Page 1

Spar penge med influx pigging – tal med vore teknikere • Alle produktrester opsamles • Spare vandforbrug til udskyl • I enkelte tilfælde spare CIP mellem produktskift • Fungerer med standard mejeribøjninger • Undgå produktrester til kloak/rensningsanlæg • Kort tilbagebetalingstid

Influx pigging fjerner alle produktrester fra Gl. Dansk til kartoffelmos

• Simpel funktion Se ”beregner” på www.influx.dk under ”pigging” og få en beregning af jeres spild!

11 Mælkepris til forskerteam – side 3

Arlas nye Innovations­ center åbnet – side 4

Kredsudstilling på Tørning Mølle – side 6

2. juni 2017 130. årgang


Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC) Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen (BMN) Administrationsmedarbejder Mie Burchardt (MKB) Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2017

2

Leder

Tid til at stemme   Af Anne-Sofi Christiansen 

Foreningslivet fylder rigtig meget i Danmark, og de fleste af os er medlemmer af adskillige foreninger. Det kan være alt fra sportsklubber og politiske partier til foreninger af frimærkesamlere, finere madlavning eller måske puddelhundeejere. Den største foreningsklump er dog utvivlsomt de faglige organisationer på arbejdsmarkedet, idet hovedparten af de danske lønmodtagere er organiserede i en fagforening, så vi har en af de højeste organiseringsprocenter i verdenen. Gennemgående for de danske foreninger er, at de er demokratisk funderede. Ét medlem – én stemme. Og med mulighed for selv at få en tillidspost, hvis andre medlemmer støtter ens kandidatur. En sådan tillidspost kræver naturligvis en vis arbejdsindsats og dermed et vist overskud hos de personer, der vælger at stille op. Til gengæld får man indflydelse og mulighed for at påvirke retningen for ens arbejdsområde. Og man får viden og indblik i forhold, som udenforstående ikke har adgang til, så man opnår en faglig udvikling indenfor det pågældende område. Indflydelse og viden er også guleroden for de kandidater, der stiller op til forskellige tillidsposter i Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Selvom kandidaterne måske ikke ligefrem står i kø for at kæmpe om tillidsposterne, så er vores foreninger godt dækket ind med engagerede tillidsrepræsentanter, som varetager medlemmernes interesse i mange forskellige sammenhænge. Og uanset om der er kampvalg eller ej, så fortjener kandidaterne anerkendelse i form af en tilkendegivelse fra deres bagland. Derfor skal opfordringen her fra sekretariatet lyde på at bruge ens stemmeret, når posterne i de forskellige bestyrelser og udvalg besættes. I nogle sammenhænge kræver det, man møder fysisk frem til en lokal generalforsamling, i andre kan man klare valget fra ens computer. Under alle omstændigheder – bak op om foreningsdemokratiet! ■

 Indhold  3 Mælkeprisen gik til forskningsprojekt

12

4

Indvielse af Arla Innovation Centre

6 8 10

Kredsudstilling med resultatliste

14 Kort fortalt 17 Foreningsnyt og personalia 18 Leverandøroversigt 19 Mejeristhuset/kalender 20 Dinner Event på IFC

Virksomhedsportræt: Influx De blå ostekonger – Cabrales og Danablu

Markedsvurdering på Mejeriforeningens medlemsmøde

NR. 11


Fakta - Milk Genomics

Mejeriforeningens direktør Jørgen Hald Christensen (tv.) flankeret af en del af teamet bag Milk Genomics: professor Lotte Bach Larsen, adjunkt Nina Aagaard Poulsen, lektor Bart Bui­ tenhuis, post doc. Ulrik Sundekilde og post doc. Vivi Gregersen. Alle fra Aarhus Universitet.

Hovedaktører bag projektet: Aarhus Universitet, Lunds Universitet, Viking Genetics i Danmark og Sverige. Andre aktører/sponsorer: Seges/ Kvæg, Arla Foods, Københavns Universitet samt SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet), University of California, Davis, Arla Foods Ingredients og Mejeriforeningen.

Mejerierne hædrer solid grundforskning i mælk Mejeriforeningens Initiativpris tildeles i år Milk Genomics – et stort dansk/svensk forskningsprojekt, som giver ny indsigt i råvaren mælk, og hvordan koens gener har indflydelse på mælkens kvalitet. - Med tildelingen af årets ’Mælkepris’ til Milk Genomics vil vi gerne belønne det lange, seje træk, hvor forskere og andre fagfolk arbejder sammen om at skabe ny viden om selve grundlaget for sektoren: Råvaren mælk. Med disse ord overrakte Mejeriforeningens direktør Jørgen Hald Christensen torsdag d. 18. maj organisationens Initiativpris – også kaldet ’Mælkeprisen’ – til et omfattende dansk/svensk forskningsprojekt med titlen Milk Genomics. Professor Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet modtog hæderen og de medfølgende 25.000 kr. på vegne af det samlede forskerteam. Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med Mejeriforeningens årlige generalforsamling på Koldkærgaard i Skejby. - Forskning er afgørende for udvikling af mejerisektoren i Danmark, Milk Genomics har givet en masse spændende resultater og nye indsigter, som helt sikkert vil danne grundlag for udviklingen af dansk mælke- og mejeriproduktion i

NR. 11

årene fremover, fortsatte Jørgen Hald Christensen.

mensætte en besætning af malkekøer, som leverer den optimale ostemælk.

Hvilke køer leverer den bedste oste-mælk

Enormt datagrundlag

Milk Genomics er titlen på en omfattende samling forskningsprojekter på tværs af nabolandene Danmark og Sverige. Projekterne har kørt i cirka 10 år og handler helt grundlæggende om at identificere hvilke af malkekoens gener, som er afgørende for mælkens funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber. Efterfølgende har forskerne fundet frem til, hvordan man kan påvirke disse egenskaber gennem avl. Man har fx identificeret de gener, som bestemmer mælkens koaguleringsevne, hvilket har stor betydning i osteproduktion. Det åbner mulighed for at sam-

Basis i projektet er et stort antal mælkeprøver fra danske og svenske malkekøer af racerne jersey, sortbroget dansk malkerace og rød svensk malkerace. Der findes lignede forskningsprojekter i andre lande (fx USA og Holland), men det dansk/svenske projekt har vakt international opsigt på grund af et meget stort datagrundlag og et meget bredt felt af analyser. Hovedprojektet er nu afsluttet, og resultatet er en unik indsigt i råvaren mælk; hvilke faktorer, der bestemmer mælkens kvalitet og – ikke mindst – hvordan man kan avle sig frem til mælk med bestemte kvaliteter.  ■

Mejeriforeningens Initiativpris – Mælkeprisen: Prisen har til formål at fremme og belønne foretagsomhed, nytænkning og udvikling i dansk mejeribrug og bierhverv. Mælkeprisen uddeles hvert år i forbindelse med Mejeriforeningens generalforsamling. Med prisen følger 25.000 kr.

MÆLKERITIDENDE 2017

3


Arla skruer op for innovationen Arla har med åbningen af innovationscentret i Skejby samlet sine forskere og udviklingsfolk midt i verdens 3. største fødevareklynge. Dette ekspansive miljø skal sikre Arlas indtjening og position på fremtidens fødevaremarkeder.   Af Lars Winther 

Søren Mariendal Pedersen (med ryggen til) forklarer, hvordan mælkens koaguleringsevne testes. Bag ham fra venstre – Peder Tuborgh, Jakob Bundsgaard, kronprinsesse Mary, Sven Thor­ mahlen, Hanne Søndergaard, Esben Lunde Larsen og Heineken Lokpobiri.

Arla viste internationalt format, da man rullede den grønne løber ud ved den officielle indvielse af Arla Innovation Centre i Skejby ved Aarhus tirsdag d. 16. maj. Kronprinsesse Mary, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, borgmester Jakob Bundsgaard og sågar den nigerianske landbrugsminister Heineken Lokpobiri kunne sammen med hele Arla-toppen og 250 gæster konstatere, at man har ideele faciliteter til at udvikle fremtidens mejeriprodukter.

