Mælkeritidende nr. 10, 2020

Page 1

10 25. september 2020 133. årgang

NYT FRA MEJERIINDUSTRIEN

Fokusnummer: FoodTech

DMF general­ forsamling i mini­ udgave – s. 24

Mejerier i dialog med plante­ universet – s. 28

Klar til inde­ frosne ferie­ penge – s. 30

AFRY etablerer nyt center for mejerikompetencer i Aarhus


[ LEDER ]

Take Care! Traditionelt har sekretariatet og redaktionen her på Munkehatten i Odense et travlt efterår, hvor dagene flyver afsted med planlægning, forberedelse og afvik­ ling af generalforsamlinger, delegeretmøde, IFC, Din­ ner Event, FoodTech, seminarer og meget andet. Men her i 2020 spiller klaveret lidt anderledes … Corona’en har taget dirigentstokken. Vi har indtil nu haft en del aflysninger og udsættelser af forskellige arrangementer, og nogle få ting er blevet afholdt – om end det er sket under andre former end vanligt og i en sky af sprit, håndvask, behørig afstand eller virtuelle kanaler. Vi finder veje, hvor vi afvikler det, der skal eller kan gennemføres, mens andre ting må udskydes eller skrinlægges. Mejeriteknisk Selskab har netop haft succes med se­ minaret om plantebaserede produkter på mejerierne, hvor relativt mange deltagere mødte fysisk frem, men hvor der også var en del virtuelle deltagere, og hvor nogle indlægsholdere præsenterede deres indlæg hjem­ mefra. Et godt teknisk set-up betød, at arrangementet faktisk fungerede for alle deltagere. Netværksdelen var selvfølgelig skudt til hjørne for dem, der var med on­ line. Mejeriteknisk Selskab udbyder til november et se­

minar ”CIP – indsigt og potentiale” – hvor set-up’et bliver det samme – fysisk fremmøde i Billund & webinar. Der er også afviklet generalforsamlinger med muligheder for fysisk fremmøde i både landsdelskredsene i FMF og i DMF, mens Industrigruppen holdt deres Årsmøde virtu­ elt. Så … der er mange modeller, og vi vil ganske givet prøve flere af i løbet af de kommende måneder. Lige om lidt afholdes FoodTech, og MesseCenter Herning gør alt for at skabe en tryg messe for delta­ gerne. Mælkeritidende og foreningerne her i fælles­ sekretariatet er vanen tro at finde med en stor stand (plads til 13 personer!). Vi vil savne duften af ost – smagsprøver og sikkert også en del af vores store net­ værk, men vores lille rundspørge blandt medlemmerne for et par uger siden viste faktisk, at ca. 60% af dem, som plejer at komme til FoodTech/IFC vil komme i år (og besøge Mælkeritidendes stand). Så der burde være gode muligheder for at møde netværket, og MCH sør­ ger iflg. eget udsagn for TRYGTMCH. Os på Mælkeritidendes stand glæder os til at tage imod jer – men husk nu alle de gode hygiejneregler og de gældende forholdsregler. På gensyn og take care!

ANNE-SOFI CHRISTIANSEN, SEKRETARIATSLEDER.

[ LÆS MERE ] 31

03 Velkommen til FoodTech

Øvrigt

04 Aktivitetsoversigt FoodTech

22 FH Scandinox

Annoncører på FoodTech:

23 Kort fortalt

05 NIRAS

24 DMF-generalforsamling i miniudgave

06 Au2mate

26 Fødevareindustrien tilfreds med udviklingen i Mejeriingeniøruddannelsen

08 Bent Nygaard Elektronik 10 Chr. Hansen and S. Sørensen 32

12 Dairy Nordic og Mælkeritidende 13 Inoxpa og FH Scandinox 14 ifm 15 AC Mejerimaskiner og BS Specialslanger/ Sørensen&Kofoed

27 Kommende arrangementer og Forskning 28 Mejerier i spændende dialog med planteuniverset 30 Klar til dine indefrosne feriepenge? 31 Sundhedsordning I PensionDanmark med facelift

16 LP Kolding

32 Græsk mejeriprofessor vil rykke dansk mejeribrug

Øvrige annoncører

34 Børge K. Mortensen: Min tyske mejerislægt

18 AFRY samler fødevarekompetencer i nyt kraftcenter

36 Nye medarbejdere til MMS Nordic

20 New electromagnetic flow meters from Baumer

38 Leverandøroversigt

37 Nyt om navne 39 Kalender og Mejeristhus

2  Mælkeritidende 10 / 2020


[ FOODTECH ]

Velkommen til FoodTech 2020 MCH Messecenter Herning er klar til at tage imod de mange gæster, som man garanterer masser af spændende stande, oplevelser og netværk. Alt sammen afviklet i corona-sikre rammer. Dette års FoodTech bliver anderledes. Alene det faktum, at hele ostebedømmelsen og til­ hørende produktudstilling er aflyst, betyder et andet udgangspunkt for messen. At co­ rona fortsat spøger, betyder også flere foran­ staltninger, som skal garantere udstillere og gæster en sikker udstilling. Men selvom visse ting er anderledes, er meget heldigvis det samme som tidligere. - Med 175 udstillere er stort set alle pro­ duktsektorer repræsenterede, og det er vi faktisk ret stolte af, for det sikrer et virkeligt spændende og alsidigt program, hvor delta­ gerne kan få meget viden med sig hjem, si­ ger John Dørr Jensen, projektleder for årets udstilling. Mens man på den ene side ærgrer sig over den aflyste ostebedømmelse, glæder man sig over IFC Food-konkurrencen bedøm­ melse af produkter fra plantebaserede føde­

varer, vin & alkohol, øl m.m., så man fortsat kan blive udfordret på smagsløgene. Udover IFC Food og de mange stande på FoodTech, rummer messen også DiaLabXpo, Fremti­ dens bæredygtige Plastemballage og EHEDG (sidstnævnte kræver tilmelding). - Her kan man opleve en stribe gratis op­ læg og foredrag, som har bred appel til alle faggrupper. Det gælder blandt andet bæ­ redygtighed og erfaringer med at håndtere COVID 19, lyder det fra en begejstret John Dørr Jensen, som understreger, at alle krav til plads, afstand og afspritning vil blive over­ holdt.

John Dørr Jensen, projektleder for FoodTech.

- Jeg kan opfordre til, at man ser vores vi­ deopræsentation ’TrygtMCH’ på FoodTechs hjemmeside, hvis man vil vide mere om for­ håndsreglerne, slutter John Dørr Jensen.

Se mere om program og oplæg på FoodTech på s. 4

Velkommen til fremtiden

Vær med når fødevareindustrien mødes

Mælkeritidende 10 / 2020

3


[ FOODTECH ]

Faglige arrangementer på FoodTech 2020 Udover de mange virksomhedsstande rummer FoodTech en række faglige oplæg og arrangementer, som er relevante og spændende for mejerifolket med mulighed for masser af viden og inspiration. Se mere på www.foodtech.dk Tirsdag den 29/9 2020 9.00 – 17.00 IFC Food

Hal M

13.00 – 16.00 Fremtidens Hal H bæredygtige plastemballage

Oplev IFC Food på FoodTech, hvor vi i år kårer nogle af Danmarks bedste fødevareprodukter (mi­ nus mejeriprodukter), og giver dig mulighed for selv at prøvesmage og bedømme produkterne. Modul 1 - Designguide for plastemballage Modul 2 – Den grønne plastemballage Modul 3 – Sorterings og genanvendelsesmuligheder

9.00 – 17.00 DiaLabXpo

Hal M

9.30 – 16.00 EHEDG konfe­ rence (deltagerbetaling)

Auditoriet

Fx: FORCE Technology stiller sammen med EHEDG Danmark og EHEDG Nordic skarpt på nye guidelines fra European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) for at medvirke til at holde industrien opdaterede på udviklingen inden for hygiejnisk design.

Hal M

COVID-19 – Hvad ramte os? 10:00 - 10:30 Fra øl og whisky til håndsprit af Tørk Eskild Furhauge, Administrerende direktør, Naturfrisk Group

Onsdag den 30/9 2020 9.00 – 17.00 DiaLabXpo

10:30 - 11:00 Nordex i en coronatid af Martin Aagard Pedersen, Administrerende Direktør, Nordex Food 11:00 – 11:30 Smitteapp af Kasper Villadsen, Manager, Netcompany 9.00 – 17.00 IFC Food

Hal M

Oplev IFC Food på FoodTech, hvor vi i år kårer nogle af Danmarks bedste fødevareprodukter (mi­ nus mejeriprodukter), og giver dig mulighed for selv at prøvesmage og bedømme produkterne.

Hal M

COVID-19 – En anden vinkel 10:00 - 10:30 Læring fra covid-19 foråret 2020 - hvordan samarbejder vi som borgere om at etab­ lere innovative løsninger til de næste bølger? af Carsten Lyng Obel, Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet/Komiteen for Sundhedsoplysning

Torsdag den 1/10 2020 9.00 – 17.00 DiaLabXpo

10:30 - 11:00 Må den danske stat kende dit rødvinsforbrug? af Tove Holm-Larsen, Professor Ghent University, CSO DataFair 11:00 - 11:30 Hvorfor kobling af fødevare- og laboratoriedata kan redde verden af Claus Rehfeld, CEO, NHG - Nordic Healthcare Group 11:30 – 12:00 | Dataanvendelse og kvalitet af digitale løsninger af Hanne Marie Motzfeldt, Lektor i digital forvaltning og databeskyttelsesret, Københavns Universitet 9.00 – 17.00 IFC Food

Hal M

Oplev IFC Food på FoodTech, hvor vi i år kårer nogle af Danmarks bedste fødevareprodukter (mi­ nus mejeriprodukter), og giver dig mulighed for selv at prøvesmage og bedømme produkterne. Andet spændende – hvor tid og sted ikke var helt på plads ved deadline: FREJ: Fødevaretænketanken Frej vil på årets FoodTech bringe land og by sammen for at lade lige dele saglighed og visioner give grobund for ny viden, inspiration og løsninger på fødevaresekto­ rens udfordringer i den bæredygtige omstilling. Tjek www.foodtech.dk

4  Mælkeritidende 10 / 2020


Let’s talk

future food factory design

Meet NIRAS at FoodTech Stand no. M9252

Sustainable Food Production – Industrial Architecture Informed Decisions Through Factory Simulation Project Management – Process & Packaging Design Utilities – Warehouse Design - Health & Safety

Annonce_Mælkeritidende_178x232mm_09_2020_MOOL_JFI_4.indd 1

11-09-2020 13:33:18

Mælkeritidende 10 / 2020

5


[ FOODTECH ]

Smart factory solutions for a sustainable future Smart solutions in the dairy industry supports corporate sustainability goals

Demands from the dairy industry are ever increa­ sing and sustainability in the solutions from sup­ pliers is a focus-point getting more and more atten­ tion in the requirements. Process solutions today are strictly validated against KPI’s when it comes to consumption per SKU on water, electricity, chemi­ cals for cleaning etc. This focus is, by coincidence, happening in the same period as new technologies and smart solu­ tions are merging as part of the Industry 4.0 / Di­ gitalisation wave. These new technologies offer a toolbox to help the efficiency of optimisation, ope­ ration and maintenance, all supporting sustainabi­ lity targets in the solution. Objectives derived from this are e.g.: • Data analysis tools for OEE calculations help to improve line efficiency • Smart sensors and predictive maintenance tools, securing more production uptime • Smart in-line analytical instruments for opti­ mising on product tolerances • Big data analysis tools for trimming and optimis­ ation of processes • CIP analysis “auto-tune” tools and applications, securing minimum usage of chemicals, water, cleaning time. • Smart application software enabling e.g. hiber­ nate functionality in the process equipment. Au2mate has developed a suite of smart tool ap­ plications in the Industry 4.0 segment. Combined with our process knowhow and methodology fra­ mework, these tools enable smart solutions all sup­ porting the sustainability goals.

6  Mælkeritidende 10 / 2020

New CIP data analysis module The latest development is a new CIP data analysis module. As part of centralised automation systems today a large amount of data is per default col­ lected in databases holding historical information on everything from sequence behaviour, alarms, process values etc. Au2mate has, in corporation with the cleaning agent company Novadan®, developed a CIP data analysis module continuously monitoring the be­

BY JAN BENDIX NIELSEN SALES DIRECTOR AU2MATE

The new CIP data analysis module provides an intuitive graphical dashboard indicating deviations, warnings and critical alarms.


