Mælkeritidende nr. 9, 2020

Page 1

9 28. august 2020 133. årgang

NYT FRA MEJERIINDUSTRIEN

Fokusnummer: Plantebaserede fødevarer

W E

N

FMF nærmer sig 1000 medlemmer – s. 14

by Masosine

W The cleanest E pump NEWyou will ever need N The cleanest The cleanest by Masosine by Masosine

Chr. Hansen donerer 30.000 til MuG – s. 18

Mælkeritidende har fortsat mange forretnings­ partnere - s. 16

pump you will ever need pump you will ever need by MasoSine

High suction capability to handle viscous fluids

by MasoSine

EHEDG Type EL - Class 1

by MasoSine

High suction capability Up to 50% less power than to handle viscous fluids other pump types, especially High suction capability with viscous applications to handle fluids EHEDG Typeviscous EL - Class 1 Low shear and zero pulsation EHEDG - Class 1 Up to 50%Type lessEL power than pump types, especially Self-draining and easy other to clean with viscous Up to 50% lessapplications power than other pump types, especially viscous applications Low with shear and zero pulsation Low shear and Self-draining andzero easypulsation to clean Self-draining and easy to clean

wmftg.dk


[ LEDER ]

Udfordringer og muligheder i planteriget If you cant beat them – join them. Sådan lyder et vel­ kendt ordsprog. Og denne strategi synes at være en del af overvejelserne på ganske mange fødevarevirksom­ heder, som har baseret deres primære produktion på animalske råvarer. Det gælder også mejeriindustrien, som for længst har konstateret et fald i det klassiske mælkeforbrug og samtidigt har set, at både cornflakes og kaffe får følgeskab af forskellige drikke baseret på havre, soya, mandler og meget mere i stedet for mælk. Dette fokusnummer er koblet sammen med semina­ ret ’Plantebaserede produkter på mejerierne – mulig­ heder og begrænsninger’, som Mejeriteknisk Selskab afholder i Billund d. 8. september. En række forskere og leverandører på talelisten bevidner, at viden og tek­ nologi er rivende udvikling, så produktionen på meje­ rierne forholdsvist let kan omstilles til plantebaserede produkter. Det må give mejerierne en pæn konkurren­

cefordel, og både Nestlé og Arla melder da også om stigende omsætning i segmentet. Overfor mejerierne står en række nye og rent plante­ baserede foretagender, hvor virksomhederne er drevet af høj gejst og ofte med en klar hovedfjende – nemlig de animalske produkter. Det giver en skarp kommuni­ kation, som delvist rammer forbrugertrenden med fo­ kus på klima, bæredygtighed og dyrevelfærd. Flere af disse virksomheder er med på seminaret, og det skal blive interessant at følge udviklingen i de kommende år - om de bliver en del af det store klassiske fødevare­ fællesskab med indflydelse på uddannelser og forsk­ ningsmidler, eller om man vælger en mere konfronta­ torisk linje med krig mod de traditionelle mejeripro­ dukter. I første omgang håber vi på en god dialog og ud­ veksling af erfaringer i Billund.

AF LARS WINTHER, REDAKTØR.

[ LÆS MERE ]

6

11

03 Kort fortalt

11 Mindepark til Chr. Hansen?

20 AP Pension med tilvækst og underskud

04 Virksomhedsportræt: Watson Marlow udvider i Norden

12 Forskning: Mejeriprodukter som højeffektiv calciumkilde

21 UCL: 2020 – et anderledes studieår

06 Fokus: Plantebaserede fødevarer

14 FMF – 1000 medlemmer i 2020

07 AAK: Akoplanet for plant-based food

16 Mælkeritidende har fortsat mange forretningspartnere

25 Nyt om navne

18 Chr. Hansen donerer 30.000 kr. til Mejerifolk uden Grænser

27 Mejeristhuset og kalender

08 Chr. Hansen: Cultures for fermented plant bases 09 Tetra Pak Filtration: Membranfiltrering 10 Afry: Lokal partner med globalt udsyn

2  Mælkeritidende 9 / 2020

19 Mongolsk kooperativ klar til osteproduktion

22 Portræt – Aksel Lund Lauritsen på Hjerl Hede 23 Kommende arrangementer 26 Leverandøroversigt


[ KORT FORTALT ]

Nestlé øger fokus på plantebaserede mejerialternativer Nestlé kunne for nyligt lancere endnu et nyt plantebaseret produkt på det store brasilianske marked i form af en ærtebaseret drik i serien Nesfit. - Ærter er et af de mest miljøvenlige proteinprodukter, men samtidigt van­ skelig at gøre velsmagende som drik, hvis man kun bruger ærter. Men det er lykkedes med Nestlés teknologi og ekspertise, idet produktet også har et reduceret sukkerindhold i sammenligning med lignende produkter på markedet, for­ klarer Swen Rabe, chef for Nestle´s udviklingsafdeling i Konolfingen, Schweiz til Dairy Reporter. Udviklingen af ærteprodukter er altså et kerneområde for Nestlé, som i forve­ jen allerede har en lang række plantebaserede drikke baseret på ris, havre, soya, kokos­ nød og mandel, som også bruges i isprodukter, kaffeprodukter m.m. Nestlé har globalt 300 forskere fordelt på 8 forskningscentre, som er dedikerede til udvikling af plantepro­ dukter.

25 pct. amerikansk told på europæisk ost og vin fortsætter

Arla tilfreds med salg af plantedrikke I maj lancerede Arla tre plantedrikke under det nye brand Jörd. De tre nye plantedrikke er alle økologiske, og skulle ud og kæmpe om forbrugerne på det stadigt voksende plante­ baserede marked. Og salget de første tre må­ neder er gået "rigtig fint", vurderer Arla. - Vi ligger ikke helt oppe på fuld distribu­ tion endnu, men der hvor vi gør, er vi oppe på en markedsandel på 5-10 procent efter 10-12 uger. Vi vil gerne højere op, men efter tre må­ neder er det rigtig fint, siger Hanne Sønder­ gaard, koncerndirektør for global marketing og innovation i Arla til Landbrugsavisen. Arlas havredrik er allerede at finde hos store kæder som Salling Group, Dagrofa og er på vej ind i køleskabene hos Coop. Derudover kan de købes på Nemlig.com og hos Aldi. Umiddelbart sælger den rene havredrik bedst, men de to andre varianter med hamp og byg sælger også fint.

18. oktober sidste år indførte USA 25 pct. told på en lang række udvalgte fødevarer fra Europa, hvilket også omfatter en række danske oste. Onsdag d. 19. august besluttede regeringen at fortsætte toldbeskyttelsen, dog med flere justeringer, der bl.a. flytter told væk fra britiske og græske produkter, mens flere tyske og franske produkter over­ tager disse pladser. Det skriver Fødevarewatch med henvisning til spanske El Pais.

Naturmælk prøver atter klimavenlig mælk Naturmælk forventer i efteråret igen at kunne pakke og sælge den mælk, der i for­ året måtte trækkes tilbage efter kritik for at påstå at være klimarigtig. - Vi ved endnu ikke, hvad den skal hedde, men det bliver en mælk, hvor man for­ står, at hvis man vil give lidt ekstra penge for mælken, vil de blive blive brugt til at sikre en bedre fremtid, både på klima, dyrevelfærd og bæredygtighed, siger meje­ richef Leif Friis Jørgensen til Landbrugsavisen. Hvor det i foråret kun var mælk fra mejeri-formand Jens Kroghs bedrift, der kom på kartonerne, har Naturmælk nu gjort klar til at brede konceptet ud. - Vi har lavet analyser og certificeringer, så vi kan inddrage andre gårde. I første omgang er det kun den ene, men vi har leverandører på hylderne, der meget let kan komme med, fortæller Leif Friis Jørgensen.

Kærgården fejrer 30 år med ny miljøvenlig emballage Arla har netop introduceret en ny emballage på Kærgården-produkterne Original, Økologisk og Let til en ny og mere klimavenlig variant. Den nye em­ ballage udleder 45 procent mindre CO2 end tidli­ gere, så længe forbrugerne skiller emballagen ad og affaldssorterer som papir og plast. Efter brug kan forbrugeren rive kartonsvøbet af bægeret, som er støbt i nyt, miljøvenligt plasticmateriale.

Mælkeritidende 9 / 2020

3


[ VIRKSOMHEDSPORTRÆT ]

Watson-Marlow udvider i Norden Verdens største pumpeleverandør indenfor nichepumper (positive fortrængningspumper, slangepumper & peristaltiske pumper) udvider nu med nye salgskontorer i Norge og Finland pr. 1 september 2020.

Stor vækst i Danmark og Sverige Vores kontorer i Danmark og Sverige har oplevet støt fremgang siden starten i 2013, hvor vi overtog salget fra de daværende distributører. Sidste år væk­ stede vi med 25% i begge lande, og vores salgskon­ torer opererer nu med følgende sektoropdeling • Fødevareindustri • Pharmaceutisk industri • Enviromental, mining og anden industri Rapid Geographical Expansion Vores strategi omkring direkte salg er at starte egne salgskontorer op i flere nye lande og dermed sælge direkte til vores kunder i stedet for at sælge gennem distributør. Erfaringen viser, at på denne måde kan vi bedst tilføre vores kunder den dybde­ gående viden om produkterne og om deres appli­ kationer, der er så vigtig for de langsigtede samar­ bejder, vi har med kunderne. Vores lokale, dedikerede direkte salgsteams ud­ vikler en bedre forståelse for kundernes behov i relation til vores pumper, og vi kan dermed bedre tilføre kunderne de økonomiske og produktions­ mæssige fordele, vores pumper kan give dem.

Watson-Marlows afdeling i Ringsted.

4  Mælkeritidende 9 / 2020

Salgskontoreret i Norge Watson-Marlow Danmark har gennem de sidste 3 år solgt Masosine positive fortrængningspumper til det norske marked fra vores salgskontor i Danmark. Vi har allerede nu Masosine SPS & Certa pumper installeret hos 17 norske kunder (-heraf størstepar­ ten mejerier), og vi har løbende Masosine testpum­ per kørende hos norske kunder, i skrivende stund 4 stk. Certa pumper i forskellige størrelser. Vi ser frem til at kunne udbygge dette samarbejde og udbrede kendskabet til fødevareindustriens nye foretrukne pumpeteknologi. Hver uge udskifter vi en eksisterende positiv for­ trængningspumpe med en Masosine pumpe, enten hos en dansk eller norsk fødevareproducent, grun­ det den lavere årlige OPEX og mere skånsomme produktbehandling. Foruden dette direkte salg til fødevaresektoren, starter vi nu op med direkte salg til sektorerne Pharmceutisk og Enviromental, mining og anden industri. Salgskontoret er belig­ gende i Oslo i Spirax Sarco’s bygning, og vi glæ­ der os til lokalt at kunne betjene vores nuværende samt nye norske kunder.

