Page 1

Fokus: Osteproduktion i praksis

GEA - din sparringspartner inden for Mozzarellaproduktion

7 Seminar – Oste­ produktion i praksis – oplæg – s. 4

Mejeriingeniørerne godkendte vedtægter for konfliktstøtte – s. 3

Dairy Carreer – ny hjemmeside skal skaffe flere studerende – s. 12

6. april 2018 131. årgang


Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC) Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. NIelsen (BMN) Kontorelev Camilla Winther Hansen Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.750 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Leder

OST - mejeribrugets flagskib   Af redaktionen 

Ost er fundamentet i dansk mejeribrug, idet en stor del af de danske malkekøers 5,3 mia. kg. mælk ender i gul, hvid eller blå ostemasse. Knap 20 forskellige mejeriselskaber producerer ost - plus et stigende antal mikromejerier med forskellige specialiteter. Eksportværdien er over 11 mia. kroner om året, hvor Arlas store industriproduktioner af mozzarella, hvid ost, flødeost og havarti naturligvis trækker det store læs. Men både Arla, Mammen, Them og alle de andre ostemejerier har i en årrække haft øjnene åbne for mindre specialproduktioner, som ofte er mere håndværksbaserede med traditionelle produktionsmetoder. Disse nicheproduktioner rummer typisk en god historie om mælkens oprindelse, køernes liv, lagerets placering eller måske, at osten er baseret på råmælk. Og forbrugerne og de eksklusive gourmetrestauranter betaler gerne skyhøje kilopriser for Unika, Krystal, og hvad specialostene ellers hedder. Med andre ord så udvikler dansk osteproduktion sig fortsat, og der er flere muligheder for at udvikle nye forretningsområder. De store kendte produktioner kan naturligvis også videreudvikles. Både med nye, effektive produktionsmetoder og med nye produktegenskaber og smag. Derfor giver det god mening at samle mejeriernes ostespecialister med forskere og maskinproducenter, som det var tilfældet ved Mejeriteknisk Selskabs seminar ’Osteproduktion i praksis’, som blev afholdt 5. april i Billund. Tilmeldingen var ikke lukket ved bladet deadline, men interessen var pæn. Hvis du ikke nåede seminaret, har vi i dette fokusnummer kort samlet indlæggene op – og suppleret med indlæg fra relevante leverandørvirksomheder. Så ved du, hvilke eksperter du kan henvende dig til, hvis indlæggene efterlader dig med et eller flere spørgsmål! ■

 Indhold  3

Mejeriingeniørerne bakker op om konfliktstøtte

4 6

Seminaroplæg

8

CMT - GEA’s italienske pastafilata-ekspert

10

Hårde oste med bedre smag

Chr. Hansen leverer lang holdbarhed

12 15 17 18 19 20

Velkommen til 40.000 i startløn Kort fortalt Personalia Leverandøroversigt Mejeristhuset og kalender Danish Food Cluster

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 7


Mejeriingeniørerne bakker op om konfliktstøtte Ekstraordinær generalforsamling godkendte nye vedtægter, så Dansk Mejeriingeniør Forening kan leve op til de samme retningslinjer, som resten af AC-gruppen med mulighed for at yde støtte til de offentligt ansatte kollegaer i tilfælde af konflikt. Som tidligere omtalt i Mælkeritiden nr. 5/2018 har den varslede storkonflikt på det offentlige område nødvendiggjort at der udarbejdes et sæt vedtægter for konfliktstøtte til medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening (DMF). Disse blev fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2018 i foreningens lokaler på Munkehatten i Odense. Vedtægterne omhandler regler for et økonomisk beredskab i tilfælde af storkonflikt, som baseres på DMF’s egenkapital, da man ikke råder over en egentlig konfliktfond. Der har ikke

tidligere har været behov for at vedtægtsregulere dette forhold, da DMF ikke tidligere har været i af konflikt. Midlerne anvendes til at støtte de berørte medlemmer, og aktuelt vil der blive tale et såkaldt konfliktlån i den periode, der konfliktes. Flere medlemmer var mødt op for at deltage i afstemningen, og de nye vedtægter om konfliktstøtte blev enstemmigt godkendt. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling orienterede Martin Holst Petersen (formand) endvidere om baggrunden for konflikten og den

solidaritetserklæring, der implicit er en del af fællesskabet – både i Dansk Mejeriingeniør Forening og i medlemskabet af Akademikerne. Sekretariatsleder Anne-Sofie Christiansen gennemgik de nye vedtægter og besvarede afklarende spørgsmål fra de fremmødte mejeriingeniører. Et par af spørgsmålene omhandlede bl.a. arbejdstelefon og -pc samt planlagt ferie. Hun opfordrede samtidig alle berørte medlemmer til at kontakte sekretariatet, som løbende modtager informationer fra Akademikerne og desuden kan undersøge de spørgsmål, som eventuelt opstår. ■ JRO

Orientering af medlemmer Berørte medlemmer af den varslede storkonflikt er løbende orienteret direkte via mail efterhånden som informationerne tilgår sekretariatet. Ved spørgsmål opfordres man til at kontakte sekretariatet på dmf@maelkeritidende.dk. For generel information kan henvises til Akademikernes hjemmeside, www.ac.dk

Mejeriingeniører i konflikten Knap 30 medlemmer af DMF bliver berørt af den varslede konflikt mellem de offentlige arbejdsgivere og hovedorganisationerne. Mejeriingeniørerne er typisk ansat i undervisnings-og forskningsstillinger (KU Food,

NR. 7

Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Lillebælt, Kold College, DTU m.fl.). Endvidere er flere ansat i offentlige forvaltninger (Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen).

Næste skridt Dette blad havde deadline 27. marts, hvor der fortsat var forhandlinger mellem parterne i forlingsinstitutionen. Såfremt der ikke er opnået aftale inden 4. april iværksættes strejker på udvalgte områder, hvilket mødes med lockout d. 10. april. Forligsmand Mette Christensen kan dog udsætte konflikten med 2 x 14 dage, såfremt hun vurderer, at yderligere forhandling giver mening.