[ FOODTECH ]

4 QUICK FACTS ABOUT AU2MATE A/S: • Founded in Denmark in 2001. Today an international company with offices in se­ veral countries • Growth company – delivers high value for our customers through better, cheaper, and faster premium quality automation and IT solutions • Project oriented – has delivered more than 2000 projects: PLC, SCADA, MES and ERP integration for process plants wor­ ldwide • Supplies solutions based on open stan­ dard platforms and internationally recog­ nised methods for software development and project management.

haviour in the CIP plant. This “Advanced Data Analy­ sis” application automatically monitors CIP forward and return values (temperature, conductivity, flo­ wrate) and when paired with the CIP sequence pro­ gram steps and timers, automatic analysis on each CIP object is performed by the software. The application will, for each CIP route/object, create reports providing an intuitive graphical dash­board indicating deviations, warnings and critical alarms, all guiding the dairy staff to trim and adjust on recipe and equipment parameters optimising on effectiveness, environment, quality and cost. The data analysis software package will initially be developed for CIP plant optimisation but mo­ ving forward developments for optimisation in other process areas e.g. on equipment as pasteuri­ sers, UHT plant etc., wil,l be initiated. Plant optimisation by upgrade and standardisation By upgrading old out-dated software on existing process plants, considerable savings can be achie­ ved on consumption of e.g. water, electricity, and chemicals. By applying improved methodologies in the ap­ plication software, plant performance and utilisa­

tion can be improved even without changing any­ thing in the mechanical configuration of the plant. The application software takes advantage of latest technologies and is designed in accordance with ISA S88 / ISA S95 standards. The solutions are built for data collection and traceability through inte­ gration to the IT reporting system & ERP, enabling analytical measures for troubleshooting, search for bottlenecks etc. Au2mate has upgraded a large number of dairy plants applying full horizontal and vertical integra­ tion for efficient production planning, material re­ lease from warehouse etc. OEE was in more cases also applied at each line to optimise efficiency. One of these has resulted in verified reductions in costs of: • 20% on electricity • 20% on steam • 20% on ice water • 30% on water • 30% on chemicals

Visit us at stand M9756 at FoodTech - for more on smart solutions in the dairy industry. Meet our “Cobot” and experienced team of engineers for a talk on news and trends in the dairy / process automation & industrial IT segment. Our theme for this year is “Smart factory – Sustainable future” and we will be showcasing a number of our smart tools all supporting the sustainabi­ lity targets set out by industry and organisations. Hope to see you 29/09 – 01/10 2020 in Herning

The reduction in utility consumptions generated by such software upgrades benefits both the environ­ ment and ensure plant owners savings in the pro­ duction cost.   www.au2mate.com

Mælkeritidende 10 / 2020

7


[ FOODTECH ]

Bent Nygaard Elektronik – når det gælder vejning og etikettering Bent Nygaard Elektronik A/S er en dansk virksomhed, som konstruerer, producerer og leverer løsninger indenfor vejning og etikettering af fødevarer og emballage.

Siden 1980 har virksomheden været belig­ gende i Løsning nær E45 mellem Horsens og Vejle, hvor Bent Nygaard d. 1. april kunne fejre sit 40-års jubilæum. Det blev dog blev nedtonet på grund af Covid-19 restriktioner, men på trods af de nye udfordringer, som Co­ vid-19 medfører, fortsætter vi i uændret drift med egne og andres forholdsregler taget i betragtning. Individuelle etiketløsninger Vores sortiment af produkter omfatter en­ kelte maskiner til den mindre produktion, samt hele End-of-Line systemer til de store fuldautomatiserede løsninger. For at kunne løse opgaverne og være fri for ¨standard pro­ dukter¨ og de begrænsninger de ofte medfø­ rer, har vi udviklet vores egen serier af etiket­ printere, dispensere og checkvejere, som op­ fylder de høje krav, der bliver stillet til maski­ ner i fødevareindustrien. Alle maskinerne bli­ ver tegnet, konstrueret, samlet og testet på vores eget værksted i Løsning, hvilket sikrer, at vi har kontrol over hver eneste proces lige fra den første streg til den færdige maskine. Det at vi har vores egne maskiner gør, at vi kan imødekomme vores kunders ønsker hvad angår funktionalitet, tilpasset brugerbe­ tjening og integration med overliggende da­ tabaser/ERP-systemer. Både vores etiketprin­ tere og etiketdispensere kan udstyres med forskellige automatiske etiketapplikatorer, som hver især har egne fordele ved bestemte produkttyper. Benyt fx vores stempelappli­ kator til produkter med varierende højde og/

8  Mælkeritidende 10 / 2020

Kom og oplev TH112e-TT, som kan anvendes til print og påsætning alle slags af etiketter

eller kassemærkning, blæseapplikatoren til high-speed produktion med trykfølsomme produkter eller vakuumbåndsapplikatoren, som er ideel til lange etiketter i en WrapAround etikettering. De enkelte maskiner tilpasses kunden og sættes sammen til samlede systemer, hvilket igennem årerne har ført til en bred vifte af systemer til bl.a. top-, bund-, side- og WA-eti­ ketteringsløsninger. Selvom vi er en mindre virksomhed er vi repræsenteret både i den danske og uden­ landske fødevareindustri. Som eksempler har vi flere etiketteringssystemer på kasse- og palleniveau installeret ombord på trawlere på Grønland og i Canada, ligesom vi leverer maskiner og hele løsninger til B2B eksport­ markedet.

Også udstyr til vejning Udover vores etiketteringsløsninger har vi udviklet adskillige systemer til automatiske e- og opvejning. Systemerne er en kombi­ nation af vores MID-godkendte checkvejere (godkendt op til 60 kg), automatiske etiket­ printere, tilpasset software/dataopsamling samt brugerbetjening med fokus på kundens specifikation. Er der ikke et behov for verifice­ ret vejning, fx ved intern proceskontrol, kan vi også tilbyde specifikke konstruktioner og vejledninger til dette.


[ FOODTECH ]

Printmoduler Som supplement til vores egne printere og trykværk anvender vi ofte SATO OEM print­ moduler, som bliver direkte implementeret i vores etiketterings eller Print Apply løsninger. Udover et væld af funktioner og interfaces gi­ ver brugen af SATO printmoduler fordele ved en standard komponent og hurtig service - fx hvis maskinen skal installeres og serviceres i udlandet. Ny etiketprinter på FoodTech Ved Foodtech 2020 vil vi præsentere flere ny­ heder, som omfatter både et samlet etikette­ ringssystem til automatisk mærkning af kas­ ser, samt enkelte maskiner, der kan anvendes stand-alone og som viser fleksibiliteten af vo­ res enkelte maskiner. Et højdepunkt i år er vores nyeste etiket­ printer, model TH112e-TT, som kan anven­ des til print og påsætning alle slags af etiket­ ter. Printeren kan isættes termo transfer fo­ lie, som anvendes til print på alle andre me­ dier end termoetiketter. Standardversionen har de nyeste teknologier, som sikrer korrekt

Den nye printer vil blive opsat og demon­ streret på vores stand, ligesom vi gerne tager en snak om mange af vores andre modeller og systemer. Fx vores egen stempelapplika­ tor til en SATO CL4NX eller at vi nu også, som noget helt nyt, kan tilbyde etiket designsoft­ waren Nicelabel til vores kunder. SE EVT. MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW. BNYELEKTRONIK.DK ELLER KOM FORBI VORES STAND L9362 TIL FOODTECH 2020 29. SEP. – 1. OKTOBER.

Checkvejer i CVM-serien.

print påsætning af hver eneste etiket. Vi har samlet vores erfaring og know-how i denne enhed, og udover at være opgraderet med både mekanik og elektronik, har den også fået et ganske markant løft hvad angår de­ sign og brugerbetjening. Når vi tænker på, at vi stadig har ældre printermodeller, som kø­ rer produktion efter 20 års drift, har vi mildest talt store forventer til vores nyeste version.

Kom og mød os på stand L9362, hvor vi vil være præsen­ teret med vores sælgerteam til en snak og fremvisning af de nyeste maskiner og produkter, give uforpligtende vejled­ ning og rådgivning, eller blot hilse på og nyde en kop kaffe.

Bent Nygaard Elektronik A/S

Etikettering, mærkning og vejning til produktionsindustrien. Vores speciale er manuel & automatisk opvejning af produkter samt påsætning af selvklæbende etiketter på produkt-, kasse- og palleniveau.

Maskinerne konstrueres på eget værksted i Løsning og er Deres garanti for dansk kvalitet og hurtig service. Vi har konstrueret maskiner siden 1980 og kan give uforpligtende vejledning og tilbud på netop Deres mærkningsopgave. Besøg os i Herning og se de nyeste maskiner indenfor automatisk kasseetikettering og forskellige Print Apply løsninger.

Egen produktion af maskiner.

Kundespecifikke systemer.

DT og TT etiketprintere.

Etiketdispensere m/u print.

SATO printløsninger.

Checkvejere.

Manuelle vejesystemer.

Datahåndtering.

Kundespecifikt vejesystem, dynamisk vejning. Top– og bund etikettering med variabel vægt.

Bent Nygaard Elektronik A/S www.bnyelektronik.dk Tlf.: 75 79 04 00

Mælkeritidende 10 / 2020

9


[ FOODTECH ]

Close customer contact, fast service, and professionalism are key values shared by Chr. Hansen and S. Sørensen. In this exclusive interview, Simon Sørensen, Executive Sales Officer/Owner at S. Sørensen, and Kristian Elsborg, FC&E Area Country Manager at Chr. Hansen A/S, reveal the history of the long-standing part­ nership and what makes it more capable than ever to deliver so­ lutions to Danish companies that intend to make the best dairy products for this generation as well as generations to come.

Chr. Hansen and S. Sørensen

- the secret behind more than 75 years of successful collaboration to deliver solutions for a healthier and safer future. How long have Chr. Hansen and S. Sørensen been collaborating? Simon Sørensen (Executive Sales Officer/Owner, S. Sørensen): - We were looking back into our own company history and could see that our two organizations have been in contact for a very long time. Following back the invoices and documents led us to a point well before our current computer-based system to the old dusty, handwritten ledgers where we found notes from November 1942. Here, it was noted that there was an outstanding debt to Chr. Hansen of DKK 1,223 - which in those times would have been a quite substantial amount. We thinking the collabo­ ration started even before this date – but in any case, here we have do­ cumentation showing over 75 years of trading. How did the collaboration start? Simon Sørensen: The founder, Søren Sørensen, purchased the company in Thisted in 1942 and re-named it S. Sørensen, then he got to be in contact with Chr. Hansen Laboratory, Copenhagen, with the intention of becoming a distributor of Hansen’s Rennet and Rennet powder– which at the time were the two most important products being made and sold by Chr.Hansen on the Danish market. Which area/business are you working together with? Kristian Elsborg (FC&E Area Country Manager, Chr. Hansen A/S): S. Sø­ rensen is collaborating with us on the Danish market with sales of ani­ mal rennet and other coagulants for cheese production, lactase en­ zyme for producing low lactose or lactose free milks and fermented products, our range of natural colors for application in many different food types and distribution of our rapid test for checking antibiotic residues in milk, MilkSafe™. How would you describe the collaboration with each other? Simon Sørensen: It has been a long journey which for us seems be just starting. We continue to build and expand our capabilities as a part­ ner for Chr. Hansen. We have a very high level of respect for Chr. Han­

10  Mælkeritidende 10 / 2020

sen and share their belief in close customer contact, fast service and professionalism. Chr. Hansen has always been one of our most tru­ sted partners. They are a dedicated and hardworking company, who always have been successfully supporting us when needed. It’s like a fantastic marriage filled with passion but has also, like every relations­ hip, enjoyed some ups and downs! But we stand stronger than ever together with Chr. Hansen. Kristian Elsborg: We have every respect for the service and professi­ onalism that S. Sørensen bring to the Danish market. Customers place their faith in us and our products when they sign or send an ingredi­ ent order. Everything has to work – we have to deliver one time and in full. And we know that we can trust S. Sørensen to deliver to the Danish companies who are relying on our products every day of the week to make the best dairy products. Any other comments to share to the readers? Simon Sørensen: We see this as a great opportunity to collaborate on an exhibition stand at FoodTech & LMU with Chr. Hansen under the very special circumstance we find ourselves in 2020. We wish to show our dedication to our partnership with Chr. Hansen and the Danish market. We are a small business and appreciate our opportunity to work with one of the most respected Danish companies. We really look forward to extending our collaboration and to help Chr. Hansen expand their business. Kristian Elfsborg: We are glad that in 2020 we can keep up our long track record of being present and active at FoodTech & LMU in Her­ ning. Our collaboration with S.Sørensen is well known across the Da­ nish market and we saw that, especially under these extraordinary cir­ cumstance, how important collaboration is!  CHR. HANSEN


[ FOODTECH ]

Join us at FoodTech Chr. Hansen and S. Sørensen have been collaborating for more than 75 years to deliver solutions for a healthier and safer future. Come hear about the next steps on our exciting journey together at FoodTech! 29 September – 1 October, MCH Messecenter Herning, Stand no. 9640

Mælkeritidende 10 / 2020

11


[ FOODTECH ]

DAIRY NORDIC

- UPDATE by

• English newsletter with articles from the Mælkeritidende news stream with focus on Nordic dairy conditions. • subscribe at www.maelkeritidende.dk/dairynordic

Nordic Dairy News in English - digital newsletter every Monday by Mælkeritidende.

Advertisers: In cooperation with Update and Notisnytt, advertisers in Dairy Dairy Nordic - engelsksprogede Nordic reach dairy people in all Nordic countries. artikler fra Mælkeritidendes nyhedsflade • UPDATE – twice a week, Tuesday and Friday respectively, with mednews fokus på nordiske mejeriforhold. from our website. 2600 recipients. • Notisnytt in Sweden - for the 200 members of Mejeritekniskt Udsendelse hver mandag formiddag. Forum. Twice a week simultaneously with UPDATE. • Dairy Nordic - English newsletter every Monday. 150 subscribers. Advertisers are included in all three new­ sletters – 5 times a week.

Tilmeld dig via www.mælkeritidende.dk under Dairy Nordic – og prik gerne dine udenlandske forbindelser. De første 200 abonnenter deltager i lodtrækningen om fem gavekort fra Interflora på 300 DKK.

Kom og hils på Team Mælkeritidende Mælkeritidende er klar til FoodTech, hvor gæster over en kop kaffe kan få en snak med holdet bag Mælkeritidende og de mange aktiviteter i huset. Så kig forbi og hør mere om FMF, DMF Mejerifolk uden Grænser, Nordisk Mejeri­ kongres, Mejeriteknisk Selskab, vores medieproduktion – og meget, meget mere. Vi byder også på en lille konkurrence med fine præmier. Sekretariatet glæder sig til at hilse på medlemmer, annoncører og andre venner af huset på årets FoodTech – alt sammen i afsprittet og corona-forsvarlig opsætning. Kig forbi og hør mere om ’Projekt 1000 medlemmer’, hvor Foreningen af mejeriledere og funktionæ­ rer har sat slutspurten ind for at nå målsætningen. Dansk Mejeriin­ geniør Forening er også på standen sammen med Mejerifolk uden Grænser, som gerne vil fortælle om nye projekter og muligheder i at være medlem. Vi giver også gerne en opdatering på Nordisk Mejerikongres, Mejeriteknisk Selskab, vores medieproduktion og de mange andre opgaver, som er forankret i sekretariatet. Udover kaffe og lidt sødt byder vi også på en lille konkurrence med udsøgte præmier – så kig endelig forbi.

