĂŐ–ĚƆŐŶĞƚ ƌƵŶĚƚ͘ ĞƌƐŬĂůĞŶƐĂƌƚĞƚŬǀĂůŝƚĞƚƉĊďŽƌĚĞƚ–ŽŐ ĚĞƚƐƆƌŐĞƌĚƵĨŽƌ ^ŽŵŽƐƚĞŵĞƐƚĞƌďƌƵŐĞƌĚƵǀŽƌĞƐ ƉƌŽĐĞƐĚĂƚĂƚŝůĂƚƐŝŬƌĞŚƆũŬǀĂůŝƚĞƚ͘ĞƚĞƌ ĚŝŐ͕ĚĞƌĞƌŵĞĚƚŝůĂƚƐƚLJƌĞ͕ŚǀŽƌĚĂŶǀŝ ŬƆƌĞƌǀŽƌĞƐƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͕ŽŐĚƵůĂǀĞƌ čŶĚƌŝŶŐĞƌŽŐŽƉƚŝŵĞƌŝŶŐĞƌĂĨƉƌŽĐĞƐƐĞƌ ŽŐƌĞĐĞƉƚĞƌ͘^ĊůĞĚĞƐŚĂƌĚƵĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌ ĂƚƉƌŽĚƵĐĞƌĞĚĞŶƌĞƚƚĞŬǀĂůŝƚĞƚ͘Ğƚ ŝŶĚĞďčƌĞƌ͕ĂƚĚƵ͗ • &ƆůŐĞƌŽƉƉĊŶĂƚƚĞŶƐƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŚǀĞƌ ŵŽƌŐĞŶŽŐƐŝŬƌĞƌ͕ĂƚĂůƚĞƌĨŽƌůƆďĞƚ ŚĞŶƐŝŐƚƐŵčƐƐŝŐƚ • ^ŵĂŐĞƌƉĊƉƌŽĚƵŬƚĞƌŶĞŽŐůĂǀĞƌ čŶĚƌŝŶŐĞƌ͕ŚǀŝƐŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŝŬŬĞĞƌŝ ƚŽƉ • ^ĂŵĂƌďĞũĚĞƌŽŐƐƉĂƌƌĞƌŵĞĚ ŵĞũĞƌŝƐƚĞƌŶĞ͕ƐĊ/ƐĂŵŵĞŶƐŝŬƌĞƌ͕Ăƚ ĂůůĞčŶĚƌŝŶŐĞƌǀŝƌŬĞƌĞĨƚĞƌŚĞŶƐŝŐƚĞŶ

• ĂŐůŝŐƚĨƆůŐĞƌŽƉƉĊǀŽƌĞƐƉƌŽĐĞƐĚĂƚĂ ŽŐƐƆƌŐĞƌĨŽƌĂƚƚŝůƌĞƚƚĞƌĞĐĞƉƚĞƌŶĞ dčƚƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚŐŽĚĞŬŽůůĞŐĞƌ ƵƌĞĨĞƌĞƌƚŝůƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĐŚĞĨĞŶŽŐŚĂƌ ĚŝƚĚĂŐůŝŐĞǀŝƌŬĞŝŽƐƚĞƌŝĞƚŽŐ ƐŬƵŵŵĞƐĂůĞŶ͘^ĂŵƚŝĚŝŐďůŝǀĞƌĚƵĞŶĚĞů ĂĨǀŽƌĞƐƚĞŬŶŽůŽŐŝŐƌƵƉƉĞŵĞĚƚŽŬŽůůĞŐĞƌ ĨƌĂǀŽƌĞƐƵĚǀŝŬůŝŶŐƐĂĨĚĞůŝŶŐ͘ĞĞƌĚŝŶĞ ƐƉĂƌƌŝŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌĞ͕ŽŐƉĊďĂŐŐƌƵŶĚĂĨ ǀŽƌĞƐƉƌŽĐĞƐĚĂƚĂƐŬĂďĞƌ/ĚĞďĞĚƐƚĞŽŐ ŵĞƐƚĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĞƐƵůƚĂƚĞƌĨŽƌǀŽƌĞƐ ƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘/ŚĂƌĨŽŬƵƐƉĊƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞƚ ƉƌŽďůĞŵůƆƐŶŝŶŐŽŐĨŝŬƐĞƌĞǀĞŶƚƵĞůůĞ ƉƌŽďůĞŵĞƌŵĞĚƉƌčĐŝƐŝŽŶ–ĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐ͘

ŶƐƆŐŶŝŶŐŽŐŬŽŶƚĂŬƚ

ƌĨĂƌĞŶŽŐŬǀĂůŝƚĞƚƐďĞǀŝĚƐƚŽƐƚĞŬĞŶĚĞƌ,ǀŝƐĚƵǀŝůŐƌŝďĞĚĞŶŶĞƐƉčŶĚĞŶĚĞ ŵƵůŝŐŚĞĚ͕ƐĊƐƆŐŵĞĚĚĞƚƐĂŵŵĞǀŝĂ ZK>ΛĂƌůĂĨŽŽĚƐ͘ĐŽŵ͘ŶƐƆŐŶŝŶŐƐĨƌŝƐƚĞŶ ĞƌϮϯ͘ũƵŶŝϮϬϭϳ͕ŵĞŶǀŝǀƵƌĚĞƌĞƌ ĂŶƐƆŐŶŝŶŐĞƌŶĞůƆďĞŶĚĞ͘TŶƐŬĞƌĚƵ LJĚĞƌůŝŐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞƌĚƵǀĞůŬŽŵŵĞŶ ƚŝůĂƚŬŽŶƚĂŬƚĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĐŚĞĨZŽďĞƌƚ >ĂƌƐĞŶƉĊƚůĨ͘ϳϮϲϳϱϴϯϲ͘ sŝŐůčĚĞƌŽƐƚŝůĂƚŚƆƌĞĨƌĂĚŝŐ͘

ƵĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ͕ĚĞƌďƌčŶĚĞƌĨŽƌ ŬǀĂůŝƚĞƚŽŐďƌƵŐĞƌĚŝŶƐŽůŝĚĞƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬĞ ŬŶŽǁŚŽǁƉĊŽŵƌĊĚĞƚƚŝůĂƚŽƉƉĞďčƌĞŽŐ ĨĂƐƚŚŽůĚĞǀŽƌĞƐŵĞŐĞƚŚƆũĞŬǀĂůŝƚĞƚƉĊ ƉƌŽĚƵŬƚĞƌŶĞ͘ • ƵŚĂƌůĂǀĞƚŽƐƚŽŐŚĂƌĞƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚ ŽƐƚĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘ • ƵŚĂƌĞŶƵĚĚĂŶŶĞůƐĞƐŽŵŵĞũĞƌŝƐƚ͕ ŵĞũĞƌŝƚĞŬŶŝŬĞƌ͕ƉƌŽĐĞƐƚĞŬŶŽůŽŐ͕ĞůůĞƌ ĚƵŚĂƌĞŶůŝŐŶĞŶĚĞďĂŐŐƌƵŶĚ͕ĚĞƌŚĂƌ ŐŝǀĞƚĚŝŐƐŽůŝĚǀŝĚĞŶŽŵŵĞũĞƌŝͲŽŐ ĨƆĚĞǀĂƌĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘ • ƵŚĂƌĞƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚĨƵůĚĂƵƚŽŵĂƚŝƐŬĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƌŽŐŵĞŐĞƚŐĞƌŶĞŬĞŶĚƐŬĂď ƚŝůƐƚĂƚŝƐƚŝŬŽŐ>ĞĂŶ͘ ^ŽŵƉĞƌƐŽŶĞƌĚƵƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞƚ͕ ǀĞĚŚŽůĚĞŶĚĞŽŐďĞƐŝĚĚĞƌĞŶƐƚčƌŬ ďĞƐůƵƚƐŽŵŚĞĚ–ĚƵĨĊƌƚŝŶŐƚŝůĂƚƐŬĞ͘Ƶ ŚĂƌŐŽĚĞƐĂŵĂƌďĞũĚƐĞǀŶĞƌŽŐŬĂŶ