Tuborgh: Bedste innovator vinder I sin velkomsttale sagde administrerende direktør Peder Tuborgh, at man

4

MÆLKERITIDENDE 2017

Gæsterne blev præsenteret for de første resultater fra Inno­ vationscentret i form af forskellige prototyper på nye Arlaprodukter. Her yoghurtsuppe med grønkål, grønne tomater, ingefær, chili og ristede mandler.

med det nye innovationscenter er godt rustet til at skabe endnu mere værdi til sine ejere, de 12.000 mælkeproducenter i syv lande. - Konkurrencen i den globale fødevareindustri har aldrig været større, end den er i dag – ikke mindst i Europa og på de nye markeder i blandt andet Asien og Afrika, hvor man oplever en middelklasse i eksplosionsagtig vækst. Den bedste innovator vinder, sagde Peder Tuborgh, som i lighed med flere andre talere trak en rød tråd tilbage til andelsbevægelsens start på Hjedding Andelsmejeri i 1880’erne. - Som andelsmejeri er vi resultatet af en beslutning blandt mælkeprodu-

center i 1880'erne om at samarbejde for at skabe bedre muligheder for alle. Det ligger i vores DNA at samarbejde om at opnå bedre resultater. Vores nye globale innovationscenter vil anvende en tilsvarende tilgang til forskning og udvikling af nye produkter og nye måder at indtage dem på, sagde Peder Tuborgh.

Lunde Larsen er en Arla-boy Efter at kronprinsesse Mary havde klippet snoren, som i øvrigt bestod af koens livret i form af græs, urter og markblomster, var Aarhus borgmester, Jakob Bundsgaard samt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen også på talerstolen. Sidstnævnte brugte

NR. 11


Arla Innovation Centre – fakta

I lighed med Arlas hovedsæde i Viby har man valgt en arkitektur med en åben kerne og højt til loftet i bygningens centrum.

adskillige referencer til sin barndom på forældrenes gård med malkekøer i Vestjylland. - Man kan vel sige, at jeg er en Arlaboy. Og jeg føler en vis stolthed, når jeg ser på den udvikling, mejeriet har gennemgået frem til i dag, sagde Esben Lund Larsen.

Stærkt Food Cluster Endelig blev talerækken afsluttet af den daglige chef for Innovationscentret, Sven Thormahlen, (Senior Vice President of Research & Development i Arla). "Med sin centrale placering i en af verdens stærkeste og mest ambitiøse food clusters har Arla langt større muligheder

NR. 11

for at indgå nye partnerskaber og alliancer. Og vi tror på, at vores nye globale innovationscenter vil sætte yderligere skub i miljøet og blive et fyrtårn, som vil tiltrække endnu flere internationale virksomheder og forskningsinstitutter. Det bliver en kæmpe gevinst både for os og hele Danish Food Cluster, sagde Sven Thormahlen. Herefter kunne gæsterne på egen hånd smage yoghurtsuppe og en række nye udviklingsprodukter. Og så ellers besigtige lokalerne, hvor en del medarbejdere var i arbejdstøjet og stod til rådighed for spørgsmål. Alt i alt et vellykket program i et flot hus.  ■

• Opført i Agro Food Park i Skejby (ved siden af SEGES) og indgår dermed i verdens 3. største fødevareklynge med foreløbigt 75 virksomheder samt en række forskningsinstitutioner – primært under Aarhus Universitet. • Rummer 10.000 m2. Knap 800 m2 er laboratoriefaciliteter og 2000 m2 er et komplet forsøgsmejeri. Øvrige arealer er fordelt på Consumer House (-fokus på forbrugerpræferencer), Customer Collaboration (-samarbejdsprojekter med eksterne partnere) og forskellige kontorfaciliteter. • Forsøgsmejeriet har mulighed for at producere alle Arlas produkter med undtagelse af pulver- og smørprodukter. • Innovationscentret afløser det hidtidige innovationscenter ved Brabrand Mejeri, som overtager bygninger og tilbageværende udstyr. • Beskæftiger indtil videre knap 100 medarbejdere med mulighed for at rumme 150 på sigt. • Foreløbigt er personalestaben fordelt på følgende grupper: Researchteam, ernæringsteam, sensorik, productdesign, consumerdesign, open innovation, mejerister, ingeniører og teknikere.

MÆLKERITIDENDE 2017

5


Vindere ved Kredsudstillingen 2017 Holdnr. Kategori

Produkt

Point Mejeriet Dybbækdal A/S

Placering

SMØR & BLANDINGPRODUKTER 31

Smør i alle pakkevarianter samt Smør LURPAK Grækenland 500g med tilsætning Usaltet

26,75

Holstebro Mejeri

1

32

Blandingsprodukter

Smør LURPAK Australien 250g Usaltet

26,50

Holstebro Mejeri

2

Blandingsprodukt 78% LURPAK Spreadable 500g Saltet

27,00

Holstebro Mejeri

1

Blandingsprodukt LURPAK Smørbar 250g Saltet

26,50

Holstebro Mejeri

2

Danbo 30+ Limfjord 8000g 5u Kommen Folie

26,60

Mejeriet Dybbækdal A/S

1

Fast modnet 20+ Cheasy 200g Mild Skiver

25,80

Taulov Mejeri

2

Danbo 30+ Riberhus 650g Mellemlagret Pakke

25,80

Taulov Mejeri

2

OST 1

2

3

5

6

7

8

9

Gul ost <40+

Gule opstukne oste ≥40+

Gule specialoste og fiskede oste ≥40+ samt mozzarella

Hvid ost

Skimmeloste

Smelteost og dessertoste

Flødeost og friskost

Produkter af anden mælk end komælk eller som blanding

Fast modnet 45+ Svensø 150g Skiver

26,70

Taulov Mejeri

Ærespræmie

Danbo 45+ Riberhus 650g Mellemlagret Pakke

26,24

Taulov Mejeri

2

Specialost 47+ Pasta käse 150g Cheddar/Regato/Maasdam Revet

26,51

Rødkærsbro Mejeri

1

Specialost 41+ Gratin käse 150g Mozzarella/Maasdam Revet

25,87

Rødkærsbro Mejeri

2

Hvid ost 50+ Apetina 200g Naturel Tern I saltlage

25,98

Kruså Mejeri

1

Hvid ost 45+ Apetina 70g Krydderolie/ soltørret tomat Tern I krydderolie

25,90

Kruså Mejeri

2

Blåskimmel 70+ Blå Castello 150g

26,03

Gjesing Mejeri

1

Danablu BGB 50+ Castello 100g 10u Folie Pasteuriseret 7 x 100g Dybtræk

25,80

Høgelund Mejeri

2

Smelteost 65+ Puck 500g Naturel Vegetabilsk

26,55

Bislev Mejeri

1

Smelteost 40+ Danish Chef 85g Naturel Tube

26,45

Birkum Ost

2

Smelteost 45+ BUKO Bid 140g Krydderi 2 x 18g

26,45

Birkum Ost

Flødeost 65+ Castello 125g Peber

27,30

Korsvej Mejeri

1

Flødeost 70+ Kräuter 150g Urter Pisket Spec. 102/290

26,70

Holstebro Flødeost

2

Hvidskimmel 65+ GEKO 70g Mild Folie Ged

25,10

Lillebælt Mejeri

1

Hvid ost 45+ Økologisk Kirk's Gedeost 150g Ged I saltlage

24,60

Søvind Mejeri ApS

2

Sød konsummælk 0,1% Økologisk Harmonie 1000ml

29,84

Christiansfeld Mejericenter

1

Fløde 48% De 5 Gaarde 250ml

29,68

Christiansfeld Mejericenter

Tykmælk 3,5% Økologisk 1000g

29,12

Thise Mejeri A.m.b.a.