12  Mælkeritidende 10 / 2020

Mød os på FoodTech stand M9570


[ FOODTECH ]

INOXPA med fokus på ventiler og blandere På dette års messe præsenterer INOXPA de nyeste opdateringer af ventilprogrammet, hvilket omfatter både INNOVA sædeventiler og den nye EHEDG godkendte butterflyventil. INNOVA-ventiler, N-type og K-type, er alle designet til brug i de vigtigste processer for fødevarer, mejeriprodukter, drikkevarer og farmaceutiske produkter. De er godkendt i henhold til den internationale EHEDG-certi­ ficering, der sikrer den højeste sikkerhed og hygiejne, herunder en optimal CIP-rengøring. Ligeledes er INNOVA N (afspærringsventil) og INNOVA K (omskifteventil) sædeventiler auto­ riseret til at bære 3-A symbol. Disse ventiler opnåede 3-A-certificering for alle ventilstør­ relser og pakningsmuligheder og overholder ligeledes FDA, EF 1935/2004. Disse godken­ delser er også gældende for den nye butter­ flyventil. På FoodTech kan man også opleve de si­ demonterede røreværker i LR-serien, som er designede til brug i blandinger og vedlige­ holdelse af produkter med lav viskositet. De kan bl.a. bruges til lagertanke i fødevareindu­

strien til produkter som mælk, olie, øl, juice og alkohol. En af fordelene ved disse er, at de er øko­ nomiske, når de bruges i tanke med stor vo­ lumen sammenlignet med lodrette rørevær­ ker, der anvendes med samme tankvolumen. Alle vores sidemonterede røreværker (in­ klusiv LR-modeller) er drevet af en gearmo­ tor, der kører ved 200 omdr./min. Driften ved lave omdrejninger giver problemfri omrøring og skånsom behandling af produktet. Endelig viser vi vores udbyggede model af bordmixere. Den nye version er monteret med fødepumpe samt en emulsifiermixer, som sikrer en større findeling og dermed et mere homogent produkt.

Kom og mød os på FoodTech stand J7370

FH SCANDINOX – THE PARTNER IN FOOD PROCESS ENGINEERING

Visit us at Stand J7160

Mælkeritidende 10 / 2020

13


[ FOODTECH ]

Fra shopfloor til topfloor med ifm

Kom og mød os på FoodTech stand J728 0

IIoT-ToolKit fra ifm tillader et konstant flow af informationer helt fra produktionsgulvet (maskininfrastruktur) til øverste etage (IT-infrastruktur) Proces-, maskin- og diagnosedata leveret via IO-Link kan nu læses, evalueres og diagnosticeres i detaljer ved brug af ifm softwareløsningerne. Med minimal integrationsindsats - også mulig under driften - gør IIoT-ToolKit det muligt at udløse og styre opfølgende aktiviteter og processer i smart factory.

+45 70 20 11 08 | www.ifm.com/dk

14  Mælkeritidende 10 / 2020


[ FOODTECH ]

Current offers from AC Mejerimaskiner Always 500 tanks in sto ck

2 Pc. Open Cheese vats 500 / 1.000 ltr Parts for Apv Buttermaschines type HCT 300 Pc. Various tanks 1.000-30.000 Ltr 2 pc. Cheese tank Damrow Double O 20.000 Ltr 1 Pc. APV Butter Reworker 20 Pc. PHE/ Pasteurizer 1 pc Cheese tank Damrow Double O 18.000 l 1 Pc. Cup filler Ampack type 4/95 1 pc Can Filler for butter. 3 Pc. Cheese tank Landteknik 12.000 Ltr 1 Pc. APV Brix Master/Brix Standardisation 1 Pc. Tetra Pak Filling machines

1 pc. Cheese tank APV Double-O 10.000 Ltr 3 Pc. Homogenizer´s Apv/Rannie. 1 pc. Ecolean Fillingmachine for Bags. Year 2010 8 pc. Cheese tanks Tebel 8/20/22.000 L Year 2003-2011 1 Pc. Westfalia Milk Separator 8.000 l/h 200 Pc. Various Pumps 3 Pc. Cheese tanks APV Curdmaster 22.000 Ltr 2 pc Trepko Cupfiller 100 – 500 gram 10 pc Pilot mixing tanks 50 – 100 ltr 2 Pc. Cheese tanks APV Curdmaster 18.000 Ltr 2 Pc. Food Tech Mixer tanks 4.000 Ltr 1 pc Trepko buket filler 1 kg

2 Pc. APV Pre Press 10 / 15.000 L type OPD 20 pc Isolated tanks with agitator 8 -10.000 ltr 2 pc Scanima mixing tanks 800 ltr 1 pc MKT aut. Pre press 10.000 ltr 30 Pc. proces/Creamtanks 3/5/9/10/20.000 Ltr 200 pc Cheese Moulds. 30 Pc. Milk silo/ silotanks 40/50/60/80/100/120/150/200.000 Ltr 100 Pc. Various Salt Racks. For further information please visit www.acmm.dk – where it is also possible to sign in for our weekly newsletter

AC Mejerimaskiner • Egevej 46 • 9480 Løkken • Tlf. 98 83 80 40 • Mobil 24 25 30 38 • info@acmm.dk

STAND nr. J 7172

• Fødevaregodkendte slanger • Manometre/termometre/transmittere • Rustfrie slangeoprullere BS Specialslanger A/S • Smedeland 14 • DK-2600 Glostrup +45 43 444 614 • www.bssp.dk • bs@bssp.dk

• Levnedsmiddelslanger • Koblinger • Know How Sørensen & Kofoed A/S • Smedeholm 7-9 • DK-2730 Herlev +45 4492 1088 • www.skdk.dk • sk@skdk.dk

Mælkeritidende 10 / 2020

15


[ FOODTECH ]

LP Kolding i gang med svejsningen af de store trykfiltre til Søndersø Vandværk.

Mød os på FoodTech – stand J7206

LP Kolding fortsætter udvikling af nye rustfrie forretningsområder Tanke, units, rørsystemer og proces­ udstyr til fødevareindustrien er LP Koldings kerneområder. I de senere år er også udstyr til vandforsyning kommet med på listen, hvilket har givet stor ordre på 20 trykfiltre i rustfri stål.

LP Kolding har de seneste år fortløbende kunnet præsentere flere nye forretningsom­ råder og ordrer, som supplerer kerneområdet med stålfrie tanke og andre units til mejerier, andre fødevarebrancher og farma-branchen. De sydjyske stålspecialister har bl.a. leveret procestanke til ingrediensvirksomheder og virksomheder i planteuniverset, herunder en stor svensk producent af havremælk. Også vasketanke, som med CIP-teknologi kan ren­ gøre transportable tanke op til 2500 liter, er

16  Mælkeritidende 10 / 2020

blandt de senere års nyskabelser. Det gælder også design af tanke til skyrproduktion, hvor man i 2019 leverede seks tanke til fermente­ ring på 34 m3 og tilsvarende tre på 28 m3. På grund af det høje proteinindhold og vis­ kositet i Skyrproduktet var der særligt store krav til hygiejneforholdene og design af CIPanlægget. Trykfiltre er største ordre i 56 år I dette forår kunne LP Kolding så fejre den største enkeltordre i virksomhedens historie. 20 trykfiltre i rustfri stål på hver især 38 m3 til rensning af drikkevand skal leveres til Søn­ dersø Vandværk på Sjælland. Det er en ordre, som administrerende direktør Mogens FeldAndreasen er rigtig glad for. - Udover at det i sig selv er glædeligt at modtage en stor ordre, så er det også en op­ gave, hvor vi ved, at vi kan give kunden den absolut bedste løsning på markedet på bag­ grund af vores kompetencer, viden og know­

how gennem hele processen fra udvikling til levering. Derfor passer den perfekt ind i vores portefølje, siger direktøren. - Da kunden, valgte LP Kolding som leve­ randør, var det dels på baggrund af vores le­ veringer af lignende filtre til andre vandvær­ ker, og dels fordi vi tidligt i processen var i stand til at bidrage positivt til udviklingen af den rette løsning, siger Mogens Feld-Andre­ asen. Samlet set søgte kunden interesseret i en samarbejdspartner, som ikke alene kunne producere de rustfri stålfiltrer, men som også havde stærke kompetencer inden for engi­ neering, kvalitetssikring og erfaringer fra lig­ nende opgaver, og det fandt man altså i LP Kolding. LP Koldings erfaring med rustfri stål Rustfri stål findes i mange kvaliteter, og hos LP Kolding ved man, at materialevalget er af­ gørende for både holdbarhed og en minime­ ring af vedligeholdelsen.


[ FOODTECH ] - De betragtninger er vigtige for mange i dag, men er helt afgørende i en branche, som lovgivningsmæssigt er underlagt lange af­ skrivninger på nyanskaffelser – og sådan er det for mange forsyningsselskaber. Derfor bliver filtrene blandt andet leveret med blød­ gøringskolonner, som forhindrer, at filtrene kalker til, forklarer Mogens Feld-Andreasen, som også peger på det stigende fokus på kvalitetssikring og hygiejne i drikkevandsfor­ syningen som en spændende udfordring. - Derfor er det vigtigt, at løsningen kan fungere som en del af et lukket system, såle­ des, at hygiejne og bakterievækst kan kon­ trolleres optimalt, lyder det.  LP KOLDING

Design and manufacturing of stainless steel tanks

LP Kolding - høj kvalitet fra idé til levering LP Kolding tilbyder en lang række forskel­ lige løsninger og konstruktioner udført i rustfri stål. Vores faglige kompetencer in­ den for både engineering og produktion sammen med den erfaring, vi har bygget op gennem mere end 50 år, er din garanti for den bedste løsning. Lige fra begyndelsen har den faglige stolthed og innovation været fundamen­ tet for virksomheden, og den dag i dag er det en af de væsentligste årsager til, at vores kunder vælger os som samarbejds­ partnere.

More than 50 years of experience

En kombination af dygtige ingeniører, konstruktører og erfarne smede giver os mulighed for at rådgive og vejlede omkring konstruktionen, kvalitet og design af rust­ fri ståltanke, units og procesudstyr fra idé til færdigt produkt. Vi leverer alt fra lagertanke til kompliceret forædlings- og procesudstyr og til hundredevis af forskellige formål fra biogas til farmaceutiske produktioner. Vi sikrer, at I får den kvalitet og doku­ mentation, I har behov for og vejleder gerne om produktionen og konstruktionen, så I får det optimale produkt til jeres behov.

Advice from idea to finished product

LP Kolding, Egtvedvej 2, 6000 Kolding, Denmark www.lp-kolding.dk - Email: lp@lp-kolding.dk Tel: +45 7552 4177

Mælkeritidende 10 / 2020

17


[ VIRKSOMHEDSPOTRÆT ]

Morten Christiansen, Jan Hansen og Thomas Hoff, ledere af hhv. proces-, automations- og byggeriafdelingen i Aarhus ser frem til et endnu nærmere samarbejde i fremtiden.

AFRY samler fødevare­ kompetencer i nyt kraftcenter Efter vækst og opkøb har AFRY nu samlet mejeri- og andre fødevarekompetencer på nyt kontor i Aarhus.

AFRY, som her i Danmark bl.a. rummer det tidli­ gere ÅF og Midtconsult, har igennem de seneste år oplevet stor fremgang for den del af forretningen, som er rettet imod fødevareindustrien. Virk­ somheden leverer rådgivning og projekter og er en del af den nordiske AFRY­koncern. Med 17.000 an­ satte afdækkes der et meget bredt spektrum af råd­ givning og løsninger til kunder verden rundt. Siden opkøbet af Midtconsult i 2017 har AFRY i Danmark haft mulighed for at tilbyde sine kunder rådgivning og projekter på meget højt niveau inden­ for proces­, automation­ og byggeri. Samarbejdet

18

Mælkeritidende 10 / 2020

imellem de forskellige kompetencer har allerede fra første dag været meget stærkt, og det har medført mange fælles opgaver både i og udenfor Danmark. AFRY har som en følge heraf taget beslutning om at etablere et kraftcenter for rådgivning og projek­ ter til fødevareindustrien på AFRY Buildings kontor på Søren Frichs Vej 34 i Aarhus, og den 31. august flyttede kollegerne fra proces- og automationsafde­ lingerne i Randers ind på kontoret. - Det har længe været et stort ønske for os at komme til at sidde nærmere hinanden, udtaler Morten Christiansen, leder af procesafdelingen.