MÆLKERITIDENDE 2018

3


Osteproduktion i praksis Ost er i dag dansk mejeribrugs vigtigste eksportvare, som tegner sig for godt halvdelen af den samlede eksport opgjort i værdi. Derfor er optimering af denne produktion særdeles vigtig, og derfor afholdt Mejeriteknisk Selskab 5. april seminaret ’Osteproduktion i praksis’. Udgangspunktet var de praktiske udfordringer i osteriet, eksempelvis fermentering, biogene aminer, saltlage, bakteriofager og styring af syrningsprocessen samt accelereret ostemodning. Seminaret blev afviklet efter bladets deadline, men vi har samlet et kort udpluk af oplæggene fra de syv indlægsholdere, ligesom de efterfølgende sider rummer bidrag fra leverandører med særligt fokus på osteproduktion.

Seminaroplæg Ost – ost – ost Site Director Henrik Kæmpe, Arla Foods Nr. Vium Mejeri. De store volumener og de mange afsætningsmuligheder gør osteproduktion til et højt prioriteret forretningsområde i mejeriindustrien. De moderne og effektive mejerier styres i dag af veluddannede medarbejdere, som håndterer automatik, online målinger og systematik mm. På andre mejerier er håndværket fortsat mere i fokus, og medarbejdernes kompetencer spiller også her en stor og måske lidt anderledes rolle.

Nye potentialer i salt­ lagens mikrobiologi Videnskabelig assistent Agnete Harboe, Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab Som en del af fremstillingsprocessen lægges der årligt mere end 330.000 tons dansk ost i saltlage, så osten i løbet af nogle få timer optager salt og afgiver vand. Formålene med at anvende saltlage er flere og komplekse, men det er velkendt, at saltlagen tilfører osten vigtige kulturer til overflademodning samt beskyttelse over for skimmel. Saltlagen rummer altså en helt særlig mikrobiologi med stor indflydelse på smagsudvikling af overflademodnede oste samt på hæmningen af skimmel.

4

MÆLKERITIDENDE 2018

Syrning og koagulering i mozzarella produktion Principal Scientist Ulf Mortensen, Chr. Hansen A/S Syrning og koagulering har afgørende betydning for kvaliteten af stort set alle typer af ost. For mozzarella er der desuden vigtige funktionelle egenskaber, som skal tilgodeses, når processen designes og recepterne udarbejdes. Både i relation til de kvalitative og de funktionelle egenskaber er det vigtigt at have et indgående kendskab til, hvordan syrning og koagulering kan reguleres, og hvilke konsekvenser det har, hvis processen afviger eller skal optimeres.

Påvirkning af ’pasta filatastruktur’ Adm. direktør Mario Nino Negri, GEA AG Produktionen af Mozzarella og Pizza ost er - med deres karakteristiske fiberstruktur – påvirket af adskillige faktorer. Først og fremmest mælketypen - ko eller bøffel. Dernæst har kvaliteten af den rå mælk stor betydning, og det samme gælder formodningen. Hvis rekombinering er relevant, er processen her også vigtig. Koaguleringsprocessen er essentiel mht. at opnå den rigtige konsistens, og endelig er strækning i varmt vand/damp essentiel for at opnå den rigtige fiberstruktur.

Biogene aminer Direktør Per Dedenroth Pedersen, Sacco System Biogene aminer kan være en udfordring i ost. Og der er mange forskellige faktorer, som har indflydelse på, hvordan de biogene aminer dannes, samt hvad der kan gøres for at forhindre, at de dannes. Dette omfatter fodring, mælkens kvalitet og NSLAB (non-starter lactic acid bacteria), ostningsprocessen (pasteurisering, hygiejne, saltning og lagring), syrevækker og modningskulturer.

Biodiversitet i nye starterkulturer som et svar på stigende bakteriofagtryk Cheese Application Specialist PhD Mette Winther Børsting, DuPont Nutrition & Health Et bakteriofagangreb mod mesofile syredannere er almindeligt i osteproduktion. Et sådan angreb vil kunne betyde forsinket syrning af ostemælken og i værste fald stoppe syrningen helt, hvilket betegnes som et ”dødt” ostekar. Mesofile syredanneres følsomhed overfor bakteriofagangreb er forskellige stammerne imellem. I dag reduceres bakteriofagangreb ofte ved at anvende flere starterkulturer i en rotation, hvor hver kultur indeholder et begrænset antal stammer.

NR. 7


Ny mikrobiel koagulant Valideringschef Martin Haarman, CSK-fødevareberigelse Perspektivering af den seneste udvikling i mikrobielle osteløber inden for osteindustriens nuværende teknologiske miljø. Opdatering af de seneste forbrugertendenser, der vedrører dette emne, og nye muligheder, som koagulanter kan tilbyde i ost.

Høj effektive osteliner versus flexlineteknologi Senior Sales Support Manager Arjen deBoer, Tetra Pak Gennemgang af en moderne ostelinje fra ostetanke, Casomatic forpresse til efterpres med valle opsamling, som er industristandarden for en højeffektiv osteproduktion. Dette sættes overfor nye muligheder for intelligent produktion af

ost i Flexline konceptet, hvor det unikke er små mængder, koagel differentiering og et nyt presse system. Flexline er indenfor det seneste år udviklet som et nyt koncept til mejerier, der ønsker mere fleksibilitet og mindre volumener med højere differentiering i forhold til størrelse, form, konsistens eller anden karakteristik – uden at ødelægge vallekvaliteten. ■

Eksportværdi og oste­ produktion fordelt på kategorier Eksportværdi (-mia. DKK) 2013

2015

2017

Smør/ smørolie

1.3

1,4

1,7

Ost

8,9

9,3

11,2

Mælkekonserves, babyfood m.m.