Watson-Marlows kontor i Helsinki.

AF JESPER FÆRCH, MEJERIINGENIØR, HD NORDIC FOOD & BEVERAGE SECTOR LEAD


[ VIRKSOMHEDSPORTRÆT ]

Salgskontor i Finland Salgskontoret er beliggende i Helsinki, Spirax Sarco’s bygning, hvor vi starter op med direkte salg til alle vores tre sektorer. Vi glæder os til lokalt at kunne betjene vores nuværende samt nye finske kunder samt at udbygge dette samarbejde og udbrede kend­ skabet til fødevareindustriens nye foretrukne pumpeteknologi.

i Hvem er Watson-Marlow? Watson-Marlow er en global organisation med mere end 1.800 ansatte, 50 års erfaring, 1,9 mio. solgte pumper og eget salgskontor i 40 lande. Vi er 100% ejet datterselskab af Spirax Sarco Plc. som er blandt de hundrede største virksomheder på FSTE 100 London Stock Exchange. Watson-Marlow har 10 fabrikker, der alle er under para­ plyen med samme ERP-system, strategi og værdier. Vi kan dermed varetage kundens totale væskebane, fra pumper, slanger, pakninger, bundventiler m.m. Vi er verdens største pumpeleverandør med 19% global markedsandel indenfor nichepumper, opnået ved at sælge på kvalitet, hygiejninsk design, rengøringsvenlighed samt udvikling af nye pumpeteknologier, som giver vores brugere store fordele.

19%

£0.9Bn

Niche pumps market Watson-Marlow market share Watson-Marlow leverer knap hver 5. nichepumpe i verdenen. Watson-Marlow har 10 virksomheder under paraplyen, der fremstiller de forskellige pumpetyper, slanger, pakninger, og hele væskebaner til Pharmaindustrien.

Salgskontoret i Oslo.

Mælkeritidende 9 / 2020

5


[ PLANTEBASEREDE PRODUKTER ]

Mælk og mejeriprodukter stammer fra et yver Mælk og mejeriprodukter er beskyttede varebetegnelser, som ikke må anvendes på plantebaserede fødevarer. Mælk og mejeriprodukter er be­ skyttede varebetegnelser, som har været beskyttet ved lov siden 1987, så udelukkende mælk og mejeriprodukter må bruge mejeri­ produktbetegnelserne. For alle an­ dre produkter gælder, at der ikke må anvendes nogen form for mar­ kedsføring der angiver, lader forstå eller antyder, at det pågældende produkt er et mejeriprodukt. AF LOUISE MYHRE UTZEN, SENIOR­ Lovgivningen fastslår, at be­ KONSULENT, LANDBRUG & FØDEVARER tegnelsen ’mælk’ udelukkende må anvendes for et produkt, der stammer fra yversekretion, samt at ’mejeriprodukter’ udelukkende hidrører fra mælk. Der kan dog tilsættes stoffer, som er nødvendige for fremstillingen, under forudsætning af, at disse stoffer ikke anven­ des med henblik på helt eller delvis at erstatte en mælkebestanddel. Det er altså udelukkende mælk og mejeriprodukter der må benytte eksempelvis disse betegnelser: • Mælk • Smør • Ost • Kefir • Fløde • Kærnemælk • Yoghurt • Valle Nedenstående betegnelser er eksempler, som er ulovlige at benytte i markedsføringen af et givent produkt: • ’plantebaserede mejeriprodukter’ • ’yoghurt og ost baseret på forskellige kornsorter’ • ’havremælk’ • ’mælkefri yoghurt’ Man kan selvsagt heller ikke markedsføre et produkt, der er produce­ ret i et laboratorie, som mælk. Der findes en række undtagelser for produkter, hvis nøjagtige beskaf­ fenhed er velkendt på baggrund af den traditionelle brug, og/eller når benævnelsen klart anvendes for at beskrive en karakteristisk egenskab ved produktet. Det gælder f.eks.: kokosmælk, flødeboller, osterejer m.fl. Anførte regler eksisterer blandt andet for at beskytte forbrugeren mod vildledning. De plantebaserede alternativer indeholder ikke de samme næringsstoffer. Dette er forbrugerne ofte ikke klar over og de kan tro, at en plantedrik indeholder samme mængde protein, vitamin og mineral som en tilsvarende mængde mælk, viser en undersøgelse. Dette er ikke tilfældet, og derfor er det vigtigt at skelne mellem betegnelserne og ude­ lukkende bruge mejeribetegnelserne til mejeriprodukter. OBS: Seminaret udbydes også som webinar, så deltagere frit kan vælge, om man deltager fysisk i Billund eller online. Se mere på www.mejeritekniskselskab.dk

6  Mælkeritidende 9 / 2020

Seminar:

Plantebaserede produkter på mejerierne - muligheder og begrænsninger Bemærk – ny dato for seminar: Tirsdag, 8. september 2020, 09:30 - 16:00, Hotel Legoland, Billund Program: Kl. 09.30 – 10.00 Registrering og kaffe Kl. 10.00 – 10.10 Velkommen og præsentation af programmet Kl. 10.10 - 10.20 Mejeribetegnelser og deres anvendelse. En kort juridisk gennemgang af gældende lovgivning v/Sanne Bastholm & Louise Myhre Utzen, Landbrug & Fødevarer. Kl. 10.20 – 10.40 Plantebaserede drikke v/Lotte Bach Larsen, Professor, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Kl. 10.40 – 11.25 Er fremtiden naturli? v/Henrik Lund, CEO, Naturli. Kl. 11.25 – 11.40 Coffeebreak Kl. 11.40 – 12.10 Oplæg afklares senere. Kl. 12.10 – 12.40 Udvikling af en skræddersyet starterkultur til plantebaserede mejerialternativer fra en sidestrøm. (Tailoring a starter culture for a plant-based dairy alternative from a sidestream.) v/Claus Heiner Bang-Berthelsen, Senior Researcher &, Anders Peter Wätjen, Videnskabelig assistent, DTU - Fødevareinstituttet. Kl. 12.40 – 13.40 Lunch Kl. 13.40 – 14.10 Effective in vitro degradation of gluten v/Andreas Reif-Beck, Account Manager, DSM - Food Specialties & Andreas Bruchmann, Senior Technical Service Manager Fruit & Beverages, DSM - Food Specialties Kl. 14.10 – 14.40 Innovations in plant-based fermented process lines v/Pranav Shah, Process Category Director - Fresh Dairy, SPXFlow Kl. 14.40 – 15.00 Coffeebreak Kl. 15.00 – 15.30 Den ydmyge kartoffel – en vej til inspirerende og innovative løsninger til fødevareindustrien v/Line Bach Christensen, Senior Application Specialist, KMC Kl. 15.30 – 15.50 Kan fremtidens ”mælk” og ”kød” dyrkes i petriskåle? v/Stig Purup, seniorforsker, AU-Foulum Kl. 15.50 – 16.00 Afslutning


[ PLANTEBASEREDE PRODUKTER ]

The AkoPlanet™ plant-based oils and fats are the missing piece of the puzzle AAK is committed to a long-term journey towards sustainable, healthy, plant-based food choices. While consumers choose to add plant-ba­ sed products to their diet for a variety of re­ asons including health and sustainability, they’re still looking for the dairy taste experi­ ence they love. That’s why we’ve developed AkoPlanet™ by AAK so consumers can enjoy more plant-based foods without having to compromise on taste or texture. We’re com­ mitted to a long-term journey towards su­ stainable, healthy, plant-based food choi­ ces – a journey we are taking with customers through Co-Development and partnership. AkoPlanet™ plant-based oils and fats are the missing piece of the puzzle that take plant-basead products to the next level. Ba­

sed on a deep understanding of oils and fats chemistry and tested in finished applicati­ ons to consider the synergy with other in­ gredients, our AkoPlanet™ team works with food manufacturers to develop great tasting plant-based products with enhanced taste and texture and optimised nutritional profile, from creamier plant-based frozen desserts to tastier plant-based cheese with superior mel­ ting, browning and stretch properties. We also work with producers to help im­ prove quality and process efficiency, rising to scalability challenges with innovative pro­ duct development. What’s more, AkoPlanet™ solutions are made with responsibly sourced,

traceable raw materials to ensure consumers’ plant-based choices are not just good for their health, but the health of the planet too. Get in contact to learn how together we can make it with AkoPlanet™ Send an email to akoplanet@aak.com or visit our website at aak.com/akoplanet.

Great tasting plant-based foods are made with

Mælkeritidende 9 / 2020

7


[ PLANTEBASEREDE PRODUKTER ]

Expand your portfolio with premium cultures for fermented plant bases Chr. Hansen draws on its vast expertise within dairy to offer state-of-the-art culture solutions that allow you to tap into the growing demand for plant-based foods Driven by a global focus and concern for su­ stainable food production, the plant-based foods industry has gone from being a relati­ vely niche market to being mainstream. Today, consumers all over the world are enjoying in­ novative options for a flexitarian or plant-ba­ sed diet and this is driving rapid growth in the fermented plant bases category. Consumers are looking for experiences that provide the same health and delicious taste profile associated with traditional dairy products. The great news is that with Chr. Hansen’s culture solutions, it is now easy for traditional dairy manufacturers and new pro­ ducers alike to enter this exciting category.