At Arla, we do so much more than make some of the world’s ĨĂǀŽƵƌŝƚĞĚĂŝƌLJƉƌŽĚƵĐƚƐ͘tĞ ŵĂŬĞŚĞĂůƚŚLJƚĂƐƚĞĚĞůŝĐŝŽƵƐ͕ŵŽƌŶŝŶŐƐǁŽƌƚŚŐĞƚƚŝŶŐƵƉĨŽƌĂŶĚĨĂŵŝůLJĚŝŶŶĞƌƐ ƵŶĨŽƌŐĞƚƚĂďůĞ͘ƌůĂΠ͕ĂƐƚĞůůŽΠĂŶĚ>ƵƌƉĂŬΠ–ďƌĂŶĚƐůŝŬĞƚŚĞƐĞŵĂŬĞƵƐĂǀŝƚĂů͕ŶĂƚƵƌĂůƉĂƌƚ  ŽĨŵŽĚĞƌŶůŝĨĞŝŶŽǀĞƌϭϬϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŽĨŝŶĚŽƵƚǁŚĂƚƉĂƌƚLJŽƵĐĂŶƉůĂLJ͕ NR. 11 ǀŝƐŝƚĂƌůĂ͘ĐŽŵͬĐĂƌĞĞƌ͘ŽƉĂƌďĞũĚĞĞƚŐŽĚƚŬŽůůĞŐĂƐŬĂďŵĞĚĚĞ ŵĂŶŐĞŵĞũĞƌŝƐƚĞƌ͕ŚǀŝƐĂƌďĞũĚƐƉƌŽĐĞƐƐĞƌ ĚƵƐŬĂůŽƉƚŝŵĞƌĞŽŐƐƚLJƌŬĞ͘

MÆLKERITIDENDE 2017

19


Kort fortalt  Rynkeby ønsker ny udvidelse Juiceproducenten Rynkeby Foods vil udvide sin virksomhed i Ringe med ca. 1.130 kvadratmeter for at give plads til en ny produktion af friskpresset juice, skriver fyens.dk. For et år siden blev Rynkeby overtaget af tyske Eckes-Granini, som også ejer den svenske juiceproducent Brämholt, og det er ønsket om at flytte Brämholt-fabrikken til Ringe, der er baggrunden for behovet for udvidelsen. Planen er, at der skal produceres 13 millioner ekstra liter juice om året i Ringe. Rynkebys direktør Jørgen Dirksen forventer, at en testproduktion af friskpresset juice kan påbegyndes i de sidste måneder af året (foto: arkiv).

Carlsberg og Arla scorer international medieomtale Carlsberg og Arla er de to danske fødevarevirksomheder, som har høstet mest medieomtale ude i verden det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra analysevirksomheden Meltwater. - Carlsberg og Arla klarer sig rigtig flot på medieomtale i udenlandske medier. Det seneste år er Carlsberg omtalt i

godt 42.000 internationale artikler, mens Arla blev omtalt ca. 32.000 gange. De klarer sig dermed markant bedre end andre danske fødevarevirksomheder. Til sammenligning er Danish Crown, som ligger på tredjepladsen, omtalt knap 3.000 gange, siger Christian Pedersen, direktør i Meltwater Danmark. Hvis man bryder medieomtale ned på enkelte markeder, så er Arla stærkest på de vigtige markeder i USA og Kina, mens Carlsberg til gengæld står meget stærkt i Rusland.

Tre kandidater til Dansk Mejeri­ingeniør Forenings bestyrelse Når bestyrelsen i Dansk Mejeriingeniør Forening tager afsked med Bjarne Vagn Larsen og Louise Bjerrum i forbindelse med den kommende generalforsamling, så er tre kandidater klar til at tage over på de to pladser. Torben Slots er allerede suppleant, og han har fået selskab af to helt nye kandidater, som er Emilie Møller Kudahl og Marie Østergaard Jørgensen Medlemmer af foreningen skal afgive deres stemme på en af kandidaterne inden 26. juni kl. 12. Hele valghandlingen foregår på nettet, hvor stemmeberettigede via et link, som er afsendt d. 12. juni, kan afgive deres stemme. Se mere på www.mejeriingenioer.dk.