[ VIRKSOMHEDSPOTRÆT ]

- Vi kan se, at selv i den digitale tidsalder er det en betydelig tryghed for vores projektgennem­ førelse, at der er tæt, daglig dialog imellem delta­ gerne i vores projektteams – og dette har vi nu de perfekte rammer omkring på kontoret her i Aarhus, supplerer Thomas Hoff, afdelingsdirektør for con­ sultancy. Jan Hansen som er leder af automationsafdelin­ gen, glæder sig især til at få et førsteklasses projekt­ lokale og et opgraderet testmiljø til brug for teams bestående af kunder og AFRY-medarbejdere, som deltager i udviklings- og testaktiviteter i forbindelse med automationsprojekter: - Det giver betydelig bedre muligheder for fordy­ belse i de enkelte opgaver, når de fysiske rammer er optimale. Vi har længe ønsket os at blive ”opgrade­ ret”, og det er vi blevet nu til gavn for vores kunder og kolleger, forklarer Jan Hansen. En del af en større helhed AFRY Food, som blev etableret som et særligt fo­ kusområde for automations- og procesløsninger til fødevareindustrien i sommeren 2019, har oplevet en kraftig vækst selv under de nuværende omstæn­ digheder med pågående COVID-19 krise. Aktuelt beskæftiger man nu 110 personer udelukkende med fokus på fødevareindustrien i Danmark, Sve­ rige, Norge og Estland. - Vi kan se, at der er et behov for en leverandør som AFRY, som er en uafhængig leverandør af råd­ givning og projekter. Vi er i stand til at tilbyde vores kunder den optimale løsning til netop deres behov, ved at være i besiddelse af en unik kombination af højt specialiserede kompetencer indenfor pro­ cesteknologi og automation, som i dag er en sjæl­ denhed på markedet. Gennem samarbejde internt i AFRY og på tværs af landegrænser er vi i stand til at løfte selv betydelige opgaver, samtidig med at vi bevarer nærheden til kunderne, udtaler Paul H Lange, som er leder af AFRY Food. - Afdelingen i Aarhus er helt naturligt vores spyd­ spids indenfor mejerisektoren, med så mange

Ledelsen af AFRYs aktiviteter indenfor proces, automation og byggeri til fødevareindustrien i Danmark, Paul H Lange, AFRY Food og Martin Kjær, AFRY Buildings Denmark.

stærke kompetencer samlet på ét sted, og med de rigtig gode muligheder for yderligere rekruttering og vækst indenfor vores kernekompetencer, siger Martin Kjær, chef for AFRY Buildings Denmark. Medarbejdere fra AFRYs kontorer i Aarhus og Kolding arbejder sammen med kolleger fra Sve­ rige, Norge og Estland om levering af projekter i 10 lande udenfor Norden i øjeblikket. - Der er ingen diskussion om, at AFRYs fødevare­ forretning vil blive langt mere international frem­ over, men stadig med solidt nordisk fundament. Vi forudser, at vores danske afdelinger, som er specia­ liserede indenfor løsninger til ingredienser, meje­ riprodukter og senest nu også plantebaserede al­ ternativer til mejeriprodukter, vil vokse indenfor de nærmeste år, slutter Paul H Lange.

Kontakt: AFRY Søren Frichs Vej 34A, 8230 Aarhus Paul Lange Tlf.: +45 8177 2444 Mail: paul.lange@afry.com www.afry.dk

Mælkeritidende 10 / 2020

19


[ NEW PRODUCTS ]

New electromagnetic flow meters from Baumer A milliliter makes all the difference – save costs with the precise electromagnetic flow meters from Baumer Volumetric flow, flow velocity, and temperature measurement – three of the most important varia­ bles for efficient process control combined in a sin­ gle sensor, the electromagnetic flow meter. Baumer is introducing two new product series at once – the compact PF55S for industrial applications and the PF75H/S series. The latter measures media from a conductivity of 5 µS/cm and is available in a hy­ gienic as well as a robust industrial design. The flow meters are suitable for high flow velocities up to 10 m/s.

The electromagnetic flow meters from Baumer allow efficient process monitoring thanks to their very precise, reliable, and reproducible measurement results.

Exact dosage. No energy loss. Save costs. Thanks to the sophisticated design of their sensor, the electromagnetic flow meters from Baumer al­ low particularly precise, long-term stable, and reli­ able measurement results with an accuracy of up to 0.2%. Based on the highly precise measurements of the volumetric flow and the flow velocity, tasks such as volume balancing, mixing, and dosage pro­ cesses can be optimized and controlled very accu­ rately. This allows the very precise use of resources,

20  Mælkeritidende 10 / 2020

such as liquid foods, chemicals, or fresh and sew­ age water and minimizes the waste of resources. The coreless air coils generate a stable, tempera­ ture-independent magnetic field. In addition, the stable performance with a continuous, constric­ tion-free measurement tube or fittings of the PF75 series also contribute to the efficient process con­ trol. This prevents pressure loss in the system, while the performance of the pump, and thus the energy consumption, can be optimally controlled. All information at a glance The flow meters PF75H/S are optionally available with the familiar CombiSeries display from Baumer. For increasingly complex and demanding process monitoring and control, the display allows an easy yet efficient monitoring of the measured values, including the indication of alarm limits. The sen­ sor can be adjusted directly via the touch display. All required information is displayed in such a way that it can be seen at a single glance, even from a long distance. The advantages are obvious: the dis­ play allows uniform operation and process moni­ toring across the entire CombiSeries product range, including temperature, pressure, conductivity, and flow measurement. The electromagnetic flow meters from Baumer are available with all standard process connections for hygienic and industrial applications with cus­ tomized, temperature- and vacuum-resistant lin­ ings for all media as well as a large range of pipe diameters from DN3 to DN250. The flow sensors are configured via the BCP operating and control soft­ ware.  Further information: www.baumer.com/magmeter

Baumer Group The Baumer Group is one of the worldwide leading manufacturers of sensors, encoders, measuring instru­ ments and components for automated image process­ ing. Baumer combines inno­ vative technologies and cus­ tomer-oriented service into intelligent solutions for fac­ tory and process automa­ tion and offers an unrivalled wide technology and prod­ uct portfolio. With around 2,700 employees and 38 subsidiaries in 19 coun­ tries, the family-owned group of companies is al­ ways close to the customer. Baumer provides clients in most diverse industries with vital benefits and measur­ able added value by world­ wide consistent high quality standards and outstanding innovative potential. Learn more at www.baumer.com on the internet. Contact Denmark Runetoften 19, 8210 Aarhus Tlf: 8931 7611 Company contact global: Baumer Group Phone +41 (0)52 728 11 22 Fax +41 (0)52 728 11 44 sales@baumer.com www.baumer.com


Ønsker du effektivitet? Høj ydelse sparer Ønsker duressourcer effektivitet?

[ FOODTECH ]

Høj ydelse sparer ressourcer

Spar medie og ressourcer Spar medie ressourcer Du kan spare mangeog penge i din CIP proces ved, at anvende de rigtige processensorer. Anvender du Baumers CombiLyz ® Du kan spare mange penge i din CIP proces ved, atfår du hurtige og AFI temperaturkompenserede ledningsevnesensor, anvendefaseskift de rigtige Anvender du Baumers CombiLyz ® præcise ogprocessensorer. spare dermed medie. Kombinerer du løsningen AFI ledningsevnesensor, får du hurtige medtemperaturkompenserede vores helt nye PF75H magnetisk-induktive flowsensor, kan duog præcise dermeddit medie. Kombinerer duhvilket løsningen samtidigfaseskift overvågeogogspare kontrollere flow helt nøjagtigt, giver med vores helt nye PF75H magnetisk-induktive flowsensor, kan du optimal kontrolaf energi- og ressourceforbrug. samtidig overvåge og kontrollere dit flow helt nøjagtigt, hvilket giver optimal kontrolaf energi- og ressourceforbrug.

Lær mere om dit besparelsespotentiale: www.baumer.com/process-sensors Lær mere om dit besparelsespotentiale: www.baumer.com/process-sensors

Mælkeritidende 10 / 2020

21


[ DIVERSE ]

FOR SALE NOW! FILLING / PACKING MACHINES / SPRAY TOWERS

Generalforsamling 2020 DMS og MuG Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mejerifolk uden Grænser holder i år ordinær generalforsamling på Hotel Legoland i Bil­ lund med mulighed for rundvisning i Lego House. Program for dagen: Kl. 12.00 Frokost Kl. 13.00 Generalforsamling i DMS Kl. 14.30 Rundvisning I Lego House Kl. 16:30 Generalforsamling i MuG (inkl. oplæg om virtuelt udviklingsarbejde) Tilmelding senest d. 14. oktober på www.mejeritekniskselskab.dk.

• 1 x Benhil cup filling machine. Model 8270 4-laned. 500 / 600 gram cup size. Output 240 cups/min. Incl. control panel. Year 1991 • 1 x Benhil cup filling machine. Model 8270 2-laned. 500 / 600 gram cups size. Output: 130 cups/min. Incl. control panel. Year 1989 • 1 x Benhil cup filling machine. Model 8274D 3-Laned. 250 gram cup size. Output: 195 cups/min. Incl. control panel. Year 1999 • 1 x Hamba cup filling machine. Model BK-4002. 2-laned. 250 /400 /500 gram cups sizes. Output: 140 cups/min. Incl. control panel. Year 1986 • 1 x Ampack Amman cup filling machine. Model KF 1/2 2-laned. 100-500 ml. rectangular and round cups. Output: 90 cups/min. Incl. control panel. Year 2001 • 1 x ELOPAK carton filling machine. Model U-SC120 2-laned. 0,25 / 0,50 / 1,0 ltr. Screw cap system. 12000 units /hour. Production hours 42300. Year 1993 • 1 x TREPKO Bucket filling machine. Model 202KSP Round Filler. 1 Kilo Buckets. Output: 2000 Units / Hour. Year 2002

Leder du efter din næste karrieremulighed? Hos Foodjob Nordic har vi lige nu flere spændende stillinger - bl.a.: Salgschef Agro med potentiale til Biofiber-Damino Vil du sælge fodermidler, der er baserede på naturlige, biologisk aktive råvarer ? Customer Innovation Manager til AAK Unik mulighed for at blive en del af et meget stærkt B2B udvik­ lingsteam med fokus på chokolade og konfekture. Kvalitetskoordinator til Harboe Bryggeri Vi søger en selvstændig kvalitetskoordinator med erfaring i HACCP samt kvalitetsstyringssystemer efter FSSC, IFS eller BRC. Application Specialist til KMC Vi søger en erfaren og kundeorienteret applikationsspecialist til en alsidig rolle hos KMC.

• 1 x APV Anhydro Spray Dryer Type 2CSD. Incl. fluid bed. Year 1978 Capacity: 500 Kilo /Hour • 1 x SPX Anhydro pilot Spray Dryer Type MS 400. Year 2015. Excellent condition. Capacity: 10-20 Kilo /Hour • 1 x GEA Spray Dryer Type IFD-50. Year 2003 Capacity: 380 Kilo / Hour --------------------------------The equipment will be sold ”in as it is condition” Ex works Denmark

Inspection & sale now

Læs mere og ansøg via www.foodjobnordic.com

Foodjob Nordic er Nordens førende specialist inden for rekruttering af ledere og specialister til fødevareindustrien.

22  Mælkeritidende 10 / 2020

FH SCANDINOX A/S - DENMARK (Sales- & Engineering Department) Phone: +45 7534 3434 DK-8464 Galten/Aarhus E-mail: fhs@fhscandinox.com Web: www.fhscandinox.com


[ KORT FORTALT ]

Norge skruer lidt ned for mælkeproduktionen Norge har et ganske avanceret mælkekvotesystem, som staten forsøger at styre mælkeproduktionen med. Efter forhandling med mejerier og landbrugsorganisa­ tioner har Landbrugsdirektoratet netop gennemført en udbudsrunde, hvor staten tilbød køb af 40 mio. kg. mælkekvote. De norske mælkeproducenter var dog kun interesseret i at sælge 35 mio. kg. mælk – og salget blev ganske ujævnt fordelt mel­ lem de forskellige regioner. I 8 kvoteregioner var der kø for at sælge endnu mere kvote, mens 6 kvoteregioner havde markant mindre ønske om at nedjustere mæl­ keproduktionen.

Thise forbereder flere plantedrikke I slutningen af april lancerede Thise sit bud på en havredrik, og mejeriet meldte sig dermed ind i kampen om kunderne på det voksende marked for plantebaserede fødevarer. Selv om havredrikken ikke har mange måneder på bagen, tør direktøren i Thise, Poul Pedersen, godt melde, at salget er gået godt, skriver Landbrugsavisen. Og Thise forventer at skulle producere endnu mere, for her i efteråret udvider Thise salget af plan­ tedrikken, så den ikke længere kun er at finde i Irma, men også i andre af Coops butikker. Derfor skal der skrues op for mængderne, lyder det fra me­ jeriet. Havremælken produceres på en helt ny pro­ duktionslinje, som Thise har indrettet i et hjørne af det gamle osteri.

Svenske Oatly i shitstorm efter amerikansk kapitalinsprøjtning I sommers indgik Oatly en USD 200 mio. investeringsaftale med Blackstone, et af de største private investeringsselskaber i verden, kendt for køb af virksomheder og ejendomme – og også investeringer i sojaproduktion i Brasilien. Især sidst­ nævnte engagement, der kædes sammen med fældning af regnskov, harmonerer rigtig dårligt med Oatly’s image og ambition om at redde klimaet. Kritikken vok­ ser ikke kun i Skåne, hvor Oatly har sin hjemmebase, men også caféer i Tyskland, Storbritannien og Finland har reageret og skiftet til andre leverandører af havred­ rik. Det skriver Sydsvenskan i en artikel den 5. september.

Ostehandlere oplever fremgang under corona Martin Vorsøe ejer Gendarmer Ostedelikatesse i Holbæk. Han er endvidere formand for Oste­ handlerforeningen for Danmark. Dermed har han fingeren på pulsen, når det gælder dan­ skernes ostevaner. Både i egen butik og i sine medlemmers butikker. Og det er en tilfreds formand, som på www.mejeri.dk gør status over det seneste halvår, hvor flere ostebutikker melder om vækst i salget på helt op til 70 pct. - Da restauranterne lukkede i marts, var ostehandlerne hurtige til at fange behovet for at kunne tage noget godt med hjem ved fx at tilbyde tapasplatter. Samtidig var dan­ skerne generelt gode til at støtte specialbu­ tikker som osteforretningerne. Det medførte mange nye kunder hen over sommeren, hvor også de mange danske turister gavnede os, fordi de bruger flere penge end mange af de udenlandske gæster, siger Martin Vorsøe til mejeri.dk.