- Chr. Hansen scientists have tapped into our enormous strain bank to specifically se­ lect cultures that produce robust fermenta­ tion, great texture and taste, with low postacidification in most plant bases, says Senior Director at Chr. Hansen, Dr. Ross Crittenden. - They have discovered along the way that the fundamental mechanisms that work in dairy matrices, such as the bioprotective ef­ fect of specific cultures, do not apply in plant bases, necessitating the development of new effective cultures. - Our dedicated plant base application team has accumulated tremendous exper­ tise in making fermented plant-based foods

Premium plant-based yogurt powered by good bacteria Bring a mild, fresh taste and the world’s most documented probiotics to your fermented plant base To learn more, please visit chr-hansen.com or contact Chr. Hansen at DKSCAN@chr-hansen.com

8  Mælkeritidende 9 / 2020

with a clean label. They have shown that it is possible to include the world’s most do­ cumented probiotics, BB-12® and LGG®, and easily maintain their viability to the end of shelf life, Crittenden elaborates and sums up: - So now it possible to produce great tasting, clean label fermented plant-based foods with probiotics and reduce food waste with bioprotection - all through the power of the right combinations of bacteria.  CHR. HANSEN


[ PLANTEBASEREDE PRODUKTER ]

Membranfiltrering – samme fordele for plantebaserede råvarer som for mælk Plantebaserede, fermenterede produkter, havredrik og variationer af sojaprodukter er i vækst. Membranfiltrering er en naturlig proces, der løser udfordringerne i produktionen af plantebaserede råvarer. Membranfiltrering er en kendt teknologi på mejerier verden over grundet kombinationen af en række fordele. I hovedtræk er filtrering en skånsom, lavtemperatur proces, der er velegnet også til plantebaserede produkter, hvor der også ønskes et højt udbytte. - Vi begyndte for et par år siden at teste fil­ trering af plantebaserede produkter og arbej­ der i dag sammen med leverandører og pro­ ducenter om at høste viden om de mange muligheder, fortæller Hanne Sørensen, Ph.d., Product Manager Food and Beverage based Applications.

efterspurgt af fødevareproducenter til at pro­ ducere plantebaserede drikkevarer og til vi­ dere forarbejdning til plantebaserede alter­ nativer til klassiske mejeriprodukter såsom yoghurt og ost. - En af udfordringerne ved koncentrering af planteproteiner fra visse bælgplanter og pro­ teinholdige afgrøder er at reducere bitterhe­ den. Membranfiltrering er en naturlig proces, der sikrer en tilfredsstillende kvalitet af protei­ nerne som led i produktionen af pulveringre­ dienser, siger Hanne Sørensen, der driver Tetra Paks forskning inden for området.

Ubegrænsede muligheder Koncentration af kornbaserede produkter er

Leje af pilotanlæg Forskningsarbejdet udføres i laboratorieen­

heder, hvor Tetra Pak tester applikationer sammen med kunderne på pilotanlæg. Pi­ lotanlæggene kan også lejes. Her hjælper vi kunderne med at udvikle nye produkter, fremstille produktprøver til forbrugerunder­ søgelser og teste ændrede procesparametre på eksisterende filtreringssystemer. Pilotanlæggene sælges også, da de kan producere produkter ligesom større filtre­ ringssystemer. Med branchens største team af specialister inden for membranfiltrering designer vi kun­ despecifikke løsninger, der imødekommer den voksende efterspørgsel fra forbrugerne; fra enkeltstående membranfiltreringsanlæg til linjeløsninger.

TETRA PAK FILTRATION SOLUTIONS

IMAGE AREA

GEAR YOUR DAIRY PRODUCTION TO PLANT-BASED PRODUCTS With decades of expertise, Tetra Pak’s food scientists and engineers design exactly the membrane filtration system you need to meet the growing consumer demand for plant-based foods and beverages. www.tetrapak.com/plant-based-foods-and-drinks Tetra Pak, , and PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group. www.tetrapak.com

IMAGE AREA

Mælkeritidende 9 / 2020

9


[ PLANTEBASEREDE PRODUKTER ]

AFRY – lokal partner med globalt udsyn Unikke kompetencer til proces- og automationsløsninger – både når det gælder mejeriprodukter samt plantebaserede fødevarer. AFRY Food afdelingen er en uafhængig inte­ grator med en unik tilgang til mejeri- og føde­ varebranchen. Med baggrund i egne erfarin­ ger indenfor proces- og automationsløsninger og et nært samarbejde med førende tekno­ logi- og komponentleverandører, kan AFRY i dag påtage sig såvel små som store opgaver i fødevareindustrien. Det gælder både rådgiv­ ning, konceptudvikling og leveranceprojekter. Plantebaserede processer og produkter AFRY har leveret procesanlæg og løsninger til plantebaserede drikke i en årrække til kunder i både Europa og Asien. Vi har kompetencer in house til at designe håndteringen af både

tørre og våde råvarer/ingredienser. Dette gæl­ der lige fra leverance i bulk silo eller big-bags, til at få det transporteret hen til procesanlæg­ get, hvor det formales, mikses og behandles videre til den færdige drik. Det gælder også in­ stallation og indkøring. Vi har således leveret formulerings- og fer­ menteringsanlæg, som anvendes til produk­ tion af en lang række forskellige produkt- og smagsvarianter, ligesom vi har leveret de til­ hørende CIP-anlæg. AFRY arbejder med at skabe en fleksibel proces tæt sammen med udvalgte underle­ verandører, så kunden kontinuerligt kan ud­ vikle recepter, minimere energiforbrug, re­

ducere CIP-tiden og generelt optimere pro­ cessen. I samarbejde med kunden udvikler vi et unikt design for at spare vand i processen og derved mindske både produktionsomkost­ ninger og CO2-aftryk. Det er en integreret del af AFRY’s filosofi. Uanset om der er tale om kontinuerligeller batchproduktion, betyder AFRY’s kend­ skab og erfaring til produkter og proces, at vi er i stand til at rådgive vores kunder til valget af den rigtige løsning.  AFRY

Komplet rådgivning med alle byggekompetencer til mejeri- og fødevareindustrien Med højt specialiserede kompetencer inden for byggeri, proces og automation er AFRY en stærk partner til levnedsmiddelindustrien. Også når det gælder plantebaserede produkter. Vil du vide mere om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed med, så kontakt os på 81 77 25 83.

afry.com/dk

10  Mælkeritidende 9 / 2020


[ HISTORIE ]

Arne Ploug ved Gudbjerg Kirkes nedlagte kirkegård, som måske bliver til en mindelund for Chr. Hansen.

Projektgruppe kæmper for mindepark til ære for Christian Hansen I Gudbjerg på Sydfyn vil man gerne hylde det berømte sognebarn. Den første halve million til en mindelund er allerede sikret. Christian Hansen stiftede i 1874 Christian Hansens kemiske Laboratorium A/S, i dag kendt som Chr. Hansen Holding A/S. Og den verdenskendte virksomhed, som leverer kul­ turer og enzymer overalt på jordkloden, har faktisk rødder i det sydfynske. Nærmere be­ tegnet godset Mullerup i Gudbjerg, som kan føres tilbage til 1474. Godset har haft utallige ejere gennem tiden – man støder på kendte navne som Ulfeldt, Lykke, Friis, Sehested, Skeel og Moltke. Men i 1882 købte apoteker og fabrikant Christian D. Ammentorp Han­ sen (25. februar 1843 – 20. juni 1916) godset, og det har siden været i familiens eje. I dag er ejeren Christian Hansens tipoldebarn, Nina Bernhoft. Verdensomspændende kulturer Det er man faktisk lidt stolte af på Sydfyn, hvilket organist ved Gudbjerg Kirke, Arne Ploug, kan fortælle mere om:

- Det har ofte undret os, at man ikke på én eller anden måde har synliggjort Christian Hansens betydning her på egnen. Man kan da mange andre steder i landet se, hvordan man har statuer af betydningsfulde personer eller anlagt mindeparker for disse. Vi har der­ for fået den ide at lave en park til Christian Hansens minde, siger Arne Ploug. - Under navnet 'Apoterkerhaven' skal an­ lægget udover bede med lægeurter, en pa­ villon og en mindesten, rumme sansehave, borde, bænke og fitnessudstyr i parken, siger Arne Ploug Kirken har grunden Og Gudbjerg Kirke mener det faktisk ganske alvorligt. Man har nemlig pladsen til minde­ parken i form af en nedlagt kirkegård. Da jor­ den er indviet, må man ikke bygge på grun­ den eller sælge den – og den vil ifølge Arne Ploug være oplagt til Christian Hansens min­

depark. Initiativgruppen, der udover Arne Ploug også rummer tipoldebarn, Nina Bern­ hoft og kirkens graver, Pia Rask, har fået ud­ arbejdet planer og indhentet overslag. An­ lægsudgifterne vil beløbe sig til lige godt 1,2 millioner kroner, og Svendborg Kommune har allerede bevilget støtte på en halv mil­ lion. Chr. Hansen har i første omgang givet til­ sagn om et mindre tilskud til anlægget, og Arne Ploug tror helt sikkert på, at man når i mål. - Vi søger forskellige fonde, så vi skal nok skaffe pengene, så vi i året 2024 kan fejre, at det er 150 år siden, at Chr. Hansen grund­ lagde sin virksomhed. Det er vores store håb, at mindeparken vil stå færdig i god tid inden da, så den kan fremstå smukt til jubilæet, si­ ger den energiske organist.  LW

Mælkeritidende 9 / 2020

11


[ FORSKNING ]

Mejeriprodukter som en højeffektiv calciumkilde I det nye forskningsprojekt ’MÆSTRA’ vil vi undersøge, hvordan en strategisk kombination af mælkecalcium, laktose og fermenterbare kostfibre i samme fødevarematrice kan forbedre optagelsen af calcium. Mejeriprodukter er den vigtigste calciumkilde Calcium er det mineral, der findes allermest af i vores krop. Størstedelen af det calcium, vi har i kroppen, findes i vores knogler, og tilførsel af calcium som byggesten er afgø­ rende for, at vi kan danne stærke knogler. Der findes calcium i grove grøntsager såsom kål, broccoli og spinat. Også bønner, rejer og små, fede fisk, der spises med ben, f.eks. sild, indeholder calcium. Men langt de fleste af os får størstedelen af vores calcium fra mejeri­ produkter som mælk, yoghurt og ost. Således viser danske kostundersøgelser, at mælk og mælkeprodukter bidrager med 41 % af dan­ skernes calciumindtagelse, mens ost bidrager med 19 %. Dermed kommer mejeriprodukter ind på en klar førsteplads som vigtigste kilde til calcium. Mejeriprodukter gør mere end at tilføre calcium Udover at mejeriprodukter tilfører os betyde­ lige mængder calcium, giver de os derudover andre næringsstoffer, især vitamin D, fosfor

og protein, som også er med til at gavne og stimulere knoglemineraliseringen. Således har mejeriprodukter længe været betragtet som en attraktiv fødevarematrice i forhold til at styrke knoglerne. Men der synes at være mere i det, end hvad vi indtil videre har op­ nået indsigt i. Således har et forskningsstudie vist, at indtagelse af fermenterede mejeripro­ dukter i højere omfang forebyggede knog­ letab i postmenopausale kvinder, end når kilden til calcium var enten mælk eller ost. Dette studie, der også understøttes af andre studier, viser altså, at knogleopbygningen ikke alene afgøres af mængden af calcium, der indtages, men at fødevarematricen også indvirker på calciumoptagelsen. Optimering af optagelsen af mælkecalcium Hvad er det helt præcist ved mejeriprodukter, der gør, at de i så høj grad styrker knoglerne? Vi mangler stadig en grundlæggende forstå­ else af, hvordan mejeriprodukternes matrice påvirker calciumoptagelsen. Med produkter­ nes matrice menes de egenskaber, som pro­

Figur 1. Illustration af de mekanismer, der fremmer calciumoptagelsen fra tyktarmen. Fra tarmbakteriernes fermentering af laktose og fibre dannes små organiske syrer såsom mælkesyre, eddikesyre, propionsyre og smørsyre, der sænker pH i tarmen og dermed øger opløseligheden af calcium.