4,2

3,9

5,3

Konsummælk I alt

1,9

2,2

2,7

16,4

16,8

20,9

Ost er klart største eksportartikel, som i 2017 tegnede sig for 54 pct. af mejerieksporten. Kilde: Statistik, mejeri (Landbrug & Fødevarer)

Osteproduktion fordelt på kategorier (1000 ton) 2012

2014

2016

Blød ost

68,1

77,0

89,9

Halvfast ost

18,9

17,5

17,1

Fast ost

91,7

164,0

220,6

Hård ost

4,8

3,3

3,2

0

0,1

0,2

Frisk ost

116,8

107,2

116,7

I alt

300,3

369,1

447,7

Ekstra hård ost

Fast ost udgør i dag halvdelen af osteproduktionen. Kilde: Statistik, mejeri (Landbrug & Fødevarer)

NR. 7

MÆLKERITIDENDE 2018

5


Chr. Hansen leverer lang holdbarhed FreshQ® og BIOSAFE™ holder osten frisk i længere tid og reducerer dermed madspild. Af Chr. Hansen

At reducere madspild er et af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Selv om forbrugere bliver mere og mere bevidste om, hvilken påvirkning madspild har på vores samfund, så viser en undersøgelse fra 2016, at kun 53 % af de amerikanske forbrugere* var opmærksomme på, at madspild er et problem – selvom de hvert år smider ca. 36 mia. kilo mad ud. En stor del af madspildet er relateret til holdbarhed. Næsten 70 % af undersøgelsens respondenter mener, at mad skal smides ud, når holdbarhedsdatoen er nået for at

Stærk og naturlig bioprotection Chr. Hansen’s afdeling for R&D udvikler innovative kulturer, der beskytter osteprodukter mod gær, skimmel, senpustning og bismag. Kendt som bioprotection kan disse naturlige ingredienser bidrage til, at ost forbliver frisk i længere tid og imødekommer forbrugernes øgede efterspørgsel efter naturlige fødevarer fri for tilsætningsstoffer. FreshQ ® hæmmer eller udsætter væksten af gær og skimmel, som er de

er åbnet. BIOSAFE™-kulturer forhindrer afsmag og senpustning forårsaget af clostridia, der er til stede i mælk, og kan også bidrage til at fremme ostens gode smag. - Kulturerne i vores FreshQ ®- og BIOSAFE™-produkter er højtydende og robuste, siger Morten Boesen, marketingdirektør for Chr. Hansen’s forretningsområde for ost. FreshQ® er særligt effektiv til produktion af Feta, Mozzarella og Hytteost, mens BIOSAFE™kulturer anbefales til produktion af mellemhårde og hårde oste.

Forbrugerdrevet innovation - Forbrugere bliver stadigt mere opmærksomme på madspild – og ingen kan lide at smide uåbnede produkter ud. Vores mål med FreshQ®- og BIOSAFE™-kulturerne er at hjælpe osteproducenter verden over med at tilbyde holdbare og smagfulde produkter til deres forbrugere – uden at gå på kompromis med varedeklarationen, siger Morten Boesen. Chr. Hansen oplever stor efterspørgsel på de nye kulturer, som betyder, at flere forbrugere kan nyde lækre oste, der smager godt og er fri for kunstige konserveringsmidler, og som kan holde sig friske i længere tid. ■

undgå fødevarebåren sygdom. Forlænget holdbarhed kan derfor bidrage til at undgå, at store mængder mad ender i skraldespanden.

mest almindelige årsager til at oste går til spilde. Kulturerne beskytter ostenes kvalitet i hele forsyningskæden og selv i forbrugerens køleskab, efter produktet

*Household Food Waste: Multivariate Regression and Principal Components Analyses of Awareness and Attitudes among U.S. Consumers - PLOS research article - Published: July 21, 2016

6

MÆLKERITIDENDE 2018

Chr. Hansen er en global fødevareingrediensvirksomhed, som tilbyder naturlige kulturer til mejeriprodukter, kød, røget laks og færdige salater. Kulturerne hjælper fødevareproducenter – og forbrugere – med at reducere madspild.

NR. 7


with BioSafe®

A lot of care went into your cheese. Don’t risk it going to waste. BioSafe® is a collection of natural food cultures that prevent late blowing in cheese. BioSafe® helps you meet the growing demand for natural products, while delivering a consistent cheese quality and ensuring maximum whey value. Learn more at www.chr.hansen.com Chr.Hansen A/S, 10-12 Boege Alle DK-2970 Hoersholm, Denmark Phone: +45 45 74 74 74

NR. 7

MÆLKERITIDENDE 2018

7


GEA Prater

CMT - GEA’s italienske pasta-filata-ekspert GEA CMT med base i Pie Monte har siden 2015 været en del af GEA-koncernen. Italienerne har mere end 35 års erfaring inden for udstyr og anlæg til mejeribranchen, herunder især pasta filata typen, som fx mozzarella, pizza-ost, provolone og scamorza. GEA CMT har stærke relationer til italienske og internationale producenter af pasta filata oste og har stor erfaring inden for denne industri, hvilket er resultatet af firmaets løbende teknologiske udvikling samt det tætte samarbejde med kunderne. Gennem årene har GEA CMT introduceret et antal innovative løsninger relateret til behandling af pasta filata oste; og samtidig kan firmaet – i kraft at sit omfattende sortiment af standardprodukter – dække de mest forskelligartede

DMC

8

MÆLKERITIDENDE 2018

behov. Herudover har det altid været selskabets filosofi at udvise maksimal fleksibilitet. Dette gøres ved at tilpasse standardløsningerne til kundens unikke behov og ønsker. GEA CMT leverer udstyr til følgende produktionstrin for pasta filata ost: koagulering (cylindriske ostetanke), automatiske syrnings- og drænsystemer, håndtering og overførsel af ostemasse, findeling af ostemasse, strækning, formning, hærdning og saltning. Ovennævnte leveres som enkeltstående maskiner eller som hele ostelinjer med kapaciteter på mellem 100 og 6.000 kg ost i timen (pr. linje). Ved udvikling og fremstilling af GEA CMT-procesudstyret er brugervenlighed og CIP-rengøring af anlæggene i højsædet, samtidig med at fokus er rettet mod konstruktionsdetaljer, der har til formål at sikre høj hygiejne og minimere produktkontaminering, operatørsikkerhed samt lave vedligeholdelses omkostninger. Under udvikling og fremstilling af procesudstyret er der tæt dialog med kunderne, hvor der gennem forsøg og test af produktionsmetoder på GEA CMT’s forsøgsanlæg sikres at særlige produktionsbehov imødekommes.