Skånemejerier dropper plastiklåg efter dialog med forbrugerne I foråret besluttede Skånemejerier at gå i dialog med forbrugerne om holdningen til plastiklåg på mælkekartonerne via sociale medier og virksomhedskundeservice. Fore­ spørgslen gjaldt økologisk mælk i Hjordnära-serien, og tilbagemeldingen var ganske klart med et flertal på 79 procent, som ønskede mælkekartoner uden plastiklåg. - Dette er præcis det resultat, vi håbede på. Det er glædeligt at se, at Hjordnära’s for­ brugere prioriterer bæredygtighed frem for bekvemmelighed. Fjernelse af plastlåg re­ ducerer emballagens klimapåvirkning, og det gør det også lettere for forbrugere at gen­ bruge, fordi alt nu kan sorteres som papir, siger Cecilia Lindwall, marketingchef hos Skå­ nemejerier.

Mælkeritidende 10 / 2020

23


[ DMF ]

Den nye bestyrelse blev præsenteret efter sommerens valg. Forrest fra højre: Stig Thorlund (suppleant), Ingemarie Jensen, Katja Grouleff Andersen og Dagmar F. Pedersen. Midterst fra højre: Torben Slots (-suppleant), Rolf Pedersen og Nanna Hønholt. Bagerst fra højre: Martin Holst Petersen (formand) og Laura Enøe Ternstrøm.

DMF-generalforsamling afviklet i miniudgave Corona betød amputeret udgave af generalforsamlingen i Dansk Mejeriingeniør Forening. Ifølge beretningen er foreningen dog i god form med stigende medlemstal og højt aktivitetsniveau.

Årets generalforsamling i Dansk Mejeriinge­ niør Forening er normalt en del af Mejeriin­ geniørdagen med virksomhedsbesøg og ju­ bilæumsmiddag som en del af programmet. Denne del af programmet var imidlertid af­

24  Mælkeritidende 10 / 2020

lyst i år som følge af corona-omstændighe­ derne. I stedet var generalforsamlingen flyt­ tet til sekretariatet i Odense, hvor man med passende afstand kunne rumme både besty­ relse og de to forhåndstilmeldte medlemmer. Men bortset fra det særdeles begrænsede fremmøde, kunne formand Martin Holst Pe­ tersen og dirigent Torben Slots afvikle en helt normal generalforsamling, hvor alle forma­ lia og obligatoriske afstemninger blev over­ holdt. Selve beretningen var bygget op om­ kring det nye Årsskrift 2019-2020, som er en gennemgang af de forskellige services i for­ eningen med kommentar fra medlemmer – og i øvrigt også en oversigst over nyuddan­ nede mejeriingeniører fra det forgangne år.

Flere aktive medlemmer I sin del af beretningen bemærkede Martin Holst Petersen blandt andet tilfreds, at med­ lemsudviklingen har været stabil over en år­ række, og at antallet af aktive medlemmer på 305 ikke har været højere i nyere tid. - Det er udtryk for, at man søger vores ser­ vices og bakker op omkring den kultur, som er skabt omkring foreningen, sagde Martin Holst Petersen, som også var tilfreds med til­ gangen af yngre medlemmer, idet en tred­ jedel af medlemmerne i dag er under 40 år. Formanden kunne også remse en lang liste op over de mange steder, hvor DMF repræ­ senterer medlemmerne, hvilket bl.a. omfat­ ter forsikringsordninger i Mejeriliv og admi­


[ DMF ]

nistration af Jubilæumslegater. Listen tæl­ ler også de mange sociale og faglige net­ værksarrangementer, som spænder lige fra Mejeriforskningens Dag, Nordisk Mejerikon­ gres, studieture og Mejeribrugets Dag. DMF er også involveret i mejeriingeniør­ uddannelsen, hvilket både omfatter sparring omkring uddannelsens indhold og opbyg­ ning samt en række tiltag, som skal tiltrække studerende til faget. Her kunne Martin Holst Petersen tilfreds konstatere, at tilgangen af studerende har været stigende og synes sta­ biliseret på et tilfredsstillende niveau om­ kring 25 nye kandidater på årsplan. Samar­ bejdet med Københavns Universitet og med­ arbejderne på Institut for Fødevarevidenskab, som i øvrigt præsenteres i årsskriftet, funge­ rer også rigtig godt med gensidig respekt. Interessevaretagelsen omfatter også DMF’s arbejde i andre faglige organisationer som AC, AEDIL, AP Pension m.m. I den knap så muntre afdeling kunne Mar­ tin Holst Petersen forberede medlemmerne på en retssag, idet DMF har indgivet stæv­ ning mod IDA, som efter DMF’s opfattelse har tiltaget sig forhandlingsretten for kandi­ dater med cand.techn.al indenfor det offent­ lige ansættelsesområde. Denne mener DMF hører eksklusivt til under DMF. Behov for medlemsrådgivning Senere kunne bestyrelsesmedlem Dagmar F. Pedersen uddybe, at behovet for rådgivning er forholdsvist stabilt – dog er niveauet fra 2019 allerede overgået i indeværende år. Hel­ digvis kan de fleste sager løses af sekretaria­ tet, men i syv tilfælde har det været nødven­ digt med advokatbistand for at opnå konsen­ sus med arbejdsgiveren. Dagmar F. Pedersen forklarede også, at sekretariatssager primært er kontraktgennemgang (36 pct.) og gene­ rel rådgivning vedrørende ansættelsesvilkår i centrum. - Mange henvender sig omkring konkur­ renceklausuler i deres ansættelseskontrak­ ter – og man må bare sige, at det er en rigtig god ide at få assistance fra DMF, inden man skriver under, sagde Dagmar F. Pedersen, der også mindede om, at DMF står bag lønstati­ stikken, som er et vigtigt værktøj, når den en­ kelte forhandler løn.

Medlemsrådgivning pr. år (2020 ÅTD)

80 70 60 50

51 31

40 30

33 38

20

22 17

15

10

11

11

Akk 2013

Akk 2014

Akk 2015

31 26

10

21 13 5

7

Akk 2019

Akk 2020

0 Akk 2016 Advokatsager

Akk 2017

Akk 2018

Sekretariatssage r

Allerede ved udgangen af august er antallet af rådgivningssager højere end hele sidste år.

Mælkeritidende presset Bestyrelsesmedlem Rolf Petersen bidrog også til beretningen med fokus på aktivite­ terne i Mejerifolk uden Grænser og status i Mælkeritidende. Bladet er i lighed med andre trykte medier presset på annoncemarkedet, men man har i de senere år øget aktiviteterne på de digitale medier. Mælkeritidende har hi­ storisk bidraget positivt til Dansk Mejeriinge­ niør Forenings regnskab, men sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionæ­ rer må DMF i fremtiden yde et mindre bidrag den anden vej som betaling for kommunika­ tionsarbejdet.

Kontingentstigning på vej Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen af­ sluttede generalforsamlingen med en gen­ nemgang af regnskabet. Årets resultat er et underskud på 96.635, hvilket primært skyldes en uheldig kursstatus for værdipapirer i for­ året, som siden har rettet sig, men også en la­ vere indtægt fra Mælkeritidende end budget­ teret. På den baggrund fandt bestyrelsen det nødvendigt at annoncere en mindre kontin­ gentstigning for de aktive medlemmer på 75 kr. pr. halvår og 38 kr. for de aktive dobbelt­ medlemmer (FMF) og særlige medlemmer.  LW

Generalforsamling blev afholdt på sekretariatet i Odense. Udover bestyrelsen var der to fremmødte medlemmer.

Mælkeritidende 10 / 2020

25


[ IBM ]

Fødevareindustrien tilfreds med udviklingen i Mejeriingeniør­uddannelsen Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen holdt onsdag d. 3. september årsmøde som webinar. I årsberetningen gav formand Jens Termansen udtryk for en tilfredsstillende udvikling, selvom coronarestriktioner havde spoleret flere aktiviteter. Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddan­ nelsen (IbM) arbejder som bekendt med at skabe interesse for Mejeriingeniøruddannel­ sen i samarbejde med Københavns Universi­ tet (KU). Udover at tiltrække kandidater har man en dialog med Institut for Fødevarevi­ denskab omkring uddannelsens opbygning og indhold – alt sammen for at sikre velkva­ lificerede kandidater, som matcher behovet i fødevareindustrien. 28 fødevarevirksomhe­ der har valgt at bruge ressourcer på dette ar­ bejde – hvilket faktisk er en fremgang på tre nye medlemmer siden sidste årsmøde. Dette var formand Jens Termansen ganske fornøjet med, da han online på webinar aflagde års­ beretning for foreningens virksomhedsmed­ lemmer. Praktikudfordring løst Formanden kunne se tilbage på et år med flere succesfulde tiltag, hvilket jo blandt af­ spejler sig i et stort pres på praktikpladsord­ ningen i foråret. På grund af overgang til ny praktikordning skulle en stor flok på hele 48 bachelorstuderende i to gange praktik i for­

året mod normalt ca. 25. Dette krævede en stor indsats af hele KU-holdet bag praktikord­ ningen – og tilsvarende stor velvilje blandt de mejerier og andre fødevarevirksomheder, som skulle stille praktikpladserne til rådig­ hed. Alt dette lykkedes for alligevel at blive aflyst i de fleste tilfælde pga. corona-restrik­ tionerne. - Men det var meget opløftende at opleve viljen til at skaffe de nødvendige praktikplad­ ser, når det virkelig gælder, sagde Jens Ter­ mansen. Flere nye tiltag på vej Andre nye tiltag blev også sat i bero som følge af corona, men formanden glædede sig alligevel over nyt samarbejde med DTU, som skal åbne op for, at diplomingeniører får ad­ gang til mejeriingeniøruddannelsen (Student Day). Det samme gælder Karrieredag, som et nyt samarbejde med BusinessregionAarhus, FoodJobNordic og Agro Food Park i forbin­ delse med studerende på Aarhus Universitet. Formanden kunne desuden tilføje, at opta­ get på 100 studerende til Fødevarer og ernæ­

Formand Jens Termansen ved årsmødet i 2019.

ring er tilfredsstillende. I og med, at der nu er karakterbegrænsning, vil man formentlig tilligemed se et mindre frafald. Alt i alt posi­ tive takter. Årsmødet bød også på et valg til bestyrel­ sen, idet Jens B. Termansen, Eckes-Granini (nuværende formand), Leif Haamann, GEA og Lars S. Vestergaard blev valgt til bestyrelsen for en ny 2-årig periode. Se også præsentationen fra Årsmødet på www.dairy-career.dk

IbM er etableret med opbakning fra mejeribranchen, som pt. tæller 28 medlemmer bl.a. med et mål om at uddanne højt kvalificerede mejeriingeniører. Et mål der senere er fastsat til 30-35 nye kandidater pr. år.

26  Mælkeritidende 10 / 2020

LW


Kommende arrangementer Se faglige aktiviteter i de næstkommende måneder

FMFs 131. Delegeretmøde lørdag den 7. november 2020 Igen i år vil delegeretmødet finde sted på Legoland Hotel & Conference i Billund, men som en konsekvens af den aktuelle Coronasituation bliver delegeretmødet afholdt uden ledsager- og aftenarrangement. Årets program ser derfor således ud: Kl. 9.00 Ankomst og registrering Der vil være tallerkenanrettet morgenmad Kl. 10.00 Delegeretmøde Kl. 13.00 Tak for i dag Der vil være mulighed for frokost inden hjemrejse. Dagsorden - delegeretmøde 1. Valg af dirigent. 5. Fastsættelse af kontingent 2021/22. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen, virksomhed i det forløbne år. samt suppleant. 3. Fremlæggelse af regnskab 2019/20 til 7. Valg af suppleant til AP-repræsentanten. godkendelse. 8. Valg af revisorer. 4. Behandling af fremsatte forslag. 9. Eventuelt. Ethvert medlem af foreningen har adgang til delegeretmødet og har ret til at deltage i forhandlingerne, men kun de valgte delegerede har stemmeret. Ønsker man således at deltage i delegeretmødet, skal man henvende sig til sekretariatet, da vi er nødt til at kunne sikre pladsforhold for alle deltagere. PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN SØREN JENSEN, FORMAND

Seminar: CIP - indsigt og potentiale Cleaning In Place er alfa og omega på alle mejerier og en vigtig forudsætning for høj produktkvalitet. Men det er også på et om­ råde, man kan komme rigtigt galt afsted. Se­ minaret vil tage afsæt i nogle af de grund­ læggende forhold omkring CIP – princip­ perne og metoder, og belyse de særlige ud­ fordringer og muligheder, der er omkring CIP af membranfiltreringsanlæg. Der vil også være indlæg om optimering af CIP­anlæg, op­ bygning af effektive CIP­anlæg samt hvordan man bedst optimerer CIP­rengøring. Det gæl­ der i forhold til miljø, ressourceforbrug og rengøringskvalitet samt styring af den effek­ tive rengøring efter behov i stedet for tid. Det vil blive belyst, hvordan rengøringskvaliteten bedst kontrolleres, herunder prøvetagning, airsampling og mikrobiologi. Hvor: Hvornår: Arrangør: Se mere:

Hotel Legoland, Billund 19. november Mejeriteknisk Selskab www.mejeritekniskselskab.dk

[ FORSKNING ]

Igangværende projekter under Mejeribrugets Forskningsfond:

Varslingssystem skal for­ udsige syrningsproblemer forårsaget af bakteriofager KU FOOD undersøger muligheden for at bruge matematiske modeller til at forudsige problemer med bakteriofager på ostemejerier. Resumé I osteproduktion kan angreb fra bakteriofager på starter­ kulturen give syrningsproblemer. Dette kan give længere produktionstid og svingende produktkvalitet og sikker­ hed. Baseret på kendskab til anvendte starterkulturer og hurtige analysedata, vil PhageWarn-projektet udvikle ma­ tematiske modeller, som kan forudsige og dermed varsle, hvornår syrningsproblemer opstår. Dette vil hjælpe meje­ rierne med at gribe ind, før problemerne begynder.