12  Mælkeritidende 9 / 2020

AF HANNE CHRISTINE BERTRAM1, WEIWEI HE1, AXEL K. HANSEN2 OG DENNIS SANDRIS NIELSEN3 1 INSTITUT FOR FØDEVARER, AARHUS UNIVERSITET, 2 INSTITUT FOR VETERINÆR OG HUSDYRVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET OG 3INSTITUT FOR FØDE­ VAREVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Resume MÆSTRA-projektet har til formål at be­ stemme, hvordan en kombination af mælkecalcium, laktose og fermenter­ bare kostfibre i samme matrice eller en fermenteret matrice kan forbedre optagelsen af calcium. Særligt kvinder efter overgangsalderen er i risiko for at tabe knoglemasse, og der vil i projektet blive gennemført interventionsstudier med rotter, der har fået fjernet ægge­ stokkene, og som derfor repræsenterer en egnet model for denne målgruppe. Vi forventer at kunne vise, at mælkecal­ ciums evne til at styrke knogleminerali­ seringen kan øges ved at udnytte føde­ matriceeffekter, der fremmer optimale betingelser i tarmen.


[ FORSKNING ]

Projektinfo

Forskningsstudier indikerer, at indtagelse af fermenterede mejeri­ produkter i højere omfang forebygger knogletab hos ældre kvinder, end når kilden til calcium var enten mælk eller ost. MÆSTRA vil forsøge at afdække baggrunden

dukterne har som resultat af samspil mellem de forskellige komponenter i produkterne og/eller strukturen. I det nye forskningspro­ jekt ’Øget optag af mælkecalcium ved strate­ gisk fødevaredesign – MÆSTRA’, der er støttet af Mejeribrugets Forskningsfond (MFF), vil vi blive klogere på, hvordan eksisterende ma­ triceeffekter i mælken fremmer calciumop­ tagelsen, og hvordan en strategisk kombina­ tion med fermenterbare kostfibre yderligere kan forbedre optagelsen af calcium. Vi ved, at calciumoptagelse fra tarmen hovedsage­ ligt er passiv og derfor afhængig af tilgænge­ ligheden og opløseligheden af calcium i tar­ men. Meget opsigtvækkende har forsknings­ studier vist, at calciumoptagelsen fremmes, når kosten suppleres med såkaldte præbioti­ ske fibre, der fermenteres af tarmbakterierne. Denne effekt er formentlig medieret gennem tarmbakteriernes metaboliske aktivitet, hvor fermenteringsprocesser leder til dannelse af kortkædede fedtsyrer, der vil forårsage en pH-sænkning i tarmen, og dermed fremmer calciumoptagelsen (Figur 1). Ved gennemfø­ relse af interventionsstudier med rotter, vil vi i MÆSTRA-projektet teste, hvorledes calci­ umoptagelsen i tyktarmen påvirkes af tarm­ floraens metaboliske aktivitet. Vi formoder, at tarmbakteriernes fermentering af laktose til mælkesyre har en pH-sænkende effekt, og

i

Titel: Øget optag af mælkecalcium ved strategisk føde­ varedesign (MÆSTRA) Projektleder: Professor Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Deltagere: Professor Axel K. Hansen, Institut for Veteri­ nær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, Pro­ fessor MSO Dennis S. Nielsen, Institut for Fødevarevi­ denskab, Københavns Universitet, ph.d. -studerende Weiwei He, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Projektperiode: 1. maj 2020 - 31. december 2022. Hovedformål: At undersøge hvordan eksisterende ma­ triceeffekter i mælken fremmer calciumoptagelsen, og hvordan en strategisk kombination med fermenterbare kostfibre yderligere kan forbedre optagelsen af calcium. MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND

at tilstedeværelsen af laktose sammen med calcium derfor kan øge calciumoptagelsen. Endelig ønsker vi også at undersøge, om fer­ menterede mejeriprodukter via en gavnlig stimulering af tarmmiljøet, særligt fremmer optagelsen af calcium. En unik rottemodel skal simulere et særligt segment Særligt kvinder, der har passeret overgangs­ alderen, postmenopausale kvinder, er i risiko for knogledemineralisering og udvikling af osteoporose på grund af en nedsat calcium­ optagelse. Studierne i MÆSTRA-projektet vil derfor blive gennemført på rotter, der har fået fjernet æggestokkene, for at skabe en model med hormonelle betingelser svarende til postmenopausale kvinder med risiko for udvikling af osteoporose. Dette giver os en meget sensitiv dyremodel med gode betin­ gelser for at lave mekanistiske undersøgel­ ser. Ud over, at denne rottemodel vil simu­ lere den gruppe i befolkningen, der er særligt udsat for knogletab, giver anvendelsen af en rottemodel os også mulighed for at gennem­ føre prøveudtagning og analyser, som vi af etiske årsager ikke kan gennemføre i menne­ sker. Når rotterne er aflivet, kan deres knog­ ler nemlig indsamles og analyseres for brud­ styrke og sammensætning. Ydermere kan

tarmindhold og vævsprøver indsamles for at undersøge tarmmiljøet, herunder den mikro­ bielle sammensætning i tarmen og de meta­ bolitter, der optræder i tarmen. En anden for­ del ved at anvende en rottemodel er, at stu­ dierne kan gennemføres under overvågede forhold med en fuldstændig kontrol af, hvad rotterne reelt spiser. Hvad kan resultaterne omsættes til? Vi forventer, at MÆSTRA-projektet vil give do­ kumentation for, at mælkecalcium er en cal­ ciumkilde med høj biotilgængelighed, der kan modvirke knogledemineralisering. Der­ udover vil MÆSTRA-projektet også etablere viden om, hvordan fermenterede mejeripro­ dukter potentielt stimulerer calciumopta­ gelsen i særlig grad. Endelig forventer vi, at vi vil generere viden om, hvordan optagel­ sen af mælkecalcium fra en fødevarematrice kan øges ved kombination og/eller berigelse med komponenter og ingredienser, f.eks. lak­ tose og fermenterbare fibre, der fremmer de effekter, der stimulerer calciumoptagelsen. Denne viden vil kunne bruges i udviklingen af nye innovative mejeriprodukter, hvor man via strategisk fødevaredesign skaber biofunk­ tionelle produkter, der særligt styrker knog­ lerne.

Mælkeritidende 9 / 2020

13


1000 [ MEDLEMMER ]

medlemmer i 2020 i FMF Ved delegeretmødet i 2017 annoncerede formand Søren Jensen på hovedbestyrelsens vegne en målsætning om, at FMF skulle vækste og nå et medlemstal på 1000 medlemmer i 2020. Udviklingen er gået den rette vej og ved en ekstra indsats i 2. halvår 2020 vil målet kunne nås.

I november 2017 kunne FMF tælle 917 medlemmer og målsætning­en om 1000 medlemmer kunne i tal synes overskueligt – nemlig 83 med­ lemmer, men dertil skulle lægges den ”naturlige afgang” fra forenin­ gen, som udgør ca. 50 medlemmer pr. år. Dvs. at der over tre år skal hverves ca. 240 nye medlemmer. Afgangen sker fra alle kategorier af medlemmer (aktive, passive, virksomheder og kontingentfrie), mens tilgangen stort set udelukkende sker blandt erhvervsaktive og et be­ grænset antal studentermedlemmer. Dvs. at selvom stigningen ”kun” udgjorde knap 10%, så var den reelle andel nye medlemmer, som skulle meldes ind i foreningen, godt og vel 25%. Et tal, der var til at få øje på! Hvordan er det så gået? Pr. 1. juli 2020 er medlemstallet 973, hvoraf 749 er erhvervsaktive medlemmer. Dvs. at det samlede medlemstal er steget med 56 på de Samlet medlemstal FMF 2008-2020 Mål 2020/TO-GO 2020 I alt - alle k ategori er

1000

TO- GO/mål 2020

27

Antal medlemmer

800

600

400

779

765

757

764

808

810

829

863

889

901

925

928

964

973

200

1

20 20

20 19

20 18

20 17

20 20 /2

ÅT D

Opgjort årligt pr. 31/3

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

0

Tallene i grafen er opgjort pr. 31/3 hvert år, så tallene fra delegeretmødet i 2017 kan ikke genfindes i grafen.

14  Mælkeritidende 9 / 2020

2½ år der er gået, men antallet af erhvervsaktive medlemmer er ste­ get med 99, hvilket naturligvis er en positiv udvikling for foreningen. Det er altså gået rigtigt godt med realisering af målet indtil nu, men der skal en slutspurt til for at nå de 1000 medlemmer inden årsskif­ tet. Der skal tiltrækkes mindst 27 nye medlemmer i de kommende ­måneder. Fokus på overenskomst virkede I 2019 gav en indsats med fokus på overenskomstansættelse rigtigt meget opmærksomhed og mange nye medlemmer. Det var tydeligt, at mere viden om overenskomstens fordele og den ekstra tryghed, der følger med at være overenskomstansat, gav flere nye medlemmer. Baggrunden for kampagnen i 2019 var eksempler på medlemmer, som af forskellige årsager ikke var blevet overenskomstansat, og som på den baggrund enten havde mistet mange pensionskroner eller gik glip af en kompensation på 3 måneders løn, da vedkommende blev afskediget. Flere fordele fremhæves Her i 2020 vil en ny kampagne fortsætte fokus på overenskomsten, men samtidig adresseres også mange andre fordele ved medlemskab af en brancheorienteret forening. En række initiativer er eller vil blive igangsat, startende med denne omtale i Mælkeritidende, men også de sociale medier vil blive bragt i spil. Der vises små film om dedikerede medlemmer, som hjælper FMF med at synliggøre foreningen og fordelene ved et medlemskab. Hjemmesiden byder på tip-en-ven, hvor man præmieres, hvis man skaffer nye medlemmer, og der er lavet nye materialer/handouts til brug i dialogen med potentielle medlemmer. På kredsgeneralforsam­ lingerne vil kampagnen forhåbentlig få ekstra vind i sejlene – ma­ terialerne vil blive delt ud til brug på virksomhederne og til måske