NR. 7


GEA’s patenter – ikke til at komme udenom Som resultat af dedikeret udvikling og forsøg, er GEA CMT indehaver af et antal patenter inden for forarbejdning af pasta filata ost: • Ostetank, Denver • Drænings- og syrningssystem, DMC • Strækker med direkte dampinjektion, Discovery og Discovery Plus • Strækker med direkte dampinjection og roterende skovlhjul, Combi Plus • Doseringssystem for tørsalt, SJ mini T • Karrusel formningsmaskine, CARROUSEL • Tromle formningsmaskine til høj kapacitet, Prater • Automatiske formgivningsmaskiner til String Cheese • Slip-let overfladebehandling, Vulcan De mest unikke teknologier er DMC, COMBI PLUS, samt DISCOVERY PLUS med direkte dampinjektion og PRATER til høj kapacitet. DMC-seriens drænings- og syrningsenhed er velegnet til såvel meget store produktionskapaciteter som til små og mellemstore linjer (hvor man ikke anvender dræningsbånd) for ostemasser. Det unikke design, hvor dræning og syrning af osten kontrolleres, minimerer mængden af sur valle. Herudover vendes ostemassen flere gange igennem enheden, således at vallen bortdrænes fuldstændigt under processen. Ved den ønskede pH sker der en automatisk opskæring af ostemassen i store skiver, som via enten bånd eller snegl transporteres videre til strækkerne.

DMC-systemets væsentligste fortrin er processens absolutte fleksibilitet, den yderst skånsomme behandling af ostemassen, hvilket muliggør høj hygiejnisk design, systemets kompakthed samt den enkle konstruktion (lave vedligeholdelsesomkostninger). Anvendelsen af dampinjektion i DISCOVERY PLUS strækkerne til blød mozzarella samt COMBI PLUS strækkerne til pizzaoste af hårdere konsistens bygger på årtiers udvikling, der har følgende fordele til sammenligning med traditionelle strækkere: • • • • • •

Højere udbytte og effektivitet Minimalt tab af fedt og proteiner Receptstyring ved hjælp af PLC Høj hygiejnisk design Lavere energiforbrug Overfladebehandling med slip-let "Vulcan".

PRATER-serien er særligt udviklet til højkapacitetslinjer for pizzaosteblokke. På grund af den specielle konstruktion med horisontalliggende tromle kan der opnås meget høje produktionsmængder med meget kompakte dimensioner til sammenligning med det traditionelle system med vertikal aksel.

Se mere på www.gea.com – eller kontakt det danske hovedkontor på tlf. 7015 2200 Discovery Plus

NR. 7

MÆLKERITIDENDE 2018

9


Hårde oste med bedre smag Forskningsprojekt skal bidrage til robuste mælkesyrebakterier, der tåler høje eftervarmningstemperaturer, og som giver god ostesmag.

Af Søren Kristian Lillevang, Arla Innovation Center, Peter Ruhdal Jensen og Christian Solem, begge DTU Fødevareinstituttet.

Ost er en god fødevare, som indeholder alle de gode næringsstoffer, man finder i mælken, blot i en mere koncentreret form. Der er mange forskellige typer af oste på det danske marked. De halv-hårde varianter såsom Danbo og Havarti dominerer, men der er også et stort udvalg af hårdere ostetyper tilgængelige. Ost er basalt set koaguleret mælk, der er ”spicet op” med forskellige mælkesyrebakterier. Disse mælkesyrebakterier har en stor indflydelse på ostens smag, ligesom de anvendte procesparametre også har.

Mesofile starterkulturer Til at fremstille de halv-hårde varianter benyttes ofte såkaldte mesofile starterkulturer, der er i stand til at danne smøraroma. Mesofile kulturer tåler generelt ikke så høje temperaturer (< 40°C), og det gør, at de ikke kan benyttes til fremstilling af mange hårdere ostevarianter, da den gængse metode til at opnå hårdhed på er ved at opvarme ostemassen til over 40°C. Til fremstilling af hårdere ostevarianter benyttes derfor termofile kulturer, der kan tåle

denne opvarmning, men hårdheden opnås på bekostning af smagen, idet termofile kulturer ikke danner smøraroma og desuden producerer andre modningsenzymer sammenlignet med mesofile kulturer. Hvis det var muligt at fremstille hårde ostevarianter vha. mesofile starterkulturer, så ville det åbne op for produktion af nye, mere smagsfulde hårde ostevarianter. Det ville ikke alene komme forbrugerne til gode, i form af et større udvalg, men kunne potentielt også re-

Projektbeskrivelse Titel: Optimering af smagsdannelse i hårde oste Projektleder: Christian Solem, Fødevareinstituttet, DTU Deltagere: Christian Solem, Peter Ruhdal Jensen, Jun Chen og Robin Dorau, Fødevareinstituttet, DTU og Søren Lillevang, Arla Foods. Projektperiode: 1. januar 2017 til 31. maj 2020 Hovedformål: At identificere og teste nye robuste mælkesyrebakterier til produktion af hårde ostetyper med mere aroma.

Mejeribrugets Forskningsfond

Starterkultur fra Sacco.