Koldskål 2,2% 1000ml Tykmælk/æg

29,08

Hobro Mejeri

Yoghurt 1,3% Yoggi 1000g Pære/banan

27,88

Brabrand Mejeri

1

Yoghurt 3% Kløver 1000g Jordbær

27,84

Slagelse Mejericenter

2

Dessert 12% Arla Köket Vaniljsås 500ml Vanilje Brik

29,20

Esbjerg Mejeri

1

Madlavningsfløde 18% Karolines Køkken 500ml Hvedemel

29,04

Christiansfeld Mejericenter

2

KONSUMMÆLKSPRODUKTER 51

Skummetmælk, letmælk, sødmælk og fløde

52

Syrnede produkter (minus yoghurt)

53

Yoghurt

54

Saucer, supper, desserter m.v.

2 Ærespræmie 2

Ærespræmierne - Kredsudstillingerne Smør/blandingsprodukt: Holstebro Smør Mejeri for en Lurpak Spreadable, 78 %. Konsummælk: Thise Mejeri for en økologisk tykmælk (3,5 pct.). Ost: Taulov Mejeri (Arla) for en 45+ Svensø i skiver. Se mere på www.kredsudstilling.dk

6

MÆLKERITIDENDE 2017

NR. 11


Mejeriprodukter kom på møllen Holstebro, Thise og Taulov tog æres­præmierne efter årets anden kredsudstilling, som blev afviklet på Tørning Mølle. Formand for kredsudstillings­ udvalget Vagn Clausen sammen med Jens Jørgen Søgaard Kristen­ sen (begge Arla).

Kampen om ærespræmierne ved årets kredsudstillinger blev onsdag d. 17. maj afgjort på Tørning Mølle, som ligger ved Vojens. Denne ramme var velvalgt, da den historiske mølle tidligere har været en del af Tørning Borg, som op gennem historien har været en del af adskillige slag i krige mellem skiftende konger og fyrster i området. Selvom der ikke lige frem flød blod ved kredsudstillingen, var konkurrencen tæt mellem de 500 bedømte produkter, som blev bedømt i 14 klasser. Karaktererne på denne udstilling sammenholdes med karaktererne fra første kredsudstilling, som blev afviklet i forbindelse med Mejeribrugets Dag på Kold College d. 1. februar, hvorefter årets vindere kåres. Inden de 225 gæster nåede frem til de bedømte produkter, som var arrangeret på 3 etager på den gamle mølle, var en del af dem på virksomhedsbesøg på Arlas Høgelund Mejeri med et kig ind i den store produktion af Danablu.  ■ Udstillede produkter i møllen.

NR. 11

Pia Bonitz og Kirsten Andreassen, Holste­ bro Mejeri (Arla) – ærespræmie smør/blan­ dingsprodukter.

Nick Nørreby og René Korsholm, Thise Me­ jeri - ærespræmie konsum.

Jens Åge Larsen og Bjarke Jørgensen, Tau­ lov Mejeri (Arla) – ærespræmie ost.

MÆLKERITIDENDE 2017

7


Influx sikrer flow i produktionen Influx er eksperter i besparende løsninger, når kunder får deres anlæg gennemgået. Den fynske gazellevirksomhed er nemlig totalleverandør af procesanlæg og rådgivning til levnedsmiddelindustrien. Med en tæt dialog kan der findes store besparelser i næsten alle anlæg.   Af Jette Rohde 

Adm. direktør Ebbe Bojer ved en demomodel af pigging. Den bruges i fødevareindustrien til at skubbe bl.a. frugtkoncentrat, færdigblandet juice, Gl. Dansk, sæbeprodukter, færdigretter, sennep, ketchup, remoulade og leverpostej. (Foto: Mælkeritidende)

Influx har specialiseret sig i totalentrepriser til fødevarevirksomheder, pharma- og vandforsyningssektoren. Det gælder lige fra idé, design, til fremstilling, montering, opstart, indkøring og service af procesanlægget. De er også specialister i rådgivning, når en kunde henvender sig for at spare energi, få bedre rengøring eller mere hensigtsmæssige arbejdsgange. Her gennemgås alle processer minutiøst, og der findes løsninger, der kan bygges videre på. – Det er vigtigt for os, at vores løsninger er fremtidssikrede, så der kan udbygges, og de nye løsninger indgår i en naturlig udvikling, fortæller Ebbe Bojer. Han er adm. direktør i den

8

MÆLKERITIDENDE 2017

NR. 11


FAKTA • 1999 grundlagt som HB Food Service A/S • 2012 Nuværende Influx a/s • Ca. 30 medarbejdere

Ydelser • Engineering • Montage og installation • Opløsnings- og blande­ systemer • Pasteuriserings- og CIP-anlæg • Renovering af vandværker • Servicering af komponenter • Servicering af komponenter • Underleverandørarbejde • Dokumentation • Produktionsoptimering • Bejdsning og glasblæsning af rustfrit stål

entre­prenante virksomhed, som han grundlagde i 1999. En tilfredsstillende rådgivning, der sikrer gode og tætte relationer, er vigtigere for Ebbe end hurtige løsninger.

Besparelser via rådgivning Hos Influx får kunden næsten aldrig det, de beder om fra starten. Undervejs i dialogen ændres ønskerne altid til det bedre. Selvom samarbejdet med kunden starter med bestilling af et CIP-anlæg ender det oftest med en ombygning og optimering af den eksisterende produktionslinje. Det sparer i første omgang kunden for en dyr investering, og ofte er der effektiviseringer at hente. – Vi har ligefrem eksempler på, at sammenlægning af f.eks. flere CIP forløb til ét kan øge produktionstiden og kapacitet på hele CIP anlægget, forklarer Ebbe Bojer. Det forplanter sig også i besparelser på vand, kemi og energi.

Effektiv pigging Den erfarne produktions-, ingeniør og handelsvirksomhed leverer kvalitet og hygiejne, der gør produktions- og arbejdsprocesser mere effektive, øko-

NR. 11

Salgs- og projektchef Bo Rasmussen står ved siden af en pasteuriseringsunit til Boli­ via. Den er ved at blive testet inden levering og et typisk eksempel på en bestilling via gode samarbejdsrelationer. (Foto: Mælkeritidende)

nomiske og miljøvenlige. Om et par måneder er de klar med en ny løsning, som reducerer ressourcespild - den såkaldte pigging. Indtil videre er der leveret mange manuelle og semi-automatiske anlæg til fødevareindustrien. ’Grisen’, som er konstrueret i blød silikone, indføres i rørsystemet og derved skubbes restprodukter ud af rørsystemet inden rengøring. Processen ikke bare begrænser produkt- og ressourcespild men også lange vandskyl og blandefaser i produktionen. Metoden bruges blandt andre af Rynkeby Foods, hvor 28 pigginganlæg opsamler frugtkoncentrat og færdigblandet juice. Det er produkter, som i forvejen kan være svære at skylle ud, fordi de er kolde og tyktflydende. Med pigging får man både vand- og tidsbesparelser og udnyttelse af det færdige produkt, der ellers er klar til tapning. Pigging er specielt interessant hos virksomheder med mange produktskift. Hvis produkterne har samme grundbestanddele, kan produktionen fortsættes uden stop ved at sende ”grisen” afsted som faceadskillelse i stedet for CIP rengøring. Her er virkelig gevinst at hente.