Kandidaterne:

Arla Foods – ledige mejerifaglige stillinger i Danmark Arbejdssted

Stillings­betegnelse

Frist

Food Service

Product Application Manager

3. juli

Tistrup Mejeri

Senior Site Manager

22. juni

Aarhus

NPD Manager – Spreadable Cheese

21. juni

Nr. Vium

Mejerister

19. juni

Kruså

Ostemester

23. juni

Aarhus

Head of Facilities in Arla Foods – Global Facilities Services

Stillingsopslag uden ansøgningsfrist besættes løbende. Se de fulde stillingsopslag på www.arla.com/company/job-andcareer/vacancies. Husk du kan afgrænse søgningen til enkelte lande.

20

MÆLKERITIDENDE 2017

Marie Østergaard Jørgensen, Produkt Specialist hos GEA Process Engineering i Application Development – Dairy Powders and Nutritional Formula. Kandidat fra 2016. Tidligere fagpolitisk aktiv i forskellige studentersammenhænge. Torben Slots, R&D Engineer hos SPX Flow Technology. Kandidatår 2002. Har siddet 6 år i bestyrelsen, senest som suppleant.

Emilie Møller Kudahl, Mikrobiolog i kvalitetslaboratoriet, Chr. Hansen A/S i Avedøre.Kandidatår 2016. Tidligere fagpolitisk aktiv i forskellige studentersammenhænge.

NR. 11


Personalia  Fødselsdage

Jubilæum

50 år

25 års jubilæum

Konsulent Anders Nielsen, Møldrup fylder den 3. juli 50 år.

Teamleder Niels Bo Nielsen, Arla Foods Rødkærsbro Mejeri kunne den 25. maj fejre 25 års jubilæum. Niels Bo startede på Brabrand Mejeri 1992 og har arbejdet i mejeriets skummesal siden 2004. I 2016 skiftede han til Rødkærsbro Mejeri, hvor han er ansat som teamleder i produktionen.

60 år Warehouse Teamleader Per Kristensen, Arla Foods Danmark Protein, Videbæk fylder den 22. juni 60 år. Senior QEHS Business Partner Niels Juul Mortensen, Arla Foods amba, Viby J fylder den 23. juni 60 år. Technical Manager Anne-Marie Idorn Mortensen, Arla Foods amba, København SV fylder den 1. juli 60 år. Technical Manager Allan Bjerring Andersen, Arla Foods amba, Viby fylder den 1. juli 60 år.

75 år Fhv. mejerilærer Jens Anker Ullum, Odense S fylder den 26. juni 75 år.

90 år Hans Fredsted, mejerist fra Ladelund fylder 90 år d. 19. juli. Hans Fredsted har i mange år været synonym med dansk mejeribrug og ekspertise i udlandet. Arbejdslivet startede ved Slots Is i Odense, hvorefter turen gik til Marokko (1957 – 58) på et dansk ejet re-kombineringsmejeri i Casablanca. Mejerikarrieren fortsatte på hhv. Tyrstrup og Næstved Mejerier, men Mellemøsten lokkede igen op gennem 60’erne, hvor Hans Fredsted blev en vigtig brik i oprettelsen af dansk-drevet mejerier i Mellemøsten (1964 – 73). Her arbejdede han som General Manager i Bahrain og Kuwait for Mejerikontoret. Sidenhen har Hans Fredsted fra 1973 – 84 været driftsleder på kartoffelmelsfabrikken i Toftlund (AKS), hvor der blev flittigt brug for hans store erfaring fra mejeribruget. Men udlandet trak stadig, og turen gik til Sudan for at lave sorghum-mel for United Milling Systems (et Carlsberg datterselskab), og senere blev det til margarineproduktion på Malta indtil 1991. Siden da har Hans Fredsted fortrinsvis været en efterspurgt konsulent på en lang række projekter i udlandet, og det er blevet til mange opgaver for Hammoudeh & Saad Co. i Jordan, Müller Milch i England, Aqua d’Or i Danmark og Nadec i Saudi Arabien. Hertil er der kommet en lang række specielle hverv som EU-specialist i Mongoliet, konsulent for APV i Kina, US-Aid specialist i Albanien igennem senior service og konsulent for Elopak på Spomlek mejeri i Polen. I 2001 gik den sidste arbejdstur til Malawi for at gøre en indsats for mejeribruget der. Hans Fredsted bor sammen med sin hustru, Gerda Fredsted i Horsens, tæt på børn, børnebørn og oldebørn.