10

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 7


Resume: Vi arbejder på at udvikle robuste mælkesyrebakterier, der vil muliggøre produktion af nye typer af oste med god smag og bedre holdbarhed. Derudover arbejder vi på mikrobielle processer til at omdanne lavværdi mejerisidestrømme til højværdi produkter, med det mål at få en bedre ressourceudnyttelse inden for mejeriindustrien.

Elektronmikroskopibillede af Lactococcus lactis. Bemærk bjælken for størrelsesfor­ hold (5 mikrometer). Foto: Ramona Valentina Mateiu fra DTU CEN

Startere stresses af ilt og varme sultere i mindre madspild, da hårde oste har en længere holdbarhed.

Robuste mælkesyrebakterier søges I projektet ” Optimering af smagsdannelse i hårde oste” som støttes af Mejeribrugets ForskningsFond (MFF), arbejder vi på at muliggøre dette. Mælkesyrebakterier er fleksible organismer, der ofte kan overtales til at blive mere robuste. En måde, som vi har vist, kan anvendes, er at udsætte bakterierne for gradvist stigende temperaturer over en længere periode (måneder). Målet er at få lavet en robust starterkultur. Arla Foods vil teste de udviklede starterkulturer, og hvis de findes egnede, så vil starterkulturfirmaet Sacco srl., en samarbejdspartner i projektet, producere og sælge kulturerne til interesserede kunder.

NR. 7

Udover at finde en løsning som mejerierne kan drage nytte af, ønsker vi også at karakterisere bakterierne mere grundlæggende. Pga. mælkesyrebakteriernes industrielle relevans er mange af dem blevet undersøgt grundigt, og der er stor viden om, hvordan de reagerer, når de udsættes for forskellige påvirkninger (stress). Vores tidligere arbejde har f.eks. afsløret, at Lactococcus lactis, som er den dominerende mælkesyrebakterie i mesofile startere, har det dårligt, når de udsættes for ilt, når temperaturen er for høj. De bliver stressede og begynder at sulte for vitamin B2 på trods af, at mælk indeholder store mængder af netop dette vitamin. Det er således ikke altid let at forudsige, hvordan mikroorganismer reagerer, når de påvirkes på forskellige måder. I nærværende projekt vil vi benytte en systematisk fremgangsmåde, som

forhåbentlig fører til en bedre indsigt i, hvordan mikroorganismer reagerer på varme.

Mælkesukker til smøraroma MFF-projektet er en del af et større projekt, NOPROBLEM, som fokuserer på aromadannelse i oste samt på at udnytte mejerisidestrømme af lav værdi til aromaproduktion. Vores forskningsgruppe på DTU Fødevareinstituttet har udviklet en variant af ostebakterien, der 100% kan omsætte mælkesukkeret i disse sidestrømme til smøraroma – noget som ikke tidligere har været muligt. I samarbejde med Arla Foods og Arla Foods Ingredients arbejder vi på at undersøge, hvordan processen kan implementeres, således at mejeristrømme, som nu benyttes i svinefoder eller i biogasanlæg, kan ende op med mere værdi. Projekt er støttet af Innovationsfonden. ■

MÆLKERITIDENDE 2018

11


MOZZARELLA IS ON THE RISE

Take advantage of the globally growing demand for pizza cheese! With the acquisition of Johnson Industries, Tetra Pak offers complete line solutions designed for the production of high quality pizza cheese types and is completely engineered from milk treatment, through curdmaking, cheddaring, cooking, stretching and moulding to final packed or shredded cheese. Based on Tetra Pak know-how, this is a proven solution backed by guaranteed line performance. www.tetrapak.com

12

Tetra Pak, and PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks MÆLKERITIDENDE 2018 belonging to the Tetra Pak Group. Tetra Pak, and PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

NR. 7


Velkommen til 40.000 i startløn Nyt website og ny film om karrieren som mejeriingeniør med fem unge rollemodeller skal lokke flere unge til studiet. En solid startløn er et af mange gode argumenter. De fem ambassadører – fra venstre Peter Bæk Skou (Scientist), Cecilie Lykke Marvig Nielsen (Senior Application Scientist), Michael Skovhus (Product and Process Designer), Bjarke Damsgaard Jørgensen, (Product Manager), Anne Sophie Pauli Rødkjær, (Global Category Manager). Klik ind på dairy-career.dk eller brug QR-koden og læs om deres karrierer.

Se www.dairy-career.dk, som også rummer den nye film (-kan også søges på YouTube) – eller søg dairy career på facebook.

Mejeriingeniørstudiet har i en årrække kæmpet hårdt for at tiltrække unge, efter at tilgangen i en årrække lå væsentligt under branchens behov. Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen (IbM) blev således etableret i 2012, hvor prognoserne var temmelig kritiske med ca. 12 nye kandidater på årsplan. På den baggrund iværksatte IbM en række tiltag, som skulle fungere som en charmeoffensiv både på gymnasier

Industrigruppen bag Mejeri­ ingeniøruddannelsen tæller 22 virksomheder og blev grund­lagt i 2012 bl.a. med det formål at synliggøre mejeri­ingeniøruddannelsen, kvalitetssikre curriculum og målsætning om at sikre branchen 30 højt­kva­li­fi­ce­re­ de mejeri­ingeniører om året.

og på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Og projektet ser ud til at lykkes, da branchen i 2018 kan se frem til i omegnen af 25 nye kollegaer. I en tid med stadig færre unge skal man ikke hvile på laurbærrene, og der skal fortsat stilles skarpt på de kommende år.

Web og film IbM har derfor netop etableret en helt ny hjemmeside, som blandt andet rummer en ny film om uddannelse og karriere. - Vi forsøger at kommunikere med de unge i øjenhøjde, hvilket blandt vil sige via video og sociale medier, siger Jette Rohde, projektmedarbejder i IbM, som har kontakten til de studerende. Hjemmeside og film er bygget op omkring fem yngre mejeriingeniører, som repræsenterer vidt forskellige karrieremuligheder. - Vi har et godt mix, som både repræsenterer forskning, drift, forbrugertrends og viser den store bredde

i ansættelsesmulighederne, forklarer Jette Rohde.