[ MEDLEMMER ]

Tak for hjælpen til alle der bidrager

Anne Sofie K. Aamann og Lasse Steen Jensen fortæller i kampagnen om deres erfaringer med FMF, hvilket også gælder Rie Jespersgaard Jensen, Kenneth Nielsen og Eigil Appel.

kommende medlemmer. Sekretariatet og kredsrepræsentanter kommer også me­ get gerne ud på virksomheder og holder frokostmøder eller fyraftensmøder, hvis det er muligt at arrangere sådanne. Det er som regel meget effektivt til kommunika­ tion og besvarelse af spørgsmål; så kon­ takt fmf@maelkeritidende.dk, hvis det er en mulighed på den enkelte virksomhed. Kampagneportrætter Udover en række små billedomtaler, er der lavet film, som vil kunne ses på hjem­ mesiden og på sociale medier. Det er de samme personer, som medvirker i filmene og fra FMF’s skal der lyde en stor tak for hjælpen til de fem, som har stillet op og hjulpet til, hhv. Lasse Steen Jensen, Anne

Sofie K. Aamann, Rie Jespersgaard Jensen, Kenneth Nielsen og Eigil Appel. Nye brochurer og budskaber De nye brochurer er bygget op omkring de spørgsmål, der ofte stilles og de retter sig til nye medlemmer og til ledere, som skal ansætte ledere på mejerierne. Alle brochurer findes online på www.mejeri­ leder.dk. Brochurerne forklarer bl.a., at der er rigtigt meget tryghed og rigtigt mange penge på spil, hvis man får en overenskomstan­ sættelse. Afhængig af alder og job, kan der være forskelle, men der er fordele for alle.

i

Hvis man som medlem tipper en kollega om et medlemskab og kolle­ gaen melder sig ind ef­ terfølgende, belønnes man med et SuperGave­ kort på 200 kr. og ved 3 nye medlemmer er beløn­ ningen et SuperGavekort på 1000 kr. SuperGave­ kort kan bruges i rigtigt mange butikker – online eller fysisk. ”Tip-en-kollega” findes på FMF’s hjemmeside og er nem at finde.

i 5 gode grunde til overenskomst­ ansættelse • God pensionsordning • God forsikringspakke og sundhedsordning • Frihed med løn under barsel samt pensi­ onsindbetaling i dagpengeperioden • Forlænget varsel ved opsigelse • Fridage

Fakta om overenskomst­ansættelse • Gælder for ledende medarbejdere som er medlem ved ansættelse eller bliver det på et senere tidspunkt • Sikrer dig som ledende medarbejder gode vilkår og trygge rammer • Er nemt, også for din arbejdsgiver, da de overordnede rammer er aftalt

Kan du blive overenskomstansat? Ja, hvis din virksomhed er medlem af DI/Me­ jeribrugets Arbejdsgiverforening, og du er le­ dende funktionær med medlemskab af FMF og med ansvar for ledelse, drift, personale og/ eller projekter - personaleansvar er ikke en nødvendighed.

Mælkeritidende 9 / 2020

15


[ MEDIER ]

Mælkeritidende har fortsat mange forretningspartnere

Trykte udgivelser frem til ultimo april – 2021

Selvom økonomien skranter i et presset annoncemarked, så har Mælkeritidende fortsat pæn appeal til annoncører, idet næsten 100 virksomheder har købt annoncer i det seneste halvandet år. Men der er plads til flere. Læsere af de seneste numre af Mælkeritidende har måske bemærket panderynker hos holdet bag Mælkeritidende på lederpladsen. Det gamle blad, som gennem 132 år har serviceret medlemmer af hhv. Foreningen af mejeriledere og funktionærer, medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening samt de mange virksomheder og organisationer med in­ teresse for mejeristof, er nemlig presset på økono­ mien. I lighed med andre trykte medier har bladet de senere år oplevet nedgang i annonceindtæg­ terne, hvilket nu yderligere er skærpet af den aktu­ elle coronakrise. Redaktionen har på den baggrund forsøgt at sætte nye både i søen. Det gælder en større orientering mod det nordiske marked – og en generel oprustning af de digitale platforme. Mere fællesnordisk I samarbejde med kollegaer i beslægtede organisa­ tioner i hhv. Sverige, Norge og Finland har Mælke­ ritidende produceret et fællesnordisk magasin en gang om året. Bladet sendes afsted til ekstra 700 mejerifolk nabolandene. I indeværende år var Mæl­ keritidende nr. 6 fællesnordisk med fokus på bæ­ redygtig produktion – og i efteråret vil nr. 12 med fokus på fødevaresikkerhed tilsvarende være på en­ gelsk med udsendelse i hele norden. Digital vækst Mælkeritidendes digitale platforme har også op­ rustet og kan prale af en markant vækst i aktivi­ teter og besøg. 325 daglige besøg på hjemmesi­ den, 2600 abonnenter på det danske nyhedsbrev Update, 150 abonnenter på det fællesnordiske og engelsksprogede Dairy Nordic og knap 200 abon­

16  Mælkeritidende 9 / 2020

nenter på det svenske Notisnytt, som produceres for Mejeritekniskt Forum i broderlandet. Også Face­ book og LinkedIn øger trafikken med samlet 2100 følgere. - Vi ser denne interesse som et udtryk for, at vi har interessante produkter og har fat i nogle tiltag, som peger den rigtige vej med øget nordisk fokus og digital satsning. Og hvis vi går annoncørlisten igennem bare for det seneste halvandet år, så har næsten 100 annoncører fundet marketingværdi i vores medier - enten med annoncer i blade, på web, leverandøroversigter eller stillingsannoncer, lyder det fra sekretariatsleder Anne-Sofi Christian­ sen, som tilføjer, at engagementer varierer fra en­ kelte annoncer til aftaler på sekscifrede beløb. Hun er især godt tilfreds med den stigende aktivitet i de digitale medier. - Det trykte blad er dog fortsat det økonomiske fundament for vores formidling, så derfor håber vi på interesse for efterårets og vinterens udgivelser, slutter Anne Sofi Christiansen.  LW

Mælkeritidende har justeret udgivelsesplanen for efter­ året 2020, som rummer hhv. et temanummer til Food­ Tech samt specialudgivel­ ser med fokus på arbejds­ miljø og fødevaresikkerhed. Sidstnævnte er en special­ produktion, som udsendes i hele Norden. Nr. 10 (udg. 25. september): Temanummer – FoodTech og IFC Water Congress Årets FoodTech i Herning afholdes d. 29. september – 1. oktober i de vante ram­ mer – dog uden udstilling og bedømmelse af mejeri­ produkter men fortsat med mange mejerifolk. Messen omfatter også IFC Water Congress, som afvikles med fokus på bæredygtigt vand­ forbrug. Nr. 11 (udg. 6. november): Fokusnummer – Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference Nr. 12 (udg. 4. december): Fokusnummer ’Food­ Safety in the Dairy Sector’ – bemærk engelsk – udsen­ des i hele Norden.Med af­ sæt i seminaret ’FoodSafety in the Dairy Sector’, som af­ holdes d. 3. december i Bil­ lund, udgives et engelsk­ sproget fokusnummer i et ekstra oplag til vores 700 nordiske mejerikontakter.


Annoncører 2020 Mælkeritidende har i indeværende år haft samarbejde med 40 annoncører i hhv. blad og på on-line, som er angivet nedenfor. Vi takker og kvitterer hermed for samarbejdet.

Udover anførte annoncører rummer nyhedsbrevene en leverandøroversigt, som koster 1700 på årsbasis. Disse annoncører er ikke medtaget i ovenstående.

Mælkeritidende 9 / 2020

17


[ FORENINGSNYT ]

Chr. Hansen donerer 30.000 kr. til Mejerifolk uden Grænser Lanceringen af CHY-MAX® Supreme er koblet sammen med donation af et fast beløb til Mejerifolk uden Grænser for hvert kundeforsøg med det innovative produkt.

4.100 euro svarende til over 30.000 gode dan­ ske kroner. Det kan Chr. Hansen nu donere til Mejerifolk uden Grænser (MuG), der arbejder for at bedre forholdene for landsbysamfund i udvalgte udviklingslande gennem vidensde­ ling og læring. MUG initierer og støtter øko­ nomisk og miljømæssigt bæredygtige projek­ ter, der hjælper med at løfte små lokale mæl­ keproducenter til et højere niveau i forhold til brug, opbevaring og eventuelt salg af deres mejeriprodukter. For Chr. Hansen, som bygger på en stærk tradition i mejerisektoren, var MuG et oplagt valg som modtager af den donation, man øn­ skede at foretage for at fejre lanceringen af den banebrydende tredje-generation af CHYMAX® koagulantet, CHY-MAX® Supreme. Pro­ duktet blev globalt lanceret sidste år og er blevet positivt modtaget i branchen. Social ansvarlighed i aktion - Vi er meget tilfredse med den modtagelse, CHY-MAX® Supreme har fået. For yderligere at accelerere interessen for vores nye produkt gav vi det løfte, at vi ville donere et beløb til Mejerifolk uden Grænser for hvert kundefor­ søg, der blev igangsat, fortæller Anne Katrine Irgens, som er Senior Commercial Develop­ ment Manager hos Chr. Hansen. - Vi ville gerne gøre noget ekstra for at skabe opmærksomhed om CHY-MAX® Su­ preme. Produktet har jo en stærk bæredyg­ tighedsprofil i kraft af muligheden for at pro­ ducere mere ost ud af den samme mængde mælk og reducere spild. Derfor syntes vi, det gav god mening at give donationen til en organisation, som aktivt udviser social an­ svarlighed ved at bekæmpe fattigdom og bidrage til at stabilisere fødevareforsyningen

18  Mælkeritidende 9 / 2020

Anne Katrine Irgens overrækker checken på 4.100 Euro til Lars Dall Jensen, formand for Mejerifolk uden Grænser.

i mindre privilegerede regioner. Vi er overbe­ viste om, at MuG vil vide at bruge pengene, hvor de gør størst nytte, uddyber hun. 30.000 rækker langt i MuG I MuG er formand Lars Dall Jensen rigtig glad for de ca. 30.000 kroner, som rækker langt i den del af verden, hvor foreningen opererer. - Vi er meget taknemmelige for Chr. Han­ sens valg af os. I sidste ende vil vi gerne hjælpe med til, at små mælkeproducenter kan få et bedre liv med vores bidrag af viden, så de kan optimere deres mejeriproduktion og opnå bedre priser med bedre fødevare­ sikkerhed for dem selv og de mennesker, der køber deres produkter, siger Lars Dall Jensen, som i øvrigt er chef for produktionsteknologi og udvikling hos Arla Foods, Holstebro. - Når man rejser rundt i verden, indser man, at det faktisk er muligt at hjælpe, selv for relativt beskedne midler i de regioner, hvor basisuddannelse er en mangelvare. I Mongoliet har vi således gjort det muligt for

to unge kvinder at komme på mejeriskole, og de har netop her i sommer afsluttet et 4-årigt uddannelsesforløb og kan nu tiltræde aktivt i et lokalt projekt, som foreningen er medsponsor for, siger Lars Dall Jensen. Et projekt, som både Chr. Hansen Gruppen og deres medarbejdere, gennem valg af firmajulegave, sidste år støttede med en væsentlig dona­ tion. Det synlige bevis fremstår i dag som et lille mejeri, der netop er indviet samt en ny­ stiftet kooperativ forening, der med basis i mælken fra yakokser skal sælge deres pro­ dukter til turisterne i området og ad denne vej højne levestandarden. - Det gør mig virkelig stolt. Med CHY-MAX Supreme®-donationen fra Chr. Hansen kan vi gøre endnu mere af dette, slutter MUG-for­ manden.  LW


[ FORENINGSNYT ]

Nyamdelger i gang med den første osteproduktion i det nye mejeri i Khovsgol.