Projekt info: Titel: PhageWarn: Forudsigelse af bakteriofagproblemer på ostemejerier Projektleder: Lektor Finn Kvist Vogensen, Københavns Universitet (KU) Projektdeltagere: Professor (MSO) Dennis Sandris Nielsen (KU), Lektor Åsmund Rinnan (KU), Akademisk medarbejder Louise Kanz (KU) Projektperiode: Januar 2020 - december 2022 Hovedformål: Formålet med projektet er at udvikle matematiske modeller til forudsigelse af syrningsproblemer forårsaget af angreb fra bakteriofager på ostemejerier. Se udførlig projektbeskrivelse på www.maelkeritidende.dk/nyheder/forskningsartikler

Mælkeritidende 10 / 2020

27


[ SEMINAR ]

Mejerier i spændende dialog med planteuniverset Seminaret ’Plantebaserede produkter på mejerierne - muligheder og begrænsninger’ bød på friske bud på fremtidens fødevarer og konstruktiv dialog mellem mejerierne og den nye dreng i klassen – Naturli’.

I bedste Corona-stil gik Mejeriteknisk Selskab digi­ talt med seminaret ”Plantebaserede produkter på mejerierne - muligheder og begrænsninger”, som blev afholdt den 8. september på Hotel Legoland. Ca. 75 deltagere var fysisk til stede på Hotel Lego­ land, mens ca. 25 deltog fra hjemmekontoret. En af dagens oplægsholdere var Henrik Lund, CEO i Naturli’. Og han var ikke i tvivl om en strå­ lende fremtid for de plantebaserede produkter. Henrik Lund, direktør for Naturli’, tog det som en anerkendelse, at mejerierne er på vej med en stribe plantebaserede produkter og hilste konkurrencen velkommen.

- Der er en adfærdsændring i gang, hvor mange forbrugere skærer ned på kød og mælk til fordel for plantebaserede produkter, lød det fra en selvsik­ ker direktør, som kom omkring hele produktsorti­ mentet fra Naturli’ i sit indlæg, idet flere produkter nu står fast sammen med mejeriprodukterne. Han fokuserede særligt på Smørbar og det seneste skud på stammen – Joe Kurt, som Henrik Lund med et glimt i øjet påstod var opkaldt efter kvalitetschef Kurt Nikolajsen i Dragsbæk, som ejer Naturli’. Smør­ bar er et af Naturli’s bedst sælgende produkter, som ifølge Henrik Lund matcher de mejeribaserede blandingsprodukter i de fleste sammenhænge. - Da vi udviklede Smørbar spurgte vi forbru­ gerne, om vi skulle skrive Kofri på emballagen. Her var meldingen klar – lad nu være med at ud­ skamme dem i konkurrerer med og bliv i stedet på egen bane. Og det har vi så prøvet på lige siden, lød det. Berigelse ok – græs på vej På baggrund af spørgsmål fra salen var Henrik Lund helt klar i mælet, da han pointerede, at forbruger­ nes valg efter hans opfattelse ikke vil blive truf­ fet baseret på pris eller proteinindhold, men deri­ mod på den klimavenlige agenda. Dette afspej­ ler sig også i, at når Naturli’ udvikler nye produkter lægger man vægt på, at produkterne skal smage godt, være 100% plantebaserede, være nemme at komme til og bruge, og så skal de møde balancen mellem natur og mennesker. Et andet spørgsmål gik på holdningen til beri­ gelse. Til dette lød Henrik Lunds svar, at nogle af

28  Mælkeritidende 10 / 2020

Mælk: Udelukkende det produkt, der stammer fra en normal yversekretion og er opnået ved udmalkning, uden no­ gen tilsætning eller fjer­ nelse af bestanddele. Dog må mælk gerne standardi­ seres og behandles uden påvirkning af bestanddele.


[ SEMINAR ]

Naturli’s produkter bliver berigede, da den ernæ­ ringsmæssige værdi også er et vigtigt parameter for Naturli’. Som afslutning på indlægget kiggede Naturli’-chefen også en lille smule ind i fremtiden, hvor græs som proteinkilde måske vil blive en reali­ tet på middagsbordene. Et spændende perspektiv for udnyttelse af græsplænen! Henrik Lund kunne dog løfte sløret for, at der indtil videre er lang vej til et velsmagende produkt. Konstruktiv dialog Selvom Henrik Lund ikke helt kunne dy sig for at stikke lidt til mejeriernes kamp for at holde mono­ pol på mejeriprodukternes navne, så var var dagens seminar præget af en nysgerrig og konstruktiv at­ titude med lyst til lære af hinanden. Det gjaldt også snakken i pauserne, hvor Henrik Lund fik en tættere dialog med flere mejerifolk. DTU vil udnytte spildprodukter Programmet bød videre på et DTU-drevet projekt, som arbejder på at finde starterkulturer til syrning af plantebaserede sidestreams (spildprodukter) fra bryggeriindustrien. Der tages afsæt i, hvilke kul­ hydrater og stivelser de enkelte stammer kan om­ sætte, og det er målet, at der kan produceres et plantebaseret analog-produkt til yoghurt. Fokus er både på konsistens og den rette smagsprofil. Pro­ jektet har fået rigtigt meget national og interna­ tional opmærksomhed, da det netop tager afsæt i at udnytte en sidestream og dermed vil kunne ud­ nytte en ”råvare”, som i dag må behandles som af­ fald.

Fremtidens mælk fra petriskåle Dagen sluttede af med et indlæg fra Aarhus Uni­ versitet , hvor seniorforsker Stig Purup tog afsæt i den kontroversielle titel ”Fremtidens mælk og kød skal dyrkes i petriskåle?”. Udgangspunktet var forskningsprojektet ’Cleanpro’, som for så vidt an­ går mælkedelen har til formål at afdække, om op­ rensede mælkekirtel-celler kan producere mælk in vitro (altså udenfor den levende organisme). In­ ternationalt har man allerede set udvikling og pro­ duktion af en animal free mælk, kaldet Perfect Day Milk, men dette tager ikke udgangspunkt i mæl­ kekirtler. I omtalte Cleanpro-projekt tages afsæt i mælkekirtlen og derfor formodes mælken at være tættere på den velkendte ko-mælk. Der blev spurgt ind til, om der gøres tilsvarende overvejelser om ”produktion” af human mælk, og til dette kunne Stig Purup svare, at der arbejdes på dette forskel­ lige steder ude i verden.

Dagens 75 deltagere var placeret i coronaforsvarlige omgivelser i Hotel Legolands store auditorie. Endvidere deltog 25 via webopkobling.

Stigende interesse på mejerierne Hvor tonen mellem mejerier og planteproducenter i dagspressen til tider har været en smule skinger, var dagens seminar præget af en nysgerrig og kon­ struktiv attitude med lyst til lære af hinanden. Me­ jeribranchen er som bekendt allerede godt i gang med udviklingen af en række plantebaserede pro­ dukter, og med interessen for dagens seminar gav man indtryk af stigende opmærksomhed til plante­ universet.  AC/LW

Mælkeritidende 10 / 2020

29


[ FERIEPENGE ]

Klar til dine indefrosne feriepenge? Tre af fem ugers indefrosne feriepenge kan udbetales her i oktober 2020. De praktiske rammer omkring udbetalingen er nu ved at være på plads, men du skal selv huske at anmode om udbetalingen. Se hvilke overvejelser, du bør gøre.

Den indefrosne opsparing Hvis du har arbejdet i hele perioden fra 1/9 2019 til 31/8 2020, har du optjent fem ugers feriepenge, som oprindeligt var planlagt in­ defrosset frem til din pensionsalder. Din op­ sparing modsvarer 12,5% af din ferieberet­ tigede løn i perioden. For at give samfunds­ økonomien et boost i forbindelse med Co­ rona-krisen bliver det nu muligt at få tre af de fem uger udbetalt allerede her i oktober. I løbet af efteråret 2020 vil du også kunne se din opsparing på www.ld.dk og www.bor­ ger.dk. Her vil det fremgå, hvor meget du har optjent i alt. For manges vedkommende har virksomhederne endnu ikke indberettet tal­ let, og de har frist for indberetning frem til årsskiftet. Det betyder, at hvis virksomheden ikke har indberettet endnu, vil det være et beregnet tal på basis af indkomsten mellem 1/9 2019 og 31/3 2020. Dvs. at der kan være afvigelser i forhold til det eksakte beløb, som du i sidste ende vil have stående som opspa­ ring. Du vil maksimalt kunne få udbetaling svarende til tre ugers feriepenge – resten vil blive stående på den indefrosne opsparing, til du forlader arbejdsmarkedet. Hvad gør du? Hvis du ønsker de tre ugers feriepenge udbe­ talt, skal du i perioden mellem 1/10 og 1/12

anmode om udbetaling, som du søger di­ gitalt via borger.dk. Hvis du ikke gør noget, bliver pengene stående på din opsparing, og du får dem først udbetalt ved folkepensions­ alderen, eller hvis du af andre grunde trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Når/hvis du anmoder om udbetaling, skal du forvente at der går op til 2 uger før pengene udbetales. Udbetaling eller indefrosne feriemidler har ikke betydning for udbetaling af folke-, før­ tids- eller seniorpension. Hvis du modtager andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen. Pensionsalderen er nået Hvis du har været erhvervsaktiv i optjenings­ perioden og du når/har nået folkepensionsal­ deren i perioden fra september 2019 og frem til september 2021, kan du anmode om ud­ betaling ligesom alle andre, men det beløb, som ligger ud over tre ugers feriepenge, vil du først få udbetalt pr. 1. oktober 2021. Går du på folkepension efter 1. oktober 2021 udbetales de resterende 2 ugers ferie­ penge ved folkepensionsalderen. Du har mulighed for at udsætte udbeta­ lingen af de resterende 2 ugers ferie, hvis du ønsker det.

Tidligere udbetaling Du kan søge om udbetaling af opsparingen, før du når folkepensionsalderen. Det gælder også her, at du tidligst vil kunne få udbetalin­ gen 1. oktober 2021. Kriterier for udbetaling af opsparingen: • Du går på førtidspension, efterløn eller se­ niorpension • Du får tilkendt fleksydelse • Du får udbetalt en alderspension, som er oprettet i forbindelse med et ansættelses­ forhold • Du tager varigt ophold i udlandet • Du har under 1.500 kr. indefrosset Beskatning For feriepenge, som er indberettet direkte til Lønmodtagerens Feriemidler, skal der betales almindelig indkomstskat, når du får udbetalt midlerne, uanset om de udbetales i år eller ved pensionsalderen. Dvs. at det er individu­ elle forhold, som afgør om det skattemæssigt er en fordel at få pengene udbetalt i år eller senere. Enkelte kan have feriepenge, som er ind­ berettet til FerieKonto eller andre feriekasser, og her vil beskatningen ske ved indbetaling, dvs. pengene vil være beskattet.  AC

30  Mælkeritidende 10 / 2020


[ SUNDHED ]

Sundhedsordning i PensionDanmark får et facelift Medlemmer omfattet af sundhedsordningen i PensionDanmark kan blandt andet glæde sig over, at man fremover kan tage direkte kontakt til fysioterapeuter og kiropraktorer. Overenskomstansatte medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, alle time­ lønnede og en del funktionærer i mejeriindu­ strien har adgang til PensionDanmarks Sund­ hedsordning, som her i 2020 får et facelift. Ordningen har hidtil baseret sig på, at Falck Healthcare supporterede og visiterede til ordningen for PensionDanmark, men dette er blevet lagt om, således PensionDanmark nu samarbejder med en række selvstændige klinikker, hvor man kan få behandling. Det drejer sig specifikt om indtil videre 350 klinik­ ker, hvor man kan få behandling hos en fysi­ oterapeut.100 kiropraktikklinikker vil senere følge . Man får adgang til alle ledige tider hos klinikkerne og kan bestille tid til behandling, når og hvor det passer bedst. Man behøver fortsat ikke henvisning fra egen læge, hvis man går med småskavanker eller smerter, og man kan få hjælp, uanset om man er kommet til skade på arbejde eller hjemme.

Fysioterapeut på telefonen Tidsbestilling foregår via app'en ’Din Pension’ eller på pension.dk eller pr. telefon 7010 0806 mellem 8-21 på alle hverdage. Og som noget nyt vil man ved telefonisk henvendelse tale med en fysioterapeut i PensionDanmarks be­ handlingsteam. PensionDanmark har fortsat de øvrige ydelser og tilbud på hylderne. Det drejer sig om psykologhjælp, hvis man fx er stressramt, lider af depression, sygdom eller oplever dødsfald i den nærmeste familie. I sådanne tilfælde kan ordningens psykologer kontak­ tes. Disse ydelser finder man vej til via tele­ fonisk kontakt til sundhedsordningen – 70 10 08 06 Er du ofte syg eller syg i længere tid har sundhedsordningen også mulighed for at hjælpe dig. Sygeplejersker og socialrådgi­ vere kan hjælpe med vejledning om f.eks. be­ handlingsforløb og de kan give gode råd til,

AF MORTEN GASS, CHEFKONSULENT I PENSIONDANMARK

hvordan man bruger sin sundhedsordning og får den rette behandling. Endelig kan de også hjælpe med at finde ud af, hvad fx frit sygehusvalg, ventetider og behandlingsga­ ranti betyder for den enkelte. Hurtig udredning Endelig så har PensionDanmarks sundheds­ ordning et element som kaldes hurtig ud­ redning, og her kan man få hjælp til at få stillet en diagnose, så man hurtigere kan komme ind i et behandlingsforløb. Det ses i mange tilfælde at man skal vente længe på at komme til en speciallæge eller til scanning – og her kan ordningen hjælpe. Når først diag­ nose er stillet er vejen til behandling kortere. Ovennævnte ydelser finder man vej til via telefonisk kontakt til sundhedsteamet – 70 12 13 35 Anførte ændringer er første skridt i en face­ lift-proces, hvor yderligere justeringer ventes på plads i den nærmeste fremtid.