Nyt karrierespil Et andet tiltag er et nyt karrierespil, der lanceres om kort tid. Gennem spillet stilles de unge overfor forskellige arbejdsmæssige udfordringer fra mejeriverdenen, hvor de skal træffe de rette beslutninger. Det præsenteres i flere versioner for gymnasieelever og universitetsstuderende – og så kan medlemsvirksomhederne i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen anvende spillet i deres virksomhed, når de har besøg af de unge mennesker. Kampagnen består også af en såkaldt Campus Promotion, som er en større charmeoffensiv på Frederiksberg Campus. Endelig appellerer kampagnen da også flere steder med hårde fakta: Gennemsnitlig startløn: 39.891 kr. Ledighed: 6 (2017-tal). Så velkommen i mejeriingeniørflokken. ■ LWI

NR. 7

MÆLKERITIDENDE 2018

13


ProCera® Colour ostevoks - haute couture til ost!

www.procera.dk Vi er eksperter i ingredienser og emballage til fødevarer og vi tror på, at værdi udvikles i fællesskab!

www.procudan.com

14

MÆLKERITIDENDE 2018

pro@procudan.com

+45 7550 8000

NR. 7


Kort fortalt  Ambitiøs faglærer til mejeriafdelingen på Kold College Der er fart på udviklingen i mejeriafdelingen på Kold College, såvel internt som eksternt. Vi søger derfor en ambitiøs og engageret lærer, som i samarbejde med et stærkt team af øvrige lærere og ledere brænder for at være med til at præge denne udvikling på nuværende og nye og spændende områder som kurser, e-læring og digitalisering. Fakta om jobbet Du kommer til at undervise i de mejerifaglige teorifag alt afhængig af dine præferencer, det er f.eks. mejeriteknologi, produktionsudstyr og valgfag, kombineret med praktisk undervisning i skolens eget træningsmejeri.

Arla Deutschland har millardunderskud Arla Foods Deutschland GmbH har netop offentliggjort et årsregnskab med et rekordstort underskud på 1,3 mia. kr. Regnskabet er fra 2016, men offentliggøres først nu. Arlas ledelse oplyser, at resultatet i det tyske datterselskab har været »lidt bedre i 2017«. Det skriver Finans. Arla Foods Deutschland har kørt med underskud gennem en årrække og har siden 2012 haft et samlet tab på 3,6 mia. kr. For at genoprette egenkapitalen i Arla Foods Deutschland har mejerikoncernens danske moderselskab i løbet af 2015 og 2016 foretaget kapitalindskud på i alt 3 mia. kr. Arla forklarer problemerne med et hårdt presset marked for private label-produkter, som udgør 75 pct. af omsætningen i Tyskland.

Du har gennemført en videregående uddannelse som mejeritekniker, procesteknolog eller mejeriingeniør. Hvis du ikke allerede har en PG eller en pædagogisk diplomuddannelse, hjælper skolen dig til at opnå disse kompetencer. Er jobbet noget for dig? Måske er du nyuddannet, eller måske har du et par års erhvervs- eller undervisningserfaring bag dig. Det afgørende er, at du er opdateret på den nyeste viden inden for mejerifaget og brænder for at videreformidle din viden til elever og kursister – såvel danske som internationale. Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inklusiv pensionsbidrag. Tiltrædelse senest den 1. maj 2018. Interesseret? Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så send gerne din ansøgning via skolens hjemmeside snarest muligt og senest den 20. april 2018. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Flemming Bundesen på 61 20 31 31. Kold College opfordrer alle interesserede med relevant ansøgerprofil til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund og tilhørsforhold.. Kold College På Kold College har du muligheden for at få det bedste ud af dén, du er. Vi tilbyder en levende skoledag for dig, 142 kolleger og ca. 900 årselever inden for Jordbrug, Fødevarer, Proces og Naturvidenskab. Vores kultur er stærkt inspireret af Kresten Kold, som lægger navn til skolen. Kold vidste, at du bedst kan lære nye ting gennem gode historier, begejstring og involvering. Han sagde til sine elever: ”Jeg vil undervise dig med en ild, som aldrig går ud. ” Og sådan er det stadig..

NR. 7

Knuthenlund solgt – mejeri­ produktion ophører Det store økologiske Knuthenlund Gods på Lolland er solgt, efter at Susanne Hovmand-Simonsen og hendes mand siden 2006 har kæmpet for at opbygge en økologisk bedrift, som blandt andet rummede egen mejeriproduktion. Mejeridriften har ellers været forholdsvis succesfuld med dyre oste, som har vundet flere priser, ligesom godset har haft 50.000 besøgende gæster hvert år. De nye ejere er brødrene Erik Sigismund og Andreas Von Rosen, som lukker mejeri, mølleri, bedrift med køer og geder ned. Udover landbrug har de to brødre gennem tiden haft betydelige investeringer i blandt andet vindmøller og solceller.

USA tæt på 100 mia. liter mælk USDA har i sin månedlige WASDE-rapport hævet prognosen for USA’s mælkeproduktion i 2018 til 99,3 mia. liter. Det skyldes blandt andet en hurtigere vækst i gennemsnitsydelsen pr. ko end forventet. Det skriver Landbrug & Fødevarer / Dairy Industry Newsletter. Forventningerne til eksport er ligeledes hævet med stigende afsætning af ost og valleprodukter.