Gazellen vil vokse Influx har 30 ansatte med adresse tæt på motorvejen ved 54 Vissenbjerg. - Det har sine helt klare fordele at have en god beliggenhed for sin virksomhed, når mange montører hver dag skal på farten og servicere kunderne, fortæller Ebbe Bojer. Influx nøjes ikke med hjemmemarkedet, men har via gode netværker fået flere udenlandske ordrer. Dette omfatter et større sukkeropløsningsanlæg til Letland, ombygning af spraytørringsanlæg i Tyrkiet, et pasteuriseringsanlæg til Chile, et anlæg ti Bolivia og endelig et større fluid bed anlæg til Ungarn. - Det er interessante opgaver, som vi gerne ser flere af, siger Ebbe Bojer. Og vækst og ekspansion er en naturlig del af Influx. Tre gange har virksomheden fået Børsens Gazellepris, og en spritny bygning på 160 m2 og ny parkeringsplads møder én, når man kører ind i industrikvarteret. Det betyder god plads til de nye medarbejdere, som netop nu er ved at blive kørt i stilling. - Så er vi klar til nye kunder, slutter Ebbe Bojer.  ■

MÆLKERITIDENDE 2017

9


De fem ”ostekonger” er alle blåskimmeloste. De må kun fremstilles i deres hjemlande under meget strenge bestemmelser. De er prisførende rundt om i verden. Tre artikler (Del I – III) fortæller historien om hver af de 5 ”ostekonger”: Del I/ Roquefort. Del II/ Gorgonzola og Stilton. Del III/ Cabrales og Danablu.

Grotterne i Asturien rummer de natur­ lige skimmelkulturer i Cabrales.

Cabrales – håndkraft og rå mælk Cabrales er sammen med Manchego Spaniens bedst kendte ost. Cabrales bliver udelukkende fremstillet ved håndkraft og af rå mælk i det nordvestlige hjørne af Spanien - Asturien. kyst mod nord og masser af køer, får og geder, der trives i det frodige klima.

Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, buchk@os.dk

Asturien er en af de smukkeste egne i Spanien. Det regner meget, og forholdene er velegnede til vækst af græs og fremstilling af græsensilage og hø. Der er høje bjerge med sne på toppen, tunge regnfulde skyer, frodige dale, vild

10

MÆLKERITIDENDE 2017

Naturlig podning Området rummer også Picos de Europa med de spidse, høje bjerge. I bjergene er der naturlige grotter, hvor luftfugtigheden er over 90%, temperaturen er konstant omkring 8 -12 grader C. Der er en naturlig ventilation i grotterne via spalter i klipperne. I disse grotter produceres og lagres Cabrales ostene. Der er i luften og på bjergvæggene i grotterne masser af Penicilium

roqueforti / Penicilium glaucum skimmel. Til forskel fra de fire andre blå ”Ostekonger” tilsættes Cabrales ikke blåskimmelkultur. Ostene bliver kun podet fra omgivelserne.

Blåskimlen finder selv vej Ostene prikkes ikke som andre blåskimmeloste. Derimod vasker man ofte ostene for at sikre, at porerne forbliver åbne, så blåskimlen kan finde vej helt ind til ostens midte. I grotterne ligger ostene i 2-4 måneder og udvikler smag og et fantastisk flot blåt indre. Oprindeligt pakkede man ostene ind i platan- eller ahornblade, men da denne indpakning i platan- eller ahornblade er ret almindelig for oste fra Nordspanien, har man i stedet valgt at pakke ostene ind i grønt folie med navnet Cabrales – samt EU´s DO kvalitetsstempel (Denominacion de Origen), som osten har båret siden 1981. Der kan være stor forskel på Cabrales oste, da de bliver produceret på mange små mejerier og gårdmejerier og af forskellige blandinger af ko-, fåre- og gedemælk

NR. 11


’De ville rive hovedet af mig’ Cabrales bliver kun podet fra omgivelserne. Det var i alt fald den forklaring, jeg fik, da jeg besøgte én af producenterne af Cabrales i bjergmassivet Picos de Europa. Mejeriet lå i en landsby langt oppe på en bjergtop, hvor man ikke kunne køre til i bil, men måtte vandre det sidste stykke for at nå frem til landsbyen og mejeriet. På mejeriet fortalte man mig, at de aldrig tilsatte ostemælken hverken syrningskultur eller skimmelkultur. Osten var selvsyrnet, og syrningsbakterierne og skimmelkulturen kom af sig selv på ostene fra omgivelserne. Da jeg spurgte dem, om de aldrig havde behov for at forny de lokale syrningsog skimmelkulturer ved at pode en gang imellem med indkøbte kulturer, ja, da var de lige ved ”at hugge hovedet af mig”. Det kunne de aldrig finde på! Jeg er ikke sikker på, at det er helt rigtigt, når Cabrales-producenterne bryster sig af, at de aldrig har behov for at indpode indkøbte kulturer.

Danablu-osten produce­ res kun på tre mejerier: Bornholms Andelsmejeri (på billedet), Arla/Høge­ lund Mejeri og Mammen Mejerierne/Drøsbro Mejeri.

Danablu – den danske verdensmester Danablu eller Danish Blue Cheese er i dag den blåskimmelost af komælk, der er den mest udbredte i hele verden, da osten eksporteres til mere end 100 forskellige lande. Baggrunden for Danablu ostens store succes starter med mejerimanden Marius Boel fra Marslev Mejeri på Fyn. Han begyndte allerede i 1915 at producere blåskimmelost i Marslev. Produktionen gik godt, og han var i 1920’erne oppe på omkring 1000 oste om dagen. I 1927 begyndte Marius Boel som den første i hele verden at fremstille sine blåskimmeloste af homogeniseret mælk. Ideen havde han fået i forbindelse med sin erfaring med at fremstille 9% homogeniseret kaffefløde. På grund af homogeniseringen havde kaffefløden en cremet konsistens og virkede mere fedladen end normal fløde med 9% fedt.

Pikant med bedre konsistens

Cabrales

Kilder: Buch Kristensen, J.M.: Artikel: ”De blå oste”. Mælkeritidende. Nr. 3.1999. Odense. Nielsen, C. P.: Producentforeningen af Danablu og andre Specialoste gennem 50 år. 1934 -1984. Odense 1984. Pedersen, Jørgen Mønster: 50 oste du skal smage før du dør. Gads Forlag. København 2009.

NR. 11

Homogeniseringen medførte en vældig kvalitetsforbedring af blåskimmelostene. De blev mere fedladne, fik en pikant smag, en hvidere farve, ligesom ostene fik en bedre vandbindingsevne og dermed en helt speciel konsistens. En helt ny dansk ost var

født. Den fik i 1952 navnet Danablu. Alt dette er baggrunden for, at osten i 1998 fik EU’s beskyttelsesbetegnelse BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse).

Strenge krav til kvalitet Det er kun de tre mejerier Bornholms Andelsmejeri, Arla/Høgelund Mejeri og Mammen Mejerierne/Drøsbro Mejeri, der er godkendte til at producere Danablu. Danablu-ostene underkastes en meget streng kvalitetskontrol. 11 gange om året underkastes de tre producenters Danablu-oste en organoleptisk og kemisk-fysisk bedømmelse på Eurofins Steins Laboratorium. Er kvaliteten ikke i top, mister mejerierne retten til at kalde deres oste for Danablu og bruge BGB-betegnelsen. Kvaliteten er generelt helt i top, og osten er kåret som verdensmester flere gange ved verdensmesterskaberne i Wisconsin i USA. Endvidere er den mange gange kåret til Danmarksmester ved den årlige Internationale Food Contest i Herning.

Danablu må fremstilles i to varianter med forskelligt fedtindhold 50+ og 60+. Danablu 50+ er en flad cylindrisk ost med en diameter på ca. 20 cm og en vægt mellem 2,75 -3,25 kg. Danablu 60+ er en rektangulær ost med en længde på 30 cm, bredde ca. 12 cm og en vægt på ca. 4 kg.