Mongolsk kooperativ klar til osteproduktion Mejerifolk uden Grænser har sammen med andre danske organisationer støttet mejeriprojekt i Khovsgol, Mongoliet, som netop er indviet og på vej med de første lokale mejeriprodukter.

Khovsgol Dairy Project kunne 25. juli 2020 af­ holde en uofficiel åbningsceremoni for de­ res nye mejeri i Khatgal. Regionens guvernør, B. Ganbaatar, deltog i ceremonien, hvor han overrakte et ur som gave til mejeriet. I sin tale bemærkede han, at dette er meget vigtig inve­ stering for Khatgal, som de lokale myndighe­ der vil støtte på alle måder. Guvernøren takkede endvidere Dairy without Borders / Mejerifolk uden Grænser, Architects Without Borders og EcoLeap Foundation for at støtte og gennemføre projektet. To kvindelige

mejerister, hvis uddannelse er støttet af Me­ jerifolk uden Grænser, gik straks i gang med at forberede de første oste. Gode råd på corona-afstand Mejerifolk uden Grænser (MuG) gik ind i projektet i 2015 med udsendelse af frivillige af flere omgange. - Det er meget tilfredsstillende, at vi nu er i mål med både uddannelse og produk­ tionsfaciliteter. Det giver et boost til alle os frivillige i Mejerifolk uden Grænser, siger

Chalotte Vad, som har været tilknyttet pro­ jektet som frivillig. Hun bemærker, at det har været meget intenst og udfordrende at skulle styre hele processen fra Danmark i slut­ fasen, hvor MuG på grund af Corona pande­ mien ikke har kunnet rejse til Mongoliet som planlagt for at hjælpe og vejlede. Heldigvis har det lokale hold bag projektet formået at få bygningen helt færdig, så den overholder de lokale myndigheders krav til fødevaresik­ kerhed. - Derefter skulle vi finde mejeriudstyr via vores lokale partner og finde en lokal meje­ ritekniker til at vejlede vores nyuddannede mejeriteknikere i opstartsfasen. Det er hel­ digvis alt sammen gået godt, og det er et stort øjeblik for hele holdet af frivillige i pro­ jektet at se billederne fra åbningen efter 5 års forberedelser, lyder det fra Chalotte Vad.

Tilknyttede til mejeriet ved indvielsen med guvernøren i midten, hvor Mejerifolk uden Grænser har sponseret uddannelsen.

Mælkeritidende 9 / 2020

19


[ PENSION ]

AP Pension med tilvækst og underskud Med 3½ måneds corona-forsinkelse afholdt AP Pension den 4. august generalforsamling på Hotel Radisson i Aarhus og fra podiet blev 2019 summeret op som et år med tilvækst, udfordringer og et underskud på 69 mio. kr., som fører til et stop for loyalitetsbonus i 2020.

Normalt ses i størrelsesordenen 400 delta­ gere, når AP Pension afholder generalforsam­ ling, men i år lød tallet på ca. 90 deltagere. Med et forsamlingsforbud på 100 personer var dette godt ”ramt”, men med et vedtægts­ mæssige krav om, at halvdelen af de dele­ gerede (i år 591) skal være repræsenteret ved fremmøde eller fuldmagt for at general­ forsamlingen er gyldig, var det med en vis spænding at fremmødte og fuldmagter blev talt op. Heldigvis var 339 delegerede repræ­ senterede. Vækst koster påbud Formand Niels Dengsø Jensen lagde i sin be­ retning vægt på, at AP Pension med en ud­ videlse af direktionen i 2019 har styrket or­ ganisationen, og at fusionen med Skandia i januar 2019 var en omfattende og ressource­ krævende proces. Desuden omtalte han de mange påbud, som AP Pension fik af Finan­ stilsynet i 2019, og det blev oplyst at hoved­ parten nu er løst (kun 2 er endnu ikke afslut­ tet). Årsagerne til, at AP Pension fik så mange påbud er primært, at virksomheden havde vækstet med 50% på meget kort tid, at der løbende kommer stramninger i lovgivnin­ gen, som skal implementeres, og sidst men ikke mindst, at man havde udskudt ansæt­ telser af ekstra medarbejdere for ikke senere, når Skandia fusionen er gennemført at skulle afskedige medarbejdere. Udover dette frem­ hævede Niels Dengsø Jensen AP Bæredygtig – det nye investeringsprodukt – som AP Pen­ sion lancerede i 2019. AP Pension var fron­ trunners, da de tilbød en bæredygtig investe­ ringsmulighed til sine kunder, som er blevet

20  Mælkeritidende 9 / 2020

taget rigtigt godt imod, og som har givet et rigtigt flot afkast indtil nu. Sygeforsikringer koster dyrt Administrerende direktør Bo Normann Ras­ mussen aflagde ligeledes beretning, og han nævnte blandt andet,at antallet af kunder i 2019 steg med 90.000 ,hvoraf hovedpar­ ten (ca. 84.000) kom fra Skandia. I alt har AP Pension i dag 414.000 kunder og en årlig præmiesum på 15,3 mia. kr. i 2019. Årsregn­ skabet viste i 2019 et samlet underskud på 69 mio. kr., hvilket hovedsageligt er en kon­ sekvens af et meget stort underskud på det såkaldte SUL-område (syge- og ulykkesfor­ sikring). Som konsekvens af det store under­ skud (-732 mio. kr.) igangsættes nu en proces kaldes ”SUL i balance”, som skal bringe områ­ det i økonomisk ligevægt. Underskud på SUL

er kendt af stort set alle pensionsselskaber og forsikringsområdet bruges som konkurrence­ parameter selskaberne imellem, når nye kun­ der skal hverves. En konsekvens af det nega­ tive resultat er, at der i år ikke udbetales loya­ litetsbonus i AP Pension. Ola Arvidsson fra Arla genvalgt Bestyrelsesvalget var i år på arbejdsgiversi­ den, og her var Nils Dengsø Jensen (DLG), Ola Arvidsson (Arla Foods), Lasse Bolander (Coop) og Lasse Nyby (Spar Nord) på valg. Alle genopstillede og desuden stillede Pre­ ben Sunke (Danish Crown) også op. De fire tidligere valgte blev alle genvalgt og besty­ relsen konstituerede sig efterfølgende. Meje­ riindustrien er således fortsat repræsenteret i AP Pensions bestyrelse ved Ola Arvidsson og Ole E. Hansen.  AC


[ MEJERIUDDANNELSERNE ]

UCL: 2020 – et anderledes studieår Tomme lokaler foråret 2020 bliver heldigvis snart befolket igen.

Alle på de videregående uddannelser blev hjemsendt midt i marts på grund af coronakrisen. Allerede dagen efter hjemsendelse begyndte vi at undervise on-line. Alle både studerende og undervisere var klar på, at dette var den nye hverdag. Vi fik også klare udmeldinger om, at selvom undervisningen var on-line, blev studierne ikke forlænget. Så hvad betød dette for os? Den teoretiske un­ dervisning kan afvikles on-line, men vi kom til at mangle praksisnær undervisning. Hel­ digvis blev det muligt for os at afvikle fysisk undervisning i laboratorier. Det var et dej­ lig dag - den første dag efter hjemsendelse - hvor vi igen kunne mødes med de stude­ rende. Anderledes praktik For de studerende på 4. semester i praktik blev foråret ikke som planlagt. Hjemsendel­ ser fra praktiksteder var en udfordring, som virksomheder og studerende håndterede på bedste vis. Vores studerende fik afsluttet praktikken, og afslutningsprojekterne blev udarbejdet i forhold til de muligheder, der blev givet. Heldigvis kunne vi afholde den af­ sluttende eksamen på UCL, dimentenderne fik hver en flaske bobler, og uden for skolen ventede familie og venner for private festlig­ holdelse af dagen. Normalt efterår med mere on-line Hvordan har vi så planlagt efteråret? Stort set som vi plejer, dog men en lille del af un­ dervisningen on-line. Men både undervisere og studerende er forandringsparate! Den teoretiske undervisning kan foregå on-line,

Torsdag den 12. marts tog vi alle hjem fra UCL, og foråret blev forandret. Men undervisningen fortsatte, eksaminer blev afholdt, og vi er klar til efterårs-semestret!

og det praktiske arbejde kan foregå med fy­ sisk tilstedeværelse under særlige retnings­ linjer. Den største udfordring for vores stu­ derende ved hjemsendelse er afsavnet i den sociale relation, der er mellem os undervisere og studerende og selvfølgelig mellem de stu­ derende. Nyt semester for mejeriteknologistuderende Efteråret starter for vores studerende på 3. semester med et 3-ugers valgfagsforløb. De studerende har valgt imellem to valgfag. De, der har valgt faget Udvidet branchekend­ skab, har aftalt med en virksomhed et ophold på 3 uger, hvor de skal opnå kendskab til virksomheden på forskellig vis. Andre stude­ rende har valg faget Fordybelsesprojekt, og de skal fordybe sig i selvvalgte praksisnære problemstillinger teoretisk, men der er også mulighed for praktisk arbejde i vores proce­ slokaler. Derefter har vi et 5-ugers temaforløb ved­ rørende Osteteknologi, hvor vi blandt andet skal på Kold College for at producere oste. Efter efterårsferien starter vi på et længe­ revarende forløb vedrørende projektarbejde, og vi håber på et godt virksomhedssamar­ bejde, således at vi kan arbejde med praksis­ nære problemstillinger for en virksomhed og anbefale forskellige løsningsmuligheder. Hjælp til bedømmelser på FoodTech I år har vi desværre på grund af coronakrisen meldt fra til hjælp ved stande på FoodTech. Men heldigvis vil vi stadig afholde bedøm­ melserne til den Internationale Food Contest

AF LISE MØLLER THOMSEN, ADJUNKT UCL

hos os her på UCL i Odense - altså bedøm­ melsen af andre fødevarer end mejeriproduk­ ter, som fortsat finder sted. Alle vores stude­ rende på mejeriteknologi og fødevaretekno­ logi bliver involveret i denne bedømmelse enten som dommere eller som hjælpere til at få produkterne tilberedte og serveret. Vi har igennem flere år afholdt denne fødevarebe­ dømmelse, og det er altid en spændende dag både at følge bedømmelserne og at se alle de forskellige produkter. Nye studerende I skrivende stund har vi optaget 23 stude­ rende på procesteknologuddannelsen med studiestart den 1. september. Studiet starter med et fælles semester, og først i løbet af ef­ teråret vælger de studerende mellem de to studieretninger fødevareteknologi og meje­ riteknologi. Vi håber dog, at der vil komme flere studerende til studiestart på uddannel­ sen.