MÆLKERITIDENDE 2018

15


Kort fortalt  Sønderhavens Rød Sol fik bronze i USA I sidste uge skrev Mælkeritidende om succes for dansk smør ved VM i Wisconsin. Oste fra Sønderhaven Gårdmejeri kom dog også på podiet til World Championship Cheese Contest med en bronzemedalje til det lille nordjyske mejeri. Der var flere tusinde oste med fra hele verden, så tredjepladsen til Sønderhaven med Rød Sol vækker stolthed. - Det er første gang, vi er med der. Der var 50 dommere til at bedømme, det siger også noget om størrelsen og om mangfoldigheden i konkurrencen, fortæller en glad ejer af Sønderhaven Gårdmejeri, Preben Ørum, til Nordjyske. Placeringen faldt i klassen ’Åben klasse, bløde oste’, idet Rød Sol er en Port Salut-type, der er lagret i mjød.

Fonterra med røde tal og farvel til CEO Selv om det newzealandske selskabs omsætning er steget med 6 pct. til NZD 9,8 mia. (DKK 42,8 mia.), viser halvårsregnskabet et tab på NZD 348 mio. (DKK 1,52 mia.), mod sidste års overskud i halvårsregnskabet på NZD 418 mio. (DKK 1,8 mia.). Det skriver Landbrug & Fødevarer/Dairy Industry Newsletter. Nogle af selskabets 10.500 andelshavere har kritiseret ledelsen og deres investering i den kinesiske producent af modermælkserstatning, Beingmate. Fonterra har nedskrevet værdien af deres aktiepost i det kinesiske

selskab til NZD 244 mio. efter i 2015 at have betalt NZD 756 mio. for en andel på 18,8 pct. i virksomheden. Fonterras halvårsregnskab viser også en erstatning på USD 183 mio. (DKK 1,1 mia.) til franske Danone på grund af Fonterra's botulisme-alarm i 2013. Umiddelbart efter offentliggørelsen af det dårlige regnskab meddelte Theo Spierings, CEO de seneste 7 år, at han trækker sig fra posten ved årsskiftet.

Arla Foods Ingrediens på vej med skyr til Kina Kinesere har fået smag for yoghurt, og markedet vokser med 15 pct. årligt. En ny Arla-undersøgelse foretaget i seks storbyer viser, at stort set alle spiser yoghurt én gang ugentligt. Denne trend forsøger Arla Foods nu at komme med på, da man har udviklet et specialdesignet skyrprodukt til det kinesiske marked. Produktet indeholder 6 pct. protein og 1,5 pct. fedt og er den første yoghurt med højt proteinindhold på det kinesiske marked. Smagen kan tilpasses forskellige regionale forskelle. Al mælken kan ved brug af Nutrilacproteinet forarbejdes til Skyr, hvor traditionel skyrproduktion har et tab på næsten 2/3 valle og permeat. Arlas kinesiske skyr introduceres på Food Ingrediens China i Shanghai d. 22.- 24. marts.  ■

Erfaren ostemester med ledelses- og driftsforståelse

Kan du skabe bred forståelse for optimal håndtering af miljø-, kvalitets- og produktionssikkerhed, motivere dit team og lede produktionen af gule oste på et moderne mejeri? Så er du måske den nye ostemester på Them Andelsmejeri. Omhyggelig og detaljeorienteret Som ostemester på Them Andelsmejeri har du ansvaret for såvel den detaljerede planlægning af hverdagen i produktionen som den ressourcebudgettering, der sikrer et konstant optimeret output. Med budgetansvar planlægger du mejeriets mælkeindsamling, -behandlingen og hverdagen i osteriet. Samtidig sikrer du via synlig ledelse og grundig introduktion, at dit team har et indgående kendskab til de retningslinjer og rapporteringskrav, der er i moderne fødevareproduktion – og at disse respekteres i detaljer. Kompetent og kvalitetsbevidst Din baggrund som mejerist/mejeritekniker (eller som minimum tilsvarende) giver dig den naturlige autoritet, der koblet med ledelseserfaring og knowhow gør dig til et aktiv i såvel arbejdsmiljøudvalget som mejeriets udvidede ledergruppe. Du har en handlekraftig tilgang til hverdagen og initierer sideløbende med forebyggende indsatser, at eventuelle fejl og

mangler korrigeres og udbedres. Og ikke mindst, så har du indgående erfaring med produktion af gule oste, hvilket betyder at du arbejder naturligt og kvalitetsbevidst med produktkvalitet og osterecepter – og samtidig har en naturlig, positiv og smittende personlighed, der skaber holdånd og fremdrift. Er det dig, så tilbyder vi en afvekslende og udviklende hverdag i et positivt og engageret arbejdsmiljø. Ansøgning og kontakt Send din ansøgning og dit cv mærket ”Ostemester” til leif@ poulsen-job.dk For yderligere oplysninger se poulsen-job.dk eller kontakt Leif Poulsen, direktør hos POULSEN, på telefon 75 39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger behandles dybt fortroligt og videresendes kun til virksomheden efter aftale.

Them Andelsmejeri er et selvstændigt, moderne og miljøbevidst andelsmejeri, hvor vision og mission er baseret på vores kerneværdier med kvalitet og kunden i centrum. Vi blev grundlagt i 1888 af en gruppe lokale landmænd. I dag er ejerkredsen 27 andelshavere, hvoraf 4 er økologer. Samtidig med at vi har fokus på kvalitet og god service, værner vi om de gamle håndværksdyder, hvor hver ost får fuld opmærksomhed af en engageret og veluddannet medarbejderstab.

16

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 7


Personalia  Job Rene Fredgaard til Arla Foods Pronsfeld Fødselsdage 50 år Henrik Kæmpe kan den 15. april fejre sin 50 års fødselsdag. Han er uddannet mejerist fra Kold College med praktikoplæring på Vellev Mejeri og Rødkærsbro Smørmejeri. Han dimitterede som mejeriingeniør i 1997 og har siden bestredet en række lederstillinger hos Arla Foods i ind- og udland, herunder bl.a. som produktionschef i Arla Foods Rødskærsbro (2003-2006) og siden 2016 som Senior Site Director i Arla Foods Nr. Vium Mejeri, Videbæk. Henrik Kæmpe er gift med Catrine og sammen har de to børn. Udover familie er der i fritiden fokus på håndbold, orienteringsløb og modelflyvning.