MÆLKERITIDENDE 2017

11


”Ændringerne sker hurtigere, end vi kan forudse” Arlas chef for råvarehandel, Thomas Carstensen, gav på Mejeriforeningens medlemsmøde sit bud på, hvad der sker på mælkemarkedet lige nu og fremover. Selv om det kun er 8 pct. af verdens samlede mælkeproduktion, der bliver eksporteret, har netop denne mælkemængde en afgørende indflydelse på mælkeprisen overalt på kloden. Det skriver Landbrug & Fødevarer i deres omtale af Mejeriforeningens medlemsmøde d. 18. maj forud for brancheforeningens generalforsamling. Vurderingen stammer fra chefen for global råvarehandel i Arla Foods, Thomas Carstensen, som i sit indlæg gik i dybden med nogle af de mange faktorer, der påvirker mejerimarkedet nu og i den nærmeste fremtid. Han lagde ikke skjul på, at der sker mange og uforudsigelige ændringer. - I øjeblikket sker ændringerne hurtigere, end vi har set tidligere. Tag fx smørprisen – for tre uger siden ville ingen have troet på, at den kunne komme op på det niveau, den er i dag.

Ændringer i markeder og produkter Blandt de mange ændringer, der præger verdensmarkedet, nævnte Thomas Carstensen, at nogle af nøglemarkederne, ikke mindst i Mellemøsten/Nordafrika, er blevet mindre dels på grund af faldende oliepriser, dels fordi turisterne svigter; samtidig er der meget psykologi i, hvordan markederne bliver påvirket. Også usikkerheden omkring Brexit lurer i baggrunden. Og så mangler vi jo fortsat eksporten til det store, russiske marked, selv om mange næsten har glemt, hvor stor en rolle det tidligere har spillet, sagde

12

MÆLKERITIDENDE 2017

Thomas B. Carstensen (foto: Peter Biisgaard).

Thomas Carstensen. Han kaldte Kina for ’nøglen til pulverprisernes udvikling’, og her præger stor usikkerhed omkring priserne fortsat markedet. Én ting er dog ret sikker i forhold til Kinas import af mælkepulver: De kinesiske indkøbere er blevet mere varsomme end tidligere. Lige nu er priserne på mælkepulver stabile, og det er således især ost og smør, der har drevet priserne op. - Ikke mindst smørprisen bliver spændende at følge de næste 6-7 måneder, for de fire største udbydere, USA, EU, New Zealand og Australien, har en negativ tilgang af smør, og der er ikke de nødvendige mængder på lager. Vi ser også en ændring hos forbrugerne, som i stigende grad fravælger de magre mejeriprodukter til fordel for ’den rigtige vare’, hvilket har fået fedtforbruget til at stige, forklarede Thomas Carstensen.

Hvad skal varen koste I sidste ende er det dog mængden af mælk, der spiller den afgørende rolle for mælkeprisen. - Mælkemængden til eksport er historisk lav, så lige nu tvinger et fald i mælkeindvejningen prisen op. Men allerede fra andet halvår i år forventer vi en øget indvejning, sagde Thomas Carstensen. Ifølge Rabobank stiger efterspørgslen på mejeriprodukter med ca. to pct. om

året. I øjeblikket er udbudsstigningen begrænset, og derfor forventer Thomas Carstensen, at mejeriprodukterne kan holde prisen. Han understregede, at selvom efterspørgslen på grund af befolkningstilvæksten vil være stigende, så er der en begrænsning på, hvad folk vil betale for varen: - Derfor skal vi sikre, at vi på lang sigt har de produkter, der kan dække efterspørgslen fra markeder, der stadig er under udvikling.

Mere økonomi og nyt samarbejde Medlemsmødet i Mejeriforeningen bød på yderligere to indlæg: Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Frank Øland gav sit bud på en ’økonomisk vejrudsigt’ for landbruget, hvori der indgår en lang række faktorer herunder renteprognose, Brexit, fremtidens eksportmarkeder og fødevarepriser, rammevilkår og teknologi. Den nytiltrådte adm. direktør i Fødevarepartnerskabet, Lise Walbom, fortalte om det forestående arbejde med at promovere Danmark som fødevareland og at tiltrække talenter til at arbejde i den danske fødevareklynge. Fødevarepartnerskabet er i øvrigt blevet omdøbt til Food Nation.  ■

NR. 11
You’re not just ĚƌŝǀŝŶŐ ŽƵƌŐƌŽǁƚŚ. You’re driving  ƚŚĞŝƌŐƌŽǁƚŚƚŽŽ͘^ĞŶŝŽƌWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ͕ĂƌŚƵƐ ŽLJŽƵŚĂǀĞĂƐƚƌŽŶŐ^ƵƉƉůLJŚĂŝŶ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĂŶĚĚŽLJŽƵǁĂŶƚĂƌŽůĞǁŝƚŚ ŚŝŐŚĞdžƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂďƌŽĂĚĞdžƉŽƐƵƌĞ ŝŶŽƵƌ^ƵƉƉůLJŚĂŝŶŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶ͍dŚĞŶ ƚŚŝƐŝƐƚŚĞƌŝŐŚƚũŽďĨŽƌLJŽƵ͘tĞĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůLJůŽŽŬŝŶŐƚŽƌĞĐƌƵŝƚĂ^ĞŶŝŽƌ WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌƚŽũŽŝŶƵƐĂƚŽƵƌŚĞĂĚ ŽĨĨŝĐĞŝŶĂƌŚƵƐ͘/ŶƚŚŝƐƌŽůĞLJŽƵǁŝůů ƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞ,ĞĂĚŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů WƌŽĚƵĐƚŝŽŶͬŽŶƚƌĂĐƚDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐΘ JV’s and you will be providing strong ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞ ^ƵƉƉůLJŚĂŝŶdžĐĞůůĞŶĐĞ;^ͿĂŐĞŶĚĂ ĂĐƌŽƐƐŽƵƌƐŝƚĞƐŽƵƚƐŝĚĞƵƌŽƉĞ͘ ƌŝǀŝŶŐĐŚĂŶŐĞĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ /ŶƚŚŝƐƌŽůĞLJŽƵǁŝůůƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůLJǁŽƌŬ ǁŝƚŚƚŚĞ,ĞĂĚŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚƚŚĞƐŝƚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵƐĂƚŽƵƌ ĚĂŝƌŝĞƐ͘zŽƵǁŝůůĂůƐŽǁŽƌŬĐůŽƐĞůLJǁŝƚŚ WƌŽĚƵĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕dƌĂĚŝŶŐ͕^ĂůĞƐĂŶĚ DĂƌŬĞƚŝŶŐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů markets Planning & Logistics’ functions. tŝƚŚŝŶƚŚŝƐƌŽůĞLJŽƵƌŬĞLJƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ǁŝůůŝŶĐůƵĚĞ͗ • •

• •

ƐƐŝƐƚŝŶŐǁŝƚŚŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐƉůĂŶƐĨŽƌƚŚĞŽŶƚƌĂĐƚ Manufacturing & JV’s team WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚĂƌŐĞƚƐĞƚƚŝŶŐ ĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞǀŝĞǁƐĂƚ ƐŝƚĞƐ͕ĂŶĚŚĞůƉŝŶŐƚŽĚƌŝǀĞĂŶĚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞƐŝƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ team’s effort in Continuous /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ;/Ϳ >ĞĂĚŝŶŐƚŚĞWyĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ^ŵŽĚĞů >ĞĂĚŝŶŐĂŶĚĨŽůůŽǁŝŶŐƵƉŽŶƚŚĞ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƚŽŽů

ďŽdžŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŶƐƚĂŶƚůLJ ƵƉĚĂƚĞĐƵƌƌĞŶƚƐŝƚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĐƚŝŶŐĂƐĂƌŽůĞŵŽĚĞůŝŶƚĞƌŵƐ • of Arla’s lean culture ^ĞĐƵƌŝŶŐƐƚƌŽŶŐĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ • ƚŽǁĂƌĚƐƚƌĂĚŝŶŐĂŶĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚƐĂůĞƐ͕Ğ͘Ő͘EWƐŽůƵƚŝŽŶƐ ^ĞĐƵƌŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ • ƌůĂƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂĐƌŽƐƐ^ƵƉƉůLJ ŚĂŝŶ ůĞĂƌůLJƐĞƚƚŝŶŐŽƵƚƚŚĞ • ƉƌŝŽƌŝƚŝƐĂƚŝŽŶ͕ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞ^ƵƉƉůLJ ŚĂŝŶdžĐĞůůĞŶĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞĂŵ WƌŽǀŝĚŝŶŐƐƚƌŽŶŐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ • ƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞ,ĞĂĚŽĨŽŶƚƌĂĐƚ Manufacturing & JV’s, such as: ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽŶĚĞĨŝŶŝŶŐ • ^ƵƉƉůLJŚĂŝŶďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞƐŽŶ ŶĞǁƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚ :ŽŝŶƚsĞŶƚƵƌĞƚĂƌŐĞƚƐ dĂŬĞƐůĞĂĚŝŶŝĚĞŶƚŝĨLJŝŶŐ • ďƵƐŝŶĞƐƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂƚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƵƉƉůLJŚĂŝŶ^ŝƚĞƐ ƌŝǀĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ • ƚŚĞ'ůŽďĂů<W/ƌĞƉŽƌƚŝŶŐĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚŚĞ:ŽŝŶƚsĞŶƚƵƌĞ ^ŝƚĞƐ  dƌĂǀĞůǁŝůůďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŶĚĂƚůĞĂƐƚϱϬ ĚĂLJƐƉĞƌLJĞĂƌ͕ĂƐƚŚĞƐŝƚĞƐĂƌĞƉůĂĐĞĚ ŽƵƚƐŝĚĞƵƌŽƉĞ͕ŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐ ŚŝŶĂ͕h^͕ZƵƐƐŝĂ͕ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ŐLJƉƚ͕ ^ĞŶĞŐĂů͕/ǀŽƌLJŽĂƐƚ͕'ŚĂŶĂ͕EŝŐĞƌŝĂĂŶĚ ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ͘zŽƵǁŝůů͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ďĞĂďůĞ

ƚŽƉůĂŶLJŽƵƌƚƌĂǀĞůĂŶĚƚŚĞƚƌŝƉƐǁŝůůďĞŽĨ ƐŚŽƌƚĞƌĚƵƌĂƚŝŽŶ͘ ^ƚƌŽŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ dŽďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚŚŝƐƌŽůĞLJŽƵǁŝůůŚĂǀĞ ĂƐƚƌŽŶŐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽŽĚ ƐĐŝĞŶĐĞͬĚĂŝƌLJƚĞĐŚŶŽůŽŐLJŽƌĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ŽƌLJŽƵŵŝŐŚƚŚĂǀĞƌĞůĞǀĂŶƚǁŽƌŬ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ͘zŽƵǁŝůůďĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚĂƌĂŶŐĞŽĨƐĞŶŝŽƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚ LJŽƵǁŝůůĂůƐŽďĞĂďůĞƚŽƌĞůĂƚĞƚŽĂůů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŝŶŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘zŽƵ ĐĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚůĞĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚLJŽƵŚĂǀĞĂ ŶĂƚƵƌĂůĨŽĐƵƐŽŶƐĞĐƵƌŝŶŐƋƵĂůŝƚLJŝŶŽƵƌ ƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐǁĞĚŽ͘ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚĂĐƚ WůĞĂƐĞĂƉƉůLJĂƐƐŽŽŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞĂŶĚŶŽ ůĂƚĞƌƚŚĂŶϭϱ:ƵŶĞϮϬϭϳ͘/ĨLJŽƵŚĂǀĞĂŶLJ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕LJŽƵĂƌĞǁĞůĐŽŵĞƚŽĐĂůů,ĞĂĚ ŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƌŽĚƵĐƚŝŽŶͬŽŶƚƌĂĐƚ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶg & JV’s René Fredgaard at нϰϱϴϵϯϴϭϮϲϬ͘ 

At Arla, we do so much more than make some of the world’s ĨĂǀŽƵƌŝƚĞĚĂŝƌLJƉƌŽĚƵĐƚƐ͘tĞ ŵĂŬĞŚĞĂůƚŚLJƚĂƐƚĞĚĞůŝĐŝŽƵƐ͕ŵŽƌŶŝŶŐƐǁŽƌƚŚŐĞƚƚŝŶŐƵƉĨŽƌĂŶĚĨĂŵŝůLJĚŝŶŶĞƌƐ ƵŶĨŽƌŐĞƚƚĂďůĞ͘ƌůĂΠ͕ĂƐƚĞůůŽΠĂŶĚ>ƵƌƉĂŬΠ–ďƌĂŶĚƐůŝŬĞƚŚĞƐĞŵĂŬĞƵƐĂǀŝƚĂů͕ŶĂƚƵƌĂůƉĂƌƚ  ŽĨŵŽĚĞƌŶůŝĨĞŝŶŽǀĞƌϭϬϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŽĨŝŶĚŽƵƚǁŚĂƚƉĂƌƚLJŽƵĐĂŶƉůĂLJ͕ ǀŝƐŝƚĂƌůĂ͘ĐŽŵͬĐĂƌĞĞƌ͘ NR. 11MÆLKERITIDENDE 2017

13


Kort fortalt  Iran med og uden feta I en tid, hvor Iran atter er på vej ind i varmen som et interessant eksportmarked, kan en ny bog måske have danske fødevareproducenters interesse. Journalist og forfatter Morten Hansted samler i sin helt nye bog, Danske eventyr i Iran, nemlig op på Danmarks relationer til det store land. Et af bogens kapitler omhandler handlen med hvid ost – eller feta, som det hed dengang. Mange mejerifolk oplevede det store eksporteventyr i 70’erne og helt frem til 90’erne, som i bogen beskrives med udgangspunkt i blandt andet Per Sloths erindringer fra sin tid i daværende Mejeriselskabet Danmark. Bogen rummer også et afsnit om Birthe Koed, som er bosiddende i Teherean og har solgt mejerimaskiner i Iran i over 50 år. Endelig samler Morten Hansted op på den seneste udvikling i handelssamarbejdet med iranerne.

Arla byder på whisky i Unikaost Foråret har allerede budt på ét nyt skud i Unika-familien, da Arla primo april lancerede en ny blåskimmelost under navnet ’En kovending’. Nu kommer endnu et familiemedlem, idet man har udviklet en såkaldt dehydreret rødkit, hvid og blåskimmelost. Denne har trukket i whisky, som Arla har hentet hos Stauning Whisky i Vestjylland. Osten hedder Drunken Dog, idet whiskyen er tilsat i vakumeret tilstand, hvilket får osten til at suge ekstra meget af de alkoholiske dråber. Osten er oprindeligt den prisvindende Sirius, som ifølge Arla får en helt anden karakter i denne form. I første omgang har Arla kun produceret knap 100 eksemplarer af osten (foto: Arla)

Ryå Is – set fra oven Aabybro Mejeri, som producerer Ryå Is, byder også i år indenfor til den traditionsrige ’Isens dag’. 10. juni fra 13-16 kan gæster nemlig få en rundtur på mejeriet med tilhørende smagsprøver. Men dagens oplevelser stopper ikke der, da indehaver N. H. Lindhart også viser sin bilpark frem, byder på Skotlander Rum, musik og måske en sejltur med Gjøl Ro og Kajak klub. Og vil man se det hele lidt fra oven, så kan gæsterne såmænd også købe sig en flyvetur med helikopter, som kommer forbi i dagens anledning.

Ny Nestlé fabrik i Vietnam Nestlé indvier en ny MILO fabrik i Vietnam, skriver Dairyreporter. Fabrikken skal skabe mere end 200 nye jobs i Hung Yen provinsen og bruges til at udvikle nye næringsrige drikkevarer til det vietnamesiske marked. En kerneoplysning om fabrikken er, at den skal leve op til Nestlés 2030-ambition om at have nul miljøbelastning. Det skal blandt andet ske ved at genanvende energien fra nedkøling og opvarmning. MILO blev lanceret i Australien så langt tilbage som i 1930 og har været i Vietnam i mere end 17 år og oplever et voksende marked for drikken.