Mælkeritidende 9 / 2020

21


[ PORTRÆT ]

Aksel Lund Lauridsen kærner smør på gammeldags manér Hjerl Hede nyder i dag godt af Aksels mange år i mejeribruget, når gæster kan opleve gammeldags smørkærning. Hver sommer træder Aksel Lund Lauridsen ind i en tidslomme. Han er nemlig en af fri­ luftsmuseet Hjerl Hedes frivillige mejerister, der trækker i den hvide kittel for at lave smør på helt gammeldags manér. Det betyder, at han holder Hjerl Hedes historiske mejeri i gang og hjælper med at kærne smør og for­ tælle – til glæde for de mange turister og sko­ leklasser, der hvert år ligger vejen forbi. - Da jeg startede som frivillig på Hjerl Hede, fik jeg at vide, at de frivillige enten var der ét år eller kom tilbage år efter år. Nu har jeg været her i 6 år, og jeg kan slet ikke fore­ stille mig at stoppe. Jeg bliver ved lige så længe, jeg kan, og de vil have mig, fastslår Aksel og fortsætter: - I år måtte jeg desværre undvære somme­ ren på Hjerl Hede. På grund af sikkerhedsfor­ anstaltninger mod coronavirus, vil mejeriet ikke køre i år. Et traditionelt håndværk Mejeriet på Hjerl Hede er et gammelt andels­ mejeri fra Mandø, bygget i 1897. Hver som­ mer bliver det vækket til live af frivillige meje­ rister. Aksel uddyber: - Hver dag i sommerperioden får vi leve­ ret syrnet fløde fra Holstebro smørmejeri. Det går vi så i gang med at kærne, håndælte og trække – alt sammen imens turisterne ser på. Man kan mærke, at de synes, det er sjovt at se en så traditionel tilgang, og særligt de små er meget interesserede og spørger løs. Vi deler selvfølgelig også smagsprøver ud, så tilsku­ erne også kan tage en bid af historien. Det er også fascinerende for mig at lave smør, som man gjorde før i tiden – rigtigt gammeldags og som et traditionelt hånd­ værk. Mejeribranchen i utrolig udvikling Bag sig har Aksel en karriere i mejeribran­ chen. Han kom i lære som mejerist i 1964 og har bl.a. arbejdet på Arlas smørmejeri i mere

22  Mælkeritidende 9 / 2020

Aksel Lund Lauritsen sammen med to mejersker på Hjerl Hede.

end 24 år. De sidste år af hans karriere ar­ bejdede han særligt med eksport af smør til England. Nu er Aksel pensioneret og kan se til­ bage på en lang karriere. Han har overværet mange forandringer i mejeribranchen – no­ get, han ofte reflekterer over: - Det er fantastisk at se tilbage og betragte udviklingen i mejeribranchen. Der er sket så meget, siden jeg var i lære i ’64. Dengang var der mange små mejerier, der slet ikke eksiste­ rer længere. Til gengæld er der siden kommet mange små private mejerier, der laver spæn­ dende nicheprodukter. Det synes jeg er rigtig spændende, og jeg elsker at følge med i de små initiativer, der hele tiden popper op.

Se flere sommerportrætter på facebook eller hjemmeside Dansk mejeriindustri rummer en lang række personligheder, som har sat sit præg på branchen både lokalt, natio­ nalt og internationalt. Mælkeritidende har hilst på en række af disse, hhv. Villy Byrgesen, Thorkil Boisen, Arne Fokdal og Aksel Lund Lauritsen. Portrætter kan ses på vores facebookside eller på www.mælkeritidende.dk/nyheder/ personportrætter.


[ BEGIVENHEDER ]

Kommende arrangementer … - som du bør overveje. Se faglige aktiviteter i de næstkommende måneder.

Årets kreds­general­forsamlinger i FMF Da der stadig er forsamlingsrestriktioner hos mange virksomheder, er der en del ændringer i forhold til program og afholdelsessted for flere kredsgeneralforsamlinger i Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Kreds Nord afholder generalforsamling på Søgaard Bryghus den 10. september kl. 19.15. Her vil der inden generalforsamlin­ gen være rundvisning/ølsmagning og spisning. Kreds Øst afholder generalforsamling den 17. september. Fængslet i Horsens. Kreds Vestjylland afholder generalforsamling på Westergaards Hotel den 9. september kl. 17.00. Kreds Sydjylland afholder generalforsamling den 8. septem­ ber kl. 17.00 med efterfølgende spisning. Kreds Fyn afholder generalforsamling på Fangel Kro den 10. september kl. 16.15 med efterfølgende spisning. Kreds Østdanmark afholder kombineret Gå-hjem møde og ge­ neralforsamling den 17. september fra kl. 16.00 hos Primodan A/S, Vipperød. Gå-hjem mødet er således åbent for alle med­ lemmer af både FMF og Dansk Mejeriingeniør Forening. Corona-situationen I forhold til afholdelse af kredsgeneralforsamlinger og efterføl­ gende delegeretmøde den 7/11 følger hovedbestyrelsen ud­ viklingen i Corona-situationen tæt, hvad angår smittesituation, forsamlingsrestriktioner og øvrige anbefalinger i forhold til denne type af møder. Afhængig af, hvordan situationen udvik­ ler sig, vil der kunne forekomme ændringer i forhold til de plan­ lagte arrangementer. For god ordens skyld skal det nævnes, at valg af delegerede fortrinsvis vil ske blandt de fremmødte til kredsgeneralforsam­ lingen jf. FMFs vedtægter. Hvis et medlem af kredsen ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at blive valgt som delegeret, kan dette meddeles formanden for kredsen via mail til den på­ gældende kredsformands mailadresse senest dagen før kreds­ generalforsamlingen.

GÅ-HJEM MØDE hos Primodan A/S For medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening Torsdag den 17. september 2020 kl. 16:00 til ca. 18:00 hos Primodan A/S, Skimmedevej 10, 4390 Vipperød Primodan er en international maskinproducent, ingeniør- og servicevirksomhed der har specialiseret sig indenfor ostepro­ duktionsudstyr og fyldemaskiner. Senest har de styrket deres position med porteføljeudvidelsen på gul ost i form af opkø­ bet af APV’s osteriudstyr. Program: Kl. 16:00

Velkomst og præsentation af virksomheden Pri­ modan. Ca. Kl. 17:00 Rundvisning Ca. Kl. 17:45 Spørgsmål og afslutning Tilmelding: Af hensyn til arrangementets afvikling beder vi tilmelding foretaget til: neimann@mail.dk, 22 49 51 64, jp@lysglimt.dk, 40 88 69 18 eller fmf@maelkeritidende.dk senest den 10. sep­ tember 2020 Hvis du herefter bliver forhindret modtager vi gerne dit afbud. Mejerielever / -studerende er som altid velkomne.

Mælkeritidende 9 / 2020

23


[ BEGIVENHEDER ]

AFLYSNING AF Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2020

Seminar: CIP - indsigt og potentiale Cleaning in place er alfa og omega i alle mejerier, og et mejeri med rengøring under kontrol kan uden tvivl sikre høj produktkvalitet. Men det er også på dette område, man kan komme rigtigt galt afsted. Se­ minaret vil tage afsæt i nogle af de grundlæggende forhold omkring CIP – principperne og metoder, og belyse de særlige udfordringer og muligheder, der er omkring CIP af membranfiltreringsanlæg. Der vil også være indlæg om optimering af CIP-anlæg, opbygning af effek­ tive CIP-anlæg samt om, hvordan man bedst optimerer CIP-rengøring i forhold til miljø, ressourceforbrug og rengøringskvalitet herunder styring af den effektive rengøring efter behov i stedet for tid. Det vil blive belyst, hvordan rengøringskvaliteten bedst kontrolleres, og her vil bl.a. prøvetagning, airsampling og mikrobiologi blive belyst. Hvor: Hvornår: Arrangør: Se mere:

Den ekstraordinære corona-situation i Danmark bevirker nu, at MIA-sekretariatet aflyser den planlagte konference 18. novem­ ber 2020. Det sker med henvisning til regeringens anbefalinger om antal deltagere ved større forsamlinger/arrangementer samt Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynets regler om retningslinjer i forhold COVID-19. Årets program udsættes til 2021. Det har været MIA´s hovedfokus at afvikle en konference, som følger de officielle retningslinjer og foranstaltninger, der sikrer, at deltagere ikke har risici for smitte af COVID-19. MIA-sekretariatet oplyser, at man vil gøre sit absolut bedste for at få en interessant og aktuel arbejdsmiljøkonference til næste år onsdag den 24. november 2021. Sæt allerede nu datoen i ka­ lenderen. I sit nyhedsbrev vil MIA løbende opdatere med information om arbejdsmiljøkonferencen i 2021 som vi plejer. MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG (MIA)

Hotel Legoland, Billund Ny dato i november på vej. Mejeriteknisk Selskab www.mejeritekniskselskab.dk

Leder du efter din næste karrieremulighed? Hos Foodjob Nordic har vi lige nu flere spændende stillinger - bl.a.: Customer Innovation Manager til AAK Unik mulighed for at blive en del af et meget stærkt B2B udviklingsteam med fokus på chokolade og konfekture. Produktionsleder til Coronet Cake Company Vi søger en produktionsleder til at lede en moderne fødevareproduktion, der ud over klassiske bageriprodukter omfatter en bred portefølje af niche­ produkter. Jobbet har en desuden en stor kommerciel kontaktflade. Production Manager til De Danske Gærfabrikker Spændende mulighed for at bringe din procesfaglige erfaring i spil i forhold til drift og optimering af komplekse produktionsprocesser. Kvalitetskoordinator til Harboe Bryggeri Vi søger en selvstændig kvalitetskoordinator med erfaring i HACCP samt kvalitetsstyringssystemer efter FSSC, IFS eller BRC. Application Specialist til KMC Vi søger en erfaren og kundeorienteret applikationsspecialist til en alsidig rolle hos KMC. Food Safety and Quality Manager til Nisco Teknisk stærk QA-profil med markant erfaring i fødevarerelateret produk­ tion søges til produktion af plantebaserede ingredienser. Læs mere og ansøg via www.foodjobnordic.com Foodjob Nordic er Nordens førende specialist inden for rekruttering af ledere og specialister til fødevareindustrien.