60 år 11. april – Principal Application Specialist Dairy Preben Jørgensen, DuPont Nutrition Biosciences, Brabrand.

75 år 8. april – Direktør Arne Brink Jepsen, Nr. Holsted – mejeri­ ingeniør årgang 1972.

25 års jubilæum

René Fredgaard er med virkning fra 1. april 2018 udpeget til Project Director på Arla Foods Pronsfeld i Tyskland. Hans ansvarsområder bliver bl.a. inden for international efterspørgsel samt udfordringerne med den stadig stigende mælkemængde. René er udpeget på baggrund af stor projektledererfaring og teknisk kompetence, ligesom han har beklædt flere leder- og seniorstillinger. De sidste 8 år indenfor International Production samt Joint Venture & Contract Manufacturing.

Tilsagn til omtale af mærkedage De nye regler vedr. persondataforordningen (GDPR) om behandling af personoplysninger er trådt i kraft i 2018. Den betyder, at redaktionen skal have en bekræftelse af alle, der nævnes på denne side under personalia. Vi appellerer derfor til alle medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Dansk Mejeriingeniør Forening om at give tilsagn ved at scanne denne QR kode og udfylde formularen.

5. april – Senior Manager Pia B. Jakobsgaard, Arla Foods, Viby.

Tillykke - nye mejeriingeniør i marts Nyuddannede kan indsende oplysninger til Jette Rohde på dmf@maelkeritidende.dk eller på formularen ”tillykke til nye mejeriingeniører” på www.mejeriingenioer.dk. Mejeriingeniør

Dimission

Speciale

Beskæftigelse

Interesseområder

Geografi

15.3.2018

Detection and Characterisation of Lactobacillus Helveticus Bacteriophages in Whey Samples

Looking for job options

Dairy Microbiology, Chemistry, Ingredients

Sjælland/ Zealand

Microbiology, Fermentation, RnD, Predictive Picrobiology, Innovations and Quality Management

Sjælland/ Zealand and open to other geographical locations

Frederik Johansen 16.3.2018

Maria Rolighed

NR. 7

Characterisation of Yeast Looking for job options Growth and Development of Monte Carlo Models for the Prediction of Yeast Spoilage of Yogurt

MÆLKERITIDENDE 2018

17


Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  Automation

Kurser

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

Au2mate Academy Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 87 20 50 50 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Fabrikschef Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

Eltronic A/S Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Tlf: +45 76 74 01 01 Mail: info@eltronic.dk. www.eltronic.dk ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 5157 3507 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Emballage

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2018

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

Membranfiltrering

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Gulve

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Maskiner og udstyr

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Tetra Pak Filtration Solutions Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Projektering og anlæg

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 2444 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 25. april Generalforsamling AP Pension

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

30. maj -1. juni Studietur Mælkeritidende

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

1.-2. juni Det Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa www.dyrskuet.dk 8.-10. juni Roskilde Dyrskue Roskilde www.roskildedyrskue.dk 13. juni Kredsudstilling Godsbanen, Aarhus

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

April 14 15 16 17 18

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24

O 4 11 18 25

T 5 12 19 26

F 6 13 20 27

L 7 14 21 28

S 8 15 22 29

M 7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

O 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

F 4 11 18 25

L 5 12 19 26

S 6 13 20 27

M

T

O

T

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

F 1 8 15 22 29

L 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

23.-27. april IDF/ISO Analytical Week 2018 Dublin

Maj

Mejeriliv Ulykker • Tandskader • Sundhed Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

18 19 20 21 22

Juni 22 23 24 25 26

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

MÆLKERITIDENDE 2018

19


Bestyrelsen for Danish Food Cluster. Fra venstre bagerste række, Erik Bisga­ ard Madsen, Mette Schacht Færch, Esben Laulund, Niels Osterland, Lise Berg Kildemark. Fra venstre forreste række, Klaus Jørgensen, Niels Christian Nielsen, Anne Maria Hansen, Kim Kofod og Carl Bjarne Mikkelsen.

Fortsat tre mejeriingeniører i bestyrelsen for Danish Food Cluster Mejeriteknisk Selskab er fortsat repræsenteret i Danish Food Cluster, da Niels Osterland vandt kampvalg. Selvom en del navne blev nævnt som emner til de syv pladser på valg i bestyrelsen for Danish Food Cluster – så var det de siddende medlemmer, som stillede op og som blev valgt, så bestyrelsen endte med at se ud præcis som før generalforsamlingen. Bestyrelsen er sammensat, så hhv. store og små fødevarevirksomheder, regioner m.fl. er garanteret repræsentation, og i kategorien ’Små virksomheder og GTS-institutter', endte man i kampvalg. Valget stod mellem Anne Maria Hansen fra Teknologisk Institut, Niels Osterland fra Mejeriteknisk Selskab samt Lisbeth Ankersen fra InnovaConsult og Cath Mersh fra Cath Mersh Communications. Alle kandidater fik et to-cifret antal stemmer fra de forsamlede, men efter optællingen stod det klart, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer Anne Maria Hansen og Niels Osterland fortsætter i bestyrelsen. LW

Danish Food Cluster samler den danske fødevareklynge om at skabe innovation gennem et netværk af viden, talent, investorer og virksomheder. Med medlemmer, der repræsenterer over 75% af den danske madindustri, dækker Danish Food Cluster hele værdikæden og skaber vækst gennem netværk, vidensdeling og øget synlighed på et internationalt niveau. Sekretariat med seks medarbejdere er placeret i Agro Food Park 13, Skejby. Daglig leder: Lone Ryg Olsen.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Om Danish Food Cluster:

MT07 2018  
MT07 2018