14

MÆLKERITIDENDE 2017

Mere mælkestrid mellem USA og Canada Mens USA og Canada forsøger at begrænse en eskalerende handelskrig, hvor tømmereksport fra Canada kædes sammen med mejerieksport fra USA, så er en anden handelstvist ved at udvikle sig negativt. En gruppe mælkeproducenter fra staten New York har således dumpet en mængde ultrafiltreret mælk, fordi de ikke længere kan afsætte mælken i Canada. Det skriver Landbrug & Fødevarer / Dairy Industry Newsletter. Tvisten begyndte sidste år, da Canada etablerede en ny prissætningsklasse for ultrafiltreret mælk (højt proteinindhold), som anvendes til produktion af yoghurt og visse oste. Den nye prissætningsklasse har betydet, at det er billigere for de Canadiske mejeriselskaber at købe produktet af landets egne mælkeproducenter. I staten New York er der to store forarbejdningsanlæg, der eksporterer ultrafiltreret mælk til Canada: Cayuga Milk Ingredients og O-AT-KA co-op i Batavia. Hos Cayuga Milk Ingredients vurderer man, at tvisten i værste fald kan medføre et årligt omsætningstab på USD 30 mio. (DKK 200 mio.), mens vurderingen hos O-AT-KA lyder på et årligt minus på USD 20 mio. (DKK 133 mio.) (Foto: Colourbox).

NR. 11


Arla på vej i svensk fusion

NORDEX FOOD med fint årsresultat

Det lille svenske andelsmejeri Gefleorten Mejeriförening, som ligger i Gävle nord for Uppsala, har indgået forhandlinger med Arla om fusion, skriver atl.nu. Men før forhandlingerne kan blive konkretiseret, skal de svenske konkurrencemyndigheder (Konkurrensverket) vurdere eventuelle konkurrenceforvridende forhold ved fusionen. Til atl.nu udtaler Gefleortens ordfører, Thomas Lundgren, at mejeriet har stillet forskellige krav til Arla som en del af forhandlingerne. Et af kravene er, at man får lov til at beholde sit mejeri og sit varemærke, samt at man opretholder en konkurrencestærk mælkepris. Lundgren oplyser, at Arla er lydhør og har respekt for kravene, men at der ikke findes garantier. Gefleortens Mejeriförening har 70 mælkeleverandører, der årligt indvejer 45 mio. kg mælk, hvoraf 15 pct. er økologisk.

NORDEX FOOD GRUPPEN øgede i 2016 sin omsætning med godt 100 mio. kr. til 1,5 mia. kr. skriver gruppen i en pressemeddelelse. NORDEX FOOD GRUPPEN består af Nordex Holding A/S med datterselskaber, heriblandt Nørager Mejeri A/S og Nordex Food A/S. Resultatet forklares med en kombination af stigende afsætning – især af handelsvarer, stærke markedspositioner og et gunstigt råvaremarked særligt i årets første måneder. Og så meget engagerede medarbejdere, skriver gruppen i en pressemeddelelse. I 2017 forventer koncernen en omsætning på knap 1,6 mia. kr. Nordex’ danske mejeri er placeret i Nørager i Himmerland og beskæftiger godt 100 medarbejdere.

BEST TALENT SØGER FOR PALSGAARD: KOMPETENT FABRIKSCHEF, EMULGATORER Som Fabrikschef får du ansvar for daglig ledelse. Du skal tage initiativ til opgaver, projekter og mål som kan udvikle og forbedre rentabiliteten for emulgatorområdet med mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. Du har en relevant naturvidenskabelig baggrund som f.eks. kemiingeniør eller lignende. Det vigtigste er din viden om fedtsyrekemi, kemiske reaktioner, esterificering, destillation

PROCESINGENIØR, PROCESS IMPROVEMENT, EMULGATORER Som Procesingeniør bliver du en del af afdelingen ”Process Improvement”, hvis mission det er, at styrke, udvikle og opfylde virksomhedens strategiske ambition om at skabe en ”World Class Production”. Du har en relevant uddannelse f.eks. Kemiingeniør, Mejerist eller lignende kombineret med minimum 5 års erfaring med proceskemi og pulverhåndtering. Der lægges særlig vægt på spraytårn og pakkeanlæg.

Palsgaard er med 100 års erfaring og aktiviteter i mere end 100 lande, blandt verdens førende virksomheder inden for fremstilling og forsyning af emulgatorer og stabilisatorer. Palsgaard er ejet af en fond, hvilket giver gode muligheder for, at have et holistisk, langsigtet perspektiv på aktiviteter og investeringer.

Se mere på Best Talent www. Besttalent.dk

Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm og job@besttalent.dk Best Talent is a member of Enex Global Executive Search Organisation and is represented worldwide in more than 40 countries.

NR. 11

MÆLKERITIDENDE 2017

15


Kort fortalt  Danskerne spiser endnu mere økologi De danske forbrugere shopper økologi som aldrig før. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at salget af økologiske varer i danske supermarkeder er steget med 14 procent fra 2015 til 2016, svarende til 8 milliarder kroner. Det betyder, at 9,6 procent af de varer, der sælges i den danske detailhandel er økologiske. Danmark er dermed fortsat det land i verden, hvor andelen af solgte økologiske fødevarer i detailhandlen er højest, skriver Landbrugsavisen. Udviklingen skaber begejstring i Landbrug & Fødevarer, hvor man tror på endnu mere økologi i de kommende år. - Den kraftige vækst i salget er et tydeligt signal til erhvervet om, at der er grobund for, at økologien kan vokse yderligere i de kommende år. Derfor tror vi i Landbrug & Fødevarer også på, at der er et marked til at omlægge yderligere i de kommende år og forventer, at arealet vil nærme sig 300.000 hektar økologisk areal i 2020, siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer. Stigningen gælder stort set alle fødevarekategorier, ligesom yderområderne nu oplever større vækstrater end de traditionelle økologiske højborge i storbyerne (foto: Colourbox)

Hjem-Is forsinket med 500 iscafeer i Kina Hjem-Is er på vej ind i en kæmpesatsning på det kinesiske ismarked med 500 iscaféer. Endnu er den første butik dog ikke åbnet, og det ser ud til at premieren trækker ud, da man fortsat mangler de sidste rettigheder til Hjem-Is’ varemærker, skriver Food Supply. - Det nytter ikke noget, at vi går ud og åbner en café i dag, hvis myndighederne i overmorgen påpeger manglende registreringer, siger Tom Roth, der er driftsdirektør i Hjem-Is. Vejen ind på det kinesiske marked skal ske gennem et partnerskab med en kinesisk milliardær, hvor Hjem-Is skal stå for produktinnovationen og designoplægget til iscaféerne. Den kinesiske partner skal så til gengæld finde de rette lokationer til caféerne.(Foto: Colourbox).

Tysk detailkæde bliver andelshaver Edeka, som er en af de førende tyske detailhandelskæder, er blevet medlem af Allgäu Milch Käse, skriver Landbrug&Fødevarer/Dairy Industry Newsletter. Det osteproducerende andelsselskab, som har base i Bayern, har en samlet indvejning på 385 mio. kg mælk og producerer primært ost og smør. Sammen har de installeret udstyr til kvarkproduktion med en kapacitet på 20.000 ton på selskabets driftssted i Kimratshofen. Der er tale om en langtidskontrakt, som ifølge lokale kilder skulle løbe over 4 år. (Foto: Colourbox).