Kontorassistent Ingrid Thomsen, Arla Foods Taulov Mejeri, Fredericia kan den 1. juli fejre 25 års jubilæum. Planlægningschef Ejgil Jacobsen kan 15. juni fejre 25 års jubilæum på Arla Foods Troldhede Mejeri. Ejgil er oprindeligt uddannet købmand og har sideløbende taget merkonomuddannelse i økonomi og ledelse. Ejgil har igennem alle årene været meget omstillingsparat og har haft roller som adm. chef, Lean manager, og nu planlægningschef. Yderligere har han i årene varetaget opgaven som IT ansvarlig på Troldhede Mejeri. Ejgil har stærke samarbejdsevner og er meget systematisk og analytisk i sin tilgang til opgaverne, hvilket mejeri og kolleger har draget stor nytte af. Privat er Ejgil gift med Jette og bosat i Troldhede, fritiden bruges på billard i den lokale klub og på familiens sommerhus i Bork. QEHS Chef Vita Kjærgaard Vig kan 28. juni fejre 25 års jubilæum på Arla Foods Troldhede Mejeri. Vita er oprindeligt uddannet laborant og har haft stillinger som specialist, laboratorieleder og kvalitetschef ved Arla Foods. Vita har gennem årene opbygget en stor viden og erfaring inden for kvalitetsstyring og kundestandarder. Hun er særdeles arbejdsom og har en god portion vestjysk stædighed, som bruges nyttigt til at sikre kunderne den ypperste kvalitet. Vita er endvidere meget systematisk og målrettet i sin tilgang til opgaverne, hvilket mejeriet har draget stor nytte af. Privat bor Vita i naturskønne omgivelser omkring Spjald og har 4 børn. Fritiden går med familie og have.

Lars Bo Fredsted NR. 11

MÆLKERITIDENDE 2017

21


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  Automation

Maskiner og udstyr

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk – www.au2mate.dk

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Eltronic A/S Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Tlf: +45 76 74 01 01 Mail: info@eltronic.dk. info@electronic.dk – www.eltronic.dk ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 5157 3507 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

Projektering og anlæg

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Gulve

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

22

MÆLKERITIDENDE 2017

Tetra Pak Filtration Solutions Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.dss.eu

Emballage

Sydjylland Fabrikschef Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

Membranfiltrering

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 2444 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Totalleverandør Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 18. august 2017: Mejerigolf

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

7. september 2017: Mejeriingeniørdagen

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

3.-5. oktober International Food Contest / HI-Messen Messe Center Herning 12. oktober Mejeriteknisk Selskab, seminar: Emballage og logistik­løsninger. 23. november MIA: Arbejdsmiljøkonference, kongrescentret i Herning. 7. december Mejeriteknisk Selskab, seminar: Shelf life - mejeriprodukter.

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 7.-11. oktober Anuga, Køln, Tyskland

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

Juni 22 23 24 25 26

M

T

O 7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24

S 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

L 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 1

L 7 14 21 28

S 8 15 22 29

29. oktober – 3. november IDF World Dairy Summit 2017, Belfast, Nordirland.

September

Mejeriliv

35 36 37 38 39

M

T

O

T

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

F 1 8 15 22 29

T 3 10 17 24 31

O 4 11 18 25

T 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Ulykker • Tandskader • Sundhed Oktober Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

40 41 42 43 44

M 2 9 16 23 30

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2017

23


Tak for jeres støtte

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Nordisk Mejerikongres takker for sponsorstøtten. Uden jer havde det ikke været muligt med et arrangement på dette niveau.

MT12 2017