24  Mælkeritidende 9 / 2020

Sidste års Mejeriingeniørdag på Slagelse Mejeri

Dansk Mejeriingeniør Forening flytter generalforsamling til Odense I forbindelse med afholdelse af foreningens årlige generalforsamling er der nu taget forskellige forholdsregler for at kunne afvikle den bedst mu­ ligt og mest forsvarligt i en tid, hvor corona-smitten igen er i udvikling. Generalforsamlingen er derfor flyttet til i foreningens lokaler på Munkehatten 28, Odense SØ og afholdes som tidligere udmeldt den 3. september kl. 15.00-17.00. Alle medlemmer har modtaget en med­ delelse om denne ændring og har mulighed for at overdrage sin fuld­ magt, hvis det ikke er muligt selv at være tilstede. Det betyder, at den traditionsrige Mejeriingeniørdag med virk­ somhedsbesøg og mejeriingeniørmiddag udskydes til 2021, hvor der planlægges en ekstraordinær god dag for to årgange jubilarer, to år­ gange dimittender samt alle andre mejeriingeniører, som gerne vil møde netværket. Bliv opdateret på www.mejeriingenoer.dk Mejeriingeniørdagen indeholder også afvikling af årsmødet for Indu­ strigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen. Mødet afvikles som et vir­ tuelt møde samme dag - 3. september kl. 10.00-12.00. Medlemmer og interessenter har modtaget information om denne justering.


[ NYT OM NAVNE ]

Fødselsdage

Jubilæum

40 år 29. august – Automation Responsible Peter Feldthaus, Tetra Pak Filtration Solutions, Sil­ keborg. 17. september – Senior Site Manager Kenneth Severin, Arla Foods AB, Östersund Mejeri, Östersund. 22. september – Afdelingsleder Anja Østergaard Jensen, Thise Mejeri, Roslev. 30. september – QEHS Manager Ulrik Brockstedt-Hansen, Aral Foods Amba Slagelse, Sla­ gelse.

25 års jubilæum 15. september - Senior Finance Manager Ove Holm Hansen, Arla Foods Sluseholmen, Kø­ benhavn SV. 15. september – Senior IT Architect Claes Rasmussen, Arla Foods Amba, Viby J. 24. September – Teamleder Bo Erichs, Arla Foods Høgelund Mejeri, Vojens.

50 år 29. august – Teamleader Ali Ergun, Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri. 1. september - Production Teamleader Jan Rene Ploug Ovesen, Arla Foods Amba Birkum Smelteost, Odense SØ. 5. september – Laborantleder Tina Winther Rasmussen, Arla Foods Amba AKAFA, Sven­ strup J. 19. september – Produktionsleder Anette Furbo Jørgensen, Arla Foods Esbjerg Mejeri, Esbjerg Ø. 26. september – Miljøkoordinator Per Søndergaard, Arla Foods Ishøj Distribution, Ishøj. 30. september – IT Specialist Peter Hansen, Arla Foods Holstebro Mejeri, Holstebro.

25 års jubilæum Teamleder på Arla Foods Høgelund Mejeri, Bo Erichs kan den 25. september fejre 25 års ju­ bilæum. Bo startede lige efter militærtjene­ sten i 1995 i pakkeriet på det daværende Klø­ vermælk, Bov Mejeri, og blev senere flyttet til produktionen, hvor han startede som me­ jerielev i 1997. Han var på Rødkærsbro Me­ jeri, hvor han fik indblik i produktion af feta og flyttede med, da denne produktion blev

40 års jubilæum 1. september – Assistent Betty Marie Ilvig Kristensen, Viby J.

flyttet til Kruså Mejeri. Retur igen på mejeriet blev han formand for skummesalen samtidig med, at han fortsat var engageret i projekter omkring feta-produktion - bl.a. installation af nye ostetanke. Bo Erichs var Teamleder i hvid ost-produktionen frem til 2015, hvor han rej­ ste til Branderup Mejeri som Teamleder for Skummesalen. Her havde han bl.a. ansvar for eleverne, inden han i 2019 fik ansættelse på Høgelund Mejeri med ansvar for salt/prik. Bo er en meget vellidt person og respekteret for sin tilgang til medarbejderne og for sit store engagement og passion i forbindelse med opgaverne, hvilket smitter af på hans omgi­ velser. Privat er Bo gift med Rikke, har tre drenge i alderen 7-15 år og er aktiv træner. Udover dette er hans store passion at følge Liverpool F.C. i tykt og tyndt samt en tur på golfbanen og naturen. Medarbejdere og kolleger på Arla Foods Høgelund Mejeri ønsker Bo hjertelig tillykke med jubilæet. MEJERICHEF KIM BØGH

60 år 16. september – Fhv. Project Manager Hans Pedersen, Nibe. 16. september – Executive R&D Advisor Henrik Jørgensen Andersen, Arla Foods Ingredi­ ents Group, Viby J. 70 år 30. august – fhv. direktør Povl Krogsgaard, Skanderborg. 7. september – Fhv. afdelingsleder Ingo Borup Nørgaard, Christiansfeld. 14. september – Fhv. forvalter Arne Rasmussen, Holstebro. 80 år 3. september – fhv. Forskningschef Børge K. Mortensen, Tikøb. 85 år 31. august - fhv. driftsleder Knud Sørensen, Gjerlev J.

Kenneth Bo Madsen (tv.) afløser Jens Nyeng som CEO i Jorgensen Engineering.

Ny direktør i spidsen for Jorgensen Engineering Efter 21 år i spidsen for Jorgensen Engineering giver Jens Nyeng stafetten som CEO videre til Kenneth Bo Madsen. Kenneth er 51 år og tiltræder stillingen med bred erfaring i bagagen fra forskellige ledende poster hos bl.a. Arla, Svansø Food og sidst som COO i Sanovo Technology. Han sætter sig ved roret i en virksomhed med et stærkt brand af højteknologisk udstyr til de største fødevare- og pharmagiganter, ligesom Jorgensen er verdens førende i mælkepulverin­ dustrien. Virksomheden blev i 2016 overtaget af den svenske XANO-koncern.

Mælkeritidende 9 / 2020

25


[ LEVERANDØROVERSIGT ]

Leverandøroversigt AUTOMATION

EMBALLAGE

KURSER

MEMBRANFILTRERING

Au2mate A/S

Tetra Pak Sverige AB

Au2mate Academy

Tetra Pak Filtration Solutions

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 8720 5050 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 8720 5050 Fax +45 8720 5069 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

AFRY (ÅF Pöyry) Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 7886 info.dk@afry.com www.afry.com

Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 4636 1000 Fax +46 4636 3006

GULVE

PROJEKTERING OG ANLÆG

MASKINER OG UDSTYR

AFRY (ÅF PÖYRY) Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10, 8300 Odder Tlf. 8655 1489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15, 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 4016 1201 – Tlf. 4028 1802 salicath@salicath.dk

Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 20 83 36 12 info.dk@afry.com www.afry.com

TOTALLEVERANDØR

S. Sørensen I/S

Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 9792 2622 – Fax 9791 0522

Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Elmevænget 6A, 2882 Bagsværd tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholstpetersen@gmail.com

26  Mælkeritidende 9 / 2020

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

VESTJYLLAND Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Kredsformænd NORDJYLLAND Konsulent Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10 e-mail: pj@dairytech.dk

FYN Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com

ØSTJYLLAND Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bdj@mammenost.dk

ØSTDANMARK Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18 e-mail: JP@lysglimt.dk

SYDJYLLAND Teamleder Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com

FTFa Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18. Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.


[ KALENDER OG MEJERISTHUS ]

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommer­ hus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søntors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. September M 36

Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om le­ dige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

 Sæson A   Sæson B   Sæson C

Oktober

T

O

T

F

L

S

1

2

3

4

5

6

40

November

M

T

O

T

F

L

S

1

2

3

4

44

M

T

O

T

F

L

S 1

37

7

8

9

10

11

12

13

41

5

6

7

8

9

10

11

45

2

3

4

5

6

7

8

38

14

15

16

17

18

19

20

42

12

13

14

15

16

17

18

46

9

10

11

12

13

14

15

39

21

22

23

24

25

26

27

43

19

20

21

22

23

24

25

47

16

17

18

19

20

21

22

40

28

29

30

44

26

27

28

29

30

31

48

23

24

25

26

27

28

29

Dage markeret med rød er optaget.

Møder og udstillinger 3. september: Generalforsamling Dansk Mejeri­ ingeniør Forening, Odense. 8. september: Seminar: Plantebaserede produk­ ter på mejerierne - muligheder og begrænsninger, Billund, Meje­ riteknisk Selskab.

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 6612 4025 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC)

29. september - 1. oktober: FoodTech og IFC Water Congress 21. oktober: Generalforsamling Mejeritek­ nisk Selskab og Mejerifolk uden Grænser

Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen (BMN) Administrations- og regnskabsassistent Camilla Winther Hansen Freelancejournalist Lene Mikkelsen Walsh (LMW)

November (dato følger): Seminar: CIP - indsigt og poten­ tiale

3. december: Seminar: Food safety in the dairy sector

7. november: Delegeretmøde FMF

Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Mælkeritidende 9 / 2020

27


Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Velkommen til fremtiden 29. september – 1. oktober 2020

Mød fremtidens fødevareindustri FoodTech er fødevareindustriens trygge mødested. Her kan du finde inspiration, opleve fremtidens løsninger, skabe relationer og få ny viden med hjem – alt samlet på ét sted. Vær med til at sætte fokus på fremtidens fødevareindustri på FoodTech. Læs mere og hent din fribillet på www.foodtech.dk/for-besoegende/hent-fribillet