Foto: PensionDanmark

Mælkeritidende 10 / 2020

31


[ PORTRÆT ]

Græsk mejeriprofessor vil rykke dansk mejeribrug Hans vision er at levere bæredygtige mejeriprodukter ved hjælp af radikalt anderledes måder at designe produkter på. Få mere at vide i dette interview med den nye professor i mejeriproduktteknologi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD), Serafim Bakalis.

Du er den nye professor i mejeri­produkt­teknologi ved KU FOOD – hvordan ser du på dine kommende opgaver? Jeg har primært arbejdet inden for produktudvikling med en vellykket implementering af modeller til forståelse af de for­ skellige aspekter af forbrugeradfærd. Min vision er at levere nye, værdiskabende og bæredygtige mejeritilbud ved at de­ signe produkter på en markant anderledes måde. I øjeblik­ ket foregår fødevareproduktion ofte på store fabrikker for at udnytte stordriftsfordele. Dette har ført til en ekstremt effek­ tiv drift, både økonomisk og med hensyn til affaldshåndte­ ring. Jeg er for nylig begyndt at undersøge mulighederne for småproduktion med hensyn til økonomiske og miljømæs­ sige konsekvenser. I en videnskabelig artikel, der vandt en ’Institution of Chemical Engineering Hutchison Medal’, har vi påvist, at der kan være miljømæssige fordele og stor fleksibi­ litet i småskala-produktion. Jeg tror, at KU FOOD og Danmark generelt byder på et fremragende miljø til at gennemføre en spændende viden­ skabelig rejse, og jeg vil gerne være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for de næste generationer. Hvordan ser du fremtiden i forhold til mejeriindustrien i Danmark og internationalt? Jeg er interesseret i at udforske måder hvorpå, man radikalt kan transformere mejeriprodukter og mener, at mejerisekto­ ren skal sørge for at udnytte et landskab i forandring. Forbru­ gerne bruger stadig mere tid online, hvilket har en direkte indvirkning på bestemmelse af deres fødevarepræferencer og -praksis - fx gennem annoncer. I den nærmeste fremtid vil der opstå en stor forbindelse mellem forbrugerne og de­ res køkkener, til mælkeproducenter, hvilket vil forandre for­ syningskæderne, som vi i øjeblikket kender dem. Smarte køleskabe, der kan ”gætte” præferencer og afgive ordrer med et minimum af forbrugerinvolvering, fx ved et enkelt klik på telefonen. Smartphones, der ”kender dig” og kom­ mer med madlavningsforslag med mejeriprodukter, der el­

32  Mælkeritidende 10 / 2020

lers ville være gået til spilde. Producenterne vil have gode muligheder for at tilpasse deres produkter til forbrugernes krav, fx med hensyn til ernæringsmæssige egenskaber, smag og tekstur, så produktet bliver skræddersyet. De foreslåede forarbejdede produkter kan være nye ingredienser (fx blan­ dede plante/mejeriprodukter), der stammer fra forbrugerne selv eller tæt på konsumeringsstederne. Dermed har mæl­ keproducenternes mulighed for at skabe en ny generation af blandede ingredienser til ”øjeblikkeligt” nye produkter, fx med hensyn til teksturer eller former. COVID-19 har udfordret det eksisterende mejerisystem, fx i form af mere fleksible systemer. I en nylig udgivet viden­ skabelig artikel, forsøgte vi at udforske de udfordringer, som COVID-19 har givet vores fødevaresystem. Begrænsninger i bevægeligheden, herunder transport af arbejdskraft og for­ syninger, vil sandsynligvis ændre fødevareproduktionen og fødevarerelaterede logistik og service, hvilket udgør en ud­ fordring for systemets evne til at levere tilstrækkelige, øko­ nomisk overkommelige og nærende fødevarer til alle. Frem­ tidige og mere modstandsdygtige fødevaresystemer kan i højere grad afhænge af ”lokale” løsninger, der giver nye ud­ fordringer og muligheder for bæredygtige produkter i min­ dre målestok. Generelt står mejerisektoren over for udfordringer med hensyn til at levere bæredygtige produkter samtidig med, at der er en stigende mistillid hos forbrugerne. Det er vigtigt at huske, at mejeriprodukter stadig spiller en betydelig ernæ­ ringsmæssig rolle og er en integreret del af mange fødevare­ kulturer. Jeg mener, at der bag disse udfordringer er betyde­ lige muligheder for sektoren, der i vid udstrækning er drevet af den stigende urbanisering og de stigende indkomster på nye markeder. Hvad har du i tankerne i forhold til undervisning? Jeg sætter en stor ære og engagement i at undervise, og det er en af de vigtigste grunde til, at jeg blev forsker. Min rolle


[ PORTRÆT ]

Serafim Bakalis.

som underviser er at sætte de studerende i stand til at nå de­ res fulde potentiale. Jeg sigter mod at skabe et trygt, inklu­ derende miljø for at uddanne den næste generation af glo­ bale borgere. Der er en unik udfordring for mejeriindustrien med hensyn til at få adgang til højt kvalificerede medarbej­ dere samt opkvalificering af de nuværende medarbejdere. Der er behov for at skabe ”T-formede” individer, der både har dybde i deres specifikke ekspertiseområder, fx mejeriformu­ lering, samt har en bred forståelse af den generelle kontekst, der vil give dem mulighed for at arbejde i tværfaglige teams og udvikle succesfulde mejeriprodukter. Jeg vil arbejde på at fortsætte og udvide KU’s stærke forbindelser med mejeri­ industrien for at sikre, at læseplanen er relevant for industri­ ens behov. Hvilke nye muligheder så du, da du søgte stillingen her på KU FOOD? Jeg har løbende haft kontakt til KU FOOD i forbindelse med udvikling af EU-projekter. Lige fra jeg første gang, jeg be­ søgte KU FOOD, var jeg imponeret over faciliteterne, kvalite­ ten af videnskaben og innovationsniveauet. Siden jeg søgte denne stilling, har verden ændret sig, og millioner er blevet smittet af COVID-19, mange dele af ver­

Serafim Bakalis, tiltrådte som professor ved Institut for Fødevarevidenskab på Køben­ havns Universitet (KU FOOD) den 20. juli 2020, hvor han tog over fra mejeriprofessor Richard Ipsen, der er blevet professor emeritus. Han kommer fra en stilling som professor ved Nottingham University i England og har en stærk baggrund i produktudvikling inden for me­ jeri og frugt. Han har et holistisk syn på videnskab og er bl.a. medlem af et ITN-netværk, der har til formål at forstå effekten af klimaforan­ dringer på mejeriindustrien.

den er blevet lukket ned, og en stor del af den globale øko­ nomiske aktivitet er stoppet. Fødevarer og adgang til føde­ varer har været en stor del af nyhedsdækningen, da tomme supermarkedshylder og adgang til fødevarer for de mest sårbare i samfundet har været besværliggjort. Fx resulte­ rede lukkede skoler i Storbritannien i, at en række børn ikke havde adgang til gratis måltider, hvilket mobiliserede en række velgørende organisationer. Mens dele af verden nu begynder at åbne igen, så er den nærmeste fremtid fortsat usikker, da flere bølger af epidemien forventes. Det akademi­ ske miljø er nødt til at rette opmærksomheden mod situatio­ nen, implikationerne og de potentielle fremtidige scenarier for mejeriforsyningskæden og den bredere fødekæde.  LENE HUNDBORG KOSS, KU FOOD

Mælkeritidende 10 / 2020

33


[ HISTORISK ]

Min tyske mejerislægt Børge K. Mortensen blev overrasket over slægtens mange mejerifolk, da han gik i gang med slægtsforskning.

Nogen kan måske stadig huske, at jeg i mange år arbejdede på Statens Mejeriforsøg og senere i Arla Foods, men da jeg for 15 år siden gik på pension, begyndte jeg at interessere mig for slægtens hi­ storie. Jeg stammer fra en lang række fattige hus­ mænd og fæstebønder, hvoraf nogle kan spores helt tilbage til 1600-tallet på Christian den 4.’s tid. Så bortset fra et par mælkekuske har jeg altid troet, at da jeg som 15-årig kom i lære som mejerist, var jeg den første i slægten, der havde med mejeripro­ duktion at gøre. Det viste sig at være helt forkert. Slesvig Holstens hollænderier For 400-500 år siden var der i hertugdømmerne Slesvig og Holsten en betydelig mælkeproduktion, som på de store godser blev kaldt hollænderier. Holland havde længe været et foregangsland inden for mejeribruget. Ikke fordi deres metoder var så meget anderledes end de almenkendte, men mere fordi de havde erfaret, hvor meget renlighed under fremstillingen betød for kvaliteten af smør og ost. Det var en produktion, der på de store godser var en selvstændig enhed, hvor gårdens mælkeproduk­ tion var bortforpagtet til en mejeriforpagter, der for egen regning og risiko og med egen arbejdskraft producerede og solgte smør og ost, sædvanligvis i selvstændige bygninger på gården. Omkring år 1700 boede der i Slesvig en mejerifa­ milie, hvis ældste medlem var Hans Heinrich Weg­ ner (1687-1773), lidt nord for Kiel, hvor der også lå det store gods Nør, hvor familien Wegner åbenbart var involveret i mejeriproduktionen. Hans Heinrich Wegner (1687-1773), der kom fra Nordrhein-West­ falen, var min 4 X tipoldefar og blev gift med Ma­ ria Sophia Loof (1696-1791). De fik 10 børn, hvoraf min oldemor på min mors side Else Marie Andersen (1839-1874) nedstammer fra den ældste søn Ernest August Wegner (1735-1777) og hans hustru Anna Magdalene Margrethe Christina Fürst (1741-?).

34  Mælkeritidende 10 / 2020

Familien bliver danske mejerister Af ukendte årsager flyttede denne søn i sidste halv­ del af 1700-tallet til Danmark, hvor han blev meje­ riforpagter på herregården Tirsbæk på nordsiden af Vejle fjord. Flere af hans søskende flyttede også til Danmark og blev beskæftiget ved mejeripro­ duktion på danske herregårde, bl.a. blev hans bror Johan Henrich Wegner mejeriforpagter på godset Palsgaard ved Juelsminde. Senere kommer Johan Jørgen Einfeld (17321777) ind i familien, og han var tidligere mejeri­ forpagter på godset Wedellsborg mellem Middel­ fart og Assens. Han døde imidlertid 45 år gammel i 1777 på hovedgården Brobygaard i Sønder Broby ved Svendborg. Hans enke blev derefter gift med en Rasmus Rasmussen, der er betegnet som væ­ rende hollænder. Det tyder hans navn jo nu imid­ lertid ikke på, men hollænder var på den tid også en almindelig benævnelse for en, der arbejdede i mejeriproduktionen, hvilket bopælen på Hvidkilde Ladegård jo også kunne tyde på. I senere generationer gled denne slægtsgren bort fra mejeriproduktionen og blev indgiftet i al­ mindelige landbrugsbedrifter, så da jeg blev me­ jerielev i 1956, var der ingen i familien, der kendte den tyske mejeriforbindelse. Slægtsforskning er let på nettet Min hensigt med denne lille artikel er da heller ikke så meget at fortælle en nok ikke særlig usædvan­ lig slægtshistorie, men derimod at vise, hvor let det i dag er at spore sine aner hjemmefra sit eget skri­ vebord. Tidlige ville det jo have krævet timelange besøg på landsarkiverne i København, Odense, Vi­ borg eller Åbenrå og på de mange lokalarkiver lan­ det over, men i dag kræves der blot en computer, fordi kirkebøger, folketællinger og lægdsruller lig­ ger indscannet på internettet og kan ses på https:// www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-ori­

AF BØRGE K. MORTENSEN, FHV. FORSKNINGSCHEF, ADJUNGERET PROFESSOR OG MEJERIINGENIØR


[ HISTORISK ]

Børge K. Mortensens oldefar, Laust Jensen, som var veteran fra krigen i 1864, og hvis hustru Else Marie Andersen havde ophav i den tyske mejeri­slægt. Foto: Arkiv.dk Børge K. Mortensen, anno 2017.

ginale-dokumenter-paa-nettet/, så hvis man ken­ der sine nærmeste forfædres data, er det ret let at gå bagud i slægtens historie. Det eneste problem er egentlig, at de gamle arkivalier er skrevet med go­ tisk håndskrift, som kan være vanskelig at tyde, og at præsterne desuden ikke altid var særlig systema­ tiske i optegnelserne. Et godt sted at søge er også på https://www.danishfamilysearch.dk/, som er en australsk hjemmeside, som er på dansk og gan­ ske gratis at benytte. Andre muligheder er https:// www.myheritage.dk/ og https://www.ancestry. com/search/places/europe/denmark/, samt https:// www.familysearch.org/search/collection/locatio n/1927025?region=Denmark, som er baseret på mormonkirkens kolossale database med slægtsop­ lysninger også fra Danmark, som er placeret i Salt Lake City i delstaten Utah i USA. Mormonernes re­ ligion tilskynder kirkens medlemmer til af religiøse grunde at udforske forfædrene. Nogen vil måske synes, at det er spændende at kende sit ophav, andre vil spørge, hvorfor det er vigtigt. Jeg synes, forfatteren Johannes V. Jensen gav svaret, som er, at det er væsentligt at kende for­ tiden for at kunne forstå sig selv og sin tid.