Vestlige kostvaner bag kinesisk fedmeepidemi Nye analyser af data fra en helbredsundersøgelse af 1000 kinesere fra den sydvestlige Yunnan-provins bekræfter, at ændringer i retning mod vestlige kostvaner nu kan aflæses direkte i en dårligere helbredstilstand og markant større forekomst af overvægt. Det skriver www.nutraingrediens-asia. com. De kinesiske studier viser, at forekomsten af generel fedme er øget fra 3,5 pct. i 1991 til 11,8 pct. i 2011. Denne udvikling er direkte relateret til kostvaner med højere indtag af fedt og energi. Rapportens forfattere sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved de officielle anbefalinger om ændringer af kinesernes traditionelle kost i retning af mere alsidig og proteinrig kost. (Foto: Colourbox).

16

MÆLKERITIDENDE 2017

NR. 11


Foreningsnyt  Referat - FMF Fyns generalforsamling

Vil du være med til at bestemme retningen? Stil op til bestyrelsesvalget i Dansk Mejeriingeniør Forening senest 6. juni og afgiv din stemme senest 26. juni. Vil du være med i en dynamisk bestyrelse, der har fokus på strategi og medlemmer, synlighed, netværk, uddannelse, faglig rådgivning m.m.? Og have indflydelse på mejeriingeniørernes retning og fremtid? Så skal du stille op til bestyrelsen i Dansk Mejeriingeniør Forening ved at udfylde en opstillingsseddel med fem underskrifter. Dette er muligt frem til 6. juni. Senere tikker en mail ind i mailboksen d. 12. juni hos alle stemmeberettigede medlemmer med et link til afstemning på én af de opstillede kandidater. Siden det for to år siden blev besluttet at foretage valghandlingen elektronisk, har mange flere medlemmer benyttet lejligheden til at gøre deres indflydelse gældende – mere end 50%. Dette forventer bestyrelsen bliver overgået i år. Du kan tjekke kandidaterne på www.mejeriingenioer.dk fra den 12. juni. Der er deadline for afgivelse at stemme den 26. juni 2017 kl. 12.00, og resultatet vil blive offentliggjort i Mælkeritidende nr. 15/16. Kan du ikke vente, skal du tjekke www.mejeriingenioer.dk, der opdateres løbende.

Årets generalforsamling blev afviklet d. 27. april 2017 på Cabinplant Haarby. Formand René Byrgesen bød velkommen til de fremmødte og takkede Ralf og Jan fra Cabinplant for rundvisning og traktement. Henrik Toft blev valgt som dirigent .René Byrgesen aflagde derefter årets beretning, som kan læses på mejerileder.dk sammen med det fulde referat.

Regnskab Regnskabet blev fremlagt af Torben Knudsen, som kunne vise et mindre overskud. Budgettet forbliver uændret til næste år. Regnskabet var underskrevet og blev godkendt ved håndsoprækning. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget.

Valg til bestyrelse mv. Henrik Toft, Løgismose Meyer A/S og Jørgen Hoff, Gundestrup var på valg. Henrik Toft blev genvalgt. Som nyt medlem blev Kenneth Nielsen valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jørgen Hoff. Finn Frost blev valgt som suppleant Som revisorer var der genvalg til Søren Kristiansen som revisor og Finn Frost som suppleant.

Eventuelt Mikkel Østman fra EAL (mejeriteknolog studerende) sagde tak for støtten til deres studietur til Tyskland. Formanden takkede for talstærkt fremmøde og fortalte endvidere, at Kreds Fyns næste arrangement ville blive den 13. juni. Sekretær Kenneth Nielsen

Venlig hilsen Bestyrelsen

 Personalia  Fødselsdage

Senior Consultant Kirsten Færgeman, Arla Foods, Viby fylder den 21. juni 50 år.

50 år

60 år

Laborant Anne Berthelsen, Arla Foods Korsvej Mejeri, Fredericia fylder den 9. juni 50 år. Teamleder Henrik Brun Nielsen, Arla Foods Høgelund Mejeri, Vojens fylder den 10. juni 50 år. Planner Kim Espensen, Arla Foods, Viby fylder den 13. juni 50 år. Forvalter Ole Breth Frandsen, Melby fylder den 18. juni 50 år. Senior Project Manager Sheila Noble Truelsen, Arla Foods, Viby fylder den 19. juni 50 år.

Problem Manager Holger Nøsgaard Sørensen, Arla Foods, Viby fylder den 15. juni 60 år.

NR. 11

Jubilæum 25 års jubilæum Maintenance Manager Ejgil Jakobsen, Arla Foods Troldhede Mejeri, Videbæk kan den 15. juni fejre 25 års jubilæum.

MÆLKERITIDENDE 2017

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  Automation

Maskiner og udstyr

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk – www.au2mate.dk

Eltronic A/S Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Tlf: +45 76 74 01 01 info@electronic.dk – www.eltronic.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Fabrikschef Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Emballage

Salicath ApS Rue 5A, DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

Membranfiltrering

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Tetra Pak Filtration Solutions Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.dss.eu

Gulve Projektering og anlæg

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Totalleverandør

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2017

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 7.-9. juni 2017: Nordisk Mejerikongres, Axelborg, København

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

18. august 2017: Mejerigolf

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

7. september 2017: Mejeriingeniørdagen 3.-5. oktober International Food Contest / HI-Messen Messe Center Herning 12. oktober Mejeriteknisk Selskab, seminar: Emballage og logistik­løsninger.

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 7.-11. oktober Anuga, Køln, Tyskland 29. oktober – 3. november IDF World Dairy Summit 2017, Belfast, Nordirland.

Juni 22 23 24 25 26

M

T

O 7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24

S 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

L 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 1

L 7 14 21 28

S 8 15 22 29

September

Mejeriliv

35 36 37 38 39

M

T

O

T

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

F 1 8 15 22 29

T 3 10 17 24 31

O 4 11 18 25

T 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Ulykker • Tandskader • Sundhed Oktober Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

40 41 42 43 44

M 2 9 16 23 30

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2017

19


Dinner Event 2017 MIDDAG • NETWORK • GOD STEMNING Dinner & Networking

Dinner events helt egen “mejeribar” er igen i år åbnet til get together, dinner, dans og - i år indbyder Mælkeritidende og International Food Contest til Dinner Event version 3,0 den 3. oktober 2017.

Dinner Event

Allerede når International Food Contest lukker ned kl. 17.00 - åbner Dinner Event med en aperitif i baren. Kl. 18.00 bydes der officielt velkommen til middagen. Du kan forvente forret, en velvoksen steak, kaffe med lidt sødt og godt selskab - alt sammen ledsaget af behagelig dinnermusik og senere mulighed for dans til kendt dansemusik - eller en god kollegial snak.

Alle er velkomne!

Billetten inkluderer:

Get together, aperitif, to retters dinner, ét glas vin, kaffe m. sødt - og dansemusik, bar samt transport til Herning centrum omkring midnat. Drinkskuponer til yderligere drikkevarer kan bestilles på dmf@maelkeritidende.dk. Billetkøb: dmf@maelkeritidende.dk. Pris: excl. moms.

450 kr.

*Der dækkes op ved runde/aflange borde med plads til 8-12 personer ved hvert bord. Ved køb af mere end 8 billetter tildeles egne borde (kun for din virksomhed) - øvrige tildeles fritvalgsborde. Kontakt os, hvis I har særlige ønsker.

Yderligere oplysninger: Mælkeritidende I/S • Munkehatten 28 5220 Odense SØ • Telefon: 66 12 40 25 • E-mail: dmf@maelkeritidende.dk Mælkeri tidende

Munkehatten 28 DK-5220 Odense SØ

På festligt gensyn

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Ved køb/bestilling før den 26.09.2017 får grupper på 8 eller mere tildelt eget(ne) virksomhedsbord(e) under middagen*. Billetter fremsendes pr. post eller afhentes på Mælkeritidendes stand. Evt. overskydende billetter kan returneres frem til 17.09 2017. Billetter købt efter den 26.09.2017 skal afhentes på Mælkeritidendes stand.

MT11 2017