Hvad hånden former er åndens spor. Med flint har oldbonden tømret, kriget. Hver spån, du finder i Danmarks jord er sjæl af dem der har bygget riget. Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod! Dette gælder ikke blot inden for arkæologi, som Johannes V. Jensen nok tænkte på, men også in­ den for slægtsforskning, hvor de skatte, de efterlod, skal søges i arkiverne. God fornøjelse til dem, som måtte have tid og mod på at gå i gang. Til slut et lille kuriosum. Efter oprøret i hertug­ dømmerne i 1848, der resulterede i Treårskrigen, blev alt tysk ret forhadt i Danmark, og da ordet mejeri er af tysk oprindelse, gik man over til at be­ nævne mejeriproduktionen Mælkeribrug. Denne betegnelse er så senere gået af mode igen, men findes jo stadig i vores over 130 år gamle fagblads navn Mælkeritidende.

Mælkeritidende 10 / 2020

35


[ JOB ]

MMS Nordic søger 3 nye medarbejdere Vi oplever stor travlhed og interesse for vores koncepter og ­løsninger,­ og­ vi­ søger­ derfor­ nye­ medarbejdere­ til­ styrkelse­ af­ MMS Nordic i Silkeborg: Salgschef/projektsælger Til salg af membranfiltreringsløsninger til nuværende og nye kunder i de nordiske lande og andre udvalgte markeder søger vi en projektsælger med erfaring fra lignende job. Vi fore­ stiller os en person med en baggrund som mejeri­, fødevare­, kemi­ eller procesingeniør med lyst til selvstændigt og opsøgende salg. Med titel af salgschef og reference til adm. direktør får du ansvaret for salg af anlæg/ projekter til udvalgte kunder og markeder. Ligeledes vil du få ansvaret for udarbejdelse af strategi og implementering af after sales aktiviteter, primært salg af membraner. Med base i Silkeborg kan du påregne op til 50 rejsedage med overnatning om året.

Salgs- og projektsupport Til 2D og 3D tegning, udarbejdelse af tekniske specifikationer og prisberegning af tilbud søger vi en medarbejder med interesse for at arbejde med forskellig indkøbt software og internt udviklede programmer til understøttelse af både salgs­ og projekteringsprocesser. Vi forestiller os at vores nye medarbejder har en baggrund som ingeniør, maskintekniker, teknisk tegner eller lignede, har god ordenssans og interesse for at arbejde struktureret med interne processer og forretningsgange.

Udviklingsingeniør Til R&D aktiviteter søger vi en medarbejder med relevant naturvidenskabelig/akademisk baggrund. Opgaverne vil bestå i deltagelse af forskellige udviklingsprojekter med kunder, universiteter og andre virksomheder. Projekterne kan være interne såvel som finansieret af forskellige udviklingsmidler. Hertil kommer dokumentation af diverse nye applikationer, specielt inden for biotek/farma, plantebaserede produkter og prosesvand/spildevand.

MMS tilbyder innovative membran ­ filtreringsløsninger til separering og koncentrering af alle størrelser molekyler, og vi arbejder inden for mejeri, fødevarer, drikkevarer, biotek, farma, ekstrakter, kemisk industri samt genvinding af vand. MMS har kontorer i hhv. Zürich og i Silkeborg, hvor en lang række eksperter arbejder med alt fra dimensionering, engineering, 2D/3D design, automation, salg og indkøring af anlæg. Kontoret i Zürich huser desuden vores Process Development Center, som tilbyder screening af membraner applika­ tionsudvikling samt anbefalinger om membranvalg og opskalering af den optimale proces til en given opgave. MMS Nordic blev etableret i 2018 med Niels Osterland som ejer og adm. direktør. Vi er nu veletablerede med kunder inden for både mejeri og andre industrier. MMS Nordic bestræber sig på at være let tilgængelige, dynamiske og innovative i forhold til vores kunders ønsker og behov. Vi ser arbejdsglæde, motivation og engagement som væsentlige forudsætninger for at nå høje faglige og forretningsmæssige mål. Læs mere om MMS på www.mmsx.com

Vores nye medarbejder vil også få ansvar for vedligeholdelse og udvikling af interne værktøjer til dimensionering af membranfiltreringsanlæg. For alle 3 stillinger gælder, at vi tilbyder et velfungerende team, som sætter arbejdsglæde, selvstændighed og engagement højt. Som en del af MMS Nordic vil du komme til at arbejde i et internationalt miljø, og vi forventer derfor, at du behersker engelsk i skrift og tale og har en god forståelse for andre kulturer. Kontakt Niels Osterland for yderligere information på 4020 8114. Send din ansøgning til info@mms­nordic.dk senest 16. oktober 2020. Vi glæder os til at høre fra dig. MMS Nordic Randersvej 2A, 1. 8600 Silkeborg +45 7090 9030, info@mms-nordic.dk, www.mmsx.com

3 jobs september 2020 1 page.indd 1

36  Mælkeritidende 10 / 2020

08-09-2020 10:56:06


[ NYT OM NAVNE ]

Fødselsdage 40 år 30. september – QEHS Manager Ulrik BrockstedtHansen, Arla Foods Slagelse. 1. oktober – Food Technician Morten Nielsen, Arla Foods Ingredients Group I/S, Viby J. 10. oktober – Senior Development Scientist Thomas Bæk Pedersen, Chr. Hansen A/S, Hørsholm.

85 år 5. oktober – Mejeriingeniør Max Peter Wolthers, Esbjerg.

50 år 30. september – IT Specialist Peter Hansen, Arla Foods Holstebro Mejeri. 3. oktober – Procurement Coordinator Lone Margrethe Løkke, Arla Foods amba, Viby J. 3. oktober – Team Leader Vedligehold Jørgen Miltersen Pilgaard, Arla Foods Holstebro Mejeri. 21. oktober – Category Director Bente Fuglsig, Arla Foods, Viby J. 18. oktober – Regional Sales Manager Nordics Martin Gross, Mikron Automation, Switzerland. 20. oktober – Packaging Operations Engineer Anders Bøgild Pedersen, Arla Foods Holstebro Mejeri. 5. november – Teamleder Jan Vinther Kristensen, Arla Foods Arinco, Videbæk. 9. november – Site Director Jan Vraa Mikkelsen, Arla Foods Hobro Mejeri.

Jan Vraa Mikkelsen fylder 50 Senior Site Director i Arla Jan Vraa Mikkelsens kan 9. november fejre sin 50-års fød­ selsdag. Jan er ud­ dannet mejeriinge­ niør i 1998 samt bryg­ mester – og arbejdede i en kort årrække med ølbrygning hos Carlsberg og Tuborg. Han har de sidste 16 år arbejdet i Arla Foods – dels som Site Director for Esbjerg Mejeri og Cocio og siden 1. oktober 2018 som Site Director på både Hobro Mejeri og Christiansfeld Mejeri. Jan har som mejerichef stået bag flere udvi­ delser – dels som mejerichef på Esbjerg Me­ jeri med bl.a. bygning af en ny lagerhal og et nyt procesanlæg, ligesom han siden sin til­ trædelse i Hobro været med til at udvide me­ jeriet og opstarte produktion af Skyr. På med­ arbejderfronten er kvalificeret arbejdskraft desuden også et fokusområde, som har hans bevågenhed. Her er hans målsætning, at brede kompetencerne ud til medarbejderne med henblik på at øge konkurrenceevnen for mejeriet.

60 år 4. oktober – Senior Investment Manager Per Michael Olsen, Arla Foods, Viby J. 6. oktober – Leverandørkontaktleder Lone Prisak, Naturmælk, Tinglev 8. oktober – Area Technical Support Manager Leif Harding Knudsen, Ecolab Aps, Valby. 70 år 12. oktober – Mejeriingeniør John Sørensen, Aarhus. 80 år 9. oktober – Fhv. mejerichef Erik Møller Madsen, Ølgod. 11. oktober – Mejeriingeniør Niels Skytte Sørensen, Vallensbæk. 6. november – Fhv. driftsleder Per J. Wilhelmsen, Ans By.

90 år 3. november – Fhv. transportchef Eigil Grøndahl Lyster, Aarhus.

Per Michael Olsen fylder 60 Senior Investment Manager i Arla, Per Michael Olsen, fylder 4. oktober 60 år. Per er uddannet mejeri­ ingeniør fra Køben­ havns Universitet (1987) og startede sin karriere i 1991 i da­ værende MD Foods. Han arbejder i dag som Senior Manager i Arla Foods’ koncernfinans­ funktion med globalt ansvar for investeringer i udvikling og vedligeholdelse af Arla Foods’ driftssteder. Per har gennem sin karriere va­ retaget flere vigtige funktioner i Arla Foods’ produktionsorganisation indenfor innova­

tion, produktudvikling og produktion, blandt andet som mejerichef på Klovborg Mejeri. Per har med stor interesse og et stærkt enga­ gement oparbejdet et indgående kendskab til og omfattende forståelse for produktions­ teknologierne bag mejeridrift og de enkelte mejeriprodukter. Udover sin solide faglighed er Per også meget værdsat og vellidt i det daglige arbejde for sin positive omgang med de mange kolleger i Arla Foods. Per har igen­ nem årene været en væsentlig del af den lø­ bende professionalisering og optimering af driftssteder og dermed udviklingen af Arla Foods førende position indenfor mejeripro­ duktion.

Jubilæum 25 års jubilæum 1. oktober – Vice President John Duus Andreasen Arla Foods amba, Viby J. 9. oktober – PTU chef Kim Damsgaard Bøgh, Arla Foods Kruså Mejeri. 6. november – Packaging Manager Henrik Bagger, TG Arla Nigeria. 40 års jubilæum 23. oktober – Teamleder Bjarne Thyrrestrup, Arla Foods Holstebro Mejeri.

Nyt job Steen Aalund Olsen i nyt partnerskab Tidligere direktør i Løgismose Meyers, Steen Aalund Olsen er i fuld gang med forretningsudviklin­ gen som direktør for kafferisteriet Estate Coffee på Fyn. Virksomheden er importør af en lang række fødevarer og leverer bl.a. cho­ koladen til SweetNorth, der producerer flø­ debollen, Ærli’. Den tidligere mejerichef har netop oprustet på medarbejdersiden med en kommerciel direktør, Anna Kromann Aaga­ ard, som bl.a. skal stå for salg, marketing og brands. Steens primære fokus vil iflg. Retail­ news være forsyningskæder, kvalitet m.m.

Mælkeritidende 10 / 2020

37


[ LEVERANDØROVERSIGT ]

Leverandøroversigt AUTOMATION

EMBALLAGE

KURSER

MEMBRANFILTRERING

Au2mate A/S

Tetra Pak Sverige AB

Au2mate Academy

Tetra Pak Filtration Solutions

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 8720 5050 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 8720 5050 Fax +45 8720 5069 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

AFRY (ÅF Pöyry) Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 7886 info.dk@afry.com www.afry.com

Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 4636 1000 Fax +46 4636 3006

GULVE

PROJEKTERING OG ANLÆG

MASKINER OG UDSTYR

AFRY (ÅF PÖYRY) Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10, 8300 Odder Tlf. 8655 1489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15, 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 4016 1201 – Tlf. 4028 1802 salicath@salicath.dk

Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 20 83 36 12 info.dk@afry.com www.afry.com

TOTALLEVERANDØR

S. Sørensen I/S

Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 9792 2622 – Fax 9791 0522

Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Elmevænget 6A, 2882 Bagsværd tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholstpetersen@gmail.com

38  Mælkeritidende 10 / 2020

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

VESTJYLLAND Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Kredsformænd NORDJYLLAND Konsulent Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10 e-mail: pj@dairytech.dk

FYN Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

ØSTJYLLAND Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bdj@mammenost.dk

ØSTDANMARK Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18 e-mail: JP@lysglimt.dk

SYDJYLLAND Teamleder Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com

FTFa Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18. Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.


[ KALENDER OG MEJERISTHUS ]

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommer­ hus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen.

Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om le­ dige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søntors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før.

 Sæson A   Sæson B   Sæson C

Oktober

November

M

T

O

40

T

F

L

S

M

1

2

3

4

44

December T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

1

49

30

1

2

3

4

5

6

41

5

6

7

8

9

10

11

45

2

3

4

5

6

7

8

50

7

8

9

10

11

12

13

42

12

13

14

15

16

17

18

46

9

10

11

12

13

14

15

51

14

15

16

17

18

19

20

43

19

20

21

22

23

24

25

47

16

17

18

19

20

21

22

52

21

22

23

24

25

26

27

44

26

27

28

29

30

31

48

23

24

25

26

27

28

29

53

28

29

30

31

Dage markeret med rød er optaget.

Møder og udstillinger 29. september - 1. oktober: FoodTech

7. november: Delegeretmøde FMF

21. oktober: Generalforsamling Mejeritek­ nisk Selskab og Mejerifolk uden Grænser

19. november Seminar: CIP - indsigt og poten­ tiale

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktør Lars Winther (LW)

Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 6612 4025 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC)

Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen (BMN) Administrations- og regnskabsassistent Camilla Winther Hansen Freelancejournalist Lene Mikkelsen Walsh (LMW)

3. december: Seminar: Food safety in the dairy sector

Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

EftertrykMælkeritidende tilladt med kildeangivelse. 10 / 2020

39


Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Visit us at FoodTech stand M9756 and learn how Digitalisation and the use of Industry 4.0 technology can help you upgrade your production plant to a Smart Factory – and by reducing waste and resource consumption support a Sustainable Future